Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Bacillus_anthracis_genelist

VIEWS: 4 PAGES: 2883

									The genelist of anthrax AROS V1.0 was generated based on the
following Genbank accessions and associated annotations. If an
oligo has 97% identity or greater to a transcript/feature sequence, the
oligo is considered to represent that transcript/feature.
organism/strain                              genbank_accesion
Bacillus anthracis str. A2012                       NZ_AAAC02000001.1
Bacillus anthracis str. A2012                       NC_003980.1
Bacillus anthracis str. A2012                       NC_003981.1
Bacillus anthracis str. Ames                       NC_003997.3
Bacillus anthracis str. Ames Ancestor                   NC_007530.2
Bacillus anthracis str. Ames Ancestor                   NC_007322.2
Bacillus anthracis str. Ames Ancestor                   NC_007323.3
Bacillus anthracis str. Sterne                      NC_005945.1
Bacillus cereus str. ATCC 14579                      NC_004722.1
Bacillus cereus str. ATCC 14579                      NC_004721.2
sequence_type   date
complete genome      16-May-05
plasmid pXO1        5-Nov-04
plasmid pXO2        5-Nov-04
complete genome      2-Dec-05
complete genome      3-Dec-05
plasmid pXO1        3-Dec-05
plasmid pXO2        3-Dec-05
complete genome      18-Jan-06
complete genome      2-Dec-05
plasmid pBClin15     21-Jan-05
plate   well  oligo_id   oligo_sequence
    1 A01  EMPTY    -
1     A03  AX00000001  TGATCGGCCACCAAAAGAAATTCCAACTTTAGAAGATCGTCTTCGTTCTCGCTTT
1     A05  AX00000002  ATTTGCAGTCTCCACTTCTGAAACAAGACCAATCTTGACAGGTGTAAACTGGAAG
1     A07  AX00000003  CTGTAAAATGGTTTTTACAAGAATATGAAGTGTACGTGAATCAAGAACTTGAAAA
1     A09  AX00000004  GTTCGCAAGGACAACAACGAACGACCGCACTGTCCCTAAAATTAGCTGAAATTG
1     A11  AX00000005  CGTAAGAGCGCGTTAGAAGTTTCAAGTTTACCTGGTAAATTAGCAGATTGCTCT
1     A13  AX00000006  AATGGAACGTTTTGGCTTAAGTGAAAAACAAGCGCAAGCTATTTTAGATATGCGT
1     A15  AX00000007  TATAAAGGACCTTTAGCAGATACAGTTCACCAATTAGTTGGTGGTTTACGTGCAG
1     A17  AX00000008  GCCAAAAGATACAAACGACCCTGGATTTTTAACTGGTAAGTCGTTGCAAGTGGA
1     A19  AX00000009  AACAATCGTTGAAGAAGTTATGGGTGCTGTGTCAATTCCGGTTATGGCAAAATG
1     A21  AX00000010  TATTTTACCAGGCGGTGAAAGTACAACTATGCGCCGTCTTATTGATAAGTATGAT
1     A23  AX00000011  CGTTTCCGTCGTGAGCCAAACGGCAAACCAGAACATGTTCATACATTAAATGGA
1     C01  AX00000012  AGAACAATAGAATTTTAAACAGTGGTGCAAATGTATCACGCATTATTAGCGATGA
1     C03  AX00000013  ATGCAACTCCACTTACTGAAAGAGATTGTTGATGAAAACCCCTTTTTAGGAAAGT
1     C05  AX00000014  AACATTAGAGCCTTGTCCGATGTGTGCGGGTGGAATTGTTTTATCACGAGTAAA
1     C07  AX00000015  TATGCGTGATGCGCTTAGTCTTATTGATCAGGCGATATCTTATAGTGATGAGAG
1     C09  AX00000016  AAAAAACAGTTGAAGGTACAGCTGGTGGCGGTATGATCACAGTTATTGCAAATG
1     C11  AX00000017  GGGAAGCTACAGCGATGTATATATCCCGCCTCTTAAAGCCGACAGGTATTAAAG
1     C13  AX00000018  GAAGGCTATAGAGATGATCCGAGTAGCATTGCAATACTATGAGGTGAAAGACAA
1     C15  AX00000019  ATATGGAAGATATCTCTTTCCATAAACGTGTGCGTGAAGGGTATTTACAAGTTGT
1     C17  AX00000020  ACCGTTACCTACGGAATCTTTAATTAGAAGATTGCAGGATGAAGGTATTACGGTA
1     C19  AX00000021  ATGAAACTTGTAGATGTAGAGTATACGTTCGATCGCAATAAGATTATTTTCTACT
1     C21  AX00000022  GCAGAGTTATTGGAAGAAAACCAACATATAAAAATGGAAAATGAAAATTTGCGAC
1     C23  AX00000023  CAAGAACAAAAGGGAATATTACTGGTGTGGAAATTCAAGAACGCTTATATGATAT
1     E01  AX00000024  TGAGTGGACGAAACAAAATGAAGTTCGTGGTGAGTTTTGTATTTTAGTAGCTGG
1     E03  AX00000025  CGCCGTACTTTAGGTATTGCAGAAAAGGATGCACTTGAAATCTATGTTGATGAC
1     E05  AX00000026  GCATTACGTTATTACTTACTTCGTGAAGTTCCATTCGGATCTGATGGCGTATTCA
1     E07  AX00000027  AACTTGCTTCTCATCCTAAGGTCGTTGCACTTGGAGAAATGGGCTTAGATTATCA
1     E09  AX00000028  GATGCAGGTTTAGTGGGCGGAGAAATGGCAAAGAGTCGCAGAGAAAGAATGGG
1     E11  AX00000029  TTATCCATTGCTATTCAGTATTATACAGAGGTAGAAACAGTTATGACTGTACCGC
1     E13  AX00000030  ATTTTCAAATGCCAGGACGTGTATTGCACATAGATGGAGACCCGTTATATTTGCG
1     E15  AX00000031  GAAATTTTATCCCATAATCGGTATGTCCCAGACGACCAAAGAAATCTGGCTTATC
1     E17  AX00000032  GGTCGGCACATTGCAAACGATACCAGGAGCAGCAGGAGGAGTGAAATATATAC
1     E19  AX00000033  GTACAAACAGAGCAAGTATTTCAAAATTTACAAGCAGTATTAGAAGAAGCAGGTG
1     E21  AX00000034  TGCCAAGTAAACGTACTCCAGATGGAGAATTCCGTGACATTGCACATCCAATTA
1     E23  AX00000035  AAAGCTTCACACTTAAGTTATATCGGGGATGCGCAAGTTGGAGAAGACGTGAAT
1     G01  AX00000036  GAAAAATGGCAGATCGCCTAAAAGCACCAATCGCTATTATTGATAAGCGTCGTC
1     G03  AX00000037  AGGCATAATATTGGATTTATGGCGATTGATGAACTTGCAAAGCGTTGGAATATTT
1     G05  AX00000038  CGACGTTTTATTTCAACTAACAGAGCAAGAAGTAGTAGAGATGATTCATTTTCAT
1     G07  AX00000039  AGAGACAGAGGATCAATTACGTTCTATTGAAGAGATTAAAAAGGATATGGAACG
1     G09  AX00000040  TTATATGATAGCTTAGGACATAATGTGCTTGTATGCGATCGAGATTCTATTATCG
1     G11  AX00000041  GGTTCTCTATAGATGATATTATTCGAACTTTATCTGAGAAAATGGTTCGTCGCCA
1  G13  AX00000042  GAATATCCATTAATGGTCAAGTGGCAAAAGCGAGTTCGGATGTGAAAGTAGCTG
1  G15  AX00000043  TATTACCGGTGTAAAGCAGGTAGAGAGTTTTGATAGTGAAGAGTTTTTACTTGAG
1  G17  AX00000044  CGTCAAGAACGTAAGCGTTGGCTTGTATTTATACATGATATACTATTTTGGATTG
1  G19  AX00000045  AATACAAACGGATGAGAACAGGAAGCGACTTTATCGCCGTTTAGCGGTTTTTCT
1  G21  AX00000046  AAACAGAAGGAGATCGTCCACGTGGTGAATACCAACGCGGTGGTGATCAACAA
1  G23  AX00000047  TAAGTGTTGGTAAATATGCTCTTGCGATTAGTGATGGTATGGGAAATGGGCAAA
1  I01  AX00000048  GAAGAAAACCCACAAGTGCATGAGAAATTCCAAAAATTTAGCATGCAGATGCAA
1  I03  AX00000049  CTGTATCTAGTTACGGTCACTCTACTGTTTCAACAGGCGAAGTGAAAATTTTGAA
1  I05  AX00000050  CTAAGAAAAGTCGTGTTATCTCTGAAAAAGAACGTAATATCGTTGCTTTCCATGA
1  I07  AX00000051  AACATTGGCGCATGGAAACAGATCGTCATAAGACAGAAGATGAATATGGAATGC
1  I09  AX00000052  GGTATGCGTGAGCCGTTTATTGGTCAATCTCCAATTGTTTCAGGAGAATTAGGA
1  I11  AX00000053  CAGACAGCGCAGATATATACTTAAAATTAGAATTTATGAATCCGGGGAGCAGCG
1  I13  AX00000054  GAACCTGTTCGCCGAGGGATTTATACAGGTTCAATCGGTTGGATTGGTTATTCT
1  I15  AX00000055  TCCCTAATCCATTTACTGCGACGCGCTATCATTCCCTTATTGTTAAGAAAGAGAC
1  I17  AX00000056  ATGTCCGTTTTAATGTATCGGCGGGTATAGATGAAATTGGATTGCAAACGGAAA
1  I19  AX00000057  CTTGAGGGAACGGGAGCTACCGTTTGTCTTGGTATTGAAAAGGGTTGTGAGTTT
1  I21  AX00000058  AAAGTGATGACTTAGAGCATTCTGTTAATTATGGAGAGCTTTTCGAGTTATGTAG
1  I23  AX00000059  AAATGACCTAGGAAGAAAAAGGGAAATTAGGTGGGGCCCTAGGACTATCGACC
1  K01  AX00000060  TGCAAAAGAATTAGGGGTATCTGTATCTGTTTTAGGTGAAGTTGAGAGAGGGAA
1  K03  AX00000061  TCGCAACGCCACAAGATGCAAAGCGTATGCTTGATGAAATTGGTGTAGATGGTG
1  K05  AX00000062  GTGGAGCTTCTGCTCGTCCTTTCATCACGCATCATAATGCGTTAGATATGGAAT
1  K07  AX00000063  AGAGGATTTGTAGTAGAAAGTAAACGTGGTGGAGGAGGTTACATTCGCATTATA
1  K09  AX00000064  AATCAACGAGAAGAAGGCGGAAGTTCATCTTTGTGAGCAATGTGCAGAACAAAG
1  K11  AX00000065  TTTTGACTGAGCTAATGGTTCTTACACAACCAGGCATTTTACAACAATATGCAGG
1  K13  AX00000066  GCAATTCGTATTGGGCATAACAATATTGGAACAGAACATATTTTACTTGGGCTTG
1  K15  AX00000067  CAAGACCAGTTTTAGTAGAAATACAAGCATTAATCTCTCCTACTAGTTTTGGAAA
1  K17  AX00000068  TAGCAAAGCAGACAGGCAGCCTTGTTGTGGCTATTTCACAAAGGCGTAACGTAA
1  K19  AX00000069  TTAATCCCAAAAGTTATTAACGTATTAGACATCGGTGCCGTTCCTTTGTTGGAAG
1  K21  AX00000070  CTTCCATTTGTGCGGTGCCAGTGAAAGATACTGTTAAGAAAGTAGAGCAGGGTG
1  K23  AX00000071  TAGATTGTACAATTATTGCTCAAAAGCCAAAAATGGCACCACATATTGAAAGTAT
1  M01  AX00000072  GATTTAACTGAAGCGCAAGTGAAAGAATTTGAAGCTGAGGGACGTATTCCAAGT
1  M03  AX00000073  TTTCGAAGTCATTTTGACTTACTCTGGATTACATGCAGTTTGGGCCCATCGAATT
1  M05  AX00000074  GCAAACATGCAACAGTTCACCCGCGTGTAACGGAAAATATGGATATCATTATTG
1  M07  AX00000075  AAAAATACGGATGTACAAACATACCGACATAGTACAGCCTTTGAAGCGCTGATTG
1  M09  AX00000076  TTTGGATTGCTGGTACAGATGCAAAAGGGAAAACGGATTACCGTAATTTAGATG
1  M11  AX00000077  GAGCAACTTGCAATTGAGCTTAGAAATATAAATACGCAAATATATGTTGCGACTT
1  M13  AX00000078  CGAAAAGGTAATACTGACGCTCTAGAATATTTGATTCACAAATATAAGAACTTTG
1  M15  AX00000079  AAGTTGGCCTAAAAAAGATGAATTACTCCGTTCAACAGCGACTGTTATCGCTACA
1  M17  AX00000080  ATTAGTAGAATTAATCATGACTGATGACTCTTGGTATGTTGTACGTAACACGCCG
1  M19  AX00000081  CAGTTGGTCCAGCATTAGGACAAGCAGGTGTTAACATCATGGGCTTCTGTAAAG
1  M21  AX00000082  GCTGGCGTTGAGTTCAAAGTTTACAAAAACTCTCTAACTCGTCGTGCTGCAGAA
1  M23  AX00000083  TCTTGGCTTAAAAGAAGCTAAAGAATTAGTTGACAACACTCCAAAAGTAATCAAA
1  O01  AX00000084  AGATGGTATGTATGCTGCTATTCTATCTAATCCTCCAATTCGTGCAGGTAAAGAT
1  O03  AX00000085  ATATGATCAAACTTGCGCACATGGTTGACGATAAACTTCATGCTCGTTCTACTGG
1  O05  AX00000086  CCGTAACTCTGGAAATGAGCCATCTTGGATGATCTTAGATGTTCTACCAGTAATC
1  O07  AX00000087  CGTGTTGGTGGTGCTAACTACCAAGTTCCAGTTGAGGTTCGTCCAGAACGCCG
1  O09  AX00000088  AATCATGACTGACCCTTATGTTGGTAAGTTAACATTCTTCCGTGTGTACTCTGGT
1  O11  AX00000089  AGTACGAAACTGAAACTCGTCACTATGCACACGTTGACTGCCCAGGTCACGCTG
1  O13  AX00000090  GAACATCATGAACTACAAGCCGAAAGCAAAACGCGTTGGTCGTCACGCTGGTTT
1  O15  AX00000091  TACGTCATCAAGGTGGCGGACATAAGCGTCAATACCGTATCATCGACTTCAAAC
1  O17  AX00000092  TTGTTGAGAAAGTTTTCGTTGACGAAGGTCCAACGTTAAAACGTTTCCGTCCAC
1  O19  AX00000093  TGGGAATCTCGTTGGTTCGCTGAGAAAGATTACGCTACATTATTACATGAAGAC
1  O21  AX00000094  ACGTATGGGTTCCGGTAAAGGGGCACCAGAAGGCTGGGTAGCAGTAGTAAAAC
1  O23  AX00000095  TTTGATGAAAACGCAGCGGTTATCATTAAAGACGATAAGAGCCCACGTGGTACT
1  A02  EMPTY    -
1  A04  AX00000096  TGTGGCTTTCCCAAAGCAAAACCGTGTTATCGTTGAGGGTGTCAATATCGTTAA
1  A06  AX00000097  GTAACTTTACGCGGCGAGCAAATGTATGAGTTCTTCGACAAATTAGTATCAGTTT
1  A08  AX00000098  CAAGAGTATACACGTTGCGAACGCTGCGGTCGTCCGCATTCTGTATACCGCAAA
1  A10  AX00000099  AACGTGAAGGTTTCATTCGTGATGTAGAATACATCGAGGATAACAAACAAGGTA
1  A12  AX00000100  AGTTGAGCGTCCATCTGAACAGAAGGAACACCGTGCATTACACGGTACAACTCG
1  A14  AX00000101  GCTAAACTTACTGGTACTGCAGAGCGTCCACGTTTAAACGTGTTCCGTTCTAAC
1  A16  AX00000102  ATTCTTTCGAAATCTCTTGGTTCTAACACACCAATCAACATGATTCGCGCTACTG
1  A18  AX00000103  ACAAGATCAACGTGCGACGGTAGAAGCTTTAGGTCTTAAAAAGTTGAATTCAAC
1  A20  AX00000104  ACGTTCTGGCGGCGGTGTTCGTCTTGGCTTCGAAGGTGGTCAAACTCCATTATT
1  A22  AX00000105  CAGATTGTTGCCAAGTATAACATCCCTCACATCTCAACAGGAGATATGTTCCGTG
1  A24  AX00000106  ATTAAAGCCGGGAATGGTCATCTGTGTTGAGCCGATGGTGAATCAAGGAAGACG
1  C02  AX00000107  GGTAACGCACTTTCTTGGTCTAGTGCTGGTGCACTTGGTTTCCGTGGATCTCGT
1  C04  AX00000108  TATCTTCACTCCCTGGTGCCGCTGTTACTGCTATCCAAATCGATGGCGTATTAC
1  C06  AX00000109  CAACGTCAATGCTAGACCCTCAAGGGAGACGTGAAGTAGTAGAAACGGTTAGAC
1  C08  AX00000110  GTAACGCATAATATGGAGGATGCTGCTAAATATGCCGAGCAGATTGTAGTCATG
1  C10  AX00000111  CGACGACACCCATTGAGATTACAGATGGTTTGGAGACGTTATTAAAGCCGTTGA
1  C12  AX00000112  TTACTACCGTCACACTAACCACCCAGGTGGACTTAAACAAAGAACAGCTCTTGA
1  C14  AX00000113  GCGAAGGACGCGTTATCATTAACGGTCGTGATTTTGAAAACTATATCCCATTTGC
1  C16  AX00000114  TTATAAAATCGTGGCGAGCTTGGAATTTACCCTTATCAGGGAAAGTAATTGTATT
1  C18  AX00000115  AGGTAATCTCAATGGGGTTCTTTGTAGAAGATAATGCACCGGTTATTTGGAGAG
1  C20  AX00000116  ATATCGTCAATATTTACAACAAGTACTAACAGAAACTGCTGAAAGCCCACTCTTC
1  C22  AX00000117  CCTTATTTACCGCATGGCTACTCTTTTTGAAAACATATTCACACGAGTCTGCTTT
1  C24  AX00000118  GTGCATTTATCATTAGATTTAGATGGTCTTGATCCTCATGATGCACCAGGAGTTG
1  E02  AX00000119  AGCCGTTATTATTATTTTCCAGCCAGAATTGCGAAGAGCACTTGAGCAGTTAGG
1  E04  AX00000120  ATCGATAGAGGGGGTCGAAGTAGATCTTAGTCAATTGACAGAGTCTACAACATT
1  E06  AX00000121  CACCTGAATTAGCGTTCAAAATTGGACGTTTCGGTGGTTATGTATTAACAAAGGA
1  E08  AX00000122  CCCAATCGAGAGGAAGGTGAAAGCCGTTACAAGCTTACAGGGCTAGCAATATG
1  E10  AX00000123  GAGCTAACCCATGTATCATCTCAATGAAAGGCTTAGAAATGGAGGGTGACAGCT
1  E12  AX00000124  TTATTAGTAGTAATTCACGGTGGTCCGGCTTGGGCATCCTTTCCGATATTTTCAA
1  E14  AX00000125  GAAATCATCAAGCTGGGTACAAACACCTTCAGATATTCGAGAACTCGGTGGTGC
1  E16  AX00000126  CTATTGCTCAAGCATCAGGTGACCACCCTGCCGTACAAAGTTGGTGGGCAGATT
1  E18  AX00000127  TTATTGCACTACCACTTGGTGTCACACTTGTTTTAACAAGACCTGGTGGGCAGC
1  E20  AX00000128  ATATTTTATCCGGTAATATTACTCAATTAAAACATGAGGCATACGGGAAACTTGT
1  E22  AX00000129  GATTCTATCTTCCGTGAAGGAAAAGATTCACCATATGTAAACTGGGTCGTTGTTC
1  E24  AX00000130  GGTGGTTATGCCGAATACACATGCGTGCATGAAAGTGGATTAATAACATTAAAA
1  G02  AX00000131  CGCAAAATATTTTTACGGTTGGTGGTTCATTAAGTGTAAATGTACATGGTCGTGA
1  G04  AX00000132  TCCTGATGCAGAAGCGAAACTGCACCTCGGTTATAAAATGAAATACGTGCCAAG
1  G06  AX00000133  ATACATTTCGGGCTCACCATTTGTGTTGCAGAACATATACGGAGCATCACCACA
1  G08  AX00000134  AAAGGTAACGACGAGCATGTTAGAAGATATTGATCATATACGAAAAGAAATTCGT
1  G10  AX00000135  TCCATTTTCATCAGATGCAAAAATCTTTCCTGAAGAAGTGATCCAAAACATGAGG
1  G12  AX00000136  TTAACGCCATTTACTGCGAGTGAACAGGTAAAAAAGGCAACAAACTTACCACCG
1  G14  AX00000137  ACATGAAGCAGAGAAACGTTTTGAACAGTACCCACATCAATTAAGTGGAGGTAT
1  G16  AX00000138  AGCTCATAGCTGGGATCGAGAGCCCAACGTCTGGTGAAATTGATTATAACGGTC
1  G18  AX00000139  TCGACAGATAGCACGTCAGGTTATGTAATTGGACATTTATTCTCAAGCTTATATA
1  G20  AX00000140  TAACAGGAGACGAAGCTATCACAAAATTAAGCCCACTTCTACAAGAATTGAAATT
1  G22  AX00000141  AACGGATTATATTCGAAAGAGAAGGTTAACTCATGCTGCGCAGGTTTTAGTGTC
1  G24  AX00000142  CCCGCAACATATGCAGCAAATGGCTATTATACAATAATATTTGGAGGAGTTAGTT
1  I02  AX00000143  CATTAAAAAATCAGCATGCGCGCCTTGCTATTAACGGCGCAATGAATAAAAAAGC
1  I04  AX00000144  TATTTAAAGACTCCGTTATCGCTCCTCTTTACCAGAAAGGCGAATCTTATTTAGA
1  I06  AX00000145  CAATCTATCAAAACGAAGAAGGCGTTGGACAAGCGATCCGTGAATCAGGTGTTT
1  I08  AX00000146  TGGAGTCGATGAAGCAACCGCAAAACACCTTGTCATTCAAATGATTTCTGGCTC
1  I10  AX00000147  CTACTGGTATGCAACTTGTTGCAACTTCTATCTTTGGAGTTATCGCTTTCCGTGA
1  I12  AX00000148  CGCTCGGTGAGTTTGGTGCTACACTCATGTTTGCTGGGAACATTCCTGGTAAAA
1  I14  AX00000149  CTGTATACGACTTGATTAAAAAAGGGGAACTTCCTTCTTATAGAGTTGGTAGACA
1  I16  AX00000150  GAAACAGTAAGTACATTACCTACCATTTTATCTTCTTACTATAAAAGCTATCCGAA
1  I18  AX00000151  TTATACGATGGGTGGTCAAACGTGTAGCGATTGGTCAACATTACGTTATTCTACG
1  I20  AX00000152  CATATGTTGTTGCGTGTACACATACAAGTTTTATGGATGTATTAATGTTAGCTAC
1  I22  AX00000153  ATTGGTTATTGTACGGGAAGAAAGCTAGGACCGAGTAGTCAAAAGCGTTTTGAT
1  I24  AX00000154  TTTTTGTTGCCACTACTAGACGTCTCCTGTTTTACGGGAAATTTCCTTACTATCC
1  K02  AX00000155  AATACGCGAAGCTATTACGAAAAACATGACACGCGGTGTTACTGTATTAGAAGG
1  K04  AX00000156  GCCCAGTTATCGATAAATATAATCCGTTTTATAAGACGAAAGAATACTATACGGT
1  K06  AX00000157  TAAGGAGAAGATTAGAAAAATTGTTTCGTATTATCCTCTTGAATATATGATGGTA
1  K08  AX00000158  AGATAAACCCGAACTAGTCGATCTTTTACGCTCTATGCAAGATGATGGTGCAAC
1  K10  AX00000159  TTGCCGAACATGAAAGCCGTTTAAATCCAAGAAGTGTTGGAGATAACGGAACTT
1  K12  AX00000160  AAAGTTGTTCCTAGATTTGTCGTTTCACCGTTATATGTAGGATATAAAATACCGC
1  K14  AX00000161  TTTGGATGCAGGGGCCATTCATATGAAGAAAGGTACACGTATTGGTCATGTGGC
1  K16  AX00000162  GGACAACCTATTCCAATACGTCCTGCACTATGTATTATTAACAATTATGATAGTC
1  K18  AX00000163  TGCTTAGTAAAAATGAAGCATATAAGAAGGCAATTGAGTTAATTCGTAAAGTCGG
1  K20  AX00000164  TATACAAAAGCATTGTTATCCGCTGTGCCAATACCAGATCCAACAGTGAAGCGA
1  K22  AX00000165  TATCTTATGTTCTTGTGCAAAAAAACATGCGTTTTGTTGTGTCTGGGGCTTTAAG
1  K24  AX00000166  TCCAAGATATTTACTATACATTTGCTGAAATGATTGAACGTGCTTCGGAAGATGT
1  M02  AX00000167  ATTCCAGATGAAGGAGAGACTAAGTTTCTTGTTGTAGAGGCAAATAGTCAAATTA
1  M04  AX00000168  CGAATTTGGCCCCTGAGCATTTAAGAGGGACTTATATGGGGGCTGCAAGTTTGC
1  M06  AX00000169  GCGACATTATGGGTGAAAGATGTAGCAAATCCACCTGAGAATCTTCCGGTTATT
1  M08  AX00000170  AATGCCGGACCCAATTCGTCGTATTGCTGAGCGTTTCATGACTGAGCCTCAACA
1  M10  AX00000171  GATTGAACATAAGCAACGATGTGTAATGCATGTTGGGGGCGGATATAAAGATAA
1  M12  AX00000172  GAAGGGAAGCCGCCTTACAGAGTTTGTAGCTGGAAGATTTGCAGCGAAAGAGG
1  M14  AX00000173  ACAATTGGAGCATTGACGAAAGACTCTTTAACGTGGTCGCATAACGGAGTAGAA
1  M16  AX00000174  AAATGGTAAAAGGGTACCGATTGTAGGGCGAGTAACGATGGATCAATTCATGAT
1  M18  AX00000175  TGCCAGGCAACACAACTGTTATTGCGTCAACATAAGACGAAGAAACGCTACCAA
1  M20  AX00000176  GTACGGTTTTGAGAGAGATTCTGTTATTTTACTTGAGCAGATTCGAACAATCGAT
1  M22  AX00000177  TTCTATCGGTAGACGTCTGCAAGATCCACTTGCTGAACTTGTAAAGATTGATCCT
1  M24  AX00000178  GTATCGCTTAGCAGAAAGTGAAGAAGATTTAGGCTTCGATGAGTATTTCTACGG
1  O02  AX00000179  CAGGTGTTCGTATAGGCGTAACAGCTGCAAAAACATTGGCTTGGTCACTTCAAA
1  O04  AX00000180  CCTTGGACTGCAGATGCCTTTCACCGTGAGTTAACGATGAATGAACATGCACAT
1  O06  AX00000181  AATCAGCAGTTATCAACACTGTGCATAACGCAAAACAACGCGGTATAGAGATTG
1  O08  AX00000182  CATCTTTAACAATTTGGGATGAAATGCTAACCGTCTTTACACACTTGCAGCAAAT
1  O10  AX00000183  AACACTCGACCAAGATGATATAACACGTGTAGCGCTTATTGGAGTAGGTAATTTA
1  O12  AX00000184  TCACTTTGATTTTACTCACTTATTGGTATACACTGCTATGGGGCTCGTATTCGCC
1  O14  AX00000185  GGTCGAGTGCTTGAAAATGGTGAGCGTGTTGCTTTAGAGGTAGCAGCAGGTGA
1  O16  AX00000186  GCTGGTGACGGAACAACAACTGCAACTGTATTAGCACAAGCTATGATTCGTGAA
1  O18  AX00000187  CTGACTGGGCACGTATCCCTTGGGACGTATTAGAGAAAATCTCTGTACGTATCG
1  O20  AX00000188  TTACAGCAGTTGTAACAGCAGGATTCTTCTTACTGGCACTATTCTTCTCGCCATT
1  O22  AX00000189  AAGAATTAAATCTCAGTTACGCCGTTATATGAAAATGAATGGTTTCGCTATACAA
1  O24  AX00000190  TTCCCTTCAAAGGCAGCGCTGGGAGATACAAATTGTAATTGCGAATCATAGTGA
1  B02  EMPTY    -
1  B04  AX00000191  TACATTTATAGAGCATAATGATTGGCTTAGAGATCACTACTTATGTTCTACATGTC
1  B06  AX00000192  AAAGGTTGTATCCGCTCATCGGACTCCGGATTATATGTTTGAATATGCAGAGAC
1  B08  AX00000193  TCATGGTAAACATTTTAGGCGAACATATAGAAGGGGTCCTAAGACAAGTGAATA
1  B10  AX00000194  CAGCTTATGAGAATGTTCCATTATGGCATGAGCGTGATATTTCTCACTCTTCAGC
1  B12  AX00000195  AACGTTGCATCGCCAGAGCAAGTAAGCGTATTACGAGATATGGCTCTACAAATC
1  B14  AX00000196  AGGAAAGCCAATTTTAGGTGTATGTAATGGATTCCAGATTCTTGTTGAATCAGGA
1  B16  AX00000197  GCACGTAATATCGTATGTTCTGGGGGAGAGCCTCTTGCAATTACAGATTGCTTA
1  B18  AX00000198  AATGGGGAAAAAATCGTCGGTCACAAGGGGTTAGGTTTAATATCGGAAGTGTTT
1  B20  AX00000199  CCAAGGAGCAGAGCCGCTTTTCTTCCTTGATTATATTGCTTGTGGTAAAGCTGA
1  B22  AX00000200  CGCTGTTGGGCGAGCGAATTATCATCATATTCCGTGTTTTGCTTTTTCAGCGAA
1  B24  AX00000201  GCAAGACTTACGTTATGGCGAGAACCCACATCAAAAAGCAACTTTCTATAAAGCG
1  D02  AX00000202  TTGCAAGATGTGATTGTTTTCCATGCAGGTACAGCAATGAAACGTGGTGACTTT
1  D04  AX00000203  ATTCAAAGCGAAACGGCAATCCGCCACGTCGCAACGAAATATCCTTATGACAAT
1  D06  AX00000204  AACTCGTACGCAAACCTTGGTGCACTTGGTCTAACATTTTGCTATGGATTGGTG
1  D08  AX00000205  GTACTACACATGCTAGTTAGCATTCGTAGATATGCAGTTCCTTGTGTGCTAGAG
1  D10  AX00000206  TGTCGGACCAGAAGCCGAAGATATTTGGATTTCTACGTTCCACTCTATGTGTGT
1  D12  AX00000207  GAAGAGGTAGCACTTCGTTGTATAAATCCAACTTGTCCTGCTCAAATTCGAGAAG
1  D14  AX00000208  CATTTGCGATTTATCGTCAGGCTCCAAAGTCTTCGCTCGTACCAGGTAACTTTG
1  D16  AX00000209  TGGATTTTATTCAAGCGGCAGCATCTGGAAAACTTTTGAATTTTGTTAGTAATAT
1  D18  AX00000210  ATGTAGGTATCCGTATTTATGAGCGCGCAGCGAAAGTAAACCCAGGCCAAATCT
1  D20  AX00000211  TTTTCCTACCCAATACAGAAGGTGTACATATTCATGAAAGCGTACGCCCACTTAG
1  D22  AX00000212  CTGGAAAGAGTACATTATTACGCCTAGTAAACATGTTAGAGAGACCAACGGCAG
1  D24  AX00000213  TTAGCAATGACATATGGTTATCAACGTTTTGATACATCAGTTATGTTCGTAACGG
1  F02  AX00000214  TTATTAATAACGGTGTTGCTGGTCAAGCTGGATTAGATCCAGCGAAGGATCCAA
1  F04  AX00000215  CAACAGATGTAAAACCAACAACTCATGTATTAACTATGAAAAATGTTATGCGTGA
1  F06  AX00000216  TAAATACGCTCTAGCAACGTATTACTTACTATCTTCTTCTGAAGCATCTGCTAAC
1  F08  AX00000217  CGAAAATTTTCTCTGCGAGTCCAACAGAATTCGGAGCGGAGCCAAATACACAAA
1  F10  AX00000218  AAAAACTGTGCCATTAGACCTTGGTAGAGCAAACGATACATATTTTATTAACATC
1  F12  AX00000219  AAAAATGGTGATTGCTATGCAATTGGGGTGCTATCTGGTACAGGAGATCGTCAA
1  F14  AX00000220  CCGCCAAAATATAGTACCAAAAGGAGTAAGTAACGGCATCCCAACGTTTGTACA
1  F16  AX00000221  ACACGTTCGTACAAGGCCTGTTTTTGATGATGAGGGAAATTTAAGAAGGGTGAT
1  F18  AX00000222  ATTCCTGCTTCTCATCCAAATAAGCGCATTTTAGTTATGAAGCAACCAGTTGGCG
1  F20  AX00000223  TTTCAGCGTGTTCGCCATCGTTGTAAAAAAGATTCATTTAAGTATTGCTTATGCA
1  F22  AX00000224  GCCCTGGAACAGATTTAACGATCGAACTTCCAGAAAAGCATGTATGGGCTGGTG
1  F24  AX00000225  CATGCAATCGATGATTATCACGGTCAAGGTATTAAAGACTTATTCGTATCACCCG
1  H02  AX00000226  CGCATTAATGATCGCTTTCATCGGTGTGATGGAAGTTGTAAACTACGTAATTAGC
1  H04  AX00000227  TCATCCTGTACTTGGCATGAAGAATCCGTGGGTATACCGTAATAAAGCACAAGT
1  H06  AX00000228  AAAGCAGGCGGACTACCTGTCAGCGTAAAAACAAGACTTGGCTTTAAAGAGTTA
1  H08  AX00000229  ATGCGATATGATGATGTTAGAGGCATTTTTCAATGGATTTATTACTTTAAAAAGAG
1  H10  AX00000230  TTGTTCATGAAATGTGTCATATGGTTCATTTAAATCACGATCGCTCTTTTTGGCG
1  H12  AX00000231  GAAAACGAACTCATCGCATTTCGTGCCCTACTCGTCCCTCCTATCGACGATGAA
1  H14  AX00000232  ATTCACGAAGGACATCGGAAACTTACATTACGACGTACCATTTATTCGCTTAAAC
1  H16  AX00000233  GAATTCCAAGTACGTACTTACAGCAAGACGAGACGACTGTCGCATCTTCCATTC
1  H18  AX00000234  TGCAACAAATCTTACTTGCTCTGAACAATATATTTCGATTGTTGTTCCTTCAAGAA
1  H20  AX00000235  ATGCTTGGATTAGGAGCAGACTTACAACCTGGATTACACCATCCGTATATGAAG
1  H22  AX00000236  AGATTTTGGGTGCGGAAAAGGACGATTAAACTTTTATATGCATCATAAGTGTGG
1  H24  AX00000237  ACTATGGGCATTGAGAACTTCATCAGCGTAAAACGCACTGAAGGTCCTAAGCTA
1  J02  AX00000238  ACTCGCACAATCACTACAAACTTCAACGTTTTAATGGAAGAAGAAGGTCTTGCTG
1  J04  AX00000239  AGATGTTTTGCAGTTAGAGGAAGAGTTAGCACCTGGACTTGTTCCGAAGGTGTA
1  J06  AX00000240  AAAAATCTATTCCGATGAAACGCGTCCTAGATTACAAGGTTCAACGTTAACAGCA
1  J08  AX00000241  GCAGGCCCGAATGTTCGCTGTGCACCGTATGAAACATTTGGTACGAAGCAATTA
1  J10  AX00000242  TTATCGGACTGATGGCTCCTCATATCGCGAAATCTTTAGTAGGTCCAAGACATC
1  J12  AX00000243  GCTATCTGGTGGAGCAAATGCTGCGCTTGCACTAACACTTGCTTTCAACCCTTC
1  J14  AX00000244  AAAGAAGGTTATTACGCATTATCTACTGAGGTATTACCTGAGTTTGCTGGTGACT
1  J16  AX00000245  GATGCTGGAAATGCTGTAAATAAAGCGAAACAATTTATTCAACCAGATGCAAGTG
1  J18  AX00000246  GCAGCAATACAAGAAAACAATTGTTACCATACAATTGGGGAATGGTACAAAAATC
1  J20  AX00000247  TTACGTTAGCTCGAACGTTTGAAGAACAACTTATTAAAATGTCTGGCAAAATCAT
1  J22  AX00000248  ATTTCTAGATGAAGCGATATGGAGTTATCCGATGTATATGAGTCATCATCGTCCC
1  J24  AX00000249  GCATTGGCAATGATGCGTGACGGTTTTTTATTGGGAGAAATTGAGGAGAAATTA
1  L02  AX00000250  AAGGCAGCGGAAGAAAAAGGGTTTGAAGTTGAAGTATATCATTGCGGATTTGAT
1  L04  AX00000251  TCGATCCGAAAGCAACGATATATCATTATTTACATATGGCTTCAAAAAATTATCG
1  L06  AX00000252  GGATCCGTCGGTATTACTCAAATATTAAATGCATATGTGACACAATACTTCCCAT
1  L08  AX00000253  AGAAGGAAAATTACATATTGTCGATACAACTTGTACACATCTCGGCTGCGAAGTT
1  L10  AX00000254  GAAAAAAGCATTTAAACCAGTTCCTACTCGTTTATTTGGCGGACTGGCTTATTTG
1  L12  AX00000255  TTCGCTGTCTTAACTTTTTAGAAATGTACGATGAAGGTGAAATTCACTTACAAGG
1  L14  AX00000256  TCTTCTGGCGCTGAGCAATCAGCGGCATCAATTCAAGCGATTGTTTCCGCTGTT
1  L16  AX00000257  GAATGGCGTTAAGATTGAAGATGCTGAGCTTTGGGTTGGAGAAGAGCAAGGTA
1  L18  AX00000258  AAGTTAATTGGAATGTCTGCTGGGGATATTAACGCAGTTCATACAATCGCTCGC
1  L20  AX00000259  TTTGTACGACACATATGAATTAGCAATAGAGAAGGATGAAGGAACAACTGTCCA
1  L22  AX00000260  ATTCTTAACGATGGGTCTTTCACAGGCGTTTATCGTATCGATGGGAGATATATTC
1  L24  AX00000261  TTCTCTCCTGGTCTTTACGATTTAACTGAATTGCAACGTGATGCCAATAAAAAGT
1  N02  AX00000262  TAATGTCGTAAGTATTGCAAAGCAGGCAGCAGATGAACTAAATACAGTTGCGGT
1  N04  AX00000263  GAAACTTAAATATGATTCAAGGATCAATTCAGCATCTAGTAACAAGTGCGCCATG
1  N06  AX00000264  TGAAGTTGTGCAACAATCGGGAGTTCGTTATGAAGTAGGGGCAATGGAAACAAC
1  N08  AX00000265  TCTCATTGCGATATGGGAAGGATCTGTGTCATTATTTAAAATCGAACCGTGGATT
1  N10  AX00000266  AGAAAGTCAAAAATGGTTAAGTACGAAGTATCAAGATGATGCAAAAGCGTGGGG
1  N12  AX00000267  TGTAAGTTATATGCCGCAACAGGATTTATTACTACCGTGGCGATCAGCTTTACAA
1  N14  AX00000268  ATTATTTCCGTTGGTGGCTGGACTTGGTCTAACCGCTTTTCTGACATGGCCGCT
1  N16  AX00000269  CGGGAAAAGGAAAACCACTACAATTAGAAGATCTTTCAATGGTACCTCCAGAAC
1  N18  AX00000270  ACTAGAGAATCGTATGTTATGTTTGAGACATTAATTGAAGCAGGCATACAGTCTG
1  N20  AX00000271  TGGATTACTAGTTTCATGAGATTTGGAACAGGTATTTGTTTAGCTTGCGTTAATA
1  N22  AX00000272  GATAAATGTAAGGTTTCTAGACAAACGATAAATGCAATTGAGAATAATAAATATG
1  N24  AX00000273  TTTCACATTCTTCTTTGGACTCGGCATTGTATTTACAAGTATGTTAGCAGTCGTC
1  P02  AX00000274  TGTGACGGCTCTGCCTATGTATATGTGAAGGACAAAAATGATACGGATACAATT
1  P04  AX00000275  TGCCAAAGCTATATAATCAGTGGTGTTCAGTAGTTCGTTGGGAGAAAACAACTA
1  P06  AX00000276  GTCGTCAAGATTTCGGGATGATTCGTAATGCATATATTCGTATTCAAAACCCGCA
1  P08  AX00000277  AATCCAGGTCTTTCAAAAGTTCTTGTAGGACTTGGTTGGGATACGAATCGTTATG
1  P10  AX00000278  TGTACGAAGGAAACTGATTTTATCTTCTATAACAATTTACAGTCTCCTTGTGGAT
1  P12  AX00000279  AGCTCATGGTATGAACCAAAACAGTATTCTCTTCAGAATGTTTGGTGTCTTCTGG
1  P14  AX00000280  GAAATTGAACAAGTACTTCACCACGATAATTCACTATTATACAAGCCGTGGCAAT
1  P16  AX00000281  ATGCACAAAATATCGCAACGCAAAGTGTGGAAGTAGCGAGATTATCAGGTTCTT
1  P18  AX00000282  GGTGTTCTTATGCAAGTTTGTATCATCTCCATCCCGCCCCTTGCAAATATATTCG
1  P20  AX00000283  TATTAAAGAAAAATTACGTATGGTTAATGCTGGAGCAATGAGAGCTGCTAGCTTT
1  P22  AX00000284  GGCTATATTGGTAGGCTGTCCGATTTTGTTCCAGACGGTGGCTGGACAGACGT
1  P24  AX00000285  TTTTAGTAAGAAAAAAGTTGAGCCAGCAGAGAAGCCAGAAACGATTGAAATTCAA
1  B01  EMPTY    -
1  B03  AX00000286  CAGCTCGCTTATTTCTTCTTGCTTGCGATTTTTCCTGGGCTTGTTTTCTTAATTAC
1  B05  AX00000287  ACTCGTTGTTACGCTTATGATGTTCGTCCCTCATTTCTTACTGGATTGGAGCTGG
1  B07  AX00000288  TCCATGTACATGTTCTTTATACCCGTATTTGGTGTATTATTATCGAGCATGATTTT
1  B09  AX00000289  GGATATGGTTACAAGATCCATCAGTAGAGTATAGTACGTGGGTTGCACTGGGTA
1  B11  AX00000290  GAAGAAATCACACGAGATATCCATTCTCAAATTCCTGAATTATTACAGAGCTGCT
1  B13  AX00000291  CTTTGGCCGGTGGGATTGTTGGATTACCGATACCAGACGAGTTTTTATTGACCT
1  B15  AX00000292  TGCAGGTGCTTCGTCATGGCTATTTTATTTTCTTGCCCTCAAAACAGGGAAAGTT
1  B17  AX00000293  GTTTTTCCACGAAGATTTTGTACTGTATGTTGCAACAGATCGACAATCCAAAAAG
1  B19  AX00000294  TCTATGTTCTTCGCGCAAAGGATGCCTTTAGTATTTACAATACCAGAACTTGTTT
1  B21  AX00000295  GGTACTGGACATGAGAGAGTGTATAATATTAGCCCGAGTCAACTCGGATATTTA
1  B23  AX00000296  AATGTTGAGTTTACAACGACGACGTTATGCAATATGCGCTGTGAGCATTGCGCT
1  D01  AX00000297  AGCTATCTATCATGCGCTTGAGCGGGCGACAAAAGATGGTAAACTTCGTCCAAA
1  D03  AX00000298  TATTTAGTGAAAGAACGTTAGCTCTTACGAAAGAAATGGGCTACTATAATGTATT
1  D05  AX00000299  GTGTACGTATACATAGACAATTTGGGATGATGCGTAAAGAAATGAAAGTCACTC
1  D07  AX00000300  GTAATTCGTACATCCTCCTCCATACTTCTCGTAGGAGAAACAGGAACTGGAAAA
1  D09  AX00000301  AACAGAAAGTAGAAATTAAGGTAGGAATAAGTGGGTATATTGAATCATTAGAAGT
1  D11  AX00000302  TTTTAGATATGTCTGCAACGGTAACGGATGGTGGTTGGTTTAGTGAATTTCATAT
1  D13  AX00000303  ACGTGCCTTATCTATGCGCCAACTCGGAATGCTGACAAGTATTGATCCTGCAAC
1  D15  AX00000304  ACTCGATGAAGCTCACCGATACATATTCAATTTAGAAGTACTTGAACTGTTAATG
1  D17  AX00000305  TATTTTCGGCTGCGTAAAAGGAGAAATGGGAATTGGTATTTTCGGACCAGCTTT
1  D19  AX00000306  ATAACTGTGCAACACGTCTACGCTTACAAGTGAAAGATGCTGGTCAAGTAAACG
1  D21  AX00000307  GATTACGGGTTTGGATGGTACGTAGACCCGGGAAGTTATTCGAATCACGGTGTA
1  D23  AX00000308  GATTATTTTTTAGATAATAAGTTATTGCCTGCTGTAGAACGACTTTTATTTTCACA
1  F01  AX00000309  TGAAAAACTGGGGTGGTGGAATTTAGCAGATCCAGCATTATTTCAAGCGATGGC
1  F03  AX00000310  ATATGGAGATGGAGAGCAAACACGTTGCTTTACGTATGTAAGTGATGCGGTAGA
1  F05  AX00000311  TTATCGCTGTACCGAATGCGTTTAGCCGTAAGTGTTTGAAACAAATTGGGTATAG
1  F07  AX00000312  TTTGCACCAGGTGCGAACCCAATGCATGGACGTGATACAAAAGGTGCGCTAGC
1  F09  AX00000313  ATAACAGTCGAAGAAGTAATGCAGGATGTGACATGTTACCTTCCTTTTATTGAAG
1  F11  AX00000314  ATTCCTGTGTATAACGTATTAACGGATTTTTGTGTGCACAAAATATGGATTCATC
1  F13  AX00000315  ATTTATTTTTAACGAAACAAACGATTGAAGCTGAAGAGCGTGGGGAATTAATTTC
1  F15  AX00000316  GATGCAAATGAAACATCTGAAGTTTCAACACCACATATCCGTTCTTTAGACGGAA
1  F17  AX00000317  TGAAACTTCTCACCCTAACCTTCAGTATGTGCAATGGACACCAGATTTACAAACC
1  F19  AX00000318  ACAATGAAGAGGTACAAAAAGCATATTTACAAGCAATCTCCTATTTATCCTATCA
1  F21  AX00000319  GACGTATGAATTAGTAGAAGAACCTGGTATATTATTTGAAATTACGTATTTCAATG
1  F23  AX00000320  GTGCGTGGGTTGAATTACTGTGGGAAGATTTTCAAACAACTTATGCGAAATCAG
1  H01  AX00000321  CCATTTAGCAGTCGTTACGGCTGATTATTACTACGTTGCGAGATGGCACCGTGG
1  H03  AX00000322  TCGGAAATTATGTTGCAGCAAACGAGGGTAGAAGCTGTAAAACCATATTACGCG
1  H05  AX00000323  ACGCGATATGACTGAACTAACAATGGTTTCAAAAAACGAATGGAAAGAAGATGA
1  H07  AX00000324  AAGCACAAATGCTAGTTATGGTACAGAGTTTGCGACTGAAACAAATGTACAAGC
1  H09  AX00000325  ATCGTACAGTAGTGACGGAATCAGATGGCCGAACATGGATTACTCGTGAACCAG
1  H11  AX00000326  TTGGACGGCGAGAACATTTTCGGCAGTAAATACGTTAACAGATTTAGGGCCGTT
1  H13  AX00000327  AATTCGTAAGCTCGTTTTATTCAGACAAATGTTAGCGACGACAAGCCGTGCTTTA
1  H15  AX00000328  TGACTCACCACTTGCCGCACTCGATACTGATAGACGAAATATCGCTGACTTCAT
1  H17  AX00000329  TATGAAATTTGCTGGTTGTTACCATGGTCATTCTGATTTAGTACTTGTAGCAGCT
1  H19  AX00000330  AGTTTGTTGCACCAGTTTCCTATCAGGCTTTATCAATGGTTATGCCAGATAGTCA
1  H21  AX00000331  ATGACTACGTATATCGCAATTGCGTGGATGGCACGTGCCTTTTATTTTAATAATA
1  H23  AX00000332  TTACGCTTGCAAGCCTTGGTTTTTGGTCGGATGCGAAAAGTTCAATTATGCCGC
1  J01  AX00000333  TTCAACTCGTTGAAATTTGTTTATATTTTAGCGCAGTTACTTTATTGTCTGTTGGA
1  J03  AX00000334  ACGGGTGTACGCATTACTCCACAGCGTCATGCTATTTTAGAGTACCTTGTGGAA
1  J05  AX00000335  ATTTATCGGCCTCTTCATTGCATACTTAGGAGTCTTTTTCCGTGAGAACATTATT
1  J07  AX00000336  CCAACTATCTATCAAGTGCGATTCATGAAATTAGATGAACCAATTCAATTTGAGT
1  J09  AX00000337  ACATGGGTGTAAACGGTTCTGTAGCTTACATGTTTGATGCGACAGCTGTTATCG
1  J11  AX00000338  ATGAAGTGTTATTAGCAAAGGTACACTGGCGAGCTGATACGTGGGAGTTGCCAG
1  J13  AX00000339  TCATTGGAAATGTAATGATCGAGCAAAGTGATATTAGTAAATTACATGTACCGGC
1  J15  AX00000340  TAAGGTAGTTGAATTTGGAGACTTCAAATGTCCTGCTTGTCGTACTTGGGATGT
1  J17  AX00000341  GTCGCGGGATTTTTTGTCGTGCTTCTTGGGGACAAGATTATCATCTTGTTTTAAG
1  J19  AX00000342  AGTACCAATGAATGGATATCCTAATATTCGTAAAGGATGGTGGCAAAGGGAGAA
1  J21  AX00000343  AAAGACGGTGAATTCTTCTATTTAACAAAGTATGGTGAGAAAGCTCATACAGCGT
1  J23  AX00000344  GTATCAGCTCATTTATTAGCAATAGAGGTTACAGAAGGAGCACTTATACATAAAG
1  L01  AX00000345  CAGAATCAGATCCACGTGCGTATCGATTTGATGGAGAATTAAATAAGGCAAACC
1  L03  AX00000346  GGATACAAGTGGATCGATGGGAATATGGGAGAAATATATGGCACGGAGCTTCTT
1  L05  AX00000347  AGCAAGAAGAAAGTAAGAAATCACTAGGAGCAACAGGTGGACAAGAGAATACAT
1  L07  AX00000348  TAGCCACATTTTTCGTTACTTCTGCCGACTCGGCAACATTTGTTGTTTCTATGCA
1  L09  AX00000349  ATGTAGTCTTCCACGGTATCGCAAAAGATGACGAAGAAAATAAAGCTCCAACGG
1  L11  AX00000350  GCGGATCTGTATCCATTGTTACTTTATTACTTAGTTTTTTCGCCATGTTATGTGG
1  L13  AX00000351  GGATAAGAACGGTTACTTAGATGCACTTGGTCAGCCGCAAATTGCGACGGTTAA
1  L15  AX00000352  GGAATTCAGCGTGTTGCAGACAGTTCTTCATTAGTATCCACAGCATCTATGTATA
1  L17  AX00000353  CTTGCGTTTGAAATCTGAAATGGATCAGTTAACAGCAGAGTTATCTCAGACGAAG
1  L19  AX00000354  ACCTATTTTGACAAAAGCTGCTGCTACTTATGGAATTAGTGCAGCTGAAATGGG
1  L21  AX00000355  GACGAAAGAAAAATTTGTTCGAGATTATGATTCGAAAGATTGGATTTCGTTAGAA
1  L23  AX00000356  GAAGTTGATTCAAGATGGAGCGAATATAAACGTAGAAGGTGACAACGGAGAAAC
1  N01  AX00000357  GCTGGAATTACCAGAGCGTGTATATGAATTACAGAAACATGGACATGATGTCTT
1  N03  AX00000358  TGGAGTGCGAAAGTCATCGGACAGTTACTCCTGAATAAAGGTGACAAAGTAAAA
1  N05  AX00000359  GCTATCACCAACTTTATTCTTTATCGTGACAGTAACGTTAATTAGTGCGTTCCAA
1  N07  AX00000360  TTCAAAACTTTGGCTGGATCAATAGTTTCGCTGGGATGACAGTGCCGTTTTTTG
1  N09  AX00000361  AACGAAGCCAGACGTACAAGCAAAGTGGCATACTGCAACAGGTTATTTCTCTAT
1  N11  AX00000362  AATCATGAAGATATGATGATCAAGGCGTTAACGACTGATGAGGAACGTTCATGG
1  N13  AX00000363  AAAACAATATGAGCTTCTAGAGTACCTTGTTCAAAATAGCGGAAAGATTTTAATG
1  N15  AX00000364  TTGCAACAAATGAGAAAACGGGCTGGAAAGTAGTTGGAGTCATGTTTGATGAAG
1  N17  AX00000365  TCGGTCTTGAGCCGCACAGGATAGCAAAAATTCTTGAAGAAAGAAATACGATGC
1  N19  AX00000366  ATTTGGCAGAAGATCGAGTCGTTGAATGGAAGAGTGTTTACAACAGATGAAATG
1  N21  AX00000367  ATTCTTCTTTATCATCGTACCAATTGTGAGTGGTGGTATCGGGGAAGGGATTTTA
1  N23  AX00000368  TCCCGTTATGTTTAGGGACGACGGATGTGGATGAAATCGTTACCCTTGTAAAAA
1  P01  AX00000369  CGCAACGTCATCCACTCAAGTTAATGCACCTTCCTTCTTTCACCTTAGCGTTTTA
1  P03  AX00000370  CCCTAGATATTCTATACAACTTATTATTTTCTCTATTCTCGGCATGCTCGGTGCG
1  P05  AX00000371  ATTTGTATGAATCTAGGGGTGTGCGTTGCTCAGCTAGTCAAATTGTATTAGGGG
1  P07  AX00000372  GCACAAGATGAAAACTATACGCTAGGTGCATTTAAAGATGGAAAATTAATCGGG
1  P09  AX00000373  AAGAATACTTGCAAATCATCGAGGATGAAACAGATAGTGTAACCGATCTCGTCC
1  P11  AX00000374  ATCTGTTCTTAAGCCCTCGCGGCTATTTTTGTATGAAAGCTACCTCTGGCCTTGA
1  P13  AX00000375  TGAAACATGAGGATCCTGTAGCTGCTATGGCAAAACGATTAAGCAATCCGGATA
1  P15  AX00000376  CCTGAAGAATGTTTTCACTTAATGAATACTTTACAACAATCTTCCACTACATTTCG
1  P17  AX00000377  ACGAATACAGAACGCCGTATTCAAAGATTATATGAAGTGTTGAAACCGCTTGGT
1  P19  AX00000378  TCAAATTCCTAACTTCATTACAGGAGAACTGTTTAAGACAACGATGGGACAAGTG
1  P21  AX00000379  GCGTTGTTCATTATGCAGTTGCAAACATGCCAGGTGCGGTTCCACGTACATCAA
1  P23  AX00000380  GCTAGGGGCATTTGACCTAACAATGCTAGGGATTGGTGCGATAATTGGTACAGG
2  A01  EMPTY    -
2  A03  AX00000381  TTCGTGTGTTAAAGCAAGCGAAACTGGTAAAGAATCGTAAAGAAGGAAAGGTCG
2  A05  AX00000382  GACATAGTCACGATCATGGTGAAGCAAATGTGAAAAAGATGGTAGGCCGATTAG
2  A07  AX00000383  AGACGAAGCCGGGTTTACAAACACAAAAATTATTGCTTCTAGCGATTTAGATGAA
2  A09  AX00000384  GAGGCTATCCCGTTGTATAAATCTGCGGGAAATAAAATAGAATTAAAGAAAGTAT
2  A11  AX00000385  GTAACTGATTCAACAGTATTACGTTTGCAACAAGTTTACGAAGGAGTACCTGTAT
2  A13  AX00000386  GGTAAATCAGAAGAGGATTTGAAGAATCGCTTGAAGACAGATAAAGTATCAGCA
2  A15  AX00000387  TTCTCGAAGCAATCATTCTATGCCCGTAAATTATTTACCACTTGGGCAAGATGCA
2  A17  AX00000388  GGTTCCTTCTTATTCCATTACTGATTATAGCACTTGGAGCAGGGGGATACTCCTT
2  A19  AX00000389  TAAATGGTCTTGGGAAATTAGAATCTTATAATGCTATCGCCTCTGCCATTGTCGG
2  A21  AX00000390  ATAGAGTAGCAAAGGAAATTATGGTGCCTCGTACGGAAGTTATAGGTTTATATG
2  A23  AX00000391  GAATTTGAAGCGTATAGCCGAGTGCTTGCGCGTGATATAAAAAGAATTAAACAG
2  C01  AX00000392  TTAGGATGGATTGGCGTATTCATTACAGGTTCAGTAGTATCAAGTGGTTCACTAT
2  C03  AX00000393  TCGCAGAGCGTAACGTATCTAAAGAACGTATTTCTGCAATGGATGGTGATGTAT
2  C05  AX00000394  CTTCTTGGCAAAATGTCATGGTACTTGCGCCGTGGGTTCTCATTTTAACGGTAA
2  C07  AX00000395  TCCGTATCAAACATGGCTGAAGCAATGGTCAGAAAAAGATGAGGAAATGGTACA
2  C09  AX00000396  AACGCCAGCTGATGCAGCGGCTTGCATGAGATCAATTGAAATCTTAATGGAAAG
2  C11  AX00000397  GTCCATCAACGCCGAAAGATAATACGCCACAAGATACAATTCAGCGTCCTACTA
2  C13  AX00000398  AATATTAATGGTACATAATGTAGAACAAAATGTTTGGTCATTGCCGGGTGGGGC
2  C15  AX00000399  AATCGCAAGAGCTTGACGTTGCATTCCAACTGTTAGTGGACTGTTCTGGTTCTA
2  C17  AX00000400  GCAGCAAGTATTCGTGGCATTATCGATGCATGTGATTTAGGTGTATATATTCCTG
2  C19  AX00000401  AAAAATTTGGAGGCGGGCCTGCAGCAGATAGAACGACTACCAAACTTTTAACAA
2  C21  AX00000402  TTATGTGCTAGGAGAGAAAGATGTTCTGGCTAGGCTGGGTGGCGACGAATTTG
2  C23  AX00000403  TTCTACACTTGCATGGAGTATTACAGGCCTTGGCGTATTTATGATTGCACTCGTA
2  E01  AX00000404  TAAATGGAACAGATTATGTTGTCGTTGTGAAAAACTTTACGCATTTTTATGATGG
2  E03  AX00000405  TTGGCCAATGATTGCTCTTTCTAACATTGCGCAAGGTAGTGCGGCACTTGCGAT
2  E05  AX00000406  TCTAATTGGCAAATTGAAATGCAAAAGGGTGGAGGATGGAATGCGTTATTCTGG
2  E07  AX00000407  TTTAGATGTCAGCTTTCGGGACCCAACAAACCCAACTGCTTTAGTAAAACTTATT
2  E09  AX00000408  GATTTCCGCTCTCATCGCTGGGCTTGCAATTCAGCTTATTATTTTACTTATGTGG
2  E11  AX00000409  TCGCTTAGTGAGTTTCTTGATTGCTTTTCTCTTACCAGCTATATATATCGCAACC
2  E13  AX00000410  ATCGAGGTGTTTTTTATACATTTTTTCGTAATAGATATGGCATATGGAGCGGTAT
2  E15  AX00000411  TAAAGGCTCTTCCAGTTGAAAGAGAAACGTTCGGCCTTATGCACGGTGACATTC
2  E17  AX00000412  ACAACAATTATGGCGTATTACTACATTGCAGAAACGAATATCGCGTACTTAAACC
2  E19  AX00000413  TGTACAAAATACGGAGGTACACAATGCAAAAACAGATATGAATGAATTACGCCG
2  E21  AX00000414  GTTGGGGTGAAGAATGATACGAACTTGTTTGGATTGAAAAATCCTTCAACAGGG
2  E23  AX00000415  ATTTAATGTATCAAGGAGATTTAATTTCAACGAAGACGTTTGTTACGTTCGATGT
2  G01  AX00000416  TCCAGAAGCAGGATTGAAATTAGAAATTATAACAGCTGTAATTGTTGCGTTAACA
2  G03  AX00000417  GGTAGCAATGCCAGTTTCAGGATCTTTCCAAAAGTATGCGACGAAGTTTATTGG
2  G05  AX00000418  GGGTATTCACCGTTACAATTACTCGTTTCTTCTATCGCAGGATGCAGTGCAATTG
2  G07  AX00000419  ACATTTTGAGGGTCGCGAAAAACAAGGCGATTGATAGTTATCGGAAAAATAAGC
2  G09  AX00000420  CTCTAACGTAGTACACAGTCCTACTCAGTTACATGTTTTACTGACAACAGAAGGC
2  G11  AX00000421  AATAATTTAATTGATGAATATGTTGTTACGATTACACCACATATATTAGGTTCTGG
2  G13  AX00000422  GTAAACGCCATGTATAAAGAAAGATACATTACAGTTTCTTTCTCTTGTCCTCCTA
2  G15  AX00000423  TAAAACTCGGAGCGGATGATTACGTAACGAAACCTTTCCATGAAGAAGAGCTTT
2  G17  AX00000424  GGATATGGGAAGCCTGCCGAAAGAATTACCGTTCTTTAGTATTCCAGACGTGCC
2  G19  AX00000425  TGTTGAAGTTGTGTACGTAGTTGATAATAGAACGGCAAAGTCAGATATTATACAA
2  G21  AX00000426  TTATCGCCGTTCTTGTGTACTGGCTAAACCCTCCTGGTAATCCAATGGTTGATAG
2  G23  AX00000427  CAGGACTTACACCACCGCAGTTTTATATTTTAAAGATTTTAGATCATTATGGAGC
2  I01  AX00000428  AGCGTGTAGCGGTGGAACTATTAGAAGAATACCCGCATATTGATGGAATTGTTG
2  I03  AX00000429  AAGGTTCTAACGGTGTACGTTTCCATAATGGTACGGAGATTGTACATGTTCCTAG
2  I05  AX00000430  TGGTGGGGCGCAGCATTGGTGAACGTTACCCAGAACGAAATAGTCAAATTGGC
2  I07  AX00000431  TCTTGGTGATCATTTAATGTTCCAAATGTTTGGCCGCGGTTATTTTCTCGGTATT
2  I09  AX00000432  GAAATTATCGCAGCATCTGTACGTCACAGTGTTCACGTAACTGACGCAGCGTTA
2  I11  AX00000433  TCGAAGCTTGGTCATTAATGAGTGGAGGTAGTTGGACAGGGAAAATTGCAGGAA
2  I13  AX00000434  TTGGTGCTTTCACACTCATGTTTTCACAAGGAATTGTCACTTACATGTTACCAGT
2  I15  AX00000435  ATCTCATAAAGTGGGAGACCGCGTCGTTGTAGAACCAATTTATTCTTGTGGTAA
2  I17  AX00000436  TACAGTTGAAGGATTACGTCCTCTTGACGCTTTATATTTTAGTGTGGTCACGTTG
2  I19  AX00000437  AAAGAAGGCGTAAATTCTCATTTATGGATTGTAAACCGTGCGATTGATATTATGT
2  I21  AX00000438  AGCAACTTGGGATGCAACGACAAACAGTATTGCAAAATATAATTTCCCTGATAGC
2  I23  AX00000439  GAAGATTCGTATAGCGAGTAAATCGTTACGTTCTGTTCCGGTTATGCAAAGGAT
2  K01  AX00000440  GAAAAAGGTTATGCGCAAGAAAATTTAGGGGATATTGATTCGCAATCCATTGCA
2  K03  AX00000441  AGTCGGATTCGTTCGTCGCTTTATCGCGATGCAAATTGATTGGATTTTCTTATCC
2  K05  AX00000442  TCGTTTTAGCACAGCACTTGCTAGGACTAAAAATAGAAGGGTTTAGCTTCGAAC
2  K07  AX00000443  CTGTCGTTGCCAATGAAGTAAGAAAACTAGCAGAAAGTACAGCGGAAAGCACAA
2  K09  AX00000444  CAGTCGCTGTTAAAGCAGAGTCAAACGACGAGAAACTTAACAACATGCAACAGC
2  K11  AX00000445  CAACCAGACTTGGCAGAAGTAGCGAATGCATCATTAGATAAGAAGCAAGTAATT
2  K13  AX00000446  CAAACCGAATATCTCTACACTGGTTGGGGAATTATACGAAGAGAATGATCCAAA
2  K15  AX00000447  AGGTTTCCTCGGTATGGTGACTTCTATTAAAGGAAAACAACAGATAAAATTGTAT
2  K17  AX00000448  TCACAAGCTATGCAAGGAGTAGAAAGCTCTGATTGGCTATCTGACAACTTCGGT
2  K19  AX00000449  GTTATTTTTTTCATTATGCGAGCGCTCGGAGAAATGGCAATTGAACAACCTGTTG
2  K21  AX00000450  CGTGTGAGCGGTGCATTATTTATTAGTATGATTGTGACAGGAGTTATCGCCTTTT
2  K23  AX00000451  AGTGTATGAGCATACAGGGGGAGTATCACGTAGCTATTTCATGAAACTATTATTA
2  M01  AX00000452  TCGCTTCTTTCTCAAAGGAAATGCATCCTGACTTACAAGCAGGTATGCATTATCG
2  M03  AX00000453  TTACTTGCTGTATTCGTCGGATTAAATTCCGAAAGCGGCCAAAGCATGTGGCTC
2  M05  AX00000454  GGTCACACGTTTTCGGATTTATTTTATCGCTTGCACTAACGTTTCTAGCTCTATA
2  M07  AX00000455  AATTATGCTGTTCGCAACACTTTTCGCCTCTTATCTAGTACTTGCTGGTCGTACG
2  M09  AX00000456  GCGGTTAACTCATTCTTCTCGATTTCGACAATGGCGATTTCGATTCCAACCGGT
2  M11  AX00000457  TTCAATTCAAACTGACTTCTGTCGGCCCAATGAATGCTTTCTGGGTACCAGAACT
2  M13  AX00000458  GCAACTTGCTAGTGAAATTCATCGAGTTCCATTTGAACAAGATGGTTTGCGTGG
2  M15  AX00000459  GGTCAGTTGGAGGAAGAGGCTTTGGTACTATTTTTGTTTTTCTTCTTATGGCAGG
2  M17  AX00000460  GTGGAGGCTTTTTAGAAAGGTTCGATGCAATTTTTTTTACGACTTGGATTATTAC
2  M19  AX00000461  AGTGAAAATTGATGGTGCTGAACCAAAAGTTGAAAACATTGCGTCTGGTAAATAT
2  M21  AX00000462  TTCAACGGTGGTTTCATTGGGTGCGGTTATTATTAGTGCGCCAATTGCTATAGC
2  M23  AX00000463  GTTTTTGGGATCCTAATTTCTTGTTTGGAGAACCAAGCAATACAAGAGCTGGTG
2  O01  AX00000464  GAATGGGCATTGATTGATTCTTATTTAGAACAAGGGCATAGTGTTATATTGGATA
2  O03  AX00000465  ACAATCGTTGCTATGCTCCCACTCCTATTTGGCCAATCACAAGCAGGAAGTATG
2  O05  AX00000466  GCAGTTTCATAAAGATGAAATTCCAACTTTAGTACGTATTCTTCGCTTATGCCAA
2  O07  AX00000467  AAGTAGTGGAAACTGTAGGAACTTGGTATAAAATTCGTTTTGGCACAGGATACG
2  O09  AX00000468  ATAAACAGTATGCAAAAAGACTTGGAATTTCTATAGAGGAGATAGAGTCTGCAAA
2  O11  AX00000469  CCTTGCCGCTAGAGTGCCAAGGTGTACAGAAGAAAGAAGCACAAATAAAGGCAA
2  O13  AX00000470  TGCGAGTTCATGGATGGAGAGAGCATTTTATCCATTATTAGTTGCTTCACAAACG
2  O15  AX00000471  CGGTAACAGGGGCATACATTAACCATGAAGTACCTGTTATGCGTCATGAAGGTC
2  O17  AX00000472  AATTGAGAGTGAGATTGATTATTTGCATATTCGTGAGCGTGAGAAAAGTACGAAG
2  O19  AX00000473  TTCATGGAGCACGAAGTTACTAGGTTATTTTCACCGCGAATGGGGTACATATCC
2  O21  AX00000474  AGTAGCCGAGCTACTTACACATTTAGAGTTAGATAACAGAATTGTTGTAGTAGAG
2  O23  AX00000475  CTGTGTCAGGAGCAAAAGATCCTATTAAGATGGCACAAGCAATGAAATTAAGTA
2  A02  EMPTY    -
2  A04  AX00000476  AATATTCTATTCCATGGATTTACGGAGCATGTGTAGGGAGTTACGGCCTTTCTTA
2  A06  AX00000477  GCTATTACGGCAATTACTGCTCAAAATACGCTTGGCGTTCAAGGGGTATATCCA
2  A08  AX00000478  CATTCGTTGCCATTAAGGAACTTGGAAATAACGGCGGTGGATTTTTCGGAGCTA
2  A10  AX00000479  CAGTAAAACCTGGTATGCGTGAACGTTTTGAACAGTTGCGTCAAATGGGGATTA
2  A12  AX00000480  TAGTGACAAATTCAGGTTCAGGGCTAGATCCTGATATTAGTCCGAAGGCAGCTT
2  A14  AX00000481  TTTGTGTACAATACAGTTCAACAGCAGAGAAATTAATAAGACGGGGATGGCGCA
2  A16  AX00000482  ATCGTTACATCTTTGTACGGTTTTAGCATGGGACTTTCTATGCCAACCCACACTA
2  A18  AX00000483  CAAAACGAGAAGTTTCTTTATGAGACGGGTGTAAGTAGTATGTCTTTATCTGAGT
2  A20  AX00000484  CGTCTAGTTCATTGCCTTTCATTGCACCAGTAGTAAATTATCGTGGTAAGCAACT
2  A22  AX00000485  GACGCATTTGATGAAGCATTCCCAGCATTCTTAGTAATCTTAAGCATGCCACTTA
2  A24  AX00000486  CAGCAATATCCGCAGCAAGGACTAGAGTATATTACAGCAGAACAGTTAGAAAAG
2  C02  AX00000487  GAAAACGGTATTGCCAAACGAAAGATATGCAGTGTACTCAAAACGAAAAGATGG
2  C04  AX00000488  CAATGTTTCTTTAGTAAACGGTTCAAATTTCGAAAAAAAGGCTGGTGGAGCACCT
2  C06  AX00000489  CAAGTGAAATCACATATCCTTCTGATGATTATATGTGGGCTCATTGCCTAACACT
2  C08  AX00000490  AAAGATATCGGTGTCAATTTCTTACTCCCTATTTGGTCAATGGCGAACGTTGCAC
2  C10  AX00000491  TATCGTATGTGCTACAGATAACATCGCTCTTGGCGCAATGAAAGTTATTCACTCC
2  C12  AX00000492  TGTATCCATTCGTTTTATGGCTCGGTATCGCTGTAGTAAAAAAAGACTATCGCAT
2  C14  AX00000493  CAATTATTTTCTAAGCGTATTGAGCATTTTTTACACGCTTATCAATACAGTAAAGA
2  C16  AX00000494  AAATTAAAAAGAATGGTGAAGTTGTTTGGGATTCCCACGCAACGACTTGCGTCA
2  C18  AX00000495  AGACGTTTTAGCTTACTATAAGCAAAATAATTCTTGGGAGAAAACAGCCGAGCAT
2  C20  AX00000496  AAGATTACGCTGCAACATGTGCATTTATGCAAAACTTCCAACTTCTTGCTTGGGA
2  C22  AX00000497  TGCGTACAAATGGTGGCTTCCCGTACTTAGTAGTAGAAGACGGAGACTACTTAA
2  C24  AX00000498  GCATTCCGGTCCAGAGACGGTCGGTGATGATCCGCTAGTGCAGTCGTATAAAA
2  E02  AX00000499  CAAGGAATGATTAAAGGCTCTATTAATATTCCGTTAGATGAATTACGTGATCGTT
2  E04  AX00000500  ATTGCCGAGAGGTTATTACACAGTTAACGGCATCTCGTTCTGCACTTGATCGTA
2  E06  AX00000501  GCCGATTGTGAAAACGAAGAAGGCGATAGAAGGATTAGCATCAGGGCAAGTGA
2  E08  AX00000502  CCACCAAAAGATGCGGAGGAAGTTGTTTTCTCATATGAACCGCTCGTTGAAGGA
2  E10  AX00000503  GTGTTAGAAGTACAGGTAACTGATAAAGGGTCAGTTAAGGATATTCCAGCGTGG
2  E12  AX00000504  ATTGATATTTCAACATCTCTTGCATTCTCAGAACCAAACTTTAATCCAGCGCTTG
2  E14  AX00000505  GCTGTTCGAAATGCCGCACACGATTTAGCACGCGGTGATAAATCTGATTTACGT
2  E16  AX00000506  ATGGAAGAGGAAGAGATGCTACTACGTCTAGGAGCGAAAAAAGTGATTCATCGC
2  E18  AX00000507  CAGGTATGAAGCCTCTTCGCTCTTTAGAATCATTCCAAGAATTAACGGTTAGCAT
2  E20  AX00000508  GGCGCTCGGCCCACTTATCGGACTTTGGCTTATGCAAACATATAACTTCACGAT
2  E22  AX00000509  GAACTAGGTGCGTACGGTATTCGTTTAGATGTTGGTTTCTCAGGATTAGAAGAA
2  E24  AX00000510  GTTTATTAGTTTGTGCGACTGGTCAAGGAAGCGCCCAGCTATTGAAATATAAAAT
2  G02  AX00000511  AGATTGCCGGACAGCGACATTTATTAGCAATTCGAAACGGGGTTATTTCTACATT
2  G04  AX00000512  TGACGTTATTATCGGAAATGCTTATGCGAGTGAAGAAGAGTTAGAGAAACTAGG
2  G06  AX00000513  AGTGCACCATCATCTTCTCGTGAGTTACGCGTTGTAGCAACAGCTTACACAGCA
2  G08  AX00000514  CCTGTCATTTCGGGAGTAACTGAGTATGACTCTGTAAGATTAACAATGACCTCTC
2  G10  AX00000515  GACCTCTTTTACGAATTAAATAAACAAGGCTCAACAATCATTATGATTACCCACG
2  G12  AX00000516  CAAAACGGCTTCCACGTTTACGTAACGAGTAAATCTGGCGAAGCAACTGGTACA
2  G14  AX00000517  GCAGTATGCTTTTCCGCATTTTCGTTTCATTGAATATTTTATCGCGCATATATTGC
2  G16  AX00000518  TAGCTGCTGCACTCCGTTACTTAAATCAGCGTTATACAATTCCTGATAAAGTCAT
2  G18  AX00000519  TAGACACCCACCCAGACGATACAGCAGCTATTAATCAATTTAATGACTTTTCCTA
2  G20  AX00000520  ACCCCTCCTAATTTATATTTAGGTTTTCAACCGCCAAATTTACCACAGTTCTCAC
2  G22  AX00000521  CAGTTGAAATGACGGGATATTTAAGAACAGAGCTTCATCATTTTCCTGCATTAAA
2  G24  AX00000522  CTGCGTTGCAAAAAGCTCACGAACCACGATCTATTCGTATTATATCTTTTATCCA
2  I02  AX00000523  GGCGGAACGACAGGACCGTTAACGTTATATGCACTCGGTTATTACGGTGGTCG
2  I04  AX00000524  TGTAGTCCGTGGTCTGCTACTGTAGTTGCAACAGCAATTGATAATGTTCTCTATA
2  I06  AX00000525  TCCAATTACAGTTGATTTTTTAGTAGGTGCTACAGTAGTTGATACAATTACTGTA
2  I08  AX00000526  AATCATCATTTGCAGTAGCGGCTGGTGGAATTATTTTTCCTTTCATCGGTGGTTA
2  I10  AX00000527  TTCTATTTTCTCGGAAGAAGCAGATGGTGAGTACGACCAGAAGCTGAAATATAC
2  I12  AX00000528  GTGTTGTTCGCTTTTGTAAATCGATTGGAATCGGAAGTTTTAAAGCATTTAAAAT
2  I14  AX00000529  AATGGTGCAAGGATTTATAGCAGGTGGATTGAAAGCGTTTACTAAAGCGGTGGA
2  I16  AX00000530  GAATTGGTGAGGTGGCAGATTATCACCTTGAAGATCTTGGGCAAGAGATGAAGT
2  I18  AX00000531  CAATTGATAATGAATTGTACGGTAGATATGCAGGAGAGATGCAAGTTGCTATAC
2  I20  AX00000532  GGTGTAGAAGCAATAATGGAAAATGTATTTAGCCGATTAGGATCAGAATGGGAT
2  I22  AX00000533  CTACATTTTAATAGTGGCGATTTATGGATGATTGCGGCTGTTTGTATTTGGGGAA
2  I24  AX00000534  AGAAGCGATGCCTGAAGTGTTAGAATGTCACTGTTTAACAGGGGAGTATGATTA
2  K02  AX00000535  TATATGTGGCTAAGTGAATTTTTAAGTGAGGCGAAAGAAGCCGGTGAAATTCGT
2  K04  AX00000536  GGTATGAACTCGACTTATACGAGTTTAGGAAATATAGCAGGACCAGCGATGGGC
2  K06  AX00000537  CGAAGGAACATTACGCTTTAGTGATTTACAAAAATCAATGGACGGGATTAGCCC
2  K08  AX00000538  AGGCATTGAAGGGTTAAAGTTTGCAGCGCAAAATTTTCGTAAAGTTGTGCCTGA
2  K10  AX00000539  AGAAAGAGTATATGTTCTCTACAACTTGGAATGCACCTGAAAATTCATTTGGAGA
2  K12  AX00000540  AAAAATGGAACCACACATTGCGCATACGTGGGAATTAAGTGAAGACTGGCTTAC
2  K14  AX00000541  AAACGGTGCACTTTTTCTTCGGGAATGGTTTTACGTTTGATTTAACAGGTATTCG
2  K16  AX00000542  CTGTTTTCGCTATTTGTCACGGACCTCAGCTACTCATCACTGCACAAACACTTGA
2  K18  AX00000543  AAATTTCCTGATTTTGTCCATGCAGTTAAACCAGAACCACATAATGATATTCCTC
2  K20  AX00000544  TTACTACTTGCTTTCCTGCTTCTATACACGAACAAACAGCCTACAAAACGAATAC
2  K22  AX00000545  CACTCGCCTATCTCATTCCATATCTCGTTTCACCAATCTTCCAGTTAAAACTAGT
2  K24  AX00000546  ATTCTTGGGTGTACGCATTATCCACTTTTAGAGTCCTATATTAAAAAGGAACTAG
2  M02  AX00000547  ATGCCATCTTTAGCAAGGCGTATTGCACGGAATAATTGTATCGATGCCAATATAA
2  M04  AX00000548  AACCATATCGTAAGCGGTGCATTCTCTTACTCTGGTCAACGTTGTACAGCTATTA
2  M06  AX00000549  ATAGTTGGATATGGCCTCACTTTCGTATGGCAACATCAATTGTTTGGCGGTGCA
2  M08  AX00000550  TAAACCATACGTTTCATCTTCAGCGGCATTAGTTATCGCAAAAGATAAAGATAAA
2  M10  AX00000551  TGGCAACGTTAACGGCGCTTGCACGTATTTCAGGTAGTCGTATTTTACAATGGA
2  M12  AX00000552  ATTGTCAATCTTCGTACGCAAACAGGTATGGTATTCCAGCACCATAATCTATTCC
2  M14  AX00000553  CAAAATTGCCAAAGTATACTCCAAGATTATGGGAAGGCTGTAGATTACATAGACG
2  M16  AX00000554  TTATCGTCCAACAAGGTATTTCCTTACTTCGCTTCGATGGGCAACCTGTTGATTT
2  M18  AX00000555  TAGAGCTTTCCACTATTATGGATCAAAAAGGGGCAATTTGGCTTATGTATGTCAA
2  M20  AX00000556  ATGTAAGTGTAGTGGATCGTGTGCAGCCAGAAGTTATTAAGTTTTTAGGGCAGG
2  M22  AX00000557  TTCAAGCTGATGCAGCTTCAAAGAACTTATTCGATGAGTTCCGCACAATGCAAC
2  M24  AX00000558  ACCGTTACATGTGACATCGGTTCCCATTCTATTTGGATGGCGAGATGTTTCCGT
2  O02  AX00000559  ATTTTGGACGCCAGATTATGCGCAAGGTATTGGTGTAGCTGGATTCCACTTACA
2  O04  AX00000560  GGACGGATCGCACAGAAGTCATGTTTGGTGCACCGGGACATGCTTACGTATATT
2  O06  AX00000561  TGTATCAAAATTACGCGGATTACAATTGCTTGGAGAGCATTTGAATATTTCGCTA
2  O08  AX00000562  TAGCAGAACTGAAAACAGGTGAGAGTGGAAAAGTGATGTCACCGAAATTACCGC
2  O10  AX00000563  AATTTTGGAGCGGAAAAAACTGCCCTGCATTTATGATTCAACGCGGACAATGGG
2  O12  AX00000564  TTCTGTTCTTCAGCAGTTAACTGGTATTGAGCAAAGCTGGGGTATTTTAACGGG
2  O14  AX00000565  GGTCATCCGAAAGGTGTATTACATCGCCATCGTGAAATGGCTGAGCATAGTATG
2  O16  AX00000566  ACGGTCATATCCTTACTCTTATCTCAGAGGATGATATGTGGAACGTGTACGCTG
2  O18  AX00000567  TATTAGGATCGATTGACTCGTTGTTAACATCGGTCGTAATGGATAATGTGACGG
2  O20  AX00000568  ATTCCCGATGGCGGCGGCCATTTCTTCCTTCAAAAGCGCGTTGGTGAAAATATG
2  O22  AX00000569  AGGACAAGCATACATACAAGCTTTAGCGAAAATTGGAACAGAAGAAATTCGTGA
2  O24  AX00000570  TATTTGTGCAAAAGACTCTAGCGGTCCGTATCATTATGCACTGCGTAAACATTTA
2  B02  EMPTY    -
2  B04  AX00000571  CTCTTGGAGGACGCTGGTACTTCGGGCACTATGTAGAAAGTGAACCAGTTTGGT
2  B06  AX00000572  GTATTGTCGGTAACAGCGGTACATACATATGAAGCTGTCGTTCCGAAAGTAACA
2  B08  AX00000573  TGTGATGCTATCCGACTTTCAAACGGGAGAACCGCTCGCACTTTTAGAAGGATC
2  B10  AX00000574  AACTTACAGCCTGTAGGATCAGGTCCGTTTAAGTTTAAAGAGTATAAGTCTGATG
2  B12  AX00000575  GAAACTTTGTCACGCCGAATATGAGTCCAATTGATGTTGAGCGTATTCGCAAAA
2  B14  AX00000576  ACGGTCGCATCGATTTTCGCATTCGTATCGCCTTACGATCCTAGTAAAATGTCAA
2  B16  AX00000577  GCCGATAGCGAAGACCTATACACAAAACCGGCACATCCATACACACAAGCACTA
2  B18  AX00000578  TATCGGAATGGAATCACTATTCTACTTCTACGTAGCTGGATGTATCGCCATCAGC
2  B20  AX00000579  TTGTCGTTCTCCTGTTAGCAGGAATATTTGTTTACATTCAGTCCGTTGATACGAA
2  B22  AX00000580  GGCATTTCGCAAACACAAGACATAAAAAACTTACCGACAGGTGTGGATCCGTTA
2  B24  AX00000581  CAAAAAGGTGGTCACGTACTGGCGATTAACTCAAGCTTACTCATAACGAACAAT
2  D02  AX00000582  TTACTCATGTACATTACACTGGCACGTAAAAATGAAGTGTACAAATACCATTGCC
2  D04  AX00000583  TTTGATCGGCGCTTTATGGATGTGATAGGGAAGTTAAAAAAGTATAAGGAAGAA
2  D06  AX00000584  TATGTTTCTTCAGAAGTGCGTAGATGAGGAGCTGAGTGTTCCGATGCTTTTAGC
2  D08  AX00000585  CGTTCTGTAGAGTCACGGCAAGATAAGCGTCCTCTTTTATCTGATTTAAGAGAG
2  D10  AX00000586  ACACCACTCGCTATTCACCTCTACCTGTTGAAATCTTTTTACAGAAGGCTCAATC
2  D12  AX00000587  AATTATTTCCAATCACTTTCATAGGTTCCATAATAGGGGCATGGACCGTTCATTT
2  D14  AX00000588  ACGATCACGATTAACCAAATTTGTGAACGCGCGATGGTACACCGAACAACCTTT
2  D16  AX00000589  AATTGGTACAGCTATCTTTATTTCGAAAATGTCTTCAGGAACAACTAGCTATATG
2  D18  AX00000590  CCTTCTACCTATTTTGAGAACATAAACGAGCTGGCTGAACAATTGGCAGTAACAA
2  D20  AX00000591  AATGAAAAAACACTTATAGGAATTCAAGAACGAATGGATCAAGTTACATCTAGCA
2  D22  AX00000592  CTTCTACAGAATTGTTAATGGCTCCATTTGGGGCGAGTTGTGTATTAGCGTTTG
2  D24  AX00000593  TCGCATCTTGGTAAGGTTGATTTTGTTCCATATGGCCATCATTTTCCTCTTAGCC
2  F02  AX00000594  AGTCGAGAGAGTATAAGGGGGGCTGTCCATTTATTACTCTTTATATTCAAAGTCC
2  F04  AX00000595  CTTGGTCCAAACGGTAGTAAGTATATGGAGCAGTTGTCTGAGTTAGATGATGTA
2  F06  AX00000596  TGTTTGATGGCATGGTTGCTCGGAAACTTGATTCTGTTTCGGAAATTGGCGGAG
2  F08  AX00000597  AGTTCGTAGGAATAAGCATTGGCCTTTTAGTTAGTATGTACTGCGCCTGGATTTT
2  F10  AX00000598  TTTCGCTAGTGTATAAGGTGACGCAGATTGCGACTGTATGGGATATAAGTAGAT
2  F12  AX00000599  TCTTTTACGGCGTCGGCATTCACGGAGAAAAAGGTTACCGTAAAGAAGCACTAT
2  F14  AX00000600  ACTATCTGTGAGCTGTGGATTCAGCCTTTCTGATGAGACAAAAAATACGATTGCC
2  F16  AX00000601  AATCGGATCATTCCTTGACGGTTGTTCCATGATTATTATGGAACATTGCGGCGG
2  F18  AX00000602  CAAAAGAACTCTGTATTACTCAAATGGAGTATATGCTAATAGTTTTACTGAAAATG
2  F20  AX00000603  CGTTTCTTCTATTACGCAAGTTGGAATGGATGATCACGAAAAAGTGAAGGCGAT
2  F22  AX00000604  TTAGAGCCAGCTCATGGATATTTAATTATGCAAAAGGTGGAGGAATTAAGTAATC
2  F24  AX00000605  ATAGTGGCTGGGAGCATATAGCCGGTAATTGGTGGTCAGGTACGCACTATTTTA
2  H02  AX00000606  TTGGGACAAGCATTATTAACGTTTTTCAAAACACGGGAGATCAGTTAAGAAATAA
2  H04  AX00000607  GGAATTGGTGAGGTTACAGAAGATAGAAAGTTGAAAAATGAAGGGAAGTGGGAC
2  H06  AX00000608  TCTTGGGTTGGTAGTGCATTATTTGGTCATTGGGGTCCTGAATGGGGAGGCATT
2  H08  AX00000609  ATGGTGAAATTGATGCATATACAGCATCAGATTTGAAAAATAAGATCATGCCTAT
2  H10  AX00000610  AATTGTCTTTGGGCTATATGAAAATCGATTAGAAATTATGGTTGCTGATAATGGG
2  H12  AX00000611  TATCGCTATTCAAAAGGCGGGCCAATGCATGAGGATATTATACAAGTAGGCATG
2  H14  AX00000612  TGCCCTATATTTAGCGGAGAAAATTAAGACGCTAGGTGGTACACCTACTACGAT
2  H16  AX00000613  CTTGTATCGCTGAATTCTGCACAAGAGCTTTTCGAATACATCCATTTTGGAAAAG
2  H18  AX00000614  TTTCTCGATCAATGTAACTGAGATGTTCCGTAACCCTATCTTTTTTAAGGCGCTA
2  H20  AX00000615  GAGAAGGCAGTACTTTCACCGTATATATTCCCAACCTTCCAAATGGATTACATGA
2  H22  AX00000616  AAAATCGGGTGAAAAAGTGAATAGCGAAACTGCACATAAAGCAGATATCTTTTCA
2  H24  AX00000617  GTCCAAAATAAAAATGGGGATCAGTATGTGAAGAAATGGTTTCGTAAACATGAAA
2  J02  AX00000618  GCTATTATGGGTGCAAATATTGTCCGCGATTTATTCGCTTCTGTTCGTGATGTTG
2  J04  AX00000619  TACGTCCAAACGGGCACTTTTTAACGATCGGCCTTCTATCAGGAATACAAGTGA
2  J06  AX00000620  GAAAGCAAATTGATGATCAGTTTTTACGATTGCAAGAACCATCGCTTACAGCAAA
2  J08  AX00000621  ACGAATCATTCGAGGCGGCAACTGAAAAAGAAGCGAAAGCAAAAGGTGAATCTA
2  J10  AX00000622  ATTTAGGGGGAAGCTGGGCAGCAATTGAGTTTCCGGAAAATGTTCATGTGTTTA
2  J12  AX00000623  AAATTGAACGATTACCAAAGACGGCAGCTGGCGAGGTAACCGTTTATTTTGAAG
2  J14  AX00000624  AGCGACGGCGGAGCAGTTGTATTTATCGCTGAGATTTGCATTAGCGAAAACATT
2  J16  AX00000625  AACGAATTTTTAGACTATCCAGCAGCGACGAAGAACCATCACGAGTTCGTATCT
2  J18  AX00000626  AAATGATGCAGAGCTTGCTTATTGGGAAGAACAGGTGATACAAAGAGGCTTCCA
2  J20  AX00000627  GAGAATCAGTAGCGTAGGGCTTCCTTCATCTGGTTATGTAGACCGTCACTTCTT
2  J22  AX00000628  TGAGTTAGGAAATTTTCATCTCGCTAAAGAACATTACGAAAAGGCTGAAAGTTTT
2  J24  AX00000629  TACTTATGCTGCACGGGTTTGGTGGTTCTTCTGATGGATTTAGTGATATTTATCC
2  L02  AX00000630  TTTCTTTTTGAGGATTATGGCAGACCATGCTAAATTTATTGGTCATCTTCTTGATC
2  L04  AX00000631  GTACCTGGTTATATCGCAGCACAAATGATTGGGGCAATTATCGGGGCAGTTATC
2  L06  AX00000632  GGAACTGGTTGCTTCATGTTAATGAACACGGGTGAAAAAGCAGTAGCTTCTGAG
2  L08  AX00000633  GTTCTAATCCCACTTGTATACGCAATGGATTACGAAATGACAGCAAAACCAGTCG
2  L10  AX00000634  TATCGTCTCTCATGATGCAGACATACTTACGATTGATGTACTTCTTTCTTCACCT
2  L12  AX00000635  TTTACAATACCGACTCCTCCCTCCGCTTCCATAGTCGAATTGAGAAGTTAACGG
2  L14  AX00000636  AAATTGTTACATCTAAAGCTGGTGACATTACAAAAGACGAATTCTACGAGCAAAT
2  L16  AX00000637  CATGACACATACACTGTGTGAACGAAAACAAATATCTGCGAGCCGCCAACCCGG
2  L18  AX00000638  AGGGCTTCTGTTGTTCGATGCGCTGTTAGATCAATTTGAAAAAGCGCTTCCACA
2  L20  AX00000639  AGGGGCTTCTATTTCTGAGATTGCTAAGTTTGGAGTTATGCACGTATCAACGGC
2  L22  AX00000640  CTGTTCTCTTCTCAACTCCTTCTTCTGGCAAAGACATGCGTGGCAAGTTAAAAGA
2  L24  AX00000641  CCACTTCCACCTTCATTTAATTCCACGCTACGGTGAAAACGATGGTTTCGGTGC
2  N02  AX00000642  AAGGAACTGTCACAATTAATGGGAAAACAATTCGTGATGATATGACTGCGTACC
2  N04  AX00000643  TCTTTTTACGTTTATGATTCAGTTATACATAATCGCCATCGTAGCAGCAGCGCTT
2  N06  AX00000644  AGTACCGAGACTATATTGATTTAGCAAAAATGCTTCAGCTCGTACCAATAATCGG
2  N08  AX00000645  CTTATGGCAGAGCACGGCATTGAGAAGATGAGCCTTTCCATGATTGCGAAAGAG
2  N10  AX00000646  ACAGCTACCAACTAAATGAAGAAGAACTTGAAATTCAGCATGGCCTTTTCGTCGT
2  N12  AX00000647  AATTACCGGAGCATTTAGAAGGAGATCGAAACGTCGCCATTATGTTTGCAAACC
2  N14  AX00000648  CCGCTCAATTATTTTGTATTTCCAAATTTACGTCAACGCTATTATAGTTACAGATT
2  N16  AX00000649  TTCCAAGCAATCCGCGTTCTACGCCCATTAAGTAACGATACATATGTCATCTTAA
2  N18  AX00000650  TTATACGGGTTGTCTCATCAAGAAGTACTCCGCGGAGGATATACGTTTGTCGTA
2  N20  AX00000651  GAGCTCCATTTACGTTAGCGAGCTATATGATTGAAGGCGGTCCATCTCGTAACT
2  N22  AX00000652  TAACAGAGCGTTACCGTGCAATTGGTGGTATTTCTCCTTTAGCTACTATTACATT
2  N24  AX00000653  AATTCCAACGCAAATTACGCCGTTTCTATTTTCTGGGCTGTTCTCCCCAATTGGG
2  P02  AX00000654  AAAACAAATAGTGAAACGGCTCGTATGGCTTACAATGCGAAGAATACTTTCGGG
2  P04  AX00000655  ACGGTGGATTTAAGCAAATAGGCGCAAATATTCAGCCGCGTCTTGATAAGTTAA
2  P06  AX00000656  GGAAGATCCAATGGACTGGAAGCCGAAAACAATCCGCACATTAATTAATCGGTT
2  P08  AX00000657  AAATTGGTTCAATCCGATTCTTTGGTACGCCTATTTTTGTATGCGAGAAGATCAA
2  P10  AX00000658  TCGGTTATAAAGCAACAACAATGGATCAAGTAGCGAAGTTAGCGAATGTAGGAA
2  P12  AX00000659  TACCGATGACATACTCTGTATCTGGATTGAAAGCAGTCGTATCTAGCGGAGACT
2  P14  AX00000660  CTTTTTTGATAAAGAGGATCGTTTAAAATCGATTCCAGGTCAAAAGAAGAAAAAA
2  P16  AX00000661  CGATTTTGGCAGGAGGCGATGAGGTAGCAGCTGGAATTATTTCAGAGGCGAAA
2  P18  AX00000662  CGTCGGGGTATTTGTTTGAACACGATGGTTTTCGTTTACTTGTAGACTGTGGTA
2  P20  AX00000663  TCTCAACGAAAGGTCGTATGTTCAGTCACGGTACGTTACTATTTGACTCTGAAAT
2  P22  AX00000664  ATGTTTCAAAATAAGAAGTGGAAAAGAAATGAAACATTCAGCACTGTTAATAAAA
2  P24  AX00000665  CGATTTTGATGTTACCGAAATTTAGCCCGAAAGAAGTATTCCGTATTTGCCGCAC
2  B01  EMPTY    -
2  B03  AX00000666  TTCCTGATCAAGGTAATGGAGAAAAAATAATTAGCAGACTACAAGAGCAGGGCT
2  B05  AX00000667  TAGATGATTCGAAGTGGACGTTACTGGAACGGTCAGCGCCCGAATTATGCGCA
2  B07  AX00000668  CGCTATCTTCTCTCCCTAACCGGAGATTCCCATTTTGCTGAAGATCTCATGCAAG
2  B09  AX00000669  TTTCTCATACGGATGAAAAAATTATTGATATCGCATTTGAGCATGGCTTTCAATC
2  B11  AX00000670  CAAAACTGGGTTATAGAAAGAGAATTAGAAGAAGGGGCTATTTGGACGTTAATA
2  B13  AX00000671  GAAATCACAAAAACTATAGCTAGAGAAGGTATAGTTATGGGATTTAAGAAATTAA
2  B15  AX00000672  AACCGTTATTACATGCGATGCGCTGGCTTAAAAATATTGCTGGTGGAAAGTACG
2  B17  AX00000673  TTTGCGAGAATCCGAACTACGTATTTTCAAAAGAAGAAATATACGAGAAAGTTTG
2  B19  AX00000674  TTGCAGATTTCTCAAATTATACGACGTTCTTTCCAGGGCTTATTATTTTTATAACA
2  B21  AX00000675  GTTTGCCATTGGCTGCAACCTGTAGTAGATACGATTGTGTTTCCAGAGTATTACT
2  B23  AX00000676  TCAACGCAAAGTACACAAAGCTGGATAAAAGATCACGTTATCGGTTTTTGGGAA
2  D01  AX00000677  GGCAGAAGACATGGCTCAAATTTCCCAAAGATCATCTGACCGAACTGATAGGGT
2  D03  AX00000678  TTCCAAATGGAACGATCAAAGCAACGGTGTTACTGGAAACGATTCACGCTTCGT
2  D05  AX00000679  ATTAAATTACGGTATGTTTGAACTAGCACGTGGCTATAAAGAGCGCGGCATGGC
2  D07  AX00000680  GCTCCTGGACCAAGAATTTGGGATATCGCTTATACACTGTATACTTGTGTGCCT
2  D09  AX00000681  GCAAGCATGGTTCTAGTTTTTTAGGTAGAAAAGAAGGAACGAAAGAGTTAACTC
2  D11  AX00000682  AGTCGTTTCTTTTCTTTTGTAAATAAGCATGAGAAAGTACGAAAGGCAATGGGAT
2  D13  AX00000683  GCAAGATGGCAATATGCTCGTTGTAAATAAGGTGAGTTATCATGTGGGGGACTT
2  D15  AX00000684  TTACAGATTATAATATCCCGCACTTCATCGATGAAAAACGCCCGATGTCACATCA
2  D17  AX00000685  TTACTGCAAGGATGGCGTGAATTCGCACGCCAACAGTCTCTTTCTGATTTAATTT
2  D19  AX00000686  CGCCCCTCCTCTTCTATAGGAAAAGTGGAATACAAATTCGATCAATTAAAAGTAG
2  D21  AX00000687  ATGTATTTGCGATTAGGCCTATTAGTTATTCACGCGCTTTCGCGGGGGCCGGCT
2  D23  AX00000688  TGGAAAAAACTATCGTGAGCATGCGATAGAAATGGGCGGAGTAGAGTCAATTCC
2  F01  AX00000689  TCACTGAAGTTCGCGGTAAAGGTTTATTCATCGGTATCGAATTAAACGAGCCAG
2  F03  AX00000690  ATGTGGTATGGTTTAAAAATGATAGCTGGTATTTTAGTTATCGGTGGAATGGAAA
2  F05  AX00000691  TTAGAAGTGCGCGTTCCATTTGCAGATCACCGACTTGTCGAATATGCGTGGAAT
2  F07  AX00000692  TGGTGCGATGCAAATCAATCAAAACCCATCTACAATTAACTACGAACCGAGCCG
2  F09  AX00000693  AAAGTAAAAACACAAGTACAAGATGATCAAGTACGTGTTACAGCAAAAAGCCGC
2  F11  AX00000694  AATGGAAGATGATGCTGCAGTGATTTATGCATATATGGAAGAACGAGGCGGAGC
2  F13  AX00000695  ACGCGATTGGAATGAATTTATTTTTAACGCCAGCGAAAGTGTACGCGAGTGGCT
2  F15  AX00000696  CGAGCAACAAGATCTCGTATATAGAGCAAAAAATGCTTTGCAATCCGCTTACGC
2  F17  AX00000697  CGTAAACTTTAATGGCGCTTACGTACATCACCCTCTTGATTCAAAGTGGGGTAC
2  F19  AX00000698  TTACAGTCTTTAATGACAGTTCGGGGGAATCAAAGAGTGACTAGCCAAAATCCA
2  F21  AX00000699  GAGCTACGTAATCGGCTCTATGACTGGCGGTACATACGATTTTAACCAAGCGTC
2  F23  AX00000700  ATTGAGAATGGTACAAGTTTATGGACACAACATGCGGGTAGATCTTATTTTTTAC
2  H01  AX00000701  TCTATCTTTCGAATTAGGAGCGGACGGAAGTGGCGGTAAGCATCTTTATCAAGA
2  H03  AX00000702  ACAGAAGAAAACGGACCTCGAATTGGTGTATGGATTGGTTCTGGTATTGGCGGT
2  H05  AX00000703  AAATGGATTGCACTCTTATCCGAAATTGCTTGGCTATGCGCTTGGATTTCATATT
2  H07  AX00000704  AATTACATACAACGAAAAACACAGCAGAAATTCGCTATTGGTTCACAGAGTGGG
2  H09  AX00000705  AAGTAGAGGAACCTATCGATAAGAAAGAACGTATTTATAAAACATATTCATTCAA
2  H11  AX00000706  GGTACCATCGTTCGTATTCGCCGCATTACTACAATATTTCGTAGGGGTAAAACTT
2  H13  AX00000707  ACAGATGATCTTGGCCGCGATTTATGGACAAGAACATGGGAAGGTACGCGCGT
2  H15  AX00000708  TTCCGAATCCTCCTGGACGCATTAAAAATGGTGAAATCGTATTTGAAGGTCGTG
2  H17  AX00000709  TTATCAGCGATTCCACTTCCAGATCCAGATTATGAGCGTAATCGTAAACGTATCG
2  H19  AX00000710  CATTATCAGACGATGCTGTATCTGGGGTTGGTGCAGCGAATCAATATCTCCATA
2  H21  AX00000711  TAAGATGATTCGTGACTATCCAGGGATTTTACGTCGTCCAATTATGATTGACGAG
2  H23  AX00000712  CATGAAGACAGACTTGCAACCTTTTTTCATAACAATCCAAGTTTCACTGCAGGCA
2  J01  AX00000713  AGCTCTTTTGGGAAATGATGGACGAAGCTCGTGATCATGACGATTTCTTTATTGA
2  J03  AX00000714  GATTACGAAGAACGGATTTTGCGCAATCATAAGCATCAAGAGCTGTTATTTCGTT
2  J05  AX00000715  GCACTCTGCATACTGGATGAAATTCTCCTCAATTATGGCTTTCTCCTTACAATCT
2  J07  AX00000716  ATTCATAAGAAAGTACAAGAGGGACATGCGGTTACGCCAGACATGTTAACGGAG
2  J09  AX00000717  AAGGCAGCGGAGTTGCAGGGTCGAAAAGCAGGTTCGAAGTTTTTGCGAAAACT
2  J11  AX00000718  CGGTCATCCTATGTTAAGAGCACGCCATCTCCCGTTTGAGATTACTCCAAAACG
2  J13  AX00000719  GAAACACCGAACTTCTCATTAAAGGAAGCTGGCTCTGCACTTCGTATTCGTCAT
2  J15  AX00000720  TAAAGGGGTTAAGTGCGCGTAATCACGTACTTGTAGACTCAGACAATTTATCATT
2  J17  AX00000721  AAATCGTGGAAGAGCGTGATTATGTCACGCAAAAGAAAGATAGTGGTTATCGTT
2  J19  AX00000722  GGACCATTTAACGATGGTTCATCAAGATGTGAAATCAATTCAGTATCGCGTGGC
2  J21  AX00000723  GAGAAGCTAGGGTATAACTGGAGTAGCGGTCTACCGGTTCACCCTGATCAACG
2  J23  AX00000724  AAATATAGAAGGCGATTTTATTGAAACTGGTGTATGGCGCGTAGGATCATGCAT
2  L01  AX00000725  GTTGGATCTCAGTTTGGTACAGCAATTTCTCAATTAGATGCTGATACTTTCGTAA
2  L03  AX00000726  CTAAAATTGATGCTGTTTCGATGCCTTATCATCTTGCAATGGATTCTAACGGGAA
2  L05  AX00000727  AAAGCATATAAAAAAGGAATGGAAAGAAGTTCTTGATATCGGTTGCTCGAGCGG
2  L07  AX00000728  GAGTTTCAAAAGGCAGGTTATTTAATTGGTATCCCTAATCAAGCAAATTTATGGT
2  L09  AX00000729  TGATTATTACAGGTAAAGAGCATATGGGGGATGTTGTTAGCTTTTTAGGGAGCG
2  L11  AX00000730  AGATTGGTTACATGTAACAGATCATTGTAGTGCGATTGACGTTGTTCTGCATAAG
2  L13  AX00000731  GTTGCTTCACAATTAGTTGGGGCGAAGTTAGTTTATATTAGTACGGATTATGTAT
2  L15  AX00000732  AGCTTCATTAGAAGCGAGCGTGAAATATTTAGCTAACGATTTAGGCCAACACGG
2  L17  AX00000733  ATCGCCCTCATTATATTCCGAAAGTAAGGTGCAGAATAAAAACAGCTACAATCTC
2  L19  AX00000734  GCTGTTATTGGTGTACAGGTGTATGGGTTAGTGCTTTTTTATTAGTTTTATATAA
2  L21  AX00000735  ACTACTATTACCTAGCGTAAGTCCAAACCCAAATATTACTGTTCCTGTAATAAATG
2  L23  AX00000736  TCGCACACATTCTGTAAGCCGTTCGTTACTTGATCAGCTTACCATTCATAAAATC
2  N01  AX00000737  ATGATCCACACTACGCATTAGTTCCGCCACATATTACATTGAAAACACCCTTTGA
2  N03  AX00000738  TCGTTTACTTACCGGTAAATTACACACCACTGCACAAACATACAGTTGTCATTGC
2  N05  AX00000739  CATTTCATTCGCAGCAGTTTTTGTAAAGATGTCCTCAGCACCATCTTCCATATTA
2  N07  AX00000740  ATACGAGACATAAAACAAATTTCAAATACGAAAAATCCAATAGCAGCTTATGCAT
2  N09  AX00000741  GCGTCTTGTTTGAACATACAACCTAATCCACCTAAAATTTCAATTGCTCCTTCTG
2  N11  AX00000742  AGCGTTTGCAAAGCGAATGTATTGGAGATCCATTCGCGTTATATCGAAAACTTCG
2  N13  AX00000743  ACAGCGATGGACGATGGAGAAATAATGGCAGTTCGTCACAATTATTATCCGCTC
2  N15  AX00000744  TTAGCACAACATCCGCATTTGTACTGGCAGGAGCTGGCGTAAAGGTTGCAAAAC
2  N17  AX00000745  GAGCAATTTACTGTCATCGCAGAAGTAAAGCGAGCATCACCATCAAAAGGAGAT
2  N19  AX00000746  TGAATATTCCGTCTATAAAGTCGCTCGGAGTAACTTCAGAGAGTGATATGAAAAA
2  N21  AX00000747  TCAAGAAGCGCACTCTATTTCAGCAGGACTTGATTACCCAGGTGTTGGTCCAGA
2  N23  AX00000748  TCGAGAACTGTATGGAAGCAGGTGTAGACGGCATCATCGTTCCAGACTTACCGT
2  P01  AX00000749  TGGAATCGTTTTACTCTCGCCAACGTTTCAATTAGGGATAAGTGAAACTGTGCAC
2  P03  AX00000750  TATAAAACGAGCAATAGAAGAAAAAGCAATTATTTATGCGTTTGGTGAAAGATGG
2  P05  AX00000751  GGCGTTATCATTGTAATTGGATTTCTATTAGGCTATTTAGAATCTCTCACACGAA
2  P07  AX00000752  GGGTTACCGTATGTCATTAGTGGTGCTATCGCTTCAACGGAAAAGTTAATCGCG
2  P09  AX00000753  TTCGGTAAGAAAGTAGAAGTATTGTTCTTCTTCCAAGACCATGTCGTGATCGGA
2  P11  AX00000754  GTATATATATTTAAAAATTGACGATTATCCAGACGGCATTTACCATTACGACGCC
2  P13  AX00000755  TTATAGCCTCGGTCATCGAGATGCTTGCGTATATGAAACATCAAATGGATGTGC
2  P15  AX00000756  ATCGTGAAGAATGCTGGGAGTCCGCATGGCATCGGCTACATGAAACGACTTTAC
2  P17  AX00000757  CAGTTGCAATCGATAACGAACGTATGGAAAACCGCCCAATGATGTACATCGCTT
2  P19  AX00000758  TGACGCCGAAAAGTTTATTACGTCACCCACTTACGCTTTCAACTGCTAATCAGTT
2  P21  AX00000759  CCAGACAAACCATCATTTCAATTGAAAAAGGAAAATACGATCCATCACTTCCGTT
2  P23  AX00000760  TAATGACGCATTCTGCACCGCCAGCTATAACGTATCCATTGCTTGGGATGATGA
3  A01  EMPTY    -
3  A03  AX00000761  ATTCTTATTTATTCGTAAAGACGTGCAAGGTGGGACGTTAACGAAAAGAGGCTT
3  A05  AX00000762  TATAATATGTAACAAACGAGAACAAGTGCCACCTATGTTAGTATGGGAGGGTCA
3  A07  AX00000763  CAGGTACAGGGATATTTAGCCGCCAGCTGCTTGACAGTGGTTTACATGTTATTG
3  A09  AX00000764  GATGTTACACATGATGAGTTTTTGCAAGAGTTTGTTGAGTGGGTCGATTCTAAAG
3  A11  AX00000765  TACGAGAGGTGTGCAAAAGTATCCTGAAATTTTACAAGCGATGAATACGAAAAG
3  A13  AX00000766  CTTCAAAAGCGAGCGGTGGTGATCCAACGGTGATGGGATATCAATTTAAGAGCG
3  A15  AX00000767  ACGATTTAGCTGCTTGGTTCTGGGATGAAAAAGGTATTTCAGCAGGTAAATCTG
3  A17  AX00000768  GGTGAAGACTTTGGTAAGCACGTTAAAGTGAAATTCCTTTGGAACTGGGATAAA
3  A19  AX00000769  CTTACATTAGTTCTATAGAACGAAATTTACAAAAGAACCCTTCCATTCAGTTTCTT
3  A21  AX00000770  ACAGTTGAAAGTAGTACACGATTCCAAATCGCTGATGCGGCGTTCTCATTCGAT
3  A23  AX00000771  TACCATGGGGAAGAAAGTTTTCGGACTTTTTCACATTATAAAAGCATTTTAGCCC
3  C01  AX00000772  TAACGATTTGCCACCATATAAGCGTCATATGAACCTAGTGTTCCAACATTATGCG
3  C03  AX00000773  CAAATATCGTTCCATTCTTTTATTATTGGCAACGATCCCGTTTTGGATTAACTTCC
3  C05  AX00000774  GATTTAGGAGCAACGCCGTGGCAAACGTTTCGTTATGTAACGTTCCCAGCAATT
3  C07  AX00000775  CTGCGTTTGATCCAGAGAATAAATATTCTTTAGTATACACTTGGGGTGTAACTGG
3  C09  AX00000776  CCAAAGCTACCGGGAGTATTAGGTGGTGATGGCTTTCAAACGGAAGGGGACTA
3  C11  AX00000777  GGTATACGATGGATGCGGAAGAAGAGGAACTTGTAAAGGTCATTCAAGTAGAGG
3  C13  AX00000778  AAACTTCCAACCAAACTGCTTCATTCCTGGTCAACAACCTACTGAAAATGTTGTA
3  C15  AX00000779  CGTATCAAGACTCTTGTCATTTACGCAATGTCATGCGAACATCTTCAGAACCTCG
3  C17  AX00000780  TGTAGATACATCCAATATGGGGCGTTTAACGTATAGTTATGATGCCACTCCAAAC
3  C19  AX00000781  ATATACAAGGCGTTATTATCGCAAGTACAGATATAGAAAGAATCGGTCAATTTCA
3  C21  AX00000782  AGGATATGTAGCCAGCTATGATAGTGATGAAGTGTGCGTTATGGATATGAAGAA
3  C23  AX00000783  CTCTTACAGTAAAAGAGTTTGATTTACTCTATTTTCTTTGCCAACATACGGGACA
3  E01  AX00000784  CACCACTTAGTTATATAAAAGGGTATAGCGAGGCTATTTTAGATGGTGTAGCGA
3  E03  AX00000785  CATTTTACTTGAACTCATGAATCATGTTTCAGAGATGATTGCTGAAACGATTGGT
3  E05  AX00000786  CGCCATCTGGTTCTTGTGCGACAATGTTTCATGAGTATCCGCATGTTTTTAAAGA
3  E07  AX00000787  TGGTGCGGTATTAACACCACTTTTAGGTGGATATGATGATTACAAAGAGCTTCC
3  E09  AX00000788  TTTACCTACTGTATACTTTGCTATTATTCCACGTGAAACACTTGTGCCTCGTATTA
3  E11  AX00000789  GTATAGTTGGGAGTGGCGTTATATTCATTTTGTTATACTGCATGCAAAAGATATA
3  E13  AX00000790  TCATAACTTAATTCCAGTTACAATCGGTAACATTATTGGTGGGTCAGTATTTGTC
3  E15  AX00000791  AAACTGCAGCATTCTTAATTGTAGGTTGGGTTGGTGTGAAACTAGCAGTTTATAC
3  E17  AX00000792  TTCCTCTATTGATGAGTGCTTTCGAAGTATTTTCAGCATTTGGGACCGTTGGTCT
3  E19  AX00000793  CTCGTTTCGAGTTTTATTTCTACCATCCTTGGAACGAAACTCCCAGGTAAAAATA
3  E21  AX00000794  CAATTCACTGCTCAGTTCAATAATCAATATACAGATTACGTGAAGCAATTAACTG
3  E23  AX00000795  CTTATTCAAATGCTAATGGATATCGGCTTCTCTTCTGTTGACCAAGGTAATGTGT
3  G01  AX00000796  AGCGCTCAATGAAACAATTAAAACAGAAGAATATTCTGCTTGGATGGGCAGCGT
3  G03  AX00000797  AAGAAGGTAGAATTATTAGCATTTCTTCTATTATTGGTCAAGCGGGTGGATTTGG
3  G05  AX00000798  ACTCGTTAAGGGTGAACTCGTTATTCGCGGACAAAAGGTAGACCTTGCAAATAT
3  G07  AX00000799  CGTTAGAAAATGATATGATATGTGATGTGCTTGTAGTCGGAAGTGGCGAAGCAG
3  G09  AX00000800  ACTTTATTTTCCAACTTGGCAAGAAGCTTATTTTCACGGTTTCTTTGCGGCTGTT
3  G11  AX00000801  TCCGCTTCACAATTGGAGTGATGAAGTAGATCCTGCCATTATGGCTGGCGATGA
3  G13  AX00000802  TGATAATATGGCAACTTATACGCATTCAGGCTCAAAACCAGCGAAATTAGCAGG
3  G15  AX00000803  GCTTGTTTCGCAGTCGATGGGCATTCCGTTTTATAAAACATTCTTTAGAGTAACA
3  G17  AX00000804  CAGAAGAAGCCCGTAAGCCAATGGGATTATTAAAAATTGATCATGTAAGGGCAC
3  G19  AX00000805  TATACGATCAGTGGGAAACGATGGAAAATCAAAATGGGAAATGGCGTTTTACGT
3  G21  AX00000806  TAGAAAATAAAGGCGTCAAACTAATAGAGACGAGAGGAACTTGGCCAAAGCAAA
3  G23  AX00000807  TGCGAATGCGAAGATAAAAGATCCGTCGTTCTTTGCGAACTTAAAGCAATTAAAT
3  I01  AX00000808  GAAGATTCGTTTGGTATGCGGACAGGTGGTTATATATTAACAATTGCAACACAAG
3  I03  AX00000809  AATTATTCAATCTGAGGCGAATCTACATAACATTGTATTCCATTTACATTTGCCAG
3  I05  AX00000810  AAGTAACGGGTTAAATCCAACTGAGTTTGCTGTATTAGAACTGCTATATCATAAA
3  I07  AX00000811  CACAAATTTGCGCACTGCAATTTTGGAAACGTGCAAGAGATAATAGACAAGAGG
3  I09  AX00000812  ATGTAAAACCACGCCGTGATAAATGGAGTATTATTCAAATTTTGCATCACTTGCA
3  I11  AX00000813  ACTTGCTATTATCTACAGTCTCATATACGGATTTAGTTGGATACCTTTCTTCCTTT
3  I13  AX00000814  CACGTCATATTGTAACGGGTGTATGTGAAACTGATTTTAGTGGTTATCCAGATTG
3  I15  AX00000815  AATAAAAGAGTAATGGTCAGCAAGGAATTTACATTTGATGCAGCGCACCATTTAC
3  I17  AX00000816  GGACAAAAGACGATGTTTATCCGTACAGCTGGCTGTGATTATAGCTGTGCTTGG
3  I19  AX00000817  GTTACATTGAGGTATGGGGGAAATTCACACCACGTGGAGGGATTTCAATTGATC
3  I21  AX00000818  GCAAAATTGATTGTAACGAGTGATCAAAGGTGTGCTGTACAGTCAGCAGCTGAA
3  I23  AX00000819  GGCAGTTGGAGTTATTGTCGCTTATCACGGTAGTGAAGCAACAATGCTTGATGC
3  K01  AX00000820  TAACTGTACAAGTTCAACATACGTATCAGTACATAGAAGGAATGATTGTATACTT
3  K03  AX00000821  AAAGGCGTATCTGCAAGCGGCAATCGTAACTGGGGAGACATGTTCGGTGCAAG
3  K05  AX00000822  AAATAACCAACATCCATTGAAGGACATTGGAACTGTGAAGATGTCCAACTTGTGT
3  K07  AX00000823  TTACTTATTCTATAGTGGATTCTTCTATCCACTTTACTTAGCTGGTCAAGGAAAAC
3  K09  AX00000824  AATACGATTCAGCGTACATTTCAAGAGCTAGAACGAGATGGAGTGGTTGTAACG
3  K11  AX00000825  TGTTGGAGATAACGGGAGCGGGAAAACGACGTTATTGAAAATGATTGCAGGCTT
3  K13  AX00000826  GGTCTTATTTCAATGACAGAGGGCGATATTACAATTTGTGGCCATAGTATCCGC
3  K15  AX00000827  CTTCTTACAAGGAGCAATTAATATGGTATTAATGATGTTTGCAAAAGGCGTAGCG
3  K17  AX00000828  TATTTAACAGTTTTTTTGACAAGCCAGGACGTTTAACGTGGGGATTAATTGTGTT
3  K19  AX00000829  CAACACGTATGCAACAGTTTATTCAGTCCTATCCATCTGCAAGTTTTTGTTACCG
3  K21  AX00000830  GAAGAACATTAGCGTACGGGAATGAATGTCCATACTGTATGGCAAAGGGAAGAC
3  K23  AX00000831  AAATGTAATGCAGTAGTGATTGTAGGATTAACGACAAATCACTGTGTGGAGACT
3  M01  AX00000832  GGCGACAGAAGGGATACTTCGTTTGCGTCATTTCCAAGGAGATGGTAGATGGA
3  M03  AX00000833  CACAACTGTAACTCGGGCGTTTTCCGGGAAATATGCACGCGGTATTCGTAATGA
3  M05  AX00000834  CGCTTGAAGGTATCGCCTACGATGATACGAAGTATAAAGTAAAAGCACTTGCTG
3  M07  AX00000835  TATTTGAAGAAGGTATTCTTGATTCTTTCGCTGTAGTATCTTTATTAGTTGAATTC
3  M09  AX00000836  CTGGGAATTCGTTTTATTCTTCCCTGCGATTTCAAGTGGACCTATCGATCGTTAT
3  M11  AX00000837  ATGGGCTGTAGAAGACTTCAACTTACAAACAGGGCAAGTATTCTTAAACCAAGC
3  M13  AX00000838  GGCGTGATGGACGGTGTTGATTATGTAATAGGTTTACATGTTATGTCAGGACTT
3  M15  AX00000839  TATTGATTTAACTGGAAAAAAAGCGGCAGTATTCGGATCATGTGATTCAGCTTAT
3  M17  AX00000840  TTGGTGAGTGGAGTACTGAGTCGTTTGTAATTAAAAAGTATGTTGTCGATGCGG
3  M19  AX00000841  GTTTCCCGCGAAAACAGGAATATGCAATGCGAATTCCGTTAGAAAAAGAACTGT
3  M21  AX00000842  ACAAGTATATGGATTCCAGTTAGTACGGGATTAACAGGAATTTTGATGGCTACG
3  M23  AX00000843  AGCGCTTTGGCCAGGCTTTTCTCGTTCTGGTTCTACAATAAGTGGTGGTTTATT
3  O01  AX00000844  ATGGCTGGCGTGTTATCGTATTAACAGCTGATTGGTGTGGCGATGCTCTTTTAT
3  O03  AX00000845  TTGAATCGTACGAATAAAGAAATGGTATCACGTGTAGCGAATGAGTTAAATGTGT
3  O05  AX00000846  GCTGGTCTTGGAGATCCGAAGCAACTTGGAAGAATCGGTTTAAAATCAATTTCA
3  O07  AX00000847  CCATTCGCAACGAAGGTACATATTAGTTGGGTAGATGCTTTCTTTACGGCAACG
3  O09  AX00000848  TTTGGTCTTGTTTCTGTACTACTGGGTATTTACGCTTATAATCGCGGAGCTACTG
3  O11  AX00000849  TATTGTTGTTGAGACGATCCGACAAAATAAATTATCTAATGGATACATTCGCCTA
3  O13  AX00000850  TGAAAGTATTTCAGTAGGTCATACGGAATCATCGGACATATCGCGGATGACGAT
3  O15  AX00000851  TATGTATGAAGGTGGACTTGAAAATATGAGATATTCAGTTTCAGATACAGCGCAG
3  O17  AX00000852  ATCCAAAGAATTTTAGGATTGGAATGTGAATTGGCGGATTATCGCATACAATCTA
3  O19  AX00000853  GAAAAGGGACCTTCCTTATATGAGCCTATTCACGGATCGGCACCGGATATTGCC
3  O21  AX00000854  TTGGAATATTACCGATCGCATTGCGAAGCAGCAACTAGATACGCTTCGGGAAAA
3  O23  AX00000855  ATTTAAAGAGAATTGAAAGAACTGGGTTTGGAAAGTTTTTATTTGATGAGTGGCG
3  A02  EMPTY    -
3  A04  AX00000856  CTTGGATTGGCAGATGCGATTGTTGATATTGTTGAAACAGGAAAAACATTACAAG
3  A06  AX00000857  CTGCTTTAGCATACGGGACGGAATCGATTCCAAAAGTAGATAAAATAGTTGGAC
3  A08  AX00000858  GTTGGAATTGATGCGAAAAATGGTTTCGTAGCAACGAGAGGTTGGCTTGATGTG
3  A10  AX00000859  GGCGAAATTTTGTTAACGAGTATGGATGCAGATGGAACGAAAAACGGATATGAC
3  A12  AX00000860  ATGATTTTACAAAGGCAATTGAAGAGGCGAAAGAACGATGGAGTAAAAGAGGTG
3  A14  AX00000861  GATGAAGAAAACAGCGTATATTGTAAATGCTTCACGTGGACCAATTATGCACGA
3  A16  AX00000862  CGTGTTGCTCGTTTATTACGTGTTGATTCACAAATGGGAAAAGAGCTTGACTCG
3  A18  AX00000863  TGGAATCGGGATGTAATGTATCCTGCACTTGGATATGATCGTTACTTTAATTTAA
3  A20  AX00000864  ATGCAGTAGTGTTATACTTTTTGCTTCACCGAGTGTGTCGGTAGCTCAATATGAG
3  A22  AX00000865  ATACGCTACACAGAGTCAGATACACCATTAACTCTTGAGACATACGTGCGAGCT
3  A24  AX00000866  ATTCAAAAAGTGCGGGAACGATTTCCTTCATTGAATATTATAGAAAAACAGCCAA
3  C02  AX00000867  TGAAGCAATGGCTTCGACAAAAACATGCCCGCACGGAAAAGAAGATCATGTTAT
3  C04  AX00000868  TGGGCATCATAGTTTTGTAATTTGGTTTACTGGTTTATCAGCTTCGGGTAAATCT
3  C06  AX00000869  GATATTCCGTGATTTTGGATATCGCGAAAAACGTCATTTAGCTCGTTTGAAATTT
3  C08  AX00000870  TAGCGAAAGGTGTAGAGACTTTAGCAGTATATATGGGGGTTAGCAATTTACCCT
3  C10  AX00000871  GGCATTGAACAGGAAAATAAGAATGAAGTGACGTTACTTCTCGTTGCAAGAGGG
3  C12  AX00000872  CGTTGGTATCAAAGAGAATATGAAAAAAGTGATATTAATGGTGCTTTTTTAGTTG
3  C14  AX00000873  AAAGTATTGGTGCCAAATAGCAAGTTATATCCTTGGATTGGTCGTATGGGAGTT
3  C16  AX00000874  TCATTCGTTGTATTATTAGCGACACTTGGTACAGTAGGTATTCCAGCTGAAGGC
3  C18  AX00000875  ACATTAGTGCAATATTATATCGATGTGGCGAAAGAATATGAAATAGACGACCGTG
3  C20  AX00000876  GTATTAGATCTTTTCTCATGCTGTGTGCAAGGATTAATTCCGTATGGTGCACAAA
3  C22  AX00000877  GTTGTGTACTGGAGCTATAAATCATTTGTGCGAGCACAATCATTTTTTGGAAAGT
3  C24  AX00000878  ATTAATGGCACGTGAAAATATGGCACATGCAAATCGTCGTATGAATACTGCGAT
3  E02  AX00000879  TTATTGTCGGACGTGTGCTCTTGCCAGGTCATGAGGAGACAGGGTTTAACCGTA
3  E04  AX00000880  GCGTATACAAGGGTTAAATACGTTTCTATTTGAAGTGGAGCGAGGGAATTTTCC
3  E06  AX00000881  TTATTCAAGAATGGCCAGAAGCAAAAATTGTAGTTGTAACGAGCTTTTTAGATGA
3  E08  AX00000882  AGGGGATTATGTGAACGCATTACAAGCGCTTTGTGAACAATATAATGTTGAAACA
3  E10  AX00000883  TCGCTTATGAAATGGGCGTAAGTTCTTTCTTACCAGAAACAATCCGTTCTAGCAG
3  E12  AX00000884  AAACAAGCAGAAGTTTTACTCTTTCAAAAAGGTAGTTTGTTGACAAATCAGTCTA
3  E14  AX00000885  TTCTGTAGAAGCATTATTGCAAGATTTATCCCCCCGAACAGGTCGATCCATTCTA
3  E16  AX00000886  TCGATAAAGCTGAGAAACAAGAAATAACAGGTAGCTTCGGTGAACCTGAATATG
3  E18  AX00000887  ACCGTTAGTTACGTATTATTATTAGATTTGTTGCCCAATCATATATTTATTGCCCT
3  E20  AX00000888  AATAATTTCTTAAATTATGGTAAAGCAGAGAATTATACAGAAGGGGACTGGAACC
3  E22  AX00000889  ACTGAAGCAGAGTTTTATTTCTGTGGTCCAGTACCATTTATGAAACATATAAATG
3  E24  AX00000890  ACAACCGTCTCTCCGAAAGAACGTCTTCATCGCTTACAAGAATGGTTCACACTAT
3  G02  AX00000891  AGGTGGAGTCGTGTTATCCGTTGAAGTAGACGGCCAAATTATTTATACGATGGC
3  G04  AX00000892  TGCTGTAGCAACTTCGATGTTTATCGTATTTCTATCAGCAATTGTAAGTTCTGCA
3  G06  AX00000893  GGAATCATTACGATGGCTCTTATGGCTAATAACTATCATACTTCGAGCGACATCC
3  G08  AX00000894  ACAAAGCGTTTATTACTCCTATTGAACGTGAGGACATCCTACAGCTTGCAATGAG
3  G10  AX00000895  TCAAATTGTAAATGGCCCGAGCACCGGTGCAAAGGATTCATGGTTTGTTGGATA
3  G12  AX00000896  TTTCTATCCACAATGAAAATAACGGTAATTATGAAGAAGAATTACCTTACGAACC
3  G14  AX00000897  TATCCAGAAATGAGAGATAAGACGTTACAGTTTCTAGAGCAGGAGAAATGGATT
3  G16  AX00000898  AGCTTATGAAAAGAAAACAGGTGCTTCTATTTCTGAGAGCACTCTTGTTCAAACA
3  G18  AX00000899  ACAATCTTCGAAACGTGATGGCTTATTATTCGTATTAGCTGTAAATTCTGGCTTA
3  G20  AX00000900  TGTTAACGAGTTAATCCAAAGCTACGGAGTTAAAAATTTAATTCGCGTTGGAACT
3  G22  AX00000901  CCAATCGATAGTGTACTTACAAAAAAAATAGGGGAGTATGAAGTTTCTCTTTTAT
3  G24  AX00000902  CTTCCTCCTACCGTACTGTGTTACAGGAGTTTTTAGCTGAGGCTGATCGATTTG
3  I02  AX00000903  GAAGAAGGGCATGATGCATGTTTTGTTTTGTTAAATAGCCAGCCATTTCGAAAG
3  I04  AX00000904  TCGTTTGGGTGCCACGATCTGGAAGGTTAGAAATTTTGCAGAGTACACTTCATC
3  I06  AX00000905  TAAAGCCTGGGCAAAAAGTGAAGCTAGAGGATTTAGTATACGGACTTATGCTTA
3  I08  AX00000906  TTATGCCGATAGTAAAAAGGTTGTTTCCAGAAATACCGAAGGATCATCCGTCAAT
3  I10  AX00000907  TCCGACGTATGAATCGTTCGTTGAAGGAGGAAAAGAAGGGATTCAAATTGCAAT
3  I12  AX00000908  TTTGGGGTACGTGGTGTAAACCTTGTGAGAAAGAAATGCCTTATATGAATGAAC
3  I14  AX00000909  GATATGCGCTATGAGGGGAGTGCTCGGAGATCTCTCACGCAAACAAAAACGATA
3  I16  AX00000910  ATATCACCGCTTATTCCATCTTTAAAAAGTAATTGGTTACATATTCACGTGACGA
3  I18  AX00000911  TTACGCCGTTCTGTACCAACAACATTCTTTACACAAGATACAACGACAAAAGATG
3  I20  AX00000912  TTGCGAACGTATCACATGAACTTCGTACACCGATGGTCATGCTTCAAGGGTATA
3  I22  AX00000913  AGAAGAAGCCCCGCCACTAGAACGCTTTATTTTGCCAGGTGGTAGCGAGGCGG
3  I24  AX00000914  CATCTAGAACTTCATCAAGGAAGATGGACGATGGCGAAAAAGAATGCGATGAAC
3  K02  AX00000915  GAAATCTATGTGCTATCAGTTTCCGGGGCTTATGCGAGAAGGAACCGTGCTTGT
3  K04  AX00000916  AGTCTTGGTTTGATGATGGTGGTATTAACGATAAGATGTTTCGAGGAATGTCCG
3  K06  AX00000917  TCATTCTGCTGCCGATTAGTATTTTGTGGTACACGGATAAATATATTCAGGTGAA
3  K08  AX00000918  GATATCAAATGATTGCCCCAAAGCGGAATCATGCGGGGCATCGATTATATACAG
3  K10  AX00000919  ACGAAAGAACATCAAGAAGCGGATACAGATGATGAGTTCCGTGACGAGTTTATT
3  K12  AX00000920  AATTTATGCATGATGCAGGTGCGAAAGTTATTGCAATCTCAGATGCTTACGGCG
3  K14  AX00000921  TAAGCGCGGCACATTATTACAATCAGTAAATAAATTTTTCGGTTTAGATACGAAA
3  K16  AX00000922  CTATAAATGAAGTTGCTTATCATGTTCGATATGGTGTGCCGACAGATAATGACTT
3  K18  AX00000923  TCGTAAGCCTGTTCGAAATCAAGCGCTTGCGTATTATCGTGAAGTAGTAAAGCG
3  K20  AX00000924  GTATTAAACGACGAAATTCATTGCGCTACAAACGTAACGAAAACACATACAAGCA
3  K22  AX00000925  CATCGCCTTGTTCGTGAAGAGATGGTACGCCGTCAACAAGAGTTAGCGGAAAAA
3  K24  AX00000926  GGTATTATCTGTTGATGCTGACACACAACGTATTTCTTTATCAATTAAAGCAGCT
3  M02  AX00000927  TTTCACTAAGTTCGCCGATTTTTATCAATGCGATGACTGGTGGTGGAGGAGAGA
3  M04  AX00000928  CGTTTGCAACGACATTTGCGTATATAGGATTTCGTTCATGGATTGCCGGAGTAA
3  M06  AX00000929  AAAGTGGACAATCCGGAAATGCGCAGTGACATTTATGATTTCTATGCATTAGGA
3  M08  AX00000930  CTTGTACAAGTGTTCATAGCCGAAATTGGCGCGCTGGAAATATGCTTGGAAAAG
3  M10  AX00000931  AATTGATTCATCAAGTGGCTCTTATGGCAGGACGTGAAGTGCCGAAAGAACAAG
3  M12  AX00000932  GTATTAATAGACGTTGAAACAAACCCGACAGTAAAGCTAATTGATGTTAGGATGG
3  M14  AX00000933  TATGGCAGTTTAGTCAGTATGAATTTATTGATCGAGCGAGCTTAGCTGGCATTG
3  M16  AX00000934  AAAAAGGACGCAACAAAAGCAGTAGACGCTGTTTTTGATTCTATCTTAGAAGCTT
3  M18  AX00000935  TAAAAGATATACCGTTTTATTCGATGTGTGAGCATCATTTAGTTCCATTCTATGG
3  M20  AX00000936  ACTTATTGTCTATGAATCGTGATATTGTTTTAATTCGTGCGCTTGCTGAAGGAAT
3  M22  AX00000937  TAAATACGATGTGATGAATTCTGTAATTAGTTTTCAAAGACATAAAGCGTGGCGC
3  M24  AX00000938  AACTTATTGAAGCTGGTGGGAAGCGAATTCGTCCTGTATTTGTGTTGCTTGCGG
3  O02  AX00000939  AGCTCGTAACATGATGGGTAAAACAAGACCACATGAAGCAGCTCCTGGAACAAT
3  O04  AX00000940  AATTGTTGTGCGCGGAGTGATGAAACCGATACCTACACTATATAAACCTCTTCAA
3  O06  AX00000941  CGGAAGCAGTTGTATATCATACGCCATTTTTACAGTCTCTTCCTGAAAAAGAGTG
3  O08  AX00000942  TTGAAGGAGCAGAAGTTCGTGAAGTATCACTTAAAGATGGCATTCACGATTTAG
3  O10  AX00000943  CGAAAGAAATGATGCCTGACGAACCTGTCATTACGTTTGGATTAGCAGAGTTAT
3  O12  AX00000944  GCAAAATATTGTCCGCGTGGCTTAGTAATGTCCGCGAATTGTGTAAAAGACACA
3  O14  AX00000945  TTGCTTATGTTACAAGTGATTTTTCATGGAAAGAAGATATGCAAGAATTACAGGG
3  O16  AX00000946  GATGTACAGTGAACTGGAATTCGGACAAATCACATCCGAATCAATTCTTTTGTCC
3  O18  AX00000947  TACCTGAGCATGTAAACCCGGCACATCACTTCTCTGCATTCGTTTATTGTTTTGG
3  O20  AX00000948  TTGTTTAACATGTCATGGTGACAATTTACAGGGCGGGGCAGCAGCACCGGCAC
3  O22  AX00000949  AGAAACTTCTCCTATATTTTGGCCGTTTGTACCAGATAGCCCTATGGCGAGTCTC
3  O24  AX00000950  TGGGTTTTTGATCCTGAGAAGGATCCGATTATATTAATGCTACCAGAAGAATTCT
3  B02  EMPTY    -
3  B04  AX00000951  CATTTCTCGGAGCAGTTTGTAATAAAGGGGAATGAAAAGAAGCAGGAAGTAACG
3  B06  AX00000952  ACGTAGTGCCTATAGCAAGTATTCACAAGTTTATTCAACATCGGGTATGACAGG
3  B08  AX00000953  CGTTTAGCGGGAGGGCGGGAAAACAATTAATGGGGTTTTTAGAACGTATTCACG
3  B10  AX00000954  GATGGAGCGCGGAGCAACCTTTTTAAAAGCTGTTGGATCATATACAAAAGTGGA
3  B12  AX00000955  GCATATATTGGTCAGTTTAAAGAAGGTTATTTCAGTCCACTTGCAATGATGGCTC
3  B14  AX00000956  AATTATCGCTCCAAACTTTGCAATTGGTGCAGTTCTGATGATGAAATTCTCACAA
3  B16  AX00000957  GTAATTTTCTTCCGCGATCCATTAACAGCACAACCGCATGAACCGGATGTGAAT
3  B18  AX00000958  GGAGGCATTAGAAGCGTATGAAAGTCAGTTTTCAACAGGGAGTGATGGTGTGAA
3  B20  AX00000959  ACCCTTCGCTAAATAATTTAATTCGTTTTGGTATTGAGCAATCTGATGTTGTGAC
3  B22  AX00000960  CATGAGGCTTACTTTGTCGGTGGAAGCGTAAGAGACCTTATTATCGATAGGCCG
3  B24  AX00000961  TAAAATTCTTTGGGAAAGTTACGCTGTAAGCATCGGGAAAGAAATTAACGCTCG
3  D02  AX00000962  ATCATGATCTTATCTCATATGGGGTAAATCGTGTTCCGAAATTTGTGAAGCAATA
3  D04  AX00000963  TTTATCCGAGTGTAGAAGAAATGTATCCAGCAGAACAAACGACAACGGTAGAAG
3  D06  AX00000964  ATAATAATGGTGCTCGCTTAGAGACATATGTTATTAAAGGCGAACGAGGTAGCG
3  D08  AX00000965  TCATATACAGTCGTGCAAGGTACCGATGAAAATGGAGAACAACTTATCGTTTGG
3  D10  AX00000966  GCAGCTTATTAAAGCGATGACGAACTTAGCGAGTCATAGTACGTCAAACCCTAC
3  D12  AX00000967  TATCACTAGAAGGTGGACAAAAATCAGAAGCGATGATGTGTGAAAGTTATTCTTT
3  D14  AX00000968  GTTACACTAAACTGGTCTGGACCAACAGAAGTTGATGCGTATGCAGCAAGCTAT
3  D16  AX00000969  AGATTACCCCGCTCGAAGTGCTGCAGTGGTAAAAGAGGCGTATTTTAAACAACC
3  D18  AX00000970  GAAATAGTGAAATTAGGTGGGCTTTTTTAGCGAGTATGGTCTCGAGAAATGCGG
3  D20  AX00000971  ATACGATTTTTATAAGGATATGAAACCGTTTGTAGATATGGTAGATGAGGAATTA
3  D22  AX00000972  ACTATATGCCACCACCATCTCCCTATGGCAATCAACAAGCGATGTTTTATCCACC
3  D24  AX00000973  AACAATGCGTAACACATTCTTTTTCAACAACGGTGGTGCCACACATTTTCCCGAC
3  F02  AX00000974  GAATATTACGAATTTATTCTCTCTCAAGCAGACCATGTTGATAGTATCACAAAAC
3  F04  AX00000975  TTGATATGATCATTAAAGATTATGAAGCTTTTCACAAGGAATTTGAGCAATTAAAG
3  F06  AX00000976  TTGAAGCAGATGAAAAGGCGATTTGTCGCACGAATTTATGGTTACGTACTGCGG
3  F08  AX00000977  TGGATCATATTTGGACGTACGATGCTCGTAAGCGTGAAGGGCAAATTCCGTTAT
3  F10  AX00000978  ATGCTTTCATCAGAAGTATTTGCCATGTCGACTTCAGATGAGATGGGGAACTAT
3  F12  AX00000979  TTTAGCCGAATTTTTACATGATGAGAGTAGAGGGGATCATACATTTTCTGTGAAG
3  F14  AX00000980  CAACGTCCGAGCAGAAAGGTTACAACGGATATCCTTATGCGGTATGTGCATCTG
3  F16  AX00000981  TTAGCAAACGGTCAGGCTGCTTTAGGTTTAATGAGCCTAGTAGAGCAAGCTGGA
3  F18  AX00000982  GTACTTGGCGGTGCGATGTTAGCGATGTTCGGTATGGTAATGGCATATGGTATT
3  F20  AX00000983  CTACACGTTACAAATCTTTATTAGCCGCTGGTGGCTGTCACGTTATCAATACGG
3  F22  AX00000984  TGAATCATCTATATAAAGCGCAGTTGTTACCGACAAGTCCAATTCCGACAAGCG
3  F24  AX00000985  ACATATGAATTTTCTTCATTCGTCTTATGCGGTGAAACACCAGACGGCAGACGA
3  H02  AX00000986  TAGAAACTGCTAAAGAACATGGTATGTCAAAACTTGAAGTTGGTACAGGTAATTC
3  H04  AX00000987  ATGTTTACAATTAGATGCGCAGCGTGAAGCAGCTATTGAAGCTGCCGTATCACT
3  H06  AX00000988  CCAAAATCTTTCGAAAGATAAGGAAACAATTGTATATTGCGGTTCTGGTGTTACA
3  H08  AX00000989  GGATTGGGATGATGAACTTGGGGTATGGCAGTGTGATGAGAGTAGCTCAAGTT
3  H10  AX00000990  TAATCAATCCATTGTCAGCATTTTTACTTCAGCCCAAATCAGTTCAGTGTCTTATT
3  H12  AX00000991  AGGAAATAAGGCGGTAAGCTATGTACTTGGAGGGCGATTACTTGGTTTAGCTAT
3  H14  AX00000992  CCGTGGCAAATCGTGCATGCGAAAGCTTTCATGGGAGATACGAGCGATAATTAT
3  H16  AX00000993  TTCGTTTATACTTGCGATGCTTTCGTATATATTTGTAGAAAAATTTGCATTCAGAG
3  H18  AX00000994  ATTCCTATCTCTGTAATTGTTAGTTTTTTTGTTGGGATAGGTTTAGCAGTATTTCG
3  H20  AX00000995  TTAACTATACATTGCCACTAAGTATGGTCGGTGTTTTTGCAGTGGCGTACCGGA
3  H22  AX00000996  TGGAAGTGGCAGATTTACATTATGGGAAGCTGCTTTTAAATATTATTTAACTAAT
3  H24  AX00000997  ACAGCCGGAAGATACGGCGTTATGGCTGAAATTATTACATGAAGGGCATGAAGC
3  J02  AX00000998  TAGCAATTCAGCAAGCTATAAATTATTGTGTAGCGAATCGAATTTCGACGGTTAG
3  J04  AX00000999  GAACGCTCTCCACTAGCGAATCCGAATATCGGTTTCCTAGTCGCTACTAATTTG
3  J06  AX00001000  TTTGGAACAAATAGAAAAGAGTTTTTAAAGAAAAGAATTATGCAAAGTGAACAGT
3  J08  AX00001001  AGCCGTGCAGAAAGCAATAGATGCCAATGCCCTTATTGTTTTCGTAAGAGATAT
3  J10  AX00001002  TTATTTGGGGAGCTACGTTTGTCGTCGTTCAAAATGCTATGTCTTTCGTTGGCC
3  J12  AX00001003  AAAAGAAGACAATACAGAATACTTATGGCAAGGTGATTCTACTTATTGGGGACG
3  J14  AX00001004  AAAAGCGAAGCAAATGAAATTAAAACTTGTATGTGAGCCAATCTCTAGAAAACAA
3  J16  AX00001005  CAATTTCAATGGATCCAGATACATTAGAACACGCTACTACTGCTGTAGAAGCAGC
3  J18  AX00001006  GGTATATACGGTAGTACACTTAGCTCATTGCTTACGAAGGTAACGAAACAAGAA
3  J20  AX00001007  GAAAAGAAATTACTGATAGAAATCCACTATATGAAGCGGTATTTCAGAATGCAGC
3  J22  AX00001008  GTCCTGTTACTAAGTTTGGAAGATGGCTAAAAAAACAGCACATATTACACCATTA
3  J24  AX00001009  CAAATGTTTGGAACCCTGTAGCTGGAAAAGCTATATTTGTTGGGGAAGCGATAT
3  L02  AX00001010  CACATCGTTATAAATTTATGTCACGTTACCGCGGGTATCATGGGAATACAATGGC
3  L04  AX00001011  GAAGTGACGGCGTACAAAAGAATAAATGAACCAGTTTGGGATGCTTATATTCCG
3  L06  AX00001012  CTATTATTTTAATCGGATGGAAAGGTGTTCCTGCGATTATGCGCTGGTTATCACC
3  L08  AX00001013  AAGCAAGTGAGGTAAATCGTTTAGATCCAAAGCAGGTAGCAATCCTTTGTACAG
3  L10  AX00001014  TTCGTTGCAAAAAAATATGAGGCAAATGGATGATAGCTTATTTTCTGGAGATATC
3  L12  AX00001015  GCAGGAGTAAACGTGGCTATTCCAGCGTTTTCAATTTTCTTCTCTATTTCATTAT
3  L14  AX00001016  TATCTTTTTATCTTATTTAGCTTTTCAGGCCATACCAGTCTCTGGTGCTTTGCAAG
3  L16  AX00001017  TGTATTAGGCTCGAAAGTAAACGGAACGAAACCATCGTACTCATTGCAATATCG
3  L18  AX00001018  GTTTAGGATTCAATCAATCTGACGGTGCTGGAATTGGAATGATGATCACATATG
3  L20  AX00001019  CCGAGAGAAGTGAGCGAATTGCTTCATTTACCGGATAAAGTATATCCTGTATTCG
3  L22  AX00001020  AGTACAGGTTTTGGCTTTTCTATTATGGCAACACCTTTCTTACTCATGTTATTTCT
3  L24  AX00001021  TCTATGCCGAAAAAATTTTCCACACGAACATTGGAATTTTATATACGGTTCAAGG
3  N02  AX00001022  GAAAACAAAAAGAAAGAGCTAATTCAACTTGTTGCTAGACATGGATTGGATCATG
3  N04  AX00001023  TGGCTTTCTAACGGACGTCAAGAAAGCGTTGCTGAACATACGTGGCGCATGTCT
3  N06  AX00001024  AAGATGTTGAAACGGAAGTGTATGAGTTAAGAAAAGGAGCGGCGTTATTAGATA
3  N08  AX00001025  ATATGTAGATAATAACGGTATTAGTCAAGTGAATGTATATCGAGAGGATACGGG
3  N10  AX00001026  TGTTATTTGTTCTGCAATGGGACAACAAGGTATGGTATTAGATGCAATTAAGGGT
3  N12  AX00001027  AGAACTGAGCGGTATTAAAGAAATCATGAACCAAATGATGGGGCATGCTGCAAC
3  N14  AX00001028  TTGCAAGGTGATTGGAATCTTCAGCTCGTTCAAAGTTACAAAGAAAATGAGAAAG
3  N16  AX00001029  CGCATATAAAAGAACTTCTTTTGTTAGATGGAACGTATGATTTCGCAGAAGTACA
3  N18  AX00001030  AAGTATGGAGTGCCGCTTGCGCTGCCGGTGAAGAACCATATACACTCTCTTTAA
3  N20  AX00001031  TTAAAAAAACACGGAGCCGAGTATGTCGCTTTTGATCATCCTTCCGACTCCATTT
3  N22  AX00001032  ATGTCAGGACAGGACTTGCATTTTCGGATAATTTGCATGCAGATCCAAAAAAAG
3  N24  AX00001033  GCAATTGCAGTACATTGATGGTTTAAAAAAGTTATCAAGTTCATTTGAAGAAATG
3  P02  AX00001034  GTTGCAGCAGAAGTAAGTCCATTCATTATTAAGGCGGCACAGCATATTCGAGAT
3  P04  AX00001035  GCGAATACACCCGGCTATAAAGCACAAGATGTAACATTTGCTGAGCAAATGAAT
3  P06  AX00001036  AATACAACGGCGGCTCCGGGGGCAGATTTATATGAGCGTCGTAGTGTAGTGCT
3  P08  AX00001037  TAACTAAAGGGGTAGGAGAAACGCATGACGTTTTAATTCAGCAGAAGAAGGCGG
3  P10  AX00001038  AAGAGATGATTCTAGAAGAATTAGATGGCTTAGGACCGCTTAAGATGACGGATG
3  P12  AX00001039  GTACATCCAGAAACATTTGAACGTATTCAAGAAGAGAAGGGAAATACGAAAGAA
3  P14  AX00001040  TAGCACGTGGTATTTTAGATGGACATATTGTATTAAAGCGTGAACTTGCAACGCT
3  P16  AX00001041  ATGGATAAAGATGATTTCCTGAAACTTTTCTTAGCAAGCTTTCAACATCAAGATC
3  P18  AX00001042  TACGAGAAAAGGGTCTTTCGGTGTATCGAAAGATAACTATGTTACAACTACAGG
3  P20  AX00001043  TGCTGAGCAAGTGTTAAAAATGGAACGAGAAGAGCATATATATTTACCGGATCA
3  P22  AX00001044  ATGCGAGCATATGAAAAATCAGCGATTACATGGCTGAAGTCTGAGCTAGAGTTA
3  P24  AX00001045  GTAGAATCTGATTTTAATCCGAAAACGGTGTCACATGCAGGTGCGAAGGGTCTT
3  B01  EMPTY    -
3  B03  AX00001046  ATATGAAAGTCGGCATCGGGGAAGCGATCGTAATGGACGAGAAGTTCGGTATT
3  B05  AX00001047  GTAAGCAAGTGTTCACTGTTATTAGTAATAACGGTGTTCAATCTGTGCAATTAAC
3  B07  AX00001048  ACACTGTTAATGTACCTCGGGATGATGATGGTACCGCCGATGATTTTAAGTTTAC
3  B09  AX00001049  CTGACGTTTTTACCGAAAATGGCGAGTATTGTACTCGTTATTATCATTTTAGGTC
3  B11  AX00001050  CTGACGACTAGTTTTTTAGATAGTCTACTCGCAACGTTATTATTTGCGATCACAT
3  B13  AX00001051  TTATATATACGAACGCTTGCCCGTGAACAAGAAATACCAATGGTGGAAAACCGT
3  B15  AX00001052  GTTCGGTCGATTACGCTGTAGTACCAGCCGCAACGCATGTGAACTTAGTACAAG
3  B17  AX00001053  TGCGTCATCACTCTTTACTGCATCTTATCGGAGCTGTCGTTTATGAAAAATATGG
3  B19  AX00001054  AAGTATTAATTGCGAACTTCTCAAATGATAGCACTTCGTGGGCTGTTACAACGTA
3  B21  AX00001055  ACTATCATTGGCGGGCTATTTGGTGAGTGGATACCAGATCCGCATACGTATGGG
3  B23  AX00001056  ACTCGTGCCACGTATTTTACCGCTACTCGTATTTAGTAAACTACAAATTCCAGAC
3  D01  AX00001057  TACACATATTGGACTTATCGGCTTTAGTGTTGGTGCTACCATCTCATGGCTATGT
3  D03  AX00001058  TGTTAGTTTTCAAGGCATGCCTGTTATGATTCAACACGTCGACGAAAGCAATGAA
3  D05  AX00001059  AAAATGGAAAAGCTACACCTTCGATGAAAACATTACAATATATTGCAGAAAAACT
3  D07  AX00001060  GTGGGTAAACTTTTTTGCTTGTGGGCTAACCGTTGCACTTCCGTACATTATTGTC
3  D09  AX00001061  TATGACACATATATTGAAACAGGTATGCAATCATTGAAAGATGAAAAATATAGTG
3  D11  AX00001062  TTATTCGAATTACGTTCGGGAAGGTATTTCTTAACAGAGGCTGGTGAGGCGTTG
3  D13  AX00001063  ACCGCTCAGTGCACTCGATGCAATTTTGCGAGAAGAAATGCGATTAGAGCTTAT
3  D15  AX00001064  GCAAAGGGTGAACCGGTTGATATTGTTTATCCAAAAAGCGGAACAGTTATTAGC
3  D17  AX00001065  AAGTCCTCTGAAAAATGGCTTGATATGTGCGGTATGTTACCGAATATGGTACCA
3  D19  AX00001066  GTTTGCTGCTAGTCCAATGACACCTAGTTTTGAAGTGAAGTTATTATTAAAGCCA
3  D21  AX00001067  GATTGGAGTTTTGCATACGAAGGCGGAGAATCCAATGATGTAGCACAAAGACGC
3  D23  AX00001068  AACAAATATTCAGTTAGACGGTTCCTCCTACAAAGAGTTACTTCAGGAGTTCCAG
3  F01  AX00001069  TACCTCTCCTTCATTATATAAAGCGACAGCTTCTGAACTATCGGAGTGGAAAAAC
3  F03  AX00001070  CTGGTTTAGACGCTCCTTGGGTAAAACGCGTTTCTGAACATGTAGGGACATCTC
3  F05  AX00001071  GGAAGATAGAGAAGAATTATTGAAGCTTATTAATCAATTAGAACCGTTAGATCAA
3  F07  AX00001072  AATGCAACAAAGCTTATCGTTACACCTCGTGTACACTTACGAGTTCATACACCTG
3  F09  AX00001073  GGACGGAACTGAAAAATATGAAATCATTATTATCTTCTTATACGTGGGCTTTTCC
3  F11  AX00001074  GCGAAAACATACGGGTATAAGCGAGTCGAAATGTTAGCGGCATTATGTAACGGT
3  F13  AX00001075  AAAACTTTGTTCCAGCAAGTCAATCTATTGATGAACATCACGCTATCATTCAAGC
3  F15  AX00001076  TGATTTCATTTCAATTACCCTTTCATTAGTAGGTACTTTCCTCTTACTAACAAACG
3  F17  AX00001077  TGATAGGTCTTCTATCTCAAGCAGGTTCCTCTATTACAATTCAAGGAGCCGGTG
3  F19  AX00001078  TCCAATGTGTGAATGTGTCATTATACCAATTGTAAGAAGGCTCATTCAAAAGGGG
3  F21  AX00001079  GAAGTGTAACAATTGATGGAAGTTTAGCAGGAAAAAGGGGTATGAATCAAAGTG
3  F23  AX00001080  TAAAAATCGACCGCCGCGTATTAGCGCGTAACTCAGAAGTAGGTGGAACATTAA
3  H01  AX00001081  GGAATGAACATTTTCCGCTTGTCGTGTGGCAAACAGGTAGTGGTACACAATCAA
3  H03  AX00001082  GAAAATGGTTCAGTTTTTCCATATGGGGCTGAATGATAAAGAGATTGTAAAAGAG
3  H05  AX00001083  GTGAACAAAAGGTTTTGTCCACATTATAATCAATTAAATAGAATGAACGCCTTCC
3  H07  AX00001084  GAAAATCGATGTGTTACAGCTTCATTTGCAAAAACAGCAATCAATTTACGAATCG
3  H09  AX00001085  TCGCTCGATTTTAGTCGGTATGACATATGCAGCGGGTTGGACTCCATGTGTTGG
3  H11  AX00001086  ATTCTGGCTCTTTGTATAGTGGGCTTGTTATGGATGAAAAATGAAAGGCTTGGA
3  H13  AX00001087  AGCAACAGCAATTATGACCATCCCGCCGAATACAGCTTCATCAGAAAATGTACTA
3  H15  AX00001088  TAACAGACGCAGACGGACTTGCGGTAGGAAGGCCATCTGGATTTGTTGGTAAA
3  H17  AX00001089  AGTTACAGCATTATTCCGTCATCCAATGGGAATTCCAATTCCGCATACAGCTTTG
3  H19  AX00001090  CGTTTTAGGAAGCGTTGGAATTGCTTTTTACTGTTTATTATCAACTGGATTGCTA
3  H21  AX00001091  GACAGATTCCTCTAAAGAGAGCGAACGATTTTATATCATTCTCCTATCAATCATC
3  H23  AX00001092  AACCTTCCAATGATAAATGATGATTCATTTACGAACGAAGTTATGACACAAATTAA
3  J01  AX00001093  AAAAATTACTCATCGCTCAAAAACTGAGAGAACTTCCCGAAAATTACCGTGACGT
3  J03  AX00001094  GATCCAGAGCGTATTCGTGATGCGATAAAAGGAGTATATAACGGTCAAACTGTT
3  J05  AX00001095  TTTAAGTTAGAAGAGAGAAATCGGTTGTCACAAGAAATTCATGATAAAATTGGCC
3  J07  AX00001096  TGTCGTTCCGCAAGATATTGCAATCTATGAAGAGTTAACTGCCTATGAAAATGTG
3  J09  AX00001097  TCTACCTCTTATAAAAGAAGCGGCGTATCCATACATACGTCAAGCTATTAATAAT
3  J11  AX00001098  CGTTATGACTTCCATCCCGTTTAATGCTGTAGCTGAACCATACATTCGCTTGCGT
3  J13  AX00001099  TTATTATTCGTTCTCATGTTAACATCCAAAGGTATGGCGGGAGTTCCAGGTGCA
3  J15  AX00001100  TCGGAAAATTAGCTGTTTATACGGCAGCAGTTGGAATCGATCCTAGCCGCGTAT
3  J17  AX00001101  TCCGCGTATGTCTTGACTGGGTCATGCAAGGTTCATTTCATATGACAGAATCATT
3  J19  AX00001102  TACTATCAGAACTCGGTATTGCGGGAGAGAACGGAAGTAAAGATTTACTTAGTA
3  J21  AX00001103  CGAAAGGCTTTGGTTCCGCGGTACCACCCAAATTAGCAACAGAGGTTGCTCACT
3  J23  AX00001104  AACTATTCCGCGTATCTGCACCATTATTCGTAACGAAAAAATCAGGATTAAACGA
3  L01  AX00001105  TGGTCGCGTAACCGGACTCGGTTCTCAGTGCGTAGAGATTGCTATGATGGTTAC
3  L03  AX00001106  AATGAAGGAACTGTTCATCTCTCCTTCTCCATCCATTCTAATGATTTAAGAGAAA
3  L05  AX00001107  CGATTACAATTGCTCAAATGGTTTGGATTCACGGTGTTGTTAATGGAATTGGAGT
3  L07  AX00001108  CTATTTTTGATCGCTCATGGTACGGCCGTGTGTTAGTGGAGCGTGTTGAAGGTT
3  L09  AX00001109  CATTGTCGCTACTACTACTGCTGATTACGTTTTCCCTAGTGTTGCTTGCCAAATA
3  L11  AX00001110  CCTTCAGTATATGATGCCTCGTTTAATTGGTCTTCGTGAGTCGTTAGGAAGACAG
3  L13  AX00001111  TATGTATTCGGATAAGAAGCCGTCACCATTTTTATTACCGCTCGGTATGTTTTCA
3  L15  AX00001112  TAAAACTAGAAATGTTTAATCCATCGCGCAGTGTGAAAGACCGTGCTGCCTATA
3  L17  AX00001113  GGCTAATCGAGTACCATCTAGTCAGTTTTTAAGTTTTGAAAAAGGCGAACTTATA
3  L19  AX00001114  GAAATGGAGCATACGAAGCTACGTTTGGTGAAATCATTTCCAATCCGTATTTAGC
3  L21  AX00001115  ACCGAGTAGAAACAAATGAAAAAGTGGTTGCTTTAACTTTTGATGATGGCCCTAC
3  L23  AX00001116  AAAACAAGAAACAAAACATTATAAATGGGGTACACGATCTGGAGGAAGAAAACA
3  N01  AX00001117  AACATAAGCCTGTATACTTACCAATTTCATTAATTAGTGATGGGAAAGTAGTGAA
3  N03  AX00001118  GGTCTGCAAGGAACGTTCCAAAGTTTAAATAAAAAGAGCATTTGTTCTTTATGTC
3  N05  AX00001119  ATCAATGTGATGTAAACGACTGGCATAATATTGTAGCGGTTGCAGCAAGGTGGC
3  N07  AX00001120  GCCACAAATCGATCCAACTGATGATGGCGGACAATTCTTTGACCGTGGTCCATC
3  N09  AX00001121  ATTAGAAGGCATTACGAGAAATAGTGTTATCGAGCTATGTGAGCGACTGAGTAT
3  N11  AX00001122  AGAAGCTTTTTACATCGCCGAAAGCGGGCGGCCAGGACCAGTATTAATTGATAT
3  N13  AX00001123  ATCTCCGCGAAGGACAAATGTTACTTTTCTCACATGGATTTAATATTCACTTCGG
3  N15  AX00001124  TCGGTATGCGCTATTCGCTTCCGAGTCGAGAAATTATTGCAGATTCAGTAGAAA
3  N17  AX00001125  GTGTTAGTCCTGCTACACAGGTCATTGGGGTAGAGCCAATGGGAGCTGCATCT
3  N19  AX00001126  AAAAAGCGACAAGAAAATAGAAGACCCGGAAATCACACTCACCTTCTCTGGTGA
3  N21  AX00001127  AGCTACTTTAATTTTTGCAATTGGCGCGATGGGGATACTTGGTGCACTCGACAG
3  N23  AX00001128  TGTTATGATGTAGTGAGAGGAAAGAAAGGATTGTTTGGTCCAATGGGCACGGCG
3  P01  AX00001129  GATTATTACCTTCCGTACAAACTCTACTAAAACAACATACACCAACTCATGTAAC
3  P03  AX00001130  TTCCAGTCCATCATAATATGACGAGAGGTTTAGATCATGGCTCATGGACACTCTT
3  P05  AX00001131  ACGGCTGGGTTCCGGTTCCTTTTTCAAAGGTCATGTATTTAGAGGCGAAAGATA
3  P07  AX00001132  TTACACGTGCAGGTGATGTGAAAGCAGTCCCATTTGCGCTTGTAAACCGAGTTA
3  P09  AX00001133  CATTCAAAAGCAACGTGGGATTATAGCGAAGAATTTATACTTGCTTGTAAGGAAG
3  P11  AX00001134  TGATATGTTATTACAACCATGGCTTGAGACGAGAATTTGGCCACTTGAAAGTCAA
3  P13  AX00001135  TCCAGGATCCTACTTTCAATCCTGACCACCCTCCAGCTGGCTACAATTTTGCGT
3  P15  AX00001136  CAAGGGTATTACGATGTACAAACGCTTAAAGCTGAAAAAGGAAATGTGGAAATC
3  P17  AX00001137  GGAGGCCGTATTATCATCCGTGATGGCATCATGACCGAAGATAAAAGGTTAATG
3  P19  AX00001138  AGTGTGGTGTTTGTGAGTTTCGATATGTTTGTGGGGGATCTCGTTCTAGAGCAT
3  P21  AX00001139  TTTTCTAATACTGACGTACTGCGCTATTATGGCCAAAAACCATTACAGGATATTG
3  P23  AX00001140  ATATATGAGAGCGTTTGGAAAGAAAGGGCCTATGAAAGCAATAATACAGTAATG
4  A01  EMPTY    -
4  A03  AX00001141  AGTAATGGCACCAGCTTCCGGGACGGTTGTATCAATTAATAATAATGAGCAAGA
4  A05  AX00001142  GACTATCTAGCTCTTCTGTCGGTACAATGTCAGGTGATATTATTATGCAAGGTTT
4  A07  AX00001143  AAACGAAGCGAAATATTTACGTGCATGTTCTCACGAATGTCGTGTAAGCCCACG
4  A09  AX00001144  AGTGGGCCAAATGTTAGGATTTACTATGATTGACCTGTTAAGAAACACCGATTCA
4  A11  AX00001145  GTTTCTTGTTCGTAGTAAACGGAAAAAACAATTGGAGGAAAGGGGACTTGTAAT
4  A13  AX00001146  AAATTGTAAATGCTGCCGATAGTCAAACGAGAGAAGCAGCTCTTCGCATTCAGC
4  A15  AX00001147  GATTCAGCACAAGGATACAGCTAGAGGAAATGCGAAGCAATGGTTAGATGTATT
4  A17  AX00001148  AATCAAAGTCATTTCTTCCAATTTCTTTTGTTAGGACTCACATTTACGACTTTGAC
4  A19  AX00001149  GGAACAGTGCGAGACGAAGCGCTATTATTCCGATTAGGTTATTTCGATAAGGAT
4  A21  AX00001150  AAAAGCATCTGGTGGTGTTCGTACACGTGAAGATGCAGAAAAAATGGTAGCTGC
4  A23  AX00001151  TGTCTATCGTTGGATCATACATGGTCTTATTAAAACCGCAATATGTTGTAACCGC
4  C01  AX00001152  TAAACAATCAAGGCGGAGATAGCTCAATTGTAGACAATCCAGAAAAAATGCCAC
4  C03  AX00001153  TATTACAGGAGAAACGGACGGACCAATTTCACCATGTGGTGCTTGTAGACAAGT
4  C05  AX00001154  TTAACAGTTGATGAAAAACAAGAACAACAAATGTTGCGTCAAAACTATACACAAA
4  C07  AX00001155  TTGATTTCACACTGAAGTCATCTGGCATTAAGCATCATGCGTTCAATACAATTTT
4  C09  AX00001156  CAAAAATTAAGTAACGGTGTTATTGTTCCGGTCTGGACATTTAATGGCTCATCTC
4  C11  AX00001157  TTTATCGGTCTACGTTTTCATCTGTACACTGCTTTAGAAGGAATGTTCTCTGGAT
4  C13  AX00001158  ATGGAGCGTACTGTACATGGGCAATTGGTCATTTGACGCAGTTATGTAATCCAG
4  C15  AX00001159  CTTTCTTCTTACGGGATTACACCTAATAGACTTGCTGTTTTAGGGGTAAACATAC
4  C17  AX00001160  CTCATTCCGTTTTTCAGCTCTGCCCAAATTGTATTTTTAAGTTTAGCAATCGTAG
4  C19  AX00001161  AACAAATGGCTCCTATGGAGATGGCAGTTAATTACGTAACAACTGTACTTGGATT
4  C21  AX00001162  TACGTAAGTGAAGCGCCTGGTGTTGAAAGTGAAGTAGCCATTCTTGAAGTGGAT
4  C23  AX00001163  TGTATTGGGATATGATTAAGCGTTTTTCACCGTGGGCAACATGTGCTGTCATTG
4  E01  AX00001164  ACTGTGAAGCCAGCAACTTCTGACATCGGCTCTTGGGAGACTTACACGATAAAA
4  E03  AX00001165  ACACCACCCGTTTTATTTGCAGGCGTTCGAACTTTAATTGGAGGATTCATTTTAC
4  E05  AX00001166  GACGCAGCCAGCTGTAAGTCATGCGATTTCAAGTATTGAGTCAGAGTTAGGAGT
4  E07  AX00001167  TGTCGTACTTGAAACAAGCTGGCTTTGTTTACGTAAATCGTGGACCGGGTGGCG
4  E09  AX00001168  TGCGTTTGCCACGTGTTTCTCCGCATCCATATACACATTTAGCTTTCGAAGGGTG
4  E11  AX00001169  TGGTCTCATCAAGGAAATGCGATGTTACAACATACTGTGTGGATGTTATTATCTG
4  E13  AX00001170  GGCTTCTTTTTTCTGTAGACCAACAAGACGAAAATAGAAAAGCAGTAGCAGAAAA
4  E15  AX00001171  GAAGTATCAAAGTATATAGAACAAGGTGTAGATGTCATCTATCAATCGATAGCAA
4  E17  AX00001172  ATACGGTCAAAAAGATGTGTATATCGGTGTACCTGCTGTTTTAAATCGCGGCGG
4  E19  AX00001173  CGAACCAGGCCAAGAGCTCGAGTTATTTCCGTATATTACATCACCATCTGGAAA
4  E21  AX00001174  AATGGCTTTCGAATTTACCAGATAGTATTTATCGTGTGAAAGGTTTTGTGAAATT
4  E23  AX00001175  ATTCAAAATATCATTAGCTCAAAACCAGATTATTTATTTATCGTTTGGGCAGGGG
4  G01  AX00001176  GATTACTATAGTTTTTTTCCGAGTTCGGCAAAATTTAAGCAACAAGTTGGAGAGG
4  G03  AX00001177  CGATATTTTCTTTCGTCTTTTTATTAGGAGCAGGGATGGCAGCGTTGGGAGGTT
4  G05  AX00001178  GTATCATTTGGTCATTGTATGTTCTTTGGAATAGGAGCATATGGCGTAGCGCTTT
4  G07  AX00001179  AAGTGTACCGTTGACTATTCAAAGGAACTCTTCTTCGTTAGCAATGACAAAAAGT
4  G09  AX00001180  GGAATGGTCATGAAGGAATGAACAAATTTATCTTTGAAGGGTATTACGATAATAT
4  G11  AX00001181  TTAAAACGTTTTGATTTAACGACTGCTCAATTTGATGTGCTGTTGCAAATACGTA
4  G13  AX00001182  TGGAATGGACAGTTTAGAGCACCGCTTGCACATGCATCGGTTATTCCAAGAGCT
4  G15  AX00001183  TTCAAAACCCACAATTATGGGTACAATTCCCGCATACAATTACAGCGGCAATTGC
4  G17  AX00001184  GGTCTACTCGTGAAGAGTGGCAAAAGAATATTGCTTATATTCCGCAGCAACCTT
4  G19  AX00001185  GAACCACAGGCGTTATTTTTCCGTTCGCGATTCCAAACGGGTGATATGTTAGGG
4  G21  AX00001186  AGGAACTTGAGGAGATTTATTTTTTCAGTGCCAAAATCAGTGTATGAAAAGAAGG
4  G23  AX00001187  ACCCGCATTCAATGAATTAACGCCACCTGATGTAGCAAAGGATCTTCATCAGCA
4  I01  AX00001188  ACATATGGCAAAGACGGAGAAAGATTTCGTTCAGCTTATGAATGCAAAAGCGAA
4  I03  AX00001189  GAAGTGATTTATCATGCTGTAAAACATACACCTTCAGCTTTTAACTCTCAAAGCG
4  I05  AX00001190  ACATCTTCAATCGCTGGATTCGCTAGATCTTTAAATGGTTCACCGTACAGAACTG
4  I07  AX00001191  CCGTTTCGGATTGCAATTACATTCATCAATTATTGCCCAATCATTACGACATCGG
4  I09  AX00001192  TTTTGAAGGGAATGAACGCACACTAGACGTTCATATAAATCGGTTACGTGAGAA
4  I11  AX00001193  AATGAGACCGAAGCGAGAGGCGATGATTTGGACTATTATTGAACCGATACAAAA
4  I13  AX00001194  TTTAACTCCAAGTACAGTAGCAACTGATATGGCTGTAGATTTAGGACTAACTGAT
4  I15  AX00001195  CCAGTGCGAGATATGTTAATTGTAATGCTAGAATGGCATATTGGTATGAAAACAG
4  I17  AX00001196  ATGATTGTACAGTGGAGTGTTGACACGGTTGATTGGAAAGGTGTAAGTGCTGAT
4  I19  AX00001197  GCAAAACGGATTCATCATGATGTTCATTGGAAGTGTTATTAGTATACTGTTTAGA
4  I21  AX00001198  TTCACAATGTCATCGATTCACTTCCATTCGCACCAGGTGAAGAAGTAGACGATG
4  I23  AX00001199  AGAAAGACCAGGCAATCGTCGTATAGACTCCATTTTGAATATTATTTCCAATCCA
4  K01  AX00001200  CAAGGGGATGAAGAAGTCGTTTCGAAATATTTCTTACGTATTTCATTACGAGATG
4  K03  AX00001201  TGCAATTGTAAAAGGGCATGTAATTGACGAGCCAGAAACAATTGCAACTGCGAT
4  K05  AX00001202  AGGAAGTAGTGCATCAGCAATTGTAGCTGGGATAGAGCTTGCGAATCAACTAGG
4  K07  AX00001203  CACTTCCGTTATGGGAAGGGAAGCAAATTCCGAGTAATGATGAGAATTGGAAGA
4  K09  AX00001204  ATATCGATGTACCAGTTACTTTCACTGAACAAGATAGTAAAGACCAAGCAGGTAT
4  K11  AX00001205  ATTTGTTCGTACTGTACGTCCAAAAGGTTGGGAAGATAAACCACATGGTGATAG
4  K13  AX00001206  ATATGATTTGGGGAACGAATTATGTAGGAGAGACGAAAGTAGTAGATGTAAATA
4  K15  AX00001207  AAAGCAAGGCATGGGGATTATTTCAGGTGAGACAGACAGATTAATTCATTTAGT
4  K17  AX00001208  ACAAAATGCAAGTTGATGCAGCTGCAGCACAAATTGCTCAAAATGTATTAACAAA
4  K19  AX00001209  ATTTTGCAAGAAGGTAAAGATCATAATGACGCTGTTATGAAGAAAATAGAGCAAG
4  K21  AX00001210  TCTGTAGCAAGTTGTTTAATTACGATGGTTTCAATTGAATCCGTACATGTATATTC
4  K23  AX00001211  ATGGAGAAATAGTTGGATTCATCGATGGAGGAGTAGAAAGAACTGGTACATACA
4  M01  AX00001212  AGCAAAATAGCGTTGTTCAGCTAAAGGATGGTTATCCGGTCAAATATTATTTCCG
4  M03  AX00001213  TTATTCAAAAAGCGATTATACCAGTTATACATCTTGTTGTAGAGCATGGGATCGC
4  M05  AX00001214  CTTTATTGCAATATAGTTCTGGAACTACAGGAGAACCGAAACTGATTCGTAGAGC
4  M07  AX00001215  TATATAGAAATGGATGTAAAGCTATGCGTTCCAGAGGATGAGGTAGACCCAAAA
4  M09  AX00001216  AAGGCGTAGCGACATAGATTTTCGCCCATTTTATTTTGGACTATGGGATGGAGA
4  M11  AX00001217  ATATTGTTCAATTTGCATATGAAAACGGTTTTGAAGGCATTGAATTATGGGGGAC
4  M13  AX00001218  GCGAGCCAACCAAATATTTGGAGGGCAGCCCCTGTAGTATTAACTGCCTCTATA
4  M15  AX00001219  CACTATAACGAGCCTATCTCCATGTTCAAAGGACTATTTAAAACAATGATGCAAG
4  M17  AX00001220  TTTAATAAAGAAGGAGAAGTATTACTGCAAAAAAGAGGCGACTTTAACGCTTGGG
4  M19  AX00001221  ACAGGATTCTTTACAAAATTCGGAGATGGTGGTGCAGACCTATTACCATTAACG
4  M21  AX00001222  ATTCCTAAAGAATTACGTGATGTATTGGGAATACAAATCAAATCACCGCTTGAAA
4  M23  AX00001223  CCCGCAAGATGTTCCAGAATTACATGAAGCAATTCAAAATGCGGTAAAGCAAGA
4  O01  AX00001224  ATGGGGCAAGGGATTACATTTTTTGATACAGCAGATTCATACGGTTTCGGTAGA
4  O03  AX00001225  GAGGAACTGCTAGAAAACTATAAATGTTTACGAGAAGCCCGCACAAAAAGCGAA
4  O05  AX00001226  ATCCATTGTGACTGCTATTTCCGGTCAGACTTTTTTACTACATCAAGCTCTTGGT
4  O07  AX00001227  ATTTTAGAATCGTTCGGCTGGGATTCTTTTTTTGAGGAACAAGCTGTAGAGAACT
4  O09  AX00001228  CGATTAATACGGCTTCTGCTCATACTCGTGAAAAAGCAGAAGATGGTGGAAAAC
4  O11  AX00001229  GATGTTACTCTCCTCACAAATCGGTGCATTTTCAGCGCAAGAATTTAACAAATAT
4  O13  AX00001230  GTTATATGTGAAACTACATAATTATCACTGGTATGTGACAGGACCACACTTCTTT
4  O15  AX00001231  AGAGCACCTGGCGGTATGCCAATTGCAACTCGCGCACTTCAAGAAGGAAAAATG
4  O17  AX00001232  GAGTTGCAACCAGCGATTGTCAAACCAGAGGGAAGAATATTCTTCGCTGGAGAC
4  O19  AX00001233  CGAAAGAAACAGGTGAATTTATTGCATCAGCTGGATTGCATCGTATTAATTGGG
4  O21  AX00001234  ATGCAAATCATCACAAAATGTGGAATCGCTCCCCCATCACCGAAATTTCCAGAG
4  O23  AX00001235  AATCAGTTGATTATGAATGTTGAAGAAGAAATTATGGAAATGACAAACGGTTGTT
4  A02  EMPTY    -
4  A04  AX00001236  TTGAAAGCAATGCGTTTTCTCTAGCAGAATCATTATATGAGGGAAACGGAACGT
4  A06  AX00001237  CAAAAGTAGCATCCGTTATTCAAAAAGAAACGGGTACAAAAGTTTTACGCTTAAA
4  A08  AX00001238  CTATTACTTGAATCAGATTACTACGATTCGGTTACTATTTTTGTAAGAGAACCAAT
4  A10  AX00001239  GCTTACATAAAACGACAACTTTTATACATGATAACGGTGCAAAAGCTGCCATTCA
4  A12  AX00001240  TGTAGGGAGACAATATCCGTATTACAAAAGGAAATGGGAGCTTGAGGAAAAGCG
4  A14  AX00001241  TTCTAATCCGAAGTATGATGAGTTAGTAGCGAAATCAAAAGGAGAGCTATTAAAA
4  A16  AX00001242  AGCGATTAGAAGAAAACGATGTTCATATTTTACAAGGAAGAGAACGGGATGTAA
4  A18  AX00001243  AACGTGATATACCGATAATCGCGGATGAGCATTTCTATGAAATTAACATGGGTAT
4  A20  AX00001244  CAAAACGATGTTACTGTAAAAAATGCGAATTCTTCCCTCACGGACACGGTGGCT
4  A22  AX00001245  ATTTGAAGTGATACCGTGGGATTATGATGCGACTTGGGGGCGTGATGTACAAGG
4  A24  AX00001246  TGAAAGGTTATTATTTGTGAAAGAAAAAAGTGATGGGAAATGGGCACTGCCAGG
4  C02  AX00001247  GCTTGGTGGAAATTGGCGACATATTAAAGAGTATGCATCTGATTACACACATTAC
4  C04  AX00001248  TTTAATAATCGTGGATATTCCAACAGTTAGACATGATGAAGAAGGAAATTCGATT
4  C06  AX00001249  TTTGGAAGTAGTATGCACATGGTATGGTATCGTTCGATTGTAGCGATTATCGTAG
4  C08  AX00001250  AGAACAATACTTCTTATTCCGTTTCGGTATTATACATTGTGTAGCGGATTCTGGT
4  C10  AX00001251  ATTAATGGTAGGTTGTAGTAAAGGTGAGGATAAGAATAAAGAAGAGGATACAAC
4  C12  AX00001252  GAAAGCCATAGAAGGAAGTGATATAGTAATTAGTGCACTTGGAACGGATCAAAA
4  C14  AX00001253  TTGGTGAACCGACTGTGGAACATTTACTACGACCGCTCTTTGAAAAGATTAATAT
4  C16  AX00001254  TTAGCGCTTACTTCGAATCATAAATCTATTTTAGGTTCCATCATTCTTTCATTCGT
4  C18  AX00001255  TGATGCCTTATTAGTTCGTAGAATTATGTTTACATTAGGAGAAGAGTTTAACGAT
4  C20  AX00001256  GCTTGTGCTGGCTTCTTTACAAACTTATTCCCAAAACTTTCGCATAAAACGATTG
4  C22  AX00001257  CGCGGTGAAGCACATACTGTCATACAAGCAATTGAAAGACAAATTTCTCATTATG
4  C24  AX00001258  ATGTACGCAGTTTTGTCGGCAAAGAGCTACCGGGTTTCGGTAAGTACGATACAG
4  E02  AX00001259  ATGGCCCACAATACAAGAGCTCAGGCACTATATAAAAAAGCTGGATTTGAGAAA
4  E04  AX00001260  AGTAGGCGTTTACCAGATGGGTATAAACCGCCAGATTTAGTTATTCCGAAAGTG
4  E06  AX00001261  TATTACGTAGTGAGGGAGCGACAGTAGTAGAAGATATTGATATTCCGTCTTTTCA
4  E08  AX00001262  TTTTACATGCTTTGGCTTGGAATTGGAGCTGTTGTCGGAGGTCTTATTGCTTTAT
4  E10  AX00001263  CGAAAGGGCCAGCAAATAAAGTCTTTATTCCATCTAATGCAATTGAAACACTTGG
4  E12  AX00001264  AAATATCCCGAGCCAAAGTTTCTTCATGATCGTTTTGAAAACGGGGAATCATTTA
4  E14  AX00001265  TGAAATGTGTGCACATCTTTCTCTTATTTGCCATGCTGATTTACTCATTTTAAATG
4  E16  AX00001266  GTCGTTAAAATCAAAAGTAGCCCATATTAAGCATGCGAAGAAAAATCGCGGTGT
4  E18  AX00001267  ATCTACTACACTATCAGGATTCGCCGTTCACCCTTCTTATCAAGGGCAAGGATAC
4  E20  AX00001268  AAGCTTACGCAGTTGCTCCTCGAGAGTTTGAGTTTATCGGACTAGAATATGTAC
4  E22  AX00001269  GGTATGAATAGTTCGAGTGAAGCACTATATTACGGTGTCCCGTTAGTTGTAATTC
4  E24  AX00001270  AGCAGGTTCATTAGAGCTTATTTTAGCGCCTAATGGATTAGTAGATGGCGGGGT
4  G02  AX00001271  ATAGAAAATAACGGTCAAGTTATAGGGACGGTCGGATTTTATTGGGAGTATAAA
4  G04  AX00001272  ACCTGTTAGACTGCAAAACGAAGCAGAATTAGGTGCGATTTATTTGTTACCAGAT
4  G06  AX00001273  CTGTTCAGACGGCTGACGGTGGTGTAGTGTTAACGGTTTCTAAAGTAGCGTTCG
4  G08  AX00001274  AGTTTGCAAGTAACATCCCTTCACCGCTTCATCAAGTGTTGCTTTTAAAGCATAA
4  G10  AX00001275  TACAGATGCACGAAATGGTGTATTCTTTATGACTGTAAAGCAAACATTTAAAACA
4  G12  AX00001276  GTACAAATACCGGTGCAATGATAGGCTATGTCGCTTTATTTCTTTCGCTTTTCTC
4  G14  AX00001277  AAAGTTGTAGATGGTATCGGTGTATATAAGCGCGGAGTAAATGAGAAGATGTTA
4  G16  AX00001278  TTTACTGGAGATATCCATGCGATCACAACTGCTAATAACGCGTTAGCCGCGTTT
4  G18  AX00001279  TAGTACGTGTAACACGTGCAGAGTCAAAAAGCTTAGTTGAGCATACGTATATCA
4  G20  AX00001280  AGTCGCAGCGGGGAATGGTGAAGTAGATTTCGATATATTCTTCAAGGTATTAGA
4  G22  AX00001281  AGCGGTGCTGAAACGAGCATTATACTACATAATAAAGAAGTGATTTCTAAAATGA
4  G24  AX00001282  GGATTTTTTCTACCTTGGTTAAAAAATAGAATAGAAAATGACGAGACGATCGCAC
4  I02  AX00001283  CTCTATACTCGGTTTTAGCTTTGGAACTACACGAAAAAAACGTCCTGAACTACTC
4  I04  AX00001284  CATTTTTTGATTGAAGATAAAACGGATGTAGATGATGTCGTTCAAGAAGTATACA
4  I06  AX00001285  TAAGTATGGGCCTTCAACCATACTTTGATAAATTAAATGGTCATAAATCAAGTAA
4  I08  AX00001286  AGACGCGCAAGTGAACTTTAACGTTTATCCAAGATTATTCTACTTTACACTCTTC
4  I10  AX00001287  GGCTGGGTAATCGATGTAAATGGTTTATTCTTAAGCTCCTACTTTAATTTAGCGG
4  I12  AX00001288  CCTCTGTATACATACATGACAGAACAAGCACCAGGTTTACTCGGTATGAAAGCA
4  I14  AX00001289  CAACCATCGCATACTTTGCGCCAAAATTTGGCCCTCAATGGCCAAACCCAATGG
4  I16  AX00001290  ACAATCCGAAAGAGCTCCAATTCGAGTTCAAGCCTGGACCAATCATGGGGAATT
4  I18  AX00001291  CCAGAAGGGAAGCTTGATTTACTCATTAACTTAGACTTCCGTATGGCTGGAACA
4  I20  AX00001292  ATGTATTTACCACGCATATGCGAACATTGTATGAATCCATCTTGCGTATCGTCTT
4  I22  AX00001293  CAAATGAGCAAGACAGCGAACCAATTATGAGTAAATACAAGGAGAATATACAAG
4  I24  AX00001294  TTCATTTTCCAACCGAAAGTTGAATATATGACGGAAGTACCTGTATGGTTTAAAA
4  K02  AX00001295  CACTTCGAATTTGTTCGGCATACGACATTATTGGAGAATTAACATTGTTCACGGA
4  K04  AX00001296  AGAAATACAGTTACGTTTCATTGAGTTTATGGATGTAGGCAGTACGAACGGATG
4  K06  AX00001297  TACGGTGTAACGTACACAATTCTTCCAGGAAAAACACCATGTTTTCGCTGCTTAA
4  K08  AX00001298  AGCCGCAATTCCGAGAGGGTGTAATGCGGTTGTTATGTTAGAACTAACGGAAGG
4  K10  AX00001299  TAGAGTATGTAGCTTATAAGACGATGGCGGAGAAACAGCTTGAGAGAATTGGTA
4  K12  AX00001300  CGTCCGATTGGTGGTTGGCTCGGTGATAAATTTAACCCATTTAAAATATTAATCT
4  K14  AX00001301  AATCGGAGGTATTATTCAATCATTTCTAAGACTGCCTGTATTTCATGCGCTCGTA
4  K16  AX00001302  ATTTTGAGCAGGTTTGTCAGCAATTTATTTCTGAGGGCCGGAAATACAAATTGTT
4  K18  AX00001303  GATATTAAAGATGCTCATCTTATTTATGCAGCTACAAATCAACATGCTGTAAATCT
4  K20  AX00001304  AGCAATATCCACATATAACATTTTCAGTTGTACCACCTTTTAGTACGCATCCGCA
4  K22  AX00001305  GCAGTCATTGAATGGGGTACAACTGGTAAACAGCGCGTTGTTACAGGGACACTA
4  K24  AX00001306  ATTCCGCCTTTCAAATGGTGATATTCGAGCTGTAGAAAATCGTTGTCCTCATAAA
4  M02  AX00001307  CGGCATTGTAGTCAATGACTATATGCTAACAAATGATGAGTCCATTTATGCAGTT
4  M04  AX00001308  AAATCCTATAGAATAGATTTTTGTTGTGGCGGTAATAAGCCACTTATTGATGCAA
4  M06  AX00001309  AAAATATGGAATTGAAATTGCAACTAGCAAAATGGAAGCTGCACCGTTTTTAAGA
4  M08  AX00001310  GTAGCCGGTACTGTTTATGACCTTTACGATAATAAATGGAAACCTGATGATGGTC
4  M10  AX00001311  GCGGATTTATCATATAGTTGGTGGGCAGGATGGCTTGCTTCTATATTAGGTCAA
4  M12  AX00001312  TTATGTGAAGTTTAGTAAGAAAAGCACAGTAGATTCTTCTATTGTTGGAAAACGT
4  M14  AX00001313  TTCAACAAGTTGTCGGTACACAGTTTTTACCTTTAAAAAAACCTGTACTAGATTTC
4  M16  AX00001314  AGCGTGTACATAAACTGGCGATTTCTTTATCCGAGCAAGAAGGAGGAAATCGTT
4  M18  AX00001315  ACACAGGTGCGGTATTACTTGTAACCCATGATCGTTATTTCTTAGATCGTGTGAC
4  M20  AX00001316  GCAAGGCGTCGCGTATGCACGAGTATGTGTTGCGGTGAATAGAGGATTTCGAA
4  M22  AX00001317  CGATGTTTGTTATGATTAAATCTCTGAAAGATTCAAGTAAATTAGTACGCTGGCG
4  M24  AX00001318  CATTCCATCTTATTGGTTTGCGGTGCCTTTTATAAAGCTATCTATCGTACTTGGA
4  O02  AX00001319  CCTCCATCTTCACCATCAATGGCATTATTAAAAGGAAAAGAAGTTGTTCACTTCA
4  O04  AX00001320  GAGAACACGACCCGTTTGTACAAGCCACGCAATTAGAGAGTGGAATGACAGTG
4  O06  AX00001321  ATACCTTTATGTGCGCGTTGTACAGGCATGCTTATCGGTATATTAATGTTTCCAA
4  O08  AX00001322  CAATTTATAGGACGTTTAATAGACAGAGGATTAACATATGATGATGCGCTAGCTC
4  O10  AX00001323  TCGTTACAATTAGACGCGGATCAGCCGATTGCTTGGAGTTTTCTCGCTTTATCG
4  O12  AX00001324  AACGGCATTACCGTATTACCGAATTGGTGAAACACTTATGGCATTAGGGCAATT
4  O14  AX00001325  TTAGCTGTATCAGCACTATATACTGGAAAAGTACCGTATAAACGAGTGCTATCAC
4  O16  AX00001326  AAAGATGCAATACAAAAATCAATGGCGTATGTTGGAGAAGCAAGTGAGCAAAAC
4  O18  AX00001327  GAAACGTATGCTTATTCACCAAAATCTTTACCAATCTCCCAAAACTCTGATCAATG
4  O20  AX00001328  TGTTTCACAAGGGGCAGAAGGAGGAGCGAATGTTTTTAAGCTTCCATACTTCCA
4  O22  AX00001329  GCGGGTCTTGCTATTTTTCCGGCCGTATTTTCATTAGGAATGGAGCCGACAGAA
4  O24  AX00001330  GAGTGGGAAGTATTTTCAAATCGCTCCAAGATCCATTTTGATAGATTAAAATTAG
4  B02  EMPTY    -
4  B04  AX00001331  GAATATGGATGCTGCTATCCCTTGGTCTGTAAAGAATCAAGCCCGTATGCATGT
4  B06  AX00001332  ATTGTCGATGAAGCAAAACTAGATTCTTCTATTGATTTAGAGAATATTATGCGAC
4  B08  AX00001333  CGTATAGTGGTGTTAGTGTGTATGTAGTAGTGTTTGCTGTATATCCGTTCGCAG
4  B10  AX00001334  GAGGCAAGAGAAGCGATGATGATAGCGTCCTTACAAGCTGGAATTGCATTTTCT
4  B12  AX00001335  ATATTCAAACAGTTGGTTTGCTTGGAACTAAATATACAATGGAGCAAGATTTCTA
4  B14  AX00001336  ATGCTATTGATGGCACCCCTATATTGGATATAAAGCCAATAATGAAAGAGTTTAT
4  B16  AX00001337  TGCAGAGCAATTAGCAAAGAAGCATAATTGCATTGGCACATGGCTAGTTAGTGG
4  B18  AX00001338  CAGCTGAAAGAATTTGTGAAAGATTTTTACTCATCTCACAAGGTACATTAGTCGC
4  B20  AX00001339  CGGTCGGTAACAGATTGGACAGTCGCATTATATATTATTATTCCAGCATTTATAT
4  B22  AX00001340  ATATTGCTTGATAATGCCAAAGCTGCGGACAAGCCTACAAGCACAGCTGGGCAA
4  B24  AX00001341  AGGTTACGGAATTGCAGTCATATCATCGAACTCAGAGGAGCATATTCGGGCGTT
4  D02  AX00001342  GACAGTTTTCTCTTCAGTTGTCTGGACATTACGAGCAGCACCGCATATGTTAGA
4  D04  AX00001343  ATACACCACACAATTCAATTCCAGATCAACCAGTTTTATCACTTCCTGAATCTCC
4  D06  AX00001344  GTAAAGGTTTTCCTTTATTAACGACAAAGAGAGTGCCGTTTCGCCTTGTAGCAAG
4  D08  AX00001345  TACCTTGGCGTTTACCGAGTGAATTGCAGTATGTAAAGAAAACAACGATGGGTC
4  D10  AX00001346  CTTGGAAAGTAGATTGGACTCCTGACTTTATCTTCCCAGGTATGACGAAAGATAG
4  D12  AX00001347  ACGAAGTTGTAACAATTGATTTATTCAACACTACAGTACCAGCAATCGATGCAGA
4  D14  AX00001348  CGAAAGACAAGCCGGTACTAGTTGTAAGTAATCACCAGAGTAATATGGATATCC
4  D16  AX00001349  ACACATGGTATCGGTGCCATTTTAAGCATCCCTGCCTTAATCATATTGATTATTC
4  D18  AX00001350  ACGAAGGATATTTATTTTTGGCTTGTCAAAGATTTACCAATGAAATTAACTGTTCT
4  D20  AX00001351  ATCCCTGTCCTACAGGCGCAGCATCCATTATCGTTTCTAATTCAGTCTCGTCTTC
4  D22  AX00001352  GCATCAATGACCGACACAAAAGTAACAGTTGTTGATTCGCAATTTATTACACATG
4  D24  AX00001353  ACTGTCACATGGATTGGGCATTCCACTTTTCTTATCCAAACGAATGGACTTAATA
4  F02  AX00001354  GGATGTAGTGGATCAGGTTCAAAGCTTCGTAAACCATTGAATTGGGATTTAGAA
4  F04  AX00001355  AAACATCCCATAACTATTATCGCCGAGAACGTTCTATTTCAGAAGCATCCAGATT
4  F06  AX00001356  TGGTGGTTATAACATTTACCGTGAGCCAAACTCACTGAAAATGTTCTCTTACATT
4  F08  AX00001357  AAAGAATGGACAGAAGATCCACTCTTTAAGCAACTGCAGGCTTCTAAAGATAATA
4  F10  AX00001358  AGCAGGGAAATTACTTACACGTTCTTTCGGGCCATATGCAACAGCTTTCTCGGA
4  F12  AX00001359  ACATTCGTATTTGTAGATCAAGTGTATGCAGATAAACATCAAGTAACTAGTACAA
4  F14  AX00001360  ATGGCACATATATTCGTAAAGAACGTTCTATAGGTTCTGTAACTCGACGTTTTAG
4  F16  AX00001361  TATTCGTTTTATGCAAATTCGTGAATGGTCAGGAAAACTCCTTACCATACCACAT
4  F18  AX00001362  CAAAAGAAGAAGCCGATGTGTGAAGGAGACTGCTGGTGTGTAGAGCGTTTTGT
4  F20  AX00001363  ATTAAGCAGTTTTTCAGAGCAAGATTATGTTTTACCAGCACTAGAAGCTGGAGCA
4  F22  AX00001364  CAGATGGCCGTATTCTTGGTCATGAGGGTGTAGGTATTGTGACGAAAATCGCTG
4  F24  AX00001365  AGATACCATCCCAAAAGCTCCCCAGTTACTTTACAATGACAATAACGAATTACTT
4  H02  AX00001366  AATGGATAAACCGAATTGTGTTCATATTAGAAGCTGTCCCTGATATGATGATGAT
4  H04  AX00001367  GGTAGGTTCTGCTTCAATTGTAGGTTTAGGTGAAGCCACGCATGGGGCTCATGA
4  H06  AX00001368  ATATTAAGTATTGGCTTACACGCCTTTTAAAAGCTTCCTTACCATGGAAATCTGT
4  H08  AX00001369  TTAAATATTCACTTTTACTTATCAGGAATTCTTGAAACACCTCGCGTTTCTTATGC
4  H10  AX00001370  TGATGGGGTAGTATTATGTACACCAGAATATCATAATGCGATGAGTGGAGCGCT
4  H12  AX00001371  AATCGGCATAGCTGTAATCGGAATAATGGTTATATGGGGATTTGCTGGGCAACC
4  H14  AX00001372  TAATACGTATCATTTATATAGAACGAAAATAATTGCAAAGCGTTTAGGCATGAAG
4  H16  AX00001373  TTGGTATTGATCGGAATGATCATGCACTTATTATTTTAGGGGCCGTACCAGCCG
4  H18  AX00001374  GTTTTTACTTGTTTCTGAAATTTCCCACGTAGCAGGAAAAGATGGCGTGTTTCCG
4  H20  AX00001375  TCAGAAGAATTTCAAGCTGTAAAAACGATTATACAAACAATTGAGCGTAATGGAT
4  H22  AX00001376  TACTTTACAAGGTGTACCAGTACGAATTCATGCCCGAAAAGGGGCTACGCATTT
4  H24  AX00001377  ATTACGAGAAGACTAGATCGAATGGAAGAACAAATGCAAGATAAGGCAAATGAT
4  J02  AX00001378  GCAAAAGAAATAATGGTACCCCGAACTGAGATGCATATTATAAGGAAAGAAATG
4  J04  AX00001379  AAGAAGAGAAGAATTTGCAGAGATTATTGCAAAAGAGGCTGCAAAACCAATACG
4  J06  AX00001380  AACGTAATATGTATTTAACTACATTACGTGAGCGTGTAGAAATCGCTTTAACTAT
4  J08  AX00001381  GTACTCTTTAAACAAATAACAGATTTTTTAGAAGTTAGCCCTGGTACAGCTGATA
4  J10  AX00001382  GCAGGAAAAGAAGATAGTGCACTGCTTGTGGCACCGCCAATGACAACTACATAT
4  J12  AX00001383  ATATGACATTAATGTTTGGGGGATTTGGGGGGATCGGATCCCCTCCATCTTTAA
4  J14  AX00001384  TTGGTATACCATCGCTTGTACCAAATCATTTGCCTGACGATATAAACGTTATGTT
4  J16  AX00001385  ATGCGGTATTGCGCCGAATGAGACTATAGAGGCAGCAAAAGAAGAGTTTGAGAA
4  J18  AX00001386  ATTCTTTCACTAAATGTATTGTTAAAGGAAAGGGAGAGCATGTTTCCACATGGCT
4  J20  AX00001387  TGCAGAAGGGAATACATTAACAGCCAATTGTTTACCGCGTACATTTCGGAAAGA
4  J22  AX00001388  CTATGTATTGTCGTTACTGTACACGCCGCCGTTTTAGTGGACAAATTGGAATGG
4  J24  AX00001389  TACGAAAGCCATTGAAATCCAAGAGACACCATGCATTTCTTGTTCCTCATGTGGT
4  L02  AX00001390  TGTATGATGATTTAAGTTTTCCGAAGCAATCTGAAGATTACGATGAAATTAGTTC
4  L04  AX00001391  GAATGGTTAGAAGCGGATGAGTCAGATTTAACGTTACTTGCTAATGCTCAAACG
4  L06  AX00001392  ACAAACAAAAGAAGAGTTCATGCATGAAGATCAATGGGCAGACTCTCTTATTAAA
4  L08  AX00001393  AACGAGCTACAACTTATGAAGGTGAACAAGCTTTGATGCGAGAGGTTCACTTTC
4  L10  AX00001394  AGCTTTGTTGTATTATCTATTTCAGTTAGCCGAATATATCTTGGCGTTCACTATCC
4  L12  AX00001395  TAGCGATATTAATTGGTCTAAAAATCTCTCGGAAACCTCGTGATCCAGATCATCC
4  L14  AX00001396  TACATGGTACCCAGATTGCGTGCGTATGGACAACTTTATCGGAGATGTGATGGA
4  L16  AX00001397  GATTATAGAGCGCGTGTAGAAATTCGTGTGAATGGAAACGCAGCAATAGCTATA
4  L18  AX00001398  AACAATTATTTCATGCGTAGTACTGGCATTATCTGCATGTGGTTCCTCAGACAAC
4  L20  AX00001399  TGATGTAATTGTTTTTGGTCCATGTTTTTCAGATGAAAGTATGCTTGAAATTGTAC
4  L22  AX00001400  TCTACAGCGATTGGTACAAACGAAGTATCACCAACTGAAATAGCGGGTGCTTAT
4  L24  AX00001401  ACCAACTGAACTTGAGGAGAAGATCTTCGATCGTTCCCTTGTTTTATATAGTGAA
4  N02  AX00001402  TACAGTTTAGATTACCTTGACCCGAACAAGCGCTCAATCGCCAACGCTGTTCAA
4  N04  AX00001403  TAGGGGAAGTTGGGAAAGGGCATCACGTAGCTCTTAATATTCTTAACTTCGCTA
4  N06  AX00001404  ACCTATTAATTGGTTTTTATACAGCTGGTGTGAGTGAAGCTTTAACGTTAGCGAA
4  N08  AX00001405  GTAAACATGCACAAACGTTCCGTGATAACATCGATGCGGGTATGATCGGTGTAA
4  N10  AX00001406  TTTTAAATCCAAATCATAATACGTTTATCCAACTTCTCGTAATGGGCCTTACTTAC
4  N12  AX00001407  CAAAATGGGCAATGCCAGAAATGAATATCGGCTTCTTCCCAGACGTCGGTGCTG
4  N14  AX00001408  CGCAGTATTTTCATCATACAGATACGACAGAGGAAGTGAAGGATAAAGTACGAC
4  N16  AX00001409  TGGACATTTACATCAAGCGCATTTCGTACGTAATGAGACAATTCGATATTCAGGT
4  N18  AX00001410  GACTTACAAAAATCAGGCCGATTTATCGGTGTCATTTCACACGTTCAAGAGCTG
4  N20  AX00001411  CTACTGTTTCACAACATTTATCAAAAATGAAGGGTAAAGTGTTACGAGCAGAGAG
4  N22  AX00001412  ACAAGCTTCCTCATTAATATTGCTTTATGTACTAGCGGGAGTTGTTGTAGGATAT
4  N24  AX00001413  AACTTAGTTTCTCCTGGTTCTACTGAAACTGAAATGCAAAGGTTACTATGGGCTG
4  P02  AX00001414  AATCCGAATCCTATCGTTGTGGGGGCTTTGCCATTTGATCGTAGAAAAGAAGTC
4  P04  AX00001415  GAGAGCGTCTATATGGCAGTTCTTCCAGTAGCACATAATTACCCAATGAGTTCTC
4  P06  AX00001416  GAACAAGGAAGAGATCAACTCATTATTTGCGGTATTTATGCGCATATTGGCTGC
4  P08  AX00001417  TTCTCGGTTTGGGAAATTTGGGGACCTTTATTATATGGAGGGCGTTTAGTCGTA
4  P10  AX00001418  GTTGGGTATTTAGTTAGCTTAGCTGTCTTCCTTCCGATTTCTGGTTGGCTAGGA
4  P12  AX00001419  AATGAATCCGAATGTGGATGTTATGAAAATGGCAGAAGGCGTATTAACAGACAT
4  P14  AX00001420  GCATTACAATCTGGCGATAAAGTTCAATTAATCGGCTTTGGAACTTTTGAAGTGC
4  P16  AX00001421  CCATATACTTTTATGGATTGTCCAAGTTCATTACGTTTTGTCTTTTATACGATTGG
4  P18  AX00001422  CATATTGCATGGTAAAAGTATGAATGAAGCAATACAAGACCGAGAAAATTTACGA
4  P20  AX00001423  CAGGAGTCGCTGCTCTTTTAGCAAATCAAGGATATAGCAATACACAAATCCGCC
4  P22  AX00001424  TACTACAGGCGCATGGAAATCTGGTAAAACTGGCGTTGAAGCTACAACACTTGC
4  P24  AX00001425  AACCTAAAATTAATGAATTGACTACTAATTATAATGACATCATCGAAAAAGATTGG
4  B01  EMPTY    -
4  B03  AX00001426  GTGTAATGCCTATTATAAAGGTAAGTGGATGGGAGAACTTAGGGGAAAACGGGC
4  B05  AX00001427  AGGTGAGGCATGTGTATTTACTTTATGGGAAGATCGAGGTGCATATCAATCATT
4  B07  AX00001428  TCGCCATGAATTTAGTGGGGCGTTAAACGGATTATTAAGAGTACGTACTTTCTG
4  B09  AX00001429  ATAGTTTTACATACGCACAGCTACGCTTTCGAGTAAATAGTTTATCGAGAGTATT
4  B11  AX00001430  TCAGACCAATATGGTGCAGCAGCGGGGATTAATCAAATGGTAAATAGTTTGTAT
4  B13  AX00001431  TATGGGAAGTGCTATCGGTTCACTTGGCTATGTCACAATTCATGAAATGCTTTGG
4  B15  AX00001432  TAGGAGACTGTCTATATGCAGATATTTTTTCTTCTAAGTGGAACTATACGACGAA
4  B17  AX00001433  CAGGCAATGTACATGAACCTGAACATGATGGAACAGCCGAATGGAATTCGTTTT
4  B19  AX00001434  CAAGAACTTCCGTATTGCGGTGGAATACTAATTCTCCATACTCCAGGGCATACT
4  B21  AX00001435  ATTTACCGCTACTATGATTCAAATGATGATACGTATACGTGAGAATATGTCGCAA
4  B23  AX00001436  ACCTATTCAAAATGATAATACTGCAAATCTTAATATCGAAGAACAAGCAATGAAC
4  D01  AX00001437  TACAAGATTGTTTTGAATTTGTAGAGTTAGCAGTTCATCCACAACATCAAAATGA
4  D03  AX00001438  TCATTTGTTGGCAGCAATATAAGGAATATGAATATGAGCAATTGTAATGTAAGTC
4  D05  AX00001439  GACGTTTTACCTTATATGGTTTTCTTACCTAGCATGCGTGTAGATGCGATGGAAA
4  D07  AX00001440  TACAATATACTTCTGTAGCAAGTTCTACAGTTATCGTAACGTTACAACCTTTATTC
4  D09  AX00001441  AAAAGAAACAAATGATATTTGGCATGCACATTTCGGAGCAGCTGCAATTGCTAG
4  D11  AX00001442  GACAAATTGCGCCAGTGCTTTCAGGTGTATATTCTGGTAAATTGAACGAGCTTA
4  D13  AX00001443  TTCATTGGATGAGGTAACATGTTATTACGGCATGAATTCTTTTACGGAGTTTGGA
4  D15  AX00001444  GCTGCTGGAGCAGATTTAACTTTTGCTAACACAGACTTCACTGATGACACTGGT
4  D17  AX00001445  TAGACCAATGGTAGATCGTTTTTTACGTCAAAGCGGGAATATTCCAGCTAAAACA
4  D19  AX00001446  ACCCTAGTGAACAGCTGTATCCAATGCCATTATATGCAGAAGGGAAAATAGATA
4  D21  AX00001447  ACGAGCATGGATTATCTGTTACATTTTCAGCATGTGGTCAACCGGTAGGAAATA
4  D23  AX00001448  GAGATATTCGTGAAAAATTATTACAAAACGAATTAGATATTGGCATTACATTTCTA
4  F01  AX00001449  CACTATATTTTCAAGAAACAGGATATACGGGGTTTTATTTTCGCGTATTAAAAGA
4  F03  AX00001450  AAGCTGAAGTTCAATTGCGTATGAATCCAAATTCAAAATTCGATCAAGCCGGTCT
4  F05  AX00001451  GAATTATGTAATAAAAATGGGGCTTCTTATGATAGGAGCTGCAGCACTCGGCTT
4  F07  AX00001452  AAAACGATTTTAAAAGAAGTGAGTCTTAAAGCGCGGCCAGGGGAGACAATTGCT
4  F09  AX00001453  AACAACAATGGAAACAAGCGGTTTCTCCTATCCAATCAACTGCTGTAATTGGTCC
4  F11  AX00001454  ATGGTAAGACGGAACTTGGCCATCTTCATGGTGATAAATTAGTTGATTTACCATT
4  F13  AX00001455  AATTCCATCTACAAAAGCACATGGAATATGGAAAGGGGATATATTCACCATCCCA
4  F15  AX00001456  GCGGATCGAATTATACGTTTGTTCTTTGGGATTGCGCAACGATTGACAGAAGCG
4  F17  AX00001457  GTAACAACTGTAGAGCTTTCCTCAGAACGAGTTGGAGAGGCACTTGCCAATTTT
4  F19  AX00001458  ATGACGCAAAACGTTGTAACAGTTTCCGCTGCTATTCAGCTAGCATTAACGAATC
4  F21  AX00001459  AATCATTACCGTTTCTACAAGAATTTACACAACATCCACTCTTTTATCGCTGGATT
4  F23  AX00001460  ACGTAAAGTTTGGTATAAGTCCGTTCGGCGTATGGCGAAATATAGCTGACGATC
4  H01  AX00001461  AGACACCGATTTGACTCTGTAAAAAAATTTGCAGAAGAGGAGTCTATTCCGTGTG
4  H03  AX00001462  TGCGGCAAGTGTTTTGCTTACAGTAGTTGTTTCTTTCATTGATGGATCGTTTGCA
4  H05  AX00001463  TTCCACATTGCAAATTGGGGAACCTGCAGTAATAGCATACGAAACGAACACGAC
4  H07  AX00001464  TGGGGCGCGTATATGGAAAAGGGTATTTCGTTGCTACATTTTTAGGTGATGCGA
4  H09  AX00001465  TTATCTGCTCATTTACTTGGTATTAAGAGTAAAATTGTTATGCCGATTTCTGCACC
4  H11  AX00001466  GTACATGATGGTCAAATGATTTTGAATAATGAATGTCAAGTAGTGGAAACGCCAG
4  H13  AX00001467  ATCGCAAAATTAAGTGAATTAGAGTGGTTTCGAAATCTACATGAAGATCCGAAGT
4  H15  AX00001468  TATAATTGTGCTGAACTTCATGGTGATATACCTCAAGCGAAACGTGAAAGAGTTA
4  H17  AX00001469  CACTACTACTACCTAGTACAGGCCCAAATCCAAACATTACTGTCCCTGTAATCAA
4  H19  AX00001470  GTTGTATCCATCTATGTGATTACTGTAGTCCAAAAGAAAACACCAAATGAAAACT
4  H21  AX00001471  TTTACGATTTCAGCATTTGTTCGTGATGTTCAAATGAACCCATCAATCGTTAGTT
4  H23  AX00001472  TTTTCAATTTAGAGGTTCAAAATGAATTTGATTTTGTATACGATTCGGGCTGTTTG
4  J01  AX00001473  CCAAGGCCAAATTGAAGCGGGTTTTATTATAACAGGTTTTTATGAGGATGATTTT
4  J03  AX00001474  CTTGGTACACAGCTCGCTAATTTATCGCGGCGCAACATTTTAATTATTGGTGATG
4  J05  AX00001475  GATGTACAAAGACAACAAATGGGTGCTATTTTTTCAAAATTTGGTGAATCGTGTG
4  J07  AX00001476  TGGTGAGGAGCAAGTTCATATTTGGAGAAGAAGTATTGATGTAAGACCACCTGC
4  J09  AX00001477  TGGCGGTCTAAAAGGCGGACATTCTGGTATGGAAATTGATAAACAACGTGGTAA
4  J11  AX00001478  ATAAGCTTCATCATATTGACTTTTGGAATCATCATGTAGTTAATGACAATACGCTT
4  J13  AX00001479  ACCAAGTGGATTGACAGAAAGTAACCAACAAAAGCAAGCACACTTTATATATGCA
4  J15  AX00001480  TTCTCTATTCATTGCATATGCTCCTACCGAAGATCCACAGATTGCCGTTTCTGTC
4  J17  AX00001481  ACATTCGTGACACCAGTACAGCGAAAGCAATTGCTACGAATCTTAAAGCTTTTAC
4  J19  AX00001482  AAACCTGTATTATGAGGTATTTAAGAAATATGGCCTTGCTAATGAGTTACCTAAT
4  J21  AX00001483  ACATAGAATTATAGCTACATGTCAGCCAGAAAATACCCCATCATATCGAGTGATG
4  J23  AX00001484  AAAAGTCTTATACTTGCTGAATTCAACTACGAACATGAGCCTCAAGAAACGTTTC
4  L01  AX00001485  CCCAATCGTTTTACAATGTCGAACCGGATTACGTTCCGCTATAGCAGCTAGTATT
4  L03  AX00001486  AAAAATATGCAGAAACATTACAATATGCACATTTATATCCCGACACAGTTATATTA
4  L05  AX00001487  GTGGGGATAGATCCGCTTCTTAGAAAAACGATTTGGGAAAAATTTTATGATTTGA
4  L07  AX00001488  CCGCTCACATACGGCGCTGACGCAATGAGACAGGTGATGATTCGAAATCAAGG
4  L09  AX00001489  AAATGAACGTCAAATGCGTATATTAGAGGCGGCTGTTGATATGTTTGGAGAAAA
4  L11  AX00001490  GGAACTAATATGAATAGAGTTAATAACACTGACATTTCAACTCGAGTGAATGACA
4  L13  AX00001491  ATTTGCAGCCATTTGTTACATTTATACCTGTTTGTCCAGAAGTCGAGATTGGATT
4  L15  AX00001492  AAAACAAGAGCACAAAACTTCTTCGGTAATGGAGAAATGTATTTAGAGCGCTATA
4  L17  AX00001493  GGATGTCGTCATTTTGGAATCTATGAAAATGGAAATTCCAATCGTTTCAGAAGAA
4  L19  AX00001494  TATGTGTCTACTGTATTTGGATGTCCTTATGAAGGGGATATAAGTGCCATAGCAG
4  L21  AX00001495  AGAACAAGTTCGCCATGCTGTTAGTATGATTCGCACTACTATGGAAATGGTTGA
4  L23  AX00001496  GCGCCGCGGTGCAGGAAGAATCTTCTATAATCAAGTGAAATTATCAGGTAAAGT
4  N01  AX00001497  AAAATGGTACACCGTTTGCACAGTGGTATAATGGCGGAACATGTAACGTTGTAG
4  N03  AX00001498  ATGAAAGCAGTACTTCATATTGCATTTGATGAATTAAAACTACATAGAGTAACGC
4  N05  AX00001499  CATTAAACTCCAAGGTGTTGATGGCTTACAAACTAGTTTTTCAACTAATAGTAAT
4  N07  AX00001500  ACACCTCTTACCTCTATAGTTGGATACGTAAATTTAATCCACCATGATAATTATAG
4  N09  AX00001501  CGTGAAAATAATACTGTACCTATTCTTATGCTGAGTGCAAAAGCAGAAGATATGG
4  N11  AX00001502  GAAGATGGATTTAGTGTTATTTGTTGCTGATAAAATAGAATGGGATCAAAATGGG
4  N13  AX00001503  ACATTTTTATCTGGAGATCAACGTATCCGTAGTTCAGAAATGAGGTATTTACTCC
4  N15  AX00001504  ATGGGAAGTTTTATTACAATGAATGGGATGCAAACGACGGTGTTATTTTCCGTTC
4  N17  AX00001505  TAGCTGCTCATCCAACTAATAAAGATACGAGAAGTTTTGATTTCTATTCACAGGA
4  N19  AX00001506  ACAATTACGTCTCCTCGAAGACTCAATGAAAACGATGAGAGAGGATGTTGTTGA
4  N21  AX00001507  TCTACTCGAAATTATCGCACATAGTTATGTTAAAGAAGATGTATTAGTACCGCAA
4  N23  AX00001508  AGAAAAATAGAGGTTGAACAGTTGCGAAATAGGAAGAGTGAGCTATTTGATAAA
4  P01  AX00001509  GCATTATCAGTCTAACGTCATACATATTGATGGCTACGATAACTGGATAGCAACG
4  P03  AX00001510  TGAAGATTCTATAGTTATGGATATTGCTACAGCAGCGGTAAAGGAGGAATCTTTT
4  P05  AX00001511  TATACGTGCGCTTTATGAATTGGAAAAGCGTCATATTATATATTCTGTCCCTCAA
4  P07  AX00001512  AAAAGCTCCAATGTACGGAAAAGGAAAACAGTTGGATAAAGATTATTATGAGATA
4  P09  AX00001513  GCTCTTTGGTATTTCCGTCCAGTTGGAGCTTGTCCGCCCGAATGGTATAACCAG
4  P11  AX00001514  ATTTCATGTGGCACACCGCATGATCACGGCGGGAATATGGACTGTAAAGAGATA
4  P13  AX00001515  ATAGCGAATCCTATGTTGATGATAATACATTAAGTGTAAATACAACACGTGTGCG
4  P15  AX00001516  GGTTAGTTCCATCCTTTTTCGTGGCTAGCCTTAGTTATTCTAAGCGTACAGCTAT
4  P17  AX00001517  CATGCAGTGAGAATTACGACTAACATAGATGATCACATATTAAAACTAGGAATAT
4  P19  AX00001518  TAAACATTACAGATATATTGAGTAAAAGAACGTTTGAAATATCAGGGGGGCAAGC
4  P21  AX00001519  TCCATCTAATCTTGAGCATAATACTATCTCTTCTACTAAACTTGAAAGTAAGAAAG
4  P23  AX00001520  CATAAGTGGTACAGTGCTGGTAGAATCAACAGTTACAAACCTTAAAGATGGAAA
5  A01  EMPTY    -
5  A03  AX00001521  ACTTAGTGTAAGCAGAAACACTGTACTCGCTGCTTATGCAGATTTAGAGCAAGA
5  A05  AX00001522  CATTACACGGAAAATACGGAGAAGATGGGACAGTTCAAGGAACGCTTGAAAGTT
5  A07  AX00001523  GTGCTTCAAGATTCCTATTATTTGAGTCACTTTGCTAGAGTACAAACATTAGGAG
5  A09  AX00001524  GTTTTCCTTGAAACCACCGCTCCACAAACTGTATTTGAGGATTTTACAAACAATC
5  A11  AX00001525  AGAGAAGGATTTGCACGAACAAACCGTATTTCAGCATTTATTAATTTATTTATAG
5  A13  AX00001526  TTCGGAAGAGACTTATGGTTTTTTCCGACTGAAGTGAGAAGAAACGGAGTATCA
5  A15  AX00001527  AAGAAGACTTGGTTAGTGCTTTAATACTTGCAGAAAGTGAAGGACATAAACTTAG
5  A17  AX00001528  AACTTTGCTAGGGCTTTGCTTTATGGCAGCAGGACTAGGGATAGGATTAATTCA
5  A19  AX00001529  GCAAGTGGAGTTACCTTTATTATGAACGGAGCGAATCATCGGATGGATGGGTTT
5  A21  AX00001530  GCCCTCACTTTTGCTTAGGGGCACCACTTGCGCGTTTAGAAGCTGAGATTGCAT
5  A23  AX00001531  GTTTATTTAACTCATACAGGAAATCTTTATTTGGGAGAAGGAGAAACAGATAAAG
5  C01  AX00001532  ATCAGCTTTATACTGATAAAGGTGTGTACGTACCAGATTATGGAGTAGAGAGTG
5  C03  AX00001533  CAGGATCCCCCACAAAATTTTACGTACCCGCAGAAGCTTTTATGGGAAAAAAGT
5  C05  AX00001534  CGCTTCTTCATATTGGTGATGTAAGTGCTAAAGAAATGGTAGAACAGAATATTAA
5  C07  AX00001535  TATTTGCTGGGGCATTCGATATTATTGTGATGGGAGAACCGTTTGATAAAATTGT
5  C09  AX00001536  AACATGTAGGCACAATTTTGCAAGATCAAGATGCACAATTTATTGGTCTTACAGT
5  C11  AX00001537  CGGTATTCCAGATTATTTTGATGAAAGTATTATGGATAACTTCGAAGATCTTTGG
5  C13  AX00001538  GGAGAGATCCTGCAAAAACATTATCAAAGTCATGAAAAGATTATTTTTTCTAATAC
5  C15  AX00001539  GTGAAGAAGGTGTGCGTGAGCGCGTTTATAATGCTTTAAACGAAGGTAAAACTG
5  C17  AX00001540  GATGTCCAGCTTTTAGGAACGAAAGAAACTCATATATCCATGTCTGGCTTGCGC
5  C19  AX00001541  ATTAAGTCCACTCTCTATAGAAACTTTTTTGAAGGAGTTGGAGCAGGCCGTAGC
5  C21  AX00001542  GTGGTGCAACTGATGCCCTCGCGAATATGGGATACTTGGATACTAGAAAGCATA
5  C23  AX00001543  AGCAGGATGAAGAGGGATACTACGAATATTTTTACAAAGGAGTCAATTTATCGTT
5  E01  AX00001544  GAAGTTCCCTGTTATACATAACACCAGCCTCAATTGTAAAAGCAGAACCCACGC
5  E03  AX00001545  AAAATCTACAGTTTCAATCCATTGATGAAAGTACTTCAAATTATTTGAAACGAGG
5  E05  AX00001546  ATTTATAGTTTCGCCTTAGGATTGTATGTATTACAAATAACCGGATCGGCTTTAA
5  E07  AX00001547  ATTGGTGTAGTATTCGCTGATTTATGTAGTATAGATCGATTTAATTTCGAGTTTG
5  E09  AX00001548  TGGTGCTTCTGAAGCAACAAGTTCTCTATATTTAACGCCAATAACTGCATGTTTT
5  E11  AX00001549  TAGTCGAGTACCTTTAAGAATTGTAATGGACTATGCGATGTACGGCGAGAAGCG
5  E13  AX00001550  ATTGGGATCCACAACAAAGTCAATATCCATACTACTATATTCAAGACGATGCACG
5  E15  AX00001551  TGGACAATCTTGGGCGTATAGAGATATTAATGTAAGAATGATGACACGTCTTATT
5  E17  AX00001552  GGATCATTTATTGGAGCGATACTCGGGGGATTTCAACCAACTTTCATTATAATCG
5  E19  AX00001553  TCTGGACGAGGTATGACAGATAGAGATTGTTCATTATGGTGTTCATGGCTTATTC
5  E21  AX00001554  TTGAGAGTAAGTTTGGTGGTTATCCGTATTTACCTATAAATCAAGAGCATCCTAA
5  E23  AX00001555  TCAGATGACTCAAAAAGGCTCAAACACTACTTTAGTGAAAAAAAGACTCAAAGCA
5  G01  AX00001556  ACCTAATGAACTAACGAAGGCAATTAAAGATTTAGATCAGAAGCAGTTAGACACA
5  G03  AX00001557  ATACAGAAACTCGAATTAGTTCGCTAGGGTATCGGGTCGGAGAAAAATTTACTA
5  G05  AX00001558  TGTAATATGCTAATGTCTCCAAGTTTCCCTGATAATCCTTATGGCGTTCTTATTC
5  G07  AX00001559  TTACGCCAATCAATGGTTTTATCGACTTCCACTTGTTCCCTAGAGATAAAGGCGG
5  G09  AX00001560  AAATCATTGGTACAATCGAAGTTGGTCCAGCAAGTACATTGATTAATAGTTGTAC
5  G11  AX00001561  CAAGGATTAACCCCCTGTGATGTTCACGGGAAAAATGTGATGATGGAAAAAGGA
5  G13  AX00001562  AGAATGTCCATATATACAATTAGATTCTGTGTCTTCACTACCAGTAGAGGATGTA
5  G15  AX00001563  AGCATTAACAGTTGCACCTGGCTTAGAAAATGCTACCATGCTTGAAACGAGAGT
5  G17  AX00001564  CAAAAAGATTGGGCACGTAATTTATTTTCTGTAAAACAAGAAAAAACACGTGAAA
5  G19  AX00001565  GATACTATGGCAACTGTTCAATATGAGGTAAATGCGAAGCATATTATTATCCATA
5  G21  AX00001566  GATAAACGTATATTCGAACTAGCATTAAATAAGCTAAATGTACAGCCGGAAAATA
5  G23  AX00001567  GTATTATGGCGTATCGTTTGTTATCTATCGCTCGAGGCGAGACAGCGGAACTTC
5  I01  AX00001568  GCGGACGAAATACGGTGATCATAATAGTTACAAATCTCCAGATTCGATTAACCAG
5  I03  AX00001569  GAAATACGTAAATAATGGAAGCTTTAACTGGACGATGGGAGAACAAACTGGATC
5  I05  AX00001570  AAATAAACTTTATCCACTAGAGCAATCATTTATCGGAATTTCATTAGATAATCCTG
5  I07  AX00001571  TTCCAGTCATCTTTGCTTCCGCATTTTTAATGACGCCGCGTACAATTGCGCAGC
5  I09  AX00001572  GTGGCCTATTTTATATCTCATATTTATCGGATCAATTGGTGGGCACGGATTATAT
5  I11  AX00001573  GATGATATTTGTCAAAGTAAAAATCCCGTTTTATTGTATACGAATCCAACTTTCCA
5  I13  AX00001574  TAAGGCGCATCTATTTGGTATGTCATTAGGTGGTATGATTGCTCAAATTGCTGCT
5  I15  AX00001575  CGTCAAAGCCCAACTTCTAGCCATATTAATATTCGATATGATTTATCTGTTGCTC
5  I17  AX00001576  AATGTCAATTATACGAATAAGTCAAATAAGCCAAATGAAAAAGCAGCGGATCATC
5  I19  AX00001577  CATCTGAAGCTCGTTCAGATGTAGGGCAACTTCCTTTAACATTAATGCCTTTTAA
5  I21  AX00001578  ACGGATTTTATACGGGAAAAGTGGATGGTGTTTTCGGATGGGGTACATACTGGG
5  I23  AX00001579  CAAATATATATACCGGCTCATCAATTGTTCATGCGCAGCCGCCGTATGCGAAAT
5  K01  AX00001580  CATTGAGTTTCGTGACTCGCTCGGTCAAGCTTCAGGTTTTCAATCGTATCAATAT
5  K03  AX00001581  GGTCAAAAGAAGAGAGTGGCTCAGTAAATGTCGGAAAGTTAACGATGAGTATTC
5  K05  AX00001582  ATTAGAGGATGAAAAACGAGGCGGGCATATTTATTTAGAGCATGCAGAAGCAGC
5  K07  AX00001583  CTGGCGGAGAATACTGGAGCTTGCCAGCTGGAGCAATTGAACCTGGAGAAACT
5  K09  AX00001584  ATCTTGGTTTTGATGTTCATTATATGTATATGGATCCCGGACATTTATGCTTACG
5  K11  AX00001585  CGATACACCCCATATTATTTCACTAGGTAGTGAAATGAAGCAAGGATATTCAGCG
5  K13  AX00001586  TAATGGGGTATTCCATTTATAGTTGGAATGATACTTCGGAACTGAGTATGCTAAT
5  K15  AX00001587  ATGGAACTGAATTTGAAGAACGAGGAATTATAAAACCTATTTACTTGGAGTCGTT
5  K17  AX00001588  ATTGGTGTTCTAGATTTCTCCTGTCCAATTGAATTTTCGCATCCATATATGCTCG
5  K19  AX00001589  TGGTTCCAGGCTAATAGGACGATGGATGAAAGATAATAAGAATGGTACGACTGA
5  K21  AX00001590  TCGGAAATTAGAGTTCAGATCGATGGAGAAACTGAAAATATGGATAGAGAAGCT
5  K23  AX00001591  GATCTTGCGGAAAGTTTCGATATGTCTATCGATTCTATAAGAAGAGATTTGTCTA
5  M01  AX00001592  AGAGCGCTATTGAAAAGAATGCAATGCACTATGGGGAAATAGTTAAAAACGAAT
5  M03  AX00001593  CTATGGTACTGGTGGACCAAAAGATGTTGATATGCTGTATGATCCAATTGATATC
5  M05  AX00001594  TAGATATCATCCATGCAATTGAAGGTAAAACATCATTGTTTGAATGCTGTTTACA
5  M07  AX00001595  AGCTGGAACGACAGAATTTCTTCTGTAAGTACGGCTTCACCTTCTGCAAGTTATT
5  M09  AX00001596  TCAAGGAACTGTAATGATTCATACGGAAGTTACCGCTGATATTATGAGAGATTAT
5  M11  AX00001597  CTGTTGTATTAGCGCTTGGGGAGCATAAAGAAATGAACAGCGCTTATATAGATG
5  M13  AX00001598  GTTGATCATTTGCAAGATGATGAAGCATGGGGCGGTGTTCTTGGTGTTACGAAA
5  M15  AX00001599  GGTGAAGAAGCGGTAGCAGTTGGTGTATGTGCCCACTTAACGGATAGTGACAG
5  M17  AX00001600  GTAATAGTATAGCTGAAATTGTACAACATTTACTGTATTGGAACTCAACGTGGCA
5  M19  AX00001601  ATATGGGTAAAATACAAAAACATATTAATAGCGGCAGTGATAGATTTGGTAATCC
5  M21  AX00001602  ATACACCATATTGGCAGTACTGCTATTCCGCATTTAAGTGCAAAGCCCATTATTG
5  M23  AX00001603  GGCGCGTTAGTTTGGTCAAATGGTGATTGGGAATTTGCAGCTATTTTAGATGGA
5  O01  AX00001604  TACAATTACCACTCGCAACTGGAACGATTATGGCTGGTGTGAATCAAAGCATTA
5  O03  AX00001605  TTTTTAGGTATATTAACTGCGGATGATGCAAGTAAAGCCGTTCAAAAACAGTGGC
5  O05  AX00001606  GAACAAAAAGGCTACAAAGTTGAACTCATGTATTTAGAAAAAGCGGCAATTTGGA
5  O07  AX00001607  CAGGTTTTGCTATATTAGATACGATGAATTTAATTAAACCAGACGTGCAAACGCT
5  O09  AX00001608  AAAAATAAGAGACCAAATTACTTTTGAAGAACCACATGAAAAAATTGCAGATTTG
5  O11  AX00001609  GATGACAGAAAAAGGAATTGAAGATCATTTACGATTATCTTGTCAAATGCGTGTA
5  O13  AX00001610  TGAACTAGCATGGACCGCTTCTACGGATAATGTAGGGGTAAAAGGATATCAAAT
5  O15  AX00001611  AGACCGGATATGGGCGCGGGATGTGAAGAAAGATTTGATTTGCAATTTTTTAAA
5  O17  AX00001612  GCCCAAACGTACTTTTCAAAAATTCATATACAAGAGGACGCTAGAGATGAGAAAA
5  O19  AX00001613  AAGTTTGAAGTTTTTGGAGGGTTAATGTGGACAGCAATTTGGGCTACACTTTACT
5  O21  AX00001614  AAGCAAGAGCTAGTGACGAGTAGTTGGGATAAAACAGAGAGTAGGCCTCGTAAG
5  O23  AX00001615  GCAAATTATTTGATACAAACGAAGGATATCCGGCGATGACTTATTCGAATGAAGA
5  A02  EMPTY    -
5  A04  AX00001616  CGTGAAGTACGTAAAGAAATTGCACAAGGAGAAGGTGTACCTCCATTCGTTATT
5  A06  AX00001617  GATCTTGTTAAAGCCGCAAAAGCTGGTGACCAAAATGCAGCTGCCGCTATAGAG
5  A08  AX00001618  ATCACCGTATTGCTAACTTTGAAACAAGCGATCCTATTTACTACCGTTGTGAGCC
5  A10  AX00001619  AGAATCACCAGCGAGCCGTTCTTATTTATGTAAGCAAGGGGTAAATGTAAATTG
5  A12  AX00001620  ATTTAGTTACAAAGCCTAACGGAATTCATAGAGCCGAGATTTGTAAGTTAATGAC
5  A14  AX00001621  GTAGTTTTACAAACCAAATTCCTGAAATTGCTGAAACATATAATGCATTCACGCA
5  A16  AX00001622  CATCGCTTTTATGGAATCTTGGAGATTTAGGAATCGGTAGTATGGCATGGTTAAA
5  A18  AX00001623  TTTCCAAACGGTGTTGTAAACTTTGTTCCAGGGTTTGGTCCTGAAGCAGGAGCT
5  A20  AX00001624  TCGCAAAAAGAAAAGAACCATATAAAGTCGATTACCTTTCATGAAGATAACTTTA
5  A22  AX00001625  GGAGTATGACTGGATTCGCAAATTGTTAATGAATGAACCGCGTGGTCATGATGT
5  A24  AX00001626  ATTTAAGTGAAGAGTTAGAGCACTCATTTGAATATAGGGCGCCAGGAAGTATTC
5  C02  AX00001627  TCCAGCATTATGCATGAACTGCTTCATTACAATTGGCCAGGTAATATTCGCGAGC
5  C04  AX00001628  AATTAAAACTAAGAACACGTGCTGGCATGGGATTTTGCGGTGGCCGCACATGTA
5  C06  AX00001629  TGACTATGGTTTCTCTGCTGAAGTAGAGGTAAATGGTCGCCAGCAAATTTTAATT
5  C08  AX00001630  AACACAGCACCAAAAAGTAATAAAGGAAGCTTTATGAAAGGTTTATTACTAGGTG
5  C10  AX00001631  TGACCCAGCTGATCGAAGTGATGACTTAATCAATCCTGTTCATTTATATGGAGCT
5  C12  AX00001632  CCTCTGGTGTATTATGTTCAGCACATGATGGTCAATTATATGTGTATGAATACCT
5  C14  AX00001633  GGTCGCTGCAAACTATTACGTACCAAAAGGATTTTTAAAGGGTCCAGATAAAAAA
5  C16  AX00001634  TCAGCAGTTACTGCAGCACATTCAAATGAGTTGCATTGGAAATCCAAGTGCGAA
5  C18  AX00001635  GATGCGAATTGGGAAACTTGTATATCAAAAAGTGGTTATGTAATTTATGTAGCAA
5  C20  AX00001636  GGAGTAAAGGGCAGTTAGTACAAACGGAATTGCAACGCTTTGCGGTGCGTTGG
5  C22  AX00001637  CCAATCGATTAGTGTATACAATGCCTGTACTGCAAAAAGATACGCGTATAAGTGG
5  C24  AX00001638  TGAAAAACTACAGGAAGCGCATCAAGATTTAACAGATCGTAATGAACATTTAAAA
5  E02  AX00001639  CGTTCGCAAATACAAATCAACAAATTGAAGTATTTGATTGTCAAAAAGAAATGGT
5  E04  AX00001640  AGAGACACCAATTGGCCAAAAGTTATATTGGGATTATTTATGCTATGTAAAAGAA
5  E06  AX00001641  ATGTCGGGTCTTTCTTTTTGGAGCTGCTCCAGAAAGTAATAAAAAGGCATTAGAA
5  E08  AX00001642  GCACGTAATGCGATAGAAAGTGGTTGGGTAGATGCAGAACCGAGAGAGAATAA
5  E10  AX00001643  GTAACATTAGAGTCAGTTACATTATTGCAAAAAATGAGAGAAGGCGCTGTTTATA
5  E12  AX00001644  GTGTTGGACGATTAGTCCAAATAGATGAAGATACTTTAGAAATGGGCGGGATTT
5  E14  AX00001645  GTTATGGTTAATGCTTCTCAAAGCAAAGTAAGAGACTTAGGTGCTTACGATGTAA
5  E16  AX00001646  GAATACAAACGCTTTAGGAGATTCAAGAGCTATTCTATCAGAATCGGCAAGATCT
5  E18  AX00001647  CTTTTACTAGTCATGCTGGTAACCTCCAAACTTCAATTATTGAAGGAGATGATAT
5  E20  AX00001648  AGTAGCAGTGCACGAATTAGCGGATCAGGTAAAGTTGATGGCACAGTTCATGCG
5  E22  AX00001649  CATACGGACAGTTATATAGGTGGAAAAGAAAAAATTTAATACCGGAAGATTGGTT
5  E24  AX00001650  GATTGTTACTACAAGGTGTTGCAATCGGTAGTTTCGTTTTCGCTCAATCCGTTTT
5  G02  AX00001651  GAAAAAGGCACTCGTCATCTATTTGATTTAGATACAAATGTTGGATTCTTCGTAT
5  G04  AX00001652  TAAAATTCATGCTAAAGGACCGGATTTACAATATGTAGTTCAACAAGTTGAGTCT
5  G06  AX00001653  CTGGATGGATATGGATTGGTATGGATCAATTTGGTTTACATGCTCGAGAGGCTA
5  G08  AX00001654  TTCAAATTTCAGCAGCATTTTATTTCCCTGCATTACAATCTGTAATTCCACTCATC
5  G10  AX00001655  CCAATTAGCTTCCTCTCTGTGCCTGGTGCGAAAGATGTTGGCGTAGAAATCAAC
5  G12  AX00001656  CCCGGTGATAAACTTGATTTACATTATGAGTTAACTCGCAATCGCCGAGGTTTTG
5  G14  AX00001657  GACCAATATATTCGCGCTGGTGGAACCGGTGTTGGCGGTGGTACTATTATGGG
5  G16  AX00001658  ACCAACTACAGGTTTAGACGCAGCACATCGTGAGTTGTTTTATAGTTTACTACTA
5  G18  AX00001659  CATTTATCGGTGCAGCACCAGCTGTTATCGTAGGTCTGTTCGTATCTCCGATGC
5  G20  AX00001660  ATTTGTGATACTTGTCATGAACAAATGACAACAAATATTGATCGCCCCTTAATTC
5  G22  AX00001661  TTACAGATAGTAAAGTTGTGTTCCCGCCAGTTCAAACGCCATATCCTCCTATATA
5  G24  AX00001662  TAAAAACAGGAGAGTTATTCGGTCATTTAAGTATTAGTGTATTCAGGGCTGCGG
5  I02  AX00001663  AAATGGACAGAGTTTCAAAGTGGTCCTCCTTATTTTGAAGCAATTGCATCAAATC
5  I04  AX00001664  CACGTGAAAATGATCAAGTGAATTTATCAGCTTGTCCTGATCACTATGTACTAAG
5  I06  AX00001665  TGAAAGGATTTGGCATAAAAGATGTTGTGAATCATGCAGGTGTAGCAACGGGCT
5  I08  AX00001666  TTGAATGTTTTCGTACATATCCGAATGTAGTACGTAGTAACCATCCATTAGGAAG
5  I10  AX00001667  GTTATGAAGTATCAACAGGCGGGCTACCGTCAAGTAGCCAAGTTTTCCAATGTT
5  I12  AX00001668  TTACGGATACTTTGGATGATTTTATTGGTGCATCAAAAAGAGAAGAAGAATTGTT
5  I14  AX00001669  TAGAAAGAATGGAAGAATGGACAAAGTCTGATGATGAATGGATTGGACGAGCAG
5  I16  AX00001670  AGGCCACTACGTTGGGATGCACAGTATGACTCATAACTACAAGAAACTTTACAC
5  I18  AX00001671  TCATAAACAAGTTGTTGCGTTCCGTAACGGCAACTTCGTAAGCCCAACAGTTAC
5  I20  AX00001672  ACCCATTCGTTGGCTTCACACCTGAGCGTGAAGTAGGAAATGACTTATTAACTG
5  I22  AX00001673  ACCCAGCCGACTATGATGGTGTATCTTGTTTTAATAAATTTGAATTCGACAGATT
5  I24  AX00001674  TCGTACCACTGCATAATGAAGCACGAAATGGTCTATGGAACTTTATTTGCCAGC
5  K02  AX00001675  ACGGAAAATCAGCTCTAAAAGGTAATACAGTTAATAGTTACGGTGATCACCGCA
5  K04  AX00001676  AGACGCGAAAGAATACCGAGACTCTTTACCAGTACGAAAGAGAGGGGCAATTCC
5  K06  AX00001677  GCTGTTCGCCACGAGTTTTAGATGAGTTGCAAAAATCGTGGTTGGATCATGCTT
5  K08  AX00001678  ATTCCAAGCGAGTATTGAAAGATCTGATAGCTGTGCAGTACCAGCAGCAGGTGT
5  K10  AX00001679  GATGAAAGACCAAGGCTTAAAATTAATGCGCGGTGGTGCTTTCAAACCGAGAAC
5  K12  AX00001680  AGCGATTTATTAAGTACGCGGTAGAACATTTGGAAGTATTACATCCGCATACGAG
5  K14  AX00001681  CCATAATGACCCAGTAATGAAATATTTAGCAACTGGTTTACCACCAAGTACAAGA
5  K16  AX00001682  TCGAATTGGCAATACTGGTGCCATTATGTCGGATTTTTTACTAACATATTTAAGC
5  K18  AX00001683  CAACGCGCAGAGCATGTAGTGAAGGATATAAAATAACGTTAGTGAGTGATGCAC
5  K20  AX00001684  CGGACAAGGCACACTTTTAGTATCACAGGATGTTGTACGTAGAGATATGCTTAG
5  K22  AX00001685  ACAACTGCTACTGCAGAAACGATCGTAACAGCAGATGTACTCAACGTACGTGAA
5  K24  AX00001686  CGCGATGTATTCCACCTATATAACAACATGTGGGACCGGGACCTTCATATTGAT
5  M02  AX00001687  AAAGCTCTAACGAATGGAATAATGCAGGTACAGGGCATTCTGCGCTATGCGAAC
5  M04  AX00001688  TATCCGAACTGGGAAATTGTAACGACGCAGTACGGTGAAAATAATGCGCAAAAG
5  M06  AX00001689  GATGTAGAACCACTCGTCGTTACACTCGGCACGATGTTTTTATACGGAGGAATT
5  M08  AX00001690  GAAGATATGTGCGTTTATAATTTCAGGCATAAGTGCTGCACTCGCTGGTTGCAT
5  M10  AX00001691  CATGTTCTTTGCATAAAAGGCTAGACGAAGGACTAGTTTATGTGTCGGAGGATA
5  M12  AX00001692  GATACAAATGGCGGTTTATTAGAGCTCTCGCATCACAATCGTCTAATTGGCACG
5  M14  AX00001693  AAGTTCGTCCTCATGAATCTCACTATCTTATTAACCATTCTGACAAACCTTTTAAA
5  M16  AX00001694  TGTACTTAACTCCTGCATTCCTGAAAACTGCAGCACACCGATGGTTATGCGTGT
5  M18  AX00001695  TGGCTTAATTATCGGTCGTTCCACGCTTGAAGAGCCGGAGATTGCATACGAGTT
5  M20  AX00001696  TGTTCTTGTGAAAAAAGTAAGACGCGGCGACGAAGAAGTAGTCGTTATGATTCG
5  M22  AX00001697  CATACGATCCGCTATGCCGTCAGGTGTATTAGTAGGGGGAATATTGAGTGAAAT
5  M24  AX00001698  TGAGAGAGCACTTACAATTTGTCGAAGAACATAATACGTGGAAAGCATTGCTTC
5  O02  AX00001699  GAATCTTACAGCTGAACAAGCATGTTGGCAACCAGAAGGTGCTGCCAGTAATAC
5  O04  AX00001700  TTGTTTACACACCTTCCAAACATGAAAAAAAGGATTTCTTTTCTACTATTTCAAAC
5  O06  AX00001701  GAATGAAATCAAAAGTCGATGCTGCAAAGACAGCACTCTCTCTTGGTGTCAGTG
5  O08  AX00001702  GCGAGTCCTCCGCCAACTAACTTACTTCAACGGGACTTAAAGGAGGATTATTCT
5  O10  AX00001703  GAAACGAAGGATATGCTGTCAGTTATGGAGAAAAAACAGAAGGGACAGCTTCAG
5  O12  AX00001704  ACAACTGCTGGCATTACAATGCAGCGCTGGTTCCCTGATATTCCTGTTTGGGTT
5  O14  AX00001705  GGCAATCGTTCCTATTAGTACATGGTACGATATTCTTAATTGCAGGTTCAGTAGG
5  O16  AX00001706  CGCCCCTGGTATTATTGTTATTGGAATGATTATAATTTTTGCTTCAATGGTAATCG
5  O18  AX00001707  CAATGGCTAACCTTTCGATCTTGAAAAATGGTAAAGCAAAAGCAGTCCGTTTTTC
5  O20  AX00001708  CGGGCCAATTAATCGGAACGTGCGGTTTTCATTTAATTAACCATCATCATAAGCG
5  O22  AX00001709  ATAAAAGCAGAGCATGGTACATATATTGAATTTAATACGGGTACTACCATATTAG
5  O24  AX00001710  ATTGTTGAAGTTGCCTCAACAGATAGAAAGAAGTGCTATGAGTTAACGCCGTTTG
5  B02  EMPTY    -
5  B04  AX00001711  TTTTACGTGGGAGAGAATATTGCACACCAGAAGATATACAATTTTTAGTTCCTTC
5  B06  AX00001712  AATTATTGTGTATCCATCCCCTAAAGAAGTAGCAGGTTTGCAAGAACTTCAGCAA
5  B08  AX00001713  CAGCTATCGCTATTTACGTCGTTTGGAAAATAGTAAAGAAACGAAAACAATTTAG
5  B10  AX00001714  GTTACCATTTTGACGTTATTGTTAACAGATGAACAAATGCTCAGCTGGGGCTGG
5  B12  AX00001715  GCTGTCCCTCATGCTTTTAGTCGAAAATGCATTGATACAATTGGTTTTCATTCAC
5  B14  AX00001716  GTCCTACAATTGTAATTAGTCCTAGTGGATCAATTGTTATTACTTTACCATTAGTT
5  B16  AX00001717  ATGATATCTTGCAGAACCCTATTCTATCCCAAGTAACTCTTATTGAGAAAGGATG
5  B18  AX00001718  TCTAGTTTTCGATTTATCTTATCCAGGTTTATCAAGAGAAGAAGTTGAAGAGAAA
5  B20  AX00001719  TATAGCTAAAAGACTTGGTGCCACTATTATTAAATATAACGAACGACTTGGTCAT
5  B22  AX00001720  AATCGACTGATGTTCAAGTACAATTGCATGCCACGAATATGGATAGTATATGGAT
5  B24  AX00001721  GGTAAAGGAGCAGGAGGCGGGATACCGCTAGGTGGAATTATTGTAGGTGAAAA
5  D02  AX00001722  TATTATGTAATCACATTCCTGTCTTTTCTGTTCGCGATCCGATGCGTTTCCCTGA
5  D04  AX00001723  TGAACATAGTTTTTGGGAGGTGAGTAAAAGAGATCTGGAGGCTGCCCATTTGAT
5  D06  AX00001724  ATGGTGCGATTGCGACAGGTAGAATTGCTAATATCAATATTTTAGAAAGTAAAGA
5  D08  AX00001725  CCAGGAAAGAATCATGCTCGTGGATATGTGAAAATGGAAGAAACAGGCGAGTTG
5  D10  AX00001726  TATTAACACCATGGAGTCTCAGTTTAATGGTGTGGTATTGGTTGGTAATGTTAGT
5  D12  AX00001727  GTCATTCATCAGTTAAAACAGCCATTACCGACAGATACGATAAGAAAAACGCTAG
5  D14  AX00001728  TGAAGATTTTCGTTCCATCCACTGGAGTGCAACAGCGAAAACAGGGACGATAAC
5  D16  AX00001729  ATTACTGTACGCCAGATGATATTAAGACGCTTGCTGCATCCGTTTGTGCTCATCG
5  D18  AX00001730  AGTATGGAAAGATGAAGAGGCAGTTGCGAGTCATAATACGAGTGAACACTTCAC
5  D20  AX00001731  GGTCTTGTAGCAATGCAATTTATGCTAGCAGCTCGTGCTCACGGTTACGATACT
5  D22  AX00001732  GTTCGAAATTTGAAGGGTGTACGGGTATGAGCCAGTCTCGATTAGAGCTTATAC
5  D24  AX00001733  AACCAGTAAATGAGTTTGAATTAACTGTACCAGAGCATGCAATTAGTACCGCAAT
5  F02  AX00001734  GTTCTAGTACGGTTTGCTTTATGTTCTCAGGTTCAGGATATAATTACGATAAGCC
5  F04  AX00001735  AGAGGGTAGAACGTATTTGTTTAAGTGGGTGCCGGTAGAAGAGTTACATGCATA
5  F06  AX00001736  TCGTCTTCCATATTGGATTCAGCGTGTAGCAAAAGGAGGTAAGGTGTTAGTTCC
5  F08  AX00001737  ATAGGAAAAGGCGGAAACATTGGGGCTTTTAAATATTCATCTGCAGGAGCGCAT
5  F10  AX00001738  ACGACAATAGCAAGAATTGCAAAGACGTAAGAAGAATTTCTCAATACAATGAATG
5  F12  AX00001739  GCGAAACGTTAGGTTTCTTATGCGGATTCCTTTCGCAAACGCATAAAGAGGAAG
5  F14  AX00001740  AGAAGAATTTCTATGTGAGGACTGTTTGCAAAAAGGAATTGCGAGTGGAGAAAT
5  F16  AX00001741  GGTATGGAAGGTACTGAAACAAAAGATGAATGCTTACATCGTGAACTACTAGAG
5  F18  AX00001742  GAGTATGCATGGCTCGGAAATATAATTGGATTAGTCGCAGCAATTGCGTGGGGA
5  F20  AX00001743  CACATATGTGGGGCGTTTCTCCGACATTAACGCCGAACTGGAGGAATTTCGTAG
5  F22  AX00001744  GCGGAAGAGAGTTAGATTATATGACTGCTCTTAATGAAGCCAAATCAGGGAAAT
5  F24  AX00001745  TGGGAGAACTGATTAAATCAGTAAACTTGCTTATAGAAAGAACAACTTATCGAGA
5  H02  AX00001746  ATACATGATAAAACCTTTTGACCCTAGAGAGTTGTTGTTAAGGATTCAGAAAATG
5  H04  AX00001747  CAAGAGAAGCGCTTATTCGAAGCGGGAATAAACCACCATACATCTTAGTACCAC
5  H06  AX00001748  ATGGGCACACTCTACTGCACATGCAGCGGATGCGCTCGATGCGTTAGCTCGTA
5  H08  AX00001749  GTAGATACAGATTTTGAGATTGCGAGAAAACGTGGTGCTAAGCGGGAAACTGAA
5  H10  AX00001750  AAACCAGATGTCGTTTGCTACGGTGATGTTCACCAAGCATTCGTTCAAAATTTCA
5  H12  AX00001751  GAGAAAAGATGGCCGCCTTTTAGAATGGAAAATGTTATTTGTAAAGCAAGAAGA
5  H14  AX00001752  GTTGGGGACCGATTACGACACCTGTTCTTCTAGCAAGAGGAAATGAAGCGAGAA
5  H16  AX00001753  CATCACTTGGCTTTGCACTTGGATGGAACTATTGGTATAACTGGGCAATTACTAT
5  H18  AX00001754  ATTCGTATTAGAGGGACAATGACAAACTCTTGTAGTATTTTCGTTGATGTCGATT
5  H20  AX00001755  GGAATACTGCTGAATATGCCATTCGGCCTTTTCTTGAAACATACCATGAAGACAC
5  H22  AX00001756  CCGCCAACTATTTATGCGACTGAGGGTTATGCTCCAAACTTGCCAATTGCTCGG
5  H24  AX00001757  TCTTTTACTTTATGTAAAGTGGAAGGGAAATCAATGCAACCGACTTTATATGAAG
5  J02  AX00001758  AATGGATTGTATGCTGATGCGAATGTGGAAATGTACTTATCAAGAGGGTACTAT
5  J04  AX00001759  AGAGCAAGCGAGTAATTATCCAGGGCAACCGAGTATGTCACTTTCTACTATTCG
5  J06  AX00001760  GTTGCGGCAATGCGTATTACAAAATCGAAAATAACAACGCCTGTACAAGAAGGA
5  J08  AX00001761  GCAACTGGTGCCATTTTATTAATGAAAGGATTCTTCGATTCAGTAGGTATGCATG
5  J10  AX00001762  GAAGGCTATGTAAATTCGGTGAATGGTGAGAAAGTAGCAGTTCAGGCGCAGAC
5  J12  AX00001763  GCGGGACTCGAAATGACGATTATGGGACCGAAATTGTTAATAAAGAAAACGACG
5  J14  AX00001764  ATGTTAGGCTTTACACCAGGGTTCCCGTATTTAGGAGGACTATCAAAAGAACTA
5  J16  AX00001765  GATGGAACGGTTGTAGCAGGCATTAGTATTTCAGGATTAGCAATTGAGTACAGC
5  J18  AX00001766  TGATGCCGACTTTAGAAAATAACGAACGAGTTCTCGTCAATAAGATTGGTTATAG
5  J20  AX00001767  TAGAAAATCCAGTAGAAGCGATGAGAACGTTAAAGAAGTTTCATAAAGTGACTCA
5  J22  AX00001768  TTTAATGAATAATCAAGCACTACCTGCTAGTGAATTGGCTTATATGGCAAGAGTG
5  J24  AX00001769  TGAGGCTATGTCCTTTGGTGAAATGATTCGTCACGTATGGAGTTCAACTTTTTAC
5  L02  AX00001770  AGATTATTTTTACAGGTGGTACAAAGTTCGAGGCAGAACTTGAGGAAGCACGTA
5  L04  AX00001771  CGGGAAATTTGGGCGTATTTAATCTCTAAAATGGATAGTGTGCAAGATATGCAG
5  L06  AX00001772  GGACTACTCTCGTTGTAACATTCATCGTAACTGCTATCACCGTAAGAATCCCGC
5  L08  AX00001773  ATTGCGAAAGGAAATCCGTCTGAAGCGTATCCATGGCCTTGGTCTATTAATAAG
5  L10  AX00001774  GGAAGTTTCTAATTCATTATATATTCATAGATTTGCGGTAAAACGGAAGTATAAA
5  L12  AX00001775  TCTTCTTAATGATATCGGCGGTACTTTCATTAGTTGGACTAAAAGGAATCGGTTT
5  L14  AX00001776  TTGACGCCATTACAGTGAAAGATATTACAACGAAAGCAAACATTAATCGCGGTAC
5  L16  AX00001777  AGTGCGACGGCTGAAGATTTACCGTATGCCTCGTTTGCTGGTCAACAAGATACG
5  L18  AX00001778  TCTGTCGCTAAGGATCGATTTGGTACCAATAGCCGCCCAAAAGCAATTATTTTAA
5  L20  AX00001779  CCTAGAGTATTACTAATTTCTCTTTTCCTTACAGGAGCTGCCTATTTAATCGGAG
5  L22  AX00001780  TAATGGTGTAGCTTTACCGCCTGCTCCGCCAGAACGACCAGTTGCATCTATCGA
5  L24  AX00001781  GAATCATGCGAACTTGAAGATGAATCCCTACTCTTTTTATCGGATGTTTTGCCAA
5  N02  AX00001782  GGTGGATTACCTTTTGAAGGAAGGAACTTGCTTTCGAAAATTCAAGAGTTGACT
5  N04  AX00001783  AGCAGATCGACTTGGGATTGCGAAAAGCACCTATGCCGGGTATGAAAATGGTTA
5  N06  AX00001784  GAGCATAGAACTTCAAACTTTAATTATAATGAAAGAACACCGAAACAAATTCCCG
5  N08  AX00001785  CCGTTAAGGACATGGGTGTACTTTAGCATTTGGATTACTATTGGGGTAGTAATAT
5  N10  AX00001786  ATTAAGAGCACTGAGAATGAATTTGATAGAAAGTTAAAGGTTATTAGAGTAATGC
5  N12  AX00001787  GATTTTACTACCGTAAGGAGAAAGATGACAGAATTGAATAATGAACCAACATTAC
5  N14  AX00001788  ATTGGATTACCAGCTAAGAGTGGGGTATCCGGCGGAATTATGACACTTGTTCCC
5  N16  AX00001789  AAAAAGGATTTAGTACTTACCATTTCACTGATACTAGCAATTGTAAGCTGCTTAA
5  N18  AX00001790  GCAGGGGGAATCGAGTACTTAGGGGCTTATTTACGTGATCGTGAAAAACAAAAT
5  N20  AX00001791  CCGTTAAGTGGTCGATCTTGGGAATACCAAGTTCCCGCTCTTGTTGAGGCTGGA
5  N22  AX00001792  CGAATTACAACGCGATTGGCGCAACGATGTCGAAGGTTTTGGCAATTTACTTGC
5  N24  AX00001793  TGTATGCAGTTGATGATGCTTCAGGTGGGACTAGTTTGACAGCACATAACGCTG
5  P02  AX00001794  GTCCCAAGCAACAAATCTAGAGAGTATACTGTTATTTTTCGCTTTGATACGTATG
5  P04  AX00001795  AGGTGTGATTACTATAGGCGGTCTATTAGAGGATCTCACTTATTTAACACCTTAT
5  P06  AX00001796  CCGGGCTTCCTGTCACTTATTTTGGTAGTCAGCATGAGCAATTACAACGTGCAC
5  P08  AX00001797  TCTAACAAAAAAGATTGCGGATGATACAAACACAAATACGATTGGAGTAAAAGAA
5  P10  AX00001798  ATGGTATGTTGCAGGGCATTCAATGGGCGGAGCTATGATTTCTAAGTATGCCTT
5  P12  AX00001799  GGTTTTATGCATAATCGCACAAGAATGGCTGTAGCCTCTTTTCTTGTAAAGCATT
5  P14  AX00001800  AAAATATGTTGACTATACACAGCTGCGATTCTGTAATTGTACATCCTTTTGGAGA
5  P16  AX00001801  GAATGATACGATGGCGCTCGCAACAATCAATTGAGGAACAGGAACTTCTCATAG
5  P18  AX00001802  TGGAGATAGAGTTGTGGGGCCTTGGCATCTAGATACTTTAGCTTGGTTAATGGC
5  P20  AX00001803  AGGCAACATGCCAGGTATCATGCTTGAAACGCAAAATAATAATGTCGCAGCATG
5  P22  AX00001804  ATGGATGGGTTATATAAGCCCTTGGGCATTAGTGATGTTCCTAGGTTTGAGAAA
5  P24  AX00001805  TCCAGATTTGTTAATTGTACCTGGTGGTGGCTGGAATCATAAAGCAAAGCACGG
5  B01  EMPTY    -
5  B03  AX00001806  AATATTTCAGCACCGTAACTTAAAGAGTTGGAATCAAAGAGTGTATACGCTAAGA
5  B05  AX00001807  CTACTCCGCCGCATGTGAATCGTGTTCACTGGGGATTTGATGATCCAGCAGGCA
5  B07  AX00001808  TATTCCCTAGTGTAGTAGACGGACTGAATACATTACAAGTTGGAACGACGTCTA
5  B09  AX00001809  GAAAAAGAGGGTTTCTTTGCGCGTGATGAGATCGATACAACTTGTTGCTATGCA
5  B11  AX00001810  TGTATGAACTTTGTCAGCGGGGACAGACGTGTGTATGTGATTTAACAGAGATTT
5  B13  AX00001811  CAATGCAAAATTGCTAGATGATCCGGAAATACGAAATTTTGCTGCGAATTCATCT
5  B15  AX00001812  GAAAATGCGAGAATTTCTGTTTCAGAAATAGGACGAATTATATCCATGACGCAAC
5  B17  AX00001813  ATTCATCCGAGCGGAAAAACAGCGACAACGAGCCCTTCACTAGCAGTCGATCCA
5  B19  AX00001814  ACAATCCGACAACGTACGTATGGGGACCACCTGGAACAGGGAAGTCTTACAATT
5  B21  AX00001815  TTGAAGGCTACAACTCTTCCCTTCCGGCAGAAGGAAAAGTACATCACATTTGCT
5  B23  AX00001816  TATGGTCTTGGCTGGGATAGTGTGAAACTATACCCATTCAGTGAATATGGGATA
5  D01  AX00001817  ACAAGATGCTGAAAAATACGCTGAAATGCACAAGAACAGACTTGAAGCAGCTGG
5  D03  AX00001818  TATATCTGGGAAAATGGCAGATGAATTTAAGCGATTTGGTTTACCTTCGTTTTTT
5  D05  AX00001819  GTCAATGGAGAGAAAAGGGATTGTAAAGAAGGCTTTGAATGAGCAAGATCGGCG
5  D07  AX00001820  TATTGTAACTTCTTCTTATAATGGAAAGCCGCCAAGTAATGCAGGGCAGTTTGTG
5  D09  AX00001821  ATGATTTTAACACCAGCTTATGTACAAAACGTTCGCGGTATTTCACCGCTGAGCT
5  D11  AX00001822  CAGCCTGCTAATTGGACTCCATTCCCAGGGCATACAGGTTTTAATTTTCAAAAAC
5  D13  AX00001823  TGAAAACTACACAGAGAAACAAGTTCGTGAAATTTCTTTAGCCCATACAAATGGA
5  D15  AX00001824  CGAATGATTCGAAGCAAATACAAGATTTCAAAAACGAAGTCTCATCTATTGTAGA
5  D17  AX00001825  TGACCTAGTGGTGGATTGCAATATGCATAAAGTAACAAGAGGAGACCAAGTTAT
5  D19  AX00001826  AACTGTTCCGTGACGAAACCAACATAATAGGTAAAGTCTCCGATAATGGCATAG
5  D21  AX00001827  GGTTCCATTCACAAATAGCGGTCAAGGATTCCACGATGCTGGCTGGCGAAAAGA
5  D23  AX00001828  AATGGGATACGTTGCTTGTGCGCAAGAAATTATAGCGCAATCATTTGACCAAGG
5  F01  AX00001829  AAAAGACTATCCGCAAGTTGTTTTCTTCACGAGTCATACGCACTGGGATTTAAAC
5  F03  AX00001830  TGACGCCGCTTTCTAGAGCGCTTATTATGAATGGGGATATAACGCCAACTGGAC
5  F05  AX00001831  ATGGATTACACAAGTGCAATTATCACCAACACCTTTAGCACGTGCGGCATATTG
5  F07  AX00001832  GTACTTTACGAAAGAGTGGCTCGAAGCACGCGAAGTACGAATATTTTTAGAGGT
5  F09  AX00001833  CTCCTCAGCAAAGTACGGGAGATCGATTAGCTGAAATTAAGCAACATAAACAAG
5  F11  AX00001834  AGTACGTTATTATCAATCGCGGGTGCATTACTATCACCATCAAAAGGGGATATAT
5  F13  AX00001835  AGCAAATAGCTTAGTCGTGCAGGCGTTATTCTTATCAGTCGTTGCGATGGGAAT
5  F15  AX00001836  CAAGTGAAGACCCAGCTAAGTGGAATTACGTTTCATCTTGCTGGGAGTTTGATG
5  F17  AX00001837  TCATCATGCCCATCGTAGCCTTTATCGAACAATTCGCCTATCCTGCACAGTCAAA
5  F19  AX00001838  TTGAGGGCGAAAGTAAGCGAATGTCTAGTTTATGTAAACAGTTACTTACGCTCG
5  F21  AX00001839  TAATTACACTTCACGGGACGACAATTGATCGTAAAGGTGTTGAAGTAAAGTGTAA
5  F23  AX00001840  CTTCATTTAACAGAAGGATGGACGATTGCTTCGGATGAAATGCTCGTAAATGCC
5  H01  AX00001841  CGATGGAAGATCAGGGAGACGGTGCTACTAAATATGTCGTAGTGGAGTATCCAT
5  H03  AX00001842  AAGGGCGCTTAATTGGTGGTTGCATTGAAGTACTTGAATTTGCAAAAGGAACGG
5  H05  AX00001843  TTTAGCTGAACAATATTCACTGGAATTGGGTGAATACATAAGCTATGAGTTACTT
5  H07  AX00001844  AAAGGAATAGTGCTGCTAAATTTAGCATTCTTGAAGTATGGTTTGGGGTTGGGG
5  H09  AX00001845  AAAAGTACTATGGGGTGGCTGTATTCTGATCAAAGTATGTCTACGTTAGCTATTC
5  H11  AX00001846  TAATTGGTGAGGTAACACGAAACATTCAATGCGTAGCTGATAATGCTTCTGAAG
5  H13  AX00001847  CACAACGTCCTACCCTGGTTATGGAACGTGATGAAATTCAATTAAAGCAAAGCTA
5  H15  AX00001848  AAGTACTCGTACCTCTTGTATCATATCTTTCATCTGAGAATGCACGCGGTCGCG
5  H17  AX00001849  GATGTTGAATTAAGCATCGATCTCATTTACGGACCAATTTTTTATCGGTTGCTAG
5  H19  AX00001850  ACATACTTGATCGGAGATTTCATGCACAACCAAATGCTTGCTGGAAATGTGGAC
5  H21  AX00001851  ATGTTAGGTGTTAATCCAATGTATCTAGCTAATGAGGGCAATGTTTGTATGTTTG
5  H23  AX00001852  TATTATTACGGGTATGCAAACTCAAATTTGTGTCCAAACAACTGCAGCGGATGG
5  J01  AX00001853  AATGTCACCGGATTGCCGGTATGTATAGTTATCTAACAAAGGTAGTCACGGAAT
5  J03  AX00001854  GTACATTGCAATATCTTTTGTAACAATAGGGACCCACTCATATGGTGATAAGGAT
5  J05  AX00001855  TGTGTCAATAACATTGGACCAGTGGCTAATGAAGAAAGACTAATCAAAGTTAATA
5  J07  AX00001856  CTTGGTGCATCTACGTCTGAATCAGAAGAAAATTGTGCAGTCATGGCAGCGCGT
5  J09  AX00001857  GAACGCGGCCTTGTTACGTTAAAAGGACATCGATCAGTCGGTGGTATGCGCGC
5  J11  AX00001858  ATTTGTAGCGTTAGATTACAATGTAGTTGAGAAATGGTTTGGTTCTATGCCGGCG
5  J13  AX00001859  AATCCATCATATGAAGAAGTGAAGCAAAGTTTATTTGCGACGACAGTGTATAATC
5  J15  AX00001860  ATATGGCATGAGCATCCTAATACGGATAAGCTATTTATTGTGCTTGAAGGGGAG
5  J17  AX00001861  CAGGACAATCTCCTCGTCTTGTCGAATTACTTATGCGTCTTTGGGATGTGTATAA
5  J19  AX00001862  AAAGTATATGGCGTTTGATTTAGGCGGACATTGGCACGGACAGGCATTTCGATA
5  J21  AX00001863  TACATATATTTGTTAACTGGTACGAAAACGAAGCAATGTGGAATTTACGTATTAC
5  J23  AX00001864  GAAAAAAATATACATATCTAACGGTGCGCACGAGCCAGTTTTCGGCGTAGCTAC
5  L01  AX00001865  ATTCTGAAGAAATAAGTGCACTTGAGCTATGCGAACAATTAATACGATCTGGCAA
5  L03  AX00001866  CGTATGGAACAAGAAGGCTATGCACCGTCTCGCCGTATGGAAGAGCCAATCTTT
5  L05  AX00001867  CTTTTTCATTCTGGGTATGGTTTATCCTTAGATTTCTAGTTGGAGTCGGAGATCA
5  L07  AX00001868  ACACATAATCAACCTGAACCAGATCGCTATGAAAAGTATTTAGACGATATGTTAA
5  L09  AX00001869  TCTCCCACTGGGTTATTTAGTGCGCAATGGGCTGTAATTTTCCGCATCAATCAAA
5  L11  AX00001870  GTGGTTCTGCGACAGCTACGTACTTCTCATTCTTTGATAGTGGTATTGGATTTGG
5  L13  AX00001871  ATCACTTACAACGTCACCAGTCGATATTTTGATTATTGATTCTGTAGTGAATCGT
5  L15  AX00001872  GAAGTATATAAAACGTTAATCGCTCAAGGGAATAGTAAAAATTATCATGTGTTTA
5  L17  AX00001873  TGATATAGTCGGTGTTGAGTCTGTCATGGCAGAAGCTGAACTTATGAGTATGGC
5  L19  AX00001874  CATTATATAGGTATTATCGTTACTCTAGTTGCCTTCTTTCCTTATATAGACATCGT
5  L21  AX00001875  AAGGAAGCGGCCCTGGTAGTACAGACTTCTATAAACGTACAAATCAAGGTAGCG
5  L23  AX00001876  CATTGGAGGGAAATGGAAAGGGGTTATTTTGTATCATTTATTAGATGGTACAAAA
5  N01  AX00001877  CAGGAAACAGATTTTAACTTATTACAATCCGACCGTGCTGTATTTGATTGGGCAT
5  N03  AX00001878  GAAGTGCTCGGAGCGATGGATGTCGAAGGTGCAGAATATATTGCAGTTGCCTTT
5  N05  AX00001879  TTCAATCTATGGTAGATCATTCGATTCCAACAAGGGCTGAGGTAACTGATGTGT
5  N07  AX00001880  AAAAGAGACGACGGGAAAAACAAATGATCAAACGACTAGCGGAAAAACAACAGA
5  N09  AX00001881  CAGAGGAGCTGAAGCATCATTTAGTATGGAAGTTCCCGCAAGGTAAAGTAGGAG
5  N11  AX00001882  TTACTGTTTGGTTCTATCACGCATGCAATGTATGAGGGAATGATACATTTAGGGC
5  N13  AX00001883  AAGCGAAAAGGACGTTTGGTTATGTCCCAGATAGTCCAGATATGTTTTTACGATT
5  N15  AX00001884  TGTTTACTATGTTTTGTTTCTTCTCCTTTTTCACCTCATATAGAACGGTTCAACAC
5  N17  AX00001885  AGTAAGGACAACATTCGCGTCATTGCAAAGGATGTAAGTAGGCAGCGTCAAAGA
5  N19  AX00001886  GGAAAAACACGCATTACATAATGCGTTTGTACAGTTCGGTATGCCTACAGGGTA
5  N21  AX00001887  GTAAAATGGGGCAAGTTGTACCGTTCTGAAGAATTAGCAGGACTAACAGAGTGG
5  N23  AX00001888  ATGGAGTTTTCACCCGTTCATACACTGTTTCGTTAATTGCGTTAATACTCCAATT
5  P01  AX00001889  AGAATTAGCTTGGATATTAGCTTGCCTAACTCCGAAAGGGCTTATGAACCGTGC
5  P03  AX00001890  CATTCTTTAGTAGAGTTTATCGATGGATCAGTTATAGCACAGCTCGGTGCTCCTG
5  P05  AX00001891  CATTCGTTTCACTTTTAGAAAAGAAAGGTGTTTCAAGAATCGTATCGATAGCCTC
5  P07  AX00001892  GTGCTTCGTTAGGTGGTAAGTTATTTGGATCCTTTGGGCCATCATTTGGTGGGA
5  P09  AX00001893  GACTTGATCTTTCGAGCACACAAATTGAAACGGCACATGAAACGTTACAGTCGT
5  P11  AX00001894  TGTCGCTGGGTATTTTACGACCATTCGCGAAATGGGAGCAAAAGATGGTGCGG
5  P13  AX00001895  TTGCAGGAGGGTTCTTACTCTTACTCGATCCAATCTATGCCTTCTCTCTAACAGG
5  P15  AX00001896  TGAATGGTTCGAAAAGGGATACAAAGAATGCTGGAAAAGCCCCAATTGGATTGG
5  P17  AX00001897  GAATGGTGAATCCTACAAGCTTAACATTAAAGATATCGAACACGCTCATAGGACG
5  P19  AX00001898  ATTTATCAAATTGGATGAACATCGTTGCCTATGTCATTGGCTTTAGTGCGGGACT
5  P21  AX00001899  AGTGGTTTACTACTTATGTGGACGATTACTCCGTTTGGAAAACAAGTAACAGGG
5  P23  AX00001900  TCGTTGGTTTCTACCTGGAAGATTCAGTAGAAGAACACATGAAAGTAATCCAAAA
6  A01  EMPTY    -
6  A03  AX00001901  TAAAGAGAAAATCGAGGAGAAGAAGAAGCTGCTCGGTATCAATGAACACGTTTC
6  A05  AX00001902  CGGTATGTATGTTGTTAGCAAATATGTACTCGACTTTATCCCACCACTAACACTC
6  A07  AX00001903  TTTTAAAGGCAACACAGCCAATTCATAAAGAGCTGAAGACCGCAATTGAGGAGA
6  A09  AX00001904  TTATCTGTAAATCCAGGGAGTGGTCCGAGACATATTACTTTTCATCCAAATGGAA
6  A11  AX00001905  TGGGTTATTATTTCACCCGTATTTAGCAGGAGAAAGAGCTCCTTTATGGAATGCA
6  A13  AX00001906  CAGCTCCTTATGTTCCGCTTTCTACTACCTTGATGAAGATTGTCACATTAATCGG
6  A15  AX00001907  ATTTTCACGGTGAACCAAGCACTTTTAGCTGCTCGAGCAGGTGCAACGTATGTT
6  A17  AX00001908  GATCAAGAAGCTTGGGACATCGTTGAACCTATCTTCCGCGATACTGCTGTAGAA
6  A19  AX00001909  ATCCCGTGGATTGGAAAATACGTGAAGGTTTACTGCAAGACGTAATTTCTTATGA
6  A21  AX00001910  CAAATGAACGTCCTACACCGATACGTTTAGGTTACCGTACAGGGCGTAAGGCAC
6  A23  AX00001911  AGCTACTGGTGGCGTAGGACACGTAGCCATTCAATTAGCTAAATGGGCTGGTG
6  C01  AX00001912  AAAACGATGCAACTCTCACTTTCTCGCAGTTTAGCTGAGCTGACGACAGGAACG
6  C03  AX00001913  TAGGGAATCCTAAGCAGTGGTTTAATGCATTTAGTAATGGGGCTATGCTAGTAT
6  C05  AX00001914  AAATAGAGATGAATAGGGCGAAAGGTTATCCGGCAGTTACTTCTTTAGCGTATA
6  C07  AX00001915  GAAATTGTGGAGTTTGCTGTGAAATATACTCCATCCGCTTTCAATTCTCAAACTG
6  C09  AX00001916  TTCTTACATCACATCGCAATGCTCCAAATCGTTTATACGGGGTTTTAGGTGATTC
6  C11  AX00001917  GGGAAAGCTGGAGCTGTAGCAAGTGATGCTACCTTTGCTGAGAAAAGTAGGGT
6  C13  AX00001918  AGTTGTTTCTCTGCATGATCGTAGCTCGTATTATATGCAGATACAAAGTGAAATA
6  C15  AX00001919  TGTCAACAAGTAATGCGATTTCAGAAAGTGCAGGTGTTCACCCAGTACGTATTC
6  C17  AX00001920  CTTTCGCTAAATGAATTTTATAAATTAATAATTGAGCATCCGCTAATGTTGCGTCG
6  C19  AX00001921  TTCTCCGGCCAATGGTGGTGCTACGAATGGTTGGATTGAAAAATATATATTCCC
6  C21  AX00001922  GATATTACACGTATTCAATCATGAATGCTCCATTTCCAGTCACTAATTATCTATCT
6  C23  AX00001923  AGCGGATGGGATTACTATACATCGTCTGGGAGGACATTTTAGTGGCGGTTCTGT
6  E01  AX00001924  TTGATCCTTTACCAGTGTTAGGAGATCCTATATACGATTTAATTTATGCGTTCTG
6  E03  AX00001925  GACAGCTTACTTATCCATCATGATGATGCACAGCAGTTACAACAAGTCGCTAAAA
6  E05  AX00001926  GCCTTACGATTGAAACGAAGGCCGGGATTTTACCAATACAAATAGGTGTAAATG
6  E07  AX00001927  AAGTTCATGAAGAAGACGACGCCATTTACTTATTTACTTCGGGAACGACTGGAC
6  E09  AX00001928  CAAAGTACAATTAGTCAACATTTATCTAAACTAAAAGCTGCTAAAATGGTTACAG
6  E11  AX00001929  CAAAGTAGCACGATGCAAGTACGAGAGAATGCTATAAAAGCTGGAATTGGTACA
6  E13  AX00001930  GGAGCTGTTCCGGAAGAAAAAGTTACCGCTTAAACATATTGAACCGCGTGTTAG
6  E15  AX00001931  TACTTTTTAAGTACGGAGCTGTATCTGTAGGGATTTTTTGGTGTTATAGAAAAGA
6  E17  AX00001932  ATCCCTTTTAACTAACAGCAACTTAGTTGAATCAGAATTTGCTCTTAGTGCCATC
6  E19  AX00001933  ACTAATGGGATAACTCGCACATCCATTCAGGATATAATGACAGCTACTGAACTAC
6  E21  AX00001934  GCGGGTGTTATGACAGAAGCACAAATAGAAGAAGAATCTAGAGTGATTCAGTTT
6  E23  AX00001935  GCATAACTCTATCCTGCCCGTTGTTCGCTTTACTGATAACGAAGTGAAAGCTCTT
6  G01  AX00001936  CGTTTCATTACGATGCCTATTAAGCGCTCATCGATATTATGGGCTCACGTTTTAA
6  G03  AX00001937  GAAAACTTGATAATGATCGCCAAGTTACGTGGTGTTTCCAATCCCGCTCAAGTC
6  G05  AX00001938  ATTACTCGCCACCTGAATGATCTTGGGTTTACCGAAGTCGTGGAAGGAACGGTC
6  G07  AX00001939  TACAGGTGCCATATTAGCGACAACGAACTGTGTTATGCCAATTAAAGGATCATAC
6  G09  AX00001940  ATGATTTATATATAAAGGATGCGTATCCTCAATGTGATATATGGATTCGTAGTGT
6  G11  AX00001941  CACTAGCTTATTTCATCGGAGTAAAACAATACACTTGGCTCTTATCAGGATTCAA
6  G13  AX00001942  TGATTCTTTACAGCTTTTTACCCCAAGGTCTTACAGTAGCTTGCCAGGTATGGCG
6  G15  AX00001943  TGATGCTGTGATGCATTTATCAGAACATCATGGTGATGCCTCACCAGGTGGTGC
6  G17  AX00001944  GCTTGAAAATAGACTTGCGAGTTACATGTTAGCAGCAGGAGAACGGGCAGTACA
6  G19  AX00001945  TTTTTTTATACAGTGCTGGAGCGATTGGAGTATTCACTGTTCTTTTTAATAATATA
6  G21  AX00001946  TTACTCATCTTTATCGGACAATTATTTGCAGGAACTATCATTGATTTCTTCCTAAC
6  G23  AX00001947  TTATAAAAAATATTTCATATGGGTAGTTGATCATCACAATAACGAAGTGATGATTG
6  I01  AX00001948  TGTATACGCCAGGCCATTCTCCAGGCCATCAGTCGCTATTCATTGAGACGGAGC
6  I03  AX00001949  GGGAGCAGAGATGAAAGATCATCCGTTCAAAATGCCGTTTGCTCCTGTTACAAA
6  I05  AX00001950  AACGATTCTTCGTGAAAGTGTAGAAGGGCATAAGAGGCATGTTATGTTTGCTCA
6  I07  AX00001951  AGTAGATTGTGAAGCAGATATTGTAAAGGTTGAGGATGGAATTTTTGAAAACAAT
6  I09  AX00001952  ATTCGCTTATTAACAGATCAAGGAGTACCTGTAACGTATGCGTGTGGTACTTTAG
6  I11  AX00001953  CACGGCTGGGTATATGCTGAAGGTATTACGCACTGGGAAGTAGACGATAAAGAG
6  I13  AX00001954  TTTAGGCTTTATACTTCATTCGATTATTCATGTAGACGCTGCCGTTATCGCGATG
6  I15  AX00001955  AGTGCAGCAACTAAGGCACGAAAGACCAGTTGTTGAAGTGAGAAAAGGTGTTCA
6  I17  AX00001956  CAATTCATGGCATAGAGTGGAATAACAGAACGGGTTTATTAGCCATTGGTATAG
6  I19  AX00001957  GACCGATGGGACCAATTTTGTTCCAAGACTTAGGGTTACAACCTGCAAATGGTG
6  I21  AX00001958  TCGGTTTAGTTGCTCCGCATATCGCAAGGAAGTTAGTAGGTACTACATATCAAC
6  I23  AX00001959  TAGCGTTTTGGTACGCTGGTGGTGTTGCAGGGGTTAAGTGGGAACACTTGAAA
6  K01  AX00001960  AATTACTGTCTTCCACCTCATCGGCCTGTTACTAGAAATATATAAAGTACATTTC
6  K03  AX00001961  CTCAAAAAATGGCAATAGCCAAACAACTGGGTTATGCGGAAACCGCATTTATATC
6  K05  AX00001962  TGATTACCCGCTCGCAGTTTTACTAGCAGGACAATCAGAGAATGTAGAAACGCT
6  K07  AX00001963  TAAAAGAACAAGCAAAACGTATTAACGAAATTCCAGCAGAAGTATTTGAAAATAA
6  K09  AX00001964  TGTAGCCGATTGCTACCGATACTGGCTTGGATCATTCGCATTCAAGCAAAAACG
6  K11  AX00001965  CGAAAGAGAAGAAGTGGATTGATTCCAATTCTTATGTGGAATTAAAATTTAGCAC
6  K13  AX00001966  GGGACAGTGTATTTACGTTATAGCAATAGATGTCATGCAGCATGGGCTAAGTTT
6  K15  AX00001967  TCGATCTTGCATTTATTTTGGATGAATGTAAAACAGAAGATGCTTTACATGTGGA
6  K17  AX00001968  TATGGATACTTCAAAAACTTTAACTGGCGGAGACCTTTGGAACGTGCTTACTACC
6  K19  AX00001969  CGGCGGGAACGTTTTAGTTGTCGTTCATGGGCTTTTGATTACTACCTTAATAGA
6  K21  AX00001970  GAGTTTAGTGATAAAAAAGAACATGAACTTGTAAAACGTATTAGAGAATGTGACG
6  K23  AX00001971  AGGAGTTTTATCTTGCAGGATGTATTACAGTTGCGAGTACGCATTACGGTGAAA
6  M01  AX00001972  TACTGGAATCACAGGACCTACCGGTGCGACAGGTTTTACTGGAATTGGCATTAC
6  M03  AX00001973  AGAGAAGGTGATAGTGTACATGCTAATTCTGGTTTAGCAACATTAATCTCTGATG
6  M05  AX00001974  CACTCTTACTCACGAATGTGGGCACGGTATGCATACGCACTACTCACACGGATA
6  M07  AX00001975  TTACAATTTCCTGCAGGGACAGGATGGAAATATACAGACTATAATTATATGGTGC
6  M09  AX00001976  TGCCCTTATTTTACCGAAACGGAAAAGGTGTAACTTTAACTTCTAACGGTGAAAT
6  M11  AX00001977  GGAATAAGAATAAGTTTTTAAATATTGCACATCGCGGAGCAAGTGGACATGCAC
6  M13  AX00001978  AAACACGTCAAGCTATTTTGTTAGTTCTCATGGAAACGGAATGTCAAACAGGATT
6  M15  AX00001979  GAAATGCCCCTAATCCTTGGGAATGACTTTGCCGGTGTCATCATAAAGGTTGGA
6  M17  AX00001980  TACGGTCCTTGTGCATTTATGGACAATTACGACCAAGGAACCGTATTTAGCTCC
6  M19  AX00001981  GTGTTTATTTTAAGGTAGATACCGTTATAATGATTGGTTTAATATGGACAGCGCA
6  M21  AX00001982  CTGCTGCACTTCCAAGTGTATTAGCAGCAGTATGGCATAACATTGCAGGGCCAA
6  M23  AX00001983  TTAGAAGTCGTTCTTGCTGATGGAGAAGTAATACATACTGGGAATTTAGCTGCG
6  O01  AX00001984  CATACACATACACTTGTACTTGGTTTTTTCTTCTTTTTAATTGCTTTAGGGTTAGC
6  O03  AX00001985  CATTACGGTCAGAATTTTAGTGGAATGATGGTATATAGCTTTCATGCAACAAAGC
6  O05  AX00001986  GCCATTAATGACATTGCAACTTGGCTAGATATGATGAGGAAAGGGAAAGTAGTA
6  O07  AX00001987  TAACCGTCAATTGTACGGGTATGAAACGAATAACGGCGGTCTTTATATAGAAGG
6  O09  AX00001988  CAGGTACAATTATTATTCAAAAGCAGGCGGTGAAAGGATTAACGACAGCAGCTG
6  O11  AX00001989  TTAATATACATCATAGTTTAACTGAACATTTATTTAACGCTGGCGGTCATATCGG
6  O13  AX00001990  AACCGCGTACGACTGGTATATATCATGTAGCCTTTTTAGTTCCGACTCGTGAGA
6  O15  AX00001991  GGTGGCCGTATTGAAAATATTCGTTTGTCAGCAGCGAGCATAAATGGGGTTGTA
6  O17  AX00001992  CAGATCATATCTCTGTGAAGGCCCTGCTTGCTGATTTCGGGGATCAAATACATA
6  O19  AX00001993  ATTCTTCGTCTAGTAGTTGATTTAGAAAGTAAAACGATTAGGGCAACGAGTGTCG
6  O21  AX00001994  CTTTCGTTTGGAGTACATTTGAAAGTAGTGACACGTGGGAAAGTATAACGGAAA
6  O23  AX00001995  ATTAAAGTTAGTTTAGATGCTTTTGATCATGAAGTAGTATTGCAAGAAATGGAAG
6  A02  EMPTY    -
6  A04  AX00001996  GGTAACACTTGTAGCATCATCTCAAAAGTTAGGCTTAACAGATGGCGTTTCACTA
6  A06  AX00001997  ACGAATCTTACGACAAAAGAAATGATGGCGGTAAAAGTAACGGAAATAAAGCGA
6  A08  AX00001998  TGGTCACCCTTCTTCTAAAGGTGATATCGTAGTCGGCAATGATGTATGGATTGG
6  A10  AX00001999  CTGCCAGTAGTAGTGGAGGGTGATAGCAATACAGTTGTTATCCCGTTTATTCCT
6  A12  AX00002000  TTTACACAATGCGTAGCGACTGAAGAAGTGGAAAAAGAATATCCCGTAAAAATCG
6  A14  AX00002001  GTGCTCCAGGGGAAGCATTTACAGTATTTCAAATGATTCATAATACACCATTTGG
6  A16  AX00002002  GATGTGAATCGTTATTATGTGCCGAATACAGATGGTGGAGCGCAAGATAGATGG
6  A18  AX00002003  CGACAAGTAATGCGGCATATTTATTGCAACTGGCAGGACGGGAAGATATACCTA
6  A20  AX00002004  GAAGTGTTACCTCCTTGGTTAGCTGGAGTTTTCTTAGCTGCACCGATGGCGGCA
6  A22  AX00002005  TATGGGCTTGGTAGTAAAAATCCAAGTGAATATACATATGTATTCGGTTTTCCAG
6  A24  AX00002006  TATGCTCTGCTGGATCACGCCTATTTGTTCCGAAGAAAATGTATGATAATGTCAT
6  C02  AX00002007  AGATAAAGTGAAAGAAAAGATGGTCGGCGCGATTCCAGTTGGTAGAATTGGAAC
6  C04  AX00002008  CATTTAGTACACCATCCCAAACTGCATGGGCGTTAGATGCTCTCATTTCTTACTA
6  C06  AX00002009  ATTAGTCAAAACGGGTGAATTTGATTTTGCAAAGTTTTTCGCTTCAGGTGGGATG
6  C08  AX00002010  TTAATGTCATTAACAATAGCTTCAGTCTTGATTAGCGGAAACTGGTTTGTCTACA
6  C10  AX00002011  TCCGGTTATGTGGCGCGGACCGATGTTAAATAAATGGATTCAAAATTTCCTTGC
6  C12  AX00002012  GTAGCAATTACGCACCGAGTAGGACGGCTAGAAATAATGGATATTGCGGTAGTC
6  C14  AX00002013  TGTCTCAAATCCGAAGAGCAGGCGGAAGAGTAAAATATTTTGGGAAGTTTAGCG
6  C16  AX00002014  GTCGTATTGGCAGGAGGAGAATTAATTACCGGAAATATGATGTCAATGTCTATG
6  C18  AX00002015  TCTTTAGGTGTTAGAAAATTACGGATTACAGGCGGAGAACCGTTACTTCGAAGA
6  C20  AX00002016  AACATATAGAGGACAGCATTGTAACAGAGTTTCCAGTCACGATTAAAATGAACGG
6  C22  AX00002017  CGATTGCGACCCTTTATGGAAACTTAACACCTACTGAAAAATTCATTTCAAGTAC
6  C24  AX00002018  CATTTAGAGAGTAATAAAAAAGTAGGGGTATTCGATCTTATGAAAGTATTGAAAG
6  E02  AX00002019  TGAGCTGTGGTCAATGTGTAACGATTTGTCCTTGTAACGCTTTAATGGAGAAAAC
6  E04  AX00002020  GTTGTAGATCGCTCACCAGGCGTATTAATAGGACCTATGACCTTTTCATCCTTTT
6  E06  AX00002021  AATTATGGAAAAGCATCCTGGATATACTTTACTTGATGTGCTGACTCGTTATCTT
6  E08  AX00002022  AAAATCTAGTTTAACGCCGCATTTAGATAAGTATTGGCACTTACCAGCCTTCATG
6  E10  AX00002023  TTATTACTGTTACTAGTAGGAATAATCGTTTTAGGATGGATTGTCCGTCCGAGAT
6  E12  AX00002024  ATTTAGAAGACGGATTTGAAGTGTATACGTATGTGCAGGGGGATTTGGATTTTG
6  E14  AX00002025  TATGGATTGAGCCGGTGCAACAGCGCTCATCTTTTGATTCAGGATTCGGATACT
6  E16  AX00002026  ACAATTGTTAGCACAACTGCCTTTTAGATATGGAGCTAACGTCCTTGAGATAGGC
6  E18  AX00002027  TTCAATTAGCAGGTGATGATTTATACTTACCTAATGGCCCAAACGGCCAACGTG
6  E20  AX00002028  CAAGGAAACTATCAAACTGTTTTACAAATACTTTCAAACTATAATGTAACGGCAC
6  E22  AX00002029  ATGACATGATGCAAAAAATGATTGTACGAAAAATGAATACTGGCGGGTTATTTCA
6  E24  AX00002030  CCAGGTGCAGAGGTGGATGATTATTTCCACATAGTACTTCATTACGGAGTTAAA
6  G02  AX00002031  CACGTTGCTAATATCGTTTCACTCGATCGGGATGAAACCATCATTTGGGCAACT
6  G04  AX00002032  GGGGAAACTAGGTACAAGTGAAGCTCGTTCTTCAATTGATGCCATTGTATCAGA
6  G06  AX00002033  AAAAGCAATGCAAGATGCTGGATACCGCATTATTCCAGTTAACCCAACAGTAGA
6  G08  AX00002034  TGTAGGTGTTATTAACATGCAACAAAGCATTGATCCATTTGCAATGCAACCGACA
6  G10  AX00002035  GCGGATGGCGTGGTAGGAGTAGCAGAAGAAAATGCTATGTCTTTAGCTGGAAT
6  G12  AX00002036  CGAACGGTTTTCATACCGGACATGGACATATGAGACAACCGCAAGACATTAAAA
6  G14  AX00002037  AATGGTTTTCGGATTAGATATTCACCCACTATGGTTCGGGTTAGCGGCTGTTCT
6  G16  AX00002038  GGTGGTTGCAGTACTGTGCAAAAAGGACTTTCTTTAGGTATTCGTAAAGATGAT
6  G18  AX00002039  ATTTAGTGTGGCTTGAATTAGGTCGCACGAAACTTATACAAGATTTAGGGTTTTC
6  G20  AX00002040  GCACCTGAAGATCGCGAAGCGTATAATCGTTTTTTACGAAATGTGAAAACACGC
6  G22  AX00002041  TGATAACTTTAATGAAGCAAAAGAAACAGCGGAGCTTTCTAATGAAAAAGACCGT
6  G24  AX00002042  GTGTTTCGGATGCACCGACGATTGAAGAAGTGTTACCTTTATTTTTAGCATTTTT
6  I02  AX00002043  GTGATTTTAAACTTTTGGGCAACGTGGTGTGGACCTTGCCAGCAAGAAATGCCG
6  I04  AX00002044  GCGGGTACGGCAGACGCGCTTGCCTTCAACATGGACTTAGAGTTTAAACGTAAT
6  I06  AX00002045  TATCAAACTGTTCTATGGTCGTGGCATCAAGATCCACGTGATTGGGCAAATCCA
6  I08  AX00002046  AACGATCCAAACTACGGTCATGATTTAAAAGAATTACGCCAAGAGGTTCAGGAA
6  I10  AX00002047  GGAAACAGATGTACCAAATGTAACTGAACAAAATGTAGTTATTAAAAAGATGGAG
6  I12  AX00002048  GTACTTCTCGATTATTACGGGTACCAAAATGGATTTGTAGTATTTTCAGCGCTAG
6  I14  AX00002049  ATTTTAACGGATTGTAATCGAGAAAGCGTGAAGTTTGATCGGTTATATGTAAAAG
6  I16  AX00002050  GACAGGGTTAGAAGTTAATATTCAGAAGCTACTCTATGTTTGTGATAAACCAGAT
6  I18  AX00002051  GACGCGGTAGCTTTTTGGCATGAAGAAAACGAACGAAAAAAAGACCCTACATAC
6  I20  AX00002052  ATTTCATTCAAGGCGGGGGCGGTAAGTGTTATATCGCCGGAGGAGTAGAGAGT
6  I22  AX00002053  TTGGTGGTATTTTCGTAGTTTATGTATTTGGTATTACTGTACAAGCTTTCTTAATG
6  I24  AX00002054  GGATAGTACGGAGATGGGAGAACTATGTTTACGAGCGCCATGGATCGCTGAAA
6  K02  AX00002055  GGAGAAGGTGAGTTTGTCGGTTATGCACAAATACGGAAAAAGGAGACGATGTTC
6  K04  AX00002056  CTACTTTGTCAGAATTTCAGCGTAAAGGCTGTCATACTGCATTAATTCAAAAGCG
6  K06  AX00002057  TGTCGGGAAAGTAACTGACAATAAAAAATTACAAGCTGAAGGAAAATGGGATAA
6  K08  AX00002058  AGAAGAAATGATTAAATTAGTAGGACCTTTTGCATACAATCAAGCAATTGGAGAT
6  K10  AX00002059  ATTTATGGTGTATGTGATGGTGCAACACCGCTCGTCCCGTTTCGTGATGAAAAG
6  K12  AX00002060  TCGGTATGCTTTTATCCCGCAAGCGAGACATTAAACTTGGCGGATTCCTTATTAT
6  K14  AX00002061  ATGAAGGACGCTGGCTTGAGGCAAATGACTACGCACTTTCTTGTTTCAATTTCC
6  K16  AX00002062  AGCAGGAAAATCCGTGTTTATCGCTGCTGGGACAAATGACCCGATTTGTTCATC
6  K18  AX00002063  GTGTCCCGTTTTGGATACCACGTAACTCCTGTACAAGACCGAAATTATTTTAACG
6  K20  AX00002064  ACGATTCCAGATTTTTTAGAGAATCGGTTTAAAGATCGTACGAAAATACTTCGTT
6  K22  AX00002065  TATAATGGCGCTTCAATGTAATTCTGGCCAATGTCCATCTGGTGTGGCCACGAC
6  K24  AX00002066  AAACACTTCTTCGTTTCTCTGCTTTTAAAGGTGATAATCCTACTTATATGTGGGA
6  M02  AX00002067  CAAAGTGAACACTGATAAAATAAAAACGGGTAAAATGCAAGAAGGTGCTGAGGT
6  M04  AX00002068  GTGGGTCGTAAGGCAGATTTAGTTTTATGGGATGCTTACAATTATGCTTACGTAC
6  M06  AX00002069  CGCCAGACTTGGTTACAGATCAAACATCTGCTCATGATCCATTAAACGGTTATAT
6  M08  AX00002070  TATCTCATCTTGCGCTCATATTATTAGGCGAAGGTGAAGTGTTCTATAAAGGGAA
6  M10  AX00002071  TGAAACAGACGTTTACAGAGAAACACATGCACTTTATCATGCAATAATGGAAGCT
6  M12  AX00002072  TCGTCAATTTCACGAACAAGAAAAATTAGTAGCTGCTATTTGTGCTGGACCGTAT
6  M14  AX00002073  CCGCGATAACGACTACATTTCTTTACCTACACATATAAGCGGCCTATCAACAGCA
6  M16  AX00002074  AACGAGGCATTTATGGGATGACGAACAAAAACAATTGTTAGAAGAGCTCGTCAG
6  M18  AX00002075  TTTATTCGTTTAAAAGCAGCTAAGAAACCTGCAACATTGAAAAAAATTATACTTCC
6  M20  AX00002076  CAGGTATGTCGGTTTCTGAGCTGAAAGAAGAAAATGCAATGCTTCGCAAAAGAA
6  M22  AX00002077  TATGTCAGGAGCAATTATTTATTTATGGAGCAGCGTTTGTTTTTGGATTAGTTAA
6  M24  AX00002078  AAAGTGCCCAAAGGGGAGAAGTGGGCTCACTTTCAATTGGTTTTGTAGGTGCGG
6  O02  AX00002079  CCTTCTGCAGTCGCTGTCATACGCTACAAAGATACACTATCACAATATGGAATCG
6  O04  AX00002080  TGGAATGGCTATTTTACTTAATGTCATTGTCGGTTCGTTTCTATCAGTTATTACTT
6  O06  AX00002081  GGATATACGTCAAAGTTTAATCAAAATAGATGGCTAAATCATGCAGATAAGCGTG
6  O08  AX00002082  AATAATGTTTGCGATTATGGTGCTATATCGCCGGAAAAGTGCAGCTTTTTATTTA
6  O10  AX00002083  GGTGATCTCGTTACATTTACGACGTATTTAGGTACTCTTGTTTGGCCAATGTTAG
6  O12  AX00002084  TTATACAGGAGCGGAATACGGCGAAATAATGGTGAAACCACACTATATTCGCAT
6  O14  AX00002085  CAGAGTCTGTACCATCATTCTTCGGTGGATCTGCTGACCTTGCTGGTTCTAACA
6  O16  AX00002086  TATTAGGTACATTTATTTCTGCCTTTTTATCTGTTCCATTTGCTTTTTGGGCGGCG
6  O18  AX00002087  GTGCCGCCAGATTGGAGTTATTTTCAAGTTATTACAACAGCGATGTTAGATACAA
6  O20  AX00002088  ACCTTGTAAAGCGATCAACAGTATTAAAGAACGTATTAGCTGGCCGTGTTGGGT
6  O22  AX00002089  TCAAACGAAAATAGTGAAATTTACGGAGAAAATTCCAAACGATACGATTTCGGTA
6  O24  AX00002090  CTGAAGAAGAACAACGTGAGCGTCAATCGCTACGTGAACAATATTTAAAAGGAT
6  B02  EMPTY    -
6  B04  AX00002091  TTGCATTTAGCAGAGCGCTATCAAATGAATGTTATTAAGGTGATTGAAGAGCAGG
6  B06  AX00002092  GTGAAATCGGTCAAGCAGTCGGCCTCGCTTCTAGTTCTACAGTGCACGGACATT
6  B08  AX00002093  TCTACATTGACTCTCCTTGTGCCTGAACGCTCTTACCAAGATGTAAAAGTAAATT
6  B10  AX00002094  CAACTTCAAATGTGACAAGAGCTGTCATGGCAGTGATTGGACTTAGTTTGTTTAA
6  B12  AX00002095  GAAGAGCATAATCTTGTTTCTCCAACCCGTACAAAGGGGAATCGTAGATTATTTT
6  B14  AX00002096  AGCGTTATTTGGTATTTTACGTCCAGGAGATGAGTTATTGTACATCACTGGCAAG
6  B16  AX00002097  AGTTGCAATATACAATGCCGCGTCTTATGGGACAAGGATTGTCTTTATCACGTC
6  B18  AX00002098  ATCCGATTGTCGCGTTTTGGCAACAAGACATGTTATTTCAAATCGCACTTTTATC
6  B20  AX00002099  ACAAAAGCATCCCTGAACCCGTTCGTCCAAAATACCATAGTAATGATCCATTATT
6  B22  AX00002100  GGAGTAGGAATTTCAATAAATGGAGCAGTCGCAACTGACAACTTCTCTTCAAATC
6  B24  AX00002101  GTACTTATTAAATGGTTTCCAGCTTCGTGGATTAATTAAAGGATTTGATAATTTTA
6  D02  AX00002102  GACGAATTCACGTCGTTATGCAAAACGTCAATTAACGTGGTTCCGTAATAAGATG
6  D04  AX00002103  AGGATTTATTGCGAGTTCTATTGCTGATCGTCCTGGTTTTATGCCTGGTGTTGTC
6  D06  AX00002104  GATTTGTAGGTAAATATGAACAGACAAAAGATATTGAAAAGGCATTTCAATATGG
6  D08  AX00002105  AGTAGGACGAAAGCTTTAATCGGTGCTATGGCACAGGAAAGTATGCAGAAGTAT
6  D10  AX00002106  TGCACTTGTATTTGGTTTTACAAATCAATTAACACGTCATCGTAAAATTGTACGTT
6  D12  AX00002107  GAGCAAGGTATGTTCTATTCCTTCTCATCCCCGTTCGATATGCAGCGCGAGCCG
6  D14  AX00002108  CAGCAGGACCAGGTTCTATCGTTTCATATGCATTAGCAGGACTTTTAGTCGTTTT
6  D16  AX00002109  CATACATTCACGTTCAACACTACAACGCTGGCAGTGGTATTGGAATGGACGGTA
6  D18  AX00002110  AAAATATATGGAGGAAGCTGGTTTCACTGTGTTAGTAAATGAAGTGCAGAAAATT
6  D20  AX00002111  GATATTCATGTTATTGGAACAATGCCAAAGGCTTGGGGATCATTTACTAGTTTTC
6  D22  AX00002112  GGTGATTTTGGCGGAGCACTTGAGAAAATGATAGCAGTACTTGTTATCGCTTGT
6  D24  AX00002113  AGCTAAACGGTGTTGAACAAGTGAAAGTTCAATTAGCAGAAGGAACTGTTGAAG
6  F02  AX00002114  TAGATTAAAGAGAATTGAAGGACAAGTCCGCGGTATTCAAAATATGATTGAAAAT
6  F04  AX00002115  GCTATGATTTTACGCCTAGCGTAATTTCAAAAGATGCGGCTTTAAAACCAGATGG
6  F06  AX00002116  TTACAAGGACAGGATTTACATACAATTCCAACGAAACAAATTGCGAAGCAGTTAG
6  F08  AX00002117  ACCATGATTTAGTTATTTTTGAGTTTCGTCTTCCGCGCATCATAATTGCTGGATT
6  F10  AX00002118  TAATTATTCCGCACATTACTCGCTTTATAATTGGAGTAGATTATAAGTGGATTTTG
6  F12  AX00002119  TATTCAGGGACGGCTATTTTTTCGAAAAAAGAACCGCTTTCTGTTACTTATGGTT
6  F14  AX00002120  TCATGCAGAGCAAGCATTAAGTGAAAACTTTCGCCCGTGCAAACGTTGTAAACC
6  F16  AX00002121  TGGACTATGTTTCATTGGATCACAAGACGAACAATTTGAGGAATTAAATATATGG
6  F18  AX00002122  GCCAACTATGTTTTAATGCGTTGTTTACGATTTCCTTCTGCTTTTCCAATTGACG
6  F20  AX00002123  AAATTGGCCGTGGCCCAGCACATTTTGATGTAGAAGCGTTTGGTGCATCATTCG
6  F22  AX00002124  TAAGTGGCAGAAGCATTGATGTTCTTTCTGGAGATAAAGAAGCAATTCAGCTAAA
6  F24  AX00002125  GAGAGTCATATGCGGATTGCCAGAGAAGAGTAGTGAAAGTGTTAAAAGAAATAT
6  H02  AX00002126  AGGAAATTAAGCCGGGGTTAGATGTTGCTAATTATGAGTTTATTGAAAGGTTGC
6  H04  AX00002127  ATTGCAATGATGGATGAGCGAGAAACATTAATAAAACTGCGTACACTAAAGAGTT
6  H06  AX00002128  AACAGTACTTAAGTTTTTCCGTATAACAAGTACGATCGGAAAAGGAGTGGGAAT
6  H08  AX00002129  AGTTGGTACGTGGATTCAAGGAGTATTCCATTTATCAATGCCAGGAAGTTTAATA
6  H10  AX00002130  GGTGTGTCACATAAACGAATACCGAACTGGGGTAGGTACGTTGAGGATGGATC
6  H12  AX00002131  AAGCTTGTCTTCTGGTGGTACAGCATGGAATAGTCCATATTACTATGCCTCTTAT
6  H14  AX00002132  GGGACGTCTGTACTAGGAATTGTATCCTCTGAGGACAATGAAGTTGGGAATATT
6  H16  AX00002133  GGACGCATTATTAGAAAGTACGAAGAAGGTTTAGTTATGCCTGACGGTCAAAAT
6  H18  AX00002134  AAATCGAGGAGCTGTATTTTTCACACACGGTAACAATGATTATACTGCGACGCC
6  H20  AX00002135  AAATTGGTTAAAGGTAGTCAATCCGTCTTATGCTGCATTTCCATCAGCAGCTGTA
6  H22  AX00002136  ATGCATGGAACATATATTTTCGCTCAAAATGATAAAGGCTTATATATGATTGACC
6  H24  AX00002137  CTTCATAAAATTCAAGACGGGGCAGCAGATAAAAGTTACGGAATTCACGTTGCG
6  J02  AX00002138  ATGTGAATCGAATAATGAGCCAACAAGTATTTTAGGGTGCTGGGTAATTAACCAC
6  J04  AX00002139  GAAGTTGATTTCTTTAAGAAAGCAGAGGCGCAAATTCATAAAAATGAAAACGTAA
6  J06  AX00002140  TATGTATGGCTGTGATAAGTTCTGTACATATTGTATCGTACCGTATACACGCGGA
6  J08  AX00002141  GTATCGGCTGTTCAGGTCGTATTTCAGGTTATATTAATTCATATGGTGTGCATAG
6  J10  AX00002142  GAGGGTATGAAAGTAAACCATGCTCATGTGCGTTTAATTCACCCGTTCCCAACA
6  J12  AX00002143  GACACGTGGGGCGGGTTTAACGACTTCTGGTAAACATGTTGTACAAGAACTGAA
6  J14  AX00002144  GTTATTCGCGAACGCGGAACAGCAGAAATTCAAGCCATTGGTGCAGGTGCATTG
6  J16  AX00002145  AGTTATTAACTTACAAGGACGTACATTCCTTCCTCCAATTGATTGTCCATTCCGT
6  J18  AX00002146  TAAACAGTATTGCATCTCACCATGGGGACACAGAACCAACTTCTATCATTGCAGT
6  J20  AX00002147  GATATGGCCTCTGAACTTGATATCGTTCAAAAGAGCGGTGCTTGGTACTCTTAT
6  J22  AX00002148  GGACATTACGCAAGAAAGTATAATCTTGTAACGAATTTAGGGAAGTTTCTTGATC
6  J24  AX00002149  ACGCAGATGCGGTTGGATTAAATGGAGAGGAACTACTTGTAGAATATCAGAGTA
6  L02  AX00002150  GAAATTATGAGGTTGCCTGCAACGAAAGTTGTGGAACATCCTGACGTATTTGTG
6  L04  AX00002151  GAAGTGATTCCTGTTCAAGCGAATTTAGCTTCTAGTGATGGAGCAGAGCAATTG
6  L06  AX00002152  TATGAAACGTTTTATCATCCAAGCAATATGTTAATGTTTGTTGTGGGTGCAATTG
6  L08  AX00002153  TTTCGTTTGAAAGCACCTTTAAATGAGGAGACGGTGACAGAGCGTGCCCTATTG
6  L10  AX00002154  TTGGGATTGCAGGGATTGATGGAAATGGTCAAAGTGAATTAATAGAGGCGATTA
6  L12  AX00002155  AAAAGGTGAAAATGTTTGGGTAATCGGTGTTGACCGTGACCAAAATCAAGAAGG
6  L14  AX00002156  CAGTGATGATTGAGCGTGTGCGTACAGCAGATGGGGAACCTGTTGTATATTGTA
6  L16  AX00002157  GGTAGCGGGAAGAGTGTATGTATTAACGGTATTATTGTTAGTATTTTAATGCGTG
6  L18  AX00002158  GAAGCTGGGCTAGCAATTTCTGAGATGGTCGCTTCACTTTCAAAACCGACAGTA
6  L20  AX00002159  TTTGTACCCGTACATGGTGAGTTTCGTATGCAAAAAGCACATGCATACTTAGCTG
6  L22  AX00002160  TACAGCGGTGATGACGGTTTAACGCTACCAGCTATGGCAGTTGGAGCGAAAGG
6  L24  AX00002161  ATTGCGATGCATGCAAAAGTGCCGCTTCGTGTACGTTCTACGTATTCTGATAGT
6  N02  AX00002162  AAAGAGCTTACTTGCAAATGCGGAAGGTATCGTTCTACAAGATAATCCAGAAGA
6  N04  AX00002163  GAAAGCGACGCTAAGAAATGGCAAGCCTGTCGTATTGGCTGTTTCGACGAATGA
6  N06  AX00002164  TGAGTGTTGCCAGAGCATTTCAATCATTAGGAGCCCATGTCAAGGTTGGAGCAA
6  N08  AX00002165  TTAGGCGGTAGTATGAGTAGCCGTTTATTCCAAGAAGTACGTGAGCAACGCGGG
6  N10  AX00002166  AATTGATTGGAAGCGACCTGAGCCAGATGTACTATTGCAGAGAGTAATGAGAAA
6  N12  AX00002167  AAGGTGACGAAATCCGTCCATTAGCATCAGAGGTTGGCATTTTATCTCGTACAC
6  N14  AX00002168  ACGGAGCAAATTAACACTCTAAACGAGCACTTACGTACTCACAAGAAAGATCATC
6  N16  AX00002169  CTACTGTAATGGCATTAGGATTTTTTGATGGCATTCATTTAGGACATCAATGTGT
6  N18  AX00002170  CACTAAAAGGTTTAGCGAAGGCAAAAGGCTTCATTCGTTCAGAAATTGGCCAAC
6  N20  AX00002171  ACGTACGGAAATTGCAATTGTTTCTGTATCCTCTAATCGTGTTATTTGTGAAAAA
6  N22  AX00002172  ATCGATGAGCAAGATGATGAAGAGAACTTAAAAGAGCGTCCAGCTGTAGTTACA
6  N24  AX00002173  AACGACGTACTACAACGTACCAATGAGAAAGGTCGAAAATCGACAACAATTAGG
6  P02  AX00002174  CAAAACGAGAGCTCGTTCGCATTGTTCGTTCCAAAGAGGGAGAAGTGTCTATTG
6  P04  AX00002175  ATGCGATTGAAGCAGCGTTAATCTCTGCTTATAAACGCAATTTTAACCAAGCACA
6  P06  AX00002176  TTCTTACGCGTATTCATCGATTCTGAAAAGGGAGTCGACATTGAAGAATGCGGT
6  P08  AX00002177  TGACATTCCGTTCGAAACGTTCCTTGGGTTTAAAGGAGATAAGGTACCCGATAT
6  P10  AX00002178  ATACTCTTTCCATGCTACGCAAGAGAGCTTAGATGAAGTGTACGATCGCTTATAC
6  P12  AX00002179  ATATGCGAGTACCAATTCAATACGCGCTTACATATCCTGATCGATTACCTCTTTC
6  P14  AX00002180  GTTTGTGGAATTATTGTGGCACTTGTTTACAACATGTTCTTCCCAGTTGAATCGA
6  P16  AX00002181  AATGACGAGTTCTTTACCTGACCCAGAGTTGTTAATCCGTACGAGCGGAGAGCT
6  P18  AX00002182  GCAACAGTTCGTGCTGGCCGTGCAAGCGCGTCTGTATTAGATAAAGTACAAGTT
6  P20  AX00002183  CTCGCGTACAAACTTCAATTGAGATGCGTCAAGTGGCAGAGCCTTACATTCGTC
6  P22  AX00002184  TTTGCTTACTTGACCAAGCATTCGTTAAAAACCCTGATATGAAAGTTCGTCAGTT
6  P24  AX00002185  GCAACTCGTGCTGGTATGTACTTCGTTAACCAACGTTGGTTAGGTGGAACTTTA
6  B01  EMPTY    -
6  B03  AX00002186  GGAGCGTTTCATATGTCTAAACCGTCAGATTTAATTCCGGAATTACAAGGGAGA
6  B05  AX00002187  AGGTGACGATGGGAAATGCTGTTGTAATGAAACATACAGCTCGTAAAGTTCGTA
6  B07  AX00002188  TAGCCCGTAAATCTGTCGCAAGAAAAGTATCAAGCTTACGAAGTTTATATCGCTT
6  B09  AX00002189  ACCGGTAAGGCAAACGCCAGCTCATCACACAGATAAATTTGCAGAATTAGTATG
6  B11  AX00002190  GCTCGAATTTCCCAGATTGTCGTAATACAAAACCGATTGTGAAAGAAATCGGTG
6  B13  AX00002191  TAGATATGGTAAACGTAAAGAGATATATGGCTGGTAAACATACACGTTTACTTGG
6  B15  AX00002192  GGTTTAGCGATGGCTACGATGGATATCATTAAACATTACCATGGCGATCCAGCT
6  B17  AX00002193  CTAAAACAGGAGATCGTCCTGGTGTGACAACAGCTCAGCAATGGATTAAAGTTG
6  B19  AX00002194  CTTACGGTGTAGGTGTAGAGCGTACATTCCCAGTTCACACGCCAAGAATCGCGA
6  B21  AX00002195  ATGTGGGCATTATGAAGGATATGACGAAAGAATTCGTGAACACCTCGTAACGGA
6  B23  AX00002196  AACTAGCTGAAGGTGAATATTACTATCATGAAATTATTGGTTGCAATGTTGTAAC
6  D01  AX00002197  TTACAACGGAGAGATAAAGTATCGATTAACTGTACATCCTGAGGATGTTGGAAA
6  D03  AX00002198  TCGTGTAGTTGTTGCAGATTCTCGTTCTCCTCGTGACGGACGTTTCATTGAGGA
6  D05  AX00002199  TTAGAGCGAGAACAACCGGAAATAATCAATGCTAGTCGCAAAAAACGCATTGCC
6  D07  AX00002200  GAAATTGCGGAAGAATTTGATGTAAGTCGCCAAGCCGTGTATGATAACATTAAA
6  D09  AX00002201  TGGCTCATAAGTTTAAATCAGAAGGTAAGTCTGTCTTATTAGCGGCAGGAGATA
6  D11  AX00002202  TTTCTACTACGTTTGAAGGGATTCGAATGGAGTTTCAATCGGTGTTCTCTGAATT
6  D13  AX00002203  TTGCAAACGAGTTGTCATTTGGTAGCCTTGTTTTATTAGGCAAAGGTGAGGAAA
6  D15  AX00002204  AACAGAAGTAGTACCAGCTGCGAGCTTCAAGGAAGATTTAGGAGCAGACTCCCT
6  D17  AX00002205  ATTGATTTAGCGAAACAAGGGGCAAATGTGGTAGTAAATTATGCTGGTAATGAG
6  D19  AX00002206  TAACTTTTGAGGATGCAGTATATGCTGTAAGGAAACGTGGGGAATATATGGAAG
6  D21  AX00002207  ATTATTCGGAGTATGGAGGAGCGGCATTATTTGGATTGAAAGCTCCTGTCATTA
6  D23  AX00002208  AAGTCTACCATTCGATACATTCGTCCTGTAAAATTAGGAGAGCGTGTTGTTGCAA
6  F01  AX00002209  TGGTAAATGGGATCAGCATCGTCAAACGATTGCGGTATCAGAACTTCATTTTGG
6  F03  AX00002210  GTCGGCGTAAGTTTAGCCAAAGGATTATTAATGGGAGCTCGTGGTAACTCTGGA
6  F05  AX00002211  CATTAATTCGTATTTTTGGTGCTACCGGCGGAAGGCTTGATCACGGTTTAGCGA
6  F07  AX00002212  TATGACAGTAAACCCTGGATTTGGTGGACAGAAATTTATCCATTCTGTATTACCG
6  F09  AX00002213  AGGTAGAAGATCTTACATATTGCTTTCCAGAGTTGAAAGAAGCGAGCCAATACT
6  F11  AX00002214  CTCGACTATTCAAATAACGAAGAGTTTATTAAACGTTTCCATCGAGAAGCGCAGT
6  F13  AX00002215  CGAGCTCGATGACCATTCAATTATTCCATGATTATTGGAAGCAAACGCATAATAT
6  F15  AX00002216  GCATCATTAACCATGAAAAAGGACTTCATATTGGCGCGAGACATATGACAGTTTC
6  F17  AX00002217  AGATTGCAAAGCGTCGCGGACATAAAGGCATTGCTGGTATGGTAAACGGTGTAT
6  F19  AX00002218  ATCACATTCGCGGATTGAATCCATGGCCAGTTGCTTATACAACTTTAGCAGGAC
6  F21  AX00002219  CTAGAAAAACGTGGTGAACAAGTAGGTCCCGAGGGCTGTTTAAGCTTCCCGGG
6  F23  AX00002220  TTACAAAACTATTTCCAGAGGCACGAGTCATTCGAATGGATGTAGATACGACGA
6  H01  AX00002221  GATTACAACTACTTTGTTAGCTACTACAGCCCCAGTGTGGATTGCACCTGCTATG
6  H03  AX00002222  ACAGTGGCTGCAAAACGTGCGCGCGAAATGCAACTTGCTAATAACTGTGTTGTA
6  H05  AX00002223  AAAGAGCTGTTTAGTCATGAGGATACACGTTTTCAGTACTCCATTTCAGTAACGA
6  H07  AX00002224  AGTCCGGAGTCAGCTCCTATTAAACGAACAGTACAGGAAGCACGTGAACATAAT
6  H09  AX00002225  CTATTAGTATAGCGGGTGAAGGGCTTGTTGAAAGAAAATTAAGTGTGAATTGGT
6  H11  AX00002226  GCAAAAGAGTCTAGTTCTGTACCTGTTGATTTCACAAAAATACGCCATGTGAAAA
6  H13  AX00002227  GTGCACTTTACGACGGATATTGTTCCGATATAACACGTACTGTAGCAATTGGGG
6  H15  AX00002228  ACCAGTTATATTATGTATAGGAGTATTGATTTTTGCTCCTATGTATCGTTGGGAT
6  H17  AX00002229  TATTTTAATAGAAGGTCAGAAACAAATGGAGAAAATGTCTATTTTTCAAGAATGG
6  H19  AX00002230  CCCCTACACTCGCCTACTGGATTATCGGCCTTTTAATGATGACAATTTCTTTCTT
6  H21  AX00002231  AAACGTATTACGTAATGCCGATTGTAACGTTTGCTAGTTTTTTAATAATAGGTGT
6  H23  AX00002232  AGCAACTGCTGGTATTGCGCACGCTGCATGGGTAAGCGATCGTATGGATTTACC
6  J01  AX00002233  TGGTAAATGTTCATGCTGGTGGGGGAAGCAGTATGATGAAAGCTGCGATTGAG
6  J03  AX00002234  TTAAGTGTACTAGGATCAATCATGATTAAAGCGACGACAGAACAACCACGCTATG
6  J05  AX00002235  ATTAAGGTAGCAGAGGGCATTGCGCCCCTTCTGCGCCGCCCAATTAGTATTTGT
6  J07  AX00002236  CGTTGTAGCACCAAGCCAAACGCTAAGCGATCGTGAATACCAAATGTTGCGTAA
6  J09  AX00002237  TTCCTTTATTCGGAATTTGCCTAGGACATCAATTGTTCGCTCTAGCATCTGGTGC
6  J11  AX00002238  ATATCCCATCAGCTGATCCTAATTTTAAAATGAACCCACCGCTTCGTGGAAAAGA
6  J13  AX00002239  ACTTTATACGATACGATAAGAACACTAGAATCAATCGGAACAAAAGCAGTGGTCA
6  J15  AX00002240  CATACAGCAGTTAACATGGCGATGAATGGTGCGGATGGCAAATATAGCTTTACA
6  J17  AX00002241  GAATTAGTCATGAAATCGTGGAACGAAATAAAGGTGTCGATAATTGTGTTCTTGT
6  J19  AX00002242  AGTAGTGGATTTCATTCACGTGTATATTTTCTCGTACAACTATCCAGTATTCAATA
6  J21  AX00002243  ATTCCGTAAAGAAACAGACATCATGGATGTATGGTTCGACTCAGGTTCTTCTCAC
6  J23  AX00002244  AAAGTATTCCGCACTCGTTTCCGTATGTTATTAGAAACACAGCTTGAAATGTTAA
6  L01  AX00002245  TTGGAAATTGACTATCCTTCCAAGTTTTATACGCTAGAGCATAGGCAAATATTAG
6  L03  AX00002246  TTACAACGAATGTCTACTGATCAAGCTGTACGTATCGTTGACTTTTTAAGTGGTA
6  L05  AX00002247  TAAGAAGGTGAAATGTTTTATTCAAGTGAAAACATCATCTGAAGAATCCAAGCAA
6  L07  AX00002248  TGGGGTAAGTACGGGCTCCTTTCATGCGATGAATTTAGGATTACATGTGAATGA
6  L09  AX00002249  GTGATGAAAAACAAAAGGACGAGCAGTGGGTTGAAGAGCTAGCACTAAAAGAAG
6  L11  AX00002250  CTATGATGACACATCCGATTATGAAACTACTGTACTCGTTACTTATCGTGTATAC
6  L13  AX00002251  TGATAGCATTGCAACTCAACCACCAAAACCAATTATCCGTCCGAATGTGAATCAC
6  L15  AX00002252  AACCAGGTACAGCTACTTCCTTGTCACGGAGTAGTCGCTGTTTCAAATGAAGAT
6  L17  AX00002253  GTGACGTATGATACAAGTTATTTCCGGGTGACAGCACATAAAGCAGAAGAAAAC
6  L19  AX00002254  AACCTTCTTGTATCTGATCTAGGTATAGAAGGTGTCGTTATTCGTTTAGGAGAAG
6  L21  AX00002255  TCCGGAAGCAAGGTTTTTATATATTGGTACGGAAAATGGATTAGAGAGTACAATC
6  L23  AX00002256  CATCAGCACCGTATCGGATGAAACGTATTACATCATATTTAGATCCGTGGTCAG
6  N01  AX00002257  CCGTTAGCAGAAAATGTACTCGCTGCAGAATTACAAGCAAAAGGAATGGACGTT
6  N03  AX00002258  GAGTATTCGTGATGAGGGACCAAAGTCACATCAAAAAAAATCAGGAACACCGAC
6  N05  AX00002259  TTGCGGAAAGACCAATTGATGTTGACGTTCCAGTTGTACTTGTGAAAAACACTTT
6  N07  AX00002260  CTTCGGGATGCACTTCCTGTTATGGGAGTGAAACCGAGAAAAGAACAGGTTGAG
6  N09  AX00002261  TGATGAAGGAGTAGAGCGCTCTTCAAACGTAGCATTTGCAATTTTAGGGGATCA
6  N11  AX00002262  GCTAAAGCGAAGATTACAAGAATCGAAAAACTGTTGTATGTAGCGTTTATTGGCT
6  N13  AX00002263  TTTAAACGAAATAGTACAACGCCGCAATTGCCGCCAGGATTACCAATTATTCCTG
6  N15  AX00002264  AAAAGCGCTTGGAGATGAAAATACATATGTTGTTATAGCTGGACAACAAGCTGG
6  N17  AX00002265  ATGAAAAGGAACGGCGGGGAACCATTCGAAATTACAGGTACTTACCTAGAACTC
6  N19  AX00002266  AGAGTTGATTTTGGCTCCGGTAAGTTTACGTTCCATCTACATATAACTGGAAGCA
6  N21  AX00002267  AAGAGTCTGGTGATTTTATGCTTGTTACGGTTTCGATGGGACCAGCAAATGTAG
6  N23  AX00002268  TTATGCAACATGAGCTTGTGATGAATCGGCAAATTGCATCGGATTTAATGATGCG
6  P01  AX00002269  TTTCTCTTGTACTCCACCCCCAAGCTGCTTTACAAGCTTCCATTCGAGGGTTAAA
6  P03  AX00002270  AAGAGCGCTTAGATTTAATTCGAGAAGCCACAAAGGATATCCCTAATGTAAAAGT
6  P05  AX00002271  TTTAATATGATAGGTCCTTATTTTGATGGCGGTATCGCTCTTGATTTATTTGGCG
6  P07  AX00002272  AATTGAGCATATGATGCAAAAGTTGAACAAACTTCCTTTTGTGAAAAAGATAGAA
6  P09  AX00002273  CGCCTGCTTATTCTTCGGTAAAAGAAAATAAAAAAGAAAAAGATAATCGAACCGA
6  P11  AX00002274  TTGTCGGTGTTCGTTATATGGATGACGAAACGTTATTACGCCAAAGACCGTATC
6  P13  AX00002275  AGTATCGTAAGCTAAATCCTTGGGTGCCAGTTGAACCTTGGAAGGCTGGAGATT
6  P15  AX00002276  AACAAAGTCAAATTGCTCATCCTATTTGTCTCGCTATATTGTTCTTTACAGCAATC
6  P17  AX00002277  GTAATTTTTCAATTGTACTATTTTATGCATATGAGTCATAAAGGACATGAAGCCG
6  P19  AX00002278  TGGCACATATTTAGCGTTAAAGAATTCTACAAATGGTGGACCAACTTCTCAAGAG
6  P21  AX00002279  CGTGCGCCAGGAATGACGTATATGCGTATGCCGATGTTTACATGGACGACATTT
6  P23  AX00002280  AAAGCTGTATTGGTTGTCACGCAGTTGGATCTAATGATAGTAGACCACCTTCCG
7  A01  EMPTY    -
7  A03  AX00002281  TGGTTCTGGATTAGTTATGGCAGGGGTATGTTGTTTAAACAACTACATTGATCGA
7  A05  AX00002282  GCTTTAGTACGTCACGAACGAGCTAGCCTAGCTTGTCCAGACTTCCCTTTATGT
7  A07  AX00002283  CAAGTGCGAACACGCTATACTATGCGTTAGGCGGAAACGAAAGACAGCCAGATG
7  A09  AX00002284  GAATTGCAAGTTTAATTGGAATACAAACTTTTGTTAATGTCGGTGGTATGTCTGG
7  A11  AX00002285  GTGTTAGACACACAAATGTTTGGACTATCCCGCGAAGTCGATTTTGCAGTTCGC
7  A13  AX00002286  GAGAAAACACTTCAGAACTAGAAGCTTATTTAAAAAACACTTCAGAACATTGGGA
7  A15  AX00002287  GTATGGGGGATACGACCACGAAATGTGCAGCAAATTATGGGGTTAGAATTGTTG
7  A17  AX00002288  AACAAGTTCCTAACGTAAGTGCTATTTCTTGGGTGTATGCAGTGAGTAAAACTAG
7  A19  AX00002289  GTGGATCGTATCTGGACGTGGGGAACTACATTTATCTATCTTAATCGAAAACATG
7  A21  AX00002290  ATTAACTGCAATTATCGGTGTTATTTTCTTAATTGGTATCGGCATTATGATTGCTG
7  A23  AX00002291  AGATCATACGGCTGTGCAGCATTAGAGATGGTATACGTTGCAACCGGAAGAATC
7  C01  AX00002292  TACGTTTGGAGCTAGATTATGAATTAGCAACTTTATATGATGCGATGATGGAAAA
7  C03  AX00002293  ATCCAAACAAACTGATGAGAACTTTTTTTATCATGTAGCAAAACACGCACGTCGC
7  C05  AX00002294  GAATTATAAGAGAAGAGTTAATGGGATTATATCGTCGTTTTAAAGAGATTGTTCC
7  C07  AX00002295  TGAGCGTTTGCGGTCCTGGTGACAAAATACTAGTGCCACGAAACGTGCATAAAT
7  C09  AX00002296  ATTGGAAAAGAACGTCTCTTGGAGGATTCGAGCTCCTTCCAAACATACCCCCTT
7  C11  AX00002297  TGACACATGATACTCGTTATGATTTTGGTGTTATTTATACAAATATGTTCTTTGGA
7  C13  AX00002298  AAGCAATTAGTGGCCATGCATCAGCTATCGATTACATCGGAATTCCTGCAGTAT
7  C15  AX00002299  CGCAGCTGATACAGACAAAGGTCTATTAGTACCAGTTGTTAAAGATACAGATCG
7  C17  AX00002300  TTGGTGGACTTGCAGTTGGACTTGCACTTGAAGGATTCCGTCCAGTTCCAGAAA
7  C19  AX00002301  TGAAGGTCCTACTTTAATCGAGACTTTAACATTCCGTTACGGTCCACATACAATG
7  C21  AX00002302  ATAGCCAAGATCCTGAAATGGCTGAAAAATATAGTTTACGCCCTGGAATCGGAT
7  C23  AX00002303  GAGAGCATCAGTGGAATATCATGATTATGTGAAGGAAGGCTTTGGTAGCTTAAA
7  E01  AX00002304  GCTACGTCTGAGAAGGATGTTCGTACAAAATTAAATAAGTTCGCATATAATATCG
7  E03  AX00002305  TCTGTTTCCTTCTTCCGTACAACTCACAGTATCCCAGATTCATACGGAGTTGTTG
7  E05  AX00002306  AGCGTGATATGGGAAAAAGGATTGCTAATAATATTGCATCAAGTAATGTGTTAGA
7  E07  AX00002307  ATTACATGTACTGAGGCAATGACAGGTGAAGATTTTGGTTATATGCTTCAAGAGA
7  E09  AX00002308  AAGGTTCTATGATCGACATGAACGCGGTACTTGGTGGACGTGCAACTGTTGGTA
7  E11  AX00002309  TGGTTGTGTTAGCACAGGAATCAAATATGAGAAAAGCGGCGGAACGTTTATTTG
7  E13  AX00002310  GAAGTAGCACAACGCTATTTTGAAGTGAACGGTGAACGCAAATGTAGCGTGAAA
7  E15  AX00002311  ATATGAAGAATTTGACGTAAAAAAAGACGCCGCTGCACGCAATCGTCTTTTATAT
7  E17  AX00002312  ATTTACAGATGAAAATAGTAGAAGTGATAAACAAAGTGGTGAATATTTACTTCCA
7  E19  AX00002313  TACTGTAATTGGATATGAAGTAGTAGGGCGTATTCAAACAGAAGAGGGCATACA
7  E21  AX00002314  AATCCGAGTTAACGCGATCGCGCCAGGACCAATTGAACGTACGGGCGGTGCTG
7  E23  AX00002315  ACAAGCTGGAGTAAAGGTGGAACTCATCGTTCGAGGAACATGTTGCCTACGACC
7  G01  AX00002316  TTTCAATTTCAAGAAAGTACACGATTCCATCAGTTGCACCATGTACTTTGTGTTG
7  G03  AX00002317  TCCTACCACATCTCGGTCATCTTGAATCCTCCTATCGAAATCCGAAAACAACCTT
7  G05  AX00002318  GTTTGAAGATGCAAAAAAACTTGAAACTTTAGAGAAAGAGGGACAAGAGTTATAT
7  G07  AX00002319  AGTTACAGAATGGATTGCGCTTCAGGATGTAATTACAAAACTGGATTCACGATCA
7  G09  AX00002320  ACAGGGCTATTCGGTGCTGTTTTCGGGACATCTAGTGTATTCGGTCCTTTATTA
7  G11  AX00002321  AATATTTTGGTGAGCGCCTTGCTGGCTTCTCATTCACTAAAAACGGTTGGGTAC
7  G13  AX00002322  CTGGACGGATGAAGATTTTGAAAGAGGTTATGCGAAGGCAGATGGAACTGTTAT
7  G15  AX00002323  CGTGATGAATGGCCAATGGCGATGTGTAAAGAAGGCGGAAAAGGAGCACATAT
7  G17  AX00002324  CATATAGTTCGCAAATATAGTCAACTGTTAGAGGAACATGGTTATATGATTTCCA
7  G19  AX00002325  TCATTTGCAGCGATGCAAGGTGTATATTTGCAAGTTGAGATTTCTGAAAGCCTTT
7  G21  AX00002326  TAACAATTGGACAATCCGATTTTCCTACACCTTCTCTCGTAAAAGAAGCGGCAAA
7  G23  AX00002327  AAGATGGTGCAGGGGCGCCAAATTGGTGGCATTATTCTTTTATATTCAAGAGAG
7  I01  AX00002328  GTATGGATGGAGCAGGACATTTCCGTATTTTTTGGCAAATCATTATGCCGCTTG
7  I03  AX00002329  GAAGCGGCTACAGTAGATGGAGCTACAGCTTGGCAACAGTTTCGTAAAATTACA
7  I05  AX00002330  ATCTTTCTTTCATCGGCTCTCCTTGTATTTATTATGGAGACGAAATTGGTATGGA
7  I07  AX00002331  TAGTCTGTATTGGAATAACCATGATCAGCCTCGCGTTGTATCTCGTTTTGGTAAT
7  I09  AX00002332  ATTGTTTTAGGTATTCGTCCTGAGGATATTCATGATGAGCTACTATTTTTAGAAG
7  I11  AX00002333  CAAAGAGATTGGCAACGCGTTATCAGTATTACTTTGAATGCATTCAGTCGCATTG
7  I13  AX00002334  CTAATTGACATGTTTTTAATCTCGGTTATGTATGGTGCAGTAGTAGCTGTTATGA
7  I15  AX00002335  CTCATACGTACTTCTGGAAATGCCTTTGAACTTTTCCCCACGCAAGATGCTGTG
7  I17  AX00002336  GGTGGGCGTGAGCTAAAAAAAGTAGGGCAAAAAGTGAAAGAAACTGGATGGGG
7  I19  AX00002337  TAACGGCTCTTATATTAGGTAGTATGGCGCCTGACTTTGAATATTTCTTGCACTT
7  I21  AX00002338  ATATCCTTATTGCTTACCCGCTATCCGAACATTACAATCACTAGCTTTCCACCCA
7  I23  AX00002339  ATATGAAATTACAAGAGAGGAACAAGATGAAGTTGCGCTTCGCAGTCATACATTG
7  K01  AX00002340  AGAAGTATTGCTTCAATATCGTTCAGATACATATGATTGGGGTGTACCTGGTGG
7  K03  AX00002341  GAGTGGAAGATGTATATGTAGAGGTGGGAGAACCTTTATACGAACATCCATTAA
7  K05  AX00002342  ATTTACAAGACGTGTTCACGGAAAACTTACTCACGCAGATCCTCATTCCCCAACT
7  K07  AX00002343  CCTAATTTTCTACTTCGCAAAATGACTTTCGTAACAAGTTTTACAAAAACATGGTT
7  K09  AX00002344  TTTCTGAAGGTGAAATATACGGTTATGAAATGAGTGAGAAGCTAGCAAAGTATG
7  K11  AX00002345  ACTGCCATATGCGAAAGTAGTTGGTGAGAGCTGGCCATTGTCTATAAAAAGAGC
7  K13  AX00002346  TATCGTCTTACCAGAACTATGGACAACAGGTTATGATTTAACGAGACTTTCTGAA
7  K15  AX00002347  GGTGATACGATTCTCGTTCCCGATCCAGGCTATCCAGATTATTTATCAGGAGTT
7  K17  AX00002348  AGCTTTTCCGTTCCGTCTGCTGGTATTCACCCTGGCTTCGTTCCCTTTATTATAC
7  K19  AX00002349  TGGAATGGATTTCTTCGTCTATCCACTCTTACAAGGACTCATTCCAAAAGAGCAA
7  K21  AX00002350  ATACAGGGAGATTCGGGGGCAGTATTAATCCGTAACCATGGTATTACCGTATGG
7  K23  AX00002351  ACGTTGAACTTGAGCCAGGCGATCTCATATCTGTTCCTGAAAATGCAAGACATT
7  M01  AX00002352  TGCTATTCCTATTTCAATTCTGTGTGCATTTTATATAATACGCCATGCTCGTACAA
7  M03  AX00002353  GCAGAGCTTATGAAATCTAAAGTGGAGCAGCAACATGTGTTTGCAAGGTGGGG
7  M05  AX00002354  ATGCATCTTTAGCAGCTATGCAACTTATGCTTGCAGCTAAAGCAACTGGCTGGG
7  M07  AX00002355  GAGAGAGGTTAAACCACAACAACCAGCTGTATGTAACGTACTTGCTAGCATTTC
7  M09  AX00002356  TGAACCCATTCTTAGGCTACCGTGCAATTCGCTTATGTCTTGATGAGCAAGATG
7  M11  AX00002357  ACGGAAAGAACGTTAACTTAAAATCAATCATGGGCGTTATGTCTTTAGGCATTCA
7  M13  AX00002358  ACTAGCAGTTATTTACTACTTCGGATTCCGCTTTGCAATCCGTAAATGGAATCTA
7  M15  AX00002359  TGCTGAAGGTGTTGTAGATCTTTTAAATTCTCGTTTGCAAATTACATTGCCAGAG
7  M17  AX00002360  GTTATTCTTTGCTTCGCCTCTGGACGACTTGATAATGAAATTGCAGACTTAATGA
7  M19  AX00002361  TTGCGATAAGTTCGAAGTGAGTCGTATGACAATCAGACAGGCGATTAATAATTTA
7  M21  AX00002362  AACTTATGTACCAAACGGGATGGCAAGTGATTTAGAGGAAGAGTGCAAACGTTA
7  M23  AX00002363  AACGCATTTATACAATCAAATGCGTGGATTACATCACCGTGAACCAGGAGTTGT
7  O01  AX00002364  ATAAGGCGTTACAAACGTTAGTATCACACTTACTTATAAAAGAAATGGGAAGAGC
7  O03  AX00002365  TAACGGTGATGACTTTATAGATGATCCTCGTCAAGAATTGATGGAGAGGTTAATT
7  O05  AX00002366  ATTTGAGTGTGAACCCATCTCACCGTCATATGGGTATTGGGACGAAGATGGTTC
7  O07  AX00002367  CTGATGGAAATCCTCATAGACACCTTGTAGGATCACTTTCTATGGCTCATGCTG
7  O09  AX00002368  CTAGAAGGGATTGTTCCAAAAGCACAAATTGGTACGAGAGCAATTTCCTCTTCTA
7  O11  AX00002369  CAAATTGAAGCAAATGAGGTTGCATGCATTGGAGATTCTTTCAATGATATTTCCA
7  O13  AX00002370  TGGCAGAAGTAGGACTTGAATTTTTAAGGATGGCAGCCATTCATACTCCAACGC
7  O15  AX00002371  ATGCAAAAAGGGAATTTACAACGAATTTTTGTCGTTGCCACTGGTGCTTTATTAA
7  O17  AX00002372  TTGTACTATTATCGGCGATTTTAACAGGTTGTGGTGTATATGATAAAATCGGTCA
7  O19  AX00002373  TTACATTTCAAACGTCGCAATATTGGCTTGTTATATTAGGAATATTTTGTGGCAC
7  O21  AX00002374  AGGTATGGTCTTATTTTTTAATCATGTATTTCAAAAGCGAATTAATGAAGAACCG
7  O23  AX00002375  GTTGTTATGTTCCTTATTATCGTAGTTCGTGCAGTGACAATGGAAGGTGCGATG
7  A02  EMPTY    -
7  A04  AX00002376  ATGGATCAGTGAAAGTAAGTAGGTCTTTAAAGGAAACAGGAAACAAAATTCGAAA
7  A06  AX00002377  ATGAAGCGAGACAACCCCTTTTTACAACTAAACCTGAATTAGAGCGTTCCGGAA
7  A08  AX00002378  TAGGTGGAGAAATGGTTGTTTGTGCAATTTCACCTCCTGTTAAACGTTTATTTGA
7  A10  AX00002379  GGAAAATTAAAACTGACCGATAAAGTTAGAGCGAGTGAGCATGCAGCTTCAATG
7  A12  AX00002380  TTGTATCCCAATCGATTACCCCAACATTAGACGAAAGGAAAATCGGGATGGTTG
7  A14  AX00002381  ACCAAACAAACGAATTCGTAGTTATTCAAAAGGAATGAAAGCACTGCTTGCCATC
7  A16  AX00002382  TTCTGTATTACGCGCGTTATTTTTAAACAGTCCACAGATGGCTTCGCAAATTGCG
7  A18  AX00002383  AGTACATACAATTTAAATATTAATCCTGTTCCACTCTCATTCGTTGAAGAATCTGC
7  A20  AX00002384  ATTCGCTAATTACGGCGATGTGTTTGGAGCTATGTCATTTGGCAAACTCTCTTCC
7  A22  AX00002385  CGGTATTCTCGACTATTTTCATGCCATTAACATTTATTGCGGGAGTATACGGAAT
7  A24  AX00002386  AGCGCAAGGCGGCGATGCATCTGTTGTTGATGATCCTTCTAAATTACCACAAGC
7  C02  AX00002387  GCAGCTGGTGGTGTAAATACATCATTCGAACCAGGCGATCTTATGTTAATTTCAG
7  C04  AX00002388  AAAGAAGATGATCTATTATTAATTACAGCAGACCACGGTAATGACCCAGTTCACC
7  C06  AX00002389  GGAAAAGGTGTTTATGCTGTAGAGAAAACGTTTGAAACGGATGGAGTATACCAT
7  C08  AX00002390  GAACGGAAATTACCGAAAGTATTGTCAGTTGATGAAGTAGAGGCGTTACTTCAG
7  C10  AX00002391  TTTCGCTATACTATGGATAAATGAAGAATATGAAAGCTATCATCGTTATGAAAAG
7  C12  AX00002392  TATCTGAGTTAAAAGTTGTCGATAAGATTAACTTCGGAGACGGTGTTTCACGCTA
7  C14  AX00002393  CTATTACCATTATTGATCCGTTATACATGCTTCTTTCTTGTAATTGGAGCGGTGT
7  C16  AX00002394  CCAAAGTTTTCACTTCACTTCTGGCTACATAGCGCTTATACAAAACAAGGCTATA
7  C18  AX00002395  TTCTTTCTATACATCTCCAGGATTTGCAGATGAAATTTTATATGTATATAAAGCGA
7  C20  AX00002396  ATTAGCGTCATTGCCCGCGGACCGCTTGCAAAAGGAATTCTAACTGACAACAAT
7  C22  AX00002397  GGGAAGTATGTTGATACGTACCGAGCATTAGAAAAACTGTATGAAGAAGGTAAA
7  C24  AX00002398  AACGTTCGTATCACTTACACGTGTTTGAAAAAGGAGATCCTGAGATAGTAAGGC
7  E02  AX00002399  GAATTATCTCCATCTAAAACGTATAGCGTAGTTGCGAATGCTTTCTTAGCTTCTG
7  E04  AX00002400  ATGGAGAAGAACCGCGTCACTTACAACTCCAAGAAGCGACAGCCCTTCAATATG
7  E06  AX00002401  GGCACATTCGGAGGTGCAATCCAAAACGGATCTTCCTTTTCGTTCATACGAAAA
7  E08  AX00002402  TTTCTTATGCTTGTGATTGGACTTCTCGTTACGATGGGGATTGGTTCATCCTTTT
7  E10  AX00002403  ATACGTTCATGAGGACACAGTAAAACAAGTAAAGGAAGCAATTGAGGAGTTACG
7  E12  AX00002404  GTTCATGTGTGAGAACTGGGGGAGCTCATTGATGGTTTCACGTGGAAAGGGGC
7  E14  AX00002405  GAAGATGGCGCTGATTTCTATATTGCAGATTGTCCTTTCTCTGATTTTTACGGAC
7  E16  AX00002406  ATCATCCATATAGTTTGTTACATTGGTCCATTGCTGGTGTAGGACAAGAGTCGAA
7  E18  AX00002407  TCTTTTCGCGTTACAGGGGACGTGGAATTAGTTGATTCACAAGGGAATGTATTC
7  E20  AX00002408  TTCACCAATACCGCCATACACATGATGCGATTCTCGTTGGAGTGAATACAGTTAT
7  E22  AX00002409  AATGGCTGCAAATGGACGATTCGGTGGACATTTCGTTTCAGGACATATTGATGG
7  E24  AX00002410  TCATACTGCATTTACAGTGAGCATTGACCATGTTTCTACAACAACAGGCATTAGC
7  G02  AX00002411  CTTTAGATGGGTTAAAGCGTCACGGTGTAGAAGAAAACGATATTGATGTTGCTT
7  G04  AX00002412  GAATTGAACAACATTTTCGAACGAAAGCTGAACATTTTGGATTGAAAACAGAAGG
7  G06  AX00002413  GTTGGCAATGATGCGTTTTGTAAACCCAACAAAAGAAATTCGTATTTCAGGAGG
7  G08  AX00002414  TCATATTGTCAAAGTCCCTCACTCTTTCGTGCGATGCTTCGCATATATGAAAGAG
7  G10  AX00002415  GTTGGAATACTTTGCATGTAGAACGGCTGAAAAGAAATTTGGCGAGAAGGAAAG
7  G12  AX00002416  TCGTCCGCCCACTGTACCGGTCCATAGTTCTCGAATTCGCTTTGCAGTTACATC
7  G14  AX00002417  ATTTGTCCTTATTCTATTGAAGAACCGCTTGCTCCGAGACTTGCCATGAAAAGAG
7  G16  AX00002418  AGTATGTAAACGCTCAAGAGAGCTGGGTATGATTTTGCGCCCGCTCGGTAACAC
7  G18  AX00002419  AGCAAATACAGCAGTCAGAAGTGAAGAAAGCGAAAGAAGCTGAAGAGAAGAAG
7  G20  AX00002420  TATTATCTCGCGGTGGCCTGCAAAGTATGATGATGTCAATCGCTCTTATTTTCCT
7  G22  AX00002421  GTTACAACTCGATGACTCCATCGCAAGTTATGCAGATATGTTTTTAGATGGCTGG
7  G24  AX00002422  AATGGCACATTAGCAGTTTCCGAAATCGGCAAGCGGCTAGCGATTTCACGGCCT
7  I02  AX00002423  GCTCGTATATGTAATATTTTATCCAATCGTCAGGTTAGTAAAGGGATCTTTTCCT
7  I04  AX00002424  CATTGTTGTTAGCGAGTGCGAAAGTCGGAATGCATATGACTGTTGCAACGCCTG
7  I06  AX00002425  CGTAAGCATACTGGAAAATCTCTCGTCGTAACGTGTGAGCAGTCTTTTCACGGT
7  I08  AX00002426  GCGGTAGGTTGTTCAGGGTGTGACGGCAAATTACTTCAAGTTCAACCTGTCAGC
7  I10  AX00002427  GGTTCAAGTCTTGTGAAAACAGCAATACATGGTGAAGACCCAAATTGGGGGCGA
7  I12  AX00002428  ATGCTAAAAGCAAGTGAAAAACACCCTTCTATTTTGCGAAAGGAAATTACTTCTC
7  I14  AX00002429  TAACTGGCGGAGATGCTGTAAAAGTTCAGGCGTATATGAAGAGCGGAAAAGGC
7  I16  AX00002430  ATCGCTTCGGTGCTATTGCAGCAGTAGCCTCAATCCTTGCGAAACAAGAGATTA
7  I18  AX00002431  TATTTGATTGTGGTGAGGCGACGCAACATCAAATATTACATACATCAGTACGTCC
7  I20  AX00002432  GGTAAGTTCTTTCGTGTCTGATCACCCAGCACAATTAGAATGGACGACTTTGAA
7  I22  AX00002433  ATGGATGATAGGGAAGTTGATCCGAGTCAAATGGGTCAACATAAAAGTGTTGGT
7  I24  AX00002434  TCTTCACCAAAGTGGTGGCGGAAGTGATGCAAACGTAATTGCTGGACACGGAAT
7  K02  AX00002435  CAATACTACGACAGAAATCGTGAATTTTTAAAAGCTTGGGAAGAGTATAGACCAG
7  K04  AX00002436  GTATGTATGGCATTACTCAATCTTACTTTTGTTATTGGAGCATTCCAGCAGAAAC
7  K06  AX00002437  GAGGAACGGATGGAAGTAAATATGGAATACATGGAACGAACCAACCGAGTTCAA
7  K08  AX00002438  GAGAATGCATTTATGCGAGAAGATGACTATTACTATCGCTATTTCAATATGCGCA
7  K10  AX00002439  TTTACGTTGTATGAATGTGTTAGAAGCACCGACAAATGGTCACATTTGGATTGGA
7  K12  AX00002440  GTACTTGCATTTAGCTTAAATTCAGGTGCATATATGTCAGAAGTAATCCGTGCTG
7  K14  AX00002441  TTGTGCAGGTGGTATTGCTCGTCCTGCTGCTGCACATTCTGTACATTATGATAA
7  K16  AX00002442  ATCGGTATGATCGTTGGATTAATGCCTGTAAAAGGTATTGCATTACCTTTCTTAT
7  K18  AX00002443  ACCATCTTCTTTCACTGGTATTGTGAAAGAGTTGATCGCTGGTGAAGGTGATAC
7  K20  AX00002444  CACATACGGATTATGTGTTCATTTTGCTCTTCAAGCAGCTGAAAAGTTAGCACAA
7  K22  AX00002445  TCGACGAACGTATGTGGTTATTAAACCGTGCTGGTAAAATTCCATTCGTAATTTC
7  K24  AX00002446  TGATGTGTTTGAAGGTATTGGCCGTATTCTTGGCCCATCTATTTTCTCTCCGATG
7  M02  AX00002447  TTTAGCCCAGAGCGTGCTGGTACAGTACCAGTAGGACAACTAGTTGAAATGTGT
7  M04  AX00002448  TTCACCATCATTCGGTTCTTCTGGTAACCCATCTCCAGTAACTGCATACGGTGTT
7  M06  AX00002449  ACTTTCTGTTAAAGCTGTAAGAAATGGCGAAGCAGATGTGCTTATGAAGGGGAA
7  M08  AX00002450  ACGAGACCTATATTGATGTACAACATTTACCGCCATTACATAACGAAGAGCAGG
7  M10  AX00002451  TCCATACAGAGGTTTAGAGGAAGAAGTTATAACGCTTGTACGGAAATTTAATCTA
7  M12  AX00002452  TCGTGGGAATATTGATTCTATTTCGTCCTTATTCGGTTATACAGTATCCATGTCA
7  M14  AX00002453  CCGATTCAAGTCGAAGATGGACAAATTATGCGTTCGACAGTTACATCAATTGAAA
7  M16  AX00002454  ATTAAAGAATTGCACTTAGTGAAAGTGCCATTACATGATGGTCGCTATAAATATA
7  M18  AX00002455  AACGAACAAACTTCCGTTACGTAACACCAGCAGACTTAGAACGTGGTTTACCAC
7  M20  AX00002456  ACATTAAGGCAATATCAAGGTCTATGTGGTTTCCCAAAACGTTGCGAGAGTGAG
7  M22  AX00002457  TGCAGCTTGTGCTCTTGAAATGATACATACATACTCGTTAGTTCATGATGATTTA
7  M24  AX00002458  TATTTTAAAGAGGGTATGGAATTATCTAAGCTTTGTGATGAGAAGTTGAAGAACG
7  O02  AX00002459  GGTGTGATTACGTCACCAACAGGAGCAGCGATTCGTGATATTATAACAACGATT
7  O04  AX00002460  CAGGAAAACTTTGTGGTGATGTTGACTTTGACAACGTGTTAGATGTTGCAAGTTA
7  O06  AX00002461  TTTTACGTGTAGCTGTGTATGAAATGAAATACATGGAAGAAATTCCACACAACGT
7  O08  AX00002462  TTGAAGTAATCGCAGGTATTGCAGCTGCTGAGGTAGAAGGTGTAGCGGCAATG
7  O10  AX00002463  CACTCAGTGAGTTTGTCGTTGAAGGCGTACATACAACAATCCCGTTCCATTTGC
7  O12  AX00002464  TTCTTCTTCTTCTCCTGATACACCTCCATATGTAAGTGTAGGAGATAGAGTATCG
7  O14  AX00002465  GCATCGCCGGCAACAGGTGAAAAGATTGGACAAGAAAAACAAGGTACTGATAAA
7  O16  AX00002466  ATGAGAAGGGAAAAAAGGTAACACCTAAGTTCTTACTTGTCCTACTCATACTTGG
7  O18  AX00002467  AGAAACAGTATGGTATGTCAGTCTCTGAAATACAAATAGTCGCAGCGGAAAGCA
7  O20  AX00002468  AAGTACGATGAGTGATCAATATAAAGTAACGAAATTGTCCAAGCTTTTGCAAAAC
7  O22  AX00002469  TTTAGCTTTCATTCATACCGTACTAAAAGAATTAAAGCGTGAGGATATTGCAAAT
7  O24  AX00002470  GGTGAAACGCTCGGACAACATGATCGTGAATCGCAACAAAAACATATTCGCTTA
7  B02  EMPTY    -
7  B04  AX00002471  AAGATAGTGAAGCAATTATGGAGGCAGTACATGCAGGGGTTCAGCTTTTTATAA
7  B06  AX00002472  CGCTTTGCTCATGCTTTATGTGAATGATGCGAAGAAAGCATTGTTTATAAATGGT
7  B08  AX00002473  ACACTTAAACATATTAATTATGAGAAGAAACAATCTCACATTGGTAGTTGGCTCG
7  B10  AX00002474  GAAAGTAGAAAAAGCACACATCGAAAACCGTCGTATGCAATACTTATACGCAAG
7  B12  AX00002475  ACATTCTACTGGTCATGGAATCGGTCTTGAAATCCATGAAGCACCAGGTTTAGC
7  B14  AX00002476  TTATTGAAGTACATATTTCTAACATTCATCAGCGTGAGTCGTTCCGTCACGAATC
7  B16  AX00002477  CTGAATTAACGAGACCGATTTTCCCATCTCATACAGGGCAAATCATTGTCGAAAG
7  B18  AX00002478  ATTCGCAAAGCTCATATAAGCGCGCTGCAAAACAATCGAGCCGCAAACATGGGA
7  B20  AX00002479  AGAAGCGAAAGAAATGGGATTAAAAATCGCATTAGCTTCCAGTTCCTCTAGAGA
7  B22  AX00002480  TGATGAAAAGGGTTATGCCCGCGTATCTGATATTGCTGAAGCGCTTAGTGTACA
7  B24  AX00002481  GATGTATGGGACATTGTCATTATTGTTACTTGCAAACGACACTTGGGAGTAAGC
7  D02  AX00002482  AGGGCTTAACGCCGAAATGTAACGAAGAATTATTTTTGAGCGGAAACGTGGATT
7  D04  AX00002483  TATTGTGTCTGAAGATCATCCGAATATGCCAAAAACAGTTACAGAAGCGTATCGT
7  D06  AX00002484  AATATACTGCAGGGCATATTTTAGGCGCACGTAACATTCCGTTATCACAAATTCG
7  D08  AX00002485  ATTTCAAAGGCGTTAGAAATTTCAACAATTGAACATCCCGGTCTCGCAATGGGC
7  D10  AX00002486  ACCATCGATTTACGCACACTTTAAAGGAAAAGAAGAGCTATATTTTATATGCTTA
7  D12  AX00002487  GAGGCTCCACTTGAATGGGCTGGTGTTGCATTATTAATTACAATTAGTTTCGTCT
7  D14  AX00002488  GATGGGAACTGCTTACGCGATTTGGACTGGAATCGGAACTGCCGGAAGTGCAC
7  D16  AX00002489  CTAACATGACACTTGAAATGATATCAATCGTTCGGTCCATTATTGCCTCCATTGC
7  D18  AX00002490  GTCGGTTGTTTTACGATGGGAATGAAGAATGGGGTTAACCTATTTGAATTTATTG
7  D20  AX00002491  ACGTTCATCAATGATGGAGAAATTATATTTACTGGTGAAAAAGACGACTTAATGG
7  D22  AX00002492  GACTTATGTTTCACGTAAAAATAATGAACTATTAAAAGAACAGCGGCTTCGCCTA
7  D24  AX00002493  GCAAACTTAAATGCAGTATTAAGCCAAGCGCGCCCAGGAGATATGGGATTTGAC
7  F02  AX00002494  ACGCAGTTTGGTGGACCGCACTGTGGTTACTTTGCAACAACGAAAGCATTTATG
7  F04  AX00002495  TGCGCCTCGCAAATTAGTCGGCATCGAAGTAATTGAACGTGGAATTCCTCGTAC
7  F06  AX00002496  TTCTTCCGTCCCATTCCGCGGCGGATTTAAACGCGGGAAGAAAGATTGGATGAA
7  F08  AX00002497  GCACTATCTTGAGAAAACAGGAGGCGTACCGAATCCGATGCGCCTTACTCTTAT
7  F10  AX00002498  TGGAGAAGGTGGCCGTTCTGTATTAGAAAATTTAATGGTGAAGGCATCTATCAG
7  F12  AX00002499  CTCATTTGGAAATTTGCAAAACCTTATATCGATCCTTATTACGCGATGTTACTTTC
7  F14  AX00002500  GAAGATCGAAAACAAAAGAAAGAACAACGCCGTGCTGAAAAAGAGCCATTTATG
7  F16  AX00002501  GTCCACTATTTCAGAAGAAAGATATAGATGCATTTGTAACGAAATTCGAATCGCG
7  F18  AX00002502  ATCATGAATGTTCCTGCGTCGCATGGAGAAGGATTACACATTTTAAATTATGAAG
7  F20  AX00002503  TCCAAATCCGATGACATATAATCCGAGTGGAAATATTAATAGAGGTGGCACGAT
7  F22  AX00002504  ACACATGGACAAGCAAACGGTAATTTGGCGATTGAATTAGGTGACTATAGCGAT
7  F24  AX00002505  CTGCACAGCGACTTGTCGAATTAAAGTGTCCGTTTTGCAAAAGAAAGTGCTCAA
7  H02  AX00002506  ATATGGGTCGTACAGCTCTTAACGTAAGTGGTTCTATGACAGCAGGTCTTATTTC
7  H04  AX00002507  ATGGAGCGCATCGGAACCGAATTGGAATTGTAAAGAAAAACGAGACGAAATTAG
7  H06  AX00002508  AGCGGCTATGCAGAAATAACATATAGTAGTCAATTTGAAAAATTCAACGTACAAA
7  H08  AX00002509  GGTTTTCATGTGTTAGATTGGATCGTTCTTCTTGAAACAGAATTTGGCATTGATA
7  H10  AX00002510  AGCGAATGAACTGAAACATGCAGGATGGCACCATACATATGATTGGACCAAAAA
7  H12  AX00002511  GAGCTAAGTCTCTATGAAAATACTGCACTTATTATATGCTTTGTGTTGTACGTTG
7  H14  AX00002512  TAATTGGAGGATGGCTAAATAGAGTACCAGTTTTATTACATGAGTCTGATATGAC
7  H16  AX00002513  TGTATTACGAGATGTTCCCGCCCTTCATCTCGCACCATTTCTGAATAGACAAATG
7  H18  AX00002514  GATCCAGCACGCGTTGGTGATTTTCCAGGTGCCACTTCTGTATATGATTTATCC
7  H20  AX00002515  GTCCTTTCCCTATTCCGCTCTGGAGACGAACTTATTGTATCCGAAGATTTATACG
7  H22  AX00002516  CTACTGCATTCCTCCTTCTTTCACAAGGTGATCACGTACTCATTTCAGAAGACGT
7  H24  AX00002517  AAAGGATTAATTGAACGTGGTCCAAGCAACGTTTCTACAATGTACACTGGCTTAA
7  J02  AX00002518  GTTGCTCCGAATATTTGTGAGATTGGTGGGGGAACAGGAAGGTTTGCCTATGAT
7  J04  AX00002519  GTATTTTCTGGAGATGTATTGTTCCAAATGAGCATCGGAAGAACAGATTTACCTG
7  J06  AX00002520  TAGAACCAATTCAACGTTATTTCGAGCAATACGCTTTCTCACGTGCTGTAAAGAG
7  J08  AX00002521  CGAATTGCAGATTTACAATTAATGCAAGATGAATTGCGTGAATTAAATCAATCAC
7  J10  AX00002522  TTGGATATGGCGGTGGCTATTATGATCGTTATCTCGTGCATTATAAAGGGAAAA
7  J12  AX00002523  TTGAGCTAATAGCATTGCAGGGAAAAACATTTCTCAGCATAGTAGAGCAATCACC
7  J14  AX00002524  GCTTATGCTTATTACGAAGCAGCAACCTGTAGCAAGTGATTTAAGAAGGATTTTC
7  J16  AX00002525  TAGAGAGCGCAATATATTTGATAAATCATACCCAGTTGAAGAATTACGAACACAT
7  J18  AX00002526  TGGGGCACTTGCATTTGCAAATTATGTTCCGTTTAGTATGTTTGATAGATTTACA
7  J20  AX00002527  GTATACCGACAATTGTATATGGTTTTTTTGCATTAACAGTTGTTACACCGCTTTTG
7  J22  AX00002528  ATGCTTATTATATGGCCAATCGAGATAAGGTGAGAGCAATAAAAGTGAATGGTG
7  J24  AX00002529  GGATCAACTGCAGAGGCTCGCTTAGAAACAGCGAAAAAGCTAGCAGATTTGATT
7  L02  AX00002530  GCTCGTATGTTAAAGAAAGAGTGGCGAAAAAAAGCAATTTTACTTGGAGGCATT
7  L04  AX00002531  AATTCGCAAAAGCTGGCGCAACTCGCTTCGGTTCTGGTTGGGCTTGGTTAGTAG
7  L06  AX00002532  GCACGTGCTTTTGATTACCCATTACATTTAGGTATCACAGAATCTGGAACATTAT
7  L08  AX00002533  AAAGACGTTTTAGAGCATATGAAGGATGATTATCCAGGTCTTAGCTTTGATACGA
7  L10  AX00002534  TTTCATTATATTGGTTGCTCTTGTCATTGCAGTATCAATGCGTGTAGTAGGGGTT
7  L12  AX00002535  GATATGGGAGCTGTTACCGAGAAAGTAACACATGTTGCATGCTTAAATCAACAT
7  L14  AX00002536  AAATGCGATTTTACATCGTCTTGGTCGTGGAACTACAAAGCTTGTAGCGAAAGG
7  L16  AX00002537  TAACGCCAGATCAGACTGTTAACATTGCGTTAGAAACGATGGCAGGAAAAGGAA
7  L18  AX00002538  CATACTTACTTCCTACATTGAACAGAATTAACCCAGGTCGTGAAGAAGTACAACT
7  L20  AX00002539  GGAGATAAGATTGGCCTGCAGATTGGAGCGCTTAATAAACCCGTGCAGCACGT
7  L22  AX00002540  TTACAAGATAAAGTAGATGTGCGTAAAGGGAATGGACTAGCTGTTATCACGCCA
7  L24  AX00002541  GGCTAAATAAATCTAAAGAGTTAGCTGATGCAAAAAATGGTGGGAAGCCAGCAC
7  N02  AX00002542  ATGGATCTTGCTCCAGAAAAAGTGCGCGAAATCTTAAAAATTGCTCAGGAGCCA
7  N04  AX00002543  CGTTCAACTTAGAAAACAGGGACGTAACTATTTCGGCCTTTGTCCGTTTCATGG
7  N06  AX00002544  TTTGGTTGTTCGAGCAGCAATGGGCCAATTCCCATTTGCTCCTGATATTAGACG
7  N08  AX00002545  TAACCTCACTTCCGGTTAATATTATCATGACAAGGATGCCAAACATTGCGATGTG
7  N10  AX00002546  AAACGAAAATGCTTCCGGTATTAGGGATGCGCCCGTACTTTGACACATGTGCGA
7  N12  AX00002547  ATTGATACACCAGGAATACATAAACCTAAACATAAACTAGGCGACTTCATGGTGA
7  N14  AX00002548  GACAAGTTATGGTAGAATTATGTAAACAGGATACGAAAGTATACCTATCAAATTT
7  N16  AX00002549  ATTTAGCCGCAGTCATTGTTTTATGCTGCGGCTTTTATTTCCATATTACGAAAGT
7  N18  AX00002550  GAATTGCGTATGTTGTCCCAGTTGCGATGGGAACAATACTTGTAAAACTAATGAT
7  N20  AX00002551  GTTTTAGTTCTAAAATGGTTATTACGGGGGATCCTTCACAAGTAGACTTACCAAA
7  N22  AX00002552  CAGCTTCTCGTATCAGGGATATATGGTAATGAGGAAAGTCCGACGATTGTTTCG
7  N24  AX00002553  CTGGTCGTGAAGACCTTGTTAATAAACTGCAAAGTGAAATTCAGATTTTAAGCGC
7  P02  AX00002554  AACACCTGCAGCACGCATGGAAGACCAAGTTCCTGAAGATGTAAAGAACGATCG
7  P04  AX00002555  TTCCAGAAGTACATGCTCCGGCATCATTTAAACAATTGCTTTCAATGAGTGGTGA
7  P06  AX00002556  AATATCCGGCGGAAGGTGTATTAATAAAAGCATACTTCCCGCAAACGGATTCTT
7  P08  AX00002557  ATGCCATTAACGTTTGCGCAAATGGCACTTGGTGCTGAAGTAGAAGTTCCTACT
7  P10  AX00002558  ATGGGTGGCGTGTTCACGAAATTAATCGAGCGTAACACTACAATTCCAACAAGT
7  P12  AX00002559  GTCGCACATTACGTCTACAAGCTGATTTTGAAAATTATAAGCGCCGTGTCCAAAT
7  P14  AX00002560  GCAATCGGCTCAAATTTTATCAGAGCTTACGAATTATACGGCCATTGTTCTTGGA
7  P16  AX00002561  GTAGGCATAATCTCACATACTGGAATAATGAAGAGTATTATGGGTTTGGAGCTG
7  P18  AX00002562  CCTCATCGTTTTAGTGAATTACAACGGTTATTTCCAAGCATTTCTCATAAAGTTTT
7  P20  AX00002563  CGCTAGGATTTGGTTTCCGTTGTGGATTCTTAGGACTTCTTCATATGGAAATCCT
7  P22  AX00002564  CTTGGACCGATAGTGGTAGAAAATGTATTGGTAACGAGACATTTGTTTCAATTGC
7  P24  AX00002565  ATAACGCTTCTATCAAGTCTGACATGCGTTCTGCTGTTAAAACTGTAGAAGCTTT
7  B01  EMPTY    -
7  B03  AX00002566  TTAACGTTATACGTCGGTATGGGCGGAGAGATTACGCCGAAACTTGTTGCAGAG
7  B05  AX00002567  GCTGGTGGATATAATGGTTCAATTAAAGGTGGCGTACATTGTATAGATGATGGA
7  B07  AX00002568  TGCCTTACAATCATTAATCGAACGCCAGCCAAAGCATATCATATAAAGGAAAAAT
7  B09  AX00002569  CACAGTGAATGGGGAAGAAATATCTCTTATTTGGAATTGCTTCCCTGGTGAAGA
7  B11  AX00002570  GCACGCTGGGTGTTAGTTGACCTTGGAGATGTAGTTGCTCATGTATTCTATAAA
7  B13  AX00002571  AGATTTGCCGAAAGATTTACTTTGTTATAACAAAGAGTTATGGCATGCACCTGTT
7  B15  AX00002572  CTATACGTATGACACTATGCTACAATTGACGAAGAAGTATCCGGATGTGCAGTT
7  B17  AX00002573  AACAAATTGCAGATACTTTAGAAGCTCGTGAGTTATTTAAAGTAAGTGTGCTACA
7  B19  AX00002574  ATATTATCATTCAGACGACAACGATAGGTATGCATCCACGCGTCGAACATACGC
7  B21  AX00002575  AGTGGCGGTCGTCGTGCATTTACTTGTCACTTCTCAAATCGCTTAACAATCCATC
7  B23  AX00002576  AGAGCAAGGCATTCAAGTAACGGTCGTTTCAAATAATAATGAGCAACGAGTGAA
7  D01  AX00002577  GTCATTATCATCGTATTCATAGTCCGCTTTCTGGTTCTGTGACTGAAAGATTTGT
7  D03  AX00002578  TATGTGAAGAACAATGCGTTTCCGCAGCCATTATCATCAGACGATGAGAGAAAG
7  D05  AX00002579  CTAAAGGCTCTTAATTTACAGCAGGAACCAGAAATTCATAATATGTTTTTAGAAA
7  D07  AX00002580  TATAGGCTTGTTGTAGATGATCAAGAAGGTGTGGATGACCCATATCATCTATTAT
7  D09  AX00002581  ATACGTGTCCAATGATCGGTTTTGATGAAAAAGCAGTACAAAGTGAATTAAATAT
7  D11  AX00002582  CTAAATTTGAAATTATGAACCGGGAAGCCCAATTTTTAGAGGATTACAACCCGTT
7  D13  AX00002583  TGCCTAGTGCCGAAGACTTAAAAACGCAAAAAGAAGCAGCTTTTCAAAAGGGAA
7  D15  AX00002584  CAGGAGAAGATGTAAACGTATATGCATTTGGCCCTGGTAAATACTTGTTCTCTG
7  D17  AX00002585  GAAATGATAGTAGCGTTTCATGGAAAGAAGGAGAAACGTATCATCAATTCTTAAA
7  D19  AX00002586  AAACAGCGGTCTTTTTCGGCCTTGTAATGAACTTTTCCTATATGTTTAGTGGGTC
7  D21  AX00002587  AAAGTGGATTTCATTTTTAGCAGTACCGACAGCTTCATGGTCAGCTGATAGCAAT
7  D23  AX00002588  ATGCACCTCTTGCTGCGCAAAGTAACATTCAGCATGCTCCAGATTTACAAAATAG
7  F01  AX00002589  CCACGCTGTATGGCGTTACATTATGAGACAAAATCATAGTTTCTTAAAAGACGTT
7  F03  AX00002590  TAATCACCACCCATTTATCCTTATCCAGTATAAAGCAGTCATTATTACTTTGTCAT
7  F05  AX00002591  TTGCAATTGTAGAAGAAGGGGATTCTTTCTCCTGGAATGCATGTGTTCCTCATAT
7  F07  AX00002592  TACATTACATAGCAAGAGAATTAGTAAGTGAGTTTATTAGACCAGTTTTTGCAGG
7  F09  AX00002593  TGGTCGCGAACATAGTAAATTTAGTTGTGAAATGTGAATATAGAGGGAAGGGAT
7  F11  AX00002594  ACGCTTCACTATGGGGAAATGAGAAGGTAATGCGTTATATTGGAAATGGGACGT
7  F13  AX00002595  AGCTATTTTAGTAGCACAACCAGAAGCATTACGTGCATCTGGTCCACATGGTAT
7  F15  AX00002596  ACGATGAAAAGTGCCGATGTAGCGAAGCAATTAGCGATGTTACCACAAATGCAT
7  F17  AX00002597  TTGGTGCAGCAACATCAGCATTAATGTTATTGCATAGTGACAAAGTACAGTCCG
7  F19  AX00002598  TAGTGTATGGAGCACCAGGTACATATTTAGCCGCATTACCAACCTCTTTATCAGG
7  F21  AX00002599  AAGAAAACGTACATGTAAATATCCGGAATTAGGAAGTAAGGCGCAGTTTGTTGC
7  F23  AX00002600  GTTGTTCTCAAAAGGTGACCACGTTATTTTAACAGATGATGTGTATGGTGGAACG
7  H01  AX00002601  AACCGACTGCTGGAAATACTGGTATTGGACTGGCACTTGCAGCGTTACAACATG
7  H03  AX00002602  AAGCAGCAGCTGTTGCACAAGTATGCCACCAATATGAAGTTCCGTTTGTTATCA
7  H05  AX00002603  TGGTAATTTAACAAATAAATTATTACTTGCTGGCCGCACAGTTTACGGTATAGAA
7  H07  AX00002604  GCTTCTTTAGAACGAAAAATTAGTGAACAAATCGATAATAATAAAGCACTTATGC
7  H09  AX00002605  AAAAGCTAAAGGCTGAAGAAGAACAGAAAAAAGCTGAAGAAGAAGCGAAAGCTA
7  H11  AX00002606  CAATTGCAAATATGATGGCGACGATTGCTAGAGGTGGAGAAAAGATGGAAGTGA
7  H13  AX00002607  CACGTAGCTTCGGAGATCTTTCTGAGAACTCTGAGTATGATGCAGCGAAAGATG
7  H15  AX00002608  ACAGATGCGGACCTTCGTATCCTGCGCCGCATGCAGCGTGATATTAAAGAACGC
7  H17  AX00002609  CAATGTGTATCGCATATTCAGGAAGATGTACGTTAAGTAACCATATGACAGCGC
7  H19  AX00002610  CTTGTATGTTCCAATCGAAGCGTTCATTAGTAGGAAACTACTTTGAGTATCAAGG
7  H21  AX00002611  TTGACGCAGCAAAAGGACAATATCGTCGCTTTTTTGACTTATATGAACCGTTATT
7  H23  AX00002612  TATTGAAGAAGAGGCAACAGGCTTTACAGATCGTCAAAAGATCTCTAGTGTCTTT
7  J01  AX00002613  TTTTCACTTTTGACGCTGAAAAATTTGGCAAAAAATCATACGTAGTCTTCTCTCC
7  J03  AX00002614  TGAAGCATGCCAACAATTTGCAGAAAACCTACGAGAGCTGTTACAATTAGACGT
7  J05  AX00002615  TTTATTAAGTGGAGACCCAGCATACATACCTCGCCATAAAGATGCACGAAGCAT
7  J07  AX00002616  GATTTTCTATGACCGCGGAGAAGCTTACGGTAATGACTTTAGTGACCCAGAATT
7  J09  AX00002617  GCGTATTTATTGCATCCTTTAATTGAAAAAATTCATAAGGAAGGGATGCCGCGTA
7  J11  AX00002618  TTTTATTGCTGGAATTGTTATATCGAATTATCGGTTTCAAAGGGGAAAATCCATA
7  J13  AX00002619  CCAACAGTAAAGCTTACTGAAATTTATCGTCAAGCGGAAGGTTCATCAGTGATTC
7  J15  AX00002620  CCAGTGCGGACTTTGTTTTGCACGATTAGAACATATTCAAGAGGCGAAACCTTA
7  J17  AX00002621  TTAGCGACAGCGGCGAAGAAAGATAGTACTGGTATTTGCTTCATTGGTGAGCGT
7  J19  AX00002622  TATACGCTGGTACAAATGTGAAATTTGAACCGTTATTAATAGGCGGAGAGCAGG
7  J21  AX00002623  TATCAGATCAGCCGGCTAACATTACAGCTGGGGATGTAATCCGTGTGTTAGAGG
7  J23  AX00002624  AGCCGTACTCACAAAAAAACAACAAGCAATCGAAGAAGATTACGCAATGCTTGT
7  L01  AX00002625  TCTCAAGTATGGGTGCAGCAAATAAAATGGATCCAACTCGTTTTCGTATTGCGG
7  L03  AX00002626  ACAGTCTCCACAGCTATTTAAACAGCTTCTTATGGTCGGTGGATTTGAGCGTTAC
7  L05  AX00002627  GGCATGGGCTTAAAAAATATTAAAGTTGTATTAAACAGCTTAGGTGATGCGGCG
7  L07  AX00002628  GTAGAAGGACAAGTTCTATCCATCTCGCAATTCACATTATACGGAGATTGCCGC
7  L09  AX00002629  CAAGCTGTTACAGAGACGAAAACGTACATTTCAGCAGTTTCTGGTAGAAGTGAC
7  L11  AX00002630  GTAGGATTTGCGCCAGTTCGTAAATTAGGAAAATTACCACGTGAAGTAATTACAG
7  L13  AX00002631  ATGCAGAGTTAGAAAGTATTCGTGCAATCGGATCAGACGGTTCTCATTTAAAAAT
7  L15  AX00002632  ATATTAGCGATTATAAAGGCGGTAATTGGTTATATTGGGAACAGTAAAGCGCTAT
7  L17  AX00002633  GTAATTGCACTGCTTATCTTCGGTAGTGAGTCACTACGTAACTTCTCGTTTGCGT
7  L19  AX00002634  CGGTTACGACCGAGTGACAGATGATGACATTTGGAAGTTTCTTAAAGTGAAAAA
7  L21  AX00002635  CAACCCAGCAATACGGTATATTAAACGGGTATGCATTCCCGCTCCTTTCACTGC
7  L23  AX00002636  TCATTTTGTCTGTCATTTCTTTAAAGTTTCAACGATTTCGGCATTTAATAGAAGGT
7  N01  AX00002637  GGTGATGCTATCGTAACAATCGGTGGTTTACACGGTACAATCGAATCAGTAGAT
7  N03  AX00002638  AATTCGTGGTATTGATATGTTTGACTGCGTACTGCCAACTCGTATCGCTCGAAAT
7  N05  AX00002639  GCGAAACAGGGGATATTGAGCATAAACATTTTACGGACATTCTTTCTTACTTACA
7  N07  AX00002640  GTTCATTGGAAGGCTTCCAGGCGATATTTTTGTGAAAAAAGGAAACGTTACCTTT
7  N09  AX00002641  TCGGTGTACTTTCAAGATTAGAGTATTACACAGTAGATCAGCTTTCTGCGATTGT
7  N11  AX00002642  AAGCGATTGAACATGAAGACGAGAAGTTTTTAGTGAAGTTCCCGGGCGTCGGAA
7  N13  AX00002643  TGTATACGGTAGCTTCGGGTACGGTGACATCATCTTTAACGACTTAAAACTTCCA
7  N15  AX00002644  AAGTGATAATGCGATTCATTCCTTCTTTCAAATTGATATGAAAAAGCTTGAGAGT
7  N17  AX00002645  GAAATCTCCATTGTGGCTATTATTTATGCTTACGAGTATTTTACTTGCTTATTTAC
7  N19  AX00002646  TGTAAATTACAACGGTCAAATTGCTAATCCGCATCCAACACGTAATATTACAATG
7  N21  AX00002647  AACAACAACATCCATATCAAATGCCATATCAGCAAGGAGCACCGTTTGGACCGC
7  N23  AX00002648  AGCGTCTCGTCTTTTTACCGGATCAACATTTAGGGAGAAATACAGCGTACGACT
7  P01  AX00002649  ATAGCGACGATGACGCGTAAAGCGGTTCTCGCTTTAGATAGCAGCCATACACGC
7  P03  AX00002650  CAAAGGAAACGAATCGTAATAATAATACACATTTAGCGCAAGGTGGAATTGCCG
7  P05  AX00002651  AAAGCAGCATCGCAATACTTCGGAAACGAACAAAGTTTACACGATATTGGAGGA
7  P07  AX00002652  AGTTGAGCATCCTGTATACGGTGACTTAACAGCATCCATCATGGTAAGTAATCG
7  P09  AX00002653  TGTAGCAACTGGCTTTACTGGCTATCTATGCCGCGTTCTTCAAGAAGGTACTGT
7  P11  AX00002654  GTCGTTTTTTTCCGGAAGCAGAGCATGTACCGTATCGAACGATTCCAGATTGTA
7  P13  AX00002655  TATGGAAGATTTCCCGCTGGCAATTATGTATGCTATTTTTTGCGCCAATTATAGT
7  P15  AX00002656  CAGGTCATGTGCTTGTAAATGGAGAAGAAATTAATCAAATGCGTGCTGCAAAAT
7  P17  AX00002657  GGATTGTTGTTATTCCCGTCTCAGCACGTTGTTGAGTGGCAAGGACAACAAACA
7  P19  AX00002658  TCCAAACCTTGGTGTTGTTGAAACTGGTGATAACCGCAGCTTCGTTATGGCTGA
7  P21  AX00002659  ATCGATCGTTTTGTCCAAGAAGCGAGACAAGAATCCAATCTGATGGGGCTATCT
7  P23  AX00002660  ATCCAGGTGTTAACGTTGGTCGTGGTGGCGATGACACTTTATACGCGAAAGTTG
8  A01  EMPTY    -
8  A03  AX00002661  TGGAACTACAGCGGTTGTGTTTGGTTCTATAAATGCAGTGGAAGAACTTTGTAA
8  A05  AX00002662  GCGAAAGTTGAAAAACAAGGTCGCGCTAAGAAAATTATCGTTTTCAAATACAAAG
8  A07  AX00002663  TTATCGTATACATGAAGGGCAAGCGGTACTCGTACAAGTTGTAAAAGAGGCAAT
8  A09  AX00002664  TGGCAGTTACTTTGGAATAGTAATAATATTATGATGTGGGTACTGCTCATATTTT
8  A11  AX00002665  AAAGATTATGCAATTCCTGCTTCCGGAAAGGTGATGCAAGGGTTTCAAAAAAATG
8  A13  AX00002666  GTCGTTGAAGGGCGTTGCCGTTTACCTCAGGCTCTTATTAAAGATAAACGTTTTG
8  A15  AX00002667  TAATCGCTGCATCTGTTATGAATCCGATGCAACTTCGAATTAGTGATGTGGCAAT
8  A17  AX00002668  GATTTTTAACTTTGTTAGGACGTACTCATATGTCGGCGTATGTCTTTTTCACAGA
8  A19  AX00002669  TATGGCTGTAGTAACTTCACAAGGTTTAGTTGGACGAGTGAAAAGTGTATCTCA
8  A21  AX00002670  CTCACGTAAACCATACGTAATGGTATGTGTACCATCTGGTATTACAGCTGTAGAA
8  A23  AX00002671  AGAAAATAACAGTGATCATATTGTGTTAGGTGCAGATACAATTGTTACATATGAA
8  C01  AX00002672  TGATTTCACTTGTCCTTTCGCCTCTTTTGAAGATGTGCGGATCGCAATGAAAGG
8  C03  AX00002673  AAATTACACCAGCACATGACCCGAATGACTTTGAAGTAGGTAACCGTCACGACT
8  C05  AX00002674  CCTTTTACGAAAGAAGAGCAACTACTCATGTTTGCGTATATGACGTATCCATCGC
8  C07  AX00002675  TAAGAGATCTATCGCCAGCGAAGTCAATAGATTATGTAGAAACAAGAGAAGATG
8  C09  AX00002676  CAGTTAACGCCAGAATCATATGTAGAATTCGAGCGTAAAGCTGAAATGTTAGAAG
8  C11  AX00002677  ACCAGTTATGTCGTACGCTGTGAAATATTCATCAGCATTTTATGGACCATTCCGT
8  C13  AX00002678  GCAGCATTGAAGTTAGGGAAAGTAGACATTATTACATTTACGAGCCCTTCAACTG
8  C15  AX00002679  TGCTCGCTGCAAGACCAGATTTACAAGTGAAGTGGATTCGCGGAAATATCGATA
8  C17  AX00002680  CAAAGTAACCGAAAGGCGAACCGATTTGCTTTTTGGTTACTTTCGATTGTATGGG
8  C19  AX00002681  TTAAAACGTGGTTAAGTACACTTGGTGTCGTTCCGTTAATATCAGCTCTTCGTGA
8  C21  AX00002682  AGAAATGGGCATTACGTATCCACAGTACATTACTTTACTCGTACTATGGGAGCAA
8  C23  AX00002683  GCAGGCGGAGAGGCAACAAATCCAGAACAACTATTTGCTGCTGGTTATGCTGCT
8  E01  AX00002684  AGCAGGTCGTTCAAATGTCGGGAAGTCTTCCTTTATTAATAAAATTTTAAATCGT
8  E03  AX00002685  ACGTACGTTGGAGCAATGCCAGGACGCATTATTCAAGGTATGAAAAAGGCAAAA
8  E05  AX00002686  ATCTCCATTTCGCACAAATGCAACATTTATTGAACTGGATGCGACGACAGCTCG
8  E07  AX00002687  TTGAAGGCTTAATGCTTGAGGTAATGTTCGAGCTACCATCTCGCAAAGATATCG
8  E09  AX00002688  ATCAACGTACCAGGTTTCCGTAAAGGAAAAATGCCTCGTCCGTTATTCGAACAA
8  E11  AX00002689  GGCATTTACAGGTCATAATGAGGAGCAATCCGATAACATTATACATACATTATCA
8  E13  AX00002690  AAGAAATTTCATACGACAACGACATTACATTGCAGTATGCACATAAAAGTTTAGA
8  E15  AX00002691  AAGTAGATATCATGATTCATTGCGGTGATTCAGAGCTAACGCCTGCTCATGAAG
8  E17  AX00002692  AGATGCTTTAAACGGAAAACCAGGTGTGTATTCAGCTCGTTTTGCTGGAGAGCC
8  E19  AX00002693  TAACAGGACGTACAATGGAAATCCAGCGCTTAATTGGACGAGCATTACGTGCGG
8  E21  AX00002694  AGGGTGTGGCTTTATAAATCAAGAGAAAGCAACGGAACAAATTGATCCGCCAAA
8  E23  AX00002695  TAATAACCGTGTTATGGTAGAAAGTTTAGCGTGTCCGCCTTTCGTTGAACTTGTA
8  G01  AX00002696  ATTAGTCAATCGAAAGTAAGTTGGGTTGTAGTAGGTTACTCCTTAGTTGTCGGTA
8  G03  AX00002697  AATGGCGGAGAGCATCGATTGGGAATGGTATCAAAAGAAAGAATTTATGAATCG
8  G05  AX00002698  ATCAAGATGAAAGTATGTCTTTTGCAGAACGTTTCCAAAAGACGTTTATTCACTC
8  G07  AX00002699  TTTCGGATTATGATGCGGTTTTATTTGGTGGTGGACACGGGGCGATTGTAGATT
8  G09  AX00002700  TTGCAGGTGAACTTTTTATCAGTGAAAAGACAGTTCGCAACCACATCTCAAACGC
8  G11  AX00002701  CGGCGTTATGTTTTTACCGTCTGGAGCGCTCCAGTCCTTGCCGTCTGTTATGCA
8  G13  AX00002702  GTGGTGGTTTAGGAGAATATTTTGATATTAGCTCTACTCTTATTCGCATACTTTG
8  G15  AX00002703  TAGATGTAGGACAAGCATGGCATCTAGAAACGATGTTCCGTTATACGAAAGAAA
8  G17  AX00002704  GAACAATTTCTGGATGTCACATTAACCCAGCAGTATCAGTAGCTATGTTCATCAA
8  G19  AX00002705  ATCCAGTTGTGATTCGTCGCATTACAGGAATGTTGAAGAGAGCAGGACTTGTTG
8  G21  AX00002706  ACAGAAGAGAATGAGAAGGGGTTACAAGCTATACATGTATCGTATGAAAAACAA
8  G23  AX00002707  AACTGTTTTAGATAATAGTCCTCATCAAGCAATGAGCGTAAAAACAGGCAAAGGC
8  I01  AX00002708  GTGCGTTTATTGCGACGATTTTTGGTATTTTTTCAGGTTATGTATTATGGCATCC
8  I03  AX00002709  TTATCGTTCATACAAACGCCAAAAATCATTACATGATACATACGTTAGACGTCAA
8  I05  AX00002710  GTGAAGTAGATATGTTTGGACATGTAAATAATGTCGTTGCCTTTACCTATTTTGA
8  I07  AX00002711  AAGACATTCCCGGTTGTTCGTGACTTACAAGTTGACCGTAGTCGCATGTTTAATG
8  I09  AX00002712  GCAGGTGAGTGTGATTATTCTATGCACGGTGGTAACCGTCTTGGTGCGAACTCA
8  I11  AX00002713  CAGAGGCTTTTAACAAAGCTGCAGGCTTTATGGAGCTCCTTCCATTCCGGTATG
8  I13  AX00002714  TTGAAAAAGCTGGCTGGGGCACTTTAAGCATTATTGAACATAAGCGTCGTGAAA
8  I15  AX00002715  TACATTTCATCGTCAATTACACGGGAAATCTGTCATTCAATCAGCACTGGATGAT
8  I17  AX00002716  GTAGACGTGGATGAAAACCAAGAAACTGCTCGTCAATTCGAAGTAATGAGCATT
8  I19  AX00002717  TCCGTACGTAACGACAATTACAAAACTTGAAATTGACGGTACAAACGTGAAGATT
8  I21  AX00002718  GCCACATGCGCTTTGCAACTGAAAGCGCAAAACTTGGTTTACCTGAATTAACAC
8  I23  AX00002719  AACGCACTTCTTGCTGTTGTCGCAAAATGATCCTCTTGCTATCGTTACGCAATTA
8  K01  AX00002720  ATCATCTCCAGTTACACATAGTAATTTTTTATGGGAAAAGCGAGTACCAGGTAGC
8  K03  AX00002721  GCATTTGCAAATAATACGTCAGGGACAGCGATATCGGTACTTCTTGGTGGAACA
8  K05  AX00002722  ACAAACAACTGTGGAATCATTACAAAGTGTACAAGATTCAAACTTCATTTACATTG
8  K07  AX00002723  TGTTAGGAAGAGTCGCTTGGCATATCGTGACGGCAATTCCTGTTATACTATCTG
8  K09  AX00002724  ATTATTGGAGTTATTAGTGTATCTCTTTATTTCACCTATTATGGTACCCCTTGGG
8  K11  AX00002725  TGGCATTAATGATCTTTGTGAGCATCATCGCTCAAGTAGAAGGTGATGCAGAAA
8  K13  AX00002726  ATATTGGCGTACGGTATAAAGGTGTCCCGGCATCATTGAAGCTTATGGCCAAAA
8  K15  AX00002727  TAATTCCTTTATTTTTTGGAATGAGAAAGAAATCGACACCGACAACGATTACTTC
8  K17  AX00002728  ATTGTGAATATATGGGCTATTACGATAAAAATGAAATTGACCATGCTTTACATTTA
8  K19  AX00002729  AGGGTATTGAACAATTTTATATCAAATGCGATTACATATGGAGACGATGGAAAGA
8  K21  AX00002730  GAAGAGTATTACGGTGACGATAACGTTATTAATGTTCATATGAGAAGATTGCGTG
8  K23  AX00002731  AGATCAACGCACCGGCAAATTAACACGTGGAATTGTAAAAGATATTTTAACGAAC
8  M01  AX00002732  ATTTATGAGAAGAAGCGTTTTGATACGAAAGGGAAATACATTGAAGGCGATGAT
8  M03  AX00002733  AAATACAGTTGATTATGATGAAGTAACAATTAGTACACGCTGGAATGCAAAAGAA
8  M05  AX00002734  CGAAAGACAATGATTACTATTTATTTCGTAATTATAAAGGTGAAGATATGAGAGC
8  M07  AX00002735  TTAAGCAAACGACGACTTCTAATATAACGATGAAGACGTGGGGCGATGTAGAAA
8  M09  AX00002736  ATACAGAGTACTTAAAGAAAGCTGATCCAGATATTATTTTACGAGCAGCTCATGG
8  M11  AX00002737  ATTACAACCACTTGCAGTTCAAGCAGCTACCAAGTTGGCTGACGGTGAATATTC
8  M13  AX00002738  TGCTTTTACTGTATGGAAAGGCGATAAAGATGAATCGTCTAGAATGAATAGGTAT
8  M15  AX00002739  CAAACCGGCAGCTGTAAAAATTCATGTTGTTGTACCAAATGCAAACTATGACCAC
8  M17  AX00002740  TGGAATGGGCGCAAACGGAGGAATTATTTTAACAAATGTCGTGAATCATTTATTT
8  M19  AX00002741  GATATAAGTTTATGGCGATTACGGATCACTCACAATACTTGAAAGTAGCGAACG
8  M21  AX00002742  CAGAGGGTTTATTCTGCAACTTGTAAAGTTAACAAGCTTTATTATCGCATACCTT
8  M23  AX00002743  TAAAATGCGCGAACTCAATGCCAAGAATCCTTCGCTTGACACGAGTAGACTAGC
8  O01  AX00002744  ACAACAATATAAACATTCGCTTAGCCCGAAAACTCCGCAAGGCGGGATCTTCAT
8  O03  AX00002745  TATTAAACTTTCGGATTCGAAGATTTATCGGGAAACACGATGCCCGCTTGTTAAT
8  O05  AX00002746  TTAGAAAATACGGCGGTACAAAACACGCTGGATTCGGTCTAGGTTTCGAGCGCT
8  O07  AX00002747  AGTAAACGTTCTAATTGAGTCTGCATACTTTGCAGGTCAAACTGTGCGCCGTAC
8  O09  AX00002748  CGTCTTCGTCCAAGTTTCTTCCCATTCACAGAGCCATCTGTAGAGATGGATATTT
8  O11  AX00002749  GTTGTGCTTGGAGAAGGTTGTGTTGATGCATATAATAGTAAAGTACTCCGCTCT
8  O13  AX00002750  TGTTGATGCAATTCAAAGCGGCGAAGAAAAAATGCTTCCAGGTCTTGGTGTTTT
8  O15  AX00002751  TCGCTTACCATGCGTTTCACTTAGCTAAAAAGCATCACGCCTCAGTCGATGCTG
8  O17  AX00002752  TGTTCCAAGACGCAACGAAGCAGCAATCTTCCGCACTAAACTTAGATGTCTTTAA
8  O19  AX00002753  TCGTTGTTCCTATCATTTGTATAGGTTCTGGAATAGATTTAGAGGGGATGGTTCC
8  O21  AX00002754  TACACTAGCTCAGCCAGTGTCTAACACGAAATTAGATATATTCGGTGTGGTTAGT
8  O23  AX00002755  TACAACGTTAACAGGAAAAGTAGAGCAAGTAGGCTTAACAACAGCGAACACATT
8  A02  EMPTY    -
8  A04  AX00002756  TAACATTAAGCCTCTCTATTTCACAACCTAACGATGAAAAACTAATGGTTCCGCG
8  A06  AX00002757  GTAACGAGCGTGAACCACGTGAAGTAATGAAGAAATATATTGAGCCGTTTGCGG
8  A08  AX00002758  AGTGTGCACAGACGAATAAAACACAAGTAGAAATTTTCTTAGACACATATGCGAA
8  A10  AX00002759  TCTTACAGCCGCTTAATGCACGGTCTTAAAAATGCTGGCATCGAAGTTAACCGC
8  A12  AX00002760  TGGATCAGGTAAACTGAAACGTTCTCACGCTTACACAAGCCATTTATTCGCTAAC
8  A14  AX00002761  GACAAGGTTAAAGCGTCAATTCGCTTTAAAGGACGTGCCATTACTCATAAAGAAA
8  A16  AX00002762  GTACTAGGAAGCAGAGAGCTTTATGAAACTTCTGGTCACTGGAATCACTACCGT
8  A18  AX00002763  ACTGGCTTTGTGATCCGCTTTCATTCTCGTTTTCATCATATGTTCGTTTTCGTCT
8  A20  AX00002764  GGTGTAGGGAAAACGTATTTATTAGGAGCAATTGCGAATGAGCTTGCTCGAAAG
8  A22  AX00002765  AAGATCGTGTATTTGGAAAAGAGAATACGCATCATTCCCTTATGGTGACTATGCA
8  A24  AX00002766  TGAAAAGTGATATGATTGGTGAAATTGTTATGGAAGAACTACGTGATATCGATGA
8  C02  AX00002767  CTTCGTGTACCAACACCAAACGTGTCTCTTGTTGACTTAGTAGTAGATGTAAAAC
8  C04  AX00002768  CCTCTCTTATTTGAAAGTAAATTAACAAGTCTCGTTGACCGCGTTTTAGTTGTAG
8  C06  AX00002769  TGCGTCTTTATTAGGGTATGCACCTGCTATGATGGCGATATTAGTTGCAGTGAT
8  C08  AX00002770  GCACGTCCGTTTCTTGTTTACAGATGGAACTGAATTACATTATAAAGATGTGAGA
8  C10  AX00002771  TTTTAAAGAGTGGCTTGCAGATGGAGAAATGAGAAAGTATACATTTGATGCGAA
8  C12  AX00002772  GGGAACCGTTGATATGAAGGGGCTTCTTGAAGATATTCATATGGTGCTTGATAA
8  C14  AX00002773  CAGATGAAGAGAGCATCACAATTGCTGAACTTAAAATTTTGCCGGAATTTTATGA
8  C16  AX00002774  GGGTTAACGAATGATGCCAATCCATTATATATTCAGCATGATTACGCATCCCAAA
8  C18  AX00002775  AGAAGCGAGCCCAGTACAAGGTTTTGATGCTAACATTATTGGAACATCTGATTAC
8  C20  AX00002776  CAAAAACTGGGGTTACGAAGTAGCGGAACAAGAATTCGGCGACAAAGTATTTAC
8  C22  AX00002777  GTATACCATTGTTTAGGAATTGACCATGACTTATTTACACCTATTTTTGCAATTAG
8  C24  AX00002778  ACGTATTTTTCACTGGCGACACTGCTTTCGCCATCGGTCTTCTCATTTTATACAT
8  E02  AX00002779  TGGCGAAAAGACAAGGGTTTAAAGTGCTTGGAGAGATTCAATCTAAGTTGAATA
8  E04  AX00002780  AACAGTTGGTATCTTACTTGATACAAAAGGTCCAGAAATCCGTACTCATGACTTC
8  E06  AX00002781  GAGTATGACATGGAAGATGTTATCGCTCGTCTGAAGCGCGGTAGTGAACGTGG
8  E08  AX00002782  GACCGTGTTCAAATTGCTCGTCATGCAGAACGACCGACAACGCTCGATTATATT
8  E10  AX00002783  AGTAATGCAGGAGGATTATTTATTTCTGTTATGACTCACCCAACGACGGGCGGG
8  E12  AX00002784  GACGTGGTGAAGGGACGTTTATTCGAAACTTTTACGATAACGGTCTTGTACAAT
8  E14  AX00002785  TATTAAACTTTTATATCGCTATGGCGTACGCGACATTATTATGTGTGACCGTAAA
8  E16  AX00002786  ATTCCATCTCTCGCTCAGGCGATGCGACATAAGAAAAAAGTACAAAGAGCTATT
8  E18  AX00002787  CTTATCGGAAAACCAACTCTAACTTACATTAATCAATTCGCCCAAAATTTAAGAAT
8  E20  AX00002788  TGCTGTTGGAGGTGTATTGAGCTGGTTTATTTTTTTGTACATATACGGTGTTTTT
8  E22  AX00002789  TTCACAGGGTGGTCTTAGTACCATTCTACAAGAATCGTTTCCAGAGAAAAATATT
8  E24  AX00002790  TTTCGTACAAACCGCCCAATGGAGAAAGGTTGGCTCTCAGGAAAATCCGCAATG
8  G02  AX00002791  AAAAGCTGACATATGCAGAAGTCGTTAACATTGTTGATGGTCAAGTACTTGGAG
8  G04  AX00002792  ATTTGAACTAGCGACATTTTTAAGTTGGCAAGGTGTAAATACACATCCGATGCAT
8  G06  AX00002793  TTGCTCTGACATTACACGTACAGTGGCATTTGGCGAGATTTCTGAAGAACAAAC
8  G08  AX00002794  TTTTCTAGCGAGAGCAAAAGTTGGACGGGACAATATAAAGGCCATATTAAGGAT
8  G10  AX00002795  TACGAGTTTCTATATGGGAACATAAAATCTTTCTTACGCAGCTTATTTTTCAGACT
8  G12  AX00002796  GCGATATCTTATGGATTAGGGCACGTGTATTCGCATCCTATACTAACTTTTTTAA
8  G14  AX00002797  TTGAGACAATTTTCCGGGAAATAAGAGATGGAGAAGAGTACTTATATTGGTATTC
8  G16  AX00002798  AAAAACGACGACGTTTGCTTATGCGGTATGTGATCAAGTGATAGATGGTGAGGT
8  G18  AX00002799  TAGTCATTGCTTACGAATCGCTGTATTTACTGGTGAATATGATTGGCACTATCAT
8  G20  AX00002800  CGGATTCCAAGGGGCAGATAGTGCACCGGGATGGATTTATCGTTCAGCTTTTGC
8  G22  AX00002801  CTTATAGCCGTGCAATTGCTGAACGTGCAAATCTATTTGCAGAAGACTTATTAGA
8  G24  AX00002802  TTTCATGCATTTTCTTCCTTATATGAAAGAAAAGCGAGGAGAAGAGGAAGATCCG
8  I02  AX00002803  TACGGTATGAATGTACAGTTTAAAGATGAACCAAACGAATCATATACATATAGAG
8  I04  AX00002804  TGGCTATACGCACTTACAGCGTGCCCAGCCAATTTCATTTGCTCATCATATTCTC
8  I06  AX00002805  TTGGACGTATCGATCACGTAGAAAATCGTCTTGTTGGTATTAAATCACGTGAAGT
8  I08  AX00002806  CGCTATATCACATTCACTTCCAAAACCACTTAACAGAAGGTGGCTTTGTAGGTAT
8  I10  AX00002807  AAGCAGATGGATGGCTCTTTCATTTGCATGCATTGATTCAAAGTTCACAATCACA
8  I12  AX00002808  GCTGGCCTGCTTGGGCGTTATATCAATTCGAATTATCACCCTTTTTTGGCGTTAT
8  I14  AX00002809  CGACCTCTTGGCGGTTCAATTGAACTTGGTGAAAAATCAGCACATACTGTTATTC
8  I16  AX00002810  AGCCGTATCCACAAATACATCGGTTCTTACACTGCTCGTATGAAAGGTGTAGAC
8  I18  AX00002811  CGGTGCAAGTGAATATAAGTTAAAAGCAGATGAAGGAATGTCGTATGCCCACCA
8  I20  AX00002812  CATACAAAGGCGAAGTAAAATTAATTAGTGTTGTACCTTCAATCGACACAGGTGT
8  I22  AX00002813  CGGATTTGCTGCTGGTGGAAGTGAATTTGGTAAAGTAGAACATTCAGGCCGCCA
8  I24  AX00002814  ACCGGATATGCATGGGGGACAAAAGGAATGGCTGCTGGAGTTGTAGGACAATA
8  K02  AX00002815  TCGTACACTTGGTTCACCGTTCATTTTAAATCACGAACGTACATTAACTTTAAAAC
8  K04  AX00002816  TGCGATTCATACTATCGGTGACTTATCGCTTGAATATGTCATTGATGTACTTGAA
8  K06  AX00002817  CATTCCCAGGTCAAGGGCATGCAATTGGTTCTCAAGTAACAATCGCAATTCAAA
8  K08  AX00002818  GTTACATAGCGCTGTATCCGCAGGTGAGCCGTTAAATAGAGAAGTCATTGAAAC
8  K10  AX00002819  CATATGATATTTCAATTCGTCCGTACGAAGATTGCTGTACAGTATTCACACCAGC
8  K12  AX00002820  TCTTCAAAAGCAAATGAAGTGAGCAGAGTGTTAGTGTCAATGGGAGTACCGCAT
8  K14  AX00002821  GGTAGAGTGTCAAGCGACGTTACCAGTTCAGCTGGAAGATTTATTACACGGACA
8  K16  AX00002822  TATGCGGCGTTACTTGCTGGGTCATTTATACAAACGGTGGTGCTAGTTTTCAAT
8  K18  AX00002823  AACGAAAACAACGCAGCTTGTAGCAGACGTTCACCAATTCCCAGGACACATCGC
8  K20  AX00002824  GTTCACCTTATTTACAAAGACCGCTTGAACTTGGCTGTGACGCCGTTGTTCATAG
8  K22  AX00002825  ACCACGGTCACATCATGGTTGATGGTGCTCGCGTAGATATCCCATCTTACCGTG
8  K24  AX00002826  ATGAGTTGGTATCAGGGAAGTAATTTAATAGATAATCCTGATGAATGGAAATATA
8  M02  AX00002827  GCGGCGCAATTTGGTTAGACCCAGAGAAAACAACTCCTTACGAGTTCTACCAAT
8  M04  AX00002828  GTTATTTTAGGCGGACGCTTTAGTCCAGAAGCGTGGTATGAAGCACTGCAAGAT
8  M06  AX00002829  AAATTGCCAGAAGCTCGTCTCATTATTGCTAGACATGACCAAACGATTGTTGGAT
8  M08  AX00002830  TATCGTGAGCGTTCTCGTCTACCCAGCAAAAGATGAGAATGATAAAGTACTCGT
8  M10  AX00002831  TATTCCCTGGAACTGGCGCTGTAAACGAACGCGGACAAGGTAATGGCTATAGTT
8  M12  AX00002832  TTAGCCCGAGTGAGCTAGTAGCAAGAGTAAAAGCCCATATTTCTCGTTATGAAA
8  M14  AX00002833  TTCTCAAAGCTCGATTTGAATCGAGTTCCCTTTCAGTTTGAAACGGTTGAATTAA
8  M16  AX00002834  ATCGATGTAAACCATGTAAATAACCTCGGATGGACAGCTTTAATGGAAGCCATC
8  M18  AX00002835  ACAAAGTGGTTCCCCCTCATGGGAAACGACGTTAAAACAACGCGGTTTTGAAGA
8  M20  AX00002836  TGCATTCGGTAAAATCGTTAGTTCTTTAGTAAAAGATATTATTACACCATTACTTG
8  M22  AX00002837  CACGTATGTAACTTCTATTTTTATTGAAAGTGTATCAGTGGATATGAGCACAAGT
8  M24  AX00002838  GATAATACACGCCTTGCATTAATGGTTCGTCCGCAACTTTCAACAGTTGTACAAC
8  O02  AX00002839  AATGGTACGTATATTGCTAGTGCTACTGTTCAAAAGAATGATACGAACATTGGAA
8  O04  AX00002840  AATCGTGTTGCAGAACAGTACAGCATTAAACATGAATCTCCGCAAGTGTTATACA
8  O06  AX00002841  TTGGAACGACAATCCATTCTTTAAATACGAAACTTCGTAATGTATCAGAGTCTGT
8  O08  AX00002842  ACTCTGCACCCGTTCGTGATTCTGTTAACGGTACAGTTTCTTACAACACGCCATC
8  O10  AX00002843  AAAGCTGTTTGAAGTCATGAAAATGGATAAGTGGGAAATGCAGTCAGCTCCTTT
8  O12  AX00002844  TGTAAATGTCCCGCTCGTTTGGGAAGTATTTATTAAAAAGCATAAAGTAGAAAAT
8  O14  AX00002845  GGATGGTAGGCATTCATCCGGTAAGCTGGGGGAAGAAAGCGGCGAGCCTTGG
8  O16  AX00002846  AAAAACATCCAGAGCGTGAAATTGTCGCTGTATTCCAGCCGCACACATTCTCAC
8  O18  AX00002847  AGATACGTCTCGCACGATGATTGATCAATACTTCATTCGCCACCCAGAAGTACT
8  O20  AX00002848  GAGAAATTACTTGGCCGTGGTGATATGTTATTCTTAGGGAACGGTACATCTAAG
8  O22  AX00002849  GATGTTGCTCGCGTATACGATCGTGAAAGCAACGAAACAGCAGGATTCAACATC
8  O24  AX00002850  TACCTGTTATTCGCTCTACTTCTTTCCCGAAACAAGCAGAAGAAGGAAATCCGTT
8  B02  EMPTY    -
8  B04  AX00002851  CGTGATGAGTTTATTGATCTATGCGTAAAATTAGACGTATTTGGCATTCCGAGCT
8  B06  AX00002852  AATTGGTATTGGACTAGAAGGCGGTGTAATGAAAACGGAGCACGGTTTATTTAT
8  B08  AX00002853  TTTCTATGCGCTTGATGCAAGTCCAGCAAACGATGCATCTGGTGACAAAACACA
8  B10  AX00002854  AGGTGAAATTACTGGCTCTTGGGTACATATGGTTCCAGAGACATTTGAAAAATAT
8  B12  AX00002855  TTATTTACGAACAGATCCGTTACTTTTGCAAACGAAAGACGGTAATATGCTCATT
8  B14  AX00002856  CAAAAGGTGAGATTGATCGCGTTTATTTAAACTTCTCAGATCCATGGCCAAAGAA
8  B16  AX00002857  TCTGAATGCGAGCAATTAGAGCGTCTCATTCAATCGTTACTCGCAAACGATAATA
8  B18  AX00002858  TTGCTGACCCAGCTTTAGACCTCGGTATGTTATTATATTGGTACATTCCGCGCCA
8  B20  AX00002859  TGCAGGAGGAATTACCATTTCGTTCGTGGGTACATAAAGAAGACTATCATATTAC
8  B22  AX00002860  TGTAGATGAGTTCGGGATCACACCGCGAACGATACAACGTGATCTAAATGTGTT
8  B24  AX00002861  TATCACAATGGATTCTGTCCTTCATGATTTCGCCTGATAGCCGAATTGGTGCTCT
8  D02  AX00002862  GAAATGTCTTCTAAATTCACGAACGGCTTATATTTCTGCGGGGAAGTTCTTGATA
8  D04  AX00002863  ATTTGGCTTAGGAATGGGACTTGTGACACCGATTTATATGGTAACAATTCAAGCA
8  D06  AX00002864  AATAACGGATCATTTTCCGATGAGTCGTACCGCGGTTGTAAAGCACCTTCATATT
8  D08  AX00002865  TTGAAAGACTTAGGGGATAATAAAACAGAATTTACGTTAATTCACGGCGGCTGG
8  D10  AX00002866  ATCGTTATCACCTTGGTATGTGTAAAGATGCCCAAAATCATGAGACAGGGGATC
8  D12  AX00002867  GTTGTTCGGGATTTACTTCGCCGCAATAAAGAGAGAGCTTTAAATGCGAGCGAA
8  D14  AX00002868  TGAAAGAGTTTGGTACGCTTGACGTTATGATTAATAATGCAGGGATAGAAAATGC
8  D16  AX00002869  TTTGGGCAGCTGGAAATATGTTTTTATTCATTTCACAGCCGCGTGTTGGAGTGG
8  D18  AX00002870  TACGAAAGGGCGTCGTACATTATACTTAGAATATGTCGCTTATAAAACGATGGCA
8  D20  AX00002871  TCGTAAGTAGTGTAGAAGGTGCTGGATTACTTTCGCTTTCTTCACTAAGAGAGG
8  D22  AX00002872  ATTATGGCTGCGAAACGCACTTCTGATATTATCCCAATGTGTCATCCTTTATTAT
8  D24  AX00002873  TATAATATTCCGTGGATATATGGTGGTTGTGTCGGAAGCTACGGAGTAACGTAT
8  F02  AX00002874  CGTATAACTGTAAATGGCAGTCCGCTTGCGGGAACGATAAACTCCCCGACAGTG
8  F04  AX00002875  GGGACGGAGACAAAACTTTGTTTACAGCCTGGAGATTCGGTGACGACAACATAT
8  F06  AX00002876  ATGTCGGCGATTGTTATGATATCTCACCTTTAGCTGTAGCAAAAGTATATGCAGG
8  F08  AX00002877  GAGAATGAATATATCTTTATTTGTCGCTCGGGAATGCGCAGTGAAAATGTATGC
8  F10  AX00002878  AAATATGGAGAAGAGCAGCCAATGAAGGGGCTTCAGTTAGCAAATAGAATGATG
8  F12  AX00002879  CTACTCTTTTAGAACGACCTAACGCATCACTAGAAGAGCTGAAGGAACATATTCC
8  F14  AX00002880  CGCTCAACTGTCAATCTACAGTATGACCGGTTTTGAGATTTACCTCATGGTGTAT
8  F16  AX00002881  ATAATATGGAGACCGGACCTTTACCAGCGGATAATCTACATATAGGAGCATTTC
8  F18  AX00002882  TCGGACATCCTGTGACAAATACTCCAACAAAATTAACAGAAGAACGTGCAAAAAT
8  F20  AX00002883  TCATCATCACCAAGGTCACCACGGTCATCATGGGCATCATCAACAACAAGTACA
8  F22  AX00002884  GCTTACCACCAAACAGTCAAGAAAGTAACAGAAGACTATGCAGAGCTTCGCTTC
8  F24  AX00002885  CACTTCTTATCGTATGTGTAGCATATGCTTTATGCTGGGTTACATACGTACAGTG
8  H02  AX00002886  TGATTTCTTTGGAGCCATATTCTTTTTCAGCTTCGGTTTAAGTATAGATCCGTTTT
8  H04  AX00002887  ATTAGATACGATTGAAATGGCTTTTGAAGGATTATCAATTGAATGGTTTAAGGTG
8  H06  AX00002888  TAAAAGAGCACTCGCAGCGAGATTATCTTTTATTTGTTATTGGAATTAACACAGG
8  H08  AX00002889  CTGGTAAAGGCTATAAAGCATTTTACCTGCCATCTATGACTGTTACGTGCATCTT
8  H10  AX00002890  TTAGGGGACGAGCCAACAGGAGCGCTTGATTCTAAAAACGCGACGAGTTTACTT
8  H12  AX00002891  AAGAACTATTACCACTCGGCTTAATTTTATTAGGGCTTGCTGCAGGGCAATATCG
8  H14  AX00002892  GGAGTATTCGGATGCGCAGTTACAATTAGAACAAGCGTATAACGATTTACAAAC
8  H16  AX00002893  GACTCGCCCAGATTGTTTACCGGACGATGTCGTTGCATATTTAGCGGACTTAAA
8  H18  AX00002894  TGCAAAGGGAAAAGTAACAGGCGCAATCTTCAACTTAGGTTACCTTCCAGGCGG
8  H20  AX00002895  AGAACTACAAAAACAATCCGGTTTTATACACGTTGCACACAATTCAAATCAAAAC
8  H22  AX00002896  TTGCGATGTACTTCATGAGCTTACTTTTTGTATATGCGTATAAACCGACTCCTAT
8  H24  AX00002897  AATATACGGAGCAAAGCATGACATGGACTTTCCTCATATGATGATCTATTCGTGC
8  J02  AX00002898  ATTACATAGTTCTCTTTTAGTTGGTGGCACTGTCATTAACTATACTGTAGAACTTG
8  J04  AX00002899  AGAAGAAGCAGAGAAGAGCATTGGTGATTTGCCTCACGCGAAGTTTCATCGTCT
8  J06  AX00002900  ATCATATCGGCTACCATGTCGTGATGGGGGACCTTCCGTCACATGGAACGACTT
8  J08  AX00002901  GTGATGTGTCACCAACAATTATTGGAGACCGCGTAAATGTACAAGATCAATGTA
8  J10  AX00002902  TCCCGTCTGGTCATACAACAGCCGTTTTCTCTGTCTTTATTCCATTTATTTGCTA
8  J12  AX00002903  AAATCGCCTATTCTGTTTTCGCCCCTCAGCATACAGCTGAAGATAATTTCGTAGC
8  J14  AX00002904  AATATATAGAAGCAGATTGGTATGCTATTATGCCTTGCGATGCGCCAAATGTTTC
8  J16  AX00002905  TTGGTGAGTTGTTCCGCATGATTAGTTATTTAGAAGATATCGGAAGCAGCGCAA
8  J18  AX00002906  AAAATGCTAGACTTACGTCGCCCAATTTACAAACAAACAGCAGCTTACGGTCACT
8  J20  AX00002907  CATACCCTATGCATGCGATCGACAATATCATACTGCCAAGTGTTGCTGGACACC
8  J22  AX00002908  ATCGTAAGTATGTATTGCGTTTGGCTTTTAGGGAGACGAATTGAGAAGCTTGGA
8  J24  AX00002909  AGAAGTCGGTTTATATGGAGCGAAAGGATATACCTAGATTAATTATCGTTAGCGT
8  L02  AX00002910  ATATAAAGTTATTTTACGATAATGAAGGTTGCGGTTGTGTAATGAGCGGCATTAT
8  L04  AX00002911  AAGGCCCAGAACAAGAGCCAGTTGGCCTTATTTGTGAAATAGATGAAACATCAA
8  L06  AX00002912  AAAATCCACTTGCTTCATTAAAAGGGTTTACGCAATTACAACGAGAGAAGCATGG
8  L08  AX00002913  TATGGACGAATATGCTGGCCATTACGTTTTTTCTGTACATGCTCATGATCTTAGC
8  L10  AX00002914  ACAAACTCAAAACATTCGCATCGGCGAAGTTACCCACTCTCTCTTCTATGCCCCG
8  L12  AX00002915  TTTCTTTGCACTATGGGAAATAGCTAGCAAAAAAGAATGGATTGATCCTTTACTC
8  L14  AX00002916  ATTTTTGAAGGGGAGCAAATTCGTAGTGCATTGGATAAAAAGTTTAATGATTATC
8  L16  AX00002917  GGGTGTCAATTGGAAATTAGGTGTTGCATATGCTCATTCTAAACAGGCGATTAC
8  L18  AX00002918  AAAGCATGTTTGGGTTGTATGCCGGTACGGGGATCAATGGTTATTAACGCATCA
8  L20  AX00002919  TTCACCAATGGGCTGCCAAACAGGATACTACCTTGTAGTAAGCGGAACACCGAC
8  L22  AX00002920  GAGGCGTTTCAAAAGCATGGCGCATTCAAAGGCTTTTGGCTTACTTGTAAGCGT
8  L24  AX00002921  ATTATGCGTAGTATTTTAGTCGCTGTATATGAACTTGGCGCTGATGAAGTATGTG
8  N02  AX00002922  AATTTCACCAAAGTTCCGTGCCTTCTGTATGTGGATGGTTGCACTTGGAACAAA
8  N04  AX00002923  TGTTCTTCACTGCTATATTCGTCGTATCCGGTGCCCTTTGGGTTATGATTAAAAC
8  N06  AX00002924  CTATACCAATTCAACAGACCAAGACGTAATCAAGATTTCATCATCGTTCTTGGTA
8  N08  AX00002925  GGCGGGGCATTAGATGGAATCGATATGCTAGCTGTATTACTTTCTCGCAAGTTA
8  N10  AX00002926  ATTCGGTTCACGAAAATCATCGTACGGTGATTATCGCGGATATAATGACAGACA
8  N12  AX00002927  GCTCCTGGCGATATGGTTGAAGTTTCATTAGTCATGTACGAATTAACTGGAAAAA
8  N14  AX00002928  GCAAGGGTACATTTTATCTCAATCGATTACGAAAGCAAATGACTTATGGCAAGCG
8  N16  AX00002929  TATTAATCAGGCGATGTCTGGATTTGATTCAAACTCAGCGAAAGCTGGTTTAAGC
8  N18  AX00002930  ACGACACGAAGCCACTTGATAAATTACCAGCTGTAACAACAGAACAAGGTGTAT
8  N20  AX00002931  TCTTTCTGAAGGAAGCGAACTTCGTATGAAGCAGAAAGCGATGTTCAAAGGTCC
8  N22  AX00002932  TATTATTGCATACCGCTGGGGCTTTAAATCAGCTTTCTTAGGTGGTTTAGTTTGG
8  N24  AX00002933  GTCGCAAATCAAGGCCGGATTGAACAAGTCATCGTGAACTTCATTACGAATGCG
8  P02  AX00002934  TAGCAAGAGCGAAACGGTTGTTAGAGAGTAGAAAAGTGACAAAGCAACTTTTAG
8  P04  AX00002935  TGGATTACCCATGCGGATGATCGTACTGTTATTATAAAAAAAGAAGAACCGATAC
8  P06  AX00002936  GTGGAGCGATAGTTGTAGGTTTGAAGAAGAGACCCCTAACGAAGAGCAAAAGA
8  P08  AX00002937  TTTAATTCGTCACATTAAAAACGATGTAACAATCGACTTTATTTCTGCATCTAGCT
8  P10  AX00002938  TACATACAAATTTAACGAAAATCGTACCACCTCTTGCCGCGGCTTTTCCTGACTT
8  P12  AX00002939  AGTAAGTGAAAATGAATTCTTCCAATCAGTAGCCGCTGCAATAGAGAAGAAAGA
8  P14  AX00002940  GAACGTATGAGTCAAGATTCCTCTTTCCGACAAGCCTATGACGCAAGGGAGAAA
8  P16  AX00002941  TTCCTATACGACAGGATTTGTTTGGACACTCATTTATTTCGTGCTCGGTTCTTTA
8  P18  AX00002942  GATGTAATTGATTTTAATAAAGCGAAATGCATTGTAGAGTTAGGGCCTGGTACAG
8  P20  AX00002943  TGAAAGAGCGGATCAAGTTCTGAACACACACTATAATGTTACGAAGCAGTACCA
8  P22  AX00002944  GGTAATAAATTTGCAGCGTTAAAAGGGATTAACCTACAAGTAAAAGAAGGTGAG
8  P24  AX00002945  TCAAACATTAAAGTCCCTTTCAAACATGGAACCTACTGGAATCATTAGTGCTTCT
8  B01  EMPTY    -
8  B03  AX00002946  AAAGGTCAATTACGCCGTATTTACGGTGATTATGCGCCAAATATTTCTGAACGTA
8  B05  AX00002947  GAATGTACCATAGATTAAGTGAGCAACCAGAAAAAATGGAAGATGCGTTTATTGA
8  B07  AX00002948  AATCCATAACGACAATGCAGCAATTCAAGCAGAGCACCCTCCTTTCCATGCAAG
8  B09  AX00002949  TTTACGAAATTAAATAAAGAAGAAGATGCAACGATTTTAATGGTTACCCACGATC
8  B11  AX00002950  TTACTTATCGCGTTACCAACAGCCATTATCGCAGGACCGATATTTGCAAAGTGG
8  B13  AX00002951  GCGGTAAAGGAACGAAAGTCATCCGCAATACTTCTGCGACAAAACTGTCAAAGG
8  B15  AX00002952  GTCGTTTTTGATTGTAACTATCGTCCATCTCTTTGGGGAGAAGACGGATATGAAC
8  B17  AX00002953  ATTCATTGAAGTACTTCCCAATGAAAGGGCTAGCTCACGAAGAAGAATATCGCG
8  B19  AX00002954  ATACGGTGCTCCTGTTGAAACGATGATTTACTTAGGCGGAGGAAAACTTGTAGA
8  B21  AX00002955  CAGGTACTTACGTATCGAGTGGTTGGATTGATTTGCACGTTCATGCTTTTCCAG
8  B23  AX00002956  TTATCACTGGACGTTGGTTCAACGCAAAAGAAAATGGAGAAAGCGCCTGAAGGA
8  D01  AX00002957  TACCGTATCTTTTTGATATGTTTTATACAGGTGATAAATCGAGAACTGAGAACCG
8  D03  AX00002958  ATTTATTAGCGAGTCATCCGAAGAAAGTGTACAATGTGGAAAATATTTTTCAGCA
8  D05  AX00002959  TATCCGCGGATTACATGTTAACGAAAGTAGGATCAGCCGGCAAACCACTATTTC
8  D07  AX00002960  GGATATGTAGGTGACGACCAAATCCCACGTCTAAACGTATTAGACCTACAACGT
8  D09  AX00002961  TACAAGAAGCAGTGCGAAAAGAACGACTTGCTAACAATTCAAACGGACTTGCAA
8  D11  AX00002962  TCTCTTGTAGGGCGCCTTTCACATATGGAAAAGGGGCTTATTATTTGTGGAGAT
8  D13  AX00002963  AGCACTCCGCATTGGGCAACCGGATTGTTACGTATTTTCTTTTGATTATAAAGGG
8  D15  AX00002964  GCTATCGTTCGCGATGGCATTCAGCCAAAAACAGTGCTTAACTTAGCATTTGGA
8  D17  AX00002965  TCTGGCGAAGAAATTCCATTTGAAAGATTAGAAGCAATGCCGACTGCTACAACA
8  D19  AX00002966  CTGGTAAACGTCTCGTTACAGGTGAAAGCATGTTTATGACTGTATTCACAAATAC
8  D21  AX00002967  GGTTATGAGACGAGTACTGTAAATACACTTAGACTTTGGAATGCGGAACCAGTT
8  D23  AX00002968  GTATATACGATTCATAACTTGCAGTTCCAAGGTGTATTTCCTCCTGAAGTGATGT
8  F01  AX00002969  TTACCTCCTTATGCGGAGTCTTCAGGTGTGAAGTGGTACACAGGTACGGCAAGT
8  F03  AX00002970  CATAGCATTGTATAAGCGCTCTAAACCACTTTGGCAGCTTGATCATTCGCGTGA
8  F05  AX00002971  CTACTTAGATGTAGATCCACGTAACGTTCATGCTTACATCGTTGGTGAACACGG
8  F07  AX00002972  AAAGCAGCTTATAACTTACCACATACCGATCATATGAATATGGATCCCCTTCGAC
8  F09  AX00002973  TTGGAACGCCGTATATTCTTTCGCACGTATATCAAGACGAACTAGATGATCATGT
8  F11  AX00002974  GACTTCTCTATTAACGTTATTTCCAAATCAGGTACAACGACAGAGCCTGCACTAG
8  F13  AX00002975  TAATCGGGTTCTTCCAGTTTGACTTAGTAGCAGCCATTTTCGGTGGACAAAACTC
8  F15  AX00002976  TGAGTTTATCGTTAAAAGCGGCGAAAAGAAAACAAGGACGGATTCTTATACCGA
8  F17  AX00002977  AATTAATGCTCAAAATTCACCAATATTCCATGATGTGTGCACCGACGATGTCTCA
8  F19  AX00002978  GGTGAAAGAACATACAGGTTTAACGGCAATGATCGATGTGAAAGTTACACCAAA
8  F21  AX00002979  AGACAATCCGCTCTTATCATTACAAAACGTTGTGACTTTACCACACATCGGATCT
8  F23  AX00002980  AACGCCCTACTTTTGTGCTCGTTCACGGCTTTTTATCTTCCTCATTCAGTTACCG
8  H01  AX00002981  GCGAGCGATGTTGTGAACGTCGCAAGTGTGTTTGATGATCCGAAATACATCGCA
8  H03  AX00002982  TCAAGCCTTTACATCCATCCAATATAGACAAGGCTTCCACGGATTAAATATATTC
8  H05  AX00002983  TTTTAATCCAGATGATAAAAAGCATGGACTACTTAATCCGAAGGGTGCAGAAAAC
8  H07  AX00002984  GTACCATTTTTCCACGAAAGACGTGCTTTAGCTTTCCGTGAACAGACGAACATTC
8  H09  AX00002985  CGTATGGAAAAGTAGGGACGGGTAAGCATCATTGTGCGCTAGATGATGCGATG
8  H11  AX00002986  TCGTTGATTTACACAACGCCTTTACGAAACATATTGAATGGGGGACGATTACACT
8  H13  AX00002987  CATCTACGCTATCTTAGACAGATATGGAACGAACTCTATATTATTTACGATTATTC
8  H15  AX00002988  TGGATCGCATCAGATAACATATGGTTACAACGCGCCGCTATTTTATTCCAGCTG
8  H17  AX00002989  ACCACCTTTGCTCAGCCTATATTTGAATTACTATCAATATACAGGCGGAGCACAC
8  H19  AX00002990  GGAGTAGCAGGTGCACCAATCTTCGCTAACTTCAAAGCTGGATTTGGAGCACTT
8  H21  AX00002991  AAATTCAACGTGTATTCGCTTACGATTTCGAAGGAAAGCGCTACGACGTAGGTG
8  H23  AX00002992  GTTCGTCATTTACATACAGTGAGTGGAATCGTTCTTACGGCAAGCCATAATCCG
8  J01  AX00002993  CATATGTTAGCAAATGTACAAACACTGGCAGCTACATACTATATTCAAGCGTATT
8  J03  AX00002994  CCGATTTTTGATCGTGATAAAGAGCGCGTGAGAAACAGTAAGTTTGCTGATTTA
8  J05  AX00002995  TTACATATTCAGGTGTTAAGGCGAAAAGGGATTTATATTCCACAATCGCAGCGG
8  J07  AX00002996  ATTGTCGCTCATGTGAAGGGGATCATTGGTGTTCGATCGGGCGTAATTCACAAT
8  J09  AX00002997  AGTAAACAACAACAGCTATCACTACCAAGCGACTTGGTTACATGAGAGCGCAGC
8  J11  AX00002998  TATCATCGATGTTGATGACGTAATCGTAAACTACGGCTTCGTTTCTTCCCTTGGC
8  J13  AX00002999  TCCTGAAACTATGACAACTTTAATAATACCTGCCGCTACGTATGCGGTATTTACA
8  J15  AX00003000  TCTTAGTGTTCCAAGGCTTATTTTTATGATTATCGGCGGCGCTGTAGCTGATAAA
8  J17  AX00003001  AGCTTGATGAGACGTATTGTCGTCACGATATACCGAAGCCTTTTATATACGCACT
8  J19  AX00003002  TGAAAGAACGTAGTCCCTCTTGTGGTAGTTCTACCATTTACACGGGAGAATTTAA
8  J21  AX00003003  TAGTTGGCTGTGATTTAAATCGTATGGGTAAAGATGAGTACTACGTTCAAATTAC
8  J23  AX00003004  AGATGCTGAAGATGGAGAGAAGTACGTGCGCCTTGCTGTACACGGCGGCGGAT
8  L01  AX00003005  TGCGCATGTTTAATAATGATGGATCAGAAGGAAAGAGCTGTGGTAACGGTCTAC
8  L03  AX00003006  TTTAGATGTAATGGAGTATGGTTGTTTAGGCTATTGTGGTATTTGTTTTGAAGGA
8  L05  AX00003007  CATTAGTTGCGGGTACTATTTCAGAAACGCATATTCGTATACCGTTCCCTGAACA
8  L07  AX00003008  CGTAGTCATGCTTGGGCAAACACCACCTATTTTTGATGGAACCATTAAAGACAAT
8  L09  AX00003009  AACAAATCGCGCTCGCAACATTCCGTATGACGATTCAGCTCGTACTCGTTGCCT
8  L11  AX00003010  GGAACTTCTTCAGTTGTGAAGATCGGTACGAAAGTAAAGAGTATCCGTCTAGTT
8  L13  AX00003011  ATCCAGCGCAAAGGAATACGTGGAATTGGGTAGCCTTTTTCTTCCCAACTTTTTG
8  L15  AX00003012  ATGGGAAATGCCTGAGAATCTCGTACTCTTATCTGGGGACGGACATACATGGAT
8  L17  AX00003013  CATGAAACTATCGACATTCCTAATTACCTTTCTACTATTTTCGACTGGTTTCAAAC
8  L19  AX00003014  AGATAGTCAAGGCGGAAGCGGGACAATTACGTTTCATCCGAATTACACGATTGT
8  L21  AX00003015  TACGTGTATTGTGCAGATGGTAAAGCGAATGTAGGTCATTGGGATATTAATGCG
8  L23  AX00003016  CGGCGATTGGTCGTAAATATGAAGGACAAGAAAATAAATTTAATTTCGAGTATAT
8  N01  AX00003017  TATCGTAAAATTACGCCTTATGGGTGCATGCGGAAGCTGCCCAAGTTCTACAAT
8  N03  AX00003018  TACCGACATGGAATGCGAGCTACCAATTTTTATTTAAAGAAATCCAGCAAGAATT
8  N05  AX00003019  ATGATACGCCGCAACTAACTGATGCAGCAACAATTTGCCAAGAACGATTCACAC
8  N07  AX00003020  GTGAGCCGTTACAAGATATCGTAAAACGTGATGAAGGCTTATACGGAATTGATG
8  N09  AX00003021  TACACAGCAGGCGGTATGTTTGACGCAATGAAGAAAACCGCGGATGTTGGTATT
8  N11  AX00003022  AATGAAGCCTTAATAGTTGGGGATAACTACGATACAGACATTTTAGCAGGAATAA
8  N13  AX00003023  TGGCGATTCGAAGACATTTAAGTAATCTTGAGAAAGATGGTTTCATCTATTCTAA
8  N15  AX00003024  ATTGATTCTGTATTAGATGTAGGGAATGCGATGATTGATGGATTTATTATGCGCG
8  N17  AX00003025  CAATCTTCTCAGCAACTGGTGTATCTGCTGGTGAGTTATTAGACGGCGTAAAAT
8  N19  AX00003026  AAAATGAGCGTCATGATTTAGCGCTATTATACTCCGATCGTCATTACGGTAAAAC
8  N21  AX00003027  TTACTGATCACGTTGAAACAGTCGATATGACGCAACAGGATCAAACGGAAACAA
8  N23  AX00003028  CTGGGGATATGAGCAACTTAGATTGCGCGGTTTCTTTGATGATAGTAACCAACG
8  P01  AX00003029  AATGATTACAAGCATGACAGTCAAACTTCCTGACGTTACAAACGCTGCTACGCTC
8  P03  AX00003030  AACTTCAGTCACTATTCATTAGATGCTTTTAAGGGGCTCGGTCAAATGTACGTCG
8  P05  AX00003031  GAGCTAAGCCGTCTACAGGACATGTTAATTCAGCAACCTGCCTACTTATACTTCC
8  P07  AX00003032  TAGAATCTACTTTTACAAATATAGATATTGCCTTTTCAGGCGGGGAGTCAACGAA
8  P09  AX00003033  TGCGAGACAAAACTGGTTGCACGCCGGGATGTGTCGCTCCTTTCGGGTATTCA
8  P11  AX00003034  CAGTATGTACACGTGCTTGTCGTTTCTGTGCGGTTAAAACAGGCTTACCAACAG
8  P13  AX00003035  ATTATTACGCTCACTTAGGCGGGTTCTCAAAAGAAATACAGCTTGGACAAATTGT
8  P15  AX00003036  TAGGTCTTTTAAATGAGAAGTTAGGAGATCGTGGTATTATTGCTGGCCGCGCGG
8  P17  AX00003037  TAACTCTGAAAATATGGGACAATTCGAGCGTACGCTTATCATCGTAGACGAAGG
8  P19  AX00003038  GAAGTTTGAAGGAGAAGGATGTTCTATCTCAATGTCTTCAGCTTCAATGATGACA
8  P21  AX00003039  TTAGCGCAATACGCTTTAGAAAGACTATCAGAAGTAGATGGCGTTACAATTTATG
8  P23  AX00003040  AAGTACTTAATGAAAGACGGCGTGAAGGTAGACGAGCATCGTCTAACTGCACTT
9  A01  EMPTY    -
9  A03  AX00003041  AACGAAATGCGTGGCGAAGAATTCGGTTGCCTAATGATTACGCATTACCAACGT
9  A05  AX00003042  CAAAGGATGCAATTGCGATTGAAGGATCAGACTCTCCATACGCAAATATTATTGC
9  A07  AX00003043  TATTGAGCCTGGTTTATTACCACAAGTGTATAACAATAAAGAAGGCGACGCTGTT
9  A09  AX00003044  GTTGGTGCTGGTGGTCTTGGAACACTTGCTTATTTAGAAGGATTCCAACGAGGA
9  A11  AX00003045  AAAAGTAATTCGCTTGCAGTTTATCGGTGAGGCTGTAGAAAGACCAGTGCTTCA
9  A13  AX00003046  TTGGGATGTTAGATTTAAATTATGCCCCGCATTTCGCGAAAGAGTATGGGATTG
9  A15  AX00003047  ACAATTGGTTTGTCGACAATGGATGAGCTCGTTGATCAGTTTTTTGATAAGGAAG
9  A17  AX00003048  GACCAACCAGAACTTGTTAACGAATCTCCATACGAGGGTGCATGGATGGTTAAA
9  A19  AX00003049  GTTACCGTGAACTTGGTCTGAAAGATAAGTTAAAAGATGCAAGTGAAGACGAAA
9  A21  AX00003050  ATGCCATGTATACGCAAGGGTTTGCAAATATCGGAAGTGGTGAAGGACAACAAT
9  A23  AX00003051  CCCTAGCATTCATGTTCTTACTACATTTGTCATTATGCTAGCTGCCTTTAAACGT
9  C01  AX00003052  TCAAGCTCTTTGTACTCCGAAAGTACAGCTGCCAAATATCACTAAAAATCCAATG
9  C03  AX00003053  TAGATACTTTAGGAGCGAGCGCGAAGATTATGGAAAGTGTTGTTGGCGGCGTAA
9  C05  AX00003054  TTAACAAGTTATGCAAATTATATTGCTCAGTCTGATAATGAACAGTTACACCAAAC
9  C07  AX00003055  ACACGCAACAATTATTAACAAGTTGGAGCAGTATGCACAAACGTGTACAGATCC
9  C09  AX00003056  TAACGTTAGCTTCATTAGCGCAAAGGTTAGGGATACGTTCTCCCTCACTATATAA
9  C11  AX00003057  GCGCATGATGATCACATCGGTGCATTAGACGCATTAAAGGAAGTACTTCCTCAT
9  C13  AX00003058  GAAAACGGCGACATGTTACGCATGATGTTATCATCATTACGTAAATTAACTCGCC
9  C15  AX00003059  GAGCAGAGACGACGCTAGATATTTTAGGTAAATTACGTCCAGCATTTAACGTTC
9  C17  AX00003060  GCATTTATCTGGTTACATTTCAGAGTACGACCTTCACATTGCGAAGAAACTTGCA
9  C19  AX00003061  GAATATATGAATTCAACGCGTACAACTCTACATACTTCAGAACGCTCTCCAAACA
9  C21  AX00003062  GAAGCAATCCGTGCAATTGGAAGAGAAGGTCTTGATTCGCAACTTTCTTTAAAG
9  C23  AX00003063  AACTATTACTTGGAGAGAGCAATGAAGAGAGAAAAGAACAGGTACAGAAGTGGG
9  E01  AX00003064  GAGAAAAATGCAGATCGCGTGAAGTATCAATTAACACCAATGAATACAGTTATTG
9  E03  AX00003065  AGGTACATAACATCGGTCACGAGCAAGGAGAAATTACAGCGGTAATGCATACAA
9  E05  AX00003066  TCACAACCTTTCGTGAAGTTCTTTACAGAATTCTTTTATCACGACGTTGCACTTG
9  E07  AX00003067  ATTTTCATGGGGATTAGTGGATCACTTGTACTTGGAGTACCGCTTGGCCTTGTA
9  E09  AX00003068  TAGTAGGAACGATTATTGGGTCTGGTGTGTTTATGAAACCAGGGAGCGTATTAG
9  E11  AX00003069  AAATGTTTGCGGGATTAGATGAACAGGCGAAAGAAAAAGCGAAGTCGATTTTAG
9  E13  AX00003070  ATCAGGCGGTTGGAATCCACTTGCTGGTTGCTGGCCACTATTAATACAAATGCC
9  E15  AX00003071  GTTTTCTTCCTTGCTAACGTTTCTCGCTTTGTGCGTCAGCAAGCATCGAGCGGT
9  E17  AX00003072  GCGGTGGATTCGCTGGCGTAGGGATGATTATCGGTTATTTAATGCACTACAATA
9  E19  AX00003073  ACCACTTCAATTAAGCTCAGCTTTCTTCCACGGTCTATGGACTTGGTTCATTGCA
9  E21  AX00003074  GGCGTTGCAACACTAGTACCACCTTCTATAGAGACACCGAATCTTTCGAAAAAA
9  E23  AX00003075  TGTATTTACGTATAGGTGATATAGTTACGCAGGCATGGTTTGTATATGCAGTTAT
9  G01  AX00003076  ACGATTAGTTTAATTGAGCGCGGGGATTATGCACCATCTATTGTATTGTCGTTAA
9  G03  AX00003077  ATTCTTCTTAATCGGTGGTTACTGGTTAGGTGGCAATTTACATGATATTTTTGGA
9  G05  AX00003078  ATCAAGAAAGCATGATTGGCAAAAGCTACATCATTCCAACGAAAGCTTTTCACTA
9  G07  AX00003079  TAAAAATCGTCCTTATTACACAGGCAAAATTAAAGGCGGCGATCCACGTAATCCA
9  G09  AX00003080  TATTAAGAAGGGCAGCAACGAAGGAAGCCGAGGCTGCAACTATACTACAATTCC
9  G11  AX00003081  CCAAATGGTTACGCACTAGAAGTTTTAAATACAGGTTCACAAATAGATGAAGATA
9  G13  AX00003082  CTTTTTAACAGACGGTGCTTTGCAAGCTGGCCTATGGAAATATGCTTTCTTCCTC
9  G15  AX00003083  TGAGCGATGTTTTCGTAACCTTGGTTTTACGTATGATTGCTATACACGTACAGAT
9  G17  AX00003084  TTCTTACAGAAGCGCAGAAAGAATCGTTACCGAAAACAACCATCCGTCGCTGGA
9  G19  AX00003085  CAACTGCTGAAGAAATGGCTGCAAGTGCTGAAGAAATGAACGCTTCACTGAATA
9  G21  AX00003086  GATGACTTCTATCGGCTGTCCAATGGCTGGGCAAATTGTATCAGACGTAAAAAA
9  G23  AX00003087  GGAACAGCTGATAATGGCGGCGTTCATATTAACAGTAGTATTAACAATAAAGCTG
9  I01  AX00003088  ACCAAACTATGGTGAGTTTAAATTTGATTGGAGTAAGCGTGAAAACGAATGGTTC
9  I03  AX00003089  GCTCAAGTTGGAGGGCATGATCGTTTAACGCAGCAAGAGCTTGGAAATAAGCTA
9  I05  AX00003090  AGCATAGTGACAGAATTGAACATCTCGTTGTTCCATTTAGAGACTTTTTCGGAGC
9  I07  AX00003091  AGTGGAGAAGGAAGCTCCAGCAATCGGAAAAACAATCGGCGATCTTGAAATAAG
9  I09  AX00003092  ATGGGTAGCTCTCCTAACGCAGCAGCAACCTCAGATGTATCTCACCCTGTAAAA
9  I11  AX00003093  TCACAAAACTACACAACTTCCATTGGTACGTAAAAGGACCTCAATTCTTCACATT
9  I13  AX00003094  GCTAATATTTTCAATATACGTATCGAGGTTAAAGACTATGCTTTCCTCATTGTCTT
9  I15  AX00003095  TAATTGAAGTAGAAACGATGCATGAACGTAAAGCGAAAATGGCAGAGCTTGCGG
9  I17  AX00003096  AAGCTGGTCACAGTATAATGCCTTTATTCGGTTAAATTTCTTAACAGAGGAAGTC
9  I19  AX00003097  GGCGATGGCTGCTTACTGTACAGCCGAAAGCTACGATGGATTCGCTAACTTTTT
9  I21  AX00003098  CTTCTTGGATATGCAGAAGCTGGAATCGTTTTCGTATTTGGTGGCCTTGTTAATA
9  I23  AX00003099  GCTTTTGATGGGGCATTCAAAACAGATAGTAGATTAGTAGGTCTTGTAATGGCT
9  K01  AX00003100  ACGTATTCGCTCTTACATCTAATGACTTACAAGCATTCGATGTAGTTGTAAATGC
9  K03  AX00003101  GGAGAAAAGTTCCGCATTTTAGTTCCGAAACAAACACCAGCTGGTGGATTTAGC
9  K05  AX00003102  GTGCTGACGAAAGCAACGAAGTTATCGGCCTATTCGGTCTGTTAAAATTACTAA
9  K07  AX00003103  AAGCACAAGTTACAGTGATTAACCAATACCCAACACACCAAATCATCACTGAACT
9  K09  AX00003104  GATTTCGCTATACTGCGGAGTTGATCCGACTGGTGATAGTATGCATATCGGACA
9  K11  AX00003105  GTCAAAACAACCTCTAGAATATCCTTCATGTGGTAGCGTATTTAAACGCCCACCA
9  K13  AX00003106  TAATCATACGGCAATCCTTTTAGGATACGGCATGTTATTCAATCATTCATATACA
9  K15  AX00003107  GAGGAATCGAATCGTTCTGCGGGAAGAATTCAAGGGATTTTGAAGGAGTTTAGT
9  K17  AX00003108  GTGAAGAAATATGTAGAAGGTGAAAACTTCGTCACGATTATTGATGGCTTTATCG
9  K19  AX00003109  ATCATTCTGAGTGGGGCATAGCCTTCTTATATGTATCATGCAGCATACTTGGTGG
9  K21  AX00003110  TAACGATACATGCTTCAAACAGTAAAGTAGGAGCGAATGGATTTCTTGAAGAACC
9  K23  AX00003111  AGTTAGTGGAAATCGATTATATTCACCGTAGAACGGAATTCCAAATTATTATTGA
9  M01  AX00003112  AATAAATACGAGTTTTTCAATAGCGAAACAGGTCAAAGCCGCGGTGACTATGGT
9  M03  AX00003113  CAAATGATGGAGCACTTGAGACGTGCGGCTAATGAATTTGGAAGAACAATTTTG
9  M05  AX00003114  GCCATAGCTTGTCGACAGTTGCTTTCCAATCCATTACGAATAATAAGATTATTAC
9  M07  AX00003115  TTAATGCTGACTGGAGCTGCAATGGCGATGGCAGGGCTCGTCATGCAACTCAT
9  M09  AX00003116  TGGTTTTGCTGCGCCGCACTCTGGTCGTGTTTGGGGACCAATGTATGAAATTTT
9  M11  AX00003117  TGCAGACAAATACGACTTGTTAAAATGACACCGATCATTATTGTGACCGACAATA
9  M13  AX00003118  CCTTCAAGGAACGGAAATTAAGTCGATTCGCGCTGGACGCGTGAACTTGAAAGA
9  M15  AX00003119  GTATTAGCACGCCTTAGTTCCCAATCGAGTGGTTCGCGTCAAGAAGGTTCTATT
9  M17  AX00003120  CTCAGCTGATGTACGTATGTTAGGGCGTTTCTTAGAAAAGAAAGGCTACACTTG
9  M19  AX00003121  TTTCAGGCGGTGCAGAGCAATTATTTGGTAAGCAAAAAGCACGTGGAATTGAAG
9  M21  AX00003122  CCTTCCATGACACAATGCCAATACTCGCTTTACTTGATAACTCTATGTTTACGTA
9  M23  AX00003123  AAATATGACCTTGCAGGTGAAGGCCGTACTGGCTTAACTTCTGCAGAAATGGTT
9  O01  AX00003124  ACTTTAGTGAAACAGTGGATGGTTACGTGGCATTCAAGCCAATGAACCTTGATA
9  O03  AX00003125  TTATCATCTCAGCTCCAGCTTCTGACGAAGATATCACTGTAGTTATGGGTGTTAA
9  O05  AX00003126  CTTCAATACATTAGGCTCATGCAGCCGATTGGAAGAAGAAACTTATCAGCAAGT
9  O07  AX00003127  GAGCTAAGTGTGCATGAATCTACAATTAGTCGTGCAACGCGAAATAAATATGTG
9  O09  AX00003128  TGATACGGATAACCAACAAGCGAAGCAACTTTTCCAAACAGCTGCGCAGCAAAC
9  O11  AX00003129  AAAACCTCTTCGTAAGAAGCTTCAAAAACAGCTAAGTGATGAGCATCCTACTTTC
9  O13  AX00003130  GGATTTGGTATATACGATCGGTTTGGTCAGTTTGCCGGAGCAGGAACAGCTGTA
9  O15  AX00003131  CTCCTTATCTCGGACTATTCGGCGCTTGTTCTACTTCTATGGAAGGTTTAGCACT
9  O17  AX00003132  CAACTTATGTTTGATGTTGGAAAGCTAACACCAGCTCATACAATGGCAACACTCG
9  O19  AX00003133  CTTTCTCGGTCAAGTGGATTCATATGGACAACTTACTATCGACATTTATAATGAC
9  O21  AX00003134  CAGGTATGGCAATTTACGATACAATGCAGTTTATTAAACCGCAAGTATCAACAAT
9  O23  AX00003135  CCGGCTGCGTTGTTTGTACAAGAGGCCAATCGCTTTCATGCAGATATCTTCATC
9  A02  EMPTY    -
9  A04  AX00003136  ACTTTTGAGATTTGAAGACATTCGAATCGTACGTGATATGCGTAATTCTGTAAAT
9  A06  AX00003137  CAGGTGACATTCGTAACGTACTTGTTGCGTTATCAGATGTAGAGCCACTGGTGG
9  A08  AX00003138  GATTTAGGATATTTCTGTGTAGATAATTTGCCACCGATGTTATTGCCGAAGTTTA
9  A10  AX00003139  AAAGGGGGTCTTCACCTTTGTTATCCAAGAAGGTGATAAAGTTGTTTCTGAATGG
9  A12  AX00003140  TCTTTAGTCGTGAATGGAAAAAACATTTAGGATTTTTAATTCCACTTGCAGCTGG
9  A14  AX00003141  AGAAAGAAGTCAAAACTGACGGCGTATTCGTATACATCGGTATGTTACCACTATC
9  A16  AX00003142  AAACGTCAAGGATACGAAGGAGACGTTAGTTTTTATTATTGGTTTGCATATTCCG
9  A18  AX00003143  TTGTACCGCACATTTTTGCGGATGAAAGTAGGAAAGAAAACATCGTTTGCGCTT
9  A20  AX00003144  TCAAAGCTTGATGAGTTTTTTGATGTTGTCGTGACAATTGATGATGTAGAGCATG
9  A22  AX00003145  TTTTCGTAGAAGGGTTACGTACAGATAGTTTAATGCTAGGACCGCTTCGTATTGC
9  A24  AX00003146  CTATCAAGTCGTTTAACAAATTATTTAGAAGGTAAGTTAGCGCCAACAACTGCCG
9  C02  AX00003147  TAAAAGGGATTGCACCTGACGCGTTTTACGTAGCAAATATACAAACTGCAATTAT
9  C04  AX00003148  GAAGCGGAGAACGCGTTTCATAATGAAGTGAAAAAGGATTGCTACATCTTCTAT
9  C06  AX00003149  GTTTTTCAATTGGAGAATTAGAGCCGCGTATGTTCTCATTCAATAGTCCGTTCGG
9  C08  AX00003150  CGTCACTCAGCAACGTCCGCATTATTTGAACGGGATGATGTAATTATTGTTGCG
9  C10  AX00003151  CTATCGGTTTCTTTTTACTCCGTTACGGATTTCGTTTGAAAAAGGCGAGTTTTAT
9  C12  AX00003152  TTTATTCGGTAGATGTGGAAGGAGAACTCGATTGGAAAGTTATGTTTGAACTGA
9  C14  AX00003153  ACATGCTTATCGCAATGGCGATGGCGGGACTTGGTTTAAATGTAGAGTTTAAAA
9  C16  AX00003154  GGACACTCCAAGATCAAGTATGGGTATTAAGAGAAAGTGGTTCTGGTACACGCG
9  C18  AX00003155  AGAAAAGGGATTACTCCCTTCTAAGCGCCTCGCAAACGGCTACCGTGATTTTGA
9  C20  AX00003156  AAAAATGTATGTTGTCATCGTTGGCGGAGATAACCCAAAGCTAAAAGCATTACCG
9  C22  AX00003157  TTTCATTAGCCATGACCGTGCCTTCATTCGTTCTGTTGCAGACCATATTCTACAA
9  C24  AX00003158  TAGTTATATGCTTATGCGTCTCGTAACGCTCTTTGTCTTAATATGCGGTACATGG
9  E02  AX00003159  TAACGCAGTTTATTTCATGGTGGCCTGTCGTTTCAATCGGTTCTGATACATATTC
9  E04  AX00003160  ACAAGGCATGTTGTCTACGCTGAAGGACCCTTATTCCACGTATATGGATAAAGA
9  E06  AX00003161  GCGGAACAATTTTCGAACTTCTACCATATAGTCCGTTCGTATTCCAATTAGCTGG
9  E08  AX00003162  AAGAAGAGCCTGATGCAATTCGTGAGCGTGTAACAGAAGTTTTAGGTCTTGTAG
9  E10  AX00003163  TAAAGGCGTACGTCATAACATCTTAAATGCGAAAAACCATGCGCGTGAAGCGGA
9  E12  AX00003164  ACATTCCCAGAGATTAAAGTTAATTTAAAAGTATACTCTGACAAGCAACGTGTCG
9  E14  AX00003165  CAGCTTGTTTGCCTGTCGAAATTTCTTATCTATCATTAAGAAGAAGGGAAACAGA
9  E16  AX00003166  ACAACAATACTTAGGTTTACCATATGTTTGGGGAAGTGCATCTCCATCAAACGGT
9  E18  AX00003167  CGATCGTATGTTATCAGAGCGTTTAAAGGAATTGGAAAGCGAAGGCATTGTAGT
9  E20  AX00003168  AGCGCGCAAGCTTTCATCGGTAGTCTGTTACAAGTAAAGCCGGTTTTATATTTTA
9  E22  AX00003169  CGTGCATATGGAAAATGTACAAGCGAAGGCATTAATCATGTCGGTGTTGTCGAG
9  E24  AX00003170  TTCCTATTTCAGATGGCCTTGCTCTTTACAATAAACTCTCTGGATTTGATCCTTC
9  G02  AX00003171  AAAAACCTATTTCAGCACCAGATAAATCGCATTTACATCACCGTTTACTTGCAAT
9  G04  AX00003172  ACTGGAAAAGCTATGACAATCCTTCTGCCATACTAGAAAGAGTACGTAATCAGAG
9  G06  AX00003173  CAGCTACTACTCGGGCAGTTATTTGGGATTAAAAAAGGAGCTTATACAGGGGCA
9  G08  AX00003174  AAAAAGAAAATGGATGGATGAACGGAGCTATGGAGATTTAGTAGCACTAAGTCA
9  G10  AX00003175  ATTATGGTTCATCCAGCTTATATTGATCCAGAGCTTGTGAAGCGTTCTTCTTACG
9  G12  AX00003176  AGACTTTATTCGTGGCCTTCGTGCAATTCCATGTCCATATCACCGTTACTACTAC
9  G14  AX00003177  GCGATGGAGGCACTTCAATTTGCCAAACAGGGGAAAATGGCAGAGGCTGATGA
9  G16  AX00003178  ATTACTTGTAGCAAAAAGTGCACAATTACGCGGTGTATCTCGCTTATCAATTGGT
9  G18  AX00003179  GATTAACTGTGAAAAGTTATCATACAATCGTTCCTTCTTTCGGAACTGACTGGGG
9  G20  AX00003180  GTTGTTCAATGGAAGCAATTGATTGCGCGAAGCGTGGGGAGTTTACAGAAGCAG
9  G22  AX00003181  ACCACTTAGTGTACTTGGTGCTAGTCTTTGGGGCGCAATAATAGCAGTTATTCTC
9  G24  AX00003182  ATCTTTCATTATGTACTACGCTCCAATTGGACTTGCTGCTTACTTCGCAGCATTA
9  I02  AX00003183  ATGGTGCTTATTTAGCTCACTTTTTCTTCTTGCAACTATGTACAAAGTTTCTTTCT
9  I04  AX00003184  AAGAAGCAGGAACAAGCATCGTCCTTCACGATAAAGCGTTAATTGCAAAGATGC
9  I06  AX00003185  TTTACAATCAGGGGTTAGTGAATTAAGTGCTGGTACAAATGAATGGGTGAACGG
9  I08  AX00003186  TTTGGGAGCCACTTATTACAGAAGAAATTTTCTTAGTCGTCCCTTCAGGCCATCG
9  I10  AX00003187  AATTGTATGACCATATGTCCACATTCCGAAATGACAACGTATTTAGTAGATATTA
9  I12  AX00003188  GGAACAATTGTCGGTGTGCAAATCTCACTTCTTTGGCCTGGTTTTGCCAAAATTG
9  I14  AX00003189  GGAGGTAACAAATACGTTTCTCGTCTTTGTCGTTGTCGCATTTCTTGGCTTCTTT
9  I16  AX00003190  TCGTTCTTCTCATCTGGAGATGGTACTACTTACGAACAAATCCTGTCGACATTTT
9  I18  AX00003191  ATTCCGTTGGCGCGATCAATTTAATTTATCTTTAGATCCTGAACGCGCGATGGAG
9  I20  AX00003192  ATGGCAGCGACCGGATATGGTTTCTTATACGGATTATGGCCAATTGCTTGGATT
9  I22  AX00003193  TCGGTCATTTATGCAAGTTTATTATTGTTTTACGTTTTGCAGAAACCGGATGTTC
9  I24  AX00003194  ATTAATCGATGAATACAATTCTGGTGATGGCGTATTTGACCGTTACATGGTAACT
9  K02  AX00003195  TTAATTTTTCTTACGAGGGAATTAAGTTCGTTGCTGGGGATTTAGTCAACGCAAA
9  K04  AX00003196  AATGAAGCCGGTGCTGACATTGTAATGAACCGCCTAAAGCCAAAAATGGAGCAA
9  K06  AX00003197  CTATGTTATTTAGTGCTGGTATGGGTATCGGCTTAGTCTTCTGGGGCGTTGCGG
9  K08  AX00003198  AAAAATCACTTTAGATGGTAAAGACGCATTCGTAAGTGCAGAGTTCACAAAAAGC
9  K10  AX00003199  GAAAGTATTAAAATTGGAGACCAAAGCACGTATTACTTAAAATTCCCGAAAGAAA
9  K12  AX00003200  CCTGTTAACGTCGTTCGTATCTTTGTAGATAAAGTGGAATCCATCGTTCGGGAC
9  K14  AX00003201  TGGCACCGACATCTGTTCTTGGAAATTGGCAAAAAGAATTTGAACGGTTCGCAC
9  K16  AX00003202  AGGCGGATTTATTGAGTTTTTCCTTCGTAAAGGTGCTCATTTTATGGTATTCTTT
9  K18  AX00003203  TGCACAAGTCGTAAATCAAGTAATGGATACGATCCTTGCCTCATCTGTATTTTCA
9  K20  AX00003204  GTATTAGATGAGAAGGAGAAGTATATTATTTTTGAACGTTTTTTTGTAGGAAAGA
9  K22  AX00003205  ATCGTTTCCACATTCGCAAAATGGCCACCACTCGTTTCATGGGAAGTTGTCGTT
9  K24  AX00003206  CGTCCAACAGAAGGCGAATATATGCTGAATGATGTGAATATCTTAACAGCAGAC
9  M02  AX00003207  AATATACATATAAAGCAAGCCTTGATAGTCAAGATGGTTTATCTCCAGGTTATCA
9  M04  AX00003208  TCTTTCCCTATGTAGGTTCAGAAGAAATCTCTATTTCTTTATTTGATGTTGTGCTT
9  M06  AX00003209  CCACCTTGTAGTATTGTTATGACGAAATGGTTCTCGAAGAAAGAGCGCGGTACG
9  M08  AX00003210  GAGCAAACAGGGTTATCTGTTAATGCGATTTCGAAACTAAAACGTGCACCGAAT
9  M10  AX00003211  GAGCGTGAAGACATTCTTACTATTTCTGTGTATCCATCGTATTTTGTTGTGCAAT
9  M12  AX00003212  GTTACGGTTTGTATATTTGTCAGGAGATTATGGATAAGCAGGGCGGAAGTATGC
9  M14  AX00003213  TTTATGTCAGTTGTTTGTTTCTAATCCGCAGCGTGTATTTATGAGAGATGAGTTA
9  M16  AX00003214  CGATGACAAATCCAACGAATACGTATGGAGAAACGAAGTTAGCAATCGAGAAGA
9  M18  AX00003215  GCGTGGTTTAGAAGGTTTGGATAAAGTAATGAAAGAAGCAAAGCCGGATATCGT
9  M20  AX00003216  GGAGGTACAACGGATATCGCTGTACTATCTATGGGTGATATTGTTACCTCTTCC
9  M22  AX00003217  GGTAAGTATATCGTGGAGACAAGAAAGACAGTGCGTGTCATTGCAAAGGAATTT
9  M24  AX00003218  TTGCTTGTGCAGCGGTAATCTTAATGGTTGCGCTATGGTTCCAAGGAGCTAATC
9  O02  AX00003219  AACGACGATTTTCTTAACGACGCACAACATGGACGAAGCAGAAACGCTTTGTAA
9  O04  AX00003220  AATCATTACCTATGGAGGAGTATGTGACCGGTGTAGTAGCTTCTGAGATGAATG
9  O06  AX00003221  AATTGGTTCACGTCCAATTGACCAACATTTAAAAGGCTTCGAAGCAATGGGAGC
9  O08  AX00003222  AAGAGCATTTGTGTCAGTCTCCGCATACAATAAAAAGTGGGATGACGCTCTTTC
9  O10  AX00003223  CTCGGGGCTGCCATCCTTCTTTCCATATGTGATTTGTTTTTTAAGCTGAACCATA
9  O12  AX00003224  GGGAAGTGGGGGAAATTGTCGAGTGAAAAGGCTGCTTATAGTTATTTAATATAT
9  O14  AX00003225  GGAAGTGTCATTCATGCCGTGCATACGCAAAACATTAATAAAATGGGCGGCTTA
9  O16  AX00003226  ATGTTAACGAAACATAACGCGGAAAATGAATCACGTCTTACTCTTCGAAAATGGA
9  O18  AX00003227  TTTGTGATTTATGTACAGAAGTTTGTCCGACAGAGGCAATCGTTATGACAAATAA
9  O20  AX00003228  AGCAGAATCGGAACTTGTTTCTGGATATCATACGGAATACTCAGGGTTTCGCTG
9  O22  AX00003229  GGATGGACTATTTATCGGCTATGACGAATAATTACGTCATTTGCCATGCTGTAGA
9  O24  AX00003230  ATGAAGTAATGGAGTTACTGCGATTCCATGAGGGACTTGCATTTGATTATATGTC
9  B02  EMPTY    -
9  B04  AX00003231  TACATTGGAACAGTTGAAAGGATGGGCGCGAAGTAATTCTTTATGGCCGATGAC
9  B06  AX00003232  GATGCTGCGCCCAAATAAACCAAGTGCAGCGAAAGCGACGACGTATGAGAGCG
9  B08  AX00003233  GAAATTGAAAATCAACATTTACAAATCTCACCGAGCATCGGGATTGCCATATATC
9  B10  AX00003234  AGTCGTCGTATGATGGATGGGCATAAGATGGAGTATTTCATTTTATGTTTAAGCT
9  B12  AX00003235  AGAGAGTGGGGAAATGGGGATTTTACCAGGTCACATTCCAACTGTTGCACCATT
9  B14  AX00003236  CTTACATTAAGGGTGGTAAGATCGGTCTATTCGGTGGTGCCGGTGTAGGTAAAA
9  B16  AX00003237  AATTAATCATCCAATGCTAAATGCGCGCCCTGTAAAGCGTACAGGATACATCGT
9  B18  AX00003238  CACTTCGTCTTGACCTTGCATCTTACCGTGAGTTAGAAGCGTTCGCTCAGTTCG
9  B20  AX00003239  GAACATTTCAAAAGAGCAGAAGAAGACGTTTCTTGCAAACGTATTCGGATCTGT
9  B22  AX00003240  TCTTACTTCTATTAGTAATGCTACGCAAATTTGCGTGGGGTCCTTTAATGGGAAT
9  B24  AX00003241  TACAATCGAAGGTGTTGCTCGTCAACCAGAATTAAAAGGCGCACTTCAAACAAT
9  D02  AX00003242  GAACTCGCAGCTTAGCTCTTCGCCCAACAGGAATGCAAAACTTCATGGAATGGG
9  D04  AX00003243  TGCTAGGATGGGGATTCACCTCTTACAAGGATGTATTTCTTGGACTGATTATCG
9  D06  AX00003244  AGCTTATGCTTTAATGTCAGGTATTCTTGCTCAGTTAGTCGGTTCTATTCTTGTT
9  D08  AX00003245  AACTTCCAACGGATGTAGAAGAGCGTGACTTTATCGTACTAGATCCGATGCTAG
9  D10  AX00003246  TCTCATGGTGGTCACTTAACACACGGAAGCCCTGTTAACTTCAGTGGAGTACAA
9  D12  AX00003247  ACAGTTACGCCTGTTAGATCAGCAGGTGGTGCATTAGCAACATATGCTTATCAC
9  D14  AX00003248  TAGCAATGGGCGAGCGTGTAATTGGTGCTGGTCTAGCACGTGACATCGCAAAA
9  D16  AX00003249  ACCAGATCCAGTATTCGCTGGTCGTATGATGGGTGACGGTGTTGCAATCGATCC
9  D18  AX00003250  GGTGCTCAAAAATTATTTGGTTGGTTCGGCGGTTATGGTTTAAAAGGAACAGGC
9  D20  AX00003251  ATGGAGCACCATATAGTTATTTCAATATTGTCGCTGCTAATCCGCCACTTATCTC
9  D22  AX00003252  TGCTCGGTGTACAAATGTTTGCTGAGTTTTTAGATATTGAGTCATTGAAGTTTGT
9  D24  AX00003253  TTTCAGTAGGGCTTAGTCTTGGTATTTACGGGGCACAGACAATTATTACGATATT
9  F02  AX00003254  TTGTCCACATCGGGACAAAATCGCAGTTAGATGGGATTGTGAAGGAAATTCCAC
9  F04  AX00003255  AAAAAAGATGATAAAATAAATGAGTTGTACGCGCAATTTATGATTTTGGAAGAGG
9  F06  AX00003256  TACAATTGGGGAAGGAGAAGGGGCAAACTGGTGGTGTGTATTATTTCCACCGAT
9  F08  AX00003257  TGTTGGTGGTGAAGACGGATTAGATTTCTATCGCCGCTTTATGGAAGAATTGCC
9  F10  AX00003258  ACGGGTGATCGTTCAGAGCGTATTCGTACGTATAACTTCCCGCAAAACCGTGTT
9  F12  AX00003259  ACATGTAACAAAACTACAAGCTGTATGTTCTGCATGTGGATCTCCGGCAAGTCG
9  F14  AX00003260  AAACACAGGCTTCAAATTCTTAAGCGGATCTACTAAAGGATCTAACGAAACTGTT
9  F16  AX00003261  GGAAATATGGAACTTCACTTAGATCGTTCATTAGCTGAGCGTCGTATCTTCCCG
9  F18  AX00003262  TGAGGCAGACGGTGCAGCAACATCAGCTATGCGTGATGTATTTGATACAATTCC
9  F20  AX00003263  AAAAAAGCTGTTATTGGGCTTCCAGGTGGATGTCACTTAGGACCGAGGCCAATT
9  F22  AX00003264  AAGGCGTAATTTACGCTGACCCAGCTGAGTGTAAGCACCTTGTTGAAGCAACAG
9  F24  AX00003265  TAATGACTGCTTATGGTGAGCTTGATATGATCCAAGAAGCAAAAGATTTAGGTGC
9  H02  AX00003266  ATATACAGATGTACATATTGATACAAAGCTATTAAAAGGTCTTATTCCAGACGAT
9  H04  AX00003267  GCGCAGAAACTGACTTAGACCTTGGTCACTATGAGCGTTTCATCGACATTAACT
9  H06  AX00003268  GGGCTACGCAGCTGGTACCCATACGAGCAAATTGATGAAGAAATCTTGCCTCAA
9  H08  AX00003269  GGAAGAAGTATTAATCATGTATCAAGAGGTACGCTTTTTACCGAAAGAATCACTC
9  H10  AX00003270  TTGGTTTAACTGGTATTCCGTGGCCTGAAGAATACGGCGGAATTGGAAGCGATT
9  H12  AX00003271  TGTTCCTAGTATGGAACAAGGGGTGTTCCCAACAGAGATTTTGCAGAAGATGGG
9  H14  AX00003272  TCCAGAACACGCAATTTTAGCGACGAATACGTCATCCCTGCCAATTACAGAAATT
9  H16  AX00003273  TACAGCAATTGCAGTGGAGTCTAAAGATTTCCCGAGGACGCCAGGTTATGCAAT
9  H18  AX00003274  AATATGTGTCCGGCAACAGGAACAGGGAAAATGTTATCGCCGATGGATTTAATT
9  H20  AX00003275  TTTGCGAGGAACCGTTAGAAGAGTTGCTTCCTGCAATTTTTGAAACTTGGTCAC
9  H22  AX00003276  AGCGAATGAGCAAATTAAAGACTTAGTAAAACGTGAAGAACGGCAGCGGATTGC
9  H24  AX00003277  TCATGTGGAGTTAACGGTAGGGCAGTGGATTGGTGCTGGATTATGGTTATTGTT
9  J02  AX00003278  GCAGGAAATCCAGACTTGTTATTTTTAGATGAGCCGACAGTTGGAATGGATATT
9  J04  AX00003279  GCTTACATGAAGCACCAAACCATATTTTAAGTTACTTTGACCCAATGGATAATGC
9  J06  AX00003280  GAAACTACGGACAAACTTTCAATCCCCGCCTAACGAAAAAGCAATCTATCCCTG
9  J08  AX00003281  GTTTATGACTCAAATCATAATCTTATTGGACGTTATTCTGATGGTTACGGCCGCA
9  J10  AX00003282  CAAGGGGAGACAGGTTACGAGGCGAAATTCTCATCATGGGATATTGCCGGTAA
9  J12  AX00003283  TTTTCATCGCGGCACCAACTTTCTTACGTGGAGAATTATAAAAAGTGGATTACTA
9  J14  AX00003284  GACGGTTCTTACACATACTTAACGCCAGATATCGCATATCACCGTGATAAATTAG
9  J16  AX00003285  CTTATTATGCGTTCAGGTGCTGTTTCGATGCGTCAGACGCATGTGAAAGGTGAA
9  J18  AX00003286  ATGCTTAACTTCTAATAAGCCTATTGAAGTCCTGCCATCTGAAACATGGAGCGAT
9  J20  AX00003287  GAATGATGAACCGTGAATTGCATACGGGTGCTTTTATAAAAATTTATGCAAAAGG
9  J22  AX00003288  TTCCAGCTCGTTAATAACGCACCAGGAACAGCATCACCAATCCCAGGACTTCTT
9  J24  AX00003289  AATATGTATCAAAACTTTTAGATGCCGGTAAGTTTCCACTAGGTCTCGGCGGTG
9  L02  AX00003290  CAATTACTCGTTTATACACAGCGAACATTCCAACTTACCCAAGTGGTCTTTGGAC
9  L04  AX00003291  TAGGCGGGATATTAGGTGGACATTCTTGGCGGTATCCATTTTTCGCAACGAGTA
9  L06  AX00003292  TTAAAAGAAAGAATGGAACAGAGAAGAAATAGCGAGAATCCTCGTGATCGTGAA
9  L08  AX00003293  TCTTGCTCTCGGCACATCTCCTGTAAAACCAATTGAAATGGTTAACGCTTATAGC
9  L10  AX00003294  TATAAGTCACTTCCAGAGCACGTAAACAAAATGGATAAATCATTGAAGCGTCACA
9  L12  AX00003295  CCAACAAATATTCGTGCGAAAATGACACAGTATGAAAAATACGGGGCGATTGCG
9  L14  AX00003296  AAGCTCTTGCTGAGAAAGTAACAGCAGCAGTAAGCGAAACAACTGGTGCTCCTG
9  L16  AX00003297  ATTTCAACGCTTGCGCCGTATTAAGCAGCTTGGAACGACATTTTTTACATTTCAC
9  L18  AX00003298  AGACGTAAAACCAGTTGGTTCTGCTTGGGGCGATAAAATTAACATCGAAGCAGT
9  L20  AX00003299  TGTTATGGTTATCCATGACTTAAACCATGCTTCTCGTTTCTCAGATCATATGATTG
9  L22  AX00003300  CTTCGCGTTAGTTGGAGCGATATTAGCAGCGGTTATTATTTATTTACTAGCATGG
9  L24  AX00003301  GTTGATTCCAAAGTTAAAAAAAGTAGATTCATGTGCAACGATTGAAGTTGGATGT
9  N02  AX00003302  TACATCGGCTGCCTGTGGTTTCCGTTGGAATGCTGTTGTTCGCTATAGCTATGA
9  N04  AX00003303  GACCAACATTCCATGCACTTCAATCATTCGCAATGGATGATACATTATGCACAAG
9  N06  AX00003304  AAGGTAAAGCAACAGAAGAAGACGCTCGCAAAATCCTTAAAGACGAAAATTACT
9  N08  AX00003305  GCTTCTACCCAATGGACAAGCGTCGCCAAGGTGATGACAACTGGTACATGCTTC
9  N10  AX00003306  AAAAGGAAAACATCCTGAGGGTACTGATCCAAATGCAGAAAACTCTATGTCAGC
9  N12  AX00003307  TGCTGAAGCCGAAGGAGAAGGGCAACAAGGCATGTTAATGGTCGGAAATGTTG
9  N14  AX00003308  ACAAGCAGCTCAAGCTGCGCAAGCCCAATATGCAATTTCTCAAGGCATGTTACC
9  N16  AX00003309  ACTTTTAACTACTGCTGGTTGGCTTATGGTAGCTGGGATTATTATGTTCTCAGGT
9  N18  AX00003310  TTCAAGAAGGTCCTGCAGGCCTTTGGTGGGGAATTTTCTCCCTTTATGCAAGTT
9  N20  AX00003311  AAGGAACGAGCTTAAACCAATTAATCCAAAAGCTTGGCATTAAGCGTGAAGAAG
9  N22  AX00003312  AATTACAGGCATGGCTCACGGCATTCTATTTATTCTATTCATCTTCGCAGTAATT
9  N24  AX00003313  GGACAAGACCCATATCATGGGCCGAATCAAGCGCATGGTTTAAGCTTTTCTGTA
9  P02  AX00003314  CTGCTTCTTGTAGGTGTGTTTGCATACATATTATCAGGGCTTGTATTTGGATACT
9  P04  AX00003315  TTCAGGGAAGCGATGCGTCAAATTGGGAGTATCGTTGAAAACCCAGAACTGTAT
9  P06  AX00003316  ATAATCCTTTTGAAGATGTAGAAGATTTAAAGGGGTCTTCAAACATTGTTGTAGA
9  P08  AX00003317  TTGATGGGGTTATTATATGTTCCCGGACAAATAGTAAGGAAAAGCTTGAAGAATA
9  P10  AX00003318  ATATGATGACGACCATTACTTCCTTTGGACTTAGCCCTTATGATTCCTTCTTTATT
9  P12  AX00003319  ACCCTTGGTTTCTCTACAAATGTAGAGCTTGGAGATGTCAAGGTAAAAGGGATT
9  P14  AX00003320  GCAACATGTGAAATTGTTACAAGGGTTTGATGAATTGTTTTTCGCCCCGCATTCT
9  P16  AX00003321  GTGAAAATGCTCTCGCAGTTGCTAAATGGCTTGCTGATCATGAACGTATTGAAT
9  P18  AX00003322  GAAGAAGGGCTCATTATTGGGGATTCGTTAAGCGCTGATATGAGAGGTGGATAT
9  P20  AX00003323  TGTTAAATATGTAGCAAGCATGATGGGCTTCTTCGGCGCAACAAACATGGAAAC
9  P22  AX00003324  TATTGACTAGCTTTTCTGATCAGGCGCATGTGTTACCAGCATTAAGGGCTGGAG
9  P24  AX00003325  GTAACGATGGATCCACATAACGGTTGGGCACATAACGTATTCCCAATCCCAGCT
9  B01  EMPTY    -
9  B03  AX00003326  GCAACGATAGATGCATTGACAGGTTTAGGAAACGTAAGGCAGTTTGATTTAGAA
9  B05  AX00003327  ATTAATGCCGTATGGCTCTTAGTAGCTGCGGTATGTGTGTATGCAGTTGCTTAT
9  B07  AX00003328  AGATGTATGGGCTGGAGAGGTAAAACGTGCACCAAAATGGATTCAAGCGATCCA
9  B09  AX00003329  GTGTTTTTACAGCTATCGGTGCAAATGCGGCAATGTCACATCATGTTGACGCCT
9  B11  AX00003330  ACAGGTACATCATTAGCTACAACATCGGAAGAAAAAGCAAATAAAGGTAAAGAAC
9  B13  AX00003331  GCTGCAAGGCATAGTCGTAAACATTGCGTAACAGCATCTATCGATTCTGTTGAT
9  B15  AX00003332  TGAAGTTACAGAGAAAATGGGAACTGCTACACCAGAAGAATTGGAGGAACTTCT
9  B17  AX00003333  CTAAGGGTGTAAATGCGACATCAGTGCAGGAAATTGTGACAGCTTGTGGCATAT
9  B19  AX00003334  TAGTAAAAGGCATGATTGGCGAGATGTTCTTACCATTCGCCTTAACTATCGTCTT
9  B21  AX00003335  TTATACCGTAAGGGCTCAGGGCGAGATGCATTTATTAAGCAACATTGGCCAAAG
9  B23  AX00003336  GAAGTATGTAGGACAAGGCGTTGACATTTTGTATAAATCGATTACGAATGTTGG
9  D01  AX00003337  AGATACAGCAGTAATGAATTCAATGTTACCACAAGCAGCAACAACAGCAATTGCG
9  D03  AX00003338  ATTTACCAATTCCAATGCCCTCATCGGTAATCGGGTTAGTCATTTTATTTAGTCT
9  D05  AX00003339  ATGAAAAATCCACCTGCAATTGTATTTGCGACTGCCTATGATCAATACGCGTTGC
9  D07  AX00003340  TGAAGGCTGTCCTTTGCAAGCGGCGATTGTTATTCCGCTAACTTCACATGGAAA
9  D09  AX00003341  CTCATTTACTTCTTCTTATTCACAGATTCAACATTATTGTTATGGGGCAGCGCAT
9  D11  AX00003342  GTAGTGACAACAGGAGATTCAATGGCGTATTCGATTTCAATGGCAGTAACTGGA
9  D13  AX00003343  ATCATGATCGTTATAATTTACTGCCCGCCGTTGCGGAGATGATGGATCTAGATA
9  D15  AX00003344  ATTATTGTCATAGTCTTTTTTGGGAAGTAATGAGCCCACGGGGTGGCGGTGAGC
9  D17  AX00003345  TTGTGGGTGCACTGCAAATTATTATTCCGTTCTATTTGATCATGATTTCTGACCA
9  D19  AX00003346  AGGCATTCTTTATACAATTGGTGGATTTATTTACGGAACAAAGCCAAAGTGGTTA
9  D21  AX00003347  AACGTCGAAAGCTTTAAACAAGACATAAATAACCGTGTTTCAGAAGTAAGTGAGA
9  D23  AX00003348  CGGTATACCACTTTGTGAAATGGTAGAGTGGGAAGAGAATAAACCACAAGCGTT
9  F01  AX00003349  AAAGTTTGTATTACTAAAATTAAAACAGGATTTGGAACTGGCGGTTGGCAACTAG
9  F03  AX00003350  AGTATTAGGACTCGATCAAATGCTGTTCTGCGACTTACATGCACCTTTAGATCCC
9  F05  AX00003351  TTTGATGGACACCCAGGTTCGCAAGATAAAGAGGGCTATGTAAGAAGTATACTT
9  F07  AX00003352  TCACTTGGACTAAGTTCAGAAGTAATGAAGCGTTCAAATGAATCTCTTTCTTTTT
9  F09  AX00003353  GATGAGTGTGAAGTCGCGCCAGTTATTAACAATGTGGATAACTCAGAAAAAGAG
9  F11  AX00003354  AAGCAAGTGGAAGTAATATGGCCGAAGCTCAAGGAATTAAACAGATTAGCTTTG
9  F13  AX00003355  TTACCGCATCTACTTCTAATAACCAAGTACTTGCTTCAACGTGGAATTTAAAAAC
9  F15  AX00003356  GATGGGTTAGCTGAATTGAGACAAGTATGGGGATCAGAAGAAGTAATGGAATAT
9  F17  AX00003357  CGAATGCATTAAAGTATTCACCAGAAGGTGGAACAGTAACATATCGTTTACGTG
9  F19  AX00003358  CTTACACACCGTGAATTTGAGCTGCTGCATTATTTAGCAAAACATTTAGGACAAG
9  F21  AX00003359  GAAGAGTACTTCGAGTACGGACAGCAAATCGCACAATATGTATGTGATACGTCT
9  F23  AX00003360  AGAAGGTGGCCGTCTATTTGGTTCAATCACAAGTAAACAAATCGTAGATGCAAT
9  H01  AX00003361  GGAATTAGCGGCAGGTCTTTAGGTGAAGTGAATGTGCAGCTAATTATGGAAAAT
9  H03  AX00003362  CAAAGGTTTTACGAAAGGGGTTCCTATTATTAGTTTTATTGCCTGCATGTTTATT
9  H05  AX00003363  ACGTTTCGTTTCTGAGCGTGGTAAAATTTTACCTCGTCGTGTAACAGGAACAAG
9  H07  AX00003364  TGCGGAAAGCGTACAATTTTTAGAGCCGCGTAATGGCGGTGGGGAGCAACGTG
9  H09  AX00003365  ACACGAAAGAGTGGGGTAAGCGTCGTTTAGCTTACGAAATCAACGACTTACGTG
9  H11  AX00003366  AATTACACAAGCAGGAGCAGAATCTGCGAACTATCCATTCTGTACAATTGATCCA
9  H13  AX00003367  GAATCGTTGGAAGATTATTCGTATGGGAATGGATATCCGCATTAAGTGCGAGGG
9  H15  AX00003368  CGTATGGGAAGTCGTTCGCCAATTCAAATTTCAGAACGTCGTACAGTTACAGTA
9  H17  AX00003369  GTTTTATGGAGTTTTTCGTTCTACAAAACACAAGATTAAGTTTAGTCATGAAAATG
9  H19  AX00003370  CCTTCTTTTGTTCAAGATATGATTGCAAATGGTCAACTTTCAATGGCTCATGGGA
9  H21  AX00003371  AATCTAGCAATTCAAGGTGTATTGCTAACAATGTTGGATGCCCGTACAAATTTAG
9  H23  AX00003372  ACGTGAGGAACTAACAGCAATCGAGGAAGCTGTGGCGTATCAAAAGCTAATTGA
9  J01  AX00003373  TCAATTTGTGATGTTGGCGCAGGAGCTGGATTCCCAAGTATTCCTTTAAAAATTT
9  J03  AX00003374  TAGACAGAAATTGAAAGATGTTCGTCCGCTTTCAATGGGGCAAGCTTCACGTAT
9  J05  AX00003375  CTGATATTGCAGGAACAACTCGTGATGTTATTGAAGAGTACGTTAATGTGCGTG
9  J07  AX00003376  GGTTTATTTGGGAACCGACCTGCAGTAGTAGAAGTTGTATTGAAGAAAGATCCA
9  J09  AX00003377  TCCATTAGCAGGATGTTTACCAATCTTTGTTCAGATGCCTATTTTATTCGCGTTT
9  J11  AX00003378  TGGAAAAGATTTTGTTATAATAGCAAGGAAGCCTTGTGCAGAGATGACATATGAA
9  J13  AX00003379  GATCAACAAGAAGATGCGTTGCAACGTGTGTCGTATAGCTATGCGGATGTTTTA
9  J15  AX00003380  TATGATGTTGTTCAGAAAGAAGGATGGGGCGGAATTCGTGCGAAAGATGCTGG
9  J17  AX00003381  GCCTTTTGGCGTGGGGCTATTATATTAACAATCGCAAGTTTTGTTACAAAGGTAT
9  J19  AX00003382  GTAGTCGTTGGTCATAAACGTACATTGGAAGCAATCAAAAATGGTATAGTTAAAG
9  J21  AX00003383  TTCCTCGAGACAAACGCGTTGTTATTTCTTTAACTTACGTATTCGGCATTGGTCG
9  J23  AX00003384  ATGTTACGTGACTTAGCTACTGATTTAATTATCAACGAGCGCATCCAAACGACAG
9  L01  AX00003385  GTGGACAATACTATTTGCAGTTATGGCAACGATTGATTTTAATTTGGCACTTCGC
9  L03  AX00003386  AAGCGTATTAGATCCACAAGGAACAGCAGTAAAAGGAGCACTTCATAGCCTTTC
9  L05  AX00003387  TGATCCTGAATTACATGCAGTCATCGAAAAATGGGCGAATGATGAGTTTCGTAG
9  L07  AX00003388  GAATTTACCAAAGTCGTATATTGAAGAGCTAATTCAGCAAAAGAAAATTCGTGCA
9  L09  AX00003389  TTATAGTGATTGTGAGATTGAACTTGCGCAAAACGGTAATCGTGCAGGAATGAT
9  L11  AX00003390  AACGTTTAAATATGTTCATTGAAGTAATTGATACAATTGAACCTGAAGAAGTAGA
9  L13  AX00003391  TAACCATACGTGGACTCGTCCGAAACATGCAAAAGCGCAAGTTAACGGACAGAC
9  L15  AX00003392  ATCGACGGTCAACCGAAAGCGAAATCACGCTTCGCTTCGAAGCGACCTAACGG
9  L17  AX00003393  GAATTGAGCGCTCTACATTCCTGATTAATAAAGACGGTGAGCTTGTAAAAGAGT
9  L19  AX00003394  AGTTTAAGTATATTAGGGGGTGCCTCTCCTTCTGAAACATCAAAAGGAAAGACA
9  L21  AX00003395  GAAGAGGCGTGCGTATTAGCTGCTAGGCAAGGAAATCGTATGTGGTCTTTAGAA
9  L23  AX00003396  TTTATCTTCTTCAAGTAGAATCGACGTTACATATGAAGGCGTACCGGTATGGATT
9  N01  AX00003397  AGACAAAGCTGGAGAGCAACAATCACCAAAAAAACATCCACCAGGATTGTACTT
9  N03  AX00003398  TGTATGTCATGAACAATTTAAAGAGCATACAAAGAAAGCGAAAGCTATTATTCGT
9  N05  AX00003399  ATCATATTACAACTTTTGAAAGTGCGTGGTGTTTTCAAGAGGGAGAACAGATTTT
9  N07  AX00003400  GATTAGTTTAATTGAGAAGGGCAAATACAATCCGTCTTTAGATTTATGTTTGAAA
9  N09  AX00003401  ACTTTCACTCCTTCTCGGAACTGCTAGCATACTCGGACTTTTCGCCGCACCTGC
9  N11  AX00003402  CACTTTCCGAATTTAAGACTGGAGAGTTTGTACAAATTGAGAAGATACAATTAGA
9  N13  AX00003403  TGGGTTTATAGGATCGTTTATATCAGGAATGGTTGGAATTGGCGGTGCGATTAT
9  N15  AX00003404  GCAGGCATGTCAACGAGTATGGTTGTAAGAAAAATGCAAGAAGAGGCAAAGAAA
9  N17  AX00003405  TTTATGTGCAACATGTTTATCTGCAAAATATAGATTTACGAGCATGGCATTAATAC
9  N19  AX00003406  AGAGTTGTATTTCATGTTCGCCGATTTGTTCCATTCCTATTTGACTTTTTTACTTC
9  N21  AX00003407  CAATAGGAAATTGGGCATCGTTTACAGCTTGCATCGGCATATTTTTCATTTTACA
9  N23  AX00003408  GTTCCTGTTTGGTGAGTCGAAAAGTAAAGCGCGTATCATTAGTGTGGCTCTTAT
9  P01  AX00003409  ACATTGCACTCATTTGGTTTTTAGCATCATTACTTTGTTTACAAGTTTCTTATGCC
9  P03  AX00003410  AAGCAAGAAGAAATTGATAAAGCACTTTCGGCAGCTGGAATGCTTTTTAAGGGA
9  P05  AX00003411  GATTTCGTTCAATTTTCTTATCGACACGATCATGCTACAAAATTAGTTGGTTCCA
9  P07  AX00003412  TATCCGTACTTATGAAGGTAAAAAACTAGAATCGTATCGTACGCATGTGTTATCT
9  P09  AX00003413  GGTATCCTGACCGGAGCTGGCGTTGTCATCGGTAGAAGATACGTCGGTCCATG
9  P11  AX00003414  CTTTTCAAGCGGATGGAAATTGGATGAAGTTAATCGGTTTCATTTGGCTACTTTG
9  P13  AX00003415  TAAGGTGTACAAACGTATGGGATTTGTAGAAGAAGGCAGACAAAGAAAGCAAAT
9  P15  AX00003416  AGTTTTTCAGAAATTTACCGACGAAAACTTGTGCGCACTGCGGGAAAGAAATTG
9  P17  AX00003417  CTTTCAAATTGGAAATGTGGATTATGTTTTTAATAACTCTCGTATTATGCAAATCC
9  P19  AX00003418  CGCGAGTTCAAAGTCGGACAGATTAAAATGAACGGTGTATCATCGTCCGCACTC
9  P21  AX00003419  CTCATACAGTCGGTAATGTAGAATATATAAACAATGAATGGATATTCTTTGATGA
9  P23  AX00003420  CTGGACAAAAAGCGCCGAATGATGGCATTTACGTGGAAATTGGTGAAACGGGA
10  A01  EMPTY    -
10  A03  AX00003421  TTTTTACAAATCGTAATGAAGCATTTACCAGAAGCAAAGGCCATTTTAGATGATA
10  A05  AX00003422  ATCAAGAACAATTACAGCAACAAGGATTTGTGAAGAAAAAGGGATGTAATTGTGG
10  A07  AX00003423  ACAAAATGCGGCAATCAACAATAATAAAACTCCGAAAGAAAGCTTACCAGATGCA
10  A09  AX00003424  AACTCTGTTATTGTGGATATAACAATTATGGAGAATTTTAGAGAACTAGATATGG
10  A11  AX00003425  TCCCTCGAATTGGTGAAAAAGTTGAGATTTTAAAAACAGTCCGCACTGTTACAGA
10  A13  AX00003426  CACCTTCTGCGGAGGGGATTAAAAGATAAAAATAAAGATATTGATCAGCATATGG
10  A15  AX00003427  GCAATCATTCGACGAAGAATTCGCCCCTGAAATTTCACCTGGATATCGGCAAGA
10  A17  AX00003428  ACGAGACAAGAGGTAGTAGAGATGCTTCAACTATTTGATCTAATGGATACGAAA
10  A19  AX00003429  CATTATTTAAAGCGTTTGGTAGAGCGCTTAGAGAAGCAGTCGAAAGAAATGCCC
10  A21  AX00003430  AAACGAAATGGACGGTATTTGCTTGTTATATCGGATTAATGGCTATACTTGGTTA
10  A23  AX00003431  AAAATAAAGAATAAATTTTTGAAAGGGATTACAGCATTGGTAGCGTACACCCTTA
10  C01  AX00003432  TTAAATATTCGTCTGACTTGTATAAAATTGTTGATAGCTTGAATCGTACGTTAAAA
10  C03  AX00003433  TGGCGGATATGTACCCAGAAGCACATTGTGAATTAATTCATGATAATCCATTTGA
10  C05  AX00003434  GTTCTCTCGATTTGCTGGAAATGAATATAGGGATTAGAACGAATCATGCATTAAA
10  C07  AX00003435  TGCGAGACATTGGTATCTCGAAGGAAAAATATGCATTTCAGATTACCGAACAGT
10  C09  AX00003436  TGGATAGCCAAGGTGCGATTGTAGATGAAATACAAAAAGCGCAAGAAGAATATT
10  C11  AX00003437  TTTCATTCTTACATACGAAAGGATTTAAACTATCAGAGGAAGCGCAAGGGTTTAT
10  C13  AX00003438  GGAAGCACTGCAGTACATAAAAAGTTTCGATCTCTTTTTTATTAAGTGGATTCCA
10  C15  AX00003439  ACATTAGTCATTATGGTGATCCGGAACATCGGGAATGGAAACAATATTTCATAGG
10  C17  AX00003440  AGTGAGGTTGAGCAGCGGACTGTTATGGCGGCGAGTAGTTTGCCGGATTTAAT
10  C19  AX00003441  GACTAAATTCAAAATCTTGAACGAAGCTGGTATCAGCATGCTTTCTCAAGCAAAC
10  C21  AX00003442  TTCTTTCCACAATTATCGTTTTATTTTTCGTTGGGGTTTCACGTTATATTCATAAA
10  C23  AX00003443  GGCATTTAATTGATGTGTTAATTGGAGCAGGTGTATTTAAAATTCGTGACCGACA
10  E01  AX00003444  ATCGTAGCGAAAGATCGGGAATTGTTTGCACTTGGGCGTAATGAGAAATTTAGT
10  E03  AX00003445  ATTAATAAAATCGTGGTCGATTGAAACAAGTTCAAAGTGGACAATTGAGAATCCA
10  E05  AX00003446  ATGGAGAAAAATATTTAGCTGCTTATGCGGAGACGAAGCAGGAGGCGATTGAAA
10  E07  AX00003447  CTACTGTAGTTGGTTTTTTAAGTAGTACAGTAGCAAAAGCCATTCTCCAAATCAT
10  E09  AX00003448  ACTTTGGATTTAAGAATTGGAACTGTAACACATGCAGAGGAATTTAAAGAAGCGA
10  E11  AX00003449  CTACGACTGGGTTGATATTGCAAAATGCCCTGAATTAGCCGGGAAACAAGGTGA
10  E13  AX00003450  GCATAGGGATGAAGAAAATTATCCAGTGTTTCAAGAAATTACAGCGAAACATTGC
10  E15  AX00003451  CTATTGTTTGGGCTACTGTATTATTATCTTAAGAGAAACAAAAGAAAGAGAAAAG
10  E17  AX00003452  ATTGCAGATTTAGATGGACTAGCATCAGTTTTTAATAACTATCGTATGTTTTATAG
10  E19  AX00003453  TACGTGGTCCGATGGAAATGAATCATTATTCGGAAGGGTACTATACGATTGATT
10  E21  AX00003454  AATTGCCGGAAATCGGAAAGGCCTTAGGGGAAACGTTAAAAGAATTCAAAAAAT
10  E23  AX00003455  GTAACTACCGAAGGGCCTGGTATACCAAAAACAGTTGATATATCATTAGGTAAAG
10  G01  AX00003456  GTGAAGTAAGGAAAGTATTAGTGCAAGAATCTTTTTTTAATCATCATCCTGAACT
10  G03  AX00003457  CAAGTAGCGATTATAAACGACGTTCATCTGGTTATGGGCATCATCATTATAAAAG
10  G05  AX00003458  GCCCTCAGTTGTAGGGAATTTAGTTGTACAAAATAGTAACGGTTCATTTAACTTA
10  G07  AX00003459  ATACTGAATCAGTCTTAGTTGAAATTACAGATGTAAGCGGTGGTACTTTTGAATT
10  G09  AX00003460  TACACATATAAAGTATTAAAAAATGAGGAGGGCCAGTATTCTCTCTGGCCTGCCT
10  G11  AX00003461  GATGTGCCTTGGGATGGTTATCGTAATGACGTTTTACAATTTACTAATGAATGGA
10  G13  AX00003462  GTGAACATCCTACAGATTTTAATGGATTATTAGCCTTATACGAATCTTTAGGATG
10  G15  AX00003463  TTATAGCTGGTATGGCGGTAATCGGAGTAGGTGTAACATATGGCATGCTGTATT
10  G17  AX00003464  TAGAAGAACCGAAAAGAGAGCAGTTATTTCCTTTATTTGAAGAAGTGTTTGGGAT
10  G19  AX00003465  AAATTAATGATTACTATACCGATTATTACACGTATTTATGAAGAAGACGGGGAAA
10  G21  AX00003466  AAAACTTATCTGGACCGATGGCAAGACTTTCTGAACAGAGACATTTACAAGCAAT
10  G23  AX00003467  GCTTAATGCATATGTATTGGGATAAAGAAGAATTAACTGAGGAACAAGTACGGA
10  I01  AX00003468  GCAAATCCCACTAGAACAATCTTTATATATTGGAGGCCTCTTATTTTTTACTAGTT
10  I03  AX00003469  AGTTAGCATTGAAAATGTAATGATTAATCCTACTAATATATCTTCTGTAGTTGAAA
10  I05  AX00003470  GCCACCAACTTTTGGATACTCACATGTAGTGGAAGCTAGTAACGCTAAACGAAC
10  I07  AX00003471  CTATGCAAGGAGTTCCCACAAATAAAATTAACATACATCAATTACCTAAATGGAT
10  I09  AX00003472  AATGAACCAGTTTCAGAAGATACATACACCAGCTACAGTAAGAAATTGGAGGAC
10  I11  AX00003473  AAATATTCCAGCACAAAATTTATATGAAAAAGTTGGTTTCCAAGATAAAGGGCTT
10  I13  AX00003474  AAAGCGACAGAAGATTCACCAGATGGTTGGAATGCAACGTGTATGAGGCTTAAT
10  I15  AX00003475  ATAAGAATAGGCTATGTCTCTGTACCAGGGATAATTGGTTTTTCATGCTTTGTTA
10  I17  AX00003476  CACCAAGAGCTGAAAGATCAGTAGAGATTATACCGTTAAATACACCTGGATATAT
10  I19  AX00003477  CATTAAAACCGTCTGAACGATTAGTACTATTATTATTAGAGAAGCATAGAATGTT
10  I21  AX00003478  CGCGAAATAAAACTTCTCAATCATTCCAACAGCTTCGAACGAAAGTATTACAGCA
10  I23  AX00003479  ACGATGAGGCGGTAGAATTTTATAAAAGAATTGGTTTTCAGGTTAGAACTTTAGG
10  K01  AX00003480  TTGGTATTTCTTCAGGCACTATAAAGATTCATTTCACAAACTTTCACGACTCCGT
10  K03  AX00003481  CTTCAAAAAATCTGATGAGCTGAATGAATTAGCTTCAAAAATTGTACAAGCTGTA
10  K05  AX00003482  TGAGAAGAAGGGGATTGCTATTCTTTCGTTAATACTGTCCTCATCATTTTTTATA
10  K07  AX00003483  GAGGAAACGCAGAAAAACCTTTCAAAATTTGAAAATAGGTATTGGAAGGCAGAG
10  K09  AX00003484  ATGACATAGATTCAACCATCAAAGATAATATTAGCGGGAAAAAATTGAGGGACAT
10  K11  AX00003485  ATCTAAAGTATCGACATGGTTGCTAATTCCATATTTTTTATGGTCTACATTTGCTA
10  K13  AX00003486  TTGAGTCAGAGATAAGTAAAGCAATTACGCACTGGGAAAAGGACTACCTAGGAC
10  K15  AX00003487  CGTTGTAAAAGGCACGATTTCTACACTTTTAATCGTTACAGGTGCTAAATATTTT
10  K17  AX00003488  TCTTATTATATTGGTGAGGCAAATGTACAAAATGAATGGATGAAGGATGTTTTTG
10  K19  AX00003489  TTGGATTATCGTTTTTGGAATATGGGCAGCTATTATTTGGCTACGAGATGTTGAT
10  K21  AX00003490  GTACATTTTGTGCACCATGTACAGAAGAAAGACACAACGTTTGTCCAAACTGCG
10  K23  AX00003491  TGCAGCACGATTTATTCATTATGTTTATTACTACTCACTTAGTATAGGTACTTTAA
10  M01  AX00003492  CAAATCCTTTATCTAATAGACCTTGCATTATTAACAGGAGACGAAGAATGGTTTA
10  M03  AX00003493  AACGGATTACGGTTCGTCTTTAGGAGCTATACTCGATTCCCTCTGTTCCTGGGG
10  M05  AX00003494  CTACTATTATCTTAGGTTCTAATGCGTCTAATAATGAAAAAATTCTCGGCTTAGG
10  M07  AX00003495  TGACGAACTAGTGGCAAACGCTAAAACGTATGTCTCCAAATATCGTGAAGATTTG
10  M09  AX00003496  TTGAAGAAATGTTACATGAAGATTTCCAAGAAAGTATAACGGAGATTATCGCACC
10  M11  AX00003497  ACTTATAAGTGGGTGATGTTAATTGTTGCGACGATTGCTCAAACAACAGCGACA
10  M13  AX00003498  CAAACGCTATGATAAAACGAATTGAGGAACATACAAAAATGTTCCCTTCTACTTT
10  M15  AX00003499  GAAGAAACAGTGGAGAACGCCAGAAAGTACGTTGTTTTTATCAGCGGCAGCTGG
10  M17  AX00003500  ATGGCATTAACAGCATGTTCTACATCAGGTGGAGATAAGAAGACAAGCACAAAT
10  M19  AX00003501  AACAATTATTAAGCGATCGTGATGCAATCGATCGTATTGAAGAGCGTATTGAAAA
10  M21  AX00003502  TTTTTGGAAGATAAATTTGTATATGATTGCGCAGGGTATATTTTTGCTCATTCATC
10  M23  AX00003503  GACAAAAGACCTCATTTTAGCTACTGCTACAAAAGAACAAAATTGTTCACAAGAA
10  O01  AX00003504  ATTGATCGGCAAGATAATGTTATTACAGTTCGAGTAAATGATTGTTTTCATACGG
10  O03  AX00003505  GATGAACCAACTGTAGTCTTTCCTCTTAATTTAAGTGGAAGTCGCCAACAAATTA
10  O05  AX00003506  TGGGAATGGATCAAGGCAATTTTGATAGCTGTTGTATTAGCAGGTGTTATTAGAC
10  O07  AX00003507  CTATCGAGATATACTCGTGGGCACTTATTATTTACATTCTCCTATCATGGTTCCC
10  O09  AX00003508  ATTGTAATTCCTTGGAAGGGAATTGTGAAAATTGGGGAAGATGTCATACTTGTTA
10  O11  AX00003509  TGAGGAAGAATATAGAACATTGCTTGATTATATCGATCAAAAAAGAAGTGTAATG
10  O13  AX00003510  TAGAGTGCCCAAGCTGTGGTGAAGCGAAATTAGCTCACCGTGTATGTAAAGCAT
10  O15  AX00003511  ATGCAACAATAGAAGAGCATGGGAAAGGTATTCAGAAGATTAGGATAACTCATT
10  O17  AX00003512  AAGTTCCAACAGGAAATCCATTTTTTGATGCTGGTGGCTGTGGTGGCGGTTGTG
10  O19  AX00003513  CGACATGGACAAACTGATTGGAATTTTCAAGAGATTATTCAGGGACGTGAAGAT
10  O21  AX00003514  ACATATATGTGCATGGAATGTTCGGAACGAATTGCAGAACGTACGATGGAACGT
10  O23  AX00003515  ACAATTAAAACAGTTGCCGAAGCACGTCCGGATGATAGTGCTGCAAAAGAAACG
10  A02  EMPTY    -
10  A04  AX00003516  AAGCAAATGAATTTTGCCGTTTTCTAGCGAAGAAATTAGAAGGAGAGTTACAATT
10  A06  AX00003517  TTTGTCTTATATGCATATGTTATTATTGCGGCGGTTTATTTTGGGATAAGTTTTTA
10  A08  AX00003518  GTTTCAGAGAGACATTTAAATTTTGATATGGTCTTTACCCGTATTTGTAATTTCAT
10  A10  AX00003519  TCTCGGCTTGCTACTCGAAGGAGATAAACATCCATATGAAGTGCAGCACATCAT
10  A12  AX00003520  TGCTGATTATGCGATGTTTTTAGCGAGCGAAAAAGCGAAAGGTATAACTGGACA
10  A14  AX00003521  AATCAGAAAAACATACTGTACGATCCATCGTACCGCTACTCTTAGCTCTTCCTGT
10  A16  AX00003522  AAAGCGTCAAGAACAAAAAGAACGTGAAAAGAATAAATCATTTGAAGAACTGTTA
10  A18  AX00003523  TGCATAAACAAGAAAAGAAAGTGCAATCTAAGGAGAAGCGAGAGGCTGAAAAAC
10  A20  AX00003524  TCGCCCTTTAATTTTAGTTGGTGCTGTTGTACTCGTTATAAATGAACATGGATAT
10  A22  AX00003525  ATTTCATTAGCTGTGTTTGGTATTAAATTAATGAGAGATACTGTATTCGGGATTC
10  A24  AX00003526  AGTGACGGCAATTGATAAGCAAGGAACGATCATTTCAATAGCATGTGAGGACAT
10  C02  AX00003527  AGAAAAACAAACGTAACAACGCTGAGCGTATCGAGCTTAAAAAGTATTGCAAGC
10  C04  AX00003528  TATATTCGCCTAAAGATATGGCGCTATTCCGTTTTCAAAAAATCGGAAAAACCAT
10  C06  AX00003529  ATTCGTGCTTGTTCTTGGTTATATATTTTATTACGATATAAAAATCGGCACTTTAC
10  C08  AX00003530  ATTTGCTTTTGAAAGAAATGGAAAAAGACGTAAACGATGAGATGGATCAACATGA
10  C10  AX00003531  CGTTACATGGCTTTTTACATTTACTTGGTTATGACCACATGACAGAAGAGGATGA
10  C12  AX00003532  GCACTTCGCCGTTTTAAAAGATCGGTTTCTAAAACTGGTACACTTGCTGAAGCAA
10  C14  AX00003533  GAAATATCGTGAGGAACATGGTCCGTTTCAGAAAATAGAAGATTTGTTAGAGATT
10  C16  AX00003534  AAAAAATAAACGAAACAATCCAGAGCGCATCGAACTAAAAAAATATTGTCCACGA
10  C18  AX00003535  CGCTCCTTTCACCTCTTATGATAAAAAATGGTAGCCAACTTCCTGGAAATCGTAA
10  C20  AX00003536  GGGTAACATTCTTTATGCACGGTTTAACAAAATTCCAATCGGGAATTGACAATAT
10  C22  AX00003537  ATACTCGGTTCGGACAAATTCTTCTCGCTGTAAGTACATTGTTAATGGTTGGCTT
10  C24  AX00003538  GCAAAACAATACTTCAATGGAGCTTGCTTCTGAGTTTGGCATTTCTCTTCAAGAT
10  E02  AX00003539  CGAACTCCCAGTTACTTTATCAATTAGCATTAATGGGTGCGAGTACACTCGGTG
10  E04  AX00003540  AATGCGGTCGAATTATCGGAATTGAAGTGCTTGACCATATTATAATAGGTGACCA
10  E06  AX00003541  TACTTATTATAGGACTTATTGCGAAAAACCAATCGCTTACTGTAGCTATTGGTGT
10  E08  AX00003542  TGTCATCAACAGTACTCTTTTTTGGTAGTATCGCACTATTTTACTTTCTTATAATG
10  E10  AX00003543  TGCTGTATTGTTAGCTTTCGTAGACGGGAAAAAAGTTGCAATGGAATTGAATGA
10  E12  AX00003544  GTCACGAAAAAGACTTAGAAGACGCTGTAAATGTTTTTTTGAAAAAGATTGATGA
10  E14  AX00003545  ATATATATGAAGACGGAAAGTTTTATCGCATCATAGATACGCACCGTGGCAATAA
10  E16  AX00003546  GGTTATGCAGCATACACGTTAGTTAACTTTGTAAAGAAAAGTAAAAAAGGAAAAT
10  E18  AX00003547  AGAACGATACGTATATTGTCCAAAATGTGATGCGAAAATTAGAAAAGGGAATTCT
10  E20  AX00003548  AGATGACAGAAGATAAGGTAGTTGCTACGATGCCTGTTGATGAACGTACACATC
10  E22  AX00003549  CGCGGTTTCGAAGGGGACCTATTTCCTTTCGGCACATACTGCTTATGTCGTTTA
10  E24  AX00003550  ATGGACGTATACAATATTCGGGAACGTATCGAACGATGTTATTAATTGAATCGAT
10  G02  AX00003551  AAGAATTAAGAAAGCAACATCATATAACGCAAGTTGAAATGGCAAAGGCGATGC
10  G04  AX00003552  TAATGCAGAAAAGGGATTTGGGTTTATTGAGCGTGAAGATGGTGATGATGTGTT
10  G06  AX00003553  GCAGCGGGAATGTCTTCCAGCTTGATTGTTACAAAAATGGAGAAAGCAGCAGAG
10  G08  AX00003554  CGAAAATAAACTTAATATCCCTTCCGGTTGTTTTGTTTCTGCTCTTTTCGTATGG
10  G10  AX00003555  CTCTCGCAGCTAGAATTAGCTAAAAGAGTTAAAGTGGCGAGACAGACAATAAAC
10  G12  AX00003556  GCTATTTTTAGAAAAGAGGTACAAGATTTTAAGACAAATTCACAAGTGTTGCTAA
10  G14  AX00003557  CAAGCACTGATTGCCATTGTTTCGCATTTATTGTTTATTACCATCACGTGGTGGG
10  G16  AX00003558  CATTTGGCGGATCGCTTTCTATTTATAAAGAAACGTTAGAAGAGATGGAAAAACT
10  G18  AX00003559  AATAAAATGGCGAATGAAATTGCAAAGGCAAAAAGTAGTGAAGGACAAAAATCAA
10  G20  AX00003560  ATAAACGTAAGCGCAGCAAAGTACATGGTTTCCGCAGCCGTATGAGCACAGCAA
10  G22  AX00003561  AAACATATAAAGGTTTATTTGACGCTATGGTCATGACTCCTTACTTCCCTCATCC
10  G24  AX00003562  GGAATTATACATTGTATGTACCCCAGGACTGTATCGCCTCTAATCATGATCAAGA
10  I02  AX00003563  AAGTGAAGAATGAATGGTTACGTCAAAAGAGAATGGTTGAACAAAGCGTTGAAC
10  I04  AX00003564  CATATAGAGAAAAGGATTGGGACCCATAATAGCGGAAGAGGAGCTAAGTATACG
10  I06  AX00003565  TTTCCTAGCAGCGATTGCAATCTTACCAGTTATCTTTACGAAGCTGGGAAATCTT
10  I08  AX00003566  TTACCATGTGCACACGCATAGCGAAGATGCTCATCGGTTGCTAGCTAATCTGAC
10  I10  AX00003567  GTTGCGAGCGAATTGAGAATGCGCATTATTGCAGGTGTGATTGAAAGCGGTACC
10  I12  AX00003568  TGCGGATACTGCCATGTTGATATCCTTACTAGTTGCGATCTATACAATGGGATTG
10  I14  AX00003569  ATATGCTTGAAAACATCTCTGCAAAAGTGAATAACGAGCCTTGCTGTTCTTATAT
10  I16  AX00003570  TTAAATATCGTATGGCTATATATGGTCTCACCTATTAGAGATGAAAGCGGAGGTC
10  I18  AX00003571  CAAAATACTTTCTATAAAGTATATACGTTGCTAGATGACCTAACAGAGAATAACA
10  I20  AX00003572  AAGCTTGATAACAAAGATACTCAAGACGTTTCACTATCTCCTATAAGCTCTACAT
10  I22  AX00003573  ATACCGCTACTAGCTCCAGCGATTATTCTAAACTTATTTCCTACATGGAAAAAGA
10  I24  AX00003574  GAACATGTAACGATGACATATGGTGTAGGGGTAAAAGCTGAGGGAACAGAGATG
10  K02  AX00003575  CCGGAATGTTGGAAATAGCTTTTCGCAGTTTGGCTGGGCTTATGGTTTATTTGC
10  K04  AX00003576  TATTGGCAGCCTTTCAATTTATATTTAATGTATATGGTTGGTATCATTGGATTGCA
10  K06  AX00003577  TTTTATTACGGCCATTTCTAAGCCAGGGGGAGTTTTCCTTCCATATTTCCAAGAG
10  K08  AX00003578  GAACAGATTTTTAATTGGCCAGGGATTGGGAGTATTCAATTAGAAGCATTAAACT
10  K10  AX00003579  TAGGCGATTTTTTCCTCTTTCCTATGGCAGCTTATCATGAATATATCGCTAATGG
10  K12  AX00003580  ATAAGGCGATGTTTAATAGTAGATTGCGCACAACTGGTGGGCGTTATCTATTGA
10  K14  AX00003581  CGGGTGAACCAGATTTTCCATTTTGCCTTTCTTGGGCAAATGAACCGTGGACAA
10  K16  AX00003582  ATTCTTCGTCCAGGTGGCATCTTCATAGCCACAACACAAGCACGCTATTTTCTCG
10  K18  AX00003583  ATACAGGAAGCTATGCAGAACTTAGCATTACAGATGAAGCCTTTCCCCGATTTC
10  K20  AX00003584  GCAAGTATCCATCCAGAGGATCATATCTTTCAATTCCTGGTCACGAATCCAGTTT
10  K22  AX00003585  GAAAAGTTTAAAATAGCCAGTGATTGGTTTTTCTATGTTTCTATCCTTAAAGAGG
10  K24  AX00003586  CGCTATCCCAAAGATATACAGCACATTTTACATTAGTGGAGCCTACTCCAGATAT
10  M02  AX00003587  CGTATTTAAGTGTCGATGATATCCCTATGTTTGCGGTAGGATTCATCACTTCTTT
10  M04  AX00003588  GCTACTCTAGATATTGCAAATAACGAATTACAACCCACATATCCACCAGAGTATT
10  M06  AX00003589  TCATTTCTAGTCACATATTAGCAGAGGTAGAACAGTTAGTTGATCGTATCGGAAT
10  M08  AX00003590  TTATGCCAGAGTCTACTTGTCCTATCATTGCAGATCACCTAAGCCTTATGCGGAT
10  M10  AX00003591  CGAAGCCTTTCAGCATTCACGAAGTAGTTGCACGAGTCAAAGCTCTTATACGGC
10  M12  AX00003592  TTAGAAGAGTTACCTGCCCCAATCCAGCAATCTGCTAAGCAAATGCTAAATATTT
10  M14  AX00003593  AGTACGACGACAGGCGTTGTAAATCGCCTTGTAAAAAAGGGTTATATTGAACGC
10  M16  AX00003594  AGTTGAACTTCCTTTAACGCAAGGAGTTATTACATGGGATCCGTATGAATATAAC
10  M18  AX00003595  GCGGAACGATGGTACGGAGCTAACAAGGGGAGTAGCCAAATTAGTATTTCATAA
10  M20  AX00003596  TCACAAAATATAGTTTCGGAGACTAATCATACATCCCAATCTTCACAAGCTCAGT
10  M22  AX00003597  TATTTAGGAGTTGGCCCAATTTTTCCGACGAGTACGAAAAAGGATACGAAAGCG
10  M24  AX00003598  AAGTTCTATGGTTGAGTTAAGAGCTGGCGCTCAGTTACAAGAAACTTCAGTACC
10  O02  AX00003599  AGTCGTATATTGCAAGCTGAGAAACTAAGGATAGGTTATAGTGATCCGTTATGC
10  O04  AX00003600  TGCAGGGCGATATGCAGTATTTACTGGACCGACAATTTTATTATTTCATAATGGA
10  O06  AX00003601  TACGTACTTGTTGTATTCATTTTTGGTCTGTTTTTCGCATCGGTAGGCTTTAATA
10  O08  AX00003602  GATAGTGGTTCTGATGGCAATGGTTCCGATGGTAGCGGTTCTGGTGACAATGG
10  O10  AX00003603  GAAGCGTCACGGATTTACAAATACGAAATATGAAGCAGGTAAAGCTGAACAATG
10  O12  AX00003604  TAAAAACCCATTTCAACATGTGGAAATACCTCGACCACGAAAAGTGGTCAATTCT
10  O14  AX00003605  GATATAGATACGTTGGTTATCATCGCCTCCTTCTTCAATGTTTCGGTAGACGCGC
10  O16  AX00003606  AAATCCATCAACAAAGAGATTTGAATACCTTGGAGTTTGTACATCCAAGCGAAAA
10  O18  AX00003607  AAACAACCGAATTGAACCTAGTATGACTGTATTGAACTCTATTGCAGATTTGTTT
10  O20  AX00003608  GTTCGTAAAATTGAAAGTGGATATATACCGAGACCGGATATAATGGTTAAATATC
10  O22  AX00003609  TGGGGGCAGCTCAACTTTGAGCCTACCCAGTACCAGCATTATCAAAATAAACAA
10  O24  AX00003610  AAGATGCACGACAAACAGCAATAGAAAAACTAGATACTATCCCGGTTACTTACGA
10  B02  EMPTY    -
10  B04  AX00003611  CACCCTCTTACGATAAAAAGGAAGAGCCTCCTACATTTAAACGTAAGACAAATAC
10  B06  AX00003612  TAGTAGAAGAGTTCTTTACATGAGGATGTACAGATACGGTTGGGAATTGCAAGA
10  B08  AX00003613  AAGCGACTTTACGTACTTGGAATAACAAGACTGATTTTGGAGGACGTGTTTCAAA
10  B10  AX00003614  AAAATTGAGGTTAAACAAAACTGTGAAAAATGCTGTCATTGCGACGGAAAAGGT
10  B12  AX00003615  CATTTTTGGGTGGGTAACGTTTACCATAATAGCTCATTAGAGTCTGACACAATGG
10  B14  AX00003616  ATGCTTCTCAATTTATGAGTTGGGCAAATACGGTACTGGCACTCGTGGACGATG
10  B16  AX00003617  AAGTGCTGTCCGAACTTTGGAACAAGAATATGGTTATGAAGGCGAAGCTTGGGA
10  B18  AX00003618  AATCGCGCTTTTGCAATGATGATTATTGAGACATATACAGCAAGTCAACATAGAA
10  B20  AX00003619  GCATAACACTGGATGGGGATATCATTATCAAGCTTATCGGACCGAAAAGGAATA
10  B22  AX00003620  CATACTTCAAATTCAGGCATGGGTTATGTGAAAGATGTACAGACCCAGGAAAGA
10  B24  AX00003621  ATACGGATCCGACATTTTTACCGATTATTTATGAGTTAGACAGTCGTAAGGAATG
10  D02  AX00003622  AGAGAAGATGACAACGGAAACCGGACACTTATAGGTTATGCGGTAAAGTGGGA
10  D04  AX00003623  ACGTGCAAATGCTGTGACTAAAACAAGTGACATCGGTTCTGTTATCCCGCAAAC
10  D06  AX00003624  AGGCGATATGTACGAGTCAAATGATTCGGAACGTATTGCCTTTTTAATTGAAAAA
10  D08  AX00003625  AGAAGCAGCCCGACACGACTTAATGTTGTCGGGTGTTTCTTCCGTTAAAGCGAA
10  D10  AX00003626  TTCAAGCTGGTCAAAATGGTTTCAAACCAAAATGTGTATTAATCGTTTATTCGTTG
10  D12  AX00003627  CGAAGGGATGGCGTAAGAAGAAAGAAGGAAATGGTTTTATTGTCCATAACGCAT
10  D14  AX00003628  TAAGCCGCCTTTTATTTGTTATCTGGTGACTGGTTCACCAAACATGATTGCTGAT
10  D16  AX00003629  GCGACTCGTCATTTATTATACAACGTGTCTGTGTCACGCCCTGGTTTTGGTTCC
10  D18  AX00003630  TTAGACGTGATATGTTCGCGGATATCCTTAGTTTAGGGGTACTTTCTTCATACAT
10  D20  AX00003631  TTCTATGAAGGATGCGGTTCGTGATGCTGTAGACGATACTGAAAAAATGTCTGA
10  D22  AX00003632  GACTACACCGTTTCTATTCCTGGTCGTCCTGGTGCTTATTATTTCGGGTCAGATA
10  D24  AX00003633  AATTATTAAACCCTGGGACCTCTGAACACGCGAATGCTGGAGTTGAAATTCCTG
10  F02  AX00003634  CCAAGATAATTGCGACCCAGATCATCCAGCCATCATAAGGTTTCAAATACCTAAC
10  F04  AX00003635  GGTGATTTTATTATTCAACGTATTGATGTTAAACGTATCATTCCATTAAATATGAT
10  F06  AX00003636  AGAAGTTGCCATTGAAGCCCAACAATCAGCAAAAAGCGCTCATTTGCGTGTGGA
10  F08  AX00003637  AAGTCACTATCTTGGTTTACAGAATCGGCAACCCAGGAATCTGTACAAGCGCCT
10  F10  AX00003638  TTCCGACGATAGGTATCTCCCTTTTGTTTTTGGTCTTATATGGATTAATTAAGGA
10  F12  AX00003639  AGCGGTTCTATCCGTTGCGAATTCAGGATTATACGCAACTTCTCGTATGCTATG
10  F14  AX00003640  AATCGTTTCAGGTGTGCTTTTATCTGTGACAGATGGAGCAGTAAGCGTTCGTAC
10  F16  AX00003641  ATTACAAGCTCATCTAGAAAAGTATCAGCAAATTGAAATGAGCGAAAAGGATACG
10  F18  AX00003642  TATATTTTCTCGTTCCAAGGGATGAGAGAGATAGAACTATGTTTGAATACGAATA
10  F20  AX00003643  GTGAGCTTGAAAAGGTTGCAGTCGGCATCAGTGGAAATATAAGATTAGTAAATG
10  F22  AX00003644  GAGATAAAGCGAGAAGTGCGTCAGAGGGAGCGGGATTAGGCCTTTCAATCGCG
10  F24  AX00003645  CATTGCGTTGTACTTATTGGATATGATCAGGAATCTGTATATATTCGGGATCCAC
10  H02  AX00003646  ACATACAGCTCTTCGGTGTAACAAACGGAACCATTATTTCGATCGCAGGTGAGG
10  H04  AX00003647  TATTTTCATTTCCGAATCCGCCGAAGCGCCCGAGCTTCCCAGAAGCGGCTGGA
10  H06  AX00003648  GTTAAGAGCGTTAGCGCATCCGTTGCGTCTACGTCTAGTAATGGAATTAATGCA
10  H08  AX00003649  CTACCAAGGGCATTAATTGCAGCGAGTGTTGGTGCTAGTTTAGCCATTGCAGGT
10  H10  AX00003650  TAGAAAATAAAAATGGGATCGTCCATTTTTTAAACCTCAAAGACTACACATACCC
10  H12  AX00003651  CATTTTTTGGTGGAGGTTTCTTTCCAGGGTTTGTAGCAGGAGCATTACTCAGTC
10  H14  AX00003652  TCATAACGGCGGACATCACCACCATGGTGGACACAATCATCATGATCACCATCA
10  H16  AX00003653  ACAGTTTGTCAAAATGGTGGAATATTTAACGAGCTAACACATTATCATATGCATG
10  H18  AX00003654  AATCTATATGCATCCATCCATAAAGTTGCTTAAATCTGAAGGGAATGCATGGAAC
10  H20  AX00003655  TATATCACGGACTTCGTGTTCCAGCTAACTCTCCAATTCCACCATCTATGCCAAA
10  H22  AX00003656  ACAAGAAGATATCGTTCGAGTCGATCTGTTCGCCATTTATGATCCTCCTTCTGCT
10  H24  AX00003657  TTATACCCGATCTTCCCTACAAGTGGTAGCGTTGATCCACAAGTGGCAGCCGGA
10  J02  AX00003658  GATATTCGTCCAGAAAACCGCGAACAACAGCGTAAATTGCGTCGTGAAGTAAGC
10  J04  AX00003659  CGAATGTCCCTGTTATTACAGTAGACCGCGTTGCGAATTCAGGTAAAGTTGTTT
10  J06  AX00003660  CATTCAGGTGTCCACACTGTAAGGTGAAATTAAAAGAAATGAGGATCACACCAT
10  J08  AX00003661  GTCGTACTACATTTATGTCACTATGGTACGTGTTGCCTTGTGCGGTTGGTTTTTT
10  J10  AX00003662  ACATCAGTAGGTAGTGTGAAAGAGGCTGCTGGAAACTATGGACAAGCGCCTATG
10  J12  AX00003663  TTGTCACCGTTTCCGCAGTTTTTGAATACGGAAAGGCCAGATAATATTGTGGCC
10  J14  AX00003664  ATTACCTCTCTTAGGATTAACTAAACAAGGCGTACAAATGGAAGGAGCGGCATT
10  J16  AX00003665  GAGTTAATGGCCCAGCATCAAATTAGACGATTACCAGTCGTTGAGAGTGATCAA
10  J18  AX00003666  TGTATATAAGGGTCTTAGACACACTGGATATACCATGATGCTTATTTTTGGTGGT
10  J20  AX00003667  AGCCAGTGCGATTATCGTTCAGCCAGATGCCGATGAATCAGGTCAAACTGAAAA
10  J22  AX00003668  AACGATTTCCTTCTATCAAACCTCTTGCGTTCATTGTCAAAAGGTCTCTCCTATT
10  J24  AX00003669  TCAATCCACTCATGCAGGTACAATTGAAACAATCTCTTCCCTTCTAAACGCCAAA
10  L02  AX00003670  ATTTTAACAGACGGTTCACCATATGCATTAGCTGGACCAGCGACATTACTCGATT
10  L04  AX00003671  GGATTACGTCAGCTCACGGTATTAACAATCATCTCTCAAAAAAGTAATACTCCCC
10  L06  AX00003672  CAAACGCATCCTTCCTAATGGGGCAACTGGTATAGAGCTAGCTGAGTATTTAGG
10  L08  AX00003673  CGGGAAGATTGTTTGAATATGCTGGAGATGCACGTGAGTTTACACCATACGCGG
10  L10  AX00003674  CCAATTTGAAGGTGATTCACGTGAATTTACACCACATGCGGTAAATACGATGCG
10  L12  AX00003675  TTCGTACAGTAGGTGAATATAGAGGAAATCATATGAAAGGATTTCAAAATATCCC
10  L14  AX00003676  GAATGCGAGTGAAAAGATGACACTTGCTAGTGAAGAAATTTCAGCAGCTCATCG
10  L16  AX00003677  TTAGTTTTGTCATGAATCGCATGTTAGGTGGGCGGGAAAAAGGTGTTACAGATT
10  L18  AX00003678  CAATACGCTTGCACCAAAGCAAGATGCATTTGTTATCGTAGGTGATTTCACAGAT
10  L20  AX00003679  TATACTTACGCATACATGACAGTCGGAGAAGTCGTCGCCTTCATCGTTGGATGG
10  L22  AX00003680  CGTGAAGTGAGCTTACAAACGTTACGCGTCATCGGGCTTATTGTTCTAATTAGT
10  L24  AX00003681  TCAAACAGTGCACAACCTAAGGAAGAAAACGATGTACAATCTATTAAAGATGTTA
10  N02  AX00003682  AACCCTAAAACGATCGCGAAAGAACTTACTGTTTCCTATGCAATAACCAATGCTG
10  N04  AX00003683  TACTTATAACAAAGTTTTAGTAACAACAGATAACGACTATTATTCTTTCCGACTCG
10  N06  AX00003684  CGAAGAAAACGACCTTGAAATCTCGGGTGAATATCTTCTCCACTTATCAACAAAA
10  N08  AX00003685  GTACTTCTTCTAAAAAGCTTAGACTTTGCAAATAATCTTACTCATTCTTGGGTGC
10  N10  AX00003686  GGAAACAGTATTTATACACAAAATCAACTTGGATCAATAAAGTAGATGATAAGTT
10  N12  AX00003687  AAAATAAAACTGTAAAACCAACGCTTTACTTCCACCCTAGCTGGGGTGCAGTAG
10  N14  AX00003688  CAACAGTCGCTACGATATGTTGCCCTTCATTTCCTAGATCAGAACTGGGTCAATC
10  N16  AX00003689  GCTTGGTGGACAAGATACGAGACTCCCATTAATTGTCACTTCGTTTGCGTTATTA
10  N18  AX00003690  ATTTCAATTTTGTCGGAATGTTCGCTTCTAATCGGTATGAGACTTCATGCGCTCA
10  N20  AX00003691  AAGGTGCTGCAGTAGCTTCAATCTCTAACTGGACAGTTGCAGAACAAAATAAAG
10  N22  AX00003692  TCTTTGAAGGTGGAGAAGCTACTTCTACTACAGGTAAACTAGCTGTTGGCATTA
10  N24  AX00003693  CTTAGTCCTAAAAGACTCATTCGCAAACGCGATCGTGCCACACTTAGCACAAAG
10  P02  AX00003694  ATTACATATATATCCCGCTCGGCGGAAACCGCGTTTCAAAACTAGCGAATTATCG
10  P04  AX00003695  TTGTTCATCGATTGTGGAATAAAGCAGGAGGTCGCATGCCGGACTGGGCAGGA
10  P06  AX00003696  AGGCGCAAAGCTTACTATATCCAATTAAATCGTATGTGAGTATGGATGGGATTAC
10  P08  AX00003697  AACTATTTAGCGTAAAACATATGCTACTAGCTAGCACACTCGTCCTATCGCTCGG
10  P10  AX00003698  GTATTACTGATGTTCAACATAAGCCACAAATGGTTGAAGTGACAGAGCAAAGAG
10  P12  AX00003699  CACGTAATTGTCCTCGTCCTTTTGGGGGCAGACGTGTTTGTTCTTTTGCCTGCG
10  P14  AX00003700  TACGAGTGAGACACCGGAAATGGATAGTAGCATAACTTTAACGATTTTGTTTCTT
10  P16  AX00003701  ATCTGGTTGCGGCAATACATCCGACAAAACTTCTTCAGAATCTAAAGAAACTAAT
10  P18  AX00003702  AATCAAAGTGATTTGCCTCATTTTTGGGGAGAAGTTGGTACAACAATGGTTAGTG
10  P20  AX00003703  GGAGTTGACTCTTATTTGTTAGATACAGAAAGGGACGAATCAATTTGCGGGCTT
10  P22  AX00003704  TAAAAATCTAGGTTCGTCTAAAATATCGCCGTATATTGTATTGGACGGTGATTCG
10  P24  AX00003705  TATTCCGGTTCGACCTGATTGGAGTGATAGCTCTGATTTACTCGGTTATGTGAA
10  B01  EMPTY    -
10  B03  AX00003706  CGACGAATATATATATTTCGAACTAGAATCATGGAAAAAACTAGACCACCTCATC
10  B05  AX00003707  CTAACGGAAAAACACCCACAACAAAAATTCTCCCCAAAGACGAATACATAAAAGA
10  B07  AX00003708  GTTTGGAGAACCGGATAATAAAGCGGAGTCCCAAGCTGGGGATATTAAAATGAT
10  B09  AX00003709  GTTTAGGTTGGGCGGCAGTCGCTTTATCGATTTTAGGTATCGTTGGATCAGTTA
10  B11  AX00003710  CGTTTGGACAACTGCGAAATTGCCAATTCTCGTGTATGAATATTCTTCATTTGGA
10  B13  AX00003711  ATGGAACATGTTTCGCAACCTTCTCCCTGCGATGCTCTCCATCATGCTTTTCGTT
10  B15  AX00003712  AAGTGCGAGGAAGAACTTCCCGTCAATCCAATCGATAGTGCCATTTTATATCGT
10  B17  AX00003713  GTAGCAATCCTATGTTAAACACTAGTAATATGACCCAAGTTGGCGATCATACATT
10  B19  AX00003714  TCTTGCGGCAATACAATTGGAGAAAGGCTGTCTTCAAGAAGAAGTTCGTAACAA
10  B21  AX00003715  ATGATCAGAAATTACTCTTTAACCTTTGCGGCAGTTACATTAAGAATTTGGCTAC
10  B23  AX00003716  CAAGGTAATGGACAAGAGTTGACTCGTGAAGAACAAAAAGTAACGGAACGTATG
10  D01  AX00003717  TATCTAAAGTGGGCATTGTGAATTCTGTCCCAGGTGTAAAGGGAGGATATAGGT
10  D03  AX00003718  AAGAATTAGGGTGGCGGGGTTTTGCATTAATGGAGCTCCAGAAAAAATACTCGC
10  D05  AX00003719  ACGGTAAACTTGGAGGTGCTGAACTGAGTGTTGTAGCTAAAGATGGTTATTACC
10  D07  AX00003720  AGCAGATGCATTCGATGCCATGACTTCTTCAAGAGCATATCGTTCAGCTCTATCT
10  D09  AX00003721  GGCACGCCTAAAACAATTACACTAGATCAAAAAAAGCGAAAATCTGCACATTCTA
10  D11  AX00003722  TATTAGACAGTTTCATACCTATAGGAATGCTCATTGGCTGTATAATCGGTTTGAT
10  D13  AX00003723  TTTGCTCATGTTGCGGCGTGAAATACGAGCATTCCGTTCAACCAGAAGGACAGT
10  D15  AX00003724  TGGGAGAAAGGTTATGACGCTACATATATATCAGATCTTATTGAAACGATGGGTA
10  D17  AX00003725  ATCTATCGGAATAACTGAATGGTTCGGCTGGAGAATGGTATTTCTTTTTTCACTA
10  D19  AX00003726  GAGGTCGCGGAGGATGTAACGCAAGATATATTTGTGAAATGCTATAAATCTCTT
10  D21  AX00003727  ATCGTCTAGAGCAGAATCGCTTTATCCAATCTAGCTGGGACCACGAAGGAGCTA
10  D23  AX00003728  GTTGGTGGAGTGACTCTTTTTATAATCCATTGTATTTGTAACGTTGGCATGATCC
10  F01  AX00003729  ATCTCAATTGTCAGCCCTTGACACACCTTATCATCTAACAGGGCCAAGGCTACG
10  F03  AX00003730  CATTTAGGTTTACCTCAATGGTTTAGAATTGCGACAGGTTGGATCGCTTTAGCAG
10  F05  AX00003731  TTATTTTCGCTCTAGGTTCCTTGCTTGGCTTACTTGCTACTGAGTATTGGGTTAT
10  F07  AX00003732  TAAATTTGGTCCAAGAGCGCTTATTATTCCTGGGACGCTGTTATTAGCAAGTGTG
10  F09  AX00003733  ATGAAGTTTCGTTAAGACAAGCGCAGGAAAATTTCATTGTGTTTGGTGCCTGTG
10  F11  AX00003734  GTCGCCAAAAAGGTACTAGTACATAATCAAATAACAAGACAGTATTTTGAGCAAC
10  F13  AX00003735  TTCTCTTATGATTGTAGATATGCTAGGAAGATCAGCGGCTAGATTTAACATTTTG
10  F15  AX00003736  TATGATACGAGACAATCAGTTAGTCATGGTGTACCGAGGACTCGCGAAATATAC
10  F17  AX00003737  TATGTTTAGTTGTAGGTATTAAAGCGAAGGGGTCGTTATTTTATGGGGATTGGC
10  F19  AX00003738  GTCGCTTCTATTTCCATTTGCAGCTACCTCCATCCCTTACGTCCTGCTAAATACA
10  F21  AX00003739  ACGCCCTTTCACCTATCTTGTTTCATAAAGAAAAATATATAAATATGAAAGATGCA
10  F23  AX00003740  TTACTGGCTATATGATTACGTATAATGTTCCGTATCCAGGCATGCTACTTACTAC
10  H01  AX00003741  GATAAAGAAGCAGTGCACGGTAAACCAGATGGTACATTTGCTCCGGCTGAAAGT
10  H03  AX00003742  CGTTAACGAACCCTAAAGGACGTAAGACTGTTTATACGTATAACGATGCTGGGA
10  H05  AX00003743  GAGAGGTTTGTTGTTGGAGACATAGAGATAGAACAAAAGTTAGAAAGTATTATG
10  H07  AX00003744  CATTTAGCGTGGTTTATTCCAGTCGCTGTACACGAGGCGAGAATCGCTGCTCCG
10  H09  AX00003745  GAAAAGCAGCCTGAGCTATTGTGGATTGTAAATTGTAGGGACTTTAGTATATTAG
10  H11  AX00003746  AATTATTGTCGGTAGCAAGCAAGGCGCATTCGGTTCTTATAAAGATGGTCATGA
10  H13  AX00003747  GTGGCGGCGTAGTTGCTGAAAAAAAGAGTGAAGAAAGCGTTAATTATATGTGTG
10  H15  AX00003748  TCGCTTGAGAAACTGATGTCATCTGGCATGGTATGGGCACTTCTTGCAGCACTA
10  H17  AX00003749  GCGCATTACAGTCTAATAAAGTAGCGGTAGGAACGGGAGATGGCAAGTTCGAG
10  H19  AX00003750  ATTTTAGTATTAACAAAGCATGGTATTTTTGAAGGCGATGAAAAAGGAAATTTTA
10  H21  AX00003751  ATTTAGTGCTGAAGGGGCTACAGCAAAAGCTGAATTAGCTGCAAAGCCACAACA
10  H23  AX00003752  TACACAATACGATTGAAGAGATAAAAGCGTATGCGAAAATGTATGAACATGATAA
10  J01  AX00003753  AAATTTCATTTTGGGCTGCCGTTTTCCTTACAGCTATCGGGTTTGGTCGCGAAA
10  J03  AX00003754  TAGTATCGTATTAGCGCCGCATTATTCTACCTTTAGCATTAAGGCATATAACGAG
10  J05  AX00003755  TGAATTATCCGCCATCGCGTTTGAAACTAGCTCTTACATATTTATTGACATCACC
10  J07  AX00003756  GAAAATATTATGGACTCGCAACACTCTAAAGAAGACTTAATAGATGCGCTGATTG
10  J09  AX00003757  AGGCGGAGACCTCGGATACTTCCATTCAGGTGCAATGACACCTGAATTTGAAAC
10  J11  AX00003758  ATTAACACGTGACCTAGCAGAGCGTTTCAACAAACGCTTCCGTGAAGTATTCAC
10  J13  AX00003759  GACTTCGTTTATTCTTGGCGAAGAGCTGTAGATTCAAACACGGGTGCCAAGTTT
10  J15  AX00003760  TTAATGTTGTAAAAGATACAGGAGCAGCTGTTAATTTGTATAATACGAGTGCGAT
10  J17  AX00003761  TTCATCTTAGGAATATCTAGTGCTACCCCGGCCCTTATAGGAAATAGCGGTGCT
10  J19  AX00003762  TGCTGTAATGAGCCGCATCATTGATAATCGAAAAACAAAGAGGCAGCAAAAAAA
10  J21  AX00003763  GGTGATGCGATCTATATCACGGAACCTTTAAGTTCTTTCCGCCTTCATACGGGA
10  J23  AX00003764  TAGATGTAGGCTGTGGTATCGGCCGGATGGCGGTTCCATTAATGAACTATTTAA
10  L01  AX00003765  TTGAATTTAGAAAAGCTGGCTATACAGTTGGGGTTCCTGTACAGCGTGATGCTT
10  L03  AX00003766  GGGTTACGCATTCATTTGTACAGGATAATGTCTCGTATTCAGCGGAAGCGGGAA
10  L05  AX00003767  TTGGTGCTGGGCGTTTTCGCACCATTGATGGAATTGGAAAAATGGAACGCATTT
10  L07  AX00003768  AGGAAACTCGTCCGAATGAAACGGTAGAGAAAGCGAAGCGATTTGCGAGTGGG
10  L09  AX00003769  CATTCACTCCACATATAACGATTGGGGCAAATGGATTTTTTGAATTCGAAGATTT
10  L11  AX00003770  GGTTCACATCAGACTGTCGTGATAGATGTGAGAGGACCAGATGAAACGGGAGA
10  L13  AX00003771  CGATTTGGTGGAACGCTTGAGGGAGCAGTGGTGGAAGCAAAGAATAGTGTAGG
10  L15  AX00003772  ATTACTTGTAGTTGCTATTACGTCTCCTTATGAATTACCTAAAAAAGTTGGCTTTA
10  L17  AX00003773  TCGGAAGGCAATATTTATCAAAGAAAACCGTAAACGCTATGCCAGAACTTTTAAG
10  L19  AX00003774  AAGTTATTATGCTGCGATGATCGTGTATCCAATGGGCATTTTAACAACACATCTT
10  L21  AX00003775  TCTATGCCTCTATCCATATTTACCGAATCAGATGGCTGTACATTGGAACGAAAAT
10  L23  AX00003776  TGCCTTTTCTTCCTTCCACAAAGGAAGATGCGATAGCGGCTCATAAGAAAGGAC
10  N01  AX00003777  ATGATAAACCTCAACATCTGGAGAATATGAGATCTAAGATTACTAAACGATTTCA
10  N03  AX00003778  GCAGGCGATATCTGCGTTCGGGAAAATGACCGAAAGTACATTATTTCGATTAAC
10  N05  AX00003779  CGTCAGAATGTATCGTACCTAGCTCTTCCCGTACAATTACAGGTCAATTAGTTGG
10  N07  AX00003780  AAACGAGGAGATACGTGAAGTGACGGATGAAAGTTTTCTCTATCAAACTGTAGC
10  N09  AX00003781  TACGCTAGATTGGTTCGTCATTCATATTGCCGATGATTGGATAGAGAGCGTACA
10  N11  AX00003782  ACATAGTAACGGACAAGGACAGCATAAAGAGAAGAAGCAAAGTCATCCGTTTGG
10  N13  AX00003783  ATGAAGTTGTTACCCTTAATTCAGAACAGGATGCACAAGGTTGCGATTGTTGTG
10  N15  AX00003784  AAAGATATTCGCACTCTTTACTATCGTGTCAACCAGATTTCGTTGCTCTTGCGAA
10  N17  AX00003785  GATATGACAATTCCTTTAGCGAGAGTGGTGGGAACGCAGAGGTGTGATACGCC
10  N19  AX00003786  TTAGTTCGTGTGTTACAAGAAATTGGGCGTTCAAGAAAACCACTTCTAGGCATTT
10  N21  AX00003787  GAAGAAAAGGCATTTAAGATGGCGGAGATTGAGCTTGAAAAACATTTTTTACCG
10  N23  AX00003788  ATGGTCAACCACCTACTCGTAATTTCTCAACTAACGTTATCGGTAGTGCTGTATC
10  P01  AX00003789  AAGTGAACATAGATGTAAACTCGTCTATATTTGTGAAAGCGAATCGTAGTCGTAT
10  P03  AX00003790  CAAAAGCCAGTTTCCTAGACAAAGATCCGGTTCCAGTTTGGTCTAAGGATGATA
10  P05  AX00003791  TACGGGATATTGTAGCGATATGCTGTTTACTAAAAGAGAACGAGCTCCGTACGC
10  P07  AX00003792  CTGGTGGTGCCCCTCTATTTACTTGTGAATCGACAGAGGAATTAGAATTTGTTG
10  P09  AX00003793  TTTAAATTCCCTCAATGTATTTGCCTCAGTTAACGACTTGGCACAACCTATTGCG
10  P11  AX00003794  AGTGATGTACATAGTCCGGGCGGGATGCAAAGCAACTGGTTTAGTCGTTGTTTT
10  P13  AX00003795  TTGCTACTTTATTTCGAAACAGAAAGAAACAAGAAGCTGAAGGTCCGATGATTCT
10  P15  AX00003796  TCAAAACTTATGGGATCGTTGGCAAGCATGGCTAGCTGAAGATTCTTTTTGGCC
10  P17  AX00003797  GAACTATGAGGAGATTTTGCCATCTCTTCATTCAGATATTATATATATTCAGCAC
10  P19  AX00003798  AACATGTGCGTGATGGATTACAATGTGAGAAGATTACTGTGTCTCGAGTAGAAT
10  P21  AX00003799  GTTTTATACTGTGTATCACGAGTTGAAAAAAACAGGAAAACAAGTATTCACAGTT
10  P23  AX00003800  AGTGCAGGGAAATGCGATGGAGTGATCTTAGCAGTCAAAAAGCGAAAAGATTCC
11  A01  EMPTY    -
11  A03  AX00003801  ACTAGTAACGCTACCAATAATGTTGTTCTTTTGTATTATGATTGCTTTCGAAACG
11  A05  AX00003802  TCAAAGGTACTCAATACACCGGCATTTGGTGATGTTACGTGGGCGTGGGTATTT
11  A07  AX00003803  TGGATAGCGGGTATTTGTGCAGGAACATCTTTACTACATGCAGCAGGGGTGCTG
11  A09  AX00003804  TTGCTGGAATACTTCTCACCACGCACTCAGCAACCTTTGTTATTTACTGCAACTC
11  A11  AX00003805  ACAAAGCAAAATCTGCTCATTTCTATATTGAAGAAAGCGGCACAGAGGGAACGA
11  A13  AX00003806  AATGAAAGCTGGCTCGGCCTTTGGGAAGGCACAGAATACAAAGTGAATTATCAT
11  A15  AX00003807  TATGTGCGTCAAATGGTGAATTACGGATCGGCTGGAGCAAGTCAGGGCTATTCA
11  A17  AX00003808  GCTGGGGAAAATGGAGCTGTACAAGGAAGTAGTATTGCATTTTCGATTAGTAAC
11  A19  AX00003809  GAGTTTCGTAATTTAGAAGAACTGCTACATGCTTTTAAACTACAAGAAGGAGATG
11  A21  AX00003810  TTTACCTCCGCAAAAAGAAAAAGGGCTAGAAGTACAATCAAAAAGTGAAGATTCT
11  A23  AX00003811  ACTGGTACCGATTCAATAGGGAAATCTAATAGTGGCGCTGAGAAAGTTTCATTG
11  C01  AX00003812  TAACTTTGTTGAGGCTAGAAATTTTGCTGCTTCAAAGGTGAGTGGAACATGGAT
11  C03  AX00003813  TCGTGTAATACTCTTGAAGTCGAATATAATTACAGCATCTTATGTTGAAAATGAG
11  C05  AX00003814  ATTGGAAAGCCGACAACTAGGATTAGAGGAATGTGTAACGTTTTCAGATTATACA
11  C07  AX00003815  ATCAATTAGAAAGTCCACGTACGGCGAAGAAATATGATACGCAAGTATCACTGG
11  C09  AX00003816  GCGATGGATGGTGCCGGGAAGTTCATTAAAGGGGACGTTATTTTCGGCATTGTC
11  C11  AX00003817  AGAACAAATTGTGAAGGCGAACGGAATTCAATCGGTACTGCACAATTTAGAAAA
11  C13  AX00003818  AATGGCGTGGCAGTTTCACGGTAAGAAAAAAACGGTTGGTTTTATTACGACAGA
11  C15  AX00003819  TGCATTAATTGATGGATTGGCATTGCAAGCCTTATTCAATCCATCTTTTTCTAGC
11  C17  AX00003820  AGAATACACTTCAAATAGATTTTTTCTACAATTGACGTTTCTTGAATTAGCAACAG
11  C19  AX00003821  AATTGAAAATTGGAAACAGAACGTCTTACATAAAGAAGCGAAAAAAAGAGGTCG
11  C21  AX00003822  CCAACATTGCGGTTTCAATGGGGGTATAGTGGGCACGTATTAGGATCGGTTTGG
11  C23  AX00003823  AAAGGACATATGCGAGAACCACATTGGCATCCGAATGCGTGGGAATTGGATGTT
11  E01  AX00003824  GATACTGATGGTGGAGCGCATCCTGACTGGTTAGAAGATGCTAGAGCGAGAGA
11  E03  AX00003825  ACTTGAAATACATTCCTATGTTAAAAGCAATTTGTAATCAAGATATGGGAATAAAA
11  E05  AX00003826  GCTTTATTGCTGCCCTTCCTCTCGTAAGTTTACTGAGCCTATTTTGGATTTCTTT
11  E07  AX00003827  TGGGGGATTAGCTACAAAATGTTTTGCTGTAGATACTTGGACAGGAGATGGGCA
11  E09  AX00003828  CCACAAGTAGGATTTAAAGCACCAGACATAACATTAAAAGGATTAGATGGGAAG
11  E11  AX00003829  CTATGGATTACTATGCGGTTGTAATGACGACGATGATTGCACTATATGCTGCGA
11  E13  AX00003830  AAAAACTCAGCATCGGCAAATACGATGCAAAATCTGGTCATTGTACCAACATGTT
11  E15  AX00003831  CCAGTAGCGACGAAAAGCGGTGGGGCTCTTCTTGGGATTCAGTTAAAACTTGCG
11  E17  AX00003832  GAATGTTTTTCCCTGAGCGGGGGAAGAAAGTGCCATTTACAATACATAATACCG
11  E19  AX00003833  TTCAGCGGAAAAACGAAGTATTGTTAATACAGCGCCCTGATCATCTTGGCTTCC
11  E21  AX00003834  CACGTGAAGAGAACGGAAATCCAGGAAGTAACAAAAATGAATCTCTTGCGAATC
11  E23  AX00003835  GGCACTCGAAGCGATTAATGATTTAACGTCAAAAGGGGTTATTGCAGGTTACGA
11  G01  AX00003836  ACTCAAATGAGTAATCAAGGCATACGACTAATTGGACCGGCTCTTGGAGGCTTG
11  G03  AX00003837  AAAAATTTCACAGTCTATATCGCTACCTATAGAGAAAATAGGCTAGCTTATAACC
11  G05  AX00003838  TTTCCATTAGACCCTAATAGCCATAATTTCAAAGTCATCATTACTTGGGAAGAAA
11  G07  AX00003839  TACATCTGGTGATACCGCATTCCGTGCGGCACGTTCTATCATTGCGGACTATTT
11  G09  AX00003840  GAGATTAGATGAGGCAGAGATAGAGAGAAATACTTTAAGTCATATTGCTAAGGG
11  G11  AX00003841  TTTATGGTCAATGCCGCCAGAGGATGACGATCGTAAGGGACCTATTCATCGTAT
11  G13  AX00003842  CGATATGCAATCCCAATTGTATTTGTCGGCATCGCAATTCCACTCTACACGTTAG
11  G15  AX00003843  ACTTATCAAGTGAAGCTGGATCAAATCAACAGACAAATCAGTGTATTGGACGTTG
11  G17  AX00003844  TGCAAGCCCCCTGGTGATCATTTGTGTTCTGGACTATAATGTCGTCCATGAAGT
11  G19  AX00003845  ACAAAATCTTTTAGTTTTGGACAGACGTTAGTAATTTCAATTGCAATCGGAATCA
11  G21  AX00003846  AGTATGACGAAAGGCGCTATTAATACAATGACTTTCACACTAGCAAAACAGCTCG
11  G23  AX00003847  GGTCATAGTATGGGATCTTTCCTATCAAGACGAGCTGTGCAACTTAGAGGCGAA
11  I01  AX00003848  TTTTTGGAACAGTTTTACCTAATGCATTAGATCCAAATGAATCATTAGCAGGGAA
11  I03  AX00003849  AATAGCAGCTATGGCAATTGCTTTATGGGCGTATCGTGAGTCAGGGTGGTTAAG
11  I05  AX00003850  GGCATTGTAGGTACACTTGCTCCTTGCCAATTAACAGGAAACATTAGTGCTATTA
11  I07  AX00003851  CATTCCTTTTCCGTACATCCGGATCAATCTAGTGTAGTGGCGGTAAGTACTAAAG
11  I09  AX00003852  TCAGCGAAGACGAATGTAAGCATGAGTCGTAGTAAAACTGTAATCGCTAATGTA
11  I11  AX00003853  GGGTTTTCATTAGGTGCTCAAGTGTTAATTACGATGCTTAGCATGAAACCCAACT
11  I13  AX00003854  TCTCCCTATGATGACAGTGCATATAGAATGTCTATTCATAGTGATGATCCTGTAT
11  I15  AX00003855  GTTGGGGAGTTACTAATAAGAGGACCGAATGTAATGAAAGAGTATTGGAACCGG
11  I17  AX00003856  GAGTGGGGATTTTAACCCAATCCATATTGATCATGAGTATGCGAAACAAACTAG
11  I19  AX00003857  ATGTTCGTATCCCAGCTGGTGGATCAAAGCAGGTTGCGAGCTATGATACAGTTG
11  I21  AX00003858  ACACATTTAATTTCAAGGAAAGGAATAGGGTATGTACCAGAAAATCAAGGTATCT
11  I23  AX00003859  CAGGGAAGAACGATAAAACAGAAAAGTGATCTGTATCAATCGATATCCTCGAAG
11  K01  AX00003860  ATGTACAGTGTCGGTATTAATCAGTCTTGGTAATACAGAACAATTACCATTTCAT
11  K03  AX00003861  TTGCAATTCCTGACTATACGTACAACTGGTAAGTTAAGAGAACGTGCACGTATTG
11  K05  AX00003862  TGGCATTTTAGGAAGACATACTGAATCATTTGAGCATCTTAATTTAAATTGGTCA
11  K07  AX00003863  AACAATCCTACCGGTTCTTTACATGATGGGCTCAACAGAGCTGAAACGGGTAGT
11  K09  AX00003864  AACTTTATCTCACCATTTCAAAGTATTACGTGAATCTGGTGTTATGTATACACGC
11  K11  AX00003865  CATATTTCAACTGAGTTGTCAGGATGGATGGTGAGTTCATATGCTTTAGGATATG
11  K13  AX00003866  TAGAAATATGGGAAGACGCACTGTATTTAGGGGAATCGGGGAGAACGATTCGC
11  K15  AX00003867  ATTAGACGAAGAGGAAGAAGGGATTCAATTCGTTTTAGAACGTATGCCTAGTCG
11  K17  AX00003868  GAAGATCGCCTCATATGCGGAATGAAACTAGGTCCTTACTTAGATCGTATATTAA
11  K19  AX00003869  TTACCACAGTCTTCGCAAATTCAGTTTTCAGATGGGTTTGTTTGGGATGATATAC
11  K21  AX00003870  AGCTATGCAACAAGCTTAATAGTTTGCATCTATCTAAAAAAGAGCGTGAACAAAT
11  K23  AX00003871  TCAACGGGTGCTAAAGGGGCAATCGGTAACACTGAGCCTTATTGGCATACCGG
11  M01  AX00003872  AATTGGAATATCTATGGCAATATTCGGTGCATTAGATCATAACCACAAAATGTTT
11  M03  AX00003873  CTTTGTGGAGAACCTTGTGGTTGTGAGTGCAATGAATATGAATTAATTTGTAGTT
11  M05  AX00003874  AATCATGGGGGAGCACCAACTTATACCCATGGTGAGGGCTGGTCTCCGAGTTA
11  M07  AX00003875  TGGAAGTATTCCTGACCTTGTAAAGAAAGGTATTGTAGATCGAGAAGGAAATGG
11  M09  AX00003876  ATATGCGGGAAGTTCTTTAGACGAAGTCAGTTCTTATACTGGTCCATTCGGATC
11  M11  AX00003877  AGGGGAGCATATCTACACCGCCCATTCCTAGAATGGATTGCTTCATTAGCCATT
11  M13  AX00003878  AATGAGCTCGATGAATATTTTAAGGGGAATAGAAAAGAGTTCACAGTCCCGTTG
11  M15  AX00003879  CCAATAACATTGGTTGTCGCATGGATACACGCAAGTGCAAAAGATGCGTTATCA
11  M17  AX00003880  AATAATTGGACTTGTTCAGATGGTTGTACTTATCCCAGTTTCCGTTGCGACTGCT
11  M19  AX00003881  TACTCGTTGCATCAACGGAACCATAGACGCATTGTTACGATAGATGGAAAAGTA
11  M21  AX00003882  TATGACAAGTAGCGGGTTGATTGCCTTATTTCTATGTGTTCTAATGGGGCCATG
11  M23  AX00003883  AACGGAATAGCCGCGGATAATGGACGTGTAATGCAAGCGCTTAGCGAGACGTT
11  O01  AX00003884  AAACTCGTTTTACAATATGCACCACCACATTCTCATATTTCAGATCTTTGCTGTG
11  O03  AX00003885  GTTGCATATGTCACTCCATCTCACCAATTCCCACTCGGAATCATTATGCCGTTAT
11  O05  AX00003886  AATGAGAAACATGTTTTTGTGTATGACCTTGTAACCGCGGAAGCTCATAGATCAA
11  O07  AX00003887  GACAAGCTGTGTTTTGGGAAAAGGGTGAATTTCATGAAACGAGTACAGAAAAGG
11  O09  AX00003888  TCGCGAGTTTTATGGTGCCAGCAGACAATAAAACAAGATTAATAAATGTACTCGT
11  O11  AX00003889  GGTGGTTTTTCCCATTTAATTTATGGCAGAAACTATTTTTCAGTATTGGTATGATT
11  O13  AX00003890  GCTGGAATATGTTTTGTCATTATTACATATTACTTTAGCAGTAAAGGCGGATTTT
11  O15  AX00003891  TTATTATAGAGAACTCGCAGACCTTGGTGTAGAACTGTATCTACCATCAACGTCC
11  O17  AX00003892  ACTGAGTCCCCTCTATTCGAATCAGTCGTCACATTTACTGCCTCTATTGTCAGGG
11  O19  AX00003893  TAGTAAATGGCAACATTTGCGGTTTAGAAATTCAGAACGACACAACTACTATATT
11  O21  AX00003894  CAGAACCGGCATCATATGAAAACTATGTACCAAAAGATTGGAGTGGTACATATG
11  O23  AX00003895  AATGGAATCAAAGCGCCACATGGTAGAAGTCAAACTTGCAGAAGTCTGTCAAAT
11  A02  EMPTY    -
11  A04  AX00003896  AGGTGACAATCGGTTAATTAATGAGCAAACTAAATCTCTTTTTTTAAATTTGCACC
11  A06  AX00003897  TTTATGTTTCTTCACAAATACAGTTAAATGATGGCGGTCTTGTAGGGTTTCTTAT
11  A08  AX00003898  TTGGAAATAGGAGTAAACATCCATACAAATAAGCTATTTTATAAAATTCCTATTAG
11  A10  AX00003899  CAAACACAACCTGCTTCAGGAAATACTAGTAGTGCATATTACAAAAATTGTGCCG
11  A12  AX00003900  GGGAGACTCTTTTTCTCTAAGGGTGGTAAATTTGAAGCAGCTAAACTGAACATC
11  A14  AX00003901  ACTAGATGATGCTTTAACGTATCCATCGGGAGAAGTTATTACTTCAGCTATTGAA
11  A16  AX00003902  AAATGTAACGGTTCAAGATATTACTACTGCATGTGGGATAGCGAAGGGCACTTT
11  A18  AX00003903  AGATGGTGCGACGATTTACGCAACGCGTGACTTAACGGCAGCTCTATATCGTCA
11  A20  AX00003904  GATTTATTGGGTGGTGTGAAAACAATAGACGAGGTAGCAAGACTGCGCCCACTA
11  A22  AX00003905  AAGAAGTGAGTGCATTTCGATTGCCAGAAAAAACACCATGGTTACTTCGCGATG
11  A24  AX00003906  GATGTGTGGGATGGACAATATGTAATGCTATATAAAAAAGGATCGATTATCCCTT
11  C02  AX00003907  AAAAAGCAGTGGGATTGGATGAGGTGGCTTCCTCACGTATGGGATGAACAGAG
11  C04  AX00003908  GCGATATTAATAGTTTAGAAGGACAATGGGCTGGGGCAACACAAGCGAAGTTCC
11  C06  AX00003909  CAAAATTATTTAAGCAGGCATGGAGTAGTAACTCTTTCGCAGAATGCCCGAGCT
11  C08  AX00003910  ATTAGGAATTGTGTATTACGAAGCGGGCCAATTTTATGAAACGCGAGATGGCGC
11  C10  AX00003911  AGTAACGTATAAACCTGATGAAGTATCGGTGGAAAAGAAAGATCCACAAATCAAA
11  C12  AX00003912  GTGGATCCGAAGCCACCAGAACCAACACACCCAACAATTACAGTATCACCAAAA
11  C14  AX00003913  ACTTATCATTCTATGGAACTAGGATATCCGGAAGCAGATGCAAAAGAATGGATG
11  C16  AX00003914  TTTTATGAGATATTACAGAAATCAAATTTGTACGTTGTTGCTTCGGTAGAGGGAG
11  C18  AX00003915  AGGGTGTAAACTTTGTAGCCTCCACAGCAAAAGGATTTGCCGACAAAATCGGAA
11  C20  AX00003916  AGATTGCAATTGGACATGATAAAGTTTTTATTGGGCTTATTGAAGGTATAACAAG
11  C22  AX00003917  TGAGCTACGACACTTTTGTAAGCATTGGTCACTTACTCAATTGGCAGAAAGACTG
11  C24  AX00003918  GTTTTTCTCAGAGTTAGATGGAAAAACAGCATTAGCGTTTTGGCAGCAATATCCG
11  E02  AX00003919  TAAGACGATTTCCAAATGCCAACAAATTAGCACGATTTGCGGGGATTGCGCCTG
11  E04  AX00003920  GATTAAGTGAAGCAGCCAATAAATCTAAGGGGTCTAAATCTTATTCTGATTGGAC
11  E06  AX00003921  AACGTAGACAAGAGAGTTGAGAGTATTTTATCGATATGGAAAGAGCAAGTAGGA
11  E08  AX00003922  ATACCTTTAGATGATAAGCATGTGTTAGTTGAATTAGATTCTCCAGCTGTTGAGT
11  E10  AX00003923  AAACGGGGGATTTTACTCAAAAACCACTATTCGTTCAATTAATGAATCAGACTAA
11  E12  AX00003924  TTATTATCAATTTGGACTGGTAAAAGAGTACCTGCGGATTACAACACTATTATTA
11  E14  AX00003925  TTGGTTTAATCAATTATGCGGTGAGCATGGAGTAGCTAGAGTGTTTGGTCCGCA
11  E16  AX00003926  CTCACACTACGAGAGCAGTAATTTTTATTCCACCACTACTATACTTTGCAAGTAG
11  E18  AX00003927  CTGCTCGTGATTCAGTTGTTGACAAGGTTAGTGGTTTAGATCAAGGAGCAAGTG
11  E20  AX00003928  GTAGTGCTGATTGGAGTTTGGAGACTAACGAATCAGATTTAGTCCGATTATGTC
11  E22  AX00003929  CATACAATAACAGGAGAAATTATATCAACTACATCAGTAAATAACACTATTCAGCA
11  E24  AX00003930  ATTGATGTAGAACGTATGGACGATAAGGGTGTATATGAAATAGAGGTAGAAACA
11  G02  AX00003931  ATTGCATCAATCGGCGTTTTATATGGCTATGGTAGTGAAACAGAATTGACTGAAG
11  G04  AX00003932  TTTGATACCTCTGGGTTACCAAAAGAACTTCAATCATTAAAAATACACGGACGAA
11  G06  AX00003933  GTTCAAGGGGAGACTGCGGTTTTATCTCAGTTAATTATTCACTTTGATTATCAAA
11  G08  AX00003934  AATTTCAAGAAGATGGGAATGTATATTTGCAAATATCAAGAGGCGCCCAAGCAC
11  G10  AX00003935  TGATAGAGGAAGAGGTTGAAGATGTGAATCGGTGTATTCGTATCGTCTTGATGA
11  G12  AX00003936  TGAACAAGGACAAATACTACTACAACAAAGGCAGAATGGTATTTGGGGTGTCCC
11  G14  AX00003937  TGGTTTGGATTCCGATTTCGCCATCGTATCAAGAACCACATGATTTACTTGGTTA
11  G16  AX00003938  GCTGACGATTTTAGGGCAAATGTCAGCTAGTTTTGTACACGAATTTCGTAATCCG
11  G18  AX00003939  AGAATTACCGTATCGACTACGTAAGCAAGTTCCATTCGCGCAAGAATTTGAGTTT
11  G20  AX00003940  CTGATATTCGTTTCCACGATCTACGGCATACCCATGCAACATTAATGTTAAAACA
11  G22  AX00003941  AAGCATCAGATAGGTTCTTTTTTAATAGATTTATGGACCCATTTTCGGTTTCTGA
11  G24  AX00003942  AGACGTGGGAAAACATGGGGAATGCCGCCCTGCACCCTATTGATACCCTTAGTA
11  I02  AX00003943  TGATATATGCCTACTTGAAACCAGCAGATGAACATAATGCACCAAATCCTTTCAC
11  I04  AX00003944  TCACGCAAAATTAATTATGACTGATCACATCGCCTATATTGGTTCACAGAATTTT
11  I06  AX00003945  TTATTGATGGTGATGCAGTTGGAGGATATTTCGTTACACTGAGTAATTTCAATAA
11  I08  AX00003946  GGTATTACAGACCAAACACTTAGCTTAATAGCAAGAGGAAAAAGTGAACCAACA
11  I10  AX00003947  TATAAAGGCTATTACCGTTTATCGAACGATATTATGGATGATTTATATGAAGATG
11  I12  AX00003948  AAAATGCTGGAAGAGTGCCAATACATGCTAAGTCACATCGCACGTGTTGGAGGG
11  I14  AX00003949  GGAAAGAATACGTGTATTATCTCAATAAAGAAGGGCACGCGATGTTTGGTGATG
11  I16  AX00003950  TTGATCCAGGTAAATCACATTGGTTATCCGATAATTTAATCGTCCGCTCATCACC
11  I18  AX00003951  GTTATTTGTATCATCAGGACAGATTGGGATAAATCAGAATGGCCAATTCCCAAAG
11  I20  AX00003952  TTATGTGGTCACAAGTTCCAGTAATGCTTGCGATGTATTTTCTTCAAGGTGCGG
11  I22  AX00003953  ATTATAGGAAACTTATTGCAAGCTATAGGGAATTCCTTGCAGGCAATTGGAGGA
11  I24  AX00003954  AAACTAGCGTATTACAAGAGAACGTACAATGAAGATCTAGAACATAAATGGAATC
11  K02  AX00003955  AATGCAAATGCAGCAACAAGGTATCCAGCCGTATTATTCATCTATGGAGTATTTT
11  K04  AX00003956  GGTCCTTATAACGAGGTAATTACAAATGTTTCTATAATTAATCAACTTTCCACACC
11  K06  AX00003957  GAAGATGGGTACATACTTACAAGCTATATGACAGTTGTACATATAAACCCGCTAA
11  K08  AX00003958  ACCATTTCAAGCAATAATTAACTTCATATTAACATTAATATTTTGGGTTCCGGGGG
11  K10  AX00003959  GCATTGCAAGCCGCGATGCTTTCAATTGTTGACCCGAGTAAAAGAGGAGTTGCT
11  K12  AX00003960  ATAAAGCATGGTGAATCTATACGGTTTAATGTAAGATACGGAGGAGATAGCTCC
11  K14  AX00003961  CAGTACATCCCGAAAGAAGCGAAGAACTTCTTTGATAAAAACGGAACATTTCTTT
11  K16  AX00003962  GATACATACACTCCGCGGAATTATGTTGGGAAATATGGTGGAACATCAAGACTC
11  K18  AX00003963  AAGCGATTCCGTTTGCATTTATGGTGGGGCACGGATTCCAGCATTTCCTTACGA
11  K20  AX00003964  AAGGGGATTCAAGAGAAGAAGGTGACTCTGGTTGGTCAATATTAAGTGGTTATG
11  K22  AX00003965  AAGAGTACGAAGGGGATCTGATTGTTGTGTACAACGTACCTGGTGCTGAGTTGT
11  K24  AX00003966  GAAACGATTGTGGAAATGGTTAGACTACAAGAATATCCTAATTATCCGTCAAGAT
11  M02  AX00003967  ATATACTGAAATAGAAGATTTCAGTCATACGGATGGGGTTGTATTAGAGATGTCT
11  M04  AX00003968  GAAGCGCTTATGAAAAAAGAGTTTCCGAATAATGCGGGGAATCCTTTGTTAGTA
11  M06  AX00003969  CTAGTGTTCATGGTCTTTTAACGAAAGAAAATATTCCGCCTAATATATTTCCGAT
11  M08  AX00003970  TTGAAAGAGGACATGCGAATCCCTCGTTAAGTGTATTGGAATTAATAGCGAAAG
11  M10  AX00003971  GCTTGAATCGTGGCAAGTTAAAGATTGGTACCCTTTCGATGAAACTGGTGATGT
11  M12  AX00003972  CAGCATTTTAATCATCGCTACTCTTTCTCTTTCATATGGAATGTATCATGCAGCA
11  M14  AX00003973  GGAATTGTGGGTTCTTTAGTTGCTTTTTTAATACAAGGTGCAACAGAAGAAATTG
11  M16  AX00003974  TTCTCTAACCATTCATTCTAATGATTGTTCATACGTAGAAGTTTTTCCAATTGATA
11  M18  AX00003975  CTGATGAATGCAGGGGAGTCATTACAGATGATGGCACATTGTGTCAAATTATGC
11  M20  AX00003976  ATTCGGACCGTCAAAAAAATAACTGTTTTGTTGAGACTCATACAATTGGTGGTTC
11  M22  AX00003977  AGACAACGTAATTAAAATAACATGTGTTTGTGTGGGGATAGCAATTATCTACGCT
11  M24  AX00003978  TCTAAAGATAAGCATCATTGTGATGACGATTGGTGGAAATCTAAAGATAAGCACA
11  O02  AX00003979  AACTTCAATTTGTTTCTTTTCACTTGCAATTTTTAATTTGTTCGCATATTGGTTTC
11  O04  AX00003980  AAAAGTTTCTTTTTGGGGAGCTTCGCAATCCTAACATGCTTTATTTTATTATTAAC
11  O06  AX00003981  ATCGGAAAGAACACATTATGGATCGCCAAGTTAAGGATGCAGTTGTTGCTAAAT
11  O08  AX00003982  TTTGGAGTAGCTTTCGGGTTTTTCATCCTCACTTCCTTATGTAGCTTCTTTAATAT
11  O10  AX00003983  AAAAGGTTTCCCAATTAACAGGTGTGAGTAAAACGATGATTGGACAAATTGAACG
11  O12  AX00003984  GTTAATACGACAACTGCACTACTTGCTGGTACAAGGCTGCTATTAAACTCTTCGA
11  O14  AX00003985  CCATTGACACCTGTTCAAATTCAGATGCAAATATTTATCGCACCTGCTGCAAGTA
11  O16  AX00003986  AACGATTGGTGGCACAGGCGCGATTTGTCTAGGGAGAAAAGGAGAAGTATACG
11  O18  AX00003987  AAAGGGGCTCGTATTAACAAATGGGGAATTTGGTAATAGATTAGTCGGGCATGC
11  O20  AX00003988  ATGAAGTGTAAGGAACATATACTTACCCCTACAAAATTCCCATTCGAAATTCACG
11  O22  AX00003989  AACGATATGAAAACATCTTTTGCAAACAAAGAATTGGCCGATTTGGTGAAAGGAA
11  O24  AX00003990  TGAACTATTACTATCTTCAGCGCAAGTCATATTTGATGAGGGGTTATTCCAATGG
11  B02  EMPTY    -
11  B04  AX00003991  TTTTTCAGCAGAGCAACCTTCTTAGAAACTTGAACCTATTTGATAATATCATCTTG
11  B06  AX00003992  ACACCTAATATTTCAGAAATATGGGGAGCGAAATTTAGCGATATCGGCAAGACG
11  B08  AX00003993  AAAGAAGTACCCAATACAGATTTCTCTCTTTTGAAGGGTGCATTGATTCAAAATT
11  B10  AX00003994  AATACAATTGGTACGCTCCCACCTGCCTCTGCTGAATCGCAACCTACACAAAAA
11  B12  AX00003995  TGCGTTTACTTATCCCATCAAAGAATAATTCCTCATTTCCTAGTAAACATACAGTC
11  B14  AX00003996  TCACGACTCATGTTGTGACAACTGATGATATGAGGGGAGGCTACCTAGCTGGAA
11  B16  AX00003997  TTATTCTTTCCTAGTTTGGGTATCTTACAGTACGCCTCAGCAAATGCTTTCAAGA
11  B18  AX00003998  CCAAGTATAGAATATGTTCGCTCTTCAGGCGGATTGTTTATGGACATGATGATTC
11  B20  AX00003999  TAATTAAACATGGCGGGGATGGTTCAATCGCTTATACGAGAGACGGTCAGTCTC
11  B22  AX00004000  AGCAGCAAATGAAGCGTTCAAATCTTGGTCTAAAACTGCTGTACCAAGACGCGC
11  B24  AX00004001  GGAACAGAGTTTCGCTACCGAAACCAGGAAACACGTAAATTAGACGGAGCAATT
11  D02  AX00004002  AATGATGTAGTCCATATCCCACTCGTTTTACATGGCGGCTCTGGCATTAGTCCA
11  D04  AX00004003  ATTTCTTATCCAGGGCGATGGTCCAGTTATCCACCTCATCACCATGATCAACCG
11  D06  AX00004004  CAAGAACAAATGCTAGAAACATCATCTCAAGTGGAACATAATCCAAACAATAACA
11  D08  AX00004005  TATTATTACGAGTACGATCCAATTTAGGCTGGTTATATAATATTCAAGATTTATAT
11  D10  AX00004006  AAACAACGTGAAAAGAAAAGGACAAGAGCATACGGATCGCTTCTCGGCAAAGCC
11  D12  AX00004007  TTACTTTTGGATTAACACCGGCATTTGCAGATTCTAATAAGGCGTCTGTAAGCAC
11  D14  AX00004008  GCAGATACTCACAGATTCCCAGATGTTCCTGCATGGGCTGACAAATCCGTTACT
11  D16  AX00004009  TTAGGGAATTATGAGTATAGTGGAAAAATCCTTGCTTCGGTAGAATTCAATTACT
11  D18  AX00004010  CAGAGGCTTTAATACGTTGGCAACATCCAGAGCTTGGGCTAATTTCACCTTTTG
11  D20  AX00004011  GATATTCATGGTTGTGAGACAACAGCTGCAGATTCTTCCGTTGTTTACCACACC
11  D22  AX00004012  TTACCTACATATTCAGCCGGTTTATATGAAAAACAAAATACGTCTATGGTAGTAA
11  D24  AX00004013  TTTATCGTACCGACTACTAGTGAAGGGTTAACGATTTCAAGCCCTTACGATAAGA
11  F02  AX00004014  AACAGATCAGTGCGTATTACAACAGGAAGTAATAATTATGCAGGAACTGTTTCTT
11  F04  AX00004015  TAACTGTCCTACTGATATTTGTAAATGGATTGATGATGGAGCCAATTATGATGAA
11  F06  AX00004016  ACATATGATCGAGCGGGAGTAGGGAAAAGTGGCAAGAGTTCCAAGCGACGTAT
11  F08  AX00004017  ATATACATATGGTGAGGTCTTAAGGCACGTAATTGTACATGAAATTCACCATATC
11  F10  AX00004018  CCAGGTCTTTATCCTAGTTTAGGACGCAAAAAAGAAATTTCTTATCCAGATGTAT
11  F12  AX00004019  CCATTTGTTATAGAGGGAAATGGTATTGGAAGTATAAAAGAGAGTTTAGTTGATA
11  F14  AX00004020  AATATAAAAACAATGCGCTGCGGTACATTAGCGGTTCATCCGAATTATCGTGGT
11  F16  AX00004021  ATATAGTAGAAAAATCAGGGGTAGGGAACGCACGTAGGGATTGTTTGAAGTATG
11  F18  AX00004022  AAAGAATACATTCATGTATTAACCGACCATACACCAAAAGATATAGCTGGTTGGC
11  F20  AX00004023  ATTCTAACTAAGTTGAAAATTCAAGAGTGGGTTAATACTTATCAAGAAGTAACAG
11  F22  AX00004024  GAAAAGGACAAATTCAACACATTTATGTTACGTGGCATATTCATCGCAGTTATTA
11  F24  AX00004025  TGGTTTGGCATTCCAAGAAAAAGTGTAGTGTCCTATGATAATACCGGGGCACCG
11  H02  AX00004026  TTGCTTTCGGTGTTGCAATGACTTGCAATATTGCATGGAATACAATTGTAGCCAC
11  H04  AX00004027  CTATCATGTATATTGCCTATTCAAAGATGCTACCTAAACTATCTTCTGAAACGAAT
11  H06  AX00004028  AAAGATGCCTTATTATCTATTCTTTCGTGTGATGCTGCTAAAGGCATATTGAAAC
11  H08  AX00004029  AGTTATGGACTTGATGGATCACTTTGAAGGACAAAACAACTTGCAAGTACTTGAC
11  H10  AX00004030  TAAGATTTTGGATCTTTATGAGTTTGCCTATTATTGTATTATCGGTCGTTCCTGC
11  H12  AX00004031  TATTAAAATAGAAGGAAACGAGATTCCTGTTACATACGATAGTGACACTTGGATA
11  H14  AX00004032  ACATGCTGAGAAACATGGACATAAGCGTTTTGGCAGAACTTATAGTGGTTTTGC
11  H16  AX00004033  GCGAAAAAACGTGCACACCGGCTTGAAGTTACAAAGTCGATCACAAGCGCTCGT
11  H18  AX00004034  CTGTACCTTTCGGAGCCAAAATAGCCAAAACAATTGAGATAGGTATCAAAATTAA
11  H20  AX00004035  ACGTGAGCATAATTACGAAGAATCAGCTCCAGCTGCAACATATGAAATGAAAGA
11  H22  AX00004036  AACAAACTAATATTGTTCATTTTGCATTTCCTAATATTATTGTTCAAGTGGCATCC
11  H24  AX00004037  TGTATATTACCTGCTGTCGCTTTATTGTATATACTTGATGTTACCTTTGAACTACT
11  J02  AX00004038  ATGAGTGGGATAGTCTATCGAAAAGTACGGAATTTTTAAGAGTTTGGACCGACA
11  J04  AX00004039  TTCTGAAATGTTGCGCGAGTTTCCCGAAAAACTCGCGACAAACAATATAGAATTT
11  J06  AX00004040  TGGGAGAGAGTGTATGTGAATGATGGATTATTCCGATCCGTTCTTGGAAATGTT
11  J08  AX00004041  ATAACAAGGGAGATATTACTCTTGTGTACACAAGTCGTTACTTCCAACCTAATAG
11  J10  AX00004042  TAAGAGGATTTGGAAAGAAGAATACACGTACGTGGTTTTATACAAATAAAGCGAA
11  J12  AX00004043  TGTTAACAATAGTAGTGTATGGCACAATGTTTATCATTACAGCATTCGCATCCGC
11  J14  AX00004044  TCTGGATATGTATTAATTTTTGATTGGTTTGATGGTGAATGTCTTCATTCGCATTG
11  J16  AX00004045  TTCGGGGAAGATTGTATTGCTATTGAACATATAGGGAGCACATCTGTAAAAGGG
11  J18  AX00004046  CGTCATATCTTACTTGGGAAGAGTCTGGCGTTTTGGCTTTATCGGCACTGACTG
11  J20  AX00004047  TTGTATACTTGGCAATTAAACAACCAAAGTTAAAGGGAGACGAGTATGGAGCTC
11  J22  AX00004048  CAACTCATTACGTAGTTTAATAGGATCTGGGGCTTCTGTAATTGGTCCAGCGAT
11  J24  AX00004049  CGAAAGAACGTAAACTAAATCGATTGGAAGCATGGACTAGGGACAATTTATGGG
11  L02  AX00004050  TTGTACTGTTTATCGGGATAATTGGCCCTGATGCACTATTTATTTATTCAATTGG
11  L04  AX00004051  AGTTTGGAGAAGCGTTAGCTAGTCTATTTGGTACATCAGAGGAAGGGCAATATG
11  L06  AX00004052  CGAAAGCTATTAATCAATCAAATCATATAAAAAACATTGCACATAGAGGGGCTTC
11  L08  AX00004053  ATAGCCCCGTTCTTTGCGGGACAATTCCTATAAGAATGGATACGCTTCAATCTG
11  L10  AX00004054  TGCTGTTGTAAAAGAAACAACTGATATGTATTGGATAAACGGATTTATTATCGAT
11  L12  AX00004055  AGCGTTTCACTGGATAGATTATAATCGAGACGCTTTACATACTTATAAAATCATG
11  L14  AX00004056  GCGAAGCTTTTTTCGAAGAGAGAGGACACCATGCAATATTCTTTAATTTTTTAGG
11  L16  AX00004057  TTCAAACCGTCATTAACATAGATAGACAAAGAATGTTACAAGGGGTAGATCGATC
11  L18  AX00004058  TAAGTGACTATAATTACGGCGTAGGAGAGATGATACCTAAATTTTTAGTTGAAGT
11  L20  AX00004059  TTGTAGGGATGGAAACTGGTGTGAAATTAGTAGCAAAGAAACCACAATTTGGAC
11  L22  AX00004060  GGTGGCGCAGCGGCGAGTAAGGAATATGCATCTCATAAAGATAGTATATACTGT
11  L24  AX00004061  CAAATAGGAGGGAGGTACTATCCAACGTGTATGATTATAACAGCTTGTGAAGGA
11  N02  AX00004062  GGTCCTATACGTATGAGGATCATATTAGTTCTATCGTTAAAGAGGCAGAAAAGAA
11  N04  AX00004063  GTTTATGTAGTCGGTAGTTTTCCTGGTTGGGATCTGTCTGTAAATCAATTACAAC
11  N06  AX00004064  ACAGAAGATGATTGTATAAGTGCTGATTTAAATTACTATTGGATGCATACAGCAG
11  N08  AX00004065  TAAATTTTGGATCAGTCCAATGTTTATTCATCCAATCTATCAAGGGATAGGAATT
11  N10  AX00004066  ATTTATTAGCCCTTTTGCGACGTTACCAATTTTTTTGGCTATTTGCTACTCTAATC
11  N12  AX00004067  TACATCTGAAGAAGGCGTTTCTAGTAGTGGTTATGATGAACGAGGATTGCTTGG
11  N14  AX00004068  ATCGTAATACAGCTATTGGAAAAGCCGCTTTTCTTTTAGCAATCATTATTGGAAT
11  N16  AX00004069  AGAAATCTATTTTCAATAAGGGCCCAATTGCAGTCAAATTGACGGACTCTGGCC
11  N18  AX00004070  ATTTATCCGATCTGGGATACCCCTGTTAGCAACCAAGCTAAAAAGAGCCAAATG
11  N20  AX00004071  TTCATCGTGTTGATTCTTTGACATTAGATCCGCATAAATGGCTTTTTCAGCCTTA
11  N22  AX00004072  AATTATACGTGGCAGATGCACGTATATCTGTTCATTATAGAGTTGAAAAAGCCGA
11  N24  AX00004073  AGCGCAAGAGGTGTTTTTGCAACTGTATCATTCAGATTGGAAAGCAATAGAAAA
11  P02  AX00004074  AAGCACAGGTTCATCACATGAAAAATAATCAACGTACTTCCGGACAAGAGGAAT
11  P04  AX00004075  ATAATAATTAGCTACCTTATCAATCATATTACATGGGGAGATCCCCACGGTGTAT
11  P06  AX00004076  TTCGGGATGTACAGAGGAGCTATTTGTTAAAACGGCAAATATTATGGAGGAATG
11  P08  AX00004077  CAGCGTGTGAACAGAAGAAAGAAGTAAAAAAGCAAACAGCGACTTCTTCTACTG
11  P10  AX00004078  AAATGAATTATAACTCAGGCTCTTCGCATTTACTTAGTTACATTATCCAAAAAGCT
11  P12  AX00004079  CAGAAAGAGTTTTATTAGCGACGGGTATGCAGGAAGAATTCCCATCTATCCCTA
11  P14  AX00004080  TTTAAACTTCTCAGAAACAGTAGAAGAATGGGAAGAGATGTTGCGAGAGAGTGA
11  P16  AX00004081  CGCTAAAATGGCTTATGTCATGTTCACTTATTTAGGGATATCATGGACTTTAAGA
11  P18  AX00004082  TGATGTCCAAGAGCTAGCTGTTGTAAATGAGCATATTTTCGAGTGGAACAACGA
11  P20  AX00004083  AATTCAAGCTGTCCCGACATCAAAGGAAACGGAAGCATTGGCACAGCAGCTAAA
11  P22  AX00004084  AGAGTATTCGATTTATGCTATTGCTGTACGAGTATTTTGAGTGAGTTATATAGTG
11  P24  AX00004085  AGTTTGCTTTCGCGTTACCTGAGTTATTAAATGATTATTTAGGTGATGCTTTATG
11  B01  EMPTY    -
11  B03  AX00004086  ATAGGGTCGTTAAATTTTACAGACGGAATGCGAGCTAGGAAGAAATGGCTTAAA
11  B05  AX00004087  TTCGAGCGTACCTAGAAGATGTTGTTGTGCATGAAAGTGTAAGAAATAAAGGCA
11  B07  AX00004088  AAGAGTATTAGAACCAAGTTTCCGTCCAGGTCTTCCTAAGCCTAAAGGAGAGTT
11  B09  AX00004089  AATCCAAACTCCCTTCCACTGCAAAAGAGGGTGATGTTCTTATAATAGAGGATG
11  B11  AX00004090  ACAATGGATGACATGATAGCCGGTACACAAGCTTTTATTGATGAATTACGCCGA
11  B13  AX00004091  TCATCTGCATATAGATTTTTTATGGGTTGATGAATCAGTTCGTCATGATGGTTAT
11  B15  AX00004092  ATAGAAGAGAGATTTATCCACTGTTCATTTTTAGAACAAGCTTTAAACGTTGCTC
11  B17  AX00004093  TTGATTGGCGGGCACCTGTCGCAAGTATGTTTTATTCATTTACCGGCGGTGATG
11  B19  AX00004094  ATGAGATTAGTAATTTATGTGCAGAGGCTCGTTTCAGTATAGTTGGGATTTTCCC
11  B21  AX00004095  CACAAGATTGCATAGGTGAACCATTGACATATGTGAACGCAAACAATGGATATAT
11  B23  AX00004096  ACGGACCGATGGAGGCAAAGGATGTATATATTAGCCCATTCGGAAAAGCATGTC
11  D01  AX00004097  GAAAGCGACACATTACGAAAATATAGCGGCCTCATTTTAGATGTATATGATGCTA
11  D03  AX00004098  CATCATCCCAAGGCTATAATCATATTGGCTGGAAATTGTTTGTTGGACAAGCGTA
11  D05  AX00004099  ATGCAGGAAAGATATCTGCGCGAAGAGGTGGCTGAACTTTATTCCCTCAGTCTT
11  D07  AX00004100  AGTTATGGAATCTTATTTAGTTGGTGCGACGGGATGGGTTTCAGTAGCAGGAAA
11  D09  AX00004101  AAATGTCATTCCTACGTTTCACTACGTTAACAGCACTCGCAATCATCCCTTGGTC
11  D11  AX00004102  ATTACAGCGAGTACCTGATGATATATGGTTTCAGGCATTAAGAGAAGGTTCATG
11  D13  AX00004103  GTTCATCTGAATTTTTACGAATGGATGCATATCATCCATCTAATTACTTCAAGGTG
11  D15  AX00004104  AACTAATATCACATTGGGAACAGTATGATTTCGGGGTATGGTTGTTAGTTAATAG
11  D17  AX00004105  TAAGAAAAAACTAAGGCGATTTATATTCATGTTTATATTTATTGCGGCGGCTACT
11  D19  AX00004106  ATTGTAGCAGTCGCTCACCCACACCCTCATGAAGATATAGAAAAATGTTGGGTT
11  D21  AX00004107  TTCATTCTTGCTGCCCCCATTGTTTTCTTCGCCACTTTGCACATAATTGGCGAAA
11  D23  AX00004108  AATAAGATTGGCCGATTAAGGAGATTTTATATTGCGAAGGACTATCGTCGTATAG
11  F01  AX00004109  GCAATTGGACATGTTGCCTACATAAATGAAGTACCGTTTCTCGTAATACGATGTA
11  F03  AX00004110  AAAAGGGATGGGTGCACCGCGATCTATGGGTAGATAATCTCTTATTCCATAACG
11  F05  AX00004111  TAAAAAGTGAAGTGCAGCAAGTCATACAGCAAAGTGAAGTGGAAATTACCGATA
11  F07  AX00004112  ACAGTGTTCTATCGTAAAGGAAGATGAAGCACGAAACCTCATTGGAACAGGCCC
11  F09  AX00004113  AACCACGTTAAAAACTTGTTTGAACTAGCGAAAGAAGGAAAAGTACCTAATGTTC
11  F11  AX00004114  AAGAGTGGTTTCGGTTATCTGGTGGGCAGTATTTTGGATACAACCGACTCGGTT
11  F13  AX00004115  TATTATCGCTGGTATTATTGGTTCTTGGATTGGTGGGAAATTACTTGGTAGTTTC
11  F15  AX00004116  CAGCAAGACCGATGACAGCTGAAGAACCTTTATTCTTTCCTGAAATTCATGGGG
11  F17  AX00004117  GGTATTCAGCCAATAAATAAAACGGATGCAACGACTTTTACAATTCCCAACTCCC
11  F19  AX00004118  TATATACGGTTCTTGGGAAGTCGTTGACAACAAAAACGGTCTTTGTCCTATATCG
11  F21  AX00004119  AATAGCTTACATACCAGTTACACTACCAATTCTAATATCTTCCTTTCTATTTGCTA
11  F23  AX00004120  CTTATTCAACTTGATATTTTCCCTACGGTCGTCTCGTTCGGTGTCACTAGGTTGC
11  H01  AX00004121  AGGGGATTGCTGTTATATGGAAAGAACTTTCTAATGAAGATTATTACTCTCTTGA
11  H03  AX00004122  AATGACTGCACATCGTGCGAGTTTAACAATCCCAAAAGGAAGTTACACCATTGC
11  H05  AX00004123  ATTCATCAGGAGCTAGATGGATTCCTATCGAAAGCATTACAGAACGCAATTCATC
11  H07  AX00004124  TATTATATGCTCTTCCGATTGTACCAGCTGCTCCGAAAGAAGTTGTCCTTGGATC
11  H09  AX00004125  GAACAGGCGATTGCAAACGGTCTTGAAGGTGAGTCGCTTTGCGGCGCATATAT
11  H11  AX00004126  GATTGCAAATTCACCACATTCTTTATATTCGCGCGGAGCAATGCACTACGTAATT
11  H13  AX00004127  AGCACAAGAAGATCCAACGATGGTACATTACTCAAATAATAGTATTAGCGAAGGT
11  H15  AX00004128  GACTATACGATTGACACATGGGACGGTCCGTATACTGGTAAACTATTAATTGGT
11  H17  AX00004129  GAACTGGTGGTAGTGGTGGTGGAGGGTATTACGGCGGAACTAACAGTAACAAT
11  H19  AX00004130  GCAGTTGTCGATTTGCATTGGGTATACCGCTTAAAAGGAGAACCCGTTCCACTG
11  H21  AX00004131  AAGAGGCGATTCGTCAAGAAAATCCGATTAAGCGAGTGGAAAGTAATTTAACAG
11  H23  AX00004132  ATTGGGAATCGCGATTGGTAATAAAGAATACTGGGGTAAAGGGGATGGAATAGC
11  J01  AX00004133  TGGTTGTAACCCAGCTCCAAAAGATGAAAAGGAGCCAGATCCAACGGAGGAAC
11  J03  AX00004134  GAATTGATAACGTTCTCGCTGTTGCTGGAGCTGCGCATGGCAATTTTTCTTTAG
11  J05  AX00004135  AAAAACCGACTTTCCAGTCAACGCAAATATTCGTGAACAGTTTAGCCATACATAC
11  J07  AX00004136  AAAAAGGTGCTTAATAGAGTTTGATGATGTGCCAATTGGTTATATTCAAATGTAT
11  J09  AX00004137  ACTGCATGGACACCAAACTTTAGACCTGGCGGAGAATTCTTTAATAGAGTATTAA
11  J11  AX00004138  TCAATAATGGATAAAATTGTAGGGACACCAGAAAAAGCAAGACAAGATACGGGA
11  J13  AX00004139  TTTTTGGTTACATGGACTAGTTGTCAAGCAAGTACAGGATTGGCGTCGTAAATC
11  J15  AX00004140  AAATGATGAGTTAAAGGCTTCATACATAGTTCAAACTTCAACTTGGACATTGTTA
11  J17  AX00004141  GGAAACCTTGTGTACGGAAAAGGTAAATGGATTCATGCTTATCGGATCTGTCGC
11  J19  AX00004142  AAACTCAACAAAATGGAAGGCGCCTAAAAGAAATGGTATCCTAGATATAGGTGA
11  J21  AX00004143  ATTCACAGAGCGCTCAAACAAACAAGCTTACCTCAAGAAAGTGTACAGCTTATAG
11  J23  AX00004144  TATACGCATCAGTAATTAACGAAATTAAAGAAGAGATCAAAAGCGATGTTATTGT
11  L01  AX00004145  AAAGGGAATCCAGACTGGAATTTTTCTGGTCCGCATGGGCCAGGACGTATCATG
11  L03  AX00004146  CATTATTGTCTAAGCGTGCGAACATAGGCTTCACAACAGGAGGGCATACAGGTG
11  L05  AX00004147  GATAGTAAAATGACAGCTGCATTGTCAGAAGAAAAGATGAAAGATCTTACACCTA
11  L07  AX00004148  ATTTAAATGGAACTAGCACAGATTTTCAAATGTTTTCGGTTATGCAGCCTATACT
11  L09  AX00004149  AATTATCTCGCATACAAATTCCAGAAGTAAGAAGTGTATTAAGAGCAAAAGTCGG
11  L11  AX00004150  AATAAGCATATTATTCCGTCCGATGACTTTATCGTTGAAAATAGTAATGCCACTG
11  L13  AX00004151  TTTTTAAGCCCGATGGAATCAAGAGTGCCAATGTGGGCGAAAGTTATGACCGGT
11  L15  AX00004152  GAGAAAACTACATCCGAAAACTCAATCCCTATGCAATTAGACCTTAGCGTTCTCA
11  L17  AX00004153  CGATTAGTGCAATAACGTTATCACGAGGTGTTGTGCATGTGCAAAGCATAGTAA
11  L19  AX00004154  ACTAATTTATATCATCCTTGACATGAATTCGTGGATACCGAACTTCAAGGAAGGA
11  L21  AX00004155  AGACAGCATGGAATTTCAACTTTCCATAGAAAGTTACATACTAGGCTTCTTGGCA
11  L23  AX00004156  TCTAATAAACCCGGATAGTGGAAACGTCTCCTTATTTGGCATGAACTATTCGACT
11  N01  AX00004157  TTACAACGAAAAGAGCATATGAAGAACTGGAAAAAGACGGTTTTATTAATTCAAT
11  N03  AX00004158  TACGTTCGCGTTAAACGGTATAAATTTAACGATATATAAGGGCGAAATTATAGCG
11  N05  AX00004159  ATTATTGTAGCAATAACTGGCTTAGGAATGTCAATAGCTTACTTTTCATGGAGGT
11  N07  AX00004160  GGATATCGGCCACGTAATAATGAATGGTCTCCTTAATAAAAATTGGTCTCCACCT
11  N09  AX00004161  GATGCTAAAACGTCAGATTGTATAAACGTTAGCGTTGCATCCAAAGGACCGGTG
11  N11  AX00004162  CATCTGTCCTTGGGAACATGGGGAAAGGATCTGATGGAGTATTAATTTGTCAAT
11  N13  AX00004163  AATCATTTGCGGTTGGACAAGTTCACGGTTATTGCGGAGGCGAACCGTCACTTC
11  N15  AX00004164  GTAGGGCATGTAGAAAATGTAAAACAAAATAAGGATGTATTACCTTGGGGCGCG
11  N17  AX00004165  GGAGCATACCAATATTTCCGAATGGAGATTACTACTTTTTTATTCAGAAGGACTT
11  N19  AX00004166  CAAAGAGTAAAACGAAACAATTGGTAGCTGAGATTGAAGGGTATGATTTGTTAAC
11  N21  AX00004167  TAGTAGAAGATACCTCTATTAATGGAAATCCTGTTTCTCCTGATTGGGGACCTGG
11  N23  AX00004168  TTACTTTATGACGACTGTATATTCGTTAAAGAAAACATTTCTTCCTATTCTGCTAT
11  P01  AX00004169  TAGTTGGGAGTCGTTTATTCCTCTCATTCCAGGTGCTACTAAACCTGATGATGCC
11  P03  AX00004170  AAATCGCTCTTGGAATGATGAGATGTTCAAATGGTTTTGCGAAGAAGTGCGTAG
11  P05  AX00004171  AGCATTTTCATCAGTTTGTACAGATCTATACAAATTTAACTGGTCAGCAGCCAAA
11  P07  AX00004172  ACGCTCAATGTGAAAGCAGCACGAAGTCTTTCAAGGATACTAAAGAGTAGGCCT
11  P09  AX00004173  TTGTTTATGGTTGCTGATCTTCGTCGTAGAAATGCATTTTGGTTGAAAAGATGGT
11  P11  AX00004174  CAAAACAATCTACAAGAGTTAGTACAATTTTATCCTTATGCTCCTGGATTTCAAG
11  P13  AX00004175  CTTAATACGCCAACGTCTAGCCGCTTATGACAAAGCTCCTATTCACCCCTCCCT
11  P15  AX00004176  GTTTTTCACGCTTGGATTCTTGGCATAGGAGCCTTACTTGCAGATGTTATCTACA
11  P17  AX00004177  TTGCTCAATTATCTATGGTTGATGCATCTCAGCAAGTTGAGTATAAAACATCTAA
11  P19  AX00004178  GACACTTGGGGTTGAATGGGGCAAACTCTTCCCTGTGCCGAACTATGATATTAA
11  P21  AX00004179  TACATCCGGTGTTTGGTATTGTATTTGCGATCGTTCTCTATCTAGCGATTGGTCC
11  P23  AX00004180  GAATCAATACTTAGCGCTAGGAGCAAATACGTTATTAGCAGTTCTCATGGTCGG
12  A01  EMPTY    -
12  A03  AX00004181  AGAGCTTCATGTCAACTATGTCATTCCAAATCCGTTTGATCCTAGGGTGGTGCC
12  A05  AX00004182  AAAATAAACTCAGTGCACCATTAGTTATGTATTGGAATGGTAGCCCTTATGCAAT
12  A07  AX00004183  CATTTCATTTCATCCAGGATTAATTCCCACTAAGCTCGCTATTTCTATTCTCGGA
12  A09  AX00004184  TTAGACGATGGTTCAAGTATCATCAAATCTGGTTGGCAAGCTGCCGATTCAGCC
12  A11  AX00004185  ACGTAATCCAAGTAATCCATCGGAAGAGGACAAAGAAAATTACGTTGAAGGACA
12  A13  AX00004186  CTAACAATTATGGTCAAGCAGGTCACACGTATCGTAGTTTTGAGGAGTGGGAAA
12  A15  AX00004187  ACGGGCTTACAGCAGGTGGTCACCATTAATAGAACGTGCGGTTTATGACTTAAT
12  A17  AX00004188  TGTAGCAGAACTTCAAAAGTTACATGATGAGACAGTAAACAGAATTCATCAAATC
12  A19  AX00004189  GACAGTCGCATCCCTTCAAACTGTTGGAATTATTCTAGTTGTTGCCATGCTTATC
12  A21  AX00004190  AGGCCGAAGAAAGGGGAGCGGGATTGGGCATTTGAATGTCTAAAGAAAGTCGG
12  A23  AX00004191  TATTCCGCAAGATTTATAAATAGCAAGCGAACAATCAATCCAGCTTTTGGGGCG
12  C01  AX00004192  AACACTCCTTCTAGATCAAGAGGCCAAAAACTATATACATTCAAAAATGAAGGTT
12  C03  AX00004193  TGTACAATCAATTAACCCCTCTTTCAGAAGCACAGCGAAAGCTATTACTTCCAAG
12  C05  AX00004194  ATTCAGCATAATCTTGGGCAATTTCACGATGCTATCAAAGATTGTGAACATCTTC
12  C07  AX00004195  GAGATGGTAAGTCAGAGTCTGGGTACTTCTTCCCTATTATAGAGAGAAATACAC
12  C09  AX00004196  TGATTGTATTTTCTACATGGTTATCTCCAATCGTTGTGTTCGGAATTATACTACTT
12  C11  AX00004197  TGGTTTCGTACAACGAACCAGTAAATACCAAACAAAAGATTTAGTCGCTTTATGT
12  C13  AX00004198  AAAAATCCTGGATATCCTTGCAGGATAAGTTTGAAGGATGCAGAGGTAGGAGAA
12  C15  AX00004199  TATTTTAGGATCAGGTGTCCTATTTTTATCAGGGGTAACGGCCTCAATAGCGGG
12  C17  AX00004200  GCATGGATTATGCGAAACACTACTTTAAAAGCTGGGGACAACATGTGCTTGCTT
12  C19  AX00004201  ATAGAGGCGAAAGCTACGTTGTATCAAATTTGGGTAATTCCTAATAAGGATAAAA
12  C21  AX00004202  CTTTTTCTTTTCACACCTCTTTTAGACAGCGTTGGGATAGAATATGTCGTGCCTT
12  C23  AX00004203  AGTTGATGATCTCATCTTGCCAGTCACTCTTAATAACGCAGAGTTCGAAAATTCA
12  E01  AX00004204  GGTGCTTCCTTCTAGCATTCTACATAAACACACGATTGCTTTTTTCTTACGTGCA
12  E03  AX00004205  AAATTGCATACTCCAAGGGCAGTTGGAAACAAATCTGTTTTCCAGCAACAGTAG
12  E05  AX00004206  GAACAAAATGGAATCAAGTTTGTTCATTGTCCTCTTGAAGACAGGGAGCGTGTG
12  E07  AX00004207  CAATCTGGGGAAGTGTTAGCTCACTCTACGTACAAAACGGAATTCACGGCAGGC
12  E09  AX00004208  TAGACGTACCAGAAGGCTGGACATTAAAAAAAGCTGGGGTAAAAACACGATACT
12  E11  AX00004209  ATAGACCAGAGATACTAGGGGTGTTAACAGCATTCATAACGGGCATTGGTATTG
12  E13  AX00004210  TTCAAGAAAAGCTATCTGAGATGATAAAAGTAGATCGTACAACTGCAGCCCGGG
12  E15  AX00004211  TTTGAAACCTGTGAGAATGTTCTTGTAATGCTTCAGGGACCGCACTCTTATATCT
12  E17  AX00004212  AGGGGCAGTATTAACAGCACCTGTAGCGGTTCTGTTGCTATCTTTCACTAGTTG
12  E19  AX00004213  GAACGTCGCTCGGGAGTTACTCCTCCCAGGTGGAAAAACAATCCACTTAGCCAC
12  E21  AX00004214  TTACTACGACATTGCCAAAGGTTCATATTGCGATTATGGGGATGGAACGCCTTG
12  E23  AX00004215  TTATGAATCAATGTGGAGTGGAACTAGATTTCCCTGAAGGACAGACTTGTTGCG
12  G01  AX00004216  ATGACTGGCATCGGTGCCTCTATCTTGCCGAAAAGTGCTATATCTCATATCCCG
12  G03  AX00004217  ACAATAGCGAAAAATACTAATTTAGTCGCTTCAATGGGGTTTAATTATCGCTACT
12  G05  AX00004218  CTCATTTTGTGGCGAGTGGATTAGGTACAGAAATAACGTACTTTGATAGTAATGG
12  G07  AX00004219  AGCATTATTTAGCATATGGGCCCATAATACTTTGTAATGAGTATGAGGAAAATGC
12  G09  AX00004220  CAAGCTGCAAATTTACAATATGTTTCTGCTGAGCCATCGGGAAATGTGGTAGCA
12  G11  AX00004221  AGCAAAACACATACCTTAAGCCGTCCCACTAACTTAACCATGGACATTTATCAAG
12  G13  AX00004222  TGAAGATGGTTATTTACTCACCAACTATATGACCGTTATCGATATATATCCATTAC
12  G15  AX00004223  CCGCTTACCTTTAGAATTGGAATATTGGGTACTTTCATGTATGTGTGCTGCTTCA
12  G17  AX00004224  AGTGTTTTGTGGGCTTTTTGGCATCTTCCGCATTTCTTAACGGCTGCACAAAGG
12  G19  AX00004225  TCGGATGCGACTGCTGCATATGTGGTTGTAAATCAGGTTGCAAGTTATGTTCAG
12  G21  AX00004226  CAACAGTTTCCCAACACTTATCTAAAATGAGAGGGAAGGTTCTAAGAGGAAATC
12  G23  AX00004227  TCTCCAACCGGTTTAACCGGAGGTGATGCAGTTAAAATTAAAAACTATCGAGAAA
12  I01  AX00004228  CGGTGGTGGATTGATCGAAGTCAAACATGTTGAAATTGACGGATTTAGCTTAGA
12  I03  AX00004229  TGTTTGAAATACCCCCAACTTCAAGGAGAAGTACGAGGGAGAGGCTTTATGCAG
12  I05  AX00004230  GAAATCCATTTTCTTTCTTACACGTTGATAAAGCAGAAATTGATTTAGACCCAGC
12  I07  AX00004231  TTCAGTCGTAGGCATGATTACAAAAAGAAAAAGTCGAAAATATGCATTGTGGGC
12  I09  AX00004232  AGGGGATGTATGTTGCTCCGATTGGTTTTCCAGCAGATATGATTTCAAGTCTAAG
12  I11  AX00004233  TTATTTTCCCTTTCTCGTAGCCATCATGCAGCGGAGGACTTGATGCAGGAGACT
12  I13  AX00004234  GTACGTAGTGGTGCAGGACTGGAACATCAAACTGTGCGTAAAGCTTCAAATGGA
12  I15  AX00004235  AGAGATAAACAAATCTCATACTGACCAGCTTAGTATTGCACAAGGGGAACGTGG
12  I17  AX00004236  AGAATATGGGGTGCCTGATGTTTGGAAGAAAGCACCTTGTACAGAATGTGATGC
12  I19  AX00004237  AGATTATGGTTAGAAGAGCGTGGAATAGAGGTAGTAGGGAGTCAGGGGAAAGG
12  I21  AX00004238  AGAGACGGATTGGACTTTAAGCACTGGATACCAACAATCATACGATATAAATAAT
12  I23  AX00004239  GAAACTGCACCGCCTGGTTCTGTCTTTTCTTACAATAACGGATCAACAGAAACAC
12  K01  AX00004240  TAATCGTCGGTTTGAATCCAATAATGGATCGGCTTAATCCAGCCGGTATGAGTA
12  K03  AX00004241  TCCTAATTTTTTTCATTGGATGACAGCGAGAGAAACGCTTACGTTTATGGGCCAA
12  K05  AX00004242  GCCAGTTATTGCAGTGGGGGCACTTTTAGTTTTAATTGCATTCATTGATTTATAT
12  K07  AX00004243  ACCAGTTATCACTTATGACACAATATCAAAGTTACCTTAAGAAATTAGAGGAACA
12  K09  AX00004244  AAGATCCTATTTTAGTAGCATGGAATTGGTCTTTTTTGCCTCTAGATTTGTTAATC
12  K11  AX00004245  ATTAAAAGGGATGGAAATGTCCGTTGCATATGCGGTTTGGTCAGGTATGGGAAT
12  K13  AX00004246  AAAAATTCAAATTCCGTTTTTTATTGAAGTCTATTTGGGGGCACTGAATCGCATA
12  K15  AX00004247  TTTCAAACGAAACAACTTTCCCGCTCTTTACTTTTTTAAGTGCGGGCATCGTTAA
12  K17  AX00004248  AAGTGGATGAGGTAGTAAGAGGAAGTAAAGAATATGAAACGTATTTTCTTCCTAA
12  K19  AX00004249  ACGTCGCACTACTATATCGATCAGCCGATTGGATTATAATGAAGAGAGGTGTTT
12  K21  AX00004250  CTGGAAATGCAGGAGACTATGAAGTGATTATTGATCTTGAAGATTTTACAGAAAG
12  K23  AX00004251  AGATAAGCCAATATCATTGTTAGATATTCAAGAACATATCGTTTCGCATCATGAA
12  M01  AX00004252  AATGTTTAGAAGCAGCACTACAGACTGTTGAAAAAGATTTTAATCGTGCTCGTAT
12  M03  AX00004253  TACGTTTTATGTCAAAACGATGATACGTGAGAAAAATAATCCGAAGTATCGCTTT
12  M05  AX00004254  CGAGAGGCAACGTGGGAAACAGTCATTTCGTATTATATCGCAAGTTTTTATTTCG
12  M07  AX00004255  TCCGCTTGCAACGCGCGTTATTTGTATGAATAACGGTCGAATCGTGTATGATGG
12  M09  AX00004256  TCGTTATTCACGCATAGAGGCCGAACGACATTATTTTGGGTAGGTGATAGCCGT
12  M11  AX00004257  CCAGATCCAGTACCGCCAGTGCCAGATCCAGTAATACCAAAACCAAAACAAGTT
12  M13  AX00004258  TATTGTCATATCAACTTCCGAATGGTGAATTTAAATGGTTACCAGGCGATCAAAA
12  M15  AX00004259  TAGTTGTTGACGGGGGAGCCTCTACGAATTGTGCGTTACTTGGTGATAATTTGG
12  M17  AX00004260  TTTCGTAACCAGCAATTACTTTTTATATGCATTGTCGCCGCACTCTTTTCTATTCT
12  M19  AX00004261  GTTGATAATTGGAACCGAGAGCATGTTTGGGCAAAATCACACGGTGATTTTGGA
12  M21  AX00004262  AAATAAAGTTAGGGTGAAAATCCTTAACCGTACTGCGGGCCCGCTTACTGGAGT
12  M23  AX00004263  TTGATAAGCGCGGAGTAGGAAAGAGTGACGGAGAATTTCTGAAGACTGGAATG
12  O01  AX00004264  AGACGGGGCAGAGTTATCCGGATATTACATTTTTACCACTGCTAGCATCGTACT
12  O03  AX00004265  ATTTGCTTGTTTACTTCCACTAATACTTAGTTCTACGATTAACCCTATTGTATGTG
12  O05  AX00004266  ATTGGGCGAAAGGGTGATGCAAATTATAGTAAAGCGACAAAGGGGAATATTAGA
12  O07  AX00004267  TTAGTGTACGTCGTGAAACAATTAGCCATCTCGAAAAAGGTAAATACAATCCTTC
12  O09  AX00004268  GTACCGGCACATTATAACGCATATGGGACTGTAGATCGTTGGGGATCAAAGTGG
12  O11  AX00004269  AGCTGTGACATATAAAGTAGGTACATTTTACGTGATGCCAATGGTAACATTTCTT
12  O13  AX00004270  AGAAAATAGCTTATATCATAATCCGAAAAAGCAGTTTGAATCTTATTTCATAACTT
12  O15  AX00004271  ATGGAGACGTCGTACGAGGGAGTACGTTTTTCTCAGGAGAGATATCTTTCGTTC
12  O17  AX00004272  TATTGGCAATGACATTGGCTCGAATGTGCAGTAGTTATTTTCTAGATCGATTCGG
12  O19  AX00004273  GTGTGATTTTAGACGTTTGTGAAGTTCGAATCGGTGATCATTGTATGTTTGCACC
12  O21  AX00004274  TATAATAGATCGTACACCTTTATTTTTTGATTTCAAACTTATCTTAAGGGTAATAG
12  O23  AX00004275  AGTTAGCGTTATGTTGGCTGTTTCTCTAATTGTTACGATGATTGTATTTTCGAGT
12  A02  EMPTY    -
12  A04  AX00004276  AATTTAATCAAAGTATGATTCTTGTTACTCATGATCCCCACATTGCTACGTACGC
12  A06  AX00004277  AGCTATCCCTCGACTTTATGATACTATAGCCGATATTCAATCATGTGATGAAATT
12  A08  AX00004278  AGACAATGTCTCTGTTCGCATCGTTGCAATGCCAAGCTGGGAGTTATTCGATCG
12  A10  AX00004279  GGAGCCAGGAGTAAATCCCTCTTCTAATATAGACACATTTATTGCTGCTCGCTTG
12  A12  AX00004280  CAAAAGGATTGAACCGTCTTATTATAGAGAAGCCTTTTGGTCATCATGTAACGTC
12  A14  AX00004281  TTGGTAACGGAATTGCGGCTGTCGCAACAAGCTTCACTGTATTACTTATTGCGC
12  A16  AX00004282  ATGGAGAGCCAATTATCTTCCAAGAAGAAGACGGCTTGAAATCTGGATTTGGTA
12  A18  AX00004283  TTTCCTAATGAGAGTGGAACAGGTGGCCTACTTAACGGATGGACGCACTTTTGA
12  A20  AX00004284  ATGGTGTGATTACACGTAAAATCTATAACGAAATTCCACCTCGAGTAGAATACTC
12  A22  AX00004285  TGAGTATAATGGGCTTTGTTCTTTCTGAAAAACAAGTGGTGTGGGTATATTTAAT
12  A24  AX00004286  GTTTAGTAGTTATAACTCAAGTGTGAGAGTGTTACTTGATGCCGGTTTTTCTTTG
12  C02  AX00004287  ATAATAAATGTGTCCTCTCGGTTAGGTTCATTGCATAAAATGGCCAACAAAGAGT
12  C04  AX00004288  CATCATCAACAAAAGAATGGTTCACGGAATGGATTAGAGGTTTTGATGAAGCAG
12  C06  AX00004289  ATTCTTGCTTTATGCGCTGTATATGAAGATTGGGGACAGTTTATCTTTTTTGTTA
12  C08  AX00004290  TACAAAAGGAGTGCATTAAGTCTTGCTTGCGACCGCAATAAACCAGAGATGGCA
12  C10  AX00004291  CGTCTTTACTACGAACAAAAGTAGAACTTAATACGACGCAACGTCTGATCCAGG
12  C12  AX00004292  AAGGAAGAGTTTAAACCAAATACCGAAGCGAAGGATAATAAAAATTTGGTGAATT
12  C14  AX00004293  AACAGGATGGTGGCAGTTATTAAATTTGGTGCCATTTGGAGGAGCGGTTCTGCT
12  C16  AX00004294  AAATAGATTCAGACACTTCTCATGGTTCCTCTCCCGTCAGAATTAAATACGGCTT
12  C18  AX00004295  GAAGCAGTTCCTTCGAACGGTTTAATCCTTAATACTTCTAAAGGATTAGTACTTG
12  C20  AX00004296  GTATACAATGGCGGAATTAGGTGAATTAGCGGAAGTTATATTAAAGCGTGATAA
12  C22  AX00004297  ATGCACGTTTAAAGAGGATGGAAGATAGATTACAGCTGATTACGAAAGAAATGG
12  C24  AX00004298  TTATTTGATATCGTTGGCTGGCTTGTTTTCAATGCGCCAATTCAAAACAAAGTAA
12  E02  AX00004299  TTGTTAAGTCACCAATCTGGAATCATTGATCCTCCTAATAGCTTTGAACATTATC
12  E04  AX00004300  ATTCGCTTTCATCATTCTATTGTTTGGCGGTATGTTAATATCTAAGTTACTTGCCT
12  E06  AX00004301  TCATTTTCGTTTTCGGCGGTTCTCACCCCGGCAATTGGCAAGCTCCTCTAGAAA
12  E08  AX00004302  GTGATATGTAATCTATGGGGGATTTGGGTTTCCATTTATAAGCCTCGGCAGCCT
12  E10  AX00004303  ATAGGTACATTATCACAAAACGGTTTAGCGACGGTCTTAATTTTAGTCTTTTCTT
12  E12  AX00004304  GCAAGGAGATGCATTTGGTTTTTCTATGGTACTTCATCCGGAAGTTCTCGGTGC
12  E14  AX00004305  TGGTATTCATAGTTCATTTACATACCAAGCGGGTCATGCTGATCTTCCTGCACCA
12  E16  AX00004306  CGCATTTACCGTTGTTGCTAAATAGGGAAACACTCACGTTACATGGTCACTTCG
12  E18  AX00004307  GGCGTTCGGCAGAAAGGACGCTTTCGTTCCGTGGGACGGAGAAAGTACAGATT
12  E20  AX00004308  ATATTGACCTTCATACTACAGTATATCCAGGTGGAGGACTAGACCCTTATACTTC
12  E22  AX00004309  TATTCCAAACCTCATCCATTCTTCAGAAACACTACAAACAAATTATCATAACTGGA
12  E24  AX00004310  TGTAAGGATTGATGACTTTTGTATTTTAAGTGGCAAAGTAACGATTGGAAGTTAC
12  G02  AX00004311  TTAATTGGATTACCAGAAATTACGTTAGGTCTATTTCCTGGGGCTGGAGGAACT
12  G04  AX00004312  TTAGCTTTTGGGATAATATTTACCGCACTATTAGCGTTTATTACACTTCCTTTCAT
12  G06  AX00004313  CAAATGATCTCAGCGTTGACTTTACACAACTCTTATTTAGTAGCAGCCAGTGGAT
12  G08  AX00004314  TATTTTAACGCCCATATTATAGGTGGAGTTTTCGGAAGTGGTAAAGCTGAGGAA
12  G10  AX00004315  GGAGATGGAGTCTTTCGAGAAATAAATAGTGATGAGATACCATTAATAGAACAG
12  G12  AX00004316  ACAAAACAAAGCTACTGATGGCATTGATGTAGAGTTCTCTCGTGAACTTGCTGA
12  G14  AX00004317  TATATAGTCAAAAAAATGTTGCTCACTATACGGAGCTATTAAAATATATTTTATCC
12  G16  AX00004318  AAGTCAAAAGAGTTTTTTACCGGAAGTGATTTTTAAAGAGGTAAAGGGATTTTTG
12  G18  AX00004319  GGCTCAAAGCAAACTATTGTTTACAATCGCTTGATAGAGTGATCGTAGCTGTTAA
12  G20  AX00004320  CGGAATCCGTATTTACTATCTTGCCAACTAGATGAGTACCGCGTCGTTATTTTTC
12  G22  AX00004321  GTGCTAATAAACTACTCCACCATGATGATAACGTGCCGAAATGTGGTGCGTATA
12  G24  AX00004322  ATTACTAAAAGTAAGACAGAATGGATGGCTGATGCGAAAAAACGTTGGACAGAG
12  I02  AX00004323  GAAGAGTACGGCGAGTATTCGGAAGCAAGTACATTCTTCTTACGTTTAAATCAAA
12  I04  AX00004324  AAATGGTTGTAGAGAAAAATACAGGGATTATGCTAAAATTCCTTAGTTTCCACGA
12  I06  AX00004325  CTAATTATTGTTGTCGACCGCATTGAAGACGTATATGAACGTTGTAAAGAGAAGC
12  I08  AX00004326  TAGTAACGATCTTGAGAAAAAGAAAGTAGGGCGTATTTGTCTCTATGTTTCTCTA
12  I10  AX00004327  TCCCTGTCCGTTATGTGGGAGATTTATTAATGATGTCACAAGTTGCAGTTGCTTC
12  I12  AX00004328  AGGATGGGAACGTAATAAAGGCGGCATACGATTAACATTTATCGCTGGTTGGCG
12  I14  AX00004329  CAAAGAGTAATCATACTTTTAATGACGTTTCAACGAACTCATGGGCAAGCAATGC
12  I16  AX00004330  AGGTACTCTCGCCTTGTGGTGTATGCCAAGAACGTTTATTTTATTGGGGACCAG
12  I18  AX00004331  GTACGGGATGTGTATCAAACACATGAATTTCATCAAAAAGTAAGAGGGTGGAGC
12  I20  AX00004332  GGTGTGAAGAAGAAGCACGAGCGTTTTATGGTGAAACAATAGGTATGGAGGAAA
12  I22  AX00004333  GAAGGCGTGGAAATATTCGGTGCTGCCTTAATTGGAGCACCCCTTTCTAAACCG
12  I24  AX00004334  TAATTGAATGGAGACTAGGTGACGCTGGAAAACTTCCTTTTGAAGCTAATTACTA
12  K02  AX00004335  AATTTTTGATCGTGGACCAGAAGATATTGAGTTCTATACAATCTTTTATCCTACAA
12  K04  AX00004336  ATTTCTACATTGGGTGAGACAGCAACGATTTCAAATTTTATCACTCCAGCTGTAG
12  K06  AX00004337  AAAACGTTACATTTACAGACCCCCTACCCGCTGGCACTACTTTCGTTCCAAACAG
12  K08  AX00004338  TGTAACACTACCTGGTACAAAAGTAGTGCCAGCAGGAGGTATATCTGTAATGAT
12  K10  AX00004339  CCGATGTCAGCAACTTGTGGGCTAACAGTTTTTGTAGGATTTACAATTGCAGTTC
12  K12  AX00004340  CTAGACCACCTGTATCTGTTACTACGCCTACACCTACTACAAAGACGCAAGTAAG
12  K14  AX00004341  ACATACGGGGTGCCTGTTAATGTTCATTATTATGTCGTAAAAAAAATGGGTGGTA
12  K16  AX00004342  GTTCTTATTGGCCAGAGCGTCTTGTGACACGTGGTGAATTTGCGAACTTCATTT
12  K18  AX00004343  AAAAATGACGGGAACCCAGTATATAGAGCGAAGAAACTATCTCATATTCTATACA
12  K20  AX00004344  TTCAGAGCGCTGGAATAAACAACGCATTCGTGTAGCGAAATTGCATGAAAAGGT
12  K22  AX00004345  CGATAGCCTAGCGGTAGGTGGGAGATGGATTTCGGTTTGGCGTAACCAAACAT
12  K24  AX00004346  TTTTCAAGAACAAGAATTGTGGAAAGACATTCAAATTTATACCGAACTACTAGCA
12  M02  AX00004347  TGCAGGTCTTAACACCACTAAGTTTTGGAATTTAAGCGCAGGGACTGTACTTCA
12  M04  AX00004348  ATACCTACTTTGATGTAGCAAAGGACATAGCTACCTTAATGCAGGGTAAGAATCT
12  M06  AX00004349  GTTCAGCGACAATGACAGTATGGAATGCTGTTAAGAATTTCTTACAGTCATGCTG
12  M08  AX00004350  GAAGTGGAACGGCTACCAGTAAGCAGTTAGATCAAGCAATTGGAATTATCGGAC
12  M10  AX00004351  GTAGCAACTGTTAAGCGTTACAAAGCGCAATTCAGACGTGATTTGTTTGCTGAT
12  M12  AX00004352  ACGAGCTTAAATTCGTCGCAAGCCCAATTATTCTAGCAACTGGTGGTAGACCGA
12  M14  AX00004353  TATTCACATTTCACAGCAACGCCAACTAATCCAGTTCCAGTGCCACCTTATATTT
12  M16  AX00004354  AAAGGCTGGCGGAAAAAGAAGGATGGCAGTGCAATCATTGTTTATAATGCATTG
12  M18  AX00004355  TGTTCATGTCTGGGATTACCAAGATGAACGAAAAGTGAAGTATCGAGATAAAGA
12  M20  AX00004356  GAAGCATCTCGATATGATTTGAAGTTATCTGGTGTTTCTCATCTCAAGGCAAATG
12  M22  AX00004357  GTGTTGCAGATTCATATGAATCAAATGACGCAGAACGTGTAATGTATCTACAAGA
12  M24  AX00004358  ATATGGTCCTTTATCAAACTATCAACTTACTATTTTCTCAGATATGGACGTTCAAC
12  O02  AX00004359  CTTTCACAGAGTCCTTGACTCAAGATGATCAATTAGCTTTATGGAGCCACGACAC
12  O04  AX00004360  ATGGTGGAGGTTTTTTTGCGTGGAATGGGGATATCTATCAAAGTGACATTATAC
12  O06  AX00004361  TTCTTCACGAGAACAGCCAATGATATTTATGATTACAACAGCCGGAACTGTCCG
12  O08  AX00004362  ACTATTCCGCCCGCATCTAATCCAACTTCTATCCAAACTAAAGACAATCAAGTTA
12  O10  AX00004363  AATGTTAGTAGGGATGATTCAGGAGACTTCTAAGTTAGGGATAACGATAATAATA
12  O12  AX00004364  GGGTAAGTTTTTATGGTAGCTACACTGGTGGCATTATTGGAGGTATAGTGGCAT
12  O14  AX00004365  AGGATGCTAATAATTTATCTGCAATTTATAAGGGAAACTTAATCCGTGTTTGGGG
12  O16  AX00004366  ATTTTCAGTGGAAAAGTAGTGAAGATGCAATAGAACAAAATCTTGAAAACATCAA
12  O18  AX00004367  TGCACGTGAGATTGTAGCAATTATGACTATGTTTAATATAGACAGTTATGGACCA
12  O20  AX00004368  ATCAGAGAGAAAGAGCGTGCGATCCGTTGTTAATGCAAAGGTATTTTCGTAGCA
12  O22  AX00004369  TCGCAAGCAGAAACCTATTTTTTAACCTAACATCCTTTTTTATGTTAGCAATAGTA
12  O24  AX00004370  ATCAAAAAATCTCAAAAGTCATAACTATGGGAACGCCATGGGCTGGAGCTCCTA
12  B02  EMPTY    -
12  B04  AX00004371  CCCCGCAAATGTACAATACCAAATAGAACGTAATTTGGAGAGGTGTGTACAACA
12  B06  AX00004372  AGAGTATATGTTAAGAGAAAAGGTAAACAGGTTTCGTGTTATAAGAGAACTTAAT
12  B08  AX00004373  GCTCGTGTACCGCTCTCTGGTGCGATGGACGGGTATTCAAATGATGTGAAGGG
12  B10  AX00004374  CCAAACGCAGCCGCAACTAACCTAGTCTTAACAGTCAATTTACGTGGGCTTTTA
12  B12  AX00004375  CTGTCAGTGTCGGCGCGCCGCATCAAAGATACCGGACATTTATTGTTGGCCACT
12  B14  AX00004376  ATGCAAGATGTGTTGACTGCAAAAAGGGCATGGTGTCAGTACAGAGATTTAACC
12  B16  AX00004377  ATTATGAGAAGCCATTGAATTTAGAGTACGGCGAAATGTTTGTAATGGAAAGCTC
12  B18  AX00004378  AACTATTTGACTACATAAGTTCTACGTTCAATGGTCAATCTGAGGAATCTGAGCA
12  B20  AX00004379  CGTTTAACATCTAAGAAAACACAAACATTGATTAAAACTAGATTAGTAGAAGGAT
12  B22  AX00004380  CGGTATTTACGTGATAAAAGGTTATCTGAATTACTTAAGCGCTGTCGTCGTTTAG
12  B24  AX00004381  ATTCAAAGGTGTCTAGCAAAAGCCATTGCACTACACGGATTAGGTTTATACATCT
12  D02  AX00004382  ATATCATCAGATGGTTGCTGTGAATAAAAAGCGGATTAAAGGTGCATTGATAACA
12  D04  AX00004383  ACAATAGAAAATCAATTACTACAAAAGCAGGTTGAAAAAGCTGTAAGTAGCTTGA
12  D06  AX00004384  CAATTTTTGTTAACTCGTATTGCAAGTAAGAAAAACGTAGAGGGTAAAACGAAAG
12  D08  AX00004385  TGTAAAAGTATCTGATTATCTTAGACTACTAGCACAATATAAATTGCCAAATAAAA
12  D10  AX00004386  TCATGGAATACAATTCAGGATCAGTTCTTCTTTGACCCACGGTTCCCAAAATTTA
12  D12  AX00004387  GTTCAGATGGAAAAGTTGGAAAGTGCAGGAGAAGGGGAATTTACTGAGTCCAAC
12  D14  AX00004388  GTATTAGCTTCTGAGCTAAAAATATCAGTTTCATATTTATCCGACATTTTAAAAGG
12  D16  AX00004389  ACTTAGAATTCGGCAATGGGACCATAAGAAAATGGGATAAAGCATATCCCTCAG
12  D18  AX00004390  ATGCAAAGAACTGTTTGTGCACATGAATTAGGACATGCAATCCTACACACTCACG
12  D20  AX00004391  AGTCCATTAGTACGTATCCCTGCATCTCGTGGTATTAGTACACGCGTAGAAGTA
12  D22  AX00004392  CCTTTAGTAATGGGCGGTATGTCCGGAATATTGTTGAAAAATCGATTCGTACAC
12  D24  AX00004393  AAGAACAAAGAGTCTGTTAAGAATGTGGAATCAAGTAAACCTGTGGCAAAAGCA
12  F02  AX00004394  ATTGGTACGTGGAGTGTCATATGTGGATTATGTCTCGTTCTCATTTCTTTACTAG
12  F04  AX00004395  AGGCTACATACATTGGGATACGATGAAGTGGAACCAGAAAATCCATATTGGAAA
12  F06  AX00004396  TCCTGAAATACATTGGGCATTACTTGGACATATGGTTTCGCGTAACGGCGGTTG
12  F08  AX00004397  ATGAGGAGAATACCTCTATATCGATAGATGGAAAAAATATAGAGGGGGAAATGA
12  F10  AX00004398  TTTACTTAGCTTACATGATAACGGGAAAAAATGGGCGGATACGTTGTTGGAGGA
12  F12  AX00004399  GCGGTGGCTGAAGCGTTAGCTACTATTCCGGAAAATAAAAGGCCAACATTTTAT
12  F14  AX00004400  CTAGTTGCACGAAATGTGGAGGAGAATTACGGAAAGTCTACAAAGAGAAATGTG
12  F16  AX00004401  CCGTTCGTCAAAACGTCAAACCTGCAAACATTAGTGACCAAATTATATATCAAGT
12  F18  AX00004402  CAACAATCCCTCTAAAAAACCCCATCAATAAAAATTTCAAAAACGGCTCTGGTAC
12  F20  AX00004403  ACGCCACCACTACATTGGATTTTAGCGGATAAATGGGGAGATTGCATTGTACTG
12  F22  AX00004404  TGGAAACAAATAGAAGAGAGCAGATTGCTGCTTTGGCACATGACATTAAAACAC
12  F24  AX00004405  GATAGTCCAATTGTATTTCTAACAGCCAAAACAATGGAGAAGGATCTAATCACAG
12  H02  AX00004406  CTTGCTGGCAGCTTTAATGCTTACAGGGATGGGGGATGTGATTTGGAAATACAC
12  H04  AX00004407  TCAATTATCTAGTTACAACTGGTGGTACATTACGATGCTTCCGGGAATGGTTTCT
12  H06  AX00004408  CGCTGTATGAAAATTTAACAGCAAGAGAAAATCTGCAGGTTCGTACGACTGTTTT
12  H08  AX00004409  GAACAAGCGCAAGGAAAAGGTCTTGATGGTGGTGCTGTATCAGATATGGCATTT
12  H10  AX00004410  GTCGTAAATATAAATGGTGTTGAATTAATGGTTTCAGAAGAAGAACATGGGAGTT
12  H12  AX00004411  ATTATACCTGCTGGGAAATGGGGAGGGTTTAAAAAGGAACCACAAGAAATAAGA
12  H14  AX00004412  ATTGCTCCGTATAATAGGCAGTTTGGCTCTAAGAAATTAGGACAACGTGCGTTA
12  H16  AX00004413  TCTTGTACACCAGAATATTTATTAATTGATGCGATGAAACTTCCTGCACCAATTC
12  H18  AX00004414  TACTTGCTCAGCTTATTCATGTATTTGATTGCCGGAGTGAGCATTCTGTTTTCCA
12  H20  AX00004415  CATTATTTAAAATGGAAATAGATATGTATGGTATTTGTGAAGACACAGGGAGAGT
12  H22  AX00004416  AGGGGAAACGTGAAACGGTATTCCCGCAGGTATTCCCAATAGAAAGTATGCCAG
12  H24  AX00004417  TTCTTCCGATAGTTCTTCAGCATCAAAAAACACTACTAAGAATGAAGCGAAAGAA
12  J02  AX00004418  ACAATTCGATTAGCACACAGCCTTATGAGAAATGAAGCGTGGCTCTATCTGTTTT
12  J04  AX00004419  AAAGAATGCTTTCTTATATAGCTAGGATTGGCGGGGCGCTTGGGTTCAGACTAA
12  J06  AX00004420  TGAAGTTTATGACCGAAAAGAATATAAGGGATATTTCAGTTTGTCGCAGGTGTTA
12  J08  AX00004421  CCGGAATCAGCCAATCAACATTAAGTGCACTTGTAAACAATACAAAACTCCCAAC
12  J10  AX00004422  AAGATTTCGTCCCAGATATGGGAAAACAAATCTTTTCATTTATGAGTCATATGTT
12  J12  AX00004423  ACGGTAATGGTCCAGGGAATCGGGAGTCCATTTCTGTAGAAATCTGTTATTCAA
12  J14  AX00004424  ACAAATATTGTTCGAGGGAAACGTGGTAAGAAATTTAGATTATATTACAATCCCC
12  J16  AX00004425  GGTATTAAGCCAAATTCAAAGGTAGAAATATTCAGCGACAATTCTAACTTATTCA
12  J18  AX00004426  ATTTCAGCTCTGTAATTGAAGTACCAGCCATTAGATTCAACTCACTCGGTACTAC
12  J20  AX00004427  GAGACAGATCAGGAAGACATGACTCCACAACGTCTTATGACGCTTATGAAATTG
12  J22  AX00004428  TAGATGTATGGTTTGGAGAGTATCCGCATAATCGTGATTATTTCAGAATAGGCTA
12  J24  AX00004429  ACCATATACAAAACCAAAACCTGTTTACATTGAGATTCCAGTTATATTGGAAGGA
12  L02  AX00004430  GTAAGAGTGGTAGCGAACTAGGGCAAGGGATAATAAGTCAAGATGGCTATATTA
12  L04  AX00004431  TACTGGAGAACGAATGCGTGATACAGGGAATAAAATGCAAGATGTAGGCGGACA
12  L06  AX00004432  GCTACTGATGCTTTTATAGCTTCGGAATGGACAGAAAAATTGAGTGCTGATAGG
12  L08  AX00004433  ACAATGGGAAAAACCGTTTTTATTGCTACTACAAAACGAAATTTGAAATTCCTGA
12  L10  AX00004434  GGAAAAACATGGATTACTTATTCTGAGCTAGATAATGGTGCTGGGAGATACGCA
12  L12  AX00004435  AGGATGAGGTGCTTGTCGGAAAAATAAAAACCCGAAATGGAGTCAAATCAATTA
12  L14  AX00004436  TGAATTTTTTTATGCGATTTCGTAGGGGAATTGATTCGAAAATGCGAGTCTTGTA
12  L16  AX00004437  CAAAAGAAGCTTTATTAGGATCTGGTGTTCCTGAAAGTGAAAAGGCGCTTTACA
12  L18  AX00004438  AACAACATATAAAGATACAGGATTAACAGGTGATACAACATATTCTTATCAAGTG
12  L20  AX00004439  TATATAATGCTCAACCAGAACAAGTTTTAGGGAAACCAGTTAAGTTCTGTGATTC
12  L22  AX00004440  CTAACCCGTGCTGGTGACAAGTTAGATGAAGATACATTAAAACAATTACTAGATG
12  L24  AX00004441  TATGACACGGTTTTTAACCAAGTGTCTGATGTTGTGATGAATGAACCTAATCCAA
12  N02  AX00004442  ACGTAAACAACCAATGATTGTTTATATCACTACAGCAGGATATCAGCTTGAAGGA
12  N04  AX00004443  AAGAAGGCCTGACAATGGAGTATACAAATAAAGCAGGCGCTACAAATCTAACTA
12  N06  AX00004444  GAGTTAGCGCTGATACGAGATAACTATCGTTGCCAAGAGTGCATGAAGCATGAT
12  N08  AX00004445  AGCTATCAATGAATGTGTAAGTGCATTCGAACAGTTAGAAAAGGTTATGAGCAAG
12  N10  AX00004446  GAAAATGGAGAGCGGCAGGAAGATTGAAAGATGTAAGTGACGAGCTTCTTGAAG
12  N12  AX00004447  AAACCAAAGAATGAATTTCTCATCAAAAGTAGGAATGGTAAGAACAAGCCAATTA
12  N14  AX00004448  AAAAAGTATTTGAGGAGTATCGTATGTATTTATCTCAAATGCCAAGTGACATCTT
12  N16  AX00004449  AAATGGTCAGCAATGCTGTTCACGATAACAGCTATCGAGAATGGATTAGAGGTT
12  N18  AX00004450  GTAGCAACAATGGATGATCAGTTTGAAGTTGAGATAAGCGTTTCGTGTGGCGAG
12  N20  AX00004451  CGATCAAGAATCATTCCATCGTTTAATCAAATACAAATACTTTGCAAGAGGTTTC
12  N22  AX00004452  AATTTCAACGAAGGTTTAGATGATAAAGGAGAATTGTTTGATATTACGCTGTTTT
12  N24  AX00004453  GAATGCGCTCAACATATGGGCGTACTTCCTGAAACAATATACTTTTATACGACAC
12  P02  AX00004454  TGCCAATAGAAAAATTCGATGCAATCAATTACGCGGCAATTATCTTGGATCAGTT
12  P04  AX00004455  GTATTAATTCAAAATGATGTTAATATTTTACCTGGCCGAGAAAGAGATGAGAGAG
12  P06  AX00004456  TTCAAACAGTATTCTCCATGGATCAATGCAGATGTATTGTTGGATGAATTGTATG
12  P08  AX00004457  TGGATAATCGCAACGGATAGTTGGGGTTCGTTATTCTTATATCCTGTTTTTGCGG
12  P10  AX00004458  ATATGAATTGCAGGTGAGGCCGCGTAGTGGTATGACGCGTAATACAAAGTTGAG
12  P12  AX00004459  GAATCAGACAAAGCGTATGACAATGGAGATTTAGGTTTATCTGGTTACTATCGTG
12  P14  AX00004460  TCAGTCTGGAATGTTGGGGTTGGTCACAGCGAGAAGAGATTTTAAAACAGAACT
12  P16  AX00004461  TAGCACTTGAGGAATTGGATTTAGTTTTTGATGAAAGCGAAGTAATCCGATTCCA
12  P18  AX00004462  TGGGCTAGATAGCTTAAGAGCTGGAATGAAAGAACTAAAGGAATATGGGTATCT
12  P20  AX00004463  GATCAGCCGCATATGCACTTATGAAGAGAAAGGACTTCCCAACAATCGTAATTG
12  P22  AX00004464  TGATAAATAAACAGAAAACGGTAATCAGTAATTGGGAAACTGGCTACGCAACTCC
12  P24  AX00004465  AAACAGGCTATAGTTCGCCATCTAATGAAACTTTAGTTATCATTTCAGATGTATTA
12  B01  EMPTY    -
12  B03  AX00004466  GATTCCACGTTTATTGAAAGCTACAGCACTTAGTATTTTTGCTGAGAGTTATATT
12  B05  AX00004467  GGATTTGGATTCATTGGACCGTATCGCGTCATTCTTTAATATCTCTGTCGATACA
12  B07  AX00004468  ACGCAAGAGAAAGAATCATCATGTAGACCATCAACATTGTATCAATACAAACGTA
12  B09  AX00004469  TTTTATCCCAAAAGCGACTGCTTCTCTTTTAGCGAGTTATAAACAAAACTACGGG
12  B11  AX00004470  TGGTAGTAGACACGCTGAAATAAAGCTACTTCCTCCCTTATTAGGTAAACACTAT
12  B13  AX00004471  CGATTGGGTGTACAGTGTTAACTTTCTTTGCAGTTTTTTTACCTGTTGGAGAGGG
12  B15  AX00004472  AAATCTGGATATTCGGCGATACCTGTTTTGGACCCGATGTACAAATTGCACGGG
12  B17  AX00004473  TTCAACAAAATTATGCGAGTGAAATTTTAGCTGTGGAACTTACAGATATTGAGAA
12  B19  AX00004474  GTGAAATTTCCATTTTCGGTCTTGATGATATACTGCTAGGCAAACCTAAAATAGA
12  B21  AX00004475  TGCCTATATTCCAAATTCATTAAAGGCTGATAAGGGGATGAGCGAGTTTTTGTTT
12  B23  AX00004476  GAAAAGCAGCATCTATCATGAACGGCCCTTGGGCGTTCCAAGCCATGGAAAAG
12  D01  AX00004477  CTCCATCAATTAGGAAGATATTTAATTGGAGGAGTTATGCTATTGATAACAACGA
12  D03  AX00004478  GTTGGATGGGTGTTTTGGTACTAATTGTTCCTCTTGCGATTATGTTCTTATTTAA
12  D05  AX00004479  GAAACGAGACCGGTTTTACAAGGCGGACGTTTAACGACCTGGGAATTAAAACAG
12  D07  AX00004480  AAATGGAGTTTTATTTGGCATTAAAATATGATCGAGATGGAGTTGACCTTTATAT
12  D09  AX00004481  AAGAGGGCCAATACATACCGCTAGATCCGCATGTTTCCATACAAGTATTAAACAA
12  D11  AX00004482  AATCGTGATAATTATTTAGTCGGCCTCATTCAAATTGCAGTTTCTTTATACCATCA
12  D13  AX00004483  ATACATATTACTACTCCTACTATTTTCAGACATCTGATGGTACCGTCTTCTTTCAA
12  D15  AX00004484  AGTCTTCTCTTGTAAAAGTAAAACAACTGCCACTTCAGAAAGCATCACAGTACAT
12  D17  AX00004485  AAGGGACACCGCTTGGAGATTATGTAGCGAATAAAATAAATGATCCGAAGAAGC
12  D19  AX00004486  GATACGAGTAGGCAATATGAATTATATCGACAACAACAAGTACCGCAACTACTGC
12  D21  AX00004487  TAATTGCAAACCCGGGATGTTTTGCTACAGCTGCATTATTAGCGATATTACCGTT
12  D23  AX00004488  AATGTAGTCCTATGTCAAATGAGGATCAGGAAATGCTTGTTAAACATATTCAAGC
12  F01  AX00004489  ATGCAGCGACGAAACATGCAGTATTAGGATTTACCAATAGTTTACGCATGGAGT
12  F03  AX00004490  TTACTTCTTCCTATATTTGATATAAACATAGCTGGTTTCTTTCCTCGTCTAGTCCA
12  F05  AX00004491  GATTACTTCTATAGCATTTAACCCTGTTGTGGGGGATTATGCCATCCTTAAACAA
12  F07  AX00004492  GGAGGGGGCACCGGTAAGGCTTACAGCGGACGGTTATGATCATGTGGAATTTT
12  F09  AX00004493  TGGAGGCCTTTTTTCTTGGTAGTTTAGGGATATTCGGGGCGATTTGGCTCATTG
12  F11  AX00004494  GGGAGGGATATGGTATTTCCTTCATATATTTTCATTTACAGAAGCGGGACCGAA
12  F13  AX00004495  CTCATATTAGCAAATGCTTATTCAGATATATCACCGTTATTTCCTAGTTTGCATAA
12  F15  AX00004496  TAATTGTACTTCCGATTGAATTCTCAGTAGGATATAGCAGTGCCAAACAAATTGC
12  F17  AX00004497  AGCGATAGTAGCAACTTTGATTTATTGTGTAGTAACGATACCGACTAATTACATT
12  F19  AX00004498  TTTTTGGATGTTTATTAGTGATGGGCTGAATGAAACAGCACCTTCATTCATTGAG
12  F21  AX00004499  CCGGTAAGTCGAAAGGATATCGTCATTGCTAGATATATTTCCTGTGCAATATTTA
12  F23  AX00004500  ATGATTGGGAGTGGGATGTGTTTTTAGGGCAAGTACAATTAGAGTTTCGTGAAG
12  H01  AX00004501  CAGAAAGAAAAAGTTATAAACGGAAATGTATATTACACATATTGGGGAGGAAATG
12  H03  AX00004502  TTATTACTATTAATTATTCCTGATGTAGTTACGCAGCGTTCATCCGTCGAAGGAA
12  H05  AX00004503  TTAGGAGTACCGCTTCAAATAAGGTTTTGGGGAAGTAAGTTAAGTGGTGAACTG
12  H07  AX00004504  AACTGAGTACTGCATGGATGCTACGATTAAATTTGCCCATGGACTAGGGTACGA
12  H09  AX00004505  AACACCAATTACAAAAGAGGTTATCGCTTTCTTAGAGCAATATGACCCAATGAAT
12  H11  AX00004506  GATGTGCTAATGGATCTACCTCGGATCACGCTTGTTGGGCAAGTGCATATCTAT
12  H13  AX00004507  GTGGCACTTGCAAATCATGGGTTGAAAAGTATGAAAGGTTATCAGCAAATGTCG
12  H15  AX00004508  TTTAAAGGTTGCTCATCATGGAAGTAATACGTCATCTATAACGCCTTTTTTGAGC
12  H17  AX00004509  ACATTCTTTCTGGAAAGGGTTTATATAGCGATATTAATTATGTCGTCTTTTGCTTT
12  H19  AX00004510  ATCCACCGTTAACGGATGAGGGAAGGAATCAGGCTAAATTACTTCAATGCAATG
12  H21  AX00004511  TTTTGTACCATTAATCTCTTAAACAAATGGTTAGGTATAGAAACGAGTAATACATC
12  H23  AX00004512  AGGCTCTTCTTTTATGGTCCAGATGTAAGCAAGAATCCATTACTTGAGGAGTACT
12  J01  AX00004513  ATCGGGTTTGGTATTTGGAAAGGTTTTTTTGTTCGTTCCTCACGAAAAGAAAAAG
12  J03  AX00004514  GACCAGCTGTTTCGCATCATTTGAAAATTTTAAGACAAGCAGAACTAATTGTAGC
12  J05  AX00004515  TTTTACCGATTGTAGGGCTGACGATAGGCGGGACATATTTGCTGTTTACACAAG
12  J07  AX00004516  GAAAGCATAGACCCTGAATTTTTATATGAAGAAAATTGGTCTATTTTTGATGAGG
12  J09  AX00004517  GTCGCGATTAATCAATGGTCTTTTTATGAAGGGTTACAAACCGCAGATCCAACAA
12  J11  AX00004518  GAGTTAGAACAGCAGGAGTTACCGATTTTAGCTCAAACAACTGGAGAGAGAGCA
12  J13  AX00004519  AGATAAGTTATCAGCAAAAATTGTAGCATTCCCGCAACACGGTTTGTTACGAAGT
12  J15  AX00004520  CAATTGATGAAAAAGGGAAGGGCTTAGCGCAGCATCCAGTTGGGACAGGTCCA
12  J17  AX00004521  TCGGTATCATTTCTGGTTATTACGGTGGATGGTTTGACACGGTTATTATGCGAAT
12  J19  AX00004522  TTACACTAGGTGCATCTGGCGCAGCAATTGTAGCACGTATGACTCGCTCAAGTA
12  J21  AX00004523  TTACTAGTCCAAAACACCCTTATACAATCGGACTTCTTCAATCTCTTCCAAGTCT
12  J23  AX00004524  TCAGATCGCATCATTGTAATGTACCTTGGTACCATCGTGGAGATTGCCGATAAA
12  L01  AX00004525  CATTAGACATCATTCATGAGACTTTTTCTGACAAACTACACTTAGCAGACATCGC
12  L03  AX00004526  TTTCTTTCTGCCGGCATCCTAATCGAAACGGGAAGAGTATTAATCAGCCCTGCA
12  L05  AX00004527  TTATGCAGTTTACTTCTTAATCGACCCTTTAACAAGCATTTGGTCTAGTATAACTG
12  L07  AX00004528  ATTTTCTACTACGGGTATTCCAACATCGAGCCAAATGCTGCAAGGATTTTTGTTA
12  L09  AX00004529  GCAAGAGGCGGTAAAGGATCACGCATCTTCCTTTGGGATTGGCTATGTTTTCTC
12  L11  AX00004530  ATTTTATTTGCGACAGTGCGTCCAAATAACATCGCAACGCTTGAAAAAGATGAGT
12  L13  AX00004531  AGTTGCACCTCATTTAATGCGCCTGATAGGATACCGTCAACACTTTACTCTTCTT
12  L15  AX00004532  TCATCTGCTTTTGCATTGCACTGTAAAGAGATGGGTGTTCCGAGCTTAATTGTAG
12  L17  AX00004533  GAGAAGCGATCGAAAGGGCTTTAGCATGTACGAATTTGCTAAGTAAACGTGATA
12  L19  AX00004534  GTAAAACAGTTACGCTGAAAACAGTTGGTATTTGTGTGTTAATGGCGCAATCTG
12  L21  AX00004535  AAATATATCTGATAATCTTGGCGTTATGGCCATCTATTACGTGTTCATGAGTTTA
12  L23  AX00004536  AACTTTCAACACTAGAGCACTATCCTCTCCTCTTGATTCTATCTGGCGGAATTTT
12  N01  AX00004537  CCTTTGTCACACTACCTTTTGTTTTTTGGGGCATGGGAATGGAGGGCAATACAA
12  N03  AX00004538  TATCCCTACAACTGGAGAAAATAAGAGTGATTTTCTTTACTTTGGTATACCAGTT
12  N05  AX00004539  AAGGGTATATCATATTAAGAAATGAAACAGTGTTTTTGGCCGATGATAAAACGTT
12  N07  AX00004540  AAAAGTATAAGCGGAAAGATTGAAGTTTTATTCGTTGATGAAAAACACCGAGGAA
12  N09  AX00004541  GAAAGATAAGAAAAGAAAAAGGAATAAAAAATCTTCATCCGCTTCAAGTTCATCA
12  N11  AX00004542  AACAATTCCGCGTCGTTAGAGACATCACCCAAGAACAATTAGCTTCCTCTGTTCA
12  N13  AX00004543  ATCGAGAAGATGAGTTTAAAACTTATGGCACAAATTTTTGGTCTCTCTCATTTAA
12  N15  AX00004544  GCTAGTTGCTTTTGTAAAGTTACCGAAAGAAAGAAGTATATTAGTTGGCCCGTTT
12  N17  AX00004545  TGCAATGGTTGGTGCTGGACTTGGTATCACGTTACTTCCAGAAATGTCAGTAGA
12  N19  AX00004546  AGTGACCATGTAGAAGTACCGGACTTTCCAAAAACGGTAAGTCGATTCGATCGA
12  N21  AX00004547  TATCGACCTTGTCCAAGATACGTTTTTGACGCTAGAGCGTAAGAAACATATGTAT
12  N23  AX00004548  TCAATGATCACAGCTGGAGTTATGATGATTGTTATGTTTTCCATCATTATTCCGT
12  P01  AX00004549  AATAGGTGCAATACAAATGTTTTATGATGACGATTATACGAATGATCATTTCGGT
12  P03  AX00004550  AATATCACTTAACTTAGATAAAGATGAAACTATTATTGCTGGCAATGTGAAACAAT
12  P05  AX00004551  CACAAAACGAACTATATGACAACATGTCTTATGAAGAATCCCAAATACATTACCA
12  P07  AX00004552  TTGCTATACAGTCTGAGCATACGTACGATAATATGTACGGTGAGCAAATAACATG
12  P09  AX00004553  GCTGCACTAGAGTATATACGAAATGGAATCTGCCTTTATATGTTCCGATAGTAAT
12  P11  AX00004554  TTATATTACAACGCGCCAACGGGGTTTTATGCTACAAACCCATCTGACCCGTATA
12  P13  AX00004555  TCTCGGCAAGAATGGTGAGTTCGTTCCTAGATATGAAGTGACGCTACAATTTCT
12  P15  AX00004556  ACGGTTGCAGAGTTAAAAGATATTGTTGCAAGAGAATATAATGTACCAGTCACAG
12  P17  AX00004557  GTAAAGTCCGTTATTATGGTCAACTTGCCGACGAGTTAGATGCATGTTTTACAGC
12  P19  AX00004558  AAAAGCTATATGACAATATTGAAGTAACGTTACTCGTGCTACTTACCATTTCATTT
12  P21  AX00004559  TACGCTCTTACTGGAATCATCATTCACTCGTCACTCGTTTTAATCCCGATGGCAT
12  P23  AX00004560  GGCCCCAGTAGTAAAACTGCGTTCTTCGTCCATGGCTGGCCTTTAAATCATCAA
13  A01  EMPTY    -
13  A03  AX00004561  CACAGAATTTGAAGCATTAACGAGTTACTCAATGAGTCTTTTAATGCCAGGTTCT
13  A05  AX00004562  TCTTAGTGGAATGTGGTCGATCTGTTTAGAAACGCTATTCTTTGTTATATTAAGG
13  A07  AX00004563  ATACAAAAATAAAATGGATTCATATGTGGCTCGAGATGAATATGAAAAAGGGTCC
13  A09  AX00004564  ATGGTGAGCCCATTACAACGAAAACTTCATCTATGGGGTATATGTTGCAGCAAG
13  A11  AX00004565  AGTGATGAAAACATTAATTCATGAGACGGCTCACGTGTTGACGCTCGGGCATAA
13  A13  AX00004566  GGATATTTTACTGGTAATAGAGAAATGATGCCTTATATGTTCATTTTCTTAGGATT
13  A15  AX00004567  TGAAAAAACGCAAGCTTATAATGGATCGGGATCATCGAATACAGGGATTAAAGT
13  A17  AX00004568  GGATCATAATTTCCCGGATGTCGATAGAAATGGATGGGCGAATCCTGCGATTAC
13  A19  AX00004569  GTAGTAAGTATTCTATGGATACTATGTACATGTATGCTCTTTCTATATGTTCCGC
13  A21  AX00004570  TAGCGACAGTAGCCGTTATTAAACGTGAAACGGGTTCAGCGAAATGGACGATTT
13  A23  AX00004571  AAAGCCAGCTGTACAAGGTGAAAAATTACCAAACACTGCATCAAATAATGTAGCA
13  C01  AX00004572  ATAATTGATGTACCAGCGATTCGGATTTCACTAATTGGAATGACTTTAGTATTAG
13  C03  AX00004573  AGAACGTTACTACACATATTCAATTATGCAAGCACCATTCCCTGTGACGAATTAT
13  C05  AX00004574  AGTAAGCTATTAGATCAGATGAACCCATTTCTTGATATAGAGAATCATTACGCAA
13  C07  AX00004575  AAGAGTATTAGTTTCAAAAGTAGGTAGAACTGCTGCGGATAAAGCCTGGGCGGT
13  C09  AX00004576  GATTCCTGGCGATATATCCGCTTCTAGTAGACATTGGGAGAAGGATATTATTTCG
13  C11  AX00004577  CGCGCTTGCCACACTACATATACTTGATGCGCGTATCAACACCGCCTTCGCACA
13  C13  AX00004578  TAGTGTGGCAGTTTTTACAAGCCATAAAAACCGTTCACTAATGGATCACGTTGGT
13  C15  AX00004579  TTGTACTTACTGCTTTTTCCGGCTTTCTTATACATATATTAGAACCGTCGCACTTT
13  C17  AX00004580  AATGAGCGTTACGTACCGTACTGCATCGAGCCATCTTTAGGTGCTGACCGCGTA
13  C19  AX00004581  TACCTTTAATTATGCAGCGTCGTACGTATTATCCGAGTATTCAACTACATGGTCA
13  C21  AX00004582  TTCTTCATTTGGGACAAGTGTATCGCATTTAGGACAAGCAGATGTGTTTATTTTA
13  C23  AX00004583  TCGCTATCTTATCTACCATAAGGAGACGAACGATTTTGTTGGAACGGCTAGCCT
13  E01  AX00004584  ATGATCGCATAGAAGCGAAGAAGAAAGAATTGATCTATCTCGTTGAAAAGTACG
13  E03  AX00004585  AAATTGAATTGCCTCCATTTCTTATCGGAGAGATGATGGTATTGTCCTTAGGAGA
13  E05  AX00004586  TGAAATCCTTATATACGTAGTGGTGCTCACAGTTTTTGCACCAGTTTGGGAAGAA
13  E07  AX00004587  AGCTGGCATAGCGTTTGCTGTTAAAGAATTTAACCCGCAAACGTTTCGCCTTAG
13  E09  AX00004588  CGCAGGTTGCCGGAGTGAAGTGGTGCTTCAAGATTTTTTCGTTCACCCTGATCG
13  E11  AX00004589  GCTAAAAGAAAACAGCAATGATCTATACACGATGAGCCAAGGTACACTCTATCC
13  E13  AX00004590  TCGGGAGATCAGCCTTTTACTTTGGTAATCTGACGTACTTCTTTGAAACAGGTGA
13  E15  AX00004591  TTGGTTCTACGTTATGCGGCGGGCTATTTATTATGGGTAGGTAGCCAGGAACAG
13  E17  AX00004592  AAAGGTGAAAGCTGGACATTTACCTTTGAGGATAAAACTAAGCAAGGAACCATA
13  E19  AX00004593  ATGAAGCGGGTATAGATATACCTATACCATTTACAGATCATGATTTACATCTTGG
13  E21  AX00004594  TCTAATTACGGCAACGATTATGGGAATGGTATTTGCAATGTTATACAAAAAGACG
13  E23  AX00004595  GAAGCCAATGCAACAACCTAGTACTCATAATGAAGTGCGTTTACCAGCTACTGG
13  G01  AX00004596  TTATTAGCACGCTTCTCTTAACAACTAGTCAACCAACATTATATAGTTTCTTAGCT
13  G03  AX00004597  CTATTTTAAAATTTGCGGAAGCAGGGGTTAATTTCGTATTTGGTGGTCTAGCAAA
13  G05  AX00004598  AGATGTGTTTACGGAAATCTTTAAAGGTGCATTCGGTTTAGATTCAGCTGTAGGT
13  G07  AX00004599  ATGGTGTTAACGAAGTGTTCTTTAAAGTGACAGCGCACGGTTTTGAACAAATGG
13  G09  AX00004600  TATTTTGAGTTCACGCTGTACGATAAAGAAGGAAGAGAGAAGAAAAATGTAGCG
13  G11  AX00004601  CCAAAAGGTGATGTAGAAGGGATGCGTGAGTTGCATCAGCGTGGAATGAGTTT
13  G13  AX00004602  CATTAGGTGCGGCAGTAGGAGCTCCTGTTTTAACAGCGTTAACGGCTAGTATGT
13  G15  AX00004603  GGAGACCATTCATGCTATGAATCAAGTGATTCAAATGCAGCAACAAGCACAAGT
13  G17  AX00004604  ATTACAGCGTTAATCCGTTTAATTATCGTATCTCATGAGGAACCGATGGAGACGT
13  G19  AX00004605  GGCTATAAAGGAGAGCAGGCAATTGAATATCCGCTTAGTTTTCTATCCGAAACA
13  G21  AX00004606  ATCAACAAGGGAAGAAATGTTTAACGTGATGAAAGAGCAATACAATATCAGTCGA
13  G23  AX00004607  AAATTTATCAGAGTGGATAATTGAAATGGGAACGTATGCCGATGTTGATATTCAA
13  I01  AX00004608  ATGAATTGTCCCCAAAAGACAATAAGCTCGACAACCGAGTTATCAACCTTGAATG
13  I03  AX00004609  CATACATAGAAGGACGATACAGACATTTATTGGGAACTACACATGCACTAGGGT
13  I05  AX00004610  TCGATATAGTTGGCATGACTTGGGCTGGACATGATTTTTTAGATGCCGCTAGAA
13  I07  AX00004611  AAAAACAATTTGCAATGGAAGAAGCCGAGGAAGGCGATATTGAAACGTTGACAG
13  I09  AX00004612  CCATACGATGAGGAATCGTTCAAATGAAAAATACCAGATATTTGTCTTCGAGGAA
13  I11  AX00004613  TTCACGTTCAAGAATGTCAAGAATGATAAAAGATGGAAAAATAACGCCGATTAAG
13  I13  AX00004614  ATGGGGATTGCCACGTTAGAACGCTACATTGAATGGGGACTTTTAGAAAATGCT
13  I15  AX00004615  CATGGAGCTGAACTGTTAGAAGTTCGTACAGGGGAAGTGGAAAACGACCCAAAA
13  I17  AX00004616  AAGGAGTTTTTCATTCTTGAGCCAAAAGAAAATGGAGTGACGGTTTTAAAAGATG
13  I19  AX00004617  CTGTTAAACAATTACATGTGTATGGTGTACCATTTTCTGTTTGTAAGAAGCTTGA
13  I21  AX00004618  TCTATAATAGCTCATATGAAGGACTTGTGTATTCCATTATCTCAACGTTTACGATT
13  I23  AX00004619  CAAGCCAGCTTCTGATTGGGAATGGTGGAGAGGAAAACGTCAGGTGATTATTGG
13  K01  AX00004620  ACGGAAACGTGTCATTGACCGAGACGCTGGGCACTGTCAACGGTGTAGGATTA
13  K03  AX00004621  TTAGAGCTTCACCCATTGCTTTCAAAAGCTATTGTGGTTAACAAACGAATTAAGC
13  K05  AX00004622  CATCTTACGGGAAAGATTACCACCAATTAATTCAAGACGGTTTGCTTACCAATAT
13  K07  AX00004623  GATGCTTCAATGTCTGATTTCACATTCGACAAAGTAACTCTTGAACAACGTCGTG
13  K09  AX00004624  CTTGGTTTACCTGTTTATCGTAGAAATTTAGGCATTACAGGTTCAGGACAAAATG
13  K11  AX00004625  CACGGAATTTGCACCGAATAGGTGGATAAAGAAATCATGGAGTACACTGATTGA
13  K13  AX00004626  TACGACATTATGCCATTCAGTCGAACCTTAGGAACGGTTTAGACCTGTATTCATG
13  K15  AX00004627  TAGAGCGCCTGGTAGCAGCGACTGAAGGAACTGATTTACAAGTAGGTGCACAA
13  K17  AX00004628  TGCAACAACTAAAATCGTTGGTATCGACTCTATCCCTTCTAACTGGGAAGGCGT
13  K19  AX00004629  TCAAGCAAGCTTAAGCTCCCTTTCGCTAAATTCTACAGACGATGAAGCAAAACG
13  K21  AX00004630  TCTTCAAAGCTATGTTCATACTGTGGTCAAAAGAAAGTAGACTTAAAGCTATCCG
13  K23  AX00004631  AGCATGCTCACCACCTAACACTACAATTGATAAGAAGAATGATGTCGTTGTAAAG
13  M01  AX00004632  TGAGCGTGTTGTGAATAAGATGAAGTCATATTTTACGATTTGTATGACAAGCTTC
13  M03  AX00004633  AAAACAATCTGCAAGCACAGATAGCGCAGAGCAAATTTATCAAAAAAGTTGTATA
13  M05  AX00004634  ACGATACCATCGTCATCCGTTACCAGTTCCTCTATTTAGTTGGTGCGGAAATTGG
13  M07  AX00004635  AAAAATATCTTTGGGGAGACTATACAATATAGTGAATGTATAGATGAATCGATTA
13  M09  AX00004636  GAAGGAGTCGTGACTGGTGTAGTCAATGTGGAGGAGTTTGAAGGGCCTTTACA
13  M11  AX00004637  TCGCTACATGCTTTCTTCAATGAAAACGCTTGCTGACGAGAGAAACGTTGGAAT
13  M13  AX00004638  GGGTCTTGGATCTGATCAACCGGATGTAACACTGGGCATCGGTACAATGATTGT
13  M15  AX00004639  GAATGTTTCTTTACAGGAACGACGATTGAAATTTTGCCGATGACTCACCTTGATG
13  M17  AX00004640  TATGTTTATAGCGGGGTGGATTGGTAGCCTAATTGTCGATGCAGCGATTAACGA
13  M19  AX00004641  ATTTATAATACGCGTAAGCAAATAGCTAATTTACAGAATCAAGGACAGAAAGGGC
13  M21  AX00004642  TTAGGTGCTGGACCAACTGCGTATACAAGTTTAGGACCACTATTCGATCAAGGT
13  M23  AX00004643  ATTCACACGTATGCGTAAACAAGACCCACGTGGTGACTTTGGTCGTCAGATGCG
13  O01  AX00004644  AAAAAGAGGAGAATCGTGGTCGCTTAGCATTCTTCGCAGGCATTGATAATTGCC
13  O03  AX00004645  AAGAACAAATATCTCAATTTCAACATGGCTTACTACAAGAGGATCAAACCGGTAG
13  O05  AX00004646  GTTTGGCTAGTTTGTGGGTTAGTTACATGGTTTTTTGTAGGAACAACAATTACTC
13  O07  AX00004647  ACCTTGTTCATTGCCCAGAGCGAGTTCTTCCAGGACAAATTTTACATGAGTTAGT
13  O09  AX00004648  TGATATTTCGCCTAGCATAAACCTTATAGTGGGAACCAAAGATCATCACTATTTG
13  O11  AX00004649  TTTTGAAAGTTTCCATCTTGCTCCAGCTGAAGGAATGGCGTCGGGTGCCTTTCC
13  O13  AX00004650  ATTGATATTGATATACTTCAGAAGCGACCTATTATTAACAATAAGCTGGTCAAGC
13  O15  AX00004651  TTTTCGATTCCCTATCCAATATCAATCAGCAGTTAAGCCGTCGTTACCATATTCT
13  O17  AX00004652  AAGAGGATCTTCCTTTATGGGAAAAACGTCAAGAGGGCTTTACAGTAACTCGTG
13  O19  AX00004653  GAAATATGATTATATATTTGTTTCCACACCATCCATCTTTATACCTGTAGCAGGG
13  O21  AX00004654  CCCGAAGGATAAAGTAGAGCAACATAAAAAAAATACGCCTTTAAAAATCGATGAG
13  O23  AX00004655  TTTTAAGTTATGCCGCTTATGGCATTACCACATATGGTCATACGAATTTGTTTCT
13  A02  EMPTY    -
13  A04  AX00004656  AGTAAGACTTTTACTCGATAGATTGGGAAGCCATCATTTATCAAACGAGGCCATT
13  A06  AX00004657  ACAAGCCATTCTTCATTAAAGATGAAGAACTGTCTATTACACCAAGTATCGGAAT
13  A08  AX00004658  GGAAACGTTAAAGAAAGAAAAGTCAGCGTGCAAAGTAATGATTTTAACGACATTT
13  A10  AX00004659  AGATAACACGAAGCAGGGCGTGCGAAAAGCTCAGAAGTTAGAGAAGAGATGGA
13  A12  AX00004660  GATTGCACCGCAAGCAACAGGTATTGTTATGTACGGAGATGAAACAGGCGTTCA
13  A14  AX00004661  ATATTTGCTGGATCTAGTATCGGATATGCTATAGCTTCCATTATCCCGATAGATC
13  A16  AX00004662  TAATTGGCGTAGAATCCGTCACGAAAACGGTGGAAGTAATGGAAGATTGTATAT
13  A18  AX00004663  TTACTTGTTGGGGTACCAAGCTATGAAACATATGTAGAGCATATGAAAAAGCATC
13  A20  AX00004664  ATATAGAAGAATCCATTACGGCATTTCGTTTTCAAGCATTTTATTATTTACTACGC
13  A22  AX00004665  GGTACAGCATGCAGTGCTTACTTATTTGGAGTAGCAGAGTCATTAACAGTATTAA
13  A24  AX00004666  TATCTCTCCCTCTTGAAAAAAGGTATAAAAGCGAAATGGATAATGACTGTCCACA
13  C02  AX00004667  TTTATTCACTATTTGCAATTGGGACAAAGGTTGGCGTAGGAGCAATTTTTGGATC
13  C04  AX00004668  ATGAAAGCTATGTTTGAGTCTGCAAAGCAGATTGCAATTGGTAATAGCGTAGAG
13  C06  AX00004669  TCGTTCGATTAATCTATGTCGTACTTCTTTTCTCTTTCATTCATGGGGTTGACGA
13  C08  AX00004670  GTTTTGGTAGAATTATTCGCTTACACTATGGATTCCCTTATTTCTTGCGTGCTGT
13  C10  AX00004671  TTGGGTTCTCAACGTTCCAACCCCTATCGAATCAGATTTTTCAGTGATGTACAAT
13  C12  AX00004672  GTGATAAATTCACGATTATGTGGGCAGATTATGATTCCGCCCCAGTATGGAGCC
13  C14  AX00004673  AGGAACATGGAATCCAGGAGATTCAGCGTTACTATATCATTATAGTGGTCAACC
13  C16  AX00004674  GGGATGAACTACCTGATTGCGAATACCATTGCCTATTTAATTGGTGTTGCCAATA
13  C18  AX00004675  AATCAAATGACTGAGCGAAATCGCTTCATCCGCGGTATGATGTCTTGGGTTGGC
13  C20  AX00004676  TGAATTTTTGAAAGGCACAACGAACAAGTATATTATGACATCTTCAATGGCCGTC
13  C22  AX00004677  AAGATACAGTGGTAGAATTCCCCTACCTTTTACAAGGCAACAACCTAGCAGTGT
13  C24  AX00004678  TAGCAATCTGTTTTGCGGATGTATCTAAAGCGAAACGAGAATTAGGATGGGAAG
13  E02  AX00004679  ATCGATTTCACGTGCGAGTGTCCCGATTTTTGTAATGATTAGTGGAGCTTTACTA
13  E04  AX00004680  TTACAGATACGGGATACGTGAGTGACCGTATGAAAGGTGTTATTAAGGGGGCTA
13  E06  AX00004681  CCTAGGTGCTATATTGATTGATCAGGATGCATTAACTTCAGCATCGGAACTATTG
13  E08  AX00004682  TTATAAAGGCCAGGTAGCTGTCGCGAAGTTTCATGAAAAACAGACGCCTGTCAA
13  E10  AX00004683  CAAAATAAAGGAAATTATTAGAAGTGGTGAATCGCACATAGCGATTTGTGAAAGG
13  E12  AX00004684  CCAGCAACTGGATTTGGAGAACAAATAATTACTTGGCAAGGCGGGAAAGTTGAT
13  E14  AX00004685  AGCCATTATACAGATGAGGCTTACTTTGAAATTGAATGCGTTTGTCCAACAAAGG
13  E16  AX00004686  TATTAGAAAAATCGAGTGTATATCAAGCAGGTTAATTTTAGTTAGCGGGAATGCT
13  E18  AX00004687  GAAACCTAAGAAGAAACGAAAAGAGAAGTTAAGCACACGTGACATTGAAGGTTT
13  E20  AX00004688  GAATGATGCTGCTATCCTTCTTAAGGTGTCGCCTGGTCATATTAAGAATATGTGT
13  E22  AX00004689  ACAATAGGCGATTGTTTGGATTATATCGATGAGTATGTTGAATTAAGAAATCCGA
13  E24  AX00004690  CAACGATCTATTATTAGTTGTACCTAAAGAAGATTTAGCAAATGAAAAATTCCCG
13  G02  AX00004691  TTGCGATGTATTTCAGTTAAAGATGGAAGATGTGTTTGTTTTAAATAAGGAGGGG
13  G04  AX00004692  TATTCCAGTTTTTTGTTTAGTTGTTGGCCCCGTATTTGCTAATTCAGTTACTCCTT
13  G06  AX00004693  GCAAATTCATTCGTTACTCGCTCGCAATTTGGGTTTGGAGGAGGGGTCGATGGA
13  G08  AX00004694  CTATCATGAAGGACGAAAACTAGAAAGTTACCGCGGACACATCTTGCGCAATTT
13  G10  AX00004695  ATGTTCCACTTGGCGAAGCGTATGACCTATATGATCAAATTGATCGCCCGTTTTA
13  G12  AX00004696  TAAAAGAGTTTGTCAAAGCGACTGTGCGCGAAGTTTCAGCGTATTTTTTGCAGA
13  G14  AX00004697  AATTTAATTACTTACGACCCTGCAATCCAGATGGCATATCTGTATGTAATTCCAT
13  G16  AX00004698  CACGTATTCTATCGATTATTTGGAAAGGAAAGTTCATACAGCGCATTATTTACTT
13  G18  AX00004699  ATTTTGGGTAGTGGAATCAGAAGGACAAACGATTATCACTGCAACCTTCGCGGT
13  G20  AX00004700  ATTCAATTTGTTGCTTATTATAGCCGCGGATCTGTTATGTATTTTCAGATGGATG
13  G22  AX00004701  ATTTTGGAATCTTACGTGTTAGACGAAATTGATAGTGGCGTTGCGTTTGTTGCG
13  G24  AX00004702  AATATGTTGGGTTGTAAGTATATTTCTTATCCCAGATTATGAACCGAATAAAGTG
13  I02  AX00004703  AAGATGAAGTTTGTTAATAAAAGTTTGGATGTGCAATCCGGCTGGAACGAGGTC
13  I04  AX00004704  GAAACTAGAAGGTGTAGAACCTGTCATTATGATAATTGGAAGAATGATTGTATCA
13  I06  AX00004705  AGAATTCGGCGTAAGCTTAGGATCTAATACAGCATCTCGTTCTAACGGATCAGT
13  I08  AX00004706  GACTACATATTTTGATGGGATGGATGGGATATATGATGGGGTCACACATGAGAG
13  I10  AX00004707  ACATTTCATTGGTAACGCACAGCGCGGCGGACAGGTCATTTATACATATTCAGA
13  I12  AX00004708  AAGGGAGCGGAAACCAAGGCTCACCGAAATCAGGACAATTTCAGCAAGAGTTTA
13  I14  AX00004709  GTACAGCAACAATCGTATACTTCTGAAACAACGAATACTGCTCAGTCAGTTATTG
13  I16  AX00004710  ACGGGAACATTTTGAGGAAGTGTCTGAGAGAATTCAAGCGATGCTTGCTGATAT
13  I18  AX00004711  GTTGCAATAGACAAATTTACCGTTTTAATGTTAGTTGATGGAAAACAACAACTTA
13  I20  AX00004712  AGAAAAGTATGCCTGTTTAGAAGCCGAACGAAACTCACTAAAGGCGGAAAATGA
13  I22  AX00004713  TTGTTGATAGGGCGACACCTCAAATTTATTATACACCTTGTGAATCAGTGACAGT
13  I24  AX00004714  GCAAAGCAGTGCTGCAAAAAAACAACAAGTGATGCATATGAATCAGAAGCTAGA
13  K02  AX00004715  ATAGTAATATGCGCCACAGCAGTATTATTCATTACATTAGCTATGGTAAATGGAG
13  K04  AX00004716  CGAAAGTAGACGATGTTATTACATTGAAAGTACCAATTACAGCGGGAGTAGCAG
13  K06  AX00004717  AGTGGTAAAAACAGTATTGGGCCTAAGTATCATGCTAATAATGCAGTTTATACTA
13  K08  AX00004718  TTGGGATGGTTGACTATAAAGTATTAAAATACGAATTAGAGTATTTTCGGAATCC
13  K10  AX00004719  GAATCGGTAGTGCAATGATACAAAAGTTAGAATGGGAGAACGGAAAAACTACAA
13  K12  AX00004720  ATTAGAACCAGCTAAAGGTGAAGGGGCTATTATTTTCTTAAAGCAGTTGGTGCT
13  K14  AX00004721  ATTAGCAATTTCGGCTTTTAATGCTGTTGATTGTTTGGAAAATACGCTGCCTTCT
13  K16  AX00004722  GCTAGCAAAAGCTAACTGCTCCGTAAATAAGAAGAACACAATGGTCATTTGTATT
13  K18  AX00004723  ACTTATTGTTTATGAAACAAATAGTTGGTGCTGCTATTGGATTCATTTTTGCAGC
13  K20  AX00004724  ATTAGCATGTAGCATGATTAGTTTAAATGTATCACAACACTCTTCATTTAATGGTG
13  K22  AX00004725  TGATCTAGCATTAAGTGAAGATGATATTGCATCTCCACAAAAAGAATGTTACCCT
13  K24  AX00004726  TATTTCAACTGAAGATAAGAATCCTTCAGTATTACATAGTAGATTTGATCAGTTTC
13  M02  AX00004727  CTGTTATAGAGTTAACTTTACCGCCGGATATAGGCAGCATGTTAGACTCCAAATC
13  M04  AX00004728  AATTATTAAAGGAGCGTTAACAGGGGGTTCCAGAAGAGTTGTAGGTTTTGATAG
13  M06  AX00004729  ATGCGCGGCTAATGGAACTTATTGATGTGAGTACAATAGAAACCATGGCAGAAC
13  M08  AX00004730  TGTAGTGCTACAGCTTGCTCTAATTTAAAAATAAGCGAATCCACTTTTAAACGTT
13  M10  AX00004731  CTGTGGATAGGACCTATCCTTGTATTTGTAGGGTTATGTATGACAAACGTTATTT
13  M12  AX00004732  AACTGCTGGTTGCGCATCAACATTTATTTTAACAGTTTCATTTATTCAAAATATCT
13  M14  AX00004733  GGGGGATATATTAGAAATTGTGAATTTTTGGTTTGAAGATAAAGATGTCACAGCT
13  M16  AX00004734  AACAAGTGCAAATTAATAAGATGGTTGATTGGTCGTATGATTTAGTTCTGCAGTC
13  M18  AX00004735  AACATATCATTTCATATTGTGAAAAATTTGTTAGGTGTGGAGATTGCTGAAGAAA
13  M20  AX00004736  ATGAGCTGAAAAAGTTTAAGGAATTACTAGATATGGGCGTTATTACAGAAGATGA
13  M22  AX00004737  CCTCAAAAAAGTATATTCTCAATCGTTTTTTTATCAGTACTTCTCATTGGATCCTC
13  M24  AX00004738  TAAAAGAAATATCTGATATGGAACCAAGTGATTTTAAGAAATATGCTGGGACATA
13  O02  AX00004739  TGCTTTTCATATGGCTTATCAAGGACCTACTTATCGCGTCCAATGTGCTGTATGT
13  O04  AX00004740  AAAATAAAGGCTCATGATGTCGTTGATGTTGTTGAAAAGCTTGCTGAGAAGTACT
13  O06  AX00004741  GGAGAAGGATTTTTTGGGAGGAAAGGAATTACCTATTGAGGCATATTACGGAAT
13  O08  AX00004742  TGTCTATTTTATAAATGGAATGGTGTTAGGTAGAACCTTCCCTATGAAACAAAAT
13  O10  AX00004743  AAGAAGTTAGGTGGGGGATCAACTGCCCATAAAAGTCCGATTGGTTCAACTAAT
13  O12  AX00004744  GATATTATTCCTTTGCAATTTCTACCTGATTTGTTGTTATATTTTGCACTTTCATT
13  O14  AX00004745  TAACGGTGGGAATTTCTCCACTTTCTAAAGCGGATCAGTTTGCTACTCATGGAC
13  O16  AX00004746  AGATAGTGAGGAACATGCGCGAAAGATTGCTATGGAGCAACTAAAGGAATGTTC
13  O18  AX00004747  AACAGAAGAGATATCTGCCGGCACAGAAGAAGTAAGTGCATCTCTTTCGCTAGT
13  O20  AX00004748  CGATACAGAAAAACAACTCATTATGGCTAAAGTTACAGGTAATTTCAAAAGAGGC
13  O22  AX00004749  ATCGAAAAGTCATTATTGTTCTATGGAGAAGTAATTGGTTTAAAGCTGTATAAAA
13  O24  AX00004750  TGCAGAAATGGAGAACCCAGACAAAGAGAAAACCCGTAAAGCAAATCAAAAAGA
13  B02  EMPTY    -
13  B04  AX00004751  AGTGGTGAGAGAACTATATTCTCCAAGTGAGCAATATAAAGTTGAAATAATAAAA
13  B06  AX00004752  ATTTTGGATTACATTTGAATCTTTAATTCTGATTGGAGCAGCCTGGATGTTAATA
13  B08  AX00004753  GCGTTGGTAGTTGGGGAATGTTATTTACACCATCTCCGACAAACAACGCTGAAT
13  B10  AX00004754  GAAAGAAACGCACCATCAAACAAGAAGAATTTAAAAAGATTCCTATCGTTGAGAA
13  B12  AX00004755  TGATTTTGATGAACGAGCGATGTTAATTGGTGGTAAATTACTTTTAAGCCGTATA
13  B14  AX00004756  GTGATCGAAAAATAGAAGAGGTGTTTGAAGAACTTTACGAAAAGATTTATGGTTT
13  B16  AX00004757  AAGTTATACGATCCGGGAACAGGAATGGGTATTATTTTCGATCCAGGACCAGGC
13  B18  AX00004758  CTATCAGATATTATACGTTTACTAGCGGGCTTTCTATTATCCTTAAAATTACTATT
13  B20  AX00004759  TAGGAAACCAGAGCGGAAATGGTTGTTAATTCTACTAATGATAGGAATGTTAAGC
13  B22  AX00004760  GCGAACAACTTGCAAAGAAAAAGCAAGGTAACGGTAATGGTCAAAATGCCAAAA
13  B24  AX00004761  AAGTAGCGTACGCTCTATCTTTTTTCTTAGCGCAGGAGAGAGTGTGGATAGTTC
13  D02  AX00004762  TCTATTACTTAGTATTGCATTCTTCGGTATAGCAATTGCCACATATATTTTCCGCC
13  D04  AX00004763  CACGTTATTTACTTGTCGTTATACCAATGTTGCTCGTTGGTATGTTTGGCATCGA
13  D06  AX00004764  TGGAATTCCGCTTCTTTTCTTCAACGAATGAATCGAATGAAAGTATGCAGAAAGT
13  D08  AX00004765  TATATTCGCAACGCTTTTTTTACTAAGCAGTGCATTTTGCGCGGGTAAAGCACGT
13  D10  AX00004766  GATTCATATGCCACTTCCGGCAAATGGCATGACGAATATAAAAAAGTATATTGAA
13  D12  AX00004767  AAAAATTTTATTCAGTTATGGAGCGATCCAAATGTTTTGGGGACTTGTAATGCTT
13  D14  AX00004768  AACACAGACATGATGATTGTAACCGCAGACATGGGTGCGGCGGCGGTTTTGCG
13  D16  AX00004769  GAAATTCTCCATGTTCGTACAAAAGATCTAGATGAGTGTGAAGGAAATAAATTAT
13  D18  AX00004770  TCGGTATTCGGCATGATAATTGCGCTACTACCGATATTGATAGTTGTTTTTGTAT
13  D20  AX00004771  ATAATGATGATGTTGTTTATGTATCAAGTGTACAATAACCTATTCGTTAAAGATGA
13  D22  AX00004772  GCAATGGCATGGGGTATTTCATTAGGAGATACAGCTTTAGAGAAAAACCAAGTA
13  D24  AX00004773  GGCAGTATTCTTCATATGTAATCCCCTCTCTTTTTTCTTAGGGTGGATTGAATTT
13  F02  AX00004774  TGTTTTTGGTGTTTCTTCTAAGCCGTTACGTTTTATAGGAAAAGCGCTCTTTCAT
13  F04  AX00004775  GTGAAAAGGACATGGTGAATACGGAAACAGATGATCCGAAGTATATATATTATTT
13  F06  AX00004776  ATGAAAGATACGAGCTCAGTAGAGCGACTTGAAATAAAGAAATTTTGTAAAACAT
13  F08  AX00004777  TGCTGGAGCTGACTTCGTAGGCGATGCTGATTACATCGGTAAAATCCAACAAGG
13  F10  AX00004778  GTGGTCGTGTAAAAGACTTACCAGGGGTACGTTACCACATCGTTCGTGGTGCG
13  F12  AX00004779  AGATTCTCGTGAGCAATTCGAAATGCGTACGCACAAACGTCTAATCGACATCGT
13  F14  AX00004780  TTCCAAGGTGTTATCAAACGCCACGGACAATCTCGCGGACCTATGTCTCATGGT
13  F16  AX00004781  TAAAAACTCGCTCTGAAGTTCGCGGTGGTGGTCGTAAACCATGGCGTCAAAAAG
13  F18  AX00004782  TAGAGAATCCAACTCGCATTCGTGAAGTGCGTAAAGCGATTGCTCGTATGAAAA
13  F20  AX00004783  CGAACGTAACCAACGCAAAGTTTATACTGGTCGTGTAGTGTCTGACAAAATGGA
13  F22  AX00004784  AACGTTGCCAAATGCTATGTTCAAAGTAGAATTAGAGAATGGGCATGTCGTATTG
13  F24  AX00004785  ACCAATCTGCGAAAAATGTAAAGTTATTCGTAGACGTGGAAAAGTAATGGTTATT
13  H02  AX00004786  AGTCAAATGGGGTTCTTTGCTTATTTAACAATCCACCGTTTTGGACTAGGGATGT
13  H04  AX00004787  GAAAGATATAAAATCATTTTTTGTTTGTTTCGAAGAGTCGCTAATGCAGAGGACT
13  H06  AX00004788  TAGTAATATCGTCTTGCATTATGGGAATTAATTATTTAGTTAGCTATATTTGGTCA
13  H08  AX00004789  AGGGAGAGTGATTCCTTATACTGGTGATAGGGAATTTATTACACATCTGGGGAG
13  H10  AX00004790  CACTTTATATCTCCATGAGGAGCGTGCTAACGCTCGTCCGATAATCGTCCCTAA
13  H12  AX00004791  TATCGGACTTGCAAGTGGAGCGACTCTTCTTACAGCTTTCATTTACTCACTTGCT
13  H14  AX00004792  AAATACAATGGGCATGGTGCTATCCGCACTTGTCGATGCAAAAGCAGTTGCAAC
13  H16  AX00004793  CGTCGGAGTTGCTTGTGAGCTTGCAGCAATTAATCGAAATGGTCGTAAGAAGAT
13  H18  AX00004794  AAACATCACTTTTAACAAATTAGATCTTTTAGGATTAGCTAGCGGCTCAATTCTTC
13  H20  AX00004795  CGTAAAGAAGAAGTAGTGAAGTTTCCAATTAAAGATTTCTGTAGCTACTTTACTG
13  H22  AX00004796  TGCGATGACAATAATGGCTTTCTTCATATTCGTTTACCCCTTTTTTATTGTTGGTT
13  H24  AX00004797  TGTCTGCACATCATGCGCGCATTCAAGGATTACAAGAAGATAACTATAACGGTA
13  J02  AX00004798  ATGCTCAATAACGGAGCATGCCTCTTTTATGGAATCGACATGTATAATAATACCA
13  J04  AX00004799  TGCCTACATGGCTTAAAAAACAAATGCAACGCGCATATTTTGAAAAAAACCGGTA
13  J06  AX00004800  ACAAGGGGCTATCTTCTTCAACTCTGTTCAACATATTATTTTGTTTTTTATTTATC
13  J08  AX00004801  CCTGATTATTTTTTTGAAAATGGAAGACTGGAAAGAAGAAATTCATAGAAAGGAG
13  J10  AX00004802  CTTTGCGGGATCTGATAATGATAGCTCGCATGGAGGTTCACATGATTGTGGAGG
13  J12  AX00004803  AGGGAATAGTATGGACTGGTTAGATGGGTTTGGTATATTTTACATCATTGGCGG
13  J14  AX00004804  AAAGGATAAACAAGAAGCATCTGAGCCTGTTGTTCAACGCATGATGACGGACCC
13  J16  AX00004805  TGAAAAAAGAGCAATTAGCAAGGGAACTAATGGTGAAGTGGGTTTTAGAGAACA
13  J18  AX00004806  GTATAAATGATAAGTGTATTGGCTGTGGTGCGGAGGTTGATGATCCAGAGTGCG
13  J20  AX00004807  TATTGTGTGAAGAATGCGATAAAGTAATCATCATTGGTGTAAAAACGGAATCCGG
13  J22  AX00004808  TTGATAAATATAGAAAGCGAGGTTAAGAGAATGAAACCTTTGAAGAAAAGAAAGG
13  J24  AX00004809  TAAAAATAAGTGGCAGAGTCGTGACCGCTTTTTGGCAGGAAATGTGCCGGTTGT
13  L02  AX00004810  TCTCCTTATTAACGGTAACATTCAATCAGTACCATCTGCTGGTTTCGGATTTTAT
13  L04  AX00004811  GAACAAATTCGGTTGCCGTAATTGGGTAAGTCCTGAAGCAAATTTAGCATATGA
13  L06  AX00004812  ATTTACAAAGTTTGGCGTTCCAGAAGCAAAAAGCTTTTTGGATGAATTAGCACCT
13  L08  AX00004813  TATTCATTAATACTGATACGAGCAGTTTTCCCTACGCAAAACTATTAGCAACAAT
13  L10  AX00004814  GTGTTTATTTTGTGCCAGCCTTTCTTGGGGCAAAAAAATACCGTAGGCTCTAAAG
13  L12  AX00004815  ACGCGGAAAAGCATTTGATCATAAGAAAAAAGGGCACGATCATCAACCACCTAA
13  L14  AX00004816  CCATGACCGTACAGAAACCGTACTGAAAGTTTCTCTATATCATGCATATTTGCTC
13  L16  AX00004817  ATGAAAAAGTGGAATGATAAAACGAAAGTTACATGTTCTATATTAGGCCTTTCGT
13  L18  AX00004818  AACGCGTTATCTAGTACACAAGAAGTTCTCTACCAACGAGAATTTCGTAAAGCAG
13  L20  AX00004819  ATCACTCACATTTCTTACAGCTATTTTTACATCTGGTTACAATGATAAACCCGGTA
13  L22  AX00004820  AAAAGCAAGATCGTAATACGGTTGTCATGTGCATTGCCGTATCTATGGTTATTAT
13  L24  AX00004821  TGAAAAAGATGGTATTTGGAGCATTAGCATTTATAGTGACTCTTACAGTTGCTGG
13  N02  AX00004822  TAGCCAAGGTGTCGGTCTTATTTGTTTAGGGGGATTTGCTGCATCTGTTACGTT
13  N04  AX00004823  CTTCTTACTAGTTTGCTAGAAAGATTCTGTGAATTATTGTTCACATTTGTTAGTTT
13  N06  AX00004824  ACTGGATTGGGAATTAGTTGCACAATATTAATAGCGATTCTTCCAGGAGCCATAT
13  N08  AX00004825  TTTTTTTGGTATACAAGGAAGCTATACGGCACAATCTCTCCTTTATGGAATGTTA
13  N10  AX00004826  CCGTATTTCCCGTATTCTTTATGGCTATTTTATTATTCATAGCTAGGTACATTCAT
13  N12  AX00004827  TTTTCTTTTCAAGCACCTATTACTGTTGTTACAAGGAATAAACGATATCCCGCGA
13  N14  AX00004828  GTGCAACAAGCGATGCACTTCATGTCATTCGCTCTTTTTATTTCGTATTTAAAAG
13  N16  AX00004829  TAATGATCGGGATTTTTGTTGTGTTAGTTGCATCAATGGTAAGTCTTGCAAGTTG
13  N18  AX00004830  ACGACCTGTTTATTTATCGTGTGTTTGTATGCGTTTCTCGTCTTTTCGTTTTATGT
13  N20  AX00004831  ACGATGGGTTGCTTCATTTGTAAAGAACTTGGGGATGTCTAAGTTCTTTTTTATT
13  N22  AX00004832  CTTCTTACTCGGTTATATCGGGGCTTCAAACGGCAACTTAGGACAATTCGAGAA
13  N24  AX00004833  TATAGTGAAGGATTATGTTGGATATTAGCAATACTAACTGACTGTAAGTCTTTTC
13  P02  AX00004834  AGTAACGTTCTTTGCACATGGTTTAGCGAAGTTTCAATCAGGTATCGATAACGTA
13  P04  AX00004835  TGAGGAGCACAACTTTTTATGGAGCCTTCAAGGTGGAGATACTGGTAAGGCAAC
13  P06  AX00004836  ATGTCATATTAACATGTATCTTTGAAGTTTTTTGGGTGTTTGGTTTTAATACGGCC
13  P08  AX00004837  TGTAATGGATTTAGCTCTGTTAAATGGCAGAAAACATTTATATCATTACGCAACC
13  P10  AX00004838  TGCAAAAAATTTAATTAAGCGAGTAAAACCAATTGTGACTGAAGCAGAAAGAAGC
13  P12  AX00004839  ATTTGTTTTAGAGTGGGGGAAAGCACTGGGGGGACCTGGTGCTTTTTTCTTTTG
13  P14  AX00004840  TGGAACTCCCAAAAGAACTGAAACGCTTTTATCAAGAAATAGGTTGTGGGTTTTT
13  P16  AX00004841  GGACTACTTATTGAATCCGCCACATTTTTAGAAGATGCTCGATCTAAAGTCTGTA
13  P18  AX00004842  TGGCAAGATCTTTCATTATAAAGAACAAATGTAGTTTGAATGGTGAAACAACAAC
13  P20  AX00004843  GTACTTGTGGTGGAGGCTGCGGATTCGGCGGCGGTTTCGCTTTACTTGTTGTA
13  P22  AX00004844  AATCGTTTTATTTGTAGGACTCGCATTTTTTGTTTTCGGTATGGTTTATCATTTAT
13  P24  AX00004845  TATTTTTTGGAGATTGCATGTATGGTATAACAAGAAACACAATGTTCCTAAGGTT
13  B01  EMPTY    -
13  B03  AX00004846  ATGGGATATGGTGGTAGTTGCGGCGAAGGCTGCGGTTTCGCTGGAGGATTTGC
13  B05  AX00004847  ATTCCTTGCTACTAGTAGCTTATTAGTTTACGGATTTGCCGCTTGTACTTTTTTAA
13  B07  AX00004848  TAAAACGATAAATAAGTTTATAAAAATAAGGAATATAGGAAAGGACCCGCTGGAG
13  B09  AX00004849  ATGAACGTTGGGTATACAGCTTTATTTCTCAAATCATGGCTGAAAACATGGGCAA
13  B11  AX00004850  ATTACGATGAACGCCATTCACTCTACTACTATTCTTTATAATGAAACACCTACAAT
13  B13  AX00004851  GTGACAATATGTTTTGGTTAGGATGCTTTTTAGGATACATTGTAGGTTCTGTTAT
13  B15  AX00004852  TTTACACTGACTTTAGGGGTGTATAGTTCAACAAATCATCAAAAAAGTCCAACAC
13  B17  AX00004853  GGAAACTTTACCATGGTGGGTGTATCTTGTAATCGTTGGGATCGTATTAAGTGG
13  B19  AX00004854  GAAATTATTATTCATTTAAGCGATCTGTTCGGTATTACGATTGATGAATTGTTAAG
13  B21  AX00004855  TAGCGAACATTGCAATTATAGCGGATGCACCGTATGTAATGAATTTTTTACCCCT
13  B23  AX00004856  TATTTATGTCAGGAGTTTAGACCGTACGGGTTACTTTCAACAAAGGCGAGCGTA
13  D01  AX00004857  TTTTTATTTAGCGGTTTTTGAAGAAGAATTTCAAAATGAAAGAGCGCCTTGGGAG
13  D03  AX00004858  GGTAAAGGTGGTAGTGGCGGTAACGGCGGTGGTGAAGTTGGACAAGCTGGTAA
13  D05  AX00004859  TGGCCCAAATGTTGGCCGCTACTTTAATAGTTGGAGTCCCTGTTGTTTTAGTTG
13  D07  AX00004860  GAATATGAAGGATGGAAATGCTACACTGATAAAGCAGGCCAAGAAAGAACGAAC
13  D09  AX00004861  ACAACTCAATACTTCTAATTTTACACAACCACTCCCCGCTAATTCATTTACACTCT
13  D11  AX00004862  TTATATTTGGGCTATTTTTCATTCTATTATTCTTTGCAAGGCCTTTTTGTAAATCG
13  D13  AX00004863  TGAAATCAACGTATGCGATTCGTTCGGATAATTGGTATAATATTCTTACAATTAAA
13  D15  AX00004864  AAGATTGAAAAAGGTGTGATTTATCCATCTAGCATATTGTTATATCAATTATCAGA
13  D17  AX00004865  CGTTTAGAAATGGAGTTGATACATATGCCACATACGAGTGATAACGACAAAAAAG
13  D19  AX00004866  TATCCAACAAGGAGCCGATGCTGTTATGAAGCATGATGCAAGATTCCCGTACAG
13  D21  AX00004867  CATATGAGTGGGGAATCCCTTCATAACAATTCTAAGCAGGAAGGGAGAGTTGTA
13  D23  AX00004868  TCTTTTATTCGGAGTCATTGTCATCGCCCTCTCGTATTTCAACCATAAAAAACGA
13  F01  AX00004869  ATGAGCTGCAATTGTAACGAAGACCATCATCACCATGATTGTGATTTCAACTGTG
13  F03  AX00004870  TATTACTATCCCAGAATTTTTGGAACATCGCTTCCAAGACAAATCCCATATGCTA
13  F05  AX00004871  GAATGGGCTTCGGAGCTTCCAAACCGAAACGAAAGAAGTAGGCTTTGGCGACA
13  F07  AX00004872  TATATGTGATAAAGGACCAGACGTTAATGCTGCCTCGGAATGGGGTGGTACGAC
13  F09  AX00004873  TGGTTCTTGCGGTTCATCTGGAAGATGGGCGAGAAGGCCGGCGCACATATATT
13  F11  AX00004874  TATATCGCTTTGGTTGTCACTTATGATTTTTGATCGGGGCGTGTGGCTGGTGTC
13  F13  AX00004875  TATTGAAAATGGAAATCGCTTATCCTACATACCTCTCATTCCATATACAAATGGTC
13  F15  AX00004876  CGGGTATGTGCTCGCAACTACAGTAGAATGTGCCCTGCAAATGGTTCGGGATTA
13  F17  AX00004877  TCGGTATGCATAAGATGAAACAGAGAATTAATAAGGGGAAGGAAGAAGGAGAGA
13  F19  AX00004878  TGGACACATTTTCGCATCTCTTTCATATAATTTACCAATACAAAAAAAGTTGGTCG
13  F21  AX00004879  CGAGCTTGGAAAGCACGTAAAGAAAATCAAAAACCACATGGCAAAGTGAAAGCT
13  F23  AX00004880  AAAGAGATATGGTCTCGACCACTCACACAATGGGTTGCAAAGACGGTTTATTAC
13  H01  AX00004881  ATCGTTCAAAAAGAACTGTGAAAACAGAAAAAGGGTATGCAGGTGATTCTGTTC
13  H03  AX00004882  AAACAACCGCTATATTATGAGCGGCTGTTTTGCGTTGTATATTTTCTCTGAACTT
13  H05  AX00004883  TGTGGAATAAGGGAGAGGAATTTATGATTAATATCAAAAACTTAGTAGTTGGCTT
13  H07  AX00004884  TTATTTTCCCCCTTTTTCAGCAAAAGTCGTTGTATATTCCCGAATTTATAAAAACG
13  H09  AX00004885  CAGAGAAAAAAACTACTCCATACAAACTTCTATATACGAAACAAAGCAACATCCC
13  H11  AX00004886  AATTGTGTGAGCGTCATCCGTGGAAGAGTTGGAATAAAGTGAAGATTGATCACT
13  H13  AX00004887  TGCTAAGTAGTATTGCATATTTACTAATGATGTTGGATTTCCCGTTCCCAGGGCT
13  H15  AX00004888  TTGTATTGCATGTGGTGCTTGTGGCGCTGCTGCACCAGACATTTATGACTATGA
13  H17  AX00004889  ACGTTTTCTAACAGGAAGGCCATATAAGAGAAGTGAGTTGGCGAGAAAACTATG
13  H19  AX00004890  GGTTGAATCTGACCGCGACCAATCACTACAATATCCGGGTGCAACTGGACTGGA
13  H21  AX00004891  TAGAGTAGAGTTGGAGGAAAGAATAAAAGGTGTTGGACATACAGTTTGGTTTAT
13  H23  AX00004892  ACAAAACAAACAAAATAAACCCAAAACTGGAAATCCAAAATTAGATGGTCCAAAC
13  J01  AX00004893  CTGTACCTGCTACTAATGCATATACCATACTCATGCACCAACCTTTTTTGATAAT
13  J03  AX00004894  AGAAAATATGAAAGAAATTGAGGAACGAATTGAGAAACGACATGTAGCATATAGT
13  J05  AX00004895  TTTATGTTGACTTGGTTAACATGTGCAGTCGGTGAATTTGTTGTCATGGCCATTG
13  J07  AX00004896  GGATAAAAAGCAACTCATTACAGAGGTAAATGACTTATTAGAAACGTATTGTGAA
13  J09  AX00004897  GGATATGAAAAAGAAGAAAATAATGAAGTATATGATAGGAATTATAATGGTTTGC
13  J11  AX00004898  AAAAGGAGGAACACATATGAGTTATGGTGGAAGTTGCGCTGGTTTCGGCGGTG
13  J13  AX00004899  TATTGTGCGTGATACAGAATCGTTGTGGCCAGATTCGTTAGATTTTACTGGTGA
13  J15  AX00004900  GGAGCAATTAATGGGGGATAGGTATGTTTTTAAGAATGATATTAATGCAAAGCTT
13  J17  AX00004901  AGAAATATGGGATTATCTGTCCCACTCGTAAAGCGAATCCTTACAAAAGAATGAC
13  J19  AX00004902  ACCCATACGTAAAATCTGTAAGCGAGAAAGGTATCACTTATACAGCGAAATTTAA
13  J21  AX00004903  GCTGCTAAATGTCGTAAATCTTTCTTCCTTCTATTTTTCTCACTACCATATAACTG
13  J23  AX00004904  GTCATAATTAGTTGTATGATGATTATGGGGAGTTGTGCTAATACATTTGTTGAAG
13  L01  AX00004905  GGCAGAAGAAACGAATTACACGATTAGTGAGTTAAATATTGAAAAAGTCCCTAAG
13  L03  AX00004906  GCAAGGGTTAAATCATTTCTTTGGACCGCTTGAAGCGAAAATTATGGAGATTGT
13  L05  AX00004907  TACAGGAAGTAAAGGGTGGAACCGTTGGCAATCAAGTGCAAAAAAGAAGAAAGC
13  L07  AX00004908  ATCGATTGGGGCTGTTTTCGAATAGAAACAGAACTGTCATATGTACAGACATGTA
13  L09  AX00004909  CAAAAAGCTGAATCATTGTATACAATAGAATTAGAACAACAATTTGTATGGAGTG
13  L11  AX00004910  CTAAGAAAAAGAGTAGAGTGAAAAATGAAATATTACTTTGGACATTAACAGCGGT
13  L13  AX00004911  AACAAAACCAGAACTGTTGGTTTTAGATGAACATATCAATGGTTTAGACGTTGTT
13  L15  AX00004912  GAAATAAGGTGGGACAAAATTTAGAGTTAGAATTACTTCCAATAGGTTCTGTTGT
13  L17  AX00004913  ATTTTTATTCGAAAAAGATGTAGATGGTAAAAAGCAAGTAGTAGTATTTAGGAGG
13  L19  AX00004914  ATCGATTGATTTGGCACAGTTAAGTAGAATGTTTTTCTTACTCGCATTTGCGATG
13  L21  AX00004915  TTTCTACTTCCCTTCTCACCGGATTATTTCTTATATTTCTTCCCTAAACGCGCATA
13  L23  AX00004916  TTACGAAGAGGCACAAAGGAGAGGTTTTCAGGCCTTCTTTCGATGGGTGAAAGA
13  N01  AX00004917  AGGGGACACCCTCTTTATACGTATTTCTTTCATACTTAAAGCTTGAAAGGGAGGG
13  N03  AX00004918  ATGGTATTTACATGAGTACGATTGAGAAATGGACGGCTGTTGATCAATATGTGA
13  N05  AX00004919  TGCGGCAATTATCCTTCAAAAAAATCCACCGACAGATATTAATGCGGCATATGGT
13  N07  AX00004920  CGGATATAGTTGCTGTGGTTACGGATATGGCGGCGGCGGTTGTGGTTATGGAG
13  N09  AX00004921  GAGCCATTCTCTGTACAAGATGAGGTATTGTACGAGACTGGACAATATATGGAC
13  N11  AX00004922  ACCATACTGCAAGTTCTGTATATTGACGACAAGGTCAAGTGGAAACATTTAAAAG
13  N13  AX00004923  GAAAAAGCCACAGAAAAACCAGTTCTTGATTTTAGTTGATTCTCTAATTTTGCTA
13  N15  AX00004924  AAATTACTGGCAGAATTGTGCCGGTTGTTTTGAAATCATCGTGATATATTTGTAT
13  N17  AX00004925  ATTAATAAGTAATTTAGGAGATGCATCAACAGTCACAAAATTACGAGAGAAAGAT
13  N19  AX00004926  ATGTGTAACAGCCTCTATGGATTGGGTGGATTTCTTACATCCAGTTCGCTCTTCA
13  N21  AX00004927  ACATGGTACTTCCGCTTTTATGTATTTCATATTGATTGTTTTAAACGACAGCAAG
13  N23  AX00004928  TTTGCTAAGTATCCTACATTTCGTATTGCGTTACATATTTCAGCGTACTTAACACT
13  P01  AX00004929  TACTATTCTTATTTTTTGTTGATATTGTCATTGCCCTTATCGCTCTTGGCTTTTCA
13  P03  AX00004930  AAATGGTTCTGCCATTTCTTCTAGTATATTAGCAGAATATAATGTAAAGAGAATG
13  P05  AX00004931  GCTGAGAAATACACACTATTAGGGGAGCGCCAATATATTGGAAAAATCCACGTT
13  P07  AX00004932  GACAAGTGCAACATTACGAGCACCTCTTTCTATTCAGTTTTTATATTGGATATTC
13  P09  AX00004933  AATCATCGCATTTGCGTCTATGTTCTTCCCACGTATTTCACCTTTTGGTGCACCA
13  P11  AX00004934  ACATTTTAACGGATGGACGTTATGCACACGTTATCCGCAAAAAACGGGTAAACG
13  P13  AX00004935  TTGTTGAAGGTACTGCTTCAAATGGATTGAAGTTCAGAGGTTATTTAAATGATAC
13  P15  AX00004936  GTACTTTTGTATTCATAGGAGTCTCCACTTTAAACAACGTGTTACAGCGTAAAGT
13  P17  AX00004937  AGTTCGGTTTGCTGTATAGTACCACTGGAATAGCCCTTTTATTCCTTTTATTTTG
13  P19  AX00004938  TAGTGAAGCGTTAATTTTATATAAGGGAGGGTTATTTGAGCGTATAGATAAGGG
13  P21  AX00004939  TTGATACGGAAGAGATTGCGGAGTTTTTTTATGAGCAACTAATTGAAAGAGGATA
13  P23  AX00004940  TGCACAATGGCTATTGTAAAGCTGATCCGCAAGAACAAGAGGGAATTATTACAA
14  A01  EMPTY    -
14  A03  AX00004941  ATAGAGTGTGCAACTCTTACGGGAATGATTACTCAAGAAGATTTGGTTGGGCCG
14  A05  AX00004942  GAGTATGGAAACAGTCAATCTATTACTATGCATTTCGAACAATTTAAAAAGTTGC
14  A07  AX00004943  TATCTCCCGTGATTTCAAAAACTATAGTTGCTGTTGGCTATAATCCTTTTTCTATG
14  A09  AX00004944  TTACTTGCGAATATGACTGAATTTGGGAAAACGCCGTATTATAGTGCAGAGGAA
14  A11  AX00004945  CAAAATGAACATAAAAAAACAAGACTTAGCGAAACGCATTGAAATAGAAAGAGGA
14  A13  AX00004946  GAAGTCTATGGGATATTAAGAATGTACAAAAGATCAAGTTGAAATTAGAAATTGC
14  A15  AX00004947  AGTACCACCAGAACAAACCCCTGTTTGGGAATGTGAAGCAGAGGATTGTTTAGG
14  A17  AX00004948  TTTAAACAGTTTACATGTGTGTAAAGACAGACGTTTTGATGTTTCGAGATTAGAT
14  A19  AX00004949  GATAGTTGCGTTGTGTTTGTAAACGGACAACCTTTTTTAGTTCTTTCAATAGCTG
14  A21  AX00004950  ATGAAAAAGCTCTTGTTGCTCGTCTACTTTCATTATATGCGAAACAAAAACCTTT
14  A23  AX00004951  AACAATCATTTATACGCCTCCCTATTATGTGGTTAACTATTATGATATCCGAGATG
14  C01  AX00004952  TGCAGACGCTGAAATTCGAGAAAAGAGCAAAGTAAAAATGGAGTCATTATTTACT
14  C03  AX00004953  GTGACTACTTTCAAGAAGATGGGAGAAAAGAGAGGAAAAATAATTCAAAACAAAG
14  C05  AX00004954  ACAAGCAGCTCTCTTTATGACAAAAGACGTGGACAAGCTTCTAAATTTAGCTACA
14  C07  AX00004955  AAGTAGCATTGTAGGAACTCTTCCAAACCATATCGTACAAAATATTGAAAAGTTT
14  C09  AX00004956  ATTAATTTCTCTAACCGATTTATATTTTCCGTTAATGCACCTTTCACAAGAGAGAA
14  C11  AX00004957  GACTTTAATCGGAGCAATTTCTGGAGCAGTCTTTGGTAAAATCTCCTATAGAAAT
14  C13  AX00004958  ATCTAGATTAAGTAGAGCAAGAAGTAAGGTTTCAAAACTAATAGGGGAGGGTGG
14  C15  AX00004959  TTTTCAAATGGATTTGACTCATCTGAAGATATAAAACGCCTTCCTAACGATTATAC
14  C17  AX00004960  TTATAGATTGGGTAGATGCTAGTTCAGGTGACATTCGTGCAGCTAGATTTTCTG
14  C19  AX00004961  GTGTACGGTATCATTATGAAAAAAATCCAAAAGTTATTACAAGAAGACGTCTTAA
14  C21  AX00004962  AAATAAGCTTGGTGCTTTTTCACATAAAATTAACATTTCAAGAGGAGCTTGTCTG
14  C23  AX00004963  GTTTCTTGAAGTGTTTGCAGTATACGAGGGATTCGCTAAAGCGGCAGATCAAGA
14  E01  AX00004964  AAAACTACATCATACGGAAAAGCTATATGAATTGACTCAAAAGAAATTTGAAAGG
14  E03  AX00004965  GATCAACTACCTATTAGTTTTCAAACCAAAAGGAGGAGAAAATATGAGTTACGGT
14  E05  AX00004966  AACAAACCTGTAACAAGAGTGTTTCAAGGAAAAGAAGTAATTTCTGGGGTTAACA
14  E07  AX00004967  TCAAGATGTTCGTACAATGGACTGTCATTTAGATGTAGAAGATACGGAAGAGAT
14  E09  AX00004968  AAATTGGCTTCATCACCATATTAGAGGTATGTTAGGTTCTTATATTGGTGCCGTT
14  E11  AX00004969  GGACAAACATTTGCTGATTTTTGCCCTAGCTTAATATCTAAAGGGGCCCGTATAT
14  E13  AX00004970  GAGCAAAATGCGATCTATAGCGATCCAAAAGATGCAGCTAATATGCAAACGGTA
14  E15  AX00004971  GAATAATATCGGGTATGAAAAAAACACGCTAAGCAAATTCGAAGGAAATAAGCAG
14  E17  AX00004972  TTATCAGCTCTAAGACAGGTTAGGGAAGAAAAAATATACTATCATTACGCAAGTG
14  E19  AX00004973  ATGTATAGTGATGGGCGATACTTATATTTTTCTATGTTTAAAAAAACGGACAATC
14  E21  AX00004974  GTGATAGAGAGGTGGGAGATAGTGGGAATGAAAACAAAATTATATTTTAGTGTA
14  E23  AX00004975  AGAAAGACTCGCGCAGCCGATGTATTACTTGAAGAGAGATAATTTTGCATGGAG
14  G01  AX00004976  ACGCTCATAAATGGGGGGCTAGGGCTCTTATCATTTCTTATATAATTGTTACGAT
14  G03  AX00004977  AAGGAATGATGCCTTGGCAATAGGTATTGGTATAGGGGTTGTAATCGGTGTGTT
14  G05  AX00004978  TCTAACAGATCAGCCTGAAGGAAACTCTTTAGGCATGGGACTGTGGCTAATATT
14  G07  AX00004979  TAGTGCAGCGCTAATTTTGGACTGTTTAGAAAAAGGGATACATCCAAACTGGGA
14  G09  AX00004980  GCAGGAATTTGTGAATTTGTGGTGGAAGTAACAGCAGATGCTATTGGGAATTTA
14  G11  AX00004981  GTCTGAAGAAGAAGAGGTTTCCGAGAAAGTTTATAATTACTTACGTCGTAATGAA
14  G13  AX00004982  TTTCATATTTTTACTGATAACTCCTATTGTTTTTTTTGGCTACCGTAGCGTTCGCT
14  G15  AX00004983  TTTAGCGTTAACTGCACCTGTGTTTTCTGGACAATTAAATATGAATTCGACCATC
14  G17  AX00004984  TTCCAAAGATGAAATTTTTCATAATGAGCAAATTGAAAAAGCTATGAATGATGTTA
14  G19  AX00004985  CTGAAGCTGAAATCAATCGTAAACAACAATTAAAACAACTGACTGATAAAATGAC
14  G21  AX00004986  AGAACAACAATACAAAAAGATTATGGACGAAATTCGAGATCGTAGAACCAAATAC
14  G23  AX00004987  GCAAGGTGGACTGTTTCTCGTTGCATTGTTAACGTTCGTCGTCGTTTTAATAGAC
14  I01  AX00004988  AACTATCCTATTTGGGTCTGGGAAGCAAATAATTACCCAAACCGAAATCATAAAG
14  I03  AX00004989  GTGTGAATCAGTACAAAGATAAGCATGAATTACAGCCTTGGAGCATCTTTTCCG
14  I05  AX00004990  AACGCCAGGATTTGTCATACTGTTAATAACGCAAATAATTGGTTGTTCTTTCTCC
14  I07  AX00004991  AATCGGCGTAAAGGTTGGGCTTGTAATAAAAAAGAAATATTTACTACAACAGATA
14  I09  AX00004992  TGATAGTGTGAAAAAGAAAGAGTTTGGAATAGAAGAAAAATTTGAGGAAGTTGAT
14  I11  AX00004993  CCTGTTATCCTCGTTACAAGCTTTTCTCATTATTCTAATGCTGAGCAGCCAAAAG
14  I13  AX00004994  GAACTTAAAAACATTCAACAAGCGGACTATCTCGTATCCTATTCAAATGCAATGA
14  I15  AX00004995  GTTAGAAAAGACGTTACAAAAAATAGATGATTATGAACGCGGCAAAAAAGACCTA
14  I17  AX00004996  GGGAAATGGGAGGATATAAAAATGCTAGATCAAATTACTTGGGGAACGCCAGGC
14  I19  AX00004997  GTTATGGACACCATTAAGAAGATATTGGAAGGGAAGTCCATACAATATGTTAAAT
14  I21  AX00004998  GTACAAGCTTTTATCTTGTTTTTAATTCCGTATACTATCTCAAGATTTTTTCATTG
14  I23  AX00004999  TGTCTCAGTTACCTTCTCTAATGTTTCCTTTATGTTTCCTTCTTGCAATTTGTCTT
14  K01  AX00005000  GGAATAGGCCTACCTATATACTTACTACCTTTCATATTACGAGGGGATTTTGATA
14  K03  AX00005001  ATGTCCATTATATTAAACTTTCCTCATTTTAAAGGTAATGGGATTTGGGAAGGTG
14  K05  AX00005002  GTCAGAGATGTGCGTGATGATTTGGCGCAGGGTTATGAATCCATCTTCTATGAA
14  K07  AX00005003  GGCTAAATTTTCACGAGAGGAAAAAGTAATGGTAGTAAGAAGATATTTAGATGG
14  K09  AX00005004  AACGCAAACTTTTCTAGAATAATGATTGGATATGCTCCTGAAAACCTTACAGCTA
14  K11  AX00005005  TACAAGCTATTTTGGACAACATGAAGCTGCACATTCTAATCATGCAAATAAGGGC
14  K13  AX00005006  AGAAATTCAAAGCTTTTTATCGCCAAATATCTTACGAAATCTTGCCAGAGAGTTT
14  K15  AX00005007  AAATAATCGTAATCCTGAAGAGGTTGCTACAGCGTATTTCGAATATGGAAACAGC
14  K17  AX00005008  AGTAATAATGCTGGTAAAAAGCAACCAAATTTCGATGATTCATCTAATTTCGCTA
14  K19  AX00005009  AATTTTAATTCAGGTTAATTTGGTGGAGGGAATAAAACTTAATCATGTTGAGGTG
14  K21  AX00005010  ATCTGATCACGCAATCAAAATGATGGAGCAAAGACTCCGACTCGAGCAACATCG
14  K23  AX00005011  TAAGAAAAATTCGGCTGTTATTTTTTATTTGTTGTAAAGGATGGAGCGATTTTGG
14  M01  AX00005012  ACACAACAACTTCGGCAACTTGAAGCTGATGGGATTATCCATCGTACCGTATAT
14  M03  AX00005013  TTAACGGTAAATTGGGATCCTTTACTTTCATTGTGCTACTTTTTATGCTTTCTATT
14  M05  AX00005014  TGACTGAAACTTTAAAAACACTTATAATGCTTGATGCTACTTACGTTGTTATTGCA
14  M07  AX00005015  CTCAAGGCGGAGCAAAAAGAAATGATGAGAGACATTCGAAATTTAGAAACGCGT
14  M09  AX00005016  CTCTCGTATGCTGGAGAGCACCTTGTTTGCTGTTACATAAACAAGGGATTCCTT
14  M11  AX00005017  TGGTTTGTATATTACTTATTTAGTAGGTGTAGTCACTTTAGCGGAATCGATCCCG
14  M13  AX00005018  CTACCTCCAGCTAGATACTATCATCAAGAAACGCGAGATGGGATGATATATTCTG
14  M15  AX00005019  AAAAGAAACTTACTATTTTATTTAGCATCGTGTGTATTTTAGTATTAGCAGCATGT
14  M17  AX00005020  TTTGAAGAGGTTTTTTGAAGCTGCTTTTTTATTTGGAGAAAATGGAGGAATTGGT
14  M19  AX00005021  ACAGGCTCTGCACTATTAACTTCTCGCGGAATTTATAAGATGTCTTTAAATCGCT
14  M21  AX00005022  CGTTTTTAGGAAGTGTATATCAAATATTTGGATTGTATCCAGAAATTTATTATGGG
14  M23  AX00005023  CAGTATGAAGATATAGATTTGTGTAATGCGATTCAATCGTTACATGAAGAGTTAA
14  O01  AX00005024  GGGATTGTTACTTGTAATCCCGTTTTGGATATTGATCATTTGGATCATAATAAAG
14  O03  AX00005025  AAGACTTTGCACCGAATCATATTGGAACACAATCAAAAAAAGCTGGTGGCAATAA
14  O05  AX00005026  TTTATCATAACATGCTGCTATCACTACGTGAAAAAGAAAAGGCAGAAATGGCTAC
14  O07  AX00005027  AGAGTTTGCAAATGAAAACTTAACTCCTGCAGAACGACAAAATAATAAGAAACGC
14  O09  AX00005028  GACGCTTGTTCATTCTCTTTTCTTATACGGGGCAATAAGCGCATTATATGTAGGA
14  O11  AX00005029  TGTGAATGAGTACGAGAAAGAAAAATTAGCCCTTCTTGGAATATTTCATATCGAA
14  O13  AX00005030  AGTTTTACTAAAGCGCAAGGGAATGAGAGGAATGGCATATGTAATTTCACTCCA
14  O15  AX00005031  AGGAATCGGATCAGTAATTGAAACATTCGTTGCTGAAGTGTTACCGTTATTTGGG
14  O17  AX00005032  ATTGATGGAAAGGGAAGGCGTTATATCTATTACAGTAAAGGAATTTGAAAAGATA
14  O19  AX00005033  AGCAGGCGTGGCGTTAGGATTTTTCATTGCCCGCAAATACATGATGAATTACTT
14  O21  AX00005034  GTATTGCAGTATTATCGTTTGGTTTAAATAGTCCTAGTATTGAAAAAAGTGCAGC
14  O23  AX00005035  CAATCAAAGAGATGGCACGAGATCGATTATATTTTAAAGAAGATATTCTGGAAAA
14  A02  EMPTY    -
14  A04  AX00005036  CTCCACATAGATTTCATAAGTCAATTATTGATAAAGTATTAGTGGATGGTTCACT
14  A06  AX00005037  AGCTGATTCAAAAGCAGAACTTATAATAACTGTTTCTGCAATAGTATTAACTCCTT
14  A08  AX00005038  ACCAAGTAGTTTTAACAGCAAATGAAACTGTAAATTTATTAGGTGTCACAACCCA
14  A10  AX00005039  GAGAAACATGGATTGGGACTTAACAGAAAAGGTTCTTAGAAATCTAGCTTACATA
14  A12  AX00005040  TAAAGGTGAGTCCTACGAAGTATGGGGACAATCAAATGGATGGTTAAACCTTGG
14  A14  AX00005041  GGTATTAAACCAAATACAAAAGTGGAACTATTCTCTGATACTTCTAATCTGTTCG
14  A16  AX00005042  AAATAAGCGTCCTCAACGCAAAGGTTCCAGCCGACCAAGCAGAAAACCTAAGCG
14  A18  AX00005043  CAAGTTTGAAGATAAAGAGCAACTGCTTTCTTTTTTACATGATGAGGTATTAACG
14  A20  AX00005044  GTTACACTGTTTTACTTTGCGTATTTTCGAGATTCAGTCGAAGCGAGTATTTTTA
14  A22  AX00005045  CAAAAGCATGGCGGGAAAATCTTCTGTGAAATTTGTGGTTTTGACTTTCATAAAA
14  A24  AX00005046  ATTGAAGATAAGCTTAATGAGATAGAAATATTAACTAGAGTTGATATGGAAGAGG
14  C02  AX00005047  GTTTCGATTTCTTATGATTGGTTTCTTTTCATTAACAGCAATTTCTTTAATGGGAT
14  C04  AX00005048  AAGAAGCTACTGTAGTTGTACAAACTGTAGTAGAATCAATCACTAACACTTTAGC
14  C06  AX00005049  TTGTTGCGAAACAAATATATTCCTTTCCGGTTAGACCATTCTCATCCATATTTTCA
14  C08  AX00005050  AAAGCACGTATGATTTATCCCACTCGTTGTATGCAGGAAGATCCCCACCTCAAA
14  C10  AX00005051  AAGATTTCTCCCTTCTTCTTTTACAAAATACGTTTACAAAGAAAGAGAAGGTACC
14  C12  AX00005052  GTTTTAGCTCGTCTTGGTCAAGAGTTCTTAGATGATGATTTAATTCTTGCTGAGT
14  C14  AX00005053  AGATTGCTACGGTATCGTAGGTATGGCATCAAAGAATCAGTTAAAAGATGGATT
14  C16  AX00005054  TCGTTCTGGTAACTCTCGTTCTCACGCAATGAACGCTACAAAACGTAAGTGGGG
14  C18  AX00005055  AATGCCATCTTATTCGGTGGCATTTTCTCATTTTCAATACCTCTCTTTAAACGGA
14  C20  AX00005056  CCACTTAACATCGATTGGGACGGGAATGAACTTTTATTATCAGATGTATTAGGGA
14  C22  AX00005057  AGCTTATAAGAAAAAGCAAGAAGATAAGAATGTAGTCAGAACAGCAAACCAAGC
14  C24  AX00005058  TAATCGATAATCGTATATACAAGCTTCCAGACGGGCGTGATCTATTCGAGGGAT
14  E02  AX00005059  TCCGCATTATGAAATTCAACGCATTCTTAAAAGTGGAAATGCATATGTAGCGGTT
14  E04  AX00005060  GTACTAGAGAGCACATTATGGGAAATGTTAAAATTAGGAGTATTAACTACAGATG
14  E06  AX00005061  GCTAGTGTAGTTATTATATGTGCGCTCGCATTATCAGTGTTATCGATTAGTTCGG
14  E08  AX00005062  TACTTGATCCAGGTAATGGGGGCGCGGGATTAAAAATAGAACCAGGTGGACATA
14  E10  AX00005063  AAATATGGAGGAATTGACAAAGGACCCTGGTGGTCACAGAGTAGCTGATCCTGG
14  E12  AX00005064  ATAGGAAATGGACAGCTGAAAGTTTTTAGGACCATAAACTTAGGGGGAAATAAA
14  E14  AX00005065  AGTAACAGTACTTTACGGGAAATGTGGATCTTGCGGATGTGATCACACAGAGCA
14  E16  AX00005066  TTTTTTATTATGGAGTGGTTTTTCGATTGTCTTATCATTGTCCAATGGTGATAAGT
14  E18  AX00005067  TATTGCTATCCAACTTGTTCATATCCTTCCTACGGTTATGGCGGTTCTTGTGGCG
14  E20  AX00005068  TGATTTGTCCTAACTGTCACAATTCTGCTGAGATTATTCATGTATTAACGGCTCA
14  E22  AX00005069  GTCGGAAGGTTATTAGTTTTCTACAGCATTAGTGAAAAGATGAAGAAAAATGAGA
14  E24  AX00005070  GAGGTAGCGTAATCTTTTGGGGGATTTTAATTTTCATCGGTTTAGTGTTCGATCA
14  G02  AX00005071  GATTTTTAGAGTAATTGTATTTATGTTTAGTTGTATATTTGCATCCGTTGCAGCCG
14  G04  AX00005072  ATCGTTATATTATTTGTAGAGTTTATGGTGTAACCTATTATTTAATTCCGCATTAC
14  G06  AX00005073  GAAACGTATATTTGACTTTCTTCTTTTCACTTTGTATGATTATCAAGTTGTTTTAA
14  G08  AX00005074  GATCAGCGATTATGATGATGGTTATTGGAATAGTAGTCATTTGGGGAGGGCTCG
14  G10  AX00005075  GCAGAAAAAACTTCCAATCATAATGAAAAGCGTACAAATACGTTTCATAATTTTTC
14  G12  AX00005076  ACCAAATCGCGTCACTTTAGTCGGAAAAGCATGGCAAATTCGCCATAAGCTAAA
14  G14  AX00005077  GGTTATAGACCGTTATGTCTAAAGAGTGGTGAAACGAAACTGTTTCACAATTTAG
14  G16  AX00005078  TTATTTCAGGATATATCGCTTCACTGTTATTCAAAAACGATCCAATTCGTACAGC
14  G18  AX00005079  TATGATTTATGTAATGCTAATTTCTATGCTTGTAACAACATTACTTGCTGGCGCA
14  G20  AX00005080  TTGGTGGTTTATTAGCATCTCTTAGCTCAGGAAAAGTTGATTTCGTAATGGCAGG
14  G22  AX00005081  TGGGTGTAGCGCCTTTTTTATTTGTTATTCAAAATGATAGGATATACAGTAGTCG
14  G24  AX00005082  ATTTCTCCAGACACTGCAGTCCGCCTATCAAAAGCATTAGGTGTTCCACTTGAAC
14  I02  AX00005083  AAAGGATCGTGCGTATCAAAAACGCATGGCAAAGCAAAAACAACAAGAGCGTAA
14  I04  AX00005084  TTTTTCTTTCCATATGAAAAGGGGGAAGCGAGAGGAAATTACGTTTTTGAAAACG
14  I06  AX00005085  TTCCGTGACTATCAATTGTTAGCAAGAATAGCGTTTAATTCTTTACTTAGCCTTG
14  I08  AX00005086  ATATACGTATTCGGGGCATATTTGACTGTTTTCTTCATAGGATTTACATACTACA
14  I10  AX00005087  TCGCTTATTCAGCATCTACATAGATCCAAATTCCCTTACCGCTTCCTTAAACGAT
14  I12  AX00005088  AGTGCCTGCTAATTTCGTAATAGATGATAGCGAAGTGGTTATACTTATATTCTTC
14  I14  AX00005089  TTTCATTTTCGTACGAGCTATTTTGCTAATTAAAGTGAAAAGTAGTGTGTCTACTT
14  I16  AX00005090  GTTCAAAGTAAACGCAATGACGCTATTGATTCAGGGGTAGGATTTATCGTCTCA
14  I18  AX00005091  CTTCATTTTACTTATAAAACAAGAAATTATTAGACGCTCATTAGAGGACAAGCTTG
14  I20  AX00005092  GGAGCTCAAATTATAATTGGAATGAAATTTTTTCATAACTATGGTTTCTCCTTTCA
14  I22  AX00005093  TGAACAAAATAGAAAACGTCAGGGAAACGGAAACCCAGCGAAAAAGAAGCCAAA
14  I24  AX00005094  ATTAATCGCATTAGGTGTTGGAGCGGCAGCATATCAATATGCTCGCAAACAAGA
14  K02  AX00005095  TGTTCATTTATCCCGCTATTTGGATTCTTATTTTTAGGATTAATAGCTGTTTCAGT
14  K04  AX00005096  TCCCGAGCGGTATACTTAGTTCGACAACGAGTTTGTTCTTCTTAAGTTTGTTTGC
14  K06  AX00005097  AGTGGATTCTCCGAAAAATAAACAAGAGAAAAAAGTCAATTTTGCAAGTGATTAT
14  K08  AX00005098  GGTGATGAAACTAATCCGAACTGGACTGTCGTAAAAAATGTGAGGAAGGGATCG
14  K10  AX00005099  AATAAATATTGTCGATAGGGCAACAGCGCTAACGAATGAAAATAAAATAACATAT
14  K12  AX00005100  CAATGGGAAATTGGCTGTGTACGAAAAACGGAATATGTAAGGTTAATAATCTGTG
14  K14  AX00005101  AGTATTGTTAGCTTGTTGTGGAATATTTTTGGTGATTGGGGTTATTTATTTAGTTG
14  K16  AX00005102  TCATTCAAGATCGGGCCTAGGTTCTCCAGAAGTAGAAGGACAAGGAACGACAAC
14  K18  AX00005103  TGGATACGATGGGTCGTCACGTGATCGCTGAACTTTGGGATTGCGATTTCGACA
14  K20  AX00005104  TGGACATACCACGAAACGTTGGGGTTACTGTATTTGTGAATCATTTATTTTTTTT
14  K22  AX00005105  GTATTCTTACTTTCAACGCTCCAAGCTGGGATACAATTAAAACAGGTTGTTCAGA
14  K24  AX00005106  TTTCGTTATTATCGCTTTAACTTTTTTAAGTGTGATTAGCTGGGATGCGTTTTTTA
14  M02  AX00005107  TATTTACGGGCATTTTGTTTTCATGTACCTTCGCTCCAGCAGCAGGGAGTTACG
14  M04  AX00005108  TCATTATTTTTTCTTTGCTAAATGCGGGTCAGCTTGCAGAGAATTCGAAGGTGGA
14  M06  AX00005109  TACTGTATAGGGCTTCGCTGATAAGAAAAGCCTTATCATTTGCAGCTCGTTTCAT
14  M08  AX00005110  TCCAATTGTTCAAGTGAAACAGCGTAACAGTAAAAAAGGACAACCGCAGAAATC
14  M10  AX00005111  ACCTCATTATCCCTGCACTTATTGGGCTTTCATTGTATTGGTACACGAAGAACCA
14  M12  AX00005112  CCTATCTTCTTAAGTCTACTCGGTAGCTTTTCTATTTCTAGCGGAATGCTATTAC
14  M14  AX00005113  TAGAGGATTTAGGTTCATTTGTACGCTCCCACGTTCCATTTGTTGAGTATCATCA
14  M16  AX00005114  ATCGGTATTATCATCGTCCTAGTCATATTAGTACTCTCTGTCATGACGATTAATA
14  M18  AX00005115  GAGTGCTTTTTTCTTATGGAAACATGCTATTTTGTTAGGCGCTTTTCATAGAATG
14  M20  AX00005116  TTCATACTTTGCGACAGGAGAATATGATGGAACAGGTATCATATATACTGCTATC
14  M22  AX00005117  TGCTGAAAAATCAAAAAGCGGTACACTGGCAGATATTTTAAAGAAATTGGGATTA
14  M24  AX00005118  CATTTCATTTTACTGCATGATATATTAATAACCGTCGCTGATGCAGAAACGCAGA
14  O02  AX00005119  CAACTAGGGTGGAACCGCGGGCAAACGCTCGTCCCTAGGCAATTAAGCCTTGG
14  O04  AX00005120  CATGTTTAGCATGGTTGCAATATCTAAAAACGAAGCTAGCAAATTGAGATTTGCC
14  O06  AX00005121  GAACAATCTAGCCGCTGGAGCTGGACAACGAAAAGCGCAAGCGGCTCGTTCAG
14  O08  AX00005122  TGAATTTTGAGAGGTGTTACATGTTTACAAACAAGAAATTAATTCGATTCGGTCT
14  O10  AX00005123  AGGAAACGCTGGACCAACTGATCGAGGCGTAGAAAAAGGACGTCAAGGTAATA
14  O12  AX00005124  AAAGATACTTGCGATTTTATTAGTTATCTTTTTAATCGTAGAGCTCGGCAGTAAA
14  O14  AX00005125  GTATCTTTTTAGGAGCCACTTATTATTACAATAAAAGATTTCCAAATCACAGGTAT
14  O16  AX00005126  GCTTTGGTTTATTTCGATACTATGTATCGGTGTTTCCGCGATCACGTTGTTTATG
14  O18  AX00005127  GGAGGGAAATGCGGTAGTAATAGATACAGGTGCGCGAGGTGTTCGTCTATTTAT
14  O20  AX00005128  TTCGTGTAGCTAATCACTACAAGATATGGAAAGGTCACCGTTCACTGAGTCGAT
14  O22  AX00005129  CTATTACGGAAAAAAGTTTAAGGAAGCTGTCGATATTACAGAGCAAGAAATGGA
14  O24  AX00005130  TTGTGGCCTTTGCGTGAAGGCGAAACAAGTTTTACAGGAAGTGCAATGTGAATA
14  B02  EMPTY    -
14  B04  AX00005131  AACGAGCGTTGTTGTTGGAGCACTTATTTTATTTTGTGGGCGTGCTGTACACAA
14  B06  AX00005132  GTTATTTGTACTAGGGCAGTTTGTTTATTTCTTTGTGAACTATTGGCCGAAATGG
14  B08  AX00005133  AAGGCCAACAAAATTGTTGGCGCATGTTGAGGACAATAGAGGATATACAGAGTT
14  B10  AX00005134  AGCTCTCTTTCGGAAGAGGGTTTTTTTACGGATATTTTACGTTCAGTTGACAAGT
14  B12  AX00005135  TACGCGTAGTGAGTATGATCGACTCGTAGAATCGCTATATAGACCTTCTAAAGA
14  B14  AX00005136  AAGCATATTTGTTTGAAACGTGTGGCACATCGTAGTGTCCAAGAAAGCACGGAA
14  B16  AX00005137  GAAGGTACAAGTCCTTAAGTAACTCGAAATTAGGAAGATTAACTTTATGGTACTG
14  B18  AX00005138  TTACATTGCCAGTAAGAAAGAGGTTCCCCACCATCAATTGTTAGAAGAAGAGTTT
14  B20  AX00005139  GTAGGGCTTTCAGTGACAAAAATACATCTATTCCGTGACGAAAATGTAAACTTTT
14  B22  AX00005140  GCAAGGGGGAAGCGAAGCATCACTACTTGCGGAAGTACACTTTATAGAAAAAAC
14  B24  AX00005141  CCTACCGATAAAGAAAATCAAACCGAATTTCATCTTGCACAATCTTACAAAAACT
14  D02  AX00005142  CTTAAATGAAGGTTCGCTTTCTACTTGGAAAGCTCCTACATTGCATGAATCTAGT
14  D04  AX00005143  CAGCATGATGGAAGATACAACATCGTTAGTAGCATTCGCAATGTTTATCGCATTT
14  D06  AX00005144  AAAAAATGAAGCCGCTAGCTATAGAAGAGAGATAGCGAAGCAACGTTTACAAAG
14  D08  AX00005145  ACGAACGGTTGTAATTGTGAAGTGGCAAAGCGACAGCAAGCGGAAAACGATAAG
14  D10  AX00005146  CATGGTAGTTGAGGGGTTAATTGTTGAAGCAGCAGATCTACGCGTTCGATTAGA
14  D12  AX00005147  CTGCAATCGAAACTGACGGTTTCAAATCTCTAGAAGAAGGTCAAAAAGTTAGCTT
14  D14  AX00005148  CCTTATTCCTCCAGCGTTGCTGTGGAGTGCACCTGATATTCCTCTAAATGTTAAA
14  D16  AX00005149  TTTATCGAAATGGAAGGCGCTGACGATGTATTCGTACATTTCTCTGCGATTCAAG
14  D18  AX00005150  TGTGAAGATGCAGTTTTGCAAGTACAAACCATCCTTTCCTCCCAAAAAGAACTTC
14  D20  AX00005151  TTCGAAGATCTTTTACTTACACAATCTTGATACATTTTCAACAAACAAACGCACAA
14  D22  AX00005152  ACCAAACTATGCGTACTACGGCGTACAAACAATGCGTGCAGTAGAAAACTTCCC
14  D24  AX00005153  TCGTAATTCTAATCAATTAGCATCACATGGAGCACAAGCGGCTTTAGATCAAATG
14  F02  AX00005154  TAATCATGATAAGATTGTAGAGGAAATGCATAGAGGATATATGACTGAGAGTGA
14  F04  AX00005155  ACTTATCCCTCCGGTACTACTGTGGAGTGCACCTGATGTTCCTTTAAATGATAAA
14  F06  AX00005156  GAATTCGATACTTTAGAAGCTTTTTTAAATGTGGAGGTATCCACATTCGGTGATT
14  F08  AX00005157  AATTCGATATTTTAGAAGCTTTTTTAAATATAGAGGTATCTGAATTCGGTGATTGG
14  F10  AX00005158  ATCGTTGGTGAAGCGGTAATAGTATGGACGGCAACAGGCTTGTCAGTGATTACA
14  F12  AX00005159  CGCAAGCGAGGAGCCAGTAGTTGTTAAGTTCTTTACTACATGGTGCCCAGATTG
14  F14  AX00005160  ACAGCGAAAAAGGTTTCGGTTTCATCGAAGTTGAAGGCGGTAACGACGTATTCG
14  F16  AX00005161  ACATAATAGAATTGTAGTTTGTCGAGCAGAAAAAGGTTGGACTCAAGAAGAATTG
14  F18  AX00005162  TATTCATTAGTCAGATGTACGTAATACAATTTCAGTCCAGTGATGAAGCAAAAGA
14  F20  AX00005163  TATCCAATCAAGAATGGAAAGATTTGCGGACACGACAATTATATTCTCGCGGAG
14  F22  AX00005164  TGGTGGTGAAATTACGAAACGTCTTGTATCATTAGCTGAGCAACAACTTGGCGG
14  F24  AX00005165  TGGTGGTGAAATTACAAAACGTTTAGTAGCAATGGCTGAACAACAACTTGGTGG
14  H02  AX00005166  GCATAATAAAATTGTAGTTTGTCGAGCAGAAAAAGGTTGGACCCAAGAAGAACT
14  H04  AX00005167  TTGTTATGTTCTTTGTTTGGAGCAGTACTTTAAGTTTGACTCCAGATGATCTTAA
14  H06  AX00005168  ATTAAATCAGCAATTAAGACAGGATACCGTAGCATCGATACTGCTGCGATTTATG
14  H08  AX00005169  TGGAGTAGCGCATTGAGCTTGACTCCAGATGATATAAAAATGGCAAAAGAACAA
14  H10  AX00005170  TATTGTAAGCAAAGATACGGTGTGGACAAAAATTAAACAATTGGCAGAAGAACAA
14  H12  AX00005171  GTTAACGGAATACGGTCATTCATTAGATGCTATACTTGATTCTCTTTGTAACTGG
14  H14  AX00005172  AATCAATTGAACTGATGCTTGATTTAGAAGAAGCGCAGCCAAATATATCCTTACT
14  H16  AX00005173  ACGGTAAAGTAAAATGGTTTAACTCAGAAAAAGGTTTCGGATTCATCGAAGTTGA
14  H18  AX00005174  TGGGTAATGAATTACTTTCACTTTTAGAAAATGCTGGTCGAATGGGCATCCCGTT
14  H20  AX00005175  CCTCTTGGTAGTAGAGGGTCTAATTGTTGAAGCGGCAGATTTGCGTGTAAGATT
14  H22  AX00005176  TGAGAAGAATAGTCCAGTTGTTGAAGGAGTAATGTTTGATGAGAATGGGGATTT
14  H24  AX00005177  ACTTGCAGGGGAAGCGGTAATTATTTGGACAGCAACAGGGTTGTCAGTAATTGC
14  J02  AX00005178  TAATGAATTACTGTCGCTCTTAGAAAATGCCGGGCGAATGGGTATTCCACTCCC
14  J04  AX00005179  GGACCAGCTACGCGAGTGGAAAAAGCAATCAAAACAAGCAAAGAAGAAAAATAA
14  J06  AX00005180  TGAGGTTACTCCACTGAATCCTCCAGTAACAGGGTTTGGGGAACAAGTAATCAC
14  J08  AX00005181  GAAACGAACGGCTGTAATTGTGAAGTAGCAATTCAGCAACAAGTAGAAAATGAT
14  J10  AX00005182  AAAAAATGAAGCGGCTAGTTATAGAAGAGAGATAGCGAAACAACGTTTACAAAG
14  J12  AX00005183  TAAAGGCTGGGGCCTTGGAGTAAATAAAGTAGAGGCTATTGAACTTATGCTGGA
14  J14  AX00005184  TCAAGAAGTTTCTTTCGAAATCGTTGAAGGTAACCGTGGACCACAAGCTGCTAA
14  J16  AX00005185  GAAGCTGTAAAATCAGCAATTAAAGCAGGATACCGCAGCATCGATACAGCTGCA
14  J18  AX00005186  TTGTTCTTGGGGCGAATGCCATCTTGAAAAAGAAGGTAAGACATCGATGCTAAT
14  J20  AX00005187  TGAACATGCGCATTACAGTTGATGATTGTGGGCAAGGATGGTTAGAAATTGCAA
14  J22  AX00005188  TGTGAAGATGCAGTTTTGCAAGCACAAACCATCCTTTCCACCCAAAAAGAACTTC
14  J24  AX00005189  AACGTCAATTTTTATTTTAGATGCTAGACAAACTAACTTTATTGGAGAGTTTGATC
14  L02  AX00005190  CGTAGGATCAGCAAGTGGAGCAGTAGTATTAACAGCATTAATCGTATTTTTATCA
14  L04  AX00005191  ATTAGGATCATTAGGTGGAGCGGTAGTATTAACATCATTTATTCTATTCCTTGCA
14  L06  AX00005192  AATTCAATTTTAAACGAGACATTACCAAACGGGACGAGTAAATCATACACATATG
14  L08  AX00005193  TCAGTTGCTGGGATTGAAATTGCTAGATTAGAACTTTCTCTTCAAGTAGCATTGA
14  L10  AX00005194  GATAATGAAGATACAACAGATTTCTCGTTAATAAAAGGAGATACATTACAGCAAG
14  L12  AX00005195  GAGAGAATTCCAGGTAGGAGTTAAAGGTAAAGGTACATCAGATTTCTCGTTAAT
14  L14  AX00005196  AAACGCAGTTAAAGAGTTCTTTAAGAAGCAAGAACTGGAACGAAATATAAAAGCA
14  L16  AX00005197  CTCAAAGTGAGATTTTACGTGAACAACACATTCAAACTATTATGGATGAAGTAAA
14  L18  AX00005198  GCAACACATTCAAACTATTATGGACGAAGTAAAAGAGCATCAAGCTTCTTATTAC
14  L20  AX00005199  CAAAGATACGATATGGACAAAAATTAAACAATTAGCAGAAGAACAAGTGAAGAAA
14  L22  AX00005200  AGATGTGGAGAAGTATCAGGTTAATAAAGCTTGGAGAAACATTTTTGTACAAGCT
14  L24  AX00005201  TTGGAGTGACGTAAAACAAAATAAAAAGACCCACGGCAATGGGTCCTTTAGAAA
14  N02  AX00005202  ATCAACAGTACTTTACGGAAAATGTGGATCTCATTGCGACTGTGACCATAAAGAA
14  N04  AX00005203  GTCACGTTGATTGCGGTTTTAGCGGTGGGTTCGCATTACTTGTTGTGTTGTTTA
14  N06  AX00005204  AGAGGCGCACTTTGCCTCGCAGGAAGAAGCGAAGCCACCGAACATTCTAGCCA
14  N08  AX00005205  AAACGTGGAAAGAATATCATAATTGGAAATTGTGGAGCATTCTTCACAAAACTGT
14  N10  AX00005206  CATAGAGGCGTTTTTTGCCTCGAAGGAAGAAGCGAAGCCACCGATCATTCTAGC
14  N12  AX00005207  GCTAAATGAAACTGAGCAAAAGCAAGTTGTTAAAACTTGGTCTCGTCGTTCAACG
14  N14  AX00005208  GAACTTCATCGCCAGTATGAAGATTACTGCATTGAATTAGGGATAGAATCGTATT
14  N16  AX00005209  AAAGAAAAGCATTACCTCTTTTTACACACCCTTTGATAATATTACCGGACAAACA
14  N18  AX00005210  TCATTAATTGATTTTCAAAAGCGTCCGTGGTTATGGATTCCACCTGGTTTCGCAA
14  N20  AX00005211  ACACATTGCGATGCCCCTGCCCATTTCATTTCAGGCGCAACTACCATTGATCAA
14  N22  AX00005212  GAACGCAAAAACATGATTGAGTTTATCGAAAAGAAAAAAGGGATTGAACGTGAC
14  N24  AX00005213  TTTTGAATAGGGTGGGTGAAAAGGAGATGAAGGTGTTGTTACTAGGAGATATAG
14  P02  AX00005214  GGTTTAGGCACGTTATTTATTAACTTCTTTTTTGATAGTTTAAATGCATGGAAGAA
14  P04  AX00005215  AGTACGATCATTAGTCGTTTCGCATATATATGCAGGAAAAGGTATCGGACGTATG
14  P06  AX00005216  AACCAAAATTCTTCAAATCAATTAGTAGTACCAGGAGCAACAGCTGCAATCGACC
14  P08  AX00005217  ATTCTTTGTAGGTTTGTTTCAATATTGTCGGCAGAATGAGATGAGCTTTTCTCAT
14  P10  AX00005218  AACCAGCTGTTGCTGCTGCAAAGCAAAGAGCTCATTCTGGACGCCCAACATCTT
14  P12  AX00005219  CATTCTATATAGCGCATTTGAAGCACAAGAAATGCCGCCAACTCCTTTATGGTAC
14  P14  AX00005220  TGGTATGGGACCGGCATCTTTGCCAAAGCTTAGAAAGGCTTTGGAGGAGAGCG
14  P16  AX00005221  AATGGATCCGGAGCCTCTAATGTTGGATTTGTCGTGAATACGTTTAACGGTGTT
14  P18  AX00005222  TCTCAAATACTGGCGGATTTACAGAGCCCCTTCGCCCATTACAGGCGAAAGGAC
14  P20  AX00005223  AGAGGAAGAGAAATTTGATGCCGTTTACTTTTGTCTGTATGAGCCTAACCAACAA
14  P22  AX00005224  AACGAAAATAAACACCATGGCTCTTCTCATTGTGTAGTTGACGTTGTAAAATTCA
14  P24  AX00005225  TGTGTTTGTTGTGTTAGACAAAATAGTCGGCCAGCAGACAGTTTTTCAGGATAAT
14  B01  EMPTY    -
14  B03  AX00005226  CGCTGGGATCGCCTTGCAAGATATCGAACATTTTTTCAAACGTATGAAGCCATC
14  B05  AX00005227  CAAAGGTAGGCGTAAAAGGGAATTATCGAATAGCAGCATTCTCCCGTATTCAGC
14  B07  AX00005228  TGGTTAAAAGAACAAAATGCTCCTTTTGGGATTCAACTGCAAATTTTACAAGCAT
14  B09  AX00005229  CTTTATTAAACCAGCAGCCGGATCAAAAACTTCTGGGTTTGGCGTGCGTTCTAT
14  B11  AX00005230  GACGAAAGCCAAAAAGACAAGTATTGTTCGGGTGTTCGGGGAAGGGCTACTGT
14  B13  AX00005231  AGTAGTGCTCTTGTGTATGCCGCCGTTTTATTACATGAGGATCGCATACTACGA
14  B15  AX00005232  GAAGAAATGGATTCGGAGCTAAGAATAAGAGTAGAAACGGAGCTTTCGAAAAGG
14  B17  AX00005233  ACAATTGGGATTTACTCACCTTCTTCACCAGTAACCTACACTTCTCCCAAAAGAT
14  B19  AX00005234  TACAGCAACAATTCGCTTCTAAGCCAGAGAAGGTAGAAGTACGCTATAAGCAAT
14  B21  AX00005235  GGGAGTGTATTGGGGGACAAAAAGACATTCTTGGCTTAGTTATGTCTCATTTTG
14  B23  AX00005236  CGCAAATGAGGATGACATCATTCAAACTGGCGATGTCGTAGCAATGATTCCGCC
14  D01  AX00005237  TTAAAGGTATCTTCAAAATCAAGCCCCAATTCAGTCGCAGGTGCAATAGCAGGT
14  D03  AX00005238  CGTGTCGATGAGTTGCTACAGATGGTCGGACTAGATCCAGACGTATATCGTAAT
14  D05  AX00005239  CTAGCTGAGGATGGAGCAGTACTTATGCCTTTAGGTGCCTATCCGTTTAGTAAA
14  D07  AX00005240  CGGAGATTACCATTCCATTACGTGATGTAATTGAGGTTACTGAAGATGCTACCTA
14  D09  AX00005241  TTTTGTCACTCAGTTTGCGACATTAATTTGGGCAATGACTTATTTTATTAAACACT
14  D11  AX00005242  TGGGCTAACGGTAATAAATGTAGCGCAGACGCAATTTATGTAGTAAGTCATAAA
14  D13  AX00005243  TTCGTGATTTAATTGTATTCACAAATCGTCGTCTTATTTTAGTGGATAAACAAGG
14  D15  AX00005244  CGGGAACGCTTTATAAACAGTATTACGCAAGATATTACATACTCTCAAGAAAGTG
14  D17  AX00005245  ATGTAAACATATTTTAGTTTATTATAACAATCTTCCTGTTGGTACAGGTCGCATAC
14  D19  AX00005246  AATGCTTGAATTTATGGAGAAAATGCCGGATATTCCTGGATTTGAAAAAACACAT
14  D21  AX00005247  ACACGTAGATTAAACCGCTTAAACCAACGTTTACGTACAATAGAAAACAGACTAA
14  D23  AX00005248  CACAGTTCCTGCTACTACTCAGCTATTAGCTATTGAAAAAGTGCGTGCAGAATG
14  F01  AX00005249  GTTAGAACTATGTGTACTGGCACTTGTGAAACGTAAGGATTGTTACGGCTATGA
14  F03  AX00005250  TGGTATAGAAAACTAACGCGAAACCCTGAAGAAAAAGAGGCATTTGAGTTAGCG
14  F05  AX00005251  TATCCATATTATCAACCAATCCCAGTCCGTTCAGCACCTATTGGTCCAGTAAGCG
14  F07  AX00005252  AAACAGGAGAGGCAAATTGCACATGTGCTGTGAATGAATCGGTTGTTCACCTTG
14  F09  AX00005253  AGTGGATCAAGATGATAGGTAATGTAGGGTTTCCAATTGTTGTAACATTATATTT
14  F11  AX00005254  ACAAGAGAAAAATATTGAACCGAACGCATTGATTGTGATTCGGTTTTTTGATGTG
14  F13  AX00005255  CAAATTCACGCTATTTTACAAATGATTGAGAGAGTAGCGAGTGAAGCGAAAGTT
14  F15  AX00005256  GTATTTGCTACGCTTAGAACACTTCGGGAAAAGAATTTTCTCGCGGGTGGCTTT
14  F17  AX00005257  AACGACTAGAGCTCTTAAAACAAATAGCAAAAGTAACCTCCCCTGCTACTGCCC
14  F19  AX00005258  AAAGGAAGGGGCGTTTCTTTTGAGAAAAATTGGCATCATTGGCGGTACATTCGA
14  F21  AX00005259  TAAAAGATAGTCATTATAAAGGCGCAGAGGCACTTGGAAGAGGCATTGGATACT
14  F23  AX00005260  TATATGTACACGTCAGTAGCTGTGCAAACAGTGAAGGACGGAAAAAGTGATAAG
14  H01  AX00005261  TGCAGAAGCTCACGGTTTACAATACGCTGATGCAAAAGAGCTTCTTGAAAAAGC
14  H03  AX00005262  ATTCTGAACGTATTATTTTAGATGTGAATGGGAAAGAAATCGAAATGTTAGATAC
14  H05  AX00005263  GGCACGTAGCACAAATAAATTAGCGGTTCCTGGTGCTGAATCAGCATTAGACCA
14  H07  AX00005264  TGCGTATCCAGTGTATACGGCAGAGCGTGGTACAGAAGTGTGGCAACCCGTTC
14  H09  AX00005265  CAGGGATTGTTTGTGTTCTATTTATCATCGGTGCGATTGCTACGTGGCGTATGT
14  H11  AX00005266  AGGTGGAGAATTGGTATGTGTTGGATTCGGAGCTTCCTTGGGATGTCAAAAGGC
14  H13  AX00005267  AAACTTTAGCACATTCCTTTTATACTTAAGCGCTACTTACATAGTTGGTATCCTCT
14  H15  AX00005268  TGTTATCAGACAAAGAAGCTCATGATAAAATGTCAAAAGCATCTAACCCGTACGG
14  H17  AX00005269  TGATCCGCATGGCGTTACTGTTTTAGTTTTACTATCAGAAAGCCACCTCTCTATT
14  H19  AX00005270  CACATTACAAATTTGTCCAATATGGAGTCAAACCCGGCTCACAAAAGCCATTCCC
14  H21  AX00005271  AGTCGAAACAATCGTAATGGATTTAACTTTACGTCTTGTCTTAAACAATGGCTTA
14  H23  AX00005272  GGCAAATTTTCTCTCTGTTTACGATGGCTGTAGCAGCAGCGGAAGCCGCGGTAG
14  J01  AX00005273  TATGTTGGATTATGGCGTAGATGTCATTATTACCGATTGGCCAGCACGCGCCTT
14  J03  AX00005274  GCAATATGATACCTTCTTAACACCAAGTGTACAAGTAAGAGAAGACATCTTAATG
14  J05  AX00005275  GCCCGAACCGTGGATAGAAGCGGTTCGGGCCTTTTTATATTTCGAAAGAAACAG
14  J07  AX00005276  GCGAGCTGTACTATACAGCTCGCTTTTGTTTATGATGTGAAATATGATAAATTTT
14  J09  AX00005277  AGCGCCCCAAAACAAAAATGTAGAATTATTGTTTTGGGGTATTTTCTTTTCTTAG
14  J11  AX00005278  ACAATAGAAGTAGGTGTTATTTCTATAAAATATGGAAAACGTAAAGAGTATGTAA
14  J13  AX00005279  TTATCTAAAATTGTTTATTATGAAGGTGTTATGGTAAAAAACAAAACGAAAATCTT
14  J15  AX00005280  TGAAGAAACGATTTACCATTTTGATTGCATATCATTTTTATCAAATGAGTGTTTAG
14  J17  AX00005281  ATTTGAAATGGAGGAGCAACAAAATATGAATAAATTTAAGAGTTATAAATTTGGG
14  J19  AX00005282  GAATCATGAAGATATCTCTAGTGTGTTACATCTTGGTTTTATTAATGAAACAGAA
14  J21  AX00005283  TGTATCCATATTCATACGCAACATTAGAAGAAATTGAAATAGGTATAAAAAAACTT
14  J23  AX00005284  GTGCAGAATTAAAAGAAGTTTTAACAAGACGTATTAAAAATGCTTTCATTATGATG
14  L01  AX00005285  GAAAGAAGAACTTTTATATTTAGTATCGGATTACGGAATTCAACATGAAAAAGTA
14  L03  AX00005286  GCATTAGCAAAGTATATAAAGTACTATAATCATGAAAGAATCAAGAAAAAATCAAA
14  L05  AX00005287  GAAGAACTGGTTAATGATCTTATAAAAACACATATAGGTAAGATAAGAAAAGAGA
14  L07  AX00005288  TACATTATTTATATAATTGTGTTATACTATTGTTGGGGATTACGAGAAATATTTCA
14  L09  AX00005289  AAGAAGCGAAGCCGCCGAACATTCTAGCCACTGTAGCTGGATTCCAATAA
14  L11  AX00005290  GCTTTATCTTTTTTTATTCTATTTATAAATTATAAAATAGATGGACAAACTGCTTTT
14   L13  AX00005291  GGGAAATGAAAAAGAAATTTTTGAACTGATTCAAGCTGAAGTAATGGTGAAATTT
14   L15  AX00005292  GATAACGGATATTACATTTGATTTCATTTACTTGTTAAGTAGTTCTCTTGTAATCC
14   L17  AX00005293  CTGTACTATTAAATCAGATTGAGATAGTAATTGAAATTTTTAAAAATATACAAAAA
14   L19  AX00005294  ATTATTTTACTTAAATGTAACATATGTAATTCATACTTCGACGATTAATTTCGTGG
14   L21  AX00005295  GTGTTGAAAGACACGATTAAAGGTACATATGATAAATTAGCGAGTACATATAAAG
14   L23  AX00005296  TGAAAGATTTCATTGTTACTTGGAAAAGGAGCAATGAAAATATACATATTGAGTA
14   N01  AX00005297  GGAATGGCATTTTTGAAGAAACGTCATAAAAAATTGGATAAATTGAATTATAAGT
14   N03  AX00005298  GGTGGAGTGTATAGTTTTCTATATGTTTTAGTAATTGTAAGAAAACTATTAAGTAT
14   N05  AX00005299  GGGGATTTTTAAGGAAGAAAAAATTAAATTTATAGATTGTAAAGGCGAAGAAGTC
14   N07  AX00005300  AAAACAGCAAGTGAAATTTCTATTTATGAAGATAACACTTCTAAATATCCAATTTC
14   N09  AX00005301  AAGATCGTAATTCTTCATGTGACAATATACTCTTTTTCTTTTACTACAGAGAAGAA
14   N11  AX00005302  ATGAGGGGATATTATGTAAGGAGCAGTTTTTATATGTAGTTTTATTTGTTATAAAG
14   N13  AX00005303  GTGTATCTTGTAAATGGAACAATTTTCGAGTTATCTCAATCGATGTTTCATTATGA
14   N15  AX00005304  ACAATTTGTACAAGTATTATAAACAATATGAATGATTTTCGTAAAAAAGGTGCGAG
14   N17  AX00005305  GGATATTTTTCATGATAAAATTAAATATAAGGATTTTCGTATATGAAGAACTGAAA
14   N19  AX00005306  GTTCTTTTTGTGATTTGTTTTTTGGGTACTATTATTTTTACAATGTTTGATGCTAC
14   N21  AX00005307  GTGTATTTTAGTGAAGAAAATACATATATAGCATGGGCAAATAAAAGAAAAATAT
14   N23  AX00005308  AGACAATTATAAGAAAGTAGAAATAAACGATTCACATATTTCTTTAAGGGATCTTA
14   P01  AX00005309  AACAGGATACATTTCCAGCACACAAAAAGGAAGTTGGAATCATTCCAACT
14   P03  EMPTY    -
14   P05  EMPTY    -
14   P07  EMPTY    -
14   P09  EMPTY    -
14   P11  EMPTY    -
14   P13  EMPTY    -
14   P15  EMPTY    -
14   P17  EMPTY    -
14   P19  EMPTY    -
14   P21  EMPTY    -
14   P23  EMPTY    -
AXCON  A01  EMPTY    -
AXCON  A03  AX00002767  CTTCGTGTACCAACACCAAACGTGTCTCTTGTTGACTTAGTAGTAGATGTAAAAC
AXCON  A05  AX00003125  TTATCATCTCAGCTCCAGCTTCTGACGAAGATATCACTGTAGTTATGGGTGTTAA
AXCON  A07  AX00002558  ATGGGTGGCGTGTTCACGAAATTAATCGAGCGTAACACTACAATTCCAACAAGT
AXCON  A09  AX00002262  GCTAAAGCGAAGATTACAAGAATCGAAAAACTGTTGTATGTAGCGTTTATTGGCT
AXCON  A11  AX00002185  GCAACTCGTGCTGGTATGTACTTCGTTAACCAACGTTGGTTAGGTGGAACTTTA
AXCON  A13  AX00002461  TTTTACGTGTAGCTGTGTATGAAATGAAATACATGGAAGAAATTCCACACAACGT
AXCON  A15  AX00004784  AACGTTGCCAAATGCTATGTTCAAAGTAGAATTAGAGAATGGGCATGTCGTATTG
AXCON  A17  AX00002783  AGTAATGCAGGAGGATTATTTATTTCTGTTATGACTCACCCAACGACGGGCGGG
AXCON  A19  AX00003268  GGGCTACGCAGCTGGTACCCATACGAGCAAATTGATGAAGAAATCTTGCCTCAA
AXCON  A21  AX00002031  CACGTTGCTAATATCGTTTCACTCGATCGGGATGAAACCATCATTTGGGCAACT
AXCON  A23  AX00000186  GCTGGTGACGGAACAACAACTGCAACTGTATTAGCACAAGCTATGATTCGTGAA
AXCON  C01  AX00002825  ACCACGGTCACATCATGGTTGATGGTGCTCGCGTAGATATCCCATCTTACCGTG
AXCON  C03  AXNC000001  TTGTGGGCAAGTGTCCTCCGTTTCCATAGGGCGTAGTACACCCTATATCAAGAG
AXCON  C05  AXNC000002  CTGACAGTCGAGGCACCCGTACATAAGCGACGCCGGGGCTTGCCTAGAGATCT
AXCON  C07  AXNC000003  CCGAACAAACCACCTTGCCTGCGGCTATTCGAGCAATATTTGAGTTACGCAGGT
AXCON  C09  AXNC000004  GTTTAACAGTGACGCTCACCTAATGTAATTCTCGCGATATTCTCATTAAGCCATG
AXCON  C11  AXNC000005  CTTTTGTACGTTCTTGGCCACGCGAATACGCCTTTAGATCATAGGGAGGTGGTA
AXCON  C13  AXNC000006  GGCCCTTGGTCTCCTCGATCTAAGCTGATAAGTGACGAAGATTGACGAACCTAA
AXCON  C15  AXNC000007  AATAGTGCGAGGCGTCAGGATACTTAGGGGGGAGAGATAATGGCGCACTGGTT
AXCON  C17  AXNC000008  TCTATTGACGAACAGGAGGCTGTCGCTTGGCTTGGATGGTTCACCAGTATCAAG
AXCON  C19  AXNC000009  AGAGGATAGCCTCACTTCTCCAATAGCTCAGAGTGACTGAGTCTGAAATCAGCG
AXCON  C21  AXNC000010  ATCGGCTAAAGGATCCCTAAGCTATAGTCCTTTGTCCGGCATAGTGGCTTGGTG
AXCON  C23  AXNC000011  TTCCTCAGAGCTCCCTTTTCGTAAAGTGTGGCTTTTCCCCGCCAAGATGGGTGT
AXCON  E01  AXNC000012  AGACACATTCAGGCGACTCGCGTGGGCATCATGTAATGATAAATGGCGTGTTGC
AXCON  E03  AX00002767  CTTCGTGTACCAACACCAAACGTGTCTCTTGTTGACTTAGTAGTAGATGTAAAAC
AXCON  E05  AX00003125  TTATCATCTCAGCTCCAGCTTCTGACGAAGATATCACTGTAGTTATGGGTGTTAA
AXCON  E07  AX00002558  ATGGGTGGCGTGTTCACGAAATTAATCGAGCGTAACACTACAATTCCAACAAGT
AXCON  E09  AX00002262  GCTAAAGCGAAGATTACAAGAATCGAAAAACTGTTGTATGTAGCGTTTATTGGCT
AXCON  E11  AX00002185  GCAACTCGTGCTGGTATGTACTTCGTTAACCAACGTTGGTTAGGTGGAACTTTA
AXCON  E13  AX00002461  TTTTACGTGTAGCTGTGTATGAAATGAAATACATGGAAGAAATTCCACACAACGT
AXCON  E15  AX00004784  AACGTTGCCAAATGCTATGTTCAAAGTAGAATTAGAGAATGGGCATGTCGTATTG
AXCON  E17  AX00002783  AGTAATGCAGGAGGATTATTTATTTCTGTTATGACTCACCCAACGACGGGCGGG
AXCON  E19  AX00003268  GGGCTACGCAGCTGGTACCCATACGAGCAAATTGATGAAGAAATCTTGCCTCAA
AXCON  E21  AX00002031  CACGTTGCTAATATCGTTTCACTCGATCGGGATGAAACCATCATTTGGGCAACT
AXCON  E23  AX00000186  GCTGGTGACGGAACAACAACTGCAACTGTATTAGCACAAGCTATGATTCGTGAA
AXCON  G01  AX00002825  ACCACGGTCACATCATGGTTGATGGTGCTCGCGTAGATATCCCATCTTACCGTG
AXCON  G03  AXNC000001  TTGTGGGCAAGTGTCCTCCGTTTCCATAGGGCGTAGTACACCCTATATCAAGAG
AXCON  G05  AXNC000002  CTGACAGTCGAGGCACCCGTACATAAGCGACGCCGGGGCTTGCCTAGAGATCT
AXCON  G07  AXNC000003  CCGAACAAACCACCTTGCCTGCGGCTATTCGAGCAATATTTGAGTTACGCAGGT
AXCON  G09  AXNC000004  GTTTAACAGTGACGCTCACCTAATGTAATTCTCGCGATATTCTCATTAAGCCATG
AXCON  G11  AXNC000005  CTTTTGTACGTTCTTGGCCACGCGAATACGCCTTTAGATCATAGGGAGGTGGTA
AXCON  G13  AXNC000006  GGCCCTTGGTCTCCTCGATCTAAGCTGATAAGTGACGAAGATTGACGAACCTAA
AXCON  G15  AXNC000007  AATAGTGCGAGGCGTCAGGATACTTAGGGGGGAGAGATAATGGCGCACTGGTT
AXCON  G17  AXNC000008  TCTATTGACGAACAGGAGGCTGTCGCTTGGCTTGGATGGTTCACCAGTATCAAG
AXCON  G19  AXNC000009  AGAGGATAGCCTCACTTCTCCAATAGCTCAGAGTGACTGAGTCTGAAATCAGCG
AXCON  G21  AXNC000010  ATCGGCTAAAGGATCCCTAAGCTATAGTCCTTTGTCCGGCATAGTGGCTTGGTG
AXCON  G23  AXNC000011  TTCCTCAGAGCTCCCTTTTCGTAAAGTGTGGCTTTTCCCCGCCAAGATGGGTGT
AXCON  I01  AXNC000012  AGACACATTCAGGCGACTCGCGTGGGCATCATGTAATGATAAATGGCGTGTTGC
AXCON  I03  AX00002767  CTTCGTGTACCAACACCAAACGTGTCTCTTGTTGACTTAGTAGTAGATGTAAAAC
AXCON  I05  AX00003125  TTATCATCTCAGCTCCAGCTTCTGACGAAGATATCACTGTAGTTATGGGTGTTAA
AXCON  I07  AX00002558  ATGGGTGGCGTGTTCACGAAATTAATCGAGCGTAACACTACAATTCCAACAAGT
AXCON  I09  AX00002262  GCTAAAGCGAAGATTACAAGAATCGAAAAACTGTTGTATGTAGCGTTTATTGGCT
AXCON  I11  AX00002185  GCAACTCGTGCTGGTATGTACTTCGTTAACCAACGTTGGTTAGGTGGAACTTTA
AXCON  I13  AX00002461  TTTTACGTGTAGCTGTGTATGAAATGAAATACATGGAAGAAATTCCACACAACGT
AXCON  I15  AX00004784  AACGTTGCCAAATGCTATGTTCAAAGTAGAATTAGAGAATGGGCATGTCGTATTG
AXCON  I17  AX00002783  AGTAATGCAGGAGGATTATTTATTTCTGTTATGACTCACCCAACGACGGGCGGG
AXCON  I19  AX00003268  GGGCTACGCAGCTGGTACCCATACGAGCAAATTGATGAAGAAATCTTGCCTCAA
AXCON  I21  AX00002031  CACGTTGCTAATATCGTTTCACTCGATCGGGATGAAACCATCATTTGGGCAACT
AXCON  I23  AX00000186  GCTGGTGACGGAACAACAACTGCAACTGTATTAGCACAAGCTATGATTCGTGAA
AXCON  K01  AX00002825  ACCACGGTCACATCATGGTTGATGGTGCTCGCGTAGATATCCCATCTTACCGTG
AXCON  K03  AXNC000001  TTGTGGGCAAGTGTCCTCCGTTTCCATAGGGCGTAGTACACCCTATATCAAGAG
AXCON  K05  AXNC000002  CTGACAGTCGAGGCACCCGTACATAAGCGACGCCGGGGCTTGCCTAGAGATCT
AXCON  K07  AXNC000003  CCGAACAAACCACCTTGCCTGCGGCTATTCGAGCAATATTTGAGTTACGCAGGT
AXCON  K09  AXNC000004  GTTTAACAGTGACGCTCACCTAATGTAATTCTCGCGATATTCTCATTAAGCCATG
AXCON  K11  AXNC000005  CTTTTGTACGTTCTTGGCCACGCGAATACGCCTTTAGATCATAGGGAGGTGGTA
AXCON  K13  AXNC000006  GGCCCTTGGTCTCCTCGATCTAAGCTGATAAGTGACGAAGATTGACGAACCTAA
AXCON  K15  AXNC000007  AATAGTGCGAGGCGTCAGGATACTTAGGGGGGAGAGATAATGGCGCACTGGTT
AXCON  K17  AXNC000008  TCTATTGACGAACAGGAGGCTGTCGCTTGGCTTGGATGGTTCACCAGTATCAAG
AXCON  K19  AXNC000009  AGAGGATAGCCTCACTTCTCCAATAGCTCAGAGTGACTGAGTCTGAAATCAGCG
AXCON  K21  AXNC000010  ATCGGCTAAAGGATCCCTAAGCTATAGTCCTTTGTCCGGCATAGTGGCTTGGTG
AXCON  K23  AXNC000011  TTCCTCAGAGCTCCCTTTTCGTAAAGTGTGGCTTTTCCCCGCCAAGATGGGTGT
AXCON  M01  AXNC000012  AGACACATTCAGGCGACTCGCGTGGGCATCATGTAATGATAAATGGCGTGTTGC
AXCON  M03  AX00002767  CTTCGTGTACCAACACCAAACGTGTCTCTTGTTGACTTAGTAGTAGATGTAAAAC
AXCON  M05  AX00003125  TTATCATCTCAGCTCCAGCTTCTGACGAAGATATCACTGTAGTTATGGGTGTTAA
AXCON  M07  AX00002558  ATGGGTGGCGTGTTCACGAAATTAATCGAGCGTAACACTACAATTCCAACAAGT
AXCON  M09  AX00002262  GCTAAAGCGAAGATTACAAGAATCGAAAAACTGTTGTATGTAGCGTTTATTGGCT
AXCON  M11  AX00002185  GCAACTCGTGCTGGTATGTACTTCGTTAACCAACGTTGGTTAGGTGGAACTTTA
AXCON  M13  AX00002461  TTTTACGTGTAGCTGTGTATGAAATGAAATACATGGAAGAAATTCCACACAACGT
AXCON  M15  AX00004784  AACGTTGCCAAATGCTATGTTCAAAGTAGAATTAGAGAATGGGCATGTCGTATTG
AXCON  M17  AX00002783  AGTAATGCAGGAGGATTATTTATTTCTGTTATGACTCACCCAACGACGGGCGGG
AXCON  M19  AX00003268  GGGCTACGCAGCTGGTACCCATACGAGCAAATTGATGAAGAAATCTTGCCTCAA
AXCON  M21  AX00002031  CACGTTGCTAATATCGTTTCACTCGATCGGGATGAAACCATCATTTGGGCAACT
AXCON  M23  AX00000186  GCTGGTGACGGAACAACAACTGCAACTGTATTAGCACAAGCTATGATTCGTGAA
AXCON  O01  AX00002825  ACCACGGTCACATCATGGTTGATGGTGCTCGCGTAGATATCCCATCTTACCGTG
AXCON  O03  AXNC000001  TTGTGGGCAAGTGTCCTCCGTTTCCATAGGGCGTAGTACACCCTATATCAAGAG
AXCON  O05  AXNC000002  CTGACAGTCGAGGCACCCGTACATAAGCGACGCCGGGGCTTGCCTAGAGATCT
AXCON  O07  AXNC000003  CCGAACAAACCACCTTGCCTGCGGCTATTCGAGCAATATTTGAGTTACGCAGGT
AXCON  O09  AXNC000004  GTTTAACAGTGACGCTCACCTAATGTAATTCTCGCGATATTCTCATTAAGCCATG
AXCON  O11  AXNC000005  CTTTTGTACGTTCTTGGCCACGCGAATACGCCTTTAGATCATAGGGAGGTGGTA
AXCON  O13  AXNC000006  GGCCCTTGGTCTCCTCGATCTAAGCTGATAAGTGACGAAGATTGACGAACCTAA
AXCON  O15  AXNC000007  AATAGTGCGAGGCGTCAGGATACTTAGGGGGGAGAGATAATGGCGCACTGGTT
AXCON  O17  AXNC000008  TCTATTGACGAACAGGAGGCTGTCGCTTGGCTTGGATGGTTCACCAGTATCAAG
AXCON  O19  AXNC000009  AGAGGATAGCCTCACTTCTCCAATAGCTCAGAGTGACTGAGTCTGAAATCAGCG
AXCON  O21  AXNC000010  ATCGGCTAAAGGATCCCTAAGCTATAGTCCTTTGTCCGGCATAGTGGCTTGGTG
AXCON  O23  AXNC000011  TTCCTCAGAGCTCCCTTTTCGTAAAGTGTGGCTTTTCCCCGCCAAGATGGGTGT
AXCON  A02  EMPTY    -
AXCON  A04  AX00002767  CTTCGTGTACCAACACCAAACGTGTCTCTTGTTGACTTAGTAGTAGATGTAAAAC
AXCON  A06  AX00003125  TTATCATCTCAGCTCCAGCTTCTGACGAAGATATCACTGTAGTTATGGGTGTTAA
AXCON  A08  AX00002558  ATGGGTGGCGTGTTCACGAAATTAATCGAGCGTAACACTACAATTCCAACAAGT
AXCON  A10  AX00002262  GCTAAAGCGAAGATTACAAGAATCGAAAAACTGTTGTATGTAGCGTTTATTGGCT
AXCON  A12  AX00002185  GCAACTCGTGCTGGTATGTACTTCGTTAACCAACGTTGGTTAGGTGGAACTTTA
AXCON  A14  AX00002461  TTTTACGTGTAGCTGTGTATGAAATGAAATACATGGAAGAAATTCCACACAACGT
AXCON  A16  AX00004784  AACGTTGCCAAATGCTATGTTCAAAGTAGAATTAGAGAATGGGCATGTCGTATTG
AXCON  A18  AX00002783  AGTAATGCAGGAGGATTATTTATTTCTGTTATGACTCACCCAACGACGGGCGGG
AXCON  A20  AX00003268  GGGCTACGCAGCTGGTACCCATACGAGCAAATTGATGAAGAAATCTTGCCTCAA
AXCON  A22  AX00002031  CACGTTGCTAATATCGTTTCACTCGATCGGGATGAAACCATCATTTGGGCAACT
AXCON  A24  AX00000186  GCTGGTGACGGAACAACAACTGCAACTGTATTAGCACAAGCTATGATTCGTGAA
AXCON  C02  AX00002825  ACCACGGTCACATCATGGTTGATGGTGCTCGCGTAGATATCCCATCTTACCGTG
AXCON  C04  AXNC000001  TTGTGGGCAAGTGTCCTCCGTTTCCATAGGGCGTAGTACACCCTATATCAAGAG
AXCON  C06  AXNC000002  CTGACAGTCGAGGCACCCGTACATAAGCGACGCCGGGGCTTGCCTAGAGATCT
AXCON  C08  AXNC000003  CCGAACAAACCACCTTGCCTGCGGCTATTCGAGCAATATTTGAGTTACGCAGGT
AXCON  C10  AXNC000004  GTTTAACAGTGACGCTCACCTAATGTAATTCTCGCGATATTCTCATTAAGCCATG
AXCON  C12  AXNC000005  CTTTTGTACGTTCTTGGCCACGCGAATACGCCTTTAGATCATAGGGAGGTGGTA
AXCON  C14  AXNC000006  GGCCCTTGGTCTCCTCGATCTAAGCTGATAAGTGACGAAGATTGACGAACCTAA
AXCON  C16  AXNC000007  AATAGTGCGAGGCGTCAGGATACTTAGGGGGGAGAGATAATGGCGCACTGGTT
AXCON  C18  AXNC000008  TCTATTGACGAACAGGAGGCTGTCGCTTGGCTTGGATGGTTCACCAGTATCAAG
AXCON  C20  AXNC000009  AGAGGATAGCCTCACTTCTCCAATAGCTCAGAGTGACTGAGTCTGAAATCAGCG
AXCON  C22  AXNC000010  ATCGGCTAAAGGATCCCTAAGCTATAGTCCTTTGTCCGGCATAGTGGCTTGGTG
AXCON  C24  AXNC000011  TTCCTCAGAGCTCCCTTTTCGTAAAGTGTGGCTTTTCCCCGCCAAGATGGGTGT
AXCON  E02  AXNC000012  AGACACATTCAGGCGACTCGCGTGGGCATCATGTAATGATAAATGGCGTGTTGC
AXCON  E04  AX00002767  CTTCGTGTACCAACACCAAACGTGTCTCTTGTTGACTTAGTAGTAGATGTAAAAC
AXCON  E06  AX00003125  TTATCATCTCAGCTCCAGCTTCTGACGAAGATATCACTGTAGTTATGGGTGTTAA
AXCON  E08  AX00002558  ATGGGTGGCGTGTTCACGAAATTAATCGAGCGTAACACTACAATTCCAACAAGT
AXCON  E10  AX00002262  GCTAAAGCGAAGATTACAAGAATCGAAAAACTGTTGTATGTAGCGTTTATTGGCT
AXCON  E12  AX00002185  GCAACTCGTGCTGGTATGTACTTCGTTAACCAACGTTGGTTAGGTGGAACTTTA
AXCON  E14  AX00002461  TTTTACGTGTAGCTGTGTATGAAATGAAATACATGGAAGAAATTCCACACAACGT
AXCON  E16  AX00004784  AACGTTGCCAAATGCTATGTTCAAAGTAGAATTAGAGAATGGGCATGTCGTATTG
AXCON  E18  AX00002783  AGTAATGCAGGAGGATTATTTATTTCTGTTATGACTCACCCAACGACGGGCGGG
AXCON  E20  AX00003268  GGGCTACGCAGCTGGTACCCATACGAGCAAATTGATGAAGAAATCTTGCCTCAA
AXCON  E22  AX00002031  CACGTTGCTAATATCGTTTCACTCGATCGGGATGAAACCATCATTTGGGCAACT
AXCON  E24  AX00000186  GCTGGTGACGGAACAACAACTGCAACTGTATTAGCACAAGCTATGATTCGTGAA
AXCON  G02  AX00002825  ACCACGGTCACATCATGGTTGATGGTGCTCGCGTAGATATCCCATCTTACCGTG
AXCON  G04  AXNC000001  TTGTGGGCAAGTGTCCTCCGTTTCCATAGGGCGTAGTACACCCTATATCAAGAG
AXCON  G06  AXNC000002  CTGACAGTCGAGGCACCCGTACATAAGCGACGCCGGGGCTTGCCTAGAGATCT
AXCON  G08  AXNC000003  CCGAACAAACCACCTTGCCTGCGGCTATTCGAGCAATATTTGAGTTACGCAGGT
AXCON  G10  AXNC000004  GTTTAACAGTGACGCTCACCTAATGTAATTCTCGCGATATTCTCATTAAGCCATG
AXCON  G12  AXNC000005  CTTTTGTACGTTCTTGGCCACGCGAATACGCCTTTAGATCATAGGGAGGTGGTA
AXCON  G14  AXNC000006  GGCCCTTGGTCTCCTCGATCTAAGCTGATAAGTGACGAAGATTGACGAACCTAA
AXCON  G16  AXNC000007  AATAGTGCGAGGCGTCAGGATACTTAGGGGGGAGAGATAATGGCGCACTGGTT
AXCON  G18  AXNC000008  TCTATTGACGAACAGGAGGCTGTCGCTTGGCTTGGATGGTTCACCAGTATCAAG
AXCON  G20  AXNC000009  AGAGGATAGCCTCACTTCTCCAATAGCTCAGAGTGACTGAGTCTGAAATCAGCG
AXCON  G22  AXNC000010  ATCGGCTAAAGGATCCCTAAGCTATAGTCCTTTGTCCGGCATAGTGGCTTGGTG
AXCON  G24  AXNC000011  TTCCTCAGAGCTCCCTTTTCGTAAAGTGTGGCTTTTCCCCGCCAAGATGGGTGT
AXCON  I02  AXNC000012  AGACACATTCAGGCGACTCGCGTGGGCATCATGTAATGATAAATGGCGTGTTGC
AXCON  I04  AX00002767  CTTCGTGTACCAACACCAAACGTGTCTCTTGTTGACTTAGTAGTAGATGTAAAAC
AXCON  I06  AX00003125  TTATCATCTCAGCTCCAGCTTCTGACGAAGATATCACTGTAGTTATGGGTGTTAA
AXCON  I08  AX00002558  ATGGGTGGCGTGTTCACGAAATTAATCGAGCGTAACACTACAATTCCAACAAGT
AXCON  I10  AX00002262  GCTAAAGCGAAGATTACAAGAATCGAAAAACTGTTGTATGTAGCGTTTATTGGCT
AXCON  I12  AX00002185  GCAACTCGTGCTGGTATGTACTTCGTTAACCAACGTTGGTTAGGTGGAACTTTA
AXCON  I14  AX00002461  TTTTACGTGTAGCTGTGTATGAAATGAAATACATGGAAGAAATTCCACACAACGT
AXCON  I16  AX00004784  AACGTTGCCAAATGCTATGTTCAAAGTAGAATTAGAGAATGGGCATGTCGTATTG
AXCON  I18  AX00002783  AGTAATGCAGGAGGATTATTTATTTCTGTTATGACTCACCCAACGACGGGCGGG
AXCON  I20  AX00003268  GGGCTACGCAGCTGGTACCCATACGAGCAAATTGATGAAGAAATCTTGCCTCAA
AXCON  I22  AX00002031  CACGTTGCTAATATCGTTTCACTCGATCGGGATGAAACCATCATTTGGGCAACT
AXCON  I24  AX00000186  GCTGGTGACGGAACAACAACTGCAACTGTATTAGCACAAGCTATGATTCGTGAA
AXCON  K02  AX00002825  ACCACGGTCACATCATGGTTGATGGTGCTCGCGTAGATATCCCATCTTACCGTG
AXCON  K04  AXNC000001  TTGTGGGCAAGTGTCCTCCGTTTCCATAGGGCGTAGTACACCCTATATCAAGAG
AXCON  K06  AXNC000002  CTGACAGTCGAGGCACCCGTACATAAGCGACGCCGGGGCTTGCCTAGAGATCT
AXCON  K08  AXNC000003  CCGAACAAACCACCTTGCCTGCGGCTATTCGAGCAATATTTGAGTTACGCAGGT
AXCON  K10  AXNC000004  GTTTAACAGTGACGCTCACCTAATGTAATTCTCGCGATATTCTCATTAAGCCATG
AXCON  K12  AXNC000005  CTTTTGTACGTTCTTGGCCACGCGAATACGCCTTTAGATCATAGGGAGGTGGTA
AXCON  K14  AXNC000006  GGCCCTTGGTCTCCTCGATCTAAGCTGATAAGTGACGAAGATTGACGAACCTAA
AXCON  K16  AXNC000007  AATAGTGCGAGGCGTCAGGATACTTAGGGGGGAGAGATAATGGCGCACTGGTT
AXCON  K18  AXNC000008  TCTATTGACGAACAGGAGGCTGTCGCTTGGCTTGGATGGTTCACCAGTATCAAG
AXCON  K20  AXNC000009  AGAGGATAGCCTCACTTCTCCAATAGCTCAGAGTGACTGAGTCTGAAATCAGCG
AXCON  K22  AXNC000010  ATCGGCTAAAGGATCCCTAAGCTATAGTCCTTTGTCCGGCATAGTGGCTTGGTG
AXCON  K24  AXNC000011  TTCCTCAGAGCTCCCTTTTCGTAAAGTGTGGCTTTTCCCCGCCAAGATGGGTGT
AXCON  M02  AXNC000012  AGACACATTCAGGCGACTCGCGTGGGCATCATGTAATGATAAATGGCGTGTTGC
AXCON  M04  AX00002767  CTTCGTGTACCAACACCAAACGTGTCTCTTGTTGACTTAGTAGTAGATGTAAAAC
AXCON  M06  AX00003125  TTATCATCTCAGCTCCAGCTTCTGACGAAGATATCACTGTAGTTATGGGTGTTAA
AXCON  M08  AX00002558  ATGGGTGGCGTGTTCACGAAATTAATCGAGCGTAACACTACAATTCCAACAAGT
AXCON  M10  AX00002262  GCTAAAGCGAAGATTACAAGAATCGAAAAACTGTTGTATGTAGCGTTTATTGGCT
AXCON  M12  AX00002185  GCAACTCGTGCTGGTATGTACTTCGTTAACCAACGTTGGTTAGGTGGAACTTTA
AXCON  M14  AX00002461  TTTTACGTGTAGCTGTGTATGAAATGAAATACATGGAAGAAATTCCACACAACGT
AXCON  M16  AX00004784  AACGTTGCCAAATGCTATGTTCAAAGTAGAATTAGAGAATGGGCATGTCGTATTG
AXCON  M18  AX00002783  AGTAATGCAGGAGGATTATTTATTTCTGTTATGACTCACCCAACGACGGGCGGG
AXCON  M20  AX00003268  GGGCTACGCAGCTGGTACCCATACGAGCAAATTGATGAAGAAATCTTGCCTCAA
AXCON  M22  AX00002031  CACGTTGCTAATATCGTTTCACTCGATCGGGATGAAACCATCATTTGGGCAACT
AXCON  M24  AX00000186  GCTGGTGACGGAACAACAACTGCAACTGTATTAGCACAAGCTATGATTCGTGAA
AXCON  O02  AX00002825  ACCACGGTCACATCATGGTTGATGGTGCTCGCGTAGATATCCCATCTTACCGTG
AXCON  O04  AXNC000001  TTGTGGGCAAGTGTCCTCCGTTTCCATAGGGCGTAGTACACCCTATATCAAGAG
AXCON  O06  AXNC000002  CTGACAGTCGAGGCACCCGTACATAAGCGACGCCGGGGCTTGCCTAGAGATCT
AXCON  O08  AXNC000003  CCGAACAAACCACCTTGCCTGCGGCTATTCGAGCAATATTTGAGTTACGCAGGT
AXCON  O10  AXNC000004  GTTTAACAGTGACGCTCACCTAATGTAATTCTCGCGATATTCTCATTAAGCCATG
AXCON  O12  AXNC000005  CTTTTGTACGTTCTTGGCCACGCGAATACGCCTTTAGATCATAGGGAGGTGGTA
AXCON  O14  AXNC000006  GGCCCTTGGTCTCCTCGATCTAAGCTGATAAGTGACGAAGATTGACGAACCTAA
AXCON  O16  AXNC000007  AATAGTGCGAGGCGTCAGGATACTTAGGGGGGAGAGATAATGGCGCACTGGTT
AXCON  O18  AXNC000008  TCTATTGACGAACAGGAGGCTGTCGCTTGGCTTGGATGGTTCACCAGTATCAAG
AXCON  O20  AXNC000009  AGAGGATAGCCTCACTTCTCCAATAGCTCAGAGTGACTGAGTCTGAAATCAGCG
AXCON  O22  AXNC000010  ATCGGCTAAAGGATCCCTAAGCTATAGTCCTTTGTCCGGCATAGTGGCTTGGTG
AXCON  O24  AXNC000011  TTCCTCAGAGCTCCCTTTTCGTAAAGTGTGGCTTTTCCCCGCCAAGATGGGTGT
AXCON  B02  EMPTY    -
AXCON  B04  AX00002767  CTTCGTGTACCAACACCAAACGTGTCTCTTGTTGACTTAGTAGTAGATGTAAAAC
AXCON  B06  AX00003125  TTATCATCTCAGCTCCAGCTTCTGACGAAGATATCACTGTAGTTATGGGTGTTAA
AXCON  B08  AX00002558  ATGGGTGGCGTGTTCACGAAATTAATCGAGCGTAACACTACAATTCCAACAAGT
AXCON  B10  AX00002262  GCTAAAGCGAAGATTACAAGAATCGAAAAACTGTTGTATGTAGCGTTTATTGGCT
AXCON  B12  AX00002185  GCAACTCGTGCTGGTATGTACTTCGTTAACCAACGTTGGTTAGGTGGAACTTTA
AXCON  B14  AX00002461  TTTTACGTGTAGCTGTGTATGAAATGAAATACATGGAAGAAATTCCACACAACGT
AXCON  B16  AX00004784  AACGTTGCCAAATGCTATGTTCAAAGTAGAATTAGAGAATGGGCATGTCGTATTG
AXCON  B18  AX00002783  AGTAATGCAGGAGGATTATTTATTTCTGTTATGACTCACCCAACGACGGGCGGG
AXCON  B20  AX00003268  GGGCTACGCAGCTGGTACCCATACGAGCAAATTGATGAAGAAATCTTGCCTCAA
AXCON  B22  AX00002031  CACGTTGCTAATATCGTTTCACTCGATCGGGATGAAACCATCATTTGGGCAACT
AXCON  B24  AX00000186  GCTGGTGACGGAACAACAACTGCAACTGTATTAGCACAAGCTATGATTCGTGAA
AXCON  D02  AX00002825  ACCACGGTCACATCATGGTTGATGGTGCTCGCGTAGATATCCCATCTTACCGTG
AXCON  D04  AXNC000001  TTGTGGGCAAGTGTCCTCCGTTTCCATAGGGCGTAGTACACCCTATATCAAGAG
AXCON  D06  AXNC000002  CTGACAGTCGAGGCACCCGTACATAAGCGACGCCGGGGCTTGCCTAGAGATCT
AXCON  D08  AXNC000003  CCGAACAAACCACCTTGCCTGCGGCTATTCGAGCAATATTTGAGTTACGCAGGT
AXCON  D10  AXNC000004  GTTTAACAGTGACGCTCACCTAATGTAATTCTCGCGATATTCTCATTAAGCCATG
AXCON  D12  AXNC000005  CTTTTGTACGTTCTTGGCCACGCGAATACGCCTTTAGATCATAGGGAGGTGGTA
AXCON  D14  AXNC000006  GGCCCTTGGTCTCCTCGATCTAAGCTGATAAGTGACGAAGATTGACGAACCTAA
AXCON  D16  AXNC000007  AATAGTGCGAGGCGTCAGGATACTTAGGGGGGAGAGATAATGGCGCACTGGTT
AXCON  D18  AXNC000008  TCTATTGACGAACAGGAGGCTGTCGCTTGGCTTGGATGGTTCACCAGTATCAAG
AXCON  D20  AXNC000009  AGAGGATAGCCTCACTTCTCCAATAGCTCAGAGTGACTGAGTCTGAAATCAGCG
AXCON  D22  AXNC000010  ATCGGCTAAAGGATCCCTAAGCTATAGTCCTTTGTCCGGCATAGTGGCTTGGTG
AXCON  D24  AXNC000011  TTCCTCAGAGCTCCCTTTTCGTAAAGTGTGGCTTTTCCCCGCCAAGATGGGTGT
AXCON  F02  AXNC000012  AGACACATTCAGGCGACTCGCGTGGGCATCATGTAATGATAAATGGCGTGTTGC
AXCON  F04  AX00002767  CTTCGTGTACCAACACCAAACGTGTCTCTTGTTGACTTAGTAGTAGATGTAAAAC
AXCON  F06  AX00003125  TTATCATCTCAGCTCCAGCTTCTGACGAAGATATCACTGTAGTTATGGGTGTTAA
AXCON  F08  AX00002558  ATGGGTGGCGTGTTCACGAAATTAATCGAGCGTAACACTACAATTCCAACAAGT
AXCON  F10  AX00002262  GCTAAAGCGAAGATTACAAGAATCGAAAAACTGTTGTATGTAGCGTTTATTGGCT
AXCON  F12  AX00002185  GCAACTCGTGCTGGTATGTACTTCGTTAACCAACGTTGGTTAGGTGGAACTTTA
AXCON  F14  AX00002461  TTTTACGTGTAGCTGTGTATGAAATGAAATACATGGAAGAAATTCCACACAACGT
AXCON  F16  AX00004784  AACGTTGCCAAATGCTATGTTCAAAGTAGAATTAGAGAATGGGCATGTCGTATTG
AXCON  F18  AX00002783  AGTAATGCAGGAGGATTATTTATTTCTGTTATGACTCACCCAACGACGGGCGGG
AXCON  F20  AX00003268  GGGCTACGCAGCTGGTACCCATACGAGCAAATTGATGAAGAAATCTTGCCTCAA
AXCON  F22  AX00002031  CACGTTGCTAATATCGTTTCACTCGATCGGGATGAAACCATCATTTGGGCAACT
AXCON  F24  AX00000186  GCTGGTGACGGAACAACAACTGCAACTGTATTAGCACAAGCTATGATTCGTGAA
AXCON  H02  AX00002825  ACCACGGTCACATCATGGTTGATGGTGCTCGCGTAGATATCCCATCTTACCGTG
AXCON  H04  AXNC000001  TTGTGGGCAAGTGTCCTCCGTTTCCATAGGGCGTAGTACACCCTATATCAAGAG
AXCON  H06  AXNC000002  CTGACAGTCGAGGCACCCGTACATAAGCGACGCCGGGGCTTGCCTAGAGATCT
AXCON  H08  AXNC000003  CCGAACAAACCACCTTGCCTGCGGCTATTCGAGCAATATTTGAGTTACGCAGGT
AXCON  H10  AXNC000004  GTTTAACAGTGACGCTCACCTAATGTAATTCTCGCGATATTCTCATTAAGCCATG
AXCON  H12  AXNC000005  CTTTTGTACGTTCTTGGCCACGCGAATACGCCTTTAGATCATAGGGAGGTGGTA
AXCON  H14  AXNC000006  GGCCCTTGGTCTCCTCGATCTAAGCTGATAAGTGACGAAGATTGACGAACCTAA
AXCON  H16  AXNC000007  AATAGTGCGAGGCGTCAGGATACTTAGGGGGGAGAGATAATGGCGCACTGGTT
AXCON  H18  AXNC000008  TCTATTGACGAACAGGAGGCTGTCGCTTGGCTTGGATGGTTCACCAGTATCAAG
AXCON  H20  AXNC000009  AGAGGATAGCCTCACTTCTCCAATAGCTCAGAGTGACTGAGTCTGAAATCAGCG
AXCON  H22  AXNC000010  ATCGGCTAAAGGATCCCTAAGCTATAGTCCTTTGTCCGGCATAGTGGCTTGGTG
AXCON  H24  AXNC000011  TTCCTCAGAGCTCCCTTTTCGTAAAGTGTGGCTTTTCCCCGCCAAGATGGGTGT
AXCON  J02  AXNC000012  AGACACATTCAGGCGACTCGCGTGGGCATCATGTAATGATAAATGGCGTGTTGC
AXCON  J04  AX00002767  CTTCGTGTACCAACACCAAACGTGTCTCTTGTTGACTTAGTAGTAGATGTAAAAC
AXCON  J06  AX00003125  TTATCATCTCAGCTCCAGCTTCTGACGAAGATATCACTGTAGTTATGGGTGTTAA
AXCON  J08  AX00002558  ATGGGTGGCGTGTTCACGAAATTAATCGAGCGTAACACTACAATTCCAACAAGT
AXCON  J10  AX00002262  GCTAAAGCGAAGATTACAAGAATCGAAAAACTGTTGTATGTAGCGTTTATTGGCT
AXCON  J12  AX00002185  GCAACTCGTGCTGGTATGTACTTCGTTAACCAACGTTGGTTAGGTGGAACTTTA
AXCON  J14  AX00002461  TTTTACGTGTAGCTGTGTATGAAATGAAATACATGGAAGAAATTCCACACAACGT
AXCON  J16  AX00004784  AACGTTGCCAAATGCTATGTTCAAAGTAGAATTAGAGAATGGGCATGTCGTATTG
AXCON  J18  AX00002783  AGTAATGCAGGAGGATTATTTATTTCTGTTATGACTCACCCAACGACGGGCGGG
AXCON  J20  AX00003268  GGGCTACGCAGCTGGTACCCATACGAGCAAATTGATGAAGAAATCTTGCCTCAA
AXCON  J22  AX00002031  CACGTTGCTAATATCGTTTCACTCGATCGGGATGAAACCATCATTTGGGCAACT
AXCON  J24  AX00000186  GCTGGTGACGGAACAACAACTGCAACTGTATTAGCACAAGCTATGATTCGTGAA
AXCON  L02  AX00002825  ACCACGGTCACATCATGGTTGATGGTGCTCGCGTAGATATCCCATCTTACCGTG
AXCON  L04  AXNC000001  TTGTGGGCAAGTGTCCTCCGTTTCCATAGGGCGTAGTACACCCTATATCAAGAG
AXCON  L06  AXNC000002  CTGACAGTCGAGGCACCCGTACATAAGCGACGCCGGGGCTTGCCTAGAGATCT
AXCON  L08  AXNC000003  CCGAACAAACCACCTTGCCTGCGGCTATTCGAGCAATATTTGAGTTACGCAGGT
AXCON  L10  AXNC000004  GTTTAACAGTGACGCTCACCTAATGTAATTCTCGCGATATTCTCATTAAGCCATG
AXCON  L12  AXNC000005  CTTTTGTACGTTCTTGGCCACGCGAATACGCCTTTAGATCATAGGGAGGTGGTA
AXCON  L14  AXNC000006  GGCCCTTGGTCTCCTCGATCTAAGCTGATAAGTGACGAAGATTGACGAACCTAA
AXCON  L16  AXNC000007  AATAGTGCGAGGCGTCAGGATACTTAGGGGGGAGAGATAATGGCGCACTGGTT
AXCON  L18  AXNC000008  TCTATTGACGAACAGGAGGCTGTCGCTTGGCTTGGATGGTTCACCAGTATCAAG
AXCON  L20  AXNC000009  AGAGGATAGCCTCACTTCTCCAATAGCTCAGAGTGACTGAGTCTGAAATCAGCG
AXCON  L22  AXNC000010  ATCGGCTAAAGGATCCCTAAGCTATAGTCCTTTGTCCGGCATAGTGGCTTGGTG
AXCON  L24  AXNC000011  TTCCTCAGAGCTCCCTTTTCGTAAAGTGTGGCTTTTCCCCGCCAAGATGGGTGT
AXCON  N02  AXNC000012  AGACACATTCAGGCGACTCGCGTGGGCATCATGTAATGATAAATGGCGTGTTGC
AXCON  N04  AX00002767  CTTCGTGTACCAACACCAAACGTGTCTCTTGTTGACTTAGTAGTAGATGTAAAAC
AXCON  N06  AX00003125  TTATCATCTCAGCTCCAGCTTCTGACGAAGATATCACTGTAGTTATGGGTGTTAA
AXCON  N08  AX00002558  ATGGGTGGCGTGTTCACGAAATTAATCGAGCGTAACACTACAATTCCAACAAGT
AXCON  N10  AX00002262  GCTAAAGCGAAGATTACAAGAATCGAAAAACTGTTGTATGTAGCGTTTATTGGCT
AXCON  N12  AX00002185  GCAACTCGTGCTGGTATGTACTTCGTTAACCAACGTTGGTTAGGTGGAACTTTA
AXCON  N14  AX00002461  TTTTACGTGTAGCTGTGTATGAAATGAAATACATGGAAGAAATTCCACACAACGT
AXCON  N16  AX00004784  AACGTTGCCAAATGCTATGTTCAAAGTAGAATTAGAGAATGGGCATGTCGTATTG
AXCON  N18  AX00002783  AGTAATGCAGGAGGATTATTTATTTCTGTTATGACTCACCCAACGACGGGCGGG
AXCON  N20  AX00003268  GGGCTACGCAGCTGGTACCCATACGAGCAAATTGATGAAGAAATCTTGCCTCAA
AXCON  N22  AX00002031  CACGTTGCTAATATCGTTTCACTCGATCGGGATGAAACCATCATTTGGGCAACT
AXCON  N24  AX00000186  GCTGGTGACGGAACAACAACTGCAACTGTATTAGCACAAGCTATGATTCGTGAA
AXCON  P02  AX00002825  ACCACGGTCACATCATGGTTGATGGTGCTCGCGTAGATATCCCATCTTACCGTG
AXCON  P04  AXNC000001  TTGTGGGCAAGTGTCCTCCGTTTCCATAGGGCGTAGTACACCCTATATCAAGAG
AXCON  P06  AXNC000002  CTGACAGTCGAGGCACCCGTACATAAGCGACGCCGGGGCTTGCCTAGAGATCT
AXCON  P08  AXNC000003  CCGAACAAACCACCTTGCCTGCGGCTATTCGAGCAATATTTGAGTTACGCAGGT
AXCON  P10  AXNC000004  GTTTAACAGTGACGCTCACCTAATGTAATTCTCGCGATATTCTCATTAAGCCATG
AXCON  P12  AXNC000005  CTTTTGTACGTTCTTGGCCACGCGAATACGCCTTTAGATCATAGGGAGGTGGTA
AXCON  P14  AXNC000006  GGCCCTTGGTCTCCTCGATCTAAGCTGATAAGTGACGAAGATTGACGAACCTAA
AXCON  P16  AXNC000007  AATAGTGCGAGGCGTCAGGATACTTAGGGGGGAGAGATAATGGCGCACTGGTT
AXCON  P18  AXNC000008  TCTATTGACGAACAGGAGGCTGTCGCTTGGCTTGGATGGTTCACCAGTATCAAG
AXCON  P20  AXNC000009  AGAGGATAGCCTCACTTCTCCAATAGCTCAGAGTGACTGAGTCTGAAATCAGCG
AXCON  P22  AXNC000010  ATCGGCTAAAGGATCCCTAAGCTATAGTCCTTTGTCCGGCATAGTGGCTTGGTG
AXCON  P24  AXNC000011  TTCCTCAGAGCTCCCTTTTCGTAAAGTGTGGCTTTTCCCCGCCAAGATGGGTGT
AXCON  B01  EMPTY    -
AXCON  B03  AX00002767  CTTCGTGTACCAACACCAAACGTGTCTCTTGTTGACTTAGTAGTAGATGTAAAAC
AXCON  B05  AX00003125  TTATCATCTCAGCTCCAGCTTCTGACGAAGATATCACTGTAGTTATGGGTGTTAA
AXCON  B07  AX00002558  ATGGGTGGCGTGTTCACGAAATTAATCGAGCGTAACACTACAATTCCAACAAGT
AXCON  B09  AX00002262  GCTAAAGCGAAGATTACAAGAATCGAAAAACTGTTGTATGTAGCGTTTATTGGCT
AXCON  B11  AX00002185  GCAACTCGTGCTGGTATGTACTTCGTTAACCAACGTTGGTTAGGTGGAACTTTA
AXCON  B13  AX00002461  TTTTACGTGTAGCTGTGTATGAAATGAAATACATGGAAGAAATTCCACACAACGT
AXCON  B15  AX00004784  AACGTTGCCAAATGCTATGTTCAAAGTAGAATTAGAGAATGGGCATGTCGTATTG
AXCON  B17  AX00002783  AGTAATGCAGGAGGATTATTTATTTCTGTTATGACTCACCCAACGACGGGCGGG
AXCON  B19  AX00003268  GGGCTACGCAGCTGGTACCCATACGAGCAAATTGATGAAGAAATCTTGCCTCAA
AXCON  B21  AX00002031  CACGTTGCTAATATCGTTTCACTCGATCGGGATGAAACCATCATTTGGGCAACT
AXCON  B23  AX00000186  GCTGGTGACGGAACAACAACTGCAACTGTATTAGCACAAGCTATGATTCGTGAA
AXCON  D01  AX00002825  ACCACGGTCACATCATGGTTGATGGTGCTCGCGTAGATATCCCATCTTACCGTG
AXCON  D03  AXNC000001  TTGTGGGCAAGTGTCCTCCGTTTCCATAGGGCGTAGTACACCCTATATCAAGAG
AXCON  D05  AXNC000002  CTGACAGTCGAGGCACCCGTACATAAGCGACGCCGGGGCTTGCCTAGAGATCT
AXCON  D07  AXNC000003  CCGAACAAACCACCTTGCCTGCGGCTATTCGAGCAATATTTGAGTTACGCAGGT
AXCON  D09  AXNC000004  GTTTAACAGTGACGCTCACCTAATGTAATTCTCGCGATATTCTCATTAAGCCATG
AXCON  D11  AXNC000005  CTTTTGTACGTTCTTGGCCACGCGAATACGCCTTTAGATCATAGGGAGGTGGTA
AXCON  D13  AXNC000006  GGCCCTTGGTCTCCTCGATCTAAGCTGATAAGTGACGAAGATTGACGAACCTAA
AXCON  D15  AXNC000007  AATAGTGCGAGGCGTCAGGATACTTAGGGGGGAGAGATAATGGCGCACTGGTT
AXCON  D17  AXNC000008  TCTATTGACGAACAGGAGGCTGTCGCTTGGCTTGGATGGTTCACCAGTATCAAG
AXCON  D19  AXNC000009  AGAGGATAGCCTCACTTCTCCAATAGCTCAGAGTGACTGAGTCTGAAATCAGCG
AXCON  D21  AXNC000010  ATCGGCTAAAGGATCCCTAAGCTATAGTCCTTTGTCCGGCATAGTGGCTTGGTG
AXCON  D23  AXNC000011  TTCCTCAGAGCTCCCTTTTCGTAAAGTGTGGCTTTTCCCCGCCAAGATGGGTGT
AXCON  F01  AXNC000012  AGACACATTCAGGCGACTCGCGTGGGCATCATGTAATGATAAATGGCGTGTTGC
AXCON  F03  AX00002767  CTTCGTGTACCAACACCAAACGTGTCTCTTGTTGACTTAGTAGTAGATGTAAAAC
AXCON  F05  AX00003125  TTATCATCTCAGCTCCAGCTTCTGACGAAGATATCACTGTAGTTATGGGTGTTAA
AXCON  F07  AX00002558  ATGGGTGGCGTGTTCACGAAATTAATCGAGCGTAACACTACAATTCCAACAAGT
AXCON  F09  AX00002262  GCTAAAGCGAAGATTACAAGAATCGAAAAACTGTTGTATGTAGCGTTTATTGGCT
AXCON  F11  AX00002185  GCAACTCGTGCTGGTATGTACTTCGTTAACCAACGTTGGTTAGGTGGAACTTTA
AXCON  F13  AX00002461  TTTTACGTGTAGCTGTGTATGAAATGAAATACATGGAAGAAATTCCACACAACGT
AXCON  F15  AX00004784  AACGTTGCCAAATGCTATGTTCAAAGTAGAATTAGAGAATGGGCATGTCGTATTG
AXCON  F17  AX00002783  AGTAATGCAGGAGGATTATTTATTTCTGTTATGACTCACCCAACGACGGGCGGG
AXCON  F19  AX00003268  GGGCTACGCAGCTGGTACCCATACGAGCAAATTGATGAAGAAATCTTGCCTCAA
AXCON  F21  AX00002031  CACGTTGCTAATATCGTTTCACTCGATCGGGATGAAACCATCATTTGGGCAACT
AXCON  F23  AX00000186  GCTGGTGACGGAACAACAACTGCAACTGTATTAGCACAAGCTATGATTCGTGAA
AXCON  H01  AX00002825  ACCACGGTCACATCATGGTTGATGGTGCTCGCGTAGATATCCCATCTTACCGTG
AXCON  H03  AXNC000001  TTGTGGGCAAGTGTCCTCCGTTTCCATAGGGCGTAGTACACCCTATATCAAGAG
AXCON  H05  AXNC000002  CTGACAGTCGAGGCACCCGTACATAAGCGACGCCGGGGCTTGCCTAGAGATCT
AXCON  H07  AXNC000003  CCGAACAAACCACCTTGCCTGCGGCTATTCGAGCAATATTTGAGTTACGCAGGT
AXCON  H09  AXNC000004  GTTTAACAGTGACGCTCACCTAATGTAATTCTCGCGATATTCTCATTAAGCCATG
AXCON  H11  AXNC000005  CTTTTGTACGTTCTTGGCCACGCGAATACGCCTTTAGATCATAGGGAGGTGGTA
AXCON  H13  AXNC000006  GGCCCTTGGTCTCCTCGATCTAAGCTGATAAGTGACGAAGATTGACGAACCTAA
AXCON  H15  AXNC000007  AATAGTGCGAGGCGTCAGGATACTTAGGGGGGAGAGATAATGGCGCACTGGTT
AXCON  H17  AXNC000008  TCTATTGACGAACAGGAGGCTGTCGCTTGGCTTGGATGGTTCACCAGTATCAAG
AXCON  H19  AXNC000009  AGAGGATAGCCTCACTTCTCCAATAGCTCAGAGTGACTGAGTCTGAAATCAGCG
AXCON  H21  AXNC000010  ATCGGCTAAAGGATCCCTAAGCTATAGTCCTTTGTCCGGCATAGTGGCTTGGTG
AXCON  H23  AXNC000011  TTCCTCAGAGCTCCCTTTTCGTAAAGTGTGGCTTTTCCCCGCCAAGATGGGTGT
AXCON  J01  AXNC000012  AGACACATTCAGGCGACTCGCGTGGGCATCATGTAATGATAAATGGCGTGTTGC
AXCON  J03  AX00002767  CTTCGTGTACCAACACCAAACGTGTCTCTTGTTGACTTAGTAGTAGATGTAAAAC
AXCON  J05  AX00003125  TTATCATCTCAGCTCCAGCTTCTGACGAAGATATCACTGTAGTTATGGGTGTTAA
AXCON  J07  AX00002558  ATGGGTGGCGTGTTCACGAAATTAATCGAGCGTAACACTACAATTCCAACAAGT
AXCON  J09  AX00002262  GCTAAAGCGAAGATTACAAGAATCGAAAAACTGTTGTATGTAGCGTTTATTGGCT
AXCON  J11  AX00002185  GCAACTCGTGCTGGTATGTACTTCGTTAACCAACGTTGGTTAGGTGGAACTTTA
AXCON  J13  AX00002461  TTTTACGTGTAGCTGTGTATGAAATGAAATACATGGAAGAAATTCCACACAACGT
AXCON  J15  AX00004784  AACGTTGCCAAATGCTATGTTCAAAGTAGAATTAGAGAATGGGCATGTCGTATTG
AXCON  J17  AX00002783  AGTAATGCAGGAGGATTATTTATTTCTGTTATGACTCACCCAACGACGGGCGGG
AXCON  J19  AX00003268  GGGCTACGCAGCTGGTACCCATACGAGCAAATTGATGAAGAAATCTTGCCTCAA
AXCON  J21  AX00002031  CACGTTGCTAATATCGTTTCACTCGATCGGGATGAAACCATCATTTGGGCAACT
AXCON  J23  AX00000186  GCTGGTGACGGAACAACAACTGCAACTGTATTAGCACAAGCTATGATTCGTGAA
AXCON  L01  AX00002825  ACCACGGTCACATCATGGTTGATGGTGCTCGCGTAGATATCCCATCTTACCGTG
AXCON  L03  AXNC000001  TTGTGGGCAAGTGTCCTCCGTTTCCATAGGGCGTAGTACACCCTATATCAAGAG
AXCON  L05  AXNC000002  CTGACAGTCGAGGCACCCGTACATAAGCGACGCCGGGGCTTGCCTAGAGATCT
AXCON  L07  AXNC000003  CCGAACAAACCACCTTGCCTGCGGCTATTCGAGCAATATTTGAGTTACGCAGGT
AXCON  L09  AXNC000004  GTTTAACAGTGACGCTCACCTAATGTAATTCTCGCGATATTCTCATTAAGCCATG
AXCON  L11  AXNC000005  CTTTTGTACGTTCTTGGCCACGCGAATACGCCTTTAGATCATAGGGAGGTGGTA
AXCON  L13  AXNC000006  GGCCCTTGGTCTCCTCGATCTAAGCTGATAAGTGACGAAGATTGACGAACCTAA
AXCON  L15  AXNC000007  AATAGTGCGAGGCGTCAGGATACTTAGGGGGGAGAGATAATGGCGCACTGGTT
AXCON  L17  AXNC000008  TCTATTGACGAACAGGAGGCTGTCGCTTGGCTTGGATGGTTCACCAGTATCAAG
AXCON  L19  AXNC000009  AGAGGATAGCCTCACTTCTCCAATAGCTCAGAGTGACTGAGTCTGAAATCAGCG
AXCON  L21  AXNC000010  ATCGGCTAAAGGATCCCTAAGCTATAGTCCTTTGTCCGGCATAGTGGCTTGGTG
AXCON  L23  AXNC000011  TTCCTCAGAGCTCCCTTTTCGTAAAGTGTGGCTTTTCCCCGCCAAGATGGGTGT
AXCON  N01  AXNC000012  AGACACATTCAGGCGACTCGCGTGGGCATCATGTAATGATAAATGGCGTGTTGC
AXCON  N03  AX00002767  CTTCGTGTACCAACACCAAACGTGTCTCTTGTTGACTTAGTAGTAGATGTAAAAC
AXCON  N05  AX00003125  TTATCATCTCAGCTCCAGCTTCTGACGAAGATATCACTGTAGTTATGGGTGTTAA
AXCON  N07  AX00002558  ATGGGTGGCGTGTTCACGAAATTAATCGAGCGTAACACTACAATTCCAACAAGT
AXCON  N09  AX00002262  GCTAAAGCGAAGATTACAAGAATCGAAAAACTGTTGTATGTAGCGTTTATTGGCT
AXCON  N11  AX00002185  GCAACTCGTGCTGGTATGTACTTCGTTAACCAACGTTGGTTAGGTGGAACTTTA
AXCON  N13  AX00002461  TTTTACGTGTAGCTGTGTATGAAATGAAATACATGGAAGAAATTCCACACAACGT
AXCON  N15  AX00004784  AACGTTGCCAAATGCTATGTTCAAAGTAGAATTAGAGAATGGGCATGTCGTATTG
AXCON  N17  AX00002783  AGTAATGCAGGAGGATTATTTATTTCTGTTATGACTCACCCAACGACGGGCGGG
AXCON  N19  AX00003268  GGGCTACGCAGCTGGTACCCATACGAGCAAATTGATGAAGAAATCTTGCCTCAA
AXCON  N21  AX00002031  CACGTTGCTAATATCGTTTCACTCGATCGGGATGAAACCATCATTTGGGCAACT
AXCON  N23  AX00000186  GCTGGTGACGGAACAACAACTGCAACTGTATTAGCACAAGCTATGATTCGTGAA
AXCON  P01  AX00002825  ACCACGGTCACATCATGGTTGATGGTGCTCGCGTAGATATCCCATCTTACCGTG
AXCON  P03  AXNC000001  TTGTGGGCAAGTGTCCTCCGTTTCCATAGGGCGTAGTACACCCTATATCAAGAG
AXCON  P05  AXNC000002  CTGACAGTCGAGGCACCCGTACATAAGCGACGCCGGGGCTTGCCTAGAGATCT
AXCON  P07  AXNC000003  CCGAACAAACCACCTTGCCTGCGGCTATTCGAGCAATATTTGAGTTACGCAGGT
AXCON  P09  AXNC000004  GTTTAACAGTGACGCTCACCTAATGTAATTCTCGCGATATTCTCATTAAGCCATG
AXCON  P11  AXNC000005  CTTTTGTACGTTCTTGGCCACGCGAATACGCCTTTAGATCATAGGGAGGTGGTA
AXCON  P13  AXNC000006  GGCCCTTGGTCTCCTCGATCTAAGCTGATAAGTGACGAAGATTGACGAACCTAA
AXCON  P15  AXNC000007  AATAGTGCGAGGCGTCAGGATACTTAGGGGGGAGAGATAATGGCGCACTGGTT
AXCON  P17  AXNC000008  TCTATTGACGAACAGGAGGCTGTCGCTTGGCTTGGATGGTTCACCAGTATCAAG
AXCON  P19  AXNC000009  AGAGGATAGCCTCACTTCTCCAATAGCTCAGAGTGACTGAGTCTGAAATCAGCG
AXCON  P21  AXNC000010  ATCGGCTAAAGGATCCCTAAGCTATAGTCCTTTGTCCGGCATAGTGGCTTGGTG
AXCON  P23  AXNC000011  TTCCTCAGAGCTCCCTTTTCGTAAAGTGTGGCTTTTCCCCGCCAAGATGGGTGT
Ext1  A01  EMPTY    -
Ext1  A03  AX00005310  AAAGAATTGCGTCCAGGTCATGCGATGACATTTTCAAAGAACGGTTTGTGTATAT
Ext1  A05  AX00005311  TGACGTATGCCATTATTAAAGCAATCAACTTCTTCCTCCCTGTCCGGGTAGATGA
Ext1  A07  AX00005312  AAAACGTGAAGAATCAAACGTGTATAAAGTTAACGGAGAAACAGGTGTGAATTG
Ext1  A09  AX00005313  AAAGATGAACCGCAAGCGAACGCAAAAGGGGATAGCGGGAAAAGCGGTGCGAA
Ext1  A11  AX00005314  CAACGATTCCGTCTAGAGAACATCCGGCAGGAAGTGTTGCCAATGCGCTGTTAT
Ext1  A13  AX00005315  TTTCAGCGATGCTTGCAGCAATGATACTAGTTTCTGGCATACGATGGCGTTTTAT
Ext1  A15  AX00005316  TGCGCTCAAAATAGTCGTACCACCCCATTCCGAGGCTGCTCTAACGTCTGGTCC
Ext1  A17  AX00005317  TTAGATAAAGATACGACAGGTGGTGTCGTGTTTGCTAAGCATAGAATTGCTGGT
Ext1  A19  AX00005318  GTAATGAATCATGCGGAAATTATGCAGATTGGAACACCAGAGGAGATTTATCAA
Ext1  A21  AX00005319  TACAGCAATTCCATTTTCATAAAGCGTTTGTTTCGATTGATGGGTTATTACCTAG
Ext1  A23  AX00005320  AAATGTTATCACTTCCCATTCCACTCACTGTTGCTGTTATGCCTTTTCTTCCTTCC
Ext1  C01  AX00005321  TTCAAGCACTTCAAAAGTTGAAGGTGCAATCTTTTACAATTGAGATTGGGCAAGT
Ext1  C03  AX00005322  ATGCTAGCTTATATGAATGAAGAAGCATATAAAAAAACGTTAGAGACGAAAAGAA
Ext1  C05  AX00005323  GATTCAGAGATTGAAGGATTAGAAGAATCCAAGGGCATTTTAGAAAATCAACGTC
Ext1  C07  AX00005324  AGGAAAAGTATTTTATGGTAATGATTGTTGCGAAGTAAGAGCATGTAGCCATATT
Ext1  C09  AX00005325  TTCAAGACTATATCTTTGATCCATTCTTCTCAACAAAAGATTCCGGCACAGGTTT
Ext1  C11  AX00005326  AAGACTGCGGATGTATTCCGTAGAAATTACGTATATCAATATCCATATCCGCTCG
Ext1  C13  AX00005327  CGTAAAGAGATGGCTATTGTACAATTAACAATTCATGAAGGACGTAATCGTCAAG
Ext1  C15  AX00005328  AAAGATTTAACGCTTTGGATTCTCGGCATTGGAGGATTTATATTTATGGTTGGTG
Ext1  C17  AX00005329  GTGATCGTCTAGATTTGGCATTGGCGGATTGTAAAGAAGATGGTTTTCGTATCC
Ext1  C19  AX00005330  ATAGGTTGTCTACTTCTTGGTATCGTTGGTCTTGTAGCCGGCGTTTCCGCTTTC
Ext1  C21  AX00005331  ATGAGTTTATAGGGAATATGGATGCTTTACTTTTATTATCTTTTCGTGAAGTGTTT
Ext1  C23  AX00005332  CGTATGGTGCCGATTGAAACTGTGTTCAATCGTTTCCCGCGTATGGTACGTATG
Ext1  E01  AX00005333  CAAGTAACCTCAGGGAAGAAAAACCTTCTTATGAGTGAAGATCCACTTGCAGCA
Ext1  E03  AX00005334  GTGTGCAAAAGAATGATGCTCCATGGGTTCGAAAAGAAATGAATGGGATGGGCT
Ext1  E05  AX00005335  ATTATGGCTGGTATGCTTTCTTCACATACGTTTTCACCTGAAAGAATAGAAGAAT
Ext1  E07  AX00005336  TGCCAAAAATGGATGGACATCATTTAACGAAAGTGGTTAAGGATAGTGAAGTAA
Ext1  E09  AX00005337  ATCTGCTTCATATTACGAAAGGTACATTGTATCGTCTTGAAAATTCAACGAAAAA
Ext1  E11  AX00005338  TCAGACAAGCGCAAAAAGTATACGTCTGAAGTGGAAGTGAAAGTAAATCAAGTG
Ext1  E13  AX00005339  TGAATATGACTTCGGGGCAATTTCAAGGTCCTATGGTAGGAGAACTAGCGTATG
Ext1  E15  AX00005340  CGAACAGAAATCAAAAATTATTCATGATTTTAACGAAGGTTTATTTTTAGATCGCT
Ext1  E17  AX00005341  AACCTTTCCCACCAAGCAATTCGTATTTTACAAATCGTTTCTCGTGAGAAAGATA
Ext1  E19  AX00005342  TGCTGGCTTGGTGGGATCCTGAATTACAATTTGAATTTGTTATGATTTTTGATAC
Ext1  E21  AX00005343  ATCTTATTACCGATTCTTATTTTTGGATGGTTAGGAGCTCCGAAATTAGATGTGT
Ext1  E23  AX00005344  TGCAAAAGAGAGTGATGTATCTTTAACAGCAGTAACAAATCAAAAAGAAACACAC
Ext1  G01  AX00005345  CGTACAACTAGCTTCTATTTTTGGCGGGGCATACTTCGTAGTAGAAGAAAATTTC
Ext1  G03  AX00005346  ATTAGGTTGGGCGACTGCTTGGAGTTTTGATGCTTTAAAATTATGGTTAGAAAAG
Ext1  G05  AX00005347  ATGTTCGATATATGGTATTTAACTATTGGACAGACTCATTTGAAGGTGAACTTCT
Ext1  G07  AX00005348  ATATGGGACACCACGGTCACGGTTTAAGTGCAGTAGGACTTGTGATAGGTTTTC
Ext1  G09  AX00005349  GAAAGAGGGAATTAAATTAGAGATTAGTAACTTTTTAACAGAGACAGTAGAGAAA
Ext1  G11  AX00005350  TAATAATCAAGTTGATAAATATATTGCGGATCCGTTATGTGGTTTCATTTGTACG
Ext1  G13  AX00005351  GAACAGCCAGTTCCGTATTTTTTACAGTTGTTAGCACTACCTATATACTTACCAC
Ext1  G15  AX00005352  TTTTTGCTTATCCGCATGGCGGGGGAGCGTATGTTGTATCAAAAGAAAATTTAG
Ext1  G17  AX00005353  TGGACCAGCAGGATTCCAAGATGTAATGGCACAAACGACATCAAGCATATTTGC
Ext1  G19  AX00005354  CCAAGTGTTCACTAAATTCCTTCCGATGCAGGAAGTAGGATTAGGCTGGATCTT
Ext1  G21  AX00005355  CAAAAATTCGAATTTATATGGTATTCCTGTCGTTGTAAAAGATAATGTACAGACG
Ext1  G23  AX00005356  AAAAGAAGAAGAGATGGTTGGGCTTTCTTTATGACGAGTTTAACGATCATTTTAC
Ext1  I01  AX00005357  ATTGGAAGTTATTCGCACATATCAGCGTATACAGCGTTATATGGAGGGGAAGTT
Ext1  I03  AX00005358  CCAATCCACTATCCTTTAGGTGTTATAAAGGAATCTAAACATAAGAAAGAGGCGA
Ext1  I05  AX00005359  TCGTTTGTTTTAATGGCACTACTTGTTATTATCGTAGGATATGGCGGGATGCGAG
Ext1  I07  AX00005360  CGAGTAGGGAATTATCGAAGGTAGTTACAATTCGATTGGCGCTTTTATTCTTCGT
Ext1  I09  AX00005361  AGAAGAAGCTATTCAGCAAGGGATTACATTTTTTGATACAGCAGATTCATATGGT
Ext1  I11  AX00005362  ACCAATACGTAACAGAAAAAGAAATGTTCCCAATTGTTGAAGGTAGCGAAGATCG
Ext1  I13  AX00005363  GTTAGCTTTACCACAGTCTTCACAAATTCAGTTTTCAGATGGATTTGTTTGGGAT
Ext1  I15  AX00005364  TTTACGTTATATATGCTAGCTCCGCATTTAGCTAAACTTGTCATCGATGGGAATG
Ext1  I17  AX00005365  TATATGTTACAAGCATATAATGAACAAGTAAATTTTCAAGAAGGAGAGAATGTGC
Ext1  I19  AX00005366  GATTTTGATCTACATGGAGATATTCTTGTAACAGATCGAAAAGATATGATGGATC
Ext1  I21  AX00005367  TACAAGAAGATGCTGATATTATGGTTACAGCATCGGCTCCTACTAACTTAGAAAT
Ext1  I23  AX00005368  CAGCAGTAGATGCTTATAATAAAGGGTTTAAAATTGTTGTTTATGAAAAGGCGGT
Ext1  K01  AX00005369  AACGTTATATACATCAACACGTGAGACTGAATTCCGCACAGAAGCAAGTTCATCA
Ext1  K03  AX00005370  CAGAACGAGCACCGAGAACATCAAATGGATTTTCACGAGAAACAGCTTATTTATC
Ext1  K05  AX00005371  TAGATCTACTGTTATACCAGACTGGTTTGATCCTATTTCTCCAAATACGTGGCTA
Ext1  K07  AX00005372  GGAGATACATCATCCATTCATGCTTTAGAAAAGCTTTTAAATGATACAGTTCAGT
Ext1  K09  AX00005373  TGACGTTATTTTCCCATTACTACATGGACCAAACGGTGAAGATGGAACGGTTCA
Ext1  K11  AX00005374  TGACCAAGTGAACCCAGGTGATGATGTACGAGTAAATGGAGAGCAGCTTCGAAT
Ext1  K13  AX00005375  GACCAAGCGACAGGTGGTAGTGTGACGATAGCTGGTACAAATATTACTTCTATG
Ext1  K15  AX00005376  TACAACGGTCTCAATCAAAGCAACGAATGTGGAATGGGATTTTTGTTGTACTTGA
Ext1  K17  AX00005377  GAGGCTGCTCCATTTTCACCGTCGAATAAATTTTGGTTCGGTAGTGATGAGAAA
Ext1  K19  AX00005378  GATGCTTTAAAATGGAAAGCATTATTTGATTCTTACAATCGAGAAGTTTTACAGA
Ext1  K21  AX00005379  ATAAGAAAGGGTCAATAGTTTTATGTGATTCAGTATCTCGTTTCAGTGCGAATTC
Ext1  K23  AX00005380  ATACTATCGAATGCGATTAAATATTCATCAGGTAGTAGAGAGAAAATTAAAGTGA
Ext1  M01  AX00005381  AAATGGGGCGTGCCAACGAACGATTTTCATACTTTAAGTGGTGGTGAAAAGCTG
Ext1  M03  AX00005382  TGATAAAAGTAACGGAACTTGTGGAACTTATTCGAGCAGAGGAAAAGCCAAAAC
Ext1  M05  AX00005383  AAATACACCATGGATTGTATCGAAAGAACCTATTAGACCAGAGCAGCTCGATTAT
Ext1  M07  AX00005384  GTAGCATCTTCTCTTTCTACGAAAATAATTTCGGTATTTTAAATTCATTCATAGCC
Ext1  M09  AX00005385  GGGAGGATGGGATGCAACATTGAAAATCTTAGTGACGATGGCAGTTATTGATTA
Ext1  M11  AX00005386  ATTTTGTACAAGAAGATTATTTTGATCAATTTATAATTGAATGCGCGAAAAGTGTG
Ext1  M13  AX00005387  GGCACAAGACGTTTTATGTGAAGTAAATAACTGTAAATTTTGGGCGAACGGTAA
Ext1  M15  AX00005388  ATAGCCGAAATGATAGGGTCGGCAAAAGTTATATCGAACAGCAATACGAAGATG
Ext1  M17  AX00005389  ATATTTCAATGGGAACACTGCTTGAAGGACTCGAACCATTCTTTAATACTTGTAT
Ext1  M19  AX00005390  GTTTTTGGAGCATTATTTGGTCCAGTGGCAGGACTGTTAATCGGACTTATCGGT
Ext1  M21  AX00005391  GATCATTTTCCAGTTCAATCTGGATATGTATTAATTTTCGATTGGTTTGATGGTG
Ext1  M23  AX00005392  GATATGAGTATGTTCCAAAAGATGCAACGAATTGGCGTTTTTTTAGAAAGGGAAA
Ext1  O01  AX00005393  GTCAAGGTTCTACAGTAACTCCAATTCAATTAATCCAAGCGGCTACTGCTATAGC
Ext1  O03  AX00005394  TTGTTTTATTTTCACAAGTAAGAACAGAAGTAATTAGGAAAGAAGGAAGAGCTGT
Ext1  O05  AX00005395  AATGAACAGTTTGTCATAGGGACGACTGATTGCGAATCAGGGCAAGCCATTTAT
Ext1  O07  AX00005396  TCACGATCGGTTGGGAGTTTTTAGTGAGCGGATTCTTTCTCTACATGGCAGATA
Ext1  O09  AX00005397  AAAAAATCAGTGATGCATCCAGCTCTTGGAGAATTATCCCTTGATCAGTGGATAG
Ext1  O11  AX00005398  TTTCCATTACCTATTGAAATCATCCCTTTTTCATGGAAACAAACCGAAAATAAAAT
Ext1  O13  AX00005399  GCTTTTATTAGTTTAATGTTTTGCTACGGGATTGAAGCGAGCCAATTGTATCATG
Ext1  O15  AX00005400  AATTGCAAAGGAAAGAGAGTATATGACCTTAATTGCTGGAATTGATGCAGAGAA
Ext1  O17  AX00005401  GAGATTGTTAGGACAGTTGCATCAAGAGCCTACTGGAGAATGGTGGAACGGAA
Ext1  O19  AX00005402  AAAGTGAAAGCGAAGATGAATTAGCAGCGCTTCAAAGTGGGGCAGATGAGTACG
Ext1  O21  AX00005403  ATATTTTGGCGTCGTTATCGCTCCATGCATAAGTCAATAAAGGGATCGGGAAAA
Ext1  O23  AX00005404  TTTTAAAAGACATATTGCTTGAAGAAGAACAAGTTCCATCGACAAATCAATTTGC
Ext1  A02  EMPTY    -
Ext1  A04  AX00005405  CGTACCTGTCGGTTCACATGGCATTATCCCTACTTTTTCAAACGTTATGAACTAC
Ext1  A06  AX00005406  TATTAGAAGGTGCAAAACGTACTGGTCGTGCAACTGGAATTGTTGCTACATCTG
Ext1  A08  AX00005407  ATGTGGAATGGTGTTGGAGGAAAAATAGAAGAGAATGAAACGCCATACGAAGGA
Ext1  A10  AX00005408  TGACGCCGCAAATCGTTAAAAAAGATGTAAGTCAAAATGAATATGCTGTCGTTAG
Ext1  A12  AX00005409  AACAAGGATTGTACCTCCTGTATCGCTCGCTAAATTGGAAGGAAAGATGCGGTC
Ext1  A14  AX00005410  CATTGCTATGACTTCGAAAAATATAAATGACTTGCTTAAATTGGGGGATATGCTC
Ext1  A16  AX00005411  ATTATATGTCTGTGCATGAACTAGTAAATATCATTATACGGGCAAATACGAAATA
Ext1  A18  AX00005412  TTCAAAACTCATTTGGTACAGATCGTCTAACAGTTGGGATAATCATGGCCATTGC
Ext1  A20  AX00005413  TTTCTTCTCATCGTGGGAATGAAATTATGAAAGCTCTTACTGTATTAACTGCTGT
Ext1  A22  AX00005414  CTGCAGCTAATGTTGCAAAACAAACATTACCACAACTGCTTACAGCCACACCAG
Ext1  A24  AX00005415  ACTCTATTGAGGAGTCTCTGTCTGGAAAAGGATGGCTTAATGAACCAGTGGAAG
Ext1  C02  AX00005416  GAAGTGTTTGAAGAAACTGGACTTATTATTAAAAATCCAGAACTATTCCGTACAT
Ext1  C04  AX00005417  GAGAGTAAACAGGGGTGGTCCAGAATCTCAAAAAGGAACAATAATATCAGTATG
Ext1  C06  AX00005418  AGAGTCTAGTGAAGAAAGTGAAAGAAAGTAAATGTGGCGATTGCTATAGTTCAT
Ext1  C08  AX00005419  TGGAAGCATGGTCACCACTTATGCAAGGTCAATTATTAGATAACGAAACATTACA
Ext1  C10  AX00005420  CTGGGATTGCTCTTGGTGCTTATTTAGGCGGTATTGTAACGAACTCGTTAGGGT
Ext1  C12  AX00005421  GTGACATACGATATTCGTAATAATGAAGTGGAAGGTGCGGTTGATAACTATTTCG
Ext1  C14  AX00005422  CATATAGCTCAGGTATTCTTGCTGGAGGCGCTCACTTCGAATATCAAAAAGCAT
Ext1  C16  AX00005423  AGAGCAAAAGTTATTAGTAGAACATGACAGATATATATTTCAATTTCCGCTTTACT
Ext1  C18  AX00005424  CAATATCTCAGTTAAACAAGAATGTATGGGTTCATACGGAGTTAGGTTATTTTAA
Ext1  C20  AX00005425  ATACGATGGCGGAATTAGGTGAATTAGCGGAAGTCATATTAAAGCGTGATACAA
Ext1  C22  AX00005426  TTTATATGATCTGGGGGAATTCAATCAAAAGGGCACAGTGCGGACGAAATATGG
Ext1  C24  AX00005427  TGGATCAATCTGCTGCTGATGATTGGACGTTAGGCTATGCATTTTATATAGAAGA
Ext1  E02  AX00005428  ACCTTTAATTGTTCAAATTGCCATTCTCTATTTTGGGATTACATCCGTTGTTGTTT
Ext1  E04  AX00005429  GCCGGAAAACCATTAAATCTTGATGAAATGGGAATTGCTATTCGCAAAGATGATA
Ext1  E06  AX00005430  TGGAAGTGTTAAAGTAGGAGTAAATGATAAAGGGCCAAATGCCGATGCAAGTAT
Ext1  E08  AX00005431  AACATCGAACCCTCTTGTCAATCCAATTCCAAACCGTGCAAGTGCAACATTTACC
Ext1  E10  AX00005432  CGCCGAAAGAAGCAAGGAAAAAGGGATACGCATCTAAGTGTGTAGCGGCACTT
Ext1  E12  AX00005433  AAATAATGATATGATAGAGTTGTTACATTATGGGGATGTTTTAGTCGATGGAAGG
Ext1  E14  AX00005434  ACGTTAGCTGCCGGTGTGCCGACAATTTGGCTCGGTGTATTACAAGAGTTAGAA
Ext1  E16  AX00005435  CTGGAATGATGGCTGGTTCATTTGGGATTGGTTCTGCACCGTTTATTCAGCTTG
Ext1  E18  AX00005436  AATAAACAGTTAGAATCAGAGAGTCAGCAAGTAGAATTTGAAAAGAAACAAGCG
Ext1  E20  AX00005437  GGGTACCGACTGAAGTTTTAACAGGAGAAAACCAAGGATATGCAATGTGCCATG
Ext1  E22  AX00005438  TCAGGCGTTACGTCAATTTTGGACTTCAATTGAGGCGCCAGTAACATTATCTGA
Ext1  E24  AX00005439  TATTACATCGAGTACGAAATTCCCAGCAGAAACAGCTGAAAAGTTTACGAAAGTA
Ext1  G02  AX00005440  TCGATAGATGGAAAAAATATAGAGGGAGAAATGAAACTACAAGTTATTCATGAAT
Ext1  G04  AX00005441  TGCAAGAGCAGGACAAGAGGTGGAACGTCCAGTTCGTACAATTACAATTCATGA
Ext1  G06  AX00005442  TATTAATTGATGCGATGAAGCTTCCTACACCAATTCCGCAAACATCAATTATTAA
Ext1  G08  AX00005443  TGAATCAGCTTGTAGCAAAAACAGTAACGAGACGTTACAAAGCGATTGTACACG
Ext1  G10  AX00005444  CGGCAGAACAACTCGGAAAAAAAGTGGCTACCTTTACTGTAAAACCATCTACAA
Ext1  G12  AX00005445  AAAAAAGATGTTAGAAGAAATGGAGTTTTATTTGGCATTGAAATATGATCGTGAT
Ext1  G14  AX00005446  TAGAGAGTATTTCAACAGGGGCAGCAGGTAGCTGGTCATTAAGTAATTTAGCTC
Ext1  G16  AX00005447  CCAATTGTAGAGCAAATGCCGGTATCGCTTATACTAGATAGCGGAAAAACATATA
Ext1  G18  AX00005448  TAACAGAGGACTTTGGACCAATTACAGTTCCCGAAAATAAGATTTTTGTTATGGG
Ext1  G20  AX00005449  ATACGCATCATTGGGAATGGGCACGTGTAGATGTAAGTGTAGATCGGAATGGG
Ext1  G22  AX00005450  TTTTGAAAGACGAGTCGTTATTGACGACGAGGACACTTAAATATTCTTGTAATAG
Ext1  G24  AX00005451  TTATTTATATCCCGCTTTGTATAGACGAGGAACAGGTTGTTGTTCGCTTACAAGG
Ext1  I02  AX00005452  GTCAAATCCGGAAAAAGTAATCATCAGTACCATGAACCACTAATCTTTTACTCAC
Ext1  I04  AX00005453  AGTAGAACAGACGCTGGTGTACATGCTTTGAATCAAGTTGCTAACTTTCAAAGTG
Ext1  I06  AX00005454  GTTCAACATTGTGATGATGATTTAGTACCCGAGAAAGAACTTTGGGCTATTCATA
Ext1  I08  AX00005455  TCCATGTAGCTGATTTAGAGGAAGCGAAATGTTTCTATGTTGATGGTCTTGGTTT
Ext1  I10  AX00005456  GGCCAGGGATAGGGGGACACTGTATTCCCGTAGACCCTTTATATTTTCAATGGA
Ext1  I12  AX00005457  AAGTTGTCGTACAAGAAGCGAAGATGCATCGACACCTCGTTTTAATTTTAGATGA
Ext1  I14  AX00005458  TCGGTTATTGAAAGAATTTCGAACAGATAAAAAAGAGAAGAAAACATCAAAGTGG
Ext1  I16  AX00005459  GAGCAATTACAATGTTCATCGGTTTCTTCGTAGCGGTACTGTTCTTCTTCTTCGC
Ext1  I18  AX00005460  TTGTTAGCCTTTGTTTATTTGGGCTCGTTTTACAGTTGCAAAGTCTTTTAGAAAA
Ext1  I20  AX00005461  TTGTTATTTGCATTGTTTATCGTTTTATTCGCAATGAGTAGTATAGATGCTGCGA
Ext1  I22  AX00005462  TATTATTGATTATATCAATTACCCAGAGCGAATCTTTCCAGTTGGGCGATTAGAT
Ext1  I24  AX00005463  CGTTTGAACAGAGAGAGTATTTGTCGGCTAAAGATGTAATGGTGCAAATGGTGC
Ext1  K02  AX00005464  CCCAACGATGGCAGCATATTATGCGATGAAAATTGTGAAAGAATTAGGCTTACC
Ext1  K04  AX00005465  GTAGTCTACCTAAAGAGAACAGAGATGGGTCCGTTAGTATTAGATGAAGAACTA
Ext1  K06  AX00005466  TCTTTTTATTTGCTCATACATACTTAAAAAATGTTTCCTTCACACGTTACTTGCTT
Ext1  K08  AX00005467  ACAAAAGTGCTGAGCTTACGCAACAACGAATTAAAAATTCTCAGTTACATGCTCT
Ext1  K10  AX00005468  TTGAACTCGATAATAATGGCTATACGTGGAAGGATAAAGTATATGCTACTCTCCT
Ext1  K12  AX00005469  CGAAATAAATCCCAGTATGAAGGACCTCTTATTCGTTCCTTTGAATCAGCAGGAT
Ext1  K14  AX00005470  AACGATTCAATTAGGAATTTTATTTTTCGTTCCTTATGTCGTTGCTGGTGTTCAC
Ext1  K16  AX00005471  AAACAGATGTAGTGAGGCACGCCCTGCGGGGCGGAGTAACAGATTATATCGTA
Ext1  K18  AX00005472  TGCCAGGTGGAAGAGATGCTAATTTATATGGTGGAGAAGATGTGATTGATATCG
Ext1  K20  AX00005473  AATCTTGAGGTGAAAGGATTCGGATTTCGTGGGAAAGTGATGGGGAAAATGATT
Ext1  K22  AX00005474  CTAACATACATGGCGAACATGGGGAAAATGTCCGTTAGTAATTACTTAGCGCAA
Ext1  K24  AX00005475  CGGAGGGATCGCTTTAGGTTCTTATATAGGTGGCCTTGTAACGAATTCATTAGG
Ext1  M02  AX00005476  TTTCTGAATCGGGATATGGTGTATATCATGGGCCACTTTTTCAGTTAGCGGAAAA
Ext1  M04  AX00005477  GGAACGGATAAAAGCTTAATCTTATCGTCATTACCAAAATCGGTGACAATGCCAG
Ext1  M06  AX00005478  TCCGCCAACGCTTGGCCTAATGAATTACGGTGCTTTTTTTATGAGTAAAGGAATT
Ext1  M08  AX00005479  AAATTCGCGGAGAGCAAAAAGAAATCGGATGGGGTAGCCAAATCCGTTCTTACG
Ext1  M10  AX00005480  CGGCGCAAGGAGTTATAGAGGCTATTAAGCAAAAAGAATCATTTTTTATTTGGGC
Ext1  M12  AX00005481  TAGAATCATAGGCGCACTTCCACAAGGTCAGAAGGTTCAAGTAATCTCTGAAAA
Ext1  M14  AX00005482  AGATGCGGCAATTAGTTTACTTGCTGCGAAGGAAGATGTTTCAAAAATCGCTGT
Ext1  M16  AX00005483  CTTAGTATTTCAGATGGTGAATACTTCTGTGTTTACGATGCAGATAACCAGCCTG
Ext1  M18  AX00005484  CCGCAAATGAAGTTAGAAAGAATACCTGCGAAAGTGAACGATAAAATCATTTTAC
Ext1  M20  AX00005485  GTCAGGGCATTTGTTCTGTCTCATACTTAAGTAAGATCGAAAATGGAAAGATCGA
Ext1  M22  AX00005486  ATTGTTAATAAGGATGGACACGATGTTCGTACCGATTTAACTACTGATAAAAACG
Ext1  M24  AX00005487  ATTGAACTCGATGTCCACTTATCAAAAGATGGTGAACTTGTCGTAATTCACGATG
Ext1  O02  AX00005488  CAGTTGGATTTGTTGGTCTTGTAATTCCGCATATGACTCGTTTCCTCGTAGGCTC
Ext1  O04  AX00005489  GTACGGAGGAAGAAGATGGATAAACAAATAGCGCAGTTGAAAAATCATATTATAG
Ext1  O06  AX00005490  GGCGCTACTTTAAGTGTCATTTTTAACGCACCATTATTCGGTTATTTAGCACCAA
Ext1  O08  AX00005491  ACCAGAGGCACTTACATATGAAAATAAACGCCCGATGTGCGAAGGTGAATGTTG
Ext1  O10  AX00005492  GATCATCCTTATATGTGGGTGTTTTCAGCGGTTTTATTTGCATTTAGTAATATGA
Ext1  O12  AX00005493  AGTCGACAGAAGAAATCTATATGCATCCATCCATAAAACAGCTTAAATTTGAAGG
Ext1  O14  AX00005494  AAGGATGTTGATAAGGAGTATGCCGATATAACAGGAAGCTACCCAAATAGTGTT
Ext1  O16  AX00005495  TGGAGATATGTTCACGGGAAAAGAACGTGCGAAATGGCAAGGTATTTTTGGTGC
Ext1  O18  AX00005496  TTGCAAATGCATTACGTGCAAAGGGTATTGAAGATGATAAAGGTTTAGCGAAATA
Ext1  O20  AX00005497  ATCGGAACACAAGTCGTTTCGCAACTTCAGCAAATTGTATCTCGCCTCACGAAT
Ext1  O22  AX00005498  AAAGGGGTTCCAACTCACTACACACTTGAGTTACCTCCGTACCGCAAGCCAAAA
Ext1  O24  AX00005499  TACGTATCCAGCACGTTGGATTGCGTTACGTATATTAGATGGAGATAAAAATTTC
Ext1  B02  EMPTY    -
Ext1  B04  AX00005500  ATGCCACGCGGTGCTGATAAGATGGGGTTATCCAAAATGAATTTTGCTGGTATG
Ext1  B06  AX00005501  GTACTATTTGCTAAGGCGAAAGGGCTGGGGCGCTTTCATATTTTAAATCGTCAT
Ext1  B08  AX00005502  AAAATCCACAAGTGCCACCGTTTTCACCTTCATTACAATTTTTACTCGGGACAGA
Ext1  B10  AX00005503  GCTTACGATTGATGGTCACGATGTAAAAGAGATGCCGAAACAAGCAACCCGTGA
Ext1  B12  AX00005504  CTTATTAAATCCACCACAAGGTTGCCCATTCGCAGAGCGTTGCCCGCATGCGAT
Ext1  B14  AX00005505  ATTTTTAGAAGATGAGGTGAAGGTACAAAAAAACGGATTGTTTACTCATGTTGCA
Ext1  B16  AX00005506  ACCAAAAAGAAAGTATGAGTACTTTTATGATGGTATTAGCGAGTATGAAAATCGT
Ext1  B18  AX00005507  CAACATTATGTTAAACAATGATTCACGTTGCCATACTAGTAATGTAACGGTAACT
Ext1  B20  AX00005508  AAATATACAGGACTTATTAGAAGAAGACACGTCCAATCAATGGAGAAGACACAAT
Ext1  B22  AX00005509  TGTATATATCGGAATTAATTTTTTATTTGCAGGTTTGATGGCTCTTTTAGGACTTG
Ext1  B24  AX00005510  TGCACATACCGAAAAAGGTAGAGGGGCGTAAAAGTTTACGCATTGCGATGGCTT
Ext1  D02  AX00005511  ATTTTGGCGTTAACAAAACGTGGTGTTTTTTCAGGGGATGGCCAAGGGAATTTT
Ext1  D04  AX00005512  GAAAATTCAACAAGCTTTATCGAGGAGATATTGGCTTTAACGGAAATGGGAATTT
Ext1  D06  AX00005513  AATGGCTGGACGTTACTGGTATCTAGAAGAGCATAAAACAGATATTATGCATGA
Ext1  D08  AX00005514  GCTCTGAATACCCCTAGTAAGGAACAAGAACAACTGTTAGAAACATCTTCTCAAA
Ext1  D10  AX00005515  TATCGTGAAAAACTCAGCTAGTATTATATTCGGTTTATTTTTCATTCTGCTATTCT
Ext1  D12  AX00005516  AAAACCAAAAGAAAGTTTTCTCTCTCTTCTTTCAGCGCCAGCAAGAAGGGCATTA
Ext1  D14  AX00005517  TTCCAAATTGGTACTGCCGGAAGTATTAAAGCCCTATCTAAATTTTCAAATACGG
Ext1  D16  AX00005518  TGAACGCTATGGAATGACTTCTCAAAAAACAGTGGATTGTAGCCAAGAACTGGA
Ext1  D18  AX00005519  TGGCTTCATTACTCAACTCCTACTACACTCACACTACTGAAAGCATCATTTTGGA
Ext1  D20  AX00005520  GCGTAATGGGATTGAGCAAACGATTAGTATCGTATTAGCGCCGCATTATTCTAC
Ext1  D22  AX00005521  TTCAATTCAGGTACAATGGCCCCTGAATTCGAAACCGCTGCCTACAAACTAAATG
Ext1  D24  AX00005522  TGGGAAAATGGAACGAACGGGGCGCATCTTGGTATATACAATTTACTTAGTGGT
Ext1  F02  AX00005523  GGAAAGAGAACGCTACGAGTAGTAGTAACGGAAAACAGATTCTTAATTTAACAG
Ext1  F04  AX00005524  GTCATTACAAATAGCATCGGCGAAAAGCTCTTTGGTGGAAAAGAAAAAATGAAG
Ext1  F06  AX00005525  TTAGTTGCATCTGAGCAAAAACAAGTTGTTAAAACTTGGTCTCGCCGTTCAACAA
Ext1  F08  AX00005526  CTTTTGGCACCCTTAAAGAGCGACAATATTCTTGTAGTGTTGATATGGCCTCATG
Ext1  F10  AX00005527  CGAATTTCGCAGTTGCTTATCCTGAGACAGATATTTGCAATCTATTGAATAAGTA
Ext1  F12  AX00005528  TTAGTACCGCCAGGGTATATTGTCCAATTTATGCCGATTCGAAATGCGAAAAGTA
Ext1  F14  AX00005529  AGTGCAGATAACCATCGGCAATTACTAGTGCCAAAAGGGTTTGCGCATGGATTT
Ext1  F16  AX00005530  ACTTCAACACACGTTGTTATATATGACAACGATGTTCCAGTTGGTGCTGGACGT
Ext1  F18  AX00005531  TCGCTCCTCGCTTACGTACCTACTCAGAAATTGCAAATAACTCTATTACTATCCC
Ext1  F20  AX00005532  ATTATCCGTAGCTGCAACTTATATAGGGATTAGTATAACTGTAGCCGTATTAAAG
Ext1  F22  AX00005533  ACGTCCTGTAGTAAAGAAGAACATGAGCGGTGGTACAAAAGTTGGCATTACACT
Ext1  F24  AX00005534  CTGGCAGTTATGCTTGATGGTAGCATTGCTGCGCAAATTTTGTGGGGCGGAGC
Ext1  H02  AX00005535  AAAATTACATCTGCTGATCTATCCGTTGCTGTAACAAAAGCAGTGGGAGAAGTTA
Ext1  H04  AX00005536  ACGAAATGATTTCAGAAGAGGTACTTCGGATGTATCTTAAAGTTTTGAGAAAATC
Ext1  H06  AX00005537  TAGCCCTAATAAATGCTTGGTATTCAATACAGATAAACAAAAAGATAGAGGACTT
Ext1  H08  AX00005538  ACATGGCTTAGTCATGCTGATACGGCAAACATTAAGCGTTTGAAGCAAAACTTAT
Ext1  H10  AX00005539  GTATGTAACAATAAATCGTGCTAAGATGTACCCTATAAATAATGCTCCTTCTCTT
Ext1  H12  AX00005540  CTATATACATAAATGGCGATACTCTAATTTAAGAAAACCGGCTAGAATATCACTT
Ext1  H14  AX00005541  TGGCAATAAAATTGCATTCAATTGAAACTCCTATTATATGTAATATCTCAGATGGA
Ext1  H16  AX00005542  CCTACTCCAAATTGTCAAGCTAGGCTTATTTTCAACTCAGGTTTACGGAGTTATC
Ext1  H18  AX00005543  GAATCTGCTATAAAATTTTTACTGCACAATTATAACACACGGTTGCCGATACATT
Ext1  H20  AX00005544  TGCCTTAACAAATCTGCTCTCAGAAGTTCATACTGGAACATATGTAGAACCTAGC
Ext1  H22  AX00005545  TGAAAAAGATTGTCCGTATTGTTTTGGGAGGCAATATCTATCAAAGAAAACAGTG
Ext1  H24  AX00005546  ATAAAGATGAGTCGATGCAGCAAGTGTCCATATATGTAAATGAAGGATTTCGCA
Ext1  J02  AX00005547  CATTGCTGCTAATTTGAAAAGCGTAGCTGGGAAATGTGTCACAACGATTTTGATG
Ext1  J04  AX00005548  GATTTTTCAAGTGATGGCATGTGGCATATTGTTTTCATTGTTTTTGAACTTAGAG
Ext1  J06  AX00005549  TATGGATGATCAAAGAAGTTGCCCGTTCGGGTATGTGTCCGCAACTACGGTAGA
Ext1  J08  AX00005550  AACAAGTGGGCTAAATAGTAGGGAGACAATTCAAGTTAGTCAAGAATTGGACAA
Ext1  J10  AX00005551  TGTTGTTACGAAAGATGTATTTTATACGTTCAGAGAAGTTGTTGTAAATAGAGAA
Ext1  J12  AX00005552  ACTTTATTGACATGAGTTTTAGAATGTTGTTTCATAGTCATTGTATTGAAAAAAAA
Ext1  J14  AX00005553  TTGCAATTCTTTTAACAGGTATATCGTCTTTTCGGAAAATGTTAAAAAACTCTATG
Ext1  J16  AX00005554  TGCATCAGAATGTATCGTACCTAGCTCTCACAGTACAGTTACAGGTACGTTAGTT
Ext1  J18  AX00005555  AACGAGGAGATACGTGAAGAGACCAATGAGAGTTTTCTTTATCAAGCTGTAGCG
Ext1  J20  AX00005556  ACACTAGATTGGTTCGTCATTCATACTGCTGATGATTGGATAGAAAGCGTACAAA
Ext1  J22  AX00005557  AAAGGGGATTTCATTACTGAAAAACATAACGGTGGGCAAAATCAGCATAAAGAG
Ext1  J24  AX00005558  GAACAGGATGCACAAGGGTGTGATTGTTGCGTTGTAACTGGGCAAGATTCTAAT
Ext1  L02  AX00005559  AGTGTGTGTACTAAAAGAGGTTTGTGATATAGGAAAACCACTCCTCGGTATATG
Ext1  L04  AX00005560  TTGATGTATTTTATCACTGTTTCGTTTTATTAGCTGAAAAAAATATTGCATTGGAA
Ext1  L06  AX00005561  GTGAAGAACAGGCATTTAAGCTTGCGGAGATTGAGCTTGAAAAGCATTTTTTAC
Ext1  L08  AX00005562  GCGCGATATTGTAGCGATATGTTGTTTAATGAAAGATAAGGAGCTTCGTGCGCA
Ext1  L10  AX00005563  TAGAGGGAGAACTTGCAAGAACGATGAAAGCTCGAAAAATAAGTACCGTTCGGA
Ext1  L12  AX00005564  ATTGCGTTCAAATATTCGTGATGCCTTTCAAATGCAAGAGCTTCATCGTCAGTAT
Ext1  L14  AX00005565  ACAAGGAGGTGTTATTCATTATGGGTAAAGATCGCCAAGAACGAAAACTACGAG
Ext1  L16  AX00005566  GGTGGATAGAGTGTTTCTGCTAAGTAGTGCTCTTGTGTATGCATCGGTGTTATT
Ext1  L18  AX00005567  ATTTGCAGGTGGTGCTCCTTTATTCGTTTGCGAATCGACGGAGGAACTAGAATT
Ext1  L20  AX00005568  GATTCAGCAGTTTGCTTGTAATGATTGTATGGTGGATGTCTTTAGGATCCTCCCA
Ext1  L22  AX00005569  ATTTGTGCCAGCTCTGTTCTTTATGGTTGTTGTAACGATCCTTGAATGGGTACCG
Ext1  L24  AX00005570  ATAGAAATAAGCAAGAGGCTGAGGGACCAATGATTCTTTTTGCAGCTCACTTGT
Ext1  N02  AX00005571  GAGGAACTTTTATTTGATTTTGAAGATGAGCGTATTCATGAAGTTGTAAAAAAAG
Ext1  N04  AX00005572  TTAGGAGTAAGGTTTATAAATGGTAAGGGTGAAGTAATAGATCCATCTGGAGGC
Ext1  N06  AX00005573  TCTCTTCATTCAGATATTATATATATTCAGCGAGACGGCATGTCTATGGAGTTCT
Ext1  N08  AX00005574  ATGAGTCTGTGTTAACGGGAAACGAAGCGAATATAGAGAAGTTTGAGAGCTGCT
Ext1  N10  AX00005575  GTAATTTGTCTAATTACTTATATTGTATTCCTGCAAAAAAAACAGTACATACAGGG
Ext1  N12  AX00005576  AGCTCTTAAACATTTTAAGAGGAGATATGTCTTTTGTAGGCCCTAGACCAGAGAG
Ext1  N14  AX00005577  GAATCTCTTGTTCTCACCTATGATCGCTTATGATTTAGTATTTGGAGTAGGTCAA
Ext1  N16  AX00005578  ACCTGCATTTGGAGACGTTACATGGGCGTGGGTATTTGCTTTTTCCCAATTTATC
Ext1  N18  AX00005579  TACAATTTTCTTAAAGAGTGGCGTTAGAATAATAGGAGAAGTTGTTGGAGTGGA
Ext1  N20  AX00005580  ACTACGATACATTAATTGCTGAAACGGGGAAGTTCACAAGTCAAGTAAGTCGTC
Ext1  N22  AX00005581  AACTATTTTTCACATCGACTACTGCAGGAGAAGCTGGAGAGCTGAAATTAACGG
Ext1  N24  AX00005582  TTTATACGATAGTTTATTTGGTTTATATGATTGGATTAGCATTCAAATTCAAACGA
Ext1  P02  AX00005583  AAGCAAAACGCATTTGGAAACCTGTATTTAATAAGTTAAAAGCGGAAGCTAAGGG
Ext1  P04  AX00005584  GATATCAGTCATACGGTACATATGACGAAACATATTCCCCCTTCCCCTACACAAC
Ext1  P06  AX00005585  CGGTAATTCTTTCTTAGATACAACTGCCACTCCTCCCGGAAAAGATATCGAGATT
Ext1  P08  AX00005586  ACAGAGGAACTGCTGAGACTGAAATAAAAGCTCTTGACACTGCTATCCAAGAAC
Ext1  P10  AX00005587  AACTTTTTATGCGTTACTTCCCGAAAAGATTAGTGAGTTCCTATTCCTACCCATT
Ext1  P12  AX00005588  GTGCAAGAGGTAATTCTGGACTCGGAATAACAATTTCTTATTGGGAATCACTTGA
Ext1  P14  AX00005589  GCGAGATATCTTTAAAAGCCGATATGGACTTTCAGCGTATTTGGTCAGATCGGT
Ext1  P16  AX00005590  CTGCCCTTCCTCTCGTGAGTTTACTTAGTTTATTTTGGATTTCATTCGAAGGCGG
Ext1  P18  AX00005591  TTTTTGTCAAGGAGTAAAAGATGGAGGGTTATCGACTAAATGCTTTGCAGTAGA
Ext1  P20  AX00005592  ATCTACCATCCTTCAAAGGTTAGCATTAATGAAACAACAGGAGACCAATGTCTTA
Ext1  P22  AX00005593  TATTAAAGAATTCAAGCAACAGTAAAATAATAAATGTAACAACTGACATGGCCTC
Ext1  P24  AX00005594  TCTTCATTCTATTTCTCTCACTACAACATAACGGAATCATCTCTTGTTGTAAAACA
Ext1  B01  EMPTY    -
Ext1  B03  AX00005595  AAACCGTATATTATTAATTTTTGGGCATCATGGTGTGGGCCGTGTGAAATGGAG
Ext1  B05  AX00005596  TGGGTGGCAAAATTGCTGGTCAGTTGAAAAATCCTAATACGGGTGAAGTTATGT
Ext1  B07  AX00005597  TGACCATTATCAACTTTGGAGATCTGATATCGACCAACTTATTACCCATTGCACA
Ext1  B09  AX00005598  TTGTTATTTCCCATATGACATTATGCCAAGTGCAGTACAAAAAGTAGCTAATTTTC
Ext1  B11  AX00005599  TGATCAATTGACAAGTGGTATGTTTCAGCTGTTTGCAGACAAACCACTGAGGCC
Ext1  B13  AX00005600  AGCTGAGCGAGATGAATATGCACGAGAATTAGTAAGGTGGAACCGTACTTTTTA
Ext1  B15  AX00005601  GTGGGGCTGTAATTGCCGCATTAATATTTGGTGGGAAAGAGCTGTGGCATAAGA
Ext1  B17  AX00005602  TATACGCTTGGTCCATGGCAATCTTAATGCTTTGCTTTCCGATTGCCACGGAAG
Ext1  B19  AX00005603  TTTAAACCTTCTACACCTAATGAAAACATTTCTAAAAGTCATACAAGCTTTGACTA
Ext1  B21  AX00005604  CAATACATGCAGACACCTGTAGAGAAGGATGTTTTACGTTCGGATTTTTTAATGA
Ext1  B23  AX00005605  ATGTTTATACAATGACGATTGCAGTACTTGCCATTCCGTTAGGGCGGATAGCTG
Ext1  D01  AX00005606  CACCTCTTTCTCACGCTGCAGCTTATTGTTTACCATTTGAAGAAGCCTTTCCTTT
Ext1  D03  AX00005607  GAATGGGAAACGAAAGCCTGGTTCTCACATATAATTTGGGAAGATAGCCTTGCT
Ext1  D05  AX00005608  ACAAATTCTTTTAGTTTTGGACAGATGCTAGTAATTTCCATTGCAATCGGAATTAT
Ext1  D07  AX00005609  CTATAGCAATCCTGCTTTTATGTTCCTTTTATTCTGTGAGACTATTTAAAAAAATA
Ext1  D09  AX00005610  TTTTACTAGAATTACCTCAAAATAATAAACATTACGGTTTATATACTCCCGATGGG
Ext1  D11  AX00005611  CGGCTTCTACAAACTCTTCATCAAAAAGAAAAGTATCACTTCTTTTTATACCCCTT
Ext1  D13  AX00005612  ACGTAGTTCTCATACTGGTGGGAAAGGAATGGGGCTTGCAATTTCGAAAAGTAT
Ext1  D15  AX00005613  CTTATTAATGTGGATGAAGGCTCTTGCTATTTAGGTGAAGTAGCACTTGTACCAC
Ext1  D17  AX00005614  CATACAAGCTTTACCGATTTACATTTGTTCTCACCTCTGTTGCAGAGCCCAGGTG
Ext1  D19  AX00005615  CTTTATGCTCTGCTTTTCCATACCTGGGAACAGGTACATGAAGGAAATGTGGCT
Ext1  D21  AX00005616  CAATTGCCTTACTGCCCGAAAGTCGAGGACTAGGGATAGGTACCAGATTAATTG
Ext1  D23  AX00005617  TATGAAACCGTCAAAAGCATTCATATTTATTTTAGTAGGCTTATTAGCTGTACGC
Ext1  F01  AX00005618  GCTAATTTTGATCAGACATCACTGAAGGGGATAGATATTAGTTCTTCTACCTTTG
Ext1  F03  AX00005619  AGAAAACCACTTTAATGAACCCGACTTAGATTCGTTAGATCGAATCGCATCCTTC
Ext1  F05  AX00005620  GAGGTACTGGGGGTACAAGAAGCCCCACGTTTGTTAAAAGCTACAGCATATAGT
Ext1  F07  AX00005621  TGATTCTACGTATAGTGGATATGAGACAAATAAAAGAAAACCAAACGCTGAGGTT
Ext1  F09  AX00005622  GGTAAAAAACGTATGTCACAGGTGGCTCTAGCAGATAAGGTTGGTGTGACTCCT
Ext1  F11  AX00005623  TGCTTTAAACTTTGCATTTCAGCTCGAAGCCCCGTTCTTAATAAGTGAGACACCG
Ext1  F13  AX00005624  AAGTATAGGAGAAAAGAGTATTGATTTTGCTACCCGACCAACTGTGTTGGCCTG
Ext1  F15  AX00005625  AAGTCTTCAGCTGAAAAGCAATTAACGGAAATCGCTGAACAAATGGCGCAGTAC
Ext1  F17  AX00005626  GATTGGCCGTAGGGGAGATTAGTGGTGTAAGAGGACCATTATTCTTAGATGAGG
Ext1  F19  AX00005627  ACCGATTCGTGAAAAGTATCTAAAACGAACTGAGGAACTATTAAAGCCGGTTTTT
Ext1  F21  AX00005628  TGATAGACCTGAGGTTACAACAAGCGTATTACTGGAGTTTGCGAAGGTACTGAA
Ext1  F23  AX00005629  ACAAGTGGTAACCCGTTTGGACGCCCTAACTATAGTAATAATAAACATGATTGGA
Ext1  H01  AX00005630  GAAAACCGCTGTAGAGCTAAAAGAAGCTGAAGCATTTATGCAAATTCAAGGTGA
Ext1  H03  AX00005631  TGAAACGTACAGAGAGTCGTAGATTTTCACTAGATTATATGAGACCGAATCAGAT
Ext1  H05  AX00005632  TTACGGAATCTGTCCGGTACTGTTTTGTCTTGCAGAAACTCGTACAAAAGCTATT
Ext1  H07  AX00005633  TCAACGTTAAGACCAGACGACTTCCCTCGTATCTACTTAATGAGCTTTAGCCCG
Ext1  H09  AX00005634  CTGGAAAGCTTGTAAAAACGCGTGTCATGGTTGCGGGTAAAAAGCATACGCCTT
Ext1  H11  AX00005635  AAGTACTTGAACTTTATGAGTGGACGGATCCATGCAGGGTACAGTCCATTCACA
Ext1  H13  AX00005636  GGTGAAGTGCAGCAAGTATCCCTTTTATCGTATAAAGATGGCCGAACATTAGCA
Ext1  H15  AX00005637  GTGTATTTGGACAATTCGGAGCAACAGTTAAAAGATGTAATGCAAGAAAATCGTG
Ext1  H17  AX00005638  GAATACCTGAAAAGGACTCTTTAAAATTCGCAGAAACTGCACCCTTTGTTAATTC
Ext1  H19  AX00005639  TTAAGTGAGTTACTTCATGTGTGGCGTGGTCATAAGTTTTGGAGCGAAAATAAC
Ext1  H21  AX00005640  CTAAAAGCAAATCGTATAGGGTTAAGCGATCCACGGTTACATTTCAATGGGCTT
Ext1  H23  AX00005641  ATCTGAAAATCAGATGAATATCATAATTGCCCGTGTAGAAAGTCGTTCGGATTGT
Ext1  J01  AX00005642  TTGGTTAGTCTCTATCTTAGCAATTAAGACTGAAGAATTTTCTAGATTATTGCCG
Ext1  J03  AX00005643  CTTGGTATTCCTTTATACAGCCAAAATATAGAGTCTGCATGGCAAGTAGTCGAGA
Ext1  J05  AX00005644  TGCAAAGAGTGTTTTGAAAAGATACTTGTTAAAAACGGAGACAACAAACCAAAAA
Ext1  J07  AX00005645  ATCGGTAGAGCACGTGCAGTTACCGATGTAGCGTCGCAAATTATTGAAAATGGC
Ext1  J09  AX00005646  CCTAAGGGATACGTAATTATCTTTGGTGATGGTAATCGGCGTAACTTTCAACAAG
Ext1  J11  AX00005647  ATGAATCGCTCAGACGTATAAAATACGGTGAATATAATGGCCATCATCAATGGG
Ext1  J13  AX00005648  AATTTTACAGCATTCCTGCACGTTACATGGATTACGGATTAGCAAAGGCACAGTA
Ext1  J15  AX00005649  AGCACTGGGATTTATCCCAGATAATCTTAAAATGAACTCACATATGCCTAAAGGA
Ext1  J17  AX00005650  AGATGCTCACAGCACGATTATCGAACCGTGTGGACAAGCACTATTTCATTTGTC
Ext1  J19  AX00005651  CGGCTGTTAAGATGACCACGGATAAGCAGACGCGTAAACTGCCAATCGTAGACG
Ext1  J21  AX00005652  TGAAGGATACAAAAAGCTAGAAGGGGCGCTATTTACGGAAGGAAATGCGATAGA
Ext1  J23  AX00005653  CAAGTTTATGGTGATGGAGATACGTTCGCGTTACTTTGCAAAGCGAGTTCTCAA
Ext1  L01  AX00005654  ACGCCGTACATTAGGTATTCAGGAAAAGGATCCAATGGAGATTTTCGTAGATGG
Ext1  L03  AX00005655  CATTACCAATGCAAATGCGTATGCAGCGTGAGATGTCTAAAGTATATAAGGCGC
Ext1  L05  AX00005656  TAGTAGAAATCACAGAGGAAAACGGAAGTATACGCCAGGGACGTGCCATATTTA
Ext1  L07  AX00005657  TACGATGGGTATGTAACGGTACAAGAAGGAGTTGTTACGGGTAAGCTCAGCTGG
Ext1  L09  AX00005658  TGTGCTGGATCAGGCGATTAAACAATTACCGAAGAACATGAAATATATAGTGCTT
Ext1  L11  AX00005659  AGCAGAAACTTACGGCTAAACAAATTCAAGCGGCGTACCTGCTTGTAGAAAACG
Ext1  L13  AX00005660  TTATTGGAGCAATTTGAAATGTATCCGATGCACCCACACGATGACGGTCCGGAT
Ext1  L15  AX00005661  ATTCTGAGTGGACACGCATTATGTCCGAGGTTCGTTTGTATGAGCGTTATGAAG
Ext1  L17  AX00005662  AACACCTAAGTTCCCACTTCGATTAGACCTACAGTTTTTCTCTGATGGTGGTCCT
Ext1  L19  AX00005663  CACGTTACTTAACTCCAATTTATGATCAAGATGCTACACCAAATGGTGCTGACTA
Ext1  L21  AX00005664  AAAAAGTAGCTCTAATACCCAAAAAGGTTGATAAACAACCAGATAGTACAGCGAC
Ext1  L23  AX00005665  TGCGGCAGACGCGGCGCGCTATTTTTCTTATACAGATGGCGAAGAATCGGTTG
Ext1  N01  AX00005666  CATCGCCACAGATACCACTCAAAGCATATGTGTTACAAGCTAGCTAGACGTGAT
Ext1  N03  AX00005667  GAGCAAGGACGTAGGGAACCGGTGACATTATACATTAAAGGTGTTTCTGAAAAG
Ext1  N05  AX00005668  ACATACACGCTTACAAGCTAATCAAGCCTCTAATCGAGCACCGATATTACACGG
Ext1  N07  AX00005669  GTAGTGCAACCGCTTCTGAGTTTAAAGTTAAATCAGGAACATACATGTTGAATAG
Ext1  N09  AX00005670  TGGTAGGGATGGATTGTAAGGTTGGGGTTTCATTAGATGGAAGAGTTGTAGCG
Ext1  N11  AX00005671  CAAGACCTTGTAAATGAACGCATCGATAAACAGAAATTAGAAAGTGTACTTCCTA
Ext1  N13  AX00005672  ACCGATGCAATTCGTTTCTCAAACCATGCAGGGCGGAATTACTAATTTCACGGA
Ext1  N15  AX00005673  GCTTTGTTTAATCGAAATGCTCAAAGTGACAAAATCAAGTCATTAGCGGATATAT
Ext1  N17  AX00005674  TATGAACGCAGCAGGTAGCATCATTTCTTCAATTTGGAATGCGGCTAAGTCAGC
Ext1  N19  AX00005675  AGCGCATGAACTAATTAATGAGGGCGATACAATCCGAATCAAGGATACAGGCTT
Ext1  N21  AX00005676  TTTAGAGATTAAAGGGTTAGAAATACGAACAACTGGTAACGAGAAAGATATTGAT
Ext1  N23  AX00005677  TTTATTTTCCCAACCTTTTGAAGTCAATGAGCTCTATAAGATACATGGGTGTAGT
Ext1  P01  AX00005678  TTTTGGCATCCTACTTTCTGTTATCTTAGGTATCACAATAGTTGGGTTATTTTTTG
Ext1  P03  AX00005679  CTAGTTAATGGTGAGGTTGGTCTTGTACGTTTTGACACATTAAAGTCAATCCTGG
Ext1  P05  AX00005680  ACGTATTGGAGTTGATGATTCTACTCTTAGTGCAATTGTTCGTAATCGTACTAAA
Ext1  P07  AX00005681  CACTTTACAACATGTACGCAGAGGCTGATGATCATGATGAAGTGCAATGTGTGT
Ext1  P09  AX00005682  AAGGTGAAGTAAACTCTATTCTAAAACATATGGAAAGACACGAGGTATCTAACAA
Ext1  P11  AX00005683  TAGTGGTGATGAAGGTAGCTGAGAAAATGGGGATGAGTGTTCCACATTGGCTTC
Ext1  P13  AX00005684  AGTCGACTAGCACACAGCTTAATGAGAAATGAAGCATGGCTCTATCTGTTTTGTC
Ext1  P15  AX00005685  AAACGAATTAAGAGGGCTAGCCTGTTGTGCTCATTGTAGGACACCGTTAGCCTT
Ext1  P17  AX00005686  GGATGCTGGAACTATTTCCGGATTTAAAGCAGTTTTGGAATAAGAAAAGTGGGC
Ext1  P19  AX00005687  AAGCACTTTTTACCCATTTGTTCTATAAACTTACAATGTATTGAACCGGAATTGG
Ext1  P21  AX00005688  AATCCATTAGATTTTTACCTTGAAAGAGGAGATGGAAGTATCGTGGACCATACAT
Ext1  P23  AX00005689  AAAGATGAATCATTGACGCTGCCTTGGATAAATGCTGAGTGGAATACCACTCCT
Ext2  A01  EMPTY    -
Ext2  A03  AX00005690  AATGTTATCGCCATGAAGGGCATGGCATTAAAACAAGCATCAGCATTAGAATCC
Ext2  A05  AX00005691  CAACAAGTAATTAAACATTTCGAAATTTCAAAAGCATATTCACATCGCGGGATTA
Ext2  A07  AX00005692  ATTATTGGCGGGAATTTAAACACGATACAAGGAATTTGGGGTAGCCCCTATATG
Ext2  A09  AX00005693  CATGACGGACTCAATAGAGCGGAAACAGGTAGTCCAGTTGATATAGCAGGCGG
Ext2  A11  AX00005694  TAGTTGTTGCCCTGCTTATGTCTTAATTATAGGGAATATGGATACTTCCAACTAT
Ext2  A13  AX00005695  ATTTGATGGTGGAGATGTAGATATCGTTGAAGTCGGTGATTTTACAGGGAACGG
Ext2  A15  AX00005696  CAATTCAAGCGCTGCAACTTATCTCTATGGGGCTTCTTCCAAAAGGGGCATCCA
Ext2  A17  AX00005697  TTAATACTGTATTTCCTTGTATAAAAGTTGTGCCAAAGCAGCAGGGAACTGTTGC
Ext2  A19  AX00005698  AGCAACAGTTTGCAGCCAAACCAGAAAAAGTAGAAGTACGATATAAGCAGTCCA
Ext2  A21  AX00005699  TTTGTTTTTCATATCATTTACTTTGTTTATTAGAAGAGTATTACAAAGCAGCGTTG
Ext2  A23  AX00005700  ACTTTATCTCACCATTTCAAAGTTTTACGTGAGTCAGGTGTTATGTACACGCGCC
Ext2  C01  AX00005701  GCTATTATTGCGTTGCTATTTATGTTAGTAATGATTATACCAAGTTTTTCGGTTGG
Ext2  C03  AX00005702  CTCTGAAGTATTTAAGTGAACAAAGTGATGAGTGGCTCATGTCAGAAAGAAAGT
Ext2  C05  AX00005703  TTAGACGAAGATGAAGAAGGTATTCAATTTGTTTTAGAGCGCATGCCTAGTCGA
Ext2  C07  AX00005704  CTTATGTAAAAAACTTAGCAATATGACACTATCTGAAAAAGAACGTGAACAACTA
Ext2  C09  AX00005705  TGGGATGCACTTTATACTATTCCATACGGCGTAAGTGCTTCATATTTAGATATTG
Ext2  C11  AX00005706  TATTTTAGGTAGTAAAGCATCACGTATGCCTGCACAAAAAATAGGGAGTACGCG
Ext2  C13  AX00005707  AGATATTATCGGAGATGGATATGGTTGCTTCTATTTCAGCATCCAGACATTCGAG
Ext2  C15  AX00005708  GAAACTGAAAAATGTGTTCTATTCTTTGCATCAACGGAATCATAGACGTATTGTT
Ext2  C17  AX00005709  AATCGAAACTTTCGCAGGGACAATATGGATTGGTGCTATTACGATGGCATACGT
Ext2  C19  AX00005710  TAGCTGGGAATCCTTCTTTCCATTATTACCAGGGGCAACTGATCCATCTAGCCC
Ext2  C21  AX00005711  AGTTGTTACAACTGGAAGACCATATAGTTTATGCTCACAATTTAAGGAACTAGGT
Ext2  C23  AX00005712  AGCAGGGCTGTTTGGTATGTTGCTCTCACCACTTGCAGGTCGTTTAACAAAGAG
Ext2  E01  AX00005713  TTGGCACACGTCTACCCTCACACAGAAATTTAGCATCACAACTTAATATTAGCCG
Ext2  E03  AX00005714  GGGAAAGTATTACTTTCGTATATAGAGAACTGGGGAAAGGAAAACGAATGTGAG
Ext2  E05  AX00005715  GTGCGCAAATAAGCGTTAGGAAGGGAGATATCGTTTCTCTCATTGATGATAGCT
Ext2  E07  AX00005716  AGAAAAGATAAAGATAGAGGCGGGACAAGCTGTGTTTTGGGAAAAGGGAGAGC
Ext2  E09  AX00005717  TTATATATGAATTGTACGTTTTCCCAAAATATCGCGGGAGAGGATTATCGCGAGA
Ext2  E11  AX00005718  AATATAGATGTTTTCTCTCCTGTAACATGGCAGTGGGAATTGAGTGGGACTCAT
Ext2  E13  AX00005719  CTGTTTGTCGCGCTACCGATAAGGAGCGCGGCTGACAGTTATCTTGGTGATGA
Ext2  E15  AX00005720  TGAACAGACCGTTGCTCAAATGGAAAGCTTAGATGCATTACTGCAGTTTCTTGAT
Ext2  E17  AX00005721  TGACGTTGGTGGATACAGCAGAGTATAGTTTCGTTCAATATAAAGACGATGTGA
Ext2  E19  AX00005722  GATAAAGGCAGCAGACTTCACACTTCCGGGAAGAATGTATAAAATTCCGAATCA
Ext2  E21  AX00005723  AAACACATTCTATGATTATGGCGGAGTGTTGCATCCAGTGGGTTTAACCGAAGA
Ext2  E23  AX00005724  TGCTAAGGATACAAAGGAAAATCCGATGGAAATAACAGAGATAACAATTTCGATA
Ext2  G01  AX00005725  ATTGTATACGTTGGAAACCAACCGAGCCAAATAGGCTATTTAGCAACCGATGGA
Ext2  G03  AX00005726  TTGAGGTAGATGGTAAAAAGCATAATGTATGGGTAAGTGAAGAGACATATAAGG
Ext2  G05  AX00005727  TCTGATTCTTCCTGGAATGTCTGATTATACAATCGACGGAATTACATTAGTATAT
Ext2  G07  AX00005728  CAATGGAATTCACTACAATAAGCATCACAATGGGATATGAAAAAAAGAATAAAGA
Ext2  G09  AX00005729  ATGAACTTAGTAAATTGAAACCGAGTGAAGATACAAAAAGATCTAGTGAACCGAG
Ext2  G11  AX00005730  ATTAGACTCTCATACTCTATTTTGATTTACCAGAACTATACGCGCTCAGTAAAAC
Ext2  G13  AX00005731  GGAGTTATTACCCGACTCTCTTTGATAAAATAATTGTTAGCCTTGAGTTAGTGCT
Ext2  G15  AX00005732  ATCATCGCATCCGCCTCTACTTCCGCTGAAAATTCATTATCCGCTATGGTAGTTG
Ext2  G17  AX00005733  CATCCAGGTAATGTGTATATTCTTCGTGATGGCACTCCTGCATTACTTGATTTCG
Ext2  G19  AX00005734  TGATAGGAACTGGAAGCAGTTCCACAATCCTAAAGATTTAGCTATTTCTCTTTCT
Ext2  G21  AX00005735  AGTAACTAAACTTAAAGATAATGAATTACATGAGAATGTATGTATGTGGGGAGCA
Ext2  G23  AX00005736  AACATTTGTATCGGAAGCCAGCCGAAAAAATTATATGGAGGCCCATCATCTAATA
Ext2  I01  AX00005737  ATCTTTTCACGAGGAAGAAGAAATACATATCTCATACTATCGTGATGGAATGGTG
Ext2  I03  AX00005738  TGCTAATTCGGGATATGGATAGTACAAAAGATATTCTGGACAAAATCGAGCCTTT
Ext2  I05  AX00005739  TGAGGTTCTTGAACAGGCTAAGGCTTTAGAATTCGCCAATATCCAAATCGAAACA
Ext2  I07  AX00005740  AACTAGATGAAGCTTTAACGTATCCATCATCAAAAGTTATTACTTCAGCGATTGA
Ext2  I09  AX00005741  TTAGGTAATGCATTGCAAGGGGACTTTGGCTTCTCGCTTCAATATCAAGAGCCT
Ext2  I11  AX00005742  ATGCTTTCGAAGGTTGGGGAGGCCCTACTCCATTTATAAACTATGTAGACTTCTG
Ext2  I13  AX00005743  CATTAATCGAATGTATTTTCACAGAATTATGTGCTGCGATGCAGTTTTCTTCCTT
Ext2  I15  AX00005744  ACTTAGGTCTTGGAGTCGTTCCACCTACACCATCATGGGGGAACATGATTAGCG
Ext2  I17  AX00005745  ATATGAGTGAAGGAGAGGTTGAACGTGCAGTTTTTTACTTCCGTGAGTATTTAAA
Ext2  I19  AX00005746  ATCCTCCTATTGGGTTAGTGGGACTCATTATCGCTGTTGCTTCGCTCGTTATCG
Ext2  I21  AX00005747  CTACGATTCTAGTCCGAACAGGCGCTGGGTATGATGCTTTGCATACGTACCGAG
Ext2  I23  AX00005748  TAATAGATTATAGTGTACAAGAGGAACGGGCTGTTTTATCACAGCTAATTATTCA
Ext2  K01  AX00005749  TTATGTCATATAATCATTCGGAAAAGAATGATTAAGAAAAAAAAGCCGTATGAAT
Ext2  K03  AX00005750  AGTAGCTCCAAATCCACAACCTCCTAACCCACAACCGGTACCTCAAACGAAGGG
Ext2  K05  AX00005751  TTGCTTCAATGGAGGCAGGGATTAAGGTGACAGTAGAAGAGGACATCAGGTGG
Ext2  K07  AX00005752  GGCAATAATTTGGTTTACGATACAAGAGTTTATGCAAATAACGCTCAATTATCAA
Ext2  K09  AX00005753  GATGGAAGGTGTTTGTATGAGTGTATATTCAGTAGCACTCGCAATCAGGGATTG
Ext2  K11  AX00005754  GGACTTCCAACTGCAATTATTTCAGGTCCACTTTACGGGAAATGGATTGGTGCT
Ext2  K13  AX00005755  TATCGGTACATCAGGCGGTGTAGAAGGAGCTAGATACGGTGCTTGCTTAATGGT
Ext2  K15  AX00005756  TCATTTATAATGGGAAATCCGTTTCTTGGAAGGAAATGATGTCTTGTAGTGGATT
Ext2  K17  AX00005757  AAATCGCGGACGAACTTGGTATCAGGGGAAAAGTATAGCAGATGTATTGCCGCT
Ext2  K19  AX00005758  AAAGTGAAGAATGAGTGGTTACGTCAGAAGAGAATGGTCGAACAAAGTGTAGAA
Ext2  K21  AX00005759  GGTTTGGATTCATACAGGTCTTGATATTAAACGTAGTATAGACCCAAGTGACCG
Ext2  K23  AX00005760  GGTCTGATCCTGATGTTACTAAATTCATGAATATAAGTAATTTCACTGATGAGAA
Ext2  M01  AX00005761  TTCATGTGGTCGCAAGTACCGGTTACGATTTCGGTATATTTCCTTCAAGGAGCG
Ext2  M03  AX00005762  AACAATTGCAAATGCAGCAGCAAGGTGTACAACCGTATTATTCATCCGTAGAGT
Ext2  M05  AX00005763  ATGAATATAATCCAGTAACGTCGATTTTTACTCCGAAAACTAGAGGGGTATATAG
Ext2  M07  AX00005764  CGGTCCTTGTAACGAAGTAATTACAAATGTGTCTATAATTAATCAACTATGCACC
Ext2  M09  AX00005765  TTGTGGTACAGCCTCAGTTCCCTGGCGGACCGAATGTTGTTTTTCCGGTTTTCG
Ext2  M11  AX00005766  CTTAACAGGTTATTGGGGAGGCGGTGAGCAAGATATGATTTGTTTAGAGAACGA
Ext2  M13  AX00005767  AGAAACGAAAGGGATTAAAATTGGGATGGTTGAGTATAAAGTGTTAAAGTACGA
Ext2  M15  AX00005768  TGAAGATGGTTACATATTAACAAGCTACATGACTGTTGTACATATCAATCCGGTA
Ext2  M17  AX00005769  GCTTTTTCATGATACGGGTGTTATATTAGTGAAACAAAATGTTGATTATGGTAGT
Ext2  M19  AX00005770  AGCTTGCGCCATATTGTGCCTCGAAATTTGCTATTGAAGGTATCACTAAATCTAT
Ext2  M21  AX00005771  GAATCGGATCTTGTTATTGTAGGAAGCTCATTACAAGCCCTCGGATATATATTAC
Ext2  M23  AX00005772  ATTAACATTAATATTTTGGGTTCCAGGAGTTATACATGCAATTCTTGTAGTGCAT
Ext2  O01  AX00005773  TCGGCATTGAACTTCCAGCAATTTGGCAACAATACCAATCACCAGGTCAAGCTA
Ext2  O03  AX00005774  GCTTTGCAAGCGGCAATGCTTACAATTGTCGATCCGAGTAAAAGAGGAGTTGCA
Ext2  O05  AX00005775  GGATAGTTCAATTCAGCCCGGATATTCTTTAGGGGTTGTTGCTGAGAAACCCGA
Ext2  O07  AX00005776  TTAGGTATCGTGACGTCTACTGAAGTGGCTGAGAGAGCAAGAGATTTAGTAAGA
Ext2  O09  AX00005777  TCCAGACTTACCAAGGGCATTTAAGGCTCCGCTTGTACCATTTTTACCAGCATTA
Ext2  O11  AX00005778  AGCAATGAAGCATGCAGATACTTTAATTATGGTCGGTACTTCTTATCCGTTCACC
Ext2  O13  AX00005779  GCATTTGGTGGATTCATTATTTGCGCAGAAACTATGGCGATATATTCACTAGGAG
Ext2  O15  AX00005780  GAGGCTTGTTCAGATGTTGTAGCAATCTCTATTTCTAATACGGTTATTAGAAACA
Ext2  O17  AX00005781  GGACAGTGGTTAACAACTACATGTGTCCTTGGAATAGGTCTCATTAGTTCTATTC
Ext2  O19  AX00005782  AAGAGGTTGCGGACGAAGTGAGGCACCACAAGATGACGGTGAGTACTCAATCA
Ext2  O21  AX00005783  TGTTTTTGGTGTTGCCTCTAAGCCATTACGTTTTATAGGTAAGGTGATTTTTCAT
Ext2  O23  AX00005784  AAGCCATTATTCCCATGAAGATAAGGAAGAGATTGCTGTTATTATGAAAGGGGA
Ext2  A02  EMPTY    -
Ext2  A04  AX00005785  TTAAAAAATCCGGTAATACTTATAGAATATCCTTCAGGAAAACAAGAAACATGGA
Ext2  A06  AX00005786  TTCTTTCTAATAGTATTTTTTTGTTTGCTCTTGGTTCTTCTATCGAAAAGCAACTC
Ext2  A08  AX00005787  GATGACCATATATTCAACTCCGCTATTTAAACCTGCAACAAATGGCCCTGAATTC
Ext2  A10  AX00005788  TTGAGCGCTGGAATATAGCTGTTCAGAAGTCAGAGCAATATGAATTAGTAATATT
Ext2  A12  AX00005789  AAAAATTCCCTATGATGTGTGAAATTGATATTGAAGGTGACGAGGCCGTAATTCG
Ext2  A14  AX00005790  GCAACACTTCAAAAAGTTTCTTTTGGGGTAGTTTTATCATTCTTACAAGCTTCATG
Ext2  A16  AX00005791  TCACAATAATTCGCACGGGAACTATAGAGTCGGGAGACATGGTTCGCATTATCC
Ext2  A18  AX00005792  AGGTGTCGCGTATATGCTATATTTAGCCTTTAAAATAATTACTAGTAAAGGCGGT
Ext2  A20  AX00005793  ACATAAACGATTGTCAATATACGTTAAATAATGGAGACTCAATTCGCTTTAAGGC
Ext2  A22  AX00005794  CATTCCACTTTCAAATAACCAAAGTCTTGGTAATTTTACAGTTAACGCTTCAAATG
Ext2  A24  AX00005795  AGAGAAGCTTATATATACAGATGCTGACGGGATACCCCAATATGGTACAACGAA
Ext2  C02  AX00005796  GCTTCAGGTACAACACCAGCAGCGTTAGTTAATGCGTTAGTAGCTAATACAGGA
Ext2  C04  AX00005797  AAGATTCCTGCCCCAAGTCCTCAAATTGTCTCCGGGGATGGGCATTATTTATGT
Ext2  C06  AX00005798  AATGTTTATAACAAGTTGAACTTTAAGCACTCAACGCCAATTGCAGCAAGTGGCA
Ext2  C08  AX00005799  CGTTCGAAAGGCATTTTCTACGCGACCTATTTCCCATCGCTCTAAGTCATTTCAA
Ext2  C10  AX00005800  CGTGACACAACTCGCAGAGGCTTTTTATGTGACTCGCGGTGCTATAAGTAGAAT
Ext2  C12  AX00005801  GAACAAGCATTGGTTGTTACACTACTAACTTCCGTATATGCGGCCTGCGTGTTT
Ext2  C14  AX00005802  TAGCCGCTTTATCTTATTACGTATTAGCAATCGATTTCATTCCAGATATAGCTGC
Ext2  C16  AX00005803  ATCTTCTTAATTACGGATTTAACAGATGCATCTTTAAATACATTAGGCTGGAGAG
Ext2  C18  AX00005804  AAAGAGGATGTCACTAAGGCGAAAAGGATTGTCTCCAATCCCGATATCCACGTT
Ext2  C20  AX00005805  TACATGGAATACAAATAACGATTTTGGTAGAGTTGTTTTAAATGCAGCATTAGGG
Ext2  C22  AX00005806  CATTTACAGCCCCTATAAATGGTATCTATTTATTCAGTGCCAATATAGGATTTAAT
Ext2  C24  AX00005807  TGTCAAACAGCGTTATCATGGGAGAATAATCCCTCCTAATCCACCTGCTCCATAC
Ext2  E02  AX00005808  CTGGTATTAAAGGATTCTCTAAAGTAGATAATTGGATATCAATGCTTAGAAGCAT
Ext2  E04  AX00005809  GAATGGATTAAGCAAACATCATTTCGTATTGACCAGTTTCTTAGTCGTTTGGGTA
Ext2  E06  AX00005810  AGGTGCAACTTATAACCTCTCCAAATTCAGCTACTTGCCAAGGCAAGACGGCCA
Ext2  E08  AX00005811  ATAGTGTCAGTGTAGTGATAAGCAAGTACAACATGACTGCAATGAAAAATTATTT
Ext2  E10  AX00005812  TATAAAAATAACTTCGACAGAGATATTAGGTGTTGCTAAATCCGTATTTATGCAA
Ext2  E12  AX00005813  GAGAAGTCTGTTAGATCACATGTATGCCCAAGTTATGGGCAGTCTAGCTGGAAA
Ext2  E14  AX00005814  TTCTTCTTCGGACACTACTTCTCATTTTATAAATCCTAAAAACGGTGATTTACCAC
Ext2  E16  AX00005815  ACGGGGACAGGGATTTTCGTGAGTTGTTAAAGAAAGTTGATGCACCACGTTTTT
Ext2  E18  AX00005816  AAAGAAGGTAAAGCGTCTGGATCACAAATAGGGCCTTTAATACGCTCACTGGTG
Ext2  E20  AX00005817  GTTTAGTGAATGCCTTGAATCCCTAGGAAACGAAACTCTCATTTTCTCCCAAGAA
Ext2  E22  AX00005818  AAATGGACCTGGTAAAGAGGGAACTGTAATTCATGCAACTTTTACGCTAAATGG
Ext2  E24  AX00005819  AATTTAGCGATATTGGCAAGACAGTTCAATCAATAAAACGATCATTAATTGCATC
Ext2  G02  AX00005820  ACTATTGGCTGTGAGAGAGCGTCACTAAATAGAATTGGTAAAGATGTATATTACA
Ext2  G04  AX00005821  TAATCAGCCGATGATTGCACTCATTATGTGGCAAAATGGCGCTAACATCGGACA
Ext2  G06  AX00005822  TGGTTTATTATAAAGGGTGAGCAGCCAGAAGGACTGATTGTTGCGAATGATACT
Ext2  G08  AX00005823  AATGTTTATAGAAGAGGACCAGATTATTTTACGAAAATATCAATCTCCAAGAGCT
Ext2  G10  AX00005824  GAAATTTGACATGTTTTTAGAACTCTTACGAACAACGCCTACTTATAAGGTTCCA
Ext2  G12  AX00005825  TGTCTCCTTCTGTAGCGATAGCGACTAATAAACTACAAGGGAGTAGCGGAACTC
Ext2  G14  AX00005826  ACCAAAGGGCGATACAGTCATTCAAAGTGATGCTTGGATTGGAATGAATGCTAT
Ext2  G16  AX00005827  GCGCCTATTAAAGAGGGGGGAACTATTAGTAAAATGATTATCTCTCCTAAAGATA
Ext2  G18  AX00005828  AAAGATAGTAGGCCCCCTTATAGGGGGCATGTTGTTGAGCTGGTTTCAACCAGA
Ext2  G20  AX00005829  TTTTTTGATTTCAGTAATGTGGAGAATACAAATTTGCTTGAGGAATGGATTGAGC
Ext2  G22  AX00005830  CACGAAGTTCTAGTCACTCATAAGACAAGGATTGATGAGGTACTATTAACGGCA
Ext2  G24  AX00005831  GTATCAAAGCTTCCTTTCTCGTTATACAGGACAGGACGACATTATAGTTGGAAGC
Ext2  I02  AX00005832  TGCAACAAATTGTCGAATTCCTTCCTAGCGCATTACCTGTAAGGGATTACTCTCA
Ext2  I04  AX00005833  AACATCATTCCGTTATCAACCGCCTACAGTGGATGCAGAAAAAATACCCATTGTC
Ext2  I06  AX00005834  TTACTAGGATGGATACCTAAAGACATCAAGACAGTTTGCCTAGATAGGGACCAA
Ext2  I08  AX00005835  TTATTAAATTCATGCGACATTAATAGGACCCTGATAGGGGATTTACTAATCCGAT
Ext2  I10  AX00005836  AAATAGTTATGCAGATAGATGATTCGCCCTACATTCTATTCGGGCATAGCATGGG
Ext2  I12  AX00005837  TATCCCTATGATCGGTTTAAAATGGAGATACAGCCTGTAATTAACAAGTTTGAAA
Ext2  I14  AX00005838  ATTTTATTAGGAATTATGTATCAAGAGAGTAGAGGTGAGGGAAACGATCCTATGC
Ext2  I16  AX00005839  ATTCGGTCTACGTGCATATGATGGAGATCCGTTTAAATATGCGAAATATTTACCA
Ext2  I18  AX00005840  AGATTCCCCTGGTAGTACGATGCACGATTTTTGGGAAGTATTTTTGTTTATTCAG
Ext2  I20  AX00005841  GTTCATGCAACAGTCGAAGACCTGGTAAAGTGGGGAGAAAATTTAACTACAGGT
Ext2  I22  AX00005842  CCAAATATAATAGTTAGAGGAGCATCGAAAGCCCAACGAGAAGCATGGAGTAAC
Ext2  I24  AX00005843  GTTCTAATCCAGAAGTGGCTAAATTTCAGTCATGGGTTAATTATCAATATCATGA
Ext2  K02  AX00005844  ATATACGAATGAGCGGTTGGATTTGGTTTTATCGGGACATGCTCATGGAGGGCA
Ext2  K04  AX00005845  ACATTGTAATGATGATTGGTGGAAATCTAAAGAAAAGTGTCATCGTGATGATAAT
Ext2  K06  AX00005846  TCTGTCAGTTGTGATGTAGTTAGGCTTGCGGCTATTCCTGGATCGGTTGGAGTA
Ext2  K08  AX00005847  ATAAAGACATCTCTTGGTTTGATCCAGGTAAATCACATTGGAAATCAGATGATTT
Ext2  K10  AX00005848  TTCCAGGAGTTACATTAGGACCCTACTTATATTCTCAGTGGGAAAATCATTTACA
Ext2  K12  AX00005849  AAGGCAAACCTGCTGGCGTAATACTAGGTGGTATAAAGGATTATGAAAGTATTA
Ext2  K14  AX00005850  ACCAGGTACATACATTGTGGAATACATGGTTGTTGATTCTCAAGGGCGGAATGC
Ext2  K16  AX00005851  TAAGCACCTTTTCAAATAACAGTGACTCACTTCATATAAGTCATAGCAGCATCTT
Ext2  K18  AX00005852  GAAGTGGCAGGACCTCCACATGTGAATCTAAATCCCAATACGTATACAGTGGAT
Ext2  K20  AX00005853  TATAAAACTGCCAATCTATCAAGGGACCTCTGAGGAAGTATTGAGTCGCGGGAT
Ext2  K22  AX00005854  ATAGTTCCTACATCACAACCATATTCTCCTAATTCCCCGTTTACTGAGCTATATG
Ext2  K24  AX00005855  AAAAATGGATGCCCAATTTACAGATTGAAAGCCTTAAAACTGCTGGAATAATAAA
Ext2  M02  AX00005856  ACATTTGCTTTATGGAGTACATATTGGCTTGCTCCTGGAATTGCTTTCGGAATCG
Ext2  M04  AX00005857  TAATGTCTGGTGCATTTAGTCAAAGACCACTTAAAGGCGCTCCTGCTTATGGAG
Ext2  M06  AX00005858  AATGGAAGTCACTCATTTTGTTTATTTTGCTAACAGATGGAATGAAACGTTTTGG
Ext2  M08  AX00005859  TCAAGTTGTCATGCCCCGTTTCTGGCATCTGAGTTAGCGAAAGTAATGAAAAAG
Ext2  M10  AX00005860  ATGAGAAGCTACCGGCTAATATTGTATTACTTCGAGCTACAGTCCCACAAGTTTG
Ext2  M12  AX00005861  GGGTAGATGCTAGTTCAGGGGATATTCGCGCAGATGTATTTCGAACATATTTGT
Ext2  M14  AX00005862  TATCGTGGGTATGGGTTCCAGTTTAATATTCAGTTACATTTTTGAACCTGCAACT
Ext2  M16  AX00005863  TATCGTTAAAACAATCGCAGGATCGATAAGCATTGGGGCCGAGTTACCACAGTA
Ext2  M18  AX00005864  AAGCTGTTACTGAGTTACCTGAATCGGTTATACTTCGTTACGGCACATTATACGG
Ext2  M20  AX00005865  TGTTTTGAAAATGACAGGTAGTACATCTGTGAGCCAAATGACAAGAGCTGAAAT
Ext2  M22  AX00005866  CCACTTTGACGGACAAAACAACTTGCAAGTACTTGACCTTGGCTCTGGCGTTGG
Ext2  M24  AX00005867  GAATCCCTTTACTGGAGAACAAATATTAAGCATTCCAATTCCCGCGTTATATGTA
Ext2  O02  AX00005868  TATATTGGTATGCCATACTGTGATATTCCAGATCCGTATGGATGTCATAACTCGT
Ext2  O04  AX00005869  GAATCTACTGCACAAGCGATGATGAATGCAAAGCTTTTTCGTAAACGTGATCAAG
Ext2  O06  AX00005870  GATATTAAATGGGTAATTCCAGAAATTTGGAAAACTATTTTGCTAGATGTTCCTC
Ext2  O08  AX00005871  ATATCCATATTACTATATTGAAGATGCTGCTCGTCGCTGTGGCGGTTGTGGTCG
Ext2  O10  AX00005872  AAACAATATGGTTCGAGTACAAGTAGGTCATTTGTTCCATTATCGCAGTCTTCTA
Ext2  O12  AX00005873  GCTCATTCACAAGAATCACGATATCACATTGGATATCTACTTGCAATAACTACAG
Ext2  O14  AX00005874  TATCTTAGTAGTTTTCAATTGTACTATATGGGGCTTGCGGTCGGAGGAGAAGAA
Ext2  O16  AX00005875  GCATTCCCAAGTCGTGAAACCATAGAAAAGATAGCGAAGAGATTTAATGTACCT
Ext2  O18  AX00005876  AATATCGCTGTTTGTAGAATGTATGAATTAGCAAGTCATCCACAGTTTCCAGTGA
Ext2  O20  AX00005877  TTGGTGGTATTAGATGATCTTGGGGCAGAAAGCGGGTCAACTGATTCGAATAGA
Ext2  O22  AX00005878  ACGAGTGGTTGTAATTGCGAAGTAGCAATCCAGCAGCAAGAAGAAAACGATAAG
Ext2  O24  AX00005879  AAAGGAATCAGACAAAGCGTATGAAAATGGCGATTTAGGTTTATCAGGATACTTA
Ext2  B02  EMPTY    -
Ext2  B04  AX00005880  TTCCAATTGACCCCCTAAATTTAACCAGCTTTGCTATTACAGAAAACATCTTCAAT
Ext2  B06  AX00005881  ACTGGCATTACTGGACCGACTGGTGTTACTGGTCCTGCTGGTGTAGGTTTAACA
Ext2  B08  AX00005882  TGTGACCTTTAGTAATGCGAAAAGCTTCATACAAGCTGGAATTATTATGGTACTT
Ext2  B10  AX00005883  AAATCTGGAGTAAAAATCTATCATTCGTAATGCTCGGTTTAGGGATAAATATAAT
Ext2  B12  AX00005884  AAGCTACTACATTAGATGAGATAGTACTGCAAGAAAATGAGTTATATTGTGTAGG
Ext2  B14  AX00005885  ACTTGCAAACAGAAGTGATGAATTGGTCAAGAACTACATGTGTGAGGATGATTT
Ext2  B16  AX00005886  ATTCGGAGTAACTGTTAATCCTGAGAGTATGATCTTGGGCATGGACTTATCAAG
Ext2  B18  AX00005887  GGTAGAGCATCAGAAATGACGAAATATGTTCGTAACTTTTATGAACAAGGCTATA
Ext2  B20  AX00005888  GAGAGAATGGATGCTGTCAACGATGTGGAAGGTTCGTCTTTGGTAGACGTGCT
Ext2  B22  AX00005889  GGTTTTGCTCCTACAAAAACGCATAAAAACAAGGCTGGAGCAGTAAATGAAATG
Ext2  B24  AX00005890  CGTGAACAACCAATGATGCTTAATATTTCAACGGCTGGTAAGGGTGCTTCATCT
Ext2  D02  AX00005891  TGTTTGGTTGACCCAGAAAGGGAATAGGACAACTCAAAAAAATTTATTAGAGCAG
Ext2  D04  AX00005892  TAACATTCTTGCTAAACTTGGATGCTCATATCAATCCACAGAATGGCGCGCAGTC
Ext2  D06  AX00005893  GTGGACAGAGAAAGTCGAATGTTACCTTCTCCAAGGGGATATTTCAAAGAGAGA
Ext2  D08  AX00005894  CAACGTTCCGCTATTTCAGCATCTATTGCAGCGGCTCTTTCTACTAAAGGTCATC
Ext2  D10  AX00005895  AGGTCAACGATATGTAAAAAAAGCATGTGGAAGAGAAGTGGAATACCTGGTCAT
Ext2  D12  AX00005896  TAGGAGAGACGATTGATCCAGTAACAGACCGTGTTGTGATGGGATATCCATTAG
Ext2  D14  AX00005897  ACCCTTATATTGTGTATGAATTTGTGAATGAGCAACATAAGAGGGCTTCTAATAA
Ext2  D16  AX00005898  AGAAGCTAAGCGTAATAACGTACAGTTAGGAAATCATGCAGCTAGTATGGGTTT
Ext2  D18  AX00005899  GTTTGGATGCGTTAGATGAAGCAGCCAAGTATTTTGCTAGTAAATTAAAACCAAA
Ext2  D20  AX00005900  ACAAAAATATTACGTTGGTACCCAAAATGTACAGTTGCTCCAGTAGAGGAATCTT
Ext2  D22  AX00005901  CGTAGTGGTGGTACAGAATGTACATTAGATGAATTGAAAGGTGCTATTCCTATG
Ext2  D24  AX00005902  CATTTGGTGCGTTGAATCTGGCGTTTTTACCTGTGATAGCTACCATTGCGGCAG
Ext2  F02  AX00005903  AAAACCTTGGTTGTTACAAGGGAGAACACTCTTTTTCACAGATGACGAGGTGTA
Ext2  F04  AX00005904  GTACATTAAGTGGGAACTTTGTTCGAGGGGGAGAAATAACAGGTTCAACATTAC
Ext2  F06  AX00005905  AAAGGACTTGATGGCAATGGATACTTGAATGCAGCTTCTTTATACTTTTCACAAA
Ext2  F08  AX00005906  CTTTTCCAGCACTGGCATATGGATATACACCCGCAGTTTGTGAAGTTACAATAAA
Ext2  F10  AX00005907  TTAAATGCCATGAATGAGCGGGGAATTAAAGGAAAGGTTATATCTGATCCTTTAA
Ext2  F12  AX00005908  GATGAAGGAACCTGACTTCCCTTTTTGTCTTTCTTGGGCAAATGAACCATGGAC
Ext2  F14  AX00005909  AGAGTAAGTGGGAGAGCTAATAGACTAGCAAGTATAGAACCTCCTAAGGAGTAT
Ext2  F16  AX00005910  CACATGTATATTGGGCTTTCGGAGGTAATTGGGGGACAAATAGTGTTATTCCAA
Ext2  F18  AX00005911  TTTGCATACTACCTGCTATTGCCTTATTCGTTACTTTCGATGTCATCTTTGAACTA
Ext2  F20  AX00005912  TCTTCGCCCTGGTGGAATCTTCATCGCAACAACACAAGCGCGCTATTTTCTTGA
Ext2  F22  AX00005913  AAGAAAAGAACCTAACTTAATTTTAAAAGCGATTGAGGAAGTATTACGCTATCGC
Ext2  F24  AX00005914  TGGATTATCGGGGGATAACATACAACTAAAAGAGGATGAGGTATTTATTAACGG
Ext2  H02  AX00005915  AAATGCATACGTCTTTCTTAGTAAAAATTACACACCAATAGCTGGCGGAGCTTGG
Ext2  H04  AX00005916  TTCACTAGACCAGCTGCACTTTATTCCGGAAGGTCAAATGATAACGAGAGATAA
Ext2  H06  AX00005917  CAGCTCGATAAAATTATCGATTACGATGTAAGTCAATTCTCTGTGACGCGAAAGA
Ext2  H08  AX00005918  CAAATAGAATTCAATAATTTGAAAGTACATAATGGATACTTGCAAGCTGAGGTTC
Ext2  H10  AX00005919  AGGATATAGAATCCATACTCCGCACTATTCGCGCTGGGTATCCACAAGGAGCTT
Ext2  H12  AX00005920  CTACAATGACTCCAGAGGTTATTAAAAGACTTATGGAACGCCTTATCCCTGAAAT
Ext2  H14  AX00005921  AGTTACAAAATGGTCTTCTAGAGGGTAAAAAGGATGTTTGTAAACTTGTGCGAAA
Ext2  H16  AX00005922  GAGTTCCACCCACGCTACTTCCTGGAATCTACAAATCTGTATTCACAATTGAAGA
Ext2  H18  AX00005923  GCATGGAAACGCTTGTACTCCGAGTGGGTCCCAACCTCTAAGTATGAACTTGCA
Ext2  H20  AX00005924  AACCCTTCCCTTATTCCTTCCGCTGTTGACGAACTATTACGCCATTCCGGCCCA
Ext2  H22  AX00005925  TCCAACAGGCTCAACTGAAAGTTGCCTTTGTGATTGCTGCGTTTTACCTATGCAG
Ext2  H24  AX00005926  TGTGGTCACATCAAAAAAGTATGATGTGAATATGTTAGGTTTGTTAAATGGAATG
Ext2  J02  AX00005927  GGACCTGAAGGTAGCTGTTTTAAGATGGGTGGTGAATTCGAACTTTTATTACAA
Ext2  J04  AX00005928  TCGTGGGAAGGATAACAAGTGTGTTGGAATGTTAAACGGCGAACAGACAGTGG
Ext2  J06  AX00005929  GGCGTTCAGTCTGAAATATGTATAGACGCGACGTGTCGACGTGCATATAGCTTA
Ext2  J08  AX00005930  ATACAACTAGCACAATTAAATCAATTGAAATCTTGCGTATACAATATAGGGAGTG
Ext2  J10  AX00005931  TCCAAATACCACTAGAACCGGAGCGAATCAAAGGATCTCACGGTTTACCAGCAA
Ext2  J12  AX00005932  AAGGCATATTATTAGGCATGATTACAAATGGATTCACTGATTTTCAACTCCTAAA
Ext2  J14  AX00005933  AGAAAGCTATAGATCAGTTAACAGAGCGAGATTTACATTGGCGTCCTAACAGTG
Ext2  J16  AX00005934  GTGTACGTCGAAAAGTTTATAGATCATTGGAATCAATATGGCTTTGGTGTATGGG
Ext2  J18  AX00005935  GGTACAATGGATAGCTATATCTATTGGAGAATCGGCAAACATCTTCGACAGCTC
Ext2  J20  AX00005936  AAATTGCTGAGAAATCATGGCTTGTACGTTTAGACTTCCCAAAAGCACCTGGAG
Ext2  J22  AX00005937  GCTGCCCCTCTAATAATTGATCTGTCCCGTTTTATGGAGCATGCACTTAGAGAA
Ext2  J24  AX00005938  TGAACGTGGAGAAAGGAATATTTCCATGCTTACTCTGCAAAAAATTGCTGTTGGC
Ext2  L02  AX00005939  GTGGGCTGCATGGGGACAATAGACTTCAAAATTTACGTACACTTTGCAGACGTT
Ext2  L04  AX00005940  TAACAGGTTTCTTCCACCTATTAGCGAAATAACAAGGGATGATAAAAGAGATGTG
Ext2  L06  AX00005941  CGTTGGCTGCAAACATTGTATAACGCTGTTTCACCTGGTGGTTTATTCATTTTCA
Ext2  L08  AX00005942  CTATTGGACTAGGATGACGATCATCAGCATAGCTTTTGGTTTACCAGATATAGAC
Ext2  L10  AX00005943  ATAGTTTTTGGATCTATTATGAGCCACAACCTAAGTACGGTCTATGTTTTAGGAC
Ext2  L12  AX00005944  GGAGAAGCAAGTTTATGGGTTCGTATGAAGAACCGTGTTTTAATTTTCTGGCCA
Ext2  L14  AX00005945  TTAATTCCGGGAATAGGAGGTGGTGTAGCTACATTTGCCATGTTATTCGCGAAA
Ext2  L16  AX00005946  TGTTCTTATACACGCGGTATATTACCATCCGCGTCCGTTCGTATCACATGATGTA
Ext2  L18  AX00005947  CCAAACCTACCCTCTTTACGAACTAATTTTCTTAGACGATGCCTCCACTGATCAT
Ext2  L20  AX00005948  CCAATCGGTTTTCCTTCTAATGTTGAAAATCTGAATCGCTCGGTCAATATAATAC
Ext2  L22  AX00005949  TGCGCCAACAAAATGGGCGTTAGAATCTATTCAGCCGTTTACTTTGTTATTTATT
Ext2  L24  AX00005950  CCAATGAGTGTTTGGTTATGGGATGAGGAGCAAGAGCGGGATATAAAAAGCGA
Ext2  N02  AX00005951  AATATCGCACATAGAGGTGCTTCTGCGTTCGCGCCTGAACATACAATAGCAGCA
Ext2  N04  AX00005952  AACGTGAATATGTTCGTAAAGGAGCATCACAAACGATGCGCTCATATCACTTAG
Ext2  N06  AX00005953  AAAAATTGGCTCCATCACCACATTAGAGGCATGTTAGGTTCTTATATTGGTGCAG
Ext2  N08  AX00005954  TGCTCAACCGAAGCCAGTGCGTAATCAAAATGCATATAGACACATGATAGTGGA
Ext2  N10  AX00005955  GAGGATGATATATACCGAGAGTTATGGCTTGATGAATCACCTCCAGCTCCTTTA
Ext2  N12  AX00005956  AACTTAATCCATCTATGGAAGGACCTTTGCTACATGATGTGGTTGCAATAAGCGG
Ext2  N14  AX00005957  AAAAACCGCACCAATAAATGAGTTCTCAACATCATGGCATCATCAAACTCCCGCC
Ext2  N16  AX00005958  CGCTATATACGATGGTGACCTTATGGTTGGTTTTGTTATGCATGCTGTTGTAATA
Ext2  N18  AX00005959  ATAAAATTGGAGCATGTAAAACGGGCGAATATGACCATTGTCTTTCCTATAGTTC
Ext2  N20  AX00005960  ACCGAAATCTAGCGAGTCTCATTTAGCATTTCACTGGATAGATTATAATAAAGAA
Ext2  N22  AX00005961  AAAATTGTAGGTGGAATAACTGCAATTACATTTTGGCACCACGTACATGTTGATT
Ext2  N24  AX00005962  CTTATTTTTTTAACCGGAACCAATTCGTTTCACTCAATCTTCATAAAAATATTATC
Ext2  P02  AX00005963  CCTGTTCTTACTGGGGTGCATATAGAGTTATCTAATAATAAGTTAATTTGTGCTG
Ext2  P04  AX00005964  TAGTAGCAAAAAAACCGAGCACCGGACAAGCTTGGATAAATGCCAATCGTTTTA
Ext2  P06  AX00005965  AGGGAAGAGCACCTCAGAAATCGCCATGCTTGCTAATGTGTCTGCAAGGTATAT
Ext2  P08  AX00005966  AGAAGAAAGAAGTACATATAATAGAATGCTACAGGGGAGGAGAGAGGAATAGCT
Ext2  P10  AX00005967  GTTTCAACAAATAAAGTGGTTAAGAAAATCGTTTTTCGAGTGGTTTCCGCAATAT
Ext2  P12  AX00005968  GCAAAAAAACAGAATACCATTCTATTCCTTATAAAAGTATTACACAATATAGCATC
Ext2  P14  AX00005969  AAGACTATGAAACAAATCCAGCAAATGAAACTATCGAAAAAACTATTTGTAGAAT
Ext2  P16  AX00005970  TTTCAAGCAGCTGGGAACTTAGTTCCTGGTATAGGTTTGCTCATTAGTCCATTTT
Ext2  P18  AX00005971  AGCGGTTATGATGAACGCGGATTGCTTGGACTTGCGTTCCATCCACAATTTTAT
Ext2  P20  AX00005972  AGAGAATATTTTTCAATATGCTAGTCTAACAGATCATGCTATTTATCCATATTGGG
Ext2  P22  AX00005973  CGTAGCAATTGTGATTTCCAGTCATCAACTGTCTGAGATTGAGCAGATGGCACG
Ext2  P24  AX00005974  CTGATGATACGGTGGCTCAAATAGTAAATGCTTTGCTTGGCCTATCGGGAATGC
Ext2  B01  EMPTY    -
Ext2  B03  AX00005975  TTGATATAGGTATAGCTTCGTTAGTACCTCTTGTTCCTGTACCTTTTACTGGCGA
Ext2  B05  AX00005976  AACGCAGAATATGCCGGATGTTTATTCCACTTAAATAACAAAACCATTCGTTTTA
Ext2  B07  AX00005977  CCTGGAATGTCACTCTCAATACTTGCTGATGGTGAAGTGTTCTACTTTTCTTCTG
Ext2  B09  AX00005978  AAAATGAATACATGCTTGGACAATTCAACTATAAAAGCTCGATTCAATCCGGTGA
Ext2  B11  AX00005979  AACAGCATTCTTTTGGATTGAGGAAGGGAAAAGTTGGCTAGGATTATGGGCGGG
Ext2  B13  AX00005980  CAAGTTGGAGATATTGACGTTTCAAAAGCTTTACCAAGCAGCCATGTTTTCTCAT
Ext2  B15  AX00005981  GTACGATTTTTGCTATTTCGTTAATACTTAGTAATTTAATTAATCACATTACTTGG
Ext2  B17  AX00005982  CTTATTCGCTTTCCGGCCTCAACAATTGGATCGGCATATGCCATGACTTTCACAT
Ext2  B19  AX00005983  AAAAACCAAACAGCAACTTCTTCTACTGTGATGGAAAGGCAACAGAAAGAGTCT
Ext2  B21  AX00005984  ATTAAGAAAATCACTTGGAAACAAGCTGCAAGTTGGCTTTTATTCCCATTTTTTTA
Ext2  B23  AX00005985  AAGAGTCAAGTAGGGCGCAATTTGAAACATATGAACATGTGGGCGCATATGGAT
Ext2  D01  AX00005986  ACGTATAATGATCCAAAATCAAGTTAGAGCATTCCTGCAATTAGCAAATGAAGAA
Ext2  D03  AX00005987  AGAAAAAACTTCCGTCAAATGTCGTTCAGTTACACAAGGCATCATTACACGACAG
Ext2  D05  AX00005988  TTTACTTATTTAGGTGGGACGTTAATCTTAAGAGCATTGATGGAATGGAAGTATG
Ext2  D07  AX00005989  AGTACGATTTGAAAGTTGATGTTCAAGAGTTAGCAATTGTAAATGAACAGATTTT
Ext2  D09  AX00005990  ACTTTATACTGCCTTCAATCATTTATGGAGTGGAAATTTGATAAAGAATCGAGGG
Ext2  D11  AX00005991  CTGCTTTACGTTGGACATGTCCACTGGGATAGTGAAGAAACATACTTGGGTTAT
Ext2  D13  AX00005992  CGATGAAATCGGAGAGCAATGTAAACATATTTTAGTTTATTATCATGAGCTTCCT
Ext2  D15  AX00005993  TCGTTTATTTTTCAATAGAAGCTTTCAGGGAGCGGATTGAGAAGACAGGTGCTA
Ext2  D17  AX00005994  AGAGATTCATGACGTTGGCCAAAAAGAACCGAATGCATGGGGACTTTATGATAT
Ext2  D19  AX00005995  TCTAGATTTCGCAAATCCATATAACAGTTATTATGAAAGACCGGCGATGATGGAG
Ext2  D21  AX00005996  CATCTTCATATCGACTTTTTATGGGTTGACGAATCAGTTCGTCATGACGGTTATG
Ext2  D23  AX00005997  TAGACTTACAAAATCCGTCTGGCCATGCGTTATCATGCATGCGATTGAGGATGC
Ext2  F01  AX00005998  TTATACCGGACAAGTATTTCCTTTCTTAAGTGCAAAAATAGGAAAAGGTCTTCTA
Ext2  F03  AX00005999  ATCCAAGTGAACTATCCCTAATTGAACTGGTCAACAAATCCTGCTCGCGAGATTG
Ext2  F05  AX00006000  GCCCCTTCAACGATTTCTGTTTGGAAAAAACAGCTCGAAACACAAGGAATTGATG
Ext2  F07  AX00006001  GGCTACCGTCGCATTCGTGATGAGTTAACGAATCGTGATCAGAAAGTGAATCAC
Ext2  F09  AX00006002  GTGTGATTTAAATAAGCTGATTGGAAATAAGCCGTTAGCTTGGTTTACAAATCCA
Ext2  F11  AX00006003  ACGTTTTAGATAGGCAAGTTAAAGATGCTGTGGCGGCTAAGTTAAGATCCCTAG
Ext2  F13  AX00006004  GTGTATATTAGTCCGTTCGGAAAAGCATGTCAGGCGTACGCAACTATGTTTTTC
Ext2  F15  AX00006005  ATCATCCCAGCATCTGAAGGCTATAATTATGTCGGCTGGAAGTTATTTGTTGGG
Ext2  F17  AX00006006  TAATTACTCTTTGTGACGCTCTTGCTGATGCGGGTGGCTTTACTACGCTGGAAA
Ext2  F19  AX00006007  AAGTCTTCTGTGGTTCTGAAGATTTAGTTATGGAATCATATTTAGTTGGTGCCTC
Ext2  F21  AX00006008  GACATTAAGAGTTCATGAAGATAGCGGAACACCGCGAGGTATTTATTGTAATATC
Ext2  F23  AX00006009  CATTCTAATCCCATCGAAAAGTTTAGTATCGCTTATTAGTGATAAGAAGGTAGAA
Ext2  H01  AX00006010  TATCTCCTTGACCCAGAACATTGGAGGAATGGGTATGCATTAGAAGCAGCAGAG
Ext2  H03  AX00006011  TTCGTAGCATTTATCCTTGTTAAGGATACAGGGGAAATTGTAGATGCAGACTGC
Ext2  H05  AX00006012  TAAAAAGAAGTTAAGGCGTCTTATTTTAATGGTCCTTTTTATTGCAGCAACTACTC
Ext2  H07  AX00006013  TCAACGAAAGGTGGTTTAATCGGACACCACTACGACCCTAATGGAGTTCCTGTA
Ext2  H09  AX00006014  CTATTACTGGCGAAAGCAGGTTTACTGGAAGGTTTAAAAGCAACAACACATTGG
Ext2  H11  AX00006015  AAAGGCGAGTCCAAGTATTGTTAACGAATGTAGTGAAGATGGATGGACACCACT
Ext2  H13  AX00006016  TGATTTTTACGTATATATGGGCATTTGACCTCCAAGAGGATTGGGATTATATACA
Ext2  H15  AX00006017  ATGGGCGATAATTTTAATACATATATGGAATCCAATGGTGTGAAAAATGAAGATC
Ext2  H17  AX00006018  AGGATCCGTACACAAAAGACAATAAGATTGGGCGGTTAAGGAGATTTTATATTTC
Ext2  H19  AX00006019  CCTCGAATCCTCATCCATCTTTTAAAAATGCTAGCGTTTCAGAAGCAGCTGCGC
Ext2  H21  AX00006020  CGAGTTCCTGAGCCAAAAAAAGAGGATTGTGAGCCAAAAAAAGAGGATTGTGAG
Ext2  H23  AX00006021  ATCATAGAAGAGAGGGCTTGGCAACTGTAGTAAGTGCAGCTCTTATATTGGATT
Ext2  J01  AX00006022  GTTCAAGTACCTGAACTGGTAGGTTTTCGATTACTTTTATCACATCTAGCTGGAG
Ext2  J03  AX00006023  GTAAAGGGAGAATATCACTCCTGGGTGGATTCAATATTTGGTCATAAGGTTGAA
Ext2  J05  AX00006024  AATTGAAAAAGCGTGGGGGAAAGCAAATAAAACCGAATATACAGGGAATGGAAT
Ext2  J07  AX00006025  TTGGGTTGGTTCGAAATTACTTGGTAGTTTTGGTCCAGTCATTGGCGGATATGC
Ext2  J09  AX00006026  CCCTGAAATCCACGGGGATCACGGTTTAGGTCCTATTATTCCACCTGAGATGAG
Ext2  J11  AX00006027  TGCCGGACATTCCTGGATTTGAAAAGATACATTTGAGAGAGCCGAGAAAAGGAA
Ext2  J13  AX00006028  CAAAACGTTAGCAGTGGAACACACGAATATTCATTAACTGTAGAAAACCTTACTA
Ext2  J15  AX00006029  ATATACGGTTCTTGGGAAGTCGTTGACAATAAAAATGGTGAATGCCCTGTATATT
Ext2  J17  AX00006030  GAAAAGAAAGTGCCGAATTAGCTGCTGAAGTAGTGAAGGAGATTCCTAGTTTTC
Ext2  J19  AX00006031  AGATTTCAATGGATTGGTCTCATGATTGGTGGGTCGCTTTTCCTTTCAACAAATA
Ext2  J21  AX00006032  AAGAAAAAAGGCATATTGATCTTCAAAGTCTATTACATTTGGTTGAGCATACAAG
Ext2  J23  AX00006033  ACGTTGGTAATAATTCAGATGTGGTTGCAATTGTTAATCATTTACCCGGTGGTGG
Ext2  L01  AX00006034  ACTGCAAATGATACTAAGTTAACAATCCCAAAAGGGAGTTATACAATCGCATATT
Ext2  L03  AX00006035  TGTATGCCCTTCCAATTGTACCAGTTGCGCCGAAAGAAGTTGTGCTTGGGTCAT
Ext2  L05  AX00006036  AGCAGTTCCGTATTATGAGCAGGCAATCGCAAATGGACTTGATGGCGAATCGCT
Ext2  L07  AX00006037  TTTGCGGAGAAACCGAGTGATGTACATAGAGGGTTAGAATTACATCCATTTGAA
Ext2  L09  AX00006038  GAAGCAGTACGTCAAGAAAACCCTCTTGAACGAGTTGCTAGTAATCTTTCATCC
Ext2  L11  AX00006039  ATGTAACAAAGCATTTAGTTTTACCAGATCAATATCCTCCGTTCACTCGTGGAGA
Ext2  L13  AX00006040  AAGATAGTGAATCGATTAAGTAATATGGGCTATCATGAGGTAGAACCTGAAAACC
Ext2  L15  AX00006041  TTTCGGATCGGAAATGGGTAAGTTTTATGTATAGTTATCCCAATCTCATTCCATT
Ext2  L17  AX00006042  TATGGGGAACTATCGGGGCAATCGCGATTAGAGCCCTCGCTACCTTAGTTGTTG
Ext2  L19  AX00006043  AATATTCGTGAACAGTTTAGTCATACGTACAACCGTTTATTTGAATTTGCGAGAA
Ext2  L21  AX00006044  ATACCATTCCGATTGGTTACATACAAATGTACCCAGTGGATTCAGAGTGGAAAG
Ext2  L23  AX00006045  ACTGAATGGTTCACACTCTATACAATCCCGCAATTTAACGTATTTACAGCATTTT
Ext2  N01  AX00006046  ATGATGATCTTCCAAAGGATTTGGCGTGTCCAACTTGTGCGAAAGAGATGAAAT
Ext2  N03  AX00006047  TATAATTGATTGGCTAATTTTTTGCTGGATTACTCCAAGGTTTGTTGTGATTCCTA
Ext2  N05  AX00006048  CCTAATTTAAACATAACCGGCTATACTCATATGGCTTTTTCTGTCGGTAGTGAAG
Ext2  N07  AX00006049  CGCTTTCAGGTATGCTAATTGGGATTTATACGTTAGATGAAACGCTTAGTGTAAA
Ext2  N09  AX00006050  TGGTGCTAAGCGACCCCAAAGCATTTAAGGGGAATAAGGAAGTGATGTATCCAG
Ext2  N11  AX00006051  AAACGATGCTATCATCGTTACGATCGCTGCTGGGAAAAGTATTGAAAGTACTGA
Ext2  N13  AX00006052  GGAAAAGGAAATCAAGAGCCAATTGTCCAAAGGTGGATGCCTGCTGCAAGTGTA
Ext2  N15  AX00006053  TCGTTCAAAACTAGGTTCAAAACCATATGCAATTGATGGCACGAAATCTTCTGTT
Ext2  N17  AX00006054  CGAACGATATCGTCATAGCTTTGATGTCTTTCCTGATTCTAGGCGAACTCAACCG
Ext2  N19  AX00006055  TATGGTTACAATTGACGATGGCTTTCCCCGAAAGCCCAACTCTTTAGCTTATAAT
Ext2  N21  AX00006056  GAATACACAAATGAAACGATGAATGCTTTTCATATGGCTTACCAAGGACCTACAT
Ext2  N23  AX00006057  TTTCTTGGACCATCAGAATCTAGAATTCCTTATATATTTAAAGGCATGATAGGAT
Ext2  P01  AX00006058  GTTAAGAGGAACCTTGAGCAATCAAGATCAGGGGGATAAATTTGTTATTGATGT
Ext2  P03  AX00006059  GCCGATTGGGCAAGCTTCATAGCACGCCCACAAAAGGACAACAAGTTGTTACAG
Ext2  P05  AX00006060  TAATCATACTTTTCTTTGCGATTAGTGCGATAACGTTATCACAAGGTGTTGTGTA
Ext2  P07  AX00006061  AGGCTGTTGGATTGAGTTAAGCACCTCATTGTCAATATACGACAATAGGTGCTT
Ext2  P09  AX00006062  ACCTGGATATGTGGGGTATTGGAGCTTTGAGACAGCTGCAATAGTAAAGATACT
Ext2  P11  AX00006063  AAACTAGAGCATTTATATGAATTCAATCATTCATCCAGCAACAACTACAGCACCG
Ext2  P13  AX00006064  AATGCTTCAGATAGAATGAAAAGTGCTACTAGTCGCTCTATAAATAAGGCAACGC
Ext2  P15  AX00006065  ATACGCATATGCATAGCCTTTTGAAAGACTCCTATACCTCCCGTTTATGGGCAGC
Ext2  P17  AX00006066  ATACATGCCTTTTGACTGTTTATTATTTTTTGCTGATGGGGGAAATGGTGATTTG
Ext2  P19  AX00006067  TGGAAATAATAATGTCATTGCAAGAGGAAGGAATAGAGTGCATCCAGAAAAAGA
Ext2  P21  AX00006068  GCAGCCGAAAGGTGTGGAAACAATATATGTTGATTCCGGAGCAGATGCTGCTG
Ext2  P23  AX00006069  TTTTTACATGACGATTTTCATCCGGCTAATATAATGATTGACCAAAATGAGTTTCG
Ext3  A01  EMPTY    -
Ext3  A03  AX00006070  CCGCATATTGTAGGGCATGTAGAGAATGTGAAACAAGATGAGGCTTTATTACCA
Ext3  A05  AX00006071  ATATTACTTGTCCACACCCGAAAGACGGCAATTGTCTAGAGTATGAATTGACATT
Ext3  A07  AX00006072  TTGCTAGACGTGAAGATGGAAGATTAAAATTCATATCACTTATCTCTTTCTTTGTT
Ext3  A09  AX00006073  TGATTGTAGAAGATACCTCCATTAATGGAAATCCGCTTCTTCCCGATTGGGGTC
Ext3  A11  AX00006074  AAGATAAAGTGTATAAAATAGGGGAGACAGTAGACGTAGATGGTTTGCAAGTAA
Ext3  A13  AX00006075  GATATTGAAACATACGAAGAGTTTAAGGAAAGCAAGTGTGAGGTAGTTGTATTAG
Ext3  A15  AX00006076  AAAGCATTTCCACAACTTTGTACAAATTTATACGAACTTAACTGGCAGGCAGCCG
Ext3  A17  AX00006077  AAGAGTATATTCCATCGCATCTTATGAATGCGGAAGTGACGGCGGATATTATGA
Ext3  A19  AX00006078  CCAGACTGGTAGAGAAGTTCTTGCAAGAGCATCCGAAAAGTCTTCTGGACCTCT
Ext3  A21  AX00006079  AGTTGCTGGAATCGGCTTCTTTGGAATCGTTATCCCAAGCATTCTAATCTTCACA
Ext3  A23  AX00006080  CAGCATTATCCGTTTGCCGATCTCAGCGATGTTTCGACGTCCTATTTTTTCAAGA
Ext3  C01  AX00006081  ACAGGAGAATCGGTGGTTACTAGATTAGAAACTGTTAGACAACGGAGTGATGGG
Ext3  C03  AX00006082  CAACCTTGATTGCTGGTGGCATAATGATAGGTGATGCAAGAGGTAAGTTAGGTT
Ext3  C05  AX00006083  GTAATGAAGGGTGCTATTTTGGGTCTACCAATAATTGGCGGTATTATAGTCGGA
Ext3  C07  AX00006084  TCACCTTAATCAAGAGCTGTCACGAATCAATGCGAATTACTGGTTAGATACAGCG
Ext3  C09  AX00006085  CAGCCGCAGCCGCAGCAAAAACACAAGAGTATGACCTGATGAAGGTCATTGATA
Ext3  C11  AX00006086  TAATAGAGGATCCGCTCAGGAATCAAAAAAACCTTGGAATTATTGCGATTACCTT
Ext3  C13  AX00006087  TTTGAACTAGGAGTCACACTGGGACCTGATACATCACATCATCTGCAAATGGTT
Ext3  C15  AX00006088  CGAAAACCATGTCCTAAAGACCGCCGTGTCACGTATGCGTCAATTACTTCAGAA
Ext3  C17  AX00006089  AAAATAGACGATTTTCAACTCAGCATGTCGTTTAGTCCTGTTGCAGAGCGTCCAT
Ext3  C19  AX00006090  AAGGATTTACTTATTGAACAAACCGGATTAGCCCCATTTTTATTTCAAGCAACGC
Ext3  C21  AX00006091  ATGGCATTCATGCAATGGTTACCAAAAGAAGCCTACTTTTGAGACTGCAAGGGA
Ext3  C23  AX00006092  TCTTATCCTCGTTTGGACGAAGATATAAAATGTGACGTACTCATAATAGGAGCAG
Ext3  E01  AX00006093  TTTCGTTTATGTATTACGTTACAAGAGTTTTCTTATTTTCTCCGGAATGTCCTTTT
Ext3  E03  AX00006094  TAATAGGGAAATGGAACTCTATCCCAGCAAAAGGGGTAGCTAATGAAAGTATTA
Ext3  E05  AX00006095  TCTAATTACAAGGTTCATTGGGGCACCTCCACATAATAATATTTCTTCTAGTTCTT
Ext3  E07  AX00006096  AGTTGGAGATAGAGCAAAATTAAAAGTTACGATAGATATCTCTCCAAAACCTTTA
Ext3  E09  AX00006097  CAGACGCCTCTGACCGGTTTCGATCAGGAATTATTCATACCTCCTTTCGGAAGC
Ext3  E11  AX00006098  AAAGTGAAGCGCTTCTACTAGGGCGAGTAACCTATCAAGGTTTTGCAGCTGCCT
Ext3  E13  AX00006099  GTTGAAAGGGTTCATATTCTTTCTTGTGAAAAATCATGTCTGGGTCAATCTTACT
Ext3  E15  AX00006100  GAGGGATTATGCACACCGCTACGGTTTCCAGAAGCGGATAGGCATGTTGTCGG
Ext3  E17  AX00006101  GAGCATTTATAGAACATTGGGCATTTCAGTGTGGGTACTGTACGCCGGGGTTTA
Ext3  E19  AX00006102  CAGCACGGAACAAAATTACTTTAGGTGGAAACATTGCAGGGGAAATCTGTTATA
Ext3  E21  AX00006103  AGTAGAATTTATAGAAACTCCTCATGACGATTCTCCGTTTGGTTCCCGTGCTCTT
Ext3  E23  AX00006104  ATAAGGGGCACACAATGCTGGAGCACTCTGCTAATTCATCATTAGAAGAACGTT
Ext3  G01  AX00006105  AGCTAGTTTATCAAAAGTTTTTGGCTATGCCAAACCGAAATTCATCGCCCACCTA
Ext3  G03  AX00006106  TGAAGTGCGTGGAGAGGTATTAAAGATAACGCATTCTGAATTAGGAGAATTGTT
Ext3  G05  AX00006107  AGAACGCTTAGTAACAGCTATGAACAAGAAGAACGTAAAGCTAGAACAGGCTAT
Ext3  G07  AX00006108  GGGAAGCTCTTGTAAGCACTCTTGTGGTCATTCAACCTAAACAAGGAAATTGGG
Ext3  G09  AX00006109  ATCGCTTTAATACCTGCTGTGATTGTTCTCTTTATGTTAAGTTTCGGCTTAGTTG
Ext3  G11  AX00006110  TTGCATTTACTTTGGTATTAGTGACAGTTGGTATAGTGACATACCAATTGTTTAC
Ext3  G13  AX00006111  TCCAGGGATACTTGCTAAAACTTCTGAGAGTGGAAAAACATGGAGTTATGCGGC
Ext3  G15  AX00006112  TTTATTGTGAATCAATTACATATGAAAGAGCCCTCAAGAGCCATTTTATCGCTTG
Ext3  G17  AX00006113  CTATAATTCAGTACGATCAGCTCGAGAAAGAGCCTTTTATTATGCCTGCTTCTTC
Ext3  G19  AX00006114  TGCCCTGATTTTCGAAGAGCCGCAACTTCCATCCACTAAAGAAAGTTGGATCGC
Ext3  G21  AX00006115  TCGCCGGCGGGAAATGCGTGGCAACAATAAACAGGGATGAAATACGAGCAACA
Ext3  G23  AX00006116  ATAGACAAACACAATAAACCAAGAATCATAGAGTCTCAAGTTAGAATAGGTGGCG
Ext3  I01  AX00006117  GGGTTTGTTGTAGGCTCAGCAGCAGTGGGATTTTTAATAGGCAATACGGTTCTC
Ext3  I03  AX00006118  CGGACTTGCGAGGTTTCAGCCCCCGCAAGGTGGTATGCTAGAACCTATTTACAA
Ext3  I05  AX00006119  AACAAGCCAACACAGAAATAATTCCATCCGAGTACATCTGGGCGAAAGCAACGG
Ext3  I07  AX00006120  AGATCGTCGCACTTGGTGTGCTGTCTATTGGCTAATGCAGAAATTTACGATTGG
Ext3  I09  AX00006121  GTTGCGCCAAGTAATAGCTATTGGATTATGGTCACCTATTATGGATTCGCATATG
Ext3  I11  AX00006122  AATATCTCATCAAGACTTATTTTCATAATGCAGGATCATTAAGTGCGGATGCTGT
Ext3  I13  AX00006123  GATGTTCTTCGCCTTGCAGTTGCTTTATCTGAAGGTGATGTGAGTTTAGCATCC
Ext3  I15  AX00006124  GCTTTACTGGTTGGATGGTTCGTCAATATCCTGGTTCAGGTGAAGTATTTGAAC
Ext3  I17  AX00006125  AAGACTGAGCAAACTAGTAAAGCAATAACAATACTTTCCGAACAACAGTATCCGT
Ext3  I19  AX00006126  CTGCAAACTTGGAAGGACGTGAATGGACACATAATCTTGACGGTAATGACACCT
Ext3  I21  AX00006127  AAAACTTTAAAACTTATAGTTTACCTGTAGGTACCAAAGAATTGAAATGGGTTATT
Ext3  I23  AX00006128  AGTGATGTATTGGATGTAACAACAAAGGCAGAGGATTCCACATATGAAAAATGG
Ext3  K01  AX00006129  AAAAGGTGAGTTTATTAGAGGTAATTCGTTATTTATTCGGGAAGAAACAAACTGG
Ext3  K03  AX00006130  TTTATCAGTTTCAACAGATATCGACATGAACCTTGAAACAGGGGGAATTACTGTA
Ext3  K05  AX00006131  AAAGGTGACTATTCATATTATAGTGGTACCTCTTTTGCTACTGCGTATGTTACGG
Ext3  K07  AX00006132  ACAATTGACGGGAAGAGTTATGAACTTTCATCTGGCACTGTTATTGGTTTCGTTC
Ext3  K09  AX00006133  GGGCTGGTTTCGTACAAGGAATTCAGTGGTATGCAAATATAAATGCGCAGATTG
Ext3  K11  AX00006134  TGAAGCACAAAAGCCGAAAGCAGTACAAACGGAGAAAAAGGACTATATGGATTA
Ext3  K13  AX00006135  GTGTATAAATTAGGGGTAGAGTTTGATAAGTTGTTTGCGGAGCATAACAATATTA
Ext3  K15  AX00006136  TTTGGATCTATAACGGGGGACGCTACATATTTTCAAGACCATAGTTGGCCAATG
Ext3  K17  AX00006137  GTTGTAGCGTTTAATATTATGGAAGGTGTTGATTACGAACTTTTAGCTTATTACT
Ext3  K19  AX00006138  TTTTATTGAAAAGGAAGTGTTAGAAGAAGCGAGTGATGACATTTCTATGTTATTA
Ext3  K21  AX00006139  GAAATGTTTTCAAAGATAACCACCAAGAACTTTGGTATTCCTTTACAATGTCTCT
Ext3  K23  AX00006140  ATGCCTATAACTTTTATAGGCAATGTAACTGAGATTGATTTGATGATAGATGGTG
Ext3  M01  AX00006141  GTCTAATACATTTAGAGAGTTTTATTATCGATTTGCAGGACCATTTTGGGAAGTG
Ext3  M03  AX00006142  ATGTCGATATAGATTACACGATAGATGGTGATTCAGTTCATTCAAAGTTTGGGAC
Ext3  M05  AX00006143  TTTACTGATTTGGATGGGTTTATCGATGACCATTATATTAGTTTAGAGGCTGTAT
Ext3  M07  AX00006144  CACAGGGGCATTAGGAATCGGTGCATCAAAAGGCGGTGACAACATTTTGTGGA
Ext3  M09  AX00006145  GGGAAATTGCGTGGTGTGTGAGGAAACAGGAAGTAATATCATTATATTCCGTTC
Ext3  M11  AX00006146  TGTCGTCTTTTGGGAACATGAGGGGGCATGGGAAAAGGAAACATTGATGGAAA
Ext3  M13  AX00006147  GGGGACCTTATGGGTTAGGAATAGTAGAGTGTGCGGATGATGGTAAAGAAAAA
Ext3  M15  AX00006148  TTTAGCAGATCAGGTTGTTGAGGAGTTACAAGCTGCTAAAAAACAGATTGAAAG
Ext3  M17  AX00006149  TTATGTTGCTTCGGAACGGAATTTTTATGCAACTACATGGGCTGCACCAAATCCT
Ext3  M19  AX00006150  CCAATGGGAATTCCGTCTATAGAAGGATATATAAATGATGATAAAGATCTATGGT
Ext3  M21  AX00006151  TACATTTACAGAACGTGAAACTAGTCCTATGGGCATTCCTAGACTAAAAGGGTAT
Ext3  M23  AX00006152  ATAGTTTTTGTTGGGCGTATTGAAGGTATAACAAAGAGGCTAAGTATGTTTAACC
Ext3  O01  AX00006153  TTATAGTATAGGTAATGGGGATTACTTTTGCCTTCATTCAAAAGAGGGGCAGAG
Ext3  O03  AX00006154  AAATGATATAATTCCTGATCTTTGTATAATTTTTGAGGATCATATTGCTGAGCCAT
Ext3  O05  AX00006155  GGTACTGATAAGTGGGTTTGTATAGGGAAAATTGAAAGATATCCATTGTTTATTA
Ext3  O07  AX00006156  TATCTCCAGAACGAATGTTTCAGGTTCTACAAATTATAAGTGAAGATATCGAAAG
Ext3  O09  AX00006157  TCAATTACTTAAGAGGATCACTTTAGTTGGAATTGTAGTCCCATATGGAGATATT
Ext3  O11  AX00006158  TTGCTAAAGGGTTCAAAAAATCTTCCTTATATATTAGTAGAGAGATTTCCATACG
Ext3  O13  AX00006159  TTAGAACTTATGAACCTAGAGCATAAAAAACTTAGAGAGTATGTGAATTTTGATG
Ext3  O15  AX00006160  TAAAATATGATAATGAGGGGAACAGGATTCCTTCGCGTTTTATGACTGATTTTCA
Ext3  O17  AX00006161  GGTTGGGGAAGGTGCTCAAGAGGCATATTTTTATTACTACACTGAAGAGAATAG
Ext3  O19  AX00006162  GAAAATAACGCCGAATTATAGCGGGAATTCAAAACGTCCAGACAGTGTTGTTAT
Ext3  O21  AX00006163  ATGGAGAACAATATGCTAGGGAAAAACGTAAAAAGATATTAAAGCAAAATGTTGA
Ext3  O23  AX00006164  CCGTATGATTTCCTTCGTGATGGACGTGATGTAGGGATCTCGTTTGATTGTTCA
Ext3  A02  EMPTY    -
Ext3  A04  AX00006165  TTGAAGGGGTTAGAGGTGAGTCTTTATGTACCCTAAAACCACCACCAGATCCTA
Ext3  A06  AX00006166  GATATGTTACCGACCAGTTTAATCATAGGAGATGATCCGAGTTCAGGGTTAATTG
Ext3  A08  AX00006167  TTGGGAGATTCCTCCAAATCGAGTTTCTTATCCTGGAGGTTTTCCCGACTTTAAA
Ext3  A10  AX00006168  CAGAGGTGATGGCAGAGGGTATCATGGCAAAACAAGTCCATTTAAGAGCTTCTT
Ext3  A12  AX00006169  CTATACCGGTAAGGTTTCTTCCTAACGGTCCTTTGGGGGTAGGCGCTAAAACAT
Ext3  A14  AX00006170  ACAATATCAAGCGATAAACCCGATTTGAATGGGATTCCTCCTCATCCAAGACCAA
Ext3  A16  AX00006171  ACTGAAGGAGAAGATTTCGTTCAAATAGATGTAGATCGTAATCAATATGACTGGG
Ext3  A18  AX00006172  AAGCATATGTCACAGGTGCGAAATGGAATGGAAAAACGAGAGATGCATTTTTAA
Ext3  A20  AX00006173  CGGATAAAGAGGCTAGTGCTAAGGCATTGGAATATCTTCAGTATCCTGGTGCAA
Ext3  A22  AX00006174  TTTAGTGCTTTTAACCGCTTGTGGTAATACTGATGTTAAGACATCTAAAGCTTCA
Ext3  A24  AX00006175  TGTATATGCAAGTTTCACCAGCTGTAGTTCCTTTACAAATGCAGCAGCCACTAAC
Ext3  C02  AX00006176  TCCTGACCAAATTGCTCACTTCCCTTCCGCATTGCAAAACTTAGACGATTTTGCT
Ext3  C04  AX00006177  TGCAGTTGCACCTAAGAATGACTCTAACATTAGCGTATATACTCCCTTTTTTGGT
Ext3  C06  AX00006178  ACTAAGGTTGCACCTGAAACGAGGCAAATCTTTAATTTCACATTGCCTTCAGTGG
Ext3  C08  AX00006179  TTGGGCGGAATGGTGATGCAAATTATAGCAAAGCGACAAAGGGGAATATTAAAC
Ext3  C10  AX00006180  AGCGTTGGTGTGCGACGTGAAACAATTAGTCATCTCGAAAAAGGTAAATACAAT
Ext3  C12  AX00006181  CATGGACAATGAACTATGGCCCAAAACAAATTATAAACGGGTTAGAGTTTTATTC
Ext3  C14  AX00006182  GAATCGCAACGAAACTCCTAATTTATATATTTAACATGTTTCCCTCTTCAATGGC
Ext3  C16  AX00006183  AAAACGTAACGACATCAACTGTAGTAATCGAACCAGCCATTTCAAATACACTTCT
Ext3  C18  AX00006184  TCTACAGTTTTTGGTTCTGATGTCAGTTTAACAAATGCAACAACTGTAACGTTAA
Ext3  C20  AX00006185  ATTCTATCCCCTTAGTAGAACAGCGATACCACGGTGTCTTCCCTTATAACCCAAA
Ext3  C22  AX00006186  TGTTACTGCCGTACAACCTCCTGGTAGATTTGGTTCTCTCATATTAGATAAACAG
Ext3  C24  AX00006187  AGCTTGCGCTGAAATAGTGGCAACATCCTATCAAAAATCATTCTTCCGCACTAAT
Ext3  E02  AX00006188  CCCCACAAAATATTTTTCATAACTATTTATACTTCAGCTCTTACTCCTCAAGTTGG
Ext3  E04  AX00006189  CGTATGCACAACAAACAGGCCTCAGCATGTGTTGGGGCCGCATTTTTCATATGT
Ext3  E06  AX00006190  AATTGGTCCGACTCTTTCTGAAGCTAGTAAGCATGGGGGAATGGGGACGCACC
Ext3  E08  AX00006191  TCCGGAAAACTGGGAAAACTGGATGTTTTGTCACGAAGAGAAGTATAACCGGAA
Ext3  E10  AX00006192  CAGTTTTATATTTGTGAGGAGTATGCTCCACTTGAAGAAGAGGATGATGATTGG
Ext3  E12  AX00006193  CCGGATTTTCTACTATAAGAAAAATTCGGCTGTTCTTTTTTACTTGTTGTAAAGG
Ext3  E14  AX00006194  GAGGTAGCAGTAACGACTACAGAACGAATAAATATCGGTAGTGAAGTGATAAAT
Ext3  E16  AX00006195  ACTTCGGAGGAAGGCAGTCATATGTGGAATAGTTTGCTGGATGAGATTTATTAT
Ext3  E18  AX00006196  AGGAATTAAGAAGGTAGTAGTTGCTACACTTGATCCAAACCCGCTTGTTTCTGG
Ext3  E20  AX00006197  GATGCCCTAATTCGTATGCATAGTATTTGTCACACCGGTGATATCTTTGGTAGTA
Ext3  E22  AX00006198  AACTTTTTTCTGGATCTCAGCGCTTTTGTACGCTTGAATCTTCTCTTCCTGTTAG
Ext3  E24  AX00006199  CATCTGTTGTCAGGGTTAAAGGGATTCGCCCAGATGATAGGGAAAAGCAGTTTA
Ext3  G02  AX00006200  AGGGACGAAGCGAACGAGTGAGTTGCAACGTTTGATTCCTGAAATTTCTGTGAG
Ext3  G04  AX00006201  GCTCGAGATTGCCTGTATTATCAGTCAATCCTTATGATGAACCTAGATTTTCAAG
Ext3  G06  AX00006202  TTCGTCAGGTAAAGTGCTGCTTATTAGCCCTGCGCCAGTTGATGAAGAGAGGCA
Ext3  G08  AX00006203  TATCCTGCTATGAATATTAGTGGAACAGCGGTAGGTTGGCCAGAAGGTAGTCTT
Ext3  G10  AX00006204  CCGTTAGATTTTGTAAAGTTTGGCACATGTACATCGTTATTTAACGGAATTGGGA
Ext3  G12  AX00006205  TCCAGAGAAGGGATCGTTGCTTTTTCAAGGTGCAGTTTTGGGACTTGCGCAAAT
Ext3  G14  AX00006206  GGGAGCGCCTTTTATTCATTAAGCAAGACTAGTGATGAAGGGAAAACATGGGAG
Ext3  G16  AX00006207  GAAGCAACTTTAGTATTCACTCAAAAATCCATTGTCTATGAAACAACTAGATTTG
Ext3  G18  AX00006208  TCATTTCTCCTGATGAAGTCACAACAGAAACATCACCGATTCATCACATATTACT
Ext3  G20  AX00006209  AGAAATGGGAATTGTAGAAAGAGAACCTGAAATTAATAAAGAACTACGCCAGCT
Ext3  G22  AX00006210  ACTCTAAACTATAAACTCTTTAACAAGAAAGGCAATTTCAGCACTTATATATCGGA
Ext3  G24  AX00006211  GTGTCATCGTTAACGCTGGTTCGATTCATAGTTTTGTTTCATTACCTACACCAAC
Ext3  I02  AX00006212  GAGAGTTGTCGATTTTAGATATCGATGAGGAGAACAAAAGAGCAGGATTCAGAA
Ext3  I04  AX00006213  GAACATGACAAGTTAGGGCTGCAAATTATTGAAGGTCAGTTTCCAGGAAGAAGA
Ext3  I06  AX00006214  AACAACTAAGTCCACATCATATCGTTACTACTATGCATTATGGAAGTTACGACTA
Ext3  I08  AX00006215  GGATTTAGATGTGAGCCGAGTTATTATTATTCCTGCTGAAGAAGGGGATGTACT
Ext3  I10  AX00006216  CTATTGTGCGTCTCATCATTATAGATCACGATAGTCCGTTAGATTTATTGTTATAT
Ext3  I12  AX00006217  GAGAAGATTGATTTCTTTATCGCGCCTACTGATGATGTATGGGCAAGGGACAGT
Ext3  I14  AX00006218  TAATTTAGGTTTATTGTATGCGAGTCAAAATCTTTCAGTTTTAGCAATTAGACACT
Ext3  I16  AX00006219  AAAGGATATGGCTACGAGTCAGCTTCTGCGATAATCGAATACGGTGTACAAAAG
Ext3  I18  AX00006220  TCATTTGTATCGTATATGGAATGTTGTACAATACCGTATTAAATTTAAATATGCCT
Ext3  I20  AX00006221  AGTACATATCAACCTGATTGGAAGATTGGAAATTTAATAACTGGTGATACATTTT
Ext3  I22  AX00006222  GCGTAGAATTGGATTCCTTAGCTGATATTGTTAGTTTCGGCGTCGCTCCTGCGC
Ext3  I24  AX00006223  ATCAAGAGAGCTCCTGTTCTTATTTCTTCTTCTTTTCTGTCGGTTGGCTTTGTTT
Ext3  K02  AX00006224  TATTGTTAATTTCAAGGAGGGTATATCTAATATTGTTGAACAAAATTGGGGAATA
Ext3  K04  AX00006225  GAGGACATTCCCAAACCATTAGTTCGAGTTCAAGGAAAGCCTCTCCTCTTGCAT
Ext3  K06  AX00006226  GAGTATTGTTGGACATTAAAAGCGCCCCTATGTCTACATGTCCTTAGTCTTTATC
Ext3  K08  AX00006227  ACTCCTGTGGATATCTATGGAAGTACCAAAGCTGCTGCTACTATACTCGCCCAT
Ext3  K10  AX00006228  CCCTATGGGCGGCCATGACATATATAGCTCAAGCAAAGGATGCTGCGAACTTTT
Ext3  K12  AX00006229  GGCTTTAGGATTTACATTAGTTGTAATAGAGAAAGGTATTAAAGCGGGATATGAC
Ext3  K14  AX00006230  AGATCCTGGGAAATCCACAAAGGGATTACCTGAAAGTAAGATTGTACTAGACAC
Ext3  K16  AX00006231  AAGGCTTCTCCAAATGGTTACGTTCTTGTTAAAGAACCGATTATGTTCGAAATAA
Ext3  K18  AX00006232  ACTATGCTAGAGGCACCTACTGCTCAAGCAGCTTCTTATAACTCAACGTCATCCT
Ext3  K20  AX00006233  AACGAATTGCTTTGCCATTCTATTCAACAACAGAAAAAGGAACTGGGCTTGGTAC
Ext3  K22  AX00006234  CATATGACCAAAATAGACAATTCCAACTTCCAATCTCTTTTCCTGGCACTGGAAA
Ext3  K24  AX00006235  GTAACACAAGCTACGGTTTCTCGCGATATTCGTGAGTTAAACTTAACGAAGGTA
Ext3  M02  AX00006236  ATTTCGGTTTGACATGGGAAACTATTCATCCGTTTCTTGAGTATGGCAGTGCGG
Ext3  M04  AX00006237  ACAGCTGAGGAATTTCAGCTGGAAGGTAGGGGAAATTATATTCCGTTATGGTTA
Ext3  M06  AX00006238  GAGAGAACCAGCGCGTAGACGTGAATCATTATTCATGGAGTACATCATTAAATA
Ext3  M08  AX00006239  AAATTCTGGTGTGCCAGTTTGGAATGGATTAACAGATATGTGGCATCCAACACA
Ext3  M10  AX00006240  AAATATTTTGGTGTACGTCCCATTGTTGCTGCAGACGAGCGTATGCAATTTCAAG
Ext3  M12  AX00006241  TTTCAGAAAAGCAAGAAATGACAGTGCAGCAATTAAAAGAATGGCTCAAAGCCA
Ext3  M14  AX00006242  TAGTGCATGGGGATACTGGCTATCTGCTTGGCTTGGGAATGTAGCTTACGGTAC
Ext3  M16  AX00006243  TACTGGTTCCGCGCTATTAACTTCTCGCGGAATTTATAAAATGTCATTAAATCGT
Ext3  M18  AX00006244  ACGGAAAAGACACCTGCAATGCCATTAGATACTTGTGGGGCAATGAGCCAAGGG
Ext3  M20  AX00006245  GGAGAAGATAGAATTGCTGGGTTGTTATCGGTCGGAGCGATAGCAGGGCTAAC
Ext3  M22  AX00006246  AAAGTATTTTGGCTTAACTTGTAGTGGAACAAGGGGGAATGCCTTTGCAGTTAT
Ext3  M24  AX00006247  ATTGTAGAAAAAGGTAAAGGCGAGCTATTAACGAAAACGAAAGAACGTTGGGAT
Ext3  O02  AX00006248  CATGTTCTGGGTCAGGTGGGGAAAAGAAAACGACTACTACATCAAATAATGGGG
Ext3  O04  AX00006249  ATATTCCAACGGTAATCTTTGAAGATATGGTAAAGTCCAGCAGAACACAATTGAT
Ext3  O06  AX00006250  ATTCTAGCTCATCAAGAATTGCTACAACATATAAGTATGCGATTGATACGGAGAA
Ext3  O08  AX00006251  ATAAAGGAGCAATGGCATACTTGCTAGCAACACCTGTATCTAGAGTGCAAATTG
Ext3  O10  AX00006252  AAAAGGTGAGGAGAAAGCATTGGTTGCCCAATTTATTCGAATAGAATCTAAATTT
Ext3  O12  AX00006253  TGGGAATACAAAGCTAATGATAGCAGAAGATACAATGAAGCATAATGAACGTTAT
Ext3  O14  AX00006254  TGGGGAAAAACTATTCAATGTCTATAAGATTCCGATACATACGTATGTTTATATG
Ext3  O16  AX00006255  ACACATTCCAAACCTTTATTATGATCCAAATGATCAAGATCCAAAACGGGATTAC
Ext3  O18  AX00006256  CCTCTGAACTCCATTCCCTATTATCCCCTCTTCTTGAAACTGGTAGCCCCTCTCT
Ext3  O20  AX00006257  TAGTAAAGATCCTGAAAAAAAACAAGTTGGACGTATTTGTCTCTATATCGCATTA
Ext3  O22  AX00006258  AAAAAACTTATAGGCACGTGTGGATTTATAAAATACGATTTGGTCACACATACAG
Ext3  O24  AX00006259  GATGGATGGGACGTGTATAAAACGCATGAATTTCATCAAACTGTAAGGGGGTGG
Ext3  B02  EMPTY    -
Ext3  B04  AX00006260  GAAATCAAGAAATCCATATTGGTGTCGAGCGGAACTTTACACCAGCTAAAAAGG
Ext3  B06  AX00006261  TAGATCCAAAGTCAATCGGCATTCTTTTCTACACTCTTGCGGTTTGTTATATAGT
Ext3  B08  AX00006262  AAATGTGTAACAACATGCTTGACGCATTTGATCTAGCGAAAACATCACCAGCAG
Ext3  B10  AX00006263  ACAGAAGTACATTTGAGGAGCAATTTAAATTAGCAGAAACTGAAAAAGACTGGTA
Ext3  B12  AX00006264  AAGCTTGCATATGCAGAAGGATTTTCACTTGGAGAGGTAATTGGCAGCCAATAT
Ext3  B14  AX00006265  CAACAGGAAATACCAGGTTCATTCGTCTTTATGGGAACGAGCGGTACACATGAA
Ext3  B16  AX00006266  TTAACGATACGACCAGCGAGTCGCTTTAAAATTTTAACAGCAAAATTTTTAGCAA
Ext3  B18  AX00006267  GTGACAGAGTTATCATTATTCAGCACGGGGAATATGTGGCTACGCAAAATATTC
Ext3  B20  AX00006268  GTCTGTCCCAAGTGGAGGACTTGAAAAGGGAGAGACACTAGAAGAATGTTGTAT
Ext3  B22  AX00006269  CCCGCGACTACTCAGCTACTAGCCATTGAAAAAGTGCGTGCGGAATGCAAACG
Ext3  B24  AX00006270  GACAACGTGGACAGCGTGGCAGTACACAGATTCCGGACAAATTTCAGGCGTAG
Ext3  D02  AX00006271  TGGTGGAGTGACAATTTTTCAGTTTCGCGAGAAGGGGGAAGGTTCTTTAATCGG
Ext3  D04  AX00006272  TTAATATCGGAAGGGTCAGTATACCCTTTATTACGTCGTTTGACGAAAGAAGGG
Ext3  D06  AX00006273  TTATCTTCGTAGTCATGGTGTATCTGAGGCTAAATTTCGAGCGGATGTGTTAAAT
Ext3  D08  AX00006274  TGAATTGCATAAAGGACGCTGGAATGTTAGTAAGAGTGATGCTGTGAACCCGTT
Ext3  D10  AX00006275  TATCGCTGTTGCCTACAATGGTGGTTATCGATATAAAAACGGGGGGAATTTCTT
Ext3  D12  AX00006276  AAGCGTTGGATTAGCGGTGATTTGCAAAATGTACGATTAACGGCTGAATCGGAA
Ext3  D14  AX00006277  TTGTAACTTTATTAAGGGGATGGGCATTCCGTTAAGTGAAATTGCAATTGCAGAG
Ext3  D16  AX00006278  ATTCTTATCAGGATATCGGCCTTAGAAGGAAGTTATATAGAGATATTTATAGTCA
Ext3  D18  AX00006279  TTTCTTCGCATCTGAAACTTCGCCACGCAACAGTGAGCGACAAAATAAATGGTA
Ext3  D20  AX00006280  TATGAAACCATCCAAAACGATCAATCAAACATTATTTACATTCCTATCATTGGTTC
Ext3  D22  AX00006281  TTAACAAATGCGTTTCCTATAAAGCCGGGAGATTATTATGAACAACCCGCTCATT
Ext3  D24  AX00006282  CAGGCTACTTTAATGATATATGTGAAGAATGGTTACAGCGTATACAGGCCGTAG
Ext3  F02  AX00006283  AGTTAGAAAAAAAAGCAGTGAACTTGGGACATAGGGAGATATATACAGAGGCGA
Ext3  F04  AX00006284  AAACCGATGTTGCTGATCCCGTTAACTAACAGTTCCAGTAGGGGAGATCAAGTT
Ext3  F06  AX00006285  CCGCCATGCTTGCCACTATTTTTTAGAGCAGGGCTTTCATGTAATTCCTATGTTT
Ext3  F08  AX00006286  TTAAAGCCGTATATCAAGGTAGAGGCGGGGAAATCTTTGTTATGAAAATGCCGG
Ext3  F10  AX00006287  TACGAAATGGCGCTTATCGCATATACAGCCCTGCACTCATCTATGCATGGCGAG
Ext3  F12  AX00006288  ACTAGTTGCAAGAAACGTGGAGGAGAATTACGGTAAGTCTACAAAAAGAAATGT
Ext3  F14  AX00006289  TGGATATAAAGAGTGAGGAACATTCTCGAGAAAACTCAACGCTTGCTCCAGGTA
Ext3  F16  AX00006290  CAGTTCCTCTAAAGAACCCCATTGATAAAAAATTCAAGAACGGCACAGGTACACA
Ext3  F18  AX00006291  TTTAGAGCAAGCGCAAGACAAAGGTTTAGATGGCGGTGCGGTATCAGATATGG
Ext3  F20  AX00006292  AGCATTCGTTGTTTGGTATGTTATTTATAAAACACCGTTCGGTCTTCGTCTACGT
Ext3  F22  AX00006293  TTCACAATGTGAAAGTCAAAAAGTTGTAAATATAAATGGTGTGGAATTAATGGTT
Ext3  F24  AX00006294  CGGGCAAATACAAACACTTATAATACCTGTAGGGAAGTGGGGAGGTTTTAAAAA
Ext3  H02  AX00006295  ACGTAGAGAAAATAGAAATATTACTACAAGACATGCAAGAGATTGCGGGGCGAT
Ext3  H04  AX00006296  CAGCAGTTCGATCGAACAAAAAGAAGGTGAACTTGGCGAAACAAAATAACATAC
Ext3  H06  AX00006297  AGTAAGGCATCATTGCCCGACTATTGCGATATTAGGGCATGGATTGTCTTTTATG
Ext3  H08  AX00006298  TGAAATAGGTCATGCGGCCCAAGATTGGGAATTTCATTTGGTGTATAAAGAAGG
Ext3  H10  AX00006299  ACAAGAAGTACGTTCCAAAACAATCGAGACTTTTCAATCGTTACCTGATGAATGG
Ext3  H12  AX00006300  CTTCTTTGCTTAGCGTCCTTTCCCGTTACAATGATTGTTATTGGTGGGTGGGAA
Ext3  H14  AX00006301  AGAGTTGCAAGAGAGACTAGCTAAAGAAGTAATGCACAAATATGATGTCGAGTT
Ext3  H16  AX00006302  GCAATCGTGTTAAAGGCGATAGCAATTCTCAGGAGGGCACCGGTTCTCAAGGG
Ext3  H18  AX00006303  GGCTTGCTGGAGGAGAGGAAAAGACGCAAAAAGATGTGGCTGATATGCTTGGG
Ext3  H20  AX00006304  AAATGGTACGAAATGTGTGTGAAGGAACGTCTCGTAATACATCCTCTATGTTAGC
Ext3  H22  AX00006305  TTTGAGTTAGCGGCGATGCAACATTTCAAAAAAACAATACCAGATAAAGTGGAAA
Ext3  H24  AX00006306  TTTATTATTTACGAGTGCAAGGAGTTGCTGTTGAAGGTGACATTGGCAGTAGAC
Ext3  J02  AX00006307  GTGGTTACTTTATGGGACGATTATTATATTAAGTGCTCTCGTTTATAATTTAGGG
Ext3  J04  AX00006308  CTGTCTTAGATCCAATGTATAAACTACATGGTTTGATTAGTACTGCCATGATATT
Ext3  J06  AX00006309  GACTATATTGAAGGCTTCTATACGATGCAGGATTTAACTCTCTATGTCAATCGAG
Ext3  J08  AX00006310  TTCCTCAAGTAGCCGTTACATTACAAATTGGTAGTATGTATACAGAACAATTTTC
Ext3  J10  AX00006311  CCCGTTTTCACAGTGGCACCAAAAAGAAATCTCAGCATTTACAGTGGCGGGACC
Ext3  J12  AX00006312  TATATGAAGAGTTACAGCATAAAGCGGGAGATGAAAACTGCACATGTGCTGTGA
Ext3  J14  AX00006313  TAAATTTATTGGCTTTTACGATGATGAAGAGCGTATTCTTTAGTGAAACCGACCA
Ext3  J16  AX00006314  CGCAATTATTGTGGGGGCGGATCGAATTGTCGCAAATGGAGATACAGCCAATAA
Ext3  J18  AX00006315  GCTTCCCGCTTACAATTAATTAATTGGATTGGACGTCAAAATTTAGAATTTCCTG
Ext3  J20  AX00006316  TTATCAGATTCATCGTTAGAGAAGCAGTGCATAGAGTTATGTCAAAAACAAAACC
Ext3  J22  AX00006317  AACTATTGTTAGATTTCGTAAAGTTAACACCAGCTCATTTAATGGCAACTTTTGTA
Ext3  J24  AX00006318  TTACCACCCTACTGTCCAATCAGATAAAGATCATGGAAAAGTAATACAAAGGGGA
Ext3  L02  AX00006319  TTGGATTCCCTTTTATTTTGCCGACTCTAATTGCCGGAGCTATTTCTATTCATAC
Ext3  L04  AX00006320  AGCACTTTATATACCGAGACTATCGCAATACGTATCAAAAATAGGGAAAGAAAAC
Ext3  L06  AX00006321  GCAGTCCAATATCAAAAGAAGATCAGGAAATGCTAGTGAAACATATTCAAACGG
Ext3  L08  AX00006322  TATGCTATGCTTGCAATGGCTTCTGTGTTAAACTTTGGATTGCTACCAGACTTTA
Ext3  L10  AX00006323  GATAACGTTGTCCTTGTTCGTCACTTAGATCCCAAGGGAAATGAATGCAATCGC
Ext3  L12  AX00006324  TAGAGGGCTAAATACAGCAGCTACTTTATGGTGTGCAGCTGCTGTCGGTACTCT
Ext3  L14  AX00006325  TGGGATAGATGGAGACGTTTTTTAGAGCCAGCACCTATCATTCTTATACATAATG
Ext3  L16  AX00006326  GAGAGGTGGATGGGGTCTTTGTTGATGTGTATGTTACTGAAAATTCTACTGAAA
Ext3  L18  AX00006327  ACCCTTTCCTTTTATTTTACAACAAAAAACACCTCTTGCGGAGCTTTTACAAAATT
Ext3  L20  AX00006328  TACAAAAGATGCTGGTCAAGGTGCCATCGCTTCGAAAATTGAACTTGCTGGGAA
Ext3  L22  AX00006329  CAATGAACCTAAGTACATGCATCATGGTGTGAAATTCTCAGCCCAATCTGTAAGA
Ext3  L24  AX00006330  CATTAACTGGCGTTGAGACTGGCGAAATAAAACCATTTCAAATTGTTTTGACTCC
Ext3  N02  AX00006331  TGGGGCAATGTGTTCGGAATAGTGTGTATGGGACTTCTTTCAATTTTGATCGCC
Ext3  N04  AX00006332  GAAGAAGTGTACGGATATGAACTGAGCACAAAATTAAATAAACACGGATTTACAT
Ext3  N06  AX00006333  CTCATCGAAGCACAAGCAGAAAATAAAAACGCTTATGACATCTTTGGAGATAATT
Ext3  N08  AX00006334  CCATGCTCTGTATGATGTTATTCATTAATGCCGATGTAAGCAGCTCTCCTTATGC
Ext3  N10  AX00006335  AACTGGATTTACGCTGTGGGGAGAGATTCTTGGCGGAATAACGGGAGGATTGG
Ext3  N12  AX00006336  CTATTTGATCTTACCAATATACGGAGCATTCCAAAACTCTATAGAACCATTTCAAA
Ext3  N14  AX00006337  GGTATGCCGTAGTTAGAGTGGCGATATGCTCTTTAGTTTATATAGCGGTGCTGT
Ext3  N16  AX00006338  GTGGAAATTATGTCTTTGAAAATGATTTAATTCTCGTTACGTTGCAGTGCACACT
Ext3  N18  AX00006339  AATAAACAGTCGAAAGGGTTAAATGATTGGGAGTGGGATGTGTATTTAGGGCAA
Ext3  N20  AX00006340  GTAGTTACACAGCGCTCATCGGTCCAAGGAAAAGGTTGTGCAGCTTACGTGAAA
Ext3  N22  AX00006341  GTACACAATTGTCCATTTAAAGAAGTTGCTGTTCATCATCCAACTGAAATTTGTA
Ext3  N24  AX00006342  TATGGGATTTGCAAGGGAAAAAGAGAATCCCTTTGAGGTGGGTTATTATTCATC
Ext3  P02  AX00006343  CCGCTCTCAATAAGAGTTGTCTTTATTATTTTATTTATGTAGCTAAAAGGAAATGC
Ext3  P04  AX00006344  AATATAGCAAAGAATATGAAGTTCCCATTACAGCCGCACAAGCTGATCAAATCGT
Ext3  P06  AX00006345  TATGGTCCTATTATGCGTAGTCTACCAAGCATTGTTAAAATCCTCACCTCTGGAA
Ext3  P08  AX00006346  AGAAACAATACATATACACCTTTTTACAAGAAGAGTAGCAAGCCACATATACTGT
Ext3  P10  AX00006347  TGTATTAATGGATCTACCTCGGATTACTCTTGTTGGGCAAATACATATTTATATAG
Ext3  P12  AX00006348  AATGACCAATTTGATATCCTTACAATCCAACAAACAAATGGCGTTAATTACGAAG
Ext3  P14  AX00006349  GAATCAGAAATTTTGGGTAGCTCGTTTTCGGCCTCAGAAAAACAACAACAGTTAG
Ext3  P16  AX00006350  TTACCATTTACCCAGCTTATCTTCGGGGAAACGCCCCTCAATCTTGTAGCTGTAT
Ext3  P18  AX00006351  AAATCATTGCAGGCGTTCTTTTATCTGTGACGGATGGGGCAGTAATTGTTCGTA
Ext3  P20  AX00006352  ATCCGAGCATCTCTTGAATATTTTGGTGCAAGGGTTGTGACATATTGGATTGGT
Ext3  P22  AX00006353  TGCTTCATCCGCCATTGACGGATGAAGGAAGGAATCAGGCTAAATTACTTCAAT
Ext3  P24  AX00006354  GTACCATTAGCCTCTTAAATAAATGGTTAGGTTTAAGCACAAACGATAAATCACC
Ext3  B01  EMPTY    -
Ext3  B03  AX00006355  GATGTAACGATTAAGTACGATTATGCGATTGGGAATCCAGATTATTTATTGCGAG
Ext3  B05  AX00006356  GCAGCATGTTCATTAGACATATTTATTTATCGTTCCGTCGCAAGGCCAGGATTGC
Ext3  B07  AX00006357  ATCGGGTTCGGTATTTGGAAGGGGTTCTTTATTCATTCCTCACGTAAAGAAAAAG
Ext3  B09  AX00006358  TTTGTTCTGTTATAAAAACTATAACAGATTAGGAGATAAGAGTATTACAGCTCTAC
Ext3  B11  AX00006359  CACGAAAAGTAGCACCTGACATTGCCTTTGGTGTTTGCTTACAGTTCTATGGCG
Ext3  B13  AX00006360  ATTCGTTCATACTCCTCAGCTTTCACTTAGCAACACCGAACCCAGGGCGCCCTT
Ext3  B15  AX00006361  CCCTCTTTTAATCTGGTGGAAGCTTACCAATGTTATACCTATAAGAAGCGTAGAA
Ext3  B17  AX00006362  AATCTTTTTGGAGAAAACAAGGTCGCCTAGGTAGAGAATTAGTAGATGAAGCAA
Ext3  B19  AX00006363  ATCATTAACAGTCTATGACAAAAAGAACGACAAAGACGAGTTTTATGGTGTTAAA
Ext3  B21  AX00006364  AGACACGATTCAGAAATACCTATACGACAAACTGAAACAAACCTCTGTTACAATT
Ext3  B23  AX00006365  ATCATACAAGAGTAGGCTCCCAGCTGGTAATAAGACCTTTCCCGACACAACAAA
Ext3  D01  AX00006366  TTTCTCGAACCAATCGTACCTATCCAGGAAAGACAAAAGGATTGATTGTGACATT
Ext3  D03  AX00006367  TTGCGAAACAAAAGGTAAACGTTGATGGGCGTGATCGCCGATTTGACGTGACAC
Ext3  D05  AX00006368  AAGGTGCACGTAATCATGGTCTTCTAAACATAAGTGTGAGCGATTTTTTTGAGAC
Ext3  D07  AX00006369  ACCTTTGATTCTGTCCTTATGAATCCACCATACTCTGCAAAATGGTCTTCAGACG
Ext3  D09  AX00006370  TTTGAGCAGTGCCGGAGATGTTGTTTTCAGCTTTGTTAGTTCAAAAGCTGGGAT
Ext3  D11  AX00006371  AAATCAAGTTATACATAGGCAAACGATCTTTATTGGAAGTTTAAACACGTCAATT
Ext3  D13  AX00006372  CTTACTGGACAAGGAACGACAGGAGGAAGTGAAGTGACAGCTTCAAGGCCGAC
Ext3  D15  AX00006373  TTCGGACACTATAGCGTCTCTTGTGGGTGGTTTATTAGGTGTAATTAATGAATTG
Ext3  D17  AX00006374  TACATAAGGAAACGATTGAATCAGGTGAATATAGTGATGATACTCAATTGCTTAT
Ext3  D19  AX00006375  AATGCGGCTGCGGGGGAGGGTAAATACTTAAAGAGCGGTAATGAAGGGTTGAG
Ext3  D21  AX00006376  ATGACAAGAAAAGCGTTGGGCGCCAAACCTGCCTTGGTAAAATTTGAAGGTATG
Ext3  D23  AX00006377  ATAAATTGCCAAGCGAGAGCGCTGGCTTTATATGTTTCTTTGCATAAGGCTGATA
Ext3  F01  AX00006378  AATCGAGTATCTAGTAGAATTGTTGCGTTTCCGCAACATGGATTATTGCGCAGTA
Ext3  F03  AX00006379  TTTAGATGGTCTATTCCATGTGACGGAAAAGGGTGGGGCTCCATCGATTACATA
Ext3  F05  AX00006380  GAAAGTTAAAGGGGTCTTGGATGTCATCAGAAAGTACAGACAGGCCAGTTGGG
Ext3  F07  AX00006381  TCAACATTACTTAGTGTCATGTCTAGAAACCACGCTCCTAGCAGTGGAGAAGTA
Ext3  F09  AX00006382  AACTGCATTTTATCCGCCAGGAAATATATAGAACAGAAGTAGCGTTGAAGATGTT
Ext3  F11  AX00006383  TATCGGAAATTACTCGTTGGTTTAATGGGGCTACTTAGCCTATCCTTTGTCACAC
Ext3  F13  AX00006384  ACTACCAAGAAATTATTCAAGAACATGCTAGAGATGGCTGGAGGTTCGTACAGA
Ext3  F15  AX00006385  GGGAGAGTATTTGATGGATATGAAACACCAGATTATAAAATAGCGTATGCTCTTT
Ext3  F17  AX00006386  AATGTCTCCCCGAATCCTCACGCTCAAAACAACAAGTTAGTGAGGAAAATTAATT
Ext3  F19  AX00006387  AAGAGCATCCAGCACATATAGTCTTGAGCTTTAAGGACAAAGACGCATATAAACA
Ext3  F21  AX00006388  TTTGGAGTGTTTTACAGTTTTGGGATAACTCCCAATATTATTGAGAGCATTCTAG
Ext3  F23  AX00006389  GAAATGCTAGATACGATTCGCACTCATTTTAAAGAGAAGCACGGCGTTGAACTA
Ext3  H01  AX00006390  ATAACGAAGAAGACTTCGAAGTTTCTTGTAAACTAAATTCAGAAATTGCCGATCT
Ext3  H03  AX00006391  TGTTGCTTTTGTAAAGTTGCCGAAAGAAAGAAGTATATTAGTTGGTCCATTCGAT
Ext3  H05  AX00006392  GGGGTATCAAGAGAACCGGAAGTTTTCAATTGGTATACTACCGAGTTTAGCGGA
Ext3  H07  AX00006393  TTTACGCGAACTTTGACTGTACGATTTTAGACGTATGCCCGGTAACAATCGGAG
Ext3  H09  AX00006394  GTGATTACTTTGCGGATGTTTTTACTGCTACGCATCGTGTATTTCTCATTAATTTA
Ext3  H11  AX00006395  CTACGAATGATCATTTCGGTTGGTTCTTTTTTGCGATCTTTTGGGTAATTAAAAG
Ext3  H13  AX00006396  TTTACCTGTCGTTGTCGATGTAACGCATTCTACAGGGCGACGTGACCTTCTCTT
Ext3  H15  AX00006397  TTGCACTAGAGTATATATGAAATGGGATTTGCCCTTATATATACCAATATTAATAA
Ext3  H17  AX00006398  ATAAGTTGCTCCAAACAGCAATTTCATGGGCTGAGAATAAAAAGCTGAAAGATAT
Ext3  H19  AX00006399  AAATGGGAATACTCCAGATAAAGCATTCATTGGTTTGTTTGCGTCGCAAGGTAAA
Ext3  H21  AX00006400  GGCGAATTTATTTTTACGTCTTCATGCAGATGGTTCTGAAAATCCAAACGAAAGT
Ext3  H23  AX00006401  AACGGAAAGTGGCAAGAAGGATGGATTACAATTGGATATGAAACGGATATGGGC
Ext3  J01  AX00006402  AACATGAAACTCCATCATTCATCTTGAAAGAAGCGCCTTACTTATATCATGCGTA
Ext3  J03  AX00006403  ATTTCAAGGAGCGCATAATCCCCCGAACGATAGAGTTACGCTTACTTTGGAAGA
Ext3  J05  AX00006404  TGTTGCGAACGAATATAATGTACCAGTTTCAGAGCCAATTATGGTTGCGATTAAT
Ext3  J07  AX00006405  ACTCTTTAATAAGATAGCCATGAGGCCCGGAAGTGTAACGACAGTAGCTGAAGT
Ext3  J09  AX00006406  TTGCGACAGAGGGTTTGGATGTAAGAGAACTTCTTAGAGGAAATCTTTCGGATG
Ext3  J11  AX00006407  TGCTATACCGAAGAATGCGATACTAAGCAATAGAAATAAGAATGACATTTCTTGG
Ext3  J13  AX00006408  AATCTACGCATCTTTCAATTGGTATTACTTCTTTAATTCATATTGATTCGTATAAC
Ext3  J15  AX00006409  GTACACGAAAAATCATAGCATTTTTTACGCTGTCCTCGGTGTTCTTCTTCCAGGT
Ext3  J17  AX00006410  TGCAGAAATGTCCCAACAAACCTCACAACCCCTTCTTCTAGCTACATCCTATCTA
Ext3  J19  AX00006411  GTTAGTTCCAGCGATACTTATCGGAAAGTATGCTCTTACAGGAATCATTATTCAA
Ext3  J21  AX00006412  AGAAAACTTTCCTGGTGGACAAACTATTTCTCCTACATTTGGGGGAAATACGGC
Ext3  J23  AX00006413  GATTGCGATGAGTGATCGTATTTATTTACTTCAAGCGAATCCTGGAAAAATCGCG
Ext3  L01  AX00006414  GTCAGCGACAAGATAGAGAGTATCATGAAACCTTATGGGACATGTATCGCACTC
Ext3  L03  AX00006415  TCTATGGATTTTTTACTGGTAATAGAGAAATAATCCCTTATATGTTCATCTTTTTA
Ext3  L05  AX00006416  AAAAGACGAAGGCTTATAATGGATCGGGATCATCAAATACAGGAATGAAAGTAC
Ext3  L07  AX00006417  TTGTAGTAGGTATTCTATGGATACTATGTACATGTACTCTTTTTCTGTATGTTCCG
Ext3  L09  AX00006418  AAAAGCCGAGCAAAAGAATGAAGTAGCTAAAAAAGAAGTAGCAAAGCCAGTTGT
Ext3  L11  AX00006419  TCTTGGCCTGTTGGCTTACGTAATTGATGTACCTGCGATTCGTATTTCATTAATT
Ext3  L13  AX00006420  TACTTTATTAGAGGTTGTTTAGAGATTCCTATCATTGACTACCACGAAAACTTCA
Ext3  L15  AX00006421  ATAAAGAAGTATTTAGGGTTACCACCTGGTTGGAGATTTTTAATTGCTGGAGATT
Ext3  L17  AX00006422  TTCATGTGGAATGCAAGCATTTAATCTACCAGACGTTGTTTTAGACGGAGGGAT
Ext3  L19  AX00006423  ATGTCAGCATGAAGTGGCTTATGCTGACGTGTACTTAGAAATAAGAGAGTATAG
Ext3  L21  AX00006424  GAAGGAAGAGAGCAATTCAGTGACTTCTATACAATATTCCGCAGCGGTATTGAA
Ext3  L23  AX00006425  TATTTTAAATCAGTATCCGTATGAAGCTTCAGGCGGACAAAAACAACGCTGCGC
Ext3  N01  AX00006426  TTTCGCCGTAATCATTTAGGATTTATTTTTCAAGATTATAACCTTATTAGATACGT
Ext3  N03  AX00006427  TCGTTATGCGGTAATTGATAACGATGGAAAAGATTTAGGTGGAAATAAAGGCCG
Ext3  N05  AX00006428  GCGTTTGCTTGGCCACATTTACCGGATACAATTGCAACGCATTGGAGCGGCGG
Ext3  N07  AX00006429  GTATTTCACACCACTTAAATGCACTTAAAAATGCTGAACTTATTCAAGATGAAAAG
Ext3  N09  AX00006430  CATTCTGAACGAGCTGCTTTCGCTTTTGGTCTCATCCAGCTACAGCGGCTAGAA
Ext3  N11  AX00006431  TAGCTAGTAGCTTTCGTTTCGTCAACTTGTTCGATGTCGTCCCACTTCTCCCTCC
Ext3  N13  AX00006432  CTTATCCCTTACATTCGGCGGTGTATTCGCCTATTTCAGTGATTCAGAAACATCA
Ext3  N15  AX00006433  TTGGATTTTTACTCAACATGATTTTGCGAGCTACTTGGGTAATGGTTATTGTGTA
Ext3  N17  AX00006434  GATTGTAAACAAGGCGATTGTTGATGATAATAATCCGACGCCGCCGCCAGTTGA
Ext3  N19  AX00006435  AAAAAAACGATCGTGTACCGTGGTATAAAGATGTAAACAACAATTCGGCAGCAG
Ext3  N21  AX00006436  TTGTAGGAGGCATTACATTCCACTTATGAACTTATCGAAACTAAACAATCGAATA
Ext3  N23  AX00006437  TAAGTACGGGTTTACACACGAAAAAGATTGATGCTAACATACGTTACTTGCAGCA
Ext3  P01  AX00006438  AAGTGCACACAACTCAATACCTTCTATATGGGTGGTGGAATAAATACAGCGATG
Ext3  P03  AX00006439  GCTACACTTCTTGATTAGAGAAAAGGCGTTAAAACGGAAATTAGCGTCTTATCAA
Ext3  P05  AX00006440  TATGAATGGGAAAAATTACTGATGATCCGAAAAAATGACGGTGAGCTTAAAAAAA
Ext3  P07  AX00006441  ATCTATTTGGATAGAAAGGACGTTATCTACGTATGCCAACAACTACTTTGTAATG
Ext3  P09  AX00006442  GTTGTCGAGGTAGAGTGGTACTTCAAGATTTTTTTGTTCACTCTGATCGCCAAG
Ext3  P11  AX00006443  TTAGGGAGCTTAGGACTTCAAAATAGTCTACAAAGTATTATATATGTGTTAAGTG
Ext3  P13  AX00006444  AGAGAAAGAGAAGCATGAAGACATCTTTGCTGGATTAGATGAAGCAACAAAAAC
Ext3  P15  AX00006445  GCACGTAATACAGCTTCACAAAAATTGTGTGAACGAATAGGTATGAGAAAGGAA
Ext3  P17  AX00006446  AAAGAAGTTACCCTCACGGCAACTTCTTTTCCACATACCCCACTTCGTATTCACT
Ext3  P19  AX00006447  TCTCAAAACGCTACTGCATGAATTCCGCCATGCGATGCAGCATAAGAGAGATAT
Ext3  P21  AX00006448  TTGTCTTATGCAGGTTATTTAGTATCAACAGGAAGCATTACATTTTGGGGCGCTG
Ext3  P23  AX00006449  GATCGATTTGGAAATAAGAAGGTGACGGAAGTTCCTGTAGAAGTGACATATGGG
Ext4  A01  EMPTY    -
Ext4  A03  AX00006450  GCATAGGAAGCCTCTGTGCGATAGGTATTGGCTTTTTCCTAGCTGGTAGAGCAC
Ext4  A05  AX00006451  ATTAATATAACAGGGGCGTTTTTACTTGGATATATAATCGGCAACGGAGTTACTA
Ext4  A07  AX00006452  CAAGCATATTTTGCACAAATGATGCAAAGTCAGTATATGCCGTATTCACAGCTTC
Ext4  A09  AX00006453  CCTTTAATGGTAACTCGTTCTTTCGGGGCCGAAATGTGGAGACTTACTGCTAGT
Ext4  A11  AX00006454  CAGTTTCCTAAACTGAATATGAAGGAAATACGCCATCATTTAGCTGCGTGTGGA
Ext4  A13  AX00006455  CTTATTATGTCAACAATTGATAGGGTTGTCTTTAACGTTAGAGGGGTTATTGGAA
Ext4  A15  AX00006456  GTCGTCCCGAAATAAGACTAAACTGGAGAGTGTAAGAAAAAAAATACATACTATG
Ext4  A17  AX00006457  GACTATTTAGTAGATTTTAATGGTAAGATTCGACCCATAAGTGAAGAAATGAGTG
Ext4  A19  AX00006458  ATATTGGATCGCAACATGGGGTAGTTGCCAATGGTCTAAGAGCCCCCTATTGTA
Ext4  A21  AX00006459  GACGCACATCAATTAAACTTTAAGTCAGGTATGTTTGATGGTGCATACGCTCTAG
Ext4  A23  AX00006460  AAGAAGTGTAGCCTCAGGTGGCGGCTTATATCCTGGGGAAATTTACTTATATGT
Ext4  C01  AX00006461  GAGTACCTAGAATCGAAAGTTTCAGAAATAATAGATAATAACAACAGAAGTAGCT
Ext4  C03  AX00006462  TTGCTTTTATAGTTACAAGTTATGTTCATATGACAAACAATAGGCTTGGTATCATG
Ext4  C05  AX00006463  TGAGGAATATTGAACAGTCTCTAATTAATTACCTAAGTCGTATGATATTTAAGCC
Ext4  C07  AX00006464  ATTGACAAAAAGACATTGAGATTCAATGGTCATAATTTTTTACCTAATCCACATTG
Ext4  C09  AX00006465  TTGGTGATACCCACCAGGAAGCGAGGTTTAATACTTATTATAAAACCATAGAACA
Ext4  C11  AX00006466  AGCTGGGAGTATAGTTATTCATCATTCTTTAACTTTGCATTATGCATACTCTAACA
Ext4  C13  AX00006467  AGTTACGACTGCAAATAATCTGGGAGTATGATAATTATGTAGGATTTCATAACGG
Ext4  C15  AX00006468  ACAGATGTTTGCTTGGGGCACACCTAGATTCAATATTGGAATAACTCTAACTACA
Ext4  C17  AX00006469  AGGATTCATATTAGAGGTATCTCAATTTAAAAATCGAAGAAAAGGGGTTCGTCAA
Ext4  C19  AX00006470  TAGGGCGAAGCTAGAAGGTTCTATTATGACCTTTGTTACACTATTTTTACATGCA
Ext4  C21  AX00006471  AGGATTAATTTTAAAATAAGGGCGTTTGCTAATAAACCAGCTTGGGGTGGCTTC
Ext4  C23  AX00006472  TGTTTACGATGAGAAGGTGTACGATAAAAAAGGGGAAGAAAGAGAACTGAAAAT
Ext4  E01  AX00006473  ATGTCATAGGGAAAATCCCGTATTATCGCCGAAACTTAGGATAGATTACTGTCAT
Ext4  E03  AX00006474  AACAAGGTTTAGTAAGTAAGTTAATCCCTTTCTCTGGAAATACTTCACATCGTAT
Ext4  E05  AX00006475  CATCAGCAAAATCCTCAAATAATCAAATGAATATGATAAAATCTTTGGCTTCTACA
Ext4  E07  AX00006476  AAAAACGCCGTGTTATGATCGAGTTAAGAAGAGAAAAGGTCCTAAAGCAGCTTA
Ext4  E09  AX00006477  AACTAGAAAAGGTGAGTATCCAAGTAGGAGGGAAATGGAAAAAATTCTTGGTGA
Ext4  E11  AX00006478  CAAAGAGCTTGGTGCCCTTCTTGTTATGAGGAGGATCTTTCAAATCAAGGGACA
Ext4  E13  AX00006479  TACAAAAGCAGATTAAGGACGCCAAAGCTAATGAAGATCTGGATAATAAAAAACT
Ext4  E15  AX00006480  GCGATTCAAGAATTAAAAGAAGAAAAAAGCATGCCTTTTGGCAAGCAAATAAGAC
Ext4  E17  AX00006481  GGAACAAGTTGATGCAACTGAATTTGCAGGTTTTACAACAGCCGGTAGCGTAGC
Ext4  E19  AX00006482  CGTTATTGTGCCTGTATCCATTGAGTTATATCGTTTCATCAGTATTTCGCAACGG
Ext4  E21  AX00006483  AGGATTCTGGTACAATGCATCTTTCAGATAAACAAACATTATTATTGGAAGTTGC
Ext4  E23  AX00006484  AGCGGGCTACTGGGGCATCAACTTAGTCTAAAAGCAACTGAATTAGATCTGAAT
Ext4  G01  AX00006485  AACTTCTTCATCACAGGAGTTGACACTCTATGATTATGAGGTTGCAGTCCAGTTT
Ext4  G03  AX00006486  AAAGGCGGTTAACTGCAATGTAATTCCAATATTTTTTGATGTAGATACAGTAATT
Ext4  G05  AX00006487  CTCTATACGATGCATCGACCATTAACGGAGTTTATACTTTTTGCCTGAGGGCAG
Ext4  G07  AX00006488  AAGGAGCAAAGAGTATTAAAAAAAATCTATGACCCGGAATATAATTTATTTGGTT
Ext4  G09  AX00006489  AAAAGATTCTCTTAATAGAGCCCGATATGGATATATACAACGCGCAACTGTAAAG
Ext4  G11  AX00006490  TGCTAGTTTTTTTAAGCGGTATTCTGTTTATCCATGAAATGTTACATGTTGTCATT
Ext4  G13  AX00006491  AGTTTTCGTGATTTAGTCGAAATGATGGAAGAACGTGGATTATCGATGGCTTAC
Ext4  G15  AX00006492  CAAGCAAGTTTAAGCTCCCTTTCATTAAATTCACAAGACGAAGAATCAAAACGCG
Ext4  G17  AX00006493  GATGTCATTGTAAAGGGAGTAGGAACTTCCAATCTAGATAAATTCGAACAGTTCG
Ext4  G19  AX00006494  GCAAAACTTTTCTCGTAATCCAGTGCCGAGTATTTGTATTATGATTGGTACTGTA
Ext4  G21  AX00006495  CGCAATGGAAGAGATGAAAACTCTTGCAAGACAAAAAAATGCGAATGCCATCGT
Ext4  G23  AX00006496  AAAGAAGTTGTGCGGGATGTCACGCAACAGATTTATCAGGGGCAACTGGACCTG
Ext4  I01  AX00006497  GTGCATCTTTTTTAAATGCGGGCATTGGCTACGGAGGGTCGTGTTTTCCGAAAG
Ext4  I03  AX00006498  TTATATTTGTATGGTCCACTGGAGCAAGGGATTAGTTTGAACGAGGGAAGTATT
Ext4  I05  AX00006499  CGGAACAAAATTTTGCGGCTATTGACTGTTATACTTGCGGTACAACCGTTGAAC
Ext4  I07  AX00006500  AAGCCACATGCAAAACGTGCTCTATGGACACACATCATTCCAAGTATTGCTACAT
Ext4  I09  AX00006501  TATTTGCAAGTATCTCGTGGTGTACAAGCTCGCACACATGTATTTTCATATGACA
Ext4  I11  AX00006502  AATACACATTACAAAATTGTGCAATATGGAATAAAACCAGGCTCTCAAAAGCCAT
Ext4  I13  AX00006503  AATGCACATGAGAGCACACTATCGTTTTCATTTATATCAGGCGTCTCTGTAAATG
Ext4  I15  AX00006504  ATGTGGTGGACCTTTATCAATAAATGATAAGTTTTGTGGTTCGTGTGGAAAGCCT
Ext4  I17  AX00006505  AAACAATTTAAACGTGTTAAAACAAATGCGAGCTTAGATCAAGTACACAACGTAG
Ext4  I19  AX00006506  TATATATTCTTCTCAACATATACGACTGAGTTTGATATAGGTGAAGAACATTATAA
Ext4  I21  AX00006507  ATCGTACAAAACTTATCGACAGTAGCGGAAACCATCTTTACTCCTGTCAAACTGC
Ext4  I23  AX00006508  TTTAGGTGGATCGGGTCAAGAAATGTACACTGGCCTAGGACCAATTTTCGCCTC
Ext4  K01  AX00006509  AAGGTGCTTGGGCAGCTAAGCTAACGGCTAATTTAGAAACTGCTTATGGTAAAG
Ext4  K03  AX00006510  GATGAGGCACTATCATTCACACGTATGCGCTATGAAGACCCACGTGGTGACTTC
Ext4  K05  AX00006511  AGGTTGGGAATATAGCGACTTGCGTAAGCCCGTTTTTGTTTCACAGTATTGGTT
Ext4  K07  AX00006512  AATTTAGAAATTGTATTGGTAAATGACGGATCTACAGATCAGAGTGGATTGATTT
Ext4  K09  AX00006513  TTGTTTAGGGCTGGTATCTTAGGAGCCTGGATGTGTCTATCTATGACTCGCTTA
Ext4  K11  AX00006514  GGAACAATCTCAACTAATGTACTTAGTAATACTATGAACGATCAGTTATATATTGT
Ext4  K13  AX00006515  AGATAAGGGACCTGTTTTCTATAATGCGCCTAGATTAGGAAAAGGAATGAGAGA
Ext4  K15  AX00006516  TACTCTGATGAAACGTCCCTACCGTGGAATGAGAAGGAGTTACCGTTACCTGAT
Ext4  K17  AX00006517  AAAACCAAATTTCTGTTGTTTACTCTACAGGTTCAGACTTAGCTATGCCGATAGC
Ext4  K19  AX00006518  AACGAAAGGGAAAGAGATGTGGACAAGTTGCTGATTTTACTTGCTATTCTTTCCA
Ext4  K21  AX00006519  GATATTACCCGTTACTTTATGACCATTCCAGAGGCATCACGACTTGTAATCCAAG
Ext4  K23  AX00006520  ACGCGTTACGATGTTGGGGAGAAGTTTGGATTTATTAAGACGACGATTGAGATG
Ext4  M01  AX00006521  CAATTATTATACGAATTACGTGTAAAAGGAATGATTCCAATAATCGTTCATCCAG
Ext4  M03  AX00006522  ATTCATTACTGGTAACATCTGCGAATCCGAGTGAAGGGAAAACGACAACGACAG
Ext4  M05  AX00006523  GCAGCTATTGTAAGTGCTATCATTAGCTTTTTCTTCATGACACCAATCTATCAATC
Ext4  M07  AX00006524  GGGCGATGGACGAGGCGTTGCTAGAAGCATATAACATGTTTGATATTATATTAA
Ext4  M09  AX00006525  GGAAGACTTGCTTTCTTTGCAGGTATCGACAATTGCCGTTTCAAAAAACAAGTAC
Ext4  M11  AX00006526  TGCTGAATGCTGCCAATTTAAACTTAGTGGCGTTTAGTAAATTAGGCTTATTTCC
Ext4  M13  AX00006527  ATCGGTGAAGAGTATCTAGGGCATAATGAATATTTAGGATTATGGCGAGACTAC
Ext4  M15  AX00006528  TGGACAGCTATATTATCAAAGAGGTGAATGCCTAGGGAAGTTGGAGTACGATGG
Ext4  M17  AX00006529  AAGAGAATAAGACTATAAATCAAGTAACATCACCTAGATTATCCCCTGCAAGTGA
Ext4  M19  AX00006530  TTTTGAAAGAGCAATGAAAGCTGGTGTGCACGGCTATTTATTAAAGGATAGCCC
Ext4  M21  AX00006531  CTGGCATAAAAGCCGTCCCACTCACTTTCCCTCTAGGTACAGTAGCTAAGACTA
Ext4  M23  AX00006532  AAGAGCTAATAAATAACACGAAGCAGGGCGTGCGAAAGGCTCAGAAGTTAGAG
Ext4  O01  AX00006533  TTCTTTATGTAGAAGGTAGAGAGGCCTTTCTACTCGTTCTATCGTTTCGCTTGAT
Ext4  O03  AX00006534  CTGAGGCCTCGGAATATTTAAATGTCAGCTACCGTCATCTTTTATATGTATTAAA
Ext4  O05  AX00006535  TGCTCGTTGGGGTACCAAGTTATGAAGTATATGTGGAGCATATGAAAAAGCATC
Ext4  O07  AX00006536  AACAAGGTGAGAAAGCAAAGAGTTATTTGCGAAAACTACCGATAGAAAGTCAAG
Ext4  O09  AX00006537  TAGCCTTGCAAAAGGATTGGGGATTAAGTACGCAAGAAATGGGCTGGATAGGC
Ext4  O11  AX00006538  GCGTACCATCAATTGTGACTAGGGCTGGAGAAATTGAGCCATTAATCGTAGATG
Ext4  O13  AX00006539  AACAAAAAATCTCTTGCACTTAACGCAGTAATTGCTATTATCCTATTAGCCGGTG
Ext4  O15  AX00006540  AATTCAGTTCGATGCTGATGGACAACATAATCCGGATGATTTATACAAAATTATA
Ext4  O17  AX00006541  TTTCATTTCCAAATCCGCCTGAGCGCAAAAGTTTTCCAGAAGCAGCCGGTCTTA
Ext4  O19  AX00006542  GCAAGCGATTATAAGTATAGGAATAGGACTTATTGTACTTGGACCATGGTGGGC
Ext4  O21  AX00006543  GGATTGAAAATGCTAGCGGAGAATACGTGGCTTTCCTTGATAGTGACGACTTAT
Ext4  O23  AX00006544  TGTATGGGATATCTAGTCTTGTAACAGGAGTCATCGCCTTCATAATGGTACTCCG
Ext4  A02  EMPTY    -
Ext4  A04  AX00006545  TACAGAGGATTATCAGCTTGCATTCCCTGTTTTCATCCTCTTCCTTATTACTAGC
Ext4  A06  AX00006546  AACTGGTGATTCACCTGTTCGCTCTTTCGTCTCTCGTCTTTACTATAAGGTGATG
Ext4  A08  AX00006547  AACGGGAGTAGATGCTTATAACCTGGGAACAGGTATGGGCTATAGTGTACTAGA
Ext4  A10  AX00006548  TTAACCGTGCCAATTCTATTATTACTGAATTTCTCTCAATGGGTAATACAAGGAA
Ext4  A12  AX00006549  GTTAAGAGCGTTAGCTCACCCACTTCGTCTACGTCTAGTAATGGAACTTATGCA
Ext4  A14  AX00006550  TAAGTTTGGCGCGGAATTATTAGAGAAGGGATGCTACTCTTACACCGGCATTGA
Ext4  A16  AX00006551  TTTCCCTGGAAGCTTTGCAGGAGGAGTGTTAGGCGGACTGACAGCTGGTGCAT
Ext4  A18  AX00006552  GATTCGTCTGTTATGGAAAACACAACAAGATTACCATACATGGCTTTCTCAAAGA
Ext4  A20  AX00006553  GACAAACAATTGCTGCAATTGAAAAAGGGGATTACGTTCCTTCTTTGTTATTAGC
Ext4  A22  AX00006554  GATTACGGATAAAGCTTGTCGAACAACATTTGTATCGTTATGGTTTGTGTTACCT
Ext4  A24  AX00006555  GGGAATATCATTATCACAATAAACCAGCTTCTAGTAGTGGCGCAACGAGCCCAG
Ext4  C02  AX00006556  GTCTTAGCGATATCAGTTGTTGTAGGTTTACTCCCATGGCAAGAGGCTAATCTA
Ext4  C04  AX00006557  CCTATCAGATGGTACTCCCTAGTAAATTGTCTCAACAGGGTGGACAAGGGGGTG
Ext4  C06  AX00006558  AGAGCTAATGGCACAGCATCAAATTAGACGATTACCAGTAGTTGATAGTGGTCA
Ext4  C08  AX00006559  AAGGATTATTCCTCTCTCAGCAAGTCAAGCACCCCTAGTGGTTTCAATATGAAAT
Ext4  C10  AX00006560  TTATTTTTTGAATAGGGCGGGGGAAGAAATGATGAAGGTACTATTACTTGGAGA
Ext4  C12  AX00006561  GAAAGCGCTTCAGACAAATTAGGGTCCCATGAATCTGGAAGAGCATTAAACGCA
Ext4  C14  AX00006562  AGAAGTGCTTTCGGGAGATGTTCAAATACTGAATGAACGAGATCTTCAGGAACT
Ext4  C16  AX00006563  CTTCAGCAATAGAATTTGTTAGTAATCTTTCGGGATATCGAAAAATGATGACGGT
Ext4  C18  AX00006564  AATGGGAGAATAGCGGAGTAATTGAAATTCAGAAAGGGCTAGAAAATAGTATAG
Ext4  C20  AX00006565  CATTATGGGCCCCTCTGGTTCGGGGAAGTCTACTCTCCTTAACATTATTGGCTT
Ext4  C22  AX00006566  TTTTGGAGGGGTATTTCTACTTCGCTGGCTCATACATGATGAGATGCTACTGGA
Ext4  C24  AX00006567  GCCTATATCGGTTACGCAATGTTCGGTGCCAAGAAACCAAATATAGTCGGAACA
Ext4  E02  AX00006568  CATTCACTTAGCGGTGGAAACCAACAAAAAGTCTCAATTGCAAAGTGGAGTGGA
Ext4  E04  AX00006569  ATAAACGGTATCCAAATATAAAAGAAGTCGCAAGATTCGGTACTGCTAGTAATAA
Ext4  E06  AX00006570  AGCAAGTGCGATCATCGTTCAGCCTGATGCAGATGAAACTGGTCAAACTGAAAA
Ext4  E08  AX00006571  AAGAAACAGTATACTTTTATCAAACATCTTGCGTTCATTGCCAAAAATTATCTCCT
Ext4  E10  AX00006572  ACTTACTACATTATAAAAGGTGGCTTCCGTTCTGTGACAGGGATATGTTTTTGGG
Ext4  E12  AX00006573  GGAACTATTCTCTTCCCAGAGTACACACATGGTGTAAAGTCTAAACCAGAAACTC
Ext4  E14  AX00006574  AAAGATGTCTTCTACTATCCGGTTGTTACGCTTTCCGCTTATTCTTTTAGCCGGT
Ext4  E16  AX00006575  TGGTTAGGATATAGAACTACTAATGTAGA