Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Assuring legal authenticity requirements in a digital environment

VIEWS: 9 PAGES: 17

									Licentie-kwesties bij het gebruik
  van open source software

          Matthias Van hoogenbemt
         ICRI – K.U.Leuven – IBBT
        Overzicht
• IPR en computerprogramma’s
 – Software-richtlijn
 – Andere beschermingsmethoden
• Open Source licenties
 – Achtergrond
 – Risico’s
 – Licenties: voor- en nadelen
      IPR en Software
• Software-richtlijn (91/250/EEC)
 –  Wat? / Voorwaarden?
 –  Wie is auteur?
 –  Wie geniet bescherming?
 –  Rechten?
 –  Middelen?
     Software-richtlijn (1)
• Wat?
 –  Geen definitie
 –  Voorbereidend materiaal
 –  Algoritmes, routines en code?
 –  Een literair werk
• Voorwaarden?
 – “Een eigen schepping van de maker”
    Software-richtlijn (2)
• Wie is auteur?
 – Natuurlijk persoon
 – Meerdere personen
  • Gezamenlijke werken
  • Collectieve werken
 – Werknemer
    Software-richtlijn (3)
• Beschermde personen

• Rechten
 – Reproductie
 – Distributie
 – Aanpassen of bewerken / Afgeleide werken
     Software-richtlijn (4)
• Uitzonderingen
 –  Foutcorrectie
 –  Reservekopie
 –  Werking uittesten en bestuderen
 –  Decompliatie?
• Duur
• Conclusie
   Andere mechanismen
• Patentenrecht
 – EU – USA
• Mededingingsrecht
• Contractenrecht
        Overzicht
• IPR en computerprogramma’s
 – Software-richtlijn
 – Andere beschermingsmethoden
• Open Source licenties
 – Achtergrond
 – Risico’s
 – Licenties: voor- en nadelen
  Open Source Licenties (1)
• Achtergrond
 – Free vs. Open Source software
• Risico’s
• Gevolgen
   Open Source Licenties (2)
        GPL
Voordelen           Nadelen
• Gebruik, kopiëren,… is vrij • Copyleft: ‘virus’
• Gebruik vereist geen     • (v3) TiVo-clausule
 toestemming         • (v3) Nieuwe termen
• ‘intelligente’ disclaimer  • v2 en v3 niet compatibel
• (v3) 30 dagen respijt
   Open Source Licenties (3)
        MPL
Voordelen         Nadelen
• Juridische invalshoek  • Copyleft: wijzigingen
• Minder ‘viraal’
• 30 dagen respijt
   Open Source Licenties (4)
       LGPL
Voordelen          Nadelen
• Minder verplichtingen   • Zeer technische licentie
• Minder ‘viraal’      • Gebruik afgeraden door
• Geschikt voor libraries   GNU Project
   Open Source Licenties (5)
        BSD
Voordelen           Nadelen
• Amper verplichtingen     • Geen copyleft
• Eenvoudige vermelding    • Disclaimer
 volstaat
• Source moet niet verspreid
 worden
• Compatibel met andere
 OS-licenties
   Open Source Licenties (5)
      Apache
Voordelen          Nadelen
• Amper verplichtingen   • Geen copyleft
• Source moet niet verspreid • Geen rechten op bijdrage
 worden
• Merkbescherming
• Compatibel met andere
 OS-licenties
        Conclusie

•  Voordelen
•  Bedoeling is determinerend
•  Gebruik vs. ontwikkeling
•  Voorzichtigheid is nodig
      Matthias Van hoogenbemt

     ICRI – K.U.Leuven - IBBT
   Sint-Michielsstraat 6 - 3000 Leuven

Matthias.Vanhoogenbemt@law.kuleuven.be
http://www.icri.be     http://www.ibbt.be

								
To top