uchebnici 10 11 12

Document Sample
uchebnici 10 11 12 Powered By Docstoc
					             СПИСЪК
        НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА 10 А КЛАС
        ЗА УЧЕБНАТА 2011 – 2012 ГОДИНА


1. УЧЕБНИК ЗП: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ИЗД. ИК”АНУБИС” ООД ; АВТОР:
Т. БОЯДЖИЕВ
 2. УЧЕБНИК ЗП: ЛИТЕРАТУРА; ИЗД. ИК „АНУБИС” ООД ;АВТ. ПРОФ. К.
ПРОТОХРИСТОВА
3. УЧЕБНИК ЗП: АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПП;    „ OBJECTIVE - FCE” ; ИЗД.
„CAMBRIDGE”
4. УЧЕБНИК ЗП: НЕМСКИ ЕЗИК; „ DIREKT 2 „ II ЧАСТ ; ИЗД. „PONS”
5. УЧЕБНИК ЗП: МАТЕМАТИКА 10 КЛАС; ИЗД. „ПРОСВЕТА ” АВТ. З.
ЗАПРЯНОВ
6. УЧЕБНИК ЗП: ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗА 9 КЛАС; ИЗД. „ „
ПРОСВЕТА- СОФИЯ „ АД; АВТ. Б. ГАВРИЛОВ.
7. УЧЕБНИК ЗП: ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 9 КЛАС ; ИЗД. „
БУЛВЕСТ 2000 „ ООД ИЗДАДЕН ПРЕЗ 2008 г; АВТ. Р. ПЕНИН И ДР.
8. УЧЕБНИК ЗП: БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 9 КЛАС;
ИЗД. ИК „БУЛВЕСТ 2000 „, АВТ. ДИМИТРОВ
9. УЧЕБНИК ЗП: ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 9
КЛАС; ИЗД. СД „ПЕДАГОГ 6 „ ; АВТ. М. ПАВЛОВА И ДР.
10. УЧЕБНИК ЗП: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 9 КЛАС; ИЗД. „
БУЛВЕСТ 2000” ООД; АВТ. М. МАКСИМОВ И ДР.
11. ЕТИКА И ПРАВО ; ИЗД. „ АНУБИС” ;АВТ. ИВАН КОЛЕВ
12. ИНФОРМАТИКА – 1и 2 ЧАСТ ЗА 9 КЛАС; АВТ. ЛИЛИЯ ИВАНОВА И КОЛЕКТИВ ;
ИЗД. КОАЛА ПРЕС
             СПИСЪК
        НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА 10 Б КЛАС
        ЗА УЧЕБНАТА 2011 – 2012 ГОДИНА


1. УЧЕБНИК ЗП: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ИЗД. ИК”АНУБИС” ООД ; АВТОР:
Т. БОЯДЖИЕВ
2. УЧЕБНИК ЗП: ЛИТЕРАТУРА; ИЗД. ИК „АНУБИС” ООД ;АВТ. ПРОФ. К.
ПРОТОХРИСТОВА
3. УЧЕБНИК ЗП: АНГЛИЙCКИ ЕЗИК ; „ ENGLISH IN MIND” PART II ; ИЗД
. „CAMBRIDGE”
4. УЧЕБНИК ЗП: РУСКИ ЕЗИК; „ГОРИЗОНТ 2” ; АВТОР: ТАТЯНА
НЕНКОВА; ИЗД. „ВЕЛЕС”
5. УЧЕБНИК ЗП: МАТЕМАТИКА 10 КЛАС; ИЗД. „ПРОСВЕТА ” АВТ. З.
ЗАПРЯНОВ
6. УЧЕБНИК ЗП: ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗА 10 КЛАС; ИЗД. „ „
ПРОСВЕТА- СОФИЯ „ АД; АВТ. МАРКОВ.
7. УЧЕБНИК ЗП: ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ПП ЗА 11 КЛАС ; ИЗД. „
СИЕЛА „ ИЗДАДЕН ПРЕЗ 2002 г; АВТ. ПОПОВ И ДР.
МАТЕРИАЛИ ОТ ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ
УЧЕБНИК ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗП ЗА 10 КЛАС;ИЗД.
„БУЛВЕСТ 2000” ИЗДАДЕН ПРЕЗ 2008/2009; АВТ. Р. ПЕНИН
ГЕОГРАФСКИ АТЛАС ЗА 10 КЛАС ;ИЗД. „АТЛАСИ”
8. УЧЕБНИК ЗП: БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 10 КЛАС;
ИЗД. „ПРОСВЕТА”; АВТ. ПОПОВ
9. УЧЕБНИК ЗП: ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 10
КЛАС; ИЗД. СД „ПЕДАГОГ 6 „ ; АВТ. М. ПАВЛОВА И ДР.
10. УЧЕБНИК ЗП: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 10 КЛАС; ИЗД. „
БУЛВЕСТ 2000” ООД; АВТ. М. МАКСИМОВ И ДР.
11.. ЕТИКА И ПРАВО ; ИЗД. „ АНУБИС” ;АВТ. ИВАН КОЛЕВ
12. Информационни технологии-10б клас- Използване на Mikrosoft Office с
образователна цел- автори: Татяна Дичева, Евгения Ангелова, Асен Рахнев
            СПИСЪК
        НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА 11 А КЛАС
       ЗА УЧЕБНАТА 2011 – 2012 ГОДИНА


1. УЧЕБНИК ЗП: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ИЗД. ИК”АНУБИС” ООД ; АВТОР:
Т. БОЯДЖИЕВ
2. УЧЕБНИК ЗП: ЛИТЕРАТУРА; ИЗД. ИК „АНУБИС” ООД ;АВТ.
ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ
3. УЧЕБНИК ЗП: АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ;       „OBJECTIVE- CAE”; ИЗД.
„CAMBRIDGE”
4. УЧЕБНИК ЗП: НЕМСКИ ЕЗИК; „DIRECT -2 „ – III ЧАСТ ;ИЗД. „PONS”
5. УЧЕБНИК ЗП: МАТЕМАТИКА 11 КЛАС; ИЗД. „ПРОСВЕТА ” АВТ. З.
ЗАПРЯНОВ
6. УЧЕБНИК ЗП: ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗА 10 КЛАС; ИЗД.
„ПРОСВЕТА- СОФИЯ „ АД; АВТ. МАРКОВ.
7. УЧЕБНИК ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗП ЗА 10 КЛАС;ИЗД.
„БУЛВЕСТ 2000” ИЗДАДЕН ПРЕЗ 2008/2009; АВТ. Р. ПЕНИН
ГЕОГРАФСКИ АТЛАС ЗА 10 КЛАС ;ИЗД. „АТЛАСИ”
8. УЧЕБНИК ЗП: БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 10 КЛАС;
ИЗД. „ПРОСВЕТА”; АВТ. ПОПОВ
9. УЧЕБНИК ЗП: ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 10
КЛАС; ИЗД. СД „ПЕДАГОГ 6 „ ; АВТ. М. ПАВЛОВА И ДР.
10. УЧЕБНИК ЗП: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 10 КЛАС; ИЗД. „
БУЛВЕСТ 2000” ООД; АВТ. М. МАКСИМОВ И ДР.
11. ЕТИКА И ПРАВО ; ИЗД. „ АНУБИС” ;АВТ. ИВАН КОЛЕВ
12. Информационни технологии- Програмиране в Интернет- On line uroci
             СПИСЪК
        НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА 11 Б КЛАС
        ЗА УЧЕБНАТА 2011 – 2012 ГОДИНА


1. УЧЕБНИК ЗП: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ИЗД. ИК”АНУБИС” ООД ; АВТОР:
Т. БОЯДЖИЕВ
 2. УЧЕБНИК ЗП: ЛИТЕРАТУРА; ИЗД. ИК „АНУБИС” ООД ;АВТ. ВАЛЕРИ
СТЕФАНОВ
3. УЧЕБНИК ЗП: АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ; „ENGLISH IN MIND” PART III ; ИЗД
. „CAMBRIDGE”
4. УЧЕБНИК ЗП: НЕМСКИ        ЕЗИК; „WIRTSCHAFTSDEUTSCH „
GRANDSTUFE ;ИЗД. „KLETT”
5. УЧЕБНИК ЗП: МАТЕМАТИКА 11 КЛАС; ИЗД. „ПРОСВЕТА ” АВТ. З.
ЗАПРЯНОВ
6. УЧЕБНИК ЗП: ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗА 11 КЛАС; ИЗД. ИК „
КРЪГОЗОР”; АВТ. В. АНДРЕЕВ
7. УЧЕБНИК ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ПП ЗА 11 КЛАС;ИЗД.
„СИЕЛА” ИЗДАДЕН ПРЕЗ 2002 г.
УЧЕБНИК ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗП ЗА 11 КЛАС; ИЗД.
„БУЛВЕСТ 2000” ИЗДАДЕН 2002 г.; АВТ. ДИМОВ
8. УЧЕБНИК ЗИП: БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ -ДА НЕ СЕ
КУПУВА УЧЕБНИК
9. УЧЕБНИК ЗП: ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 11
КЛАС; ИЗД. СД „ПЕДАГОГ 6 „ ; АВТ. М. ПАВЛОВА И ДР.
10. УЧЕБНИК ЗП: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 10 КЛАС; ИЗД. „
БУЛВЕСТ 2000” ООД; АВТ. М. МАКСИМОВ И ДР.
11.ЕТИКА И ПРАВО ; ИЗД. „ АНУБИС” ;АВТ. ИВАН КОЛЕВ
12.Информационни технологии- Използване на Microsoft Office с
образователна цел- автори: Татяна Дичева, Евгения Ангелова, Асен Рахнев
            СПИСЪК
        НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА 12 А КЛАС
       ЗА УЧЕБНАТА 2011 – 2012 ГОДИНА

1. УЧЕБНИК ЗП: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ИЗД. ИК”АНУБИС” ООД ; АВТОР:
Т. БОЯДЖИЕВ
2. УЧЕБНИК ЗП: ЛИТЕРАТУРА; ИЗД. ИК „АНУБИС” ООД ;АВТ. ВАЛЕРИ
СТЕФАНОВ
3. УЧЕБНИК ЗП: АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ; „GOLD – PROFICIENCY”; ИЗД.
„LONGMAN”
4. УЧЕБНИК ЗП: ФРЕНСКИ ЕЗИК; „CAMPUS 2 „ УЧЕБНИК И УЧЕБНА
ТЕТРАДКА ; ИЗД. КЛЕ ЕНТЕРНАСИОНАЛ
5. УЧЕБНИК ЗП: МАТЕМАТИКА 12 КЛАС; ИЗД. „ПРОСВЕТА ” АВТ. З.
ЗАПРЯНОВ
6. УЧЕБНИК ЗП: ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗА 11 КЛАС; ИЗД. ИК „
КРЪГОЗОР”; АВТ. В. АНДРЕЕВ
7. УЧЕБНИК ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗИП ЗА 11 И 12 КЛАС
ПП ;ИЗД. „СИЕЛА” ИЗДАДЕН ПРЕЗ 2002 г.; АВТ. ПОПОВ
УЧЕБНИК ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗП ЗА 10 КЛАС; ИЗД.
„БУЛВЕСТ 2000” ИЗДАДЕН 2008/ 2009 г.; АВТ. ПЕНИН
8. УЧЕБНИК ЗП: ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 11
КЛАС; ИЗД. СД „ПЕДАГОГ 6 „ ; АВТ. М. ПАВЛОВА И ДР.
9. УЧЕБНИК ЗП: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 10 КЛАС; ИЗД. „
БУЛВЕСТ 2000” ООД; АВТ. М. МАКСИМОВ И ДР.
10. СВЯТ И ЛИЧНОСТ ;ИЗД. „ АНУБИС „; АВТ. ИВ.КОЛЕВ
11. Информационни технологии- Програмиране в Интернет- On line uroci
             СПИСЪК
        НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА 12 Б КЛАС
        ЗА УЧЕБНАТА 2011 – 2012 ГОДИНА


1. УЧЕБНИК ЗП: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ИЗД. ИК”АНУБИС” ООД ; АВТОР:
Т. БОЯДЖИЕВ
 2. УЧЕБНИК ЗП: ЛИТЕРАТУРА; ИЗД. ИК „АНУБИС” ООД ;АВТ. ВАЛЕРИ
СТЕФАНОВ
3. УЧЕБНИК ЗП: АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ; „ENGLISH IN MIND” PART III ; ИЗД
. „CAMBRIDGE”
4. УЧЕБНИК ЗИП: РУСКИ ЕЗИК для “ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ” -
   Автор Елена Точкова; Издателство Варна 1993
5. УЧЕБНИК ЗП: МАТЕМАТИКА 12 КЛАС; ИЗД. „ПРОСВЕТА ” АВТ. З.
ЗАПРЯНОВ
6. СВЯТ И ЛИЧНОСТ ;ИЗД. „ АНУБИС „; АВТ. ИВ.КОЛЕВ
7. Информационни технологии- Използване на Microsoft Office с
образователна цел- автори: Татяна Дичева, Евгения Ангелова, Асен Рахнев

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:151
posted:7/30/2012
language:
pages:6