Anglick� jazyk - PowerPoint by mp7okJd

VIEWS: 9 PAGES: 17

									   Anglický jazykSchool subjects


   Mgr. Monika Randuchová
  PT-Physical training
           Tělesná výchova
           Obrázek č. 1 Tělesná výchova A
           Obrázek č. 2 Tělesná výchova B     Mgr. Monika Randuchová
  Czech language
         Český jazyk
          Obrázek č. 3 Český jazyk A
          Obrázek č. 4 Český jazyk B


    Mgr. Monika Randuchová
  English language
          Anglický jazyk
          Obrázek č. 5 Anglický jazyk Teacher
          Obrázek č. 6 Anglicý jazyk Book


    Mgr. Monika Randuchová
  Mathematics
         Matematika
         Obrázek č. 7 Matematika A
         Obrázek č. 8 Matematika B


   Mgr. Monika Randuchová
   Music
        Hudební výchova        Obrázek č. 9 Hudební výchova kytara
        Obrázek č. 10 Hudební výchova noty  Mgr. Monika Randuchová
     Arts
        Výtvarná výchova        Obrázek č. 11 Výtvarná výchova A
        Obrázek č. 12 Výtvarná výchova B  Mgr. Monika Randuchová
Biology
      Přírodopis
      Obrázek č. 13 Přírodopis ptáci
      Obrázek č. 14 Přírodopis lebkaMgr. Monika Randuchová
  Geografy
        Zeměpis        Obrázek č. 15 Zeměpis A
        Obrázek č. 16 Zeměpis mapa  Mgr. Monika Randuchová
  History
        Dějepis        Obrázek č. 17 Člověk pravěký
        Obrázek č. 18 Královská koruna  Mgr. Monika Randuchová
 Civics
      Občanská výchova
      Obrázek č. 19 Občanská výchova A
      Obrázek č. 20 Občanská výchova B


Mgr. Monika Randuchová
Chemistry
       Chemie
       Obrázek č. 21 Chemické nádoby
       Obrázek 22 Chemik Mgr. Monika Randuchová
 Physic
      Fyzika
      Obrázek č. 23 Fyzika A
      Obrázek č. 24 Fyzika BMgr. Monika Randuchová
Manual training
        Pracovní vyučování
        Obrázek č. 25 Nůžky
        Obrázek č. 26 Pila  Mgr. Monika Randuchová
             Obrázek č. 27 Klapka
Mgr. Monika Randuchová
    Internetové zdroje-obrázky
Obrázek č. 1 Tělesná výchova A, dostupný na http://tresen.vscht.cz/ktv/logo10.gif, ze dne 8.3.2011
Obrázek č. 2 Tělesná výchova B, dostupný na http://tresen.vscht.cz/ktv/logo11.gif, ze dne 8.3.2011
Obrázek č. 3 Český jazyk A, dostupný na http://www.wigym.cz/nv/wp-content/uploads/pk/cj.gif, ze dne 8.3.2011
Obrázek č. 4 Český jazyk B, dostupný na http://www.konzervatorbrno.eu/img/knihy.gif, ze dne 8.3.2011
Obrázek č. 5 Anglický jazyk Teacher, dostupný na http://silbernaglova.gasos-ro.cz/_/rsrc/1253945280831/config/app/images/teacher.jpg, ze nde
   8.3.2011
Obrázek č. 6 Anglický jazyk Book, dostupný na http://www.zsskultetyho.sk/cms/sablony/ikony_predmetov/stupen_2/2_anglicky_jazyk.png, ze dne
   8.3.2011
Obrázek č.7 Matematika A, dostupný na http://www.orlicko.cz/zskomen/vyuka/images/matematika.gif, ze dne 8.3.2011
Obrázek č. 8 Matematika B, dostupný na http://blog.ums.ac.id/nafida/files/2011/01/mathematics.jpg, ze dne 8.3.2011
Obrázek č. 9 Hudební výchova kytara, dostupný na http://www.ucebnice-hlavolamy.cz/pic_zbozi/dmv100_6.jpg, ze dne 8.3.2011
Obrázek č. 10 Hudební výchova noty, dostupný na http://i.lidovky.cz/09/033/lngal/MTR29eea5_music_notes_for_graphic_design%5B1%5D.jpg, ze
   dne 8.3. 2011
Obrázek č. 11 Výtvarná výchova A, dostupný na http://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_thumbnail&id=40163&type=2, ze dne
   8.3.2011
Obrázek č. 12 Výtvarná výchova B, dostupný na http://files.mctiktak.webnode.sk/200000123-4282c437d2/bigstockphoto_Painting_Kid_622605.jpg,
   ze dne 8.3.2011
Obrázek č. 13 Přírodopis ptáci, dostupný na http://gymtri.trinec.org/soubory/Biologie/3-rocnik/zoologie/ptaci/pta1.JPG, ze dne 8.3.2011
Obrázek č. 14 Přírodopis lebka, dostupný na http://pepinator.tym.cz/images/kostra/lebka.png, ze dne 8.3.2011
Obrázek č. 15 Zeměpis A, dostupný na http://www.zsvitkov.cz/vitejte/wp-content/uploads/zemepis.jpg, ze dne 8.3.2011
Obrázek č. 16 Zeměpis mapa, dostupný na http://pepinator.tym.cz/images/mapy/okresy-ceska-republika-slepa-mapa.png, ze dne 8.3.2011
Obrázek č. 17 Člověk pravěký, dostupný na http://www.komen1.estranky.cz/img/picture/48/Cave_boy.gif, ze dne 8.3.2011
Obrázek č. 18 Královská koruna, dostupný na http://rysava.websnadno.cz/obrazky/koruna_krale.jpg, ze dne 8.3.2011
Obrázek č. 19 Občanská výchova A, dostupný na http://www.gymbuc.cz/data/obr_clanky/ekologie.jpg, ze dne 8.3.2011
Obrázek č. 20 Občanská výchova B, dostupný na http://www.linkos.cz/pacienti/images/obr_rodina2.jpg, ze dne 8.3.2011                          Mgr. Monika Randuchová
     Internetové zdroje-obrázky
Obrázek č. 21 Chemické nádoby, dostupný na http://www.th.schule.de/sm/zella-mehlis-gym/chemie.gif, ze dne 8.3.2011
Obrázek č. 22 Chemik, dostupný na http://www.clipartguide.com/_named_clipart_images/0060-0710-0512-
   4547_Lab_Tech_Working_with_Chemicals_clipart_image.jpg, ze dne 8.3.2011
Obrázek č. 23 Fyzika A, dostupný na http://www.zstupolevova.stranka.info/stranky/zstupolevova/I/C/fotky/fyzika.jpg, ze dne 8.3.2011
Obrázek č. 24 Fyzika B, dostupný na http://www.blume-programm.de/ab/boerse/januar_11/boerse.pic/physik.gif, ze dne 8.3.2011
Obrázek č. 25 Nůžky, dostupný na http://www.longdrinkingstraw.com/image/education_clipart_scissors.gif, ze dne 8.3.2011
Obrázek č. 26 Pila, dostupný na http://www.gartic.com.br/imgs/mural/li/likke/1238038428.png, ze dne 8.3.2011
Obrázek č. 27 Klapka, dostupný na http://nd01.jxs.cz/244/835/c02cb1d076_43995244_o2.gif, ze dne 8.3.2011
                           Mgr. Monika Randuchová

								
To top