Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Daily News on August 05_ 2012

VIEWS: 4,813 PAGES: 15

									           Daily News on August 05, 2012
    သတင္းေခါင္းစဥ္မ်ား

  -  KNU and Government to hammer out ceasefire ‘code of conduct’ detail
  -  တတိယ အႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပဲြ အတြက္ KNU ႏွင့္ အစိုးရတို႔ အႀကိဳညွိႏွဳိင္း

  -  အစိုးရႏွင့္ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး KNU တို႔အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္

    ရာအလြတ္သေဘာေေဆြးေႏြး

  -  လိုက္နာရမည့္က်င့္၀တ္မ်ား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေကအဲန္ယူ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံု။

  -  KIA အဆိုျပဳေသာ ေရႊလီကို အစိုးရဖက္မွ ျငင္းဆို

  -            ဲ
    ကရင္နီႏွင့္ မြန္အဖြ႔တို႔ ကေလးစစ္သား အသံုးမျပဳေရး လက္မွတ္ေရးထိုး

  -  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ားကို အကူအညီေပးရန္ ဒုသမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းေျပာ

  -  နုိင္ငံသား ဥပေဒ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္ဟု ကင္တားနား ေျပာၾကား


  -  သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု


  -  Myanmar president stresses common goal with political parties

  -


  -                ြ
    ရခိုင္ပဋိပကၡ သီးျခားလြတ္လပ္စာ စံုစမ္းေရး ကင္တားနားေတာင္းဆို


  -  MSF urges to reconsider aid ban

  -  UN: Burma Still Has Serious Rights Challenges
               ------------------------------------------------------------------------
KNU and Government to hammer out ceasefire ‘code of conduct’ detail
August 5 | Author: Eh Na                               The Burmese government and the Karen National
                               Union (KNU) will meet on 27 August in Hpa-an to
                               discuss a newly drafted ‘ceasefire code of conduct’ that
                               has been prepared by the Karen National Union.

                               Meeting today in the Burma border town of Myawaddy,
                               both sides agreed to meet again to negotiate the detail of the
                               ‘cease-fire code of conduct’.

                               Naw Zipporah Sein, the KNU general secretary, told Karen
                               News.

                              Page 1 of 15
“We agreed that we will discuss further the issue of the security for civilians, the guarantee for civilian security
and the issue of a code of conduct that was agree at the second round of ‘peace talks’ in April this year.”

Naw Zipporah Sein said also on the agenda for discussion will be the withdrawal of Burma Army soldiers that
are causing concerns for villagers who live in close proximity to the army camps.

“We will also discuss the issue with the government to get them to withdraw their troops and bases near to Karen
villages or close to the villages.”

In today’s meeting, Naw Zipporah Sein, led five KNU representatives and the Burma government’s Minister for
Rail Transportation, U Aung Min, led eight representative.

On April 6, the KNU and the Burma government held a second round of ceasefire talks in Rangoon – both sides
reached agreement on 13 points including the ‘ceasefire code of conduct’ that is suppose to guarantee security
for Karen civilians. In January 2012 the KNU reached a historical ceasefire with the Burma government after
more than 60 years of civil war.

http://karennews.org/2012/08/knu-and-government-to-hammer-out-ceasefire-code-of-conduct-detail.html/


----------------------------------------------------------------------


တတိယ အႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပဲြ အတြက္ KNU ႏွင့္ အစိုးရတို႔ အႀကိဳညွိႏွဳိင္း
Sunday, 05 August 2012 17:35 , Written by ျဖဴျဖဴကို


           ဲ   ့
ယေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီ ခြမွ ေန လည္ ၂ နာရီ အခ်ိန္အထိ အစုိးရ မီးရထား ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း
                ဲ
ေရးေဖၚေဆာင္မွဳ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြ႔သည္ ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး ( KNU ) ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တတိယ အႀကိမ္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြအတြက္ အႀကိဳေဆြးေႏြး ညွိႏွဳိင္းရန္ ကရင္ျပည္နယ္ ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆံု ခဲ့ၾကသည္ဟု ဤေဆြးေႏြးပဲြ
အတြက္ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ ေနာ္ေမဦးက ေျပာပါသည္။


“က်မတို႔က ေနာက္ထပ္ ေတြ႔ဆံုဖို႔ က ဒီလထဲမွာပဲ ကရင္ျပည္နယ္ ဖားအံမွာ ထပ္ျပီး ေဆြးေႏြးမယ္။ အဲဒီေတာ့ က်မတို႔ ဘက္က
ျပင္ဆင္ ထားတာကို သူတို႔ကို အရင္ေျပာျပတယ္ သူတို႔ဘက္ ကလည္း ႀကိဳျပီး သိထားရင္ ျပင္ဆင္လို႔ရေအာင္ ပါ။ ဒါေၾကာင့္
ေနာက္ထပ္ ေတြ႔ဆံုမွဳအတြက္ နွစ္ဖက္အဆင္ ေျပေခ်ာေမြ႔ေရးကို ညိွနွဳိင္းတာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာရမွာပါ” သူက ေျပာပါသည္။


ဤအႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲသည္ အစိုးရႏွင့္ KNU ၾကား တတိယ အႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပဲြအတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္ (၂) ခ်က္ကို ညွိႏွုိင္း
ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


                                  ူ
၁) ျပည္သူလူထု ဘ၀ လံုၿခံဳမွဳကို အာမခံ ရရွိရန္အတြက္ ေက်းရြာနွင့္ ျပည္သလူထုၾကားတြင္ ရွိေနေသာ အစိုးရ တပ္မ်ား
ရုပ္သိမ္းေပးရန္ နွင့္ ေလ်ာ့ခ်ေပးရန္။


၂) ယခင္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုစဥ္က ဆံုးျဖတ္ ထားသည့္အတိုင္း နွစ္ဘက္တပ္မ်ား လိုက္နာ က်င့္သံုးရမည့္ က်င့္၀တ္ မ်ားကို
တတိယအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပဲြ၌ ထပ္မံ ေဆြးေႏြးရန္ အတြက္ ျပင္ဆင္ထားရန္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။


   ြ
 “ရည္ရယ္တာက အစိုးရတပ္ေတြ က်မတို႔ လက္နက္ကိုင္ တပ္ေတြနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမျဖစ္ေအာင္ ျပီးေတာ့ ျပည္သူလူထု
ေတြရ့ဲ အခြင့္ေရးကို မထိပါးရေလေအာင္ အားမခံႏိုင္ဖို႔အတြက္ လိုက္နာရမယ့္ က်င့္၀တ္ေတြ လိုပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကို
                               လာမယ့္ပြဲမွာ ေဆြးေႏြးမယ္လို႔တင္ျပတာပါ။ ဒါက ဒုတိယ အႀကိမ္
                               ေဆြးေႏြးပဲြတုန္းက ရရွိထားတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ အေပၚမွာပဲ
                               ျပင္ဆင္ထားျပီးေတာ့ ဒါကိုျပန္လည္ အသိေပးတာပါ။ ဒါမွေဆြး
                               ေႏြးပဲြရက္ကတို မယ္ေလ” ဟု ဆိုပါသည္။


                                ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ႏွင့္ ဦးေအာင္မင္းတို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႔၌ ေတြ႔ဆံုစဥ္                                Page 2 of 15
ထို႔အျပင္ KNU ကရင္ အမ်ဳိးသား အစည္းရံုးသည္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္လာသည့္အခါ ထိုျပသနာမ်ဳိးကို
       ြ
မည္သို႔ ကိုယ္တယ္ ေျဖရွင္းၾကရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို တင္ျပၿပီး ညိွနွဳိင္း ေဆြးေႏြး ခဲ႔ပါသည္။ ထို႔အတူ ျပည္ တြင္း ျပည္ပ
စီးပြားေရး ရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံမွဳနွင့္ ပတ္သတ္ျပီး လူထု ဘ၀ လံုၿခံဳေရးကို အာမခံခ်က္ မရွိေသးသည့္ အခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရး ရင္းနွီွးျမဳပ္နွံမွဳ
လုပ္သင့္ မလုပ္သင့္ အေျခအေနကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ႔ပါသည္။


KNU သည္ အပစ္ခတ္ ရပ္စဲေရး ခိုင္မာမွဳ မရွိေသးသည့္ ကာလ ပတ္လံုး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြး ေႏြးမွဳမ်ား
တက္လွမ္းနိုင္မည္ မဟုတ္ ေသးဟုဆိုပါသည္။


               ဲ
ယခုက်င္းပသည့္ အႀကိဳ ေဆြးေႏြးပြတြင္ ျမန္မာ အစုိးရဘက္မွ ဦးေအာင္မင္း၊ ဦးစိုးသိန္း၊ ဦးခင္ရီ၊ ကရင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
ဦးေဇာ္မင္းတုိ႔ ပါ၀င္ၿပီး KNU ဘက္မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ေနာ္စီဖုိးရာစိန္၊ ေနာ္ေမဦး၊ ပဒို ေသာသီဘြဲ၊ ေစာေအာင္၀င္းေရႊ တုိ႔
၄ ဦး တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ပါသည္။ KNU ႏွင့္ အစိုးရတို႔၏ တတိယအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲရက္ ကို အခ်ိန္ အတိအက် မသတ္မွတ္
ရေသးေသာ္လည္း လာမည့္ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ၂၃ ရက္ေန႔ အထိျဖစ္ႏိုင္ သည္ဟု ခန္႔မွန္း ခဲ့ပါသည္။


http://www.phophtaw.org/burmese/index.php/news/local-news/1974-----knu---.html
---------------------------------------------------------------
                              ေရးဆိ
အစိုးရႏွင့္ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး KNU တို႔အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္
ရာအလြတ္သေဘာေေဆြးေႏြး

မဲေဆာက္၊ ၾသဂုတ္ ၅ ။ သတင္း၊ ဓါတ္ပံု - ရဲရင့္ေမာင္


                            အစိုးရႏွင့္ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး KNU တို႔အၾကား
                            ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာအလြတ္သေဘာေေဆြးေႏြးပြဲ တရပ္ကို ယေန႔နံနက္ ၁၁
                            နာရီခန္႔က ကရင္ျပည္နယ္ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
                            အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျမန္မာအစိုးရျပည္ေထာင္စုအဆင့္ၿငိမ္းခ်မ္း
                            ေရးေဖၚေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီဒုဥကၠဌ ရထားပိုေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန
                            ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္သည့္
                            လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဦးခင္ရီ၊ျပည္ေထာင္စု
                            ၀န္ႀကီးဦးစိုးသိန္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဇာ္မင္းတို႔
                            တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
                            ယခုလ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ ကရင္ျပည္နယ္
                            ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္
                            ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍
                            အလြတ္ေဆြးေႏြးၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယေန႔ေဆြးေႏြး ပြဲတြင္
                      ဲ
ပါ၀င္သည့္ KNU ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြ႔၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွ
သူေနာ္ေမဦးမူတေရာ္ ကေျပာသည္။
၎က”ဒီေန႔ေဆြးေႏြးၾကတာက လာမဲ့ခရီးစဥ္အတြက္အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးၾကတာပါ”ဟုေပၚျပဴလာနယူးစ္ဂ်ာနယ္
သို႔ေျပာသည္။ယေန႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ KNU ဘက္မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးေနာ္စီဖိုးရာစိန္၊ ပဒိုေသာသီဘြဲ၊ ေနာ္ေမဦးမူတေရာ္
ႏွင့္ေစာေအာင္၀င္းေရႊတို႔ပါရိွၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲသြားေရာက္ရန္ အတြက္ ၎တို႔ ၄ ဦးအပါအ၀င္
ကိုယ္စား လွယ္ ၉ ဦးေရြးခ်ယ္ထားသည္ဟုသိရသည္။


ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္သည့္ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးပြဲကို မူလအစီအစဥ္အရမဲေဆာက္ဘက္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္
သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ထိုင္းဘက္မွကန္႔သတ္မႈအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ျမ၀တီတြင္ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ေဆြးေႏြးပြဲ
စီစဥ္သူတဦးကေျပာသည္။
KNU လက္ေအာက္ခံတပ္မဟာ ၆ ႏွင့္တပ္မဟာ ၇ တို႔သည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ဆက္သြယ္မည့္ ဆက္ဆံေရး ရံုးကိုျမ၀တီၿမိဳ႕၌ယခုလ
၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ရိွသည္ဟုလည္း တပ္မဟာ ၇ မွအရာရိွတဦးကေျပာ သည္။

https://www.facebook.com/PopularNewsJournal
                               Page 3 of 15
------------------------------------------------------------------------------

 ုက္     ့
လိက္နာရမည့္က်င္၀တ္မ်ား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေကအဲန္ယူ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံု။
ၾသဂုတ္လ ၅ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ (ကရင္သတင္းဌာန)


                                         ေကအဲန္ယူႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႕သည္
                                         အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈေနာက္ပိုင္း
                                         လိုက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္မ်ားကို ကရင္ျပည္ နယ္၊
                                         ဖားအံၿမိဳ႕တြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၇ရက္ေန႔မွစ၍ သံုးရက္ၾကာ
                                         ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္၊
                                         ျမ၀တီၿမိဳ႕ရွိ ေအးခ်မ္းၿဖိဳးဧည့္ရိပ္သာတြင္ ယေန႔
                                         အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။


                                                           ဲ
                                         ယေန႔ ျပဳလုပ္သည့္ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးပြတြင္
ေျပာဆိုခ့ၾဲ က ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္သူ ေနာ္ေမဦး “က်မတုိ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ သေဘာတူ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားတဲ့အတိုင္း ႏွစ္ဘက္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြ လုိက္နာရမဲ့ က်င့္ဝတ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့
ေဆြးေႏြးမယ္”ဟု ကရင္သတင္းဌာနသို႔ ေျပာသည္။


၎အျပင္ တတိယအႀကိမ္ ေကအဲန္ယူႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ ထပ္မံ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တပ္အေရႊ႕အေျပာင္းႏွင့္
တပ္႐ုပ္သိမ္းေရးကိစၥ မ်ားကိုလည္း အဓိကအားျဖင့္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ေနာ္ေမဦးက ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။


“အဓိကကေတာ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္တဲ့ ႏွစ္ဘက္တပ္ေတြလုိက္နာရမဲ့ က်င့္ဝတ္ေတြန႔ဲ
ဒီတပ္အေရႊ႕အ ေျပာင္း တပ္႐ုပ္သိမ္းေရးေတြကို ေဆြးေႏြးဖို႔ျဖစ္တယ္”ဟု ဆိုသည္။


ေန႔လည္ ၁၁နာရီေက်ာ္မွစတင္၍ နာရီေက်ာ္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ယေန႔ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေကအဲန္ယူဘက္မွ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္
ေနာ္စီဖိုးရာ စိန္၊ ပဒိုေစာေသာသီဘဲြ၊ ေနာ္ေမဦးႏွင့္ ေစာေအာင္၀င္းေရႊတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အစိုးရဘက္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠဌ မီးရထား၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္း၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီ၊
စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ ႀကီး ဦးစိုးသိန္း၊ ကရင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းတို႔ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။


ထို႔အျပင္ ျမန္မာအီးဂရက္ ကုမၸဏီမွ ေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လိႈင္၊ ဦးလွေမာင္ေရႊ၊ ဦးတင္ေမာင္သန္း၊ ထား၀ယ္မင္းသမီး ကုမၸဏီမွ
ဦးေငြစိုး၊ ဦးကိုကိုေမာင္ႏွင့္ ဇနီး မစုတို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ယေန႔ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။


ယင္းေနာက္ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁နာရီတြင္ ၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္းႏွင့္အတူ ပါလာသည့္ ဇနီး ေဒါက္တာေ၀ေ၀သာႏွင့္ မႏၲေလးေဆး
တကၠသိုလ္ မွ ေဒါက္တာေစာကေလာ္ခို႔၊ ျမ၀တီေဆး႐ံုမွ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ျမင့္ႏွင့္ ေဒါက္တာဇင္လတ္ေမာင္တို႔သည္
မဲေဆာက္ၿမိဳ႕သို႔လာေရာက္ ကာ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ ဦးေဆာင္သည့္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းအဖြဲ႕ႏွင့္ တစ္နာရီခြဲၾကာ
        ဲ
လာေရာက္ေတြ႕ဆံုခ့သည္။


အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ အေရးေပၚလူနာ ပို႔ေဆာင္ေရးကိစၥ၊ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားအသိအမွတ္ျပဳမႈကိစၥႏွင့္ေမြးမွတ္တမ္းရွိသူမ်ား
ကို ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳမည့္ကိစၥမ်ားကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ ၀ါရင့္က်န္းမာေရး
တာ၀န္ခံတစ္ဦးက ကရင္သတင္းဌာနသို႔ ေျပာသည္။


“အဓိက အဲဒီသံုးခ်က္ကိုပဲ ေဆြးေႏြးသြားတာပါ။ အေရးေပၚလူနာဆိုရင္လည္း အထူးသျဖင့္ ေမြးလူနာေတြေပါ့။ေနာက္ၿပီးေဒါက္တာ

                                  Page 4 of 15
ေ၀ေ၀သာကမယ္ေတာ္ေဆးခန္းအတြက္ဘတ္ေငြတစ္သိန္းအလႉေငြေပးခဲ့ေသးတယ္”ဟု၎က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းကေျပာဆိုသည္။


ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၂၆ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ဦးခင္ရီတို႔သည္ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ႏွင့္
မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုခ့ၿဲ ပီး မယ္ေတာ္ေဆးခန္းကို ေလ့လာၾကည့္႐ႈကာ ဘတ္ေငြ တစ္သိန္းခြဲ လႉဒါန္းခဲ့ေသးသည္။


ေကအဲန္ယူႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ရက္ေန႔က ျပည္နယ္အဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ကရင္ျပည္နယ္၊
ဖားအံ ၿမိဳ႕တြင္လည္းေကာင္း၊ ဧၿပီလ ၆ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊
စီဒိုးနားဟို တယ္တြင္လည္းေကာင္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=260197364098406&set=a.164297327021744.33603.164296453688498&type=1

--------------------------------------------------------------------------------

KIA အဆိုျပဳေသာ ေရႊလီကို အစိုးရဖက္မွ ျငင္းဆို
Sunday, 05 August 2012 16:21 ယ Written by ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန


ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပမည့္ ေနရာကို အစိုးရ ကမ္းလွမ္းသည့္ အတိုင္း မူဆယ္ၿမိဳ႔၌ က်င္းပေရးကို ကခ်င္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး
တပ္မေတာ္ (KIA) က လက္ခံ ပါက ေဆြးေႏြးရန္ အသင့္ ျဖစ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္မွဳ လုပ္ငန္း
ေကာ္မီတီ ဒု ဥကၠဌ ဦးေအာင္ မင္းက ၾသဂုတ္လ (၁) ရက္ေန႔ စက္မွဳ ၀န္ႀကီး ဌာန၌ ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမွဳ
ေကာ္မီရွင္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ဂ်ာနယ္၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို အထက္ပါ အတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။


“ဒီလိုပါ မူဆယ္မွာေဆြးေႏြးပါလို႔ KIA နဲ႔ေျပာထားတယ္။ သူတို႔ကမဟုတ္ဘူး ေရႊလီလို႔ေျပာတယ္။ အခုသြားမွာက ၀န္ႀကီး ေတြ၊
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုး၀င္းတို႔ပါေတာ့ သူမ်ားႏိုင္ငံမွာ ေဆြးေႏြးတာ မေကာင္းဘူးေလ။ မူဆယ္ဖက္လာဖို႔ ေျပာထားတယ္။ ဒီတခါေတာ့
တပ္ေတြေနရာခ်မွာ တပ္ေတြ ေနရာခ်ျပီးရင္ေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းျပီးေပါ့။ သူတို႔ဖက္က ေနရာရျပီးရင္ အဲဒီေနရာကို အတည္ျပဳျပီးတာနဲ႔
သြားၾကမယ္” ဟု ဦးေအာင္မင္းက ဆိုပါသည္။


ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပမည့္ ေနရာကို ေရႊလီ၌ က်င္းပရန္ ျပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္ (၂၀) ရက္ေန႔ကတည္းက အစိုးရေစလႊတ္လာေသာ
ျငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေဆာင္မ်ားႏွင့္ KIA က အဆိုျပဳ ထားခဲ့ပါသည္။ ဦးေအာင္မင္းတို႔သည္ ဤအဆိုျပဳခ်က္ကို ၾသဂုတ္လ
(၁)ရက္ေန႔၌ ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ မူဆယ္ေနရာသည္ KIA ႏွင့္ အစိုးရတပ္အၾကား တိုက္ပဲြျပင္း ထန္သည့္ေန
ရာျဖစ္သျဖင့္ ေဆြးေႏြးပဲြ မလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း KIA က ပယ္ခ်ထားသည့္ေနရာျဖစ္သည္။


                                        အစိုးရ တပ္စစ္ဆင္ေရးႏွင့္ ထိုးစစ္ဟန္ရွိေနသေရြ႔
                                        ေဆြးေႏြးပဲြ အစီစဥ္ေျပလည္ပါ့မလား


                                          အစိုးရ၏ အသစ္ ထပ္မံ အဆိုျပဳခ်က္ကို တုန္႔ျပန္ရန္ KIA
                                        ဖက္က အစည္းအေ၀း က်င္းပေနသည္ဟု
                                        ဌာနခ်ဳပ္တပ္မွဴးတဦးက
                                        ေျပာပါသည္။ သမၼတသည္လည္း KIA ႏွင့္ မၾကာမီ
                                        ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ယမန္ေန႔က
                                        ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပ ေသာ တိုင္းရင္းသား (၁၄) ပါတီ
                                        ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။


အစိုးရသည္ ကခ်င္ျပည္၏ အေျခအေနကို ေလ့လာရန္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာကင္တာ နားကို
ဖိတ္ၾကား ထားခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ဇူလိုင္လ (၃၀)ႏွင့္ ၾသဂုတ္ (၄)ရက္ေန႔အၾကား ကခ်င္ျပည္နယ္ကို သြားေရာက္ ရန္
ရွိေသာ္လည္း ယေန႔ထိ သြားေရာက္မည့္အရိပ္အေရာင္ မျမင္ရေသးေပ။
                                  Page 5 of 15
အစိုးရ၏ တိုင္းရင္းသားအေပၚ ထားရွိသည့္ သေဘာထားရွိသည္ KIA အေပၚ ကိုင္တြယ္မွဳက သက္ေသျပသြားမည္ဟု Myanmar
Peace Support Initiative (MPSI) က ယူဆေနပါသည္။ ဤအဖြဲ႔သည္ ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံက ပံ့ပိုးမွဳေပးျပီး ျမန္ မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး
ျဖစ္စဥ္ကို အနီးကပ ္အကူအညီ ေပးလ်ွက္ ရွိပါသည္။


http://www.phophtaw.org/burmese/index.php/news/local-news/1973--kia-.html


--------------------------------------------------------


ကရင္နီႏွင့္ မြန္အဖြဲ႔တို႔ ကေလးစစ္သား အသံုးမျပဳေရး လက္မွတ္ေရးထိုး

ဟသၤာနီ (မြန္ေျမ) | တနဂၤေႏြေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၀၅ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၀၀ နာရီ ၁၇ မိနစ္


စံခလပူရီ (မဇၥ်ိမ)။ ။ ကရင္နီ တိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) တို႔သည္ ကေလးစစ္သား
                     ြ
အသံုးမျပဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲ႔အစည္း တခုျဖစ္သည့္ Geneva Call ႏွင့္ အခ်က္ ၆ ခ်က္ပါ စာခၽြန္လႊာအား
ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔က လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္ဟု KNPP အတြင္းေရးမႉး (၂) ဦးေအာင္ဆန္းျမင့္ က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။


“က်ေနာ္တို႔ ဆီမွာ လက္႐ွိအထိေတာ့ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးစစ္သားေတြ တေယာက္မွ မ႐ွိပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ဒါကို သက္ေသျပ
အာမခံမႈ ေပးႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ဒီစာခၽြန္လႊာကို လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္း ျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။


              ဲ
အဆိုပါ စာခၽြန္လႊာအား လြန္ခ့သည့္ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားက ပအိုဝ္း အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (PNLO) ႏွင့္ ပေလာင္
အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြ႔ဲ (PSLO) တို႔လည္း လက္မွတ္ ေရးထိုးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


သို႔ေသာ္လည္း KNU, KNPP ႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ား အပါအဝင္ အစိုးရတပ္မွပါ ကေလး စစ္သားး အသံုးျပဳေနၾကဆဲ
ျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢမွ ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား၌ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အထိ ေဖာ္ျပေနၾက
ေၾကာင္း ဦးေအာင္ဆန္းျမင့္ က ဆိုသည္။


KNPP သည္ ကေလးအခြင့္အေရး အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ UNICEF ႏွင့္လည္း အေစာပိုင္း ႏွစ္မ်ား၌
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ဦးေအာင္ဆန္းျမင့္ က ေျပာသည္။


လက္မွတ္ ေရးထိုးရာတြင္ ပါဝင္သည့္ အဓိက အခ်က္မ်ားမွာ စစ္ပြဲတြင္ ကေလးမ်ား မပါဝင္ မပတ္သက္ေစရန္၊ စစ္ဆင္သည့္အခါ
ကေလးမ်ားကို ေ႐ွာင္႐ွားရန္၊ စစ္ဇုန္မ်ား၌ ကေလးမ်ား မပါဝင္ ေစရန္၊ ကေလးမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း
            ြ
ထားရလွ်င္လည္း လူသားဆန္စာ ျပဳမႈဆက္ဆံ ရန္ႏွင့္ ေသဒဏ္ မေပးမိေစရန္ အပါအဝင္ ကေလးအခြင့္အေရးမ်ားကို
အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ အာမခံခ်က္ျပဳသည့္ အခ်က္ ၆ ခ်က္ ပါဝင္သည္။


ယင္းစာခၽြန္လႊာကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ Geneva Call မွ သေဘာတူညီ
ခ်က္အတိုင္း မွန္/မမွန္ လာေရာက္ၿပီး စစ္ေဆးႏိုင္ေရးကို ခြင့္ျပဳေပးရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးရန္၊ အခ်က္အလက္
အစီရင္ခံစာမ်ားကိုလည္း တင္ျပေပးရမည္ ျဖစ္သည္။


၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အတြင္းကလည္း ကေလးစစ္သား အသံုးမျပဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သင္တန္းမ်ားကိုလည္း KNPP ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္၌
Geneva Call မွ ႏွစ္ႀကိမ္ သင္တန္းေပးၿပီး ျဖစ္သည္။


     ဲ
၎တို႔ အဖြ႔အစည္းအတြင္း၌ ကေလးစစ္သား အသံုးျပဳမႈ မ႐ွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားအား လာေရာက္ စစ္ေဆးရန္
ဖိတ္ေခၚခဲ့ေသာ္လည္း လာေရာက္ခ့ျဲ ခင္း မ႐ွိဟု ဦးေအာင္ဆန္းျမင့္မွ ေျပာသည္။


အဆိုပါ စာခၽြန္လႊာအား ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕၌ မြန္ျပည္သစ္ပါတီဘက္မွ ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ မဟာမိတ္ ဆက္ဆံေရး႐ံုး တာဝန္ခံ
ႏိုင္ဟံသာ (ဗိုန္ခိုင္) က လည္းေကာင္း၊ ကရင္နီ တိုးတက္ေရးပါတီ အတြင္းေရးမႉး (၁) ခူဦးရယ္ႏွင့္ အၿမဲတမ္း ဗဟိုေကာ္မတီဝင္
ရီမင္ထူး က လည္းေကာင္း အသီးသီး သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
http://www.mizzimaburmese.com/news/breaking-newsbrief/9797-2012-08-04-17-50-50.html
                              Page 6 of 15
-----------------------------------------------------------------------


ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ားကို အကူအညီေပးရန္ ဒုသမၼတ ေဒါက္တာ
စိုင္းေမာက္ခမ္းေျပာ
Written by သဇင္ဥ      Sunday, 05 August 2012 10:36

ဒုသမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္း ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡအား ေလ့လာေရးခရီးစဥ္အတြင္း
အထူးရဟန္ယာဥ္ ၂ စီးျဖင့္ စစ္ေတြမွ ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာ-ေျမာက္ဦး-မဟာမုနိ-ေက်ာက္ေတာ္မွ စစ္ေတြတြင္ ယမန္ေန႔က
ညအိပ္ရွိေနခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။


ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းႏွင့္အတူ ရခိုင္ျပည္နယ္တိုင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဦးကိုကိုႏိုင္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီး ဦးလွေမာင္တင္၊
ဒု၀န္ႀကီး (၁၀)ဦးခန္႔၊ ကာကြယ္ေရးဒု၀န္ႀကီး ဦးလွျမင့္ အပါအ၀င္ နယ္စပ္ေရးရာ၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးမ်ား လိုက္ပါ
လာေၾကာင္းႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွ ဒုကၡသည္မ်ားအား အကူအညီေပးရန္ ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း နီးစပ္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။


                    ဲ
ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းဦးေဆာင္ေသာ အဖြ႔သည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေလဆိပ္သို႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ေမာင္ေတာၿမိဳ႕သို႔ ၁၁
                                                 ြ
နာရီတြင္ ဆိုက္ေရာက္လာကာ ေန႔လည္ ၁ နာရီတြင္ ဘူးသီးေတာင္-ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွတဆင့္ လည့္လည္သားခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။


" ေဒသခံမ်ားနဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြကို ေတြ႔ဆံုၿပီး အားေပးစကားေတြ ေျပာခဲ့ပါတယ္၊ ကၽြဲႏြားေတြ ဆံုးရႈံးသြားမႈအေပၚ
  ြ         ြ
လယ္ထန္စက္ေတြ ကူညီေဆာင္ရက္ေပးဖို႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္၊ ေဒသခံေတြကို ပိုမိုတိုးတက္တဲ့ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေတြ
           ဲ           ဲ
လုပ္ေပးဖို႔ ေျပာဆိုခ့ပါတယ္၊ အကူညီေတြေပးအပ္ခ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ " ဟု နီးစပ္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕- အလယ္သံေက်ာ္ ခရီးစဥ္တြင္ ျခားစားမႈျဖင့္ ေျပာင္းေရြ႕အေရးယူ ခံေနရေသာ
နစကကြပ္ကဲေရးမွဴး ဦးေအာင္ႀကီး ေနရာသို႔ ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္ေန႔က ေျပာင္းေရြ႕လာသူ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး(၄၀)ႏွစ္
အနီးကပ္ လိုက္ပါခဲ့ၿပီး လံုၿခံဳေရးမ်ား တာ၀န္ယူေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္မွ ျခစားမႈျဖင့္ အေရးယူထားေသာ ဦးေအာင္ႀကီးထံမွ ေျမေပၚ က်ပ္သိန္း ၅၀၀၀ အား
သိမ္းဆည္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ထံမွ ေျမေအာက္ဘ႑ာမ်ားအား သိမ္းဆည္းႏိုင္မႈမ်ားလည္းရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၎အား
အေရးယူမည္ အေျခအေနကို မသိရွိရေသးေၾကာင္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ နစကသတင္းရပ္ကြက္မ်ားက ဆိုသည္။


ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးမွာ သံတၿဲြ မိဳ႕နယ္မွ ရခိုင္အမ်ိဳးသားတဦးျဖစ္ၿပီး ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ျပန္လည္ထူ
ေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အားေပးအားေျမာက္ ျပဳလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ေနၾကသည္ဟု ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။


" ဒုသမၼတႀကီးက ေအးေဆးတည္ၿငိမ္တ့ဲ လူရိုးတစ္ဦးလို႔ ျမင္ပါတယ္၊ သူေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္း အမွန္အတိုင္း အကူအညီေတြ ရမယ္လို႔
ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္၊ သူၾကားေနတာနဲ႔ ကိုယ္တိုင္ၾကည့္ရတာ လြဲေခ်ာ္မႈေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႔ေနရတယ္လို႔ သူသံုးသပ္ပါတယ္၊
သူအမွန္ကို ကူညီဖို႔ အတန္တန္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ " ဟု ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွ အနီးကပ္ လံုၿခံဳေရး အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

                      ြ
ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္း အေနျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပားသည့္ အျဖစ္အမွန္အတိုင္း သိရွိႏိုင္ရန္၊ ဒုကၡေရာက္ေနၾကေသာ
ဒုကၡသည္မ်ား၏ လတ္တေလာ အကူအညီလိုအပ္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက်
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေလ့လာစစ္ေဆးဖို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။


                     ြ
၎အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္ပားသည့္ အမွန္အတိုင္း အေျခအေနမ်ားကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ေရွ႕ေျပးအ
ေနျဖင့္ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ခုရက္ပိုင္းအတြင္း ဦးသိန္းစိန္ လာေရာက္စစ္ေဆးႏိုင္ဖြယ္ အေျခအေနမ်ား
က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရွိရသည္။


ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွ ႏိုင္ငံေရး၀ါရင့္တစ္ဦးက " UNကိုယ္စားလွယ္ ကင္တင္းနား ရခိုင္ျပည္နယ္ကို လာေရာက္ေလ့လာတာဟာ
သီးသန္႔ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ေနထိုင္သူ မူဆလင္အေရးကုိ တဖက္သတ္ စိတ္၀င္တစား ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာပါ၊ ရခိုင္ျပည္န႔ဲ
   ြ
ျဖစ္ပားခဲ့တ့ဲ ပဋိပကၡအေျဖမွန္အတြက္ မည္သို႔မွအက်ိဳးမရွိေပ၊ တခါတည္းမွာ ျမန္မာျပည္နဲ႔ လူထုေတြအတြက္ပါ

                                  Page 7 of 15
အက်ိဳးကိုယုတ္ေစမဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြ ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။ " ဟု ဒုသမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ ရွိေနစဥ္
ဖံုးမွတဆင့္ ထုတ္ေဖၚေျပာဆို လိုက္သည္။


ဒုသမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ၂ ရက္တာခရီးစဥ္ ေလ့လာရန္ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။
စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ဒုကၡသည္အေျခအေနမ်ားကို စံုစမ္းေမးျမန္းေလ့လာ၍ ျပန္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။


         ဲ
၎က " ခုျဖစ္ပ်က္ခ့တ့ဲ အၾကမ္းဖက္မႈေတြဟာ ဘယ္ကေန ဆင္းသက္လာတယ္၊ အၾကမ္းဖက္တာဟာ ဘယ္ေနရာကိုထိ ထိခိုက္
                     ဲ
တယ္ဆိုတာကို လူတိုင္း အထူးသျဖင့္ အစိုးရအဖြ႔ေတြ သိမွာပါ၊ ၿပီးေတာ့ ေဒသအတြင္းမွာ ျခစားမႈ၊ ေသြးထိုးလႈံေဆာ္မႈ၊ က်ဴးေက်ာ္
၀င္ေရာက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ၊ ႏိုင္ငံတာကာက အစြန္းေရာက္ေတြရဲ့ အာေဘာ္ေတြ ဘယ္လို
               ဲ
ပံုစံရွိေနတယ္ဆိုတာ ျမင္ႏိုင္ခ့ပါတယ္၊ ဒါျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးဆက္ဖို႔ အခြင့္ေကာင္းေတြ ႀကံဳေတြ႔ရတယ္လို႔ ဆိုရပါမွာပါ၊ ဒါေပမဲ့
တကယ့္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အႏွံအျပားကို ထူေထာင္ဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ရွိဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ " ဟု သံုးသပ္ရွင္းျပသည္။

ျမန္မာႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ဘဂၤလာအာဏာပိုင္က ယင္းရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိေနသည္ဟု
ယူဆရေသာ နယ္စပ္ခ်င္းထိစပ္ေနသည့္ ဘဂၤလာတြင္အေျခစိုက္ ျပင္သစ္မွ နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႕(MSF)၊
  ြ
ငတ္မတ္ေခါင္းပါးမႈ ကူညီေရးအဖြဲ႕ (ACF)ႏွင့္ ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ မူဆလင္ကူညီေရးအဖြဲ႕ (Muslin Aid UK)တို႔အား
ဆက္လက္ၿပီးျမန္မာမွ ေရာက္ရွိလာမည့္ မူဆလင္မ်ားအား ကူညီမႈမျပဳလုပ္ရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ တားျမစ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။


ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Sheikh Hasina က Al Jazeera တီဗီသတင္းသို႔ ၎တို႔မွာ ေဆး၀ါး၊ ေငြေၾကး၊ စက္ႏွင့္အတူ
ဘုတ္မ်ားအျပင္ ရိကၡာ အစရွိသည္မ်ား ကူညီေပးေနေၾကာင္း၊ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ တာ၀န္မရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာမွာသာ
တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ ဘဂၤလာတြင္ ဒုကၡသည္စခန္း မ်ားအတြင္း ၃၀၀၀၀၀ ရွိေနၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတင္းအဓမၼ
                ဲ
ေစလႊတ္ေနျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း လြန္ခ့ေသာ ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္ေန႔က လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔
အကူအညီမ်ား လံုး၀မေပးရန္ NGOမ်ားကို တရား၀င္ေပးစာမ်ား ေပးပို႔လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။


ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ဇြန္ ၈ ရက္ေန႔က ပဋိပကၡေၾကာင့္ ျမန္မာမွ ဘဂၤလာသို႔ က်ဴးေက်ာ္လာသူမ်ားဟု စြပ္စြဲၿပီး
            ဲြ
ဘဂၤလာကမ္းေျခေစာင့္ တပ္ဖ႔ႏွင့္ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက ႏွစ္လကာလတြင္ စုစုေပါင္း ဖမ္းဆီးရမိသူမ်ား ၂၂၀၀
                 ဲ
ေက်ာ္တို႔အား တရားမ၀င္ ပို႔ေဆာင္ခ့ေၾကာင္းႏွင့္ မသခၤါသူတခ်ိဳ႕အား ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးၿပီး အေရးယူမႈမ်ား
ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း ေဒသထုတ္ သတင္းစာႏွင့္ ၀ပ္စာမ်က္ႏွာမ်ား၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။
http://arakantimes.net/burmese/index.php/2012-02-24-06-58-57/347-2012-08-05-03-40-38

--------------------------------------------------------------------------

နုိင္ငံသား ဥပေဒ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္ဟု ကင္တားနား ေျပာၾကား

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၅


                       ရုိဟင္ဂ်ာ အမည္ခံမ်ား အေရးေျဖရွင္းရန္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ နုိ္င္ငံသား ဥပေဒကုိ
                       ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲရန္ လုိအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္ မာနုိင္ငံဆုိင္ရာ
                       ကုလသမဂၢလူ႔အခြင္႔အေရး အထူးကုိယ္စားလွယ္ ေသာမတ္စ္ အုိေဟး ကင္တားနားက
                       မဂၤလာဒံုေလဆိပ္၌ ၾသဂုတ္လ ၄ရက္ေန႔ က ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တြင္
                       ေျပာၾကားခဲ႔သည္။
                       "ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးေတြ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ျငင္းဆိုခံရမႈေတြ၊
                       ခြျဲ ခားဆက္ဆံခံရတာေတြ၊ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားခြင့္ မရမႈေတြ အတြက္ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသား
                       ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သင့္တယ္။ သူတို႔ေတြကို ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး အဆင့္နဲ႕
                       တေၿပးညီ ၿဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးရမယ္" ဟု ၄င္းက ဆုိသည္။


အစိုးရအေနၿဖင့္ လူ႕သားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ အကူညီမ်ားေပးအပ္ရန္လိုအပ္သည့္အၿပင္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး
                                                     ြ
ခိုင္မာလာရန္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး တို႔တြင္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ပိုမိုအေလးေပး ေဆာင္ရြက္သား
ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ေသာမတ္စ္ အုိေဟးကင္တားနားက ထပ္မံ တိုက္တြန္းသြားသည္။


                                  Page 8 of 15
နုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ အေနျဖင္႔ ရခိုင္တုိင္းရင္းသား လူ႔အဖြဲ႕႔အစည္းမ်ား အတြက္လည္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည္႔
အကူညီမ်ားေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ အကူအညီမ်ား လုိအပ္ေနေသာ အခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ လုိအပ္သည္႔ အကူအညီမ်ားကုိ
အလ်င္အၿမန္ရရွိနုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြား ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ၄င္းက ထပ္မံ အၾကံျပဳသည္။


ခုိး၀င္လာေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ အမည္ခံမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမဟုတ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ္င္းရင္းသားမ်ားကုိသာ တာ၀န္ယူ
သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ခုိး၀င္လာသည္႔ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ UNHCR (ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံး) သုိ႔ အပ္နွံၿပီး
ဒုကၡသည္ စခန္းအျဖစ္ထားရွိကာ UNHCR ကေကြ်းေမြး ေစာင္႔ေရွာက္ထားရန္ႏွင္႔ တတိယနုိင္ငံမ်ားက လက္ခံမည္ဆုိပါက
ပုိ႔ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္က ဇူလုိင္လ ၁၁၇က္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢ ဒုုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ
မဟာမင္းႀကီး Mr. Antonio Guterres ကုိ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။


ရုိဟင္ဂ်ာသည္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ၁၃၅မ်ိဳးတြင္ လုံး၀ ပါ၀င္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာကုိ တုိင္းရင္းသား အျဖစ္
လက္ခံရန္ လုံး၀ မျဖစ္နုိင္ေၾကာင္း လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင္႔ ျပည္သူ႔ အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက ဇူလုိင္လ
၃၀ရက္ေန႔က နုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ျပဳလုပ္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ျပဳလုပ္ ေသာ
         ဲ
သတင္းစာရွင္းလင္းပြတြင္ သတင္းစာဆရာမ်ားကုိ တရား၀င္ေျပာၾကားခဲ႔သည္။


                 ြ
ေသာမတ္စ္ အုိေဟး ကင္တားနား၏ တုိက္တန္းခ်က္သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ႔ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကုိ တည္ၿငိမ္ ေအာင္
ေျဖရွင္းေသာ နည္းလမ္း မဟုတ္ရုံသာမက ဆူပူမႈ ျဖစ္ေအာင္ ေသြးထုိးလႈံေဆာ္ သကဲ႔သုိ႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ယင္း
   ြ
တုိက္တန္းခ်က္သည္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင္႔အေရးႏွင္႔ နုိင္ငံေတာ္ ဥပေဒကုိ ဆန္႔က်င္ေနၿပီး နုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာ
              ြ
အာဏာကုိ ထိပါးလာေစေသာ တုိက္တန္း ခ်က္သာျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား တုိးတက္ေရးပါတီမွ အေထြေထြ
အတြင္းေရးမွဴး ဦးဦးလွေစာက ေ၀ဖန္သည္။


“လူ႔အခြင္႔အေရး ဆုိတ႔ဲ စကားတစ္ခုတည္းနဲ႔ ရခုိင္တစ္မ်ဳိးသားလုံးရဲ႕ မ်ဳိးတုံးသြားမယ္႔ ကိစၥကေတာ့ လုံး၀ မျဖစ္သင္႔ဘူး။
ကင္တားနား အေနနဲ႔ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားရဲ႕ လူ႔အခြင္႔အေရးကုိ ေလးစားဖုိ႔လုိတယ္“ ဟု ၄င္းက သုံးသပ္သည္။


ျမန္မာနုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင္႔အေရး အထူးကုိယ္စားလွယ္ ေသာမတ္စ္ အုိေဟး ကင္တားနားသည္ လူ႔အခြင္႔
အေရးခ်ဳိးေဖာက္ မႈမ်ားကုိ ေလ႔လာရန္ ျမန္မာနုိင္ငံ သုိ႔ ဇူလုိင္လ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရိွခဲ႔ၿပီး ၾသဂုတ္လ ၄ရက္ေန႔တြင္
ျမန္မာနုိင္ငံမွ ျပန္လည္ ထြက္ခါြ သြားခဲ႔သည္။


နုိ္င္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး၏ ရုိဟင္ဂ်ာ အေရးကုိ ရဲ႕ရင္႔ ျပတ္သားစြာ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ UNHCR မဟာ မင္းႀကီး
ေျပာၾကားေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင္႔ အတူယွဥ္တဲြ ေနထုိင္ေရး ေျပာၾကားခ်က္အား ကန္႔ကြတ္ ရႈတ္ခ်ေသာ အေနျဖင္႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ
ကုလသမဂၢ ဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး ရုံးေရွ႕တြင္ ၾသဂုတ္လ ၃ရက္ေန႔က ဆႏၵ ျပပြျဲ ဖစ္ပြားခဲ႔သည္။
https://www.facebook.com/thevoiceweekly

------------------------------------------------------------------------


သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု
Sunday, 05 August 2012 15:10 , Written by ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန


သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ (၁၉၉၀) ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြ အႏိုင္ရ ပါတီမ်ား အပါ၀င္ လက္ရွိ တိုင္းရင္းသား ပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္
မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ယမန္ေန႔ နံက္ (၉) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ပုဗၺသီရိျမိဳ႔နယ္ စက္မွဳ လယ္ယာစနစ္
ေတာင္သူ ပညာေပး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြး ခဲ့ပါသည္။


သမၼတသည္၊ လက္ရွိ က်င့္သံုးေနေသာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သည္၊ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ား၌ က်င့္သံုးေနေသာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ႏွင့္
အံ၀င္ဂြင္က်ျဖစ္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ရွင္သန္ေရးသည္ တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းေရးအေပၚ၌ မူတည္ေၾကာင္း၊
ေျပာခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ေၾကာင့္ ေလာေလာဆယ္ အစိုးရ အေနျဖင့္ တိုင္းျပည္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္
ကိုင္ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။


                                  Page 9 of 15
သို႔ေသာ္လည္း KIO/KIA တို႔ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း ၄င္းတို႔၏ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ားႏွင့္
အဆက္အသြယ္ ရွိေနေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္ေရးသည္ အမ်ဳိးသားေရး တာ၀န္ တရပ္ျဖစ္ သည္
ႏွင့္အညီ ပါတီအားလံုး လက္တျြဲ ပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုေၾကာင္း သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။


ထိုေဆြးေႏြးပဲြသို႔ တိုင္းရင္းသား ပါတီ (၁၄) ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား မ်ား
        ဲ          ြ
ဒီမိုကေရစီ အဖြ႔ခ်ဳပ္မွ ဥကၠဌ ဦးခြန္ထန္းဦး၊ အေထြအေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္း ညြန္႔လြင္၊ ရခိုင္ ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ
                     ြ
ဦးေအးသာေအာင္၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီညတ္ေရးပါတီမွ ဦးဟန္ေရႊႏွင့္ ဦးသိန္းထြန္း၊ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီဥကၠဌ
ဦးေစာထြန္းေအာင္ျမင့္၊ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ဥကၠဌ ဦးဇင္ ေအာင္၊ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ ပါတီသစ္ ဥကၠဌ
ဦးသိန္းညြန္႔ႏွင့္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး မဟာမိတ္မ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီမွ ဦးတင္ ၀င္း၊ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ ဥကၠဌ ဦးႏို ထန္ခပ္၊
          ဲ
ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ်ဳပ္ ဦးဂ်င္ကမ္းလ်န္၊ ပအို၀္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဦးေန ၀င္းထြန္း၊ မတူကဲြျပားျခင္းႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္း ေရးပါတီမွ
ဦးေအာင္မ်ဳိးဦး၊ မြန္ဒီမိုကေရစီ ပါတီမွ ႏိုင္ေက်ာ္၀င္း၊ ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ ပါတီ ဥကၠဌဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ႏွင့္ ျမန္မာ အမ်ဳိးသား
ကြန္ဂရက္ ပါတီမွ ဦးေကာင္းျမင့္ထြ႗္တို႔ တက္ေရာက္ပါသည္။


ထိုပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ကိစၥမ်ားကို
ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည္ဟု သမၼတရံုး ၀က္ဆိုဒ္ ေဖၚျပထားပါသည္။


                                          သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္းမ်ား

                                          ထိုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အစိုးရဖက္မွ ျပည္ေထာင္စု
                                          ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မီရွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအး၊
                                          စက္မွဳ၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း၊ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး
                                          ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၊ ဦးလွေမာင္ေရႊ၊
                                          ဦးတင္ေမာင္သန္း၊ ဦးေက်ာ္ရင္လွဳိင္၊
                                          တို႔တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။


                                          သမၼတသည္ စီးပြားေရး ကိစၥမ်ား၊
                                          ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား
အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရးကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ပါသည္။ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ေလာေလာဆယ္
မသိရွိရေသးျပသျဖင့္ မတင္ျပႏိုင္ေသးေပ။ အစိုးရ သည္၄င္းတို႔၏ ေပၚလစီသစ္ကို တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း ဖြင့္ခ်ေပးျပီး
လိုရာကို အသံုးခ်သြားမည္ဟု ယူဆရပါသည္။


အစိုးရသစ္သည္ အေနာက္တိုင္း ဒီမိုကေရစီ စနစ္အတိုင္း မဟုတ္ဟု အေၾကာင္းျပျပီး ခုတံုးလုပ္ျပီး မိမိတို႔လိုရာအတိုင္း
ေပၚလစီအေဟာင္းကို အသစ္ေယာင္ေဆာင္ကာ စစ္အာဏာရွင္ အသြင္သစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖၚသြားဖြယ္ ရွိေနသည္ဟု
အကဲခတ္မ်ားက သံုးသပ္ေနပါသည္။


http://www.phophtaw.org/burmese/index.php/news/local-news/1972-2012-08-05-08-26-14.html


-----------------------------------------------------------


Myanmar president stresses common goal with political parties
 by Feng Yingqiu

YANGON, Aug. 5 (Xinhua) -- Myanmar President U Thein Sein has urged political parties in the country to
cooperate with the government in working for a common goal which comprises three points, namely political
stability, eternal peace with armed ethnic groups and socio-economic development in the country.

"If there are those who row back while paddling towards the goal, the travel to the goal would be delayed and it
would be difficult to reach the goal," Thein Sein warned at a rare meeting with leadership of 14 political parties
in Nay Pyi Taw Saturday.

                               Page 10 of 15
"With democracy in its infancy, the country must take every step cautiously . Historical background and customs
of its nationals will shape Myanmar's democracy model," he said.

Giving top priority to stability, Thein Sein stressed the importance to maintain the stability as well as to make
peace with ethnic armed groups.

He emphasized the vital role played by political parties in stabilizing the political conditions of the country.

Terming peace pursuit with armed groups as an extremely sensitive issue, Thein Sein blamed that "However
hard the higher level has tried, the efforts have often come to nothing once there emerges malfunctioning at the
lower level, resulting in vain and decrease in trust".

He underlined that the government has made peace with 10 out of 11 ethnic armed groups, achieving certain
progress, but agreement has not been reached yet with the Kachin Independence Army (KIA) in northern Kachin
state.

He urged political parties to make joint efforts in this regard.

Relating to socio-economic development issue, he called for efforts in creating jobs as much as possible, citing
that the poverty rate of the country stands at 26 percent, affected by low employment rate, forcing about three
million of its citizens to work overseas for survival.

He stressed the need to address the issue through inviting foreign investment, disclosing that foreign investment
bill has been written to be commensurate with that of foreign countries and submitted to the parliament.

He revealed that arrangements have been made to systematically use the foreign grants and loans in projects
which would benefit the people, citing the building of small and medium industries, heavy industries and hi-tech
industries such as IT and telecommunications with the aim of adding value to the products of the country.

Noting the impossibility for the new government, which has turned just over a year, to fulfill the need of the
country at once, Thein Sein invited advice to the government on ways for sufficient power supply instead of
launching protest, calling for spending its budget to build basic infrastructures.

Citing the current per capital income which is around 800 U.S. dollars, he pointed out that despite being rich in
natural resources and in possession of sound foundation, the country is ranked at the bottom of the list of per
capital income in the ASEAN nations and even lower than neighboring Bangladesh.

He spoke out that the government wants the per capital income to reach about 3,000 U.S. dollars if possible, and
the five-year plan is aimed at increasing 7.7 percent GDP within five years.

He called for stepping up efforts 1.3 times of the present efforts to reach the goal.

"If we want to reach the GDP up to 3,000 U.S. dollars, the country must boost efforts three times higher than the
present efforts," he maintained.

To realize this, he expects grants and low-interest loans and investment from foreign countries to flow into the
country and Western nations remove sanctions and the European Union accepts imports from Myanmar and
allows Myanmar to re-apply the tax exemption system.

He called on all participants to work in unison and in cooperation with each other until the country reaches its
goal.

The 14 political parties which gathered with the president included Shan Nationalities League for Democracy,
Rakhine League for Democracy, National Unity Party, Kayin People's Party, Myanmar New Society Democratic
Party, National Democracy Party, National Political Alliance League, Chin Progressive Party, Zomi League for
Democracy, Pa-O National League, Diversity and Peace Party, Mon Democracy Party, Modern People's Party
and Myanmar National Congress Party.

The meeting took place on a break day during the ongoing 4th session of the parliament.

                           Page 11 of 15
Since U Thein Sein's civilian government took office in March 2011, the government has been carrying out
major reform both politically and economically.

The by-elections in April this year indicated that the government has paved way for inclusiveness of all political
parties, analysts said.

http://news.xinhuanet.com/english/world/2012-08/05/c_131762293.htm

--------------------------------------------------------------------
                     4                 2012 - 23:45 GMT

     !                          "  #$%     &%          %'#          (      (                 % )
     * (            +     ,    ,%          +        -        $          . / %        %                         0      1       ,    ,
  #$%    &%          2 +1      -                        . / (         *           ,              -%          %'* +0
                                                                  %         +    $!                #      1                           +$
                                                                           1  (3
                                                                  * (          4        %    %5                                   /      -6
                                                               (     * -        %        (      ,%                  #$%           $
                                                              %'#                  ,%       %        %           $          7
                                                                  (     ,            (#              '          . /                     ,
%     %     $          8(                                             1   (3


%     %       $ 9:;<       !              %        =    4             *       +$       %    ,          !
  #$%    &%             >?        % %                   +$         %                   1  (3 %       /        !               %              $
  * @)            #             %      0!                     #$%   &%                     (      &              -                 *
              1    (3


            A                            $                . /                                    1    /
 41       %                   ,      +                 ,            -     $ 5+             1  (3           * (                  / B
%                             $      A      -      ,    $                      +            8/8/ /                     1      (3


9:;<            !        =       4        *                      %    $5               +      &    8# 6 41)                          !             A
% 2 %          $          . / =         4 C           '           +                                                   1      /
 41       %             8/8/ /                    1    (3


http://www.bbc.co.uk/burmese/burma/2012/08/120804_quintana_presser.shtml

--------------------------------------------------------------------
ရခိုင္ပဋိပကၡ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ စံုစမ္းေရး ကင္တားနားေတာင္းဆို
ေဒၚခင္စုိး၀င္းယ 04.08.2012
           ြ
ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပားခဲ့တ့ဲ အဓိက႐ုဏ္းေတြန႔ဲ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ရွိေနတယ္ ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
           ဲ                      ို
သီးျခားလြတ္လပ္တ့ဲ အဖြ႔ကေန စံုစမ္းစစ္ေဆး ေပးႏိုင္ေရး ျမန္မာႏိုင္ငံဆင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္

                                                            Page 12 of 15
ေတာမတ္စ္အုိေဟးကင္တားနား (Tomas Ojea Qintana) က ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး
အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို အကဲခတ္ ဆန္းစစ္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တပတ္ၾကာခရီး ေရာက္ရွိေနခ်ိန္မွာ မစၥတာ ကင္တားနားက
အခုလို ပန္ၾကားလိုက္တာပါ။ ဒီအေၾကာင္းကို ေဒၚခင္စိုး၀င္းက တင္ျပထားပါတယ္။


           ြ
ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပားခဲ့တ့ဲ လူမ်ိဳးေရး ဆူပူမႈေတြ တည္ၿငိမ္ေရး အတြက္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ေတြက အဆမတန္
အင္အားသံုးခဲ့တာေတြ အပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို စိုးရိမ္တဲ့အေၾကာင္း မစၥတာ ကင္တားနားက သူ႔ရဲ႕ ၆
                                                         ဲ
                                 ရက္ၾကာ ခရီးစဥ္ အဆံုးသတ္တဲ့ေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြမွာ
                                 ေျပာဆိုသြားတာပါ။ ရခိုင္ျပည္နယ္က လူ႔အခြင့္အေရး
                                 ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို စုံစမ္းစစ္ေဆးတာေတြ ခ်က္ခ်င္း
                                 မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ အမွန္အတိုင္း မဟုတ္ဘဲ
                                 တဘက္နဲ႔တဘက္ ခ်ဲ႕ကား စြပ္စြဲေျပာဆုိတာေတြ
                                 ရွိေနတာေၾကာင့္ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအတြက္
                                 အလားအလာ မေကာင္းဘဲ ယံုၾကည္မႈ ကင္းမဲ့ႏိုင္သလို
                                 တင္းမာမႈေတြလည္း တိုးလာႏုိင္တယ္လို႔ မစၥတာ
                                 ကင္တားနားက ေျပာသြားပါတယ္။


“လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြန႔ဲ ပတ္သက္တ့ဲ စြပ္စြဲခ်က္ေတြကို သီးျခား လြတ္လပ္ၿပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ အဖြဲ႔ ဖြ႔ၿဲ ပီး အျမန္ဆံုး
စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးဖို႔ တျခား အဖြ႔ဲအစည္းေတြက ေတာင္းဆိုေနသလိုပဲ က်ေနာ္ကလည္း ေတာင္းဆိုပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
က်ေနာ့္အေနနဲ႔ အေထာက္အကူ ေပးႏုိင္ပါတယ္။”


မစၥတာ ကင္တားနား ဟာ ဒီခရီးစဥ္အတြင္းမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးတင္မကဘဲ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ
လႊတ္ေပးေရးကိုလည္း တိုက္တြန္းခဲ့သလို ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနနဲ႔ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးေတြ ေရွ႕႐ႈတဲ့ေနရာမွာ လူ႔အခြင့္အေရး
တိုးတက္ဖုိ႔က အခရာက်တဲ့အေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာသြားပါတယ္။


“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိန္ေခၚေနတဲ့ ျပႆနာေတြ ဆက္ၿပီး ရွိေနေသးပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီ
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို ကုိင္တြယ္ဖို႔ လိုတယ္
ဆိုတာကို ရခိုင္ျပည္နယ္က ျပႆနာေတြက သ႐ုပ္ေဖာ္ ျပသလိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။”


မစၥတာ ကင္တားနားက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာ စားနပ္ရိကၡာ၊ ေရနဲ႔ မိလႅာ တကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရး
              ဲ
စတာေတြအေပၚမွာလည္း စိုးရိမ္တ့အေၾကာင္း အခုလို ေျပာဆိုသြားပါတယ္။


                                  ဲ                  ဲ
“အၾကမ္းဖက္မႈေတြေၾကာင့္ အိုးအိမ္ ဆံုး႐ံႈးရသူေတြနဲ႔ အေျခအေနမဲ့ရသူေတြရ႕ ဒုကၡေတြကို က်ေနာ္ ကိုယ္တိုင္ ေတြ႔ခ့ရပါတယ္။
ဒုကၡေရာက္ေနၾကရတဲ့ ႏွစ္ဘက္စလံုးက လူထုကို စာနာေၾကာင္း အေလးအနက္ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။”


ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံေတြ အေနနဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြကို လစ္လ်ဴ႐ႈမထားဖို႔လည္း အခုလို ပန္ၾကားပါတယ္။


“ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒအရ မိမိရဲ႕ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံျခားသားျဖစ္ေစ ကိုယ့္ရဲ႕ ပိုင္နက္ထဲမွာရွိတဲ့သူ အားလံုးရဲ႕ အခြင့္အေရးကို
အကာအကြယ္ေပးဖို႔ ၀တၱရား ရွိတယ္ဆိုတာကို ျမန္မာ့ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံေတြတင္မကဘဲ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေတြကပါ အသိအမွတ္ျပဳ
လိုက္နာၾကဖို႔ က်ေနာ္ တိုက္တြန္းပါတယ္။”


မစၥတာ ကင္တားနားဟာ ဒီခရီးစဥ္အတြင္းမွာ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္ အပါအ၀င္ အစိုးရ၀န္ႀကီးအဖြဲ႔ရဲ႕
ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကိုလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုလည္း ေတြ႔ဆံုၿပီး
ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးနဲ႔ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါေသးတယ္။


မစၥတာ ကင္တားနားဟာ ေသာၾကာေန႔က ေနျပည္ေတာ္ကို သြားေရာက္ၿပီး အစိုးရ ၀န္ႀကီးေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ ေရးရာ အဖြ႔ဲ၀င္ေတြန႔ဲ
                                                    ဲ
ေတြ႔ဆံုၿပီး မေန႔က စေနေန႔ကေတာ့ ရန္ကုန္က မထြက္ခြာခင္မွာ ႏုိင္ငံတကာ ေလဆိပ္မွာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခ့တာပါ။


                             Page 13 of 15
မစၥတာ ကင္တားနား အေနနဲ႔ ဒီခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန အရပ္ရပ္အေပၚ အကဲခတ္ စမ္းစစ္ခ်က္ေတြန႔ဲ
ပတ္သက္ၿပီး ေရွ႕လမွာက်င္းပမယ့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံကို တင္သြင္းဖို႔ ရွိပါတယ္။
http://burmese.voanews.com/content/quintana-burma-08-04-12/1455434.html
---------------------------------------------------------------MSF urges to reconsider aid ban
August 05, 2012

DHAKA (AFP) - Doctors Without Border (MSF) Saturday urged Dhaka to reconsider its ban on providing aid
to Myanmar’s Rohingya refugees, saying the humanitarian consequences of the decision will be “devastating”.
Bangladesh this week ordered three global charities including France’s MSF and Action Against Hunger (ACF)
and Britain’s Muslim Aid to stop providing aid to Rohingyas who cross the border to flee persecution and
violence in Myanmar.
It has accused the organisations of serving undocumented Rohingya refugees, alleging that medical, food,
drinking water and training facilities run by the charities are encouraging an influx of Rohingya to the country.
The NGO Affairs Bureau, which is a wing under the prime minister’s office, accused MSF of “damaging the
image of Bangladesh by running negative news in the international media” about difficult conditions faced by
the Rohingya.
The MSF said it was “shocked” at the order and said around 100,000 people risk losing access to lifesaving
healthcare in the southeastern Cox’s Bazaar district as a consequence.
“To be forced to leave our patients is unthinkable and the repercussions life threatening,” said MSF operational
manager for Bangladesh, Chris Lockyear. “We are astounded at being requested to cease our medical activities
and deprive people of lifesaving services. We can only hope that the Bangladeshi government will re-consider,”
Lockyear added. MSF has been running a health centre in Cox’s Bazaar since 1992, which provides
comprehensive medical aid to some 5000 people — both Rohingyas and locals — every month, just under half
of whom are children under five years.

http://www.nation.com.pk/pakistan-news-newspaper-daily-english-online/international/05-Aug-2012/msf-urges-to-
reconsider-aid-ban

-------------------------------------------------------------


UN: Burma Still Has Serious Rights Challenges
By ASSOCIATED PRESS| August 5, 2012 |
                             RANGOON — A United Nations human rights expert called
                             Saturday for an urgent independent investigation into recent
                             bloody sectarian violence in western Arakan State of Burma
                             which he said was one of many human rights challenges facing
                             the country.

                             Tomas Ojea Quintana ended a weeklong visit to Burma saying
                             that the country’s much-touted democratic reforms will not take


                                Page 14 of 15
hold unless the government places human rights at the center of its agenda for change.

During a two-day tour of Arakan state, Quintana said he witnessed “widespread suffering” from the June
violence between Arakan Buddhists and Muslim Rohingya that left at least 78 dead and tens of thousands
homeless. He said he recorded allegations of “serious human rights violations” by police and security forces
including killings, torture, arbitrary arrest and excessive use of force.

UN Special Human Rights Rapporteur Tomas Ojea Quintana talks to reporters during his news conference before his
departure at Yangon International Airport on Saturday. (PHODTO: Soe Zeya Tun / Reuters)

“The human rights situation in Rakhine [Arakan] state is serious,” he told reporters. He did not discuss the target
of the alleged abuses.

New York-based Human Rights Watch has accused government forces of opening fire on crowds of Rohingya
and committing other “atrocities” during attempts to restore order.

“It is of fundamental importance to clearly establish what has happened in Rakhine state and to ensure
accountability,” Quintana told reporters before leaving from Rangoon’s airport. “Reconciliation will not be
possible without this. Exaggerations and distortion will fill the vacuum to further fuel distrust and tensions
between communities.”

He said it was a “matter of urgency” to set up an independent and credible investigation into the allegations of
rights abuses.

Much remains unknown about what transpired in Arakan State during nearly two weeks of sectarian fighting,
rioting and arson attacks between the two groups because the area was virtually sealed off to the outside world.

Tensions between the Arakanese Buddhists and Muslim Rohingya are longstanding, in part because many in
Burma consider the Rohingya to be illegal settlers from neighboring Bangladesh. The United Nations says there
are about 800,000 Rohingya in Burma and considers them to be among the most persecuted people in the world.

Quintana also expressed “serious concern” about the treatment of six U.N. workers who were detained in Arakan
State. They were accused by Burmese authorities of taking part in the violence and setting fire to villages —
accusations Quintana said he believes are unfounded.

Quintana’s visit to Burma also focused on making an overall assessment of the human rights situation as the
country moves down a reformist path under President Thein Sein after decades of repressive military rule. He
met with opposition leader Aung San Suu Kyi, government officials, lawmakers and others.

He is to present his findings to the upcoming U.N. General Assembly.

Quintana said there was reason to be encouraged by some recent changes but pointed out the issue of political
prisoners as an enduring obstacle to true democratization.

“I must, therefore, once again call for the release of all prisoners of conscience without conditions or delay,” he
said. “National reconciliation and democratic transition cannot move forward without these necessary steps.”

http://www.irrawaddy.org/archives/10852

               --------------------------------------------------------------------
                            Page 15 of 15

								
To top