Регистрационна бланка - Шаблон by hirudov

VIEWS: 50 PAGES: 1

Регистрационна бланка за попълване при участие в семинар, събиране, конгрес или друго мероприятие. Отпечатва се на лист А4 и след това се разделя наполовина - за две копия. Логото е лесно за сменяне с лого на компания, събитие, организация. Отделено е пространство и за място на провеждане и дата.

More Info
									                          Регистрационна бланка

Име
Адрес за
контакт
Телефон/Факс
Мобилен
телефон
E-mail
Уебсайт
Месторабота          1.
                     2.
                     3.

                                                  София, 23-24.11.2007
                          Регистрационна бланка

Име
Адрес за
контакт
Телефон/Факс
Мобилен
телефон
E-mail
Уебсайт
Месторабота          1.
                     2.
                     3.
                                                  София, 23-24.11.2007,
http://hirudov.com

								
To top