; Handleiding BTW terugrekenen
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Handleiding BTW terugrekenen

VIEWS: 200 PAGES: 2

Handleiding BTW terugrekenen voor beginnners waarin stap voor stap de berekening wordt uitgelegd met formules en voorbeelden.

More Info
  • pg 1
									Handleiding BTW terugrekenen
Dit is een handleiding BTW terugrekenen voor beginners. Deze handleiding is geschreven door BTW+, experts in
BTW berekenen en BTW terugrekenen.

Hoe kunt u BTW terugrekenen uit een bedrag inclusief BTW? BTW+ neemt u in deze handleiding bij de hand en
leidt u door het mijnenveld van de BTW berekening van exclusief naar inclusief BTW en weer terug. Als u deze
handleiding doorgelezen hebt lacht u om dergelijke sommetjes!
BTW terugrekenen formule
Als u een bedrag inclusief BTW hebt, kunt u de BTW terugrekenen met deze formule:

BTW = (Bedrag incl BTW/(100+BTW%)) x BTW%

U deelt het bedrag inclusief BTW dus door 100 plus het BTW-percentage. Bij een BTW-percentage van 19%
deelt u door 119 en bij een BTW-percentage van 6% deelt u door 106. Bij het nieuwe BTW tarief van 21% zoals
dat per 1 oktober 2012 geldt in Nederland deelt u door 121. De uitkomst hiervan vermenigvuldigt u met
respectievelijk 19, 6 of 21. U hebt dan de BTW teruggerekend.

Om het u gemakkelijk te maken hebben we de formules om BTW terug te rekenen voor de verschillende BTW-
percentages hieronder opgenomen.

BTW terugrekenen 6%
BTW = Bedrag incl BTW/106 x 6

BTW terugrekenen 19%
BTW = Bedrag incl BTW/119 x 19

BTW terugrekenen 21%
BTW = Bedrag incl BTW/121 x 21

Hoe BTW terugrekenen
Hoe werkt het terugrekenen van BTW nou in de praktijk? Om dat duidelijk te maken hebben we hieronder een
aantal rekenvoorbeelden gemaakt waarin we stap voor stap uitleggen hoe u de BTW kunt berekenen.

Voorbeeld 6% BTW
Bart koop van Piet een boek voor € 16,96 inclusief BTW. Hoeveel BTW heeft hij betaald?

Uitwerking
De BTW die Bart heeft betaald is 16,96 / 106 x 6 = € 0,96.

Voorbeeld 19% BTW
Gonnie koopt een TV van Erik voor € 2142 inclusief 19% BTW. Hoeveel BTW heeft Gonnie betaald?

Uitwerking
BTW = 2142 / 119 x 19 = € 342.

Voorbeeld 21% BTW
Gonnie koopt na 1 oktober 2012 nog zo’n TV van Erik voor € 2178 inclusief 21% BTW. Hoeveel BTW heeft
Gonnie nu betaald?
Uitwerking
BTW = 2178 / 121 x 21 = € 378.

BTW terugrekenen calculator
Op de website van BTW+ is ook een BTW calculator opgenomen waarmee u eenvoudig en snel BTW kunt
berekenen. Dit kan zowel voor een bedrag exclusief als inclusief BTW. Probeer hem snel uit.

								
To top