วงจรคอนโทรล 8 รีเลย์

Document Sample
วงจรคอนโทรล 8 รีเลย์ Powered By Docstoc
					วงจรคอนโทรล 8 รีเลย์
     •  R1-8=4.7 Kohms T1-8= BD139 (R1-
       8=15 Kohms if T1-8=BD679)
     •  RL1-8=6V-24V dc Relay D1-
       D8=1N4148

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:288
posted:7/30/2012
language:Thai
pages:1
Description: วงจรคอนโทรล 8 รีเลย์