Docstoc

Hogescholen - Nederland werkt met water.xls

Document Sample
Hogescholen - Nederland werkt met water.xls Powered By Docstoc
					HBO - Overzicht van Hogescholen met bijbehorende opleidingen

Instelling/     website          locatie   Opleiding (Bachelor)                                Major/ Minor/      Major/ Minor/     Major/ Minor/      Major/ Minor/
organisatie                                                                  specialisatie      specialisatie     specialisatie      specialisatie
Avans        http://www.avans.nl    Den Bosch  Bestuurskunde
Hogeschool
                              Als bestuurskundige onderzoek je maatschappelijke vraagstukken en draag je
                              creatieve oplossingen aan. Je bent een manager die weloverwogen beslissingen
                              neemt en daarnaar handelt. Hierbij houd je rekening met burgers, media,
                              politiek, maar ook met bijvoorbeeld budgetten en Europese wetgeving.

                              Contact
                              dhr. Wim Dankers (opleidings coördinator)
                              Tel.: 073 6295 352
                              E-mail: wtj.dankers@avans.nl
                              Internet: http://www.avans.nl/smartsite.shtml?em=5562&ch=def&id=5552                        Breda    Chemische Technologie                               Procestechnologie
                                                                        (Bma)
                              Chemische Technologie, een gevarieerder werkveld bestaat er bijna niet. Maar
                              wat is het nu precies? Het gaat om de toepassingen van scheikunde in de
                              industrie. Neem bijvoorbeeld een bierbrouwerij. Hier worden de natuurlijke
                              grondstoffen gerst, hop en water samengevoegd en verhit tot bier. Dat is een
                              uitgebreid proces dat grote nauwkeurigheid vereist. Hoewel de grondstoffen
                              hetzelfde zijn, heeft elk bier toch zijn eigen smaak. Een chemisch technoloog
                              bestuurt, bewaakt en verbetert deze processen. Maar je kunt dat ook doen in
                              een heel andere setting bijvoorbeeld in een fabriek waar ze verf maken of
                              voedingsmiddelen, cosmetica, geneesmiddelen, benzine, afvalverwerking,
                              waterzuivering of plastic. Of ben je liever betrokken bij het ontwerpen van
                              nieuwe fabrieken of nieuwe chemische producten of de automatisering van
                              processen? Waar je ook terechtkomt, veiligheid en milieu spelen altijd een grote
                              rol in de chemische en voedingsmiddelenindustrie. Je ziet wel, het is een breed
                              werkveld.

                              Contact
                              mevr. Jose Broekhoven
                              Tel.: 076 523 8891
                              E-mail: jhm.broekhoven@avans.nl
                              Internet: http://www.avans.nl/smartsite.shtml?id=5095                        Den Bosch,  Civiele Techniek                                  constructies in de    Waterbouwkunde en   Civieltechnisch     Civiel management (s)
                        Tilburg                                             Civiele Techniek (Bmi)  Watermanagement    ontwerpen (s)
                              Kijk je met bewondering naar bruggen, sluizen en grote constructies? Grote                 (Bmi)
                              kans dat er een civiel technicus in je schuilt. Overal om je heen zie je
                              civieltechnische werken: wegen, bruggen, tunnels, viaducten, stations,
                              waterlopen en dijken. Daarachter schuilt een wereld van techniek, van
                              berekeningen en analyses om die civieltechnische werken goed te laten
                              functioneren. Om Nederland mobiel en droog te houden. Om drinkwater te
                              distribueren. Om files te voorkomen. Om steden en dorpen leefbaar en
                              bereikbaar te houden. De opleiding Civiele Techniek stoomt je klaar om je in
                              deze immense onderwerpen vast te bijten. Tijdens de opleiding kom je
                              veelvuldig in aanraking met bedrijven en organisaties uit de praktijk. Hún
                              ervaring wordt voor een groot deel jouw leerschool!

                              Contact
                              mevr. Renske Overman (PR opleiding)
                              Tel.: 076 523 80 62
                              E-mail: rfc.overman@avans.nl
                              Internet: http://www.avans.nl/smartsite.shtml?id=2129


                        Breda    Milieukunde                                    milieu-advisering (s)  duurzame       eigen
                                                                                    bedrijfsvoering (s)  specialisatierichting
                              Wij belasten allemaal het milieu, door producten die we verbruiken, door te                            (stage) (s)
                              reizen, door te eten, door de soms slordige manier waarop we met ons afval en
                              onze energie omspringen. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die zich met
                              kennis van zaken afvragen hoe het tij te keren is. Milieukundigen houden zich
                              bezig met bodem, water, lucht, afval, natuur, zuiveringstechnieken,
                              arbeidsomstandigheden, wetgeving, beleid, geluidsoverlast en communicatie.

                              Contact
                              mevr. Marjon Verhoeven
                              Tel.: 076 5250 822
                              E-mail: jam.verhoeven@avans.nl
                              Internet: http://www.avans.nl/smartsite.shtml?id=5056Christelijke    http://www.windesheim.nl  Zwolle    Civiele Techniek                                  Techniek en milieu    Watermanagement    Area Development
Hogeschool                                                                   (Bmi)          (Bmi)         (Bmi)
Windesheim                         Jij gaat je inzetten om Nederland droog te houden en te zorgen voor een goed
                              wegennet. Je bouwt mee aan een goede en veilige infrastructuur. Je bent
                              betrokken bij vraagstukken op het gebied van gezondheidstechniek,
                              onderzoeks- en ontwikkelingswerk. Als civieltechnisch ingenieur ben jij straks
                              vooral nodig bij het onderhoud, het beheer en de kwaliteitsverbetering van onze
                              leefomgeving. En daar valt ons milieu ook onder.

                              Contact
                              dhr. A. Dolfing
                              Tel.: 038 4699 898
                              E-mail: a.dolfing@windesheim.nl
                              Internet:
                              http://cmsweb2.windesheim.nl/portal/page?_pageid=559,1575366&_dad=portal
                              &_schema=PORTALDe Haagse      www.HHS.nl         Den Haag   Bestuurskunde/ Overheidsmanagement (duaal of deeltijd)               Public Managent     Auditing en Consulting Management Publieke
Hogeschool                                                                                           Ruimte
                              Milieuvraagstukken, integratie, veiligheid, beheer en ontwikkeling van de
                              openbare ruimte. Voelt u zich bij deze thema's betrokken en wilt u een carrière
                              opbouwen binnen het openbaar bestuur? Bijvoorbeeld bij een ministerie,
                              gemeente, adviesorgaan of waterschappen? Of werkt u liever in het
                              bedrijfsleven, maar dan wel op terreinen die door het publieke belang worden
                              geraakt? Dan is de deeltijdopleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement
                              (BO) geknipt voor u.

                              Contact
                              dhr. M. Haverkamp
                              Tel.: 070 445 8323
                              E-mail: m.haverkamp@hhs.nl
                              Internet:
                              http://portal.hhs.nl/portal/page?_pageid=130,823520&_dad=portal&_schema=P
                              ORTAL
        Appendix III - Overzicht HBO
Instelling/   website          locatie   Opleiding (Bachelor)                                Major/ Minor/   Major/ Minor/      Major/ Minor/  Major/ Minor/
organisatie                                                                specialisatie   specialisatie      specialisatie  specialisatie
                     Den Haag  Civiele Techniek                                  constructie (s)  verkeer en vervoer (s)  waterbouw (s)

                           Civiele techniek maakt Nederland leefbaar. De dijken die ons tegen het water
                           beschermen, schone grond en schoon water, grote bouwwerken, de brug waar
                           je overheen rijdt en de spoorwegovergang een stukje verderop: civiel ingenieurs
                           ontwerpen en bouwen de zichtbare én onzichtbare ruggengraat van ons
                           dagelijks leven.

                           Contact
                           dhr. mevr. Tom Heusinkveld
                           Tel.: 070 445 8930
                           E-mail: j.a.heusinkveld@hhs.nl
                           Internet:
                           http://portal.hhs.nl/portal/page?_pageid=130,826906&_dad=portal&_schema=P
                           ORTAL


                     Den Haag  Climate and Environment

                           Smeltende ijskappen, een stijgende zeespiegel, de dreiging van steeds extremer
                           weer... de klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waar de wereld
                           voor staat. Vooral op het gebied van de ontwikkeling van de openbare ruimte –
                           hoe richten we Nederland zo klimaatbestendig mogelijk in?- is er een grote
                           behoefte aan mensen die over de grenzen van vakgebieden heen kijken. In de
                           opleiding leer je wat de klimaatverandering betekent voor de thema’s Duurzaam
                           Bouwen, Energievoorziening, Watermanagement en Mobiliteit. Je leert
                           problemen vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, nieuwe oplossingen
                           te bedenken, innovatieve technieken toe te passen en gedrag van mensen te
                           beïnvloeden. Als bachelor Climate & Environment werk je mee aan een nieuwe,
                           klimaatbestendige toekomst voor Nederland!

                           Contact
                           Mevr. ing, O.M.P. (Oda) Kok
                           Tel.: 070 - 445 7493
                           E-mail: O.M.P.Kok@hhs.nl
                           Internet:
                           http://portal.hhs.nl/portal/page?_pageid=130,1093261&_dad=portal&_schema=
                           PORTAL                     Den Haag  Process and Food Technology

                           Veel dingen om je heen worden gemaakt met behulp van chemische
                           processen: medicijnen, make-up, verf, benzine, voedingsmiddelen... Om al die
                           zaken te produceren, zijn multinationals afhankelijk van mensen met de
                           vaardigheden die je ontwikkelt in het Bachelorprogramma Process & Food
                           Technology.

                           Contact
                           dhr. Johan Krop
                           Tel.: 070 445 8741
                           E-mail: j.m.krop@hhs.nl
                           Internet:
                           http://portal.hhs.nl/portal/page?_pageid=130,922380&_dad=portal&_schema=P
                           ORTAL

Fontys     http://www.fontys.nl   Eindhoven  Applied Science (chemische technologie)
Hogescholen
                           Applied Science is een opleiding op het gebied van biologie, scheikunde en
                           technologie. Onderzoeken, ontwikkelen en experimenteren binnen deze
                           vakgebieden, maar zeker ook op de grensgebieden ervan, is wat deze opleiding
                           uniek maakt in Nederland. Op het gebied van milieu kun je denken aan het
                           ontwikkelen van biologische of chemische zuiveringstechnieken voor
                           bijvoorbeeld drinkwater. Of het ontwikkelen van milieuvriendelijke materialen die
                           biologisch afbreekbaar of gemakkelijk recyclebaar zijn. Maar ook aan het
                           ontwikkelen van schone brandstoffen zoals biodiesel.

                           Contact
                           dhr. G. Brands
                           Tel.: 0877871137
                           E-mail: g.brands@fontys.nl
                           Internet:
                           http://www.fontys.nl/hbo.opleiding.applied.science.eindhoven.59784.aspx?return
                           url=%2fbachelors.voltijd.aspx&IdOpleiding=4848                     Eindhoven  Technische Natuurkunde

                           Technische Natuurkunde is een populaire natuurwetenschap die ten grondslag
                           ligt aan heel veel zaken waarmee wij allemaal in het dagelijks leven te maken
                           hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van sporttechnologie, medisch gebied,
                           domotica, industrieel gebied, noem maar op. Zelfs op het gebied van vermaak!
                           Denk maar aan tv-programma’s als Mythbusters, Brainiac, Hoe? Zo!, Het Beste
                           Idee en de Wetenschapsquiz op oudejaarsavond.

                           Contact
                           dhr. H. van de Loo
                           Tel.: 0877871158
                           E-mail: h.vandeloo@fontys.nl
                           Internet:
                           http://www.fontys.nl/hbo.opleiding.technische.natuurkunde.eindhoven.59815.as
                           px?returnurl=%2fbachelors.voltijd.aspx%3fidLesplaats%3d3&IdOpleiding=3529
Hanzehogeschoo http://www.hanze.nl    Groningen  Bmi Chemie en Chemische Technologie
l Groningen
                           De minor bestaat uit de eerste twee thema's van de opleiding Chemie en de
                           opleiding Chemische Technologie. In het eerste thema maakt de student kennis
                           met het bereiden van een medicijn. Dit wordt op een aantal manieren uitgevoerd
                           en er wordt bestudeerd welke wijze de hoogste opbrengst levert. Vervolgens
                           wordt er onderzoek gedaan naar de zuiverheid van het gemaakte medicijn.

                           Contact
                           dhr. K. E. Roelfsema
                           Tel.: 050 595 4771
                           E-mail: k.e.roelfsema@pl.hanze.nl
                           Internet:
                           http://www.hanze.nl/home/Schools/Instituut+voor+Life+Science+Technology/Opl
                           eidingen/Minor/Chemie+en+Chemische+Technologie/
      Appendix III - Overzicht HBO
Instelling/   website         locatie   Opleiding (Bachelor)                                  Major/ Minor/     Major/ Minor/    Major/ Minor/    Major/ Minor/
organisatie                                                                  specialisatie     specialisatie    specialisatie    specialisatie
                     Groningen  Chemische Technologie                                  Research &
                                                                       Development (s)
                           In de chemische- en voedingsmiddelenindustrie worden dagelijks producten        (variant
                           ontwikkeld en verbeterd. Voorbeelden zijn het omzetten van aardolie in nieuwe      procestechnologie)
                           kunststoffen en toevoegen van voedingssupplementen aan levensmiddelen.
                           Dezelfde ontwikkeling zien we in de productie. De techniek en automatisering
                           schrijden voort en het kan altijd beter en efficiënter. Het is dus niet vreemd dat er
                           veel vraag is naar mensen die van beide markten thuis zijn. Als chemisch
                           technoloog weet je uit welke componenten producten bestaan en hoe ze
                           reageren. Ook ben je bekend met de nieuwste procestechnologieën en kun je
                           goed samenwerken en leiding geven.

                           Contact
                           dhr. K. E. Roelfsema
                           Tel.: 050 595 4771
                           E-mail: k.e.roelfsema@pl.hanze.nl
                           Internet:
                           http://www.hanze.nl/home/Schools/Instituut+voor+Life+Science+Technology/Opl
                           eidingen/Bachelor/Chemische+Technologie/                     Groningen  Civiele Techniek                                    Gebiedsontwikkeling  Bagger-, Kust- en  Weg- en       Planologie (s)
                                                                       (s)          Oeverwerken (s)   waterbouwkunde (s)
                           De opleiding Civiele Techniek leidt je op tot bachelor civieltechnisch ingenieur.
                           Met deze titel kun je in tal van functies aan de slag. De civieltechnisch ingenieur
                           houdt zich namelijk bezig met het ontwerp, de constructie, de uitvoering en het
                           onderhoud van bouwwerken als tunnels, bruggen, autowegen, sluizen, havens
                           en dijken. Ook drinkwatervoorziening, bodemsanering, natuurbeheersing en
                           milieutechnisch werk horen bij de toekomstige uitdagingen. De hedendaagse
                           maatschappij kan niet meer zonder de civiele techniek.

                           Contact
                           dhr. Wouter van Rossum
                           Tel.: 050 595 4573
                           E-mail: w.t.van.rossum@pl.hanze.nl
                           Internet:
                           http://www.hanze.nl/home/Schools/Academie+voor+Architectuur+Bouwkunde+
                           Civiele+Techniek/Opleidingen/Bachelor/Civiele+techniek/Opleiding+Civiele+Tech
                           niek.htmHAS Den Bosch  http://www.hasdenbosch.nl Den Bosch  Plattelandsvernieuwing: Landscape Design

                           Bij deze opleiding leer je ontwerpen maken voor tuinen en stadsparken, maar
                           ook voor onder andere landgoederen en dorpsuitbreidingen. Een ontwerp met
                           een optimale inrichting qua vormgeving en gebruik. Hiervoor zijn creativiteit en
                           innovatie een must.

                           Contact
                           mevr. H. Pullens
                           Tel.: 073 692 3338
                           E-mail: ph@hasdb.nl
                           Internet: http://www.hasdenbosch.nl/nl/#/93/

                     Den Bosch  Plattelandsvernieuwing: Stad en streekontwikkeling

                           Recreatiepark of woonwijk? Heideveld of weiland? Een brede kennis van
                           natuur, landbouw, water, recreatie en ruimte is nodig om dit soort keuzes te
                           maken. Maar dat is niet genoeg! Goed communiceren en creativiteit zorgen voor
                           de beste oplossingen. Dat leer je bij de studie Stad en streekontwikkeling.

                           Contact
                           mevr. H. Pullens
                           Tel.: 073 692 3338
                           E-mail: ph@hasdb.nl
                           Internet: http://www.hasdenbosch.nl/nl/#/102/


                     Den Bosch  Plattelandsvernieuwing: Tuin- en landschapsmanagement

                           Bij Tuin- en landschapsmanagement leer je de groei en bloei van de natuur om
                           je heen beheren en ontwikkel je een technische blik voor groene ruimte in
                           stedelijke en
                           landelijke gebieden. Tijdens deze vierjarige studie ontkiemt je creativiteit. Als die
                           tot bloei komt, kun je niet alleen problemen analyseren maar ook oplossen.
                           Bovendien
                           ga je veel op pad om praktijkkennis op te doen.

                           Contact
                           mevr. H. Pullens
                           Tel.: 073 692 3338
                           E-mail: ph@hasdb.nl
                           Internet: http://www.hasdenbosch.nl/nl/#/93/

                     Den Bosch  Milieukunde                                       duurzaam produceren  duurzaam
                                                                                  ruimtegebruik
                           Tijdens de
                           praktijkgerichte opleiding Milieukunde - die hoge ogen gooit op de arbeidsmarkt -
                           leer je hoe je een stedelijk, plattelands- of natuurgebied duurzaam inricht.

                           Contact
                           mevr. P. Spitters
                           Tel.: 073 692 3630
                           E-mail: lp@hasdb.nl
                           Internet: http://www.hasdenbosch.nl/nl/#/47/


                     Den Bosch  Toegepaste Biologie

                           Tussen micro en macro liggen megamogelijk-heden. Dat ontdek je bij
                           Toegepaste Biologie, een jonge studie die zich op plant, dier en natuur richt.
                           Belangrijk binnen deze opleiding is jezelf inzetten voor handhaving van bio-
                           diversiteit en het creëren van een duurzame leefomgeving. Je leert niet alleen de
                           praktijk van het onderzoek in de kas, het dierenverblijf of buiten in het veld, maar
                           ook hoe je vervolgens je resultaten aan de man brengt.
                           Op grond van jouw onderzoek maak je voeding gezond, produceer je bloemen
                           op een milieuvriendelijke wijze, houd je dieren op een manier die recht doet aan
                           hun welzijn, fok je goede paarden en maak je natuur 'natuurlijk'. Banen in
                           overvloed: van adviseur ecologie, onderzoeker dierenwelzijn en
                           plantenveredelaar tot aan ontwikkelaar zaadproductvormen en visserij-
                           onderzoeker.

                           Contact
                           dhr. H. van Oss
                           Tel.: 073 692 3653
                           E-mail: osh@hasdb.nl
                           Internet: http://www.hasdenbosch.nl/nl/#/65/
     Appendix III - Overzicht HBO
Instelling/    website          locatie   Opleiding (Bachelor)                                  Major/ Minor/     Major/ Minor/      Major/ Minor/      Major/ Minor/
organisatie                                                                   specialisatie     specialisatie      specialisatie      specialisatie
Hogeschool    http://www.inholland.nl  Rotterdam  Bestuurskunde/ Overheidsmanagement
INHolland
                            De opleiding Bestuurskunde & Overheidsmanagement bereidt je voor op een
                            functie als overheidsmanager bij de overheid of het bedrijfsleven. In feite zit je op
                            het snijvlak van die twee culturen. De overheid wordt namelijk steeds
                            bedrijfsmatiger en bedrijven voeren steeds meer taken uit voor de overheid.
                            Daarnaast zijn er veel bedrijven waar de overheid invloed op heeft of controle op
                            uitoefent. Een aantal sectoren heeft zich net losgemaakt van de overheid.
                            Uiteindelijk kun je met je opleiding kiezen uit een grote verscheidenheid aan
                            werkgevers zoals energie- en vervoersbedrijven, woningbouwverenigingen,
                            belangenorganisaties, organisatieadviesbureaus en de overheid.

                            Contact
                            dhr. Marijn Roest
                            Tel.: 06 15 27 94 04
                            E-mail: marijn.roest@inholland.nl
                            Internet:
                            http://www.inholland.nl/Rotterdam/Opleidingen/RECHT+BESTUUR+EN+VEILIG
                            HEID/Bestuurskunde+en+Overheidsmanagement/Bestuurskunde+en+Overheid
                            smanagement+%28Rotterdam+voltijd%29/                      Alkmaar,  Civiele Techniek                                    Watermanagement    Infrastructuur (Bmi)
                      Haarlem                                               (Bmi)
                            Civiele Techniek gaat over het bouwen van wegen en waterbouwconstructies.
                            Maar het gaat ook over het boren van een tunnel voor de Hogesnelheidslijn
                            (HSL), knelpunten in ons wegennet oplossen, leidingen leggen voor
                            elektronische snelwegen, ondergronds bouwen of plannen maken voor
                            waterbeheer. Civiele techniek pas je toe bij het inrichten van de omgeving,
                            waarbij het aanzien van de omgeving een belangrijke rol speelt.
                            Wereldberoemde voorbeelden waarbij civiele techniek een rol heeft gespeeld
                            zijn: De Oosterscheldedam, de Eiffeltoren in Parijs, de segmentdeuren van de
                            Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg, de hogesnelheidslijn of de
                            Noordzuidlijn door de Amsterdamse binnenstad.

                            Contact
                            mevr. Bekker
                            Tel.: 072 518 3435 / 0611449718
                            E-mail: reina.bekker@INHOLLAND.nl
                            Internet:
                            http://www.inholland.nl/Alkmaar/Opleidingen/TECHNIEK+EN+BOUW/Civiele+Te
                            chniek/Civiele+Techniek+%28Alkmaar+voltijd%29/                      Delft    Landscape & Environment Management                           ruimte, milieu en water natuur, landschap en
                                                                        (s)           recreatie (s)
                            Werken en recreëren in de Randstad. Dat betekent astma vanwege de
                            uitlaatgassen, een spoorlijn door het polderland, het geluid van de snelweg bij je
                            ontbijt. Maar het betekent ook heerlijk ontspannen aan zee, fazanten kijken in
                            de duinen en kanoën op de schitterende plassen. Juist daar waar het
                            spanningsveld tussen wonen, werken, recreëren, natuur en beschikbare ruimte
                            groot is, ontmoet je de professionals van de bacheloropleiding Landscape &
                            Environment Management.

                            Contact
                            mevr. Karin van Beckhoven
                            Tel.: 0652447577
                            E-mail: karin.vanbeckhoven@INHOLLAND.nl
                            Internet:
                            http://www.inholland.nl/Delft/Opleidingen/AARDE+MILIEU+EN+VOEDING/Land
                            scape+and+Environment+Management/Landscape+and+Environment+Manage
                            ment+%28Delft+voltijd%29/

                      Delft    Scheepsbouwkunde                                    baggeren (s)      offshore (s)

                            Als scheepsbouwkundig ingenieur houd je je bezig met het ontwerpen en
                            construeren van schepen of maritieme objecten. Je kunt ook gaan werken in
                            veel andere functiegebieden op het gebied van scheepsbouwtechniek. Denk
                            aan management van een scheepswerf of aan speur-, experimenteer- en
                            ontwikkelingswerk.

                            Contact
                            dhr. Peter Asjee
                            Tel.: 0611449770
                            E-mail: peter.asjee@INHOLLAND
                            Internet:
                            http://www.inholland.nl/Delft/Opleidingen/TECHNIEK+EN+BOUW/Scheepsbou
                            wkunde/Scheepsbouwkunde+%28Delft+voltijd%29/

Hogeschool    http://www.hogeschool-  Rotterdam  Chemische Technologie                                  procestechniek (Bmi)
Rotterdam     rotterdam.nl
                            Een chemisch technoloog houdt zich bezig met grootschalige processen. De
                            Chemische Technologie kent talrijke gebieden van onderzoek en werk. Voeding
                            is een belangrijk gebied. Bij de productie van margarine bijvoorbeeld is het de
                            chemisch technoloog die het proces bestuurt. Nieuwe kunststoffen en
                            samenstellingen hiervan (de ‘composieten’) kom je tegen in allerlei
                            toepassingen. Neem de moderne glasvezelkabels, die zijn voorzien van een
                            oersterk beschermend kunststofomhulsel. Ontwikkeld door de chemisch
                            technoloog. Ook bij het ontwerpen van de nieuwe generatie ‘watergedragen’
                            verven en lakken is de chemisch technoloog intensief betrokken. Het gaat om
                            zaken als productieprocessen, energiebeheer, milieu. Ook bij de afvalverwerking
                            is de rol van de chemisch technoloog groot. Hij/zij regelt, bestuurt en organiseert
                            het zó, dat er geen schadelijke stoffen vrijkomen of overblijven.

                            Contact
                            dhr. v/d Linden
                            Tel.: 010 794 4986
                            Internet: http://www.hogeschool-rotterdam.nl/eCache/DEF/1/13/891.html                      Rotterdam  Civiele Techniek                                    Watermanagement en mobiliteit &        constructief ontwerpen
                                                                        waterbouw (Bmi)  infrastructuur (Bmi)    (Bmi)
                            Wil jij er voor zorgen dat Nederland droge voeten houdt? En wil je je
                            bezighouden met het ontwerpen en uitvoeren van bruggen, tunnels, gebouwen
                            en waterkeringen en zo een bijdrage leveren aan de inrichting van Nederland?
                            Of ben je juist geïnteresseerd in waterbouwkunde in de Derde Wereld? Met de
                            opleiding Civiele Techniek kan het allemaal.

                            Contact
                            dhr. Moret
                            E-mail: g.e.moret@hro.nl
                            Internet: http://www.hogeschool-rotterdam.nl/eCache/DEF/1/51/452.html
       Appendix III - Overzicht HBO
Instelling/    website          locatie    Opleiding (Bachelor)                                    Major/ Minor/       Major/ Minor/     Major/ Minor/     Major/ Minor/
organisatie                                                                     specialisatie       specialisatie     specialisatie     specialisatie
                      Rotterdam   Maritiem Officier                                     Waterbouw

                             Hogeschool Rotterdam zorgt ervoor dat de opleiding een stevig hbo-profiel
                             heeft. De STC-Group brengt zijn moderne en innovatieve leermiddelen in zoals
                             schepen en simulatoren. Tezamen hebben we de beschikking over een groep
                             van ruim tachtig hooggekwalificeerde nautische docenten. Nergens in de wereld
                             bestaat er zo'n concentratie van specifieke zeevaartkennis.

                             Contact
                             Lloydstraat 300
                             3024 EA Rotterdam
                             010 - 44 86 400
                             hogeschoolvoordezeevaart@stc-r.nl
                             Internet: http://www.hogeschool-rotterdam.nl/eCache/DEF/1/21/157.html                      Rotterdam   Ruimtelijke Ordening en Planologie                             Watermanagement en mobiliteit &
                                                                           waterbouw (Bmi)  infrastructuur (Bmi)
                             In Nederland is bijna alles in de groei: de bevolking, de huisvestingsbehoefte, de
                             hoeveelheid vrije tijd, zelfs de natuur. Alleen de ruimte blijft gelijk. Alle ruimte die
                             dat groeien inneemt, moet gevonden worden op die 40.000 km2 die Nederland
                             meet. Dat kan alleen maar door de ruimte intensiever, creatiever en beter te
                             gebruiken. Dat is de uitdaging voor planologen en stedenbouwkundigen: zij zijn
                             degenen die bedenken hoe de beperkte ruimte zo goed mogelijk ingezet kan
                             worden.

                             Contact
                             mevr. Boers
                             E-mail: e.h.boers-gerlings@hro.nl
                             Internet: http://www.hogeschool-rotterdam.nl/eCache/DEF/1/14/078.html


                      Rotterdam   Watermanagement                                      Ontwerpen         Watermanagement en mobiliteit &
                                                                           stedenbouw (Bmi)     waterbouw (Bmi)  infrastructuur (Bmi)
                             Watermanagement is dé uitdaging van dit moment. Nederland als waterland, en
                             zeker Rotterdam als havenstad, is daarin een pionier die wereldwijde
                             bekendheid geniet. Houdt de klimaatverandering je bezig? Wil je in een team
                             samenwerken om actuele problemen op te lossen en ben je geïnteresseerd in
                             techniek? Dan past de opleiding Watermanagement bij jou.

                             Contact
                             mevr. Boers
                             E-mail: e.h.boers-gerlings@hro.nl
                             Internet: http://www.hogeschool-rotterdam.nl/eCache/DEF/1/46/555.html


Hogeschool    http://www.hu.nl/     Utrecht,   Chemische Technologie                              Procestechnologie (s)
Utrecht                   Velsen-Noord
                             Waar het bij Chemie draait om moleculen, daar draait het bij Chemische
                             Technologie om kilogrammen of zelfs tonnen. Dit stelt speciale eisen aan de
                             apparaten waarmee je werkt, maar ook aan jou als ontwerper van de installaties.
                             Je moet een fabriek of installatie in zijn geheel kunnen overzien, maar ook oog
                             houden voor de details.

                             Contact
                             Er worden geen contactgegevens gegeven aan derden. Benaderen kan via
                             algemene gegevens:
                             E: info@hu.nl
                             T: (030) 236 80 40
                             Internet:
                             http://www.bachelors.hu.nl/Alle%20bacheloropleidingen/Chemische%20Technol
                             ogie.aspx

                      Utrecht    Civiele Techniek                                      Constructief       Ontwerp infrastructuur Waterbouwkunde (s)  Uitvoeringsmanageme
                                                                           ontwerpen (s)       (s)                     nt (s)
                             Snelwegen, voetbalstadions, spoorlijnen, waterwegen: civiele techniek zie je
                             overal. Civiele Techniek is gericht op alles wat met infrastructuur, waterwerken,
                             waterhuishouding en milieu te maken heeft. Het ontwerp, de uitvoering en het
                             onderhoud van die infrastructuur, maar ook aan alle bijbehorende constructies
                             zoals tunnels en bruggen.

                             Contact
                             Er worden geen contactgegevens gegeven aan derden. Benaderen kan via
                             algemene gegevens:
                             E: info@hu.nl
                             T: (030) 236 80 40
                             Internet:
                             http://www.bachelors.hu.nl/Alle%20bacheloropleidingen/Civiele%20Techniek.as
                             px

                      Utrecht?   Geodesie                                          Regie stedelijke
                                                                           vernieuwing (Bmi)
                             Als geodetisch ingenieur ligt de wereld aan je voeten. Een studie waarmee je
                             letterlijk en figuurlijk alle kanten op kunt. Je leert verder te kijken dan de grenzen
                             van je eigen specialisme, zodat je straks goed leiding kunt geven aan
                             vakmensen in de meest uiteenlopende projecten.

                             Contact
                             Er worden geen contactgegevens gegeven aan derden. Benaderen kan via
                             algemene gegevens:
                             E: info@hu.nl
                             T: (030) 236 80 40
                             Internet:
                             http://www.bachelors.hu.nl/Alle%20bacheloropleidingen/Geodesie%20Geo-
                             informatica.aspx


                      Utrecht,   Hogere Installatietechniek (AOT)                              Hogere          Hogere
                      Velsen-Noord                                               Installatietechniek (s)  Energietechniek (s)
                             Hogere Installatietechniek is een profiel van de bacheloropleiding Algemene
                             Operationele Techniek. Voor het vertalen van de wensen van opdrachtgevers
                             en gebruikers naar een optimaal klimaatbeheersingssysteem zijn ingenieurs
                             Hogere Installatietechniek nodig. Luisteren, overleggen en anderen overtuigen
                             behoren tot je dagelijkse werkzaamheden.

                             Contact
                             dhr. mevr.
                             Tel.:
                             E-mail:
                             Internet:
                             http://www.bachelors.hu.nl/Alle%20bacheloropleidingen/Hogere%20Installatietec
                             hniek.aspx


                      Utrecht    Milieukunde

                             Een milieukundig ingenieur heeft een veelzijdig werkterrein. Aan de ene kant is
                             er de overheid die regels en wetten opstelt en controleert. Aan de andere kant
                             moet het bedrijfsleven (industrieën, bouwbedrijven, projectontwikkelaars)
                             voldoen aan de gestelde normen.

                             Contact
                             Er worden geen contactgegevens gegeven aan derden. Benaderen kan via
                             algemene gegevens:
                             E: info@hu.nl
                             T: (030) 236 80 40
                             Internet:
                             http://www.bachelors.hu.nl/Alle%20bacheloropleidingen/Milieukunde.aspx
       Appendix III - Overzicht HBO
Instelling/   website         locatie   Opleiding (Bachelor)                                 Major/ Minor/     Major/ Minor/     Major/ Minor/      Major/ Minor/
organisatie                                                                 specialisatie     specialisatie     specialisatie      specialisatie
                     Utrecht   Ruimtelijke Ordening en Planologie                          Regie stedelijke   Vastgoed- en      Stedenbouwkunde (s)  Verkeerskunde (s)
                                                                      vernieuwing (Bmi)   gebiedsontwikkeling (s)
                            Waar willen mensen graag wonen, werken en recreëren? Die vraag bepaalt
                            jouw werk, als je ingenieur Ruimtelijke Ordening & Planologie wordt. Je werkt
                            aan de inrichting van Nederland.

                            Contact
                            Er worden geen contactgegevens gegeven aan derden. Benaderen kan via
                            algemene gegevens:
                            E: info@hu.nl
                            T: (030) 236 80 40
                            Internet:
                            http://www.bachelors.hu.nl/Alle%20bacheloropleidingen/Ruimtelijke%20Ordenin
                            g%20en%20Planologie.aspx

Hogeschool van  http://www.hva.nl    Amsterdam  Civiele Techniek                                   Delta- Technology &  Engin Engineering &  Extreme Engineering   Stedelijke Vernieuwing
Amsterdam                                                                  WaterPower (Bmi)   Investigation (Bmi)  (Bmi)          (Bmi)
                            Civiele Techniek (weg- en waterbouwkunde) richt zich op het ontwerpen,
                            bouwen, onderhouden en beheren van alle mogelijke infrastructurele
                            bouwwerken. Bruggen en waterkeringen, maar ook auto-, spoor- en
                            waterwegen, havens, vliegvelden en tunnels.

                            Contact
                            dhr. Herman Hensen
                            Tel.: 020 595 1342
                            E-mail: h.hensen@hva.nl
                            Internet: http://www.voltijd.hva.nl/civiele-techniek/

                     Amsterdam  Engineering Design and Innovation

                            Engineering, Design and Innovation is een opleiding voor echte bedenkers.
                            Voor technische creatievelingen die graag onderzoeken, maar óók graag met
                            hun handen werken. De wereld heeft uitvinders nodig. Duizenden bedrijven
                            maken de meest fascinerende producten. Lopende band wenteltrappen.
                            Slimme kniebeschermers voor stratenmakers. Cacaobonen-pelmachines. Een
                            sensationele kermisattractie. Vindingen die ons leven veiliger en comfortabel
                            maken, leuker en opwindend.

                            Contact
                            dhr. Herman Hensen
                            Tel.: 020 595 1342
                            E-mail: h.hensen@hva.nl
                            Internet: http://www.voltijd.hva.nl/engineering-design-and-innovation/


                     Amsterdam  Maritiem Officier                                  Nautisch (Bmi)    Technisch (Bmi)    Management (Bmi)

                            Tijdens de opleiding Maritiem Officier leer je om zelfstandig aan boord van
                            zeeschepen te functioneren om een schip in bedrijf te houden en te exploiteren
                            (het vervoeren van goederen of passagiers). Dagelijks worden wereldwijd
                            duizenden tonnen vracht per schip vervoerd. Auto’s, fruit, containers, olie, grind
                            en andere grondstoffen. Maar ook de belangstelling voor de cruisevaart neemt
                            nog steeds toe. Met Amsterdam en Rotterdam heeft ons land twee
                            hypermoderne wereldhavens binnen de landsgrenzen. Het belang van de
                            scheepvaart neemt almaar toe en daarmee ook de vraag naar specialisten die
                            alles weten over het reilen en zeilen aan boord van een zeeschip.

                            Contact
                            dhr. Hennie Krul
                            Tel.: 020 595 2175
                            E-mail: h.a.krul@hva.nl
                            Internet: http://www.voltijd.hva.nl/maritiem-officier/


Hogeschool van  http://www.han.nl    Arnhem    Civiele Techniek                                   Waterbouw (s)     Infrastructuur (s)  Constructie (s)
Arnhem en
Nijmegen                        Als civiel technisch ingenieur ben je bezig met het ontwerpen of uitvoeren van
                            allerlei projecten in de weg- en waterbouwkunde.
                            Draag je steentje bij aan de inrichting van ons land. Met wat voor projecten krijg
                            je te maken als civiel technisch ingenieur? Dat kunnen wegen zijn, viaducten,
                            tunnels, bruggen, spoorwegen, luchthavens en nieuwe stadswijken
                            (infrastructureel). Of bijvoorbeeld rioleringen, waterwinning, inrichting van
                            vuilstortplaatsen, grond- en waterbodemsanering (milieutechnisch). Maar ook
                            kanalen, sluizen, stuwen, dijken, gemalen en havens (waterbouwkundig). Of
                            gebouwen als fabrieken, hangars, kantoorgebouwen, sporthallen,
                            parkeergarages, veilinghallen en overkappingen (utilitair constructief). Welke
                            richting je ook kiest, jij bent straks zo’n professional die er voor zorgt dat een
                            project van of in de grond komt!

                            Contact
                            dhr. Dikjan Schaap
                            Tel.: 026 3658222
                            E-mail: dikjan.schaap@han.nl
                            Internet: http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/civiele-techniek/vt/


Hogeschool Van http://www.vanhall-    Velp     Bos- en Natuurbeheer                              Natuur en          Vastgoed en
Hall Larenstein larenstein.nl                                                     landschapstechniek     Grondverkeer (Bmi)
                            In dichtbevolkte landen heeft de natuur het zwaar te verduren. Immers, de mens (Bma)
                            bepaalt waar natuurgebied en bos mag komen of blijven. Nederland is zo'n land.
                            Gelukkig realiseren we ons steeds beter dat we helemaal niet zonder natuur
                            kunnen. En dat we zonder natuur allemaal met een zuurstoftankje op onze rug
                            zouden lopen. Daarom is het belangrijk op een verantwoorde manier gebruik te
                            maken van wat de natuur ons biedt. Zodat rivieren binnen hun oevers blijven of
                            het aantal roofvogels op peil blijft. Dat er in Nederland ook bos en
                            natuurgebieden worden aangelegd ten behoeve van recreatie en voor onze
                            gezondheid en dat in het buitenland niet te veel skihellingen worden aangelegd
                            of woudreuzen worden gekapt om rampen als erosie te voorkomen. Natuur
                            beheren én aanleggen, daar gaat het om in deze opleiding!

                            Contact
                            dhr. H. van Rooyen
                            Tel.: 026 369 5820
                            E-mail: hans.vanrooyen@wur.nl
                            Internet: http://www.vanhall-
                            larenstein.nl/Opleidingen_in_voltijd/Bos_en_natuurbeheer.aspx                     Leeuwarden  Kust en Zee Management                                Kust- en
                                                                      Zeemanagement
                            Natuurbeschermers, vissers, oliemaatschappijen en recreanten, ze maken        (Bma)
                            allemaal aanspraak op kust- en zeegebieden. Dit leidt regelmatig tot problemen.
                            Bij ons leer je dit in goede banen te leiden.

                            Contact
                            dhr. David Goldsborough
                            Tel.: 058 2846212
                            E-mail: david.goldsborough@wur.nl
                            Internet: http://www.vanhall-larenstein.nl/Opleidingen_in_voltijd/Kust-
                            _en_zeemanagement.aspx
      Appendix III - Overzicht HBO
Instelling/    website          locatie   Opleiding (Bachelor)                                 Major/ Minor/      Major/ Minor/    Major/ Minor/      Major/ Minor/
organisatie                                                                  specialisatie      specialisatie    specialisatie      specialisatie
                      Velp     Land en watermanagement                               Inrichting en      Grond-, weg- en   International Water   Hydrologische
                                                                       waterbeheer (Bma)    waterbouw (Bma)   Management (Bma)     modellering (Bmi)
                             Dachten we na de bouw van de Deltawerken veilig te zijn, dreigen de rivieren
                             buiten hun oevers te treden! Bovendien stijgt de zeespiegel omdat het klimaat
                             verandert. Het gevolg is dat regenbuien steeds heftiger worden, de winters
                             steeds natter en de zomers steeds droger. Er moet dus meer ruimte voor water
                             komen. Als watermanager/ingenieur voer je werken uit en onderzoek je welke
                             effecten inrichtingsplannen op de omgeving hebben. En vergeet ook de invloed
                             van bewoners en actiegroepen niet! Goede communicatie speelt een essentiële
                             rol.

                             Contact
                             dhr. J. Wintermans
                             Tel.: 026 369 5880
                             E-mail: jos.wintermans@wur.nl
                             Internet: http://www.vanhall-
                             larenstein.nl/Opleidingen_in_voltijd/Land_en_watermanagement.aspx


                      Leeuwarden  Milieukunde                                     Watertechnologie en -  Energiemanagement  Natuur en milieu (Bma)
                                                                       kwaliteit (Bma)     en klimaat (Bma)
                             Klimaatverandering is het onderwerp van deze eeuw. Je kent vast wel de
                             problemen die klimaatverandering met zich meebrengt. Echter, je kunt
                             meehelpen om deze problemen te verminderen of zelfs te stoppen. Je kunt
                             bijvoorbeeld duurzame energieadviseur worden of technoloog/onderzoeker,
                             maar ook bodemspecialist of milieuinspecteur.

                             Contact
                             dhr. Wagenaar
                             Tel.: 058 2846495
                             E-mail: remy.wagenaar@wur.nl
                             Internet: http://www.vanhall-larenstein.nl/Opleidingen_in_voltijd/Milieukunde.aspx                      Wageningen  Plattelandsvernieuwing                                Regional Development
                                                                       and Innovation (Bma)
                             De wereld verandert en dat is een continu proces. Ook landelijke gebieden zijn
                             dynamisch. In sommige landen trekken mensen naar de steden en loopt het
                             platteland leeg. In andere, zoals Nederland, verliest het platteland terrein door
                             oprukkende woonwijken of land dat onder water wordt gezet. Door die
                             dynamiek ontstaan zowel kansen als problemen voor het platteland. Kansen als
                             (eco-)toerisme dienen zich aan, maar ook problemen als de verspreiding van
                             aids. Juist dergelijke onderwerpen maken van plattelandsvernieuwing een
                             uitdagend en internationaal vakgebied. Onze afgestudeerden werken in
                             projecten over de hele wereld.

                             Contact
                             dhr. Hesselink
                             Tel.: 0317 486297
                             E-mail: eddy.hesselink@wur.nl
                             Internet: http://www.vanhall-
                             larenstein.nl/Opleidingen_in_voltijd/Plattelandsvernieuwing.aspx


                      Velp     Tuin- en landschapsinrichting                            Management
                                                                       buitenruimte (Bma)
                             Wij Nederlanders zijn voortdurend bezig met ons landschap. Wist je dat vrijwel
                             al het groen in ons land is aangelegd? Toch willen we het als natuur ervaren.
                             Maar een buitenruimte vormgeven en inrichten is nog niet zo eenvoudig. Bij een
                             privé-tuin kun je nog zeggen dat de eigenaar het zelf moet weten, maar bij de
                             openbare ruimte ligt dat heel anders. Die is van en voor iedereen. In die ruimte
                             willen we wandelen, zonnen, spelen, voetballen én rustig een boek lezen.

                             Contact
                             dhr. H. van Haeren
                             Tel.: 026 369 5821
                             E-mail: hans.vanhaeren@wur.nl
                             Internet: http://www.vanhall-larenstein.nl/Opleidingen_in_voltijd/Tuin-
                             _en_landschapsinrichting.aspxHogeschool    http://hz.nl       Vlissingen  Algemene Operationele Technologie
Zeeland
                             Als operationeel ingenieur ben je vooral een technisch generalist, die op een
                             breed gebied geschoold is en werkzaam is op een terrein waar de verschillende
                             technische vakgebieden elkaar overlappen. Je bent een gebruiker en kenmerkt
                             je als een beheerser van een compleet technisch systeem zonder in dat
                             vakgebied (elektrotechniek, werktuigbouwkunde, procestechniek) een specialist
                             te zijn. Naast dit technisch generalisme heb je veel inzicht in bedrijfskundige
                             processen. Als operationeel technicus ben je in staat productiesystemen in
                             bedrijf te nemen, optimaal te beheersen en te onderhouden. Daarnaast kan je
                             als AOT-er vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering, bij het ontwerpen van nieuwe
                             systemen deelnemen in het ontwerpteam.

                             Contact
                             dhr. Peter van Tilburg
                             Tel.: 0118 489 325
                             E-mail: tilburg@hz.nl
                             Internet:
                             http://www.hz.nl/HZ/NL/Opleidingen/Voltijd/Algemene+Operationele+Technologi
                             e/                      Vlissingen  Aquatische Ecotechnologie                              Biologie- vakken    Civiele techniek-
                                                                                   vakken
                             Voor het herstellen, beheren en tot ontwikkeling brengen van onze
                             oppervlaktewateren, kusten, oevers en grondwatervoorraden zijn specifieke
                             deskundigen nodig.
                             Hogeschool Zeeland leidt je als enige hogeschool op tot Bachelor of Water
                             Management: een veelzijdig ingenieur met een goed overzicht van alle aspecten
                             die bij modern en verantwoord waterbeheer aan de orde komen.

                             Contact
                             dhr. Peter van Tilburg
                             Tel.: 0118 489 325
                             E-mail: tilburg@hz.nl
                             Internet:
                             http://www.hz.nl/HZ/NL/Opleidingen/Voltijd/Aquatische+Ecotechnologie/                      Vlissingen  Civiele Techniek

                             Bij Civiele Techniek leer je omgaan met vraagstukken rond weg- en
                             waterbouwkunde. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het aanleggen van wegen,
                             bruggen en tunnels en grote projecten als het aanleggen van de HSL lijn of
                             constructies als de Stormvloedkering en de Zeelandbrug.

                             Contact
                             dhr. Peter van Tilburg
                             Tel.: 0118 489 325
                             E-mail: tilburg@hz.nl
                             Internet: http://www.hz.nl/HZ/NL/Opleidingen/Voltijd/Civiele+Techniek/
       Appendix III - Overzicht HBO
Instelling/    website          locatie    Opleiding (Bachelor)                                 Major/ Minor/     Major/ Minor/     Major/ Minor/      Major/ Minor/
organisatie                                                                    specialisatie     specialisatie     specialisatie      specialisatie
                       Vlissingen   Maritiem Officier

                              De zee daagt je uit: de oneindige horizon, de deining van het water, het
                              navigeren en het onderhouden van een groot zeeschip. De opleiding en je latere
                              beroep zijn ook een uitdaging van jewelste. Je leert alles: hoe je een schip moet
                              runnen, navigeren, laden, lossen en meer over de veiligheid en de techniek. Je
                              leert omgaan met hypermoderne elektronische apparatuur en geavanceerde
                              computer- en communicatiesystemen. Ook de zorg voor de bemanning, de
                              lading en het milieu maak je jezelf eigen.

                              Contact
                              dhr. Guus Verhagen
                              Tel.: 0118 489 401
                              E-mail: g.verhagen@hz.nl
                              Internet: http://www.hz.nl/HZ/NL/Opleidingen/Voltijd/Maritiem+Officier/


Hogeschool Zuyd http://www.hszuyd.nl/    Heerlen    Built Environment                                   Civiele Techniek (s)  Civiel Management (s) Constructies (s)

                              Built Environment. De gebouwde omgeving. Alles wat je om je heen ziet, is ooit
                              bedacht, ontworpen, geconstrueerd en gerealiseerd. Built Environment begeeft
                              zich op het snijvlak van de gebieden ‘leefomgeving’, ‘infrastructuur’, en
                              ‘gebouw’. De opleiding Built Environment is gebaseerd op de eerdere
                              opleidingen Bouwkunde, Civiele Techniek en Bouwtechnische Bedrijfskunde.
                              Tijdens je opleiding kies je één van deze profielen.

                              Contact
                              dhr. Hoofs
                              Tel.: 045 400 6788
                              E-mail: j.hoofs@hszuyd.nl
                              Internet:
                              http://www.hszuyd.nl/view_educations.jsp?content=45928&study=46112


                       Heerlen    Chemische Technologie

                              Bij chemie denk je al snel aan een laboratorium met witte jassen. Vind je chemie
                              interessant, maar richt je je liever op het fabricagetraject dan op het
                              labonderzoek? In de opleiding Chemische Technologie staat het chemisch
                              productieproces centraal.

                              Contact
                              mevr. Crijns
                              Tel.: 045 400 6730
                              E-mail: f.crijns@hszuyd.nl
                              Internet:
                              http://www.hszuyd.nl/view_educations.jsp?content=45928&study=46157

Noordelijke    http://www.nhl.nl     Leeuwarden   Bestuurskunde/ Overheidsmanagement                          Watermanagement
Hogeschool                                                                    (Bmi)
Leeuwarden                         Actuele kwesties als de opkomst van Wilders en Obama, de Europese
                              problematiek en de kredietcrisis: als toekomstig overheidsmanager volg je het
                              nieuws. Tijdens de opleiding staan we regelmatig stil bij de actualiteit en leer je
                              wat besturen in de praktijk inhoudt. Het organiseren van beleid, daar gaat het bij
                              besturen om!

                              Contact
                              mevr. Themmen
                              Tel.: 058 2511 626
                              E-mail: m.themmen@ecma.nhl.nl
                              Internet: http://www.nhl.nl/scholieren/1339/bestuurskunde-
                              overheidsmanagement.html

                       Leeuwarden   Chemische Technologie                                 Watertechnologie- en
                                                                         Kwaliteit (Bma)
                              Het is voor chemisch technologen op verjaardagsfeestjes nog wel eens lastig uit
                              te leggen waar ze mee bezig zijn. Maar als ze vertellen dat ze werken aan het
                              nieuwe kunstgras van de ArenA of die revolutionaire dagcrème van Chanel, dan
                              hebben ze meteen de aandacht. Je kunt het zo gek niet verzinnen, of het is
                              uitgedacht door chemisch technologen. Alles moet steeds beter, goedkoper en
                              milieuvriendelijker worden. Dus voorlopig is er genoeg werk aan de winkel!

                              Contact
                              dhr. Spekrijger
                              Tel.: 058 284 6289
                              E-mail: tom.spekrijger@wur.nl
                              Internet: http://www.nhl.nl/scholieren/124/chemische-technologie.html                       Leeuwarden   Civiele Techniek                                   Watermanagement (s) Waterbouwkunde (s)    Infrastructuur (s)

                              Civiele Techniek, ook wel weg- en waterbouwkunde genoemd, houdt zich bezig
                              met het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud van bouwwerken zoals
                              tunnels, havens, snelwegen en dijken. Natuurlijk speelt het milieu hierbij een
                              belangrijke rol. Zo werk je aan gebiedsontwikkeling en denk je na over
                              duurzame technieken en kan het veilig stellen van de drinkwatervoorziening of
                              bodemsanering ook tot je taken behoren.

                              Contact
                              dhr. De Vries
                              Tel.: 058 2512 024
                              E-mail: j.t.de.vries@tech.nhl.nl
                              Internet: http://www.nhl.nl/scholieren/1348/civiele-techniek.html


                       Terschelling  Maritiem Officier                                   Nautical operations  Marine engineering   Dual purpose officier

                              Als Maritiem Officier (Marof) ben je in staat om zelfstandig aan boord van
                              zeeschepen te functioneren. Het is straks jouw verantwoordelijkheid dat het
                              schip met zijn lading en bemanning veilig en snel op de plaats van bestemming
                              komt. Tijdens je studie leer je daarom hoe je een koers uitzet en hoe je
                              reparaties aan de motoren uitvoert. Op moderne schepen regelt de Marof alles.
                              Vanaf de brug beheers je de machinekamer, je zet de koers uit en houdt
                              contact met de wal en andere schepen.

                              Contact
                              dhr. De Vries
                              Tel.: 0562 446600
                              E-mail: miwh@mi.nhl.nl
                              Internet: http://www.nhl.nl/scholieren/99/maritiem-officier.html


                       Leeuwarden   Maritieme Techniek/ Scheepsbouwkunde                         Engineering in de   Installatietechniek  Duurzame
                                                                         praktijk (Bmi)     (Bmi)         Technologie (Bmi)
                              Wanneer je kleine bootjes of grote schepen ziet varen dan klopt alles: de vorm,
                              de drijfkracht, de afmetingen, de kleur en het materiaal. Het lijkt zo
                              vanzelfsprekend, maar voordat een schip het water in gaat, is er al een heel
                              proces aan voorafgegaan. Van een grove schets werk je steeds gedetailleerder
                              naar het bestek, het definitieve plan van waaruit een schip wordt gebouwd.

                              Contact
                              mevr. Agema
                              Tel.: 058 2511 170
                              E-mail: r.agema@tech.nhl.nl
                              Internet: http://www.nhl.nl/scholieren/100/maritieme-techniek-
                              scheepsbouwkunde.html


       Appendix III - Overzicht HBO
Instelling/    website          locatie    Opleiding (Bachelor)                                Major/ Minor/       Major/ Minor/      Major/ Minor/    Major/ Minor/
organisatie                                                                  specialisatie       specialisatie      specialisatie    specialisatie
                      Terschelling  Ocean Technology                                  Hydrography for      Offshore construction  Inlands waters   Nautical charting
                                                                        coastal zone        hydrography (Bmi)    hydrography (Bmi)  hydrography (Bmi)
                              Havens aanleggen, olieplatformen bouwen of pijpleidingen aanleggen op de      management (Bmi)
                              bodem van de oceaan. Geen van deze projecten kan van start gaan zonder de
                              metingen van een hydrograaf. Ocean Technology leidt je op tot hydrographic
                              surveyor. Dit houdt in dat je hydrografische metingen verricht en de waterdiepte
                              en structuur van de waterbodem in kaart brengt. De gegevens die een
                              hydrograaf aanlevert, zijn van groot belang voor bijvoorbeeld baggeraars of
                              offshorebedrijven.

                              Contact
                              dhr. De Vries
                              Tel.: 0562 446600
                              E-mail: miwh@mi.nhl.nl
                              Internet: http://www.nhl.nl/scholieren/101/ocean-technology-hydrografie.htmlNHTV       http://www.nhtv.nl/    Breda     Ruimtelijke Ordening en Planologie
Internationaal
hoger onderwijs                      Stel, je hebt belangstelling voor hoe we in Nederland met de ruimte omgaan.
Breda                           Daarnaast ga je graag met mensen om en ben je geïnteresseerd in de
                              dynamiek van de maatschappij. Dan ben je bij de opleiding Ruimtelijke ordening
                              en planologie op je plaats. Tijdens deze studie leer je plannen maken voor
                              bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk, een plein of een recreatieterrein. Hoe moet
                              een gebied eruitzien? Wat voor mensen gaan er wonen en wat zijn hun
                              behoeftes? Is er veel woon-werkverkeer en hoe lossen we dit op? Dit zijn vragen
                              die je jezelf stelt als planoloog. Vervolgens leer je je plannen visueel te maken
                              en te presenteren. Bij deze studie ben je dus bezig met mensen en de ruimte
                              om je heen. Kijk maar eens om je heen, elke dag 'maak je planologie mee'!

                              Contact
                              mevr. Tienke Wapstra
                              Tel.: 076 533 2600
                              Internet: http://www.nhtv.nl/default.aspx?themaset=96f3f85e-ec58-4294-bb55-
                              415d3d57d701
Saxion      http://saxion.nl/     Deventer    Milieukunde                                     goed beschermde      schoon en veilig water
Hogeschool                                                                   natuur (s)         (s)
Deventer                          Met Milieukunde ga je bezig met misschien wel het belangrijkste vraagstuk van
                              dit moment: de kwaliteit van onze leefomgeving. Je ontdekt de samenhang
                              tussen natuur, landschap, water, wonen, recreatie, vervoer en industrie en de
                              invloed op het milieu.

                              Contact
                              dhr. Nemeth
                              Tel.: 0570 603 486
                              E-mail: a.a.nemeth@saxion.nl
                              Internet: http://saxion.nl/mk/voltijd/deventer/kort

                      Deventer    Ruimtelijke Ordening en Planologie

                              Het inrichten van Nederland is een kwestie van kiezen. De mensen die alle
                              behoeftes, wensen en eisen in kaart brengen, mogelijkheden en
                              onmogelijkheden onderzoeken, die mensen noemen we planologen. Zij zijn de
                              inrichters van ons land, de regisseurs van de ruimte.. Zij combineren
                              verschillende functies creatief en slim, bekijken hoe je dit het beste regelt,
                              regelen overleg en inspraak met bewoners én vertalen de ideeën in ruimtelijke
                              plannen.

                              Contact
                              dhr. Pascal Heijnen
                              Tel.: 06 44440916
                              E-mail: p.j.e.heijnen@saxion.nl
                              Internet: http://saxion.nl/rop/voltijd/deventer/kort

Saxion      http://saxion.nl/     Enschede    Chemische Technologie                                International Water
Hogeschool                                                                   Technology
Enschede                          Chemische Technologie is gericht op het ontwikkelen, bewaken en verbeteren     (studieroute)
                              van producten en productieprocessen op grote schaal. Je onderzoekt hoe       Wat je bij deze
                              chemische processen sneller, beter, schoner en duurzamer kunnen verlopen.      studieroute leert is hoe
                              Chemisch technologen zoeken de meest economische oplossing voor een         je waar ook ter wereld
                              proces. Tegenwoordig houden chemisch technologen zich bezig met veel meer      schoon water weet te
                              dan alleen het ontwerp van een fabriek. Ze besteden aandacht aan de         maken en weet
                              ontwikkeling van nieuwe producten en materialen. Veiligheid en milieu spelen    schoon te houden. Je
                              een grote rol in de chemische technologie.                     houdt daarbij niet
                                                                        alleen rekening met de
                              Contact                                       technische aspecten
                              dhr. Hans Boxman                                  van de productie van
                              Tel.: 053 487 1428                                 schoon water en de
                              E-mail: g.j.boxman@saxion.nl                            reiniging van vervuild
                              Internet: http://saxion.nl/ct/voltijd/enschede/kort                 water, maar je helpt
                                                                        ook mee om nadelige
                                                                        milieu-effecten te
                                                                        voorkomen. Ook leer
                                                                        je de zakelijke
                                                                        mogelijkheden van
                                                                        schoon water te
                                                                        herkennen. Water is
                                                                        namelijk essentieel
                                                                        voor de economische
                                                                        groei van een land.
                      Enschede    Civiele Techniek                                  Waterbouwkunde (s)     Watermanagement (s) Constructief
                                                                                               ontwerpen (s)
                              Wat is er mooier dan vanaf het begin een rol spelen bij het ontwerp en de bouw
                              van de Erasmusbrug? Of een waterkering die de bewoners van New Orleans
                              beschermt tegen overstromingen door alweer een orkaan? Zo maar wat
                              voorbeelden van de vele perspectieven die Civiele Techniek jou biedt. Nationaal
                              en internationaal!
                              Als civiel ingenieur ga je werken in de weg- en waterbouw. Ons land geniet
                              daarin grote naam en faam. De inpolderingen en Zeeuwse en Zuid-Hollandse
                              waterkeringen zijn wereldberoemd en Nederlandse civiel ingenieurs zeer gewild.

                              Contact
                              mevr. Eugenie Divelaar
                              Tel.: 053 487 1485
                              E-mail: e.b.j.divelaar@saxion.nl
                              Internet: http://saxion.nl/civ/voltijd/enschede/kort
       Appendix III - Overzicht HBO
HBO - Overzicht van opleidingen per vakgebied

Vakgebied   Opleiding           Instelling/ organisatie  website       locatie    Major/ Minor/       Major/ Minor/     Major/ Minor/
                                                      specialisatie       specialisatie     specialisatie
bestuur    Bestuurskunde         Avans Hogeschool      website opleiding  Den Bosch
       Bestuurskunde (opleiding "in  Hogeschool van Amsterdam  website opleiding
       oprichting". Inhoud nog niet
       volledig bekend.)
       Bestuurskunde/         Hogeschool INHolland    website opleiding  Rotterdam
       Overheidsmanagement      Noordelijke Hogeschool   website opleiding  Leeuwarden   Watermanagement
                       Leeuwarden                          (Bmi)
                       De Haagse Hogeschool              Den Haag    Public Managent      Auditing en Consulting Management Publieke
                                                                              Ruimte
                                    website opleiding
drinkwater  Algemene Operationele     Hogeschool Zeeland     website opleiding  Vlissingen
productie   Technologie          Hogeschool Utrecht               Utrecht,    Hogere          Hogere
                                              Velsen-Noord  Installatietechniek (s)  Energietechniek (s)
                                    website opleiding
       Process and Food Technology  De Haagse Hogeschool    website opleiding  Den Haag

waterbeheer  Aquatische Ecotechnologie   Hogeschool Zeeland     website opleiding  Vlissingen   Biologie- vakken     Civiele techniek-
                                                                   vakken
       Bos- en Natuurbeheer      Hogeschool Van Hall    website opleiding  Velp      Natuur en         Vastgoed en
                       Larenstein                          landschapstechniek    Grondverkeer (Bmi)
                                                      (Bma)
       Climate and Environment    De Haagse Hogeschool    website opleiding  Den Haag
       Kust en Zee Management     Hogeschool Van Hall    website opleiding  Leeuwarden   Kust- en
                       Larenstein                          Zeemanagement (Bma)

       Land en watermanagement    Hogeschool Van Hall    website opleiding  Velp      Inrichting en       Grond-, weg- en    International Water
                       Larenstein                          waterbeheer (Bma)     waterbouw (Bma)    Management (Bma)
                                                      Hydrologische
                                                      modellering (Bmi)
       Landscape & Environment    Hogeschool INHolland    website opleiding  Delft     ruimte, milieu en water  natuur, landschap en
       Management                                          (s)            recreatie (s)
       Milieukunde          Avans Hogeschool      website opleiding  Breda     milieu-advisering (s)   duurzame        eigen
                                                                   bedrijfsvoering (s)  specialisatierichting
                                                                              (stage) (s)
                       HAS Den Bosch       website opleiding  Den Bosch   duurzaam produceren    duurzaam
                                                                   ruimtegebruik
Vakgebied  Opleiding     Instelling/ organisatie   website       locatie    Major/ Minor/      Major/ Minor/      Major/ Minor/
      Milieukunde
                                               specialisatie      specialisatie      specialisatie                Hogeschool Utrecht     website opleiding  Utrecht
                Hogeschool Van Hall     website opleiding  Leeuwarden   Watertechnologie en -  Energiemanagement    Natuur en milieu (Bma)
                Larenstein                           kwaliteit (Bma)     en klimaat (Bma)
                Saxion Hogeschool Deventer website opleiding  Deventer    goed beschermde     schoon en veilig water
                                               natuur (s)       (s)
      Ocean Technology  Noordelijke Hogeschool   website opleiding  Terschelling  Hydrography for     Offshore construction  Inlands waters
                Leeuwarden                           coastal zone      hydrography (Bmi)    hydrography (Bmi)
                                               management (Bmi)
Vakgebied  Opleiding        Instelling/ organisatie   website       locatie    Major/ Minor/      Major/ Minor/      Major/ Minor/
                                                   specialisatie      specialisatie      specialisatie
      Ocean Technology     Noordelijke Hogeschool    website opleiding  Terschelling
                   Leeuwarden

                                                   Nautical charting
                                                   hydrography (Bmi)
      Toegepaste Biologie   HAS Den Bosch        website opleiding  Den Bosch
waterbouw  Built Environment    Hogeschool Zuyd       website opleiding  Heerlen    Civiele Techniek (s)   Civiel Management (s) Constructies (s)

      Civiele Techniek     Avans Hogeschool       website opleiding  Den Bosch,   constructies in de   Waterbouwkunde en     Civieltechnisch
                                           Tilburg    Civiele Techniek (Bmi) Watermanagement      ontwerpen (s)
                                                              (Bmi)

                                                   Civiel management (s)

                   Christelijke Hogeschool   website opleiding  Zwolle     Techniek en milieu    Watermanagement     Area Development
                   Windesheim                           (Bmi)          (Bmi)          (Bmi)
                   De Haagse Hogeschool     website opleiding  Den Haag    constructie (s)     verkeer en vervoer (s)  waterbouw (s)

                   Hanzehogeschool Groningen website opleiding   Groningen   Gebiedsontwikkeling   Bagger-, Kust- en    Weg- en
                                                   (s)           Oeverwerken (s)     waterbouwkunde (s)
                                                   Planologie (s)
                   Hogeschool INHolland     website opleiding  Alkmaar,    Watermanagement     Infrastructuur (Bmi)
                                           Haarlem    (Bmi)
                   Hogeschool Rotterdam     website opleiding  Rotterdam   Watermanagement en    mobiliteit &       constructief ontwerpen
                                                   waterbouw (Bmi)     infrastructuur (Bmi)   (Bmi)
                   Hogeschool Utrecht      website opleiding  Utrecht    Constructief       Ontwerp infrastructuur  Waterbouwkunde (s)
                                                   ontwerpen (s)      (s)
                                                   Uitvoeringsmanagemen
                                                   t (s)
                   Hogeschool van Amsterdam   website opleiding  Amsterdam   Delta- Technology &   Engin Engineering &   Extreme Engineering
                                                   WaterPower (Bmi)     Investigation (Bmi)   (Bmi)
                                                   Stedelijke Vernieuwing
                                                   (Bmi)
                   Hogeschool van Arnhem en   website opleiding  Arnhem     Waterbouw (s)      Infrastructuur (s)    Constructie (s)
                   Nijmegen
                   Hogeschool Zeeland      website opleiding  Vlissingen
                   Noordelijke Hogeschool    website opleiding  Leeuwarden   Watermanagement (s) Waterbouwkunde (s)      Infrastructuur (s)
                   Leeuwarden
                   Saxion Hogeschool Enschede  website opleiding  Enschede    Waterbouwkunde (s)    Watermanagement (s) Constructief
                                                                         ontwerpen (s)
      Engineering Design and  Hogeschool van Amsterdam   website opleiding  Amsterdam
      Innovation
Vakgebied   Opleiding            Instelling/ organisatie   website       locatie    Major/ Minor/      Major/ Minor/       Major/ Minor/
                                                       specialisatie      specialisatie       specialisatie        Geodesie            Hogeschool Utrecht     website opleiding  Utrecht    Regie stedelijke
                                                       vernieuwing (Bmi)
        Plattelandsvernieuwing     Hogeschool Van Hall     website opleiding  Wageningen   Regional Development
                        Larenstein                           and Innovation (Bma)

        Plattelandsvernieuwing:     HAS Den Bosch        website opleiding  Den Bosch
        Landscape Design
        Plattelandsvernieuwing: Stad  HAS Den Bosch        website opleiding  Den Bosch
        en streekontwikkeling
        Plattelandsvernieuwing: Tuin-  HAS Den Bosch        website opleiding  Den Bosch
        en landschapsmanagement

        Ruimtelijke Ordening en     Hogeschool Rotterdam    website opleiding  Rotterdam   Watermanagement en   mobiliteit &
        Planologie           Hogeschool Utrecht     website opleiding  Utrecht    waterbouw (Bmi)
                                                       Regie stedelijke    infrastructuur (Bmi)
                                                                   Vastgoed- en       Stedenbouwkunde (s)
                                                       vernieuwing (Bmi)    gebiedsontwikkeling (s)

                                                       Verkeerskunde (s)
                        NHTV Internationaal hoger website opleiding  Breda
                        onderwijs Breda
                        Saxion Hogeschool Deventer website opleiding  Deventer

        Tuin- en landschapsinrichting  Hogeschool Van Hall     website opleiding  Velp      Management
                        Larenstein                           buitenruimte (Bma)
waterbouw/   Watermanagement        Hogeschool Rotterdam    website opleiding  Rotterdam   Ontwerpen        Watermanagement en    mobiliteit &
beheer                                                    stedenbouw (Bmi)    waterbouw (Bmi)      infrastructuur (Bmi)
water zuivering Applied Science (chemische   Fontys Hogescholen     website opleiding  Eindhoven
        technologie)
        Bmi Chemie en Chemische    Hanzehogeschool Groningen website opleiding   Groningen
        Technologie
        Chemische Technologie     Avans Hogeschool      website opleiding  Breda     Procestechnologie
                        Hanzehogeschool Groningen website opleiding   Groningen   (Bma)
                                                       Research &
                                                       Development (s)
                                                       (variant
                                                       procestechnologie)
                        Hogeschool Rotterdam    website opleiding  Rotterdam               procestechniek (Bmi)

                        Hogeschool Utrecht     website opleiding  Utrecht,    Procestechnologie (s)
                                                Velsen-Noord
                        Hogeschool Zuyd       website opleiding  Heerlen
      Chemische Technologie
Vakgebied  Opleiding        Instelling/ organisatie   website       locatie   Major/ Minor/     Major/ Minor/  Major/ Minor/
                                                 specialisatie     specialisatie  specialisatie                  Noordelijke Hogeschool   website opleiding  Leeuwarden  Watertechnologie- en
                  Leeuwarden                          Kwaliteit (Bma)
                  Saxion Hogeschool Enschede website opleiding  Enschede
                  Fontys Hogescholen     website opleiding  Eindhoven
Vakgebied   Opleiding       Instelling/ organisatie  website       locatie    Major/ Minor/     Major/ Minor/     Major/ Minor/
                                                 specialisatie     specialisatie     specialisatiezeevaart   Maritiem Officier   Hogeschool Rotterdam    website opleiding  Rotterdam   Waterbouw
                  Hogeschool van Amsterdam  website opleiding  Amsterdam   Nautisch (Bmi)    Technisch (Bmi)    Management (Bmi)

                  Hogeschool Zeeland     website opleiding  Vlissingen
                  Noordelijke Hogeschool   website opleiding  Terschelling  Nautical operations  Marine engineering  Dual purpose officier
                  Leeuwarden
zeevaart/   Maritieme Techniek/  Noordelijke Hogeschool   website opleiding  Leeuwarden   Engineering in de   Installatietechniek  Duurzame
scheepsbouw  Scheepsbouwkunde   Leeuwarden                          praktijk (Bmi)    (Bmi)         Technologie (Bmi)
       Scheepsbouwkunde   Hogeschool INHolland    website opleiding  Delft     baggeren (s)     offshore (s)
Full time Part time Duaal Duaal met   Associate  Opmerkingen
             werkervaringh degree
             ebben ervaring in
             de sector  x     x
  x     x    x

  x     x


  x*    x    x               *public management, engelse
                          variant bestuurskunde, niet in nl?
  x

  x               x


  x

  x


  x     x

  x

  x


  x     x
  x


  x     x


  x     x*                   website opleiding
Full time Part time Duaal Duaal met   Associate  Opmerkingen
             werkervaringh degree
             ebben ervaring in
             de sector
                          website opleiding
                 x
                          * Naam: Duurzame
                          watertechnologie, deeltijdvariant,
  x     x                x*  daarnaast werkzaam in
                          watersector, evt. bemiddeling bij
                          vinden baan.

  x     x


  x
Full time Part time Duaal Duaal met   Associate  Opmerkingen
             werkervaringh degree
             ebben ervaring in
             de sector
  x


  x     x
  x     x

  x

  x


  x

  x     x    x

  x         x      x
  x
  x     x    x
  x     x
  x

  x

  x     x
Full time Part time Duaal Duaal met   Associate  Opmerkingen
             werkervaringh degree
             ebben ervaring in
             de sector


  x               x


  x
  x

  x  x

  x
                          * zowel fulltime als parttime
  x                     x*

  x
                          * verkort voor instroom mbo
  x*  x     x                x


  x


  x     x
                          * in variant duaal met werkervaring
  x               x      x*
  x         x
Full time Part time Duaal Duaal met   Associate  Opmerkingen
             werkervaringh degree
             ebben ervaring in
             de sector


  x
                          * Avond, voor mensen, werkzaam
                          in chemische (proces)technologie
  x     x*
                          met MBO-achtergrond

  x
Full time Part time Duaal Duaal met   Associate  Opmerkingen
             werkervaringh degree
             ebben ervaring in
             de sector


  x

  x
  x
  x

  x
  x     x

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:8/2/2012
language:Dutch
pages:21
censhunay censhunay http://
About