Docstoc

Modelovanje i implementacija studentskog servisa - diplomski

Document Sample
Modelovanje i implementacija studentskog servisa - diplomski Powered By Docstoc
					Modelovanje i implementacija studentskog servisa
Vrsta: Diplomski | Broj strana: 87

DEPLOYMENT DIJAGRAM .......................................................................................... 78 ZAKLJUČAK
............................................................................................................... 79 LITERATURA
............................................................................................................. 80 TABELA SLIKA
.......................................................................................................... 81
3/82
Projektovanje informacionih sistema
Petar Gnjidić 148/06
UVOD U toku rada na ovom projektu proćićemo kroz osnove modelovanja baze podataka, projektovanja
informacionog sistema.U projekat je uključena i kompletna implementacija baze podatak
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
nja – USE CASE Dijagram Rasporeñivanja - Deployment diagram
korišćen je i alat za projektovanje Rational Rose. Za implementaciju korišćene su sledeće tehnike
programiranja: • • • • PHP HTML Javascript MySQL
korišćeni su i alati: • • Microsoft Front Page Notepad++ v5.2
Sistem je testiran na Apache 2.2.9 web serveru. Napomena:Projekat sadrži štampani prilog na kojem se
nalaze izvorni kodovi svih PHP skripti informacionog sistema i dump baze podataka.Prilog ima i svoju
elektronsku verziju na kojoj se nalaze svi dijagrami,kompletna implementacija informacionog
sistema,dump baze podataka i elektronska verzija ovog dokumenta.Elektronska verzija priloga se nalazi
na CD-u.
4/82
Projektovanje informacionih sistema
Petar Gnjidić 148/06
Slika 1. Hijerarhija korisnika
Super administrator je jedan u sistemu i on se prijavljuje na sistem pozivajući podsistem /super. (Npr. ako
je sistem na lokalu poziva se http://localhost/super ili http://nekidomen.rs/super )
5/82
Projektovanje informacionih sistema
Petar Gnjidić 148/06
Za implementaciju rešenja informacionog sistema koristi se kombinacija PHP + mySQL.Odluka je pala na
taj izbor jer smatramo da je to najednostavnije, u isto vreme najbolje i najjeftinije rešenje datog problema.
6/82
Projektovanje informacionih sistema
Petar Gnjidić 148/06
Napomena: Ceo mySQL kod baze podataka, tj. dump baze podataka se nalazi u štampanoj i elektronskoj
formi priloga.
7/82
Projektovanje informacionih sistema
Petar Gnjidić 148/06
KOMPATIBILNOST PHP je podržan u većini popularnih operativnih sistema, uključujući Unix, Linux,
Microsoft Windows i Mac OS.
DOSTUPNOST I LICENCA PHP se može besplatno skinuti širom Interneta i na zvaničnom sajtu PHP-a, a
licenciran je PHP licencom. UPOTREBA Iako se PHP može koristiti za programiranje konzolnih aplikacija i
grafičkih interfejsa (biblioteka PHP-GTK) njegova osnovna i glavna upotreba je u programiranju
dinamičnih stranica na Internetu. Do 1997. PHP je stekao nekoliko hiljada korisnika, do 1998. broj sajtova
na kojima je instaliran PHP 3.0 je porastao na par stotina hiljada a broj korisnika istog na par desetina
hiljada. Danas PHP koristi ne
---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
PREUZETI NA SAJTU. ----------

www.maturskiradovi.net


MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:   maturskiradovi.net@gmail.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:8/4/2012
language:Bosnian
pages:2