Bacillus_anthracis_genelist by dandanhuanghuang

VIEWS: 4 PAGES: 2883

									The genelist of anthrax AROS V1.0 was generated based on the
following Genbank accessions and associated annotations. If an
oligo has 97% identity or greater to a transcript/feature sequence, the
oligo is considered to represent that transcript/feature.
organism/strain                              genbank_accesion
Bacillus anthracis str. A2012                       NZ_AAAC02000001.1
Bacillus anthracis str. A2012                       NC_003980.1
Bacillus anthracis str. A2012                       NC_003981.1
Bacillus anthracis str. Ames                       NC_003997.3
Bacillus anthracis str. Ames Ancestor                   NC_007530.2
Bacillus anthracis str. Ames Ancestor                   NC_007322.2
Bacillus anthracis str. Ames Ancestor                   NC_007323.3
Bacillus anthracis str. Sterne                      NC_005945.1
Bacillus cereus str. ATCC 14579                      NC_004722.1
Bacillus cereus str. ATCC 14579                      NC_004721.2
sequence_type   date
complete genome      16-May-05
plasmid pXO1        5-Nov-04
plasmid pXO2        5-Nov-04
complete genome      2-Dec-05
complete genome      3-Dec-05
plasmid pXO1        3-Dec-05
plasmid pXO2        3-Dec-05
complete genome      18-Jan-06
complete genome      2-Dec-05
plasmid pBClin15     21-Jan-05
plate   well  oligo_id   oligo_sequence
    1 A01  EMPTY    -
1     A03  AX00000001  TGATCGGCCACCAAAAGAAATTCCAACTTTAGAAGATCGTCTTCGTTCTCGCTTT
1     A05  AX00000002  ATTTGCAGTCTCCACTTCTGAAACAAGACCAATCTTGACAGGTGTAAACTGGAAG
1     A07  AX00000003  CTGTAAAATGGTTTTTACAAGAATATGAAGTGTACGTGAATCAAGAACTTGAAAA
1     A09  AX00000004  GTTCGCAAGGACAACAACGAACGACCGCACTGTCCCTAAAATTAGCTGAAATTG
1     A11  AX00000005  CGTAAGAGCGCGTTAGAAGTTTCAAGTTTACCTGGTAAATTAGCAGATTGCTCT
1     A13  AX00000006  AATGGAACGTTTTGGCTTAAGTGAAAAACAAGCGCAAGCTATTTTAGATATGCGT
1     A15  AX00000007  TATAAAGGACCTTTAGCAGATACAGTTCACCAATTAGTTGGTGGTTTACGTGCAG
1     A17  AX00000008  GCCAAAAGATACAAACGACCCTGGATTTTTAACTGGTAAGTCGTTGCAAGTGGA
1     A19  AX00000009  AACAATCGTTGAAGAAGTTATGGGTGCTGTGTCAATTCCGGTTATGGCAAAATG
1     A21  AX00000010  TATTTTACCAGGCGGTGAAAGTACAACTATGCGCCGTCTTATTGATAAGTATGAT
1     A23  AX00000011  CGTTTCCGTCGTGAGCCAAACGGCAAACCAGAACATGTTCATACATTAAATGGA
1     C01  AX00000012  AGAACAATAGAATTTTAAACAGTGGTGCAAATGTATCACGCATTATTAGCGATGA
1     C03  AX00000013  ATGCAACTCCACTTACTGAAAGAGATTGTTGATGAAAACCCCTTTTTAGGAAAGT
1     C05  AX00000014  AACATTAGAGCCTTGTCCGATGTGTGCGGGTGGAATTGTTTTATCACGAGTAAA
1     C07  AX00000015  TATGCGTGATGCGCTTAGTCTTATTGATCAGGCGATATCTTATAGTGATGAGAG
1     C09  AX00000016  AAAAAACAGTTGAAGGTACAGCTGGTGGCGGTATGATCACAGTTATTGCAAATG
1     C11  AX00000017  GGGAAGCTACAGCGATGTATATATCCCGCCTCTTAAAGCCGACAGGTATTAAAG
1     C13  AX00000018  GAAGGCTATAGAGATGATCCGAGTAGCATTGCAATACTATGAGGTGAAAGACAA
1     C15  AX00000019  ATATGGAAGATATCTCTTTCCATAAACGTGTGCGTGAAGGGTATTTACAAGTTGT
1     C17  AX00000020  ACCGTTACCTACGGAATCTTTAATTAGAAGATTGCAGGATGAAGGTATTACGGTA
1     C19  AX00000021  ATGAAACTTGTAGATGTAGAGTATACGTTCGATCGCAATAAGATTATTTTCTACT
1     C21  AX00000022  GCAGAGTTATTGGAAGAAAACCAACATATAAAAATGGAAAATGAAAATTTGCGAC
1     C23  AX00000023  CAAGAACAAAAGGGAATATTACTGGTGTGGAAATTCAAGAACGCTTATATGATAT
1     E01  AX00000024  TGAGTGGACGAAACAAAATGAAGTTCGTGGTGAGTTTTGTATTTTAGTAGCTGG
1     E03  AX00000025  CGCCGTACTTTAGGTATTGCAGAAAAGGATGCACTTGAAATCTATGTTGATGAC
1     E05  AX00000026  GCATTACGTTATTACTTACTTCGTGAAGTTCCATTCGGATCTGATGGCGTATTCA
1     E07  AX00000027  AACTTGCTTCTCATCCTAAGGTCGTTGCACTTGGAGAAATGGGCTTAGATTATCA
1     E09  AX00000028  GATGCAGGTTTAGTGGGCGGAGAAATGGCAAAGAGTCGCAGAGAAAGAATGGG
1     E11  AX00000029  TTATCCATTGCTATTCAGTATTATACAGAGGTAGAAACAGTTATGACTGTACCGC
1     E13  AX00000030  ATTTTCAAATGCCAGGACGTGTATTGCACATAGATGGAGACCCGTTATATTTGCG
1     E15  AX00000031  GAAATTTTATCCCATAATCGGTATGTCCCAGACGACCAAAGAAATCTGGCTTATC
1     E17  AX00000032  GGTCGGCACATTGCAAACGATACCAGGAGCAGCAGGAGGAGTGAAATATATAC
1     E19  AX00000033  GTACAAACAGAGCAAGTATTTCAAAATTTACAAGCAGTATTAGAAGAAGCAGGTG
1     E21  AX00000034  TGCCAAGTAAACGTACTCCAGATGGAGAATTCCGTGACATTGCACATCCAATTA
1     E23  AX00000035  AAAGCTTCACACTTAAGTTATATCGGGGATGCGCAAGTTGGAGAAGACGTGAAT
1     G01  AX00000036  GAAAAATGGCAGATCGCCTAAAAGCACCAATCGCTATTATTGATAAGCGTCGTC
1     G03  AX00000037  AGGCATAATATTGGATTTATGGCGATTGATGAACTTGCAAAGCGTTGGAATATTT
1     G05  AX00000038  CGACGTTTTATTTCAACTAACAGAGCAAGAAGTAGTAGAGATGATTCATTTTCAT
1     G07  AX00000039  AGAGACAGAGGATCAATTACGTTCTATTGAAGAGATTAAAAAGGATATGGAACG
1     G09  AX00000040  TTATATGATAGCTTAGGACATAATGTGCTTGTATGCGATCGAGATTCTATTATCG
1     G11  AX00000041  GGTTCTCTATAGATGATATTATTCGAACTTTATCTGAGAAAATGGTTCGTCGCCA
1  G13  AX00000042  GAATATCCATTAATGGTCAAGTGGCAAAAGCGAGTTCGGATGTGAAAGTAGCTG
1  G15  AX00000043  TATTACCGGTGTAAAGCAGGTAGAGAGTTTTGATAGTGAAGAGTTTTTACTTGAG
1  G17  AX00000044  CGTCAAGAACGTAAGCGTTGGCTTGTATTTATACATGATATACTATTTTGGATTG
1  G19  AX00000045  AATACAAACGGATGAGAACAGGAAGCGACTTTATCGCCGTTTAGCGGTTTTTCT
1  G21  AX00000046  AAACAGAAGGAGATCGTCCACGTGGTGAATACCAACGCGGTGGTGATCAACAA
1  G23  AX00000047  TAAGTGTTGGTAAATATGCTCTTGCGATTAGTGATGGTATGGGAAATGGGCAAA
1  I01  AX00000048  GAAGAAAACCCACAAGTGCATGAGAAATTCCAAAAATTTAGCATGCAGATGCAA
1  I03  AX00000049  CTGTATCTAGTTACGGTCACTCTACTGTTTCAACAGGCGAAGTGAAAATTTTGAA
1  I05  AX00000050  CTAAGAAAAGTCGTGTTATCTCTGAAAAAGAACGTAATATCGTTGCTTTCCATGA
1  I07  AX00000051  AACATTGGCGCATGGAAACAGATCGTCATAAGACAGAAGATGAATATGGAATGC
1  I09  AX00000052  GGTATGCGTGAGCCGTTTATTGGTCAATCTCCAATTGTTTCAGGAGAATTAGGA
1  I11  AX00000053  CAGACAGCGCAGATATATACTTAAAATTAGAATTTATGAATCCGGGGAGCAGCG
1  I13  AX00000054  GAACCTGTTCGCCGAGGGATTTATACAGGTTCAATCGGTTGGATTGGTTATTCT
1  I15  AX00000055  TCCCTAATCCATTTACTGCGACGCGCTATCATTCCCTTATTGTTAAGAAAGAGAC
1  I17  AX00000056  ATGTCCGTTTTAATGTATCGGCGGGTATAGATGAAATTGGATTGCAAACGGAAA
1  I19  AX00000057  CTTGAGGGAACGGGAGCTACCGTTTGTCTTGGTATTGAAAAGGGTTGTGAGTTT
1  I21  AX00000058  AAAGTGATGACTTAGAGCATTCTGTTAATTATGGAGAGCTTTTCGAGTTATGTAG
1  I23  AX00000059  AAATGACCTAGGAAGAAAAAGGGAAATTAGGTGGGGCCCTAGGACTATCGACC
1  K01  AX00000060  TGCAAAAGAATTAGGGGTATCTGTATCTGTTTTAGGTGAAGTTGAGAGAGGGAA
1  K03  AX00000061  TCGCAACGCCACAAGATGCAAAGCGTATGCTTGATGAAATTGGTGTAGATGGTG
1  K05  AX00000062  GTGGAGCTTCTGCTCGTCCTTTCATCACGCATCATAATGCGTTAGATATGGAAT
1  K07  AX00000063  AGAGGATTTGTAGTAGAAAGTAAACGTGGTGGAGGAGGTTACATTCGCATTATA
1  K09  AX00000064  AATCAACGAGAAGAAGGCGGAAGTTCATCTTTGTGAGCAATGTGCAGAACAAAG
1  K11  AX00000065  TTTTGACTGAGCTAATGGTTCTTACACAACCAGGCATTTTACAACAATATGCAGG
1  K13  AX00000066  GCAATTCGTATTGGGCATAACAATATTGGAACAGAACATATTTTACTTGGGCTTG
1  K15  AX00000067  CAAGACCAGTTTTAGTAGAAATACAAGCATTAATCTCTCCTACTAGTTTTGGAAA
1  K17  AX00000068  TAGCAAAGCAGACAGGCAGCCTTGTTGTGGCTATTTCACAAAGGCGTAACGTAA
1  K19  AX00000069  TTAATCCCAAAAGTTATTAACGTATTAGACATCGGTGCCGTTCCTTTGTTGGAAG
1  K21  AX00000070  CTTCCATTTGTGCGGTGCCAGTGAAAGATACTGTTAAGAAAGTAGAGCAGGGTG
1  K23  AX00000071  TAGATTGTACAATTATTGCTCAAAAGCCAAAAATGGCACCACATATTGAAAGTAT
1  M01  AX00000072  GATTTAACTGAAGCGCAAGTGAAAGAATTTGAAGCTGAGGGACGTATTCCAAGT
1  M03  AX00000073  TTTCGAAGTCATTTTGACTTACTCTGGATTACATGCAGTTTGGGCCCATCGAATT
1  M05  AX00000074  GCAAACATGCAACAGTTCACCCGCGTGTAACGGAAAATATGGATATCATTATTG
1  M07  AX00000075  AAAAATACGGATGTACAAACATACCGACATAGTACAGCCTTTGAAGCGCTGATTG
1  M09  AX00000076  TTTGGATTGCTGGTACAGATGCAAAAGGGAAAACGGATTACCGTAATTTAGATG
1  M11  AX00000077  GAGCAACTTGCAATTGAGCTTAGAAATATAAATACGCAAATATATGTTGCGACTT
1  M13  AX00000078  CGAAAAGGTAATACTGACGCTCTAGAATATTTGATTCACAAATATAAGAACTTTG
1  M15  AX00000079  AAGTTGGCCTAAAAAAGATGAATTACTCCGTTCAACAGCGACTGTTATCGCTACA
1  M17  AX00000080  ATTAGTAGAATTAATCATGACTGATGACTCTTGGTATGTTGTACGTAACACGCCG
1  M19  AX00000081  CAGTTGGTCCAGCATTAGGACAAGCAGGTGTTAACATCATGGGCTTCTGTAAAG
1  M21  AX00000082  GCTGGCGTTGAGTTCAAAGTTTACAAAAACTCTCTAACTCGTCGTGCTGCAGAA
1  M23  AX00000083  TCTTGGCTTAAAAGAAGCTAAAGAATTAGTTGACAACACTCCAAAAGTAATCAAA
1  O01  AX00000084  AGATGGTATGTATGCTGCTATTCTATCTAATCCTCCAATTCGTGCAGGTAAAGAT
1  O03  AX00000085  ATATGATCAAACTTGCGCACATGGTTGACGATAAACTTCATGCTCGTTCTACTGG
1  O05  AX00000086  CCGTAACTCTGGAAATGAGCCATCTTGGATGATCTTAGATGTTCTACCAGTAATC
1  O07  AX00000087  CGTGTTGGTGGTGCTAACTACCAAGTTCCAGTTGAGGTTCGTCCAGAACGCCG
1  O09  AX00000088  AATCATGACTGACCCTTATGTTGGTAAGTTAACATTCTTCCGTGTGTACTCTGGT
1  O11  AX00000089  AGTACGAAACTGAAACTCGTCACTATGCACACGTTGACTGCCCAGGTCACGCTG
1  O13  AX00000090  GAACATCATGAACTACAAGCCGAAAGCAAAACGCGTTGGTCGTCACGCTGGTTT
1  O15  AX00000091  TACGTCATCAAGGTGGCGGACATAAGCGTCAATACCGTATCATCGACTTCAAAC
1  O17  AX00000092  TTGTTGAGAAAGTTTTCGTTGACGAAGGTCCAACGTTAAAACGTTTCCGTCCAC
1  O19  AX00000093  TGGGAATCTCGTTGGTTCGCTGAGAAAGATTACGCTACATTATTACATGAAGAC
1  O21  AX00000094  ACGTATGGGTTCCGGTAAAGGGGCACCAGAAGGCTGGGTAGCAGTAGTAAAAC
1  O23  AX00000095  TTTGATGAAAACGCAGCGGTTATCATTAAAGACGATAAGAGCCCACGTGGTACT
1  A02  EMPTY    -
1  A04  AX00000096  TGTGGCTTTCCCAAAGCAAAACCGTGTTATCGTTGAGGGTGTCAATATCGTTAA
1  A06  AX00000097  GTAACTTTACGCGGCGAGCAAATGTATGAGTTCTTCGACAAATTAGTATCAGTTT
1  A08  AX00000098  CAAGAGTATACACGTTGCGAACGCTGCGGTCGTCCGCATTCTGTATACCGCAAA
1  A10  AX00000099  AACGTGAAGGTTTCATTCGTGATGTAGAATACATCGAGGATAACAAACAAGGTA
1  A12  AX00000100  AGTTGAGCGTCCATCTGAACAGAAGGAACACCGTGCATTACACGGTACAACTCG
1  A14  AX00000101  GCTAAACTTACTGGTACTGCAGAGCGTCCACGTTTAAACGTGTTCCGTTCTAAC
1  A16  AX00000102  ATTCTTTCGAAATCTCTTGGTTCTAACACACCAATCAACATGATTCGCGCTACTG
1  A18  AX00000103  ACAAGATCAACGTGCGACGGTAGAAGCTTTAGGTCTTAAAAAGTTGAATTCAAC
1  A20  AX00000104  ACGTTCTGGCGGCGGTGTTCGTCTTGGCTTCGAAGGTGGTCAAACTCCATTATT
1  A22  AX00000105  CAGATTGTTGCCAAGTATAACATCCCTCACATCTCAACAGGAGATATGTTCCGTG
1  A24  AX00000106  ATTAAAGCCGGGAATGGTCATCTGTGTTGAGCCGATGGTGAATCAAGGAAGACG
1  C02  AX00000107  GGTAACGCACTTTCTTGGTCTAGTGCTGGTGCACTTGGTTTCCGTGGATCTCGT
1  C04  AX00000108  TATCTTCACTCCCTGGTGCCGCTGTTACTGCTATCCAAATCGATGGCGTATTAC
1  C06  AX00000109  CAACGTCAATGCTAGACCCTCAAGGGAGACGTGAAGTAGTAGAAACGGTTAGAC
1  C08  AX00000110  GTAACGCATAATATGGAGGATGCTGCTAAATATGCCGAGCAGATTGTAGTCATG
1  C10  AX00000111  CGACGACACCCATTGAGATTACAGATGGTTTGGAGACGTTATTAAAGCCGTTGA
1  C12  AX00000112  TTACTACCGTCACACTAACCACCCAGGTGGACTTAAACAAAGAACAGCTCTTGA
1  C14  AX00000113  GCGAAGGACGCGTTATCATTAACGGTCGTGATTTTGAAAACTATATCCCATTTGC
1  C16  AX00000114  TTATAAAATCGTGGCGAGCTTGGAATTTACCCTTATCAGGGAAAGTAATTGTATT
1  C18  AX00000115  AGGTAATCTCAATGGGGTTCTTTGTAGAAGATAATGCACCGGTTATTTGGAGAG
1  C20  AX00000116  ATATCGTCAATATTTACAACAAGTACTAACAGAAACTGCTGAAAGCCCACTCTTC
1  C22  AX00000117  CCTTATTTACCGCATGGCTACTCTTTTTGAAAACATATTCACACGAGTCTGCTTT
1  C24  AX00000118  GTGCATTTATCATTAGATTTAGATGGTCTTGATCCTCATGATGCACCAGGAGTTG
1  E02  AX00000119  AGCCGTTATTATTATTTTCCAGCCAGAATTGCGAAGAGCACTTGAGCAGTTAGG
1  E04  AX00000120  ATCGATAGAGGGGGTCGAAGTAGATCTTAGTCAATTGACAGAGTCTACAACATT
1  E06  AX00000121  CACCTGAATTAGCGTTCAAAATTGGACGTTTCGGTGGTTATGTATTAACAAAGGA
1  E08  AX00000122  CCCAATCGAGAGGAAGGTGAAAGCCGTTACAAGCTTACAGGGCTAGCAATATG
1  E10  AX00000123  GAGCTAACCCATGTATCATCTCAATGAAAGGCTTAGAAATGGAGGGTGACAGCT
1  E12  AX00000124  TTATTAGTAGTAATTCACGGTGGTCCGGCTTGGGCATCCTTTCCGATATTTTCAA
1  E14  AX00000125  GAAATCATCAAGCTGGGTACAAACACCTTCAGATATTCGAGAACTCGGTGGTGC
1  E16  AX00000126  CTATTGCTCAAGCATCAGGTGACCACCCTGCCGTACAAAGTTGGTGGGCAGATT
1  E18  AX00000127  TTATTGCACTACCACTTGGTGTCACACTTGTTTTAACAAGACCTGGTGGGCAGC
1  E20  AX00000128  ATATTTTATCCGGTAATATTACTCAATTAAAACATGAGGCATACGGGAAACTTGT
1  E22  AX00000129  GATTCTATCTTCCGTGAAGGAAAAGATTCACCATATGTAAACTGGGTCGTTGTTC
1  E24  AX00000130  GGTGGTTATGCCGAATACACATGCGTGCATGAAAGTGGATTAATAACATTAAAA
1  G02  AX00000131  CGCAAAATATTTTTACGGTTGGTGGTTCATTAAGTGTAAATGTACATGGTCGTGA
1  G04  AX00000132  TCCTGATGCAGAAGCGAAACTGCACCTCGGTTATAAAATGAAATACGTGCCAAG
1  G06  AX00000133  ATACATTTCGGGCTCACCATTTGTGTTGCAGAACATATACGGAGCATCACCACA
1  G08  AX00000134  AAAGGTAACGACGAGCATGTTAGAAGATATTGATCATATACGAAAAGAAATTCGT
1  G10  AX00000135  TCCATTTTCATCAGATGCAAAAATCTTTCCTGAAGAAGTGATCCAAAACATGAGG
1  G12  AX00000136  TTAACGCCATTTACTGCGAGTGAACAGGTAAAAAAGGCAACAAACTTACCACCG
1  G14  AX00000137  ACATGAAGCAGAGAAACGTTTTGAACAGTACCCACATCAATTAAGTGGAGGTAT
1  G16  AX00000138  AGCTCATAGCTGGGATCGAGAGCCCAACGTCTGGTGAAATTGATTATAACGGTC
1  G18  AX00000139  TCGACAGATAGCACGTCAGGTTATGTAATTGGACATTTATTCTCAAGCTTATATA
1  G20  AX00000140  TAACAGGAGACGAAGCTATCACAAAATTAAGCCCACTTCTACAAGAATTGAAATT
1  G22  AX00000141  AACGGATTATATTCGAAAGAGAAGGTTAACTCATGCTGCGCAGGTTTTAGTGTC
1  G24  AX00000142  CCCGCAACATATGCAGCAAATGGCTATTATACAATAATATTTGGAGGAGTTAGTT
1  I02  AX00000143  CATTAAAAAATCAGCATGCGCGCCTTGCTATTAACGGCGCAATGAATAAAAAAGC
1  I04  AX00000144  TATTTAAAGACTCCGTTATCGCTCCTCTTTACCAGAAAGGCGAATCTTATTTAGA
1  I06  AX00000145  CAATCTATCAAAACGAAGAAGGCGTTGGACAAGCGATCCGTGAATCAGGTGTTT
1  I08  AX00000146  TGGAGTCGATGAAGCAACCGCAAAACACCTTGTCATTCAAATGATTTCTGGCTC
1  I10  AX00000147  CTACTGGTATGCAACTTGTTGCAACTTCTATCTTTGGAGTTATCGCTTTCCGTGA
1  I12  AX00000148  CGCTCGGTGAGTTTGGTGCTACACTCATGTTTGCTGGGAACATTCCTGGTAAAA
1  I14  AX00000149  CTGTATACGACTTGATTAAAAAAGGGGAACTTCCTTCTTATAGAGTTGGTAGACA
1  I16  AX00000150  GAAACAGTAAGTACATTACCTACCATTTTATCTTCTTACTATAAAAGCTATCCGAA
1  I18  AX00000151  TTATACGATGGGTGGTCAAACGTGTAGCGATTGGTCAACATTACGTTATTCTACG
1  I20  AX00000152  CATATGTTGTTGCGTGTACACATACAAGTTTTATGGATGTATTAATGTTAGCTAC
1  I22  AX00000153  ATTGGTTATTGTACGGGAAGAAAGCTAGGACCGAGTAGTCAAAAGCGTTTTGAT
1  I24  AX00000154  TTTTTGTTGCCACTACTAGACGTCTCCTGTTTTACGGGAAATTTCCTTACTATCC
1  K02  AX00000155  AATACGCGAAGCTATTACGAAAAACATGACACGCGGTGTTACTGTATTAGAAGG
1  K04  AX00000156  GCCCAGTTATCGATAAATATAATCCGTTTTATAAGACGAAAGAATACTATACGGT
1  K06  AX00000157  TAAGGAGAAGATTAGAAAAATTGTTTCGTATTATCCTCTTGAATATATGATGGTA
1  K08  AX00000158  AGATAAACCCGAACTAGTCGATCTTTTACGCTCTATGCAAGATGATGGTGCAAC
1  K10  AX00000159  TTGCCGAACATGAAAGCCGTTTAAATCCAAGAAGTGTTGGAGATAACGGAACTT
1  K12  AX00000160  AAAGTTGTTCCTAGATTTGTCGTTTCACCGTTATATGTAGGATATAAAATACCGC
1  K14  AX00000161  TTTGGATGCAGGGGCCATTCATATGAAGAAAGGTACACGTATTGGTCATGTGGC
1  K16  AX00000162  GGACAACCTATTCCAATACGTCCTGCACTATGTATTATTAACAATTATGATAGTC
1  K18  AX00000163  TGCTTAGTAAAAATGAAGCATATAAGAAGGCAATTGAGTTAATTCGTAAAGTCGG
1  K20  AX00000164  TATACAAAAGCATTGTTATCCGCTGTGCCAATACCAGATCCAACAGTGAAGCGA
1  K22  AX00000165  TATCTTATGTTCTTGTGCAAAAAAACATGCGTTTTGTTGTGTCTGGGGCTTTAAG
1  K24  AX00000166  TCCAAGATATTTACTATACATTTGCTGAAATGATTGAACGTGCTTCGGAAGATGT
1  M02  AX00000167  ATTCCAGATGAAGGAGAGACTAAGTTTCTTGTTGTAGAGGCAAATAGTCAAATTA
1  M04  AX00000168  CGAATTTGGCCCCTGAGCATTTAAGAGGGACTTATATGGGGGCTGCAAGTTTGC
1  M06  AX00000169  GCGACATTATGGGTGAAAGATGTAGCAAATCCACCTGAGAATCTTCCGGTTATT
1  M08  AX00000170  AATGCCGGACCCAATTCGTCGTATTGCTGAGCGTTTCATGACTGAGCCTCAACA
1  M10  AX00000171  GATTGAACATAAGCAACGATGTGTAATGCATGTTGGGGGCGGATATAAAGATAA
1  M12  AX00000172  GAAGGGAAGCCGCCTTACAGAGTTTGTAGCTGGAAGATTTGCAGCGAAAGAGG
1  M14  AX00000173  ACAATTGGAGCATTGACGAAAGACTCTTTAACGTGGTCGCATAACGGAGTAGAA
1  M16  AX00000174  AAATGGTAAAAGGGTACCGATTGTAGGGCGAGTAACGATGGATCAATTCATGAT
1  M18  AX00000175  TGCCAGGCAACACAACTGTTATTGCGTCAACATAAGACGAAGAAACGCTACCAA
1  M20  AX00000176  GTACGGTTTTGAGAGAGATTCTGTTATTTTACTTGAGCAGATTCGAACAATCGAT
1  M22  AX00000177  TTCTATCGGTAGACGTCTGCAAGATCCACTTGCTGAACTTGTAAAGATTGATCCT
1  M24  AX00000178  GTATCGCTTAGCAGAAAGTGAAGAAGATTTAGGCTTCGATGAGTATTTCTACGG
1  O02  AX00000179  CAGGTGTTCGTATAGGCGTAACAGCTGCAAAAACATTGGCTTGGTCACTTCAAA
1  O04  AX00000180  CCTTGGACTGCAGATGCCTTTCACCGTGAGTTAACGATGAATGAACATGCACAT
1  O06  AX00000181  AATCAGCAGTTATCAACACTGTGCATAACGCAAAACAACGCGGTATAGAGATTG
1  O08  AX00000182  CATCTTTAACAATTTGGGATGAAATGCTAACCGTCTTTACACACTTGCAGCAAAT
1  O10  AX00000183  AACACTCGACCAAGATGATATAACACGTGTAGCGCTTATTGGAGTAGGTAATTTA
1  O12  AX00000184  TCACTTTGATTTTACTCACTTATTGGTATACACTGCTATGGGGCTCGTATTCGCC
1  O14  AX00000185  GGTCGAGTGCTTGAAAATGGTGAGCGTGTTGCTTTAGAGGTAGCAGCAGGTGA
1  O16  AX00000186  GCTGGTGACGGAACAACAACTGCAACTGTATTAGCACAAGCTATGATTCGTGAA
1  O18  AX00000187  CTGACTGGGCACGTATCCCTTGGGACGTATTAGAGAAAATCTCTGTACGTATCG
1  O20  AX00000188  TTACAGCAGTTGTAACAGCAGGATTCTTCTTACTGGCACTATTCTTCTCGCCATT
1  O22  AX00000189  AAGAATTAAATCTCAGTTACGCCGTTATATGAAAATGAATGGTTTCGCTATACAA
1  O24  AX00000190  TTCCCTTCAAAGGCAGCGCTGGGAGATACAAATTGTAATTGCGAATCATAGTGA
1  B02  EMPTY    -
1  B04  AX00000191  TACATTTATAGAGCATAATGATTGGCTTAGAGATCACTACTTATGTTCTACATGTC
1  B06  AX00000192  AAAGGTTGTATCCGCTCATCGGACTCCGGATTATATGTTTGAATATGCAGAGAC
1  B08  AX00000193  TCATGGTAAACATTTTAGGCGAACATATAGAAGGGGTCCTAAGACAAGTGAATA
1  B10  AX00000194  CAGCTTATGAGAATGTTCCATTATGGCATGAGCGTGATATTTCTCACTCTTCAGC
1  B12  AX00000195  AACGTTGCATCGCCAGAGCAAGTAAGCGTATTACGAGATATGGCTCTACAAATC
1  B14  AX00000196  AGGAAAGCCAATTTTAGGTGTATGTAATGGATTCCAGATTCTTGTTGAATCAGGA
1  B16  AX00000197  GCACGTAATATCGTATGTTCTGGGGGAGAGCCTCTTGCAATTACAGATTGCTTA
1  B18  AX00000198  AATGGGGAAAAAATCGTCGGTCACAAGGGGTTAGGTTTAATATCGGAAGTGTTT
1  B20  AX00000199  CCAAGGAGCAGAGCCGCTTTTCTTCCTTGATTATATTGCTTGTGGTAAAGCTGA
1  B22  AX00000200  CGCTGTTGGGCGAGCGAATTATCATCATATTCCGTGTTTTGCTTTTTCAGCGAA
1  B24  AX00000201  GCAAGACTTACGTTATGGCGAGAACCCACATCAAAAAGCAACTTTCTATAAAGCG
1  D02  AX00000202  TTGCAAGATGTGATTGTTTTCCATGCAGGTACAGCAATGAAACGTGGTGACTTT
1  D04  AX00000203  ATTCAAAGCGAAACGGCAATCCGCCACGTCGCAACGAAATATCCTTATGACAAT
1  D06  AX00000204  AACTCGTACGCAAACCTTGGTGCACTTGGTCTAACATTTTGCTATGGATTGGTG
1  D08  AX00000205  GTACTACACATGCTAGTTAGCATTCGTAGATATGCAGTTCCTTGTGTGCTAGAG
1  D10  AX00000206  TGTCGGACCAGAAGCCGAAGATATTTGGATTTCTACGTTCCACTCTATGTGTGT
1  D12  AX00000207  GAAGAGGTAGCACTTCGTTGTATAAATCCAACTTGTCCTGCTCAAATTCGAGAAG
1  D14  AX00000208  CATTTGCGATTTATCGTCAGGCTCCAAAGTCTTCGCTCGTACCAGGTAACTTTG
1  D16  AX00000209  TGGATTTTATTCAAGCGGCAGCATCTGGAAAACTTTTGAATTTTGTTAGTAATAT
1  D18  AX00000210  ATGTAGGTATCCGTATTTATGAGCGCGCAGCGAAAGTAAACCCAGGCCAAATCT
1  D20  AX00000211  TTTTCCTACCCAATACAGAAGGTGTACATATTCATGAAAGCGTACGCCCACTTAG
1  D22  AX00000212  CTGGAAAGAGTACATTATTACGCCTAGTAAACATGTTAGAGAGACCAACGGCAG
1  D24  AX00000213  TTAGCAATGACATATGGTTATCAACGTTTTGATACATCAGTTATGTTCGTAACGG
1  F02  AX00000214  TTATTAATAACGGTGTTGCTGGTCAAGCTGGATTAGATCCAGCGAAGGATCCAA
1  F04  AX00000215  CAACAGATGTAAAACCAACAACTCATGTATTAACTATGAAAAATGTTATGCGTGA
1  F06  AX00000216  TAAATACGCTCTAGCAACGTATTACTTACTATCTTCTTCTGAAGCATCTGCTAAC
1  F08  AX00000217  CGAAAATTTTCTCTGCGAGTCCAACAGAATTCGGAGCGGAGCCAAATACACAAA
1  F10  AX00000218  AAAAACTGTGCCATTAGACCTTGGTAGAGCAAACGATACATATTTTATTAACATC
1  F12  AX00000219  AAAAATGGTGATTGCTATGCAATTGGGGTGCTATCTGGTACAGGAGATCGTCAA
1  F14  AX00000220  CCGCCAAAATATAGTACCAAAAGGAGTAAGTAACGGCATCCCAACGTTTGTACA
1  F16  AX00000221  ACACGTTCGTACAAGGCCTGTTTTTGATGATGAGGGAAATTTAAGAAGGGTGAT
1  F18  AX00000222  ATTCCTGCTTCTCATCCAAATAAGCGCATTTTAGTTATGAAGCAACCAGTTGGCG
1  F20  AX00000223  TTTCAGCGTGTTCGCCATCGTTGTAAAAAAGATTCATTTAAGTATTGCTTATGCA
1  F22  AX00000224  GCCCTGGAACAGATTTAACGATCGAACTTCCAGAAAAGCATGTATGGGCTGGTG
1  F24  AX00000225  CATGCAATCGATGATTATCACGGTCAAGGTATTAAAGACTTATTCGTATCACCCG
1  H02  AX00000226  CGCATTAATGATCGCTTTCATCGGTGTGATGGAAGTTGTAAACTACGTAATTAGC
1  H04  AX00000227  TCATCCTGTACTTGGCATGAAGAATCCGTGGGTATACCGTAATAAAGCACAAGT
1  H06  AX00000228  AAAGCAGGCGGACTACCTGTCAGCGTAAAAACAAGACTTGGCTTTAAAGAGTTA
1  H08  AX00000229  ATGCGATATGATGATGTTAGAGGCATTTTTCAATGGATTTATTACTTTAAAAAGAG
1  H10  AX00000230  TTGTTCATGAAATGTGTCATATGGTTCATTTAAATCACGATCGCTCTTTTTGGCG
1  H12  AX00000231  GAAAACGAACTCATCGCATTTCGTGCCCTACTCGTCCCTCCTATCGACGATGAA
1  H14  AX00000232  ATTCACGAAGGACATCGGAAACTTACATTACGACGTACCATTTATTCGCTTAAAC
1  H16  AX00000233  GAATTCCAAGTACGTACTTACAGCAAGACGAGACGACTGTCGCATCTTCCATTC
1  H18  AX00000234  TGCAACAAATCTTACTTGCTCTGAACAATATATTTCGATTGTTGTTCCTTCAAGAA
1  H20  AX00000235  ATGCTTGGATTAGGAGCAGACTTACAACCTGGATTACACCATCCGTATATGAAG
1  H22  AX00000236  AGATTTTGGGTGCGGAAAAGGACGATTAAACTTTTATATGCATCATAAGTGTGG
1  H24  AX00000237  ACTATGGGCATTGAGAACTTCATCAGCGTAAAACGCACTGAAGGTCCTAAGCTA
1  J02  AX00000238  ACTCGCACAATCACTACAAACTTCAACGTTTTAATGGAAGAAGAAGGTCTTGCTG
1  J04  AX00000239  AGATGTTTTGCAGTTAGAGGAAGAGTTAGCACCTGGACTTGTTCCGAAGGTGTA
1  J06  AX00000240  AAAAATCTATTCCGATGAAACGCGTCCTAGATTACAAGGTTCAACGTTAACAGCA
1  J08  AX00000241  GCAGGCCCGAATGTTCGCTGTGCACCGTATGAAACATTTGGTACGAAGCAATTA
1  J10  AX00000242  TTATCGGACTGATGGCTCCTCATATCGCGAAATCTTTAGTAGGTCCAAGACATC
1  J12  AX00000243  GCTATCTGGTGGAGCAAATGCTGCGCTTGCACTAACACTTGCTTTCAACCCTTC
1  J14  AX00000244  AAAGAAGGTTATTACGCATTATCTACTGAGGTATTACCTGAGTTTGCTGGTGACT
1  J16  AX00000245  GATGCTGGAAATGCTGTAAATAAAGCGAAACAATTTATTCAACCAGATGCAAGTG
1  J18  AX00000246  GCAGCAATACAAGAAAACAATTGTTACCATACAATTGGGGAATGGTACAAAAATC
1  J20  AX00000247  TTACGTTAGCTCGAACGTTTGAAGAACAACTTATTAAAATGTCTGGCAAAATCAT
1  J22  AX00000248  ATTTCTAGATGAAGCGATATGGAGTTATCCGATGTATATGAGTCATCATCGTCCC
1  J24  AX00000249  GCATTGGCAATGATGCGTGACGGTTTTTTATTGGGAGAAATTGAGGAGAAATTA
1  L02  AX00000250  AAGGCAGCGGAAGAAAAAGGGTTTGAAGTTGAAGTATATCATTGCGGATTTGAT
1  L04  AX00000251  TCGATCCGAAAGCAACGATATATCATTATTTACATATGGCTTCAAAAAATTATCG
1  L06  AX00000252  GGATCCGTCGGTATTACTCAAATATTAAATGCATATGTGACACAATACTTCCCAT
1  L08  AX00000253  AGAAGGAAAATTACATATTGTCGATACAACTTGTACACATCTCGGCTGCGAAGTT
1  L10  AX00000254  GAAAAAAGCATTTAAACCAGTTCCTACTCGTTTATTTGGCGGACTGGCTTATTTG
1  L12  AX00000255  TTCGCTGTCTTAACTTTTTAGAAATGTACGATGAAGGTGAAATTCACTTACAAGG
1  L14  AX00000256  TCTTCTGGCGCTGAGCAATCAGCGGCATCAATTCAAGCGATTGTTTCCGCTGTT
1  L16  AX00000257  GAATGGCGTTAAGATTGAAGATGCTGAGCTTTGGGTTGGAGAAGAGCAAGGTA
1  L18  AX00000258  AAGTTAATTGGAATGTCTGCTGGGGATATTAACGCAGTTCATACAATCGCTCGC
1  L20  AX00000259  TTTGTACGACACATATGAATTAGCAATAGAGAAGGATGAAGGAACAACTGTCCA
1  L22  AX00000260  ATTCTTAACGATGGGTCTTTCACAGGCGTTTATCGTATCGATGGGAGATATATTC
1  L24  AX00000261  TTCTCTCCTGGTCTTTACGATTTAACTGAATTGCAACGTGATGCCAATAAAAAGT
1  N02  AX00000262  TAATGTCGTAAGTATTGCAAAGCAGGCAGCAGATGAACTAAATACAGTTGCGGT
1  N04  AX00000263  GAAACTTAAATATGATTCAAGGATCAATTCAGCATCTAGTAACAAGTGCGCCATG
1  N06  AX00000264  TGAAGTTGTGCAACAATCGGGAGTTCGTTATGAAGTAGGGGCAATGGAAACAAC
1  N08  AX00000265  TCTCATTGCGATATGGGAAGGATCTGTGTCATTATTTAAAATCGAACCGTGGATT
1  N10  AX00000266  AGAAAGTCAAAAATGGTTAAGTACGAAGTATCAAGATGATGCAAAAGCGTGGGG
1  N12  AX00000267  TGTAAGTTATATGCCGCAACAGGATTTATTACTACCGTGGCGATCAGCTTTACAA
1  N14  AX00000268  ATTATTTCCGTTGGTGGCTGGACTTGGTCTAACCGCTTTTCTGACATGGCCGCT
1  N16  AX00000269  CGGGAAAAGGAAAACCACTACAATTAGAAGATCTTTCAATGGTACCTCCAGAAC
1  N18  AX00000270  ACTAGAGAATCGTATGTTATGTTTGAGACATTAATTGAAGCAGGCATACAGTCTG
1  N20  AX00000271  TGGATTACTAGTTTCATGAGATTTGGAACAGGTATTTGTTTAGCTTGCGTTAATA
1  N22  AX00000272  GATAAATGTAAGGTTTCTAGACAAACGATAAATGCAATTGAGAATAATAAATATG
1  N24  AX00000273  TTTCACATTCTTCTTTGGACTCGGCATTGTATTTACAAGTATGTTAGCAGTCGTC
1  P02  AX00000274  TGTGACGGCTCTGCCTATGTATATGTGAAGGACAAAAATGATACGGATACAATT
1  P04  AX00000275  TGCCAAAGCTATATAATCAGTGGTGTTCAGTAGTTCGTTGGGAGAAAACAACTA
1  P06  AX00000276  GTCGTCAAGATTTCGGGATGATTCGTAATGCATATATTCGTATTCAAAACCCGCA
1  P08  AX00000277  AATCCAGGTCTTTCAAAAGTTCTTGTAGGACTTGGTTGGGATACGAATCGTTATG
1  P10  AX00000278  TGTACGAAGGAAACTGATTTTATCTTCTATAACAATTTACAGTCTCCTTGTGGAT
1  P12  AX00000279  AGCTCATGGTATGAACCAAAACAGTATTCTCTTCAGAATGTTTGGTGTCTTCTGG
1  P14  AX00000280  GAAATTGAACAAGTACTTCACCACGATAATTCACTATTATACAAGCCGTGGCAAT
1  P16  AX00000281  ATGCACAAAATATCGCAACGCAAAGTGTGGAAGTAGCGAGATTATCAGGTTCTT
1  P18  AX00000282  GGTGTTCTTATGCAAGTTTGTATCATCTCCATCCCGCCCCTTGCAAATATATTCG
1  P20  AX00000283  TATTAAAGAAAAATTACGTATGGTTAATGCTGGAGCAATGAGAGCTGCTAGCTTT
1  P22  AX00000284  GGCTATATTGGTAGGCTGTCCGATTTTGTTCCAGACGGTGGCTGGACAGACGT
1  P24  AX00000285  TTTTAGTAAGAAAAAAGTTGAGCCAGCAGAGAAGCCAGAAACGATTGAAATTCAA
1  B01  EMPTY    -
1  B03  AX00000286  CAGCTCGCTTATTTCTTCTTGCTTGCGATTTTTCCTGGGCTTGTTTTCTTAATTAC
1  B05  AX00000287  ACTCGTTGTTACGCTTATGATGTTCGTCCCTCATTTCTTACTGGATTGGAGCTGG
1  B07  AX00000288  TCCATGTACATGTTCTTTATACCCGTATTTGGTGTATTATTATCGAGCATGATTTT
1  B09  AX00000289  GGATATGGTTACAAGATCCATCAGTAGAGTATAGTACGTGGGTTGCACTGGGTA
1  B11  AX00000290  GAAGAAATCACACGAGATATCCATTCTCAAATTCCTGAATTATTACAGAGCTGCT
1  B13  AX00000291  CTTTGGCCGGTGGGATTGTTGGATTACCGATACCAGACGAGTTTTTATTGACCT
1  B15  AX00000292  TGCAGGTGCTTCGTCATGGCTATTTTATTTTCTTGCCCTCAAAACAGGGAAAGTT
1  B17  AX00000293  GTTTTTCCACGAAGATTTTGTACTGTATGTTGCAACAGATCGACAATCCAAAAAG
1  B19  AX00000294  TCTATGTTCTTCGCGCAAAGGATGCCTTTAGTATTTACAATACCAGAACTTGTTT
1  B21  AX00000295  GGTACTGGACATGAGAGAGTGTATAATATTAGCCCGAGTCAACTCGGATATTTA
1  B23  AX00000296  AATGTTGAGTTTACAACGACGACGTTATGCAATATGCGCTGTGAGCATTGCGCT
1  D01  AX00000297  AGCTATCTATCATGCGCTTGAGCGGGCGACAAAAGATGGTAAACTTCGTCCAAA
1  D03  AX00000298  TATTTAGTGAAAGAACGTTAGCTCTTACGAAAGAAATGGGCTACTATAATGTATT
1  D05  AX00000299  GTGTACGTATACATAGACAATTTGGGATGATGCGTAAAGAAATGAAAGTCACTC
1  D07  AX00000300  GTAATTCGTACATCCTCCTCCATACTTCTCGTAGGAGAAACAGGAACTGGAAAA
1  D09  AX00000301  AACAGAAAGTAGAAATTAAGGTAGGAATAAGTGGGTATATTGAATCATTAGAAGT
1  D11  AX00000302  TTTTAGATATGTCTGCAACGGTAACGGATGGTGGTTGGTTTAGTGAATTTCATAT
1  D13  AX00000303  ACGTGCCTTATCTATGCGCCAACTCGGAATGCTGACAAGTATTGATCCTGCAAC
1  D15  AX00000304  ACTCGATGAAGCTCACCGATACATATTCAATTTAGAAGTACTTGAACTGTTAATG
1  D17  AX00000305  TATTTTCGGCTGCGTAAAAGGAGAAATGGGAATTGGTATTTTCGGACCAGCTTT
1  D19  AX00000306  ATAACTGTGCAACACGTCTACGCTTACAAGTGAAAGATGCTGGTCAAGTAAACG
1  D21  AX00000307  GATTACGGGTTTGGATGGTACGTAGACCCGGGAAGTTATTCGAATCACGGTGTA
1  D23  AX00000308  GATTATTTTTTAGATAATAAGTTATTGCCTGCTGTAGAACGACTTTTATTTTCACA
1  F01  AX00000309  TGAAAAACTGGGGTGGTGGAATTTAGCAGATCCAGCATTATTTCAAGCGATGGC
1  F03  AX00000310  ATATGGAGATGGAGAGCAAACACGTTGCTTTACGTATGTAAGTGATGCGGTAGA
1  F05  AX00000311  TTATCGCTGTACCGAATGCGTTTAGCCGTAAGTGTTTGAAACAAATTGGGTATAG
1  F07  AX00000312  TTTGCACCAGGTGCGAACCCAATGCATGGACGTGATACAAAAGGTGCGCTAGC
1  F09  AX00000313  ATAACAGTCGAAGAAGTAATGCAGGATGTGACATGTTACCTTCCTTTTATTGAAG
1  F11  AX00000314  ATTCCTGTGTATAACGTATTAACGGATTTTTGTGTGCACAAAATATGGATTCATC
1  F13  AX00000315  ATTTATTTTTAACGAAACAAACGATTGAAGCTGAAGAGCGTGGGGAATTAATTTC
1  F15  AX00000316  GATGCAAATGAAACATCTGAAGTTTCAACACCACATATCCGTTCTTTAGACGGAA
1  F17  AX00000317  TGAAACTTCTCACCCTAACCTTCAGTATGTGCAATGGACACCAGATTTACAAACC
1  F19  AX00000318  ACAATGAAGAGGTACAAAAAGCATATTTACAAGCAATCTCCTATTTATCCTATCA
1  F21  AX00000319  GACGTATGAATTAGTAGAAGAACCTGGTATATTATTTGAAATTACGTATTTCAATG
1  F23  AX00000320  GTGCGTGGGTTGAATTACTGTGGGAAGATTTTCAAACAACTTATGCGAAATCAG
1  H01  AX00000321  CCATTTAGCAGTCGTTACGGCTGATTATTACTACGTTGCGAGATGGCACCGTGG
1  H03  AX00000322  TCGGAAATTATGTTGCAGCAAACGAGGGTAGAAGCTGTAAAACCATATTACGCG
1  H05  AX00000323  ACGCGATATGACTGAACTAACAATGGTTTCAAAAAACGAATGGAAAGAAGATGA
1  H07  AX00000324  AAGCACAAATGCTAGTTATGGTACAGAGTTTGCGACTGAAACAAATGTACAAGC
1  H09  AX00000325  ATCGTACAGTAGTGACGGAATCAGATGGCCGAACATGGATTACTCGTGAACCAG
1  H11  AX00000326  TTGGACGGCGAGAACATTTTCGGCAGTAAATACGTTAACAGATTTAGGGCCGTT
1  H13  AX00000327  AATTCGTAAGCTCGTTTTATTCAGACAAATGTTAGCGACGACAAGCCGTGCTTTA
1  H15  AX00000328  TGACTCACCACTTGCCGCACTCGATACTGATAGACGAAATATCGCTGACTTCAT
1  H17  AX00000329  TATGAAATTTGCTGGTTGTTACCATGGTCATTCTGATTTAGTACTTGTAGCAGCT
1  H19  AX00000330  AGTTTGTTGCACCAGTTTCCTATCAGGCTTTATCAATGGTTATGCCAGATAGTCA
1  H21  AX00000331  ATGACTACGTATATCGCAATTGCGTGGATGGCACGTGCCTTTTATTTTAATAATA
1  H23  AX00000332  TTACGCTTGCAAGCCTTGGTTTTTGGTCGGATGCGAAAAGTTCAATTATGCCGC
1  J01  AX00000333  TTCAACTCGTTGAAATTTGTTTATATTTTAGCGCAGTTACTTTATTGTCTGTTGGA
1  J03  AX00000334  ACGGGTGTACGCATTACTCCACAGCGTCATGCTATTTTAGAGTACCTTGTGGAA
1  J05  AX00000335  ATTTATCGGCCTCTTCATTGCATACTTAGGAGTCTTTTTCCGTGAGAACATTATT
1  J07  AX00000336  CCAACTATCTATCAAGTGCGATTCATGAAATTAGATGAACCAATTCAATTTGAGT
1  J09  AX00000337  ACATGGGTGTAAACGGTTCTGTAGCTTACATGTTTGATGCGACAGCTGTTATCG
1  J11  AX00000338  ATGAAGTGTTATTAGCAAAGGTACACTGGCGAGCTGATACGTGGGAGTTGCCAG
1  J13  AX00000339  TCATTGGAAATGTAATGATCGAGCAAAGTGATATTAGTAAATTACATGTACCGGC
1  J15  AX00000340  TAAGGTAGTTGAATTTGGAGACTTCAAATGTCCTGCTTGTCGTACTTGGGATGT
1  J17  AX00000341  GTCGCGGGATTTTTTGTCGTGCTTCTTGGGGACAAGATTATCATCTTGTTTTAAG
1  J19  AX00000342  AGTACCAATGAATGGATATCCTAATATTCGTAAAGGATGGTGGCAAAGGGAGAA
1  J21  AX00000343  AAAGACGGTGAATTCTTCTATTTAACAAAGTATGGTGAGAAAGCTCATACAGCGT
1  J23  AX00000344  GTATCAGCTCATTTATTAGCAATAGAGGTTACAGAAGGAGCACTTATACATAAAG
1  L01  AX00000345  CAGAATCAGATCCACGTGCGTATCGATTTGATGGAGAATTAAATAAGGCAAACC
1  L03  AX00000346  GGATACAAGTGGATCGATGGGAATATGGGAGAAATATATGGCACGGAGCTTCTT
1  L05  AX00000347  AGCAAGAAGAAAGTAAGAAATCACTAGGAGCAACAGGTGGACAAGAGAATACAT
1  L07  AX00000348  TAGCCACATTTTTCGTTACTTCTGCCGACTCGGCAACATTTGTTGTTTCTATGCA
1  L09  AX00000349  ATGTAGTCTTCCACGGTATCGCAAAAGATGACGAAGAAAATAAAGCTCCAACGG
1  L11  AX00000350  GCGGATCTGTATCCATTGTTACTTTATTACTTAGTTTTTTCGCCATGTTATGTGG
1  L13  AX00000351  GGATAAGAACGGTTACTTAGATGCACTTGGTCAGCCGCAAATTGCGACGGTTAA
1  L15  AX00000352  GGAATTCAGCGTGTTGCAGACAGTTCTTCATTAGTATCCACAGCATCTATGTATA
1  L17  AX00000353  CTTGCGTTTGAAATCTGAAATGGATCAGTTAACAGCAGAGTTATCTCAGACGAAG
1  L19  AX00000354  ACCTATTTTGACAAAAGCTGCTGCTACTTATGGAATTAGTGCAGCTGAAATGGG
1  L21  AX00000355  GACGAAAGAAAAATTTGTTCGAGATTATGATTCGAAAGATTGGATTTCGTTAGAA
1  L23  AX00000356  GAAGTTGATTCAAGATGGAGCGAATATAAACGTAGAAGGTGACAACGGAGAAAC
1  N01  AX00000357  GCTGGAATTACCAGAGCGTGTATATGAATTACAGAAACATGGACATGATGTCTT
1  N03  AX00000358  TGGAGTGCGAAAGTCATCGGACAGTTACTCCTGAATAAAGGTGACAAAGTAAAA
1  N05  AX00000359  GCTATCACCAACTTTATTCTTTATCGTGACAGTAACGTTAATTAGTGCGTTCCAA
1  N07  AX00000360  TTCAAAACTTTGGCTGGATCAATAGTTTCGCTGGGATGACAGTGCCGTTTTTTG
1  N09  AX00000361  AACGAAGCCAGACGTACAAGCAAAGTGGCATACTGCAACAGGTTATTTCTCTAT
1  N11  AX00000362  AATCATGAAGATATGATGATCAAGGCGTTAACGACTGATGAGGAACGTTCATGG
1  N13  AX00000363  AAAACAATATGAGCTTCTAGAGTACCTTGTTCAAAATAGCGGAAAGATTTTAATG
1  N15  AX00000364  TTGCAACAAATGAGAAAACGGGCTGGAAAGTAGTTGGAGTCATGTTTGATGAAG
1  N17  AX00000365  TCGGTCTTGAGCCGCACAGGATAGCAAAAATTCTTGAAGAAAGAAATACGATGC
1  N19  AX00000366  ATTTGGCAGAAGATCGAGTCGTTGAATGGAAGAGTGTTTACAACAGATGAAATG
1  N21  AX00000367  ATTCTTCTTTATCATCGTACCAATTGTGAGTGGTGGTATCGGGGAAGGGATTTTA
1  N23  AX00000368  TCCCGTTATGTTTAGGGACGACGGATGTGGATGAAATCGTTACCCTTGTAAAAA
1  P01  AX00000369  CGCAACGTCATCCACTCAAGTTAATGCACCTTCCTTCTTTCACCTTAGCGTTTTA
1  P03  AX00000370  CCCTAGATATTCTATACAACTTATTATTTTCTCTATTCTCGGCATGCTCGGTGCG
1  P05  AX00000371  ATTTGTATGAATCTAGGGGTGTGCGTTGCTCAGCTAGTCAAATTGTATTAGGGG
1  P07  AX00000372  GCACAAGATGAAAACTATACGCTAGGTGCATTTAAAGATGGAAAATTAATCGGG
1  P09  AX00000373  AAGAATACTTGCAAATCATCGAGGATGAAACAGATAGTGTAACCGATCTCGTCC
1  P11  AX00000374  ATCTGTTCTTAAGCCCTCGCGGCTATTTTTGTATGAAAGCTACCTCTGGCCTTGA
1  P13  AX00000375  TGAAACATGAGGATCCTGTAGCTGCTATGGCAAAACGATTAAGCAATCCGGATA
1  P15  AX00000376  CCTGAAGAATGTTTTCACTTAATGAATACTTTACAACAATCTTCCACTACATTTCG
1  P17  AX00000377  ACGAATACAGAACGCCGTATTCAAAGATTATATGAAGTGTTGAAACCGCTTGGT
1  P19  AX00000378  TCAAATTCCTAACTTCATTACAGGAGAACTGTTTAAGACAACGATGGGACAAGTG
1  P21  AX00000379  GCGTTGTTCATTATGCAGTTGCAAACATGCCAGGTGCGGTTCCACGTACATCAA
1  P23  AX00000380  GCTAGGGGCATTTGACCTAACAATGCTAGGGATTGGTGCGATAATTGGTACAGG
2  A01  EMPTY    -
2  A03  AX00000381  TTCGTGTGTTAAAGCAAGCGAAACTGGTAAAGAATCGTAAAGAAGGAAAGGTCG
2  A05  AX00000382  GACATAGTCACGATCATGGTGAAGCAAATGTGAAAAAGATGGTAGGCCGATTAG
2  A07  AX00000383  AGACGAAGCCGGGTTTACAAACACAAAAATTATTGCTTCTAGCGATTTAGATGAA
2  A09  AX00000384  GAGGCTATCCCGTTGTATAAATCTGCGGGAAATAAAATAGAATTAAAGAAAGTAT
2  A11  AX00000385  GTAACTGATTCAACAGTATTACGTTTGCAACAAGTTTACGAAGGAGTACCTGTAT
2  A13  AX00000386  GGTAAATCAGAAGAGGATTTGAAGAATCGCTTGAAGACAGATAAAGTATCAGCA
2  A15  AX00000387  TTCTCGAAGCAATCATTCTATGCCCGTAAATTATTTACCACTTGGGCAAGATGCA
2  A17  AX00000388  GGTTCCTTCTTATTCCATTACTGATTATAGCACTTGGAGCAGGGGGATACTCCTT
2  A19  AX00000389  TAAATGGTCTTGGGAAATTAGAATCTTATAATGCTATCGCCTCTGCCATTGTCGG
2  A21  AX00000390  ATAGAGTAGCAAAGGAAATTATGGTGCCTCGTACGGAAGTTATAGGTTTATATG
2  A23  AX00000391  GAATTTGAAGCGTATAGCCGAGTGCTTGCGCGTGATATAAAAAGAATTAAACAG
2  C01  AX00000392  TTAGGATGGATTGGCGTATTCATTACAGGTTCAGTAGTATCAAGTGGTTCACTAT
2  C03  AX00000393  TCGCAGAGCGTAACGTATCTAAAGAACGTATTTCTGCAATGGATGGTGATGTAT
2  C05  AX00000394  CTTCTTGGCAAAATGTCATGGTACTTGCGCCGTGGGTTCTCATTTTAACGGTAA
2  C07  AX00000395  TCCGTATCAAACATGGCTGAAGCAATGGTCAGAAAAAGATGAGGAAATGGTACA
2  C09  AX00000396  AACGCCAGCTGATGCAGCGGCTTGCATGAGATCAATTGAAATCTTAATGGAAAG
2  C11  AX00000397  GTCCATCAACGCCGAAAGATAATACGCCACAAGATACAATTCAGCGTCCTACTA
2  C13  AX00000398  AATATTAATGGTACATAATGTAGAACAAAATGTTTGGTCATTGCCGGGTGGGGC
2  C15  AX00000399  AATCGCAAGAGCTTGACGTTGCATTCCAACTGTTAGTGGACTGTTCTGGTTCTA
2  C17  AX00000400  GCAGCAAGTATTCGTGGCATTATCGATGCATGTGATTTAGGTGTATATATTCCTG
2  C19  AX00000401  AAAAATTTGGAGGCGGGCCTGCAGCAGATAGAACGACTACCAAACTTTTAACAA
2  C21  AX00000402  TTATGTGCTAGGAGAGAAAGATGTTCTGGCTAGGCTGGGTGGCGACGAATTTG
2  C23  AX00000403  TTCTACACTTGCATGGAGTATTACAGGCCTTGGCGTATTTATGATTGCACTCGTA
2  E01  AX00000404  TAAATGGAACAGATTATGTTGTCGTTGTGAAAAACTTTACGCATTTTTATGATGG
2  E03  AX00000405  TTGGCCAATGATTGCTCTTTCTAACATTGCGCAAGGTAGTGCGGCACTTGCGAT
2  E05  AX00000406  TCTAATTGGCAAATTGAAATGCAAAAGGGTGGAGGATGGAATGCGTTATTCTGG
2  E07  AX00000407  TTTAGATGTCAGCTTTCGGGACCCAACAAACCCAACTGCTTTAGTAAAACTTATT
2  E09  AX00000408  GATTTCCGCTCTCATCGCTGGGCTTGCAATTCAGCTTATTATTTTACTTATGTGG
2  E11  AX00000409  TCGCTTAGTGAGTTTCTTGATTGCTTTTCTCTTACCAGCTATATATATCGCAACC
2  E13  AX00000410  ATCGAGGTGTTTTTTATACATTTTTTCGTAATAGATATGGCATATGGAGCGGTAT
2  E15  AX00000411  TAAAGGCTCTTCCAGTTGAAAGAGAAACGTTCGGCCTTATGCACGGTGACATTC
2  E17  AX00000412  ACAACAATTATGGCGTATTACTACATTGCAGAAACGAATATCGCGTACTTAAACC
2  E19  AX00000413  TGTACAAAATACGGAGGTACACAATGCAAAAACAGATATGAATGAATTACGCCG
2  E21  AX00000414  GTTGGGGTGAAGAATGATACGAACTTGTTTGGATTGAAAAATCCTTCAACAGGG
2  E23  AX00000415  ATTTAATGTATCAAGGAGATTTAATTTCAACGAAGACGTTTGTTACGTTCGATGT
2  G01  AX00000416  TCCAGAAGCAGGATTGAAATTAGAAATTATAACAGCTGTAATTGTTGCGTTAACA
2  G03  AX00000417  GGTAGCAATGCCAGTTTCAGGATCTTTCCAAAAGTATGCGACGAAGTTTATTGG
2  G05  AX00000418  GGGTATTCACCGTTACAATTACTCGTTTCTTCTATCGCAGGATGCAGTGCAATTG
2  G07  AX00000419  ACATTTTGAGGGTCGCGAAAAACAAGGCGATTGATAGTTATCGGAAAAATAAGC
2  G09  AX00000420  CTCTAACGTAGTACACAGTCCTACTCAGTTACATGTTTTACTGACAACAGAAGGC
2  G11  AX00000421  AATAATTTAATTGATGAATATGTTGTTACGATTACACCACATATATTAGGTTCTGG
2  G13  AX00000422  GTAAACGCCATGTATAAAGAAAGATACATTACAGTTTCTTTCTCTTGTCCTCCTA
2  G15  AX00000423  TAAAACTCGGAGCGGATGATTACGTAACGAAACCTTTCCATGAAGAAGAGCTTT
2  G17  AX00000424  GGATATGGGAAGCCTGCCGAAAGAATTACCGTTCTTTAGTATTCCAGACGTGCC
2  G19  AX00000425  TGTTGAAGTTGTGTACGTAGTTGATAATAGAACGGCAAAGTCAGATATTATACAA
2  G21  AX00000426  TTATCGCCGTTCTTGTGTACTGGCTAAACCCTCCTGGTAATCCAATGGTTGATAG
2  G23  AX00000427  CAGGACTTACACCACCGCAGTTTTATATTTTAAAGATTTTAGATCATTATGGAGC
2  I01  AX00000428  AGCGTGTAGCGGTGGAACTATTAGAAGAATACCCGCATATTGATGGAATTGTTG
2  I03  AX00000429  AAGGTTCTAACGGTGTACGTTTCCATAATGGTACGGAGATTGTACATGTTCCTAG
2  I05  AX00000430  TGGTGGGGCGCAGCATTGGTGAACGTTACCCAGAACGAAATAGTCAAATTGGC
2  I07  AX00000431  TCTTGGTGATCATTTAATGTTCCAAATGTTTGGCCGCGGTTATTTTCTCGGTATT
2  I09  AX00000432  GAAATTATCGCAGCATCTGTACGTCACAGTGTTCACGTAACTGACGCAGCGTTA
2  I11  AX00000433  TCGAAGCTTGGTCATTAATGAGTGGAGGTAGTTGGACAGGGAAAATTGCAGGAA
2  I13  AX00000434  TTGGTGCTTTCACACTCATGTTTTCACAAGGAATTGTCACTTACATGTTACCAGT
2  I15  AX00000435  ATCTCATAAAGTGGGAGACCGCGTCGTTGTAGAACCAATTTATTCTTGTGGTAA
2  I17  AX00000436  TACAGTTGAAGGATTACGTCCTCTTGACGCTTTATATTTTAGTGTGGTCACGTTG
2  I19  AX00000437  AAAGAAGGCGTAAATTCTCATTTATGGATTGTAAACCGTGCGATTGATATTATGT
2  I21  AX00000438  AGCAACTTGGGATGCAACGACAAACAGTATTGCAAAATATAATTTCCCTGATAGC
2  I23  AX00000439  GAAGATTCGTATAGCGAGTAAATCGTTACGTTCTGTTCCGGTTATGCAAAGGAT
2  K01  AX00000440  GAAAAAGGTTATGCGCAAGAAAATTTAGGGGATATTGATTCGCAATCCATTGCA
2  K03  AX00000441  AGTCGGATTCGTTCGTCGCTTTATCGCGATGCAAATTGATTGGATTTTCTTATCC
2  K05  AX00000442  TCGTTTTAGCACAGCACTTGCTAGGACTAAAAATAGAAGGGTTTAGCTTCGAAC
2  K07  AX00000443  CTGTCGTTGCCAATGAAGTAAGAAAACTAGCAGAAAGTACAGCGGAAAGCACAA
2  K09  AX00000444  CAGTCGCTGTTAAAGCAGAGTCAAACGACGAGAAACTTAACAACATGCAACAGC
2  K11  AX00000445  CAACCAGACTTGGCAGAAGTAGCGAATGCATCATTAGATAAGAAGCAAGTAATT
2  K13  AX00000446  CAAACCGAATATCTCTACACTGGTTGGGGAATTATACGAAGAGAATGATCCAAA
2  K15  AX00000447  AGGTTTCCTCGGTATGGTGACTTCTATTAAAGGAAAACAACAGATAAAATTGTAT
2  K17  AX00000448  TCACAAGCTATGCAAGGAGTAGAAAGCTCTGATTGGCTATCTGACAACTTCGGT
2  K19  AX00000449  GTTATTTTTTTCATTATGCGAGCGCTCGGAGAAATGGCAATTGAACAACCTGTTG
2  K21  AX00000450  CGTGTGAGCGGTGCATTATTTATTAGTATGATTGTGACAGGAGTTATCGCCTTTT
2  K23  AX00000451  AGTGTATGAGCATACAGGGGGAGTATCACGTAGCTATTTCATGAAACTATTATTA
2  M01  AX00000452  TCGCTTCTTTCTCAAAGGAAATGCATCCTGACTTACAAGCAGGTATGCATTATCG
2  M03  AX00000453  TTACTTGCTGTATTCGTCGGATTAAATTCCGAAAGCGGCCAAAGCATGTGGCTC
2  M05  AX00000454  GGTCACACGTTTTCGGATTTATTTTATCGCTTGCACTAACGTTTCTAGCTCTATA
2  M07  AX00000455  AATTATGCTGTTCGCAACACTTTTCGCCTCTTATCTAGTACTTGCTGGTCGTACG
2  M09  AX00000456  GCGGTTAACTCATTCTTCTCGATTTCGACAATGGCGATTTCGATTCCAACCGGT
2  M11  AX00000457  TTCAATTCAAACTGACTTCTGTCGGCCCAATGAATGCTTTCTGGGTACCAGAACT
2  M13  AX00000458  GCAACTTGCTAGTGAAATTCATCGAGTTCCATTTGAACAAGATGGTTTGCGTGG
2  M15  AX00000459  GGTCAGTTGGAGGAAGAGGCTTTGGTACTATTTTTGTTTTTCTTCTTATGGCAGG
2  M17  AX00000460  GTGGAGGCTTTTTAGAAAGGTTCGATGCAATTTTTTTTACGACTTGGATTATTAC
2  M19  AX00000461  AGTGAAAATTGATGGTGCTGAACCAAAAGTTGAAAACATTGCGTCTGGTAAATAT
2  M21  AX00000462  TTCAACGGTGGTTTCATTGGGTGCGGTTATTATTAGTGCGCCAATTGCTATAGC
2  M23  AX00000463  GTTTTTGGGATCCTAATTTCTTGTTTGGAGAACCAAGCAATACAAGAGCTGGTG
2  O01  AX00000464  GAATGGGCATTGATTGATTCTTATTTAGAACAAGGGCATAGTGTTATATTGGATA
2  O03  AX00000465  ACAATCGTTGCTATGCTCCCACTCCTATTTGGCCAATCACAAGCAGGAAGTATG
2  O05  AX00000466  GCAGTTTCATAAAGATGAAATTCCAACTTTAGTACGTATTCTTCGCTTATGCCAA
2  O07  AX00000467  AAGTAGTGGAAACTGTAGGAACTTGGTATAAAATTCGTTTTGGCACAGGATACG
2  O09  AX00000468  ATAAACAGTATGCAAAAAGACTTGGAATTTCTATAGAGGAGATAGAGTCTGCAAA
2  O11  AX00000469  CCTTGCCGCTAGAGTGCCAAGGTGTACAGAAGAAAGAAGCACAAATAAAGGCAA
2  O13  AX00000470  TGCGAGTTCATGGATGGAGAGAGCATTTTATCCATTATTAGTTGCTTCACAAACG
2  O15  AX00000471  CGGTAACAGGGGCATACATTAACCATGAAGTACCTGTTATGCGTCATGAAGGTC
2  O17  AX00000472  AATTGAGAGTGAGATTGATTATTTGCATATTCGTGAGCGTGAGAAAAGTACGAAG
2  O19  AX00000473  TTCATGGAGCACGAAGTTACTAGGTTATTTTCACCGCGAATGGGGTACATATCC
2  O21  AX00000474  AGTAGCCGAGCTACTTACACATTTAGAGTTAGATAACAGAATTGTTGTAGTAGAG
2  O23  AX00000475  CTGTGTCAGGAGCAAAAGATCCTATTAAGATGGCACAAGCAATGAAATTAAGTA
2  A02  EMPTY    -
2  A04  AX00000476  AATATTCTATTCCATGGATTTACGGAGCATGTGTAGGGAGTTACGGCCTTTCTTA
2  A06  AX00000477  GCTATTACGGCAATTACTGCTCAAAATACGCTTGGCGTTCAAGGGGTATATCCA
2  A08  AX00000478  CATTCGTTGCCATTAAGGAACTTGGAAATAACGGCGGTGGATTTTTCGGAGCTA
2  A10  AX00000479  CAGTAAAACCTGGTATGCGTGAACGTTTTGAACAGTTGCGTCAAATGGGGATTA
2  A12  AX00000480  TAGTGACAAATTCAGGTTCAGGGCTAGATCCTGATATTAGTCCGAAGGCAGCTT
2  A14  AX00000481  TTTGTGTACAATACAGTTCAACAGCAGAGAAATTAATAAGACGGGGATGGCGCA
2  A16  AX00000482  ATCGTTACATCTTTGTACGGTTTTAGCATGGGACTTTCTATGCCAACCCACACTA
2  A18  AX00000483  CAAAACGAGAAGTTTCTTTATGAGACGGGTGTAAGTAGTATGTCTTTATCTGAGT
2  A20  AX00000484  CGTCTAGTTCATTGCCTTTCATTGCACCAGTAGTAAATTATCGTGGTAAGCAACT
2  A22  AX00000485  GACGCATTTGATGAAGCATTCCCAGCATTCTTAGTAATCTTAAGCATGCCACTTA
2  A24  AX00000486  CAGCAATATCCGCAGCAAGGACTAGAGTATATTACAGCAGAACAGTTAGAAAAG
2  C02  AX00000487  GAAAACGGTATTGCCAAACGAAAGATATGCAGTGTACTCAAAACGAAAAGATGG
2  C04  AX00000488  CAATGTTTCTTTAGTAAACGGTTCAAATTTCGAAAAAAAGGCTGGTGGAGCACCT
2  C06  AX00000489  CAAGTGAAATCACATATCCTTCTGATGATTATATGTGGGCTCATTGCCTAACACT
2  C08  AX00000490  AAAGATATCGGTGTCAATTTCTTACTCCCTATTTGGTCAATGGCGAACGTTGCAC
2  C10  AX00000491  TATCGTATGTGCTACAGATAACATCGCTCTTGGCGCAATGAAAGTTATTCACTCC
2  C12  AX00000492  TGTATCCATTCGTTTTATGGCTCGGTATCGCTGTAGTAAAAAAAGACTATCGCAT
2  C14  AX00000493  CAATTATTTTCTAAGCGTATTGAGCATTTTTTACACGCTTATCAATACAGTAAAGA
2  C16  AX00000494  AAATTAAAAAGAATGGTGAAGTTGTTTGGGATTCCCACGCAACGACTTGCGTCA
2  C18  AX00000495  AGACGTTTTAGCTTACTATAAGCAAAATAATTCTTGGGAGAAAACAGCCGAGCAT
2  C20  AX00000496  AAGATTACGCTGCAACATGTGCATTTATGCAAAACTTCCAACTTCTTGCTTGGGA
2  C22  AX00000497  TGCGTACAAATGGTGGCTTCCCGTACTTAGTAGTAGAAGACGGAGACTACTTAA
2  C24  AX00000498  GCATTCCGGTCCAGAGACGGTCGGTGATGATCCGCTAGTGCAGTCGTATAAAA
2  E02  AX00000499  CAAGGAATGATTAAAGGCTCTATTAATATTCCGTTAGATGAATTACGTGATCGTT
2  E04  AX00000500  ATTGCCGAGAGGTTATTACACAGTTAACGGCATCTCGTTCTGCACTTGATCGTA
2  E06  AX00000501  GCCGATTGTGAAAACGAAGAAGGCGATAGAAGGATTAGCATCAGGGCAAGTGA
2  E08  AX00000502  CCACCAAAAGATGCGGAGGAAGTTGTTTTCTCATATGAACCGCTCGTTGAAGGA
2  E10  AX00000503  GTGTTAGAAGTACAGGTAACTGATAAAGGGTCAGTTAAGGATATTCCAGCGTGG
2  E12  AX00000504  ATTGATATTTCAACATCTCTTGCATTCTCAGAACCAAACTTTAATCCAGCGCTTG
2  E14  AX00000505  GCTGTTCGAAATGCCGCACACGATTTAGCACGCGGTGATAAATCTGATTTACGT
2  E16  AX00000506  ATGGAAGAGGAAGAGATGCTACTACGTCTAGGAGCGAAAAAAGTGATTCATCGC
2  E18  AX00000507  CAGGTATGAAGCCTCTTCGCTCTTTAGAATCATTCCAAGAATTAACGGTTAGCAT
2  E20  AX00000508  GGCGCTCGGCCCACTTATCGGACTTTGGCTTATGCAAACATATAACTTCACGAT
2  E22  AX00000509  GAACTAGGTGCGTACGGTATTCGTTTAGATGTTGGTTTCTCAGGATTAGAAGAA
2  E24  AX00000510  GTTTATTAGTTTGTGCGACTGGTCAAGGAAGCGCCCAGCTATTGAAATATAAAAT
2  G02  AX00000511  AGATTGCCGGACAGCGACATTTATTAGCAATTCGAAACGGGGTTATTTCTACATT
2  G04  AX00000512  TGACGTTATTATCGGAAATGCTTATGCGAGTGAAGAAGAGTTAGAGAAACTAGG
2  G06  AX00000513  AGTGCACCATCATCTTCTCGTGAGTTACGCGTTGTAGCAACAGCTTACACAGCA
2  G08  AX00000514  CCTGTCATTTCGGGAGTAACTGAGTATGACTCTGTAAGATTAACAATGACCTCTC
2  G10  AX00000515  GACCTCTTTTACGAATTAAATAAACAAGGCTCAACAATCATTATGATTACCCACG
2  G12  AX00000516  CAAAACGGCTTCCACGTTTACGTAACGAGTAAATCTGGCGAAGCAACTGGTACA
2  G14  AX00000517  GCAGTATGCTTTTCCGCATTTTCGTTTCATTGAATATTTTATCGCGCATATATTGC
2  G16  AX00000518  TAGCTGCTGCACTCCGTTACTTAAATCAGCGTTATACAATTCCTGATAAAGTCAT
2  G18  AX00000519  TAGACACCCACCCAGACGATACAGCAGCTATTAATCAATTTAATGACTTTTCCTA
2  G20  AX00000520  ACCCCTCCTAATTTATATTTAGGTTTTCAACCGCCAAATTTACCACAGTTCTCAC
2  G22  AX00000521  CAGTTGAAATGACGGGATATTTAAGAACAGAGCTTCATCATTTTCCTGCATTAAA
2  G24  AX00000522  CTGCGTTGCAAAAAGCTCACGAACCACGATCTATTCGTATTATATCTTTTATCCA
2  I02  AX00000523  GGCGGAACGACAGGACCGTTAACGTTATATGCACTCGGTTATTACGGTGGTCG
2  I04  AX00000524  TGTAGTCCGTGGTCTGCTACTGTAGTTGCAACAGCAATTGATAATGTTCTCTATA
2  I06  AX00000525  TCCAATTACAGTTGATTTTTTAGTAGGTGCTACAGTAGTTGATACAATTACTGTA
2  I08  AX00000526  AATCATCATTTGCAGTAGCGGCTGGTGGAATTATTTTTCCTTTCATCGGTGGTTA
2  I10  AX00000527  TTCTATTTTCTCGGAAGAAGCAGATGGTGAGTACGACCAGAAGCTGAAATATAC
2  I12  AX00000528  GTGTTGTTCGCTTTTGTAAATCGATTGGAATCGGAAGTTTTAAAGCATTTAAAAT
2  I14  AX00000529  AATGGTGCAAGGATTTATAGCAGGTGGATTGAAAGCGTTTACTAAAGCGGTGGA
2  I16  AX00000530  GAATTGGTGAGGTGGCAGATTATCACCTTGAAGATCTTGGGCAAGAGATGAAGT
2  I18  AX00000531  CAATTGATAATGAATTGTACGGTAGATATGCAGGAGAGATGCAAGTTGCTATAC
2  I20  AX00000532  GGTGTAGAAGCAATAATGGAAAATGTATTTAGCCGATTAGGATCAGAATGGGAT
2  I22  AX00000533  CTACATTTTAATAGTGGCGATTTATGGATGATTGCGGCTGTTTGTATTTGGGGAA
2  I24  AX00000534  AGAAGCGATGCCTGAAGTGTTAGAATGTCACTGTTTAACAGGGGAGTATGATTA
2  K02  AX00000535  TATATGTGGCTAAGTGAATTTTTAAGTGAGGCGAAAGAAGCCGGTGAAATTCGT
2  K04  AX00000536  GGTATGAACTCGACTTATACGAGTTTAGGAAATATAGCAGGACCAGCGATGGGC
2  K06  AX00000537  CGAAGGAACATTACGCTTTAGTGATTTACAAAAATCAATGGACGGGATTAGCCC
2  K08  AX00000538  AGGCATTGAAGGGTTAAAGTTTGCAGCGCAAAATTTTCGTAAAGTTGTGCCTGA
2  K10  AX00000539  AGAAAGAGTATATGTTCTCTACAACTTGGAATGCACCTGAAAATTCATTTGGAGA
2  K12  AX00000540  AAAAATGGAACCACACATTGCGCATACGTGGGAATTAAGTGAAGACTGGCTTAC
2  K14  AX00000541  AAACGGTGCACTTTTTCTTCGGGAATGGTTTTACGTTTGATTTAACAGGTATTCG
2  K16  AX00000542  CTGTTTTCGCTATTTGTCACGGACCTCAGCTACTCATCACTGCACAAACACTTGA
2  K18  AX00000543  AAATTTCCTGATTTTGTCCATGCAGTTAAACCAGAACCACATAATGATATTCCTC
2  K20  AX00000544  TTACTACTTGCTTTCCTGCTTCTATACACGAACAAACAGCCTACAAAACGAATAC
2  K22  AX00000545  CACTCGCCTATCTCATTCCATATCTCGTTTCACCAATCTTCCAGTTAAAACTAGT
2  K24  AX00000546  ATTCTTGGGTGTACGCATTATCCACTTTTAGAGTCCTATATTAAAAAGGAACTAG
2  M02  AX00000547  ATGCCATCTTTAGCAAGGCGTATTGCACGGAATAATTGTATCGATGCCAATATAA
2  M04  AX00000548  AACCATATCGTAAGCGGTGCATTCTCTTACTCTGGTCAACGTTGTACAGCTATTA
2  M06  AX00000549  ATAGTTGGATATGGCCTCACTTTCGTATGGCAACATCAATTGTTTGGCGGTGCA
2  M08  AX00000550  TAAACCATACGTTTCATCTTCAGCGGCATTAGTTATCGCAAAAGATAAAGATAAA
2  M10  AX00000551  TGGCAACGTTAACGGCGCTTGCACGTATTTCAGGTAGTCGTATTTTACAATGGA
2  M12  AX00000552  ATTGTCAATCTTCGTACGCAAACAGGTATGGTATTCCAGCACCATAATCTATTCC
2  M14  AX00000553  CAAAATTGCCAAAGTATACTCCAAGATTATGGGAAGGCTGTAGATTACATAGACG
2  M16  AX00000554  TTATCGTCCAACAAGGTATTTCCTTACTTCGCTTCGATGGGCAACCTGTTGATTT
2  M18  AX00000555  TAGAGCTTTCCACTATTATGGATCAAAAAGGGGCAATTTGGCTTATGTATGTCAA
2  M20  AX00000556  ATGTAAGTGTAGTGGATCGTGTGCAGCCAGAAGTTATTAAGTTTTTAGGGCAGG
2  M22  AX00000557  TTCAAGCTGATGCAGCTTCAAAGAACTTATTCGATGAGTTCCGCACAATGCAAC
2  M24  AX00000558  ACCGTTACATGTGACATCGGTTCCCATTCTATTTGGATGGCGAGATGTTTCCGT
2  O02  AX00000559  ATTTTGGACGCCAGATTATGCGCAAGGTATTGGTGTAGCTGGATTCCACTTACA
2  O04  AX00000560  GGACGGATCGCACAGAAGTCATGTTTGGTGCACCGGGACATGCTTACGTATATT
2  O06  AX00000561  TGTATCAAAATTACGCGGATTACAATTGCTTGGAGAGCATTTGAATATTTCGCTA
2  O08  AX00000562  TAGCAGAACTGAAAACAGGTGAGAGTGGAAAAGTGATGTCACCGAAATTACCGC
2  O10  AX00000563  AATTTTGGAGCGGAAAAAACTGCCCTGCATTTATGATTCAACGCGGACAATGGG
2  O12  AX00000564  TTCTGTTCTTCAGCAGTTAACTGGTATTGAGCAAAGCTGGGGTATTTTAACGGG
2  O14  AX00000565  GGTCATCCGAAAGGTGTATTACATCGCCATCGTGAAATGGCTGAGCATAGTATG
2  O16  AX00000566  ACGGTCATATCCTTACTCTTATCTCAGAGGATGATATGTGGAACGTGTACGCTG
2  O18  AX00000567  TATTAGGATCGATTGACTCGTTGTTAACATCGGTCGTAATGGATAATGTGACGG
2  O20  AX00000568  ATTCCCGATGGCGGCGGCCATTTCTTCCTTCAAAAGCGCGTTGGTGAAAATATG
2  O22  AX00000569  AGGACAAGCATACATACAAGCTTTAGCGAAAATTGGAACAGAAGAAATTCGTGA
2  O24  AX00000570  TATTTGTGCAAAAGACTCTAGCGGTCCGTATCATTATGCACTGCGTAAACATTTA
2  B02  EMPTY    -
2  B04  AX00000571  CTCTTGGAGGACGCTGGTACTTCGGGCACTATGTAGAAAGTGAACCAGTTTGGT
2  B06  AX00000572  GTATTGTCGGTAACAGCGGTACATACATATGAAGCTGTCGTTCCGAAAGTAACA
2  B08  AX00000573  TGTGATGCTATCCGACTTTCAAACGGGAGAACCGCTCGCACTTTTAGAAGGATC
2  B10  AX00000574  AACTTACAGCCTGTAGGATCAGGTCCGTTTAAGTTTAAAGAGTATAAGTCTGATG
2  B12  AX00000575  GAAACTTTGTCACGCCGAATATGAGTCCAATTGATGTTGAGCGTATTCGCAAAA
2  B14  AX00000576  ACGGTCGCATCGATTTTCGCATTCGTATCGCCTTACGATCCTAGTAAAATGTCAA
2  B16  AX00000577  GCCGATAGCGAAGACCTATACACAAAACCGGCACATCCATACACACAAGCACTA
2  B18  AX00000578  TATCGGAATGGAATCACTATTCTACTTCTACGTAGCTGGATGTATCGCCATCAGC
2  B20  AX00000579  TTGTCGTTCTCCTGTTAGCAGGAATATTTGTTTACATTCAGTCCGTTGATACGAA
2  B22  AX00000580  GGCATTTCGCAAACACAAGACATAAAAAACTTACCGACAGGTGTGGATCCGTTA
2  B24  AX00000581  CAAAAAGGTGGTCACGTACTGGCGATTAACTCAAGCTTACTCATAACGAACAAT
2  D02  AX00000582  TTACTCATGTACATTACACTGGCACGTAAAAATGAAGTGTACAAATACCATTGCC
2  D04  AX00000583  TTTGATCGGCGCTTTATGGATGTGATAGGGAAGTTAAAAAAGTATAAGGAAGAA
2  D06  AX00000584  TATGTTTCTTCAGAAGTGCGTAGATGAGGAGCTGAGTGTTCCGATGCTTTTAGC
2  D08  AX00000585  CGTTCTGTAGAGTCACGGCAAGATAAGCGTCCTCTTTTATCTGATTTAAGAGAG
2  D10  AX00000586  ACACCACTCGCTATTCACCTCTACCTGTTGAAATCTTTTTACAGAAGGCTCAATC
2  D12  AX00000587  AATTATTTCCAATCACTTTCATAGGTTCCATAATAGGGGCATGGACCGTTCATTT
2  D14  AX00000588  ACGATCACGATTAACCAAATTTGTGAACGCGCGATGGTACACCGAACAACCTTT
2  D16  AX00000589  AATTGGTACAGCTATCTTTATTTCGAAAATGTCTTCAGGAACAACTAGCTATATG
2  D18  AX00000590  CCTTCTACCTATTTTGAGAACATAAACGAGCTGGCTGAACAATTGGCAGTAACAA
2  D20  AX00000591  AATGAAAAAACACTTATAGGAATTCAAGAACGAATGGATCAAGTTACATCTAGCA
2  D22  AX00000592  CTTCTACAGAATTGTTAATGGCTCCATTTGGGGCGAGTTGTGTATTAGCGTTTG
2  D24  AX00000593  TCGCATCTTGGTAAGGTTGATTTTGTTCCATATGGCCATCATTTTCCTCTTAGCC
2  F02  AX00000594  AGTCGAGAGAGTATAAGGGGGGCTGTCCATTTATTACTCTTTATATTCAAAGTCC
2  F04  AX00000595  CTTGGTCCAAACGGTAGTAAGTATATGGAGCAGTTGTCTGAGTTAGATGATGTA
2  F06  AX00000596  TGTTTGATGGCATGGTTGCTCGGAAACTTGATTCTGTTTCGGAAATTGGCGGAG
2  F08  AX00000597  AGTTCGTAGGAATAAGCATTGGCCTTTTAGTTAGTATGTACTGCGCCTGGATTTT
2  F10  AX00000598  TTTCGCTAGTGTATAAGGTGACGCAGATTGCGACTGTATGGGATATAAGTAGAT
2  F12  AX00000599  TCTTTTACGGCGTCGGCATTCACGGAGAAAAAGGTTACCGTAAAGAAGCACTAT
2  F14  AX00000600  ACTATCTGTGAGCTGTGGATTCAGCCTTTCTGATGAGACAAAAAATACGATTGCC
2  F16  AX00000601  AATCGGATCATTCCTTGACGGTTGTTCCATGATTATTATGGAACATTGCGGCGG
2  F18  AX00000602  CAAAAGAACTCTGTATTACTCAAATGGAGTATATGCTAATAGTTTTACTGAAAATG
2  F20  AX00000603  CGTTTCTTCTATTACGCAAGTTGGAATGGATGATCACGAAAAAGTGAAGGCGAT
2  F22  AX00000604  TTAGAGCCAGCTCATGGATATTTAATTATGCAAAAGGTGGAGGAATTAAGTAATC
2  F24  AX00000605  ATAGTGGCTGGGAGCATATAGCCGGTAATTGGTGGTCAGGTACGCACTATTTTA
2  H02  AX00000606  TTGGGACAAGCATTATTAACGTTTTTCAAAACACGGGAGATCAGTTAAGAAATAA
2  H04  AX00000607  GGAATTGGTGAGGTTACAGAAGATAGAAAGTTGAAAAATGAAGGGAAGTGGGAC
2  H06  AX00000608  TCTTGGGTTGGTAGTGCATTATTTGGTCATTGGGGTCCTGAATGGGGAGGCATT
2  H08  AX00000609  ATGGTGAAATTGATGCATATACAGCATCAGATTTGAAAAATAAGATCATGCCTAT
2  H10  AX00000610  AATTGTCTTTGGGCTATATGAAAATCGATTAGAAATTATGGTTGCTGATAATGGG
2  H12  AX00000611  TATCGCTATTCAAAAGGCGGGCCAATGCATGAGGATATTATACAAGTAGGCATG
2  H14  AX00000612  TGCCCTATATTTAGCGGAGAAAATTAAGACGCTAGGTGGTACACCTACTACGAT
2  H16  AX00000613  CTTGTATCGCTGAATTCTGCACAAGAGCTTTTCGAATACATCCATTTTGGAAAAG
2  H18  AX00000614  TTTCTCGATCAATGTAACTGAGATGTTCCGTAACCCTATCTTTTTTAAGGCGCTA
2  H20  AX00000615  GAGAAGGCAGTACTTTCACCGTATATATTCCCAACCTTCCAAATGGATTACATGA
2  H22  AX00000616  AAAATCGGGTGAAAAAGTGAATAGCGAAACTGCACATAAAGCAGATATCTTTTCA
2  H24  AX00000617  GTCCAAAATAAAAATGGGGATCAGTATGTGAAGAAATGGTTTCGTAAACATGAAA
2  J02  AX00000618  GCTATTATGGGTGCAAATATTGTCCGCGATTTATTCGCTTCTGTTCGTGATGTTG
2  J04  AX00000619  TACGTCCAAACGGGCACTTTTTAACGATCGGCCTTCTATCAGGAATACAAGTGA
2  J06  AX00000620  GAAAGCAAATTGATGATCAGTTTTTACGATTGCAAGAACCATCGCTTACAGCAAA
2  J08  AX00000621  ACGAATCATTCGAGGCGGCAACTGAAAAAGAAGCGAAAGCAAAAGGTGAATCTA
2  J10  AX00000622  ATTTAGGGGGAAGCTGGGCAGCAATTGAGTTTCCGGAAAATGTTCATGTGTTTA
2  J12  AX00000623  AAATTGAACGATTACCAAAGACGGCAGCTGGCGAGGTAACCGTTTATTTTGAAG
2  J14  AX00000624  AGCGACGGCGGAGCAGTTGTATTTATCGCTGAGATTTGCATTAGCGAAAACATT
2  J16  AX00000625  AACGAATTTTTAGACTATCCAGCAGCGACGAAGAACCATCACGAGTTCGTATCT
2  J18  AX00000626  AAATGATGCAGAGCTTGCTTATTGGGAAGAACAGGTGATACAAAGAGGCTTCCA
2  J20  AX00000627  GAGAATCAGTAGCGTAGGGCTTCCTTCATCTGGTTATGTAGACCGTCACTTCTT
2  J22  AX00000628  TGAGTTAGGAAATTTTCATCTCGCTAAAGAACATTACGAAAAGGCTGAAAGTTTT
2  J24  AX00000629  TACTTATGCTGCACGGGTTTGGTGGTTCTTCTGATGGATTTAGTGATATTTATCC
2  L02  AX00000630  TTTCTTTTTGAGGATTATGGCAGACCATGCTAAATTTATTGGTCATCTTCTTGATC
2  L04  AX00000631  GTACCTGGTTATATCGCAGCACAAATGATTGGGGCAATTATCGGGGCAGTTATC
2  L06  AX00000632  GGAACTGGTTGCTTCATGTTAATGAACACGGGTGAAAAAGCAGTAGCTTCTGAG
2  L08  AX00000633  GTTCTAATCCCACTTGTATACGCAATGGATTACGAAATGACAGCAAAACCAGTCG
2  L10  AX00000634  TATCGTCTCTCATGATGCAGACATACTTACGATTGATGTACTTCTTTCTTCACCT
2  L12  AX00000635  TTTACAATACCGACTCCTCCCTCCGCTTCCATAGTCGAATTGAGAAGTTAACGG
2  L14  AX00000636  AAATTGTTACATCTAAAGCTGGTGACATTACAAAAGACGAATTCTACGAGCAAAT
2  L16  AX00000637  CATGACACATACACTGTGTGAACGAAAACAAATATCTGCGAGCCGCCAACCCGG
2  L18  AX00000638  AGGGCTTCTGTTGTTCGATGCGCTGTTAGATCAATTTGAAAAAGCGCTTCCACA
2  L20  AX00000639  AGGGGCTTCTATTTCTGAGATTGCTAAGTTTGGAGTTATGCACGTATCAACGGC
2  L22  AX00000640  CTGTTCTCTTCTCAACTCCTTCTTCTGGCAAAGACATGCGTGGCAAGTTAAAAGA
2  L24  AX00000641  CCACTTCCACCTTCATTTAATTCCACGCTACGGTGAAAACGATGGTTTCGGTGC
2  N02  AX00000642  AAGGAACTGTCACAATTAATGGGAAAACAATTCGTGATGATATGACTGCGTACC
2  N04  AX00000643  TCTTTTTACGTTTATGATTCAGTTATACATAATCGCCATCGTAGCAGCAGCGCTT
2  N06  AX00000644  AGTACCGAGACTATATTGATTTAGCAAAAATGCTTCAGCTCGTACCAATAATCGG
2  N08  AX00000645  CTTATGGCAGAGCACGGCATTGAGAAGATGAGCCTTTCCATGATTGCGAAAGAG
2  N10  AX00000646  ACAGCTACCAACTAAATGAAGAAGAACTTGAAATTCAGCATGGCCTTTTCGTCGT
2  N12  AX00000647  AATTACCGGAGCATTTAGAAGGAGATCGAAACGTCGCCATTATGTTTGCAAACC
2  N14  AX00000648  CCGCTCAATTATTTTGTATTTCCAAATTTACGTCAACGCTATTATAGTTACAGATT
2  N16  AX00000649  TTCCAAGCAATCCGCGTTCTACGCCCATTAAGTAACGATACATATGTCATCTTAA
2  N18  AX00000650  TTATACGGGTTGTCTCATCAAGAAGTACTCCGCGGAGGATATACGTTTGTCGTA
2  N20  AX00000651  GAGCTCCATTTACGTTAGCGAGCTATATGATTGAAGGCGGTCCATCTCGTAACT
2  N22  AX00000652  TAACAGAGCGTTACCGTGCAATTGGTGGTATTTCTCCTTTAGCTACTATTACATT
2  N24  AX00000653  AATTCCAACGCAAATTACGCCGTTTCTATTTTCTGGGCTGTTCTCCCCAATTGGG
2  P02  AX00000654  AAAACAAATAGTGAAACGGCTCGTATGGCTTACAATGCGAAGAATACTTTCGGG
2  P04  AX00000655  ACGGTGGATTTAAGCAAATAGGCGCAAATATTCAGCCGCGTCTTGATAAGTTAA
2  P06  AX00000656  GGAAGATCCAATGGACTGGAAGCCGAAAACAATCCGCACATTAATTAATCGGTT
2  P08  AX00000657  AAATTGGTTCAATCCGATTCTTTGGTACGCCTATTTTTGTATGCGAGAAGATCAA
2  P10  AX00000658  TCGGTTATAAAGCAACAACAATGGATCAAGTAGCGAAGTTAGCGAATGTAGGAA
2  P12  AX00000659  TACCGATGACATACTCTGTATCTGGATTGAAAGCAGTCGTATCTAGCGGAGACT
2  P14  AX00000660  CTTTTTTGATAAAGAGGATCGTTTAAAATCGATTCCAGGTCAAAAGAAGAAAAAA
2  P16  AX00000661  CGATTTTGGCAGGAGGCGATGAGGTAGCAGCTGGAATTATTTCAGAGGCGAAA
2  P18  AX00000662  CGTCGGGGTATTTGTTTGAACACGATGGTTTTCGTTTACTTGTAGACTGTGGTA
2  P20  AX00000663  TCTCAACGAAAGGTCGTATGTTCAGTCACGGTACGTTACTATTTGACTCTGAAAT
2  P22  AX00000664  ATGTTTCAAAATAAGAAGTGGAAAAGAAATGAAACATTCAGCACTGTTAATAAAA
2  P24  AX00000665  CGATTTTGATGTTACCGAAATTTAGCCCGAAAGAAGTATTCCGTATTTGCCGCAC
2  B01  EMPTY    -
2  B03  AX00000666  TTCCTGATCAAGGTAATGGAGAAAAAATAATTAGCAGACTACAAGAGCAGGGCT
2  B05  AX00000667  TAGATGATTCGAAGTGGACGTTACTGGAACGGTCAGCGCCCGAATTATGCGCA
2  B07  AX00000668  CGCTATCTTCTCTCCCTAACCGGAGATTCCCATTTTGCTGAAGATCTCATGCAAG
2  B09  AX00000669  TTTCTCATACGGATGAAAAAATTATTGATATCGCATTTGAGCATGGCTTTCAATC
2  B11  AX00000670  CAAAACTGGGTTATAGAAAGAGAATTAGAAGAAGGGGCTATTTGGACGTTAATA
2  B13  AX00000671  GAAATCACAAAAACTATAGCTAGAGAAGGTATAGTTATGGGATTTAAGAAATTAA
2  B15  AX00000672  AACCGTTATTACATGCGATGCGCTGGCTTAAAAATATTGCTGGTGGAAAGTACG
2  B17  AX00000673  TTTGCGAGAATCCGAACTACGTATTTTCAAAAGAAGAAATATACGAGAAAGTTTG
2  B19  AX00000674  TTGCAGATTTCTCAAATTATACGACGTTCTTTCCAGGGCTTATTATTTTTATAACA
2  B21  AX00000675  GTTTGCCATTGGCTGCAACCTGTAGTAGATACGATTGTGTTTCCAGAGTATTACT
2  B23  AX00000676  TCAACGCAAAGTACACAAAGCTGGATAAAAGATCACGTTATCGGTTTTTGGGAA
2  D01  AX00000677  GGCAGAAGACATGGCTCAAATTTCCCAAAGATCATCTGACCGAACTGATAGGGT
2  D03  AX00000678  TTCCAAATGGAACGATCAAAGCAACGGTGTTACTGGAAACGATTCACGCTTCGT
2  D05  AX00000679  ATTAAATTACGGTATGTTTGAACTAGCACGTGGCTATAAAGAGCGCGGCATGGC
2  D07  AX00000680  GCTCCTGGACCAAGAATTTGGGATATCGCTTATACACTGTATACTTGTGTGCCT
2  D09  AX00000681  GCAAGCATGGTTCTAGTTTTTTAGGTAGAAAAGAAGGAACGAAAGAGTTAACTC
2  D11  AX00000682  AGTCGTTTCTTTTCTTTTGTAAATAAGCATGAGAAAGTACGAAAGGCAATGGGAT
2  D13  AX00000683  GCAAGATGGCAATATGCTCGTTGTAAATAAGGTGAGTTATCATGTGGGGGACTT
2  D15  AX00000684  TTACAGATTATAATATCCCGCACTTCATCGATGAAAAACGCCCGATGTCACATCA
2  D17  AX00000685  TTACTGCAAGGATGGCGTGAATTCGCACGCCAACAGTCTCTTTCTGATTTAATTT
2  D19  AX00000686  CGCCCCTCCTCTTCTATAGGAAAAGTGGAATACAAATTCGATCAATTAAAAGTAG
2  D21  AX00000687  ATGTATTTGCGATTAGGCCTATTAGTTATTCACGCGCTTTCGCGGGGGCCGGCT
2  D23  AX00000688  TGGAAAAAACTATCGTGAGCATGCGATAGAAATGGGCGGAGTAGAGTCAATTCC
2  F01  AX00000689  TCACTGAAGTTCGCGGTAAAGGTTTATTCATCGGTATCGAATTAAACGAGCCAG
2  F03  AX00000690  ATGTGGTATGGTTTAAAAATGATAGCTGGTATTTTAGTTATCGGTGGAATGGAAA
2  F05  AX00000691  TTAGAAGTGCGCGTTCCATTTGCAGATCACCGACTTGTCGAATATGCGTGGAAT
2  F07  AX00000692  TGGTGCGATGCAAATCAATCAAAACCCATCTACAATTAACTACGAACCGAGCCG
2  F09  AX00000693  AAAGTAAAAACACAAGTACAAGATGATCAAGTACGTGTTACAGCAAAAAGCCGC
2  F11  AX00000694  AATGGAAGATGATGCTGCAGTGATTTATGCATATATGGAAGAACGAGGCGGAGC
2  F13  AX00000695  ACGCGATTGGAATGAATTTATTTTTAACGCCAGCGAAAGTGTACGCGAGTGGCT
2  F15  AX00000696  CGAGCAACAAGATCTCGTATATAGAGCAAAAAATGCTTTGCAATCCGCTTACGC
2  F17  AX00000697  CGTAAACTTTAATGGCGCTTACGTACATCACCCTCTTGATTCAAAGTGGGGTAC
2  F19  AX00000698  TTACAGTCTTTAATGACAGTTCGGGGGAATCAAAGAGTGACTAGCCAAAATCCA
2  F21  AX00000699  GAGCTACGTAATCGGCTCTATGACTGGCGGTACATACGATTTTAACCAAGCGTC
2  F23  AX00000700  ATTGAGAATGGTACAAGTTTATGGACACAACATGCGGGTAGATCTTATTTTTTAC
2  H01  AX00000701  TCTATCTTTCGAATTAGGAGCGGACGGAAGTGGCGGTAAGCATCTTTATCAAGA
2  H03  AX00000702  ACAGAAGAAAACGGACCTCGAATTGGTGTATGGATTGGTTCTGGTATTGGCGGT
2  H05  AX00000703  AAATGGATTGCACTCTTATCCGAAATTGCTTGGCTATGCGCTTGGATTTCATATT
2  H07  AX00000704  AATTACATACAACGAAAAACACAGCAGAAATTCGCTATTGGTTCACAGAGTGGG
2  H09  AX00000705  AAGTAGAGGAACCTATCGATAAGAAAGAACGTATTTATAAAACATATTCATTCAA
2  H11  AX00000706  GGTACCATCGTTCGTATTCGCCGCATTACTACAATATTTCGTAGGGGTAAAACTT
2  H13  AX00000707  ACAGATGATCTTGGCCGCGATTTATGGACAAGAACATGGGAAGGTACGCGCGT
2  H15  AX00000708  TTCCGAATCCTCCTGGACGCATTAAAAATGGTGAAATCGTATTTGAAGGTCGTG
2  H17  AX00000709  TTATCAGCGATTCCACTTCCAGATCCAGATTATGAGCGTAATCGTAAACGTATCG
2  H19  AX00000710  CATTATCAGACGATGCTGTATCTGGGGTTGGTGCAGCGAATCAATATCTCCATA
2  H21  AX00000711  TAAGATGATTCGTGACTATCCAGGGATTTTACGTCGTCCAATTATGATTGACGAG
2  H23  AX00000712  CATGAAGACAGACTTGCAACCTTTTTTCATAACAATCCAAGTTTCACTGCAGGCA
2  J01  AX00000713  AGCTCTTTTGGGAAATGATGGACGAAGCTCGTGATCATGACGATTTCTTTATTGA
2  J03  AX00000714  GATTACGAAGAACGGATTTTGCGCAATCATAAGCATCAAGAGCTGTTATTTCGTT
2  J05  AX00000715  GCACTCTGCATACTGGATGAAATTCTCCTCAATTATGGCTTTCTCCTTACAATCT
2  J07  AX00000716  ATTCATAAGAAAGTACAAGAGGGACATGCGGTTACGCCAGACATGTTAACGGAG
2  J09  AX00000717  AAGGCAGCGGAGTTGCAGGGTCGAAAAGCAGGTTCGAAGTTTTTGCGAAAACT
2  J11  AX00000718  CGGTCATCCTATGTTAAGAGCACGCCATCTCCCGTTTGAGATTACTCCAAAACG
2  J13  AX00000719  GAAACACCGAACTTCTCATTAAAGGAAGCTGGCTCTGCACTTCGTATTCGTCAT
2  J15  AX00000720  TAAAGGGGTTAAGTGCGCGTAATCACGTACTTGTAGACTCAGACAATTTATCATT
2  J17  AX00000721  AAATCGTGGAAGAGCGTGATTATGTCACGCAAAAGAAAGATAGTGGTTATCGTT
2  J19  AX00000722  GGACCATTTAACGATGGTTCATCAAGATGTGAAATCAATTCAGTATCGCGTGGC
2  J21  AX00000723  GAGAAGCTAGGGTATAACTGGAGTAGCGGTCTACCGGTTCACCCTGATCAACG
2  J23  AX00000724  AAATATAGAAGGCGATTTTATTGAAACTGGTGTATGGCGCGTAGGATCATGCAT
2  L01  AX00000725  GTTGGATCTCAGTTTGGTACAGCAATTTCTCAATTAGATGCTGATACTTTCGTAA
2  L03  AX00000726  CTAAAATTGATGCTGTTTCGATGCCTTATCATCTTGCAATGGATTCTAACGGGAA
2  L05  AX00000727  AAAGCATATAAAAAAGGAATGGAAAGAAGTTCTTGATATCGGTTGCTCGAGCGG
2  L07  AX00000728  GAGTTTCAAAAGGCAGGTTATTTAATTGGTATCCCTAATCAAGCAAATTTATGGT
2  L09  AX00000729  TGATTATTACAGGTAAAGAGCATATGGGGGATGTTGTTAGCTTTTTAGGGAGCG
2  L11  AX00000730  AGATTGGTTACATGTAACAGATCATTGTAGTGCGATTGACGTTGTTCTGCATAAG
2  L13  AX00000731  GTTGCTTCACAATTAGTTGGGGCGAAGTTAGTTTATATTAGTACGGATTATGTAT
2  L15  AX00000732  AGCTTCATTAGAAGCGAGCGTGAAATATTTAGCTAACGATTTAGGCCAACACGG
2  L17  AX00000733  ATCGCCCTCATTATATTCCGAAAGTAAGGTGCAGAATAAAAACAGCTACAATCTC
2  L19  AX00000734  GCTGTTATTGGTGTACAGGTGTATGGGTTAGTGCTTTTTTATTAGTTTTATATAA
2  L21  AX00000735  ACTACTATTACCTAGCGTAAGTCCAAACCCAAATATTACTGTTCCTGTAATAAATG
2  L23  AX00000736  TCGCACACATTCTGTAAGCCGTTCGTTACTTGATCAGCTTACCATTCATAAAATC
2  N01  AX00000737  ATGATCCACACTACGCATTAGTTCCGCCACATATTACATTGAAAACACCCTTTGA
2  N03  AX00000738  TCGTTTACTTACCGGTAAATTACACACCACTGCACAAACATACAGTTGTCATTGC
2  N05  AX00000739  CATTTCATTCGCAGCAGTTTTTGTAAAGATGTCCTCAGCACCATCTTCCATATTA
2  N07  AX00000740  ATACGAGACATAAAACAAATTTCAAATACGAAAAATCCAATAGCAGCTTATGCAT
2  N09  AX00000741  GCGTCTTGTTTGAACATACAACCTAATCCACCTAAAATTTCAATTGCTCCTTCTG
2  N11  AX00000742  AGCGTTTGCAAAGCGAATGTATTGGAGATCCATTCGCGTTATATCGAAAACTTCG
2  N13  AX00000743  ACAGCGATGGACGATGGAGAAATAATGGCAGTTCGTCACAATTATTATCCGCTC
2  N15  AX00000744  TTAGCACAACATCCGCATTTGTACTGGCAGGAGCTGGCGTAAAGGTTGCAAAAC
2  N17  AX00000745  GAGCAATTTACTGTCATCGCAGAAGTAAAGCGAGCATCACCATCAAAAGGAGAT
2  N19  AX00000746  TGAATATTCCGTCTATAAAGTCGCTCGGAGTAACTTCAGAGAGTGATATGAAAAA
2  N21  AX00000747  TCAAGAAGCGCACTCTATTTCAGCAGGACTTGATTACCCAGGTGTTGGTCCAGA
2  N23  AX00000748  TCGAGAACTGTATGGAAGCAGGTGTAGACGGCATCATCGTTCCAGACTTACCGT
2  P01  AX00000749  TGGAATCGTTTTACTCTCGCCAACGTTTCAATTAGGGATAAGTGAAACTGTGCAC
2  P03  AX00000750  TATAAAACGAGCAATAGAAGAAAAAGCAATTATTTATGCGTTTGGTGAAAGATGG
2  P05  AX00000751  GGCGTTATCATTGTAATTGGATTTCTATTAGGCTATTTAGAATCTCTCACACGAA
2  P07  AX00000752  GGGTTACCGTATGTCATTAGTGGTGCTATCGCTTCAACGGAAAAGTTAATCGCG
2  P09  AX00000753  TTCGGTAAGAAAGTAGAAGTATTGTTCTTCTTCCAAGACCATGTCGTGATCGGA
2  P11  AX00000754  GTATATATATTTAAAAATTGACGATTATCCAGACGGCATTTACCATTACGACGCC
2  P13  AX00000755  TTATAGCCTCGGTCATCGAGATGCTTGCGTATATGAAACATCAAATGGATGTGC
2  P15  AX00000756  ATCGTGAAGAATGCTGGGAGTCCGCATGGCATCGGCTACATGAAACGACTTTAC
2  P17  AX00000757  CAGTTGCAATCGATAACGAACGTATGGAAAACCGCCCAATGATGTACATCGCTT
2  P19  AX00000758  TGACGCCGAAAAGTTTATTACGTCACCCACTTACGCTTTCAACTGCTAATCAGTT
2  P21  AX00000759  CCAGACAAACCATCATTTCAATTGAAAAAGGAAAATACGATCCATCACTTCCGTT
2  P23  AX00000760  TAATGACGCATTCTGCACCGCCAGCTATAACGTATCCATTGCTTGGGATGATGA
3  A01  EMPTY    -
3  A03  AX00000761  ATTCTTATTTATTCGTAAAGACGTGCAAGGTGGGACGTTAACGAAAAGAGGCTT
3  A05  AX00000762  TATAATATGTAACAAACGAGAACAAGTGCCACCTATGTTAGTATGGGAGGGTCA
3  A07  AX00000763  CAGGTACAGGGATATTTAGCCGCCAGCTGCTTGACAGTGGTTTACATGTTATTG
3  A09  AX00000764  GATGTTACACATGATGAGTTTTTGCAAGAGTTTGTTGAGTGGGTCGATTCTAAAG
3  A11  AX00000765  TACGAGAGGTGTGCAAAAGTATCCTGAAATTTTACAAGCGATGAATACGAAAAG
3  A13  AX00000766  CTTCAAAAGCGAGCGGTGGTGATCCAACGGTGATGGGATATCAATTTAAGAGCG
3  A15  AX00000767  ACGATTTAGCTGCTTGGTTCTGGGATGAAAAAGGTATTTCAGCAGGTAAATCTG
3  A17  AX00000768  GGTGAAGACTTTGGTAAGCACGTTAAAGTGAAATTCCTTTGGAACTGGGATAAA
3  A19  AX00000769  CTTACATTAGTTCTATAGAACGAAATTTACAAAAGAACCCTTCCATTCAGTTTCTT
3  A21  AX00000770  ACAGTTGAAAGTAGTACACGATTCCAAATCGCTGATGCGGCGTTCTCATTCGAT
3  A23  AX00000771  TACCATGGGGAAGAAAGTTTTCGGACTTTTTCACATTATAAAAGCATTTTAGCCC
3  C01  AX00000772  TAACGATTTGCCACCATATAAGCGTCATATGAACCTAGTGTTCCAACATTATGCG
3  C03  AX00000773  CAAATATCGTTCCATTCTTTTATTATTGGCAACGATCCCGTTTTGGATTAACTTCC
3  C05  AX00000774  GATTTAGGAGCAACGCCGTGGCAAACGTTTCGTTATGTAACGTTCCCAGCAATT
3  C07  AX00000775  CTGCGTTTGATCCAGAGAATAAATATTCTTTAGTATACACTTGGGGTGTAACTGG
3  C09  AX00000776  CCAAAGCTACCGGGAGTATTAGGTGGTGATGGCTTTCAAACGGAAGGGGACTA
3  C11  AX00000777  GGTATACGATGGATGCGGAAGAAGAGGAACTTGTAAAGGTCATTCAAGTAGAGG
3  C13  AX00000778  AAACTTCCAACCAAACTGCTTCATTCCTGGTCAACAACCTACTGAAAATGTTGTA
3  C15  AX00000779  CGTATCAAGACTCTTGTCATTTACGCAATGTCATGCGAACATCTTCAGAACCTCG
3  C17  AX00000780  TGTAGATACATCCAATATGGGGCGTTTAACGTATAGTTATGATGCCACTCCAAAC
3  C19  AX00000781  ATATACAAGGCGTTATTATCGCAAGTACAGATATAGAAAGAATCGGTCAATTTCA
3  C21  AX00000782  AGGATATGTAGCCAGCTATGATAGTGATGAAGTGTGCGTTATGGATATGAAGAA
3  C23  AX00000783  CTCTTACAGTAAAAGAGTTTGATTTACTCTATTTTCTTTGCCAACATACGGGACA
3  E01  AX00000784  CACCACTTAGTTATATAAAAGGGTATAGCGAGGCTATTTTAGATGGTGTAGCGA
3  E03  AX00000785  CATTTTACTTGAACTCATGAATCATGTTTCAGAGATGATTGCTGAAACGATTGGT
3  E05  AX00000786  CGCCATCTGGTTCTTGTGCGACAATGTTTCATGAGTATCCGCATGTTTTTAAAGA
3  E07  AX00000787  TGGTGCGGTATTAACACCACTTTTAGGTGGATATGATGATTACAAAGAGCTTCC
3  E09  AX00000788  TTTACCTACTGTATACTTTGCTATTATTCCACGTGAAACACTTGTGCCTCGTATTA
3  E11  AX00000789  GTATAGTTGGGAGTGGCGTTATATTCATTTTGTTATACTGCATGCAAAAGATATA
3  E13  AX00000790  TCATAACTTAATTCCAGTTACAATCGGTAACATTATTGGTGGGTCAGTATTTGTC
3  E15  AX00000791  AAACTGCAGCATTCTTAATTGTAGGTTGGGTTGGTGTGAAACTAGCAGTTTATAC
3  E17  AX00000792  TTCCTCTATTGATGAGTGCTTTCGAAGTATTTTCAGCATTTGGGACCGTTGGTCT
3  E19  AX00000793  CTCGTTTCGAGTTTTATTTCTACCATCCTTGGAACGAAACTCCCAGGTAAAAATA
3  E21  AX00000794  CAATTCACTGCTCAGTTCAATAATCAATATACAGATTACGTGAAGCAATTAACTG
3  E23  AX00000795  CTTATTCAAATGCTAATGGATATCGGCTTCTCTTCTGTTGACCAAGGTAATGTGT
3  G01  AX00000796  AGCGCTCAATGAAACAATTAAAACAGAAGAATATTCTGCTTGGATGGGCAGCGT
3  G03  AX00000797  AAGAAGGTAGAATTATTAGCATTTCTTCTATTATTGGTCAAGCGGGTGGATTTGG
3  G05  AX00000798  ACTCGTTAAGGGTGAACTCGTTATTCGCGGACAAAAGGTAGACCTTGCAAATAT
3  G07  AX00000799  CGTTAGAAAATGATATGATATGTGATGTGCTTGTAGTCGGAAGTGGCGAAGCAG
3  G09  AX00000800  ACTTTATTTTCCAACTTGGCAAGAAGCTTATTTTCACGGTTTCTTTGCGGCTGTT
3  G11  AX00000801  TCCGCTTCACAATTGGAGTGATGAAGTAGATCCTGCCATTATGGCTGGCGATGA
3  G13  AX00000802  TGATAATATGGCAACTTATACGCATTCAGGCTCAAAACCAGCGAAATTAGCAGG
3  G15  AX00000803  GCTTGTTTCGCAGTCGATGGGCATTCCGTTTTATAAAACATTCTTTAGAGTAACA
3  G17  AX00000804  CAGAAGAAGCCCGTAAGCCAATGGGATTATTAAAAATTGATCATGTAAGGGCAC
3  G19  AX00000805  TATACGATCAGTGGGAAACGATGGAAAATCAAAATGGGAAATGGCGTTTTACGT
3  G21  AX00000806  TAGAAAATAAAGGCGTCAAACTAATAGAGACGAGAGGAACTTGGCCAAAGCAAA
3  G23  AX00000807  TGCGAATGCGAAGATAAAAGATCCGTCGTTCTTTGCGAACTTAAAGCAATTAAAT
3  I01  AX00000808  GAAGATTCGTTTGGTATGCGGACAGGTGGTTATATATTAACAATTGCAACACAAG
3  I03  AX00000809  AATTATTCAATCTGAGGCGAATCTACATAACATTGTATTCCATTTACATTTGCCAG
3  I05  AX00000810  AAGTAACGGGTTAAATCCAACTGAGTTTGCTGTATTAGAACTGCTATATCATAAA
3  I07  AX00000811  CACAAATTTGCGCACTGCAATTTTGGAAACGTGCAAGAGATAATAGACAAGAGG
3  I09  AX00000812  ATGTAAAACCACGCCGTGATAAATGGAGTATTATTCAAATTTTGCATCACTTGCA
3  I11  AX00000813  ACTTGCTATTATCTACAGTCTCATATACGGATTTAGTTGGATACCTTTCTTCCTTT
3  I13  AX00000814  CACGTCATATTGTAACGGGTGTATGTGAAACTGATTTTAGTGGTTATCCAGATTG
3  I15  AX00000815  AATAAAAGAGTAATGGTCAGCAAGGAATTTACATTTGATGCAGCGCACCATTTAC
3  I17  AX00000816  GGACAAAAGACGATGTTTATCCGTACAGCTGGCTGTGATTATAGCTGTGCTTGG
3  I19  AX00000817  GTTACATTGAGGTATGGGGGAAATTCACACCACGTGGAGGGATTTCAATTGATC
3  I21  AX00000818  GCAAAATTGATTGTAACGAGTGATCAAAGGTGTGCTGTACAGTCAGCAGCTGAA
3  I23  AX00000819  GGCAGTTGGAGTTATTGTCGCTTATCACGGTAGTGAAGCAACAATGCTTGATGC
3  K01  AX00000820  TAACTGTACAAGTTCAACATACGTATCAGTACATAGAAGGAATGATTGTATACTT
3  K03  AX00000821  AAAGGCGTATCTGCAAGCGGCAATCGTAACTGGGGAGACATGTTCGGTGCAAG
3  K05  AX00000822  AAATAACCAACATCCATTGAAGGACATTGGAACTGTGAAGATGTCCAACTTGTGT
3  K07  AX00000823  TTACTTATTCTATAGTGGATTCTTCTATCCACTTTACTTAGCTGGTCAAGGAAAAC
3  K09  AX00000824  AATACGATTCAGCGTACATTTCAAGAGCTAGAACGAGATGGAGTGGTTGTAACG
3  K11  AX00000825  TGTTGGAGATAACGGGAGCGGGAAAACGACGTTATTGAAAATGATTGCAGGCTT
3  K13  AX00000826  GGTCTTATTTCAATGACAGAGGGCGATATTACAATTTGTGGCCATAGTATCCGC
3  K15  AX00000827  CTTCTTACAAGGAGCAATTAATATGGTATTAATGATGTTTGCAAAAGGCGTAGCG
3  K17  AX00000828  TATTTAACAGTTTTTTTGACAAGCCAGGACGTTTAACGTGGGGATTAATTGTGTT
3  K19  AX00000829  CAACACGTATGCAACAGTTTATTCAGTCCTATCCATCTGCAAGTTTTTGTTACCG
3  K21  AX00000830  GAAGAACATTAGCGTACGGGAATGAATGTCCATACTGTATGGCAAAGGGAAGAC
3  K23  AX00000831  AAATGTAATGCAGTAGTGATTGTAGGATTAACGACAAATCACTGTGTGGAGACT
3  M01  AX00000832  GGCGACAGAAGGGATACTTCGTTTGCGTCATTTCCAAGGAGATGGTAGATGGA
3  M03  AX00000833  CACAACTGTAACTCGGGCGTTTTCCGGGAAATATGCACGCGGTATTCGTAATGA
3  M05  AX00000834  CGCTTGAAGGTATCGCCTACGATGATACGAAGTATAAAGTAAAAGCACTTGCTG
3  M07  AX00000835  TATTTGAAGAAGGTATTCTTGATTCTTTCGCTGTAGTATCTTTATTAGTTGAATTC
3  M09  AX00000836  CTGGGAATTCGTTTTATTCTTCCCTGCGATTTCAAGTGGACCTATCGATCGTTAT
3  M11  AX00000837  ATGGGCTGTAGAAGACTTCAACTTACAAACAGGGCAAGTATTCTTAAACCAAGC
3  M13  AX00000838  GGCGTGATGGACGGTGTTGATTATGTAATAGGTTTACATGTTATGTCAGGACTT
3  M15  AX00000839  TATTGATTTAACTGGAAAAAAAGCGGCAGTATTCGGATCATGTGATTCAGCTTAT
3  M17  AX00000840  TTGGTGAGTGGAGTACTGAGTCGTTTGTAATTAAAAAGTATGTTGTCGATGCGG
3  M19  AX00000841  GTTTCCCGCGAAAACAGGAATATGCAATGCGAATTCCGTTAGAAAAAGAACTGT
3  M21  AX00000842  ACAAGTATATGGATTCCAGTTAGTACGGGATTAACAGGAATTTTGATGGCTACG
3  M23  AX00000843  AGCGCTTTGGCCAGGCTTTTCTCGTTCTGGTTCTACAATAAGTGGTGGTTTATT
3  O01  AX00000844  ATGGCTGGCGTGTTATCGTATTAACAGCTGATTGGTGTGGCGATGCTCTTTTAT
3  O03  AX00000845  TTGAATCGTACGAATAAAGAAATGGTATCACGTGTAGCGAATGAGTTAAATGTGT
3  O05  AX00000846  GCTGGTCTTGGAGATCCGAAGCAACTTGGAAGAATCGGTTTAAAATCAATTTCA
3  O07  AX00000847  CCATTCGCAACGAAGGTACATATTAGTTGGGTAGATGCTTTCTTTACGGCAACG
3  O09  AX00000848  TTTGGTCTTGTTTCTGTACTACTGGGTATTTACGCTTATAATCGCGGAGCTACTG
3  O11  AX00000849  TATTGTTGTTGAGACGATCCGACAAAATAAATTATCTAATGGATACATTCGCCTA
3  O13  AX00000850  TGAAAGTATTTCAGTAGGTCATACGGAATCATCGGACATATCGCGGATGACGAT
3  O15  AX00000851  TATGTATGAAGGTGGACTTGAAAATATGAGATATTCAGTTTCAGATACAGCGCAG
3  O17  AX00000852  ATCCAAAGAATTTTAGGATTGGAATGTGAATTGGCGGATTATCGCATACAATCTA
3  O19  AX00000853  GAAAAGGGACCTTCCTTATATGAGCCTATTCACGGATCGGCACCGGATATTGCC
3  O21  AX00000854  TTGGAATATTACCGATCGCATTGCGAAGCAGCAACTAGATACGCTTCGGGAAAA
3  O23  AX00000855  ATTTAAAGAGAATTGAAAGAACTGGGTTTGGAAAGTTTTTATTTGATGAGTGGCG
3  A02  EMPTY    -
3  A04  AX00000856  CTTGGATTGGCAGATGCGATTGTTGATATTGTTGAAACAGGAAAAACATTACAAG
3  A06  AX00000857  CTGCTTTAGCATACGGGACGGAATCGATTCCAAAAGTAGATAAAATAGTTGGAC
3  A08  AX00000858  GTTGGAATTGATGCGAAAAATGGTTTCGTAGCAACGAGAGGTTGGCTTGATGTG
3  A10  AX00000859  GGCGAAATTTTGTTAACGAGTATGGATGCAGATGGAACGAAAAACGGATATGAC
3  A12  AX00000860  ATGATTTTACAAAGGCAATTGAAGAGGCGAAAGAACGATGGAGTAAAAGAGGTG
3  A14  AX00000861  GATGAAGAAAACAGCGTATATTGTAAATGCTTCACGTGGACCAATTATGCACGA
3  A16  AX00000862  CGTGTTGCTCGTTTATTACGTGTTGATTCACAAATGGGAAAAGAGCTTGACTCG
3  A18  AX00000863  TGGAATCGGGATGTAATGTATCCTGCACTTGGATATGATCGTTACTTTAATTTAA
3  A20  AX00000864  ATGCAGTAGTGTTATACTTTTTGCTTCACCGAGTGTGTCGGTAGCTCAATATGAG
3  A22  AX00000865  ATACGCTACACAGAGTCAGATACACCATTAACTCTTGAGACATACGTGCGAGCT
3  A24  AX00000866  ATTCAAAAAGTGCGGGAACGATTTCCTTCATTGAATATTATAGAAAAACAGCCAA
3  C02  AX00000867  TGAAGCAATGGCTTCGACAAAAACATGCCCGCACGGAAAAGAAGATCATGTTAT
3  C04  AX00000868  TGGGCATCATAGTTTTGTAATTTGGTTTACTGGTTTATCAGCTTCGGGTAAATCT
3  C06  AX00000869  GATATTCCGTGATTTTGGATATCGCGAAAAACGTCATTTAGCTCGTTTGAAATTT
3  C08  AX00000870  TAGCGAAAGGTGTAGAGACTTTAGCAGTATATATGGGGGTTAGCAATTTACCCT
3  C10  AX00000871  GGCATTGAACAGGAAAATAAGAATGAAGTGACGTTACTTCTCGTTGCAAGAGGG
3  C12  AX00000872  CGTTGGTATCAAAGAGAATATGAAAAAAGTGATATTAATGGTGCTTTTTTAGTTG
3  C14  AX00000873  AAAGTATTGGTGCCAAATAGCAAGTTATATCCTTGGATTGGTCGTATGGGAGTT
3  C16  AX00000874  TCATTCGTTGTATTATTAGCGACACTTGGTACAGTAGGTATTCCAGCTGAAGGC
3  C18  AX00000875  ACATTAGTGCAATATTATATCGATGTGGCGAAAGAATATGAAATAGACGACCGTG
3  C20  AX00000876  GTATTAGATCTTTTCTCATGCTGTGTGCAAGGATTAATTCCGTATGGTGCACAAA
3  C22  AX00000877  GTTGTGTACTGGAGCTATAAATCATTTGTGCGAGCACAATCATTTTTTGGAAAGT
3  C24  AX00000878  ATTAATGGCACGTGAAAATATGGCACATGCAAATCGTCGTATGAATACTGCGAT
3  E02  AX00000879  TTATTGTCGGACGTGTGCTCTTGCCAGGTCATGAGGAGACAGGGTTTAACCGTA
3  E04  AX00000880  GCGTATACAAGGGTTAAATACGTTTCTATTTGAAGTGGAGCGAGGGAATTTTCC
3  E06  AX00000881  TTATTCAAGAATGGCCAGAAGCAAAAATTGTAGTTGTAACGAGCTTTTTAGATGA
3  E08  AX00000882  AGGGGATTATGTGAACGCATTACAAGCGCTTTGTGAACAATATAATGTTGAAACA
3  E10  AX00000883  TCGCTTATGAAATGGGCGTAAGTTCTTTCTTACCAGAAACAATCCGTTCTAGCAG
3  E12  AX00000884  AAACAAGCAGAAGTTTTACTCTTTCAAAAAGGTAGTTTGTTGACAAATCAGTCTA
3  E14  AX00000885  TTCTGTAGAAGCATTATTGCAAGATTTATCCCCCCGAACAGGTCGATCCATTCTA
3  E16  AX00000886  TCGATAAAGCTGAGAAACAAGAAATAACAGGTAGCTTCGGTGAACCTGAATATG
3  E18  AX00000887  ACCGTTAGTTACGTATTATTATTAGATTTGTTGCCCAATCATATATTTATTGCCCT
3  E20  AX00000888  AATAATTTCTTAAATTATGGTAAAGCAGAGAATTATACAGAAGGGGACTGGAACC
3  E22  AX00000889  ACTGAAGCAGAGTTTTATTTCTGTGGTCCAGTACCATTTATGAAACATATAAATG
3  E24  AX00000890  ACAACCGTCTCTCCGAAAGAACGTCTTCATCGCTTACAAGAATGGTTCACACTAT
3  G02  AX00000891  AGGTGGAGTCGTGTTATCCGTTGAAGTAGACGGCCAAATTATTTATACGATGGC
3  G04  AX00000892  TGCTGTAGCAACTTCGATGTTTATCGTATTTCTATCAGCAATTGTAAGTTCTGCA
3  G06  AX00000893  GGAATCATTACGATGGCTCTTATGGCTAATAACTATCATACTTCGAGCGACATCC
3  G08  AX00000894  ACAAAGCGTTTATTACTCCTATTGAACGTGAGGACATCCTACAGCTTGCAATGAG
3  G10  AX00000895  TCAAATTGTAAATGGCCCGAGCACCGGTGCAAAGGATTCATGGTTTGTTGGATA
3  G12  AX00000896  TTTCTATCCACAATGAAAATAACGGTAATTATGAAGAAGAATTACCTTACGAACC
3  G14  AX00000897  TATCCAGAAATGAGAGATAAGACGTTACAGTTTCTAGAGCAGGAGAAATGGATT
3  G16  AX00000898  AGCTTATGAAAAGAAAACAGGTGCTTCTATTTCTGAGAGCACTCTTGTTCAAACA
3  G18  AX00000899  ACAATCTTCGAAACGTGATGGCTTATTATTCGTATTAGCTGTAAATTCTGGCTTA
3  G20  AX00000900  TGTTAACGAGTTAATCCAAAGCTACGGAGTTAAAAATTTAATTCGCGTTGGAACT
3  G22  AX00000901  CCAATCGATAGTGTACTTACAAAAAAAATAGGGGAGTATGAAGTTTCTCTTTTAT
3  G24  AX00000902  CTTCCTCCTACCGTACTGTGTTACAGGAGTTTTTAGCTGAGGCTGATCGATTTG
3  I02  AX00000903  GAAGAAGGGCATGATGCATGTTTTGTTTTGTTAAATAGCCAGCCATTTCGAAAG
3  I04  AX00000904  TCGTTTGGGTGCCACGATCTGGAAGGTTAGAAATTTTGCAGAGTACACTTCATC
3  I06  AX00000905  TAAAGCCTGGGCAAAAAGTGAAGCTAGAGGATTTAGTATACGGACTTATGCTTA
3  I08  AX00000906  TTATGCCGATAGTAAAAAGGTTGTTTCCAGAAATACCGAAGGATCATCCGTCAAT
3  I10  AX00000907  TCCGACGTATGAATCGTTCGTTGAAGGAGGAAAAGAAGGGATTCAAATTGCAAT
3  I12  AX00000908  TTTGGGGTACGTGGTGTAAACCTTGTGAGAAAGAAATGCCTTATATGAATGAAC
3  I14  AX00000909  GATATGCGCTATGAGGGGAGTGCTCGGAGATCTCTCACGCAAACAAAAACGATA
3  I16  AX00000910  ATATCACCGCTTATTCCATCTTTAAAAAGTAATTGGTTACATATTCACGTGACGA
3  I18  AX00000911  TTACGCCGTTCTGTACCAACAACATTCTTTACACAAGATACAACGACAAAAGATG
3  I20  AX00000912  TTGCGAACGTATCACATGAACTTCGTACACCGATGGTCATGCTTCAAGGGTATA
3  I22  AX00000913  AGAAGAAGCCCCGCCACTAGAACGCTTTATTTTGCCAGGTGGTAGCGAGGCGG
3  I24  AX00000914  CATCTAGAACTTCATCAAGGAAGATGGACGATGGCGAAAAAGAATGCGATGAAC
3  K02  AX00000915  GAAATCTATGTGCTATCAGTTTCCGGGGCTTATGCGAGAAGGAACCGTGCTTGT
3  K04  AX00000916  AGTCTTGGTTTGATGATGGTGGTATTAACGATAAGATGTTTCGAGGAATGTCCG
3  K06  AX00000917  TCATTCTGCTGCCGATTAGTATTTTGTGGTACACGGATAAATATATTCAGGTGAA
3  K08  AX00000918  GATATCAAATGATTGCCCCAAAGCGGAATCATGCGGGGCATCGATTATATACAG
3  K10  AX00000919  ACGAAAGAACATCAAGAAGCGGATACAGATGATGAGTTCCGTGACGAGTTTATT
3  K12  AX00000920  AATTTATGCATGATGCAGGTGCGAAAGTTATTGCAATCTCAGATGCTTACGGCG
3  K14  AX00000921  TAAGCGCGGCACATTATTACAATCAGTAAATAAATTTTTCGGTTTAGATACGAAA
3  K16  AX00000922  CTATAAATGAAGTTGCTTATCATGTTCGATATGGTGTGCCGACAGATAATGACTT
3  K18  AX00000923  TCGTAAGCCTGTTCGAAATCAAGCGCTTGCGTATTATCGTGAAGTAGTAAAGCG
3  K20  AX00000924  GTATTAAACGACGAAATTCATTGCGCTACAAACGTAACGAAAACACATACAAGCA
3  K22  AX00000925  CATCGCCTTGTTCGTGAAGAGATGGTACGCCGTCAACAAGAGTTAGCGGAAAAA
3  K24  AX00000926  GGTATTATCTGTTGATGCTGACACACAACGTATTTCTTTATCAATTAAAGCAGCT
3  M02  AX00000927  TTTCACTAAGTTCGCCGATTTTTATCAATGCGATGACTGGTGGTGGAGGAGAGA
3  M04  AX00000928  CGTTTGCAACGACATTTGCGTATATAGGATTTCGTTCATGGATTGCCGGAGTAA
3  M06  AX00000929  AAAGTGGACAATCCGGAAATGCGCAGTGACATTTATGATTTCTATGCATTAGGA
3  M08  AX00000930  CTTGTACAAGTGTTCATAGCCGAAATTGGCGCGCTGGAAATATGCTTGGAAAAG
3  M10  AX00000931  AATTGATTCATCAAGTGGCTCTTATGGCAGGACGTGAAGTGCCGAAAGAACAAG
3  M12  AX00000932  GTATTAATAGACGTTGAAACAAACCCGACAGTAAAGCTAATTGATGTTAGGATGG
3  M14  AX00000933  TATGGCAGTTTAGTCAGTATGAATTTATTGATCGAGCGAGCTTAGCTGGCATTG
3  M16  AX00000934  AAAAAGGACGCAACAAAAGCAGTAGACGCTGTTTTTGATTCTATCTTAGAAGCTT
3  M18  AX00000935  TAAAAGATATACCGTTTTATTCGATGTGTGAGCATCATTTAGTTCCATTCTATGG
3  M20  AX00000936  ACTTATTGTCTATGAATCGTGATATTGTTTTAATTCGTGCGCTTGCTGAAGGAAT
3  M22  AX00000937  TAAATACGATGTGATGAATTCTGTAATTAGTTTTCAAAGACATAAAGCGTGGCGC
3  M24  AX00000938  AACTTATTGAAGCTGGTGGGAAGCGAATTCGTCCTGTATTTGTGTTGCTTGCGG
3  O02  AX00000939  AGCTCGTAACATGATGGGTAAAACAAGACCACATGAAGCAGCTCCTGGAACAAT
3  O04  AX00000940  AATTGTTGTGCGCGGAGTGATGAAACCGATACCTACACTATATAAACCTCTTCAA
3  O06  AX00000941  CGGAAGCAGTTGTATATCATACGCCATTTTTACAGTCTCTTCCTGAAAAAGAGTG
3  O08  AX00000942  TTGAAGGAGCAGAAGTTCGTGAAGTATCACTTAAAGATGGCATTCACGATTTAG
3  O10  AX00000943  CGAAAGAAATGATGCCTGACGAACCTGTCATTACGTTTGGATTAGCAGAGTTAT
3  O12  AX00000944  GCAAAATATTGTCCGCGTGGCTTAGTAATGTCCGCGAATTGTGTAAAAGACACA
3  O14  AX00000945  TTGCTTATGTTACAAGTGATTTTTCATGGAAAGAAGATATGCAAGAATTACAGGG
3  O16  AX00000946  GATGTACAGTGAACTGGAATTCGGACAAATCACATCCGAATCAATTCTTTTGTCC
3  O18  AX00000947  TACCTGAGCATGTAAACCCGGCACATCACTTCTCTGCATTCGTTTATTGTTTTGG
3  O20  AX00000948  TTGTTTAACATGTCATGGTGACAATTTACAGGGCGGGGCAGCAGCACCGGCAC
3  O22  AX00000949  AGAAACTTCTCCTATATTTTGGCCGTTTGTACCAGATAGCCCTATGGCGAGTCTC
3  O24  AX00000950  TGGGTTTTTGATCCTGAGAAGGATCCGATTATATTAATGCTACCAGAAGAATTCT
3  B02  EMPTY    -
3  B04  AX00000951  CATTTCTCGGAGCAGTTTGTAATAAAGGGGAATGAAAAGAAGCAGGAAGTAACG
3  B06  AX00000952  ACGTAGTGCCTATAGCAAGTATTCACAAGTTTATTCAACATCGGGTATGACAGG
3  B08  AX00000953  CGTTTAGCGGGAGGGCGGGAAAACAATTAATGGGGTTTTTAGAACGTATTCACG
3  B10  AX00000954  GATGGAGCGCGGAGCAACCTTTTTAAAAGCTGTTGGATCATATACAAAAGTGGA
3  B12  AX00000955  GCATATATTGGTCAGTTTAAAGAAGGTTATTTCAGTCCACTTGCAATGATGGCTC
3  B14  AX00000956  AATTATCGCTCCAAACTTTGCAATTGGTGCAGTTCTGATGATGAAATTCTCACAA
3  B16  AX00000957  GTAATTTTCTTCCGCGATCCATTAACAGCACAACCGCATGAACCGGATGTGAAT
3  B18  AX00000958  GGAGGCATTAGAAGCGTATGAAAGTCAGTTTTCAACAGGGAGTGATGGTGTGAA
3  B20  AX00000959  ACCCTTCGCTAAATAATTTAATTCGTTTTGGTATTGAGCAATCTGATGTTGTGAC
3  B22  AX00000960  CATGAGGCTTACTTTGTCGGTGGAAGCGTAAGAGACCTTATTATCGATAGGCCG
3  B24  AX00000961  TAAAATTCTTTGGGAAAGTTACGCTGTAAGCATCGGGAAAGAAATTAACGCTCG
3  D02  AX00000962  ATCATGATCTTATCTCATATGGGGTAAATCGTGTTCCGAAATTTGTGAAGCAATA
3  D04  AX00000963  TTTATCCGAGTGTAGAAGAAATGTATCCAGCAGAACAAACGACAACGGTAGAAG
3  D06  AX00000964  ATAATAATGGTGCTCGCTTAGAGACATATGTTATTAAAGGCGAACGAGGTAGCG
3  D08  AX00000965  TCATATACAGTCGTGCAAGGTACCGATGAAAATGGAGAACAACTTATCGTTTGG
3  D10  AX00000966  GCAGCTTATTAAAGCGATGACGAACTTAGCGAGTCATAGTACGTCAAACCCTAC
3  D12  AX00000967  TATCACTAGAAGGTGGACAAAAATCAGAAGCGATGATGTGTGAAAGTTATTCTTT
3  D14  AX00000968  GTTACACTAAACTGGTCTGGACCAACAGAAGTTGATGCGTATGCAGCAAGCTAT
3  D16  AX00000969  AGATTACCCCGCTCGAAGTGCTGCAGTGGTAAAAGAGGCGTATTTTAAACAACC
3  D18  AX00000970  GAAATAGTGAAATTAGGTGGGCTTTTTTAGCGAGTATGGTCTCGAGAAATGCGG
3  D20  AX00000971  ATACGATTTTTATAAGGATATGAAACCGTTTGTAGATATGGTAGATGAGGAATTA
3  D22  AX00000972  ACTATATGCCACCACCATCTCCCTATGGCAATCAACAAGCGATGTTTTATCCACC
3  D24  AX00000973  AACAATGCGTAACACATTCTTTTTCAACAACGGTGGTGCCACACATTTTCCCGAC
3  F02  AX00000974  GAATATTACGAATTTATTCTCTCTCAAGCAGACCATGTTGATAGTATCACAAAAC
3  F04  AX00000975  TTGATATGATCATTAAAGATTATGAAGCTTTTCACAAGGAATTTGAGCAATTAAAG
3  F06  AX00000976  TTGAAGCAGATGAAAAGGCGATTTGTCGCACGAATTTATGGTTACGTACTGCGG
3  F08  AX00000977  TGGATCATATTTGGACGTACGATGCTCGTAAGCGTGAAGGGCAAATTCCGTTAT
3  F10  AX00000978  ATGCTTTCATCAGAAGTATTTGCCATGTCGACTTCAGATGAGATGGGGAACTAT
3  F12  AX00000979  TTTAGCCGAATTTTTACATGATGAGAGTAGAGGGGATCATACATTTTCTGTGAAG
3  F14  AX00000980  CAACGTCCGAGCAGAAAGGTTACAACGGATATCCTTATGCGGTATGTGCATCTG
3  F16  AX00000981  TTAGCAAACGGTCAGGCTGCTTTAGGTTTAATGAGCCTAGTAGAGCAAGCTGGA
3  F18  AX00000982  GTACTTGGCGGTGCGATGTTAGCGATGTTCGGTATGGTAATGGCATATGGTATT
3  F20  AX00000983  CTACACGTTACAAATCTTTATTAGCCGCTGGTGGCTGTCACGTTATCAATACGG
3  F22  AX00000984  TGAATCATCTATATAAAGCGCAGTTGTTACCGACAAGTCCAATTCCGACAAGCG
3  F24  AX00000985  ACATATGAATTTTCTTCATTCGTCTTATGCGGTGAAACACCAGACGGCAGACGA
3  H02  AX00000986  TAGAAACTGCTAAAGAACATGGTATGTCAAAACTTGAAGTTGGTACAGGTAATTC
3  H04  AX00000987  ATGTTTACAATTAGATGCGCAGCGTGAAGCAGCTATTGAAGCTGCCGTATCACT
3  H06  AX00000988  CCAAAATCTTTCGAAAGATAAGGAAACAATTGTATATTGCGGTTCTGGTGTTACA
3  H08  AX00000989  GGATTGGGATGATGAACTTGGGGTATGGCAGTGTGATGAGAGTAGCTCAAGTT
3  H10  AX00000990  TAATCAATCCATTGTCAGCATTTTTACTTCAGCCCAAATCAGTTCAGTGTCTTATT
3  H12  AX00000991  AGGAAATAAGGCGGTAAGCTATGTACTTGGAGGGCGATTACTTGGTTTAGCTAT
3  H14  AX00000992  CCGTGGCAAATCGTGCATGCGAAAGCTTTCATGGGAGATACGAGCGATAATTAT
3  H16  AX00000993  TTCGTTTATACTTGCGATGCTTTCGTATATATTTGTAGAAAAATTTGCATTCAGAG
3  H18  AX00000994  ATTCCTATCTCTGTAATTGTTAGTTTTTTTGTTGGGATAGGTTTAGCAGTATTTCG
3  H20  AX00000995  TTAACTATACATTGCCACTAAGTATGGTCGGTGTTTTTGCAGTGGCGTACCGGA
3  H22  AX00000996  TGGAAGTGGCAGATTTACATTATGGGAAGCTGCTTTTAAATATTATTTAACTAAT
3  H24  AX00000997  ACAGCCGGAAGATACGGCGTTATGGCTGAAATTATTACATGAAGGGCATGAAGC
3  J02  AX00000998  TAGCAATTCAGCAAGCTATAAATTATTGTGTAGCGAATCGAATTTCGACGGTTAG
3  J04  AX00000999  GAACGCTCTCCACTAGCGAATCCGAATATCGGTTTCCTAGTCGCTACTAATTTG
3  J06  AX00001000  TTTGGAACAAATAGAAAAGAGTTTTTAAAGAAAAGAATTATGCAAAGTGAACAGT
3  J08  AX00001001  AGCCGTGCAGAAAGCAATAGATGCCAATGCCCTTATTGTTTTCGTAAGAGATAT
3  J10  AX00001002  TTATTTGGGGAGCTACGTTTGTCGTCGTTCAAAATGCTATGTCTTTCGTTGGCC
3  J12  AX00001003  AAAAGAAGACAATACAGAATACTTATGGCAAGGTGATTCTACTTATTGGGGACG
3  J14  AX00001004  AAAAGCGAAGCAAATGAAATTAAAACTTGTATGTGAGCCAATCTCTAGAAAACAA
3  J16  AX00001005  CAATTTCAATGGATCCAGATACATTAGAACACGCTACTACTGCTGTAGAAGCAGC
3  J18  AX00001006  GGTATATACGGTAGTACACTTAGCTCATTGCTTACGAAGGTAACGAAACAAGAA
3  J20  AX00001007  GAAAAGAAATTACTGATAGAAATCCACTATATGAAGCGGTATTTCAGAATGCAGC
3  J22  AX00001008  GTCCTGTTACTAAGTTTGGAAGATGGCTAAAAAAACAGCACATATTACACCATTA
3  J24  AX00001009  CAAATGTTTGGAACCCTGTAGCTGGAAAAGCTATATTTGTTGGGGAAGCGATAT
3  L02  AX00001010  CACATCGTTATAAATTTATGTCACGTTACCGCGGGTATCATGGGAATACAATGGC
3  L04  AX00001011  GAAGTGACGGCGTACAAAAGAATAAATGAACCAGTTTGGGATGCTTATATTCCG
3  L06  AX00001012  CTATTATTTTAATCGGATGGAAAGGTGTTCCTGCGATTATGCGCTGGTTATCACC
3  L08  AX00001013  AAGCAAGTGAGGTAAATCGTTTAGATCCAAAGCAGGTAGCAATCCTTTGTACAG
3  L10  AX00001014  TTCGTTGCAAAAAAATATGAGGCAAATGGATGATAGCTTATTTTCTGGAGATATC
3  L12  AX00001015  GCAGGAGTAAACGTGGCTATTCCAGCGTTTTCAATTTTCTTCTCTATTTCATTAT
3  L14  AX00001016  TATCTTTTTATCTTATTTAGCTTTTCAGGCCATACCAGTCTCTGGTGCTTTGCAAG
3  L16  AX00001017  TGTATTAGGCTCGAAAGTAAACGGAACGAAACCATCGTACTCATTGCAATATCG
3  L18  AX00001018  GTTTAGGATTCAATCAATCTGACGGTGCTGGAATTGGAATGATGATCACATATG
3  L20  AX00001019  CCGAGAGAAGTGAGCGAATTGCTTCATTTACCGGATAAAGTATATCCTGTATTCG
3  L22  AX00001020  AGTACAGGTTTTGGCTTTTCTATTATGGCAACACCTTTCTTACTCATGTTATTTCT
3  L24  AX00001021  TCTATGCCGAAAAAATTTTCCACACGAACATTGGAATTTTATATACGGTTCAAGG
3  N02  AX00001022  GAAAACAAAAAGAAAGAGCTAATTCAACTTGTTGCTAGACATGGATTGGATCATG
3  N04  AX00001023  TGGCTTTCTAACGGACGTCAAGAAAGCGTTGCTGAACATACGTGGCGCATGTCT
3  N06  AX00001024  AAGATGTTGAAACGGAAGTGTATGAGTTAAGAAAAGGAGCGGCGTTATTAGATA
3  N08  AX00001025  ATATGTAGATAATAACGGTATTAGTCAAGTGAATGTATATCGAGAGGATACGGG
3  N10  AX00001026  TGTTATTTGTTCTGCAATGGGACAACAAGGTATGGTATTAGATGCAATTAAGGGT
3  N12  AX00001027  AGAACTGAGCGGTATTAAAGAAATCATGAACCAAATGATGGGGCATGCTGCAAC
3  N14  AX00001028  TTGCAAGGTGATTGGAATCTTCAGCTCGTTCAAAGTTACAAAGAAAATGAGAAAG
3  N16  AX00001029  CGCATATAAAAGAACTTCTTTTGTTAGATGGAACGTATGATTTCGCAGAAGTACA
3  N18  AX00001030  AAGTATGGAGTGCCGCTTGCGCTGCCGGTGAAGAACCATATACACTCTCTTTAA
3  N20  AX00001031  TTAAAAAAACACGGAGCCGAGTATGTCGCTTTTGATCATCCTTCCGACTCCATTT
3  N22  AX00001032  ATGTCAGGACAGGACTTGCATTTTCGGATAATTTGCATGCAGATCCAAAAAAAG
3  N24  AX00001033  GCAATTGCAGTACATTGATGGTTTAAAAAAGTTATCAAGTTCATTTGAAGAAATG
3  P02  AX00001034  GTTGCAGCAGAAGTAAGTCCATTCATTATTAAGGCGGCACAGCATATTCGAGAT
3  P04  AX00001035  GCGAATACACCCGGCTATAAAGCACAAGATGTAACATTTGCTGAGCAAATGAAT
3  P06  AX00001036  AATACAACGGCGGCTCCGGGGGCAGATTTATATGAGCGTCGTAGTGTAGTGCT
3  P08  AX00001037  TAACTAAAGGGGTAGGAGAAACGCATGACGTTTTAATTCAGCAGAAGAAGGCGG
3  P10  AX00001038  AAGAGATGATTCTAGAAGAATTAGATGGCTTAGGACCGCTTAAGATGACGGATG
3  P12  AX00001039  GTACATCCAGAAACATTTGAACGTATTCAAGAAGAGAAGGGAAATACGAAAGAA
3  P14  AX00001040  TAGCACGTGGTATTTTAGATGGACATATTGTATTAAAGCGTGAACTTGCAACGCT
3  P16  AX00001041  ATGGATAAAGATGATTTCCTGAAACTTTTCTTAGCAAGCTTTCAACATCAAGATC
3  P18  AX00001042  TACGAGAAAAGGGTCTTTCGGTGTATCGAAAGATAACTATGTTACAACTACAGG
3  P20  AX00001043  TGCTGAGCAAGTGTTAAAAATGGAACGAGAAGAGCATATATATTTACCGGATCA
3  P22  AX00001044  ATGCGAGCATATGAAAAATCAGCGATTACATGGCTGAAGTCTGAGCTAGAGTTA
3  P24  AX00001045  GTAGAATCTGATTTTAATCCGAAAACGGTGTCACATGCAGGTGCGAAGGGTCTT
3  B01  EMPTY    -
3  B03  AX00001046  ATATGAAAGTCGGCATCGGGGAAGCGATCGTAATGGACGAGAAGTTCGGTATT
3  B05  AX00001047  GTAAGCAAGTGTTCACTGTTATTAGTAATAACGGTGTTCAATCTGTGCAATTAAC
3  B07  AX00001048  ACACTGTTAATGTACCTCGGGATGATGATGGTACCGCCGATGATTTTAAGTTTAC
3  B09  AX00001049  CTGACGTTTTTACCGAAAATGGCGAGTATTGTACTCGTTATTATCATTTTAGGTC
3  B11  AX00001050  CTGACGACTAGTTTTTTAGATAGTCTACTCGCAACGTTATTATTTGCGATCACAT
3  B13  AX00001051  TTATATATACGAACGCTTGCCCGTGAACAAGAAATACCAATGGTGGAAAACCGT
3  B15  AX00001052  GTTCGGTCGATTACGCTGTAGTACCAGCCGCAACGCATGTGAACTTAGTACAAG
3  B17  AX00001053  TGCGTCATCACTCTTTACTGCATCTTATCGGAGCTGTCGTTTATGAAAAATATGG
3  B19  AX00001054  AAGTATTAATTGCGAACTTCTCAAATGATAGCACTTCGTGGGCTGTTACAACGTA
3  B21  AX00001055  ACTATCATTGGCGGGCTATTTGGTGAGTGGATACCAGATCCGCATACGTATGGG
3  B23  AX00001056  ACTCGTGCCACGTATTTTACCGCTACTCGTATTTAGTAAACTACAAATTCCAGAC
3  D01  AX00001057  TACACATATTGGACTTATCGGCTTTAGTGTTGGTGCTACCATCTCATGGCTATGT
3  D03  AX00001058  TGTTAGTTTTCAAGGCATGCCTGTTATGATTCAACACGTCGACGAAAGCAATGAA
3  D05  AX00001059  AAAATGGAAAAGCTACACCTTCGATGAAAACATTACAATATATTGCAGAAAAACT
3  D07  AX00001060  GTGGGTAAACTTTTTTGCTTGTGGGCTAACCGTTGCACTTCCGTACATTATTGTC
3  D09  AX00001061  TATGACACATATATTGAAACAGGTATGCAATCATTGAAAGATGAAAAATATAGTG
3  D11  AX00001062  TTATTCGAATTACGTTCGGGAAGGTATTTCTTAACAGAGGCTGGTGAGGCGTTG
3  D13  AX00001063  ACCGCTCAGTGCACTCGATGCAATTTTGCGAGAAGAAATGCGATTAGAGCTTAT
3  D15  AX00001064  GCAAAGGGTGAACCGGTTGATATTGTTTATCCAAAAAGCGGAACAGTTATTAGC
3  D17  AX00001065  AAGTCCTCTGAAAAATGGCTTGATATGTGCGGTATGTTACCGAATATGGTACCA
3  D19  AX00001066  GTTTGCTGCTAGTCCAATGACACCTAGTTTTGAAGTGAAGTTATTATTAAAGCCA
3  D21  AX00001067  GATTGGAGTTTTGCATACGAAGGCGGAGAATCCAATGATGTAGCACAAAGACGC
3  D23  AX00001068  AACAAATATTCAGTTAGACGGTTCCTCCTACAAAGAGTTACTTCAGGAGTTCCAG
3  F01  AX00001069  TACCTCTCCTTCATTATATAAAGCGACAGCTTCTGAACTATCGGAGTGGAAAAAC
3  F03  AX00001070  CTGGTTTAGACGCTCCTTGGGTAAAACGCGTTTCTGAACATGTAGGGACATCTC
3  F05  AX00001071  GGAAGATAGAGAAGAATTATTGAAGCTTATTAATCAATTAGAACCGTTAGATCAA
3  F07  AX00001072  AATGCAACAAAGCTTATCGTTACACCTCGTGTACACTTACGAGTTCATACACCTG
3  F09  AX00001073  GGACGGAACTGAAAAATATGAAATCATTATTATCTTCTTATACGTGGGCTTTTCC
3  F11  AX00001074  GCGAAAACATACGGGTATAAGCGAGTCGAAATGTTAGCGGCATTATGTAACGGT
3  F13  AX00001075  AAAACTTTGTTCCAGCAAGTCAATCTATTGATGAACATCACGCTATCATTCAAGC
3  F15  AX00001076  TGATTTCATTTCAATTACCCTTTCATTAGTAGGTACTTTCCTCTTACTAACAAACG
3  F17  AX00001077  TGATAGGTCTTCTATCTCAAGCAGGTTCCTCTATTACAATTCAAGGAGCCGGTG
3  F19  AX00001078  TCCAATGTGTGAATGTGTCATTATACCAATTGTAAGAAGGCTCATTCAAAAGGGG
3  F21  AX00001079  GAAGTGTAACAATTGATGGAAGTTTAGCAGGAAAAAGGGGTATGAATCAAAGTG
3  F23  AX00001080  TAAAAATCGACCGCCGCGTATTAGCGCGTAACTCAGAAGTAGGTGGAACATTAA
3  H01  AX00001081  GGAATGAACATTTTCCGCTTGTCGTGTGGCAAACAGGTAGTGGTACACAATCAA
3  H03  AX00001082  GAAAATGGTTCAGTTTTTCCATATGGGGCTGAATGATAAAGAGATTGTAAAAGAG
3  H05  AX00001083  GTGAACAAAAGGTTTTGTCCACATTATAATCAATTAAATAGAATGAACGCCTTCC
3  H07  AX00001084  GAAAATCGATGTGTTACAGCTTCATTTGCAAAAACAGCAATCAATTTACGAATCG
3  H09  AX00001085  TCGCTCGATTTTAGTCGGTATGACATATGCAGCGGGTTGGACTCCATGTGTTGG
3  H11  AX00001086  ATTCTGGCTCTTTGTATAGTGGGCTTGTTATGGATGAAAAATGAAAGGCTTGGA
3  H13  AX00001087  AGCAACAGCAATTATGACCATCCCGCCGAATACAGCTTCATCAGAAAATGTACTA
3  H15  AX00001088  TAACAGACGCAGACGGACTTGCGGTAGGAAGGCCATCTGGATTTGTTGGTAAA
3  H17  AX00001089  AGTTACAGCATTATTCCGTCATCCAATGGGAATTCCAATTCCGCATACAGCTTTG
3  H19  AX00001090  CGTTTTAGGAAGCGTTGGAATTGCTTTTTACTGTTTATTATCAACTGGATTGCTA
3  H21  AX00001091  GACAGATTCCTCTAAAGAGAGCGAACGATTTTATATCATTCTCCTATCAATCATC
3  H23  AX00001092  AACCTTCCAATGATAAATGATGATTCATTTACGAACGAAGTTATGACACAAATTAA
3  J01  AX00001093  AAAAATTACTCATCGCTCAAAAACTGAGAGAACTTCCCGAAAATTACCGTGACGT
3  J03  AX00001094  GATCCAGAGCGTATTCGTGATGCGATAAAAGGAGTATATAACGGTCAAACTGTT
3  J05  AX00001095  TTTAAGTTAGAAGAGAGAAATCGGTTGTCACAAGAAATTCATGATAAAATTGGCC
3  J07  AX00001096  TGTCGTTCCGCAAGATATTGCAATCTATGAAGAGTTAACTGCCTATGAAAATGTG
3  J09  AX00001097  TCTACCTCTTATAAAAGAAGCGGCGTATCCATACATACGTCAAGCTATTAATAAT
3  J11  AX00001098  CGTTATGACTTCCATCCCGTTTAATGCTGTAGCTGAACCATACATTCGCTTGCGT
3  J13  AX00001099  TTATTATTCGTTCTCATGTTAACATCCAAAGGTATGGCGGGAGTTCCAGGTGCA
3  J15  AX00001100  TCGGAAAATTAGCTGTTTATACGGCAGCAGTTGGAATCGATCCTAGCCGCGTAT
3  J17  AX00001101  TCCGCGTATGTCTTGACTGGGTCATGCAAGGTTCATTTCATATGACAGAATCATT
3  J19  AX00001102  TACTATCAGAACTCGGTATTGCGGGAGAGAACGGAAGTAAAGATTTACTTAGTA
3  J21  AX00001103  CGAAAGGCTTTGGTTCCGCGGTACCACCCAAATTAGCAACAGAGGTTGCTCACT
3  J23  AX00001104  AACTATTCCGCGTATCTGCACCATTATTCGTAACGAAAAAATCAGGATTAAACGA
3  L01  AX00001105  TGGTCGCGTAACCGGACTCGGTTCTCAGTGCGTAGAGATTGCTATGATGGTTAC
3  L03  AX00001106  AATGAAGGAACTGTTCATCTCTCCTTCTCCATCCATTCTAATGATTTAAGAGAAA
3  L05  AX00001107  CGATTACAATTGCTCAAATGGTTTGGATTCACGGTGTTGTTAATGGAATTGGAGT
3  L07  AX00001108  CTATTTTTGATCGCTCATGGTACGGCCGTGTGTTAGTGGAGCGTGTTGAAGGTT
3  L09  AX00001109  CATTGTCGCTACTACTACTGCTGATTACGTTTTCCCTAGTGTTGCTTGCCAAATA
3  L11  AX00001110  CCTTCAGTATATGATGCCTCGTTTAATTGGTCTTCGTGAGTCGTTAGGAAGACAG
3  L13  AX00001111  TATGTATTCGGATAAGAAGCCGTCACCATTTTTATTACCGCTCGGTATGTTTTCA
3  L15  AX00001112  TAAAACTAGAAATGTTTAATCCATCGCGCAGTGTGAAAGACCGTGCTGCCTATA
3  L17  AX00001113  GGCTAATCGAGTACCATCTAGTCAGTTTTTAAGTTTTGAAAAAGGCGAACTTATA
3  L19  AX00001114  GAAATGGAGCATACGAAGCTACGTTTGGTGAAATCATTTCCAATCCGTATTTAGC
3  L21  AX00001115  ACCGAGTAGAAACAAATGAAAAAGTGGTTGCTTTAACTTTTGATGATGGCCCTAC
3  L23  AX00001116  AAAACAAGAAACAAAACATTATAAATGGGGTACACGATCTGGAGGAAGAAAACA
3  N01  AX00001117  AACATAAGCCTGTATACTTACCAATTTCATTAATTAGTGATGGGAAAGTAGTGAA
3  N03  AX00001118  GGTCTGCAAGGAACGTTCCAAAGTTTAAATAAAAAGAGCATTTGTTCTTTATGTC
3  N05  AX00001119  ATCAATGTGATGTAAACGACTGGCATAATATTGTAGCGGTTGCAGCAAGGTGGC
3  N07  AX00001120  GCCACAAATCGATCCAACTGATGATGGCGGACAATTCTTTGACCGTGGTCCATC
3  N09  AX00001121  ATTAGAAGGCATTACGAGAAATAGTGTTATCGAGCTATGTGAGCGACTGAGTAT
3  N11  AX00001122  AGAAGCTTTTTACATCGCCGAAAGCGGGCGGCCAGGACCAGTATTAATTGATAT
3  N13  AX00001123  ATCTCCGCGAAGGACAAATGTTACTTTTCTCACATGGATTTAATATTCACTTCGG
3  N15  AX00001124  TCGGTATGCGCTATTCGCTTCCGAGTCGAGAAATTATTGCAGATTCAGTAGAAA
3  N17  AX00001125  GTGTTAGTCCTGCTACACAGGTCATTGGGGTAGAGCCAATGGGAGCTGCATCT
3  N19  AX00001126  AAAAAGCGACAAGAAAATAGAAGACCCGGAAATCACACTCACCTTCTCTGGTGA
3  N21  AX00001127  AGCTACTTTAATTTTTGCAATTGGCGCGATGGGGATACTTGGTGCACTCGACAG
3  N23  AX00001128  TGTTATGATGTAGTGAGAGGAAAGAAAGGATTGTTTGGTCCAATGGGCACGGCG
3  P01  AX00001129  GATTATTACCTTCCGTACAAACTCTACTAAAACAACATACACCAACTCATGTAAC
3  P03  AX00001130  TTCCAGTCCATCATAATATGACGAGAGGTTTAGATCATGGCTCATGGACACTCTT
3  P05  AX00001131  ACGGCTGGGTTCCGGTTCCTTTTTCAAAGGTCATGTATTTAGAGGCGAAAGATA
3  P07  AX00001132  TTACACGTGCAGGTGATGTGAAAGCAGTCCCATTTGCGCTTGTAAACCGAGTTA
3  P09  AX00001133  CATTCAAAAGCAACGTGGGATTATAGCGAAGAATTTATACTTGCTTGTAAGGAAG
3  P11  AX00001134  TGATATGTTATTACAACCATGGCTTGAGACGAGAATTTGGCCACTTGAAAGTCAA
3  P13  AX00001135  TCCAGGATCCTACTTTCAATCCTGACCACCCTCCAGCTGGCTACAATTTTGCGT
3  P15  AX00001136  CAAGGGTATTACGATGTACAAACGCTTAAAGCTGAAAAAGGAAATGTGGAAATC
3  P17  AX00001137  GGAGGCCGTATTATCATCCGTGATGGCATCATGACCGAAGATAAAAGGTTAATG
3  P19  AX00001138  AGTGTGGTGTTTGTGAGTTTCGATATGTTTGTGGGGGATCTCGTTCTAGAGCAT
3  P21  AX00001139  TTTTCTAATACTGACGTACTGCGCTATTATGGCCAAAAACCATTACAGGATATTG
3  P23  AX00001140  ATATATGAGAGCGTTTGGAAAGAAAGGGCCTATGAAAGCAATAATACAGTAATG
4  A01  EMPTY    -
4  A03  AX00001141  AGTAATGGCACCAGCTTCCGGGACGGTTGTATCAATTAATAATAATGAGCAAGA
4  A05  AX00001142  GACTATCTAGCTCTTCTGTCGGTACAATGTCAGGTGATATTATTATGCAAGGTTT
4  A07  AX00001143  AAACGAAGCGAAATATTTACGTGCATGTTCTCACGAATGTCGTGTAAGCCCACG
4  A09  AX00001144  AGTGGGCCAAATGTTAGGATTTACTATGATTGACCTGTTAAGAAACACCGATTCA
4  A11  AX00001145  GTTTCTTGTTCGTAGTAAACGGAAAAAACAATTGGAGGAAAGGGGACTTGTAAT
4  A13  AX00001146  AAATTGTAAATGCTGCCGATAGTCAAACGAGAGAAGCAGCTCTTCGCATTCAGC
4  A15  AX00001147  GATTCAGCACAAGGATACAGCTAGAGGAAATGCGAAGCAATGGTTAGATGTATT
4  A17  AX00001148  AATCAAAGTCATTTCTTCCAATTTCTTTTGTTAGGACTCACATTTACGACTTTGAC
4  A19  AX00001149  GGAACAGTGCGAGACGAAGCGCTATTATTCCGATTAGGTTATTTCGATAAGGAT
4  A21  AX00001150  AAAAGCATCTGGTGGTGTTCGTACACGTGAAGATGCAGAAAAAATGGTAGCTGC
4  A23  AX00001151  TGTCTATCGTTGGATCATACATGGTCTTATTAAAACCGCAATATGTTGTAACCGC
4  C01  AX00001152  TAAACAATCAAGGCGGAGATAGCTCAATTGTAGACAATCCAGAAAAAATGCCAC
4  C03  AX00001153  TATTACAGGAGAAACGGACGGACCAATTTCACCATGTGGTGCTTGTAGACAAGT
4  C05  AX00001154  TTAACAGTTGATGAAAAACAAGAACAACAAATGTTGCGTCAAAACTATACACAAA
4  C07  AX00001155  TTGATTTCACACTGAAGTCATCTGGCATTAAGCATCATGCGTTCAATACAATTTT
4  C09  AX00001156  CAAAAATTAAGTAACGGTGTTATTGTTCCGGTCTGGACATTTAATGGCTCATCTC
4  C11  AX00001157  TTTATCGGTCTACGTTTTCATCTGTACACTGCTTTAGAAGGAATGTTCTCTGGAT
4  C13  AX00001158  ATGGAGCGTACTGTACATGGGCAATTGGTCATTTGACGCAGTTATGTAATCCAG
4  C15  AX00001159  CTTTCTTCTTACGGGATTACACCTAATAGACTTGCTGTTTTAGGGGTAAACATAC
4  C17  AX00001160  CTCATTCCGTTTTTCAGCTCTGCCCAAATTGTATTTTTAAGTTTAGCAATCGTAG
4  C19  AX00001161  AACAAATGGCTCCTATGGAGATGGCAGTTAATTACGTAACAACTGTACTTGGATT
4  C21  AX00001162  TACGTAAGTGAAGCGCCTGGTGTTGAAAGTGAAGTAGCCATTCTTGAAGTGGAT
4  C23  AX00001163  TGTATTGGGATATGATTAAGCGTTTTTCACCGTGGGCAACATGTGCTGTCATTG
4  E01  AX00001164  ACTGTGAAGCCAGCAACTTCTGACATCGGCTCTTGGGAGACTTACACGATAAAA
4  E03  AX00001165  ACACCACCCGTTTTATTTGCAGGCGTTCGAACTTTAATTGGAGGATTCATTTTAC
4  E05  AX00001166  GACGCAGCCAGCTGTAAGTCATGCGATTTCAAGTATTGAGTCAGAGTTAGGAGT
4  E07  AX00001167  TGTCGTACTTGAAACAAGCTGGCTTTGTTTACGTAAATCGTGGACCGGGTGGCG
4  E09  AX00001168  TGCGTTTGCCACGTGTTTCTCCGCATCCATATACACATTTAGCTTTCGAAGGGTG
4  E11  AX00001169  TGGTCTCATCAAGGAAATGCGATGTTACAACATACTGTGTGGATGTTATTATCTG
4  E13  AX00001170  GGCTTCTTTTTTCTGTAGACCAACAAGACGAAAATAGAAAAGCAGTAGCAGAAAA
4  E15  AX00001171  GAAGTATCAAAGTATATAGAACAAGGTGTAGATGTCATCTATCAATCGATAGCAA
4  E17  AX00001172  ATACGGTCAAAAAGATGTGTATATCGGTGTACCTGCTGTTTTAAATCGCGGCGG
4  E19  AX00001173  CGAACCAGGCCAAGAGCTCGAGTTATTTCCGTATATTACATCACCATCTGGAAA
4  E21  AX00001174  AATGGCTTTCGAATTTACCAGATAGTATTTATCGTGTGAAAGGTTTTGTGAAATT
4  E23  AX00001175  ATTCAAAATATCATTAGCTCAAAACCAGATTATTTATTTATCGTTTGGGCAGGGG
4  G01  AX00001176  GATTACTATAGTTTTTTTCCGAGTTCGGCAAAATTTAAGCAACAAGTTGGAGAGG
4  G03  AX00001177  CGATATTTTCTTTCGTCTTTTTATTAGGAGCAGGGATGGCAGCGTTGGGAGGTT
4  G05  AX00001178  GTATCATTTGGTCATTGTATGTTCTTTGGAATAGGAGCATATGGCGTAGCGCTTT
4  G07  AX00001179  AAGTGTACCGTTGACTATTCAAAGGAACTCTTCTTCGTTAGCAATGACAAAAAGT
4  G09  AX00001180  GGAATGGTCATGAAGGAATGAACAAATTTATCTTTGAAGGGTATTACGATAATAT
4  G11  AX00001181  TTAAAACGTTTTGATTTAACGACTGCTCAATTTGATGTGCTGTTGCAAATACGTA
4  G13  AX00001182  TGGAATGGACAGTTTAGAGCACCGCTTGCACATGCATCGGTTATTCCAAGAGCT
4  G15  AX00001183  TTCAAAACCCACAATTATGGGTACAATTCCCGCATACAATTACAGCGGCAATTGC
4  G17  AX00001184  GGTCTACTCGTGAAGAGTGGCAAAAGAATATTGCTTATATTCCGCAGCAACCTT
4  G19  AX00001185  GAACCACAGGCGTTATTTTTCCGTTCGCGATTCCAAACGGGTGATATGTTAGGG
4  G21  AX00001186  AGGAACTTGAGGAGATTTATTTTTTCAGTGCCAAAATCAGTGTATGAAAAGAAGG
4  G23  AX00001187  ACCCGCATTCAATGAATTAACGCCACCTGATGTAGCAAAGGATCTTCATCAGCA
4  I01  AX00001188  ACATATGGCAAAGACGGAGAAAGATTTCGTTCAGCTTATGAATGCAAAAGCGAA
4  I03  AX00001189  GAAGTGATTTATCATGCTGTAAAACATACACCTTCAGCTTTTAACTCTCAAAGCG
4  I05  AX00001190  ACATCTTCAATCGCTGGATTCGCTAGATCTTTAAATGGTTCACCGTACAGAACTG
4  I07  AX00001191  CCGTTTCGGATTGCAATTACATTCATCAATTATTGCCCAATCATTACGACATCGG
4  I09  AX00001192  TTTTGAAGGGAATGAACGCACACTAGACGTTCATATAAATCGGTTACGTGAGAA
4  I11  AX00001193  AATGAGACCGAAGCGAGAGGCGATGATTTGGACTATTATTGAACCGATACAAAA
4  I13  AX00001194  TTTAACTCCAAGTACAGTAGCAACTGATATGGCTGTAGATTTAGGACTAACTGAT
4  I15  AX00001195  CCAGTGCGAGATATGTTAATTGTAATGCTAGAATGGCATATTGGTATGAAAACAG
4  I17  AX00001196  ATGATTGTACAGTGGAGTGTTGACACGGTTGATTGGAAAGGTGTAAGTGCTGAT
4  I19  AX00001197  GCAAAACGGATTCATCATGATGTTCATTGGAAGTGTTATTAGTATACTGTTTAGA
4  I21  AX00001198  TTCACAATGTCATCGATTCACTTCCATTCGCACCAGGTGAAGAAGTAGACGATG
4  I23  AX00001199  AGAAAGACCAGGCAATCGTCGTATAGACTCCATTTTGAATATTATTTCCAATCCA
4  K01  AX00001200  CAAGGGGATGAAGAAGTCGTTTCGAAATATTTCTTACGTATTTCATTACGAGATG
4  K03  AX00001201  TGCAATTGTAAAAGGGCATGTAATTGACGAGCCAGAAACAATTGCAACTGCGAT
4  K05  AX00001202  AGGAAGTAGTGCATCAGCAATTGTAGCTGGGATAGAGCTTGCGAATCAACTAGG
4  K07  AX00001203  CACTTCCGTTATGGGAAGGGAAGCAAATTCCGAGTAATGATGAGAATTGGAAGA
4  K09  AX00001204  ATATCGATGTACCAGTTACTTTCACTGAACAAGATAGTAAAGACCAAGCAGGTAT
4  K11  AX00001205  ATTTGTTCGTACTGTACGTCCAAAAGGTTGGGAAGATAAACCACATGGTGATAG
4  K13  AX00001206  ATATGATTTGGGGAACGAATTATGTAGGAGAGACGAAAGTAGTAGATGTAAATA
4  K15  AX00001207  AAAGCAAGGCATGGGGATTATTTCAGGTGAGACAGACAGATTAATTCATTTAGT
4  K17  AX00001208  ACAAAATGCAAGTTGATGCAGCTGCAGCACAAATTGCTCAAAATGTATTAACAAA
4  K19  AX00001209  ATTTTGCAAGAAGGTAAAGATCATAATGACGCTGTTATGAAGAAAATAGAGCAAG
4  K21  AX00001210  TCTGTAGCAAGTTGTTTAATTACGATGGTTTCAATTGAATCCGTACATGTATATTC
4  K23  AX00001211  ATGGAGAAATAGTTGGATTCATCGATGGAGGAGTAGAAAGAACTGGTACATACA
4  M01  AX00001212  AGCAAAATAGCGTTGTTCAGCTAAAGGATGGTTATCCGGTCAAATATTATTTCCG
4  M03  AX00001213  TTATTCAAAAAGCGATTATACCAGTTATACATCTTGTTGTAGAGCATGGGATCGC
4  M05  AX00001214  CTTTATTGCAATATAGTTCTGGAACTACAGGAGAACCGAAACTGATTCGTAGAGC
4  M07  AX00001215  TATATAGAAATGGATGTAAAGCTATGCGTTCCAGAGGATGAGGTAGACCCAAAA
4  M09  AX00001216  AAGGCGTAGCGACATAGATTTTCGCCCATTTTATTTTGGACTATGGGATGGAGA
4  M11  AX00001217  ATATTGTTCAATTTGCATATGAAAACGGTTTTGAAGGCATTGAATTATGGGGGAC
4  M13  AX00001218  GCGAGCCAACCAAATATTTGGAGGGCAGCCCCTGTAGTATTAACTGCCTCTATA
4  M15  AX00001219  CACTATAACGAGCCTATCTCCATGTTCAAAGGACTATTTAAAACAATGATGCAAG
4  M17  AX00001220  TTTAATAAAGAAGGAGAAGTATTACTGCAAAAAAGAGGCGACTTTAACGCTTGGG
4  M19  AX00001221  ACAGGATTCTTTACAAAATTCGGAGATGGTGGTGCAGACCTATTACCATTAACG
4  M21  AX00001222  ATTCCTAAAGAATTACGTGATGTATTGGGAATACAAATCAAATCACCGCTTGAAA
4  M23  AX00001223  CCCGCAAGATGTTCCAGAATTACATGAAGCAATTCAAAATGCGGTAAAGCAAGA
4  O01  AX00001224  ATGGGGCAAGGGATTACATTTTTTGATACAGCAGATTCATACGGTTTCGGTAGA
4  O03  AX00001225  GAGGAACTGCTAGAAAACTATAAATGTTTACGAGAAGCCCGCACAAAAAGCGAA
4  O05  AX00001226  ATCCATTGTGACTGCTATTTCCGGTCAGACTTTTTTACTACATCAAGCTCTTGGT
4  O07  AX00001227  ATTTTAGAATCGTTCGGCTGGGATTCTTTTTTTGAGGAACAAGCTGTAGAGAACT
4  O09  AX00001228  CGATTAATACGGCTTCTGCTCATACTCGTGAAAAAGCAGAAGATGGTGGAAAAC
4  O11  AX00001229  GATGTTACTCTCCTCACAAATCGGTGCATTTTCAGCGCAAGAATTTAACAAATAT
4  O13  AX00001230  GTTATATGTGAAACTACATAATTATCACTGGTATGTGACAGGACCACACTTCTTT
4  O15  AX00001231  AGAGCACCTGGCGGTATGCCAATTGCAACTCGCGCACTTCAAGAAGGAAAAATG
4  O17  AX00001232  GAGTTGCAACCAGCGATTGTCAAACCAGAGGGAAGAATATTCTTCGCTGGAGAC
4  O19  AX00001233  CGAAAGAAACAGGTGAATTTATTGCATCAGCTGGATTGCATCGTATTAATTGGG
4  O21  AX00001234  ATGCAAATCATCACAAAATGTGGAATCGCTCCCCCATCACCGAAATTTCCAGAG
4  O23  AX00001235  AATCAGTTGATTATGAATGTTGAAGAAGAAATTATGGAAATGACAAACGGTTGTT
4  A02  EMPTY    -
4  A04  AX00001236  TTGAAAGCAATGCGTTTTCTCTAGCAGAATCATTATATGAGGGAAACGGAACGT
4  A06  AX00001237  CAAAAGTAGCATCCGTTATTCAAAAAGAAACGGGTACAAAAGTTTTACGCTTAAA
4  A08  AX00001238  CTATTACTTGAATCAGATTACTACGATTCGGTTACTATTTTTGTAAGAGAACCAAT
4  A10  AX00001239  GCTTACATAAAACGACAACTTTTATACATGATAACGGTGCAAAAGCTGCCATTCA
4  A12  AX00001240  TGTAGGGAGACAATATCCGTATTACAAAAGGAAATGGGAGCTTGAGGAAAAGCG
4  A14  AX00001241  TTCTAATCCGAAGTATGATGAGTTAGTAGCGAAATCAAAAGGAGAGCTATTAAAA
4  A16  AX00001242  AGCGATTAGAAGAAAACGATGTTCATATTTTACAAGGAAGAGAACGGGATGTAA
4  A18  AX00001243  AACGTGATATACCGATAATCGCGGATGAGCATTTCTATGAAATTAACATGGGTAT
4  A20  AX00001244  CAAAACGATGTTACTGTAAAAAATGCGAATTCTTCCCTCACGGACACGGTGGCT
4  A22  AX00001245  ATTTGAAGTGATACCGTGGGATTATGATGCGACTTGGGGGCGTGATGTACAAGG
4  A24  AX00001246  TGAAAGGTTATTATTTGTGAAAGAAAAAAGTGATGGGAAATGGGCACTGCCAGG
4  C02  AX00001247  GCTTGGTGGAAATTGGCGACATATTAAAGAGTATGCATCTGATTACACACATTAC
4  C04  AX00001248  TTTAATAATCGTGGATATTCCAACAGTTAGACATGATGAAGAAGGAAATTCGATT
4  C06  AX00001249  TTTGGAAGTAGTATGCACATGGTATGGTATCGTTCGATTGTAGCGATTATCGTAG
4  C08  AX00001250  AGAACAATACTTCTTATTCCGTTTCGGTATTATACATTGTGTAGCGGATTCTGGT
4  C10  AX00001251  ATTAATGGTAGGTTGTAGTAAAGGTGAGGATAAGAATAAAGAAGAGGATACAAC
4  C12  AX00001252  GAAAGCCATAGAAGGAAGTGATATAGTAATTAGTGCACTTGGAACGGATCAAAA
4  C14  AX00001253  TTGGTGAACCGACTGTGGAACATTTACTACGACCGCTCTTTGAAAAGATTAATAT
4  C16  AX00001254  TTAGCGCTTACTTCGAATCATAAATCTATTTTAGGTTCCATCATTCTTTCATTCGT
4  C18  AX00001255  TGATGCCTTATTAGTTCGTAGAATTATGTTTACATTAGGAGAAGAGTTTAACGAT
4  C20  AX00001256  GCTTGTGCTGGCTTCTTTACAAACTTATTCCCAAAACTTTCGCATAAAACGATTG
4  C22  AX00001257  CGCGGTGAAGCACATACTGTCATACAAGCAATTGAAAGACAAATTTCTCATTATG
4  C24  AX00001258  ATGTACGCAGTTTTGTCGGCAAAGAGCTACCGGGTTTCGGTAAGTACGATACAG
4  E02  AX00001259  ATGGCCCACAATACAAGAGCTCAGGCACTATATAAAAAAGCTGGATTTGAGAAA
4  E04  AX00001260  AGTAGGCGTTTACCAGATGGGTATAAACCGCCAGATTTAGTTATTCCGAAAGTG
4  E06  AX00001261  TATTACGTAGTGAGGGAGCGACAGTAGTAGAAGATATTGATATTCCGTCTTTTCA
4  E08  AX00001262  TTTTACATGCTTTGGCTTGGAATTGGAGCTGTTGTCGGAGGTCTTATTGCTTTAT
4  E10  AX00001263  CGAAAGGGCCAGCAAATAAAGTCTTTATTCCATCTAATGCAATTGAAACACTTGG
4  E12  AX00001264  AAATATCCCGAGCCAAAGTTTCTTCATGATCGTTTTGAAAACGGGGAATCATTTA
4  E14  AX00001265  TGAAATGTGTGCACATCTTTCTCTTATTTGCCATGCTGATTTACTCATTTTAAATG
4  E16  AX00001266  GTCGTTAAAATCAAAAGTAGCCCATATTAAGCATGCGAAGAAAAATCGCGGTGT
4  E18  AX00001267  ATCTACTACACTATCAGGATTCGCCGTTCACCCTTCTTATCAAGGGCAAGGATAC
4  E20  AX00001268  AAGCTTACGCAGTTGCTCCTCGAGAGTTTGAGTTTATCGGACTAGAATATGTAC
4  E22  AX00001269  GGTATGAATAGTTCGAGTGAAGCACTATATTACGGTGTCCCGTTAGTTGTAATTC
4  E24  AX00001270  AGCAGGTTCATTAGAGCTTATTTTAGCGCCTAATGGATTAGTAGATGGCGGGGT
4  G02  AX00001271  ATAGAAAATAACGGTCAAGTTATAGGGACGGTCGGATTTTATTGGGAGTATAAA
4  G04  AX00001272  ACCTGTTAGACTGCAAAACGAAGCAGAATTAGGTGCGATTTATTTGTTACCAGAT
4  G06  AX00001273  CTGTTCAGACGGCTGACGGTGGTGTAGTGTTAACGGTTTCTAAAGTAGCGTTCG
4  G08  AX00001274  AGTTTGCAAGTAACATCCCTTCACCGCTTCATCAAGTGTTGCTTTTAAAGCATAA
4  G10  AX00001275  TACAGATGCACGAAATGGTGTATTCTTTATGACTGTAAAGCAAACATTTAAAACA
4  G12  AX00001276  GTACAAATACCGGTGCAATGATAGGCTATGTCGCTTTATTTCTTTCGCTTTTCTC
4  G14  AX00001277  AAAGTTGTAGATGGTATCGGTGTATATAAGCGCGGAGTAAATGAGAAGATGTTA
4  G16  AX00001278  TTTACTGGAGATATCCATGCGATCACAACTGCTAATAACGCGTTAGCCGCGTTT
4  G18  AX00001279  TAGTACGTGTAACACGTGCAGAGTCAAAAAGCTTAGTTGAGCATACGTATATCA
4  G20  AX00001280  AGTCGCAGCGGGGAATGGTGAAGTAGATTTCGATATATTCTTCAAGGTATTAGA
4  G22  AX00001281  AGCGGTGCTGAAACGAGCATTATACTACATAATAAAGAAGTGATTTCTAAAATGA
4  G24  AX00001282  GGATTTTTTCTACCTTGGTTAAAAAATAGAATAGAAAATGACGAGACGATCGCAC
4  I02  AX00001283  CTCTATACTCGGTTTTAGCTTTGGAACTACACGAAAAAAACGTCCTGAACTACTC
4  I04  AX00001284  CATTTTTTGATTGAAGATAAAACGGATGTAGATGATGTCGTTCAAGAAGTATACA
4  I06  AX00001285  TAAGTATGGGCCTTCAACCATACTTTGATAAATTAAATGGTCATAAATCAAGTAA
4  I08  AX00001286  AGACGCGCAAGTGAACTTTAACGTTTATCCAAGATTATTCTACTTTACACTCTTC
4  I10  AX00001287  GGCTGGGTAATCGATGTAAATGGTTTATTCTTAAGCTCCTACTTTAATTTAGCGG
4  I12  AX00001288  CCTCTGTATACATACATGACAGAACAAGCACCAGGTTTACTCGGTATGAAAGCA
4  I14  AX00001289  CAACCATCGCATACTTTGCGCCAAAATTTGGCCCTCAATGGCCAAACCCAATGG
4  I16  AX00001290  ACAATCCGAAAGAGCTCCAATTCGAGTTCAAGCCTGGACCAATCATGGGGAATT
4  I18  AX00001291  CCAGAAGGGAAGCTTGATTTACTCATTAACTTAGACTTCCGTATGGCTGGAACA
4  I20  AX00001292  ATGTATTTACCACGCATATGCGAACATTGTATGAATCCATCTTGCGTATCGTCTT
4  I22  AX00001293  CAAATGAGCAAGACAGCGAACCAATTATGAGTAAATACAAGGAGAATATACAAG
4  I24  AX00001294  TTCATTTTCCAACCGAAAGTTGAATATATGACGGAAGTACCTGTATGGTTTAAAA
4  K02  AX00001295  CACTTCGAATTTGTTCGGCATACGACATTATTGGAGAATTAACATTGTTCACGGA
4  K04  AX00001296  AGAAATACAGTTACGTTTCATTGAGTTTATGGATGTAGGCAGTACGAACGGATG
4  K06  AX00001297  TACGGTGTAACGTACACAATTCTTCCAGGAAAAACACCATGTTTTCGCTGCTTAA
4  K08  AX00001298  AGCCGCAATTCCGAGAGGGTGTAATGCGGTTGTTATGTTAGAACTAACGGAAGG
4  K10  AX00001299  TAGAGTATGTAGCTTATAAGACGATGGCGGAGAAACAGCTTGAGAGAATTGGTA
4  K12  AX00001300  CGTCCGATTGGTGGTTGGCTCGGTGATAAATTTAACCCATTTAAAATATTAATCT
4  K14  AX00001301  AATCGGAGGTATTATTCAATCATTTCTAAGACTGCCTGTATTTCATGCGCTCGTA
4  K16  AX00001302  ATTTTGAGCAGGTTTGTCAGCAATTTATTTCTGAGGGCCGGAAATACAAATTGTT
4  K18  AX00001303  GATATTAAAGATGCTCATCTTATTTATGCAGCTACAAATCAACATGCTGTAAATCT
4  K20  AX00001304  AGCAATATCCACATATAACATTTTCAGTTGTACCACCTTTTAGTACGCATCCGCA
4  K22  AX00001305  GCAGTCATTGAATGGGGTACAACTGGTAAACAGCGCGTTGTTACAGGGACACTA
4  K24  AX00001306  ATTCCGCCTTTCAAATGGTGATATTCGAGCTGTAGAAAATCGTTGTCCTCATAAA
4  M02  AX00001307  CGGCATTGTAGTCAATGACTATATGCTAACAAATGATGAGTCCATTTATGCAGTT
4  M04  AX00001308  AAATCCTATAGAATAGATTTTTGTTGTGGCGGTAATAAGCCACTTATTGATGCAA
4  M06  AX00001309  AAAATATGGAATTGAAATTGCAACTAGCAAAATGGAAGCTGCACCGTTTTTAAGA
4  M08  AX00001310  GTAGCCGGTACTGTTTATGACCTTTACGATAATAAATGGAAACCTGATGATGGTC
4  M10  AX00001311  GCGGATTTATCATATAGTTGGTGGGCAGGATGGCTTGCTTCTATATTAGGTCAA
4  M12  AX00001312  TTATGTGAAGTTTAGTAAGAAAAGCACAGTAGATTCTTCTATTGTTGGAAAACGT
4  M14  AX00001313  TTCAACAAGTTGTCGGTACACAGTTTTTACCTTTAAAAAAACCTGTACTAGATTTC
4  M16  AX00001314  AGCGTGTACATAAACTGGCGATTTCTTTATCCGAGCAAGAAGGAGGAAATCGTT
4  M18  AX00001315  ACACAGGTGCGGTATTACTTGTAACCCATGATCGTTATTTCTTAGATCGTGTGAC
4  M20  AX00001316  GCAAGGCGTCGCGTATGCACGAGTATGTGTTGCGGTGAATAGAGGATTTCGAA
4  M22  AX00001317  CGATGTTTGTTATGATTAAATCTCTGAAAGATTCAAGTAAATTAGTACGCTGGCG
4  M24  AX00001318  CATTCCATCTTATTGGTTTGCGGTGCCTTTTATAAAGCTATCTATCGTACTTGGA
4  O02  AX00001319  CCTCCATCTTCACCATCAATGGCATTATTAAAAGGAAAAGAAGTTGTTCACTTCA
4  O04  AX00001320  GAGAACACGACCCGTTTGTACAAGCCACGCAATTAGAGAGTGGAATGACAGTG
4  O06  AX00001321  ATACCTTTATGTGCGCGTTGTACAGGCATGCTTATCGGTATATTAATGTTTCCAA
4  O08  AX00001322  CAATTTATAGGACGTTTAATAGACAGAGGATTAACATATGATGATGCGCTAGCTC
4  O10  AX00001323  TCGTTACAATTAGACGCGGATCAGCCGATTGCTTGGAGTTTTCTCGCTTTATCG
4  O12  AX00001324  AACGGCATTACCGTATTACCGAATTGGTGAAACACTTATGGCATTAGGGCAATT
4  O14  AX00001325  TTAGCTGTATCAGCACTATATACTGGAAAAGTACCGTATAAACGAGTGCTATCAC
4  O16  AX00001326  AAAGATGCAATACAAAAATCAATGGCGTATGTTGGAGAAGCAAGTGAGCAAAAC
4  O18  AX00001327  GAAACGTATGCTTATTCACCAAAATCTTTACCAATCTCCCAAAACTCTGATCAATG
4  O20  AX00001328  TGTTTCACAAGGGGCAGAAGGAGGAGCGAATGTTTTTAAGCTTCCATACTTCCA
4  O22  AX00001329  GCGGGTCTTGCTATTTTTCCGGCCGTATTTTCATTAGGAATGGAGCCGACAGAA
4  O24  AX00001330  GAGTGGGAAGTATTTTCAAATCGCTCCAAGATCCATTTTGATAGATTAAAATTAG
4  B02  EMPTY    -
4  B04  AX00001331  GAATATGGATGCTGCTATCCCTTGGTCTGTAAAGAATCAAGCCCGTATGCATGT
4  B06  AX00001332  ATTGTCGATGAAGCAAAACTAGATTCTTCTATTGATTTAGAGAATATTATGCGAC
4  B08  AX00001333  CGTATAGTGGTGTTAGTGTGTATGTAGTAGTGTTTGCTGTATATCCGTTCGCAG
4  B10  AX00001334  GAGGCAAGAGAAGCGATGATGATAGCGTCCTTACAAGCTGGAATTGCATTTTCT
4  B12  AX00001335  ATATTCAAACAGTTGGTTTGCTTGGAACTAAATATACAATGGAGCAAGATTTCTA
4  B14  AX00001336  ATGCTATTGATGGCACCCCTATATTGGATATAAAGCCAATAATGAAAGAGTTTAT
4  B16  AX00001337  TGCAGAGCAATTAGCAAAGAAGCATAATTGCATTGGCACATGGCTAGTTAGTGG
4  B18  AX00001338  CAGCTGAAAGAATTTGTGAAAGATTTTTACTCATCTCACAAGGTACATTAGTCGC
4  B20  AX00001339  CGGTCGGTAACAGATTGGACAGTCGCATTATATATTATTATTCCAGCATTTATAT
4  B22  AX00001340  ATATTGCTTGATAATGCCAAAGCTGCGGACAAGCCTACAAGCACAGCTGGGCAA
4  B24  AX00001341  AGGTTACGGAATTGCAGTCATATCATCGAACTCAGAGGAGCATATTCGGGCGTT
4  D02  AX00001342  GACAGTTTTCTCTTCAGTTGTCTGGACATTACGAGCAGCACCGCATATGTTAGA
4  D04  AX00001343  ATACACCACACAATTCAATTCCAGATCAACCAGTTTTATCACTTCCTGAATCTCC
4  D06  AX00001344  GTAAAGGTTTTCCTTTATTAACGACAAAGAGAGTGCCGTTTCGCCTTGTAGCAAG
4  D08  AX00001345  TACCTTGGCGTTTACCGAGTGAATTGCAGTATGTAAAGAAAACAACGATGGGTC
4  D10  AX00001346  CTTGGAAAGTAGATTGGACTCCTGACTTTATCTTCCCAGGTATGACGAAAGATAG
4  D12  AX00001347  ACGAAGTTGTAACAATTGATTTATTCAACACTACAGTACCAGCAATCGATGCAGA
4  D14  AX00001348  CGAAAGACAAGCCGGTACTAGTTGTAAGTAATCACCAGAGTAATATGGATATCC
4  D16  AX00001349  ACACATGGTATCGGTGCCATTTTAAGCATCCCTGCCTTAATCATATTGATTATTC
4  D18  AX00001350  ACGAAGGATATTTATTTTTGGCTTGTCAAAGATTTACCAATGAAATTAACTGTTCT
4  D20  AX00001351  ATCCCTGTCCTACAGGCGCAGCATCCATTATCGTTTCTAATTCAGTCTCGTCTTC
4  D22  AX00001352  GCATCAATGACCGACACAAAAGTAACAGTTGTTGATTCGCAATTTATTACACATG
4  D24  AX00001353  ACTGTCACATGGATTGGGCATTCCACTTTTCTTATCCAAACGAATGGACTTAATA
4  F02  AX00001354  GGATGTAGTGGATCAGGTTCAAAGCTTCGTAAACCATTGAATTGGGATTTAGAA
4  F04  AX00001355  AAACATCCCATAACTATTATCGCCGAGAACGTTCTATTTCAGAAGCATCCAGATT
4  F06  AX00001356  TGGTGGTTATAACATTTACCGTGAGCCAAACTCACTGAAAATGTTCTCTTACATT
4  F08  AX00001357  AAAGAATGGACAGAAGATCCACTCTTTAAGCAACTGCAGGCTTCTAAAGATAATA
4  F10  AX00001358  AGCAGGGAAATTACTTACACGTTCTTTCGGGCCATATGCAACAGCTTTCTCGGA
4  F12  AX00001359  ACATTCGTATTTGTAGATCAAGTGTATGCAGATAAACATCAAGTAACTAGTACAA
4  F14  AX00001360  ATGGCACATATATTCGTAAAGAACGTTCTATAGGTTCTGTAACTCGACGTTTTAG
4  F16  AX00001361  TATTCGTTTTATGCAAATTCGTGAATGGTCAGGAAAACTCCTTACCATACCACAT
4  F18  AX00001362  CAAAAGAAGAAGCCGATGTGTGAAGGAGACTGCTGGTGTGTAGAGCGTTTTGT
4  F20  AX00001363  ATTAAGCAGTTTTTCAGAGCAAGATTATGTTTTACCAGCACTAGAAGCTGGAGCA
4  F22  AX00001364  CAGATGGCCGTATTCTTGGTCATGAGGGTGTAGGTATTGTGACGAAAATCGCTG
4  F24  AX00001365  AGATACCATCCCAAAAGCTCCCCAGTTACTTTACAATGACAATAACGAATTACTT
4  H02  AX00001366  AATGGATAAACCGAATTGTGTTCATATTAGAAGCTGTCCCTGATATGATGATGAT
4  H04  AX00001367  GGTAGGTTCTGCTTCAATTGTAGGTTTAGGTGAAGCCACGCATGGGGCTCATGA
4  H06  AX00001368  ATATTAAGTATTGGCTTACACGCCTTTTAAAAGCTTCCTTACCATGGAAATCTGT
4  H08  AX00001369  TTAAATATTCACTTTTACTTATCAGGAATTCTTGAAACACCTCGCGTTTCTTATGC
4  H10  AX00001370  TGATGGGGTAGTATTATGTACACCAGAATATCATAATGCGATGAGTGGAGCGCT
4  H12  AX00001371  AATCGGCATAGCTGTAATCGGAATAATGGTTATATGGGGATTTGCTGGGCAACC
4  H14  AX00001372  TAATACGTATCATTTATATAGAACGAAAATAATTGCAAAGCGTTTAGGCATGAAG
4  H16  AX00001373  TTGGTATTGATCGGAATGATCATGCACTTATTATTTTAGGGGCCGTACCAGCCG
4  H18  AX00001374  GTTTTTACTTGTTTCTGAAATTTCCCACGTAGCAGGAAAAGATGGCGTGTTTCCG
4  H20  AX00001375  TCAGAAGAATTTCAAGCTGTAAAAACGATTATACAAACAATTGAGCGTAATGGAT
4  H22  AX00001376  TACTTTACAAGGTGTACCAGTACGAATTCATGCCCGAAAAGGGGCTACGCATTT
4  H24  AX00001377  ATTACGAGAAGACTAGATCGAATGGAAGAACAAATGCAAGATAAGGCAAATGAT
4  J02  AX00001378  GCAAAAGAAATAATGGTACCCCGAACTGAGATGCATATTATAAGGAAAGAAATG
4  J04  AX00001379  AAGAAGAGAAGAATTTGCAGAGATTATTGCAAAAGAGGCTGCAAAACCAATACG
4  J06  AX00001380  AACGTAATATGTATTTAACTACATTACGTGAGCGTGTAGAAATCGCTTTAACTAT
4  J08  AX00001381  GTACTCTTTAAACAAATAACAGATTTTTTAGAAGTTAGCCCTGGTACAGCTGATA
4  J10  AX00001382  GCAGGAAAAGAAGATAGTGCACTGCTTGTGGCACCGCCAATGACAACTACATAT
4  J12  AX00001383  ATATGACATTAATGTTTGGGGGATTTGGGGGGATCGGATCCCCTCCATCTTTAA
4  J14  AX00001384  TTGGTATACCATCGCTTGTACCAAATCATTTGCCTGACGATATAAACGTTATGTT
4  J16  AX00001385  ATGCGGTATTGCGCCGAATGAGACTATAGAGGCAGCAAAAGAAGAGTTTGAGAA
4  J18  AX00001386  ATTCTTTCACTAAATGTATTGTTAAAGGAAAGGGAGAGCATGTTTCCACATGGCT
4  J20  AX00001387  TGCAGAAGGGAATACATTAACAGCCAATTGTTTACCGCGTACATTTCGGAAAGA
4  J22  AX00001388  CTATGTATTGTCGTTACTGTACACGCCGCCGTTTTAGTGGACAAATTGGAATGG
4  J24  AX00001389  TACGAAAGCCATTGAAATCCAAGAGACACCATGCATTTCTTGTTCCTCATGTGGT
4  L02  AX00001390  TGTATGATGATTTAAGTTTTCCGAAGCAATCTGAAGATTACGATGAAATTAGTTC
4  L04  AX00001391  GAATGGTTAGAAGCGGATGAGTCAGATTTAACGTTACTTGCTAATGCTCAAACG
4  L06  AX00001392  ACAAACAAAAGAAGAGTTCATGCATGAAGATCAATGGGCAGACTCTCTTATTAAA
4  L08  AX00001393  AACGAGCTACAACTTATGAAGGTGAACAAGCTTTGATGCGAGAGGTTCACTTTC
4  L10  AX00001394  AGCTTTGTTGTATTATCTATTTCAGTTAGCCGAATATATCTTGGCGTTCACTATCC
4  L12  AX00001395  TAGCGATATTAATTGGTCTAAAAATCTCTCGGAAACCTCGTGATCCAGATCATCC
4  L14  AX00001396  TACATGGTACCCAGATTGCGTGCGTATGGACAACTTTATCGGAGATGTGATGGA
4  L16  AX00001397  GATTATAGAGCGCGTGTAGAAATTCGTGTGAATGGAAACGCAGCAATAGCTATA
4  L18  AX00001398  AACAATTATTTCATGCGTAGTACTGGCATTATCTGCATGTGGTTCCTCAGACAAC
4  L20  AX00001399  TGATGTAATTGTTTTTGGTCCATGTTTTTCAGATGAAAGTATGCTTGAAATTGTAC
4  L22  AX00001400  TCTACAGCGATTGGTACAAACGAAGTATCACCAACTGAAATAGCGGGTGCTTAT
4  L24  AX00001401  ACCAACTGAACTTGAGGAGAAGATCTTCGATCGTTCCCTTGTTTTATATAGTGAA
4  N02  AX00001402  TACAGTTTAGATTACCTTGACCCGAACAAGCGCTCAATCGCCAACGCTGTTCAA
4  N04  AX00001403  TAGGGGAAGTTGGGAAAGGGCATCACGTAGCTCTTAATATTCTTAACTTCGCTA
4  N06  AX00001404  ACCTATTAATTGGTTTTTATACAGCTGGTGTGAGTGAAGCTTTAACGTTAGCGAA
4  N08  AX00001405  GTAAACATGCACAAACGTTCCGTGATAACATCGATGCGGGTATGATCGGTGTAA
4  N10  AX00001406  TTTTAAATCCAAATCATAATACGTTTATCCAACTTCTCGTAATGGGCCTTACTTAC
4  N12  AX00001407  CAAAATGGGCAATGCCAGAAATGAATATCGGCTTCTTCCCAGACGTCGGTGCTG
4  N14  AX00001408  CGCAGTATTTTCATCATACAGATACGACAGAGGAAGTGAAGGATAAAGTACGAC
4  N16  AX00001409  TGGACATTTACATCAAGCGCATTTCGTACGTAATGAGACAATTCGATATTCAGGT
4  N18  AX00001410  GACTTACAAAAATCAGGCCGATTTATCGGTGTCATTTCACACGTTCAAGAGCTG
4  N20  AX00001411  CTACTGTTTCACAACATTTATCAAAAATGAAGGGTAAAGTGTTACGAGCAGAGAG
4  N22  AX00001412  ACAAGCTTCCTCATTAATATTGCTTTATGTACTAGCGGGAGTTGTTGTAGGATAT
4  N24  AX00001413  AACTTAGTTTCTCCTGGTTCTACTGAAACTGAAATGCAAAGGTTACTATGGGCTG
4  P02  AX00001414  AATCCGAATCCTATCGTTGTGGGGGCTTTGCCATTTGATCGTAGAAAAGAAGTC
4  P04  AX00001415  GAGAGCGTCTATATGGCAGTTCTTCCAGTAGCACATAATTACCCAATGAGTTCTC
4  P06  AX00001416  GAACAAGGAAGAGATCAACTCATTATTTGCGGTATTTATGCGCATATTGGCTGC
4  P08  AX00001417  TTCTCGGTTTGGGAAATTTGGGGACCTTTATTATATGGAGGGCGTTTAGTCGTA
4  P10  AX00001418  GTTGGGTATTTAGTTAGCTTAGCTGTCTTCCTTCCGATTTCTGGTTGGCTAGGA
4  P12  AX00001419  AATGAATCCGAATGTGGATGTTATGAAAATGGCAGAAGGCGTATTAACAGACAT
4  P14  AX00001420  GCATTACAATCTGGCGATAAAGTTCAATTAATCGGCTTTGGAACTTTTGAAGTGC
4  P16  AX00001421  CCATATACTTTTATGGATTGTCCAAGTTCATTACGTTTTGTCTTTTATACGATTGG
4  P18  AX00001422  CATATTGCATGGTAAAAGTATGAATGAAGCAATACAAGACCGAGAAAATTTACGA
4  P20  AX00001423  CAGGAGTCGCTGCTCTTTTAGCAAATCAAGGATATAGCAATACACAAATCCGCC
4  P22  AX00001424  TACTACAGGCGCATGGAAATCTGGTAAAACTGGCGTTGAAGCTACAACACTTGC
4  P24  AX00001425  AACCTAAAATTAATGAATTGACTACTAATTATAATGACATCATCGAAAAAGATTGG
4  B01  EMPTY    -
4  B03  AX00001426  GTGTAATGCCTATTATAAAGGTAAGTGGATGGGAGAACTTAGGGGAAAACGGGC
4  B05  AX00001427  AGGTGAGGCATGTGTATTTACTTTATGGGAAGATCGAGGTGCATATCAATCATT
4  B07  AX00001428  TCGCCATGAATTTAGTGGGGCGTTAAACGGATTATTAAGAGTACGTACTTTCTG
4  B09  AX00001429  ATAGTTTTACATACGCACAGCTACGCTTTCGAGTAAATAGTTTATCGAGAGTATT
4  B11  AX00001430  TCAGACCAATATGGTGCAGCAGCGGGGATTAATCAAATGGTAAATAGTTTGTAT
4  B13  AX00001431  TATGGGAAGTGCTATCGGTTCACTTGGCTATGTCACAATTCATGAAATGCTTTGG
4  B15  AX00001432  TAGGAGACTGTCTATATGCAGATATTTTTTCTTCTAAGTGGAACTATACGACGAA
4  B17  AX00001433  CAGGCAATGTACATGAACCTGAACATGATGGAACAGCCGAATGGAATTCGTTTT
4  B19  AX00001434  CAAGAACTTCCGTATTGCGGTGGAATACTAATTCTCCATACTCCAGGGCATACT
4  B21  AX00001435  ATTTACCGCTACTATGATTCAAATGATGATACGTATACGTGAGAATATGTCGCAA
4  B23  AX00001436  ACCTATTCAAAATGATAATACTGCAAATCTTAATATCGAAGAACAAGCAATGAAC
4  D01  AX00001437  TACAAGATTGTTTTGAATTTGTAGAGTTAGCAGTTCATCCACAACATCAAAATGA
4  D03  AX00001438  TCATTTGTTGGCAGCAATATAAGGAATATGAATATGAGCAATTGTAATGTAAGTC
4  D05  AX00001439  GACGTTTTACCTTATATGGTTTTCTTACCTAGCATGCGTGTAGATGCGATGGAAA
4  D07  AX00001440  TACAATATACTTCTGTAGCAAGTTCTACAGTTATCGTAACGTTACAACCTTTATTC
4  D09  AX00001441  AAAAGAAACAAATGATATTTGGCATGCACATTTCGGAGCAGCTGCAATTGCTAG
4  D11  AX00001442  GACAAATTGCGCCAGTGCTTTCAGGTGTATATTCTGGTAAATTGAACGAGCTTA
4  D13  AX00001443  TTCATTGGATGAGGTAACATGTTATTACGGCATGAATTCTTTTACGGAGTTTGGA
4  D15  AX00001444  GCTGCTGGAGCAGATTTAACTTTTGCTAACACAGACTTCACTGATGACACTGGT
4  D17  AX00001445  TAGACCAATGGTAGATCGTTTTTTACGTCAAAGCGGGAATATTCCAGCTAAAACA
4  D19  AX00001446  ACCCTAGTGAACAGCTGTATCCAATGCCATTATATGCAGAAGGGAAAATAGATA
4  D21  AX00001447  ACGAGCATGGATTATCTGTTACATTTTCAGCATGTGGTCAACCGGTAGGAAATA
4  D23  AX00001448  GAGATATTCGTGAAAAATTATTACAAAACGAATTAGATATTGGCATTACATTTCTA
4  F01  AX00001449  CACTATATTTTCAAGAAACAGGATATACGGGGTTTTATTTTCGCGTATTAAAAGA
4  F03  AX00001450  AAGCTGAAGTTCAATTGCGTATGAATCCAAATTCAAAATTCGATCAAGCCGGTCT
4  F05  AX00001451  GAATTATGTAATAAAAATGGGGCTTCTTATGATAGGAGCTGCAGCACTCGGCTT
4  F07  AX00001452  AAAACGATTTTAAAAGAAGTGAGTCTTAAAGCGCGGCCAGGGGAGACAATTGCT
4  F09  AX00001453  AACAACAATGGAAACAAGCGGTTTCTCCTATCCAATCAACTGCTGTAATTGGTCC
4  F11  AX00001454  ATGGTAAGACGGAACTTGGCCATCTTCATGGTGATAAATTAGTTGATTTACCATT
4  F13  AX00001455  AATTCCATCTACAAAAGCACATGGAATATGGAAAGGGGATATATTCACCATCCCA
4  F15  AX00001456  GCGGATCGAATTATACGTTTGTTCTTTGGGATTGCGCAACGATTGACAGAAGCG
4  F17  AX00001457  GTAACAACTGTAGAGCTTTCCTCAGAACGAGTTGGAGAGGCACTTGCCAATTTT
4  F19  AX00001458  ATGACGCAAAACGTTGTAACAGTTTCCGCTGCTATTCAGCTAGCATTAACGAATC
4  F21  AX00001459  AATCATTACCGTTTCTACAAGAATTTACACAACATCCACTCTTTTATCGCTGGATT
4  F23  AX00001460  ACGTAAAGTTTGGTATAAGTCCGTTCGGCGTATGGCGAAATATAGCTGACGATC
4  H01  AX00001461  AGACACCGATTTGACTCTGTAAAAAAATTTGCAGAAGAGGAGTCTATTCCGTGTG
4  H03  AX00001462  TGCGGCAAGTGTTTTGCTTACAGTAGTTGTTTCTTTCATTGATGGATCGTTTGCA
4  H05  AX00001463  TTCCACATTGCAAATTGGGGAACCTGCAGTAATAGCATACGAAACGAACACGAC
4  H07  AX00001464  TGGGGCGCGTATATGGAAAAGGGTATTTCGTTGCTACATTTTTAGGTGATGCGA
4  H09  AX00001465  TTATCTGCTCATTTACTTGGTATTAAGAGTAAAATTGTTATGCCGATTTCTGCACC
4  H11  AX00001466  GTACATGATGGTCAAATGATTTTGAATAATGAATGTCAAGTAGTGGAAACGCCAG
4  H13  AX00001467  ATCGCAAAATTAAGTGAATTAGAGTGGTTTCGAAATCTACATGAAGATCCGAAGT
4  H15  AX00001468  TATAATTGTGCTGAACTTCATGGTGATATACCTCAAGCGAAACGTGAAAGAGTTA
4  H17  AX00001469  CACTACTACTACCTAGTACAGGCCCAAATCCAAACATTACTGTCCCTGTAATCAA
4  H19  AX00001470  GTTGTATCCATCTATGTGATTACTGTAGTCCAAAAGAAAACACCAAATGAAAACT
4  H21  AX00001471  TTTACGATTTCAGCATTTGTTCGTGATGTTCAAATGAACCCATCAATCGTTAGTT
4  H23  AX00001472  TTTTCAATTTAGAGGTTCAAAATGAATTTGATTTTGTATACGATTCGGGCTGTTTG
4  J01  AX00001473  CCAAGGCCAAATTGAAGCGGGTTTTATTATAACAGGTTTTTATGAGGATGATTTT
4  J03  AX00001474  CTTGGTACACAGCTCGCTAATTTATCGCGGCGCAACATTTTAATTATTGGTGATG
4  J05  AX00001475  GATGTACAAAGACAACAAATGGGTGCTATTTTTTCAAAATTTGGTGAATCGTGTG
4  J07  AX00001476  TGGTGAGGAGCAAGTTCATATTTGGAGAAGAAGTATTGATGTAAGACCACCTGC
4  J09  AX00001477  TGGCGGTCTAAAAGGCGGACATTCTGGTATGGAAATTGATAAACAACGTGGTAA
4  J11  AX00001478  ATAAGCTTCATCATATTGACTTTTGGAATCATCATGTAGTTAATGACAATACGCTT
4  J13  AX00001479  ACCAAGTGGATTGACAGAAAGTAACCAACAAAAGCAAGCACACTTTATATATGCA
4  J15  AX00001480  TTCTCTATTCATTGCATATGCTCCTACCGAAGATCCACAGATTGCCGTTTCTGTC
4  J17  AX00001481  ACATTCGTGACACCAGTACAGCGAAAGCAATTGCTACGAATCTTAAAGCTTTTAC
4  J19  AX00001482  AAACCTGTATTATGAGGTATTTAAGAAATATGGCCTTGCTAATGAGTTACCTAAT
4  J21  AX00001483  ACATAGAATTATAGCTACATGTCAGCCAGAAAATACCCCATCATATCGAGTGATG
4  J23  AX00001484  AAAAGTCTTATACTTGCTGAATTCAACTACGAACATGAGCCTCAAGAAACGTTTC
4  L01  AX00001485  CCCAATCGTTTTACAATGTCGAACCGGATTACGTTCCGCTATAGCAGCTAGTATT
4  L03  AX00001486  AAAAATATGCAGAAACATTACAATATGCACATTTATATCCCGACACAGTTATATTA
4  L05  AX00001487  GTGGGGATAGATCCGCTTCTTAGAAAAACGATTTGGGAAAAATTTTATGATTTGA
4  L07  AX00001488  CCGCTCACATACGGCGCTGACGCAATGAGACAGGTGATGATTCGAAATCAAGG
4  L09  AX00001489  AAATGAACGTCAAATGCGTATATTAGAGGCGGCTGTTGATATGTTTGGAGAAAA
4  L11  AX00001490  GGAACTAATATGAATAGAGTTAATAACACTGACATTTCAACTCGAGTGAATGACA
4  L13  AX00001491  ATTTGCAGCCATTTGTTACATTTATACCTGTTTGTCCAGAAGTCGAGATTGGATT
4  L15  AX00001492  AAAACAAGAGCACAAAACTTCTTCGGTAATGGAGAAATGTATTTAGAGCGCTATA
4  L17  AX00001493  GGATGTCGTCATTTTGGAATCTATGAAAATGGAAATTCCAATCGTTTCAGAAGAA
4  L19  AX00001494  TATGTGTCTACTGTATTTGGATGTCCTTATGAAGGGGATATAAGTGCCATAGCAG
4  L21  AX00001495  AGAACAAGTTCGCCATGCTGTTAGTATGATTCGCACTACTATGGAAATGGTTGA
4  L23  AX00001496  GCGCCGCGGTGCAGGAAGAATCTTCTATAATCAAGTGAAATTATCAGGTAAAGT
4  N01  AX00001497  AAAATGGTACACCGTTTGCACAGTGGTATAATGGCGGAACATGTAACGTTGTAG
4  N03  AX00001498  ATGAAAGCAGTACTTCATATTGCATTTGATGAATTAAAACTACATAGAGTAACGC
4  N05  AX00001499  CATTAAACTCCAAGGTGTTGATGGCTTACAAACTAGTTTTTCAACTAATAGTAAT
4  N07  AX00001500  ACACCTCTTACCTCTATAGTTGGATACGTAAATTTAATCCACCATGATAATTATAG
4  N09  AX00001501  CGTGAAAATAATACTGTACCTATTCTTATGCTGAGTGCAAAAGCAGAAGATATGG
4  N11  AX00001502  GAAGATGGATTTAGTGTTATTTGTTGCTGATAAAATAGAATGGGATCAAAATGGG
4  N13  AX00001503  ACATTTTTATCTGGAGATCAACGTATCCGTAGTTCAGAAATGAGGTATTTACTCC
4  N15  AX00001504  ATGGGAAGTTTTATTACAATGAATGGGATGCAAACGACGGTGTTATTTTCCGTTC
4  N17  AX00001505  TAGCTGCTCATCCAACTAATAAAGATACGAGAAGTTTTGATTTCTATTCACAGGA
4  N19  AX00001506  ACAATTACGTCTCCTCGAAGACTCAATGAAAACGATGAGAGAGGATGTTGTTGA
4  N21  AX00001507  TCTACTCGAAATTATCGCACATAGTTATGTTAAAGAAGATGTATTAGTACCGCAA
4  N23  AX00001508  AGAAAAATAGAGGTTGAACAGTTGCGAAATAGGAAGAGTGAGCTATTTGATAAA
4  P01  AX00001509  GCATTATCAGTCTAACGTCATACATATTGATGGCTACGATAACTGGATAGCAACG
4  P03  AX00001510  TGAAGATTCTATAGTTATGGATATTGCTACAGCAGCGGTAAAGGAGGAATCTTTT
4  P05  AX00001511  TATACGTGCGCTTTATGAATTGGAAAAGCGTCATATTATATATTCTGTCCCTCAA
4  P07  AX00001512  AAAAGCTCCAATGTACGGAAAAGGAAAACAGTTGGATAAAGATTATTATGAGATA
4  P09  AX00001513  GCTCTTTGGTATTTCCGTCCAGTTGGAGCTTGTCCGCCCGAATGGTATAACCAG
4  P11  AX00001514  ATTTCATGTGGCACACCGCATGATCACGGCGGGAATATGGACTGTAAAGAGATA
4  P13  AX00001515  ATAGCGAATCCTATGTTGATGATAATACATTAAGTGTAAATACAACACGTGTGCG
4  P15  AX00001516  GGTTAGTTCCATCCTTTTTCGTGGCTAGCCTTAGTTATTCTAAGCGTACAGCTAT
4  P17  AX00001517  CATGCAGTGAGAATTACGACTAACATAGATGATCACATATTAAAACTAGGAATAT
4  P19  AX00001518  TAAACATTACAGATATATTGAGTAAAAGAACGTTTGAAATATCAGGGGGGCAAGC
4  P21  AX00001519  TCCATCTAATCTTGAGCATAATACTATCTCTTCTACTAAACTTGAAAGTAAGAAAG
4  P23  AX00001520  CATAAGTGGTACAGTGCTGGTAGAATCAACAGTTACAAACCTTAAAGATGGAAA
5  A01  EMPTY    -
5  A03  AX00001521  ACTTAGTGTAAGCAGAAACACTGTACTCGCTGCTTATGCAGATTTAGAGCAAGA
5  A05  AX00001522  CATTACACGGAAAATACGGAGAAGATGGGACAGTTCAAGGAACGCTTGAAAGTT
5  A07  AX00001523  GTGCTTCAAGATTCCTATTATTTGAGTCACTTTGCTAGAGTACAAACATTAGGAG
5  A09  AX00001524  GTTTTCCTTGAAACCACCGCTCCACAAACTGTATTTGAGGATTTTACAAACAATC
5  A11  AX00001525  AGAGAAGGATTTGCACGAACAAACCGTATTTCAGCATTTATTAATTTATTTATAG
5  A13  AX00001526  TTCGGAAGAGACTTATGGTTTTTTCCGACTGAAGTGAGAAGAAACGGAGTATCA
5  A15  AX00001527  AAGAAGACTTGGTTAGTGCTTTAATACTTGCAGAAAGTGAAGGACATAAACTTAG
5  A17  AX00001528  AACTTTGCTAGGGCTTTGCTTTATGGCAGCAGGACTAGGGATAGGATTAATTCA
5  A19  AX00001529  GCAAGTGGAGTTACCTTTATTATGAACGGAGCGAATCATCGGATGGATGGGTTT
5  A21  AX00001530  GCCCTCACTTTTGCTTAGGGGCACCACTTGCGCGTTTAGAAGCTGAGATTGCAT
5  A23  AX00001531  GTTTATTTAACTCATACAGGAAATCTTTATTTGGGAGAAGGAGAAACAGATAAAG
5  C01  AX00001532  ATCAGCTTTATACTGATAAAGGTGTGTACGTACCAGATTATGGAGTAGAGAGTG
5  C03  AX00001533  CAGGATCCCCCACAAAATTTTACGTACCCGCAGAAGCTTTTATGGGAAAAAAGT
5  C05  AX00001534  CGCTTCTTCATATTGGTGATGTAAGTGCTAAAGAAATGGTAGAACAGAATATTAA
5  C07  AX00001535  TATTTGCTGGGGCATTCGATATTATTGTGATGGGAGAACCGTTTGATAAAATTGT
5  C09  AX00001536  AACATGTAGGCACAATTTTGCAAGATCAAGATGCACAATTTATTGGTCTTACAGT
5  C11  AX00001537  CGGTATTCCAGATTATTTTGATGAAAGTATTATGGATAACTTCGAAGATCTTTGG
5  C13  AX00001538  GGAGAGATCCTGCAAAAACATTATCAAAGTCATGAAAAGATTATTTTTTCTAATAC
5  C15  AX00001539  GTGAAGAAGGTGTGCGTGAGCGCGTTTATAATGCTTTAAACGAAGGTAAAACTG
5  C17  AX00001540  GATGTCCAGCTTTTAGGAACGAAAGAAACTCATATATCCATGTCTGGCTTGCGC
5  C19  AX00001541  ATTAAGTCCACTCTCTATAGAAACTTTTTTGAAGGAGTTGGAGCAGGCCGTAGC
5  C21  AX00001542  GTGGTGCAACTGATGCCCTCGCGAATATGGGATACTTGGATACTAGAAAGCATA
5  C23  AX00001543  AGCAGGATGAAGAGGGATACTACGAATATTTTTACAAAGGAGTCAATTTATCGTT
5  E01  AX00001544  GAAGTTCCCTGTTATACATAACACCAGCCTCAATTGTAAAAGCAGAACCCACGC
5  E03  AX00001545  AAAATCTACAGTTTCAATCCATTGATGAAAGTACTTCAAATTATTTGAAACGAGG
5  E05  AX00001546  ATTTATAGTTTCGCCTTAGGATTGTATGTATTACAAATAACCGGATCGGCTTTAA
5  E07  AX00001547  ATTGGTGTAGTATTCGCTGATTTATGTAGTATAGATCGATTTAATTTCGAGTTTG
5  E09  AX00001548  TGGTGCTTCTGAAGCAACAAGTTCTCTATATTTAACGCCAATAACTGCATGTTTT
5  E11  AX00001549  TAGTCGAGTACCTTTAAGAATTGTAATGGACTATGCGATGTACGGCGAGAAGCG
5  E13  AX00001550  ATTGGGATCCACAACAAAGTCAATATCCATACTACTATATTCAAGACGATGCACG
5  E15  AX00001551  TGGACAATCTTGGGCGTATAGAGATATTAATGTAAGAATGATGACACGTCTTATT
5  E17  AX00001552  GGATCATTTATTGGAGCGATACTCGGGGGATTTCAACCAACTTTCATTATAATCG
5  E19  AX00001553  TCTGGACGAGGTATGACAGATAGAGATTGTTCATTATGGTGTTCATGGCTTATTC
5  E21  AX00001554  TTGAGAGTAAGTTTGGTGGTTATCCGTATTTACCTATAAATCAAGAGCATCCTAA
5  E23  AX00001555  TCAGATGACTCAAAAAGGCTCAAACACTACTTTAGTGAAAAAAAGACTCAAAGCA
5  G01  AX00001556  ACCTAATGAACTAACGAAGGCAATTAAAGATTTAGATCAGAAGCAGTTAGACACA
5  G03  AX00001557  ATACAGAAACTCGAATTAGTTCGCTAGGGTATCGGGTCGGAGAAAAATTTACTA
5  G05  AX00001558  TGTAATATGCTAATGTCTCCAAGTTTCCCTGATAATCCTTATGGCGTTCTTATTC
5  G07  AX00001559  TTACGCCAATCAATGGTTTTATCGACTTCCACTTGTTCCCTAGAGATAAAGGCGG
5  G09  AX00001560  AAATCATTGGTACAATCGAAGTTGGTCCAGCAAGTACATTGATTAATAGTTGTAC
5  G11  AX00001561  CAAGGATTAACCCCCTGTGATGTTCACGGGAAAAATGTGATGATGGAAAAAGGA
5  G13  AX00001562  AGAATGTCCATATATACAATTAGATTCTGTGTCTTCACTACCAGTAGAGGATGTA
5  G15  AX00001563  AGCATTAACAGTTGCACCTGGCTTAGAAAATGCTACCATGCTTGAAACGAGAGT
5  G17  AX00001564  CAAAAAGATTGGGCACGTAATTTATTTTCTGTAAAACAAGAAAAAACACGTGAAA
5  G19  AX00001565  GATACTATGGCAACTGTTCAATATGAGGTAAATGCGAAGCATATTATTATCCATA
5  G21  AX00001566  GATAAACGTATATTCGAACTAGCATTAAATAAGCTAAATGTACAGCCGGAAAATA
5  G23  AX00001567  GTATTATGGCGTATCGTTTGTTATCTATCGCTCGAGGCGAGACAGCGGAACTTC
5  I01  AX00001568  GCGGACGAAATACGGTGATCATAATAGTTACAAATCTCCAGATTCGATTAACCAG
5  I03  AX00001569  GAAATACGTAAATAATGGAAGCTTTAACTGGACGATGGGAGAACAAACTGGATC
5  I05  AX00001570  AAATAAACTTTATCCACTAGAGCAATCATTTATCGGAATTTCATTAGATAATCCTG
5  I07  AX00001571  TTCCAGTCATCTTTGCTTCCGCATTTTTAATGACGCCGCGTACAATTGCGCAGC
5  I09  AX00001572  GTGGCCTATTTTATATCTCATATTTATCGGATCAATTGGTGGGCACGGATTATAT
5  I11  AX00001573  GATGATATTTGTCAAAGTAAAAATCCCGTTTTATTGTATACGAATCCAACTTTCCA
5  I13  AX00001574  TAAGGCGCATCTATTTGGTATGTCATTAGGTGGTATGATTGCTCAAATTGCTGCT
5  I15  AX00001575  CGTCAAAGCCCAACTTCTAGCCATATTAATATTCGATATGATTTATCTGTTGCTC
5  I17  AX00001576  AATGTCAATTATACGAATAAGTCAAATAAGCCAAATGAAAAAGCAGCGGATCATC
5  I19  AX00001577  CATCTGAAGCTCGTTCAGATGTAGGGCAACTTCCTTTAACATTAATGCCTTTTAA
5  I21  AX00001578  ACGGATTTTATACGGGAAAAGTGGATGGTGTTTTCGGATGGGGTACATACTGGG
5  I23  AX00001579  CAAATATATATACCGGCTCATCAATTGTTCATGCGCAGCCGCCGTATGCGAAAT
5  K01  AX00001580  CATTGAGTTTCGTGACTCGCTCGGTCAAGCTTCAGGTTTTCAATCGTATCAATAT
5  K03  AX00001581  GGTCAAAAGAAGAGAGTGGCTCAGTAAATGTCGGAAAGTTAACGATGAGTATTC
5  K05  AX00001582  ATTAGAGGATGAAAAACGAGGCGGGCATATTTATTTAGAGCATGCAGAAGCAGC
5  K07  AX00001583  CTGGCGGAGAATACTGGAGCTTGCCAGCTGGAGCAATTGAACCTGGAGAAACT
5  K09  AX00001584  ATCTTGGTTTTGATGTTCATTATATGTATATGGATCCCGGACATTTATGCTTACG
5  K11  AX00001585  CGATACACCCCATATTATTTCACTAGGTAGTGAAATGAAGCAAGGATATTCAGCG
5  K13  AX00001586  TAATGGGGTATTCCATTTATAGTTGGAATGATACTTCGGAACTGAGTATGCTAAT
5  K15  AX00001587  ATGGAACTGAATTTGAAGAACGAGGAATTATAAAACCTATTTACTTGGAGTCGTT
5  K17  AX00001588  ATTGGTGTTCTAGATTTCTCCTGTCCAATTGAATTTTCGCATCCATATATGCTCG
5  K19  AX00001589  TGGTTCCAGGCTAATAGGACGATGGATGAAAGATAATAAGAATGGTACGACTGA
5  K21  AX00001590  TCGGAAATTAGAGTTCAGATCGATGGAGAAACTGAAAATATGGATAGAGAAGCT
5  K23  AX00001591  GATCTTGCGGAAAGTTTCGATATGTCTATCGATTCTATAAGAAGAGATTTGTCTA
5  M01  AX00001592  AGAGCGCTATTGAAAAGAATGCAATGCACTATGGGGAAATAGTTAAAAACGAAT
5  M03  AX00001593  CTATGGTACTGGTGGACCAAAAGATGTTGATATGCTGTATGATCCAATTGATATC
5  M05  AX00001594  TAGATATCATCCATGCAATTGAAGGTAAAACATCATTGTTTGAATGCTGTTTACA
5  M07  AX00001595  AGCTGGAACGACAGAATTTCTTCTGTAAGTACGGCTTCACCTTCTGCAAGTTATT
5  M09  AX00001596  TCAAGGAACTGTAATGATTCATACGGAAGTTACCGCTGATATTATGAGAGATTAT
5  M11  AX00001597  CTGTTGTATTAGCGCTTGGGGAGCATAAAGAAATGAACAGCGCTTATATAGATG
5  M13  AX00001598  GTTGATCATTTGCAAGATGATGAAGCATGGGGCGGTGTTCTTGGTGTTACGAAA
5  M15  AX00001599  GGTGAAGAAGCGGTAGCAGTTGGTGTATGTGCCCACTTAACGGATAGTGACAG
5  M17  AX00001600  GTAATAGTATAGCTGAAATTGTACAACATTTACTGTATTGGAACTCAACGTGGCA
5  M19  AX00001601  ATATGGGTAAAATACAAAAACATATTAATAGCGGCAGTGATAGATTTGGTAATCC
5  M21  AX00001602  ATACACCATATTGGCAGTACTGCTATTCCGCATTTAAGTGCAAAGCCCATTATTG
5  M23  AX00001603  GGCGCGTTAGTTTGGTCAAATGGTGATTGGGAATTTGCAGCTATTTTAGATGGA
5  O01  AX00001604  TACAATTACCACTCGCAACTGGAACGATTATGGCTGGTGTGAATCAAAGCATTA
5  O03  AX00001605  TTTTTAGGTATATTAACTGCGGATGATGCAAGTAAAGCCGTTCAAAAACAGTGGC
5  O05  AX00001606  GAACAAAAAGGCTACAAAGTTGAACTCATGTATTTAGAAAAAGCGGCAATTTGGA
5  O07  AX00001607  CAGGTTTTGCTATATTAGATACGATGAATTTAATTAAACCAGACGTGCAAACGCT
5  O09  AX00001608  AAAAATAAGAGACCAAATTACTTTTGAAGAACCACATGAAAAAATTGCAGATTTG
5  O11  AX00001609  GATGACAGAAAAAGGAATTGAAGATCATTTACGATTATCTTGTCAAATGCGTGTA
5  O13  AX00001610  TGAACTAGCATGGACCGCTTCTACGGATAATGTAGGGGTAAAAGGATATCAAAT
5  O15  AX00001611  AGACCGGATATGGGCGCGGGATGTGAAGAAAGATTTGATTTGCAATTTTTTAAA
5  O17  AX00001612  GCCCAAACGTACTTTTCAAAAATTCATATACAAGAGGACGCTAGAGATGAGAAAA
5  O19  AX00001613  AAGTTTGAAGTTTTTGGAGGGTTAATGTGGACAGCAATTTGGGCTACACTTTACT
5  O21  AX00001614  AAGCAAGAGCTAGTGACGAGTAGTTGGGATAAAACAGAGAGTAGGCCTCGTAAG
5  O23  AX00001615  GCAAATTATTTGATACAAACGAAGGATATCCGGCGATGACTTATTCGAATGAAGA
5  A02  EMPTY    -
5  A04  AX00001616  CGTGAAGTACGTAAAGAAATTGCACAAGGAGAAGGTGTACCTCCATTCGTTATT
5  A06  AX00001617  GATCTTGTTAAAGCCGCAAAAGCTGGTGACCAAAATGCAGCTGCCGCTATAGAG
5  A08  AX00001618  ATCACCGTATTGCTAACTTTGAAACAAGCGATCCTATTTACTACCGTTGTGAGCC
5  A10  AX00001619  AGAATCACCAGCGAGCCGTTCTTATTTATGTAAGCAAGGGGTAAATGTAAATTG
5  A12  AX00001620  ATTTAGTTACAAAGCCTAACGGAATTCATAGAGCCGAGATTTGTAAGTTAATGAC
5  A14  AX00001621  GTAGTTTTACAAACCAAATTCCTGAAATTGCTGAAACATATAATGCATTCACGCA
5  A16  AX00001622  CATCGCTTTTATGGAATCTTGGAGATTTAGGAATCGGTAGTATGGCATGGTTAAA
5  A18  AX00001623  TTTCCAAACGGTGTTGTAAACTTTGTTCCAGGGTTTGGTCCTGAAGCAGGAGCT
5  A20  AX00001624  TCGCAAAAAGAAAAGAACCATATAAAGTCGATTACCTTTCATGAAGATAACTTTA
5  A22  AX00001625  GGAGTATGACTGGATTCGCAAATTGTTAATGAATGAACCGCGTGGTCATGATGT
5  A24  AX00001626  ATTTAAGTGAAGAGTTAGAGCACTCATTTGAATATAGGGCGCCAGGAAGTATTC
5  C02  AX00001627  TCCAGCATTATGCATGAACTGCTTCATTACAATTGGCCAGGTAATATTCGCGAGC
5  C04  AX00001628  AATTAAAACTAAGAACACGTGCTGGCATGGGATTTTGCGGTGGCCGCACATGTA
5  C06  AX00001629  TGACTATGGTTTCTCTGCTGAAGTAGAGGTAAATGGTCGCCAGCAAATTTTAATT
5  C08  AX00001630  AACACAGCACCAAAAAGTAATAAAGGAAGCTTTATGAAAGGTTTATTACTAGGTG
5  C10  AX00001631  TGACCCAGCTGATCGAAGTGATGACTTAATCAATCCTGTTCATTTATATGGAGCT
5  C12  AX00001632  CCTCTGGTGTATTATGTTCAGCACATGATGGTCAATTATATGTGTATGAATACCT
5  C14  AX00001633  GGTCGCTGCAAACTATTACGTACCAAAAGGATTTTTAAAGGGTCCAGATAAAAAA
5  C16  AX00001634  TCAGCAGTTACTGCAGCACATTCAAATGAGTTGCATTGGAAATCCAAGTGCGAA
5  C18  AX00001635  GATGCGAATTGGGAAACTTGTATATCAAAAAGTGGTTATGTAATTTATGTAGCAA
5  C20  AX00001636  GGAGTAAAGGGCAGTTAGTACAAACGGAATTGCAACGCTTTGCGGTGCGTTGG
5  C22  AX00001637  CCAATCGATTAGTGTATACAATGCCTGTACTGCAAAAAGATACGCGTATAAGTGG
5  C24  AX00001638  TGAAAAACTACAGGAAGCGCATCAAGATTTAACAGATCGTAATGAACATTTAAAA
5  E02  AX00001639  CGTTCGCAAATACAAATCAACAAATTGAAGTATTTGATTGTCAAAAAGAAATGGT
5  E04  AX00001640  AGAGACACCAATTGGCCAAAAGTTATATTGGGATTATTTATGCTATGTAAAAGAA
5  E06  AX00001641  ATGTCGGGTCTTTCTTTTTGGAGCTGCTCCAGAAAGTAATAAAAAGGCATTAGAA
5  E08  AX00001642  GCACGTAATGCGATAGAAAGTGGTTGGGTAGATGCAGAACCGAGAGAGAATAA
5  E10  AX00001643  GTAACATTAGAGTCAGTTACATTATTGCAAAAAATGAGAGAAGGCGCTGTTTATA
5  E12  AX00001644  GTGTTGGACGATTAGTCCAAATAGATGAAGATACTTTAGAAATGGGCGGGATTT
5  E14  AX00001645  GTTATGGTTAATGCTTCTCAAAGCAAAGTAAGAGACTTAGGTGCTTACGATGTAA
5  E16  AX00001646  GAATACAAACGCTTTAGGAGATTCAAGAGCTATTCTATCAGAATCGGCAAGATCT
5  E18  AX00001647  CTTTTACTAGTCATGCTGGTAACCTCCAAACTTCAATTATTGAAGGAGATGATAT
5  E20  AX00001648  AGTAGCAGTGCACGAATTAGCGGATCAGGTAAAGTTGATGGCACAGTTCATGCG
5  E22  AX00001649  CATACGGACAGTTATATAGGTGGAAAAGAAAAAATTTAATACCGGAAGATTGGTT
5  E24  AX00001650  GATTGTTACTACAAGGTGTTGCAATCGGTAGTTTCGTTTTCGCTCAATCCGTTTT
5  G02  AX00001651  GAAAAAGGCACTCGTCATCTATTTGATTTAGATACAAATGTTGGATTCTTCGTAT
5  G04  AX00001652  TAAAATTCATGCTAAAGGACCGGATTTACAATATGTAGTTCAACAAGTTGAGTCT
5  G06  AX00001653  CTGGATGGATATGGATTGGTATGGATCAATTTGGTTTACATGCTCGAGAGGCTA
5  G08  AX00001654  TTCAAATTTCAGCAGCATTTTATTTCCCTGCATTACAATCTGTAATTCCACTCATC
5  G10  AX00001655  CCAATTAGCTTCCTCTCTGTGCCTGGTGCGAAAGATGTTGGCGTAGAAATCAAC
5  G12  AX00001656  CCCGGTGATAAACTTGATTTACATTATGAGTTAACTCGCAATCGCCGAGGTTTTG
5  G14  AX00001657  GACCAATATATTCGCGCTGGTGGAACCGGTGTTGGCGGTGGTACTATTATGGG
5  G16  AX00001658  ACCAACTACAGGTTTAGACGCAGCACATCGTGAGTTGTTTTATAGTTTACTACTA
5  G18  AX00001659  CATTTATCGGTGCAGCACCAGCTGTTATCGTAGGTCTGTTCGTATCTCCGATGC
5  G20  AX00001660  ATTTGTGATACTTGTCATGAACAAATGACAACAAATATTGATCGCCCCTTAATTC
5  G22  AX00001661  TTACAGATAGTAAAGTTGTGTTCCCGCCAGTTCAAACGCCATATCCTCCTATATA
5  G24  AX00001662  TAAAAACAGGAGAGTTATTCGGTCATTTAAGTATTAGTGTATTCAGGGCTGCGG
5  I02  AX00001663  AAATGGACAGAGTTTCAAAGTGGTCCTCCTTATTTTGAAGCAATTGCATCAAATC
5  I04  AX00001664  CACGTGAAAATGATCAAGTGAATTTATCAGCTTGTCCTGATCACTATGTACTAAG
5  I06  AX00001665  TGAAAGGATTTGGCATAAAAGATGTTGTGAATCATGCAGGTGTAGCAACGGGCT
5  I08  AX00001666  TTGAATGTTTTCGTACATATCCGAATGTAGTACGTAGTAACCATCCATTAGGAAG
5  I10  AX00001667  GTTATGAAGTATCAACAGGCGGGCTACCGTCAAGTAGCCAAGTTTTCCAATGTT
5  I12  AX00001668  TTACGGATACTTTGGATGATTTTATTGGTGCATCAAAAAGAGAAGAAGAATTGTT
5  I14  AX00001669  TAGAAAGAATGGAAGAATGGACAAAGTCTGATGATGAATGGATTGGACGAGCAG
5  I16  AX00001670  AGGCCACTACGTTGGGATGCACAGTATGACTCATAACTACAAGAAACTTTACAC
5  I18  AX00001671  TCATAAACAAGTTGTTGCGTTCCGTAACGGCAACTTCGTAAGCCCAACAGTTAC
5  I20  AX00001672  ACCCATTCGTTGGCTTCACACCTGAGCGTGAAGTAGGAAATGACTTATTAACTG
5  I22  AX00001673  ACCCAGCCGACTATGATGGTGTATCTTGTTTTAATAAATTTGAATTCGACAGATT
5  I24  AX00001674  TCGTACCACTGCATAATGAAGCACGAAATGGTCTATGGAACTTTATTTGCCAGC
5  K02  AX00001675  ACGGAAAATCAGCTCTAAAAGGTAATACAGTTAATAGTTACGGTGATCACCGCA
5  K04  AX00001676  AGACGCGAAAGAATACCGAGACTCTTTACCAGTACGAAAGAGAGGGGCAATTCC
5  K06  AX00001677  GCTGTTCGCCACGAGTTTTAGATGAGTTGCAAAAATCGTGGTTGGATCATGCTT
5  K08  AX00001678  ATTCCAAGCGAGTATTGAAAGATCTGATAGCTGTGCAGTACCAGCAGCAGGTGT
5  K10  AX00001679  GATGAAAGACCAAGGCTTAAAATTAATGCGCGGTGGTGCTTTCAAACCGAGAAC
5  K12  AX00001680  AGCGATTTATTAAGTACGCGGTAGAACATTTGGAAGTATTACATCCGCATACGAG
5  K14  AX00001681  CCATAATGACCCAGTAATGAAATATTTAGCAACTGGTTTACCACCAAGTACAAGA
5  K16  AX00001682  TCGAATTGGCAATACTGGTGCCATTATGTCGGATTTTTTACTAACATATTTAAGC
5  K18  AX00001683  CAACGCGCAGAGCATGTAGTGAAGGATATAAAATAACGTTAGTGAGTGATGCAC
5  K20  AX00001684  CGGACAAGGCACACTTTTAGTATCACAGGATGTTGTACGTAGAGATATGCTTAG
5  K22  AX00001685  ACAACTGCTACTGCAGAAACGATCGTAACAGCAGATGTACTCAACGTACGTGAA
5  K24  AX00001686  CGCGATGTATTCCACCTATATAACAACATGTGGGACCGGGACCTTCATATTGAT
5  M02  AX00001687  AAAGCTCTAACGAATGGAATAATGCAGGTACAGGGCATTCTGCGCTATGCGAAC
5  M04  AX00001688  TATCCGAACTGGGAAATTGTAACGACGCAGTACGGTGAAAATAATGCGCAAAAG
5  M06  AX00001689  GATGTAGAACCACTCGTCGTTACACTCGGCACGATGTTTTTATACGGAGGAATT
5  M08  AX00001690  GAAGATATGTGCGTTTATAATTTCAGGCATAAGTGCTGCACTCGCTGGTTGCAT
5  M10  AX00001691  CATGTTCTTTGCATAAAAGGCTAGACGAAGGACTAGTTTATGTGTCGGAGGATA
5  M12  AX00001692  GATACAAATGGCGGTTTATTAGAGCTCTCGCATCACAATCGTCTAATTGGCACG
5  M14  AX00001693  AAGTTCGTCCTCATGAATCTCACTATCTTATTAACCATTCTGACAAACCTTTTAAA
5  M16  AX00001694  TGTACTTAACTCCTGCATTCCTGAAAACTGCAGCACACCGATGGTTATGCGTGT
5  M18  AX00001695  TGGCTTAATTATCGGTCGTTCCACGCTTGAAGAGCCGGAGATTGCATACGAGTT
5  M20  AX00001696  TGTTCTTGTGAAAAAAGTAAGACGCGGCGACGAAGAAGTAGTCGTTATGATTCG
5  M22  AX00001697  CATACGATCCGCTATGCCGTCAGGTGTATTAGTAGGGGGAATATTGAGTGAAAT
5  M24  AX00001698  TGAGAGAGCACTTACAATTTGTCGAAGAACATAATACGTGGAAAGCATTGCTTC
5  O02  AX00001699  GAATCTTACAGCTGAACAAGCATGTTGGCAACCAGAAGGTGCTGCCAGTAATAC
5  O04  AX00001700  TTGTTTACACACCTTCCAAACATGAAAAAAAGGATTTCTTTTCTACTATTTCAAAC
5  O06  AX00001701  GAATGAAATCAAAAGTCGATGCTGCAAAGACAGCACTCTCTCTTGGTGTCAGTG
5  O08  AX00001702  GCGAGTCCTCCGCCAACTAACTTACTTCAACGGGACTTAAAGGAGGATTATTCT
5  O10  AX00001703  GAAACGAAGGATATGCTGTCAGTTATGGAGAAAAAACAGAAGGGACAGCTTCAG
5  O12  AX00001704  ACAACTGCTGGCATTACAATGCAGCGCTGGTTCCCTGATATTCCTGTTTGGGTT
5  O14  AX00001705  GGCAATCGTTCCTATTAGTACATGGTACGATATTCTTAATTGCAGGTTCAGTAGG
5  O16  AX00001706  CGCCCCTGGTATTATTGTTATTGGAATGATTATAATTTTTGCTTCAATGGTAATCG
5  O18  AX00001707  CAATGGCTAACCTTTCGATCTTGAAAAATGGTAAAGCAAAAGCAGTCCGTTTTTC
5  O20  AX00001708  CGGGCCAATTAATCGGAACGTGCGGTTTTCATTTAATTAACCATCATCATAAGCG
5  O22  AX00001709  ATAAAAGCAGAGCATGGTACATATATTGAATTTAATACGGGTACTACCATATTAG
5  O24  AX00001710  ATTGTTGAAGTTGCCTCAACAGATAGAAAGAAGTGCTATGAGTTAACGCCGTTTG
5  B02  EMPTY    -
5  B04  AX00001711  TTTTACGTGGGAGAGAATATTGCACACCAGAAGATATACAATTTTTAGTTCCTTC
5  B06  AX00001712  AATTATTGTGTATCCATCCCCTAAAGAAGTAGCAGGTTTGCAAGAACTTCAGCAA
5  B08  AX00001713  CAGCTATCGCTATTTACGTCGTTTGGAAAATAGTAAAGAAACGAAAACAATTTAG
5  B10  AX00001714  GTTACCATTTTGACGTTATTGTTAACAGATGAACAAATGCTCAGCTGGGGCTGG
5  B12  AX00001715  GCTGTCCCTCATGCTTTTAGTCGAAAATGCATTGATACAATTGGTTTTCATTCAC
5  B14  AX00001716  GTCCTACAATTGTAATTAGTCCTAGTGGATCAATTGTTATTACTTTACCATTAGTT
5  B16  AX00001717  ATGATATCTTGCAGAACCCTATTCTATCCCAAGTAACTCTTATTGAGAAAGGATG
5  B18  AX00001718  TCTAGTTTTCGATTTATCTTATCCAGGTTTATCAAGAGAAGAAGTTGAAGAGAAA
5  B20  AX00001719  TATAGCTAAAAGACTTGGTGCCACTATTATTAAATATAACGAACGACTTGGTCAT
5  B22  AX00001720  AATCGACTGATGTTCAAGTACAATTGCATGCCACGAATATGGATAGTATATGGAT
5  B24  AX00001721  GGTAAAGGAGCAGGAGGCGGGATACCGCTAGGTGGAATTATTGTAGGTGAAAA
5  D02  AX00001722  TATTATGTAATCACATTCCTGTCTTTTCTGTTCGCGATCCGATGCGTTTCCCTGA
5  D04  AX00001723  TGAACATAGTTTTTGGGAGGTGAGTAAAAGAGATCTGGAGGCTGCCCATTTGAT
5  D06  AX00001724  ATGGTGCGATTGCGACAGGTAGAATTGCTAATATCAATATTTTAGAAAGTAAAGA
5  D08  AX00001725  CCAGGAAAGAATCATGCTCGTGGATATGTGAAAATGGAAGAAACAGGCGAGTTG
5  D10  AX00001726  TATTAACACCATGGAGTCTCAGTTTAATGGTGTGGTATTGGTTGGTAATGTTAGT
5  D12  AX00001727  GTCATTCATCAGTTAAAACAGCCATTACCGACAGATACGATAAGAAAAACGCTAG
5  D14  AX00001728  TGAAGATTTTCGTTCCATCCACTGGAGTGCAACAGCGAAAACAGGGACGATAAC
5  D16  AX00001729  ATTACTGTACGCCAGATGATATTAAGACGCTTGCTGCATCCGTTTGTGCTCATCG
5  D18  AX00001730  AGTATGGAAAGATGAAGAGGCAGTTGCGAGTCATAATACGAGTGAACACTTCAC
5  D20  AX00001731  GGTCTTGTAGCAATGCAATTTATGCTAGCAGCTCGTGCTCACGGTTACGATACT
5  D22  AX00001732  GTTCGAAATTTGAAGGGTGTACGGGTATGAGCCAGTCTCGATTAGAGCTTATAC
5  D24  AX00001733  AACCAGTAAATGAGTTTGAATTAACTGTACCAGAGCATGCAATTAGTACCGCAAT
5  F02  AX00001734  GTTCTAGTACGGTTTGCTTTATGTTCTCAGGTTCAGGATATAATTACGATAAGCC
5  F04  AX00001735  AGAGGGTAGAACGTATTTGTTTAAGTGGGTGCCGGTAGAAGAGTTACATGCATA
5  F06  AX00001736  TCGTCTTCCATATTGGATTCAGCGTGTAGCAAAAGGAGGTAAGGTGTTAGTTCC
5  F08  AX00001737  ATAGGAAAAGGCGGAAACATTGGGGCTTTTAAATATTCATCTGCAGGAGCGCAT
5  F10  AX00001738  ACGACAATAGCAAGAATTGCAAAGACGTAAGAAGAATTTCTCAATACAATGAATG
5  F12  AX00001739  GCGAAACGTTAGGTTTCTTATGCGGATTCCTTTCGCAAACGCATAAAGAGGAAG
5  F14  AX00001740  AGAAGAATTTCTATGTGAGGACTGTTTGCAAAAAGGAATTGCGAGTGGAGAAAT
5  F16  AX00001741  GGTATGGAAGGTACTGAAACAAAAGATGAATGCTTACATCGTGAACTACTAGAG
5  F18  AX00001742  GAGTATGCATGGCTCGGAAATATAATTGGATTAGTCGCAGCAATTGCGTGGGGA
5  F20  AX00001743  CACATATGTGGGGCGTTTCTCCGACATTAACGCCGAACTGGAGGAATTTCGTAG
5  F22  AX00001744  GCGGAAGAGAGTTAGATTATATGACTGCTCTTAATGAAGCCAAATCAGGGAAAT
5  F24  AX00001745  TGGGAGAACTGATTAAATCAGTAAACTTGCTTATAGAAAGAACAACTTATCGAGA
5  H02  AX00001746  ATACATGATAAAACCTTTTGACCCTAGAGAGTTGTTGTTAAGGATTCAGAAAATG
5  H04  AX00001747  CAAGAGAAGCGCTTATTCGAAGCGGGAATAAACCACCATACATCTTAGTACCAC
5  H06  AX00001748  ATGGGCACACTCTACTGCACATGCAGCGGATGCGCTCGATGCGTTAGCTCGTA
5  H08  AX00001749  GTAGATACAGATTTTGAGATTGCGAGAAAACGTGGTGCTAAGCGGGAAACTGAA
5  H10  AX00001750  AAACCAGATGTCGTTTGCTACGGTGATGTTCACCAAGCATTCGTTCAAAATTTCA
5  H12  AX00001751  GAGAAAAGATGGCCGCCTTTTAGAATGGAAAATGTTATTTGTAAAGCAAGAAGA
5  H14  AX00001752  GTTGGGGACCGATTACGACACCTGTTCTTCTAGCAAGAGGAAATGAAGCGAGAA
5  H16  AX00001753  CATCACTTGGCTTTGCACTTGGATGGAACTATTGGTATAACTGGGCAATTACTAT
5  H18  AX00001754  ATTCGTATTAGAGGGACAATGACAAACTCTTGTAGTATTTTCGTTGATGTCGATT
5  H20  AX00001755  GGAATACTGCTGAATATGCCATTCGGCCTTTTCTTGAAACATACCATGAAGACAC
5  H22  AX00001756  CCGCCAACTATTTATGCGACTGAGGGTTATGCTCCAAACTTGCCAATTGCTCGG
5  H24  AX00001757  TCTTTTACTTTATGTAAAGTGGAAGGGAAATCAATGCAACCGACTTTATATGAAG
5  J02  AX00001758  AATGGATTGTATGCTGATGCGAATGTGGAAATGTACTTATCAAGAGGGTACTAT
5  J04  AX00001759  AGAGCAAGCGAGTAATTATCCAGGGCAACCGAGTATGTCACTTTCTACTATTCG
5  J06  AX00001760  GTTGCGGCAATGCGTATTACAAAATCGAAAATAACAACGCCTGTACAAGAAGGA
5  J08  AX00001761  GCAACTGGTGCCATTTTATTAATGAAAGGATTCTTCGATTCAGTAGGTATGCATG
5  J10  AX00001762  GAAGGCTATGTAAATTCGGTGAATGGTGAGAAAGTAGCAGTTCAGGCGCAGAC
5  J12  AX00001763  GCGGGACTCGAAATGACGATTATGGGACCGAAATTGTTAATAAAGAAAACGACG
5  J14  AX00001764  ATGTTAGGCTTTACACCAGGGTTCCCGTATTTAGGAGGACTATCAAAAGAACTA
5  J16  AX00001765  GATGGAACGGTTGTAGCAGGCATTAGTATTTCAGGATTAGCAATTGAGTACAGC
5  J18  AX00001766  TGATGCCGACTTTAGAAAATAACGAACGAGTTCTCGTCAATAAGATTGGTTATAG
5  J20  AX00001767  TAGAAAATCCAGTAGAAGCGATGAGAACGTTAAAGAAGTTTCATAAAGTGACTCA
5  J22  AX00001768  TTTAATGAATAATCAAGCACTACCTGCTAGTGAATTGGCTTATATGGCAAGAGTG
5  J24  AX00001769  TGAGGCTATGTCCTTTGGTGAAATGATTCGTCACGTATGGAGTTCAACTTTTTAC
5  L02  AX00001770  AGATTATTTTTACAGGTGGTACAAAGTTCGAGGCAGAACTTGAGGAAGCACGTA
5  L04  AX00001771  CGGGAAATTTGGGCGTATTTAATCTCTAAAATGGATAGTGTGCAAGATATGCAG
5  L06  AX00001772  GGACTACTCTCGTTGTAACATTCATCGTAACTGCTATCACCGTAAGAATCCCGC
5  L08  AX00001773  ATTGCGAAAGGAAATCCGTCTGAAGCGTATCCATGGCCTTGGTCTATTAATAAG
5  L10  AX00001774  GGAAGTTTCTAATTCATTATATATTCATAGATTTGCGGTAAAACGGAAGTATAAA
5  L12  AX00001775  TCTTCTTAATGATATCGGCGGTACTTTCATTAGTTGGACTAAAAGGAATCGGTTT
5  L14  AX00001776  TTGACGCCATTACAGTGAAAGATATTACAACGAAAGCAAACATTAATCGCGGTAC
5  L16  AX00001777  AGTGCGACGGCTGAAGATTTACCGTATGCCTCGTTTGCTGGTCAACAAGATACG
5  L18  AX00001778  TCTGTCGCTAAGGATCGATTTGGTACCAATAGCCGCCCAAAAGCAATTATTTTAA
5  L20  AX00001779  CCTAGAGTATTACTAATTTCTCTTTTCCTTACAGGAGCTGCCTATTTAATCGGAG
5  L22  AX00001780  TAATGGTGTAGCTTTACCGCCTGCTCCGCCAGAACGACCAGTTGCATCTATCGA
5  L24  AX00001781  GAATCATGCGAACTTGAAGATGAATCCCTACTCTTTTTATCGGATGTTTTGCCAA
5  N02  AX00001782  GGTGGATTACCTTTTGAAGGAAGGAACTTGCTTTCGAAAATTCAAGAGTTGACT
5  N04  AX00001783  AGCAGATCGACTTGGGATTGCGAAAAGCACCTATGCCGGGTATGAAAATGGTTA
5  N06  AX00001784  GAGCATAGAACTTCAAACTTTAATTATAATGAAAGAACACCGAAACAAATTCCCG
5  N08  AX00001785  CCGTTAAGGACATGGGTGTACTTTAGCATTTGGATTACTATTGGGGTAGTAATAT
5  N10  AX00001786  ATTAAGAGCACTGAGAATGAATTTGATAGAAAGTTAAAGGTTATTAGAGTAATGC
5  N12  AX00001787  GATTTTACTACCGTAAGGAGAAAGATGACAGAATTGAATAATGAACCAACATTAC
5  N14  AX00001788  ATTGGATTACCAGCTAAGAGTGGGGTATCCGGCGGAATTATGACACTTGTTCCC
5  N16  AX00001789  AAAAAGGATTTAGTACTTACCATTTCACTGATACTAGCAATTGTAAGCTGCTTAA
5  N18  AX00001790  GCAGGGGGAATCGAGTACTTAGGGGCTTATTTACGTGATCGTGAAAAACAAAAT
5  N20  AX00001791  CCGTTAAGTGGTCGATCTTGGGAATACCAAGTTCCCGCTCTTGTTGAGGCTGGA
5  N22  AX00001792  CGAATTACAACGCGATTGGCGCAACGATGTCGAAGGTTTTGGCAATTTACTTGC
5  N24  AX00001793  TGTATGCAGTTGATGATGCTTCAGGTGGGACTAGTTTGACAGCACATAACGCTG
5  P02  AX00001794  GTCCCAAGCAACAAATCTAGAGAGTATACTGTTATTTTTCGCTTTGATACGTATG
5  P04  AX00001795  AGGTGTGATTACTATAGGCGGTCTATTAGAGGATCTCACTTATTTAACACCTTAT
5  P06  AX00001796  CCGGGCTTCCTGTCACTTATTTTGGTAGTCAGCATGAGCAATTACAACGTGCAC
5  P08  AX00001797  TCTAACAAAAAAGATTGCGGATGATACAAACACAAATACGATTGGAGTAAAAGAA
5  P10  AX00001798  ATGGTATGTTGCAGGGCATTCAATGGGCGGAGCTATGATTTCTAAGTATGCCTT
5  P12  AX00001799  GGTTTTATGCATAATCGCACAAGAATGGCTGTAGCCTCTTTTCTTGTAAAGCATT
5  P14  AX00001800  AAAATATGTTGACTATACACAGCTGCGATTCTGTAATTGTACATCCTTTTGGAGA
5  P16  AX00001801  GAATGATACGATGGCGCTCGCAACAATCAATTGAGGAACAGGAACTTCTCATAG
5  P18  AX00001802  TGGAGATAGAGTTGTGGGGCCTTGGCATCTAGATACTTTAGCTTGGTTAATGGC
5  P20  AX00001803  AGGCAACATGCCAGGTATCATGCTTGAAACGCAAAATAATAATGTCGCAGCATG
5  P22  AX00001804  ATGGATGGGTTATATAAGCCCTTGGGCATTAGTGATGTTCCTAGGTTTGAGAAA
5  P24  AX00001805  TCCAGATTTGTTAATTGTACCTGGTGGTGGCTGGAATCATAAAGCAAAGCACGG
5  B01  EMPTY    -
5  B03  AX00001806  AATATTTCAGCACCGTAACTTAAAGAGTTGGAATCAAAGAGTGTATACGCTAAGA
5  B05  AX00001807  CTACTCCGCCGCATGTGAATCGTGTTCACTGGGGATTTGATGATCCAGCAGGCA
5  B07  AX00001808  TATTCCCTAGTGTAGTAGACGGACTGAATACATTACAAGTTGGAACGACGTCTA
5  B09  AX00001809  GAAAAAGAGGGTTTCTTTGCGCGTGATGAGATCGATACAACTTGTTGCTATGCA
5  B11  AX00001810  TGTATGAACTTTGTCAGCGGGGACAGACGTGTGTATGTGATTTAACAGAGATTT
5  B13  AX00001811  CAATGCAAAATTGCTAGATGATCCGGAAATACGAAATTTTGCTGCGAATTCATCT
5  B15  AX00001812  GAAAATGCGAGAATTTCTGTTTCAGAAATAGGACGAATTATATCCATGACGCAAC
5  B17  AX00001813  ATTCATCCGAGCGGAAAAACAGCGACAACGAGCCCTTCACTAGCAGTCGATCCA
5  B19  AX00001814  ACAATCCGACAACGTACGTATGGGGACCACCTGGAACAGGGAAGTCTTACAATT
5  B21  AX00001815  TTGAAGGCTACAACTCTTCCCTTCCGGCAGAAGGAAAAGTACATCACATTTGCT
5  B23  AX00001816  TATGGTCTTGGCTGGGATAGTGTGAAACTATACCCATTCAGTGAATATGGGATA
5  D01  AX00001817  ACAAGATGCTGAAAAATACGCTGAAATGCACAAGAACAGACTTGAAGCAGCTGG
5  D03  AX00001818  TATATCTGGGAAAATGGCAGATGAATTTAAGCGATTTGGTTTACCTTCGTTTTTT
5  D05  AX00001819  GTCAATGGAGAGAAAAGGGATTGTAAAGAAGGCTTTGAATGAGCAAGATCGGCG
5  D07  AX00001820  TATTGTAACTTCTTCTTATAATGGAAAGCCGCCAAGTAATGCAGGGCAGTTTGTG
5  D09  AX00001821  ATGATTTTAACACCAGCTTATGTACAAAACGTTCGCGGTATTTCACCGCTGAGCT
5  D11  AX00001822  CAGCCTGCTAATTGGACTCCATTCCCAGGGCATACAGGTTTTAATTTTCAAAAAC
5  D13  AX00001823  TGAAAACTACACAGAGAAACAAGTTCGTGAAATTTCTTTAGCCCATACAAATGGA
5  D15  AX00001824  CGAATGATTCGAAGCAAATACAAGATTTCAAAAACGAAGTCTCATCTATTGTAGA
5  D17  AX00001825  TGACCTAGTGGTGGATTGCAATATGCATAAAGTAACAAGAGGAGACCAAGTTAT
5  D19  AX00001826  AACTGTTCCGTGACGAAACCAACATAATAGGTAAAGTCTCCGATAATGGCATAG
5  D21  AX00001827  GGTTCCATTCACAAATAGCGGTCAAGGATTCCACGATGCTGGCTGGCGAAAAGA
5  D23  AX00001828  AATGGGATACGTTGCTTGTGCGCAAGAAATTATAGCGCAATCATTTGACCAAGG
5  F01  AX00001829  AAAAGACTATCCGCAAGTTGTTTTCTTCACGAGTCATACGCACTGGGATTTAAAC
5  F03  AX00001830  TGACGCCGCTTTCTAGAGCGCTTATTATGAATGGGGATATAACGCCAACTGGAC
5  F05  AX00001831  ATGGATTACACAAGTGCAATTATCACCAACACCTTTAGCACGTGCGGCATATTG
5  F07  AX00001832  GTACTTTACGAAAGAGTGGCTCGAAGCACGCGAAGTACGAATATTTTTAGAGGT
5  F09  AX00001833  CTCCTCAGCAAAGTACGGGAGATCGATTAGCTGAAATTAAGCAACATAAACAAG
5  F11  AX00001834  AGTACGTTATTATCAATCGCGGGTGCATTACTATCACCATCAAAAGGGGATATAT
5  F13  AX00001835  AGCAAATAGCTTAGTCGTGCAGGCGTTATTCTTATCAGTCGTTGCGATGGGAAT
5  F15  AX00001836  CAAGTGAAGACCCAGCTAAGTGGAATTACGTTTCATCTTGCTGGGAGTTTGATG
5  F17  AX00001837  TCATCATGCCCATCGTAGCCTTTATCGAACAATTCGCCTATCCTGCACAGTCAAA
5  F19  AX00001838  TTGAGGGCGAAAGTAAGCGAATGTCTAGTTTATGTAAACAGTTACTTACGCTCG
5  F21  AX00001839  TAATTACACTTCACGGGACGACAATTGATCGTAAAGGTGTTGAAGTAAAGTGTAA
5  F23  AX00001840  CTTCATTTAACAGAAGGATGGACGATTGCTTCGGATGAAATGCTCGTAAATGCC
5  H01  AX00001841  CGATGGAAGATCAGGGAGACGGTGCTACTAAATATGTCGTAGTGGAGTATCCAT
5  H03  AX00001842  AAGGGCGCTTAATTGGTGGTTGCATTGAAGTACTTGAATTTGCAAAAGGAACGG
5  H05  AX00001843  TTTAGCTGAACAATATTCACTGGAATTGGGTGAATACATAAGCTATGAGTTACTT
5  H07  AX00001844  AAAGGAATAGTGCTGCTAAATTTAGCATTCTTGAAGTATGGTTTGGGGTTGGGG
5  H09  AX00001845  AAAAGTACTATGGGGTGGCTGTATTCTGATCAAAGTATGTCTACGTTAGCTATTC
5  H11  AX00001846  TAATTGGTGAGGTAACACGAAACATTCAATGCGTAGCTGATAATGCTTCTGAAG
5  H13  AX00001847  CACAACGTCCTACCCTGGTTATGGAACGTGATGAAATTCAATTAAAGCAAAGCTA
5  H15  AX00001848  AAGTACTCGTACCTCTTGTATCATATCTTTCATCTGAGAATGCACGCGGTCGCG
5  H17  AX00001849  GATGTTGAATTAAGCATCGATCTCATTTACGGACCAATTTTTTATCGGTTGCTAG
5  H19  AX00001850  ACATACTTGATCGGAGATTTCATGCACAACCAAATGCTTGCTGGAAATGTGGAC
5  H21  AX00001851  ATGTTAGGTGTTAATCCAATGTATCTAGCTAATGAGGGCAATGTTTGTATGTTTG
5  H23  AX00001852  TATTATTACGGGTATGCAAACTCAAATTTGTGTCCAAACAACTGCAGCGGATGG
5  J01  AX00001853  AATGTCACCGGATTGCCGGTATGTATAGTTATCTAACAAAGGTAGTCACGGAAT
5  J03  AX00001854  GTACATTGCAATATCTTTTGTAACAATAGGGACCCACTCATATGGTGATAAGGAT
5  J05  AX00001855  TGTGTCAATAACATTGGACCAGTGGCTAATGAAGAAAGACTAATCAAAGTTAATA
5  J07  AX00001856  CTTGGTGCATCTACGTCTGAATCAGAAGAAAATTGTGCAGTCATGGCAGCGCGT
5  J09  AX00001857  GAACGCGGCCTTGTTACGTTAAAAGGACATCGATCAGTCGGTGGTATGCGCGC
5  J11  AX00001858  ATTTGTAGCGTTAGATTACAATGTAGTTGAGAAATGGTTTGGTTCTATGCCGGCG
5  J13  AX00001859  AATCCATCATATGAAGAAGTGAAGCAAAGTTTATTTGCGACGACAGTGTATAATC
5  J15  AX00001860  ATATGGCATGAGCATCCTAATACGGATAAGCTATTTATTGTGCTTGAAGGGGAG
5  J17  AX00001861  CAGGACAATCTCCTCGTCTTGTCGAATTACTTATGCGTCTTTGGGATGTGTATAA
5  J19  AX00001862  AAAGTATATGGCGTTTGATTTAGGCGGACATTGGCACGGACAGGCATTTCGATA
5  J21  AX00001863  TACATATATTTGTTAACTGGTACGAAAACGAAGCAATGTGGAATTTACGTATTAC
5  J23  AX00001864  GAAAAAAATATACATATCTAACGGTGCGCACGAGCCAGTTTTCGGCGTAGCTAC
5  L01  AX00001865  ATTCTGAAGAAATAAGTGCACTTGAGCTATGCGAACAATTAATACGATCTGGCAA
5  L03  AX00001866  CGTATGGAACAAGAAGGCTATGCACCGTCTCGCCGTATGGAAGAGCCAATCTTT
5  L05  AX00001867  CTTTTTCATTCTGGGTATGGTTTATCCTTAGATTTCTAGTTGGAGTCGGAGATCA
5  L07  AX00001868  ACACATAATCAACCTGAACCAGATCGCTATGAAAAGTATTTAGACGATATGTTAA
5  L09  AX00001869  TCTCCCACTGGGTTATTTAGTGCGCAATGGGCTGTAATTTTCCGCATCAATCAAA
5  L11  AX00001870  GTGGTTCTGCGACAGCTACGTACTTCTCATTCTTTGATAGTGGTATTGGATTTGG
5  L13  AX00001871  ATCACTTACAACGTCACCAGTCGATATTTTGATTATTGATTCTGTAGTGAATCGT
5  L15  AX00001872  GAAGTATATAAAACGTTAATCGCTCAAGGGAATAGTAAAAATTATCATGTGTTTA
5  L17  AX00001873  TGATATAGTCGGTGTTGAGTCTGTCATGGCAGAAGCTGAACTTATGAGTATGGC
5  L19  AX00001874  CATTATATAGGTATTATCGTTACTCTAGTTGCCTTCTTTCCTTATATAGACATCGT
5  L21  AX00001875  AAGGAAGCGGCCCTGGTAGTACAGACTTCTATAAACGTACAAATCAAGGTAGCG
5  L23  AX00001876  CATTGGAGGGAAATGGAAAGGGGTTATTTTGTATCATTTATTAGATGGTACAAAA
5  N01  AX00001877  CAGGAAACAGATTTTAACTTATTACAATCCGACCGTGCTGTATTTGATTGGGCAT
5  N03  AX00001878  GAAGTGCTCGGAGCGATGGATGTCGAAGGTGCAGAATATATTGCAGTTGCCTTT
5  N05  AX00001879  TTCAATCTATGGTAGATCATTCGATTCCAACAAGGGCTGAGGTAACTGATGTGT
5  N07  AX00001880  AAAAGAGACGACGGGAAAAACAAATGATCAAACGACTAGCGGAAAAACAACAGA
5  N09  AX00001881  CAGAGGAGCTGAAGCATCATTTAGTATGGAAGTTCCCGCAAGGTAAAGTAGGAG
5  N11  AX00001882  TTACTGTTTGGTTCTATCACGCATGCAATGTATGAGGGAATGATACATTTAGGGC
5  N13  AX00001883  AAGCGAAAAGGACGTTTGGTTATGTCCCAGATAGTCCAGATATGTTTTTACGATT
5  N15  AX00001884  TGTTTACTATGTTTTGTTTCTTCTCCTTTTTCACCTCATATAGAACGGTTCAACAC
5  N17  AX00001885  AGTAAGGACAACATTCGCGTCATTGCAAAGGATGTAAGTAGGCAGCGTCAAAGA
5  N19  AX00001886  GGAAAAACACGCATTACATAATGCGTTTGTACAGTTCGGTATGCCTACAGGGTA
5  N21  AX00001887  GTAAAATGGGGCAAGTTGTACCGTTCTGAAGAATTAGCAGGACTAACAGAGTGG
5  N23  AX00001888  ATGGAGTTTTCACCCGTTCATACACTGTTTCGTTAATTGCGTTAATACTCCAATT
5  P01  AX00001889  AGAATTAGCTTGGATATTAGCTTGCCTAACTCCGAAAGGGCTTATGAACCGTGC
5  P03  AX00001890  CATTCTTTAGTAGAGTTTATCGATGGATCAGTTATAGCACAGCTCGGTGCTCCTG
5  P05  AX00001891  CATTCGTTTCACTTTTAGAAAAGAAAGGTGTTTCAAGAATCGTATCGATAGCCTC
5  P07  AX00001892  GTGCTTCGTTAGGTGGTAAGTTATTTGGATCCTTTGGGCCATCATTTGGTGGGA
5  P09  AX00001893  GACTTGATCTTTCGAGCACACAAATTGAAACGGCACATGAAACGTTACAGTCGT
5  P11  AX00001894  TGTCGCTGGGTATTTTACGACCATTCGCGAAATGGGAGCAAAAGATGGTGCGG
5  P13  AX00001895  TTGCAGGAGGGTTCTTACTCTTACTCGATCCAATCTATGCCTTCTCTCTAACAGG
5  P15  AX00001896  TGAATGGTTCGAAAAGGGATACAAAGAATGCTGGAAAAGCCCCAATTGGATTGG
5  P17  AX00001897  GAATGGTGAATCCTACAAGCTTAACATTAAAGATATCGAACACGCTCATAGGACG
5  P19  AX00001898  ATTTATCAAATTGGATGAACATCGTTGCCTATGTCATTGGCTTTAGTGCGGGACT
5  P21  AX00001899  AGTGGTTTACTACTTATGTGGACGATTACTCCGTTTGGAAAACAAGTAACAGGG
5  P23  AX00001900  TCGTTGGTTTCTACCTGGAAGATTCAGTAGAAGAACACATGAAAGTAATCCAAAA
6  A01  EMPTY    -
6  A03  AX00001901  TAAAGAGAAAATCGAGGAGAAGAAGAAGCTGCTCGGTATCAATGAACACGTTTC
6  A05  AX00001902  CGGTATGTATGTTGTTAGCAAATATGTACTCGACTTTATCCCACCACTAACACTC
6  A07  AX00001903  TTTTAAAGGCAACACAGCCAATTCATAAAGAGCTGAAGACCGCAATTGAGGAGA
6  A09  AX00001904  TTATCTGTAAATCCAGGGAGTGGTCCGAGACATATTACTTTTCATCCAAATGGAA
6  A11  AX00001905  TGGGTTATTATTTCACCCGTATTTAGCAGGAGAAAGAGCTCCTTTATGGAATGCA
6  A13  AX00001906  CAGCTCCTTATGTTCCGCTTTCTACTACCTTGATGAAGATTGTCACATTAATCGG
6  A15  AX00001907  ATTTTCACGGTGAACCAAGCACTTTTAGCTGCTCGAGCAGGTGCAACGTATGTT
6  A17  AX00001908  GATCAAGAAGCTTGGGACATCGTTGAACCTATCTTCCGCGATACTGCTGTAGAA
6  A19  AX00001909  ATCCCGTGGATTGGAAAATACGTGAAGGTTTACTGCAAGACGTAATTTCTTATGA
6  A21  AX00001910  CAAATGAACGTCCTACACCGATACGTTTAGGTTACCGTACAGGGCGTAAGGCAC
6  A23  AX00001911  AGCTACTGGTGGCGTAGGACACGTAGCCATTCAATTAGCTAAATGGGCTGGTG
6  C01  AX00001912  AAAACGATGCAACTCTCACTTTCTCGCAGTTTAGCTGAGCTGACGACAGGAACG
6  C03  AX00001913  TAGGGAATCCTAAGCAGTGGTTTAATGCATTTAGTAATGGGGCTATGCTAGTAT
6  C05  AX00001914  AAATAGAGATGAATAGGGCGAAAGGTTATCCGGCAGTTACTTCTTTAGCGTATA
6  C07  AX00001915  GAAATTGTGGAGTTTGCTGTGAAATATACTCCATCCGCTTTCAATTCTCAAACTG
6  C09  AX00001916  TTCTTACATCACATCGCAATGCTCCAAATCGTTTATACGGGGTTTTAGGTGATTC
6  C11  AX00001917  GGGAAAGCTGGAGCTGTAGCAAGTGATGCTACCTTTGCTGAGAAAAGTAGGGT
6  C13  AX00001918  AGTTGTTTCTCTGCATGATCGTAGCTCGTATTATATGCAGATACAAAGTGAAATA
6  C15  AX00001919  TGTCAACAAGTAATGCGATTTCAGAAAGTGCAGGTGTTCACCCAGTACGTATTC
6  C17  AX00001920  CTTTCGCTAAATGAATTTTATAAATTAATAATTGAGCATCCGCTAATGTTGCGTCG
6  C19  AX00001921  TTCTCCGGCCAATGGTGGTGCTACGAATGGTTGGATTGAAAAATATATATTCCC
6  C21  AX00001922  GATATTACACGTATTCAATCATGAATGCTCCATTTCCAGTCACTAATTATCTATCT
6  C23  AX00001923  AGCGGATGGGATTACTATACATCGTCTGGGAGGACATTTTAGTGGCGGTTCTGT
6  E01  AX00001924  TTGATCCTTTACCAGTGTTAGGAGATCCTATATACGATTTAATTTATGCGTTCTG
6  E03  AX00001925  GACAGCTTACTTATCCATCATGATGATGCACAGCAGTTACAACAAGTCGCTAAAA
6  E05  AX00001926  GCCTTACGATTGAAACGAAGGCCGGGATTTTACCAATACAAATAGGTGTAAATG
6  E07  AX00001927  AAGTTCATGAAGAAGACGACGCCATTTACTTATTTACTTCGGGAACGACTGGAC
6  E09  AX00001928  CAAAGTACAATTAGTCAACATTTATCTAAACTAAAAGCTGCTAAAATGGTTACAG
6  E11  AX00001929  CAAAGTAGCACGATGCAAGTACGAGAGAATGCTATAAAAGCTGGAATTGGTACA
6  E13  AX00001930  GGAGCTGTTCCGGAAGAAAAAGTTACCGCTTAAACATATTGAACCGCGTGTTAG
6  E15  AX00001931  TACTTTTTAAGTACGGAGCTGTATCTGTAGGGATTTTTTGGTGTTATAGAAAAGA
6  E17  AX00001932  ATCCCTTTTAACTAACAGCAACTTAGTTGAATCAGAATTTGCTCTTAGTGCCATC
6  E19  AX00001933  ACTAATGGGATAACTCGCACATCCATTCAGGATATAATGACAGCTACTGAACTAC
6  E21  AX00001934  GCGGGTGTTATGACAGAAGCACAAATAGAAGAAGAATCTAGAGTGATTCAGTTT
6  E23  AX00001935  GCATAACTCTATCCTGCCCGTTGTTCGCTTTACTGATAACGAAGTGAAAGCTCTT
6  G01  AX00001936  CGTTTCATTACGATGCCTATTAAGCGCTCATCGATATTATGGGCTCACGTTTTAA
6  G03  AX00001937  GAAAACTTGATAATGATCGCCAAGTTACGTGGTGTTTCCAATCCCGCTCAAGTC
6  G05  AX00001938  ATTACTCGCCACCTGAATGATCTTGGGTTTACCGAAGTCGTGGAAGGAACGGTC
6  G07  AX00001939  TACAGGTGCCATATTAGCGACAACGAACTGTGTTATGCCAATTAAAGGATCATAC
6  G09  AX00001940  ATGATTTATATATAAAGGATGCGTATCCTCAATGTGATATATGGATTCGTAGTGT
6  G11  AX00001941  CACTAGCTTATTTCATCGGAGTAAAACAATACACTTGGCTCTTATCAGGATTCAA
6  G13  AX00001942  TGATTCTTTACAGCTTTTTACCCCAAGGTCTTACAGTAGCTTGCCAGGTATGGCG
6  G15  AX00001943  TGATGCTGTGATGCATTTATCAGAACATCATGGTGATGCCTCACCAGGTGGTGC
6  G17  AX00001944  GCTTGAAAATAGACTTGCGAGTTACATGTTAGCAGCAGGAGAACGGGCAGTACA
6  G19  AX00001945  TTTTTTTATACAGTGCTGGAGCGATTGGAGTATTCACTGTTCTTTTTAATAATATA
6  G21  AX00001946  TTACTCATCTTTATCGGACAATTATTTGCAGGAACTATCATTGATTTCTTCCTAAC
6  G23  AX00001947  TTATAAAAAATATTTCATATGGGTAGTTGATCATCACAATAACGAAGTGATGATTG
6  I01  AX00001948  TGTATACGCCAGGCCATTCTCCAGGCCATCAGTCGCTATTCATTGAGACGGAGC
6  I03  AX00001949  GGGAGCAGAGATGAAAGATCATCCGTTCAAAATGCCGTTTGCTCCTGTTACAAA
6  I05  AX00001950  AACGATTCTTCGTGAAAGTGTAGAAGGGCATAAGAGGCATGTTATGTTTGCTCA
6  I07  AX00001951  AGTAGATTGTGAAGCAGATATTGTAAAGGTTGAGGATGGAATTTTTGAAAACAAT
6  I09  AX00001952  ATTCGCTTATTAACAGATCAAGGAGTACCTGTAACGTATGCGTGTGGTACTTTAG
6  I11  AX00001953  CACGGCTGGGTATATGCTGAAGGTATTACGCACTGGGAAGTAGACGATAAAGAG
6  I13  AX00001954  TTTAGGCTTTATACTTCATTCGATTATTCATGTAGACGCTGCCGTTATCGCGATG
6  I15  AX00001955  AGTGCAGCAACTAAGGCACGAAAGACCAGTTGTTGAAGTGAGAAAAGGTGTTCA
6  I17  AX00001956  CAATTCATGGCATAGAGTGGAATAACAGAACGGGTTTATTAGCCATTGGTATAG
6  I19  AX00001957  GACCGATGGGACCAATTTTGTTCCAAGACTTAGGGTTACAACCTGCAAATGGTG
6  I21  AX00001958  TCGGTTTAGTTGCTCCGCATATCGCAAGGAAGTTAGTAGGTACTACATATCAAC
6  I23  AX00001959  TAGCGTTTTGGTACGCTGGTGGTGTTGCAGGGGTTAAGTGGGAACACTTGAAA
6  K01  AX00001960  AATTACTGTCTTCCACCTCATCGGCCTGTTACTAGAAATATATAAAGTACATTTC
6  K03  AX00001961  CTCAAAAAATGGCAATAGCCAAACAACTGGGTTATGCGGAAACCGCATTTATATC
6  K05  AX00001962  TGATTACCCGCTCGCAGTTTTACTAGCAGGACAATCAGAGAATGTAGAAACGCT
6  K07  AX00001963  TAAAAGAACAAGCAAAACGTATTAACGAAATTCCAGCAGAAGTATTTGAAAATAA
6  K09  AX00001964  TGTAGCCGATTGCTACCGATACTGGCTTGGATCATTCGCATTCAAGCAAAAACG
6  K11  AX00001965  CGAAAGAGAAGAAGTGGATTGATTCCAATTCTTATGTGGAATTAAAATTTAGCAC
6  K13  AX00001966  GGGACAGTGTATTTACGTTATAGCAATAGATGTCATGCAGCATGGGCTAAGTTT
6  K15  AX00001967  TCGATCTTGCATTTATTTTGGATGAATGTAAAACAGAAGATGCTTTACATGTGGA
6  K17  AX00001968  TATGGATACTTCAAAAACTTTAACTGGCGGAGACCTTTGGAACGTGCTTACTACC
6  K19  AX00001969  CGGCGGGAACGTTTTAGTTGTCGTTCATGGGCTTTTGATTACTACCTTAATAGA
6  K21  AX00001970  GAGTTTAGTGATAAAAAAGAACATGAACTTGTAAAACGTATTAGAGAATGTGACG
6  K23  AX00001971  AGGAGTTTTATCTTGCAGGATGTATTACAGTTGCGAGTACGCATTACGGTGAAA
6  M01  AX00001972  TACTGGAATCACAGGACCTACCGGTGCGACAGGTTTTACTGGAATTGGCATTAC
6  M03  AX00001973  AGAGAAGGTGATAGTGTACATGCTAATTCTGGTTTAGCAACATTAATCTCTGATG
6  M05  AX00001974  CACTCTTACTCACGAATGTGGGCACGGTATGCATACGCACTACTCACACGGATA
6  M07  AX00001975  TTACAATTTCCTGCAGGGACAGGATGGAAATATACAGACTATAATTATATGGTGC
6  M09  AX00001976  TGCCCTTATTTTACCGAAACGGAAAAGGTGTAACTTTAACTTCTAACGGTGAAAT
6  M11  AX00001977  GGAATAAGAATAAGTTTTTAAATATTGCACATCGCGGAGCAAGTGGACATGCAC
6  M13  AX00001978  AAACACGTCAAGCTATTTTGTTAGTTCTCATGGAAACGGAATGTCAAACAGGATT
6  M15  AX00001979  GAAATGCCCCTAATCCTTGGGAATGACTTTGCCGGTGTCATCATAAAGGTTGGA
6  M17  AX00001980  TACGGTCCTTGTGCATTTATGGACAATTACGACCAAGGAACCGTATTTAGCTCC
6  M19  AX00001981  GTGTTTATTTTAAGGTAGATACCGTTATAATGATTGGTTTAATATGGACAGCGCA
6  M21  AX00001982  CTGCTGCACTTCCAAGTGTATTAGCAGCAGTATGGCATAACATTGCAGGGCCAA
6  M23  AX00001983  TTAGAAGTCGTTCTTGCTGATGGAGAAGTAATACATACTGGGAATTTAGCTGCG
6  O01  AX00001984  CATACACATACACTTGTACTTGGTTTTTTCTTCTTTTTAATTGCTTTAGGGTTAGC
6  O03  AX00001985  CATTACGGTCAGAATTTTAGTGGAATGATGGTATATAGCTTTCATGCAACAAAGC
6  O05  AX00001986  GCCATTAATGACATTGCAACTTGGCTAGATATGATGAGGAAAGGGAAAGTAGTA
6  O07  AX00001987  TAACCGTCAATTGTACGGGTATGAAACGAATAACGGCGGTCTTTATATAGAAGG
6  O09  AX00001988  CAGGTACAATTATTATTCAAAAGCAGGCGGTGAAAGGATTAACGACAGCAGCTG
6  O11  AX00001989  TTAATATACATCATAGTTTAACTGAACATTTATTTAACGCTGGCGGTCATATCGG
6  O13  AX00001990  AACCGCGTACGACTGGTATATATCATGTAGCCTTTTTAGTTCCGACTCGTGAGA
6  O15  AX00001991  GGTGGCCGTATTGAAAATATTCGTTTGTCAGCAGCGAGCATAAATGGGGTTGTA
6  O17  AX00001992  CAGATCATATCTCTGTGAAGGCCCTGCTTGCTGATTTCGGGGATCAAATACATA
6  O19  AX00001993  ATTCTTCGTCTAGTAGTTGATTTAGAAAGTAAAACGATTAGGGCAACGAGTGTCG
6  O21  AX00001994  CTTTCGTTTGGAGTACATTTGAAAGTAGTGACACGTGGGAAAGTATAACGGAAA
6  O23  AX00001995  ATTAAAGTTAGTTTAGATGCTTTTGATCATGAAGTAGTATTGCAAGAAATGGAAG
6  A02  EMPTY    -
6  A04  AX00001996  GGTAACACTTGTAGCATCATCTCAAAAGTTAGGCTTAACAGATGGCGTTTCACTA
6  A06  AX00001997  ACGAATCTTACGACAAAAGAAATGATGGCGGTAAAAGTAACGGAAATAAAGCGA
6  A08  AX00001998  TGGTCACCCTTCTTCTAAAGGTGATATCGTAGTCGGCAATGATGTATGGATTGG
6  A10  AX00001999  CTGCCAGTAGTAGTGGAGGGTGATAGCAATACAGTTGTTATCCCGTTTATTCCT
6  A12  AX00002000  TTTACACAATGCGTAGCGACTGAAGAAGTGGAAAAAGAATATCCCGTAAAAATCG
6  A14  AX00002001  GTGCTCCAGGGGAAGCATTTACAGTATTTCAAATGATTCATAATACACCATTTGG
6  A16  AX00002002  GATGTGAATCGTTATTATGTGCCGAATACAGATGGTGGAGCGCAAGATAGATGG
6  A18  AX00002003  CGACAAGTAATGCGGCATATTTATTGCAACTGGCAGGACGGGAAGATATACCTA
6  A20  AX00002004  GAAGTGTTACCTCCTTGGTTAGCTGGAGTTTTCTTAGCTGCACCGATGGCGGCA
6  A22  AX00002005  TATGGGCTTGGTAGTAAAAATCCAAGTGAATATACATATGTATTCGGTTTTCCAG
6  A24  AX00002006  TATGCTCTGCTGGATCACGCCTATTTGTTCCGAAGAAAATGTATGATAATGTCAT
6  C02  AX00002007  AGATAAAGTGAAAGAAAAGATGGTCGGCGCGATTCCAGTTGGTAGAATTGGAAC
6  C04  AX00002008  CATTTAGTACACCATCCCAAACTGCATGGGCGTTAGATGCTCTCATTTCTTACTA
6  C06  AX00002009  ATTAGTCAAAACGGGTGAATTTGATTTTGCAAAGTTTTTCGCTTCAGGTGGGATG
6  C08  AX00002010  TTAATGTCATTAACAATAGCTTCAGTCTTGATTAGCGGAAACTGGTTTGTCTACA
6  C10  AX00002011  TCCGGTTATGTGGCGCGGACCGATGTTAAATAAATGGATTCAAAATTTCCTTGC
6  C12  AX00002012  GTAGCAATTACGCACCGAGTAGGACGGCTAGAAATAATGGATATTGCGGTAGTC
6  C14  AX00002013  TGTCTCAAATCCGAAGAGCAGGCGGAAGAGTAAAATATTTTGGGAAGTTTAGCG
6  C16  AX00002014  GTCGTATTGGCAGGAGGAGAATTAATTACCGGAAATATGATGTCAATGTCTATG
6  C18  AX00002015  TCTTTAGGTGTTAGAAAATTACGGATTACAGGCGGAGAACCGTTACTTCGAAGA
6  C20  AX00002016  AACATATAGAGGACAGCATTGTAACAGAGTTTCCAGTCACGATTAAAATGAACGG
6  C22  AX00002017  CGATTGCGACCCTTTATGGAAACTTAACACCTACTGAAAAATTCATTTCAAGTAC
6  C24  AX00002018  CATTTAGAGAGTAATAAAAAAGTAGGGGTATTCGATCTTATGAAAGTATTGAAAG
6  E02  AX00002019  TGAGCTGTGGTCAATGTGTAACGATTTGTCCTTGTAACGCTTTAATGGAGAAAAC
6  E04  AX00002020  GTTGTAGATCGCTCACCAGGCGTATTAATAGGACCTATGACCTTTTCATCCTTTT
6  E06  AX00002021  AATTATGGAAAAGCATCCTGGATATACTTTACTTGATGTGCTGACTCGTTATCTT
6  E08  AX00002022  AAAATCTAGTTTAACGCCGCATTTAGATAAGTATTGGCACTTACCAGCCTTCATG
6  E10  AX00002023  TTATTACTGTTACTAGTAGGAATAATCGTTTTAGGATGGATTGTCCGTCCGAGAT
6  E12  AX00002024  ATTTAGAAGACGGATTTGAAGTGTATACGTATGTGCAGGGGGATTTGGATTTTG
6  E14  AX00002025  TATGGATTGAGCCGGTGCAACAGCGCTCATCTTTTGATTCAGGATTCGGATACT
6  E16  AX00002026  ACAATTGTTAGCACAACTGCCTTTTAGATATGGAGCTAACGTCCTTGAGATAGGC
6  E18  AX00002027  TTCAATTAGCAGGTGATGATTTATACTTACCTAATGGCCCAAACGGCCAACGTG
6  E20  AX00002028  CAAGGAAACTATCAAACTGTTTTACAAATACTTTCAAACTATAATGTAACGGCAC
6  E22  AX00002029  ATGACATGATGCAAAAAATGATTGTACGAAAAATGAATACTGGCGGGTTATTTCA
6  E24  AX00002030  CCAGGTGCAGAGGTGGATGATTATTTCCACATAGTACTTCATTACGGAGTTAAA
6  G02  AX00002031  CACGTTGCTAATATCGTTTCACTCGATCGGGATGAAACCATCATTTGGGCAACT
6  G04  AX00002032  GGGGAAACTAGGTACAAGTGAAGCTCGTTCTTCAATTGATGCCATTGTATCAGA
6  G06  AX00002033  AAAAGCAATGCAAGATGCTGGATACCGCATTATTCCAGTTAACCCAACAGTAGA
6  G08  AX00002034  TGTAGGTGTTATTAACATGCAACAAAGCATTGATCCATTTGCAATGCAACCGACA
6  G10  AX00002035  GCGGATGGCGTGGTAGGAGTAGCAGAAGAAAATGCTATGTCTTTAGCTGGAAT
6  G12  AX00002036  CGAACGGTTTTCATACCGGACATGGACATATGAGACAACCGCAAGACATTAAAA
6  G14  AX00002037  AATGGTTTTCGGATTAGATATTCACCCACTATGGTTCGGGTTAGCGGCTGTTCT
6  G16  AX00002038  GGTGGTTGCAGTACTGTGCAAAAAGGACTTTCTTTAGGTATTCGTAAAGATGAT
6  G18  AX00002039  ATTTAGTGTGGCTTGAATTAGGTCGCACGAAACTTATACAAGATTTAGGGTTTTC
6  G20  AX00002040  GCACCTGAAGATCGCGAAGCGTATAATCGTTTTTTACGAAATGTGAAAACACGC
6  G22  AX00002041  TGATAACTTTAATGAAGCAAAAGAAACAGCGGAGCTTTCTAATGAAAAAGACCGT
6  G24  AX00002042  GTGTTTCGGATGCACCGACGATTGAAGAAGTGTTACCTTTATTTTTAGCATTTTT
6  I02  AX00002043  GTGATTTTAAACTTTTGGGCAACGTGGTGTGGACCTTGCCAGCAAGAAATGCCG
6  I04  AX00002044  GCGGGTACGGCAGACGCGCTTGCCTTCAACATGGACTTAGAGTTTAAACGTAAT
6  I06  AX00002045  TATCAAACTGTTCTATGGTCGTGGCATCAAGATCCACGTGATTGGGCAAATCCA
6  I08  AX00002046  AACGATCCAAACTACGGTCATGATTTAAAAGAATTACGCCAAGAGGTTCAGGAA
6  I10  AX00002047  GGAAACAGATGTACCAAATGTAACTGAACAAAATGTAGTTATTAAAAAGATGGAG
6  I12  AX00002048  GTACTTCTCGATTATTACGGGTACCAAAATGGATTTGTAGTATTTTCAGCGCTAG
6  I14  AX00002049  ATTTTAACGGATTGTAATCGAGAAAGCGTGAAGTTTGATCGGTTATATGTAAAAG
6  I16  AX00002050  GACAGGGTTAGAAGTTAATATTCAGAAGCTACTCTATGTTTGTGATAAACCAGAT
6  I18  AX00002051  GACGCGGTAGCTTTTTGGCATGAAGAAAACGAACGAAAAAAAGACCCTACATAC
6  I20  AX00002052  ATTTCATTCAAGGCGGGGGCGGTAAGTGTTATATCGCCGGAGGAGTAGAGAGT
6  I22  AX00002053  TTGGTGGTATTTTCGTAGTTTATGTATTTGGTATTACTGTACAAGCTTTCTTAATG
6  I24  AX00002054  GGATAGTACGGAGATGGGAGAACTATGTTTACGAGCGCCATGGATCGCTGAAA
6  K02  AX00002055  GGAGAAGGTGAGTTTGTCGGTTATGCACAAATACGGAAAAAGGAGACGATGTTC
6  K04  AX00002056  CTACTTTGTCAGAATTTCAGCGTAAAGGCTGTCATACTGCATTAATTCAAAAGCG
6  K06  AX00002057  TGTCGGGAAAGTAACTGACAATAAAAAATTACAAGCTGAAGGAAAATGGGATAA
6  K08  AX00002058  AGAAGAAATGATTAAATTAGTAGGACCTTTTGCATACAATCAAGCAATTGGAGAT
6  K10  AX00002059  ATTTATGGTGTATGTGATGGTGCAACACCGCTCGTCCCGTTTCGTGATGAAAAG
6  K12  AX00002060  TCGGTATGCTTTTATCCCGCAAGCGAGACATTAAACTTGGCGGATTCCTTATTAT
6  K14  AX00002061  ATGAAGGACGCTGGCTTGAGGCAAATGACTACGCACTTTCTTGTTTCAATTTCC
6  K16  AX00002062  AGCAGGAAAATCCGTGTTTATCGCTGCTGGGACAAATGACCCGATTTGTTCATC
6  K18  AX00002063  GTGTCCCGTTTTGGATACCACGTAACTCCTGTACAAGACCGAAATTATTTTAACG
6  K20  AX00002064  ACGATTCCAGATTTTTTAGAGAATCGGTTTAAAGATCGTACGAAAATACTTCGTT
6  K22  AX00002065  TATAATGGCGCTTCAATGTAATTCTGGCCAATGTCCATCTGGTGTGGCCACGAC
6  K24  AX00002066  AAACACTTCTTCGTTTCTCTGCTTTTAAAGGTGATAATCCTACTTATATGTGGGA
6  M02  AX00002067  CAAAGTGAACACTGATAAAATAAAAACGGGTAAAATGCAAGAAGGTGCTGAGGT
6  M04  AX00002068  GTGGGTCGTAAGGCAGATTTAGTTTTATGGGATGCTTACAATTATGCTTACGTAC
6  M06  AX00002069  CGCCAGACTTGGTTACAGATCAAACATCTGCTCATGATCCATTAAACGGTTATAT
6  M08  AX00002070  TATCTCATCTTGCGCTCATATTATTAGGCGAAGGTGAAGTGTTCTATAAAGGGAA
6  M10  AX00002071  TGAAACAGACGTTTACAGAGAAACACATGCACTTTATCATGCAATAATGGAAGCT
6  M12  AX00002072  TCGTCAATTTCACGAACAAGAAAAATTAGTAGCTGCTATTTGTGCTGGACCGTAT
6  M14  AX00002073  CCGCGATAACGACTACATTTCTTTACCTACACATATAAGCGGCCTATCAACAGCA
6  M16  AX00002074  AACGAGGCATTTATGGGATGACGAACAAAAACAATTGTTAGAAGAGCTCGTCAG
6  M18  AX00002075  TTTATTCGTTTAAAAGCAGCTAAGAAACCTGCAACATTGAAAAAAATTATACTTCC
6  M20  AX00002076  CAGGTATGTCGGTTTCTGAGCTGAAAGAAGAAAATGCAATGCTTCGCAAAAGAA
6  M22  AX00002077  TATGTCAGGAGCAATTATTTATTTATGGAGCAGCGTTTGTTTTTGGATTAGTTAA
6  M24  AX00002078  AAAGTGCCCAAAGGGGAGAAGTGGGCTCACTTTCAATTGGTTTTGTAGGTGCGG
6  O02  AX00002079  CCTTCTGCAGTCGCTGTCATACGCTACAAAGATACACTATCACAATATGGAATCG
6  O04  AX00002080  TGGAATGGCTATTTTACTTAATGTCATTGTCGGTTCGTTTCTATCAGTTATTACTT
6  O06  AX00002081  GGATATACGTCAAAGTTTAATCAAAATAGATGGCTAAATCATGCAGATAAGCGTG
6  O08  AX00002082  AATAATGTTTGCGATTATGGTGCTATATCGCCGGAAAAGTGCAGCTTTTTATTTA
6  O10  AX00002083  GGTGATCTCGTTACATTTACGACGTATTTAGGTACTCTTGTTTGGCCAATGTTAG
6  O12  AX00002084  TTATACAGGAGCGGAATACGGCGAAATAATGGTGAAACCACACTATATTCGCAT
6  O14  AX00002085  CAGAGTCTGTACCATCATTCTTCGGTGGATCTGCTGACCTTGCTGGTTCTAACA
6  O16  AX00002086  TATTAGGTACATTTATTTCTGCCTTTTTATCTGTTCCATTTGCTTTTTGGGCGGCG
6  O18  AX00002087  GTGCCGCCAGATTGGAGTTATTTTCAAGTTATTACAACAGCGATGTTAGATACAA
6  O20  AX00002088  ACCTTGTAAAGCGATCAACAGTATTAAAGAACGTATTAGCTGGCCGTGTTGGGT
6  O22  AX00002089  TCAAACGAAAATAGTGAAATTTACGGAGAAAATTCCAAACGATACGATTTCGGTA
6  O24  AX00002090  CTGAAGAAGAACAACGTGAGCGTCAATCGCTACGTGAACAATATTTAAAAGGAT
6  B02  EMPTY    -
6  B04  AX00002091  TTGCATTTAGCAGAGCGCTATCAAATGAATGTTATTAAGGTGATTGAAGAGCAGG
6  B06  AX00002092  GTGAAATCGGTCAAGCAGTCGGCCTCGCTTCTAGTTCTACAGTGCACGGACATT
6  B08  AX00002093  TCTACATTGACTCTCCTTGTGCCTGAACGCTCTTACCAAGATGTAAAAGTAAATT
6  B10  AX00002094  CAACTTCAAATGTGACAAGAGCTGTCATGGCAGTGATTGGACTTAGTTTGTTTAA
6  B12  AX00002095  GAAGAGCATAATCTTGTTTCTCCAACCCGTACAAAGGGGAATCGTAGATTATTTT
6  B14  AX00002096  AGCGTTATTTGGTATTTTACGTCCAGGAGATGAGTTATTGTACATCACTGGCAAG
6  B16  AX00002097  AGTTGCAATATACAATGCCGCGTCTTATGGGACAAGGATTGTCTTTATCACGTC
6  B18  AX00002098  ATCCGATTGTCGCGTTTTGGCAACAAGACATGTTATTTCAAATCGCACTTTTATC
6  B20  AX00002099  ACAAAAGCATCCCTGAACCCGTTCGTCCAAAATACCATAGTAATGATCCATTATT
6  B22  AX00002100  GGAGTAGGAATTTCAATAAATGGAGCAGTCGCAACTGACAACTTCTCTTCAAATC
6  B24  AX00002101  GTACTTATTAAATGGTTTCCAGCTTCGTGGATTAATTAAAGGATTTGATAATTTTA
6  D02  AX00002102  GACGAATTCACGTCGTTATGCAAAACGTCAATTAACGTGGTTCCGTAATAAGATG
6  D04  AX00002103  AGGATTTATTGCGAGTTCTATTGCTGATCGTCCTGGTTTTATGCCTGGTGTTGTC
6  D06  AX00002104  GATTTGTAGGTAAATATGAACAGACAAAAGATATTGAAAAGGCATTTCAATATGG
6  D08  AX00002105  AGTAGGACGAAAGCTTTAATCGGTGCTATGGCACAGGAAAGTATGCAGAAGTAT
6  D10  AX00002106  TGCACTTGTATTTGGTTTTACAAATCAATTAACACGTCATCGTAAAATTGTACGTT
6  D12  AX00002107  GAGCAAGGTATGTTCTATTCCTTCTCATCCCCGTTCGATATGCAGCGCGAGCCG
6  D14  AX00002108  CAGCAGGACCAGGTTCTATCGTTTCATATGCATTAGCAGGACTTTTAGTCGTTTT
6  D16  AX00002109  CATACATTCACGTTCAACACTACAACGCTGGCAGTGGTATTGGAATGGACGGTA
6  D18  AX00002110  AAAATATATGGAGGAAGCTGGTTTCACTGTGTTAGTAAATGAAGTGCAGAAAATT
6  D20  AX00002111  GATATTCATGTTATTGGAACAATGCCAAAGGCTTGGGGATCATTTACTAGTTTTC
6  D22  AX00002112  GGTGATTTTGGCGGAGCACTTGAGAAAATGATAGCAGTACTTGTTATCGCTTGT
6  D24  AX00002113  AGCTAAACGGTGTTGAACAAGTGAAAGTTCAATTAGCAGAAGGAACTGTTGAAG
6  F02  AX00002114  TAGATTAAAGAGAATTGAAGGACAAGTCCGCGGTATTCAAAATATGATTGAAAAT
6  F04  AX00002115  GCTATGATTTTACGCCTAGCGTAATTTCAAAAGATGCGGCTTTAAAACCAGATGG
6  F06  AX00002116  TTACAAGGACAGGATTTACATACAATTCCAACGAAACAAATTGCGAAGCAGTTAG
6  F08  AX00002117  ACCATGATTTAGTTATTTTTGAGTTTCGTCTTCCGCGCATCATAATTGCTGGATT
6  F10  AX00002118  TAATTATTCCGCACATTACTCGCTTTATAATTGGAGTAGATTATAAGTGGATTTTG
6  F12  AX00002119  TATTCAGGGACGGCTATTTTTTCGAAAAAAGAACCGCTTTCTGTTACTTATGGTT
6  F14  AX00002120  TCATGCAGAGCAAGCATTAAGTGAAAACTTTCGCCCGTGCAAACGTTGTAAACC
6  F16  AX00002121  TGGACTATGTTTCATTGGATCACAAGACGAACAATTTGAGGAATTAAATATATGG
6  F18  AX00002122  GCCAACTATGTTTTAATGCGTTGTTTACGATTTCCTTCTGCTTTTCCAATTGACG
6  F20  AX00002123  AAATTGGCCGTGGCCCAGCACATTTTGATGTAGAAGCGTTTGGTGCATCATTCG
6  F22  AX00002124  TAAGTGGCAGAAGCATTGATGTTCTTTCTGGAGATAAAGAAGCAATTCAGCTAAA
6  F24  AX00002125  GAGAGTCATATGCGGATTGCCAGAGAAGAGTAGTGAAAGTGTTAAAAGAAATAT
6  H02  AX00002126  AGGAAATTAAGCCGGGGTTAGATGTTGCTAATTATGAGTTTATTGAAAGGTTGC
6  H04  AX00002127  ATTGCAATGATGGATGAGCGAGAAACATTAATAAAACTGCGTACACTAAAGAGTT
6  H06  AX00002128  AACAGTACTTAAGTTTTTCCGTATAACAAGTACGATCGGAAAAGGAGTGGGAAT
6  H08  AX00002129  AGTTGGTACGTGGATTCAAGGAGTATTCCATTTATCAATGCCAGGAAGTTTAATA
6  H10  AX00002130  GGTGTGTCACATAAACGAATACCGAACTGGGGTAGGTACGTTGAGGATGGATC
6  H12  AX00002131  AAGCTTGTCTTCTGGTGGTACAGCATGGAATAGTCCATATTACTATGCCTCTTAT
6  H14  AX00002132  GGGACGTCTGTACTAGGAATTGTATCCTCTGAGGACAATGAAGTTGGGAATATT
6  H16  AX00002133  GGACGCATTATTAGAAAGTACGAAGAAGGTTTAGTTATGCCTGACGGTCAAAAT
6  H18  AX00002134  AAATCGAGGAGCTGTATTTTTCACACACGGTAACAATGATTATACTGCGACGCC
6  H20  AX00002135  AAATTGGTTAAAGGTAGTCAATCCGTCTTATGCTGCATTTCCATCAGCAGCTGTA
6  H22  AX00002136  ATGCATGGAACATATATTTTCGCTCAAAATGATAAAGGCTTATATATGATTGACC
6  H24  AX00002137  CTTCATAAAATTCAAGACGGGGCAGCAGATAAAAGTTACGGAATTCACGTTGCG
6  J02  AX00002138  ATGTGAATCGAATAATGAGCCAACAAGTATTTTAGGGTGCTGGGTAATTAACCAC
6  J04  AX00002139  GAAGTTGATTTCTTTAAGAAAGCAGAGGCGCAAATTCATAAAAATGAAAACGTAA
6  J06  AX00002140  TATGTATGGCTGTGATAAGTTCTGTACATATTGTATCGTACCGTATACACGCGGA
6  J08  AX00002141  GTATCGGCTGTTCAGGTCGTATTTCAGGTTATATTAATTCATATGGTGTGCATAG
6  J10  AX00002142  GAGGGTATGAAAGTAAACCATGCTCATGTGCGTTTAATTCACCCGTTCCCAACA
6  J12  AX00002143  GACACGTGGGGCGGGTTTAACGACTTCTGGTAAACATGTTGTACAAGAACTGAA
6  J14  AX00002144  GTTATTCGCGAACGCGGAACAGCAGAAATTCAAGCCATTGGTGCAGGTGCATTG
6  J16  AX00002145  AGTTATTAACTTACAAGGACGTACATTCCTTCCTCCAATTGATTGTCCATTCCGT
6  J18  AX00002146  TAAACAGTATTGCATCTCACCATGGGGACACAGAACCAACTTCTATCATTGCAGT
6  J20  AX00002147  GATATGGCCTCTGAACTTGATATCGTTCAAAAGAGCGGTGCTTGGTACTCTTAT
6  J22  AX00002148  GGACATTACGCAAGAAAGTATAATCTTGTAACGAATTTAGGGAAGTTTCTTGATC
6  J24  AX00002149  ACGCAGATGCGGTTGGATTAAATGGAGAGGAACTACTTGTAGAATATCAGAGTA
6  L02  AX00002150  GAAATTATGAGGTTGCCTGCAACGAAAGTTGTGGAACATCCTGACGTATTTGTG
6  L04  AX00002151  GAAGTGATTCCTGTTCAAGCGAATTTAGCTTCTAGTGATGGAGCAGAGCAATTG
6  L06  AX00002152  TATGAAACGTTTTATCATCCAAGCAATATGTTAATGTTTGTTGTGGGTGCAATTG
6  L08  AX00002153  TTTCGTTTGAAAGCACCTTTAAATGAGGAGACGGTGACAGAGCGTGCCCTATTG
6  L10  AX00002154  TTGGGATTGCAGGGATTGATGGAAATGGTCAAAGTGAATTAATAGAGGCGATTA
6  L12  AX00002155  AAAAGGTGAAAATGTTTGGGTAATCGGTGTTGACCGTGACCAAAATCAAGAAGG
6  L14  AX00002156  CAGTGATGATTGAGCGTGTGCGTACAGCAGATGGGGAACCTGTTGTATATTGTA
6  L16  AX00002157  GGTAGCGGGAAGAGTGTATGTATTAACGGTATTATTGTTAGTATTTTAATGCGTG
6  L18  AX00002158  GAAGCTGGGCTAGCAATTTCTGAGATGGTCGCTTCACTTTCAAAACCGACAGTA
6  L20  AX00002159  TTTGTACCCGTACATGGTGAGTTTCGTATGCAAAAAGCACATGCATACTTAGCTG
6  L22  AX00002160  TACAGCGGTGATGACGGTTTAACGCTACCAGCTATGGCAGTTGGAGCGAAAGG
6  L24  AX00002161  ATTGCGATGCATGCAAAAGTGCCGCTTCGTGTACGTTCTACGTATTCTGATAGT
6  N02  AX00002162  AAAGAGCTTACTTGCAAATGCGGAAGGTATCGTTCTACAAGATAATCCAGAAGA
6  N04  AX00002163  GAAAGCGACGCTAAGAAATGGCAAGCCTGTCGTATTGGCTGTTTCGACGAATGA
6  N06  AX00002164  TGAGTGTTGCCAGAGCATTTCAATCATTAGGAGCCCATGTCAAGGTTGGAGCAA
6  N08  AX00002165  TTAGGCGGTAGTATGAGTAGCCGTTTATTCCAAGAAGTACGTGAGCAACGCGGG
6  N10  AX00002166  AATTGATTGGAAGCGACCTGAGCCAGATGTACTATTGCAGAGAGTAATGAGAAA
6  N12  AX00002167  AAGGTGACGAAATCCGTCCATTAGCATCAGAGGTTGGCATTTTATCTCGTACAC
6  N14  AX00002168  ACGGAGCAAATTAACACTCTAAACGAGCACTTACGTACTCACAAGAAAGATCATC
6  N16  AX00002169  CTACTGTAATGGCATTAGGATTTTTTGATGGCATTCATTTAGGACATCAATGTGT
6  N18  AX00002170  CACTAAAAGGTTTAGCGAAGGCAAAAGGCTTCATTCGTTCAGAAATTGGCCAAC
6  N20  AX00002171  ACGTACGGAAATTGCAATTGTTTCTGTATCCTCTAATCGTGTTATTTGTGAAAAA
6  N22  AX00002172  ATCGATGAGCAAGATGATGAAGAGAACTTAAAAGAGCGTCCAGCTGTAGTTACA
6  N24  AX00002173  AACGACGTACTACAACGTACCAATGAGAAAGGTCGAAAATCGACAACAATTAGG
6  P02  AX00002174  CAAAACGAGAGCTCGTTCGCATTGTTCGTTCCAAAGAGGGAGAAGTGTCTATTG
6  P04  AX00002175  ATGCGATTGAAGCAGCGTTAATCTCTGCTTATAAACGCAATTTTAACCAAGCACA
6  P06  AX00002176  TTCTTACGCGTATTCATCGATTCTGAAAAGGGAGTCGACATTGAAGAATGCGGT
6  P08  AX00002177  TGACATTCCGTTCGAAACGTTCCTTGGGTTTAAAGGAGATAAGGTACCCGATAT
6  P10  AX00002178  ATACTCTTTCCATGCTACGCAAGAGAGCTTAGATGAAGTGTACGATCGCTTATAC
6  P12  AX00002179  ATATGCGAGTACCAATTCAATACGCGCTTACATATCCTGATCGATTACCTCTTTC
6  P14  AX00002180  GTTTGTGGAATTATTGTGGCACTTGTTTACAACATGTTCTTCCCAGTTGAATCGA
6  P16  AX00002181  AATGACGAGTTCTTTACCTGACCCAGAGTTGTTAATCCGTACGAGCGGAGAGCT
6  P18  AX00002182  GCAACAGTTCGTGCTGGCCGTGCAAGCGCGTCTGTATTAGATAAAGTACAAGTT
6  P20  AX00002183  CTCGCGTACAAACTTCAATTGAGATGCGTCAAGTGGCAGAGCCTTACATTCGTC
6  P22  AX00002184  TTTGCTTACTTGACCAAGCATTCGTTAAAAACCCTGATATGAAAGTTCGTCAGTT
6  P24  AX00002185  GCAACTCGTGCTGGTATGTACTTCGTTAACCAACGTTGGTTAGGTGGAACTTTA
6  B01  EMPTY    -
6  B03  AX00002186  GGAGCGTTTCATATGTCTAAACCGTCAGATTTAATTCCGGAATTACAAGGGAGA
6  B05  AX00002187  AGGTGACGATGGGAAATGCTGTTGTAATGAAACATACAGCTCGTAAAGTTCGTA
6  B07  AX00002188  TAGCCCGTAAATCTGTCGCAAGAAAAGTATCAAGCTTACGAAGTTTATATCGCTT
6  B09  AX00002189  ACCGGTAAGGCAAACGCCAGCTCATCACACAGATAAATTTGCAGAATTAGTATG
6  B11  AX00002190  GCTCGAATTTCCCAGATTGTCGTAATACAAAACCGATTGTGAAAGAAATCGGTG
6  B13  AX00002191  TAGATATGGTAAACGTAAAGAGATATATGGCTGGTAAACATACACGTTTACTTGG
6  B15  AX00002192  GGTTTAGCGATGGCTACGATGGATATCATTAAACATTACCATGGCGATCCAGCT
6  B17  AX00002193  CTAAAACAGGAGATCGTCCTGGTGTGACAACAGCTCAGCAATGGATTAAAGTTG
6  B19  AX00002194  CTTACGGTGTAGGTGTAGAGCGTACATTCCCAGTTCACACGCCAAGAATCGCGA
6  B21  AX00002195  ATGTGGGCATTATGAAGGATATGACGAAAGAATTCGTGAACACCTCGTAACGGA
6  B23  AX00002196  AACTAGCTGAAGGTGAATATTACTATCATGAAATTATTGGTTGCAATGTTGTAAC
6  D01  AX00002197  TTACAACGGAGAGATAAAGTATCGATTAACTGTACATCCTGAGGATGTTGGAAA
6  D03  AX00002198  TCGTGTAGTTGTTGCAGATTCTCGTTCTCCTCGTGACGGACGTTTCATTGAGGA
6  D05  AX00002199  TTAGAGCGAGAACAACCGGAAATAATCAATGCTAGTCGCAAAAAACGCATTGCC
6  D07  AX00002200  GAAATTGCGGAAGAATTTGATGTAAGTCGCCAAGCCGTGTATGATAACATTAAA
6  D09  AX00002201  TGGCTCATAAGTTTAAATCAGAAGGTAAGTCTGTCTTATTAGCGGCAGGAGATA
6  D11  AX00002202  TTTCTACTACGTTTGAAGGGATTCGAATGGAGTTTCAATCGGTGTTCTCTGAATT
6  D13  AX00002203  TTGCAAACGAGTTGTCATTTGGTAGCCTTGTTTTATTAGGCAAAGGTGAGGAAA
6  D15  AX00002204  AACAGAAGTAGTACCAGCTGCGAGCTTCAAGGAAGATTTAGGAGCAGACTCCCT
6  D17  AX00002205  ATTGATTTAGCGAAACAAGGGGCAAATGTGGTAGTAAATTATGCTGGTAATGAG
6  D19  AX00002206  TAACTTTTGAGGATGCAGTATATGCTGTAAGGAAACGTGGGGAATATATGGAAG
6  D21  AX00002207  ATTATTCGGAGTATGGAGGAGCGGCATTATTTGGATTGAAAGCTCCTGTCATTA
6  D23  AX00002208  AAGTCTACCATTCGATACATTCGTCCTGTAAAATTAGGAGAGCGTGTTGTTGCAA
6  F01  AX00002209  TGGTAAATGGGATCAGCATCGTCAAACGATTGCGGTATCAGAACTTCATTTTGG
6  F03  AX00002210  GTCGGCGTAAGTTTAGCCAAAGGATTATTAATGGGAGCTCGTGGTAACTCTGGA
6  F05  AX00002211  CATTAATTCGTATTTTTGGTGCTACCGGCGGAAGGCTTGATCACGGTTTAGCGA
6  F07  AX00002212  TATGACAGTAAACCCTGGATTTGGTGGACAGAAATTTATCCATTCTGTATTACCG
6  F09  AX00002213  AGGTAGAAGATCTTACATATTGCTTTCCAGAGTTGAAAGAAGCGAGCCAATACT
6  F11  AX00002214  CTCGACTATTCAAATAACGAAGAGTTTATTAAACGTTTCCATCGAGAAGCGCAGT
6  F13  AX00002215  CGAGCTCGATGACCATTCAATTATTCCATGATTATTGGAAGCAAACGCATAATAT
6  F15  AX00002216  GCATCATTAACCATGAAAAAGGACTTCATATTGGCGCGAGACATATGACAGTTTC
6  F17  AX00002217  AGATTGCAAAGCGTCGCGGACATAAAGGCATTGCTGGTATGGTAAACGGTGTAT
6  F19  AX00002218  ATCACATTCGCGGATTGAATCCATGGCCAGTTGCTTATACAACTTTAGCAGGAC
6  F21  AX00002219  CTAGAAAAACGTGGTGAACAAGTAGGTCCCGAGGGCTGTTTAAGCTTCCCGGG
6  F23  AX00002220  TTACAAAACTATTTCCAGAGGCACGAGTCATTCGAATGGATGTAGATACGACGA
6  H01  AX00002221  GATTACAACTACTTTGTTAGCTACTACAGCCCCAGTGTGGATTGCACCTGCTATG
6  H03  AX00002222  ACAGTGGCTGCAAAACGTGCGCGCGAAATGCAACTTGCTAATAACTGTGTTGTA
6  H05  AX00002223  AAAGAGCTGTTTAGTCATGAGGATACACGTTTTCAGTACTCCATTTCAGTAACGA
6  H07  AX00002224  AGTCCGGAGTCAGCTCCTATTAAACGAACAGTACAGGAAGCACGTGAACATAAT
6  H09  AX00002225  CTATTAGTATAGCGGGTGAAGGGCTTGTTGAAAGAAAATTAAGTGTGAATTGGT
6  H11  AX00002226  GCAAAAGAGTCTAGTTCTGTACCTGTTGATTTCACAAAAATACGCCATGTGAAAA
6  H13  AX00002227  GTGCACTTTACGACGGATATTGTTCCGATATAACACGTACTGTAGCAATTGGGG
6  H15  AX00002228  ACCAGTTATATTATGTATAGGAGTATTGATTTTTGCTCCTATGTATCGTTGGGAT
6  H17  AX00002229  TATTTTAATAGAAGGTCAGAAACAAATGGAGAAAATGTCTATTTTTCAAGAATGG
6  H19  AX00002230  CCCCTACACTCGCCTACTGGATTATCGGCCTTTTAATGATGACAATTTCTTTCTT
6  H21  AX00002231  AAACGTATTACGTAATGCCGATTGTAACGTTTGCTAGTTTTTTAATAATAGGTGT
6  H23  AX00002232  AGCAACTGCTGGTATTGCGCACGCTGCATGGGTAAGCGATCGTATGGATTTACC
6  J01  AX00002233  TGGTAAATGTTCATGCTGGTGGGGGAAGCAGTATGATGAAAGCTGCGATTGAG
6  J03  AX00002234  TTAAGTGTACTAGGATCAATCATGATTAAAGCGACGACAGAACAACCACGCTATG
6  J05  AX00002235  ATTAAGGTAGCAGAGGGCATTGCGCCCCTTCTGCGCCGCCCAATTAGTATTTGT
6  J07  AX00002236  CGTTGTAGCACCAAGCCAAACGCTAAGCGATCGTGAATACCAAATGTTGCGTAA
6  J09  AX00002237  TTCCTTTATTCGGAATTTGCCTAGGACATCAATTGTTCGCTCTAGCATCTGGTGC
6  J11  AX00002238  ATATCCCATCAGCTGATCCTAATTTTAAAATGAACCCACCGCTTCGTGGAAAAGA
6  J13  AX00002239  ACTTTATACGATACGATAAGAACACTAGAATCAATCGGAACAAAAGCAGTGGTCA
6  J15  AX00002240  CATACAGCAGTTAACATGGCGATGAATGGTGCGGATGGCAAATATAGCTTTACA
6  J17  AX00002241  GAATTAGTCATGAAATCGTGGAACGAAATAAAGGTGTCGATAATTGTGTTCTTGT
6  J19  AX00002242  AGTAGTGGATTTCATTCACGTGTATATTTTCTCGTACAACTATCCAGTATTCAATA
6  J21  AX00002243  ATTCCGTAAAGAAACAGACATCATGGATGTATGGTTCGACTCAGGTTCTTCTCAC
6  J23  AX00002244  AAAGTATTCCGCACTCGTTTCCGTATGTTATTAGAAACACAGCTTGAAATGTTAA
6  L01  AX00002245  TTGGAAATTGACTATCCTTCCAAGTTTTATACGCTAGAGCATAGGCAAATATTAG
6  L03  AX00002246  TTACAACGAATGTCTACTGATCAAGCTGTACGTATCGTTGACTTTTTAAGTGGTA
6  L05  AX00002247  TAAGAAGGTGAAATGTTTTATTCAAGTGAAAACATCATCTGAAGAATCCAAGCAA
6  L07  AX00002248  TGGGGTAAGTACGGGCTCCTTTCATGCGATGAATTTAGGATTACATGTGAATGA
6  L09  AX00002249  GTGATGAAAAACAAAAGGACGAGCAGTGGGTTGAAGAGCTAGCACTAAAAGAAG
6  L11  AX00002250  CTATGATGACACATCCGATTATGAAACTACTGTACTCGTTACTTATCGTGTATAC
6  L13  AX00002251  TGATAGCATTGCAACTCAACCACCAAAACCAATTATCCGTCCGAATGTGAATCAC
6  L15  AX00002252  AACCAGGTACAGCTACTTCCTTGTCACGGAGTAGTCGCTGTTTCAAATGAAGAT
6  L17  AX00002253  GTGACGTATGATACAAGTTATTTCCGGGTGACAGCACATAAAGCAGAAGAAAAC
6  L19  AX00002254  AACCTTCTTGTATCTGATCTAGGTATAGAAGGTGTCGTTATTCGTTTAGGAGAAG
6  L21  AX00002255  TCCGGAAGCAAGGTTTTTATATATTGGTACGGAAAATGGATTAGAGAGTACAATC
6  L23  AX00002256  CATCAGCACCGTATCGGATGAAACGTATTACATCATATTTAGATCCGTGGTCAG
6  N01  AX00002257  CCGTTAGCAGAAAATGTACTCGCTGCAGAATTACAAGCAAAAGGAATGGACGTT
6  N03  AX00002258  GAGTATTCGTGATGAGGGACCAAAGTCACATCAAAAAAAATCAGGAACACCGAC
6  N05  AX00002259  TTGCGGAAAGACCAATTGATGTTGACGTTCCAGTTGTACTTGTGAAAAACACTTT
6  N07  AX00002260  CTTCGGGATGCACTTCCTGTTATGGGAGTGAAACCGAGAAAAGAACAGGTTGAG
6  N09  AX00002261  TGATGAAGGAGTAGAGCGCTCTTCAAACGTAGCATTTGCAATTTTAGGGGATCA
6  N11  AX00002262  GCTAAAGCGAAGATTACAAGAATCGAAAAACTGTTGTATGTAGCGTTTATTGGCT
6  N13  AX00002263  TTTAAACGAAATAGTACAACGCCGCAATTGCCGCCAGGATTACCAATTATTCCTG
6  N15  AX00002264  AAAAGCGCTTGGAGATGAAAATACATATGTTGTTATAGCTGGACAACAAGCTGG
6  N17  AX00002265  ATGAAAAGGAACGGCGGGGAACCATTCGAAATTACAGGTACTTACCTAGAACTC
6  N19  AX00002266  AGAGTTGATTTTGGCTCCGGTAAGTTTACGTTCCATCTACATATAACTGGAAGCA
6  N21  AX00002267  AAGAGTCTGGTGATTTTATGCTTGTTACGGTTTCGATGGGACCAGCAAATGTAG
6  N23  AX00002268  TTATGCAACATGAGCTTGTGATGAATCGGCAAATTGCATCGGATTTAATGATGCG
6  P01  AX00002269  TTTCTCTTGTACTCCACCCCCAAGCTGCTTTACAAGCTTCCATTCGAGGGTTAAA
6  P03  AX00002270  AAGAGCGCTTAGATTTAATTCGAGAAGCCACAAAGGATATCCCTAATGTAAAAGT
6  P05  AX00002271  TTTAATATGATAGGTCCTTATTTTGATGGCGGTATCGCTCTTGATTTATTTGGCG
6  P07  AX00002272  AATTGAGCATATGATGCAAAAGTTGAACAAACTTCCTTTTGTGAAAAAGATAGAA
6  P09  AX00002273  CGCCTGCTTATTCTTCGGTAAAAGAAAATAAAAAAGAAAAAGATAATCGAACCGA
6  P11  AX00002274  TTGTCGGTGTTCGTTATATGGATGACGAAACGTTATTACGCCAAAGACCGTATC
6  P13  AX00002275  AGTATCGTAAGCTAAATCCTTGGGTGCCAGTTGAACCTTGGAAGGCTGGAGATT
6  P15  AX00002276  AACAAAGTCAAATTGCTCATCCTATTTGTCTCGCTATATTGTTCTTTACAGCAATC
6  P17  AX00002277  GTAATTTTTCAATTGTACTATTTTATGCATATGAGTCATAAAGGACATGAAGCCG
6  P19  AX00002278  TGGCACATATTTAGCGTTAAAGAATTCTACAAATGGTGGACCAACTTCTCAAGAG
6  P21  AX00002279  CGTGCGCCAGGAATGACGTATATGCGTATGCCGATGTTTACATGGACGACATTT
6  P23  AX00002280  AAAGCTGTATTGGTTGTCACGCAGTTGGATCTAATGATAGTAGACCACCTTCCG
7  A01  EMPTY    -
7  A03  AX00002281  TGGTTCTGGATTAGTTATGGCAGGGGTATGTTGTTTAAACAACTACATTGATCGA
7  A05  AX00002282  GCTTTAGTACGTCACGAACGAGCTAGCCTAGCTTGTCCAGACTTCCCTTTATGT
7  A07  AX00002283  CAAGTGCGAACACGCTATACTATGCGTTAGGCGGAAACGAAAGACAGCCAGATG
7  A09  AX00002284  GAATTGCAAGTTTAATTGGAATACAAACTTTTGTTAATGTCGGTGGTATGTCTGG
7  A11  AX00002285  GTGTTAGACACACAAATGTTTGGACTATCCCGCGAAGTCGATTTTGCAGTTCGC
7  A13  AX00002286  GAGAAAACACTTCAGAACTAGAAGCTTATTTAAAAAACACTTCAGAACATTGGGA
7  A15  AX00002287  GTATGGGGGATACGACCACGAAATGTGCAGCAAATTATGGGGTTAGAATTGTTG
7  A17  AX00002288  AACAAGTTCCTAACGTAAGTGCTATTTCTTGGGTGTATGCAGTGAGTAAAACTAG
7  A19  AX00002289  GTGGATCGTATCTGGACGTGGGGAACTACATTTATCTATCTTAATCGAAAACATG
7  A21  AX00002290  ATTAACTGCAATTATCGGTGTTATTTTCTTAATTGGTATCGGCATTATGATTGCTG
7  A23  AX00002291  AGATCATACGGCTGTGCAGCATTAGAGATGGTATACGTTGCAACCGGAAGAATC
7  C01  AX00002292  TACGTTTGGAGCTAGATTATGAATTAGCAACTTTATATGATGCGATGATGGAAAA
7  C03  AX00002293  ATCCAAACAAACTGATGAGAACTTTTTTTATCATGTAGCAAAACACGCACGTCGC
7  C05  AX00002294  GAATTATAAGAGAAGAGTTAATGGGATTATATCGTCGTTTTAAAGAGATTGTTCC
7  C07  AX00002295  TGAGCGTTTGCGGTCCTGGTGACAAAATACTAGTGCCACGAAACGTGCATAAAT
7  C09  AX00002296  ATTGGAAAAGAACGTCTCTTGGAGGATTCGAGCTCCTTCCAAACATACCCCCTT
7  C11  AX00002297  TGACACATGATACTCGTTATGATTTTGGTGTTATTTATACAAATATGTTCTTTGGA
7  C13  AX00002298  AAGCAATTAGTGGCCATGCATCAGCTATCGATTACATCGGAATTCCTGCAGTAT
7  C15  AX00002299  CGCAGCTGATACAGACAAAGGTCTATTAGTACCAGTTGTTAAAGATACAGATCG
7  C17  AX00002300  TTGGTGGACTTGCAGTTGGACTTGCACTTGAAGGATTCCGTCCAGTTCCAGAAA
7  C19  AX00002301  TGAAGGTCCTACTTTAATCGAGACTTTAACATTCCGTTACGGTCCACATACAATG
7  C21  AX00002302  ATAGCCAAGATCCTGAAATGGCTGAAAAATATAGTTTACGCCCTGGAATCGGAT
7  C23  AX00002303  GAGAGCATCAGTGGAATATCATGATTATGTGAAGGAAGGCTTTGGTAGCTTAAA
7  E01  AX00002304  GCTACGTCTGAGAAGGATGTTCGTACAAAATTAAATAAGTTCGCATATAATATCG
7  E03  AX00002305  TCTGTTTCCTTCTTCCGTACAACTCACAGTATCCCAGATTCATACGGAGTTGTTG
7  E05  AX00002306  AGCGTGATATGGGAAAAAGGATTGCTAATAATATTGCATCAAGTAATGTGTTAGA
7  E07  AX00002307  ATTACATGTACTGAGGCAATGACAGGTGAAGATTTTGGTTATATGCTTCAAGAGA
7  E09  AX00002308  AAGGTTCTATGATCGACATGAACGCGGTACTTGGTGGACGTGCAACTGTTGGTA
7  E11  AX00002309  TGGTTGTGTTAGCACAGGAATCAAATATGAGAAAAGCGGCGGAACGTTTATTTG
7  E13  AX00002310  GAAGTAGCACAACGCTATTTTGAAGTGAACGGTGAACGCAAATGTAGCGTGAAA
7  E15  AX00002311  ATATGAAGAATTTGACGTAAAAAAAGACGCCGCTGCACGCAATCGTCTTTTATAT
7  E17  AX00002312  ATTTACAGATGAAAATAGTAGAAGTGATAAACAAAGTGGTGAATATTTACTTCCA
7  E19  AX00002313  TACTGTAATTGGATATGAAGTAGTAGGGCGTATTCAAACAGAAGAGGGCATACA
7  E21  AX00002314  AATCCGAGTTAACGCGATCGCGCCAGGACCAATTGAACGTACGGGCGGTGCTG
7  E23  AX00002315  ACAAGCTGGAGTAAAGGTGGAACTCATCGTTCGAGGAACATGTTGCCTACGACC
7  G01  AX00002316  TTTCAATTTCAAGAAAGTACACGATTCCATCAGTTGCACCATGTACTTTGTGTTG
7  G03  AX00002317  TCCTACCACATCTCGGTCATCTTGAATCCTCCTATCGAAATCCGAAAACAACCTT
7  G05  AX00002318  GTTTGAAGATGCAAAAAAACTTGAAACTTTAGAGAAAGAGGGACAAGAGTTATAT
7  G07  AX00002319  AGTTACAGAATGGATTGCGCTTCAGGATGTAATTACAAAACTGGATTCACGATCA
7  G09  AX00002320  ACAGGGCTATTCGGTGCTGTTTTCGGGACATCTAGTGTATTCGGTCCTTTATTA
7  G11  AX00002321  AATATTTTGGTGAGCGCCTTGCTGGCTTCTCATTCACTAAAAACGGTTGGGTAC
7  G13  AX00002322  CTGGACGGATGAAGATTTTGAAAGAGGTTATGCGAAGGCAGATGGAACTGTTAT
7  G15  AX00002323  CGTGATGAATGGCCAATGGCGATGTGTAAAGAAGGCGGAAAAGGAGCACATAT
7  G17  AX00002324  CATATAGTTCGCAAATATAGTCAACTGTTAGAGGAACATGGTTATATGATTTCCA
7  G19  AX00002325  TCATTTGCAGCGATGCAAGGTGTATATTTGCAAGTTGAGATTTCTGAAAGCCTTT
7  G21  AX00002326  TAACAATTGGACAATCCGATTTTCCTACACCTTCTCTCGTAAAAGAAGCGGCAAA
7  G23  AX00002327  AAGATGGTGCAGGGGCGCCAAATTGGTGGCATTATTCTTTTATATTCAAGAGAG
7  I01  AX00002328  GTATGGATGGAGCAGGACATTTCCGTATTTTTTGGCAAATCATTATGCCGCTTG
7  I03  AX00002329  GAAGCGGCTACAGTAGATGGAGCTACAGCTTGGCAACAGTTTCGTAAAATTACA
7  I05  AX00002330  ATCTTTCTTTCATCGGCTCTCCTTGTATTTATTATGGAGACGAAATTGGTATGGA
7  I07  AX00002331  TAGTCTGTATTGGAATAACCATGATCAGCCTCGCGTTGTATCTCGTTTTGGTAAT
7  I09  AX00002332  ATTGTTTTAGGTATTCGTCCTGAGGATATTCATGATGAGCTACTATTTTTAGAAG
7  I11  AX00002333  CAAAGAGATTGGCAACGCGTTATCAGTATTACTTTGAATGCATTCAGTCGCATTG
7  I13  AX00002334  CTAATTGACATGTTTTTAATCTCGGTTATGTATGGTGCAGTAGTAGCTGTTATGA
7  I15  AX00002335  CTCATACGTACTTCTGGAAATGCCTTTGAACTTTTCCCCACGCAAGATGCTGTG
7  I17  AX00002336  GGTGGGCGTGAGCTAAAAAAAGTAGGGCAAAAAGTGAAAGAAACTGGATGGGG
7  I19  AX00002337  TAACGGCTCTTATATTAGGTAGTATGGCGCCTGACTTTGAATATTTCTTGCACTT
7  I21  AX00002338  ATATCCTTATTGCTTACCCGCTATCCGAACATTACAATCACTAGCTTTCCACCCA
7  I23  AX00002339  ATATGAAATTACAAGAGAGGAACAAGATGAAGTTGCGCTTCGCAGTCATACATTG
7  K01  AX00002340  AGAAGTATTGCTTCAATATCGTTCAGATACATATGATTGGGGTGTACCTGGTGG
7  K03  AX00002341  GAGTGGAAGATGTATATGTAGAGGTGGGAGAACCTTTATACGAACATCCATTAA
7  K05  AX00002342  ATTTACAAGACGTGTTCACGGAAAACTTACTCACGCAGATCCTCATTCCCCAACT
7  K07  AX00002343  CCTAATTTTCTACTTCGCAAAATGACTTTCGTAACAAGTTTTACAAAAACATGGTT
7  K09  AX00002344  TTTCTGAAGGTGAAATATACGGTTATGAAATGAGTGAGAAGCTAGCAAAGTATG
7  K11  AX00002345  ACTGCCATATGCGAAAGTAGTTGGTGAGAGCTGGCCATTGTCTATAAAAAGAGC
7  K13  AX00002346  TATCGTCTTACCAGAACTATGGACAACAGGTTATGATTTAACGAGACTTTCTGAA
7  K15  AX00002347  GGTGATACGATTCTCGTTCCCGATCCAGGCTATCCAGATTATTTATCAGGAGTT
7  K17  AX00002348  AGCTTTTCCGTTCCGTCTGCTGGTATTCACCCTGGCTTCGTTCCCTTTATTATAC
7  K19  AX00002349  TGGAATGGATTTCTTCGTCTATCCACTCTTACAAGGACTCATTCCAAAAGAGCAA
7  K21  AX00002350  ATACAGGGAGATTCGGGGGCAGTATTAATCCGTAACCATGGTATTACCGTATGG
7  K23  AX00002351  ACGTTGAACTTGAGCCAGGCGATCTCATATCTGTTCCTGAAAATGCAAGACATT
7  M01  AX00002352  TGCTATTCCTATTTCAATTCTGTGTGCATTTTATATAATACGCCATGCTCGTACAA
7  M03  AX00002353  GCAGAGCTTATGAAATCTAAAGTGGAGCAGCAACATGTGTTTGCAAGGTGGGG
7  M05  AX00002354  ATGCATCTTTAGCAGCTATGCAACTTATGCTTGCAGCTAAAGCAACTGGCTGGG
7  M07  AX00002355  GAGAGAGGTTAAACCACAACAACCAGCTGTATGTAACGTACTTGCTAGCATTTC
7  M09  AX00002356  TGAACCCATTCTTAGGCTACCGTGCAATTCGCTTATGTCTTGATGAGCAAGATG
7  M11  AX00002357  ACGGAAAGAACGTTAACTTAAAATCAATCATGGGCGTTATGTCTTTAGGCATTCA
7  M13  AX00002358  ACTAGCAGTTATTTACTACTTCGGATTCCGCTTTGCAATCCGTAAATGGAATCTA
7  M15  AX00002359  TGCTGAAGGTGTTGTAGATCTTTTAAATTCTCGTTTGCAAATTACATTGCCAGAG
7  M17  AX00002360  GTTATTCTTTGCTTCGCCTCTGGACGACTTGATAATGAAATTGCAGACTTAATGA
7  M19  AX00002361  TTGCGATAAGTTCGAAGTGAGTCGTATGACAATCAGACAGGCGATTAATAATTTA
7  M21  AX00002362  AACTTATGTACCAAACGGGATGGCAAGTGATTTAGAGGAAGAGTGCAAACGTTA
7  M23  AX00002363  AACGCATTTATACAATCAAATGCGTGGATTACATCACCGTGAACCAGGAGTTGT
7  O01  AX00002364  ATAAGGCGTTACAAACGTTAGTATCACACTTACTTATAAAAGAAATGGGAAGAGC
7  O03  AX00002365  TAACGGTGATGACTTTATAGATGATCCTCGTCAAGAATTGATGGAGAGGTTAATT
7  O05  AX00002366  ATTTGAGTGTGAACCCATCTCACCGTCATATGGGTATTGGGACGAAGATGGTTC
7  O07  AX00002367  CTGATGGAAATCCTCATAGACACCTTGTAGGATCACTTTCTATGGCTCATGCTG
7  O09  AX00002368  CTAGAAGGGATTGTTCCAAAAGCACAAATTGGTACGAGAGCAATTTCCTCTTCTA
7  O11  AX00002369  CAAATTGAAGCAAATGAGGTTGCATGCATTGGAGATTCTTTCAATGATATTTCCA
7  O13  AX00002370  TGGCAGAAGTAGGACTTGAATTTTTAAGGATGGCAGCCATTCATACTCCAACGC
7  O15  AX00002371  ATGCAAAAAGGGAATTTACAACGAATTTTTGTCGTTGCCACTGGTGCTTTATTAA
7  O17  AX00002372  TTGTACTATTATCGGCGATTTTAACAGGTTGTGGTGTATATGATAAAATCGGTCA
7  O19  AX00002373  TTACATTTCAAACGTCGCAATATTGGCTTGTTATATTAGGAATATTTTGTGGCAC
7  O21  AX00002374  AGGTATGGTCTTATTTTTTAATCATGTATTTCAAAAGCGAATTAATGAAGAACCG
7  O23  AX00002375  GTTGTTATGTTCCTTATTATCGTAGTTCGTGCAGTGACAATGGAAGGTGCGATG
7  A02  EMPTY    -
7  A04  AX00002376  ATGGATCAGTGAAAGTAAGTAGGTCTTTAAAGGAAACAGGAAACAAAATTCGAAA
7  A06  AX00002377  ATGAAGCGAGACAACCCCTTTTTACAACTAAACCTGAATTAGAGCGTTCCGGAA
7  A08  AX00002378  TAGGTGGAGAAATGGTTGTTTGTGCAATTTCACCTCCTGTTAAACGTTTATTTGA
7  A10  AX00002379  GGAAAATTAAAACTGACCGATAAAGTTAGAGCGAGTGAGCATGCAGCTTCAATG
7  A12  AX00002380  TTGTATCCCAATCGATTACCCCAACATTAGACGAAAGGAAAATCGGGATGGTTG
7  A14  AX00002381  ACCAAACAAACGAATTCGTAGTTATTCAAAAGGAATGAAAGCACTGCTTGCCATC
7  A16  AX00002382  TTCTGTATTACGCGCGTTATTTTTAAACAGTCCACAGATGGCTTCGCAAATTGCG
7  A18  AX00002383  AGTACATACAATTTAAATATTAATCCTGTTCCACTCTCATTCGTTGAAGAATCTGC
7  A20  AX00002384  ATTCGCTAATTACGGCGATGTGTTTGGAGCTATGTCATTTGGCAAACTCTCTTCC
7  A22  AX00002385  CGGTATTCTCGACTATTTTCATGCCATTAACATTTATTGCGGGAGTATACGGAAT
7  A24  AX00002386  AGCGCAAGGCGGCGATGCATCTGTTGTTGATGATCCTTCTAAATTACCACAAGC
7  C02  AX00002387  GCAGCTGGTGGTGTAAATACATCATTCGAACCAGGCGATCTTATGTTAATTTCAG
7  C04  AX00002388  AAAGAAGATGATCTATTATTAATTACAGCAGACCACGGTAATGACCCAGTTCACC
7  C06  AX00002389  GGAAAAGGTGTTTATGCTGTAGAGAAAACGTTTGAAACGGATGGAGTATACCAT
7  C08  AX00002390  GAACGGAAATTACCGAAAGTATTGTCAGTTGATGAAGTAGAGGCGTTACTTCAG
7  C10  AX00002391  TTTCGCTATACTATGGATAAATGAAGAATATGAAAGCTATCATCGTTATGAAAAG
7  C12  AX00002392  TATCTGAGTTAAAAGTTGTCGATAAGATTAACTTCGGAGACGGTGTTTCACGCTA
7  C14  AX00002393  CTATTACCATTATTGATCCGTTATACATGCTTCTTTCTTGTAATTGGAGCGGTGT
7  C16  AX00002394  CCAAAGTTTTCACTTCACTTCTGGCTACATAGCGCTTATACAAAACAAGGCTATA
7  C18  AX00002395  TTCTTTCTATACATCTCCAGGATTTGCAGATGAAATTTTATATGTATATAAAGCGA
7  C20  AX00002396  ATTAGCGTCATTGCCCGCGGACCGCTTGCAAAAGGAATTCTAACTGACAACAAT
7  C22  AX00002397  GGGAAGTATGTTGATACGTACCGAGCATTAGAAAAACTGTATGAAGAAGGTAAA
7  C24  AX00002398  AACGTTCGTATCACTTACACGTGTTTGAAAAAGGAGATCCTGAGATAGTAAGGC
7  E02  AX00002399  GAATTATCTCCATCTAAAACGTATAGCGTAGTTGCGAATGCTTTCTTAGCTTCTG
7  E04  AX00002400  ATGGAGAAGAACCGCGTCACTTACAACTCCAAGAAGCGACAGCCCTTCAATATG
7  E06  AX00002401  GGCACATTCGGAGGTGCAATCCAAAACGGATCTTCCTTTTCGTTCATACGAAAA
7  E08  AX00002402  TTTCTTATGCTTGTGATTGGACTTCTCGTTACGATGGGGATTGGTTCATCCTTTT
7  E10  AX00002403  ATACGTTCATGAGGACACAGTAAAACAAGTAAAGGAAGCAATTGAGGAGTTACG
7  E12  AX00002404  GTTCATGTGTGAGAACTGGGGGAGCTCATTGATGGTTTCACGTGGAAAGGGGC
7  E14  AX00002405  GAAGATGGCGCTGATTTCTATATTGCAGATTGTCCTTTCTCTGATTTTTACGGAC
7  E16  AX00002406  ATCATCCATATAGTTTGTTACATTGGTCCATTGCTGGTGTAGGACAAGAGTCGAA
7  E18  AX00002407  TCTTTTCGCGTTACAGGGGACGTGGAATTAGTTGATTCACAAGGGAATGTATTC
7  E20  AX00002408  TTCACCAATACCGCCATACACATGATGCGATTCTCGTTGGAGTGAATACAGTTAT
7  E22  AX00002409  AATGGCTGCAAATGGACGATTCGGTGGACATTTCGTTTCAGGACATATTGATGG
7  E24  AX00002410  TCATACTGCATTTACAGTGAGCATTGACCATGTTTCTACAACAACAGGCATTAGC
7  G02  AX00002411  CTTTAGATGGGTTAAAGCGTCACGGTGTAGAAGAAAACGATATTGATGTTGCTT
7  G04  AX00002412  GAATTGAACAACATTTTCGAACGAAAGCTGAACATTTTGGATTGAAAACAGAAGG
7  G06  AX00002413  GTTGGCAATGATGCGTTTTGTAAACCCAACAAAAGAAATTCGTATTTCAGGAGG
7  G08  AX00002414  TCATATTGTCAAAGTCCCTCACTCTTTCGTGCGATGCTTCGCATATATGAAAGAG
7  G10  AX00002415  GTTGGAATACTTTGCATGTAGAACGGCTGAAAAGAAATTTGGCGAGAAGGAAAG
7  G12  AX00002416  TCGTCCGCCCACTGTACCGGTCCATAGTTCTCGAATTCGCTTTGCAGTTACATC
7  G14  AX00002417  ATTTGTCCTTATTCTATTGAAGAACCGCTTGCTCCGAGACTTGCCATGAAAAGAG
7  G16  AX00002418  AGTATGTAAACGCTCAAGAGAGCTGGGTATGATTTTGCGCCCGCTCGGTAACAC
7  G18  AX00002419  AGCAAATACAGCAGTCAGAAGTGAAGAAAGCGAAAGAAGCTGAAGAGAAGAAG
7  G20  AX00002420  TATTATCTCGCGGTGGCCTGCAAAGTATGATGATGTCAATCGCTCTTATTTTCCT
7  G22  AX00002421  GTTACAACTCGATGACTCCATCGCAAGTTATGCAGATATGTTTTTAGATGGCTGG
7  G24  AX00002422  AATGGCACATTAGCAGTTTCCGAAATCGGCAAGCGGCTAGCGATTTCACGGCCT
7  I02  AX00002423  GCTCGTATATGTAATATTTTATCCAATCGTCAGGTTAGTAAAGGGATCTTTTCCT
7  I04  AX00002424  CATTGTTGTTAGCGAGTGCGAAAGTCGGAATGCATATGACTGTTGCAACGCCTG
7  I06  AX00002425  CGTAAGCATACTGGAAAATCTCTCGTCGTAACGTGTGAGCAGTCTTTTCACGGT
7  I08  AX00002426  GCGGTAGGTTGTTCAGGGTGTGACGGCAAATTACTTCAAGTTCAACCTGTCAGC
7  I10  AX00002427  GGTTCAAGTCTTGTGAAAACAGCAATACATGGTGAAGACCCAAATTGGGGGCGA
7  I12  AX00002428  ATGCTAAAAGCAAGTGAAAAACACCCTTCTATTTTGCGAAAGGAAATTACTTCTC
7  I14  AX00002429  TAACTGGCGGAGATGCTGTAAAAGTTCAGGCGTATATGAAGAGCGGAAAAGGC
7  I16  AX00002430  ATCGCTTCGGTGCTATTGCAGCAGTAGCCTCAATCCTTGCGAAACAAGAGATTA
7  I18  AX00002431  TATTTGATTGTGGTGAGGCGACGCAACATCAAATATTACATACATCAGTACGTCC
7  I20  AX00002432  GGTAAGTTCTTTCGTGTCTGATCACCCAGCACAATTAGAATGGACGACTTTGAA
7  I22  AX00002433  ATGGATGATAGGGAAGTTGATCCGAGTCAAATGGGTCAACATAAAAGTGTTGGT
7  I24  AX00002434  TCTTCACCAAAGTGGTGGCGGAAGTGATGCAAACGTAATTGCTGGACACGGAAT
7  K02  AX00002435  CAATACTACGACAGAAATCGTGAATTTTTAAAAGCTTGGGAAGAGTATAGACCAG
7  K04  AX00002436  GTATGTATGGCATTACTCAATCTTACTTTTGTTATTGGAGCATTCCAGCAGAAAC
7  K06  AX00002437  GAGGAACGGATGGAAGTAAATATGGAATACATGGAACGAACCAACCGAGTTCAA
7  K08  AX00002438  GAGAATGCATTTATGCGAGAAGATGACTATTACTATCGCTATTTCAATATGCGCA
7  K10  AX00002439  TTTACGTTGTATGAATGTGTTAGAAGCACCGACAAATGGTCACATTTGGATTGGA
7  K12  AX00002440  GTACTTGCATTTAGCTTAAATTCAGGTGCATATATGTCAGAAGTAATCCGTGCTG
7  K14  AX00002441  TTGTGCAGGTGGTATTGCTCGTCCTGCTGCTGCACATTCTGTACATTATGATAA
7  K16  AX00002442  ATCGGTATGATCGTTGGATTAATGCCTGTAAAAGGTATTGCATTACCTTTCTTAT
7  K18  AX00002443  ACCATCTTCTTTCACTGGTATTGTGAAAGAGTTGATCGCTGGTGAAGGTGATAC
7  K20  AX00002444  CACATACGGATTATGTGTTCATTTTGCTCTTCAAGCAGCTGAAAAGTTAGCACAA
7  K22  AX00002445  TCGACGAACGTATGTGGTTATTAAACCGTGCTGGTAAAATTCCATTCGTAATTTC
7  K24  AX00002446  TGATGTGTTTGAAGGTATTGGCCGTATTCTTGGCCCATCTATTTTCTCTCCGATG
7  M02  AX00002447  TTTAGCCCAGAGCGTGCTGGTACAGTACCAGTAGGACAACTAGTTGAAATGTGT
7  M04  AX00002448  TTCACCATCATTCGGTTCTTCTGGTAACCCATCTCCAGTAACTGCATACGGTGTT
7  M06  AX00002449  ACTTTCTGTTAAAGCTGTAAGAAATGGCGAAGCAGATGTGCTTATGAAGGGGAA
7  M08  AX00002450  ACGAGACCTATATTGATGTACAACATTTACCGCCATTACATAACGAAGAGCAGG
7  M10  AX00002451  TCCATACAGAGGTTTAGAGGAAGAAGTTATAACGCTTGTACGGAAATTTAATCTA
7  M12  AX00002452  TCGTGGGAATATTGATTCTATTTCGTCCTTATTCGGTTATACAGTATCCATGTCA
7  M14  AX00002453  CCGATTCAAGTCGAAGATGGACAAATTATGCGTTCGACAGTTACATCAATTGAAA
7  M16  AX00002454  ATTAAAGAATTGCACTTAGTGAAAGTGCCATTACATGATGGTCGCTATAAATATA
7  M18  AX00002455  AACGAACAAACTTCCGTTACGTAACACCAGCAGACTTAGAACGTGGTTTACCAC
7  M20  AX00002456  ACATTAAGGCAATATCAAGGTCTATGTGGTTTCCCAAAACGTTGCGAGAGTGAG
7  M22  AX00002457  TGCAGCTTGTGCTCTTGAAATGATACATACATACTCGTTAGTTCATGATGATTTA
7  M24  AX00002458  TATTTTAAAGAGGGTATGGAATTATCTAAGCTTTGTGATGAGAAGTTGAAGAACG
7  O02  AX00002459  GGTGTGATTACGTCACCAACAGGAGCAGCGATTCGTGATATTATAACAACGATT
7  O04  AX00002460  CAGGAAAACTTTGTGGTGATGTTGACTTTGACAACGTGTTAGATGTTGCAAGTTA
7  O06  AX00002461  TTTTACGTGTAGCTGTGTATGAAATGAAATACATGGAAGAAATTCCACACAACGT
7  O08  AX00002462  TTGAAGTAATCGCAGGTATTGCAGCTGCTGAGGTAGAAGGTGTAGCGGCAATG
7  O10  AX00002463  CACTCAGTGAGTTTGTCGTTGAAGGCGTACATACAACAATCCCGTTCCATTTGC
7  O12  AX00002464  TTCTTCTTCTTCTCCTGATACACCTCCATATGTAAGTGTAGGAGATAGAGTATCG
7  O14  AX00002465  GCATCGCCGGCAACAGGTGAAAAGATTGGACAAGAAAAACAAGGTACTGATAAA
7  O16  AX00002466  ATGAGAAGGGAAAAAAGGTAACACCTAAGTTCTTACTTGTCCTACTCATACTTGG
7  O18  AX00002467  AGAAACAGTATGGTATGTCAGTCTCTGAAATACAAATAGTCGCAGCGGAAAGCA
7  O20  AX00002468  AAGTACGATGAGTGATCAATATAAAGTAACGAAATTGTCCAAGCTTTTGCAAAAC
7  O22  AX00002469  TTTAGCTTTCATTCATACCGTACTAAAAGAATTAAAGCGTGAGGATATTGCAAAT
7  O24  AX00002470  GGTGAAACGCTCGGACAACATGATCGTGAATCGCAACAAAAACATATTCGCTTA
7  B02  EMPTY    -
7  B04  AX00002471  AAGATAGTGAAGCAATTATGGAGGCAGTACATGCAGGGGTTCAGCTTTTTATAA
7  B06  AX00002472  CGCTTTGCTCATGCTTTATGTGAATGATGCGAAGAAAGCATTGTTTATAAATGGT
7  B08  AX00002473  ACACTTAAACATATTAATTATGAGAAGAAACAATCTCACATTGGTAGTTGGCTCG
7  B10  AX00002474  GAAAGTAGAAAAAGCACACATCGAAAACCGTCGTATGCAATACTTATACGCAAG
7  B12  AX00002475  ACATTCTACTGGTCATGGAATCGGTCTTGAAATCCATGAAGCACCAGGTTTAGC
7  B14  AX00002476  TTATTGAAGTACATATTTCTAACATTCATCAGCGTGAGTCGTTCCGTCACGAATC
7  B16  AX00002477  CTGAATTAACGAGACCGATTTTCCCATCTCATACAGGGCAAATCATTGTCGAAAG
7  B18  AX00002478  ATTCGCAAAGCTCATATAAGCGCGCTGCAAAACAATCGAGCCGCAAACATGGGA
7  B20  AX00002479  AGAAGCGAAAGAAATGGGATTAAAAATCGCATTAGCTTCCAGTTCCTCTAGAGA
7  B22  AX00002480  TGATGAAAAGGGTTATGCCCGCGTATCTGATATTGCTGAAGCGCTTAGTGTACA
7  B24  AX00002481  GATGTATGGGACATTGTCATTATTGTTACTTGCAAACGACACTTGGGAGTAAGC
7  D02  AX00002482  AGGGCTTAACGCCGAAATGTAACGAAGAATTATTTTTGAGCGGAAACGTGGATT
7  D04  AX00002483  TATTGTGTCTGAAGATCATCCGAATATGCCAAAAACAGTTACAGAAGCGTATCGT
7  D06  AX00002484  AATATACTGCAGGGCATATTTTAGGCGCACGTAACATTCCGTTATCACAAATTCG
7  D08  AX00002485  ATTTCAAAGGCGTTAGAAATTTCAACAATTGAACATCCCGGTCTCGCAATGGGC
7  D10  AX00002486  ACCATCGATTTACGCACACTTTAAAGGAAAAGAAGAGCTATATTTTATATGCTTA
7  D12  AX00002487  GAGGCTCCACTTGAATGGGCTGGTGTTGCATTATTAATTACAATTAGTTTCGTCT
7  D14  AX00002488  GATGGGAACTGCTTACGCGATTTGGACTGGAATCGGAACTGCCGGAAGTGCAC
7  D16  AX00002489  CTAACATGACACTTGAAATGATATCAATCGTTCGGTCCATTATTGCCTCCATTGC
7  D18  AX00002490  GTCGGTTGTTTTACGATGGGAATGAAGAATGGGGTTAACCTATTTGAATTTATTG
7  D20  AX00002491  ACGTTCATCAATGATGGAGAAATTATATTTACTGGTGAAAAAGACGACTTAATGG
7  D22  AX00002492  GACTTATGTTTCACGTAAAAATAATGAACTATTAAAAGAACAGCGGCTTCGCCTA
7  D24  AX00002493  GCAAACTTAAATGCAGTATTAAGCCAAGCGCGCCCAGGAGATATGGGATTTGAC
7  F02  AX00002494  ACGCAGTTTGGTGGACCGCACTGTGGTTACTTTGCAACAACGAAAGCATTTATG
7  F04  AX00002495  TGCGCCTCGCAAATTAGTCGGCATCGAAGTAATTGAACGTGGAATTCCTCGTAC
7  F06  AX00002496  TTCTTCCGTCCCATTCCGCGGCGGATTTAAACGCGGGAAGAAAGATTGGATGAA
7  F08  AX00002497  GCACTATCTTGAGAAAACAGGAGGCGTACCGAATCCGATGCGCCTTACTCTTAT
7  F10  AX00002498  TGGAGAAGGTGGCCGTTCTGTATTAGAAAATTTAATGGTGAAGGCATCTATCAG
7  F12  AX00002499  CTCATTTGGAAATTTGCAAAACCTTATATCGATCCTTATTACGCGATGTTACTTTC
7  F14  AX00002500  GAAGATCGAAAACAAAAGAAAGAACAACGCCGTGCTGAAAAAGAGCCATTTATG
7  F16  AX00002501  GTCCACTATTTCAGAAGAAAGATATAGATGCATTTGTAACGAAATTCGAATCGCG
7  F18  AX00002502  ATCATGAATGTTCCTGCGTCGCATGGAGAAGGATTACACATTTTAAATTATGAAG
7  F20  AX00002503  TCCAAATCCGATGACATATAATCCGAGTGGAAATATTAATAGAGGTGGCACGAT
7  F22  AX00002504  ACACATGGACAAGCAAACGGTAATTTGGCGATTGAATTAGGTGACTATAGCGAT
7  F24  AX00002505  CTGCACAGCGACTTGTCGAATTAAAGTGTCCGTTTTGCAAAAGAAAGTGCTCAA
7  H02  AX00002506  ATATGGGTCGTACAGCTCTTAACGTAAGTGGTTCTATGACAGCAGGTCTTATTTC
7  H04  AX00002507  ATGGAGCGCATCGGAACCGAATTGGAATTGTAAAGAAAAACGAGACGAAATTAG
7  H06  AX00002508  AGCGGCTATGCAGAAATAACATATAGTAGTCAATTTGAAAAATTCAACGTACAAA
7  H08  AX00002509  GGTTTTCATGTGTTAGATTGGATCGTTCTTCTTGAAACAGAATTTGGCATTGATA
7  H10  AX00002510  AGCGAATGAACTGAAACATGCAGGATGGCACCATACATATGATTGGACCAAAAA
7  H12  AX00002511  GAGCTAAGTCTCTATGAAAATACTGCACTTATTATATGCTTTGTGTTGTACGTTG
7  H14  AX00002512  TAATTGGAGGATGGCTAAATAGAGTACCAGTTTTATTACATGAGTCTGATATGAC
7  H16  AX00002513  TGTATTACGAGATGTTCCCGCCCTTCATCTCGCACCATTTCTGAATAGACAAATG
7  H18  AX00002514  GATCCAGCACGCGTTGGTGATTTTCCAGGTGCCACTTCTGTATATGATTTATCC
7  H20  AX00002515  GTCCTTTCCCTATTCCGCTCTGGAGACGAACTTATTGTATCCGAAGATTTATACG
7  H22  AX00002516  CTACTGCATTCCTCCTTCTTTCACAAGGTGATCACGTACTCATTTCAGAAGACGT
7  H24  AX00002517  AAAGGATTAATTGAACGTGGTCCAAGCAACGTTTCTACAATGTACACTGGCTTAA
7  J02  AX00002518  GTTGCTCCGAATATTTGTGAGATTGGTGGGGGAACAGGAAGGTTTGCCTATGAT
7  J04  AX00002519  GTATTTTCTGGAGATGTATTGTTCCAAATGAGCATCGGAAGAACAGATTTACCTG
7  J06  AX00002520  TAGAACCAATTCAACGTTATTTCGAGCAATACGCTTTCTCACGTGCTGTAAAGAG
7  J08  AX00002521  CGAATTGCAGATTTACAATTAATGCAAGATGAATTGCGTGAATTAAATCAATCAC
7  J10  AX00002522  TTGGATATGGCGGTGGCTATTATGATCGTTATCTCGTGCATTATAAAGGGAAAA
7  J12  AX00002523  TTGAGCTAATAGCATTGCAGGGAAAAACATTTCTCAGCATAGTAGAGCAATCACC
7  J14  AX00002524  GCTTATGCTTATTACGAAGCAGCAACCTGTAGCAAGTGATTTAAGAAGGATTTTC
7  J16  AX00002525  TAGAGAGCGCAATATATTTGATAAATCATACCCAGTTGAAGAATTACGAACACAT
7  J18  AX00002526  TGGGGCACTTGCATTTGCAAATTATGTTCCGTTTAGTATGTTTGATAGATTTACA
7  J20  AX00002527  GTATACCGACAATTGTATATGGTTTTTTTGCATTAACAGTTGTTACACCGCTTTTG
7  J22  AX00002528  ATGCTTATTATATGGCCAATCGAGATAAGGTGAGAGCAATAAAAGTGAATGGTG
7  J24  AX00002529  GGATCAACTGCAGAGGCTCGCTTAGAAACAGCGAAAAAGCTAGCAGATTTGATT
7  L02  AX00002530  GCTCGTATGTTAAAGAAAGAGTGGCGAAAAAAAGCAATTTTACTTGGAGGCATT
7  L04  AX00002531  AATTCGCAAAAGCTGGCGCAACTCGCTTCGGTTCTGGTTGGGCTTGGTTAGTAG
7  L06  AX00002532  GCACGTGCTTTTGATTACCCATTACATTTAGGTATCACAGAATCTGGAACATTAT
7  L08  AX00002533  AAAGACGTTTTAGAGCATATGAAGGATGATTATCCAGGTCTTAGCTTTGATACGA
7  L10  AX00002534  TTTCATTATATTGGTTGCTCTTGTCATTGCAGTATCAATGCGTGTAGTAGGGGTT
7  L12  AX00002535  GATATGGGAGCTGTTACCGAGAAAGTAACACATGTTGCATGCTTAAATCAACAT
7  L14  AX00002536  AAATGCGATTTTACATCGTCTTGGTCGTGGAACTACAAAGCTTGTAGCGAAAGG
7  L16  AX00002537  TAACGCCAGATCAGACTGTTAACATTGCGTTAGAAACGATGGCAGGAAAAGGAA
7  L18  AX00002538  CATACTTACTTCCTACATTGAACAGAATTAACCCAGGTCGTGAAGAAGTACAACT
7  L20  AX00002539  GGAGATAAGATTGGCCTGCAGATTGGAGCGCTTAATAAACCCGTGCAGCACGT
7  L22  AX00002540  TTACAAGATAAAGTAGATGTGCGTAAAGGGAATGGACTAGCTGTTATCACGCCA
7  L24  AX00002541  GGCTAAATAAATCTAAAGAGTTAGCTGATGCAAAAAATGGTGGGAAGCCAGCAC
7  N02  AX00002542  ATGGATCTTGCTCCAGAAAAAGTGCGCGAAATCTTAAAAATTGCTCAGGAGCCA
7  N04  AX00002543  CGTTCAACTTAGAAAACAGGGACGTAACTATTTCGGCCTTTGTCCGTTTCATGG
7  N06  AX00002544  TTTGGTTGTTCGAGCAGCAATGGGCCAATTCCCATTTGCTCCTGATATTAGACG
7  N08  AX00002545  TAACCTCACTTCCGGTTAATATTATCATGACAAGGATGCCAAACATTGCGATGTG
7  N10  AX00002546  AAACGAAAATGCTTCCGGTATTAGGGATGCGCCCGTACTTTGACACATGTGCGA
7  N12  AX00002547  ATTGATACACCAGGAATACATAAACCTAAACATAAACTAGGCGACTTCATGGTGA
7  N14  AX00002548  GACAAGTTATGGTAGAATTATGTAAACAGGATACGAAAGTATACCTATCAAATTT
7  N16  AX00002549  ATTTAGCCGCAGTCATTGTTTTATGCTGCGGCTTTTATTTCCATATTACGAAAGT
7  N18  AX00002550  GAATTGCGTATGTTGTCCCAGTTGCGATGGGAACAATACTTGTAAAACTAATGAT
7  N20  AX00002551  GTTTTAGTTCTAAAATGGTTATTACGGGGGATCCTTCACAAGTAGACTTACCAAA
7  N22  AX00002552  CAGCTTCTCGTATCAGGGATATATGGTAATGAGGAAAGTCCGACGATTGTTTCG
7  N24  AX00002553  CTGGTCGTGAAGACCTTGTTAATAAACTGCAAAGTGAAATTCAGATTTTAAGCGC
7  P02  AX00002554  AACACCTGCAGCACGCATGGAAGACCAAGTTCCTGAAGATGTAAAGAACGATCG
7  P04  AX00002555  TTCCAGAAGTACATGCTCCGGCATCATTTAAACAATTGCTTTCAATGAGTGGTGA
7  P06  AX00002556  AATATCCGGCGGAAGGTGTATTAATAAAAGCATACTTCCCGCAAACGGATTCTT
7  P08  AX00002557  ATGCCATTAACGTTTGCGCAAATGGCACTTGGTGCTGAAGTAGAAGTTCCTACT
7  P10  AX00002558  ATGGGTGGCGTGTTCACGAAATTAATCGAGCGTAACACTACAATTCCAACAAGT
7  P12  AX00002559  GTCGCACATTACGTCTACAAGCTGATTTTGAAAATTATAAGCGCCGTGTCCAAAT
7  P14  AX00002560  GCAATCGGCTCAAATTTTATCAGAGCTTACGAATTATACGGCCATTGTTCTTGGA
7  P16  AX00002561  GTAGGCATAATCTCACATACTGGAATAATGAAGAGTATTATGGGTTTGGAGCTG
7  P18  AX00002562  CCTCATCGTTTTAGTGAATTACAACGGTTATTTCCAAGCATTTCTCATAAAGTTTT
7  P20  AX00002563  CGCTAGGATTTGGTTTCCGTTGTGGATTCTTAGGACTTCTTCATATGGAAATCCT
7  P22  AX00002564  CTTGGACCGATAGTGGTAGAAAATGTATTGGTAACGAGACATTTGTTTCAATTGC
7  P24  AX00002565  ATAACGCTTCTATCAAGTCTGACATGCGTTCTGCTGTTAAAACTGTAGAAGCTTT
7  B01  EMPTY    -
7  B03  AX00002566  TTAACGTTATACGTCGGTATGGGCGGAGAGATTACGCCGAAACTTGTTGCAGAG
7  B05  AX00002567  GCTGGTGGATATAATGGTTCAATTAAAGGTGGCGTACATTGTATAGATGATGGA
7  B07  AX00002568  TGCCTTACAATCATTAATCGAACGCCAGCCAAAGCATATCATATAAAGGAAAAAT
7  B09  AX00002569  CACAGTGAATGGGGAAGAAATATCTCTTATTTGGAATTGCTTCCCTGGTGAAGA
7  B11  AX00002570  GCACGCTGGGTGTTAGTTGACCTTGGAGATGTAGTTGCTCATGTATTCTATAAA
7  B13  AX00002571  AGATTTGCCGAAAGATTTACTTTGTTATAACAAAGAGTTATGGCATGCACCTGTT
7  B15  AX00002572  CTATACGTATGACACTATGCTACAATTGACGAAGAAGTATCCGGATGTGCAGTT
7  B17  AX00002573  AACAAATTGCAGATACTTTAGAAGCTCGTGAGTTATTTAAAGTAAGTGTGCTACA
7  B19  AX00002574  ATATTATCATTCAGACGACAACGATAGGTATGCATCCACGCGTCGAACATACGC
7  B21  AX00002575  AGTGGCGGTCGTCGTGCATTTACTTGTCACTTCTCAAATCGCTTAACAATCCATC
7  B23  AX00002576  AGAGCAAGGCATTCAAGTAACGGTCGTTTCAAATAATAATGAGCAACGAGTGAA
7  D01  AX00002577  GTCATTATCATCGTATTCATAGTCCGCTTTCTGGTTCTGTGACTGAAAGATTTGT
7  D03  AX00002578  TATGTGAAGAACAATGCGTTTCCGCAGCCATTATCATCAGACGATGAGAGAAAG
7  D05  AX00002579  CTAAAGGCTCTTAATTTACAGCAGGAACCAGAAATTCATAATATGTTTTTAGAAA
7  D07  AX00002580  TATAGGCTTGTTGTAGATGATCAAGAAGGTGTGGATGACCCATATCATCTATTAT
7  D09  AX00002581  ATACGTGTCCAATGATCGGTTTTGATGAAAAAGCAGTACAAAGTGAATTAAATAT
7  D11  AX00002582  CTAAATTTGAAATTATGAACCGGGAAGCCCAATTTTTAGAGGATTACAACCCGTT
7  D13  AX00002583  TGCCTAGTGCCGAAGACTTAAAAACGCAAAAAGAAGCAGCTTTTCAAAAGGGAA
7  D15  AX00002584  CAGGAGAAGATGTAAACGTATATGCATTTGGCCCTGGTAAATACTTGTTCTCTG
7  D17  AX00002585  GAAATGATAGTAGCGTTTCATGGAAAGAAGGAGAAACGTATCATCAATTCTTAAA
7  D19  AX00002586  AAACAGCGGTCTTTTTCGGCCTTGTAATGAACTTTTCCTATATGTTTAGTGGGTC
7  D21  AX00002587  AAAGTGGATTTCATTTTTAGCAGTACCGACAGCTTCATGGTCAGCTGATAGCAAT
7  D23  AX00002588  ATGCACCTCTTGCTGCGCAAAGTAACATTCAGCATGCTCCAGATTTACAAAATAG
7  F01  AX00002589  CCACGCTGTATGGCGTTACATTATGAGACAAAATCATAGTTTCTTAAAAGACGTT
7  F03  AX00002590  TAATCACCACCCATTTATCCTTATCCAGTATAAAGCAGTCATTATTACTTTGTCAT
7  F05  AX00002591  TTGCAATTGTAGAAGAAGGGGATTCTTTCTCCTGGAATGCATGTGTTCCTCATAT
7  F07  AX00002592  TACATTACATAGCAAGAGAATTAGTAAGTGAGTTTATTAGACCAGTTTTTGCAGG
7  F09  AX00002593  TGGTCGCGAACATAGTAAATTTAGTTGTGAAATGTGAATATAGAGGGAAGGGAT
7  F11  AX00002594  ACGCTTCACTATGGGGAAATGAGAAGGTAATGCGTTATATTGGAAATGGGACGT
7  F13  AX00002595  AGCTATTTTAGTAGCACAACCAGAAGCATTACGTGCATCTGGTCCACATGGTAT
7  F15  AX00002596  ACGATGAAAAGTGCCGATGTAGCGAAGCAATTAGCGATGTTACCACAAATGCAT
7  F17  AX00002597  TTGGTGCAGCAACATCAGCATTAATGTTATTGCATAGTGACAAAGTACAGTCCG
7  F19  AX00002598  TAGTGTATGGAGCACCAGGTACATATTTAGCCGCATTACCAACCTCTTTATCAGG
7  F21  AX00002599  AAGAAAACGTACATGTAAATATCCGGAATTAGGAAGTAAGGCGCAGTTTGTTGC
7  F23  AX00002600  GTTGTTCTCAAAAGGTGACCACGTTATTTTAACAGATGATGTGTATGGTGGAACG
7  H01  AX00002601  AACCGACTGCTGGAAATACTGGTATTGGACTGGCACTTGCAGCGTTACAACATG
7  H03  AX00002602  AAGCAGCAGCTGTTGCACAAGTATGCCACCAATATGAAGTTCCGTTTGTTATCA
7  H05  AX00002603  TGGTAATTTAACAAATAAATTATTACTTGCTGGCCGCACAGTTTACGGTATAGAA
7  H07  AX00002604  GCTTCTTTAGAACGAAAAATTAGTGAACAAATCGATAATAATAAAGCACTTATGC
7  H09  AX00002605  AAAAGCTAAAGGCTGAAGAAGAACAGAAAAAAGCTGAAGAAGAAGCGAAAGCTA
7  H11  AX00002606  CAATTGCAAATATGATGGCGACGATTGCTAGAGGTGGAGAAAAGATGGAAGTGA
7  H13  AX00002607  CACGTAGCTTCGGAGATCTTTCTGAGAACTCTGAGTATGATGCAGCGAAAGATG
7  H15  AX00002608  ACAGATGCGGACCTTCGTATCCTGCGCCGCATGCAGCGTGATATTAAAGAACGC
7  H17  AX00002609  CAATGTGTATCGCATATTCAGGAAGATGTACGTTAAGTAACCATATGACAGCGC
7  H19  AX00002610  CTTGTATGTTCCAATCGAAGCGTTCATTAGTAGGAAACTACTTTGAGTATCAAGG
7  H21  AX00002611  TTGACGCAGCAAAAGGACAATATCGTCGCTTTTTTGACTTATATGAACCGTTATT
7  H23  AX00002612  TATTGAAGAAGAGGCAACAGGCTTTACAGATCGTCAAAAGATCTCTAGTGTCTTT
7  J01  AX00002613  TTTTCACTTTTGACGCTGAAAAATTTGGCAAAAAATCATACGTAGTCTTCTCTCC
7  J03  AX00002614  TGAAGCATGCCAACAATTTGCAGAAAACCTACGAGAGCTGTTACAATTAGACGT
7  J05  AX00002615  TTTATTAAGTGGAGACCCAGCATACATACCTCGCCATAAAGATGCACGAAGCAT
7  J07  AX00002616  GATTTTCTATGACCGCGGAGAAGCTTACGGTAATGACTTTAGTGACCCAGAATT
7  J09  AX00002617  GCGTATTTATTGCATCCTTTAATTGAAAAAATTCATAAGGAAGGGATGCCGCGTA
7  J11  AX00002618  TTTTATTGCTGGAATTGTTATATCGAATTATCGGTTTCAAAGGGGAAAATCCATA
7  J13  AX00002619  CCAACAGTAAAGCTTACTGAAATTTATCGTCAAGCGGAAGGTTCATCAGTGATTC
7  J15  AX00002620  CCAGTGCGGACTTTGTTTTGCACGATTAGAACATATTCAAGAGGCGAAACCTTA
7  J17  AX00002621  TTAGCGACAGCGGCGAAGAAAGATAGTACTGGTATTTGCTTCATTGGTGAGCGT
7  J19  AX00002622  TATACGCTGGTACAAATGTGAAATTTGAACCGTTATTAATAGGCGGAGAGCAGG
7  J21  AX00002623  TATCAGATCAGCCGGCTAACATTACAGCTGGGGATGTAATCCGTGTGTTAGAGG
7  J23  AX00002624  AGCCGTACTCACAAAAAAACAACAAGCAATCGAAGAAGATTACGCAATGCTTGT
7  L01  AX00002625  TCTCAAGTATGGGTGCAGCAAATAAAATGGATCCAACTCGTTTTCGTATTGCGG
7  L03  AX00002626  ACAGTCTCCACAGCTATTTAAACAGCTTCTTATGGTCGGTGGATTTGAGCGTTAC
7  L05  AX00002627  GGCATGGGCTTAAAAAATATTAAAGTTGTATTAAACAGCTTAGGTGATGCGGCG
7  L07  AX00002628  GTAGAAGGACAAGTTCTATCCATCTCGCAATTCACATTATACGGAGATTGCCGC
7  L09  AX00002629  CAAGCTGTTACAGAGACGAAAACGTACATTTCAGCAGTTTCTGGTAGAAGTGAC
7  L11  AX00002630  GTAGGATTTGCGCCAGTTCGTAAATTAGGAAAATTACCACGTGAAGTAATTACAG
7  L13  AX00002631  ATGCAGAGTTAGAAAGTATTCGTGCAATCGGATCAGACGGTTCTCATTTAAAAAT
7  L15  AX00002632  ATATTAGCGATTATAAAGGCGGTAATTGGTTATATTGGGAACAGTAAAGCGCTAT
7  L17  AX00002633  GTAATTGCACTGCTTATCTTCGGTAGTGAGTCACTACGTAACTTCTCGTTTGCGT
7  L19  AX00002634  CGGTTACGACCGAGTGACAGATGATGACATTTGGAAGTTTCTTAAAGTGAAAAA
7  L21  AX00002635  CAACCCAGCAATACGGTATATTAAACGGGTATGCATTCCCGCTCCTTTCACTGC
7  L23  AX00002636  TCATTTTGTCTGTCATTTCTTTAAAGTTTCAACGATTTCGGCATTTAATAGAAGGT
7  N01  AX00002637  GGTGATGCTATCGTAACAATCGGTGGTTTACACGGTACAATCGAATCAGTAGAT
7  N03  AX00002638  AATTCGTGGTATTGATATGTTTGACTGCGTACTGCCAACTCGTATCGCTCGAAAT
7  N05  AX00002639  GCGAAACAGGGGATATTGAGCATAAACATTTTACGGACATTCTTTCTTACTTACA
7  N07  AX00002640  GTTCATTGGAAGGCTTCCAGGCGATATTTTTGTGAAAAAAGGAAACGTTACCTTT
7  N09  AX00002641  TCGGTGTACTTTCAAGATTAGAGTATTACACAGTAGATCAGCTTTCTGCGATTGT
7  N11  AX00002642  AAGCGATTGAACATGAAGACGAGAAGTTTTTAGTGAAGTTCCCGGGCGTCGGAA
7  N13  AX00002643  TGTATACGGTAGCTTCGGGTACGGTGACATCATCTTTAACGACTTAAAACTTCCA
7  N15  AX00002644  AAGTGATAATGCGATTCATTCCTTCTTTCAAATTGATATGAAAAAGCTTGAGAGT
7  N17  AX00002645  GAAATCTCCATTGTGGCTATTATTTATGCTTACGAGTATTTTACTTGCTTATTTAC
7  N19  AX00002646  TGTAAATTACAACGGTCAAATTGCTAATCCGCATCCAACACGTAATATTACAATG
7  N21  AX00002647  AACAACAACATCCATATCAAATGCCATATCAGCAAGGAGCACCGTTTGGACCGC
7  N23  AX00002648  AGCGTCTCGTCTTTTTACCGGATCAACATTTAGGGAGAAATACAGCGTACGACT
7  P01  AX00002649  ATAGCGACGATGACGCGTAAAGCGGTTCTCGCTTTAGATAGCAGCCATACACGC
7  P03  AX00002650  CAAAGGAAACGAATCGTAATAATAATACACATTTAGCGCAAGGTGGAATTGCCG
7  P05  AX00002651  AAAGCAGCATCGCAATACTTCGGAAACGAACAAAGTTTACACGATATTGGAGGA
7  P07  AX00002652  AGTTGAGCATCCTGTATACGGTGACTTAACAGCATCCATCATGGTAAGTAATCG
7  P09  AX00002653  TGTAGCAACTGGCTTTACTGGCTATCTATGCCGCGTTCTTCAAGAAGGTACTGT
7  P11  AX00002654  GTCGTTTTTTTCCGGAAGCAGAGCATGTACCGTATCGAACGATTCCAGATTGTA
7  P13  AX00002655  TATGGAAGATTTCCCGCTGGCAATTATGTATGCTATTTTTTGCGCCAATTATAGT
7  P15  AX00002656  CAGGTCATGTGCTTGTAAATGGAGAAGAAATTAATCAAATGCGTGCTGCAAAAT
7  P17  AX00002657  GGATTGTTGTTATTCCCGTCTCAGCACGTTGTTGAGTGGCAAGGACAACAAACA
7  P19  AX00002658  TCCAAACCTTGGTGTTGTTGAAACTGGTGATAACCGCAGCTTCGTTATGGCTGA
7  P21  AX00002659  ATCGATCGTTTTGTCCAAGAAGCGAGACAAGAATCCAATCTGATGGGGCTATCT
7  P23  AX00002660  ATCCAGGTGTTAACGTTGGTCGTGGTGGCGATGACACTTTATACGCGAAAGTTG
8  A01  EMPTY    -
8  A03  AX00002661  TGGAACTACAGCGGTTGTGTTTGGTTCTATAAATGCAGTGGAAGAACTTTGTAA
8  A05  AX00002662  GCGAAAGTTGAAAAACAAGGTCGCGCTAAGAAAATTATCGTTTTCAAATACAAAG
8  A07  AX00002663  TTATCGTATACATGAAGGGCAAGCGGTACTCGTACAAGTTGTAAAAGAGGCAAT
8  A09  AX00002664  TGGCAGTTACTTTGGAATAGTAATAATATTATGATGTGGGTACTGCTCATATTTT
8  A11  AX00002665  AAAGATTATGCAATTCCTGCTTCCGGAAAGGTGATGCAAGGGTTTCAAAAAAATG
8  A13  AX00002666  GTCGTTGAAGGGCGTTGCCGTTTACCTCAGGCTCTTATTAAAGATAAACGTTTTG
8  A15  AX00002667  TAATCGCTGCATCTGTTATGAATCCGATGCAACTTCGAATTAGTGATGTGGCAAT
8  A17  AX00002668  GATTTTTAACTTTGTTAGGACGTACTCATATGTCGGCGTATGTCTTTTTCACAGA
8  A19  AX00002669  TATGGCTGTAGTAACTTCACAAGGTTTAGTTGGACGAGTGAAAAGTGTATCTCA
8  A21  AX00002670  CTCACGTAAACCATACGTAATGGTATGTGTACCATCTGGTATTACAGCTGTAGAA
8  A23  AX00002671  AGAAAATAACAGTGATCATATTGTGTTAGGTGCAGATACAATTGTTACATATGAA
8  C01  AX00002672  TGATTTCACTTGTCCTTTCGCCTCTTTTGAAGATGTGCGGATCGCAATGAAAGG
8  C03  AX00002673  AAATTACACCAGCACATGACCCGAATGACTTTGAAGTAGGTAACCGTCACGACT
8  C05  AX00002674  CCTTTTACGAAAGAAGAGCAACTACTCATGTTTGCGTATATGACGTATCCATCGC
8  C07  AX00002675  TAAGAGATCTATCGCCAGCGAAGTCAATAGATTATGTAGAAACAAGAGAAGATG
8  C09  AX00002676  CAGTTAACGCCAGAATCATATGTAGAATTCGAGCGTAAAGCTGAAATGTTAGAAG
8  C11  AX00002677  ACCAGTTATGTCGTACGCTGTGAAATATTCATCAGCATTTTATGGACCATTCCGT
8  C13  AX00002678  GCAGCATTGAAGTTAGGGAAAGTAGACATTATTACATTTACGAGCCCTTCAACTG
8  C15  AX00002679  TGCTCGCTGCAAGACCAGATTTACAAGTGAAGTGGATTCGCGGAAATATCGATA
8  C17  AX00002680  CAAAGTAACCGAAAGGCGAACCGATTTGCTTTTTGGTTACTTTCGATTGTATGGG
8  C19  AX00002681  TTAAAACGTGGTTAAGTACACTTGGTGTCGTTCCGTTAATATCAGCTCTTCGTGA
8  C21  AX00002682  AGAAATGGGCATTACGTATCCACAGTACATTACTTTACTCGTACTATGGGAGCAA
8  C23  AX00002683  GCAGGCGGAGAGGCAACAAATCCAGAACAACTATTTGCTGCTGGTTATGCTGCT
8  E01  AX00002684  AGCAGGTCGTTCAAATGTCGGGAAGTCTTCCTTTATTAATAAAATTTTAAATCGT
8  E03  AX00002685  ACGTACGTTGGAGCAATGCCAGGACGCATTATTCAAGGTATGAAAAAGGCAAAA
8  E05  AX00002686  ATCTCCATTTCGCACAAATGCAACATTTATTGAACTGGATGCGACGACAGCTCG
8  E07  AX00002687  TTGAAGGCTTAATGCTTGAGGTAATGTTCGAGCTACCATCTCGCAAAGATATCG
8  E09  AX00002688  ATCAACGTACCAGGTTTCCGTAAAGGAAAAATGCCTCGTCCGTTATTCGAACAA
8  E11  AX00002689  GGCATTTACAGGTCATAATGAGGAGCAATCCGATAACATTATACATACATTATCA
8  E13  AX00002690  AAGAAATTTCATACGACAACGACATTACATTGCAGTATGCACATAAAAGTTTAGA
8  E15  AX00002691  AAGTAGATATCATGATTCATTGCGGTGATTCAGAGCTAACGCCTGCTCATGAAG
8  E17  AX00002692  AGATGCTTTAAACGGAAAACCAGGTGTGTATTCAGCTCGTTTTGCTGGAGAGCC
8  E19  AX00002693  TAACAGGACGTACAATGGAAATCCAGCGCTTAATTGGACGAGCATTACGTGCGG
8  E21  AX00002694  AGGGTGTGGCTTTATAAATCAAGAGAAAGCAACGGAACAAATTGATCCGCCAAA
8  E23  AX00002695  TAATAACCGTGTTATGGTAGAAAGTTTAGCGTGTCCGCCTTTCGTTGAACTTGTA
8  G01  AX00002696  ATTAGTCAATCGAAAGTAAGTTGGGTTGTAGTAGGTTACTCCTTAGTTGTCGGTA
8  G03  AX00002697  AATGGCGGAGAGCATCGATTGGGAATGGTATCAAAAGAAAGAATTTATGAATCG
8  G05  AX00002698  ATCAAGATGAAAGTATGTCTTTTGCAGAACGTTTCCAAAAGACGTTTATTCACTC
8  G07  AX00002699  TTTCGGATTATGATGCGGTTTTATTTGGTGGTGGACACGGGGCGATTGTAGATT
8  G09  AX00002700  TTGCAGGTGAACTTTTTATCAGTGAAAAGACAGTTCGCAACCACATCTCAAACGC
8  G11  AX00002701  CGGCGTTATGTTTTTACCGTCTGGAGCGCTCCAGTCCTTGCCGTCTGTTATGCA
8  G13  AX00002702  GTGGTGGTTTAGGAGAATATTTTGATATTAGCTCTACTCTTATTCGCATACTTTG
8  G15  AX00002703  TAGATGTAGGACAAGCATGGCATCTAGAAACGATGTTCCGTTATACGAAAGAAA
8  G17  AX00002704  GAACAATTTCTGGATGTCACATTAACCCAGCAGTATCAGTAGCTATGTTCATCAA
8  G19  AX00002705  ATCCAGTTGTGATTCGTCGCATTACAGGAATGTTGAAGAGAGCAGGACTTGTTG
8  G21  AX00002706  ACAGAAGAGAATGAGAAGGGGTTACAAGCTATACATGTATCGTATGAAAAACAA
8  G23  AX00002707  AACTGTTTTAGATAATAGTCCTCATCAAGCAATGAGCGTAAAAACAGGCAAAGGC
8  I01  AX00002708  GTGCGTTTATTGCGACGATTTTTGGTATTTTTTCAGGTTATGTATTATGGCATCC
8  I03  AX00002709  TTATCGTTCATACAAACGCCAAAAATCATTACATGATACATACGTTAGACGTCAA
8  I05  AX00002710  GTGAAGTAGATATGTTTGGACATGTAAATAATGTCGTTGCCTTTACCTATTTTGA
8  I07  AX00002711  AAGACATTCCCGGTTGTTCGTGACTTACAAGTTGACCGTAGTCGCATGTTTAATG
8  I09  AX00002712  GCAGGTGAGTGTGATTATTCTATGCACGGTGGTAACCGTCTTGGTGCGAACTCA
8  I11  AX00002713  CAGAGGCTTTTAACAAAGCTGCAGGCTTTATGGAGCTCCTTCCATTCCGGTATG
8  I13  AX00002714  TTGAAAAAGCTGGCTGGGGCACTTTAAGCATTATTGAACATAAGCGTCGTGAAA
8  I15  AX00002715  TACATTTCATCGTCAATTACACGGGAAATCTGTCATTCAATCAGCACTGGATGAT
8  I17  AX00002716  GTAGACGTGGATGAAAACCAAGAAACTGCTCGTCAATTCGAAGTAATGAGCATT
8  I19  AX00002717  TCCGTACGTAACGACAATTACAAAACTTGAAATTGACGGTACAAACGTGAAGATT
8  I21  AX00002718  GCCACATGCGCTTTGCAACTGAAAGCGCAAAACTTGGTTTACCTGAATTAACAC
8  I23  AX00002719  AACGCACTTCTTGCTGTTGTCGCAAAATGATCCTCTTGCTATCGTTACGCAATTA
8  K01  AX00002720  ATCATCTCCAGTTACACATAGTAATTTTTTATGGGAAAAGCGAGTACCAGGTAGC
8  K03  AX00002721  GCATTTGCAAATAATACGTCAGGGACAGCGATATCGGTACTTCTTGGTGGAACA
8  K05  AX00002722  ACAAACAACTGTGGAATCATTACAAAGTGTACAAGATTCAAACTTCATTTACATTG
8  K07  AX00002723  TGTTAGGAAGAGTCGCTTGGCATATCGTGACGGCAATTCCTGTTATACTATCTG
8  K09  AX00002724  ATTATTGGAGTTATTAGTGTATCTCTTTATTTCACCTATTATGGTACCCCTTGGG
8  K11  AX00002725  TGGCATTAATGATCTTTGTGAGCATCATCGCTCAAGTAGAAGGTGATGCAGAAA
8  K13  AX00002726  ATATTGGCGTACGGTATAAAGGTGTCCCGGCATCATTGAAGCTTATGGCCAAAA
8  K15  AX00002727  TAATTCCTTTATTTTTTGGAATGAGAAAGAAATCGACACCGACAACGATTACTTC
8  K17  AX00002728  ATTGTGAATATATGGGCTATTACGATAAAAATGAAATTGACCATGCTTTACATTTA
8  K19  AX00002729  AGGGTATTGAACAATTTTATATCAAATGCGATTACATATGGAGACGATGGAAAGA
8  K21  AX00002730  GAAGAGTATTACGGTGACGATAACGTTATTAATGTTCATATGAGAAGATTGCGTG
8  K23  AX00002731  AGATCAACGCACCGGCAAATTAACACGTGGAATTGTAAAAGATATTTTAACGAAC
8  M01  AX00002732  ATTTATGAGAAGAAGCGTTTTGATACGAAAGGGAAATACATTGAAGGCGATGAT
8  M03  AX00002733  AAATACAGTTGATTATGATGAAGTAACAATTAGTACACGCTGGAATGCAAAAGAA
8  M05  AX00002734  CGAAAGACAATGATTACTATTTATTTCGTAATTATAAAGGTGAAGATATGAGAGC
8  M07  AX00002735  TTAAGCAAACGACGACTTCTAATATAACGATGAAGACGTGGGGCGATGTAGAAA
8  M09  AX00002736  ATACAGAGTACTTAAAGAAAGCTGATCCAGATATTATTTTACGAGCAGCTCATGG
8  M11  AX00002737  ATTACAACCACTTGCAGTTCAAGCAGCTACCAAGTTGGCTGACGGTGAATATTC
8  M13  AX00002738  TGCTTTTACTGTATGGAAAGGCGATAAAGATGAATCGTCTAGAATGAATAGGTAT
8  M15  AX00002739  CAAACCGGCAGCTGTAAAAATTCATGTTGTTGTACCAAATGCAAACTATGACCAC
8  M17  AX00002740  TGGAATGGGCGCAAACGGAGGAATTATTTTAACAAATGTCGTGAATCATTTATTT
8  M19  AX00002741  GATATAAGTTTATGGCGATTACGGATCACTCACAATACTTGAAAGTAGCGAACG
8  M21  AX00002742  CAGAGGGTTTATTCTGCAACTTGTAAAGTTAACAAGCTTTATTATCGCATACCTT
8  M23  AX00002743  TAAAATGCGCGAACTCAATGCCAAGAATCCTTCGCTTGACACGAGTAGACTAGC
8  O01  AX00002744  ACAACAATATAAACATTCGCTTAGCCCGAAAACTCCGCAAGGCGGGATCTTCAT
8  O03  AX00002745  TATTAAACTTTCGGATTCGAAGATTTATCGGGAAACACGATGCCCGCTTGTTAAT
8  O05  AX00002746  TTAGAAAATACGGCGGTACAAAACACGCTGGATTCGGTCTAGGTTTCGAGCGCT
8  O07  AX00002747  AGTAAACGTTCTAATTGAGTCTGCATACTTTGCAGGTCAAACTGTGCGCCGTAC
8  O09  AX00002748  CGTCTTCGTCCAAGTTTCTTCCCATTCACAGAGCCATCTGTAGAGATGGATATTT
8  O11  AX00002749  GTTGTGCTTGGAGAAGGTTGTGTTGATGCATATAATAGTAAAGTACTCCGCTCT
8  O13  AX00002750  TGTTGATGCAATTCAAAGCGGCGAAGAAAAAATGCTTCCAGGTCTTGGTGTTTT
8  O15  AX00002751  TCGCTTACCATGCGTTTCACTTAGCTAAAAAGCATCACGCCTCAGTCGATGCTG
8  O17  AX00002752  TGTTCCAAGACGCAACGAAGCAGCAATCTTCCGCACTAAACTTAGATGTCTTTAA
8  O19  AX00002753  TCGTTGTTCCTATCATTTGTATAGGTTCTGGAATAGATTTAGAGGGGATGGTTCC
8  O21  AX00002754  TACACTAGCTCAGCCAGTGTCTAACACGAAATTAGATATATTCGGTGTGGTTAGT
8  O23  AX00002755  TACAACGTTAACAGGAAAAGTAGAGCAAGTAGGCTTAACAACAGCGAACACATT
8  A02  EMPTY    -
8  A04  AX00002756  TAACATTAAGCCTCTCTATTTCACAACCTAACGATGAAAAACTAATGGTTCCGCG
8  A06  AX00002757  GTAACGAGCGTGAACCACGTGAAGTAATGAAGAAATATATTGAGCCGTTTGCGG
8  A08  AX00002758  AGTGTGCACAGACGAATAAAACACAAGTAGAAATTTTCTTAGACACATATGCGAA
8  A10  AX00002759  TCTTACAGCCGCTTAATGCACGGTCTTAAAAATGCTGGCATCGAAGTTAACCGC
8  A12  AX00002760  TGGATCAGGTAAACTGAAACGTTCTCACGCTTACACAAGCCATTTATTCGCTAAC
8  A14  AX00002761  GACAAGGTTAAAGCGTCAATTCGCTTTAAAGGACGTGCCATTACTCATAAAGAAA
8  A16  AX00002762  GTACTAGGAAGCAGAGAGCTTTATGAAACTTCTGGTCACTGGAATCACTACCGT
8  A18  AX00002763  ACTGGCTTTGTGATCCGCTTTCATTCTCGTTTTCATCATATGTTCGTTTTCGTCT
8  A20  AX00002764  GGTGTAGGGAAAACGTATTTATTAGGAGCAATTGCGAATGAGCTTGCTCGAAAG
8  A22  AX00002765  AAGATCGTGTATTTGGAAAAGAGAATACGCATCATTCCCTTATGGTGACTATGCA
8  A24  AX00002766  TGAAAAGTGATATGATTGGTGAAATTGTTATGGAAGAACTACGTGATATCGATGA
8  C02  AX00002767  CTTCGTGTACCAACACCAAACGTGTCTCTTGTTGACTTAGTAGTAGATGTAAAAC
8  C04  AX00002768  CCTCTCTTATTTGAAAGTAAATTAACAAGTCTCGTTGACCGCGTTTTAGTTGTAG
8  C06  AX00002769  TGCGTCTTTATTAGGGTATGCACCTGCTATGATGGCGATATTAGTTGCAGTGAT
8  C08  AX00002770  GCACGTCCGTTTCTTGTTTACAGATGGAACTGAATTACATTATAAAGATGTGAGA
8  C10  AX00002771  TTTTAAAGAGTGGCTTGCAGATGGAGAAATGAGAAAGTATACATTTGATGCGAA
8  C12  AX00002772  GGGAACCGTTGATATGAAGGGGCTTCTTGAAGATATTCATATGGTGCTTGATAA
8  C14  AX00002773  CAGATGAAGAGAGCATCACAATTGCTGAACTTAAAATTTTGCCGGAATTTTATGA
8  C16  AX00002774  GGGTTAACGAATGATGCCAATCCATTATATATTCAGCATGATTACGCATCCCAAA
8  C18  AX00002775  AGAAGCGAGCCCAGTACAAGGTTTTGATGCTAACATTATTGGAACATCTGATTAC
8  C20  AX00002776  CAAAAACTGGGGTTACGAAGTAGCGGAACAAGAATTCGGCGACAAAGTATTTAC
8  C22  AX00002777  GTATACCATTGTTTAGGAATTGACCATGACTTATTTACACCTATTTTTGCAATTAG
8  C24  AX00002778  ACGTATTTTTCACTGGCGACACTGCTTTCGCCATCGGTCTTCTCATTTTATACAT
8  E02  AX00002779  TGGCGAAAAGACAAGGGTTTAAAGTGCTTGGAGAGATTCAATCTAAGTTGAATA
8  E04  AX00002780  AACAGTTGGTATCTTACTTGATACAAAAGGTCCAGAAATCCGTACTCATGACTTC
8  E06  AX00002781  GAGTATGACATGGAAGATGTTATCGCTCGTCTGAAGCGCGGTAGTGAACGTGG
8  E08  AX00002782  GACCGTGTTCAAATTGCTCGTCATGCAGAACGACCGACAACGCTCGATTATATT
8  E10  AX00002783  AGTAATGCAGGAGGATTATTTATTTCTGTTATGACTCACCCAACGACGGGCGGG
8  E12  AX00002784  GACGTGGTGAAGGGACGTTTATTCGAAACTTTTACGATAACGGTCTTGTACAAT
8  E14  AX00002785  TATTAAACTTTTATATCGCTATGGCGTACGCGACATTATTATGTGTGACCGTAAA
8  E16  AX00002786  ATTCCATCTCTCGCTCAGGCGATGCGACATAAGAAAAAAGTACAAAGAGCTATT
8  E18  AX00002787  CTTATCGGAAAACCAACTCTAACTTACATTAATCAATTCGCCCAAAATTTAAGAAT
8  E20  AX00002788  TGCTGTTGGAGGTGTATTGAGCTGGTTTATTTTTTTGTACATATACGGTGTTTTT
8  E22  AX00002789  TTCACAGGGTGGTCTTAGTACCATTCTACAAGAATCGTTTCCAGAGAAAAATATT
8  E24  AX00002790  TTTCGTACAAACCGCCCAATGGAGAAAGGTTGGCTCTCAGGAAAATCCGCAATG
8  G02  AX00002791  AAAAGCTGACATATGCAGAAGTCGTTAACATTGTTGATGGTCAAGTACTTGGAG
8  G04  AX00002792  ATTTGAACTAGCGACATTTTTAAGTTGGCAAGGTGTAAATACACATCCGATGCAT
8  G06  AX00002793  TTGCTCTGACATTACACGTACAGTGGCATTTGGCGAGATTTCTGAAGAACAAAC
8  G08  AX00002794  TTTTCTAGCGAGAGCAAAAGTTGGACGGGACAATATAAAGGCCATATTAAGGAT
8  G10  AX00002795  TACGAGTTTCTATATGGGAACATAAAATCTTTCTTACGCAGCTTATTTTTCAGACT
8  G12  AX00002796  GCGATATCTTATGGATTAGGGCACGTGTATTCGCATCCTATACTAACTTTTTTAA
8  G14  AX00002797  TTGAGACAATTTTCCGGGAAATAAGAGATGGAGAAGAGTACTTATATTGGTATTC
8  G16  AX00002798  AAAAACGACGACGTTTGCTTATGCGGTATGTGATCAAGTGATAGATGGTGAGGT
8  G18  AX00002799  TAGTCATTGCTTACGAATCGCTGTATTTACTGGTGAATATGATTGGCACTATCAT
8  G20  AX00002800  CGGATTCCAAGGGGCAGATAGTGCACCGGGATGGATTTATCGTTCAGCTTTTGC
8  G22  AX00002801  CTTATAGCCGTGCAATTGCTGAACGTGCAAATCTATTTGCAGAAGACTTATTAGA
8  G24  AX00002802  TTTCATGCATTTTCTTCCTTATATGAAAGAAAAGCGAGGAGAAGAGGAAGATCCG
8  I02  AX00002803  TACGGTATGAATGTACAGTTTAAAGATGAACCAAACGAATCATATACATATAGAG
8  I04  AX00002804  TGGCTATACGCACTTACAGCGTGCCCAGCCAATTTCATTTGCTCATCATATTCTC
8  I06  AX00002805  TTGGACGTATCGATCACGTAGAAAATCGTCTTGTTGGTATTAAATCACGTGAAGT
8  I08  AX00002806  CGCTATATCACATTCACTTCCAAAACCACTTAACAGAAGGTGGCTTTGTAGGTAT
8  I10  AX00002807  AAGCAGATGGATGGCTCTTTCATTTGCATGCATTGATTCAAAGTTCACAATCACA
8  I12  AX00002808  GCTGGCCTGCTTGGGCGTTATATCAATTCGAATTATCACCCTTTTTTGGCGTTAT
8  I14  AX00002809  CGACCTCTTGGCGGTTCAATTGAACTTGGTGAAAAATCAGCACATACTGTTATTC
8  I16  AX00002810  AGCCGTATCCACAAATACATCGGTTCTTACACTGCTCGTATGAAAGGTGTAGAC
8  I18  AX00002811  CGGTGCAAGTGAATATAAGTTAAAAGCAGATGAAGGAATGTCGTATGCCCACCA
8  I20  AX00002812  CATACAAAGGCGAAGTAAAATTAATTAGTGTTGTACCTTCAATCGACACAGGTGT
8  I22  AX00002813  CGGATTTGCTGCTGGTGGAAGTGAATTTGGTAAAGTAGAACATTCAGGCCGCCA
8  I24  AX00002814  ACCGGATATGCATGGGGGACAAAAGGAATGGCTGCTGGAGTTGTAGGACAATA
8  K02  AX00002815  TCGTACACTTGGTTCACCGTTCATTTTAAATCACGAACGTACATTAACTTTAAAAC
8  K04  AX00002816  TGCGATTCATACTATCGGTGACTTATCGCTTGAATATGTCATTGATGTACTTGAA
8  K06  AX00002817  CATTCCCAGGTCAAGGGCATGCAATTGGTTCTCAAGTAACAATCGCAATTCAAA
8  K08  AX00002818  GTTACATAGCGCTGTATCCGCAGGTGAGCCGTTAAATAGAGAAGTCATTGAAAC
8  K10  AX00002819  CATATGATATTTCAATTCGTCCGTACGAAGATTGCTGTACAGTATTCACACCAGC
8  K12  AX00002820  TCTTCAAAAGCAAATGAAGTGAGCAGAGTGTTAGTGTCAATGGGAGTACCGCAT
8  K14  AX00002821  GGTAGAGTGTCAAGCGACGTTACCAGTTCAGCTGGAAGATTTATTACACGGACA
8  K16  AX00002822  TATGCGGCGTTACTTGCTGGGTCATTTATACAAACGGTGGTGCTAGTTTTCAAT
8  K18  AX00002823  AACGAAAACAACGCAGCTTGTAGCAGACGTTCACCAATTCCCAGGACACATCGC
8  K20  AX00002824  GTTCACCTTATTTACAAAGACCGCTTGAACTTGGCTGTGACGCCGTTGTTCATAG
8  K22  AX00002825  ACCACGGTCACATCATGGTTGATGGTGCTCGCGTAGATATCCCATCTTACCGTG
8  K24  AX00002826  ATGAGTTGGTATCAGGGAAGTAATTTAATAGATAATCCTGATGAATGGAAATATA
8  M02  AX00002827  GCGGCGCAATTTGGTTAGACCCAGAGAAAACAACTCCTTACGAGTTCTACCAAT
8  M04  AX00002828  GTTATTTTAGGCGGACGCTTTAGTCCAGAAGCGTGGTATGAAGCACTGCAAGAT
8  M06  AX00002829  AAATTGCCAGAAGCTCGTCTCATTATTGCTAGACATGACCAAACGATTGTTGGAT
8  M08  AX00002830  TATCGTGAGCGTTCTCGTCTACCCAGCAAAAGATGAGAATGATAAAGTACTCGT
8  M10  AX00002831  TATTCCCTGGAACTGGCGCTGTAAACGAACGCGGACAAGGTAATGGCTATAGTT
8  M12  AX00002832  TTAGCCCGAGTGAGCTAGTAGCAAGAGTAAAAGCCCATATTTCTCGTTATGAAA
8  M14  AX00002833  TTCTCAAAGCTCGATTTGAATCGAGTTCCCTTTCAGTTTGAAACGGTTGAATTAA
8  M16  AX00002834  ATCGATGTAAACCATGTAAATAACCTCGGATGGACAGCTTTAATGGAAGCCATC
8  M18  AX00002835  ACAAAGTGGTTCCCCCTCATGGGAAACGACGTTAAAACAACGCGGTTTTGAAGA
8  M20  AX00002836  TGCATTCGGTAAAATCGTTAGTTCTTTAGTAAAAGATATTATTACACCATTACTTG
8  M22  AX00002837  CACGTATGTAACTTCTATTTTTATTGAAAGTGTATCAGTGGATATGAGCACAAGT
8  M24  AX00002838  GATAATACACGCCTTGCATTAATGGTTCGTCCGCAACTTTCAACAGTTGTACAAC
8  O02  AX00002839  AATGGTACGTATATTGCTAGTGCTACTGTTCAAAAGAATGATACGAACATTGGAA
8  O04  AX00002840  AATCGTGTTGCAGAACAGTACAGCATTAAACATGAATCTCCGCAAGTGTTATACA
8  O06  AX00002841  TTGGAACGACAATCCATTCTTTAAATACGAAACTTCGTAATGTATCAGAGTCTGT
8  O08  AX00002842  ACTCTGCACCCGTTCGTGATTCTGTTAACGGTACAGTTTCTTACAACACGCCATC
8  O10  AX00002843  AAAGCTGTTTGAAGTCATGAAAATGGATAAGTGGGAAATGCAGTCAGCTCCTTT
8  O12  AX00002844  TGTAAATGTCCCGCTCGTTTGGGAAGTATTTATTAAAAAGCATAAAGTAGAAAAT
8  O14  AX00002845  GGATGGTAGGCATTCATCCGGTAAGCTGGGGGAAGAAAGCGGCGAGCCTTGG
8  O16  AX00002846  AAAAACATCCAGAGCGTGAAATTGTCGCTGTATTCCAGCCGCACACATTCTCAC
8  O18  AX00002847  AGATACGTCTCGCACGATGATTGATCAATACTTCATTCGCCACCCAGAAGTACT
8  O20  AX00002848  GAGAAATTACTTGGCCGTGGTGATATGTTATTCTTAGGGAACGGTACATCTAAG
8  O22  AX00002849  GATGTTGCTCGCGTATACGATCGTGAAAGCAACGAAACAGCAGGATTCAACATC
8  O24  AX00002850  TACCTGTTATTCGCTCTACTTCTTTCCCGAAACAAGCAGAAGAAGGAAATCCGTT
8  B02  EMPTY    -
8  B04  AX00002851  CGTGATGAGTTTATTGATCTATGCGTAAAATTAGACGTATTTGGCATTCCGAGCT
8  B06  AX00002852  AATTGGTATTGGACTAGAAGGCGGTGTAATGAAAACGGAGCACGGTTTATTTAT
8  B08  AX00002853  TTTCTATGCGCTTGATGCAAGTCCAGCAAACGATGCATCTGGTGACAAAACACA
8  B10  AX00002854  AGGTGAAATTACTGGCTCTTGGGTACATATGGTTCCAGAGACATTTGAAAAATAT
8  B12  AX00002855  TTATTTACGAACAGATCCGTTACTTTTGCAAACGAAAGACGGTAATATGCTCATT
8  B14  AX00002856  CAAAAGGTGAGATTGATCGCGTTTATTTAAACTTCTCAGATCCATGGCCAAAGAA
8  B16  AX00002857  TCTGAATGCGAGCAATTAGAGCGTCTCATTCAATCGTTACTCGCAAACGATAATA
8  B18  AX00002858  TTGCTGACCCAGCTTTAGACCTCGGTATGTTATTATATTGGTACATTCCGCGCCA
8  B20  AX00002859  TGCAGGAGGAATTACCATTTCGTTCGTGGGTACATAAAGAAGACTATCATATTAC
8  B22  AX00002860  TGTAGATGAGTTCGGGATCACACCGCGAACGATACAACGTGATCTAAATGTGTT
8  B24  AX00002861  TATCACAATGGATTCTGTCCTTCATGATTTCGCCTGATAGCCGAATTGGTGCTCT
8  D02  AX00002862  GAAATGTCTTCTAAATTCACGAACGGCTTATATTTCTGCGGGGAAGTTCTTGATA
8  D04  AX00002863  ATTTGGCTTAGGAATGGGACTTGTGACACCGATTTATATGGTAACAATTCAAGCA
8  D06  AX00002864  AATAACGGATCATTTTCCGATGAGTCGTACCGCGGTTGTAAAGCACCTTCATATT
8  D08  AX00002865  TTGAAAGACTTAGGGGATAATAAAACAGAATTTACGTTAATTCACGGCGGCTGG
8  D10  AX00002866  ATCGTTATCACCTTGGTATGTGTAAAGATGCCCAAAATCATGAGACAGGGGATC
8  D12  AX00002867  GTTGTTCGGGATTTACTTCGCCGCAATAAAGAGAGAGCTTTAAATGCGAGCGAA
8  D14  AX00002868  TGAAAGAGTTTGGTACGCTTGACGTTATGATTAATAATGCAGGGATAGAAAATGC
8  D16  AX00002869  TTTGGGCAGCTGGAAATATGTTTTTATTCATTTCACAGCCGCGTGTTGGAGTGG
8  D18  AX00002870  TACGAAAGGGCGTCGTACATTATACTTAGAATATGTCGCTTATAAAACGATGGCA
8  D20  AX00002871  TCGTAAGTAGTGTAGAAGGTGCTGGATTACTTTCGCTTTCTTCACTAAGAGAGG
8  D22  AX00002872  ATTATGGCTGCGAAACGCACTTCTGATATTATCCCAATGTGTCATCCTTTATTAT
8  D24  AX00002873  TATAATATTCCGTGGATATATGGTGGTTGTGTCGGAAGCTACGGAGTAACGTAT
8  F02  AX00002874  CGTATAACTGTAAATGGCAGTCCGCTTGCGGGAACGATAAACTCCCCGACAGTG
8  F04  AX00002875  GGGACGGAGACAAAACTTTGTTTACAGCCTGGAGATTCGGTGACGACAACATAT
8  F06  AX00002876  ATGTCGGCGATTGTTATGATATCTCACCTTTAGCTGTAGCAAAAGTATATGCAGG
8  F08  AX00002877  GAGAATGAATATATCTTTATTTGTCGCTCGGGAATGCGCAGTGAAAATGTATGC
8  F10  AX00002878  AAATATGGAGAAGAGCAGCCAATGAAGGGGCTTCAGTTAGCAAATAGAATGATG
8  F12  AX00002879  CTACTCTTTTAGAACGACCTAACGCATCACTAGAAGAGCTGAAGGAACATATTCC
8  F14  AX00002880  CGCTCAACTGTCAATCTACAGTATGACCGGTTTTGAGATTTACCTCATGGTGTAT
8  F16  AX00002881  ATAATATGGAGACCGGACCTTTACCAGCGGATAATCTACATATAGGAGCATTTC
8  F18  AX00002882  TCGGACATCCTGTGACAAATACTCCAACAAAATTAACAGAAGAACGTGCAAAAAT
8  F20  AX00002883  TCATCATCACCAAGGTCACCACGGTCATCATGGGCATCATCAACAACAAGTACA
8  F22  AX00002884  GCTTACCACCAAACAGTCAAGAAAGTAACAGAAGACTATGCAGAGCTTCGCTTC
8  F24  AX00002885  CACTTCTTATCGTATGTGTAGCATATGCTTTATGCTGGGTTACATACGTACAGTG
8  H02  AX00002886  TGATTTCTTTGGAGCCATATTCTTTTTCAGCTTCGGTTTAAGTATAGATCCGTTTT
8  H04  AX00002887  ATTAGATACGATTGAAATGGCTTTTGAAGGATTATCAATTGAATGGTTTAAGGTG
8  H06  AX00002888  TAAAAGAGCACTCGCAGCGAGATTATCTTTTATTTGTTATTGGAATTAACACAGG
8  H08  AX00002889  CTGGTAAAGGCTATAAAGCATTTTACCTGCCATCTATGACTGTTACGTGCATCTT
8  H10  AX00002890  TTAGGGGACGAGCCAACAGGAGCGCTTGATTCTAAAAACGCGACGAGTTTACTT
8  H12  AX00002891  AAGAACTATTACCACTCGGCTTAATTTTATTAGGGCTTGCTGCAGGGCAATATCG
8  H14  AX00002892  GGAGTATTCGGATGCGCAGTTACAATTAGAACAAGCGTATAACGATTTACAAAC
8  H16  AX00002893  GACTCGCCCAGATTGTTTACCGGACGATGTCGTTGCATATTTAGCGGACTTAAA
8  H18  AX00002894  TGCAAAGGGAAAAGTAACAGGCGCAATCTTCAACTTAGGTTACCTTCCAGGCGG
8  H20  AX00002895  AGAACTACAAAAACAATCCGGTTTTATACACGTTGCACACAATTCAAATCAAAAC
8  H22  AX00002896  TTGCGATGTACTTCATGAGCTTACTTTTTGTATATGCGTATAAACCGACTCCTAT
8  H24  AX00002897  AATATACGGAGCAAAGCATGACATGGACTTTCCTCATATGATGATCTATTCGTGC
8  J02  AX00002898  ATTACATAGTTCTCTTTTAGTTGGTGGCACTGTCATTAACTATACTGTAGAACTTG
8  J04  AX00002899  AGAAGAAGCAGAGAAGAGCATTGGTGATTTGCCTCACGCGAAGTTTCATCGTCT
8  J06  AX00002900  ATCATATCGGCTACCATGTCGTGATGGGGGACCTTCCGTCACATGGAACGACTT
8  J08  AX00002901  GTGATGTGTCACCAACAATTATTGGAGACCGCGTAAATGTACAAGATCAATGTA
8  J10  AX00002902  TCCCGTCTGGTCATACAACAGCCGTTTTCTCTGTCTTTATTCCATTTATTTGCTA
8  J12  AX00002903  AAATCGCCTATTCTGTTTTCGCCCCTCAGCATACAGCTGAAGATAATTTCGTAGC
8  J14  AX00002904  AATATATAGAAGCAGATTGGTATGCTATTATGCCTTGCGATGCGCCAAATGTTTC
8  J16  AX00002905  TTGGTGAGTTGTTCCGCATGATTAGTTATTTAGAAGATATCGGAAGCAGCGCAA
8  J18  AX00002906  AAAATGCTAGACTTACGTCGCCCAATTTACAAACAAACAGCAGCTTACGGTCACT
8  J20  AX00002907  CATACCCTATGCATGCGATCGACAATATCATACTGCCAAGTGTTGCTGGACACC
8  J22  AX00002908  ATCGTAAGTATGTATTGCGTTTGGCTTTTAGGGAGACGAATTGAGAAGCTTGGA
8  J24  AX00002909  AGAAGTCGGTTTATATGGAGCGAAAGGATATACCTAGATTAATTATCGTTAGCGT
8  L02  AX00002910  ATATAAAGTTATTTTACGATAATGAAGGTTGCGGTTGTGTAATGAGCGGCATTAT
8  L04  AX00002911  AAGGCCCAGAACAAGAGCCAGTTGGCCTTATTTGTGAAATAGATGAAACATCAA
8  L06  AX00002912  AAAATCCACTTGCTTCATTAAAAGGGTTTACGCAATTACAACGAGAGAAGCATGG
8  L08  AX00002913  TATGGACGAATATGCTGGCCATTACGTTTTTTCTGTACATGCTCATGATCTTAGC
8  L10  AX00002914  ACAAACTCAAAACATTCGCATCGGCGAAGTTACCCACTCTCTCTTCTATGCCCCG
8  L12  AX00002915  TTTCTTTGCACTATGGGAAATAGCTAGCAAAAAAGAATGGATTGATCCTTTACTC
8  L14  AX00002916  ATTTTTGAAGGGGAGCAAATTCGTAGTGCATTGGATAAAAAGTTTAATGATTATC
8  L16  AX00002917  GGGTGTCAATTGGAAATTAGGTGTTGCATATGCTCATTCTAAACAGGCGATTAC
8  L18  AX00002918  AAAGCATGTTTGGGTTGTATGCCGGTACGGGGATCAATGGTTATTAACGCATCA
8  L20  AX00002919  TTCACCAATGGGCTGCCAAACAGGATACTACCTTGTAGTAAGCGGAACACCGAC
8  L22  AX00002920  GAGGCGTTTCAAAAGCATGGCGCATTCAAAGGCTTTTGGCTTACTTGTAAGCGT
8  L24  AX00002921  ATTATGCGTAGTATTTTAGTCGCTGTATATGAACTTGGCGCTGATGAAGTATGTG
8  N02  AX00002922  AATTTCACCAAAGTTCCGTGCCTTCTGTATGTGGATGGTTGCACTTGGAACAAA
8  N04  AX00002923  TGTTCTTCACTGCTATATTCGTCGTATCCGGTGCCCTTTGGGTTATGATTAAAAC
8  N06  AX00002924  CTATACCAATTCAACAGACCAAGACGTAATCAAGATTTCATCATCGTTCTTGGTA
8  N08  AX00002925  GGCGGGGCATTAGATGGAATCGATATGCTAGCTGTATTACTTTCTCGCAAGTTA
8  N10  AX00002926  ATTCGGTTCACGAAAATCATCGTACGGTGATTATCGCGGATATAATGACAGACA
8  N12  AX00002927  GCTCCTGGCGATATGGTTGAAGTTTCATTAGTCATGTACGAATTAACTGGAAAAA
8  N14  AX00002928  GCAAGGGTACATTTTATCTCAATCGATTACGAAAGCAAATGACTTATGGCAAGCG
8  N16  AX00002929  TATTAATCAGGCGATGTCTGGATTTGATTCAAACTCAGCGAAAGCTGGTTTAAGC
8  N18  AX00002930  ACGACACGAAGCCACTTGATAAATTACCAGCTGTAACAACAGAACAAGGTGTAT
8  N20  AX00002931  TCTTTCTGAAGGAAGCGAACTTCGTATGAAGCAGAAAGCGATGTTCAAAGGTCC
8  N22  AX00002932  TATTATTGCATACCGCTGGGGCTTTAAATCAGCTTTCTTAGGTGGTTTAGTTTGG
8  N24  AX00002933  GTCGCAAATCAAGGCCGGATTGAACAAGTCATCGTGAACTTCATTACGAATGCG
8  P02  AX00002934  TAGCAAGAGCGAAACGGTTGTTAGAGAGTAGAAAAGTGACAAAGCAACTTTTAG
8  P04  AX00002935  TGGATTACCCATGCGGATGATCGTACTGTTATTATAAAAAAAGAAGAACCGATAC
8  P06  AX00002936  GTGGAGCGATAGTTGTAGGTTTGAAGAAGAGACCCCTAACGAAGAGCAAAAGA
8  P08  AX00002937  TTTAATTCGTCACATTAAAAACGATGTAACAATCGACTTTATTTCTGCATCTAGCT
8  P10  AX00002938  TACATACAAATTTAACGAAAATCGTACCACCTCTTGCCGCGGCTTTTCCTGACTT
8  P12  AX00002939  AGTAAGTGAAAATGAATTCTTCCAATCAGTAGCCGCTGCAATAGAGAAGAAAGA
8  P14  AX00002940  GAACGTATGAGTCAAGATTCCTCTTTCCGACAAGCCTATGACGCAAGGGAGAAA
8  P16  AX00002941  TTCCTATACGACAGGATTTGTTTGGACACTCATTTATTTCGTGCTCGGTTCTTTA
8  P18  AX00002942  GATGTAATTGATTTTAATAAAGCGAAATGCATTGTAGAGTTAGGGCCTGGTACAG
8  P20  AX00002943  TGAAAGAGCGGATCAAGTTCTGAACACACACTATAATGTTACGAAGCAGTACCA
8  P22  AX00002944  GGTAATAAATTTGCAGCGTTAAAAGGGATTAACCTACAAGTAAAAGAAGGTGAG
8  P24  AX00002945  TCAAACATTAAAGTCCCTTTCAAACATGGAACCTACTGGAATCATTAGTGCTTCT
8  B01  EMPTY    -
8  B03  AX00002946  AAAGGTCAATTACGCCGTATTTACGGTGATTATGCGCCAAATATTTCTGAACGTA
8  B05  AX00002947  GAATGTACCATAGATTAAGTGAGCAACCAGAAAAAATGGAAGATGCGTTTATTGA
8  B07  AX00002948  AATCCATAACGACAATGCAGCAATTCAAGCAGAGCACCCTCCTTTCCATGCAAG
8  B09  AX00002949  TTTACGAAATTAAATAAAGAAGAAGATGCAACGATTTTAATGGTTACCCACGATC
8  B11  AX00002950  TTACTTATCGCGTTACCAACAGCCATTATCGCAGGACCGATATTTGCAAAGTGG
8  B13  AX00002951  GCGGTAAAGGAACGAAAGTCATCCGCAATACTTCTGCGACAAAACTGTCAAAGG
8  B15  AX00002952  GTCGTTTTTGATTGTAACTATCGTCCATCTCTTTGGGGAGAAGACGGATATGAAC
8  B17  AX00002953  ATTCATTGAAGTACTTCCCAATGAAAGGGCTAGCTCACGAAGAAGAATATCGCG
8  B19  AX00002954  ATACGGTGCTCCTGTTGAAACGATGATTTACTTAGGCGGAGGAAAACTTGTAGA
8  B21  AX00002955  CAGGTACTTACGTATCGAGTGGTTGGATTGATTTGCACGTTCATGCTTTTCCAG
8  B23  AX00002956  TTATCACTGGACGTTGGTTCAACGCAAAAGAAAATGGAGAAAGCGCCTGAAGGA
8  D01  AX00002957  TACCGTATCTTTTTGATATGTTTTATACAGGTGATAAATCGAGAACTGAGAACCG
8  D03  AX00002958  ATTTATTAGCGAGTCATCCGAAGAAAGTGTACAATGTGGAAAATATTTTTCAGCA
8  D05  AX00002959  TATCCGCGGATTACATGTTAACGAAAGTAGGATCAGCCGGCAAACCACTATTTC
8  D07  AX00002960  GGATATGTAGGTGACGACCAAATCCCACGTCTAAACGTATTAGACCTACAACGT
8  D09  AX00002961  TACAAGAAGCAGTGCGAAAAGAACGACTTGCTAACAATTCAAACGGACTTGCAA
8  D11  AX00002962  TCTCTTGTAGGGCGCCTTTCACATATGGAAAAGGGGCTTATTATTTGTGGAGAT
8  D13  AX00002963  AGCACTCCGCATTGGGCAACCGGATTGTTACGTATTTTCTTTTGATTATAAAGGG
8  D15  AX00002964  GCTATCGTTCGCGATGGCATTCAGCCAAAAACAGTGCTTAACTTAGCATTTGGA
8  D17  AX00002965  TCTGGCGAAGAAATTCCATTTGAAAGATTAGAAGCAATGCCGACTGCTACAACA
8  D19  AX00002966  CTGGTAAACGTCTCGTTACAGGTGAAAGCATGTTTATGACTGTATTCACAAATAC
8  D21  AX00002967  GGTTATGAGACGAGTACTGTAAATACACTTAGACTTTGGAATGCGGAACCAGTT
8  D23  AX00002968  GTATATACGATTCATAACTTGCAGTTCCAAGGTGTATTTCCTCCTGAAGTGATGT
8  F01  AX00002969  TTACCTCCTTATGCGGAGTCTTCAGGTGTGAAGTGGTACACAGGTACGGCAAGT
8  F03  AX00002970  CATAGCATTGTATAAGCGCTCTAAACCACTTTGGCAGCTTGATCATTCGCGTGA
8  F05  AX00002971  CTACTTAGATGTAGATCCACGTAACGTTCATGCTTACATCGTTGGTGAACACGG
8  F07  AX00002972  AAAGCAGCTTATAACTTACCACATACCGATCATATGAATATGGATCCCCTTCGAC
8  F09  AX00002973  TTGGAACGCCGTATATTCTTTCGCACGTATATCAAGACGAACTAGATGATCATGT
8  F11  AX00002974  GACTTCTCTATTAACGTTATTTCCAAATCAGGTACAACGACAGAGCCTGCACTAG
8  F13  AX00002975  TAATCGGGTTCTTCCAGTTTGACTTAGTAGCAGCCATTTTCGGTGGACAAAACTC
8  F15  AX00002976  TGAGTTTATCGTTAAAAGCGGCGAAAAGAAAACAAGGACGGATTCTTATACCGA
8  F17  AX00002977  AATTAATGCTCAAAATTCACCAATATTCCATGATGTGTGCACCGACGATGTCTCA
8  F19  AX00002978  GGTGAAAGAACATACAGGTTTAACGGCAATGATCGATGTGAAAGTTACACCAAA
8  F21  AX00002979  AGACAATCCGCTCTTATCATTACAAAACGTTGTGACTTTACCACACATCGGATCT
8  F23  AX00002980  AACGCCCTACTTTTGTGCTCGTTCACGGCTTTTTATCTTCCTCATTCAGTTACCG
8  H01  AX00002981  GCGAGCGATGTTGTGAACGTCGCAAGTGTGTTTGATGATCCGAAATACATCGCA
8  H03  AX00002982  TCAAGCCTTTACATCCATCCAATATAGACAAGGCTTCCACGGATTAAATATATTC
8  H05  AX00002983  TTTTAATCCAGATGATAAAAAGCATGGACTACTTAATCCGAAGGGTGCAGAAAAC
8  H07  AX00002984  GTACCATTTTTCCACGAAAGACGTGCTTTAGCTTTCCGTGAACAGACGAACATTC
8  H09  AX00002985  CGTATGGAAAAGTAGGGACGGGTAAGCATCATTGTGCGCTAGATGATGCGATG
8  H11  AX00002986  TCGTTGATTTACACAACGCCTTTACGAAACATATTGAATGGGGGACGATTACACT
8  H13  AX00002987  CATCTACGCTATCTTAGACAGATATGGAACGAACTCTATATTATTTACGATTATTC
8  H15  AX00002988  TGGATCGCATCAGATAACATATGGTTACAACGCGCCGCTATTTTATTCCAGCTG
8  H17  AX00002989  ACCACCTTTGCTCAGCCTATATTTGAATTACTATCAATATACAGGCGGAGCACAC
8  H19  AX00002990  GGAGTAGCAGGTGCACCAATCTTCGCTAACTTCAAAGCTGGATTTGGAGCACTT
8  H21  AX00002991  AAATTCAACGTGTATTCGCTTACGATTTCGAAGGAAAGCGCTACGACGTAGGTG
8  H23  AX00002992  GTTCGTCATTTACATACAGTGAGTGGAATCGTTCTTACGGCAAGCCATAATCCG
8  J01  AX00002993  CATATGTTAGCAAATGTACAAACACTGGCAGCTACATACTATATTCAAGCGTATT
8  J03  AX00002994  CCGATTTTTGATCGTGATAAAGAGCGCGTGAGAAACAGTAAGTTTGCTGATTTA
8  J05  AX00002995  TTACATATTCAGGTGTTAAGGCGAAAAGGGATTTATATTCCACAATCGCAGCGG
8  J07  AX00002996  ATTGTCGCTCATGTGAAGGGGATCATTGGTGTTCGATCGGGCGTAATTCACAAT
8  J09  AX00002997  AGTAAACAACAACAGCTATCACTACCAAGCGACTTGGTTACATGAGAGCGCAGC
8  J11  AX00002998  TATCATCGATGTTGATGACGTAATCGTAAACTACGGCTTCGTTTCTTCCCTTGGC
8  J13  AX00002999  TCCTGAAACTATGACAACTTTAATAATACCTGCCGCTACGTATGCGGTATTTACA
8  J15  AX00003000  TCTTAGTGTTCCAAGGCTTATTTTTATGATTATCGGCGGCGCTGTAGCTGATAAA
8  J17  AX00003001  AGCTTGATGAGACGTATTGTCGTCACGATATACCGAAGCCTTTTATATACGCACT
8  J19  AX00003002  TGAAAGAACGTAGTCCCTCTTGTGGTAGTTCTACCATTTACACGGGAGAATTTAA
8  J21  AX00003003  TAGTTGGCTGTGATTTAAATCGTATGGGTAAAGATGAGTACTACGTTCAAATTAC
8  J23  AX00003004  AGATGCTGAAGATGGAGAGAAGTACGTGCGCCTTGCTGTACACGGCGGCGGAT
8  L01  AX00003005  TGCGCATGTTTAATAATGATGGATCAGAAGGAAAGAGCTGTGGTAACGGTCTAC
8  L03  AX00003006  TTTAGATGTAATGGAGTATGGTTGTTTAGGCTATTGTGGTATTTGTTTTGAAGGA
8  L05  AX00003007  CATTAGTTGCGGGTACTATTTCAGAAACGCATATTCGTATACCGTTCCCTGAACA
8  L07  AX00003008  CGTAGTCATGCTTGGGCAAACACCACCTATTTTTGATGGAACCATTAAAGACAAT
8  L09  AX00003009  AACAAATCGCGCTCGCAACATTCCGTATGACGATTCAGCTCGTACTCGTTGCCT
8  L11  AX00003010  GGAACTTCTTCAGTTGTGAAGATCGGTACGAAAGTAAAGAGTATCCGTCTAGTT
8  L13  AX00003011  ATCCAGCGCAAAGGAATACGTGGAATTGGGTAGCCTTTTTCTTCCCAACTTTTTG
8  L15  AX00003012  ATGGGAAATGCCTGAGAATCTCGTACTCTTATCTGGGGACGGACATACATGGAT
8  L17  AX00003013  CATGAAACTATCGACATTCCTAATTACCTTTCTACTATTTTCGACTGGTTTCAAAC
8  L19  AX00003014  AGATAGTCAAGGCGGAAGCGGGACAATTACGTTTCATCCGAATTACACGATTGT
8  L21  AX00003015  TACGTGTATTGTGCAGATGGTAAAGCGAATGTAGGTCATTGGGATATTAATGCG
8  L23  AX00003016  CGGCGATTGGTCGTAAATATGAAGGACAAGAAAATAAATTTAATTTCGAGTATAT
8  N01  AX00003017  TATCGTAAAATTACGCCTTATGGGTGCATGCGGAAGCTGCCCAAGTTCTACAAT
8  N03  AX00003018  TACCGACATGGAATGCGAGCTACCAATTTTTATTTAAAGAAATCCAGCAAGAATT
8  N05  AX00003019  ATGATACGCCGCAACTAACTGATGCAGCAACAATTTGCCAAGAACGATTCACAC
8  N07  AX00003020  GTGAGCCGTTACAAGATATCGTAAAACGTGATGAAGGCTTATACGGAATTGATG
8  N09  AX00003021  TACACAGCAGGCGGTATGTTTGACGCAATGAAGAAAACCGCGGATGTTGGTATT
8  N11  AX00003022  AATGAAGCCTTAATAGTTGGGGATAACTACGATACAGACATTTTAGCAGGAATAA
8  N13  AX00003023  TGGCGATTCGAAGACATTTAAGTAATCTTGAGAAAGATGGTTTCATCTATTCTAA
8  N15  AX00003024  ATTGATTCTGTATTAGATGTAGGGAATGCGATGATTGATGGATTTATTATGCGCG
8  N17  AX00003025  CAATCTTCTCAGCAACTGGTGTATCTGCTGGTGAGTTATTAGACGGCGTAAAAT
8  N19  AX00003026  AAAATGAGCGTCATGATTTAGCGCTATTATACTCCGATCGTCATTACGGTAAAAC
8  N21  AX00003027  TTACTGATCACGTTGAAACAGTCGATATGACGCAACAGGATCAAACGGAAACAA
8  N23  AX00003028  CTGGGGATATGAGCAACTTAGATTGCGCGGTTTCTTTGATGATAGTAACCAACG
8  P01  AX00003029  AATGATTACAAGCATGACAGTCAAACTTCCTGACGTTACAAACGCTGCTACGCTC
8  P03  AX00003030  AACTTCAGTCACTATTCATTAGATGCTTTTAAGGGGCTCGGTCAAATGTACGTCG
8  P05  AX00003031  GAGCTAAGCCGTCTACAGGACATGTTAATTCAGCAACCTGCCTACTTATACTTCC
8  P07  AX00003032  TAGAATCTACTTTTACAAATATAGATATTGCCTTTTCAGGCGGGGAGTCAACGAA
8  P09  AX00003033  TGCGAGACAAAACTGGTTGCACGCCGGGATGTGTCGCTCCTTTCGGGTATTCA
8  P11  AX00003034  CAGTATGTACACGTGCTTGTCGTTTCTGTGCGGTTAAAACAGGCTTACCAACAG
8  P13  AX00003035  ATTATTACGCTCACTTAGGCGGGTTCTCAAAAGAAATACAGCTTGGACAAATTGT
8  P15  AX00003036  TAGGTCTTTTAAATGAGAAGTTAGGAGATCGTGGTATTATTGCTGGCCGCGCGG
8  P17  AX00003037  TAACTCTGAAAATATGGGACAATTCGAGCGTACGCTTATCATCGTAGACGAAGG
8  P19  AX00003038  GAAGTTTGAAGGAGAAGGATGTTCTATCTCAATGTCTTCAGCTTCAATGATGACA
8  P21  AX00003039  TTAGCGCAATACGCTTTAGAAAGACTATCAGAAGTAGATGGCGTTACAATTTATG
8  P23  AX00003040  AAGTACTTAATGAAAGACGGCGTGAAGGTAGACGAGCATCGTCTAACTGCACTT
9  A01  EMPTY    -
9  A03  AX00003041  AACGAAATGCGTGGCGAAGAATTCGGTTGCCTAATGATTACGCATTACCAACGT
9  A05  AX00003042  CAAAGGATGCAATTGCGATTGAAGGATCAGACTCTCCATACGCAAATATTATTGC
9  A07  AX00003043  TATTGAGCCTGGTTTATTACCACAAGTGTATAACAATAAAGAAGGCGACGCTGTT
9  A09  AX00003044  GTTGGTGCTGGTGGTCTTGGAACACTTGCTTATTTAGAAGGATTCCAACGAGGA
9  A11  AX00003045  AAAAGTAATTCGCTTGCAGTTTATCGGTGAGGCTGTAGAAAGACCAGTGCTTCA
9  A13  AX00003046  TTGGGATGTTAGATTTAAATTATGCCCCGCATTTCGCGAAAGAGTATGGGATTG
9  A15  AX00003047  ACAATTGGTTTGTCGACAATGGATGAGCTCGTTGATCAGTTTTTTGATAAGGAAG
9  A17  AX00003048  GACCAACCAGAACTTGTTAACGAATCTCCATACGAGGGTGCATGGATGGTTAAA
9  A19  AX00003049  GTTACCGTGAACTTGGTCTGAAAGATAAGTTAAAAGATGCAAGTGAAGACGAAA
9  A21  AX00003050  ATGCCATGTATACGCAAGGGTTTGCAAATATCGGAAGTGGTGAAGGACAACAAT
9  A23  AX00003051  CCCTAGCATTCATGTTCTTACTACATTTGTCATTATGCTAGCTGCCTTTAAACGT
9  C01  AX00003052  TCAAGCTCTTTGTACTCCGAAAGTACAGCTGCCAAATATCACTAAAAATCCAATG
9  C03  AX00003053  TAGATACTTTAGGAGCGAGCGCGAAGATTATGGAAAGTGTTGTTGGCGGCGTAA
9  C05  AX00003054  TTAACAAGTTATGCAAATTATATTGCTCAGTCTGATAATGAACAGTTACACCAAAC
9  C07  AX00003055  ACACGCAACAATTATTAACAAGTTGGAGCAGTATGCACAAACGTGTACAGATCC
9  C09  AX00003056  TAACGTTAGCTTCATTAGCGCAAAGGTTAGGGATACGTTCTCCCTCACTATATAA
9  C11  AX00003057  GCGCATGATGATCACATCGGTGCATTAGACGCATTAAAGGAAGTACTTCCTCAT
9  C13  AX00003058  GAAAACGGCGACATGTTACGCATGATGTTATCATCATTACGTAAATTAACTCGCC
9  C15  AX00003059  GAGCAGAGACGACGCTAGATATTTTAGGTAAATTACGTCCAGCATTTAACGTTC
9  C17  AX00003060  GCATTTATCTGGTTACATTTCAGAGTACGACCTTCACATTGCGAAGAAACTTGCA
9  C19  AX00003061  GAATATATGAATTCAACGCGTACAACTCTACATACTTCAGAACGCTCTCCAAACA
9  C21  AX00003062  GAAGCAATCCGTGCAATTGGAAGAGAAGGTCTTGATTCGCAACTTTCTTTAAAG
9  C23  AX00003063  AACTATTACTTGGAGAGAGCAATGAAGAGAGAAAAGAACAGGTACAGAAGTGGG
9  E01  AX00003064  GAGAAAAATGCAGATCGCGTGAAGTATCAATTAACACCAATGAATACAGTTATTG
9  E03  AX00003065  AGGTACATAACATCGGTCACGAGCAAGGAGAAATTACAGCGGTAATGCATACAA
9  E05  AX00003066  TCACAACCTTTCGTGAAGTTCTTTACAGAATTCTTTTATCACGACGTTGCACTTG
9  E07  AX00003067  ATTTTCATGGGGATTAGTGGATCACTTGTACTTGGAGTACCGCTTGGCCTTGTA
9  E09  AX00003068  TAGTAGGAACGATTATTGGGTCTGGTGTGTTTATGAAACCAGGGAGCGTATTAG
9  E11  AX00003069  AAATGTTTGCGGGATTAGATGAACAGGCGAAAGAAAAAGCGAAGTCGATTTTAG
9  E13  AX00003070  ATCAGGCGGTTGGAATCCACTTGCTGGTTGCTGGCCACTATTAATACAAATGCC
9  E15  AX00003071  GTTTTCTTCCTTGCTAACGTTTCTCGCTTTGTGCGTCAGCAAGCATCGAGCGGT
9  E17  AX00003072  GCGGTGGATTCGCTGGCGTAGGGATGATTATCGGTTATTTAATGCACTACAATA
9  E19  AX00003073  ACCACTTCAATTAAGCTCAGCTTTCTTCCACGGTCTATGGACTTGGTTCATTGCA
9  E21  AX00003074  GGCGTTGCAACACTAGTACCACCTTCTATAGAGACACCGAATCTTTCGAAAAAA
9  E23  AX00003075  TGTATTTACGTATAGGTGATATAGTTACGCAGGCATGGTTTGTATATGCAGTTAT
9  G01  AX00003076  ACGATTAGTTTAATTGAGCGCGGGGATTATGCACCATCTATTGTATTGTCGTTAA
9  G03  AX00003077  ATTCTTCTTAATCGGTGGTTACTGGTTAGGTGGCAATTTACATGATATTTTTGGA
9  G05  AX00003078  ATCAAGAAAGCATGATTGGCAAAAGCTACATCATTCCAACGAAAGCTTTTCACTA
9  G07  AX00003079  TAAAAATCGTCCTTATTACACAGGCAAAATTAAAGGCGGCGATCCACGTAATCCA
9  G09  AX00003080  TATTAAGAAGGGCAGCAACGAAGGAAGCCGAGGCTGCAACTATACTACAATTCC
9  G11  AX00003081  CCAAATGGTTACGCACTAGAAGTTTTAAATACAGGTTCACAAATAGATGAAGATA
9  G13  AX00003082  CTTTTTAACAGACGGTGCTTTGCAAGCTGGCCTATGGAAATATGCTTTCTTCCTC
9  G15  AX00003083  TGAGCGATGTTTTCGTAACCTTGGTTTTACGTATGATTGCTATACACGTACAGAT
9  G17  AX00003084  TTCTTACAGAAGCGCAGAAAGAATCGTTACCGAAAACAACCATCCGTCGCTGGA
9  G19  AX00003085  CAACTGCTGAAGAAATGGCTGCAAGTGCTGAAGAAATGAACGCTTCACTGAATA
9  G21  AX00003086  GATGACTTCTATCGGCTGTCCAATGGCTGGGCAAATTGTATCAGACGTAAAAAA
9  G23  AX00003087  GGAACAGCTGATAATGGCGGCGTTCATATTAACAGTAGTATTAACAATAAAGCTG
9  I01  AX00003088  ACCAAACTATGGTGAGTTTAAATTTGATTGGAGTAAGCGTGAAAACGAATGGTTC
9  I03  AX00003089  GCTCAAGTTGGAGGGCATGATCGTTTAACGCAGCAAGAGCTTGGAAATAAGCTA
9  I05  AX00003090  AGCATAGTGACAGAATTGAACATCTCGTTGTTCCATTTAGAGACTTTTTCGGAGC
9  I07  AX00003091  AGTGGAGAAGGAAGCTCCAGCAATCGGAAAAACAATCGGCGATCTTGAAATAAG
9  I09  AX00003092  ATGGGTAGCTCTCCTAACGCAGCAGCAACCTCAGATGTATCTCACCCTGTAAAA
9  I11  AX00003093  TCACAAAACTACACAACTTCCATTGGTACGTAAAAGGACCTCAATTCTTCACATT
9  I13  AX00003094  GCTAATATTTTCAATATACGTATCGAGGTTAAAGACTATGCTTTCCTCATTGTCTT
9  I15  AX00003095  TAATTGAAGTAGAAACGATGCATGAACGTAAAGCGAAAATGGCAGAGCTTGCGG
9  I17  AX00003096  AAGCTGGTCACAGTATAATGCCTTTATTCGGTTAAATTTCTTAACAGAGGAAGTC
9  I19  AX00003097  GGCGATGGCTGCTTACTGTACAGCCGAAAGCTACGATGGATTCGCTAACTTTTT
9  I21  AX00003098  CTTCTTGGATATGCAGAAGCTGGAATCGTTTTCGTATTTGGTGGCCTTGTTAATA
9  I23  AX00003099  GCTTTTGATGGGGCATTCAAAACAGATAGTAGATTAGTAGGTCTTGTAATGGCT
9  K01  AX00003100  ACGTATTCGCTCTTACATCTAATGACTTACAAGCATTCGATGTAGTTGTAAATGC
9  K03  AX00003101  GGAGAAAAGTTCCGCATTTTAGTTCCGAAACAAACACCAGCTGGTGGATTTAGC
9  K05  AX00003102  GTGCTGACGAAAGCAACGAAGTTATCGGCCTATTCGGTCTGTTAAAATTACTAA
9  K07  AX00003103  AAGCACAAGTTACAGTGATTAACCAATACCCAACACACCAAATCATCACTGAACT
9  K09  AX00003104  GATTTCGCTATACTGCGGAGTTGATCCGACTGGTGATAGTATGCATATCGGACA
9  K11  AX00003105  GTCAAAACAACCTCTAGAATATCCTTCATGTGGTAGCGTATTTAAACGCCCACCA
9  K13  AX00003106  TAATCATACGGCAATCCTTTTAGGATACGGCATGTTATTCAATCATTCATATACA
9  K15  AX00003107  GAGGAATCGAATCGTTCTGCGGGAAGAATTCAAGGGATTTTGAAGGAGTTTAGT
9  K17  AX00003108  GTGAAGAAATATGTAGAAGGTGAAAACTTCGTCACGATTATTGATGGCTTTATCG
9  K19  AX00003109  ATCATTCTGAGTGGGGCATAGCCTTCTTATATGTATCATGCAGCATACTTGGTGG
9  K21  AX00003110  TAACGATACATGCTTCAAACAGTAAAGTAGGAGCGAATGGATTTCTTGAAGAACC
9  K23  AX00003111  AGTTAGTGGAAATCGATTATATTCACCGTAGAACGGAATTCCAAATTATTATTGA
9  M01  AX00003112  AATAAATACGAGTTTTTCAATAGCGAAACAGGTCAAAGCCGCGGTGACTATGGT
9  M03  AX00003113  CAAATGATGGAGCACTTGAGACGTGCGGCTAATGAATTTGGAAGAACAATTTTG
9  M05  AX00003114  GCCATAGCTTGTCGACAGTTGCTTTCCAATCCATTACGAATAATAAGATTATTAC
9  M07  AX00003115  TTAATGCTGACTGGAGCTGCAATGGCGATGGCAGGGCTCGTCATGCAACTCAT
9  M09  AX00003116  TGGTTTTGCTGCGCCGCACTCTGGTCGTGTTTGGGGACCAATGTATGAAATTTT
9  M11  AX00003117  TGCAGACAAATACGACTTGTTAAAATGACACCGATCATTATTGTGACCGACAATA
9  M13  AX00003118  CCTTCAAGGAACGGAAATTAAGTCGATTCGCGCTGGACGCGTGAACTTGAAAGA
9  M15  AX00003119  GTATTAGCACGCCTTAGTTCCCAATCGAGTGGTTCGCGTCAAGAAGGTTCTATT
9  M17  AX00003120  CTCAGCTGATGTACGTATGTTAGGGCGTTTCTTAGAAAAGAAAGGCTACACTTG
9  M19  AX00003121  TTTCAGGCGGTGCAGAGCAATTATTTGGTAAGCAAAAAGCACGTGGAATTGAAG
9  M21  AX00003122  CCTTCCATGACACAATGCCAATACTCGCTTTACTTGATAACTCTATGTTTACGTA
9  M23  AX00003123  AAATATGACCTTGCAGGTGAAGGCCGTACTGGCTTAACTTCTGCAGAAATGGTT
9  O01  AX00003124  ACTTTAGTGAAACAGTGGATGGTTACGTGGCATTCAAGCCAATGAACCTTGATA
9  O03  AX00003125  TTATCATCTCAGCTCCAGCTTCTGACGAAGATATCACTGTAGTTATGGGTGTTAA
9  O05  AX00003126  CTTCAATACATTAGGCTCATGCAGCCGATTGGAAGAAGAAACTTATCAGCAAGT
9  O07  AX00003127  GAGCTAAGTGTGCATGAATCTACAATTAGTCGTGCAACGCGAAATAAATATGTG
9  O09  AX00003128  TGATACGGATAACCAACAAGCGAAGCAACTTTTCCAAACAGCTGCGCAGCAAAC
9  O11  AX00003129  AAAACCTCTTCGTAAGAAGCTTCAAAAACAGCTAAGTGATGAGCATCCTACTTTC
9  O13  AX00003130  GGATTTGGTATATACGATCGGTTTGGTCAGTTTGCCGGAGCAGGAACAGCTGTA
9  O15  AX00003131  CTCCTTATCTCGGACTATTCGGCGCTTGTTCTACTTCTATGGAAGGTTTAGCACT
9  O17  AX00003132  CAACTTATGTTTGATGTTGGAAAGCTAACACCAGCTCATACAATGGCAACACTCG
9  O19  AX00003133  CTTTCTCGGTCAAGTGGATTCATATGGACAACTTACTATCGACATTTATAATGAC
9  O21  AX00003134  CAGGTATGGCAATTTACGATACAATGCAGTTTATTAAACCGCAAGTATCAACAAT
9  O23  AX00003135  CCGGCTGCGTTGTTTGTACAAGAGGCCAATCGCTTTCATGCAGATATCTTCATC
9  A02  EMPTY    -
9  A04  AX00003136  ACTTTTGAGATTTGAAGACATTCGAATCGTACGTGATATGCGTAATTCTGTAAAT
9  A06  AX00003137  CAGGTGACATTCGTAACGTACTTGTTGCGTTATCAGATGTAGAGCCACTGGTGG
9  A08  AX00003138  GATTTAGGATATTTCTGTGTAGATAATTTGCCACCGATGTTATTGCCGAAGTTTA
9  A10  AX00003139  AAAGGGGGTCTTCACCTTTGTTATCCAAGAAGGTGATAAAGTTGTTTCTGAATGG
9  A12  AX00003140  TCTTTAGTCGTGAATGGAAAAAACATTTAGGATTTTTAATTCCACTTGCAGCTGG
9  A14  AX00003141  AGAAAGAAGTCAAAACTGACGGCGTATTCGTATACATCGGTATGTTACCACTATC
9  A16  AX00003142  AAACGTCAAGGATACGAAGGAGACGTTAGTTTTTATTATTGGTTTGCATATTCCG
9  A18  AX00003143  TTGTACCGCACATTTTTGCGGATGAAAGTAGGAAAGAAAACATCGTTTGCGCTT
9  A20  AX00003144  TCAAAGCTTGATGAGTTTTTTGATGTTGTCGTGACAATTGATGATGTAGAGCATG
9  A22  AX00003145  TTTTCGTAGAAGGGTTACGTACAGATAGTTTAATGCTAGGACCGCTTCGTATTGC
9  A24  AX00003146  CTATCAAGTCGTTTAACAAATTATTTAGAAGGTAAGTTAGCGCCAACAACTGCCG
9  C02  AX00003147  TAAAAGGGATTGCACCTGACGCGTTTTACGTAGCAAATATACAAACTGCAATTAT
9  C04  AX00003148  GAAGCGGAGAACGCGTTTCATAATGAAGTGAAAAAGGATTGCTACATCTTCTAT
9  C06  AX00003149  GTTTTTCAATTGGAGAATTAGAGCCGCGTATGTTCTCATTCAATAGTCCGTTCGG
9  C08  AX00003150  CGTCACTCAGCAACGTCCGCATTATTTGAACGGGATGATGTAATTATTGTTGCG
9  C10  AX00003151  CTATCGGTTTCTTTTTACTCCGTTACGGATTTCGTTTGAAAAAGGCGAGTTTTAT
9  C12  AX00003152  TTTATTCGGTAGATGTGGAAGGAGAACTCGATTGGAAAGTTATGTTTGAACTGA
9  C14  AX00003153  ACATGCTTATCGCAATGGCGATGGCGGGACTTGGTTTAAATGTAGAGTTTAAAA
9  C16  AX00003154  GGACACTCCAAGATCAAGTATGGGTATTAAGAGAAAGTGGTTCTGGTACACGCG
9  C18  AX00003155  AGAAAAGGGATTACTCCCTTCTAAGCGCCTCGCAAACGGCTACCGTGATTTTGA
9  C20  AX00003156  AAAAATGTATGTTGTCATCGTTGGCGGAGATAACCCAAAGCTAAAAGCATTACCG
9  C22  AX00003157  TTTCATTAGCCATGACCGTGCCTTCATTCGTTCTGTTGCAGACCATATTCTACAA
9  C24  AX00003158  TAGTTATATGCTTATGCGTCTCGTAACGCTCTTTGTCTTAATATGCGGTACATGG
9  E02  AX00003159  TAACGCAGTTTATTTCATGGTGGCCTGTCGTTTCAATCGGTTCTGATACATATTC
9  E04  AX00003160  ACAAGGCATGTTGTCTACGCTGAAGGACCCTTATTCCACGTATATGGATAAAGA
9  E06  AX00003161  GCGGAACAATTTTCGAACTTCTACCATATAGTCCGTTCGTATTCCAATTAGCTGG
9  E08  AX00003162  AAGAAGAGCCTGATGCAATTCGTGAGCGTGTAACAGAAGTTTTAGGTCTTGTAG
9  E10  AX00003163  TAAAGGCGTACGTCATAACATCTTAAATGCGAAAAACCATGCGCGTGAAGCGGA
9  E12  AX00003164  ACATTCCCAGAGATTAAAGTTAATTTAAAAGTATACTCTGACAAGCAACGTGTCG
9  E14  AX00003165  CAGCTTGTTTGCCTGTCGAAATTTCTTATCTATCATTAAGAAGAAGGGAAACAGA
9  E16  AX00003166  ACAACAATACTTAGGTTTACCATATGTTTGGGGAAGTGCATCTCCATCAAACGGT
9  E18  AX00003167  CGATCGTATGTTATCAGAGCGTTTAAAGGAATTGGAAAGCGAAGGCATTGTAGT
9  E20  AX00003168  AGCGCGCAAGCTTTCATCGGTAGTCTGTTACAAGTAAAGCCGGTTTTATATTTTA
9  E22  AX00003169  CGTGCATATGGAAAATGTACAAGCGAAGGCATTAATCATGTCGGTGTTGTCGAG
9  E24  AX00003170  TTCCTATTTCAGATGGCCTTGCTCTTTACAATAAACTCTCTGGATTTGATCCTTC
9  G02  AX00003171  AAAAACCTATTTCAGCACCAGATAAATCGCATTTACATCACCGTTTACTTGCAAT
9  G04  AX00003172  ACTGGAAAAGCTATGACAATCCTTCTGCCATACTAGAAAGAGTACGTAATCAGAG
9  G06  AX00003173  CAGCTACTACTCGGGCAGTTATTTGGGATTAAAAAAGGAGCTTATACAGGGGCA
9  G08  AX00003174  AAAAAGAAAATGGATGGATGAACGGAGCTATGGAGATTTAGTAGCACTAAGTCA
9  G10  AX00003175  ATTATGGTTCATCCAGCTTATATTGATCCAGAGCTTGTGAAGCGTTCTTCTTACG
9  G12  AX00003176  AGACTTTATTCGTGGCCTTCGTGCAATTCCATGTCCATATCACCGTTACTACTAC
9  G14  AX00003177  GCGATGGAGGCACTTCAATTTGCCAAACAGGGGAAAATGGCAGAGGCTGATGA
9  G16  AX00003178  ATTACTTGTAGCAAAAAGTGCACAATTACGCGGTGTATCTCGCTTATCAATTGGT
9  G18  AX00003179  GATTAACTGTGAAAAGTTATCATACAATCGTTCCTTCTTTCGGAACTGACTGGGG
9  G20  AX00003180  GTTGTTCAATGGAAGCAATTGATTGCGCGAAGCGTGGGGAGTTTACAGAAGCAG
9  G22  AX00003181  ACCACTTAGTGTACTTGGTGCTAGTCTTTGGGGCGCAATAATAGCAGTTATTCTC
9  G24  AX00003182  ATCTTTCATTATGTACTACGCTCCAATTGGACTTGCTGCTTACTTCGCAGCATTA
9  I02  AX00003183  ATGGTGCTTATTTAGCTCACTTTTTCTTCTTGCAACTATGTACAAAGTTTCTTTCT
9  I04  AX00003184  AAGAAGCAGGAACAAGCATCGTCCTTCACGATAAAGCGTTAATTGCAAAGATGC
9  I06  AX00003185  TTTACAATCAGGGGTTAGTGAATTAAGTGCTGGTACAAATGAATGGGTGAACGG
9  I08  AX00003186  TTTGGGAGCCACTTATTACAGAAGAAATTTTCTTAGTCGTCCCTTCAGGCCATCG
9  I10  AX00003187  AATTGTATGACCATATGTCCACATTCCGAAATGACAACGTATTTAGTAGATATTA
9  I12  AX00003188  GGAACAATTGTCGGTGTGCAAATCTCACTTCTTTGGCCTGGTTTTGCCAAAATTG
9  I14  AX00003189  GGAGGTAACAAATACGTTTCTCGTCTTTGTCGTTGTCGCATTTCTTGGCTTCTTT
9  I16  AX00003190  TCGTTCTTCTCATCTGGAGATGGTACTACTTACGAACAAATCCTGTCGACATTTT
9  I18  AX00003191  ATTCCGTTGGCGCGATCAATTTAATTTATCTTTAGATCCTGAACGCGCGATGGAG
9  I20  AX00003192  ATGGCAGCGACCGGATATGGTTTCTTATACGGATTATGGCCAATTGCTTGGATT
9  I22  AX00003193  TCGGTCATTTATGCAAGTTTATTATTGTTTTACGTTTTGCAGAAACCGGATGTTC
9  I24  AX00003194  ATTAATCGATGAATACAATTCTGGTGATGGCGTATTTGACCGTTACATGGTAACT
9  K02  AX00003195  TTAATTTTTCTTACGAGGGAATTAAGTTCGTTGCTGGGGATTTAGTCAACGCAAA
9  K04  AX00003196  AATGAAGCCGGTGCTGACATTGTAATGAACCGCCTAAAGCCAAAAATGGAGCAA
9  K06  AX00003197  CTATGTTATTTAGTGCTGGTATGGGTATCGGCTTAGTCTTCTGGGGCGTTGCGG
9  K08  AX00003198  AAAAATCACTTTAGATGGTAAAGACGCATTCGTAAGTGCAGAGTTCACAAAAAGC
9  K10  AX00003199  GAAAGTATTAAAATTGGAGACCAAAGCACGTATTACTTAAAATTCCCGAAAGAAA
9  K12  AX00003200  CCTGTTAACGTCGTTCGTATCTTTGTAGATAAAGTGGAATCCATCGTTCGGGAC
9  K14  AX00003201  TGGCACCGACATCTGTTCTTGGAAATTGGCAAAAAGAATTTGAACGGTTCGCAC
9  K16  AX00003202  AGGCGGATTTATTGAGTTTTTCCTTCGTAAAGGTGCTCATTTTATGGTATTCTTT
9  K18  AX00003203  TGCACAAGTCGTAAATCAAGTAATGGATACGATCCTTGCCTCATCTGTATTTTCA
9  K20  AX00003204  GTATTAGATGAGAAGGAGAAGTATATTATTTTTGAACGTTTTTTTGTAGGAAAGA
9  K22  AX00003205  ATCGTTTCCACATTCGCAAAATGGCCACCACTCGTTTCATGGGAAGTTGTCGTT
9  K24  AX00003206  CGTCCAACAGAAGGCGAATATATGCTGAATGATGTGAATATCTTAACAGCAGAC
9  M02  AX00003207  AATATACATATAAAGCAAGCCTTGATAGTCAAGATGGTTTATCTCCAGGTTATCA
9  M04  AX00003208  TCTTTCCCTATGTAGGTTCAGAAGAAATCTCTATTTCTTTATTTGATGTTGTGCTT
9  M06  AX00003209  CCACCTTGTAGTATTGTTATGACGAAATGGTTCTCGAAGAAAGAGCGCGGTACG
9  M08  AX00003210  GAGCAAACAGGGTTATCTGTTAATGCGATTTCGAAACTAAAACGTGCACCGAAT
9  M10  AX00003211  GAGCGTGAAGACATTCTTACTATTTCTGTGTATCCATCGTATTTTGTTGTGCAAT
9  M12  AX00003212  GTTACGGTTTGTATATTTGTCAGGAGATTATGGATAAGCAGGGCGGAAGTATGC
9  M14  AX00003213  TTTATGTCAGTTGTTTGTTTCTAATCCGCAGCGTGTATTTATGAGAGATGAGTTA
9  M16  AX00003214  CGATGACAAATCCAACGAATACGTATGGAGAAACGAAGTTAGCAATCGAGAAGA
9  M18  AX00003215  GCGTGGTTTAGAAGGTTTGGATAAAGTAATGAAAGAAGCAAAGCCGGATATCGT
9  M20  AX00003216  GGAGGTACAACGGATATCGCTGTACTATCTATGGGTGATATTGTTACCTCTTCC
9  M22  AX00003217  GGTAAGTATATCGTGGAGACAAGAAAGACAGTGCGTGTCATTGCAAAGGAATTT
9  M24  AX00003218  TTGCTTGTGCAGCGGTAATCTTAATGGTTGCGCTATGGTTCCAAGGAGCTAATC
9  O02  AX00003219  AACGACGATTTTCTTAACGACGCACAACATGGACGAAGCAGAAACGCTTTGTAA
9  O04  AX00003220  AATCATTACCTATGGAGGAGTATGTGACCGGTGTAGTAGCTTCTGAGATGAATG
9  O06  AX00003221  AATTGGTTCACGTCCAATTGACCAACATTTAAAAGGCTTCGAAGCAATGGGAGC
9  O08  AX00003222  AAGAGCATTTGTGTCAGTCTCCGCATACAATAAAAAGTGGGATGACGCTCTTTC
9  O10  AX00003223  CTCGGGGCTGCCATCCTTCTTTCCATATGTGATTTGTTTTTTAAGCTGAACCATA
9  O12  AX00003224  GGGAAGTGGGGGAAATTGTCGAGTGAAAAGGCTGCTTATAGTTATTTAATATAT
9  O14  AX00003225  GGAAGTGTCATTCATGCCGTGCATACGCAAAACATTAATAAAATGGGCGGCTTA
9  O16  AX00003226  ATGTTAACGAAACATAACGCGGAAAATGAATCACGTCTTACTCTTCGAAAATGGA
9  O18  AX00003227  TTTGTGATTTATGTACAGAAGTTTGTCCGACAGAGGCAATCGTTATGACAAATAA
9  O20  AX00003228  AGCAGAATCGGAACTTGTTTCTGGATATCATACGGAATACTCAGGGTTTCGCTG
9  O22  AX00003229  GGATGGACTATTTATCGGCTATGACGAATAATTACGTCATTTGCCATGCTGTAGA
9  O24  AX00003230  ATGAAGTAATGGAGTTACTGCGATTCCATGAGGGACTTGCATTTGATTATATGTC
9  B02  EMPTY    -
9  B04  AX00003231  TACATTGGAACAGTTGAAAGGATGGGCGCGAAGTAATTCTTTATGGCCGATGAC
9  B06  AX00003232  GATGCTGCGCCCAAATAAACCAAGTGCAGCGAAAGCGACGACGTATGAGAGCG
9  B08  AX00003233  GAAATTGAAAATCAACATTTACAAATCTCACCGAGCATCGGGATTGCCATATATC
9  B10  AX00003234  AGTCGTCGTATGATGGATGGGCATAAGATGGAGTATTTCATTTTATGTTTAAGCT
9  B12  AX00003235  AGAGAGTGGGGAAATGGGGATTTTACCAGGTCACATTCCAACTGTTGCACCATT
9  B14  AX00003236  CTTACATTAAGGGTGGTAAGATCGGTCTATTCGGTGGTGCCGGTGTAGGTAAAA
9  B16  AX00003237  AATTAATCATCCAATGCTAAATGCGCGCCCTGTAAAGCGTACAGGATACATCGT
9  B18  AX00003238  CACTTCGTCTTGACCTTGCATCTTACCGTGAGTTAGAAGCGTTCGCTCAGTTCG
9  B20  AX00003239  GAACATTTCAAAAGAGCAGAAGAAGACGTTTCTTGCAAACGTATTCGGATCTGT
9  B22  AX00003240  TCTTACTTCTATTAGTAATGCTACGCAAATTTGCGTGGGGTCCTTTAATGGGAAT
9  B24  AX00003241  TACAATCGAAGGTGTTGCTCGTCAACCAGAATTAAAAGGCGCACTTCAAACAAT
9  D02  AX00003242  GAACTCGCAGCTTAGCTCTTCGCCCAACAGGAATGCAAAACTTCATGGAATGGG
9  D04  AX00003243  TGCTAGGATGGGGATTCACCTCTTACAAGGATGTATTTCTTGGACTGATTATCG
9  D06  AX00003244  AGCTTATGCTTTAATGTCAGGTATTCTTGCTCAGTTAGTCGGTTCTATTCTTGTT
9  D08  AX00003245  AACTTCCAACGGATGTAGAAGAGCGTGACTTTATCGTACTAGATCCGATGCTAG
9  D10  AX00003246  TCTCATGGTGGTCACTTAACACACGGAAGCCCTGTTAACTTCAGTGGAGTACAA
9  D12  AX00003247  ACAGTTACGCCTGTTAGATCAGCAGGTGGTGCATTAGCAACATATGCTTATCAC
9  D14  AX00003248  TAGCAATGGGCGAGCGTGTAATTGGTGCTGGTCTAGCACGTGACATCGCAAAA
9  D16  AX00003249  ACCAGATCCAGTATTCGCTGGTCGTATGATGGGTGACGGTGTTGCAATCGATCC
9  D18  AX00003250  GGTGCTCAAAAATTATTTGGTTGGTTCGGCGGTTATGGTTTAAAAGGAACAGGC
9  D20  AX00003251  ATGGAGCACCATATAGTTATTTCAATATTGTCGCTGCTAATCCGCCACTTATCTC
9  D22  AX00003252  TGCTCGGTGTACAAATGTTTGCTGAGTTTTTAGATATTGAGTCATTGAAGTTTGT
9  D24  AX00003253  TTTCAGTAGGGCTTAGTCTTGGTATTTACGGGGCACAGACAATTATTACGATATT
9  F02  AX00003254  TTGTCCACATCGGGACAAAATCGCAGTTAGATGGGATTGTGAAGGAAATTCCAC
9  F04  AX00003255  AAAAAAGATGATAAAATAAATGAGTTGTACGCGCAATTTATGATTTTGGAAGAGG
9  F06  AX00003256  TACAATTGGGGAAGGAGAAGGGGCAAACTGGTGGTGTGTATTATTTCCACCGAT
9  F08  AX00003257  TGTTGGTGGTGAAGACGGATTAGATTTCTATCGCCGCTTTATGGAAGAATTGCC
9  F10  AX00003258  ACGGGTGATCGTTCAGAGCGTATTCGTACGTATAACTTCCCGCAAAACCGTGTT
9  F12  AX00003259  ACATGTAACAAAACTACAAGCTGTATGTTCTGCATGTGGATCTCCGGCAAGTCG
9  F14  AX00003260  AAACACAGGCTTCAAATTCTTAAGCGGATCTACTAAAGGATCTAACGAAACTGTT
9  F16  AX00003261  GGAAATATGGAACTTCACTTAGATCGTTCATTAGCTGAGCGTCGTATCTTCCCG
9  F18  AX00003262  TGAGGCAGACGGTGCAGCAACATCAGCTATGCGTGATGTATTTGATACAATTCC
9  F20  AX00003263  AAAAAAGCTGTTATTGGGCTTCCAGGTGGATGTCACTTAGGACCGAGGCCAATT
9  F22  AX00003264  AAGGCGTAATTTACGCTGACCCAGCTGAGTGTAAGCACCTTGTTGAAGCAACAG
9  F24  AX00003265  TAATGACTGCTTATGGTGAGCTTGATATGATCCAAGAAGCAAAAGATTTAGGTGC
9  H02  AX00003266  ATATACAGATGTACATATTGATACAAAGCTATTAAAAGGTCTTATTCCAGACGAT
9  H04  AX00003267  GCGCAGAAACTGACTTAGACCTTGGTCACTATGAGCGTTTCATCGACATTAACT
9  H06  AX00003268  GGGCTACGCAGCTGGTACCCATACGAGCAAATTGATGAAGAAATCTTGCCTCAA
9  H08  AX00003269  GGAAGAAGTATTAATCATGTATCAAGAGGTACGCTTTTTACCGAAAGAATCACTC
9  H10  AX00003270  TTGGTTTAACTGGTATTCCGTGGCCTGAAGAATACGGCGGAATTGGAAGCGATT
9  H12  AX00003271  TGTTCCTAGTATGGAACAAGGGGTGTTCCCAACAGAGATTTTGCAGAAGATGGG
9  H14  AX00003272  TCCAGAACACGCAATTTTAGCGACGAATACGTCATCCCTGCCAATTACAGAAATT
9  H16  AX00003273  TACAGCAATTGCAGTGGAGTCTAAAGATTTCCCGAGGACGCCAGGTTATGCAAT
9  H18  AX00003274  AATATGTGTCCGGCAACAGGAACAGGGAAAATGTTATCGCCGATGGATTTAATT
9  H20  AX00003275  TTTGCGAGGAACCGTTAGAAGAGTTGCTTCCTGCAATTTTTGAAACTTGGTCAC
9  H22  AX00003276  AGCGAATGAGCAAATTAAAGACTTAGTAAAACGTGAAGAACGGCAGCGGATTGC
9  H24  AX00003277  TCATGTGGAGTTAACGGTAGGGCAGTGGATTGGTGCTGGATTATGGTTATTGTT
9  J02  AX00003278  GCAGGAAATCCAGACTTGTTATTTTTAGATGAGCCGACAGTTGGAATGGATATT
9  J04  AX00003279  GCTTACATGAAGCACCAAACCATATTTTAAGTTACTTTGACCCAATGGATAATGC
9  J06  AX00003280  GAAACTACGGACAAACTTTCAATCCCCGCCTAACGAAAAAGCAATCTATCCCTG
9  J08  AX00003281  GTTTATGACTCAAATCATAATCTTATTGGACGTTATTCTGATGGTTACGGCCGCA
9  J10  AX00003282  CAAGGGGAGACAGGTTACGAGGCGAAATTCTCATCATGGGATATTGCCGGTAA
9  J12  AX00003283  TTTTCATCGCGGCACCAACTTTCTTACGTGGAGAATTATAAAAAGTGGATTACTA
9  J14  AX00003284  GACGGTTCTTACACATACTTAACGCCAGATATCGCATATCACCGTGATAAATTAG
9  J16  AX00003285  CTTATTATGCGTTCAGGTGCTGTTTCGATGCGTCAGACGCATGTGAAAGGTGAA
9  J18  AX00003286  ATGCTTAACTTCTAATAAGCCTATTGAAGTCCTGCCATCTGAAACATGGAGCGAT
9  J20  AX00003287  GAATGATGAACCGTGAATTGCATACGGGTGCTTTTATAAAAATTTATGCAAAAGG
9  J22  AX00003288  TTCCAGCTCGTTAATAACGCACCAGGAACAGCATCACCAATCCCAGGACTTCTT
9  J24  AX00003289  AATATGTATCAAAACTTTTAGATGCCGGTAAGTTTCCACTAGGTCTCGGCGGTG
9  L02  AX00003290  CAATTACTCGTTTATACACAGCGAACATTCCAACTTACCCAAGTGGTCTTTGGAC
9  L04  AX00003291  TAGGCGGGATATTAGGTGGACATTCTTGGCGGTATCCATTTTTCGCAACGAGTA
9  L06  AX00003292  TTAAAAGAAAGAATGGAACAGAGAAGAAATAGCGAGAATCCTCGTGATCGTGAA
9  L08  AX00003293  TCTTGCTCTCGGCACATCTCCTGTAAAACCAATTGAAATGGTTAACGCTTATAGC
9  L10  AX00003294  TATAAGTCACTTCCAGAGCACGTAAACAAAATGGATAAATCATTGAAGCGTCACA
9  L12  AX00003295  CCAACAAATATTCGTGCGAAAATGACACAGTATGAAAAATACGGGGCGATTGCG
9  L14  AX00003296  AAGCTCTTGCTGAGAAAGTAACAGCAGCAGTAAGCGAAACAACTGGTGCTCCTG
9  L16  AX00003297  ATTTCAACGCTTGCGCCGTATTAAGCAGCTTGGAACGACATTTTTTACATTTCAC
9  L18  AX00003298  AGACGTAAAACCAGTTGGTTCTGCTTGGGGCGATAAAATTAACATCGAAGCAGT
9  L20  AX00003299  TGTTATGGTTATCCATGACTTAAACCATGCTTCTCGTTTCTCAGATCATATGATTG
9  L22  AX00003300  CTTCGCGTTAGTTGGAGCGATATTAGCAGCGGTTATTATTTATTTACTAGCATGG
9  L24  AX00003301  GTTGATTCCAAAGTTAAAAAAAGTAGATTCATGTGCAACGATTGAAGTTGGATGT
9  N02  AX00003302  TACATCGGCTGCCTGTGGTTTCCGTTGGAATGCTGTTGTTCGCTATAGCTATGA
9  N04  AX00003303  GACCAACATTCCATGCACTTCAATCATTCGCAATGGATGATACATTATGCACAAG
9  N06  AX00003304  AAGGTAAAGCAACAGAAGAAGACGCTCGCAAAATCCTTAAAGACGAAAATTACT
9  N08  AX00003305  GCTTCTACCCAATGGACAAGCGTCGCCAAGGTGATGACAACTGGTACATGCTTC
9  N10  AX00003306  AAAAGGAAAACATCCTGAGGGTACTGATCCAAATGCAGAAAACTCTATGTCAGC
9  N12  AX00003307  TGCTGAAGCCGAAGGAGAAGGGCAACAAGGCATGTTAATGGTCGGAAATGTTG
9  N14  AX00003308  ACAAGCAGCTCAAGCTGCGCAAGCCCAATATGCAATTTCTCAAGGCATGTTACC
9  N16  AX00003309  ACTTTTAACTACTGCTGGTTGGCTTATGGTAGCTGGGATTATTATGTTCTCAGGT
9  N18  AX00003310  TTCAAGAAGGTCCTGCAGGCCTTTGGTGGGGAATTTTCTCCCTTTATGCAAGTT
9  N20  AX00003311  AAGGAACGAGCTTAAACCAATTAATCCAAAAGCTTGGCATTAAGCGTGAAGAAG
9  N22  AX00003312  AATTACAGGCATGGCTCACGGCATTCTATTTATTCTATTCATCTTCGCAGTAATT
9  N24  AX00003313  GGACAAGACCCATATCATGGGCCGAATCAAGCGCATGGTTTAAGCTTTTCTGTA
9  P02  AX00003314  CTGCTTCTTGTAGGTGTGTTTGCATACATATTATCAGGGCTTGTATTTGGATACT
9  P04  AX00003315  TTCAGGGAAGCGATGCGTCAAATTGGGAGTATCGTTGAAAACCCAGAACTGTAT
9  P06  AX00003316  ATAATCCTTTTGAAGATGTAGAAGATTTAAAGGGGTCTTCAAACATTGTTGTAGA
9  P08  AX00003317  TTGATGGGGTTATTATATGTTCCCGGACAAATAGTAAGGAAAAGCTTGAAGAATA
9  P10  AX00003318  ATATGATGACGACCATTACTTCCTTTGGACTTAGCCCTTATGATTCCTTCTTTATT
9  P12  AX00003319  ACCCTTGGTTTCTCTACAAATGTAGAGCTTGGAGATGTCAAGGTAAAAGGGATT
9  P14  AX00003320  GCAACATGTGAAATTGTTACAAGGGTTTGATGAATTGTTTTTCGCCCCGCATTCT
9  P16  AX00003321  GTGAAAATGCTCTCGCAGTTGCTAAATGGCTTGCTGATCATGAACGTATTGAAT
9  P18  AX00003322  GAAGAAGGGCTCATTATTGGGGATTCGTTAAGCGCTGATATGAGAGGTGGATAT
9  P20  AX00003323  TGTTAAATATGTAGCAAGCATGATGGGCTTCTTCGGCGCAACAAACATGGAAAC
9  P22  AX00003324  TATTGACTAGCTTTTCTGATCAGGCGCATGTGTTACCAGCATTAAGGGCTGGAG
9  P24  AX00003325  GTAACGATGGATCCACATAACGGTTGGGCACATAACGTATTCCCAATCCCAGCT
9  B01  EMPTY    -
9  B03  AX00003326  GCAACGATAGATGCATTGACAGGTTTAGGAAACGTAAGGCAGTTTGATTTAGAA
9  B05  AX00003327  ATTAATGCCGTATGGCTCTTAGTAGCTGCGGTATGTGTGTATGCAGTTGCTTAT
9  B07  AX00003328  AGATGTATGGGCTGGAGAGGTAAAACGTGCACCAAAATGGATTCAAGCGATCCA
9  B09  AX00003329  GTGTTTTTACAGCTATCGGTGCAAATGCGGCAATGTCACATCATGTTGACGCCT
9  B11  AX00003330  ACAGGTACATCATTAGCTACAACATCGGAAGAAAAAGCAAATAAAGGTAAAGAAC
9  B13  AX00003331  GCTGCAAGGCATAGTCGTAAACATTGCGTAACAGCATCTATCGATTCTGTTGAT
9  B15  AX00003332  TGAAGTTACAGAGAAAATGGGAACTGCTACACCAGAAGAATTGGAGGAACTTCT
9  B17  AX00003333  CTAAGGGTGTAAATGCGACATCAGTGCAGGAAATTGTGACAGCTTGTGGCATAT
9  B19  AX00003334  TAGTAAAAGGCATGATTGGCGAGATGTTCTTACCATTCGCCTTAACTATCGTCTT
9  B21  AX00003335  TTATACCGTAAGGGCTCAGGGCGAGATGCATTTATTAAGCAACATTGGCCAAAG
9  B23  AX00003336  GAAGTATGTAGGACAAGGCGTTGACATTTTGTATAAATCGATTACGAATGTTGG
9  D01  AX00003337  AGATACAGCAGTAATGAATTCAATGTTACCACAAGCAGCAACAACAGCAATTGCG
9  D03  AX00003338  ATTTACCAATTCCAATGCCCTCATCGGTAATCGGGTTAGTCATTTTATTTAGTCT
9  D05  AX00003339  ATGAAAAATCCACCTGCAATTGTATTTGCGACTGCCTATGATCAATACGCGTTGC
9  D07  AX00003340  TGAAGGCTGTCCTTTGCAAGCGGCGATTGTTATTCCGCTAACTTCACATGGAAA
9  D09  AX00003341  CTCATTTACTTCTTCTTATTCACAGATTCAACATTATTGTTATGGGGCAGCGCAT
9  D11  AX00003342  GTAGTGACAACAGGAGATTCAATGGCGTATTCGATTTCAATGGCAGTAACTGGA
9  D13  AX00003343  ATCATGATCGTTATAATTTACTGCCCGCCGTTGCGGAGATGATGGATCTAGATA
9  D15  AX00003344  ATTATTGTCATAGTCTTTTTTGGGAAGTAATGAGCCCACGGGGTGGCGGTGAGC
9  D17  AX00003345  TTGTGGGTGCACTGCAAATTATTATTCCGTTCTATTTGATCATGATTTCTGACCA
9  D19  AX00003346  AGGCATTCTTTATACAATTGGTGGATTTATTTACGGAACAAAGCCAAAGTGGTTA
9  D21  AX00003347  AACGTCGAAAGCTTTAAACAAGACATAAATAACCGTGTTTCAGAAGTAAGTGAGA
9  D23  AX00003348  CGGTATACCACTTTGTGAAATGGTAGAGTGGGAAGAGAATAAACCACAAGCGTT
9  F01  AX00003349  AAAGTTTGTATTACTAAAATTAAAACAGGATTTGGAACTGGCGGTTGGCAACTAG
9  F03  AX00003350  AGTATTAGGACTCGATCAAATGCTGTTCTGCGACTTACATGCACCTTTAGATCCC
9  F05  AX00003351  TTTGATGGACACCCAGGTTCGCAAGATAAAGAGGGCTATGTAAGAAGTATACTT
9  F07  AX00003352  TCACTTGGACTAAGTTCAGAAGTAATGAAGCGTTCAAATGAATCTCTTTCTTTTT
9  F09  AX00003353  GATGAGTGTGAAGTCGCGCCAGTTATTAACAATGTGGATAACTCAGAAAAAGAG
9  F11  AX00003354  AAGCAAGTGGAAGTAATATGGCCGAAGCTCAAGGAATTAAACAGATTAGCTTTG
9  F13  AX00003355  TTACCGCATCTACTTCTAATAACCAAGTACTTGCTTCAACGTGGAATTTAAAAAC
9  F15  AX00003356  GATGGGTTAGCTGAATTGAGACAAGTATGGGGATCAGAAGAAGTAATGGAATAT
9  F17  AX00003357  CGAATGCATTAAAGTATTCACCAGAAGGTGGAACAGTAACATATCGTTTACGTG
9  F19  AX00003358  CTTACACACCGTGAATTTGAGCTGCTGCATTATTTAGCAAAACATTTAGGACAAG
9  F21  AX00003359  GAAGAGTACTTCGAGTACGGACAGCAAATCGCACAATATGTATGTGATACGTCT
9  F23  AX00003360  AGAAGGTGGCCGTCTATTTGGTTCAATCACAAGTAAACAAATCGTAGATGCAAT
9  H01  AX00003361  GGAATTAGCGGCAGGTCTTTAGGTGAAGTGAATGTGCAGCTAATTATGGAAAAT
9  H03  AX00003362  CAAAGGTTTTACGAAAGGGGTTCCTATTATTAGTTTTATTGCCTGCATGTTTATT
9  H05  AX00003363  ACGTTTCGTTTCTGAGCGTGGTAAAATTTTACCTCGTCGTGTAACAGGAACAAG
9  H07  AX00003364  TGCGGAAAGCGTACAATTTTTAGAGCCGCGTAATGGCGGTGGGGAGCAACGTG
9  H09  AX00003365  ACACGAAAGAGTGGGGTAAGCGTCGTTTAGCTTACGAAATCAACGACTTACGTG
9  H11  AX00003366  AATTACACAAGCAGGAGCAGAATCTGCGAACTATCCATTCTGTACAATTGATCCA
9  H13  AX00003367  GAATCGTTGGAAGATTATTCGTATGGGAATGGATATCCGCATTAAGTGCGAGGG
9  H15  AX00003368  CGTATGGGAAGTCGTTCGCCAATTCAAATTTCAGAACGTCGTACAGTTACAGTA
9  H17  AX00003369  GTTTTATGGAGTTTTTCGTTCTACAAAACACAAGATTAAGTTTAGTCATGAAAATG
9  H19  AX00003370  CCTTCTTTTGTTCAAGATATGATTGCAAATGGTCAACTTTCAATGGCTCATGGGA
9  H21  AX00003371  AATCTAGCAATTCAAGGTGTATTGCTAACAATGTTGGATGCCCGTACAAATTTAG
9  H23  AX00003372  ACGTGAGGAACTAACAGCAATCGAGGAAGCTGTGGCGTATCAAAAGCTAATTGA
9  J01  AX00003373  TCAATTTGTGATGTTGGCGCAGGAGCTGGATTCCCAAGTATTCCTTTAAAAATTT
9  J03  AX00003374  TAGACAGAAATTGAAAGATGTTCGTCCGCTTTCAATGGGGCAAGCTTCACGTAT
9  J05  AX00003375  CTGATATTGCAGGAACAACTCGTGATGTTATTGAAGAGTACGTTAATGTGCGTG
9  J07  AX00003376  GGTTTATTTGGGAACCGACCTGCAGTAGTAGAAGTTGTATTGAAGAAAGATCCA
9  J09  AX00003377  TCCATTAGCAGGATGTTTACCAATCTTTGTTCAGATGCCTATTTTATTCGCGTTT
9  J11  AX00003378  TGGAAAAGATTTTGTTATAATAGCAAGGAAGCCTTGTGCAGAGATGACATATGAA
9  J13  AX00003379  GATCAACAAGAAGATGCGTTGCAACGTGTGTCGTATAGCTATGCGGATGTTTTA
9  J15  AX00003380  TATGATGTTGTTCAGAAAGAAGGATGGGGCGGAATTCGTGCGAAAGATGCTGG
9  J17  AX00003381  GCCTTTTGGCGTGGGGCTATTATATTAACAATCGCAAGTTTTGTTACAAAGGTAT
9  J19  AX00003382  GTAGTCGTTGGTCATAAACGTACATTGGAAGCAATCAAAAATGGTATAGTTAAAG
9  J21  AX00003383  TTCCTCGAGACAAACGCGTTGTTATTTCTTTAACTTACGTATTCGGCATTGGTCG
9  J23  AX00003384  ATGTTACGTGACTTAGCTACTGATTTAATTATCAACGAGCGCATCCAAACGACAG
9  L01  AX00003385  GTGGACAATACTATTTGCAGTTATGGCAACGATTGATTTTAATTTGGCACTTCGC
9  L03  AX00003386  AAGCGTATTAGATCCACAAGGAACAGCAGTAAAAGGAGCACTTCATAGCCTTTC
9  L05  AX00003387  TGATCCTGAATTACATGCAGTCATCGAAAAATGGGCGAATGATGAGTTTCGTAG
9  L07  AX00003388  GAATTTACCAAAGTCGTATATTGAAGAGCTAATTCAGCAAAAGAAAATTCGTGCA
9  L09  AX00003389  TTATAGTGATTGTGAGATTGAACTTGCGCAAAACGGTAATCGTGCAGGAATGAT
9  L11  AX00003390  AACGTTTAAATATGTTCATTGAAGTAATTGATACAATTGAACCTGAAGAAGTAGA
9  L13  AX00003391  TAACCATACGTGGACTCGTCCGAAACATGCAAAAGCGCAAGTTAACGGACAGAC
9  L15  AX00003392  ATCGACGGTCAACCGAAAGCGAAATCACGCTTCGCTTCGAAGCGACCTAACGG
9  L17  AX00003393  GAATTGAGCGCTCTACATTCCTGATTAATAAAGACGGTGAGCTTGTAAAAGAGT
9  L19  AX00003394  AGTTTAAGTATATTAGGGGGTGCCTCTCCTTCTGAAACATCAAAAGGAAAGACA
9  L21  AX00003395  GAAGAGGCGTGCGTATTAGCTGCTAGGCAAGGAAATCGTATGTGGTCTTTAGAA
9  L23  AX00003396  TTTATCTTCTTCAAGTAGAATCGACGTTACATATGAAGGCGTACCGGTATGGATT
9  N01  AX00003397  AGACAAAGCTGGAGAGCAACAATCACCAAAAAAACATCCACCAGGATTGTACTT
9  N03  AX00003398  TGTATGTCATGAACAATTTAAAGAGCATACAAAGAAAGCGAAAGCTATTATTCGT
9  N05  AX00003399  ATCATATTACAACTTTTGAAAGTGCGTGGTGTTTTCAAGAGGGAGAACAGATTTT
9  N07  AX00003400  GATTAGTTTAATTGAGAAGGGCAAATACAATCCGTCTTTAGATTTATGTTTGAAA
9  N09  AX00003401  ACTTTCACTCCTTCTCGGAACTGCTAGCATACTCGGACTTTTCGCCGCACCTGC
9  N11  AX00003402  CACTTTCCGAATTTAAGACTGGAGAGTTTGTACAAATTGAGAAGATACAATTAGA
9  N13  AX00003403  TGGGTTTATAGGATCGTTTATATCAGGAATGGTTGGAATTGGCGGTGCGATTAT
9  N15  AX00003404  GCAGGCATGTCAACGAGTATGGTTGTAAGAAAAATGCAAGAAGAGGCAAAGAAA
9  N17  AX00003405  TTTATGTGCAACATGTTTATCTGCAAAATATAGATTTACGAGCATGGCATTAATAC
9  N19  AX00003406  AGAGTTGTATTTCATGTTCGCCGATTTGTTCCATTCCTATTTGACTTTTTTACTTC
9  N21  AX00003407  CAATAGGAAATTGGGCATCGTTTACAGCTTGCATCGGCATATTTTTCATTTTACA
9  N23  AX00003408  GTTCCTGTTTGGTGAGTCGAAAAGTAAAGCGCGTATCATTAGTGTGGCTCTTAT
9  P01  AX00003409  ACATTGCACTCATTTGGTTTTTAGCATCATTACTTTGTTTACAAGTTTCTTATGCC
9  P03  AX00003410  AAGCAAGAAGAAATTGATAAAGCACTTTCGGCAGCTGGAATGCTTTTTAAGGGA
9  P05  AX00003411  GATTTCGTTCAATTTTCTTATCGACACGATCATGCTACAAAATTAGTTGGTTCCA
9  P07  AX00003412  TATCCGTACTTATGAAGGTAAAAAACTAGAATCGTATCGTACGCATGTGTTATCT
9  P09  AX00003413  GGTATCCTGACCGGAGCTGGCGTTGTCATCGGTAGAAGATACGTCGGTCCATG
9  P11  AX00003414  CTTTTCAAGCGGATGGAAATTGGATGAAGTTAATCGGTTTCATTTGGCTACTTTG
9  P13  AX00003415  TAAGGTGTACAAACGTATGGGATTTGTAGAAGAAGGCAGACAAAGAAAGCAAAT
9  P15  AX00003416  AGTTTTTCAGAAATTTACCGACGAAAACTTGTGCGCACTGCGGGAAAGAAATTG
9  P17  AX00003417  CTTTCAAATTGGAAATGTGGATTATGTTTTTAATAACTCTCGTATTATGCAAATCC
9  P19  AX00003418  CGCGAGTTCAAAGTCGGACAGATTAAAATGAACGGTGTATCATCGTCCGCACTC
9  P21  AX00003419  CTCATACAGTCGGTAATGTAGAATATATAAACAATGAATGGATATTCTTTGATGA
9  P23  AX00003420  CTGGACAAAAAGCGCCGAATGATGGCATTTACGTGGAAATTGGTGAAACGGGA
10  A01  EMPTY    -
10  A03  AX00003421  TTTTTACAAATCGTAATGAAGCATTTACCAGAAGCAAAGGCCATTTTAGATGATA
10  A05  AX00003422  ATCAAGAACAATTACAGCAACAAGGATTTGTGAAGAAAAAGGGATGTAATTGTGG
10  A07  AX00003423  ACAAAATGCGGCAATCAACAATAATAAAACTCCGAAAGAAAGCTTACCAGATGCA
10  A09  AX00003424  AACTCTGTTATTGTGGATATAACAATTATGGAGAATTTTAGAGAACTAGATATGG
10  A11  AX00003425  TCCCTCGAATTGGTGAAAAAGTTGAGATTTTAAAAACAGTCCGCACTGTTACAGA
10  A13  AX00003426  CACCTTCTGCGGAGGGGATTAAAAGATAAAAATAAAGATATTGATCAGCATATGG
10  A15  AX00003427  GCAATCATTCGACGAAGAATTCGCCCCTGAAATTTCACCTGGATATCGGCAAGA
10  A17  AX00003428  ACGAGACAAGAGGTAGTAGAGATGCTTCAACTATTTGATCTAATGGATACGAAA
10  A19  AX00003429  CATTATTTAAAGCGTTTGGTAGAGCGCTTAGAGAAGCAGTCGAAAGAAATGCCC
10  A21  AX00003430  AAACGAAATGGACGGTATTTGCTTGTTATATCGGATTAATGGCTATACTTGGTTA
10  A23  AX00003431  AAAATAAAGAATAAATTTTTGAAAGGGATTACAGCATTGGTAGCGTACACCCTTA
10  C01  AX00003432  TTAAATATTCGTCTGACTTGTATAAAATTGTTGATAGCTTGAATCGTACGTTAAAA
10  C03  AX00003433  TGGCGGATATGTACCCAGAAGCACATTGTGAATTAATTCATGATAATCCATTTGA
10  C05  AX00003434  GTTCTCTCGATTTGCTGGAAATGAATATAGGGATTAGAACGAATCATGCATTAAA
10  C07  AX00003435  TGCGAGACATTGGTATCTCGAAGGAAAAATATGCATTTCAGATTACCGAACAGT
10  C09  AX00003436  TGGATAGCCAAGGTGCGATTGTAGATGAAATACAAAAAGCGCAAGAAGAATATT
10  C11  AX00003437  TTTCATTCTTACATACGAAAGGATTTAAACTATCAGAGGAAGCGCAAGGGTTTAT
10  C13  AX00003438  GGAAGCACTGCAGTACATAAAAAGTTTCGATCTCTTTTTTATTAAGTGGATTCCA
10  C15  AX00003439  ACATTAGTCATTATGGTGATCCGGAACATCGGGAATGGAAACAATATTTCATAGG
10  C17  AX00003440  AGTGAGGTTGAGCAGCGGACTGTTATGGCGGCGAGTAGTTTGCCGGATTTAAT
10  C19  AX00003441  GACTAAATTCAAAATCTTGAACGAAGCTGGTATCAGCATGCTTTCTCAAGCAAAC
10  C21  AX00003442  TTCTTTCCACAATTATCGTTTTATTTTTCGTTGGGGTTTCACGTTATATTCATAAA
10  C23  AX00003443  GGCATTTAATTGATGTGTTAATTGGAGCAGGTGTATTTAAAATTCGTGACCGACA
10  E01  AX00003444  ATCGTAGCGAAAGATCGGGAATTGTTTGCACTTGGGCGTAATGAGAAATTTAGT
10  E03  AX00003445  ATTAATAAAATCGTGGTCGATTGAAACAAGTTCAAAGTGGACAATTGAGAATCCA
10  E05  AX00003446  ATGGAGAAAAATATTTAGCTGCTTATGCGGAGACGAAGCAGGAGGCGATTGAAA
10  E07  AX00003447  CTACTGTAGTTGGTTTTTTAAGTAGTACAGTAGCAAAAGCCATTCTCCAAATCAT
10  E09  AX00003448  ACTTTGGATTTAAGAATTGGAACTGTAACACATGCAGAGGAATTTAAAGAAGCGA
10  E11  AX00003449  CTACGACTGGGTTGATATTGCAAAATGCCCTGAATTAGCCGGGAAACAAGGTGA
10  E13  AX00003450  GCATAGGGATGAAGAAAATTATCCAGTGTTTCAAGAAATTACAGCGAAACATTGC
10  E15  AX00003451  CTATTGTTTGGGCTACTGTATTATTATCTTAAGAGAAACAAAAGAAAGAGAAAAG
10  E17  AX00003452  ATTGCAGATTTAGATGGACTAGCATCAGTTTTTAATAACTATCGTATGTTTTATAG
10  E19  AX00003453  TACGTGGTCCGATGGAAATGAATCATTATTCGGAAGGGTACTATACGATTGATT
10  E21  AX00003454  AATTGCCGGAAATCGGAAAGGCCTTAGGGGAAACGTTAAAAGAATTCAAAAAAT
10  E23  AX00003455  GTAACTACCGAAGGGCCTGGTATACCAAAAACAGTTGATATATCATTAGGTAAAG
10  G01  AX00003456  GTGAAGTAAGGAAAGTATTAGTGCAAGAATCTTTTTTTAATCATCATCCTGAACT
10  G03  AX00003457  CAAGTAGCGATTATAAACGACGTTCATCTGGTTATGGGCATCATCATTATAAAAG
10  G05  AX00003458  GCCCTCAGTTGTAGGGAATTTAGTTGTACAAAATAGTAACGGTTCATTTAACTTA
10  G07  AX00003459  ATACTGAATCAGTCTTAGTTGAAATTACAGATGTAAGCGGTGGTACTTTTGAATT
10  G09  AX00003460  TACACATATAAAGTATTAAAAAATGAGGAGGGCCAGTATTCTCTCTGGCCTGCCT
10  G11  AX00003461  GATGTGCCTTGGGATGGTTATCGTAATGACGTTTTACAATTTACTAATGAATGGA
10  G13  AX00003462  GTGAACATCCTACAGATTTTAATGGATTATTAGCCTTATACGAATCTTTAGGATG
10  G15  AX00003463  TTATAGCTGGTATGGCGGTAATCGGAGTAGGTGTAACATATGGCATGCTGTATT
10  G17  AX00003464  TAGAAGAACCGAAAAGAGAGCAGTTATTTCCTTTATTTGAAGAAGTGTTTGGGAT
10  G19  AX00003465  AAATTAATGATTACTATACCGATTATTACACGTATTTATGAAGAAGACGGGGAAA
10  G21  AX00003466  AAAACTTATCTGGACCGATGGCAAGACTTTCTGAACAGAGACATTTACAAGCAAT
10  G23  AX00003467  GCTTAATGCATATGTATTGGGATAAAGAAGAATTAACTGAGGAACAAGTACGGA
10  I01  AX00003468  GCAAATCCCACTAGAACAATCTTTATATATTGGAGGCCTCTTATTTTTTACTAGTT
10  I03  AX00003469  AGTTAGCATTGAAAATGTAATGATTAATCCTACTAATATATCTTCTGTAGTTGAAA
10  I05  AX00003470  GCCACCAACTTTTGGATACTCACATGTAGTGGAAGCTAGTAACGCTAAACGAAC
10  I07  AX00003471  CTATGCAAGGAGTTCCCACAAATAAAATTAACATACATCAATTACCTAAATGGAT
10  I09  AX00003472  AATGAACCAGTTTCAGAAGATACATACACCAGCTACAGTAAGAAATTGGAGGAC
10  I11  AX00003473  AAATATTCCAGCACAAAATTTATATGAAAAAGTTGGTTTCCAAGATAAAGGGCTT
10  I13  AX00003474  AAAGCGACAGAAGATTCACCAGATGGTTGGAATGCAACGTGTATGAGGCTTAAT
10  I15  AX00003475  ATAAGAATAGGCTATGTCTCTGTACCAGGGATAATTGGTTTTTCATGCTTTGTTA
10  I17  AX00003476  CACCAAGAGCTGAAAGATCAGTAGAGATTATACCGTTAAATACACCTGGATATAT
10  I19  AX00003477  CATTAAAACCGTCTGAACGATTAGTACTATTATTATTAGAGAAGCATAGAATGTT
10  I21  AX00003478  CGCGAAATAAAACTTCTCAATCATTCCAACAGCTTCGAACGAAAGTATTACAGCA
10  I23  AX00003479  ACGATGAGGCGGTAGAATTTTATAAAAGAATTGGTTTTCAGGTTAGAACTTTAGG
10  K01  AX00003480  TTGGTATTTCTTCAGGCACTATAAAGATTCATTTCACAAACTTTCACGACTCCGT
10  K03  AX00003481  CTTCAAAAAATCTGATGAGCTGAATGAATTAGCTTCAAAAATTGTACAAGCTGTA
10  K05  AX00003482  TGAGAAGAAGGGGATTGCTATTCTTTCGTTAATACTGTCCTCATCATTTTTTATA
10  K07  AX00003483  GAGGAAACGCAGAAAAACCTTTCAAAATTTGAAAATAGGTATTGGAAGGCAGAG
10  K09  AX00003484  ATGACATAGATTCAACCATCAAAGATAATATTAGCGGGAAAAAATTGAGGGACAT
10  K11  AX00003485  ATCTAAAGTATCGACATGGTTGCTAATTCCATATTTTTTATGGTCTACATTTGCTA
10  K13  AX00003486  TTGAGTCAGAGATAAGTAAAGCAATTACGCACTGGGAAAAGGACTACCTAGGAC
10  K15  AX00003487  CGTTGTAAAAGGCACGATTTCTACACTTTTAATCGTTACAGGTGCTAAATATTTT
10  K17  AX00003488  TCTTATTATATTGGTGAGGCAAATGTACAAAATGAATGGATGAAGGATGTTTTTG
10  K19  AX00003489  TTGGATTATCGTTTTTGGAATATGGGCAGCTATTATTTGGCTACGAGATGTTGAT
10  K21  AX00003490  GTACATTTTGTGCACCATGTACAGAAGAAAGACACAACGTTTGTCCAAACTGCG
10  K23  AX00003491  TGCAGCACGATTTATTCATTATGTTTATTACTACTCACTTAGTATAGGTACTTTAA
10  M01  AX00003492  CAAATCCTTTATCTAATAGACCTTGCATTATTAACAGGAGACGAAGAATGGTTTA
10  M03  AX00003493  AACGGATTACGGTTCGTCTTTAGGAGCTATACTCGATTCCCTCTGTTCCTGGGG
10  M05  AX00003494  CTACTATTATCTTAGGTTCTAATGCGTCTAATAATGAAAAAATTCTCGGCTTAGG
10  M07  AX00003495  TGACGAACTAGTGGCAAACGCTAAAACGTATGTCTCCAAATATCGTGAAGATTTG
10  M09  AX00003496  TTGAAGAAATGTTACATGAAGATTTCCAAGAAAGTATAACGGAGATTATCGCACC
10  M11  AX00003497  ACTTATAAGTGGGTGATGTTAATTGTTGCGACGATTGCTCAAACAACAGCGACA
10  M13  AX00003498  CAAACGCTATGATAAAACGAATTGAGGAACATACAAAAATGTTCCCTTCTACTTT
10  M15  AX00003499  GAAGAAACAGTGGAGAACGCCAGAAAGTACGTTGTTTTTATCAGCGGCAGCTGG
10  M17  AX00003500  ATGGCATTAACAGCATGTTCTACATCAGGTGGAGATAAGAAGACAAGCACAAAT
10  M19  AX00003501  AACAATTATTAAGCGATCGTGATGCAATCGATCGTATTGAAGAGCGTATTGAAAA
10  M21  AX00003502  TTTTTGGAAGATAAATTTGTATATGATTGCGCAGGGTATATTTTTGCTCATTCATC
10  M23  AX00003503  GACAAAAGACCTCATTTTAGCTACTGCTACAAAAGAACAAAATTGTTCACAAGAA
10  O01  AX00003504  ATTGATCGGCAAGATAATGTTATTACAGTTCGAGTAAATGATTGTTTTCATACGG
10  O03  AX00003505  GATGAACCAACTGTAGTCTTTCCTCTTAATTTAAGTGGAAGTCGCCAACAAATTA
10  O05  AX00003506  TGGGAATGGATCAAGGCAATTTTGATAGCTGTTGTATTAGCAGGTGTTATTAGAC
10  O07  AX00003507  CTATCGAGATATACTCGTGGGCACTTATTATTTACATTCTCCTATCATGGTTCCC
10  O09  AX00003508  ATTGTAATTCCTTGGAAGGGAATTGTGAAAATTGGGGAAGATGTCATACTTGTTA
10  O11  AX00003509  TGAGGAAGAATATAGAACATTGCTTGATTATATCGATCAAAAAAGAAGTGTAATG
10  O13  AX00003510  TAGAGTGCCCAAGCTGTGGTGAAGCGAAATTAGCTCACCGTGTATGTAAAGCAT
10  O15  AX00003511  ATGCAACAATAGAAGAGCATGGGAAAGGTATTCAGAAGATTAGGATAACTCATT
10  O17  AX00003512  AAGTTCCAACAGGAAATCCATTTTTTGATGCTGGTGGCTGTGGTGGCGGTTGTG
10  O19  AX00003513  CGACATGGACAAACTGATTGGAATTTTCAAGAGATTATTCAGGGACGTGAAGAT
10  O21  AX00003514  ACATATATGTGCATGGAATGTTCGGAACGAATTGCAGAACGTACGATGGAACGT
10  O23  AX00003515  ACAATTAAAACAGTTGCCGAAGCACGTCCGGATGATAGTGCTGCAAAAGAAACG
10  A02  EMPTY    -
10  A04  AX00003516  AAGCAAATGAATTTTGCCGTTTTCTAGCGAAGAAATTAGAAGGAGAGTTACAATT
10  A06  AX00003517  TTTGTCTTATATGCATATGTTATTATTGCGGCGGTTTATTTTGGGATAAGTTTTTA
10  A08  AX00003518  GTTTCAGAGAGACATTTAAATTTTGATATGGTCTTTACCCGTATTTGTAATTTCAT
10  A10  AX00003519  TCTCGGCTTGCTACTCGAAGGAGATAAACATCCATATGAAGTGCAGCACATCAT
10  A12  AX00003520  TGCTGATTATGCGATGTTTTTAGCGAGCGAAAAAGCGAAAGGTATAACTGGACA
10  A14  AX00003521  AATCAGAAAAACATACTGTACGATCCATCGTACCGCTACTCTTAGCTCTTCCTGT
10  A16  AX00003522  AAAGCGTCAAGAACAAAAAGAACGTGAAAAGAATAAATCATTTGAAGAACTGTTA
10  A18  AX00003523  TGCATAAACAAGAAAAGAAAGTGCAATCTAAGGAGAAGCGAGAGGCTGAAAAAC
10  A20  AX00003524  TCGCCCTTTAATTTTAGTTGGTGCTGTTGTACTCGTTATAAATGAACATGGATAT
10  A22  AX00003525  ATTTCATTAGCTGTGTTTGGTATTAAATTAATGAGAGATACTGTATTCGGGATTC
10  A24  AX00003526  AGTGACGGCAATTGATAAGCAAGGAACGATCATTTCAATAGCATGTGAGGACAT
10  C02  AX00003527  AGAAAAACAAACGTAACAACGCTGAGCGTATCGAGCTTAAAAAGTATTGCAAGC
10  C04  AX00003528  TATATTCGCCTAAAGATATGGCGCTATTCCGTTTTCAAAAAATCGGAAAAACCAT
10  C06  AX00003529  ATTCGTGCTTGTTCTTGGTTATATATTTTATTACGATATAAAAATCGGCACTTTAC
10  C08  AX00003530  ATTTGCTTTTGAAAGAAATGGAAAAAGACGTAAACGATGAGATGGATCAACATGA
10  C10  AX00003531  CGTTACATGGCTTTTTACATTTACTTGGTTATGACCACATGACAGAAGAGGATGA
10  C12  AX00003532  GCACTTCGCCGTTTTAAAAGATCGGTTTCTAAAACTGGTACACTTGCTGAAGCAA
10  C14  AX00003533  GAAATATCGTGAGGAACATGGTCCGTTTCAGAAAATAGAAGATTTGTTAGAGATT
10  C16  AX00003534  AAAAAATAAACGAAACAATCCAGAGCGCATCGAACTAAAAAAATATTGTCCACGA
10  C18  AX00003535  CGCTCCTTTCACCTCTTATGATAAAAAATGGTAGCCAACTTCCTGGAAATCGTAA
10  C20  AX00003536  GGGTAACATTCTTTATGCACGGTTTAACAAAATTCCAATCGGGAATTGACAATAT
10  C22  AX00003537  ATACTCGGTTCGGACAAATTCTTCTCGCTGTAAGTACATTGTTAATGGTTGGCTT
10  C24  AX00003538  GCAAAACAATACTTCAATGGAGCTTGCTTCTGAGTTTGGCATTTCTCTTCAAGAT
10  E02  AX00003539  CGAACTCCCAGTTACTTTATCAATTAGCATTAATGGGTGCGAGTACACTCGGTG
10  E04  AX00003540  AATGCGGTCGAATTATCGGAATTGAAGTGCTTGACCATATTATAATAGGTGACCA
10  E06  AX00003541  TACTTATTATAGGACTTATTGCGAAAAACCAATCGCTTACTGTAGCTATTGGTGT
10  E08  AX00003542  TGTCATCAACAGTACTCTTTTTTGGTAGTATCGCACTATTTTACTTTCTTATAATG
10  E10  AX00003543  TGCTGTATTGTTAGCTTTCGTAGACGGGAAAAAAGTTGCAATGGAATTGAATGA
10  E12  AX00003544  GTCACGAAAAAGACTTAGAAGACGCTGTAAATGTTTTTTTGAAAAAGATTGATGA
10  E14  AX00003545  ATATATATGAAGACGGAAAGTTTTATCGCATCATAGATACGCACCGTGGCAATAA
10  E16  AX00003546  GGTTATGCAGCATACACGTTAGTTAACTTTGTAAAGAAAAGTAAAAAAGGAAAAT
10  E18  AX00003547  AGAACGATACGTATATTGTCCAAAATGTGATGCGAAAATTAGAAAAGGGAATTCT
10  E20  AX00003548  AGATGACAGAAGATAAGGTAGTTGCTACGATGCCTGTTGATGAACGTACACATC
10  E22  AX00003549  CGCGGTTTCGAAGGGGACCTATTTCCTTTCGGCACATACTGCTTATGTCGTTTA
10  E24  AX00003550  ATGGACGTATACAATATTCGGGAACGTATCGAACGATGTTATTAATTGAATCGAT
10  G02  AX00003551  AAGAATTAAGAAAGCAACATCATATAACGCAAGTTGAAATGGCAAAGGCGATGC
10  G04  AX00003552  TAATGCAGAAAAGGGATTTGGGTTTATTGAGCGTGAAGATGGTGATGATGTGTT
10  G06  AX00003553  GCAGCGGGAATGTCTTCCAGCTTGATTGTTACAAAAATGGAGAAAGCAGCAGAG
10  G08  AX00003554  CGAAAATAAACTTAATATCCCTTCCGGTTGTTTTGTTTCTGCTCTTTTCGTATGG
10  G10  AX00003555  CTCTCGCAGCTAGAATTAGCTAAAAGAGTTAAAGTGGCGAGACAGACAATAAAC
10  G12  AX00003556  GCTATTTTTAGAAAAGAGGTACAAGATTTTAAGACAAATTCACAAGTGTTGCTAA
10  G14  AX00003557  CAAGCACTGATTGCCATTGTTTCGCATTTATTGTTTATTACCATCACGTGGTGGG
10  G16  AX00003558  CATTTGGCGGATCGCTTTCTATTTATAAAGAAACGTTAGAAGAGATGGAAAAACT
10  G18  AX00003559  AATAAAATGGCGAATGAAATTGCAAAGGCAAAAAGTAGTGAAGGACAAAAATCAA
10  G20  AX00003560  ATAAACGTAAGCGCAGCAAAGTACATGGTTTCCGCAGCCGTATGAGCACAGCAA
10  G22  AX00003561  AAACATATAAAGGTTTATTTGACGCTATGGTCATGACTCCTTACTTCCCTCATCC
10  G24  AX00003562  GGAATTATACATTGTATGTACCCCAGGACTGTATCGCCTCTAATCATGATCAAGA
10  I02  AX00003563  AAGTGAAGAATGAATGGTTACGTCAAAAGAGAATGGTTGAACAAAGCGTTGAAC
10  I04  AX00003564  CATATAGAGAAAAGGATTGGGACCCATAATAGCGGAAGAGGAGCTAAGTATACG
10  I06  AX00003565  TTTCCTAGCAGCGATTGCAATCTTACCAGTTATCTTTACGAAGCTGGGAAATCTT
10  I08  AX00003566  TTACCATGTGCACACGCATAGCGAAGATGCTCATCGGTTGCTAGCTAATCTGAC
10  I10  AX00003567  GTTGCGAGCGAATTGAGAATGCGCATTATTGCAGGTGTGATTGAAAGCGGTACC
10  I12  AX00003568  TGCGGATACTGCCATGTTGATATCCTTACTAGTTGCGATCTATACAATGGGATTG
10  I14  AX00003569  ATATGCTTGAAAACATCTCTGCAAAAGTGAATAACGAGCCTTGCTGTTCTTATAT
10  I16  AX00003570  TTAAATATCGTATGGCTATATATGGTCTCACCTATTAGAGATGAAAGCGGAGGTC
10  I18  AX00003571  CAAAATACTTTCTATAAAGTATATACGTTGCTAGATGACCTAACAGAGAATAACA
10  I20  AX00003572  AAGCTTGATAACAAAGATACTCAAGACGTTTCACTATCTCCTATAAGCTCTACAT
10  I22  AX00003573  ATACCGCTACTAGCTCCAGCGATTATTCTAAACTTATTTCCTACATGGAAAAAGA
10  I24  AX00003574  GAACATGTAACGATGACATATGGTGTAGGGGTAAAAGCTGAGGGAACAGAGATG
10  K02  AX00003575  CCGGAATGTTGGAAATAGCTTTTCGCAGTTTGGCTGGGCTTATGGTTTATTTGC
10  K04  AX00003576  TATTGGCAGCCTTTCAATTTATATTTAATGTATATGGTTGGTATCATTGGATTGCA
10  K06  AX00003577  TTTTATTACGGCCATTTCTAAGCCAGGGGGAGTTTTCCTTCCATATTTCCAAGAG
10  K08  AX00003578  GAACAGATTTTTAATTGGCCAGGGATTGGGAGTATTCAATTAGAAGCATTAAACT
10  K10  AX00003579  TAGGCGATTTTTTCCTCTTTCCTATGGCAGCTTATCATGAATATATCGCTAATGG
10  K12  AX00003580  ATAAGGCGATGTTTAATAGTAGATTGCGCACAACTGGTGGGCGTTATCTATTGA
10  K14  AX00003581  CGGGTGAACCAGATTTTCCATTTTGCCTTTCTTGGGCAAATGAACCGTGGACAA
10  K16  AX00003582  ATTCTTCGTCCAGGTGGCATCTTCATAGCCACAACACAAGCACGCTATTTTCTCG
10  K18  AX00003583  ATACAGGAAGCTATGCAGAACTTAGCATTACAGATGAAGCCTTTCCCCGATTTC
10  K20  AX00003584  GCAAGTATCCATCCAGAGGATCATATCTTTCAATTCCTGGTCACGAATCCAGTTT
10  K22  AX00003585  GAAAAGTTTAAAATAGCCAGTGATTGGTTTTTCTATGTTTCTATCCTTAAAGAGG
10  K24  AX00003586  CGCTATCCCAAAGATATACAGCACATTTTACATTAGTGGAGCCTACTCCAGATAT
10  M02  AX00003587  CGTATTTAAGTGTCGATGATATCCCTATGTTTGCGGTAGGATTCATCACTTCTTT
10  M04  AX00003588  GCTACTCTAGATATTGCAAATAACGAATTACAACCCACATATCCACCAGAGTATT
10  M06  AX00003589  TCATTTCTAGTCACATATTAGCAGAGGTAGAACAGTTAGTTGATCGTATCGGAAT
10  M08  AX00003590  TTATGCCAGAGTCTACTTGTCCTATCATTGCAGATCACCTAAGCCTTATGCGGAT
10  M10  AX00003591  CGAAGCCTTTCAGCATTCACGAAGTAGTTGCACGAGTCAAAGCTCTTATACGGC
10  M12  AX00003592  TTAGAAGAGTTACCTGCCCCAATCCAGCAATCTGCTAAGCAAATGCTAAATATTT
10  M14  AX00003593  AGTACGACGACAGGCGTTGTAAATCGCCTTGTAAAAAAGGGTTATATTGAACGC
10  M16  AX00003594  AGTTGAACTTCCTTTAACGCAAGGAGTTATTACATGGGATCCGTATGAATATAAC
10  M18  AX00003595  GCGGAACGATGGTACGGAGCTAACAAGGGGAGTAGCCAAATTAGTATTTCATAA
10  M20  AX00003596  TCACAAAATATAGTTTCGGAGACTAATCATACATCCCAATCTTCACAAGCTCAGT
10  M22  AX00003597  TATTTAGGAGTTGGCCCAATTTTTCCGACGAGTACGAAAAAGGATACGAAAGCG
10  M24  AX00003598  AAGTTCTATGGTTGAGTTAAGAGCTGGCGCTCAGTTACAAGAAACTTCAGTACC
10  O02  AX00003599  AGTCGTATATTGCAAGCTGAGAAACTAAGGATAGGTTATAGTGATCCGTTATGC
10  O04  AX00003600  TGCAGGGCGATATGCAGTATTTACTGGACCGACAATTTTATTATTTCATAATGGA
10  O06  AX00003601  TACGTACTTGTTGTATTCATTTTTGGTCTGTTTTTCGCATCGGTAGGCTTTAATA
10  O08  AX00003602  GATAGTGGTTCTGATGGCAATGGTTCCGATGGTAGCGGTTCTGGTGACAATGG
10  O10  AX00003603  GAAGCGTCACGGATTTACAAATACGAAATATGAAGCAGGTAAAGCTGAACAATG
10  O12  AX00003604  TAAAAACCCATTTCAACATGTGGAAATACCTCGACCACGAAAAGTGGTCAATTCT
10  O14  AX00003605  GATATAGATACGTTGGTTATCATCGCCTCCTTCTTCAATGTTTCGGTAGACGCGC
10  O16  AX00003606  AAATCCATCAACAAAGAGATTTGAATACCTTGGAGTTTGTACATCCAAGCGAAAA
10  O18  AX00003607  AAACAACCGAATTGAACCTAGTATGACTGTATTGAACTCTATTGCAGATTTGTTT
10  O20  AX00003608  GTTCGTAAAATTGAAAGTGGATATATACCGAGACCGGATATAATGGTTAAATATC
10  O22  AX00003609  TGGGGGCAGCTCAACTTTGAGCCTACCCAGTACCAGCATTATCAAAATAAACAA
10  O24  AX00003610  AAGATGCACGACAAACAGCAATAGAAAAACTAGATACTATCCCGGTTACTTACGA
10  B02  EMPTY    -
10  B04  AX00003611  CACCCTCTTACGATAAAAAGGAAGAGCCTCCTACATTTAAACGTAAGACAAATAC
10  B06  AX00003612  TAGTAGAAGAGTTCTTTACATGAGGATGTACAGATACGGTTGGGAATTGCAAGA
10  B08  AX00003613  AAGCGACTTTACGTACTTGGAATAACAAGACTGATTTTGGAGGACGTGTTTCAAA
10  B10  AX00003614  AAAATTGAGGTTAAACAAAACTGTGAAAAATGCTGTCATTGCGACGGAAAAGGT
10  B12  AX00003615  CATTTTTGGGTGGGTAACGTTTACCATAATAGCTCATTAGAGTCTGACACAATGG
10  B14  AX00003616  ATGCTTCTCAATTTATGAGTTGGGCAAATACGGTACTGGCACTCGTGGACGATG
10  B16  AX00003617  AAGTGCTGTCCGAACTTTGGAACAAGAATATGGTTATGAAGGCGAAGCTTGGGA
10  B18  AX00003618  AATCGCGCTTTTGCAATGATGATTATTGAGACATATACAGCAAGTCAACATAGAA
10  B20  AX00003619  GCATAACACTGGATGGGGATATCATTATCAAGCTTATCGGACCGAAAAGGAATA
10  B22  AX00003620  CATACTTCAAATTCAGGCATGGGTTATGTGAAAGATGTACAGACCCAGGAAAGA
10  B24  AX00003621  ATACGGATCCGACATTTTTACCGATTATTTATGAGTTAGACAGTCGTAAGGAATG
10  D02  AX00003622  AGAGAAGATGACAACGGAAACCGGACACTTATAGGTTATGCGGTAAAGTGGGA
10  D04  AX00003623  ACGTGCAAATGCTGTGACTAAAACAAGTGACATCGGTTCTGTTATCCCGCAAAC
10  D06  AX00003624  AGGCGATATGTACGAGTCAAATGATTCGGAACGTATTGCCTTTTTAATTGAAAAA
10  D08  AX00003625  AGAAGCAGCCCGACACGACTTAATGTTGTCGGGTGTTTCTTCCGTTAAAGCGAA
10  D10  AX00003626  TTCAAGCTGGTCAAAATGGTTTCAAACCAAAATGTGTATTAATCGTTTATTCGTTG
10  D12  AX00003627  CGAAGGGATGGCGTAAGAAGAAAGAAGGAAATGGTTTTATTGTCCATAACGCAT
10  D14  AX00003628  TAAGCCGCCTTTTATTTGTTATCTGGTGACTGGTTCACCAAACATGATTGCTGAT
10  D16  AX00003629  GCGACTCGTCATTTATTATACAACGTGTCTGTGTCACGCCCTGGTTTTGGTTCC
10  D18  AX00003630  TTAGACGTGATATGTTCGCGGATATCCTTAGTTTAGGGGTACTTTCTTCATACAT
10  D20  AX00003631  TTCTATGAAGGATGCGGTTCGTGATGCTGTAGACGATACTGAAAAAATGTCTGA
10  D22  AX00003632  GACTACACCGTTTCTATTCCTGGTCGTCCTGGTGCTTATTATTTCGGGTCAGATA
10  D24  AX00003633  AATTATTAAACCCTGGGACCTCTGAACACGCGAATGCTGGAGTTGAAATTCCTG
10  F02  AX00003634  CCAAGATAATTGCGACCCAGATCATCCAGCCATCATAAGGTTTCAAATACCTAAC
10  F04  AX00003635  GGTGATTTTATTATTCAACGTATTGATGTTAAACGTATCATTCCATTAAATATGAT
10  F06  AX00003636  AGAAGTTGCCATTGAAGCCCAACAATCAGCAAAAAGCGCTCATTTGCGTGTGGA
10  F08  AX00003637  AAGTCACTATCTTGGTTTACAGAATCGGCAACCCAGGAATCTGTACAAGCGCCT
10  F10  AX00003638  TTCCGACGATAGGTATCTCCCTTTTGTTTTTGGTCTTATATGGATTAATTAAGGA
10  F12  AX00003639  AGCGGTTCTATCCGTTGCGAATTCAGGATTATACGCAACTTCTCGTATGCTATG
10  F14  AX00003640  AATCGTTTCAGGTGTGCTTTTATCTGTGACAGATGGAGCAGTAAGCGTTCGTAC
10  F16  AX00003641  ATTACAAGCTCATCTAGAAAAGTATCAGCAAATTGAAATGAGCGAAAAGGATACG
10  F18  AX00003642  TATATTTTCTCGTTCCAAGGGATGAGAGAGATAGAACTATGTTTGAATACGAATA
10  F20  AX00003643  GTGAGCTTGAAAAGGTTGCAGTCGGCATCAGTGGAAATATAAGATTAGTAAATG
10  F22  AX00003644  GAGATAAAGCGAGAAGTGCGTCAGAGGGAGCGGGATTAGGCCTTTCAATCGCG
10  F24  AX00003645  CATTGCGTTGTACTTATTGGATATGATCAGGAATCTGTATATATTCGGGATCCAC
10  H02  AX00003646  ACATACAGCTCTTCGGTGTAACAAACGGAACCATTATTTCGATCGCAGGTGAGG
10  H04  AX00003647  TATTTTCATTTCCGAATCCGCCGAAGCGCCCGAGCTTCCCAGAAGCGGCTGGA
10  H06  AX00003648  GTTAAGAGCGTTAGCGCATCCGTTGCGTCTACGTCTAGTAATGGAATTAATGCA
10  H08  AX00003649  CTACCAAGGGCATTAATTGCAGCGAGTGTTGGTGCTAGTTTAGCCATTGCAGGT
10  H10  AX00003650  TAGAAAATAAAAATGGGATCGTCCATTTTTTAAACCTCAAAGACTACACATACCC
10  H12  AX00003651  CATTTTTTGGTGGAGGTTTCTTTCCAGGGTTTGTAGCAGGAGCATTACTCAGTC
10  H14  AX00003652  TCATAACGGCGGACATCACCACCATGGTGGACACAATCATCATGATCACCATCA
10  H16  AX00003653  ACAGTTTGTCAAAATGGTGGAATATTTAACGAGCTAACACATTATCATATGCATG
10  H18  AX00003654  AATCTATATGCATCCATCCATAAAGTTGCTTAAATCTGAAGGGAATGCATGGAAC
10  H20  AX00003655  TATATCACGGACTTCGTGTTCCAGCTAACTCTCCAATTCCACCATCTATGCCAAA
10  H22  AX00003656  ACAAGAAGATATCGTTCGAGTCGATCTGTTCGCCATTTATGATCCTCCTTCTGCT
10  H24  AX00003657  TTATACCCGATCTTCCCTACAAGTGGTAGCGTTGATCCACAAGTGGCAGCCGGA
10  J02  AX00003658  GATATTCGTCCAGAAAACCGCGAACAACAGCGTAAATTGCGTCGTGAAGTAAGC
10  J04  AX00003659  CGAATGTCCCTGTTATTACAGTAGACCGCGTTGCGAATTCAGGTAAAGTTGTTT
10  J06  AX00003660  CATTCAGGTGTCCACACTGTAAGGTGAAATTAAAAGAAATGAGGATCACACCAT
10  J08  AX00003661  GTCGTACTACATTTATGTCACTATGGTACGTGTTGCCTTGTGCGGTTGGTTTTTT
10  J10  AX00003662  ACATCAGTAGGTAGTGTGAAAGAGGCTGCTGGAAACTATGGACAAGCGCCTATG
10  J12  AX00003663  TTGTCACCGTTTCCGCAGTTTTTGAATACGGAAAGGCCAGATAATATTGTGGCC
10  J14  AX00003664  ATTACCTCTCTTAGGATTAACTAAACAAGGCGTACAAATGGAAGGAGCGGCATT
10  J16  AX00003665  GAGTTAATGGCCCAGCATCAAATTAGACGATTACCAGTCGTTGAGAGTGATCAA
10  J18  AX00003666  TGTATATAAGGGTCTTAGACACACTGGATATACCATGATGCTTATTTTTGGTGGT
10  J20  AX00003667  AGCCAGTGCGATTATCGTTCAGCCAGATGCCGATGAATCAGGTCAAACTGAAAA
10  J22  AX00003668  AACGATTTCCTTCTATCAAACCTCTTGCGTTCATTGTCAAAAGGTCTCTCCTATT
10  J24  AX00003669  TCAATCCACTCATGCAGGTACAATTGAAACAATCTCTTCCCTTCTAAACGCCAAA
10  L02  AX00003670  ATTTTAACAGACGGTTCACCATATGCATTAGCTGGACCAGCGACATTACTCGATT
10  L04  AX00003671  GGATTACGTCAGCTCACGGTATTAACAATCATCTCTCAAAAAAGTAATACTCCCC
10  L06  AX00003672  CAAACGCATCCTTCCTAATGGGGCAACTGGTATAGAGCTAGCTGAGTATTTAGG
10  L08  AX00003673  CGGGAAGATTGTTTGAATATGCTGGAGATGCACGTGAGTTTACACCATACGCGG
10  L10  AX00003674  CCAATTTGAAGGTGATTCACGTGAATTTACACCACATGCGGTAAATACGATGCG
10  L12  AX00003675  TTCGTACAGTAGGTGAATATAGAGGAAATCATATGAAAGGATTTCAAAATATCCC
10  L14  AX00003676  GAATGCGAGTGAAAAGATGACACTTGCTAGTGAAGAAATTTCAGCAGCTCATCG
10  L16  AX00003677  TTAGTTTTGTCATGAATCGCATGTTAGGTGGGCGGGAAAAAGGTGTTACAGATT
10  L18  AX00003678  CAATACGCTTGCACCAAAGCAAGATGCATTTGTTATCGTAGGTGATTTCACAGAT
10  L20  AX00003679  TATACTTACGCATACATGACAGTCGGAGAAGTCGTCGCCTTCATCGTTGGATGG
10  L22  AX00003680  CGTGAAGTGAGCTTACAAACGTTACGCGTCATCGGGCTTATTGTTCTAATTAGT
10  L24  AX00003681  TCAAACAGTGCACAACCTAAGGAAGAAAACGATGTACAATCTATTAAAGATGTTA
10  N02  AX00003682  AACCCTAAAACGATCGCGAAAGAACTTACTGTTTCCTATGCAATAACCAATGCTG
10  N04  AX00003683  TACTTATAACAAAGTTTTAGTAACAACAGATAACGACTATTATTCTTTCCGACTCG
10  N06  AX00003684  CGAAGAAAACGACCTTGAAATCTCGGGTGAATATCTTCTCCACTTATCAACAAAA
10  N08  AX00003685  GTACTTCTTCTAAAAAGCTTAGACTTTGCAAATAATCTTACTCATTCTTGGGTGC
10  N10  AX00003686  GGAAACAGTATTTATACACAAAATCAACTTGGATCAATAAAGTAGATGATAAGTT
10  N12  AX00003687  AAAATAAAACTGTAAAACCAACGCTTTACTTCCACCCTAGCTGGGGTGCAGTAG
10  N14  AX00003688  CAACAGTCGCTACGATATGTTGCCCTTCATTTCCTAGATCAGAACTGGGTCAATC
10  N16  AX00003689  GCTTGGTGGACAAGATACGAGACTCCCATTAATTGTCACTTCGTTTGCGTTATTA
10  N18  AX00003690  ATTTCAATTTTGTCGGAATGTTCGCTTCTAATCGGTATGAGACTTCATGCGCTCA
10  N20  AX00003691  AAGGTGCTGCAGTAGCTTCAATCTCTAACTGGACAGTTGCAGAACAAAATAAAG
10  N22  AX00003692  TCTTTGAAGGTGGAGAAGCTACTTCTACTACAGGTAAACTAGCTGTTGGCATTA
10  N24  AX00003693  CTTAGTCCTAAAAGACTCATTCGCAAACGCGATCGTGCCACACTTAGCACAAAG
10  P02  AX00003694  ATTACATATATATCCCGCTCGGCGGAAACCGCGTTTCAAAACTAGCGAATTATCG
10  P04  AX00003695  TTGTTCATCGATTGTGGAATAAAGCAGGAGGTCGCATGCCGGACTGGGCAGGA
10  P06  AX00003696  AGGCGCAAAGCTTACTATATCCAATTAAATCGTATGTGAGTATGGATGGGATTAC
10  P08  AX00003697  AACTATTTAGCGTAAAACATATGCTACTAGCTAGCACACTCGTCCTATCGCTCGG
10  P10  AX00003698  GTATTACTGATGTTCAACATAAGCCACAAATGGTTGAAGTGACAGAGCAAAGAG
10  P12  AX00003699  CACGTAATTGTCCTCGTCCTTTTGGGGGCAGACGTGTTTGTTCTTTTGCCTGCG
10  P14  AX00003700  TACGAGTGAGACACCGGAAATGGATAGTAGCATAACTTTAACGATTTTGTTTCTT
10  P16  AX00003701  ATCTGGTTGCGGCAATACATCCGACAAAACTTCTTCAGAATCTAAAGAAACTAAT
10  P18  AX00003702  AATCAAAGTGATTTGCCTCATTTTTGGGGAGAAGTTGGTACAACAATGGTTAGTG
10  P20  AX00003703  GGAGTTGACTCTTATTTGTTAGATACAGAAAGGGACGAATCAATTTGCGGGCTT
10  P22  AX00003704  TAAAAATCTAGGTTCGTCTAAAATATCGCCGTATATTGTATTGGACGGTGATTCG
10  P24  AX00003705  TATTCCGGTTCGACCTGATTGGAGTGATAGCTCTGATTTACTCGGTTATGTGAA
10  B01  EMPTY    -
10  B03  AX00003706  CGACGAATATATATATTTCGAACTAGAATCATGGAAAAAACTAGACCACCTCATC
10  B05  AX00003707  CTAACGGAAAAACACCCACAACAAAAATTCTCCCCAAAGACGAATACATAAAAGA
10  B07  AX00003708  GTTTGGAGAACCGGATAATAAAGCGGAGTCCCAAGCTGGGGATATTAAAATGAT
10  B09  AX00003709  GTTTAGGTTGGGCGGCAGTCGCTTTATCGATTTTAGGTATCGTTGGATCAGTTA
10  B11  AX00003710  CGTTTGGACAACTGCGAAATTGCCAATTCTCGTGTATGAATATTCTTCATTTGGA
10  B13  AX00003711  ATGGAACATGTTTCGCAACCTTCTCCCTGCGATGCTCTCCATCATGCTTTTCGTT
10  B15  AX00003712  AAGTGCGAGGAAGAACTTCCCGTCAATCCAATCGATAGTGCCATTTTATATCGT
10  B17  AX00003713  GTAGCAATCCTATGTTAAACACTAGTAATATGACCCAAGTTGGCGATCATACATT
10  B19  AX00003714  TCTTGCGGCAATACAATTGGAGAAAGGCTGTCTTCAAGAAGAAGTTCGTAACAA
10  B21  AX00003715  ATGATCAGAAATTACTCTTTAACCTTTGCGGCAGTTACATTAAGAATTTGGCTAC
10  B23  AX00003716  CAAGGTAATGGACAAGAGTTGACTCGTGAAGAACAAAAAGTAACGGAACGTATG
10  D01  AX00003717  TATCTAAAGTGGGCATTGTGAATTCTGTCCCAGGTGTAAAGGGAGGATATAGGT
10  D03  AX00003718  AAGAATTAGGGTGGCGGGGTTTTGCATTAATGGAGCTCCAGAAAAAATACTCGC
10  D05  AX00003719  ACGGTAAACTTGGAGGTGCTGAACTGAGTGTTGTAGCTAAAGATGGTTATTACC
10  D07  AX00003720  AGCAGATGCATTCGATGCCATGACTTCTTCAAGAGCATATCGTTCAGCTCTATCT
10  D09  AX00003721  GGCACGCCTAAAACAATTACACTAGATCAAAAAAAGCGAAAATCTGCACATTCTA
10  D11  AX00003722  TATTAGACAGTTTCATACCTATAGGAATGCTCATTGGCTGTATAATCGGTTTGAT
10  D13  AX00003723  TTTGCTCATGTTGCGGCGTGAAATACGAGCATTCCGTTCAACCAGAAGGACAGT
10  D15  AX00003724  TGGGAGAAAGGTTATGACGCTACATATATATCAGATCTTATTGAAACGATGGGTA
10  D17  AX00003725  ATCTATCGGAATAACTGAATGGTTCGGCTGGAGAATGGTATTTCTTTTTTCACTA
10  D19  AX00003726  GAGGTCGCGGAGGATGTAACGCAAGATATATTTGTGAAATGCTATAAATCTCTT
10  D21  AX00003727  ATCGTCTAGAGCAGAATCGCTTTATCCAATCTAGCTGGGACCACGAAGGAGCTA
10  D23  AX00003728  GTTGGTGGAGTGACTCTTTTTATAATCCATTGTATTTGTAACGTTGGCATGATCC
10  F01  AX00003729  ATCTCAATTGTCAGCCCTTGACACACCTTATCATCTAACAGGGCCAAGGCTACG
10  F03  AX00003730  CATTTAGGTTTACCTCAATGGTTTAGAATTGCGACAGGTTGGATCGCTTTAGCAG
10  F05  AX00003731  TTATTTTCGCTCTAGGTTCCTTGCTTGGCTTACTTGCTACTGAGTATTGGGTTAT
10  F07  AX00003732  TAAATTTGGTCCAAGAGCGCTTATTATTCCTGGGACGCTGTTATTAGCAAGTGTG
10  F09  AX00003733  ATGAAGTTTCGTTAAGACAAGCGCAGGAAAATTTCATTGTGTTTGGTGCCTGTG
10  F11  AX00003734  GTCGCCAAAAAGGTACTAGTACATAATCAAATAACAAGACAGTATTTTGAGCAAC
10  F13  AX00003735  TTCTCTTATGATTGTAGATATGCTAGGAAGATCAGCGGCTAGATTTAACATTTTG
10  F15  AX00003736  TATGATACGAGACAATCAGTTAGTCATGGTGTACCGAGGACTCGCGAAATATAC
10  F17  AX00003737  TATGTTTAGTTGTAGGTATTAAAGCGAAGGGGTCGTTATTTTATGGGGATTGGC
10  F19  AX00003738  GTCGCTTCTATTTCCATTTGCAGCTACCTCCATCCCTTACGTCCTGCTAAATACA
10  F21  AX00003739  ACGCCCTTTCACCTATCTTGTTTCATAAAGAAAAATATATAAATATGAAAGATGCA
10  F23  AX00003740  TTACTGGCTATATGATTACGTATAATGTTCCGTATCCAGGCATGCTACTTACTAC
10  H01  AX00003741  GATAAAGAAGCAGTGCACGGTAAACCAGATGGTACATTTGCTCCGGCTGAAAGT
10  H03  AX00003742  CGTTAACGAACCCTAAAGGACGTAAGACTGTTTATACGTATAACGATGCTGGGA
10  H05  AX00003743  GAGAGGTTTGTTGTTGGAGACATAGAGATAGAACAAAAGTTAGAAAGTATTATG
10  H07  AX00003744  CATTTAGCGTGGTTTATTCCAGTCGCTGTACACGAGGCGAGAATCGCTGCTCCG
10  H09  AX00003745  GAAAAGCAGCCTGAGCTATTGTGGATTGTAAATTGTAGGGACTTTAGTATATTAG
10  H11  AX00003746  AATTATTGTCGGTAGCAAGCAAGGCGCATTCGGTTCTTATAAAGATGGTCATGA
10  H13  AX00003747  GTGGCGGCGTAGTTGCTGAAAAAAAGAGTGAAGAAAGCGTTAATTATATGTGTG
10  H15  AX00003748  TCGCTTGAGAAACTGATGTCATCTGGCATGGTATGGGCACTTCTTGCAGCACTA
10  H17  AX00003749  GCGCATTACAGTCTAATAAAGTAGCGGTAGGAACGGGAGATGGCAAGTTCGAG
10  H19  AX00003750  ATTTTAGTATTAACAAAGCATGGTATTTTTGAAGGCGATGAAAAAGGAAATTTTA
10  H21  AX00003751  ATTTAGTGCTGAAGGGGCTACAGCAAAAGCTGAATTAGCTGCAAAGCCACAACA
10  H23  AX00003752  TACACAATACGATTGAAGAGATAAAAGCGTATGCGAAAATGTATGAACATGATAA
10  J01  AX00003753  AAATTTCATTTTGGGCTGCCGTTTTCCTTACAGCTATCGGGTTTGGTCGCGAAA
10  J03  AX00003754  TAGTATCGTATTAGCGCCGCATTATTCTACCTTTAGCATTAAGGCATATAACGAG
10  J05  AX00003755  TGAATTATCCGCCATCGCGTTTGAAACTAGCTCTTACATATTTATTGACATCACC
10  J07  AX00003756  GAAAATATTATGGACTCGCAACACTCTAAAGAAGACTTAATAGATGCGCTGATTG
10  J09  AX00003757  AGGCGGAGACCTCGGATACTTCCATTCAGGTGCAATGACACCTGAATTTGAAAC
10  J11  AX00003758  ATTAACACGTGACCTAGCAGAGCGTTTCAACAAACGCTTCCGTGAAGTATTCAC
10  J13  AX00003759  GACTTCGTTTATTCTTGGCGAAGAGCTGTAGATTCAAACACGGGTGCCAAGTTT
10  J15  AX00003760  TTAATGTTGTAAAAGATACAGGAGCAGCTGTTAATTTGTATAATACGAGTGCGAT
10  J17  AX00003761  TTCATCTTAGGAATATCTAGTGCTACCCCGGCCCTTATAGGAAATAGCGGTGCT
10  J19  AX00003762  TGCTGTAATGAGCCGCATCATTGATAATCGAAAAACAAAGAGGCAGCAAAAAAA
10  J21  AX00003763  GGTGATGCGATCTATATCACGGAACCTTTAAGTTCTTTCCGCCTTCATACGGGA
10  J23  AX00003764  TAGATGTAGGCTGTGGTATCGGCCGGATGGCGGTTCCATTAATGAACTATTTAA
10  L01  AX00003765  TTGAATTTAGAAAAGCTGGCTATACAGTTGGGGTTCCTGTACAGCGTGATGCTT
10  L03  AX00003766  GGGTTACGCATTCATTTGTACAGGATAATGTCTCGTATTCAGCGGAAGCGGGAA
10  L05  AX00003767  TTGGTGCTGGGCGTTTTCGCACCATTGATGGAATTGGAAAAATGGAACGCATTT
10  L07  AX00003768  AGGAAACTCGTCCGAATGAAACGGTAGAGAAAGCGAAGCGATTTGCGAGTGGG
10  L09  AX00003769  CATTCACTCCACATATAACGATTGGGGCAAATGGATTTTTTGAATTCGAAGATTT
10  L11  AX00003770  GGTTCACATCAGACTGTCGTGATAGATGTGAGAGGACCAGATGAAACGGGAGA
10  L13  AX00003771  CGATTTGGTGGAACGCTTGAGGGAGCAGTGGTGGAAGCAAAGAATAGTGTAGG
10  L15  AX00003772  ATTACTTGTAGTTGCTATTACGTCTCCTTATGAATTACCTAAAAAAGTTGGCTTTA
10  L17  AX00003773  TCGGAAGGCAATATTTATCAAAGAAAACCGTAAACGCTATGCCAGAACTTTTAAG
10  L19  AX00003774  AAGTTATTATGCTGCGATGATCGTGTATCCAATGGGCATTTTAACAACACATCTT
10  L21  AX00003775  TCTATGCCTCTATCCATATTTACCGAATCAGATGGCTGTACATTGGAACGAAAAT
10  L23  AX00003776  TGCCTTTTCTTCCTTCCACAAAGGAAGATGCGATAGCGGCTCATAAGAAAGGAC
10  N01  AX00003777  ATGATAAACCTCAACATCTGGAGAATATGAGATCTAAGATTACTAAACGATTTCA
10  N03  AX00003778  GCAGGCGATATCTGCGTTCGGGAAAATGACCGAAAGTACATTATTTCGATTAAC
10  N05  AX00003779  CGTCAGAATGTATCGTACCTAGCTCTTCCCGTACAATTACAGGTCAATTAGTTGG
10  N07  AX00003780  AAACGAGGAGATACGTGAAGTGACGGATGAAAGTTTTCTCTATCAAACTGTAGC
10  N09  AX00003781  TACGCTAGATTGGTTCGTCATTCATATTGCCGATGATTGGATAGAGAGCGTACA
10  N11  AX00003782  ACATAGTAACGGACAAGGACAGCATAAAGAGAAGAAGCAAAGTCATCCGTTTGG
10  N13  AX00003783  ATGAAGTTGTTACCCTTAATTCAGAACAGGATGCACAAGGTTGCGATTGTTGTG
10  N15  AX00003784  AAAGATATTCGCACTCTTTACTATCGTGTCAACCAGATTTCGTTGCTCTTGCGAA
10  N17  AX00003785  GATATGACAATTCCTTTAGCGAGAGTGGTGGGAACGCAGAGGTGTGATACGCC
10  N19  AX00003786  TTAGTTCGTGTGTTACAAGAAATTGGGCGTTCAAGAAAACCACTTCTAGGCATTT
10  N21  AX00003787  GAAGAAAAGGCATTTAAGATGGCGGAGATTGAGCTTGAAAAACATTTTTTACCG
10  N23  AX00003788  ATGGTCAACCACCTACTCGTAATTTCTCAACTAACGTTATCGGTAGTGCTGTATC
10  P01  AX00003789  AAGTGAACATAGATGTAAACTCGTCTATATTTGTGAAAGCGAATCGTAGTCGTAT
10  P03  AX00003790  CAAAAGCCAGTTTCCTAGACAAAGATCCGGTTCCAGTTTGGTCTAAGGATGATA
10  P05  AX00003791  TACGGGATATTGTAGCGATATGCTGTTTACTAAAAGAGAACGAGCTCCGTACGC
10  P07  AX00003792  CTGGTGGTGCCCCTCTATTTACTTGTGAATCGACAGAGGAATTAGAATTTGTTG
10  P09  AX00003793  TTTAAATTCCCTCAATGTATTTGCCTCAGTTAACGACTTGGCACAACCTATTGCG
10  P11  AX00003794  AGTGATGTACATAGTCCGGGCGGGATGCAAAGCAACTGGTTTAGTCGTTGTTTT
10  P13  AX00003795  TTGCTACTTTATTTCGAAACAGAAAGAAACAAGAAGCTGAAGGTCCGATGATTCT
10  P15  AX00003796  TCAAAACTTATGGGATCGTTGGCAAGCATGGCTAGCTGAAGATTCTTTTTGGCC
10  P17  AX00003797  GAACTATGAGGAGATTTTGCCATCTCTTCATTCAGATATTATATATATTCAGCAC
10  P19  AX00003798  AACATGTGCGTGATGGATTACAATGTGAGAAGATTACTGTGTCTCGAGTAGAAT
10  P21  AX00003799  GTTTTATACTGTGTATCACGAGTTGAAAAAAACAGGAAAACAAGTATTCACAGTT
10  P23  AX00003800  AGTGCAGGGAAATGCGATGGAGTGATCTTAGCAGTCAAAAAGCGAAAAGATTCC
11  A01  EMPTY    -
11  A03  AX00003801  ACTAGTAACGCTACCAATAATGTTGTTCTTTTGTATTATGATTGCTTTCGAAACG
11  A05  AX00003802  TCAAAGGTACTCAATACACCGGCATTTGGTGATGTTACGTGGGCGTGGGTATTT
11  A07  AX00003803  TGGATAGCGGGTATTTGTGCAGGAACATCTTTACTACATGCAGCAGGGGTGCTG
11  A09  AX00003804  TTGCTGGAATACTTCTCACCACGCACTCAGCAACCTTTGTTATTTACTGCAACTC
11  A11  AX00003805  ACAAAGCAAAATCTGCTCATTTCTATATTGAAGAAAGCGGCACAGAGGGAACGA
11  A13  AX00003806  AATGAAAGCTGGCTCGGCCTTTGGGAAGGCACAGAATACAAAGTGAATTATCAT
11  A15  AX00003807  TATGTGCGTCAAATGGTGAATTACGGATCGGCTGGAGCAAGTCAGGGCTATTCA
11  A17  AX00003808  GCTGGGGAAAATGGAGCTGTACAAGGAAGTAGTATTGCATTTTCGATTAGTAAC
11  A19  AX00003809  GAGTTTCGTAATTTAGAAGAACTGCTACATGCTTTTAAACTACAAGAAGGAGATG
11  A21  AX00003810  TTTACCTCCGCAAAAAGAAAAAGGGCTAGAAGTACAATCAAAAAGTGAAGATTCT
11  A23  AX00003811  ACTGGTACCGATTCAATAGGGAAATCTAATAGTGGCGCTGAGAAAGTTTCATTG
11  C01  AX00003812  TAACTTTGTTGAGGCTAGAAATTTTGCTGCTTCAAAGGTGAGTGGAACATGGAT
11  C03  AX00003813  TCGTGTAATACTCTTGAAGTCGAATATAATTACAGCATCTTATGTTGAAAATGAG
11  C05  AX00003814  ATTGGAAAGCCGACAACTAGGATTAGAGGAATGTGTAACGTTTTCAGATTATACA
11  C07  AX00003815  ATCAATTAGAAAGTCCACGTACGGCGAAGAAATATGATACGCAAGTATCACTGG
11  C09  AX00003816  GCGATGGATGGTGCCGGGAAGTTCATTAAAGGGGACGTTATTTTCGGCATTGTC
11  C11  AX00003817  AGAACAAATTGTGAAGGCGAACGGAATTCAATCGGTACTGCACAATTTAGAAAA
11  C13  AX00003818  AATGGCGTGGCAGTTTCACGGTAAGAAAAAAACGGTTGGTTTTATTACGACAGA
11  C15  AX00003819  TGCATTAATTGATGGATTGGCATTGCAAGCCTTATTCAATCCATCTTTTTCTAGC
11  C17  AX00003820  AGAATACACTTCAAATAGATTTTTTCTACAATTGACGTTTCTTGAATTAGCAACAG
11  C19  AX00003821  AATTGAAAATTGGAAACAGAACGTCTTACATAAAGAAGCGAAAAAAAGAGGTCG
11  C21  AX00003822  CCAACATTGCGGTTTCAATGGGGGTATAGTGGGCACGTATTAGGATCGGTTTGG
11  C23  AX00003823  AAAGGACATATGCGAGAACCACATTGGCATCCGAATGCGTGGGAATTGGATGTT
11  E01  AX00003824  GATACTGATGGTGGAGCGCATCCTGACTGGTTAGAAGATGCTAGAGCGAGAGA
11  E03  AX00003825  ACTTGAAATACATTCCTATGTTAAAAGCAATTTGTAATCAAGATATGGGAATAAAA
11  E05  AX00003826  GCTTTATTGCTGCCCTTCCTCTCGTAAGTTTACTGAGCCTATTTTGGATTTCTTT
11  E07  AX00003827  TGGGGGATTAGCTACAAAATGTTTTGCTGTAGATACTTGGACAGGAGATGGGCA
11  E09  AX00003828  CCACAAGTAGGATTTAAAGCACCAGACATAACATTAAAAGGATTAGATGGGAAG
11  E11  AX00003829  CTATGGATTACTATGCGGTTGTAATGACGACGATGATTGCACTATATGCTGCGA
11  E13  AX00003830  AAAAACTCAGCATCGGCAAATACGATGCAAAATCTGGTCATTGTACCAACATGTT
11  E15  AX00003831  CCAGTAGCGACGAAAAGCGGTGGGGCTCTTCTTGGGATTCAGTTAAAACTTGCG
11  E17  AX00003832  GAATGTTTTTCCCTGAGCGGGGGAAGAAAGTGCCATTTACAATACATAATACCG
11  E19  AX00003833  TTCAGCGGAAAAACGAAGTATTGTTAATACAGCGCCCTGATCATCTTGGCTTCC
11  E21  AX00003834  CACGTGAAGAGAACGGAAATCCAGGAAGTAACAAAAATGAATCTCTTGCGAATC
11  E23  AX00003835  GGCACTCGAAGCGATTAATGATTTAACGTCAAAAGGGGTTATTGCAGGTTACGA
11  G01  AX00003836  ACTCAAATGAGTAATCAAGGCATACGACTAATTGGACCGGCTCTTGGAGGCTTG
11  G03  AX00003837  AAAAATTTCACAGTCTATATCGCTACCTATAGAGAAAATAGGCTAGCTTATAACC
11  G05  AX00003838  TTTCCATTAGACCCTAATAGCCATAATTTCAAAGTCATCATTACTTGGGAAGAAA
11  G07  AX00003839  TACATCTGGTGATACCGCATTCCGTGCGGCACGTTCTATCATTGCGGACTATTT
11  G09  AX00003840  GAGATTAGATGAGGCAGAGATAGAGAGAAATACTTTAAGTCATATTGCTAAGGG
11  G11  AX00003841  TTTATGGTCAATGCCGCCAGAGGATGACGATCGTAAGGGACCTATTCATCGTAT
11  G13  AX00003842  CGATATGCAATCCCAATTGTATTTGTCGGCATCGCAATTCCACTCTACACGTTAG
11  G15  AX00003843  ACTTATCAAGTGAAGCTGGATCAAATCAACAGACAAATCAGTGTATTGGACGTTG
11  G17  AX00003844  TGCAAGCCCCCTGGTGATCATTTGTGTTCTGGACTATAATGTCGTCCATGAAGT
11  G19  AX00003845  ACAAAATCTTTTAGTTTTGGACAGACGTTAGTAATTTCAATTGCAATCGGAATCA
11  G21  AX00003846  AGTATGACGAAAGGCGCTATTAATACAATGACTTTCACACTAGCAAAACAGCTCG
11  G23  AX00003847  GGTCATAGTATGGGATCTTTCCTATCAAGACGAGCTGTGCAACTTAGAGGCGAA
11  I01  AX00003848  TTTTTGGAACAGTTTTACCTAATGCATTAGATCCAAATGAATCATTAGCAGGGAA
11  I03  AX00003849  AATAGCAGCTATGGCAATTGCTTTATGGGCGTATCGTGAGTCAGGGTGGTTAAG
11  I05  AX00003850  GGCATTGTAGGTACACTTGCTCCTTGCCAATTAACAGGAAACATTAGTGCTATTA
11  I07  AX00003851  CATTCCTTTTCCGTACATCCGGATCAATCTAGTGTAGTGGCGGTAAGTACTAAAG
11  I09  AX00003852  TCAGCGAAGACGAATGTAAGCATGAGTCGTAGTAAAACTGTAATCGCTAATGTA
11  I11  AX00003853  GGGTTTTCATTAGGTGCTCAAGTGTTAATTACGATGCTTAGCATGAAACCCAACT
11  I13  AX00003854  TCTCCCTATGATGACAGTGCATATAGAATGTCTATTCATAGTGATGATCCTGTAT
11  I15  AX00003855  GTTGGGGAGTTACTAATAAGAGGACCGAATGTAATGAAAGAGTATTGGAACCGG
11  I17  AX00003856  GAGTGGGGATTTTAACCCAATCCATATTGATCATGAGTATGCGAAACAAACTAG
11  I19  AX00003857  ATGTTCGTATCCCAGCTGGTGGATCAAAGCAGGTTGCGAGCTATGATACAGTTG
11  I21  AX00003858  ACACATTTAATTTCAAGGAAAGGAATAGGGTATGTACCAGAAAATCAAGGTATCT
11  I23  AX00003859  CAGGGAAGAACGATAAAACAGAAAAGTGATCTGTATCAATCGATATCCTCGAAG
11  K01  AX00003860  ATGTACAGTGTCGGTATTAATCAGTCTTGGTAATACAGAACAATTACCATTTCAT
11  K03  AX00003861  TTGCAATTCCTGACTATACGTACAACTGGTAAGTTAAGAGAACGTGCACGTATTG
11  K05  AX00003862  TGGCATTTTAGGAAGACATACTGAATCATTTGAGCATCTTAATTTAAATTGGTCA
11  K07  AX00003863  AACAATCCTACCGGTTCTTTACATGATGGGCTCAACAGAGCTGAAACGGGTAGT
11  K09  AX00003864  AACTTTATCTCACCATTTCAAAGTATTACGTGAATCTGGTGTTATGTATACACGC
11  K11  AX00003865  CATATTTCAACTGAGTTGTCAGGATGGATGGTGAGTTCATATGCTTTAGGATATG
11  K13  AX00003866  TAGAAATATGGGAAGACGCACTGTATTTAGGGGAATCGGGGAGAACGATTCGC
11  K15  AX00003867  ATTAGACGAAGAGGAAGAAGGGATTCAATTCGTTTTAGAACGTATGCCTAGTCG
11  K17  AX00003868  GAAGATCGCCTCATATGCGGAATGAAACTAGGTCCTTACTTAGATCGTATATTAA
11  K19  AX00003869  TTACCACAGTCTTCGCAAATTCAGTTTTCAGATGGGTTTGTTTGGGATGATATAC
11  K21  AX00003870  AGCTATGCAACAAGCTTAATAGTTTGCATCTATCTAAAAAAGAGCGTGAACAAAT
11  K23  AX00003871  TCAACGGGTGCTAAAGGGGCAATCGGTAACACTGAGCCTTATTGGCATACCGG
11  M01  AX00003872  AATTGGAATATCTATGGCAATATTCGGTGCATTAGATCATAACCACAAAATGTTT
11  M03  AX00003873  CTTTGTGGAGAACCTTGTGGTTGTGAGTGCAATGAATATGAATTAATTTGTAGTT
11  M05  AX00003874  AATCATGGGGGAGCACCAACTTATACCCATGGTGAGGGCTGGTCTCCGAGTTA
11  M07  AX00003875  TGGAAGTATTCCTGACCTTGTAAAGAAAGGTATTGTAGATCGAGAAGGAAATGG
11  M09  AX00003876  ATATGCGGGAAGTTCTTTAGACGAAGTCAGTTCTTATACTGGTCCATTCGGATC
11  M11  AX00003877  AGGGGAGCATATCTACACCGCCCATTCCTAGAATGGATTGCTTCATTAGCCATT
11  M13  AX00003878  AATGAGCTCGATGAATATTTTAAGGGGAATAGAAAAGAGTTCACAGTCCCGTTG
11  M15  AX00003879  CCAATAACATTGGTTGTCGCATGGATACACGCAAGTGCAAAAGATGCGTTATCA
11  M17  AX00003880  AATAATTGGACTTGTTCAGATGGTTGTACTTATCCCAGTTTCCGTTGCGACTGCT
11  M19  AX00003881  TACTCGTTGCATCAACGGAACCATAGACGCATTGTTACGATAGATGGAAAAGTA
11  M21  AX00003882  TATGACAAGTAGCGGGTTGATTGCCTTATTTCTATGTGTTCTAATGGGGCCATG
11  M23  AX00003883  AACGGAATAGCCGCGGATAATGGACGTGTAATGCAAGCGCTTAGCGAGACGTT
11  O01  AX00003884  AAACTCGTTTTACAATATGCACCACCACATTCTCATATTTCAGATCTTTGCTGTG
11  O03  AX00003885  GTTGCATATGTCACTCCATCTCACCAATTCCCACTCGGAATCATTATGCCGTTAT
11  O05  AX00003886  AATGAGAAACATGTTTTTGTGTATGACCTTGTAACCGCGGAAGCTCATAGATCAA
11  O07  AX00003887  GACAAGCTGTGTTTTGGGAAAAGGGTGAATTTCATGAAACGAGTACAGAAAAGG
11  O09  AX00003888  TCGCGAGTTTTATGGTGCCAGCAGACAATAAAACAAGATTAATAAATGTACTCGT
11  O11  AX00003889  GGTGGTTTTTCCCATTTAATTTATGGCAGAAACTATTTTTCAGTATTGGTATGATT
11  O13  AX00003890  GCTGGAATATGTTTTGTCATTATTACATATTACTTTAGCAGTAAAGGCGGATTTT
11  O15  AX00003891  TTATTATAGAGAACTCGCAGACCTTGGTGTAGAACTGTATCTACCATCAACGTCC
11  O17  AX00003892  ACTGAGTCCCCTCTATTCGAATCAGTCGTCACATTTACTGCCTCTATTGTCAGGG
11  O19  AX00003893  TAGTAAATGGCAACATTTGCGGTTTAGAAATTCAGAACGACACAACTACTATATT
11  O21  AX00003894  CAGAACCGGCATCATATGAAAACTATGTACCAAAAGATTGGAGTGGTACATATG
11  O23  AX00003895  AATGGAATCAAAGCGCCACATGGTAGAAGTCAAACTTGCAGAAGTCTGTCAAAT
11  A02  EMPTY    -
11  A04  AX00003896  AGGTGACAATCGGTTAATTAATGAGCAAACTAAATCTCTTTTTTTAAATTTGCACC
11  A06  AX00003897  TTTATGTTTCTTCACAAATACAGTTAAATGATGGCGGTCTTGTAGGGTTTCTTAT
11  A08  AX00003898  TTGGAAATAGGAGTAAACATCCATACAAATAAGCTATTTTATAAAATTCCTATTAG
11  A10  AX00003899  CAAACACAACCTGCTTCAGGAAATACTAGTAGTGCATATTACAAAAATTGTGCCG
11  A12  AX00003900  GGGAGACTCTTTTTCTCTAAGGGTGGTAAATTTGAAGCAGCTAAACTGAACATC
11  A14  AX00003901  ACTAGATGATGCTTTAACGTATCCATCGGGAGAAGTTATTACTTCAGCTATTGAA
11  A16  AX00003902  AAATGTAACGGTTCAAGATATTACTACTGCATGTGGGATAGCGAAGGGCACTTT
11  A18  AX00003903  AGATGGTGCGACGATTTACGCAACGCGTGACTTAACGGCAGCTCTATATCGTCA
11  A20  AX00003904  GATTTATTGGGTGGTGTGAAAACAATAGACGAGGTAGCAAGACTGCGCCCACTA
11  A22  AX00003905  AAGAAGTGAGTGCATTTCGATTGCCAGAAAAAACACCATGGTTACTTCGCGATG
11  A24  AX00003906  GATGTGTGGGATGGACAATATGTAATGCTATATAAAAAAGGATCGATTATCCCTT
11  C02  AX00003907  AAAAAGCAGTGGGATTGGATGAGGTGGCTTCCTCACGTATGGGATGAACAGAG
11  C04  AX00003908  GCGATATTAATAGTTTAGAAGGACAATGGGCTGGGGCAACACAAGCGAAGTTCC
11  C06  AX00003909  CAAAATTATTTAAGCAGGCATGGAGTAGTAACTCTTTCGCAGAATGCCCGAGCT
11  C08  AX00003910  ATTAGGAATTGTGTATTACGAAGCGGGCCAATTTTATGAAACGCGAGATGGCGC
11  C10  AX00003911  AGTAACGTATAAACCTGATGAAGTATCGGTGGAAAAGAAAGATCCACAAATCAAA
11  C12  AX00003912  GTGGATCCGAAGCCACCAGAACCAACACACCCAACAATTACAGTATCACCAAAA
11  C14  AX00003913  ACTTATCATTCTATGGAACTAGGATATCCGGAAGCAGATGCAAAAGAATGGATG
11  C16  AX00003914  TTTTATGAGATATTACAGAAATCAAATTTGTACGTTGTTGCTTCGGTAGAGGGAG
11  C18  AX00003915  AGGGTGTAAACTTTGTAGCCTCCACAGCAAAAGGATTTGCCGACAAAATCGGAA
11  C20  AX00003916  AGATTGCAATTGGACATGATAAAGTTTTTATTGGGCTTATTGAAGGTATAACAAG
11  C22  AX00003917  TGAGCTACGACACTTTTGTAAGCATTGGTCACTTACTCAATTGGCAGAAAGACTG
11  C24  AX00003918  GTTTTTCTCAGAGTTAGATGGAAAAACAGCATTAGCGTTTTGGCAGCAATATCCG
11  E02  AX00003919  TAAGACGATTTCCAAATGCCAACAAATTAGCACGATTTGCGGGGATTGCGCCTG
11  E04  AX00003920  GATTAAGTGAAGCAGCCAATAAATCTAAGGGGTCTAAATCTTATTCTGATTGGAC
11  E06  AX00003921  AACGTAGACAAGAGAGTTGAGAGTATTTTATCGATATGGAAAGAGCAAGTAGGA
11  E08  AX00003922  ATACCTTTAGATGATAAGCATGTGTTAGTTGAATTAGATTCTCCAGCTGTTGAGT
11  E10  AX00003923  AAACGGGGGATTTTACTCAAAAACCACTATTCGTTCAATTAATGAATCAGACTAA
11  E12  AX00003924  TTATTATCAATTTGGACTGGTAAAAGAGTACCTGCGGATTACAACACTATTATTA
11  E14  AX00003925  TTGGTTTAATCAATTATGCGGTGAGCATGGAGTAGCTAGAGTGTTTGGTCCGCA
11  E16  AX00003926  CTCACACTACGAGAGCAGTAATTTTTATTCCACCACTACTATACTTTGCAAGTAG
11  E18  AX00003927  CTGCTCGTGATTCAGTTGTTGACAAGGTTAGTGGTTTAGATCAAGGAGCAAGTG
11  E20  AX00003928  GTAGTGCTGATTGGAGTTTGGAGACTAACGAATCAGATTTAGTCCGATTATGTC
11  E22  AX00003929  CATACAATAACAGGAGAAATTATATCAACTACATCAGTAAATAACACTATTCAGCA
11  E24  AX00003930  ATTGATGTAGAACGTATGGACGATAAGGGTGTATATGAAATAGAGGTAGAAACA
11  G02  AX00003931  ATTGCATCAATCGGCGTTTTATATGGCTATGGTAGTGAAACAGAATTGACTGAAG
11  G04  AX00003932  TTTGATACCTCTGGGTTACCAAAAGAACTTCAATCATTAAAAATACACGGACGAA
11  G06  AX00003933  GTTCAAGGGGAGACTGCGGTTTTATCTCAGTTAATTATTCACTTTGATTATCAAA
11  G08  AX00003934  AATTTCAAGAAGATGGGAATGTATATTTGCAAATATCAAGAGGCGCCCAAGCAC
11  G10  AX00003935  TGATAGAGGAAGAGGTTGAAGATGTGAATCGGTGTATTCGTATCGTCTTGATGA
11  G12  AX00003936  TGAACAAGGACAAATACTACTACAACAAAGGCAGAATGGTATTTGGGGTGTCCC
11  G14  AX00003937  TGGTTTGGATTCCGATTTCGCCATCGTATCAAGAACCACATGATTTACTTGGTTA
11  G16  AX00003938  GCTGACGATTTTAGGGCAAATGTCAGCTAGTTTTGTACACGAATTTCGTAATCCG
11  G18  AX00003939  AGAATTACCGTATCGACTACGTAAGCAAGTTCCATTCGCGCAAGAATTTGAGTTT
11  G20  AX00003940  CTGATATTCGTTTCCACGATCTACGGCATACCCATGCAACATTAATGTTAAAACA
11  G22  AX00003941  AAGCATCAGATAGGTTCTTTTTTAATAGATTTATGGACCCATTTTCGGTTTCTGA
11  G24  AX00003942  AGACGTGGGAAAACATGGGGAATGCCGCCCTGCACCCTATTGATACCCTTAGTA
11  I02  AX00003943  TGATATATGCCTACTTGAAACCAGCAGATGAACATAATGCACCAAATCCTTTCAC
11  I04  AX00003944  TCACGCAAAATTAATTATGACTGATCACATCGCCTATATTGGTTCACAGAATTTT
11  I06  AX00003945  TTATTGATGGTGATGCAGTTGGAGGATATTTCGTTACACTGAGTAATTTCAATAA
11  I08  AX00003946  GGTATTACAGACCAAACACTTAGCTTAATAGCAAGAGGAAAAAGTGAACCAACA
11  I10  AX00003947  TATAAAGGCTATTACCGTTTATCGAACGATATTATGGATGATTTATATGAAGATG
11  I12  AX00003948  AAAATGCTGGAAGAGTGCCAATACATGCTAAGTCACATCGCACGTGTTGGAGGG
11  I14  AX00003949  GGAAAGAATACGTGTATTATCTCAATAAAGAAGGGCACGCGATGTTTGGTGATG
11  I16  AX00003950  TTGATCCAGGTAAATCACATTGGTTATCCGATAATTTAATCGTCCGCTCATCACC
11  I18  AX00003951  GTTATTTGTATCATCAGGACAGATTGGGATAAATCAGAATGGCCAATTCCCAAAG
11  I20  AX00003952  TTATGTGGTCACAAGTTCCAGTAATGCTTGCGATGTATTTTCTTCAAGGTGCGG
11  I22  AX00003953  ATTATAGGAAACTTATTGCAAGCTATAGGGAATTCCTTGCAGGCAATTGGAGGA
11  I24  AX00003954  AAACTAGCGTATTACAAGAGAACGTACAATGAAGATCTAGAACATAAATGGAATC
11  K02  AX00003955  AATGCAAATGCAGCAACAAGGTATCCAGCCGTATTATTCATCTATGGAGTATTTT
11  K04  AX00003956  GGTCCTTATAACGAGGTAATTACAAATGTTTCTATAATTAATCAACTTTCCACACC
11  K06  AX00003957  GAAGATGGGTACATACTTACAAGCTATATGACAGTTGTACATATAAACCCGCTAA
11  K08  AX00003958  ACCATTTCAAGCAATAATTAACTTCATATTAACATTAATATTTTGGGTTCCGGGGG
11  K10  AX00003959  GCATTGCAAGCCGCGATGCTTTCAATTGTTGACCCGAGTAAAAGAGGAGTTGCT
11  K12  AX00003960  ATAAAGCATGGTGAATCTATACGGTTTAATGTAAGATACGGAGGAGATAGCTCC
11  K14  AX00003961  CAGTACATCCCGAAAGAAGCGAAGAACTTCTTTGATAAAAACGGAACATTTCTTT
11  K16  AX00003962  GATACATACACTCCGCGGAATTATGTTGGGAAATATGGTGGAACATCAAGACTC
11  K18  AX00003963  AAGCGATTCCGTTTGCATTTATGGTGGGGCACGGATTCCAGCATTTCCTTACGA
11  K20  AX00003964  AAGGGGATTCAAGAGAAGAAGGTGACTCTGGTTGGTCAATATTAAGTGGTTATG
11  K22  AX00003965  AAGAGTACGAAGGGGATCTGATTGTTGTGTACAACGTACCTGGTGCTGAGTTGT
11  K24  AX00003966  GAAACGATTGTGGAAATGGTTAGACTACAAGAATATCCTAATTATCCGTCAAGAT
11  M02  AX00003967  ATATACTGAAATAGAAGATTTCAGTCATACGGATGGGGTTGTATTAGAGATGTCT
11  M04  AX00003968  GAAGCGCTTATGAAAAAAGAGTTTCCGAATAATGCGGGGAATCCTTTGTTAGTA
11  M06  AX00003969  CTAGTGTTCATGGTCTTTTAACGAAAGAAAATATTCCGCCTAATATATTTCCGAT
11  M08  AX00003970  TTGAAAGAGGACATGCGAATCCCTCGTTAAGTGTATTGGAATTAATAGCGAAAG
11  M10  AX00003971  GCTTGAATCGTGGCAAGTTAAAGATTGGTACCCTTTCGATGAAACTGGTGATGT
11  M12  AX00003972  CAGCATTTTAATCATCGCTACTCTTTCTCTTTCATATGGAATGTATCATGCAGCA
11  M14  AX00003973  GGAATTGTGGGTTCTTTAGTTGCTTTTTTAATACAAGGTGCAACAGAAGAAATTG
11  M16  AX00003974  TTCTCTAACCATTCATTCTAATGATTGTTCATACGTAGAAGTTTTTCCAATTGATA
11  M18  AX00003975  CTGATGAATGCAGGGGAGTCATTACAGATGATGGCACATTGTGTCAAATTATGC
11  M20  AX00003976  ATTCGGACCGTCAAAAAAATAACTGTTTTGTTGAGACTCATACAATTGGTGGTTC
11  M22  AX00003977  AGACAACGTAATTAAAATAACATGTGTTTGTGTGGGGATAGCAATTATCTACGCT
11  M24  AX00003978  TCTAAAGATAAGCATCATTGTGATGACGATTGGTGGAAATCTAAAGATAAGCACA
11  O02  AX00003979  AACTTCAATTTGTTTCTTTTCACTTGCAATTTTTAATTTGTTCGCATATTGGTTTC
11  O04  AX00003980  AAAAGTTTCTTTTTGGGGAGCTTCGCAATCCTAACATGCTTTATTTTATTATTAAC
11  O06  AX00003981  ATCGGAAAGAACACATTATGGATCGCCAAGTTAAGGATGCAGTTGTTGCTAAAT
11  O08  AX00003982  TTTGGAGTAGCTTTCGGGTTTTTCATCCTCACTTCCTTATGTAGCTTCTTTAATAT
11  O10  AX00003983  AAAAGGTTTCCCAATTAACAGGTGTGAGTAAAACGATGATTGGACAAATTGAACG
11  O12  AX00003984  GTTAATACGACAACTGCACTACTTGCTGGTACAAGGCTGCTATTAAACTCTTCGA
11  O14  AX00003985  CCATTGACACCTGTTCAAATTCAGATGCAAATATTTATCGCACCTGCTGCAAGTA
11  O16  AX00003986  AACGATTGGTGGCACAGGCGCGATTTGTCTAGGGAGAAAAGGAGAAGTATACG
11  O18  AX00003987  AAAGGGGCTCGTATTAACAAATGGGGAATTTGGTAATAGATTAGTCGGGCATGC
11  O20  AX00003988  ATGAAGTGTAAGGAACATATACTTACCCCTACAAAATTCCCATTCGAAATTCACG
11  O22  AX00003989  AACGATATGAAAACATCTTTTGCAAACAAAGAATTGGCCGATTTGGTGAAAGGAA
11  O24  AX00003990  TGAACTATTACTATCTTCAGCGCAAGTCATATTTGATGAGGGGTTATTCCAATGG
11  B02  EMPTY    -
11  B04  AX00003991  TTTTTCAGCAGAGCAACCTTCTTAGAAACTTGAACCTATTTGATAATATCATCTTG
11  B06  AX00003992  ACACCTAATATTTCAGAAATATGGGGAGCGAAATTTAGCGATATCGGCAAGACG
11  B08  AX00003993  AAAGAAGTACCCAATACAGATTTCTCTCTTTTGAAGGGTGCATTGATTCAAAATT
11  B10  AX00003994  AATACAATTGGTACGCTCCCACCTGCCTCTGCTGAATCGCAACCTACACAAAAA
11  B12  AX00003995  TGCGTTTACTTATCCCATCAAAGAATAATTCCTCATTTCCTAGTAAACATACAGTC
11  B14  AX00003996  TCACGACTCATGTTGTGACAACTGATGATATGAGGGGAGGCTACCTAGCTGGAA
11  B16  AX00003997  TTATTCTTTCCTAGTTTGGGTATCTTACAGTACGCCTCAGCAAATGCTTTCAAGA
11  B18  AX00003998  CCAAGTATAGAATATGTTCGCTCTTCAGGCGGATTGTTTATGGACATGATGATTC
11  B20  AX00003999  TAATTAAACATGGCGGGGATGGTTCAATCGCTTATACGAGAGACGGTCAGTCTC
11  B22  AX00004000  AGCAGCAAATGAAGCGTTCAAATCTTGGTCTAAAACTGCTGTACCAAGACGCGC
11  B24  AX00004001  GGAACAGAGTTTCGCTACCGAAACCAGGAAACACGTAAATTAGACGGAGCAATT
11  D02  AX00004002  AATGATGTAGTCCATATCCCACTCGTTTTACATGGCGGCTCTGGCATTAGTCCA
11  D04  AX00004003  ATTTCTTATCCAGGGCGATGGTCCAGTTATCCACCTCATCACCATGATCAACCG
11  D06  AX00004004  CAAGAACAAATGCTAGAAACATCATCTCAAGTGGAACATAATCCAAACAATAACA
11  D08  AX00004005  TATTATTACGAGTACGATCCAATTTAGGCTGGTTATATAATATTCAAGATTTATAT
11  D10  AX00004006  AAACAACGTGAAAAGAAAAGGACAAGAGCATACGGATCGCTTCTCGGCAAAGCC
11  D12  AX00004007  TTACTTTTGGATTAACACCGGCATTTGCAGATTCTAATAAGGCGTCTGTAAGCAC
11  D14  AX00004008  GCAGATACTCACAGATTCCCAGATGTTCCTGCATGGGCTGACAAATCCGTTACT
11  D16  AX00004009  TTAGGGAATTATGAGTATAGTGGAAAAATCCTTGCTTCGGTAGAATTCAATTACT
11  D18  AX00004010  CAGAGGCTTTAATACGTTGGCAACATCCAGAGCTTGGGCTAATTTCACCTTTTG
11  D20  AX00004011  GATATTCATGGTTGTGAGACAACAGCTGCAGATTCTTCCGTTGTTTACCACACC
11  D22  AX00004012  TTACCTACATATTCAGCCGGTTTATATGAAAAACAAAATACGTCTATGGTAGTAA
11  D24  AX00004013  TTTATCGTACCGACTACTAGTGAAGGGTTAACGATTTCAAGCCCTTACGATAAGA
11  F02  AX00004014  AACAGATCAGTGCGTATTACAACAGGAAGTAATAATTATGCAGGAACTGTTTCTT
11  F04  AX00004015  TAACTGTCCTACTGATATTTGTAAATGGATTGATGATGGAGCCAATTATGATGAA
11  F06  AX00004016  ACATATGATCGAGCGGGAGTAGGGAAAAGTGGCAAGAGTTCCAAGCGACGTAT
11  F08  AX00004017  ATATACATATGGTGAGGTCTTAAGGCACGTAATTGTACATGAAATTCACCATATC
11  F10  AX00004018  CCAGGTCTTTATCCTAGTTTAGGACGCAAAAAAGAAATTTCTTATCCAGATGTAT
11  F12  AX00004019  CCATTTGTTATAGAGGGAAATGGTATTGGAAGTATAAAAGAGAGTTTAGTTGATA
11  F14  AX00004020  AATATAAAAACAATGCGCTGCGGTACATTAGCGGTTCATCCGAATTATCGTGGT
11  F16  AX00004021  ATATAGTAGAAAAATCAGGGGTAGGGAACGCACGTAGGGATTGTTTGAAGTATG
11  F18  AX00004022  AAAGAATACATTCATGTATTAACCGACCATACACCAAAAGATATAGCTGGTTGGC
11  F20  AX00004023  ATTCTAACTAAGTTGAAAATTCAAGAGTGGGTTAATACTTATCAAGAAGTAACAG
11  F22  AX00004024  GAAAAGGACAAATTCAACACATTTATGTTACGTGGCATATTCATCGCAGTTATTA
11  F24  AX00004025  TGGTTTGGCATTCCAAGAAAAAGTGTAGTGTCCTATGATAATACCGGGGCACCG
11  H02  AX00004026  TTGCTTTCGGTGTTGCAATGACTTGCAATATTGCATGGAATACAATTGTAGCCAC
11  H04  AX00004027  CTATCATGTATATTGCCTATTCAAAGATGCTACCTAAACTATCTTCTGAAACGAAT
11  H06  AX00004028  AAAGATGCCTTATTATCTATTCTTTCGTGTGATGCTGCTAAAGGCATATTGAAAC
11  H08  AX00004029  AGTTATGGACTTGATGGATCACTTTGAAGGACAAAACAACTTGCAAGTACTTGAC
11  H10  AX00004030  TAAGATTTTGGATCTTTATGAGTTTGCCTATTATTGTATTATCGGTCGTTCCTGC
11  H12  AX00004031  TATTAAAATAGAAGGAAACGAGATTCCTGTTACATACGATAGTGACACTTGGATA
11  H14  AX00004032  ACATGCTGAGAAACATGGACATAAGCGTTTTGGCAGAACTTATAGTGGTTTTGC
11  H16  AX00004033  GCGAAAAAACGTGCACACCGGCTTGAAGTTACAAAGTCGATCACAAGCGCTCGT
11  H18  AX00004034  CTGTACCTTTCGGAGCCAAAATAGCCAAAACAATTGAGATAGGTATCAAAATTAA
11  H20  AX00004035  ACGTGAGCATAATTACGAAGAATCAGCTCCAGCTGCAACATATGAAATGAAAGA
11  H22  AX00004036  AACAAACTAATATTGTTCATTTTGCATTTCCTAATATTATTGTTCAAGTGGCATCC
11  H24  AX00004037  TGTATATTACCTGCTGTCGCTTTATTGTATATACTTGATGTTACCTTTGAACTACT
11  J02  AX00004038  ATGAGTGGGATAGTCTATCGAAAAGTACGGAATTTTTAAGAGTTTGGACCGACA
11  J04  AX00004039  TTCTGAAATGTTGCGCGAGTTTCCCGAAAAACTCGCGACAAACAATATAGAATTT
11  J06  AX00004040  TGGGAGAGAGTGTATGTGAATGATGGATTATTCCGATCCGTTCTTGGAAATGTT
11  J08  AX00004041  ATAACAAGGGAGATATTACTCTTGTGTACACAAGTCGTTACTTCCAACCTAATAG
11  J10  AX00004042  TAAGAGGATTTGGAAAGAAGAATACACGTACGTGGTTTTATACAAATAAAGCGAA
11  J12  AX00004043  TGTTAACAATAGTAGTGTATGGCACAATGTTTATCATTACAGCATTCGCATCCGC
11  J14  AX00004044  TCTGGATATGTATTAATTTTTGATTGGTTTGATGGTGAATGTCTTCATTCGCATTG
11  J16  AX00004045  TTCGGGGAAGATTGTATTGCTATTGAACATATAGGGAGCACATCTGTAAAAGGG
11  J18  AX00004046  CGTCATATCTTACTTGGGAAGAGTCTGGCGTTTTGGCTTTATCGGCACTGACTG
11  J20  AX00004047  TTGTATACTTGGCAATTAAACAACCAAAGTTAAAGGGAGACGAGTATGGAGCTC
11  J22  AX00004048  CAACTCATTACGTAGTTTAATAGGATCTGGGGCTTCTGTAATTGGTCCAGCGAT
11  J24  AX00004049  CGAAAGAACGTAAACTAAATCGATTGGAAGCATGGACTAGGGACAATTTATGGG
11  L02  AX00004050  TTGTACTGTTTATCGGGATAATTGGCCCTGATGCACTATTTATTTATTCAATTGG
11  L04  AX00004051  AGTTTGGAGAAGCGTTAGCTAGTCTATTTGGTACATCAGAGGAAGGGCAATATG
11  L06  AX00004052  CGAAAGCTATTAATCAATCAAATCATATAAAAAACATTGCACATAGAGGGGCTTC
11  L08  AX00004053  ATAGCCCCGTTCTTTGCGGGACAATTCCTATAAGAATGGATACGCTTCAATCTG
11  L10  AX00004054  TGCTGTTGTAAAAGAAACAACTGATATGTATTGGATAAACGGATTTATTATCGAT
11  L12  AX00004055  AGCGTTTCACTGGATAGATTATAATCGAGACGCTTTACATACTTATAAAATCATG
11  L14  AX00004056  GCGAAGCTTTTTTCGAAGAGAGAGGACACCATGCAATATTCTTTAATTTTTTAGG
11  L16  AX00004057  TTCAAACCGTCATTAACATAGATAGACAAAGAATGTTACAAGGGGTAGATCGATC
11  L18  AX00004058  TAAGTGACTATAATTACGGCGTAGGAGAGATGATACCTAAATTTTTAGTTGAAGT
11  L20  AX00004059  TTGTAGGGATGGAAACTGGTGTGAAATTAGTAGCAAAGAAACCACAATTTGGAC
11  L22  AX00004060  GGTGGCGCAGCGGCGAGTAAGGAATATGCATCTCATAAAGATAGTATATACTGT
11  L24  AX00004061  CAAATAGGAGGGAGGTACTATCCAACGTGTATGATTATAACAGCTTGTGAAGGA
11  N02  AX00004062  GGTCCTATACGTATGAGGATCATATTAGTTCTATCGTTAAAGAGGCAGAAAAGAA
11  N04  AX00004063  GTTTATGTAGTCGGTAGTTTTCCTGGTTGGGATCTGTCTGTAAATCAATTACAAC
11  N06  AX00004064  ACAGAAGATGATTGTATAAGTGCTGATTTAAATTACTATTGGATGCATACAGCAG
11  N08  AX00004065  TAAATTTTGGATCAGTCCAATGTTTATTCATCCAATCTATCAAGGGATAGGAATT
11  N10  AX00004066  ATTTATTAGCCCTTTTGCGACGTTACCAATTTTTTTGGCTATTTGCTACTCTAATC
11  N12  AX00004067  TACATCTGAAGAAGGCGTTTCTAGTAGTGGTTATGATGAACGAGGATTGCTTGG
11  N14  AX00004068  ATCGTAATACAGCTATTGGAAAAGCCGCTTTTCTTTTAGCAATCATTATTGGAAT
11  N16  AX00004069  AGAAATCTATTTTCAATAAGGGCCCAATTGCAGTCAAATTGACGGACTCTGGCC
11  N18  AX00004070  ATTTATCCGATCTGGGATACCCCTGTTAGCAACCAAGCTAAAAAGAGCCAAATG
11  N20  AX00004071  TTCATCGTGTTGATTCTTTGACATTAGATCCGCATAAATGGCTTTTTCAGCCTTA
11  N22  AX00004072  AATTATACGTGGCAGATGCACGTATATCTGTTCATTATAGAGTTGAAAAAGCCGA
11  N24  AX00004073  AGCGCAAGAGGTGTTTTTGCAACTGTATCATTCAGATTGGAAAGCAATAGAAAA
11  P02  AX00004074  AAGCACAGGTTCATCACATGAAAAATAATCAACGTACTTCCGGACAAGAGGAAT
11  P04  AX00004075  ATAATAATTAGCTACCTTATCAATCATATTACATGGGGAGATCCCCACGGTGTAT
11  P06  AX00004076  TTCGGGATGTACAGAGGAGCTATTTGTTAAAACGGCAAATATTATGGAGGAATG
11  P08  AX00004077  CAGCGTGTGAACAGAAGAAAGAAGTAAAAAAGCAAACAGCGACTTCTTCTACTG
11  P10  AX00004078  AAATGAATTATAACTCAGGCTCTTCGCATTTACTTAGTTACATTATCCAAAAAGCT
11  P12  AX00004079  CAGAAAGAGTTTTATTAGCGACGGGTATGCAGGAAGAATTCCCATCTATCCCTA
11  P14  AX00004080  TTTAAACTTCTCAGAAACAGTAGAAGAATGGGAAGAGATGTTGCGAGAGAGTGA
11  P16  AX00004081  CGCTAAAATGGCTTATGTCATGTTCACTTATTTAGGGATATCATGGACTTTAAGA
11  P18  AX00004082  TGATGTCCAAGAGCTAGCTGTTGTAAATGAGCATATTTTCGAGTGGAACAACGA
11  P20  AX00004083  AATTCAAGCTGTCCCGACATCAAAGGAAACGGAAGCATTGGCACAGCAGCTAAA
11  P22  AX00004084  AGAGTATTCGATTTATGCTATTGCTGTACGAGTATTTTGAGTGAGTTATATAGTG
11  P24  AX00004085  AGTTTGCTTTCGCGTTACCTGAGTTATTAAATGATTATTTAGGTGATGCTTTATG
11  B01  EMPTY    -
11  B03  AX00004086  ATAGGGTCGTTAAATTTTACAGACGGAATGCGAGCTAGGAAGAAATGGCTTAAA
11  B05  AX00004087  TTCGAGCGTACCTAGAAGATGTTGTTGTGCATGAAAGTGTAAGAAATAAAGGCA
11  B07  AX00004088  AAGAGTATTAGAACCAAGTTTCCGTCCAGGTCTTCCTAAGCCTAAAGGAGAGTT
11  B09  AX00004089  AATCCAAACTCCCTTCCACTGCAAAAGAGGGTGATGTTCTTATAATAGAGGATG
11  B11  AX00004090  ACAATGGATGACATGATAGCCGGTACACAAGCTTTTATTGATGAATTACGCCGA
11  B13  AX00004091  TCATCTGCATATAGATTTTTTATGGGTTGATGAATCAGTTCGTCATGATGGTTAT
11  B15  AX00004092  ATAGAAGAGAGATTTATCCACTGTTCATTTTTAGAACAAGCTTTAAACGTTGCTC
11  B17  AX00004093  TTGATTGGCGGGCACCTGTCGCAAGTATGTTTTATTCATTTACCGGCGGTGATG
11  B19  AX00004094  ATGAGATTAGTAATTTATGTGCAGAGGCTCGTTTCAGTATAGTTGGGATTTTCCC
11  B21  AX00004095  CACAAGATTGCATAGGTGAACCATTGACATATGTGAACGCAAACAATGGATATAT
11  B23  AX00004096  ACGGACCGATGGAGGCAAAGGATGTATATATTAGCCCATTCGGAAAAGCATGTC
11  D01  AX00004097  GAAAGCGACACATTACGAAAATATAGCGGCCTCATTTTAGATGTATATGATGCTA
11  D03  AX00004098  CATCATCCCAAGGCTATAATCATATTGGCTGGAAATTGTTTGTTGGACAAGCGTA
11  D05  AX00004099  ATGCAGGAAAGATATCTGCGCGAAGAGGTGGCTGAACTTTATTCCCTCAGTCTT
11  D07  AX00004100  AGTTATGGAATCTTATTTAGTTGGTGCGACGGGATGGGTTTCAGTAGCAGGAAA
11  D09  AX00004101  AAATGTCATTCCTACGTTTCACTACGTTAACAGCACTCGCAATCATCCCTTGGTC
11  D11  AX00004102  ATTACAGCGAGTACCTGATGATATATGGTTTCAGGCATTAAGAGAAGGTTCATG
11  D13  AX00004103  GTTCATCTGAATTTTTACGAATGGATGCATATCATCCATCTAATTACTTCAAGGTG
11  D15  AX00004104  AACTAATATCACATTGGGAACAGTATGATTTCGGGGTATGGTTGTTAGTTAATAG
11  D17  AX00004105  TAAGAAAAAACTAAGGCGATTTATATTCATGTTTATATTTATTGCGGCGGCTACT
11  D19  AX00004106  ATTGTAGCAGTCGCTCACCCACACCCTCATGAAGATATAGAAAAATGTTGGGTT
11  D21  AX00004107  TTCATTCTTGCTGCCCCCATTGTTTTCTTCGCCACTTTGCACATAATTGGCGAAA
11  D23  AX00004108  AATAAGATTGGCCGATTAAGGAGATTTTATATTGCGAAGGACTATCGTCGTATAG
11  F01  AX00004109  GCAATTGGACATGTTGCCTACATAAATGAAGTACCGTTTCTCGTAATACGATGTA
11  F03  AX00004110  AAAAGGGATGGGTGCACCGCGATCTATGGGTAGATAATCTCTTATTCCATAACG
11  F05  AX00004111  TAAAAAGTGAAGTGCAGCAAGTCATACAGCAAAGTGAAGTGGAAATTACCGATA
11  F07  AX00004112  ACAGTGTTCTATCGTAAAGGAAGATGAAGCACGAAACCTCATTGGAACAGGCCC
11  F09  AX00004113  AACCACGTTAAAAACTTGTTTGAACTAGCGAAAGAAGGAAAAGTACCTAATGTTC
11  F11  AX00004114  AAGAGTGGTTTCGGTTATCTGGTGGGCAGTATTTTGGATACAACCGACTCGGTT
11  F13  AX00004115  TATTATCGCTGGTATTATTGGTTCTTGGATTGGTGGGAAATTACTTGGTAGTTTC
11  F15  AX00004116  CAGCAAGACCGATGACAGCTGAAGAACCTTTATTCTTTCCTGAAATTCATGGGG
11  F17  AX00004117  GGTATTCAGCCAATAAATAAAACGGATGCAACGACTTTTACAATTCCCAACTCCC
11  F19  AX00004118  TATATACGGTTCTTGGGAAGTCGTTGACAACAAAAACGGTCTTTGTCCTATATCG
11  F21  AX00004119  AATAGCTTACATACCAGTTACACTACCAATTCTAATATCTTCCTTTCTATTTGCTA
11  F23  AX00004120  CTTATTCAACTTGATATTTTCCCTACGGTCGTCTCGTTCGGTGTCACTAGGTTGC
11  H01  AX00004121  AGGGGATTGCTGTTATATGGAAAGAACTTTCTAATGAAGATTATTACTCTCTTGA
11  H03  AX00004122  AATGACTGCACATCGTGCGAGTTTAACAATCCCAAAAGGAAGTTACACCATTGC
11  H05  AX00004123  ATTCATCAGGAGCTAGATGGATTCCTATCGAAAGCATTACAGAACGCAATTCATC
11  H07  AX00004124  TATTATATGCTCTTCCGATTGTACCAGCTGCTCCGAAAGAAGTTGTCCTTGGATC
11  H09  AX00004125  GAACAGGCGATTGCAAACGGTCTTGAAGGTGAGTCGCTTTGCGGCGCATATAT
11  H11  AX00004126  GATTGCAAATTCACCACATTCTTTATATTCGCGCGGAGCAATGCACTACGTAATT
11  H13  AX00004127  AGCACAAGAAGATCCAACGATGGTACATTACTCAAATAATAGTATTAGCGAAGGT
11  H15  AX00004128  GACTATACGATTGACACATGGGACGGTCCGTATACTGGTAAACTATTAATTGGT
11  H17  AX00004129  GAACTGGTGGTAGTGGTGGTGGAGGGTATTACGGCGGAACTAACAGTAACAAT
11  H19  AX00004130  GCAGTTGTCGATTTGCATTGGGTATACCGCTTAAAAGGAGAACCCGTTCCACTG
11  H21  AX00004131  AAGAGGCGATTCGTCAAGAAAATCCGATTAAGCGAGTGGAAAGTAATTTAACAG
11  H23  AX00004132  ATTGGGAATCGCGATTGGTAATAAAGAATACTGGGGTAAAGGGGATGGAATAGC
11  J01  AX00004133  TGGTTGTAACCCAGCTCCAAAAGATGAAAAGGAGCCAGATCCAACGGAGGAAC
11  J03  AX00004134  GAATTGATAACGTTCTCGCTGTTGCTGGAGCTGCGCATGGCAATTTTTCTTTAG
11  J05  AX00004135  AAAAACCGACTTTCCAGTCAACGCAAATATTCGTGAACAGTTTAGCCATACATAC
11  J07  AX00004136  AAAAAGGTGCTTAATAGAGTTTGATGATGTGCCAATTGGTTATATTCAAATGTAT
11  J09  AX00004137  ACTGCATGGACACCAAACTTTAGACCTGGCGGAGAATTCTTTAATAGAGTATTAA
11  J11  AX00004138  TCAATAATGGATAAAATTGTAGGGACACCAGAAAAAGCAAGACAAGATACGGGA
11  J13  AX00004139  TTTTTGGTTACATGGACTAGTTGTCAAGCAAGTACAGGATTGGCGTCGTAAATC
11  J15  AX00004140  AAATGATGAGTTAAAGGCTTCATACATAGTTCAAACTTCAACTTGGACATTGTTA
11  J17  AX00004141  GGAAACCTTGTGTACGGAAAAGGTAAATGGATTCATGCTTATCGGATCTGTCGC
11  J19  AX00004142  AAACTCAACAAAATGGAAGGCGCCTAAAAGAAATGGTATCCTAGATATAGGTGA
11  J21  AX00004143  ATTCACAGAGCGCTCAAACAAACAAGCTTACCTCAAGAAAGTGTACAGCTTATAG
11  J23  AX00004144  TATACGCATCAGTAATTAACGAAATTAAAGAAGAGATCAAAAGCGATGTTATTGT
11  L01  AX00004145  AAAGGGAATCCAGACTGGAATTTTTCTGGTCCGCATGGGCCAGGACGTATCATG
11  L03  AX00004146  CATTATTGTCTAAGCGTGCGAACATAGGCTTCACAACAGGAGGGCATACAGGTG
11  L05  AX00004147  GATAGTAAAATGACAGCTGCATTGTCAGAAGAAAAGATGAAAGATCTTACACCTA
11  L07  AX00004148  ATTTAAATGGAACTAGCACAGATTTTCAAATGTTTTCGGTTATGCAGCCTATACT
11  L09  AX00004149  AATTATCTCGCATACAAATTCCAGAAGTAAGAAGTGTATTAAGAGCAAAAGTCGG
11  L11  AX00004150  AATAAGCATATTATTCCGTCCGATGACTTTATCGTTGAAAATAGTAATGCCACTG
11  L13  AX00004151  TTTTTAAGCCCGATGGAATCAAGAGTGCCAATGTGGGCGAAAGTTATGACCGGT
11  L15  AX00004152  GAGAAAACTACATCCGAAAACTCAATCCCTATGCAATTAGACCTTAGCGTTCTCA
11  L17  AX00004153  CGATTAGTGCAATAACGTTATCACGAGGTGTTGTGCATGTGCAAAGCATAGTAA
11  L19  AX00004154  ACTAATTTATATCATCCTTGACATGAATTCGTGGATACCGAACTTCAAGGAAGGA
11  L21  AX00004155  AGACAGCATGGAATTTCAACTTTCCATAGAAAGTTACATACTAGGCTTCTTGGCA
11  L23  AX00004156  TCTAATAAACCCGGATAGTGGAAACGTCTCCTTATTTGGCATGAACTATTCGACT
11  N01  AX00004157  TTACAACGAAAAGAGCATATGAAGAACTGGAAAAAGACGGTTTTATTAATTCAAT
11  N03  AX00004158  TACGTTCGCGTTAAACGGTATAAATTTAACGATATATAAGGGCGAAATTATAGCG
11  N05  AX00004159  ATTATTGTAGCAATAACTGGCTTAGGAATGTCAATAGCTTACTTTTCATGGAGGT
11  N07  AX00004160  GGATATCGGCCACGTAATAATGAATGGTCTCCTTAATAAAAATTGGTCTCCACCT
11  N09  AX00004161  GATGCTAAAACGTCAGATTGTATAAACGTTAGCGTTGCATCCAAAGGACCGGTG
11  N11  AX00004162  CATCTGTCCTTGGGAACATGGGGAAAGGATCTGATGGAGTATTAATTTGTCAAT
11  N13  AX00004163  AATCATTTGCGGTTGGACAAGTTCACGGTTATTGCGGAGGCGAACCGTCACTTC
11  N15  AX00004164  GTAGGGCATGTAGAAAATGTAAAACAAAATAAGGATGTATTACCTTGGGGCGCG
11  N17  AX00004165  GGAGCATACCAATATTTCCGAATGGAGATTACTACTTTTTTATTCAGAAGGACTT
11  N19  AX00004166  CAAAGAGTAAAACGAAACAATTGGTAGCTGAGATTGAAGGGTATGATTTGTTAAC
11  N21  AX00004167  TAGTAGAAGATACCTCTATTAATGGAAATCCTGTTTCTCCTGATTGGGGACCTGG
11  N23  AX00004168  TTACTTTATGACGACTGTATATTCGTTAAAGAAAACATTTCTTCCTATTCTGCTAT
11  P01  AX00004169  TAGTTGGGAGTCGTTTATTCCTCTCATTCCAGGTGCTACTAAACCTGATGATGCC
11  P03  AX00004170  AAATCGCTCTTGGAATGATGAGATGTTCAAATGGTTTTGCGAAGAAGTGCGTAG
11  P05  AX00004171  AGCATTTTCATCAGTTTGTACAGATCTATACAAATTTAACTGGTCAGCAGCCAAA
11  P07  AX00004172  ACGCTCAATGTGAAAGCAGCACGAAGTCTTTCAAGGATACTAAAGAGTAGGCCT
11  P09  AX00004173  TTGTTTATGGTTGCTGATCTTCGTCGTAGAAATGCATTTTGGTTGAAAAGATGGT
11  P11  AX00004174  CAAAACAATCTACAAGAGTTAGTACAATTTTATCCTTATGCTCCTGGATTTCAAG
11  P13  AX00004175  CTTAATACGCCAACGTCTAGCCGCTTATGACAAAGCTCCTATTCACCCCTCCCT
11  P15  AX00004176  GTTTTTCACGCTTGGATTCTTGGCATAGGAGCCTTACTTGCAGATGTTATCTACA
11  P17  AX00004177  TTGCTCAATTATCTATGGTTGATGCATCTCAGCAAGTTGAGTATAAAACATCTAA
11  P19  AX00004178  GACACTTGGGGTTGAATGGGGCAAACTCTTCCCTGTGCCGAACTATGATATTAA
11  P21  AX00004179  TACATCCGGTGTTTGGTATTGTATTTGCGATCGTTCTCTATCTAGCGATTGGTCC
11  P23  AX00004180  GAATCAATACTTAGCGCTAGGAGCAAATACGTTATTAGCAGTTCTCATGGTCGG
12  A01  EMPTY    -
12  A03  AX00004181  AGAGCTTCATGTCAACTATGTCATTCCAAATCCGTTTGATCCTAGGGTGGTGCC
12  A05  AX00004182  AAAATAAACTCAGTGCACCATTAGTTATGTATTGGAATGGTAGCCCTTATGCAAT
12  A07  AX00004183  CATTTCATTTCATCCAGGATTAATTCCCACTAAGCTCGCTATTTCTATTCTCGGA
12  A09  AX00004184  TTAGACGATGGTTCAAGTATCATCAAATCTGGTTGGCAAGCTGCCGATTCAGCC
12  A11  AX00004185  ACGTAATCCAAGTAATCCATCGGAAGAGGACAAAGAAAATTACGTTGAAGGACA
12  A13  AX00004186  CTAACAATTATGGTCAAGCAGGTCACACGTATCGTAGTTTTGAGGAGTGGGAAA
12  A15  AX00004187  ACGGGCTTACAGCAGGTGGTCACCATTAATAGAACGTGCGGTTTATGACTTAAT
12  A17  AX00004188  TGTAGCAGAACTTCAAAAGTTACATGATGAGACAGTAAACAGAATTCATCAAATC
12  A19  AX00004189  GACAGTCGCATCCCTTCAAACTGTTGGAATTATTCTAGTTGTTGCCATGCTTATC
12  A21  AX00004190  AGGCCGAAGAAAGGGGAGCGGGATTGGGCATTTGAATGTCTAAAGAAAGTCGG
12  A23  AX00004191  TATTCCGCAAGATTTATAAATAGCAAGCGAACAATCAATCCAGCTTTTGGGGCG
12  C01  AX00004192  AACACTCCTTCTAGATCAAGAGGCCAAAAACTATATACATTCAAAAATGAAGGTT
12  C03  AX00004193  TGTACAATCAATTAACCCCTCTTTCAGAAGCACAGCGAAAGCTATTACTTCCAAG
12  C05  AX00004194  ATTCAGCATAATCTTGGGCAATTTCACGATGCTATCAAAGATTGTGAACATCTTC
12  C07  AX00004195  GAGATGGTAAGTCAGAGTCTGGGTACTTCTTCCCTATTATAGAGAGAAATACAC
12  C09  AX00004196  TGATTGTATTTTCTACATGGTTATCTCCAATCGTTGTGTTCGGAATTATACTACTT
12  C11  AX00004197  TGGTTTCGTACAACGAACCAGTAAATACCAAACAAAAGATTTAGTCGCTTTATGT
12  C13  AX00004198  AAAAATCCTGGATATCCTTGCAGGATAAGTTTGAAGGATGCAGAGGTAGGAGAA
12  C15  AX00004199  TATTTTAGGATCAGGTGTCCTATTTTTATCAGGGGTAACGGCCTCAATAGCGGG
12  C17  AX00004200  GCATGGATTATGCGAAACACTACTTTAAAAGCTGGGGACAACATGTGCTTGCTT
12  C19  AX00004201  ATAGAGGCGAAAGCTACGTTGTATCAAATTTGGGTAATTCCTAATAAGGATAAAA
12  C21  AX00004202  CTTTTTCTTTTCACACCTCTTTTAGACAGCGTTGGGATAGAATATGTCGTGCCTT
12  C23  AX00004203  AGTTGATGATCTCATCTTGCCAGTCACTCTTAATAACGCAGAGTTCGAAAATTCA
12  E01  AX00004204  GGTGCTTCCTTCTAGCATTCTACATAAACACACGATTGCTTTTTTCTTACGTGCA
12  E03  AX00004205  AAATTGCATACTCCAAGGGCAGTTGGAAACAAATCTGTTTTCCAGCAACAGTAG
12  E05  AX00004206  GAACAAAATGGAATCAAGTTTGTTCATTGTCCTCTTGAAGACAGGGAGCGTGTG
12  E07  AX00004207  CAATCTGGGGAAGTGTTAGCTCACTCTACGTACAAAACGGAATTCACGGCAGGC
12  E09  AX00004208  TAGACGTACCAGAAGGCTGGACATTAAAAAAAGCTGGGGTAAAAACACGATACT
12  E11  AX00004209  ATAGACCAGAGATACTAGGGGTGTTAACAGCATTCATAACGGGCATTGGTATTG
12  E13  AX00004210  TTCAAGAAAAGCTATCTGAGATGATAAAAGTAGATCGTACAACTGCAGCCCGGG
12  E15  AX00004211  TTTGAAACCTGTGAGAATGTTCTTGTAATGCTTCAGGGACCGCACTCTTATATCT
12  E17  AX00004212  AGGGGCAGTATTAACAGCACCTGTAGCGGTTCTGTTGCTATCTTTCACTAGTTG
12  E19  AX00004213  GAACGTCGCTCGGGAGTTACTCCTCCCAGGTGGAAAAACAATCCACTTAGCCAC
12  E21  AX00004214  TTACTACGACATTGCCAAAGGTTCATATTGCGATTATGGGGATGGAACGCCTTG
12  E23  AX00004215  TTATGAATCAATGTGGAGTGGAACTAGATTTCCCTGAAGGACAGACTTGTTGCG
12  G01  AX00004216  ATGACTGGCATCGGTGCCTCTATCTTGCCGAAAAGTGCTATATCTCATATCCCG
12  G03  AX00004217  ACAATAGCGAAAAATACTAATTTAGTCGCTTCAATGGGGTTTAATTATCGCTACT
12  G05  AX00004218  CTCATTTTGTGGCGAGTGGATTAGGTACAGAAATAACGTACTTTGATAGTAATGG
12  G07  AX00004219  AGCATTATTTAGCATATGGGCCCATAATACTTTGTAATGAGTATGAGGAAAATGC
12  G09  AX00004220  CAAGCTGCAAATTTACAATATGTTTCTGCTGAGCCATCGGGAAATGTGGTAGCA
12  G11  AX00004221  AGCAAAACACATACCTTAAGCCGTCCCACTAACTTAACCATGGACATTTATCAAG
12  G13  AX00004222  TGAAGATGGTTATTTACTCACCAACTATATGACCGTTATCGATATATATCCATTAC
12  G15  AX00004223  CCGCTTACCTTTAGAATTGGAATATTGGGTACTTTCATGTATGTGTGCTGCTTCA
12  G17  AX00004224  AGTGTTTTGTGGGCTTTTTGGCATCTTCCGCATTTCTTAACGGCTGCACAAAGG
12  G19  AX00004225  TCGGATGCGACTGCTGCATATGTGGTTGTAAATCAGGTTGCAAGTTATGTTCAG
12  G21  AX00004226  CAACAGTTTCCCAACACTTATCTAAAATGAGAGGGAAGGTTCTAAGAGGAAATC
12  G23  AX00004227  TCTCCAACCGGTTTAACCGGAGGTGATGCAGTTAAAATTAAAAACTATCGAGAAA
12  I01  AX00004228  CGGTGGTGGATTGATCGAAGTCAAACATGTTGAAATTGACGGATTTAGCTTAGA
12  I03  AX00004229  TGTTTGAAATACCCCCAACTTCAAGGAGAAGTACGAGGGAGAGGCTTTATGCAG
12  I05  AX00004230  GAAATCCATTTTCTTTCTTACACGTTGATAAAGCAGAAATTGATTTAGACCCAGC
12  I07  AX00004231  TTCAGTCGTAGGCATGATTACAAAAAGAAAAAGTCGAAAATATGCATTGTGGGC
12  I09  AX00004232  AGGGGATGTATGTTGCTCCGATTGGTTTTCCAGCAGATATGATTTCAAGTCTAAG
12  I11  AX00004233  TTATTTTCCCTTTCTCGTAGCCATCATGCAGCGGAGGACTTGATGCAGGAGACT
12  I13  AX00004234  GTACGTAGTGGTGCAGGACTGGAACATCAAACTGTGCGTAAAGCTTCAAATGGA
12  I15  AX00004235  AGAGATAAACAAATCTCATACTGACCAGCTTAGTATTGCACAAGGGGAACGTGG
12  I17  AX00004236  AGAATATGGGGTGCCTGATGTTTGGAAGAAAGCACCTTGTACAGAATGTGATGC
12  I19  AX00004237  AGATTATGGTTAGAAGAGCGTGGAATAGAGGTAGTAGGGAGTCAGGGGAAAGG
12  I21  AX00004238  AGAGACGGATTGGACTTTAAGCACTGGATACCAACAATCATACGATATAAATAAT
12  I23  AX00004239  GAAACTGCACCGCCTGGTTCTGTCTTTTCTTACAATAACGGATCAACAGAAACAC
12  K01  AX00004240  TAATCGTCGGTTTGAATCCAATAATGGATCGGCTTAATCCAGCCGGTATGAGTA
12  K03  AX00004241  TCCTAATTTTTTTCATTGGATGACAGCGAGAGAAACGCTTACGTTTATGGGCCAA
12  K05  AX00004242  GCCAGTTATTGCAGTGGGGGCACTTTTAGTTTTAATTGCATTCATTGATTTATAT
12  K07  AX00004243  ACCAGTTATCACTTATGACACAATATCAAAGTTACCTTAAGAAATTAGAGGAACA
12  K09  AX00004244  AAGATCCTATTTTAGTAGCATGGAATTGGTCTTTTTTGCCTCTAGATTTGTTAATC
12  K11  AX00004245  ATTAAAAGGGATGGAAATGTCCGTTGCATATGCGGTTTGGTCAGGTATGGGAAT
12  K13  AX00004246  AAAAATTCAAATTCCGTTTTTTATTGAAGTCTATTTGGGGGCACTGAATCGCATA
12  K15  AX00004247  TTTCAAACGAAACAACTTTCCCGCTCTTTACTTTTTTAAGTGCGGGCATCGTTAA
12  K17  AX00004248  AAGTGGATGAGGTAGTAAGAGGAAGTAAAGAATATGAAACGTATTTTCTTCCTAA
12  K19  AX00004249  ACGTCGCACTACTATATCGATCAGCCGATTGGATTATAATGAAGAGAGGTGTTT
12  K21  AX00004250  CTGGAAATGCAGGAGACTATGAAGTGATTATTGATCTTGAAGATTTTACAGAAAG
12  K23  AX00004251  AGATAAGCCAATATCATTGTTAGATATTCAAGAACATATCGTTTCGCATCATGAA
12  M01  AX00004252  AATGTTTAGAAGCAGCACTACAGACTGTTGAAAAAGATTTTAATCGTGCTCGTAT
12  M03  AX00004253  TACGTTTTATGTCAAAACGATGATACGTGAGAAAAATAATCCGAAGTATCGCTTT
12  M05  AX00004254  CGAGAGGCAACGTGGGAAACAGTCATTTCGTATTATATCGCAAGTTTTTATTTCG
12  M07  AX00004255  TCCGCTTGCAACGCGCGTTATTTGTATGAATAACGGTCGAATCGTGTATGATGG
12  M09  AX00004256  TCGTTATTCACGCATAGAGGCCGAACGACATTATTTTGGGTAGGTGATAGCCGT
12  M11  AX00004257  CCAGATCCAGTACCGCCAGTGCCAGATCCAGTAATACCAAAACCAAAACAAGTT
12  M13  AX00004258  TATTGTCATATCAACTTCCGAATGGTGAATTTAAATGGTTACCAGGCGATCAAAA
12  M15  AX00004259  TAGTTGTTGACGGGGGAGCCTCTACGAATTGTGCGTTACTTGGTGATAATTTGG
12  M17  AX00004260  TTTCGTAACCAGCAATTACTTTTTATATGCATTGTCGCCGCACTCTTTTCTATTCT
12  M19  AX00004261  GTTGATAATTGGAACCGAGAGCATGTTTGGGCAAAATCACACGGTGATTTTGGA
12  M21  AX00004262  AAATAAAGTTAGGGTGAAAATCCTTAACCGTACTGCGGGCCCGCTTACTGGAGT
12  M23  AX00004263  TTGATAAGCGCGGAGTAGGAAAGAGTGACGGAGAATTTCTGAAGACTGGAATG
12  O01  AX00004264  AGACGGGGCAGAGTTATCCGGATATTACATTTTTACCACTGCTAGCATCGTACT
12  O03  AX00004265  ATTTGCTTGTTTACTTCCACTAATACTTAGTTCTACGATTAACCCTATTGTATGTG
12  O05  AX00004266  ATTGGGCGAAAGGGTGATGCAAATTATAGTAAAGCGACAAAGGGGAATATTAGA
12  O07  AX00004267  TTAGTGTACGTCGTGAAACAATTAGCCATCTCGAAAAAGGTAAATACAATCCTTC
12  O09  AX00004268  GTACCGGCACATTATAACGCATATGGGACTGTAGATCGTTGGGGATCAAAGTGG
12  O11  AX00004269  AGCTGTGACATATAAAGTAGGTACATTTTACGTGATGCCAATGGTAACATTTCTT
12  O13  AX00004270  AGAAAATAGCTTATATCATAATCCGAAAAAGCAGTTTGAATCTTATTTCATAACTT
12  O15  AX00004271  ATGGAGACGTCGTACGAGGGAGTACGTTTTTCTCAGGAGAGATATCTTTCGTTC
12  O17  AX00004272  TATTGGCAATGACATTGGCTCGAATGTGCAGTAGTTATTTTCTAGATCGATTCGG
12  O19  AX00004273  GTGTGATTTTAGACGTTTGTGAAGTTCGAATCGGTGATCATTGTATGTTTGCACC
12  O21  AX00004274  TATAATAGATCGTACACCTTTATTTTTTGATTTCAAACTTATCTTAAGGGTAATAG
12  O23  AX00004275  AGTTAGCGTTATGTTGGCTGTTTCTCTAATTGTTACGATGATTGTATTTTCGAGT
12  A02  EMPTY    -
12  A04  AX00004276  AATTTAATCAAAGTATGATTCTTGTTACTCATGATCCCCACATTGCTACGTACGC
12  A06  AX00004277  AGCTATCCCTCGACTTTATGATACTATAGCCGATATTCAATCATGTGATGAAATT
12  A08  AX00004278  AGACAATGTCTCTGTTCGCATCGTTGCAATGCCAAGCTGGGAGTTATTCGATCG
12  A10  AX00004279  GGAGCCAGGAGTAAATCCCTCTTCTAATATAGACACATTTATTGCTGCTCGCTTG
12  A12  AX00004280  CAAAAGGATTGAACCGTCTTATTATAGAGAAGCCTTTTGGTCATCATGTAACGTC
12  A14  AX00004281  TTGGTAACGGAATTGCGGCTGTCGCAACAAGCTTCACTGTATTACTTATTGCGC
12  A16  AX00004282  ATGGAGAGCCAATTATCTTCCAAGAAGAAGACGGCTTGAAATCTGGATTTGGTA
12  A18  AX00004283  TTTCCTAATGAGAGTGGAACAGGTGGCCTACTTAACGGATGGACGCACTTTTGA
12  A20  AX00004284  ATGGTGTGATTACACGTAAAATCTATAACGAAATTCCACCTCGAGTAGAATACTC
12  A22  AX00004285  TGAGTATAATGGGCTTTGTTCTTTCTGAAAAACAAGTGGTGTGGGTATATTTAAT
12  A24  AX00004286  GTTTAGTAGTTATAACTCAAGTGTGAGAGTGTTACTTGATGCCGGTTTTTCTTTG
12  C02  AX00004287  ATAATAAATGTGTCCTCTCGGTTAGGTTCATTGCATAAAATGGCCAACAAAGAGT
12  C04  AX00004288  CATCATCAACAAAAGAATGGTTCACGGAATGGATTAGAGGTTTTGATGAAGCAG
12  C06  AX00004289  ATTCTTGCTTTATGCGCTGTATATGAAGATTGGGGACAGTTTATCTTTTTTGTTA
12  C08  AX00004290  TACAAAAGGAGTGCATTAAGTCTTGCTTGCGACCGCAATAAACCAGAGATGGCA
12  C10  AX00004291  CGTCTTTACTACGAACAAAAGTAGAACTTAATACGACGCAACGTCTGATCCAGG
12  C12  AX00004292  AAGGAAGAGTTTAAACCAAATACCGAAGCGAAGGATAATAAAAATTTGGTGAATT
12  C14  AX00004293  AACAGGATGGTGGCAGTTATTAAATTTGGTGCCATTTGGAGGAGCGGTTCTGCT
12  C16  AX00004294  AAATAGATTCAGACACTTCTCATGGTTCCTCTCCCGTCAGAATTAAATACGGCTT
12  C18  AX00004295  GAAGCAGTTCCTTCGAACGGTTTAATCCTTAATACTTCTAAAGGATTAGTACTTG
12  C20  AX00004296  GTATACAATGGCGGAATTAGGTGAATTAGCGGAAGTTATATTAAAGCGTGATAA
12  C22  AX00004297  ATGCACGTTTAAAGAGGATGGAAGATAGATTACAGCTGATTACGAAAGAAATGG
12  C24  AX00004298  TTATTTGATATCGTTGGCTGGCTTGTTTTCAATGCGCCAATTCAAAACAAAGTAA
12  E02  AX00004299  TTGTTAAGTCACCAATCTGGAATCATTGATCCTCCTAATAGCTTTGAACATTATC
12  E04  AX00004300  ATTCGCTTTCATCATTCTATTGTTTGGCGGTATGTTAATATCTAAGTTACTTGCCT
12  E06  AX00004301  TCATTTTCGTTTTCGGCGGTTCTCACCCCGGCAATTGGCAAGCTCCTCTAGAAA
12  E08  AX00004302  GTGATATGTAATCTATGGGGGATTTGGGTTTCCATTTATAAGCCTCGGCAGCCT
12  E10  AX00004303  ATAGGTACATTATCACAAAACGGTTTAGCGACGGTCTTAATTTTAGTCTTTTCTT
12  E12  AX00004304  GCAAGGAGATGCATTTGGTTTTTCTATGGTACTTCATCCGGAAGTTCTCGGTGC
12  E14  AX00004305  TGGTATTCATAGTTCATTTACATACCAAGCGGGTCATGCTGATCTTCCTGCACCA
12  E16  AX00004306  CGCATTTACCGTTGTTGCTAAATAGGGAAACACTCACGTTACATGGTCACTTCG
12  E18  AX00004307  GGCGTTCGGCAGAAAGGACGCTTTCGTTCCGTGGGACGGAGAAAGTACAGATT
12  E20  AX00004308  ATATTGACCTTCATACTACAGTATATCCAGGTGGAGGACTAGACCCTTATACTTC
12  E22  AX00004309  TATTCCAAACCTCATCCATTCTTCAGAAACACTACAAACAAATTATCATAACTGGA
12  E24  AX00004310  TGTAAGGATTGATGACTTTTGTATTTTAAGTGGCAAAGTAACGATTGGAAGTTAC
12  G02  AX00004311  TTAATTGGATTACCAGAAATTACGTTAGGTCTATTTCCTGGGGCTGGAGGAACT
12  G04  AX00004312  TTAGCTTTTGGGATAATATTTACCGCACTATTAGCGTTTATTACACTTCCTTTCAT
12  G06  AX00004313  CAAATGATCTCAGCGTTGACTTTACACAACTCTTATTTAGTAGCAGCCAGTGGAT
12  G08  AX00004314  TATTTTAACGCCCATATTATAGGTGGAGTTTTCGGAAGTGGTAAAGCTGAGGAA
12  G10  AX00004315  GGAGATGGAGTCTTTCGAGAAATAAATAGTGATGAGATACCATTAATAGAACAG
12  G12  AX00004316  ACAAAACAAAGCTACTGATGGCATTGATGTAGAGTTCTCTCGTGAACTTGCTGA
12  G14  AX00004317  TATATAGTCAAAAAAATGTTGCTCACTATACGGAGCTATTAAAATATATTTTATCC
12  G16  AX00004318  AAGTCAAAAGAGTTTTTTACCGGAAGTGATTTTTAAAGAGGTAAAGGGATTTTTG
12  G18  AX00004319  GGCTCAAAGCAAACTATTGTTTACAATCGCTTGATAGAGTGATCGTAGCTGTTAA
12  G20  AX00004320  CGGAATCCGTATTTACTATCTTGCCAACTAGATGAGTACCGCGTCGTTATTTTTC
12  G22  AX00004321  GTGCTAATAAACTACTCCACCATGATGATAACGTGCCGAAATGTGGTGCGTATA
12  G24  AX00004322  ATTACTAAAAGTAAGACAGAATGGATGGCTGATGCGAAAAAACGTTGGACAGAG
12  I02  AX00004323  GAAGAGTACGGCGAGTATTCGGAAGCAAGTACATTCTTCTTACGTTTAAATCAAA
12  I04  AX00004324  AAATGGTTGTAGAGAAAAATACAGGGATTATGCTAAAATTCCTTAGTTTCCACGA
12  I06  AX00004325  CTAATTATTGTTGTCGACCGCATTGAAGACGTATATGAACGTTGTAAAGAGAAGC
12  I08  AX00004326  TAGTAACGATCTTGAGAAAAAGAAAGTAGGGCGTATTTGTCTCTATGTTTCTCTA
12  I10  AX00004327  TCCCTGTCCGTTATGTGGGAGATTTATTAATGATGTCACAAGTTGCAGTTGCTTC
12  I12  AX00004328  AGGATGGGAACGTAATAAAGGCGGCATACGATTAACATTTATCGCTGGTTGGCG
12  I14  AX00004329  CAAAGAGTAATCATACTTTTAATGACGTTTCAACGAACTCATGGGCAAGCAATGC
12  I16  AX00004330  AGGTACTCTCGCCTTGTGGTGTATGCCAAGAACGTTTATTTTATTGGGGACCAG
12  I18  AX00004331  GTACGGGATGTGTATCAAACACATGAATTTCATCAAAAAGTAAGAGGGTGGAGC
12  I20  AX00004332  GGTGTGAAGAAGAAGCACGAGCGTTTTATGGTGAAACAATAGGTATGGAGGAAA
12  I22  AX00004333  GAAGGCGTGGAAATATTCGGTGCTGCCTTAATTGGAGCACCCCTTTCTAAACCG
12  I24  AX00004334  TAATTGAATGGAGACTAGGTGACGCTGGAAAACTTCCTTTTGAAGCTAATTACTA
12  K02  AX00004335  AATTTTTGATCGTGGACCAGAAGATATTGAGTTCTATACAATCTTTTATCCTACAA
12  K04  AX00004336  ATTTCTACATTGGGTGAGACAGCAACGATTTCAAATTTTATCACTCCAGCTGTAG
12  K06  AX00004337  AAAACGTTACATTTACAGACCCCCTACCCGCTGGCACTACTTTCGTTCCAAACAG
12  K08  AX00004338  TGTAACACTACCTGGTACAAAAGTAGTGCCAGCAGGAGGTATATCTGTAATGAT
12  K10  AX00004339  CCGATGTCAGCAACTTGTGGGCTAACAGTTTTTGTAGGATTTACAATTGCAGTTC
12  K12  AX00004340  CTAGACCACCTGTATCTGTTACTACGCCTACACCTACTACAAAGACGCAAGTAAG
12  K14  AX00004341  ACATACGGGGTGCCTGTTAATGTTCATTATTATGTCGTAAAAAAAATGGGTGGTA
12  K16  AX00004342  GTTCTTATTGGCCAGAGCGTCTTGTGACACGTGGTGAATTTGCGAACTTCATTT
12  K18  AX00004343  AAAAATGACGGGAACCCAGTATATAGAGCGAAGAAACTATCTCATATTCTATACA
12  K20  AX00004344  TTCAGAGCGCTGGAATAAACAACGCATTCGTGTAGCGAAATTGCATGAAAAGGT
12  K22  AX00004345  CGATAGCCTAGCGGTAGGTGGGAGATGGATTTCGGTTTGGCGTAACCAAACAT
12  K24  AX00004346  TTTTCAAGAACAAGAATTGTGGAAAGACATTCAAATTTATACCGAACTACTAGCA
12  M02  AX00004347  TGCAGGTCTTAACACCACTAAGTTTTGGAATTTAAGCGCAGGGACTGTACTTCA
12  M04  AX00004348  ATACCTACTTTGATGTAGCAAAGGACATAGCTACCTTAATGCAGGGTAAGAATCT
12  M06  AX00004349  GTTCAGCGACAATGACAGTATGGAATGCTGTTAAGAATTTCTTACAGTCATGCTG
12  M08  AX00004350  GAAGTGGAACGGCTACCAGTAAGCAGTTAGATCAAGCAATTGGAATTATCGGAC
12  M10  AX00004351  GTAGCAACTGTTAAGCGTTACAAAGCGCAATTCAGACGTGATTTGTTTGCTGAT
12  M12  AX00004352  ACGAGCTTAAATTCGTCGCAAGCCCAATTATTCTAGCAACTGGTGGTAGACCGA
12  M14  AX00004353  TATTCACATTTCACAGCAACGCCAACTAATCCAGTTCCAGTGCCACCTTATATTT
12  M16  AX00004354  AAAGGCTGGCGGAAAAAGAAGGATGGCAGTGCAATCATTGTTTATAATGCATTG
12  M18  AX00004355  TGTTCATGTCTGGGATTACCAAGATGAACGAAAAGTGAAGTATCGAGATAAAGA
12  M20  AX00004356  GAAGCATCTCGATATGATTTGAAGTTATCTGGTGTTTCTCATCTCAAGGCAAATG
12  M22  AX00004357  GTGTTGCAGATTCATATGAATCAAATGACGCAGAACGTGTAATGTATCTACAAGA
12  M24  AX00004358  ATATGGTCCTTTATCAAACTATCAACTTACTATTTTCTCAGATATGGACGTTCAAC
12  O02  AX00004359  CTTTCACAGAGTCCTTGACTCAAGATGATCAATTAGCTTTATGGAGCCACGACAC
12  O04  AX00004360  ATGGTGGAGGTTTTTTTGCGTGGAATGGGGATATCTATCAAAGTGACATTATAC
12  O06  AX00004361  TTCTTCACGAGAACAGCCAATGATATTTATGATTACAACAGCCGGAACTGTCCG
12  O08  AX00004362  ACTATTCCGCCCGCATCTAATCCAACTTCTATCCAAACTAAAGACAATCAAGTTA
12  O10  AX00004363  AATGTTAGTAGGGATGATTCAGGAGACTTCTAAGTTAGGGATAACGATAATAATA
12  O12  AX00004364  GGGTAAGTTTTTATGGTAGCTACACTGGTGGCATTATTGGAGGTATAGTGGCAT
12  O14  AX00004365  AGGATGCTAATAATTTATCTGCAATTTATAAGGGAAACTTAATCCGTGTTTGGGG
12  O16  AX00004366  ATTTTCAGTGGAAAAGTAGTGAAGATGCAATAGAACAAAATCTTGAAAACATCAA
12  O18  AX00004367  TGCACGTGAGATTGTAGCAATTATGACTATGTTTAATATAGACAGTTATGGACCA
12  O20  AX00004368  ATCAGAGAGAAAGAGCGTGCGATCCGTTGTTAATGCAAAGGTATTTTCGTAGCA
12  O22  AX00004369  TCGCAAGCAGAAACCTATTTTTTAACCTAACATCCTTTTTTATGTTAGCAATAGTA
12  O24  AX00004370  ATCAAAAAATCTCAAAAGTCATAACTATGGGAACGCCATGGGCTGGAGCTCCTA
12  B02  EMPTY    -
12  B04  AX00004371  CCCCGCAAATGTACAATACCAAATAGAACGTAATTTGGAGAGGTGTGTACAACA
12  B06  AX00004372  AGAGTATATGTTAAGAGAAAAGGTAAACAGGTTTCGTGTTATAAGAGAACTTAAT
12  B08  AX00004373  GCTCGTGTACCGCTCTCTGGTGCGATGGACGGGTATTCAAATGATGTGAAGGG
12  B10  AX00004374  CCAAACGCAGCCGCAACTAACCTAGTCTTAACAGTCAATTTACGTGGGCTTTTA
12  B12  AX00004375  CTGTCAGTGTCGGCGCGCCGCATCAAAGATACCGGACATTTATTGTTGGCCACT
12  B14  AX00004376  ATGCAAGATGTGTTGACTGCAAAAAGGGCATGGTGTCAGTACAGAGATTTAACC
12  B16  AX00004377  ATTATGAGAAGCCATTGAATTTAGAGTACGGCGAAATGTTTGTAATGGAAAGCTC
12  B18  AX00004378  AACTATTTGACTACATAAGTTCTACGTTCAATGGTCAATCTGAGGAATCTGAGCA
12  B20  AX00004379  CGTTTAACATCTAAGAAAACACAAACATTGATTAAAACTAGATTAGTAGAAGGAT
12  B22  AX00004380  CGGTATTTACGTGATAAAAGGTTATCTGAATTACTTAAGCGCTGTCGTCGTTTAG
12  B24  AX00004381  ATTCAAAGGTGTCTAGCAAAAGCCATTGCACTACACGGATTAGGTTTATACATCT
12  D02  AX00004382  ATATCATCAGATGGTTGCTGTGAATAAAAAGCGGATTAAAGGTGCATTGATAACA
12  D04  AX00004383  ACAATAGAAAATCAATTACTACAAAAGCAGGTTGAAAAAGCTGTAAGTAGCTTGA
12  D06  AX00004384  CAATTTTTGTTAACTCGTATTGCAAGTAAGAAAAACGTAGAGGGTAAAACGAAAG
12  D08  AX00004385  TGTAAAAGTATCTGATTATCTTAGACTACTAGCACAATATAAATTGCCAAATAAAA
12  D10  AX00004386  TCATGGAATACAATTCAGGATCAGTTCTTCTTTGACCCACGGTTCCCAAAATTTA
12  D12  AX00004387  GTTCAGATGGAAAAGTTGGAAAGTGCAGGAGAAGGGGAATTTACTGAGTCCAAC
12  D14  AX00004388  GTATTAGCTTCTGAGCTAAAAATATCAGTTTCATATTTATCCGACATTTTAAAAGG
12  D16  AX00004389  ACTTAGAATTCGGCAATGGGACCATAAGAAAATGGGATAAAGCATATCCCTCAG
12  D18  AX00004390  ATGCAAAGAACTGTTTGTGCACATGAATTAGGACATGCAATCCTACACACTCACG
12  D20  AX00004391  AGTCCATTAGTACGTATCCCTGCATCTCGTGGTATTAGTACACGCGTAGAAGTA
12  D22  AX00004392  CCTTTAGTAATGGGCGGTATGTCCGGAATATTGTTGAAAAATCGATTCGTACAC
12  D24  AX00004393  AAGAACAAAGAGTCTGTTAAGAATGTGGAATCAAGTAAACCTGTGGCAAAAGCA
12  F02  AX00004394  ATTGGTACGTGGAGTGTCATATGTGGATTATGTCTCGTTCTCATTTCTTTACTAG
12  F04  AX00004395  AGGCTACATACATTGGGATACGATGAAGTGGAACCAGAAAATCCATATTGGAAA
12  F06  AX00004396  TCCTGAAATACATTGGGCATTACTTGGACATATGGTTTCGCGTAACGGCGGTTG
12  F08  AX00004397  ATGAGGAGAATACCTCTATATCGATAGATGGAAAAAATATAGAGGGGGAAATGA
12  F10  AX00004398  TTTACTTAGCTTACATGATAACGGGAAAAAATGGGCGGATACGTTGTTGGAGGA
12  F12  AX00004399  GCGGTGGCTGAAGCGTTAGCTACTATTCCGGAAAATAAAAGGCCAACATTTTAT
12  F14  AX00004400  CTAGTTGCACGAAATGTGGAGGAGAATTACGGAAAGTCTACAAAGAGAAATGTG
12  F16  AX00004401  CCGTTCGTCAAAACGTCAAACCTGCAAACATTAGTGACCAAATTATATATCAAGT
12  F18  AX00004402  CAACAATCCCTCTAAAAAACCCCATCAATAAAAATTTCAAAAACGGCTCTGGTAC
12  F20  AX00004403  ACGCCACCACTACATTGGATTTTAGCGGATAAATGGGGAGATTGCATTGTACTG
12  F22  AX00004404  TGGAAACAAATAGAAGAGAGCAGATTGCTGCTTTGGCACATGACATTAAAACAC
12  F24  AX00004405  GATAGTCCAATTGTATTTCTAACAGCCAAAACAATGGAGAAGGATCTAATCACAG
12  H02  AX00004406  CTTGCTGGCAGCTTTAATGCTTACAGGGATGGGGGATGTGATTTGGAAATACAC
12  H04  AX00004407  TCAATTATCTAGTTACAACTGGTGGTACATTACGATGCTTCCGGGAATGGTTTCT
12  H06  AX00004408  CGCTGTATGAAAATTTAACAGCAAGAGAAAATCTGCAGGTTCGTACGACTGTTTT
12  H08  AX00004409  GAACAAGCGCAAGGAAAAGGTCTTGATGGTGGTGCTGTATCAGATATGGCATTT
12  H10  AX00004410  GTCGTAAATATAAATGGTGTTGAATTAATGGTTTCAGAAGAAGAACATGGGAGTT
12  H12  AX00004411  ATTATACCTGCTGGGAAATGGGGAGGGTTTAAAAAGGAACCACAAGAAATAAGA
12  H14  AX00004412  ATTGCTCCGTATAATAGGCAGTTTGGCTCTAAGAAATTAGGACAACGTGCGTTA
12  H16  AX00004413  TCTTGTACACCAGAATATTTATTAATTGATGCGATGAAACTTCCTGCACCAATTC
12  H18  AX00004414  TACTTGCTCAGCTTATTCATGTATTTGATTGCCGGAGTGAGCATTCTGTTTTCCA
12  H20  AX00004415  CATTATTTAAAATGGAAATAGATATGTATGGTATTTGTGAAGACACAGGGAGAGT
12  H22  AX00004416  AGGGGAAACGTGAAACGGTATTCCCGCAGGTATTCCCAATAGAAAGTATGCCAG
12  H24  AX00004417  TTCTTCCGATAGTTCTTCAGCATCAAAAAACACTACTAAGAATGAAGCGAAAGAA
12  J02  AX00004418  ACAATTCGATTAGCACACAGCCTTATGAGAAATGAAGCGTGGCTCTATCTGTTTT
12  J04  AX00004419  AAAGAATGCTTTCTTATATAGCTAGGATTGGCGGGGCGCTTGGGTTCAGACTAA
12  J06  AX00004420  TGAAGTTTATGACCGAAAAGAATATAAGGGATATTTCAGTTTGTCGCAGGTGTTA
12  J08  AX00004421  CCGGAATCAGCCAATCAACATTAAGTGCACTTGTAAACAATACAAAACTCCCAAC
12  J10  AX00004422  AAGATTTCGTCCCAGATATGGGAAAACAAATCTTTTCATTTATGAGTCATATGTT
12  J12  AX00004423  ACGGTAATGGTCCAGGGAATCGGGAGTCCATTTCTGTAGAAATCTGTTATTCAA
12  J14  AX00004424  ACAAATATTGTTCGAGGGAAACGTGGTAAGAAATTTAGATTATATTACAATCCCC
12  J16  AX00004425  GGTATTAAGCCAAATTCAAAGGTAGAAATATTCAGCGACAATTCTAACTTATTCA
12  J18  AX00004426  ATTTCAGCTCTGTAATTGAAGTACCAGCCATTAGATTCAACTCACTCGGTACTAC
12  J20  AX00004427  GAGACAGATCAGGAAGACATGACTCCACAACGTCTTATGACGCTTATGAAATTG
12  J22  AX00004428  TAGATGTATGGTTTGGAGAGTATCCGCATAATCGTGATTATTTCAGAATAGGCTA
12  J24  AX00004429  ACCATATACAAAACCAAAACCTGTTTACATTGAGATTCCAGTTATATTGGAAGGA
12  L02  AX00004430  GTAAGAGTGGTAGCGAACTAGGGCAAGGGATAATAAGTCAAGATGGCTATATTA
12  L04  AX00004431  TACTGGAGAACGAATGCGTGATACAGGGAATAAAATGCAAGATGTAGGCGGACA
12  L06  AX00004432  GCTACTGATGCTTTTATAGCTTCGGAATGGACAGAAAAATTGAGTGCTGATAGG
12  L08  AX00004433  ACAATGGGAAAAACCGTTTTTATTGCTACTACAAAACGAAATTTGAAATTCCTGA
12  L10  AX00004434  GGAAAAACATGGATTACTTATTCTGAGCTAGATAATGGTGCTGGGAGATACGCA
12  L12  AX00004435  AGGATGAGGTGCTTGTCGGAAAAATAAAAACCCGAAATGGAGTCAAATCAATTA
12  L14  AX00004436  TGAATTTTTTTATGCGATTTCGTAGGGGAATTGATTCGAAAATGCGAGTCTTGTA
12  L16  AX00004437  CAAAAGAAGCTTTATTAGGATCTGGTGTTCCTGAAAGTGAAAAGGCGCTTTACA
12  L18  AX00004438  AACAACATATAAAGATACAGGATTAACAGGTGATACAACATATTCTTATCAAGTG
12  L20  AX00004439  TATATAATGCTCAACCAGAACAAGTTTTAGGGAAACCAGTTAAGTTCTGTGATTC
12  L22  AX00004440  CTAACCCGTGCTGGTGACAAGTTAGATGAAGATACATTAAAACAATTACTAGATG
12  L24  AX00004441  TATGACACGGTTTTTAACCAAGTGTCTGATGTTGTGATGAATGAACCTAATCCAA
12  N02  AX00004442  ACGTAAACAACCAATGATTGTTTATATCACTACAGCAGGATATCAGCTTGAAGGA
12  N04  AX00004443  AAGAAGGCCTGACAATGGAGTATACAAATAAAGCAGGCGCTACAAATCTAACTA
12  N06  AX00004444  GAGTTAGCGCTGATACGAGATAACTATCGTTGCCAAGAGTGCATGAAGCATGAT
12  N08  AX00004445  AGCTATCAATGAATGTGTAAGTGCATTCGAACAGTTAGAAAAGGTTATGAGCAAG
12  N10  AX00004446  GAAAATGGAGAGCGGCAGGAAGATTGAAAGATGTAAGTGACGAGCTTCTTGAAG
12  N12  AX00004447  AAACCAAAGAATGAATTTCTCATCAAAAGTAGGAATGGTAAGAACAAGCCAATTA
12  N14  AX00004448  AAAAAGTATTTGAGGAGTATCGTATGTATTTATCTCAAATGCCAAGTGACATCTT
12  N16  AX00004449  AAATGGTCAGCAATGCTGTTCACGATAACAGCTATCGAGAATGGATTAGAGGTT
12  N18  AX00004450  GTAGCAACAATGGATGATCAGTTTGAAGTTGAGATAAGCGTTTCGTGTGGCGAG
12  N20  AX00004451  CGATCAAGAATCATTCCATCGTTTAATCAAATACAAATACTTTGCAAGAGGTTTC
12  N22  AX00004452  AATTTCAACGAAGGTTTAGATGATAAAGGAGAATTGTTTGATATTACGCTGTTTT
12  N24  AX00004453  GAATGCGCTCAACATATGGGCGTACTTCCTGAAACAATATACTTTTATACGACAC
12  P02  AX00004454  TGCCAATAGAAAAATTCGATGCAATCAATTACGCGGCAATTATCTTGGATCAGTT
12  P04  AX00004455  GTATTAATTCAAAATGATGTTAATATTTTACCTGGCCGAGAAAGAGATGAGAGAG
12  P06  AX00004456  TTCAAACAGTATTCTCCATGGATCAATGCAGATGTATTGTTGGATGAATTGTATG
12  P08  AX00004457  TGGATAATCGCAACGGATAGTTGGGGTTCGTTATTCTTATATCCTGTTTTTGCGG
12  P10  AX00004458  ATATGAATTGCAGGTGAGGCCGCGTAGTGGTATGACGCGTAATACAAAGTTGAG
12  P12  AX00004459  GAATCAGACAAAGCGTATGACAATGGAGATTTAGGTTTATCTGGTTACTATCGTG
12  P14  AX00004460  TCAGTCTGGAATGTTGGGGTTGGTCACAGCGAGAAGAGATTTTAAAACAGAACT
12  P16  AX00004461  TAGCACTTGAGGAATTGGATTTAGTTTTTGATGAAAGCGAAGTAATCCGATTCCA
12  P18  AX00004462  TGGGCTAGATAGCTTAAGAGCTGGAATGAAAGAACTAAAGGAATATGGGTATCT
12  P20  AX00004463  GATCAGCCGCATATGCACTTATGAAGAGAAAGGACTTCCCAACAATCGTAATTG
12  P22  AX00004464  TGATAAATAAACAGAAAACGGTAATCAGTAATTGGGAAACTGGCTACGCAACTCC
12  P24  AX00004465  AAACAGGCTATAGTTCGCCATCTAATGAAACTTTAGTTATCATTTCAGATGTATTA
12  B01  EMPTY    -
12  B03  AX00004466  GATTCCACGTTTATTGAAAGCTACAGCACTTAGTATTTTTGCTGAGAGTTATATT
12  B05  AX00004467  GGATTTGGATTCATTGGACCGTATCGCGTCATTCTTTAATATCTCTGTCGATACA
12  B07  AX00004468  ACGCAAGAGAAAGAATCATCATGTAGACCATCAACATTGTATCAATACAAACGTA
12  B09  AX00004469  TTTTATCCCAAAAGCGACTGCTTCTCTTTTAGCGAGTTATAAACAAAACTACGGG
12  B11  AX00004470  TGGTAGTAGACACGCTGAAATAAAGCTACTTCCTCCCTTATTAGGTAAACACTAT
12  B13  AX00004471  CGATTGGGTGTACAGTGTTAACTTTCTTTGCAGTTTTTTTACCTGTTGGAGAGGG
12  B15  AX00004472  AAATCTGGATATTCGGCGATACCTGTTTTGGACCCGATGTACAAATTGCACGGG
12  B17  AX00004473  TTCAACAAAATTATGCGAGTGAAATTTTAGCTGTGGAACTTACAGATATTGAGAA
12  B19  AX00004474  GTGAAATTTCCATTTTCGGTCTTGATGATATACTGCTAGGCAAACCTAAAATAGA
12  B21  AX00004475  TGCCTATATTCCAAATTCATTAAAGGCTGATAAGGGGATGAGCGAGTTTTTGTTT
12  B23  AX00004476  GAAAAGCAGCATCTATCATGAACGGCCCTTGGGCGTTCCAAGCCATGGAAAAG
12  D01  AX00004477  CTCCATCAATTAGGAAGATATTTAATTGGAGGAGTTATGCTATTGATAACAACGA
12  D03  AX00004478  GTTGGATGGGTGTTTTGGTACTAATTGTTCCTCTTGCGATTATGTTCTTATTTAA
12  D05  AX00004479  GAAACGAGACCGGTTTTACAAGGCGGACGTTTAACGACCTGGGAATTAAAACAG
12  D07  AX00004480  AAATGGAGTTTTATTTGGCATTAAAATATGATCGAGATGGAGTTGACCTTTATAT
12  D09  AX00004481  AAGAGGGCCAATACATACCGCTAGATCCGCATGTTTCCATACAAGTATTAAACAA
12  D11  AX00004482  AATCGTGATAATTATTTAGTCGGCCTCATTCAAATTGCAGTTTCTTTATACCATCA
12  D13  AX00004483  ATACATATTACTACTCCTACTATTTTCAGACATCTGATGGTACCGTCTTCTTTCAA
12  D15  AX00004484  AGTCTTCTCTTGTAAAAGTAAAACAACTGCCACTTCAGAAAGCATCACAGTACAT
12  D17  AX00004485  AAGGGACACCGCTTGGAGATTATGTAGCGAATAAAATAAATGATCCGAAGAAGC
12  D19  AX00004486  GATACGAGTAGGCAATATGAATTATATCGACAACAACAAGTACCGCAACTACTGC
12  D21  AX00004487  TAATTGCAAACCCGGGATGTTTTGCTACAGCTGCATTATTAGCGATATTACCGTT
12  D23  AX00004488  AATGTAGTCCTATGTCAAATGAGGATCAGGAAATGCTTGTTAAACATATTCAAGC
12  F01  AX00004489  ATGCAGCGACGAAACATGCAGTATTAGGATTTACCAATAGTTTACGCATGGAGT
12  F03  AX00004490  TTACTTCTTCCTATATTTGATATAAACATAGCTGGTTTCTTTCCTCGTCTAGTCCA
12  F05  AX00004491  GATTACTTCTATAGCATTTAACCCTGTTGTGGGGGATTATGCCATCCTTAAACAA
12  F07  AX00004492  GGAGGGGGCACCGGTAAGGCTTACAGCGGACGGTTATGATCATGTGGAATTTT
12  F09  AX00004493  TGGAGGCCTTTTTTCTTGGTAGTTTAGGGATATTCGGGGCGATTTGGCTCATTG
12  F11  AX00004494  GGGAGGGATATGGTATTTCCTTCATATATTTTCATTTACAGAAGCGGGACCGAA
12  F13  AX00004495  CTCATATTAGCAAATGCTTATTCAGATATATCACCGTTATTTCCTAGTTTGCATAA
12  F15  AX00004496  TAATTGTACTTCCGATTGAATTCTCAGTAGGATATAGCAGTGCCAAACAAATTGC
12  F17  AX00004497  AGCGATAGTAGCAACTTTGATTTATTGTGTAGTAACGATACCGACTAATTACATT
12  F19  AX00004498  TTTTTGGATGTTTATTAGTGATGGGCTGAATGAAACAGCACCTTCATTCATTGAG
12  F21  AX00004499  CCGGTAAGTCGAAAGGATATCGTCATTGCTAGATATATTTCCTGTGCAATATTTA
12  F23  AX00004500  ATGATTGGGAGTGGGATGTGTTTTTAGGGCAAGTACAATTAGAGTTTCGTGAAG
12  H01  AX00004501  CAGAAAGAAAAAGTTATAAACGGAAATGTATATTACACATATTGGGGAGGAAATG
12  H03  AX00004502  TTATTACTATTAATTATTCCTGATGTAGTTACGCAGCGTTCATCCGTCGAAGGAA
12  H05  AX00004503  TTAGGAGTACCGCTTCAAATAAGGTTTTGGGGAAGTAAGTTAAGTGGTGAACTG
12  H07  AX00004504  AACTGAGTACTGCATGGATGCTACGATTAAATTTGCCCATGGACTAGGGTACGA
12  H09  AX00004505  AACACCAATTACAAAAGAGGTTATCGCTTTCTTAGAGCAATATGACCCAATGAAT
12  H11  AX00004506  GATGTGCTAATGGATCTACCTCGGATCACGCTTGTTGGGCAAGTGCATATCTAT
12  H13  AX00004507  GTGGCACTTGCAAATCATGGGTTGAAAAGTATGAAAGGTTATCAGCAAATGTCG
12  H15  AX00004508  TTTAAAGGTTGCTCATCATGGAAGTAATACGTCATCTATAACGCCTTTTTTGAGC
12  H17  AX00004509  ACATTCTTTCTGGAAAGGGTTTATATAGCGATATTAATTATGTCGTCTTTTGCTTT
12  H19  AX00004510  ATCCACCGTTAACGGATGAGGGAAGGAATCAGGCTAAATTACTTCAATGCAATG
12  H21  AX00004511  TTTTGTACCATTAATCTCTTAAACAAATGGTTAGGTATAGAAACGAGTAATACATC
12  H23  AX00004512  AGGCTCTTCTTTTATGGTCCAGATGTAAGCAAGAATCCATTACTTGAGGAGTACT
12  J01  AX00004513  ATCGGGTTTGGTATTTGGAAAGGTTTTTTTGTTCGTTCCTCACGAAAAGAAAAAG
12  J03  AX00004514  GACCAGCTGTTTCGCATCATTTGAAAATTTTAAGACAAGCAGAACTAATTGTAGC
12  J05  AX00004515  TTTTACCGATTGTAGGGCTGACGATAGGCGGGACATATTTGCTGTTTACACAAG
12  J07  AX00004516  GAAAGCATAGACCCTGAATTTTTATATGAAGAAAATTGGTCTATTTTTGATGAGG
12  J09  AX00004517  GTCGCGATTAATCAATGGTCTTTTTATGAAGGGTTACAAACCGCAGATCCAACAA
12  J11  AX00004518  GAGTTAGAACAGCAGGAGTTACCGATTTTAGCTCAAACAACTGGAGAGAGAGCA
12  J13  AX00004519  AGATAAGTTATCAGCAAAAATTGTAGCATTCCCGCAACACGGTTTGTTACGAAGT
12  J15  AX00004520  CAATTGATGAAAAAGGGAAGGGCTTAGCGCAGCATCCAGTTGGGACAGGTCCA
12  J17  AX00004521  TCGGTATCATTTCTGGTTATTACGGTGGATGGTTTGACACGGTTATTATGCGAAT
12  J19  AX00004522  TTACACTAGGTGCATCTGGCGCAGCAATTGTAGCACGTATGACTCGCTCAAGTA
12  J21  AX00004523  TTACTAGTCCAAAACACCCTTATACAATCGGACTTCTTCAATCTCTTCCAAGTCT
12  J23  AX00004524  TCAGATCGCATCATTGTAATGTACCTTGGTACCATCGTGGAGATTGCCGATAAA
12  L01  AX00004525  CATTAGACATCATTCATGAGACTTTTTCTGACAAACTACACTTAGCAGACATCGC
12  L03  AX00004526  TTTCTTTCTGCCGGCATCCTAATCGAAACGGGAAGAGTATTAATCAGCCCTGCA
12  L05  AX00004527  TTATGCAGTTTACTTCTTAATCGACCCTTTAACAAGCATTTGGTCTAGTATAACTG
12  L07  AX00004528  ATTTTCTACTACGGGTATTCCAACATCGAGCCAAATGCTGCAAGGATTTTTGTTA
12  L09  AX00004529  GCAAGAGGCGGTAAAGGATCACGCATCTTCCTTTGGGATTGGCTATGTTTTCTC
12  L11  AX00004530  ATTTTATTTGCGACAGTGCGTCCAAATAACATCGCAACGCTTGAAAAAGATGAGT
12  L13  AX00004531  AGTTGCACCTCATTTAATGCGCCTGATAGGATACCGTCAACACTTTACTCTTCTT
12  L15  AX00004532  TCATCTGCTTTTGCATTGCACTGTAAAGAGATGGGTGTTCCGAGCTTAATTGTAG
12  L17  AX00004533  GAGAAGCGATCGAAAGGGCTTTAGCATGTACGAATTTGCTAAGTAAACGTGATA
12  L19  AX00004534  GTAAAACAGTTACGCTGAAAACAGTTGGTATTTGTGTGTTAATGGCGCAATCTG
12  L21  AX00004535  AAATATATCTGATAATCTTGGCGTTATGGCCATCTATTACGTGTTCATGAGTTTA
12  L23  AX00004536  AACTTTCAACACTAGAGCACTATCCTCTCCTCTTGATTCTATCTGGCGGAATTTT
12  N01  AX00004537  CCTTTGTCACACTACCTTTTGTTTTTTGGGGCATGGGAATGGAGGGCAATACAA
12  N03  AX00004538  TATCCCTACAACTGGAGAAAATAAGAGTGATTTTCTTTACTTTGGTATACCAGTT
12  N05  AX00004539  AAGGGTATATCATATTAAGAAATGAAACAGTGTTTTTGGCCGATGATAAAACGTT
12  N07  AX00004540  AAAAGTATAAGCGGAAAGATTGAAGTTTTATTCGTTGATGAAAAACACCGAGGAA
12  N09  AX00004541  GAAAGATAAGAAAAGAAAAAGGAATAAAAAATCTTCATCCGCTTCAAGTTCATCA
12  N11  AX00004542  AACAATTCCGCGTCGTTAGAGACATCACCCAAGAACAATTAGCTTCCTCTGTTCA
12  N13  AX00004543  ATCGAGAAGATGAGTTTAAAACTTATGGCACAAATTTTTGGTCTCTCTCATTTAA
12  N15  AX00004544  GCTAGTTGCTTTTGTAAAGTTACCGAAAGAAAGAAGTATATTAGTTGGCCCGTTT
12  N17  AX00004545  TGCAATGGTTGGTGCTGGACTTGGTATCACGTTACTTCCAGAAATGTCAGTAGA
12  N19  AX00004546  AGTGACCATGTAGAAGTACCGGACTTTCCAAAAACGGTAAGTCGATTCGATCGA
12  N21  AX00004547  TATCGACCTTGTCCAAGATACGTTTTTGACGCTAGAGCGTAAGAAACATATGTAT
12  N23  AX00004548  TCAATGATCACAGCTGGAGTTATGATGATTGTTATGTTTTCCATCATTATTCCGT
12  P01  AX00004549  AATAGGTGCAATACAAATGTTTTATGATGACGATTATACGAATGATCATTTCGGT
12  P03  AX00004550  AATATCACTTAACTTAGATAAAGATGAAACTATTATTGCTGGCAATGTGAAACAAT
12  P05  AX00004551  CACAAAACGAACTATATGACAACATGTCTTATGAAGAATCCCAAATACATTACCA
12  P07  AX00004552  TTGCTATACAGTCTGAGCATACGTACGATAATATGTACGGTGAGCAAATAACATG
12  P09  AX00004553  GCTGCACTAGAGTATATACGAAATGGAATCTGCCTTTATATGTTCCGATAGTAAT
12  P11  AX00004554  TTATATTACAACGCGCCAACGGGGTTTTATGCTACAAACCCATCTGACCCGTATA
12  P13  AX00004555  TCTCGGCAAGAATGGTGAGTTCGTTCCTAGATATGAAGTGACGCTACAATTTCT
12  P15  AX00004556  ACGGTTGCAGAGTTAAAAGATATTGTTGCAAGAGAATATAATGTACCAGTCACAG
12  P17  AX00004557  GTAAAGTCCGTTATTATGGTCAACTTGCCGACGAGTTAGATGCATGTTTTACAGC
12  P19  AX00004558  AAAAGCTATATGACAATATTGAAGTAACGTTACTCGTGCTACTTACCATTTCATTT
12  P21  AX00004559  TACGCTCTTACTGGAATCATCATTCACTCGTCACTCGTTTTAATCCCGATGGCAT
12  P23  AX00004560  GGCCCCAGTAGTAAAACTGCGTTCTTCGTCCATGGCTGGCCTTTAAATCATCAA
13  A01  EMPTY    -
13  A03  AX00004561  CACAGAATTTGAAGCATTAACGAGTTACTCAATGAGTCTTTTAATGCCAGGTTCT
13  A05  AX00004562  TCTTAGTGGAATGTGGTCGATCTGTTTAGAAACGCTATTCTTTGTTATATTAAGG
13  A07  AX00004563  ATACAAAAATAAAATGGATTCATATGTGGCTCGAGATGAATATGAAAAAGGGTCC
13  A09  AX00004564  ATGGTGAGCCCATTACAACGAAAACTTCATCTATGGGGTATATGTTGCAGCAAG
13  A11  AX00004565  AGTGATGAAAACATTAATTCATGAGACGGCTCACGTGTTGACGCTCGGGCATAA
13  A13  AX00004566  GGATATTTTACTGGTAATAGAGAAATGATGCCTTATATGTTCATTTTCTTAGGATT
13  A15  AX00004567  TGAAAAAACGCAAGCTTATAATGGATCGGGATCATCGAATACAGGGATTAAAGT
13  A17  AX00004568  GGATCATAATTTCCCGGATGTCGATAGAAATGGATGGGCGAATCCTGCGATTAC
13  A19  AX00004569  GTAGTAAGTATTCTATGGATACTATGTACATGTATGCTCTTTCTATATGTTCCGC
13  A21  AX00004570  TAGCGACAGTAGCCGTTATTAAACGTGAAACGGGTTCAGCGAAATGGACGATTT
13  A23  AX00004571  AAAGCCAGCTGTACAAGGTGAAAAATTACCAAACACTGCATCAAATAATGTAGCA
13  C01  AX00004572  ATAATTGATGTACCAGCGATTCGGATTTCACTAATTGGAATGACTTTAGTATTAG
13  C03  AX00004573  AGAACGTTACTACACATATTCAATTATGCAAGCACCATTCCCTGTGACGAATTAT
13  C05  AX00004574  AGTAAGCTATTAGATCAGATGAACCCATTTCTTGATATAGAGAATCATTACGCAA
13  C07  AX00004575  AAGAGTATTAGTTTCAAAAGTAGGTAGAACTGCTGCGGATAAAGCCTGGGCGGT
13  C09  AX00004576  GATTCCTGGCGATATATCCGCTTCTAGTAGACATTGGGAGAAGGATATTATTTCG
13  C11  AX00004577  CGCGCTTGCCACACTACATATACTTGATGCGCGTATCAACACCGCCTTCGCACA
13  C13  AX00004578  TAGTGTGGCAGTTTTTACAAGCCATAAAAACCGTTCACTAATGGATCACGTTGGT
13  C15  AX00004579  TTGTACTTACTGCTTTTTCCGGCTTTCTTATACATATATTAGAACCGTCGCACTTT
13  C17  AX00004580  AATGAGCGTTACGTACCGTACTGCATCGAGCCATCTTTAGGTGCTGACCGCGTA
13  C19  AX00004581  TACCTTTAATTATGCAGCGTCGTACGTATTATCCGAGTATTCAACTACATGGTCA
13  C21  AX00004582  TTCTTCATTTGGGACAAGTGTATCGCATTTAGGACAAGCAGATGTGTTTATTTTA
13  C23  AX00004583  TCGCTATCTTATCTACCATAAGGAGACGAACGATTTTGTTGGAACGGCTAGCCT
13  E01  AX00004584  ATGATCGCATAGAAGCGAAGAAGAAAGAATTGATCTATCTCGTTGAAAAGTACG
13  E03  AX00004585  AAATTGAATTGCCTCCATTTCTTATCGGAGAGATGATGGTATTGTCCTTAGGAGA
13  E05  AX00004586  TGAAATCCTTATATACGTAGTGGTGCTCACAGTTTTTGCACCAGTTTGGGAAGAA
13  E07  AX00004587  AGCTGGCATAGCGTTTGCTGTTAAAGAATTTAACCCGCAAACGTTTCGCCTTAG
13  E09  AX00004588  CGCAGGTTGCCGGAGTGAAGTGGTGCTTCAAGATTTTTTCGTTCACCCTGATCG
13  E11  AX00004589  GCTAAAAGAAAACAGCAATGATCTATACACGATGAGCCAAGGTACACTCTATCC
13  E13  AX00004590  TCGGGAGATCAGCCTTTTACTTTGGTAATCTGACGTACTTCTTTGAAACAGGTGA
13  E15  AX00004591  TTGGTTCTACGTTATGCGGCGGGCTATTTATTATGGGTAGGTAGCCAGGAACAG
13  E17  AX00004592  AAAGGTGAAAGCTGGACATTTACCTTTGAGGATAAAACTAAGCAAGGAACCATA
13  E19  AX00004593  ATGAAGCGGGTATAGATATACCTATACCATTTACAGATCATGATTTACATCTTGG
13  E21  AX00004594  TCTAATTACGGCAACGATTATGGGAATGGTATTTGCAATGTTATACAAAAAGACG
13  E23  AX00004595  GAAGCCAATGCAACAACCTAGTACTCATAATGAAGTGCGTTTACCAGCTACTGG
13  G01  AX00004596  TTATTAGCACGCTTCTCTTAACAACTAGTCAACCAACATTATATAGTTTCTTAGCT
13  G03  AX00004597  CTATTTTAAAATTTGCGGAAGCAGGGGTTAATTTCGTATTTGGTGGTCTAGCAAA
13  G05  AX00004598  AGATGTGTTTACGGAAATCTTTAAAGGTGCATTCGGTTTAGATTCAGCTGTAGGT
13  G07  AX00004599  ATGGTGTTAACGAAGTGTTCTTTAAAGTGACAGCGCACGGTTTTGAACAAATGG
13  G09  AX00004600  TATTTTGAGTTCACGCTGTACGATAAAGAAGGAAGAGAGAAGAAAAATGTAGCG
13  G11  AX00004601  CCAAAAGGTGATGTAGAAGGGATGCGTGAGTTGCATCAGCGTGGAATGAGTTT
13  G13  AX00004602  CATTAGGTGCGGCAGTAGGAGCTCCTGTTTTAACAGCGTTAACGGCTAGTATGT
13  G15  AX00004603  GGAGACCATTCATGCTATGAATCAAGTGATTCAAATGCAGCAACAAGCACAAGT
13  G17  AX00004604  ATTACAGCGTTAATCCGTTTAATTATCGTATCTCATGAGGAACCGATGGAGACGT
13  G19  AX00004605  GGCTATAAAGGAGAGCAGGCAATTGAATATCCGCTTAGTTTTCTATCCGAAACA
13  G21  AX00004606  ATCAACAAGGGAAGAAATGTTTAACGTGATGAAAGAGCAATACAATATCAGTCGA
13  G23  AX00004607  AAATTTATCAGAGTGGATAATTGAAATGGGAACGTATGCCGATGTTGATATTCAA
13  I01  AX00004608  ATGAATTGTCCCCAAAAGACAATAAGCTCGACAACCGAGTTATCAACCTTGAATG
13  I03  AX00004609  CATACATAGAAGGACGATACAGACATTTATTGGGAACTACACATGCACTAGGGT
13  I05  AX00004610  TCGATATAGTTGGCATGACTTGGGCTGGACATGATTTTTTAGATGCCGCTAGAA
13  I07  AX00004611  AAAAACAATTTGCAATGGAAGAAGCCGAGGAAGGCGATATTGAAACGTTGACAG
13  I09  AX00004612  CCATACGATGAGGAATCGTTCAAATGAAAAATACCAGATATTTGTCTTCGAGGAA
13  I11  AX00004613  TTCACGTTCAAGAATGTCAAGAATGATAAAAGATGGAAAAATAACGCCGATTAAG
13  I13  AX00004614  ATGGGGATTGCCACGTTAGAACGCTACATTGAATGGGGACTTTTAGAAAATGCT
13  I15  AX00004615  CATGGAGCTGAACTGTTAGAAGTTCGTACAGGGGAAGTGGAAAACGACCCAAAA
13  I17  AX00004616  AAGGAGTTTTTCATTCTTGAGCCAAAAGAAAATGGAGTGACGGTTTTAAAAGATG
13  I19  AX00004617  CTGTTAAACAATTACATGTGTATGGTGTACCATTTTCTGTTTGTAAGAAGCTTGA
13  I21  AX00004618  TCTATAATAGCTCATATGAAGGACTTGTGTATTCCATTATCTCAACGTTTACGATT
13  I23  AX00004619  CAAGCCAGCTTCTGATTGGGAATGGTGGAGAGGAAAACGTCAGGTGATTATTGG
13  K01  AX00004620  ACGGAAACGTGTCATTGACCGAGACGCTGGGCACTGTCAACGGTGTAGGATTA
13  K03  AX00004621  TTAGAGCTTCACCCATTGCTTTCAAAAGCTATTGTGGTTAACAAACGAATTAAGC
13  K05  AX00004622  CATCTTACGGGAAAGATTACCACCAATTAATTCAAGACGGTTTGCTTACCAATAT
13  K07  AX00004623  GATGCTTCAATGTCTGATTTCACATTCGACAAAGTAACTCTTGAACAACGTCGTG
13  K09  AX00004624  CTTGGTTTACCTGTTTATCGTAGAAATTTAGGCATTACAGGTTCAGGACAAAATG
13  K11  AX00004625  CACGGAATTTGCACCGAATAGGTGGATAAAGAAATCATGGAGTACACTGATTGA
13  K13  AX00004626  TACGACATTATGCCATTCAGTCGAACCTTAGGAACGGTTTAGACCTGTATTCATG
13  K15  AX00004627  TAGAGCGCCTGGTAGCAGCGACTGAAGGAACTGATTTACAAGTAGGTGCACAA
13  K17  AX00004628  TGCAACAACTAAAATCGTTGGTATCGACTCTATCCCTTCTAACTGGGAAGGCGT
13  K19  AX00004629  TCAAGCAAGCTTAAGCTCCCTTTCGCTAAATTCTACAGACGATGAAGCAAAACG
13  K21  AX00004630  TCTTCAAAGCTATGTTCATACTGTGGTCAAAAGAAAGTAGACTTAAAGCTATCCG
13  K23  AX00004631  AGCATGCTCACCACCTAACACTACAATTGATAAGAAGAATGATGTCGTTGTAAAG
13  M01  AX00004632  TGAGCGTGTTGTGAATAAGATGAAGTCATATTTTACGATTTGTATGACAAGCTTC
13  M03  AX00004633  AAAACAATCTGCAAGCACAGATAGCGCAGAGCAAATTTATCAAAAAAGTTGTATA
13  M05  AX00004634  ACGATACCATCGTCATCCGTTACCAGTTCCTCTATTTAGTTGGTGCGGAAATTGG
13  M07  AX00004635  AAAAATATCTTTGGGGAGACTATACAATATAGTGAATGTATAGATGAATCGATTA
13  M09  AX00004636  GAAGGAGTCGTGACTGGTGTAGTCAATGTGGAGGAGTTTGAAGGGCCTTTACA
13  M11  AX00004637  TCGCTACATGCTTTCTTCAATGAAAACGCTTGCTGACGAGAGAAACGTTGGAAT
13  M13  AX00004638  GGGTCTTGGATCTGATCAACCGGATGTAACACTGGGCATCGGTACAATGATTGT
13  M15  AX00004639  GAATGTTTCTTTACAGGAACGACGATTGAAATTTTGCCGATGACTCACCTTGATG
13  M17  AX00004640  TATGTTTATAGCGGGGTGGATTGGTAGCCTAATTGTCGATGCAGCGATTAACGA
13  M19  AX00004641  ATTTATAATACGCGTAAGCAAATAGCTAATTTACAGAATCAAGGACAGAAAGGGC
13  M21  AX00004642  TTAGGTGCTGGACCAACTGCGTATACAAGTTTAGGACCACTATTCGATCAAGGT
13  M23  AX00004643  ATTCACACGTATGCGTAAACAAGACCCACGTGGTGACTTTGGTCGTCAGATGCG
13  O01  AX00004644  AAAAAGAGGAGAATCGTGGTCGCTTAGCATTCTTCGCAGGCATTGATAATTGCC
13  O03  AX00004645  AAGAACAAATATCTCAATTTCAACATGGCTTACTACAAGAGGATCAAACCGGTAG
13  O05  AX00004646  GTTTGGCTAGTTTGTGGGTTAGTTACATGGTTTTTTGTAGGAACAACAATTACTC
13  O07  AX00004647  ACCTTGTTCATTGCCCAGAGCGAGTTCTTCCAGGACAAATTTTACATGAGTTAGT
13  O09  AX00004648  TGATATTTCGCCTAGCATAAACCTTATAGTGGGAACCAAAGATCATCACTATTTG
13  O11  AX00004649  TTTTGAAAGTTTCCATCTTGCTCCAGCTGAAGGAATGGCGTCGGGTGCCTTTCC
13  O13  AX00004650  ATTGATATTGATATACTTCAGAAGCGACCTATTATTAACAATAAGCTGGTCAAGC
13  O15  AX00004651  TTTTCGATTCCCTATCCAATATCAATCAGCAGTTAAGCCGTCGTTACCATATTCT
13  O17  AX00004652  AAGAGGATCTTCCTTTATGGGAAAAACGTCAAGAGGGCTTTACAGTAACTCGTG
13  O19  AX00004653  GAAATATGATTATATATTTGTTTCCACACCATCCATCTTTATACCTGTAGCAGGG
13  O21  AX00004654  CCCGAAGGATAAAGTAGAGCAACATAAAAAAAATACGCCTTTAAAAATCGATGAG
13  O23  AX00004655  TTTTAAGTTATGCCGCTTATGGCATTACCACATATGGTCATACGAATTTGTTTCT
13  A02  EMPTY    -
13  A04  AX00004656  AGTAAGACTTTTACTCGATAGATTGGGAAGCCATCATTTATCAAACGAGGCCATT
13  A06  AX00004657  ACAAGCCATTCTTCATTAAAGATGAAGAACTGTCTATTACACCAAGTATCGGAAT
13  A08  AX00004658  GGAAACGTTAAAGAAAGAAAAGTCAGCGTGCAAAGTAATGATTTTAACGACATTT
13  A10  AX00004659  AGATAACACGAAGCAGGGCGTGCGAAAAGCTCAGAAGTTAGAGAAGAGATGGA
13  A12  AX00004660  GATTGCACCGCAAGCAACAGGTATTGTTATGTACGGAGATGAAACAGGCGTTCA
13  A14  AX00004661  ATATTTGCTGGATCTAGTATCGGATATGCTATAGCTTCCATTATCCCGATAGATC
13  A16  AX00004662  TAATTGGCGTAGAATCCGTCACGAAAACGGTGGAAGTAATGGAAGATTGTATAT
13  A18  AX00004663  TTACTTGTTGGGGTACCAAGCTATGAAACATATGTAGAGCATATGAAAAAGCATC
13  A20  AX00004664  ATATAGAAGAATCCATTACGGCATTTCGTTTTCAAGCATTTTATTATTTACTACGC
13  A22  AX00004665  GGTACAGCATGCAGTGCTTACTTATTTGGAGTAGCAGAGTCATTAACAGTATTAA
13  A24  AX00004666  TATCTCTCCCTCTTGAAAAAAGGTATAAAAGCGAAATGGATAATGACTGTCCACA
13  C02  AX00004667  TTTATTCACTATTTGCAATTGGGACAAAGGTTGGCGTAGGAGCAATTTTTGGATC
13  C04  AX00004668  ATGAAAGCTATGTTTGAGTCTGCAAAGCAGATTGCAATTGGTAATAGCGTAGAG
13  C06  AX00004669  TCGTTCGATTAATCTATGTCGTACTTCTTTTCTCTTTCATTCATGGGGTTGACGA
13  C08  AX00004670  GTTTTGGTAGAATTATTCGCTTACACTATGGATTCCCTTATTTCTTGCGTGCTGT
13  C10  AX00004671  TTGGGTTCTCAACGTTCCAACCCCTATCGAATCAGATTTTTCAGTGATGTACAAT
13  C12  AX00004672  GTGATAAATTCACGATTATGTGGGCAGATTATGATTCCGCCCCAGTATGGAGCC
13  C14  AX00004673  AGGAACATGGAATCCAGGAGATTCAGCGTTACTATATCATTATAGTGGTCAACC
13  C16  AX00004674  GGGATGAACTACCTGATTGCGAATACCATTGCCTATTTAATTGGTGTTGCCAATA
13  C18  AX00004675  AATCAAATGACTGAGCGAAATCGCTTCATCCGCGGTATGATGTCTTGGGTTGGC
13  C20  AX00004676  TGAATTTTTGAAAGGCACAACGAACAAGTATATTATGACATCTTCAATGGCCGTC
13  C22  AX00004677  AAGATACAGTGGTAGAATTCCCCTACCTTTTACAAGGCAACAACCTAGCAGTGT
13  C24  AX00004678  TAGCAATCTGTTTTGCGGATGTATCTAAAGCGAAACGAGAATTAGGATGGGAAG
13  E02  AX00004679  ATCGATTTCACGTGCGAGTGTCCCGATTTTTGTAATGATTAGTGGAGCTTTACTA
13  E04  AX00004680  TTACAGATACGGGATACGTGAGTGACCGTATGAAAGGTGTTATTAAGGGGGCTA
13  E06  AX00004681  CCTAGGTGCTATATTGATTGATCAGGATGCATTAACTTCAGCATCGGAACTATTG
13  E08  AX00004682  TTATAAAGGCCAGGTAGCTGTCGCGAAGTTTCATGAAAAACAGACGCCTGTCAA
13  E10  AX00004683  CAAAATAAAGGAAATTATTAGAAGTGGTGAATCGCACATAGCGATTTGTGAAAGG
13  E12  AX00004684  CCAGCAACTGGATTTGGAGAACAAATAATTACTTGGCAAGGCGGGAAAGTTGAT
13  E14  AX00004685  AGCCATTATACAGATGAGGCTTACTTTGAAATTGAATGCGTTTGTCCAACAAAGG
13  E16  AX00004686  TATTAGAAAAATCGAGTGTATATCAAGCAGGTTAATTTTAGTTAGCGGGAATGCT
13  E18  AX00004687  GAAACCTAAGAAGAAACGAAAAGAGAAGTTAAGCACACGTGACATTGAAGGTTT
13  E20  AX00004688  GAATGATGCTGCTATCCTTCTTAAGGTGTCGCCTGGTCATATTAAGAATATGTGT
13  E22  AX00004689  ACAATAGGCGATTGTTTGGATTATATCGATGAGTATGTTGAATTAAGAAATCCGA
13  E24  AX00004690  CAACGATCTATTATTAGTTGTACCTAAAGAAGATTTAGCAAATGAAAAATTCCCG
13  G02  AX00004691  TTGCGATGTATTTCAGTTAAAGATGGAAGATGTGTTTGTTTTAAATAAGGAGGGG
13  G04  AX00004692  TATTCCAGTTTTTTGTTTAGTTGTTGGCCCCGTATTTGCTAATTCAGTTACTCCTT
13  G06  AX00004693  GCAAATTCATTCGTTACTCGCTCGCAATTTGGGTTTGGAGGAGGGGTCGATGGA
13  G08  AX00004694  CTATCATGAAGGACGAAAACTAGAAAGTTACCGCGGACACATCTTGCGCAATTT
13  G10  AX00004695  ATGTTCCACTTGGCGAAGCGTATGACCTATATGATCAAATTGATCGCCCGTTTTA
13  G12  AX00004696  TAAAAGAGTTTGTCAAAGCGACTGTGCGCGAAGTTTCAGCGTATTTTTTGCAGA
13  G14  AX00004697  AATTTAATTACTTACGACCCTGCAATCCAGATGGCATATCTGTATGTAATTCCAT
13  G16  AX00004698  CACGTATTCTATCGATTATTTGGAAAGGAAAGTTCATACAGCGCATTATTTACTT
13  G18  AX00004699  ATTTTGGGTAGTGGAATCAGAAGGACAAACGATTATCACTGCAACCTTCGCGGT
13  G20  AX00004700  ATTCAATTTGTTGCTTATTATAGCCGCGGATCTGTTATGTATTTTCAGATGGATG
13  G22  AX00004701  ATTTTGGAATCTTACGTGTTAGACGAAATTGATAGTGGCGTTGCGTTTGTTGCG
13  G24  AX00004702  AATATGTTGGGTTGTAAGTATATTTCTTATCCCAGATTATGAACCGAATAAAGTG
13  I02  AX00004703  AAGATGAAGTTTGTTAATAAAAGTTTGGATGTGCAATCCGGCTGGAACGAGGTC
13  I04  AX00004704  GAAACTAGAAGGTGTAGAACCTGTCATTATGATAATTGGAAGAATGATTGTATCA
13  I06  AX00004705  AGAATTCGGCGTAAGCTTAGGATCTAATACAGCATCTCGTTCTAACGGATCAGT
13  I08  AX00004706  GACTACATATTTTGATGGGATGGATGGGATATATGATGGGGTCACACATGAGAG
13  I10  AX00004707  ACATTTCATTGGTAACGCACAGCGCGGCGGACAGGTCATTTATACATATTCAGA
13  I12  AX00004708  AAGGGAGCGGAAACCAAGGCTCACCGAAATCAGGACAATTTCAGCAAGAGTTTA
13  I14  AX00004709  GTACAGCAACAATCGTATACTTCTGAAACAACGAATACTGCTCAGTCAGTTATTG
13  I16  AX00004710  ACGGGAACATTTTGAGGAAGTGTCTGAGAGAATTCAAGCGATGCTTGCTGATAT
13  I18  AX00004711  GTTGCAATAGACAAATTTACCGTTTTAATGTTAGTTGATGGAAAACAACAACTTA
13  I20  AX00004712  AGAAAAGTATGCCTGTTTAGAAGCCGAACGAAACTCACTAAAGGCGGAAAATGA
13  I22  AX00004713  TTGTTGATAGGGCGACACCTCAAATTTATTATACACCTTGTGAATCAGTGACAGT
13  I24  AX00004714  GCAAAGCAGTGCTGCAAAAAAACAACAAGTGATGCATATGAATCAGAAGCTAGA
13  K02  AX00004715  ATAGTAATATGCGCCACAGCAGTATTATTCATTACATTAGCTATGGTAAATGGAG
13  K04  AX00004716  CGAAAGTAGACGATGTTATTACATTGAAAGTACCAATTACAGCGGGAGTAGCAG
13  K06  AX00004717  AGTGGTAAAAACAGTATTGGGCCTAAGTATCATGCTAATAATGCAGTTTATACTA
13  K08  AX00004718  TTGGGATGGTTGACTATAAAGTATTAAAATACGAATTAGAGTATTTTCGGAATCC
13  K10  AX00004719  GAATCGGTAGTGCAATGATACAAAAGTTAGAATGGGAGAACGGAAAAACTACAA
13  K12  AX00004720  ATTAGAACCAGCTAAAGGTGAAGGGGCTATTATTTTCTTAAAGCAGTTGGTGCT
13  K14  AX00004721  ATTAGCAATTTCGGCTTTTAATGCTGTTGATTGTTTGGAAAATACGCTGCCTTCT
13  K16  AX00004722  GCTAGCAAAAGCTAACTGCTCCGTAAATAAGAAGAACACAATGGTCATTTGTATT
13  K18  AX00004723  ACTTATTGTTTATGAAACAAATAGTTGGTGCTGCTATTGGATTCATTTTTGCAGC
13  K20  AX00004724  ATTAGCATGTAGCATGATTAGTTTAAATGTATCACAACACTCTTCATTTAATGGTG
13  K22  AX00004725  TGATCTAGCATTAAGTGAAGATGATATTGCATCTCCACAAAAAGAATGTTACCCT
13  K24  AX00004726  TATTTCAACTGAAGATAAGAATCCTTCAGTATTACATAGTAGATTTGATCAGTTTC
13  M02  AX00004727  CTGTTATAGAGTTAACTTTACCGCCGGATATAGGCAGCATGTTAGACTCCAAATC
13  M04  AX00004728  AATTATTAAAGGAGCGTTAACAGGGGGTTCCAGAAGAGTTGTAGGTTTTGATAG
13  M06  AX00004729  ATGCGCGGCTAATGGAACTTATTGATGTGAGTACAATAGAAACCATGGCAGAAC
13  M08  AX00004730  TGTAGTGCTACAGCTTGCTCTAATTTAAAAATAAGCGAATCCACTTTTAAACGTT
13  M10  AX00004731  CTGTGGATAGGACCTATCCTTGTATTTGTAGGGTTATGTATGACAAACGTTATTT
13  M12  AX00004732  AACTGCTGGTTGCGCATCAACATTTATTTTAACAGTTTCATTTATTCAAAATATCT
13  M14  AX00004733  GGGGGATATATTAGAAATTGTGAATTTTTGGTTTGAAGATAAAGATGTCACAGCT
13  M16  AX00004734  AACAAGTGCAAATTAATAAGATGGTTGATTGGTCGTATGATTTAGTTCTGCAGTC
13  M18  AX00004735  AACATATCATTTCATATTGTGAAAAATTTGTTAGGTGTGGAGATTGCTGAAGAAA
13  M20  AX00004736  ATGAGCTGAAAAAGTTTAAGGAATTACTAGATATGGGCGTTATTACAGAAGATGA
13  M22  AX00004737  CCTCAAAAAAGTATATTCTCAATCGTTTTTTTATCAGTACTTCTCATTGGATCCTC
13  M24  AX00004738  TAAAAGAAATATCTGATATGGAACCAAGTGATTTTAAGAAATATGCTGGGACATA
13  O02  AX00004739  TGCTTTTCATATGGCTTATCAAGGACCTACTTATCGCGTCCAATGTGCTGTATGT
13  O04  AX00004740  AAAATAAAGGCTCATGATGTCGTTGATGTTGTTGAAAAGCTTGCTGAGAAGTACT
13  O06  AX00004741  GGAGAAGGATTTTTTGGGAGGAAAGGAATTACCTATTGAGGCATATTACGGAAT
13  O08  AX00004742  TGTCTATTTTATAAATGGAATGGTGTTAGGTAGAACCTTCCCTATGAAACAAAAT
13  O10  AX00004743  AAGAAGTTAGGTGGGGGATCAACTGCCCATAAAAGTCCGATTGGTTCAACTAAT
13  O12  AX00004744  GATATTATTCCTTTGCAATTTCTACCTGATTTGTTGTTATATTTTGCACTTTCATT
13  O14  AX00004745  TAACGGTGGGAATTTCTCCACTTTCTAAAGCGGATCAGTTTGCTACTCATGGAC
13  O16  AX00004746  AGATAGTGAGGAACATGCGCGAAAGATTGCTATGGAGCAACTAAAGGAATGTTC
13  O18  AX00004747  AACAGAAGAGATATCTGCCGGCACAGAAGAAGTAAGTGCATCTCTTTCGCTAGT
13  O20  AX00004748  CGATACAGAAAAACAACTCATTATGGCTAAAGTTACAGGTAATTTCAAAAGAGGC
13  O22  AX00004749  ATCGAAAAGTCATTATTGTTCTATGGAGAAGTAATTGGTTTAAAGCTGTATAAAA
13  O24  AX00004750  TGCAGAAATGGAGAACCCAGACAAAGAGAAAACCCGTAAAGCAAATCAAAAAGA
13  B02  EMPTY    -
13  B04  AX00004751  AGTGGTGAGAGAACTATATTCTCCAAGTGAGCAATATAAAGTTGAAATAATAAAA
13  B06  AX00004752  ATTTTGGATTACATTTGAATCTTTAATTCTGATTGGAGCAGCCTGGATGTTAATA
13  B08  AX00004753  GCGTTGGTAGTTGGGGAATGTTATTTACACCATCTCCGACAAACAACGCTGAAT
13  B10  AX00004754  GAAAGAAACGCACCATCAAACAAGAAGAATTTAAAAAGATTCCTATCGTTGAGAA
13  B12  AX00004755  TGATTTTGATGAACGAGCGATGTTAATTGGTGGTAAATTACTTTTAAGCCGTATA
13  B14  AX00004756  GTGATCGAAAAATAGAAGAGGTGTTTGAAGAACTTTACGAAAAGATTTATGGTTT
13  B16  AX00004757  AAGTTATACGATCCGGGAACAGGAATGGGTATTATTTTCGATCCAGGACCAGGC
13  B18  AX00004758  CTATCAGATATTATACGTTTACTAGCGGGCTTTCTATTATCCTTAAAATTACTATT
13  B20  AX00004759  TAGGAAACCAGAGCGGAAATGGTTGTTAATTCTACTAATGATAGGAATGTTAAGC
13  B22  AX00004760  GCGAACAACTTGCAAAGAAAAAGCAAGGTAACGGTAATGGTCAAAATGCCAAAA
13  B24  AX00004761  AAGTAGCGTACGCTCTATCTTTTTTCTTAGCGCAGGAGAGAGTGTGGATAGTTC
13  D02  AX00004762  TCTATTACTTAGTATTGCATTCTTCGGTATAGCAATTGCCACATATATTTTCCGCC
13  D04  AX00004763  CACGTTATTTACTTGTCGTTATACCAATGTTGCTCGTTGGTATGTTTGGCATCGA
13  D06  AX00004764  TGGAATTCCGCTTCTTTTCTTCAACGAATGAATCGAATGAAAGTATGCAGAAAGT
13  D08  AX00004765  TATATTCGCAACGCTTTTTTTACTAAGCAGTGCATTTTGCGCGGGTAAAGCACGT
13  D10  AX00004766  GATTCATATGCCACTTCCGGCAAATGGCATGACGAATATAAAAAAGTATATTGAA
13  D12  AX00004767  AAAAATTTTATTCAGTTATGGAGCGATCCAAATGTTTTGGGGACTTGTAATGCTT
13  D14  AX00004768  AACACAGACATGATGATTGTAACCGCAGACATGGGTGCGGCGGCGGTTTTGCG
13  D16  AX00004769  GAAATTCTCCATGTTCGTACAAAAGATCTAGATGAGTGTGAAGGAAATAAATTAT
13  D18  AX00004770  TCGGTATTCGGCATGATAATTGCGCTACTACCGATATTGATAGTTGTTTTTGTAT
13  D20  AX00004771  ATAATGATGATGTTGTTTATGTATCAAGTGTACAATAACCTATTCGTTAAAGATGA
13  D22  AX00004772  GCAATGGCATGGGGTATTTCATTAGGAGATACAGCTTTAGAGAAAAACCAAGTA
13  D24  AX00004773  GGCAGTATTCTTCATATGTAATCCCCTCTCTTTTTTCTTAGGGTGGATTGAATTT
13  F02  AX00004774  TGTTTTTGGTGTTTCTTCTAAGCCGTTACGTTTTATAGGAAAAGCGCTCTTTCAT
13  F04  AX00004775  GTGAAAAGGACATGGTGAATACGGAAACAGATGATCCGAAGTATATATATTATTT
13  F06  AX00004776  ATGAAAGATACGAGCTCAGTAGAGCGACTTGAAATAAAGAAATTTTGTAAAACAT
13  F08  AX00004777  TGCTGGAGCTGACTTCGTAGGCGATGCTGATTACATCGGTAAAATCCAACAAGG
13  F10  AX00004778  GTGGTCGTGTAAAAGACTTACCAGGGGTACGTTACCACATCGTTCGTGGTGCG
13  F12  AX00004779  AGATTCTCGTGAGCAATTCGAAATGCGTACGCACAAACGTCTAATCGACATCGT
13  F14  AX00004780  TTCCAAGGTGTTATCAAACGCCACGGACAATCTCGCGGACCTATGTCTCATGGT
13  F16  AX00004781  TAAAAACTCGCTCTGAAGTTCGCGGTGGTGGTCGTAAACCATGGCGTCAAAAAG
13  F18  AX00004782  TAGAGAATCCAACTCGCATTCGTGAAGTGCGTAAAGCGATTGCTCGTATGAAAA
13  F20  AX00004783  CGAACGTAACCAACGCAAAGTTTATACTGGTCGTGTAGTGTCTGACAAAATGGA
13  F22  AX00004784  AACGTTGCCAAATGCTATGTTCAAAGTAGAATTAGAGAATGGGCATGTCGTATTG
13  F24  AX00004785  ACCAATCTGCGAAAAATGTAAAGTTATTCGTAGACGTGGAAAAGTAATGGTTATT
13  H02  AX00004786  AGTCAAATGGGGTTCTTTGCTTATTTAACAATCCACCGTTTTGGACTAGGGATGT
13  H04  AX00004787  GAAAGATATAAAATCATTTTTTGTTTGTTTCGAAGAGTCGCTAATGCAGAGGACT
13  H06  AX00004788  TAGTAATATCGTCTTGCATTATGGGAATTAATTATTTAGTTAGCTATATTTGGTCA
13  H08  AX00004789  AGGGAGAGTGATTCCTTATACTGGTGATAGGGAATTTATTACACATCTGGGGAG
13  H10  AX00004790  CACTTTATATCTCCATGAGGAGCGTGCTAACGCTCGTCCGATAATCGTCCCTAA
13  H12  AX00004791  TATCGGACTTGCAAGTGGAGCGACTCTTCTTACAGCTTTCATTTACTCACTTGCT
13  H14  AX00004792  AAATACAATGGGCATGGTGCTATCCGCACTTGTCGATGCAAAAGCAGTTGCAAC
13  H16  AX00004793  CGTCGGAGTTGCTTGTGAGCTTGCAGCAATTAATCGAAATGGTCGTAAGAAGAT
13  H18  AX00004794  AAACATCACTTTTAACAAATTAGATCTTTTAGGATTAGCTAGCGGCTCAATTCTTC
13  H20  AX00004795  CGTAAAGAAGAAGTAGTGAAGTTTCCAATTAAAGATTTCTGTAGCTACTTTACTG
13  H22  AX00004796  TGCGATGACAATAATGGCTTTCTTCATATTCGTTTACCCCTTTTTTATTGTTGGTT
13  H24  AX00004797  TGTCTGCACATCATGCGCGCATTCAAGGATTACAAGAAGATAACTATAACGGTA
13  J02  AX00004798  ATGCTCAATAACGGAGCATGCCTCTTTTATGGAATCGACATGTATAATAATACCA
13  J04  AX00004799  TGCCTACATGGCTTAAAAAACAAATGCAACGCGCATATTTTGAAAAAAACCGGTA
13  J06  AX00004800  ACAAGGGGCTATCTTCTTCAACTCTGTTCAACATATTATTTTGTTTTTTATTTATC
13  J08  AX00004801  CCTGATTATTTTTTTGAAAATGGAAGACTGGAAAGAAGAAATTCATAGAAAGGAG
13  J10  AX00004802  CTTTGCGGGATCTGATAATGATAGCTCGCATGGAGGTTCACATGATTGTGGAGG
13  J12  AX00004803  AGGGAATAGTATGGACTGGTTAGATGGGTTTGGTATATTTTACATCATTGGCGG
13  J14  AX00004804  AAAGGATAAACAAGAAGCATCTGAGCCTGTTGTTCAACGCATGATGACGGACCC
13  J16  AX00004805  TGAAAAAAGAGCAATTAGCAAGGGAACTAATGGTGAAGTGGGTTTTAGAGAACA
13  J18  AX00004806  GTATAAATGATAAGTGTATTGGCTGTGGTGCGGAGGTTGATGATCCAGAGTGCG
13  J20  AX00004807  TATTGTGTGAAGAATGCGATAAAGTAATCATCATTGGTGTAAAAACGGAATCCGG
13  J22  AX00004808  TTGATAAATATAGAAAGCGAGGTTAAGAGAATGAAACCTTTGAAGAAAAGAAAGG
13  J24  AX00004809  TAAAAATAAGTGGCAGAGTCGTGACCGCTTTTTGGCAGGAAATGTGCCGGTTGT
13  L02  AX00004810  TCTCCTTATTAACGGTAACATTCAATCAGTACCATCTGCTGGTTTCGGATTTTAT
13  L04  AX00004811  GAACAAATTCGGTTGCCGTAATTGGGTAAGTCCTGAAGCAAATTTAGCATATGA
13  L06  AX00004812  ATTTACAAAGTTTGGCGTTCCAGAAGCAAAAAGCTTTTTGGATGAATTAGCACCT
13  L08  AX00004813  TATTCATTAATACTGATACGAGCAGTTTTCCCTACGCAAAACTATTAGCAACAAT
13  L10  AX00004814  GTGTTTATTTTGTGCCAGCCTTTCTTGGGGCAAAAAAATACCGTAGGCTCTAAAG
13  L12  AX00004815  ACGCGGAAAAGCATTTGATCATAAGAAAAAAGGGCACGATCATCAACCACCTAA
13  L14  AX00004816  CCATGACCGTACAGAAACCGTACTGAAAGTTTCTCTATATCATGCATATTTGCTC
13  L16  AX00004817  ATGAAAAAGTGGAATGATAAAACGAAAGTTACATGTTCTATATTAGGCCTTTCGT
13  L18  AX00004818  AACGCGTTATCTAGTACACAAGAAGTTCTCTACCAACGAGAATTTCGTAAAGCAG
13  L20  AX00004819  ATCACTCACATTTCTTACAGCTATTTTTACATCTGGTTACAATGATAAACCCGGTA
13  L22  AX00004820  AAAAGCAAGATCGTAATACGGTTGTCATGTGCATTGCCGTATCTATGGTTATTAT
13  L24  AX00004821  TGAAAAAGATGGTATTTGGAGCATTAGCATTTATAGTGACTCTTACAGTTGCTGG
13  N02  AX00004822  TAGCCAAGGTGTCGGTCTTATTTGTTTAGGGGGATTTGCTGCATCTGTTACGTT
13  N04  AX00004823  CTTCTTACTAGTTTGCTAGAAAGATTCTGTGAATTATTGTTCACATTTGTTAGTTT
13  N06  AX00004824  ACTGGATTGGGAATTAGTTGCACAATATTAATAGCGATTCTTCCAGGAGCCATAT
13  N08  AX00004825  TTTTTTTGGTATACAAGGAAGCTATACGGCACAATCTCTCCTTTATGGAATGTTA
13  N10  AX00004826  CCGTATTTCCCGTATTCTTTATGGCTATTTTATTATTCATAGCTAGGTACATTCAT
13  N12  AX00004827  TTTTCTTTTCAAGCACCTATTACTGTTGTTACAAGGAATAAACGATATCCCGCGA
13  N14  AX00004828  GTGCAACAAGCGATGCACTTCATGTCATTCGCTCTTTTTATTTCGTATTTAAAAG
13  N16  AX00004829  TAATGATCGGGATTTTTGTTGTGTTAGTTGCATCAATGGTAAGTCTTGCAAGTTG
13  N18  AX00004830  ACGACCTGTTTATTTATCGTGTGTTTGTATGCGTTTCTCGTCTTTTCGTTTTATGT
13  N20  AX00004831  ACGATGGGTTGCTTCATTTGTAAAGAACTTGGGGATGTCTAAGTTCTTTTTTATT
13  N22  AX00004832  CTTCTTACTCGGTTATATCGGGGCTTCAAACGGCAACTTAGGACAATTCGAGAA
13  N24  AX00004833  TATAGTGAAGGATTATGTTGGATATTAGCAATACTAACTGACTGTAAGTCTTTTC
13  P02  AX00004834  AGTAACGTTCTTTGCACATGGTTTAGCGAAGTTTCAATCAGGTATCGATAACGTA
13  P04  AX00004835  TGAGGAGCACAACTTTTTATGGAGCCTTCAAGGTGGAGATACTGGTAAGGCAAC
13  P06  AX00004836  ATGTCATATTAACATGTATCTTTGAAGTTTTTTGGGTGTTTGGTTTTAATACGGCC
13  P08  AX00004837  TGTAATGGATTTAGCTCTGTTAAATGGCAGAAAACATTTATATCATTACGCAACC
13  P10  AX00004838  TGCAAAAAATTTAATTAAGCGAGTAAAACCAATTGTGACTGAAGCAGAAAGAAGC
13  P12  AX00004839  ATTTGTTTTAGAGTGGGGGAAAGCACTGGGGGGACCTGGTGCTTTTTTCTTTTG
13  P14  AX00004840  TGGAACTCCCAAAAGAACTGAAACGCTTTTATCAAGAAATAGGTTGTGGGTTTTT
13  P16  AX00004841  GGACTACTTATTGAATCCGCCACATTTTTAGAAGATGCTCGATCTAAAGTCTGTA
13  P18  AX00004842  TGGCAAGATCTTTCATTATAAAGAACAAATGTAGTTTGAATGGTGAAACAACAAC
13  P20  AX00004843  GTACTTGTGGTGGAGGCTGCGGATTCGGCGGCGGTTTCGCTTTACTTGTTGTA
13  P22  AX00004844  AATCGTTTTATTTGTAGGACTCGCATTTTTTGTTTTCGGTATGGTTTATCATTTAT
13  P24  AX00004845  TATTTTTTGGAGATTGCATGTATGGTATAACAAGAAACACAATGTTCCTAAGGTT
13  B01  EMPTY    -
13  B03  AX00004846  ATGGGATATGGTGGTAGTTGCGGCGAAGGCTGCGGTTTCGCTGGAGGATTTGC
13  B05  AX00004847  ATTCCTTGCTACTAGTAGCTTATTAGTTTACGGATTTGCCGCTTGTACTTTTTTAA
13  B07  AX00004848  TAAAACGATAAATAAGTTTATAAAAATAAGGAATATAGGAAAGGACCCGCTGGAG
13  B09  AX00004849  ATGAACGTTGGGTATACAGCTTTATTTCTCAAATCATGGCTGAAAACATGGGCAA
13  B11  AX00004850  ATTACGATGAACGCCATTCACTCTACTACTATTCTTTATAATGAAACACCTACAAT
13  B13  AX00004851  GTGACAATATGTTTTGGTTAGGATGCTTTTTAGGATACATTGTAGGTTCTGTTAT
13  B15  AX00004852  TTTACACTGACTTTAGGGGTGTATAGTTCAACAAATCATCAAAAAAGTCCAACAC
13  B17  AX00004853  GGAAACTTTACCATGGTGGGTGTATCTTGTAATCGTTGGGATCGTATTAAGTGG
13  B19  AX00004854  GAAATTATTATTCATTTAAGCGATCTGTTCGGTATTACGATTGATGAATTGTTAAG
13  B21  AX00004855  TAGCGAACATTGCAATTATAGCGGATGCACCGTATGTAATGAATTTTTTACCCCT
13  B23  AX00004856  TATTTATGTCAGGAGTTTAGACCGTACGGGTTACTTTCAACAAAGGCGAGCGTA
13  D01  AX00004857  TTTTTATTTAGCGGTTTTTGAAGAAGAATTTCAAAATGAAAGAGCGCCTTGGGAG
13  D03  AX00004858  GGTAAAGGTGGTAGTGGCGGTAACGGCGGTGGTGAAGTTGGACAAGCTGGTAA
13  D05  AX00004859  TGGCCCAAATGTTGGCCGCTACTTTAATAGTTGGAGTCCCTGTTGTTTTAGTTG
13  D07  AX00004860  GAATATGAAGGATGGAAATGCTACACTGATAAAGCAGGCCAAGAAAGAACGAAC
13  D09  AX00004861  ACAACTCAATACTTCTAATTTTACACAACCACTCCCCGCTAATTCATTTACACTCT
13  D11  AX00004862  TTATATTTGGGCTATTTTTCATTCTATTATTCTTTGCAAGGCCTTTTTGTAAATCG
13  D13  AX00004863  TGAAATCAACGTATGCGATTCGTTCGGATAATTGGTATAATATTCTTACAATTAAA
13  D15  AX00004864  AAGATTGAAAAAGGTGTGATTTATCCATCTAGCATATTGTTATATCAATTATCAGA
13  D17  AX00004865  CGTTTAGAAATGGAGTTGATACATATGCCACATACGAGTGATAACGACAAAAAAG
13  D19  AX00004866  TATCCAACAAGGAGCCGATGCTGTTATGAAGCATGATGCAAGATTCCCGTACAG
13  D21  AX00004867  CATATGAGTGGGGAATCCCTTCATAACAATTCTAAGCAGGAAGGGAGAGTTGTA
13  D23  AX00004868  TCTTTTATTCGGAGTCATTGTCATCGCCCTCTCGTATTTCAACCATAAAAAACGA
13  F01  AX00004869  ATGAGCTGCAATTGTAACGAAGACCATCATCACCATGATTGTGATTTCAACTGTG
13  F03  AX00004870  TATTACTATCCCAGAATTTTTGGAACATCGCTTCCAAGACAAATCCCATATGCTA
13  F05  AX00004871  GAATGGGCTTCGGAGCTTCCAAACCGAAACGAAAGAAGTAGGCTTTGGCGACA
13  F07  AX00004872  TATATGTGATAAAGGACCAGACGTTAATGCTGCCTCGGAATGGGGTGGTACGAC
13  F09  AX00004873  TGGTTCTTGCGGTTCATCTGGAAGATGGGCGAGAAGGCCGGCGCACATATATT
13  F11  AX00004874  TATATCGCTTTGGTTGTCACTTATGATTTTTGATCGGGGCGTGTGGCTGGTGTC
13  F13  AX00004875  TATTGAAAATGGAAATCGCTTATCCTACATACCTCTCATTCCATATACAAATGGTC
13  F15  AX00004876  CGGGTATGTGCTCGCAACTACAGTAGAATGTGCCCTGCAAATGGTTCGGGATTA
13  F17  AX00004877  TCGGTATGCATAAGATGAAACAGAGAATTAATAAGGGGAAGGAAGAAGGAGAGA
13  F19  AX00004878  TGGACACATTTTCGCATCTCTTTCATATAATTTACCAATACAAAAAAAGTTGGTCG
13  F21  AX00004879  CGAGCTTGGAAAGCACGTAAAGAAAATCAAAAACCACATGGCAAAGTGAAAGCT
13  F23  AX00004880  AAAGAGATATGGTCTCGACCACTCACACAATGGGTTGCAAAGACGGTTTATTAC
13  H01  AX00004881  ATCGTTCAAAAAGAACTGTGAAAACAGAAAAAGGGTATGCAGGTGATTCTGTTC
13  H03  AX00004882  AAACAACCGCTATATTATGAGCGGCTGTTTTGCGTTGTATATTTTCTCTGAACTT
13  H05  AX00004883  TGTGGAATAAGGGAGAGGAATTTATGATTAATATCAAAAACTTAGTAGTTGGCTT
13  H07  AX00004884  TTATTTTCCCCCTTTTTCAGCAAAAGTCGTTGTATATTCCCGAATTTATAAAAACG
13  H09  AX00004885  CAGAGAAAAAAACTACTCCATACAAACTTCTATATACGAAACAAAGCAACATCCC
13  H11  AX00004886  AATTGTGTGAGCGTCATCCGTGGAAGAGTTGGAATAAAGTGAAGATTGATCACT
13  H13  AX00004887  TGCTAAGTAGTATTGCATATTTACTAATGATGTTGGATTTCCCGTTCCCAGGGCT
13  H15  AX00004888  TTGTATTGCATGTGGTGCTTGTGGCGCTGCTGCACCAGACATTTATGACTATGA
13  H17  AX00004889  ACGTTTTCTAACAGGAAGGCCATATAAGAGAAGTGAGTTGGCGAGAAAACTATG
13  H19  AX00004890  GGTTGAATCTGACCGCGACCAATCACTACAATATCCGGGTGCAACTGGACTGGA
13  H21  AX00004891  TAGAGTAGAGTTGGAGGAAAGAATAAAAGGTGTTGGACATACAGTTTGGTTTAT
13  H23  AX00004892  ACAAAACAAACAAAATAAACCCAAAACTGGAAATCCAAAATTAGATGGTCCAAAC
13  J01  AX00004893  CTGTACCTGCTACTAATGCATATACCATACTCATGCACCAACCTTTTTTGATAAT
13  J03  AX00004894  AGAAAATATGAAAGAAATTGAGGAACGAATTGAGAAACGACATGTAGCATATAGT
13  J05  AX00004895  TTTATGTTGACTTGGTTAACATGTGCAGTCGGTGAATTTGTTGTCATGGCCATTG
13  J07  AX00004896  GGATAAAAAGCAACTCATTACAGAGGTAAATGACTTATTAGAAACGTATTGTGAA
13  J09  AX00004897  GGATATGAAAAAGAAGAAAATAATGAAGTATATGATAGGAATTATAATGGTTTGC
13  J11  AX00004898  AAAAGGAGGAACACATATGAGTTATGGTGGAAGTTGCGCTGGTTTCGGCGGTG
13  J13  AX00004899  TATTGTGCGTGATACAGAATCGTTGTGGCCAGATTCGTTAGATTTTACTGGTGA
13  J15  AX00004900  GGAGCAATTAATGGGGGATAGGTATGTTTTTAAGAATGATATTAATGCAAAGCTT
13  J17  AX00004901  AGAAATATGGGATTATCTGTCCCACTCGTAAAGCGAATCCTTACAAAAGAATGAC
13  J19  AX00004902  ACCCATACGTAAAATCTGTAAGCGAGAAAGGTATCACTTATACAGCGAAATTTAA
13  J21  AX00004903  GCTGCTAAATGTCGTAAATCTTTCTTCCTTCTATTTTTCTCACTACCATATAACTG
13  J23  AX00004904  GTCATAATTAGTTGTATGATGATTATGGGGAGTTGTGCTAATACATTTGTTGAAG
13  L01  AX00004905  GGCAGAAGAAACGAATTACACGATTAGTGAGTTAAATATTGAAAAAGTCCCTAAG
13  L03  AX00004906  GCAAGGGTTAAATCATTTCTTTGGACCGCTTGAAGCGAAAATTATGGAGATTGT
13  L05  AX00004907  TACAGGAAGTAAAGGGTGGAACCGTTGGCAATCAAGTGCAAAAAAGAAGAAAGC
13  L07  AX00004908  ATCGATTGGGGCTGTTTTCGAATAGAAACAGAACTGTCATATGTACAGACATGTA
13  L09  AX00004909  CAAAAAGCTGAATCATTGTATACAATAGAATTAGAACAACAATTTGTATGGAGTG
13  L11  AX00004910  CTAAGAAAAAGAGTAGAGTGAAAAATGAAATATTACTTTGGACATTAACAGCGGT
13  L13  AX00004911  AACAAAACCAGAACTGTTGGTTTTAGATGAACATATCAATGGTTTAGACGTTGTT
13  L15  AX00004912  GAAATAAGGTGGGACAAAATTTAGAGTTAGAATTACTTCCAATAGGTTCTGTTGT
13  L17  AX00004913  ATTTTTATTCGAAAAAGATGTAGATGGTAAAAAGCAAGTAGTAGTATTTAGGAGG
13  L19  AX00004914  ATCGATTGATTTGGCACAGTTAAGTAGAATGTTTTTCTTACTCGCATTTGCGATG
13  L21  AX00004915  TTTCTACTTCCCTTCTCACCGGATTATTTCTTATATTTCTTCCCTAAACGCGCATA
13  L23  AX00004916  TTACGAAGAGGCACAAAGGAGAGGTTTTCAGGCCTTCTTTCGATGGGTGAAAGA
13  N01  AX00004917  AGGGGACACCCTCTTTATACGTATTTCTTTCATACTTAAAGCTTGAAAGGGAGGG
13  N03  AX00004918  ATGGTATTTACATGAGTACGATTGAGAAATGGACGGCTGTTGATCAATATGTGA
13  N05  AX00004919  TGCGGCAATTATCCTTCAAAAAAATCCACCGACAGATATTAATGCGGCATATGGT
13  N07  AX00004920  CGGATATAGTTGCTGTGGTTACGGATATGGCGGCGGCGGTTGTGGTTATGGAG
13  N09  AX00004921  GAGCCATTCTCTGTACAAGATGAGGTATTGTACGAGACTGGACAATATATGGAC
13  N11  AX00004922  ACCATACTGCAAGTTCTGTATATTGACGACAAGGTCAAGTGGAAACATTTAAAAG
13  N13  AX00004923  GAAAAAGCCACAGAAAAACCAGTTCTTGATTTTAGTTGATTCTCTAATTTTGCTA
13  N15  AX00004924  AAATTACTGGCAGAATTGTGCCGGTTGTTTTGAAATCATCGTGATATATTTGTAT
13  N17  AX00004925  ATTAATAAGTAATTTAGGAGATGCATCAACAGTCACAAAATTACGAGAGAAAGAT
13  N19  AX00004926  ATGTGTAACAGCCTCTATGGATTGGGTGGATTTCTTACATCCAGTTCGCTCTTCA
13  N21  AX00004927  ACATGGTACTTCCGCTTTTATGTATTTCATATTGATTGTTTTAAACGACAGCAAG
13  N23  AX00004928  TTTGCTAAGTATCCTACATTTCGTATTGCGTTACATATTTCAGCGTACTTAACACT
13  P01  AX00004929  TACTATTCTTATTTTTTGTTGATATTGTCATTGCCCTTATCGCTCTTGGCTTTTCA
13  P03  AX00004930  AAATGGTTCTGCCATTTCTTCTAGTATATTAGCAGAATATAATGTAAAGAGAATG
13  P05  AX00004931  GCTGAGAAATACACACTATTAGGGGAGCGCCAATATATTGGAAAAATCCACGTT
13  P07  AX00004932  GACAAGTGCAACATTACGAGCACCTCTTTCTATTCAGTTTTTATATTGGATATTC
13  P09  AX00004933  AATCATCGCATTTGCGTCTATGTTCTTCCCACGTATTTCACCTTTTGGTGCACCA
13  P11  AX00004934  ACATTTTAACGGATGGACGTTATGCACACGTTATCCGCAAAAAACGGGTAAACG
13  P13  AX00004935  TTGTTGAAGGTACTGCTTCAAATGGATTGAAGTTCAGAGGTTATTTAAATGATAC
13  P15  AX00004936  GTACTTTTGTATTCATAGGAGTCTCCACTTTAAACAACGTGTTACAGCGTAAAGT
13  P17  AX00004937  AGTTCGGTTTGCTGTATAGTACCACTGGAATAGCCCTTTTATTCCTTTTATTTTG
13  P19  AX00004938  TAGTGAAGCGTTAATTTTATATAAGGGAGGGTTATTTGAGCGTATAGATAAGGG
13  P21  AX00004939  TTGATACGGAAGAGATTGCGGAGTTTTTTTATGAGCAACTAATTGAAAGAGGATA
13  P23  AX00004940  TGCACAATGGCTATTGTAAAGCTGATCCGCAAGAACAAGAGGGAATTATTACAA
14  A01  EMPTY    -
14  A03  AX00004941  ATAGAGTGTGCAACTCTTACGGGAATGATTACTCAAGAAGATTTGGTTGGGCCG
14  A05  AX00004942  GAGTATGGAAACAGTCAATCTATTACTATGCATTTCGAACAATTTAAAAAGTTGC
14  A07  AX00004943  TATCTCCCGTGATTTCAAAAACTATAGTTGCTGTTGGCTATAATCCTTTTTCTATG
14  A09  AX00004944  TTACTTGCGAATATGACTGAATTTGGGAAAACGCCGTATTATAGTGCAGAGGAA
14  A11  AX00004945  CAAAATGAACATAAAAAAACAAGACTTAGCGAAACGCATTGAAATAGAAAGAGGA
14  A13  AX00004946  GAAGTCTATGGGATATTAAGAATGTACAAAAGATCAAGTTGAAATTAGAAATTGC
14  A15  AX00004947  AGTACCACCAGAACAAACCCCTGTTTGGGAATGTGAAGCAGAGGATTGTTTAGG
14  A17  AX00004948  TTTAAACAGTTTACATGTGTGTAAAGACAGACGTTTTGATGTTTCGAGATTAGAT
14  A19  AX00004949  GATAGTTGCGTTGTGTTTGTAAACGGACAACCTTTTTTAGTTCTTTCAATAGCTG
14  A21  AX00004950  ATGAAAAAGCTCTTGTTGCTCGTCTACTTTCATTATATGCGAAACAAAAACCTTT
14  A23  AX00004951  AACAATCATTTATACGCCTCCCTATTATGTGGTTAACTATTATGATATCCGAGATG
14  C01  AX00004952  TGCAGACGCTGAAATTCGAGAAAAGAGCAAAGTAAAAATGGAGTCATTATTTACT
14  C03  AX00004953  GTGACTACTTTCAAGAAGATGGGAGAAAAGAGAGGAAAAATAATTCAAAACAAAG
14  C05  AX00004954  ACAAGCAGCTCTCTTTATGACAAAAGACGTGGACAAGCTTCTAAATTTAGCTACA
14  C07  AX00004955  AAGTAGCATTGTAGGAACTCTTCCAAACCATATCGTACAAAATATTGAAAAGTTT
14  C09  AX00004956  ATTAATTTCTCTAACCGATTTATATTTTCCGTTAATGCACCTTTCACAAGAGAGAA
14  C11  AX00004957  GACTTTAATCGGAGCAATTTCTGGAGCAGTCTTTGGTAAAATCTCCTATAGAAAT
14  C13  AX00004958  ATCTAGATTAAGTAGAGCAAGAAGTAAGGTTTCAAAACTAATAGGGGAGGGTGG
14  C15  AX00004959  TTTTCAAATGGATTTGACTCATCTGAAGATATAAAACGCCTTCCTAACGATTATAC
14  C17  AX00004960  TTATAGATTGGGTAGATGCTAGTTCAGGTGACATTCGTGCAGCTAGATTTTCTG
14  C19  AX00004961  GTGTACGGTATCATTATGAAAAAAATCCAAAAGTTATTACAAGAAGACGTCTTAA
14  C21  AX00004962  AAATAAGCTTGGTGCTTTTTCACATAAAATTAACATTTCAAGAGGAGCTTGTCTG
14  C23  AX00004963  GTTTCTTGAAGTGTTTGCAGTATACGAGGGATTCGCTAAAGCGGCAGATCAAGA
14  E01  AX00004964  AAAACTACATCATACGGAAAAGCTATATGAATTGACTCAAAAGAAATTTGAAAGG
14  E03  AX00004965  GATCAACTACCTATTAGTTTTCAAACCAAAAGGAGGAGAAAATATGAGTTACGGT
14  E05  AX00004966  AACAAACCTGTAACAAGAGTGTTTCAAGGAAAAGAAGTAATTTCTGGGGTTAACA
14  E07  AX00004967  TCAAGATGTTCGTACAATGGACTGTCATTTAGATGTAGAAGATACGGAAGAGAT
14  E09  AX00004968  AAATTGGCTTCATCACCATATTAGAGGTATGTTAGGTTCTTATATTGGTGCCGTT
14  E11  AX00004969  GGACAAACATTTGCTGATTTTTGCCCTAGCTTAATATCTAAAGGGGCCCGTATAT
14  E13  AX00004970  GAGCAAAATGCGATCTATAGCGATCCAAAAGATGCAGCTAATATGCAAACGGTA
14  E15  AX00004971  GAATAATATCGGGTATGAAAAAAACACGCTAAGCAAATTCGAAGGAAATAAGCAG
14  E17  AX00004972  TTATCAGCTCTAAGACAGGTTAGGGAAGAAAAAATATACTATCATTACGCAAGTG
14  E19  AX00004973  ATGTATAGTGATGGGCGATACTTATATTTTTCTATGTTTAAAAAAACGGACAATC
14  E21  AX00004974  GTGATAGAGAGGTGGGAGATAGTGGGAATGAAAACAAAATTATATTTTAGTGTA
14  E23  AX00004975  AGAAAGACTCGCGCAGCCGATGTATTACTTGAAGAGAGATAATTTTGCATGGAG
14  G01  AX00004976  ACGCTCATAAATGGGGGGCTAGGGCTCTTATCATTTCTTATATAATTGTTACGAT
14  G03  AX00004977  AAGGAATGATGCCTTGGCAATAGGTATTGGTATAGGGGTTGTAATCGGTGTGTT
14  G05  AX00004978  TCTAACAGATCAGCCTGAAGGAAACTCTTTAGGCATGGGACTGTGGCTAATATT
14  G07  AX00004979  TAGTGCAGCGCTAATTTTGGACTGTTTAGAAAAAGGGATACATCCAAACTGGGA
14  G09  AX00004980  GCAGGAATTTGTGAATTTGTGGTGGAAGTAACAGCAGATGCTATTGGGAATTTA
14  G11  AX00004981  GTCTGAAGAAGAAGAGGTTTCCGAGAAAGTTTATAATTACTTACGTCGTAATGAA
14  G13  AX00004982  TTTCATATTTTTACTGATAACTCCTATTGTTTTTTTTGGCTACCGTAGCGTTCGCT
14  G15  AX00004983  TTTAGCGTTAACTGCACCTGTGTTTTCTGGACAATTAAATATGAATTCGACCATC
14  G17  AX00004984  TTCCAAAGATGAAATTTTTCATAATGAGCAAATTGAAAAAGCTATGAATGATGTTA
14  G19  AX00004985  CTGAAGCTGAAATCAATCGTAAACAACAATTAAAACAACTGACTGATAAAATGAC
14  G21  AX00004986  AGAACAACAATACAAAAAGATTATGGACGAAATTCGAGATCGTAGAACCAAATAC
14  G23  AX00004987  GCAAGGTGGACTGTTTCTCGTTGCATTGTTAACGTTCGTCGTCGTTTTAATAGAC
14  I01  AX00004988  AACTATCCTATTTGGGTCTGGGAAGCAAATAATTACCCAAACCGAAATCATAAAG
14  I03  AX00004989  GTGTGAATCAGTACAAAGATAAGCATGAATTACAGCCTTGGAGCATCTTTTCCG
14  I05  AX00004990  AACGCCAGGATTTGTCATACTGTTAATAACGCAAATAATTGGTTGTTCTTTCTCC
14  I07  AX00004991  AATCGGCGTAAAGGTTGGGCTTGTAATAAAAAAGAAATATTTACTACAACAGATA
14  I09  AX00004992  TGATAGTGTGAAAAAGAAAGAGTTTGGAATAGAAGAAAAATTTGAGGAAGTTGAT
14  I11  AX00004993  CCTGTTATCCTCGTTACAAGCTTTTCTCATTATTCTAATGCTGAGCAGCCAAAAG
14  I13  AX00004994  GAACTTAAAAACATTCAACAAGCGGACTATCTCGTATCCTATTCAAATGCAATGA
14  I15  AX00004995  GTTAGAAAAGACGTTACAAAAAATAGATGATTATGAACGCGGCAAAAAAGACCTA
14  I17  AX00004996  GGGAAATGGGAGGATATAAAAATGCTAGATCAAATTACTTGGGGAACGCCAGGC
14  I19  AX00004997  GTTATGGACACCATTAAGAAGATATTGGAAGGGAAGTCCATACAATATGTTAAAT
14  I21  AX00004998  GTACAAGCTTTTATCTTGTTTTTAATTCCGTATACTATCTCAAGATTTTTTCATTG
14  I23  AX00004999  TGTCTCAGTTACCTTCTCTAATGTTTCCTTTATGTTTCCTTCTTGCAATTTGTCTT
14  K01  AX00005000  GGAATAGGCCTACCTATATACTTACTACCTTTCATATTACGAGGGGATTTTGATA
14  K03  AX00005001  ATGTCCATTATATTAAACTTTCCTCATTTTAAAGGTAATGGGATTTGGGAAGGTG
14  K05  AX00005002  GTCAGAGATGTGCGTGATGATTTGGCGCAGGGTTATGAATCCATCTTCTATGAA
14  K07  AX00005003  GGCTAAATTTTCACGAGAGGAAAAAGTAATGGTAGTAAGAAGATATTTAGATGG
14  K09  AX00005004  AACGCAAACTTTTCTAGAATAATGATTGGATATGCTCCTGAAAACCTTACAGCTA
14  K11  AX00005005  TACAAGCTATTTTGGACAACATGAAGCTGCACATTCTAATCATGCAAATAAGGGC
14  K13  AX00005006  AGAAATTCAAAGCTTTTTATCGCCAAATATCTTACGAAATCTTGCCAGAGAGTTT
14  K15  AX00005007  AAATAATCGTAATCCTGAAGAGGTTGCTACAGCGTATTTCGAATATGGAAACAGC
14  K17  AX00005008  AGTAATAATGCTGGTAAAAAGCAACCAAATTTCGATGATTCATCTAATTTCGCTA
14  K19  AX00005009  AATTTTAATTCAGGTTAATTTGGTGGAGGGAATAAAACTTAATCATGTTGAGGTG
14  K21  AX00005010  ATCTGATCACGCAATCAAAATGATGGAGCAAAGACTCCGACTCGAGCAACATCG
14  K23  AX00005011  TAAGAAAAATTCGGCTGTTATTTTTTATTTGTTGTAAAGGATGGAGCGATTTTGG
14  M01  AX00005012  ACACAACAACTTCGGCAACTTGAAGCTGATGGGATTATCCATCGTACCGTATAT
14  M03  AX00005013  TTAACGGTAAATTGGGATCCTTTACTTTCATTGTGCTACTTTTTATGCTTTCTATT
14  M05  AX00005014  TGACTGAAACTTTAAAAACACTTATAATGCTTGATGCTACTTACGTTGTTATTGCA
14  M07  AX00005015  CTCAAGGCGGAGCAAAAAGAAATGATGAGAGACATTCGAAATTTAGAAACGCGT
14  M09  AX00005016  CTCTCGTATGCTGGAGAGCACCTTGTTTGCTGTTACATAAACAAGGGATTCCTT
14  M11  AX00005017  TGGTTTGTATATTACTTATTTAGTAGGTGTAGTCACTTTAGCGGAATCGATCCCG
14  M13  AX00005018  CTACCTCCAGCTAGATACTATCATCAAGAAACGCGAGATGGGATGATATATTCTG
14  M15  AX00005019  AAAAGAAACTTACTATTTTATTTAGCATCGTGTGTATTTTAGTATTAGCAGCATGT
14  M17  AX00005020  TTTGAAGAGGTTTTTTGAAGCTGCTTTTTTATTTGGAGAAAATGGAGGAATTGGT
14  M19  AX00005021  ACAGGCTCTGCACTATTAACTTCTCGCGGAATTTATAAGATGTCTTTAAATCGCT
14  M21  AX00005022  CGTTTTTAGGAAGTGTATATCAAATATTTGGATTGTATCCAGAAATTTATTATGGG
14  M23  AX00005023  CAGTATGAAGATATAGATTTGTGTAATGCGATTCAATCGTTACATGAAGAGTTAA
14  O01  AX00005024  GGGATTGTTACTTGTAATCCCGTTTTGGATATTGATCATTTGGATCATAATAAAG
14  O03  AX00005025  AAGACTTTGCACCGAATCATATTGGAACACAATCAAAAAAAGCTGGTGGCAATAA
14  O05  AX00005026  TTTATCATAACATGCTGCTATCACTACGTGAAAAAGAAAAGGCAGAAATGGCTAC
14  O07  AX00005027  AGAGTTTGCAAATGAAAACTTAACTCCTGCAGAACGACAAAATAATAAGAAACGC
14  O09  AX00005028  GACGCTTGTTCATTCTCTTTTCTTATACGGGGCAATAAGCGCATTATATGTAGGA
14  O11  AX00005029  TGTGAATGAGTACGAGAAAGAAAAATTAGCCCTTCTTGGAATATTTCATATCGAA
14  O13  AX00005030  AGTTTTACTAAAGCGCAAGGGAATGAGAGGAATGGCATATGTAATTTCACTCCA
14  O15  AX00005031  AGGAATCGGATCAGTAATTGAAACATTCGTTGCTGAAGTGTTACCGTTATTTGGG
14  O17  AX00005032  ATTGATGGAAAGGGAAGGCGTTATATCTATTACAGTAAAGGAATTTGAAAAGATA
14  O19  AX00005033  AGCAGGCGTGGCGTTAGGATTTTTCATTGCCCGCAAATACATGATGAATTACTT
14  O21  AX00005034  GTATTGCAGTATTATCGTTTGGTTTAAATAGTCCTAGTATTGAAAAAAGTGCAGC
14  O23  AX00005035  CAATCAAAGAGATGGCACGAGATCGATTATATTTTAAAGAAGATATTCTGGAAAA
14  A02  EMPTY    -
14  A04  AX00005036  CTCCACATAGATTTCATAAGTCAATTATTGATAAAGTATTAGTGGATGGTTCACT
14  A06  AX00005037  AGCTGATTCAAAAGCAGAACTTATAATAACTGTTTCTGCAATAGTATTAACTCCTT
14  A08  AX00005038  ACCAAGTAGTTTTAACAGCAAATGAAACTGTAAATTTATTAGGTGTCACAACCCA
14  A10  AX00005039  GAGAAACATGGATTGGGACTTAACAGAAAAGGTTCTTAGAAATCTAGCTTACATA
14  A12  AX00005040  TAAAGGTGAGTCCTACGAAGTATGGGGACAATCAAATGGATGGTTAAACCTTGG
14  A14  AX00005041  GGTATTAAACCAAATACAAAAGTGGAACTATTCTCTGATACTTCTAATCTGTTCG
14  A16  AX00005042  AAATAAGCGTCCTCAACGCAAAGGTTCCAGCCGACCAAGCAGAAAACCTAAGCG
14  A18  AX00005043  CAAGTTTGAAGATAAAGAGCAACTGCTTTCTTTTTTACATGATGAGGTATTAACG
14  A20  AX00005044  GTTACACTGTTTTACTTTGCGTATTTTCGAGATTCAGTCGAAGCGAGTATTTTTA
14  A22  AX00005045  CAAAAGCATGGCGGGAAAATCTTCTGTGAAATTTGTGGTTTTGACTTTCATAAAA
14  A24  AX00005046  ATTGAAGATAAGCTTAATGAGATAGAAATATTAACTAGAGTTGATATGGAAGAGG
14  C02  AX00005047  GTTTCGATTTCTTATGATTGGTTTCTTTTCATTAACAGCAATTTCTTTAATGGGAT
14  C04  AX00005048  AAGAAGCTACTGTAGTTGTACAAACTGTAGTAGAATCAATCACTAACACTTTAGC
14  C06  AX00005049  TTGTTGCGAAACAAATATATTCCTTTCCGGTTAGACCATTCTCATCCATATTTTCA
14  C08  AX00005050  AAAGCACGTATGATTTATCCCACTCGTTGTATGCAGGAAGATCCCCACCTCAAA
14  C10  AX00005051  AAGATTTCTCCCTTCTTCTTTTACAAAATACGTTTACAAAGAAAGAGAAGGTACC
14  C12  AX00005052  GTTTTAGCTCGTCTTGGTCAAGAGTTCTTAGATGATGATTTAATTCTTGCTGAGT
14  C14  AX00005053  AGATTGCTACGGTATCGTAGGTATGGCATCAAAGAATCAGTTAAAAGATGGATT
14  C16  AX00005054  TCGTTCTGGTAACTCTCGTTCTCACGCAATGAACGCTACAAAACGTAAGTGGGG
14  C18  AX00005055  AATGCCATCTTATTCGGTGGCATTTTCTCATTTTCAATACCTCTCTTTAAACGGA
14  C20  AX00005056  CCACTTAACATCGATTGGGACGGGAATGAACTTTTATTATCAGATGTATTAGGGA
14  C22  AX00005057  AGCTTATAAGAAAAAGCAAGAAGATAAGAATGTAGTCAGAACAGCAAACCAAGC
14  C24  AX00005058  TAATCGATAATCGTATATACAAGCTTCCAGACGGGCGTGATCTATTCGAGGGAT
14  E02  AX00005059  TCCGCATTATGAAATTCAACGCATTCTTAAAAGTGGAAATGCATATGTAGCGGTT
14  E04  AX00005060  GTACTAGAGAGCACATTATGGGAAATGTTAAAATTAGGAGTATTAACTACAGATG
14  E06  AX00005061  GCTAGTGTAGTTATTATATGTGCGCTCGCATTATCAGTGTTATCGATTAGTTCGG
14  E08  AX00005062  TACTTGATCCAGGTAATGGGGGCGCGGGATTAAAAATAGAACCAGGTGGACATA
14  E10  AX00005063  AAATATGGAGGAATTGACAAAGGACCCTGGTGGTCACAGAGTAGCTGATCCTGG
14  E12  AX00005064  ATAGGAAATGGACAGCTGAAAGTTTTTAGGACCATAAACTTAGGGGGAAATAAA
14  E14  AX00005065  AGTAACAGTACTTTACGGGAAATGTGGATCTTGCGGATGTGATCACACAGAGCA
14  E16  AX00005066  TTTTTTATTATGGAGTGGTTTTTCGATTGTCTTATCATTGTCCAATGGTGATAAGT
14  E18  AX00005067  TATTGCTATCCAACTTGTTCATATCCTTCCTACGGTTATGGCGGTTCTTGTGGCG
14  E20  AX00005068  TGATTTGTCCTAACTGTCACAATTCTGCTGAGATTATTCATGTATTAACGGCTCA
14  E22  AX00005069  GTCGGAAGGTTATTAGTTTTCTACAGCATTAGTGAAAAGATGAAGAAAAATGAGA
14  E24  AX00005070  GAGGTAGCGTAATCTTTTGGGGGATTTTAATTTTCATCGGTTTAGTGTTCGATCA
14  G02  AX00005071  GATTTTTAGAGTAATTGTATTTATGTTTAGTTGTATATTTGCATCCGTTGCAGCCG
14  G04  AX00005072  ATCGTTATATTATTTGTAGAGTTTATGGTGTAACCTATTATTTAATTCCGCATTAC
14  G06  AX00005073  GAAACGTATATTTGACTTTCTTCTTTTCACTTTGTATGATTATCAAGTTGTTTTAA
14  G08  AX00005074  GATCAGCGATTATGATGATGGTTATTGGAATAGTAGTCATTTGGGGAGGGCTCG
14  G10  AX00005075  GCAGAAAAAACTTCCAATCATAATGAAAAGCGTACAAATACGTTTCATAATTTTTC
14  G12  AX00005076  ACCAAATCGCGTCACTTTAGTCGGAAAAGCATGGCAAATTCGCCATAAGCTAAA
14  G14  AX00005077  GGTTATAGACCGTTATGTCTAAAGAGTGGTGAAACGAAACTGTTTCACAATTTAG
14  G16  AX00005078  TTATTTCAGGATATATCGCTTCACTGTTATTCAAAAACGATCCAATTCGTACAGC
14  G18  AX00005079  TATGATTTATGTAATGCTAATTTCTATGCTTGTAACAACATTACTTGCTGGCGCA
14  G20  AX00005080  TTGGTGGTTTATTAGCATCTCTTAGCTCAGGAAAAGTTGATTTCGTAATGGCAGG
14  G22  AX00005081  TGGGTGTAGCGCCTTTTTTATTTGTTATTCAAAATGATAGGATATACAGTAGTCG
14  G24  AX00005082  ATTTCTCCAGACACTGCAGTCCGCCTATCAAAAGCATTAGGTGTTCCACTTGAAC
14  I02  AX00005083  AAAGGATCGTGCGTATCAAAAACGCATGGCAAAGCAAAAACAACAAGAGCGTAA
14  I04  AX00005084  TTTTTCTTTCCATATGAAAAGGGGGAAGCGAGAGGAAATTACGTTTTTGAAAACG
14  I06  AX00005085  TTCCGTGACTATCAATTGTTAGCAAGAATAGCGTTTAATTCTTTACTTAGCCTTG
14  I08  AX00005086  ATATACGTATTCGGGGCATATTTGACTGTTTTCTTCATAGGATTTACATACTACA
14  I10  AX00005087  TCGCTTATTCAGCATCTACATAGATCCAAATTCCCTTACCGCTTCCTTAAACGAT
14  I12  AX00005088  AGTGCCTGCTAATTTCGTAATAGATGATAGCGAAGTGGTTATACTTATATTCTTC
14  I14  AX00005089  TTTCATTTTCGTACGAGCTATTTTGCTAATTAAAGTGAAAAGTAGTGTGTCTACTT
14  I16  AX00005090  GTTCAAAGTAAACGCAATGACGCTATTGATTCAGGGGTAGGATTTATCGTCTCA
14  I18  AX00005091  CTTCATTTTACTTATAAAACAAGAAATTATTAGACGCTCATTAGAGGACAAGCTTG
14  I20  AX00005092  GGAGCTCAAATTATAATTGGAATGAAATTTTTTCATAACTATGGTTTCTCCTTTCA
14  I22  AX00005093  TGAACAAAATAGAAAACGTCAGGGAAACGGAAACCCAGCGAAAAAGAAGCCAAA
14  I24  AX00005094  ATTAATCGCATTAGGTGTTGGAGCGGCAGCATATCAATATGCTCGCAAACAAGA
14  K02  AX00005095  TGTTCATTTATCCCGCTATTTGGATTCTTATTTTTAGGATTAATAGCTGTTTCAGT
14  K04  AX00005096  TCCCGAGCGGTATACTTAGTTCGACAACGAGTTTGTTCTTCTTAAGTTTGTTTGC
14  K06  AX00005097  AGTGGATTCTCCGAAAAATAAACAAGAGAAAAAAGTCAATTTTGCAAGTGATTAT
14  K08  AX00005098  GGTGATGAAACTAATCCGAACTGGACTGTCGTAAAAAATGTGAGGAAGGGATCG
14  K10  AX00005099  AATAAATATTGTCGATAGGGCAACAGCGCTAACGAATGAAAATAAAATAACATAT
14  K12  AX00005100  CAATGGGAAATTGGCTGTGTACGAAAAACGGAATATGTAAGGTTAATAATCTGTG
14  K14  AX00005101  AGTATTGTTAGCTTGTTGTGGAATATTTTTGGTGATTGGGGTTATTTATTTAGTTG
14  K16  AX00005102  TCATTCAAGATCGGGCCTAGGTTCTCCAGAAGTAGAAGGACAAGGAACGACAAC
14  K18  AX00005103  TGGATACGATGGGTCGTCACGTGATCGCTGAACTTTGGGATTGCGATTTCGACA
14  K20  AX00005104  TGGACATACCACGAAACGTTGGGGTTACTGTATTTGTGAATCATTTATTTTTTTT
14  K22  AX00005105  GTATTCTTACTTTCAACGCTCCAAGCTGGGATACAATTAAAACAGGTTGTTCAGA
14  K24  AX00005106  TTTCGTTATTATCGCTTTAACTTTTTTAAGTGTGATTAGCTGGGATGCGTTTTTTA
14  M02  AX00005107  TATTTACGGGCATTTTGTTTTCATGTACCTTCGCTCCAGCAGCAGGGAGTTACG
14  M04  AX00005108  TCATTATTTTTTCTTTGCTAAATGCGGGTCAGCTTGCAGAGAATTCGAAGGTGGA
14  M06  AX00005109  TACTGTATAGGGCTTCGCTGATAAGAAAAGCCTTATCATTTGCAGCTCGTTTCAT
14  M08  AX00005110  TCCAATTGTTCAAGTGAAACAGCGTAACAGTAAAAAAGGACAACCGCAGAAATC
14  M10  AX00005111  ACCTCATTATCCCTGCACTTATTGGGCTTTCATTGTATTGGTACACGAAGAACCA
14  M12  AX00005112  CCTATCTTCTTAAGTCTACTCGGTAGCTTTTCTATTTCTAGCGGAATGCTATTAC
14  M14  AX00005113  TAGAGGATTTAGGTTCATTTGTACGCTCCCACGTTCCATTTGTTGAGTATCATCA
14  M16  AX00005114  ATCGGTATTATCATCGTCCTAGTCATATTAGTACTCTCTGTCATGACGATTAATA
14  M18  AX00005115  GAGTGCTTTTTTCTTATGGAAACATGCTATTTTGTTAGGCGCTTTTCATAGAATG
14  M20  AX00005116  TTCATACTTTGCGACAGGAGAATATGATGGAACAGGTATCATATATACTGCTATC
14  M22  AX00005117  TGCTGAAAAATCAAAAAGCGGTACACTGGCAGATATTTTAAAGAAATTGGGATTA
14  M24  AX00005118  CATTTCATTTTACTGCATGATATATTAATAACCGTCGCTGATGCAGAAACGCAGA
14  O02  AX00005119  CAACTAGGGTGGAACCGCGGGCAAACGCTCGTCCCTAGGCAATTAAGCCTTGG
14  O04  AX00005120  CATGTTTAGCATGGTTGCAATATCTAAAAACGAAGCTAGCAAATTGAGATTTGCC
14  O06  AX00005121  GAACAATCTAGCCGCTGGAGCTGGACAACGAAAAGCGCAAGCGGCTCGTTCAG
14  O08  AX00005122  TGAATTTTGAGAGGTGTTACATGTTTACAAACAAGAAATTAATTCGATTCGGTCT
14  O10  AX00005123  AGGAAACGCTGGACCAACTGATCGAGGCGTAGAAAAAGGACGTCAAGGTAATA
14  O12  AX00005124  AAAGATACTTGCGATTTTATTAGTTATCTTTTTAATCGTAGAGCTCGGCAGTAAA
14  O14  AX00005125  GTATCTTTTTAGGAGCCACTTATTATTACAATAAAAGATTTCCAAATCACAGGTAT
14  O16  AX00005126  GCTTTGGTTTATTTCGATACTATGTATCGGTGTTTCCGCGATCACGTTGTTTATG
14  O18  AX00005127  GGAGGGAAATGCGGTAGTAATAGATACAGGTGCGCGAGGTGTTCGTCTATTTAT
14  O20  AX00005128  TTCGTGTAGCTAATCACTACAAGATATGGAAAGGTCACCGTTCACTGAGTCGAT
14  O22  AX00005129  CTATTACGGAAAAAAGTTTAAGGAAGCTGTCGATATTACAGAGCAAGAAATGGA
14  O24  AX00005130  TTGTGGCCTTTGCGTGAAGGCGAAACAAGTTTTACAGGAAGTGCAATGTGAATA
14  B02  EMPTY    -
14  B04  AX00005131  AACGAGCGTTGTTGTTGGAGCACTTATTTTATTTTGTGGGCGTGCTGTACACAA
14  B06  AX00005132  GTTATTTGTACTAGGGCAGTTTGTTTATTTCTTTGTGAACTATTGGCCGAAATGG
14  B08  AX00005133  AAGGCCAACAAAATTGTTGGCGCATGTTGAGGACAATAGAGGATATACAGAGTT
14  B10  AX00005134  AGCTCTCTTTCGGAAGAGGGTTTTTTTACGGATATTTTACGTTCAGTTGACAAGT
14  B12  AX00005135  TACGCGTAGTGAGTATGATCGACTCGTAGAATCGCTATATAGACCTTCTAAAGA
14  B14  AX00005136  AAGCATATTTGTTTGAAACGTGTGGCACATCGTAGTGTCCAAGAAAGCACGGAA
14  B16  AX00005137  GAAGGTACAAGTCCTTAAGTAACTCGAAATTAGGAAGATTAACTTTATGGTACTG
14  B18  AX00005138  TTACATTGCCAGTAAGAAAGAGGTTCCCCACCATCAATTGTTAGAAGAAGAGTTT
14  B20  AX00005139  GTAGGGCTTTCAGTGACAAAAATACATCTATTCCGTGACGAAAATGTAAACTTTT
14  B22  AX00005140  GCAAGGGGGAAGCGAAGCATCACTACTTGCGGAAGTACACTTTATAGAAAAAAC
14  B24  AX00005141  CCTACCGATAAAGAAAATCAAACCGAATTTCATCTTGCACAATCTTACAAAAACT
14  D02  AX00005142  CTTAAATGAAGGTTCGCTTTCTACTTGGAAAGCTCCTACATTGCATGAATCTAGT
14  D04  AX00005143  CAGCATGATGGAAGATACAACATCGTTAGTAGCATTCGCAATGTTTATCGCATTT
14  D06  AX00005144  AAAAAATGAAGCCGCTAGCTATAGAAGAGAGATAGCGAAGCAACGTTTACAAAG
14  D08  AX00005145  ACGAACGGTTGTAATTGTGAAGTGGCAAAGCGACAGCAAGCGGAAAACGATAAG
14  D10  AX00005146  CATGGTAGTTGAGGGGTTAATTGTTGAAGCAGCAGATCTACGCGTTCGATTAGA
14  D12  AX00005147  CTGCAATCGAAACTGACGGTTTCAAATCTCTAGAAGAAGGTCAAAAAGTTAGCTT
14  D14  AX00005148  CCTTATTCCTCCAGCGTTGCTGTGGAGTGCACCTGATATTCCTCTAAATGTTAAA
14  D16  AX00005149  TTTATCGAAATGGAAGGCGCTGACGATGTATTCGTACATTTCTCTGCGATTCAAG
14  D18  AX00005150  TGTGAAGATGCAGTTTTGCAAGTACAAACCATCCTTTCCTCCCAAAAAGAACTTC
14  D20  AX00005151  TTCGAAGATCTTTTACTTACACAATCTTGATACATTTTCAACAAACAAACGCACAA
14  D22  AX00005152  ACCAAACTATGCGTACTACGGCGTACAAACAATGCGTGCAGTAGAAAACTTCCC
14  D24  AX00005153  TCGTAATTCTAATCAATTAGCATCACATGGAGCACAAGCGGCTTTAGATCAAATG
14  F02  AX00005154  TAATCATGATAAGATTGTAGAGGAAATGCATAGAGGATATATGACTGAGAGTGA
14  F04  AX00005155  ACTTATCCCTCCGGTACTACTGTGGAGTGCACCTGATGTTCCTTTAAATGATAAA
14  F06  AX00005156  GAATTCGATACTTTAGAAGCTTTTTTAAATGTGGAGGTATCCACATTCGGTGATT
14  F08  AX00005157  AATTCGATATTTTAGAAGCTTTTTTAAATATAGAGGTATCTGAATTCGGTGATTGG
14  F10  AX00005158  ATCGTTGGTGAAGCGGTAATAGTATGGACGGCAACAGGCTTGTCAGTGATTACA
14  F12  AX00005159  CGCAAGCGAGGAGCCAGTAGTTGTTAAGTTCTTTACTACATGGTGCCCAGATTG
14  F14  AX00005160  ACAGCGAAAAAGGTTTCGGTTTCATCGAAGTTGAAGGCGGTAACGACGTATTCG
14  F16  AX00005161  ACATAATAGAATTGTAGTTTGTCGAGCAGAAAAAGGTTGGACTCAAGAAGAATTG
14  F18  AX00005162  TATTCATTAGTCAGATGTACGTAATACAATTTCAGTCCAGTGATGAAGCAAAAGA
14  F20  AX00005163  TATCCAATCAAGAATGGAAAGATTTGCGGACACGACAATTATATTCTCGCGGAG
14  F22  AX00005164  TGGTGGTGAAATTACGAAACGTCTTGTATCATTAGCTGAGCAACAACTTGGCGG
14  F24  AX00005165  TGGTGGTGAAATTACAAAACGTTTAGTAGCAATGGCTGAACAACAACTTGGTGG
14  H02  AX00005166  GCATAATAAAATTGTAGTTTGTCGAGCAGAAAAAGGTTGGACCCAAGAAGAACT
14  H04  AX00005167  TTGTTATGTTCTTTGTTTGGAGCAGTACTTTAAGTTTGACTCCAGATGATCTTAA
14  H06  AX00005168  ATTAAATCAGCAATTAAGACAGGATACCGTAGCATCGATACTGCTGCGATTTATG
14  H08  AX00005169  TGGAGTAGCGCATTGAGCTTGACTCCAGATGATATAAAAATGGCAAAAGAACAA
14  H10  AX00005170  TATTGTAAGCAAAGATACGGTGTGGACAAAAATTAAACAATTGGCAGAAGAACAA
14  H12  AX00005171  GTTAACGGAATACGGTCATTCATTAGATGCTATACTTGATTCTCTTTGTAACTGG
14  H14  AX00005172  AATCAATTGAACTGATGCTTGATTTAGAAGAAGCGCAGCCAAATATATCCTTACT
14  H16  AX00005173  ACGGTAAAGTAAAATGGTTTAACTCAGAAAAAGGTTTCGGATTCATCGAAGTTGA
14  H18  AX00005174  TGGGTAATGAATTACTTTCACTTTTAGAAAATGCTGGTCGAATGGGCATCCCGTT
14  H20  AX00005175  CCTCTTGGTAGTAGAGGGTCTAATTGTTGAAGCGGCAGATTTGCGTGTAAGATT
14  H22  AX00005176  TGAGAAGAATAGTCCAGTTGTTGAAGGAGTAATGTTTGATGAGAATGGGGATTT
14  H24  AX00005177  ACTTGCAGGGGAAGCGGTAATTATTTGGACAGCAACAGGGTTGTCAGTAATTGC
14  J02  AX00005178  TAATGAATTACTGTCGCTCTTAGAAAATGCCGGGCGAATGGGTATTCCACTCCC
14  J04  AX00005179  GGACCAGCTACGCGAGTGGAAAAAGCAATCAAAACAAGCAAAGAAGAAAAATAA
14  J06  AX00005180  TGAGGTTACTCCACTGAATCCTCCAGTAACAGGGTTTGGGGAACAAGTAATCAC
14  J08  AX00005181  GAAACGAACGGCTGTAATTGTGAAGTAGCAATTCAGCAACAAGTAGAAAATGAT
14  J10  AX00005182  AAAAAATGAAGCGGCTAGTTATAGAAGAGAGATAGCGAAACAACGTTTACAAAG
14  J12  AX00005183  TAAAGGCTGGGGCCTTGGAGTAAATAAAGTAGAGGCTATTGAACTTATGCTGGA
14  J14  AX00005184  TCAAGAAGTTTCTTTCGAAATCGTTGAAGGTAACCGTGGACCACAAGCTGCTAA
14  J16  AX00005185  GAAGCTGTAAAATCAGCAATTAAAGCAGGATACCGCAGCATCGATACAGCTGCA
14  J18  AX00005186  TTGTTCTTGGGGCGAATGCCATCTTGAAAAAGAAGGTAAGACATCGATGCTAAT
14  J20  AX00005187  TGAACATGCGCATTACAGTTGATGATTGTGGGCAAGGATGGTTAGAAATTGCAA
14  J22  AX00005188  TGTGAAGATGCAGTTTTGCAAGCACAAACCATCCTTTCCACCCAAAAAGAACTTC
14  J24  AX00005189  AACGTCAATTTTTATTTTAGATGCTAGACAAACTAACTTTATTGGAGAGTTTGATC
14  L02  AX00005190  CGTAGGATCAGCAAGTGGAGCAGTAGTATTAACAGCATTAATCGTATTTTTATCA
14  L04  AX00005191  ATTAGGATCATTAGGTGGAGCGGTAGTATTAACATCATTTATTCTATTCCTTGCA
14  L06  AX00005192  AATTCAATTTTAAACGAGACATTACCAAACGGGACGAGTAAATCATACACATATG
14  L08  AX00005193  TCAGTTGCTGGGATTGAAATTGCTAGATTAGAACTTTCTCTTCAAGTAGCATTGA
14  L10  AX00005194  GATAATGAAGATACAACAGATTTCTCGTTAATAAAAGGAGATACATTACAGCAAG
14  L12  AX00005195  GAGAGAATTCCAGGTAGGAGTTAAAGGTAAAGGTACATCAGATTTCTCGTTAAT
14  L14  AX00005196  AAACGCAGTTAAAGAGTTCTTTAAGAAGCAAGAACTGGAACGAAATATAAAAGCA
14  L16  AX00005197  CTCAAAGTGAGATTTTACGTGAACAACACATTCAAACTATTATGGATGAAGTAAA
14  L18  AX00005198  GCAACACATTCAAACTATTATGGACGAAGTAAAAGAGCATCAAGCTTCTTATTAC
14  L20  AX00005199  CAAAGATACGATATGGACAAAAATTAAACAATTAGCAGAAGAACAAGTGAAGAAA
14  L22  AX00005200  AGATGTGGAGAAGTATCAGGTTAATAAAGCTTGGAGAAACATTTTTGTACAAGCT
14  L24  AX00005201  TTGGAGTGACGTAAAACAAAATAAAAAGACCCACGGCAATGGGTCCTTTAGAAA
14  N02  AX00005202  ATCAACAGTACTTTACGGAAAATGTGGATCTCATTGCGACTGTGACCATAAAGAA
14  N04  AX00005203  GTCACGTTGATTGCGGTTTTAGCGGTGGGTTCGCATTACTTGTTGTGTTGTTTA
14  N06  AX00005204  AGAGGCGCACTTTGCCTCGCAGGAAGAAGCGAAGCCACCGAACATTCTAGCCA
14  N08  AX00005205  AAACGTGGAAAGAATATCATAATTGGAAATTGTGGAGCATTCTTCACAAAACTGT
14  N10  AX00005206  CATAGAGGCGTTTTTTGCCTCGAAGGAAGAAGCGAAGCCACCGATCATTCTAGC
14  N12  AX00005207  GCTAAATGAAACTGAGCAAAAGCAAGTTGTTAAAACTTGGTCTCGTCGTTCAACG
14  N14  AX00005208  GAACTTCATCGCCAGTATGAAGATTACTGCATTGAATTAGGGATAGAATCGTATT
14  N16  AX00005209  AAAGAAAAGCATTACCTCTTTTTACACACCCTTTGATAATATTACCGGACAAACA
14  N18  AX00005210  TCATTAATTGATTTTCAAAAGCGTCCGTGGTTATGGATTCCACCTGGTTTCGCAA
14  N20  AX00005211  ACACATTGCGATGCCCCTGCCCATTTCATTTCAGGCGCAACTACCATTGATCAA
14  N22  AX00005212  GAACGCAAAAACATGATTGAGTTTATCGAAAAGAAAAAAGGGATTGAACGTGAC
14  N24  AX00005213  TTTTGAATAGGGTGGGTGAAAAGGAGATGAAGGTGTTGTTACTAGGAGATATAG
14  P02  AX00005214  GGTTTAGGCACGTTATTTATTAACTTCTTTTTTGATAGTTTAAATGCATGGAAGAA
14  P04  AX00005215  AGTACGATCATTAGTCGTTTCGCATATATATGCAGGAAAAGGTATCGGACGTATG
14  P06  AX00005216  AACCAAAATTCTTCAAATCAATTAGTAGTACCAGGAGCAACAGCTGCAATCGACC
14  P08  AX00005217  ATTCTTTGTAGGTTTGTTTCAATATTGTCGGCAGAATGAGATGAGCTTTTCTCAT
14  P10  AX00005218  AACCAGCTGTTGCTGCTGCAAAGCAAAGAGCTCATTCTGGACGCCCAACATCTT
14  P12  AX00005219  CATTCTATATAGCGCATTTGAAGCACAAGAAATGCCGCCAACTCCTTTATGGTAC
14  P14  AX00005220  TGGTATGGGACCGGCATCTTTGCCAAAGCTTAGAAAGGCTTTGGAGGAGAGCG
14  P16  AX00005221  AATGGATCCGGAGCCTCTAATGTTGGATTTGTCGTGAATACGTTTAACGGTGTT
14  P18  AX00005222  TCTCAAATACTGGCGGATTTACAGAGCCCCTTCGCCCATTACAGGCGAAAGGAC
14  P20  AX00005223  AGAGGAAGAGAAATTTGATGCCGTTTACTTTTGTCTGTATGAGCCTAACCAACAA
14  P22  AX00005224  AACGAAAATAAACACCATGGCTCTTCTCATTGTGTAGTTGACGTTGTAAAATTCA
14  P24  AX00005225  TGTGTTTGTTGTGTTAGACAAAATAGTCGGCCAGCAGACAGTTTTTCAGGATAAT
14  B01  EMPTY    -
14  B03  AX00005226  CGCTGGGATCGCCTTGCAAGATATCGAACATTTTTTCAAACGTATGAAGCCATC
14  B05  AX00005227  CAAAGGTAGGCGTAAAAGGGAATTATCGAATAGCAGCATTCTCCCGTATTCAGC
14  B07  AX00005228  TGGTTAAAAGAACAAAATGCTCCTTTTGGGATTCAACTGCAAATTTTACAAGCAT
14  B09  AX00005229  CTTTATTAAACCAGCAGCCGGATCAAAAACTTCTGGGTTTGGCGTGCGTTCTAT
14  B11  AX00005230  GACGAAAGCCAAAAAGACAAGTATTGTTCGGGTGTTCGGGGAAGGGCTACTGT
14  B13  AX00005231  AGTAGTGCTCTTGTGTATGCCGCCGTTTTATTACATGAGGATCGCATACTACGA
14  B15  AX00005232  GAAGAAATGGATTCGGAGCTAAGAATAAGAGTAGAAACGGAGCTTTCGAAAAGG
14  B17  AX00005233  ACAATTGGGATTTACTCACCTTCTTCACCAGTAACCTACACTTCTCCCAAAAGAT
14  B19  AX00005234  TACAGCAACAATTCGCTTCTAAGCCAGAGAAGGTAGAAGTACGCTATAAGCAAT
14  B21  AX00005235  GGGAGTGTATTGGGGGACAAAAAGACATTCTTGGCTTAGTTATGTCTCATTTTG
14  B23  AX00005236  CGCAAATGAGGATGACATCATTCAAACTGGCGATGTCGTAGCAATGATTCCGCC
14  D01  AX00005237  TTAAAGGTATCTTCAAAATCAAGCCCCAATTCAGTCGCAGGTGCAATAGCAGGT
14  D03  AX00005238  CGTGTCGATGAGTTGCTACAGATGGTCGGACTAGATCCAGACGTATATCGTAAT
14  D05  AX00005239  CTAGCTGAGGATGGAGCAGTACTTATGCCTTTAGGTGCCTATCCGTTTAGTAAA
14  D07  AX00005240  CGGAGATTACCATTCCATTACGTGATGTAATTGAGGTTACTGAAGATGCTACCTA
14  D09  AX00005241  TTTTGTCACTCAGTTTGCGACATTAATTTGGGCAATGACTTATTTTATTAAACACT
14  D11  AX00005242  TGGGCTAACGGTAATAAATGTAGCGCAGACGCAATTTATGTAGTAAGTCATAAA
14  D13  AX00005243  TTCGTGATTTAATTGTATTCACAAATCGTCGTCTTATTTTAGTGGATAAACAAGG
14  D15  AX00005244  CGGGAACGCTTTATAAACAGTATTACGCAAGATATTACATACTCTCAAGAAAGTG
14  D17  AX00005245  ATGTAAACATATTTTAGTTTATTATAACAATCTTCCTGTTGGTACAGGTCGCATAC
14  D19  AX00005246  AATGCTTGAATTTATGGAGAAAATGCCGGATATTCCTGGATTTGAAAAAACACAT
14  D21  AX00005247  ACACGTAGATTAAACCGCTTAAACCAACGTTTACGTACAATAGAAAACAGACTAA
14  D23  AX00005248  CACAGTTCCTGCTACTACTCAGCTATTAGCTATTGAAAAAGTGCGTGCAGAATG
14  F01  AX00005249  GTTAGAACTATGTGTACTGGCACTTGTGAAACGTAAGGATTGTTACGGCTATGA
14  F03  AX00005250  TGGTATAGAAAACTAACGCGAAACCCTGAAGAAAAAGAGGCATTTGAGTTAGCG
14  F05  AX00005251  TATCCATATTATCAACCAATCCCAGTCCGTTCAGCACCTATTGGTCCAGTAAGCG
14  F07  AX00005252  AAACAGGAGAGGCAAATTGCACATGTGCTGTGAATGAATCGGTTGTTCACCTTG
14  F09  AX00005253  AGTGGATCAAGATGATAGGTAATGTAGGGTTTCCAATTGTTGTAACATTATATTT
14  F11  AX00005254  ACAAGAGAAAAATATTGAACCGAACGCATTGATTGTGATTCGGTTTTTTGATGTG
14  F13  AX00005255  CAAATTCACGCTATTTTACAAATGATTGAGAGAGTAGCGAGTGAAGCGAAAGTT
14  F15  AX00005256  GTATTTGCTACGCTTAGAACACTTCGGGAAAAGAATTTTCTCGCGGGTGGCTTT
14  F17  AX00005257  AACGACTAGAGCTCTTAAAACAAATAGCAAAAGTAACCTCCCCTGCTACTGCCC
14  F19  AX00005258  AAAGGAAGGGGCGTTTCTTTTGAGAAAAATTGGCATCATTGGCGGTACATTCGA
14  F21  AX00005259  TAAAAGATAGTCATTATAAAGGCGCAGAGGCACTTGGAAGAGGCATTGGATACT
14  F23  AX00005260  TATATGTACACGTCAGTAGCTGTGCAAACAGTGAAGGACGGAAAAAGTGATAAG
14  H01  AX00005261  TGCAGAAGCTCACGGTTTACAATACGCTGATGCAAAAGAGCTTCTTGAAAAAGC
14  H03  AX00005262  ATTCTGAACGTATTATTTTAGATGTGAATGGGAAAGAAATCGAAATGTTAGATAC
14  H05  AX00005263  GGCACGTAGCACAAATAAATTAGCGGTTCCTGGTGCTGAATCAGCATTAGACCA
14  H07  AX00005264  TGCGTATCCAGTGTATACGGCAGAGCGTGGTACAGAAGTGTGGCAACCCGTTC
14  H09  AX00005265  CAGGGATTGTTTGTGTTCTATTTATCATCGGTGCGATTGCTACGTGGCGTATGT
14  H11  AX00005266  AGGTGGAGAATTGGTATGTGTTGGATTCGGAGCTTCCTTGGGATGTCAAAAGGC
14  H13  AX00005267  AAACTTTAGCACATTCCTTTTATACTTAAGCGCTACTTACATAGTTGGTATCCTCT
14  H15  AX00005268  TGTTATCAGACAAAGAAGCTCATGATAAAATGTCAAAAGCATCTAACCCGTACGG
14  H17  AX00005269  TGATCCGCATGGCGTTACTGTTTTAGTTTTACTATCAGAAAGCCACCTCTCTATT
14  H19  AX00005270  CACATTACAAATTTGTCCAATATGGAGTCAAACCCGGCTCACAAAAGCCATTCCC
14  H21  AX00005271  AGTCGAAACAATCGTAATGGATTTAACTTTACGTCTTGTCTTAAACAATGGCTTA
14  H23  AX00005272  GGCAAATTTTCTCTCTGTTTACGATGGCTGTAGCAGCAGCGGAAGCCGCGGTAG
14  J01  AX00005273  TATGTTGGATTATGGCGTAGATGTCATTATTACCGATTGGCCAGCACGCGCCTT
14  J03  AX00005274  GCAATATGATACCTTCTTAACACCAAGTGTACAAGTAAGAGAAGACATCTTAATG
14  J05  AX00005275  GCCCGAACCGTGGATAGAAGCGGTTCGGGCCTTTTTATATTTCGAAAGAAACAG
14  J07  AX00005276  GCGAGCTGTACTATACAGCTCGCTTTTGTTTATGATGTGAAATATGATAAATTTT
14  J09  AX00005277  AGCGCCCCAAAACAAAAATGTAGAATTATTGTTTTGGGGTATTTTCTTTTCTTAG
14  J11  AX00005278  ACAATAGAAGTAGGTGTTATTTCTATAAAATATGGAAAACGTAAAGAGTATGTAA
14  J13  AX00005279  TTATCTAAAATTGTTTATTATGAAGGTGTTATGGTAAAAAACAAAACGAAAATCTT
14  J15  AX00005280  TGAAGAAACGATTTACCATTTTGATTGCATATCATTTTTATCAAATGAGTGTTTAG
14  J17  AX00005281  ATTTGAAATGGAGGAGCAACAAAATATGAATAAATTTAAGAGTTATAAATTTGGG
14  J19  AX00005282  GAATCATGAAGATATCTCTAGTGTGTTACATCTTGGTTTTATTAATGAAACAGAA
14  J21  AX00005283  TGTATCCATATTCATACGCAACATTAGAAGAAATTGAAATAGGTATAAAAAAACTT
14  J23  AX00005284  GTGCAGAATTAAAAGAAGTTTTAACAAGACGTATTAAAAATGCTTTCATTATGATG
14  L01  AX00005285  GAAAGAAGAACTTTTATATTTAGTATCGGATTACGGAATTCAACATGAAAAAGTA
14  L03  AX00005286  GCATTAGCAAAGTATATAAAGTACTATAATCATGAAAGAATCAAGAAAAAATCAAA
14  L05  AX00005287  GAAGAACTGGTTAATGATCTTATAAAAACACATATAGGTAAGATAAGAAAAGAGA
14  L07  AX00005288  TACATTATTTATATAATTGTGTTATACTATTGTTGGGGATTACGAGAAATATTTCA
14  L09  AX00005289  AAGAAGCGAAGCCGCCGAACATTCTAGCCACTGTAGCTGGATTCCAATAA
14  L11  AX00005290  GCTTTATCTTTTTTTATTCTATTTATAAATTATAAAATAGATGGACAAACTGCTTTT
14   L13  AX00005291  GGGAAATGAAAAAGAAATTTTTGAACTGATTCAAGCTGAAGTAATGGTGAAATTT
14   L15  AX00005292  GATAACGGATATTACATTTGATTTCATTTACTTGTTAAGTAGTTCTCTTGTAATCC
14   L17  AX00005293  CTGTACTATTAAATCAGATTGAGATAGTAATTGAAATTTTTAAAAATATACAAAAA
14   L19  AX00005294  ATTATTTTACTTAAATGTAACATATGTAATTCATACTTCGACGATTAATTTCGTGG
14   L21  AX00005295  GTGTTGAAAGACACGATTAAAGGTACATATGATAAATTAGCGAGTACATATAAAG
14   L23  AX00005296  TGAAAGATTTCATTGTTACTTGGAAAAGGAGCAATGAAAATATACATATTGAGTA
14   N01  AX00005297  GGAATGGCATTTTTGAAGAAACGTCATAAAAAATTGGATAAATTGAATTATAAGT
14   N03  AX00005298  GGTGGAGTGTATAGTTTTCTATATGTTTTAGTAATTGTAAGAAAACTATTAAGTAT
14   N05  AX00005299  GGGGATTTTTAAGGAAGAAAAAATTAAATTTATAGATTGTAAAGGCGAAGAAGTC
14   N07  AX00005300  AAAACAGCAAGTGAAATTTCTATTTATGAAGATAACACTTCTAAATATCCAATTTC
14   N09  AX00005301  AAGATCGTAATTCTTCATGTGACAATATACTCTTTTTCTTTTACTACAGAGAAGAA
14   N11  AX00005302  ATGAGGGGATATTATGTAAGGAGCAGTTTTTATATGTAGTTTTATTTGTTATAAAG
14   N13  AX00005303  GTGTATCTTGTAAATGGAACAATTTTCGAGTTATCTCAATCGATGTTTCATTATGA
14   N15  AX00005304  ACAATTTGTACAAGTATTATAAACAATATGAATGATTTTCGTAAAAAAGGTGCGAG
14   N17  AX00005305  GGATATTTTTCATGATAAAATTAAATATAAGGATTTTCGTATATGAAGAACTGAAA
14   N19  AX00005306  GTTCTTTTTGTGATTTGTTTTTTGGGTACTATTATTTTTACAATGTTTGATGCTAC
14   N21  AX00005307  GTGTATTTTAGTGAAGAAAATACATATATAGCATGGGCAAATAAAAGAAAAATAT
14   N23  AX00005308  AGACAATTATAAGAAAGTAGAAATAAACGATTCACATATTTCTTTAAGGGATCTTA
14   P01  AX00005309  AACAGGATACATTTCCAGCACACAAAAAGGAAGTTGGAATCATTCCAACT
14   P03  EMPTY    -
14   P05  EMPTY    -
14   P07  EMPTY    -
14   P09  EMPTY    -
14   P11  EMPTY    -
14   P13  EMPTY    -
14   P15  EMPTY    -
14   P17  EMPTY    -
14   P19  EMPTY    -
14   P21  EMPTY    -
14   P23  EMPTY    -
AXCON  A01  EMPTY    -
AXCON  A03  AX00002767  CTTCGTGTACCAACACCAAACGTGTCTCTTGTTGACTTAGTAGTAGATGTAAAAC
AXCON  A05  AX00003125  TTATCATCTCAGCTCCAGCTTCTGACGAAGATATCACTGTAGTTATGGGTGTTAA
AXCON  A07  AX00002558  ATGGGTGGCGTGTTCACGAAATTAATCGAGCGTAACACTACAATTCCAACAAGT
AXCON  A09  AX00002262  GCTAAAGCGAAGATTACAAGAATCGAAAAACTGTTGTATGTAGCGTTTATTGGCT
AXCON  A11  AX00002185  GCAACTCGTGCTGGTATGTACTTCGTTAACCAACGTTGGTTAGGTGGAACTTTA
AXCON  A13  AX00002461  TTTTACGTGTAGCTGTGTATGAAATGAAATACATGGAAGAAATTCCACACAACGT
AXCON  A15  AX00004784  AACGTTGCCAAATGCTATGTTCAAAGTAGAATTAGAGAATGGGCATGTCGTATTG
AXCON  A17  AX00002783  AGTAATGCAGGAGGATTATTTATTTCTGTTATGACTCACCCAACGACGGGCGGG
AXCON  A19  AX00003268  GGGCTACGCAGCTGGTACCCATACGAGCAAATTGATGAAGAAATCTTGCCTCAA
AXCON  A21  AX00002031  CACGTTGCTAATATCGTTTCACTCGATCGGGATGAAACCATCATTTGGGCAACT
AXCON  A23  AX00000186  GCTGGTGACGGAACAACAACTGCAACTGTATTAGCACAAGCTATGATTCGTGAA
AXCON  C01  AX00002825  ACCACGGTCACATCATGGTTGATGGTGCTCGCGTAGATATCCCATCTTACCGTG
AXCON  C03  AXNC000001  TTGTGGGCAAGTGTCCTCCGTTTCCATAGGGCGTAGTACACCCTATATCAAGAG
AXCON  C05  AXNC000002  CTGACAGTCGAGGCACCCGTACATAAGCGACGCCGGGGCTTGCCTAGAGATCT
AXCON  C07  AXNC000003  CCGAACAAACCACCTTGCCTGCGGCTATTCGAGCAATATTTGAGTTACGCAGGT
AXCON  C09  AXNC000004  GTTTAACAGTGACGCTCACCTAATGTAATTCTCGCGATATTCTCATTAAGCCATG
AXCON  C11  AXNC000005  CTTTTGTACGTTCTTGGCCACGCGAATACGCCTTTAGATCATAGGGAGGTGGTA
AXCON  C13  AXNC000006  GGCCCTTGGTCTCCTCGATCTAAGCTGATAAGTGACGAAGATTGACGAACCTAA
AXCON  C15  AXNC000007  AATAGTGCGAGGCGTCAGGATACTTAGGGGGGAGAGATAATGGCGCACTGGTT
AXCON  C17  AXNC000008  TCTATTGACGAACAGGAGGCTGTCGCTTGGCTTGGATGGTTCACCAGTATCAAG
AXCON  C19  AXNC000009  AGAGGATAGCCTCACTTCTCCAATAGCTCAGAGTGACTGAGTCTGAAATCAGCG
AXCON  C21  AXNC000010  ATCGGCTAAAGGATCCCTAAGCTATAGTCCTTTGTCCGGCATAGTGGCTTGGTG
AXCON  C23  AXNC000011  TTCCTCAGAGCTCCCTTTTCGTAAAGTGTGGCTTTTCCCCGCCAAGATGGGTGT
AXCON  E01  AXNC000012  AGACACATTCAGGCGACTCGCGTGGGCATCATGTAATGATAAATGGCGTGTTGC
AXCON  E03  AX00002767  CTTCGTGTACCAACACCAAACGTGTCTCTTGTTGACTTAGTAGTAGATGTAAAAC
AXCON  E05  AX00003125  TTATCATCTCAGCTCCAGCTTCTGACGAAGATATCACTGTAGTTATGGGTGTTAA
AXCON  E07  AX00002558  ATGGGTGGCGTGTTCACGAAATTAATCGAGCGTAACACTACAATTCCAACAAGT
AXCON  E09  AX00002262  GCTAAAGCGAAGATTACAAGAATCGAAAAACTGTTGTATGTAGCGTTTATTGGCT
AXCON  E11  AX00002185  GCAACTCGTGCTGGTATGTACTTCGTTAACCAACGTTGGTTAGGTGGAACTTTA
AXCON  E13  AX00002461  TTTTACGTGTAGCTGTGTATGAAATGAAATACATGGAAGAAATTCCACACAACGT
AXCON  E15  AX00004784  AACGTTGCCAAATGCTATGTTCAAAGTAGAATTAGAGAATGGGCATGTCGTATTG
AXCON  E17  AX00002783  AGTAATGCAGGAGGATTATTTATTTCTGTTATGACTCACCCAACGACGGGCGGG
AXCON  E19  AX00003268  GGGCTACGCAGCTGGTACCCATACGAGCAAATTGATGAAGAAATCTTGCCTCAA
AXCON  E21  AX00002031  CACGTTGCTAATATCGTTTCACTCGATCGGGATGAAACCATCATTTGGGCAACT
AXCON  E23  AX00000186  GCTGGTGACGGAACAACAACTGCAACTGTATTAGCACAAGCTATGATTCGTGAA
AXCON  G01  AX00002825  ACCACGGTCACATCATGGTTGATGGTGCTCGCGTAGATATCCCATCTTACCGTG
AXCON  G03  AXNC000001  TTGTGGGCAAGTGTCCTCCGTTTCCATAGGGCGTAGTACACCCTATATCAAGAG
AXCON  G05  AXNC000002  CTGACAGTCGAGGCACCCGTACATAAGCGACGCCGGGGCTTGCCTAGAGATCT
AXCON  G07  AXNC000003  CCGAACAAACCACCTTGCCTGCGGCTATTCGAGCAATATTTGAGTTACGCAGGT
AXCON  G09  AXNC000004  GTTTAACAGTGACGCTCACCTAATGTAATTCTCGCGATATTCTCATTAAGCCATG
AXCON  G11  AXNC000005  CTTTTGTACGTTCTTGGCCACGCGAATACGCCTTTAGATCATAGGGAGGTGGTA
AXCON  G13  AXNC000006  GGCCCTTGGTCTCCTCGATCTAAGCTGATAAGTGACGAAGATTGACGAACCTAA
AXCON  G15  AXNC000007  AATAGTGCGAGGCGTCAGGATACTTAGGGGGGAGAGATAATGGCGCACTGGTT
AXCON  G17  AXNC000008  TCTATTGACGAACAGGAGGCTGTCGCTTGGCTTGGATGGTTCACCAGTATCAAG
AXCON  G19  AXNC000009  AGAGGATAGCCTCACTTCTCCAATAGCTCAGAGTGACTGAGTCTGAAATCAGCG
AXCON  G21  AXNC000010  ATCGGCTAAAGGATCCCTAAGCTATAGTCCTTTGTCCGGCATAGTGGCTTGGTG
AXCON  G23  AXNC000011  TTCCTCAGAGCTCCCTTTTCGTAAAGTGTGGCTTTTCCCCGCCAAGATGGGTGT
AXCON  I01  AXNC000012  AGACACATTCAGGCGACTCGCGTGGGCATCATGTAATGATAAATGGCGTGTTGC
AXCON  I03  AX00002767  CTTCGTGTACCAACACCAAACGTGTCTCTTGTTGACTTAGTAGTAGATGTAAAAC
AXCON  I05  AX00003125  TTATCATCTCAGCTCCAGCTTCTGACGAAGATATCACTGTAGTTATGGGTGTTAA
AXCON  I07  AX00002558  ATGGGTGGCGTGTTCACGAAATTAATCGAGCGTAACACTACAATTCCAACAAGT
AXCON  I09  AX00002262  GCTAAAGCGAAGATTACAAGAATCGAAAAACTGTTGTATGTAGCGTTTATTGGCT
AXCON  I11  AX00002185  GCAACTCGTGCTGGTATGTACTTCGTTAACCAACGTTGGTTAGGTGGAACTTTA
AXCON  I13  AX00002461  TTTTACGTGTAGCTGTGTATGAAATGAAATACATGGAAGAAATTCCACACAACGT
AXCON  I15  AX00004784  AACGTTGCCAAATGCTATGTTCAAAGTAGAATTAGAGAATGGGCATGTCGTATTG
AXCON  I17  AX00002783  AGTAATGCAGGAGGATTATTTATTTCTGTTATGACTCACCCAACGACGGGCGGG
AXCON  I19  AX00003268  GGGCTACGCAGCTGGTACCCATACGAGCAAATTGATGAAGAAATCTTGCCTCAA
AXCON  I21  AX00002031  CACGTTGCTAATATCGTTTCACTCGATCGGGATGAAACCATCATTTGGGCAACT
AXCON  I23  AX00000186  GCTGGTGACGGAACAACAACTGCAACTGTATTAGCACAAGCTATGATTCGTGAA
AXCON  K01  AX00002825  ACCACGGTCACATCATGGTTGATGGTGCTCGCGTAGATATCCCATCTTACCGTG
AXCON  K03  AXNC000001  TTGTGGGCAAGTGTCCTCCGTTTCCATAGGGCGTAGTACACCCTATATCAAGAG
AXCON  K05  AXNC000002  CTGACAGTCGAGGCACCCGTACATAAGCGACGCCGGGGCTTGCCTAGAGATCT
AXCON  K07  AXNC000003  CCGAACAAACCACCTTGCCTGCGGCTATTCGAGCAATATTTGAGTTACGCAGGT
AXCON  K09  AXNC000004  GTTTAACAGTGACGCTCACCTAATGTAATTCTCGCGATATTCTCATTAAGCCATG
AXCON  K11  AXNC000005  CTTTTGTACGTTCTTGGCCACGCGAATACGCCTTTAGATCATAGGGAGGTGGTA
AXCON  K13  AXNC000006  GGCCCTTGGTCTCCTCGATCTAAGCTGATAAGTGACGAAGATTGACGAACCTAA
AXCON  K15  AXNC000007  AATAGTGCGAGGCGTCAGGATACTTAGGGGGGAGAGATAATGGCGCACTGGTT
AXCON  K17  AXNC000008  TCTATTGACGAACAGGAGGCTGTCGCTTGGCTTGGATGGTTCACCAGTATCAAG
AXCON  K19  AXNC000009  AGAGGATAGCCTCACTTCTCCAATAGCTCAGAGTGACTGAGTCTGAAATCAGCG
AXCON  K21  AXNC000010  ATCGGCTAAAGGATCCCTAAGCTATAGTCCTTTGTCCGGCATAGTGGCTTGGTG
AXCON  K23  AXNC000011  TTCCTCAGAGCTCCCTTTTCGTAAAGTGTGGCTTTTCCCCGCCAAGATGGGTGT
AXCON  M01  AXNC000012  AGACACATTCAGGCGACTCGCGTGGGCATCATGTAATGATAAATGGCGTGTTGC
AXCON  M03  AX00002767  CTTCGTGTACCAACACCAAACGTGTCTCTTGTTGACTTAGTAGTAGATGTAAAAC
AXCON  M05  AX00003125  TTATCATCTCAGCTCCAGCTTCTGACGAAGATATCACTGTAGTTATGGGTGTTAA
AXCON  M07  AX00002558  ATGGGTGGCGTGTTCACGAAATTAATCGAGCGTAACACTACAATTCCAACAAGT
AXCON  M09  AX00002262  GCTAAAGCGAAGATTACAAGAATCGAAAAACTGTTGTATGTAGCGTTTATTGGCT
AXCON  M11  AX00002185  GCAACTCGTGCTGGTATGTACTTCGTTAACCAACGTTGGTTAGGTGGAACTTTA
AXCON  M13  AX00002461  TTTTACGTGTAGCTGTGTATGAAATGAAATACATGGAAGAAATTCCACACAACGT
AXCON  M15  AX00004784  AACGTTGCCAAATGCTATGTTCAAAGTAGAATTAGAGAATGGGCATGTCGTATTG
AXCON  M17  AX00002783  AGTAATGCAGGAGGATTATTTATTTCTGTTATGACTCACCCAACGACGGGCGGG
AXCON  M19  AX00003268  GGGCTACGCAGCTGGTACCCATACGAGCAAATTGATGAAGAAATCTTGCCTCAA
AXCON  M21  AX00002031  CACGTTGCTAATATCGTTTCACTCGATCGGGATGAAACCATCATTTGGGCAACT
AXCON  M23  AX00000186  GCTGGTGACGGAACAACAACTGCAACTGTATTAGCACAAGCTATGATTCGTGAA
AXCON  O01  AX00002825  ACCACGGTCACATCATGGTTGATGGTGCTCGCGTAGATATCCCATCTTACCGTG
AXCON  O03  AXNC000001  TTGTGGGCAAGTGTCCTCCGTTTCCATAGGGCGTAGTACACCCTATATCAAGAG
AXCON  O05  AXNC000002  CTGACAGTCGAGGCACCCGTACATAAGCGACGCCGGGGCTTGCCTAGAGATCT
AXCON  O07  AXNC000003  CCGAACAAACCACCTTGCCTGCGGCTATTCGAGCAATATTTGAGTTACGCAGGT
AXCON  O09  AXNC000004  GTTTAACAGTGACGCTCACCTAATGTAATTCTCGCGATATTCTCATTAAGCCATG
AXCON  O11  AXNC000005  CTTTTGTACGTTCTTGGCCACGCGAATACGCCTTTAGATCATAGGGAGGTGGTA
AXCON  O13  AXNC000006  GGCCCTTGGTCTCCTCGATCTAAGCTGATAAGTGACGAAGATTGACGAACCTAA
AXCON  O15  AXNC000007  AATAGTGCGAGGCGTCAGGATACTTAGGGGGGAGAGATAATGGCGCACTGGTT
AXCON  O17  AXNC000008  TCTATTGACGAACAGGAGGCTGTCGCTTGGCTTGGATGGTTCACCAGTATCAAG
AXCON  O19  AXNC000009  AGAGGATAGCCTCACTTCTCCAATAGCTCAGAGTGACTGAGTCTGAAATCAGCG
AXCON  O21  AXNC000010  ATCGGCTAAAGGATCCCTAAGCTATAGTCCTTTGTCCGGCATAGTGGCTTGGTG
AXCON  O23  AXNC000011  TTCCTCAGAGCTCCCTTTTCGTAAAGTGTGGCTTTTCCCCGCCAAGATGGGTGT
AXCON  A02  EMPTY    -
AXCON  A04  AX00002767  CTTCGTGTACCAACACCAAACGTGTCTCTTGTTGACTTAGTAGTAGATGTAAAAC
AXCON  A06  AX00003125  TTATCATCTCAGCTCCAGCTTCTGACGAAGATATCACTGTAGTTATGGGTGTTAA
AXCON  A08  AX00002558  ATGGGTGGCGTGTTCACGAAATTAATCGAGCGTAACACTACAATTCCAACAAGT
AXCON  A10  AX00002262  GCTAAAGCGAAGATTACAAGAATCGAAAAACTGTTGTATGTAGCGTTTATTGGCT
AXCON  A12  AX00002185  GCAACTCGTGCTGGTATGTACTTCGTTAACCAACGTTGGTTAGGTGGAACTTTA
AXCON  A14  AX00002461  TTTTACGTGTAGCTGTGTATGAAATGAAATACATGGAAGAAATTCCACACAACGT
AXCON  A16  AX00004784  AACGTTGCCAAATGCTATGTTCAAAGTAGAATTAGAGAATGGGCATGTCGTATTG
AXCON  A18  AX00002783  AGTAATGCAGGAGGATTATTTATTTCTGTTATGACTCACCCAACGACGGGCGGG
AXCON  A20  AX00003268  GGGCTACGCAGCTGGTACCCATACGAGCAAATTGATGAAGAAATCTTGCCTCAA
AXCON  A22  AX00002031  CACGTTGCTAATATCGTTTCACTCGATCGGGATGAAACCATCATTTGGGCAACT
AXCON  A24  AX00000186  GCTGGTGACGGAACAACAACTGCAACTGTATTAGCACAAGCTATGATTCGTGAA
AXCON  C02  AX00002825  ACCACGGTCACATCATGGTTGATGGTGCTCGCGTAGATATCCCATCTTACCGTG
AXCON  C04  AXNC000001  TTGTGGGCAAGTGTCCTCCGTTTCCATAGGGCGTAGTACACCCTATATCAAGAG
AXCON  C06  AXNC000002  CTGACAGTCGAGGCACCCGTACATAAGCGACGCCGGGGCTTGCCTAGAGATCT
AXCON  C08  AXNC000003  CCGAACAAACCACCTTGCCTGCGGCTATTCGAGCAATATTTGAGTTACGCAGGT
AXCON  C10  AXNC000004  GTTTAACAGTGACGCTCACCTAATGTAATTCTCGCGATATTCTCATTAAGCCATG
AXCON  C12  AXNC000005  CTTTTGTACGTTCTTGGCCACGCGAATACGCCTTTAGATCATAGGGAGGTGGTA
AXCON  C14  AXNC000006  GGCCCTTGGTCTCCTCGATCTAAGCTGATAAGTGACGAAGATTGACGAACCTAA
AXCON  C16  AXNC000007  AATAGTGCGAGGCGTCAGGATACTTAGGGGGGAGAGATAATGGCGCACTGGTT
AXCON  C18  AXNC000008  TCTATTGACGAACAGGAGGCTGTCGCTTGGCTTGGATGGTTCACCAGTATCAAG
AXCON  C20  AXNC000009  AGAGGATAGCCTCACTTCTCCAATAGCTCAGAGTGACTGAGTCTGAAATCAGCG
AXCON  C22  AXNC000010  ATCGGCTAAAGGATCCCTAAGCTATAGTCCTTTGTCCGGCATAGTGGCTTGGTG
AXCON  C24  AXNC000011  TTCCTCAGAGCTCCCTTTTCGTAAAGTGTGGCTTTTCCCCGCCAAGATGGGTGT
AXCON  E02  AXNC000012  AGACACATTCAGGCGACTCGCGTGGGCATCATGTAATGATAAATGGCGTGTTGC
AXCON  E04  AX00002767  CTTCGTGTACCAACACCAAACGTGTCTCTTGTTGACTTAGTAGTAGATGTAAAAC
AXCON  E06  AX00003125  TTATCATCTCAGCTCCAGCTTCTGACGAAGATATCACTGTAGTTATGGGTGTTAA
AXCON  E08  AX00002558  ATGGGTGGCGTGTTCACGAAATTAATCGAGCGTAACACTACAATTCCAACAAGT
AXCON  E10  AX00002262  GCTAAAGCGAAGATTACAAGAATCGAAAAACTGTTGTATGTAGCGTTTATTGGCT
AXCON  E12  AX00002185  GCAACTCGTGCTGGTATGTACTTCGTTAACCAACGTTGGTTAGGTGGAACTTTA
AXCON  E14  AX00002461  TTTTACGTGTAGCTGTGTATGAAATGAAATACATGGAAGAAATTCCACACAACGT
AXCON  E16  AX00004784  AACGTTGCCAAATGCTATGTTCAAAGTAGAATTAGAGAATGGGCATGTCGTATTG
AXCON  E18  AX00002783  AGTAATGCAGGAGGATTATTTATTTCTGTTATGACTCACCCAACGACGGGCGGG
AXCON  E20  AX00003268  GGGCTACGCAGCTGGTACCCATACGAGCAAATTGATGAAGAAATCTTGCCTCAA
AXCON  E22  AX00002031  CACGTTGCTAATATCGTTTCACTCGATCGGGATGAAACCATCATTTGGGCAACT
AXCON  E24  AX00000186  GCTGGTGACGGAACAACAACTGCAACTGTATTAGCACAAGCTATGATTCGTGAA
AXCON  G02  AX00002825  ACCACGGTCACATCATGGTTGATGGTGCTCGCGTAGATATCCCATCTTACCGTG
AXCON  G04  AXNC000001  TTGTGGGCAAGTGTCCTCCGTTTCCATAGGGCGTAGTACACCCTATATCAAGAG
AXCON  G06  AXNC000002  CTGACAGTCGAGGCACCCGTACATAAGCGACGCCGGGGCTTGCCTAGAGATCT
AXCON  G08  AXNC000003  CCGAACAAACCACCTTGCCTGCGGCTATTCGAGCAATATTTGAGTTACGCAGGT
AXCON  G10  AXNC000004  GTTTAACAGTGACGCTCACCTAATGTAATTCTCGCGATATTCTCATTAAGCCATG
AXCON  G12  AXNC000005  CTTTTGTACGTTCTTGGCCACGCGAATACGCCTTTAGATCATAGGGAGGTGGTA
AXCON  G14  AXNC000006  GGCCCTTGGTCTCCTCGATCTAAGCTGATAAGTGACGAAGATTGACGAACCTAA
AXCON  G16  AXNC000007  AATAGTGCGAGGCGTCAGGATACTTAGGGGGGAGAGATAATGGCGCACTGGTT
AXCON  G18  AXNC000008  TCTATTGACGAACAGGAGGCTGTCGCTTGGCTTGGATGGTTCACCAGTATCAAG
AXCON  G20  AXNC000009  AGAGGATAGCCTCACTTCTCCAATAGCTCAGAGTGACTGAGTCTGAAATCAGCG
AXCON  G22  AXNC000010  ATCGGCTAAAGGATCCCTAAGCTATAGTCCTTTGTCCGGCATAGTGGCTTGGTG
AXCON  G24  AXNC000011  TTCCTCAGAGCTCCCTTTTCGTAAAGTGTGGCTTTTCCCCGCCAAGATGGGTGT
AXCON  I02  AXNC000012  AGACACATTCAGGCGACTCGCGTGGGCATCATGTAATGATAAATGGCGTGTTGC
AXCON  I04  AX00002767  CTTCGTGTACCAACACCAAACGTGTCTCTTGTTGACTTAGTAGTAGATGTAAAAC
AXCON  I06  AX00003125  TTATCATCTCAGCTCCAGCTTCTGACGAAGATATCACTGTAGTTATGGGTGTTAA
AXCON  I08  AX00002558  ATGGGTGGCGTGTTCACGAAATTAATCGAGCGTAACACTACAATTCCAACAAGT
AXCON  I10  AX00002262  GCTAAAGCGAAGATTACAAGAATCGAAAAACTGTTGTATGTAGCGTTTATTGGCT
AXCON  I12  AX00002185  GCAACTCGTGCTGGTATGTACTTCGTTAACCAACGTTGGTTAGGTGGAACTTTA
AXCON  I14  AX00002461  TTTTACGTGTAGCTGTGTATGAAATGAAATACATGGAAGAAATTCCACACAACGT
AXCON  I16  AX00004784  AACGTTGCCAAATGCTATGTTCAAAGTAGAATTAGAGAATGGGCATGTCGTATTG
AXCON  I18  AX00002783  AGTAATGCAGGAGGATTATTTATTTCTGTTATGACTCACCCAACGACGGGCGGG
AXCON  I20  AX00003268  GGGCTACGCAGCTGGTACCCATACGAGCAAATTGATGAAGAAATCTTGCCTCAA
AXCON  I22  AX00002031  CACGTTGCTAATATCGTTTCACTCGATCGGGATGAAACCATCATTTGGGCAACT
AXCON  I24  AX00000186  GCTGGTGACGGAACAACAACTGCAACTGTATTAGCACAAGCTATGATTCGTGAA
AXCON  K02  AX00002825  ACCACGGTCACATCATGGTTGATGGTGCTCGCGTAGATATCCCATCTTACCGTG
AXCON  K04  AXNC000001  TTGTGGGCAAGTGTCCTCCGTTTCCATAGGGCGTAGTACACCCTATATCAAGAG
AXCON  K06  AXNC000002  CTGACAGTCGAGGCACCCGTACATAAGCGACGCCGGGGCTTGCCTAGAGATCT
AXCON  K08  AXNC000003  CCGAACAAACCACCTTGCCTGCGGCTATTCGAGCAATATTTGAGTTACGCAGGT
AXCON  K10  AXNC000004  GTTTAACAGTGACGCTCACCTAATGTAATTCTCGCGATATTCTCATTAAGCCATG
AXCON  K12  AXNC000005  CTTTTGTACGTTCTTGGCCACGCGAATACGCCTTTAGATCATAGGGAGGTGGTA
AXCON  K14  AXNC000006  GGCCCTTGGTCTCCTCGATCTAAGCTGATAAGTGACGAAGATTGACGAACCTAA
AXCON  K16  AXNC000007  AATAGTGCGAGGCGTCAGGATACTTAGGGGGGAGAGATAATGGCGCACTGGTT
AXCON  K18  AXNC000008  TCTATTGACGAACAGGAGGCTGTCGCTTGGCTTGGATGGTTCACCAGTATCAAG
AXCON  K20  AXNC000009  AGAGGATAGCCTCACTTCTCCAATAGCTCAGAGTGACTGAGTCTGAAATCAGCG
AXCON  K22  AXNC000010  ATCGGCTAAAGGATCCCTAAGCTATAGTCCTTTGTCCGGCATAGTGGCTTGGTG
AXCON  K24  AXNC000011  TTCCTCAGAGCTCCCTTTTCGTAAAGTGTGGCTTTTCCCCGCCAAGATGGGTGT
AXCON  M02  AXNC000012  AGACACATTCAGGCGACTCGCGTGGGCATCATGTAATGATAAATGGCGTGTTGC
AXCON  M04  AX00002767  CTTCGTGTACCAACACCAAACGTGTCTCTTGTTGACTTAGTAGTAGATGTAAAAC
AXCON  M06  AX00003125  TTATCATCTCAGCTCCAGCTTCTGACGAAGATATCACTGTAGTTATGGGTGTTAA
AXCON  M08  AX00002558  ATGGGTGGCGTGTTCACGAAATTAATCGAGCGTAACACTACAATTCCAACAAGT
AXCON  M10  AX00002262  GCTAAAGCGAAGATTACAAGAATCGAAAAACTGTTGTATGTAGCGTTTATTGGCT
AXCON  M12  AX00002185  GCAACTCGTGCTGGTATGTACTTCGTTAACCAACGTTGGTTAGGTGGAACTTTA
AXCON  M14  AX00002461  TTTTACGTGTAGCTGTGTATGAAATGAAATACATGGAAGAAATTCCACACAACGT
AXCON  M16  AX00004784  AACGTTGCCAAATGCTATGTTCAAAGTAGAATTAGAGAATGGGCATGTCGTATTG
AXCON  M18  AX00002783  AGTAATGCAGGAGGATTATTTATTTCTGTTATGACTCACCCAACGACGGGCGGG
AXCON  M20  AX00003268  GGGCTACGCAGCTGGTACCCATACGAGCAAATTGATGAAGAAATCTTGCCTCAA
AXCON  M22  AX00002031  CACGTTGCTAATATCGTTTCACTCGATCGGGATGAAACCATCATTTGGGCAACT
AXCON  M24  AX00000186  GCTGGTGACGGAACAACAACTGCAACTGTATTAGCACAAGCTATGATTCGTGAA
AXCON  O02  AX00002825  ACCACGGTCACATCATGGTTGATGGTGCTCGCGTAGATATCCCATCTTACCGTG
AXCON  O04  AXNC000001  TTGTGGGCAAGTGTCCTCCGTTTCCATAGGGCGTAGTACACCCTATATCAAGAG
AXCON  O06  AXNC000002  CTGACAGTCGAGGCACCCGTACATAAGCGACGCCGGGGCTTGCCTAGAGATCT
AXCON  O08  AXNC000003  CCGAACAAACCACCTTGCCTGCGGCTATTCGAGCAATATTTGAGTTACGCAGGT
AXCON  O10  AXNC000004  GTTTAACAGTGACGCTCACCTAATGTAATTCTCGCGATATTCTCATTAAGCCATG
AXCON  O12  AXNC000005  CTTTTGTACGTTCTTGGCCACGCGAATACGCCTTTAGATCATAGGGAGGTGGTA
AXCON  O14  AXNC000006  GGCCCTTGGTCTCCTCGATCTAAGCTGATAAGTGACGAAGATTGACGAACCTAA
AXCON  O16  AXNC000007  AATAGTGCGAGGCGTCAGGATACTTAGGGGGGAGAGATAATGGCGCACTGGTT
AXCON  O18  AXNC000008  TCTATTGACGAACAGGAGGCTGTCGCTTGGCTTGGATGGTTCACCAGTATCAAG
AXCON  O20  AXNC000009  AGAGGATAGCCTCACTTCTCCAATAGCTCAGAGTGACTGAGTCTGAAATCAGCG
AXCON  O22  AXNC000010  ATCGGCTAAAGGATCCCTAAGCTATAGTCCTTTGTCCGGCATAGTGGCTTGGTG
AXCON  O24  AXNC000011  TTCCTCAGAGCTCCCTTTTCGTAAAGTGTGGCTTTTCCCCGCCAAGATGGGTGT
AXCON  B02  EMPTY    -
AXCON  B04  AX00002767  CTTCGTGTACCAACACCAAACGTGTCTCTTGTTGACTTAGTAGTAGATGTAAAAC
AXCON  B06  AX00003125  TTATCATCTCAGCTCCAGCTTCTGACGAAGATATCACTGTAGTTATGGGTGTTAA
AXCON  B08  AX00002558  ATGGGTGGCGTGTTCACGAAATTAATCGAGCGTAACACTACAATTCCAACAAGT
AXCON  B10  AX00002262  GCTAAAGCGAAGATTACAAGAATCGAAAAACTGTTGTATGTAGCGTTTATTGGCT
AXCON  B12  AX00002185  GCAACTCGTGCTGGTATGTACTTCGTTAACCAACGTTGGTTAGGTGGAACTTTA
AXCON  B14  AX00002461  TTTTACGTGTAGCTGTGTATGAAATGAAATACATGGAAGAAATTCCACACAACGT
AXCON  B16  AX00004784  AACGTTGCCAAATGCTATGTTCAAAGTAGAATTAGAGAATGGGCATGTCGTATTG
AXCON  B18  AX00002783  AGTAATGCAGGAGGATTATTTATTTCTGTTATGACTCACCCAACGACGGGCGGG
AXCON  B20  AX00003268  GGGCTACGCAGCTGGTACCCATACGAGCAAATTGATGAAGAAATCTTGCCTCAA
AXCON  B22  AX00002031  CACGTTGCTAATATCGTTTCACTCGATCGGGATGAAACCATCATTTGGGCAACT
AXCON  B24  AX00000186  GCTGGTGACGGAACAACAACTGCAACTGTATTAGCACAAGCTATGATTCGTGAA
AXCON  D02  AX00002825  ACCACGGTCACATCATGGTTGATGGTGCTCGCGTAGATATCCCATCTTACCGTG
AXCON  D04  AXNC000001  TTGTGGGCAAGTGTCCTCCGTTTCCATAGGGCGTAGTACACCCTATATCAAGAG
AXCON  D06  AXNC000002  CTGACAGTCGAGGCACCCGTACATAAGCGACGCCGGGGCTTGCCTAGAGATCT
AXCON  D08  AXNC000003  CCGAACAAACCACCTTGCCTGCGGCTATTCGAGCAATATTTGAGTTACGCAGGT
AXCON  D10  AXNC000004  GTTTAACAGTGACGCTCACCTAATGTAATTCTCGCGATATTCTCATTAAGCCATG
AXCON  D12  AXNC000005  CTTTTGTACGTTCTTGGCCACGCGAATACGCCTTTAGATCATAGGGAGGTGGTA
AXCON  D14  AXNC000006  GGCCCTTGGTCTCCTCGATCTAAGCTGATAAGTGACGAAGATTGACGAACCTAA
AXCON  D16  AXNC000007  AATAGTGCGAGGCGTCAGGATACTTAGGGGGGAGAGATAATGGCGCACTGGTT
AXCON  D18  AXNC000008  TCTATTGACGAACAGGAGGCTGTCGCTTGGCTTGGATGGTTCACCAGTATCAAG
AXCON  D20  AXNC000009  AGAGGATAGCCTCACTTCTCCAATAGCTCAGAGTGACTGAGTCTGAAATCAGCG
AXCON  D22  AXNC000010  ATCGGCTAAAGGATCCCTAAGCTATAGTCCTTTGTCCGGCATAGTGGCTTGGTG
AXCON  D24  AXNC000011  TTCCTCAGAGCTCCCTTTTCGTAAAGTGTGGCTTTTCCCCGCCAAGATGGGTGT
AXCON  F02  AXNC000012  AGACACATTCAGGCGACTCGCGTGGGCATCATGTAATGATAAATGGCGTGTTGC
AXCON  F04  AX00002767  CTTCGTGTACCAACACCAAACGTGTCTCTTGTTGACTTAGTAGTAGATGTAAAAC
AXCON  F06  AX00003125  TTATCATCTCAGCTCCAGCTTCTGACGAAGATATCACTGTAGTTATGGGTGTTAA
AXCON  F08  AX00002558  ATGGGTGGCGTGTTCACGAAATTAATCGAGCGTAACACTACAATTCCAACAAGT
AXCON  F10  AX00002262  GCTAAAGCGAAGATTACAAGAATCGAAAAACTGTTGTATGTAGCGTTTATTGGCT
AXCON  F12  AX00002185  GCAACTCGTGCTGGTATGTACTTCGTTAACCAACGTTGGTTAGGTGGAACTTTA
AXCON  F14  AX00002461  TTTTACGTGTAGCTGTGTATGAAATGAAATACATGGAAGAAATTCCACACAACGT
AXCON  F16  AX00004784  AACGTTGCCAAATGCTATGTTCAAAGTAGAATTAGAGAATGGGCATGTCGTATTG
AXCON  F18  AX00002783  AGTAATGCAGGAGGATTATTTATTTCTGTTATGACTCACCCAACGACGGGCGGG
AXCON  F20  AX00003268  GGGCTACGCAGCTGGTACCCATACGAGCAAATTGATGAAGAAATCTTGCCTCAA
AXCON  F22  AX00002031  CACGTTGCTAATATCGTTTCACTCGATCGGGATGAAACCATCATTTGGGCAACT
AXCON  F24  AX00000186  GCTGGTGACGGAACAACAACTGCAACTGTATTAGCACAAGCTATGATTCGTGAA
AXCON  H02  AX00002825  ACCACGGTCACATCATGGTTGATGGTGCTCGCGTAGATATCCCATCTTACCGTG
AXCON  H04  AXNC000001  TTGTGGGCAAGTGTCCTCCGTTTCCATAGGGCGTAGTACACCCTATATCAAGAG
AXCON  H06  AXNC000002  CTGACAGTCGAGGCACCCGTACATAAGCGACGCCGGGGCTTGCCTAGAGATCT
AXCON  H08  AXNC000003  CCGAACAAACCACCTTGCCTGCGGCTATTCGAGCAATATTTGAGTTACGCAGGT
AXCON  H10  AXNC000004  GTTTAACAGTGACGCTCACCTAATGTAATTCTCGCGATATTCTCATTAAGCCATG
AXCON  H12  AXNC000005  CTTTTGTACGTTCTTGGCCACGCGAATACGCCTTTAGATCATAGGGAGGTGGTA
AXCON  H14  AXNC000006  GGCCCTTGGTCTCCTCGATCTAAGCTGATAAGTGACGAAGATTGACGAACCTAA
AXCON  H16  AXNC000007  AATAGTGCGAGGCGTCAGGATACTTAGGGGGGAGAGATAATGGCGCACTGGTT
AXCON  H18  AXNC000008  TCTATTGACGAACAGGAGGCTGTCGCTTGGCTTGGATGGTTCACCAGTATCAAG
AXCON  H20  AXNC000009  AGAGGATAGCCTCACTTCTCCAATAGCTCAGAGTGACTGAGTCTGAAATCAGCG
AXCON  H22  AXNC000010  ATCGGCTAAAGGATCCCTAAGCTATAGTCCTTTGTCCGGCATAGTGGCTTGGTG
AXCON  H24  AXNC000011  TTCCTCAGAGCTCCCTTTTCGTAAAGTGTGGCTTTTCCCCGCCAAGATGGGTGT
AXCON  J02  AXNC000012  AGACACATTCAGGCGACTCGCGTGGGCATCATGTAATGATAAATGGCGTGTTGC
AXCON  J04  AX00002767  CTTCGTGTACCAACACCAAACGTGTCTCTTGTTGACTTAGTAGTAGATGTAAAAC
AXCON  J06  AX00003125  TTATCATCTCAGCTCCAGCTTCTGACGAAGATATCACTGTAGTTATGGGTGTTAA
AXCON  J08  AX00002558  ATGGGTGGCGTGTTCACGAAATTAATCGAGCGTAACACTACAATTCCAACAAGT
AXCON  J10  AX00002262  GCTAAAGCGAAGATTACAAGAATCGAAAAACTGTTGTATGTAGCGTTTATTGGCT
AXCON  J12  AX00002185  GCAACTCGTGCTGGTATGTACTTCGTTAACCAACGTTGGTTAGGTGGAACTTTA
AXCON  J14  AX00002461  TTTTACGTGTAGCTGTGTATGAAATGAAATACATGGAAGAAATTCCACACAACGT
AXCON  J16  AX00004784  AACGTTGCCAAATGCTATGTTCAAAGTAGAATTAGAGAATGGGCATGTCGTATTG
AXCON  J18  AX00002783  AGTAATGCAGGAGGATTATTTATTTCTGTTATGACTCACCCAACGACGGGCGGG
AXCON  J20  AX00003268  GGGCTACGCAGCTGGTACCCATACGAGCAAATTGATGAAGAAATCTTGCCTCAA
AXCON  J22  AX00002031  CACGTTGCTAATATCGTTTCACTCGATCGGGATGAAACCATCATTTGGGCAACT
AXCON  J24  AX00000186  GCTGGTGACGGAACAACAACTGCAACTGTATTAGCACAAGCTATGATTCGTGAA
AXCON  L02  AX00002825  ACCACGGTCACATCATGGTTGATGGTGCTCGCGTAGATATCCCATCTTACCGTG
AXCON  L04  AXNC000001  TTGTGGGCAAGTGTCCTCCGTTTCCATAGGGCGTAGTACACCCTATATCAAGAG
AXCON  L06  AXNC000002  CTGACAGTCGAGGCACCCGTACATAAGCGACGCCGGGGCTTGCCTAGAGATCT
AXCON  L08  AXNC000003  CCGAACAAACCACCTTGCCTGCGGCTATTCGAGCAATATTTGAGTTACGCAGGT
AXCON  L10  AXNC000004  GTTTAACAGTGACGCTCACCTAATGTAATTCTCGCGATATTCTCATTAAGCCATG
AXCON  L12  AXNC000005  CTTTTGTACGTTCTTGGCCACGCGAATACGCCTTTAGATCATAGGGAGGTGGTA
AXCON  L14  AXNC000006  GGCCCTTGGTCTCCTCGATCTAAGCTGATAAGTGACGAAGATTGACGAACCTAA
AXCON  L16  AXNC000007  AATAGTGCGAGGCGTCAGGATACTTAGGGGGGAGAGATAATGGCGCACTGGTT
AXCON  L18  AXNC000008  TCTATTGACGAACAGGAGGCTGTCGCTTGGCTTGGATGGTTCACCAGTATCAAG
AXCON  L20  AXNC000009  AGAGGATAGCCTCACTTCTCCAATAGCTCAGAGTGACTGAGTCTGAAATCAGCG
AXCON  L22  AXNC000010  ATCGGCTAAAGGATCCCTAAGCTATAGTCCTTTGTCCGGCATAGTGGCTTGGTG
AXCON  L24  AXNC000011  TTCCTCAGAGCTCCCTTTTCGTAAAGTGTGGCTTTTCCCCGCCAAGATGGGTGT
AXCON  N02  AXNC000012  AGACACATTCAGGCGACTCGCGTGGGCATCATGTAATGATAAATGGCGTGTTGC
AXCON  N04  AX00002767  CTTCGTGTACCAACACCAAACGTGTCTCTTGTTGACTTAGTAGTAGATGTAAAAC
AXCON  N06  AX00003125  TTATCATCTCAGCTCCAGCTTCTGACGAAGATATCACTGTAGTTATGGGTGTTAA
AXCON  N08  AX00002558  ATGGGTGGCGTGTTCACGAAATTAATCGAGCGTAACACTACAATTCCAACAAGT
AXCON  N10  AX00002262  GCTAAAGCGAAGATTACAAGAATCGAAAAACTGTTGTATGTAGCGTTTATTGGCT
AXCON  N12  AX00002185  GCAACTCGTGCTGGTATGTACTTCGTTAACCAACGTTGGTTAGGTGGAACTTTA
AXCON  N14  AX00002461  TTTTACGTGTAGCTGTGTATGAAATGAAATACATGGAAGAAATTCCACACAACGT
AXCON  N16  AX00004784  AACGTTGCCAAATGCTATGTTCAAAGTAGAATTAGAGAATGGGCATGTCGTATTG
AXCON  N18  AX00002783  AGTAATGCAGGAGGATTATTTATTTCTGTTATGACTCACCCAACGACGGGCGGG
AXCON  N20  AX00003268  GGGCTACGCAGCTGGTACCCATACGAGCAAATTGATGAAGAAATCTTGCCTCAA
AXCON  N22  AX00002031  CACGTTGCTAATATCGTTTCACTCGATCGGGATGAAACCATCATTTGGGCAACT
AXCON  N24  AX00000186  GCTGGTGACGGAACAACAACTGCAACTGTATTAGCACAAGCTATGATTCGTGAA
AXCON  P02  AX00002825  ACCACGGTCACATCATGGTTGATGGTGCTCGCGTAGATATCCCATCTTACCGTG
AXCON  P04  AXNC000001  TTGTGGGCAAGTGTCCTCCGTTTCCATAGGGCGTAGTACACCCTATATCAAGAG
AXCON  P06  AXNC000002  CTGACAGTCGAGGCACCCGTACATAAGCGACGCCGGGGCTTGCCTAGAGATCT
AXCON  P08  AXNC000003  CCGAACAAACCACCTTGCCTGCGGCTATTCGAGCAATATTTGAGTTACGCAGGT
AXCON  P10  AXNC000004  GTTTAACAGTGACGCTCACCTAATGTAATTCTCGCGATATTCTCATTAAGCCATG
AXCON  P12  AXNC000005  CTTTTGTACGTTCTTGGCCACGCGAATACGCCTTTAGATCATAGGGAGGTGGTA
AXCON  P14  AXNC000006  GGCCCTTGGTCTCCTCGATCTAAGCTGATAAGTGACGAAGATTGACGAACCTAA
AXCON  P16  AXNC000007  AATAGTGCGAGGCGTCAGGATACTTAGGGGGGAGAGATAATGGCGCACTGGTT
AXCON  P18  AXNC000008  TCTATTGACGAACAGGAGGCTGTCGCTTGGCTTGGATGGTTCACCAGTATCAAG
AXCON  P20  AXNC000009  AGAGGATAGCCTCACTTCTCCAATAGCTCAGAGTGACTGAGTCTGAAATCAGCG
AXCON  P22  AXNC000010  ATCGGCTAAAGGATCCCTAAGCTATAGTCCTTTGTCCGGCATAGTGGCTTGGTG
AXCON  P24  AXNC000011  TTCCTCAGAGCTCCCTTTTCGTAAAGTGTGGCTTTTCCCCGCCAAGATGGGTGT
AXCON  B01  EMPTY    -
AXCON  B03  AX00002767  CTTCGTGTACCAACACCAAACGTGTCTCTTGTTGACTTAGTAGTAGATGTAAAAC
AXCON  B05  AX00003125  TTATCATCTCAGCTCCAGCTTCTGACGAAGATATCACTGTAGTTATGGGTGTTAA
AXCON  B07  AX00002558  ATGGGTGGCGTGTTCACGAAATTAATCGAGCGTAACACTACAATTCCAACAAGT
AXCON  B09  AX00002262  GCTAAAGCGAAGATTACAAGAATCGAAAAACTGTTGTATGTAGCGTTTATTGGCT
AXCON  B11  AX00002185  GCAACTCGTGCTGGTATGTACTTCGTTAACCAACGTTGGTTAGGTGGAACTTTA
AXCON  B13  AX00002461  TTTTACGTGTAGCTGTGTATGAAATGAAATACATGGAAGAAATTCCACACAACGT
AXCON  B15  AX00004784  AACGTTGCCAAATGCTATGTTCAAAGTAGAATTAGAGAATGGGCATGTCGTATTG
AXCON  B17  AX00002783  AGTAATGCAGGAGGATTATTTATTTCTGTTATGACTCACCCAACGACGGGCGGG
AXCON  B19  AX00003268  GGGCTACGCAGCTGGTACCCATACGAGCAAATTGATGAAGAAATCTTGCCTCAA
AXCON  B21  AX00002031  CACGTTGCTAATATCGTTTCACTCGATCGGGATGAAACCATCATTTGGGCAACT
AXCON  B23  AX00000186  GCTGGTGACGGAACAACAACTGCAACTGTATTAGCACAAGCTATGATTCGTGAA
AXCON  D01  AX00002825  ACCACGGTCACATCATGGTTGATGGTGCTCGCGTAGATATCCCATCTTACCGTG
AXCON  D03  AXNC000001  TTGTGGGCAAGTGTCCTCCGTTTCCATAGGGCGTAGTACACCCTATATCAAGAG
AXCON  D05  AXNC000002  CTGACAGTCGAGGCACCCGTACATAAGCGACGCCGGGGCTTGCCTAGAGATCT
AXCON  D07  AXNC000003  CCGAACAAACCACCTTGCCTGCGGCTATTCGAGCAATATTTGAGTTACGCAGGT
AXCON  D09  AXNC000004  GTTTAACAGTGACGCTCACCTAATGTAATTCTCGCGATATTCTCATTAAGCCATG
AXCON  D11  AXNC000005  CTTTTGTACGTTCTTGGCCACGCGAATACGCCTTTAGATCATAGGGAGGTGGTA
AXCON  D13  AXNC000006  GGCCCTTGGTCTCCTCGATCTAAGCTGATAAGTGACGAAGATTGACGAACCTAA
AXCON  D15  AXNC000007  AATAGTGCGAGGCGTCAGGATACTTAGGGGGGAGAGATAATGGCGCACTGGTT
AXCON  D17  AXNC000008  TCTATTGACGAACAGGAGGCTGTCGCTTGGCTTGGATGGTTCACCAGTATCAAG
AXCON  D19  AXNC000009  AGAGGATAGCCTCACTTCTCCAATAGCTCAGAGTGACTGAGTCTGAAATCAGCG
AXCON  D21  AXNC000010  ATCGGCTAAAGGATCCCTAAGCTATAGTCCTTTGTCCGGCATAGTGGCTTGGTG
AXCON  D23  AXNC000011  TTCCTCAGAGCTCCCTTTTCGTAAAGTGTGGCTTTTCCCCGCCAAGATGGGTGT
AXCON  F01  AXNC000012  AGACACATTCAGGCGACTCGCGTGGGCATCATGTAATGATAAATGGCGTGTTGC
AXCON  F03  AX00002767  CTTCGTGTACCAACACCAAACGTGTCTCTTGTTGACTTAGTAGTAGATGTAAAAC
AXCON  F05  AX00003125  TTATCATCTCAGCTCCAGCTTCTGACGAAGATATCACTGTAGTTATGGGTGTTAA
AXCON  F07  AX00002558  ATGGGTGGCGTGTTCACGAAATTAATCGAGCGTAACACTACAATTCCAACAAGT
AXCON  F09  AX00002262  GCTAAAGCGAAGATTACAAGAATCGAAAAACTGTTGTATGTAGCGTTTATTGGCT
AXCON  F11  AX00002185  GCAACTCGTGCTGGTATGTACTTCGTTAACCAACGTTGGTTAGGTGGAACTTTA
AXCON  F13  AX00002461  TTTTACGTGTAGCTGTGTATGAAATGAAATACATGGAAGAAATTCCACACAACGT
AXCON  F15  AX00004784  AACGTTGCCAAATGCTATGTTCAAAGTAGAATTAGAGAATGGGCATGTCGTATTG
AXCON  F17  AX00002783  AGTAATGCAGGAGGATTATTTATTTCTGTTATGACTCACCCAACGACGGGCGGG
AXCON  F19  AX00003268  GGGCTACGCAGCTGGTACCCATACGAGCAAATTGATGAAGAAATCTTGCCTCAA
AXCON  F21  AX00002031  CACGTTGCTAATATCGTTTCACTCGATCGGGATGAAACCATCATTTGGGCAACT
AXCON  F23  AX00000186  GCTGGTGACGGAACAACAACTGCAACTGTATTAGCACAAGCTATGATTCGTGAA
AXCON  H01  AX00002825  ACCACGGTCACATCATGGTTGATGGTGCTCGCGTAGATATCCCATCTTACCGTG
AXCON  H03  AXNC000001  TTGTGGGCAAGTGTCCTCCGTTTCCATAGGGCGTAGTACACCCTATATCAAGAG
AXCON  H05  AXNC000002  CTGACAGTCGAGGCACCCGTACATAAGCGACGCCGGGGCTTGCCTAGAGATCT
AXCON  H07  AXNC000003  CCGAACAAACCACCTTGCCTGCGGCTATTCGAGCAATATTTGAGTTACGCAGGT
AXCON  H09  AXNC000004  GTTTAACAGTGACGCTCACCTAATGTAATTCTCGCGATATTCTCATTAAGCCATG
AXCON  H11  AXNC000005  CTTTTGTACGTTCTTGGCCACGCGAATACGCCTTTAGATCATAGGGAGGTGGTA
AXCON  H13  AXNC000006  GGCCCTTGGTCTCCTCGATCTAAGCTGATAAGTGACGAAGATTGACGAACCTAA
AXCON  H15  AXNC000007  AATAGTGCGAGGCGTCAGGATACTTAGGGGGGAGAGATAATGGCGCACTGGTT
AXCON  H17  AXNC000008  TCTATTGACGAACAGGAGGCTGTCGCTTGGCTTGGATGGTTCACCAGTATCAAG
AXCON  H19  AXNC000009  AGAGGATAGCCTCACTTCTCCAATAGCTCAGAGTGACTGAGTCTGAAATCAGCG
AXCON  H21  AXNC000010  ATCGGCTAAAGGATCCCTAAGCTATAGTCCTTTGTCCGGCATAGTGGCTTGGTG
AXCON  H23  AXNC000011  TTCCTCAGAGCTCCCTTTTCGTAAAGTGTGGCTTTTCCCCGCCAAGATGGGTGT
AXCON  J01  AXNC000012  AGACACATTCAGGCGACTCGCGTGGGCATCATGTAATGATAAATGGCGTGTTGC
AXCON  J03  AX00002767  CTTCGTGTACCAACACCAAACGTGTCTCTTGTTGACTTAGTAGTAGATGTAAAAC
AXCON  J05  AX00003125  TTATCATCTCAGCTCCAGCTTCTGACGAAGATATCACTGTAGTTATGGGTGTTAA
AXCON  J07  AX00002558  ATGGGTGGCGTGTTCACGAAATTAATCGAGCGTAACACTACAATTCCAACAAGT
AXCON  J09  AX00002262  GCTAAAGCGAAGATTACAAGAATCGAAAAACTGTTGTATGTAGCGTTTATTGGCT
AXCON  J11  AX00002185  GCAACTCGTGCTGGTATGTACTTCGTTAACCAACGTTGGTTAGGTGGAACTTTA
AXCON  J13  AX00002461  TTTTACGTGTAGCTGTGTATGAAATGAAATACATGGAAGAAATTCCACACAACGT
AXCON  J15  AX00004784  AACGTTGCCAAATGCTATGTTCAAAGTAGAATTAGAGAATGGGCATGTCGTATTG
AXCON  J17  AX00002783  AGTAATGCAGGAGGATTATTTATTTCTGTTATGACTCACCCAACGACGGGCGGG
AXCON  J19  AX00003268  GGGCTACGCAGCTGGTACCCATACGAGCAAATTGATGAAGAAATCTTGCCTCAA
AXCON  J21  AX00002031  CACGTTGCTAATATCGTTTCACTCGATCGGGATGAAACCATCATTTGGGCAACT
AXCON  J23  AX00000186  GCTGGTGACGGAACAACAACTGCAACTGTATTAGCACAAGCTATGATTCGTGAA
AXCON  L01  AX00002825  ACCACGGTCACATCATGGTTGATGGTGCTCGCGTAGATATCCCATCTTACCGTG
AXCON  L03  AXNC000001  TTGTGGGCAAGTGTCCTCCGTTTCCATAGGGCGTAGTACACCCTATATCAAGAG
AXCON  L05  AXNC000002  CTGACAGTCGAGGCACCCGTACATAAGCGACGCCGGGGCTTGCCTAGAGATCT
AXCON  L07  AXNC000003  CCGAACAAACCACCTTGCCTGCGGCTATTCGAGCAATATTTGAGTTACGCAGGT
AXCON  L09  AXNC000004  GTTTAACAGTGACGCTCACCTAATGTAATTCTCGCGATATTCTCATTAAGCCATG
AXCON  L11  AXNC000005  CTTTTGTACGTTCTTGGCCACGCGAATACGCCTTTAGATCATAGGGAGGTGGTA
AXCON  L13  AXNC000006  GGCCCTTGGTCTCCTCGATCTAAGCTGATAAGTGACGAAGATTGACGAACCTAA
AXCON  L15  AXNC000007  AATAGTGCGAGGCGTCAGGATACTTAGGGGGGAGAGATAATGGCGCACTGGTT
AXCON  L17  AXNC000008  TCTATTGACGAACAGGAGGCTGTCGCTTGGCTTGGATGGTTCACCAGTATCAAG
AXCON  L19  AXNC000009  AGAGGATAGCCTCACTTCTCCAATAGCTCAGAGTGACTGAGTCTGAAATCAGCG
AXCON  L21  AXNC000010  ATCGGCTAAAGGATCCCTAAGCTATAGTCCTTTGTCCGGCATAGTGGCTTGGTG
AXCON  L23  AXNC000011  TTCCTCAGAGCTCCCTTTTCGTAAAGTGTGGCTTTTCCCCGCCAAGATGGGTGT
AXCON  N01  AXNC000012  AGACACATTCAGGCGACTCGCGTGGGCATCATGTAATGATAAATGGCGTGTTGC
AXCON  N03  AX00002767  CTTCGTGTACCAACACCAAACGTGTCTCTTGTTGACTTAGTAGTAGATGTAAAAC
AXCON  N05  AX00003125  TTATCATCTCAGCTCCAGCTTCTGACGAAGATATCACTGTAGTTATGGGTGTTAA
AXCON  N07  AX00002558  ATGGGTGGCGTGTTCACGAAATTAATCGAGCGTAACACTACAATTCCAACAAGT
AXCON  N09  AX00002262  GCTAAAGCGAAGATTACAAGAATCGAAAAACTGTTGTATGTAGCGTTTATTGGCT
AXCON  N11  AX00002185  GCAACTCGTGCTGGTATGTACTTCGTTAACCAACGTTGGTTAGGTGGAACTTTA
AXCON  N13  AX00002461  TTTTACGTGTAGCTGTGTATGAAATGAAATACATGGAAGAAATTCCACACAACGT
AXCON  N15  AX00004784  AACGTTGCCAAATGCTATGTTCAAAGTAGAATTAGAGAATGGGCATGTCGTATTG
AXCON  N17  AX00002783  AGTAATGCAGGAGGATTATTTATTTCTGTTATGACTCACCCAACGACGGGCGGG
AXCON  N19  AX00003268  GGGCTACGCAGCTGGTACCCATACGAGCAAATTGATGAAGAAATCTTGCCTCAA
AXCON  N21  AX00002031  CACGTTGCTAATATCGTTTCACTCGATCGGGATGAAACCATCATTTGGGCAACT
AXCON  N23  AX00000186  GCTGGTGACGGAACAACAACTGCAACTGTATTAGCACAAGCTATGATTCGTGAA
AXCON  P01  AX00002825  ACCACGGTCACATCATGGTTGATGGTGCTCGCGTAGATATCCCATCTTACCGTG
AXCON  P03  AXNC000001  TTGTGGGCAAGTGTCCTCCGTTTCCATAGGGCGTAGTACACCCTATATCAAGAG
AXCON  P05  AXNC000002  CTGACAGTCGAGGCACCCGTACATAAGCGACGCCGGGGCTTGCCTAGAGATCT
AXCON  P07  AXNC000003  CCGAACAAACCACCTTGCCTGCGGCTATTCGAGCAATATTTGAGTTACGCAGGT
AXCON  P09  AXNC000004  GTTTAACAGTGACGCTCACCTAATGTAATTCTCGCGATATTCTCATTAAGCCATG
AXCON  P11  AXNC000005  CTTTTGTACGTTCTTGGCCACGCGAATACGCCTTTAGATCATAGGGAGGTGGTA
AXCON  P13  AXNC000006  GGCCCTTGGTCTCCTCGATCTAAGCTGATAAGTGACGAAGATTGACGAACCTAA
AXCON  P15  AXNC000007  AATAGTGCGAGGCGTCAGGATACTTAGGGGGGAGAGATAATGGCGCACTGGTT
AXCON  P17  AXNC000008  TCTATTGACGAACAGGAGGCTGTCGCTTGGCTTGGATGGTTCACCAGTATCAAG
AXCON  P19  AXNC000009  AGAGGATAGCCTCACTTCTCCAATAGCTCAGAGTGACTGAGTCTGAAATCAGCG
AXCON  P21  AXNC000010  ATCGGCTAAAGGATCCCTAAGCTATAGTCCTTTGTCCGGCATAGTGGCTTGGTG
AXCON  P23  AXNC000011  TTCCTCAGAGCTCCCTTTTCGTAAAGTGTGGCTTTTCCCCGCCAAGATGGGTGT
Ext1  A01  EMPTY    -
Ext1  A03  AX00005310  AAAGAATTGCGTCCAGGTCATGCGATGACATTTTCAAAGAACGGTTTGTGTATAT
Ext1  A05  AX00005311  TGACGTATGCCATTATTAAAGCAATCAACTTCTTCCTCCCTGTCCGGGTAGATGA
Ext1  A07  AX00005312  AAAACGTGAAGAATCAAACGTGTATAAAGTTAACGGAGAAACAGGTGTGAATTG
Ext1  A09  AX00005313  AAAGATGAACCGCAAGCGAACGCAAAAGGGGATAGCGGGAAAAGCGGTGCGAA
Ext1  A11  AX00005314  CAACGATTCCGTCTAGAGAACATCCGGCAGGAAGTGTTGCCAATGCGCTGTTAT
Ext1  A13  AX00005315  TTTCAGCGATGCTTGCAGCAATGATACTAGTTTCTGGCATACGATGGCGTTTTAT
Ext1  A15  AX00005316  TGCGCTCAAAATAGTCGTACCACCCCATTCCGAGGCTGCTCTAACGTCTGGTCC
Ext1  A17  AX00005317  TTAGATAAAGATACGACAGGTGGTGTCGTGTTTGCTAAGCATAGAATTGCTGGT
Ext1  A19  AX00005318  GTAATGAATCATGCGGAAATTATGCAGATTGGAACACCAGAGGAGATTTATCAA
Ext1  A21  AX00005319  TACAGCAATTCCATTTTCATAAAGCGTTTGTTTCGATTGATGGGTTATTACCTAG
Ext1  A23  AX00005320  AAATGTTATCACTTCCCATTCCACTCACTGTTGCTGTTATGCCTTTTCTTCCTTCC
Ext1  C01  AX00005321  TTCAAGCACTTCAAAAGTTGAAGGTGCAATCTTTTACAATTGAGATTGGGCAAGT
Ext1  C03  AX00005322  ATGCTAGCTTATATGAATGAAGAAGCATATAAAAAAACGTTAGAGACGAAAAGAA
Ext1  C05  AX00005323  GATTCAGAGATTGAAGGATTAGAAGAATCCAAGGGCATTTTAGAAAATCAACGTC
Ext1  C07  AX00005324  AGGAAAAGTATTTTATGGTAATGATTGTTGCGAAGTAAGAGCATGTAGCCATATT
Ext1  C09  AX00005325  TTCAAGACTATATCTTTGATCCATTCTTCTCAACAAAAGATTCCGGCACAGGTTT
Ext1  C11  AX00005326  AAGACTGCGGATGTATTCCGTAGAAATTACGTATATCAATATCCATATCCGCTCG
Ext1  C13  AX00005327  CGTAAAGAGATGGCTATTGTACAATTAACAATTCATGAAGGACGTAATCGTCAAG
Ext1  C15  AX00005328  AAAGATTTAACGCTTTGGATTCTCGGCATTGGAGGATTTATATTTATGGTTGGTG
Ext1  C17  AX00005329  GTGATCGTCTAGATTTGGCATTGGCGGATTGTAAAGAAGATGGTTTTCGTATCC
Ext1  C19  AX00005330  ATAGGTTGTCTACTTCTTGGTATCGTTGGTCTTGTAGCCGGCGTTTCCGCTTTC
Ext1  C21  AX00005331  ATGAGTTTATAGGGAATATGGATGCTTTACTTTTATTATCTTTTCGTGAAGTGTTT
Ext1  C23  AX00005332  CGTATGGTGCCGATTGAAACTGTGTTCAATCGTTTCCCGCGTATGGTACGTATG
Ext1  E01  AX00005333  CAAGTAACCTCAGGGAAGAAAAACCTTCTTATGAGTGAAGATCCACTTGCAGCA
Ext1  E03  AX00005334  GTGTGCAAAAGAATGATGCTCCATGGGTTCGAAAAGAAATGAATGGGATGGGCT
Ext1  E05  AX00005335  ATTATGGCTGGTATGCTTTCTTCACATACGTTTTCACCTGAAAGAATAGAAGAAT
Ext1  E07  AX00005336  TGCCAAAAATGGATGGACATCATTTAACGAAAGTGGTTAAGGATAGTGAAGTAA
Ext1  E09  AX00005337  ATCTGCTTCATATTACGAAAGGTACATTGTATCGTCTTGAAAATTCAACGAAAAA
Ext1  E11  AX00005338  TCAGACAAGCGCAAAAAGTATACGTCTGAAGTGGAAGTGAAAGTAAATCAAGTG
Ext1  E13  AX00005339  TGAATATGACTTCGGGGCAATTTCAAGGTCCTATGGTAGGAGAACTAGCGTATG
Ext1  E15  AX00005340  CGAACAGAAATCAAAAATTATTCATGATTTTAACGAAGGTTTATTTTTAGATCGCT
Ext1  E17  AX00005341  AACCTTTCCCACCAAGCAATTCGTATTTTACAAATCGTTTCTCGTGAGAAAGATA
Ext1  E19  AX00005342  TGCTGGCTTGGTGGGATCCTGAATTACAATTTGAATTTGTTATGATTTTTGATAC
Ext1  E21  AX00005343  ATCTTATTACCGATTCTTATTTTTGGATGGTTAGGAGCTCCGAAATTAGATGTGT
Ext1  E23  AX00005344  TGCAAAAGAGAGTGATGTATCTTTAACAGCAGTAACAAATCAAAAAGAAACACAC
Ext1  G01  AX00005345  CGTACAACTAGCTTCTATTTTTGGCGGGGCATACTTCGTAGTAGAAGAAAATTTC
Ext1  G03  AX00005346  ATTAGGTTGGGCGACTGCTTGGAGTTTTGATGCTTTAAAATTATGGTTAGAAAAG
Ext1  G05  AX00005347  ATGTTCGATATATGGTATTTAACTATTGGACAGACTCATTTGAAGGTGAACTTCT
Ext1  G07  AX00005348  ATATGGGACACCACGGTCACGGTTTAAGTGCAGTAGGACTTGTGATAGGTTTTC
Ext1  G09  AX00005349  GAAAGAGGGAATTAAATTAGAGATTAGTAACTTTTTAACAGAGACAGTAGAGAAA
Ext1  G11  AX00005350  TAATAATCAAGTTGATAAATATATTGCGGATCCGTTATGTGGTTTCATTTGTACG
Ext1  G13  AX00005351  GAACAGCCAGTTCCGTATTTTTTACAGTTGTTAGCACTACCTATATACTTACCAC
Ext1  G15  AX00005352  TTTTTGCTTATCCGCATGGCGGGGGAGCGTATGTTGTATCAAAAGAAAATTTAG
Ext1  G17  AX00005353  TGGACCAGCAGGATTCCAAGATGTAATGGCACAAACGACATCAAGCATATTTGC
Ext1  G19  AX00005354  CCAAGTGTTCACTAAATTCCTTCCGATGCAGGAAGTAGGATTAGGCTGGATCTT
Ext1  G21  AX00005355  CAAAAATTCGAATTTATATGGTATTCCTGTCGTTGTAAAAGATAATGTACAGACG
Ext1  G23  AX00005356  AAAAGAAGAAGAGATGGTTGGGCTTTCTTTATGACGAGTTTAACGATCATTTTAC
Ext1  I01  AX00005357  ATTGGAAGTTATTCGCACATATCAGCGTATACAGCGTTATATGGAGGGGAAGTT
Ext1  I03  AX00005358  CCAATCCACTATCCTTTAGGTGTTATAAAGGAATCTAAACATAAGAAAGAGGCGA
Ext1  I05  AX00005359  TCGTTTGTTTTAATGGCACTACTTGTTATTATCGTAGGATATGGCGGGATGCGAG
Ext1  I07  AX00005360  CGAGTAGGGAATTATCGAAGGTAGTTACAATTCGATTGGCGCTTTTATTCTTCGT
Ext1  I09  AX00005361  AGAAGAAGCTATTCAGCAAGGGATTACATTTTTTGATACAGCAGATTCATATGGT
Ext1  I11  AX00005362  ACCAATACGTAACAGAAAAAGAAATGTTCCCAATTGTTGAAGGTAGCGAAGATCG
Ext1  I13  AX00005363  GTTAGCTTTACCACAGTCTTCACAAATTCAGTTTTCAGATGGATTTGTTTGGGAT
Ext1  I15  AX00005364  TTTACGTTATATATGCTAGCTCCGCATTTAGCTAAACTTGTCATCGATGGGAATG
Ext1  I17  AX00005365  TATATGTTACAAGCATATAATGAACAAGTAAATTTTCAAGAAGGAGAGAATGTGC
Ext1  I19  AX00005366  GATTTTGATCTACATGGAGATATTCTTGTAACAGATCGAAAAGATATGATGGATC
Ext1  I21  AX00005367  TACAAGAAGATGCTGATATTATGGTTACAGCATCGGCTCCTACTAACTTAGAAAT
Ext1  I23  AX00005368  CAGCAGTAGATGCTTATAATAAAGGGTTTAAAATTGTTGTTTATGAAAAGGCGGT
Ext1  K01  AX00005369  AACGTTATATACATCAACACGTGAGACTGAATTCCGCACAGAAGCAAGTTCATCA
Ext1  K03  AX00005370  CAGAACGAGCACCGAGAACATCAAATGGATTTTCACGAGAAACAGCTTATTTATC
Ext1  K05  AX00005371  TAGATCTACTGTTATACCAGACTGGTTTGATCCTATTTCTCCAAATACGTGGCTA
Ext1  K07  AX00005372  GGAGATACATCATCCATTCATGCTTTAGAAAAGCTTTTAAATGATACAGTTCAGT
Ext1  K09  AX00005373  TGACGTTATTTTCCCATTACTACATGGACCAAACGGTGAAGATGGAACGGTTCA
Ext1  K11  AX00005374  TGACCAAGTGAACCCAGGTGATGATGTACGAGTAAATGGAGAGCAGCTTCGAAT
Ext1  K13  AX00005375  GACCAAGCGACAGGTGGTAGTGTGACGATAGCTGGTACAAATATTACTTCTATG
Ext1  K15  AX00005376  TACAACGGTCTCAATCAAAGCAACGAATGTGGAATGGGATTTTTGTTGTACTTGA
Ext1  K17  AX00005377  GAGGCTGCTCCATTTTCACCGTCGAATAAATTTTGGTTCGGTAGTGATGAGAAA
Ext1  K19  AX00005378  GATGCTTTAAAATGGAAAGCATTATTTGATTCTTACAATCGAGAAGTTTTACAGA
Ext1  K21  AX00005379  ATAAGAAAGGGTCAATAGTTTTATGTGATTCAGTATCTCGTTTCAGTGCGAATTC
Ext1  K23  AX00005380  ATACTATCGAATGCGATTAAATATTCATCAGGTAGTAGAGAGAAAATTAAAGTGA
Ext1  M01  AX00005381  AAATGGGGCGTGCCAACGAACGATTTTCATACTTTAAGTGGTGGTGAAAAGCTG
Ext1  M03  AX00005382  TGATAAAAGTAACGGAACTTGTGGAACTTATTCGAGCAGAGGAAAAGCCAAAAC
Ext1  M05  AX00005383  AAATACACCATGGATTGTATCGAAAGAACCTATTAGACCAGAGCAGCTCGATTAT
Ext1  M07  AX00005384  GTAGCATCTTCTCTTTCTACGAAAATAATTTCGGTATTTTAAATTCATTCATAGCC
Ext1  M09  AX00005385  GGGAGGATGGGATGCAACATTGAAAATCTTAGTGACGATGGCAGTTATTGATTA
Ext1  M11  AX00005386  ATTTTGTACAAGAAGATTATTTTGATCAATTTATAATTGAATGCGCGAAAAGTGTG
Ext1  M13  AX00005387  GGCACAAGACGTTTTATGTGAAGTAAATAACTGTAAATTTTGGGCGAACGGTAA
Ext1  M15  AX00005388  ATAGCCGAAATGATAGGGTCGGCAAAAGTTATATCGAACAGCAATACGAAGATG
Ext1  M17  AX00005389  ATATTTCAATGGGAACACTGCTTGAAGGACTCGAACCATTCTTTAATACTTGTAT
Ext1  M19  AX00005390  GTTTTTGGAGCATTATTTGGTCCAGTGGCAGGACTGTTAATCGGACTTATCGGT
Ext1  M21  AX00005391  GATCATTTTCCAGTTCAATCTGGATATGTATTAATTTTCGATTGGTTTGATGGTG
Ext1  M23  AX00005392  GATATGAGTATGTTCCAAAAGATGCAACGAATTGGCGTTTTTTTAGAAAGGGAAA
Ext1  O01  AX00005393  GTCAAGGTTCTACAGTAACTCCAATTCAATTAATCCAAGCGGCTACTGCTATAGC
Ext1  O03  AX00005394  TTGTTTTATTTTCACAAGTAAGAACAGAAGTAATTAGGAAAGAAGGAAGAGCTGT
Ext1  O05  AX00005395  AATGAACAGTTTGTCATAGGGACGACTGATTGCGAATCAGGGCAAGCCATTTAT
Ext1  O07  AX00005396  TCACGATCGGTTGGGAGTTTTTAGTGAGCGGATTCTTTCTCTACATGGCAGATA
Ext1  O09  AX00005397  AAAAAATCAGTGATGCATCCAGCTCTTGGAGAATTATCCCTTGATCAGTGGATAG
Ext1  O11  AX00005398  TTTCCATTACCTATTGAAATCATCCCTTTTTCATGGAAACAAACCGAAAATAAAAT
Ext1  O13  AX00005399  GCTTTTATTAGTTTAATGTTTTGCTACGGGATTGAAGCGAGCCAATTGTATCATG
Ext1  O15  AX00005400  AATTGCAAAGGAAAGAGAGTATATGACCTTAATTGCTGGAATTGATGCAGAGAA
Ext1  O17  AX00005401  GAGATTGTTAGGACAGTTGCATCAAGAGCCTACTGGAGAATGGTGGAACGGAA
Ext1  O19  AX00005402  AAAGTGAAAGCGAAGATGAATTAGCAGCGCTTCAAAGTGGGGCAGATGAGTACG
Ext1  O21  AX00005403  ATATTTTGGCGTCGTTATCGCTCCATGCATAAGTCAATAAAGGGATCGGGAAAA
Ext1  O23  AX00005404  TTTTAAAAGACATATTGCTTGAAGAAGAACAAGTTCCATCGACAAATCAATTTGC
Ext1  A02  EMPTY    -
Ext1  A04  AX00005405  CGTACCTGTCGGTTCACATGGCATTATCCCTACTTTTTCAAACGTTATGAACTAC
Ext1  A06  AX00005406  TATTAGAAGGTGCAAAACGTACTGGTCGTGCAACTGGAATTGTTGCTACATCTG
Ext1  A08  AX00005407  ATGTGGAATGGTGTTGGAGGAAAAATAGAAGAGAATGAAACGCCATACGAAGGA
Ext1  A10  AX00005408  TGACGCCGCAAATCGTTAAAAAAGATGTAAGTCAAAATGAATATGCTGTCGTTAG
Ext1  A12  AX00005409  AACAAGGATTGTACCTCCTGTATCGCTCGCTAAATTGGAAGGAAAGATGCGGTC
Ext1  A14  AX00005410  CATTGCTATGACTTCGAAAAATATAAATGACTTGCTTAAATTGGGGGATATGCTC
Ext1  A16  AX00005411  ATTATATGTCTGTGCATGAACTAGTAAATATCATTATACGGGCAAATACGAAATA
Ext1  A18  AX00005412  TTCAAAACTCATTTGGTACAGATCGTCTAACAGTTGGGATAATCATGGCCATTGC
Ext1  A20  AX00005413  TTTCTTCTCATCGTGGGAATGAAATTATGAAAGCTCTTACTGTATTAACTGCTGT
Ext1  A22  AX00005414  CTGCAGCTAATGTTGCAAAACAAACATTACCACAACTGCTTACAGCCACACCAG
Ext1  A24  AX00005415  ACTCTATTGAGGAGTCTCTGTCTGGAAAAGGATGGCTTAATGAACCAGTGGAAG
Ext1  C02  AX00005416  GAAGTGTTTGAAGAAACTGGACTTATTATTAAAAATCCAGAACTATTCCGTACAT
Ext1  C04  AX00005417  GAGAGTAAACAGGGGTGGTCCAGAATCTCAAAAAGGAACAATAATATCAGTATG
Ext1  C06  AX00005418  AGAGTCTAGTGAAGAAAGTGAAAGAAAGTAAATGTGGCGATTGCTATAGTTCAT
Ext1  C08  AX00005419  TGGAAGCATGGTCACCACTTATGCAAGGTCAATTATTAGATAACGAAACATTACA
Ext1  C10  AX00005420  CTGGGATTGCTCTTGGTGCTTATTTAGGCGGTATTGTAACGAACTCGTTAGGGT
Ext1  C12  AX00005421  GTGACATACGATATTCGTAATAATGAAGTGGAAGGTGCGGTTGATAACTATTTCG
Ext1  C14  AX00005422  CATATAGCTCAGGTATTCTTGCTGGAGGCGCTCACTTCGAATATCAAAAAGCAT
Ext1  C16  AX00005423  AGAGCAAAAGTTATTAGTAGAACATGACAGATATATATTTCAATTTCCGCTTTACT
Ext1  C18  AX00005424  CAATATCTCAGTTAAACAAGAATGTATGGGTTCATACGGAGTTAGGTTATTTTAA
Ext1  C20  AX00005425  ATACGATGGCGGAATTAGGTGAATTAGCGGAAGTCATATTAAAGCGTGATACAA
Ext1  C22  AX00005426  TTTATATGATCTGGGGGAATTCAATCAAAAGGGCACAGTGCGGACGAAATATGG
Ext1  C24  AX00005427  TGGATCAATCTGCTGCTGATGATTGGACGTTAGGCTATGCATTTTATATAGAAGA
Ext1  E02  AX00005428  ACCTTTAATTGTTCAAATTGCCATTCTCTATTTTGGGATTACATCCGTTGTTGTTT
Ext1  E04  AX00005429  GCCGGAAAACCATTAAATCTTGATGAAATGGGAATTGCTATTCGCAAAGATGATA
Ext1  E06  AX00005430  TGGAAGTGTTAAAGTAGGAGTAAATGATAAAGGGCCAAATGCCGATGCAAGTAT
Ext1  E08  AX00005431  AACATCGAACCCTCTTGTCAATCCAATTCCAAACCGTGCAAGTGCAACATTTACC
Ext1  E10  AX00005432  CGCCGAAAGAAGCAAGGAAAAAGGGATACGCATCTAAGTGTGTAGCGGCACTT
Ext1  E12  AX00005433  AAATAATGATATGATAGAGTTGTTACATTATGGGGATGTTTTAGTCGATGGAAGG
Ext1  E14  AX00005434  ACGTTAGCTGCCGGTGTGCCGACAATTTGGCTCGGTGTATTACAAGAGTTAGAA
Ext1  E16  AX00005435  CTGGAATGATGGCTGGTTCATTTGGGATTGGTTCTGCACCGTTTATTCAGCTTG
Ext1  E18  AX00005436  AATAAACAGTTAGAATCAGAGAGTCAGCAAGTAGAATTTGAAAAGAAACAAGCG
Ext1  E20  AX00005437  GGGTACCGACTGAAGTTTTAACAGGAGAAAACCAAGGATATGCAATGTGCCATG
Ext1  E22  AX00005438  TCAGGCGTTACGTCAATTTTGGACTTCAATTGAGGCGCCAGTAACATTATCTGA
Ext1  E24  AX00005439  TATTACATCGAGTACGAAATTCCCAGCAGAAACAGCTGAAAAGTTTACGAAAGTA
Ext1  G02  AX00005440  TCGATAGATGGAAAAAATATAGAGGGAGAAATGAAACTACAAGTTATTCATGAAT
Ext1  G04  AX00005441  TGCAAGAGCAGGACAAGAGGTGGAACGTCCAGTTCGTACAATTACAATTCATGA
Ext1  G06  AX00005442  TATTAATTGATGCGATGAAGCTTCCTACACCAATTCCGCAAACATCAATTATTAA
Ext1  G08  AX00005443  TGAATCAGCTTGTAGCAAAAACAGTAACGAGACGTTACAAAGCGATTGTACACG
Ext1  G10  AX00005444  CGGCAGAACAACTCGGAAAAAAAGTGGCTACCTTTACTGTAAAACCATCTACAA
Ext1  G12  AX00005445  AAAAAAGATGTTAGAAGAAATGGAGTTTTATTTGGCATTGAAATATGATCGTGAT
Ext1  G14  AX00005446  TAGAGAGTATTTCAACAGGGGCAGCAGGTAGCTGGTCATTAAGTAATTTAGCTC
Ext1  G16  AX00005447  CCAATTGTAGAGCAAATGCCGGTATCGCTTATACTAGATAGCGGAAAAACATATA
Ext1  G18  AX00005448  TAACAGAGGACTTTGGACCAATTACAGTTCCCGAAAATAAGATTTTTGTTATGGG
Ext1  G20  AX00005449  ATACGCATCATTGGGAATGGGCACGTGTAGATGTAAGTGTAGATCGGAATGGG
Ext1  G22  AX00005450  TTTTGAAAGACGAGTCGTTATTGACGACGAGGACACTTAAATATTCTTGTAATAG
Ext1  G24  AX00005451  TTATTTATATCCCGCTTTGTATAGACGAGGAACAGGTTGTTGTTCGCTTACAAGG
Ext1  I02  AX00005452  GTCAAATCCGGAAAAAGTAATCATCAGTACCATGAACCACTAATCTTTTACTCAC
Ext1  I04  AX00005453  AGTAGAACAGACGCTGGTGTACATGCTTTGAATCAAGTTGCTAACTTTCAAAGTG
Ext1  I06  AX00005454  GTTCAACATTGTGATGATGATTTAGTACCCGAGAAAGAACTTTGGGCTATTCATA
Ext1  I08  AX00005455  TCCATGTAGCTGATTTAGAGGAAGCGAAATGTTTCTATGTTGATGGTCTTGGTTT
Ext1  I10  AX00005456  GGCCAGGGATAGGGGGACACTGTATTCCCGTAGACCCTTTATATTTTCAATGGA
Ext1  I12  AX00005457  AAGTTGTCGTACAAGAAGCGAAGATGCATCGACACCTCGTTTTAATTTTAGATGA
Ext1  I14  AX00005458  TCGGTTATTGAAAGAATTTCGAACAGATAAAAAAGAGAAGAAAACATCAAAGTGG
Ext1  I16  AX00005459  GAGCAATTACAATGTTCATCGGTTTCTTCGTAGCGGTACTGTTCTTCTTCTTCGC
Ext1  I18  AX00005460  TTGTTAGCCTTTGTTTATTTGGGCTCGTTTTACAGTTGCAAAGTCTTTTAGAAAA
Ext1  I20  AX00005461  TTGTTATTTGCATTGTTTATCGTTTTATTCGCAATGAGTAGTATAGATGCTGCGA
Ext1  I22  AX00005462  TATTATTGATTATATCAATTACCCAGAGCGAATCTTTCCAGTTGGGCGATTAGAT
Ext1  I24  AX00005463  CGTTTGAACAGAGAGAGTATTTGTCGGCTAAAGATGTAATGGTGCAAATGGTGC
Ext1  K02  AX00005464  CCCAACGATGGCAGCATATTATGCGATGAAAATTGTGAAAGAATTAGGCTTACC
Ext1  K04  AX00005465  GTAGTCTACCTAAAGAGAACAGAGATGGGTCCGTTAGTATTAGATGAAGAACTA
Ext1  K06  AX00005466  TCTTTTTATTTGCTCATACATACTTAAAAAATGTTTCCTTCACACGTTACTTGCTT
Ext1  K08  AX00005467  ACAAAAGTGCTGAGCTTACGCAACAACGAATTAAAAATTCTCAGTTACATGCTCT
Ext1  K10  AX00005468  TTGAACTCGATAATAATGGCTATACGTGGAAGGATAAAGTATATGCTACTCTCCT
Ext1  K12  AX00005469  CGAAATAAATCCCAGTATGAAGGACCTCTTATTCGTTCCTTTGAATCAGCAGGAT
Ext1  K14  AX00005470  AACGATTCAATTAGGAATTTTATTTTTCGTTCCTTATGTCGTTGCTGGTGTTCAC
Ext1  K16  AX00005471  AAACAGATGTAGTGAGGCACGCCCTGCGGGGCGGAGTAACAGATTATATCGTA
Ext1  K18  AX00005472  TGCCAGGTGGAAGAGATGCTAATTTATATGGTGGAGAAGATGTGATTGATATCG
Ext1  K20  AX00005473  AATCTTGAGGTGAAAGGATTCGGATTTCGTGGGAAAGTGATGGGGAAAATGATT
Ext1  K22  AX00005474  CTAACATACATGGCGAACATGGGGAAAATGTCCGTTAGTAATTACTTAGCGCAA
Ext1  K24  AX00005475  CGGAGGGATCGCTTTAGGTTCTTATATAGGTGGCCTTGTAACGAATTCATTAGG
Ext1  M02  AX00005476  TTTCTGAATCGGGATATGGTGTATATCATGGGCCACTTTTTCAGTTAGCGGAAAA
Ext1  M04  AX00005477  GGAACGGATAAAAGCTTAATCTTATCGTCATTACCAAAATCGGTGACAATGCCAG
Ext1  M06  AX00005478  TCCGCCAACGCTTGGCCTAATGAATTACGGTGCTTTTTTTATGAGTAAAGGAATT
Ext1  M08  AX00005479  AAATTCGCGGAGAGCAAAAAGAAATCGGATGGGGTAGCCAAATCCGTTCTTACG
Ext1  M10  AX00005480  CGGCGCAAGGAGTTATAGAGGCTATTAAGCAAAAAGAATCATTTTTTATTTGGGC
Ext1  M12  AX00005481  TAGAATCATAGGCGCACTTCCACAAGGTCAGAAGGTTCAAGTAATCTCTGAAAA
Ext1  M14  AX00005482  AGATGCGGCAATTAGTTTACTTGCTGCGAAGGAAGATGTTTCAAAAATCGCTGT
Ext1  M16  AX00005483  CTTAGTATTTCAGATGGTGAATACTTCTGTGTTTACGATGCAGATAACCAGCCTG
Ext1  M18  AX00005484  CCGCAAATGAAGTTAGAAAGAATACCTGCGAAAGTGAACGATAAAATCATTTTAC
Ext1  M20  AX00005485  GTCAGGGCATTTGTTCTGTCTCATACTTAAGTAAGATCGAAAATGGAAAGATCGA
Ext1  M22  AX00005486  ATTGTTAATAAGGATGGACACGATGTTCGTACCGATTTAACTACTGATAAAAACG
Ext1  M24  AX00005487  ATTGAACTCGATGTCCACTTATCAAAAGATGGTGAACTTGTCGTAATTCACGATG
Ext1  O02  AX00005488  CAGTTGGATTTGTTGGTCTTGTAATTCCGCATATGACTCGTTTCCTCGTAGGCTC
Ext1  O04  AX00005489  GTACGGAGGAAGAAGATGGATAAACAAATAGCGCAGTTGAAAAATCATATTATAG
Ext1  O06  AX00005490  GGCGCTACTTTAAGTGTCATTTTTAACGCACCATTATTCGGTTATTTAGCACCAA
Ext1  O08  AX00005491  ACCAGAGGCACTTACATATGAAAATAAACGCCCGATGTGCGAAGGTGAATGTTG
Ext1  O10  AX00005492  GATCATCCTTATATGTGGGTGTTTTCAGCGGTTTTATTTGCATTTAGTAATATGA
Ext1  O12  AX00005493  AGTCGACAGAAGAAATCTATATGCATCCATCCATAAAACAGCTTAAATTTGAAGG
Ext1  O14  AX00005494  AAGGATGTTGATAAGGAGTATGCCGATATAACAGGAAGCTACCCAAATAGTGTT
Ext1  O16  AX00005495  TGGAGATATGTTCACGGGAAAAGAACGTGCGAAATGGCAAGGTATTTTTGGTGC
Ext1  O18  AX00005496  TTGCAAATGCATTACGTGCAAAGGGTATTGAAGATGATAAAGGTTTAGCGAAATA
Ext1  O20  AX00005497  ATCGGAACACAAGTCGTTTCGCAACTTCAGCAAATTGTATCTCGCCTCACGAAT
Ext1  O22  AX00005498  AAAGGGGTTCCAACTCACTACACACTTGAGTTACCTCCGTACCGCAAGCCAAAA
Ext1  O24  AX00005499  TACGTATCCAGCACGTTGGATTGCGTTACGTATATTAGATGGAGATAAAAATTTC
Ext1  B02  EMPTY    -
Ext1  B04  AX00005500  ATGCCACGCGGTGCTGATAAGATGGGGTTATCCAAAATGAATTTTGCTGGTATG
Ext1  B06  AX00005501  GTACTATTTGCTAAGGCGAAAGGGCTGGGGCGCTTTCATATTTTAAATCGTCAT
Ext1  B08  AX00005502  AAAATCCACAAGTGCCACCGTTTTCACCTTCATTACAATTTTTACTCGGGACAGA
Ext1  B10  AX00005503  GCTTACGATTGATGGTCACGATGTAAAAGAGATGCCGAAACAAGCAACCCGTGA
Ext1  B12  AX00005504  CTTATTAAATCCACCACAAGGTTGCCCATTCGCAGAGCGTTGCCCGCATGCGAT
Ext1  B14  AX00005505  ATTTTTAGAAGATGAGGTGAAGGTACAAAAAAACGGATTGTTTACTCATGTTGCA
Ext1  B16  AX00005506  ACCAAAAAGAAAGTATGAGTACTTTTATGATGGTATTAGCGAGTATGAAAATCGT
Ext1  B18  AX00005507  CAACATTATGTTAAACAATGATTCACGTTGCCATACTAGTAATGTAACGGTAACT
Ext1  B20  AX00005508  AAATATACAGGACTTATTAGAAGAAGACACGTCCAATCAATGGAGAAGACACAAT
Ext1  B22  AX00005509  TGTATATATCGGAATTAATTTTTTATTTGCAGGTTTGATGGCTCTTTTAGGACTTG
Ext1  B24  AX00005510  TGCACATACCGAAAAAGGTAGAGGGGCGTAAAAGTTTACGCATTGCGATGGCTT
Ext1  D02  AX00005511  ATTTTGGCGTTAACAAAACGTGGTGTTTTTTCAGGGGATGGCCAAGGGAATTTT
Ext1  D04  AX00005512  GAAAATTCAACAAGCTTTATCGAGGAGATATTGGCTTTAACGGAAATGGGAATTT
Ext1  D06  AX00005513  AATGGCTGGACGTTACTGGTATCTAGAAGAGCATAAAACAGATATTATGCATGA
Ext1  D08  AX00005514  GCTCTGAATACCCCTAGTAAGGAACAAGAACAACTGTTAGAAACATCTTCTCAAA
Ext1  D10  AX00005515  TATCGTGAAAAACTCAGCTAGTATTATATTCGGTTTATTTTTCATTCTGCTATTCT
Ext1  D12  AX00005516  AAAACCAAAAGAAAGTTTTCTCTCTCTTCTTTCAGCGCCAGCAAGAAGGGCATTA
Ext1  D14  AX00005517  TTCCAAATTGGTACTGCCGGAAGTATTAAAGCCCTATCTAAATTTTCAAATACGG
Ext1  D16  AX00005518  TGAACGCTATGGAATGACTTCTCAAAAAACAGTGGATTGTAGCCAAGAACTGGA
Ext1  D18  AX00005519  TGGCTTCATTACTCAACTCCTACTACACTCACACTACTGAAAGCATCATTTTGGA
Ext1  D20  AX00005520  GCGTAATGGGATTGAGCAAACGATTAGTATCGTATTAGCGCCGCATTATTCTAC
Ext1  D22  AX00005521  TTCAATTCAGGTACAATGGCCCCTGAATTCGAAACCGCTGCCTACAAACTAAATG
Ext1  D24  AX00005522  TGGGAAAATGGAACGAACGGGGCGCATCTTGGTATATACAATTTACTTAGTGGT
Ext1  F02  AX00005523  GGAAAGAGAACGCTACGAGTAGTAGTAACGGAAAACAGATTCTTAATTTAACAG
Ext1  F04  AX00005524  GTCATTACAAATAGCATCGGCGAAAAGCTCTTTGGTGGAAAAGAAAAAATGAAG
Ext1  F06  AX00005525  TTAGTTGCATCTGAGCAAAAACAAGTTGTTAAAACTTGGTCTCGCCGTTCAACAA
Ext1  F08  AX00005526  CTTTTGGCACCCTTAAAGAGCGACAATATTCTTGTAGTGTTGATATGGCCTCATG
Ext1  F10  AX00005527  CGAATTTCGCAGTTGCTTATCCTGAGACAGATATTTGCAATCTATTGAATAAGTA
Ext1  F12  AX00005528  TTAGTACCGCCAGGGTATATTGTCCAATTTATGCCGATTCGAAATGCGAAAAGTA
Ext1  F14  AX00005529  AGTGCAGATAACCATCGGCAATTACTAGTGCCAAAAGGGTTTGCGCATGGATTT
Ext1  F16  AX00005530  ACTTCAACACACGTTGTTATATATGACAACGATGTTCCAGTTGGTGCTGGACGT
Ext1  F18  AX00005531  TCGCTCCTCGCTTACGTACCTACTCAGAAATTGCAAATAACTCTATTACTATCCC
Ext1  F20  AX00005532  ATTATCCGTAGCTGCAACTTATATAGGGATTAGTATAACTGTAGCCGTATTAAAG
Ext1  F22  AX00005533  ACGTCCTGTAGTAAAGAAGAACATGAGCGGTGGTACAAAAGTTGGCATTACACT
Ext1  F24  AX00005534  CTGGCAGTTATGCTTGATGGTAGCATTGCTGCGCAAATTTTGTGGGGCGGAGC
Ext1  H02  AX00005535  AAAATTACATCTGCTGATCTATCCGTTGCTGTAACAAAAGCAGTGGGAGAAGTTA
Ext1  H04  AX00005536  ACGAAATGATTTCAGAAGAGGTACTTCGGATGTATCTTAAAGTTTTGAGAAAATC
Ext1  H06  AX00005537  TAGCCCTAATAAATGCTTGGTATTCAATACAGATAAACAAAAAGATAGAGGACTT
Ext1  H08  AX00005538  ACATGGCTTAGTCATGCTGATACGGCAAACATTAAGCGTTTGAAGCAAAACTTAT
Ext1  H10  AX00005539  GTATGTAACAATAAATCGTGCTAAGATGTACCCTATAAATAATGCTCCTTCTCTT
Ext1  H12  AX00005540  CTATATACATAAATGGCGATACTCTAATTTAAGAAAACCGGCTAGAATATCACTT
Ext1  H14  AX00005541  TGGCAATAAAATTGCATTCAATTGAAACTCCTATTATATGTAATATCTCAGATGGA
Ext1  H16  AX00005542  CCTACTCCAAATTGTCAAGCTAGGCTTATTTTCAACTCAGGTTTACGGAGTTATC
Ext1  H18  AX00005543  GAATCTGCTATAAAATTTTTACTGCACAATTATAACACACGGTTGCCGATACATT
Ext1  H20  AX00005544  TGCCTTAACAAATCTGCTCTCAGAAGTTCATACTGGAACATATGTAGAACCTAGC
Ext1  H22  AX00005545  TGAAAAAGATTGTCCGTATTGTTTTGGGAGGCAATATCTATCAAAGAAAACAGTG
Ext1  H24  AX00005546  ATAAAGATGAGTCGATGCAGCAAGTGTCCATATATGTAAATGAAGGATTTCGCA
Ext1  J02  AX00005547  CATTGCTGCTAATTTGAAAAGCGTAGCTGGGAAATGTGTCACAACGATTTTGATG
Ext1  J04  AX00005548  GATTTTTCAAGTGATGGCATGTGGCATATTGTTTTCATTGTTTTTGAACTTAGAG
Ext1  J06  AX00005549  TATGGATGATCAAAGAAGTTGCCCGTTCGGGTATGTGTCCGCAACTACGGTAGA
Ext1  J08  AX00005550  AACAAGTGGGCTAAATAGTAGGGAGACAATTCAAGTTAGTCAAGAATTGGACAA
Ext1  J10  AX00005551  TGTTGTTACGAAAGATGTATTTTATACGTTCAGAGAAGTTGTTGTAAATAGAGAA
Ext1  J12  AX00005552  ACTTTATTGACATGAGTTTTAGAATGTTGTTTCATAGTCATTGTATTGAAAAAAAA
Ext1  J14  AX00005553  TTGCAATTCTTTTAACAGGTATATCGTCTTTTCGGAAAATGTTAAAAAACTCTATG
Ext1  J16  AX00005554  TGCATCAGAATGTATCGTACCTAGCTCTCACAGTACAGTTACAGGTACGTTAGTT
Ext1  J18  AX00005555  AACGAGGAGATACGTGAAGAGACCAATGAGAGTTTTCTTTATCAAGCTGTAGCG
Ext1  J20  AX00005556  ACACTAGATTGGTTCGTCATTCATACTGCTGATGATTGGATAGAAAGCGTACAAA
Ext1  J22  AX00005557  AAAGGGGATTTCATTACTGAAAAACATAACGGTGGGCAAAATCAGCATAAAGAG
Ext1  J24  AX00005558  GAACAGGATGCACAAGGGTGTGATTGTTGCGTTGTAACTGGGCAAGATTCTAAT
Ext1  L02  AX00005559  AGTGTGTGTACTAAAAGAGGTTTGTGATATAGGAAAACCACTCCTCGGTATATG
Ext1  L04  AX00005560  TTGATGTATTTTATCACTGTTTCGTTTTATTAGCTGAAAAAAATATTGCATTGGAA
Ext1  L06  AX00005561  GTGAAGAACAGGCATTTAAGCTTGCGGAGATTGAGCTTGAAAAGCATTTTTTAC
Ext1  L08  AX00005562  GCGCGATATTGTAGCGATATGTTGTTTAATGAAAGATAAGGAGCTTCGTGCGCA
Ext1  L10  AX00005563  TAGAGGGAGAACTTGCAAGAACGATGAAAGCTCGAAAAATAAGTACCGTTCGGA
Ext1  L12  AX00005564  ATTGCGTTCAAATATTCGTGATGCCTTTCAAATGCAAGAGCTTCATCGTCAGTAT
Ext1  L14  AX00005565  ACAAGGAGGTGTTATTCATTATGGGTAAAGATCGCCAAGAACGAAAACTACGAG
Ext1  L16  AX00005566  GGTGGATAGAGTGTTTCTGCTAAGTAGTGCTCTTGTGTATGCATCGGTGTTATT
Ext1  L18  AX00005567  ATTTGCAGGTGGTGCTCCTTTATTCGTTTGCGAATCGACGGAGGAACTAGAATT
Ext1  L20  AX00005568  GATTCAGCAGTTTGCTTGTAATGATTGTATGGTGGATGTCTTTAGGATCCTCCCA
Ext1  L22  AX00005569  ATTTGTGCCAGCTCTGTTCTTTATGGTTGTTGTAACGATCCTTGAATGGGTACCG
Ext1  L24  AX00005570  ATAGAAATAAGCAAGAGGCTGAGGGACCAATGATTCTTTTTGCAGCTCACTTGT
Ext1  N02  AX00005571  GAGGAACTTTTATTTGATTTTGAAGATGAGCGTATTCATGAAGTTGTAAAAAAAG
Ext1  N04  AX00005572  TTAGGAGTAAGGTTTATAAATGGTAAGGGTGAAGTAATAGATCCATCTGGAGGC
Ext1  N06  AX00005573  TCTCTTCATTCAGATATTATATATATTCAGCGAGACGGCATGTCTATGGAGTTCT
Ext1  N08  AX00005574  ATGAGTCTGTGTTAACGGGAAACGAAGCGAATATAGAGAAGTTTGAGAGCTGCT
Ext1  N10  AX00005575  GTAATTTGTCTAATTACTTATATTGTATTCCTGCAAAAAAAACAGTACATACAGGG
Ext1  N12  AX00005576  AGCTCTTAAACATTTTAAGAGGAGATATGTCTTTTGTAGGCCCTAGACCAGAGAG
Ext1  N14  AX00005577  GAATCTCTTGTTCTCACCTATGATCGCTTATGATTTAGTATTTGGAGTAGGTCAA
Ext1  N16  AX00005578  ACCTGCATTTGGAGACGTTACATGGGCGTGGGTATTTGCTTTTTCCCAATTTATC
Ext1  N18  AX00005579  TACAATTTTCTTAAAGAGTGGCGTTAGAATAATAGGAGAAGTTGTTGGAGTGGA
Ext1  N20  AX00005580  ACTACGATACATTAATTGCTGAAACGGGGAAGTTCACAAGTCAAGTAAGTCGTC
Ext1  N22  AX00005581  AACTATTTTTCACATCGACTACTGCAGGAGAAGCTGGAGAGCTGAAATTAACGG
Ext1  N24  AX00005582  TTTATACGATAGTTTATTTGGTTTATATGATTGGATTAGCATTCAAATTCAAACGA
Ext1  P02  AX00005583  AAGCAAAACGCATTTGGAAACCTGTATTTAATAAGTTAAAAGCGGAAGCTAAGGG
Ext1  P04  AX00005584  GATATCAGTCATACGGTACATATGACGAAACATATTCCCCCTTCCCCTACACAAC
Ext1  P06  AX00005585  CGGTAATTCTTTCTTAGATACAACTGCCACTCCTCCCGGAAAAGATATCGAGATT
Ext1  P08  AX00005586  ACAGAGGAACTGCTGAGACTGAAATAAAAGCTCTTGACACTGCTATCCAAGAAC
Ext1  P10  AX00005587  AACTTTTTATGCGTTACTTCCCGAAAAGATTAGTGAGTTCCTATTCCTACCCATT
Ext1  P12  AX00005588  GTGCAAGAGGTAATTCTGGACTCGGAATAACAATTTCTTATTGGGAATCACTTGA
Ext1  P14  AX00005589  GCGAGATATCTTTAAAAGCCGATATGGACTTTCAGCGTATTTGGTCAGATCGGT
Ext1  P16  AX00005590  CTGCCCTTCCTCTCGTGAGTTTACTTAGTTTATTTTGGATTTCATTCGAAGGCGG
Ext1  P18  AX00005591  TTTTTGTCAAGGAGTAAAAGATGGAGGGTTATCGACTAAATGCTTTGCAGTAGA
Ext1  P20  AX00005592  ATCTACCATCCTTCAAAGGTTAGCATTAATGAAACAACAGGAGACCAATGTCTTA
Ext1  P22  AX00005593  TATTAAAGAATTCAAGCAACAGTAAAATAATAAATGTAACAACTGACATGGCCTC
Ext1  P24  AX00005594  TCTTCATTCTATTTCTCTCACTACAACATAACGGAATCATCTCTTGTTGTAAAACA
Ext1  B01  EMPTY    -
Ext1  B03  AX00005595  AAACCGTATATTATTAATTTTTGGGCATCATGGTGTGGGCCGTGTGAAATGGAG
Ext1  B05  AX00005596  TGGGTGGCAAAATTGCTGGTCAGTTGAAAAATCCTAATACGGGTGAAGTTATGT
Ext1  B07  AX00005597  TGACCATTATCAACTTTGGAGATCTGATATCGACCAACTTATTACCCATTGCACA
Ext1  B09  AX00005598  TTGTTATTTCCCATATGACATTATGCCAAGTGCAGTACAAAAAGTAGCTAATTTTC
Ext1  B11  AX00005599  TGATCAATTGACAAGTGGTATGTTTCAGCTGTTTGCAGACAAACCACTGAGGCC
Ext1  B13  AX00005600  AGCTGAGCGAGATGAATATGCACGAGAATTAGTAAGGTGGAACCGTACTTTTTA
Ext1  B15  AX00005601  GTGGGGCTGTAATTGCCGCATTAATATTTGGTGGGAAAGAGCTGTGGCATAAGA
Ext1  B17  AX00005602  TATACGCTTGGTCCATGGCAATCTTAATGCTTTGCTTTCCGATTGCCACGGAAG
Ext1  B19  AX00005603  TTTAAACCTTCTACACCTAATGAAAACATTTCTAAAAGTCATACAAGCTTTGACTA
Ext1  B21  AX00005604  CAATACATGCAGACACCTGTAGAGAAGGATGTTTTACGTTCGGATTTTTTAATGA
Ext1  B23  AX00005605  ATGTTTATACAATGACGATTGCAGTACTTGCCATTCCGTTAGGGCGGATAGCTG
Ext1  D01  AX00005606  CACCTCTTTCTCACGCTGCAGCTTATTGTTTACCATTTGAAGAAGCCTTTCCTTT
Ext1  D03  AX00005607  GAATGGGAAACGAAAGCCTGGTTCTCACATATAATTTGGGAAGATAGCCTTGCT
Ext1  D05  AX00005608  ACAAATTCTTTTAGTTTTGGACAGATGCTAGTAATTTCCATTGCAATCGGAATTAT
Ext1  D07  AX00005609  CTATAGCAATCCTGCTTTTATGTTCCTTTTATTCTGTGAGACTATTTAAAAAAATA
Ext1  D09  AX00005610  TTTTACTAGAATTACCTCAAAATAATAAACATTACGGTTTATATACTCCCGATGGG
Ext1  D11  AX00005611  CGGCTTCTACAAACTCTTCATCAAAAAGAAAAGTATCACTTCTTTTTATACCCCTT
Ext1  D13  AX00005612  ACGTAGTTCTCATACTGGTGGGAAAGGAATGGGGCTTGCAATTTCGAAAAGTAT
Ext1  D15  AX00005613  CTTATTAATGTGGATGAAGGCTCTTGCTATTTAGGTGAAGTAGCACTTGTACCAC
Ext1  D17  AX00005614  CATACAAGCTTTACCGATTTACATTTGTTCTCACCTCTGTTGCAGAGCCCAGGTG
Ext1  D19  AX00005615  CTTTATGCTCTGCTTTTCCATACCTGGGAACAGGTACATGAAGGAAATGTGGCT
Ext1  D21  AX00005616  CAATTGCCTTACTGCCCGAAAGTCGAGGACTAGGGATAGGTACCAGATTAATTG
Ext1  D23  AX00005617  TATGAAACCGTCAAAAGCATTCATATTTATTTTAGTAGGCTTATTAGCTGTACGC
Ext1  F01  AX00005618  GCTAATTTTGATCAGACATCACTGAAGGGGATAGATATTAGTTCTTCTACCTTTG
Ext1  F03  AX00005619  AGAAAACCACTTTAATGAACCCGACTTAGATTCGTTAGATCGAATCGCATCCTTC
Ext1  F05  AX00005620  GAGGTACTGGGGGTACAAGAAGCCCCACGTTTGTTAAAAGCTACAGCATATAGT
Ext1  F07  AX00005621  TGATTCTACGTATAGTGGATATGAGACAAATAAAAGAAAACCAAACGCTGAGGTT
Ext1  F09  AX00005622  GGTAAAAAACGTATGTCACAGGTGGCTCTAGCAGATAAGGTTGGTGTGACTCCT
Ext1  F11  AX00005623  TGCTTTAAACTTTGCATTTCAGCTCGAAGCCCCGTTCTTAATAAGTGAGACACCG
Ext1  F13  AX00005624  AAGTATAGGAGAAAAGAGTATTGATTTTGCTACCCGACCAACTGTGTTGGCCTG
Ext1  F15  AX00005625  AAGTCTTCAGCTGAAAAGCAATTAACGGAAATCGCTGAACAAATGGCGCAGTAC
Ext1  F17  AX00005626  GATTGGCCGTAGGGGAGATTAGTGGTGTAAGAGGACCATTATTCTTAGATGAGG
Ext1  F19  AX00005627  ACCGATTCGTGAAAAGTATCTAAAACGAACTGAGGAACTATTAAAGCCGGTTTTT
Ext1  F21  AX00005628  TGATAGACCTGAGGTTACAACAAGCGTATTACTGGAGTTTGCGAAGGTACTGAA
Ext1  F23  AX00005629  ACAAGTGGTAACCCGTTTGGACGCCCTAACTATAGTAATAATAAACATGATTGGA
Ext1  H01  AX00005630  GAAAACCGCTGTAGAGCTAAAAGAAGCTGAAGCATTTATGCAAATTCAAGGTGA
Ext1  H03  AX00005631  TGAAACGTACAGAGAGTCGTAGATTTTCACTAGATTATATGAGACCGAATCAGAT
Ext1  H05  AX00005632  TTACGGAATCTGTCCGGTACTGTTTTGTCTTGCAGAAACTCGTACAAAAGCTATT
Ext1  H07  AX00005633  TCAACGTTAAGACCAGACGACTTCCCTCGTATCTACTTAATGAGCTTTAGCCCG
Ext1  H09  AX00005634  CTGGAAAGCTTGTAAAAACGCGTGTCATGGTTGCGGGTAAAAAGCATACGCCTT
Ext1  H11  AX00005635  AAGTACTTGAACTTTATGAGTGGACGGATCCATGCAGGGTACAGTCCATTCACA
Ext1  H13  AX00005636  GGTGAAGTGCAGCAAGTATCCCTTTTATCGTATAAAGATGGCCGAACATTAGCA
Ext1  H15  AX00005637  GTGTATTTGGACAATTCGGAGCAACAGTTAAAAGATGTAATGCAAGAAAATCGTG
Ext1  H17  AX00005638  GAATACCTGAAAAGGACTCTTTAAAATTCGCAGAAACTGCACCCTTTGTTAATTC
Ext1  H19  AX00005639  TTAAGTGAGTTACTTCATGTGTGGCGTGGTCATAAGTTTTGGAGCGAAAATAAC
Ext1  H21  AX00005640  CTAAAAGCAAATCGTATAGGGTTAAGCGATCCACGGTTACATTTCAATGGGCTT
Ext1  H23  AX00005641  ATCTGAAAATCAGATGAATATCATAATTGCCCGTGTAGAAAGTCGTTCGGATTGT
Ext1  J01  AX00005642  TTGGTTAGTCTCTATCTTAGCAATTAAGACTGAAGAATTTTCTAGATTATTGCCG
Ext1  J03  AX00005643  CTTGGTATTCCTTTATACAGCCAAAATATAGAGTCTGCATGGCAAGTAGTCGAGA
Ext1  J05  AX00005644  TGCAAAGAGTGTTTTGAAAAGATACTTGTTAAAAACGGAGACAACAAACCAAAAA
Ext1  J07  AX00005645  ATCGGTAGAGCACGTGCAGTTACCGATGTAGCGTCGCAAATTATTGAAAATGGC
Ext1  J09  AX00005646  CCTAAGGGATACGTAATTATCTTTGGTGATGGTAATCGGCGTAACTTTCAACAAG
Ext1  J11  AX00005647  ATGAATCGCTCAGACGTATAAAATACGGTGAATATAATGGCCATCATCAATGGG
Ext1  J13  AX00005648  AATTTTACAGCATTCCTGCACGTTACATGGATTACGGATTAGCAAAGGCACAGTA
Ext1  J15  AX00005649  AGCACTGGGATTTATCCCAGATAATCTTAAAATGAACTCACATATGCCTAAAGGA
Ext1  J17  AX00005650  AGATGCTCACAGCACGATTATCGAACCGTGTGGACAAGCACTATTTCATTTGTC
Ext1  J19  AX00005651  CGGCTGTTAAGATGACCACGGATAAGCAGACGCGTAAACTGCCAATCGTAGACG
Ext1  J21  AX00005652  TGAAGGATACAAAAAGCTAGAAGGGGCGCTATTTACGGAAGGAAATGCGATAGA
Ext1  J23  AX00005653  CAAGTTTATGGTGATGGAGATACGTTCGCGTTACTTTGCAAAGCGAGTTCTCAA
Ext1  L01  AX00005654  ACGCCGTACATTAGGTATTCAGGAAAAGGATCCAATGGAGATTTTCGTAGATGG
Ext1  L03  AX00005655  CATTACCAATGCAAATGCGTATGCAGCGTGAGATGTCTAAAGTATATAAGGCGC
Ext1  L05  AX00005656  TAGTAGAAATCACAGAGGAAAACGGAAGTATACGCCAGGGACGTGCCATATTTA
Ext1  L07  AX00005657  TACGATGGGTATGTAACGGTACAAGAAGGAGTTGTTACGGGTAAGCTCAGCTGG
Ext1  L09  AX00005658  TGTGCTGGATCAGGCGATTAAACAATTACCGAAGAACATGAAATATATAGTGCTT
Ext1  L11  AX00005659  AGCAGAAACTTACGGCTAAACAAATTCAAGCGGCGTACCTGCTTGTAGAAAACG
Ext1  L13  AX00005660  TTATTGGAGCAATTTGAAATGTATCCGATGCACCCACACGATGACGGTCCGGAT
Ext1  L15  AX00005661  ATTCTGAGTGGACACGCATTATGTCCGAGGTTCGTTTGTATGAGCGTTATGAAG
Ext1  L17  AX00005662  AACACCTAAGTTCCCACTTCGATTAGACCTACAGTTTTTCTCTGATGGTGGTCCT
Ext1  L19  AX00005663  CACGTTACTTAACTCCAATTTATGATCAAGATGCTACACCAAATGGTGCTGACTA
Ext1  L21  AX00005664  AAAAAGTAGCTCTAATACCCAAAAAGGTTGATAAACAACCAGATAGTACAGCGAC
Ext1  L23  AX00005665  TGCGGCAGACGCGGCGCGCTATTTTTCTTATACAGATGGCGAAGAATCGGTTG
Ext1  N01  AX00005666  CATCGCCACAGATACCACTCAAAGCATATGTGTTACAAGCTAGCTAGACGTGAT
Ext1  N03  AX00005667  GAGCAAGGACGTAGGGAACCGGTGACATTATACATTAAAGGTGTTTCTGAAAAG
Ext1  N05  AX00005668  ACATACACGCTTACAAGCTAATCAAGCCTCTAATCGAGCACCGATATTACACGG
Ext1  N07  AX00005669  GTAGTGCAACCGCTTCTGAGTTTAAAGTTAAATCAGGAACATACATGTTGAATAG
Ext1  N09  AX00005670  TGGTAGGGATGGATTGTAAGGTTGGGGTTTCATTAGATGGAAGAGTTGTAGCG
Ext1  N11  AX00005671  CAAGACCTTGTAAATGAACGCATCGATAAACAGAAATTAGAAAGTGTACTTCCTA
Ext1  N13  AX00005672  ACCGATGCAATTCGTTTCTCAAACCATGCAGGGCGGAATTACTAATTTCACGGA
Ext1  N15  AX00005673  GCTTTGTTTAATCGAAATGCTCAAAGTGACAAAATCAAGTCATTAGCGGATATAT
Ext1  N17  AX00005674  TATGAACGCAGCAGGTAGCATCATTTCTTCAATTTGGAATGCGGCTAAGTCAGC
Ext1  N19  AX00005675  AGCGCATGAACTAATTAATGAGGGCGATACAATCCGAATCAAGGATACAGGCTT
Ext1  N21  AX00005676  TTTAGAGATTAAAGGGTTAGAAATACGAACAACTGGTAACGAGAAAGATATTGAT
Ext1  N23  AX00005677  TTTATTTTCCCAACCTTTTGAAGTCAATGAGCTCTATAAGATACATGGGTGTAGT
Ext1  P01  AX00005678  TTTTGGCATCCTACTTTCTGTTATCTTAGGTATCACAATAGTTGGGTTATTTTTTG
Ext1  P03  AX00005679  CTAGTTAATGGTGAGGTTGGTCTTGTACGTTTTGACACATTAAAGTCAATCCTGG
Ext1  P05  AX00005680  ACGTATTGGAGTTGATGATTCTACTCTTAGTGCAATTGTTCGTAATCGTACTAAA
Ext1  P07  AX00005681  CACTTTACAACATGTACGCAGAGGCTGATGATCATGATGAAGTGCAATGTGTGT
Ext1  P09  AX00005682  AAGGTGAAGTAAACTCTATTCTAAAACATATGGAAAGACACGAGGTATCTAACAA
Ext1  P11  AX00005683  TAGTGGTGATGAAGGTAGCTGAGAAAATGGGGATGAGTGTTCCACATTGGCTTC
Ext1  P13  AX00005684  AGTCGACTAGCACACAGCTTAATGAGAAATGAAGCATGGCTCTATCTGTTTTGTC
Ext1  P15  AX00005685  AAACGAATTAAGAGGGCTAGCCTGTTGTGCTCATTGTAGGACACCGTTAGCCTT
Ext1  P17  AX00005686  GGATGCTGGAACTATTTCCGGATTTAAAGCAGTTTTGGAATAAGAAAAGTGGGC
Ext1  P19  AX00005687  AAGCACTTTTTACCCATTTGTTCTATAAACTTACAATGTATTGAACCGGAATTGG
Ext1  P21  AX00005688  AATCCATTAGATTTTTACCTTGAAAGAGGAGATGGAAGTATCGTGGACCATACAT
Ext1  P23  AX00005689  AAAGATGAATCATTGACGCTGCCTTGGATAAATGCTGAGTGGAATACCACTCCT
Ext2  A01  EMPTY    -
Ext2  A03  AX00005690  AATGTTATCGCCATGAAGGGCATGGCATTAAAACAAGCATCAGCATTAGAATCC
Ext2  A05  AX00005691  CAACAAGTAATTAAACATTTCGAAATTTCAAAAGCATATTCACATCGCGGGATTA
Ext2  A07  AX00005692  ATTATTGGCGGGAATTTAAACACGATACAAGGAATTTGGGGTAGCCCCTATATG
Ext2  A09  AX00005693  CATGACGGACTCAATAGAGCGGAAACAGGTAGTCCAGTTGATATAGCAGGCGG
Ext2  A11  AX00005694  TAGTTGTTGCCCTGCTTATGTCTTAATTATAGGGAATATGGATACTTCCAACTAT
Ext2  A13  AX00005695  ATTTGATGGTGGAGATGTAGATATCGTTGAAGTCGGTGATTTTACAGGGAACGG
Ext2  A15  AX00005696  CAATTCAAGCGCTGCAACTTATCTCTATGGGGCTTCTTCCAAAAGGGGCATCCA
Ext2  A17  AX00005697  TTAATACTGTATTTCCTTGTATAAAAGTTGTGCCAAAGCAGCAGGGAACTGTTGC
Ext2  A19  AX00005698  AGCAACAGTTTGCAGCCAAACCAGAAAAAGTAGAAGTACGATATAAGCAGTCCA
Ext2  A21  AX00005699  TTTGTTTTTCATATCATTTACTTTGTTTATTAGAAGAGTATTACAAAGCAGCGTTG
Ext2  A23  AX00005700  ACTTTATCTCACCATTTCAAAGTTTTACGTGAGTCAGGTGTTATGTACACGCGCC
Ext2  C01  AX00005701  GCTATTATTGCGTTGCTATTTATGTTAGTAATGATTATACCAAGTTTTTCGGTTGG
Ext2  C03  AX00005702  CTCTGAAGTATTTAAGTGAACAAAGTGATGAGTGGCTCATGTCAGAAAGAAAGT
Ext2  C05  AX00005703  TTAGACGAAGATGAAGAAGGTATTCAATTTGTTTTAGAGCGCATGCCTAGTCGA
Ext2  C07  AX00005704  CTTATGTAAAAAACTTAGCAATATGACACTATCTGAAAAAGAACGTGAACAACTA
Ext2  C09  AX00005705  TGGGATGCACTTTATACTATTCCATACGGCGTAAGTGCTTCATATTTAGATATTG
Ext2  C11  AX00005706  TATTTTAGGTAGTAAAGCATCACGTATGCCTGCACAAAAAATAGGGAGTACGCG
Ext2  C13  AX00005707  AGATATTATCGGAGATGGATATGGTTGCTTCTATTTCAGCATCCAGACATTCGAG
Ext2  C15  AX00005708  GAAACTGAAAAATGTGTTCTATTCTTTGCATCAACGGAATCATAGACGTATTGTT
Ext2  C17  AX00005709  AATCGAAACTTTCGCAGGGACAATATGGATTGGTGCTATTACGATGGCATACGT
Ext2  C19  AX00005710  TAGCTGGGAATCCTTCTTTCCATTATTACCAGGGGCAACTGATCCATCTAGCCC
Ext2  C21  AX00005711  AGTTGTTACAACTGGAAGACCATATAGTTTATGCTCACAATTTAAGGAACTAGGT
Ext2  C23  AX00005712  AGCAGGGCTGTTTGGTATGTTGCTCTCACCACTTGCAGGTCGTTTAACAAAGAG
Ext2  E01  AX00005713  TTGGCACACGTCTACCCTCACACAGAAATTTAGCATCACAACTTAATATTAGCCG
Ext2  E03  AX00005714  GGGAAAGTATTACTTTCGTATATAGAGAACTGGGGAAAGGAAAACGAATGTGAG
Ext2  E05  AX00005715  GTGCGCAAATAAGCGTTAGGAAGGGAGATATCGTTTCTCTCATTGATGATAGCT
Ext2  E07  AX00005716  AGAAAAGATAAAGATAGAGGCGGGACAAGCTGTGTTTTGGGAAAAGGGAGAGC
Ext2  E09  AX00005717  TTATATATGAATTGTACGTTTTCCCAAAATATCGCGGGAGAGGATTATCGCGAGA
Ext2  E11  AX00005718  AATATAGATGTTTTCTCTCCTGTAACATGGCAGTGGGAATTGAGTGGGACTCAT
Ext2  E13  AX00005719  CTGTTTGTCGCGCTACCGATAAGGAGCGCGGCTGACAGTTATCTTGGTGATGA
Ext2  E15  AX00005720  TGAACAGACCGTTGCTCAAATGGAAAGCTTAGATGCATTACTGCAGTTTCTTGAT
Ext2  E17  AX00005721  TGACGTTGGTGGATACAGCAGAGTATAGTTTCGTTCAATATAAAGACGATGTGA
Ext2  E19  AX00005722  GATAAAGGCAGCAGACTTCACACTTCCGGGAAGAATGTATAAAATTCCGAATCA
Ext2  E21  AX00005723  AAACACATTCTATGATTATGGCGGAGTGTTGCATCCAGTGGGTTTAACCGAAGA
Ext2  E23  AX00005724  TGCTAAGGATACAAAGGAAAATCCGATGGAAATAACAGAGATAACAATTTCGATA
Ext2  G01  AX00005725  ATTGTATACGTTGGAAACCAACCGAGCCAAATAGGCTATTTAGCAACCGATGGA
Ext2  G03  AX00005726  TTGAGGTAGATGGTAAAAAGCATAATGTATGGGTAAGTGAAGAGACATATAAGG
Ext2  G05  AX00005727  TCTGATTCTTCCTGGAATGTCTGATTATACAATCGACGGAATTACATTAGTATAT
Ext2  G07  AX00005728  CAATGGAATTCACTACAATAAGCATCACAATGGGATATGAAAAAAAGAATAAAGA
Ext2  G09  AX00005729  ATGAACTTAGTAAATTGAAACCGAGTGAAGATACAAAAAGATCTAGTGAACCGAG
Ext2  G11  AX00005730  ATTAGACTCTCATACTCTATTTTGATTTACCAGAACTATACGCGCTCAGTAAAAC
Ext2  G13  AX00005731  GGAGTTATTACCCGACTCTCTTTGATAAAATAATTGTTAGCCTTGAGTTAGTGCT
Ext2  G15  AX00005732  ATCATCGCATCCGCCTCTACTTCCGCTGAAAATTCATTATCCGCTATGGTAGTTG
Ext2  G17  AX00005733  CATCCAGGTAATGTGTATATTCTTCGTGATGGCACTCCTGCATTACTTGATTTCG
Ext2  G19  AX00005734  TGATAGGAACTGGAAGCAGTTCCACAATCCTAAAGATTTAGCTATTTCTCTTTCT
Ext2  G21  AX00005735  AGTAACTAAACTTAAAGATAATGAATTACATGAGAATGTATGTATGTGGGGAGCA
Ext2  G23  AX00005736  AACATTTGTATCGGAAGCCAGCCGAAAAAATTATATGGAGGCCCATCATCTAATA
Ext2  I01  AX00005737  ATCTTTTCACGAGGAAGAAGAAATACATATCTCATACTATCGTGATGGAATGGTG
Ext2  I03  AX00005738  TGCTAATTCGGGATATGGATAGTACAAAAGATATTCTGGACAAAATCGAGCCTTT
Ext2  I05  AX00005739  TGAGGTTCTTGAACAGGCTAAGGCTTTAGAATTCGCCAATATCCAAATCGAAACA
Ext2  I07  AX00005740  AACTAGATGAAGCTTTAACGTATCCATCATCAAAAGTTATTACTTCAGCGATTGA
Ext2  I09  AX00005741  TTAGGTAATGCATTGCAAGGGGACTTTGGCTTCTCGCTTCAATATCAAGAGCCT
Ext2  I11  AX00005742  ATGCTTTCGAAGGTTGGGGAGGCCCTACTCCATTTATAAACTATGTAGACTTCTG
Ext2  I13  AX00005743  CATTAATCGAATGTATTTTCACAGAATTATGTGCTGCGATGCAGTTTTCTTCCTT
Ext2  I15  AX00005744  ACTTAGGTCTTGGAGTCGTTCCACCTACACCATCATGGGGGAACATGATTAGCG
Ext2  I17  AX00005745  ATATGAGTGAAGGAGAGGTTGAACGTGCAGTTTTTTACTTCCGTGAGTATTTAAA
Ext2  I19  AX00005746  ATCCTCCTATTGGGTTAGTGGGACTCATTATCGCTGTTGCTTCGCTCGTTATCG
Ext2  I21  AX00005747  CTACGATTCTAGTCCGAACAGGCGCTGGGTATGATGCTTTGCATACGTACCGAG
Ext2  I23  AX00005748  TAATAGATTATAGTGTACAAGAGGAACGGGCTGTTTTATCACAGCTAATTATTCA
Ext2  K01  AX00005749  TTATGTCATATAATCATTCGGAAAAGAATGATTAAGAAAAAAAAGCCGTATGAAT
Ext2  K03  AX00005750  AGTAGCTCCAAATCCACAACCTCCTAACCCACAACCGGTACCTCAAACGAAGGG
Ext2  K05  AX00005751  TTGCTTCAATGGAGGCAGGGATTAAGGTGACAGTAGAAGAGGACATCAGGTGG
Ext2  K07  AX00005752  GGCAATAATTTGGTTTACGATACAAGAGTTTATGCAAATAACGCTCAATTATCAA
Ext2  K09  AX00005753  GATGGAAGGTGTTTGTATGAGTGTATATTCAGTAGCACTCGCAATCAGGGATTG
Ext2  K11  AX00005754  GGACTTCCAACTGCAATTATTTCAGGTCCACTTTACGGGAAATGGATTGGTGCT
Ext2  K13  AX00005755  TATCGGTACATCAGGCGGTGTAGAAGGAGCTAGATACGGTGCTTGCTTAATGGT
Ext2  K15  AX00005756  TCATTTATAATGGGAAATCCGTTTCTTGGAAGGAAATGATGTCTTGTAGTGGATT
Ext2  K17  AX00005757  AAATCGCGGACGAACTTGGTATCAGGGGAAAAGTATAGCAGATGTATTGCCGCT
Ext2  K19  AX00005758  AAAGTGAAGAATGAGTGGTTACGTCAGAAGAGAATGGTCGAACAAAGTGTAGAA
Ext2  K21  AX00005759  GGTTTGGATTCATACAGGTCTTGATATTAAACGTAGTATAGACCCAAGTGACCG
Ext2  K23  AX00005760  GGTCTGATCCTGATGTTACTAAATTCATGAATATAAGTAATTTCACTGATGAGAA
Ext2  M01  AX00005761  TTCATGTGGTCGCAAGTACCGGTTACGATTTCGGTATATTTCCTTCAAGGAGCG
Ext2  M03  AX00005762  AACAATTGCAAATGCAGCAGCAAGGTGTACAACCGTATTATTCATCCGTAGAGT
Ext2  M05  AX00005763  ATGAATATAATCCAGTAACGTCGATTTTTACTCCGAAAACTAGAGGGGTATATAG
Ext2  M07  AX00005764  CGGTCCTTGTAACGAAGTAATTACAAATGTGTCTATAATTAATCAACTATGCACC
Ext2  M09  AX00005765  TTGTGGTACAGCCTCAGTTCCCTGGCGGACCGAATGTTGTTTTTCCGGTTTTCG
Ext2  M11  AX00005766  CTTAACAGGTTATTGGGGAGGCGGTGAGCAAGATATGATTTGTTTAGAGAACGA
Ext2  M13  AX00005767  AGAAACGAAAGGGATTAAAATTGGGATGGTTGAGTATAAAGTGTTAAAGTACGA
Ext2  M15  AX00005768  TGAAGATGGTTACATATTAACAAGCTACATGACTGTTGTACATATCAATCCGGTA
Ext2  M17  AX00005769  GCTTTTTCATGATACGGGTGTTATATTAGTGAAACAAAATGTTGATTATGGTAGT
Ext2  M19  AX00005770  AGCTTGCGCCATATTGTGCCTCGAAATTTGCTATTGAAGGTATCACTAAATCTAT
Ext2  M21  AX00005771  GAATCGGATCTTGTTATTGTAGGAAGCTCATTACAAGCCCTCGGATATATATTAC
Ext2  M23  AX00005772  ATTAACATTAATATTTTGGGTTCCAGGAGTTATACATGCAATTCTTGTAGTGCAT
Ext2  O01  AX00005773  TCGGCATTGAACTTCCAGCAATTTGGCAACAATACCAATCACCAGGTCAAGCTA
Ext2  O03  AX00005774  GCTTTGCAAGCGGCAATGCTTACAATTGTCGATCCGAGTAAAAGAGGAGTTGCA
Ext2  O05  AX00005775  GGATAGTTCAATTCAGCCCGGATATTCTTTAGGGGTTGTTGCTGAGAAACCCGA
Ext2  O07  AX00005776  TTAGGTATCGTGACGTCTACTGAAGTGGCTGAGAGAGCAAGAGATTTAGTAAGA
Ext2  O09  AX00005777  TCCAGACTTACCAAGGGCATTTAAGGCTCCGCTTGTACCATTTTTACCAGCATTA
Ext2  O11  AX00005778  AGCAATGAAGCATGCAGATACTTTAATTATGGTCGGTACTTCTTATCCGTTCACC
Ext2  O13  AX00005779  GCATTTGGTGGATTCATTATTTGCGCAGAAACTATGGCGATATATTCACTAGGAG
Ext2  O15  AX00005780  GAGGCTTGTTCAGATGTTGTAGCAATCTCTATTTCTAATACGGTTATTAGAAACA
Ext2  O17  AX00005781  GGACAGTGGTTAACAACTACATGTGTCCTTGGAATAGGTCTCATTAGTTCTATTC
Ext2  O19  AX00005782  AAGAGGTTGCGGACGAAGTGAGGCACCACAAGATGACGGTGAGTACTCAATCA
Ext2  O21  AX00005783  TGTTTTTGGTGTTGCCTCTAAGCCATTACGTTTTATAGGTAAGGTGATTTTTCAT
Ext2  O23  AX00005784  AAGCCATTATTCCCATGAAGATAAGGAAGAGATTGCTGTTATTATGAAAGGGGA
Ext2  A02  EMPTY    -
Ext2  A04  AX00005785  TTAAAAAATCCGGTAATACTTATAGAATATCCTTCAGGAAAACAAGAAACATGGA
Ext2  A06  AX00005786  TTCTTTCTAATAGTATTTTTTTGTTTGCTCTTGGTTCTTCTATCGAAAAGCAACTC
Ext2  A08  AX00005787  GATGACCATATATTCAACTCCGCTATTTAAACCTGCAACAAATGGCCCTGAATTC
Ext2  A10  AX00005788  TTGAGCGCTGGAATATAGCTGTTCAGAAGTCAGAGCAATATGAATTAGTAATATT
Ext2  A12  AX00005789  AAAAATTCCCTATGATGTGTGAAATTGATATTGAAGGTGACGAGGCCGTAATTCG
Ext2  A14  AX00005790  GCAACACTTCAAAAAGTTTCTTTTGGGGTAGTTTTATCATTCTTACAAGCTTCATG
Ext2  A16  AX00005791  TCACAATAATTCGCACGGGAACTATAGAGTCGGGAGACATGGTTCGCATTATCC
Ext2  A18  AX00005792  AGGTGTCGCGTATATGCTATATTTAGCCTTTAAAATAATTACTAGTAAAGGCGGT
Ext2  A20  AX00005793  ACATAAACGATTGTCAATATACGTTAAATAATGGAGACTCAATTCGCTTTAAGGC
Ext2  A22  AX00005794  CATTCCACTTTCAAATAACCAAAGTCTTGGTAATTTTACAGTTAACGCTTCAAATG
Ext2  A24  AX00005795  AGAGAAGCTTATATATACAGATGCTGACGGGATACCCCAATATGGTACAACGAA
Ext2  C02  AX00005796  GCTTCAGGTACAACACCAGCAGCGTTAGTTAATGCGTTAGTAGCTAATACAGGA
Ext2  C04  AX00005797  AAGATTCCTGCCCCAAGTCCTCAAATTGTCTCCGGGGATGGGCATTATTTATGT
Ext2  C06  AX00005798  AATGTTTATAACAAGTTGAACTTTAAGCACTCAACGCCAATTGCAGCAAGTGGCA
Ext2  C08  AX00005799  CGTTCGAAAGGCATTTTCTACGCGACCTATTTCCCATCGCTCTAAGTCATTTCAA
Ext2  C10  AX00005800  CGTGACACAACTCGCAGAGGCTTTTTATGTGACTCGCGGTGCTATAAGTAGAAT
Ext2  C12  AX00005801  GAACAAGCATTGGTTGTTACACTACTAACTTCCGTATATGCGGCCTGCGTGTTT
Ext2  C14  AX00005802  TAGCCGCTTTATCTTATTACGTATTAGCAATCGATTTCATTCCAGATATAGCTGC
Ext2  C16  AX00005803  ATCTTCTTAATTACGGATTTAACAGATGCATCTTTAAATACATTAGGCTGGAGAG
Ext2  C18  AX00005804  AAAGAGGATGTCACTAAGGCGAAAAGGATTGTCTCCAATCCCGATATCCACGTT
Ext2  C20  AX00005805  TACATGGAATACAAATAACGATTTTGGTAGAGTTGTTTTAAATGCAGCATTAGGG
Ext2  C22  AX00005806  CATTTACAGCCCCTATAAATGGTATCTATTTATTCAGTGCCAATATAGGATTTAAT
Ext2  C24  AX00005807  TGTCAAACAGCGTTATCATGGGAGAATAATCCCTCCTAATCCACCTGCTCCATAC
Ext2  E02  AX00005808  CTGGTATTAAAGGATTCTCTAAAGTAGATAATTGGATATCAATGCTTAGAAGCAT
Ext2  E04  AX00005809  GAATGGATTAAGCAAACATCATTTCGTATTGACCAGTTTCTTAGTCGTTTGGGTA
Ext2  E06  AX00005810  AGGTGCAACTTATAACCTCTCCAAATTCAGCTACTTGCCAAGGCAAGACGGCCA
Ext2  E08  AX00005811  ATAGTGTCAGTGTAGTGATAAGCAAGTACAACATGACTGCAATGAAAAATTATTT
Ext2  E10  AX00005812  TATAAAAATAACTTCGACAGAGATATTAGGTGTTGCTAAATCCGTATTTATGCAA
Ext2  E12  AX00005813  GAGAAGTCTGTTAGATCACATGTATGCCCAAGTTATGGGCAGTCTAGCTGGAAA
Ext2  E14  AX00005814  TTCTTCTTCGGACACTACTTCTCATTTTATAAATCCTAAAAACGGTGATTTACCAC
Ext2  E16  AX00005815  ACGGGGACAGGGATTTTCGTGAGTTGTTAAAGAAAGTTGATGCACCACGTTTTT
Ext2  E18  AX00005816  AAAGAAGGTAAAGCGTCTGGATCACAAATAGGGCCTTTAATACGCTCACTGGTG
Ext2  E20  AX00005817  GTTTAGTGAATGCCTTGAATCCCTAGGAAACGAAACTCTCATTTTCTCCCAAGAA
Ext2  E22  AX00005818  AAATGGACCTGGTAAAGAGGGAACTGTAATTCATGCAACTTTTACGCTAAATGG
Ext2  E24  AX00005819  AATTTAGCGATATTGGCAAGACAGTTCAATCAATAAAACGATCATTAATTGCATC
Ext2  G02  AX00005820  ACTATTGGCTGTGAGAGAGCGTCACTAAATAGAATTGGTAAAGATGTATATTACA
Ext2  G04  AX00005821  TAATCAGCCGATGATTGCACTCATTATGTGGCAAAATGGCGCTAACATCGGACA
Ext2  G06  AX00005822  TGGTTTATTATAAAGGGTGAGCAGCCAGAAGGACTGATTGTTGCGAATGATACT
Ext2  G08  AX00005823  AATGTTTATAGAAGAGGACCAGATTATTTTACGAAAATATCAATCTCCAAGAGCT
Ext2  G10  AX00005824  GAAATTTGACATGTTTTTAGAACTCTTACGAACAACGCCTACTTATAAGGTTCCA
Ext2  G12  AX00005825  TGTCTCCTTCTGTAGCGATAGCGACTAATAAACTACAAGGGAGTAGCGGAACTC
Ext2  G14  AX00005826  ACCAAAGGGCGATACAGTCATTCAAAGTGATGCTTGGATTGGAATGAATGCTAT
Ext2  G16  AX00005827  GCGCCTATTAAAGAGGGGGGAACTATTAGTAAAATGATTATCTCTCCTAAAGATA
Ext2  G18  AX00005828  AAAGATAGTAGGCCCCCTTATAGGGGGCATGTTGTTGAGCTGGTTTCAACCAGA
Ext2  G20  AX00005829  TTTTTTGATTTCAGTAATGTGGAGAATACAAATTTGCTTGAGGAATGGATTGAGC
Ext2  G22  AX00005830  CACGAAGTTCTAGTCACTCATAAGACAAGGATTGATGAGGTACTATTAACGGCA
Ext2  G24  AX00005831  GTATCAAAGCTTCCTTTCTCGTTATACAGGACAGGACGACATTATAGTTGGAAGC
Ext2  I02  AX00005832  TGCAACAAATTGTCGAATTCCTTCCTAGCGCATTACCTGTAAGGGATTACTCTCA
Ext2  I04  AX00005833  AACATCATTCCGTTATCAACCGCCTACAGTGGATGCAGAAAAAATACCCATTGTC
Ext2  I06  AX00005834  TTACTAGGATGGATACCTAAAGACATCAAGACAGTTTGCCTAGATAGGGACCAA
Ext2  I08  AX00005835  TTATTAAATTCATGCGACATTAATAGGACCCTGATAGGGGATTTACTAATCCGAT
Ext2  I10  AX00005836  AAATAGTTATGCAGATAGATGATTCGCCCTACATTCTATTCGGGCATAGCATGGG
Ext2  I12  AX00005837  TATCCCTATGATCGGTTTAAAATGGAGATACAGCCTGTAATTAACAAGTTTGAAA
Ext2  I14  AX00005838  ATTTTATTAGGAATTATGTATCAAGAGAGTAGAGGTGAGGGAAACGATCCTATGC
Ext2  I16  AX00005839  ATTCGGTCTACGTGCATATGATGGAGATCCGTTTAAATATGCGAAATATTTACCA
Ext2  I18  AX00005840  AGATTCCCCTGGTAGTACGATGCACGATTTTTGGGAAGTATTTTTGTTTATTCAG
Ext2  I20  AX00005841  GTTCATGCAACAGTCGAAGACCTGGTAAAGTGGGGAGAAAATTTAACTACAGGT
Ext2  I22  AX00005842  CCAAATATAATAGTTAGAGGAGCATCGAAAGCCCAACGAGAAGCATGGAGTAAC
Ext2  I24  AX00005843  GTTCTAATCCAGAAGTGGCTAAATTTCAGTCATGGGTTAATTATCAATATCATGA
Ext2  K02  AX00005844  ATATACGAATGAGCGGTTGGATTTGGTTTTATCGGGACATGCTCATGGAGGGCA
Ext2  K04  AX00005845  ACATTGTAATGATGATTGGTGGAAATCTAAAGAAAAGTGTCATCGTGATGATAAT
Ext2  K06  AX00005846  TCTGTCAGTTGTGATGTAGTTAGGCTTGCGGCTATTCCTGGATCGGTTGGAGTA
Ext2  K08  AX00005847  ATAAAGACATCTCTTGGTTTGATCCAGGTAAATCACATTGGAAATCAGATGATTT
Ext2  K10  AX00005848  TTCCAGGAGTTACATTAGGACCCTACTTATATTCTCAGTGGGAAAATCATTTACA
Ext2  K12  AX00005849  AAGGCAAACCTGCTGGCGTAATACTAGGTGGTATAAAGGATTATGAAAGTATTA
Ext2  K14  AX00005850  ACCAGGTACATACATTGTGGAATACATGGTTGTTGATTCTCAAGGGCGGAATGC
Ext2  K16  AX00005851  TAAGCACCTTTTCAAATAACAGTGACTCACTTCATATAAGTCATAGCAGCATCTT
Ext2  K18  AX00005852  GAAGTGGCAGGACCTCCACATGTGAATCTAAATCCCAATACGTATACAGTGGAT
Ext2  K20  AX00005853  TATAAAACTGCCAATCTATCAAGGGACCTCTGAGGAAGTATTGAGTCGCGGGAT
Ext2  K22  AX00005854  ATAGTTCCTACATCACAACCATATTCTCCTAATTCCCCGTTTACTGAGCTATATG
Ext2  K24  AX00005855  AAAAATGGATGCCCAATTTACAGATTGAAAGCCTTAAAACTGCTGGAATAATAAA
Ext2  M02  AX00005856  ACATTTGCTTTATGGAGTACATATTGGCTTGCTCCTGGAATTGCTTTCGGAATCG
Ext2  M04  AX00005857  TAATGTCTGGTGCATTTAGTCAAAGACCACTTAAAGGCGCTCCTGCTTATGGAG
Ext2  M06  AX00005858  AATGGAAGTCACTCATTTTGTTTATTTTGCTAACAGATGGAATGAAACGTTTTGG
Ext2  M08  AX00005859  TCAAGTTGTCATGCCCCGTTTCTGGCATCTGAGTTAGCGAAAGTAATGAAAAAG
Ext2  M10  AX00005860  ATGAGAAGCTACCGGCTAATATTGTATTACTTCGAGCTACAGTCCCACAAGTTTG
Ext2  M12  AX00005861  GGGTAGATGCTAGTTCAGGGGATATTCGCGCAGATGTATTTCGAACATATTTGT
Ext2  M14  AX00005862  TATCGTGGGTATGGGTTCCAGTTTAATATTCAGTTACATTTTTGAACCTGCAACT
Ext2  M16  AX00005863  TATCGTTAAAACAATCGCAGGATCGATAAGCATTGGGGCCGAGTTACCACAGTA
Ext2  M18  AX00005864  AAGCTGTTACTGAGTTACCTGAATCGGTTATACTTCGTTACGGCACATTATACGG
Ext2  M20  AX00005865  TGTTTTGAAAATGACAGGTAGTACATCTGTGAGCCAAATGACAAGAGCTGAAAT
Ext2  M22  AX00005866  CCACTTTGACGGACAAAACAACTTGCAAGTACTTGACCTTGGCTCTGGCGTTGG
Ext2  M24  AX00005867  GAATCCCTTTACTGGAGAACAAATATTAAGCATTCCAATTCCCGCGTTATATGTA
Ext2  O02  AX00005868  TATATTGGTATGCCATACTGTGATATTCCAGATCCGTATGGATGTCATAACTCGT
Ext2  O04  AX00005869  GAATCTACTGCACAAGCGATGATGAATGCAAAGCTTTTTCGTAAACGTGATCAAG
Ext2  O06  AX00005870  GATATTAAATGGGTAATTCCAGAAATTTGGAAAACTATTTTGCTAGATGTTCCTC
Ext2  O08  AX00005871  ATATCCATATTACTATATTGAAGATGCTGCTCGTCGCTGTGGCGGTTGTGGTCG
Ext2  O10  AX00005872  AAACAATATGGTTCGAGTACAAGTAGGTCATTTGTTCCATTATCGCAGTCTTCTA
Ext2  O12  AX00005873  GCTCATTCACAAGAATCACGATATCACATTGGATATCTACTTGCAATAACTACAG
Ext2  O14  AX00005874  TATCTTAGTAGTTTTCAATTGTACTATATGGGGCTTGCGGTCGGAGGAGAAGAA
Ext2  O16  AX00005875  GCATTCCCAAGTCGTGAAACCATAGAAAAGATAGCGAAGAGATTTAATGTACCT
Ext2  O18  AX00005876  AATATCGCTGTTTGTAGAATGTATGAATTAGCAAGTCATCCACAGTTTCCAGTGA
Ext2  O20  AX00005877  TTGGTGGTATTAGATGATCTTGGGGCAGAAAGCGGGTCAACTGATTCGAATAGA
Ext2  O22  AX00005878  ACGAGTGGTTGTAATTGCGAAGTAGCAATCCAGCAGCAAGAAGAAAACGATAAG
Ext2  O24  AX00005879  AAAGGAATCAGACAAAGCGTATGAAAATGGCGATTTAGGTTTATCAGGATACTTA
Ext2  B02  EMPTY    -
Ext2  B04  AX00005880  TTCCAATTGACCCCCTAAATTTAACCAGCTTTGCTATTACAGAAAACATCTTCAAT
Ext2  B06  AX00005881  ACTGGCATTACTGGACCGACTGGTGTTACTGGTCCTGCTGGTGTAGGTTTAACA
Ext2  B08  AX00005882  TGTGACCTTTAGTAATGCGAAAAGCTTCATACAAGCTGGAATTATTATGGTACTT
Ext2  B10  AX00005883  AAATCTGGAGTAAAAATCTATCATTCGTAATGCTCGGTTTAGGGATAAATATAAT
Ext2  B12  AX00005884  AAGCTACTACATTAGATGAGATAGTACTGCAAGAAAATGAGTTATATTGTGTAGG
Ext2  B14  AX00005885  ACTTGCAAACAGAAGTGATGAATTGGTCAAGAACTACATGTGTGAGGATGATTT
Ext2  B16  AX00005886  ATTCGGAGTAACTGTTAATCCTGAGAGTATGATCTTGGGCATGGACTTATCAAG
Ext2  B18  AX00005887  GGTAGAGCATCAGAAATGACGAAATATGTTCGTAACTTTTATGAACAAGGCTATA
Ext2  B20  AX00005888  GAGAGAATGGATGCTGTCAACGATGTGGAAGGTTCGTCTTTGGTAGACGTGCT
Ext2  B22  AX00005889  GGTTTTGCTCCTACAAAAACGCATAAAAACAAGGCTGGAGCAGTAAATGAAATG
Ext2  B24  AX00005890  CGTGAACAACCAATGATGCTTAATATTTCAACGGCTGGTAAGGGTGCTTCATCT
Ext2  D02  AX00005891  TGTTTGGTTGACCCAGAAAGGGAATAGGACAACTCAAAAAAATTTATTAGAGCAG
Ext2  D04  AX00005892  TAACATTCTTGCTAAACTTGGATGCTCATATCAATCCACAGAATGGCGCGCAGTC
Ext2  D06  AX00005893  GTGGACAGAGAAAGTCGAATGTTACCTTCTCCAAGGGGATATTTCAAAGAGAGA
Ext2  D08  AX00005894  CAACGTTCCGCTATTTCAGCATCTATTGCAGCGGCTCTTTCTACTAAAGGTCATC
Ext2  D10  AX00005895  AGGTCAACGATATGTAAAAAAAGCATGTGGAAGAGAAGTGGAATACCTGGTCAT
Ext2  D12  AX00005896  TAGGAGAGACGATTGATCCAGTAACAGACCGTGTTGTGATGGGATATCCATTAG
Ext2  D14  AX00005897  ACCCTTATATTGTGTATGAATTTGTGAATGAGCAACATAAGAGGGCTTCTAATAA
Ext2  D16  AX00005898  AGAAGCTAAGCGTAATAACGTACAGTTAGGAAATCATGCAGCTAGTATGGGTTT
Ext2  D18  AX00005899  GTTTGGATGCGTTAGATGAAGCAGCCAAGTATTTTGCTAGTAAATTAAAACCAAA
Ext2  D20  AX00005900  ACAAAAATATTACGTTGGTACCCAAAATGTACAGTTGCTCCAGTAGAGGAATCTT
Ext2  D22  AX00005901  CGTAGTGGTGGTACAGAATGTACATTAGATGAATTGAAAGGTGCTATTCCTATG
Ext2  D24  AX00005902  CATTTGGTGCGTTGAATCTGGCGTTTTTACCTGTGATAGCTACCATTGCGGCAG
Ext2  F02  AX00005903  AAAACCTTGGTTGTTACAAGGGAGAACACTCTTTTTCACAGATGACGAGGTGTA
Ext2  F04  AX00005904  GTACATTAAGTGGGAACTTTGTTCGAGGGGGAGAAATAACAGGTTCAACATTAC
Ext2  F06  AX00005905  AAAGGACTTGATGGCAATGGATACTTGAATGCAGCTTCTTTATACTTTTCACAAA
Ext2  F08  AX00005906  CTTTTCCAGCACTGGCATATGGATATACACCCGCAGTTTGTGAAGTTACAATAAA
Ext2  F10  AX00005907  TTAAATGCCATGAATGAGCGGGGAATTAAAGGAAAGGTTATATCTGATCCTTTAA
Ext2  F12  AX00005908  GATGAAGGAACCTGACTTCCCTTTTTGTCTTTCTTGGGCAAATGAACCATGGAC
Ext2  F14  AX00005909  AGAGTAAGTGGGAGAGCTAATAGACTAGCAAGTATAGAACCTCCTAAGGAGTAT
Ext2  F16  AX00005910  CACATGTATATTGGGCTTTCGGAGGTAATTGGGGGACAAATAGTGTTATTCCAA
Ext2  F18  AX00005911  TTTGCATACTACCTGCTATTGCCTTATTCGTTACTTTCGATGTCATCTTTGAACTA
Ext2  F20  AX00005912  TCTTCGCCCTGGTGGAATCTTCATCGCAACAACACAAGCGCGCTATTTTCTTGA
Ext2  F22  AX00005913  AAGAAAAGAACCTAACTTAATTTTAAAAGCGATTGAGGAAGTATTACGCTATCGC
Ext2  F24  AX00005914  TGGATTATCGGGGGATAACATACAACTAAAAGAGGATGAGGTATTTATTAACGG
Ext2  H02  AX00005915  AAATGCATACGTCTTTCTTAGTAAAAATTACACACCAATAGCTGGCGGAGCTTGG
Ext2  H04  AX00005916  TTCACTAGACCAGCTGCACTTTATTCCGGAAGGTCAAATGATAACGAGAGATAA
Ext2  H06  AX00005917  CAGCTCGATAAAATTATCGATTACGATGTAAGTCAATTCTCTGTGACGCGAAAGA
Ext2  H08  AX00005918  CAAATAGAATTCAATAATTTGAAAGTACATAATGGATACTTGCAAGCTGAGGTTC
Ext2  H10  AX00005919  AGGATATAGAATCCATACTCCGCACTATTCGCGCTGGGTATCCACAAGGAGCTT
Ext2  H12  AX00005920  CTACAATGACTCCAGAGGTTATTAAAAGACTTATGGAACGCCTTATCCCTGAAAT
Ext2  H14  AX00005921  AGTTACAAAATGGTCTTCTAGAGGGTAAAAAGGATGTTTGTAAACTTGTGCGAAA
Ext2  H16  AX00005922  GAGTTCCACCCACGCTACTTCCTGGAATCTACAAATCTGTATTCACAATTGAAGA
Ext2  H18  AX00005923  GCATGGAAACGCTTGTACTCCGAGTGGGTCCCAACCTCTAAGTATGAACTTGCA
Ext2  H20  AX00005924  AACCCTTCCCTTATTCCTTCCGCTGTTGACGAACTATTACGCCATTCCGGCCCA
Ext2  H22  AX00005925  TCCAACAGGCTCAACTGAAAGTTGCCTTTGTGATTGCTGCGTTTTACCTATGCAG
Ext2  H24  AX00005926  TGTGGTCACATCAAAAAAGTATGATGTGAATATGTTAGGTTTGTTAAATGGAATG
Ext2  J02  AX00005927  GGACCTGAAGGTAGCTGTTTTAAGATGGGTGGTGAATTCGAACTTTTATTACAA
Ext2  J04  AX00005928  TCGTGGGAAGGATAACAAGTGTGTTGGAATGTTAAACGGCGAACAGACAGTGG
Ext2  J06  AX00005929  GGCGTTCAGTCTGAAATATGTATAGACGCGACGTGTCGACGTGCATATAGCTTA
Ext2  J08  AX00005930  ATACAACTAGCACAATTAAATCAATTGAAATCTTGCGTATACAATATAGGGAGTG
Ext2  J10  AX00005931  TCCAAATACCACTAGAACCGGAGCGAATCAAAGGATCTCACGGTTTACCAGCAA
Ext2  J12  AX00005932  AAGGCATATTATTAGGCATGATTACAAATGGATTCACTGATTTTCAACTCCTAAA
Ext2  J14  AX00005933  AGAAAGCTATAGATCAGTTAACAGAGCGAGATTTACATTGGCGTCCTAACAGTG
Ext2  J16  AX00005934  GTGTACGTCGAAAAGTTTATAGATCATTGGAATCAATATGGCTTTGGTGTATGGG
Ext2  J18  AX00005935  GGTACAATGGATAGCTATATCTATTGGAGAATCGGCAAACATCTTCGACAGCTC
Ext2  J20  AX00005936  AAATTGCTGAGAAATCATGGCTTGTACGTTTAGACTTCCCAAAAGCACCTGGAG
Ext2  J22  AX00005937  GCTGCCCCTCTAATAATTGATCTGTCCCGTTTTATGGAGCATGCACTTAGAGAA
Ext2  J24  AX00005938  TGAACGTGGAGAAAGGAATATTTCCATGCTTACTCTGCAAAAAATTGCTGTTGGC
Ext2  L02  AX00005939  GTGGGCTGCATGGGGACAATAGACTTCAAAATTTACGTACACTTTGCAGACGTT
Ext2  L04  AX00005940  TAACAGGTTTCTTCCACCTATTAGCGAAATAACAAGGGATGATAAAAGAGATGTG
Ext2  L06  AX00005941  CGTTGGCTGCAAACATTGTATAACGCTGTTTCACCTGGTGGTTTATTCATTTTCA
Ext2  L08  AX00005942  CTATTGGACTAGGATGACGATCATCAGCATAGCTTTTGGTTTACCAGATATAGAC
Ext2  L10  AX00005943  ATAGTTTTTGGATCTATTATGAGCCACAACCTAAGTACGGTCTATGTTTTAGGAC
Ext2  L12  AX00005944  GGAGAAGCAAGTTTATGGGTTCGTATGAAGAACCGTGTTTTAATTTTCTGGCCA
Ext2  L14  AX00005945  TTAATTCCGGGAATAGGAGGTGGTGTAGCTACATTTGCCATGTTATTCGCGAAA
Ext2  L16  AX00005946  TGTTCTTATACACGCGGTATATTACCATCCGCGTCCGTTCGTATCACATGATGTA
Ext2  L18  AX00005947  CCAAACCTACCCTCTTTACGAACTAATTTTCTTAGACGATGCCTCCACTGATCAT
Ext2  L20  AX00005948  CCAATCGGTTTTCCTTCTAATGTTGAAAATCTGAATCGCTCGGTCAATATAATAC
Ext2  L22  AX00005949  TGCGCCAACAAAATGGGCGTTAGAATCTATTCAGCCGTTTACTTTGTTATTTATT
Ext2  L24  AX00005950  CCAATGAGTGTTTGGTTATGGGATGAGGAGCAAGAGCGGGATATAAAAAGCGA
Ext2  N02  AX00005951  AATATCGCACATAGAGGTGCTTCTGCGTTCGCGCCTGAACATACAATAGCAGCA
Ext2  N04  AX00005952  AACGTGAATATGTTCGTAAAGGAGCATCACAAACGATGCGCTCATATCACTTAG
Ext2  N06  AX00005953  AAAAATTGGCTCCATCACCACATTAGAGGCATGTTAGGTTCTTATATTGGTGCAG
Ext2  N08  AX00005954  TGCTCAACCGAAGCCAGTGCGTAATCAAAATGCATATAGACACATGATAGTGGA
Ext2  N10  AX00005955  GAGGATGATATATACCGAGAGTTATGGCTTGATGAATCACCTCCAGCTCCTTTA
Ext2  N12  AX00005956  AACTTAATCCATCTATGGAAGGACCTTTGCTACATGATGTGGTTGCAATAAGCGG
Ext2  N14  AX00005957  AAAAACCGCACCAATAAATGAGTTCTCAACATCATGGCATCATCAAACTCCCGCC
Ext2  N16  AX00005958  CGCTATATACGATGGTGACCTTATGGTTGGTTTTGTTATGCATGCTGTTGTAATA
Ext2  N18  AX00005959  ATAAAATTGGAGCATGTAAAACGGGCGAATATGACCATTGTCTTTCCTATAGTTC
Ext2  N20  AX00005960  ACCGAAATCTAGCGAGTCTCATTTAGCATTTCACTGGATAGATTATAATAAAGAA
Ext2  N22  AX00005961  AAAATTGTAGGTGGAATAACTGCAATTACATTTTGGCACCACGTACATGTTGATT
Ext2  N24  AX00005962  CTTATTTTTTTAACCGGAACCAATTCGTTTCACTCAATCTTCATAAAAATATTATC
Ext2  P02  AX00005963  CCTGTTCTTACTGGGGTGCATATAGAGTTATCTAATAATAAGTTAATTTGTGCTG
Ext2  P04  AX00005964  TAGTAGCAAAAAAACCGAGCACCGGACAAGCTTGGATAAATGCCAATCGTTTTA
Ext2  P06  AX00005965  AGGGAAGAGCACCTCAGAAATCGCCATGCTTGCTAATGTGTCTGCAAGGTATAT
Ext2  P08  AX00005966  AGAAGAAAGAAGTACATATAATAGAATGCTACAGGGGAGGAGAGAGGAATAGCT
Ext2  P10  AX00005967  GTTTCAACAAATAAAGTGGTTAAGAAAATCGTTTTTCGAGTGGTTTCCGCAATAT
Ext2  P12  AX00005968  GCAAAAAAACAGAATACCATTCTATTCCTTATAAAAGTATTACACAATATAGCATC
Ext2  P14  AX00005969  AAGACTATGAAACAAATCCAGCAAATGAAACTATCGAAAAAACTATTTGTAGAAT
Ext2  P16  AX00005970  TTTCAAGCAGCTGGGAACTTAGTTCCTGGTATAGGTTTGCTCATTAGTCCATTTT
Ext2  P18  AX00005971  AGCGGTTATGATGAACGCGGATTGCTTGGACTTGCGTTCCATCCACAATTTTAT
Ext2  P20  AX00005972  AGAGAATATTTTTCAATATGCTAGTCTAACAGATCATGCTATTTATCCATATTGGG
Ext2  P22  AX00005973  CGTAGCAATTGTGATTTCCAGTCATCAACTGTCTGAGATTGAGCAGATGGCACG
Ext2  P24  AX00005974  CTGATGATACGGTGGCTCAAATAGTAAATGCTTTGCTTGGCCTATCGGGAATGC
Ext2  B01  EMPTY    -
Ext2  B03  AX00005975  TTGATATAGGTATAGCTTCGTTAGTACCTCTTGTTCCTGTACCTTTTACTGGCGA
Ext2  B05  AX00005976  AACGCAGAATATGCCGGATGTTTATTCCACTTAAATAACAAAACCATTCGTTTTA
Ext2  B07  AX00005977  CCTGGAATGTCACTCTCAATACTTGCTGATGGTGAAGTGTTCTACTTTTCTTCTG
Ext2  B09  AX00005978  AAAATGAATACATGCTTGGACAATTCAACTATAAAAGCTCGATTCAATCCGGTGA
Ext2  B11  AX00005979  AACAGCATTCTTTTGGATTGAGGAAGGGAAAAGTTGGCTAGGATTATGGGCGGG
Ext2  B13  AX00005980  CAAGTTGGAGATATTGACGTTTCAAAAGCTTTACCAAGCAGCCATGTTTTCTCAT
Ext2  B15  AX00005981  GTACGATTTTTGCTATTTCGTTAATACTTAGTAATTTAATTAATCACATTACTTGG
Ext2  B17  AX00005982  CTTATTCGCTTTCCGGCCTCAACAATTGGATCGGCATATGCCATGACTTTCACAT
Ext2  B19  AX00005983  AAAAACCAAACAGCAACTTCTTCTACTGTGATGGAAAGGCAACAGAAAGAGTCT
Ext2  B21  AX00005984  ATTAAGAAAATCACTTGGAAACAAGCTGCAAGTTGGCTTTTATTCCCATTTTTTTA
Ext2  B23  AX00005985  AAGAGTCAAGTAGGGCGCAATTTGAAACATATGAACATGTGGGCGCATATGGAT
Ext2  D01  AX00005986  ACGTATAATGATCCAAAATCAAGTTAGAGCATTCCTGCAATTAGCAAATGAAGAA
Ext2  D03  AX00005987  AGAAAAAACTTCCGTCAAATGTCGTTCAGTTACACAAGGCATCATTACACGACAG
Ext2  D05  AX00005988  TTTACTTATTTAGGTGGGACGTTAATCTTAAGAGCATTGATGGAATGGAAGTATG
Ext2  D07  AX00005989  AGTACGATTTGAAAGTTGATGTTCAAGAGTTAGCAATTGTAAATGAACAGATTTT
Ext2  D09  AX00005990  ACTTTATACTGCCTTCAATCATTTATGGAGTGGAAATTTGATAAAGAATCGAGGG
Ext2  D11  AX00005991  CTGCTTTACGTTGGACATGTCCACTGGGATAGTGAAGAAACATACTTGGGTTAT
Ext2  D13  AX00005992  CGATGAAATCGGAGAGCAATGTAAACATATTTTAGTTTATTATCATGAGCTTCCT
Ext2  D15  AX00005993  TCGTTTATTTTTCAATAGAAGCTTTCAGGGAGCGGATTGAGAAGACAGGTGCTA
Ext2  D17  AX00005994  AGAGATTCATGACGTTGGCCAAAAAGAACCGAATGCATGGGGACTTTATGATAT
Ext2  D19  AX00005995  TCTAGATTTCGCAAATCCATATAACAGTTATTATGAAAGACCGGCGATGATGGAG
Ext2  D21  AX00005996  CATCTTCATATCGACTTTTTATGGGTTGACGAATCAGTTCGTCATGACGGTTATG
Ext2  D23  AX00005997  TAGACTTACAAAATCCGTCTGGCCATGCGTTATCATGCATGCGATTGAGGATGC
Ext2  F01  AX00005998  TTATACCGGACAAGTATTTCCTTTCTTAAGTGCAAAAATAGGAAAAGGTCTTCTA
Ext2  F03  AX00005999  ATCCAAGTGAACTATCCCTAATTGAACTGGTCAACAAATCCTGCTCGCGAGATTG
Ext2  F05  AX00006000  GCCCCTTCAACGATTTCTGTTTGGAAAAAACAGCTCGAAACACAAGGAATTGATG
Ext2  F07  AX00006001  GGCTACCGTCGCATTCGTGATGAGTTAACGAATCGTGATCAGAAAGTGAATCAC
Ext2  F09  AX00006002  GTGTGATTTAAATAAGCTGATTGGAAATAAGCCGTTAGCTTGGTTTACAAATCCA
Ext2  F11  AX00006003  ACGTTTTAGATAGGCAAGTTAAAGATGCTGTGGCGGCTAAGTTAAGATCCCTAG
Ext2  F13  AX00006004  GTGTATATTAGTCCGTTCGGAAAAGCATGTCAGGCGTACGCAACTATGTTTTTC
Ext2  F15  AX00006005  ATCATCCCAGCATCTGAAGGCTATAATTATGTCGGCTGGAAGTTATTTGTTGGG
Ext2  F17  AX00006006  TAATTACTCTTTGTGACGCTCTTGCTGATGCGGGTGGCTTTACTACGCTGGAAA
Ext2  F19  AX00006007  AAGTCTTCTGTGGTTCTGAAGATTTAGTTATGGAATCATATTTAGTTGGTGCCTC
Ext2  F21  AX00006008  GACATTAAGAGTTCATGAAGATAGCGGAACACCGCGAGGTATTTATTGTAATATC
Ext2  F23  AX00006009  CATTCTAATCCCATCGAAAAGTTTAGTATCGCTTATTAGTGATAAGAAGGTAGAA
Ext2  H01  AX00006010  TATCTCCTTGACCCAGAACATTGGAGGAATGGGTATGCATTAGAAGCAGCAGAG
Ext2  H03  AX00006011  TTCGTAGCATTTATCCTTGTTAAGGATACAGGGGAAATTGTAGATGCAGACTGC
Ext2  H05  AX00006012  TAAAAAGAAGTTAAGGCGTCTTATTTTAATGGTCCTTTTTATTGCAGCAACTACTC
Ext2  H07  AX00006013  TCAACGAAAGGTGGTTTAATCGGACACCACTACGACCCTAATGGAGTTCCTGTA
Ext2  H09  AX00006014  CTATTACTGGCGAAAGCAGGTTTACTGGAAGGTTTAAAAGCAACAACACATTGG
Ext2  H11  AX00006015  AAAGGCGAGTCCAAGTATTGTTAACGAATGTAGTGAAGATGGATGGACACCACT
Ext2  H13  AX00006016  TGATTTTTACGTATATATGGGCATTTGACCTCCAAGAGGATTGGGATTATATACA
Ext2  H15  AX00006017  ATGGGCGATAATTTTAATACATATATGGAATCCAATGGTGTGAAAAATGAAGATC
Ext2  H17  AX00006018  AGGATCCGTACACAAAAGACAATAAGATTGGGCGGTTAAGGAGATTTTATATTTC
Ext2  H19  AX00006019  CCTCGAATCCTCATCCATCTTTTAAAAATGCTAGCGTTTCAGAAGCAGCTGCGC
Ext2  H21  AX00006020  CGAGTTCCTGAGCCAAAAAAAGAGGATTGTGAGCCAAAAAAAGAGGATTGTGAG
Ext2  H23  AX00006021  ATCATAGAAGAGAGGGCTTGGCAACTGTAGTAAGTGCAGCTCTTATATTGGATT
Ext2  J01  AX00006022  GTTCAAGTACCTGAACTGGTAGGTTTTCGATTACTTTTATCACATCTAGCTGGAG
Ext2  J03  AX00006023  GTAAAGGGAGAATATCACTCCTGGGTGGATTCAATATTTGGTCATAAGGTTGAA
Ext2  J05  AX00006024  AATTGAAAAAGCGTGGGGGAAAGCAAATAAAACCGAATATACAGGGAATGGAAT
Ext2  J07  AX00006025  TTGGGTTGGTTCGAAATTACTTGGTAGTTTTGGTCCAGTCATTGGCGGATATGC
Ext2  J09  AX00006026  CCCTGAAATCCACGGGGATCACGGTTTAGGTCCTATTATTCCACCTGAGATGAG
Ext2  J11  AX00006027  TGCCGGACATTCCTGGATTTGAAAAGATACATTTGAGAGAGCCGAGAAAAGGAA
Ext2  J13  AX00006028  CAAAACGTTAGCAGTGGAACACACGAATATTCATTAACTGTAGAAAACCTTACTA
Ext2  J15  AX00006029  ATATACGGTTCTTGGGAAGTCGTTGACAATAAAAATGGTGAATGCCCTGTATATT
Ext2  J17  AX00006030  GAAAAGAAAGTGCCGAATTAGCTGCTGAAGTAGTGAAGGAGATTCCTAGTTTTC
Ext2  J19  AX00006031  AGATTTCAATGGATTGGTCTCATGATTGGTGGGTCGCTTTTCCTTTCAACAAATA
Ext2  J21  AX00006032  AAGAAAAAAGGCATATTGATCTTCAAAGTCTATTACATTTGGTTGAGCATACAAG
Ext2  J23  AX00006033  ACGTTGGTAATAATTCAGATGTGGTTGCAATTGTTAATCATTTACCCGGTGGTGG
Ext2  L01  AX00006034  ACTGCAAATGATACTAAGTTAACAATCCCAAAAGGGAGTTATACAATCGCATATT
Ext2  L03  AX00006035  TGTATGCCCTTCCAATTGTACCAGTTGCGCCGAAAGAAGTTGTGCTTGGGTCAT
Ext2  L05  AX00006036  AGCAGTTCCGTATTATGAGCAGGCAATCGCAAATGGACTTGATGGCGAATCGCT
Ext2  L07  AX00006037  TTTGCGGAGAAACCGAGTGATGTACATAGAGGGTTAGAATTACATCCATTTGAA
Ext2  L09  AX00006038  GAAGCAGTACGTCAAGAAAACCCTCTTGAACGAGTTGCTAGTAATCTTTCATCC
Ext2  L11  AX00006039  ATGTAACAAAGCATTTAGTTTTACCAGATCAATATCCTCCGTTCACTCGTGGAGA
Ext2  L13  AX00006040  AAGATAGTGAATCGATTAAGTAATATGGGCTATCATGAGGTAGAACCTGAAAACC
Ext2  L15  AX00006041  TTTCGGATCGGAAATGGGTAAGTTTTATGTATAGTTATCCCAATCTCATTCCATT
Ext2  L17  AX00006042  TATGGGGAACTATCGGGGCAATCGCGATTAGAGCCCTCGCTACCTTAGTTGTTG
Ext2  L19  AX00006043  AATATTCGTGAACAGTTTAGTCATACGTACAACCGTTTATTTGAATTTGCGAGAA
Ext2  L21  AX00006044  ATACCATTCCGATTGGTTACATACAAATGTACCCAGTGGATTCAGAGTGGAAAG
Ext2  L23  AX00006045  ACTGAATGGTTCACACTCTATACAATCCCGCAATTTAACGTATTTACAGCATTTT
Ext2  N01  AX00006046  ATGATGATCTTCCAAAGGATTTGGCGTGTCCAACTTGTGCGAAAGAGATGAAAT
Ext2  N03  AX00006047  TATAATTGATTGGCTAATTTTTTGCTGGATTACTCCAAGGTTTGTTGTGATTCCTA
Ext2  N05  AX00006048  CCTAATTTAAACATAACCGGCTATACTCATATGGCTTTTTCTGTCGGTAGTGAAG
Ext2  N07  AX00006049  CGCTTTCAGGTATGCTAATTGGGATTTATACGTTAGATGAAACGCTTAGTGTAAA
Ext2  N09  AX00006050  TGGTGCTAAGCGACCCCAAAGCATTTAAGGGGAATAAGGAAGTGATGTATCCAG
Ext2  N11  AX00006051  AAACGATGCTATCATCGTTACGATCGCTGCTGGGAAAAGTATTGAAAGTACTGA
Ext2  N13  AX00006052  GGAAAAGGAAATCAAGAGCCAATTGTCCAAAGGTGGATGCCTGCTGCAAGTGTA
Ext2  N15  AX00006053  TCGTTCAAAACTAGGTTCAAAACCATATGCAATTGATGGCACGAAATCTTCTGTT
Ext2  N17  AX00006054  CGAACGATATCGTCATAGCTTTGATGTCTTTCCTGATTCTAGGCGAACTCAACCG
Ext2  N19  AX00006055  TATGGTTACAATTGACGATGGCTTTCCCCGAAAGCCCAACTCTTTAGCTTATAAT
Ext2  N21  AX00006056  GAATACACAAATGAAACGATGAATGCTTTTCATATGGCTTACCAAGGACCTACAT
Ext2  N23  AX00006057  TTTCTTGGACCATCAGAATCTAGAATTCCTTATATATTTAAAGGCATGATAGGAT
Ext2  P01  AX00006058  GTTAAGAGGAACCTTGAGCAATCAAGATCAGGGGGATAAATTTGTTATTGATGT
Ext2  P03  AX00006059  GCCGATTGGGCAAGCTTCATAGCACGCCCACAAAAGGACAACAAGTTGTTACAG
Ext2  P05  AX00006060  TAATCATACTTTTCTTTGCGATTAGTGCGATAACGTTATCACAAGGTGTTGTGTA
Ext2  P07  AX00006061  AGGCTGTTGGATTGAGTTAAGCACCTCATTGTCAATATACGACAATAGGTGCTT
Ext2  P09  AX00006062  ACCTGGATATGTGGGGTATTGGAGCTTTGAGACAGCTGCAATAGTAAAGATACT
Ext2  P11  AX00006063  AAACTAGAGCATTTATATGAATTCAATCATTCATCCAGCAACAACTACAGCACCG
Ext2  P13  AX00006064  AATGCTTCAGATAGAATGAAAAGTGCTACTAGTCGCTCTATAAATAAGGCAACGC
Ext2  P15  AX00006065  ATACGCATATGCATAGCCTTTTGAAAGACTCCTATACCTCCCGTTTATGGGCAGC
Ext2  P17  AX00006066  ATACATGCCTTTTGACTGTTTATTATTTTTTGCTGATGGGGGAAATGGTGATTTG
Ext2  P19  AX00006067  TGGAAATAATAATGTCATTGCAAGAGGAAGGAATAGAGTGCATCCAGAAAAAGA
Ext2  P21  AX00006068  GCAGCCGAAAGGTGTGGAAACAATATATGTTGATTCCGGAGCAGATGCTGCTG
Ext2  P23  AX00006069  TTTTTACATGACGATTTTCATCCGGCTAATATAATGATTGACCAAAATGAGTTTCG
Ext3  A01  EMPTY    -
Ext3  A03  AX00006070  CCGCATATTGTAGGGCATGTAGAGAATGTGAAACAAGATGAGGCTTTATTACCA
Ext3  A05  AX00006071  ATATTACTTGTCCACACCCGAAAGACGGCAATTGTCTAGAGTATGAATTGACATT
Ext3  A07  AX00006072  TTGCTAGACGTGAAGATGGAAGATTAAAATTCATATCACTTATCTCTTTCTTTGTT
Ext3  A09  AX00006073  TGATTGTAGAAGATACCTCCATTAATGGAAATCCGCTTCTTCCCGATTGGGGTC
Ext3  A11  AX00006074  AAGATAAAGTGTATAAAATAGGGGAGACAGTAGACGTAGATGGTTTGCAAGTAA
Ext3  A13  AX00006075  GATATTGAAACATACGAAGAGTTTAAGGAAAGCAAGTGTGAGGTAGTTGTATTAG
Ext3  A15  AX00006076  AAAGCATTTCCACAACTTTGTACAAATTTATACGAACTTAACTGGCAGGCAGCCG
Ext3  A17  AX00006077  AAGAGTATATTCCATCGCATCTTATGAATGCGGAAGTGACGGCGGATATTATGA
Ext3  A19  AX00006078  CCAGACTGGTAGAGAAGTTCTTGCAAGAGCATCCGAAAAGTCTTCTGGACCTCT
Ext3  A21  AX00006079  AGTTGCTGGAATCGGCTTCTTTGGAATCGTTATCCCAAGCATTCTAATCTTCACA
Ext3  A23  AX00006080  CAGCATTATCCGTTTGCCGATCTCAGCGATGTTTCGACGTCCTATTTTTTCAAGA
Ext3  C01  AX00006081  ACAGGAGAATCGGTGGTTACTAGATTAGAAACTGTTAGACAACGGAGTGATGGG
Ext3  C03  AX00006082  CAACCTTGATTGCTGGTGGCATAATGATAGGTGATGCAAGAGGTAAGTTAGGTT
Ext3  C05  AX00006083  GTAATGAAGGGTGCTATTTTGGGTCTACCAATAATTGGCGGTATTATAGTCGGA
Ext3  C07  AX00006084  TCACCTTAATCAAGAGCTGTCACGAATCAATGCGAATTACTGGTTAGATACAGCG
Ext3  C09  AX00006085  CAGCCGCAGCCGCAGCAAAAACACAAGAGTATGACCTGATGAAGGTCATTGATA
Ext3  C11  AX00006086  TAATAGAGGATCCGCTCAGGAATCAAAAAAACCTTGGAATTATTGCGATTACCTT
Ext3  C13  AX00006087  TTTGAACTAGGAGTCACACTGGGACCTGATACATCACATCATCTGCAAATGGTT
Ext3  C15  AX00006088  CGAAAACCATGTCCTAAAGACCGCCGTGTCACGTATGCGTCAATTACTTCAGAA
Ext3  C17  AX00006089  AAAATAGACGATTTTCAACTCAGCATGTCGTTTAGTCCTGTTGCAGAGCGTCCAT
Ext3  C19  AX00006090  AAGGATTTACTTATTGAACAAACCGGATTAGCCCCATTTTTATTTCAAGCAACGC
Ext3  C21  AX00006091  ATGGCATTCATGCAATGGTTACCAAAAGAAGCCTACTTTTGAGACTGCAAGGGA
Ext3  C23  AX00006092  TCTTATCCTCGTTTGGACGAAGATATAAAATGTGACGTACTCATAATAGGAGCAG
Ext3  E01  AX00006093  TTTCGTTTATGTATTACGTTACAAGAGTTTTCTTATTTTCTCCGGAATGTCCTTTT
Ext3  E03  AX00006094  TAATAGGGAAATGGAACTCTATCCCAGCAAAAGGGGTAGCTAATGAAAGTATTA
Ext3  E05  AX00006095  TCTAATTACAAGGTTCATTGGGGCACCTCCACATAATAATATTTCTTCTAGTTCTT
Ext3  E07  AX00006096  AGTTGGAGATAGAGCAAAATTAAAAGTTACGATAGATATCTCTCCAAAACCTTTA
Ext3  E09  AX00006097  CAGACGCCTCTGACCGGTTTCGATCAGGAATTATTCATACCTCCTTTCGGAAGC
Ext3  E11  AX00006098  AAAGTGAAGCGCTTCTACTAGGGCGAGTAACCTATCAAGGTTTTGCAGCTGCCT
Ext3  E13  AX00006099  GTTGAAAGGGTTCATATTCTTTCTTGTGAAAAATCATGTCTGGGTCAATCTTACT
Ext3  E15  AX00006100  GAGGGATTATGCACACCGCTACGGTTTCCAGAAGCGGATAGGCATGTTGTCGG
Ext3  E17  AX00006101  GAGCATTTATAGAACATTGGGCATTTCAGTGTGGGTACTGTACGCCGGGGTTTA
Ext3  E19  AX00006102  CAGCACGGAACAAAATTACTTTAGGTGGAAACATTGCAGGGGAAATCTGTTATA
Ext3  E21  AX00006103  AGTAGAATTTATAGAAACTCCTCATGACGATTCTCCGTTTGGTTCCCGTGCTCTT
Ext3  E23  AX00006104  ATAAGGGGCACACAATGCTGGAGCACTCTGCTAATTCATCATTAGAAGAACGTT
Ext3  G01  AX00006105  AGCTAGTTTATCAAAAGTTTTTGGCTATGCCAAACCGAAATTCATCGCCCACCTA
Ext3  G03  AX00006106  TGAAGTGCGTGGAGAGGTATTAAAGATAACGCATTCTGAATTAGGAGAATTGTT
Ext3  G05  AX00006107  AGAACGCTTAGTAACAGCTATGAACAAGAAGAACGTAAAGCTAGAACAGGCTAT
Ext3  G07  AX00006108  GGGAAGCTCTTGTAAGCACTCTTGTGGTCATTCAACCTAAACAAGGAAATTGGG
Ext3  G09  AX00006109  ATCGCTTTAATACCTGCTGTGATTGTTCTCTTTATGTTAAGTTTCGGCTTAGTTG
Ext3  G11  AX00006110  TTGCATTTACTTTGGTATTAGTGACAGTTGGTATAGTGACATACCAATTGTTTAC
Ext3  G13  AX00006111  TCCAGGGATACTTGCTAAAACTTCTGAGAGTGGAAAAACATGGAGTTATGCGGC
Ext3  G15  AX00006112  TTTATTGTGAATCAATTACATATGAAAGAGCCCTCAAGAGCCATTTTATCGCTTG
Ext3  G17  AX00006113  CTATAATTCAGTACGATCAGCTCGAGAAAGAGCCTTTTATTATGCCTGCTTCTTC
Ext3  G19  AX00006114  TGCCCTGATTTTCGAAGAGCCGCAACTTCCATCCACTAAAGAAAGTTGGATCGC
Ext3  G21  AX00006115  TCGCCGGCGGGAAATGCGTGGCAACAATAAACAGGGATGAAATACGAGCAACA
Ext3  G23  AX00006116  ATAGACAAACACAATAAACCAAGAATCATAGAGTCTCAAGTTAGAATAGGTGGCG
Ext3  I01  AX00006117  GGGTTTGTTGTAGGCTCAGCAGCAGTGGGATTTTTAATAGGCAATACGGTTCTC
Ext3  I03  AX00006118  CGGACTTGCGAGGTTTCAGCCCCCGCAAGGTGGTATGCTAGAACCTATTTACAA
Ext3  I05  AX00006119  AACAAGCCAACACAGAAATAATTCCATCCGAGTACATCTGGGCGAAAGCAACGG
Ext3  I07  AX00006120  AGATCGTCGCACTTGGTGTGCTGTCTATTGGCTAATGCAGAAATTTACGATTGG
Ext3  I09  AX00006121  GTTGCGCCAAGTAATAGCTATTGGATTATGGTCACCTATTATGGATTCGCATATG
Ext3  I11  AX00006122  AATATCTCATCAAGACTTATTTTCATAATGCAGGATCATTAAGTGCGGATGCTGT
Ext3  I13  AX00006123  GATGTTCTTCGCCTTGCAGTTGCTTTATCTGAAGGTGATGTGAGTTTAGCATCC
Ext3  I15  AX00006124  GCTTTACTGGTTGGATGGTTCGTCAATATCCTGGTTCAGGTGAAGTATTTGAAC
Ext3  I17  AX00006125  AAGACTGAGCAAACTAGTAAAGCAATAACAATACTTTCCGAACAACAGTATCCGT
Ext3  I19  AX00006126  CTGCAAACTTGGAAGGACGTGAATGGACACATAATCTTGACGGTAATGACACCT
Ext3  I21  AX00006127  AAAACTTTAAAACTTATAGTTTACCTGTAGGTACCAAAGAATTGAAATGGGTTATT
Ext3  I23  AX00006128  AGTGATGTATTGGATGTAACAACAAAGGCAGAGGATTCCACATATGAAAAATGG
Ext3  K01  AX00006129  AAAAGGTGAGTTTATTAGAGGTAATTCGTTATTTATTCGGGAAGAAACAAACTGG
Ext3  K03  AX00006130  TTTATCAGTTTCAACAGATATCGACATGAACCTTGAAACAGGGGGAATTACTGTA
Ext3  K05  AX00006131  AAAGGTGACTATTCATATTATAGTGGTACCTCTTTTGCTACTGCGTATGTTACGG
Ext3  K07  AX00006132  ACAATTGACGGGAAGAGTTATGAACTTTCATCTGGCACTGTTATTGGTTTCGTTC
Ext3  K09  AX00006133  GGGCTGGTTTCGTACAAGGAATTCAGTGGTATGCAAATATAAATGCGCAGATTG
Ext3  K11  AX00006134  TGAAGCACAAAAGCCGAAAGCAGTACAAACGGAGAAAAAGGACTATATGGATTA
Ext3  K13  AX00006135  GTGTATAAATTAGGGGTAGAGTTTGATAAGTTGTTTGCGGAGCATAACAATATTA
Ext3  K15  AX00006136  TTTGGATCTATAACGGGGGACGCTACATATTTTCAAGACCATAGTTGGCCAATG
Ext3  K17  AX00006137  GTTGTAGCGTTTAATATTATGGAAGGTGTTGATTACGAACTTTTAGCTTATTACT
Ext3  K19  AX00006138  TTTTATTGAAAAGGAAGTGTTAGAAGAAGCGAGTGATGACATTTCTATGTTATTA
Ext3  K21  AX00006139  GAAATGTTTTCAAAGATAACCACCAAGAACTTTGGTATTCCTTTACAATGTCTCT
Ext3  K23  AX00006140  ATGCCTATAACTTTTATAGGCAATGTAACTGAGATTGATTTGATGATAGATGGTG
Ext3  M01  AX00006141  GTCTAATACATTTAGAGAGTTTTATTATCGATTTGCAGGACCATTTTGGGAAGTG
Ext3  M03  AX00006142  ATGTCGATATAGATTACACGATAGATGGTGATTCAGTTCATTCAAAGTTTGGGAC
Ext3  M05  AX00006143  TTTACTGATTTGGATGGGTTTATCGATGACCATTATATTAGTTTAGAGGCTGTAT
Ext3  M07  AX00006144  CACAGGGGCATTAGGAATCGGTGCATCAAAAGGCGGTGACAACATTTTGTGGA
Ext3  M09  AX00006145  GGGAAATTGCGTGGTGTGTGAGGAAACAGGAAGTAATATCATTATATTCCGTTC
Ext3  M11  AX00006146  TGTCGTCTTTTGGGAACATGAGGGGGCATGGGAAAAGGAAACATTGATGGAAA
Ext3  M13  AX00006147  GGGGACCTTATGGGTTAGGAATAGTAGAGTGTGCGGATGATGGTAAAGAAAAA
Ext3  M15  AX00006148  TTTAGCAGATCAGGTTGTTGAGGAGTTACAAGCTGCTAAAAAACAGATTGAAAG
Ext3  M17  AX00006149  TTATGTTGCTTCGGAACGGAATTTTTATGCAACTACATGGGCTGCACCAAATCCT
Ext3  M19  AX00006150  CCAATGGGAATTCCGTCTATAGAAGGATATATAAATGATGATAAAGATCTATGGT
Ext3  M21  AX00006151  TACATTTACAGAACGTGAAACTAGTCCTATGGGCATTCCTAGACTAAAAGGGTAT
Ext3  M23  AX00006152  ATAGTTTTTGTTGGGCGTATTGAAGGTATAACAAAGAGGCTAAGTATGTTTAACC
Ext3  O01  AX00006153  TTATAGTATAGGTAATGGGGATTACTTTTGCCTTCATTCAAAAGAGGGGCAGAG
Ext3  O03  AX00006154  AAATGATATAATTCCTGATCTTTGTATAATTTTTGAGGATCATATTGCTGAGCCAT
Ext3  O05  AX00006155  GGTACTGATAAGTGGGTTTGTATAGGGAAAATTGAAAGATATCCATTGTTTATTA
Ext3  O07  AX00006156  TATCTCCAGAACGAATGTTTCAGGTTCTACAAATTATAAGTGAAGATATCGAAAG
Ext3  O09  AX00006157  TCAATTACTTAAGAGGATCACTTTAGTTGGAATTGTAGTCCCATATGGAGATATT
Ext3  O11  AX00006158  TTGCTAAAGGGTTCAAAAAATCTTCCTTATATATTAGTAGAGAGATTTCCATACG
Ext3  O13  AX00006159  TTAGAACTTATGAACCTAGAGCATAAAAAACTTAGAGAGTATGTGAATTTTGATG
Ext3  O15  AX00006160  TAAAATATGATAATGAGGGGAACAGGATTCCTTCGCGTTTTATGACTGATTTTCA
Ext3  O17  AX00006161  GGTTGGGGAAGGTGCTCAAGAGGCATATTTTTATTACTACACTGAAGAGAATAG
Ext3  O19  AX00006162  GAAAATAACGCCGAATTATAGCGGGAATTCAAAACGTCCAGACAGTGTTGTTAT
Ext3  O21  AX00006163  ATGGAGAACAATATGCTAGGGAAAAACGTAAAAAGATATTAAAGCAAAATGTTGA
Ext3  O23  AX00006164  CCGTATGATTTCCTTCGTGATGGACGTGATGTAGGGATCTCGTTTGATTGTTCA
Ext3  A02  EMPTY    -
Ext3  A04  AX00006165  TTGAAGGGGTTAGAGGTGAGTCTTTATGTACCCTAAAACCACCACCAGATCCTA
Ext3  A06  AX00006166  GATATGTTACCGACCAGTTTAATCATAGGAGATGATCCGAGTTCAGGGTTAATTG
Ext3  A08  AX00006167  TTGGGAGATTCCTCCAAATCGAGTTTCTTATCCTGGAGGTTTTCCCGACTTTAAA
Ext3  A10  AX00006168  CAGAGGTGATGGCAGAGGGTATCATGGCAAAACAAGTCCATTTAAGAGCTTCTT
Ext3  A12  AX00006169  CTATACCGGTAAGGTTTCTTCCTAACGGTCCTTTGGGGGTAGGCGCTAAAACAT
Ext3  A14  AX00006170  ACAATATCAAGCGATAAACCCGATTTGAATGGGATTCCTCCTCATCCAAGACCAA
Ext3  A16  AX00006171  ACTGAAGGAGAAGATTTCGTTCAAATAGATGTAGATCGTAATCAATATGACTGGG
Ext3  A18  AX00006172  AAGCATATGTCACAGGTGCGAAATGGAATGGAAAAACGAGAGATGCATTTTTAA
Ext3  A20  AX00006173  CGGATAAAGAGGCTAGTGCTAAGGCATTGGAATATCTTCAGTATCCTGGTGCAA
Ext3  A22  AX00006174  TTTAGTGCTTTTAACCGCTTGTGGTAATACTGATGTTAAGACATCTAAAGCTTCA
Ext3  A24  AX00006175  TGTATATGCAAGTTTCACCAGCTGTAGTTCCTTTACAAATGCAGCAGCCACTAAC
Ext3  C02  AX00006176  TCCTGACCAAATTGCTCACTTCCCTTCCGCATTGCAAAACTTAGACGATTTTGCT
Ext3  C04  AX00006177  TGCAGTTGCACCTAAGAATGACTCTAACATTAGCGTATATACTCCCTTTTTTGGT
Ext3  C06  AX00006178  ACTAAGGTTGCACCTGAAACGAGGCAAATCTTTAATTTCACATTGCCTTCAGTGG
Ext3  C08  AX00006179  TTGGGCGGAATGGTGATGCAAATTATAGCAAAGCGACAAAGGGGAATATTAAAC
Ext3  C10  AX00006180  AGCGTTGGTGTGCGACGTGAAACAATTAGTCATCTCGAAAAAGGTAAATACAAT
Ext3  C12  AX00006181  CATGGACAATGAACTATGGCCCAAAACAAATTATAAACGGGTTAGAGTTTTATTC
Ext3  C14  AX00006182  GAATCGCAACGAAACTCCTAATTTATATATTTAACATGTTTCCCTCTTCAATGGC
Ext3  C16  AX00006183  AAAACGTAACGACATCAACTGTAGTAATCGAACCAGCCATTTCAAATACACTTCT
Ext3  C18  AX00006184  TCTACAGTTTTTGGTTCTGATGTCAGTTTAACAAATGCAACAACTGTAACGTTAA
Ext3  C20  AX00006185  ATTCTATCCCCTTAGTAGAACAGCGATACCACGGTGTCTTCCCTTATAACCCAAA
Ext3  C22  AX00006186  TGTTACTGCCGTACAACCTCCTGGTAGATTTGGTTCTCTCATATTAGATAAACAG
Ext3  C24  AX00006187  AGCTTGCGCTGAAATAGTGGCAACATCCTATCAAAAATCATTCTTCCGCACTAAT
Ext3  E02  AX00006188  CCCCACAAAATATTTTTCATAACTATTTATACTTCAGCTCTTACTCCTCAAGTTGG
Ext3  E04  AX00006189  CGTATGCACAACAAACAGGCCTCAGCATGTGTTGGGGCCGCATTTTTCATATGT
Ext3  E06  AX00006190  AATTGGTCCGACTCTTTCTGAAGCTAGTAAGCATGGGGGAATGGGGACGCACC
Ext3  E08  AX00006191  TCCGGAAAACTGGGAAAACTGGATGTTTTGTCACGAAGAGAAGTATAACCGGAA
Ext3  E10  AX00006192  CAGTTTTATATTTGTGAGGAGTATGCTCCACTTGAAGAAGAGGATGATGATTGG
Ext3  E12  AX00006193  CCGGATTTTCTACTATAAGAAAAATTCGGCTGTTCTTTTTTACTTGTTGTAAAGG
Ext3  E14  AX00006194  GAGGTAGCAGTAACGACTACAGAACGAATAAATATCGGTAGTGAAGTGATAAAT
Ext3  E16  AX00006195  ACTTCGGAGGAAGGCAGTCATATGTGGAATAGTTTGCTGGATGAGATTTATTAT
Ext3  E18  AX00006196  AGGAATTAAGAAGGTAGTAGTTGCTACACTTGATCCAAACCCGCTTGTTTCTGG
Ext3  E20  AX00006197  GATGCCCTAATTCGTATGCATAGTATTTGTCACACCGGTGATATCTTTGGTAGTA
Ext3  E22  AX00006198  AACTTTTTTCTGGATCTCAGCGCTTTTGTACGCTTGAATCTTCTCTTCCTGTTAG
Ext3  E24  AX00006199  CATCTGTTGTCAGGGTTAAAGGGATTCGCCCAGATGATAGGGAAAAGCAGTTTA
Ext3  G02  AX00006200  AGGGACGAAGCGAACGAGTGAGTTGCAACGTTTGATTCCTGAAATTTCTGTGAG
Ext3  G04  AX00006201  GCTCGAGATTGCCTGTATTATCAGTCAATCCTTATGATGAACCTAGATTTTCAAG
Ext3  G06  AX00006202  TTCGTCAGGTAAAGTGCTGCTTATTAGCCCTGCGCCAGTTGATGAAGAGAGGCA
Ext3  G08  AX00006203  TATCCTGCTATGAATATTAGTGGAACAGCGGTAGGTTGGCCAGAAGGTAGTCTT
Ext3  G10  AX00006204  CCGTTAGATTTTGTAAAGTTTGGCACATGTACATCGTTATTTAACGGAATTGGGA
Ext3  G12  AX00006205  TCCAGAGAAGGGATCGTTGCTTTTTCAAGGTGCAGTTTTGGGACTTGCGCAAAT
Ext3  G14  AX00006206  GGGAGCGCCTTTTATTCATTAAGCAAGACTAGTGATGAAGGGAAAACATGGGAG
Ext3  G16  AX00006207  GAAGCAACTTTAGTATTCACTCAAAAATCCATTGTCTATGAAACAACTAGATTTG
Ext3  G18  AX00006208  TCATTTCTCCTGATGAAGTCACAACAGAAACATCACCGATTCATCACATATTACT
Ext3  G20  AX00006209  AGAAATGGGAATTGTAGAAAGAGAACCTGAAATTAATAAAGAACTACGCCAGCT
Ext3  G22  AX00006210  ACTCTAAACTATAAACTCTTTAACAAGAAAGGCAATTTCAGCACTTATATATCGGA
Ext3  G24  AX00006211  GTGTCATCGTTAACGCTGGTTCGATTCATAGTTTTGTTTCATTACCTACACCAAC
Ext3  I02  AX00006212  GAGAGTTGTCGATTTTAGATATCGATGAGGAGAACAAAAGAGCAGGATTCAGAA
Ext3  I04  AX00006213  GAACATGACAAGTTAGGGCTGCAAATTATTGAAGGTCAGTTTCCAGGAAGAAGA
Ext3  I06  AX00006214  AACAACTAAGTCCACATCATATCGTTACTACTATGCATTATGGAAGTTACGACTA
Ext3  I08  AX00006215  GGATTTAGATGTGAGCCGAGTTATTATTATTCCTGCTGAAGAAGGGGATGTACT
Ext3  I10  AX00006216  CTATTGTGCGTCTCATCATTATAGATCACGATAGTCCGTTAGATTTATTGTTATAT
Ext3  I12  AX00006217  GAGAAGATTGATTTCTTTATCGCGCCTACTGATGATGTATGGGCAAGGGACAGT
Ext3  I14  AX00006218  TAATTTAGGTTTATTGTATGCGAGTCAAAATCTTTCAGTTTTAGCAATTAGACACT
Ext3  I16  AX00006219  AAAGGATATGGCTACGAGTCAGCTTCTGCGATAATCGAATACGGTGTACAAAAG
Ext3  I18  AX00006220  TCATTTGTATCGTATATGGAATGTTGTACAATACCGTATTAAATTTAAATATGCCT
Ext3  I20  AX00006221  AGTACATATCAACCTGATTGGAAGATTGGAAATTTAATAACTGGTGATACATTTT
Ext3  I22  AX00006222  GCGTAGAATTGGATTCCTTAGCTGATATTGTTAGTTTCGGCGTCGCTCCTGCGC
Ext3  I24  AX00006223  ATCAAGAGAGCTCCTGTTCTTATTTCTTCTTCTTTTCTGTCGGTTGGCTTTGTTT
Ext3  K02  AX00006224  TATTGTTAATTTCAAGGAGGGTATATCTAATATTGTTGAACAAAATTGGGGAATA
Ext3  K04  AX00006225  GAGGACATTCCCAAACCATTAGTTCGAGTTCAAGGAAAGCCTCTCCTCTTGCAT
Ext3  K06  AX00006226  GAGTATTGTTGGACATTAAAAGCGCCCCTATGTCTACATGTCCTTAGTCTTTATC
Ext3  K08  AX00006227  ACTCCTGTGGATATCTATGGAAGTACCAAAGCTGCTGCTACTATACTCGCCCAT
Ext3  K10  AX00006228  CCCTATGGGCGGCCATGACATATATAGCTCAAGCAAAGGATGCTGCGAACTTTT
Ext3  K12  AX00006229  GGCTTTAGGATTTACATTAGTTGTAATAGAGAAAGGTATTAAAGCGGGATATGAC
Ext3  K14  AX00006230  AGATCCTGGGAAATCCACAAAGGGATTACCTGAAAGTAAGATTGTACTAGACAC
Ext3  K16  AX00006231  AAGGCTTCTCCAAATGGTTACGTTCTTGTTAAAGAACCGATTATGTTCGAAATAA
Ext3  K18  AX00006232  ACTATGCTAGAGGCACCTACTGCTCAAGCAGCTTCTTATAACTCAACGTCATCCT
Ext3  K20  AX00006233  AACGAATTGCTTTGCCATTCTATTCAACAACAGAAAAAGGAACTGGGCTTGGTAC
Ext3  K22  AX00006234  CATATGACCAAAATAGACAATTCCAACTTCCAATCTCTTTTCCTGGCACTGGAAA
Ext3  K24  AX00006235  GTAACACAAGCTACGGTTTCTCGCGATATTCGTGAGTTAAACTTAACGAAGGTA
Ext3  M02  AX00006236  ATTTCGGTTTGACATGGGAAACTATTCATCCGTTTCTTGAGTATGGCAGTGCGG
Ext3  M04  AX00006237  ACAGCTGAGGAATTTCAGCTGGAAGGTAGGGGAAATTATATTCCGTTATGGTTA
Ext3  M06  AX00006238  GAGAGAACCAGCGCGTAGACGTGAATCATTATTCATGGAGTACATCATTAAATA
Ext3  M08  AX00006239  AAATTCTGGTGTGCCAGTTTGGAATGGATTAACAGATATGTGGCATCCAACACA
Ext3  M10  AX00006240  AAATATTTTGGTGTACGTCCCATTGTTGCTGCAGACGAGCGTATGCAATTTCAAG
Ext3  M12  AX00006241  TTTCAGAAAAGCAAGAAATGACAGTGCAGCAATTAAAAGAATGGCTCAAAGCCA
Ext3  M14  AX00006242  TAGTGCATGGGGATACTGGCTATCTGCTTGGCTTGGGAATGTAGCTTACGGTAC
Ext3  M16  AX00006243  TACTGGTTCCGCGCTATTAACTTCTCGCGGAATTTATAAAATGTCATTAAATCGT
Ext3  M18  AX00006244  ACGGAAAAGACACCTGCAATGCCATTAGATACTTGTGGGGCAATGAGCCAAGGG
Ext3  M20  AX00006245  GGAGAAGATAGAATTGCTGGGTTGTTATCGGTCGGAGCGATAGCAGGGCTAAC
Ext3  M22  AX00006246  AAAGTATTTTGGCTTAACTTGTAGTGGAACAAGGGGGAATGCCTTTGCAGTTAT
Ext3  M24  AX00006247  ATTGTAGAAAAAGGTAAAGGCGAGCTATTAACGAAAACGAAAGAACGTTGGGAT
Ext3  O02  AX00006248  CATGTTCTGGGTCAGGTGGGGAAAAGAAAACGACTACTACATCAAATAATGGGG
Ext3  O04  AX00006249  ATATTCCAACGGTAATCTTTGAAGATATGGTAAAGTCCAGCAGAACACAATTGAT
Ext3  O06  AX00006250  ATTCTAGCTCATCAAGAATTGCTACAACATATAAGTATGCGATTGATACGGAGAA
Ext3  O08  AX00006251  ATAAAGGAGCAATGGCATACTTGCTAGCAACACCTGTATCTAGAGTGCAAATTG
Ext3  O10  AX00006252  AAAAGGTGAGGAGAAAGCATTGGTTGCCCAATTTATTCGAATAGAATCTAAATTT
Ext3  O12  AX00006253  TGGGAATACAAAGCTAATGATAGCAGAAGATACAATGAAGCATAATGAACGTTAT
Ext3  O14  AX00006254  TGGGGAAAAACTATTCAATGTCTATAAGATTCCGATACATACGTATGTTTATATG
Ext3  O16  AX00006255  ACACATTCCAAACCTTTATTATGATCCAAATGATCAAGATCCAAAACGGGATTAC
Ext3  O18  AX00006256  CCTCTGAACTCCATTCCCTATTATCCCCTCTTCTTGAAACTGGTAGCCCCTCTCT
Ext3  O20  AX00006257  TAGTAAAGATCCTGAAAAAAAACAAGTTGGACGTATTTGTCTCTATATCGCATTA
Ext3  O22  AX00006258  AAAAAACTTATAGGCACGTGTGGATTTATAAAATACGATTTGGTCACACATACAG
Ext3  O24  AX00006259  GATGGATGGGACGTGTATAAAACGCATGAATTTCATCAAACTGTAAGGGGGTGG
Ext3  B02  EMPTY    -
Ext3  B04  AX00006260  GAAATCAAGAAATCCATATTGGTGTCGAGCGGAACTTTACACCAGCTAAAAAGG
Ext3  B06  AX00006261  TAGATCCAAAGTCAATCGGCATTCTTTTCTACACTCTTGCGGTTTGTTATATAGT
Ext3  B08  AX00006262  AAATGTGTAACAACATGCTTGACGCATTTGATCTAGCGAAAACATCACCAGCAG
Ext3  B10  AX00006263  ACAGAAGTACATTTGAGGAGCAATTTAAATTAGCAGAAACTGAAAAAGACTGGTA
Ext3  B12  AX00006264  AAGCTTGCATATGCAGAAGGATTTTCACTTGGAGAGGTAATTGGCAGCCAATAT
Ext3  B14  AX00006265  CAACAGGAAATACCAGGTTCATTCGTCTTTATGGGAACGAGCGGTACACATGAA
Ext3  B16  AX00006266  TTAACGATACGACCAGCGAGTCGCTTTAAAATTTTAACAGCAAAATTTTTAGCAA
Ext3  B18  AX00006267  GTGACAGAGTTATCATTATTCAGCACGGGGAATATGTGGCTACGCAAAATATTC
Ext3  B20  AX00006268  GTCTGTCCCAAGTGGAGGACTTGAAAAGGGAGAGACACTAGAAGAATGTTGTAT
Ext3  B22  AX00006269  CCCGCGACTACTCAGCTACTAGCCATTGAAAAAGTGCGTGCGGAATGCAAACG
Ext3  B24  AX00006270  GACAACGTGGACAGCGTGGCAGTACACAGATTCCGGACAAATTTCAGGCGTAG
Ext3  D02  AX00006271  TGGTGGAGTGACAATTTTTCAGTTTCGCGAGAAGGGGGAAGGTTCTTTAATCGG
Ext3  D04  AX00006272  TTAATATCGGAAGGGTCAGTATACCCTTTATTACGTCGTTTGACGAAAGAAGGG
Ext3  D06  AX00006273  TTATCTTCGTAGTCATGGTGTATCTGAGGCTAAATTTCGAGCGGATGTGTTAAAT
Ext3  D08  AX00006274  TGAATTGCATAAAGGACGCTGGAATGTTAGTAAGAGTGATGCTGTGAACCCGTT
Ext3  D10  AX00006275  TATCGCTGTTGCCTACAATGGTGGTTATCGATATAAAAACGGGGGGAATTTCTT
Ext3  D12  AX00006276  AAGCGTTGGATTAGCGGTGATTTGCAAAATGTACGATTAACGGCTGAATCGGAA
Ext3  D14  AX00006277  TTGTAACTTTATTAAGGGGATGGGCATTCCGTTAAGTGAAATTGCAATTGCAGAG
Ext3  D16  AX00006278  ATTCTTATCAGGATATCGGCCTTAGAAGGAAGTTATATAGAGATATTTATAGTCA
Ext3  D18  AX00006279  TTTCTTCGCATCTGAAACTTCGCCACGCAACAGTGAGCGACAAAATAAATGGTA
Ext3  D20  AX00006280  TATGAAACCATCCAAAACGATCAATCAAACATTATTTACATTCCTATCATTGGTTC
Ext3  D22  AX00006281  TTAACAAATGCGTTTCCTATAAAGCCGGGAGATTATTATGAACAACCCGCTCATT
Ext3  D24  AX00006282  CAGGCTACTTTAATGATATATGTGAAGAATGGTTACAGCGTATACAGGCCGTAG
Ext3  F02  AX00006283  AGTTAGAAAAAAAAGCAGTGAACTTGGGACATAGGGAGATATATACAGAGGCGA
Ext3  F04  AX00006284  AAACCGATGTTGCTGATCCCGTTAACTAACAGTTCCAGTAGGGGAGATCAAGTT
Ext3  F06  AX00006285  CCGCCATGCTTGCCACTATTTTTTAGAGCAGGGCTTTCATGTAATTCCTATGTTT
Ext3  F08  AX00006286  TTAAAGCCGTATATCAAGGTAGAGGCGGGGAAATCTTTGTTATGAAAATGCCGG
Ext3  F10  AX00006287  TACGAAATGGCGCTTATCGCATATACAGCCCTGCACTCATCTATGCATGGCGAG
Ext3  F12  AX00006288  ACTAGTTGCAAGAAACGTGGAGGAGAATTACGGTAAGTCTACAAAAAGAAATGT
Ext3  F14  AX00006289  TGGATATAAAGAGTGAGGAACATTCTCGAGAAAACTCAACGCTTGCTCCAGGTA
Ext3  F16  AX00006290  CAGTTCCTCTAAAGAACCCCATTGATAAAAAATTCAAGAACGGCACAGGTACACA
Ext3  F18  AX00006291  TTTAGAGCAAGCGCAAGACAAAGGTTTAGATGGCGGTGCGGTATCAGATATGG
Ext3  F20  AX00006292  AGCATTCGTTGTTTGGTATGTTATTTATAAAACACCGTTCGGTCTTCGTCTACGT
Ext3  F22  AX00006293  TTCACAATGTGAAAGTCAAAAAGTTGTAAATATAAATGGTGTGGAATTAATGGTT
Ext3  F24  AX00006294  CGGGCAAATACAAACACTTATAATACCTGTAGGGAAGTGGGGAGGTTTTAAAAA
Ext3  H02  AX00006295  ACGTAGAGAAAATAGAAATATTACTACAAGACATGCAAGAGATTGCGGGGCGAT
Ext3  H04  AX00006296  CAGCAGTTCGATCGAACAAAAAGAAGGTGAACTTGGCGAAACAAAATAACATAC
Ext3  H06  AX00006297  AGTAAGGCATCATTGCCCGACTATTGCGATATTAGGGCATGGATTGTCTTTTATG
Ext3  H08  AX00006298  TGAAATAGGTCATGCGGCCCAAGATTGGGAATTTCATTTGGTGTATAAAGAAGG
Ext3  H10  AX00006299  ACAAGAAGTACGTTCCAAAACAATCGAGACTTTTCAATCGTTACCTGATGAATGG
Ext3  H12  AX00006300  CTTCTTTGCTTAGCGTCCTTTCCCGTTACAATGATTGTTATTGGTGGGTGGGAA
Ext3  H14  AX00006301  AGAGTTGCAAGAGAGACTAGCTAAAGAAGTAATGCACAAATATGATGTCGAGTT
Ext3  H16  AX00006302  GCAATCGTGTTAAAGGCGATAGCAATTCTCAGGAGGGCACCGGTTCTCAAGGG
Ext3  H18  AX00006303  GGCTTGCTGGAGGAGAGGAAAAGACGCAAAAAGATGTGGCTGATATGCTTGGG
Ext3  H20  AX00006304  AAATGGTACGAAATGTGTGTGAAGGAACGTCTCGTAATACATCCTCTATGTTAGC
Ext3  H22  AX00006305  TTTGAGTTAGCGGCGATGCAACATTTCAAAAAAACAATACCAGATAAAGTGGAAA
Ext3  H24  AX00006306  TTTATTATTTACGAGTGCAAGGAGTTGCTGTTGAAGGTGACATTGGCAGTAGAC
Ext3  J02  AX00006307  GTGGTTACTTTATGGGACGATTATTATATTAAGTGCTCTCGTTTATAATTTAGGG
Ext3  J04  AX00006308  CTGTCTTAGATCCAATGTATAAACTACATGGTTTGATTAGTACTGCCATGATATT
Ext3  J06  AX00006309  GACTATATTGAAGGCTTCTATACGATGCAGGATTTAACTCTCTATGTCAATCGAG
Ext3  J08  AX00006310  TTCCTCAAGTAGCCGTTACATTACAAATTGGTAGTATGTATACAGAACAATTTTC
Ext3  J10  AX00006311  CCCGTTTTCACAGTGGCACCAAAAAGAAATCTCAGCATTTACAGTGGCGGGACC
Ext3  J12  AX00006312  TATATGAAGAGTTACAGCATAAAGCGGGAGATGAAAACTGCACATGTGCTGTGA
Ext3  J14  AX00006313  TAAATTTATTGGCTTTTACGATGATGAAGAGCGTATTCTTTAGTGAAACCGACCA
Ext3  J16  AX00006314  CGCAATTATTGTGGGGGCGGATCGAATTGTCGCAAATGGAGATACAGCCAATAA
Ext3  J18  AX00006315  GCTTCCCGCTTACAATTAATTAATTGGATTGGACGTCAAAATTTAGAATTTCCTG
Ext3  J20  AX00006316  TTATCAGATTCATCGTTAGAGAAGCAGTGCATAGAGTTATGTCAAAAACAAAACC
Ext3  J22  AX00006317  AACTATTGTTAGATTTCGTAAAGTTAACACCAGCTCATTTAATGGCAACTTTTGTA
Ext3  J24  AX00006318  TTACCACCCTACTGTCCAATCAGATAAAGATCATGGAAAAGTAATACAAAGGGGA
Ext3  L02  AX00006319  TTGGATTCCCTTTTATTTTGCCGACTCTAATTGCCGGAGCTATTTCTATTCATAC
Ext3  L04  AX00006320  AGCACTTTATATACCGAGACTATCGCAATACGTATCAAAAATAGGGAAAGAAAAC
Ext3  L06  AX00006321  GCAGTCCAATATCAAAAGAAGATCAGGAAATGCTAGTGAAACATATTCAAACGG
Ext3  L08  AX00006322  TATGCTATGCTTGCAATGGCTTCTGTGTTAAACTTTGGATTGCTACCAGACTTTA
Ext3  L10  AX00006323  GATAACGTTGTCCTTGTTCGTCACTTAGATCCCAAGGGAAATGAATGCAATCGC
Ext3  L12  AX00006324  TAGAGGGCTAAATACAGCAGCTACTTTATGGTGTGCAGCTGCTGTCGGTACTCT
Ext3  L14  AX00006325  TGGGATAGATGGAGACGTTTTTTAGAGCCAGCACCTATCATTCTTATACATAATG
Ext3  L16  AX00006326  GAGAGGTGGATGGGGTCTTTGTTGATGTGTATGTTACTGAAAATTCTACTGAAA
Ext3  L18  AX00006327  ACCCTTTCCTTTTATTTTACAACAAAAAACACCTCTTGCGGAGCTTTTACAAAATT
Ext3  L20  AX00006328  TACAAAAGATGCTGGTCAAGGTGCCATCGCTTCGAAAATTGAACTTGCTGGGAA
Ext3  L22  AX00006329  CAATGAACCTAAGTACATGCATCATGGTGTGAAATTCTCAGCCCAATCTGTAAGA
Ext3  L24  AX00006330  CATTAACTGGCGTTGAGACTGGCGAAATAAAACCATTTCAAATTGTTTTGACTCC
Ext3  N02  AX00006331  TGGGGCAATGTGTTCGGAATAGTGTGTATGGGACTTCTTTCAATTTTGATCGCC
Ext3  N04  AX00006332  GAAGAAGTGTACGGATATGAACTGAGCACAAAATTAAATAAACACGGATTTACAT
Ext3  N06  AX00006333  CTCATCGAAGCACAAGCAGAAAATAAAAACGCTTATGACATCTTTGGAGATAATT
Ext3  N08  AX00006334  CCATGCTCTGTATGATGTTATTCATTAATGCCGATGTAAGCAGCTCTCCTTATGC
Ext3  N10  AX00006335  AACTGGATTTACGCTGTGGGGAGAGATTCTTGGCGGAATAACGGGAGGATTGG
Ext3  N12  AX00006336  CTATTTGATCTTACCAATATACGGAGCATTCCAAAACTCTATAGAACCATTTCAAA
Ext3  N14  AX00006337  GGTATGCCGTAGTTAGAGTGGCGATATGCTCTTTAGTTTATATAGCGGTGCTGT
Ext3  N16  AX00006338  GTGGAAATTATGTCTTTGAAAATGATTTAATTCTCGTTACGTTGCAGTGCACACT
Ext3  N18  AX00006339  AATAAACAGTCGAAAGGGTTAAATGATTGGGAGTGGGATGTGTATTTAGGGCAA
Ext3  N20  AX00006340  GTAGTTACACAGCGCTCATCGGTCCAAGGAAAAGGTTGTGCAGCTTACGTGAAA
Ext3  N22  AX00006341  GTACACAATTGTCCATTTAAAGAAGTTGCTGTTCATCATCCAACTGAAATTTGTA
Ext3  N24  AX00006342  TATGGGATTTGCAAGGGAAAAAGAGAATCCCTTTGAGGTGGGTTATTATTCATC
Ext3  P02  AX00006343  CCGCTCTCAATAAGAGTTGTCTTTATTATTTTATTTATGTAGCTAAAAGGAAATGC
Ext3  P04  AX00006344  AATATAGCAAAGAATATGAAGTTCCCATTACAGCCGCACAAGCTGATCAAATCGT
Ext3  P06  AX00006345  TATGGTCCTATTATGCGTAGTCTACCAAGCATTGTTAAAATCCTCACCTCTGGAA
Ext3  P08  AX00006346  AGAAACAATACATATACACCTTTTTACAAGAAGAGTAGCAAGCCACATATACTGT
Ext3  P10  AX00006347  TGTATTAATGGATCTACCTCGGATTACTCTTGTTGGGCAAATACATATTTATATAG
Ext3  P12  AX00006348  AATGACCAATTTGATATCCTTACAATCCAACAAACAAATGGCGTTAATTACGAAG
Ext3  P14  AX00006349  GAATCAGAAATTTTGGGTAGCTCGTTTTCGGCCTCAGAAAAACAACAACAGTTAG
Ext3  P16  AX00006350  TTACCATTTACCCAGCTTATCTTCGGGGAAACGCCCCTCAATCTTGTAGCTGTAT
Ext3  P18  AX00006351  AAATCATTGCAGGCGTTCTTTTATCTGTGACGGATGGGGCAGTAATTGTTCGTA
Ext3  P20  AX00006352  ATCCGAGCATCTCTTGAATATTTTGGTGCAAGGGTTGTGACATATTGGATTGGT
Ext3  P22  AX00006353  TGCTTCATCCGCCATTGACGGATGAAGGAAGGAATCAGGCTAAATTACTTCAAT
Ext3  P24  AX00006354  GTACCATTAGCCTCTTAAATAAATGGTTAGGTTTAAGCACAAACGATAAATCACC
Ext3  B01  EMPTY    -
Ext3  B03  AX00006355  GATGTAACGATTAAGTACGATTATGCGATTGGGAATCCAGATTATTTATTGCGAG
Ext3  B05  AX00006356  GCAGCATGTTCATTAGACATATTTATTTATCGTTCCGTCGCAAGGCCAGGATTGC
Ext3  B07  AX00006357  ATCGGGTTCGGTATTTGGAAGGGGTTCTTTATTCATTCCTCACGTAAAGAAAAAG
Ext3  B09  AX00006358  TTTGTTCTGTTATAAAAACTATAACAGATTAGGAGATAAGAGTATTACAGCTCTAC
Ext3  B11  AX00006359  CACGAAAAGTAGCACCTGACATTGCCTTTGGTGTTTGCTTACAGTTCTATGGCG
Ext3  B13  AX00006360  ATTCGTTCATACTCCTCAGCTTTCACTTAGCAACACCGAACCCAGGGCGCCCTT
Ext3  B15  AX00006361  CCCTCTTTTAATCTGGTGGAAGCTTACCAATGTTATACCTATAAGAAGCGTAGAA
Ext3  B17  AX00006362  AATCTTTTTGGAGAAAACAAGGTCGCCTAGGTAGAGAATTAGTAGATGAAGCAA
Ext3  B19  AX00006363  ATCATTAACAGTCTATGACAAAAAGAACGACAAAGACGAGTTTTATGGTGTTAAA
Ext3  B21  AX00006364  AGACACGATTCAGAAATACCTATACGACAAACTGAAACAAACCTCTGTTACAATT
Ext3  B23  AX00006365  ATCATACAAGAGTAGGCTCCCAGCTGGTAATAAGACCTTTCCCGACACAACAAA
Ext3  D01  AX00006366  TTTCTCGAACCAATCGTACCTATCCAGGAAAGACAAAAGGATTGATTGTGACATT
Ext3  D03  AX00006367  TTGCGAAACAAAAGGTAAACGTTGATGGGCGTGATCGCCGATTTGACGTGACAC
Ext3  D05  AX00006368  AAGGTGCACGTAATCATGGTCTTCTAAACATAAGTGTGAGCGATTTTTTTGAGAC
Ext3  D07  AX00006369  ACCTTTGATTCTGTCCTTATGAATCCACCATACTCTGCAAAATGGTCTTCAGACG
Ext3  D09  AX00006370  TTTGAGCAGTGCCGGAGATGTTGTTTTCAGCTTTGTTAGTTCAAAAGCTGGGAT
Ext3  D11  AX00006371  AAATCAAGTTATACATAGGCAAACGATCTTTATTGGAAGTTTAAACACGTCAATT
Ext3  D13  AX00006372  CTTACTGGACAAGGAACGACAGGAGGAAGTGAAGTGACAGCTTCAAGGCCGAC
Ext3  D15  AX00006373  TTCGGACACTATAGCGTCTCTTGTGGGTGGTTTATTAGGTGTAATTAATGAATTG
Ext3  D17  AX00006374  TACATAAGGAAACGATTGAATCAGGTGAATATAGTGATGATACTCAATTGCTTAT
Ext3  D19  AX00006375  AATGCGGCTGCGGGGGAGGGTAAATACTTAAAGAGCGGTAATGAAGGGTTGAG
Ext3  D21  AX00006376  ATGACAAGAAAAGCGTTGGGCGCCAAACCTGCCTTGGTAAAATTTGAAGGTATG
Ext3  D23  AX00006377  ATAAATTGCCAAGCGAGAGCGCTGGCTTTATATGTTTCTTTGCATAAGGCTGATA
Ext3  F01  AX00006378  AATCGAGTATCTAGTAGAATTGTTGCGTTTCCGCAACATGGATTATTGCGCAGTA
Ext3  F03  AX00006379  TTTAGATGGTCTATTCCATGTGACGGAAAAGGGTGGGGCTCCATCGATTACATA
Ext3  F05  AX00006380  GAAAGTTAAAGGGGTCTTGGATGTCATCAGAAAGTACAGACAGGCCAGTTGGG
Ext3  F07  AX00006381  TCAACATTACTTAGTGTCATGTCTAGAAACCACGCTCCTAGCAGTGGAGAAGTA
Ext3  F09  AX00006382  AACTGCATTTTATCCGCCAGGAAATATATAGAACAGAAGTAGCGTTGAAGATGTT
Ext3  F11  AX00006383  TATCGGAAATTACTCGTTGGTTTAATGGGGCTACTTAGCCTATCCTTTGTCACAC
Ext3  F13  AX00006384  ACTACCAAGAAATTATTCAAGAACATGCTAGAGATGGCTGGAGGTTCGTACAGA
Ext3  F15  AX00006385  GGGAGAGTATTTGATGGATATGAAACACCAGATTATAAAATAGCGTATGCTCTTT
Ext3  F17  AX00006386  AATGTCTCCCCGAATCCTCACGCTCAAAACAACAAGTTAGTGAGGAAAATTAATT
Ext3  F19  AX00006387  AAGAGCATCCAGCACATATAGTCTTGAGCTTTAAGGACAAAGACGCATATAAACA
Ext3  F21  AX00006388  TTTGGAGTGTTTTACAGTTTTGGGATAACTCCCAATATTATTGAGAGCATTCTAG
Ext3  F23  AX00006389  GAAATGCTAGATACGATTCGCACTCATTTTAAAGAGAAGCACGGCGTTGAACTA
Ext3  H01  AX00006390  ATAACGAAGAAGACTTCGAAGTTTCTTGTAAACTAAATTCAGAAATTGCCGATCT
Ext3  H03  AX00006391  TGTTGCTTTTGTAAAGTTGCCGAAAGAAAGAAGTATATTAGTTGGTCCATTCGAT
Ext3  H05  AX00006392  GGGGTATCAAGAGAACCGGAAGTTTTCAATTGGTATACTACCGAGTTTAGCGGA
Ext3  H07  AX00006393  TTTACGCGAACTTTGACTGTACGATTTTAGACGTATGCCCGGTAACAATCGGAG
Ext3  H09  AX00006394  GTGATTACTTTGCGGATGTTTTTACTGCTACGCATCGTGTATTTCTCATTAATTTA
Ext3  H11  AX00006395  CTACGAATGATCATTTCGGTTGGTTCTTTTTTGCGATCTTTTGGGTAATTAAAAG
Ext3  H13  AX00006396  TTTACCTGTCGTTGTCGATGTAACGCATTCTACAGGGCGACGTGACCTTCTCTT
Ext3  H15  AX00006397  TTGCACTAGAGTATATATGAAATGGGATTTGCCCTTATATATACCAATATTAATAA
Ext3  H17  AX00006398  ATAAGTTGCTCCAAACAGCAATTTCATGGGCTGAGAATAAAAAGCTGAAAGATAT
Ext3  H19  AX00006399  AAATGGGAATACTCCAGATAAAGCATTCATTGGTTTGTTTGCGTCGCAAGGTAAA
Ext3  H21  AX00006400  GGCGAATTTATTTTTACGTCTTCATGCAGATGGTTCTGAAAATCCAAACGAAAGT
Ext3  H23  AX00006401  AACGGAAAGTGGCAAGAAGGATGGATTACAATTGGATATGAAACGGATATGGGC
Ext3  J01  AX00006402  AACATGAAACTCCATCATTCATCTTGAAAGAAGCGCCTTACTTATATCATGCGTA
Ext3  J03  AX00006403  ATTTCAAGGAGCGCATAATCCCCCGAACGATAGAGTTACGCTTACTTTGGAAGA
Ext3  J05  AX00006404  TGTTGCGAACGAATATAATGTACCAGTTTCAGAGCCAATTATGGTTGCGATTAAT
Ext3  J07  AX00006405  ACTCTTTAATAAGATAGCCATGAGGCCCGGAAGTGTAACGACAGTAGCTGAAGT
Ext3  J09  AX00006406  TTGCGACAGAGGGTTTGGATGTAAGAGAACTTCTTAGAGGAAATCTTTCGGATG
Ext3  J11  AX00006407  TGCTATACCGAAGAATGCGATACTAAGCAATAGAAATAAGAATGACATTTCTTGG
Ext3  J13  AX00006408  AATCTACGCATCTTTCAATTGGTATTACTTCTTTAATTCATATTGATTCGTATAAC
Ext3  J15  AX00006409  GTACACGAAAAATCATAGCATTTTTTACGCTGTCCTCGGTGTTCTTCTTCCAGGT
Ext3  J17  AX00006410  TGCAGAAATGTCCCAACAAACCTCACAACCCCTTCTTCTAGCTACATCCTATCTA
Ext3  J19  AX00006411  GTTAGTTCCAGCGATACTTATCGGAAAGTATGCTCTTACAGGAATCATTATTCAA
Ext3  J21  AX00006412  AGAAAACTTTCCTGGTGGACAAACTATTTCTCCTACATTTGGGGGAAATACGGC
Ext3  J23  AX00006413  GATTGCGATGAGTGATCGTATTTATTTACTTCAAGCGAATCCTGGAAAAATCGCG
Ext3  L01  AX00006414  GTCAGCGACAAGATAGAGAGTATCATGAAACCTTATGGGACATGTATCGCACTC
Ext3  L03  AX00006415  TCTATGGATTTTTTACTGGTAATAGAGAAATAATCCCTTATATGTTCATCTTTTTA
Ext3  L05  AX00006416  AAAAGACGAAGGCTTATAATGGATCGGGATCATCAAATACAGGAATGAAAGTAC
Ext3  L07  AX00006417  TTGTAGTAGGTATTCTATGGATACTATGTACATGTACTCTTTTTCTGTATGTTCCG
Ext3  L09  AX00006418  AAAAGCCGAGCAAAAGAATGAAGTAGCTAAAAAAGAAGTAGCAAAGCCAGTTGT
Ext3  L11  AX00006419  TCTTGGCCTGTTGGCTTACGTAATTGATGTACCTGCGATTCGTATTTCATTAATT
Ext3  L13  AX00006420  TACTTTATTAGAGGTTGTTTAGAGATTCCTATCATTGACTACCACGAAAACTTCA
Ext3  L15  AX00006421  ATAAAGAAGTATTTAGGGTTACCACCTGGTTGGAGATTTTTAATTGCTGGAGATT
Ext3  L17  AX00006422  TTCATGTGGAATGCAAGCATTTAATCTACCAGACGTTGTTTTAGACGGAGGGAT
Ext3  L19  AX00006423  ATGTCAGCATGAAGTGGCTTATGCTGACGTGTACTTAGAAATAAGAGAGTATAG
Ext3  L21  AX00006424  GAAGGAAGAGAGCAATTCAGTGACTTCTATACAATATTCCGCAGCGGTATTGAA
Ext3  L23  AX00006425  TATTTTAAATCAGTATCCGTATGAAGCTTCAGGCGGACAAAAACAACGCTGCGC
Ext3  N01  AX00006426  TTTCGCCGTAATCATTTAGGATTTATTTTTCAAGATTATAACCTTATTAGATACGT
Ext3  N03  AX00006427  TCGTTATGCGGTAATTGATAACGATGGAAAAGATTTAGGTGGAAATAAAGGCCG
Ext3  N05  AX00006428  GCGTTTGCTTGGCCACATTTACCGGATACAATTGCAACGCATTGGAGCGGCGG
Ext3  N07  AX00006429  GTATTTCACACCACTTAAATGCACTTAAAAATGCTGAACTTATTCAAGATGAAAAG
Ext3  N09  AX00006430  CATTCTGAACGAGCTGCTTTCGCTTTTGGTCTCATCCAGCTACAGCGGCTAGAA
Ext3  N11  AX00006431  TAGCTAGTAGCTTTCGTTTCGTCAACTTGTTCGATGTCGTCCCACTTCTCCCTCC
Ext3  N13  AX00006432  CTTATCCCTTACATTCGGCGGTGTATTCGCCTATTTCAGTGATTCAGAAACATCA
Ext3  N15  AX00006433  TTGGATTTTTACTCAACATGATTTTGCGAGCTACTTGGGTAATGGTTATTGTGTA
Ext3  N17  AX00006434  GATTGTAAACAAGGCGATTGTTGATGATAATAATCCGACGCCGCCGCCAGTTGA
Ext3  N19  AX00006435  AAAAAAACGATCGTGTACCGTGGTATAAAGATGTAAACAACAATTCGGCAGCAG
Ext3  N21  AX00006436  TTGTAGGAGGCATTACATTCCACTTATGAACTTATCGAAACTAAACAATCGAATA
Ext3  N23  AX00006437  TAAGTACGGGTTTACACACGAAAAAGATTGATGCTAACATACGTTACTTGCAGCA
Ext3  P01  AX00006438  AAGTGCACACAACTCAATACCTTCTATATGGGTGGTGGAATAAATACAGCGATG
Ext3  P03  AX00006439  GCTACACTTCTTGATTAGAGAAAAGGCGTTAAAACGGAAATTAGCGTCTTATCAA
Ext3  P05  AX00006440  TATGAATGGGAAAAATTACTGATGATCCGAAAAAATGACGGTGAGCTTAAAAAAA
Ext3  P07  AX00006441  ATCTATTTGGATAGAAAGGACGTTATCTACGTATGCCAACAACTACTTTGTAATG
Ext3  P09  AX00006442  GTTGTCGAGGTAGAGTGGTACTTCAAGATTTTTTTGTTCACTCTGATCGCCAAG
Ext3  P11  AX00006443  TTAGGGAGCTTAGGACTTCAAAATAGTCTACAAAGTATTATATATGTGTTAAGTG
Ext3  P13  AX00006444  AGAGAAAGAGAAGCATGAAGACATCTTTGCTGGATTAGATGAAGCAACAAAAAC
Ext3  P15  AX00006445  GCACGTAATACAGCTTCACAAAAATTGTGTGAACGAATAGGTATGAGAAAGGAA
Ext3  P17  AX00006446  AAAGAAGTTACCCTCACGGCAACTTCTTTTCCACATACCCCACTTCGTATTCACT
Ext3  P19  AX00006447  TCTCAAAACGCTACTGCATGAATTCCGCCATGCGATGCAGCATAAGAGAGATAT
Ext3  P21  AX00006448  TTGTCTTATGCAGGTTATTTAGTATCAACAGGAAGCATTACATTTTGGGGCGCTG
Ext3  P23  AX00006449  GATCGATTTGGAAATAAGAAGGTGACGGAAGTTCCTGTAGAAGTGACATATGGG
Ext4  A01  EMPTY    -
Ext4  A03  AX00006450  GCATAGGAAGCCTCTGTGCGATAGGTATTGGCTTTTTCCTAGCTGGTAGAGCAC
Ext4  A05  AX00006451  ATTAATATAACAGGGGCGTTTTTACTTGGATATATAATCGGCAACGGAGTTACTA
Ext4  A07  AX00006452  CAAGCATATTTTGCACAAATGATGCAAAGTCAGTATATGCCGTATTCACAGCTTC
Ext4  A09  AX00006453  CCTTTAATGGTAACTCGTTCTTTCGGGGCCGAAATGTGGAGACTTACTGCTAGT
Ext4  A11  AX00006454  CAGTTTCCTAAACTGAATATGAAGGAAATACGCCATCATTTAGCTGCGTGTGGA
Ext4  A13  AX00006455  CTTATTATGTCAACAATTGATAGGGTTGTCTTTAACGTTAGAGGGGTTATTGGAA
Ext4  A15  AX00006456  GTCGTCCCGAAATAAGACTAAACTGGAGAGTGTAAGAAAAAAAATACATACTATG
Ext4  A17  AX00006457  GACTATTTAGTAGATTTTAATGGTAAGATTCGACCCATAAGTGAAGAAATGAGTG
Ext4  A19  AX00006458  ATATTGGATCGCAACATGGGGTAGTTGCCAATGGTCTAAGAGCCCCCTATTGTA
Ext4  A21  AX00006459  GACGCACATCAATTAAACTTTAAGTCAGGTATGTTTGATGGTGCATACGCTCTAG
Ext4  A23  AX00006460  AAGAAGTGTAGCCTCAGGTGGCGGCTTATATCCTGGGGAAATTTACTTATATGT
Ext4  C01  AX00006461  GAGTACCTAGAATCGAAAGTTTCAGAAATAATAGATAATAACAACAGAAGTAGCT
Ext4  C03  AX00006462  TTGCTTTTATAGTTACAAGTTATGTTCATATGACAAACAATAGGCTTGGTATCATG
Ext4  C05  AX00006463  TGAGGAATATTGAACAGTCTCTAATTAATTACCTAAGTCGTATGATATTTAAGCC
Ext4  C07  AX00006464  ATTGACAAAAAGACATTGAGATTCAATGGTCATAATTTTTTACCTAATCCACATTG
Ext4  C09  AX00006465  TTGGTGATACCCACCAGGAAGCGAGGTTTAATACTTATTATAAAACCATAGAACA
Ext4  C11  AX00006466  AGCTGGGAGTATAGTTATTCATCATTCTTTAACTTTGCATTATGCATACTCTAACA
Ext4  C13  AX00006467  AGTTACGACTGCAAATAATCTGGGAGTATGATAATTATGTAGGATTTCATAACGG
Ext4  C15  AX00006468  ACAGATGTTTGCTTGGGGCACACCTAGATTCAATATTGGAATAACTCTAACTACA
Ext4  C17  AX00006469  AGGATTCATATTAGAGGTATCTCAATTTAAAAATCGAAGAAAAGGGGTTCGTCAA
Ext4  C19  AX00006470  TAGGGCGAAGCTAGAAGGTTCTATTATGACCTTTGTTACACTATTTTTACATGCA
Ext4  C21  AX00006471  AGGATTAATTTTAAAATAAGGGCGTTTGCTAATAAACCAGCTTGGGGTGGCTTC
Ext4  C23  AX00006472  TGTTTACGATGAGAAGGTGTACGATAAAAAAGGGGAAGAAAGAGAACTGAAAAT
Ext4  E01  AX00006473  ATGTCATAGGGAAAATCCCGTATTATCGCCGAAACTTAGGATAGATTACTGTCAT
Ext4  E03  AX00006474  AACAAGGTTTAGTAAGTAAGTTAATCCCTTTCTCTGGAAATACTTCACATCGTAT
Ext4  E05  AX00006475  CATCAGCAAAATCCTCAAATAATCAAATGAATATGATAAAATCTTTGGCTTCTACA
Ext4  E07  AX00006476  AAAAACGCCGTGTTATGATCGAGTTAAGAAGAGAAAAGGTCCTAAAGCAGCTTA
Ext4  E09  AX00006477  AACTAGAAAAGGTGAGTATCCAAGTAGGAGGGAAATGGAAAAAATTCTTGGTGA
Ext4  E11  AX00006478  CAAAGAGCTTGGTGCCCTTCTTGTTATGAGGAGGATCTTTCAAATCAAGGGACA
Ext4  E13  AX00006479  TACAAAAGCAGATTAAGGACGCCAAAGCTAATGAAGATCTGGATAATAAAAAACT
Ext4  E15  AX00006480  GCGATTCAAGAATTAAAAGAAGAAAAAAGCATGCCTTTTGGCAAGCAAATAAGAC
Ext4  E17  AX00006481  GGAACAAGTTGATGCAACTGAATTTGCAGGTTTTACAACAGCCGGTAGCGTAGC
Ext4  E19  AX00006482  CGTTATTGTGCCTGTATCCATTGAGTTATATCGTTTCATCAGTATTTCGCAACGG
Ext4  E21  AX00006483  AGGATTCTGGTACAATGCATCTTTCAGATAAACAAACATTATTATTGGAAGTTGC
Ext4  E23  AX00006484  AGCGGGCTACTGGGGCATCAACTTAGTCTAAAAGCAACTGAATTAGATCTGAAT
Ext4  G01  AX00006485  AACTTCTTCATCACAGGAGTTGACACTCTATGATTATGAGGTTGCAGTCCAGTTT
Ext4  G03  AX00006486  AAAGGCGGTTAACTGCAATGTAATTCCAATATTTTTTGATGTAGATACAGTAATT
Ext4  G05  AX00006487  CTCTATACGATGCATCGACCATTAACGGAGTTTATACTTTTTGCCTGAGGGCAG
Ext4  G07  AX00006488  AAGGAGCAAAGAGTATTAAAAAAAATCTATGACCCGGAATATAATTTATTTGGTT
Ext4  G09  AX00006489  AAAAGATTCTCTTAATAGAGCCCGATATGGATATATACAACGCGCAACTGTAAAG
Ext4  G11  AX00006490  TGCTAGTTTTTTTAAGCGGTATTCTGTTTATCCATGAAATGTTACATGTTGTCATT
Ext4  G13  AX00006491  AGTTTTCGTGATTTAGTCGAAATGATGGAAGAACGTGGATTATCGATGGCTTAC
Ext4  G15  AX00006492  CAAGCAAGTTTAAGCTCCCTTTCATTAAATTCACAAGACGAAGAATCAAAACGCG
Ext4  G17  AX00006493  GATGTCATTGTAAAGGGAGTAGGAACTTCCAATCTAGATAAATTCGAACAGTTCG
Ext4  G19  AX00006494  GCAAAACTTTTCTCGTAATCCAGTGCCGAGTATTTGTATTATGATTGGTACTGTA
Ext4  G21  AX00006495  CGCAATGGAAGAGATGAAAACTCTTGCAAGACAAAAAAATGCGAATGCCATCGT
Ext4  G23  AX00006496  AAAGAAGTTGTGCGGGATGTCACGCAACAGATTTATCAGGGGCAACTGGACCTG
Ext4  I01  AX00006497  GTGCATCTTTTTTAAATGCGGGCATTGGCTACGGAGGGTCGTGTTTTCCGAAAG
Ext4  I03  AX00006498  TTATATTTGTATGGTCCACTGGAGCAAGGGATTAGTTTGAACGAGGGAAGTATT
Ext4  I05  AX00006499  CGGAACAAAATTTTGCGGCTATTGACTGTTATACTTGCGGTACAACCGTTGAAC
Ext4  I07  AX00006500  AAGCCACATGCAAAACGTGCTCTATGGACACACATCATTCCAAGTATTGCTACAT
Ext4  I09  AX00006501  TATTTGCAAGTATCTCGTGGTGTACAAGCTCGCACACATGTATTTTCATATGACA
Ext4  I11  AX00006502  AATACACATTACAAAATTGTGCAATATGGAATAAAACCAGGCTCTCAAAAGCCAT
Ext4  I13  AX00006503  AATGCACATGAGAGCACACTATCGTTTTCATTTATATCAGGCGTCTCTGTAAATG
Ext4  I15  AX00006504  ATGTGGTGGACCTTTATCAATAAATGATAAGTTTTGTGGTTCGTGTGGAAAGCCT
Ext4  I17  AX00006505  AAACAATTTAAACGTGTTAAAACAAATGCGAGCTTAGATCAAGTACACAACGTAG
Ext4  I19  AX00006506  TATATATTCTTCTCAACATATACGACTGAGTTTGATATAGGTGAAGAACATTATAA
Ext4  I21  AX00006507  ATCGTACAAAACTTATCGACAGTAGCGGAAACCATCTTTACTCCTGTCAAACTGC
Ext4  I23  AX00006508  TTTAGGTGGATCGGGTCAAGAAATGTACACTGGCCTAGGACCAATTTTCGCCTC
Ext4  K01  AX00006509  AAGGTGCTTGGGCAGCTAAGCTAACGGCTAATTTAGAAACTGCTTATGGTAAAG
Ext4  K03  AX00006510  GATGAGGCACTATCATTCACACGTATGCGCTATGAAGACCCACGTGGTGACTTC
Ext4  K05  AX00006511  AGGTTGGGAATATAGCGACTTGCGTAAGCCCGTTTTTGTTTCACAGTATTGGTT
Ext4  K07  AX00006512  AATTTAGAAATTGTATTGGTAAATGACGGATCTACAGATCAGAGTGGATTGATTT
Ext4  K09  AX00006513  TTGTTTAGGGCTGGTATCTTAGGAGCCTGGATGTGTCTATCTATGACTCGCTTA
Ext4  K11  AX00006514  GGAACAATCTCAACTAATGTACTTAGTAATACTATGAACGATCAGTTATATATTGT
Ext4  K13  AX00006515  AGATAAGGGACCTGTTTTCTATAATGCGCCTAGATTAGGAAAAGGAATGAGAGA
Ext4  K15  AX00006516  TACTCTGATGAAACGTCCCTACCGTGGAATGAGAAGGAGTTACCGTTACCTGAT
Ext4  K17  AX00006517  AAAACCAAATTTCTGTTGTTTACTCTACAGGTTCAGACTTAGCTATGCCGATAGC
Ext4  K19  AX00006518  AACGAAAGGGAAAGAGATGTGGACAAGTTGCTGATTTTACTTGCTATTCTTTCCA
Ext4  K21  AX00006519  GATATTACCCGTTACTTTATGACCATTCCAGAGGCATCACGACTTGTAATCCAAG
Ext4  K23  AX00006520  ACGCGTTACGATGTTGGGGAGAAGTTTGGATTTATTAAGACGACGATTGAGATG
Ext4  M01  AX00006521  CAATTATTATACGAATTACGTGTAAAAGGAATGATTCCAATAATCGTTCATCCAG
Ext4  M03  AX00006522  ATTCATTACTGGTAACATCTGCGAATCCGAGTGAAGGGAAAACGACAACGACAG
Ext4  M05  AX00006523  GCAGCTATTGTAAGTGCTATCATTAGCTTTTTCTTCATGACACCAATCTATCAATC
Ext4  M07  AX00006524  GGGCGATGGACGAGGCGTTGCTAGAAGCATATAACATGTTTGATATTATATTAA
Ext4  M09  AX00006525  GGAAGACTTGCTTTCTTTGCAGGTATCGACAATTGCCGTTTCAAAAAACAAGTAC
Ext4  M11  AX00006526  TGCTGAATGCTGCCAATTTAAACTTAGTGGCGTTTAGTAAATTAGGCTTATTTCC
Ext4  M13  AX00006527  ATCGGTGAAGAGTATCTAGGGCATAATGAATATTTAGGATTATGGCGAGACTAC
Ext4  M15  AX00006528  TGGACAGCTATATTATCAAAGAGGTGAATGCCTAGGGAAGTTGGAGTACGATGG
Ext4  M17  AX00006529  AAGAGAATAAGACTATAAATCAAGTAACATCACCTAGATTATCCCCTGCAAGTGA
Ext4  M19  AX00006530  TTTTGAAAGAGCAATGAAAGCTGGTGTGCACGGCTATTTATTAAAGGATAGCCC
Ext4  M21  AX00006531  CTGGCATAAAAGCCGTCCCACTCACTTTCCCTCTAGGTACAGTAGCTAAGACTA
Ext4  M23  AX00006532  AAGAGCTAATAAATAACACGAAGCAGGGCGTGCGAAAGGCTCAGAAGTTAGAG
Ext4  O01  AX00006533  TTCTTTATGTAGAAGGTAGAGAGGCCTTTCTACTCGTTCTATCGTTTCGCTTGAT
Ext4  O03  AX00006534  CTGAGGCCTCGGAATATTTAAATGTCAGCTACCGTCATCTTTTATATGTATTAAA
Ext4  O05  AX00006535  TGCTCGTTGGGGTACCAAGTTATGAAGTATATGTGGAGCATATGAAAAAGCATC
Ext4  O07  AX00006536  AACAAGGTGAGAAAGCAAAGAGTTATTTGCGAAAACTACCGATAGAAAGTCAAG
Ext4  O09  AX00006537  TAGCCTTGCAAAAGGATTGGGGATTAAGTACGCAAGAAATGGGCTGGATAGGC
Ext4  O11  AX00006538  GCGTACCATCAATTGTGACTAGGGCTGGAGAAATTGAGCCATTAATCGTAGATG
Ext4  O13  AX00006539  AACAAAAAATCTCTTGCACTTAACGCAGTAATTGCTATTATCCTATTAGCCGGTG
Ext4  O15  AX00006540  AATTCAGTTCGATGCTGATGGACAACATAATCCGGATGATTTATACAAAATTATA
Ext4  O17  AX00006541  TTTCATTTCCAAATCCGCCTGAGCGCAAAAGTTTTCCAGAAGCAGCCGGTCTTA
Ext4  O19  AX00006542  GCAAGCGATTATAAGTATAGGAATAGGACTTATTGTACTTGGACCATGGTGGGC
Ext4  O21  AX00006543  GGATTGAAAATGCTAGCGGAGAATACGTGGCTTTCCTTGATAGTGACGACTTAT
Ext4  O23  AX00006544  TGTATGGGATATCTAGTCTTGTAACAGGAGTCATCGCCTTCATAATGGTACTCCG
Ext4  A02  EMPTY    -
Ext4  A04  AX00006545  TACAGAGGATTATCAGCTTGCATTCCCTGTTTTCATCCTCTTCCTTATTACTAGC
Ext4  A06  AX00006546  AACTGGTGATTCACCTGTTCGCTCTTTCGTCTCTCGTCTTTACTATAAGGTGATG
Ext4  A08  AX00006547  AACGGGAGTAGATGCTTATAACCTGGGAACAGGTATGGGCTATAGTGTACTAGA
Ext4  A10  AX00006548  TTAACCGTGCCAATTCTATTATTACTGAATTTCTCTCAATGGGTAATACAAGGAA
Ext4  A12  AX00006549  GTTAAGAGCGTTAGCTCACCCACTTCGTCTACGTCTAGTAATGGAACTTATGCA
Ext4  A14  AX00006550  TAAGTTTGGCGCGGAATTATTAGAGAAGGGATGCTACTCTTACACCGGCATTGA
Ext4  A16  AX00006551  TTTCCCTGGAAGCTTTGCAGGAGGAGTGTTAGGCGGACTGACAGCTGGTGCAT
Ext4  A18  AX00006552  GATTCGTCTGTTATGGAAAACACAACAAGATTACCATACATGGCTTTCTCAAAGA
Ext4  A20  AX00006553  GACAAACAATTGCTGCAATTGAAAAAGGGGATTACGTTCCTTCTTTGTTATTAGC
Ext4  A22  AX00006554  GATTACGGATAAAGCTTGTCGAACAACATTTGTATCGTTATGGTTTGTGTTACCT
Ext4  A24  AX00006555  GGGAATATCATTATCACAATAAACCAGCTTCTAGTAGTGGCGCAACGAGCCCAG
Ext4  C02  AX00006556  GTCTTAGCGATATCAGTTGTTGTAGGTTTACTCCCATGGCAAGAGGCTAATCTA
Ext4  C04  AX00006557  CCTATCAGATGGTACTCCCTAGTAAATTGTCTCAACAGGGTGGACAAGGGGGTG
Ext4  C06  AX00006558  AGAGCTAATGGCACAGCATCAAATTAGACGATTACCAGTAGTTGATAGTGGTCA
Ext4  C08  AX00006559  AAGGATTATTCCTCTCTCAGCAAGTCAAGCACCCCTAGTGGTTTCAATATGAAAT
Ext4  C10  AX00006560  TTATTTTTTGAATAGGGCGGGGGAAGAAATGATGAAGGTACTATTACTTGGAGA
Ext4  C12  AX00006561  GAAAGCGCTTCAGACAAATTAGGGTCCCATGAATCTGGAAGAGCATTAAACGCA
Ext4  C14  AX00006562  AGAAGTGCTTTCGGGAGATGTTCAAATACTGAATGAACGAGATCTTCAGGAACT
Ext4  C16  AX00006563  CTTCAGCAATAGAATTTGTTAGTAATCTTTCGGGATATCGAAAAATGATGACGGT
Ext4  C18  AX00006564  AATGGGAGAATAGCGGAGTAATTGAAATTCAGAAAGGGCTAGAAAATAGTATAG
Ext4  C20  AX00006565  CATTATGGGCCCCTCTGGTTCGGGGAAGTCTACTCTCCTTAACATTATTGGCTT
Ext4  C22  AX00006566  TTTTGGAGGGGTATTTCTACTTCGCTGGCTCATACATGATGAGATGCTACTGGA
Ext4  C24  AX00006567  GCCTATATCGGTTACGCAATGTTCGGTGCCAAGAAACCAAATATAGTCGGAACA
Ext4  E02  AX00006568  CATTCACTTAGCGGTGGAAACCAACAAAAAGTCTCAATTGCAAAGTGGAGTGGA
Ext4  E04  AX00006569  ATAAACGGTATCCAAATATAAAAGAAGTCGCAAGATTCGGTACTGCTAGTAATAA
Ext4  E06  AX00006570  AGCAAGTGCGATCATCGTTCAGCCTGATGCAGATGAAACTGGTCAAACTGAAAA
Ext4  E08  AX00006571  AAGAAACAGTATACTTTTATCAAACATCTTGCGTTCATTGCCAAAAATTATCTCCT
Ext4  E10  AX00006572  ACTTACTACATTATAAAAGGTGGCTTCCGTTCTGTGACAGGGATATGTTTTTGGG
Ext4  E12  AX00006573  GGAACTATTCTCTTCCCAGAGTACACACATGGTGTAAAGTCTAAACCAGAAACTC
Ext4  E14  AX00006574  AAAGATGTCTTCTACTATCCGGTTGTTACGCTTTCCGCTTATTCTTTTAGCCGGT
Ext4  E16  AX00006575  TGGTTAGGATATAGAACTACTAATGTAGAGTCTCCAAAGGGATTACTCGCAGTA
Ext4  E18  AX00006576  ATACTTATGAAAGACGAATCACCTGAACCCAGTAAAGAAATTGGGATCTCAATAG
Ext4  E20  AX00006577  TCCGTACAGTAGGTGAATATAGAGGGAATCATATGAAAGGCTTTCAAAATATCCC
Ext4  E22  AX00006578  CCAGAAGCATGTAATATTCCACTAGGACTATTAGAGTTTCGTATGCATGAATTAA
Ext4  E24  AX00006579  GACAAGGAGATTTCGGGAATGCCGGTGAAAAGATGAAACTTGCTAGTGAGGAA
Ext4  G02  AX00006580  ATCGATTCTGCCGTTAACAAAGCTTTTATATAGTAATAGTGCCTATGTTCGTTCA
Ext4  G04  AX00006581  AATCGTAGTTTGGGTGGGCGTGAGAAGAGTGTTACGGATTCGGTTGATGTACTA
Ext4  G06  AX00006582  GAGCGAAACAGCCGATATTTTTTTTATTCTTCAATACAACCCCTCCTTTTAAGTTG
Ext4  G08  AX00006583  GCACCAAAAGGTAAAATCCTCTGAAAAATGGGGATTTGTAGAGATGACAAAAAA
Ext4  G10  AX00006584  TTCGCATACATATGCAGGGAAAGGGATAGGGCGTATGCTCGTAAATCATGTAAT
Ext4  G12  AX00006585  TGCTGATGCTGTTACGTATTGCGCTACGAAATTCTATGTAAGTGCATTTACAGAA
Ext4  G14  AX00006586  AAAATAAGAGAATACGCTAGATTATATACAGAAGGGGAGTATACAACAGAAGCTC
Ext4  G16  AX00006587  ATTACGGGTCATTGGACTCATCGTTCTTATTAGTGGTTATATCCTCGTTGCTCTC
Ext4  G18  AX00006588  AAAGATGCCCTATATATCCGTACGGGTTGCGTAATGATATGAATGTTTTCTGCCA
Ext4  G20  AX00006589  TGTAAGTCTAATAATAGGAGAGGTTTGAACATTCAAGAAATTGGATGGTTAGAGA
Ext4  G22  AX00006590  AATAGATAACGGAGTACTTGGTGTATTAAGTAAAACTTCTTCTGAGAAAGAAGTG
Ext4  G24  AX00006591  ATTAAATGGAAAACGCTTCGAGATATCAACATATAAACAACGAATATATAATGCA
Ext4  I02  AX00006592  CTAGAATGCCGTTGCTTATTACTTCATTAGCGTTACTCATTGCGCCATACATGGC
Ext4  I04  AX00006593  AAAGCTGTTTATCATGCGATAAAAAACAGTGATGGAGTTATTAGCGGTGGCGGG
Ext4  I06  AX00006594  TAAAGGGTATCCAGAAGATAATACATTTAGACCACATTTATCAGCTACAAGAGGG
Ext4  I08  AX00006595  ATCATGACCGTAAAGTATATGCTATTAGCGAGCACACTCATTCTATCACTTGGCA
Ext4  I10  AX00006596  TCATGCAAACGGGTTTAATGAACAAGTAGAAGGAACAGAAACGTTCTACTACAG
Ext4  I12  AX00006597  TACTTCGCTCCCCAACATATACTGTTCAAAAGCAAAAAGGAAGTGATCCAATGTA
Ext4  I14  AX00006598  TATGAGGGCCAAAGTCTGAGTGATCCTGAAACATATCGTAAAATTGCAATCGAG
Ext4  I16  AX00006599  CAAAAGCGGCGATGGAGGCGTGGATTGAGAACTTGAAAGTGTTACAAGCATTAC
Ext4  I18  AX00006600  CTGTGTTTCCATATGCAGGTACTTATATAGGTCCAGATGAAGTAGTGAAAAACGT
Ext4  I20  AX00006601  TTTCGACTTTGGTATATCAAGCTTCCACCGGTAATAACAAAGGAAACTCAATAAA
Ext4  I22  AX00006602  AGCTTCGAATATAATCCAAAGTGCAACAAATCGTTCTATAACAAAGGCGACGCG
Ext4  I24  AX00006603  GAAAGCAAGTATGGAAGCCATCAGTCAAGCTATGCCAATCCCAGGTATGGACGC
Ext4  K02  AX00006604  GGCTTCCTCAAGAAATTAAACTTATGGAGACTTTTTTAGGCGTTGAAGTTTCTGC
Ext4  K04  AX00006605  TGTGATCCATTTAGTGGATTAAGAATTCGTTTACAGGAAGAGATTGCTATTGTAT
Ext4  K06  AX00006606  GTACTTTGGTATTAAATTTCCTAATGATTTTATTGAGTGTGTAAAGAAATATGATG
Ext4  K08  AX00006607  CATAAGTTTGGAGAAGGTGGAATTGGAGATCAGCCACCGCATCATAATATAAGA
Ext4  K10  AX00006608  GGAAAATACCAAAGTTTGAAGAATCAGAGTTATTAGATGTGCGTCTTAAAAGAGA
Ext4  K12  AX00006609  GATTGTACATGATACATGGAAGGATAGGATTTATTTTTCTTTAGCTGTACTTTTTG
Ext4  K14  AX00006610  AATTACTCTTGTGATTGGGATAGCAGATATATTTGTGCTTTTGCCTGCTTTTGCG
Ext4  K16  AX00006611  AAATCGATTGGAGCATGGGGGAAAAGATGCAGGGGTTGAACCACCCCCATATT
Ext4  K18  AX00006612  AAATACGTCATCCAACCAAGCAAATCAAATAGAAATTACGGGAATTTCTTATGGA
Ext4  K20  AX00006613  TGGGCTACTATGAACAGTGCTGATCAGGGAGTAACCCCTTTAGATACCGCCTTT
Ext4  K22  AX00006614  CGAGAAACCTAAATGGACTGACTTTAATGCTATGCAGCTTATAACGAAAAAGACA
Ext4  K24  AX00006615  GAAATCCCTTCATGTGATGTTTTAACCGCCGGATTCCCCTGTCAACCATTTTCTA
Ext4  M02  AX00006616  AGCATAAGAGTGTATGGACAACCATCGAGAAGCTTGCAGATATTAAAAAGCTAG
Ext4  M04  AX00006617  GGGGATATGGGCGCATTACAGATATAGAATTATCAATTGATGATTCTGTAGCTTT
Ext4  M06  AX00006618  AAGGGCTTAGGTACTAATCAGATTAACGTTATCTGTAATTTCTGCTTCTTGCCAG
Ext4  M08  AX00006619  CTCTATCGGATTTAAACTGTCGAAGAACTTATGAACCTTTTGTAGAGTACCAACC
Ext4  M10  AX00006620  ACGCAGACGAGCTCGAAGATTGGTTGGTTTCTAAAAACCTTCGAAACAGAGGAA
Ext4  M12  AX00006621  TATTTTGTTCATCTTAATAGCAGAGTTAGAACAACCATATGATACAGAGTCTGCT
Ext4  M14  AX00006622  ATCACTTATGACGACCAGTCCAGAAAACTGGAAACCTTGGGATGAAGTTTCTAA
Ext4  M16  AX00006623  AAAGTCCTTCAAGTAATGGAAGGAAAAGGCGAGACGCAATTAAGAGTAGCGGTT
Ext4  M18  AX00006624  AAAAGAATTTGTAAAAGCGACTGTACGTGAAGTTTCAGCGTATTTTTTGCGGAAG
Ext4  M20  AX00006625  AACTGGAATGTTACAGTTTGCTGAAGTCCCGCTTGGGAGTGAGGACCATGTTTT
Ext4  M22  AX00006626  AGGGGAGACCTCCAAAGCTGTTATACGGGTTTTACTTTGGATAAGGAGCATAAT
Ext4  M24  AX00006627  AGAGTCCTAATGATACAAAAAACTGTGGCCATTTTAAAAGTCAACAAGATGCTCA
Ext4  O02  AX00006628  GCTAGACAATCAGCAGAGTCGTTAACAACTAGCGAGGCTAAACAATATGAGATC
Ext4  O04  AX00006629  GGGGTTCATAAAAACTATCGTCACTTATGGTAGTATACCAGCTCTTATAGCTTGT
Ext4  O06  AX00006630  ATGGCTAATTCTGAGATGATTTTACGTTTACTTACGGATTTAAAGATTGAACAAC
Ext4  O08  AX00006631  CTGTGGAAATTACTGATCACGGTAGCGACCCTATCTTAAACACCAGCAATATGA
Ext4  O10  AX00006632  CTCAGTTGACTATTTGGTAGTTCCCAAACCGTGTCCACCTTTTGATAATGAAAAT
Ext4  O12  AX00006633  TAAAAGATCGTAAGGAACGTGAAGAAAGAATAGAAAAAAGGCTAGAATTAAGAG
Ext4  O14  AX00006634  TAAATTGGAAAGCTTCAATTATTGACACACTCTTTTTTGGTAGTATTATTTTGTTC
Ext4  O16  AX00006635  TTGAAAGGCATGCTGGATATGAGGTGAAAGTTGCTTCTTGTGAAAACACACTAG
Ext4  O18  AX00006636  AGTTAGCGAAAAAAGAGCAACAAGTAGCGCAGCAGCCGGTTCAACAAGAACAAC
Ext4  O20  AX00006637  AGCTTTATTTCTCAAATCATGGATGAAAACATGGGGAATTGCTTTCGTACTTGCA
Ext4  O22  AX00006638  TGAAATGTTTGATTGGTCATCGGGTTCTCCGGTATTGTTACCATTAATAGACCCT
Ext4  O24  AX00006639  CTACAGATAAAGCTTCACAAGTTAAGCAAGAACATGCACAATATACCTTTCAATT
Ext4  B02  EMPTY    -
Ext4  B04  AX00006640  TCAAAAAACGCTCAAGTTTTATTAGATAGTTTAATACCAATAGGAATGCTTTTAGG
Ext4  B06  AX00006641  GTATGACATGTGCAACTCTCTATTTCCCAGGATTCGCTACTTATAGTAGTCATGT
Ext4  B08  AX00006642  GTGAAATGGTTCGAGCGTGGACAGGAAATTCGTAATCGATTTGCCAAGGCCATT
Ext4  B10  AX00006643  TATACTTCGAAAAAAGAGCAAGATATGGATAATGAGTTTATCGAAAAAGAAGGCG
Ext4  B12  AX00006644  CAAGTTCTTCTTCAAATAATTCAACTTCTTCACCTGGTAAGGTAACTGGTTCAGA
Ext4  B14  AX00006645  GCTTGTTGAGGTTGAGCCTGGTGGAATGAGAGAACTTCATTGGCACCCGAATAA
Ext4  B16  AX00006646  AACTTCATGTGAGCAGGCAATCTGTTTCGAAATGGGAGACGGGAAAGAACTATC
Ext4  B18  AX00006647  GATTAGAGAAAAAGGAGTTTCTTGAATCTTATTGGAATGAATCTGAGAATGGGAT
Ext4  B20  AX00006648  CTTCTACATTTGACTCTGTTCGCAGTTTGACAGGTGGTGGGACTGTCTATCATC
Ext4  B22  AX00006649  AAATTACAGAGTGGTGGGATGATGATAACACAGCAGTTTGTCCGTATTGTGGGA
Ext4  B24  AX00006650  GCACACTTTCAAAATCTGACACGTGCTGGTTAATTTTTCTTTATCAATATGAAAAC
Ext4  D02  AX00006651  TCCTTACATTGTATTTCGGAGTACCTATTATTTTAGGTGGCTGTCTACTTGGTGA
Ext4  D04  AX00006652  GATGATGAGGTACAGTTTAACGATCCTGACTTTGAAGGCGGTGCAAATGAAGTC
Ext4  D06  AX00006653  GGAAGACTCAGAGAGGAAAGGGAGATGGGTTCGCTCTTTTGTAGAGGAAAGAT
Ext4  D08  AX00006654  CAGAGAGACCGAAGCCACAGCCCAATACAGATAATCTATTGAAATGGGGTTCTT
Ext4  D10  AX00006655  GAAGATGATGCGTACGGTGAATGCCGTGCTAGATCTTATTCAAGGTATATAAAG
Ext4  D12  AX00006656  CTTTAGTAATAAAGCCTTGATGTCTATGATAAAAAGTAATCAATCTTTAGATACTT
Ext4  D14  AX00006657  TGCTTTTAGTGGCCTCACTCAAAGTAATTGGACATATATTATAGCTACTGGTTTT
Ext4  D16  AX00006658  CGGCTGGATATGTGTTGAAATATGCAAACTTTAAAATTGAGCGAAAAGGGGAAG
Ext4  D18  AX00006659  ATCGTCATGCTTCAGTTTGTAGCTGATATAACAGGACTTACAAGCAATCTAGATA
Ext4  D20  AX00006660  ACGCATAAAGTCCCGTATCCTGGCATGTTACTTGCTACTAATCAAAGACTTCTCT
Ext4  D22  AX00006661  ATAGAACAGAAGGGATTAACGCTTACGGCGAGTGCAATATCTTATTTGTGAAATT
Ext4  D24  AX00006662  GGGATCTGGAAGTCAAGCGCGCTCTGTTATTGATGGCTTAGAAGCAGACGTTG
Ext4  F02  AX00006663  TTTGTTAGCCAAATTTATAAAAACGTAGAAGTATTAGATTCAGGAGCGCGCGGAG
Ext4  F04  AX00006664  ATAGCTTGGGTGCTCGTACGCTACAAATTTCCAGGGAAACGACTATTAGACGGA
Ext4  F06  AX00006665  CGCAGGATTAGTATTCGTTTTACTTTTCACACCGAGGGGTGCTCTTGGCGAATG
Ext4  F08  AX00006666  GCACGTTTCCAACGTAGACGGAATAGCCTACGTAAGGCCGCATGACTTATCAAT
Ext4  F10  AX00006667  CTAATACCAATTCATGCTTTTGCCTATGACGCATGGGATGATATTGTAATGCCAT
Ext4  F12  AX00006668  AAAAAGGACCTTCTTTTGCCCTTAAATCAATAATTTTCCTAGCCGTAAGCATTTTG
Ext4  F14  AX00006669  CATGGAGATTGTCGCACAGCAGGAAGAGAAACTTATCCGAGATTATCCTAAAAT
Ext4  F16  AX00006670  GATGAAGTGTTTAATGGGAGAATGTGTTGTACCACAAATCGAATTAGTTCCATCA
Ext4  F18  AX00006671  TAATCCCTATAGTAGTTAACATAACTCCGGAATATGAAGATGCGGGTTTTCATAA
Ext4  F20  AX00006672  CAAACGCAGTTTGATAAAATTATGGAGTATGTTAATCCAGAGATACTCTATATCG
Ext4  F22  AX00006673  TTACTTAGAATCAATGGAAGCATGGGTAAATGATTGTGAGGGATCCTACCAAAA
Ext4  F24  AX00006674  AAGACTGTCTCATTATAGGAGAATCTTTGCTACGGTCATGGCTATACGTTCATTG
Ext4  H02  AX00006675  ACAATATACTGAAACACGTATTGGGGCGATTATTTTTTGTATTCGGATGTTGTTC
Ext4  H04  AX00006676  TTGAATTTAGTGTTGTTTTTATAGGGTCTTGGTCTGGAAAGAGTAACAGTTGGAT
Ext4  H06  AX00006677  AGTTGGGAAGACACCTAAGAAAAGCCCAAGCCGTAAGAAGATAGCGATATTAAA
Ext4  H08  AX00006678  GAAGATAGGCCAGTATGGACATATGTGACATTAGGGATGTCAGCTGAATATATG
Ext4  H10  AX00006679  AGATATTGATGTCGAATCAGTGTTATGTATGCAACGAATCGGCGAGAAATGGTT
Ext4  H12  AX00006680  TACAAAACACGCCGATGACTACCAACTTCGTCCAGGCTTCACATTCGGAACTGC
Ext4  H14  AX00006681  ACCGCTTTTATATAGCATATTCGAGGCACAAGAACTCCCTCCAACTCCTTTATGG
Ext4  H16  AX00006682  TTTTTCATGTATTTAGCGCTCCATTTGTTGGGGATTTTATGTATAAGTGGTGGAG
Ext4  H18  AX00006683  TGAACTCGTGTTTAACCAAGCTGACACGCCTTACAATATCGACCCGTTAGCGTT
Ext4  H20  AX00006684  TTACCAGACGATCAAAAGATTGCTACAGATATGAAAGCGTCACATAGCCCTGTA
Ext4  H22  AX00006685  AGTAGCTGATGTTCTATATAAACCGCCTTTCAAAGTATCTAACAAAACAAAAGAG
Ext4  H24  AX00006686  GTTATATACGCCCTCCACTTCATTAGAAATCGGGTGTGACCATTACATGGGACA
Ext4  J02  AX00006687  AAATGGATGGGCGGGTGATCGCACATATTATGCTGTAAAGGGATACACCGCTG
Ext4  J04  AX00006688  TTTATGCTTTGTGGCTTGTGTTCTCTTTTTTGCCAAGGCATTCCCACAAGTCGAA
Ext4  J06  AX00006689  TACGGAAGTGTTATGGCAAACTGCGGGTCACTATGATCACGTACATGTTGGGTG
Ext4  J08  AX00006690  AGAACTTCCCTGCACCTGTTAAGACAGTATCAGTGGATAACTTCCCTACACCTG
Ext4  J10  AX00006691  TAATCGCTGCAAGGTTCCCTTTTTCTAGCGTGGATAGTCAAGTACAGTCTTCAAA
Ext4  J12  AX00006692  CGAACTGTAAGAAGATGGATAGCTGACGGTAAGTTAGAATCTATCAAAATTGGC
Ext4  J14  AX00006693  ACCAAAAGGGGAATGTAATTAACAGACTGCAATACGGGTTTAAACCATCTATTTT
Ext4  J16  AX00006694  AATGTAACAGGGTGTAAAGCGTACGGTGTGCCTTTTGGGAACTACGCATTCTGC
Ext4  J18  AX00006695  GTACCACGCTATTTCACAGGGCGTTGTGTCATCTATTCAAAAGATTATTAGTATC
Ext4  J20  AX00006696  GTGATTAAACAGTCTCTTGACGGGGAGACATCATCAGTAGTCGTTACACAAGAC
Ext4  J22  AX00006697  AATCGTTTCTATCAGAATTTAACTCTAAGTATTTGCTAGTTGTTTATAAGGATGTC
Ext4  J24  AX00006698  GTGACATTACATGCTGACTCTATGATACTACATGACAGCCTTAGATTGCTACCCG
Ext4  L02  AX00006699  CCCCGTCTGTGCGTGACATGGCAAGTCGTATGTATGTGAGCCACAAAACCGCA
Ext4  L04  AX00006700  ACGATCATGGCGTCACGTCCGGGAATGGAAATGTGGATGCTATCACCTGATGA
Ext4  L06  AX00006701  GGGAATGAAAGCTACCGCATGGACGAATCATTCTTTACAGAGCATGTCCTCCCT
Ext4  L08  AX00006702  CTGAAGTGTACTTATCAGGTGTGACAGACGTCGACGTCGTGAAACTCGATACAA
Ext4  L10  AX00006703  ATGCCTTCTGTTGTTGGAAATCTCGTCGTTCAAAACAGTAACGGTTCTTTCAATT
Ext4  L12  AX00006704  AAATGAGCAAGAGCAAAAAAATATTCAGCAAGGTAAACGTGCATACTCTAAAAAG
Ext4  L14  AX00006705  TTACGTCTCAAAGTGCTGTGGTGTCTACTATTTATCGTTGGAAATTAAGAAAAGT
Ext4  L16  AX00006706  GTGAAATGCACGGAAGAGTTTTCTCAACTAGCAGGAAATTTACTGTATATTTCTT
Ext4  L18  AX00006707  CTCTTTTTGTTTTATAGAAATACGGGTGTAGAAGGGGGAGGAAAATGGAATTTC
Ext4  L20  AX00006708  AATATATCGCTTTGGTTATCGTTTATGATTTTTGATTGGAGTATGTGGATGGTAG
Ext4  L22  AX00006709  GGATTATCATTACTAATCGATATTTACAGTCCATACAAGATGAAGAAGTTATAGG
Ext4  L24  AX00006710  GTTGAAGAAGGTAGTAGAGCGAGTTGCGAAGAAGCAGCAATACAGATATAATCC
Ext4  N02  AX00006711  GGAGCATTTCACAACAGAAGAACCACGACTCAAATTGTGGAGCATACCCCTGAA
Ext4  N04  AX00006712  TGCTGGTATCGCCATGCAAGACATCGAGCAATTTTTCCAACGTATGAAGCCATC
Ext4  N06  AX00006713  TCTAATACAGCATCTCGTTCTAACGGTTCAGTTGGCGGTGAAGTAACAAAACGT
Ext4  N08  AX00006714  TCCATTTTCTACTTCTCCAGAAAAGGATGAAACGGATTCTTCATCTTCACCTGGT
Ext4  N10  AX00006715  AAAAGATTCGTCAATATGATACGAGTACATATTTTGATGGGATGGATGGTATCCA
Ext4  N12  AX00006716  AATGCTCCTTTTGAAATTCAACTGCAAATTTTACAGGCGTTTCAATTGTATAAAGT
Ext4  N14  AX00006717  CCAATCGTTCAAAAAGAACTGTTAAAACACAAAAAGGATATGCAGGAGATTCTGT
Ext4  N16  AX00006718  GGGAGCGGTAGTCAAGGATCACCAAAGTCCGGCCAGTTTAATCAGGAATTTAGC
Ext4  N18  AX00006719  GATAAAATTACCCGATCTTTCGCAAACTTTTCGTATTGCATTCATAAGAGATATTT
Ext4  N20  AX00006720  CTGAAACGAATGCTGCATCTCAATCGGTTATTGAGGAGCAAATTAGCGATACGG
Ext4  N22  AX00006721  TTGCTGATATGAAATATGGTTCAATTACAATTGTTGTGCAAGATGGGAAAGTAAT
Ext4  N24  AX00006722  CTTGTACAAGTACAGGAATAATTCCGATACTCTATCCTTTTAACGGCGGAACCCG
Ext4  P02  AX00006723  CATCCCTCTGTCCCAGTCCGTTATTGGATCAAGGCAGAATCCAAGTTATTATTTT
Ext4  P04  AX00006724  GTCTCTACTAAAACCTTACTTGCTTGTACAAATGTATGCTTTCGATTTCTATCTTC
Ext4  P06  AX00006725  CTGTAAGGTCATTTAAACACAGCTGTTTATATAACGTAAAGAAGTATTTTCATTCC
Ext4  P08  AX00006726  CAGTGGTAGGTACTGATGTTGAGGAAGTAAAGCGTTTAAATAAAAATTCAGGAT
Ext4  P10  AX00006727  ATTATCTGATGGGGGAACTTTATAAGCAAGGACAGATTACACAAGAGCAGTACA
Ext4  P12  AX00006728  TCACAACGGTGCAAGTAAGTCCCCATGAAAAGATTGAAGTAGCCGGTATTACGG
Ext4  P14  AX00006729  GTTCGATACGTGGCTGGGGCAACTCTCTCAGTTAGGACTACTGGAGCAAGTCA
Ext4  P16  AX00006730  TTTATGGGCGGAGATATCAAAACAAATGTATTCCAGGGAATCATCATTGGACTAT
Ext4  P18  AX00006731  TTTGTCCCCCAATACACTCCCATAATACTCTCCTTTTATTTGTATTCTATACGTTA
Ext4  P20  AX00006732  GCAGTAAGAAGAAGAGAGCCGCTAGCTAATCCTAAAAAATCTAATTTGTTAAAAG
Ext4  P22  AX00006733  CCAAGGTAATAATCAGGATGCGAAACAGGAATATATTGATTTTAAAGCACAGTAT
Ext4  P24  AX00006734  CTATTTTTGTCGTGCGATTTTTCATGATGTAGTTGTTAACGGGATACGTATGCCC
Ext4  B01  EMPTY    -
Ext4  B03  AX00006735  AAGCGACAAGTATGGGATTGATGTAAGTATTCTTCGCATAGTAACTGCAGTATCA
Ext4  B05  AX00006736  GGAATTTCAATTGTTGGTAACTTGTATATTACAAGAAGGTAATGCTTACTTTTTAG
Ext4  B07  AX00006737  TCTTATTAATGATGATGTTATCCGCTGTTTTTACTTTTGGTCTTACTAATGCAAAA
Ext4  B09  AX00006738  GATATGTAAAGCTTTGGAGTGTCAGCCAGGGGATATTTTGGAGTATAAAAACGA
Ext4  B11  AX00006739  CATATTTGACCTCCTTGAGTATATAAAGAATTTTAATATATTGTTGGTCAATTTAG
Ext4  B13  AX00006740  GAAACTAGAGTGGGAGAACGGAAAAACTACAATAAACTATCAACTCGTTTCACTA
Ext4  B15  AX00006741  AAGAAGTCGAAGAAGCACGGGAAACATATGTCAGTCGTATCATCTTAGTTGGAG
Ext4  B17  AX00006742  CACTTGCAATCTTAAATATGTTTGCATATTGGTTTCATTTTGGCGGTGCTTTTAC
Ext4  B19  AX00006743  TTATTCACATGTTTTTCCTAGAATACAAGGGGATGCTGTTAAAATATGTAGTGAA
Ext4  B21  AX00006744  GGTTCGAACCAAAGTAACACCTGAAATGCTAGATGAAGTGGCTAATCTTGCAAT
Ext4  B23  AX00006745  GTTCAATCATGTCTCACGAAAGGGAATATACCCTAGGAGATATTGCTCAAATGAA
Ext4  D01  AX00006746  AGTGAAATACAACTAGGCAAGTTTAGGAATGATGATTTAAAAGCGCGAGAAGAG
Ext4  D03  AX00006747  AAAAGAAGAATCCAATACAGATTTCTCTCTTGTGAAAGGTGCATTAACGGAGAAT
Ext4  D05  AX00006748  GTAGCTATTTATGTAGCAAAAGGATATACAGATGCAGAAATTTCCAAAAAAATAT
Ext4  D07  AX00006749  GAAAAGGATATGGTGAATACAGAGACAGATGATCCGAAATATATATATTATTTAA
Ext4  D09  AX00006750  TGCCTTTGTCAATGTATATGATGTTGCGGAAGTACAAGGCGGAAACTTTAAAAAG
Ext4  D11  AX00006751  GCGAAGAATAAAGAAATAATACGAGATTCATATAAGAAATACAAAGAATGGATTC
Ext4  D13  AX00006752  TTATTTCAACTGAAGATAAAAATCCTTCATTGTTACATAGCAGACTTGATCAGTTT
Ext4  D15  AX00006753  CTTTTGAAGATTCTGGTCTTAAATATCATGAATTAGCTAATATGGTTGGTATATCA
Ext4  D17  AX00006754  GCGTCTAACTGAATATCAAGTGCTATTACCTAATAAGTTTTGGAACTTAGCAAAG
Ext4  D19  AX00006755  AAATTTATGTGGTCAAGAATGGTGAGGTTACGCTACTGAATCCTCCAGTAACAG
Ext4  D21  AX00006756  AGAAATGAAAAAAAGTATATTTGGTGTACCGGTGGAATTAACAGATGCAGTCGA
Ext4  D23  AX00006757  CACACATTTCCCTTCTCAAATTACTGTTTATTCCGATTATCTTTATCGTTGCTCAT
Ext4  F01  AX00006758  AGCAACGAGCTGGGAACTTGCTACTATTTTAGAAGAAGAGAAAAATTGCTTTTTA
Ext4  F03  AX00006759  TTGGGTGGGCCCTATCCTTGTATTTTTAGGACTATGTATGACAAATGTTATTTCA
Ext4  F05  AX00006760  AAACCTTCAAAAGAACAGAATGGACGAAAAATAGTAACTTTAGTAACTGCTGGTT
Ext4  F07  AX00006761  TGTTTGGGATACCACTGTTAGTAATCAAGCTAAAAAGAGCCAAACGTGGCAACT
Ext4  F09  AX00006762  TGGTAATCCACAAAAGTGGTTTTGGTTATGTATTTTCTTTGCATCCATTATACAAA
Ext4  F11  AX00006763  GAAATGATGCTTTGGCAATAGGTATTGGTATAGGAGTTGTAATCGGTGTATTCC
Ext4  F13  AX00006764  GAGGATACATTTGAATTGTTCCTCCTTCAATAAATTACGAAGCTTTCTTATAGTAA
Ext4  F15  AX00006765  GGGGTTACTATATGAAGCACCGTAATATTAGTTCCATCAAACAGAAAACGGTATC
Ext4  F17  AX00006766  GGGCAACTTGCACTTCGCTATGTACTCTCTCATCCGGCAGTAAGTGTTGTAATT
Ext4  F19  AX00006767  TAAAGTGACGAACTCAGGTTATAAGGAAGGAACAATTATATTGTATGAAATCTAT
Ext4  F21  AX00006768  ACTAGAAATATCAAAAGATGAATTGATGGATATGATTCAAAAGATTACGAAGGAG
Ext4  F23  AX00006769  CTGCGACAATAAGATGGGGAATATGGCATATAGCAGATCATAATCGGTATCATC
Ext4  H01  AX00006770  GACTTTAAGCTTGGGAAACAAGATTTTTATAATGAATCAATTCAGCATCCAGTTG
Ext4  H03  AX00006771  TCAGTTGCAACTTTGACCGATTAATGGAAGTAAAAGCGGAATACTTTGCGAAAAA
Ext4  H05  AX00006772  GTTGCAAAAAGGAATATATTCTCTTAGAATGTTTCTTTATATTGCACAGGGATGT
Ext4  H07  AX00006773  AAACACTTACTACCTCAGTGGGATTTATCACATTCCAATTTCAATATAATAGTAAA
Ext4  H09  AX00006774  AGTCAATCCAAATGGTGGGGCAGAAATATTCGTAAGGTGCAATGATGAATGTTT
Ext4  H11  AX00006775  TATAAGTTCGCGTACAGGTGAGCGAGTAATGATTTTTAAATTGTTTCATAATCTT
Ext4  H13  AX00006776  AAGGTCAAAGGACTTTAAGATTAGCTTGATAAATATAGGAAGCCCCCACAATTTT
Ext4  H15  AX00006777  CTCGCTTCAAGAAGAACTACAACCATTTGCGGAAGAATTACAACGATATATTACA
Ext4  H17  AX00006778  AAGATGAATACTATGTTCAAATTACAACTGATGCGAAAATAAAGTCAGGGGTATC
Ext4  H19  AX00006779  ACTTTGATGATGGGGTATTATGACAGTAAGTATGATTTGAATTTTTTACTACAGA
Ext4  H21  AX00006780  GCGTTTACTATAATGAAGGTATAAAGTTTAATCACATCCCAGTATTAACAAAAGA
Ext4  H23  AX00006781  GGTACTCGGCATTTCTATTCTATTAATCTTATTTGTGGCTTATGGGGTGTATTCT
Ext4  J01  AX00006782  ATTAATCATAGATTCCCGTATTATGGAAAATAATATTGATCAAGTGACTAGTCTAT
Ext4  J03  AX00006783  TTGCATAGGTAGTTTAATTCCTTCATTCATACAATATTATGGAAGAACCCCTGAT
Ext4  J05  AX00006784  TTAATGAAATTATTGCTGATAACCCTAAAAGATTTGAGAGGACTGCCAATGAGGT
Ext4  J07  AX00006785  ATAATTTTTATGAAAAGGTATTTGAGGTGTATAAAATGGGAGGATGGCCTTGTGG
Ext4  J09  AX00006786  CTCGTACAAGCTCGTAAGTTTTAATCTACTTGTCACGATGCATACAAGGTGTCAT
Ext4  J11  AX00006787  TTGTAAATTTTGCGGAAACAGGTTATATTTTATTGAGAATGATAATCAACGATTAA
Ext4  J13  AX00006788  TTTGCTTACACAGAACATGGCTAAATTACGCTGTCCCTTTAGCGCGTTTATTAGG
Ext4  J15  AX00006789  TTTGCGTTCTTCTCCACTGATATTTACGAACATTTCCTTCATAAAATGTTCCTTTT
Ext4  J17  AX00006790  TAAAGATACGATTTGGACAAAAATTGAACAGTTGGCAGAAGAACAAGTGAAGAA
Ext4  J19  AX00006791  CGGTCATAATAACCGATGTAAGAGAGAAATAAGCAGAACGGCACTTAAAAATGC
Ext4  J21  AX00006792  CGTTACTTCAATTTGTAGTTCTTTCAATCGTGCTACATTTGTTATTTGATATAGTT
Ext4  J23  AX00006793  ATCAATGATTCGTCAAGCTATATCGATTTATCGACAAATAGCAACAATAAGAAAA
Ext4  L01  AX00006794  GTCTCAAGGCGGAGCAAAAAGAAATTATGAGAGACATTCGTGCTTTAGAAACGC
Ext4  L03  AX00006795  AATTAGCTCAAAGTGGATATGGTGGAACGTTTATAATTATAAAACCTAATGAAAA
Ext4  L05  AX00006796  TTAACGGTGGGAATTTTTCAGTTTTCTAAAACAGATCAGCTTGCTACTCATGGGC
Ext4  L07  AX00006797  TGAGGAAGAACGAGAGACGAGAAACGCACAATTGTTGTACATTTTTGAATTAAG
Ext4  L09  AX00006798  AGAATTTGCAAACGAGCCTTTTACTCCAGCAGAGCGACAAAATAATAAGAAACG
Ext4  L11  AX00006799  AAAGGACAACCTGAACCATTAAGCGGATCTCATAAAGTAAAAAACCGTAACCATT
Ext4  L13  AX00006800  TACACAAAATTTCCAGACGTGCTATAGTCTCACTAACAGATGCAAAGGGGCGAA
Ext4  L15  AX00006801  GTAAAACGTCAATATAACGTTAGCAACCATTTACAAACACGCATCGACACACATA
Ext4  L17  AX00006802  ATGTGCTTTTACACTCTCCCTACGCTGGCATTATCCAACAGGTTCAAATGGTCAA
Ext4  L19  AX00006803  TGATTGAAATTACGGCAATGATTGGGGTTGTTGTAGGAATTTCACAAATTGCAAA
Ext4  L21  AX00006804  TAAGGCAAGATATTAAGGATATACGATTAGAGATTAGAAGTTTAGAAATGCGGAC
Ext4  L23  AX00006805  AAAAGTTGATGGTGCGGGCTCTATTGAGGGACATATAGATGAGACAGATAAAAA
Ext4  N01  AX00006806  AAAACGTAAGAAGAAACTTTCGTTTCATTGGTATAAACGTGTGGTCGAAACGAG
Ext4  N03  AX00006807  AACAATACAAAGGAACGGTTTTAATTGTCTCACATGAACCTTCTTTCTATGAATC
Ext4  N05  AX00006808  CAAGGGATATGGTTAAATCGAGATAACTCACAACTCAAGTACGATATTCCTACTA
Ext4  N07  AX00006809  TACTACTATGGAGTGGCTTTTCCACTGTATTAACATTATCGAATGGTGATAAGTT
Ext4  N09  AX00006810  CGCAAGTGAAATTTTAGCTGTGGAACTTACAGATATTGAGAATGGTTTGAAACAG
Ext4  N11  AX00006811  TCTATCAGATGCTATGCGTTTGCTAGCTGGTTTTCTATTATCATTAAAATTATTAT
Ext4  N13  AX00006812  ATTATTGGTAAGACCACTTTTAAAAGTTGGCACGGTATTTGCTTTATAAATAGAC
Ext4  N15  AX00006813  AATCTCTCCAGATACTGCAGTCCGCTTATCAAAAGCACTAGGTGTTCCACTTGAA
Ext4  N17  AX00006814  TCTCATATTAGCAAATGTTTACTCGGATATACCACCGTTATTTCCAAGTTTACTAA
Ext4  N19  AX00006815  AACTGTACTCGTTTTCGGATGGTTTACGATCATGACTGTTCTATATAACGGGTAT
Ext4  N21  AX00006816  GCAAGTTGGAGCGGAATTTCATGTCGGAATTTTGTTTGTCGCATCATATGCTCA
Ext4  N23  AX00006817  AGAAGTTCTCTATCAACGCGAATTTCAAAAAGCAGATCGTGCAGCAGGATATCG
Ext4  P01  AX00006818  AATGTAAAATTCCTTATATCTGTTGTATCGGAAACATTTTGGACAGGAGTATCTG
Ext4  P03  AX00006819  TAGAAAACCAGGGCGGAAATGGTTGTTCAGTGTACTAGTGATAGGAATGTTAAG
Ext4  P05  AX00006820  CCATCTATTACGTGTTCATGAGTTTACTGTGGTTTTTCTATTTAGATCGATTAGG
Ext4  P07  AX00006821  GAATATACTACTACATATAAATTAGAGCTATCCGAACGATTCGATTATGTTACGA
Ext4  P09  AX00006822  ATACGAAAATACGAGAAAAGAAGCGAATTTTTTCGAAACTTTTGCGGGAAAATAT
Ext4  P11  AX00006823  CGCTTCAATCACTGTCGGCTTTTCCTTAAAAGGCGCAATTCCATACGCTACATTA
Ext4  P13  AX00006824  AATGCTATTACAGCATGTACTTCCCTATTCTCCTTCTATTAGCTGGATTCTAGGT
Ext4  P15  AX00006825  AAAAAAGGCCCGAGATTAGATTTTTTTGATTTTGTAGTTACAGTACTCGTATGTA
Ext4  P17  AX00006826  CTATCGCTCTTTCTCTCGCCCTATTTAGCTTCTTTGCAAACTTCACTATTCTTTTA
Ext4  P19  AX00006827  TTTGCAACATATTGTATTGTGTTGGCTTTTTTCGTATGAATGGTTGGTTACTCTA
Ext4  P21  AX00006828  ATTGTATGAAAAACGTTATAAATGTTTATGGGATGATTTTCTGTGGGCAGTTACC
Ext4  P23  AX00006829  ATTCCAAAAGTCAGGTAGCTGATGCAAAGTTCCATGAAAAACAGAAACCTGCCA
Ext5  A01  EMPTY    -
Ext5  A03  AX00006830  TTATTATCGGTGCTATTGCCACATGGCGTATGTTTATTCGTGTATCAAAAAGAGA
Ext5  A05  AX00006831  CGACCCGCATTTACAATCTGTACTCGTTCCAATTGGTGATGGAATGACGATTTC
Ext5  A07  AX00006832  CAAAAAAGCGCCCTGCACAGCAGGACGCTTTCTTCATACATATATTATCCAGTTC
Ext5  A09  AX00006833  AGAGCAAAATGAGAAAATCATTGAGCTGTTGATGGAGATAAAGGAACAAAATAAA
Ext5  A11  AX00006834  TGTTGATGCTATGCCAGAAAACGAAGCGCTTGAAATTATGGGAGCGTCATGTAC
Ext5  A13  AX00006835  TCGTTCTATTATTGAAAAATACAACCTCAAAAACATGGTGAGATATTTGTGTGGA
Ext5  A15  AX00006836  TGGTGCATTTGACCTAAGAGATACACGTAAAGAAAAGTTGGGAAGGAAAGTTAG
Ext5  A17  AX00006837  ATGCTTCACCTTTTCAAGTATGTACCAAGTGGAAAAAATATCTCTGTATAATTTTT
Ext5  A19  AX00006838  TATTGGTAGTTTATTAACGTTAGCGATGGCATGGGGTATTTCATTAGGCGATACG
Ext5  A21  AX00006839  CTCACATTCTGAGCGAGCCGCTTCCGCTTTTATTTCTATCCAGTTACGCCTCTTA
Ext5  A23  AX00006840  GTTAGCGTTAGGTATTGCTTATATTGCAGGACATATTTTAACAGCACCAGGAGTT
Ext5  C01  AX00006841  TAGCGCTTATCCCAGTTCTTTGTTTAGTAGTTGGGCCAATATTTGCGAATTCAGT
Ext5  C03  AX00006842  GCCACGCAATATACCTCTTATAATTGAATACGTAGCCTTTTTAGGTTTAATCTGT
Ext5  C05  AX00006843  TTCTTATATAATAACAACACAATAAAATTAAGATGGTTCAAGTGGGAGGAAGGCA
Ext5  C07  AX00006844  TGGCTGTTTTTATCCAGAAGGATATATTAATCCTGAGTATACATTTGTATTTAATC
Ext5  C09  AX00006845  TTTAATTATTAAATCGGATGAGTTACCAGAGGAAATGTGGTTGGCAAGTGACAAA
Ext5  C11  AX00006846  TATGGTATCATGAAGAATCAGAAGAGTTGAATCAGGTAACTAGTGAAGTTGCAG
Ext5  C13  AX00006847  GTTTATTTTGTTTCATTTCATTATGGAACTCCATAGGTACTATTATTTAAGGAAGC
Ext5  C15  AX00006848  GGTGTTCTTATTATTGGCGCAATTTCACTTGGTGCAAATAAATTCTTTGAACTGA
Ext5  C17  AX00006849  CTGAACGATATAGGAAAGCAATTAGGATTATCAGAAGCAGATGTATGTAGAATG
Ext5  C19  AX00006850  TTGATGCGTTTAGACTTCTCCCTTAGTGTACCCATATTATTAGAACATCCTGTAA
Ext5  C21  AX00006851  AAATTATGACGACGAGGGAAGCATGTGATCGTTGGGAGATTACGCTGGATAATC
Ext5  C23  AX00006852  AGATCTTGTATTATTTATTTTTGAAGGAATAGATGCAAAAAGAGCTTTAAGAACAC
Ext5  E01  AX00006853  ACAAGTATGAAAGATGCATTTGGAATACTTACGTTCTATTATGTGTTAATGGGTG
Ext5  E03  AX00006854  ATATTATAGTACATGAATTAATGGAGAAAGGTTTTGATGAACGAGACAATATAAA
Ext5  E05  AX00006855  TGGATGCTCAAGCAATACAAATGCTTATCGGTAGTGTAGGTTTTCCTATTTTCGC
Ext5  E07  AX00006856  AAAAATTTTTCTTAACACAAAAGTAGAAGAACGTTTCAAAGAGTTGGTTCAAGAA
Ext5  E09  AX00006857  AAAGTAGCTATGAGTATATCAAAGTCATTAATACACTTGTATCTGAAATGGCTGA
Ext5  E11  AX00006858  AAAGGCACAATTTCAATACTGGTTACGCTTATACGAACTCCATGGAGAAGAAGG
Ext5  E13  AX00006859  AAAAAAGAGGTATCGTACAAAGTATGTCTCGTAAAGGCAACTGTTATGACAACG
Ext5  E15  AX00006860  ACTTGTTTAATGTAGAAGCAACAGCTTTTGCGTCGATAAGAGCGGAAAATACCA
Ext5  E17  AX00006861  GCTTAATAAAACTGCAGAAGCTGTTGCTAGACATGACGAAGATCTTTCTCGTAAT
Ext5  E19  AX00006862  AAGTACAACACAAGCGGTTACTTCAGCAGTAGACAGCAAAGATAATAAAAAAGAA
Ext5  E21  AX00006863  AAGGTATGAAAGAGCAAGTATTACAAGTAACAAAAGGTGATTTCGTAGGATCAG
Ext5  E23  AX00006864  AAAAGAGGTATCGTACAAAGTATGTCTCGTAAAGGCAACTGTTATGACAACGCA
Ext5  G01  AX00006865  CTTGAACCAAAGAAAAAGGGGCGTCCATTCATGAAAAATAAAAACACAAAACATG
Ext5  G03  AX00006866  ATAGAAGAACAAAAACAACTGTGTCATTAATTAACTACCATTTTGTGTTTTGCCCG
Ext5  G05  AX00006867  TCGTGATAGTGTTGGGGCGATGAATATTCGCACCGCAACTGTGATTAATGGTAC
Ext5  G07  AX00006868  GCAATCCAAGCAAGGAAAGAAGAAAAATAAGAAAAAACAAAAAGAGAAATTAAGT
Ext5  G09  AX00006869  GTTCAGCTAATACGTGATCCAGAACAAATACAGCAGCTTAAAGAGTATTTTAAGG
Ext5  G11  AX00006870  TTTCTATTATGGCATGAAGCGATTGCTATATATTATGTAAATGGAGCAACAAGTA
Ext5  G13  AX00006871  GAGAATAATATGGAAATCGCAATGGCAGTTTTAAAATTTATAGGTGGAGCAATCC
Ext5  G15  AX00006872  AGTATAGAACAGACAAAAGTTACTGTAAAACAAGATCCGCAAACAGGCGGGTCC
Ext5  G17  AX00006873  AAAGAAAAAGGGGCGTCCATCCATGAAAAATAAAAACACAAAACATGATACTAAA
Ext5  G19  AX00006874  AAAAAGAGGTATCGTACAAAGTATGTCTCGTAAAGGCAACTGTTATGACAACGC
Ext5  G21  AX00006875  TAAAAAATCGGAGAAAAAAGCACTTTGGATTACGATTGAATTTTTAGTTCTTTTCT
Ext5  G23  AX00006876  GAGAAATTTAGCACTCGTGAAATTGAAGATTTAATGGGAATGCATAGGCCTTGTT
Ext5  I01  AX00006877  CGGCAGATTTTGGGCTAGATGAAATAGGAACACATACACTGAGAAAGACGTACG
Ext5  I03  AX00006878  AAAGAGTTGGTTCAAGAAATATGCGGAGAAATGGATGTTGCTATTGTCGCAATG
Ext5  I05  AX00006879  AAAGCGAATTTAGTTGGTATTAAGGTAGAATATGTGAACCCTGCTTATACAAGTC
Ext5  I07  AX00006880  GAAGACTTAGTAGATGCCACGCAAAATACGGATGCTTATACTGAAGTATCTGCA
Ext5  I09  AX00006881  CAACGAAACAAATTCCCGATACCACATAATTATAAGAGGACAATAAAGCATCAAG
Ext5  I11  AX00006882  AATGGATTTAAAGAGCTTCGTAAAGAAGCATTCTTACGCGTGTTCCACTCCGATA
Ext5  I13  AX00006883  ATGTATCCGACTGTAGCATTTAACGAGGAAGAGATATTGAATCGTCTTCTAGATG
Ext5  I15  AX00006884  ATTTCATGGCAATTCTCTAAAATTCATATTGCATTATGTGAAATCACTGAGGTAAC
Ext5  I17  AX00006885  CTATTTAAAAATACATGAACTTAAAGCACTTGATTGTCTCCGAAAGGCAACGAGT
Ext5  I19  AX00006886  TAACTGATTACGGTCATTCTTTAGATTCTATACTCGATACTCTTTGTAACTGGGG
Ext5  I21  AX00006887  TGTAGTGGTTTTAGTAGCTCTATGGATAGGTACTCTTAGATCCTTACTTAAGAGA
Ext5  I23  AX00006888  TCGAAATATTACATGTTGCTTTGCTTTATTTGTAGTGGTTTTAGTAGCTCTATGG
Ext5  K01  AX00006889  ATTTCATGGCAATTGGCGGAGATTACAATTCCATTACGTGATGTGATTGAGGTTA
Ext5  K03  AX00006890  TGGCAAAGAAAGTTTTAAAGGTTGTAAAAATACAGCTACCAGCAGGTAAAGCAAA
Ext5  K05  AX00006891  TTTAAAAGTTGTAAAAATACAGCTACCAGCAGGTAAAGCAAACCCAGCTCCACCG
Ext5  K07  AX00006892  CGAAGCGCTTGAAATTATGGGAGCGTCATGTACGACATGCGTATGTACATGCAG
Ext5  K09  AX00006893  ACACTTGAAATTGAAGATTTTGATGCAATTGAAATGGTTGATGTTGATGCTATGC
Ext5  K11  AX00006894  AATACGCTTGAAATTGAAGATTTTGATGCAATTGAAATGGTTGATGTTGATGCTA
Ext5  K13  AX00006895  TTTTTTACGGGAGAGGTCTGTCCAAAATCAGAAACAATATATATATAAATTGTTTG
Ext5  K15  AX00006896  AAAACATGATACTAAAAAGATTCCGGCAGAAGGTTCAGTTGAAGCGTTACAAGC
Ext5  K17  AX00006897  AAAGATGGATGCAAGACCAAGACCACAAAGTAAGTCGTGAAATCATTGACTTTG
Ext5  K19  AX00006898  AATTAAAGGAGTGACATCGAAGCGTTTGAGAGAAGAGGTTCCTCATCTTCAACA
Ext5  K21  AX00006899  AAAGGAGTGACATCGAAGCGTTTGAGAGGAGAGTTTCCTCATCTTCAACACTTG
Ext5  K23  AX00006900  AAAAGATGTTGAAGCGAATCTTCCAAGCGCAGTGAAGAACCAAGCAATTAAAGA
Ext5  M01  AX00006901  GCTTAATAAAACTGCAGAGGCTGTTGCTTCTCATGATGAAGAATTATCACGTAAT
Ext5  M03  AX00006902  CCCAAAAGTTTGCATATGGAATGTTAGGATTACAAACCCCTATCTATTTTATTTTT
Ext5  M05  AX00006903  GGAATGAGACAGGGGGAATTACTAGGTCTGCGTTGGAAAGATGTTGATTTAGAA
Ext5  M07  AX00006904  TCAAAAAACTAGGAAACGAACACTTGGAATTTCACTAGAATTTTTAGTTCTTTTCT
Ext5  M09  AX00006905  CATGGATTTTCTACATATTTTCTTACAAAAAGTGAATATTTTTCGAATTTTTACTTT
Ext5  M11  AX00006906  TGCAGTTACAGAGTGCTAACAATGCAAAATCAATTATTACAAATTTTATCCTTATA
Ext5  M13  AX00006907  ATTATATTCCAAATGGGTATTCCACTCACTTTTACATCTATAAAAATCACAAAAGT
Ext5  M15  AX00006908  GTTTGTAGTGACAAATGTTTATAGATTTAAAAAGGAAAACATAAAAACTTCACAGA
Ext5  M17  AX00006909  TGGTTGATATTGTACTAGAAACTGTTCAGCCAGTAGGAAAAGGTTTATAT
Ext5  M19  AX00006910  AAAGGAACTTCAAAATTAAATCCTCTAGTTTAAAAAATATGGAAGAGGTAATTCC
Ext5  M21  AX00006911  TGATAAGGATCAAAAGAATATAATTATAGACCTTTTACTCTCAGATATTTTTAATA
Ext5  M23  AX00006912  TAACCTTTTCAAAAATGAAAAACTATGGTTCTTTTTACAACTTAATAGTTACAATA
Ext5  O01  AX00006913  CAAATAACGATAAAGAAAAACAGCTAATTATGGCTAAAATTACAGGTAATTTCAAA
Ext5  O03  AX00006914  GCATTAACTACACTTTCTTTCATAGTAAAGAAGAATTGGAAAAAACTTAATATCTC
Ext5  O05  AX00006915  CGAGCACAAGAACTTTTTTCCAGAAAAAATTACAGTGTTACTTTTTTGTTACAAAA
Ext5  O07  AX00006916  AAAACACTTATATAGAATAACTCTCTTTTTCATACAATACAATATATTATACTACAG
Ext5  O09  AX00006917  CATTGACACATATGAGTAGGCGCTCATATAATAAGAGTATAATATATATGAATGA
Ext5  O11  AX00006918  AATAGAGGAATTGAGAGAGCAGAAGTTTAGTCAGCGAAAAGCTGAATATATAGT
Ext5  O13  AX00006919  CATATCGAAATGATTGGTATGTGGATCTACTAGAATACCTCGATGTTGGAGTTGG
Ext5  O15  AX00006920  TACTCAATATTATAACCGGTCAAGAAGTAAGATCATCCTCAATAGTTGTAGCAGC
Ext5  O17  AX00006921  GTACATGCAAACGAAAAACATAGCATTACTCATGGAGATATTCAATCATTCGTCA
Ext5  O19  AX00006922  TTTTTCACGCCGTGAACGTGGTTTCGGTAACAAAATCATTTTTGAAGCAGCGAG
Ext5  O21  AX00006923  TCCTTTAGCGGTCCATCTTGCAGAAAGGGGCCATACTGTACTTGGACTAGACAA
Ext5  O23  AX00006924  GGAACAAGTTCGCTTAGCTGATTTTCGTGGGAAAAATGTAGTTCTATATTTTTAT
Ext5  A02  EMPTY    -
Ext5  A04  AX00006925  AGTAGCGAGCGAAGCGAAAGCACATACCTTTTGTGATGTAGTTAGTTTACCAAA
Ext5  A06  AX00006926  GTAATCGAAGAAGAGGACGTGTATTTAAGTGCGTCAATTGGAATCTTTGGCCCC
Ext5  A08  AX00006927  AACTAACTGGCTTACAATCACTTAACTTGGAAGAAAACTATGTTTCGGATGTATC
Ext5  A10  AX00006928  TCATTAGGCCCTTCATTACGTGGAAAAGTTCCAATCCGTAATCAGGAAAATGAAA
Ext5  A12  AX00006929  AATAAAAAAGCATATGTTAACAGTGAATGAAGAAGGTATTACTGCGGAAGTGCTA
Ext5  A14  AX00006930  AATCGCTTTCGCTATTGCTGTTATGCTTAACTATCCGAACTTAGAACAACAGAAA
Ext5  A16  AX00006931  AAACGGAAAGGTAAGAGGTATTGGGTTATTTCGAGTTCTGTTTTCTTCGACAATG
Ext5  A18  AX00006932  GGCTTGTTGCAGACTATAATAAGTCACAAAATAAATATGAGATAAAGGCAGAATT
Ext5  A20  AX00006933  ATGGTGTAAGCATAAATGACTCATCTTGTGTGAGTTGTGGGCAGTGTGTAACAG
Ext5  A22  AX00006934  AAAGTAGGATATATACTGTATGCAAGTAGAGCTCACTTAAAGAATGTGAAGGCTG
Ext5  A24  AX00006935  ACCTGCACAATTAACTGGAATAGATGCATTAACTGTCGGCCGTCAAGCAGTTTA
Ext5  C02  AX00006936  ACGTATTGCGTTTAACCCATTCTTCTCATCGCTCTAAACAAGGGGTAGAGGCTG
Ext5  C04  AX00006937  AGAAAAAGCGTAAAAGACATCGTATGTTAATCGCTGCTGCTTGCTTATTGATTGG
Ext5  C06  AX00006938  TTCCGTTCGTACTGTCCATAGATACATAGTAGATTTAAGTGATATGGGATTACCC
Ext5  C08  AX00006939  AGAAAGAAACAGAGCAGAAGGAAATGAAAATGAATCAGGAAGTAACTGCGCCGA
Ext5  C10  AX00006940  ACCTCGCACAGGTTGTCGCTTCCAAGCACGAATTCCATGGATTAGACCTGATCA
Ext5  C12  AX00006941  GATATGTTCATGAAGATACGTTAAAGAAAGTAGAACGAGCGATTGAGATGCTAG
Ext5  C14  AX00006942  CTTAGCTTTGGGATTGGTTTAGGAGTTTTATACGGAGGATCCTCAGCTCAAGCA
Ext5  C16  AX00006943  GTTGCAGAAATCATCGCAGGAATCTTTGTAGGTAAAAGTGGGTTTAATATTATTG
Ext5  C18  AX00006944  TATTCCGGCTCTAAATTACCTATGGAATTTTTACCTAGCATCGATAATCCCGCAG
Ext5  C20  AX00006945  TCAAGAATTGGTGATGCTCGACCCCATTTTTCCAAAGCCCTATATCATACTGCCA
Ext5  C22  AX00006946  CTTTTTTTGAAAATGGAAATTATACAAAAACATTCCCCGTAACAACTGGAAGAGA
Ext5  C24  AX00006947  TAATACTAGCCATCGTTTCCCTTATGTACTATAGCCCAGGGCAACTCCATCATAC
Ext5  E02  AX00006948  GGAGTAGGAGTGTTGGGATACCAAAGAATAATTGCGCAATTTGCCGGTTATGAT
Ext5  E04  AX00006949  TTCCACTAGGGCTGTTAGAATTTCGTATGCATGAGTTGGATAAAAAGAAAGAGTA
Ext5  E06  AX00006950  CGGGATTAAATACATGGGCGATGGACTGCAACAAGCAGCTGGAGATCGTCTTC
Ext5  E08  AX00006951  TGACCTTGGCATTGGTGCTGGCGCGATTATTTTTGGATTCATTGCACATTTTACA
Ext5  E10  AX00006952  AATCGAGCTTTTTTAGCGAGCCGTTTACATGTATCAACGAAGACGATTCAAAAAG
Ext5  E12  AX00006953  CAATAGTACTAGCAGCACAGAAGCAATTACAATTGAAATCGTTGGAGCAGTAAC
Ext5  E14  AX00006954  TTCTCATATCCAAACGTTGCCGATTCGGTATTTTGATCATTTACCGGCGGGGAA
Ext5  E16  AX00006955  ATGTCTTGTAACTTCAGGGCCAGGGACATCAAATTTAGCGACAGGTCTTGTTAC
Ext5  E18  AX00006956  TTAGTGACACACGGTGGTGCTTTCATTTCAGCAACGTTAGATAAGCCGTACGTT
Ext5  E20  AX00006957  GCCACATTCGAAGGTACGAAAGCAACACTATTCGAAAAAAAGTTTCTATGGAAAA
Ext5  E22  AX00006958  GTTGCCGTGCTTGGTGAGCCAGATGAATTATGGGGAGAGCGTGTTGTGGCAGT
Ext5  E24  AX00006959  TTCCATCAAGATATGGAAACACAAGAAAAAGCCTTACACGAATTTATAGAAGAAG
Ext5  G02  AX00006960  GAGTCTGGAAGCGGAAAGAGTGTAATGGCGAAGTCCGTTATGTCTCTCGTTACG
Ext5  G04  AX00006961  TCAATTCGGTTTCTTTGCTCATGAAAAACCAACCTATATATTTGGAGAACTCGAT
Ext5  G06  AX00006962  AGTTCCTGTCGGTTTTGCGGTAATCACGATTGTTTCAGCTATCGTAGGCTGGTA
Ext5  G08  AX00006963  AATTTACCGTATTGCGGTAGTGGGAATGGTATTATTCGGTTCTGTTGCGACGCT
Ext5  G10  AX00006964  GGCGGAATGAACAAGTAAATCCCTGGGAAGATTCATTTGTTCGTTGGTTATTATT
Ext5  G12  AX00006965  TTTACATTGGCTGGAACGGCTGGGTTTGGCTTCATGCGGTATTTGGCTGGGAG
Ext5  G14  AX00006966  ACTATTATCCGGTCACACGCACCGCGGACAAATGGCACCAAACCATATTGTAAC
Ext5  G16  AX00006967  ATAAACGTTATGAGTATGTAAAAGATAACGGTGTGAAAGTATACGGGATCGTCA
Ext5  G18  AX00006968  AAATAGAAAGAGAGATTGGTAAAGAAGCCTTTAAGAAAGGGAGATTCCAAGAGG
Ext5  G20  AX00006969  CAAACCTGTCTGGACATATGTATCCAGACCAAAGTTTATATCCAGCGAACAGCG
Ext5  G22  AX00006970  CAAAAGGTTCTTTCTCTCATGCCGAAGGATCAAAAACGAAAGCAACTGGACATA
Ext5  G24  AX00006971  TATCACCTAATACTACACTTAATACACGCAATACAGCGCAATCATCATCATCTATA
Ext5  I02  AX00006972  GCTGGATTAGATAAGGATCAAGATTTCTTTATGGATGGGGGAAAGGGATCTGGT
Ext5  I04  AX00006973  CAGTTGAAACGGATAAAGGTACGTATAAAGCGGATCTTGTTTTAGTATCTGTCG
Ext5  I06  AX00006974  TTAGATCCACTCAGGAGATAGAACAGGCGCTTGTTATATGGAAGCAAGGACGTG
Ext5  I08  AX00006975  AGAAAGTGCTGGGGCAAAAGTAAAAGATGATAAATTATCTGGATCATTAACTGTT
Ext5  I10  AX00006976  CATTATTTCCGAATTTAACAGCACTTGAAAACATTGAATACGGCTTAAAGGCAAA
Ext5  I12  AX00006977  AACCAATCGGTAGCAGCGAGTGATCGCACGTATGATACTGAGATTAAAATATAT
Ext5  I14  AX00006978  CACTAATTCAGGCAATACGGAAACGGATAAACCAGTTGATAATCAAAATATGATA
Ext5  I16  AX00006979  AGAAGGGTATGTGAAAGCGTTAGTGGATAATAACATATCAAAAGGTGATGGAAA
Ext5  I18  AX00006980  ATCAGAGTTGTACGGAGAAGAAGGGGAAGTAACATTCGATAAACGTAGCGTGG
Ext5  I20  AX00006981  TTAACGAGTGGGTTAAATAGTATGGAGACGATTCAAGTTAGTCAAGAATTGGAC
Ext5  I22  AX00006982  AATACTGCAATGCAATTATCAAAAATCGGCGGAGGAGTAGCTTTAAACTTATCTA
Ext5  I24  AX00006983  CACCTCTAAACATGGAAACAATATTTGGAACAATTAACCCTAAGAAAGGTAAGTT
Ext5  K02  AX00006984  GATGTATTGTATCACTGCTTCGTGTTATTAGCCGAAAAAAATATACCATTAGAAG
Ext5  K04  AX00006985  ATTCTTTGATTTCGTCGATTTTGTGGTAAGTAATGTATTATTGCCACTCGGAGTA
Ext5  K06  AX00006986  TGGTTGGAAGTTTGGGGTAGCGCTCATTTATTTGTTGTTTATTCATGAAATGGGT
Ext5  K08  AX00006987  GGAATTATTATTGTTCCGTTATTAATCGGATTACATAGCCTGTCACCACAACTTG
Ext5  K10  AX00006988  AGCTGTTCCGCAACCGACTTTAATTTATGATGCAAATAATGAAGTTGCGACTAAA
Ext5  K12  AX00006989  CAAAGCTTGTGGATGGAGTAAAGGTTGGAAAGACAGACGTTTATGTTGGCAATG
Ext5  K14  AX00006990  ATGTAGTCCGTTGGATCATGATTTACCAATTTCAATCATTGAGGATGAACTGCCA
Ext5  K16  AX00006991  TAAAAGGTGGCGTATATAAGCATTCAAATATAACTCTTTTTGTTAGTAATGGGTA
Ext5  K18  AX00006992  CAGGTGATGGAGAGCTATATGAATCTCTTACTAGAAAAGAAAATTTTATGTTACT
Ext5  K20  AX00006993  TCCCATTTGTCGGCGTATGGACACCAGGCGAGAACGCACCTTTCCTATGTATCG
Ext5  K22  AX00006994  TATGGATGTTGTGGGAGAAATATTCCGCTCAGCCCATACGTTTAAAGGTATGTC
Ext5  K24  AX00006995  TAAAAGCAGTACGTGCCATTATGTGTATTGAAGCGCTACAAAATTTAGGTAATGT
Ext5  M02  AX00006996  CAACCGTACGACGGAAGTTGGTTCAACGATGAACACTATTGATACGTTTAAGAC
Ext5  M04  AX00006997  TATTAACGTAATGAAAGTACGTGAAATCATTAATCCATTCCCTGTTACAACTGTG
Ext5  M06  AX00006998  ACTTTGAGTGGATGAATGATTTTTCTGAGGCGCGTAATTTCGCAGCATCTAAAG
Ext5  M08  AX00006999  AGCTCCAGATTTTACCTTTTGGAAAGGGGAAATTTATTTTTTACAAAAACGTTATA
Ext5  M10  AX00007000  AGAACATCGAAAGATACCGAATCAATTAAATCGGGAATTTAAACAAAATACGCCA
Ext5  M12  AX00007001  GTGAGTATGTGGAGAAAATGCCGAAAGATTACTATTTATATTGCGTTATTGATCT
Ext5  M14  AX00007002  GCAGTTAGTCTTGGTATTACGGTCTCCATTTTTGCTGCACAATCAATTGGTGCG
Ext5  M16  AX00007003  GGAGAATGATAAAAGTTGCCCTGATATTGATAATTTAATTTTACTAAGCGAAATG
Ext5  M18  AX00007004  AGAAGGAGAACCACAGAAATTTTTATATAAAACAAAGATCGGATTTGGGCTTGAA
Ext5  M20  AX00007005  TGCCAGAAGAAGCCTTTGGGAGGGTAGCAAGCCTTGATATGTTAGGATCTTTTG
Ext5  M22  AX00007006  GATCTGCGGTAGCAGCTTTCTTTGTTGGGAAGTTATCGCAAAAGTATGGTCGCC
Ext5  M24  AX00007007  CTTGAAGATGATGCAGCTATCGCTCCAATCTTCCAATCAGGACTTGTATATTTAG
Ext5  O02  AX00007008  GATTATATATGCCTGGTCCTGACAATAAACCTGTTCCTGCAGCTGCTGAATCATA
Ext5  O04  AX00007009  GTGGAATTTTTGCTCGGCGTGGTTATTATATTTCTTCATTAAATTTAAATGAAAGT
Ext5  O06  AX00007010  AGCAGGAGCCGACGCGATTGTCGGAAGTCATCCACATTGGTTACAAGGGTTTG
Ext5  O08  AX00007011  ATCCATCTAATAAGCCTCATTTACAACCAGCGGATGAAGTGTTATCACACCTTGT
Ext5  O10  AX00007012  AGTAATGGCAATTTGGAAATACATATACCTATTTCAAAAAATGACGAGATTGGTG
Ext5  O12  AX00007013  AGATGATGCCGATATGAGCTTTTGCATTAAAGGTGATAAGGGGTTACATGTGGA
Ext5  O14  AX00007014  AAACTGGATATGAACAAAATATGTTCCCTTTCTTACAGAAAAATGATTTCCGTCC
Ext5  O16  AX00007015  TTAAACTATGCGAAGTCTCTTTCTGCAGATCAAGTTATCGCTGTATATGTTGCTT
Ext5  O18  AX00007016  ACGAAAGAGCAGTTCATTGATATTGTAAACCGTGACAAAGTAGCTGTTATTGGAC
Ext5  O20  AX00007017  TATATATCGCAAAATCCTCAAAATGCAGCTGAAATCGTATTTGCTACAATGAAAG
Ext5  O22  AX00007018  GTCGTGCTCACCCAGTGTTCGGGATTGTGTTTACAACAGTTTTATACTTGGCGA
Ext5  O24  AX00007019  TTCATTTAAAGTTTCGGCCGTTTCACCGGGAGAATATGAAGCAGAAGGTATGTA
Ext5  B02  EMPTY    -
Ext5  B04  AX00007020  TTGGAAAATGACACTTTTACTTTTAACGGTTATTCCATTATCAGTACTGATTTTAG
Ext5  B06  AX00007021  AGTTGGTGATTTTACAGGAAACGGGAAACGAGAGTTGTTAATCGGGATCTCTGT
Ext5  B08  AX00007022  GGTTTCGAAGCCAACATGTTAAAAAAAGAAAACTGTTGTTTAATTGCGCTTGCAT
Ext5  B10  AX00007023  TTTGTCAACTATATTGGAATCAAAGTATGACATTCATGGTATATGGAAAGGGTGT
Ext5  B12  AX00007024  TAAAAGGGATTTATTTACTACTTCTTTGTCTCGTTATTATGGGGATAGGAATTGG
Ext5  B14  AX00007025  CGGCATTAAGCGCTGGAGAATTGGGACGATATGTGTTCGTAAGTATGTCTTTTG
Ext5  B16  AX00007026  ATGTATATTGGTCAAATGATTGGAGCGGCAATAGCAGGAATGTTATTTGCAGCA
Ext5  B18  AX00007027  AGCCATTTAGCGATCTTATCAGTCGACCAATTTTATCAATATAATATCCCAATGG
Ext5  B20  AX00007028  ATGGTGATCTTTGTGAGAAAGGAAGAAATAGTATTGGCGTCGTAAACTATGTGA
Ext5  B22  AX00007029  AGCAGATTTTCATGCCGATGCAACAATGCAGGGCGGGGTTACCTATCCACATTA
Ext5  B24  AX00007030  AAGAAGAAGTAGCACAAATATTACATATTCCAATTGGTACTGTGAAATCTAGAAT
Ext5  D02  AX00007031  TACGCAACTTAGAAAATGAATTTGGAACTACACTTATTCAGCGCTCACCGAAGCA
Ext5  D04  AX00007032  AAGGATAGTGTTATAACTACTGGTGAAGATGAATCTTTCTTTGGTGGCGCGACA
Ext5  D06  AX00007033  AAGTTCCTGATTTTGCGGTGCTGCATATGGATTTTGAGGATATTCATAACTTGGA
Ext5  D08  AX00007034  CACTTCTACTGTTATGAGCACTTATTTTTATACACTAATGTCGCATTCGCTACTAC
Ext5  D10  AX00007035  CACTGCATGGAAAGTTGGAAAAATAGCGCAAATAGAAAGTAAACCTTTAACTCTA
Ext5  D12  AX00007036  TGCCCCAAACGCAATGCAAGCACTTGAACTATACGGCATTTCTAAGAAAATCAAA
Ext5  D14  AX00007037  GCAGAGGAGTACAGTGAACGTGCCGTATTTGATAAATGGGGCTACGTCTATATG
Ext5  D16  AX00007038  AGGCAATGGATAATGGAGCTATCGCTTCCTTATGGAAAAAGTCTTACGGTTCTC
Ext5  D18  AX00007039  ATGCCATTAATGATGTTTTCAAGTATTCCAATGTTGGGATCATATGTAATTACAAC
Ext5  D20  AX00007040  TGTTCACTACTACATACCAATACTCGCCAGAAAAGGTTGAGTTATACTTAGTAGA
Ext5  D22  AX00007041  GTATTGGATATTTACTGGGAACGACACAAAATAACGATGTGTATTTCTTTAATAT
Ext5  D24  AX00007042  GGTCTTAAAGTATGTTCACGCTATATCGTTACTAAAGAAGAACATATATCTGCTA
Ext5  F02  AX00007043  ATAGGTGGTTCAACGTTATTTTATTTCTATACAACAAACGCGAAATATCAAAAGTT
Ext5  F04  AX00007044  AATGAGAGAGCACTATTCTATTTACGTAATCAAATGAATGTACTAAATGAATCGG
Ext5  F06  AX00007045  AGAGCGTTTATAGTTACGGATACAATTATGGAGGATTTAGGATATGTTGAGAGG
Ext5  F08  AX00007046  CAACAATTTTAGTACGAACAGGCGCTGGATACGACGCTTTACATACGTACCGAG
Ext5  F10  AX00007047  ATATTTACGTATGTCCTCACAAACACAGTGATGGTTGTGAATGCCGGAAACCAA
Ext5  F12  AX00007048  TCCAAAGAAACCGATGACGAATCGATTTACACAATTATCAGTTCCAGGTTCTGTG
Ext5  F14  AX00007049  CTCGGATGGAGATATGATTTCTACTGCTGACGACTTAAACAAATTCTTCTCTTAC
Ext5  F16  AX00007050  GAGTATGGGATTTATCAATTATTTTCACGCTACGTAGTTGATGATTCTATTGCTT
Ext5  F18  AX00007051  AGGCGTTGGTGCAATATCGCTTGGCTCAGCTGCAATTACGATTGGAACTTCACC
Ext5  F20  AX00007052  ATTAAAGCAAATGTTTGACACGCTTTTTGTGAATTTGAACATTTCTACTCAACTGG
Ext5  F22  AX00007053  TTGTTATGTGTTATATGGTGAGGCAAGCGGAGAAGAACGAAGTGATACGAGCAT
Ext5  F24  AX00007054  AGGTTAAGAAGCGAGGCTACCAATCGGAAGAATTAGTTGAAACATATAGTGCGC
Ext5  H02  AX00007055  GAATTACTTTAGAAGAAATTGCTGGATCCATTAGCAGTAGCTTAAAAAAGAAAGC
Ext5  H04  AX00007056  GTGAGCGAATATTATTTATCCAAGACGGTCTTTTATATAAAGAATTAAAGCGTCA
Ext5  H06  AX00007057  GTTTACTTAGTCCATTAACGACAGGATTCCAGCTTTTATCTCTCGGTGCGATAGC
Ext5  H08  AX00007058  ATCTGCCTAGGTGCACTACCGTGTTTATTTAAGGGATTGCAAATTGATTTAATCG
Ext5  H10  AX00007059  TTAGAAGGCAAAGAGTATTTCTTAGAAGAAGGAGATGTTGTACGTATCCCACCA
Ext5  H12  AX00007060  AATCCTTGTAGAAAAAGAAGAGTACTTAGGTGGTAAAATCCATAGTGTAGAAGAA
Ext5  H14  AX00007061  AAAAATACGACTGTGATTGTCATTGTGAACCTCGCTACCAAGCGTATACATCTGG
Ext5  H16  AX00007062  TTATCAGAAGACAGTGGGAGATATAAAGTGTATCCTTCTTTTCCTTTCCAAGATG
Ext5  H18  AX00007063  CGATCCAGAGTCTAGTGATGTTCAGGCTTTAATTGTTGCACCAACAAGGGAACT
Ext5  H20  AX00007064  CATTTTGATAGGGACATGTATAGCTGCTACATTTGGTGAAATGTTAGTAAGTTGG
Ext5  H22  AX00007065  TCAATTACTATCGCAACTTCTTCAGCCGAAAGAGGAAAAATCTTTGATCAAAATG
Ext5  H24  AX00007066  AGGCTTATAAGAATCAAGTGGAAAACAGTCAAAATGCAACAACTAGCATACCAG
Ext5  J02  AX00007067  GAGAGCTTTTAAGAGTTCAGAGCCGCTACTCGATCGAGCTTTTGTCGTCATGAC
Ext5  J04  AX00007068  AGAAAAGTGGGCTCAAGATAAAGGAATTTCCACTCTGACTACAAACTATCAGGA
Ext5  J06  AX00007069  GCCGGAGCTAGGGGCAGAAAATACGTTTGAACAATGTATTAGTGAGATGGCACT
Ext5  J08  AX00007070  TCGGTAAATTAGCTCAGGAAAAGGGGCTACATATTGTATACCATCATCATATGGG
Ext5  J10  AX00007071  ATACTCAATTTAATAGGAAACCAGATAAGGATAAGTGGAGTATAGCACAAGTTTG
Ext5  J12  AX00007072  TTCAAGGAAACTCAGTAGAGTTATTCAATGATCAGCCACAATCGCCAATGATGG
Ext5  J14  AX00007073  ATATAGAATGGAGGCTCTTCAGGCAAAAGGTGGAGCTTTAGAGGGGCGTAAGT
Ext5  J16  AX00007074  AATGTCTGGATCACTTGGTTTACAAGCAACATCTGCATTTGCAGATTCTAAAGGA
Ext5  J18  AX00007075  CCAGTCTGGAAGTATATTATTAGGGAAGGACAGTGCTGCATTAATAGGAAAAGA
Ext5  J20  AX00007076  AAACATTACTTTCAACCACTATGGAGTTTAGTGGGGGGAGGAATTGTGTCAAAG
Ext5  J22  AX00007077  CGCGAACGCTAACATATTTCAGGTTCCACGATATGCTAATACATTAGAACAAGTA
Ext5  J24  AX00007078  GATGTTCAATTGGGCATTTCAGTGTAATGAAGAAAGTGATTTTATATCGACTTTA
Ext5  L02  AX00007079  TTGATTGCAGGTATTAACGAAGCAACGGAAGGTGAAGTGCTTGTTTACAACACG
Ext5  L04  AX00007080  TTATTGTCACTAGTGTTTACACAAAAGGACTATGTACCGCATATTGCTGTTGTTG
Ext5  L06  AX00007081  ATTGAAATGCCCCCAGCTACTGTTTTACGACTTACTTTATCAGCTGTATTTGGTT
Ext5  L08  AX00007082  ATAAACCTTTCGGTAAAGAAGCGGCTATGGCAAAACTTTTCGCATCTGAGGCTG
Ext5  L10  AX00007083  AACAACGGTTCGTGATTTACTTCATGCATTGTTATTGACAGGGAATAATCGTTCC
Ext5  L12  AX00007084  AACGCCAGAGAGTGTAGTGAAAGATGCACTTAAGGAAAAAACGGAGCATGTTTT
Ext5  L14  AX00007085  AAAGAAGACGAAAAAACTGAGGTAAACCAAGTCCCAGAGTTAACTGTACCACTT
Ext5  L16  AX00007086  TAGATACCTCTAGAACTGGTACTTTTGAAATAAAATATAGTGTCAGAGATTCTGT
Ext5  L18  AX00007087  ATTTCTTCCAATCCACGTTCAACGATAGGTACACATACTGGTGTTTTCACTGAAA
Ext5  L20  AX00007088  GTTTCTTTATTGCCAAGAAAAGCACAAGTTGCACTAAAAATGTTTGAGTTAGAAC
Ext5  L22  AX00007089  TATGGATATCACACGGGGCTCATGGGGAATAACGGAGTGAAAGTGGGTTCAAA
Ext5  L24  AX00007090  TAAACATGGCATCTTCTAATGATATTGTTTTGATTGCAGGGAAAGGGCATGAAAC
Ext5  N02  AX00007091  TATTTCTCGTATATTGGTTTGATGGACATAACCATATTGCAACGGCATTATATGC
Ext5  N04  AX00007092  CACTCGTTATCGTTTCTCACGATCGATATTTTCTGGAGAAAACAACTAATACAAA
Ext5  N06  AX00007093  CGATAAAGATCTTAGGGACAGTGATTTCTACTTTGTAGCTTTAACATTAAACTTG
Ext5  N08  AX00007094  AGCTGTTGGGATGTGTAACGAGTACATTCCGTTTCAAAGAATGACCGGTGACGG
Ext5  N10  AX00007095  CCTGAGGTTGTCAGGAACTTAAATATACAAGGAATACCGGATAAGGATTATGAT
Ext5  N12  AX00007096  AAGATGATTTTCATATAGGTGGAGAAGTTGAATTGGAGCATATTCTGAAATCCGA
Ext5  N14  AX00007097  CATCGATATATACTCAAATATTCCCGCTAGGCGTAAAAGCTGTTGAAAGGAACTA
Ext5  N16  AX00007098  CAGGAAAAGAACGCAAGAGAAAGTATACACATTCATATCGCTTTTGATGATTCAA
Ext5  N18  AX00007099  AATATTAACTCTACAGATCCACCAGAACATCGCAACGTACGTTCTATCGTTTCTA
Ext5  N20  AX00007100  TGGAGACTTTGTTTTGTGGAATCGCGAATGTGAAATTGTAACAGGATATACTGC
Ext5  N22  AX00007101  ATATAAGTATTATGAGTGAGGTTGGTGTCGGGACAACAGTAACGATTTACTTGC
Ext5  N24  AX00007102  ACTACAGTTCCTACAGGAATTGCTGAAATCGGCAGATATGTTCTTGGAATCTATG
Ext5  P02  AX00007103  TTACATAAGTATTGTGCAGATATTGCCACCTGGGATATACCTAGTGGTGGATTTT
Ext5  P04  AX00007104  GGACAATTGGAAGTAAGATCCCTAGTCAAAGGCAGTTAGCAAAATTATTTCAAGT
Ext5  P06  AX00007105  ATCGCTACGAGTTTGCAGAGTCCAACATATGCAAATAAAGAGCTACCACAAAATG
Ext5  P08  AX00007106  AAAATTAGGGCTTCGAAAACTCATCGCTACTGCAGGGATTGTGCTGGGACTCGG
Ext5  P10  AX00007107  GGAAGCAAATATCGTTACATTAATTATCTTTTTTTGCATGATAGCAATATGGTGTT
Ext5  P12  AX00007108  TCGAATATTTTCATCGAAAAATTTATACCTAGTGCTATAGATGACGAACAAATTAC
Ext5  P14  AX00007109  TAGTAAAATTAAAACAGTATTGCTTGATGATAAGAAGTATAAAATCACGTCACCA
Ext5  P16  AX00007110  TGCTGGTTTCAGCCTTGGTGGCTTAGCCGCTTTTTATGTAGCACTTCAAAATCC
Ext5  P18  AX00007111  CGGTAAACGCTAGCGTATTACATGTTCGTGCAGGATCAAGTACTTCTCACGACA
Ext5  P20  AX00007112  GAAGTTAGACCGCGAAACTGCGGCTTACTTTTCTTTTTTATTATCAACTCCAGCC
Ext5  P22  AX00007113  AAGAAGCTAGCTGTGTGGTCGTGTCTGTAGACTACCGCTTAGCACCTGAACACC
Ext5  P24  AX00007114  TTGGCAAATTCAACGGAACGAGAGAAGTCGTATTGCCTAATCTAGTATCAGTCA
Ext5  B01  EMPTY    -
Ext5  B03  AX00007115  CGCCTTCCGCTCTACTTTGTACAATATATGGTGATGTGTTGGCATATTGGAGTAA
Ext5  B05  AX00007116  GAAATGATGTATCATACAGGTGATCTCGTTCGTTGGTTGCCTAATGGAGAACTT
Ext5  B07  AX00007117  TTTCTTGCTAGTGTATCTTTTGATATTTCCTTGTTAGAAATATGTCTTCCTTTAAC
Ext5  B09  AX00007118  ACAATCAAACCCAACCAATTTCTTTTTCTTTGCAGCGCAGCAACTCTTTAAACAA
Ext5  B11  AX00007119  GATAAACATCCTAGAAATGCATTATTAGTTGAGGAATCACAACCAGCTTTATTAG
Ext5  B13  AX00007120  CATGTACTTTACGTACGCACAGCTCTTTACGTACTTATTCATTCGTAGCTTAATC
Ext5  B15  AX00007121  TGTGGAAGTAAGGTAGATGTAATTGCTGATCAGGCTGCTTCTTCTCGTTCAGAA
Ext5  B17  AX00007122  CGGTAATCGGAAGAACAGACGATGAATGCCGCGATATGTATGAGAAATTAACGA
Ext5  B19  AX00007123  AGAAACCGAAATGTGATTGTGAAAAATGTCATTGTAAAGAGAAACCGAAATGCCA
Ext5  B21  AX00007124  ACGGAAAAAGCATAATCGCTCAGTTCCATCAACCTCGGCCTGATCTGTTCGTAT
Ext5  B23  AX00007125  GAACATTAAGAGTGCACGAAGATAACGGGACGCCGCGAGGTATTTACTGTAATA
Ext5  D01  AX00007126  CAAATATATGAGGCAGACTTCGTTTGTATTGCAGGTGGCTTATATCCTCTTGCTG
Ext5  D03  AX00007127  ATTGCAGTACATGGAAATATGTCAAATAAGGAGGATACAGTTATTCAAAAATTAG
Ext5  D05  AX00007128  TATATATTCTTCTCAACATATAAGACGGAATTTGATATCGGCGGAGAACATTATA
Ext5  D07  AX00007129  CTTTACTCCTGTCAAACCGCTCTCCAGCTCATAAAGAAATCTTGTCTAACCAATG
Ext5  D09  AX00007130  TATACAGGCGTGTTACTTCCAACTGGTCAAGGTTGTGAAGATCCATGGGTGTTA
Ext5  D11  AX00007131  TTTCACGGAACACATTTTCAACTGGAACAGAAATTATTTACGCGAATGCAGCCAT
Ext5  D13  AX00007132  TTCATAATGATTGTCGCTTTAGGAGTGGATTATAGTATTTTTGTAATGATGAGAT
Ext5  D15  AX00007133  CTGGTTTTTCTTCACCAAGTACGTTAGTCATTCAATCGAATAATAAGTTAGATGA
Ext5  D17  AX00007134  GAAGAGACTGCCGAACAGTTTGTACAGTGGGAGCAAACATTCGAACCAGTTACT
Ext5  D19  AX00007135  AAGACCAATTACCGAGTAGTCTTGAGTTTGTGAAAGACAGTTTGAAAGCTGAAG
Ext5  D21  AX00007136  AAAACCCGCATCATTTGCAAAAAAATCCGACGGGGGACGGAAGGTATTTTGTTA
Ext5  D23  AX00007137  GAGAGCGATCGTCTACAATGATTTACATTGGCTTGCAGAAGAATGATCTCTCCC
Ext5  F01  AX00007138  GATAATAGTGGCTTGCAACTTGTACTTACATTCGGTACATTTGCAGCGGCCTTC
Ext5  F03  AX00007139  TATTTAACCGCGGAACAAACCAGGAGATTTTTCTAGAAGTGGAGCAGCTTATCG
Ext5  F05  AX00007140  CTATCCATCACCTTGCCTTCACCTAGTGCTTTTGCAGAGATACATAAGAAGAGCT
Ext5  F07  AX00007141  CAGTTCAATTTGCGGGATCATACAAGCCGAATAGTTTAAACCATTCTATTAGTTT
Ext5  F09  AX00007142  AGCACAACGAGCAATTGAAAGGTTAGGTGCAGTAAAAGAGGGCGTGCTTAGAA
Ext5  F11  AX00007143  TGATCCGCATGTAGAATCTGATTTCTTTGAATTACATTCTGCAGAAGAAGCTGTT
Ext5  F13  AX00007144  CAAAATACATATATGCTCATCCGCCTGCTGGTGTAGTTACTGAACAAGCTGAAAT
Ext5  F15  AX00007145  CTCATTCTTCTTTCATTTTGGAGATTAATGAATCCAAAAGGTTGGATGCAGATAA
Ext5  F17  AX00007146  CCAGTTAAGTGCGTTAGGAATCTTTTCACGCTACTGGTTTCCTAAAATACCGTTA
Ext5  F19  AX00007147  CTTTACTTTTCAAATCATTTGCTGAGATCGATGCTTTTCCTATTTGTTTAAACACT
Ext5  F21  AX00007148  AAGTAGGTTTCCACGGAATACATGGAAAGAAGATAGCGATAGAGAGCTATCTAA
Ext5  F23  AX00007149  GGGATATTTAAGATTAATACACGGTCATACGTTTTTAGGATGCTTAATAGCCGCG
Ext5  H01  AX00007150  AAGGGAAGACAAAAAAGTTGATGGGCTTTTTAAATGAACAGGAATTGGAAGGAG
Ext5  H03  AX00007151  TTAAGTGTGATATTAGGTGGGATACTCGCAATGGTTTCAGGAGTAATTATGGTC
Ext5  H05  AX00007152  ATCGATCACATCCGAGGCAATAAATGAGATCATTGTTATCGCATGTTCCCATAGT
Ext5  H07  AX00007153  TCCGTGTATTAATGGAGGGGAAAAGTGGTTCTAAAGATCAAATCTCCCCTTTTCA
Ext5  H09  AX00007154  TGTATCCTTTAAAAACGGTAAAGATGCTGAAACAGGACCAACTGATTTTGAAGCA
Ext5  H11  AX00007155  GAATTGTCTACAAAAGCATTAGAGTATGGGGCGTTGGGAAAACCGGTTATTTTA
Ext5  H13  AX00007156  TGGTACAGGAGTACTTGTTGATGGCATGGACTTCTCAGATGATAAAATGCTACA
Ext5  H15  AX00007157  CCAGTTTCAAATGTATCGAATCCTCAGCGGATGTTTGACTTTGTTTCTCGTACCC
Ext5  H17  AX00007158  CACACTATTCTTTCTCACGATTCCCATGATAACAAGTTACATAGTTGCAGTAACC
Ext5  H19  AX00007159  TATGAACACACATGTGTTCCGCTTAATACAAGAAGTATTACAAGGCCTGAAAGAA
Ext5  H21  AX00007160  ATCCCTCGTGATGTAACATCTTATTTCTCTCAATTTGTAAAGAAAATAAGTTCTCC
Ext5  H23  AX00007161  AAATGCAAGGTGAAATTTCTTCTTTCCGTATGGTAGACGCTTCGAAAGAGGCTG
Ext5  J01  AX00007162  AATGGTTGCACACTGACATGTATCAAAGTGTTCAACCTTCAGCTCCAGCCGTTA
Ext5  J03  AX00007163  GGGGGGATAAAAGTAACCCTCAAATCATTTGTTTTCATGGTTTAGGAAGTACAAA
Ext5  J05  AX00007164  TGATAGAGGAGTCTATATTCTTCACAATAATGAAGGAGAGGGATTCTCATCTGCT
Ext5  J07  AX00007165  GGATGACACTTATTATTGGAGTAGTTATTATTGGCCTTGTCATGCTGTTTTACAA
Ext5  J09  AX00007166  TTGTAATGTTTTTTGTTTCTTTCTTTATGGGAAGAAAGATTGGTGCAAACTATCCG
Ext5  J11  AX00007167  GATATTCTTTTACGCGGTCAAGACAACTGGGGTTTTCTGCCGGCCTTCTTGCAA
Ext5  J13  AX00007168  CAGCACAACATAAAGAACAGTACCTCAAGATTTTGGTTCGTTGGTATGAAGGCG
Ext5  J15  AX00007169  GTATGGTCCCATTTTTCGGATGCAAACTTTAAGTGATACCATCATTGTCGTTTCT
Ext5  J17  AX00007170  GGCCACACTTAGTATATATTTGCTACTATTTGTGATTAGATTGTACAAAGGTAGA
Ext5  J19  AX00007171  ATTTGCATATTGATTACGAATGGAGCATGGTTTACAAATGTGGTGAGGGCAGAA
Ext5  J21  AX00007172  GCAGCTAAATTAGGGCTAGCCAAAAGAGTTACGTCAGGCTTGTTAGAGTTGCTA
Ext5  J23  AX00007173  GGTGACGAATTCCAATCATACGCTTTAGCAGGGACTAAAGCATTGACATATTATG
Ext5  L01  AX00007174  GGCGATAGTGGGAATGATTTAAGAATGCTACAAGCTGTAAGACATGGTTATTTA
Ext5  L03  AX00007175  ATTTAGAGGATAGAGAATTAATAAAGCTACCTATGATGACAGAAGATAATGTCTG
Ext5  L05  AX00007176  TTAATCGGTTGATTTCTCAAGATGAGGTTGAAAAAATTATTGGAGCTTTAAAAGA
Ext5  L07  AX00007177  AAACATGTAGATGTAACTCATTTTGCAAAGATACTTACACAAGGTGATTATAACG
Ext5  L09  AX00007178  TTAAAAATGAACTTCATCAGGTGGTCGACTGGAATAAAATTGATAAAGAAGATTA
Ext5  L11  AX00007179  TTGTGTATTTGGGGCTTTCAGCTTATTCTGGACCACTGTTCCATTATTATTATCT
Ext5  L13  AX00007180  AACCTATAAGTCACTTAAGGCTTGTAAATTCGAGGTTTACATGCACAAACAAGTA
Ext5  L15  AX00007181  TCAATTACTGCAAATAGCGCTGGACCAGCTTCAATTTTATCTTGGGTTATCATGT
Ext5  L17  AX00007182  GTTGAGAAGGGACAATGTGTTGTTTTGCAGTGTAATAACCATACAGCAAAAATTT
Ext5  L19  AX00007183  AAGCAGCGAGTTACGGCGATAACGGTATTGTCAATCATGGAGCGTCTTGGAGA
Ext5  L21  AX00007184  TCATCCAGAGTTGGAAGAAATAATTGTGAATTGGCTGGATACACATTTTATCTCG
Ext5  L23  AX00007185  ACCGATTGGTAAGGTAGAAGTTGGATTAATTGTTAACGAACTACCAAATTCGCCT
Ext5  N01  AX00007186  GTGACGGTCTGTACGCCAGCACATACGCATTACGAATTAGCGAAAAAAGTTATA
Ext5  N03  AX00007187  GAAGCACTTGTAGGGGGAGAGAAAAGATATTCGTTTCAGCAGTATAATGAACGA
Ext5  N05  AX00007188  CGATGGATGAGTTGACGAAACCATTCCAAGCTACATGCCTATATACAGGTATGG
Ext5  N07  AX00007189  CAACATCCTATATCGACATATTTGTTCAACTTACCTATCCAATGGCAGACTTACT
Ext5  N09  AX00007190  GAGGATCCCAAAAAGAAAATGTTGGAAACGAGCAAGGCAACAATGGTAGGGGG
Ext5  N11  AX00007191  GAAGTAGCGAAAATACTTGGCTGGGATGCGAGTGGTGTTGTTGTACAAACCGG
Ext5  N13  AX00007192  GCATGAACATGACGTATCATTCAATCCTTTACCAAATAGCTTCAATAAAGTTCCT
Ext5  N15  AX00007193  AATCTCATCCAACCATCCACTGGCTTACTACTATCACTTCTTTAAAGGCATTTATG
Ext5  N17  AX00007194  ACTGGGCTATTTCAGTTTAACAAGGATAGTCTTGCCTTCTATCAAAATGATAGTA
Ext5  N19  AX00007195  GTAGAAGAGCCAGAATGGAATGTATCACAATTTATTCCGAATGAGTTATATGAGG
Ext5  N21  AX00007196  ATGCAGAAGCGGTTAATAAAGGGGAAAAACCTGTAACAGAACTAGGAGTTAAAG
Ext5  N23  AX00007197  TGAATGTTATCCCACTAGAAGGGTTAGCGCTATTACTTGGTGTAGATCGTTTCAT
Ext5  P01  AX00007198  GGAGCAATTTGGCCGAGTGTTGGACAAGAGATGAAGCCAATTGGTGAAACATTC
Ext5  P03  AX00007199  AGCGTTCGAAGATTGAGTTAATTGCTTCGGAAAACTTCGTAAGTGAAGCGGTAA
Ext5  P05  AX00007200  AGTTCTCATAGTGGGACTACTGATCATTGTAGTTGTTACGTATGTAGCGGGCAT
Ext5  P07  AX00007201  TTTGAGTTACGCAACTGGTGCAGCTCTATATTTATGGTTGTTAATTTGGATATTC
Ext5  P09  AX00007202  TCGTGTTTTTTGCGGGCTGTCCGCATCGTTGTTTCGGTTGCCATAATCCGAAAT
Ext5  P11  AX00007203  TATATTGATTTAGGTTGTGAATGTGAAGCTGGTTCTGTTGATTACCCTGATTTTG
Ext5  P13  AX00007204  GTACAGGATGCGTATTCACTTCGCTGTATTCCGCAAGTACACGGTGCTTCTTGG
Ext5  P15  AX00007205  AAAGAAATAGTATGAAGTTCATGAAAATCGGGGGATACGTTATGATTGTCATGG
Ext5  P17  AX00007206  TGGATATTGCTAATGTTTCTATTTCTTGTACAAGCTTATTCCATAATACATCTCCA
Ext5  P19  AX00007207  TGGTATCATGAAATGCTTGCTCAGCATATAGAGAAGGCAAGTATTTTAAAAATTG
Ext5  P21  AX00007208  TTTCTTGTATTCCAATTTATCAACGGATCATGGACAGAAAATCTACAAACTGAATT
Ext5  P23  AX00007209  TGAGATGGGGCGTGTTGAAGTTCTTCTGTTAGATGAAGCGAGCAATGTGGTAGC
Ext6  A01  EMPTY    -
Ext6  A03  AX00007210  TAAGTTAGGGCAAGTACAAACTTACACATTCACTCAAAATTGGTCTACCGAGACT
Ext6  A05  AX00007211  AAATTTTCTTTATAGAAATAGTAAGGGATTCCAGTCACGCAGTATCTTTCCAAAA
Ext6  A07  AX00007212  AGTGGGAGTGTTAGAAAGAATCGAGCGCCATTTTGGTGATGAGAAACTACATGT
Ext6  A09  AX00007213  TACTCGCAAGCTATTCGGATTACTAGGGCGTAATTTGAAAGATGCATTCAATGTG
Ext6  A11  AX00007214  TCTTGCATGAACGTAACATCGAAAAGCATATCATCCCCTACTTTCAAAACATGAA
Ext6  A13  AX00007215  CAAGAGTCGATGGAAAGTTCTTACCGAAGTCAACATTGTTCAATGCATTCTCACG
Ext6  A15  AX00007216  CAGTAGACCGTAACATCTACGTAATGACAAAAGAAGAGCGCGAAGAAGCAGGTA
Ext6  A17  AX00007217  CAATTAACAAAAGCTCTTGATAACAAAATGATGTTTGATGGATCTTCTATTGAAG
Ext6  A19  AX00007218  CAGTTAAAAACTGAAATTCCACAGTTCGGTAAAAAAGTTCTTCTCGTATACGGGG
Ext6  A21  AX00007219  ATGAATTAGAAGGGAAGAACAAGCCATTATATTTATATGTAAATCGAGGGATTGG
Ext6  A23  AX00007220  TGGATTCCTACGTCCTATCAACTACTCTCCAAGCTCAGAAGATATTTATATCTCA
Ext6  C01  AX00007221  AAGCTGAAATTGAAGGAGACATGGGTGACTCACACGTAGGTTTACAAGCTCGTC
Ext6  C03  AX00007222  AAATGGAATCCACTTGGTGCTCTTGGAGCCGCTCTGTTCTTCGGGTTTGCTCAA
Ext6  C05  AX00007223  CAAGTGCTTCGTTAGCTTCTGAGTGGTTATCTTCATTGACAGATGGATCGCGTT
Ext6  C07  AX00007224  GCTGCGCTTTGGGAAGGAATGGTTGGAAATCCACAAGCTATCGGTGAGACGTT
Ext6  C09  AX00007225  GGTGGTGCAGAGAAACTGCTAGGTCGTGGGGATATGCTATTTATACCAATTGGT
Ext6  C11  AX00007226  TTAGGTGGTGGCATGTTTGGTGCGCTTATGTTTGCGACATGTTACTTCTTATTTG
Ext6  C13  AX00007227  AGGTATGATGGACTGCAAAAAAGCTTTAACAGAAACTAACGGCGACATGGAGAA
Ext6  C15  AX00007228  GGCTTATTGTCAGTGGATTTGCAAGAGGGATAGATACGATGTCTCATGAAATTA
Ext6  C17  AX00007229  AAAAGGGCGGAGCGGATTACATTCATGTCGATGTAATGGATGGACATTTCGTAC
Ext6  C19  AX00007230  CTTTTCAAGAACAACAAGTAATGCGAATGTATCATTTATTTAAAACATATGGAGTA
Ext6  C21  AX00007231  TGGGTGTTTCTAACGAAGCGATTACGGCGGTGTTAAAACGTTTTACAGGTGTAA
Ext6  C23  AX00007232  TTATCCGAGAATATATGTCACCAATCGGAAGTGAGCCGAATTGAATCGGGCGCG
Ext6  E01  AX00007233  TTCAATAAGATGTTTAGTCAGTTAATGGGAGCTGTCCCGGAGAGTGCCAAACAA
Ext6  E03  AX00007234  TAGAGAATGAACTTTCTCAGAAGGCAATTGATCCATCCGCAACCATGGAAAGTC
Ext6  E05  AX00007235  AATAAAACAGGTGTGAATATTCTTGTGAATACCTTAAGCGTATATGGTTATTTTG
Ext6  E07  AX00007236  GGCGGATATAAGAACTGCAATGTATTATTTATATCAGTCAGGTTATACGGAATTA
Ext6  E09  AX00007237  AGCTGAGACTTTAAAGGAAACTTCATTATTTGACACTGTTGAGATGAAAGATGCA
Ext6  E11  AX00007238  AAAAGGTGCGGAGAAATCGAATTATAAAGATGCACTTGAGGCTGCGAAAGATAT
Ext6  E13  AX00007239  AGCAAGCTCTACTGTAACAGTCTCTCGTGGTACACATTTAAACAAAACAAGTAAA
Ext6  E15  AX00007240  TGGGCGCGGAAACCTTGAAATTATAAAGGTAGATAACGACAATAAGAAAGTACC
Ext6  E17  AX00007241  ATTAGAATGGACAATGCCAGCGCCTACACCGGAATATAACTTTAAACAATTGCCA
Ext6  E19  AX00007242  ACACTTGTTGACCAGTTATTACGTCAAGCGGGGACTTTCCGTGCGAACGAACAC
Ext6  E21  AX00007243  TACTTTGTTCCCTCCTGAACTAGCTAAATTAGCTCCAAAGGGCGAAGACACAAG
Ext6  E23  AX00007244  AAATTGGTGTGATACACCGAAAGACTTAGTAAAGCAAGTGGATGTTGTAATGAC
Ext6  G01  AX00007245  CAAAAAGGTATATGATGTCTATTCATACTGCGTCTCCTTTACATATGCAGCGGCA
Ext6  G03  AX00007246  ACATTCCCTATTACACGGGGCCATGCATGCGGCAGAAAAACACGGATATATAGG
Ext6  G05  AX00007247  CATTCGAATTTGCTCTTGGGCACCGTCACCGTGGTTCAGCACCACTTACGTTCT
Ext6  G07  AX00007248  ATCTGGTCGTCGCCCGACGGATAAAGAGGTGAATCACGTAATTGGAGCAGTTAA
Ext6  G09  AX00007249  ATTTCACCTGTATTCGTCGATGTACTAGAGAAGACAGCATTCGTTGATATCGGTG
Ext6  G11  AX00007250  TAATTGATACAGGGACGAATACAGAAGAGGCAAGAAATGCGTTAGAAAGTCAAT
Ext6  G13  AX00007251  GGTGATAATCCGCGTGCCGGTGATCCTTTCATTATTGTAAATAAAGCGACGAAT
Ext6  G15  AX00007252  ATTGTAAAACGTCCAGTAATTATGGAAAATGGTATGTTCGGTGCTCGCGACATG
Ext6  G17  AX00007253  TTGATGGGTCGTTGACGCATCATAACGTAATTCAAGAACTTCGCATGCCTAGAG
Ext6  G19  AX00007254  AAGGAAATAAAACAAAATATCGGCTTTGTATACGATGAAAATCATTATTACGAAG
Ext6  G21  AX00007255  CGAACCTTTCATGCAAATGGTTCCGCCTTATCGACAAATGGAAGGACCACCGCC
Ext6  G23  AX00007256  GTTACAAAGCCATTTGGAGACGCTTAGACGTCATCAAGAAAAACTTGAAAAGATG
Ext6  I01  AX00007257  GGTATCGCGGATAGTGTTGAGGCGGCGGTACGTTCTATGAATCACCCAACGCC
Ext6  I03  AX00007258  GTGATTAATCCATCTAGTATGGCCGGCATTCATATTGCAAAAGGCATTGCGAATC
Ext6  I05  AX00007259  GTATATCCACTGCACGGCGGAGCTGACCATTACTTTAGTGAGGCTCTTTATTTA
Ext6  I07  AX00007260  AATAACGGTCGGAAGGCTTTACAAGCATTAGAAAGTTTTACACAAGAGCAAATTG
Ext6  I09  AX00007261  TAATCCCATACTTCGGCCCTATTTTAGGGGCGATTCCAGCGTTGATGATTGCAG
Ext6  I11  AX00007262  AGAGAAGTGAGTATAGAAGGTGATCGATTACTATGCCGGATGCATATTTCATCT
Ext6  I13  AX00007263  TGTAGCTACTTGCATATCAGTTGTCTTATATGGAGCAGCTGTTACGTGGAAACAA
Ext6  I15  AX00007264  TTTAATCTGTGGGGTGTTATATAGCTTAACAGGCAAAAAAGTTATGAGAGGTGTC
Ext6  I17  AX00007265  CAGATATGTTAACAACAGATGAACAAGTTGTCATCTTACCAGATATGCGTGCAGG
Ext6  I19  AX00007266  GAAGGAAATTTGCGATAATTTACATCACGGTATCTATGTACAATCGGCTGAAGG
Ext6  I21  AX00007267  TTTTAAGCTTAGCCCGTTTGCAAAGAACAGATGAAGTTGTCCGATCGCTCGAGA
Ext6  I23  AX00007268  ATATGGTGAAAGTTTGGGGCTGAAAATTCGGGAACAAGTTACAGGTGTCCGAGA
Ext6  K01  AX00007269  AAATCTCACCAAAGCAACTATTGAAAGAAATCTCTGGTGGTGCAGAGGCGACGA
Ext6  K03  AX00007270  TTAAATAACGAGGAAGACTTTGAAATTTCTTGCAAACTGAATTCAGAAATTGCCG
Ext6  K05  AX00007271  AGAAGTGTTGCATTCTTTTCCATCTGAGACTTTTTTCTTAGAAATGTACACGAAA
Ext6  K07  AX00007272  ATTAGCAATCGGCGGCGGTACTTACGCTCGTTCATTAAAAGCTGGTGTTGCATT
Ext6  K09  AX00007273  GTAGCAAAACTATTTGTTAGCATCGGTGTACGAAAAATTAGACTTACTGGTGGCG
Ext6  K11  AX00007274  TTTTGATTTGTCATTATTTTAGTGCAACTAGTCACGCGGCAGGAAAATATACAGC
Ext6  K13  AX00007275  GTATGTAGGCGTTCAAAAAATTGGGGCGTCACATACGATGGTATATATGTATATA
Ext6  K15  AX00007276  AGGTTTAGTAAGCCCAATTTATTTCTCTAGTCTTGTTTTTGATTATGCAGGATTAA
Ext6  K17  AX00007277  GCTAGATGTGAAGGCAGAAGAATGTCTTTACGTTGGGGATCATCCTGAAAATGA
Ext6  K19  AX00007278  CACTTATATCCAGATTACCGATCATTTCTCACTTCTCCCATACGTACAATTTATTC
Ext6  K21  AX00007279  GACTGGAGCAAGACTTTTTAAGAGAAAATAATACGTGGATTACGACATTAGATCA
Ext6  K23  AX00007280  CCGTTTTCTTTTCATTTGCTGTTTACTTATTCCATCCGAAATTACAAAATTTTGGC
Ext6  M01  AX00007281  TGCTTGCTATCTTTGCAGGTATTCAAGGCGGTCTCGTGTTCTCTAACTTTTTCTT
Ext6  M03  AX00007282  TTCTTCGCAACGTTAGAAGGCCCTGGAACAGTTTGGATCCAGTCCTTAACACTT
Ext6  M05  AX00007283  TCGTGATCAATATAACACGCTTGGGTACATGGTACGTGAGTATATGAATAGTCAA
Ext6  M07  AX00007284  GTCAGCTTGGAGGAGTAAAGTGGACGAGTAAGTTGCGAATGAAGTTTGAGCAA
Ext6  M09  AX00007285  AAGAACTAGGAACAGGTAACGGTCCCGAAGTAGACATCGCCGTTGACCCATTAG
Ext6  M11  AX00007286  CACAGGACGTATTCACAAAATCGGTGAAACTCACGAAGGTGCATCTCAGATGGA
Ext6  M13  AX00007287  TTTGAAGCAATTTTCCCTAAAGCAGAGTATGTAAAAATACCAATTGGAGATGGAG
Ext6  M15  AX00007288  CGGAGCGTGCAAAGCATTTTCACATTCCTGTCATTGCTATTGGAGGATCTGTAT
Ext6  M17  AX00007289  CCGAGAATATTGGTTATCCACTTCGCACACCGGATATATCCACAGCGGAACAAG
Ext6  M19  AX00007290  GCAAGGTCTGACGTTTGGCGACAGATGATGTCCGATATTTTCGCATCTGAAGTC
Ext6  M21  AX00007291  AAAAAATCGCACTTGGCACACCTGAATCTGTACCTGCGGGAAAATACGCAAAAG
Ext6  M23  AX00007292  TTCACCGTATGCAGATGGGAAAGTACAAGTAACACAAATTAATAAACCGCCTAGC
Ext6  O01  AX00007293  AACATTGCGGGAGCAAGCCTTTATGCAAGCGGCAGATGTATTAGGATTAAAGGA
Ext6  O03  AX00007294  AAGAGAACTTACAAGCTATCCAAACTGCAAAAGAGGCTGGTCATATTGTCATGA
Ext6  O05  AX00007295  AGATGGAGAAGTATATATTAACGAAGTGAATACGATGCCAGGATTTACGCCGTT
Ext6  O07  AX00007296  CCAGCAAAAATCTCCTATGTGTTCACATATGGTAAATTAGGGGCTCAAATTGCTG
Ext6  O09  AX00007297  GGTTGTTAAAAATGGAACGGAAATTATTGCGAATGTCGTTGCATCACAAATTGAA
Ext6  O11  AX00007298  ACTGGTATCGTAGATCCAGCCAAAGTAACTCGCTCTGCACTTCAAAACGCAGCA
Ext6  O13  AX00007299  CCCCCAACCCAACAAGGACAGCATCATTTTTCACGATAATTCCGGCATTTTGGA
Ext6  O15  AX00007300  TACCGGGGTGGGTTTCCAACTAAATATATCAGCGATTTTTCAAATATATCGAACA
Ext6  O17  AX00007301  GCACAGCGCAGCTTTACGTATTTAAATTTGTACGATTATAACGTAGATGCTATTA
Ext6  O19  AX00007302  TTTATGAAATGGAAAAAGGCTGGGGAAAGTTACAGAAATATATTACACTACTCTT
Ext6  O21  AX00007303  AAGAAAAAGTCGGTGCGTCTTTTTGTAGATTCTTACGGAAATGTGGAAGTACAG
Ext6  O23  AX00007304  GCAATTGCCGGGGCTTCCTTTATGCTACTTGCAGATACAATCGGACGTACGATT
Ext6  A02  EMPTY    -
Ext6  A04  AX00007305  TCAACAAAGCAGAATGGTACGGGACTTAGATTAGCGATTACATATAAAATTATTG
Ext6  A06  AX00007306  ATGCCAGGAGTTGTCGAGGAGTATATCAATTTAGGGGGTGCTTGGGACTCAGA
Ext6  A08  AX00007307  CGCTCGTTGCCCTCAGTGTAAGAAGAAGTTAGAATTACGTGGTGAAGGTGCAGG
Ext6  A10  AX00007308  AACGTTTCTTAGCTGTTTTATTCCCAGCATTCGAATACGAACAACTAACGTTACG
Ext6  A12  AX00007309  CCGCGATTATGGGTCCAGTATTAGTCGGTGTTACAACGCAATTAACAGGAAAAA
Ext6  A14  AX00007310  TGGTTATTCACAAAGAACGATGTAATGAATGTAGGCATTACTTGCTATATCCTTG
Ext6  A16  AX00007311  TGGTGTTTTTGGCAAAAATTTTCGTGTTTTTTCCTACGACTGTAAAAGGAGCGTC
Ext6  A18  AX00007312  AAAAAGGACATGATTGAGCGATCTTTGTTCTACTGGGCTGGCATGTATTATTCCC
Ext6  A20  AX00007313  GAAAAAAGAGACGTGGTTTAAAGAGATTGAACAAAGATACGGTAGATTAATGGT
Ext6  A22  AX00007314  AGTACTAAATCAATAAAAATAAAACCATCGCGCTCATTGAAAGAGGAAATGAATG
Ext6  A24  AX00007315  CAAAAGATAGTTTTACGGGAGGGCTTGGTAAGAACAGTAGTGGTTCGAATGCTG
Ext6  C02  AX00007316  TATGTACCATTTTTATGGCGGCTATTTGCACCCTTTGATGCGGTAGTAGCGTTTT
Ext6  C04  AX00007317  ACCAGAGACAGTACTATATGGGCAAGAAGTTATCGATAACTTAGAGTACTGGCA
Ext6  C06  AX00007318  GGTACAAGCCTCTACAGAGTCCTTTAAACAGGGGTATGCAGCAGAACAACAGGC
Ext6  C08  AX00007319  AAGACAGTAGTATTAAGCCACGAGAAGAAATTTTAGTCACACATACACAGGACG
Ext6  C10  AX00007320  AAAATGCTAAAAGCAGGTATATTAAAAATTGTGGGTGCTGTTGTGGCAGCAGTT
Ext6  C12  AX00007321  ATATGTATTAGGAGACCGTAATCCACCAGGCGGTACGTCAGATTGCTCAGGATT
Ext6  C14  AX00007322  AGACACTGTCGTATTGGCCAAACTAAGCAATGTAGGACCTTCTATCTTGGATAC
Ext6  C16  AX00007323  GTAGTAGGTGTTGCTACCTATAATACTATTCATCGTTACATGATGAAATCTCAAG
Ext6  C18  AX00007324  ATGAAGACATGAGCAATGGTTTTGTTTTCATCTGTTTGGTAGTAAGTGGCTTTAT
Ext6  C20  AX00007325  CACGGTGGCGTAAAGAAAACGTTTCGAAGTGTGATAAAAAAATGCGATGTTATT
Ext6  C22  AX00007326  GACGGAAAAGTATGGACTTGTAGGACAAATCAGTTTACAGCAGAGAGTGGCACG
Ext6  C24  AX00007327  TGTTTTTCGTTATGCGGCCATAAACATTTTAATGTCTAAGTTTAAGCAAACTTGG
Ext6  E02  AX00007328  GCAAAAGGATATCCTATGTATAAGCTATTTACCCGGAGACTGTATATCTTACTAG
Ext6  E04  AX00007329  ATTACTATCAACCAACCTGTCATTATTGTAAAAAGGCTGCACCAGATATCAATCG
Ext6  E06  AX00007330  TAAATTTGTAGAAACAGCCGTATTGGAGAAAAATATTCAGGAAAATTCACGTATT
Ext6  E08  AX00007331  CCTCAATGGGAATGTCGCTTTGAGTCTATGTCTTATGGATTTAGACCCAAACGA
Ext6  E10  AX00007332  ATATTCAGTAAAATCCTTAAGTCCCATGAACGGTGGATCCCTTGATATTGATAGA
Ext6  E12  AX00007333  AACGTAAGGATCTTGAAAGAATGCTGGAAGAATTGAATCAAAAGTTGTCACAGC
Ext6  E14  AX00007334  AGTCTGCTTCAGGTTATTCTTTCCCGAGCACACATGTACAGTTAACGACAACATT
Ext6  E16  AX00007335  CCAGATTTTAAAATAAGAGCGGTAAAAGAAAATCAACAAGGAAAAGGTCCTAGC
Ext6  E18  AX00007336  GTTAGCTCTACGTATCCATGTCTCAAGCAATTGATAGATGTTTATGAGGAACATC
Ext6  E20  AX00007337  ATGGAGGCTCTTACTGAAGCAGACATTGCCTTAGTTCTAACAGAGTGGGATGAA
Ext6  E22  AX00007338  AAATAGAGAAACTCAAAATGATGATTGGATCCTTAATAGAGCCTATCAATTAGCT
Ext6  E24  AX00007339  TGAAGGATATAATAGATATGAGAAAGGATTCAAACGTAGGACGTATCCCTTTAAG
Ext6  G02  AX00007340  TCCTTCCATGAATCAACGAAGGTAGAACAGGTTGTTGATGCCTTTAACAAACTAC
Ext6  G04  AX00007341  CTTATCCAGTATCAGAAGATCTTCAAATGTAGGAGTTTATAAAGATAGTGGCGAC
Ext6  G06  AX00007342  CAGTAGCGTCTATAACCTCAGAGCTACAAAACTCTTTCGGCGTTACATTACATGA
Ext6  G08  AX00007343  CTTTTGAATCCAACTGGTCAAGAATGCAAAGTGGTAATTGAACAGATAAATTTGT
Ext6  G10  AX00007344  ACTGTAGACCTACTTAAGGGTTCTAATACTGGACGTATATTATTACGGAGAGCCG
Ext6  G12  AX00007345  TACGGAAATATCGAGAGAACATATTACCATGATGGTGAGGTCACATCTAATATAG
Ext6  G14  AX00007346  ATGACGCAAGAGACAAAAGGTATTTTTATACAAAAAATTCATGAGATTATTAGCG
Ext6  G16  AX00007347  TCATCTTCAGATGGACAATTTTTTCGTGCCGGTGGGACTTCCAGTCCCCTAGCA
Ext6  G18  AX00007348  TGATTTACTTTCTCAATTACTAAAAGGAGATACGCTCGTGGTAACAAGAATGGAC
Ext6  G20  AX00007349  AGGTCCTACCATAGCAGCTATTGTGGAGTTTGGTCCATTTGTGGCCGCAAATCA
Ext6  G22  AX00007350  TTCCCCTCCCGTGTTTAGTAGTATGTTACCATCCACATTTCGGATTCCTTTCACA
Ext6  G24  AX00007351  GATCCTTTGCGACTGTATACGTTTCGATCCAATTATTATGAGCCCGGAATGACAA
Ext6  I02  AX00007352  AATCGTATGTTTCGTATTGCTATTGTACTTACAGTCATTTGTTTATGTGCTTCTCA
Ext6  I04  AX00007353  TCAAGCACTATCTGGATATATGCTTCAAATAAAAAAACCTTCAAACCACCTAACA
Ext6  I06  AX00007354  TGTATCACCAGAGGCAAGACACCCCCTTGTGGCAGCTTATCCGATTGTACATGT
Ext6  I08  AX00007355  CTTCCACCCTTACAACATGCTCAATGATTTTCTTTAAATACTCTTCTCGTGTTTTT
Ext6  I10  AX00007356  TATCACCCGCATGAAGAGACAGAGTGGTTTGAATCATATTTAACGAAAGATGGA
Ext6  I12  AX00007357  CTTTATTTACAAGAAGGTGGGATCATGGTGTATGTCATTCCATACGACAGATTCG
Ext6  I14  AX00007358  ATCCTTTAGAACTTTCCAAAAGGATGATTGAAGAGAACCTTCTACTAAGTAATTG
Ext6  I16  AX00007359  AGCAAGTTCATTCAAAAGGGTTATATGTTCCAGAATCCCGTTCTATATTACTCCA
Ext6  I18  AX00007360  ATAAAGAGATCTTATCAGACAGTGAGAGCAAGCCACTGTCCAATCAAAAATTGG
Ext6  I20  AX00007361  TCGTCATCTTTAAAGACTACGAAACATTTCATACAACGGGGCAACTGTGGAACG
Ext6  I22  AX00007362  TTCGTTTCCAGGATGTCTATTACTTTCTATTATTACTGGTGTGATTCTTTGGAGC
Ext6  I24  AX00007363  ATCATACGATGCTTGTACAATAACTGCTGATATTTCAGAAAAAATCATACCGTTA
Ext6  K02  AX00007364  GATAGTACACTGGAAAGAAAATTGGAATGCATTAAGGTAGCACTTGCAGATTTAT
Ext6  K04  AX00007365  AATTAGATGCCTCTAGTTCATCTGCCTTTCTACCTAAAGCGGACGGTTCTCATTA
Ext6  K06  AX00007366  AAAACAGAGAAACTACAAACATTGTAAAGGTTGTCCCATTTTCGATTCCATCCGT
Ext6  K08  AX00007367  TAATTAAGTATAAACACATCAAACCTATCAATCTGGCTACCTGGAAAGCAGATGG
Ext6  K10  AX00007368  ACAGTTCGTAATGATTAATCTAAAGAATTCAGGATCAGAGTTTGACTTCGAAAGT
Ext6  K12  AX00007369  CGCGTCTCCAAATACAGACAATCCGGACATTCAAAAATTCCAATATATTATGAGC
Ext6  K14  AX00007370  CTTGATATTGACGGCCTCGAAGAAATTGAAACTGAGATTTGCTATTTGATCGCAA
Ext6  K16  AX00007371  AGGTAGGCTATGTCATCTTATGGCGCTTTGTTGGGCAACAAAGTTTTTATAGTG
Ext6  K18  AX00007372  TTCTAGGTGATAAGGGTCTTAGTAAAGCAGGACAAGTAGGGAAGGGAGCTGCC
Ext6  K20  AX00007373  GGTAAGGATTCATTTGGGAATCATCTGTGCTTTGACTACCGTAGCAATCCTGAA
Ext6  K22  AX00007374  GTACGCTACAAAAGGCTAGTGAAGAAGGTATAACTGAAATCGAGAAGCTTCAGA
Ext6  K24  AX00007375  ATGTTTCCCAAATTAAGACATGGATGAAATGGTATCGTACAGATCAAACGTATCG
Ext6  M02  AX00007376  TATGAAGGGTATTTCGAAGACAACCAAGTGAAGGATCGATCACTCTCCGATTGG
Ext6  M04  AX00007377  GTTGGAGTGAAATTGACCATCAGCTAAGATATCCTAATAATATGAACGACGTCCA
Ext6  M06  AX00007378  TTAGCTACTCGCTCTTGCTTAGATGATGTTCAGGAGTACATTAAGGTTCGTCCTA
Ext6  M08  AX00007379  AATTGGCAGATGATGAGACTCTTCAGCCGGTAGATTTTGGTGTTTTCGAAAAAC
Ext6  M10  AX00007380  CAGCTGGAAAAAGGGAATTTAATTTCTGCTCAGAATCCGGATTATCCTTTGTGG
Ext6  M12  AX00007381  ATTATCCCCATAAATATGGTGGCAGAAAAACTCATTGATGATTATGCTAGCTTAC
Ext6  M14  AX00007382  GAGGCTTATATAGAGAAGATTAAGGTTCATAACCGTAGATTGAAACCGAGAGAA
Ext6  M16  AX00007383  TTGATTGGGGAGACCTTAACCTATTGGATAACGAAATTATGAGTAGTACGGATG
Ext6  M18  AX00007384  TAGAGATACGTGCCAGACATGTAGGAAAGGCACATAATTTAAAACTTGAGATTG
Ext6  M20  AX00007385  AACGATATTTTTAATAAACGGCGTAAGAGTACCTGGAATCATTATCGCTGTTGAT
Ext6  M22  AX00007386  CTCAATCTACCGTATCTCAGCATTTATCTAAGATGCGTGGCAAGATTCTACGCTC
Ext6  M24  AX00007387  GTGAAATGAAGATATGTTCAGTAGGCGTTTCTTGTACAGAAAATTATTTGAATTT
Ext6  O02  AX00007388  CGTGATGATTTTGAGAATCTTTTCCCTTTAGAATTGAAAGAGAGGGGTTATGACT
Ext6  O04  AX00007389  TTACCATTTAGTAATAATGAATATGTGTATGTTATCTCAAAAATCGGTGCAGCAG
Ext6  O06  AX00007390  TATAAAAGACGGAGATACGATAGACGTGAACGTAAAGGGGCAGAAACAGACGG
Ext6  O08  AX00007391  GCGTCAATATGCCCGAATTGTAAGAAACATTCATTCAAAGAACTATATAATGATT
Ext6  O10  AX00007392  TGCTAGGATTGCCCTCATGGAAAGGGTATGCACAAGAGATACTAGAAGATGCAA
Ext6  O12  AX00007393  AGGGAGAGTTAATCTATAGGGAAGTGTACGAATACGCAGGGGTGAATAAAAAGC
Ext6  O14  AX00007394  TTAAAGTGGTGAAAATTGACCCATCCTATACAAGTCAACGATGTAGTGAATGTGG
Ext6  O16  AX00007395  ATTTGGAGTGGTGAGATGTCCATTCCTTCATTCCGAAACAATTTACCAATTGATA
Ext6  O18  AX00007396  CTAAGTTGGCGTTGGCGTATTCAACAATCTTATCAACATTTGACTCATTCATATA
Ext6  O20  AX00007397  CCCGCCCAAAAGCAGTGATACTATTAAGTTTAGTGTTACCCCAGGATATGGTCA
Ext6  O22  AX00007398  AAACTCACTTCGGTGGGATGTATCGTTTCTTACATAAAAAATATCCGCATCAGAT
Ext6  O24  AX00007399  ATGATTCGACTTGAAGTGAAACGAGCAGAATTAGATAGGAGAATTTCTGCACAG
Ext6  B02  EMPTY    -
Ext6  B04  AX00007400  CTGATCCGGTTTCGTTTACTATACATAAAGCATGCCTTAAAAAAGGAAATCCTGG
Ext6  B06  AX00007401  AGCGGGTATTCGATTCAAAGAAAACAGGGTCTATTGGAATGGATTACACCTTCC
Ext6  B08  AX00007402  AACAGAAGCAAGAAACGCTGAACGAATTGTCCGTCATTGGTTAGGAATGGATAT
Ext6  B10  AX00007403  CAGTTAATAAGTGAGGGGTATACAGATTATGCTTACCTACAATCATGGAAAAGCT
Ext6  B12  AX00007404  TATGTTGACCTTACTATGGGATGCAATTGCAGAATTGCCAATAGAGGAGCGTAC
Ext6  B14  AX00007405  GTGGGTGTTTATAGCAAAATCCGATTTAGATTCTGCTAGTTACTTAACTCACATG
Ext6  B16  AX00007406  GCGGTATTCTTAGTCCTATACTTGCCAACGTCAATCTTAATGAATTCGACTGGTG
Ext6  B18  AX00007407  TAGTGGCACGACCGTTGAAGGTTCTGTAATGGAACTGGAGGAACAGCCACAAG
Ext6  B20  AX00007408  GGCTCTCATGCATATGGCACACCAAATGAAGACAGTGATTTTGATCTCTGTATTG
Ext6  B22  AX00007409  TGTGGAGACGAAGAACTATGAGGGCTGGATCTATGGAAGTGAGAAAGCGGCAA
Ext6  B24  AX00007410  ATTACGAGGCTGCTACAGAAACTAAATTAGGGAGTAAGATGGATAGATTATCTTA
Ext6  D02  AX00007411  CTAGCGCTATTTTGCAAAAAATCCAGGAAAACGAAAATATGTCCTACATGGAAAG
Ext6  D04  AX00007412  TTATTTGGCGCCTTATTGATACCGTTAGTAGGTGAAAAAGTGGTGCGGAAACAT
Ext6  D06  AX00007413  AGAAGAATATCGATATATGGAGTTTAAGGAGGTTAAAGGCGATCATTCTATAAGA
Ext6  D08  AX00007414  ATGGTAAATATGTTCACCTACGATATTGGCACGATCTAGATTTAATCTGCCATCT
Ext6  D10  AX00007415  TCTTAGTTGAAATTCATGGCGTAACAGTAGGAGTACGATACTCGCAATGGTCCC
Ext6  D12  AX00007416  ATGTGAGTACTTATCCTTGGATGAGCAGAATCAATTACATTTACATAAATCTTTCC
Ext6  D14  AX00007417  AAGATCCATCAAACCTACGAATTTTACAATATCTGTTTTCCCAATCTGGTAGGTT
Ext6  D16  AX00007418  CGACGGGAGAGATGTCTATGAAAAATTTATCTAGTCTTCTAAATGTAAAATTATT
Ext6  D18  AX00007419  GAAAAACCAGTCAATCGAAGAGTAACCAGACCCTTTCAGTTTCGAGGTGGGCTC
Ext6  D20  AX00007420  CGTAAAGAACGAAAGAAAGAAATGAAATCTGTTTTTCGAAGAGCAAAGAGAGAG
Ext6  D22  AX00007421  ACATGCAAGTGATGTGATGCACTTTTCGAAAAATATACGTGATTCAGCAGCACAT
Ext6  D24  AX00007422  GGACAGTATTGTCTCTTAATCGTGAGGGAGGTTATTATAGATATAGAGAAAAAAC
Ext6  F02  AX00007423  GCTCGTCAAGGGATAGGAGAAAGTTTATTGAAGGCTGCTGAAAAACGAGCAATT
Ext6  F04  AX00007424  CCACGGGCACCATTTCTTATCTTTGTGTGTATGGCTAAATCAACAAGTCGCTACT
Ext6  F06  AX00007425  GTTTCTGGATTAGTCAACATGTCGCGAGTGATTCTTTAGTTCGACTGTGTAGTCA
Ext6  F08  AX00007426  CAAAGGACTTACAAGTTACAAGACAAACGATTGTAGCCATTGAAAACAATCACTA
Ext6  F10  AX00007427  TGTGGCAACTTTGAGGAAACCTATGAAATCGGAACGGAAGATCCATTGAATTCA
Ext6  F12  AX00007428  ACTTTAGAAATGGTCATTTAGGAAATGCTTTTTTGATTTTATCAATAGGGAATGC
Ext6  F14  AX00007429  TACTATCAATACTATCAGTTGTTTTAGCTGTAAAAGGAAGCGACTATTGGTTAGT
Ext6  F16  AX00007430  CAAGATTGGAATACGGATTCCATCATTCATTCCAGGATTCCTGATGAGACTGAAC
Ext6  F18  AX00007431  TGACAGAAGAGGGGGCAACATTTAGTGTTTCTCTACAAGATATCCAAATCCCAG
Ext6  F20  AX00007432  GGCATCTTACTACACGACAAATTACTCAGCTTTATAGTGCATTTGAAGGTAGGGA
Ext6  F22  AX00007433  AACTAGAACTAAAATCAAATCAATTAGACACTGAAAACCCACTAGGTTACTTGAC
Ext6  F24  AX00007434  CCTTCGCGATATGCTTTGGATATTATGACTGCACGACTTGAGGGAGCAGGGCTG
Ext6  H02  AX00007435  AAAAGCACGAAATAGTAGTGCTTTTAGATATGGATCCGGCTGTTATTCGTAACGT
Ext6  H04  AX00007436  ATTCTTCTCTGGCATAATGTTCGGCCAAGAGTTTCGTTGGCTCAAATTATTATGC
Ext6  H06  AX00007437  GGTACTCATACAATTAAAACAAGGGATGAGCAATACTTTTTATATACCGCTGTGT
Ext6  H08  AX00007438  ATTTATACAGGGTTTCAAATTTGTTTGGAGCGTAGACTCATAAAAGAAACACCTG
Ext6  H10  AX00007439  CGAAATCATTCGAACAGATGAAACACAGGAGTTTAGTGTGTTTGCTATACGAAC
Ext6  H12  AX00007440  CTACATCAATTGCTAAAGATAGCGCATCCTCTTACACAAAGGGAGAGAAAGCTT
Ext6  H14  AX00007441  ATATGATTATTGGAGATACAACACACACAGATAATAAGTCTGCACTAGAACGTGC
Ext6  H16  AX00007442  ACTCTTATACCAGAGGGTGTACTGTATGGAATGCAGTTAATAAAGGCACATGAT
Ext6  H18  AX00007443  AGCCAGAGACTAAGCCAGAAACAAAGCCAGAAACAAAGCCAGACGTTTTAGATG
Ext6  H20  AX00007444  TTGAGTGGGAGTGTTGATAGCTTATCACCATCTAAGCTCCATGCGGGGTATGGC
Ext6  H22  AX00007445  TCTCATTTATCAGCATGATGTCGATGAGACTAAGTGTATACTTTTTGTTTAGTTCC
Ext6  H24  AX00007446  TCTAAAAGTAATTGCTAGAGAAGTCGCTGTATTTGTGGCAAAACGAGTAGGGAA
Ext6  J02  AX00007447  AAAGATGGCGAAGTTGCATTCCCGTTACTCGTTGATTCGGAAACAAGTTCAGGG
Ext6  J04  AX00007448  TAGAAGCGGACCAAGTAAGACCAAGTTTTGCGGTTGGAACTGGTCTTAGCCATG
Ext6  J06  AX00007449  AACAATAACGATTCGTAAGAATGCGGATCACCTCCGTGCTTCTGAAGAGCGTAT
Ext6  J08  AX00007450  TATACCTGGCAAGATTGCGTTCTAGTTTGTCGCAAGCACAGCGTGCCTTTGTAC
Ext6  J10  AX00007451  CAGTAAAAAAGGCGCAGATATATGCTGGGAGACATCTTCGACCGTATGTATCTA
Ext6  J12  AX00007452  ATACCGAACTGGATGAATATATAGAAAACCTGTCAACAAGCGTGAAGTATGTCAT
Ext6  J14  AX00007453  TAAGTGGAGATACAAAGTCAAATCGGACACTTCCAAAGGGTTCCTTAGTTTTGAA
Ext6  J16  AX00007454  CGGTCAATAAAGCGCCTCTTAAACTAAATGGCACAACTGTTGAATCTTATCCAAC
Ext6  J18  AX00007455  AATATCTCTTTGTTTCCAGAGAGGGAACCCGGTACCAACATACCAAGGGATAGA
Ext6  J20  AX00007456  TGGAGAATATCAACTCGATTTTGGTCAAAATGGATTACAACTGCAGTTAGATCCA
Ext6  J22  AX00007457  TATTTGGGGCAAAACTACCAAAGAAAGAAATACAGCTGATACAGAGCTTCCCGG
Ext6  J24  AX00007458  GAATCAAACATTTTAGGAGATGAAGAAGGAACTGTATATGAAGTGCATCAAATGC
Ext6  L02  AX00007459  TTTGGGAACGAGATTGTTATCAGTTTTCCATTAAACCATCAAACTTGTCACAGCG
Ext6  L04  AX00007460  ATTTGTCATGATACAGGTAATTGCATGCTGCATGTGTCACAAGAGAAGGTAGCA
Ext6  L06  AX00007461  AAATGGAAAATAAACCGTTGGAACGCCCCGTTTATTGGTGCCCACGAGAAAATA
Ext6  L08  AX00007462  TTACGAATGGAATGTGCATCCTTGCCGGATACTTTCTACATCTAGTGGAAGACA
Ext6  L10  AX00007463  TGGTACAAGAATCAAAAACTACCCCTGAAGTTGCAAGGCGATATGTTGGGAAGG
Ext6  L12  AX00007464  TACAAGGAACACTGAGACGAAAGAGTTGTCAGTTGCAATCCATGAATTAGCTCA
Ext6  L14  AX00007465  ATCTAAGTAAATACTTATTCAATAAACAAGTTATCGTAAAAGTTTCAGAAAAAGAA
Ext6  L16  AX00007466  AAAGAAAGGAGAAAATCATTTTCTAATCAGAAATGATGATTATGGTGAGTGCTTT
Ext6  L18  AX00007467  AGCAAGTTATATGCCGAAGGTAGTTCCAGTTGGTGGGTTTGGAAGGATTATGTT
Ext6  L20  AX00007468  ACAGATTTTTACGATTTTTAAAAGAAGAAAGAAAAAAGAGCCTGTGTGGGTAACG
Ext6  L22  AX00007469  ATGACGGTAGCAGGATTCATTATTGCCTTTGCTATACTGGTTTTTCAAATAAGTT
Ext6  L24  AX00007470  GCAGGTTCAACAACAGTGCAGCGTGATGTAAATGTACAAAACAATGTAAGGGGA
Ext6  N02  AX00007471  CAGATAACAAGATAACAAAGAATGCAGATCAGCAGCGCATTATTTCTCCTGAACG
Ext6  N04  AX00007472  AAACCTGAGTATCAACGTCAAGTTACGCTCACTTTGAAGGCTAATACTTTTCCTT
Ext6  N06  AX00007473  AGAAAGGTATGATTCACGCTTTACTATCAAGCACTTATTAAATCGGTTTGGTATG
Ext6  N08  AX00007474  CTGTGTATGTATTATTGCCTTCATGTTCATGTTCGGCGAAGGACCGAGCCGAAC
Ext6  N10  AX00007475  GCAACTGCCTGTCCCTGTTACAAGGAGAAAATCCTAAGTGGCGAAACAAAATGT
Ext6  N12  AX00007476  ATTTTCAAAGACAGTATCCGGAGTATCCGAGAGAAGCAGACGTGTTGCGACATG
Ext6  N14  AX00007477  GTGGCAGTATCTCTTTTTTGTATTCAATTAAGCGATGTGAACTTGTATAAACAAC
Ext6  N16  AX00007478  TATCTGTTAGCTTTGGGGTTGCCTTTCTTCTTTTATCGCTCTAAGTATACGCATG
Ext6  N18  AX00007479  GGGTTCGGTATATGGGCTAAAAGTGCTCATGCCTAAAGTCATTAAAAGGGCATA
Ext6  N20  AX00007480  GTTAAGTCCTTGTTTCCTGACAAAGATGTATTTAGTTGGTTAACTGGGAACGGAG
Ext6  N22  AX00007481  CAAGGCGTTACAGAGACAGTTCGAGCGAGTGTAATCTCAAATGCAGATAATAGC
Ext6  N24  AX00007482  ACATGTTAGATCAAAATACGGATCGTAGTTGGTGGATGATTGGTGCAGTTGTTG
Ext6  P02  AX00007483  ATACTTCGTCATTACGGGGATTGTAATTCGTTTAATTGGATATTCGTTGCAAGGC
Ext6  P04  AX00007484  GAACCTCGTTTACGGTACGCATAAGAATGGATTTGGCGATCAATATGTCAGTAA
Ext6  P06  AX00007485  ACAGAACCCTTTGACAAAAGTAATGAAGCTGGCAATGACTCTAGCCCGAATAAC
Ext6  P08  AX00007486  TGATAAAGGTTATAGTACGCAACCTTATGGAGATATAGGAACAGTAAAGTTAACT
Ext6  P10  AX00007487  AAAAGATGCAAGGAAATTGGAAAGAAGTTAGGCAGACGTTACTATCGTTGGGAG
Ext6  P12  AX00007488  ACCAAAAATGGAGTTCCATTTAAACATAGATATGATTTTTGCGATATTCTTGAAG
Ext6  P14  AX00007489  CGGTACATCACATCCTAATAGTGCTCAATGGAAAGAATTCCAAGAGGGATTCAA
Ext6  P16  AX00007490  AAAACAAAGCATACGACAGGCTGCCTAATTGAAGGCGAAAGCGATGTGTGCTTA
Ext6  P18  AX00007491  AAAGTTAGTACCTTTGATGGCAAGAATTTAATTGTTCTCGATAATGGCAATCTGT
Ext6  P20  AX00007492  TGAAAGCTACGAAAGAGCATCTTGGTATATAAATAAGTCACTAGAAACGCTTGAA
Ext6  P22  AX00007493  AAAGGAAATGGGTGTTGCTGGCGGTACACTTTCTAAAAATTTAACAGGCAAAAC
Ext6  P24  AX00007494  ACACATACACAGAACATCCTGATAAAATCAGCGGTCGCTGTGATAATTGCGGAA
Ext6  B01  EMPTY    -
Ext6  B03  AX00007495  GGTAAGAATGTATCAGGTGTTGTGTTGGATGAAAGTAAATATTGGGTATTGTTG
Ext6  B05  AX00007496  AACAAACCTGTGCTATACTTTACACAATCAGAACTGTGCGAAGCGCTTAACGTTC
Ext6  B07  AX00007497  TTGCTTTTCAGACACAAAGTGATAGCCTAGATGGTGCTAATGATTACATCACACG
Ext6  B09  AX00007498  TGATAAACGTGGCACACTGCGTATTCCCTTAGAAACAAAACACGAGTTTGATGC
Ext6  B11  AX00007499  ATTAGCTGCCATAATCGGAGTTATAATAGCAATTGCGCTTGGTGCTTATTTTTTA
Ext6  B13  AX00007500  AGACATTTCATTACATACCATCAGCCATCCCTATCATCAGGGGTTACCTCAAATC
Ext6  B15  AX00007501  ACAGTGTGACATATGTACGAGAAATTGCGGATGCTTTGTATAATATTCCGCATTC
Ext6  B17  AX00007502  GAGTATCAAAGTTTGTCCTCCACGGTGAAGATTGCAGTTGCGAAAAAAGAATAC
Ext6  B19  AX00007503  TAACACAAAATTTCGTCCTGGAGGTACTAAAAAATTTTGCCTGATAGTGATGGAA
Ext6  B21  AX00007504  ACCTGTTTGCCCGGAGTTATTAGGTGGTTTTGTTACACCGAGAGAACCAGCTGA
Ext6  B23  AX00007505  ATGAAAAAGATATGGAAAAAACAGAAGTAGCAGTAAAAACAGAAAAGACAGCTAT
Ext6  D01  AX00007506  AAGCTTCGTAAGAAACCTCTTAGACTTGAGGGGGATGAAGTTCGAATCATGATA
Ext6  D03  AX00007507  TTTTACGTCTTTATATTAAACAAGAGGATAAAGAGAAAGCAGACATACCTGATAC
Ext6  D05  AX00007508  TTTTAAGTCTTCGGAAAAAGAAGGGGGTTCGAAAAGATAAGTTCATTGAAATACC
Ext6  D07  AX00007509  CGATTAGACCTTGCGAAGCCACGTATTTATTCTGATAAGCTAAGTATCTTCTATC
Ext6  D09  AX00007510  TCGTAGTAAATACGCACTGGGGGGAAGAATACGATAATAAACCGAGTCCTAGAC
Ext6  D11  AX00007511  AGGTTTAGTTGTACCTGGTTATTTAGCACTCGTTTTTAATCAGCCCGTATTTATG
Ext6  D13  AX00007512  GGTATGTTGAATGCTCATCCGGATCCAGGAGCAATGAGAATTACACGTTTTGCT
Ext6  D15  AX00007513  AACAATTAACAGAAACCTATATTAAAGAAGCGATGTATACTGCTATGGATCAAAA
Ext6  D17  AX00007514  ATGGGTTCTTGATAGTAGAGGGAAGGTAACAACAACTTTTGTTGACGTTTTAAAC
Ext6  D19  AX00007515  ATCCAAATTTCAAATCACATGTAAATAAGGCGGCAATATACATTAATTCAGAAGG
Ext6  D21  AX00007516  TGCTATAATCAAAAACAATGAATCTACTACATGGAAGGCATTTCGTTCAGGATTT
Ext6  D23  AX00007517  TTACAAAGAGGGGGAAAGCACAACTTATACATATGTAAAGAATTTCATCAGCATC
Ext6  F01  AX00007518  AGAGTGATTTTGGAGAATGATTTTTTGAGTATGCAATCAAATAAGGTGCTTAATT
Ext6  F03  AX00007519  AATCATTGCCTTAACATTACTAGTTACTTTTTTACATCATCGAAGCCTCAGACCTC
Ext6  F05  AX00007520  TGAAGTACAACGGTAATCCTTATGTGTGGGGTGGAAAGAGTTCTTCGCAAGGAT
Ext6  F07  AX00007521  CAAGGATATCACCCTTTGGGTATCAGCTGTCCTTCTTATGATTTTGAGTATCCTC
Ext6  F09  AX00007522  TTAGAAGATGGGGCAGTTGCACCGTTCTATCAGCAGGGAAGATCATATTTACAA
Ext6  F11  AX00007523  ACTCGGATGTTCTTGAACGGGAAGGGTATGAGGTACGGAAGAATAGTCGGGGA
Ext6  F13  AX00007524  ACGAATTCCTGTTAGATATTACTGACAGCATTCACTTATTTGCTAGCGATCCATA
Ext6  F15  AX00007525  TTCCCAATTTGACGGGATACGTGAGATTATTAAGGAACAAAACAAAGTAACACGT
Ext6  F17  AX00007526  CATTCTAATGATGCAATAGCAATGGTAACAACGGACGGTTTTTCTACAACAAGGG
Ext6  F19  AX00007527  ATACACGGTAGGGATGGAAATACCAATATTTATCGTTATGCTTGGGGATATAGG
Ext6  F21  AX00007528  TTTTAGACCCGTTCTTCTCTACAGGTACTCGAACATCATTTAGTGGTTTTATTTTT
Ext6  F23  AX00007529  GGGTAAAGATAGTGAATTAGTTGATAAATTGATTAGAGAAGGGAAATTGAAATAC
Ext6  H01  AX00007530  AAGATTGGAAATAAGTTTTCATTTGTGCGTGAAAAATGGACAAGGATTGGTCTGA
Ext6  H03  AX00007531  AAGAAATGCAGTCTAACCATGAAATTTCTGCTAGCAAGGAATTAAGTGAGCATGG
Ext6  H05  AX00007532  CAAAACGATTCCTAAACCTGTACGTCCTAGATATCACAGTGATGATCCACTCTTT
Ext6  H07  AX00007533  TTAACTCCATCGGGTTCGGAGTATTTAAAACACAACCCAGAATTAGCTTTAAAAT
Ext6  H09  AX00007534  TTGCAGCCGTGCATTTTGATTGGTTCTTCTTCCCGTACTTTGTAAATGGTTGTTT
Ext6  H11  AX00007535  GTTGTAAAGTCGGATAAATACAAACGTGGGGCGTGGAAAAGTATCCAAAAAAAT
Ext6  H13  AX00007536  TCAAGATTTTGTCTCTTACGTACTCTACAGAAACAACAGAACAACAGGTGTACTG
Ext6  H15  AX00007537  CTTATGCAAATAAGTTCGCTAACAATTTGTTTAAGAAAAGTAAAAGAGCCACCCC
Ext6  H17  AX00007538  CGAAAAGAGACTTATGGCAGATGTTCCCCTTGTGAGTCGGGCGAACGGTGTAA
Ext6  H19  AX00007539  TTGAAATGATAAACGACAATGGAGGAGGCTTTTTTCATGGAATGGAGATATCTAT
Ext6  H21  AX00007540  GGAAGAGGCAGGATTTGTACAAATTAGAGTAAGTGGCAACGGATTTCTTCATAA
Ext6  H23  AX00007541  CTTAACTTACCGAGTCCGGTATTTGCGGGAATCTCAGCTATCTTCGCTGTTCAA
Ext6  J01  AX00007542  GATGCGTGTGAATCGTTTCCGTTATGGAGAAACGAAAAATTCCTACAAAAGAAAA
Ext6  J03  AX00007543  AAGCAGGGGGTCGGCGGTTCGATCCCGTCATCCTCCACCATATAAACTATATGA
Ext6  J05  AX00007544  CAAGGAACTGAAGTTATTATTGAGGGAGTCCAAGATGGTGTTTTGCTTGTACAA
Ext6  J07  AX00007545  ACAGCTCGTAATCAAAATTACGATATGGTGAAAGGTCTTACTATGGGCGCAGAT
Ext6  J09  AX00007546  ATTACTGATGGTAGCCATCCTTATTGGATTAACAGCATTTTTTGTAGCTGTTGAG
Ext6  J11  AX00007547  AAGTAAATGTTTTATAGTCGGCTCACCTAACCACCCAAGCCCTAAAGCGGTAATT
Ext6  J13  AX00007548  AACAGGATTAGTATTCATTGTAGTGGGTGCTATCTTTACGATTTTCTTACAGAAG
Ext6  J15  AX00007549  TGGTCAAGTGGTTAAGACACCGCCCTTTCACGGCGGTAACACGGGTTCGAATC
Ext6  J17  AX00007550  AATGAGCAATATGGCCAATATAAAGGTGAATTGCAAATTGCATTAAACATATCTG
Ext6  J19  AX00007551  TAGGGGAAACTACTTGCAGGAATGGACGGGGATTACCAATCTATTCGGATGGAG
Ext6  J21  AX00007552  TATTATCGACATAGTTTTACAAACAGTTCCACTTTTGGCGGTAAGTGAAATTATA
Ext6  J23  AX00007553  TGATACAGCAGCACAAATAGCTGGCTTAGAGTCTGAGGAAGATATAACAGAAAA
Ext6  L01  AX00007554  TAGCTGCTTGTTCAGGGGAAAAAGATTCGAAGCAAGCAGGAACTAGTAAATCAG
Ext6  L03  AX00007555  TTTAAATGCTGACGGTACTCCGTTTATAGGTTATGAGAAAGGGTATTTTTTGCAC
Ext6  L05  AX00007556  AGATGTTTGTTTTGAGAACTGTGATTTATCAAATGTTAATTTAAGCAATTCTTCTG
Ext6  L07  AX00007557  TTTTTTAAACGCAATGTTACGAGATTCTTTAAAATCGCCAATTGTATCCACATTTG
Ext6  L09  AX00007558  TCATATGTCGTGGAATGAAATAAAGGTAACTATGGAAATATGGTCGGAAAGTTTT
Ext6  L11  AX00007559  GGCAAAAGATAGTTCTTTTGACATCGTTTCGAAAGTAGAATTACCTGAAGTAACA
Ext6  L13  AX00007560  CCATTAAAACGATATGTACAGCGTCAAGTTGAAACGAAATTAGCGAGAGAATTAA
Ext6  L15  AX00007561  GCACCAGTATTCCAACGTGGTAGATCTATATTAGAAAGAGAAACAATTAAAGATG
Ext6  L17  AX00007562  TGAGCGAATATTTATCAATTCAACACATTCAAAAACAGTTTGATGCATTTACAGC
Ext6  L19  AX00007563  TAATGTGCCGAATTTTATTGAAGGTGGAGGAGTAGTTCTCGTTCATAATTATGGC
Ext6  L21  AX00007564  TGATGTACAAAAGGCGTTTCAATTACCATACTGGGGTGAGAGAAATAATCTTTTT
Ext6  L23  AX00007565  ACTTGTCGGGGCTTGTAGTACACGCCAGATTCATCTGAGTGGTGGCTTCTTTCA
Ext6  N01  AX00007566  TGAGTATGGTATATGCATTAGTAGCAGGTACAGTCGCTGTATATGCAGTTATTGC
Ext6  N03  AX00007567  GACGAAGACAGGAATAACGCCAGTTATTCCAATATATTTAATGGTGGATGGTCT
Ext6  N05  AX00007568  AGAACCAGAAGAACCGAAAGAACCGACGTTAGATGAACAAGTGCAGGATGCTAC
Ext6  N07  AX00007569  AAAGAATAACTTGAATCAACTTAATCAAGTGTATTACCGGATCAATATATATTCTG
Ext6  N09  AX00007570  AGAACAACAATTAATTGAAAAAGCTTTTTCATTATTAGCAAAGGAGGCAAAGTAT
Ext6  N11  AX00007571  GATTCCAGTTGTAGAAATAGACGAAAAACAAGTAGAATATGGTAACATTCACAAA
Ext6  N13  AX00007572  AAACTACGAGAGTCAAAGGGATTTTCACAAGAGGATGTTGCTAAAAAGATTGGT
Ext6  N15  AX00007573  TTGCAAACTTCTCTTCATTTGGATTATGCCAGGGGCAGTGAAGAGTTTAAATGAA
Ext6  N17  AX00007574  AGATGAAATAAAGAAAAAAGGGAATTGGAGGCAGTTTTTACGCCTTATTCAAGAT
Ext6  N19  AX00007575  AAAGTCGCTGCTACTTATATTGGAACAGTCGTTGGAGCTGGATTTGCTACTGGA
Ext6  N21  AX00007576  ATACTAATAAGAGCATCTCCATTGGTGAGCTCAATATTTTTATTCACTGTCATTGC
Ext6  N23  AX00007577  AGGAAAGAGCGGGAAACTTGTTGGTATGCGGGCGGTTTATGGAGGAAAGAGTG
Ext6  P01  AX00007578  TACGATAACAAAAGTGCCTTTATCCATTGTTGATGTAGGCGTTCCATTGAAGTCC
Ext6  P03  AX00007579  ATTTTATCATCATTAATGCCCTATATTAAAGTGGATATCCCATTAACTGCGGGAC
Ext6  P05  AX00007580  TCGTATTGATGTGCAATGTGCATACAATAAATTCTAATGTAGAAGTTTCAGTTCC
Ext6  P07  AX00007581  TTCAACGCTCTCCGCGTGTGAAAGTAGATATACCAACAGGGGATGTTATTATTC
Ext6  P09  AX00007582  TATCGACTTTCCGGCAAAAAACGACAACTATCGCAAACCTTATTTTCAGTTTTAT
Ext6  P11  AX00007583  CAGAAGAATGTCCGTATGTCTCTATGAATGCAGTTGAATTATTAAAGACAATAGA
Ext6  P13  AX00007584  TGGTGAGAAATATAGCACTAAAAAGGGGGTAGTGGTGGGACATACATGGATGAA
Ext6  P15  AX00007585  ATGAATAACTGTGTCACATTGCATTTGTTAAATGATACAGCGCTAGAGCAAGCTG
Ext6  P17  AX00007586  TATGATGCATTCACATGGTGGGCTACAAGGGGACTCATTTGTTTCAATATATTTT
Ext6  P19  AX00007587  ATAGTGAGTGATGTTTTCATTGTTATGATGGGGAAGAAAAATAACCTGCAAGATC
Ext6  P21  AX00007588  AGATGGCGAGTGTCCTGTTGTCTTTTGGAGTCGTTTTTCAAAGGAACTGTATGC
Ext6  P23  AX00007589  GTATTGTAGAGTTGCATAAAGGAACAATTGAAGTGTATAGTGATGACAAAAAAAC
Ext7  A01  EMPTY    -
Ext7  A03  AX00007590  AAATTAGTGCGCGTTTTCAAATCTATTATTAACGCTATCGCTTACGGTAACGATG
Ext7  A05  AX00007591  TACAAATACAGAGAAAATAAATAAAAATATAGAGGTATTATGGGGACGCACGTTC
Ext7  A07  AX00007592  GAGCGTTCGATTGAAGATATTATTGATGAACTTCCAAATGAAGATATTGCTTATA
Ext7  A09  AX00007593  ACAAGCAAGTTTACTACCAAAAAGTGCAGATGCAGCGGGAATTCATTATAGTAAA
Ext7  A11  AX00007594  AACACCATATTAAAATTAAATATGCCTAAATGGACTGCCCATGCGGTAGCTACGG
Ext7  A13  AX00007595  GTTTAATTACTTGCTGCAAGAAGCAAAGGAATTAAACGTTGCTCAATGCGTATTA
Ext7  A15  AX00007596  AATTCGCTTAGTGTATATTTTCGTTAAAATGTGGGCAGGCCCACTTTTAGCAAAA
Ext7  A17  AX00007597  TTCGCATATCCGAAAAAGGGTAATTCTCGCTACAGTACTTTTATTCACCGTGATG
Ext7  A19  AX00007598  AGTGTGGTTACCAAATAGTGAATATAGTGCAGATTATGATAGGGATAATTTAGAG
Ext7  A21  AX00007599  AAGAGAAATGTTTAATACGTCGTTTGAAATTCAGTTTGATCTATGTAATGGCGAA
Ext7  A23  AX00007600  AATAGGGTTGAAACAAGTGAAAACATATATTCAAAGTGGGAATATCGTATTCAAT
Ext7  C01  AX00007601  TCCACAAATGTGGTTTTGGTTATGTATTTTTTTTGCGTCCATTATACAAAACATAG
Ext7  C03  AX00007602  TATACGTATAAACCCGTAACCCTTGAAAATAGAATAGATTGGTATGAACAAAAAA
Ext7  C05  AX00007603  CAATAAAACGATAGATGGTACTTTGAAGGGGACAGAATTAAATAATGCAAAAAAG
Ext7  C07  AX00007604  ACCAATAGAAATTATTATTGTAGCTGATGATAGAATGAGTGCTATACAATCTATAC
Ext7  C09  AX00007605  GGGGCAATCCATTCTATTTGCTATAACTTTCAGCAGATTCATTCTAGGAAATTTT
Ext7  C11  AX00007606  ATCATCCTGCAGACAATTGCGGCAAACATCGGTAGTAGCTTGATGCCTATGGGA
Ext7  C13  AX00007607  TATCAAAGGAATTACAGCCAATCACTAAGTGTATTGAAGAGGATATAAAAAGTTA
Ext7  C15  AX00007608  GCTATCAAAGTGTATCTAGCTTTTATAATGCATTTAAAAGAAATACAGGATTTTCA
Ext7  C17  AX00007609  GTTTGCGCGAGATATCGGAATTGACCTAGGTACGGCTAACGTATTAATCCATGT
Ext7  C19  AX00007610  AACTAGAAACGAGATTAACAGGTTTTGGTTTCTTTAGATGCCACCGCTCTTATCT
Ext7  C21  AX00007611  TATTGTGCGAAATATCGTTCATAATAACCGATGTAGAACTGCACTAGAAAGTTTA
Ext7  C23  AX00007612  GAAGTTAGCAAGTTACAAAATTCCAGAAGTGGTATTCGTAGAAGAGTTACCGAA
Ext7  E01  AX00007613  TGTTGGAATAAAAAAAGAAAAGGAAGACTTTTGGTCAACTGTTAAAGAGGATGG
Ext7  E03  AX00007614  AAGGGAATAAGTCCAGTAAGAGGATTATATTATATCGGCTTGCCATGGCAATCT
Ext7  E05  AX00007615  TCACACCAATTAACGCTCAAAATGTAAAAAAAGCACATGCTCTGCTTGAAAGCGG
Ext7  E07  AX00007616  TGCAGCTACACCTAGTTTGGCTCCCGCAAAGGCACTTACAGCAGTTGTACCAAC
Ext7  E09  AX00007617  TTAGCGTCTGCGTTATTTCTTGCAAAACATAATATTGAGTACTTACTTATTGAAAG
Ext7  E11  AX00007618  TTGCAAGCAAGAGAACACTCTAAACTAGATGAAACTAGTATTGCTGAAGGGTTAA
Ext7  E13  AX00007619  AATTCATTACAGTTCACAATACTTACAACGATGCTACAGCAGAAAATGAAGTAGC
Ext7  E15  AX00007620  CTTGCTGAAATGACACACATGAGAGAGGCAACAATAAGTGATATTGTAAGAGGA
Ext7  E17  AX00007621  CTGTCGTCGTGATATCGTTCTTGAACTTGAAGAAATGGGCTTTGAAATAAAGCG
Ext7  E19  AX00007622  GGGCTGTCAATTGCCGCAAGATGATGATGAAAAGTTTATGCATTCCATGAAAGA
Ext7  E21  AX00007623  AGCACAAAATGCTGAGATTTCTCAAAAAGAAGCTACTGTAGTGTACAACTGTAGT
Ext7  E23  AX00007624  CAAAAAGATGGGCATAGAAGACATCAACCGCATCCTTCGCATGGAGGACTTAGT
Ext7  G01  AX00007625  AATCGTCGTTTTAGTAAAGACAGCCGTTCAATTGGTACAATTTCAATGGACCAAG
Ext7  G03  AX00007626  GATTATGCGGTTCGGATATGTCTCACATGCAATGGCACTCTGGGACTGCTCTCC
Ext7  G05  AX00007627  GTAGTACAACGGCTGGAATGCATGGGATATGGTTAAACCGAAACAGCTCGCAG
Ext7  G07  AX00007628  CTTATTGGTTTCGCTACACTCTTTTCTTGCTATTGCCTATATAAGCAAATTAAGAA
Ext7  G09  AX00007629  AAAAGGGACTTATGTATAGTATGCAAATGAGTTCCTTGTATGAAAATGAAAATTG
Ext7  G11  AX00007630  TATAGAACTCGGAGAGGGCTACTCTGATTTATATGAATTACTTGAAATTGCCAAA
Ext7  G13  AX00007631  GTGCAAACGAAGATCAATTAGAGTTCCCAGTTGTATTTGCATCAGCAATGTCGG
Ext7  G15  AX00007632  CATTTGTAAAAGAAAATGCACCATCTATCATTACACCAATTGTCTTTACAAATTTA
Ext7  G17  AX00007633  TTCTAAGTCCGTGACCCGTTTTCAACTCGAAAACGGTGGATCTAGTGAAACTCT
Ext7  G19  AX00007634  TCAAAATTTTGTTTGTCACATCGTATGCTCATCGTTTAAGGAAGCGGTAAGGGAA
Ext7  G21  AX00007635  ATTAGAAAATGTACTATTTGATTCTGGGAAAGCCGACGTGAAATTAGAATCACTA
Ext7  G23  AX00007636  TATTAGCATATTCCGGAGGTCTTGATACTTCCGTTGCAATTAAATGGTTACCAGA
Ext7  I01  AX00007637  TTTGCGACAGAAGGTCTCGACATAAGGGAACTTCTTAGAGCAAAGCTTTCAGAT
Ext7  I03  AX00007638  CACCGCATCACAGGTGACGGTCCACCTGATTTAATGATCGGTCCAATGTGGAGC
Ext7  I05  AX00007639  AGGAGTTCAATCCTTAGTTAGTAGTTGCTTAATATATTTTTCTAACTTTTTGGGTT
Ext7  I07  AX00007640  AACGCGTTTATTTTAACGACAATCGTCTTCCTTAGTCTTTTTATCGTTGTATCTAC
Ext7  I09  AX00007641  CGATAGCTCTACCACTGAGCTACTGCGGAACAATTATGGTGGGCCTAAATGGAC
Ext7  I11  AX00007642  CTTATTATTCCTATTGCTGAAGCTCCCACTTGAATCCCCGCAACTTTTCCAAGTT
Ext7  I13  AX00007643  GTTAGGTGAATTCGCACCAACTCGTACGTATAAAGGTCATGATGCTGACGATAA
Ext7  I15  AX00007644  CGTGGTTTACCAGTTCGTGGTCAAAACTCTAAAAACAATGCTCGTACACGTAAAG
Ext7  I17  AX00007645  GATCACTTTAGGTAAACGCGGAGATCTTCATGCTCGTCGTCAAGCAGCAGCTTT
Ext7  I19  AX00007646  TGTTACAGGTGTAAGTCGTTTAGATGGTATAGGCGCAGCAATTTGTAAAGAATTA
Ext7  I21  AX00007647  GTTTTTCTGGTACGCAATCTATTTTGTATCATCATTATATGCCAACGGAAGTAGG
Ext7  I23  AX00007648  CATTACGAACATTGGTGAAGCACATTTAATGGACTTAGGCTCTCGTGAGGCAAT
Ext7  K01  AX00007649  TAGCGCGGAGCAAATTTATGAAAAGGTGTGGAACGAAAGATCTTTCCAGTCGGA
Ext7  K03  AX00007650  AATAGTAGGTGGAAATAGTTTCATTGGTATTAACCTCGCATTAGGTTTATTGAAA
Ext7  K05  AX00007651  CTTTTTAAGTTTTCTAAGTGCTCTAAGTGCTCCCAAACAATTCTTATAATAGGAAC
Ext7  K07  AX00007652  GTTTTATACCCAAAACAAAAAAAGAAGATGCAGAACAGAAATTGCTCCAGAATGG
Ext7  K09  AX00007653  ATGGTGGGGGGAATTGATCAAAGATTAAAGTTAGATTGTTTAATAGGATATGCC
Ext7  K11  AX00007654  AACAAACTGTAGGAAAACAATACTTTTATGGGAAAAGCCAAAAGAGCTAAGTGAA
Ext7  K13  AX00007655  AGTCATGAAAGGTGTTCCCGCTCGAAGCTGCTATCTGAGTAATCGGATTGTTGG
Ext7  K15  AX00007656  AACCACCGCACTTTCATTCGGCTTAATTGCTTTAGGAGGGGTAGGGACAACCTT
Ext7  K17  AX00007657  TTCCGCAAAAATGAGAAGAGTATATTATGGGTGAATATGGTGAACCTTATAAGTA
Ext7  K19  AX00007658  GATTTTTATAAGAAGGGCAGCTGCTATTTTCGAAAGTAACTTTGTAGAAGGGGA
Ext7  K21  AX00007659  CTGGAAAAAGGGATTGATGTTTATCAATTATCCCATCTACTATATCGTGATCAGC
Ext7  K23  AX00007660  TTCAATAAATATATCCACCAATGGGAAATCGAAAGTCACACCTATAAAAAATGTT
Ext7  M01  AX00007661  ACTCATCGCGCAAGCGCTGTATTTTTTGCACCAGAACCACAATTTCTGCTCTATT
Ext7  M03  AX00007662  TTAACCAGGCTAAAACAAGAGCATTTACTTGAAGAAAAATACCCAATTAAGAGGA
Ext7  M05  AX00007663  ATAAGGACCACAAGAGCGTGGCAAATATATTGAAAGAGAAAGCAACTGCCAAAA
Ext7  M07  AX00007664  TTCTTAGCAAATGAGGGAACGTATAATGTAGTGAACATAAACGGTGAACGGAAA
Ext7  M09  AX00007665  TAGGAATATTAGTAAAAGTGCCGAAAAGATCCTGTTGCAAAGCTTTTAAAGAACA
Ext7  M11  AX00007666  ATCGATTCTAGATGTATCTGCTACATTAGACACAGGAACCAAAATTAATATTGAA
Ext7  M13  AX00007667  ACACAGGAAAACAAATTGGTGAGATTCGAAAACAATATCTACTAAGTGATTCTAC
Ext7  M15  AX00007668  ACTATAACGTTTGGACAATATTAGACGATCCAAAAGAGCAGGAAACAAACGAGC
Ext7  M17  AX00007669  AGGGTACACCCAATCCGATATATCACATCGTCTAAATATTGCCCGCACTAATTAT
Ext7  M19  AX00007670  GAAAGAGAAGGATTTAAAGTTCTATGAGCAAAAAAATAGGAAGAAACCGATGCA
Ext7  M21  AX00007671  GCCGGCAAGTGCTGGTTCAGGGTTAATATGGGTTAGAGACAAATACCCTAATGC
Ext7  M23  AX00007672  ATGGAATTTTTGTTTGAACTTTTAAAAGAAATTGCTTTCTCAGTGCGTGAGCTTTC
Ext7  O01  AX00007673  GTAGCTCGTATACATCTTATTAAATTTAAAGTGGTTATCAAGTCGAAGAAAAGGC
Ext7  O03  AX00007674  ACCTACGCATAACCATAGCGTAGGTGTGTCCTTTTTTTGTTTAAGGAGGAAAAAG
Ext7  O05  AX00007675  AACGCTTGGCACATCGCAAAATCATGGCGAAGTTTAAACAAACCAATAGATATTT
Ext7  O07  AX00007676  AAAGGTACGCAAGATGGGAAAGATGTTGCCTGTTTTACAGAAAGAGTACGCAAC
Ext7  O09  AX00007677  TCGATTCTAGCAATATATAGCTCTCCACATAACACCAGGGAGTATTCTTCTAATG
Ext7  O11  AX00007678  GAAAATACAACTGATATAACTGTGAGTACAAATAACGAAGTTAGATTTTTCAAAG
Ext7  O13  AX00007679  ACAGTTTGTAGAAGAAAATAAGCAAGAGCATTTTCAAGATATAATCAGTCAGAAC
Ext7  O15  AX00007680  TTATATGTACTAGGGTTCTTAGTAATCTCCATAGTAGCTATTCGTCTTAACATGA
Ext7  O17  AX00007681  TAAACATTATGAAGAACAAGTACCATTTTACGTTAGAGAGATACATCCGACTGAC
Ext7  O19  AX00007682  AATTATAAGCCTTTTTAAATTAAATGTTGAAATATTTGCTGCAAATCCGGATGTTG
Ext7  O21  AX00007683  AGCACTTGAAGGCCAGAGGAATGATACTTATATGGATTCAAATGCTCATCCATTA
Ext7  O23  AX00007684  ACACTAATCGGCTCAAAGAAGCCCTTTCTAAAATGAAACAAGACGTAACTTGCTT
Ext7  A02  EMPTY    -
Ext7  A04  AX00007685  TGTTAACTTTTCATAAGATCACATCCATTGAAAAGAAAAAGAAAAACCTTAAGCTT
Ext7  A06  AX00007686  AGTACCCCATGCCCATCAACTTAATATTTTGAAGTATCCCCCAAATGAAAAAATT
Ext7  A08  AX00007687  TATAGCTCCATAGAACAAAAAAGAAGGTTCCCTTGTGAGAGTAGGGTTCCCTCC
Ext7  A10  AX00007688  CTGTTCAGATGGACAGCTTATTTACATAATTATCGTTATTGGAAGTTATCGGAAA
Ext7  A12  AX00007689  GGCTTTGTTTACCGCAGTCCTTGACACATTTCTTTTGGGATTTTTGTGCGGTGAA
Ext7  A14  AX00007690  AAGCAAGGGTTATTTGGCATGTTCTTTACTTTGAAGACATGCTTTTTTATTTAGG
Ext7  A16  AX00007691  AGATCGAAATGGGAAAAGTTATGCTCCTGCAAAGTATTTTGAAACAGGAACGAA
Ext7  A18  AX00007692  TGGATGTATTGTGATGTATCCAATGGTTATTGTTATTCAATCCTTAATGCAAGGA
Ext7  A20  AX00007693  GATGATTGCTTCATTCTGTACGACTGGTCGTATCAAGTATGATAAAAAACCAAAA
Ext7  A22  AX00007694  TATGGGTGGCGTGATTGCGCTCATAGCGATCATAACGATTTGTTCAGACGGAAT
Ext7  A24  AX00007695  CAATATAGTGAAAAAAGATTCAGAAAAATTAGTTGCTAAAATGGTTGGACCCGGC
Ext7  C02  AX00007696  AAGCGCATACAGGCACATACAAAACGCATACGAAGTGCTAAAAAACGCATACAA
Ext7  C04  AX00007697  TACGGAGGATTTGCCTGTTCAGCATTTTATCGAATTTAAATTAACATCATCCTATT
Ext7  C06  AX00007698  GTTTTATACTCAAAACAAAGTAAAAGAATCCAACTATAAAAGAAGGATTCTTTCAC
Ext7  C08  AX00007699  CAACCTTTTTTACGGGATTTTCAATTGGGTGTGTTGGAAAACAATGCATATATGA
Ext7  C10  AX00007700  TTTTTGTACGGGGGCATGCCTCTATATTTCACATCATTTTTACAGAGAAATATGT
Ext7  C12  AX00007701  AGTTTCAAATCAATACAGGAATTAAAAGACCATAGAGAAAGGAATGAGGGGAGT
Ext7  C14  AX00007702  GGTACGATGTCCATTATTAGACGTGTGAATTCTTATAAATTCCAAAATAGGCTAG
Ext7  C16  AX00007703  CTTGTAACAATGGGGACCTTTAAACGTTCGGAAACATTAACGACTGATGAGCAG
Ext7  C18  AX00007704  TAAAGGGGGTGAATTTAAGTTTAGAAACAAACAGAATTTTATATAATAAGTGGAA
Ext7  C20  AX00007705  GCAATAGAACCACATTTCTTCATATTTTTATACTCCTACTTCTTTCTTAAAAAACT
Ext7  C22  AX00007706  CGATATTTGAAAGAGCGTCAAGAAAAATTTATATCTGATTGGAAAAAAAAGGTCA
Ext7  C24  AX00007707  TCTTAATCAAATGCATATTCGAGCATTGAACGGACAAAGTAGTGTCTATTTCCCT
Ext7  E02  AX00007708  ATTTCATACTTATCTAAATCAAGTAACAGGAAAAAGTTTGACATATGGTATATGCT
Ext7  E04  AX00007709  CGATTCAGTTGTCTGTTCACAGCCCTGCAGTTGCTTATACACATTAAAAAACAAA
Ext7  E06  AX00007710  ATGGACAAGTACATAATTGGCATTCCTTGTGTTGGTAAGTTGAGCCTTTATTTAA
Ext7  E08  AX00007711  ACCAATTATAAATGTGAGGTTGTTAGCTATTCCATGTAATGTTTTTATACATGTTG
Ext7  E10  AX00007712  TGCAAATGTATTAATGGTAGTTGTAAAAAGCGTTAAAAACGAAAATAAAGAGCCG
Ext7  E12  AX00007713  AAAAGGAAGGGGAATACCCCCCTCCTTTACTTGTACTTTTGTCGTCGGAGTTCA
Ext7  E14  AX00007714  GGTAAATCACAATGAGGTGTACCGCTGCAATAAATGTGGGGGCGCTGCATGGC
Ext7  E16  AX00007715  TTTTTAGTGAAAGACAAAAAGAGCAACATATCGCTATGTCGCTCTTCAAAAAATC
Ext7  E18  AX00007716  TATCTTTCCATCCCTCGTTGTTGCAAGTATGCAGCCCTTCTTCCTTGCTCTCTTT
Ext7  E20  AX00007717  TCTTCTTTTGTTGTTCCATGAAAATTCCTCCATTAAAAAAAGACCATGCTTTTTCA
Ext7  E22  AX00007718  AAGAGGAAAATGAATTAAGTCAATGTCCTATTTACTCTGAGGATGAGAAAATAGC
Ext7  E24  AX00007719  ATGAAAAATATCGGTTTAGTATTAGAAGGCGGAGGAATGAAAGGTTTATATACGG
Ext7  G02  AX00007720  AGCCATCATTTCAGCTATGCAACGTTGTACACAAAAGTCTGTCGAACTATCTGGT
Ext7  G04  AX00007721  TGTAACAGCGCAACATCGTCAAATGTTAGGCACTATTAAGTATCTTCGAAAACAC
Ext7  G06  AX00007722  TTGGGATAGTTATGAGGAAACTTCAAAAAAGAAAAGTGTGTAATAAGAAAGATAT
Ext7  G08  AX00007723  AAAAACTTGGTTAAGCGAACAACATCTAATTTTCGCTGAGATAACTACCGAAGTG
Ext7  G10  AX00007724  TTCGTGGTGCTGAAAGTGCAATCAATCAAATGAAATATGAAAAATCGCACAAGAG
Ext7  G12  AX00007725  TGAAACAATATAATATACCGGTAGAAGCAACTTTAGAAATTATCGGGGAAAAGTG
Ext7  G14  AX00007726  ATGCAAATCGCGGCTTCTAAAGTACCTGCTTTCAAAGCTGGTAAAGAACT
Ext7  G16  AX00007727  CATAACCCGAAGGTCGCAGGTTCAAATCCTGTCCCCGCAACCAAATGGTCCCG
Ext7  G18  AX00007728  AAATTCGTGGGTCAGTTCACTTAGTATGTGGATTTAATGGAGGTGTTTTTCGTTT
Ext7  G20  AX00007729  GAAGCGGAAAGCCTGGTACAAGAAATATGGGGCGCGTATATGGAAAAGGGTAT
Ext7  G22  AX00007730  AAAATTGAATACATGAGTTTAGAAGATGATGCTGAACTTTTAAAAACAATGGCAC
Ext7  G24  AX00007731  TTATGATACGATTCTGGCAAGATTCACAAAAGCATCAAGCAATGCAGACGTAAAT
Ext7  I02  AX00007732  TGATACAATTCTAGCTCGATTCACAAAAGCATCAAGTAATGCGGATGTAGATTCT
Ext7  I04  AX00007733  TGAACGCTATCGTTGGCATTGACGTAGATTACGCAATTATTCGTGCTGGAATGT
Ext7  I06  AX00007734  AAGGGAAATCGAAAGGGTCTAGAAATCTACTCCAGTATTAATAATCCAAAGGTTG
Ext7  I08  AX00007735  GTTTTATCTGGTGATGTATTAAAGGTAGATGCATTTTTAATCACCAATTG
Ext7  I10  AX00007736  GACATTAACAGGTAAAGTAAAATGGTTTAACAGCGAAAAAGGTTTCGGTT
Ext7  I12  AX00007737  GGTTTTATCCGTTACGTGAAGCAATAAGTAAATACGTAAAATCATTTGGA
Ext7  I14  AX00007738  CTGAAGGTATTGATGAAAATAAAGTGACTTTATTTATGTTGCGAATAAAAAAGTA
Ext7  I16  AX00007739  TTATGCGTATGATGCTTTAGAGCCCTCACTTGACAAA
Ext7  I18  AX00007740  GGTGATGAATATAACATGTTAAAACACTTAAAAAATCATTGTTGCATTTACTATAT
Ext7  I20  AX00007741  GCTATTTCAATAGAAGAAACAAAAAACCAATTTTTCCCTTAAAAAAATCATTCCCA
Ext7  I22  AX00007742  AATGAAAAAGATTTGATACATAATTGGAAAATAGATTTGCAAATTATTAAAGAGGA
Ext7  I24  AX00007743  GCGGAAGAAATTCGTTTAATTACTAATATCAACAAAAAAATAAAACAAGTGGTAA
Ext7  K02  AX00007744  GTAGGATTTTTAGCAGCAAAATCAATTTTCAAACAAAAAGCGAACTATACAGTTA
Ext7  K04  AX00007745  TTCTATCTTTTTCTTATATCCAATTAACTAAAAGAAGGGTAGAAGAGAATATGAAT
Ext7  K06  AX00007746  GAGACACAATTTAATTTAGAAACAATTCACTCGCTATATTTAACAAGAGAAAAAAT
Ext7  K08  AX00007747  CGGAACCCGTTTTTCCTGTTCAACAAAGAGTAGCTGATGTTAAAGATATGGATTT
Ext7  K10  AX00007748  GTTCGAGTGAAGCAGAATGTACTTGAAGTAGATGGAGAGATAGAGGATATCATT
Ext7  K12  AX00007749  ATTTAGTAGTGGCGGTAAAGCAGCATACCTTGACTGGGCTTACAAATCAGCAGA
Ext7  K14  AX00007750  TAGAAACAGAGGAAATGCTATCCGAAGAGACAAACCATCTCTTTGCAAAAGTAC
Ext7  K16  AX00007751  ACGCGATGAGTTAAGGAGAAGTATTGTGGAACGCCTTGATCAAATTCAGCCACC
Ext7  K18  AX00007752  CAAGAGCTTCGCGATAAAACGTGGGCTTATTTATCTTTCCTAAGTGGATTTACGA
Ext7  K20  AX00007753  GAGTAGCGAGTGATTCTTTAGTGCGGCTATGTAGCCAACTTCATGCTATTACAG
Ext7  K22  AX00007754  TAAACCAGTAGCAAAGTGCAGAAAAGAAGCGGTGTCTCGCTTAAAGCATATGGG
Ext7  K24  AX00007755  GCAAGAAGATCGAATGGATCCATGGGAGGATATATTATGCACGCTGGCTATTAT
Ext7  M02  AX00007756  AGAAGAAAAGGCCGCGGAAAAAGCAGCAAAAGAAGCAGCAGAAGAAGCTAGAA
Ext7  M04  AX00007757  TAATACGTTCTTCCGTCCGTTTTATATTCCTCGTGATGGGTACCCACGTATGATG
Ext7  M06  AX00007758  ATTCGTCCATTCTTACGCGATGGTTCAAAACCATTATTTGATGGACAAAGTCATT
Ext7  M08  AX00007759  TATGGAAGTCTCAATGGCTCTGAATGTGGATTGGAAAGAAGTTGTCGCTTTTGA
Ext7  M10  AX00007760  AAAGGTATTGGAAGAAGCGAAAAAATGGCTAGGGCAAGGAAAAGGTCAGATATG
Ext7  M12  AX00007761  AACTTTACCATTCGTGGAAGTTTTAGTTTGTTTTTAGGGATATATGGAACGCTGA
Ext7  M14  AX00007762  TTATGGAAGTCAGATGTTCCTTGGTGAGGAGGTGCAGTTTGGAGATGATAGATG
Ext7  M16  AX00007763  TAATACGGAACGTATTCAAGAAAAGTTAAACTACCTGTCTCCTATAGAATACAAG
Ext7  M18  AX00007764  CAGTATAAGGAGTACTCAATCACAGATGTAGTAAAAGAAACAGGTTTAACAAAGT
Ext7  M20  AX00007765  GAGCATCGGATGGTAGGAGGACGTGCGTTGATGACAGATTCTACTCACATTAAG
Ext7  M22  AX00007766  TGAGGAGGCTGGTGGAATTATATCGGGAATCGTATTTCTAGTAGAACTAACAGA
Ext7  M24  AX00007767  AGTTCGAGATGTGAAGGCCTCTATTGACAAGTTAAAGTTACGAGGACAACGTTT
Ext7  O02  AX00007768  ATCAGCGAATCACAAACACTGACATTGGCGATGAAGACATTAAAACAAGCAATG
Ext7  O04  AX00007769  TTTGGTAAGAGAGGCAATTAGTGGTGAAGAAATTGAGGCTTTTCGAAAAAAATTG
Ext7  O06  AX00007770  TTTCATATTAGTAGTAGGGTTTGCAGCAGCGGTGCTAGTCCATCACTTATCATCC
Ext7  O08  AX00007771  TTTTCTTTTGGCTTTAAAACGTATATAACGGCATTCGCAAGGCATCCGATTGGCT
Ext7  O10  AX00007772  TTGGAACTGCGAAATATGGTGACCAATACATTGAGCCAAAGATTGAACAGCAAA
Ext7  O12  AX00007773  CATCACCAGCATGTCACGGAAAGGAAATTGCCATGATAATGCCTTCATGGAAAG
Ext7  O14  AX00007774  TGAAACGATGGAAATCCCCGAGGCATACATTGGTCAAAATCAGAAACTTCCAGC
Ext7  O16  AX00007775  CATCGCCTTTATCAGCTGCTCAAAAAGAACGGTCGTAAATGTCATAGGTATAAG
Ext7  O18  AX00007776  GCTTTTCGAGTTATCAATGATTTAGGTAAACAATATTCGTTTCTAAACTCATTCAT
Ext7  O20  AX00007777  AGAGTTGCTGGATTCTGGGACCCGGATACAGGTACCCAGAGGAGGAGTGAAAA
Ext7  O22  AX00007778  ATGTTAAGTTGGAAATAAAAGATATACCTGTTGTGCAAATCTCAGATATGCCAAC
Ext7  O24  AX00007779  GGTAGTTGTAAAAAGCGTTAAAAACGAAAATAAAGAGCCGTTTTTTAGAAGAGGG
Ext7  B02  EMPTY    -
Ext7  B04  AX00007780  CGAATCGCAAAACGTTTTACGGTTGTACAGGCTATAAGGAAGGTTGCAAGTTTT
Ext7  B06  AX00007781  GCGATTCCAAACGAAAAATGATGTGGCATTGCTACTGAAGAAACATCAGCTGTC
Ext7  B08  AX00007782  GTTGAACGATGATTTAACGAAATGGCGAGCAGAACAAGAATATGAACGAGTACA
Ext7  B10  AX00007783  TTATGTTACCAATACACCTTTGGAATGGGTTCCGATGGAACAAATACATGATTTT
Ext7  B12  AX00007784  ACATAGTGATCAAGGGGCCGTGTATACCTCCTACGCTTTCCAAACGTTATCTAA
Ext7  B14  AX00007785  GCATCAAGTAGTTCCTACGAGATTAGGAACAGGCTATCAAGAAATAGAGTGGGA
Ext7  B16  AX00007786  TGTCTCCTGAAGAAATGAAAGAGGGCAAGAAGGAAGGGATAAAAGCAGAAGAAA
Ext7  B18  AX00007787  CAACGTCACCGTGATTTAGAAGCAATAAAATTGCAGGTAGAGGACATGATTACG
Ames_sequence_name               entrez_geneid
                genbank_accession        gene_symbollocus_tag gene_start_coordinate
-                -        -        -     -     -
ref|NC_003997.3|:407-1747    NC_003997.3   GeneID:1083812  dnaA    BA0001     407
ref|NC_003997.3|:1926-3065   NC_003997.3   GeneID:1083862  dnaN-1   BA0002    1926
ref|NC_003997.3|:3193-3405   NC_003997.3   GeneID:1083875  -     BA0003    3193
ref|NC_003997.3|:3418-4545   NC_003997.3   GeneID:1083876  recF    BA0004    3418
ref|NC_003997.3|:4584-6506   NC_003997.3   GeneID:1083919  gyrB    BA0005    4584
ref|NC_003997.3|:6595-9066   NC_003997.3   GeneID:1083944  gyrA    BA0006    6595
ref|NC_003997.3|:15468-16931  NC_003997.3   GeneID:1083772  guaB    BA0008    15468
ref|NC_003997.3|:17045-18352  NC_003997.3   GeneID:1083767  dacA    BA0009    17045
ref|NC_003997.3|:18514-19401  NC_003997.3   GeneID:1083765  -     BA0010    18514
ref|NC_003997.3|:19420-20010  NC_003997.3   GeneID:1083754  -     BA0011    19420
ref|NC_003997.3|:20338-21612  NC_003997.3   GeneID:1083752  serS    BA0012    20338
ref|NC_003997.3|:21869-22420  NC_003997.3   GeneID:1084023  -     BA0013    21869
ref|NC_003997.3|:c23762-23127  NC_003997.3   GeneID:1086224  -     BA0015    23127
ref|NC_003997.3|:24535-25035  NC_003997.3   GeneID:1086637  -     BA0018    24535
ref|NC_003997.3|:25512-27200  NC_003997.3   GeneID:1089003  dnaX    BA0019    25512
ref|NC_003997.3|:27223-27552  NC_003997.3   GeneID:1088875  -     BA0020    27223
ref|NC_003997.3|:27567-28163  NC_003997.3   GeneID:1088835  recR    BA0021    27567
ref|NC_003997.3|:34554-35975  NC_003997.3   GeneID:1086913  cad-1   BA0026    34554
ref|NC_003997.3|:35977-36603  NC_003997.3   GeneID:1087006  tdk    BA0027    35977
ref|NC_003997.3|:36639-37622  NC_003997.3   GeneID:1085794  holB    BA0028    36639
ref|NC_003997.3|:37619-38455  NC_003997.3   GeneID:1087373  -     BA0029    37619
ref|NC_003997.3|:38470-38820  NC_003997.3   GeneID:1086683  -     BA0030    38470
ref|NC_003997.3|:38941-39681  NC_003997.3   GeneID:1083746  -     BA0031    38941
ref|NC_003997.3|:39927-40802  NC_003997.3   GeneID:1088327  -     BA0033    39927
ref|NC_003997.3|:c41107-40823  NC_003997.3   GeneID:1086671  abrB    BA0034    40823
ref|NC_003997.3|:41598-43580  NC_003997.3   GeneID:1084885  metG    BA0036    41598
ref|NC_003997.3|:43746-44513  NC_003997.3   GeneID:1084677  -     BA0037    43746
ref|NC_003997.3|:44728-45285  NC_003997.3   GeneID:1083787  -     BA0038    44728
ref|NC_003997.3|:45282-46160  NC_003997.3   GeneID:1087001  ksgA    BA0039    45282
ref|NC_003997.3|:46271-47134  NC_003997.3   GeneID:1086198  -     BA0040    46271
ref|NC_003997.3|:48101-48970  NC_003997.3   GeneID:1088040  ispE    BA0043    48101
ref|NC_003997.3|:49025-49873  NC_003997.3   GeneID:1088028  purR    BA0044    49025
ref|NC_003997.3|:49996-50370  NC_003997.3   GeneID:1086283  -     BA0046    49996
ref|NC_003997.3|:50523-50816  NC_003997.3   GeneID:1087291  spoVG   BA0047    50523
ref|NC_003997.3|:51139-52518  NC_003997.3   GeneID:1085656  gcaD    BA0048    51139
ref|NC_003997.3|:52537-53490  NC_003997.3   GeneID:1084386  prs    BA0049    52537
ref|NC_003997.3|:53563-54123  NC_003997.3   GeneID:1087397  spoVC   BA0050    53563
ref|NC_003997.3|:54194-54418  NC_003997.3   GeneID:1083896  -     BA0051    54194
ref|NC_003997.3|:54524-58054  NC_003997.3   GeneID:1084914  mfd    BA0052    54524
ref|NC_003997.3|:58190-58726  NC_003997.3   GeneID:1084878  spoVT   BA0053    58190
ref|NC_003997.3|:60571-62031  NC_003997.3   GeneID:1083796  -     BA0055    60571
ref|NC_003997.3|:62046-62321   NC_003997.3  GeneID:1083636  -     BA0056  62046
ref|NC_003997.3|:62380-62688   NC_003997.3  GeneID:1086691  -     BA0057  62380
ref|NC_003997.3|:62685-63338   NC_003997.3  GeneID:1086663  -     BA0058  62685
ref|NC_003997.3|:63335-63694   NC_003997.3  GeneID:1086646  divIC-1  BA0059  63335
ref|NC_003997.3|:63782-64264   NC_003997.3  GeneID:1086747  -     BA0060  63782
ref|NC_003997.3|:64936-67314   NC_003997.3  GeneID:1084170  spoIIE  BA0061  64936
ref|NC_003997.3|:67548-68978   NC_003997.3  GeneID:1086418  -     BA0062  67548
ref|NC_003997.3|:68975-69517   NC_003997.3  GeneID:1086462  hpt-1   BA0063  68975
ref|NC_003997.3|:69603-71504   NC_003997.3  GeneID:1086600  ftsH   BA0064  69603
ref|NC_003997.3|:71729-72517   NC_003997.3  GeneID:1086632  -     BA0065  71729
ref|NC_003997.3|:72524-73399   NC_003997.3  GeneID:1084237  hslO   BA0066  72524
ref|NC_003997.3|:73504-74427   NC_003997.3  GeneID:1084865  cysK-1  BA0067  73504
ref|NC_003997.3|:74648-76045   NC_003997.3  GeneID:1083914  pabB   BA0068  74648
ref|NC_003997.3|:76051-76638   NC_003997.3  GeneID:1083680  pabA-1  BA0069  76051
ref|NC_003997.3|:76632-77504   NC_003997.3  GeneID:1087828  pabC   BA0070  76632
ref|NC_003997.3|:77497-78339   NC_003997.3  GeneID:1083704  folP   BA0071  77497
ref|NC_003997.3|:78340-78702   NC_003997.3  GeneID:1083963  folB   BA0072  78340
ref|NC_003997.3|:78699-79214   NC_003997.3  GeneID:1084906  folK   BA0073  78699
ref|NC_003997.3|:79166-79369   NC_003997.3  GeneID:1083770  -     BA0074  79166
ref|NC_003997.3|:79417-80391   NC_003997.3  GeneID:1087319  -     BA0075  79417
ref|NC_003997.3|:80551-82050   NC_003997.3  GeneID:1086603  lysS   BA0076  80551
ref|NC_003997.3|:87415-87876   NC_003997.3  GeneID:1085666  ctsR   BA0077  87415
ref|NC_003997.3|:88050-88598   NC_003997.3  GeneID:1086619  -     BA0078  88050
ref|NC_003997.3|:88603-89667   NC_003997.3  GeneID:1087194  -     BA0079  88603
ref|NC_003997.3|:89690-92125   NC_003997.3  GeneID:1085707  -     BA0080  89690
ref|NC_003997.3|:92222-93598   NC_003997.3  GeneID:1086967  radA   BA0081  92222
ref|NC_003997.3|:93602-94675   NC_003997.3  GeneID:1085924  -     BA0082  93602
ref|NC_003997.3|:94836-95945   NC_003997.3  GeneID:1085716  -     BA0083  94836
ref|NC_003997.3|:95962-96642   NC_003997.3  GeneID:1088223  ispD   BA0084  95962
ref|NC_003997.3|:96757-97233   NC_003997.3  GeneID:1088079  ispF   BA0085  96757
ref|NC_003997.3|:97323-98780   NC_003997.3  GeneID:1085804  gltX   BA0086  97323
ref|NC_003997.3|:99213-99878   NC_003997.3  GeneID:1085922  cysE   BA0088  99213
ref|NC_003997.3|:99859-101256  NC_003997.3  GeneID:1085927  cysS   BA0089  99859
ref|NC_003997.3|:101259-101666  NC_003997.3  GeneID:1088081  -     BA0090  101259
ref|NC_003997.3|:101663-102406  NC_003997.3  GeneID:1088222  -     BA0091  101663
ref|NC_003997.3|:102410-102922  NC_003997.3  GeneID:1086427  -     BA0092  102410
ref|NC_003997.3|:102990-103646  NC_003997.3  GeneID:1086147  sigH   BA0093  102990
ref|NC_003997.3|:103957-104136  NC_003997.3  GeneID:1085982  -     BA0095  103957
ref|NC_003997.3|:104268-104801  NC_003997.3  GeneID:1084095  nusG   BA0096  104268
ref|NC_003997.3|:104969-105394  NC_003997.3  GeneID:1086044  rplK   BA0097  104969
ref|NC_003997.3|:106497-106997  NC_003997.3  GeneID:1086413  rplJ   BA0099  106497
ref|NC_003997.3|:107065-107424  NC_003997.3  GeneID:1085015  rplL   BA0100  107065
ref|NC_003997.3|:107499-108098  NC_003997.3  GeneID:1086058  -     BA0101  107499
ref|NC_003997.3|:108391-111924  NC_003997.3  GeneID:1086075  rpoB   BA0102  108391
ref|NC_003997.3|:111989-115573  NC_003997.3  GeneID:1086436  rpoC   BA0103  111989
ref|NC_003997.3|:116502-116972  NC_003997.3  GeneID:1084609  rpsG   BA0106  116502
ref|NC_003997.3|:117180-119258  NC_003997.3  GeneID:1086334  fusA   BA0107  117180
ref|NC_003997.3|:119376-120563  NC_003997.3  GeneID:1087644  tuf    BA0108  119376
ref|NC_003997.3|:122586-122876  NC_003997.3  GeneID:1086274  rplW   BA0112  122586
ref|NC_003997.3|:122905-123735  NC_003997.3  GeneID:1087436  rplB   BA0113  122905
ref|NC_003997.3|:124092-124433  NC_003997.3  GeneID:1086393  rplV   BA0115  124092
ref|NC_003997.3|:124437-125096  NC_003997.3  GeneID:1086384  rpsC   BA0116  124437
ref|NC_003997.3|:125098-125532 NC_003997.3  GeneID:1086422  rplP  BA0117    125098
ref|NC_003997.3|:126050-126418 NC_003997.3  GeneID:1087270  rplN  BA0120    126050
-                -       -        -    -    -
ref|NC_003997.3|:126457-126768 NC_003997.3  GeneID:1086419  rplX  BA0121    126457
ref|NC_003997.3|:126795-127334 NC_003997.3  GeneID:1087325  rplE  BA0122    126795
ref|NC_003997.3|:127368-127553 NC_003997.3  GeneID:1087005  rpsN  BA0123    127368
ref|NC_003997.3|:127583-127981 NC_003997.3  GeneID:1087012  rpsH  BA0124    127583
ref|NC_003997.3|:128014-128553 NC_003997.3  GeneID:1087011  rplF  BA0125    128014
ref|NC_003997.3|:128585-128947 NC_003997.3  GeneID:1087013  rplR  BA0126    128585
ref|NC_003997.3|:128969-129469 NC_003997.3  GeneID:1083790  rpsE  BA0127    128969
ref|NC_003997.3|:129483-129665 NC_003997.3  GeneID:1084559  rpmD  BA0128    129483
ref|NC_003997.3|:129699-130139 NC_003997.3  GeneID:1086033  rplO  BA0129    129699
ref|NC_003997.3|:131497-132147 NC_003997.3  GeneID:1087031  adk   BA0131    131497
ref|NC_003997.3|:132147-132893 NC_003997.3  GeneID:1086458  maP-1  BA0132    132147
ref|NC_003997.3|:133741-134130 NC_003997.3  GeneID:1087053  rpsK  BA0136    133741
ref|NC_003997.3|:134311-135255 NC_003997.3  GeneID:1086425  rpoA  BA0137    134311
ref|NC_003997.3|:135757-136599 NC_003997.3  GeneID:1086432  -    BA0139    135757
ref|NC_003997.3|:136575-137456 NC_003997.3  GeneID:1087290  -    BA0140    136575
ref|NC_003997.3|:137444-138238 NC_003997.3  GeneID:1087049  -    BA0141    137444
ref|NC_003997.3|:139149-139586 NC_003997.3  GeneID:1086446  rplM  BA0143    139149
ref|NC_003997.3|:139608-140000 NC_003997.3  GeneID:1086438  rpsI  BA0144    139608
ref|NC_003997.3|:140658-141371 NC_003997.3  GeneID:1086710  cwlD  BA0146    140658
ref|NC_003997.3|:141516-142580 NC_003997.3  GeneID:1086449  -    BA0147    141516
ref|NC_003997.3|:c143254-142637 NC_003997.3  GeneID:1087071  gerD  BA0148    142637
ref|NC_003997.3|:c144874-144110 NC_003997.3  GeneID:1086778  -    BA0150    144110
ref|NC_003997.3|:152603-153496 NC_003997.3  GeneID:1087589  rocF  BA0154    152603
ref|NC_003997.3|:153745-154566 NC_003997.3  GeneID:1087571  -    BA0155    153745
ref|NC_003997.3|:154559-156049 NC_003997.3  GeneID:1087567  -    BA0156    154559
ref|NC_003997.3|:156042-157388 NC_003997.3  GeneID:1084111  glmM  BA0157    156042
ref|NC_003997.3|:157676-157861 NC_003997.3  GeneID:1088245  -    BA0158    157676
ref|NC_003997.3|:157874-159676 NC_003997.3  GeneID:1087656  glmS  BA0159    157874
ref|NC_003997.3|:166998-168962 NC_003997.3  GeneID:1087597  -    BA0165    166998
ref|NC_003997.3|:169081-169647 NC_003997.3  GeneID:1088734  -    BA0166    169081
ref|NC_003997.3|:c170225-169719 NC_003997.3  GeneID:1088432  -    BA0167    169719
ref|NC_003997.3|:c175234-174566 NC_003997.3  GeneID:1087570  -    BA0173    174566
ref|NC_003997.3|:c176249-175209 NC_003997.3  GeneID:1087271  -    BA0174    175209
ref|NC_003997.3|:c177074-176262 NC_003997.3  GeneID:1087471  -    BA0175    176262
ref|NC_003997.3|:c178262-177354 NC_003997.3  GeneID:1087438  -    BA0176    177354
ref|NC_003997.3|:179305-180720 NC_003997.3  GeneID:1085133  -    BA0178    179305
ref|NC_003997.3|:181329-183050 NC_003997.3  GeneID:1087199  -    BA0180    181329
ref|NC_003997.3|:183178-184428 NC_003997.3  GeneID:1087485  -    BA0181    183178
ref|NC_003997.3|:184679-185179 NC_003997.3  GeneID:1087259  -    BA0183    184679
ref|NC_003997.3|:185820-186743 NC_003997.3  GeneID:1087454  -    BA0185    185820
ref|NC_003997.3|:186760-187764 NC_003997.3  GeneID:1086235  -    BA0186    186760
ref|NC_003997.3|:187721-188731 NC_003997.3  GeneID:1087161  -    BA0187    187721
ref|NC_003997.3|:188728-189501 NC_003997.3  GeneID:1087211  -    BA0188    188728
ref|NC_003997.3|:189515-191125 NC_003997.3  GeneID:1087493  -    BA0189    189515
ref|NC_003997.3|:c191609-191142 NC_003997.3  GeneID:1087455  -    BA0190    191142
ref|NC_003997.3|:191781-192680 NC_003997.3  GeneID:1086755  -    BA0191    191781
ref|NC_003997.3|:192939-193235 NC_003997.3  GeneID:1086417  -    BA0193    192939
ref|NC_003997.3|:c194920-193280 NC_003997.3  GeneID:1087151  -    BA0194    193280
ref|NC_003997.3|:c196948-195308 NC_003997.3  GeneID:1087159  -    BA0195    195308
ref|NC_003997.3|:c198173-197340 NC_003997.3  GeneID:1086448  -    BA0196    197340
ref|NC_003997.3|:c198978-198241 NC_003997.3  GeneID:1084028  -    BA0197    198241
ref|NC_003997.3|:c200735-199884 NC_003997.3  GeneID:1086378  -    BA0200    199884
ref|NC_003997.3|:c201552-201022 NC_003997.3  GeneID:1087189  modB  BA0202    201022
ref|NC_003997.3|:202684-203604 NC_003997.3  GeneID:1085078  -    BA0205    202684
ref|NC_003997.3|:c205043-204177 NC_003997.3  GeneID:1086828  -    BA0208    204177
ref|NC_003997.3|:205171-206139 NC_003997.3  GeneID:1087074  -    BA0210    205171
ref|NC_003997.3|:206669-207274 NC_003997.3  GeneID:1087080  -    BA0213    206669
ref|NC_003997.3|:207749-208726 NC_003997.3  GeneID:1086921  -    BA0216    207749
ref|NC_003997.3|:208875-209204 NC_003997.3  GeneID:1086730  -    BA0217    208875
ref|NC_003997.3|:209323-210159 NC_003997.3  GeneID:1087082  -    BA0218    209323
ref|NC_003997.3|:210297-210653 NC_003997.3  GeneID:1087073  -    BA0219    210297
ref|NC_003997.3|:211397-212161 NC_003997.3  GeneID:1086800  -    BA0222    211397
ref|NC_003997.3|:c213913-212264 NC_003997.3  GeneID:1086820  -    BA0223    212264
ref|NC_003997.3|:214164-214697 NC_003997.3  GeneID:1086994  -    BA0224    214164
ref|NC_003997.3|:c215495-214713 NC_003997.3  GeneID:1086443  -    BA0225    214713
ref|NC_003997.3|:216438-218318 NC_003997.3  GeneID:1086696  -    BA0228    216438
ref|NC_003997.3|:c218805-218560 NC_003997.3  GeneID:1086431  -    BA0229    218560
ref|NC_003997.3|:222954-223934 NC_003997.3  GeneID:1087075  -    BA0234    222954
ref|NC_003997.3|:223931-224941 NC_003997.3  GeneID:1086302  -    BA0235    223931
ref|NC_003997.3|:226826-227944 NC_003997.3  GeneID:1086140  hppD  BA0240    226826
ref|NC_003997.3|:228011-228967 NC_003997.3  GeneID:1085981  -    BA0241    228011
ref|NC_003997.3|:228933-230105 NC_003997.3  GeneID:1085179  -    BA0242    228933
ref|NC_003997.3|:230339-231610 NC_003997.3  GeneID:1083980  -    BA0244    230339
ref|NC_003997.3|:233140-234516 NC_003997.3  GeneID:1086792  murF  BA0246    233140
ref|NC_003997.3|:234821-236407 NC_003997.3  GeneID:1087008  -    BA0247    234821
ref|NC_003997.3|:236504-237466 NC_003997.3  GeneID:1084346  uvsE  BA0248    236504
ref|NC_003997.3|:238124-238483 NC_003997.3  GeneID:1087043  acpS  BA0250    238124
ref|NC_003997.3|:238577-239590 NC_003997.3  GeneID:1087024  -    BA0251    238577
ref|NC_003997.3|:239709-240878 NC_003997.3  GeneID:1087014  dal-1  BA0252    239709
ref|NC_003997.3|:241188-241475 NC_003997.3  GeneID:1084215  -    BA0253    241188
ref|NC_003997.3|:241480-241830 NC_003997.3  GeneID:1086042  -    BA0254    241480
ref|NC_003997.3|:241898-244066 NC_003997.3  GeneID:1087362  -    BA0255    241898
ref|NC_003997.3|:251335-251808 NC_003997.3  GeneID:1086138  -    BA0258    251335
ref|NC_003997.3|:251789-252481 NC_003997.3  GeneID:1086253  -    BA0259    251789
ref|NC_003997.3|:252501-252938 NC_003997.3  GeneID:1086247  rimI  BA0260    252501
ref|NC_003997.3|:252938-253954 NC_003997.3  GeneID:1084587  gcP   BA0261    252938
ref|NC_003997.3|:c256358-254436 NC_003997.3  GeneID:1086840  -    BA0262    254436
ref|NC_003997.3|:256546-257175 NC_003997.3  GeneID:1086169  -    BA0263    256546
ref|NC_003997.3|:c258100-257393 NC_003997.3  GeneID:1088082  -    BA0265    257393
ref|NC_003997.3|:258543-258827 NC_003997.3  GeneID:1084579  groES  BA0266    258543
ref|NC_003997.3|:258866-260500 NC_003997.3  GeneID:1086282  groEL  BA0267    258866
ref|NC_003997.3|:260908-262446 NC_003997.3  GeneID:1084286  guaA  BA0268    260908
ref|NC_003997.3|:262831-264156 NC_003997.3  GeneID:1086064  -    BA0270    262831
ref|NC_003997.3|:264301-265002 NC_003997.3  GeneID:1085970  -    BA0271    264301
ref|NC_003997.3|:264986-266491 NC_003997.3  GeneID:1086032  -    BA0272    264986
-                -       -        -    -    -
ref|NC_003997.3|:c274516-273794 NC_003997.3  GeneID:1086897  -    BA0275    273794
ref|NC_003997.3|:295542-296027 NC_003997.3  GeneID:1085644  purE  BA0288    295542
ref|NC_003997.3|:296024-297175 NC_003997.3  GeneID:1085688  purK  BA0289    296024
ref|NC_003997.3|:297172-298479 NC_003997.3  GeneID:1085703  purB  BA0290    297172
ref|NC_003997.3|:298568-299287 NC_003997.3  GeneID:1088229  purC  BA0291    298568
ref|NC_003997.3|:299531-300214 NC_003997.3  GeneID:1085624  purQ   BA0293  299531
ref|NC_003997.3|:300198-302417 NC_003997.3  GeneID:1085313  purL   BA0294  300198
ref|NC_003997.3|:302402-303817 NC_003997.3  GeneID:1085685  purF   BA0295  302402
ref|NC_003997.3|:303924-304964 NC_003997.3  GeneID:1085673  purM   BA0296  303924
ref|NC_003997.3|:304961-305548 NC_003997.3  GeneID:1086381  purN   BA0297  304961
ref|NC_003997.3|:305573-307108 NC_003997.3  GeneID:1085697  purH   BA0298  305573
ref|NC_003997.3|:307230-308501 NC_003997.3  GeneID:1086452  purD   BA0299  307230
ref|NC_003997.3|:c309563-308718 NC_003997.3  GeneID:1085410  -    BA0301  308718
ref|NC_003997.3|:c310150-309773 NC_003997.3  GeneID:1087484  -    BA0302  309773
ref|NC_003997.3|:310422-311174 NC_003997.3  GeneID:1086581  -    BA0304  310422
ref|NC_003997.3|:311187-313430 NC_003997.3  GeneID:1086929  pcrA   BA0305  311187
ref|NC_003997.3|:313446-315455 NC_003997.3  GeneID:1084819  ligA   BA0306  313446
ref|NC_003997.3|:315472-316665 NC_003997.3  GeneID:1087456  -    BA0307  315472
ref|NC_003997.3|:316761-317531 NC_003997.3  GeneID:1084750  -    BA0308  316761
ref|NC_003997.3|:317685-319232 NC_003997.3  GeneID:1087266  -    BA0309  317685
ref|NC_003997.3|:c320362-319799 NC_003997.3  GeneID:1084334  -    BA0311  319799
ref|NC_003997.3|:320835-321854 NC_003997.3  GeneID:1084795  -    BA0312  320835
ref|NC_003997.3|:321844-322509 NC_003997.3  GeneID:1084732  -    BA0313  321844
ref|NC_003997.3|:322531-323385 NC_003997.3  GeneID:1084064  -    BA0314  322531
ref|NC_003997.3|:326615-326905 NC_003997.3  GeneID:1083989  gatC   BA0320  326615
ref|NC_003997.3|:326921-328378 NC_003997.3  GeneID:1088221  gatA   BA0321  326921
ref|NC_003997.3|:328393-329820 NC_003997.3  GeneID:1087223  gatB   BA0322  328393
ref|NC_003997.3|:330291-331196 NC_003997.3  GeneID:1085979  -    BA0323  330291
ref|NC_003997.3|:331336-332079 NC_003997.3  GeneID:1086928  -    BA0324  331336
ref|NC_003997.3|:332234-333598 NC_003997.3  GeneID:1086502  gabT   BA0325  332234
ref|NC_003997.3|:333711-335078 NC_003997.3  GeneID:1083782  -    BA0326  333711
ref|NC_003997.3|:335071-336522 NC_003997.3  GeneID:1085923  gabD   BA0327  335071
ref|NC_003997.3|:336570-336893 NC_003997.3  GeneID:1085945  -    BA0328  336570
ref|NC_003997.3|:c338162-336933 NC_003997.3  GeneID:1087171  ampS   BA0329  336933
ref|NC_003997.3|:c339361-338279 NC_003997.3  GeneID:1085388  -    BA0330  338279
ref|NC_003997.3|:c342052-340856 NC_003997.3  GeneID:1086842  -    BA0332  340856
ref|NC_003997.3|:342478-343854 NC_003997.3  GeneID:1086870  -    BA0333  342478
ref|NC_003997.3|:343951-344940 NC_003997.3  GeneID:1086580  -    BA0334  343951
ref|NC_003997.3|:346049-346561 NC_003997.3  GeneID:1087057  -    BA0336  346049
ref|NC_003997.3|:346656-347363 NC_003997.3  GeneID:1086241  -    BA0337  346656
ref|NC_003997.3|:c348258-347563 NC_003997.3  GeneID:1085602  -    BA0338  347563
ref|NC_003997.3|:c349382-348273 NC_003997.3  GeneID:1083897  -    BA0339  348273
ref|NC_003997.3|:349475-350746 NC_003997.3  GeneID:1085480  -    BA0340  349475
ref|NC_003997.3|:c352156-350735 NC_003997.3  GeneID:1088030  nhaC-1  BA0341  350735
ref|NC_003997.3|:352436-353551 NC_003997.3  GeneID:1085074  amhX   BA0342  352436
ref|NC_003997.3|:353703-354311 NC_003997.3  GeneID:1087240  -    BA0343  353703
ref|NC_003997.3|:c355882-354356 NC_003997.3  GeneID:1084774  ahpF   BA0344  354356
ref|NC_003997.3|:c356460-355897 NC_003997.3  GeneID:1085137  ahpC   BA0345  355897
ref|NC_003997.3|:357051-358280 NC_003997.3  GeneID:1083930  -    BA0346  357051
ref|NC_003997.3|:358293-359336 NC_003997.3  GeneID:1087308  -    BA0347  358293
ref|NC_003997.3|:359391-360032 NC_003997.3  GeneID:1087393  fucA   BA0348  359391
ref|NC_003997.3|:c361080-360073 NC_003997.3  GeneID:1086501  -    BA0349  360073
ref|NC_003997.3|:c362093-361077 NC_003997.3  GeneID:1085592  -    BA0350  361077
ref|NC_003997.3|:c363083-362166 NC_003997.3  GeneID:1084630  -    BA0351  362166
ref|NC_003997.3|:363416-364465 NC_003997.3  GeneID:1084697  -    BA0352  363416
ref|NC_003997.3|:c365030-364662 NC_003997.3  GeneID:1085650  -    BA0353  364662
ref|NC_003997.3|:366841-367509 NC_003997.3  GeneID:1086382  -    BA0357  366841
ref|NC_003997.3|:367746-369011 NC_003997.3  GeneID:1087379  -    BA0358    367746
ref|NC_003997.3|:369889-370269 NC_003997.3  GeneID:1087284  -    BA0360    369889
ref|NC_003997.3|:371279-372388 NC_003997.3  GeneID:1085652  -    BA0362    371279
ref|NC_003997.3|:372511-373293 NC_003997.3  GeneID:1084548  -    BA0363    372511
ref|NC_003997.3|:c374609-373308 NC_003997.3  GeneID:1084295  -    BA0364    373308
ref|NC_003997.3|:c376279-374753 NC_003997.3  GeneID:1087233  -    BA0365    374753
ref|NC_003997.3|:376862-377947 NC_003997.3  GeneID:1087346  -    BA0366    376862
ref|NC_003997.3|:c380425-379703 NC_003997.3  GeneID:1084509  -    BA0368    379703
ref|NC_003997.3|:382527-383819 NC_003997.3  GeneID:1084716  -    BA0370    382527
ref|NC_003997.3|:384056-385720 NC_003997.3  GeneID:1087007  -    BA0371    384056
ref|NC_003997.3|:385893-387530 NC_003997.3  GeneID:1085587  -    BA0372    385893
ref|NC_003997.3|:387535-388326 NC_003997.3  GeneID:1087341  -    BA0373    387535
ref|NC_003997.3|:388632-391457 NC_003997.3  GeneID:1083906  -    BA0374    388632
ref|NC_003997.3|:c393687-391498 NC_003997.3  GeneID:1084121  topB-1  BA0375    391498
ref|NC_003997.3|:394096-394902 NC_003997.3  GeneID:1087357  thiM   BA0376    394096
ref|NC_003997.3|:c397007-395694 NC_003997.3  GeneID:1087358  -    BA0378    395694
ref|NC_003997.3|:399521-399841 NC_003997.3  GeneID:1084935  -    BA0380    399521
ref|NC_003997.3|:399813-400586 NC_003997.3  GeneID:1085021  -    BA0381    399813
ref|NC_003997.3|:400583-401581 NC_003997.3  GeneID:1088331  -    BA0382    400583
ref|NC_003997.3|:401578-402327 NC_003997.3  GeneID:1084366  -    BA0383    401578
ref|NC_003997.3|:c406648-404624 NC_003997.3  GeneID:1084251  -    BA0385    404624
ref|NC_003997.3|:407020-407391 NC_003997.3  GeneID:1086639  -    BA0386    407020
ref|NC_003997.3|:408264-408845 NC_003997.3  GeneID:1086118  -    BA0389    408264
ref|NC_003997.3|:408912-410144 NC_003997.3  GeneID:1085085  -    BA0390    408912
ref|NC_003997.3|:410258-410452 NC_003997.3  GeneID:1087295  -    BA0391    410258
ref|NC_003997.3|:c412167-410884 NC_003997.3  GeneID:1085960  -    BA0393    410884
ref|NC_003997.3|:c413589-412276 NC_003997.3  GeneID:1086126  -    BA0394    412276
ref|NC_003997.3|:414384-415910 NC_003997.3  GeneID:1086703  proS-1  BA0396    414384
ref|NC_003997.3|:417898-418494 NC_003997.3  GeneID:1086690  -    BA0399    417898
ref|NC_003997.3|:418518-419102 NC_003997.3  GeneID:1088307  -    BA0400    418518
ref|NC_003997.3|:419183-419767 NC_003997.3  GeneID:1084375  -    BA0401    419183
ref|NC_003997.3|:419841-420632 NC_003997.3  GeneID:1086290  -    BA0402    419841
ref|NC_003997.3|:420742-422373 NC_003997.3  GeneID:1086441  -    BA0403    420742
ref|NC_003997.3|:422392-423474 NC_003997.3  GeneID:1086261  -    BA0404    422392
ref|NC_003997.3|:c426176-423510 NC_003997.3  GeneID:1086599  -    BA0405    423510
ref|NC_003997.3|:c426592-426368 NC_003997.3  GeneID:1086645  -    BA0406    426368
ref|NC_003997.3|:426767-427231 NC_003997.3  GeneID:1086743  -    BA0407    426767
ref|NC_003997.3|:427285-427767 NC_003997.3  GeneID:1083708  -    BA0408    427285
-                -       -        -    -    -
ref|NC_003997.3|:427806-428675 NC_003997.3  GeneID:1085965  -    BA0409    427806
ref|NC_003997.3|:c430785-428860 NC_003997.3  GeneID:1088738  -    BA0410    428860
ref|NC_003997.3|:431056-432006 NC_003997.3  GeneID:1086104  -    BA0411    431056
ref|NC_003997.3|:432129-432809 NC_003997.3  GeneID:1086222  -    BA0412    432129
ref|NC_003997.3|:c436380-433618 NC_003997.3  GeneID:1088613  -    BA0414    433618
ref|NC_003997.3|:436855-437445 NC_003997.3  GeneID:1087559  -    BA0415    436855
ref|NC_003997.3|:c437882-437454 NC_003997.3  GeneID:1084939  -    BA0416    437454
ref|NC_003997.3|:c438705-438289 NC_003997.3  GeneID:1083773  -    BA0418    438289
ref|NC_003997.3|:438876-439940 NC_003997.3  GeneID:1088856  cax   BA0419    438876
ref|NC_003997.3|:440022-440819 NC_003997.3  GeneID:1087489  -    BA0420    440022
ref|NC_003997.3|:c441981-440854 NC_003997.3  GeneID:1088874  -    BA0421    440854
ref|NC_003997.3|:442584-444104 NC_003997.3  GeneID:1087739  fumA   BA0423    442584
ref|NC_003997.3|:444231-445013 NC_003997.3  GeneID:1087807  -    BA0424    444231
ref|NC_003997.3|:461821-462303 NC_003997.3  GeneID:1089131  -    BA0457  461821
ref|NC_003997.3|:c487230-485827 NC_003997.3  GeneID:1088718  rocR-1  BA0489  485827
ref|NC_003997.3|:487504-487758 NC_003997.3  GeneID:1088882  -    BA0490  487504
ref|NC_003997.3|:489380-490660 NC_003997.3  GeneID:1087713  -    BA0493  489380
ref|NC_003997.3|:c491408-490755 NC_003997.3  GeneID:1087716  -    BA0494  490755
ref|NC_003997.3|:c492786-492445 NC_003997.3  GeneID:1088468  -    BA0497  492445
ref|NC_003997.3|:c493891-492962 NC_003997.3  GeneID:1086143  glsA-1  BA0499  492962
ref|NC_003997.3|:494216-495709 NC_003997.3  GeneID:1088197  -    BA0501  494216
ref|NC_003997.3|:495964-497202 NC_003997.3  GeneID:1088880  -    BA0502  495964
ref|NC_003997.3|:497356-497757 NC_003997.3  GeneID:1087722  -    BA0503  497356
ref|NC_003997.3|:497943-499529 NC_003997.3  GeneID:1087744  -    BA0505  497943
ref|NC_003997.3|:500759-501724 NC_003997.3  GeneID:1087740  -    BA0507  500759
ref|NC_003997.3|:501717-503261 NC_003997.3  GeneID:1087762  -    BA0508  501717
ref|NC_003997.3|:503601-505850 NC_003997.3  GeneID:1088702  pfl   BA0509  503601
ref|NC_003997.3|:505920-506651 NC_003997.3  GeneID:1087733  pflA   BA0510  505920
ref|NC_003997.3|:507064-508230 NC_003997.3  GeneID:1087727  -    BA0511  507064
ref|NC_003997.3|:c509382-508825 NC_003997.3  GeneID:1087767  -    BA0513  508825
ref|NC_003997.3|:c510754-509624 NC_003997.3  GeneID:1087764  -    BA0514  509624
ref|NC_003997.3|:c511800-510895 NC_003997.3  GeneID:1087760  -    BA0515  510895
ref|NC_003997.3|:511882-512694 NC_003997.3  GeneID:1087763  recX   BA0516  511882
ref|NC_003997.3|:512710-513021 NC_003997.3  GeneID:1087771  -    BA0517  512710
ref|NC_003997.3|:513562-513828 NC_003997.3  GeneID:1087750  -    BA0520  513562
ref|NC_003997.3|:c514833-513853 NC_003997.3  GeneID:1087772  -    BA0521  513853
ref|NC_003997.3|:514983-516080 NC_003997.3  GeneID:1087779  mutY   BA0522  514983
ref|NC_003997.3|:c516402-516115 NC_003997.3  GeneID:1087780  -    BA0523  516115
ref|NC_003997.3|:516465-516752 NC_003997.3  GeneID:1087778  -    BA0524  516465
ref|NC_003997.3|:517434-517964 NC_003997.3  GeneID:1087786  -    BA0527  517434
ref|NC_003997.3|:518019-519779 NC_003997.3  GeneID:1087774  -    BA0528  518019
ref|NC_003997.3|:c520881-519793 NC_003997.3  GeneID:1087773  -    BA0529  519793
ref|NC_003997.3|:c525578-521142 NC_003997.3  GeneID:1087770  -    BA0530  521142
ref|NC_003997.3|:c527082-525778 NC_003997.3  GeneID:1087796  hemL-1  BA0531  525778
ref|NC_003997.3|:527204-528217 NC_003997.3  GeneID:1087792  -    BA0532  527204
ref|NC_003997.3|:528210-529001 NC_003997.3  GeneID:1087787  -    BA0533  528210
ref|NC_003997.3|:529006-529791 NC_003997.3  GeneID:1087790  -    BA0534  529006
ref|NC_003997.3|:529864-530268 NC_003997.3  GeneID:1087791  -    BA0535  529864
ref|NC_003997.3|:531060-531494 NC_003997.3  GeneID:1087782  -    BA0537  531060
ref|NC_003997.3|:c532049-531693 NC_003997.3  GeneID:1087802  -    BA0538  531693
ref|NC_003997.3|:c539168-538848 NC_003997.3  GeneID:1087844  -    BA0540  538848
ref|NC_003997.3|:539521-540240 NC_003997.3  GeneID:1087851  -    BA0541  539521
ref|NC_003997.3|:540358-540852 NC_003997.3  GeneID:1087839  -    BA0542  540358
ref|NC_003997.3|:541339-542115 NC_003997.3  GeneID:1087838  -    BA0543  541339
ref|NC_003997.3|:542303-542956 NC_003997.3  GeneID:1087837  -    BA0544  542303
ref|NC_003997.3|:543343-544485 NC_003997.3  GeneID:1087855  -    BA0545  543343
ref|NC_003997.3|:544530-545417 NC_003997.3  GeneID:1084979  -    BA0546  544530
ref|NC_003997.3|:545476-545964 NC_003997.3  GeneID:1087852  -    BA0547  545476
ref|NC_003997.3|:546092-548161 NC_003997.3  GeneID:1087859  -    BA0548  546092
ref|NC_003997.3|:548553-550448 NC_003997.3  GeneID:1087848  -    BA0550  548553
ref|NC_003997.3|:550894-552069 NC_003997.3  GeneID:1087847  -    BA0551  550894
ref|NC_003997.3|:552231-555443 NC_003997.3  GeneID:1087882  -    BA0552  552231
ref|NC_003997.3|:c558118-556568 NC_003997.3  GeneID:1087869  opuD-1  BA0554  556568
ref|NC_003997.3|:558387-561284 NC_003997.3  GeneID:1087871  -    BA0555  558387
ref|NC_003997.3|:561531-562079 NC_003997.3  GeneID:1087874  -    BA0556  561531
ref|NC_003997.3|:562092-563672 NC_003997.3     GeneID:1087885  -    BA0557    562092
ref|NC_003997.3|:563909-565885 NC_003997.3     GeneID:1087867  -    BA0558    563909
ref|NC_003997.3|:566037-567647 NC_003997.3     GeneID:1087860  -    BA0559    566037
ref|NC_003997.3|:c569686-568382 NC_003997.3    GeneID:1087891  -    BA0561    568382
ref|NC_003997.3|:570327-570830 NC_003997.3     GeneID:1087896  -    BA0563    570327
ref|NC_003997.3|:571366-571989 NC_003997.3     GeneID:1087887  -    BA0564    571366
ref|NC_003997.3|:572548-573114 NC_003997.3     GeneID:1087888  -    BA0565    572548
ref|NC_003997.3|:573078-574208 NC_003997.3     GeneID:1087900  -    BA0566    573078
ref|NC_003997.3|:574208-575140 NC_003997.3     GeneID:1087200  -    BA0567    574208
ref|NC_003997.3|:575137-575958 NC_003997.3     GeneID:1087884  -    BA0568    575137
ref|NC_003997.3|:575980-577356 NC_003997.3     GeneID:1087883  -    BA0569    575980
ref|NC_003997.3|:577772-578476 NC_003997.3     GeneID:1087911  -    BA0570    577772
ref|NC_003997.3|:578626-579297 NC_003997.3     GeneID:1087909  -    BA0571    578626
ref|NC_003997.3|:582586-584568 NC_003997.3     GeneID:1087917  -    BA0575    582586
ref|NC_003997.3|:584647-586251 NC_003997.3     GeneID:1087898  -    BA0576    584647
ref|NC_003997.3|:586281-586955 NC_003997.3     GeneID:1087932  -    BA0577    586281
ref|NC_003997.3|:587078-588424 NC_003997.3     GeneID:1087930  -    BA0578    587078
ref|NC_003997.3|:588484-589683 NC_003997.3     GeneID:1087926  -    BA0579    588484
ref|NC_003997.3|:c590503-589979 NC_003997.3    GeneID:1087928  -    BA0580    589979
ref|NC_003997.3|:c591545-590619 NC_003997.3    GeneID:1087943  -    BA0581    590619
ref|NC_003997.3|:591666-593066 NC_003997.3     GeneID:1087924  -    BA0582    591666
ref|NC_003997.3|:c593612-593100 NC_003997.3    GeneID:1087920  -    BA0583    593100
ref|NC_003997.3|:c595222-593759 NC_003997.3    GeneID:1087919  -    BA0584    593759
ref|NC_003997.3|:c595959-595288 NC_003997.3    GeneID:1087912  -    BA0585    595288
ref|NC_003997.3|:c597299-596793 NC_003997.3    GeneID:1087951  -    BA0587    596793
ref|NC_003997.3|:c598334-597528 NC_003997.3    GeneID:1087949  fdhD-1  BA0588    597528
ref|NC_003997.3|:598638-601574 NC_003997.3     GeneID:1087950  -    BA0589    598638
ref|NC_003997.3|:602262-604097 NC_003997.3     GeneID:1087942  -    BA0591    602262
                NC_003997.3    GeneID:1087940
ref|NC_003997.3|:604465-605598, ref|NC_003997.3|:c4430350-4429217  ald-1  BA0592    604465
ref|NC_003997.3|:605702-607117 NC_003997.3     GeneID:1087937  -    BA0593    605702
-                -         -        -    -    -
ref|NC_003997.3|:607384-607761 NC_003997.3     GeneID:1087971  -    BA0594    607384
ref|NC_003997.3|:607786-610152 NC_003997.3     GeneID:1087968  -    BA0595    607786
ref|NC_003997.3|:c611819-610356 NC_003997.3    GeneID:1087966  -    BA0596    610356
ref|NC_003997.3|:612020-613288 NC_003997.3     GeneID:1087967  -    BA0597    612020
ref|NC_003997.3|:613589-615289 NC_003997.3     GeneID:1087962  -    BA0599    613589
ref|NC_003997.3|:616279-616797 NC_003997.3     GeneID:1087958  -    BA0602    616279
ref|NC_003997.3|:c618396-617134 NC_003997.3    GeneID:1087993  -    BA0604    617134
ref|NC_003997.3|:c619632-618631 NC_003997.3    GeneID:1087992  -    BA0605    618631
ref|NC_003997.3|:c621086-619908 NC_003997.3    GeneID:1087996  -    BA0606    619908
ref|NC_003997.3|:621672-622757 NC_003997.3     GeneID:1087990  -    BA0608    621672
ref|NC_003997.3|:622841-624274 NC_003997.3     GeneID:1087999  aspA-1  BA0609    622841
ref|NC_003997.3|:c625933-624314 NC_003997.3    GeneID:1087984  lldP-1  BA0610    624314
ref|NC_003997.3|:c630097-629132 NC_003997.3    GeneID:1088008  -    BA0615    629132
ref|NC_003997.3|:631271-632329 NC_003997.3     GeneID:1088005  -    BA0617    631271
ref|NC_003997.3|:632342-633163 NC_003997.3     GeneID:1088006  -    BA0618    632342
ref|NC_003997.3|:634139-635329 NC_003997.3     GeneID:1087998  -    BA0620    634139
ref|NC_003997.3|:635374-636327 NC_003997.3     GeneID:1087994  -    BA0621    635374
ref|NC_003997.3|:636393-636815 NC_003997.3     GeneID:1088029  -    BA0622    636393
ref|NC_003997.3|:c638735-636855 NC_003997.3    GeneID:1088027  -    BA0623    636855
ref|NC_003997.3|:c639632-638739 NC_003997.3    GeneID:1088021  -    BA0624    638739
ref|NC_003997.3|:c641289-639760 NC_003997.3    GeneID:1088023  cls   BA0625    639760
ref|NC_003997.3|:642437-644140 NC_003997.3  GeneID:1088020  -    BA0628  642437
ref|NC_003997.3|:c645568-644171 NC_003997.3  GeneID:1088019  -    BA0629  644171
ref|NC_003997.3|:646020-646730 NC_003997.3  GeneID:1088039  treR  BA0630  646020
ref|NC_003997.3|:646868-648295 NC_003997.3  GeneID:1088038  treB  BA0631  646868
ref|NC_003997.3|:648309-649970 NC_003997.3  GeneID:1088035  treC  BA0632  648309
ref|NC_003997.3|:c651126-650002 NC_003997.3  GeneID:1088036  gerKC  BA0633  650002
ref|NC_003997.3|:c652213-651107 NC_003997.3  GeneID:1088045  gerKB  BA0634  651107
ref|NC_003997.3|:c653696-652194 NC_003997.3  GeneID:1088033  gerKA  BA0635  652194
ref|NC_003997.3|:653846-654532 NC_003997.3  GeneID:1088032  -    BA0636  653846
ref|NC_003997.3|:654556-655527 NC_003997.3  GeneID:1088031  -    BA0637  654556
ref|NC_003997.3|:655655-657115 NC_003997.3  GeneID:1088677  -    BA0638  655655
ref|NC_003997.3|:657249-657980 NC_003997.3  GeneID:1088047  -    BA0639  657249
ref|NC_003997.3|:657993-658823 NC_003997.3  GeneID:1086045  -    BA0640  657993
ref|NC_003997.3|:658886-659542 NC_003997.3  GeneID:1088668  -    BA0641  658886
ref|NC_003997.3|:659543-660187 NC_003997.3  GeneID:1088046  -    BA0642  659543
ref|NC_003997.3|:660392-661819 NC_003997.3  GeneID:1088666  -    BA0643  660392
ref|NC_003997.3|:661794-662171 NC_003997.3  GeneID:1085988  -    BA0644  661794
ref|NC_003997.3|:662844-663401 NC_003997.3  GeneID:1088042  -    BA0646  662844
ref|NC_003997.3|:c665787-664834 NC_003997.3  GeneID:1086099  -    BA0648  664834
ref|NC_003997.3|:665894-666415 NC_003997.3  GeneID:1088054  -    BA0649  665894
ref|NC_003997.3|:c667820-666429 NC_003997.3  GeneID:1088051  -    BA0650  666429
ref|NC_003997.3|:c668509-667832 NC_003997.3  GeneID:1088070  -    BA0651  667832
ref|NC_003997.3|:670092-671543 NC_003997.3  GeneID:1088058  -    BA0653  670092
ref|NC_003997.3|:671609-672031 NC_003997.3  GeneID:1088050  -    BA0654  671609
ref|NC_003997.3|:c679737-678388 NC_003997.3  GeneID:1088056  glpT  BA0661  678388
ref|NC_003997.3|:680010-680468 NC_003997.3  GeneID:1086111  -    BA0662  680010
ref|NC_003997.3|:682226-683197 NC_003997.3  GeneID:1088068  rbsR  BA0664  682226
ref|NC_003997.3|:683211-684107 NC_003997.3  GeneID:1088980  rbsK  BA0665  683211
ref|NC_003997.3|:684617-686002 NC_003997.3  GeneID:1088171  rbsA  BA0667  684617
ref|NC_003997.3|:686005-686940 NC_003997.3  GeneID:1088067  rbsC  BA0668  686005
ref|NC_003997.3|:687916-688563 NC_003997.3  GeneID:1083931  -    BA0670  687916
ref|NC_003997.3|:688880-691279 NC_003997.3  GeneID:1088063  -    BA0672  688880
ref|NC_003997.3|:c693149-691977 NC_003997.3  GeneID:1088092  -    BA0674  691977
ref|NC_003997.3|:693375-694427 NC_003997.3  GeneID:1088128  -    BA0675  693375
ref|NC_003997.3|:694546-694890 NC_003997.3  GeneID:1088094  -    BA0676  694546
ref|NC_003997.3|:695144-695995 NC_003997.3  GeneID:1088080  plC   BA0677  695144
ref|NC_003997.3|:696054-697070 NC_003997.3  GeneID:1085901  spH   BA0678  696054
ref|NC_003997.3|:697178-698350 NC_003997.3  GeneID:1088087  -    BA0679  697178
ref|NC_003997.3|:698338-699651 NC_003997.3  GeneID:1087472  -    BA0680  698338
ref|NC_003997.3|:c700810-699659 NC_003997.3  GeneID:1086977  -    BA0681  699659
ref|NC_003997.3|:c702056-701244 NC_003997.3  GeneID:1088072  uppP  BA0683  701244
ref|NC_003997.3|:c703133-702189 NC_003997.3  GeneID:1088120  -    BA0684  702189
ref|NC_003997.3|:703354-704616 NC_003997.3  GeneID:1088109  -    BA0685  703354
ref|NC_003997.3|:705461-706162 NC_003997.3  GeneID:1088124  -    BA0688  705461
ref|NC_003997.3|:c707576-706191 NC_003997.3  GeneID:1088095  -    BA0689  706191
ref|NC_003997.3|:709266-710987 NC_003997.3  GeneID:1088135  -    BA0691  709266
ref|NC_003997.3|:c712570-711023 NC_003997.3  GeneID:1088125  -    BA0692  711023
ref|NC_003997.3|:c714143-712752 NC_003997.3  GeneID:1089224  -    BA0693  712752
ref|NC_003997.3|:714424-715716 NC_003997.3  GeneID:1089118  -    BA0694  714424
ref|NC_003997.3|:716053-716481 NC_003997.3  GeneID:1086001  -    BA0696  716053
ref|NC_003997.3|:c716956-716519 NC_003997.3  GeneID:1084560  -    BA0697  716519
ref|NC_003997.3|:c719111-717282 NC_003997.3  GeneID:1088888  -    BA0699  717282
ref|NC_003997.3|:c719644-719333 NC_003997.3  GeneID:1088155  qoxD   BA0700    719333
ref|NC_003997.3|:c720247-719645 NC_003997.3  GeneID:1088156  qoxC   BA0701    719645
ref|NC_003997.3|:c722195-720261 NC_003997.3  GeneID:1088153  qoxB   BA0702    720261
ref|NC_003997.3|:c723104-722229 NC_003997.3  GeneID:1088154  qoxA   BA0703    722229
ref|NC_003997.3|:723640-724350 NC_003997.3  GeneID:1088145  -    BA0705    723640
ref|NC_003997.3|:725854-727326 NC_003997.3  GeneID:1088955  -    BA0708    725854
ref|NC_003997.3|:729001-730032 NC_003997.3  GeneID:1088157  gerLB  BA0710    729001
ref|NC_003997.3|:734260-735159 NC_003997.3  GeneID:1088208  -    BA0715    734260
ref|NC_003997.3|:735230-736120 NC_003997.3  GeneID:1088172  -    BA0716    735230
ref|NC_003997.3|:736123-737043 NC_003997.3  GeneID:1087004  -    BA0717    736123
ref|NC_003997.3|:737244-737753 NC_003997.3  GeneID:1088185  -    BA0718    737244
ref|NC_003997.3|:c740841-737797 NC_003997.3  GeneID:1088184  -    BA0719    737797
ref|NC_003997.3|:748950-750101 NC_003997.3  GeneID:1088322  -    BA0721    748950
ref|NC_003997.3|:c751828-750668 NC_003997.3  GeneID:1088292  -    BA0724    750668
ref|NC_003997.3|:752459-753154 NC_003997.3  GeneID:1088693  -    BA0725    752459
ref|NC_003997.3|:753123-753872 NC_003997.3  GeneID:1088328  -    BA0726    753123
ref|NC_003997.3|:753872-754624 NC_003997.3  GeneID:1088326  -    BA0727    753872
ref|NC_003997.3|:754621-755622 NC_003997.3  GeneID:1088943  -    BA0728    754621
ref|NC_003997.3|:755633-756253 NC_003997.3  GeneID:1088663  tenI   BA0729    755633
ref|NC_003997.3|:756246-757355 NC_003997.3  GeneID:1088163  goxB   BA0730    756246
ref|NC_003997.3|:757371-757574 NC_003997.3  GeneID:1088809  -    BA0731    757371
ref|NC_003997.3|:757577-758347 NC_003997.3  GeneID:1088315  thiG   BA0732    757577
-                -       -        -    -    -
ref|NC_003997.3|:758340-759359 NC_003997.3  GeneID:1088895  -    BA0733    758340
ref|NC_003997.3|:759375-760187 NC_003997.3  GeneID:1088343  thiD-1  BA0734    759375
ref|NC_003997.3|:761853-763520 NC_003997.3  GeneID:1088341  kdpA   BA0739    761853
ref|NC_003997.3|:763534-765624 NC_003997.3  GeneID:1088698  kdpB   BA0740    763534
ref|NC_003997.3|:765641-766222 NC_003997.3  GeneID:1088330  kdpC   BA0741    765641
ref|NC_003997.3|:766279-767433 NC_003997.3  GeneID:1088742  kdpD   BA0742    766279
ref|NC_003997.3|:c768639-767458 NC_003997.3  GeneID:1088362  -    BA0743    767458
ref|NC_003997.3|:768792-769241 NC_003997.3  GeneID:1088357  -    BA0744    768792
ref|NC_003997.3|:769370-770224 NC_003997.3  GeneID:1088658  -    BA0745    769370
ref|NC_003997.3|:c771954-770653 NC_003997.3  GeneID:1088364  -    BA0747    770653
ref|NC_003997.3|:772156-773022 NC_003997.3  GeneID:1088354  -    BA0748    772156
ref|NC_003997.3|:773568-773849 NC_003997.3  GeneID:1088132  -    BA0750    773568
ref|NC_003997.3|:c775157-774216 NC_003997.3  GeneID:1088678  scrK   BA0752    774216
ref|NC_003997.3|:c776629-775154 NC_003997.3  GeneID:1087236  scrB   BA0753    775154
ref|NC_003997.3|:c778023-776647 NC_003997.3  GeneID:1088729  scrA   BA0754    776647
ref|NC_003997.3|:c779138-778152 NC_003997.3  GeneID:1088422  scrR   BA0755    778152
ref|NC_003997.3|:c780395-779976 NC_003997.3  GeneID:1088398  -    BA0758    779976
ref|NC_003997.3|:c780809-780561 NC_003997.3  GeneID:1088375  -    BA0759    780561
ref|NC_003997.3|:c781435-780926 NC_003997.3  GeneID:1088723  -    BA0760    780926
ref|NC_003997.3|:c785906-785562 NC_003997.3  GeneID:1088463  -    BA0765    785562
ref|NC_003997.3|:786139-786699 NC_003997.3  GeneID:1088119  -    BA0766    786139
ref|NC_003997.3|:786815-788233 NC_003997.3  GeneID:1088444  spoVR  BA0767    786815
ref|NC_003997.3|:788341-789603 NC_003997.3  GeneID:1086779  -    BA0768    788341
ref|NC_003997.3|:791804-793468 NC_003997.3  GeneID:1087022  -    BA0774    791804
ref|NC_003997.3|:793654-793917 NC_003997.3  GeneID:1088521  -    BA0775    793654
ref|NC_003997.3|:794006-794566 NC_003997.3  GeneID:1088525  -    BA0776    794006
ref|NC_003997.3|:794605-795735 NC_003997.3  GeneID:1088049  -    BA0777    794605
ref|NC_003997.3|:795770-795997 NC_003997.3  GeneID:1088480  -    BA0778    795770
ref|NC_003997.3|:c798511-798071 NC_003997.3  GeneID:1088570  -    BA0782    798071
ref|NC_003997.3|:c799853-798657 NC_003997.3  GeneID:1088597  -    BA0783  798657
ref|NC_003997.3|:800167-801165 NC_003997.3  GeneID:1088661  -    BA0784  800167
ref|NC_003997.3|:c802855-801200 NC_003997.3  GeneID:1086451  -    BA0785  801200
ref|NC_003997.3|:c804385-803186 NC_003997.3  GeneID:1088704  -    BA0787  803186
ref|NC_003997.3|:804704-805792 NC_003997.3  GeneID:1088667  -    BA0789  804704
ref|NC_003997.3|:805865-807805 NC_003997.3  GeneID:1088669  -    BA0790  805865
ref|NC_003997.3|:808627-809937 NC_003997.3  GeneID:1088403  celB-1  BA0793  808627
ref|NC_003997.3|:810181-811266 NC_003997.3  GeneID:1088660  -    BA0795  810181
ref|NC_003997.3|:c812696-811536 NC_003997.3  GeneID:1087481  -    BA0796  811536
ref|NC_003997.3|:c814442-813267 NC_003997.3  GeneID:1088763  -    BA0797  813267
ref|NC_003997.3|:c815119-814445 NC_003997.3  GeneID:1088656  -    BA0798  814445
ref|NC_003997.3|:c816222-815116 NC_003997.3  GeneID:1088672  -    BA0799  815116
ref|NC_003997.3|:816433-817167 NC_003997.3  GeneID:1088664  -    BA0800  816433
ref|NC_003997.3|:c821276-820707 NC_003997.3  GeneID:1088673  cotJC  BA0803  820707
ref|NC_003997.3|:c821564-821289 NC_003997.3  GeneID:1088694  cotJB  BA0804  821289
ref|NC_003997.3|:c821776-821561 NC_003997.3  GeneID:1088675  cotJA  BA0805  821561
ref|NC_003997.3|:822245-823024 NC_003997.3  GeneID:1088761  -    BA0807  822245
ref|NC_003997.3|:c823854-823042 NC_003997.3  GeneID:1088676  -    BA0808  823042
ref|NC_003997.3|:824499-825104 NC_003997.3  GeneID:1088683  -    BA0810  824499
ref|NC_003997.3|:825209-825577 NC_003997.3  GeneID:1088479  -    BA0811  825209
ref|NC_003997.3|:825598-825942 NC_003997.3  GeneID:1088688  -    BA0812  825598
ref|NC_003997.3|:831414-832541 NC_003997.3  GeneID:1088682  -    BA0819  831414
ref|NC_003997.3|:832667-832981 NC_003997.3  GeneID:1088680  -    BA0820  832667
ref|NC_003997.3|:833011-833874 NC_003997.3  GeneID:1088685  -    BA0821  833011
ref|NC_003997.3|:834030-834914 NC_003997.3  GeneID:1088696  -    BA0822  834030
ref|NC_003997.3|:834939-836303 NC_003997.3  GeneID:1088695  -    BA0823  834939
ref|NC_003997.3|:836352-837416 NC_003997.3  GeneID:1088689  -    BA0824  836352
ref|NC_003997.3|:838137-838538 NC_003997.3  GeneID:1088692  -    BA0827  838137
ref|NC_003997.3|:c839970-839059 NC_003997.3  GeneID:1088044  -    BA0829  839059
ref|NC_003997.3|:840174-840668 NC_003997.3  GeneID:1088710  -    BA0830  840174
ref|NC_003997.3|:842405-842980 NC_003997.3  GeneID:1088043  -    BA0834  842405
ref|NC_003997.3|:843191-844393 NC_003997.3  GeneID:1088748  blT   BA0835  843191
ref|NC_003997.3|:c844765-844427 NC_003997.3  GeneID:1088402  -    BA0836  844427
ref|NC_003997.3|:844934-845473 NC_003997.3  GeneID:1088703  -    BA0837  844934
ref|NC_003997.3|:845493-846041 NC_003997.3  GeneID:1088701  -    BA0838  845493
ref|NC_003997.3|:c847853-846114 NC_003997.3  GeneID:1086087  -    BA0839  846114
ref|NC_003997.3|:847959-849215 NC_003997.3  GeneID:1088714  -    BA0840  847959
ref|NC_003997.3|:c850216-849701 NC_003997.3  GeneID:1088687  -    BA0842  849701
ref|NC_003997.3|:c852225-850240 NC_003997.3  GeneID:1088716  -    BA0843  850240
ref|NC_003997.3|:c853629-852430 NC_003997.3  GeneID:1088712  -    BA0844  852430
ref|NC_003997.3|:c855060-853690 NC_003997.3  GeneID:1088700  -    BA0845  853690
ref|NC_003997.3|:855643-856473 NC_003997.3  GeneID:1086628  racE-1  BA0847  855643
ref|NC_003997.3|:856586-857677 NC_003997.3  GeneID:1088722  -    BA0848  856586
ref|NC_003997.3|:c859191-857752 NC_003997.3  GeneID:1088724  gapN   BA0849  857752
ref|NC_003997.3|:859782-861542 NC_003997.3  GeneID:1088721  -    BA0852  859782
ref|NC_003997.3|:863814-864611 NC_003997.3  GeneID:1088726  -    BA0855  863814
ref|NC_003997.3|:864589-865296 NC_003997.3  GeneID:1088719  -    BA0856  864589
ref|NC_003997.3|:865325-866059 NC_003997.3  GeneID:1087718  -    BA0857  865325
ref|NC_003997.3|:866671-866916 NC_003997.3  GeneID:1088465  -    BA0859  866671
ref|NC_003997.3|:c868393-866933 NC_003997.3  GeneID:1088732  -    BA0860  866933
ref|NC_003997.3|:c869466-868414 NC_003997.3  GeneID:1083795  -    BA0861  868414
ref|NC_003997.3|:869619-870737 NC_003997.3  GeneID:1088727  -    BA0862  869619
ref|NC_003997.3|:870879-871235 NC_003997.3  GeneID:1083801  -   BA0863    870879
ref|NC_003997.3|:872857-874545 NC_003997.3  GeneID:1088938  alsS  BA0866    872857
ref|NC_003997.3|:874562-875320 NC_003997.3  GeneID:1088785  alsD  BA0867    874562
ref|NC_003997.3|:c876352-875735 NC_003997.3  GeneID:1084159  -   BA0869    875735
ref|NC_003997.3|:876493-877365 NC_003997.3  GeneID:1088764  -   BA0870    876493
ref|NC_003997.3|:877850-880759 NC_003997.3  GeneID:1088739  -   BA0871    877850
ref|NC_003997.3|:c881863-880817 NC_003997.3  GeneID:1088899  -   BA0872    880817
ref|NC_003997.3|:882813-884303 NC_003997.3  GeneID:1088750  -   BA0875    882813
ref|NC_003997.3|:884618-886174 NC_003997.3  GeneID:1088736  -   BA0876    884618
ref|NC_003997.3|:c886666-886202 NC_003997.3  GeneID:1087714  -   BA0877    886202
ref|NC_003997.3|:886855-888333 NC_003997.3  GeneID:1088790  -   BA0878    886855
ref|NC_003997.3|:909776-910564 NC_003997.3  GeneID:1088107  -   BA0894    909776
ref|NC_003997.3|:910814-911119 NC_003997.3  GeneID:1088324  -   BA0895    910814
ref|NC_003997.3|:911464-912513 NC_003997.3  GeneID:1088814  -   BA0897    911464
-                -       -        -   -    -
ref|NC_003997.3|:914574-915428 NC_003997.3  GeneID:1088196  -   BA0899    914574
ref|NC_003997.3|:916011-917006 NC_003997.3  GeneID:1088813  -   BA0901    916011
ref|NC_003997.3|:917026-918003 NC_003997.3  GeneID:1088949  -   BA0902    917026
ref|NC_003997.3|:922058-923644 NC_003997.3  GeneID:1088819  -   BA0908    922058
ref|NC_003997.3|:923704-924654 NC_003997.3  GeneID:1087699  -   BA0909    923704
ref|NC_003997.3|:924661-925512 NC_003997.3  GeneID:1087607  -   BA0910    924661
ref|NC_003997.3|:926524-927495 NC_003997.3  GeneID:1088313  -   BA0912    926524
ref|NC_003997.3|:c932480-931158 NC_003997.3  GeneID:1088906  -   BA0921    931158
ref|NC_003997.3|:932706-934295 NC_003997.3  GeneID:1088214  -   BA0923    932706
ref|NC_003997.3|:934314-934991 NC_003997.3  GeneID:1088846  -   BA0924    934314
ref|NC_003997.3|:934988-935965 NC_003997.3  GeneID:1088855  -   BA0925    934988
ref|NC_003997.3|:942788-943126 NC_003997.3  GeneID:1088751  -   BA0929    942788
ref|NC_003997.3|:943390-944133 NC_003997.3  GeneID:1087693  -   BA0931    943390
ref|NC_003997.3|:944714-945574 NC_003997.3  GeneID:1088152  -   BA0933    944714
ref|NC_003997.3|:945571-946857 NC_003997.3  GeneID:1087670  -   BA0934    945571
ref|NC_003997.3|:c949074-948301 NC_003997.3  GeneID:1086642  -   BA0938    948301
ref|NC_003997.3|:949197-949964 NC_003997.3  GeneID:1088873  -   BA0939    949197
ref|NC_003997.3|:c951219-950644 NC_003997.3  GeneID:1088869  -   BA0943    950644
ref|NC_003997.3|:951362-952822 NC_003997.3  GeneID:1088870  -   BA0944    951362
ref|NC_003997.3|:c956750-955344 NC_003997.3  GeneID:1088884  -   BA0950    955344
ref|NC_003997.3|:957182-957766 NC_003997.3  GeneID:1088160  -   BA0952    957182
ref|NC_003997.3|:957883-958437 NC_003997.3  GeneID:1088985  -   BA0953    957883
ref|NC_003997.3|:c960675-958792 NC_003997.3  GeneID:1088879  -   BA0954    958792
ref|NC_003997.3|:c961317-960733 NC_003997.3  GeneID:1088201  -   BA0955    960733
ref|NC_003997.3|:962992-963450 NC_003997.3  GeneID:1087426  -   BA0958    962992
ref|NC_003997.3|:963494-964027 NC_003997.3  GeneID:1088894  pssA  BA0959    963494
ref|NC_003997.3|:964051-964422 NC_003997.3  GeneID:1087684  -   BA0960    964051
ref|NC_003997.3|:965744-966364 NC_003997.3  GeneID:1088897  -   BA0962    965744
ref|NC_003997.3|:c967462-966464 NC_003997.3  GeneID:1088916  -   BA0963    966464
ref|NC_003997.3|:c968048-967482 NC_003997.3  GeneID:1087665  -   BA0964    967482
ref|NC_003997.3|:968227-969978 NC_003997.3  GeneID:1088161  -   BA0965    968227
ref|NC_003997.3|:976635-976916 NC_003997.3  GeneID:1088189  -   BA0977    976635
ref|NC_003997.3|:979208-980941 NC_003997.3  GeneID:1088213  -   BA0981    979208
ref|NC_003997.3|:981082-981396 NC_003997.3  GeneID:1088924  -   BA0982    981082
ref|NC_003997.3|:981413-982021 NC_003997.3  GeneID:1088914  -   BA0983    981413
ref|NC_003997.3|:983749-984138 NC_003997.3  GeneID:1088911  -   BA0986    983749
ref|NC_003997.3|:984189-984389 NC_003997.3  GeneID:1087250  -   BA0987    984189
ref|NC_003997.3|:984465-984716 NC_003997.3  GeneID:1087721  -    BA0988  984465
ref|NC_003997.3|:985298-985633 NC_003997.3  GeneID:1088925  rsbV   BA0990  985298
ref|NC_003997.3|:985640-986122 NC_003997.3  GeneID:1088183  rsbW   BA0991  985640
ref|NC_003997.3|:986088-986861 NC_003997.3  GeneID:1088960  sigB   BA0992  986088
ref|NC_003997.3|:986931-987371 NC_003997.3  GeneID:1088930  -    BA0993  986931
ref|NC_003997.3|:987547-988689 NC_003997.3  GeneID:1088940  -    BA0994  987547
ref|NC_003997.3|:c989585-988728 NC_003997.3  GeneID:1088958  -    BA0995  988728
ref|NC_003997.3|:c992292-989602 NC_003997.3  GeneID:1088076  -    BA0996  989602
ref|NC_003997.3|:993148-993678 NC_003997.3  GeneID:1088928  -    BA0999  993148
ref|NC_003997.3|:993739-994020 NC_003997.3  GeneID:1088876  -    BA1000  993739
ref|NC_003997.3|:994163-994474 NC_003997.3  GeneID:1087707  -    BA1001  994163
ref|NC_003997.3|:c996471-995476 NC_003997.3  GeneID:1087973  -    BA1004  995476
ref|NC_003997.3|:996832-997257 NC_003997.3  GeneID:1088052  -    BA1006  996832
ref|NC_003997.3|:c997469-997284 NC_003997.3  GeneID:1088771  -    BA1007  997284
ref|NC_003997.3|:997638-998879 NC_003997.3  GeneID:1087497  -    BA1008  997638
ref|NC_003997.3|:998876-999475 NC_003997.3  GeneID:1088936  -    BA1009  998876
ref|NC_003997.3|:1001412-1003715NC_003997.3  GeneID:1088932  -    BA1011  1001412
ref|NC_003997.3|:1003757-1004701NC_003997.3  GeneID:1088945  -    BA1012  1003757
ref|NC_003997.3|:1007139-1008083NC_003997.3  GeneID:1087254  -    BA1015  1007139
ref|NC_003997.3|:1008127-1009104NC_003997.3  GeneID:1088944  -    BA1016  1008127
ref|NC_003997.3|:1009328-1010440NC_003997.3  GeneID:1088937  -    BA1017  1009328
ref|NC_003997.3|:1010796-1011671NC_003997.3  GeneID:1088954  -    BA1019  1010796
ref|NC_003997.3|:1012177-1012977NC_003997.3  GeneID:1088952  -    BA1021  1012177
ref|NC_003997.3|:1014674-1015495NC_003997.3  GeneID:1087861  glpF   BA1025  1014674
ref|NC_003997.3|:1015509-1016999NC_003997.3  GeneID:1088947  glpK   BA1026  1015509
ref|NC_003997.3|:1017133-1018815NC_003997.3  GeneID:1087122  glpD   BA1027  1017133
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1027442-1026879       GeneID:1088181  -    BA1039  1026879
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1029860-1027530       GeneID:1088968  -    BA1040  1027530
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1031101-1030238       GeneID:1088973  prsA   BA1041  1030238
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1031721-1031527       GeneID:1086934  -    BA1043  1031527
ref|NC_003997.3|:1031840-1032175NC_003997.3  GeneID:1087317  -    BA1044  1031840
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1032738-1032181       GeneID:1088195  hpr   BA1045  1032181
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1033399-1033037       GeneID:1088970  -    BA1046  1033037
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1034011-1033577       GeneID:1088971  -    BA1047  1033577
ref|NC_003997.3|:1034571-1035314NC_003997.3  GeneID:1088210  ecsA   BA1048  1034571
ref|NC_003997.3|:1035307-1036518NC_003997.3  GeneID:1088982  ecsB   BA1049  1035307
ref|NC_003997.3|:1036532-1037239NC_003997.3  GeneID:1088983  ecsC   BA1050  1036532
ref|NC_003997.3|:1037579-1038160NC_003997.3  GeneID:1088978  -    BA1052  1037579
ref|NC_003997.3|:1038410-1038886NC_003997.3  GeneID:1087673  -    BA1054  1038410
ref|NC_003997.3|:1041856-1042227NC_003997.3  GeneID:1088974  -    BA1059  1041856
ref|NC_003997.3|:1046206-1046682NC_003997.3  GeneID:1088993  -    BA1065  1046206
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1048749-1048246       GeneID:1088992  -    BA1068  1048246
ref|NC_003997.3|:1048877-1050994NC_003997.3  GeneID:1089007  pbpF   BA1069  1048877
ref|NC_003997.3|:1051174-1052220NC_003997.3  GeneID:1089006  hemE   BA1070  1051174
ref|NC_003997.3|:1052235-1053170NC_003997.3  GeneID:1089001  hemH-1  BA1071  1052235
ref|NC_003997.3|:1053241-1054611NC_003997.3  GeneID:1089002  hemY-1  BA1072  1053241
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1056003-1054651       GeneID:1089004  -    BA1073  1054651
ref|NC_003997.3|:1056859-1058610NC_003997.3  GeneID:1089014  -    BA1075  1056859
ref|NC_003997.3|:1060181-1060579NC_003997.3  GeneID:1089016  blaI   BA1078  1060181
ref|NC_003997.3|:1060594-1062483NC_003997.3  GeneID:1088090  -    BA1079  1060594
ref|NC_003997.3|:1062697-1063269NC_003997.3  GeneID:1087214  -    BA1080  1062697
ref|NC_003997.3|:1063484-1066093NC_003997.3  GeneID:1089020  -    BA1081  1063484
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1066474-1066794       GeneID:1088066  -    BA1083    1066474
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1068049-1069026       GeneID:1089029  -    BA1086    1068049
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1069410-1070144       GeneID:1087662  -    BA1088    1069410
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1070154-1071143       GeneID:1089024  -    BA1089    1070154
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1071398-1071826       GeneID:1087667  -    BA1090    1071398
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1071988-1073520       GeneID:1089040  -    BA1091    1071988
-               -       -        -    -    -
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1082539-1082877       GeneID:1089043  -    BA1096    1082539
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1088152-1089129       GeneID:1089047  -    BA1111    1088152
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1090778-1090293      GeneID:1084557  -    BA1113    1090293
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1090916-1091818       GeneID:1088065  -    BA1114    1090916
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1091878-1092243       GeneID:1088728  -    BA1116    1091878
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1092369-1092587       GeneID:1089070  -    BA1117    1092369
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1094707-1092965      GeneID:1084428  -    BA1118    1092965
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1095421-1094717      GeneID:1089077  -    BA1119    1094717
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1095557-1096411       GeneID:1089093  -    BA1120    1095557
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1096426-1096758       GeneID:1089064  -    BA1121    1096426
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1097424-1098692       GeneID:1084287  -    BA1124    1097424
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1098829-1100556       GeneID:1086061  -    BA1125    1098829
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1104677-1106266       GeneID:1084420  aceB   BA1131    1104677
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1106290-1107567       GeneID:1089079  aceA   BA1132    1106290
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1108529-1107741      GeneID:1089121  -    BA1133    1107741
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1109954-1110535       GeneID:1089114  -    BA1138    1109954
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1110809-1111402       GeneID:1089123  -    BA1139    1110809
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1111459-1112022       GeneID:1089106  sipT   BA1140    1111459
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1112139-1115654       GeneID:1089116  addB   BA1141    1112139
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1115651-1119376       GeneID:1089102  addA   BA1142    1115651
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1121189-1120575      GeneID:1084076  gerPC  BA1147    1120575
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1121698-1121477      GeneID:1089127  gerPA  BA1149    1121477
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1122221-1123120       GeneID:1089171  -    BA1152    1122221
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1124736-1123546      GeneID:1089152  rocD   BA1154    1123546
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1124887-1125252       GeneID:1083975  -    BA1155    1124887
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1126173-1127951       GeneID:1089151  asnO-1  BA1157    1126173
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1129159-1130625       GeneID:1089138  katB   BA1159    1129159
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1136107-1135616      GeneID:1089184  -    BA1166    1135616
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1136347-1137201       GeneID:1083793  -    BA1167    1136347
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1138907-1139764       GeneID:1089173  -    BA1171    1138907
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1139987-1139790      GeneID:1088089  -    BA1172    1139790
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1141043-1140234      GeneID:1085426  -    BA1174    1140234
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1141925-1144525       GeneID:1086217  clpB   BA1177    1141925
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1144741-1144559      GeneID:1089206  -    BA1178    1144559
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1144898-1145632       GeneID:1086151  -    BA1180    1144898
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1147155-1148087       GeneID:1089235  fabH   BA1184    1147155
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1148119-1149357       GeneID:1089230  fabF   BA1185    1148119
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1149464-1150252       GeneID:1086088  -    BA1186    1149464
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1150395-1151141       GeneID:1089253  -    BA1187    1150395
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1153066-1152686      GeneID:1084970  -    BA1189    1152686
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1155145-1156074       GeneID:1089252  -    BA1192    1155145
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1156071-1157087       GeneID:1089251  -    BA1193    1156071
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1157106-1158149       GeneID:1085103  -    BA1194    1157106
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1158142-1159077       GeneID:1085149  -    BA1195    1158142
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1160621-1159227      GeneID:1089222  -    BA1196    1159227
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1163477-1163872       GeneID:1089241  spxA   BA1200    1163477
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1164596-1163922      GeneID:1089255  -    BA1201    1163922
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1164953-1165606       GeneID:1089261  mecA   BA1203    1164953
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1165679-1167223       GeneID:1087241  cls   BA1204    1165679
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1167305-1168549       GeneID:1089260  -    BA1205    1167305
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1168600-1170426       GeneID:1089231  pepF-1  BA1206    1168600
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1171842-1170949      GeneID:1086926  -    BA1208    1170949
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1172240-1171842      GeneID:1084735  -    BA1209    1171842
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1172999-1172421      GeneID:1086524  -    BA1210    1172421
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1173146-1173505       GeneID:1084204  -    BA1211    1173146
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1173536-1174174       GeneID:1083632  -    BA1212    1173536
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1174193-1174990       GeneID:1088735  ppnK   BA1213    1174193
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1178216-1177476      GeneID:1087409  -    BA1217    1177476
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1182275-1181430      GeneID:1084360  -    BA1221    1181430
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1183546-1182398      GeneID:1084744  -    BA1222    1182398
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1183712-1184824       GeneID:1085793  -    BA1224    1183712
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1184962-1185651       GeneID:1084620  -    BA1225    1184962
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1186347-1187027       GeneID:1084654  -    BA1227    1186347
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1187042-1187779       GeneID:1084219  -    BA1228    1187042
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1188350-1189318       GeneID:1085406  rfbB   BA1230    1188350
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1189330-1190184       GeneID:1087655  rfbD   BA1231    1189330
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1190293-1191063       GeneID:1084376  fabI   BA1232    1190293
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1191204-1191752       GeneID:1086299  -    BA1233    1191204
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1192324-1192755       GeneID:1087678  -    BA1235    1192324
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1193624-1193121      GeneID:1084992  -    BA1237    1193121
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1196378-1194405      GeneID:1088073  -    BA1239    1194405
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1197513-1196995      GeneID:1087677  -    BA1241    1196995
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1198337-1197606      GeneID:1083705  -    BA1242    1197606
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1198541-1199452       GeneID:1086895  -    BA1243    1198541
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1199601-1199996       GeneID:1087676  -    BA1244    1199601
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1200419-1200021      GeneID:1086054  -    BA1245    1200021
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1203055-1204470       GeneID:1085387  trpE   BA1248    1203055
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1204467-1205054       GeneID:1084661  pabA-2  BA1249    1204467
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1205051-1206076       GeneID:1086857  trpD   BA1250    1205051
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1206078-1206839       GeneID:1085544  -    BA1251    1206078
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1206836-1207450       GeneID:1083868  trpF   BA1252    1206836
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1207447-1208640       GeneID:1086833  trpB   BA1253    1207447
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1208644-1209420       GeneID:1085329  trpA   BA1254    1208644
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1209969-1211468       GeneID:1084069  -    BA1256    1209969
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1211560-1212243       GeneID:1087336  -    BA1257    1211560
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1213091-1212258      GeneID:1086826  -    BA1258    1212258
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1215051-1216385       GeneID:1087666  -    BA1263    1215051
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1217123-1217533       GeneID:1086127  -    BA1265    1217123
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1219106-1217565      GeneID:1083851  -    BA1266    1217565
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1221072-1219123      GeneID:1088348  -    BA1267    1219123
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1222988-1221069      GeneID:1084407  -    BA1268    1221069
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1224369-1223113      GeneID:1084342  odhB   BA1269    1223113
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1227372-1224505      GeneID:1086638  odhA   BA1270    1224505
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1228210-1228407       GeneID:1086526  -    BA1271    1228210
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1228410-1228787       GeneID:1087703  -    BA1272    1228410
-               -       -        -    -    -
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1228816-1228998       GeneID:1085028  -    BA1273    1228816
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1229133-1229492       GeneID:1083646  -    BA1274  1229133
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1233996-1233241      GeneID:1083925  -    BA1282  1233241
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1234362-1234589       GeneID:1087663  -    BA1284  1234362
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1234745-1236031       GeneID:1085908  -    BA1286  1234745
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1236226-1236795       GeneID:1084505  sipW   BA1287  1236226
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1236858-1237445       GeneID:1088646  -    BA1288  1236858
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1238768-1239361       GeneID:1087580  -    BA1290  1238768
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1239760-1239437      GeneID:1083726  sinR   BA1292  1239437
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1240318-1242705       GeneID:1084123  -    BA1295  1240318
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1242877-1244244       GeneID:1083696  ywdH   BA1296  1242877
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1244471-1245466       GeneID:1084212  potA   BA1297  1244471
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1245463-1246311       GeneID:1088640  potB   BA1298  1245463
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1246318-1247118       GeneID:1084641  potC   BA1299  1246318
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1247157-1248194       GeneID:1085223  potD   BA1300  1247157
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1249012-1251204       GeneID:1086026  -    BA1302  1249012
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1251305-1251721       GeneID:1088231  -    BA1303  1251305
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1254308-1253481      GeneID:1086303  -    BA1306  1253481
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1256102-1254774      GeneID:1083741  -    BA1308  1254774
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1257511-1256099      GeneID:1088647  glcD   BA1309  1256099
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1258744-1257629      GeneID:1087121  -    BA1310  1257629
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1258881-1259855       GeneID:1088654  -    BA1311  1258881
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1259848-1260519       GeneID:1086011  -    BA1312  1259848
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1260523-1261923       GeneID:1085561  -    BA1313  1260523
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1262184-1262840       GeneID:1084176  -    BA1314  1262184
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1263008-1263727       GeneID:1086018  -    BA1315  1263008
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1263744-1265165       GeneID:1086037  -    BA1316  1263744
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1265165-1265875       GeneID:1087448  -    BA1317  1265165
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1265988-1266710       GeneID:1086050  comC   BA1318  1265988
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1267913-1267062      GeneID:1086027  -    BA1321  1267062
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1268911-1268117      GeneID:1083640  -    BA1322  1268117
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1270525-1269206      GeneID:1088649  -    BA1323  1269206
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1271416-1270973      GeneID:1084446  -    BA1326  1270973
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1272042-1271518      GeneID:1084397  -    BA1327  1271518
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1272537-1272085      GeneID:1085518  -    BA1328  1272085
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1272736-1273218       GeneID:1086009  -    BA1329  1272736
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1273368-1274111       GeneID:1085124  fabG   BA1330  1273368
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1274194-1275279       GeneID:1084450  phaC   BA1331  1274194
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1275375-1276568       GeneID:1086626  -    BA1332  1275375
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1276592-1277941       GeneID:1085055  -    BA1333  1276592
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1278321-1277980      GeneID:1085910  -    BA1334  1277980
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1278845-1279921       GeneID:1085816  -    BA1337  1278845
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1281042-1282700       GeneID:1087299  -    BA1339  1281042
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1282722-1283516       GeneID:1087293  phnX   BA1340  1282722
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1283532-1284629       GeneID:1084754  -    BA1341  1283532
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1284626-1285810       GeneID:1085862  -    BA1342  1284626
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1287723-1289351       GeneID:1086745  -    BA1346  1287723
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1290352-1290975       GeneID:1085877  -    BA1348  1290352
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1293960-1292464      GeneID:1084814  -    BA1351  1292464
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1294151-1294597       GeneID:1085054  -    BA1352  1294151
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1294758-1296452       GeneID:1086024  -    BA1353  1294758
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1296591-1297124       GeneID:1084369  -    BA1354  1296591
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1298563-1297355      GeneID:1086010  kinB-1  BA1356  1297355
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1298908-1299570       GeneID:1083924  -    BA1359    1298908
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1299570-1300061       GeneID:1084696  -    BA1360    1299570
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1300054-1300770       GeneID:1085906  -    BA1361    1300054
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1300789-1301286       GeneID:1086017  -    BA1362    1300789
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1302032-1302634       GeneID:1084498  -    BA1365    1302032
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1303248-1302670      GeneID:1086028  -    BA1366    1302670
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1303715-1304032       GeneID:1087268  -    BA1368    1303715
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1304509-1304868       GeneID:1088653  nrdI   BA1369    1304509
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1304855-1308041       GeneID:1086503  nrdE   BA1371    1304855
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1308135-1309103       GeneID:1088648  nrdF   BA1372    1308135
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1309320-1309700       GeneID:1084202  -    BA1373    1309320
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1309697-1310395       GeneID:1086367  -    BA1374    1309697
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1311297-1312103       GeneID:1084760  -    BA1376    1311297
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1312103-1312879       GeneID:1085904  -    BA1377    1312103
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1313082-1314095       GeneID:1086922  -    BA1378    1313082
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1314860-1314408      GeneID:1086362  -    BA1380    1314408
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1314987-1315415       GeneID:1084675  -    BA1381    1314987
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1315408-1315962       GeneID:1085556  -    BA1382    1315408
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1316049-1316447       GeneID:1086014  -    BA1383    1316049
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1317511-1318605       GeneID:1085875  -    BA1385    1317511
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1319798-1318623      GeneID:1086097  dltD-1  BA1386    1318623
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1320034-1319795      GeneID:1086019  dltC   BA1387    1319795
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1321269-1320103      GeneID:1084416  dltB   BA1388    1320103
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1322777-1321266      GeneID:1084139  dltA   BA1389    1321266
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1323274-1324443       GeneID:1086153  amaA   BA1392    1323274
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1324869-1325285       GeneID:1084233  -    BA1394    1324869
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1325337-1326083       GeneID:1086124  -    BA1395    1325337
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1327249-1326347      GeneID:1085114  -    BA1397    1326347
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1329692-1328331      GeneID:1084137  -    BA1402    1328331
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1329902-1330666       GeneID:1087239  uppP   BA1403    1329902
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1331250-1330696      GeneID:1085836  -    BA1404    1330696
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1331935-1332330       GeneID:1086000  -    BA1406    1331935
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1333880-1332645      GeneID:1084440  -    BA1408    1332645
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1335076-1336419       GeneID:1084832  -    BA1409    1335076
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1336824-1336453      GeneID:1087313  -    BA1410    1336453
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1339090-1339986       GeneID:1086379  ilvE-1  BA1416    1339090
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1341999-1342508       GeneID:1084285  ilvN   BA1418    1341999
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1342535-1343545       GeneID:1084747  ilvC-1  BA1419    1342535
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1343547-1345067       GeneID:1085912  leuA   BA1420    1343547
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1345145-1346209       GeneID:1084163  leuB   BA1421    1345145
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1346209-1347603       GeneID:1084183  leuC   BA1422    1346209
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1347581-1348162       GeneID:1086008  leuD   BA1423    1347581
-               -       -        -    -    -
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1349711-1350346       GeneID:1087400  hisG   BA1425    1349711
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1350358-1351647       GeneID:1085728  hisD   BA1426    1350358
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1352834-1353553       GeneID:1084571  hisA   BA1429    1352834
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1353547-1354305       GeneID:1085550  hisF   BA1430    1353547
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1354953-1355969       GeneID:1083641  -    BA1432    1354953
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1356351-1357322       GeneID:1085122  -    BA1434    1356351
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1358056-1357355      GeneID:1084213  -    BA1435    1357355
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1360124-1358238      GeneID:1084607  -    BA1436    1358238
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1360325-1360768       GeneID:1084771  -    BA1437    1360325
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1361225-1362541       GeneID:1086460  lysA   BA1438  1361225
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1363068-1363748       GeneID:1086013  cysH   BA1440  1363068
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1363787-1364923       GeneID:1087079  sat   BA1441  1363787
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1364936-1365529       GeneID:1085898  cysC   BA1442  1364936
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1365541-1367163       GeneID:1085102  nirA   BA1443  1365541
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1367464-1368240       GeneID:1084656  cysG   BA1445  1367464
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1368242-1368997       GeneID:1085680  -    BA1446  1368242
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1368972-1369589       GeneID:1085940  -    BA1447  1368972
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1370011-1371366       GeneID:1085902  -    BA1448  1370011
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1373373-1374644       GeneID:1084364  -    BA1450  1373373
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1374712-1375230       GeneID:1087388  -    BA1451  1374712
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1375552-1376868       GeneID:1084694  -    BA1452  1375552
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1377097-1377453       GeneID:1084279  -    BA1453  1377097
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1377504-1378166       GeneID:1085994  -    BA1454  1377504
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1378273-1379013       GeneID:1084418  -    BA1455  1378273
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1379013-1380068       GeneID:1083977  -    BA1456  1379013
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1380065-1380697       GeneID:1085998  -    BA1457  1380065
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1380764-1381093       GeneID:1084164  -    BA1458  1380764
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1382472-1381117      GeneID:1085289  brnQ-3  BA1459  1381117
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1383060-1383269       GeneID:1084109  -    BA1461  1383060
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1384085-1383309      GeneID:1086113  -    BA1462  1383309
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1384289-1385044       GeneID:1085557  -    BA1463  1384289
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1385336-1385139      GeneID:1084668  -    BA1464  1385139
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1386699-1387217       GeneID:1085985  -    BA1466  1386699
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1387377-1388585       GeneID:1084422  hmp   BA1467  1387377
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1389131-1388619      GeneID:1086810  -    BA1468  1388619
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1389302-1389529       GeneID:1086077  -    BA1469  1389302
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1390611-1389823      GeneID:1086369  -    BA1470  1389823
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1391739-1390741      GeneID:1087234  -    BA1471  1390741
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1392371-1391751      GeneID:1086251  -    BA1472  1391751
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1392684-1394705       GeneID:1085723  -    BA1474  1392684
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1395051-1394824      GeneID:1085571  -    BA1475  1394824
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1398000-1398845       GeneID:1086658  -    BA1479  1398000
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1399333-1399139      GeneID:1087235  -    BA1480  1399139
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1399983-1399453      GeneID:1088363  -    BA1481  1399453
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1402766-1402059      GeneID:1087668  deoD   BA1483  1402059
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1404875-1405648       GeneID:1087407  -    BA1485  1404875
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1408238-1405653      GeneID:1087361  mprF   BA1486  1405653
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1408836-1409327       GeneID:1087226  -    BA1488  1408836
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1409433-1410347       GeneID:1087225  -    BA1489  1409433
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1410460-1411584       GeneID:1086662  -    BA1490  1410460
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1411577-1412173       GeneID:1086320  spmA   BA1491  1411577
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1412170-1412700       GeneID:1085335  -    BA1492  1412170
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1413813-1414334       GeneID:1086435  resA   BA1494  1413813
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1414456-1416081       GeneID:1086330  resB   BA1495  1414456
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1416096-1417253       GeneID:1087222  resC   BA1496  1416096
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1417556-1418272       GeneID:1087158  resD   BA1497  1417556
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1418272-1420047       GeneID:1086192  resE   BA1498  1418272
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1420185-1420766       GeneID:1086335  -    BA1499  1420185
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1420851-1421465       GeneID:1086924  -    BA1500  1420851
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1425164-1426693       GeneID:1087356  recQ-1  BA1505  1425164
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1426693-1427256       GeneID:1087347  -    BA1506  1426693
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1427279-1427758       GeneID:1086352  -    BA1507    1427279
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1428600-1429475       GeneID:1086310  -    BA1509    1428600
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1429553-1430161       GeneID:1086207  -    BA1510    1429553
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1430430-1431716       GeneID:1086591  gdhA   BA1511    1430430
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1432100-1432333       GeneID:1087221  -    BA1513    1432100
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1432419-1432883       GeneID:1087408  -    BA1514    1432419
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1433053-1434033       GeneID:1086214  -    BA1515    1433053
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1435045-1434071      GeneID:1087072  ansA-1  BA1516    1434071
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1435527-1436204       GeneID:1087314  cmk   BA1518    1435527
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1436538-1437686       GeneID:1083667  rpsA   BA1519    1436538
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1437699-1438748       GeneID:1086925  -    BA1520    1437699
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1439920-1440813       GeneID:1083982  -    BA1523    1439920
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1441120-1442430       GeneID:1086325  -    BA1525    1441120
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1442449-1443471       GeneID:1086773  gpsA   BA1526    1442449
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1443588-1443839       GeneID:1087002  -    BA1527    1443588
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1444410-1445087       GeneID:1087219  -    BA1529    1444410
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1445330-1446808       GeneID:1087217  spoIVA  BA1530    1445330
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1447107-1447379       GeneID:1086263  hup-1  BA1531    1447107
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1447500-1448069       GeneID:1086534  folE   BA1532    1447500
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1448330-1449034       GeneID:1087208  -    BA1533    1448330
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1449064-1449777       GeneID:1086556  menG   BA1534    1449064
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1449809-1450771       GeneID:1087064  hepT   BA1535    1449809
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1450896-1451342       GeneID:1083673  -    BA1536    1450896
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1451613-1452785       GeneID:1087360  aroF-1  BA1537    1451613
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1452785-1453876       GeneID:1087138  aroB   BA1538    1452785
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1454008-1455120       GeneID:1087402  hisC-1  BA1539    1454008
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1455433-1456695       GeneID:1086326  -    BA1541    1455433
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1456769-1457305       GeneID:1083691  -    BA1542    1456769
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1457459-1457914       GeneID:1086043  -    BA1543    1457459
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1458130-1458570       GeneID:1087085  qcrA   BA1544    1458130
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1458571-1459245       GeneID:1086854  qcrB   BA1545    1458571
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1459289-1460056       GeneID:1087115  qcrC   BA1546    1459289
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1460185-1460769       GeneID:1087403  -    BA1548    1460185
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1460795-1461481       GeneID:1086650  -    BA1549    1460795
-               -       -        -    -    -
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1461589-1462377       GeneID:1086309  -    BA1550    1461589
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1462490-1463170       GeneID:1083689  -    BA1551    1462490
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1463272-1463913       GeneID:1087216  -    BA1552    1463272
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1464823-1463942      GeneID:1087218  -    BA1553    1463942
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1465176-1465547       GeneID:1087312  -    BA1554    1465176
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1465547-1466347       GeneID:1086847  dapB   BA1555    1465547
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1466362-1466757       GeneID:1087213  mgsA   BA1556    1466362
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1466769-1467473       GeneID:1087010  -    BA1557    1466769
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1467470-1468615       GeneID:1086392  -    BA1558    1467470
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1468602-1469795       GeneID:1086405  pcnB   BA1559    1468602
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1469780-1470760       GeneID:1085727  birA   BA1560    1469780
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1471657-1472496       GeneID:1084235  panB   BA1562    1471657
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1472493-1473341       GeneID:1086855  panC   BA1563    1472493
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1473354-1473737       GeneID:1086955  panD   BA1564    1473354
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1477099-1477602       GeneID:1086239  -    BA1567    1477099
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1477621-1478808       GeneID:1087215  aspB   BA1568    1477621
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1478930-1479637       GeneID:1086707  dnaD   BA1569    1478930
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1483539-1480846      GeneID:1086853  -    BA1572  1480846
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1484207-1483605      GeneID:1086467  recU  BA1573  1483605
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1484311-1485336       GeneID:1087374  -    BA1574  1484311
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1486123-1486467       GeneID:1083821  -    BA1578  1486123
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1486862-1487341       GeneID:1087020  -    BA1580  1486862
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1487496-1487918       GeneID:1084561  -    BA1581  1487496
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1487974-1488528       GeneID:1087220  -    BA1582  1487974
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1488626-1488964       GeneID:1086465  -    BA1583  1488626
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1489623-1490762       GeneID:1085769  -    BA1584  1489623
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1491144-1493081       GeneID:1083701  -    BA1586  1491144
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1493187-1494704       GeneID:1086351  -    BA1587  1493187
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1494750-1495223       GeneID:1087212  -    BA1588  1494750
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1496708-1497454       GeneID:1086469  maP-2  BA1590  1496708
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1497780-1498373       GeneID:1087311  xpt   BA1591  1497780
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1498377-1499699       GeneID:1086474  pbuX  BA1592  1498377
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1500935-1499772      GeneID:1086463  -    BA1593  1499772
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1501483-1505142       GeneID:1086754  -    BA1595  1501483
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1505400-1505146      GeneID:1086489  -    BA1596  1505146
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1505473-1505940       GeneID:1086486  -    BA1597  1505473
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1505962-1506234       GeneID:1086481  -    BA1598  1505962
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1506237-1507070       GeneID:1086487  -    BA1599  1506237
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1508283-1508594       GeneID:1086477  -    BA1601  1508283
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1508682-1509833       GeneID:1086483  -    BA1602  1508682
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1509830-1510216       GeneID:1086258  -    BA1603  1509830
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1511765-1512631       GeneID:1086492  -    BA1606  1511765
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1513465-1514658       GeneID:1086495  -    BA1608  1513465
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1514659-1515402       GeneID:1086506  -    BA1609  1514659
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1516708-1518144       GeneID:1086499  -    BA1613  1516708
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1518148-1519362       GeneID:1083722  -    BA1614  1518148
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1519337-1520137       GeneID:1086507  -    BA1615  1519337
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1521260-1522825       GeneID:1087195  -    BA1617  1521260
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1537990-1522937      GeneID:1083710  -    BA1618  1522937
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1538113-1538973       GeneID:1086269  -    BA1619  1538113
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1539574-1539014      GeneID:1087160  -    BA1620  1539014
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1540930-1540019      GeneID:1086271  -    BA1622  1540019
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1542266-1541394      GeneID:1087181  -    BA1624  1541394
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1543121-1543738       GeneID:1083732  -    BA1626  1543121
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1544209-1543961      GeneID:1086485  -    BA1628  1543961
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1545657-1546289       GeneID:1083727  -    BA1631  1545657
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1546309-1546602       GeneID:1086631  -    BA1632  1546309
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1546682-1547311       GeneID:1086264  -    BA1633  1546682
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1547879-1549429       GeneID:1087187  -    BA1635  1547879
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1549616-1550968       GeneID:1087186  -    BA1636  1549616
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1551053-1551331       GeneID:1086936  -    BA1638  1551053
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1552553-1551390      GeneID:1086687  -    BA1639  1551390
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1552885-1554534       GeneID:1086943  -    BA1640  1552885
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1554658-1555488       GeneID:1086232  -    BA1641  1554658
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1555627-1556982       GeneID:1086935  -    BA1642  1555627
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1557683-1557018      GeneID:1086964  -    BA1643  1557018
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1557904-1558422       GeneID:1086918  -    BA1645  1557904
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1558568-1558885       GeneID:1086927  -    BA1646  1558568
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1559158-1559892       GeneID:1086938  -    BA1647  1559158
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1561365-1560640      GeneID:1087178  -    BA1649    1560640
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1564522-1563308      GeneID:1087182  -    BA1652    1563308
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1565523-1565741       GeneID:1086252  -    BA1655    1565523
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1566613-1566011      GeneID:1087253  -    BA1657    1566011
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1566854-1567618       GeneID:1086246  -    BA1658    1566854
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1567641-1568318       GeneID:1087125  -    BA1659    1567641
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1568469-1568837       GeneID:1083740  -    BA1660    1568469
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1571143-1572783       GeneID:1086225  -    BA1662    1571143
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1572813-1574165       GeneID:1087175  -    BA1663    1572813
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1574193-1574909       GeneID:1086956  -    BA1664    1574193
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1575725-1574943      GeneID:1087180  cheR   BA1665    1574943
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1576261-1575770      GeneID:1086946  -    BA1666    1575770
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1576405-1576869       GeneID:1086968  -    BA1667    1576405
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1576886-1577338       GeneID:1086951  -    BA1668    1576886
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1581476-1581748       GeneID:1086950  -    BA1673    1581476
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1582118-1582525       GeneID:1086220  flgB   BA1674    1582118
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1582546-1582959       GeneID:1087169  flgC   BA1675    1582546
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1582976-1583275       GeneID:1086954  -    BA1676    1582976
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1584882-1585886       GeneID:1087174  fliG   BA1679    1584882
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1585873-1586559       GeneID:1086990  -    BA1680    1585873
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1586556-1587860       GeneID:1086211  -    BA1681    1586556
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1589515-1590087       GeneID:1087168  -    BA1685    1589515
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1590109-1591422       GeneID:1086218  -    BA1686    1590109
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1591472-1591810       GeneID:1084523  -    BA1687    1591472
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1594271-1595218       GeneID:1086313  -    BA1692    1594271
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1607990-1608775       GeneID:1086265  -    BA1707    1607990
-               -       -        -    -    -
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1610076-1610435       GeneID:1086519  -    BA1710    1610076
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1610448-1610768       GeneID:1083753  -    BA1711    1610448
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1610765-1611523       GeneID:1087166  -    BA1712    1610765
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1611557-1611832       GeneID:1086517  -    BA1713    1611557
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1611848-1612609       GeneID:1086529  fliR   BA1714    1611848
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1612620-1613666       GeneID:1087116  -    BA1715    1612620
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1617121-1617894       GeneID:1086186  -    BA1719    1617121
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1618012-1618722       GeneID:1083755  -    BA1720    1618012
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1618740-1619576       GeneID:1086527  -    BA1721    1618740
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1619569-1620294       GeneID:1086544  -    BA1722    1619569
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1620285-1620596       GeneID:1087155  -    BA1723    1620285
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1622884-1622279      GeneID:1086528  -    BA1727    1622279
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1623590-1623411      GeneID:1086835  -    BA1729    1623411
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1624868-1623657      GeneID:1086536  -    BA1730    1623657
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1624988-1626256       GeneID:1086749  -    BA1731    1624988
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1626362-1626889       GeneID:1086316  -    BA1732    1626362
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1627823-1626930      GeneID:1083759  -    BA1733    1626930
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1627986-1628942       GeneID:1086193  -    BA1734    1627986
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1628955-1629980       GeneID:1087255  -    BA1735    1628955
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1629993-1631663       GeneID:1087146  -    BA1736    1629993
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1632943-1633776       GeneID:1086297  -    BA1738    1632943
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1637471-1638046       GeneID:1086533  -    BA1745    1637471
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1638136-1638507       GeneID:1086551  -    BA1746    1638136
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1639386-1638526      GeneID:1087147  -    BA1747    1638526
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1642976-1641153      GeneID:1085719  asnO-2  BA1751    1641153
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1643241-1643807       GeneID:1083758  -    BA1753  1643241
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1643804-1644904       GeneID:1086545  -    BA1754  1643804
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1645996-1644944      GeneID:1086550  -    BA1755  1644944
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1646208-1647107       GeneID:1087141  -    BA1756  1646208
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1648199-1647528      GeneID:1086546  -    BA1758  1647528
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1649184-1648216      GeneID:1086541  -    BA1759  1648216
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1650554-1649367      GeneID:1087406  -    BA1760  1649367
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1650742-1651719       GeneID:1086554  -    BA1762  1650742
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1651733-1652605       GeneID:1085098  -    BA1763  1651733
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1653710-1655113       GeneID:1087140  nhaC-2  BA1766  1653710
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1655369-1656757       GeneID:1086574  fumC   BA1767  1655369
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1657956-1658720       GeneID:1087097  -    BA1770  1657956
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1660982-1660284      GeneID:1083764  -    BA1774  1660284
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1662300-1663112       GeneID:1087126  -    BA1777  1662300
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1663166-1663879       GeneID:1086300  ccdA-1  BA1778  1663166
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1664470-1665150       GeneID:1087108  -    BA1780  1664470
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1665746-1665201      GeneID:1086561  -    BA1781  1665201
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1667802-1669142       GeneID:1086573  dsdA   BA1784  1667802
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1669333-1670535       GeneID:1086579  -    BA1785  1669333
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1671522-1670566      GeneID:1087128  -    BA1786  1670566
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1672589-1671519      GeneID:1086350  -    BA1787  1671519
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1673026-1672586      GeneID:1086567  -    BA1788  1672586
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1673505-1673023      GeneID:1086555  -    BA1789  1673023
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1673789-1674427       GeneID:1086966  -    BA1791  1673789
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1674432-1675538       GeneID:1087124  -    BA1792  1674432
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1675656-1676594       GeneID:1086190  -    BA1793  1675656
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1678990-1680207       GeneID:1087120  -    BA1796  1678990
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1681005-1680262      GeneID:1086122  pyrH   BA1797  1680262
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1681380-1682651       GeneID:1087163  -    BA1799  1681380
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1684170-1685903       GeneID:1086234  ykwA   BA1801  1684170
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1685969-1687267       GeneID:1087135  -    BA1802  1685969
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1687270-1688202       GeneID:1087123  -    BA1803  1687270
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1692487-1692263      GeneID:1087119  -    BA1807  1692263
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1692475-1693458       GeneID:1086656  asnA   BA1808  1692475
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1694867-1694412      GeneID:1087113  -    BA1810  1694412
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1696446-1695217      GeneID:1086577  dapG-1  BA1811  1695217
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1698542-1700167       GeneID:1086163  -    BA1815  1698542
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1707734-1708498       GeneID:1086969  -    BA1823  1707734
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1711065-1710082      GeneID:1086168  -    BA1826  1710082
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1712278-1713537       GeneID:1086704  -    BA1828  1712278
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1715465-1716676       GeneID:1086175  fsR   BA1830  1715465
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1716687-1717604       GeneID:1086158  cysK-2  BA1831  1716687
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1717681-1718193       GeneID:1086171  -    BA1832  1717681
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1721530-1722867       GeneID:1086411  -    BA1835  1721530
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1723611-1722907      GeneID:1086408  -    BA1836  1722907
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1723942-1724205       GeneID:1087112  -    BA1837  1723942
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1724386-1725072       GeneID:1085484  -    BA1838  1724386
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1725183-1725824       GeneID:1087107  -    BA1840  1725183
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1727710-1728171       GeneID:1086979  -    BA1843  1727710
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1729262-1728726      GeneID:1086700  msrA-1  BA1846  1728726
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1731076-1731975       GeneID:1086756  ilvE-2  BA1849  1731076
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1731998-1733710       GeneID:1083783  ilvB-2  BA1850  1731998
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1733934-1734941       GeneID:1086430  ilvC-2  BA1852    1733934
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1734988-1736661       GeneID:1086447  ilvD   BA1853    1734988
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1736693-1737955       GeneID:1087106  ilvA   BA1854    1736693
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1739419-1738316      GeneID:1086157  -    BA1855    1738316
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1739632-1740348       GeneID:1083810  -    BA1856    1739632
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1740352-1741215       GeneID:1087157  -    BA1857    1740352
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1741383-1742597       GeneID:1087100  -    BA1858    1741383
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1743407-1742646      GeneID:1086648  -    BA1859    1742646
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1744958-1745602       GeneID:1086647  -    BA1861    1744958
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1745730-1747244       GeneID:1086998  -    BA1862    1745730
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1747455-1747898       GeneID:1087102  -    BA1863    1747455
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1748357-1749664       GeneID:1087118  -    BA1865    1748357
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1750906-1749818      GeneID:1086148  -    BA1866    1749818
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1754487-1754867       GeneID:1083800  -    BA1872    1754487
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1755197-1757242       GeneID:1086142  -    BA1874    1755197
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1757530-1758663       GeneID:1087422  -    BA1875    1757530
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1759311-1758781      GeneID:1086152  -    BA1876    1758781
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1759454-1760152       GeneID:1087421  -    BA1877    1759454
-               -       -        -    -    -
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1761364-1762152       GeneID:1087162  -    BA1879    1761364
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1763506-1762211      GeneID:1086376  -    BA1880    1762211
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1763983-1764942       GeneID:1086844  -    BA1881    1763983
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1766563-1765184      GeneID:1087098  -    BA1882    1765184
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1766834-1767778       GeneID:1083814  -    BA1884    1766834
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1770811-1771971       GeneID:1087424  -    BA1887    1770811
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1772003-1773211       GeneID:1086941  -    BA1888    1772003
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1774632-1775258       GeneID:1087153  -    BA1890    1774632
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1775616-1776563       GeneID:1087420  -    BA1891    1775616
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1776869-1777540       GeneID:1086144  dra   BA1892    1776869
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1777643-1778824       GeneID:1086129  -    BA1893    1777643
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1778861-1780162       GeneID:1086440  pyn-1  BA1894    1778861
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1780196-1780591       GeneID:1083735  cdd-1  BA1895    1780196
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1781126-1780896      GeneID:1086372  -    BA1897    1780896
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1784282-1785565       GeneID:1087091  -    BA1901    1784282
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1785683-1787338       GeneID:1086134  -    BA1902    1785683
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1790364-1789819      GeneID:1086102  -    BA1904    1789819
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1790698-1792842       GeneID:1086238  topB-2  BA1905    1790698
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1793111-1794358       GeneID:1086609  -    BA1906    1793111
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1795450-1794485      GeneID:1086395  -    BA1907    1794485
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1795810-1796436       GeneID:1087092  acpD   BA1908    1795810
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1798117-1798536       GeneID:1085266  -    BA1910    1798117
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1798881-1800515       GeneID:1086141  -    BA1912    1798881
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1800628-1801248       GeneID:1087365  -    BA1913    1800628
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1803246-1802341      GeneID:1087054  -    BA1915    1802341
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1803344-1804213       GeneID:1086137  -    BA1916    1803344
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1804334-1804765       GeneID:1086112  -    BA1917    1804334
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1804837-1805487       GeneID:1087090  -    BA1918    1804837
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1805545-1806147       GeneID:1087093  -    BA1919    1805545
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1806517-1808127       GeneID:1087378  -    BA1921    1806517
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1808306-1809319       GeneID:1087094  -    BA1922    1808306
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1810319-1809375      GeneID:1086286  ldh   BA1923    1809375
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1810521-1811957       GeneID:1085964  -    BA1924    1810521
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1812061-1812984       GeneID:1087088  -    BA1925  1812061
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1818181-1819368       GeneID:1086110  -    BA1931  1818181
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1819458-1820231       GeneID:1087087  -    BA1933  1819458
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1820932-1821792       GeneID:1087086  -    BA1935  1820932
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1821794-1822795       GeneID:1083840  -    BA1936  1821794
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1823645-1822857      GeneID:1086117  -    BA1937  1822857
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1823766-1824314       GeneID:1086065  -    BA1938  1823766
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1825165-1825608       GeneID:1086066  -    BA1941  1825165
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1825729-1826784       GeneID:1086091  -    BA1942  1825729
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1827402-1828805       GeneID:1087490  cydA-1  BA1943  1827402
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1829808-1831523       GeneID:1086958  -    BA1945  1829808
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1831526-1833250       GeneID:1083879  -    BA1946  1831526
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1833483-1833761       GeneID:1086048  -    BA1947  1833483
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1833852-1834298       GeneID:1086067  -    BA1948  1833852
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1835590-1836447       GeneID:1086607  -    BA1950  1835590
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1836695-1837294       GeneID:1086055  -    BA1951  1836695
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1838210-1839472       GeneID:1087062  -    BA1952  1838210
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1840335-1839571      GeneID:1085967  -    BA1953  1839571
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1842416-1843102       GeneID:1085997  -    BA1955  1842416
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1843117-1844172       GeneID:1085980  -    BA1956  1843117
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1844971-1845699       GeneID:1086081  fabG   BA1958  1844971
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1846070-1846942       GeneID:1087067  -    BA1960  1846070
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1847060-1847887       GeneID:1087084  -    BA1961  1847060
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1848088-1848297       GeneID:1086923  -    BA1963  1848088
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1848953-1848345      GeneID:1083883  -    BA1964  1848345
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1849037-1849675       GeneID:1085936  -    BA1965  1849037
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1850639-1851934       GeneID:1086602  hom-1  BA1968  1850639
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1851927-1852985       GeneID:1085983  thrC   BA1969  1851927
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1852982-1853875       GeneID:1085942  thrB   BA1970  1852982
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1854421-1856718       GeneID:1083908  -    BA1972  1854421
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1856923-1857924       GeneID:1085975  -    BA1973  1856923
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1858084-1859331       GeneID:1085961  -    BA1974  1858084
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1859345-1860034       GeneID:1085933  -    BA1975  1859345
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1860031-1861392       GeneID:1086078  -    BA1976  1860031
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1861493-1862314       GeneID:1086062  -    BA1977  1861493
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1862329-1862985       GeneID:1086073  -    BA1978  1862329
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1863145-1863825       GeneID:1087058  -    BA1979  1863145
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1863923-1864444       GeneID:1087065  -    BA1980  1863923
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1864729-1866537       GeneID:1085941  -    BA1981  1864729
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1866596-1868434       GeneID:1083942  -    BA1982  1866596
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1868421-1869659       GeneID:1085953  -    BA1983  1868421
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1869656-1869931       GeneID:1085887  -    BA1984  1869656
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1869955-1870938       GeneID:1085949  -    BA1985  1869955
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1870976-1871818       GeneID:1085888  -    BA1986  1870976
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1874263-1873649      GeneID:1085885  -    BA1989  1873649
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1875640-1874675      GeneID:1085956  -    BA1992  1874675
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1878487-1878948       GeneID:1086304  -    BA1997  1878487
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1879813-1878995      GeneID:1087061  nadE   BA1998  1878995
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1882078-1882365       GeneID:1085957  -    BA2000  1882078
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1882640-1883590       GeneID:1083955  -    BA2001  1882640
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1884047-1884982       GeneID:1085886  -    BA2003  1884047
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1886844-1886548      GeneID:1085935  -    BA2005  1886548
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1887204-1886857      GeneID:1085895  -    BA2006    1886857
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1888063-1889157       GeneID:1083941  -    BA2008    1888063
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1889362-1891344       GeneID:1087056  -    BA2009    1889362
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1893540-1892500      GeneID:1087048  -    BA2012    1892500
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1893782-1894225       GeneID:1085881  dpS   BA2013    1893782
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1897003-1896002      GeneID:1085871  -    BA2016    1896002
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1897493-1898941       GeneID:1085853  -    BA2018    1897493
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1899026-1899610       GeneID:1085861  -    BA2019    1899026
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1900537-1899635      GeneID:1085838  -    BA2020    1899635
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1900703-1901653       GeneID:1085839  -    BA2021    1900703
-               -       -        -    -    -
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1902222-1901752      GeneID:1087050  -    BA2022    1901752
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1910879-1909929      GeneID:1085851  -    BA2035    1909929
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1911412-1912071       GeneID:1085872  -    BA2037    1911412
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1913138-1912101      GeneID:1085848  -    BA2038    1912101
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1913733-1914746       GeneID:1085864  -    BA2040    1913733
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1914823-1916484       GeneID:1085845  -    BA2041    1914823
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1916543-1916959       GeneID:1085842  fosB-1  BA2042    1916543
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1917659-1918141       GeneID:1085844  -    BA2044    1917659
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1918746-1918186      GeneID:1086932  -    BA2045    1918186
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1918928-1920004       GeneID:1085852  cotH   BA2046    1918928
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1920110-1920727       GeneID:1085843  -    BA2047    1920110
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1920832-1921434       GeneID:1086592  -    BA2048    1920832
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1923101-1924042       GeneID:1083991  -    BA2050    1923101
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1924241-1925137       GeneID:1085859  -    BA2051    1924241
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1925141-1926010       GeneID:1083683  -    BA2052    1925141
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1928946-1929125       GeneID:1085826  -    BA2056    1928946
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1929227-1929847       GeneID:1084003  -    BA2057    1929227
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1931663-1930356      GeneID:1087041  -    BA2059    1930356
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1932741-1931872      GeneID:1083684  -    BA2060    1931872
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1932918-1933565       GeneID:1087034  -    BA2061    1932918
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1934004-1935341       GeneID:1085835  brnQ-4  BA2063    1934004
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1935755-1936282       GeneID:1087572  -    BA2065    1935755
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1936951-1938105       GeneID:1085832  spoIIP  BA2068    1936951
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1938329-1938826       GeneID:1085820  -    BA2069    1938329
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1938838-1939578       GeneID:1085827  -    BA2070    1938838
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1940233-1941708       GeneID:1085819  -    BA2072    1940233
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1943251-1943679       GeneID:1085825  -    BA2074    1943251
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1943682-1944647       GeneID:1085808  -    BA2075    1943682
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1944754-1945344       GeneID:1085812  -    BA2076    1944754
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1946596-1946135      GeneID:1087036  -    BA2078    1946135
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1946768-1947943       GeneID:1087070  dal-2  BA2079    1946768
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1949557-1948670      GeneID:1086677  -    BA2081    1948670
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1950459-1949581      GeneID:1085828  -    BA2082    1949581
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1950847-1952055       GeneID:1085824  -    BA2083    1950847
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1952223-1953068       GeneID:1086589  -    BA2084    1952223
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1957109-1957666       GeneID:1087563  -    BA2089    1957109
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1957755-1958240       GeneID:1087281  -    BA2091    1957755
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1961864-1962289       GeneID:1087028  -    BA2101    1961864
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1962480-1963217       GeneID:1087734  -    BA2102    1962480
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1963269-1963589       GeneID:1087638  -    BA2103    1963269
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1964206-1963901      GeneID:1085789  -    BA2105    1963901
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1964527-1965156       GeneID:1085797  -    BA2106  1964527
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1965220-1966908       GeneID:1085010  fhs   BA2107  1965220
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1967546-1968715       GeneID:1085806  -    BA2109  1967546
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1968858-1969304       GeneID:1085799  -    BA2110  1968858
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1969360-1969743       GeneID:1085814  -    BA2111  1969360
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1970427-1969789      GeneID:1085796  -    BA2112  1969789
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1971443-1970457      GeneID:1085801  qor-1  BA2113  1970457
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1971649-1972227       GeneID:1087026  -    BA2114  1971649
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1972224-1972904       GeneID:1085786  -    BA2115  1972224
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1973420-1972962      GeneID:1085784  -    BA2116  1972962
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1974771-1974550      GeneID:1085785  -    BA2118  1974550
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1974985-1975467       GeneID:1087428  bsaA   BA2119  1974985
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1977779-1975551      GeneID:1087759  -    BA2120  1975551
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1979880-1978990      GeneID:1087411  -    BA2122  1978990
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1981682-1985365       GeneID:1087257  narG   BA2125  1981682
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1985469-1986830       GeneID:1087027  narH   BA2126  1985469
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1986850-1987380       GeneID:1087765  narJ   BA2127  1986850
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1987398-1988087       GeneID:1085822  narI   BA2128  1987398
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1991368-1990688      GeneID:1085777  -    BA2132  1990688
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1991659-1992672       GeneID:1087021  narA-1  BA2133  1991659
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1992690-1993703       GeneID:1085802  -    BA2134  1992690
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1993746-1995035       GeneID:1086256  moeA-1  BA2135  1993746
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1995080-1995550       GeneID:1085742  moaE-1  BA2136  1995080
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1995861-1997030       GeneID:1085756  narK   BA2138  1995861
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1997382-1998299       GeneID:1087019  -    BA2139  1997382
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:1998623-1999000       GeneID:1087015  -    BA2140  1998623
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c1999664-1999191      GeneID:1085778  -    BA2142  1999191
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2000367-1999657      GeneID:1085779  -    BA2143  1999657
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2001788-2000364      GeneID:1085795  -    BA2144  2000364
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2002170-2001814      GeneID:1087756  nirD   BA2145  2001814
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2004591-2002186      GeneID:1085758  nirB   BA2146  2002186
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2005510-2004803      GeneID:1087359  scdA   BA2147  2004803
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2008024-2008260       GeneID:1085761  -    BA2151  2008024
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2009195-2008356      GeneID:1085741  -    BA2152  2008356
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2009746-2011347       GeneID:1087023  -    BA2153  2009746
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2013305-2013631       GeneID:1085767  -    BA2159  2013305
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2014984-2014238      GeneID:1085753  -    BA2162  2014238
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2015094-2015741       GeneID:1085745  -    BA2163  2015094
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2015738-2017633       GeneID:1085744  -    BA2164  2015738
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2018959-2019297       GeneID:1085755  ssb-2  BA2168  2018959
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2021406-2022533       GeneID:1085749  -    BA2171  2021406
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2022537-2022920       GeneID:1086306  -    BA2172  2022537
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2023004-2023438       GeneID:1085740  -    BA2173  2023004
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2023488-2024264       GeneID:1083745  -    BA2174  2023488
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2026380-2026697       GeneID:1085706  -    BA2176  2026380
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2027082-2027960       GeneID:1085748  -    BA2178  2027082
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2028330-2030330       GeneID:1085754  -    BA2179  2028330
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2030406-2032532       GeneID:1085736  -    BA2180  2030406
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2032925-2036026       GeneID:1085720  ileS-1  BA2181  2032925
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2036347-2037858       GeneID:1085737  -    BA2183  2036347
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2038444-2037962      GeneID:1085730  -    BA2184  2037962
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2039486-2040784       GeneID:1086803  aspS-1  BA2186  2039486
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2069379-2070719       GeneID:1087439  -     BA2216    2069379
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2070754-2071665       GeneID:1085695  -     BA2217    2070754
-               -       -        -     -    -
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2072277-2071702      GeneID:1085643  -     BA2218    2071702
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2073107-2072310      GeneID:1085631  -     BA2219    2072310
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2074181-2075620       GeneID:1085540  -     BA2221    2074181
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2075697-2076875       GeneID:1085530  -     BA2222    2075697
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2077023-2077730       GeneID:1087803  -     BA2223    2077023
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2077805-2078278       GeneID:1087310  -     BA2224    2077805
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2079767-2079336      GeneID:1087197  -     BA2227    2079336
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2079921-2080631       GeneID:1085617  -     BA2228    2079921
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2080624-2081682       GeneID:1085574  -     BA2229    2080624
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2082108-2082695       GeneID:1084700  -     BA2230    2082108
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2082795-2083436       GeneID:1085611  -     BA2231    2082795
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2083837-2084769       GeneID:1083676  -     BA2233    2083837
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2087668-2086211      GeneID:1085500  -     BA2235    2086211
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2087867-2088823       GeneID:1085458  thyA   BA2236    2087867
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2088843-2089331       GeneID:1085515  dfrA   BA2237    2088843
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2089487-2091472       GeneID:1085529  pbpC   BA2238    2089487
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2091715-2092350       GeneID:1085516  acpD   BA2239    2091715
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2092462-2093181       GeneID:1087416  -     BA2240    2092462
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2093878-2093222      GeneID:1085527  hlY-III  BA2241    2093222
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2094335-2095063       GeneID:1087508  -     BA2243    2094335
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2095406-2095657       GeneID:1084049  -     BA2245    2095406
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2095810-2096658       GeneID:1085505  -     BA2246    2095810
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2097833-2096859      GeneID:1087581  -     BA2247    2096859
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2098169-2098756       GeneID:1085533  -     BA2249    2098169
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2099259-2098798      GeneID:1085531  -     BA2250    2098798
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2099477-2101378       GeneID:1085386  asnO-3  BA2251    2099477
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2102643-2103605       GeneID:1085517  -     BA2255    2102643
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2104711-2105358       GeneID:1087283  -     BA2257    2104711
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2105618-2106106       GeneID:1085520  -     BA2258    2105618
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2107797-2108234       GeneID:1085198  -     BA2262    2107797
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2108533-2109426       GeneID:1085172  -     BA2263    2108533
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2109598-2110695       GeneID:1085125  -     BA2264    2109598
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2110709-2111338       GeneID:1085185  -     BA2265    2110709
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2112163-2113200       GeneID:1085204  -     BA2267    2112163
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2114370-2113351      GeneID:1089258  -     BA2268    2113351
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2115269-2114367      GeneID:1087289  -     BA2269    2114367
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2117230-2118267       GeneID:1087602  -     BA2271    2117230
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2119664-2120884       GeneID:1089254  -     BA2274    2119664
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2120919-2122073       GeneID:1089244  -     BA2275    2120919
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2122219-2122755       GeneID:1089246  -     BA2276    2122219
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2122757-2123986       GeneID:1089232  -     BA2277    2122757
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2124050-2124607       GeneID:1085128  -     BA2278    2124050
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2125661-2127172       GeneID:1086103  -     BA2280    2125661
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2127386-2128813       GeneID:1086115  arcD   BA2281    2127386
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2131066-2132916       GeneID:1086109  -     BA2284    2131066
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2133274-2133789       GeneID:1086071  -     BA2286    2133274
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2134427-2133885      GeneID:1089233  -     BA2287    2133885
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2134782-2136137       GeneID:1089234  -     BA2288    2134782
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2136270-2137694       GeneID:1089243  -     BA2289    2136270
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2138206-2137814      GeneID:1086035  -    BA2290    2137814
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2140359-2139604      GeneID:1086056  -    BA2292    2139604
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2141168-2142478       GeneID:1086068  -    BA2294    2141168
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2142475-2143173       GeneID:1085990  atoD   BA2295    2142475
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2143158-2143820       GeneID:1086070  -    BA2296    2143158
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2143836-2145104       GeneID:1086074  -    BA2297    2143836
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2145101-2145946       GeneID:1086076  -    BA2298    2145101
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2146046-2147431       GeneID:1084944  rocR-2  BA2299    2146046
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2147642-2149063       GeneID:1085899  kamA   BA2300    2147642
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2149060-2149332       GeneID:1085966  -    BA2301    2149060
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2149405-2149620       GeneID:1085944  -    BA2302    2149405
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2149810-2150472       GeneID:1085932  -    BA2303    2149810
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2150767-2150477      GeneID:1084941  -    BA2304    2150477
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2151266-2152087       GeneID:1084874  -    BA2307    2151266
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2152899-2153540       GeneID:1086266  -    BA2309    2152899
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2154420-2153530      GeneID:1084751  -    BA2310    2153530
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2155014-2154700      GeneID:1084847  -    BA2311    2154700
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2170206-2170742       GeneID:1084431  -    BA2334    2170206
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2172225-2173121       GeneID:1084443  prsA   BA2336    2172225
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2174029-2174436       GeneID:1089074  -    BA2338    2174029
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2177431-2179893       GeneID:1084404  -    BA2345    2177431
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2182362-2183480       GeneID:1084225  mmgD   BA2348    2182362
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2183579-2185015       GeneID:1084345  prpD   BA2349    2183579
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2186097-2187806       GeneID:1084229  -    BA2352    2186097
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2187823-2188713       GeneID:1089111  garR   BA2353    2187823
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2188750-2190210       GeneID:1089110  mmsA-1  BA2354    2188750
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2190913-2190281      GeneID:1084162  -    BA2355    2190281
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2192152-2191097      GeneID:1089120  -    BA2356    2191097
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2192469-2192726       GeneID:1084272  -    BA2357    2192469
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2193165-2194322       GeneID:1084068  -    BA2359    2193165
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2194319-2197408       GeneID:1089132  -    BA2360    2194319
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2198880-2199179       GeneID:1083864  -    BA2363    2198880
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2200142-2201344       GeneID:1089169  -    BA2367    2200142
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2201928-2202704       GeneID:1083858  entA   BA2368    2201928
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2202731-2203930       GeneID:1083869  dhbC   BA2369    2202731
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2203943-2205559       GeneID:1083816  dhbE   BA2370    2203943
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2205591-2206478       GeneID:1083815  dhbB   BA2371    2205591
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2206510-2213667       GeneID:1083894  dhbF   BA2372    2206510
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2213888-2215330       GeneID:1083915  -    BA2374    2213888
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2215364-2216113       GeneID:1089204  -    BA2375    2215364
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2217001-2216729      GeneID:1083785  hup-2  BA2377    2216729
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2217206-2217973       GeneID:1089197  -    BA2378    2217206
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2218000-2218512       GeneID:1083743  -    BA2379    2218000
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2219794-2218601      GeneID:1083771  -    BA2380    2218601
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2221388-2220021      GeneID:1089196  -    BA2381    2220021
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2222408-2221833      GeneID:1089188  -    BA2383    2221833
-               -       -        -    -    -
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2222577-2222903       GeneID:1083811  -    BA2384    2222577
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2223108-2223728       GeneID:1088127  -    BA2385    2223108
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2225273-2227192       GeneID:1083728  thrS-1  BA2388    2225273
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2228225-2230105       GeneID:1083638  -    BA2390    2228225
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2231708-2232889       GeneID:1083672  -    BA2393    2231708
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2235607-2234870      GeneID:1089201  -    BA2395  2234870
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2237809-2238675       GeneID:1087368  -    BA2399  2237809
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2239772-2238834      GeneID:1087516  -    BA2400  2238834
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2242782-2243435       GeneID:1087156  -    BA2405  2242782
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2244162-2243533      GeneID:1089207  -    BA2406  2243533
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2246740-2246558      GeneID:1087350  -    BA2408  2246558
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2247610-2248323       GeneID:1087352  -    BA2410  2247610
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2248379-2249305       GeneID:1087351  -    BA2411  2248379
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2249453-2249965       GeneID:1087354  -    BA2412  2249453
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2250887-2250003      GeneID:1087363  -    BA2413  2250003
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2251652-2252602       GeneID:1087164  -    BA2415  2251652
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2253813-2255213       GeneID:1086344  hemY-2  BA2418  2253813
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2256113-2256664       GeneID:1084948  -    BA2420  2256113
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2263563-2263279      GeneID:1085003  -    BA2431  2263279
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2266370-2265498      GeneID:1086491  -    BA2435  2265498
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2266500-2267543       GeneID:1084728  asd-1  BA2436  2266500
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2267709-2268833       GeneID:1087348  -    BA2437  2267709
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2270145-2269243      GeneID:1088513  -    BA2439  2269243
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2270298-2270984       GeneID:1084817  -    BA2440  2270298
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2272163-2272759       GeneID:1087306  -    BA2442  2272163
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2272981-2274735       GeneID:1085019  -    BA2443  2272981
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2274728-2276524       GeneID:1087878  -    BA2444  2274728
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2282298-2282074      GeneID:1084576  -    BA2451  2282074
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2282935-2283240       GeneID:1084781  -    BA2452  2282935
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2283335-2284645       GeneID:1088487  -    BA2453  2283335
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2284623-2285492       GeneID:1085265  -    BA2454  2284623
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2285995-2286588       GeneID:1086740  -    BA2457  2285995
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2286938-2288014       GeneID:1088194  -    BA2458  2286938
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2288039-2288872       GeneID:1088585  -    BA2459  2288039
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2290248-2288926      GeneID:1086651  -    BA2460  2288926
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2290714-2291019       GeneID:1085159  -    BA2462  2290714
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2292397-2292663       GeneID:1084691  -    BA2464  2292397
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2292686-2293834       GeneID:1088523  -    BA2465  2292686
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2294878-2295447       GeneID:1086564  -    BA2467  2294878
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2297188-2298189       GeneID:1087333  tdcB   BA2469  2297188
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2299533-2300219       GeneID:1084676  -    BA2472  2299533
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2301084-2301353       GeneID:1087252  -    BA2474  2301084
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2301427-2302779       GeneID:1085525  -    BA2475  2301427
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2304595-2304092      GeneID:1084766  -    BA2477  2304092
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2306063-2307310       GeneID:1087330  -    BA2480  2306063
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2307317-2309656       GeneID:1087329  -    BA2481  2307317
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2310528-2311238       GeneID:1087331  -    BA2483  2310528
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2312110-2312892       GeneID:1084679  -    BA2485  2312110
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2314699-2313014      GeneID:1084651  -    BA2486  2313014
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2314806-2315288       GeneID:1087246  -    BA2487  2314806
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2315456-2316193       GeneID:1084851  gpm   BA2488  2315456
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2319100-2320569       GeneID:1086512  pepD   BA2498  2319100
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2321807-2322400       GeneID:1085064  -    BA2501  2321807
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2323145-2323972       GeneID:1089139  -    BA2503  2323145
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2325750-2323984      GeneID:1087849  -    BA2504  2323984
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2328474-2329403       GeneID:1084799  bla1   BA2507  2328474
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2354237-2354842       GeneID:1085439  -    BA2530  2354237
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2360648-2361154       GeneID:1085318  -    BA2534    2360648
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2362418-2363617       GeneID:1087757  -    BA2537    2362418
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2363684-2365138       GeneID:1086572  -    BA2538    2363684
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2365677-2365928       GeneID:1085541  -    BA2540    2365677
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2366173-2366841       GeneID:1085637  -    BA2541    2366173
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2366838-2367857       GeneID:1085735  -    BA2542    2366838
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2367882-2368535       GeneID:1085615  -    BA2543    2367882
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2368956-2368657      GeneID:1084036  -    BA2545    2368657
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2369189-2370157       GeneID:1085775  -    BA2546    2369189
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2371535-2372872       GeneID:1086729  -    BA2548    2371535
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2372902-2373114       GeneID:1085766  -    BA2549    2372902
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2373136-2374047       GeneID:1085763  mvaB   BA2550    2373136
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2374052-2374840       GeneID:1085751  -    BA2551    2374052
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2374843-2376384       GeneID:1085738  -    BA2552    2374843
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2376434-2378374       GeneID:1085733  -    BA2553    2376434
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2379012-2379536       GeneID:1089149  -    BA2555    2379012
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2382414-2381398      GeneID:1088037  -    BA2559    2381398
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2383753-2382596      GeneID:1085800  -    BA2560    2382596
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2384438-2383743      GeneID:1085788  -    BA2561    2383743
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2384630-2385238       GeneID:1087264  -    BA2562    2384630
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2385836-2386546       GeneID:1085837  -    BA2564    2385836
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2391718-2392278       GeneID:1085821  -    BA2569    2391718
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2393799-2396966       GeneID:1087633  -    BA2572    2393799
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2399764-2400573       GeneID:1085931  -    BA2576    2399764
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2402875-2403669       GeneID:1085973  -    BA2579    2402875
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2405222-2406316       GeneID:1083877  -    BA2582    2405222
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2408022-2406331      GeneID:1086121  -    BA2583    2406331
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2408192-2408785       GeneID:1089129  -    BA2584    2408192
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2408895-2410226       GeneID:1086980  -    BA2585    2408895
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2412637-2413266       GeneID:1088529  -    BA2590    2412637
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2416780-2416352      GeneID:1087364  cwlJ-1  BA2594    2416352
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2416926-2417840       GeneID:1086096  -    BA2596    2416926
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2417966-2418673       GeneID:1085553  -    BA2597    2417966
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2420580-2419954      GeneID:1086716  -    BA2599    2419954
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2422776-2423354       GeneID:1086811  -    BA2601    2422776
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2424589-2425359       GeneID:1086180  -    BA2603    2424589
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2428403-2428077      GeneID:1084872  -    BA2606    2428077
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2429986-2431029       GeneID:1086908  -    BA2608    2429986
-               -       -        -    -    -
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2431151-2432599       GeneID:1086986  -    BA2609    2431151
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2432604-2433518       GeneID:1086552  ddl   BA2610    2432604
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2433820-2434509       GeneID:1086987  tenA   BA2611    2433820
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2437681-2437217      GeneID:1086957  -    BA2617    2437217
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2438262-2440649       GeneID:1087297  -    BA2618    2438262
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2444475-2444879       GeneID:1086686  -    BA2626    2444475
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2445039-2446274       GeneID:1088311  cypA   BA2627    2445039
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2446543-2447826       GeneID:1089050  -    BA2628    2446543
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2447816-2448448       GeneID:1086396  -    BA2629    2447816
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2449414-2450628       GeneID:1089060  -    BA2632    2449414
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2450742-2451320       GeneID:1087179  -    BA2633    2450742
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2451498-2452349       GeneID:1086866  -    BA2634    2451498
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2453197-2454612       GeneID:1084976  -    BA2636    2453197
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2459206-2458526         GeneID:1088392 -    BA2639  2458526
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2459615-2460163         GeneID:1085791 -    BA2640  2459615
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2460174-2461874         GeneID:1087320 -    BA2641  2460174
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2471398-2472420         GeneID:1086012 -    BA2650  2471398
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2473217-2473723         GeneID:1088533 -    BA2652  2473217
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2473923-2474729         GeneID:1088519 -    BA2653  2473923
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2475421-2474849         GeneID:1086843 -    BA2654  2474849
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2476479-2477441         GeneID:1086709 -    BA2656  2476479
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2477516-2478148         GeneID:1087276 -    BA2657  2477516
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2479902-2479597         GeneID:1086668 -    BA2659  2479597
                NC_003997.3    GeneID:1087872
ref|NC_003997.3|:2115918-2117076, ref|NC_003997.3|:2480563-2481729 -   BA2270  2115918
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2482428-2483651         GeneID:1086426 -    BA2663  2482428
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2483764-2485068         GeneID:1086909 -    BA2664  2483764
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2485807-2485109         GeneID:1084485 -    BA2665  2485109
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2490930-2491844         GeneID:1086514 -    BA2672  2490930
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2491983-2493344         GeneID:1086831 -    BA2673  2491983
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2494829-2495095         GeneID:1086540 -    BA2677  2494829
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2495197-2496213         GeneID:1088093 -    BA2678  2495197
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2496673-2497881         GeneID:1086174 -    BA2680  2496673
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2504516-2503554         GeneID:1086415 -    BA2688  2503554
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2509038-2508223         GeneID:1085038 -    BA2692  2508223
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2511197-2510832         GeneID:1087344 -    BA2695  2510832
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2514372-2513851         GeneID:1087645 -    BA2700  2513851
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2514916-2514389         GeneID:1087935 -    BA2701  2514389
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2516302-2514980         GeneID:1087938 -    BA2702  2514980
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2517938-2517558         GeneID:1087983 -    BA2705  2517558
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2518578-2518096         GeneID:1087505 -    BA2707  2518096
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2522227-2521568         GeneID:1087952 -    BA2712  2521568
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2522975-2522538         GeneID:1087918 -    BA2713  2522538
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2524293-2523178         GeneID:1087511 -    BA2715  2523178
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2525072-2524419         GeneID:1088007 -    BA2716  2524419
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2527106-2526738         GeneID:1087948 -    BA2719  2526738
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2527935-2527243         GeneID:1088003 -    BA2720  2527243
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2528188-2528733         GeneID:1087342 -    BA2721  2528188
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2543715-2541157         GeneID:1087991 -    BA2728  2541157
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2545903-2544200         GeneID:1086959 -    BA2730  2544200
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2548601-2548122         GeneID:1087875 -    BA2733  2548122
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2549050-2550354         GeneID:1087864 secY-2  BA2734  2549050
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2552450-2551533         GeneID:1087282 -    BA2736  2551533
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2552597-2554030         GeneID:1087870 -    BA2737  2552597
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2554390-2555253         GeneID:1087907 -    BA2738  2554390
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2556879-2555710         GeneID:1087249 -    BA2740  2555710
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2560801-2560205         GeneID:1088377 -    BA2746  2560205
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2562168-2560828         GeneID:1086708 -    BA2747  2560828
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2562945-2562184         GeneID:1084998 sleB   BA2748  2562184
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2563091-2563423         GeneID:1087431 -    BA2749  2563091
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2565409-2564570         GeneID:1088379 -    BA2751  2564570
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2566072-2565443         GeneID:1087435 -    BA2752  2565443
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2567361-2566075         GeneID:1088380 kynU   BA2753  2566075
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2568605-2568168         GeneID:1088381 -    BA2755  2568168
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2568702-2569505         GeneID:1085627 -    BA2756  2568702
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2569991-2569533         GeneID:1086678 -    BA2757  2569533
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2570511-2570143      GeneID:1089181  -    BA2759    2570143
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2570770-2570513      GeneID:1083794  -    BA2760    2570513
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2572732-2570882      GeneID:1083842  -    BA2761    2570882
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2573386-2573048      GeneID:1088383  -    BA2763    2573048
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2573956-2573414      GeneID:1088382  -    BA2764    2573414
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2574739-2573969      GeneID:1085635  -    BA2765    2573969
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2574990-2575487       GeneID:1083870  -    BA2766    2574990
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2576149-2575547      GeneID:1085655  -    BA2767    2575547
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2577582-2577181      GeneID:1088385  -    BA2769    2577181
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2578266-2578862       GeneID:1089177  -    BA2772    2578266
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2580324-2578945      GeneID:1084372  acoL   BA2773    2578945
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2581536-2580340      GeneID:1087334  acoC   BA2774    2580340
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2582598-2581564      GeneID:1087338  acoB   BA2775    2581564
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2583614-2582616      GeneID:1083832  acoA   BA2776    2582616
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2584263-2583784      GeneID:1088384  -    BA2777    2583784
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2584452-2585297       GeneID:1089179  -    BA2778    2584452
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2585339-2585848       GeneID:1085658  -    BA2779    2585339
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2588010-2587186      GeneID:1088387  -    BA2783    2587186
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2589605-2588769      GeneID:1086167  -    BA2785    2588769
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2590803-2589598      GeneID:1085649  proV-2  BA2786    2589598
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2590975-2591832       GeneID:1087337  -    BA2787    2590975
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2592459-2591878      GeneID:1086459  clpP-1  BA2788    2591878
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2593167-2592481      GeneID:1084789  -    BA2789    2592481
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2593311-2593577       GeneID:1084777  fdX   BA2790    2593311
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2596284-2594917      GeneID:1088390  -    BA2793    2594917
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2597240-2596722      GeneID:1087227  -    BA2794    2596722
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2605187-2604411      GeneID:1085667  -    BA2809    2604411
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2606888-2605878      GeneID:1087228  -    BA2811    2605878
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2607219-2606875      GeneID:1085342  -    BA2812    2606875
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2612409-2612026      GeneID:1088400  -    BA2817    2612026
-               -       -        -    -    -
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2614552-2612435      GeneID:1085972  recQ-2  BA2818    2612435
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2615626-2616249       GeneID:1087985  -    BA2820    2615626
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2622553-2621624      GeneID:1088406  ppaC   BA2826    2621624
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2623380-2622715      GeneID:1085546  -    BA2827    2622715
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2624108-2623605      GeneID:1085569  -    BA2828    2623605
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2624766-2624326      GeneID:1088410  -    BA2829    2624326
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2626287-2624797      GeneID:1086771  -    BA2830    2624797
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2627879-2626395      GeneID:1085669  aldA   BA2831    2626395
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2629758-2628817      GeneID:1087183  -    BA2833    2628817
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2630792-2629755      GeneID:1085580  -    BA2834    2629755
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2631964-2630789      GeneID:1085575  -    BA2835    2630789
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2632145-2633806       GeneID:1084006  -    BA2836    2632145
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2633915-2634157       GeneID:1085583  -    BA2837    2633915
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2636051-2635743      GeneID:1084756  -    BA2839    2635743
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2636488-2636039      GeneID:1085581  -    BA2840    2636039
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2636747-2637511       GeneID:1087301  -    BA2841    2636747
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2639016-2639240       GeneID:1085578  -    BA2845    2639016
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2642995-2641373      GeneID:1088414  -    BA2848    2641373
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2645109-2644057      GeneID:1084540  -    BA2850    2644057
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2648360-2648097      GeneID:1088419  -    BA2857    2648097
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2649326-2648562      GeneID:1086585  -    BA2858    2648562
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2651660-2649867      GeneID:1088416  -    BA2860  2649867
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2653237-2651861      GeneID:1084553  -    BA2861  2651861
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2653890-2654414       GeneID:1088424  -    BA2863  2653890
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2656032-2655277      GeneID:1087613  -    BA2865  2655277
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2659199-2658447      GeneID:1087621  -    BA2868  2658447
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2660288-2659212      GeneID:1088301  -    BA2869  2659212
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2662010-2661150      GeneID:1088431  -    BA2872  2661150
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2662235-2662666       GeneID:1085551  -    BA2873  2662235
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2663814-2664134       GeneID:1084811  -    BA2876  2663814
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2665724-2664189      GeneID:1088428  -    BA2877  2664189
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2666456-2665749      GeneID:1085560  -    BA2878  2665749
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2667185-2666475      GeneID:1088433  -    BA2879  2666475
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2667822-2667199      GeneID:1087274  -    BA2880  2667199
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2669821-2671059       GeneID:1087997  -    BA2882  2669821
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2673284-2672880      GeneID:1088528  -    BA2886  2672880
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2675855-2675079      GeneID:1087470  -    BA2890  2675079
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2676419-2676051      GeneID:1086315  -    BA2891  2676051
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2677921-2679123       GeneID:1088436  -    BA2896  2677921
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2680289-2681488       GeneID:1086785  -    BA2899  2680289
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2681545-2681943       GeneID:1086629  -    BA2900  2681545
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2682036-2682866       GeneID:1088439  -    BA2901  2682036
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2685950-2685234      GeneID:1086850  -    BA2906  2685234
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2689334-2688288      GeneID:1088564  -    BA2916  2688288
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2689522-2690343       GeneID:1088445  -    BA2917  2689522
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2691921-2690809      GeneID:1088561  ssuD   BA2919  2690809
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2692846-2691998      GeneID:1088554  -    BA2920  2691998
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2693849-2692863      GeneID:1088557  -    BA2921  2692863
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2695578-2694850      GeneID:1088551  -    BA2923  2694850
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2696165-2695575      GeneID:1088560  -    BA2924  2695575
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2700636-2699839      GeneID:1088452  aacC7  BA2930  2699839
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2704691-2703753      GeneID:1087083  -    BA2936  2703753
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2707095-2706394      GeneID:1088539  -    BA2940  2706394
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2707795-2707112      GeneID:1088456  -    BA2941  2707112
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2708639-2709466       GeneID:1085595  -    BA2944  2708639
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2713103-2711130      GeneID:1088537  -    BA2947  2711130
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2715245-2713620      GeneID:1088536  -    BA2948  2713620
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2716471-2715623      GeneID:1088505  -    BA2949  2715623
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2722119-2720962      GeneID:1085856  -    BA2952  2720962
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2723594-2722305      GeneID:1086557  aroA   BA2953  2722305
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2724747-2723611      GeneID:1087404  tyrA   BA2954  2723611
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2725804-2724704      GeneID:1088520  hisC-2  BA2955  2724704
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2726995-2725823      GeneID:1089216  aroF-2  BA2956  2725823
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2728356-2727280      GeneID:1084724  -    BA2958  2727280
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2731737-2729188      GeneID:1088077  -    BA2959  2729188
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2732698-2731781      GeneID:1088096  -    BA2960  2731781
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2732848-2733285       GeneID:1088565  -    BA2961  2732848
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2733964-2733434      GeneID:1088097  -    BA2963  2733434
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2734935-2735450       GeneID:1088204  -    BA2966  2734935
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2736824-2735502      GeneID:1087231  -    BA2967  2735502
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2740995-2739949      GeneID:1088571  -    BA2973  2739949
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2741377-2742879       GeneID:1088569  mqo   BA2974  2741377
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2743966-2742923      GeneID:1088112  -    BA2975  2742923
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2744952-2743963      GeneID:1088572  -    BA2976    2743963
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2745902-2744949      GeneID:1084389  -    BA2977    2744949
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2747389-2745899      GeneID:1089067  -    BA2978    2745899
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2747567-2748508       GeneID:1088113  -    BA2979    2747567
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2750097-2750459       GeneID:1084256  -    BA2981    2750097
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2750466-2751248       GeneID:1088545  -    BA2982    2750466
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2751874-2751371      GeneID:1084056  -    BA2983    2751371
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2753989-2753663      GeneID:1088573  -    BA2987    2753663
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2755306-2754086      GeneID:1084484  -    BA2988    2754086
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2756401-2755358      GeneID:1084574  -    BA2989    2755358
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2756690-2757178       GeneID:1085307  -    BA2990    2756690
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2757382-2758575       GeneID:1088141  -    BA2991    2757382
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2761002-2759899      GeneID:1086339  proB  BA2993    2759899
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2764296-2762656      GeneID:1084476  rocB  BA2996    2762656
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2765121-2764372      GeneID:1089167  -    BA2997    2764372
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2765389-2766813       GeneID:1088150  -    BA2998    2765389
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2769296-2768337      GeneID:1084194  -    BA3000    2768337
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2771528-2772010       GeneID:1088133  -    BA3002    2771528
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2772021-2772236       GeneID:1084293  -    BA3003    2772021
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2777187-2776645      GeneID:1088575  -    BA3010    2776645
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2777585-2777202      GeneID:1083873  -    BA3011    2777202
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2779373-2779056      GeneID:1083911  -    BA3015    2779056
-               -       -        -    -    -
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2779580-2780509       GeneID:1088509  -    BA3016    2779580
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2780506-2781669       GeneID:1088169  -    BA3017    2780506
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2782012-2782752       GeneID:1088600  -    BA3019    2782012
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2784266-2782809      GeneID:1083957  -    BA3020    2782809
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2785014-2786510       GeneID:1088576  -    BA3022    2785014
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2786894-2786652      GeneID:1088170  -    BA3023    2786652
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2788982-2787510      GeneID:1088579  -    BA3024    2787510
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2789830-2789063      GeneID:1088176  -    BA3025    2789063
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2791400-2789883      GeneID:1088114  -    BA3026    2789883
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2792634-2791813      GeneID:1088167  -    BA3028    2791813
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2794185-2792968      GeneID:1088578  -    BA3029    2792968
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2794457-2795836       GeneID:1088178  -    BA3030    2794457
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2796487-2795960      GeneID:1089062  -    BA3031    2795960
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2798355-2796601      GeneID:1088144  -    BA3032    2796601
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2799891-2798725      GeneID:1088518  adP-2  BA3033    2798725
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2800656-2800150      GeneID:1088190  -    BA3034    2800150
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2801234-2800851      GeneID:1086484  -    BA3035    2800851
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2802707-2801598      GeneID:1088582  -    BA3037    2801598
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2803636-2802704      GeneID:1088580  -    BA3038    2802704
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2804077-2803784      GeneID:1087018  -    BA3039    2803784
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2804682-2804116      GeneID:1089061  -    BA3040    2804116
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2805129-2804701      GeneID:1087230  -    BA3041    2804701
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2805394-2807337       GeneID:1088193  -    BA3042    2805394
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2808028-2807384      GeneID:1087372  -    BA3043    2807384
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2808517-2808050      GeneID:1086860  -    BA3044    2808050
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2812560-2811538      GeneID:1086480  -    BA3051    2811538
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2817358-2816411      GeneID:1084246  -    BA3056    2816411
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2818273-2817383      GeneID:1083789  -    BA3057    2817383
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2818792-2818322      GeneID:1084973  -    BA3058    2818322
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2819217-2818810      GeneID:1086490  -    BA3059  2818810
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2819314-2819781       GeneID:1085840  -    BA3060  2819314
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2820711-2819800      GeneID:1088199  -    BA3061  2819800
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2820837-2822279       GeneID:1087533  -    BA3062  2820837
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2823192-2822878      GeneID:1087527  -    BA3064  2822878
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2825603-2824602      GeneID:1088220  -    BA3066  2824602
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2826271-2825600      GeneID:1088217  -    BA3067  2825600
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2827298-2826306      GeneID:1083757  -    BA3068  2826306
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2828222-2827398      GeneID:1084618  -    BA3069  2827398
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2829022-2828351      GeneID:1088588  -    BA3070  2828351
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2829979-2829236      GeneID:1084639  -    BA3071  2829236
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2831731-2830934      GeneID:1088211  -    BA3073  2830934
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2831938-2832840       GeneID:1086618  -    BA3074  2831938
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2833950-2835416       GeneID:1088556  lysP   BA3076  2833950
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2835530-2835835       GeneID:1088586  -    BA3077  2835530
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2835869-2836639       GeneID:1088592  -    BA3078  2835869
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2837390-2838151       GeneID:1089202  -    BA3081  2837390
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2840521-2840000      GeneID:1088323  -    BA3086  2840000
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2844411-2843683      GeneID:1088325  -    BA3089  2843683
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2845134-2844487      GeneID:1086349  pcP   BA3090  2844487
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2848011-2847049      GeneID:1084996  -    BA3093  2847049
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2848717-2848013      GeneID:1087394  -    BA3094  2848013
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2849493-2848732      GeneID:1087399  -    BA3095  2848732
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2850500-2849538      GeneID:1088549  -    BA3096  2849538
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2851204-2850491      GeneID:1086475  -    BA3097  2850491
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2851971-2851219      GeneID:1085566  -    BA3098  2851219
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2852781-2852230      GeneID:1088352  sipU   BA3099  2852230
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2853482-2852805      GeneID:1088532  -    BA3100  2852805
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2855835-2855131      GeneID:1088359  -    BA3103  2855131
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2855905-2856375       GeneID:1088353  -    BA3104  2855905
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2858525-2857893      GeneID:1088512  -    BA3106  2857893
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2859443-2858856      GeneID:1087923  -    BA3108  2858856
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2861435-2860107      GeneID:1088355  -    BA3110  2860107
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2862427-2861549      GeneID:1086385  -    BA3111  2861549
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2862943-2862431      GeneID:1088499  -    BA3112  2862431
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2864880-2863699      GeneID:1085562  -    BA3114  2863699
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2865052-2865669       GeneID:1088356  -    BA3115  2865052
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2868335-2865729      GeneID:1087396  ppsA   BA3116  2865729
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2868834-2869679       GeneID:1088598  -    BA3118  2868834
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2876459-2876938       GeneID:1088360  -    BA3128  2876459
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2877489-2876974      GeneID:1087385  -    BA3129  2876974
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2878244-2879377       GeneID:1087387  adhB   BA3131  2878244
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2884300-2883296      GeneID:1088368  ansA-2  BA3137  2883296
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2884484-2884861       GeneID:1088420  ansR   BA3138  2884484
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2886046-2885405      GeneID:1088455  -    BA3140  2885405
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2887628-2886213      GeneID:1088459  -    BA3141  2886213
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2890282-2889452      GeneID:1086466  proC   BA3143  2889452
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2899008-2898064      GeneID:1086758  -    BA3153  2898064
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2901543-2900563      GeneID:1086611  glsA-2  BA3155  2900563
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2904234-2905385       GeneID:1088372  -    BA3157  2904234
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2910095-2908506      GeneID:1088371  -    BA3162  2908506
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2913371-2912535      GeneID:1083660  -    BA3165  2912535
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2913864-2914508       GeneID:1087788  -   BA3166    2913864
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2914682-2915326       GeneID:1086562  -   BA3167    2914682
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2915371-2915916       GeneID:1085618  -   BA3168    2915371
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2918924-2918046      GeneID:1085948  -   BA3170    2918046
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2922295-2921270      GeneID:1086242  -   BA3174    2921270
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2923204-2922818      GeneID:1083637  -   BA3176    2922818
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2924759-2924049      GeneID:1086654  -   BA3178    2924049
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2926840-2925431      GeneID:1086563  -   BA3180    2925431
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2927538-2927026      GeneID:1086876  -   BA3181    2927026
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2930243-2927619      GeneID:1086884  -   BA3182    2927619
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2931775-2930243      GeneID:1086894  ndhF  BA3183    2930243
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2933335-2933889       GeneID:1084113  -   BA3185    2933335
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2934886-2933975      GeneID:1086881  -   BA3186    2933975
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2940154-2939555      GeneID:1086291  -   BA3192    2939555
-               -       -        -   -    -
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2942744-2941914      GeneID:1086601  -   BA3195    2941914
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2943302-2942898      GeneID:1086394  arsC  BA3196    2942898
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2944368-2943328      GeneID:1087292  acr3  BA3197    2943328
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2944824-2944387      GeneID:1089107  -   BA3198    2944387
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2945189-2944884      GeneID:1087300  arsR  BA3199    2944884
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2951167-2950394      GeneID:1087190  -   BA3204    2950394
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2951326-2951766       GeneID:1087457  -   BA3205    2951326
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2953038-2951833      GeneID:1087474  -   BA3206    2951833
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2955583-2953304      GeneID:1087476  -   BA3207    2953304
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2955725-2956117       GeneID:1086781  -   BA3208    2955725
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2962215-2960140      GeneID:1087646  -   BA3214    2960140
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2963949-2963644      GeneID:1089210  -   BA3218    2963644
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2964517-2964167      GeneID:1089208  -   BA3219    2964167
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2965261-2964842      GeneID:1083719  -   BA3220    2964842
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2968741-2965544      GeneID:1089205  cypD  BA3221    2965544
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2970805-2969327      GeneID:1083781  -   BA3223    2969327
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2971230-2971832       GeneID:1083739  -   BA3225    2971230
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2973281-2972958      GeneID:1089190  -   BA3227    2972958
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2973772-2973302      GeneID:1089170  -   BA3228    2973302
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2973948-2974622       GeneID:1083819  -   BA3229    2973948
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2974619-2975992       GeneID:1089187  -   BA3230    2974619
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2978260-2976815      GeneID:1083933  -   BA3232    2976815
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2981195-2980200      GeneID:1083934  -   BA3236    2980200
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2982147-2981548      GeneID:1089160  -   BA3238    2981548
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2982780-2982202      GeneID:1083973  -   BA3239    2982202
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2993568-2992648      GeneID:1084085  -   BA3252    2992648
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2993783-2994364       GeneID:1084075  -   BA3253    2993783
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2994514-2995632       GeneID:1084110  -   BA3254    2994514
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2996368-2995697      GeneID:1084102  -   BA3255    2995697
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c2997432-2996368      GeneID:1084149  -   BA3256    2996368
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2997617-2998240       GeneID:1089135  -   BA3257    2997617
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:2998310-2999569       GeneID:1084127  -   BA3258    2998310
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3001132-2999756      GeneID:1089122  -   BA3260    2999756
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3001811-3001134      GeneID:1089115  -   BA3261    3001134
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3005349-3004510      GeneID:1089104  -   BA3266    3004510
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3011931-3011290      GeneID:1089080  -   BA3272    3011290
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3012220-3013251       GeneID:1084368  -   BA3275    3012220
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3015109-3014897      GeneID:1084441  -    BA3278  3014897
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3016615-3015413      GeneID:1089063  -    BA3279  3015413
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3021253-3022368       GeneID:1084490  -    BA3284  3021253
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3029674-3027722      GeneID:1084918  -    BA3291  3027722
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3038682-3035800      GeneID:1085070  -    BA3299  3035800
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3040770-3039601      GeneID:1087038  -    BA3302  3039601
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3041141-3041716       GeneID:1086845  -    BA3303  3041141
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3051186-3048856      GeneID:1088507  hypF   BA3313  3048856
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3052225-3051197      GeneID:1088500  -    BA3314  3051197
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3052889-3052308      GeneID:1088502  -    BA3315  3052308
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3053533-3053093      GeneID:1088496  -    BA3316  3053093
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3053699-3054979       GeneID:1088501  -    BA3317  3053699
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3056637-3056128      GeneID:1088498  -    BA3318  3056128
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3059214-3058042      GeneID:1088491  -    BA3320  3058042
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3060201-3059227      GeneID:1088494  serC   BA3321  3059227
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3062899-3062708      GeneID:1088489  -    BA3325  3062708
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3064056-3062989      GeneID:1088484  -    BA3326  3062989
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3064554-3064237      GeneID:1088486  -    BA3327  3064237
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3065597-3064770      GeneID:1088483  -    BA3328  3064770
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3068541-3066151      GeneID:1088469  -    BA3330  3066151
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3069361-3068621      GeneID:1088472  -    BA3331  3068621
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3071826-3072533       GeneID:1088453  -    BA3335  3071826
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3072943-3072611      GeneID:1088187  -    BA3336  3072611
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3076026-3075826      GeneID:1088104  -    BA3341  3075826
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3077206-3076010      GeneID:1088116  -    BA3342  3076010
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3078249-3077347      GeneID:1088061  -    BA3343  3077347
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3078439-3078855       GeneID:1088091  -    BA3344  3078439
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3078871-3080070       GeneID:1086327  -    BA3345  3078871
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3087836-3086298      GeneID:1084629  -    BA3355  3086298
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3107402-3106926      GeneID:1084764  -    BA3375  3106926
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3107742-3109019       GeneID:1084846  hisS   BA3376  3107742
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3109181-3109492       GeneID:1084820  -    BA3377  3109181
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3109758-3110357       GeneID:1084829  -    BA3378  3109758
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3110796-3110416      GeneID:1084862  -    BA3379  3110416
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3110925-3111608       GeneID:1084860  -    BA3380  3110925
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3111762-3112037       GeneID:1084854  -    BA3381  3111762
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3113142-3112084      GeneID:1084882  pykA-1  BA3382  3112084
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3113945-3113235      GeneID:1084881  -    BA3383  3113235
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3115041-3114283      GeneID:1084900  fabG   BA3385  3114283
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3116756-3115098      GeneID:1084898  -    BA3386  3115098
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3117474-3116749      GeneID:1084899  -    BA3387  3116749
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3117935-3118294       GeneID:1084907  -    BA3389  3117935
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3119503-3118541      GeneID:1084908  -    BA3391  3118541
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3120387-3119677      GeneID:1084930  -    BA3392  3119677
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3122269-3121247      GeneID:1084945  -    BA3394  3121247
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3123295-3124134       GeneID:1084951  -    BA3396  3123295
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3133245-3132247      GeneID:1085187  -    BA3408  3132247
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3133636-3134793       GeneID:1085180  dxr-1  BA3409  3133636
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3135953-3134823      GeneID:1085238  -    BA3410  3134823
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3136256-3136008      GeneID:1085241  -    BA3411  3136008
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3138086-3137331      GeneID:1085300  -    BA3414  3137331
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3138675-3138127      GeneID:1085400  -    BA3415  3138127
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3138782-3139963       GeneID:1085371  -    BA3416    3138782
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3140907-3140020      GeneID:1085368  -    BA3417    3140020
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3141202-3141597       GeneID:1085479  -    BA3418    3141202
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3142537-3141989      GeneID:1085537  -    BA3420    3141989
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3143150-3142737      GeneID:1085463  -    BA3421    3142737
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3144510-3143203      GeneID:1085526  -    BA3422    3143203
-               -       -        -    -    -
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3145031-3144651      GeneID:1085524  -    BA3423    3144651
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3145506-3146390       GeneID:1085558  -    BA3424    3145506
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3147257-3146436      GeneID:1085554  -    BA3425    3146436
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3148870-3147809      GeneID:1085563  -    BA3427    3147809
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3150539-3148998      GeneID:1085565  gntK   BA3428    3148998
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3151920-3150595      GeneID:1085585  gntP-2  BA3429    3150595
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3152978-3152310      GeneID:1085564  -    BA3430    3152310
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3153923-3153030      GeneID:1085582  -    BA3431    3153030
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3159518-3158565      GeneID:1085600  -    BA3435    3158565
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3160485-3159532      GeneID:1085596  -    BA3436    3159532
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3160905-3161912       GeneID:1085598  -    BA3438    3160905
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3162966-3162172      GeneID:1085604  -    BA3440    3162172
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3165251-3163554      GeneID:1085605  -    BA3442    3163554
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3167635-3165407      GeneID:1085616  -    BA3443    3165407
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3168577-3167978      GeneID:1085614  -    BA3444    3167978
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3170033-3168960      GeneID:1085613  -    BA3445    3168960
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3173567-3173094      GeneID:1085630  -    BA3448    3173094
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3174086-3173610      GeneID:1085620  -    BA3449    3173610
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3178629-3178216      GeneID:1085640  -    BA3453    3178216
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3179613-3179218      GeneID:1085665  spxA   BA3456    3179218
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3183844-3182672      GeneID:1085677  cfa   BA3460    3182672
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3186545-3186961       GeneID:1085692  -    BA3464    3186545
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3188011-3187187      GeneID:1085689  -    BA3465    3187187
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3189473-3188625      GeneID:1085700  -    BA3467    3188625
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3189649-3189858       GeneID:1085698  -    BA3468    3189649
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3190871-3189972      GeneID:1085699  -    BA3469    3189972
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3194532-3193066      GeneID:1085704  -    BA3473    3193066
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3198653-3198378      GeneID:1083751  -    BA3479    3198378
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3203733-3202411      GeneID:1084171  -    BA3482    3202411
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3204448-3203726      GeneID:1084151  -    BA3483    3203726
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3205764-3205183      GeneID:1084090  -    BA3485    3205183
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3206760-3206107      GeneID:1084160  -    BA3486    3206107
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3207377-3207967       GeneID:1084092  -    BA3487    3207377
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3209124-3208645      GeneID:1084091  -    BA3489    3208645
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3209235-3209894       GeneID:1084084  -    BA3490    3209235
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3211744-3210995      GeneID:1084058  -    BA3492    3210995
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3212506-3211745      GeneID:1084060  -    BA3493    3211745
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3213398-3213078      GeneID:1084025  -    BA3495    3213078
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3215107-3213821      GeneID:1084026  -    BA3497    3213821
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3218478-3217741      GeneID:1084108  -    BA3501    3217741
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3218911-3219201       GeneID:1084107  -    BA3503    3218911
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3222594-3221551      GeneID:1084393  -    BA3508    3221551
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3223119-3222766      GeneID:1084362  -    BA3509    3222766
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3223825-3223133      GeneID:1084356  -    BA3510    3223133
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3223959-3224381       GeneID:1084367  -    BA3511    3223959
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3224395-3224859       GeneID:1084325  -    BA3512    3224395
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3224964-3225443       GeneID:1084321  -    BA3513    3224964
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3226236-3225484      GeneID:1084307  -    BA3514    3225484
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3228883-3227492      GeneID:1084278  -    BA3516    3227492
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3230712-3229513      GeneID:1084300  -    BA3518    3229513
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3232512-3232234      GeneID:1084267  -    BA3522    3232234
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3234564-3233902      GeneID:1084239  -    BA3524    3233902
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3234930-3234580      GeneID:1084244  -    BA3525    3234580
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3235193-3236518       GeneID:1084222  -    BA3526    3235193
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3236817-3236590      GeneID:1084228  -    BA3527    3236590
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3239236-3238697      GeneID:1084199  -    BA3530    3238697
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3240240-3239461      GeneID:1084211  -    BA3531    3239461
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3241397-3240381      GeneID:1084208  -    BA3533    3240381
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3242432-3241398      GeneID:1084178  -    BA3534    3241398
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3242703-3243467       GeneID:1084174  -    BA3535    3242703
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3244602-3243745      GeneID:1084599  -    BA3536    3243745
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3245837-3244851      GeneID:1084601  -    BA3537    3244851
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3246563-3246108      GeneID:1084600  -    BA3538    3246108
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3246759-3247250       GeneID:1084585  -    BA3539    3246759
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3247824-3247348      GeneID:1084588  -    BA3540    3247348
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3248354-3247842      GeneID:1084589  -    BA3541    3247842
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3249549-3248656      GeneID:1084565  -    BA3543    3248656
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3249673-3250638       GeneID:1084570  qor-2  BA3544    3249673
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3251408-3250704      GeneID:1084567  -    BA3545    3250704
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3252095-3251571      GeneID:1084552  -    BA3546    3251571
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3254003-3252102      GeneID:1084555  -    BA3547    3252102
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3254616-3255245       GeneID:1084549  -    BA3550    3254616
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3256881-3255340      GeneID:1084526  amyS   BA3551    3255340
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3258004-3259791       GeneID:1084534  pepF-2  BA3553    3258004
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3260960-3259827      GeneID:1084488  -    BA3554    3259827
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3262877-3263728       GeneID:1084435  -    BA3557    3262877
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3265995-3265051      GeneID:1084017  -    BA3560    3265051
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3270674-3271009       GeneID:1083966  -    BA3565    3270674
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3271028-3272026       GeneID:1083967  -    BA3566    3271028
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3272205-3273671       GeneID:1083912  -    BA3567    3272205
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3276915-3276568      GeneID:1083843  -    BA3573    3276568
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3277896-3276928      GeneID:1083891  -    BA3574    3276928
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3279292-3277901      GeneID:1083856  -    BA3575    3277901
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3279860-3279462      GeneID:1083824  -    BA3576    3279462
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3284721-3283591      GeneID:1083813  -    BA3581    3283591
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3287296-3284741      GeneID:1083803  -    BA3582    3284741
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3291495-3288580      GeneID:1083780  -    BA3584    3288580
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3292376-3291699      GeneID:1083779  -    BA3585    3291699
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3292669-3293187       GeneID:1086359  -    BA3586    3292669
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3294412-3293483      GeneID:1086357  -    BA3587    3293483
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3295498-3294587      GeneID:1088064  -    BA3588    3294587
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3296320-3297411       GeneID:1086368  -    BA3590    3296320
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3298084-3297722      GeneID:1086366  -    BA3591    3297722
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3299139-3298411      GeneID:1086387  -    BA3593    3298411
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3301222-3300779      GeneID:1086354  -    BA3596    3300779
-               -       -        -    -    -
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3301984-3301364      GeneID:1086401  -    BA3597    3301364
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3302803-3302462      GeneID:1086404  -    BA3599  3302462
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3302914-3303471       GeneID:1086409  -    BA3600  3302914
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3310595-3303519      GeneID:1088071  -    BA3601  3303519
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3310712-3311461       GeneID:1086410  -    BA3602  3310712
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3313905-3312397      GeneID:1083763  argH-1  BA3604  3312397
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3315086-3314007      GeneID:1089183  -    BA3605  3314007
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3316165-3315233      GeneID:1089198  -    BA3606  3315233
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3317721-3316282      GeneID:1083802  panF   BA3607  3316282
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3318003-3317725      GeneID:1089186  -    BA3608  3317725
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3318277-3319761       GeneID:1089172  dhaS   BA3609  3318277
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3320552-3319812      GeneID:1089168  fabG   BA3610  3319812
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3322759-3320906      GeneID:1083850  -    BA3612  3320906
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3323284-3322859      GeneID:1083995  -    BA3613  3322859
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3324305-3323364      GeneID:1089163  -    BA3614  3323364
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3326543-3325494      GeneID:1089124  -    BA3620  3325494
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3327315-3326851      GeneID:1084148  moaE-2  BA3622  3326851
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3328603-3327296      GeneID:1084200  moeA-2  BA3623  3327296
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3330442-3329663      GeneID:1089105  -    BA3625  3329663
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3331648-3330632      GeneID:1084255  narA-2  BA3627  3330632
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3332466-3331669      GeneID:1089087  fdhD-2  BA3628  3331669
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3332827-3332483      GeneID:1089090  -    BA3629  3332483
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3333425-3332943      GeneID:1084323  -    BA3630  3332943
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3336376-3333437      GeneID:1089073  -    BA3631  3333437
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3336674-3338212       GeneID:1084413  gerSA  BA3633  3336674
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3338209-3339306       GeneID:1089056  gerSB  BA3634  3338209
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3344185-3340715      GeneID:1084483  -    BA3637  3340715
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3346343-3344151      GeneID:1084547  -    BA3638  3344151
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3346836-3346501      GeneID:1089048  -    BA3639  3346501
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3346971-3347366       GeneID:1084591  -    BA3640  3346971
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3348126-3347407      GeneID:1084595  -    BA3641  3347407
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3356794-3355757      GeneID:1084869  -    BA3647  3355757
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3360595-3359702      GeneID:1085889  -    BA3653  3359702
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3360760-3361353       GeneID:1085867  -    BA3654  3360760
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3362408-3361377      GeneID:1085947  -    BA3655  3361377
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3365001-3362578      GeneID:1085874  parC   BA3656  3362578
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3366967-3365003      GeneID:1085976  parE   BA3657  3365003
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3367756-3367343      GeneID:1085950  -    BA3659  3367343
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3369077-3367836      GeneID:1086003  -    BA3660  3367836
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3369957-3369280      GeneID:1085996  -    BA3661  3369280
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3372281-3370425      GeneID:1086039  -    BA3663  3370425
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3372507-3373103       GeneID:1086107  -    BA3665  3372507
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3373212-3373502       GeneID:1086036  -    BA3666  3373212
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3373948-3373529      GeneID:1086092  -    BA3667  3373529
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3374058-3375350       GeneID:1089237  -    BA3668  3374058
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3375576-3375379      GeneID:1086079  -    BA3669  3375379
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3377086-3376139      GeneID:1089228  -    BA3672  3376139
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3377777-3377202      GeneID:1089229  -    BA3674  3377202
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3382797-3380074      GeneID:1089249  acnA   BA3677  3380074
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3383921-3383280      GeneID:1089257  -    BA3679  3383280
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3384315-3384052      GeneID:1085169  -    BA3680  3384052
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3384683-3385069       GeneID:1089250  cotM   BA3681  3384683
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3385388-3385113      GeneID:1085140  -    BA3682  3385113
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3385853-3385446      GeneID:1085145  -    BA3683    3385446
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3387681-3387238      GeneID:1085173  -    BA3685    3387238
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3387786-3388367       GeneID:1085186  -    BA3686    3387786
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3389466-3388375      GeneID:1085222  -    BA3687    3388375
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3391563-3390988      GeneID:1085233  -    BA3689    3390988
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3393300-3391687      GeneID:1085360  alkK   BA3690    3391687
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3394100-3393897      GeneID:1085324  -    BA3692    3393897
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3394253-3395065       GeneID:1085510  -    BA3693    3394253
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3395237-3395449       GeneID:1085448  -    BA3694    3395237
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3398314-3398066      GeneID:1085513  -    BA3697    3398066
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3399606-3398803      GeneID:1085662  -    BA3699    3398803
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3399751-3400560       GeneID:1085570  -    BA3700    3399751
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:3401189-3402721       GeneID:1085724  kinA   BA3702    3401189
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3403386-3402775      GeneID:1085729  -    BA3703    3402775
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3404349-3403411      GeneID:1085783  -    BA3704    3403411
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3406169-3404691      GeneID:1086255  -    BA3705    3404691
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3408025-3406457      GeneID:1086260  -    BA3706    3406457
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3409220-3408093      GeneID:1086226  -    BA3707    3408093
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3410278-3409802      GeneID:1086259  -    BA3708    3409802
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3412746-3411475      GeneID:1086228  hutI   BA3710    3411475
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|:c3414417-3412759      GeneID:1086197  hutU   BA3711    3412759
                NC_003997.3
ref|NC_003997.3|