Le forme di mercato - Download Now PowerPoint by gddmZl

VIEWS: 16 PAGES: 51

									Expert de Conţinut
TUC 2             Expert de Conţinut


                   Introducere


  Acest curs electronic este organizat în Unitatea de Training care poate fi
  Capitalizată (TUC) fiind împărţită în Unitatea Didactică (Didactic Unit -
  D.U.) şi Obiectul de Studiu (Learning Object-L.O.).
  Pentru a înţelege raţionamentul organizării acestui curs electronic,
  observaţi că:
     fiecare T.U.C. cuprinde diverse obiective educaţionale care se
    referă la aptitudinile de bază ale unui designer web de muzee
    virtuale;
     fiecare D.U. dezbate prin diverse teme un singur obiectiv
    educaţional;
     fiecare L.O prezintă o singură temă. Toate L.O împreună formează
    întregul curs.
                TUC 2

DU 1:       DU 2:        DU 3:         DU 4:
Muzee virtuale:  Descrierea     Baza de date:     Internet şi muzee
De ce?       MU.S.EU.M.     indicii        virtuale
          Prezentare


• LO 1.1: Muzeul  • LO 2.1 Conţinut  • LO 3.1Elemente    • LO 4.1
 virtual :     şi utilitate    de bază pentru     Publicarea
 obiective şi              crearea unui      datelor pe
 caracteristici             website dinamic şi   Internet
                     interactiv
• LO 1.2:                           • LO 4.2 Soft de
 Personalizarea            • LO 3.2 Baza de     modelare 3D a
 şi accesul la             date          obiectelor
 muzeul virtual            • LO 3.3 Modelul    • LO 4.3 VR Worx
                     relaţional       2.5
                    • LO 3.4 Sisteme de  • LO 4.4
                     management al     Modelator Foto
                     bazelor de date
                               • LO 4.5 Pixmaker
                     relaţionale
                                PRO
DU 1           Muzee virtuale: de ce?
    Această D.U. este foarte importantă pentru tot training-ul. Dezbate
    principalele caracteristici şi avantaje ale muzeelor virtuale, insistând în mod
    deosebit asupra posibilităţii de a atrage interesul asupra lor prin intermediul
    unor vizite pro-active.
L 0 1.1   Muzeul virtual: obiective şi caracteristici
 Abstract
      Muzeul virtual cuprinde o colecţie electronică de artefacte şi resurse
      informaţionale bine organizată. Colecţia se poate compune din imagini,
      diagrame, grafice, clipuri video, articole, baze de date numerice şi alte
      obiecte care pot fi depozitate într-un muzeu virtual. Mai mult, oferă
      acces la unele dintre cele mai importante resurse de artă colecţionate în
      cele mai importante muzee din lume.
      Se pot diferenţia două tipuri de muzee virtuale:
       •  Muzee culturale – construite în scopuri educaţionale. Acestea
         oferă posibilitatea unei cercetări şi explorări detaliate a resurselor
         de artă din întreaga lume. Acest serviciu este orientat mai mult spre
         utilizator.
       •  Muzee comerciale – construite în scop publicitar şi de promovare a
         resurselor de artă depozitate în muzeele din întreaga lume. Acest
         serviciu se adresează muzeului.
L 0 1.2           Personalizarea şi accesul
 Abstract
                la muzeul virtual      Serviciile electronice, spre deosebire de serviciile clasice, se
      caracterizează prin configuraţia lor de a personaliza serviciul conform
      specificaţiilor individuale. În acest sens, aceste servicii reflectă procesul de
      personalizare care se bucură deja de succes în industrie.


      Într-un muzeu virtual, în locul unui curator care dictează traseul şi punctele
      de interes, vizitatorul virtual poate să aleagă propriul tur şi să facă o analiză
      mai detaliată a artefactelor care îl interesează cel mai mult. Pe scurt,
      vizitatorii pot să creeze propria expoziţie, folosind mijloacele multimedia
      dorite.


      Din acest punct de vedere, muzeele şi-au schimbat orientarea dinspre
      simpla colecţionare înspre satisfacera cererii publicului, de la clasificarea
      vizitatorilor pe categorii la personalizare, dinspre un marketing generic
      înspre un marketing individualizat.
L 0 1.2   Personalizarea şi accesul la muzeul virtual
 Abstract
      Desigur, modele de întrebuinţare apar în toate serviciile electronice fie
      datorită unei obişnuinţe sau predispoziţii spre anumite zone de interes, fie
      datorită modalităţilor de livrare. Cherri, Paternò şi Piras ( from 2003) de la
      Muzeul din Carrara, sugerează faptul că vizitatorii se încadrează deseori
      într-una dintre următoarele categorii: experţi, turişti şi copii. Este util să
      observăm cum aceştia ar putea utiliza un muzeu virtual.


       •  Experţii ar putea folosi în mod deosebit mijloace care vin în sprijinul
         cercetării transdisciplinare, împreună cu aplicaţii 3D şi reconstrucţie
         digitală având o configuraţie şi informare superioară.
       •  Turiştii (nefiind experţi) ar putea prefera un program fix decât la
         alegere, cu o configuraţie limitată: opţiune mai intuitivă presupunând
         utilizarea unor explicaţii simple despre contextul artefatelor.
       •  Copiii (experţi şi/sau turişti) ar putea prefera chatbox-uri, sau expoziţii
         cu jocuri create să stimuleze curiozitatea.
L 0 1.2        Aspecte referitoare la obiectivele
Case studies
                muzeului virtual           a) COMPASS – Baza de date a Muzeului Britanic
        Sistemul COMPASS pentru copii utilizează un motor de căutare special
        proiectat pentru copii, uşor de utilizat şi atractiv (Leul Alfred orientează
        copiii pe site). Pe lângă turul pentru copii şi articolele dedicate elevilor de 7-
        11 ani sunt şi întrebări şi activităţi pentru clasă, precum şi opţiunea
        “Întreabă-l pe Expert”. Călătoriile online acoperă teme din Programa
        Curiculară Naţională a Marii Britanii incluzând literatură, aritmetică, ştiinţe,
        artă şi istorie. Sunt de asemenea exemple de lucrări ale copiiilor, animaţii
        online, jocuri şi puzzle, web link-uri şi bibliografie. Există şi un motor de
        căutare care permite copiiilor să caute informaţii despre: Africa, America,
        Anglia, Asia, Egiptul Antic, Europa, Grecia Antică şi Britania Romană.
L 0 1.2        Aspecte referitoare la obiectivele
Case studies
                muzeului virtual        Sistemul COMPASS pentru copii poate fi utilizat şi de către copiii cu
        dizabilităţi. Fişele de lucru conţin şi un set de sugestii didactice adaptate
        atât pentru copiii cu dificultăţi în învăţare cât şi pentru cei care doresc să
        aprofundeze.
        Pentru cei cu dificultăţi la citire există un soft care permite ascultarea
        textului.
        Acest site a fost creat şi evaluat de către New Media Unit la Muzeul
        Britanic în consultanţă cu şcolile primare locale, la îndrumarea şi asistenţa
        Departamentului de Educaţie al Muzeului.
        http://www.britishmuseum.org/explore/highlights.aspx
L 0 1.2        Aspecte referitoare la obiectivele
Case studies
                muzeului virtual            b) Galeriile Tate


        Acest website poate fi utilizat ca instrument în educaţia publică, atât la
        şcoală cât şi acasă. Secţiunea “Metoda Tate” include următoarele
        categorii: copii şi familie (jocuri, activităţi şi surse de inspiraţie pentru copii),
        şcoli şi profesori, “Tate pentru cei tineri” (noi perspective despre arta
        modernă şi contemporană pentru adolescenţi şi tineri), studiu individual,
        grupuri şi altele.
        Secţiunea găzduieşte un program academic activ care sprijină studenţi de
        toate vârstele, educatori, profesori, artişti şi mulţi alţii. Pentru educatori şi
        studenţi există un număr de programe interne, jocuri, activităţi pentru clasă.
        Secţiunea “Şcoli Online” conţine o mulţime de materiale, inclusiv surse
        fotografice şi documentare pentru profesori. Este construit cu scopul de a
        ajuta educatorii să folosească internetul în predarea celor mai importante
        elemente de istoria artei. “Tate Online” a lansat un număr de cursuri online,
        oferind utilizatorilor o iniţiere în arta modernă.
        http://www.tate.org.uk/learnonline/
        http://www.tate.org.uk/collection/
              Expoziţii imaginare la
                Louvre


Louis Lacaze: Reconstrucţia camerei dedicate colecţiei sale
  Observaţi un model 3D al camerei lui La Caze – acum camera Bronzului, în aripa Sully a
  clădirii, primul etaj, camera 32 – aşa cum era în 1913, când găzduia 177 de tablouri ale
  unor maeştri precum Rembrandt, Chardin sau Watteau, din prestigioasa colecţie oferită
  de către La Caze Muzeului Louvre.

Expoziţie imaginară 3D: Jean-Honoré Fragonard
  Această expoziţie imaginară este un omagiu adus lui Fragonard, unul dintre cei mai mari
  pictori francezi ai sec. al XVIII-lea şi unul dintre primii curatori ai Muzeului Louvre.

Biserica sudică de la Bawit în 3D
  Această vizită virtuală la mănăstirea Bawit ne duce înapoi în timpul Egiptului Antic
  Creştin, în primul mileniu al Erei Creştine. Această expoziţie imaginară prezintă
  elementele descoperite în timpul excavaţiilor la acest sit şi reprezintă o reconstrucţie a
  bisericii aşa cum îşi imaginează arheologii că era în sec. al VII-lea AD.
DU 2
    Configuraţia cărţii de identitate MU.S.EU.M.    Această D.U. explică aspectele de bază ale standardelor de catalogare ale
    M.U.S.E.U.M. Programul trainingului acestei unităţi didactice este
    semnificativ deoarece, pentru prima dată, 7 muzee europene au acceptat
    criteriile de bază pentru configurarea unei cărţi de identitate a muzeului
    virtual.

    Obiectivele acestei D.U. sunt:


     •  Înţelegerea regulilor de clasificare ale obiectelor din M.U.S.E.U.M.
     •  Identificarea semnificaţiei fiecărei resurse culturale.
     •  Trasarea unor direcţii de instruire pentru categorii specifice de
       vizitatori.
LO 2.1
Abstract
                   Conţinut şi utilitate      “Cartea de Identitate MU.S.EU.M.” a rezultat în urma prezentării unui model şi
      în urma solicitării sugestiilor şi opiniilor tuturor partenerilor de proiect. Această
      “Carte de Identitate” poate fi completată de către fiecare partener, indiferent
      de ce sistem de înregistrare a datelor foloseşte în prezent.

      Unele dintre aceste date sunt absolut necesare şi pot fi completate din
      registrele principale ale fiecărui muzeu partener. Acestea au fost selectate de
      pe website-ul Muzeului Virtual European (www.europeanvirtualmuseum.it)-
      Figura 2 ca şi formular.
      Datele speciale şi/sau complementare, existente sau în curs de cercetare, şi
      care ar putea fi fi introduse au numere arabice ataşate când apar în câmpul
      “Cărţii de Identitate”. Acest website poate fi accesat de oricine pe internet.
      Privită în ansamblu, “Cartea de Identitate”, adică câmpurile incluse aici, e
      suficient de vastă pentru a înmagazina şi alte date generale sau detaliate. Se
      regăsesc şi elementele de bază necesare pentru a crea website-uri dinamice
      şi interactive, începând cu analiza conţinutului “Cărţii de Identitate”
      MU.S.EU.M.
LO 2.1        Cartea de identitate M.U.S.E.U.M
 Detail
     Aceasta este forma în care apare utilizatorilor. Modelele de compilaţie
     sunt două: a) un model sintetic cu date esenţiale; b) un model analitic cu
     toate datele cărţii de identitate.
        Conţinutul final al Cărţii de Identitate este prezentat în Figura 1.
LO 2.1        Cartea de identitate M.U.S.E.U.M
Practice
      Alege un obiect din muzeul tău – neclasificat încă- CARTEA de IDENTITATE
      MU.SE.U.M. aşa cum este prezentată în pagina următoare.              CARTEA de IDENTITATE MU.SE.U.M.

                     Imaginea 1
                    (objectul întreg)
                      Imaginea 2
                   (detalii semnificative)
                       Schiţă
LO 2.1      Cartea de identitate M.U.S.E.U.M
Practice
      MUZEU, DEPARTAMENT:

      DENUMIREA ARTEFACTULUI:
      NUMĂR INVENTAR:
      TIPUL OBIECTULUI10:
      -Figurină antropomorfă
      -Figurină zoomorfă
      -Vas
      -Altele

      
      
      
      
LO 2.1        Cartea de identitate M.U.S.E.U.M
Practice
            LOCUL ŞI DATA DESCOPERIRII
      Data
      MATERIAL/ALIAJ3:
      METODE DE PRODUCŢIE:

      ŢARA
      Materiale adiţionale4:

      Judeţ
      DIMENSIUNI      Afiliaţia la oraş:
      Lungime:
      Lăţime:
      Înălţime:
      Grosime:
      Diametru:
      Greutate:
      ANALOGII11 (200 cuvinte)
LO 2.1        Cartea de identitate M.U.S.E.U.M
Practice
      Localitate
      DESCRIEREA OBIECTULUI5 (200 – 400 cuvinte)

      Locul descoperirii

      CONTEXTUL DESCOPERIRII:
      -Din întâmplare
      -Cercetare
      -Săpături arheologice
      -Necunoscut

      
      
      
      ORNAMENTARE6 (200 – 300 cuvinte)
         (fără ornament ; incizie ; excizie ; aplicaţie în relief )
LO 2.1        Cartea de identitate M.U.S.E.U.M
Practice
      INSCRIPŢIE (100 cuvinte)7
      SEMN DISTINCTIV
      -Documentaţie video-audio şi scrisă 12:
      -Picturi, desene, fotografii
      -Înregistrări
      -Transcrieri ale interviurilor
      -Link-uri la surse de informaţii şi baze de date din întreaga lume

      TIPUL DISCOPERIRII:
      -Locuinţă
      -Sanctuar
      -Altele

      
      
      
      INTERPRETARE8 (200 – 400 cuvinte)            -
LO 2.1        Cartea de identitate M.U.S.E.U.M
Practice
                     ÎNCADRARE CULTURALĂ
      Vârstă/Perioadă
      DIRECŢII 9 TEMATICE M.U.S.E.U.M:
      -Amulete şi obiecte magice (AM)
      -Figurine umane (HF)
      -Imagini de animale (AI)
      -Altele


      Cultură/Complex/Grup

      Fază/Etapă Culturală


      Cronologie absolută                   STAREA DE CONSERVARE
                 (foarte bună ; bună ; proastă )
                      RESTAURARE
                  (restaurat ; nerestaurat )
LO 2.1        Cartea de identitate M.U.S.E.U.M
Practice
                     STADIU
            (complet ; aproape complet ; incomplet )
                 ANALIZE – DETERMINĂRI
      Tipul analizei:
      Laborator:
      Nr./Cod:
      REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 2:
      -Autor
      -Titlu
      -Publicaţie
      -Volum
      -Tom

      -Editură
      -Locaţie
      -An
      -Pagină
      -Figura

      -Planşă
      -Tabel
      -ISBN
      -ISSN
LO 2.1       Cartea de identitate M.U.S.E.U.M
Practice
      Alte resurse
        COMPLETATE DE:
        -Nume
        -Instituţie
        -Dată
                 Figura 1
DU 3           Baza de date: indicii
    Acestă Unitate Didactică (D.U.) oferă Expertului în Conţinut informaţii de
    bază despre caracteristicile bazelor de date relaţionale, prin intermediul
    cărora se pot construi muzee virtuale. Obiectivul principal constă în a face
    Expertul să înţeleagă principalele cerinţe tehnologice ale bazelor de date
    relaţionale şi să comunice eficient cu designer-ul web.
    Obiectivele ar putea fi formulate după cum urmează:

    • să perfecţioneze comunicarea cu designer-ul web, singurul îndreptăţit să
    actualizeze datele;
    • să cunoască structura bazei de date şi să formuleze întrebări.
LO 3.1   Elemente de bază în crearea unui website
Abstract
           interactiv şi dinamic
      În dezvoltarea Muzeului Virtual European utilizarea sistemului RDBMS
      (Sistemul de Management al Bazei de Date Relaţionale) este obligatorie
      datorită complexităţii datelor necesare pentru descrierea completă a
      obiectelor dar şi datorită necesităţii de actualizare permanentă a datelor de
      către specialiştii muzeelor.
      Existenţa unor Baze de Date RDBMS permite înregistrarea tuturor datelor
      generale şi specifice despre obiecte, sugerate de parteneri (muzee,institute
      de cercetare etc.) sau completate pas cu pas. Mai mult, aceste baze de
      date împreună cu fişierele multimedia, pot oferi informaţii suplimentare
      speciale despre alte artefacte, situri arheologice din zonă, muzee şi
      colecţii specializate sau generale, monumente istorice şi/sau obiecte
      culturale speciale, date şi adrese utile despre transport, cazare şi vizitarea
      obiectivelor turisitce şi culturale, magazine virtuale (reproduceri/copii).
LO 3.2               Baze de date
Abstract
      Modelele şi tehnicile de organizare a bazelor de date s-au dezvoltat
      pentru a satisface nevoia utilizatorilor de a accesa simplu şi rapid un
      volum mai mare de informaţii. Pe scurt, conceptul de bază de date poate
      fi definit ca fiind o colecţie sau mai multe colecţii de date organizate şi
      interdependente, împreună cu descrierea datelor şi relaţia dintre
      acestea.
      Bazele de date relaţionale se referă la o colecţie de date, structurate pe
      tabele numite relaţii. Termenul “relaţional” denotă că fiecare înregistrare
      în baza de date prezintă informaţii despre un singur subiect. Mai mult,
      datele organizate pe categorii de informaţii pot fi manevrate de o singură
      persoană, pe baza asocierii de date.
LO 3.2  Principalele obiective ale unei baze de date
 Detail
     În căsuţa de mai jos sunt prezentate principalele obiective ale unei
     baze de date.


         a) Centralizarea datelor


         b) Independenţa dintre date şi programele de aplicaţii


         c) Posibilitatea de a conecta entităţi de date


         d) Integritatea datelor


         e) Securitatea datelor


         f) Confidenţialitatea datelor


         g) Diviziunea datelor
LO 3.2     Obiective fundamentale ale bazelor de date
 Practice
       În căsuţa de mai jos sunt prezentate unele obiective ale bazelor de date. În
       coloana din dreapta sunt indicate principalele avantaje.

         Avantaje RDBMS             Importanţa            Explicaţii

      Editare web dinamică


      Întrebări on-line şi managementul
      datelor
      Acces la date prin browsere

      Personalizare web


      Protecţie online

      Compatibilitate cu orice browser

      Reduce traficul web


      Pentru o mai bună înţelegere a acestui subiect, asociaţi “importanţa” fiecărui avantaj RDBMS
      prezentat. Folosiţi (*), (**) şi (***) pentru a indica o relevanţă scăzută, medie sau mare. În ultima
      coloană explicaţi raţionamentul ales. În final, discutaţi alegerea împreună cu colegii.
LO 3.3
 Abstract             Modelul relaţional
      Datele şi relaţiile dintre acestea sunt clar reprezentate prin folosirea unei
      structuri logice, numită relaţie. Pe de altă parte, modelul relaţional a fost
      definit matematic, oferind mijloace moderne pentru studiul proprietăţilor
      logice ale unui sistem de baze de date.

      Componentele modelului relaţional sunt:

       • structura relaţională de date.
       • operatorii modelului relaţional.
       • restricţii referitoare la integritatea modelului relaţional.
LO 3.3        Crearea modelului relaţional
 Detail
     Modelul relaţional a fost definit şi publicat pentru prima dată în 1970 de
     către Dr. Edgar F. Codd, cercetător la laboratoarele IBM din San Jose
     (California), care şi-a publicat lucrările sale despre modelul relaţional al
     bazelor de date.

     Acest model relaţional are avantajul că permite designer-ului bazei de date
     să studieze proprietăţile sistemului de management al datelor fără a fi
     nevoie să-l implementeze. Fundamentul teoretic al acestui tip de bază de
     date este reprezentat de teoria matemetică a relaţiilor.

     Unele dintre principalele caracteristici sunt simplitatea şi exactitatea din
     punct de vedere teoretic, ceea ce l-a plasat înaintea altor modele, fiind
     adoptat în ultimul deceniu de către majoritatea cercetătorilor şi
     programatorilor în domeniu.
LO 3.3             Website-ul Galeriei Tate
Case studies
        Misiunea website-ului Galeriei Tate este de a oferi societăţii o informare,
        înţelegere şi implicare în artele vizuale prin intermediul unor politici şi
        programe extraordinare şi inovatoare.

        Acest site a fost creat pentru oferi acces la informaţii despre istoria artei.
        “Tate Online” este cel mai popular website de artă din Marea Britanie şi a
        primit în ultimii doi ani doua premii BAFTA pentru conţinut online şi
        inovaţie. În 2002 site-ul a câştigat prestigiosul premiu BAFTA pentru i-Map
        şi premiul “London Tourism pentru cel mai bun website“. În 2003, website-
        ul Tate Gallery a primit al doilea premiu BAFTA, pentru “Cel mai complet
        site online”.

        Colecţia Tate constă în peste 65,000 opere de artă, cuprinzând colecţia
        naţională de artă istorică britanică din 1500, şi colecţia naţională de artă
        modernă internaţională. Printre activităţile online, Tate a lansat şi un
        program pe termen lung care oferă acces mai larg la colecţiile din galerie.
        Tate a realizat şi prezentările online ale unor dintre cele mai mari holding-
        uri ale sale.
LO 3.3             Website-ul Galeriei Tate
Case studies
        Fiecare obiect din colecţie are propria pagină de informaţii, majoritatea fiind
        şi ilustrate. Aproape toate operele expuse în Colecţia Tate apar pe site,
        inclusiv următoarele categorii principale:
           • peste 4,000 opere din colecţia naţională de tablouri britanice datând
            din sec. al XVI-lea până în prezent;
           • peste 1,500 sculpturi de la sfârşitul sec. al XIX-lea până în prezent;
           • peste 11,000 publicaţii din toate timpurile, inclusiv cea mai
            importantă colecţie de studii ale publicaţiilor moderne britanice;
           • peste 8,000 opere pe hârtie, din toate timpurile, inclusiv
            remarcabila Colecţie Oppé de acuarelă birtanică şi o gamă largă de
            exponate din sec. al XX-lea.
           • Colecţia de acuarelă Turner cu peste 6,500 de exponate, parte din
            Colecţia Turner (care cuprinde aproape 300 tablouri în ulei şi în jur
            de 30,000 schiţe şi acuarelă);
           • Schiţele Turner cu peste 25,000 exemplare, desene în creion şi
            mape de schiţe.
LO 3.3              Website-ul Galeriei Tate
Case studies
        Index-ul permite utilizatorilor să vizualizaze interpretări diferite ale aceluiaşi
        subiect, ceea ce într-o colecţie atât de heterogenă cum e Tate, în care sunt
        incluse obiecte foarte diferite, nu ar fi altfel posibilă vizualizarea lor
        împreună. Motorul de căutare include:

            simpla căutare oferind informaţii despre numele artistului şi titlul
            operei;
            căutarea avansată: numele artistului, titlul operei, tipul obiectului
            (printare; instalare, pe hârtie, print; pe hârtie, unică; pictură;
            basorelief; sculptură), pe display, nr. de acces, data naşterii
            artistului, opera;
            căutarea subiectului pe 16 categorii: grup sau separat; arhitectură;
            trăiri, concepte şi idei; istorie; interioare; modalităţi de a petrece
            timpul liber; literatură şi ficţiune; natură; obiecte; oameni; locuri;
            religie şi credinţe; societate; simboluri şi personificări, munca şi
            ocupaţia, aranjate în checkbox-uri;
LO 3.3            Website-ul Galeriei Tate
Case studies
           Fiecare categorie include câteva grupe (între 2 şi 20);
            De exemplu categoria arhitectură include: arhitectură rurală, poduri
            şi viaducte, grădini, arhitectură industrială şi militară, monumente,
            perioade şi stiluri, locuri de agrement, arhitectură publică şi
            municipală, religioasă, rezidenţială, ruine, imagini panoramice,
            intervenţia omului;
            Opţiunea căutat şi salvat
        http://www.tate.org.uk/collection/
LO 3.4     Sisteme de management al bazei de date
 Abstract
               relaţionale      Pentru atingerea obiectivelor sale, o bază de date trebuie să aibă asociat un
      sistem de management al datelor, adică un soft. Prin sistemul de
      management al datelor pot fi realizate următoarele:
          definirea structurii bazei de date (organizarea datelor în tabele şi
          conexiunea dintre ele);
          introducerea şi modificarea datelor;
          accesul rapid la date prin intermediul unor tipuri variate de întrebări;
          prezentarea datelor sub forma unui raport (listate pe monitor sau
          printate) în care datele rezultate din întrebări sunt sintetizate;
          securitatea datelor;


      Principalele RDBMS, baza paginilor web interactive şi dinamice:
         • Oracle (www.oracle.com
         • Microsoft SQL Server (www.microsoft.com/sql/)
         • Microsoft Access (www.office.microsoft.com/en-us/default.aspx
         • MySQL (www.mysql.com)
DU 4        Internet şi muzee virtuale
    Această Unitate Didactică (D.U.) oferă Expertului de Conţinut informaţii
    importante despre caracteristicile bazelor de date relaţionale, pe baza
    cărora se construiesc muzeele virtuale. Expertul de Conţinut trebuie să
    înţeleagă specificaţiile tehnologice ale bazei de date relaţionale şi să
    comunice eficient cu designer-ul de web.
    Ne axăm în mod deosebit pe încărcarea imaginilor pentru muzeul virtual.
    Imaginile şi graficele sunt o sursă fundamentală de comunicare.
    Graficele 2D şi în special 3D devin repede parte integrentă a site-urilor
    dinamice şi interactive. În continuare găsiţi descrierea unor soft-uri de
    grafice 3D disponibile în prezent.
    Pot fi formulate următoarele două obiective:
     •  Îmbunătăţirea comunicării cu designer-ul de web, singurul îndreptăţit
       să încarce date.
     •  Înţelegerea procedeului de încărcare a informaţiei şi a imaginilor pe
       website.
L 0 4.1         Publicarea datelor pe internet
 Abstract
      Pentru crearea site-ului Muzeului Virtual European, proiectul M.U.S.E.U.M.
      a folosit tehnologia Microsoft Active Server Pages. În continuare sunt
      prezentate principalele elemente ale acestei tehnologii.

      HyperText Markup Language (HTML). HTML (HyperText Markup
      Language), este unul dintre primele elemente fundamentale ale WWW
      (World Wide Web), un standard care descrie formatul principal în care
      documentele sunt distribuite şi vizualizate pe web. Multe dintre
      caracteristicile sale cum ar fi structurarea, formatarea şi conexiunile
      hipertext, fac din acesta un format foarte bun pentru documentele publicate
      pe internet.

      Active Server Pages (ASP) este un instrument eficient dezvoltat de
      Microsoft. Un fişier ASP poate să conţină text, tag-uri HTML (indicatori) şi
      script. Lucrările într-un fişier ASP vor fi realizate prin server-ul IIS (Internet
      Information Server) componentă a Windows 2000, Windows NT 4.0 (Option
      Pack) sau PWS (Personal Web Server) în Windows 95-98.
L 0 4.1        Publicarea datelor pe internet
 Abstract
      ActiveX Data Objects (ADO). Este folosit pentru accesarea unei baze de
      date printr-o pagină web. A fost creat de Microsoft şi se instalează
      automat, în acelaşi timp cu pachetul Microsoft IIS (Internet Information
      Server).

      Structured Query Language (SQL). Este un limbaj standard ANSI
      (American National Standards Institute) folosit pentru interogarea bazelor
      de date MS Access, MS SQL Server, DB2, Informix, Oracle, Sybase etc.
      Cu ajutorul SQL putem selecta diverse opţiuni (adăuga, şterge şi modifica
      înregistrăirile) sau interoga baza de date.

      JavaScript. Este un limbaj de programare pentru paginile web. Este folosit
      în multe site-uri pentru îmbunătăţirea design-ului, pentru validarea unor
      formate etc. Acesta a fost dezvoltat de către Netscape şi este cel mai
      popular limbaj de scriere pentru Internet. Este recunoscut de către toate
      browser-ele (sistemele de navigare) din versiunea 3.0 şi altele.

      Descrierea completă a tehnologiei Active Server Pages, şi nu numai, se
      găseşte pe www.w3school.com
L 0 4.1    COMPASS, baza de date a Muzeului Britanic
Case studies
        Sistemul COMPASS (Collections Multimedia Public Access System),
        lansat   pentru   prima  dată   pe   web   în   iunie  2000
        (www.thebritishmuseum.ac.uk/compass/index.htlm), este o bază de date
        online care prezintă în jur de 5000 de obiecte, alese pentru a reflecta
        extraordinara varietate a colecţiei Muzeului Britanic. Baza de date are
        versiuni pentru adulţi şi copii. Sistemul COMPASS, baza multimedia de
        date a Muzeului, este accesibil şi disponibil vizitatorilor muzeului şi online,
        în camera de lectură. Pentru fiecare obiect există un articol scris de un
        specialist şi imagini de înaltă calitate, care pot fi mărite şi studiate în
        detaliu. Sistemul COMPASS a fost creat pentru a oferi o căutare facilă, cu
        link-uri între obiecte, informaţii cât şi sugestii pentru alte lecturi.
        Sistemul COMPASS este bine organizat iar pagina de căutare are mai
        multe facilităţi. Pe lângă index-ul de căutare, utilizatorii pot de asemenea
        accesa “Locaţii şi Date” (informaţii despre obiecte dintr-o anumită locaţie şi
        perioadă) şi “Galerii” (informaţii despre unele dintre obiectele expuse în
        galeriile Muzeului Britanic). Există multe link-uri şi informaţii despre
        obiectele din muzeu, articole despre culturi, perioade istorice, locaţii
        specifice, situri arheologice, oameni, tipuri de obiecte, materiale sau tehnici
        cât şi hărţi şi fotografii.
L 0 4.1    COMPASS, baza de date a Muzeului Britanic
Case studies
        Pe lângă faptul că fiecare obiect prezentat este şi ilustrat cu imagini de
        înaltă calitate şi modificabile pentru un studiu detaliat, există şi multe
        informaţii, referinţe şi link-uri despre aceste obiecte. Baza de date a fost
        construită pentru vizitatorul clasic iar informaţia a fost concepută ca atare.
        De aceea, termenii tehnici sunt explicaţi în glosar iar dacă se doresc
        informaţii suplimentare despre un obiect, majoritatea articolelor oferă
        referinţe despre cărţile recomandate de către curatorii Muzeului.
        Website-ul este foarte accesibil iar utilizatorii au posibilitatea să schimbe
        dimensiunea, stilul, culoarea textului şi culoarea fundalului. Există de
        asemenea şi o versiune doar text a sistemului COMPASS, construită
        pentru ca baza de date să fie pe deplin accesibilă cititorilor,
        sintetizatoarelor de voce şi persoanelor cu probleme vizuale (există un link
        la versiunea text aproape la fiecare pagină de site). Astfel, COMPASS a
        fost unul dintre cele 6 website-uri din Marea Britanie căruia i-au fost oferite
        în decembrie 2002 premiile Visionary Design Awards pentru realizarea
        unui website accesibil persoanelor cu probleme vizuale. Aceste premii fac
        parte dintr-o campanie a Bibliotecii Naţionale pentru nevăzători (the
        National Library for the Blind) pentru a încuraja editorii şi designerii de web
        să ia în considerare o tehnologie accesibilă în crearea unui site şi anume:
        mărirea imaginii, text-audio şi Braille.
L 0 4.1    COMPASS, baza de date a Muzeului Britanic
Case studies
        La website-ul COMPASS a lucrat o echipă complexă: un Manager de Proiect
        (directorul New Media), un Manager de Conţinut (responsabil de conţinutul
        site-ului), un Manager de Imagine (responsabil de imaginile de pe site), un
        Editor de Creaţie (responsabil de întregul text), un Manager de Design
        (responsabil de design), un Access Officer (responsabil de accesul pe site),
        un Education Editor (responsabil de conţinutul site-ului COMPASS pentru
        copii), un Asistent Imagine (ajutând la codificarea HYML pentru unele pagini),
        un Support Officer (administrarea proiectului COMPASS), şi I.S. Support
        (oferind suport IT pentru proiect). La editarea textului au ajutat Asistenţi
        Editoriali. Textele şi articolele despre obiecte au fost scrise de către
        profesionişti dar şi de amatori. La construirea acestui site au contribuit şi
        studenţi, pentru perioade de timp determinate (lucrând de obicei pentru
        completarea studiilor). Tehnologia folosită a fost oferită de compania System
        Simulation Ltd. ( www.ssl.co.uk ). COMPASS foloseşte indexul şi soft-ul de
        baze de date oferit de System Simulation Ltd, pentru a crea şi a administra
        conţinutul, pentru a-l livra pe web şi terminalelor din Muzeu. System
        Simulation Ltd. a colaborat îndeaproape cu echipa COMPASS.
L 0 4.2           Soft de modelare 3D a obiectelor
 Abstract
               (3D Software Object Modeller)

      Softul 3DSOM de la Creative Dimension Software Ltd. este unul rapid şi ieftin
      folosit pentru generarea de modele foto 3D, realiste, ale imaginilor obiectelor reale,
      bazat pe o tehnologie dezvoltată iniţial de Canon. Cu ajutorul unui 3DSOM Viewer
      Java applet, se poate crea uşor conţinut interactiv 3D fără utilizarea de plug-in,
      pentru site-urile de comerţ electronic, publicitatea pe internet, expoziţii muzeale
      online şi multe altele. Este disponibil şi un serviciu de modelare 3D complet
      adaptat, oferind conţinut multimedia de înaltă calitate pentru campaniile de
      marketing, expoziţii, educaţie, broşuri de produse digitale şi difuzare pe internet.


      Versiunea 2.1 a 3DSOM Pro reprezintă o inovaţie majoră cu numeroase
      îmbunătăţiri. Se pot importa şi exporta date în câteva noi formate incluzând 3D
      Flash şi formate Java.
                Pentru mai multe informaţii: www.3dsom.com
L 0 3.2      Soft de modelare 3D a obiectelor
 Detail
          (3D Software Object Modeller)     Specificaţiile sistemului

     3DSOM operează în Windows XP (Ediţia Home sau Professional) sau
     Windows 2000. Deşi este posibil să opereze şi într-un emulator de
     Windows pe un Macintosh, nu se recomandă deoarece necesită o
     procesare intensă.

     Configuraţie recomandată pentru un PC:
        CPU x86 compatibil, conform standardului PC/AT
        Preferabil Pentium 3 sau 4
        placă video pe 32-bit cu OpenGL suport
        Rezoluţie Monitor de minim 1024x768 (fonturi de sistem mici)
        Physical RAM: 128MB minim, 256MB recomandabil
        Mouse şi tastatură
L 0 4.3              VR Worx 2.6
 Abstract
      QuickTime Virtual Reality este o extensie a tehnologiei QuickTime,
      dezvoltată de Apple Computer Inc., care permite utilizatorilor să
      exploreze interactiv şi să examineze lumea virtuală prin fotografii
      realiste, tridimensionale. Spre deosebire de multe alte sisteme de
      realitate virtuală, QuickTime VR nu solicită utilizatorului să poarte
      ochelari, cască sau mănuşi. Utilizatorul navighează în lumea virtuală
      folosind mijloace convenţionale (mouse, trackball, track pad sau
      tastatura) şi schimbă imaginea prezentată via QuickTime VR movie
      controller.
      VR Worx™ face parte din instrumentele de Realitate Virtuală pentru
      QuickTime™ , premiate. Cea mai recentă versiune, VR Worx 2.6
      proiectată pentru Mac OS™ X şi Microsoft Windows™ XP, cu o nouă
      interfaţă optimizată şi simplificată, oferă o tehnologie avansată cu
      îmbunătăţiri ale caracteristicilor şi funcţiilor, de ultimă modă în
      QuickTime VR chiar şi pentru cel mai pretenţios utilizator.
      (În curând – actualizări aduse la Microsoft Windows Vista şi Mac OS X
      Leopard)
L 0 4.3                VR Worx 2.6
 Abstract
      Versiunea 2.6 are capacitatea de a crea filme despre obiecte cu o
      imagine panoramică drept fundal mobil. Modelul 2.6 are capacitatea de
      trecere într-o scenă multi-nod, cum ar fi tranziţiile prin ştergere simplă,
      dizolvare, explozie precum şi tranziţie liniară video. VR Worx 2.6 poate
      construi spaţii multi-nod cu panorame cilindrice, realitate virtuală cubică,
      obiecte aranjate în mai multe rânduri, obiecte absolute, imagini statice şi

      filme QuickTime liniare.


             Pentru mai multe informaţii: www.vrtoolbox.com
L 0 4.3  Realitate virtuală -VR Worx 2.6
 Detail


      Configuraţia Sistemului pentru Macintosh

      Power PC (sau compatibil)

      Mac OS X 10.2 to 10.5

      QuickTime 6 sau mai recent

      512 MB RAM

      Configuraţia Sistemului pentru PC

      Pentium Class PC (sau compatibil)

      Windows ME, 2000, XP

      (nu e compatibil cu Microsoft Windows VISTA)

      DirectX 9

      QuickTime 6 sau mai recent

      512 MB RAM
L0 4.4
Abstract
                   Modelator foto
      Modelatorul foto este un soft 3D avansat care măsoară şi construieşte
      rapid modele 3D ale fotografiilor.


      Modelatorul foto este folosit de profesionişti din întreaga lume pentru a:
          Realiza desene “după obiectul construit”/ "as-built“ şi măsurători
          pentru inginerii de proces şi pregătire fabricaţie.
          Măsura scene de accident şi crime pentru analiştii criminalişti
          Realiza desene după “obiectul găsit”/"as-found" şi după “obiectul
          construit”/ "as-built“, pentru arhitecţi şi istorici restauratori-
          conservatori
          Modela locaţii, obiecte, oameni şi vehicule pentru animatori şi
          producători de film/video
L0 4.4             Modelator foto
Abstract
        Măsura şi crea pentru arheologi desene ale clădirilor, excavaţiiior şi
        artefactelor
        Măsura şi modela structura anatomică pentru antropologi şi cadre
        medicale
        Se utiliza în ingineria inversă a componentelor mecanice şi
        ansamblelor pentru inginerii de producţie
        A analiza forme 3D complexe, structuri şi volumul, pentru ingineri şi
        cercetători
        Modela obiecte pentru bazele de date 3D pentru designerii de
        realitate virtuală.
L0 4.4             Modelator foto
 Detail
     Specificaţiile Sistemului
     Modelatorul foto operează în Windows NT 4.0 (SP6), 2000, şi XP.
     Specificaţiile minime ale sistemului sunt 800 Mhz Pentium, 128MB RAM,
     100MB capacitate hard disk, CD-ROM drive (4X+), monitor 800X600
     pixeli cu 32,000 culori şi placă de sunet pentru şedinţele video. Modelul
     Pro 5 operează în Windows 98 şi Me dar aceste sisteme pot avea
     anumite probleme cu driver-ul plăcii video. Pe unele calculatoare PM Pro
     5 opereză corect în timp ce pe altele pot să apară unele probleme.
     Copiile Internaţionale ale modelatorului foto includ o cheie hardware cu
     conectare pe portul paralel. Pentru a crea propriile modele este
     necesară o metodă de captare a imaginilor, cum ar fi o cameră digitală,
     video sau scanner.
     Pe website puteţi găsi modelatorul foto 6.2.2 Free Upgrade


           Pentru mai multe informaţii: www.photomodeler.com
L0 4.5               Pixmaker PRO
Abstract
      Urmând cei 3 paşi Snap, Stitch, Publish!™ în PixMaker 1.0, PixMaker Pro
      permite crearea unui conţinut PixAround interactiv, de 360° cu Hotspots cu
      opţiuni de adaptare pentru Hotspot, Postcard şi pagini Web prin intermediul
      interfeţei sale grafice, facilă şi intuitivă.

      Imaginile PixAround pot fi publicate online ca şi pagini Web, offline ca şi
      Postcards, Screen Savers, prezentări PowerPoint® şi pe dispozitive
      mobile Palm OS® şi Windows® CE. Pot fi create, fără costuri
      suplimentare, o multitudine de imagini PixAround, pagini web, Postcards şi
      prezentări PowerPoint. Nu este nevoie de soft sau plug-in browser adiţional
      pentru vizualizarea conţinutului PixAround.
L0 4.5               Pixmaker PRO
 Detail
      Formate recunoscute
     • Fişiere de Imagine - JPEG (.jpg), Bitmap (.bmp), Photo CD (.pcd), Tagged
     Image file (.tif), Portable Network Graphics (.png)
     •Fişiere URL - HTML (.htm, .html), Server side (.shtm, .shtml, .stm)
     •Fişiere Video* - MPEG (.mpeg, .mpg, .m1v, .mp2), AVI (.avi, .wmv),
     QuickTime (.mov, .qt), Flash (.swf), RealMedia (.ra, .ram, .rm, .rmj)
     • Fişiere Audio* - Audio (.wav, .snd, .au, .aif, .aifc, .wma), MIDI (.mid, .rmi,
     .midi), MP3 (.mp3), RealMedia (.ra, .ram, .rm, .rmj)

     Specificaţiile minime ale sistemului
     •Windows® 98 Second Edition, 2000, Millennium Edition, XP
     •Procesor 333 MHz Intel/AMD
     •128 MB RAM
     •50 MB capacitate hard drive
     •Video display de 800 x 600 pixeli sau mai mult, cu 65,535 culori
L0 4.5                 Pixmaker PRO
 Detail
                    Pixmaker Lite

     Configuraţie optimă a sistemului Pixmaker Pro
     •Windows® 98 Second Edition, 2000, Millennium Edition, XP
     •Procesor de 650 MHz Intel/AMD sau mai mare
     •256 MB RAM sau mai mult
     •50 MB capacitate hard drive
     •Video display de 1024 x 768 pixeli sau mai mult, cu 16 milioane de culori


     Pixmaker Lite - Configuraţie recomandată a sistemului
      * Windows® 95, 98 2000 sau NT 4.0 Service Pack 5
      * Pentium® II 333 sau mai rapid
      * 128 MB RAM
      * 200 MB sau capacitate hard disk mai mare
      * Video display cu capacitate de 800 x 600 pixeli sau mai mult, cu 16 milioane
     de culori
     :
     Pentru mai multe informaţii: http://web.singnet.com.sg/pixaround/index.html

								
To top