Съкратен счетоводен баланс - двустранен

DOCUMENT INFO
Description: Съкратен счетоводен баланс на предприятие - двустранна форма.