Заповед за командировка в чужбина Вариант 1

DOCUMENT INFO
Description: Заповед за командировка в чужбина. Първи вариант - бланка за попълване (шаблон), състояща се от една страница.