4903 by liwenting

VIEWS: 12 PAGES: 10

									Tölur um aðgerðir, 2000-2009.*
Heimild: Vistunarskrá heilbrigðisstofnana, Embætti landlæknis.

Smellið á flipana neðst í skjalinu til þess að skoða eftirfarandi töflur:

1 Valdar aðgerðir framkvæmdar á sjúkrahúsum
2 Valdar aðgerðir framkvæmdar á sjúkrahúsum, á hverja 100.000 íbúa

* Byggist á stuttlista sem tekinn var í notkun árið 2010 af NOMESCO, OECD og Eurostat.
 Upplýsingar um þá kóða sem liggja að baki stuttlistanum eru í aftasta flipa þessa skjals.
 Athugið að í sumum tilvikum hafa kóðar breyst miðað við stuttlista fyrri ára þrátt fyrir að heiti
 aðgerðar sé óbreytt.
 Athugið að hér er einungis um að ræða aðgerðir framkvæmdar á legusjúklingum á
 sjúkrahúsum. Ekki eru meðtaldar aðgerðir á ferlisjúklingum á sjúkrahúsum eða aðgerðir
 framkvæmdar á einkastofum.
  Forsendur talna: 1) Allar aðgerðir hverrar legu eru taldar, ekki eingöngu aðalaðgerð. 2) Ef fleiri
  en einn aðgerðarkóði sem tilheyrir sama aðgerðaflokki er skráður á sömu legu reiknast það
  bara sem ein aðgerð. Ef hins vegar kóðarnir tilheyra sitthvorum aðgerðaflokknum telst ein
  aðgerð í hverjum flokki. 3) Ef sjúklingur kemur oftar en einu sinni sama ár í sömu aðgerð telst
  ein aðgerð fyrir hvert skipti.


Statistics on procedures, 2000-2009.*
Source: National Patient Register, Directorate of Health.

Please refer to each table by opening the sheets at the bottom of this document:

1 Selected procedures performed in hospitals
2 Selected procedures performed in hospitals, per 100.000 inhabitants

* Based on a shortlist of procedures, introduced in 2010 by NOMESCO, OECD and Eurostat.
 Information on the codes corresponding to each group of procedures can be found in the last
 sheet of this document. Note that in some cases the codes may be different from those used in
 a prior shortlist even though the name of the procedure is the same.
 Note that these figures only refer to procedures performed on inpatients in hospitals.
 Procedures performed as daycases in hospitals or procedures performed by private
 practitioners outside of hospitals are not included.
 Basis: 1) All procedures per inpatient admission are counted, not only main procedures. 2) If
 more than one procedure code which belongs to the same group of procedures is registered to
 the same admission, only one procedure is counted. If however these codes belong to
 separate procedure groups, one procedure is counted per category. 3) If a patient is admitted
 and undergoes the same procedure more than once in a year, all admissions are counted.
Valdar aðgerðir framkvæmdar á sjúkrahúsum 2000-2009
Selected procedures performed in hospitals 2000-2009

Kyn - Sex       Flokkur aðgerðar                            2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Procedure groups

Allir - All
            Brottnám, úrnám og eyðing meins innan höfuðkúpu             37  45  46  42  58  44  61  72  50  51  Exstirpation, excision and destruction of intracranial lesion
            Tæming margúls innan höfuðkúpu, innanbasts eða innan heila       29  27  30  30  29  36  30  23  26  25  Evacuation of subdural haematoma and intracranial haemorrhage
            Farglétting af mænu og rótum mænutauga vegna hrörnunarkvilla í hrygg  508  397  500  569  578  629  665  550  570  574  Decompression of spinal cord and nerve roots
            Skjaldkirtilsnám, að hluta eða að fullu                 70  77  90  99  109  120  109  111  104  110  Thyroidectomy, partial or total
            Skurðaðgerðir á augasteini                       85  53  43  36  39  55  71  60  67  29  Cataract operations
            Snigilígræði sett í                           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1  Insertion of cochlear implant
            Úrnám hálskirtla (kverkeitlu og/eða kokeitlunám)            732  655  728  669  600  366  383  339  338  160  Tonsillectomy
            Brottnám og blaðnám lunga (einnig geiranám)               35  36  27  33  49  41  47  45  33  48  Pulmectomy
            Berkjuspeglun (með eða án sýnatöku)                   95  93  90  116  139  135  124  127  148  201  Diagnostic bronchoscopy with or without biopsy
            Lögun kransæðar í gegnlýsingu (PTCA)                   0   0   0   0  256  594  577  551  581  632  Percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA)
            Kransæðahjáveita                            145  167  180  172  162  176  158  193  216  182  Coronary artery bypass graft (Coronary anastomosis surgery)
            Brottnám æðastíflu úr hálsslagæð                    36  37  38  54  42  56  39  21  22  21  Carotid thrombendarterectomy
            Skurðaðgerðir vegna slagæðargúlps á kviðhluta ósæðar neðan nýrna    17  31  26  20  18  29  31  25  28  24  Operations for aneurysm of infrarenal abdominal aorta
            Lærslagæðarhjáveita                           43  38  38  29  35  22  24  15  18   7  Bypass from femoral artery
            Stofnfrumuígræðsla                            0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  Stem cell transplantation
            Ristilspeglun (með eða án sýnatöku)                  426  476  571  533  746  676  673  616  773  685  Colonoscopy with or without biopsy
            Ristilnám                               158  143  172  151  187  165  199  161  171  169  Colectomy
            Ristilnám í kviðarholsspeglun                      14   9  11  14  19   4  10   7  27  38  Laparoscopic colectomy
            Botnlangaskurður                            531  410  478  506  487  502  453  478  509  467  Appendectomy
            Botlangaskurður í kviðarholsspeglun                  160  154  182  172  195  202  212  227  282  235  Laparoscopic appendectomy
            Gallblöðrunám                             573  558  675  644  667  685  635  632  611  551  Cholecystectomy.
            Gallblöðrunám í kviðarholsspeglun                   532  517  637  604  625  644  593  612  587  527  Laparoscopic cholecystectomy
            Viðgerð á nárahaul                           142  153  112  139  136  140  149  140  143  86  Repair of inguinal hernia
            Viðgerð á nárahaul í kvíðarholsspeglun                  5   3   6  19  18  22  18  23  24   9  Laparoscopic repair of inguinal hernia
            Ígræðsla nýra                              0   0   0   1   2  10   7   8   5   7  Transplantation of kidney
            Róttækt hvekksnám                            39  38  25  41  58  59  51  52  72  61  Open prostatectomy
            Brottnám hvekks um þvagrás                       197  213  221  253  278  240  250  203  168  167  Transurethral prostatectomy
            Legnám                                 479  353  594  532  577  532  481  454  395  436  Hysterectomy
            Legnám í kviðarholsspeglun                       54  33  44  53  85  99  92  60  36  68  Laparoscopic hysterectomy
            Keisaraskurður                             736  663  700  736  698  687  757  779  791  792  Caesarean section
            Úrnám liðmána úr hné í liðspeglun                    18  22  10  14   8   0   9   4   5   3  Arthroscopic excision of meniscus of knee
            Endurnýjun mjaðmarliðar                        369  371  416  465  464  538  516  503  548  551  Hip replacement
            Síðari endurnýjun mjaðmarliðar                     53  42  47  53  49  81  52  42  73  54  Secondary hip replacement
            Frumendurnýjun hnjáliðar                        53  62  87  115  157  191  195  216  252  291  Total knee replacement
       Embætti landlæknis, heilbrigðisupplýsingasvið.
       Directorate of Health, Division of Health Statistics.                                                                            13.12.2011
          Úrnám hluta brjósts                          114  103  94  134  133  176  162  151  145  152 Partial excision of mammary gland
          Brjóstnám                               112  95  104  78  82  79  82  75  117  126 Total mastectomy

Karlar - Males
          Brottnám, úrnám og eyðing meins innan höfuðkúpu             19  25  22  24  27  20  27  32  23  28  Exstirpation, excision and destruction of intracranial lesion
          Tæming margúls innan höfuðkúpu, innanbasts eða innan heila       24  18  21  24  22  23  22  18  16  20  Evacuation of subdural haematoma and intracranial haemorrhage
          Farglétting af mænu og rótum mænutauga vegna hrörnunarkvilla í hrygg  292  206  260  293  288  313  325  283  293  313  Decompression of spinal cord and nerve roots
          Skjaldkirtilsnám, að hluta eða að fullu                 12  11  17  16  23  15  10  21  23  15  Thyroidectomy, partial or total
          Skurðaðgerðir á augasteini                       36  28  24  23  22  31  30  34  40  19  Cataract operations
          Snigilígræði sett í                           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1  Insertion of cochlear implant
          Úrnám hálskirtla (kverkeitlu og/eða kokeitlunám)            367  330  348  333  292  186  206  159  162  76  Tonsillectomy
          Brottnám og blaðnám lunga (einnig geiranám)               14  14  15  19  22  23  24  24  15  23  Pulmectomy
          Berkjuspeglun (með eða án sýnatöku)                   60  52  48  63  65  75  72  71  84  100  Diagnostic bronchoscopy with or without biopsy
          Lögun kransæðar í gegnlýsingu (PTCA)                   0   0   0   0  198  453  436  435  458  470  Percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA)
          Kransæðahjáveita                            110  134  142  139  125  142  133  153  178  156  Coronary artery bypass graft (Coronary anastomosis surgery)
          Brottnám æðastíflu úr hálsslagæð                    23  20  25  33  30  39  24  14  15  16  Carotid thrombendarterectomy
          Skurðaðgerðir vegna slagæðargúlps á kviðhluta ósæðar neðan nýrna    14  27  17  17  14  25  28  22  25  20  Operations for aneurysm of infrarenal abdominal aorta
          Lærslagæðarhjáveita                           33  23  28  15  25  13  14  11  14   4  Bypass from femoral artery
          Stofnfrumuígræðsla                            0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  Stem cell transplantation
          Ristilspeglun (með eða án sýnatöku)                  198  192  218  222  329  280  292  279  371  292  Colonoscopy with or without biopsy
          Ristilnám                                71  67  82  71  85  76  80  78  85  79  Colectomy
          Ristilnám í kviðarholsspeglun                      8   3   5   5   6   2   2   4   9  19  Laparoscopic colectomy
          Botnlangaskurður                            282  218  259  266  249  244  244  248  271  250  Appendectomy
          Botlangaskurður í kviðarholsspeglun                   63  62  79  60  77  74  89  102  138  105  Laparoscopic appendectomy
          Gallblöðrunám                             150  145  155  151  188  193  172  184  167  151  Cholecystectomy.
          Gallblöðrunám í kviðarholsspeglun                   134  130  145  134  166  170  153  177  159  141  Laparoscopic cholecystectomy
          Viðgerð á nárahaul                           127  136  99  124  121  122  132  115  126  81  Repair of inguinal hernia
          Viðgerð á nárahaul í kvíðarholsspeglun                  3   3   5  17  17  20  15  22  24   8  Laparoscopic repair of inguinal hernia
          Ígræðsla nýra                              0   0   0   0   1   6   3   6   2   3  Transplantation of kidney
          Róttækt hvekksnám                            39  38  25  41  58  59  51  52  72  61  Open prostatectomy
          Brottnám hvekks um þvagrás                       197  213  221  253  278  240  250  203  168  167  Transurethral prostatectomy
          Legnám                                  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  Hysterectomy
          Legnám í kviðarholsspeglun                        0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  Laparoscopic hysterectomy
          Keisaraskurður                              0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  Caesarean section
          Úrnám liðmána úr hné í liðspeglun                    11  15   5   9   4   0   7   2   4   1  Arthroscopic excision of meniscus of knee
          Endurnýjun mjaðmarliðar                        134  131  159  162  165  209  188  199  225  216  Hip replacement
          Síðari endurnýjun mjaðmarliðar                     22  14  25  23  20  26  17  21  27  25  Secondary hip replacement
          Frumendurnýjun hnjáliðar                        15  23  36  42  57  68  78  82  114  113  Total knee replacement
          Úrnám hluta brjósts                           1   3   1   0   0   1   1   2   0   2  Partial excision of mammary gland
          Brjóstnám                                3   2   3   5   6   3   2   3   5   5  Total mastectomy

Konur - Females
          Brottnám, úrnám og eyðing meins innan höfuðkúpu             18  20  24  18  31  24  34  40  27  23  Exstirpation, excision and destruction of intracranial lesion
          Tæming margúls innan höfuðkúpu, innanbasts eða innan heila        5   9   9   6   7  13   8   5  10   5  Evacuation of subdural haematoma and intracranial haemorrhage
          Farglétting af mænu og rótum mænutauga vegna hrörnunarkvilla í hrygg  216  191  240  276  290  316  340  267  277  261  Decompression of spinal cord and nerve roots
          Skjaldkirtilsnám, að hluta eða að fullu                 58  66  73  83  86  105  99  90  81  95  Thyroidectomy, partial or total
      Embætti landlæknis, heilbrigðisupplýsingasvið.
      Directorate of Health, Division of Health Statistics.                                                                            13.12.2011
     Skurðaðgerðir á augasteini                     49  25  19  13  17  24  41  26  27  10  Cataract operations
     Snigilígræði sett í                         0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  Insertion of cochlear implant
     Úrnám hálskirtla (kverkeitlu og/eða kokeitlunám)          365  325  380  336  308  180  177  180  176  84  Tonsillectomy
     Brottnám og blaðnám lunga (einnig geiranám)             21  22  12  14  27  18  23  21  18  25  Pulmectomy
     Berkjuspeglun (með eða án sýnatöku)                 35  41  42  53  74  60  52  56  64  101  Diagnostic bronchoscopy with or without biopsy
     Lögun kransæðar í gegnlýsingu (PTCA)                 0   0   0   0  58  141  141  116  123  162  Percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA)
     Kransæðahjáveita                          35  33  38  33  37  34  25  40  38  26  Coronary artery bypass graft (Coronary anastomosis surgery)
     Brottnám æðastíflu úr hálsslagæð                  13  17  13  21  12  17  15   7   7   5  Carotid thrombendarterectomy
     Skurðaðgerðir vegna slagæðargúlps á kviðhluta ósæðar neðan nýrna   3   4   9   3   4   4   3   3   3   4  Operations for aneurysm of infrarenal abdominal aorta
     Lærslagæðarhjáveita                         10  15  10  14  10   9  10   4   4   3  Bypass from femoral artery
     Stofnfrumuígræðsla                          0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  Stem cell transplantation
     Ristilspeglun (með eða án sýnatöku)                228  284  353  311  417  396  381  337  402  393  Colonoscopy with or without biopsy
     Ristilnám                              87  76  90  80  102  89  119  83  86  90  Colectomy
     Ristilnám í kviðarholsspeglun                    6   6   6   9  13   2   8   3  18  19  Laparoscopic colectomy
     Botnlangaskurður                          249  192  219  240  238  258  209  230  238  217  Appendectomy
     Botlangaskurður í kviðarholsspeglun                 97  92  103  112  118  128  123  125  144  130  Laparoscopic appendectomy
     Gallblöðrunám                           423  412  520  493  479  492  463  448  444  400  Cholecystectomy.
     Gallblöðrunám í kviðarholsspeglun                 398  387  492  470  459  474  440  435  428  386  Laparoscopic cholecystectomy
     Viðgerð á nárahaul                         15  17  13  15  15  18  17  25  17   5  Repair of inguinal hernia
     Viðgerð á nárahaul í kvíðarholsspeglun                2   0   1   2   1   2   3   1   0   1  Laparoscopic repair of inguinal hernia
     Ígræðsla nýra                            0   0   0   1   1   4   4   2   3   4  Transplantation of kidney
     Róttækt hvekksnám                          0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  Open prostatectomy
Embætti landlæknis, heilbrigðisupplýsingasvið.
Directorate of Health, Division of Health Statistics.                                                                         13.12.2011
     Brottnám hvekks um þvagrás            0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  Transurethral prostatectomy
     Legnám                     479  353  594  532  577  532  481  454  395  436  Hysterectomy
     Legnám í kviðarholsspeglun           54  33  44  53  85  99  92  60  36  68  Laparoscopic hysterectomy
     Keisaraskurður                 736  663  700  736  698  687  757  779  791  792  Caesarean section
     Úrnám liðmána úr hné í liðspeglun        7   7   5   5   4   0   2   2   1   2  Arthroscopic excision of meniscus of knee
     Endurnýjun mjaðmarliðar            235  240  257  303  299  329  328  304  323  335  Hip replacement
     Síðari endurnýjun mjaðmarliðar         31  28  22  30  29  55  35  21  46  29  Secondary hip replacement
     Frumendurnýjun hnjáliðar            38  39  51  73  100  123  117  134  138  178  Total knee replacement
     Úrnám hluta brjósts              113  100  93  134  133  175  161  149  145  150  Partial excision of mammary gland
     Brjóstnám                   109  93  101  73  76  76  80  72  112  121  Total mastectomy
Embætti landlæknis, heilbrigðisupplýsingasvið.
Directorate of Health, Division of Health Statistics.                                                      13.12.2011
Valdar aðgerðir framkvæmdar á sjúkrahúsum 2000-2009, á hverja 100.000 íbúa
Selected procedures performed in hospitals 2000-2009, per 100.000 inhabitants

Kyn - Sex      Flokkur aðgerðar                            2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 Procedure groups

Allir - All
          Brottnám, úrnám og eyðing meins innan höfuðkúpu             13.2  15.8  16.0  14.5  19.8  14.9  20.0  23.1  15.7  16.0  Exstirpation, excision and destruction of intracranial lesion
          Tæming margúls innan höfuðkúpu, innanbasts eða innan heila       10.3   9.5  10.4  10.4   9.9  12.2   9.9   7.4   8.1   7.8  Evacuation of subdural haematoma and intracranial haemorrhage
          Farglétting af mænu og rótum mænutauga vegna hrörnunarkvilla í hrygg  180.7  139.3  173.9  196.7  197.5  212.6  218.5  176.6  178.5  179.8  Decompression of spinal cord and nerve roots
          Skjaldkirtilsnám, að hluta eða að fullu                 24.9  27.0  31.3  34.2  37.3  40.6  35.8  35.6  32.6  34.5  Thyroidectomy, partial or total
          Skurðaðgerðir á augasteini                       30.2  18.6  15.0  12.4  13.3  18.6  23.3  19.3  21.0   9.1  Cataract operations
          Snigilígræði sett í                           0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.3  Insertion of cochlear implant
          Úrnám hálskirtla (kverkeitlu og/eða kokeitlunám)            260.4  229.8  253.2  231.3  205.1  123.7  125.8  108.9  105.8  50.1  Tonsillectomy
          Brottnám og blaðnám lunga (einnig geiranám)               12.4  12.6   9.4  11.4  16.7  13.9  15.4  14.5  10.3  15.0  Pulmectomy
          Berkjuspeglun (með eða án sýnatöku)                   33.8  32.6  31.3  40.1  47.5  45.6  40.7  40.8  46.3  63.0  Diagnostic bronchoscopy with or without biopsy
          Lögun kransæðar í gegnlýsingu (PTCA)                   0.0   0.0   0.0   0.0  87.5  200.8  189.6  176.9  181.9  198.0  Percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA)
          Kransæðahjáveita                            51.6  58.6  62.6  59.5  55.4  59.5  51.9  62.0  67.6  57.0  Coronary artery bypass graft (Coronary anastomosis surgery)
          Brottnám æðastíflu úr hálsslagæð                    12.8  13.0  13.2  18.7  14.4  18.9  12.8   6.7   6.9   6.6  Carotid thrombendarterectomy
          Skurðaðgerðir vegna slagæðargúlps á kviðhluta ósæðar neðan nýrna     6.0  10.9   9.0   6.9   6.2   9.8  10.2   8.0   8.8   7.5  Operations for aneurysm of infrarenal abdominal aorta
          Lærslagæðarhjáveita                           15.3  13.3  13.2  10.0  12.0   7.4   7.9   4.8   5.6   2.2  Bypass from femoral artery
          Stofnfrumuígræðsla                            0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  Stem cell transplantation
          Ristilspeglun (með eða án sýnatöku)                  151.5  167.0  198.6  184.3  255.0  228.5  221.1  197.8  242.1  214.6  Colonoscopy with or without biopsy
          Ristilnám                                56.2  50.2  59.8  52.2  63.9  55.8  65.4  51.7  53.5  52.9  Colectomy
          Ristilnám í kviðarholsspeglun                      5.0   3.2   3.8   4.8   6.5   1.4   3.3   2.2   8.5  11.9  Laparoscopic colectomy
          Botnlangaskurður                            188.9  143.8  166.2  174.9  166.4  169.7  148.8  153.5  159.4  146.3  Appendectomy
          Botlangaskurður í kviðarholsspeglun                   56.9  54.0  63.3  59.5  66.6  68.3  69.7  72.9  88.3  73.6  Laparoscopic appendectomy
          Gallblöðrunám                             203.8  195.8  234.7  222.6  228.0  231.5  208.7  203.0  191.3  172.6  Cholecystectomy.
          Gallblöðrunám í kviðarholsspeglun                   189.2  181.4  221.5  208.8  213.6  217.7  194.9  196.5  183.8  165.1  Laparoscopic cholecystectomy
          Viðgerð á nárahaul                           50.5  53.7  38.9  48.1  46.5  47.3  49.0  45.0  44.8  26.9  Repair of inguinal hernia
          Viðgerð á nárahaul í kvíðarholsspeglun                  1.8   1.1   2.1   6.6   6.2   7.4   5.9   7.4   7.5   2.8  Laparoscopic repair of inguinal hernia
          Ígræðsla nýra                              0.0   0.0   0.0   0.3   0.7   3.4   2.3   2.6   1.6   2.2  Transplantation of kidney
          Róttækt hvekksnám                            13.9  13.3   8.7  14.2  19.8  19.9  16.8  16.7  22.5  19.1  Open prostatectomy
          Brottnám hvekks um þvagrás                       70.1  74.7  76.9  87.5  95.0  81.1  82.1  65.2  52.6  52.3  Transurethral prostatectomy
          Legnám                                 170.4  123.8  206.6  183.9  197.2  179.8  158.1  145.8  123.7  136.6  Hysterectomy
          Legnám í kviðarholsspeglun                       19.2  11.6  15.3  18.3  29.1  33.5  30.2  19.3  11.3  21.3  Laparoscopic hysterectomy
          Keisaraskurður                             261.8  232.6  243.4  254.4  238.6  232.2  248.7  250.2  247.7  248.1  Caesarean section
          Úrnám liðmána úr hné í liðspeglun                    6.4   7.7   3.5   4.8   2.7   0.0   3.0   1.3   1.6   0.9  Arthroscopic excision of meniscus of knee
          Endurnýjun mjaðmarliðar                        131.2  130.2  144.7  160.7  158.6  181.8  169.6  161.5  171.6  172.6  Hip replacement
          Síðari endurnýjun mjaðmarliðar                     18.9  14.7  16.3  18.3  16.7  27.4  17.1  13.5  22.9  16.9  Secondary hip replacement
          Frumendurnýjun hnjáliðar                        18.9  21.8  30.3  39.8  53.7  64.6  64.1  69.4  78.9  91.2  Total knee replacement
       Embætti landlæknis, heilbrigðisupplýsingasvið.
       Directorate of Health, Division of Health Statistics.                                                                                 13.12.2011
         Úrnám hluta brjósts                           40.5  36.1  32.7  46.3  45.5  59.5  53.2  48.5  45.4  47.6 Partial excision of mammary gland
         Brjóstnám                                39.8  33.3  36.2  27.0  28.0  26.7  26.9  24.1  36.6  39.5 Total mastectomy

Karlar - Males
         Brottnám, úrnám og eyðing meins innan höfuðkúpu             6.8   8.8   7.7   8.3   9.2   6.8   8.9  10.3   7.2   8.8  Exstirpation, excision and destruction of intracranial lesion
         Tæming margúls innan höfuðkúpu, innanbasts eða innan heila        8.5   6.3   7.3   8.3   7.5   7.8   7.2   5.8   5.0   6.3  Evacuation of subdural haematoma and intracranial haemorrhage
         Farglétting af mænu og rótum mænutauga vegna hrörnunarkvilla í hrygg  103.9  72.3  90.4  101.3  98.4  105.8  106.8  90.9  91.7  98.0  Decompression of spinal cord and nerve roots
         Skjaldkirtilsnám, að hluta eða að fullu                 4.3   3.9   5.9   5.5   7.9   5.1   3.3   6.7   7.2   4.7  Thyroidectomy, partial or total
         Skurðaðgerðir á augasteini                       12.8   9.8   8.3   8.0   7.5  10.5   9.9  10.9  12.5   6.0  Cataract operations
         Snigilígræði sett í                           0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.3  Insertion of cochlear implant
         Úrnám hálskirtla (kverkeitlu og/eða kokeitlunám)            130.5  115.8  121.0  115.1  99.8  62.9  67.7  51.1  50.7  23.8  Tonsillectomy
         Brottnám og blaðnám lunga (einnig geiranám)               5.0   4.9   5.2   6.6   7.5   7.8   7.9   7.7   4.7   7.2  Pulmectomy
         Berkjuspeglun (með eða án sýnatöku)                   21.3  18.2  16.7  21.8  22.2  25.3  23.7  22.8  26.3  31.3  Diagnostic bronchoscopy with or without biopsy
         Lögun kransæðar í gegnlýsingu (PTCA)                   0.0   0.0   0.0   0.0  67.7  153.1  143.3  139.7  143.4  147.2  Percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA)
         Kransæðahjáveita                            39.1  47.0  49.4  48.1  42.7  48.0  43.7  49.1  55.7  48.9  Coronary artery bypass graft (Coronary anastomosis surgery)
         Brottnám æðastíflu úr hálsslagæð                     8.2   7.0   8.7  11.4  10.3  13.2   7.9   4.5   4.7   5.0  Carotid thrombendarterectomy
         Skurðaðgerðir vegna slagæðargúlps á kviðhluta ósæðar neðan nýrna     5.0   9.5   5.9   5.9   4.8   8.4   9.2   7.1   7.8   6.3  Operations for aneurysm of infrarenal abdominal aorta
         Lærslagæðarhjáveita                           11.7   8.1   9.7   5.2   8.5   4.4   4.6   3.5   4.4   1.3  Bypass from femoral artery
         Stofnfrumuígræðsla                            0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  Stem cell transplantation
         Ristilspeglun (með eða án sýnatöku)                   70.4  67.4  75.8  76.7  112.4  94.6  95.9  89.6  116.2  91.5  Colonoscopy with or without biopsy
         Ristilnám                                25.3  23.5  28.5  24.5  29.1  25.7  26.3  25.0  26.6  24.7  Colectomy
         Ristilnám í kviðarholsspeglun                      2.8   1.1   1.7   1.7   2.1   0.7   0.7   1.3   2.8   6.0  Laparoscopic colectomy
         Botnlangaskurður                            100.3  76.5  90.1  92.0  85.1  82.5  80.2  79.6  84.9  78.3  Appendectomy
         Botlangaskurður í kviðarholsspeglun                   22.4  21.8  27.5  20.7  26.3  25.0  29.2  32.8  43.2  32.9  Laparoscopic appendectomy
         Gallblöðrunám                              53.4  50.9  53.9  52.2  64.3  65.2  56.5  59.1  52.3  47.3  Cholecystectomy.
         Gallblöðrunám í kviðarholsspeglun                    47.7  45.6  50.4  46.3  56.7  57.5  50.3  56.8  49.8  44.2  Laparoscopic cholecystectomy
         Viðgerð á nárahaul                           45.2  47.7  34.4  42.9  41.4  41.2  43.4  36.9  39.5  25.4  Repair of inguinal hernia
         Viðgerð á nárahaul í kvíðarholsspeglun                  1.1   1.1   1.7   5.9   5.8   6.8   4.9   7.1   7.5   2.5  Laparoscopic repair of inguinal hernia
         Ígræðsla nýra                              0.0   0.0   0.0   0.0   0.3   2.0   1.0   1.9   0.6   0.9  Transplantation of kidney
         Róttækt hvekksnám                            13.9  13.3   8.7  14.2  19.8  19.9  16.8  16.7  22.5  19.1  Open prostatectomy
         Brottnám hvekks um þvagrás                       70.1  74.7  76.9  87.5  95.0  81.1  82.1  65.2  52.6  52.3  Transurethral prostatectomy
         Legnám                                  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  Hysterectomy
         Legnám í kviðarholsspeglun                        0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  Laparoscopic hysterectomy
         Keisaraskurður                              0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  Caesarean section
         Úrnám liðmána úr hné í liðspeglun                    3.9   5.3   1.7   3.1   1.4   0.0   2.3   0.6   1.3   0.3  Arthroscopic excision of meniscus of knee
         Endurnýjun mjaðmarliðar                         47.7  46.0  55.3  56.0  56.4  70.6  61.8  63.9  70.5  67.7  Hip replacement
         Síðari endurnýjun mjaðmarliðar                      7.8   4.9   8.7   8.0   6.8   8.8   5.6   6.7   8.5   7.8  Secondary hip replacement
         Frumendurnýjun hnjáliðar                         5.3   8.1  12.5  14.5  19.5  23.0  25.6  26.3  35.7  35.4  Total knee replacement
         Úrnám hluta brjósts                           0.4   1.1   0.3   0.0   0.0   0.3   0.3   0.6   0.0   0.6  Partial excision of mammary gland
         Brjóstnám                                1.1   0.7   1.0   1.7   2.1   1.0   0.7   1.0   1.6   1.6  Total mastectomy

Konur - Females
       Brottnám, úrnám og eyðing meins innan höfuðkúpu               6.4   7.0   8.3   6.2  10.6   8.1  11.2  12.8   8.5   7.2  Exstirpation, excision and destruction of intracranial lesion
       Tæming margúls innan höfuðkúpu, innanbasts eða innan heila         1.8   3.2   3.1   2.1   2.4   4.4   2.6   1.6   3.1   1.6  Evacuation of subdural haematoma and intracranial haemorrhage
       Farglétting af mænu og rótum mænutauga vegna hrörnunarkvilla í hrygg    76.8  67.0  83.5  95.4  99.1  106.8  111.7  85.7  86.7  81.8  Decompression of spinal cord and nerve roots
       Skjaldkirtilsnám, að hluta eða að fullu                  20.6  23.2  25.4  28.7  29.4  35.5  32.5  28.9  25.4  29.8  Thyroidectomy, partial or total
      Embætti landlæknis, heilbrigðisupplýsingasvið.
      Directorate of Health, Division of Health Statistics.                                                                                 13.12.2011
   Skurðaðgerðir á augasteini                     17.4   8.8   6.6   4.5   5.8   8.1  13.5   8.3   8.5   3.1  Cataract operations
   Snigilígræði sett í                         0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  Insertion of cochlear implant
   Úrnám hálskirtla (kverkeitlu og/eða kokeitlunám)          129.8  114.0  132.1  116.2  105.3  60.8  58.2  57.8  55.1  26.3  Tonsillectomy
   Brottnám og blaðnám lunga (einnig geiranám)             7.5   7.7   4.2   4.8   9.2   6.1   7.6   6.7   5.6   7.8  Pulmectomy
   Berkjuspeglun (með eða án sýnatöku)                 12.4  14.4  14.6  18.3  25.3  20.3  17.1  18.0  20.0  31.6  Diagnostic bronchoscopy with or without biopsy
   Lögun kransæðar í gegnlýsingu (PTCA)                 0.0   0.0   0.0   0.0  19.8  47.7  46.3  37.3  38.5  50.7  Percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA)
   Kransæðahjáveita                          12.4  11.6  13.2  11.4  12.6  11.5   8.2  12.8  11.9   8.1  Coronary artery bypass graft (Coronary anastomosis surgery)
   Brottnám æðastíflu úr hálsslagæð                   4.6   6.0   4.5   7.3   4.1   5.7   4.9   2.2   2.2   1.6  Carotid thrombendarterectomy
   Skurðaðgerðir vegna slagæðargúlps á kviðhluta ósæðar neðan nýrna   1.1   1.4   3.1   1.0   1.4   1.4   1.0   1.0   0.9   1.3  Operations for aneurysm of infrarenal abdominal aorta
   Lærslagæðarhjáveita                         3.6   5.3   3.5   4.8   3.4   3.0   3.3   1.3   1.3   0.9  Bypass from femoral artery
   Stofnfrumuígræðsla                          0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  Stem cell transplantation
   Ristilspeglun (með eða án sýnatöku)                 81.1  99.6  122.8  107.5  142.5  133.8  125.2  108.2  125.9  123.1  Colonoscopy with or without biopsy
   Ristilnám                              30.9  26.7  31.3  27.7  34.9  30.1  39.1  26.7  26.9  28.2  Colectomy
   Ristilnám í kviðarholsspeglun                    2.1   2.1   2.1   3.1   4.4   0.7   2.6   1.0   5.6   6.0  Laparoscopic colectomy
   Botnlangaskurður                          88.6  67.4  76.2  83.0  81.3  87.2  68.7  73.9  74.5  68.0  Appendectomy
   Botlangaskurður í kviðarholsspeglun                 34.5  32.3  35.8  38.7  40.3  43.3  40.4  40.1  45.1  40.7  Laparoscopic appendectomy
   Gallblöðrunám                           150.5  144.5  180.8  170.4  163.7  166.3  152.1  143.9  139.0  125.3  Cholecystectomy.
   Gallblöðrunám í kviðarholsspeglun                 141.6  135.8  171.1  162.5  156.9  160.2  144.6  139.7  134.0  120.9  Laparoscopic cholecystectomy
   Viðgerð á nárahaul                          5.3   6.0   4.5   5.2   5.1   6.1   5.6   8.0   5.3   1.6  Repair of inguinal hernia
   Viðgerð á nárahaul í kvíðarholsspeglun                0.7   0.0   0.3   0.7   0.3   0.7   1.0   0.3   0.0   0.3  Laparoscopic repair of inguinal hernia
   Ígræðsla nýra                            0.0   0.0   0.0   0.3   0.3   1.4   1.3   0.6   0.9   1.3  Transplantation of kidney
   Róttækt hvekksnám                          0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  Open prostatectomy
Embætti landlæknis, heilbrigðisupplýsingasvið.
Directorate of Health, Division of Health Statistics.                                                                                 13.12.2011
   Brottnám hvekks um þvagrás             0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  Transurethral prostatectomy
   Legnám                      170.4  123.8  206.6  183.9  197.2  179.8  158.1  145.8  123.7  136.6  Hysterectomy
   Legnám í kviðarholsspeglun             19.2  11.6  15.3  18.3  29.1  33.5  30.2  19.3  11.3  21.3  Laparoscopic hysterectomy
   Keisaraskurður                  261.8  232.6  243.4  254.4  238.6  232.2  248.7  250.2  247.7  248.1  Caesarean section
   Úrnám liðmána úr hné í liðspeglun          2.5   2.5   1.7   1.7   1.4   0.0   0.7   0.6   0.3   0.6  Arthroscopic excision of meniscus of knee
   Endurnýjun mjaðmarliðar              83.6  84.2  89.4  104.7  102.2  111.2  107.8  97.6  101.1  104.9  Hip replacement
   Síðari endurnýjun mjaðmarliðar           11.0   9.8   7.7  10.4   9.9  18.6  11.5   6.7  14.4   9.1  Secondary hip replacement
   Frumendurnýjun hnjáliðar              13.5  13.7  17.7  25.2  34.2  41.6  38.4  43.0  43.2  55.8  Total knee replacement
   Úrnám hluta brjósts                40.2  35.1  32.3  46.3  45.5  59.1  52.9  47.8  45.4  47.0  Partial excision of mammary gland
   Brjóstnám                     38.8  32.6  35.1  25.2  26.0  25.7  26.3  23.1  35.1  37.9  Total mastectomy
Embætti landlæknis, heilbrigðisupplýsingasvið.
Directorate of Health, Division of Health Statistics.                                                                13.12.2011
Aðgerðaheiti og aðgerðakóðar*
Procedures and procedure codes*

Flokkur aðgerðar                                             NCSP kóði - NCSP code                  Procedure groups

Brottnám, úrnám og eyðing meins innan höfuðkúpu            AAB00, AAB10, AAB20, AAB99                                 Exstirpation, excision and destruction of intracranial lesion
Tæming margúls innan höfuðkúpu, innanbasts eða innan heila       AAB30, AAD05, AAD10, AAD15                                 Evacuation of subdural haematoma and intracranial haemorrhage
Farglétting af mænu og rótum mænutauga vegna hrörnunarkvilla í hrygg  ABC                                             Decompression of spinal cord and nerve roots
Skjaldkirtilsnám, að hluta eða að fullu                BAA20-60                                          Thyroidectomy, partial or total
Skurðaðgerðir á augasteini                       CJC, CJD, CJE, CJF                                     Cataract operations
Snigilígræði sett í                          DFE00                                            Insertion of cochlear implant
Úrnám hálskirtla (kverkeitlu og/eða kokeitlunám)            EMB10, EMB15, EMB20                                     Tonsillectomy
Brottnám og blaðnám lunga (einnig geiranám)              GDB20-21, GDC, GDD                                     Pulmectomy
Berkjuspeglun (með eða án sýnatöku)                  UGC                                             Diagnostic bronchoscopy with or without biopsy
Lögun kransæðar í gegnlýsingu (PTCA)                  FNG 02; FNG 05                                       Percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA)
Kransæðahjáveita                            FNC, FND, FNE                                        Coronary artery bypass graft (Coronary anastomosis surgery)
Brottnám æðastíflu úr hálsslagæð                    PAF20-22                                          Carotid thrombendarterectomy
Skurðaðgerðir vegna slagæðargúlps á kviðhluta ósæðar neðan nýrna    PDG10, PDG20-24, PDQ10                                   Operations for aneurysm of infrarenal abdominal aorta
Lærslagæðarhjáveita                          PEH10-12, PEH20, PEH30                                   Bypass from femoral artery
Stofnfrumuígræðsla                                                                         Stem cell transplantation
Ristilspeglun (með eða án sýnatöku)                  JFA15, UJF32, UJF35, UJF42, UJF45                              Colonoscopy with or without biopsy
Ristilnám                               JFB20-21, JFB30-31, JFB33-34, JFB40-41, JFB43-44, JFB46-47, JFB50-51, JFB60-61, JFB63-64,  Colectomy
                                    JFH00-01, JFH10-11, JFH20, JFH30, JFH33, JFH40, JFH96
Ristilnám í kviðarholsspeglun                     JFB21, JFB31, JFB34, JFB41, JFB44, JFB47, JFB51, JFB61, JFB64, JFH01, JFH11         Laparoscopic colectomy
Botnlangaskurður                            JEA                                             Appendectomy
Botlangaskurður í kviðarholsspeglun                  JEA01                                            Laparoscopic appendectomy
Gallblöðrunám                             JKA20-21                                          Cholecystectomy.
Gallblöðrunám í kviðarholsspeglun                   JKA21                                            Laparoscopic cholecystectomy
Viðgerð á nárahaul                           JAB                                             Repair of inguinal hernia
Viðgerð á nárahaul í kvíðarholsspeglun                 JAB11, JAB97                                        Laparoscopic repair of inguinal hernia
Ígræðsla nýra                             KAS00, KAS10, KAS20                                     Transplantation of kidney
Róttækt hvekksnám                           KEC00-01, KEC10, KEC20, KED00, KED96                            Open prostatectomy
Brottnám hvekks um þvagrás                       KED22, KED52, KED62, KED72, KED98                              Transurethral prostatectomy
Legnám                                 LCC, LCD                                          Hysterectomy
Legnám í kviðarholsspeglun                       LCC01, LCC11, LCD01, LCD04, LCD11, LCD31, LCD97                       Laparoscopic hysterectomy
Keisaraskurður                             MCA                                             Caesarean section
Úrnám liðmána úr hné í liðspeglun                   NGD01, NGD11                                        Arthroscopic excision of meniscus of knee
Endurnýjun mjaðmarliðar                        NFB, NFC                                          Hip replacement
Síðari endurnýjun mjaðmarliðar                     NFC                                             Secondary hip replacement
Frumendurnýjun hnjáliðar                        NGB20, NGB30, NGB40                                     Total knee replacement
Úrnám hluta brjósts                          HAB00, HAB30, HAB40, HAB99                                 Partial excision of mammary gland
Brjóstnám                               HAC10, HAC15, HAC20, HAC25, HAC99                              Total mastectomy
      Embætti landlæknis, heilbrigðisupplýsingasvið.
      Directorate of Health, Division of Health Statistics.                                                                                 13.12.2011

								
To top