Docstoc

Nyheter inom Belron® gruppen nyhetsbrev 7 2012

Document Sample
Nyheter inom Belron® gruppen nyhetsbrev 7 2012 Powered By Docstoc
					                  News Release
Måndag den 23 juni 2012

             Bilister ignorerar varningar angående vädret


             Nyligen gjord undersökning från   Undersökningen visade också att    Vänta med att använda bilen, är
             Autoglass ® visar att 29 %      bara 11 % av trafikanterna skulle   det säkraste alternativet. Bilister
             ignorerar hastighetsvarningar på   alltid stanna vid dåliga       bör ta sin tid inför en bilresa i
             motorvägar under dåliga       väderförhållanden och hjälpa en    dåligt väder, både med att
             väderförhållanden.          strandsatt bilist.          planera sin rutt och inkludera
                                                   förseningar för att inte sätta sina
             Det visar sig att nästan hälften   Matthew Mycock, VD på         och andra trafikanters liv i
             (46 %) av förarna ignorerar "kör   Autoglass ®, säger:          riskzonen. "
             endast när det är väsentligt"-
             varningar och 7 % ignorerar     "Livets stressfulla situationer kan  47 % av trafikanter ansåg att
             varningarna varje gång, enligt en  ofta göra så att det är lättare att  isförhållanden var jobbigast, följt
             opinionsundersökning från      ignorera trafikvarningar och välja  av snö eller snöblandat regn (23
             Autoglass ®.             bilen oavsett vad det är för     %) samt dimma (16 %).
                                väder.”
             59 % uppgav att de behövde ta                       Andra skäl till att varningar
             sig till en plats med bilen,     "Men bilisten måste ta ett      ignoreras är: bilisternas tilltro till
             exempelvis till arbetsplatsen, och  personligt ansvar, inte bara för   sig själva - att de kör säkert och
             nästan en tredjedel (30 %) sade   sin egen skull, men för sina     tillräckligt bra (22 %),
             väderförhållandena inte verkade   passagerares skull och andra     kollektivtrafiken är opålitlig (14
             allvarliga nog.           trafikanter under perioder av     %) och väderrapporterna är
                                extrema väderförhållanden. Vi     opålitliga (9 %).
             Undersökningen inkluderade      rekommenderar att bilister alltid
             2000 förare på uppdrag av      tar råd av experter när
             Storbritanniens ledande företag   väderförhållandena är särskilt
             inom bilglasbyte och reparation.   dåliga.
                                           Sida 2 av 313 % av de onyktra bilisterna greps mellan kl. 05.00 – 12.00

Siffror avslöjar att mer än var   Det största antalet bilister greps   Siffrorna visar också att av de 1208
tionde bilist (13 %) som greps för  för rattfylleri i Metropolitan Police  som arresterades för rattfylleri
rattfylleri förra året, fångades   distriktet (10 411) och 1191 av     mellan den 24 december (2011)
mellan kl. 05.00 och 12.00, enligt  dessa greps mellan kl. 05.00 -     och den 1 januari (2012) inom de
ny statistik på begäran av      12.00 (11,4 %). Siffrorna visar     26 polisdistrikten, var 187
Autoglass ®.             också att City of London distriktet   stoppade mellan kl. 05.00 och
                   hade det lägsta antalet gripna     12.00 (strax över 15 %).
Autoglass ® kontaktade        (155). 22 av dessa (14 %)
Storbritanniens 43          överträdde lagen inom den
polismyndigheter och fick fram    angivna tidsperioden.
siffrorna.
                   I West Mercia distriktet
26 poliskårer svarade på       (Shropshire, Herefordshire,
enkäten och det visade sig att    Worcestershire), greps flest
sammanlagt gjordes det 39 259    bilister under den angivna
arresteringar under 2011, varav   tidsperioden - 1031 fall av totalt
5 049 av dessa gjordes under de   1 886 (55 %). Det lägsta antalet
sju timmarna fram till tolv på    hade Cambridgeshire, där 20 av
förmiddagen.             totalt 240 (8,3 %) greps under
                   den angivna perioden.
                                                                Sida 3 av 3

Om Carglass
Carglass ® i Sverige är det ledande företaget inom lagning och byte av bilglas. Företaget är specialister inom bilglasbyten och reparationer
med verksamhet i många länder, inklusive hela den europeiska kontinenten, Skandinavien, Sydamerika samt Kina. Carglass® ingår
i Belron® gruppen - som är världsledande och aktiv i 32 länder, världen över.

På Carglass® ser vi till att laga din vindruta och arbetar enligt principen ”laga i första hand", vilket innebär att vi, när det är möjligt, lagar den
befintliga vindrutan istället för att byta vindruta. På så sätt spar du både tid och pengar.

För mer information, besök gärna www.carglass.se
Om Belron ® koncernen
 Om Autoglass ®
Autoglass ® är Storbritanniens ledande företag inom reparation och byte av bilglas och betjänar mer än 1,5 miljoner bilister varje år - 24
timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året. Autoglass ® hjälper gärna till med sina 101 Autoglass ® filialer runt om i
Storbritannien och sina 1300 mobila tekniker.

För mer information, besök gärna www.autoglass.co.uk
Om Belron
 Belron ® är världens ledande företag inom bilglas reparationer och bilglasbyten. Koncernen äger många av de välkända varumärkena inom
 branschen

 AUTOGLASS ®, Carglass ®, SAFELITE ®, LeBeau ®, SPEEDY
 GLASS ®, O'BRIEN ® och Smith & Smith ®.

 Belron är den enda globala aktören med verksamhet i över 30 länder på fyra kontinenter och har över 22 000 anställda som betjänar mer
 än 9,4 miljoner kunder varje år.

 För mer information, besök gärna www.belron.com
.

 För mer information, besök gärna www.belron.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:17
posted:7/31/2012
language:Swedish
pages:3
Description: Nyheter inom Belron® gruppen - fokus på bilister