Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Seminarki skraceni studenti 2012 by gegeshandong

VIEWS: 0 PAGES: 2350

									   Naziv seminarskog
 1  Principi rada uređaja za mamografiju
 2  Computer Aided Detection i Diagnosis CADx i CADe
 3  3D vizualizacija u radiologiji
 4  Radioterapija – radni tok i principi rada
 5  Formati digitalnih slika u medicini (DICOM, JPEG, JPEG2000, TIFF, GIF, PNG)
 6  PACS – principi rada
 7  Principi rada Gama kamere
 8  Radiološki uređaji - istorija i budućnost
 9  Princip rada color Dopler uređaja
10  MRI uređaji, istorija i budućnost
11  CR uređaji, istorija i budućnost
12  Osnovi segmentacije medicinske slike
13  Osnovi registracije medicinske slike
14  Radiološki informacioni sistem
15  Principi rada CR uređaja
16  Aspekti zaštite u digitalnoj radiologiji
17  Prednost digitalne radiologije
18  Nove metode u digitalnoj radiologiji
19  Komparacija mračne komore i CR tehnike
20  Mrežni aspekti rada u radiologiji
21  Software za naprednu vizualizaciju u radiologiji
22  Digitalizacija u interventnoj radiologiji
23  Digitlane endoskopske radiološke tehnike
24  Virtualna kolonoskopija
25  CT koronarografija
26  CTA i napredne metode
27  CEMRA
28  FMRA
29  Magnetna spektroskopija
30  Osnovne tehnike SPECT modaliteta
31  Principi rada PET modaliteta
32  Whole body MRA
33  Osnovni principi DSA
34  MRCP, osnove i tehnike
35  Teleradiologija
36  Primjena 3D tehnika za rekonstruktivnu hirurgiju
37  Primjena 3D tehnika za neurohirurgiju
38  Zračenje radioloških uređaja
39  3D tehnike u traumatologiji
40  Nastajanje rentgenske slike
41  Kolektivna zaštita u radiologiji
42  Lična zaštita u radiologiji
43  Rentgenska cijev
44  Principi rada ct-a
45  Rentgenski aparati
46  Klasične metode pregleda probavnog trakta
47  Klasične metode pregleda urogenitalnog trakta
48  Digitalne metode pregleda probavnog trakta
49  Digitalne metode pregleda urogenitalnog trakta
50  Kontrastna sredstva u probavnoj i urogenitalnoj radiologiji
51  Kontraindikacije za promjenu kontrastnog sredstva
52  Magnetna kontrastna sredstva
53  Nativni snimak abdomena
54  Algoritam pretraga kod akutnog abdomena
55  Indikacije i kontraindikacije za mri pregled abdomena
56  Indikacije i kontraindikacije za mri pregled zdjelice
57  Kontraindikacije za mri pregled
58  Klasične i digitalne metode pregleda jednjaka
59  Klasične i digitalne metode pregleda želuca
60  Klasične i digitalne metode pregleda tankog crijeva
61  Klasične i digitalne metode pregleda debelog crijeva
62  Radiološke dijagnostičke metode za pregled ženskih genitalnih organa
63  Radiološke dijagnostičke metode za pregled vaskularnih strutkura abdomena
64  Intravenska urografija
65  Radiološke dijagnostičke metode za pregled uretera i mokraćne bešike
66  Algoritam pretraga kod traume abdomena
67  Algoritam pretraga kod traume urogenitalnog sistema
68  Algoritam pretraga kod akutnog lumbalnog bolnog sindrom
69  Algoritam pretraga kod akutnog pankreatitisa
70  Algoritam pretraga kod akutnog holecistitisa
71  Klasične i digitalne metode pregleda bilijarnog stabla
72  Radiološke metode pregleda jetre - algoritam pretraga
73  Radiološke metode pregleda pankreasa - algoritam pretraga
74  Radiološke metode pregleda prostate - algoritam pretraga
75  Algoritam pretraga kod ikterusa
76  Klasične i digitalne metode pregleda bubrega
77  Senzitivnost i specifičnost ct-a kod traume abdomena
78  Prednosti i nedostaci ct-a u odnosu na ultrazvuk
79  Prednosti i nedostaci mri u odnosu na ct i ultrazvuk
80 Algoritam pretraga kod traume koštanih strutkura abdomena i zdjelice
  Nus pojave i komplikacije kod primjene savremenih kontrastnih sredstava u parenteralnoj
81 primjeni

82  Pripreme bolesnika za dijagnostičke radiološke metode pregleda (kontrastne i nekontrastne)
83  Pripreme bolesnika za digitalne radiološke metode pregleda
84  Istorijat kompjuterske tomografije
85  Elektronski pojačivač slike
86  TV lanac u radiologiji
87  Djelovanje jonizujućeg zračenja na ćeliju
88  Karcinogena, teratogena i genetska oštećenja uzrokovana jonizujućim zračenjem
89  Kontrastna sredstva u radiologiji
90  Radiološke dijagnostičke metode ispitivanja centralnog nervnog sistema
91  Indikacije i kontraindikacije za CT mozga i kičme
92  Indikacije i kontraindikacije za MR mozga i kičme
93  Radiološke dijagnostičke metode ispitivanja kičme
 94  Radiološke dijagnostičke metode ispitivanja orbita
 95  Radiološke metode u dijagnostici patoloških procesa paranazalnih sinusa
 96  Lumbalna mijelografija
 97  CT mijelografija
 98  CT angiografija krvnih sudova mozga
 99  MR angiografija krvnih sudova mozga
100  Digitalna subtrakcijska angiografija
101  Neurodijagnostika traume glave
102 Dijagnostika subarahnoidalne hemoragije
  Neuroradiološka dijagnostika cerebrovaskularnog inzulta( ishemijski infarkt mozga i
103 spontana intracerebralna hemoragija)
104 Neurodijagnostika venske tromboze sinusa mozga
105  Koštana denzitometrija
106  Metode funkcionalne magnetne rezonance
107  Dijagnostika osteoporoze
108  Radiološka slika reumatoidnog artritisa
109  Radiološka slika juvenilnog reumatoidnog artritisa
110  Radiološka slika hidrocefalusa
111  Neurodijagnostika diskus hernija
112  Radiološka slika spondilitisa i spondilodiscitisa
113  Neurodijagnostika tumora mozga
114  Radiološke karakteristike bolesti kostiju kod hormonskih poremećaja
115  Nerodijagnostika upalnih procesa mozga i moždanih ovojnica
116  Radiološka dijagnostika degenerativnih bolesti kičme
117  Neurodijagnostika multiple skleroze i drugih demijelinizirajućih bolesti mozga
118  Dijagnostika tumora kičme i kčmenog kanala
119  Radiološka dijagnostika osteomijelitisa
120  Radiološka dijagnostika degenerativnih oboljenja zglobova
121  Radiološka dijagnostika malignih tumora kostiju
122  Radiološka dijagnostika kongenitalnih anomalija kičme i kičmenog kanala
123  Intervencijska radiologija
124  Radiološke metode u dijagnostici patoloških procesa piramida temporalnih kostiju
125  Flebografija
126  Biohemijske osnove djelovanja jonizirajućeg zračenja
127  Promjene u stanicama nakon zračenja
128  Doze u radiološkoj dijagnostici
129  Prevencija od jonizirajućeg zračenja u medicinskoj praksi
130  Zakonske osnove zaštite od jonizirajućeg zračenja
131  Rentgenski uređaj za radiografiju
132  Rentgenski uređaj za dijaskopiju
133  Tomografski rentgenski uređaj
134  Uređaj za mamografiju
135  Digitalna radiografija
136  Kompjuterizovana tomografija
137  Kontrastna sredstva u ultrazvučnoj dijagnostici
138  Reakcije na kontrastna sredstva
139  Indikacije za pregled torakalne regije
140  Radiološke metode pregleda torakalnih organa
141 Konvencionalne rentgenske pretrage torakalnih organa
  Kontrastne rentgenske pretrage torakalnih organa bronhografija,angiografija,bronhalna
142 arteriografija
143 Novije radiološke metode pregleda torakalne regije
144  Digitalna radiografija torakalne regija
145  Kompjuterizovana tomografija torakalne regije
146  UZ torakalne regije
147  Magnetna rezonanca torakalne regije
148  Radiološka anatomija toraksa
149  Izbor dijagnostičke metode za pregled toraksa
150  Rizici u radiološkoj dijagnostici, smanjivanje rizika i profilaktičke mjere
151  Konvencionalne radiološke pretrage kardiovaskularnog sistema
152  Kompjuterizovana tomografija u pregledu srca
153  Magnetna rezonanca srca
154  Radiološke metode pregleda srca, perikarda i velikih krvnih sudova
155  Izbor dijagnostičke metode za pregled kardiovaskularnog sistema
156  Radiološke metode pregleda dojki
157  Ultrazvuk dojki
158  Galaktografija
159  Magnetna rezonanca dojke
160  Izbor dijagnostičke metode za pregled pacijenta sa palpabilnom promjenom u dojci
161  Iscjedak iz dojki-vrste i dijagnostički pristup
162  Komparacija radioloških metoda koje se koriste za pregled dojki
163  Mamografska struktura dojki-ACR klasifikacija
164  ACR i BI RADS klasifikacija nalaza
165  Scintigrafija i PET dojki
166  Priprema pacijenta za pregled kompjuterizovanom tomografijom
167  Primjena kontrasta kod pacijanata sa oštećenom renalnom funkcijom
168  Angiokardiografija i koronarna angiografija
169  Radiološke dijagnostičke metode prikaza medijastinuma
   Asistent         Datum predaje
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20002 mr.sc. Nihad Mešanović  1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić     1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić     1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić     1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić     1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić     1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić     1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić     1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić     1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić      1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić      1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić      1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić      1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić      1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić      1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić      1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić      1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić      1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić      1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić      1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić      1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić      1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić      1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić      1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić      1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić      1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić      1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić      1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić      1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić      1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić      1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić      1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić      1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić      1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić      1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić      1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić      1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić      1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić      1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić      1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić      1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić      1-7. Maj 2012

20004 Lejla Arnautalić      1-7. Maj 2012

20004 Lejla Arnautalić      1-7. Maj 2012
20004 Lejla Arnautalić      1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012

20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20003 mr.sc. Svjetlana Mujagić  1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić       1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić       1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić       1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić       1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić       1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić       1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić       1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić       1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić       1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić       1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić       1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić       1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić       1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić       1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić       1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić  1-7. Maj 2012

20005 Hanifa Fejzić  1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić  1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić  1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić  1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić  1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić  1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić  1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić  1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić  1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić  1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić  1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić  1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić  1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić  1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić  1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić  1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić  1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić  1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić  1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić  1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić  1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić  1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić  1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić  1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić  1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić  1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić  1-7. Maj 2012
20005 Hanifa Fejzić  1-7. Maj 2012
   Naziv seminarskog                                Datum predaje   Mail              Šifra
 1  Principi rada uređaja za mamografiju                      15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10001
 2  Computer Aided Detection i Diagnosis CADx i CADe                15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10002
 3  3D vizualizacija u radiologiji                         15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10003
 4  Radioterapija – radni tok i principi rada                    15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10004
 5  Formati digitalnih slika u medicini (DICOM, JPEG, JPEG2000, TIFF, GIF, PNG)   15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10005
 6  PACS – principi rada                              15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10006
 7  Principi rada Gama kamere                            15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10007
 8  Radiološki uređaji - istorija i budućnost                    15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10008
 9  Princip rada color Dopler uređaja                        15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10009
10  MRI uređaji, istorija i budućnost                        15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10010
11  CR uređaji, istorija i budućnost                        15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10011
12  Osnovi segmentacije medicinske slike                      15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10012
13  Osnovi registracije medicinske slike                      15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10013
14  Radiološki informacioni sistem                         15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10014
15  Principi rada CR uređaja                            15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10015
16  Aspekti zaštite u digitalnoj radiologiji                    15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10016
17  Prednost digitalne radiologije                         15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10017
18  Nove metode u digitalnoj radiologiji                      15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10018
19  Komparacija mračne komore i CR tehnike                     15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10019
20  Mrežni aspekti rada u radiologiji                        15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10020
21  Software za naprednu vizualizaciju u radiologiji                15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10021
22  Digitalizacija u interventnoj radiologiji                    15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10022
23  Digitlane endoskopske radiološke tehnike                    15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10023
24  Virtualna kolonoskopija                             15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10024
25  CT koronarografija                               15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10025
26  CTA i napredne metode                              15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10026
27  CEMRA                                      15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10027
28  FMRA                                      15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10028
29  Magnetna spektroskopija                             15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10029
30  Osnovne tehnike SPECT modaliteta                        15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10030
31  Principi rada PET modaliteta                          15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10031
32  Whole body MRA                                 15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10032
33  Osnovni principi DSA                              15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10033
34  MRCP, osnove i tehnike                             15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10034
35  Teleradiologija                                 15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10035
36  Primjena 3D tehnika za rekonstruktivnu hirurgiju                15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10036
37  Primjena 3D tehnika za neurohirurgiju                      15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10037
38  Zračenje radioloških uređaja                          15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10038
39  3D tehnike u traumatologiji                           15-22. Maj 2012  Nihad.Mesanovic@ukctuzla.ba    10039
40  Nastajanje rentgenske slike                           15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10040
41  Kolektivna zaštita u radiologiji                        15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10041
42  Lična zaštita u radiologiji                           15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10042
43  Rentgenska cijev                                15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10043
44  Principi rada ct-a                               15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10044
45  Rentgenski aparati                               15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10045
46  Klasične metode pregleda probavnog trakta                    15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10046
47  Klasične metode pregleda urogenitalnog trakta                  15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10047
48  Digitalne metode pregleda probavnog trakta                   15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10048
49  Digitalne metode pregleda urogenitalnog trakta                 15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10049
50  Kontrastna sredstva u probavnoj i urogenitalnoj radiologiji           15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10050
51  Kontraindikacije za promjenu kontrastnog sredstva                15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10051
52  Magnetna kontrastna sredstva                          15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10052
53  Nativni snimak abdomena                             15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10053
54  Algoritam pretraga kod akutnog abdomena                     15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10054
55  Indikacije i kontraindikacije za mri pregled abdomena              15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10055
56  Indikacije i kontraindikacije za mri pregled zdjelice              15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10056
57  Kontraindikacije za mri pregled                         15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10057
58  Klasične i digitalne metode pregleda jednjaka                  15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10058
59  Klasične i digitalne metode pregleda želuca                   15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10059
60  Klasične i digitalne metode pregleda tankog crijeva               15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10060
61  Klasične i digitalne metode pregleda debelog crijeva              15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10061
62  Radiološke dijagnostičke metode za pregled ženskih genitalnih organa      15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10062
63  Radiološke dijagnostičke metode za pregled vaskularnih strutkura abdomena    15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10063
64  Intravenska urografija                             15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10064
65  Radiološke dijagnostičke metode za pregled uretera i mokraćne bešike      15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10065
66  Algoritam pretraga kod traume abdomena                     15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10066
67  Algoritam pretraga kod traume urogenitalnog sistema               15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10067
68  Algoritam pretraga kod akutnog lumbalnog bolnog sindrom             15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10068
69  Algoritam pretraga kod akutnog pankreatitisa                  15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10069
70  Algoritam pretraga kod akutnog holecistitisa                  15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10070
71  Klasične i digitalne metode pregleda bilijarnog stabla             15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10071
72  Radiološke metode pregleda jetre - algoritam pretraga              15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10072
73  Radiološke metode pregleda pankreasa - algoritam pretraga            15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10073
74  Radiološke metode pregleda prostate - algoritam pretraga            15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10074
75  Algoritam pretraga kod ikterusa                         15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10075
76  Klasične i digitalne metode pregleda bubrega                  15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10076
77  Senzitivnost i specifičnost ct-a kod traume abdomena              15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10077
78  Prednosti i nedostaci ct-a u odnosu na ultrazvuk                15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10078
79  Prednosti i nedostaci mri u odnosu na ct i ultrazvuk              15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10079
80  Nus pojave i komplikacije kod koštanih strutkura abdomena i zdjelice
   Algoritam pretraga kod traumeprimjene savremenih kontrastnih sredstava u    15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10080
81  parenteralnoj primjeni dijagnostičke radiološke metode pregleda (kontrastne i
   Pripreme bolesnika za                              15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10081
82  nekontrastne)                                  15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10082
83  Pripreme bolesnika za digitalne radiološke metode pregleda           15-22. Maj 2012  Lejla.Arnautalic@ukctuzla.ba   10083
 84  Istorijat kompjuterske tomografije                           15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10084
 85  Elektronski pojačivač slike                               15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10085
 86  TV lanac u radiologiji                                 15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10086
 87  Djelovanje jonizujućeg zračenja na ćeliju                        15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10087
 88  Karcinogena, teratogena i genetska oštećenja uzrokovana jonizujućim zračenjem      15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10088
 89  Kontrastna sredstva u radiologiji                            15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10089
 90  Radiološke dijagnostičke metode ispitivanja centralnog nervnog sistema         15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10090
 91  Indikacije i kontraindikacije za CT mozga i kičme                    15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10091
 92  Indikacije i kontraindikacije za MR mozga i kičme                    15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10092
 93  Radiološke dijagnostičke metode ispitivanja kičme                    15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10093
 94  Radiološke dijagnostičke metode ispitivanja orbita                   15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10094
 95  Radiološke metode u dijagnostici patoloških procesa paranazalnih sinusa         15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10095
 96  Lumbalna mijelografija                                 15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10096
 97  CT mijelografija                                    15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10097
 98  CT angiografija krvnih sudova mozga                           15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10098
 99  MR angiografija krvnih sudova mozga                           15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10099
100  Digitalna subtrakcijska angiografija                          15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10100
101  Neurodijagnostika traume glave                             15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10101
102  Neuroradiološka dijagnostika hemoragije
   Dijagnostika subarahnoidalne cerebrovaskularnog inzulta( ishemijski infarkt mozga i   15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10102
103  spontana intracerebralna hemoragija)                          15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10103
104  Neurodijagnostika venske tromboze sinusa mozga                     15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10104
105  Koštana denzitometrija                                 15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10105
106  Metode funkcionalne magnetne rezonance                         15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10106
107  Dijagnostika osteoporoze                                15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10107
108  Radiološka slika reumatoidnog artritisa                         15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10108
109  Radiološka slika juvenilnog reumatoidnog artritisa                   15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10109
110  Radiološka slika hidrocefalusa                             15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10110
111  Neurodijagnostika diskus hernija                            15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10111
112  Radiološka slika spondilitisa i spondilodiscitisa                    15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10112
113  Neurodijagnostika tumora mozga                             15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10113
114  Radiološke karakteristike bolesti kostiju kod hormonskih poremećaja           15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10114
115  Nerodijagnostika upalnih procesa mozga i moždanih ovojnica               15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10115
116  Radiološka dijagnostika degenerativnih bolesti kičme                  15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10116
117  Neurodijagnostika multiple skleroze i drugih demijelinizirajućih bolesti mozga     15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10117
118  Dijagnostika tumora kičme i kčmenog kanala                       15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10118
119  Radiološka dijagnostika osteomijelitisa                         15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10119
120  Radiološka dijagnostika degenerativnih oboljenja zglobova                15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10120
121  Radiološka dijagnostika malignih tumora kostiju                     15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10121
122  Radiološka dijagnostika kongenitalnih anomalija kičme i kičmenog kanala         15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10122
123  Intervencijska radiologija                               15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10123
124  Radiološke metode u dijagnostici patoloških procesa piramida temporalnih kostiju    15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10124
125  Flebografija                                      15-22. Maj 2012  Svjetlana.Mujagic@ukctuzla.ba  10125
126  Biohemijske osnove djelovanja jonizirajućeg zračenja                  15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10126
127  Promjene u stanicama nakon zračenja                           15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10127
128  Doze u radiološkoj dijagnostici                             15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10128
129  Prevencija od jonizirajućeg zračenja u medicinskoj praksi                15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10129
130  Zakonske osnove zaštite od jonizirajućeg zračenja                    15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10130
131  Rentgenski uređaj za radiografiju                            15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10131
132  Rentgenski uređaj za dijaskopiju                            15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10132
133  Tomografski rentgenski uređaj                              15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10133
134  Uređaj za mamografiju                                  15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10134
135  Digitalna radiografija                                 15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10135
136  Kompjuterizovana tomografija                              15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10136
137  Kontrastna sredstva u ultrazvučnoj dijagnostici                     15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10137
138  Reakcije na kontrastna sredstva                             15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10138
139  Indikacije za pregled torakalne regije                         15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10139
140  Radiološke metode pregleda torakalnih organa                      15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10140
141  Konvencionalne rentgenske pretrage torakalnih organa
   Kontrastne rentgenske pretrage torakalnih organa bronhografija,angiografija,bronhalna  15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10141
142  arteriografija                                     15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10142
143  Novije radiološke metode pregleda torakalne regije                   15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10143
144  Digitalna radiografija torakalne regija                         15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10144
145  Kompjuterizovana tomografija torakalne regije                      15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10145
146  UZ torakalne regije                                   15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10146
147  Magnetna rezonanca torakalne regije                           15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10147
148  Radiološka anatomija toraksa                              15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10148
149  Izbor dijagnostičke metode za pregled toraksa                      15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10149
150  Rizici u radiološkoj dijagnostici, smanjivanje rizika i profilaktičke mjere       15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10150
151  Konvencionalne radiološke pretrage kardiovaskularnog sistema              15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10151
152  Kompjuterizovana tomografija u pregledu srca                      15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10152
153  Magnetna rezonanca srca                                 15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10153
154  Radiološke metode pregleda srca, perikarda i velikih krvnih sudova           15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10154
155  Izbor dijagnostičke metode za pregled kardiovaskularnog sistema             15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10155
156  Radiološke metode pregleda dojki                            15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10156
157  Ultrazvuk dojki                                     15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10157
158  Galaktografija                                     15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10158
159  Magnetna rezonanca dojke                                15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10159
160  Izbor dijagnostičke metode za pregled pacijenta sa palpabilnom promjenom u dojci    15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10160
161  Iscjedak iz dojki-vrste i dijagnostički pristup                     15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10161
162  Komparacija radioloških metoda koje se koriste za pregled dojki             15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10162
163  Mamografska struktura dojki-ACR klasifikacija                      15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10163
164  ACR i BI RADS klasifikacija nalaza                           15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10164
165  Scintigrafija i PET dojki                                15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10165
166  Priprema pacijenta za pregled kompjuterizovanom tomografijom              15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10166
167  Primjena kontrasta kod pacijanata sa oštećenom renalnom funkcijom            15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10167
168  Angiokardiografija i koronarna angiografija                       15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10168
169  Radiološke dijagnostičke metode prikaza medijastinuma                  15-22. Maj 2012  hanifa.j@bih.net.ba       10169
Prezime     Ime
ABDIĆ      ADMIR
ABDURAHMANOVIĆ  AID
ADEMOVIĆ     SABINA
AGANOVIĆ     FARUK
AGIĆ       ANELA
AHMETOVIĆ    ADINA
ALIĆ       ADIN
ALIĆ       SINAN
ALJUKIĆ     EMINA
AŠČIĆ      SANELA
ATIĆ       ELVIR
ATLIĆ      DŽANA
AVDIĆ      AMRA
AVDIĆ      MELISA
AVDIĆ      MINKA
AVDIĆ      SELMA
AVDIĆ      VAHDETA
AVDIHODŽIĆ    SAMIR
BABAJIĆ     ERMIN
BAJRAMI     TEFIK
BAJRIĆ      AMIR
BANDOVIĆ     EDINA
BANDOVIĆ     MEDINA
BARČIĆ      ALEN
BEĆIROVIĆ    EMIR
BEGOVIĆ     TARA
BEŠIREVIĆ    HARIS
BEŠIROVIĆ    AHMED
BIHORAC     ALTA
BIJEDIĆ     DANIJEL
BLAGOJEVIĆ    NINA
BRDAREVIĆ    BELMA
BRIGIĆ      ANEL
BRKIĆ      AMMAR
BRKIĆ      JASNA
BRKIĆ      TARIK
CEROVAC     ANIS
ČAUŠEVIĆ     MINELA
ČAUŠEVIĆ     SEAD
ČERIM      AMILA
ČETA       KRISTINA
ČIČKUŠIĆ     ALMA
ČIKARIĆ     ADELA
ČIZMIĆ      AMILA
ČOLAKOVIĆ    FUAD
ĆOSIĆ      ALMEDIN
DELIBAŠIĆ    DŽENANA
DELIĆ      DELILA
DEMIROVIĆ    MENSURA
DORIĆ      JASMIN
DUVNJAK     IRENA
DŽAMBIĆ     NERMIN
DŽELEPOVIĆ    MIRELA
ĐULABIĆ     BOJANA
FAZLIĆ      SELMA
FEJZIĆ      ERNA
FERIZOVIĆ    LEILA
FRLJAK      AMRA
GAJIĆ      DRAGANA
GAZIĆ      DINO
GLIBANOVIĆ    DAMIR
GRAPKIĆ     JASMINA
GRBIĆ      AMAR
HADŽIĆ      SANELA
HADŽIGRAHIĆ   AZRA
HAJDAREVIĆ    IRZADA
HALILBAŠIĆ    NEDIM
HAMAYEL     RAFAT
HARAČIĆ     AZRA
HASANBAŠIĆ    KENAN
HASANOVIĆ    ADNAN
HASIĆ      ERMINA
HERGIĆ      MELISA
HODŽIĆ      EMINA
HODŽIĆ      NERA
HODŽIĆ      SAKIB
HRNJIĆ      AJLA
HUSEJNBAŠIĆ   ASIJA
HUSIĆ      ASMIRA
IMAMOVIĆ     AZRA
IMAMOVIĆ     FATA
ISAKOVIĆ     AJLA
JAHIĆ      AHMET
JAHIĆ     JASMINA
JUNUZOVIĆ   NAIDA
JURKIĆ     ANTONIJA
JUSIĆ     DENIS
JUSIĆ     MERISA
KADRIĆ     ELMEDINA
KAFEDŽIĆ    JASNA
KAHRIMANOVIĆ  EMINA
KALAJAC    MIRNESA
KAMERIĆ    DŽEJNA
KARABEGOVIĆ  DINA
KARJAŠEVIĆ   HASNA
KASUPOVIĆ   EMINA
KLAPIĆ     VELIDA
KLOPIĆ     JASMINA
KLOPIĆ     MIHRETA
KUNIĆ     ASMIR
KUNOSIĆ    SENIJA
LIŠIĆ     ADVIJA
LJEVAKOVIĆ   VERNESA
LJIGIĆ     AZRA
MAHALBAŠIĆ   LEJLA
MALKIĆ     DEVLETA
MALOHODŽIĆ   DIJANA
MAZIĆ     LEJLA
MEHMEDOVIĆ   AIDA
MEŠTRIĆ    AMRA
MIJATOVIĆ   MARTINA
MOSLEH     MOHAMMAD
MUHAREMOVIĆ  ARNELA
MUJAGIĆ    AMER
MUJANOVIĆ   ŠEHZAD
MUJKANOVIĆ   AZRA
MUKINOVIĆ   ADMIR
MULALIĆ    SANDRA
MUMINOVIĆ   AZRA
MUSIĆ     EMINA
MUSTAČEVIĆ   EVELA
MUSTAFAGIĆ   KANITA
MUŠIĆ     ALMIN
NIŠLIĆ     EDIN
NUHBEGOVIĆ   NADINA
NUKIĆ     ARIFA
NURKIĆ     ALMA
OMERAŠEVIĆ   JASMIN
OMEROVIĆ    ADNAN
OMEROVIĆ    MAID
OMEROVIĆ    RAZA
OMIĆ      DINELA
OSMANOVIĆ   EMINA
OŠTRAKOVIĆ   SELMA
PALAVRA    ZORAN
PAOČIĆ     DINELA
PAŠIĆ     VANJA
PEJIĆ     LIDIJA
PEJZIĆ     ANELA
PERVIZ     MIRZA
PEZIĆ     ARMINA
PRIJIĆ     ADISA
QWAIDER    HASAN
RAZIĆ     SABINA
SABAH     ALAAEDDIN
SALKANOVIĆ   AMILA
SARAJČIĆ    ALDIJANA
SEJDINOVIĆ   AMIR
SELIMBAŠIĆ   MIRNA
SELIMOVIĆ   HALIDA
SOFTIĆ     LEJLA
SOPJANAC    TAMARA
SPASOJEVIĆ   DALIBOR
SUBAŠIĆ    ADMIR
SULJIĆ     SABINA
SULJKANOVIĆ  NINA
ŠARIĆ     ENA
ŠEHIĆ     SELMA
TABIĆ     SLAĐANA
TRGIĆ     FARUK
TUFEKČIĆ    EMIR
TULUMOVIĆ   EMIR
TURBIĆ     SEMIR
TURČINOVIĆ   ADINA
TURSUNOVIĆ   RAMZIJA
TVICA     ALEN
VRTAGIĆ    MIRNES
VUKALIĆ    MELITA
ZONIĆ     ALMA

								
To top