??? ????? �Rene Descartes by HC120807003424

VIEWS: 0 PAGES: 15

									Rene Descartes – ‫רנה דיקרט‬
     1650 - 1596
         ‫תוכן עניינים‬                       ‫חייו של דיקרט‬
‫הגיאומטריה‬        ‫על הגותו‬
                        ‫(ביוגרפיה)‬
       ‫שימושים‬
       ‫רלוונטיים‬       ‫פעילות בנושא‬
       ‫לזמננו‬
‫ביוגרפיה‬
   ‫• דיקרט נולד ב- 6951/30/13‬
        ‫בטוריין שבצרפת.‬
   ‫• החל את לימודיו בגיל שמונה‬
   ‫במכללת הישועית של לה פלש‬
     ‫(מכללה דתית-קתולית).‬
 ‫• שירת שנתיים כחייל בצבא הקיסר‬
  ‫הקתולי וטייל בעולם במשך שש‬
          ‫שנים נוספות.‬
 ‫• בפאריס החל ללמוד באוניברסיטת‬
            ‫פואטייה.‬
  ‫• ב- 6161 קיבל תואר במשפטים.‬
  ‫• ב 8161 החל ללמוד מתמטיקה‬
      ‫ומכאניקה (פיסיקה).‬
       ‫ביוגרפיה (המשך)‬
 ‫• ב 8261 דיקרט עייף ממסעותיו והחליט להשתקע בהולנד‬

‫• לאחר שהתיישב החל במחקרו הגדול הראשון בפיזיקה, אך‬
               ‫הוא החליט לא לפרסמו‬

‫• הוא טען שרק המתמטיקה וודאית ולכן הכול צריך להתבסס‬
                      ‫עליה.‬

  ‫• ב 0461 המלכה השוודית כריסטינה שכנעה את דיקרט‬
‫לעבור לשטוקהולם, היא רצתה לצייר משיקים בחמש בבוקר‬
    ‫ודיקרט נאלץ לשנות את מנהגו לקום ב 11 בבוקר‬

‫• ב-11 בפברואר, 0561, לאחר חודשים מעטים במזג האוויר‬
  ‫הצפוני הקר וצעידות לארמון כל יום בחמש בבוקר נפטר‬
                ‫דיקרט מדלקת ריאות.‬
        ‫על הגותו של דיקרט‬
                          ‫המתודה‬    ‫•‬
  ‫דיקרט שאף להטיל ספק בכל הידע הקיים משום שייתכן והוא‬   ‫–‬
 ‫מבוסס על ידע כוזב (לא הייתה שיטה מדעית מקובלת עד אז).‬
‫דיקרט הטיל ספק דווקא כדי להגיע לאמיתות וודאיות, נקיות מכל‬  ‫–‬
                           ‫ספק.‬
   ‫הטלת ספק במציאות‬
 ‫חושים – החושים עלולים להטעות אותנו,‬    ‫•‬
 ‫אין וודאות ביחס לדברים שמתקבלים ע"י‬
                 ‫החושים.‬
   ‫מציאות – האם אנו ערים או חולמים?‬    ‫•‬
      ‫והאם אנו יכולים להבדיל בניהם.‬
         ‫אין וודאות לגבי המציאות.‬
 ‫חוקי המתמטיקה – לכאורה נראים נכונים‬     ‫•‬
                ‫גם בחלום!‬
   ‫אך אולי "דמון" (שד מתעתע) גרם לי‬
    ‫לטעות באשר לאמיתות הלוגיקה?!‬
     ‫אין וודאות באשר ללוגיקה ולחוקי‬
               ‫המתמטיקה.‬
‫גוף שלי – האם הגוף שלי קיים בממשות?‬     ‫•‬
‫אדם שכרתו לו את הרגל טוען שהוא עדיין‬
               ‫מרגיש אותה.‬
        ‫אין וודאות באשר לגוף שלי.‬
 ‫אלוהים – מטל בספק בקיום האל (באופן‬     ‫•‬
                  ‫מתודי).‬
       ‫אין וודאות באשר לקיום האל.‬
      ‫התוצאה והמסקנה...‬
‫• הכול מוטל בספק, עד כדי שאני מטיל ספק בכך שאני מטיל‬
                      ‫ספק…‬
    ‫• אז מה לא מוטל בספק? זה שאני מטיל ספק. ומכאן‬
                 ‫המשפט המפורסם:‬
    ‫– אני מטיל ספק משמע אני קיים - ‪.Dubito ergo sum‬‬
      ‫– אני חושב משמע אני קיים - ‪.Cogito ergo sum‬‬
 ‫• זוהי הוודאות הפנימית שדיקרט חיפש – נקודת ארכימדס‬
     ‫ממנה אפשר לפתח חזרה את כל בסיס הידע.‬
  ‫• בהמשך דיקרט מוכיח שאלהים קיים ומאשש את הידע‬
                  ‫המדעי בעולם.‬
   ‫• החשיבות של דיקרט היא קודם כל במתודה ובגישה‬
  ‫המדעית החדשנית שלו (הכול מוטל בספק עד שהוכח‬
                     ‫אחרת).‬
‫הכול התחיל בגלל זבוב‬
     ‫ציר‬
      ‫‪Y‬‬
‫‪II‬‬      ‫1‬
           ‫‪I‬‬
           ‫)1,3(‬   ‫ראשית‬    ‫3‬      ‫ציר‬
   ‫הצירים‬          ‫‪X‬‬


‫‪III‬‬        ‫‪IV‬‬
    ‫‪O‬‬
   ‫על המצאת הצירים הקרטזיאניים‬
   ‫• המילה "קרטזיים" היא על שמו הלטיני של דיקרט )‪.)Cartesins‬‬

‫• דיקרט היה למעשה הראשון שהצליח למזג בין הגיאומטריה האוקלידית‬
                   ‫והאלגברה (ייצוג פונקציות).‬

 ‫• בתחום הגיאומטריה האנאליטית מערכת הצירים הקרטזית מהווה את‬
      ‫הבסיס לכל מניפולציה אלגברית של צורות גיאומטריות.‬
‫על המצאת הצירים הקרטזיים (המשך)‬
      ‫• דיקרט העלה את רעיונו על הכתב לראשונה ב-7361‬
                     ‫(בשני שלבים):‬
  ‫– "המאמר על המתודה" )”‪.(“Discourse on Method‬‬
  ‫• מציג רעיון חדשני למדידת מיקומה של נקודה במרחק‬
   ‫באמצעות שני צירים ממוספרים המאונכים זה לזה.‬
          ‫– "הגיאומטריה" (”‪)"La Géométrie‬‬
    ‫• ממשיך ומעמיק את הרעיון בו דן בספרו הקודם.‬
    ‫• עבודתו השפיעה עמוקות על תחומי המתמטיקה הבאים:‬
                 ‫– גיאומטריה אנליטית‬
                       ‫– חשבון‬
                     ‫– רישום מפות‬
      ‫הגיאומטריה האנאליטית‬
‫בעקבות דיקרט פותחו עוד שיטות רבות לחישוב צורות גיאומטריות באמצעות‬  ‫•‬
                          ‫אלגברה כדוגמת:‬

        ‫– מערכת קואורדינטות קוטבית (‪.)polar coordinates‬‬

      ‫– מערכת קואורדינטות כדורית (‪.)spherical coordinates‬‬

          ‫תחומי מחקר בהם משתמשים בגיאומטריה אנאליטית:‬   ‫•‬

                   ‫– וקטורים (‪)Vector Space‬‬

           ‫– הגדרת המישור (‪)Definition of the Plane‬‬

              ‫– בעיות מרחק (‪)Distance problems‬‬

                   ‫– מציאת זוית בין וקטורים‬
    ‫(‪)The Dot product to get the angle of two vectors‬‬

       ‫– מציאת הצטלבויות במרחב (‪)intersection problems‬‬
‫דוגמאות ופעילות – ‪ Track‬בציון‬
      ‫נתון כי כל משבצת במפה = 1 קילומטר‬
       ‫– חשבו בקירוב את אורך המסלול...‬
‫שימושים רלוונטיים לזמננו‬
            ‫• עיבוד תמונה‬
              ‫• אדריכלות‬
              ‫• עיצוב גרפי‬
            ‫• תכנון מנועים‬
              ‫• ועוד ועוד‬
        ‫ביבליוגרפיה וחומר נוסף‬

   ‫• הגיונות על הפילוסופיה הראשונית / רנה דיקרט‬

          ‫• פרקים בתרבות המערב / שלום דותן.‬
‫•‬  ‫‪http://www.fact-index.com/r/re/rene_descartes.html‬‬                     ‫– אתר בנושא חיי דיקרט‬
‫•‬  ‫‪http://www.fact-index.com/c/ca/cartesian_coordinate_system_1.html‬‬                   ‫– מערכת הצירים הקרטזיים‬

								
To top