Sm�prosjekt (s�knader p� inntil kr

Document Sample
Sm�prosjekt (s�knader p� inntil kr Powered By Docstoc
					       Prosjektkatalog
       Barentssekretariatet
          2005
  Småprosjektporteføljen
2005/00004      Entreprenørskap
Seks elever ved Kirkenes vgs. med studievalgfag bed-øk. og entrepenørskap vil etablere et samarbeid
med en systue i Murmansk for produksjon av prototype toalettmappe.

Startdato:                 01.02.2005
Sluttdato:                 30.06.2005
Geografisk område:             Murmansk oblast
Prosjekteier:                Mappa Mi Ungdomsbedrift
Kontaktperson:               Stine Lise Jørgensen
Addresse:                  Kirkenes Videregående skole, Postboks 44
Postnummer:                 9916
Poststed:                  HESSENG
Telefon:                  78998929
E-post:                   mappa_mi_ub@hotmail.com
Prosjektdeltaker(e):            Barel AS
Totalt budsjett:              27650 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:      20000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00010                  Barents Urfolksmarkering 2005
Den årlige Riddu Riddu Festivalen 14.-17.juli 2005 i Mandalen i Kåfjord kommune, vil dette året
markere Barents Urfolksår 2005 ved kulturinnslag fra urfolksgrupper i hele Barentsregionen.

Startdato:               25.01.2005
Sluttdato:               31.07.2005
Prosjekteier:             Riddu Riddu Searvi
Kontaktperson:             Henrik Olsen
Addresse:               Postboks 237
Postnummer:              9144
Poststed:               SAMUELSBERG
Fax:                  77716160
E-post:                riddu@riddu.com
Prosjektdeltaker(e):          Vil hente inn innslag fra de samiske,
                    nenetsiske, vepsiske, samt karelske og komi
                    områder på russisk side.
Totalt budsjett:            132000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    45000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00015                 Produsent av betongblander i Murmansk
Etablering av produksjon av en manuell betongmikser (norsk patent) i Murmansk med leveranser til
russisk og norsk marked.

Startdato:               01.03.2005
Sluttdato:               01.03.2006
Geografisk område:           Murmansk oblast
Prosjekteier:             Steinar Olsen
Kontaktperson:             Steinar Olsen
Addresse:               Postboks 257
Postnummer:              9751
Poststed:               HONNINGSVÅG
Telefon:                78475121
Fax:                  78475121
Prosjektdeltaker(e):          Murmansk fylkesadministrasjon (internasjonal
                    avdeling), Murmansk polymer og Diamant ltd.
Totalt budsjett:            49000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    30000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --
2005/00019                 Besøk fra Klubb Sever i Polarny på Nuk
Den nystarta gruppa for utviklingshemmede i Klubb Sever i Polyarny inviteres til å delta under NUK++,
en ungdomskulturfestival i forbindelse med Festspillene i Nord-Norge.

Startdato:                 01.02.2005
Sluttdato:                 31.07.2005
Prosjekteier:                Festspillene i Nord-Norge
Kontaktperson:               Birgitte Rørvik Bruun
Addresse:                  Postboks 294
Postnummer:                 9483
Poststed:                  HARSTAD
Fax:                    77067363
E-post:                   Birgitte.r.bruun@festspillnn.no
Totalt budsjett:              146000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:      30000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00028                  Billedvevutstilling Kunstmuseet Murmansk.
Billedteppeutstilling av den norske kunstneren Brit H. Fuglevaag i Murmansk i perioden 01.-23.10.05.

Startdato:               27.09.2005
Sluttdato:               25.10.2005
Geografisk område:           Murmansk oblast
Prosjekteier:             Brit Fuglevaag
Kontaktperson:             Brit Fuglevaag
Addresse:               Bygdøy Allé 92 B
Postnummer:              0273
Poststed:               OSLO
Fax:                  22430662
Prosjektdeltaker(e):          Murmansk Fylkeskunstmuseum, Finnmark
                    Fylkeskommune
Totalt budsjett:            53105 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    15000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00030                 Kulturutveksling II
Unge russiske musikere skal besøke studentstorbandet Very good big band i Tromsø i april 2005.
VGBB har besøkt Arkhangelsk tidligere, dette er en gjenvisitt.

Startdato:               16.02.2005
Sluttdato:               31.05.2005
Geografisk område:           Archangelsk oblast
Prosjekteier:             Very Good Big Band (Studentsamfunnet, UiTø)
Kontaktperson:             Stig Johnsen
Addresse:               Planetveien 335
Postnummer:              9024
Poststed:               TOMASJORD
Prosjektdeltaker(e):          Very Good Big Band v/Jørgen Pedersen,
                    Student Organization, Pomor State
                    University, Arkhangelsk v/Elena Matveeva.
Totalt budsjett:            65000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    25000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --
2005/00031                 Forelesninger om norsk og samisk historie
Foredragsrekke i norsk-russisk og samisk historie ved Pomoruniversitetet i Arkhangelsk i perioden 7.-
18.03.05.

Startdato:                 07.03.2005
Sluttdato:                 18.03.2005
Prosjekteier:                Universitetet i Tromsø
Kontaktperson:               Bård A. Berg
Addresse:                  9037 Tromsø
Telefon:                  77644330
Totalt budsjett:              10000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:      7500 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --


2005/00032                  Barents Region Conference.
Konferanse for frivillige organisasjoner i Murmansk 1.-3.11.2004.

Prosjekteier:                Norsk Folkehjelp
Kontaktperson:               Markus Karlsen
Addresse:                  Poljarnie Zori Str. 31/3
Postnummer:                 183025
Poststed:                  MURMANSK
Telefon:                  +4778152474428
Fax:                    +4778152474477
Totalt budsjett:              50000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:      50000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00035                 Festival of Norwegian Fairy-tale:
                      performance plus travelling art exhibition -
                      installation.
En russisk-arrangert festival om norske eventyr i Kirkenes. Målet er å vise hvordan russiske barn
forstår og bruker norske eventyr. Målgrupper er norske barn og deres familier. Festivalen inkluderer
også en kunstutstilling med "eventyrverk".

Startdato:                 01.01.2005
Sluttdato:                 31.10.2005
Geografisk område:             Murmansk oblast
Prosjekteier:                Murmansk State Regional Children and Youth's Library
Kontaktperson:               Valentina Pavlovna Makhaeva
Addresse:                  Burkova Str. 30
Postnummer:                 183025
Poststed:                  MURMANSK
Fax:                    +474778152441114
Prosjektdeltaker(e):            Sør-Varanger bibliotek
Totalt budsjett:              0 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:      10000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00044                 Evaluering av små ro- og seilbåter fra
                      Solovki båtbyggeri, mulige andre verft, for
                      samarbeide.
Besøk til Solovki for undersøkelse av muligheter for samarbeid om bygging av små ro- og seilbåter
ved båtverftet på øya.

Startdato:                 01.03.2005
Sluttdato:                 31.10.2005
Geografisk område:           Murmansk oblast
Prosjekteier:             Maritime Opplevelser
Kontaktperson:             Sverre Nordmo
Addresse:               Eliborg
Postnummer:              9470
Poststed:               GRATANGEN
Fax:                  77021135
Prosjektdeltaker(e):          Maritime Opplevelser GRATANGEN; Nordmo,
                    Sverre GRATANGEN, Arkhangelsk Fine Arts
                    Museum v/Olga Seledkova
Totalt budsjett:            82625 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    30000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00048                  The Applied Arts of Indigenous Peoples in
                       the Barents Region: Traditions and the
                       Present
Utstilling av samiske, vepsiske og nenetsiske duoddji og brukskunst ved Murmansk kunstmuseum.

Startdato:               01.03.2005
Sluttdato:               31.05.2005
Geografisk område:           Murmansk oblast
Prosjekteier:             Murmansk Regional Art Museum
Kontaktperson:             Olga A. Evtyukova
Addresse:               13 Kominterna Street
Postnummer:              183038
Poststed:               MURMANSK
Fax:                  0078152477382
E-post:                mmuseum@mail.ru
Prosjektdeltaker(e):          Murmansk Regional Art Museum MURMANSK;
                    Evtyukova, Olga A. MURMANSK; Murmansk State
                    Pedagogical University MURMANSK, Saami Woman
                    Forum, Murmansk State Regional Scientific
                    Library, Committee of Culture and Art of the
                    Government of the Murmansk Region, Murmansk
                    Regional Museum of Local Studies.
Totalt budsjett:            269500 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    37000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00053                   Regionale markeringer av Norge og
                        Folkeakademiets 100 års jubileum
I 2005 er det 100-årsmarkering av Norge som selvstendig nasjon, og i mai 2005 er det dessuten også
100 år siden etableringen av organisasjonen Folkeakademiet. . I november 2005 er det dessuten 10
år siden etableringen av folk-til-folk-prosjektet Nabo i nord. Dette feires med kulturmarkeringer i
Arkhangelsk i perioden 18.-22.05, og gjentas i Murmansk i 3 dager, med 3 utstillingsåpninger og
konserter.

Startdato:                 18.05.2005
Sluttdato:                 22.05.2005
Geografisk område:             Archangelsk oblast - Murmansk oblast
Prosjekteier:               Folkeakademiet Hålogaland
Kontaktperson:               Anne Gerd Paulsen
Addresse:                 Skogsnelleveien 22
Postnummer:                9516
Poststed:                 ALTA
Telefon:                  78436465
Fax:                    78436466
E-post:                halogaland@folkeakademiet.no
Prosjektdeltaker(e):          Committee of culture at the Arkhangelsk
                    Regional Administration, Rassvet, Musical
                    school No. 1 (Arkhangelsk), State
                    institution of culture (Arkh.), Murmansk
                    Philharmonic Society, Children Theatre
                    Centre (Murm.)
Totalt budsjett:            120000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    40000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00054                 Frigjøringen av Øst-Finnmark 1944-45
Markedsføring og frakt av bok om frigjøringen av Øst-Finnmark 1944 og det russiske nærvær i Øst-
Finnmark høsten 1944 - høsten 1945, til Arkhangelsk, Murmansk, St Petersburg og Kirkenes.

Startdato:               15.04.2005
Sluttdato:               25.09.2005
Geografisk område:           Finnmark
Prosjekteier:             Arkhangelsk Pomor
Kontaktperson:             Anastasia Gorter
Addresse:               Golnes
Postnummer:              9800
Poststed:               VADSØ
Fax:                  78956710
E-post:                arkpomor@online.no
Prosjektdeltaker(e):          Prof. Michael N. Suprun, vitenskapelig leder
                    for Det historiske fakultet ved
                    Pomoruniversitetet i Arkhangelsk.
Totalt budsjett:            129000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    10000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00055                 Gjestespill med Ohcejoga Playboy i Lovozero
Oppsettelse av teaterstykket "Ohcejoga playboy" i Lovozero, Russland i forbindelse med den offisielle
åpningen av Kola Sameradio.

Startdato:               02.03.2005
Sluttdato:               31.07.2005
Geografisk område:           Murmansk oblast
Prosjekteier:             Beaivvas Sami Teahter
Kontaktperson:             Hild-Jorunn Oskal
Addresse:               Postboks 293
Postnummer:              9521
Poststed:               KAUTOKEINO
Fax:                  78486875
E-post:                hild.jorunn.oskal@beaivvas.no
Prosjektdeltaker(e):          Beaivvas Sami Teahter KAUTOKEINO; Oskal,
                    Hild-Jorunn KAUTOKEINO; Kola Saami Radio
                    KAUTOKEINO; Somby, Liv Inger KAUTOKEINO
Totalt budsjett:            258988 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    30000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00060                 Vardø-Murmansk, norsk-russisk
                      dokumentarfilmsamarbeid - forprosjekt
Forprosjektering av et norsk-russisk dokumentarfilmsamarbeid med arbeidstittel "Vardø-Murmansk:
De første sanger om kjærlighet". Research og prosjektutvikling av en dokumantarfilm, som er basert
på historien om en unik reise Vardø Byorkester foretok fra Vardø til Murmansk midt under den kalde
krigen i 1957.

Geografisk område:           Murmansk oblast
Prosjekteier:             Tundra Film AS
Kontaktperson:             Hilde Korsæth
Addresse:               c/o Noramb Moskva,
                    postboks 8114 Dep.
Postnummer:              0032
Poststed:               OSLO
Telefon:                0079262074009
Fax:                  0070955106459
E-post:                hilde@tundrafilm.no
Totalt budsjett:            215000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    40000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --


2005/00065               Russisk engasjement under Pomorfestivalen
                    2005/åpningen av Finnmark fylkes
                    tusenårssted
Besøk av Det Nord-Russiske Folkeensemble i Vardø under Pomorfestivalen 2005.

Startdato:                  21.07.2005
Sluttdato:                  23.07.2005
Geografisk område:              Archangelsk oblast
Prosjekteier:                 Vardø kommune
Kontaktperson:                Jan Lauridsen
Addresse:                   Postboks 292
Postnummer:                  9950
Poststed:                   VARDØ
Telefon:                   78943512
Fax:                     78943519
E-post:                    eolufsen@online.no
Totalt budsjett:               125935 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:       50000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00067                   Keys to Norway
En rekke kulturarrangementer i april-mai 2005 i Arkhangelsk i forbindelse med markeringen av 100-års
jubileet for norsk-russiske diplomatiske forbindelser. Filmer, fotoutstillinger, samisk kultur, foredrag oa.

Prosjekteier:                 Nordic Library of Pomor State University
Kontaktperson:                Margarita Osipova
Addresse:                   Uritskogo Str. 56
Postnummer:                  163060
Poststed:                   ARKHANGELSK
Fax:                     +4778182236295
E-post:                    lnc@pomorsu.ru
Totalt budsjett:               19720 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:       10000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00073                Offisiell åpning av Kola Saami Radio i
                     Lujàvri - juni 2005
Markeringsarrangement i forbindelse med den offisielle åpningen av Kola Sami Radio i Lovozero.

Startdato:                  10.03.2005
Sluttdato:               30.09.2005
Geografisk område:           Murmansk oblast
Prosjekteier:             Kola Saami Radio
Kontaktperson:             Liv Inger Somby
Addresse:               P.b. 248
Postnummer:              9521
Poststed:               KAUTOKEINO
E-post:                liv.inger.somby@nrk.no
Prosjektdeltaker(e):          Kola Saami Radio KAUTOKEINO; Somby, Liv
                    Inger KAUTOKEINO og Valerij Tkachev,
                    LOVOZERO; Sàmiràddi, Samerådet OHCEJOHKA; SR
                    Sami Radio GIRON/KIRUNA; Mienna, Ole Isak
                    GIRON/KIRUNA; SVT Sapmi GIRON/KIRUNA, samt
                    YLE SR Sami Radio, INARI v/Juhani Nousuniemi.
Totalt budsjett:            150000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    40000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00075                  Finnmark fotouke med utstillere fra
                       Barentsregionen og fotorelaterte kurs.
Finnmark fotouke med utstillere fra Barentsregionen og fotorelaterte kurs. Arrangementet skal avvikles
i tilknytning til Pomorfestivalen.

Startdato:                 15.07.2005
Sluttdato:                 24.07.2005
Geografisk område:             Russian part of the Barents Region
Prosjekteier:                Vardø Film og Foto Klubb
Kontaktperson:               Are Olaussen
Addresse:                  Skagveien 53
Postnummer:                 9950
Poststed:                  VARDØ
E-post:                   ar-ol@online.no
Totalt budsjett:              207000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:      15000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00076                  En europeisk arkitektkonkurranse for
                       russiske arkitekter
Kirkenetomten er en visjon og et program for utbygging og utvikling av Kirkenes mot Bøkfjorden ved
bruk av sentrum i byen og ledige tilknyttede strandarealer. I denne sammenhengen utlyses det en
europeisk arkitektkonkurranse. En ønsker å annonsere at konkurransen European 8 også er åpen for
russiske arktiekter under 40 år. Dette må publiseres på russisk med en kort innledning med
programmet til Kirkenes tomten i russiske arkitektblad/Internet.

Startdato:                 31.03.2005
Sluttdato:                 30.09.2005
Geografisk område:             Finnmark fylke
Prosjekteier:                Sør-Varanger Kommune
Kontaktperson:               Mia De Coninck
Addresse:                  Postboks 406
Postnummer:                 9915
Poststed:                  KIRKENES
Telefon:                  78977487
Fax:                    78977681
E-post:                   Mia.de-coninck@sor-varanger.kommune.no
Prosjektdeltaker(e):            Husbanken Hammerfest, European Norge og
                      Murmansk org. of the Union of Architects of
                      Russia
Totalt budsjett:            25000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    10000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00100                 Storbandkonserter under norsk kulturuke i
                      Murmansk
I forbindelse med norske dager i Murmansk i april, der blant annet Den norske opera skal delta med
oppsetningen av "Eugen Onegin", skal Vadsø Storband delta på 2 ulike arrangementer.

Startdato:                  07.04.2005
Sluttdato:                  10.04.2005
Geografisk område:              Murmansk oblast
Prosjekteier:                Vadsø storband
Kontaktperson:                Tyra V. Mannsverk
Addresse:                  Vidjeveien 1
Postnummer:                 9800
Poststed:                  VADSØ
Telefon:                   78950349(a)
E-post:                   Tyra.mannsverk@fmfi.no
Prosjektdeltaker(e):             Generalkonsulatet i Murmansk
Totalt budsjett:               65000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:       50000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00109                  Feasility study. Biogas production Polar
                       Star agricultural farm
Studie for å kartlegge mulighetene for å bruke dyreavfall til produksjon av biogass ved Polar Star
dyrefarm i Murmansk.

Prosjekteier:                Vekst Foundation
Kontaktperson:                Ole Veiby
Addresse:                  Postboks 641, Sentrum
Postnummer:                 0106
Poststed:                  OSLO
Telefon:                   22708713
Fax:                     22708739
E-post:                   ole.veiby@vekst.no
Totalt budsjett:               83000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:       40000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00131                  Eldre samekvinners kunnskapsoverføring til
                       yngre generasjoner
Gjennomføring av seminaret "Eldre samekvinners kunnskapsoverføring til yngere generasjoner." Det
blir foredrag både fra akademisk hold, og av lokale, eldre samekvinner med praktiske kunnskaper.

Startdato:                  01.01.2005
Sluttdato:                  31.08.2005
Geografisk område:              Sørsamisk område i Sverige.
Prosjekteier:                Sami Nisson Forum
Kontaktperson:                Siv Rasmussen
Addresse:                  Postboks 110
Postnummer:                 9735
Poststed:                  KARASJOK
E-post:                   Siv.ra@jippii.fi
Prosjektdeltaker(e):             Rasmussen, Siv KARASJOK og Valentina Sovkina
                       Sami Nisson Forum KARASJOK og
                       LOVOZERO,Svenske Samers Riksforbund ,
                    Frostviken-Hotagen Sameforening.
Totalt budsjett:            195000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    30000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00154                 Opplæring av frivillige i samarbeid med
                      Murmansk Røde Kors
Kurs i hjemmesykepleie for 15 deltakere fra Kirovsk, kurs i internasjonal humanitær rett for 15
ungdommer fra Murmansk fylke, kurset ”Dette er Røde Kors” for 25 deltakere fra Apatity og Kirovsk,
og beredsskapsseminar for 10-15 medlemmer av redningsgruppa i Montsjegorsk.

Prosjekteier:               Troms Røde Kors
Kontaktperson:               Britt Gunnberg
Addresse:                 Haraldvollen
Postnummer:                9325
Poststed:                 BARDUFOSS
Telefon:                  77830370
Fax:                    77830371
E-post:                  britt.gunnberg@redcross.no
Totalt budsjett:              32000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:      15000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00164                    Håndlagde bøker
Barn og unge i Barentsregionen ble høsten 2004 invitert til å delta i den 8. internasjonale
konkurransen om håndlagde bøker. For å inspirere og stimulere til god norsk deltakelse i de
kommende konkurransene er det lagt opp til premiering på norsk side, blant annet ved å sende 6
deltakere til "litteraturfestival for unge skrivende" i Murmansk i april 2005.

Startdato:                 20.12.2004
Sluttdato:                 20.06.2005
Geografisk område:             Murmansk oblast
Prosjekteier:               Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktperson:               Kristin Sundelin
Addresse:                 Boks 615
Postnummer:                9811
Poststed:                 VADSØ
Telefon:                  78962536
Fax:                    78962525
E-post:                  kristin.sundelin@fm.fylkesbibl.no
Prosjektdeltaker(e):            Murmansk Fylkesbibliotek for barn og unge,
                      FFK, Generalkonsulatet i Murmansk
Totalt budsjett:              55000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:      17000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00165                 Utveksling pensjonister
Møte mellom vetrankoret i Murmansk og medlemmer av pensjonistforeningen i Sør-Varanger for
kulturutveksling og økt kunnskap om forholdene på norsk side.

Startdato:                 07.03.2005
Sluttdato:                 11.03.2005
Geografisk område:             Murmansk oblast
Prosjekteier:               Svanvik Folkehøgskole
Kontaktperson:             Svein H. Sørensen
Addresse:               Svanvik Folkehøgskole
Postnummer:              9925
Poststed:               SVANVIK
Telefon:                78995092
Fax:                  78995125
E-post:                sveihars@frisurf.no
Prosjektdeltaker(e):          Veterankoret i Murmank og Svanvik
                    folkehøgskole, Sør Varanger
                    Pensjonistforening
Totalt budsjett:            20000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    9000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00167                 Priority Directions of Education Development
                      in the Barents - conference
Konferanse for 75 deltakere fra NV-Russland, Nord-Finland og Nord-Norge, der utfordringer og felles
problemer, samt mulighetene for samarbeid mellom landene innenfor utdanningsfeltet skal diskuteres.

Prosjekteier:               Murmansk Region Education Committee
Kontaktperson:               Nelli Belyavskaya
Addresse:                 Tudovye rezervy str., 4
Postnummer:                183025
Poststed:                 MURMANSK
Telefon:                  0078152441673
Fax:                    0078152440320
E-post:                  mrec@polarcom.ru
Totalt budsjett:              296340 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:      30000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00171                 Russisk deltagelse på åpningen av
                      Nord-Norges Brusselkontor
En representant fra Murmansk fylkesadministrasjon og en fra Arkhangelsk fylkesadministrasjon er
invitert av de tre nordnorske fylkeskommunene til å delta i åpningen av Europakontoret for Nord-
Norge, som går av satbelen i Brüssel 28.04.05.

Prosjekteier:               Troms Fylkeskommune
Kontaktperson:               Roald Røkeberg
Addresse:                 Postboks 6600
Postnummer:                9296
Poststed:                 TROMSØ
E-post:                  roald.rokeberg@tromsfylke.no
Totalt budsjett:              35000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:      30000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00173                  Restoration of the Phonogram Archives on the
                       Cultural Heritage of the Indigenous Peoples
Digitalisering og overføring til CD av samiske og vepsiske lydinnspillinger.

Prosjekteier:               The Institute of Language, Literature and History
Kontaktperson:               Valentina P. Kuznetsova
Addresse:                 11 Pushkinskaya Street
Postnummer:                185610
Poststed:                 PETROZAVODSK
Fax:                    0078142769600
E-post:                  kuznetsova@krc.karelia.ru
Totalt budsjett:            80250 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    40000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00174                 Barents Arts, Crafts and Design Seminar
Gjennom et seminar i Oulo i juni ønsker man å skape en møteplass for designere og håndverkere i
Barentsregionen hvor det kan knyttes kontakter og utvikles nettverk mellom artister og organisasjoner.

Startdato:               01.06.2005
Sluttdato:               01.07.2005
Geografisk område:           Archangelsk oblast
Prosjekteier:             Grigory Semenovich Volov
Kontaktperson:             Grigory Semenovich Volov
Addresse:               Committee for Culture, Troitsky-49
Postnummer:              163004
Poststed:               ARKHANGELSK
Telefon:                0078182285558
Fax:                  0078182286325
E-post:                pampa@dvinaland.ru
Prosjektdeltaker(e):          Norsk husflidslag, Kulturkomiteen i
                    Arkhangelsk Fylke
Totalt budsjett:            10100 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    8000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00180                 Etablere kontakt og samarbeid med russiske
                      programmerere i Murmansk regionen
LapBack i Honningsvåg har utviklet et backup-program for PC og ønsker i det videre arbeidet med
programmet å se på muligheten for å benytte programmerere i Murmansk-området, som er meget
attraktiv da både pris og konkurransepress er langt mindre enn f.eks i Moskva og St. Petersburg.

Startdato:                  10.05.2005
Sluttdato:                  31.12.2005
Prosjekteier:                LapBack AS
Kontaktperson:                Mads Olsen
Addresse:                  co/LapBack, Skytterveien 27
Postnummer:                 9751
Poststed:                  HONNINGSVÅG
E-post:                   mads@lapback.no
Totalt budsjett:               435000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:       35000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --2005/00181                  Velferdstilbud for sjøfolk
Velferdstiltak for russiske sjøfolk ved sjømannsklubben i Kirkenes.

Prosjekteier:                Velferdssenteret for sjøfolk
Kontaktperson:                Simon Tivilov
Addresse:                  Lønboms plass 5
Postnummer:                 9900
Poststed:                  KIRKENES
Fax:                     78973515
Totalt budsjett:               10000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:       10000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --
2005/00185                  Finnmark KFUK-KFUM: drøm, dans og demokrati
                       i grenseland
KFUK-KFUM Finnmark skal i år arrangere NORD-TREFF med tema Russland, fordi organisasjonen
ønsker å skape større interesse for sine russiske naboer. Det inviteres russiske gjester til deltakelse
på treffet.

Startdato:                  21.06.2005
Sluttdato:                  26.06.2005
Geografisk område:              Murmansk oblast
Prosjekteier:                 Norges KFUK-KFUM Finnmark krets
Kontaktperson:                Randi Karlstrøm
Addresse:                   Løkkeveien 2
Postnummer:                  9511
Poststed:                   ALTA
Telefon:                   78432826
Fax:                     78444280
E-post:                    finnmark@kfuk-kfum.no
Totalt budsjett:               193000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:       20000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00187                  Journalists Conference: Media Covering
                       Indigenous and Ethnical Issues.
Rundt 100 journalister fra de fire Barentslandene skal delta på Barents Press-konferansen i
Petrozavodsk i mai 2005. Et av fokusområdene for konferansen vil være urfolk i Barentsregionen.

Prosjekteier:                 Barents Press International, Murmansk office
Kontaktperson:                Elena Larionova
Addresse:                   Karl Marx Str. 18
Postnummer:                  183038
Poststed:                   MURMANSK
Fax:                     +474778152455782
E-post:                    Jelenaa@polarnet.ru
Totalt budsjett:               192000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:       30000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00188                 Russisk folklore lyser op nord-norsk mørketid
Hammerfest Blandede Kor får besøk av sitt vennskapskor Russia fra Murmansk under
Mørketidsfestivalen i Hammerfest i november 2005.

Prosjekteier:                 Hammerfest Blandede Kor
Kontaktperson:                Lene R. Edvardsen
Addresse:                   P.b. 195
Postnummer:                  9615
Poststed:                   HAMMERFEST
Telefon:                   78427400
Fax:                     78427411
E-post:                    lene.edvardsen@husbanken.no
Totalt budsjett:               65000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:       30000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00189                  Joining Arkhangelsk and Kargopol to the
                       Artists Residence Network in BEAR
I samarbeid med Norske Kunsthåndverkere i Nord-Norge skal All-Russia Union of Artists i
Arkhangelsk forsøke å etablere et gjesteatelier for besøkende kunstnere i Arkhangelsk.
Prosjekteier:                All-Russia Union of Artists in Arkhangelsk
Kontaktperson:                Natalya Shpanova
Addresse:                  Prospekt Sovetskikh Kosmonavtov, 178
Postnummer:                 163045
Poststed:                  ARKHANGELSK
Telefon:                   0078182215133
Fax:                     0078182286325
E-post:                   spanova@dvinaland.ru
Totalt budsjett:               80680 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:       35000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00190                Seminar on Reideer Husbandry in the Barents
                     Region - ny søknad
Organisering og gjennomføring av et seminar med ”workshops” om reindrift i Barentsregionen.

Startdato:               25.04.2005
Sluttdato:               31.05.2005
Prosjekteier:             Saamelaisalueen Koulutuskeskus
Kontaktperson:             Lassi Valkeapää
Addresse:               PL 52
Postnummer:              FIN-99870
Poststed:               INARI
Fax:                  0032816671426
E-post:                lassi.valkeapaa@sogsakk.fi
Prosjektdeltaker(e):          Sàmi Joatkaskuvla ja Boazudoalloskuvla,
                    Norge; Saamelaisalueen Kouluttuskeskus
                    INARI, Finland; The Vocational School PU 26,
                    Russland
Totalt budsjett:            150000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    40000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00191                Vennskapsbesøk Kargopol
Kargopol kommune i Arkhangelsk og Nordkapp kommune har undertegnet vennskapsavtale, og den
norske kommunen gjennomførte i 2002 et offisielt besøk til Kargopol. I 2004 hadde Nordkapp besøk
fra Kargopols barnehjem med en del barn og ledere. Innenfor rammene av dette prosjektet skal i
september 2005 12 elever ved Gjesvær skole i Nordkapp reise sammen med 4 voksne på en
gjenvisitt.

Prosjekteier:                Gjesvær skole
Kontaktperson:                Helene J. Walsø-Kanstad
Addresse:                  Walsøenesveien 2
Postnummer:                 9765
Poststed:                  GJESVÆR
Fax:                     78475460
E-post:                   rgjesvop@online.no
Totalt budsjett:               104000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:       30000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00192                  Solovky Young Journalist School
Gjennomføring av journalist-kurs for barn på Solovki. Skolebarna på Solovki utgir i prosjektet en
skoleavis.

Startdato:                  01.01.2005
Sluttdato:                  28.02.2005
Geografisk område:              Archangelsk oblast
Prosjekteier:                Moscow State Institute of International Relations
Kontaktperson:                V.L.Artemov
Addresse:                  Prospect Vernadskogo, 76
Postnummer:                 119454
Poststed:                  MOSCOW
Telefon:                   0070951242736
Fax:                     0070954349377
E-post:                   artemov1@jour.mgimo.ru
Prosjektdeltaker(e):             Vekselny Dom v/S. Rudov
Totalt budsjett:               94920 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:       49920 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00193                 Teknopark Apatity TV Studio
Etablering av et video-konferanse/TV-studio ved Kola Science Cetre, avdeling for informatikk og
matematisk modelering i Apatity.

Geografisk område:           Murmansk oblast
Prosjekteier:             Kola Science Center of the Russian Academy of
                    Sciences
Kontaktperson:             Anatoly Vinogradov
Addresse:               Fersman street 14
Postnummer:              184200
Poststed:               APATITY
Fax:                  007(8155)576425
E-post:                vino@admksc.apatity.ru
Totalt budsjett:            120000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    40000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00194                 Operacocktail
Engasjement av russisk komponist fra Karelia til kammerforestilling med utdrag fra operalitteraturen i
Mo i Rana.

Startdato:                  01.01.2005
Sluttdato:                  31.03.2005
Prosjekteier:                Rana Kulturskole
Kontaktperson:                Elena J. Beck
Addresse:                  Verkstedveien 7
Postnummer:                 8624
Poststed:                  MO I RANA
Telefon:                   75145533
Fax:                     75145531
E-post:                   rana.musikkskole@rana.kommune.no
Totalt budsjett:               102000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:       10000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00196                  Petroleumsaktiviteter og bærekraftig
                       utvikling i kystkommuner i Barentsregionen
Prosjektet ønsker å sette fokus på petroleumsaktivieter og lokalsamfunnsutvikling i Barentsregionen.
Målet er å skape en arena der ulike aktører (kommuner, NGO og oljeselskap) kan diskutere erfaringer
og komme med anbefalinger som kan bidra til å sikre en mer bærekraftig utvikling i kystkommunene.


Startdato:                  15.04.2005
Sluttdato:                  15.11.2005
Prosjekteier:                Svanhovd Miljøsenter
Kontaktperson:               Lise Flø
Postnummer:                 9925
Poststed:                  SVANVIK
Fax:                    78973601
E-post:                   Lise.Flo@svanhovd.no
Totalt budsjett:              206970 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:      40000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00198                  Barentssamarbeid i praksis - et skoleprosjekt
I september 2005 vil Barents Rescue, som er den største rednings- og beredskapsøvelsen som er
avholdt i Norge, gjennomføres i Porsanger kommune. Lakselv videregående skole ønsker å rette
positivt fokus på Barentssamarbeidet i forbindelse med øvelsen og vil formidle kunnskaper både til
ansatte og elever. Prosjektet omfatter besøk elever fra Russland ved skolen.

Startdato:                 01.05.2005
Sluttdato:                 30.09.2005
Geografisk område:             Murmansk oblast
Prosjekteier:                Lakselv videregående skole
Kontaktperson:               Unn Martinsen
Addresse:                  Postboks 23
Postnummer:                 9711
Poststed:                  LAKSELV
Fax:                    78460331
E-post:                   postmottak.lakselv@ffk.no
Totalt budsjett:              50000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:      20000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00200                  Initiation and preparations for Russian
                       participation in NorthCod
Russisk deltakelse i Interreg III B-programmet ”North Cod”, som omhandler samarbeid mellom norsk,
russisk, islandsk og skotsk side innenfor torskeoppdrett.

Geografisk område:             Murmansk oblast
Prosjekteier:                Høgskolen i Bodø, Forskningsstasjonen MB
Kontaktperson:               Oddvar Ottesen
Postnummer:                 8020
Poststed:                  BODØ
Telefon:                  +479102563721ext.229
E-post:                   Oddvar.ottesen@hibo.no
Totalt budsjett:              43000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:      40000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00202                  Hvem er jeg? - Røtter og identitet blant
                       russisk og norsk ungdom
Samarbeidsprosjekt mellom Mjøland videregående skole i Mo i Rana og Lyceum # 1 i Petrozavodsk.
Prosjektets hovedtanke er å bli kjent med egen kultur for å kunne møte andres, og partene fokuserer
derfor på røtter og identitet blant ungdom. Prosjektet omfatter et besøk av 25 russiske elever på Mo.

Prosjekteier:                Mjølan videregående skole
Kontaktperson:               Bente Strømsnes Høyen
Addresse:                  Postboks 553
Postnummer:                 8607
Poststed:                  MO I RANA
Telefon:                  75126202
Fax:                    75126111
E-post:                    bsh.mjolan@nfk.no
Totalt budsjett:               62000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:       40000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00203                  Deltagelse for bibliotekarer fra Murmansk på
                       verdenskongress i Oslo
Finnmark Fylkesbibliotek ønsker å ta med 3 representanter for sin samarbeidspartner i Murmansk,
Murmansk fylkes vitenskapsbibliotek, til Oslo i august for å delta på IFLA 2005. IFLA er en
verdenskongress for biblioteker. Denne gang er Norge og Oslo valgt som vertsland for kongressen, og
det ventes at mer enn 3000 delegater vil delta.

Prosjekteier:                 Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktperson:                Kirsti Riesto
Addresse:                   Boks 615
Postnummer:                  9811
Poststed:                   VADSØ
Telefon:                   78962500
Fax:                     78962525
E-post:                    kirsti.riesto@ffk.no
Totalt budsjett:               45000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:       35000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00210                 Young Entrepreneur Factory - Murmansk
I samarbeid med en rekke partnere i Murmansk ønsker prosjekteier å etablere en såkalt Young
Entrepreneur Factory i Murmansk. Målet er å utvikle entreprenørferdigheter hos ungdom mellom 16 og
25 år i Murmansk-området.

Prosjekteier:                 Ungt Entreprenørskap i Troms
Kontaktperson:                Saeed Zandi
Addresse:                   Fylkeshuset i Troms, Postboks 6600
Postnummer:                  9296
Poststed:                   Tromsø
Telefon:                   77788430
Fax:                     77788001
E-post:                    saeed.zandi@ue.no
Totalt budsjett:               46300 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:       40000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00216                   Norsk språk på russiske tunger
Journalist Seljeseth i Nordlys skal foreta en kartlegging av tidligere russiske studenter i norsk ved
Universitetet i Tromsø for å se hvilken nytte disse har hatt av studiene i Norge.

Prosjekteier:                 Bladet Nordlys
Kontaktperson:                Geir Seljeseth
Addresse:                   Postboks 2515
Postnummer:                  9272
Poststed:                   TROMSØ
Telefon:                   77623500
E-post:                    selje@nordlys.no
Totalt budsjett:               36500 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:       25000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --
2005/00219                Traditional Reindeer Breeders training
Opplæringsprogram for elever i Lovozero på Kolahalvøya i reindriftstradisjoner.

Prosjekteier:             State Educational establishment. Professional school nr.
                    26
Kontaktperson:             Vladimir Ivanitskii
Addresse:               Soviet Str. 16
Postnummer:              184590
Poststed:               LOVOZERO
Fax:                  0078153831002
E-post:                lovpu@aprec.ru
Totalt budsjett:            49000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    35000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00220                  Norwegian Lectureship at Petrozavodsk State
                       University

Prosjektet går ut på å gi stipend slik at en norsklektor kan gi norskundervisning som valgfag til
studenter ved Petrozavodsk Statsuniversitet for skoleåret 2005/2006.

Prosjekteier:             Department of Scandinavian Languages, Petrozavodsk
                    State university
Kontaktperson:             Anatoli Stikhin
Addresse:               33, Lenina
Postnummer:              185910
Poststed:               Petrozavodsk
Telefon:                007(8142)711091
Fax:                  007(8142)711090
E-post:                astihin@psu.karelia.ru
Totalt budsjett:            41500 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    42000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00225                 Rabarbra Jam
To jazz- og blueskonserter, 1 i Bugøynes og 1 i Kirkenes, utgjør minifestivalen "Rabarbra Jam", med
noen av de fremste jazz/blues-musikerne i Russland. Initiativ kommer fra lokale næringslivsaktører i
Sør-Varanger, som også står for realiseringen.

Startdato:               28.07.2005
Sluttdato:               30.07.2005
Prosjekteier:             Troika Seafood and DnB NOR
Kontaktperson:             Svein Ruud
Addresse:               Postboks 223
Postnummer:              9915
Poststed:               KIRKENES
Fax:                  78972559
E-post:                svein.ruud@troikaseafood.com
Prosjektdeltaker(e):          Igor Boiko, Sergey Manykujan, Anna Koroleva,
                    Anton Fedetov, Ofelas, DnB Nor Kirkenes
Totalt budsjett:            144000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    40000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --
2005/00226               Myke naturopplevelser i en kulturell og
                    historisk ramme - ny søknad
Prosjekt innenfor rammen av vennskapskommunesamarbeid mellom Sortland kommune på norsk side
og Monchegorsk kommune på russisk. Kommunene vil forsøke å få til et næringssamarbeid.

Startdato:               01.09.2005
Sluttdato:               31.10.2005
Geografisk område:           Murmansk oblast
Prosjekteier:             Vesterålen Regionråd
Kontaktperson:             Roy Odd Schøyen
Addresse:               Postboks 243
Postnummer:              8401
Poststed:               SORTLAND
Telefon:                76111480
E-post:                roy.odd.schoyen@sortland.frisurf.no
Prosjektdeltaker(e):          Committee for physical culture and sport of
                    Monchegorsk
Totalt budsjett:            43800 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    30000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00230                   Revival of Teriberka through vocational
                        training and teaching
Igangsettelse av forprosjekt for et større russisk-norsk samarbeid om vitalisering av russisk kystfiske.

Startdato:                  01.09.2005
Sluttdato:                  30.09.2006
Geografisk område:              Murmansk oblast
Prosjekteier:                 State Educational Establishment, Professional liceum # 6
Kontaktperson:                Grigory Shatilo
Addresse:                   Festivalnaya st. 24
Postnummer:                  183001
Poststed:                   MURMANSK
Telefon:                   0078152472959
Fax:                     7(8152)472949
E-post:                    gregor@aspol.ru
Totalt budsjett:               70000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:       49000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00233                  Maintenance of living villages in Kenozero
                       National Park
Overføring av norske erfaringer til Kenozero nasjonalpart med hensyn til å utvikle hensiktsmessig
kulturmarkskjøtsel og landbruksdrift i nasjonalparken.

Startdato:                  01.08.2005
Sluttdato:                  31.12.2005
Geografisk område:              Archangelsk oblast
Prosjekteier:                 Planteforsk Kvithamar
Kontaktperson:                Ann Norderhaug
Postnummer:                  7500
Poststed:                   STJØRDAL
Fax:                     74829631
E-post:                    Ann.norderhaug@planteforsk.no
Prosjektdeltaker(e):             Kenozero Nasjonalpark
Totalt budsjett:               40000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:       40000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --
2005/00234                  Pre-study: Energy Recovery from Russian
                       Metallurgical Industry

Samarbeidsprosjekt mellom Kola Energy Efficiency Centre og Norsk Energi til å identifisere
metalurgiske fabrikker på Kolahalvøya hvor en ved hjelp av norsk varmegjennvinningsteknologi kan
spare energi og dermed miljøbelastning.

Startdato:                  01.08.2005
Sluttdato:                  01.10.2005
Geografisk område:              Murmansk oblast
Prosjekteier:                Norsk Energi
Kontaktperson:                Hans Borchsenius
Addresse:                  Postboks 27, Skøyen
Postnummer:                 0210
Poststed:                  OSLO
Fax:                     22061890
E-post:                   Hans.borchsenius@energi.no
Prosjektdeltaker(e):             Kola Energy Efficiency Centre (KEEC)
Totalt budsjett:               70000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:       48000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00236                  Grenselause dagar-russisk folkekultur i fokus

Målet for Folkekulturfestivalen 2005, som avholdes i Kirkenes, er å gi et innblikk i kulturuttrykk i
Barentsregionen. Folkedansgruppa Dolinushka skal vise frem russisk folkedans for deltakerne på
festivalen, og skal også danse på åpne forestillinger.

Startdato:               01.07.2005
Sluttdato:               31.07.2005
Geografisk område:           Murmansk oblast
Prosjekteier:             Noregs Ungdomslag
Kontaktperson:             Vidar Lund
Addresse:               Parkveien 30
Postnummer:              9900
Poststed:               KIRKENES
Prosjektdeltaker(e):          Dolinushka (Apatity), Natalia Osipova og
                    Victor Chiriaev (Murmansk), Lilia Ivanovna
                    Tsygankova (Apatity)
Totalt budsjett:            45000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    30000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00237                  The Barents International Choral Festival -
                       Korfestuka

Korfestuke i Tromsø i 2005. Prosjektet består av flere delaktiviteter som skal gjennomføres i samme
tidsrom i Tromsø i sommer. Korfestuka vil bestå av Dirigentsymposium, Dirigentkonkurranse,
Sommerskole og Festival.

Startdato:                  01.07.2005
Sluttdato:                  31.07.2005
Geografisk område:              The Republic of Karelia
Prosjekteier:                Barents Korsentrum
Kontaktperson:                Dag H. Hansen
Addresse:                  Malmveien 216
Postnummer:                 9022
Poststed:                  Krokelvdalen
Telefon:                  77606628
Fax:                    77751251
E-post:                   dhh@portaleiendom.no
Prosjektdeltaker(e):            Barents korsentrum
Totalt budsjett:              431500 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:      30000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00240                   Konsert
Gruppa Banana Skin fra Murmansk skal delta på Midnattsrocken i Lakselv. Gruppa består av 7
medlemmer, og festivalen har selv bare budsjett til å dekke 1 overnatting i Lakselv. Det søkes om
støtte til reise fra/til Murmansk, samt oppholdsutgifter.

Startdato:                 21.07.2005
Sluttdato:                 24.07.2005
Geografisk område:             Murmansk oblast
Prosjekteier:                Banana Skin
Kontaktperson:               Roar Andersen
Addresse:                  Postboks 46
Postnummer:                 9742
Poststed:                  KUNES
Fax:                    78499174
E-post:                   roara@walla.com
Totalt budsjett:              13000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:      10000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00242                 Etablering av kystfiskeselskap i Nordvest
                      Russland

Forprosjektering for etablering av kystfiskeselskap i Murmansk.

Geografisk område:             Murmansk oblast
Prosjekteier:                MEA AS
Kontaktperson:               Håkon Hans Jensen
Postnummer:                 9128
Poststed:                  TUSSØY
Totalt budsjett:              50000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:      50000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00244                 Rådet for grensekommuner i nord
Organisering og avholdelse av stiftelsesmøte for nytt "Råd for grensekommuner i nord". Fra russisk
side skal Pechenga, Kola og Lovozero kommune være representert. Ellers skal også norske, finske og
svenske (Kiruna) kommuner være representert. Rådet skal bli "en arena for utvikling og styrking av
økonomiske, kulturelle og humanitære forbindelser".

Startdato:                 06.10.2005
Sluttdato:                 07.10.2005
Geografisk område:             Murmansk oblast
Prosjekteier:                Sør-Varanger Kommune
Kontaktperson:               May Griff Bye
Addresse:                  Postboks 406
Postnummer:                 9915
Poststed:                  KIRKENES
Telefon:                  78977416
Fax:                    78977681
E-post:                   May.Bye@sor-varanger.kommune.no
Totalt budsjett:               72200 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:       30000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00247                   Nenets AO kartdatabase om oljevirksomhet -
                        forprosjekt
Reise og opphold for to forskere fra Norsk Polarinstitutt til Narjan-Mar for å prosjektere prosjektet
"Monitoring of oil development in traditional indigenous lands of the Nenets AO". Målsetting med
forprosjektet er å samordne prosjektet med urfolksorganisasjonen "Yasavey" og Nenets analytiske
data-senter i Narjan-Mar.

Startdato:               01.10.2005
Sluttdato:               30.11.2005
Geografisk område:           Nenets Autonomous Okrug
Prosjekteier:             Norsk Polarinstitutt
Kontaktperson:             Winfried Dallmann
Addresse:               Polarmiljøsentret
Postnummer:              9296
Poststed:               TROMSØ
Telefon:                77750500
Fax:                  77750501
E-post:                dallmann@npolar.no
Prosjektdeltaker(e):          Association of Nenets People "Yasavey" og
                    Nenets Information and Analytical Centre
                    (NIAC).
Totalt budsjett:            28000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    28000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00252                  Ecological wall newspaper Home

Miljøstiftelsen "Green branch" vil i samarbeid med sine juridiske partnere produsere og distribuere en
veggavis med formål å øke kunnskapen blant barn- og ungdom i Murmansk om
miljørettighetsspørsmål og andre sosio-økologiske spørsmål.

Startdato:                  01.09.2005
Sluttdato:                  31.12.2005
Geografisk område:              Murmansk oblast
Prosjekteier:                NGO Kola Regional Children Environmental Foundation
"Green Branch"
Kontaktperson:             Mikhail Bondarev
Addresse:               11 Trudovye rezervy st.,44
Postnummer:              183025
Poststed:               MURMANSK
Fax:                  0078152230620
E-post:                mrmeat@mail.ru
Prosjektdeltaker(e):          Amnesty International (Norway) og Kola
                    Regional Informational legal-supporting fund
                    "Civil mutual aid".
Totalt budsjett:            11300 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    7000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --
2005/00260                 Miljøleir for ungdom

Bringe ungdom i Barentsregionen sammen til tre 6 dagers leire med hovedvekt på miljøspørsmål i
Barentsregionen. Leirene arrangeres i Ivalo, Apatity og Svanvik. Det arbeides også med å arrangere
en leir i Sverige og den skal legges til Kiruna.

Startdato:                 01.09.2005
Sluttdato:                 07.09.2005
Geografisk område:             Murmansk oblast
Prosjekteier:               Miljøforum Ekonord
Kontaktperson:               Svein H. Sørensen
Addresse:                 Utnesvegen
Postnummer:                9925
Poststed:                 SVANVIK
Telefon:                  78995095
Prosjektdeltaker(e):            Econor i Norge, Sverige, Finnland og Russland
Totalt budsjett:              35500 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:      24000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00261                 Deltakelse på World of Rock Art,
                      bergkunstkonferanse i Moskva

Foredrag på konferansen ”World of rock art” i Moskva om feltarbeid på Kolahalvøya, samt planlegging
av videre forskningssamarbeid med russiske forskere.

Geografisk område:             Murmansk oblast
Prosjekteier:               Jan Magne Gjerde
Kontaktperson:               Jan Magne Gjerde
Addresse:                 Tromsø museum, Fagenhet for arkeologi
Postnummer:                9037
Poststed:                 TROMSØ
E-post:                  janm@tmu.uit.no
Totalt budsjett:              17350 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:      12000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00263                 Gostinyj Dvor - Norwegian 3

Prosjektet er et kompetansehevingsprosjekt som går ut på å drive språk og kulturundervisning via
nettstedet Gostinyj Dvor for lærere og elever i norsk i Arkhangelsk.

Startdato:               01.11.2005
Sluttdato:               01.05.2007
Geografisk område:           Archangelsk oblast
Prosjekteier:             Nordland Fylkeskommune
Kontaktperson:             Arild Djupvik
Addresse:               Prinsensgate 100
Postnummer:              8048
Poststed:               BODØ
Telefon:                75531239
Fax:                  75650001
E-post:                arild.djupvik@nfk.no
Prosjektdeltaker(e):          Arkhangelsk Education Department v/Tatjana
                    Spiricheva
Totalt budsjett:            88500 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    50000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --
2005/00264                 Gostinyj Dvor - English 2

Prosjektet er et kompetansehevingsprosjekt som går ut på å drive språkopplæring for funksjonærer i
oljeindustrien i Nenets, samt forretningsfolk i Arkhangelsk og Murmansk. Undervisningen går gjennom
nettstedet Gostinyj Dvor.

Startdato:                 01.11.2005
Sluttdato:                 01.05.2007
Geografisk område:             Archangelsk oblast - Republic of Karelia - Murmansk
oblast
Prosjekteier:                Nordland Fylkeskommune
Kontaktperson:               Arild Djupvik
Addresse:                  Prinsensgate 100
Postnummer:                 8048
Poststed:                  BODØ
Telefon:                  75531239
Fax:                    75650001
E-post:                   arild.djupvik@nfk.no
Prosjektdeltaker(e):            Barentssekretariatets kontorer i Russland
Totalt budsjett:              86000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:      48000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00265                 Internationl Festival of Elderly People Arts
                      "Years are not a trouble for us"

Murmansk Regional Palace of Culture skal i midten av november i år arrangere en festival for eldre
mennesker. Festivalen vil inneholde aktiviteter som rundebordsdiskusjoner, konserter,
kunstutstillinger, ekskursjoner osv. Fra norsk side skal medlemmer av Sør-Varanger
Pensjonistforening delta.

Startdato:                 01.11.2005
Sluttdato:                 01.01.2006
Geografisk område:             Murmansk oblast
Prosjekteier:                Murmansk Regional Palace of Culture
Kontaktperson:               Natalia Olegovna Karnova
Addresse:                  3 Pushkinskaja street
Postnummer:                 183038
Poststed:                  MURMANSK
Fax:                    0078152476604
E-post:                   odk_kirova@mail.ru
Prosjektdeltaker(e):            Pensjonistforeningen i Sør-Varanger
Totalt budsjett:              69570 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:      40000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00267                   Tømmerkoie
Utvikling av prototype for brakke til bruk under hogstarbeid. Samarbeid mellom norsk produsent og
russisk bruker.

Startdato:                 01.09.2005
Sluttdato:                 01.06.2006
Geografisk område:             Archangelsk oblast
Prosjekteier:                OOO Benum
Kontaktperson:               Tor Kristian Benum
Addresse:                  Ul Shabalina 26/1/82
Postnummer:                 163061
Poststed:                  ARKHANGELSK
Fax:                    0078182276862
E-post:                   benumltd@arh.ru
Prosjektdeltaker(e):            Tørlen Bygg, OOO Lou Les
Totalt budsjett:              136000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:      40000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00268                 Barentskonferanse.Kemi.Finland
Norsk deltakelse på koordineringsmøte for bryteaktivitet- og samarbeid i Barentsregionen. På møtet
skal det videre brytesamarbeidet i Barentsregionen planlegges, bl. a. treningssamlinger for barn og
unge, kurs i barneidrett, bryteskole osv.

Startdato:               10.09.2005
Sluttdato:               11.09.2005
Prosjekteier:             Nord-Norsk Brytekomite
Kontaktperson:             Willy Bangsund
Addresse:               Fjellveien 22
Postnummer:              9900
Poststed:               KIRKENES
Prosjektdeltaker(e):          Sportskole nr. 13 (Murmansk), bryteklubber i
                    Finland og Sverige
Totalt budsjett:            8800 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    5000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00270                  Utvekslingsprosjekt språk, datakommunikasjon
                       og økologi
Hovedmålet med prosjektet er å skape kontakt mellom unge menesker, skape grunnlag for framtidig
samhandling gjennom gjensidig innsikt, forståelse og respekt, satse på at det er de unge i begge land
som skal videreføre og utvikle forbindelsen mellom de to regionene, gjensidig påvirkning til
skoleutvikling innen fagområdene språk (engelsk og russisk) datakommunikasjon og økologi.

Startdato:               01.09.2005
Sluttdato:               31.12.2005
Geografisk område:           The Republic of Karelia
Prosjekteier:             Sjøvegan Videregående Skole
Kontaktperson:             Jon Myrmel
Postnummer:              9350
Poststed:               SJØVEGAN
E-post:                sjovegan.vgs@tromsfylke.no
Prosjektdeltaker(e):          Sjøvegan Videregående skole, Elever fra
                    skole nr.11 i Petrozavodsk i Karelen
Totalt budsjett:            70000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    35000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00271                   Utdanningsteknologi og regional utvikling
Høgskolen i Finnmark og MSTU skal avholde en konferanse om undervisningsteknologi og systemer
for undervisningsorganisering i Murmansk i november 2005. Målgruppe er universitetsfolk, IT-ansatte,
private firmaer innen feltet og personer fra offentlig forvaltning.

Startdato:                 01.05.2005
Sluttdato:                 30.11.2005
Geografisk område:             Murmansk oblast
Prosjekteier:                Høgskolen i Finnmark
Kontaktperson:               Knut Jakobsen
Addresse:                  Follumsvei 31
Postnummer:              9509
Poststed:               ALTA
Fax:                  78434438
E-post:                knut@hifm.no
Prosjektdeltaker(e):          Høgskolen i Finnmark, Murmansk State
                    Technical University
Totalt budsjett:            118300 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    25000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00274                 Kunstprosjektet Foldal
Kunstnerseminar for unge og voksne i Kjøllefjord med tre malere og en billedhogger fra Arkhangelsk,
pluss opphold for disse kunstnerne med eget arbeid og utstillinger vinteren 05/06.

Startdato:                  01.09.2005
Sluttdato:                  31.12.2007
Geografisk område:              Archangelsk oblast
Prosjekteier:                Lebesby Kommune - kulturkontoret
Kontaktperson:                Per Christensen
Addresse:                  Postboks 374
Postnummer:                 9790
Poststed:                  KJØLLEFJORD
Fax:                     78499545
E-post:                   per.christensen@lebesby.kommune.no
Totalt budsjett:               88000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:       40000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00296                  Kjønnsbalanse i akademia
Samarbeid om likestilling i akademia i Arkhangelsk og Tromsø. Målet er å få belyst den faktiske
situasjonen – sikre et utgangspunkt for faglige og mer universitetspolitiske analyser og drøfting av
tiltak for å få en bedre kjønnsbalanse.

Startdato:               01.11.2005
Sluttdato:               01.11.2007
Geografisk område:           Archangelsk oblast
Prosjekteier:             Kvinneforsk, UiTø
Kontaktperson:             Lise Nordbrønd
Addresse:               Breivika
Postnummer:              9037
Poststed:               TROMSØ
Fax:                  77666420
Prosjektdeltaker(e):          Norwegian-Pomor University Centre,
                    Arkhangelsk
Totalt budsjett:            75000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    45000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00303                   Felles samarbeid om fortid, nåtid og fremtid
                        - Patrakeevka og Kiberg
Oppstart av skolesamarbeid mellom Kiberg Oppvekstsenter, som er en grunnskole i Kiberg, og
Patrakeeva skole i Arkhangelsk Oblast. Involvert i prosjektet er også fiskerikolkhoset "Krasnaya
Znamya" som er en aktiv støttespiller til lokale skolemyndigheter. Skolene skal ha flere felles
arbeidsoppgaver og skal lære om felles historie. Prosjektet involverer også at skolene besøker
hverandre.

Startdato:                  01.09.2005
Sluttdato:                  30.09.2006
Geografisk område:           Archangelsk oblast
Prosjekteier:             Kiberg oppvesktsenter
Kontaktperson:             Bjørn Eriksen
Postnummer:              9960
Poststed:               KIBERG
Fax:                  78943489
Prosjektdeltaker(e):          Kiberg Oppvekstsenter, Patrakeeva skole,
                    fiskerikolkhoset "Krasnaya Znamya"
Totalt budsjett:            140000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    40000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00304                   Participation in the International Conference
Deltakelse på en konferanse i Petrozavodsk 6.-9.november 2005. Prosjekteier holder på med
mastergradsstudie ved universitetet i Tromsø. Konferansen tar opp temaet russisk lovgivning om
språk og utdanning i forhold til internasjonal lov hva angår bevaring, studie og utvikling av språkene til
russiske borgere.

Startdato:               03.11.2005
Sluttdato:               09.11.2005
Geografisk område:           The Republic of Karelia
Prosjekteier:             Evgenia Romanova
Kontaktperson:             Evgenia Romanova
Addresse:               Tunevein 9-A
Postnummer:              9018
Poststed:               TROMSØ
Prosjektdeltaker(e):          Romanova, Evgenia ; Universitetet i Tromsø,
                    Natalia Antonova, The Committee on National
                    Politics of the Repiblic of Karelia; Evgenia
                    Shustova, Trond Thuen, Uitø.
Totalt budsjett:            12500 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    5000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00319                 Samekvinner fra russisk side deltar på Den
                      4. internasjonale WoMen and Democracy og
                      konferansen Grenseløs verdighet
2 russiske samekvinners deltakelse på følgende to konferanser; a) Woman and Democracy i St.
Petersburg 6.-8. oktober 2005 og b) Grenseløs verdighet i Kirkenes 29. nov.-2.des 2005.

Startdato:               01.08.2005
Sluttdato:               31.12.2005
Prosjekteier:             Sami Nisson Forum
Kontaktperson:             Gudrun Lindi Eriksen
Addresse:               Postboks 110
Postnummer:              9735
Poststed:               KARASJOK
Telefon:                78467332
Prosjektdeltaker(e):          Sami Nisson Forum KARASJOK; Eriksen, Gudrun
                    Lindi KARASJOK, SNF-russisk side v/Valentina
                    Sovkina
Totalt budsjett:            23360 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    20000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --
2005/00320                 Seminar om vold mot kvinner generelt og
                      urfolkskvinner spesielt i Finnmark,
                      Guatemala og Nordvest-Russland
Forut for NRKs tv-pengeinnsamlingsaksjon 23.oktober vil prosjekteier arrangere et seminar om vold
mot kvinner generelt og urfolkskvinner spesielt i Finnmark, Guatemala og Nordvest-Russland.

Startdato:               01.09.2005
Sluttdato:               30.11.2005
Prosjekteier:             Sami Nisson Forum
Kontaktperson:             Gudrun Lindi Eriksen
Addresse:               Postboks 110
Postnummer:              9735
Poststed:               KARASJOK
Telefon:                78467332
Prosjektdeltaker(e):          Sami Nisson Forum KARASJOK; Eriksen, Gudrun
                    Lindi KARASJOK, SNF-russisk del ved
                    Valentina Sovkina, Norgga Sàràhkkà
                    v/Torbjørg Leirbakken, Samisk krise- og
                    incestsenter v/Randi Johansen Palto, Saami
                    Maya Council v/Elise Valkeapää.
Totalt budsjett:            77224 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    46000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00321                 Skaffe kontakter for å starte håndpilling av
                      reker i Murmansk
Forprosjekt som inneholder møte med myndighetsorgan og aktuelle russiske bedrifter samt norske
produsenter, Norges Råfisklag, veterinærmyndigheter o.a. for å vurdere muligheten til å etablere
rekeproduksjon basert på håndpilling i Murmansk.

Startdato:                  15.10.2005
Sluttdato:                  31.12.2005
Geografisk område:              Murmansk oblast
Prosjekteier:                Palladin Trading as
Kontaktperson:                Gunnar J. Furehaug
Addresse:                  Tittutveien 9
Postnummer:                 0668
Poststed:                  OSLO
Fax:                     22630990
Totalt budsjett:               88400 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:       44000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00329                   Samisk språkkurs i Lovozero/Lujavri
Prosjektet går ut på å gjennomføre både nord- og kildinsamisk språkkurs i Lujàvri, hvor det er åpent
for deltagelse for alle de som viser interesse.Til den nordsamiske delen hentes det to lærere fra
Kautokeino som avvikler kursene i Lujàvri, til den kildinsamiske delen benytter man lærere fra Lujàvri.

Startdato:                  01.06.2005
Sluttdato:                  31.12.2005
Geografisk område:              Murmansk oblast
Prosjekteier:                Kola Saami Radio
Kontaktperson:                Liv Inger Somby
Addresse:                  P.b. 248
Postnummer:                 9521
Poststed:                  KAUTOKEINO
Prosjektdeltaker(e):             Kola Saami Radio Lovozero; NRK Sami Radio
                       KARASJOK; SVT Sapmi GIRON/KIRUNA; SR Sami
                    Radio GIRON/KIRUNA, YLE Sami Radio, OOSMO ,
                    Association of Kola Saami,samt Samerådet
Totalt budsjett:            69000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    25000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --


2005/00332                  Litterært Barentssamarbeid
Norsk deltakelse på Barents litterturting i Øverkalix i oktober 2005, samt til øvrige litteraturråd i 2006.
Barents Litterature Centre i Øverkalix har invitert medlemmer fra hele Barentsregionen inklusive
Russland, og forventer deltakelse fra hele regionen.

Startdato:                   01.10.2005
Sluttdato:                   01.06.2006
Geografisk område:               Archangelsk oblast - Republic of Karelia - Murmansk
oblast, Republic of Komi
Prosjekteier:                 Nordnorsk Forfatterlag
Kontaktperson:                 Sylvi Inez Liljegren

Addresse:               Vestregate 48
Postnummer:              9008
Poststed:               TROMSØ
Fax:                  77643320
Prosjektdeltaker(e):          Forfatterforeninger i NV-Russland, Barents
                    Litterature Centre
Totalt budsjett:            25000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    17000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00338                    Educational training course of the Russian-
                         Norwegian youth environmental center
Utvikling og styrking av den frivillige sektoren i Arkhangelsk gjennom kursing i håndtering og
samarbeid med media og politikere. Det skal også kurses i sivile rettigheter. Alt dette for å gjøre
frivillige mere effektive i arbeidet for sine organisasjoner.

Startdato:                   01.11.2005
Sluttdato:                   01.06.2006
Geografisk område:               Archangelsk oblast
Prosjekteier:                 Arkhangelsk Regional Youth Environmental Organisation
AETAS
Kontaktperson:                 Maria Smirnova
Addresse:                   18/3/1 Smolny Buyan St.
Postnummer:                  163002
Poststed:                   Arkhangelsk
Prosjektdeltaker(e):              Aetas, Natur og Ungdom
Totalt budsjett:                48734 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:        35000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00344                   Present state and possibilities of the
                        adaptogenic plant utilization in the North
Prosjektets mål er å danne et nettverk i Barentsregionen av forskere, forskningsinstitusjoner, bedrifter
og dyrkere innenfor feltet urter. Det langsiktige mål er å få til næringsutvikling på feltet. Første samling
finner sted i Syktyvkar i Komi i november 2005.

Startdato:                   01.11.2005
Sluttdato:                   30.04.2006
Geografisk område:               The Republic of Komi
Prosjekteier:                 Planteforsk
Kontaktperson:                Inger Martinussen
Addresse:                   Holt Forskningssenter, Box 6232
Postnummer:                  9292
Poststed:                   TROMSØ
Telefon:                   77663213
Fax:                     77663244
E-post:                    inger.martinussen@planteforsk.no
Totalt budsjett:               152950 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:       50000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00351                Informasjonsmøte i Karelen
I regi av vennskapssamarbeidet mellom Karelen og Troms, har leder i Norsk-karelsk
vennskapsforening Terje Karlsen gjennomført en informasjonsreise i Karelen og St. Petersburg.

Startdato:               15.10.2005
Sluttdato:               23.10.2005
Geografisk område:           The Republic of Karelia
Prosjekteier:             Terje Karlsen
Kontaktperson:             Terje Karlsen
Addresse:               Postboks 35
Postnummer:              9358
Poststed:               TENNEVOLL
Telefon:                77175399
Fax:                  77175399
E-post:                tersigka@online.no
Prosjektdeltaker(e):          Kulturministeriet i Republikken Karelia,
                    Nordnorsk kunstmuseum
Totalt budsjett:            21557 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    15000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00355                   MAK (maritim arktisk kompetanse)
Utvikling av et nytt studium rettet mot toppledere ombord på skip og rigger, loser og ledere innen
rederi, oljeselskaper, sjøforsvaret og andre selskaper som skal operere i arktiske farvann. I tillegg er
kapteiner og andre med lederansvar på de enkelte fartøy målgruppe for studiet.

Startdato:               01.11.2005
Sluttdato:               15.02.2006
Prosjekteier:             Maritimt Forum Nord (MFN)
Kontaktperson:             Tor Husjord
Addresse:               Postboks 613
Postnummer:              8514
Poststed:               NARVIK
Fax:                  76946336
E-post:                tor.husjord@maritimt-forum.no
Prosjektdeltaker(e):          Norges Rederiforbund, Høgskolen i Tromsø og
                    Universitetet i Tromsø
Totalt budsjett:            900000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    50000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00356                   Chrisfestivalen 2006 - Russiske musikere
Chrisfestivalen arrangeres 29.6.-2.7.2006 for femte året på rad. Festivalen er en arena for møte
mellom profesjonelle musiker, lokal amatørmusikere og publikum, med basis i rytmisk musikk. Det
legges alltid opp til lokale seminartilbud under festivalen. Til festivalen inviteres musikere fra
Arkhangelsk.
Startdato:               29.06.2006
Sluttdato:               02.07.2006
Geografisk område:           Archangelsk oblast
Prosjekteier:             Lebesby Kommune - kulturkontoret
Kontaktperson:             Per Christensen
Addresse:               Postboks 374
Postnummer:              9790
Poststed:               KJØLLEFJORD
Fax:                  78499545
E-post:                per.christensen@lebesby.kommune.no
Prosjektdeltaker(e):          Arkhangelsk oblast kulturkomité v/Grigory
                    Volvov
Totalt budsjett:            597000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    30000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00358                   SNF satsing mot Øst-Finnmark og
                        Nordvest-Russland
Tre-årig utviklingsprosjekt med formål å gi næringslivet i Øst-Finnmark sterkere fokus og bedre
muligheter for kvalifisering av leverandører til petroleumsprosjekter i nord. Resultatet forventes å gi
økte lokale leveranser. Siktemålet er at næringslivet i Øst-Finnmark skal kunne dra nytte av
erfaringene fra bl.a. Snøhvit-prosjektet i Vest-Finnmark, og kunne komme i minst like god posisjon for
leveranser til framtidig petroleumsvirksomhet øst i Barentshavet.


Startdato:               01.02.2006
Sluttdato:               01.02.2009
Geografisk område:           Russian part of the Barents Region
Prosjekteier:             Snøhvit Næringsforening
Kontaktperson:             Jan Egil Sørensen
Addresse:               P.b. 301
Postnummer:              9615
Poststed:               HAMMERFEST
Fax:                  78406231
E-post:                jan.egil@honu.no
Prosjektdeltaker(e):          Union of Industry and Business og Kirkenes
                    Næringshage
Totalt budsjett:            2400000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    125000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00359                   Godt at gråmåsen song
Stellaris Danseteater skal gi en forestilling som Unison (dansegruppe i Nikel), Kulturpalasset og Nikel
by skal få til Unison sitt 25 årsjubileum. Gaven er i form av en koreografi som innstuderes på 12
dansere fordelt på 2 grupper. Til premiere vil de eldste danserne fremføre koreografien. De yngste
lærer seg materialet som et ledd i deres utdanning. Premiere 04.02.06 i Kulturpalasset, Nikel.

Startdato:                  01.12.2005
Sluttdato:                  04.02.2006
Geografisk område:              Murmansk oblast
Prosjekteier:                Stellaris Danseteater
Kontaktperson:                Solveig Leinan Hermo
Addresse:                  Mylingen 6
Postnummer:                 9600
Poststed:                  HAMMERFEST
Fax:                     78400041
E-post:                   info@stellaris.no
Prosjektdeltaker(e):          Kulturpalasset i Nikkel v/ dansegruppen
                    Unison (Nadezhda Maltseva)
Totalt budsjett:            80000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    15000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00360                  Gjenbesøk pensjonister fra Norge
Murmansk Regional Palace of Culture skal i begynnelsen av desember i år arrangere en festival for
eldre mennesker. Festivalen vil inneholde aktiviteter som rundebordsdiskusjoner, konserter,
kunstutstillinger, ekskursjoner osv. Fra norsk side skal medlemmer av Sør-Varanger
Pensjonistforening delta. Prosjektet omfatter norsk deltakelse på festivalen.

Startdato:               02.12.2005
Sluttdato:               04.12.2005
Geografisk område:           Murmansk oblast
Prosjekteier:             Pensjonistkurs/ Svanvik Folkehøgskole
Kontaktperson:             Svein H. Sørensen
Addresse:               Utnesveien
Postnummer:              9925
Poststed:               SVANVIK
Telefon:                78995095
Prosjektdeltaker(e):          Committee of culture and art in Murmansk
                    region
Totalt budsjett:            65000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    15000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00363                  Kulturutveksling
Karasjok kommune har etablert en årlig kulturuke som går av stabelen i slutten av november og hvor
fokus rettes mot internasjonale spørsmål med betydning for urfolk. I år er Barentssamarbeidet i fokus,
hvor man tematisk tar for seg "Nettverk i Sàpmi-kultur og idrett". Kulturuka får besøk av en
barnegruppe på 15 personer fra Lovozero.

Startdato:               17.11.2005
Sluttdato:               20.11.2005
Prosjekteier:             Karasjok Kommune
Kontaktperson:             Hilda Vuolab
Postnummer:              9730
Poststed:               KARASJOK
Telefon:                78468040
Fax:                  78466212
E-post:                hilda.vuolab@karasjok.kommune.no
Prosjektdeltaker(e):          Karasjok Kommune KARASJOK; Vuolab, Hilda
                    KARASJOK, Lovozero kommune v/ Alla
                    Vasiljeva, Lovozero barnehage, Karigasniemi
                    Skole v/Pirjo Niitivuoppio, samt
                    FN-sambandet i Norge.
Totalt budsjett:            425000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    40000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00364                   Barents specialists 2005
Prosjektet har som mål å utvikle en modell for samarbeid om kompetanseutvikling innenfor
Barentsregionen med deltakelse fra spesialister og forskere fra Finland, Norge, Russland og Sverige.
Nettverket er opprettet mellom høyere utdanningsinstitusjoner. I nettverket inngår ansatte ved
universitet, høgskoler, studenter og entreprenører som har kompetanse på Russland. Nettverket har
spesialister innenfor fire felter; administrasjon/business, sosialt arbeid, helse, skogbruk og
opplevelsesturisme.
Startdato:               01.01.2004
Sluttdato:               31.12.2006
Geografisk område:           Murmansk oblast
Prosjekteier:             Høgskolen i Finnmark
Kontaktperson:             Hilde-Gunn Londal
Addresse:               Follumsvei 31
Postnummer:              9509
Poststed:               ALTA
Fax:                  78434438
E-post:                hildeg@hifm.no
Prosjektdeltaker(e):          Høgskolen i Finnmark, Murmansk State
                    Pedagogical University, Luleå University of
                    Technology, University of Lapland
Totalt budsjett:            355000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    30000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00365                  Barents specialists 2006
Prosjektet har som mål å utvikle en modell for samarbeid om kompetanseutvikling innenfor
Barentsregionen med deltakelse fra spesialister og forskere fra Finland, Norge, Russland og Sverige.

Startdato:               01.01.2004
Sluttdato:               31.12.2006
Geografisk område:           Murmansk oblast
Prosjekteier:             Høgskolen i Finnmark
Kontaktperson:             Hilde-Gunn Londal
Addresse:               Follumsvei 31
Postnummer:              9509
Poststed:               ALTA
Fax:                  78434438
E-post:                hildeg@hifm.no
Prosjektdeltaker(e):          Høgskolen i Finnmark, Murmansk State
                    Pedagogical University, Luleå University of
                    Technology, University of Lapland
Totalt budsjett:            355000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    40000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00366                 Breakdansere fra Russland som deltagere på
                      Hamarøynatta
Målet er å ha et arrangement for ungdom for å forebygge rasisme og fokusere på sunne aktiviteter for
ungdom. De russiske ungdommene skal ha ei forestilling og være kusledere for et breakdancekurs.

Startdato:                 27.01.2006
Sluttdato:                 28.01.2006
Geografisk område:             Murmansk oblast
Prosjekteier:                Hamarøy menighetsråd
Kontaktperson:               Tanja Knutsen
Addresse:                  Presteid
Postnummer:                 8294
Poststed:                  HAMARØY
Fax:                    75771801
E-post:                   tanja.knutsen@hamaroy-kirkekontor.no
Prosjektdeltaker(e):            Hamarøy menighetsråd, North YMCA council i
                      Murmansk
Totalt budsjett:              28500 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    20000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00368                 Framtidsrettet samarbeid i
                      konsertarrangementer - Nord-Norge og
                      Nordvest Russland
Prosjekteier er en nybakt studentbedrift ”CONCERTO SB”. Konseptet går ut på å gjøre nordmenn
kjent med russisk musikk gjennom å arranger klassiske konserter med erfarne russiske musikere i
Harstadområdet. Elevene skal stå for helhetsorganisering av prosjektet fra etablering av bedrift,
etablering av kontakter med musikere og organisasjoner, søkning av støtte og planlegging og kjøring
av markedsføringskampanje.


Startdato:                  01.10.2005
Sluttdato:                  31.05.2006
Geografisk område:              Archangelsk oblast
Prosjekteier:                Concerto SB
Kontaktperson:                Vera Syrovatskaya
Addresse:                  Trondheimsveien 52A
Postnummer:                 9404
Poststed:                  HARSTAD
E-post:                   vertep@hotmail.com
Totalt budsjett:               68730 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:       40000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00369                   Floor ball exchange
Formålet med prosjektet er å invitere et norsk bandylag til en turnering i Apatity i oktober/november
2006 og et Apatitylag til turnering i Nordreisa i mars 2006.

Startdato:               01.03.2006
Sluttdato:               01.11.2006
Geografisk område:           Murmansk oblast
Prosjekteier:             Nordreisa videregående skole
Kontaktperson:             Katrine Vibe
Addresse:               Hovedveien 18
Postnummer:              9151
Poststed:               STORSLETT
Telefon:                77770106
Fax:                  77765373
E-post:                katrine.vibe@troms-f.kommune.no
Prosjektdeltaker(e):          Nordreisa videregående skole, Gymnasium nr 1
                    i Apatity
Totalt budsjett:            60000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    42000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00370                   Literature, culture and identity as conveyed
                        through foreign languages
Et forprosjekt for å se på muligheten til å inngå et fast samarbeid med Petrozavodsk State University
og tilby språkkurs for studentene. Gjennom forprosjektet gjennomføres to kurs i Petrozavodsk. Det blir
kurs i muntlig tysk og engelsk. I tillegg skal det undersøkes muligheter for studentutveksling.

Startdato:                  01.12.2005
Sluttdato:                  01.03.2006
Geografisk område:              The Republic of Karelia
Prosjekteier:                Nordreisa videregående skole
Kontaktperson:                Katrine Vibe
Addresse:               Hovedveien 18
Postnummer:              9151
Poststed:               STORSLETT
Telefon:                77770106
Fax:                  77765373
E-post:                katrine.vibe@tromsfylke.no
Prosjektdeltaker(e):          Nordreisa Videregående skole, Petrozavodsk
                    state university
Totalt budsjett:            18000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    10000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00373                 Barents Regional Youth Council, 1st Board
                      Session
Møte i Murmansk for rådets styre som skal jobbe frem en handlingsplan for 2006, samt vedtekter for
rådet.

Startdato:                  12.12.2005
Sluttdato:                  14.12.2005
Geografisk område:              Murmansk oblast
Prosjekteier:                Barents regionale ungdomsråd
Kontaktperson:                Petter Mahrs
Addresse:                  Länsstyrelsen i Norrbotten
Postnummer:                 SE-97186
Poststed:                  LULEÅ
Telefon:                   004692096304
Fax:                     0046920228411
E-post:                   Petter.mahrs@bd.lst.se
Prosjektdeltaker(e):             Barents regionale ungdomsråd
Totalt budsjett:               35000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:       35000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00380                   Nord-Russisk folklore
Karasjok kulturskole har invitert folklore ensemblet "Skjarkonåk" fra Murmansk skole nr. 56 til å ha
gjesteopptreden på deres juleforestilling 08.12.05.

Startdato:               07.12.2005
Sluttdato:               09.12.2005
Geografisk område:           Murmansk oblast
Prosjekteier:             Karasjok kulturskole
Kontaktperson:             Gunn Hagestad
Addresse:               Skolegata 9
Postnummer:              9730
Poststed:               KARASJOK
Fax:                  78468641
E-post:                gunn.hagestad@karasjok.kommune.no
Prosjektdeltaker(e):          Karasjok kulturskole KARASJOK, Folklore
                    ensemble "Skjarkonåk" ved Murmansk skole 56.
Totalt budsjett:            35500 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    25000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00381                Møte i BarentsDansRåd - prosjekter
Møte i Barents Danseråd i Tromsø i tidsrommet 14.-16.12.05.

Startdato:                  14.12.2005
Sluttdato:                  16.12.2005
Geografisk område:             Archangelsk oblast
Prosjekteier:                BarentsDanceCounsil
Kontaktperson:               Gull Øzger
Addresse:                  c/o StellarisDansTeater
Mylingen 6
Postnummer:                 9600
Poststed:                  HAMMERFEST
Fax:                    78410041
E-post:                   gull@netcom.no
Totalt budsjett:              58321 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:      30000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --


2005/00383                  Med naturen som dramatisk fortellerelement
Kursopplegg for profesjonelle filmkunstnere i Barentsregionen. Formålet er å styrke bevisstheten om
hvordan man i praksis kan utnytte de fortrinn man har som filmkunstnere som bor og virker i "det
visuelle nord". Workshopen og kurset vil gjennomføres i uke 5 i 2006 i forbindelse med Barents
Spektakel.

Startdato:               01.12.2005
Sluttdato:               31.03.2006
Prosjekteier:             Norsk Filmforbund avd. Nord-Norge
Kontaktperson:             Ivar Hartviksen
Addresse:               Coldevinsgt 35 A
Postnummer:              8610
Poststed:               GRUBHEI
E-post:                primas@start.no
Prosjektdeltaker(e):          Norsk Filmforbund avd. Nord-Norge GRUBHEI;
                    Hartviksen, Ivar GRUBHEI,Nordnorsk
                    Filmsenter AS, Honningsvåg og Sør-Varanger
                    Kommune.
Totalt budsjett:            145500 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    75000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00384                 Promotion of nature protection and
                      sustainable nature turisme in the
                      Inari-Pasvik area
Prosjektet har som siktemål å utvikle bærekraftig naturturisme, vern av naturens mangfold, etablering
av samarbeid mellom myndigheter, kommuner og næringsaktører samt styrke dette gjennom
etablering av en permanent trilateral Vennskapspark i Inare-Pasvik.

Startdato:                 01.01.2006
Sluttdato:                 31.10.2007
Geografisk område:             Murmansk oblast
Prosjekteier:                Fylkesmannen i Finnmark
Kontaktperson:               Bente Christiansen
Addresse:                  Statens Hus
Postnummer:                 9800
Poststed:                  VADSØ
Fax:                    78950370
E-post:                   postmottak@fm-fi.stat.no
Prosjektdeltaker(e):            Metsähallitus, Natural Heritage Services,
                      Lapland (lead partner, Ivalo), Finnmark
                      fylkeskommune, Statskog, Svanhovd
                      miljøsenter, Pasvik Zapovednik, Sør-Varanger
                      kommune, Sør-Varanger Reiselivsforum, Inare
                    kommune og Lapland Environmental Centre
Totalt budsjett:            1742050 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    47000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00385                  Built Language
Prosjektet er to-delt med en del i Murmansk og en del i Kirkenes. Formålet er en utveksling av ideer
rundt kunst, produksjon og formidling. En stor gruppe kunstnere, de fleste fra Barentsregionen, er
involvert. Kunstutstilling i Murmansk Kunstmuseum og i Kirkenes. I tillegg skal musikere fra Murmansk
holde en konsert under Barents Spektakel 2006.

Startdato:                 01.12.2005
Sluttdato:                 28.02.2006
Geografisk område:             Murmansk oblast
Prosjekteier:                Rakett
Kontaktperson:               Åse Løvgren
Addresse:                  Bjørnsonsgt. 32
Postnummer:                 5032
Poststed:                  BERGEN
E-post:                   aselov@gmail.com
Prosjektdeltaker(e):            Rakett, Murmansk Art Museum
Totalt budsjett:              96000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:      40000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00389                Utvekslingprogram Vestmarka Barnehage -
                     Barnehage 32, Monchegorsk
Vestmarka barnehage på Sortland ønsker å starte et utvekslingsprogram med barnehage nr 32 i
Monchegorsk. Programmet er del av en større vennskapsavtale mellom Sortland og Monchegorsk.
Vestmarka barnehages besøk i Monchegorsk skal finne sted i februar 2006 og vare i 3-4 dager.

Startdato:               15.09.2005
Sluttdato:               28.02.2006
Geografisk område:           Murmansk oblast
Prosjekteier:             Vestmarka Barnehage
Kontaktperson:             Louise Wallstad
Postnummer:              8400
Poststed:               SORTLAND
E-post:                johbernt@online.no
Prosjektdeltaker(e):          Vestmarka barnehage, Barnehage 32 i
                    Monchegorsk
Totalt budsjett:            52100 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:    15000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

2005/00391                  Utima Thule - landet som flyter av melk og
                       honning
Prosjektet omfatter utvikling av en omfattende internasjonal dokumentar TV-serie på 5 programmer à
50 minutter om Barentsregionen. Programmene vil ta for seg følgende 5 hovedtemar: historie,
befolkning, ressurser, kultur og nordøstpassasjen.

Startdato:                 01.01.2006
Sluttdato:                 30.04.2006
Geografisk område:             Russian part of the Barents Region
Prosjekteier:                Barentsfilm as
Kontaktperson:               Jan-Erik Gammleng
Addresse:                  Welding Olsens vei 50
Postnummer:                 0694
Poststed:                 OSLO
Fax:                    22280670
E-post:                  Jan-eg@online.no
Totalt budsjett:              295000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:      40000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --


2005/00396                 Finnmarksdager i Oslo 2005
Finnmarksdager arrangeres for første gang i Oslo i 2005. Formålet er å skape et godt omdømme og
vekke interesse hos bedrifter, personer og beslutningstakere utenfor fylket ved å øke kunnskapen om
Finnmark. Prosjektet omfatter blant annet russiske kulturinnslag under arrangementet.

Prosjekteier:               Alta If - fotball
Kontaktperson:               Eirik Sandvik
Addresse:                 Alta Idrettspark
Postnummer:                9514
Poststed:                 ALTA
Fax:                    78456930
E-post:                  fotball@altaif.no
Totalt budsjett:              165000 NOK
Midler fra Barentssekretariatet:      50000 NOK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:7/27/2012
language:Norwegian
pages:38