Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Bilister och landsv�gar

VIEWS: 5 PAGES: 3

Autoglass unders�kning fr�n 2007 om bilister och landsv�gar

More Info
									Unga och Landsvägar

Hänsynslösa unga förare sätter sina liv i fara på landsvägarna


Summering av Autoglass ® undersökningen:

1550 bilister tillfrågades av YouGov


    50 % av de tillfrågade bilisterna uppgav att de ibland överskrider hastighetsgränsen
    när de kör.

    En tredjedel av bilisterna (33 %) anser felaktigt att de löper större risk för en olycka på
    en stadsväg.
    Nästan sju av tio män (69 %) medger att de kör fortare än den tillåtna
    hastighetsgränsen på en landsväg och nästan en femtedel (18 %) uppger att de har kört
    fortare än det var säkert.

    Nästan hälften (42 %) av alla förare i åldern 18-24 har tagit en kurva i hög hastighet på
    en landsväg.

    Långsamma fordon på landsvägarna (exempelvis traktorer, husvagnar och cyklister)
    irriterar två av tre bilister (60 %), men bara en av tio bilister medger att detta påverkar
    deras körning.

    Nästan hälften av alla tillfrågade (45 %) anser att den nationella
    hastighetsbegränsningen bör sänkas på landsväg
    Nästan nio av tio (86 %) bilister tror att unga förare bör få mer praktisk erfarenhet av
    landsvägar när de lär sig köra.
Autoglass® undersökning (2007) av bilisternas vanor på landsvägar i Storbritannien, i
samarbete med Roadsafe, visar att ungdomar under 25 år är mest benägna att ta risker.
Mer än en tredjedel erkänner att de tar en kurva i hög hastighet, en av fem kör
snabbare än vad som är säkert och två tredjedelar erkänner att de bryter den nationella
hastighetsgränsen.

Varje år kräver brittiska vägar 3000 dödsoffer årligen. Två tredjedelar av dessa sker genom
bilolyckor på landsvägar, med flest olyckor under juli och augusti (1).

Autoglass ® undersökning visar att endast en tredjedel av de unga bilisterna (32 %) förstår att
de löper större risk för en olycka när de kör på en landsväg än på andra allmänna vägar. Av
samtliga bilister tillfrågade i undersökningen, visade det sig att män är de största risktagarna,
där sju av tio (69 %) medger att de överskrider hastighetsgränsen på landsvägarna jämfört
med hälften (50 %) av kvinnorna. En av tre män (33 %) säger att de har tagit en kurva i hög
hastighet och en av fem (18 %) har kört snabbare än vad de kände var säkert.

En av fyra manliga förare dödas eller skadas allvarligt på landsvägar under 25 år (2) och
trafikolyckor i allmänhet är den vanligaste dödsorsaken i åldrarna 15 till 24 i Storbritannien
(3). Autoglass ® vill förmedla till alla unga förare att vara extra försiktiga vid körning på
landsvägar.


Undersökningen från Autoglass ® visar också att nästan nio av tio (86 %) av samtliga bilister
tillfrågade i undersökningen ansåg att unga förare bör få mer praktisk erfarenhet av
landsvägar när de lär sig köra. Två tredjedelar (60 %) av de tillfrågade bilisterna i
undersökningen erkänner att de åker fortare än den tillåtna hastighetsgränsen ute på
landsvägarna. Trots detta, är nästan hälften (45 %) positiva till en minskning av den nationella
hastighetsgränsen för landsvägarna.
Källa:

Länk till PR-meddelande om undersökningen:
http://www.autoglassnews.co.uk/index.php?id=rural-roads-campaign


(1) DfT Road Casualties Great Britain 2005
(2) According to Brake
(3) According to RAC Foundation
Om Autoglass ®:
Autoglass ® är Storbritanniens ledande företag när du ska byta vindruta, inom reparation och
byte av bilglas och betjänar mer än 1,5 miljoner bilister varje år - 24 timmar om dygnet, 7
dagar i veckan, 365 dagar om året.
Autoglass ® hjälper gärna till med sina 101 Autoglass ® filialer runt om i Storbritannien och
sina 1300 mobila tekniker.

För mer information, besök gärna http://www.autoglass.co.uk

Om Carglass ®:
Carglass ® i Sverige är det ledande företaget inom lagning och byte av bilglas. Företaget är
specialister inom bilglasbyten och reparationer med verksamhet i många länder, inklusive hela
den europeiska kontinenten, Skandinavien, Sydamerika samt Kina.
Carglass® ingår i Belron® gruppen - som är världsledande och aktiv i 32 länder, världen över.
Inom koncernen får årligen 8 miljoner bilägare hjälp med bland annat lagning av bilrutor och
andra relaterade tjänster.
På Carglass® ser vi till att laga din vindruta och arbetar enligt principen ”laga i första hand",
vilket innebär att vi, när det är möjligt, lagar den befintliga vindrutan istället för att byta den.
På så sätt spar du både tid och pengar.

För mer information besök http://www.carglass.se

								
To top