HBEF2703_820527125031001_Tugasan Individu_Jan 2012_v3 by shimsamut

VIEWS: 210 PAGES: 64

									SYUKRI BIN MASRI                            820527125031
            FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA
  SARJANA MUDA PENGAJARAN (PENDIDIKAN RENDAH) DENGAN KEPUJIAN
               SEMESTER JANUARI 2012                TUGASAN INDIVIDU                   HBEF2703

                 KO-KURIKULUM
    NAMA                :  SYUKRI BIN MASRI
    NO. MATRIKULASI          :  820527125031001
    NO. KAD PENGENALAN         :  820527125031
    NO. TELEFON            :  0138997284
    E-MEL               :  shimsamut@oum.edu.my
    PUSAT PEMBELAJARAN         :  OUM W.P. LABUAN
   * Tuan/Puan juga boleh melayari blog saya iaitu http://shimsamut.blogspot.com/ dan
   klik Dunia Ku Kali Arr... . Terima kasih.


                      1
SYUKRI BIN MASRI                            820527125031


                   Isi Kandungan
1.0  Pengenalan                                   3
2.0  Kertas Konsep Mini Sukan Prasekolah Peringkat WP Labuan 2012          5
3.0  Senarai Nama AJK Induk, AJK Pengelola, AJK Kerja Mini Sukan          13
    Senarai Tugas AJK Kerja dan Pengadil-Pengadil Mini Sukan Prasekolah
4.0  Borang Keputusan Pertandingan Setiap Acara                   24
5.0  Senarai Nama Peserta Acara Mini Sukan                     34
6.0  Keputusan Acara Mini Sukan Prasekolah                     58
7.0  Laporan Bergambar                               60
8.0  Sekalung Budi                                 63
9.0  Refleksi                                    65
10.0  Lampiran                                    66
       Contoh Format Surat Menyurat                      66
       Contoh Format Minit Mesyuarat                      78
       Contoh Format Kotasi                          84
       Ikrar Murid                               89
11.0  Rujukan                                    90
                       2
SYUKRI BIN MASRI                                820527125031


1.0  Pengenalan


Azizah Nordin (1991) menyatakan menurut Kerr (1971) kegiatan kokurikulum meliputi semua
kegiatan di luar bilik darjah dan lanjutan daripada kurikulum yang diajar di dalam bilik darjah.
Kokurikulum juga adalah satu aktiviti dan pengalaman pembelajran yang dirancang dan
dibimbing oleh sesuatu institusi pendidikan untuk mencapai sesuatu tujuan. Aktiviti ini
merupakan satu pengalaman yang dilakukan secara perseorangan atau berkumpulan di dalam
atau di luar bilik darjah. Konsep kegiatan kokurikulum adalah merupakan satu pengajaran yang
praktik, mengajar pelajar apa yang tidak dapat diajar di dalam bilik darjah.
    Di dalam buku Azizah Nordin (1997) yang sama juga menyatakan menurut Arasso
(1995) pula kokurikulum menyumbang kepada perkembangan kurikulum sekolah yang
menyeluruh dan sempurna. Kegagalan pihak sekolah menjalankan kegiatan kokurikulum boleh
didenda tidak melebihi RM5000 atau penjara tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya
sekali (Akta Pendidikan 1996).
    Merujuk kepada kehendak soalan, tugasan ini bertujuan menilai komitmen guru-guru
dengan tahap pengetahuan dan tahap kemahiran pengurusan dalam menguruskan aktiviti
kokurikulum di sekolah. Menurut Mohd. Noor bin Che Noh (1985), menyatakan pengurusan
kokurikulum di sekolah merupakan satu proses yang amat penting bagi mencapai matlamat dan
tujuan kokurikulum. Kepentingan kokurikulum dapat dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu
kepentingan kepda guru,kepentingan kepada pihak sekolah dan kepentingan kepada murid.
    Kepentingan Kepada Guru : Membolehkan guru mengenalpasti tahap komitmen,
pengetahuan dan kemahiran merancang, melaksana,membimbing dan menilai pelajar dalam
mengurus kokurikulum. Guru juga dapat mengenalpasti kelemahan dan kelebihan semasa
merancang, melaksanan dan membimbing plejar-pelajar dalam kegiatan ini. Maka dengan itu,
guru di sekolah akan lebih memahami tugas-tugas yang perlu dijalankan dalam pengurusan
kokurikulum.
    Kepentingan Kepada Pihak Sekolah : Melalui perlaksanaan kegiatan kokurikulum dapat
membantu pihak sekolah mengenal pasti tahap komitmen, pengetahuan dan kemahiran guru
dalam pengurusan aktiviti kokurikulum. Selain itu, pihak sekolah dapat menjadikan laporan
setiap aktiviti kokurikulum yang telah dijalankan oleh guru sebagai rujukan supaya kegiatan
kokurikulum boleh dilaksanakan dengan lebih dinamik dan berkesan.

                        3
SYUKRI BIN MASRI                            820527125031


    Kepentingan Kepada Pelajar/Murid : melalui penglibatan aktiviti kokurikulum boleh
meningkatkan lagi proses pendidikan murid. Semangat kerjasama, muhibbah dan toleransi
dapat dipupuk di kalangan murid.Dapat mencungkil dan mengembangkan bakat dan minat
pelajar dalam lapangan yang mereka sukai. Aktiviti kokurikulum dapat mendisiplinkan murid
berdasarkan peraturan-peraturan sukan dan permainan, kelab dan persatuan dan badan
beruniform.
    Guru-guru penasihat kokurikulum perlu berperanan sebagai pembimbing pelajar di
mana guru-guru harus membimbing pelajar-pelajar mereka kea rah kejayaan secara berterusan.
Para pelajar amat memerlukan guru yang baik dan cekap sebagai pembimbing yang dapat
meningkatkan kualiti serta membawa kepada kejayaan mereka. Justeru itu, sekolah adalah
tempat bagi melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai sahsiah yang baik iaitu yang
mempunyai sikap serta menghayati nilai-nilai hidup berasaskan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan (FPK) berkembang secara bersepadu, seimbang dan harmonis dari segi jasmani,
emosi, rohani, intelek dan sosial.
    Pada muka surat yang berikutnya adalah salah satu aktiviti kokurikulum di peringkat
negeri Wilayah Persekutuan Labuan iaitu kejohanan Mini Sukan Prasekolah Peringkat Wilayah
Persekutuan Labuan Tahun 2012 yang merupakan di antara tiga daripada acara tahunan
terbesar prasekolah peringkat negeri.
                      4
SYUKRI BIN MASRI                            820527125031


2.0  Kertas Konsep Mini Sukan Prasekolah Peringkat WP Labuan 2012


   Program Mini Sukan Prasekolah ini adalah program yang dirancang oleh Unit
Sekolah Rendah/ Pendidikan Prasekolah, Jabatan Pelajaran Negeri. Pihak Unit
Sekolah Rendah/ Pendidikan Prasekolah JPN merasakan usaha untuk meningkatkan
mutu sukan perlulah di mulai lebih awal iaitu di peringkat prasekolah lagi.
   Program ini bertujuan untuk mengetengahkan kebolehan, bakat serta
kemampuan fizikal dalam aktiviti ko-kurikulum di peringkat prasekolah bagi
meningkatkan keyakinan diri murid. Pertandingan ini mirip kepada olahraga di
peringkat yang lebih tinggi dan sebagai memberi pendedahan awal kepada kejohanan
olahraga yang sebenar. Selain itu, program ini melahirkan murid yang sihat dan
cergas.   2.1  Rasional
   Mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan jasmani yang sihat, selamat dan
ceria di kalangan murid prasekolah. Melalui aktiviti ini para pelajar dapat membentuk
personaliti yang positif selaras dengan tahap aras pencapaian pelajar.
                      5
SYUKRI BIN MASRI                          820527125031
   2.2   Objektif


  1. Memberi peluang kepada murid-murid prasekolah untuk menyertai aktiviti
   sukan yang dipertandingkan.


  2. Mencungkil bakat dan potensi diri di kalangan murid prasekolah dalam bidang
   sukan.


  3. Mewujudkan jati diri dan daya saing murid ke arah kejayaan yang positif.


  4. Mewujudkan semangat kerjasama dan daya saing murid ke arah kejayaan
   yang lebih positif.


  5. Melahirkan generasi sihat dalam semua aspek perkembangan.


  6. Mendidik murid berdisiplin dan mematuhi peraturan dalam aktiviti harian sama
   ada di dalam kelas mahupun di rumah.


  7. Mewujudkan persaingan secara sihat di kalangan murid.


  8. Meningkatkan perasaan muhibah dan jalinan perpaduan walaupun berlainan
   keturunan dan latar belakang.
                     6
SYUKRI BIN MASRI                        820527125031
   2.3  Anjuran
  1. Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Labuan.
   ( SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH – UNIT PRASEKOLAH )
  2. Sekolah Kebangsaan Sungai Bedaun W.P. Labuan – PENGELOLA
  3. Semua Prasekolah W.P. Labuan.   2.4  Sasaran
   Murid-murid Prasekolah di Wilayah Persekutuan Labuan.
   1.   SK. Sungai Bedaun ( 2 Kelas )
   2.   SK. Kerupang ( 2 Kelas )
   3.   SK. Sungai Lada ( 2 Kelas )
   4.   SK. Bukit Kalam ( 2 Kelas ) dan Kelas Integrasi
   5.   SK. Tanjung Aru
   6.   SK. Pekan 1( 2 Kelas )
   7.   SK. Membedai
   8.   SK. Patau-Patau ( 2 Kelas )
   9.   SK. Pekan 2
   10.  SK. Lubok Temiang ( 2 Kelas )
   11.  SK. Layang-Layangan
   12.  SK. Bebuloh ( 2 Kelas )
   13.  SK. Rancha-Rancha ( 2 Kelas )
   14.  SK. Pantai ( 2 Kelas )


JUMLAH KESELURUHAN PRASEKOLAH : 14 BUAH PRASEKOLAH
                      7
SYUKRI BIN MASRI                         820527125031
   2.5  Pengelola Majlis Mini Sukan Prasekolah Peringkat W.P.Labuan


BIL   NAMA SEKOLAH      TAHUN           TEMPAT

                       PADANG SEKOLAH, SK.
 1.  SK. SUNGAI LADA      2002
                       SUNGAI LADA

                       PADANG SEKOLAH, SK.
 2.  SK. TANJUNG ARU      2003
                       TANJUNG ARU

                       KOMPLEKS SUKAN W.P.
 3.  SK. KERUPANG        2004
                       LABUAN
                       KOMPLEKS SUKAN W.P.
 4.  SK. MEMBEDAI        2005
                       LABUAN
    SK. RANCHA-              KOMPLEKS SUKAN W.P.
 5.                2006
    RANCHA                LABUAN
                       KOMPLEKS SUKAN W.P.
 6.  SK. BUKIT KALAM      2007
                       LABUAN
                       KOMPLEKS SUKAN W.P.
 7.  SK. BEBULOH        2008
                       LABUAN
                       KOMPLEKS SUKAN W.P.
 8.  SK. PANTAI         2009
                       LABUAN
                       KOMPLEKS SUKAN W.P.
 9.  SK. PATAU-PATAU      2010
                       LABUAN
    SK. SUNGAI
10.                2011    DI TUNDA KE TAHUN 2012
    BEDAUN
    SK. SUNGAI              PADANG RAGBI/ LDA,
11.                2012
    BEDAUN                PERBADANAN LABUAN
11.  SK. PEKAN SATU       2013
                     8
SYUKRI BIN MASRI                         820527125031


   2.6  Senarai Acara Mini Sukan Prasekolah Peringkat W.P. Labuan
       Tahun 2012BIL            ACARA               CATATAN

   BOLING PADANG
01.
   ( 5 ORANG L + P )

   MENJARING BOLA
02.
   ( 5 ORANG L + P )

   MENGISI AIR KE DALAM BOTOL
03.
   ( 5 ORANG L + P )

  MEMBAWA BOLA PING PONG DALAM
04. SUDU
  ( 5 ORANG L + P )

   LARI 50 METER INDIVIDU
05.
   ( LELAKI DAN PEREMPUAN )
  LARI BERGANTI – GANTI
  ( 2 KATEGORI – L & P )
06.
  ( 4 ORANG )
                    9
     SYUKRI BIN MASRI                         820527125031
         2.7   Anggaran Bajet Mini Sukan Prasekolah Peringkat W.P.Labuan
             Tahun 2012


                          (A)
               HADIAH    PEMENANG     ( RM )
                                           JUIMLAH
BIL     ACARA
                1     2     3    SAGUHATI SAGUHATI     KECIL


   Boling Padang
                15 x 5  12 x 5  9x5     5x5    5x5      RM
1   ( 5 orang L + P )
               = 75.00  = 60.00  = 45.00   = 25.00  = 25.00    230.00


   Menjaring Bola
                15 x 5  12 x 5  9x5     5x5    5x5      RM
2   ( 5 orang L + P )
               = 75.00  = 60.00  = 45.00   = 25.00  = 25.00    230.00

   Mengisi Air Ke
                15 x 5  12 x 5  9x5     5x5    5x5      RM
   Dalam Botol
3               = 75.00  = 60.00  = 45.00   = 25.00  = 25.00    230.00
   ( 5 orang L + P )
   Membawa Bola
   Ping Pong Dalam     15 x 5  12 x 5  9x5     5x5    5x5      RM
4   Sudu          = 75.00  = 60.00  = 45.00   = 25.00  = 25.00    230.00
   ( 5 orang L + P )
   Lari Berganti-ganti
                15 x 4  12 x 4  9x4     5x4    5x4      RM
   ( Lelaki )
5               = 60.00  = 48.00  = 36.00   = 20.00  = 20.00    184.00
   ( 4 orang L )
   Lari Berganti-ganti
                15 x 4  12 x 4  9x4     5x4    5x4      RM
   ( Perempuan )
6               = 60.00  = 48.00  = 36.00   = 20.00  = 20.00    184.00
   ( 4 orang P )

   Lumba Lari        15 x 1  12 x 1  9x1     5x1    5x1        RM
7   Individu ( L )     = 15.00  = 12.00  = 9.00   = 5.00  = 5.00      46.00


   Lumba Lari        15 x 1  12 x 1  9x1     5x1    5x1        RM
8   Individu ( P )     = 15.00  = 12.00  = 9.00   = 5.00  = 5.00      46.00


                                            RM
    JUMLAH
                                           1,380.00
                          10
SYUKRI BIN MASRI                           820527125031


                        (B)
BIL                 PERKARA
   Jamuan untuk guru,jemputan dan Pengarah seramai 67 orang ( anggaran )
 1
   Menu:…………………………………..( RM 3.00 seorang )
             = RM 3.00 x 67 orang = RM 201.00

   Makanan dan minuman petugas seramai 100 orang ( anggaran )

 2  Air mineral  : 16 kotak x RM12.00 = RM192.00
   Makanan    : 100 orang x RM 3.00 = RM 300.00
                    : RM192.00 + RM 300.00 = RM 492.00

 3  Cenderahati perasmi                RM 50.00 x 1 = RM 50.00

 4  Banner ( 1 set )                 RM 200.00 x 1 = RM 200.00

 5  Fotografi ( laporan ) /dokumentasi               = RM 600.00

 6  Tali Rafia                     RM 8.00 x 15 = RM120.00

 7  Cenderahati Hakim mini sukan ( 30 orang )     RM15.00 x 30 = RM 450.00

 8  Piala Johan Keseluruhan               RM 30.00 x 1 = RM 30.00

 9  Saguhati Untuk semua Kelas Prasekolah      RM 8.70 x 14 kelas = RM 122.00

10  Plastik Sampah                  RM12 x 5 pek = RM 40.00

11  Pengangkutan                          = RM 400.00

12  Sewa Padang ( 8 jam x 40.00 )                  = RM 320.00

13  Sewa peralatan (dari Perbadanan Labuan )            = RM 656.50

14  Sewa PA Sistem                         = RM 350.00

15  Sewa Khemah                           = RM 1,500.00

   JUMLAH KESELURUHAN                       = RM 5,531.50

( A + B ) RM 1,380.00 + RM 5,531.50 =      RM 6,911.50

Jumlah Anggaran Perbelanjaan KESELURUHAN = RM 6,911.50


                      11
SYUKRI BIN MASRI                           820527125031


    2.8    ATURACARA MAJLIS MINI SUKAN PRASEKOLAH
         PERINGKAT W.P. LABUAN TAHUN 2012 KALI KE 5
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

07.00 pagi      -   Ketibaan AJK Pengelola, AJK Kerja, Guru Prasekolah,
              Ibubapa dan Murid-Murid Prasekolah

07.20 pagi      -  Ketibaan Ketua Sektor, Ketua Unit Prasekolah,
             Guru-Guru Besar,
             Guru-Guru Penolong Kanan dan Para Jemputan

07.30        -   Ketibaan Pegawai Perasmi

07.40        -   Nyanyian Lagu NegaraKu dan Lagu Wilayah

           -   Bacaan Doa

           -   Bacaan Ikrar Kejohanan

           -   Acara Perasmian

              - Ucapan alu-aluan Pengerusi Pengelola

              - Ucapan Perasmian Oleh Pengarah Pelajaran
               W.P. Labuan

           -   Penyampaian Cenderahati

           -   Perarakan keluar semua Kontinjen

           -   Jamuan ( Jemputan Khas )

08.00 pagi      -   Acara Mini Sukan bermula

              -  Acara Boling Padang
              -  Acara Menjaring Bla
              -  Acara Mengisi Air Dalam Botol
              -  Acara Membawa Bola Ping Pong Dalam Sudu
              -  Lari Berganti-ganti ( Lelaki )
              -  Lari Berganti-ganti ( Perempuan )
              -  Lari 50 Meter Individu ( Lelaki )
              -  Lari 50 Meter Individu ( Perempuan )
              -  Majlis Penyampaian Hadiah

           -   Majlis Penyerahan Bendera Kejohanan

           -   Bersurai


3.0   Senarai Nama Ahli Jawatankuasa Induk Mini Sukan Prasekolah Peringkat

                     12
SYUKRI BIN MASRI                            820527125031


   W.P.Labuan Tahun 2012

                    PENAUNG
                  Pn. Mistirine Radin
              ( Pengarah Pelajaran W.P. Labuan )

                   PENASIHAT
                En. Omar Baki Bin Matusin
    ( Ketua Sektor, Sektor Pengurusan Sekolah, Jabatan Pelajaran W.P. Labuan )

                  PENYELARAS
              Pn. Hasnah Binti Hj. Mohd. Japar
    (Ketua Unit Awal Kanak-Kanak & Prasekolah, Jabatan Pelajaran W.P. Labuan)

                   PENGERUSI
                 Pn. Sinduri Binti Hj. Jali
              ( Guru Besar, SK. Sungai Bedaun )

                TIMBALAN PENGERUSI
                En. Ku Helmi Bin Ku Ariffin
               ( Guru Besar, SK. Patau-Patau )

                   SETIAUSAHA
                 Pn. Asni Binti Sulaiman
             ( Guru Prasekolah, SK. Sungai Bedaun )


                TIMBALAN SETIAUSAHA
                  En. Syukri Bin Masri
             ( Guru Prasekolah, SK. Sungai Bedaun )

                  AHLI JAWATANKUASA

En. Kalong Bin Hj. Said             -  Guru Besar, SK. Bebuloh
Pn. Zabidah Karamin               -  Guru Besar, SK. Bukit Kalam
Pn. Siti Norkiah Abdul             -  Guru Besar, SK. Kerupang
Pn. Raiki @ Arnie Binti Abdullah        -  Guru Besar, SK. Pekan 1
En. Agku. Chuchu Pg. Md. Yassin         -  Guru Besar, SK. Pekan 2
En. Safe’I Bin Yunos              -  Guru Besar, SK. Layang-Layangan
En. Matlong Bin Matusin             -  Guru Besar, SK. Lubok Temiang
En. Jaafar Bin Hj. Matusin           -  Guru Besar, SK. Rancha-Rancha
En. Abdol Sappar Bin Ag. Damit         -  Guru Besar, SK. Sungai Lada
Pn. Hjh. Rahimah Binti Karim          -  Guru Besar, SK. Membedai
En. Sulaiman Bin Madin             -  Guru Besar, SK. Tanjung Aru
En. Jumat Bin Hj. Latip             -  Guru Besar, SK. Pantai   3.1  Ahli Jawatankuasa Pengelola Mini Sukan Prasekolah Peringkat

                      13
SYUKRI BIN MASRI                              820527125031


       W.P.Labuan Tahun 2012

PENASIHAT       :    PN. HASNAH BINTI HJ. MOHD. JAPAR
               (Ketua Unit Awal Kanak-Kanak & Prasekolah,
               Jabatan Pelajaran W.P. Labuan)

PENGERUSI       :    PN. SINDURI BINTI HJ. JALI
               ( Guru Besar, SK. Sg. Bedaun )

TIM. PENGERUSI I :      PN. DG. SARIFAH BT HJ. A. MAHMOD
               ( Guru Penolong Kanan Pentadbiran, SK. Sg. Bedaun )

TIM. PENGERUSI II :      EN. ABDUL TAHAR BIN IBRAHIM
               ( Guru Penolong Kanan Kokurikulum, SK. Sg. Bedaun )

TIM. PENGERUSI II :      PN. ROSNAH BINTI OTHMAN
               ( Guru Penolong Kanan HEM, SK. Sg. Bedaun )

SETIAUSAHA      :    PN ASNI BINTI SULAIAMN ( Guru Prasekolah )

TIM. SETIAUSAHA    ::   EN. SYUKRI BIN MASRI ( Guru Prasekolah )

      PENGURUS KESELURUHAN MAJLIS MINI SUKAN PRASEKOLAH
               EN. ABDUL TAHAR BIN IBRAHIM
          ( Guru Penolong Kanan Kokurikulum, SK. Sg. Bedaun )

          AJK PENGURUS PASUKAN DAN PENYELIA PESERTA
                 EN. SYUKRI BIN MASRI
                PN. SUZLINAH BINTI SUALI
               PN. NOORHAZLINDA BINTI ZAHARI
               PN. RASYIDAH BINTI AWANG SAH


              PROTOKOL DAN PENYAMBUT TETAMU
              SEMUA GURU BESAR/ PENOLONG KANAN


                    BACAAN DOA
                 USTAZ AZWAN BIN SAAD
                       14
SYUKRI BIN MASRI                       820527125031


                 BUKU ATURCARA
               PN. SUZLINAH BINTI SUALI
               NURDAHLIA BINTI ANKUJAU
                 PN. LIEW FOOK JIN


                  JURU ACARA
             PN. SITTI RAHIMAH BINTI YUSUPPU
                EN. ROSLI BIN YUSOFF


            URUSETIA DAN PENDAFTARAN PESERTA
               PN. SUHAINA BINTI SULIMAN
               PN. FADZILAH BINTI AHMAD
                PN. KALSOM BINTI ASAD


       PENGURUS KEJOHANAN TEKNIK DAN PEGAWAI PELEPAS
              EN. AWANGKU LAMIT BIN LAMIN
                EN. AZWAN BIN SAAD


          AJK PENYELIA PERALATAN PERMAINAN MINI SUKAN
              PN. SITI ZABIDAH BINTI HUSSEIN
               PN. NORILLA BINTI DAUD


               PEGAWAI PEMBANTU KHAS
               CIK SHAFAWATI BINTI SELIAT
             ( MURID UNIT BERUNIFORM -7 ORANG )


                   JURUFOTO
               EN. SAHRUM BIN SAMLAN


                  DOKUMENTASI
               PN. ASNI BINTI SULAIMAN
                EN. SYUKRI BIN MASRI
               PN. SUZLINAH BINTI SUALI                     15
SYUKRI BIN MASRI                       820527125031


            PERSEDIAAN LORONG DAN BANTING
                SK. BEBULOH

           PENCATAT PAPAN MARKAH ( STATISTIK )
                SK. PEKAN SATU

              PA SISTEM DAN TEKNIKAL
                SK. PATAU-PATAU

             PERSEDIAAN PENTAS UTAMA
                SK. KERUPANG

             BANNER DAN SIARAYA/ PUBLISITI
                SK. TANJUNG ARU

              HADIAH DAN SIJIL PESERTA
                SK. SUNGAI LADA

          CENDERAHATI PERASMI, HAKIM DAN KONTINJEN
                 SK. MEMBEDAI

            PENYEDIAAN PERALATAN MINI SUKAN
                SK. BUKIT KALAM

               JAMUAN VIP DAN AJK
                 SK. PANTAI

                JAMUAN MURID
                 SK. PEKAN 2

            PERALATAN DAN PENGANGKUTAN
               SK. RANCHA-RANCHA

             KESELAMATAN DAN KECEMASAN
               SK. LAYANG-LAYANGAN


              KEBERSIHAN / KECERIAAN
               SK. LUBOK TEMIANG


                 JURI RAYUAN
 PN. HASNAH HJ. MOHD. JAPAR ( KETUA UNIT AWAL KANAK-KANAK & PRASEKOLAH)
      PN. SINDURI HJ. JALI ( GURU BESAR, SK. SUNGAI BEDAUN )
                   16
   SYUKRI BIN MASRI                         820527125031


       3.2  Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa Mini Sukan Prasekolah Peringkat W.P.
          Labuan Tahun 2012

   Tarikh Perlaksanaan       : 12 MEI 2012 ( SABTU )
   Tempat             : PADANG RAGBI PERBADANAN LABUAN
   Masa              : 7.00 Pagi

BIL      PERKARA             SKOP DAN BIDANG TUGAS
                  -Menyediakan susun atur tempat duduk kontenjen sekolah-
   Protokol & Penyambut     sekolah,ibu bapa murid dan kontenjen perbarisan.
01.  Tetamu            -Menentukan majlis berjalan mengikut peraturan majlis
   - SK.SUNGAI BEDAUN      rasmi dan memastikan majlis berjalan mengikut aturcara
                  majlis.
   Bacaan Doa
02.                 -Menyediakan teks doa sebelum majlis bermula.
   - SK.SUNGAI BEDAUN
                  -Memastikan kandungan buku program lengkap dan
   Buku Aturcara         menyediakan lebih awal.
03.
   - SK.SUNGAI BEDAUN      -Menyediakan buku Aturcara untuk VIP,Guru Besar,Guru
                  Prasekolah,tetamu dan ibu bapa.
                  -Menyediakan Teks Juruacara bersesuaian dengan
   Juruacara           aturcara majlis.
04.
   - SK.SUNGAI BEDAUN      -Mendapatkan maklum balas dari urusetia berkenaan
                  dengan perasmi dan yang berkaitan dengannya.
                  -Tempat rujukan bagi satu-satu acara rasmi.

                  -Menyediakan satu kaunter tempat bertanya tetamu.
   Urusetia & Pendaftaran
05.
   - SK.SUNGAI BEDAUN      -Menyediakan tempat khas bagi guru dan ppm untuk
                  membuat pendaftaran bagi semakan nama murid yang
                  mengikuti acara dan peserta yang tidak hadir.
                  -Mengumpul senarai nama semua peserta,senarai nama
                  mengikut acara dari semua prasekolah yang terlibat dan
                  maklumat yang perlu.
   Jurufoto
06.
   - SK.SUNGAI BEDAUN      -Mengambil gambar-gambar sepanjang kejohanan.

                  -Mengambil gambar pemenang setiap kategori dan AJK
                  pengelola untuk dimasukkan dalam surat khabar.                       17
   SYUKRI BIN MASRI                        820527125031
   Hakim Acara         -Memastikan kehadiran hakim setiap acara.
07.
   - SK.SUNGAI BEDAUN     -Menyediakan 18lasti kiraan mata.
   Pengurus Pasukan
08.                -Memastikan kejohanan berjalan lancar.
   - SK.SUNGAI BEDAUN

   Penyelia Pasukan      -Menyelia dan memastikan semula nama peserta sebelum
09.  - SK.SUNGAI BEDAUN     pertandingan bermula.

   Pengurus Kejohanan     -Memastikan permainan mengikut prosedur dan undang-
   Teknik &          undang permainan yang ditetapkan.
10.
   Pegawai Pelepas
   - SK.SUNGAI BEDAUN     -Pegawai yang memulakan acara permainan.
   Pegawai Pembantu Khas
11.                -Membantu memastikan kejohanan berjalan lancar.
   - SK.SUNGAI BEDAUN

                 -Menyediakan pelan lantai

                 -Menyenaraikan peralatan yang diperlukan untuk tujuan
   Persediaan Lorong dan    tersebut seperti banting dan sebagainya.
12.  Banting
                 -Memasang banting tersebut di sekeliling padang lebih awal
   - SK.Bebuloh
                 sebelum acara berlangsung.

                 -Sekiranya memerlukan pengangkutan,sila berhubung lebih
                 awal dengan AJK Peralatan dan Pengangkutan.

                 -Menyediakan papan markah dan membuat persediaan
                 ruangan catatan nama sekolah dan perkara yang perlu
                 untuk papan markah.
   Pencatat Markah / Statistik
13.                -Mencatat markah yang diperolehi oleh setiap pasukan.
   - SK.Pekan 1
                 -Menyelaras dan memastikan pungutan mata yang
                 diperolehi oleh setiap pasukan yang bertanding mengikut
                 jumlah yang betul.

                 -Menyediakan P.A Sistem yang diperlukan sepanjang
                 kejohanan berlangsung.

   PA Sistem & Teknikal    -Berhubung dengan AJK Pengangkutan jika perlu.
14.
   - SK.Patau-Patau      -Memastikan punca elektrik di venue pertandingan.

                 -Memastikan pelan B dan C sekiranya berlaku gangguan
                 elektrik.


                      18
   SYUKRI BIN MASRI                        820527125031                -AJK Pentas Utama perlu membuat pelan susun atur
                tempat duduk VIP,Guru Besar,Guru-guru
                Pen.Kanan,Pengadil perbarisan dan Jemputan Khas di
   Persediaan Pentas Utama  pentas utama.
15.
   - SK.Kerupang
                -Menghias Pentas Utama mengikut kesesuaian majlis.

                -Berhubung dengan AJK Peralatan dan Pengangkutan
                sekiranya perlu.


                -Memastikan harga untuk kain rentang dan backdrop.
   Banner dan Siaraya /
                -Menyebarkan publisiti di radio dan surat khabar.
16.  Publisiti
   - SK.Tanjung Aru     -Memastikan banner di gantung awal pada lokasi yang
                sesuai sebelum majlis bermula.

                -Menyediakan bajet hadiah.

                -Berhubung dengan pembekal hadiah.

                -Menyediakan dan mengurus hadiah untuk majlis
                penutupan dan penyampaian sijil.

                -Memastikan sijil peserta disediakan lebih awal untuk di
                tandatangani oleh Pengarah.
   Hadiah & Sijil Peserta
17.
   - SK.Sungai Lada     -Memastikan nama penuh peserta di taip mengikut nama
                dalam Sijil Lahir murid tersebut.

                -Memastikan Font yang digunakan dalam sijil peserta
                adalah sama.

                -Menyusun sijil mengikut sekolah serta menguruskan
                penyampaian sijil / hadiah di pentas semasa majlis
                dilangsungkan.

                -Menempah dan mendapatkan kotasi cenderamata untuk
   Cenderamata        perasmi dan hadiah.
   Perasmi,Hakim dan
18.               -Menyediakan meja yang sesuai untuk menyimpan hadiah
   Kontinjen
   - SK.Membedai       tersebut.Sekiranya perlu,sila berhubung dengan AJK
                Peralatan dan Pengangkutan.
                     19
   SYUKRI BIN MASRI                         820527125031                 -Mencari kotasi perkhidmatan lori sewa untuk mengangkut
                 barang keperluan pertandingan.
   Peralatan dan
19.  Pengangkutan        -Mengangkut barang-barang dan peralatan keperluan
   - SK.Rancha-rancha     pertandingan seperti kerusi,meja,PA Sistem,,Papan
                 Statistik dan sebagainya sebelum dan selepas
                 pertandingan.

                 -Memastikan peralatan permainan seperti bola kecil,skitel
                 dan sebagainya adalah mencukupi sebelum majlis
                 berlangsung.

   Penyediaan Peralatan Mini  -Mendapatkan maklumat bilangan peralatan yang
   Sukan ( Mengikut Pelan   diperlukan dalam semua acara.
   Lantai yang dibuat oleh
20.
   AJK Persediaan Lorong    -Sekiranya tidak mencukupi,maklumkan kepada Setiausaha
   dan Banting )        agar pembelian peralatan yang diperlukan boleh dibuat
   - SK.Bukit Kalam      mengikut peruntukan yang diluluskan.

                 -Menyusun peralatan yang diperlukan mengikut acara yang
                 dipertandingkan dan bilangan alat yang digunakan
                 mengikut pelan yang diperolehi.


                 -Menentukan bilangan tetamu khas,mencari pembekal yang
                 sesuai,mendapatkan kotasi dan menentukan menu
                 mengikut bajet yang ditetapkan.
   Jamuan VIP dan AJK
21.
   - SK.Pantai         -Menyediakan meja dan kerusi yang mencukupi.

                 -Berhubung dengan AJK Peralatan dan Pengankutan
                 sekiranya perlu.

                 -Menentukan bilangan murid,mencari pembekal yang
                 sesuai,mendapatkan kotasi dan menentukan menu
   Jamuan Murid        mengikut bajet yang ditetapkan.
22.
   - SK.Pekan 2
                 -Mengagihkan makanan tersebut kepada PPM untuk
                 tindakan seterusnya.
                      20
   SYUKRI BIN MASRI                       820527125031                -Memaklumkan kepada pihak Polis majlis yang akan
                berlangsung.
   Keselamatan dan
   Kecemasan
23.              -Menyediakan khemah untuk ahli kecemasan yang
   -SK.Layang-layangan
                bertugas.

                -Memastikan peti kecemasan lengkap sepenuhnya.

                -Memastikan keseluruhan persekitaran sentiasa bersih
                sepanjang acara berlangsung.
   Kebersihan / Keceriaan
24.
   - SK.Lubuk Temiang
                -Memastikan tong sampah / 21lastic sampah disediakan
                sepanjang majlis diadakan.
                    21
SYUKRI BIN MASRI                         820527125031
   3.3  Pengadil-Pengadil Mini Sukan Prasekolah W.P. Labuan Tahun 2012

KETUA PENGADIL
1) EN. MOHAMMAD SYAHNON BIN MAHDINI
2) EN. M. SATALMIZI BIN ISMAIL

SK. SUNGAI BEDAUN
1) PN. UNYANG ANYIE
2) PN. SUNARNI BINTI SUYUT

SK. BEBULOH
1) PN. NOR ASMA BINTI HUSSIN
2) CIK HJH. SUMBER BINTI LUDIN

SK. PEKAN SATU
1) PN. KHANIEZAINAH BINTI KULAH
2) EN. FAISHAL BIN MOHAMAD

SK. BEBULOH
1) PN. NOR ASMA BINTI HUSSIN
2) CIK HJH. SUMBER BINTI LUDIN

SK. PATAU-PATAU
1) PN. FAJIAH BINTI SALLEH
2) PN. SITI HARYANI BINTI SISUT

SK. KERUPANG
1) PN. NURSYAFEENA J.ADONG
2) PN. SURIAH SUALIN

SK. TANJUNG ARU
1) USTAZ MOHD SALWAN BIN ABD AZIZ
2) PN. NORMAH BINTI RAHIMI

SK. SUNGAI LADA
1) PN. JAMILAH BINTI HJ. DAUD
2) EN. MUHD MUDZAKKIR BIN AWANG KALONG

SK. MEMBEDAI
1) PN. SUBETY BINTI ELOI
2) PN. NORSIA BINTI ABDULLAH

SK. BUKIT KALAM
1) EN. HERMAN BIN AYATIM
2) EN. MUHAMAD SOLIHIN BIN SHARIPUDDIN

                    22
SYUKRI BIN MASRI             820527125031
SK. PANTAI
1) CIK FAZLIYATUN BINTI BEROHIM
2) CIK HASTINAH BINTI MAT SARUDIN

SK. PEKAN DUA
1) EN. MOHD SHAHRIL BIN KASIM HAWAR
2) CIK SITI RAHMA BTE RAHUNI

SK. LAYANG-LAYANGAN
1) EN. ZAIDI BIN ZAKARIA
2) TN. HJ. AJI BIN HJ. JININ

SK. LUBOK TEMIANG
1) PN. MARJIMA JIMMY
2) PN. HABAH DOLLAH

SK. RANCHA-RANCHA
1) EN. RICHARD MASINOR
2) EN. OMAR ALI BIN DULLAH
                  23
SYUKRI BIN MASRI                        820527125031
4.0  Borang Keputusan Pertandingan Setiap Acara          BORANG KEPUTUSAN PENUH
     ACARA MEMBAWA BOLA PING PONG DALAM SUDU KEDUDUKAN        MASA        WAKIL PRASEKOLAH

     1
     2
     3
     4
     5


NAMA HAKIM     :_______________________________________

TANDATANGAN     :_______________________________________

TARIKH       :_______________________________________
                   24
SYUKRI BIN MASRI                        820527125031
          BORANG KEPUTUSAN PENUH
       ACARA LARI INDIVIDU 50 METER ( LELAKI ) KEDUDUKAN        MASA       WAKIL PRASEKOLAH

     1
     2
     3
     4
     5
NAMA HAKIM     :_______________________________________

TANDATANGAN     :_______________________________________

TARIKH       :_______________________________________
                   25
SYUKRI BIN MASRI                        820527125031
          BORANG KEPUTUSAN PENUH
     ACARA LARI INDIVIDU 50 METER ( PEREMPUAN ) KEDUDUKAN        MASA       NAMA PRASEKOLAH

     1
     2
     3
     4
     5
NAMA HAKIM     :_______________________________________

TANDATANGAN     :_______________________________________

TARIKH       :_______________________________________
                   26
SYUKRI BIN MASRI                        820527125031
          BORANG KEPUTUSAN PENUH
       ACARA LARI BERGANTI-GANTI ( LELAKI ) KEDUDUKAN        MASA       NAMA PRASEKOLAH

     1
     2
     3
     4
     5
NAMA HAKIM     :_______________________________________

TANDATANGAN     :_______________________________________

TARIKH       :_______________________________________
                   27
SYUKRI BIN MASRI                        820527125031
          BORANG KEPUTUSAN PENUH
     ACARA LARI 50 METER INDIVIDU ( PEREMPUAN ) KEDUDUKAN        MASA       NAMA PRASEKOLAH

     1
     2
     3
     4
     5
NAMA HAKIM     :_______________________________________

TANDATANGAN     :_______________________________________

TARIKH       :_______________________________________
                   28
SYUKRI BIN MASRI                       820527125031
           BORANG KEPUTUSAN
            ACARA MENJARING BOLA


NAMA SEKOLAH :__________________________________


   PESERTA            JUMLAH JARINGAN

     1
     2
     3
     4
     5

  JUMLAH
 KESELURUHAN
NAMA HAKIM     :_______________________________________

TANDATANGAN    :_______________________________________

TARIKH       :_______________________________________
                  29
SYUKRI BIN MASRI                       820527125031
           BORANG KEPUTUSAN
            ACARA BOLING PADANG


NAMA SEKOLAH :__________________________________

              JUMLAH BOTOL YANG BERJAYA
   PESERTA
                 DITUMBANGKAN
     1
     2
     3
     4
     5

  JUMLAH
 KESELURUHAN
NAMA HAKIM     :_______________________________________

TANDATANGAN    :_______________________________________

TARIKH       :_______________________________________
                  30
SYUKRI BIN MASRI                        820527125031
          BORANG KEPUTUSAN PENUH
          ACARA MENGISI AIR KE DALAM BOTOL
                   JUMLAH AIR
  NAMA PRASEKOLAH                   KEDUDUKAN
                  DALAM BOTOL
SK. SUNGAI BEDAUN
SK. KERUPANG
SK. SUNGAI LADA
SK. BUKIT KALAM
SK. TANJUNG ARU
SK. PEKAN 1
SK. MEMBEDAI
SK. PATAU-PATAU
SK. PEKAN 2
SK. LUBOK TEMIANG
SK. LAYANG-LAYANGAN
SK. BEBULOH
SK. RANCHA-RANCHA
SK. PANTAI


 KEDUDUKAN                PRASEKOLAH
     1
     2
     3
     4
     5

NAMA HAKIM      :_______________________________________

TANDATANGAN     :_______________________________________

TARIKH        :_______________________________________
                   31
SYUKRI BIN MASRI                        820527125031
          BORANG KEPUTUSAN PENUH
            ACARA MENJARING BOLA

                   JUMLAH
  NAMA PRASEKOLAH                   KEDUDUKAN
                   JARINGAN
SK. SUNGAI BEDAUN
SK. KERUPANG
SK. SUNGAI LADA
SK. BUKIT KALAM
SK. TANJUNG ARU
SK. PEKAN 1
SK. MEMBEDAI
SK. PATAU-PATAU
SK. PEKAN 2
SK. LUBOK TEMIANG
SK. LAYANG-LAYANGAN
SK. BEBULOH
SK. RANCHA-RANCHA
SK. PANTAI


 KEDUDUKAN                PRASEKOLAH
     1
     2
     3
     4
     5

NAMA HAKIM     :_______________________________________

TANDATANGAN     :_______________________________________

TARIKH       :_______________________________________                   32
SYUKRI BIN MASRI                        820527125031
          BORANG KEPUTUSAN PENUH
            ACARA BOLING PADANG

                 JUMLAH BOTOL
  NAMA PRASEKOLAH          YANG       KEDUDUKAN
                 DITUMBANGKAN
SK. SUNGAI BEDAUN
SK. KERUPANG
SK. SUNGAI LADA
SK. BUKIT KALAM
SK. TANJUNG ARU
SK. PEKAN 1
SK. MEMBEDAI
SK. PATAU-PATAU
SK. PEKAN 2
SK. LUBOK TEMIANG
SK. LAYANG-LAYANGAN
SK. BEBULOH
SK. RANCHA-RANCHA
SK. PANTAI


 KEDUDUKAN                PRASEKOLAH
     1
     2
     3
     4
     5

NAMA HAKIM     :_______________________________________

TANDATANGAN     :_______________________________________

TARIKH       :_______________________________________


                   33
SYUKRI BIN MASRI                 820527125031
5.0  Senarai Nama Peserta Acara Mini Sukan

SENARAI NAMA PESERTA ACARA BOLING PADANG

SK. SUNGAI BEDAUN
BIL                NAMA PESERTA
01.  PUTRI NUR QHADIJAH BINTI MUSMARDI @ JOY
02.  ADAM ZAFFRY ZAMRY AFENDY
03.  MOHAMMAD EZZAM BIN ESHAM
04.  SHANE OSCAR JUNIOR JASTER
05.  ABBY ASYIQAH BINTI MOHD KHAIRUL

SK. BEBULOH
BIL                NAMA PESERTA
01.  DARWISYAH RASYIQAH BALQIS BINTI ABDULLAH
02.  MOHAMMAD AIMAN BIN ADSMAN
03.  MOHD HAIKAL BIN ABDUL RAHIM
04.  MUHAMMAD AMIRUL BIN ROSLEE
05.  MOHAMMAD KHAIRIZMAN HAFIZIE BIN JARNAIN

SK. TANJUNG ARU
BIL                NAMA PESERTA
01.  MUHAMMAD SYUKRAN IMAN BIN SULAIMAN
02.  AWANG MOHD NURHAFIZ BIN AWANG MOHD HAMDAN
03.  MUHAMMAD HAKIM BIN LIMAT
04.  DAYANG NORFAIZURA BINTI MOHD AFFANDI
05.  MOHAMMAD AL KHUWALID BIN MOHD KHAIRUL

SK. PEKAN DUA
BIL                NAMA PESERTA
01.  ALEYA MYSARA BTE RAFFE
02.  SAFIAH
03.  MOHAMMAD FAIRUS BIN JULBIN
04.  MUHAMMAD RADZLAN BIN SHARI
05.  MIJAN BIN RONNY
                    34
SYUKRI BIN MASRI                  820527125031
SK. PEKAN SATU
BIL                 NAMA PESERTA
01.  ABDUL AZIZ BIN JAAFAR
02.  THOLHAH FITRI BIN ZAMZURI
03.  AHMAD NAZIM BIN RAMLAN
04.  NADHIRA YASMIN BINTI MUHAMMAD AZHAR
05.  MUHAMMAD SHAFIE BIN MOHD YUSSOF

SK. PATAU-PATAU
BIL                 NAMA PESERTA
01.  NURLILIYANNAH BINTI ABDUL RAHIM
02.  SITI NURALIAH BINTI ZAM ZAM
03.  RAYNER REYES
04.  ARNIZAMSHAH BIN AROWIN
05.  CARLNESTER LALIMAN

SK. KERUPANG
BIL                 NAMA PESERTA
01.  MOHD. RAZIN ROHAIMI BIN RASUL
02.  MOHAMAD AZIM BIN ADANAN
03.  AJMAL ROSYADA BINTI ZAINAL
04.  MUHAMMAD IMAN HAKIMI BIN AG. AZIZ
05.  MOHD HAZEEM FIQRI BIN HEDNAN

SK. MEMBEDAI
BIL                 NAMA PESERTA
01.  MUHAMMAD DANIAL HAZIM BIN KHAIRUL AZHARI
02.  MUHAMAD HAKIM BIN AZMI
03.  NUR'SHAHIRAH BINTI MOHD ABDUL MULOK
04.  SAIDATUL NAZURAH BINTI MOHAMAD KUDAT
05.  WADIHANIE ZAINATIE BINTI ZAMRI
                    35
SYUKRI BIN MASRI                 820527125031
SK. PANTAI
BIL                NAMA PESERTA
01.  MOHD. ROSDE ISMADE BIN MOHD. JIMAS
02.  MUHD. HADHIF DANIEL BIN SHAIFUL FARIZAL
03.  IBAD FURQAN BIN SAFARI
04.  SYAZA DIYANA BATRISYA BINTI SHAM
05.  NUR NADHIRAH NAJWA BINTI SUFRI

SK. LAYANG-LAYANGAN
BIL                NAMA PESERTA
01.  SUHAIMI BIN SUHAILI
02.  NUR SYAHIRAH FATHIYAH
03.  MUHAMMAD HAFEEZUR RAHMAN BIN SUHALIH
04.  NUR BATRISYIA ADRIANA BINTI ROSLAN
05.  RAIDATUL AKMA BINTI JUMAT

SK. RANCHA-RANCHA
BIL                NAMA PESERTA
01.  AHMAD RUSYAIDI BIN ROSLEE
02.  NURQAMARIAH BINTI NASIP
03.  MUHD FAUZAN BIN ABDULLAH
04.  SHAMRIN BIN ROJAMAN
05.  AIMAN EZAIDY BIN DZULHAIDE

SK. LUBOK TEMIANG
BIL                NAMA PESERTA
01.  JOHNNY DEXTER DIBIT
02.  MOHD HAZIQ ADAM MOHD JAFFAR
03.  MOHD NAZRUL JOHRAAIN BIN KHAIRUL AKHMAL
04.  NOR SYAZRIENA BINTI SUHARNO
05.  NUR FIRZANA
                   36
SYUKRI BIN MASRI                820527125031
SK. BUKIT KALAM
BIL               NAMA PESERTA
01.  MUHAMMAD HABIBULLAH BIN JAMRI
02.  MOHD HARIZWAN SYAH BIN ASIM
03.  NUR IZZATI SUHAILA BINTI SULAIMAN
04.  AHMAD FUAD ISKANDAR ANNAUFAL BIN FAHMI
05.  MOHAMAD AZIMMI BIN MULKIAH
06.  MOHAMMAD AKMAL ASYRAF BIN TAUFIK

SK. SUNGAI LADA
BIL               NAMA PESERTA
01.  HERMIDZAN BIN HIRMAN
02.  AHMAD FARIZ BIN FARINO
03.  MUHAMMAD ORANZEEB ALEEM AIMAR BIN RAMLI
04.  MOHAMAD SYAZWAN BIN MATZININ
05.  NUR ASREENA BATRISYAH BINTI ASNIRA
                   37
SYUKRI BIN MASRI                  820527125031
   SENARAI NAMA PESERTA ACARA MENGISI AIR KE DALAM BOTOL

SK. SUNGAI BEDAUN
BIL                NAMA PESERTA
01.  MUHAMMAD AIDIL BIN OMAR ALI
02.  MD. HAFIEZ REIDZUAN BIN MD. ARIFF
03.  NORLIZA BINTI RAZALI
04.  NURUL NATASHYA NADIERA BINTI HUSSIN
05.  AMIERA HANANIE BINTI EIRWAN

SK. BEBULOH
BIL                NAMA PESERTA
01.  ELLYA MAISARAH BINTI MOHON
02.  ARIB IRFAN BIN ADAM
03.  NUR NAFI'AH BINTI JUQILE
04.  MAJLY BIN JOJO
05.  MOHAMMAD KHAIRIZMAN HAFIZIE BIN JARNAIN

SK. TANJUNG ARU
BIL                NAMA PESERTA
01.  ANNA MITCHELL AK LESLIE
02.  MUHAMMAD ISHAK BIN SISA
03.  AMEERAZ SYAZWANIE BINTI AMIR LAMJA
04.  NAZIM MIKHAIL BIN MUSMAHDI
05.  SITI NURUL AIN BINTI HIJI

SK. PEKAN DUA
BIL                NAMA PESERTA
01.  MARSYLLA BTE TONY
02.  SITI RUAINA BTE SALLEH
03.  NOR HIDAYAH BTE ALAN
04.  NORMAN NOOR BIN OSMAN @ TONY
05.  ROZEEMAN BIN JAMAL
                   38
SYUKRI BIN MASRI                  820527125031
SK. PEKAN SATU
BIL                NAMA PESERTA
01.  NURFATIHAH WANEMA SOFIYYAH BINTI IRWAN
02.  MUHAMMAD ANIQ HUSAINI BIN ABD GANI
03.  NUR ZAHRI BIN IBRAHIM
04.  AKMAL DANIEL AFANDI BIN MUSLEE
05.  NADHIRA YASMIN BINTI MOHD AZHAR

SK. PATAU-PATAU
BIL                NAMA PESERTA
01.  ANIQ ILYAS YADIY BIN SAHNUDDIN
02.  NUR NADIA BINTI KAMSUL
03.  SAIFUDDIEN BIN MOHD YASSIN
04.  MD. RAZIK DANISH BIN SUNARDI
05.  CALLIE CATHLEEN JUSTRIN

SK. KERUPANG
BIL                NAMA PESERTA
01.  ASMA MUNIRA BINTI MAT UDIN
02.  ELLY EZZETY BINTI ARIFFIN
03.  MUHAMMAD SAFWAN IKMAL BIN MOHD SUFFIAN
04.  MUHAMAD ADZIM SYAKIR BIN SAMSUAR
05.  NUR AMIRA NATASHA

SK. MEMBEDAI
BIL                NAMA PESERTA
01.  AHMAD IQMAL HAKIMI BIN AZROL
02.  MUHAMMAD RAFIQ AIMAN BIN MOHD TAUFIQ AARON
03.  NUR AQILAH FARWIZAH BINTI MASRI
04.  NUR FARAHIN BINTI ROSLAIN
05.  WAN MOHAMAD DANIAL BIN WAN ROSHIDI
                    39
SYUKRI BIN MASRI                820527125031
SK. PANTAI
BIL               NAMA PESERTA
01.  MOHD. FAIZAH BIN FIKRI
02.  MOHD IMAAN BIN MESIRI
03.  NURNATASYA AKMAL BINTI AMIN
04.  NANI JOEHARI
05.  MOHD. HAIHQUB

SK. LAYANG-LAYANGAN
BIL               NAMA PESERTA
01.  MOHD REDZHANZ BIN MUSA
02.  AISYAH MAISARAH
03.  NUR FATIN RIDDANI BINTI JEFFERY
04.  ABBY SYAZLYNN BINTI MOHD ZULKHAIRI
05.  ARISSA NATALIA ARABELLA BINTI SUHAIDI

SK. RANCHA-RANCHA
BIL               NAMA PESERTA
01.  NUR IZZATI IZYAN BINTI SULAIMAN
02.  ALIF BIN ENANG ANWAR
03.  MOHD AFIF IZZUDIN BIN MOHD RAM
04.  MOHD FADHLI AZRUL BIN SABRY
05.  MUHD DANISH SAFIY BIN SHAHERUL RANO

SK. LUBOK TEMIANG
BIL               NAMA PESERTA
01.  MOHAMMAD NORRIZWAN BIN ZULKIFLY
02.  MOHD JIWARI BIN JAAFARUDIN
03.  MOHD NAZRUL JOHRAIM BIN KHAIRUL AKHMAL
04.  SRI NURHIKMAH INDRINI BINTI RUSTAN
05.  NUR SYAFINAZ ALFINA BINTI JAMBARY
                    40
SYUKRI BIN MASRI                 820527125031
SK. BUKIT KALAM
BIL                NAMA PESERTA
01.  ABDUL ILHAM EZWAN BIN ZALI
02.  ADIBAH SYAHIRAH BINTI MOHD SUFRI
03.  NUR AZLIN BINTI SABLI
04.  NUR SULIZA BINTI BONGSU
05.  NURAZYYATI BINTI ROZIMAN

SK. SUNGAI LADA
BIL                NAMA PESERTA
01.  MOHD AZIZIE BIN NORDIN
02.  MOHAMAD SYAKIR IRFAN BIN M AFFANDY
03.  MOHD AZRINIZAMUDDIN B. JANUDIN
04.  MOHAMMAD SHAFFIQ HAQQIMI BIN SABRI
05.  NURUL SYUHAILAH BINTI HASRIN
                   41
SYUKRI BIN MASRI                  820527125031
       SENARAI NAMA PESERTA ACARA MENJARING BOLA

SK. SUNGAI BEDAUN
BIL               NAMA PESERTA
01.  MOHAMMAD EZZAM BIN ESHAM
02.  ROSLINAH BINTI AHMAD
03.  MOHAMMAD AIDIL BIN OMAR ALI
04.  LUQMANUL HAKIM BIN SYAMSUAR
05.  NURUL NATASHYA NADIERA BINTI HUSSIN

SK. BEBULOH
BIL               NAMA PESERTA
01.  ARIB IRFAN BIN ADAM
02.  MOHAMED DANISH IMAN BIN BOHARI
03.  MOHAMMAD ILYAS BIN MOHD ISMAIL
04.  MUHAMMAD RAZMIE BIN HERRY
05.  NURHIDAYAHTUL HANIM BINTI HASAN

SK. TANJUNG ARU
BIL               NAMA PESERTA
01.  ERFAN FITRI BIN ABDULLAH
02.  AWANG MOHD NURHAFIZ BIN AWANG MOHD HAMDAN
03.  ARISHA SYAHIRA BINTI RAMLIEE
04.  MUHAMMAD ISHAK BIN SISA
05.  MOHAMMAD AL KHUWALID BIN MOHD KHAIRUL

SK. PEKAN DUA
BIL               NAMA PESERTA
01.  SITI AISYAH BTE MUKTADIR
02.  NURUL ASMAH BTE ALIH
03.  MOHAMAD HAFIZ AZMI BIN ARIS
04.  AMIR KHAN BIN OSMERA
05.  NURSYAIDATUL ALEYA BTE MUSLIM
                   42
SYUKRI BIN MASRI                820527125031
SK. PEKAN SATU
BIL               NAMA PESERTA
01.  ABDUL AZIZ BIN JAAFAR
02.  NUR ALEEYA NAZIHAH BINTI M. MAHRAZI
03.  DHIYA MIRZA BIN IMRAN ROSHADI
04.  AQEF AFI BIN FAISHAL
05.  AHMAD FITRI BIN AMMAR

SK. PATAU-PATAU
BIL               NAMA PESERTA
01.  AINUL SHAMMI BIN SUHAIMI
02.  MOHAMAD IMAN BIN PROME
03.  MOHD HAIKAL BIN KAMIS @ SAIDI
04.  NURFARINA NATASYA BINTI SHAIFUL RIZAL
05.  NUR ARINAH NABILAH BINTI NOOR ADILLAH

SK. KERUPANG
BIL               NAMA PESERTA
01.  ANATHASCIA WILTER
02.  FARIS SYUHAIRIL BIN AHMAD SYUKRI
03.  HAZEEM FIQRI BIN HEDNAN
04.  MOHAMAD AZIM BIN ADANAN
05.  MUHAMMAD IMAN HAKIMI BIN AG. AZIZ

SK. MEMBEDAI
BIL               NAMA PESERTA
01.  MUHAMMAD DANIAL HAZM BIN KHAIRUL AZHARI
02.  MUHAMMAD HAKIM BIN AZMI
03.  NUR ALIA ADRIANA BINTI ABD. GANI
04.  SAIDATUL NAZURAH BINTI MOHAMAD KUDAT
05.  WADIHANIE ZAINATIE BINTI ZAMRI
                    43
SYUKRI BIN MASRI                 820527125031
SK. PANTAI
BIL                NAMA PESERTA
01.  MUHD AMIRULLAH BIN AZMAN
02.  MOHAMAD HAIKQAL BIN AWG. DAMIT
03.  SITI HUMAIDAH BINTI JAIME
04.  NURNATASYA AKMAL BINTI AMIN
05.  NUR HANNAN BINTI MOHD ZULKIFLI

SK. LAYANG-LAYANGAN
BIL                NAMA PESERTA
01.  MOHD REDZHANZ MUSA
02.  MOHD HAFEEZUR RAHMAN BIN SUHALIH
03.  RAIDATUL AKMA BINTI JUMAT
04.  NUR SYAHIRAH FATHIYAH BINTI BAHRIN
05.  SITI AN-NUR QURRATU'AINA BINTI ANUAR

SK. RANCHA-RANCHA
BIL                NAMA PESERTA
01.  MOHD SHAHIRUL AZLAN BIN MOHD REZAN
02.  NUR FARAH SYAZWANA BINTI SAID
03.  JENNIFER PULCHERIA
04.  JEREMY WOI EGANO
05.  ROLENOD BERYN ROGER

SK. LUBOK TEMIANG
BIL                NAMA PESERTA
01.  MOHD RIZAL BIN JAMIL
02.  MOHD HADI BIN MOHD HAZLAN
03.  MEGAT FIRDAUS NAJIM BIN ROHAIMI
04.  NUR SYAFIQAH BINTI MOHD YUSOP
05.  NURRAIDEANNA DANIA BINTI ZAIDI
                    44
SYUKRI BIN MASRI                820527125031
SK. BUKIT KALAM
BIL               NAMA PESERTA
01.  FIEDATUL ELIYA BINTI MOHD SAPRIAH
02.  MOHAMAD ROHAIZAD BIN ABD RAHMAN
03.  MOHAMMAD SAMI SHAFIE BIN SAMIRATNO
04.  MOHD HAFIZIE BIN TUSIN
05.  MUHAMMAD AMIR AKMAL BIN SUHAILI

SK. SUNGAI LADA
BIL               NAMA PESERTA
01.  MOHAMMAD SHAFFIQ HAQQIMI BIN SABRI
02.  MOHAMMAD FAIEZ BIN CHE MAT
03.  MUHAMMAD HAMZAH BIN LUSAN
04.  AHMAD FARIZ BIN FARINO
05.  NURULILLAH FITRAH BINTI MOHD NOH
                  45
SYUKRI BIN MASRI                  820527125031
 SENARAI NAMA PESERTA ACARA MEMBAWA BOLA PING PONG DALAM SUDU

SK. SUNGAI BEDAUN
BIL                NAMA PESERTA
01.  MUHAMMAD IZ'AAN HAZIM BIN RUDY SETIAWAN
02.  PUTRI NUR QHADIJAH BINTI MUSMARDI @ JOY
03.  NORLIZA BINTI RAZALI
04.  MUHAMMAD HILMI BIN MOHD ALI
05.  AMIERA HANANIE BINTI EIRWAN

SK. BEBULOH
BIL                NAMA PESERTA
01.  FATHINAH UZMA BINTI RAZALLI
02.  MAZNIH BINTI GABIR
03.  MIZA DAMIA BINTI ROSLAH
04.  NOR HAFIZ AIQAL BIN NORDIN
05.  SITI NUR RUZANNA BINTI SIDOP

SK. TANJUNG ARU
BIL                NAMA PESERTA
01.  MOHD SYUKRAN IMAN
02.  MOHAMMAD AL KHUWALID BIN MOHD KHAIRUL
03.  ERFAN FITRI BIN ABDULLAH
04.  AMEERAZ SYAZWANIE BINTI AMIR LAMJA
05.  NAZIM MIKHAIL BIN MUSMAHDI

SK. PEKAN DUA
BIL                NAMA PESERTA
01.  HUMMI HAIMAN BTE DASUL
02.  NOR HIDAYAH BTE ALAN
03.  ROZEEMAN BIN JAMAL
04.  NORMAN NOOR BIN OSMAN @ TONY
05.  MUHAMMAD RADZLAN BIN SHARI
                   46
SYUKRI BIN MASRI                   820527125031
SK. PEKAN SATU
BIL                NAMA PESERTA
01.  MOHD ALI ALFIAN BIN ALIRAHMAN
02.  A. YENDDA VIANTTY BINTI ROSMAN
03.  NUR IZZA NAJWA BINTI MUSLIM
04.  NADHIRA YASMIN BINTI MOHD AZHAR
05.  MUHAMMAD WAFIQ QUSYAIRI BIN RAFIZAL

SK. PATAU-PATAU
BIL                NAMA PESERTA
01.  MUHD SYAFIQ ADAM BIN OTHMAN
02.  ADRIEN ALEXADER BIN BISILIUS
03.  SITI NUR AIN BINTI ASMAUWI
04.  AZREN BIN SALLIH
05.  CLAUDIA CHRISTOPER

SK. KERUPANG
BIL                NAMA PESERTA
01.  MOHD RAZIN ROHAIMI BIN RASUL
02.  NUR FARAA'AIN ERDIEFA BINTI MOHD. FARID AFIE
03.  SITI AMIRA HUSNA BINTI MOHD NOORAZAM
04.  AZRUL AZWAJ BIN OTHMAN
05.  LIYANA IZZATI BINTI YUSRI

SK. MEMBEDAI
BIL                NAMA PESERTA
01.  MUHAMMAD FIKRI BIN APIZOL
02.  MUHAMMAD RIDHWAN BIN ROSLAN
03.  NUR AZIRA NAFISA BINTI RIZARIMEE
04.  NUR BALQIS BINTI ROSMAINAI @ MD. AL-HAFIZ
05.  WAN MOHAMAD DANIAL BIN WAN ROSHIDI
                   47
SYUKRI BIN MASRI                 820527125031
SK. PANTAI
BIL                NAMA PESERTA
01.  MUHD. AIDIL ASHRAF BIN MUHD. SUFFI
02.  SYAZA DIYANA BATRISYA BINTI SHAM
03.  NUR RIDHWAH DAMIA BINTI ZAMANI
04.  SYARIEZZAH IZZATIE BINTI ARMON
05.  SITI NUR ALLEYA NAJILAH BINTI SURKAWI

SK. LAYANG-LAYANGAN
BIL                NAMA PESERTA
01.  MOHD ARIEEL AIMAN BIN SUMARDI
02.  ANISSA NATALIA ARABELLA
03.  FATIN ALYA BINTI MOHD RODZI
04.  AISYAH MAISARAH BINTI SHAHRIL ANWAR
05.  NUR BATRISYIA ADRINA BINTI ROSLAN

SK. RANCHA-RANCHA
BIL                NAMA PESERTA
01.  AIMAN EZAIDY BIN DZULHAIDE
02.  MUHD FAUZAN BIN ABDULLAH
03.  MELVIN MEXALLEN RUBIL
04.  SITI NURUL AQILAH BINTI METOL
05.  NORFAZLINA BINTI AZIS

SK. LUBOK TEMIANG
BIL                NAMA PESERTA
01.  MOHD ADAM AIZAM BIN RAHIM
02.  DZUL AIMAN ILHAM BIN DZULHAM
03.  SYAHIR AQEEL R'FAAF BIN SAROM
04.  NORHIDAWATI BINTI JOHARI
05.  NUR SYAFINAS ALFINA BINTI JAMBARY
                    48
SYUKRI BIN MASRI                 820527125031
SK. BUKIT KALAM
BIL                NAMA PESERTA
01.  MUHAMMAD RAZIQ MUQRI BIN MOHD RIDZUAN
02.  MUSFARIHIN IMAN BIN MUSLIM
03.  NUR AFIQAH BINTI ABIDIN
04.  ILI ILHAM BIN MOHD HAFIZI
05.  ZULNAQIUDIEN BIN AJID

SK. SUNGAI LADA
BIL                NAMA PESERTA
01.  MUHAMMAD REEZQILLAH BIN RAZAK
02.  MOHAMAD SYAZWAN B IN MATZAININ
03.  MUHAMMAD ORANZEEB ALEEM AIMAR BIN RAMLI
04.  ALIA ZUHIRAH BINTI AHMAD ZUHIR
05.  MUHD AZRIN IZAMUDDIN BIN JANUDIN
                    49
SYUKRI BIN MASRI                  820527125031
SENARAI NAMA PESERTA ACARA LARI BERGANTI-GANTI ( LELAKI )

SK. SUNGAI BEDAUN
BIL                NAMA PESERTA
01.  MOHAMMAD EZZAM BIN ESHAM
02.  MUHAMMAD HILMI BIN MOHD ALI
03.  MUHAMMAD IZ'AAN HAZIM BIN RUDY SETIAWAN
04.  MUHAMMAD NAZRIE BIN SUFFIAN

SK. BEBULOH
BIL                NAMA PESERTA
01.  MOHAMMAD AIMAN BIN ADSMAN
02.  MOHD HAIKAL BIN ABDUL RAHIM
03.  MAJLY BIN JOJO
04.  ARIB IRFAN BIN ADAM

SK. TANJUNG ARU
BIL                NAMA PESERTA
01.  MOHAMMAD AL KHUWALID BIN MOHD KHAIRUL
02.  NAZIM MIKHAIL BIN MUSMAHDI
03.  AWANG MOHD NURHAFIZ BIN AWANG MOHD HAMDAN
04.  MUHAMMAD SYUKRAN IMAN BIN SULAIMAN

SK. PEKAN DUA
BIL                NAMA PESERTA
01.  MOHD ARBI BIN GANI
02.  MOHAMMAD AZMI BIN HAMID
03.  MOHAMMAD AFFIQ BIN ZAINUDDIN
04.  MOHAMMAD AL AZIZ BIN AMIR MAHMUD

SK. PEKAN SATU
BIL                NAMA PESERTA
01.  THOLHAH FITRI BIN ZAMZURI
02.  ABDUL AZIZ BIN JAAFAR
03.  MUHAMMAD AFIQ IKRAM BIN RAMLAE
04.  NURZAHRI BIN IBRAHIM


                   50
SYUKRI BIN MASRI                  820527125031
SK. PATAU-PATAU
BIL                NAMA PESERTA
01.  MOHD YUSRIZAN BIN ABDULLAH
02.  AHMAD ADEEB RUSYDEE BIN AHMAT KECHIL
03.  MOHD AIMAN ASYRAF BIN RAHMAN
04.  MOHD ZAKI IRFAN BIN MOHD SYABIR

SK. KERUPANG
BIL                NAMA PESERTA
01.  AHMAD ALIF NAJMI BIN AHMAD ASHRAF
02.  MOHAMAD AZIM BIN ADANAN
03.  MUHAMMAD REZOANDY BIN ROMEDI
04.  MUHAMMAD NUR AZAM BIN HERIFIAN

SK. MEMBEDAI
BIL                NAMA PESERTA
01.  MOHAMMAD ISKANDAR ALMIN BIN MARAJIN
02.  MUHAMMAD FARHAN HAFIZIE BIN MOHAMAD HANIF
03.  MUHAMMAD HAKIM BIN AZMI
04.  MUHAMMAD RAFIQ AIMAN BIN MOHD TAUFIK AARON

SK. PANTAI
BIL                NAMA PESERTA
01.  RAFY SYARYZWAN BIN SUERDY
02.  IRSYAD SYAHMI BIN AZAHANI
03.  MUHAMMAD AIDIL ASRAF BIN MUHD. SUFFI
04.  MUHD. HADHIF DANIEL BIN SHAIFUL FARIZAL

SK. LAYANG-LAYANGAN
BIL                NAMA PESERTA
01.  MOHAMMAD AHZLEE BIN JAKIL
02.  MOHD DANIAL AIMAN BIN ERWAN
03.  MOHD ARIEEL AIMAN BIN SUMARDI
04.  MOHD REDZHANZ BIN MUSA
                   51
SYUKRI BIN MASRI                 820527125031
SK. RANCHA-RANCHA
BIL                NAMA PESERTA
01.  MUHD KHAIRUL BIN ABAS
02.  AMIR MOHAMAD HELMY BIN MOHID
03.  NORFAIZAL SHAHHIDDEIY BIN NORAIDI
04.  MUHD AKMAL RIZAL BIN MUSA

SK. LUBOK TEMIANG
BIL                NAMA PESERTA
01.  MEGAT FIRDAUS NAJIM BIN ROHAIMI
02.  MOHD RIZAL BIN JAMIL
03.  MOHD NAZRUL JOHRAAIM BIN KHAIRUL AKHMAL
04.  MOHD NAZRUL JOHRAAIN BIN KHAIRUL AKHMAL

SK. BUKIT KALAM
BIL                NAMA PESERTA
01.  MOHD HAFIZUDIN BIN AG. DAMIT
02.  AIMAN ISKANDAR BIN ALILOR
03.  DANISH ASHRIL BIN SHAHRUL RIZALHASMADDIL
04.  MOHD SHAHRIEZAN YUSRI

SK. SUNGAI LADA
BIL                NAMA PESERTA
01.  MOHAMAT ZULKURNAIN BIN MUJ'AFAR
02.  MOHAMMAD SHAFFIQ HAQQIMI BIN SABRI
03.  MUHAMMAD HAZIM SHAH BIN KHALIL
04.  MOHAMMAD FAIEZ BIN CHE MAT
                   52
SYUKRI BIN MASRI                  820527125031
 SENARAI NAMA PESERTA ACARA LARI BERGANTI-GANTI ( PEREMPUAN )

SK. SUNGAI BEDAUN
BIL                NAMA PESERTA
01.  ABBY ASYIQAH BINTI MOHD KHAIRUL
02.  NURUL NATASHYA NADIERA BINTI HUSSIN
03.  AMIERA HANANIE BINTI EIRWAN
04.  NUR FAIZAH BINTI FATLY

SK. BEBULOH
BIL                NAMA PESERTA
01.  NUR AMALINA BINTI SABTU
02.  NURHIDAYATUL HANIM BINTI HASAN
03.  NUR RABIATUL ADAWIYAH BINTI MINGGO
04.  SITI NUR RUZANNA BINTI SIDOP

SK. TANJUNG ARU
BIL                NAMA PESERTA
01.  SYAFIQAH BINTI JOHAR
02.  NOOR FARAHNISYA ESYELDHA BINTI NOOR EFFENDY
03.  ARISHA SYAHIRA BINTI RAMLIEE
04.  ELLYANA NAZIRA SYAFIAH BINTI SIMATDININ

SK. PEKAN DUA
BIL                NAMA PESERTA
01.  SAFIAH
02.  LISA BTE IMRAN
03.  NURUL FADILAH BTE JALEE
04.  SITI NUR AMIRA MIMIE BTE ABDUL LATIF

SK. PEKAN SATU
BIL                NAMA PESERTA
01.  FADLILA KHOIRIL UMAMI BINTI JUMAT
02.  NUR ALEEYA NAZIHAH BINTI M. MAHRAZI
03.  SITTI NORDIANA BINTI MATIN
04.  NUR FARHANA BINTI ARFIN @ ARIFFIN


                   53
SYUKRI BIN MASRI                  820527125031
SK. PATAU-PATAU
BIL                 NAMA PESERTA
01.  RASYIQAH IZZANIE BINTI RAMLI
02.  SITI NURALIAH BINTI ZAM ZAM
03.  NUR ARINAH NABILAH BINTI NOOR ADILLAH
04.  NURAQILAH BINTI AZMI

SK. KERUPANG
BIL                 NAMA PESERTA
01.  ADRIANA NUR'IZZATI BINTI BASCACO JABAT
02.  IRNA IRYANA BINTI ZURFAUDZI
03.  NUR SYAHIRAH BINTI YAHRI
04.  NURFITRISIAH BINTI NORIDI

SK. MEMBEDAI
BIL                 NAMA PESERTA
01.  ANAFINA ELVYANA BINTI MANDAN
02.  NUR ALIA ADRIANA BINTI ABD GANI
03.  NUR SYAZANA BINTI ASRI
04.  NUR'SHAHIRAH BINTI MOHD ABDUL MULOK

SK. PANTAI
BIL                 NAMA PESERTA
01.  ANIS IZZATI BINTI AZLAN
02.  WAFA DHIA ADRIANA BINTI HAMZAH
03.  NATASYA AYUNI BINTI OMAR
04.  NUR HARIZWANANI BINTI JOEHARI

SK. LAYANG-LAYANGAN
BIL                 NAMA PESERTA
01.  NUR SYAHIRAH FATHIYAH BINTI BAHRIN
02.  ABBY SYAZLYNN BINTI MOHD ZULKHAIRI
03.  NUR FATIN RIDDANI BINTI JEFFERY
04.  NORNAZIHAH BINTI AHMAD
                    54
SYUKRI BIN MASRI                 820527125031
SK. RANCHA-RANCHA
BIL                NAMA PESERTA
01.  NUR SHAERAH BINTI SHARIFUDDIN
02.  HAZIMAH BINTI HASAN
03.  NURQAMARIAH BINTI NASIP
04.  ALEYSHA MISHA NATASHA BINTI ROYHAILY

SK. LUBOK TEMIANG
BIL                NAMA PESERTA
01.  NOR SYAZRIENA BINTI SUHARNO
02.  WIRZA NUR SYAHIRAH BINTI JINIL
03.  NORHIDAWATI BINTI JOHARI
04.  NURUL IFFAH BINTI EMRAN

SK. BUKIT KALAM
BIL                NAMA PESERTA
01.  HASRINA BINTI AB KARIM
02.  NUR AZZYATI BINTI ROZIMAN
03.  NURUL RAFEEKA AIN BINTI JAMALUDIN
04.  NUR ANIS AYUNI BINTI ZANUDDIN

SK. SUNGAI LADA
BIL                NAMA PESERTA
01.  NUR ASREENA BATRISYAH BINTI ASNIRA
02.  NURUL SYUHAILAH BINTI HASRIN
03.  SAIDITINA AISYAH BINTI ANUAR
04.  SYAZWANI BINTI ZAMI WILFRIED
                    55
SYUKRI BIN MASRI                        820527125031
   SENARAI NAMA PESERTA ACARA LARI 50 METER INDIVIDU ( LELAKI )

BIL          NAMA PESERTA          NAMA SEKOLAH

01.  MUHAMMAD NAZRIE BIN SUFFIAN        SK. SUNGAI BEDAUN
02.  AHMAD KHAIROLLAH BIN SININ         SK. PATAU-PATAU
03.  MUHAMMAD AFIQ IKRAM BIN RAMLAE       SK. PEKAN SATU
04.  MOHD DANIAL AIMAN BIN ERWAN        SK. LAYANG-LAYANGAN
05.  MUHAMMAD RADZLAN BIN SHARI         SK. PEKAN DUA
06.  MOHAMMAD SHAFFIQ HAQQIMI BIN SABRI     SK. SUNGAI LADA
07.  MEGAT FIRDAUS NAJIM BIN ROHAIMI      SK. LUBOK TEMIANG
08.  MUHAMMAD SYUKRAN IMAN BIN SULAIMAN     SK. TANJUNG ARU
09.  MOHAMAD AZIM BIN ADANAN          SK. KERUPANG
10.  MOHAMAD ISKANDAR ALMIN BIN MARAJIN     SK. MEMBEDAI
11.  AMIR MOHAMAD HELMY BIN MOHD        SK. RANCHA-RANCHA
12.  AIMAN ISKANDAR BIN ALILOR         SK. BUKIT KALAM
13.  MOHD HAIKAL BIN ABDUL RAHIM        SK. BEBULOH
14.  RAFY SHARYZWAN BIN SUERDY         SK. PANTAI

SENARAI NAMA PESERTA ACARA LARI 50 METER INDIVIDU ( PEREMPUAN )

BIL          NAMA PESERTA          NAMA SEKOLAH

01.  NURUL NATASHYA NADIERA BINTI HUSSIN    SK. SUNGAI BEDAUN
02.  SITI NUR AIN BINTI ASMAUWI         SK. PATAU-PATAU
03.  NUR FARHANA BINTI ARFIN @ ARIFFIN     SK. PEKAN SATU
04.  NORNAZIHAH BINTI AHMAD           SK. LAYANG-LAYANGAN
05.  FEIRANATASYA BTE HASBOLLAH         SK. PEKAN DUA
06.  SAIDITINA AISYAH BINTI ANUAR        SK. SUNGAI LADA
07.  NORHIDAWATI BINTI JOHAR          SK. LUBOK TEMIANG
08.  ELLYANA NAZIRA SYAFIAH BINTI SIMATDININ  SK. TANJUNG ARU
09.  NURFITRISIA BINTI NORIDI          SK. KERUPANG
10.  ANAFINA ELVYANA BINTI MANDAN        SK. MEMBEDAI
11.  NUR SHAERAH BINTI SHARIFUDDIN       SK. RANCHA-RANCHA
12.  JOHANITASYAH BINTI JOHANIS         SK. BUKIT KALAM
13.  DARWISYAH RASYIQAH BALQIS BINTI ABDULLAH  SK. BEBULOH
14.  RAFY SHARYZWAN BIN SUERDY         SK. PANTAI


                    56
SYUKRI BIN MASRI                    820527125031
6.0   Keputusan Acara Mini Sukan Prasekolah
KEPUTUSAN PENUH MINI SUKAN PRASEKOLAH TAHUN 2012
ACARA BOLING PADANG
KEDUDUKAN                NAMA SEKOLAH

 PERTAMA    SK. SUNGAI LADA
   KEDUA   SK. SUNGAI BEDAUN
   KETIGA  SK. TANJUNG ARU
 KEEMPAT    SK.KERUPANG
   KELIMA  SK. PEKAN DUA

ACARA MENGISI AIR KE DALAM BOTOL
KEDUDUKAN                NAMA PESERTA

 PERTAMA    SK. SUNGAI LADA
   KEDUA   SK. PEKAN SATU
   KETIGA  SK. BUKIT KALAM
 KEEMPAT    SK.KERUPANG
   KELIMA  SK. LAYANG-LAYANGAN

ACARA MENJARING BOLA
KEDUDUKAN                NAMA PESERTA

 PERTAMA    SK. KERUPANG
   KEDUA   SK. LAYANG-LAYANGAN
   KETIGA  SK. RANCHA-RANCHA
 KEEMPAT    SK.SUNGAI LADA
   KELIMA  SK. TANJUNG ARU

ACARA MEMBAWA BOLA PING PONG DALAM SUDU
KEDUDUKAN                NAMA PESERTA

 PERTAMA    SK. KERUPANG
   KEDUA   SK. RANCHA-RANCHA
   KETIGA  SK. SUNGAI LADA
 KEEMPAT    SK.PATAU-PATAU
   KELIMA  SK. MEMBEDAI


                    57
SYUKRI BIN MASRI                      820527125031
ACARA LARI BERGANTI-GANTI ( LELAKI )
KEDUDUKAN              NAMA PESERTA

 PERTAMA    SK. SUNGAI LADA
  KEDUA    SK. LAYANG-LAYANGAN
  KETIGA   SK. SUNGAI BEDAUN
 KEEMPAT    SK.BUKIT KALAM
  KELIMA   SK. RANCHA-RANCHA

ACARA LARI BERGANTI-GANTI ( PEREMPUAN )
KEDUDUKAN              NAMA PESERTA

 PERTAMA    SK. BUKIT KALAM
  KEDUA    SK. MEMBEDAI
  KETIGA   SK. LAYANG-LAYANGAN
 KEEMPAT    SK.KERUPANG
  KELIMA   SK. PEKAN SATU

ACARA LARI 50 METER INDIVIDU ( LELAKI )
KEDUDUKAN        NAMA PESERTA         NAMA SEKOLAH

 PERTAMA    AIMAN ISKANDAR BIN ALILOR      SK. BUKIT KALAM
  KEDUA    RAFY SHARYZWAN BIN SUERDY      SK. PANTAI
        MOHAMAD ISKANDAR ALMIN BIN
  KETIGA                      SK. MEMBEDAI
        MARAJIN
 KEEMPAT    MOHD DANIAL AIMAN BIN ERWAN     SK. LAYANG-LAYANGAN
  KELIMA   MUHAMMAD AFIQ IKRAM BIN RAMLAE    SK. PEKAN SATU

ACARA LARI 50 METER INDIVIDU ( PEREMPUAN )
KEDUDUKAN        NAMA PESERTA         NAMA SEKOLAH

 PERTAMA    NUR FARHANA BINTI ARFIN @ ARIFFIN  SK. PEKAN SATU
  KEDUA    NUR SHAERAH BINTI SHARIFUDDIN    SK. BUKIT KALAM
  KETIGA   ANAFINA ELVYANA BINTI MANDAN     SK. MEMBEDAI
 KEEMPAT    NURFITRISIA BINTI NORIDI       SK. KERUPANG
        NURUL NATASHYA NADIERA BINTI
  KELIMA                      SK. SUNGAI BEDAUN
        HUSSIN
                   58
SYUKRI BIN MASRI                        820527125031
7.0   Sekalung Budi


             SEKALUNG BUDI
Pengelola Majlis Mini Sukan Prasekolah 2011 merakamkan setinggi – tinggi
penghargaan dan ucapan jutaan terima kasih atas kerjasama dan sumbangan
          yang telah diberikan teruntamanya :

               Puan Mistirine Radin
          Pengarah Jabatan Pelajaran W.P. Labuan

             Encik Omar Baki Bin Matusin
    Ketua Sektor Pengurusan Sekolah, Jabatan Pelajaran W.P. Labuan

           Puan Hasnah Binti Hj. Mohd Japar
   Ketua Unit Awal Kanak-Kanak Dan Prasekolah, Jabatan Pelajaran W.P.
                 Labuan

              Puan Sinduri Binti Hj. Jali
        Pengerusi Pengelola, Majlis Mini Sukan Prasekolah

              Guru-Guru Besar W.P. Labuan

          Penolong-Penolong Kanan W.P. Labuan

             Guru-Guru Prasekolah W.P. Labuan

       Pembantu-Pembantu Pengurusan Murid W.P. Labuan

       Semua AJK Dan Hakim Mini Sukan Prasekolah 2012

              Jabatan Pelajaran W.P. Labuan

          Jabatan Pertahanan Awam W.P. Labuan
                    59
SYUKRI BIN MASRI                       820527125031
  Dan semua pihak yang telah terlibat secara langcung dan tidak langsung
dalam menjayakan Majlis Mini Sukan Prasekolah 2011. Pihak Pengelola sekali
lagi mengucapkan jutaan terima kasih di atas kerjasama yang telah diberikan.
                  60
SYUKRI BIN MASRI                              820527125031
8.0  Refleksi

Kejohanan Mini Sukan Prasekolah Peringkat Wilayah persekutuan Labuan Tahun 2012 telah
diadakan pada 7.00 pagi hari Sabtu, 12 MEI 2012 di Padang Ragbi Perbadanan Labuan. Ini
adalah kejohanan Mini Sukan Prasekolah kali yang ke-10 diadakan di peringkat Negeri
Wilayah Persekutuan Labuan dan kali ke -3 saya turut jayakan sebagimana yang dirancang.
    Srpanjang penglibatan saya dalam menjayakan kejohanan ini, saya dapati ada
beberapa kelebihan yang memberikan kesan yang positif samada kepada warga sekolah atau
masyarakat sekeliling, Antara kelebihannya adalah kerjasama yang ditunjukkan khususnya
oleh guru-guru prasekolah dan guru-guru ahlijawatakuasa kejohanan. Persediaan awal seperti
perancangan aktiviti, jadual latihan, buku program dan sebagainya membantu melancarkan
perjalanan kejohanan Mini Sukan Prasekolah.
    Perancangan jenis acara sukan yang dipilih yang ingin dipertadingkan. Idea-idea yang
diberikan oleh guru-guru yang mana mengambil kira dari sudut keselamatan murid sewaktu
acara berlangsung adalah satu perkara penting bagi mengelakkan berlakunya kemalngan
yang tidak diingini. Kerjasama guru-guru prasekolah dan guru-guru ahlijawatankuasa dalam
bermesyuarat membantu guru-guru yang dipertanggungjawabkan untuk menyediakan lokasi,
peralatan, bahan, kemudahan, hadiah dan kos-kos perbelanjaan berkaitan dengan lebih awal
agar kejohanan dapat dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan.
    Terdapat juga beberapa kelemahan-kelemahan kecil yang ada sebelum/sewaktu
kejohanan dijalankan di antaranya adalah tiadanya trek acara memandangkan lokasi
kejohanan di padang ragbi namun ianya dapat diatasi dengan melakar/menggaris trek
menggunakan cat berwarna hitam yang dilakukan oleh guru-guru dan ahlijawatankuasa
berkaitan sehari lebih awal sebelum kejohanan bermula.
    Kelemahan sewaktu acara pula adalah sewaktu acara larian diadakan yang mana
terdapar   ahlijawatakuasa    ‘menyambut/menangkap    peserta’   yang   terus
‘menagkap/menangkap’ peserta yang belum sampai ke garisan penamat. Hal ini dapat diatasi
sekiranya diwujudkan satu pasukan pemantau ‘tempat peserta (pertama, kedua dan ketiga)
yang berada di sudut tepi (kiri./kanan) hujung trek.
                       61
SYUKRI BIN MASRI                             820527125031
    Lintas hormat kontinjen perbarisan setiap pasukan dan acara sukan khusus untuk
ibubapa/penjaga murid juga tidak diadakan yang serba sedikit mengurangkan kemeriahan
suasana kejohanan dan ini adalah disebabkan tiadanya peruntukan kewangan untuk kedua-
dua aktiviti tersebut yang sememangnya di luar bidang kuasa pihak penganjur.
    Walau bagaimanapun, melalui kerjasama yang ditunjukkan oleh guru-guru, pihak
pentadbiran sekolah, ibu bapa dan masyarakat,murid-murid sewaktu kejohanan dijalankan
menunjukkan wujudnya komunikasi yang baik dan kemesraan di antara satu sama lain.
Kerjasama di antara semua pihak menjadikan setiap aktiviti berjalan dengan lancar dan
dalam suasana yang seronok.
    Kejohanan Mini Sukan Prasekolah ini juga dapat membantu guru untuk
mengenalpasti murid yang berpotensi dalam acara sukan dan membantu murid berkenaan
untuk melangkah ke peringkat yang lebih tinggi. Apa yang lebih penting, melalui penglibatan
di dalam kejohanan ini murid dapat menambahkan tahap kecergasan dan kecerdasan meraka,
dapat berinteraksi samada bersama rakan sebaya mahupun masyarakat sekeliling, dapat
mengamalkan sikap bekerjasama dalam pasukan, dapat mendisiplinkan mereka berkaitan
mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan berasa seronok sewaktu bersukan
selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan (PFK) yang mahukan individu
dikembangkan secara bersepadu dalam melahirkan insan yang seimbang dan harmonis
supaya mereka berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta member sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara direalisasikan.
                      62
SYUKRI BIN MASRI            820527125031
       10.4  Ikrar Murid
   IKRAR SUKAN

        KAMI,
      MURID-MURID
      PRASEKOLAH,
      AKAN BERSUKAN
      DENGAN PENUH
       SEMANGAT
      KESUKANAN


                 63
SYUKRI BIN MASRI                             820527125031
11.0  Rujukan

Azizah Nordin (1991). Kokurikulum dan Sumbangan Terhadap Perkembangan Diri Individu
    Secara Menyeluruh. Jurnal Pendidikan Guru. Kuala Lumpur: Bahagian Pendidikan
    guru Kementerian Pendidikan Malaysia. Bahagian Perancangan Penyelidikan
    Pelajaran Kementerian Pelajaran Malaysia.
Ee Ah Meng (1991). Pedagogi Satu Pendekatan Bersepadu. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.
Gholson (1993). Studying Cuurriculum. Buckingham: Open University Press.
Hendry (1983). Raising Good Children. New York: Bantam.
Kementerian Pendidikan Malaysia (1990). Buku Panduan Pengurusan Gerak Kerja
    Kokurikulum Sekolah Rendah dan Menengah. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran
    Malaysia.
Kerajaan Malaysia (1980). Pelajaran di Malaysia 1978. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
    Pustaka.
Mohd. Najib bin Abd. Ghaffar (1999). Penyelidikan Pendidikan. Skudai: Universiti
    Teknologi Malaysia.
Mohd. Noor bin Che Noh (1985). Beberapa Pertrimbangan Dalam Pengelolaan dan
    Pentadbiran Program Kokurikulum Sekolah. Jurnal Kementerian Pelajaran Malaysia.
    Jilid 29.
Sharifah Alawiyah Al Sagoff (1983). Ilmu Pendidikan Pedagogi. Kuala Lumpur:
    Kementerian Pelajaran Malaysia.
Kerajaan Malaysia (1997). Warta Kerajaan: Akta Pendidikan 1996.
http://komitmen_guru
http://DalamWartaKerajaan
http://Implikasi_Falsafah_Pendidikan
http://www.slideshare.net/guesta1c1ec/penilaian-kokurikulum-terkini
http://forum.engkabang.net/index.php?action=printpage;topic=40841.0
http://www.docstoc.com/docs/36914812/25697192-Kandungan-Buku-Panduan-Pengurusan-
Aktiviti-Kokurikulum-Sekolah
http://pkkoko.smtjb.edu.my/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=6
1
                      64

								
To top