VT2008 s�kande l�ros�te kurser by 2X0Z9Gt

VIEWS: 0 PAGES: 288

									Sökande till samtliga kurser VT2008
Sorterat efter lärosäte
Kursen måste ha minst en sökande för att inkluderas här

                Anmälnings-                                    Antal sökande  Antal sökande
Lärosäte            kod      Utbildningsnamn                           första hand   totalt
Blekinge tekniska högskola   BTH-50519   Advertising                             30       102
Blekinge tekniska högskola   BTH-50520   Affärssystem - ett tvärfackligt verktyg               0        1
Blekinge tekniska högskola   BTH-50521   Affärsutveckla ditt företag                     6        63
Blekinge tekniska högskola   BTH-50691   Allmän Handelsrätt                         10       31
Blekinge tekniska högskola   BTH-50576   Analys B                              0        2
Blekinge tekniska högskola   BTH-50561   Användbarhet ur ett industriellt perspektiv             0        1
Blekinge tekniska högskola   BTH-50522   Arbetspsykologi                           0        17
Blekinge tekniska högskola   BTH-50523   Att skapa förändring                        8        59
Blekinge tekniska högskola   BTH-50630   Avancerad filterdesign                       1        4
Blekinge tekniska högskola   BTH-50656   Beskattningsrätt                          5        8
Blekinge tekniska högskola   BTH-50647   Datorstöd inom Konstruktion 1                    3        9
Blekinge tekniska högskola   BTH-V5501   Den vårdande miljön                         23       25
Blekinge tekniska högskola   BTH-50686   Design i vardagen                          9        56
Blekinge tekniska högskola   BTH-V5500   Det vårdande mötet                         22       23
Blekinge tekniska högskola   BTH-50631   Digital transmission och radiosystem                7        34
Blekinge tekniska högskola   BTH-50502   Digitala kulturer: Mobilitet, Identitet, Samhälle          3        24
Blekinge tekniska högskola   BTH-50684   Digitalt berättande och lärande II                 4        20
Blekinge tekniska högskola   BTH-50577   Diskret matematik                          7        35
Blekinge tekniska högskola   BTH-50578   Distributioner och invariansprincipen för begynnelsevärdesproblem  0        15
Blekinge tekniska högskola   BTH-50687   Elektronisk demokrati                        8        53
Blekinge tekniska högskola   BTH-50688   Elektronisk förvaltning                       21       141
Blekinge tekniska högskola   BTH-50525   Elektroniska affärer                        2        41
Blekinge tekniska högskola   BTH-50689   Elektroniska tjänster                        9        97
Blekinge tekniska högskola   BTH-50503   Engelska, fortsättningskurs 30-60hp                 1        3
Blekinge tekniska högskola   BTH-50505   Engelska, Magisterkurs, 90-120 hp.                 2        7
Blekinge tekniska högskola   BTH-50506   Engelska: Tillämpad engelska I                   2        9
Blekinge tekniska högskola   BTH-50507   Engelska: Tillämpad engelska I                   2        6
Blekinge tekniska högskola   BTH-50508   Engelska: Tillämpad engelska II                   3        16
Blekinge tekniska högskola   BTH-50509   English, Master Course for foreign Students             57       422
Blekinge tekniska högskola   BTH-50690   Europarättslig grundkurs                      0        11
Blekinge tekniska högskola   BTH-50501   Europeiska planeringsperspektiv                   0        2
Blekinge tekniska högskola   BTH-50526   Finansiering och investering                    0        2
Blekinge tekniska högskola   BTH-50581   Flervariabelanalys                         0        1
Blekinge tekniska högskola   BTH-50582   Fysik 1                               3        11
Blekinge tekniska högskola   BTH-50606   Fördjupningskurs i programvaruteknik                0        1
Blekinge tekniska högskola   BTH-50527   Företagsekonomi, fortsättningskurs                 0        1
Blekinge tekniska högskola   BTH-50657   Företagsekonomi, grundkurs                     7        26
Blekinge tekniska högskola   BTH-50658   Företagsekonomi, grundkurs                     94       214
Blekinge tekniska högskola   BTH-50563   Grundkurs IT                            26       76
Blekinge tekniska högskola   BTH-50583   Grundläggande analys                        1        7
Blekinge tekniska högskola   BTH-50659   Grundläggande företagsekonomi                    53       203
Blekinge tekniska högskola  BTH-50660  Grundläggande företagsekonomi                    1  4
Blekinge tekniska högskola  BTH-50584  Gruppanalys av differentialekvationer                0  1
Blekinge tekniska högskola  BTH-50677  Handledningsmetodik i klinisk sjuksköterskeutbildning        9  9
Blekinge tekniska högskola  BTH-50678  Handledningsmetodik i klinisk sjuksköterskeutbildning        11  12
Blekinge tekniska högskola  BTH-50608  Hot och svek - säkerhet hos människor och datorer          7  17
Blekinge tekniska högskola  BTH-50679  Hälsa och livsstil                         1  18
Blekinge tekniska högskola  BTH-50680  Hälsa, informations- och kommunikationsteknologi          3  20
Blekinge tekniska högskola  BTH-50565  Högskoleexamensarbete i datavetenskap                0  1
Blekinge tekniska högskola  BTH-50681  Infektionsepidemiologi: risker och prevention            4  15
Blekinge tekniska högskola  BTH-50609  Informationssäkerhet                        12  38
Blekinge tekniska högskola  BTH-50610  Informationssäkerhet                        2  17
Blekinge tekniska högskola  BTH-50652  Inledande programmering i Java                   31  100
Blekinge tekniska högskola  BTH-50528  International Economics                       2  2
Blekinge tekniska högskola  BTH-50529  Introduktion till högskolestudier                  3  3
Blekinge tekniska högskola  BTH-50661  Introduktion till marknadsföring                  1  7
Blekinge tekniska högskola  BTH-50662  Introduktion till marknadsföring                  10  83
Blekinge tekniska högskola  BTH-50530  Introduktion till sociologi                     0  10
Blekinge tekniska högskola  BTH-50663  Investment analysis in the Information Economy           2  4
Blekinge tekniska högskola  BTH-50664  Investment analysis in the Information Economy           3  17
Blekinge tekniska högskola  BTH-50531  Juridisk Översiktskurs                       6  23
Blekinge tekniska högskola  BTH-50570  Kandidatarbete i datavetenskap                   2  3
Blekinge tekniska högskola  BTH-50682  Kardiologi - medicinsk vårdaspekt                  12  23
Blekinge tekniska högskola  BTH-50585  Kemi 1                               0  1
Blekinge tekniska högskola  BTH-50533  Knowledge Management                        0  1
Blekinge tekniska högskola  BTH-50534  Kognitionspsykologi                         1  18
Blekinge tekniska högskola  BTH-50535  Kognitionspsykologiskt perspektiv med betoning arbetsmiljö och IT  4  40
Blekinge tekniska högskola  BTH-50536  Kommersiell IT-juridik                       6  32
Blekinge tekniska högskola  BTH-50650  Kommunikation på distans                      0  8
Blekinge tekniska högskola  BTH-50665  Kompetens och medarbetarskap i arbetslivet             4  46
Blekinge tekniska högskola  BTH-50586  Komplex analys och transformer                   6  29
Blekinge tekniska högskola  BTH-50644  Konstruktionsteknik 2                        0  1
Blekinge tekniska högskola  BTH-50645  Konstruktionsteknik 3                        0  2
Blekinge tekniska högskola  BTH-50648  Kvalitetsutveckling 1                        2  16
Blekinge tekniska högskola  BTH-50649  Kvalitetsutveckling 1                        0  7
Blekinge tekniska högskola  BTH-50537  Ledarskap                              1  6
Blekinge tekniska högskola  BTH-50538  Ledarskap och individ                        1  4
Blekinge tekniska högskola  BTH-50564  Litteratur och Mediestudier I                    1  5
Blekinge tekniska högskola  BTH-50632  Ljud- och vibrationsanalys III                   0  9
Blekinge tekniska högskola  BTH-50539  Logistik och effektiva flödeskedjor                 11  88
Blekinge tekniska högskola  BTH-50685  Lärande och utveckling i arbetslivet                8  72
Blekinge tekniska högskola  BTH-50542  M-Business                             4  9
Blekinge tekniska högskola  BTH-50573  Magisterarbete i datavetenskap                   87  320
Blekinge tekniska högskola  BTH-50540  Magisterarbete i företagsekonomi                  1  4
Blekinge tekniska högskola  BTH-50541  Managerial Economics                        0  1
Blekinge tekniska högskola  BTH-50613  Masteruppsats i programvaruteknik                  96  225
Blekinge tekniska högskola  BTH-50587  Matematik 3                             7  20
Blekinge tekniska högskola  BTH-50588  Matematik 4                             0  1
Blekinge tekniska högskola  BTH-50589  Matematik 4                             1  12
Blekinge tekniska högskola  BTH-50651  Miljöstyrning                            11  45
Blekinge tekniska högskola  BTH-50654  Mobil kommunikation                 6  16
Blekinge tekniska högskola  BTH-50543  Modeller och system för ekonomisk styrning     1  4
Blekinge tekniska högskola  BTH-50544  Modeller och system för ekonomisk styrning     7  23
Blekinge tekniska högskola  BTH-50667  Modeller och system för ekonomisk styrning     0  1
Blekinge tekniska högskola  BTH-50668  Modeller och system för ekonomisk styrning     2  9
Blekinge tekniska högskola  BTH-50641  Multimedia över nätverk, grundkurs         3  12
Blekinge tekniska högskola  BTH-V5502  Mångkulturell äldrevård               13  15
Blekinge tekniska högskola  BTH-50591  Numerisk analys                   2  35
Blekinge tekniska högskola  BTH-50653  Objektorienterad programmering i Java        2  35
Blekinge tekniska högskola  BTH-50545  Organisationsteori                 1  3
Blekinge tekniska högskola  BTH-50592  Oskarp mängdlära                  0  24
Blekinge tekniska högskola  BTH-50669  Pedagogik, fördjupningskurs             8  8
Blekinge tekniska högskola  BTH-50546  Pedagogik, grundkurs                1  12
Blekinge tekniska högskola  BTH-50547  Pedagogik, grundkurs                7  29
Blekinge tekniska högskola  BTH-50548  Personlighetspsykologi               2  25
Blekinge tekniska högskola  BTH-50549  Projekt som arbetsform               10  72
Blekinge tekniska högskola  BTH-50550  Projekt som arbetsform II              5  19
Blekinge tekniska högskola  BTH-50551  Projektledningens grunder              0  4
Blekinge tekniska högskola  BTH-50552  Psykologi, allmän ämnesintroduktion         0  13
Blekinge tekniska högskola  BTH-50553  Psykologi, grundkurs                5  43
Blekinge tekniska högskola  BTH-50670  Psykologi, psykologisk forskningsmetodik      4  5
Blekinge tekniska högskola  BTH-50554  Public Relations, Communications, and Informatics  1  1
Blekinge tekniska högskola  BTH-50555  Rekrytering och urval                43  175
Blekinge tekniska högskola  BTH-50556  Samhällsvetenskap med inriktning ledarskap     2  3
Blekinge tekniska högskola  BTH-50671  Science and Technology Studies           0  2
Blekinge tekniska högskola  BTH-50672  Scientific Communication and Digital Libraries   12  16
Blekinge tekniska högskola  BTH-50636  Signalbehandling I                 0  9
Blekinge tekniska högskola  BTH-50637  Signalbehandling II                 1  7
Blekinge tekniska högskola  BTH-50511  Skriftlig kommunikation I              15  104
Blekinge tekniska högskola  BTH-50673  Sociologi, fördjupningskurs             4  5
Blekinge tekniska högskola  BTH-50558  Sociologi, grundkurs                4  30
Blekinge tekniska högskola  BTH-50593  Spelteori, introduktionskurs            1  1
Blekinge tekniska högskola  BTH-50594  Spelteori, introduktionskurs            18  58
Blekinge tekniska högskola  BTH-50569  Språk och Kommunikation II             1  1
Blekinge tekniska högskola  BTH-50595  Statistik 2                     1  2
Blekinge tekniska högskola  BTH-50596  Statistik med programvara              2  3
Blekinge tekniska högskola  BTH-50597  Statistik, grundkurs                1  5
Blekinge tekniska högskola  BTH-50598  Statistisk metodik                 5  44
Blekinge tekniska högskola  BTH-50559  Strategic Management of change           0  1
Blekinge tekniska högskola  BTH-50674  Styrning och styrsystem               0  3
Blekinge tekniska högskola  BTH-50675  Supply chain management - scope and tools      6  20
Blekinge tekniska högskola  BTH-50512  Svenska för internationella studenter 1       27  93
Blekinge tekniska högskola  BTH-50514  Svenska för internationella studenter 2       0  50
Blekinge tekniska högskola  BTH-50516  Svenska för internationella studenter 3       0  57
Blekinge tekniska högskola  BTH-50517  Svenska för internationella studenter 4       0  50
Blekinge tekniska högskola  BTH-50518  Svenska, 16-30 hp                  3  12
Blekinge tekniska högskola  BTH-50560  Telecoms market policies              1  10
Blekinge tekniska högskola  BTH-50646  Tillverkningsmetoder                2  10
Blekinge tekniska högskola  BTH-50638  Tillämpad signalbehandling             1  9
Blekinge tekniska högskola  BTH-50639  Trådlösa nätverk                         12  41
Blekinge tekniska högskola  BTH-50640  Trådlösa nätverk, översiktskurs                  1  18
Blekinge tekniska högskola  BTH-50574  Webbteknologier och tillämpningar                 17  112
Blekinge tekniska högskola  BTH-50575  Webbutveckling I - Introduktion                  6  31
Chalmers tekniska högskola  CTH-29981  Active microwave circuits                     2  26
Chalmers tekniska högskola  CTH-04546  Advanced analysis methods                     1  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-12353  Advanced analytical chemistry                   0  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-25684  Advanced chemical engineering and process analytical technology  11  24
Chalmers tekniska högskola  CTH-02037  Advanced functional programming                  0  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-34598  Advanced metal forming and casting                2  6
Chalmers tekniska högskola  CTH-I1410  Advanced Multimedia Production                  0  5
Chalmers tekniska högskola  CTH-25708  Advanced separation technology                  0  16
Chalmers tekniska högskola  CTH-16983  Advanced sketching                        2  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-35935  Advanced subatomic physics                    0  6
Chalmers tekniska högskola  CTH-85834  Affärssystem och logistiska informationssystem          1  4
Chalmers tekniska högskola  CTH-20277  Algebra                              7  32
Chalmers tekniska högskola  CTH-02510  Algorithms                            0  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-62114  Algoritmer och datastrukturer                   0  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-29090  Antenna engineering                        2  38
Chalmers tekniska högskola  CTH-18947  Applied industrial ecology                    8  24
Chalmers tekniska högskola  CTH-42214  Applied mechatronics                       4  120
Chalmers tekniska högskola  CTH-20681  Applied optimisation                       1  23
Chalmers tekniska högskola  CTH-43480  Applied remote sensing                      0  8
Chalmers tekniska högskola  CTH-45244  Arbetets rum                           1  9
Chalmers tekniska högskola  CTH-47167  Arbetsorganisation                        0  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-05967  Arkitekttävlingar                         0  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-45673  Arkitektur - rum 2                        1  10
Chalmers tekniska högskola  CTH-45195  Arkitektur - teori och text                    1  5
Chalmers tekniska högskola  CTH-45617  Arkitektur och stadsbyggande - en kulturhist. orientering     1  9
Chalmers tekniska högskola  CTH-46986  Arkitektur och teknikhistoria                   0  5
Chalmers tekniska högskola  CTH-02334  Artificial intelligence                      1  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-35142  Astroparticle physics                       0  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-19486  Atmospheric measurements 1                    0  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-19666  Atmospheric measurements 2                    0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-43906  Atmospheric processes                       1  4
Chalmers tekniska högskola  CTH-34668  Automation                            5  20
Chalmers tekniska högskola  CTH-11381  Autonomous agents                         0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-76460  Basic Safety                           1  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-77253  Befraktning                            0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-48025  Biokemisk miljövetenskap                     0  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-08277  Biopolymers and biocomposites                   0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-08079  Bioreactors - design and control                 0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-25691  Biorefinary                            0  14
Chalmers tekniska högskola  CTH-40023  Building acoustics and community noise              1  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-41830  Building physics, advanced course                 1  4
Chalmers tekniska högskola  CTH-60772  Business Development                       0  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-46942  Byggnad och klimat                        0  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-58156  Byggnadsfysik                           0  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-58235  Byggnadsmaterial                         1  7
Chalmers tekniska högskola  CTH-61291  Byggnadsmekanik                    0  5
Chalmers tekniska högskola  CTH-61176  Byggnadsplanering                   2  10
Chalmers tekniska högskola  CTH-17259  Byggnadsvård och ombyggnad               0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-45374  Byggnadsvård, bebyggelse och hållbar utveckling    0  11
Chalmers tekniska högskola  CTH-61342  Byggproduktion                     0  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-45438  Bärkraft, byggande och planering            1  7
Chalmers tekniska högskola  CTH-49798  Bärkraftig resursanvändning              1  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-28161  Catalysis                       2  10
Chalmers tekniska högskola  CTH-04082  Clusters, fullerenes and nanotubes           0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-60575  Communication in English 2               8  36
Chalmers tekniska högskola  CTH-38231  Compiler construction                 2  87
Chalmers tekniska högskola  CTH-03902  Compressible flow                   0  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-25271  Computional fluid dynamics for chemical engineers   1  12
Chalmers tekniska högskola  CTH-28673  Corrosion                       1  11
Chalmers tekniska högskola  CTH-36946  Customer focused product development          1  15
Chalmers tekniska högskola  CTH-24435  Data conversion techniques               0  19
Chalmers tekniska högskola  CTH-52700  Databaser                       35  155
Chalmers tekniska högskola  CTH-49027  Datakommunikation                   0  4
Chalmers tekniska högskola  CTH-62438  Datakommunikation                   0  6
Chalmers tekniska högskola  CTH-52017  Datastrukturer och algoritmer IT            0  4
Chalmers tekniska högskola  CTH-62314  Datateknik                       0  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-76200  Datorbaserade styr- och reglersystem          0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-51928  Datorer, kommunikation och sociala nätverk       0  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-66023  Datorstödd produktmodellering, fk           0  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-65883  Datorstödd tillverkning                0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-36219  Decision support systems in industrial management   2  112
Chalmers tekniska högskola  CTH-66634  Design och produktutveckling för uthållig utveckling  0  9
Chalmers tekniska högskola  CTH-39291  Design of industrial energy equipment         1  18
Chalmers tekniska högskola  CTH-I2106  Design Project                     0  112
Chalmers tekniska högskola  CTH-66404  Designmetodik                     2  12
Chalmers tekniska högskola  CTH-38762  Developing computer-based systems in teams       1  104
Chalmers tekniska högskola  CTH-10632  Diagnostic imaging                   0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-I1565  Digital movie making I                 3  7
Chalmers tekniska högskola  CTH-50537  Digital- och datorteknik E               1  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-62395  Diskret matematik                   0  4
Chalmers tekniska högskola  CTH-32359  Distributed systems II                 3  76
Chalmers tekniska högskola  CTH-37170  Distribution networks                 1  27
Chalmers tekniska högskola  CTH-11461  Dynamical systems                   0  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-25012  Ecodesign                       2  14
Chalmers tekniska högskola  CTH-82123  Economy                        4  4
Chalmers tekniska högskola  CTH-62741  Ekonomi & organisation                 1  5
Chalmers tekniska högskola  CTH-66780  Ekonomi och organisation                0  6
Chalmers tekniska högskola  CTH-51472  Ekonomisk analys 2: Externanalys            0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-65066  Ekonomistyrning                    0  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-21861  Electric drives II                   1  8
Chalmers tekniska högskola  CTH-24652  Electronic system design project            9  57
Chalmers tekniska högskola  CTH-47532  Elektriska kretsar                   0  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-50039  Elektronik                       0  5
Chalmers tekniska högskola  CTH-63166  Elektroteknik                     0  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-63498  Elkraftsteknik                     1  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-63966  Elteknik                        0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-65286  Elteknik                        0  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-39836  Energy systems modelling and planning          0  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-61408  Engelska                        0  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-67477  Engelska - mekatronikprojekt              2  31
Chalmers tekniska högskola  CTH-67684  Engelska - styrprojekt                 6  33
Chalmers tekniska högskola  CTH-62072  Engelska DEI                      0  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-SP841  English for engineers                  3  33
Chalmers tekniska högskola  CTH-18012  Environmental management                3  11
Chalmers tekniska högskola  CTH-18073  Environmental policy instruments            1  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-19567  Environmental risk assessment in engineering      1  8
Chalmers tekniska högskola  CTH-04194  Environmental science                  1  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-00482  Environmentally adapted product development       0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-51689  Etiska och sociala frågor kring genetik och bioteknik  1  4
Chalmers tekniska högskola  CTH-61620  Examensarbete, bygg                   2  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-60477  Facilitites management                 4  74
Chalmers tekniska högskola  CTH-57294  Fasta tillståndets fysik                1  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-60915  Fastighetsförvaltning                  0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-03972  Fatigue design                     0  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-65820  FEM-modellering                     0  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-SP615  Fiction for engineers                  1  23
Chalmers tekniska högskola  CTH-20022  Finansiella tidsserier                 5  31
Chalmers tekniska högskola  CTH-03982  Finite element method - applications          0  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-57714  Flervariabelanalys                   1  6
Chalmers tekniska högskola  CTH-51823  Flervariabelanalys och statistisk modellering      0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-08288  Food biotechnology                   0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-08695  Food microbiology                    0  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-08223  Food technology                     1  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-46666  Form, färg och arkitektens verktyg           3  24
Chalmers tekniska högskola  CTH-57950  Fourieranalys F                     0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-66423  Från numeriskt underlag till fysisk modell       0  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-03159  Fundamental structural dynamics             1  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-53352  Fysik                          0  4
Chalmers tekniska högskola  CTH-51436  Fysik för ingenjörer 1: Partiklar, vågor, materia    0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-45309  Färg, form och visualisering B             1  15
Chalmers tekniska högskola  CTH-76036  Förberedande sjöingenjörsutbildning           4  4
Chalmers tekniska högskola  CTH-77036  Företagsekonomi - redovisning              1  4
Chalmers tekniska högskola  CTH-77459  Företagsförlagt projektarbete              0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-23776  Game design                       2  38
Chalmers tekniska högskola  CTH-51150  Genus och teknik i vår värld idag            0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-61807  Geodesi                         0  5
Chalmers tekniska högskola  CTH-22013  Geographical information systems            0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-22551  Geotechnics                       1  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-67420  Givare och don                     0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-45621  GIS - Geografisk modellering i 2 o 3 dimensioner    1  5
Chalmers tekniska högskola  CTH-58733  Global issues in sustainable development        8  66
Chalmers tekniska högskola  CTH-53275  Grundläggande kemiteknik                1  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-52539  Grundläggande software engineering           1  4
Chalmers tekniska högskola  CTH-77698  Handelsrätt                       0  9
Chalmers tekniska högskola  CTH-15718  Hardware description and verification          0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-39662  Heat and power systems engineering            3  15
Chalmers tekniska högskola  CTH-25142  Heterogeneous processes                 0  10
Chalmers tekniska högskola  CTH-21177  High voltage technology                 0  7
Chalmers tekniska högskola  CTH-40123  Human response to sound and vibration/sound quality   0  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-84250  Human-centred design                   0  24
Chalmers tekniska högskola  CTH-60439  Husbyggnadsteknik                    0  5
Chalmers tekniska högskola  CTH-58031  Hydraulik med VA-teknik                 0  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-58351  Hydrologi och hydrogeologi                0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-17125  Hållbar utveckling i utvecklingsländer 2A        0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-17840  Hållbar utveckling i utvecklingsländer 2B        3  8
Chalmers tekniska högskola  CTH-57622  Hållfasthetslära F                    0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-51475  Hållfasthetslära och maskinelement            0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-61863  Hållfasthetslära, bygg                  3  7
Chalmers tekniska högskola  CTH-20250  Högprestandaberäkning                  1  17
Chalmers tekniska högskola  CTH-07814  Idea evaluation and feasibility studies         0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-41677  Indoor climate and HVAC                 1  4
Chalmers tekniska högskola  CTH-36346  Industrial management                  29  128
Chalmers tekniska högskola  CTH-55559  Industridesign 1                     1  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-55249  Industriell ekonomi                   0  4
Chalmers tekniska högskola  CTH-50828  Industriell ekonomi E                  0  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-67584  Industriell ekonomi och organisation           1  5
Chalmers tekniska högskola  CTH-64673  Industriell kemi                     1  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-60851  Industriell matematik och statistik           1  9
Chalmers tekniska högskola  CTH-50338  Industriell organisation E                0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-55903  Industriell produktion & organisation          0  4
Chalmers tekniska högskola  CTH-51798  Industriell verksamhetsutveckling            1  4
Chalmers tekniska högskola  CTH-37931  Information systems for SCM               4  12
Chalmers tekniska högskola  CTH-51391  Informationssystem                    0  7
Chalmers tekniska högskola  CTH-45027  Informationssökning A                  0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-48781  Inledande cell- och molekylärbiologi           0  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-51600  Innovationer och ekonomisk tillväxt           0  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-60475  Inomhusmiljö                       0  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-61517  Installationsteknik                   1  4
Chalmers tekniska högskola  CTH-64619  Instrumentell analytisk kemi 1              0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-55087  Integrerad konstruktion & tillverkning          0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-84420  Interaction design project                3  121
Chalmers tekniska högskola  CTH-06055  Internal combustion engines, advanced course       0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-82124  International trade and maritime business strategy    0  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-77074  Internationell handel                  0  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-45091  Kandidatarbete inom Arkitektur - Stad och byggnad    0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-52612  Kandidatarbete inom Datavetenskap            0  4
Chalmers tekniska högskola  CTH-49472  Kandidatarbete inom Datorteknik             1  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-53333  Kandidatarbete inom Kemi- och bioteknik         0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-55226  Kandidatarbete inom Material- och tillverkningsteknik  0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-56967  Kandidatarbete inom Produkt- och produktionsutveckling  0  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-50389  Kandidatarbete inom Signaler och system         0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-51646  Kandidatarbete inom Teknikens ekonomi och organisation  0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-I1217  Karaktärsgestaltning och design            0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-53627  Kemisk produktekologi                 1  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-53926  Kemiteknik, miljö, samhälle              0  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-07962  Knowledge-based business development and management  0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-52159  Kommunikation engelska och ingenjörskompetens     1  10
Chalmers tekniska högskola  CTH-52745  Kommunikation och ingenjörskompetens         0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-45393  Konstlaborationer A                  1  4
Chalmers tekniska högskola  CTH-65156  Konstruktion, grundkurs                1  6
Chalmers tekniska högskola  CTH-45690  Konstruktionslära                   0  10
Chalmers tekniska högskola  CTH-58580  Konstruktionsteknik                  0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-49506  Kretselektronik                    1  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-65436  Kvalitetsstyrning i produktutveckling         0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-29818  Laser engineering                   2  24
Chalmers tekniska högskola  CTH-34181  Lean production                    2  7
Chalmers tekniska högskola  CTH-75564  Ledarskap - MRM                    0  5
Chalmers tekniska högskola  CTH-55624  Linjär algebra                    0  9
Chalmers tekniska högskola  CTH-51320  Linjär algebra I                   2  6
Chalmers tekniska högskola  CTH-50422  Linjär algebra E                   0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-52446  Linjär algebra IT                   0  4
Chalmers tekniska högskola  CTH-57995  Linjär algebra och numerisk analys          0  6
Chalmers tekniska högskola  CTH-56156  Linjär algebra TD                   0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-58765  Linjär algebra V                   0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-50013  Linjära system och transformer            0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-19471  Livscykelanalys - Life cycle assessment        3  15
Chalmers tekniska högskola  CTH-58483  Ljud och vibrationer, introduktionskurs        0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-82823  Logistics                       0  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-55866  Logistik                       0  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-77959  Logistikens grunder                  1  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-37270  Management of physical distribution          3  46
Chalmers tekniska högskola  CTH-51523  Managerial economics                 8  75
Chalmers tekniska högskola  CTH-75467  Marin radiokommunikation               0  29
Chalmers tekniska högskola  CTH-31545  Marine structural engineering             0  8
Chalmers tekniska högskola  CTH-82783  Maritime law                     2  5
Chalmers tekniska högskola  CTH-20337  Markovteori                      0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-49033  Maskinorienterad programmering            0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-65198  Maskinprojekt                     0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-62749  Matematisk analys                   2  7
Chalmers tekniska högskola  CTH-67238  Matematisk analys                   2  5
Chalmers tekniska högskola  CTH-49446  Matematisk analys D                  1  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-46029  Matematisk analys i flera variabler AT        2  4
Chalmers tekniska högskola  CTH-55285  Matematisk analys i flera variabler M         0  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-56696  Matematisk analys i flera variabler TD        0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-54585  Matematisk modellering                1  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-52223  Matematisk modellering IT               0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-55798  Matematisk statistik                 0  5
Chalmers tekniska högskola  CTH-62631  Matematisk statistik                 0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-50604  Matematisk statistik och signalbehandling       0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-58526  Matematisk statistik V                1  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-55329  Matematisk överbryggningskurs             2  4
Chalmers tekniska högskola  CTH-65746  Matematisk överbryggningskurs                     2  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-05957  Materia, rum, struktur 2A                       1  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-37616  Material handling and production flow                 0  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-45978  Materialkunskap                            8  14
Chalmers tekniska högskola  CTH-56467  Materialteknik                            0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-67222  Materialval- och tillverkningsmetoder                 0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-20744  Mathematical modelling                        1  22
Chalmers tekniska högskola  CTH-65934  Mekanik                                1  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-66816  Mekanik                                1  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-67646  Mekanik                                0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-55184  Mekanik & hållfasthetslära 1                     0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-55375  Mekanik & hållfasthetslära 2                     0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-54284  Mekanik för Kf                            0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-48178  Mekanik med biologiska exempel                    1  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-58987  Mekanik V och AT                           0  5
Chalmers tekniska högskola  CTH-55321  Mekatronik                              0  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-84713  Methods of interaction analysis                    1  34
Chalmers tekniska högskola  CTH-26200  MEI project course                          0  5
Chalmers tekniska högskola  CTH-26679  MEI seminar course                          0  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-29502  Microwave projects, part I                      0  19
Chalmers tekniska högskola  CTH-65762  Miljö- och energiteknik                        0  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-58259  Miljö- och resursanalys för hållbar utveckling V           0  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-57364  Miljöfysik                              0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-19176  Miljösystemanalys - Environmental systems analysis          0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-50387  Miljövänliga energikällor                       1  8
Chalmers tekniska högskola  CTH-43204  Millimetre and sub-mm (THz) receiver technology for instrumentation  0  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-51428  Modellbyggnad och simuleringsmetodik                 0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-45270  Modellteckning                            1  11
Chalmers tekniska högskola  CTH-27446  Molecular electronics                         0  14
Chalmers tekniska högskola  CTH-20724  Morfomatik                              0  10
Chalmers tekniska högskola  CTH-13660  Multimedia and video communications                  0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-52808  Människa - dator interaktion                     14  140
Chalmers tekniska högskola  CTH-50282  Mätteknik                               0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-28288  Nano particle technology                       0  10
Chalmers tekniska högskola  CTH-04857  Nanotechnology for sustainable energy                 2  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-75760  Navigation, SK - sjömanskap-sjövägsregler och ARPA          1  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-75699  Navigation,SK - Meteorologi o nautiska instrument           1  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-34043  NC-CAM                                0  9
Chalmers tekniska högskola  CTH-42436  Nonlinear and adaptive control                    2  33
Chalmers tekniska högskola  CTH-29850  Numerical methods in photonics                    0  14
Chalmers tekniska högskola  CTH-43106  Numerical methods in radio and space science             0  11
Chalmers tekniska högskola  CTH-47187  Objektorienterad programmering                    0  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-50370  Objektorienterad programmering E                   0  5
Chalmers tekniska högskola  CTH-60938  Ombyggnad och underhåll                        0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-36221  Operations improvement project                    1  12
Chalmers tekniska högskola  CTH-52693  Operativsystem                            1  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-20495  Optioner och matematik                        1  16
Chalmers tekniska högskola  CTH-29929  Optoelectronics                            3  23
Chalmers tekniska högskola  CTH-20676  Ordinära differentialekvationer                    0  22
Chalmers tekniska högskola  CTH-07877  Organizational behavior               0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-32366  Parallel computer organization and design      3  106
Chalmers tekniska högskola  CTH-49245  Parallell programmering               17  124
Chalmers tekniska högskola  CTH-45230  Paris - exkursion                  0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-20252  Partiella differentialekvationer forts-kurs     0  20
Chalmers tekniska högskola  CTH-20035  Partiella differentialekvationer, grundkurs     0  23
Chalmers tekniska högskola  CTH-36505  Platform Development and Modularization Management  2  74
Chalmers tekniska högskola  CTH-25900  Pollution prevention                 0  13
Chalmers tekniska högskola  CTH-28384  Polymer technology, advanced course         0  11
Chalmers tekniska högskola  CTH-21968  Power electronic devices and applications      1  13
Chalmers tekniska högskola  CTH-21993  Power system operation                1  13
Chalmers tekniska högskola  CTH-57478  Presentationsteknik F                0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-05059  Processer i planering och byggande          0  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-33887  Product development project             0  14
Chalmers tekniska högskola  CTH-34214  Production logistics                 0  8
Chalmers tekniska högskola  CTH-36841  Production logistics                 0  6
Chalmers tekniska högskola  CTH-34354  Production project work               1  13
Chalmers tekniska högskola  CTH-53227  Produkters kemi                   0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-65546  Produktmodellering                  1  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-56149  Produktsemiotik                   0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-56142  Produktutformning                  2  42
Chalmers tekniska högskola  CTH-51409  Programmerade system                 0  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-65485  Programmeringsteknik                 1  6
Chalmers tekniska högskola  CTH-49115  Programspråk                     36  138
Chalmers tekniska högskola  CTH-62199  Programutveckling B                 1  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-60298  Project and Commercial Management          1  14
Chalmers tekniska högskola  CTH-03017  Project in applied mechanics             0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-37572  Project management                  6  136
Chalmers tekniska högskola  CTH-61706  Projektarbete anläggning               0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-61749  Projektarbete husbyggnad               0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-52245  Projektkurs IT                    0  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-08511  Protein engineering 1                0  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-08663  Protein engineering 2                0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-35760  Quantum field theory                 0  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-26641  R&D stategy and organization             2  12
Chalmers tekniska högskola  CTH-43787  Radioastronomical techniques and interferometry   1  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-15361  Real time systems                  2  4
Chalmers tekniska högskola  CTH-42278  Real-time control systems              4  141
Chalmers tekniska högskola  CTH-47910  Reglerteknik Z                    0  4
Chalmers tekniska högskola  CTH-27849  Reliability of microsystems             0  6
Chalmers tekniska högskola  CTH-43503  Remote sensing                    1  6
Chalmers tekniska högskola  CTH-26159  Research design and methods             2  10
Chalmers tekniska högskola  CTH-17553  Resurseffektivt byggande för framtiden 3C      3  10
Chalmers tekniska högskola  CTH-82595  Risk management                   2  8
Chalmers tekniska högskola  CTH-34418  Robotics and robot systems              2  16
Chalmers tekniska högskola  CTH-40295  Room acoustics                    0  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-05128  Rum för hälsa, boende och arbete 2B. Bostadsformer  0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-46907  Rum och geometri                   1  9
Chalmers tekniska högskola  CTH-30016  Semiconductor materials physics           0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-I2805  Sensory interaction 1                0  19
Chalmers tekniska högskola  CTH-I2040  Sensory interaction 2                0  32
Chalmers tekniska högskola  CTH-26152  Service contract management             1  9
Chalmers tekniska högskola  CTH-31300  Ship motions and wave induced loads         0  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-31098  Ship structures advanced course           0  4
Chalmers tekniska högskola  CTH-82490  Shipping and marine environment           0  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-36215  Six sigma black belt course             2  15
Chalmers tekniska högskola  CTH-75988  Sjöfartens miljöpåverkan - oceanografi        1  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-77461  Sjöfartsekonomi                   0  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-77928  Sjöförsäkringar                   0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-38565  Software architecture                4  120
Chalmers tekniska högskola  CTH-38186  Software constraints                 2  113
Chalmers tekniska högskola  CTH-15330  Software engineering using formal methods      1  99
Chalmers tekniska högskola  CTH-13622  Source coding                    0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-45047  Stad 1 - Stadsplanering               1  4
Chalmers tekniska högskola  CTH-05548  Stad: gestaltning och utveckling 2C         1  4
Chalmers tekniska högskola  CTH-20203  Statistical inference                2  27
Chalmers tekniska högskola  CTH-30404  Statistical physics                 0  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-09322  Statistics and data analysis             0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-61428  Statistik och sannolikhetslära            0  5
Chalmers tekniska högskola  CTH-20082  Statistisk bildbehandling              0  25
Chalmers tekniska högskola  CTH-20146  Statistisk försöksplanering             1  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-35081  String theory                    0  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-41906  Structural concrete                 0  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-58800  Strukturmekanik - grunder              2  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-56395  Strömningsmekanik TD                 0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-63655  Styrteknik                      0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-61147  Stål- och träbyggnad                 1  5
Chalmers tekniska högskola  CTH-57823  Subatomär fysik                   0  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-30474  Superconductivity and low-temperature physics    1  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-37065  Supply market analysis                0  26
Chalmers tekniska högskola  CTH-28155  Surface engineering                 0  7
Chalmers tekniska högskola  CTH-25607  Sustainable process performance indicators      0  9
Chalmers tekniska högskola  CTH-17756  Systemanalytisk design                0  8
Chalmers tekniska högskola  CTH-40485  Technical acoustics 2                1  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-63260  Technical communication               0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-SP865  Technical writing                  5  42
Chalmers tekniska högskola  CTH-37267  Technological development in networks        2  18
Chalmers tekniska högskola  CTH-07314  Technology based business law            0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-51768  Teknik och samhälle                 0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-51990  Teknikhistoria                    0  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-58907  Teknisk geologi                   0  4
Chalmers tekniska högskola  CTH-65012  Termodynamik och strömningslära           1  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-65792  Termodynamik och strömningslära           0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-66498  Termodynamik och strömningslära           0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-43977  The interstellar medium and star formation      0  5
Chalmers tekniska högskola  CTH-35221  Theoretical and historical perspectives on science  2  5
Chalmers tekniska högskola  CTH-27152  Thermal management for microsystems         0  12
Chalmers tekniska högskola  CTH-66134  Tillverkningsteknik                 0  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-55881  Tillverkningsteknik M                               0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-64506  Tillämpad matematik i kemitekniken                        0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-41420  Timber engineering                                1  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-08715  Tissue engineering I                               2  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-08973  Tissue engineering II                               1  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-36658  Total quality management                             0  9
Chalmers tekniska högskola  CTH-22116  Traffic and urban planning                            0  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-55802  Transformer- och differentialekvationer                      1  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-03189  Turbulence modeling                                1  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-03840  Turbulence theory                                 1  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-32341  Unix internals                                  1  39
Chalmers tekniska högskola  CTH-07166  Uppskattande ledarskap                              1  3
Chalmers tekniska högskola  CTH-61726  Vattenförsörjnings- och avloppsteknik                       0  5
Chalmers tekniska högskola  CTH-51726  Vetenskapshistoria                                1  2
Chalmers tekniska högskola  CTH-55560  Värmeöverföring                                  21  63
Chalmers tekniska högskola  CTH-22443  Water waves mechanics                               0  1
Chalmers tekniska högskola  CTH-13483  Wireless communications                              2  4
Chalmers tekniska högskola  CTH-13429  Wireless networks                                 0  5
Chalmers tekniska högskola  CTH-52187  Ändliga automater och formella språk                       3  54
Göteborgs universitet    GU-27701  Administrativ teknik 1                              33  82
Göteborgs universitet    GU-27702  Administrativ teknik 1                              7  25
Göteborgs universitet    GU-27703  Administrativ teknik 2                              19  48
Göteborgs universitet    GU-27704  Administrativ teknik 4                              14  17
Göteborgs universitet    GU-21173  Advanced Analysis Methods                             0  1
Göteborgs universitet    GU-21182  Advanced Computational Physics: Materials                     0  2
Göteborgs universitet    GU-58651  Advanced Functional Programming                          5  7
Göteborgs universitet    GU-27420  Aktuell teori i historisk belysning                        28  45
Göteborgs universitet    GU-22052  Aktuella teoretiska och metodologiska problem inom arkeologin           1  4
Göteborgs universitet    GU-21061  Algblomningars dynamik                              2  13
Göteborgs universitet    GU-21733  Algebraiska strukturer                              12  17
Göteborgs universitet    GU-58653  Algorithm for machine learning and Inference                   1  3
Göteborgs universitet    GU-58652  Algorithms                                    1  1
Göteborgs universitet    GU-27930  Alkohol- och narkotikamissbruk-teoretiska perspektiv och sociala interventioner  3  24
Göteborgs universitet    GU-21000  Allmän biologisk orienteringskurs                         16  59
Göteborgs universitet    GU-29372  Allmän didaktik II                                0  4
Göteborgs universitet    GU-23906  Allmän språkvetenskap, Barnets språkutveckling                  8  37
Göteborgs universitet    GU-23900  Allmän språkvetenskap, Fonetik, fonologi och grafonomi              1  18
Göteborgs universitet    GU-23970  Allmän språkvetenskap, Fonetik, fonologi och grafonomi              1  3
Göteborgs universitet    GU-23920  Allmän språkvetenskap, Fortsättningskurs                     11  15
Göteborgs universitet    GU-23930  Allmän språkvetenskap, Fördjupningskurs                      1  2
Göteborgs universitet    GU-23910  Allmän språkvetenskap, Grundkurs                         15  83
Göteborgs universitet    GU-23911  Allmän språkvetenskap, Grundkurs                         0  9
Göteborgs universitet    GU-23904  Allmän språkvetenskap, Ickeverbal kommunikation                  11  50
Göteborgs universitet    GU-23955  Allmän språkvetenskap, Ickeverbal kommunikation                  0  2
Göteborgs universitet    GU-23919  Allmän språkvetenskap, Lingvistikens historia                   0  1
Göteborgs universitet    GU-23951  Allmän språkvetenskap, Lingvistikens historia                   0  3
Göteborgs universitet    GU-23954  Allmän språkvetenskap, Magisteruppsats/examensarbete               1  1
Göteborgs universitet    GU-23918  Allmän språkvetenskap, Pragmatik                         0  15
Göteborgs universitet    GU-23901  Allmän språkvetenskap, Semantik                          1  24
Göteborgs universitet  GU-23907  Allmän språkvetenskap, Semantik                 2  18
Göteborgs universitet  GU-23971  Allmän språkvetenskap, Semantik                 2  11
Göteborgs universitet  GU-23905  Allmän språkvetenskap, Språk- och skrivutveckling        1  9
Göteborgs universitet  GU-23958  Allmän språkvetenskap, Språk- och skrivutveckling        0  3
Göteborgs universitet  GU-23914  Allmän språkvetenskap, Språket, individen och samhället     6  44
Göteborgs universitet  GU-23975  Allmän språkvetenskap, Språket, individen och samhället     0  1
Göteborgs universitet  GU-23909  Allmän språkvetenskap, Språkets struktur och funktion      3  12
Göteborgs universitet  GU-23917  Allmän språkvetenskap, Språkteori semantik           2  4
Göteborgs universitet  GU-23916  Allmän språkvetenskap, Språkteori syntax            1  5
Göteborgs universitet  GU-23929  Allmän språkvetenskap, Tvärkulturell kommunikation 2      1  4
Göteborgs universitet  GU-23913  Allmän språkvetenskap, Världens språk              1  6
Göteborgs universitet  GU-23959  Allmän språkvetenskap, Världens språk              1  4
Göteborgs universitet  GU-27041  Analys och utvärdering av fredsarbete              11  45
Göteborgs universitet  GU-21627  Analytisk kemi 1                        33  51
Göteborgs universitet  GU-21671  Analytisk kemi 2                        3  34
Göteborgs universitet  GU-22024  Antikens bilder                         9  31
Göteborgs universitet  GU-22031  Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs       5  10
Göteborgs universitet  GU-22060  Antikvetenskapligt självständigt examensarbete         1  5
Göteborgs universitet  GU-22061  Antikvetenskapligt självständigt examensarbete         6  9
Göteborgs universitet  GU-24701  Arabisk litteratur                       4  25
Göteborgs universitet  GU-24730  Arabiska, fördjupningskurs                   7  9
Göteborgs universitet  GU-24711  Arabiska, grundkurs II                     10  15
Göteborgs universitet  GU-24770  Arabiska, Litterär översättning                 4  6
Göteborgs universitet  GU-27506  Arbete och arbetsliv                      24  111
Göteborgs universitet  GU-58804  Arbetsmiljörätt                         0  66
Göteborgs universitet  GU-22010  Arkeologi: Fortsättningskurs                  28  35
Göteborgs universitet  GU-22015  Arkeologi: Fördjupningskurs                   6  17
Göteborgs universitet  GU-22005  Arkeologi: Grundkurs                      34  110
Göteborgs universitet  GU-22050  Arkeologiskt självständigt examensarbete            0  1
Göteborgs universitet  GU-22051  Arkeologiskt självständigt examensarbete            4  4
Göteborgs universitet  GU-58654  Artificial Intelligence                     2  6
Göteborgs universitet  GU-21921  Artkunskap och mångfald, zoologi                4  21
Göteborgs universitet  GU-26723  Asien i rörelse                         5  19
Göteborgs universitet  GU-22032  Aspekter på familjen i antiken                 3  11
Göteborgs universitet  GU-22023  Aspekter på kvinnligt och manligt i antiken           3  39
Göteborgs universitet  GU-21134  Astrobiologi                          2  24
Göteborgs universitet  GU-21179  Astroparticle Physics                      1  4
Göteborgs universitet  GU-22062  Att iscensätta historien - Den antika teatern som inspiration  4  6
Göteborgs universitet  GU-27604  Att leva i Europa: Arbete, välfärd, familj           12  49
Göteborgs universitet  GU-25515  Att skriva i yrket för utländsk vårdpersonal          1  3
Göteborgs universitet  GU-29306  Att utbilda och informera                    31  182
Göteborgs universitet  GU-21168  Avancerad subatomär fysik                    3  5
Göteborgs universitet  GU-25300  Balkan: Folken och kulturerna                  4  34
Göteborgs universitet  GU-25301  Balkan: Politisk historia och religionshistoria         2  33
Göteborgs universitet  GU-25302  Balkan: Språklig mångfald                    2  25
Göteborgs universitet  GU-27965  Barn i utsatta livssituationer                 26  59
Göteborgs universitet  GU-27931  Barn och familj-livsvillkor och sociala sammanhang       1  13
Göteborgs universitet  GU-59882  Barns grundläggande matematiklärande              3  58
Göteborgs universitet  GU-59854  Barns kommunikation och skriftspråkande             31  33
Göteborgs universitet  GU-59814  Barns lek, kreativitet och matematiklärande              0   30
Göteborgs universitet  GU-59806  Barns och ungas erfarenhetsvärldar                   6   75
Göteborgs universitet  GU-21029  Basår: Biologi                             6   28
Göteborgs universitet  GU-21629  Basår: Kemi                              11  24
Göteborgs universitet  GU-28023  Befolkning och ekonomisk utveckling i förindustriella samhällen    2   18
Göteborgs universitet  GU-21132  Beräkningsfysik A                           2   17
Göteborgs universitet  GU-28222  Beskattningsrätt I                           55  181
Göteborgs universitet  GU-28230  Beskattningsrätt II                          12  46
Göteborgs universitet  GU-27314  Beslutsfattandets psykologi                      87  406
Göteborgs universitet  GU-28667  Beslutstödssystem                           1   5
Göteborgs universitet  GU-59811  Bild- och form, fortsättningskurs                   19  19
Göteborgs universitet  GU-29373  Bilddidaktik II                            7   9
Göteborgs universitet  GU-21678  Bioinformatik och datorstödda beräkningar i biokemi          3   9
Göteborgs universitet  GU-21019  Bioinformatik och funktionsgenomik                   2   36
Göteborgs universitet  GU-21626  Biokemi                                6   49
Göteborgs universitet  GU-21008  Biologi för lärare 1                          2   9
Göteborgs universitet  GU-58981  Biologi för lärare 1                          7   11
Göteborgs universitet  GU-21006  Biologi, baskurs                            23  34
Göteborgs universitet  GU-21174  Biological Physics                           0   1
Göteborgs universitet  GU-27932  Boendemiljö och livskvalitet                      0   5
Göteborgs universitet  GU-25324  Bosniska/Kroatiska/Serbiska: Historia A                1   22
Göteborgs universitet  GU-25317  Bosniska/Kroatiska/Serbiska: Litteratur A               2   15
Göteborgs universitet  GU-25325  Bosniska/Kroatiska/Serbiska: Samhälle A                0   18
Göteborgs universitet  GU-25316  Bosniska/Kroatiska/Serbiska: Språkfärdighet A1, Nybörjarkurs      47  111
Göteborgs universitet  GU-21077  Botanisk systematik och evolution, examenskurs             1   3
Göteborgs universitet  GU-25332  Bulgariska: Historia                          0   2
Göteborgs universitet  GU-25333  Bulgariska: Samhälle A                         0   1
Göteborgs universitet  GU-25330  Bulgariska: Språkfärdighet 1A, Nybörjarkurs              4   8
Göteborgs universitet  GU-28051  Business in a Global Context during the American Century        0   4
Göteborgs universitet  GU-21024  Cell- och molekylärbiologi                       24  59
Göteborgs universitet  GU-21078  Cellbiologi, examenskurs                        4   13
Göteborgs universitet  GU-21916  Cellfysiologi                             14  26
Göteborgs universitet  GU-26762  Challenges in Latin America                      1   5
Göteborgs universitet  GU-27754  Citizens, Politicians and the Media: Evaluating Democratic Processes  12  79
Göteborgs universitet  GU-58202  Civilrätt I                              167  173
Göteborgs universitet  GU-58655  Compiler Construction                         0   5
Göteborgs universitet  GU-21170  Computational Physics                         0   5
Göteborgs universitet  GU-58656  Computer Communication                         1   4
Göteborgs universitet  GU-28660  Computers Ethics                            11  59
Göteborgs universitet  GU-58657  Concurrent Programming                         1   5
Göteborgs universitet  GU-27054  Critical Development: Theory and Practice               1   31
Göteborgs universitet  GU-58658  Databases                               0   4
Göteborgs universitet  GU-28623  Datastrukturer                             6   16
Göteborgs universitet  GU-28625  Datorsystemteknik                           1   3
Göteborgs universitet  GU-29376  De samhällsorienterande ämnenas didaktik II              5   5
Göteborgs universitet  GU-27720  Demokrati i teori och praktik                     8   28
Göteborgs universitet  GU-27162  Demokrati och ledarskap i ett flernivåsystem              0   8
Göteborgs universitet  GU-27120  Demokrati och välfärd                         80  113
Göteborgs universitet  GU-57103  Demokrati- och rättviseteorier                     22  29
Göteborgs universitet  GU-21773  Design and Analysis of Clinical Trials                                2  4
Göteborgs universitet  GU-58605  Design and Development of Embedded Systems                              15  24
Göteborgs universitet  GU-28677  Design av lärmiljöer                                         1  1
Göteborgs universitet  GU-27670  Det nya Europa                                            19  25
Göteborgs universitet  GU-22755  Det svenska folkhemmets ekonomiska och politiska historia                       0  2
Göteborgs universitet  GU-26760  Development Cooperation in Africa - Theory and Practice                        4  6
Göteborgs universitet  GU-53905  Dialogsystem                                             0  5
Göteborgs universitet  GU-59808  Didaktik - att förena barns och ungas världar och samhällsuppdraget                  1  51
Göteborgs universitet  GU-29343  Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling                           32  82
Göteborgs universitet  GU-59879  Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling                           27  37
Göteborgs universitet  GU-59881  Didaktik med inriktning mot tal-, läs- och skrivutveckling                      24  55
Göteborgs universitet  GU-59849  Didaktisk fördjupning i ett specialpedagogiskt perspektiv                       2  20
Göteborgs universitet  GU-21735  Differentialgeometri                                         2  6
Göteborgs universitet  GU-21737  Diskret matematik                                           1  6
Göteborgs universitet  GU-29342  Distanspedagogik och lärande                                     31  84
Göteborgs universitet  GU-28678  Distansutbildningspedagogik                                      4  14
Göteborgs universitet  GU-58659  Distributed Systems, Advanced Course                                 0  3
Göteborgs universitet  GU-29379  Dokumentation, etik och demokrati                                   4  10
Göteborgs universitet  GU-27002  Dominans, hegemoni och den globala ordningen                             39  64
Göteborgs universitet  GU-29307  Drama som didaktiskt arbetssätt                                    29  85
Göteborgs universitet  GU-21177  Dynamical systems                                           0  2
Göteborgs universitet  GU-58614  eHandel & eGovernment                                         27  27
Göteborgs universitet  GU-50002  Ekologi och evolution, baskurs                                    4  20
Göteborgs universitet  GU-21965  Ekologisk teori                                            13  34
Göteborgs universitet  GU-21973  Ekologisk zoologi, examenskurs                                    9  11
Göteborgs universitet  GU-58110  Ekonomi med handelsrätt 2                                       3  4
Göteborgs universitet  GU-58112  Ekonomi med handelsrätt I                                       7  94
Göteborgs universitet  GU-28333  Ekonomisk geografi 3                                         5  10
Göteborgs universitet  GU-28334  Ekonomisk geografi 4: Öst- och Sydöstasien                              0  6
Göteborgs universitet  GU-28352  Ekonomisk geografi, magisterkurs                                   4  4
Göteborgs universitet  GU-28012  Ekonomisk historia före 1913                                     6  36
Göteborgs universitet  GU-28020  Ekonomisk historia, fortsättningskurs                                 9  23
Göteborgs universitet  GU-28030  Ekonomisk historia, fördjupningskurs                                 8  13
Göteborgs universitet  GU-28010  Ekonomisk historia: Grundkurs                                     31  168
Göteborgs universitet  GU-27150  Ekonomistyrning                                            2  7
Göteborgs universitet  GU-57112  Ekonomistyrning i offentliga organisationer                              14  19
Göteborgs universitet  GU-21055  Ekotoxikologi med ekologisk inriktning                                5  20
Göteborgs universitet  GU-21966  Ekotoxikologi med fysiologisk inriktning                               4  20
Göteborgs universitet  GU-28661  Electronic Commerce                                          3  65
Göteborgs universitet  GU-59883  Elevers grundläggande matematiklärande                                9  59
Göteborgs universitet  GU-21804  Emission, spridning, omvandling och deposition av föroreningar                    1  6
Göteborgs universitet  GU-27966  Empowerment i socialt arbete                                     5  29
Göteborgs universitet  GU-23054  Engelska Magisteruppsats, språkvetenskaplig inriktning                        9  86
Göteborgs universitet  GU-23019  Engelska :Litterär specialkurs: Brittisk litteratur och litteraturteori efter 1960          7  41
Göteborgs universitet  GU-23001  Engelska: Baskurs i engelska för lärare 1-7                              21  62
Göteborgs universitet  GU-23020  Engelska: Fortsättningskurs                                      50  107
Göteborgs universitet  GU-23021  Engelska: Fortsättningskurs                                      21  36
Göteborgs universitet  GU-23042  Engelska: Fördjupningskurs (litterär uppsats) allmän studiekurs alternativt integrerat examensarbet  6  49
Göteborgs universitet  GU-23043  Engelska: Fördjupningskurs (litterär uppsats) allmän studiekurs alternativt integrerat examensarbet  0  4
Göteborgs universitet  GU-23045  Engelska: Fördjupningskurs (litterär uppsats) allmän studiekurs alternativt integrerat examensarbet  11  19
Göteborgs universitet  GU-23040  Engelska: Fördjupningskurs (språklig uppsats) allmän studiekurs alternativt integrerat examensarbet  8   36
Göteborgs universitet  GU-23041  Engelska: Fördjupningskurs (språklig uppsats) allmän studiekurs alternativt integrerat examensarbet  0   8
Göteborgs universitet  GU-23044  Engelska: Fördjupningskurs (språklig uppsats) allmän studiekurs alternativt integrerat examensarbet  6   13
Göteborgs universitet  GU-23030  Engelska: Fördjupningskurs i engelska, allmän studiekurs                       50  79
Göteborgs universitet  GU-23031  Engelska: Fördjupningskurs i engelska, allmän studiekurs                       11  16
Göteborgs universitet  GU-23011  Engelska: Grundkurs                                          121  367
Göteborgs universitet  GU-23012  Engelska: Grundkurs                                          59  127
Göteborgs universitet  GU-23058  Engelska: Jämförande litteratur                                    5   27
Göteborgs universitet  GU-23024  Engelska: Kommunikation i arbetslivet                                 11  81
Göteborgs universitet  GU-23056  Engelska: Korpuslingvistik                                      2   13
Göteborgs universitet  GU-23057  Engelska: Magisteruppsats, Litterär inriktning                            7   88
Göteborgs universitet  GU-23002  Engelska: Sakprosa, uttal & skrivande                                 28  115
Göteborgs universitet  GU-23003  Engelska: Sakprosa, uttal & skrivande                                 17  93
Göteborgs universitet  GU-23014  Engelska: Språklig specialkurs: Engelsk fackspråk                           1   38
Göteborgs universitet  GU-23059  Engelska: Vetenskapligt skrivande på engelska                             4   36
Göteborgs universitet  GU-23009  Engelska: Överbryggande kurs, grundkurs II                              24  67
Göteborgs universitet  GU-23010  Engelska: Överbryggande kurs, grundkurs II                              8   38
Göteborgs universitet  GU-23013  Engelska:Muntlig och skriftlig språkfärdighet och uttal, grundkurs                  30  157
Göteborgs universitet  GU-23015  Engelska:Sakprosa med uppsats, grundkurs                               5   60
Göteborgs universitet  GU-28052  Environmental Effects and Conflicts in Long-run Economic Development                 1   5
Göteborgs universitet  GU-27982  Ethnic Minority Families in a Comparative Perspective                         2   10
Göteborgs universitet  GU-22655  Etik och omsorg - genusvetenskapligt perspektiv                            2   6
Göteborgs universitet  GU-27108  Etik, prioritering och resursfördelning                                3   23
Göteborgs universitet  GU-21146  Etnoastronomi                                             29  88
Göteborgs universitet  GU-22217  Etnologisk kandidatuppsats                                      1   9
Göteborgs universitet  GU-22214  Etnologiska fält och inriktningar                                   12  18
Göteborgs universitet  GU-22215  Etnologiskt fältarbete                                        0   18
Göteborgs universitet  GU-21060  Eukaryot molekylär mikrobiologi                                    6   57
Göteborgs universitet  GU-27821  Europa i ett jämförande perspektiv                                  1   8
Göteborgs universitet  GU-59835  Europa i ett jämförande perspektiv                                  1   11
Göteborgs universitet  GU-22757  Europas koloniala arv                                         0   2
Göteborgs universitet  GU-22767  Europas koloniala arv                                         0   4
Göteborgs universitet  GU-20261  Evidensbaserad arbetsterapi                                      10  14
Göteborgs universitet  GU-20260  Evidensbaserad fysioterapi/sjukgymnastik                               34  61
Göteborgs universitet  GU-21005  Evolutionsbiologi                                           10  59
Göteborgs universitet  GU-27725  Examensarbete                                             2   19
Göteborgs universitet  GU-53903  Examensarbete                                             3   7
Göteborgs universitet  GU-58210  Examensarbete                                             3   7
Göteborgs universitet  GU-58617  Examensarbete                                             3   28
Göteborgs universitet  GU-21739  Examensarbete för kandidatexamen i matematik                             9   10
Göteborgs universitet  GU-27560  Examensarbete för magister i sociologi                                3   11
Göteborgs universitet  GU-27561  Examensarbete för master i sociologi                                 7   8
Göteborgs universitet  GU-20750  Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap                           2   2
Göteborgs universitet  GU-57601  Examensarbete i Europakunskap                                     0   2
Göteborgs universitet  GU-57602  Examensarbete i Europakunskap                                     22  23
Göteborgs universitet  GU-27031  Examensarbete i freds- och utvecklingsstudier                             3   46
Göteborgs universitet  GU-28679  Examensarbete i IT-stödd distansutbildning                              0   1
Göteborgs universitet  GU-21730  Examensarbete i matematisk statistik för kandidatexamen i matematiska vetenskaper           5   5
Göteborgs universitet  GU-21830  Examensarbete i miljövetenskap I                        0  3
Göteborgs universitet  GU-21862  Examensarbete i miljövetenskap med inriktning mot geovetenskaper        1  1
Göteborgs universitet  GU-21846  Examensarbete i miljövetenskap med tilllämpad inriktning            3  4
Göteborgs universitet  GU-27220  Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap               3  31
Göteborgs universitet  GU-27255  Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap               1  1
Göteborgs universitet  GU-27256  Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap               1  3
Göteborgs universitet  GU-57111  Examensarbete i offentlig förvaltning                     3  20
Göteborgs universitet  GU-57118  Examensarbete i offentlig förvaltning med inriktning mot förvaltningsekonomi  14  14
Göteborgs universitet  GU-57117  Examensarbete i offentlig förvaltning med inriktning mot politik        13  14
Göteborgs universitet  GU-29333  Examensarbete i pedagogik och didaktik                     4  11
Göteborgs universitet  GU-29334  Examensarbete i pedagogik och didaktik                     11  20
Göteborgs universitet  GU-58871  Examensarbete i pedagogik och didaktik                     0  14
Göteborgs universitet  GU-27830  Examensarbete i samhällskunskap                        0  11
Göteborgs universitet  GU-59923  Examensarbete i samhällskunskap                        0  14
Göteborgs universitet  GU-27540  Examensarbete i sociologi                           12  52
Göteborgs universitet  GU-26741  Examensarbete inom Globala studier                       3  14
Göteborgs universitet  GU-28668  Examensarbete I                                4  6
Göteborgs universitet  GU-28669  Examensarbete I                                0  1
Göteborgs universitet  GU-26756  Examensarbete I i mänskliga rättigheter                    0  2
Göteborgs universitet  GU-28671  Examensarbete II                                1  2
Göteborgs universitet  GU-29311  Examensarbete med utvecklingsinriktning                    51  61
Göteborgs universitet  GU-21040  Examenskurs i botanik                             1  2
Göteborgs universitet  GU-21041  Examenskurs i botanik                             0  8
Göteborgs universitet  GU-21044  Examenskurs i cellbiologi                           3  5
Göteborgs universitet  GU-21045  Examenskurs i cellbiologi                           1  7
Göteborgs universitet  GU-21042  Examenskurs i marinekologi                           2  4
Göteborgs universitet  GU-21043  Examenskurs i marinekologi                           1  5
Göteborgs universitet  GU-21940  Examenskurs i zoologi                             1  5
Göteborgs universitet  GU-21941  Examenskurs i zoologi                             3  15
Göteborgs universitet  GU-21770  Experimental Design                              1  4
Göteborgs universitet  GU-21020  Experimentdesign och statistik                         10  40
Göteborgs universitet  GU-28158  Extern redovisning, avancerad nivå                       5  18
Göteborgs universitet  GU-57122  Externredovisning                               1  12
Göteborgs universitet  GU-27152  Externredovisning och finansiell bedömning                   0  4
Göteborgs universitet  GU-21889  Fallstudiekurs i hållbar utveckling                      6  33
Göteborgs universitet  GU-27553  Familj och social ojämlikhet: Etnicitet, klass, kön och generation       1  15
Göteborgs universitet  GU-27934  Fattigdom och försörjningsfrågor                        0  5
Göteborgs universitet  GU-27011  Fattigdom, resurser och fördelning                       5  156
Göteborgs universitet  GU-22753  Feodalism och det medeltida samhället                     1  2
Göteborgs universitet  GU-22763  Feodalism och det medeltida samhället                     0  2
Göteborgs universitet  GU-24151  Filmvetenskap Fallstudium                           3  10
Göteborgs universitet  GU-24120  Filmvetenskap: Fortsättningskurs                        57  92
Göteborgs universitet  GU-24150  Filmvetenskapliga metoder                           7  14
Göteborgs universitet  GU-21772  Financial Time Series                             3  5
Göteborgs universitet  GU-58660  Finite Automata Theory and Formal Languages                  4  10
Göteborgs universitet  GU-21004  Fiskekologi                                  12  48
Göteborgs universitet  GU-21967  Fiskfysiologi, morfologi och patologi                     5  24
Göteborgs universitet  GU-21738  Flervariabelanalys                               21  29
Göteborgs universitet  GU-21745  Flervariabelanalys                               25  34
Göteborgs universitet  GU-58661  FoCAL project                               0  1
Göteborgs universitet  GU-23912  Fonetik, fonologi, grafonomi                        0  5
Göteborgs universitet  GU-23915  Fonetik,Talets produktion, akustik och perception B            0  1
Göteborgs universitet  GU-27605  Forskningsmetod i Europakunskap                      11  14
Göteborgs universitet  GU-59810  Fortsättningskurs i engelska för blivande lärare              12  20
Göteborgs universitet  GU-59909  Fortsättningskurs i Franska för blivande lärare              2  2
Göteborgs universitet  GU-21540  Fortsättningskurs i oceanografi                      8  10
Göteborgs universitet  GU-23110  Franska: Fortsättningskurs                         8  24
Göteborgs universitet  GU-23115  Franska: Fortsättningskurs                         10  19
Göteborgs universitet  GU-23111  Franska: Fortsättningskurs på distans                   10  25
Göteborgs universitet  GU-23112  Franska: Fortsättningskurs på distans                   5  15
Göteborgs universitet  GU-23100  Franska: Förberedande kurs I                        88  272
Göteborgs universitet  GU-23101  Franska: Förberedande kurs II                       41  87
Göteborgs universitet  GU-23113  Franska: Fördjupningskurs med självständigt arbete             4  8
Göteborgs universitet  GU-23120  Franska: Fördjupningskurs med självständigt arbete             1  6
Göteborgs universitet  GU-23121  Franska: Fördjupningskurs med självständigt arbete             3  4
Göteborgs universitet  GU-23122  Franska: Fördjupningskurs med självständigt arbete             0  1
Göteborgs universitet  GU-23114  Franska: Fördjupningskurs utan självständigt arbete            2  4
Göteborgs universitet  GU-23124  Franska: Fördjupningskurs utan självständigt arbete            1  1
Göteborgs universitet  GU-23126  Franska: Fördjupningskurs utan självständigt arbete            2  2
Göteborgs universitet  GU-23102  Franska: Grundkurs 1                            24  118
Göteborgs universitet  GU-23107  Franska: Grundkurs IB                           17  52
Göteborgs universitet  GU-23106  Franska: Grundkurs II                           24  55
Göteborgs universitet  GU-23108  Franska: Grundkurs IIA                           8  43
Göteborgs universitet  GU-23109  Franska: Grundkurs IIB                           11  29
Göteborgs universitet  GU-23152  Franska: Självständigt arbete, litteraturvetenskaplig inriktning      2  3
Göteborgs universitet  GU-23153  Franska: Självständigt arbete, litteraturvetenskaplig inriktning      0  1
Göteborgs universitet  GU-23151  Franska: Självständigt arbete, språkvetenskaplig inriktning        1  3
Göteborgs universitet  GU-23154  Franska: Självständigt arbete, språkvetenskaplig inriktning        1  3
Göteborgs universitet  GU-23150  Franska: Textkurs                             0  4
Göteborgs universitet  GU-29337  Fritidspedagogik för barn och unga                     5  12
Göteborgs universitet  GU-59889  Fritidspedagogik för barn och unga                     6  13
Göteborgs universitet  GU-58982  Från Big Bang till nutid 2                         6  8
Göteborgs universitet  GU-27523  Främlingsskap, utanförskap och modernitet, kultursociologiska perspektiv  42  99
Göteborgs universitet  GU-21172  Functional Materials                            0  2
Göteborgs universitet  GU-21761  Funktionalanalys                              3  6
Göteborgs universitet  GU-21139  Fysik: Elektronik 2 och digitalteknik                   1  4
Göteborgs universitet  GU-21122  Fysik: Eletronik och halvledarteknik 1                   3  7
Göteborgs universitet  GU-51702  Fysik: Kandidatarbete                           3  3
Göteborgs universitet  GU-51703  Fysik: Magisterarbete                           1  1
Göteborgs universitet  GU-21112  Fysik: Moderna mätsystem 1                         1  4
Göteborgs universitet  GU-21118  Fysik: Moderna mätsystem 1, fortsättning                  0  1
Göteborgs universitet  GU-21116  Fysik: Moderna mätsystem 2                         3  4
Göteborgs universitet  GU-21128  Fysik: Styrning och mätning med persondatorer               1  3
Göteborgs universitet  GU-21129  Fysik:Moderna mätsystem 2, fortsättning                  0  4
Göteborgs universitet  GU-21131  Fysikalisk mätteknik                            0  3
Göteborgs universitet  GU-21676  Fysikalisk organisk kemi och läkemedelskemi                1  12
Göteborgs universitet  GU-20363  Förbättringskunskap                            18  26
Göteborgs universitet  GU-25454  Fördjupning i svenska språket I                      1  5
Göteborgs universitet  GU-25455  Fördjupning i svenska språket I                            1   1
Göteborgs universitet  GU-25456  Fördjupning i svenska språket II                            0   3
Göteborgs universitet  GU-25457  Fördjupning i svenska språket II                            0   1
Göteborgs universitet  GU-58802  Fördjupningskurs i sociologi                              4   4
Göteborgs universitet  GU-28022  Företag och samhälle                                  1   19
Göteborgs universitet  GU-58103  Företagets logistikfunktion, kandidatkurs                       36  40
Göteborgs universitet  GU-58801  Företags- och personalekonomi                             0   73
Göteborgs universitet  GU-28110  Företagsekonomi 1                                   247  627
Göteborgs universitet  GU-28120  Företagsekonomi 2                                   144  203
Göteborgs universitet  GU-22754  Förintelsen i historieskrivning och samhällsdebatt                   0   2
Göteborgs universitet  GU-22764  Förintelsen i historieskrivning och samhällsdebatt                   0   1
Göteborgs universitet  GU-21809  Förorening av Marin Miljö                               11  68
Göteborgs universitet  GU-21805  Föroreningars effekter på biologiska system                      0   5
Göteborgs universitet  GU-59884  Förskolan - en arena för små barns lärande om andra, omvärlden och sig själv      22  25
Göteborgs universitet  GU-27101  Förvaltningsekonomi                                  7   50
Göteborgs universitet  GU-57121  Förvaltningsekonomi                                  26  28
Göteborgs universitet  GU-57105  Förvaltningsrätt                                    7   31
Göteborgs universitet  GU-28672  Förändringsledning                                   10  18
Göteborgs universitet  GU-58662  Gameplay Design                                    2   3
Göteborgs universitet  GU-25148  Gamla testamentet med hebreiska, fördjupningskurs                   33  38
Göteborgs universitet  GU-25159  Gamla testamentet med hebreiska, kurs 1                        2   4
Göteborgs universitet  GU-25160  Gamla testamentet med hebreiska, kurs 2                        1   2
Göteborgs universitet  GU-25161  Gamla testamentet utan hebreiska, kurs 1                        0   4
Göteborgs universitet  GU-25162  Gamla testamentet utan hebreiska, kurs 2                        0   1
Göteborgs universitet  GU-26757  Gender and Global Development: Theory and Practice                   0   8
Göteborgs universitet  GU-27451  Gender and Sexuality Across Cultures                          2   5
Göteborgs universitet  GU-21076  Genetik, examenskurs                                  3   11
Göteborgs universitet  GU-21675  Genteknisk proteinmodellering                             6   13
Göteborgs universitet  GU-22760  Genus i historien                                   0   2
Göteborgs universitet  GU-22770  Genus i historien                                   1   2
Göteborgs universitet  GU-27401  Genus, släkt och miljö i förändring                          4   134
Göteborgs universitet  GU-29329  Genusperspektiv på utbildning och undervisning                     18  86
Göteborgs universitet  GU-22620  Genusvetenskap, fortsättningskurs                           25  49
Göteborgs universitet  GU-59867  Geografi inom lärarutbildningen 2                           18  18
Göteborgs universitet  GU-21420  Geografi: Fortsättningskurs                              25  31
Göteborgs universitet  GU-21441  Geografi: Fältkurs och specialisering, fördjupningskurs                1   1
Göteborgs universitet  GU-21221  Geografiska informationssystem (GIS)                          9   25
Göteborgs universitet  GU-22040  Geografiska informationssystem i arkeologi                       3   9
Göteborgs universitet  GU-21225  Geomorfologiska system-kryosfären och vinden                      2   3
Göteborgs universitet  GU-21245  Geovetenskaplig metodik G4                               14  26
Göteborgs universitet  GU-21565  Geovetenskapligt examensarbete med inriktning mot fysisk oceanografi          0   2
Göteborgs universitet  GU-21251  Geovetenskapligt examensarbete med inriktning mot klimatologi             1   2
Göteborgs universitet  GU-21332  Geovetenskapligt examensarbete med inriktning mot marin geologi            0   2
Göteborgs universitet  GU-21260  Geovetenskapligt examensarbete med inriktning mot miljögeologi och tillämpad geologi  1   1
Göteborgs universitet  GU-21261  Geovetenskapligt examensarbete med inriktning mot miljögeologi och tillämpad geologi  1   3
Göteborgs universitet  GU-21215  Geovetenskapligt examensarbete med inriktning mot prekambrisk geologi         2   5
Göteborgs universitet  GU-21250  Geovetenskapligt examensarbete med inriktning mot prekambrisk geologi         1   2
Göteborgs universitet  GU-21240  Geovetenskapligt examensarbete medinriktning mot geomorfologi/jordartsgeologi     2   3
Göteborgs universitet  GU-27753  Global Security and Democracy                             7   57
Göteborgs universitet  GU-21211  Global tektonik                            4  11
Göteborgs universitet  GU-27822  Global utveckling och mänskliga rättigheter              8  35
Göteborgs universitet  GU-59921  Global utveckling och mänskliga rättigheter              15  30
Göteborgs universitet  GU-58111  Globala produktionssystem                       0  4
Göteborgs universitet  GU-28014  Globalisering i historiskt perspektiv                 10  74
Göteborgs universitet  GU-22025  Grekisk mytologi. En introduktion                   22  87
Göteborgs universitet  GU-23550  Grekiska, kurs 1                            0  1
Göteborgs universitet  GU-59809  Grundkurs i engelska för blivande lärare                34  47
Göteborgs universitet  GU-59908  Grundkurs i franska för blivande lärare                2  3
Göteborgs universitet  GU-59878  Grundläggande bilddidaktik I                      28  55
Göteborgs universitet  GU-21603  Grundläggande kemi 2                          5  7
Göteborgs universitet  GU-50001  Grundläggande kemi 2                          2  9
Göteborgs universitet  GU-21205  Grundläggande kurs-Geologi; del 2 Kvartär och historisk geologi    5  19
Göteborgs universitet  GU-59880  Grundläggande musikdidaktik 1                     5  28
Göteborgs universitet  GU-28620  Grundläggande software engineering                   0  6
Göteborgs universitet  GU-58208  Handels- och transporträtt                       1  52
Göteborgs universitet  GU-57110  Handledd studiepraktik                         25  25
Göteborgs universitet  GU-20511  Handledning                              23  36
Göteborgs universitet  GU-20300  Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning        58  72
Göteborgs universitet  GU-29308  Handledning i arbetsliv och skola                   5  32
Göteborgs universitet  GU-29309  Handledning i arbetsliv och skola                   11  54
Göteborgs universitet  GU-27981  Handledning i psykosocialt arbete                   35  36
Göteborgs universitet  GU-29368  Handledning och lärande                        6  16
Göteborgs universitet  GU-58663  Hardware Description and Verification                 0  2
Göteborgs universitet  GU-59847  Hinder för lärande och pedagogiska konsekvenser            0  50
Göteborgs universitet  GU-59869  Historia 1                               21  34
Göteborgs universitet  GU-58969  Historia 2                               22  26
Göteborgs universitet  GU-22720  Historia, fortsättningskurs                      37  55
Göteborgs universitet  GU-22730  Historia, fördjupningskurs                       37  49
Göteborgs universitet  GU-22731  Historia, fördjupningskurs                       4  12
Göteborgs universitet  GU-58882  Historia, fördjupningskurs                       28  31
Göteborgs universitet  GU-22711  Historia, grundkurs                          67  292
Göteborgs universitet  GU-22708  Historia, Västsverige och Göteborg genom tiderna I, Orienteringskurs  22  72
Göteborgs universitet  GU-22758  Historisk demografi                          1  2
Göteborgs universitet  GU-22768  Historisk demografi                          1  1
Göteborgs universitet  GU-58665  Human Computer Interaction                       2  5
Göteborgs universitet  GU-58664  Human-Centered Design                         0  2
Göteborgs universitet  GU-21922  Humanbiologi                              9  50
Göteborgs universitet  GU-21972  Humanfysiologi, examenskurs                      2  5
Göteborgs universitet  GU-22856  Humanvetenskapliga perspektiv                     1  8
Göteborgs universitet  GU-26722  Hållbar utveckling - Historia och nuvarande kontext          3  17
Göteborgs universitet  GU-26727  Hållbar utveckling - Historia och nuvarande kontext          4  23
Göteborgs universitet  GU-29103  Hälsa, kost och fysisk aktivitet                    34  119
Göteborgs universitet  GU-25903  Hälsa: natur, kultur och livsrytm                   41  114
Göteborgs universitet  GU-29117  Hälsoarbete i skolan                          1  7
Göteborgs universitet  GU-59858  Hälsoarbete i skolan                          0  1
Göteborgs universitet  GU-21766  Högprestandaberäkning                         0  6
Göteborgs universitet  GU-22853  Idé- och lärdomshistoria, Magisterexamensarbete            1  2
Göteborgs universitet  GU-22854  Idé- och lärdomshistoria, Masterexamensarbete             1  1
Göteborgs universitet  GU-27800  Idéer och opinion                          11  54
Göteborgs universitet  GU-58975  Idéer och opinion                          29  37
Göteborgs universitet  GU-22801  Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 1                46  173
Göteborgs universitet  GU-22803  Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 2                1   108
Göteborgs universitet  GU-22805  Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 2                15  33
Göteborgs universitet  GU-22820  Idéhistorisk uppsatskurs, fördjupningskurs 1             7   11
Göteborgs universitet  GU-22821  Idéhistorisk uppsatskurs, fördjupningskurs 2             0   11
Göteborgs universitet  GU-22810  Idéhistorsk fortsättningskurs 1, Tvärsnitt och tolkning       17  25
Göteborgs universitet  GU-22811  Idéhistorsk fortsättningskurs 2, Teori, tradition och praktik    0   26
Göteborgs universitet  GU-22771  Idrottens ställning och roll i den svenska samhällsutvecklingen   0   1
Göteborgs universitet  GU-29208  Idrottsvetenskap - Hälsopromotion 1                 9   26
Göteborgs universitet  GU-59902  Idrottsvetenskap - Hälsopromotion 1                 14  15
Göteborgs universitet  GU-29203  Idrottsvetenskap - Hälsopromotion 2                 3   9
Göteborgs universitet  GU-59903  Idrottsvetenskap - Hälsopromotion 2                 14  17
Göteborgs universitet  GU-29251  Idrottsvetenskap - Hälsopromotion 3                 3   4
Göteborgs universitet  GU-29207  Idrottsvetenskap - Sport Management 1                12  27
Göteborgs universitet  GU-59900  Idrottsvetenskap - Sport Management 1                17  17
Göteborgs universitet  GU-29202  Idrottsvetenskap - Sport Management 2                8   12
Göteborgs universitet  GU-29250  Idrottsvetenskap - Sport Management 3                1   3
Göteborgs universitet  GU-59910  Idrottsvetenskap med inriktning mot att leda pedagogisk verksamhet  40  44
Göteborgs universitet  GU-59812  Idrottsvetenskap: Grundkurs                     44  49
Göteborgs universitet  GU-21021  Immunologi                              23  42
Göteborgs universitet  GU-21072  Immunologi, examenskurs                       12  22
Göteborgs universitet  GU-27155  Implementering och utvärdering                    3   10
Göteborgs universitet  GU-57123  Implementering och utvärdering                    0   27
Göteborgs universitet  GU-27823  Individ, grupp och kultur                      16  29
Göteborgs universitet  GU-59920  Individ, grupp och kultur                      14  31
Göteborgs universitet  GU-28157  Industrial and Financial Management, avancerad nivå         10  29
Göteborgs universitet  GU-28142  Industrial and Financial Management, kandidatuppsats         3   10
Göteborgs universitet  GU-28166  Industrial and Financial Management, magisteruppsats         4   15
Göteborgs universitet  GU-58609  Industrial Best Practice                       13  30
Göteborgs universitet  GU-21857  Industriellt och kommunalt vattenskydd                7   21
Göteborgs universitet  GU-58616  Informatikhistoria och vetenskapsteori                25  29
Göteborgs universitet  GU-58615  Informationsteknologi och samhälle                  0   27
Göteborgs universitet  GU-21701  Inledande kurs                            14  43
Göteborgs universitet  GU-27603  Institutioner för europeiskt samarbete                34  52
Göteborgs universitet  GU-27713  Institutioner och aktörer i demokratin                5   52
Göteborgs universitet  GU-58666  Interaction Design Project                      3   4
Göteborgs universitet  GU-24750  Interdisciplinary Problem Based Research in Human Ecology      1   20
Göteborgs universitet  GU-28055  International Migration and Immigrant Integration          0   3
Göteborgs universitet  GU-57116  Internationell ekonomi                        0   5
Göteborgs universitet  GU-58114  Internationell ekonomi                        1   5
Göteborgs universitet  GU-58117  Internationell ekonomi: utvidgad kurs                0   4
Göteborgs universitet  GU-58206  Internationell rätt                         107  115
Göteborgs universitet  GU-21858  Internationella miljöavtal                      7   43
Göteborgs universitet  GU-58667  Internet Technology                         2   4
Göteborgs universitet  GU-57101  Internredovisning                          10  27
Göteborgs universitet  GU-27315  Intervju- och samtalsmetodik I                    134  431
Göteborgs universitet  GU-28201  Introduction to Swedish Law                     6   69
Göteborgs universitet  GU-22000  Introduktion till arkeologi                           8   59
Göteborgs universitet  GU-27000  Introduktion till internationella relationer                  77  377
Göteborgs universitet  GU-27103  Introduktion till offentlig förvaltning                     7   57
Göteborgs universitet  GU-25423  Isländska I, grundkurs                             7   25
Göteborgs universitet  GU-25424  Isländska II, grundkurs                             6   17
Göteborgs universitet  GU-25426  Isländska III - fackspråk och massmedietexter, grundkurs            0   1
Göteborgs universitet  GU-25427  Isländska III-äldre litteratur, grundkurs                    4   6
Göteborgs universitet  GU-23211  Italienska: Fortsättningskurs med inriktning på kultur och samhälle       6   16
Göteborgs universitet  GU-23210  Italienska: Fortsättningskurs med inriktning på språkvetenskap och litteratur  9   19
Göteborgs universitet  GU-23200  Italienska: Förberedande kurs I                         82  236
Göteborgs universitet  GU-23202  Italienska: Förberedande kurs I och II                     21  84
Göteborgs universitet  GU-23201  Italienska: Förberedande kurs II                        40  71
Göteborgs universitet  GU-23255  Italienska: Självständigt arbete, litteraturvetenskaplig inriktning       0   1
Göteborgs universitet  GU-23252  Italienska:Teori och metod, språkvetenskaplig inriktning            0   1
Göteborgs universitet  GU-24903  Japans samhälle och kultur - tradition och modernitet              7   68
Göteborgs universitet  GU-24921  Japanska, fortsättningskurs I                          72  77
Göteborgs universitet  GU-24970  Japanska, fördjupningskurs II                          1   3
Göteborgs universitet  GU-24901  Japanska, grundkurs                               82  178
Göteborgs universitet  GU-20013  Joniserande strålning i samhället                        3   6
Göteborgs universitet  GU-21231  Jordartsgeologi                                 2   14
Göteborgs universitet  GU-27122  Juridik i offentlig förvaltning                         13  126
Göteborgs universitet  GU-28221  Juridisk fortsättningskurs                           48  159
Göteborgs universitet  GU-28200  Juridisk grundkurs                               196  622
Göteborgs universitet  GU-21920  Jämförande och marin zoofysiologi                        8   20
Göteborgs universitet  GU-27201  kommunikation - om samspel från individ- till organisationsnivå         25  148
Göteborgs universitet  GU-57107  Kalkylering                                   17  28
Göteborgs universitet  GU-27606  Kandidatuppsats i Europakunskap                         2   16
Göteborgs universitet  GU-21604  Kemi för båtfolk                                7   15
Göteborgs universitet  GU-59893  Kemi för lärare 1                                8   8
Göteborgs universitet  GU-25010  Kinesiska, fortsättningskurs                          32  46
Göteborgs universitet  GU-20050  Klinisk radiofysik                               2   2
Göteborgs universitet  GU-28650  Knowledge Work Support Systems                         2   125
Göteborgs universitet  GU-25810  Kognitionsvetenskap, Fortsättningskurs                     4   7
Göteborgs universitet  GU-25811  Kognitionsvetenskap, Neurokognition                       1   8
Göteborgs universitet  GU-25813  Kognitionsvetenskap, Psykologiska aspekter på människa-dator-interaktion    1   5
Göteborgs universitet  GU-25812  Kognitionsvetenskap, Språk, kommunikation och tänkande             1   7
Göteborgs universitet  GU-27363  Kognitiv beteendeterapeutisk korttidsbehandling under vuxenliv och åldrande   62  76
Göteborgs universitet  GU-21672  Kolloid- och ytkemi                               8   21
Göteborgs universitet  GU-27161  Kommunal politik och förvaltning                        0   2
Göteborgs universitet  GU-23956  Kommunikation, Kommunikation och kommunikationsteknologi            4   11
Göteborgs universitet  GU-23950  Kommunikation, magisteruppsats i Kommunikation                 1   1
Göteborgs universitet  GU-23957  Kommunikation, Tvärkulturell kommunikation 2                  0   5
Göteborgs universitet  GU-53901  Komputationell syntax och semantik                       1   5
Göteborgs universitet  GU-27001  Konflikter i den globala ordningen                       7   337
Göteborgs universitet  GU-29305  Konflikter och konflikthantering i förskola, skola och vuxenutbildning     10  83
Göteborgs universitet  GU-29004  Konfliktlösning: Dialog, förhandling och medling                5   83
Göteborgs universitet  GU-29013  Konfliktlösning: Konflikter i grupper och organisationer            20  49
Göteborgs universitet  GU-29001  Konfliktlösning: Konfliktkunskap                        85  369
Göteborgs universitet  GU-29012  Konfliktlösning: Kultur och mångfald                      3   65
Göteborgs universitet  GU-29335  Konfliktslösning i förskola och skola 1                                7  66
Göteborgs universitet  GU-29371  Konfliktslösning i förskola och skola 2                                5  16
Göteborgs universitet  GU-22152  Konst- och bildvetenskap, digitala bild och nätbaserad konst                     11  27
Göteborgs universitet  GU-22120  Konst- och bildvetenskap, fortsättningskurs                              44  53
Göteborgs universitet  GU-22130  Konst- och bildvetenskap, fördjupningskurs                              8  13
Göteborgs universitet  GU-22100  Konst- och bildvetenskap, Grundkurs                                  91  270
Göteborgs universitet  GU-22153  Konst- och bildvetenskap, svensk konsthistoria                            5  21
Göteborgs universitet  GU-22154  Konst- och bildvetenskap, Uppsats 1                                  3  11
Göteborgs universitet  GU-29116  Konsumtion och hållbar utveckling                                   1  6
Göteborgs universitet  GU-29119  Konsumtion och hållbar utveckling                                   0  1
Göteborgs universitet  GU-59857  Konsumtion och hållbar utveckling                                   1  3
Göteborgs universitet  GU-27102  Kontraktsrätt                                             1  13
Göteborgs universitet  GU-25149  Kristendomens historia, fördjupningskurs                               10  27
Göteborgs universitet  GU-25150  Kristendomens historia, kurs 1                                    2  9
Göteborgs universitet  GU-25152  Kristendomens historia, kurs 2                                    1  4
Göteborgs universitet  GU-22653  Kritisk jämställdhets- och mångfaldsforskning                             8  21
Göteborgs universitet  GU-22851  Kropp och identitet                                          6  13
Göteborgs universitet  GU-24006  Kultur och demokrati, grundkurs                                    5  69
Göteborgs universitet  GU-27400  Kultur och identitet i dagens värld                                  27  161
Göteborgs universitet  GU-59800  Kultur och språk för tidigare åldrar 1                                24  26
Göteborgs universitet  GU-59816  Kultur och språk för tidigare åldrar II                                15  18
Göteborgs universitet  GU-25920  Kultur, erotik, sexualiteter                                     27  74
Göteborgs universitet  GU-59964  Kulturellt meningsskapande genom musik, rytmik och drama                       23  28
Göteborgs universitet  GU-28325  Kulturgeografi med inriktning mot turism, Evenemang som turismgenerator, fortsättningskurs      8  27
Göteborgs universitet  GU-28351  Kulturgeografi med inriktning mot turism, magisterkurs                        1  6
Göteborgs universitet  GU-28323  Kulturgeografi med inriktning mot turism, Turismen som regional utvecklingskraft, Fortsättningskurs  8  20
Göteborgs universitet  GU-25100  Kulturmöten och Mellanösterns religioner, grundkurs                          13  91
Göteborgs universitet  GU-24020  Kulturstudier, fortsättningskurs                                   18  27
Göteborgs universitet  GU-22216  Kulturvetenskapliga perspektiv                                    6  12
Göteborgs universitet  GU-53900  Kunskapsrepresentation och inferens                                  4  5
Göteborgs universitet  GU-27353  Kurs 10: Uppsats i psykologi                                     4  14
Göteborgs universitet  GU-27354  Kurs 10: Uppsats i psykologi                                     3  10
Göteborgs universitet  GU-27305  Kurs 5: Personlighet och hälsa                                    9  52
Göteborgs universitet  GU-27321  Kurs 6: Individen i ett socialt sammanhang                              3  32
Göteborgs universitet  GU-27322  Kurs 6: Individen i ett socialt sammanhang                              17  64
Göteborgs universitet  GU-27306  Kurs 7: Samhällsvetenskaplig forskningsmetodik                            20  38
Göteborgs universitet  GU-27308  Kurs 8:Fördjupningsarbete i psykologi                                 5  40
Göteborgs universitet  GU-27309  Kurs 8:Fördjupningsarbete i psykologi                                 13  20
Göteborgs universitet  GU-27350  Kurs 9:Metod 1 i psykologi                                      5  10
Göteborgs universitet  GU-21220  Kustprocesser                                             0  11
Göteborgs universitet  GU-27160  Kvalificerad samhällsvetenskaplig informationshantering                        13  18
Göteborgs universitet  GU-20362  Kvalitativa metoder                                          19  37
Göteborgs universitet  GU-21230  Kvartär paleontology                                         1  11
Göteborgs universitet  GU-27935  Kvinnor i utsatta livssituationer-ett genusperspektiv                         0  11
Göteborgs universitet  GU-29113  Kött och hållbar utveckling                                      1  2
Göteborgs universitet  GU-29126  Kött och hållbar utveckling                                      0  1
Göteborgs universitet  GU-59855  Kött och hållbar utveckling                                      0  2
Göteborgs universitet  GU-22006  Landskapshistorisk analys                                       4  23
Göteborgs universitet  GU-58668  Language-Based Security                                        0  3
Göteborgs universitet  GU-23620  Latin, fortsättningskurs                              4   5
Göteborgs universitet  GU-23601  Latin, grundkurs                                  21  105
Göteborgs universitet  GU-23650  Latin, kurs 1                                    3   3
Göteborgs universitet  GU-23651  Latin, kurs 2                                    0   2
Göteborgs universitet  GU-26730  Latinamerikas sociala och politiska processer I                   25  92
Göteborgs universitet  GU-26724  Latinamerikas sociala och politiska processer II                  3   10
Göteborgs universitet  GU-27151  Ledarskap inom offentliga organisationer                      1   4
Göteborgs universitet  GU-59807  Lek, kreativitet och lust att lära                         45  53
Göteborgs universitet  GU-25452  Lexikografi                                     0   3
Göteborgs universitet  GU-21964  Limnisk ekologi                                   19  42
Göteborgs universitet  GU-24552  Litteraturhistorisk magisterkurs                          13  17
Göteborgs universitet  GU-24553  Litteraturvetenskap, litterär dagskritik: Institutionshistoria, teori och praktik  3   11
Göteborgs universitet  GU-24554  Litteraturvetenskap, självständigt arbete                      1   8
Göteborgs universitet  GU-24512  Litteraturvetenskap: Fortsättningskurs                       41  68
Göteborgs universitet  GU-24520  Litteraturvetenskap: Fördjupningskurs                        21  36
Göteborgs universitet  GU-59866  Litteraturvetenskap: Fördjupningskurs                        19  31
Göteborgs universitet  GU-24501  Litteraturvetenskap: Grundkurs                           91  345
Göteborgs universitet  GU-24504  Litteraturvetenskap: Litteratur för barn och ungdom, Grundkurs           25  92
Göteborgs universitet  GU-29107  Livet i hem och familj                               10  32
Göteborgs universitet  GU-59860  Livet i hem och familj                               21  24
Göteborgs universitet  GU-29105  Livsmedel-mikrobiologi och hygien                          1   14
Göteborgs universitet  GU-27531  Local and Global Social Movements in Scandinavia                  5   87
Göteborgs universitet  GU-58601  Logic, Algorithms and Data Structures                        26  34
Göteborgs universitet  GU-22302  Logik: Formella språk                                2   13
Göteborgs universitet  GU-22303  Logik: Formella språk (nätbaserad)                         3   17
Göteborgs universitet  GU-22304  Logik: Formella språk (nätbaserad)                         4   9
Göteborgs universitet  GU-22320  Logik: Fortsättningskurs                              3   3
Göteborgs universitet  GU-22306  Logik: Fullständighet och avgörbarhet                        0   3
Göteborgs universitet  GU-22300  Logik: Grundkurs                                  5   33
Göteborgs universitet  GU-22301  Logik: Grundkurs                                  1   10
Göteborgs universitet  GU-22317  Logik: Matematikfilosofi 1                             4   12
Göteborgs universitet  GU-22318  Logik: Matematikfilosofi 2                             0   2
Göteborgs universitet  GU-22316  Logik: Matematikfilosofi, grundkurs                         0   5
Göteborgs universitet  GU-22305  Logik: Mängdteori                                  0   6
Göteborgs universitet  GU-58100  Logistik, kandidatuppsats                              3   40
Göteborgs universitet  GU-28180  Logistik, magisterkurs                               1   6
Göteborgs universitet  GU-28181  Logistik, magisteruppsats                              0   1
Göteborgs universitet  GU-21222  Lokal och mikroklimatologi                             2   4
Göteborgs universitet  GU-59885  Lärande i samspel i förskolan - små barns interaktion och kommunikation       0   24
Göteborgs universitet  GU-58800  Lärande och kompetensutveckling                           72  73
Göteborgs universitet  GU-29367  Lärande, expertis och förändring                          2   8
Göteborgs universitet  GU-59895  Lärande, undervisning och informationsteknologi (IT) I               26  32
Göteborgs universitet  GU-59896  Lärande, undervisning och informationsteknologi (IT) II               7   10
Göteborgs universitet  GU-59897  Lärande, undervisning och informationsteknologi (IT) III              8   9
Göteborgs universitet  GU-59803  Lärandets villkor och process 2: Ur ett socialt och samhälleligt perspektiv     123  358
Göteborgs universitet  GU-59804  Lärandets villkor och process 3: Ur ett samspelsperspektiv             309  348
Göteborgs universitet  GU-25400  Läs- och skrivinlärning för lärare                         5   34
Göteborgs universitet  GU-58883  Läs- och skrivinlärning för lärare                         2   8
Göteborgs universitet  GU-29321  Läs- och skrivsvårigheter - orsaker och pedagogiska konsekvenser          47  76
Göteborgs universitet  GU-22257  Magisterexamensarbete i etnologi                             1  1
Göteborgs universitet  GU-22656  Magisterexamensarbete i genusvetenskap                          1  3
Göteborgs universitet  GU-27359  Magisterkurs: Arbets- och organisationspsykologi                     16  32
Göteborgs universitet  GU-27366  Magisterkurs: Arbets- och organisationspsykologi                     7  9
Göteborgs universitet  GU-57301  Magisterkurs: Arbets- och organisationspsykologi                     13  15
Göteborgs universitet  GU-27758  Magisteruppsats                                      1  5
Göteborgs universitet  GU-27759  Magisteruppsats                                      2  7
Göteborgs universitet  GU-29151  Magisteruppsats                                      6  9
Göteborgs universitet  GU-27163  Magisteruppsats i offentlig förvaltning                          0  1
Göteborgs universitet  GU-29369  Magisteruppsats i pedagogik                                12  15
Göteborgs universitet  GU-29370  Magisteruppsats i pedagogik                                6  15
Göteborgs universitet  GU-58873  Magisteruppsats i pedagogik                                0  1
Göteborgs universitet  GU-27755  Magisteruppsats i statsvetenskap                             8  13
Göteborgs universitet  GU-25900  Makt, motstånd och förändring I - Motståndets teori, doktrinhistoria och organisation   6  70
Göteborgs universitet  GU-25901  Makt, motstånd och förändring II - Diskursivt motstånd och konsten att studera motstånd  0  25
Göteborgs universitet  GU-21074  Marin ekologi, examenskurs                                5  12
Göteborgs universitet  GU-21001  Marin ekologi, orienteringskurs                              12  68
Göteborgs universitet  GU-21059  Marin kemisk ekologi                                   15  36
Göteborgs universitet  GU-21026  Marin naturvårdsbiologi                                  17  46
Göteborgs universitet  GU-21904  Marinbiologisk orienteringskurs                              12  31
Göteborgs universitet  GU-58115  Marknadsföring och organisation                              2  6
Göteborgs universitet  GU-28159  Marknadsföring, avancerad nivå                              15  46
Göteborgs universitet  GU-28140  Marknadsföring, kandidatuppsats                              3  9
Göteborgs universitet  GU-28170  Marknadsföring, magisteruppsats                              0  18
Göteborgs universitet  GU-21713  Markov Theory                                       2  20
Göteborgs universitet  GU-27202  Massmediekunskap                                     20  173
Göteborgs universitet  GU-28673  Master Thesis in Applied Information Technology                      35  97
Göteborgs universitet  GU-22258  Masterexamensarbete i etnologi                              0  1
Göteborgs universitet  GU-22259  Masterexamensarbete i etnologi                              2  2
Göteborgs universitet  GU-27761  Masteruppsats                                       0  2
Göteborgs universitet  GU-27762  Masteruppsats                                       1  4
Göteborgs universitet  GU-27756  Masteruppsats i statsvetenskap                              0  1
Göteborgs universitet  GU-29118  Mat och måltider i ett hållbart samhälle                         1  37
Göteborgs universitet  GU-59861  Mat och måltider i ett hållbart samhälle                         2  24
Göteborgs universitet  GU-59821  Matematik för lärare 1                                  45  49
Göteborgs universitet  GU-21723  Matematik för lärare 3a                                  6  6
Göteborgs universitet  GU-59960  Matematik för lärare 3a                                  27  31
Göteborgs universitet  GU-21722  Matematik för lärare 3b                                  0  1
Göteborgs universitet  GU-59961  Matematik för lärare 3b                                  1  28
Göteborgs universitet  GU-59819  Matematik för lärare, tidigare åldrar                           35  43
Göteborgs universitet  GU-59830  Matematik i barnens värld                                 57  72
Göteborgs universitet  GU-29341  Matematik i förskola och förskoleklass                          10  25
Göteborgs universitet  GU-29345  Matematik i förskola och förskoleklass                          2  9
Göteborgs universitet  GU-59887  Matematik i förskola och förskoleklass                          0  1
Göteborgs universitet  GU-21702  Matematik med tillämpningar 1                               9  24
Göteborgs universitet  GU-29374  Matematikdidaktik II                                   18  19
Göteborgs universitet  GU-58650  Matematisk analys D                                    2  6
Göteborgs universitet  GU-21732  Matematisk modellering                                  5  18
Göteborgs universitet  GU-21721  Matematiska Cirklar                                    1  5
Göteborgs universitet  GU-14352  Materialanalys för konservatorer                         2  2
Göteborgs universitet  GU-21778  Mathematical Modeling of Cellular Processes                    0  1
Göteborgs universitet  GU-27752  Media, Journalism and Global Studies                       3  13
Göteborgs universitet  GU-22812  Medicin och hälsa                                 13  75
Göteborgs universitet  GU-28501  Medicinsk statistik 2                               28  35
Göteborgs universitet  GU-59818  Mediekunskap 3                                  5  6
Göteborgs universitet  GU-59817  Mediekunskap I                                  13  15
Göteborgs universitet  GU-27200  Medierna i samhället                               15  117
Göteborgs universitet  GU-27052  Methods in Conflict Resolution and Case Studies                  0  15
Göteborgs universitet  GU-27030  Metod i freds- och utvecklingsstudier                       26  43
Göteborgs universitet  GU-26754  Metod i praktiken - att arbeta med mänskliga rättigheter             4  12
Göteborgs universitet  GU-27824  Metod i samhällskunskap                              9  12
Göteborgs universitet  GU-59922  Metod i samhällskunskap                              12  14
Göteborgs universitet  GU-27724  Metod inklusive uppsatssamordning                         9  19
Göteborgs universitet  GU-26740  Metod inom Globala studier                            12  26
Göteborgs universitet  GU-27206  Metodkurs i medie- och kommunikationsvetenskap                  25  39
Göteborgs universitet  GU-57106  Metodtillämpning                                 1  14
Göteborgs universitet  GU-27936  Migration och etnisk mångfald                           1  7
Göteborgs universitet  GU-27452  Migration, Power and Identity                           2  9
Göteborgs universitet  GU-21071  Mikrobiologi, examenskurs                             6  13
Göteborgs universitet  GU-21811  Miljöekonomi                                   7  78
Göteborgs universitet  GU-21130  Miljöfysik                                    3  5
Göteborgs universitet  GU-21263  Miljögeologi                                   2  6
Göteborgs universitet  GU-21270  Miljögeologi, fallstudiekurs                           0  5
Göteborgs universitet  GU-21628  Miljökemi                                     6  27
Göteborgs universitet  GU-27318  Miljöpsykologi                                  24  155
Göteborgs universitet  GU-21855  Miljörevision                                   5  44
Göteborgs universitet  GU-26721  Miljörörelser och miljöpolitik                          10  39
Göteborgs universitet  GU-26726  Miljörörelser och miljöpolitik                          4  20
Göteborgs universitet  GU-26728  Miljörörelser och miljöpolitik                          7  35
Göteborgs universitet  GU-26731  Miljörörelser och miljöpolitik                          12  44
Göteborgs universitet  GU-21801  Miljövetenskap, allmän inriktning                         44  162
Göteborgs universitet  GU-21860  Miljövetenskap: Examensarbete i miljövetenskap                  11  13
Göteborgs universitet  GU-21838  Miljövetenskap: Examensarbete i miljövetenskap med inriktning mot fysik      0  1
Göteborgs universitet  GU-21832  Miljövetenskap: Examensarbete i miljövetenskap med inriktning mot marin ekologi  1  1
Göteborgs universitet  GU-21833  Miljövetenskap: Examensarbete i miljövetenskap med inriktning mot marin ekologi  1  2
Göteborgs universitet  GU-21806  Miljövetenskap: Miljökonsekvensanalys                       25  51
Göteborgs universitet  GU-21821  Miljövetenskap: Självständigt arbete                       1  2
Göteborgs universitet  GU-21822  Miljövetenskap: Självständigt arbete                       0  4
Göteborgs universitet  GU-21813  Miljövetenskaplig metodkurs -mätning, simulering och statistik          5  9
Göteborgs universitet  GU-27356  Missbrukspsykologi 2                               35  41
Göteborgs universitet  GU-28013  Modern ekonomisk historia                             5  69
Göteborgs universitet  GU-28021  Modern ekonomisk tillväxt                             6  37
Göteborgs universitet  GU-27520  Moderna samhällsteorier                              7  102
Göteborgs universitet  GU-21007  Molekylärbiologi I, baskurs                            21  28
Göteborgs universitet  GU-21079  Molekylärbiologi, examenskurs                           4  12
Göteborgs universitet  GU-21768  Morphomatics                                   1  2
Göteborgs universitet  GU-26755  MR-systemets utmaningar: Mångfald och globalisering                3  11
Göteborgs universitet  GU-59822  Musik                                       44  44
Göteborgs universitet  GU-59823  Musik                                                 46  46
Göteborgs universitet  GU-24007  Musik- och bildmedier idag                                       23  82
Göteborgs universitet  GU-24008  Musikhistoria: Orienteringskurs                                    20  85
Göteborgs universitet  GU-24021  Musikvetenskap: Fortsättningskurs                                   16  22
Göteborgs universitet  GU-29106  Måltidskunskap - kött                                         2   28
Göteborgs universitet  GU-29324  Mångkulturell pedagogik                                        6   40
Göteborgs universitet  GU-59888  Mångkulturell pedagogik                                        1   4
Göteborgs universitet  GU-59828  Människa, natur och samhälle 1                                     25  28
Göteborgs universitet  GU-59829  Människa, natur och samhälle 2                                     29  32
Göteborgs universitet  GU-59892  Människan i världen 2: Vetenskapligt tänkande, vetenskapligt arbete och vetenskapligt förhållningssä  208  347
Göteborgs universitet  GU-59802  Människan i världen III, Att möta konflikter                              13  91
Göteborgs universitet  GU-59801  Människan i världen III, Examensarbete                                 15  271
Göteborgs universitet  GU-27831  Människans miljöpåverkan                                        16  34
Göteborgs universitet  GU-27832  Människans miljöpåverkan                                        16  71
Göteborgs universitet  GU-29007  Möte med arbetslivet                                          6   29
Göteborgs universitet  GU-58401  Nationalekonomi                                            51  51
Göteborgs universitet  GU-28420  Nationalekonomi: Fortsättningskurs                                   46  109
Göteborgs universitet  GU-28440  Nationalekonomi: Fördjupningskurs                                   174  508
Göteborgs universitet  GU-28410  Nationalekonomi: Grundkurs                                       131  349
Göteborgs universitet  GU-28450  Nationalekonomi: Magisterkurs                                     53  322
Göteborgs universitet  GU-27601  Nationalism, sociala rörelser och identitetspolitik i Ryssland och Central- och Östeuropa       3   26
Göteborgs universitet  GU-22813  Natur- och humanvetenskapernas vetenskapsteori, grundkurs                       2   13
Göteborgs universitet  GU-29205  Natur, miljö och friluftsliv                                      7   51
Göteborgs universitet  GU-59904  Natur, miljö och friluftsliv                                      1   1
Göteborgs universitet  GU-21227  Naturgeografi: Klimat/människa/samhälle, orienteringskurs                       9   58
Göteborgs universitet  GU-21226  Naturgeografi: Världsdelskurs, orienteringskurs                            24  57
Göteborgs universitet  GU-59894  Naturkunskap för lärare I                                       15  19
Göteborgs universitet  GU-21807  Naturresurshushållning                                         85  132
Göteborgs universitet  GU-51704  Naturvetarmatematik A                                         36  38
Göteborgs universitet  GU-51705  Naturvetarmatematik B                                         0   34
Göteborgs universitet  GU-59859  Naturvetenskap för lärare 3                                      7   7
Göteborgs universitet  GU-59820  Naturvetenskap för lärare, tidigare åldrar, grundkurs                         19  27
Göteborgs universitet  GU-59831  Naturvetenskap och miljö för lärare i förskola, fritidshem och grundskola från förskoleklass - år 2  22  26
Göteborgs universitet  GU-29375  Naturvetenskapernas didaktik II                                    1   1
Göteborgs universitet  GU-21968  Naturvårdsekonomi                                           4   28
Göteborgs universitet  GU-25722  Nederländska: Fortsättningskurs del 1                                 4   6
Göteborgs universitet  GU-25723  Nederländska: Fortsättningskurs del 2                                 0   6
Göteborgs universitet  GU-25725  Nederländska: Fortsättningskurs Litteratur och kultur                         1   3
Göteborgs universitet  GU-25724  Nederländska: Fortsättningskurs Språkvetenskap                             1   2
Göteborgs universitet  GU-25730  Nederländska: Fördjupningskurs del 1                                  0   1
Göteborgs universitet  GU-25731  Nederländska: Fördjupningskurs Språkvetenskap                             1   1
Göteborgs universitet  GU-25710  Nederländska: Grundkurs del 1                                     9   29
Göteborgs universitet  GU-25711  Nederländska: Grundkurs del 2                                     0   9
Göteborgs universitet  GU-25721  Nederländska: Grundkurs Litteratur och kultur                             5   6
Göteborgs universitet  GU-25720  Nederländska: Grundkurs Språkvetenskap                                 3   13
Göteborgs universitet  GU-21969  Neurobiologi                                              12  32
Göteborgs universitet  GU-27365  Neuropsykologi - diagnostik och testmetodik i vuxenklinisk verksamhet                 31  39
Göteborgs universitet  GU-27355  Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap                               74  112
Göteborgs universitet  GU-28663  New Media Theory                                            1   25
Göteborgs universitet  GU-25420  Nordiska språk, fördjupningskurs                2  2
Göteborgs universitet  GU-29211  Nordiskt friluftsliv II                    1  5
Göteborgs universitet  GU-29015  Norm och avvikelse. Maktperspektiv på arbetslivet       1  32
Göteborgs universitet  GU-21714  Numerisk analys                        3  26
Göteborgs universitet  GU-25163  Nya testamentet med grekiska, kurs 1              2  3
Göteborgs universitet  GU-25164  Nya testamentet med grekiska, kurs 2              0  1
Göteborgs universitet  GU-25165  Nya testamentet utan grekiska, kurs 1             1  12
Göteborgs universitet  GU-25166  Nya testamentet utan grekiska, kurs 2             1  2
Göteborgs universitet  GU-23514  Nygrekiska: Lingvistik A                    1  3
Göteborgs universitet  GU-23503  Nygrekiska: Litteratur A                    2  8
Göteborgs universitet  GU-23512  Nygrekiska: Språkfärdighet A2                 1  2
Göteborgs universitet  GU-23515  Nygrekiska: Språkfärdighet B2                 1  2
Göteborgs universitet  GU-23513  Nygrekiska: Översättning A                   0  1
Göteborgs universitet  GU-23517  Nygrekiska: Översättning B                   1  2
Göteborgs universitet  GU-29114  Näring och hälsa                        3  10
Göteborgs universitet  GU-21510  Ocean- och atmosfärscirkulation                1  12
Göteborgs universitet  GU-21500  Oceanografi: Geofysisk hydrodynamik              2  6
Göteborgs universitet  GU-21560  Oceanografi: Marin Systemanalys                5  9
Göteborgs universitet  GU-21511  Ocenaografi: Fältkurs                     0  4
Göteborgs universitet  GU-27156  Offentlig ekonomi                       0  8
Göteborgs universitet  GU-27700  Om konsten att studera individ och samhälle          0  57
Göteborgs universitet  GU-27964  Omsorg i ett livsloppsperspektiv                2  11
Göteborgs universitet  GU-20340  Omvårdnad - Examensarbete I                  32  37
Göteborgs universitet  GU-20351  Omvårdnad - Examensarbete II                  9  11
Göteborgs universitet  GU-20364  Onkologi                            1  4
Göteborgs universitet  GU-21625  Oorganisk kemi                         31  49
Göteborgs universitet  GU-28680  Open Source/Fri programvara: politiska & ekonomiska aspekter  10  36
Göteborgs universitet  GU-58670  Operating Systems                       0  8
Göteborgs universitet  GU-21767  Optioner och matematik                     0  6
Göteborgs universitet  GU-21763  Ordinära differentialekvationer                0  4
Göteborgs universitet  GU-57125  Organisation med personaladministration            1  29
Göteborgs universitet  GU-27164  Organisation och omvärld                    1  4
Göteborgs universitet  GU-28155  Organisation, avancerad nivå                  3  19
Göteborgs universitet  GU-28141  Organisation, kandidatuppsats                 5  8
Göteborgs universitet  GU-28169  Organisation, magisteruppsats                 2  4
Göteborgs universitet  GU-27205  Organisationen och omvärlden                  7  68
Göteborgs universitet  GU-27521  Organisationsteori och ledarskap                41  180
Göteborgs universitet  GU-21610  Organisk kemi                         1  10
Göteborgs universitet  GU-21677  Organisk syntes och läkemedelskemi               0  12
Göteborgs universitet  GU-20656  Organspecifik onkologi                     35  43
Göteborgs universitet  GU-22600  Orienteringskurs i genusvetenskap, grundkurs          73  249
Göteborgs universitet  GU-11373  Paleoceanografi                        2  4
Göteborgs universitet  GU-21736  Partiella differentialekvationer                2  12
Göteborgs universitet  GU-21764  Partiella differentialekvationer II              1  7
Göteborgs universitet  GU-21963  Pedagogik för naturvårdsbiologer                25  43
Göteborgs universitet  GU-29364  Pedagogik i arbetsliv och samhälle               0  4
Göteborgs universitet  GU-59815  Pedagogisk dokumentation - Barns och pedagogers lärande    2  34
Göteborgs universitet  GU-29330  Pedagogisk psykologi                      36  246
Göteborgs universitet  GU-59898  Pedagogisk psykologi för undervisning i gymnasieskolan     21  26
Göteborgs universitet  GU-59899  Pedagogisk sociologi för undervisning i gymnasieskolan       2  24
Göteborgs universitet  GU-29380  Pedagogiska och didaktiska perspektiv                0  8
Göteborgs universitet  GU-29366  Pedagogiskt ledarskap för didaktisk utveckling           10  19
Göteborgs universitet  GU-58803  Personalekonomi och humankapital                  66  66
Göteborgs universitet  GU-58805  Personalvetenskapligt tillämpningsarbete              0  65
Göteborgs universitet  GU-27051  Perspectives and Theories in Conflict Resolution          4  15
Göteborgs universitet  GU-29331  Planering av yrkesutbildning                    1  12
Göteborgs universitet  GU-29332  Planering av yrkesutbildning                    1  16
Göteborgs universitet  GU-57113  Politikens aktörer och strukturer                  41  45
Göteborgs universitet  GU-22800  Politisk idéhistoria, grundkurs                   38  155
Göteborgs universitet  GU-27710  Politisk teori och internationell politik              9  110
Göteborgs universitet  GU-27153  Politiska styrmedel                         1  2
Göteborgs universitet  GU-25312  Polska: Historia A                         0  10
Göteborgs universitet  GU-25311  Polska: Litteratur A                        0  9
Göteborgs universitet  GU-25313  Polska: Samhälle A                         0  11
Göteborgs universitet  GU-25310  Polska: Språkfärdighet A1, Nybörjarkurs               20  45
Göteborgs universitet  GU-22855  Positivism, hermeneutik och konstruktivism             0  7
Göteborgs universitet  GU-22454  Praktisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 2            2  3
Göteborgs universitet  GU-22459  Praktisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 3            0  3
Göteborgs universitet  GU-22420  Praktisk filosofi: Fortsättningskurs                15  31
Göteborgs universitet  GU-22430  Praktisk filosofi: Fördjupningskurs                 3  8
Göteborgs universitet  GU-22400  Praktisk filosofi: Grundkurs                    42  297
Göteborgs universitet  GU-22404  Praktisk filosofi: Natur, tillväxt, framsteg            13  67
Göteborgs universitet  GU-22451  Praktisk filosofi: Vetenskapen i samhället-ansvar, etik och värde  1  4
Göteborgs universitet  GU-25506  Praktisk svenska för studenter med annat modersmål, grundkurs    18  33
Göteborgs universitet  GU-25605  Praktisk tyska - Lär dig skriva med flyt, nätkurs          22  88
Göteborgs universitet  GU-28056  Pre-industrial Economies                      0  1
Göteborgs universitet  GU-25451  Presentationsteknik                         2  13
Göteborgs universitet  GU-27203  Presentationstekniker - om att använda text, bild och form     77  184
Göteborgs universitet  GU-28681  Programkonstruktion                         7  8
Göteborgs universitet  GU-21715  Programmering med Matlab                      1  26
Göteborgs universitet  GU-28626  Programmeringsprojekt                        0  6
Göteborgs universitet  GU-58612  Programmeringsteknik och databaser                 42  46
Göteborgs universitet  GU-28624  Programming, Advanced Course                    7  48
Göteborgs universitet  GU-58606  Project: Industrial IT and Embedded Systems             9  24
Göteborgs universitet  GU-58602  Project: Systems Development                    8  35
Göteborgs universitet  GU-22256  Projekt- och verksamhetsområden                   2  2
Göteborgs universitet  GU-29014  Projekt, projektledarskap och konflikthantering           41  199
Göteborgs universitet  GU-21058  Prokaryot molekylär mikrobiologi                  9  53
Göteborgs universitet  GU-27204  PR, journalistik och strategier för opinionsbildning        28  75
Göteborgs universitet  GU-27937  Psykisk ohälsa och livsvillkor                   2  14
Göteborgs universitet  GU-27950  Psykosocialt arbete                         3  12
Göteborgs universitet  GU-58603  Quality Management                         0  35
Göteborgs universitet  GU-58671  Real-Time Systems                          1  4
Göteborgs universitet  GU-28156  Redovisning, avancerad nivå                     6  17
Göteborgs universitet  GU-28143  Redovisning, kandidatuppsats                    3  9
Göteborgs universitet  GU-28168  Redovisning, magisteruppsats                    3  12
Göteborgs universitet  GU-57115  Redovisningsteori och finansiell bedömning             0  5
Göteborgs universitet  GU-21213  Regional berggrundsgeologi                     1  9
Göteborgs universitet  GU-26759  Regional Studies: Regions and Regionalism in a Global World             0  3
Göteborgs universitet  GU-27040  Regionala studier: Teoretiska perspektiv och individuell specialisering       1  24
Göteborgs universitet  GU-26761  Religion and Politics in Asia                            1  2
Göteborgs universitet  GU-22752  Religion och politik. Samhällsförändringar och religionsskiften i Europa 300-1700  0  1
Göteborgs universitet  GU-22862  Religion och politik. Samhällsförändringar och religionsskiften i Europa 300-1700  1  5
Göteborgs universitet  GU-25111  Religionsbeteendevetenskap, fortsättningskurs                    23  56
Göteborgs universitet  GU-25153  Religionsbeteendevetenskap, kurs 1                         5  9
Göteborgs universitet  GU-25154  Religionsbeteendevetenskap, kurs 2                         1  3
Göteborgs universitet  GU-25114  Religionshistoria, fortsättningskurs                        22  48
Göteborgs universitet  GU-25115  Religionshistoria, fortsättningskurs                        1  5
Göteborgs universitet  GU-25118  Religionshistoria, fortsättningskurs                        12  20
Göteborgs universitet  GU-25133  Religionshistoria, fördjupningskurs                         11  19
Göteborgs universitet  GU-25134  Religionshistoria, fördjupningskurs                         5  15
Göteborgs universitet  GU-25157  Religionshistoria, kurs 1                              2  6
Göteborgs universitet  GU-25158  Religionshistoria, kurs 2                              1  4
Göteborgs universitet  GU-58983  Religionsvetenskap för blivande lärare, fortsättningskurs              27  29
Göteborgs universitet  GU-58880  Religionsvetenskap för blivande lärare, fördjupningskurs              4  5
Göteborgs universitet  GU-25101  Religionsvetenskap och teologi, grundkurs                      29  151
Göteborgs universitet  GU-25140  Religionsvetenskap, examensarbete för kandidatexamen                5  13
Göteborgs universitet  GU-25142  Religionsvetenskap, examensarbete för kandidatexamen                2  4
Göteborgs universitet  GU-25167  Religionsvetenskap, examensarbete för magisterexamen                5  8
Göteborgs universitet  GU-25169  Religionsvetenskap, examensarbete för masterexamen                 0  1
Göteborgs universitet  GU-25171  Religionsvetenskap, examensarbete för masterexamen                 0  1
Göteborgs universitet  GU-58610  Research Methods and Technical Writing                       4  29
Göteborgs universitet  GU-25406  Retorik II, grundkurs                                11  34
Göteborgs universitet  GU-25404  Retorik, grundkurs                                 22  131
Göteborgs universitet  GU-25405  Retorik, grundkurs                                 39  201
Göteborgs universitet  GU-25906  Risksamhälle, globalisering och alternativa strategier               18  93
Göteborgs universitet  GU-25204  Ryska: Historia A                                  6  26
Göteborgs universitet  GU-25222  Ryska: Lingvistik A                                 2  12
Göteborgs universitet  GU-25226  Ryska: Lingvistik B                                 0  2
Göteborgs universitet  GU-25243  Ryska: Lingvistik C                                 0  2
Göteborgs universitet  GU-25242  Ryska: Litteratur B                                 1  6
Göteborgs universitet  GU-25200  Ryska: Språkfärdighet A1, Nybörjarkurs                       14  63
Göteborgs universitet  GU-25201  Ryska: Språkfärdighet A1, Nybörjarkurs                       22  63
Göteborgs universitet  GU-25220  Ryska: Språkfärdighet A2, Nybörjarkurs 2                      1  13
Göteborgs universitet  GU-25221  Ryska: Språkfärdighet A2, Nybörjarkurs 2                      1  8
Göteborgs universitet  GU-25224  Ryska: Språkfärdighet B1, Muntlig språkfärdighet och textläsning          6  13
Göteborgs universitet  GU-25225  Ryska: Språkfärdighet B2, Skriftlig språkfärdighet och grammatik          1  9
Göteborgs universitet  GU-25228  Ryska: Språkfärdighet C1, Muntlig språkfärdighet och textläsning          3  4
Göteborgs universitet  GU-25233  Ryska: Språkfärdighet D1, Muntlig språkfärdighet och textläsning          2  4
Göteborgs universitet  GU-25244  Ryska: Språkfärdighet D2, Skriftlig språkfärdighet och grammatik          0  4
Göteborgs universitet  GU-25223  Ryska: Översättning A                                0  7
Göteborgs universitet  GU-25227  Ryska: Översättning B                                0  4
Göteborgs universitet  GU-25232  Ryska: Översättning C                                0  3
Göteborgs universitet  GU-25237  Ryska: Översättning D                                0  1
Göteborgs universitet  GU-27602  Ryssland och Central- och Östeuropa i det nya "gränslösa Europa"          1  33
Göteborgs universitet  GU-27951  Rättsliga dilemman i det sociala arbetet                      6  11
Göteborgs universitet  GU-27319  Rättspsykologi 2                                  31  61
Göteborgs universitet  GU-27316  Rättspsykologi I                                            89  400
Göteborgs universitet  GU-27801  Samhälle och ekonomi                                          2  66
Göteborgs universitet  GU-59833  Samhälle och ekonomi                                          1  38
Göteborgs universitet  GU-27820  Samhälle och individ                                          5  9
Göteborgs universitet  GU-59834  Samhälle och individ                                          10  11
Göteborgs universitet  GU-26729  Samhälle, politik och ekonomi i moderna Kina                              20  60
Göteborgs universitet  GU-59805  Samhällets ramar för barns och ungas lärande och utveckling                      63  77
Göteborgs universitet  GU-59813  Samhällets uppdrag och pedagogiska verksamhet i förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans  28  31
Göteborgs universitet  GU-57119  Samhällsekonomi                                            0  1
Göteborgs universitet  GU-57102  Samhällsekonomisk effektivitet                                     11  13
Göteborgs universitet  GU-28320  Samhällsgeografi, fortsättningskurs                                  4  8
Göteborgs universitet  GU-28302  Samhällsgeografi, grundkurs                                      22  60
Göteborgs universitet  GU-28350  Samhällsgeografi, magisterkurs                                     17  21
Göteborgs universitet  GU-59844  Samhällspedagogik II                                          13  14
Göteborgs universitet  GU-27021  Samhällsstyrning: makt, kultur och identitet                              14  39
Göteborgs universitet  GU-51880  Samhällsvetenskap: Fallstudie, projektarbete                              1  2
Göteborgs universitet  GU-27967  Samhällsvetenskaplig metod                                       24  36
Göteborgs universitet  GU-27530  Samhällsvetenskapliga metoder                                     12  29
Göteborgs universitet  GU-29336  Samtida vuxenutbildning                                        4  53
Göteborgs universitet  GU-24401  Scandinavian Studies: Social Perspective                                80  444
Göteborgs universitet  GU-20655  Självständigt arbete i klinisk nutrition                                2  4
Göteborgs universitet  GU-59852  Skapande verksamhet för tidigare åldrar                                45  64
Göteborgs universitet  GU-59853  Skapande verksamhet för tidigare åldrar                                19  32
Göteborgs universitet  GU-58207  Skatterätt med redovisning                                       12  119
Göteborgs universitet  GU-21812  Skoglig naturvård                                           7  21
Göteborgs universitet  GU-22654  Skola - genusvetenskapliga perspektiv                                 2  10
Göteborgs universitet  GU-29340  Skriftspråkslärande i förskola, förskoleklass, fritidshem och de tidiga skolåren            4  33
Göteborgs universitet  GU-59886  Skriftspråkslärande i förskola, förskoleklass, fritidshem och de tidiga skolåren            36  50
Göteborgs universitet  GU-29344  Skriftspråkslärande i förskoleklass och skolans första år                       11  17
Göteborgs universitet  GU-25402  Skriva, grundkurs                                           34  156
Göteborgs universitet  GU-25403  Skriva, grundkurs                                           45  186
Göteborgs universitet  GU-25323  Slaviska språk: De slaviska litteraturerna och kulturerna                       0  3
Göteborgs universitet  GU-25314  Slaviska språk: Fornkyrkoslaviska A1                                  1  6
Göteborgs universitet  GU-25318  Slovenska: Språkfärdighet A1, Nybörjarkurs                               5  11
Göteborgs universitet  GU-29108  Slöjd: Grundkurs                                            5  16
Göteborgs universitet  GU-59865  Slöjd: Grundkurs                                            22  23
Göteborgs universitet  GU-29140  Slöjdformgivning II, fördjupningskurs                                 1  5
Göteborgs universitet  GU-59863  Slöjdformgivning II, fördjupningskurs                                 1  13
Göteborgs universitet  GU-29130  Slöjdformgivning, fördjupningskurs                                   4  8
Göteborgs universitet  GU-59862  Slöjdformgivning, fördjupningskurs                                   11  13
Göteborgs universitet  GU-29011  Social ekonomi                                             12  91
Göteborgs universitet  GU-27053  Social Exclusion and Poverty Reduction in Theory and Practice                     2  19
Göteborgs universitet  GU-27551  Social förändring och globalisering                                  22  39
Göteborgs universitet  GU-25922  Sociala och rättsliga rörelser                                     16  70
Göteborgs universitet  GU-27440  Socialantropologi: Examensarbete                                    0  13
Göteborgs universitet  GU-27952  Socialpedagogik och social mobilisering                                2  10
Göteborgs universitet  GU-27502  Socialpsykologi, Grundläggande perspektiv                               57  337
Göteborgs universitet  GU-27554  Socialpsykologi: Avancerad nivå                                    5  41
Göteborgs universitet  GU-27500  Sociologi, Grundläggande perspektiv                                  35  264
Göteborgs universitet  GU-27501  Sociologi, Grundläggande perspektiv                                  15  238
Göteborgs universitet  GU-27550  Sociologiska analyser och nya utmaningar                                1  16
Göteborgs universitet  GU-28662  Software Architecture                                         2  19
Göteborgs universitet  GU-58672  Software Architecture                                         0  4
Göteborgs universitet  GU-58673  Software constraints                                          0  3
Göteborgs universitet  GU-58611  Software Engineering and Management Bachelor Project                          12  28
Göteborgs universitet  GU-28666  Software Leadership and Quality Management                               0  22
Göteborgs universitet  GU-58607  Software Process Improvement                                      0  24
Göteborgs universitet  GU-24751  Solving Environmental Problems in Practice                               6  26
Göteborgs universitet  GU-23352  Spanska (utbildningsvet, litteraturdid inriktning): Text och läsning. Teoretiska perspektiv om läsni  2  6
Göteborgs universitet  GU-59839  Spanska för lärare 1                                          4  5
Göteborgs universitet  GU-23319  Spanska, fortsättningskurs i grammatik och språkfärdighet                       23  59
Göteborgs universitet  GU-23310  Spanska, fortsättningskurs i språk, litteratur och samhälle                      5  29
Göteborgs universitet  GU-23318  Spanska, fortsättningskurs i språk, litteratur och samhälle                      20  45
Göteborgs universitet  GU-23315  Spanska, fördjupningskurs i lingvistik                                 12  28
Göteborgs universitet  GU-23302  Spanska, grundkurs I                                          53  194
Göteborgs universitet  GU-23305  Spanska, grundkurs II                                         35  71
Göteborgs universitet  GU-23300  Spanska, praktisk spanska                                       31  115
Göteborgs universitet  GU-23320  Spanska, uppsats                                            3  18
Göteborgs universitet  GU-23321  Spanska, uppsats                                            15  25
Göteborgs universitet  GU-23350  Spanska, Vetenskaplig uppsats                                     6  13
Göteborgs universitet  GU-23351  Spanska, Vetenskaplig uppsats                                     3  4
Göteborgs universitet  GU-21776  Special Course 1                                            0  2
Göteborgs universitet  GU-26758  Specialarbete magister                                         3  3
Göteborgs universitet  GU-59824  Specialisering musik-konstnärlig inriktning                              10  10
Göteborgs universitet  GU-59826  Specialisering musik-konstnärlig inriktning 2                             15  16
Göteborgs universitet  GU-59825  Specialisering musik-pedagogisk inriktning                               5  5
Göteborgs universitet  GU-59827  Specialisering musik-pedagogisk inriktning 2                              7  10
Göteborgs universitet  GU-59846  Specialpedagogik i förskola, skola och samhälle                            36  63
Göteborgs universitet  GU-29339  Specialpedagogik och sociopolitisk förändring                             7  16
Göteborgs universitet  GU-29325  Specialpedagogikens funktion i förskola, skola och samhälle - normalitet och avvikelse         1  11
Göteborgs universitet  GU-59875  Specialpedagogikens funktion i förskola, skola och samhälle - normalitet och avvikelse         1  11
Göteborgs universitet  GU-59848  Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling - Pedagogi  17  24
Göteborgs universitet  GU-29377  Språkdidaktik II                                            5  8
Göteborgs universitet  GU-29320  Språksvårigheter med inriktning mot tal och kommunikation                       50  80
Göteborgs universitet  GU-23921  Språkteknologisk laborationskurs                                    3  13
Göteborgs universitet  GU-53904  Språkteknologisk projektkurs                                      0  6
Göteborgs universitet  GU-25501  Språkutvecklande ämnesundervisning på andraspråket svenska, grundkurs                 5  19
Göteborgs universitet  GU-58896  Språkutvecklande ämnesundervisning på andraspråket svenska, grundkurs                 0  6
Göteborgs universitet  GU-21777  Statistical Analysis and Experimental Design                              11  27
Göteborgs universitet  GU-21774  Statistical Analysis of Categorical Data                                1  4
Göteborgs universitet  GU-21771  Statistical Image Analysis                                       0  3
Göteborgs universitet  GU-21712  Statistical Inference                                         1  12
Göteborgs universitet  GU-57109  Statistik                                               1  1
Göteborgs universitet  GU-58113  Statistik 1                                              0  2
Göteborgs universitet  GU-21731  Statistik för fysiker                                         2  32
Göteborgs universitet  GU-28520  Statistik: Fortsättningskurs del 1                                   13  27
Göteborgs universitet  GU-28521  Statistik: Fortsättningskurs del 2                                   2  21
Göteborgs universitet  GU-28530  Statistik: Fördjupningskurs                                      8  9
Göteborgs universitet  GU-28510  Statistik: Grundkurs 1                            46  195
Göteborgs universitet  GU-28512  Statistik: Grundkurs 2                            5   43
Göteborgs universitet  GU-28550  Statistik: Magisterkurs                            2   4
Göteborgs universitet  GU-21180  Statistisk fysik II                              0   1
Göteborgs universitet  GU-21674  Statistisk termodynamik                            3   16
Göteborgs universitet  GU-21775  Stochastic Processes                             0   7
Göteborgs universitet  GU-58204  Straff- och processrätt                            137  137
Göteborgs universitet  GU-29365  Strategier för personalutveckling                       2   17
Göteborgs universitet  GU-28674  Strategiutveckling                              8   17
Göteborgs universitet  GU-21178  String Theory                                 0   2
Göteborgs universitet  GU-21210  Strukturgeologi                                0   11
Göteborgs universitet  GU-21171  Surface and Nanophysics                            0   1
Göteborgs universitet  GU-59842  Svenska för blivande lärare, fortsättningskurs                32  33
Göteborgs universitet  GU-59841  Svenska för blivande lärare, grundkurs                    33  44
Göteborgs universitet  GU-59843  Svenska för blivande lärare, specialisering 1                 50  50
Göteborgs universitet  GU-59845  Svenska för blivande lärare, specialisering 2, språklig fördjupningskurs   13  23
Göteborgs universitet  GU-25401  Svenska för lärare för tidigare åldrar                    12  22
Göteborgs universitet  GU-58884  Svenska för lärare för tidigare åldrar                    41  56
Göteborgs universitet  GU-59838  Svenska för tidigare åldrar för blivande lärare, Fortsättningskurs      43  46
Göteborgs universitet  GU-59837  Svenska för tidigare åldrar för blivande lärare, grundkurs          31  39
Göteborgs universitet  GU-55102  Svenska kyrkans tro och liv, fördjupningskurs                 6   9
Göteborgs universitet  GU-59836  Svenska som andraspråk för blivande lärare I                 22  31
Göteborgs universitet  GU-25507  Svenska som andraspråk, fortsättningskurs                   22  32
Göteborgs universitet  GU-25510  Svenska som andraspråk, fördjupningskurs                   3   7
Göteborgs universitet  GU-58897  Svenska som andraspråk, fördjupningskurs                   8   11
Göteborgs universitet  GU-25504  Svenska som andraspråk, Grundkurs                       48  91
Göteborgs universitet  GU-25514  Svenska språket för studenter med annat modersmål-skrift, fortsättningskurs  6   16
Göteborgs universitet  GU-25511  Svenska språket för studenter med annat modersmål, grundkurs         10  27
Göteborgs universitet  GU-25409  Svenska språket, fortsättningskurs                      28  44
Göteborgs universitet  GU-25411  Svenska språket, fördjupningskurs                       1   7
Göteborgs universitet  GU-25407  Svenska språket, grundkurs                          42  145
Göteborgs universitet  GU-22756  Svenskt agrarsamhälle under 1700- och 1800-talen               0   2
Göteborgs universitet  GU-22766  Svenskt agrarsamhälle under 1700- och 1800-talen               0   2
Göteborgs universitet  GU-27707  Sverige i världen                               23  83
Göteborgs universitet  GU-21169  Symmetri och gruppteori                            0   2
Göteborgs universitet  GU-21133  Symmetrier i fysiken                             3   7
Göteborgs universitet  GU-21673  Syntetisk organisk kemi                            10  17
Göteborgs universitet  GU-58675  System Development in Teams                          0   1
Göteborgs universitet  GU-58613  Systemutvecklingsprojekt                           3   46
Göteborgs universitet  GU-27003  Säkerhet och konflikter i en förändrad värld                 3   73
Göteborgs universitet  GU-58604  Technical Analysis and Design                         1   35
Göteborgs universitet  GU-28665  Technical Challenge                              6   18
Göteborgs universitet  GU-59851  Teknik och design 1                              10  12
Göteborgs universitet  GU-27723  Tematisk fördjupning                             0   20
Göteborgs universitet  GU-26720  Tematiska perspektiv på Afrika                        6   22
Göteborgs universitet  GU-26725  Tematiska perspektiv på mellanöstern                     10  26
Göteborgs universitet  GU-25141  Teologi, examensarbete för kandidatexamen                   3   9
Göteborgs universitet  GU-25168  Teologi, examensarbete för magisterexamen                   2   5
Göteborgs universitet  GU-25170  Teologi, examensarbete för masterexamen                    0   1
Göteborgs universitet  GU-25172  Teologi, examensarbete för masterexamen                1  2
Göteborgs universitet  GU-55101  Teologisk tolkning och ledarskap i Svenska kyrkan, fördjupningskurs  4  12
Göteborgs universitet  GU-22504  Teoretisk filosofi: Artificiella neurala nätverk 1          8  45
Göteborgs universitet  GU-22558  Teoretisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 2            1  2
Göteborgs universitet  GU-22559  Teoretisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 3            0  1
Göteborgs universitet  GU-22520  Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs                 11  26
Göteborgs universitet  GU-22530  Teoretisk filosofi: Fördjupningskurs                 2  5
Göteborgs universitet  GU-22531  Teoretisk filosofi: Fördjupningskurs                 0  2
Göteborgs universitet  GU-22500  Teoretisk filosofi: Grundkurs                     29  178
Göteborgs universitet  GU-22550  Teoretisk filosofi: Magisteruppsats                  1  1
Göteborgs universitet  GU-22552  Teoretisk filosofi: Mastersuppsats                  1  1
Göteborgs universitet  GU-22505  Teoretisk filosofi: Modeller för mänskligt tänkande 2         3  4
Göteborgs universitet  GU-22502  Teoretisk filosofi: Orientering om västerländsk filosofi       25  117
Göteborgs universitet  GU-22503  Teoretisk filosofi: Osäkerhetsrelationen och kunskapens gränser    15  67
Göteborgs universitet  GU-20150  Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap        16  32
Göteborgs universitet  GU-27660  Teorier om europeisk samhällsförändring                2  24
Göteborgs universitet  GU-28664  Test and Verification                         1  18
Göteborgs universitet  GU-58608  Test and Verification                         0  24
Göteborgs universitet  GU-29128  Textil formgivning I, kläder                     17  52
Göteborgs universitet  GU-59864  Textil formgivning I, kläder                     0  20
Göteborgs universitet  GU-27050  The Global Political Economy                     2  24
Göteborgs universitet  GU-26763  The Israeli-Palestinian Conflict                   0  5
Göteborgs universitet  GU-27750  The Quality of Government in a Comparative Perspective        10  64
Göteborgs universitet  GU-21135  The Universe of Galaxies                       4  34
Göteborgs universitet  GU-28692  Thesis Project                            0  1
Göteborgs universitet  GU-21185  Tillämpad fourieanalys                        0  2
Göteborgs universitet  GU-21214  Tillämpad Geofysik 1                         7  19
Göteborgs universitet  GU-21275  Tillämpad klimatologi                         1  9
Göteborgs universitet  GU-21854  Tillämpad miljörätt                          42  92
Göteborgs universitet  GU-21031  Tillämpningskurs, botanik                       0  5
Göteborgs universitet  GU-21034  Tillämpningskurs, cellbiologi                     0  3
Göteborgs universitet  GU-21035  Tillämpningskurs, cellbiologi                     0  11
Göteborgs universitet  GU-21032  Tillämpningskurs, marin ekologi                    0  4
Göteborgs universitet  GU-21033  Tillämpningskurs, marin ekologi                    1  6
Göteborgs universitet  GU-21930  Tillämpningskurs, zoologi                       2  10
Göteborgs universitet  GU-21931  Tillämpningskurs, zoologi                       0  10
Göteborgs universitet  GU-25322  Tjeckiska: Historia A                         0  6
Göteborgs universitet  GU-25320  Tjeckiska: Litteratur A                        0  4
Göteborgs universitet  GU-15321  Tjeckiska: Samhälle A                         0  4
Göteborgs universitet  GU-25319  Tjeckiska: Språkfärdighet A1, Nybörjarkurs              3  24
Göteborgs universitet  GU-21760  Topologi                               0  7
Göteborgs universitet  GU-25923  Trafficking - (Il)legal handel med människor och kulturföremål    3  20
Göteborgs universitet  GU-51701  Transformteori och analytiska funktioner               12  12
Göteborgs universitet  GU-25112  Tros- och livsåskådningsvetenskap, fortsättningskurs         16  44
Göteborgs universitet  GU-25113  Tros- och livsåskådningsvetenskap, fortsättningskurs         2  4
Göteborgs universitet  GU-25131  Tros- och livsåskådningsvetenskap, fördjupningskurs          5  26
Göteborgs universitet  GU-25155  Tros- och livsåskådningsvetenskap, kurs 1               5  6
Göteborgs universitet  GU-25156  Tros- och livsåskådningsvetenskap, kurs 2               1  4
Göteborgs universitet  GU-27254  Trycksaker - grafisk design och trycksaksproduktion          34  53
Göteborgs universitet  GU-20350  Tvärprofessionell handledning                               9  16
Göteborgs universitet  GU-25652  Tysk litteraturvetenskap II                                0  2
Göteborgs universitet  GU-25653  Tysk litteraturvetenskaplig uppsats I                           0  1
Göteborgs universitet  GU-25600  Tysk nutidslitteratur: Peter Härtling                           5  17
Göteborgs universitet  GU-25650  Tysk nutidslitteratur: Peter Härtling                           1  1
Göteborgs universitet  GU-25656  Tysk språkvetenskap II                                   0  1
Göteborgs universitet  GU-59850  Tyska grundkurs för blivande lärare                            6  6
Göteborgs universitet  GU-25659  Tyska med kultursemiotik vid Technische Universität Berlin, språkvetenskaplig inriktning  2  2
Göteborgs universitet  GU-25620  Tyska, Fortsättningskurs                                  8  13
Göteborgs universitet  GU-25614  Tyska, Fortsättningskurs del II, nätkurs                          6  17
Göteborgs universitet  GU-25613  Tyska, Förberedande kurs del II                              22  37
Göteborgs universitet  GU-25630  Tyska, Fördjupningskurs                                  7  12
Göteborgs universitet  GU-25610  Tyska, Grundkurs                                      15  74
Göteborgs universitet  GU-25615  Tyska, Grundkurs, del II                                  14  24
Göteborgs universitet  GU-27450  Understanding Culture: Theoretical Perspectives and Ethnographic Analysis         0  3
Göteborgs universitet  GU-28058  Understanding Economic Change and Stability through Property Rights            1  2
Göteborgs universitet  GU-29302  Undervisning, fostran och lärande                             2  24
Göteborgs universitet  GU-29303  Undervisning, fostran och lärande                             9  42
Göteborgs universitet  GU-24121  Ungdomskultur, film och lärande                              10  43
Göteborgs universitet  GU-27938  Ungdomstiden-identitet och livsvillkor                           2  16
Göteborgs universitet  GU-21145  Universums Byggnad                                     55  146
Göteborgs universitet  GU-58676  Unix Internals                                       0  5
Göteborgs universitet  GU-29006  Uppsats arbetsvetenskap                                  1  2
Göteborgs universitet  GU-29378  Uppsats/examensarbete i ett specialpedagogiskt perspektiv                 10  14
Göteborgs universitet  GU-25904  Ursprungsfolk: sociala och folkrättsliga perspektiv                    9  72
Göteborgs universitet  GU-27941  Utagerande och utsatta män och deras livssituationer                    3  13
Göteborgs universitet  GU-29300  Utbildning, ideologi och skolning                             3  17
Göteborgs universitet  GU-29301  Utbildning, ideologi och skolning                             6  22
Göteborgs universitet  GU-29304  Utbildningspolitik och livslångt lärande                          0  11
Göteborgs universitet  GU-58101  Uthålligt företagande, magisterkurs                            3  3
Göteborgs universitet  GU-58102  Uthålligt företagande, magisteruppsats                           0  3
Göteborgs universitet  GU-29338  Utomhuspedagogik                                      3  23
Göteborgs universitet  GU-59891  Utomhuspedagogik                                      2  19
Göteborgs universitet  GU-27020  Utveckling och samhällsförändring: aktörer och strategier                 2  35
Göteborgs universitet  GU-21025  Utvecklingsbiologi                                     16  31
Göteborgs universitet  GU-27010  Utvecklingsstudier: Perspektiv och problemområden                     23  135
Göteborgs universitet  GU-27940  Utvecklingsstörning-livsvillkor och sociala sammanhang                   2  5
Göteborgs universitet  GU-57124  Utvärderingsmetoder                                    0  14
Göteborgs universitet  GU-22210  Vardagsliv i Sverige                                    4  45
Göteborgs universitet  GU-22211  Vardagslivets dimensioner                                 2  18
Göteborgs universitet  GU-27953  Verksamhetsledning och organisering                            3  9
Göteborgs universitet  GU-20342  Vetenskaplig metod                                     29  38
Göteborgs universitet  GU-29310  Vetenskapliga metoder inom pedagogik och didaktik I                    13  17
Göteborgs universitet  GU-58870  Vetenskapliga metoder inom pedagogik och didaktik I                    13  14
Göteborgs universitet  GU-29121  Vetenskapliga perspektiv och metoder II                          6  9
Göteborgs universitet  GU-58872  Vetenskapliga teorier och metoder inom pedagogik och didaktik II              1  1
Göteborgs universitet  GU-27968  Vetenskapligt arbete i socialt arbete                           12  24
Göteborgs universitet  GU-27969  Vetenskapligt arbete i socialt arbete                           2  5
Göteborgs universitet  GU-27980  Vetenskapligt arbete i socialt arbete                           3  10
Göteborgs universitet  GU-25450  Vetenskapligt skrivande på svenska                                   2  5
Göteborgs universitet  GU-22815  Vetenskapsstudier: perspektvi, begrepp och tillämpning, grundkurs                   1  16
Göteborgs universitet  GU-57108  Vetenskapsteori och metod                                       11  14
Göteborgs universitet  GU-29322  Videointeraction som redskap för reflekterande samtal                         14  27
Göteborgs universitet  GU-28675  Videoproduktion, nätbaserad video för lärandemiljöer                          2  5
Göteborgs universitet  GU-28015  Vinets ekonomiska och sociala historia                                 16  66
Göteborgs universitet  GU-29127  Vinodlingens grunder, vitikultur, kemi och grundläggande oenologi                   69  83
Göteborgs universitet  GU-22200  Våra liv och berättelser                                        20  72
Göteborgs universitet  GU-57104  Välfärdsstaten och det nya Europa                                   1  31
Göteborgs universitet  GU-21136  Världen kring oss                                           5  30
Göteborgs universitet  GU-27431  Världsbilder, makt och försörjning                                   0  42
Göteborgs universitet  GU-22007  Västsveriges arkeologi                                         16  54
Göteborgs universitet  GU-21056  Växtekologi                                              2  16
Göteborgs universitet  GU-21070  Växtekologi, examenskurs                                        6  10
Göteborgs universitet  GU-21073  Växtfysiologi, examenskurs                                       0  1
Göteborgs universitet  GU-21057  Växtmolekylärbiologi och -bioteknologi                                 3  37
Göteborgs universitet  GU-21075  Växtmolekylärbiologi, examenskurs                                   1  1
Göteborgs universitet  GU-21919  Växtvärldens mångfald och systematik                                  9  25
Göteborgs universitet  GU-28676  Webbdesign för lärandemiljöer                                     4  11
Göteborgs universitet  GU-23908  Webbteknologi                                             14  25
Göteborgs universitet  GU-27250  WEBB - information och struktur för webben                               5  52
Göteborgs universitet  GU-21971  Zoofysiologi, examenskurs                                       8  13
Göteborgs universitet  GU-21970  Zoologisk morfologi och systematik, examenskurs                            1  3
Göteborgs universitet  GU-27939  Åldrandet och de äldres livsvillkor                                  2  3
Göteborgs universitet  GU-59876  Ämnesdidaktik: undervisning och lärande i matematik med inriktning mot elever i behov av särskilda u  1  8
Högskolan Dalarna    HDA-V25A6  3D CAD Grundläggande                                          45  96
Högskolan Dalarna    HDA-V25AE  3D CAD/CAM                                               7  13
Högskolan Dalarna    HDA-V267E  Abstrakt algebra                                            1  1
Högskolan Dalarna    HDA-V267F  Abstrakt algebra                                            1  5
Högskolan Dalarna    HDA-V2598  Affärsmöjligheter - identifiering och utvärdering - Distans                      20  54
Högskolan Dalarna    HDA-V259A  Affärsplanering i entreprenöriella sammanhang - Distans                        3  32
Högskolan Dalarna    HDA-V25H3  Affärssystem och systemförvaltning                                   1  2
Högskolan Dalarna    HDA-V26EA  Akutsjukvård                                              15  20
Högskolan Dalarna    HDA-V26EB  Akutsjukvård                                              1  16
Högskolan Dalarna    HDA-V25FK  Algebra                                                0  2
Högskolan Dalarna    HDA-V25FL  Algebra                                                8  17
Högskolan Dalarna    HDA-V25LJ  Anatomi och fysiologi                                         2  9
Högskolan Dalarna    HDA-V25LB  Andraspråksinlärning                                          1  6
Högskolan Dalarna    HDA-V25LC  Andraspråksinlärning                                          6  42
Högskolan Dalarna    HDA-V25DR  Arbetslivets pedagogik                                         19  30
Högskolan Dalarna    HDA-V25SG  Arbetsrätt                                               6  29
Högskolan Dalarna    HDA-V2624  Arkitektur, form och gestaltad miljö                                  2  8
Högskolan Dalarna    HDA-V2625  Arkitektur, form och gestaltad miljö                                  3  14
Högskolan Dalarna    HDA-V25D8  Arytmi                                                 39  70
Högskolan Dalarna    HDA-V26GN  Associationsrätt                                            0  9
Högskolan Dalarna    HDA-V25ZA  Att bemöta barn med funktionsnedsättning - inriktning specialpedagogik                 3  23
Högskolan Dalarna    HDA-V262R  Att leda kör                                              0  6
Högskolan Dalarna    HDA-V25Q7  Att skriva uppsats på engelska I                                    4  25
Högskolan Dalarna    HDA-V25Q8  Att skriva uppsats på engelska I                                    0  14
Högskolan Dalarna  HDA-V25Q9  Att skriva uppsats på engelska II                                   0  13
Högskolan Dalarna  HDA-V25QA  Att skriva uppsats på engelska II                                   0  10
Högskolan Dalarna  HDA-V26AW  Att tolka film på engelska                                       0  37
Högskolan Dalarna  HDA-V25RS  Att tolka och förstå omvärlden - antropologisk teori och metod I                    2  21
Högskolan Dalarna  HDA-V25RT  Att tolka och förstå omvärlden - antropologisk teori och metod I                    1  20
Högskolan Dalarna  HDA-V25RZ  Att tolka och förstå omvärlden - antropologisk teori och metod II                   0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25S2  Att tolka och förstå omvärlden - antropologisk teori och metod II                   0  7
Högskolan Dalarna  HDA-V25SK  Att tolka och förstå omvärlden - antropologisk teori och metod III                   3  5
Högskolan Dalarna  HDA-V25SN  Att tolka och förstå omvärlden - antropologisk teori och metod III                   3  8
Högskolan Dalarna  HDA-V25UD  Barn- och ungdomslitteratur: Teori och tolkning                            6  39
Högskolan Dalarna  HDA-V25UC  Barn- och ungdomslitteratur: Tradition och förändring                         3  26
Högskolan Dalarna  HDA-V25CU  Bearbetningsteknik I - Bergsskolan                                   1  8
Högskolan Dalarna  HDA-V26FS  Bearbetningsteknik II - Bergsskolan                                  0  9
Högskolan Dalarna  HDA-V265M  Bemötande och etik                                           6  12
Högskolan Dalarna  HDA-V26F3  Bergteknik II - Bergsskolan                                      11  12
Högskolan Dalarna  HDA-V25WR  Bild I - Bildspråk och bildskapande                                  20  35
Högskolan Dalarna  HDA-V25WS  Bild III - Bildteori och visuell gestaltning                              28  31
Högskolan Dalarna  HDA-V266R  Bild- och textteori med bildretorik                                  0  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25KB  Bildbehandling                                             25  30
Högskolan Dalarna  HDA-V264K  Bilddidaktik, för verksamhet inom förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år;  2  2
Högskolan Dalarna  HDA-V264L  Bilddidaktik, för verksamhet inom grundskolans senare år och gymnasieskolan; Pedagogiskt arbete II   5  5
Högskolan Dalarna  HDA-V25UL  Biologi B, basår                                            6  17
Högskolan Dalarna  HDA-V25LK  Biologi I                                               5  8
Högskolan Dalarna  HDA-V25LL  Biologisk statistik                                          6  12
Högskolan Dalarna  HDA-V25QB  Brittisk och amerikansk litteratur- och idéhistoria                          1  33
Högskolan Dalarna  HDA-V25QC  Brittisk och amerikansk litteratur- och idéhistoria                          0  19
Högskolan Dalarna  HDA-V25K2  Bygg-CAD                                                24  82
Högskolan Dalarna  HDA-V25JY  Byggmaterial                                              10  64
Högskolan Dalarna  HDA-V25JZ  Byggplanering                                             9  70
Högskolan Dalarna  HDA-V25K3  Byggteknik                                               9  76
Högskolan Dalarna  HDA-V25BZ  CAD - 3D                                                29  36
Högskolan Dalarna  HDA-V25LM  Cell- och mikrobiologi                                         0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V2688  Conjoint Analysis - metod och tillämpningar                              6  61
Högskolan Dalarna  HDA-V25D7  Data analys och statistik II                                      2  20
Högskolan Dalarna  HDA-V2586  Databassystem                                             8  17
Högskolan Dalarna  HDA-V25CA  Databassystem - fortsättningskurs                                   9  11
Högskolan Dalarna  HDA-V25C9  Datakommunikation - grundkurs                                     1  25
Högskolan Dalarna  HDA-V25GV  Datakommunikation för IT-säkerhet                                   9  33
Högskolan Dalarna  HDA-V2587  Datasäkerhet och integritet                                      3  20
Högskolan Dalarna  HDA-V262S  Datorn i musikundervisningen                                      2  8
Högskolan Dalarna  HDA-V264M  De estetiska ämnenas didaktik, för verksamhet inom förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskol  20  22
Högskolan Dalarna  HDA-V25CZ  Demensvård II                                             5  13
Högskolan Dalarna  HDA-V25XJ  Den lekande människan                                         68  77
Högskolan Dalarna  HDA-V25R2  Den samtida afrikanska romanen                                     4  15
Högskolan Dalarna  HDA-V25R3  Den samtida afrikanska romanen                                     2  14
Högskolan Dalarna  HDA-V25LF  Den språkande människan                                        3  6
Högskolan Dalarna  HDA-V2588  Design av eTjänster                                          2  17
Högskolan Dalarna  HDA-V2589  Design av IT-system                                          1  10
Högskolan Dalarna  HDA-V263X  Design av solvärmesystem                                        0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25ZS  Designbegreppet                                2  10
Högskolan Dalarna  HDA-V2627  Designbegreppet                                2  22
Högskolan Dalarna  HDA-V25UQ  Destinationsutveckling                            1  19
Högskolan Dalarna  HDA-V25CW  Differentialekvationer och transformer                    1  13
Högskolan Dalarna  HDA-V267G  Differentialekvationer och transformer                    0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V267J  Differentialekvationer och transformer                    1  10
Högskolan Dalarna  HDA-V25KG  Digitalt tryck                                3  10
Högskolan Dalarna  HDA-V267M  Diskret matematik                               0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V267Q  Diskret matematik                               0  4
Högskolan Dalarna  HDA-V26AU  Diskursanalys                                 1  10
Högskolan Dalarna  HDA-V26AV  Diskursanalys                                 3  5
Högskolan Dalarna  HDA-V25BL  Distributionslogistik - Handel                        3  31
Högskolan Dalarna  HDA-V25Y6  Dokumentärfilmproduktion                           2  4
Högskolan Dalarna  HDA-V258A  eTjänster - perspektiv och utvärdering                    4  17
Högskolan Dalarna  HDA-V25LH  Ekologi                                    0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25LN  Ekologi och biologisk mångfald I                       1  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25BR  Ekonomistyrning, grundläggande                        10  44
Högskolan Dalarna  HDA-V25G4  Ekonomistyrning, grundläggande                        7  33
Högskolan Dalarna  HDA-V26B7  Ekonomistyrning, grundläggande                        48  200
Högskolan Dalarna  HDA-V2599  Ekonomistyrning, grundläggande - Distans                   23  133
Högskolan Dalarna  HDA-V2632  Elektronikprojekt                               0  4
Högskolan Dalarna  HDA-V25MQ  Elinstallation - Allmän behörighet                      8  11
Högskolan Dalarna  HDA-V262X  Elinstallation, begränsad behörighet                     13  16
Högskolan Dalarna  HDA-V24ZE  Elkraftteknik                                 3  8
Högskolan Dalarna  HDA-V259Y  Elkraftteknik                                 2  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25Z2  En förskola och skola för alla - inriktning specialpedagogik         22  32
Högskolan Dalarna  HDA-V25QF  Engelsk sociolingvistik                            2  30
Högskolan Dalarna  HDA-V25QG  Engelsk sociolingvistik                            1  27
Högskolan Dalarna  HDA-V25PL  Engelsk språkdidaktik                             5  32
Högskolan Dalarna  HDA-V25PM  Engelsk språkdidaktik                             9  34
Högskolan Dalarna  HDA-V25QK  Engelsk språkfärdighet                            3  26
Högskolan Dalarna  HDA-V25QL  Engelsk språkfärdighet                            3  39
Högskolan Dalarna  HDA-V25PU  Engelsk språkstruktur                             14  40
Högskolan Dalarna  HDA-V25PV  Engelsk språkstruktur                             8  35
Högskolan Dalarna  HDA-V25N7  Engelska för högskolestudier: muntlig språkfärdighet             7  65
Högskolan Dalarna  HDA-V25NC  Engelska för högskolestudier: muntlig språkfärdighet             2  11
Högskolan Dalarna  HDA-V25ND  Engelska för högskolestudier: muntlig språkfärdighet             2  34
Högskolan Dalarna  HDA-V25NG  Engelska för högskolestudier: muntlig språkfärdighet             6  23
Högskolan Dalarna  HDA-V25NH  Engelska för högskolestudier: muntlig språkfärdighet             1  21
Högskolan Dalarna  HDA-V25NM  Engelska för högskolestudier: skriftlig språkfärdighet            7  56
Högskolan Dalarna  HDA-V25NP  Engelska för högskolestudier: skriftlig språkfärdighet            1  8
Högskolan Dalarna  HDA-V25NQ  Engelska för högskolestudier: skriftlig språkfärdighet            0  26
Högskolan Dalarna  HDA-V25NR  Engelska för högskolestudier: skriftlig språkfärdighet            0  22
Högskolan Dalarna  HDA-V25NS  Engelska för högskolestudier: skriftlig språkfärdighet            0  13
Högskolan Dalarna  HDA-V25NT  Engelska för högskolestudier: textstudier                   3  38
Högskolan Dalarna  HDA-V25NU  Engelska för högskolestudier: textstudier                   1  34
Högskolan Dalarna  HDA-V25Q5  Engelska för speciella ändamål: Att skriva forskningsrapporter och artiklar  0  7
Högskolan Dalarna  HDA-V25Q6  Engelska för speciella ändamål: Att skriva forskningsrapporter och artiklar  4  27
Högskolan Dalarna  HDA-V25Q4  Engelska för speciella ändamål: IT/Data                    6  17
Högskolan Dalarna  HDA-V25PY  Engelska för speciella ändamål: Muntlig kommunikation och kultur för ekonomi- och affärsstudenter   5  33
Högskolan Dalarna  HDA-V25Q2  Engelska för speciella ändamål: Muntlig kommunikation och kultur för studenter inom turism och samhä  1  13
Högskolan Dalarna  HDA-V25PZ  Engelska för speciella ändamål: Skriftlig kommunikation för ekonomi- och affärsstudenter        1  40
Högskolan Dalarna  HDA-V25Q3  Engelska för speciella ändamål: Skriftlig kommunikation för studenter inom turism och samhällsvetens  1  7
Högskolan Dalarna  HDA-V25QZ  Engelska: Engelsk pragmatik                                      1  7
Högskolan Dalarna  HDA-V267N  Engelska: Engelsk pragmatik                                      7  8
Högskolan Dalarna  HDA-V25R4  Engelska: Irland i film och drama                                   0  7
Högskolan Dalarna  HDA-V25R5  Engelska: Irland i film och drama                                   1  10
Högskolan Dalarna  HDA-V2637  Engelska: Muntlig kommunikation för en internationell publik                      4  25
Högskolan Dalarna  HDA-V267L  Engelska: Språkvetenskapligt skrivande                                 0  8
Högskolan Dalarna  HDA-V25PX  Engelska: Teknisk Engelska                                       18  81
Högskolan Dalarna  HDA-V25QX  Engelska: Uppsats                                           3  18
Högskolan Dalarna  HDA-V25QY  Engelska: Uppsats                                           1  8
Högskolan Dalarna  HDA-V25QM  Engelska: Översättningens teori och praktik                              2  12
Högskolan Dalarna  HDA-V25QN  Engelska: Översättningens teori och praktik                              5  12
Högskolan Dalarna  HDA-V25PS  Engelskspråkig kultur                                         1  43
Högskolan Dalarna  HDA-V25PT  Engelskspråkig kultur                                         5  41
Högskolan Dalarna  HDA-V25PQ  Engelskspråkig litteratur                                       8  56
Högskolan Dalarna  HDA-V25PR  Engelskspråkig litteratur                                       2  31
Högskolan Dalarna  HDA-V25PN  Engelskt språkbruk                                           1  29
Högskolan Dalarna  HDA-V25PP  Engelskt språkbruk                                           7  35
Högskolan Dalarna  HDA-V25PW  Engelskt uttal                                             2  26
Högskolan Dalarna  HDA-V25CD  Enterprise Java - Utveckling av webbapplikationer                           6  9
Högskolan Dalarna  HDA-V25FE  Entreprenadjuridik                                           3  27
Högskolan Dalarna  HDA-V26DE  Entreprenörskap - villkor och särart - Distans                             2  18
Högskolan Dalarna  HDA-V25CJ  Entreprenörsprojekt                                          0  3
Högskolan Dalarna  HDA-V25FN  Envariabelanalys                                            3  13
Högskolan Dalarna  HDA-V253F  Europeisk politisk sociologi IV: Transnationella dimensioner av politisk sociologi           8  30
Högskolan Dalarna  HDA-V253G  Europeisk politisk sociologi V: Fördjupningsområden                          0  27
Högskolan Dalarna  HDA-V253H  Europeisk politisk sociologi VI: Vetenskaplig uppsats                         1  36
Högskolan Dalarna  HDA-V25PG  Europeiska Unionen: Institutioner och politik                             6  41
Högskolan Dalarna  HDA-V25UH  EU-rätt                                                3  30
Högskolan Dalarna  HDA-V25LP  Evolutionsteori för alla                                        1  16
Högskolan Dalarna  HDA-V25LQ  Evolutionsteori för biologer                                      0  8
Högskolan Dalarna  HDA-V25QP  Examensarbete                                             1  12
Högskolan Dalarna  HDA-V25QQ  Examensarbete                                             1  11
Högskolan Dalarna  HDA-V25QV  Examensarbete                                             2  4
Högskolan Dalarna  HDA-V25QW  Examensarbete                                             14  15
Högskolan Dalarna  HDA-V26GB  Examensarbete - Berg- och mineralteknik - Bergsskolan                         1  12
Högskolan Dalarna  HDA-V25AY  Examensarbete - Elektroteknik                                     6  33
Högskolan Dalarna  HDA-V25K9  Examensarbete - Elektroteknik                                     2  2
Högskolan Dalarna  HDA-V26FD  Examensarbete - Grafisk teknologi                                   3  17
Högskolan Dalarna  HDA-V25AR  Examensarbete - Maskinteknik                                      10  37
Högskolan Dalarna  HDA-V25KQ  Examensarbete - Maskinteknik                                      1  8
Högskolan Dalarna  HDA-V25R6  Examensarbete - Maskinteknik                                      2  17
Högskolan Dalarna  HDA-V26EQ  Examensarbete - Maskinteknik                                      1  1
Högskolan Dalarna  HDA-V26F8  Examensarbete för högskoleexamen - Berg- och mineralteknik - Bergsskolan                1  3
Högskolan Dalarna  HDA-V26F9  Examensarbete för högskoleexamen - Materialvetenskap - Bergsskolan                   0  9
Högskolan Dalarna  HDA-V263J  Examensarbete för högskoleexamen i Informatik                             1  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25SJ  Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi      88  110
Högskolan Dalarna  HDA-V25YP  Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi      10  60
Högskolan Dalarna  HDA-V25CE  Examensarbete för kandidatexamen i Informatik        10  15
Högskolan Dalarna  HDA-V25UP  Examensarbete för kandidatexamen i kulturgeografi      5  14
Högskolan Dalarna  HDA-V268K  Examensarbete för kandidatexamen i nationalekonomi      11  151
Högskolan Dalarna  HDA-V25SF  Examensarbete för magisterexamen i kulturgeografi      2  15
Högskolan Dalarna  HDA-V26G3  Examensarbete för magisterexamen i Statistik         3  11
Högskolan Dalarna  HDA-V25LR  Examensarbete i biologi                   2  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25RQ  Examensarbete i Business Meetings Management         12  12
Högskolan Dalarna  HDA-V25FA  Examensarbete inriktning munhälsa              0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25FC  Examensarbete inriktning munhälsa              2  4
Högskolan Dalarna  HDA-V25J4  Examensarbete inriktning omvårdnad              6  7
Högskolan Dalarna  HDA-V26ED  Examensarbete inriktning omvårdnad              7  46
Högskolan Dalarna  HDA-V25BF  Examensarbete II i Företagsekonomi              7  12
Högskolan Dalarna  HDA-V26DL  Examensarbete med omvårdnadsvetenskaplig inriktning     0  4
Högskolan Dalarna  HDA-V26DK  Exemplet Reggio Emilia - pedaogik för lokal utveckling    2  3
Högskolan Dalarna  HDA-V25BU  Extern redovisning                      3  39
Högskolan Dalarna  HDA-V25G5  Extern redovisning                      6  29
Högskolan Dalarna  HDA-V25UZ  Fastighets- och miljörätt                  1  11
Högskolan Dalarna  HDA-V266A  Fiktion                           0  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25YT  Filminspelning                        0  6
Högskolan Dalarna  HDA-V25U3  Filmkritik: Filmanalys                    1  13
Högskolan Dalarna  HDA-V25U4  Filmkritik: Historiska och sociala förutsättningar      2  13
Högskolan Dalarna  HDA-V25U2  Filmkritik: Kreativt skrivande                4  15
Högskolan Dalarna  HDA-V25CM  Filosofera med barn och unga                 1  4
Högskolan Dalarna  HDA-V25B2  Filosofi med praktisk filosofisk inriktning         1  5
Högskolan Dalarna  HDA-V25B9  Filosofi och vetenskapsteori                 2  23
Högskolan Dalarna  HDA-V25AZ  Filosofi: 1900-talets teoretiska filosofi: Två traditioner  0  4
Högskolan Dalarna  HDA-V25AX  Filosofi: Epistemologi och vetenskapsteori          0  4
Högskolan Dalarna  HDA-V25AJ  Filosofi: Filosofins historia                3  10
Högskolan Dalarna  HDA-V25AV  Filosofi: Filosofisk metod och kritiskt tänkande       0  4
Högskolan Dalarna  HDA-V25BB  Filosofi: Moralfilosofi                   1  24
Högskolan Dalarna  HDA-V25B3  Filosofi: Moralfilosofisk fördjupning            1  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25B5  Filosofi: Samhällsfilosofi                  0  4
Högskolan Dalarna  HDA-V25B4  Filosofi: Samtida moralfilosofiska klassiker         1  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25B6  Filosofi: Tillämpad moralfilosofi: Miljöetik         1  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25B8  Filosofi: Två teman inom filosofi              2  23
Högskolan Dalarna  HDA-V25AH  Filosofisk grundkurs med teoretisk inriktning        4  14
Högskolan Dalarna  HDA-V25E9  Finansiella marknader och penningpolitik - Distans      17  105
Högskolan Dalarna  HDA-V25YU  Flerkameraproduktion                     0  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25NF  Flervariabelanalys                      8  14
Högskolan Dalarna  HDA-V25CK  Forskningens syn på entreprenörskap             0  4
Högskolan Dalarna  HDA-V25BT  Forskningsmetodik                      13  24
Högskolan Dalarna  HDA-V259Q  Fransk 2000-talslitteratur - en litterär resa        8  24
Högskolan Dalarna  HDA-V259T  Fransk grammatik och lingvistik               2  12
Högskolan Dalarna  HDA-V259P  Fransk lingvistik, språkhistoria och medeltidslitteratur   2  20
Högskolan Dalarna  HDA-V25H4  Fransk preparandkurs II                   4  6
Högskolan Dalarna  HDA-V25H5  Fransk preparandkurs II                   14  36
Högskolan Dalarna  HDA-V25H2  Franska för nybörjare II                   2  6
Högskolan Dalarna  HDA-V259S  Franska: Den Fransktalande världen                       2  15
Högskolan Dalarna  HDA-V25L4  Franska: från roman till film                          0  4
Högskolan Dalarna  HDA-V259V  Franska: Individuell fördjupningskurs                      2  13
Högskolan Dalarna  HDA-V259M  Franska: Kultur och samhälle I                         5  22
Högskolan Dalarna  HDA-V259N  Franska: Kultur och samhälle II                         2  13
Högskolan Dalarna  HDA-V259H  Franska: Muntlig språkfärdighet                         0  9
Högskolan Dalarna  HDA-V259J  Franska: Muntlig språkfärdighet                         8  29
Högskolan Dalarna  HDA-V259E  Franska: Skriftlig språkfärdighet I                       4  9
Högskolan Dalarna  HDA-V259F  Franska: Skriftlig språkfärdighet I                       13  41
Högskolan Dalarna  HDA-V259G  Franska: Skriftlig språkfärdighet II                      6  18
Högskolan Dalarna  HDA-V259R  Franska: Uppsats                                4  13
Högskolan Dalarna  HDA-V259K  Franskspråkig litteratur I                           3  27
Högskolan Dalarna  HDA-V259L  Franskspråkig litteratur II                           2  11
Högskolan Dalarna  HDA-V259U  Franskspråkig litteratur och litterär analys                  3  11
Högskolan Dalarna  HDA-V262D  Friluftsledarskap                                8  19
Högskolan Dalarna  HDA-V26BE  Friluftsliv vinter                               0  5
Högskolan Dalarna  HDA-V25RC  Funktioner och grafer                              0  10
Högskolan Dalarna  HDA-V25A2  Fysik A (Basår)                                 4  10
Högskolan Dalarna  HDA-V25BA  Fysik B (Basår - Bergsskolan)                          4  11
Högskolan Dalarna  HDA-V25A8  Fysik B (Basår)                                 11  28
Högskolan Dalarna  HDA-V25A9  Fysik B (Basår)                                 7  14
Högskolan Dalarna  HDA-V25JW  Fysik för tekniker                               22  30
Högskolan Dalarna  HDA-V25D5  Fysisk aktivitet och hälsa                           10  53
Högskolan Dalarna  HDA-V25Z4  Fördjupning fiktion inom filmproduktion                     0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25SP  Fördjupning inom socialantropologi                       0  4
Högskolan Dalarna  HDA-V25SQ  Fördjupning inom socialantropologi                       2  9
Högskolan Dalarna  HDA-V265B  Fördjupningsarbete bearbetningsteknik                      12  16
Högskolan Dalarna  HDA-V26FE  Förebyggande underhåll                             0  5
Högskolan Dalarna  HDA-V25CL  Företagsstrategi                                1  5
Högskolan Dalarna  HDA-V266V  Företagsstrategi                                20  206
Högskolan Dalarna  HDA-V25EE  Förhistoriska landskap i Sverige                        0  7
Högskolan Dalarna  HDA-V25SH  Förvaltningsrätt                                22  30
Högskolan Dalarna  HDA-V25D4  Generaliserade Linjära Modeller                         7  12
Högskolan Dalarna  HDA-V25RN  Genus, familj och socialisation i globalt perspektiv              1  16
Högskolan Dalarna  HDA-V25RP  Genus, familj och socialisation i globalt perspektiv              4  35
Högskolan Dalarna  HDA-V25RR  Genus, familj och socialisation i globalt perspektiv              12  53
Högskolan Dalarna  HDA-V25EW  Geografi - människa, mark och vatten                      0  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25EH  Geografi, introduktion                             1  3
Högskolan Dalarna  HDA-V25EN  Geografi, introduktion                             7  26
Högskolan Dalarna  HDA-V25C3  Geologi - Bergsskolan                              3  29
Högskolan Dalarna  HDA-V25FQ  Geometri                                    3  13
Högskolan Dalarna  HDA-V25EF  Geovetenskap, introduktion                           9  25
Högskolan Dalarna  HDA-V25EB  GIS i skolan                                  2  8
Högskolan Dalarna  HDA-V25EV  GIS och källor och metoder till landskapets historia              0  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25S6  Globala kulturflöden - antropologiska perspektiv på sociokulturell förändring  0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25S7  Globala kulturflöden - antropologiska perspektiv på sociokulturell förändring  0  11
Högskolan Dalarna  HDA-V265A  Grafisk design II                                11  15
Högskolan Dalarna  HDA-V25KC  Grafisk Design I                                31  33
Högskolan Dalarna  HDA-V25AD  Grafisk materialteknik                             0  27
Högskolan Dalarna  HDA-V26B8  Grundkurs för verksamhetsförlagda utbildare i socialt arbete                      6  7
Högskolan Dalarna  HDA-V26AL  Grundkurs vetenskaplig metod inriktning omvårdnad                           0  64
Högskolan Dalarna  HDA-V25VK  Hackning och penetrationstest                                     1  18
Högskolan Dalarna  HDA-V25SR  Handelsrätt II                                             13  35
Högskolan Dalarna  HDA-V262J  Handelsrättslig översiktskurs                                     20  41
Högskolan Dalarna  HDA-V25DN  Handledning inom vård                                         17  27
Högskolan Dalarna  HDA-V26FY  Hasardspel och sannolikhetslära                                    5  15
Högskolan Dalarna  HDA-V25F7  Historia I                                               24  42
Högskolan Dalarna  HDA-V25GP  Historia II                                              8  8
Högskolan Dalarna  HDA-V25GQ  Historia II                                              7  19
Högskolan Dalarna  HDA-V25GR  Historia III                                              4  5
Högskolan Dalarna  HDA-V25GS  Historia III                                              1  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25YH  Humanbilologi med idrottsinriktning III                                18  24
Högskolan Dalarna  HDA-V25YD  Humanbiologi med idrottsinriktning I                                  5  12
Högskolan Dalarna  HDA-V25YF  Humanbiologi med idrottsinriktning I                                  4  20
Högskolan Dalarna  HDA-V25YM  Humanbiologi med idrottsinriktning IV                                 10  10
Högskolan Dalarna  HDA-V25T6  Hållbar turismutveckling - Distans                                   8  46
Högskolan Dalarna  HDA-V25LS  Hållbar utveckling i ett lärandeperspektiv                               0  2
Högskolan Dalarna  HDA-V258C  Hård Infrastruktur                                           2  12
Högskolan Dalarna  HDA-V26BF  Hälsopedagogik                                             0  5
Högskolan Dalarna  HDA-V262F  Idrott - Motoriskt lärande                                       1  13
Högskolan Dalarna  HDA-V262E  Idrott I                                                43  58
Högskolan Dalarna  HDA-V268B  Idrott IV                                               15  19
Högskolan Dalarna  HDA-V266Y  Idrott och medier                                           7  36
Högskolan Dalarna  HDA-V2655  Idrottsdidaktik för verksamhet inom förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år  9  9
Högskolan Dalarna  HDA-V2656  Idrottsdidaktik för verksamhet inom grundskolans senare år och gymnasieskolan; Pedagogiskt arbete II  13  14
Högskolan Dalarna  HDA-V25UF  Idrottsjuridik I                                            22  33
Högskolan Dalarna  HDA-V25YA  Idrottsmedicin för idrottare                                      13  52
Högskolan Dalarna  HDA-V26EK  Industriell produktion                                         8  12
Högskolan Dalarna  HDA-V26FG  Innovativ problemlösning                                        2  10
Högskolan Dalarna  HDA-V25K4  Installationsteknik                                          5  36
Högskolan Dalarna  HDA-V25AU  Intelligent kontroll                                          1  7
Högskolan Dalarna  HDA-V25UJ  Internationell beskattning                                       0  7
Högskolan Dalarna  HDA-V25E8  Internationell ekonomi - Distans                                    12  144
Högskolan Dalarna  HDA-V25PE  Internationell terrorism                                        2  43
Högskolan Dalarna  HDA-V25PD  Internationella relationer: en introduktion                              1  17
Högskolan Dalarna  HDA-V25VM  Internet analys och spårning                                      2  18
Högskolan Dalarna  HDA-V25C7  Internet och WWW                                            17  30
Högskolan Dalarna  HDA-V25PH  Introduktion till artificiella neurala nät                               1  4
Högskolan Dalarna  HDA-V25XA  Introduktion till bildberättande                                    0  5
Högskolan Dalarna  HDA-V25PF  Introduktion till det svenska samhället                                1  39
Högskolan Dalarna  HDA-V25JT  Introduktion till informatik                                      13  90
Högskolan Dalarna  HDA-V258D  Introduktion till IT och eTjänster                                   2  15
Högskolan Dalarna  HDA-V26E7  Introduktion till operationsanalys                                   0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25RJ  Introduktion till Socialantropologi                                  7  19
Högskolan Dalarna  HDA-V25RK  Introduktion till Socialantropologi                                  5  29
Högskolan Dalarna  HDA-V25RM  Introduktion till Socialantropologi                                  5  39
Högskolan Dalarna  HDA-V25NX  Introduktion till tillämpad datorgrafik                                0  4
Högskolan Dalarna  HDA-V25X6  Introduktion till tillämpad datorgrafik                                1  4
Högskolan Dalarna  HDA-V25X9  Introduktion till TV-produktion          1  4
Högskolan Dalarna  HDA-V25DQ  Italiensk 1700-, 1800-, 1900-talslitteratur    8  16
Högskolan Dalarna  HDA-V25DS  Italiensk litteraturvetenskaplig teori och metod  0  6
Högskolan Dalarna  HDA-V25DP  Italiensk språkhistoria              3  11
Högskolan Dalarna  HDA-V25DT  Italiensk språkvetenskaplig teori och metod    4  8
Högskolan Dalarna  HDA-V25L7  Italienska nobelpristagare i litteratur      2  4
Högskolan Dalarna  HDA-V25DE  Italienska texter: 1900-talets litteratur     1  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25DZ  Italienska texter: 1900-talets litteratur     1  6
Högskolan Dalarna  HDA-V25DF  Italienska: Kultur och samhälle          2  3
Högskolan Dalarna  HDA-V25DY  Italienska: Kultur och samhälle          6  9
Högskolan Dalarna  HDA-V25DW  Italienska: Muntlig språkfärdighet I        4  22
Högskolan Dalarna  HDA-V25DG  Italienska: Muntlig språkfärdighet II       0  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25DH  Italienska: Muntlig språkfärdighet II       3  8
Högskolan Dalarna  HDA-V25DX  Italienska: Skriftlig språkfärdighet I       3  17
Högskolan Dalarna  HDA-V25DK  Italienska: Skriftlig språkfärdighet II      2  3
Högskolan Dalarna  HDA-V25DM  Italienska: Skriftlig språkfärdighet II      6  12
Högskolan Dalarna  HDA-V25XD  Japansk grammatik och muntlig språkfärdighet I   2  10
Högskolan Dalarna  HDA-V25XE  Japansk grammatik och muntlig språkfärdighet I   17  60
Högskolan Dalarna  HDA-V264P  Japansk grammatik och muntlig språkfärdighet I   1  5
Högskolan Dalarna  HDA-V264Q  Japansk grammatik och muntlig språkfärdighet I   6  33
Högskolan Dalarna  HDA-V25XF  Japansk grammatik och muntlig språkfärdighet II  1  6
Högskolan Dalarna  HDA-V25XN  Japansk grammatik och muntlig språkfärdighet II  3  7
Högskolan Dalarna  HDA-V264D  Japansk grammatik och muntlig språkfärdighet II  0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V264N  Japansk grammatik och muntlig språkfärdighet II  2  7
Högskolan Dalarna  HDA-V25XB  Japansk kultur                   1  29
Högskolan Dalarna  HDA-V25XC  Japansk kultur                   0  6
Högskolan Dalarna  HDA-V264R  Japansk kultur                   0  2
Högskolan Dalarna  HDA-V264S  Japansk kultur                   0  15
Högskolan Dalarna  HDA-V25X7  Japansk muntlig språkfärdighet I          0  3
Högskolan Dalarna  HDA-V25X8  Japansk muntlig språkfärdighet I          1  13
Högskolan Dalarna  HDA-V264V  Japansk muntlig språkfärdighet I          0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V264W  Japansk muntlig språkfärdighet I          2  11
Högskolan Dalarna  HDA-V25XS  Japansk muntlig språkfärdighet II         0  5
Högskolan Dalarna  HDA-V25XW  Japansk muntlig språkfärdighet II         0  5
Högskolan Dalarna  HDA-V264U  Japansk muntlig språkfärdighet II         0  5
Högskolan Dalarna  HDA-V25X3  Japansk skriftlig språkfärdighet I         0  12
Högskolan Dalarna  HDA-V25X5  Japansk skriftlig språkfärdighet I         0  4
Högskolan Dalarna  HDA-V264Z  Japansk skriftlig språkfärdighet I         0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V2652  Japansk skriftlig språkfärdighet I         2  13
Högskolan Dalarna  HDA-V25XZ  Japansk skriftlig språkfärdighet II        1  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25Y4  Japansk skriftlig språkfärdighet II        0  5
Högskolan Dalarna  HDA-V264Y  Japansk skriftlig språkfärdighet II        0  3
Högskolan Dalarna  HDA-V25WV  Japanska I                     10  113
Högskolan Dalarna  HDA-V25WY  Japanska I                     40  116
Högskolan Dalarna  HDA-V25WT  Japanska II                    4  31
Högskolan Dalarna  HDA-V25WU  Japanska II                    6  28
Högskolan Dalarna  HDA-V25Y7  Japanska II: uppsats                0  3
Högskolan Dalarna  HDA-V25Y8  Japanska II: uppsats                0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V2653  Japanska II: uppsats                0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V2654  Japanska II: uppsats                               0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25C8  Java - Grafiska användargränssnitt med Swing                   3  24
Högskolan Dalarna  HDA-V25T5  Juridik med inriktning mot turism                         14  21
Högskolan Dalarna  HDA-V25QR  Jämförande syntax                                 1  10
Högskolan Dalarna  HDA-V25QS  Jämförande syntax                                 3  12
Högskolan Dalarna  HDA-V25EJ  Kartografi, GIS och geografisk metodik                      0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25EP  Kartografi, GIS och geografisk metodik                      0  4
Högskolan Dalarna  HDA-V25A3  Kemi A, basår                                   1  14
Högskolan Dalarna  HDA-V25A4  Kemi B, basår                                   3  8
Högskolan Dalarna  HDA-V25A5  Kemi B, basår                                   1  13
Högskolan Dalarna  HDA-V25CT  Kemi för tekniker                                 2  31
Högskolan Dalarna  HDA-V25YR  Kinesisk historia                                 1  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25Z8  Kinesisk historia                                 2  8
Högskolan Dalarna  HDA-V265V  Kinesisk historia                                 0  6
Högskolan Dalarna  HDA-V25YK  Kinesisk kultur och samhälle                           0  4
Högskolan Dalarna  HDA-V25Z5  Kinesisk kultur och samhälle                           4  17
Högskolan Dalarna  HDA-V265Y  Kinesisk kultur och samhälle                           4  16
Högskolan Dalarna  HDA-V25YQ  Kinesisk språkstruktur                              0  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25Z7  Kinesisk språkstruktur                              2  12
Högskolan Dalarna  HDA-V265W  Kinesisk språkstruktur                              1  9
Högskolan Dalarna  HDA-V25YN  Kinesisk textläsning                               1  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25Z6  Kinesisk textläsning                               0  5
Högskolan Dalarna  HDA-V265X  Kinesisk textläsning                               1  3
Högskolan Dalarna  HDA-V25Z3  Kinesiska i tal och skrift: del 1                         4  11
Högskolan Dalarna  HDA-V25ZF  Kinesiska i tal och skrift: del 1                         14  56
Högskolan Dalarna  HDA-V265Z  Kinesiska i tal och skrift: del 1                         13  35
Högskolan Dalarna  HDA-V25YZ  Kinesiska i tal och skrift: del 2                         1  3
Högskolan Dalarna  HDA-V25ZD  Kinesiska i tal och skrift: del 2                         0  20
Högskolan Dalarna  HDA-V2662  Kinesiska i tal och skrift: del 2                         1  17
Högskolan Dalarna  HDA-V25ZB  Kinesiska i tal och skrift: del 3                         5  14
Högskolan Dalarna  HDA-V2663  Kinesiska i tal och skrift: del 3                         2  5
Högskolan Dalarna  HDA-V25Z9  Kinesiska i tal och skrift: del 4                         0  12
Högskolan Dalarna  HDA-V2664  Kinesiska i tal och skrift: del 4                         0  6
Högskolan Dalarna  HDA-V25YE  Kinesiska I                                    25  176
Högskolan Dalarna  HDA-V25YG  Kinesiska II                                   10  49
Högskolan Dalarna  HDA-V262W  Klimat, naturresurser och hållbar utveckling                   14  45
Högskolan Dalarna  HDA-V26E8  Klinisk bedömning och vårdplanering                        20  23
Högskolan Dalarna  HDA-V26E9  Klinisk bedömning och vårdplanering                        11  26
Högskolan Dalarna  HDA-V25YS  Klippfördjupning Film/TV                             0  4
Högskolan Dalarna  HDA-V25TE  Kommunikation och organisation                          0  2
Högskolan Dalarna  HDA-V258E  Kommunikation, gruppdynamik och eTjänster                     5  19
Högskolan Dalarna  HDA-V25T9  Kommunikationsteorier                               0  8
Högskolan Dalarna  HDA-V2684  Kommunikationsteorier                               0  14
Högskolan Dalarna  HDA-V267R  Komplex analys                                  0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V267S  Komplex analys                                  0  3
Högskolan Dalarna  HDA-V25CF  Konsekvensekonomiskt lärande i förskola och skola ur ett hushållningsperspektiv  2  2
Högskolan Dalarna  HDA-V2629  Konst och arkitektur kring Östersjön. Tematiserad kurs              18  20
Högskolan Dalarna  HDA-V2628  Konstvetenskap - Uppsats                             0  4
Högskolan Dalarna  HDA-V25ST  Kontrakt och Etik, Säkerhet och Trygghet                     8  68
Högskolan Dalarna  HDA-V26FR  Koptiska: Fortsättningskurs i antik koptiska                             2  10
Högskolan Dalarna  HDA-V25GW  Kriminalteknisk datavetenskap I                                    5  24
Högskolan Dalarna  HDA-V25ML  Kriminologi II                                            3  17
Högskolan Dalarna  HDA-V25L9  Kultur- och migrationskunskap                                     2  5
Högskolan Dalarna  HDA-V25LA  Kultur- och migrationskunskap                                     4  26
Högskolan Dalarna  HDA-V25LV  Kulturbiologi - förnyande av biologisk kunskap                            6  15
Högskolan Dalarna  HDA-V25EL  Kulturgeografi - Människan i Landskapet                                0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25ER  Kulturgeografi - Människan i Landskapet                                2  10
Högskolan Dalarna  HDA-V25SE  Kulturgeografins idéutveckling och forskningsmetoder                         1  17
Högskolan Dalarna  HDA-V25UV  Kulturgeografisk teori och metod                                   9  14
Högskolan Dalarna  HDA-V25SX  Kulturvetenskaplig tillämpningskurs - fördjupning                           3  5
Högskolan Dalarna  HDA-V25SZ  Kulturvetenskaplig tillämpningskurs - projektarbete                          2  5
Högskolan Dalarna  HDA-V25AC  Kvalitet                                               13  43
Högskolan Dalarna  HDA-V25AQ  Kvalitet                                               2  5
Högskolan Dalarna  HDA-V25C2  Kvalitet - Bergsskolan                                        0  39
Högskolan Dalarna  HDA-V25EX  Kvartära miljöförändringar och mänskliga aktiviteter                         0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25WH  Leda samverkan inom och mellan organisationer                             2  12
Högskolan Dalarna  HDA-V25BQ  Ledarskap och organisationsbeteende                                  5  165
Högskolan Dalarna  HDA-V25CH  Likabehandling, konflikthantering och mobbning i förskola och skola                  3  14
Högskolan Dalarna  HDA-V25CG  Likabehandling, konflikthantering och mobbning i förskola och skola ur ett filosoferande perspektiv  3  8
Högskolan Dalarna  HDA-V25RA  Linné och NO-undervisningen under luppen                               1  4
Högskolan Dalarna  HDA-V25QT  Litteratur och teori                                         2  31
Högskolan Dalarna  HDA-V25QU  Litteratur och teori                                         0  23
Högskolan Dalarna  HDA-V25VD  Litteraturvetenskap - 1800-talsepiken från realismen till symbolismen                 0  8
Högskolan Dalarna  HDA-V25U8  Litteraturvetenskap - Barn- och ungdomslitteratur                           2  14
Högskolan Dalarna  HDA-V25UE  Litteraturvetenskap - Barn- och ungdomslitteratur                           13  50
Högskolan Dalarna  HDA-V25U7  Litteraturvetenskap - Dramatik                                    2  10
Högskolan Dalarna  HDA-V25VC  Litteraturvetenskap - Epiken efter 1900                                0  4
Högskolan Dalarna  HDA-V25VL  Litteraturvetenskap - Epiken efter 1900                                2  6
Högskolan Dalarna  HDA-V25VE  Litteraturvetenskap - Epiken från antiken till romantiken                       1  5
Högskolan Dalarna  HDA-V25VR  Litteraturvetenskap - Litteratur och exil                               0  3
Högskolan Dalarna  HDA-V25WD  Litteraturvetenskap - Litteratur och exil                               0  7
Högskolan Dalarna  HDA-V25T2  Litteraturvetenskap - Lyrik                                      0  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25U9  Litteraturvetenskap - Lyrik                                      2  13
Högskolan Dalarna  HDA-V25WP  Litteraturvetenskap - Nutida narrativ teori                              0  5
Högskolan Dalarna  HDA-V25WQ  Litteraturvetenskap - Nutida narrativ teori                              1  6
Högskolan Dalarna  HDA-V25U6  Litteraturvetenskap - Populärlitteratur                                4  26
Högskolan Dalarna  HDA-V25UB  Litteraturvetenskap - Populärlitteratur                                10  79
Högskolan Dalarna  HDA-V25VB  Litteraturvetenskap - Uppsats                                     1  3
Högskolan Dalarna  HDA-V25VJ  Litteraturvetenskap - Uppsats                                     2  7
Högskolan Dalarna  HDA-V25WK  Litteraturvetenskap: Bilder av Indien i skönlitteraturen                       0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25WL  Litteraturvetenskap: Litteratur och exil                               0  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25WM  Litteraturvetenskap: Litteratur och exil                               0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V265N  Litteraturvetenskap: Svensk kvinnolitteratur                             0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V265P  Litteraturvetenskap: Svensk kvinnolitteratur                             3  8
Högskolan Dalarna  HDA-V265R  Litteraturvetenskap: Svensk kvinnolitteratur                             0  2
Högskolan Dalarna  HDA-V265S  Litteraturvetenskap: Svensk kvinnolitteratur                             0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25WC  Litteraturvetenskap: Teori och metod                                 0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25WN  Litteraturvetenskap: Uppsats                                     1  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25JN  Ljud och musikskapande till rörliga bilder                               3  11
Högskolan Dalarna  HDA-V25JL  Ljudproduktion, fortsättningskurs                                   37  38
Högskolan Dalarna  HDA-V25JK  Ljudproduktion, grundkurs                                       30  36
Högskolan Dalarna  HDA-V26FZ  Logistik för scen och event                                      1  14
Högskolan Dalarna  HDA-V25GU  Lågnivåprogrammering                                          20  68
Högskolan Dalarna  HDA-V2649  Lärares uppdrag, Pedagogiskt arbete I                                 3  3
Högskolan Dalarna  HDA-V264A  Lärares uppdrag, Pedagogiskt arbete I                                 1  1
Högskolan Dalarna  HDA-V264E  Lärarskap och verksamhetsutv. för verksamhet inom f-klass, fritidshem och grunskolans tid. år - Peda  45  46
Högskolan Dalarna  HDA-V264F  Lärarskap och verksamhetsutv. för verksamhet inom f-klass, fritidshem och grunskolans tid. år - Peda  18  18
Högskolan Dalarna  HDA-V264G  Lärarskap och verksamhetsutv. för verksamhet inom grundskolans senare år och gymnasieskolan - Pedago  28  28
Högskolan Dalarna  HDA-V264H  Lärarskap och verksamhetsutv. för verksamhet inom grundskolans senare år och gymnasieskolan - Pedago  28  28
Högskolan Dalarna  HDA-V264B  Lärarskap och verksamhetsutveckling för verksamhet inom förskola och förskoleklass - Pedagogiskt arb  3  3
Högskolan Dalarna  HDA-V268A  Läs- och skrivmöjligheter vid läs- och skrivsvårigheter                        29  36
Högskolan Dalarna  HDA-V269E  Makroekonomi, avancerad                                        6  81
Högskolan Dalarna  HDA-V259C  Makroekonomi, introduktion                                       17  218
Högskolan Dalarna  HDA-V25E7  Makroekonomi, introduktion - Distans                                  9  66
Högskolan Dalarna  HDA-V25RU  Makt och försörjning - globalisering och förändring                          0  14
Högskolan Dalarna  HDA-V25RV  Makt och försörjning - globalisering och förändring                          3  19
Högskolan Dalarna  HDA-V25RW  Makt och försörjning - globalisering och förändring                          7  41
Högskolan Dalarna  HDA-H25EG  Mark, vatten och människa                                       3  12
Högskolan Dalarna  HDA-V25C5  Markbyggnadsteknik I                                          12  27
Högskolan Dalarna  HDA-V26EU  Markbyggnadsteknik II - Bergsskolan                                  2  23
Högskolan Dalarna  HDA-V25BJ  Marknadsföring I                                            53  76
Högskolan Dalarna  HDA-V25BM  Marknadsföring I                                            40  323
Högskolan Dalarna  HDA-V25BS  Marknadsföring I                                            5  49
Högskolan Dalarna  HDA-V26DF  Marknadsföring I - Distans                                       8  114
Högskolan Dalarna  HDA-V25BE  Marknadsföring II                                           6  61
Högskolan Dalarna  HDA-V25BG  Marknadsföring ur ett internationellt perspektiv                            8  167
Högskolan Dalarna  HDA-V25V2  Marknadsrätt                                              9  86
Högskolan Dalarna  HDA-V25AF  Maskinelement                                             0  8
Högskolan Dalarna  HDA-V26FB  Maskinelement                                             4  23
Högskolan Dalarna  HDA-V26EL  Maskinelement, tribologi och industriell ytteknik                           0  8
Högskolan Dalarna  HDA-V26EF  Massateknik                                              8  13
Högskolan Dalarna  HDA-V25A7  Matematik C (Basår)                                          6  18
Högskolan Dalarna  HDA-V25BC  Matematik D (Basår-Bergsskolan)                                    6  11
Högskolan Dalarna  HDA-V25AA  Matematik D (Basår)                                          9  19
Högskolan Dalarna  HDA-V25AB  Matematik D (Basår)                                          6  12
Högskolan Dalarna  HDA-V25C6  Matematik envariabelanalys - Bergsskolan                                2  20
Högskolan Dalarna  HDA-V25BD  Matematik E (Basår-Bergsskolan)                                    0  11
Högskolan Dalarna  HDA-V25CX  Matematik E (Basår)                                          1  13
Högskolan Dalarna  HDA-V25E5  Matematik för ekonomer                                         12  147
Högskolan Dalarna  HDA-V269D  Matematik för ekonomisk statisk analys                                 1  58
Högskolan Dalarna  HDA-V267W  Matematik i ett specialpedagogiskt perspektiv                             11  34
Högskolan Dalarna  HDA-V25G6  Matematik I                                              3  7
Högskolan Dalarna  HDA-V25G7  Matematik I                                              12  28
Högskolan Dalarna  HDA-V267Y  Matematik I                                              0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V267Z  Matematik I                                              12  23
Högskolan Dalarna  HDA-V267T  Matematik III                                             4  5
Högskolan Dalarna  HDA-V267U  Matematik III                                             8  9
Högskolan Dalarna  HDA-V2657  Matematikdidaktik, för verksamhet inom förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare  2  2
Högskolan Dalarna  HDA-V2658  Matematikdidaktik, för verksamhet inom grundskolans senare år och gymnasieskolan; Pedagogiskt arbete  9  9
Högskolan Dalarna  HDA-V25G8  Matematikens historia i skolan                                     1  10
Högskolan Dalarna  HDA-V25GA  Matematikens historia i skolan                                     0  4
Högskolan Dalarna  HDA-V267V  Matematikkunskaper, analys och bedömning                                4  13
Högskolan Dalarna  HDA-V25GD  Matematikundervisning som utvecklingsprojekt                              1  8
Högskolan Dalarna  HDA-V25GE  Matematisk begreppsbildning                                      2  19
Högskolan Dalarna  HDA-V25GF  Matematisk begreppsbildning                                      40  50
Högskolan Dalarna  HDA-V25GG  Matematisk begreppsbildning                                      4  14
Högskolan Dalarna  HDA-V25GH  Matematisk problemlösning i skolan                                   7  36
Högskolan Dalarna  HDA-V25GJ  Matematisk problemlösning i skolan                                   0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25GK  Matematisk problemlösning i skolan                                   1  11
Högskolan Dalarna  HDA-V25RD  Matematiska grunder                                          3  6
Högskolan Dalarna  HDA-V25RE  Matematiska grunder                                          5  18
Högskolan Dalarna  HDA-V26FH  Materialfysik                                             5  20
Högskolan Dalarna  HDA-V25KL  Materiallära för materialdesign                                    15  20
Högskolan Dalarna  HDA-V25K5  Materiallära för produktionstekniker                                  7  24
Högskolan Dalarna  HDA-V26EM  Materialval i samband med produktutveckling                              0  8
Högskolan Dalarna  HDA-V25TX  Media and Identity                                           47  155
Högskolan Dalarna  HDA-V25YJ  Media and Narration                                          7  135
Högskolan Dalarna  HDA-V25TU  Media and Society                                           3  165
Högskolan Dalarna  HDA-V25D2  Medicinsk baskurs - anatomi och fysiologi                               27  85
Högskolan Dalarna  HDA-V25GB  Medicinsk baskurs II - Rörelseapparaten och smärta                           3  14
Högskolan Dalarna  HDA-V25GC  Medicinska sjukdomstillstånd                                      7  43
Högskolan Dalarna  HDA-V25TL  Medie- och kommunikationsvetenskaplig uppsats                             1  2
Högskolan Dalarna  HDA-V266W  Medie- och projektstrategier                                      1  3
Högskolan Dalarna  HDA-V25TC  Medier och identitet                                          0  2
Högskolan Dalarna  HDA-V2686  Medier och identitet                                          0  13
Högskolan Dalarna  HDA-V25T8  Medier och samhälle                                          0  3
Högskolan Dalarna  HDA-V2683  Medier och samhälle                                          1  17
Högskolan Dalarna  HDA-V25KJ  Mekanik                                                4  12
Högskolan Dalarna  HDA-V25UY  Mervärdesskatt                                             3  13
Högskolan Dalarna  HDA-V26F6  Metallernas bearbetning                                        0  7
Högskolan Dalarna  HDA-V25NJ  Metallernas gjutning                                          0  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25N4  Metallframställning                                          1  7
Högskolan Dalarna  HDA-V25NL  Metallurgi, grundkurs - Bergsskolan                                  2  9
Högskolan Dalarna  HDA-V268J  Mikroekonomi                                              7  51
Högskolan Dalarna  HDA-V269C  Mikroekonomi, avancerad                                        2  67
Högskolan Dalarna  HDA-V259B  Mikroekonomi, introduktion                                       40  189
Högskolan Dalarna  HDA-V25E6  Mikroekonomi, introduktion - Distans                                  10  68
Högskolan Dalarna  HDA-V25LX  Miljökunskap - i förskola och skola                                  1  8
Högskolan Dalarna  HDA-V25C4  Miljöteknik                                              1  35
Högskolan Dalarna  HDA-V26F7  Mineralteknik II - Bergsskolan                                     0  12
Högskolan Dalarna  HDA-V258F  Mjuk infrastruktur                                           0  6
Högskolan Dalarna  HDA-V26GE  MP3012 Finita elementmetoden II - simulering av formning av metaller                  1  8
Högskolan Dalarna  HDA-V25FB  Munhälsa i ett samhällsperspektiv                                   2  4
Högskolan Dalarna  HDA-V26E5  Munhälsa II - munhälsovårdsprocessen                                  26  28
Högskolan Dalarna  HDA-V262Q  Musik                                                 15  22
Högskolan Dalarna  HDA-V262T  Musik för lägre åldrar                                         4  17
Högskolan Dalarna  HDA-V262U  Musik med kroppen                                           0  6
Högskolan Dalarna  HDA-V262V  Musikens mångfald och möjligheter                                   0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25JM  Musikproduktion fortsättningskurs                                   23  28
Högskolan Dalarna  HDA-V25RX  Mångfaldens komplexitet - kulturella processer i en globaliserad värld                 1  8
Högskolan Dalarna  HDA-V25RY  Mångfaldens komplexitet - kulturella processer i en globaliserad värld                 5  36
Högskolan Dalarna  HDA-V26AY  Människa - Teknik                                           1  16
Högskolan Dalarna  HDA-V258G  Människa-datorinteraktion för eTjänster                                3  16
Högskolan Dalarna  HDA-V25CB  Människa-datorinteraktion I                                      0  9
Högskolan Dalarna  HDA-V25SV  Mänskliga rättigheter och demokrati i Afrika söder om Sahara                      4  38
Högskolan Dalarna  HDA-V25S9  Mänskliga rättigheter och demokrati i en global tid                          38  559
Högskolan Dalarna  HDA-V25SB  Mänskliga rättigheter och demokrati i en global tid                          7  68
Högskolan Dalarna  HDA-V25T4  Mänskliga rättigheter och demokrati i västerländska moderna samhällen med speciellt fokus på det sve  0  32
Högskolan Dalarna  HDA-V25TA  Mänskliga rättigheter och det civila samhället - gräsrotsperspektiv                  2  45
Högskolan Dalarna  HDA-V25TZ  Mänskliga rättigheter: Examensarbete                                  2  53
Högskolan Dalarna  HDA-V25TT  Mänskliga rättigheter: Uppsats                                     1  29
Högskolan Dalarna  HDA-V262Y  Mätningsteknik                                             3  24
Högskolan Dalarna  HDA-V26F2  Mätteknik - Bergsskolan                                        2  28
Högskolan Dalarna  HDA-V25AT  Mättekniska system                                           0  5
Högskolan Dalarna  HDA-V262G  Natur, äventyr och rörelse som pedagogisk metod                            3  18
Högskolan Dalarna  HDA-V25EK  Naturgeografi - Det föränderliga jordklotet                              0  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25EQ  Naturgeografi - Det föränderliga jordklotet                              0  10
Högskolan Dalarna  HDA-V25M2  Naturvetenskaplig forskningsmetodik                                  3  8
Högskolan Dalarna  HDA-V265D  Naturvetenskapsdidaktik för verksamh. inom förskola, f-skoleklass, fritidshem o grundsk. tid. år - P  12  12
Högskolan Dalarna  HDA-V265E  Naturvetenskapsdidaktik för verksamhet inom grundskolans senare år och gymnasieskolan - Pedagogiskt  4  4
Högskolan Dalarna  HDA-V25DJ  Neuropedagogik och pragmatism i barns och ungas utveckling och lärande utveckling och lärande     2  3
Högskolan Dalarna  HDA-V25NY  Nybörjarsvenska för internationella studenter I                            9  64
Högskolan Dalarna  HDA-V25P3  Nybörjarsvenska för internationella studenter I                            4  54
Högskolan Dalarna  HDA-V25ZG  Nybörjarsvenska för internationella studenter I                            4  99
Högskolan Dalarna  HDA-V25P4  Nybörjarsvenska för internationella studenter II                            0  32
Högskolan Dalarna  HDA-V25P5  Nybörjarsvenska för internationella studenter II                            0  34
Högskolan Dalarna  HDA-V25ZH  Nybörjarsvenska för internationella studenter II                            1  103
Högskolan Dalarna  HDA-V25P6  Nybörjarsvenska för internationella studenter III                           1  4
Högskolan Dalarna  HDA-V25P8  Nybörjarsvenska för internationella studenter IV                            0  3
Högskolan Dalarna  HDA-V25P9  Nybörjarsvenska för internationella studenter IV                            0  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25ZL  Nybörjarsvenska för internationella studenter IV                            0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25MY  Nyfiken på naturvetenskap                                       6  17
Högskolan Dalarna  HDA-V25MZ  Nyfiken på naturvetenskap                                       21  27
Högskolan Dalarna  HDA-V26EE  Nätjuridik                                               0  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25VH  Nätverkssäkerhet                                            11  16
Högskolan Dalarna  HDA-V26E6  Odontologi II - tandsjukdomar                                     2  28
Högskolan Dalarna  HDA-V26AC  Omvårdnad i dagligt liv I                                       62  67
Högskolan Dalarna  HDA-V26AP  Omvårdnad i dagligt liv II                                       0  64
Högskolan Dalarna  HDA-V26AT  Omvårdnadens administration och ledarskap                               2  59
Högskolan Dalarna  HDA-V265L  Omvärldsdidaktik för verksamh. inom förskola, förskoleklass, fritidshem o grundskolans tid. år - Ped  14  14
Högskolan Dalarna  HDA-V25BK  Organisationsteori                                           6  55
Högskolan Dalarna  HDA-V269B  Organisationsteori, Distans                                      24  150
Högskolan Dalarna  HDA-V25J7  Palliativ vård                                             30  51
Högskolan Dalarna  HDA-V26DM  Palliativ vård                                             5  60
Högskolan Dalarna  HDA-V26EC  Palliativ vård                                             0  8
Högskolan Dalarna  HDA-V26EG  Pappersteknik                                 0  13
Högskolan Dalarna  HDA-V263W  Passiv solenergiteknik                            0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25E3  Pedagogik III                                 16  30
Högskolan Dalarna  HDA-V25E4  Pedagogik IV                                 3  6
Högskolan Dalarna  HDA-V25XY  Pedagogik med idrottsinriktning I                       5  11
Högskolan Dalarna  HDA-V26ET  Pedagogik med idrottsinriktning III                      5  26
Högskolan Dalarna  HDA-V25Y5  Pedagogik med idrottsinriktning IV                      7  13
Högskolan Dalarna  HDA-V26DD  Perspektiv på företagande - Distans                      2  18
Högskolan Dalarna  HDA-V25RG  Plan och rum                                 3  11
Högskolan Dalarna  HDA-V25TB  Planerad kommunikation                            0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V2685  Planerad kommunikation                            0  15
Högskolan Dalarna  HDA-V25PA  Politiska ideologier                             4  13
Högskolan Dalarna  HDA-V25PK  Populärlitteratur på engelska                         3  22
Högskolan Dalarna  HDA-V26DN  Primärvård, geriatrik och katastrofmedicin                  49  60
Högskolan Dalarna  HDA-V25KN  Produktframtagning                              11  12
Högskolan Dalarna  HDA-V25NZ  Produktion av vinjetter och grafik för film och TV I             1  7
Högskolan Dalarna  HDA-V26F5  Produktions- och anläggningsteknik                      1  9
Högskolan Dalarna  HDA-V26EW  Produktionsberedning och timmerbearbetning - projektarbete          0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25AS  Produktionssystemsutveckling                         0  11
Högskolan Dalarna  HDA-V26FJ  Profilering inom materialdesign                        0  18
Högskolan Dalarna  HDA-V258B  Programutveckling - Grunder                          14  38
Högskolan Dalarna  HDA-V25CC  Programutveckling & datahantering                       0  14
Högskolan Dalarna  HDA-V258H  Programutveckling för mobila enheter                     4  22
Högskolan Dalarna  HDA-H26DG  Projekt - grundläggande kunskaper i projektarbete - Distans          0  9
Högskolan Dalarna  HDA-V25KF  Projekt och projektledning inom Grafisk Teknologi               0  29
Högskolan Dalarna  HDA-V25K7  Projektarbete - Materialvetenskap                       0  5
Högskolan Dalarna  HDA-V25N8  Projektarbete Material- och Bearbetningstillämpning              1  9
Högskolan Dalarna  HDA-V26EH  Projektarbete, massa- och papper                       0  11
Högskolan Dalarna  HDA-V26BB  Psykisk ohälsa och beroedeproblematik                     41  56
Högskolan Dalarna  HDA-V258J  Publicering på Internet                            17  68
Högskolan Dalarna  HDA-V263Y  PV- och hybridsystemutformning                        0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25MR  Påbyggnad 3D CAD - Maskinteknik                        0  5
Högskolan Dalarna  HDA-V25XG  Reflektion kring bildproduktion                        0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25Y2  Reklametik och kommunikationsprocesser                    1  2
Högskolan Dalarna  HDA-V266T  Reklamprojekt                                 0  5
Högskolan Dalarna  HDA-V266S  Reklamprojektstrategier                            0  5
Högskolan Dalarna  HDA-V25KS  Religionsvetenskap I                             22  35
Högskolan Dalarna  HDA-V25KT  Religionsvetenskap I                             32  93
Högskolan Dalarna  HDA-V25KU  Religionsvetenskap II                             6  9
Högskolan Dalarna  HDA-V25KV  Religionsvetenskap II                             8  17
Högskolan Dalarna  HDA-V25KW  Religionsvetenskap III: Etik                         2  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25KX  Religionsvetenskap III: Etik                         2  5
Högskolan Dalarna  HDA-V25KY  Religionsvetenskap III: Etik                         0  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25KZ  Religionsvetenskap III: Religionshistoria                   1  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25L2  Religionsvetenskap III: Religionshistoria                   1  5
Högskolan Dalarna  HDA-V25JR  Religionsvetenskap: Nyandlighet och nyreligiositet i samtiden         4  15
Högskolan Dalarna  HDA-V25JP  Religionsvetenskap: Närvaro och reception av österländska religioner i väst  0  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25KP  Religionsvetenskap: Religion i Sverige - förr och nu             1  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25KR  Religionsvetenskap: Religion, kön och normativitet              0  6
Högskolan Dalarna  HDA-V25KA  Religionsvetenskap: Religiösa traditioner i Sverige från medeltid till upplysningstid         0  3
Högskolan Dalarna  HDA-V25KE  Religionsvetenskap: Religiösa traditioner i Sverige i samtiden: pluralism och innovation        0  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25KK  Religionsvetenskap: Religiösa traditioner i Sverige under vikingatid och medeltid           1  3
Högskolan Dalarna  HDA-V25K6  Religionsvetenskap: Religiösa traditioner och framväxten av det moderna svenska samhället       0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25K8  Religionsvetenskap: Religiösa traditioner och framväxten av det moderna svenska samhället       0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25JS  Religionsvetenskap: Uppsats                                      1  3
Högskolan Dalarna  HDA-V25L3  Religionsvetenskap: Uppsats                                      1  1
Högskolan Dalarna  HDA-V267X  Reproduktiv och perinatial hälsa III                                  9  9
Högskolan Dalarna  HDA-V25G3  Retorik: Svenska språket I: Praktisk retorik                              3  6
Högskolan Dalarna  HDA-V2659  Riggsäkerhet och scenkonstruktion                                   2  16
Högskolan Dalarna  HDA-V25MU  Ritteknik med 2D CAD                                          11  55
Högskolan Dalarna  HDA-V25M5  Rovdjuren och människan                                        7  29
Högskolan Dalarna  HDA-V26BC  Rörelse, rytm och dans                                         0  4
Högskolan Dalarna  HDA-V25XT  Rörelseanalys och teknikutveckling                                   2  8
Högskolan Dalarna  HDA-V266L  Rörlig bild och konstnärlig gestaltning 1                               1  2
Högskolan Dalarna  HDA-V266M  Rörlig bild och konstnärlig gestaltning 2                               0  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25EC  Samhällskunskap I                                           14  22
Högskolan Dalarna  HDA-V25ED  Samhällskunskap II                                           7  12
Högskolan Dalarna  HDA-V25ES  Samhällskunskap III                                          6  7
Högskolan Dalarna  HDA-V25ET  Samhällskunskap IV                                           4  4
Högskolan Dalarna  HDA-V26BM  Samverkan och kommunikation i socialt arbete                              22  22
Högskolan Dalarna  HDA-V25CV  Sannolikshetslära och statistik                                    3  30
Högskolan Dalarna  HDA-V25MX  Sex- och samlevnadsundervisningen i ett lärandeperspektiv                       9  20
Högskolan Dalarna  HDA-V26AN  Sjukdomslära                                              63  64
Högskolan Dalarna  HDA-V267K  Självständigt arbete i matematik                                    0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25WW  Skapa och kunskapa                                           24  30
Högskolan Dalarna  HDA-V25CY  Skoglig grundkurs                                           27  29
Högskolan Dalarna  HDA-V25N5  Skärande Bearbetningsteknik                                      3  12
Högskolan Dalarna  HDA-V25GZ  Socialpsykologi I                                           17  46
Högskolan Dalarna  HDA-V25UN  Socialrätt I                                              29  30
Högskolan Dalarna  HDA-V25SM  Socialrättslig baskurs                                         9  18
Högskolan Dalarna  HDA-V26FU  Socialt arbete inriktning verksamhetsledning                              15  15
Högskolan Dalarna  HDA-V25T7  Sociologi II                                              49  56
Högskolan Dalarna  HDA-V25BX  Sociologi III                                             3  3
Högskolan Dalarna  HDA-V2645  Sociologi IV                                              3  4
Högskolan Dalarna  HDA-V25BV  Sociologisk teori - inriktning idrottssociologi                            0  20
Högskolan Dalarna  HDA-V25F4  Spanska I                                               7  151
Högskolan Dalarna  HDA-V25F5  Spanska I                                               2  7
Högskolan Dalarna  HDA-V25F8  Spanska I                                               57  155
Högskolan Dalarna  HDA-V25F9  Spanska I                                               49  119
Högskolan Dalarna  HDA-V25FF  Spanska II                                               6  28
Högskolan Dalarna  HDA-V25FG  Spanska II                                               0  3
Högskolan Dalarna  HDA-V25FH  Spanska II                                               19  39
Högskolan Dalarna  HDA-V25FJ  Spanska II                                               8  21
Högskolan Dalarna  HDA-V25L5  Spanska III                                              23  39
Högskolan Dalarna  HDA-V25L6  Spanska III                                              14  24
Högskolan Dalarna  HDA-V25H6  Spanska: Kultur och samhälle                                      0  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25BW  Sponsring                                               15  32
Högskolan Dalarna  HDA-V265J  Språkdidaktik för verksamhet inom förskola, förskoleklass, fritidshem o grundskolans tidigare år - P  0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V265K  Språkdidaktik för verksamhet inom grundskolans senare år och gymnasieskolan - Pedagogiskt arbete II  9  9
Högskolan Dalarna  HDA-V25AG  Spånskärande bearbetning och mätteknik                                0  9
Högskolan Dalarna  HDA-V25GL  Statistik och sannolikhetslära                                    0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25GM  Statistik och sannolikhetslära                                    6  22
Högskolan Dalarna  HDA-V25SD  Statistik, data analys och sannolikhetskalkyl för ekonomer                      2  37
Högskolan Dalarna  HDA-V24ZF  Styrteknik                                              0  3
Högskolan Dalarna  HDA-V262Z  Styrteknik grundkurs                                         20  37
Högskolan Dalarna  HDA-V26FK  Svenska som andraspråk II                                       6  6
Högskolan Dalarna  HDA-V26FM  Svenska som andraspråk II - fördjupning                                0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25SY  Svenska som andraspråk III                                      4  4
Högskolan Dalarna  HDA-V25MV  Svenska språket I: Barns och ungdomars språkutveckling                        0  9
Högskolan Dalarna  HDA-V25MW  Svenska språket I: Barns och ungdomars språkutveckling                        4  32
Högskolan Dalarna  HDA-V25NB  Svenska språket I: Barns och ungdomars språkutveckling                        5  38
Högskolan Dalarna  HDA-V25MN  Svenska språket I: Språk och identitet                                1  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25MP  Svenska språket I: Språk och identitet                                0  20
Högskolan Dalarna  HDA-V25NA  Svenska språket I: Språk och identitet                                16  44
Högskolan Dalarna  HDA-V25MM  Svenska språket I: Språkstruktur                                   3  32
Högskolan Dalarna  HDA-V25MH  Svenska språket I: Text och tal                                    1  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25MJ  Svenska språket I: Text och tal                                    4  24
Högskolan Dalarna  HDA-V25MS  Svenska språket I: Textanalys                                     0  6
Högskolan Dalarna  HDA-V25MT  Svenska språket I: Textanalys                                     0  23
Högskolan Dalarna  HDA-V25NE  Svenska språket I: Textanalys                                     4  30
Högskolan Dalarna  HDA-V25FR  Svenska språket I: Vägar till skriftspråket                              11  54
Högskolan Dalarna  HDA-V25FS  Svenska språket I: Vägar till skriftspråket                              15  20
Högskolan Dalarna  HDA-H25FW  Svenska språket II: Grannspråk                                    1  3
Högskolan Dalarna  HDA-V25FT  Svenska språket II: Språkhistoria                                   2  3
Högskolan Dalarna  HDA-V25FU  Svenska språket II: Stilistik och textanalys I                            0  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25FV  Svenska språket II: Stilistik och textanalys I                            0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25FY  Svenska språket II: Uppsats                                      0  4
Högskolan Dalarna  HDA-V25HB  Svenska språket III: Retorik                                     0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25HC  Svenska språket III: Retorik                                     1  3
Högskolan Dalarna  HDA-V25HE  Svenska språket III: Retorik                                     0  3
Högskolan Dalarna  HDA-V25J3  Svenska språket III: Retorik                                     0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25LT  Svenska språket III: Retorik                                     0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25LW  Svenska språket III: Retorik                                     0  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25HS  Svenska språket III: Sociolingvistik                                 0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25HT  Svenska språket III: Sociolingvistik                                 0  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25MD  Svenska språket III: Sociolingvistik                                 0  3
Högskolan Dalarna  HDA-V25MF  Svenska språket III: Sociolingvistik                                 1  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25HK  Svenska språket III: Stilistik och textanalys II                           1  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25HL  Svenska språket III: Stilistik och textanalys II                           0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25HN  Svenska språket III: Stilistik och textanalys II                           0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25M6  Svenska språket III: Stilistik och textanalys II                           0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25MB  Svenska språket III: Stilistik och textanalys II                           0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25HX  Svenska språket III: Uppsats                                     1  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25HZ  Svenska språket III: Uppsats                                     0  3
Högskolan Dalarna  HDA-V25J2  Svenska språket III: Uppsats                                     0  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25HG  Svenska språket III:Tvåspråkighet                                   1  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25HH  Svenska språket III:Tvåspråkighet                                   0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25LZ  Svenska språket III:Tvåspråkighet                                   0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25M4  Svenska språket III:Tvåspråkighet                                   0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25V5  Svenska språket: Att skriva uppsats                                  0  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25LD  Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv I                        1  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25LE  Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv I                        1  16
Högskolan Dalarna  HDA-V26FL  Svenska språkets struktur i ett andraspråkspersperspektiv II                      3  3
Högskolan Dalarna  HDA-V265G  Svenskdidaktik för verksamh. inom förskola, förskoleklass, fritidshem o grundskolans tidigare år - P  5  5
Högskolan Dalarna  HDA-V265H  Svenskdidaktik för verksamhet inom grundskolans senare år och gymnasieskolan - Pedagogiskt arbete II  4  4
Högskolan Dalarna  HDA-V26FN  Svepelektronmikroskopi och röntgenanalys                                4  15
Högskolan Dalarna  HDA-V25PC  Sverige i EU - Distans                                         9  56
Högskolan Dalarna  HDA-V25RH  Tal och mönster                                            0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25RL  Tal och mönster                                            0  5
Högskolan Dalarna  HDA-V25UM  Taxeringsförfarandet                                          0  6
Högskolan Dalarna  HDA-V25QD  Teman inom populärlitteraturen                                     0  8
Högskolan Dalarna  HDA-V25QE  Teman inom populärlitteraturen                                     0  10
Högskolan Dalarna  HDA-V25QH  Teoretisk engelsk lingvistik                                      1  6
Högskolan Dalarna  HDA-V25QJ  Teoretisk engelsk lingvistik                                      2  10
Högskolan Dalarna  HDA-V25D3  Teori och Statistik                                          8  30
Högskolan Dalarna  HDA-V25TK  Teorier och metoder inom Medie- och kommunikationsvetenskap                      1  1
Högskolan Dalarna  HDA-V26FP  Text och bedömning i ett andraspråksperspektiv                             0  3
Högskolan Dalarna  HDA-V25TW  Theories of Communication                                       19  162
Högskolan Dalarna  HDA-V25D6  Tidsserie ekonometri                                          1  11
Högskolan Dalarna  HDA-V26F4  Tillverkningsteknik - Bergsskolan                                   4  9
Högskolan Dalarna  HDA-V25KM  Tillämpad Materialmekanik                                       0  16
Högskolan Dalarna  HDA-V26DH  Tillämpad omvårdnadsdidaktik                                      4  4
Högskolan Dalarna  HDA-V26A7  Tillämpad Processmetallurgi och Gjutning                                1  9
Högskolan Dalarna  HDA-V265C  Tribologi                                               4  11
Högskolan Dalarna  HDA-V25KD  Tryckteknik I                                             0  31
Högskolan Dalarna  HDA-V25AW  Trådlösa nätverk                                            1  15
Högskolan Dalarna  HDA-V25DD  Trädgård och välbefinnande                                       20  42
Högskolan Dalarna  HDA-V26BD  Träningslära                                              0  6
Högskolan Dalarna  HDA-V25BN  Turism och marknadsföring                                       8  108
Högskolan Dalarna  HDA-V25CS  Tvåspråkighet                                             0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25L8  Tvåspråkighet                                             5  29
Högskolan Dalarna  HDA-V25HQ  Tyska för nybörjare I                                         26  70
Högskolan Dalarna  HDA-V25HR  Tyska för nybörjare II                                         8  25
Högskolan Dalarna  HDA-V25JH  Tyska: Modern kvinnolitteratur                                     1  4
Högskolan Dalarna  HDA-V25HY  Tyska: Modern tyskspråkig litteratur                                  3  14
Högskolan Dalarna  HDA-V25HW  Tyska: Muntlig språkfärdighet med kulturkunskap I                           8  21
Högskolan Dalarna  HDA-V25JA  Tyska: Muntlig språkfärdighet med kulturkunskap II                           2  7
Högskolan Dalarna  HDA-V26H4  Tyska: Preparandkurs i tyska I                                     1  2
Högskolan Dalarna  HDA-V26FC  Tyska: Preparandkurs i tyska II                                    3  7
Högskolan Dalarna  HDA-V25J6  Tyska: Skriftlig språkfärdighet I                                   4  25
Högskolan Dalarna  HDA-V25JD  Tyska: Skriftlig språkfärdighet II                                   2  4
Högskolan Dalarna  HDA-V25JE  Tyska: Språk- och kulturhistoria med uppsats                              0  6
Högskolan Dalarna  HDA-V25JJ  Tyska: Språkvetenskapens historia                                   0  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25HU  Tyska: Tysk grammatik med textkommentarer                               4  26
Högskolan Dalarna  HDA-V25JG  Tyska: Uppsats                                             4  7
Högskolan Dalarna  HDA-V2633  Tyska: Uppsats                                             0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25JF  Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria                             0  6
Högskolan Dalarna  HDA-V25DU  Uppsats i italienska                                          3  6
Högskolan Dalarna  HDA-V25SW  Uppsatsarbete i socialantropologi                                   2  11
Högskolan Dalarna  HDA-V25YB  Uppsatsskrivande inom Bildproduktion                                  0  1
Högskolan Dalarna  HDA-V25LG  Utbildningssystemet i Sverige                                     0  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25PB  Utländska politiska system                                       1  7
Högskolan Dalarna  HDA-V25ZE  Utvecklingsplaner, åtgärdsprogram och utvärdering                           18  25
Högskolan Dalarna  HDA-V266X  Verksamhetsförlagd reklamproduktion med copywriting och analys                     0  3
Högskolan Dalarna  HDA-V26DP  Verksamhetsförlagd utbildning inom geriatrisk vård och primärvård                   2  60
Högskolan Dalarna  HDA-V26DQ  Verksamhetsförlagd utbildning inriktning medicinsk vetenskap inom geriatrisk vård och primärvård    1  60
Högskolan Dalarna  HDA-V26AS  Verksamhetsförlagd utbildning inriktning medicinsk vetenskap inom somatisk och psykiatrisk vård    4  59
Högskolan Dalarna  HDA-V26AJ  Verksamhetsförlagd utbildning inriktning medicinsk vetenskap I                     0  67
Högskolan Dalarna  HDA-V26AR  Verksamhetsförlagd utbildning inriktning omvårdnad inom somatisk och psykiatrisk vård         52  59
Högskolan Dalarna  HDA-V26AH  Verksamhetsförlagd utbildning inriktning omvårdnad I                          3  67
Högskolan Dalarna  HDA-V26DY  Verksamhetsförlagd utbildning I - munhälsovårdsprocessen                        0  28
Högskolan Dalarna  HDA-V25BP  Verksamhetsstyrning II                                         24  147
Högskolan Dalarna  HDA-V2678  Verktyg för videoproduktion                                      0  3
Högskolan Dalarna  HDA-V25J5  Vetenskaplig fortsättningskurs inriktning omvårdnad                          6  8
Högskolan Dalarna  HDA-V26DR  Vetenskaplig fortsättningskurs inriktning omvårdnad                          2  56
Högskolan Dalarna  HDA-V25UU  Vetenskaplig metod                                           9  41
Högskolan Dalarna  HDA-V2676  Vetenskaplig metod                                           0  2
Högskolan Dalarna  HDA-V25M8  Viltekologi                                              13  45
Högskolan Dalarna  HDA-V25WX  Visualisering och animering I                                     5  17
Högskolan Dalarna  HDA-V26AE  Vårdpedagogik inom omvårdnad I                                     2  67
Högskolan Dalarna  HDA-V26AQ  Vårdpedagogik inom omvårdnad II                                    1  64
Högskolan Dalarna  HDA-V25JQ  Vårdvetenskap uppsatskurs                                       11  13
Högskolan Dalarna  HDA-V269F  Välfärdsekonomisk analys av samhälleliga projekt                            2  63
Högskolan Dalarna  HDA-V25S5  Världsbilder - tvärkulturella perspektiv på meningsskapande                      1  6
Högskolan Dalarna  HDA-V267C  Värmebehandling och ugnsteknik                                     3  10
Högskolan Dalarna  HDA-V25GN  Äldre italienska texter och italiensk kultur                              2  6
Högskolan Dalarna  HDA-V264J  Ämnesdidaktik - RE, HI, GE och SA inom grundskolans senare år och gymnasieskolan - Pedagogiskt arbet  21  22
Högskolan i Borås  HB-24081  Affärssystem - en introduktion                                     8  16
Högskolan i Borås  HB-64081  Akutmedicin med inriktning mot barn och ungdom                             86  131
Högskolan i Borås  HB-62181  Anatomi och fysiologi                                         12  35
Högskolan i Borås  HB-17281  Arbetsvetenskap - fortsättning                                     4  5
Högskolan i Borås  HB-30281  Astrid Lindgren- Författaren, förlagsredaktören och opinionsbildaren                  8  32
Högskolan i Borås  HB-10981  Att stimulera barns läs- och skrivutveckling                              12  33
Högskolan i Borås  HB-30681  Barn, kultur, medier                                          7  29
Högskolan i Borås  HB-11081  Barns lärande ur ett Reggio Emilia perspektiv                             57  78
Högskolan i Borås  HB-50081  CAD-baserad mönsterkonstruktion                                    21  71
Högskolan i Borås  HB-30781  Content Management 1                                          2  7
Högskolan i Borås  HB-54181  Design av smarta textilier och textil datorteknik                           3  17
Högskolan i Borås  HB-50381  Design för det goda livet                                       20  170
Högskolan i Borås  HB-53381  Design i profession och i teori                                    30  128
Högskolan i Borås  HB-52381  Design och konsumtion                                         22  95
Högskolan i Borås  HB-30481  Designa din egen webbsida                                       29  76
Högskolan i Borås  HB-51081  Det ansvarsfulla modeföretaget                                     27  114
Högskolan i Borås  HB-31581  Digital bildbehandling                                         24  70
Högskolan i Borås  HB-31681  Digital bildbehandling II                                       11  61
Högskolan i Borås  HB-51681  Digital modeskiss                                           74  244
Högskolan i Borås  HB-31381  Digitalisering av kulturarvet                                     20  39
Högskolan i Borås  HB-18281  Engelska med didaktisk inriktning                                   6  10
Högskolan i Borås  HB-11781  Ett andraspråksperspektiv på lärande och kunskapsutveckling                      4  6
Högskolan i Borås  HB-25281  Europas industrialisering                                       2  19
Högskolan i Borås  HB-65381  Examensarbete 1                                            30  40
Högskolan i Borås  HB-68881  Examensarbete 2                                            4  7
Högskolan i Borås  HB-52081  Experimentell stickning I                                       9  19
Högskolan i Borås  HB-53181  Experimentell stickning II                                       1  3
Högskolan i Borås  HB-67281  Familjehälsovård med inriktning mot vuxna och äldre inkl. förskrivning av förbrukningsartiklar och t  11  24
Högskolan i Borås  HB-78481  Familjehälsovård, barnhälsovård och skolhälsovård                           20  38
Högskolan i Borås  HB-27681  Fastighetsvärdering                                          34  96
Högskolan i Borås  HB-52981  Färglära                                                42  229
Högskolan i Borås  HB-12981  Förskoleverksamhet - grunden till lärande 1-5 år                            14  34
Högskolan i Borås  HB-25181  Grafisk design                                             4  12
Högskolan i Borås  HB-12881  Grundläggande perspektiv på naturvetenskap, matematik och teknik                    0  3
Högskolan i Borås  HB-12781  Grundläggande perspektiv på svenska, matematik och engelska                      1  5
Högskolan i Borås  HB-32581  Grundläggande webbutveckling med Adobe Flash                              12  45
Högskolan i Borås  HB-16281  Handledningsutbildning                                         10  13
Högskolan i Borås  HB-34181  Hitta rätt på nätet- Informationssökning för nybörjare                         4  14
Högskolan i Borås  HB-10481  Idrott och hälsa                                            18  48
Högskolan i Borås  HB-24781  Informationsbeteende - social interaktion och co-design                        0  4
Högskolan i Borås  HB-34081  Informationskompetens för högskolestudenter                              0  14
Högskolan i Borås  HB-25081  Informationsutvinning - Teori och Praktik                               0  2
Högskolan i Borås  HB-24581  Interaktionsdesign                                           0  3
Högskolan i Borås  HB-54081  Internationell kommunikation                                      21  38
Högskolan i Borås  HB-23481  Internationell rätt                                          9  27
Högskolan i Borås  HB-26681  Introduktion till programmering                                    9  16
Högskolan i Borås  HB-23081  Juridisk översiktskurs                                         67  126
Högskolan i Borås  HB-65681  Komplementära hälsometoder                                       8  21
Högskolan i Borås  HB-13981  Konflikthantering                                           31  85
Högskolan i Borås  HB-52681  Konst- och designhistoria                                       14  105
Högskolan i Borås  HB-15381  Kreativ matematik                                           19  45
Högskolan i Borås  HB-12481  Kultur, kommunikation och media                                    3  5
Högskolan i Borås  HB-68981  Kvalitativ metod med livsvärldsteoretisk grund                             8  24
Högskolan i Borås  HB-68081  Litteraturkurs - i patientens värld                                  12  20
Högskolan i Borås  HB-33081  Litterära genrer                                            21  39
Högskolan i Borås  HB-15181  Lärande genom textil i förskolan och grundskolans tidigare år                     1  15
Högskolan i Borås  HB-63281  Medicinsk fysiologi                                          3  14
Högskolan i Borås  HB-24381  Mediekommunikation                                           1  6
Högskolan i Borås  HB-18481  Mentorsutbildning                                           9  14
Högskolan i Borås  HB-52281  Modeskiss och modebild - en introduktionskurs                             35  146
Högskolan i Borås  HB-14581  Montessoripedagogik                                          21  34
Högskolan i Borås  HB-15781  Multimedia för lärare                                         0  5
Högskolan i Borås  HB-51181  Mönsterkonstruktion I                                         58  153
Högskolan i Borås  HB-53781  Mönsterkonstruktion II                                         13  55
Högskolan i Borås  HB-53881  Mönsterkonstruktion och konfektionssömnad II                              18  26
Högskolan i Borås  HB-26081  Objektorienterad analys och design                                   1  2
Högskolan i Borås  HB-27081  Objektorienterad programmering i Java                                 0  1
Högskolan i Borås  HB-63681  Obstetrik, gynekologi och neonatologi 2                4   12
Högskolan i Borås  HB-13381  Pedagogik - fortsättning                       3   4
Högskolan i Borås  HB-13481  Pedagogik - fördjupning I                       4   8
Högskolan i Borås  HB-54281  Plagg- och måttspecificering                     10  82
Högskolan i Borås  HB-69781  Prehospital akutsjukvård vid trauma                  25  53
Högskolan i Borås  HB-27481  Projektledning II                           81  96
Högskolan i Borås  HB-13281  Psykologi - fortsättning                       4   15
Högskolan i Borås  HB-14281  Sociologi - fortsättning                       6   9
Högskolan i Borås  HB-10781  Specialpedagogik                           15  24
Högskolan i Borås  HB-10681  Specialpedagogik: grundkurs                      7   20
Högskolan i Borås  HB-10881  Specialpedagogik: grundkurs                      17  22
Högskolan i Borås  HB-29781  Spelteori och poker                          39  49
Högskolan i Borås  HB-69481  Studenthandledning                          34  41
Högskolan i Borås  HB-18181  Svenska med didaktisk inriktning                   1   7
Högskolan i Borås  HB-10181  Svenska som andraspråk, samhälle och arbetsliv - InvandrarAkademien  17  18
Högskolan i Borås  HB-50581  Textil digital design                         26  97
Högskolan i Borås  HB-51981  Textil materiallära                          56  166
Högskolan i Borås  HB-51881  Textil materiallära - fördjupning                   12  27
Högskolan i Borås  HB-51581  Textil översiktskurs                         66  229
Högskolan i Borås  HB-28381  UML                                  4   9
Högskolan i Borås  HB-28681  Uppföljningstillämpningar med kalkyleringsprogram           4   19
Högskolan i Borås  HB-14381  Utbildningspsykologi                         9   37
Högskolan i Borås  HB-26981  Utveckling i C# och .NET                       2   13
Högskolan i Borås  HB-53981  Utvecklingsprojekt vävning - beredning                4   9
Högskolan i Borås  HB-61281  Vårdforskningens teori och metod 2                  12  14
Högskolan i Borås  HB-26781  Webbdesign                              2   7
Högskolan i Borås  HB-32781  Webbprogrammering i PHP                        10  39
Högskolan i Gävle  HIG-23234  3D-modellering och animation 2                    23  25
Högskolan i Gävle  HIG-23200  3D-modellering och animation i Open Source-miljö           21  61
Högskolan i Gävle  HIG-22101  A1 Ledarskap 1 - grundläggande begrepp                4   37
Högskolan i Gävle  HIG-22161  A1 Ledarskap 1 - grundläggande begrepp                44  277
Högskolan i Gävle  HIG-22162  A1 Marknadsföring                           30  259
Högskolan i Gävle  HIG-22100  A1 Marknadsföring 1, 7.5p                       15  63
Högskolan i Gävle  HIG-22300  A1 Mikroekonomisk teori                        127  164
Högskolan i Gävle  HIG-22102  A2 Affärsredovisning                         10  53
Högskolan i Gävle  HIG-22103  A2 Affärsredovisning                         0   12
Högskolan i Gävle  HIG-22163  A2 Affärsredovisning                         54  208
Högskolan i Gävle  HIG-22104  A2 Ekonomisk styrning och analys                   26  40
Högskolan i Gävle  HIG-22105  A2 Ekonomisk styrning och analys                   0   11
Högskolan i Gävle  HIG-22164  A2 Ekonomisk styrning och analys                   26  198
Högskolan i Gävle  HIG-22301  A2 Mikroekonomisk analys                       5   159
Högskolan i Gävle  HIG-22302  A3 Makroekonomi                            16  74
Högskolan i Gävle  HIG-22303  A3 Makroekonomi                            2   158
Högskolan i Gävle  HIG-22304  A4 Finansiell Analys                         10  156
Högskolan i Gävle  HIG-22305  A4 Finansiell Analys                         9   99
Högskolan i Gävle  HIG-23500  Akustik & musik                            1   2
Högskolan i Gävle  HIG-23100  Algebra                                8   11
Högskolan i Gävle  HIG-23201  Algoritmer och datastrukturer I                    1   8
Högskolan i Gävle  HIG-24400  Alkohol och drogprevention                      4   45
Högskolan i Gävle  HIG-24300  Allmän psykologi I                        69  231
Högskolan i Gävle  HIG-24301  Allmän psykologi II                       7  19
Högskolan i Gävle  HIG-23140  Analysens grunder                        0  10
Högskolan i Gävle  HIG-23601  Analytisk kemi II                        1  3
Högskolan i Gävle  HIG-23600  Analytisk Kemi I                         1  4
Högskolan i Gävle  HIG-26200  Anatomi och fysiologi                      11  44
Högskolan i Gävle  HIG-23318  Antidoping                            9  56
Högskolan i Gävle  HIG-27403  Arbetsvetenskap - För gymnasielärare (distans)          1  2
Högskolan i Gävle  HIG-27404  Arbetsvetenskap - Industriell arbetsmiljö (distans)       4  16
Högskolan i Gävle  HIG-27405  Arbetsvetenskap och miljöteknik                 0  13
Högskolan i Gävle  HIG-27400  Arkitekturens teori och historia                 3  5
Högskolan i Gävle  HIG-27401  Arkitekturens teori och historia                 0  1
Högskolan i Gävle  HIG-23202  Artificiell intelligens                     1  7
Högskolan i Gävle  HIG-23203  Artificiell intelligens                     3  9
Högskolan i Gävle  HIG-26226  Arytmier                             29  34
Högskolan i Gävle  HIG-23501  Astro- och geofysik med ämnesdidaktik              1  4
Högskolan i Gävle  HIG-23502  Astronomi                            1  7
Högskolan i Gävle  HIG-26100  Att befrämja och stödja det goda åldrandet - Gerotranscendens  9  13
Högskolan i Gävle  HIG-22106  Att skapa förändring                       6  53
Högskolan i Gävle  HIG-23400  Att växa till vuxen II                      2  6
Högskolan i Gävle  HIG-27321  Automatisering för tekniker                   1  3
Högskolan i Gävle  HIG-23204  Avancerad grafisk programmering                 0  2
Högskolan i Gävle  HIG-22107  B1 Marknadsföring                        61  81
Högskolan i Gävle  HIG-22108  B1 Marknadsföring                        34  108
Högskolan i Gävle  HIG-22109  B1 Marknadsföring                        1  36
Högskolan i Gävle  HIG-22307  B1 Mikroekonomisk teori                     5  8
Högskolan i Gävle  HIG-22110  B2 Organisation och ledarskap                  8  82
Högskolan i Gävle  HIG-22111  B2 Organisation och ledarskap                  15  123
Högskolan i Gävle  HIG-22308  B2 Rättsekonomi och Public Choice                0  1
Högskolan i Gävle  HIG-22309  B2 Tillämpad Makroekonomi                    1  10
Högskolan i Gävle  HIG-22310  B3 Tillämpad ekonomisk analys                  1  11
Högskolan i Gävle  HIG-22311  B4 Finansiella marknader och portföljvalsanalys         1  15
Högskolan i Gävle  HIG-25400  Barn- och ungdomslitteratur med didaktisk inriktning       2  8
Högskolan i Gävle  HIG-25501  Barnkultur och medier                      3  9
Högskolan i Gävle  HIG-26500  Barns rätt och barns röst - Socialt arbete med barn och familj  25  130
Högskolan i Gävle  HIG-23000  Basbiologi 2                           2  3
Högskolan i Gävle  HIG-23001  Basfysik 2                            2  5
Högskolan i Gävle  HIG-23002  Basfysik 2                            1  6
Högskolan i Gävle  HIG-23003  Baskemi 2                            0  4
Högskolan i Gävle  HIG-23004  Basmatematik 3                          1  4
Högskolan i Gävle  HIG-23005  Basmatematik 3                          0  1
Högskolan i Gävle  HIG-23006  Basmatematik 4                          0  2
Högskolan i Gävle  HIG-24100  Berättardidaktik                         1  2
Högskolan i Gävle  HIG-22200  Beskattningsrätt I                        15  63
Högskolan i Gävle  HIG-23180  Betyg och bedömning                       6  8
Högskolan i Gävle  HIG-25300  Bild, Musik, Drama, Rörelse i tematisk produktion        35  73
Högskolan i Gävle  HIG-23206  Bildanalys                            2  5
Högskolan i Gävle  HIG-25307  Bildberättande III                        15  16
Högskolan i Gävle  HIG-25301  Bildpedagogik                          16  46
Högskolan i Gävle  HIG-25316  Bildpedagogik                                    19  19
Högskolan i Gävle  HIG-23401  Biologi-miljö-samhälle                                0  2
Högskolan i Gävle  HIG-27520  Bygglovshandläggning, praktik och juridik                      8  15
Högskolan i Gävle  HIG-27109  Byggmätning                                     11  18
Högskolan i Gävle  HIG-27110  Byggmätning - utomhus                                7  12
Högskolan i Gävle  HIG-27300  Byggnadsfysik för ekonomer,distans                          4  25
Högskolan i Gävle  HIG-27309  Byggnadsfysik för tekniker                              6  6
Högskolan i Gävle  HIG-27502  Byggnadskonstruktion                                 11  23
Högskolan i Gävle  HIG-27504  Byggnadsmaterial                                   4  23
Högskolan i Gävle  HIG-27522  Byggnadsteknik                                    3  9
Högskolan i Gävle  HIG-27505  Byggnadsteknik distans                                44  197
Högskolan i Gävle  HIG-27506  Byggnadsteknik 1                                   2  24
Högskolan i Gävle  HIG-27507  Byggnadsteknik campus                                11  156
Högskolan i Gävle  HIG-27508  Byggprocessen                                    2  22
Högskolan i Gävle  HIG-22312  C1 Mikroekonomi                                   0  1
Högskolan i Gävle  HIG-22313  C2 Makroekonomi                                   0  1
Högskolan i Gävle  HIG-22314  C3 Examensarbete i Nationalekonomi                          0  4
Högskolan i Gävle  HIG-27526  Cad 1                                        15  24
Högskolan i Gävle  HIG-27322  CAD-teknik - Parametrisk solidmodellering                      3  10
Högskolan i Gävle  HIG-27323  CAD-teknik grundkurs 2 D                               13  34
Högskolan i Gävle  HIG-23402  Cellen och livsprocessen II                             2  4
Högskolan i Gävle  HIG-22112  Comparative Management Culture                            3  13
Högskolan i Gävle  HIG-27324  Concurrent engineering                                6  20
Högskolan i Gävle  HIG-23170  Dataanalys och statistik 1 för naturvetare och tekniker               0  4
Högskolan i Gävle  HIG-23208  Datamodellering och frågespråk                            2  5
Högskolan i Gävle  HIG-23209  Datavetenskaplig metodik                               3  8
Högskolan i Gävle  HIG-23210  Datavetenskaplig metodik                               6  14
Högskolan i Gävle  HIG-23211  Datavisualisering                                  0  1
Högskolan i Gävle  HIG-23212  Datorgrafik                                     2  7
Högskolan i Gävle  HIG-27326  Datorstödd produktion 1 för tekniker                         0  3
Högskolan i Gävle  HIG-27327  Datorstödd produktion 2 för tekniker                         0  2
Högskolan i Gävle  HIG-27509  Datorstödd projektering                               3  25
Högskolan i Gävle  HIG-23215  Den digitala kulturen                                1  21
Högskolan i Gävle  HIG-27523  Design av arkitekturdetaljer                             5  16
Högskolan i Gävle  HIG-24101  Didaktik A: Entreprenörskap i skolan                         1  4
Högskolan i Gävle  HIG-24102  Didaktik A: Introduktion till Högskolestudier                    0  3
Högskolan i Gävle  HIG-24103  Didaktik A: Kommunikation och konflikthantering                   10  29
Högskolan i Gävle  HIG-24104  Didaktik B: Fördjupning                               2  4
Högskolan i Gävle  HIG-24106  Didaktik B: Vetenskapliga teorier och undersökningsmetoder för didaktisk forskning  1  1
Högskolan i Gävle  HIG-24107  Didaktik B: Vetenskapligt arbete                           0  1
Högskolan i Gävle  HIG-24108  Didaktik B: Yrkesrollen i fritidshem och barns identitetsutveckling         8  13
Högskolan i Gävle  HIG-25502  Digital film och video                                2  30
Högskolan i Gävle  HIG-23216  Digital postproduktion och multimedia                        5  26
Högskolan i Gävle  HIG-23217  Digital postproduktion och specialeffekter                      0  25
Högskolan i Gävle  HIG-27201  Digitalteknik                                    0  16
Högskolan i Gävle  HIG-23138  Diskret matematik                                  1  1
Högskolan i Gävle  HIG-23139  Diskret matematik                                  1  5
Högskolan i Gävle  HIG-23103  Diskret matematik för ingenjörer                           5  10
Högskolan i Gävle  HIG-23101  Diskret matematik I                                 5  13
Högskolan i Gävle  HIG-23102  Diskret matematik II                                          0  6
Högskolan i Gävle  HIG-23504  Djuren och fysiken                                           0  5
Högskolan i Gävle  HIG-25302  Dramapedagogik                                             7  22
Högskolan i Gävle  HIG-25315  Dramapedagogik: Vetenskapliga förhållningssätt och metoder                       21  21
Högskolan i Gävle  HIG-27202  Elektronik och mätteknik                                        0  2
Högskolan i Gävle  HIG-27203  Ellära                                                 12  30
Högskolan i Gävle  HIG-25202  Emigrationen från Hälsingland med historiskt nedslag                          14  19
Högskolan i Gävle  HIG-27311  Energi för tekniker                                          2  14
Högskolan i Gävle  HIG-27303  Energy and its markets                                         1  8
Högskolan i Gävle  HIG-25600  Engelsk grammatik och översättning                                   6  32
Högskolan i Gävle  HIG-25601  Engelska                                                6  30
Högskolan i Gävle  HIG-25602  Engelska                                                0  3
Högskolan i Gävle  HIG-25603  Engelska                                                4  7
Högskolan i Gävle  HIG-25622  Engelska                                                13  16
Högskolan i Gävle  HIG-25604  Engelska - didaktisk inriktning                                    35  54
Högskolan i Gävle  HIG-25605  Engelska - didaktisk inríktning                                    6  6
Högskolan i Gävle  HIG-25606  Engelska för internationella kontakter                                 13  90
Högskolan i Gävle  HIG-25607  Engelska med ekonomisk inriktning                                   6  50
Högskolan i Gävle  HIG-25608  Engelska med naturvetenskaplig/teknisk inriktning                           5  28
Högskolan i Gävle  HIG-25609  Engelska, didaktik                                           4  22
Högskolan i Gävle  HIG-25610  Engelska, distans                                           5  31
Högskolan i Gävle  HIG-25611  Engelska, distans                                           14  37
Högskolan i Gävle  HIG-25612  Engelska, distans                                           3  19
Högskolan i Gävle  HIG-25613  Engelska, distans                                           2  6
Högskolan i Gävle  HIG-25614  English through Context and Contact                                  0  3
Högskolan i Gävle  HIG-22114  Entrepreneurship Finance                                        2  7
Högskolan i Gävle  HIG-22115  Entreprenörskap AI - Kreativitet och idéutveckling                           2  21
Högskolan i Gävle  HIG-22116  Entreprenörskap AII - affärsidé och affärsplan                             0  14
Högskolan i Gävle  HIG-22117  Entreprenörskap CII - Nyskapande och organisering                           0  10
Högskolan i Gävle  HIG-22118  Entreprenörskap DI - Gestaltandet av det nya                              3  9
Högskolan i Gävle  HIG-23104  Envariabelanalys                                            1  13
Högskolan i Gävle  HIG-23105  Envariabelanalys                                            0  20
Högskolan i Gävle  HIG-27103  Environmental geography                                        3  13
Högskolan i Gävle  HIG-24401  Epidemiologi                                              3  63
Högskolan i Gävle  HIG-25100  Etik och ledarskap                                           8  39
Högskolan i Gävle  HIG-25101  Etik-människosyn-mening                                        4  28
Högskolan i Gävle  HIG-23404  Evolution och organismbiologi för humanister                              8  22
Högskolan i Gävle  HIG-27510  Examensarbete för byggnadsingenjörsutbildning med inriktning arkitektur och miljö           5  15
Högskolan i Gävle  HIG-23219  Examensarbete för dataingenjörsutbildning                               1  2
Högskolan i Gävle  HIG-23220  Examensarbete för dataingenjörsutbildning                               2  5
Högskolan i Gävle  HIG-27406  Examensarbete för filosofie kandidat                                  3  11
Högskolan i Gävle  HIG-27111  Examensarbete för filosofie kandidat i Geomatik                            1  3
Högskolan i Gävle  HIG-27112  Examensarbete för högskoleingenjör i Geomatik                             1  4
Högskolan i Gävle  HIG-27407  Examensarbete för ingenjörsutbildning                                 6  8
Högskolan i Gävle  HIG-23218  Examensarbete för Internetteknologi                                  2  5
Högskolan i Gävle  HIG-27511  Examensarbete för teknologie kandidatexamen för byggnadsingenjörsutbildning med inriktning arkitektu  3  10
Högskolan i Gävle  HIG-23405  Examensarbete i Biologi                                        1  3
Högskolan i Gävle  HIG-23222  Examensarbete i datavetenskap                                     4  10
Högskolan i Gävle  HIG-22119  Examensarbete i Företagsekonomi                                    40  106
Högskolan i Gävle  HIG-22120  Examensarbete i Företagsekonomi                           26  52
Högskolan i Gävle  HIG-27312  Examensarbete, Energiingenjör                            0   1
Högskolan i Gävle  HIG-27313  Examensarbete, Energiingenjör                            5   9
Högskolan i Gävle  HIG-27328  Examensarbete, maskin                                5   5
Högskolan i Gävle  HIG-27329  Examensarbete, maskin                                5   7
Högskolan i Gävle  HIG-23602  Experimentell kemi för grundskollärare                       0   4
Högskolan i Gävle  HIG-22121  Externredovisning                                  5   16
Högskolan i Gävle  HIG-22122  Externredovisning                                  42  106
Högskolan i Gävle  HIG-22123  Externredovisning                                  3   70
Högskolan i Gävle  HIG-26201  Farmakologi                                     10  27
Högskolan i Gävle  HIG-27210  Fastighetsbildningsrätt II                             28  67
Högskolan i Gävle  HIG-22124  Fastighetsförmedling                                117  126
Högskolan i Gävle  HIG-22125  Fastighetsförmedling                                68  156
Högskolan i Gävle  HIG-22165  Fastighetsförmedling TILLÄGG                            37  68
Högskolan i Gävle  HIG-22201  Fastighetsrätt                                   3   9
Högskolan i Gävle  HIG-22202  Fastighetsrätt                                   134  246
Högskolan i Gävle  HIG-22203  Fastighetsrätt II, kompletteringskurs                        4   13
Högskolan i Gävle  HIG-22126  Fastighetsvärdering                                 28  187
Högskolan i Gävle  HIG-22127  Fastighetsvärdering                                 11  168
Högskolan i Gävle  HIG-22128  Fastighetsvärdering                                 9   69
Högskolan i Gävle  HIG-25503  Filmprojekt                                     3   11
Högskolan i Gävle  HIG-25518  Filmvetenskap                                    11  22
Högskolan i Gävle  HIG-25519  Filmvetenskap                                    1   1
Högskolan i Gävle  HIG-22129  Financial Management                                7   21
Högskolan i Gävle  HIG-22209  Finansrådgivning 2                                 21  45
Högskolan i Gävle  HIG-23406  Fiskar och fiske - en resurs                            2   4
Högskolan i Gävle  HIG-24403  Folkhälsa och samhälle                               0   13
Högskolan i Gävle  HIG-24404  Folkhälsoarbete                                   5   41
Högskolan i Gävle  HIG-24405  Folkhälsovetenskap *                                0   2
Högskolan i Gävle  HIG-24402  Folkhälsovetenskap: Epidemiologi                          2   14
Högskolan i Gävle  HIG-24408  Folkhälsovetenskap: Hälsa och samhälle                       2   9
Högskolan i Gävle  HIG-24409  Folkhälsovetenskap: Hälsoarbete i arbetslivet                    8   35
Högskolan i Gävle  HIG-25308  Formlära II                                     17  25
Högskolan i Gävle  HIG-27114  Fotogrammetri och bildbehandling                          21  27
Högskolan i Gävle  HIG-25102  Fundamentalism, Terrorism and Martyrdom - religious persecution, especially Bahai  1   12
Högskolan i Gävle  HIG-23108  Funktionalanalys                                  1   1
Högskolan i Gävle  HIG-23506  Fysik för humanister                                1   23
Högskolan i Gävle  HIG-23507  Fysik för ingenjörer                                1   3
Högskolan i Gävle  HIG-23510  Fysik med ämnesdidaktik 2                              1   1
Högskolan i Gävle  HIG-23511  Fysik och kemi för grundskolans tidigare år                     0   2
Högskolan i Gävle  HIG-23300  Fysisk aktivitet i undervisningen                          0   9
Högskolan i Gävle  HIG-24406  Fysisk aktivitet och hälsa                             6   71
Högskolan i Gävle  HIG-24407  Fysisk aktivitet och hälsa                             6   23
Högskolan i Gävle  HIG-25310  Färg och formlära                                  5   30
Högskolan i Gävle  HIG-23142  Förberedande kurs i matematik på distans                      1   8
Högskolan i Gävle  HIG-23223  Företagsprojekt inom digitala media                         1   1
Högskolan i Gävle  HIG-25212  Förvaltningsanalys                                 7   20
Högskolan i Gävle  HIG-25520  Genus, film och journalistik                            0   3
Högskolan i Gävle  HIG-27119  Geodetiska mätinstrument                              3   20
Högskolan i Gävle  HIG-27105  Geografi                                 3  8
Högskolan i Gävle  HIG-25200  Geografi med didaktisk inriktning                    14  27
Högskolan i Gävle  HIG-25201  Geografi med didaktisk inriktning                    13  20
Högskolan i Gävle  HIG-27120  Geografisk informationsteknik I                     9  37
Högskolan i Gävle  HIG-27121  Geografisk informationsteknik I                     0  7
Högskolan i Gävle  HIG-27122  Geographical information technology - project              2  4
Högskolan i Gävle  HIG-23109  Geometri                                 2  11
Högskolan i Gävle  HIG-27106  Geovetenskap                               1  26
Högskolan i Gävle  HIG-23407  Gestaltning av miljömål i naturmiljö                   0  7
Högskolan i Gävle  HIG-27115  GIS databases                              0  26
Högskolan i Gävle  HIG-27116  GIS for Business People                         0  1
Högskolan i Gävle  HIG-27117  GIS for Business People                         1  1
Högskolan i Gävle  HIG-27118  GIScience seminar                            0  1
Högskolan i Gävle  HIG-23408  Global climate change and sustainable forest ecosystem          3  9
Högskolan i Gävle  HIG-25103  Globalisering och värderingsförändringar                 0  26
Högskolan i Gävle  HIG-25311  Grafisk formgivning                           1  25
Högskolan i Gävle  HIG-23143  Grundkurs i matematik                          3  12
Högskolan i Gävle  HIG-23171  Grundkurs i statistik för naturvetare och tekniker på distans      7  25
Högskolan i Gävle  HIG-23181  Grundkurs i statistik på distans                     9  35
Högskolan i Gävle  HIG-23224  Grundkurs IT                               11  50
Högskolan i Gävle  HIG-23110  Grundläggande algebra                          0  16
Högskolan i Gävle  HIG-27409  Grundläggande logistik                          14  29
Högskolan i Gävle  HIG-23111  Grundläggande matematikinlärning 1                    5  18
Högskolan i Gävle  HIG-27123  Grundläggande mätningsteknik                       4  28
Högskolan i Gävle  HIG-24302  Grundläggande psykologiska processer                   18  35
Högskolan i Gävle  HIG-26506  Grundläggande psykoterapiutbildning, steg 1               93  99
Högskolan i Gävle  HIG-25203  Gästriklands kultur och historia                     3  9
Högskolan i Gävle  HIG-22204  Handelsrätt I - Avtals-, fordrings-, och skuldebrevsrätt         23  48
Högskolan i Gävle  HIG-22205  Handelsrätt II - Associationsrätt, obeståndsrätt och förmögenhetsbrott  2  23
Högskolan i Gävle  HIG-22206  Handelsrättslig översiktskurs                      6  27
Högskolan i Gävle  HIG-22208  Handelsrättslig översiktskurs                      46  178
Högskolan i Gävle  HIG-26101  Handledning i klinisk omvårdnad                     43  48
Högskolan i Gävle  HIG-24303  Health Psychology                            0  1
Högskolan i Gävle  HIG-25204  Historia                                 11  54
Högskolan i Gävle  HIG-25205  Historia                                 6  27
Högskolan i Gävle  HIG-25206  Historia                                 0  2
Högskolan i Gävle  HIG-25217  Historia                                 9  10
Högskolan i Gävle  HIG-25207  Historia med didaktisk inriktning                    25  31
Högskolan i Gävle  HIG-23410  Humanbiologi                               0  3
Högskolan i Gävle  HIG-22207  Hyres- och bostadsrätt                          3  58
Högskolan i Gävle  HIG-27330  Hållfashetslära II                            1  3
Högskolan i Gävle  HIG-27205  Hårdvarunära programmering och konstruktion               7  18
Högskolan i Gävle  HIG-23301  Hälsoarbete i idrottsundervisningen                   1  4
Högskolan i Gävle  HIG-26219  Hälsofrämjande trädgårdar                        7  30
Högskolan i Gävle  HIG-24304  Hälsopsykologi                              30  155
Högskolan i Gävle  HIG-24305  Hälsopsykologi                              6  36
Högskolan i Gävle  HIG-23302  Idrott C: Forskningsmetodik och uppsats                 3  7
Högskolan i Gävle  HIG-25104  Individ, grupp och religion                       2  14
Högskolan i Gävle  HIG-27410  Industriell ekonomi - halvfart                      1  3
Högskolan i Gävle  HIG-27412  Industriell miljöekonomi och juridik                             0  7
Högskolan i Gävle  HIG-27413  Industriell organisation                                   1  20
Högskolan i Gävle  HIG-27414  Industriell organisation för ingenjörer                           8  33
Högskolan i Gävle  HIG-27304  Industriella energisystem                                  6  11
Högskolan i Gävle  HIG-27415  Innovation management                                    8  21
Högskolan i Gävle  HIG-27314  Installationsteknik för tekniker                               4  11
Högskolan i Gävle  HIG-27342  Installationsteknik projekt                                 0  9
Högskolan i Gävle  HIG-23228  Interaktiv www-hantering                                   2  21
Högskolan i Gävle  HIG-22130  International Business Strategy                               3  18
Högskolan i Gävle  HIG-22131  International Finance                                    1  12
Högskolan i Gävle  HIG-22132  International Politics and Business Policy                          0  5
Högskolan i Gävle  HIG-23411  Introduktion till ekologi för biologer                            0  1
Högskolan i Gävle  HIG-23290  Introduktion till högskolestudier                              0  1
Högskolan i Gävle  HIG-23291  Introduktion till högskolestudier                              2  12
Högskolan i Gävle  HIG-23229  Introduktion till systemering                                2  2
Högskolan i Gävle  HIG-23230  Introduktion till systemering                                1  5
Högskolan i Gävle  HIG-23232  Introduktion till webbdesign                                 0  25
Högskolan i Gävle  HIG-27211  Introduktionskurs i Teknik för pedagogisk personal i förskola och grundskolans tidigare år  1  1
Högskolan i Gävle  HIG-23225  IT for Business Applications                                 7  36
Högskolan i Gävle  HIG-23226  IT-arkitekt                                         1  4
Högskolan i Gävle  HIG-25105  Jungiansk psykologi                                     9  35
Högskolan i Gävle  HIG-25106  Jungiansk psykologi                                     17  31
Högskolan i Gävle  HIG-25107  Jungiansk psykologi                                     14  18
Högskolan i Gävle  HIG-25108  Jungiansk psykologi                                     2  4
Högskolan i Gävle  HIG-25109  Jungianskt seminarium III                                  3  9
Högskolan i Gävle  HIG-23412  Jämförande fysiologi                                     0  4
Högskolan i Gävle  HIG-23233  Karaktärsanimering                                      7  23
Högskolan i Gävle  HIG-23603  Kemi med ämnesdidaktik 1                                   0  1
Högskolan i Gävle  HIG-23604  Kemi med ämnesdidaktik 1                                   1  2
Högskolan i Gävle  HIG-23605  Kemin i samhället                                      0  1
Högskolan i Gävle  HIG-25429  Klassisk retorik                                       0  7
Högskolan i Gävle  HIG-24306  Klassiska psykologiska problem                                1  3
Högskolan i Gävle  HIG-23413  Klimatförändringar - en global miljöfråga                          4  19
Högskolan i Gävle  HIG-23114  Kombinatorik                                         0  1
Högskolan i Gävle  HIG-23115  Komplex analys                                        0  11
Högskolan i Gävle  HIG-22133  Koncernredovisning                                      12  34
Högskolan i Gävle  HIG-25303  Konsthantverk och designhistoria                               9  19
Högskolan i Gävle  HIG-27503  Konstruktion 1                                        3  24
Högskolan i Gävle  HIG-22134  Kreativ marknadsföring                                    1  17
Högskolan i Gävle  HIG-25414  Kreativt skrivande                                      22  47
Högskolan i Gävle  HIG-25415  Kreativt skrivande                                      23  25
Högskolan i Gävle  HIG-27107  Kulturgeografi                                        2  20
Högskolan i Gävle  HIG-25110  Kulturmöten i invandrings- och flyktingperspektiv                      12  30
Högskolan i Gävle  HIG-24112  Kulturmöten. Barns lek och lärande II                            5  20
Högskolan i Gävle  HIG-25305  Kulturpedagogik                                       4  5
Högskolan i Gävle  HIG-22159  Kvalitativa metoder                                     0  5
Högskolan i Gävle  HIG-27417  Kvalitetsstyrning                                      2  18
Högskolan i Gävle  HIG-27418  Kvalitetsstyrning, distans                                  9  45
Högskolan i Gävle  HIG-27419  Kvalitetstyrning för ingenjörer                               1  31
Högskolan i Gävle  HIG-23512  Kvantfysik I                                1  4
Högskolan i Gävle  HIG-23414  Landskapet, trädgårdar och parker                      18  29
Högskolan i Gävle  HIG-23116  Linjär algebra                               3  16
Högskolan i Gävle  HIG-23117  Linjär algebra                               10  21
Högskolan i Gävle  HIG-25403  Litteraturvetenskap                             3  15
Högskolan i Gävle  HIG-25404  Litteraturvetenskap                             0  1
Högskolan i Gävle  HIG-25405  Litteraturvetenskap                             2  6
Högskolan i Gävle  HIG-25407  Litteraturvetenskap                             4  6
Högskolan i Gävle  HIG-24410  Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa A:1                   15  89
Högskolan i Gävle  HIG-27420  Logistik för ingenjörer                           11  31
Högskolan i Gävle  HIG-25416  Läs- och skrivutveckling                          12  67
Högskolan i Gävle  HIG-22158  mMBA Marketing Management, thesis                      1  1
Högskolan i Gävle  HIG-22135  Management I                                9  24
Högskolan i Gävle  HIG-22136  Management I                                36  101
Högskolan i Gävle  HIG-22137  Management II                                0  14
Högskolan i Gävle  HIG-22138  Management II                                3  64
Högskolan i Gävle  HIG-22139  Marketing Research                             1  16
Högskolan i Gävle  HIG-22140  Marketing Theories                             0  6
Högskolan i Gävle  HIG-24111  Matematik från början                            1  10
Högskolan i Gävle  HIG-23120  Matematik för ingenjörer                          18  68
Högskolan i Gävle  HIG-23121  Matematik för ingenjörer                          8  22
Högskolan i Gävle  HIG-23122  Matematik för ingenjörer fortsättningskurs                 2  10
Högskolan i Gävle  HIG-23123  Matematik för visualisering 1                        1  8
Högskolan i Gävle  HIG-23124  Matematik med specialpedagogik                       10  28
Högskolan i Gävle  HIG-23125  Matematik med ämnesdidaktik för grundskolans senare år och gymnasieskolan  3  15
Högskolan i Gävle  HIG-23126  Matematik med ämnesdidaktik för grundskolans senare år och gymnasieskolan  1  9
Högskolan i Gävle  HIG-23127  Matematik med ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning        3  5
Högskolan i Gävle  HIG-23128  Matematikens historia                            4  11
Högskolan i Gävle  HIG-23129  Matematikens verktyg                            1  8
Högskolan i Gävle  HIG-23130  Matematisk begreppsbildning för gymnasieskolan               2  4
Högskolan i Gävle  HIG-23606  Matens kemi                                 1  25
Högskolan i Gävle  HIG-27331  Materiallära för ingenjörer                         11  23
Högskolan i Gävle  HIG-23514  Medicinsk fysik                               0  3
Högskolan i Gävle  HIG-26202  Medicinsk vetenskap - Examensarbete                     2  3
Högskolan i Gävle  HIG-26203  Medicinsk vetenskap - Examensarbete                     3  3
Högskolan i Gävle  HIG-25504  Medie- och kommunikationsvetenskap                     5  18
Högskolan i Gävle  HIG-25505  Medie- och kommunikationsvetenskap                     3  4
Högskolan i Gävle  HIG-25506  Medie- och kommunikationsvetenskap                     7  11
Högskolan i Gävle  HIG-25507  Medie- och kommunikationsvetenskap, politisk kommunikation         16  17
Högskolan i Gävle  HIG-25508  Medie- och kommunikationsvetenskap, praktiktermin              1  1
Högskolan i Gävle  HIG-25510  Mediehändelser                               0  3
Högskolan i Gävle  HIG-25512  Medier och typografi                            1  58
Högskolan i Gävle  HIG-25111  Meeting of Cultures in a Global Perspective                 1  16
Högskolan i Gävle  HIG-27332  Mekanik                                   5  22
Högskolan i Gävle  HIG-23515  Mekanik II                                 0  3
Högskolan i Gävle  HIG-27340  Mekanisk värmeteori och strömningslära                   1  12
Högskolan i Gävle  HIG-24411  Metoder för rökavvänjning                          2  40
Högskolan i Gävle  HIG-23415  Metodkurs med inriktning mot ämnesdidaktik                 0  1
Högskolan i Gävle  HIG-27528  Miljöanpassad fastighetsförvaltning                     1  30
Högskolan i Gävle  HIG-23416  Miljödidaktik                                             2  6
Högskolan i Gävle  HIG-23516  Miljöfysik                                               0  1
Högskolan i Gävle  HIG-23607  Miljökemi                                               0  1
Högskolan i Gävle  HIG-27402  Miljökonsekvensbeskrivning                                       11  41
Högskolan i Gävle  HIG-27529  Miljölagstiftning                                           5  19
Högskolan i Gävle  HIG-23438  Miljöprojekt                                              0  1
Högskolan i Gävle  HIG-27421  Miljöteknik för ingenjörer                                       0  32
Högskolan i Gävle  HIG-26300  Missbruk och kriminalitet                                       54  184
Högskolan i Gävle  HIG-27124  Mobil positionering                                          0  6
Högskolan i Gävle  HIG-25430  Modern retorik                                             0  5
Högskolan i Gävle  HIG-25621  Muntlig och skriftlig kommunikation                                  1  12
Högskolan i Gävle  HIG-23305  Människan i datormiljön                                        2  18
Högskolan i Gävle  HIG-24412  Människan och maten                                          21  38
Högskolan i Gävle  HIG-27301  Mätteknik för inneklimatet                                       4  17
Högskolan i Gävle  HIG-23417  Natur och miljö ur barns perspektiv - ämnesdidaktik                          5  36
Högskolan i Gävle  HIG-23418  Natur och miljö ur barns perspektiv - ämnesdidaktik                          15  61
Högskolan i Gävle  HIG-23419  Natur och miljövård                                          0  2
Högskolan i Gävle  HIG-23420  Naturvetenskap med fokus på biologi                                  13  26
Högskolan i Gävle  HIG-23517  Naturvetenskap ur ett tekniskt perspektiv                               3  13
Högskolan i Gävle  HIG-25112  New Age                                                3  18
Högskolan i Gävle  HIG-26102  När äldres hälsa sviker                                        19  38
Högskolan i Gävle  HIG-23235  Nätverk (TCP/IP)                                            1  14
Högskolan i Gävle  HIG-27500  Ombyggnadsplanering                                          4  20
Högskolan i Gävle  HIG-26104  Omvårdnadsvetenskap                                          1  3
Högskolan i Gävle  HIG-26105  Omvårdnadsvetenskap (C:1)                                       11  15
Högskolan i Gävle  HIG-23237  Operativsystem                                             0  11
Högskolan i Gävle  HIG-23238  Operativsystem                                             0  9
Högskolan i Gävle  HIG-23131  Ordinära differentialekvationer                                    3  11
Högskolan i Gävle  HIG-23421  Organismbiologi 2                                           0  4
Högskolan i Gävle  HIG-23422  Organismbiologi och evolution                                     1  6
Högskolan i Gävle  HIG-23423  Ornitologi II                                             1  2
Högskolan i Gävle  HIG-23132  Partiella differentialekvationer                                    0  1
Högskolan i Gävle  HIG-24202  Pedagogik                                               68  73
Högskolan i Gävle  HIG-24203  Pedagogik A: Barns lek och lärande i internationellt perspektiv                    14  38
Högskolan i Gävle  HIG-24229  Pedagogik A: Det pedagogiska samtalet                                 9  77
Högskolan i Gävle  HIG-24204  Pedagogik A: Högskola, Universitet och Samhälle                            1  2
Högskolan i Gävle  HIG-24205  Pedagogik A: Kulturmöten-Barns lek och lärande                             44  82
Högskolan i Gävle  HIG-24206  Pedagogik A: Kulturmöten-Barns lek och lärande                             30  42
Högskolan i Gävle  HIG-24207  Pedagogik A: Lärande individer i en förändrad organisation                       6  32
Högskolan i Gävle  HIG-24208  Pedagogik A: Lärande individer i en förändrad organisation                       1  64
Högskolan i Gävle  HIG-24209  Pedagogik A: Möte mellan människor                                   55  87
Högskolan i Gävle  HIG-24211  Pedagogik A: Pedagogik med inriktning specialpedagogik som specialisering inom lärarprogrammet     19  40
Högskolan i Gävle  HIG-24212  Pedagogik A: Samhällsvillkor och lärande                                1  4
Högskolan i Gävle  HIG-24232  Pedagogik A: Specialpedagogik i teori och praktik                           9  29
Högskolan i Gävle  HIG-24213  Pedagogik A: Undersöka och beskriva pedagogiska processer                       2  53
Högskolan i Gävle  HIG-24214  Pedagogik A: Undersöka och beskriva pedagogiska processer                       1  14
Högskolan i Gävle  HIG-24215  Pedagogik A: Utvärdering och kvalitetssäkringsarbete                          5  16
Högskolan i Gävle  HIG-24216  Pedagogik B: Autismliknande tillstånd, koncentrationssvårigheter/ADHD med specialpedagogiskt förhåll  39  54
Högskolan i Gävle  HIG-24217  Pedagogik B: Ledarskap och lärande                                   21  157
Högskolan i Gävle  HIG-24228  Pedagogik B: Ledarskap och lärande                             22  52
Högskolan i Gävle  HIG-24231  Pedagogik B: Ledarskap och lärande                             2  20
Högskolan i Gävle  HIG-24218  Pedagogik B: Pedagogik med inriktning mot Specialpedagogik                 14  29
Högskolan i Gävle  HIG-24219  Pedagogik B: Pedagogiska forskningsprocesser och metoder                  1  3
Högskolan i Gävle  HIG-24220  Pedagogik B: Pedagogiska forskningsprocesser och metoder                  3  47
Högskolan i Gävle  HIG-24221  Pedagogik B: Pedagogiska perspektiv på hälsointerventioner i ett mångkulturellt samhälle  42  48
Högskolan i Gävle  HIG-24222  Pedagogik B: Skapande, samspel och lärandeprocesser                    0  4
Högskolan i Gävle  HIG-24223  Pedagogik B: Sociala svårigheter och lärande                        5  20
Högskolan i Gävle  HIG-24224  Pedagogik B: Stressintervention i det hälsopedagogiska arbetet               2  10
Högskolan i Gävle  HIG-24225  Pedagogik B: Vetenskaplig uppsats                             0  2
Högskolan i Gävle  HIG-24226  Pedagogik B: Vetenskaplig uppsats                             0  46
Högskolan i Gävle  HIG-24230  Pedagogik B. Förebygga våld och mobbning inom skola och förskola              0  5
Högskolan i Gävle  HIG-25427  Politikens och moralens filosofi                              0  4
Högskolan i Gävle  HIG-25513  Politisk kommunikation - journalistik                           1  5
Högskolan i Gävle  HIG-23424  Populationsekologi                                     0  4
Högskolan i Gävle  HIG-26321  Pornografins historia och roll i samhället                         1  8
Högskolan i Gävle  HIG-27333  Processteknik                                       0  2
Högskolan i Gävle  HIG-27334  Produktionsutveckling                                   0  1
Högskolan i Gävle  HIG-23239  Programmering med Visual Basic .NET                            2  28
Högskolan i Gävle  HIG-23240  Programvarukonstruktion                                  9  14
Högskolan i Gävle  HIG-27315  Projekt Energi och VVS                                   1  11
Högskolan i Gävle  HIG-22143  Projekt som arbetsform                                   18  102
Högskolan i Gävle  HIG-22145  Projekt som arbetsform                                   8  29
Högskolan i Gävle  HIG-27512  Projekteringsledning                                    4  21
Högskolan i Gävle  HIG-25514  Projektledning 1                                      6  20
Högskolan i Gävle  HIG-25515  Projektledning 2                                      1  11
Högskolan i Gävle  HIG-22146  Projektorganisation och projektledning                           3  18
Högskolan i Gävle  HIG-24307  Psykologi                                         2  5
Högskolan i Gävle  HIG-24312  Psykologi                                         15  25
Högskolan i Gävle  HIG-24311  Psykologi för datavetare A-B                                1  7
Högskolan i Gävle  HIG-24308  Psykologi och genus                                    1  17
Högskolan i Gävle  HIG-24315  Psykologiska aspekter på ledarskap                             1  11
Högskolan i Gävle  HIG-24314  Psykologiska metoder och examensarbete                           8  10
Högskolan i Gävle  HIG-22147  Redovisningsteori                                     0  21
Högskolan i Gävle  HIG-27100  Regionplanering                                      3  14
Högskolan i Gävle  HIG-23518  Relativitetsteori                                     0  4
Högskolan i Gävle  HIG-25113  Religion och sexualitet                                  7  35
Högskolan i Gävle  HIG-25114  Religionsdidaktik                                     5  17
Högskolan i Gävle  HIG-25115  Religionsvetenskap                                     19  61
Högskolan i Gävle  HIG-25116  Religionsvetenskap                                     11  15
Högskolan i Gävle  HIG-25117  Religionsvetenskap                                     3  4
Högskolan i Gävle  HIG-25118  Religionsvetenskap med inriktning mot historiska perspektiv                4  11
Högskolan i Gävle  HIG-25119  Religionsvetenskap med inriktning mot historiska perspektiv                0  2
Högskolan i Gävle  HIG-25120  Religionsvetenskap med inriktning mot kultur och identitet                 12  19
Högskolan i Gävle  HIG-25121  Religionsvetenskap med inriktning mot kultur och identitet                 2  3
Högskolan i Gävle  HIG-25122  Religionsvetenskap, Lärarprogrammet                            19  29
Högskolan i Gävle  HIG-25123  Religionsvetenskapliga fältstudier                             1  1
Högskolan i Gävle  HIG-25124  Religionsvetenskapliga fältstudier                             2  3
Högskolan i Gävle  HIG-25431  Retorik                                          5  16
Högskolan i Gävle  HIG-25432  Retorik                             1   3
Högskolan i Gävle  HIG-25436  Retorik introduktion                      1   7
Högskolan i Gävle  HIG-25434  Retorik I                            1   4
Högskolan i Gävle  HIG-25435  Retorik II                           0   3
Högskolan i Gävle  HIG-25437  Retorikens idéhistoria                     0   1
Högskolan i Gävle  HIG-23241  Riskanalys inom informationssäkerhet              7   25
Högskolan i Gävle  HIG-27515  Rita och gestalta 1                       25  60
Högskolan i Gävle  HIG-25208  Samer och indianer                       4   8
Högskolan i Gävle  HIG-25409  Samhällets och skolans värdegrund i ett demokratiskt samhälle  136  157
Högskolan i Gävle  HIG-25410  Samhällets och skolans värdegrund i ett demokratiskt samhälle  28  48
Högskolan i Gävle  HIG-27101  Samhällsplanering - genomförande                4   8
Högskolan i Gävle  HIG-25516  Samhällsutopier - frihet och ordning              1   1
Högskolan i Gävle  HIG-25209  Scandinavian History and Society                0   4
Högskolan i Gävle  HIG-25125  Schamanism                           6   28
Högskolan i Gävle  HIG-25126  Schamanism                           8   18
Högskolan i Gävle  HIG-25127  Schamanism                           3   7
Högskolan i Gävle  HIG-23242  Scriptspråk i webbmiljö                     2   12
Högskolan i Gävle  HIG-25313  Serier II                            7   25
Högskolan i Gävle  HIG-25314  Serier III                           10  10
Högskolan i Gävle  HIG-22148  Services Marketing                       1   25
Högskolan i Gävle  HIG-27343  Simulering av energianvändning i byggnader           0   10
Högskolan i Gävle  HIG-25439  Skriva för att lära                       2   24
Högskolan i Gävle  HIG-26301  Sociologi, examensarbete                    4   5
Högskolan i Gävle  HIG-27423  Software quality engineering                  0   1
Högskolan i Gävle  HIG-25211  Specialisering: de samhällsorienterande ämnenas didaktik    4   6
Högskolan i Gävle  HIG-23427  Specialisering: Förskolebarns lärande i utemiljön        30  51
Högskolan i Gävle  HIG-23428  Specialisering: Naturvetenskap för de första skolåren      19  38
Högskolan i Gävle  HIG-23243  Speldesign                           11  23
Högskolan i Gävle  HIG-25616  Språkdidaktik och den verksamhetsförlagda delen         8   9
Högskolan i Gävle  HIG-27102  Stadsförnyelse och säkerhet i samhällsplanering         6   15
Högskolan i Gävle  HIG-27207  Statistical Signal Processing                  1   1
Högskolan i Gävle  HIG-25213  Statsvetenskap                         7   10
Högskolan i Gävle  HIG-25214  Statsvetenskap                         8   14
Högskolan i Gävle  HIG-25215  Statsvetenskap B 1, politik och medier             12  14
Högskolan i Gävle  HIG-25216  Statsvetenskap B 2, politik och medier             0   13
Högskolan i Gävle  HIG-25517  Strategisk kommunikation                    1   9
Högskolan i Gävle  HIG-24413  Stress och hälsa                        10  27
Högskolan i Gävle  HIG-24414  Stress ur ett hälsoperspektiv                  46  79
Högskolan i Gävle  HIG-27316  Strömningslära                         0   11
Högskolan i Gävle  HIG-27208  Styrteknik                           0   27
Högskolan i Gävle  HIG-27424  Supply chain management/Logistics management          5   22
Högskolan i Gävle  HIG-25210  Svensk stormaktstid                       5   38
Högskolan i Gävle  HIG-25420  Svenska i lärarutbildningen                   23  33
Högskolan i Gävle  HIG-25421  Svenska i lärarutbildningen                   4   6
Högskolan i Gävle  HIG-25422  Svenska i lärarutbildningen                   14  20
Högskolan i Gävle  HIG-25423  Svenska i lärarutbildningen inriktning (vfu)          24  25
Högskolan i Gävle  HIG-25424  Svenska i lärarutbildningen inriktning (vfu)          10  10
Högskolan i Gävle  HIG-25425  Svenska i lärarutbildningen specialisering           3   8
Högskolan i Gävle  HIG-25426  Svenska i lärarutbildningen, LP60                3   5
Högskolan i Gävle  HIG-23244  Systemintegration över Internet                  3  5
Högskolan i Gävle  HIG-22166  Säljteknik och Etik                        1  56
Högskolan i Gävle  HIG-23135  Talteori                             3  5
Högskolan i Gävle  HIG-25306  Teatervetenskap - teaterteknik II                 7  11
Högskolan i Gävle  HIG-27212  Teknik för Grundskollärare                    1  5
Högskolan i Gävle  HIG-27213  Teknik för Grundskollärare                    0  1
Högskolan i Gävle  HIG-27218  Teknik ur Barns perspektiv                    15  19
Högskolan i Gävle  HIG-27209  Teletransmissionsteknik                      2  2
Högskolan i Gävle  HIG-27317  Termodynamik                           0  9
Högskolan i Gävle  HIG-23182  Test och testkonstruktion på psykometrisk grund          0  2
Högskolan i Gävle  HIG-27338  Tillverkningsteknik                        2  12
Högskolan i Gävle  HIG-27108  Tillämpad kartografi                       0  7
Högskolan i Gävle  HIG-23307  Tillämpat ledarskap                        3  10
Högskolan i Gävle  HIG-23136  Topologi                             0  3
Högskolan i Gävle  HIG-22150  Trender i nordiskt ledarskap                   7  29
Högskolan i Gävle  HIG-26302  Tvärkulturella möten inom vård och omsorg             6  31
Högskolan i Gävle  HIG-25620  Tyska för internationella kontakter                4  22
Högskolan i Gävle  HIG-23431  Upptäck naturen - ämnesdidaktik                  1  1
Högskolan i Gävle  HIG-27129  Utveckling av integrerade IT/GI-system              0  4
Högskolan i Gävle  HIG-24309  Utvecklings-, personlighets-, och socialpsykologiska perspektiv  1  35
Högskolan i Gävle  HIG-24313  Utvecklingspsykologi. De tidiga åren.               5  58
Högskolan i Gävle  HIG-22151  Utvärdering i företag och organisationer             0  6
Högskolan i Gävle  HIG-26501  Utvärderingsmetodik för den sociala sektorn            2  8
Högskolan i Gävle  HIG-23183  Validering av kompetens                      2  7
Högskolan i Gävle  HIG-27320  VA-teknik                             0  11
Högskolan i Gävle  HIG-23521  Verksamhetsförlagd utbildning i fysik 2              0  1
Högskolan i Gävle  HIG-23137  Verksamhetsförlagd utbildning i matematik 1            3  3
Högskolan i Gävle  HIG-23141  Verksamhetsförlagd utbildning i matematik 1            1  3
Högskolan i Gävle  HIG-22152  Verksamhetsstyrning                        3  17
Högskolan i Gävle  HIG-22153  Verksamhetsstyrning                        9  68
Högskolan i Gävle  HIG-22154  Verksamhetsstyrning                        2  72
Högskolan i Gävle  HIG-22155  Verksamhetsstyrning                        0  19
Högskolan i Gävle  HIG-22156  Verksamhetsstyrning - Moderna koncept               1  15
Högskolan i Gävle  HIG-22157  Verksamhetsstyrning - Idégrunder                 0  6
Högskolan i Gävle  HIG-27336  Verkstadsteknik                          0  1
Högskolan i Gävle  HIG-27425  Vetenskaplig metodik                       5  19
Högskolan i Gävle  HIG-27126  Vetenskaplig teori och skrivande för Geomatikprogrammet      1  12
Högskolan i Gävle  HIG-25428  Vetenskapsfilosofi                        2  3
Högskolan i Gävle  HIG-23432  Vilda vänner i trädgården                     1  7
Högskolan i Gävle  HIG-23308  Vitt friluftsliv med inriktning mot skidåkning          4  9
Högskolan i Gävle  HIG-24310  Vuxenpsykologi II                         12  16
Högskolan i Gävle  HIG-26204  Vårdvetenskap (D:2)                        10  12
Högskolan i Gävle  HIG-23433  Välfärdssjukdomar och fysisk aktivitet              1  28
Högskolan i Gävle  HIG-25129  Världsreligionerna i Sverige                   2  21
Högskolan i Gävle  HIG-23519  Värmelära                             0  2
Högskolan i Gävle  HIG-27127  Web mapping                            1  11
Högskolan i Gävle  HIG-27128  Web services                           1  3
Högskolan i Gävle  HIG-23245  Webbutveckling II - skriptspråk                  2  11
Högskolan i Gävle  HIG-23435  Ämnesdidaktik i Naturkunskap för gymnasiet            1  4
Högskolan i Gävle   HIG-23436  Ämnesdidaktisk kurs i biologi och naturkunskap                           4  5
Högskolan i Gävle   HIG-23520  Ämnesdidaktisk kurs i fysik                                     0  1
Högskolan i Gävle   HIG-23609  Ämnesdidaktisk kurs i kemi                                     0  1
Högskolan i Gävle   HIG-23439  Ämnesdidaktisk matematik, naturvetenskap och teknik del 1                      5  5
Högskolan i Gävle   HIG-23440  Ämnesdidaktisk matematik, naturvetenskap och teknik del 1                      4  4
Högskolan i Halmstad  HH-20401  3D Visualisering                                          10  27
Högskolan i Halmstad  HH-21051  Affärsengelska I                                          48  202
Högskolan i Halmstad  HH-21052  Affärsengelska II                                          13  60
Högskolan i Halmstad  HH-23013  Affärssystem - affärsvärde genom förändringsarbete                         2  14
Högskolan i Halmstad  HH-23012  Affärssystem - en helhetsbild                                    6  21
Högskolan i Halmstad  HH-20201  Affärsutveckling och Entreprenörskap                                34  113
Högskolan i Halmstad  HH-22158  Aktuella specialpedagogiska teorier                                 2  11
Högskolan i Halmstad  HH-22169  Akutmedicin                                             7  23
Högskolan i Halmstad  HH-20402  Analys och Simulering med Catia V5                                 4  13
Högskolan i Halmstad  HH-20301  Analytisk kemi I                                          2  2
Högskolan i Halmstad  HH-20302  Anatomi och fysiologi för ingenjörer                                0  8
Högskolan i Halmstad  HH-23037  Applikationer i finansiell optimering                                0  1
Högskolan i Halmstad  HH-22140  Arbetspsykologi                                           27  91
Högskolan i Halmstad  HH-20203  Arbetsrätt I                                            14  60
Högskolan i Halmstad  HH-20202  Arbetsrätt och kontraktsrätt                                    7  25
Högskolan i Halmstad  HH-22117  Arbetsvetenskap - Arbetsmiljö och ergonomi                             11  35
Högskolan i Halmstad  HH-22115  Arbetsvetenskap - Lärande i arbetslivet                               2  22
Högskolan i Halmstad  HH-22116  Arbetsvetenskap - Organisationsteori och ledarskap                         24  63
Högskolan i Halmstad  HH-22114  Arbetsvetenskap - Personalekonomi                                  11  53
Högskolan i Halmstad  HH-22123  Att arbeta med vuxna med funktionshinder                              31  54
Högskolan i Halmstad  HH-22159  Att undervisa i högre utbildning I                                 7  7
Högskolan i Halmstad  HH-22160  Att undervisa i högre utbildning II                                 6  7
Högskolan i Halmstad  HH-22109  Berättarverktyg                                           2  9
Högskolan i Halmstad  HH-20303  Beslutsfattande i miljöarbete                                    1  2
Högskolan i Halmstad  HH-22118  Beteendevetenskaplig grundkurs                                   28  90
Högskolan i Halmstad  HH-20315  Biodiversitet                                            0  1
Högskolan i Halmstad  HH-20105  Biogasteknik                                            3  59
Högskolan i Halmstad  HH-20305  Biokemi II                                             3  4
Högskolan i Halmstad  HH-20339  Biologi I                                              2  7
Högskolan i Halmstad  HH-20107  Business Culture I                                         5  96
Högskolan i Halmstad  HH-22181  Career development and transition in sport: An international perspective in theory and practice   0  2
Högskolan i Halmstad  HH-20403  CAD Fördjupning                                           8  16
Högskolan i Halmstad  HH-20312  Cellbiologi                                             2  4
Högskolan i Halmstad  HH-20313  Cellfysiologi                                            0  3
Högskolan i Halmstad  HH-22180  Children and youth development through sport: An international perspective in theory and practice  0  3
Högskolan i Halmstad  HH-23047  Datornätverk I                                           4  8
Högskolan i Halmstad  HH-23046  Differentialekvationer i finansiell matematik                            1  2
Högskolan i Halmstad  HH-23014  Digital grafisk design                                       10  42
Högskolan i Halmstad  HH-23042  Digital reglerteknik                                        2  3
Högskolan i Halmstad  HH-23015  Dynamiska webbsystem                                        7  17
Högskolan i Halmstad  HH-23016  E-handel och Internetmarknadsföring                                 5  22
Högskolan i Halmstad  HH-20314  Ekologi                                               2  3
Högskolan i Halmstad  HH-40101  Ekonomistyrning                                           3  5
Högskolan i Halmstad  HH-40102  Ekonomistyrning                                           0  1
Högskolan i Halmstad  HH-40103  Ekonomistyrning                 2  3
Högskolan i Halmstad  HH-40104  Ekonomistyrning                 3  5
Högskolan i Halmstad  HH-40105  Ekonomistyrning                 0  1
Högskolan i Halmstad  HH-40106  Ekonomistyrning                 2  4
Högskolan i Halmstad  HH-40107  Ekonomistyrning                 4  7
Högskolan i Halmstad  HH-21058  Engelsk grammatik och översättning        13  44
Högskolan i Halmstad  HH-21063  Engelsk språkvetenskap              3  11
Högskolan i Halmstad  HH-21056  Engelska - litteraturvetenskaplig inriktning   2  3
Högskolan i Halmstad  HH-21057  Engelska - språkvetenskaplig inriktning     2  5
Högskolan i Halmstad  HH-21053  Engelska (1-30)                 11  26
Högskolan i Halmstad  HH-21054  Engelska (31-60)                 6  12
Högskolan i Halmstad  HH-21055  Engelska (61-90)                 3  6
Högskolan i Halmstad  HH-21060  Engelska: Litteratur och vokabulär        12  69
Högskolan i Halmstad  HH-21059  Engelska: Realia och muntlig språkfärdighet   3  22
Högskolan i Halmstad  HH-21064  Engelska: Skönlitteratur             2  13
Högskolan i Halmstad  HH-91010  English Grammar for Non-Swedish Speakers     0  2
Högskolan i Halmstad  HH-21265  English Listening Comprehension and Vocabulary  0  1
Högskolan i Halmstad  HH-20205  Entreprenörskap                 7  19
Högskolan i Halmstad  HH-23025  Envariabelanalys                 7  11
Högskolan i Halmstad  HH-23026  Envariabelanalys                 1  4
Högskolan i Halmstad  HH-23048  Envariabelanalys                 0  7
Högskolan i Halmstad  HH-20316  Ergonomi - Miljö                 3  5
Högskolan i Halmstad  HH-21079  Etnicitet och nationalism i Europa        0  2
Högskolan i Halmstad  HH-20306  Examensarbete i Biologi             0  2
Högskolan i Halmstad  HH-20307  Examensarbete i Biologi             0  1
Högskolan i Halmstad  HH-20324  Examensarbete i Kemi               0  1
Högskolan i Halmstad  HH-20206  Fastighetsrätt                  9  47
Högskolan i Halmstad  HH-21068  Film, psykologi och identitet          0  18
Högskolan i Halmstad  HH-21066  Filmvetenskap (1-30)               13  33
Högskolan i Halmstad  HH-21067  Filmvetenskap (31-60)              5  8
Högskolan i Halmstad  HH-20211  Finansiell ekonomi (Optionsteori), (31-60)    0  6
Högskolan i Halmstad  HH-20318  Fjärrvärmeteknik                 14  30
Högskolan i Halmstad  HH-23027  Flervariabelanalys                0  2
Högskolan i Halmstad  HH-21105  Folk- och världsmusik              0  4
Högskolan i Halmstad  HH-22120  Folkhälsovetenskap                6  11
Högskolan i Halmstad  HH-22119  Folkhälsovetenskap (31-60)            4  8
Högskolan i Halmstad  HH-21070  Franska                     0  2
Högskolan i Halmstad  HH-21020  Franska (1-30)                  8  38
Högskolan i Halmstad  HH-21069  Franska (31-60)                 1  2
Högskolan i Halmstad  HH-21102  Franska (31-60)                 5  12
Högskolan i Halmstad  HH-21071  Franska I                    20  73
Högskolan i Halmstad  HH-21072  Franska II                    6  17
Högskolan i Halmstad  HH-21073  Franska III                   2  7
Högskolan i Halmstad  HH-21074  Franska IV                    3  6
Högskolan i Halmstad  HH-20404  Friformsmodellering och formgivning       4  12
Högskolan i Halmstad  HH-20319  Fysiologi inriktning fysisk träning       8  33
Högskolan i Halmstad  HH-20320  Fördjupningsprojekt i kemi            0  2
Högskolan i Halmstad  HH-20207  Företagsekonomi (1-30)              33  81
Högskolan i Halmstad  HH-20208  Företagsekonomi (1-30)              2  17
Högskolan i Halmstad  HH-20209  Företagsekonomi (1-30)                     64  186
Högskolan i Halmstad  HH-20210  Företagsekonomi (31-60)                     13  33
Högskolan i Halmstad  HH-20106  Förnybar energi                         1  5
Högskolan i Halmstad  HH-22122  Genus, etnicitet och andra maktstrukturer (31-60)        10  15
Högskolan i Halmstad  HH-20321  Giftfri miljö: kraven och vägen dit               7  22
Högskolan i Halmstad  HH-22178  Globalisering, myndighetstutövning och omvärldsanalys      7  13
Högskolan i Halmstad  HH-22105  Grafisk produktion                       22  118
Högskolan i Halmstad  HH-21077  Historia                            1  2
Högskolan i Halmstad  HH-21075  Historia (1-30)                         9  28
Högskolan i Halmstad  HH-21076  Historia (31-60)                        10  11
Högskolan i Halmstad  HH-21078  Historiedidaktik                        3  13
Högskolan i Halmstad  HH-20212  Human resource management (31-60)                3  9
Högskolan i Halmstad  HH-20322  Humanfysiologi                         0  12
Högskolan i Halmstad  HH-22141  Humor och Hälsa                         13  50
Högskolan i Halmstad  HH-42101  Hälsopedagogik I                        1  5
Högskolan i Halmstad  HH-42102  Hälsopedagogik I                        7  15
Högskolan i Halmstad  HH-42104  Hälsopedagogik I                        6  11
Högskolan i Halmstad  HH-42105  Hälsopedagogik I                        1  1
Högskolan i Halmstad  HH-42106  Hälsopedagogik I                        0  1
Högskolan i Halmstad  HH-42108  Hälsopedagogik I                        5  15
Högskolan i Halmstad  HH-42109  Hälsopedagogik I                        1  3
Högskolan i Halmstad  HH-42110  Hälsopedagogik I                        0  1
Högskolan i Halmstad  HH-42112  Hälsopedagogik I                        2  2
Högskolan i Halmstad  HH-42113  Hälsopedagogik I                        2  4
Högskolan i Halmstad  HH-22157  Hälsopedagogik II                        5  10
Högskolan i Halmstad  HH-21081  Idé- och lärdomshistoria (31-60)                2  3
Högskolan i Halmstad  HH-20323  Idrottsfysiologi                        1  20
Högskolan i Halmstad  HH-22150  Idrottssociologi                        3  11
Högskolan i Halmstad  HH-20213  Immaterial- och e-handelsrätt                  3  8
Högskolan i Halmstad  HH-20214  Industriell organisation                    0  5
Högskolan i Halmstad  HH-23045  Industriella nätverk                      0  1
Högskolan i Halmstad  HH-22103  Informationsproduktion (31-60)                 4  5
Högskolan i Halmstad  HH-22174  Informationsproduktion/Medieproduktion - påbyggnadskurs     27  32
Högskolan i Halmstad  HH-22176  International Relations - Peace and Security in a Global Era  2  7
Högskolan i Halmstad  HH-23023  Introduktionskurs i matematik                  3  5
Högskolan i Halmstad  HH-23017  IT-säkerhet                           8  45
Högskolan i Halmstad  HH-22110  Journalistik som profession och organisation          4  8
Högskolan i Halmstad  HH-20215  Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning      37  66
Högskolan i Halmstad  HH-20216  Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning      20  105
Högskolan i Halmstad  HH-21087  Konstpedagogik II                        2  5
Högskolan i Halmstad  HH-21083  Konstvetenskap (1-30) översiktskurs inriktning 1900-talskonst  1  9
Högskolan i Halmstad  HH-21084  Konstvetenskap (31-60)                     14  14
Högskolan i Halmstad  HH-22121  Kost, fysisk aktivitet och hälsa                24  80
Högskolan i Halmstad  HH-22124  Kulturgeografi (31-60)                     3  4
Högskolan i Halmstad  HH-24001  Kurs i Handledning för VFU-lärare                10  10
Högskolan i Halmstad  HH-20327  Kärnernenergiteknik                       3  13
Högskolan i Halmstad  HH-40108  Ledarskap                            6  17
Högskolan i Halmstad  HH-40109  Ledarskap                            5  12
Högskolan i Halmstad  HH-40110  Ledarskap                            0  2
Högskolan i Halmstad  HH-40111  Ledarskap                                  4  7
Högskolan i Halmstad  HH-40112  Ledarskap                                  5  7
Högskolan i Halmstad  HH-40113  Ledarskap                                  11  20
Högskolan i Halmstad  HH-40114  Ledarskap                                  6  9
Högskolan i Halmstad  HH-40115  Ledarskap                                  15  34
Högskolan i Halmstad  HH-40116  Ledarskap                                  6  10
Högskolan i Halmstad  HH-40117  Ledarskap                                  2  9
Högskolan i Halmstad  HH-40129  Ledarskap                                  4  10
Högskolan i Halmstad  HH-40130  Ledarskap                                  17  19
Högskolan i Halmstad  HH-20217  Ledarskap (att leda på distans)                       33  128
Högskolan i Halmstad  HH-22134  Ledarskapsutveckling inom idrottsorganisationer och hälsopromotivt arbete  1  6
Högskolan i Halmstad  HH-23019  Ledning av IT-projekt                            4  12
Högskolan i Halmstad  HH-20328  Ledningssystem för miljö och kvalitet                    1  3
Högskolan i Halmstad  HH-23050  Linjär algebra                               1  3
Högskolan i Halmstad  HH-22175  Media, Kommunikation och IT som verktyg i pedagogisk verksamhet       7  32
Högskolan i Halmstad  HH-22102  Medie- och kommunikationsvetenskap                     1  4
Högskolan i Halmstad  HH-22100  Medie- och kommunikationsvetenskap (31-60)                 4  4
Högskolan i Halmstad  HH-22101  Medie- och kommunikationsvetenskap (61-90)                 1  4
Högskolan i Halmstad  HH-22107  Medieanalys                                 5  35
Högskolan i Halmstad  HH-22104  Medieproduktion (31-60)                           2  2
Högskolan i Halmstad  HH-22112  Mediernas roll i det offentliga samtalet om fred och globalisering     1  3
Högskolan i Halmstad  HH-20329  Miljöbilar och miljöanpassade transporter                  7  39
Högskolan i Halmstad  HH-20330  Miljökemi                                  0  1
Högskolan i Halmstad  HH-20331  Miljökonsekvensbeskrivning                         1  7
Högskolan i Halmstad  HH-20332  Miljökunskap II                               2  15
Högskolan i Halmstad  HH-21082  Modern svensk idéhistoria                          0  2
Högskolan i Halmstad  HH-20218  Nationalekonomi (1-30)                           46  69
Högskolan i Halmstad  HH-20219  Nationalekonomi (31-60)                           3  7
Högskolan i Halmstad  HH-20220  Nationalekonomi, (61-90)                          1  2
Högskolan i Halmstad  HH-20406  Nc/Cam                                   0  8
Högskolan i Halmstad  HH-41001  Nybörjarspanska                               1  7
Högskolan i Halmstad  HH-41003  Nybörjarspanska                               4  4
Högskolan i Halmstad  HH-41004  Nybörjarspanska                               1  1
Högskolan i Halmstad  HH-41006  Nybörjarspanska                               5  7
Högskolan i Halmstad  HH-41007  Nybörjarspanska                               2  3
Högskolan i Halmstad  HH-41008  Nybörjarspanska                               2  3
Högskolan i Halmstad  HH-41009  Nybörjarspanska                               5  6
Högskolan i Halmstad  HH-41011  Nybörjarspanska                               7  10
Högskolan i Halmstad  HH-41014  Nybörjarspanska                               1  1
Högskolan i Halmstad  HH-41015  Nybörjarspanska                               4  5
Högskolan i Halmstad  HH-41017  Nybörjarspanska                               2  2
Högskolan i Halmstad  HH-41018  Nybörjarspanska                               5  6
Högskolan i Halmstad  HH-22162  Omvårdnad (31-60)                              9  13
Högskolan i Halmstad  HH-22171  Omvårdnad inom ambulanssjukvård                       0  4
Högskolan i Halmstad  HH-22172  Omvårdnad inom intensivvård                         0  4
Högskolan i Halmstad  HH-22165  Omvårdnad med inriktning mot förbättringskunskap              2  3
Högskolan i Halmstad  HH-22166  Omvårdnad med inriktning mot nutrition                   1  5
Högskolan i Halmstad  HH-22167  Omvårdnad med inriktning mot palliativ vård                 8  18
Högskolan i Halmstad  HH-22170  Omvårdnad vid akut smärta och smärtbehandling                3  14
Högskolan i Halmstad  HH-22164  Omvårdnadsteorier                   1  3
Högskolan i Halmstad  HH-22113  Organisationsteori och planerad kommunikation     1  10
Högskolan i Halmstad  HH-22128  Pedagogik                       1  4
Högskolan i Halmstad  HH-22129  Pedagogik                       2  2
Högskolan i Halmstad  HH-22125  Pedagogik (1-30)                   29  69
Högskolan i Halmstad  HH-22126  Pedagogik (31-60)                   3  8
Högskolan i Halmstad  HH-22127  Pedagogik (31-60)                   4  4
Högskolan i Halmstad  HH-22131  Pedagogik inriktning idrott              1  4
Högskolan i Halmstad  HH-22130  Pedagogik inriktning idrott (31-60)          2  2
Högskolan i Halmstad  HH-22173  Perioperativ omvårdnad                0  5
Högskolan i Halmstad  HH-20221  Portföljvalsteori (31-60)               2  9
Högskolan i Halmstad  HH-21010  Praktisk svenska - skriva               1  8
Högskolan i Halmstad  HH-20407  Produktutveckling II                 1  9
Högskolan i Halmstad  HH-20408  Projektledning II                   1  36
Högskolan i Halmstad  HH-40118  Projektledning och projektarbete I          0  4
Högskolan i Halmstad  HH-40120  Projektledning och projektarbete I          1  6
Högskolan i Halmstad  HH-40121  Projektledning och projektarbete I          1  5
Högskolan i Halmstad  HH-40122  Projektledning och projektarbete I          3  5
Högskolan i Halmstad  HH-40123  Projektledning och projektarbete I          0  1
Högskolan i Halmstad  HH-40124  Projektledning och projektarbete I          12  16
Högskolan i Halmstad  HH-40125  Projektledning och projektarbete I          1  10
Högskolan i Halmstad  HH-40126  Projektledning och projektarbete I          4  9
Högskolan i Halmstad  HH-40127  Projektledning och projektarbete I          4  8
Högskolan i Halmstad  HH-40128  Projektledning och projektarbete I          0  1
Högskolan i Halmstad  HH-40131  Projektledning och projektarbete I          4  14
Högskolan i Halmstad  HH-20409  Projektledning och Projektarbete I          19  58
Högskolan i Halmstad  HH-22138  Psykologi                       1  9
Högskolan i Halmstad  HH-22142  Psykologi - Socialpsykologi              80  388
Högskolan i Halmstad  HH-22144  Psykologi - Socialpsykologi med inriktning idrott   34  111
Högskolan i Halmstad  HH-22143  Psykologi - Utvecklingspsykologi           39  193
Högskolan i Halmstad  HH-22135  Psykologi (1-30)                   29  106
Högskolan i Halmstad  HH-22136  Psykologi (31-60)                   15  28
Högskolan i Halmstad  HH-22139  Psykologi inriktning idrott              6  7
Högskolan i Halmstad  HH-22137  Psykologi inriktning idrott (31-60)          11  17
Högskolan i Halmstad  HH-22145  Psykosocial arbetsmiljö och konflikthantering     18  92
Högskolan i Halmstad  HH-21011  Religionsvetenskap (31-60)              7  11
Högskolan i Halmstad  HH-20223  Revisorsjuridik                    13  20
Högskolan i Halmstad  HH-20410  Ritteknik och solidmodellering            4  7
Högskolan i Halmstad  HH-21106  Rock- och populärmusik                3  9
Högskolan i Halmstad  HH-20333  Rörelseapparatens skador och sjukdomar        2  11
Högskolan i Halmstad  HH-22179  Samhällsförändring, globalisering och nya hotbilder  2  7
Högskolan i Halmstad  HH-23035  Sannolikhetsteori                   0  1
Högskolan i Halmstad  HH-21263  Scandinavian History and Society I          0  1
Högskolan i Halmstad  HH-21267  Science Fiction and Fantasy II            1  1
Högskolan i Halmstad  HH-22151  Socialpsykologi (31-60)                23  34
Högskolan i Halmstad  HH-22149  Sociologi                       12  17
Högskolan i Halmstad  HH-22147  Sociologi (1-30)                   18  56
Högskolan i Halmstad  HH-22148  Sociologi (31-60)                   8  15
Högskolan i Halmstad  HH-22132  Sociopedagogik och IKT-miljöer            0  5
Högskolan i Halmstad  HH-21091  Spanska - konversationskurs i nutida spansk litteratur                 1  1
Högskolan i Halmstad  HH-21092  Spanska (31-60)                                    4  9
Högskolan i Halmstad  HH-21262  Speaking and Writing in English                            0  2
Högskolan i Halmstad  HH-42116  Specialpedagogiska grunder                               2  8
Högskolan i Halmstad  HH-42117  Specialpedagogiska grunder                               2  3
Högskolan i Halmstad  HH-42118  Specialpedagogiska grunder                               1  2
Högskolan i Halmstad  HH-42119  Specialpedagogiska grunder                               2  4
Högskolan i Halmstad  HH-42120  Specialpedagogiska grunder                               4  5
Högskolan i Halmstad  HH-42121  Specialpedagogiska grunder                               4  4
Högskolan i Halmstad  HH-42122  Specialpedagogiska grunder                               0  2
Högskolan i Halmstad  HH-42123  Specialpedagogiska grunder                               2  2
Högskolan i Halmstad  HH-42124  Specialpedagogiska grunder                               4  14
Högskolan i Halmstad  HH-42125  Specialpedagogiska grunder                               2  2
Högskolan i Halmstad  HH-42126  Specialpedagogiska grunder                               3  3
Högskolan i Halmstad  HH-42127  Specialpedagogiska grunder                               11  12
Högskolan i Halmstad  HH-22182  Sport injury and rehabilitation: An international perspective in theory and practice  1  4
Högskolan i Halmstad  HH-20224  Statistik                                       20  32
Högskolan i Halmstad  HH-22155  Statsvetenskap                                     1  3
Högskolan i Halmstad  HH-22152  Statsvetenskap (1-30)                                 8  33
Högskolan i Halmstad  HH-22153  Statsvetenskap (31-60)                                 4  8
Högskolan i Halmstad  HH-22154  Statsvetenskap (61-90)                                 2  4
Högskolan i Halmstad  HH-22133  Strategiskt ledarskap inom idrottsorganisationer och hälsopromotivt arbete       0  2
Högskolan i Halmstad  HH-22168  Studenthandledning                                   5  8
Högskolan i Halmstad  HH-21085  Svensk 1800-talskonst                                 1  2
Högskolan i Halmstad  HH-41028  Svensk formgivning III                                 2  4
Högskolan i Halmstad  HH-41019  Svensk formgivning IV                                 4  10
Högskolan i Halmstad  HH-41020  Svensk formgivning IV                                 1  1
Högskolan i Halmstad  HH-41022  Svensk formgivning IV                                 3  4
Högskolan i Halmstad  HH-41023  Svensk formgivning IV                                 2  2
Högskolan i Halmstad  HH-21021  Svenska språket (31-60)                                10  11
Högskolan i Halmstad  HH-21261  Swedish as a Foreign Language I                            0  3
Högskolan i Halmstad  HH-21260  Swedish as a Foreign Language II                            1  2
Högskolan i Halmstad  HH-23011  Systemutveckling                                    0  7
Högskolan i Halmstad  HH-20335  Teoretisk ekotoxikologi                                3  12
Högskolan i Halmstad  HH-20338  Träningslära I                                     2  21
Högskolan i Halmstad  HH-22108  TV-produktionens teori och praktik                           4  32
Högskolan i Halmstad  HH-42131  Ungdomars hälsa                                    1  11
Högskolan i Halmstad  HH-42132  Ungdomars hälsa                                    0  1
Högskolan i Halmstad  HH-42133  Ungdomars hälsa                                    0  1
Högskolan i Halmstad  HH-42134  Ungdomars hälsa                                    0  3
Högskolan i Halmstad  HH-42135  Ungdomars hälsa                                    0  3
Högskolan i Halmstad  HH-42136  Ungdomars hälsa                                    1  3
Högskolan i Halmstad  HH-42137  Ungdomars hälsa                                    0  2
Högskolan i Halmstad  HH-42138  Ungdomars hälsa                                    0  1
Högskolan i Halmstad  HH-42139  Ungdomars hälsa                                    1  6
Högskolan i Halmstad  HH-42140  Ungdomars hälsa                                    0  4
Högskolan i Halmstad  HH-20225  Uppsats, nationalekonomi                                2  3
Högskolan i Halmstad  HH-20412  Utveckling av nya varor och tjänster                          2  10
Högskolan i Halmstad  HH-20413  Utveckling av nya varor och tjänster                          5  34
Högskolan i Halmstad  HH-22146  Utvecklingspsykologi med genusperspektiv             8  28
Högskolan i Halmstad  HH-22161  Vetenskaplig metod med inriktning statistik            2  4
Högskolan i Halmstad  HH-22163  Vetenskaplig teori och metod                   0  1
Högskolan i Halmstad  HH-23020  Webb- och multimediadesign                    6  20
Högskolan i Halmstad  HH-20108  Wetland Technology                        1  20
Högskolan i Halmstad  HH-20414  Ytmodellering                           6  17
Högskolan i Halmstad  HH-20337  Zoologisk fysiologi                        1  2
Högskolan i Jönköping  HJ-22133  1900-talshistoria                         15  36
Högskolan i Jönköping  HJ-24056  Affärsinformatik II                        0  2
Högskolan i Jönköping  HJ-24042  Affärsredovisning                         34  73
Högskolan i Jönköping  HJ-24043  Affärsredovisning                         2  6
Högskolan i Jönköping  HJ-24044  Affärsredovisning                         1  3
Högskolan i Jönköping  HJ-24045  Affärsredovisning                         3  9
Högskolan i Jönköping  HJ-24046  Affärsredovisning                         2  4
Högskolan i Jönköping  HJ-24047  Affärsredovisning                         1  3
Högskolan i Jönköping  HJ-24048  Affärsredovisning                         3  6
Högskolan i Jönköping  HJ-24060  Affärsredovisning                         2  7
Högskolan i Jönköping  HJ-23026  Analytisk kemi 1                         2  2
Högskolan i Jönköping  HJ-23027  Analytisk kemi 2                         1  3
Högskolan i Jönköping  HJ-21438  Anatomi och fysiologi, grundkurs                 10  37
Högskolan i Jönköping  HJ-22096  Arbets- och organisationspsykologi                0  8
Högskolan i Jönköping  HJ-21251  Arbetsliv och organisation                    4  22
Högskolan i Jönköping  HJ-21648  Arbetsliv och organisation                    3  19
Högskolan i Jönköping  HJ-21649  Arbetsrehabilitering                       1  11
Högskolan i Jönköping  HJ-21442  Arbetsterapi och assisterande teknologi för personer med demens  6  18
Högskolan i Jönköping  HJ-21836  Arbetsterapi, aktivitet och hälsa                 4  15
Högskolan i Jönköping  HJ-21670  Arbetsterapi, evidensbaserad praxis                4  16
Högskolan i Jönköping  HJ-21286  Arbetsterapi, teori                        4  10
Högskolan i Jönköping  HJ-21287  Arbetsterapi, teori                        2  7
Högskolan i Jönköping  HJ-21269  Arbetsterapi; utvärdering, evidens och kvalitet          1  2
Högskolan i Jönköping  HJ-22121  Arvet från Linné                         1  6
Högskolan i Jönköping  HJ-22219  Astrid Lindgren - liv och verk                  3  5
Högskolan i Jönköping  HJ-22141  Att lära på ett andraspråk                    13  20
Högskolan i Jönköping  HJ-21284  Att åldras med omsorg                       26  40
Högskolan i Jönköping  HJ-22136  Autism II                             23  36
Högskolan i Jönköping  HJ-22122  Barn frågar om fysik                       3  10
Högskolan i Jönköping  HJ-22137  Bild/drama och specialpedagogik                  14  28
Högskolan i Jönköping  HJ-23028  Bildhantering och layout 2                    12  28
Högskolan i Jönköping  HJ-23030  CAD - Grundläggande solidmodellering               14  21
Högskolan i Jönköping  HJ-23029  CAD, inriktning bygg 1                      6  11
Högskolan i Jönköping  HJ-23031  Cellbiologi                            0  4
Högskolan i Jönköping  HJ-24059  Centre Development - Urban Management and Regional Development  0  7
Högskolan i Jönköping  HJ-24057  Centrumutveckling - Kommersiell strategisk utveckling       14  19
Högskolan i Jönköping  HJ-24058  Centrumutveckling - Samverkan och ledningsprocesser        1  15
Högskolan i Jönköping  HJ-21651  Community Health Nursing in an International Perspective     2  4
Högskolan i Jönköping  HJ-24025  Corporate Entrepreneurship and Stratecic Renewal         0  11
Högskolan i Jönköping  HJ-24024  Creative Marketing                        2  9
Högskolan i Jönköping  HJ-24029  Databasadministration                       3  9
Högskolan i Jönköping  HJ-24028  Databasutveckling i Windows och på webb              4  8
Högskolan i Jönköping  HJ-22106  De nya massmedierna                    0   12
Högskolan i Jönköping  HJ-22184  Digital bildbehandling                   1344  1719
Högskolan i Jönköping  HJ-23050  Digital videoproduktion                  4   14
Högskolan i Jönköping  HJ-24037  Economic and Institutional Development           1   6
Högskolan i Jönköping  HJ-24023  Ekonomisk geografi II, 16-30 hp              4   4
Högskolan i Jönköping  HJ-24038  Engelska för samhälle och näringsliv I+II         8   29
Högskolan i Jönköping  HJ-22221  Engelska på ett lekfullt och kommunikativt sätt      12   32
Högskolan i Jönköping  HJ-22113  Engelska, A                        17   44
Högskolan i Jönköping  HJ-22114  Engelska, B                        6   10
Högskolan i Jönköping  HJ-22115  Engelska, C                        7   9
Högskolan i Jönköping  HJ-22116  Engelska, D                        3   8
Högskolan i Jönköping  HJ-21274  Ergonomi                          5   28
Högskolan i Jönköping  HJ-21439  Etik i omvårdnad ur ett sjuksköterskeperspektiv      0   1
Högskolan i Jönköping  HJ-21270  Evidens och interventioner i omvårdnad           6   9
Högskolan i Jönköping  HJ-24027  Family Business Development                1   4
Högskolan i Jönköping  HJ-21254  Farmakologi med sjukdomslära                16   24
Högskolan i Jönköping  HJ-21440  Farmakologi, fördjupningskurs               12   19
Högskolan i Jönköping  HJ-22134  Filmen i samhället                     6   36
Högskolan i Jönköping  HJ-24036  Financial Management and Investment            4   8
Högskolan i Jönköping  HJ-21652  Forskningsmetodik, kvalitativa och kvantitativa metoder  4   10
Högskolan i Jönköping  HJ-22117  Franska för samhälle och näringsliv            5   12
Högskolan i Jönköping  HJ-23032  Fritt skapande för tekniker                9   24
Högskolan i Jönköping  HJ-21653  Fördjupningsarbete                     0   1
Högskolan i Jönköping  HJ-22145  Genus/Kön och Samhälle                   8   32
Högskolan i Jönköping  HJ-22146  Genus/Kön och Samhälle                   1   1
Högskolan i Jönköping  HJ-22147  Genus/Kön och Samhälle                   1   2
Högskolan i Jönköping  HJ-22148  Genus/Kön och Samhälle                   0   2
Högskolan i Jönköping  HJ-22149  Genus/Kön och Samhälle                   1   5
Högskolan i Jönköping  HJ-22150  Genus/Kön och Samhälle                   1   1
Högskolan i Jönköping  HJ-22151  Genus/Kön och Samhälle                   2   3
Högskolan i Jönköping  HJ-22152  Genus/Kön och Samhälle                   5   14
Högskolan i Jönköping  HJ-22190  Geografi, A (L-programmet)                 2   12
Högskolan i Jönköping  HJ-22185  Geografi,introduktionskurs                 6   25
Högskolan i Jönköping  HJ-22125  Geokemi - Kemi i ett geovetenskapligt sammanhang      0   4
Högskolan i Jönköping  HJ-21661  Gerontologi, grundkurs                   19   45
Högskolan i Jönköping  HJ-22126  Globala miljö- och rättvisefrågor             12   46
Högskolan i Jönköping  HJ-23033  Grundläggande diskret matematik              0   2
Högskolan i Jönköping  HJ-24033  Handelsrätt 16-30 hp                    21   32
Högskolan i Jönköping  HJ-24032  Handelsrättslig översiktskurs               35   52
Högskolan i Jönköping  HJ-21289  Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning  5   10
Högskolan i Jönköping  HJ-22135  Humanekologi                        3   13
Högskolan i Jönköping  HJ-21285  Hälsa i arbetslivet I                   15   33
Högskolan i Jönköping  HJ-21669  Hälsa i arbetslivet II                   0   17
Högskolan i Jönköping  HJ-21255  Hälsoekonomi                        6   13
Högskolan i Jönköping  HJ-22191  Idrott, lek och hälsa, A (L-programmet)          16   31
Högskolan i Jönköping  HJ-23038  Industridesign 2                      1   8
Högskolan i Jönköping  HJ-23039  Industridesign 2                      0   4
Högskolan i Jönköping  HJ-23040  Industridesign 2                      0   2
Högskolan i Jönköping  HJ-23041  Industridesign 2                      1   3
Högskolan i Jönköping  HJ-23042  Industridesign 2                 0  2
Högskolan i Jönköping  HJ-23043  Industridesign 2                 1  1
Högskolan i Jönköping  HJ-23044  Industridesign 2                 2  4
Högskolan i Jönköping  HJ-23045  Industridesign 2                 0  1
Högskolan i Jönköping  HJ-21256  Infektionssjukdomar, smittskydd och vårdhygien  11  17
Högskolan i Jönköping  HJ-22103  Intercultural and International Communication  9  26
Högskolan i Jönköping  HJ-24034  International Economics             2  9
Högskolan i Jönköping  HJ-23034  Internetteknik A                 5  16
Högskolan i Jönköping  HJ-22194  Kemi, B (L-programmet)              1  1
Högskolan i Jönköping  HJ-22153  Konflikter och konflikthantering         47  179
Högskolan i Jönköping  HJ-22154  Konflikter och konflikthantering         7  22
Högskolan i Jönköping  HJ-22155  Konflikter och konflikthantering         3  16
Högskolan i Jönköping  HJ-22156  Konflikter och konflikthantering         8  45
Högskolan i Jönköping  HJ-22157  Konflikter och konflikthantering         1  6
Högskolan i Jönköping  HJ-22158  Konflikter och konflikthantering         10  25
Högskolan i Jönköping  HJ-22159  Konflikter och konflikthantering         3  12
Högskolan i Jönköping  HJ-22160  Konflikter och konflikthantering         1  5
Högskolan i Jönköping  HJ-22161  Konflikter och konflikthantering         2  6
Högskolan i Jönköping  HJ-22162  Konflikter och konflikthantering         3  14
Högskolan i Jönköping  HJ-22163  Konflikter och konflikthantering         25  44
Högskolan i Jönköping  HJ-22164  Konflikter och konflikthantering         4  8
Högskolan i Jönköping  HJ-22165  Konflikter och konflikthantering         8  19
Högskolan i Jönköping  HJ-22204  Konflikter och konflikthantering         0  8
Högskolan i Jönköping  HJ-22166  Konsten att tala                 17  62
Högskolan i Jönköping  HJ-22167  Konsten att tala                 0  8
Högskolan i Jönköping  HJ-22168  Konsten att tala                 1  3
Högskolan i Jönköping  HJ-22169  Konsten att tala                 0  3
Högskolan i Jönköping  HJ-22170  Konsten att tala                 0  1
Högskolan i Jönköping  HJ-22171  Konsten att tala                 1  6
Högskolan i Jönköping  HJ-22100  Konstvetenskap                  21  69
Högskolan i Jönköping  HJ-22142  Kriminalromanen - då och nu           12  22
Högskolan i Jönköping  HJ-22104  Kriskommunikation                10  58
Högskolan i Jönköping  HJ-22220  Krångligt språk i arbetslivet          3  6
Högskolan i Jönköping  HJ-21655  Kvalitets- och ekonomistyrning          1  11
Högskolan i Jönköping  HJ-23035  Linjär algebra                  5  10
Högskolan i Jönköping  HJ-22203  Litteraturvetenskap, B              3  6
Högskolan i Jönköping  HJ-22195  Livskunskap (L-programmet)            3  8
Högskolan i Jönköping  HJ-22223  Lärande i en entreprenöriell skola        3  6
Högskolan i Jönköping  HJ-22130  Lärande och hälsa                6  21
Högskolan i Jönköping  HJ-22222  Lärande, D                    24  27
Högskolan i Jönköping  HJ-22138  Läs- och skrivmöjligheter för alla        17  22
Högskolan i Jönköping  HJ-22186  Läs- och skrivutveckling             47  92
Högskolan i Jönköping  HJ-24049  Marknadsföring                  24  108
Högskolan i Jönköping  HJ-24050  Marknadsföring                  7  11
Högskolan i Jönköping  HJ-24051  Marknadsföring                  1  4
Högskolan i Jönköping  HJ-24052  Marknadsföring                  1  4
Högskolan i Jönköping  HJ-24053  Marknadsföring                  1  5
Högskolan i Jönköping  HJ-24054  Marknadsföring                  2  4
Högskolan i Jönköping  HJ-24055  Marknadsföring                  0  5
Högskolan i Jönköping  HJ-24061  Marknadsföring                            0  6
Högskolan i Jönköping  HJ-22105  Massmediernas innehåll och publik                   1  16
Högskolan i Jönköping  HJ-22187  Matematikutveckling                          25  68
Högskolan i Jönköping  HJ-23036  Matematisk analys                           3  9
Högskolan i Jönköping  HJ-21654  Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi           0  24
Högskolan i Jönköping  HJ-22107  Medie- och kommunikationsvetenskap, B                 1  3
Högskolan i Jönköping  HJ-22108  Medieträning                             10  38
Högskolan i Jönköping  HJ-23052  Medieutveckling för mobiltelefoner                  2  11
Högskolan i Jönköping  HJ-22109  Miljökommunikation                          2  21
Högskolan i Jönköping  HJ-23037  Miljöteknik                              3  11
Högskolan i Jönköping  HJ-22224  Modern barn- och ungdomslitteratur                  1  14
Högskolan i Jönköping  HJ-22225  Modern tysk litteratur                        1  4
Högskolan i Jönköping  HJ-22226  Musik, 16-30 hp                            17  25
Högskolan i Jönköping  HJ-22127  Människans evolution och äldsta historia               5  20
Högskolan i Jönköping  HJ-22227  Människans fysik                           5  11
Högskolan i Jönköping  HJ-21662  Omvårdnad folkhälsoarbete                       2  9
Högskolan i Jönköping  HJ-21257  Omvårdnad I                              2  21
Högskolan i Jönköping  HJ-21663  Omvårdnad med inriktning mot smärta och smärtlindring         9  32
Högskolan i Jönköping  HJ-21258  Omvårdnad, hälsa och ohälsa hos barn och ungdom            5  19
Högskolan i Jönköping  HJ-21441  Omvårdnad, nutrition grundkurs                    1  5
Högskolan i Jönköping  HJ-21656  Omvårdnad, nutrition grundkurs                    1  18
Högskolan i Jönköping  HJ-21657  Omvårdnad, reflektion i teori och praktik               0  1
Högskolan i Jönköping  HJ-21260  Omvårdnad, uppsats                          26  35
Högskolan i Jönköping  HJ-21261  Omvårdnadens teoretiska grunder                    0  1
Högskolan i Jönköping  HJ-21658  Omvårdnadens teoretiska grunder                    6  16
Högskolan i Jönköping  HJ-21262  Oral hälsa med inriktning mot äldre                  1  4
Högskolan i Jönköping  HJ-21272  Palliativ omvårdnad                          17  42
Högskolan i Jönköping  HJ-21659  Palliativ omvårdnad                          3  9
Högskolan i Jönköping  HJ-21283  Parodontologi                             2  2
Högskolan i Jönköping  HJ-21264  Pediatrik II                             2  3
Högskolan i Jönköping  HJ-21277  Pedodonti                               0  1
Högskolan i Jönköping  HJ-21265  Personal- och kompetensförsörjning                  2  6
Högskolan i Jönköping  HJ-22110  Politikens medialisering och visualisering              2  13
Högskolan i Jönköping  HJ-24026  Project Management                          4  13
Högskolan i Jönköping  HJ-22098  Psykologi, B                             12  25
Högskolan i Jönköping  HJ-22131  Religion, samhälle och sexualitet                   10  36
Högskolan i Jönköping  HJ-22132  Religionsvetenskap D                         5  6
Högskolan i Jönköping  HJ-12095  Religiösa sekter                           9  43
Högskolan i Jönköping  HJ-22120  Rösten som instrument                         20  41
Högskolan i Jönköping  HJ-22199  Samhällskunskap, D (L-programmet)                   1  3
Högskolan i Jönköping  HJ-21278  Samordning, rådgivning och process i individinriktat socialt arbete  3  13
Högskolan i Jönköping  HJ-22111  Samtalsmetodik                            30  77
Högskolan i Jönköping  HJ-22143  Science fiction och fantasy - fakta eller fantasi?          3  16
Högskolan i Jönköping  HJ-22228  Skoljuridisk översiktskurs II                     58  61
Högskolan i Jönköping  HJ-22144  Småland i litteraturen                        0  2
Högskolan i Jönköping  HJ-22205  Socialpsykologi                            9  64
Högskolan i Jönköping  HJ-22206  Socialpsykologi                            0  8
Högskolan i Jönköping  HJ-22207  Socialpsykologi                            0  2
Högskolan i Jönköping  HJ-22208  Socialpsykologi                            0  3
Högskolan i Jönköping  HJ-22209  Socialpsykologi                             0  1
Högskolan i Jönköping  HJ-22210  Socialpsykologi                             0  4
Högskolan i Jönköping  HJ-22212  Socialpsykologi                             0  5
Högskolan i Jönköping  HJ-22213  Socialpsykologi                             0  5
Högskolan i Jönköping  HJ-22214  Socialpsykologi                             0  2
Högskolan i Jönköping  HJ-22215  Socialpsykologi                             1  2
Högskolan i Jönköping  HJ-22216  Socialpsykologi                             0  5
Högskolan i Jönköping  HJ-22217  Socialpsykologi                             0  6
Högskolan i Jönköping  HJ-21279  Socialt arbete - barn, ungdom och familj                 4  13
Högskolan i Jönköping  HJ-21668  Socialt arbete examensarbete I                      0  1
Högskolan i Jönköping  HJ-21666  Socialt arbete, funktionshinder                     2  4
Högskolan i Jönköping  HJ-21667  Socialt arbete, äldre                          1  4
Högskolan i Jönköping  HJ-22139  Socioemotionella olikheter hos barn och ungdomar II           4  16
Högskolan i Jönköping  HJ-22118  Spanska för samhälle och näringsliv                   8  14
Högskolan i Jönköping  HJ-22200  Specialpedagogik - Särskilda utbildningsbehov i språk och matematik   7  14
Högskolan i Jönköping  HJ-22128  Språkets evolution                            3  20
Högskolan i Jönköping  HJ-24041  Statistical Data Processing                       1  2
Högskolan i Jönköping  HJ-24040  Statistics I                               4  9
Högskolan i Jönköping  HJ-22229  Strategisk kompetensutveckling                      3  18
Högskolan i Jönköping  HJ-21660  Studenthandledning inom verksamhetsförlagd utbildning, I         31  38
Högskolan i Jönköping  HJ-21266  Studenthandledning inom verksamhetsförlagd utbildning, II        18  22
Högskolan i Jönköping  HJ-22201  Svenska för tidiga skolår                        2  2
Högskolan i Jönköping  HJ-22202  Svenska språket och litteraturen, D (L-programmet)            1  2
Högskolan i Jönköping  HJ-24035  Sweden in the Global Economy                       3  9
Högskolan i Jönköping  HJ-22140  Tal och språk i ett kommunikationspedagogiskt perspektiv         1  16
Högskolan i Jönköping  HJ-21282  Teamsamverkan i en föränderlig organisation               3  14
Högskolan i Jönköping  HJ-22101  Teckning - svartvita tekniker                      34  66
Högskolan i Jönköping  HJ-24039  Time Series Analysis                           0  4
Högskolan i Jönköping  HJ-22102  Tredimensionell form i lera, glas och betong II             10  23
Högskolan i Jönköping  HJ-22112  TV-studio                                4  19
Högskolan i Jönköping  HJ-22119  Tyska för samhälle och näringsliv                    5  9
Högskolan i Jönköping  HJ-22230  Utomhuspedagogik                             7  24
Högskolan i Jönköping  HJ-21267  Utredning av körförmågan hos personer med funktionsnedsättning      3  9
Högskolan i Jönköping  HJ-22172  Utvecklingspsykologi                           2  38
Högskolan i Jönköping  HJ-22173  Utvecklingspsykologi                           0  5
Högskolan i Jönköping  HJ-22174  Utvecklingspsykologi                           0  1
Högskolan i Jönköping  HJ-22176  Utvecklingspsykologi                           0  2
Högskolan i Jönköping  HJ-22178  Utvecklingspsykologi                           0  2
Högskolan i Jönköping  HJ-22179  Utvecklingspsykologi                           0  5
Högskolan i Jönköping  HJ-22181  Utvecklingspsykologi                           0  3
Högskolan i Jönköping  HJ-22182  Utvecklingspsykologi                           1  3
Högskolan i Jönköping  HJ-21664  Utvärdering med inriktning mot vård, rehabilitering och socialt arbete  2  10
Högskolan i Jönköping  HJ-22129  Vetenskapens gränsland                          9  30
Högskolan i Jönköping  HJ-21838  Vetenskaplig grundkurs                          1  18
Högskolan i Jönköping  HJ-21268  Vetenskaplig metod, fördjupning                     5  8
Högskolan i Jönköping  HJ-23051  Webbaserad multimedia                          17  54
Högskolan i Jönköping  HJ-23046  Webbdesign                                11  68
Högskolan i Jönköping  HJ-21837  Women and Children´s Health Issues                    0  2
Högskolan i Jönköping  HJ-21665  Åldrande och hälsa                            13  38
Högskolan i Kalmar  HK-24100  Advertising Campaign Planning 7,5 hp (B-nivå)                       2   11
Högskolan i Kalmar  HK-24101  Affärsinformatik, Management Information Systems 15 hp (A-nivå)              0   5
Högskolan i Kalmar  HK-24102  Affärsmannaskap med praktisk försäljningsteknik 7,5 hp (B-nivå)              0   7
Högskolan i Kalmar  HK-24103  Affärsutveckling 7,5 hp (B-nivå, Halvfart)                        0   3
Högskolan i Kalmar  HK-24104  Aktie- och värdepapperskunskap I 7,5 hp (A-nivå, Distans, Halvfart)            156  427
Högskolan i Kalmar  HK-24105  Aktie- och värdepapperskunskap II 7,5 hp (A-nivå, Distans, Halvfart)           16  210
Högskolan i Kalmar  HK-22100  Algebra A 7,5 hp (A-nivå, Halvfart)                            3   6
Högskolan i Kalmar  HK-22102  Arbetsmiljö 7,5 hp (A-nivå, Distans, Halvfart)                      8   38
Högskolan i Kalmar  HK-23150  Arkeologi 31-60 hp (B-nivå)                                2   5
Högskolan i Kalmar  HK-22103  Astronomi, orienteringskurs 7,5 hp (A-nivå, Kvartsfart)                  8   17
Högskolan i Kalmar  HK-23151  Att möta lärarstudenter 4,5 hp (A-nivå, Halvfart)                     3   3
Högskolan i Kalmar  HK-23152  Avancerat friluftsliv/ äventyrsidrott (vår) 7,5 hp (A-nivå, Halvfart)           14  48
Högskolan i Kalmar  HK-23153  Avancerat friluftsliv/äventyrsidrott (vinter) 7,5 hp (A-nivå, Halvfart)          29  42
Högskolan i Kalmar  HK-23154  Barn- och ungdomars hälsa i skolmiljö 15 hp (C-nivå, Distans, Kvartsfart)         4   12
Högskolan i Kalmar  HK-24107  Beskattningsrätt I 1-15 hp (A-nivå, Distans, Halvfart)                  34  122
Högskolan i Kalmar  HK-24106  Beskattningsrätt I 1-15 hp (A-nivå, Halvfart)                       5   20
Högskolan i Kalmar  HK-23155  Bildpedagogik och media 1-30 hp (A-nivå)                         4   8
Högskolan i Kalmar  HK-22104  Bioanalytiska metoder 15 hp (C-nivå)                           0   1
Högskolan i Kalmar  HK-22106  Biologisk mångfald I (OEX) 7,5 hp (C-nivå, Distans, Kvartsfart)              4   8
Högskolan i Kalmar  HK-22107  Biologisk mångfald II (OEX) 7,5 hp (C-nivå, Distans, Kvartsfart)             0   8
Högskolan i Kalmar  HK-22108  Biomedicin IV 15 hp (B-nivå, Distans, Halvfart)                      3   10
Högskolan i Kalmar  HK-22109  Botanik I (OEX) 7,5 hp (A-nivå, Distans, Kvartsfart)                   2   7
Högskolan i Kalmar  HK-23156  Bruksspel i gitarr 1-10 hp (A-nivå, Distans, Kvartsfart)                 17  56
Högskolan i Kalmar  HK-23157  Bruksspel i gitarr 11-20 hp (A-nivå, Distans, Kvartsfart)                 8   24
Högskolan i Kalmar  HK-23158  Bruksspel i piano 10 hp (A-nivå, Kvartsfart)                       3   9
Högskolan i Kalmar  HK-23159  Business Writing 8 hp (A-nivå, Distans, Kvartsfart)                    14  78
Högskolan i Kalmar  HK-22110  Cellbiologi I (OEX) 7,5 hp (A-nivå, Distans, Kvartsfart)                 3   7
Högskolan i Kalmar  HK-22111  Cellbiologi II (OEX) 7,5 hp (A-nivå, Distans, Kvartsfart)                 0   2
Högskolan i Kalmar  HK-24108  Consumer Behaviour 7,5 hp (B-nivå)                            0   2
Högskolan i Kalmar  HK-23160  Datorn som musikinstrument 10 hp (A-nivå, Kvartsfart)                   1   3
Högskolan i Kalmar  HK-25100  Designa för webben 7,5 hp (A-nivå, Distans, Kvartsfart)                  37  165
Högskolan i Kalmar  HK-23162  Det lärande barnet - dialog Reggio Emilia 1-30 p (A-nivå, Distans)            8   29
Högskolan i Kalmar  HK-23163  Det lärande barnet - dialog Reggio Emilia 1-30 p (A-nivå)                 3   12
Högskolan i Kalmar  HK-23164  Dialekter och ortsnamn i Småland 15 hp (A-nivå, Distans, Halvfart)            5   12
Högskolan i Kalmar  HK-23165  Digital bild för lärare 8 hp (A-nivå, Distans, Kvartsfart)                9   37
Högskolan i Kalmar  HK-22113  Djurhållning, inriktning mot hästar och sällskapsdjur 15 hp (C-nivå, Distans, Halvfart)  11  40
Högskolan i Kalmar  HK-22114  Djurskydd 7,5 hp (C-nivå, Distans, Halvfart)                       14  45
Högskolan i Kalmar  HK-23166  Drama 16-30 hp (A-nivå, Halvfart)                             5   8
Högskolan i Kalmar  HK-22115  Ecodesign 15 hp (D-nivå)                                 0   1
Högskolan i Kalmar  HK-22117  Ekofysiologi 15 hp (C-nivå)                                1   1
Högskolan i Kalmar  HK-22118  Ekologi 15 hp (A-nivå)                                  0   3
Högskolan i Kalmar  HK-22119  Ekologi I (OEX) 7,5 hp (A-nivå, Distans, Kvartsfart)                   0   14
Högskolan i Kalmar  HK-22120  Ekologi II (OEX) 7,5 hp (A-nivå, Distans, Kvartsfart)                   0   4
Högskolan i Kalmar  HK-23168  Engelsk skrivkurs för forskarstuderande 8 hp (D-nivå, Distans, Kvartsfart)        14  16
Högskolan i Kalmar  HK-23169  Engelska 1-15 hp (A-nivå, Distans, Kvartsfart)                      30  86
Högskolan i Kalmar  HK-23171  Engelska för grundskolans tidigare år 1-30 hp (A-nivå, Distans, Halvfart)         10  31
Högskolan i Kalmar  HK-23170  Engelska för grundskolans tidigare år 1-30 hp (A-nivå)                  4   10
Högskolan i Kalmar  HK-23172  Engelska för internationell kommunikation 1-30 hp (A-nivå)                7   19
Högskolan i Kalmar  HK-23173  Engelska för internationell sjukvård 10 hp (A-nivå, Distans, Kvartsfart)         93  130
Högskolan i Kalmar  HK-23174  Engelska, allmän inriktning 61-90 hp (C-nivå)                             1  2
Högskolan i Kalmar  HK-23175  Engelska, allmän inriktning med utlandsvistelse 61-90 hp (C-nivå)                   2  2
Högskolan i Kalmar  HK-23176  English for Industrial Engineers 7,5 hp (A-nivå, Halvfart)                       2  3
Högskolan i Kalmar  HK-24109  Event Management 7,5 hp (B-nivå)                                    5  9
Högskolan i Kalmar  HK-21001  Fartygsbefäl klass VII, 40 hp (A-nivå)                                 56  65
Högskolan i Kalmar  HK-23177  Fenomen i palliativ vård 7,5 hp (D-nivå, Halvfart)                           1  4
Högskolan i Kalmar  HK-23178  Filmretorik och digital videoredigering 7,5 hp (A-nivå, Halvfart)                   2  9
Högskolan i Kalmar  HK-23179  Filosofi och etik inom omvårdnad 3 hp (B-nivå, Trekvartsfart)                     2  2
Högskolan i Kalmar  HK-23180  Form och design 30 hp (B-nivå)                                     6  10
Högskolan i Kalmar  HK-22127  Fysik 15 hp (A-nivå, Halvfart)                                     1  3
Högskolan i Kalmar  HK-25101  Förberedande språkkurs 15 hp (A-nivå, Halvfart)                            2  14
Högskolan i Kalmar  HK-22125  Fördjupad fysiologi 15 hp (C-nivå, Distans, Halvfart)                         4  16
Högskolan i Kalmar  HK-24111  Företagsekonomi A - att arbeta i projekt 7,5 hp (A-nivå, Halvfart)                   1  8
Högskolan i Kalmar  HK-24112  Företagsekonomi A - introduktionskurs - entreprenörskap i kultursektorn 7,5 hp (A-nivå, Halvfart)   1  3
Högskolan i Kalmar  HK-24113  Företagsekonomi A - introduktionskurs (T) 7,5 hp (A-nivå, Halvfart)                  3  8
Högskolan i Kalmar  HK-24116  Företagsekonomi A - organisation och marknadsföring (d) 1-15 hp (A-nivå, Distans, Halvfart)      44  165
Högskolan i Kalmar  HK-24115  Företagsekonomi A - organisation och marknadsföring 1-15 hp (A-nivå)                  3  23
Högskolan i Kalmar  HK-24117  Företagsekonomi A - organisation, marknadsföring & ekonomistyrning 1-30 hp (A-nivå)          10  39
Högskolan i Kalmar  HK-24119  Företagsekonomi A - redovisning och kalkylering (d) 1-15 hp (A-nivå, Distans, Halvfart)        33  124
Högskolan i Kalmar  HK-24120  Företagsekonomi A - redovisning och kalkylering (d) 1-15 hp (A-nivå, Distans, Halvfart)        27  57
Högskolan i Kalmar  HK-24118  Företagsekonomi A - redovisning och kalkylering (d) 1-15 hp (A-nivå, Halvfart)             5  21
Högskolan i Kalmar  HK-24121  Företagsekonomi B - Business Relations, IMC & Brand Management 31-45 hp (B-nivå)            3  3
Högskolan i Kalmar  HK-24122  Företagsekonomi B - organisation, metod och uppsats 46-60 hp (B-nivå)                 0  9
Högskolan i Kalmar  HK-24124  Företagsekonomi B - redovisning och finansiering (d) 31-45 hp (B-nivå, Distans, Halvfart)       19  51
Högskolan i Kalmar  HK-24123  Företagsekonomi B - redovisning och finansiering 31-45 hp (B-nivå)                   3  9
Högskolan i Kalmar  HK-24125  Företagsekonomi C - International Business 61-75 hp (C-nivå)                      4  6
Högskolan i Kalmar  HK-24126  Företagsekonomi C - marknadsföring 61-90 hp (C-nivå)                          3  7
Högskolan i Kalmar  HK-24128  Företagsekonomi C - organisation 61-75 hp (C-nivå)                           0  1
Högskolan i Kalmar  HK-24127  Företagsekonomi C - organisation 61-90 hp (C-nivå)                           0  1
Högskolan i Kalmar  HK-24129  Företagsekonomi C - redovisning/ekonomistyrning 61-90 hp (C-nivå)                   5  7
Högskolan i Kalmar  HK-24130  Företagsekonomi D - marknadsföring och organisering, identitet, varumärken, konst och kreativitet 91  4  6
Högskolan i Kalmar  HK-23181  Förskolan-barns första skola 1-30 hp (A-nivå)                             0  11
Högskolan i Kalmar  HK-22126  Förvaltning för djurskyddsinspektörer 7,5 hp (C-nivå, Distans, Halvfart)                10  31
Högskolan i Kalmar  HK-22128  Genetik, genteknik och etik 7,5 hp (A-nivå, Kvartsfart)                        1  7
Högskolan i Kalmar  HK-22129  Genteknik 7,5 hp (C-nivå)                                       2  3
Högskolan i Kalmar  HK-23182  Geografi: Individ, samhälle och miljö 1-30 hp (A-nivå)                         4  10
Högskolan i Kalmar  HK-22130  Geometri 7,5 hp (A-nivå, Halvfart)                                   0  2
Högskolan i Kalmar  HK-22131  Geometri för lärare 7,5 hp (A-nivå, Distans, Halvfart)                         0  2
Högskolan i Kalmar  HK-22132  Geovetenskap I 15 hp (A-nivå)                                     0  2
Högskolan i Kalmar  HK-22133  Globala perspektiv i Lärande för Hållbar Utveckling 7,5 hp (C-nivå, Distans, Halvfart)         1  3
Högskolan i Kalmar  HK-22134  Grafteori 7,5 hp (B-nivå, Halvfart)                                  0  1
Högskolan i Kalmar  HK-23183  Grundläggande samhällsvetenskap 1-30 hp (A-nivå, Distans)                       2  6
Högskolan i Kalmar  HK-23184  Grundläggande samhällsvetenskap 1-30 hp (A-nivå)                            4  13
Högskolan i Kalmar  HK-24131  Handelsrätt I, översiktskurs 1-15 hp (A-nivå)                             3  19
Högskolan i Kalmar  HK-24132  Handelsrätt II - översiktskurs 16-30 hp (A-nivå, Halvfart)                       10  15
Högskolan i Kalmar  HK-23188  Handledarutbildning 15 hp (A-nivå, Kvartsfart)                             15  18
Högskolan i Kalmar  HK-23189  Handledning II 7,5 hp (A-nivå, Halvfart)                                4  5
Högskolan i Kalmar  HK-23190  Handledning I 7,5 hp (A-nivå, Halvfart)                                4  7
Högskolan i Kalmar  HK-22135  Hematologi 7,5 hp (D-nivå, Distans, Kvartsfart)                            4  9
Högskolan i Kalmar  HK-23191  Historia 1-30 hp (A-nivå)                                 7  38
Högskolan i Kalmar  HK-23192  Historia för lärare I 1-30 hp (A-nivå)                           2  8
Högskolan i Kalmar  HK-23193  Historia, allmän kurs 31-60 hp (B-nivå)                          9  12
Högskolan i Kalmar  HK-23185  Hälsa i ett livscykelperspektiv 7,5 hp (A-nivå)                      0  1
Högskolan i Kalmar  HK-23186  Hälsokommunikation 7,5 hp (A-nivå)                             1  19
Högskolan i Kalmar  HK-23187  Hälsostödjande samtal - ett verktyg för gott bemötande 7,5 hp (D-nivå, Halvfart)      3  7
Högskolan i Kalmar  HK-23194  Hörselvetenskap 30 hp (A-nivå, Halvfart)                          5  6
Högskolan i Kalmar  HK-22136  Icke-linjära ordinära differentialekvationer D 7,5 hp (D-nivå, Halvfart)          1  3
Högskolan i Kalmar  HK-23195  Idrott, lek och hälsa med inriktning mot små barns rörelse 1-30 hp (A-nivå)        7  16
Högskolan i Kalmar  HK-23196  Idrott, rörelse och hälsa 31-60 hp (B-nivå)                        5  7
Högskolan i Kalmar  HK-23197  Idrotten i samhället 15 hp (A-nivå, Halvfart)                       3  9
Högskolan i Kalmar  HK-23198  Idrottens träningslära, optimal styrkeutveckling 7,5 hp (A-nivå, Halvfart)         8  37
Högskolan i Kalmar  HK-23199  Idrottens träningslära, prestationsutveckling och tester 7,5 hp (A-nivå, Halvfart)     3  40
Högskolan i Kalmar  HK-23200  Idrottsmekanik och rörelseanalys 7,5 hp (C-nivå, Distans, Halvfart)            14  60
Högskolan i Kalmar  HK-23201  Idrottsmekanik och rörelseanalys 7,5 hp (C-nivå, Halvfart)                 0  8
Högskolan i Kalmar  HK-23202  Idrottsskador hos barn och ungdomar 7,5 hp (C-nivå, Distans, Halvfart)           13  55
Högskolan i Kalmar  HK-23203  Idrottsskador hos barn och ungdomar 7,5 hp (C-nivå, Halvfart)               2  10
Högskolan i Kalmar  HK-23204  Inkontinens och inkontinensvård 7,5 hp (C-nivå)                      0  3
Högskolan i Kalmar  HK-24133  Inköp 7,5 hp (B-nivå)                                   3  13
Högskolan i Kalmar  HK-25103  Interkulturell kommunikation 7,5 hp (A-nivå, Distans, Halvfart)              12  70
Högskolan i Kalmar  HK-25102  Interkulturell kommunikation 7,5 hp (A-nivå)                        3  7
Högskolan i Kalmar  HK-23206  Interkulturell pedagogik, maktordning och identitet 7,5 hp (A-nivå, Distans, Kvartsfart)  13  41
Högskolan i Kalmar  HK-23205  Interkulturell pedagogik, maktordning och identitet 7,5 hp (A-nivå, Kvartsfart)      5  10
Högskolan i Kalmar  HK-24134  Internationell affärsstrategi med import- och exportteknik 31-45 hp (B-nivå)        2  6
Högskolan i Kalmar  HK-23207  Intervju- och samtalsmetodik 1-15 hp (A-nivå, Halvfart)                  11  29
Högskolan i Kalmar  HK-24135  Introduktion till entreprenörskap 7,5 hp (A-nivå, Halvfart)                0  6
Högskolan i Kalmar  HK-22139  Kemi för yngre barn 7,5 hp (A-nivå, Distans, Kvartsfart)                  2  4
Högskolan i Kalmar  HK-22140  Klinisk farmaci 15 hp (C-nivå, Distans, Halvfart)                     2  12
Högskolan i Kalmar  HK-22142  Kost Näring Hälsa 7,5 hp (A-nivå, Distans, Halvfart)                    75  163
Högskolan i Kalmar  HK-22141  Kost Näring Hälsa 7,5 hp (A-nivå, Halvfart)                        13  37
Högskolan i Kalmar  HK-23208  Kreativt skrivande 8 hp (A-nivå, Kvartsfart)                        12  25
Högskolan i Kalmar  HK-23210  Kvalitativa forskningsmetoder 7,5 hp (D-nivå, Halvfart)                  1  5
Högskolan i Kalmar  HK-23211  Kvantitativa forskningsmetoder 7,5 hp (D-nivå, Halvfart)                  0  4
Högskolan i Kalmar  HK-23212  Lagar inom det hälsofrämjande arbetet 7,5 hp (A-nivå)                   0  2
Högskolan i Kalmar  HK-23213  Landskap, makt och det kritiska tänkandet 15 hp (D-nivå)                  1  1
Högskolan i Kalmar  HK-23216  Litteraturvetenskap 31-45 hp (B-nivå, Distans, Halvfart)                  4  12
Högskolan i Kalmar  HK-23215  Litteraturvetenskap 31-45 hp (B-nivå, Halvfart)                      0  1
Högskolan i Kalmar  HK-23218  Litteraturvetenskap, äldre litteratur 15 hp (A-nivå, Distans, Halvfart)          5  27
Högskolan i Kalmar  HK-23217  Litteraturvetenskap, äldre litteratur 15 hp (A-nivå, Halvfart)               2  14
Högskolan i Kalmar  HK-22146  Livsstilsperspektiv i Lärande för Hållbar Utveckling 7,5 hp (C-nivå, Distans, Halvfart)  0  3
Högskolan i Kalmar  HK-22147  Lokala perspektiv i Lärande för Hållbar Utveckling 7,5 hp (C-nivå, Distans, Halvfart)   0  1
Högskolan i Kalmar  HK-22143  Läkemedelskemi 7,5 hp (B-nivå)                               0  2
Högskolan i Kalmar  HK-22144  Lärande för Hållbar Utveckling 30 hp (C-nivå, Distans)                   1  5
Högskolan i Kalmar  HK-23214  Läs- och skrivlärande i tidiga åldrar 1-15 hp (A-nivå, Distans, Halvfart)         9  31
Högskolan i Kalmar  HK-23220  Magisteruppsats i Kulturgeografi 15 hp (D-nivå)                      0  1
Högskolan i Kalmar  HK-22148  Marina och limniska system 15 hp (C-nivå)                         0  4
Högskolan i Kalmar  HK-22151  Medicinsk vetenskap I 18 hp (A-nivå)                            0  5
Högskolan i Kalmar  HK-22153  Medicinsk vetenskap II 15 hp (A-nivå)                           0  1
Högskolan i Kalmar  HK-25104  Medie- och kommunikationsvetenskap 1-15 hp (A-nivå, Distans, Halvfart)           71  175
Högskolan i Kalmar  HK-25105  Medie- och kommunikationsvetenskap 16-30 hp (A-nivå, Distans, Halvfart)          16  35
Högskolan i Kalmar  HK-22154  Mikrobiologi I 7,5 hp (A-nivå)                               0  3
Högskolan i Kalmar  HK-22155  Miljöadministration 15 hp (A-nivå)                             3  4
Högskolan i Kalmar  HK-22156  Miljöanalytiska metoder 15 hp (C-nivå)                           1  1
Högskolan i Kalmar  HK-22157  Miljökonsekvensanalys 15 hp (C-nivå)                            0  1
Högskolan i Kalmar  HK-22158  Miljölagstiftning 15 hp (A-nivå, Distans, Halvfart)                    12  33
Högskolan i Kalmar  HK-22159  Miljöriskanalys II 7,5 hp (D-nivå, Distans, Halvfart)                   0  7
Högskolan i Kalmar  HK-22160  Miljöriskkommunikation 7,5 hp (D-nivå, Distans, Halvfart)                 1  2
Högskolan i Kalmar  HK-22161  Modern geometri 7,5 hp (C-nivå, Halvfart)                         0  1
Högskolan i Kalmar  HK-25106  Multimedia för webben 7,5 hp (A-nivå, Distans, Kvartsfart)                 23  92
Högskolan i Kalmar  HK-23267  Muntlig framställning på engelska 3 hp (A-nivå, Distans, Kvartsfart)            7  18
Högskolan i Kalmar  HK-23221  Musik för lärare 31-60 hp (B-nivå, Kvartsfart)                       9  14
Högskolan i Kalmar  HK-22163  Naturkunskap i framtidens skola I 30 hp (A-nivå)                      0  1
Högskolan i Kalmar  HK-22165  Naturvetenskap för barn I 30 hp (A-nivå, Distans)                     1  3
Högskolan i Kalmar  HK-22166  Naturvetenskap för tonåringar 7,5 hp (A-nivå, Distans, Kvartsfart)             5  12
Högskolan i Kalmar  HK-22167  Neurofysiologi 7,5 hp (C-nivå, Distans, Halvfart)                     2  17
Högskolan i Kalmar  HK-23265  Omvårdnad - uppsats 15 hp (C-nivå, Halvfart)                        8  11
Högskolan i Kalmar  HK-23222  Omvårdnad i ett familjeperspektiv 7,5 hp (C-nivå)                     0  1
Högskolan i Kalmar  HK-23224  Omvårdnad, nutrition och äldres hälsa 7,5 hp (A-nivå)                   0  3
Högskolan i Kalmar  HK-23223  Omvårdnad, nutrition och äldres hälsa 7,5 hp (B-nivå)                   1  2
Högskolan i Kalmar  HK-22168  Ornitologi - Artkunskap och ekologi 7,5 hp (A-nivå, Distans, Halvfart)           9  22
Högskolan i Kalmar  HK-23226  Pedagogik 31-60 hp (B-nivå)                                1  1
Högskolan i Kalmar  HK-25107  Podcasting, ljud och video för webben 7,5 hp (A-nivå, Distans, Kvartsfart)         9  52
Högskolan i Kalmar  HK-23269  Professionella möten 7,5 hp (D-nivå, Distans, Halvfart)                  3  4
Högskolan i Kalmar  HK-22169  Programmering och numerisk analys 6 hp (A-nivå, Halvfart)                 0  1
Högskolan i Kalmar  HK-24137  Projektledning I - musik och event 15 hp (A-nivå, Distans, Halvfart)            31  49
Högskolan i Kalmar  HK-24136  Projektledning I 15 hp (A-nivå, Distans, Halvfart)                     93  254
Högskolan i Kalmar  HK-23229  Psykologi 1-30 hp (A-nivå)                                 25  63
Högskolan i Kalmar  HK-23231  Psykologi 16-30 hp (A-nivå, Distans, Halvfart)                       15  26
Högskolan i Kalmar  HK-23227  Psykologi 31-45 hp (B-nivå)                                14  25
Högskolan i Kalmar  HK-23232  Psykologi 46-60 hp (B-nivå, Distans, Halvfart)                       7  16
Högskolan i Kalmar  HK-23230  Psykologi 46-60 hp (B-nivå, Halvfart)                           0  1
Högskolan i Kalmar  HK-23228  Psykologi 46-60 hp (B-nivå)                                0  14
Högskolan i Kalmar  HK-25108  Publicera på webben 7,5 hp (A-nivå, Distans, Kvartsfart)                  16  101
Högskolan i Kalmar  HK-23234  Religionsvetenskap: Den sökande människan 1-30 hp (A-nivå)                 4  19
Högskolan i Kalmar  HK-23233  Religionsvetenskap: Den sökande människan 61-90 hp (C-nivå)                3  3
Högskolan i Kalmar  HK-23236  Retorik 8 hp (A-nivå, Distans, Halvfart)                          18  63
Högskolan i Kalmar  HK-23235  Retorik 8 hp (A-nivå, Halvfart)                              6  16
Högskolan i Kalmar  HK-23238  Rytmik 10 hp (A-nivå, Kvartsfart)                             3  10
Högskolan i Kalmar  HK-23237  Rösten som instrument 10 hp (A-nivå, Kvartsfart)                      8  16
Högskolan i Kalmar  HK-23239  Samhällskunskap 1-30 hp (A-nivå)                              4  8
Högskolan i Kalmar  HK-23240  Samhällskunskap 61-90 hp (C-nivå)                             0  3
Högskolan i Kalmar  HK-23242  Självständigt arbete och kvalitativ forskningsmetod 22,5 hp (D-nivå)            0  1
Högskolan i Kalmar  HK-23243  Skapande skola - estetiska uttrycksformer 1-30 hp (A-nivå)                 1  4
Högskolan i Kalmar  HK-23244  Socialt arbete med inr mot organisation och ledarskap 30 hp (B-nivå)            2  5
Högskolan i Kalmar  HK-23245  Socialt arbete med inriktning på prevention och socialt förändringsarbete 30 hp (B-nivå)  1  3
Högskolan i Kalmar  HK-23246  Socialt arbete; ledarskap inom omsorg och omsorgsteorier 30 hp (B-nivå)          1  6
Högskolan i Kalmar  HK-23247  Sociologi 31-60 hp (B-nivå)                                10  14
Högskolan i Kalmar  HK-23248  Sociologi 91-120 hp (D-nivå)                                0  1
Högskolan i Kalmar  HK-23249  Specialpedagogik 1-30 hp (A-nivå)                           8  17
Högskolan i Kalmar  HK-24138  Statistik 15 hp (A-nivå)                                3  13
Högskolan i Kalmar  HK-23251  Statsvetenskap 1-30 hp (A-nivå)                            8  17
Högskolan i Kalmar  HK-23250  Statsvetenskap 61-90 hp (C-nivå)                            2  2
Högskolan i Kalmar  HK-23253  Svenska som andraspråk 15 hp (B-nivå, Distans, Halvfart)                12  31
Högskolan i Kalmar  HK-23252  Svenska som andraspråk 15 hp (B-nivå)                         1  5
Högskolan i Kalmar  HK-23254  Teater i skolan 8 hp (A-nivå, Halvfart)                        3  11
Högskolan i Kalmar  HK-22170  Teknik för lärare 7,5 hp (A-nivå, Distans, Kvartsfart)                 0  2
Högskolan i Kalmar  HK-22171  Tillämpad utomhuspedagogik i naturkunskap 7,5 hp (A-nivå, Distans, Kvartsfart)     21  28
Högskolan i Kalmar  HK-24139  Turismvetenskap - Projektledning I 15 hp (A-nivå, Distans, Halvfart)          9  37
Högskolan i Kalmar  HK-24140  Turismvetenskap A - introduktion till turism (d) 1-15 hp (A-nivå, Distans, Halvfart)  4  34
Högskolan i Kalmar  HK-24141  Turismvetenskap B - Tourism Management 31-60 hp (B-nivå)                0  1
Högskolan i Kalmar  HK-23255  Ung kommunikation och lärande, del II 7,5 hp (A-nivå, Distans, Kvartsfart)       0  9
Högskolan i Kalmar  HK-23257  Varifrån kommer orden? 8 hp (A-nivå, Halvfart)                     1  12
Högskolan i Kalmar  HK-23258  Vetenskapliga datainsamlings- och analysmetoder 7,5 hp (D-nivå, Distans, Halvfart)   1  4
Högskolan i Kalmar  HK-23259  Vetenskapliga metoder 7,5 hp (C-nivå, Distans, Kvartsfart)               3  8
Högskolan i Kalmar  HK-23256  Våld i vården 7,5 hp (D-nivå, Halvfart)                        1  3
Högskolan i Kalmar  HK-22172  Våtmarker och rinnande vatten 15 hp (C-nivå, Distans, Halvfart)            3  10
Högskolan i Kalmar  HK-22174  Växtbaserade läkemedel 7,5 hp (A-nivå, Distans, Kvartsfart)              13  24
Högskolan i Kalmar  HK-22173  Växtbaserade läkemedel 7,5 hp (A-nivå, Kvartsfart)                   3  5
Högskolan i Kalmar  HK-22175  Zoologi I (OEX) 7,5 hp (A-nivå, Distans, Kvartsfart)                  2  16
Högskolan i Kalmar  HK-23225  Östersjöländernas historia II 7,5 hp (A-nivå, Kvartsfart)               2  5
Högskolan i Skövde  HS-15315  Affärsplanering A                                   4  10
Högskolan i Skövde  HS-98132  Affärsplansutveckling B                                8  8
Högskolan i Skövde  HS-12003  Akademiskt skrivande A00                                8  34
Högskolan i Skövde  HS-94270  Akutsjukvård B57                                    36  50
Högskolan i Skövde  HS-15316  Allmän företagsekonomi A11                               17  35
Högskolan i Skövde  HS-94208  Allmän omvårdnad A13                                  47  97
Högskolan i Skövde  HS-93009  Anatomi och fysiologi 1 A11                              2  14
Högskolan i Skövde  HS-93010  Anatomi och fysiologi 2 A12                              0  10
Högskolan i Skövde  HS-16502  Användarsupport A                                   1  4
Högskolan i Skövde  HS-96502  Användarsupport A                                   16  34
Högskolan i Skövde  HS-96546  Arbetslivets pedagogik B                                9  14
Högskolan i Skövde  HS-16135  Arbetsrätt III B                                    38  70
Högskolan i Skövde  HS-16140  Arbetsrätt IV B                                    4  39
Högskolan i Skövde  HS-91035  Arrangeringstekniker II B                               14  25
Högskolan i Skövde  HS-16136  Associationsrätt B                                   0  16
Högskolan i Skövde  HS-96136  Associationsrätt B                                   3  18
Högskolan i Skövde  HS-14353  Avancerad bedömning av hälsoproblem, Avancerad nivå                  10  17
Högskolan i Skövde  HS-94302  Avancerad klinisk omvårdnad I, Avancerad nivå                     0  3
Högskolan i Skövde  HS-96552  Barn i behov av särskilt stöd B11                           65  93
Högskolan i Skövde  HS-11807  Barn och ungdomslitteratur I A11                            5  12
Högskolan i Skövde  HS-11808  Barn och ungdomslitteratur I A11                            31  88
Högskolan i Skövde  HS-16137  Barnrätt B                                       19  65
Högskolan i Skövde  HS-96547  Barns lärande B                                    16  79
Högskolan i Skövde  HS-96504  Barns omvärld B                                    4  83
Högskolan i Skövde  HS-13608  Beräkningar för molekylärbiologi A89                          0  2
Högskolan i Skövde  HS-93608  Beräkningar för molekylärbiologi A89                          2  11
Högskolan i Skövde  HS-98711  Bildberättande A                                    18  42
Högskolan i Skövde  HS-17372  Bioinformatik - forskning och utveckling, Avancerad nivå  1  1
Högskolan i Skövde  HS-17333  Bioinformatik - strukturmodeller B             1  2
Högskolan i Skövde  HS-17334  Bioinformatik - strukturmodeller B             3  12
Högskolan i Skövde  HS-97374  Bioinformatik - strukturmodeller, Avancerad nivå      0  1
Högskolan i Skövde  HS-13255  Biologiska resurser och deras nyttjande C14        0  1
Högskolan i Skövde  HS-93255  Biologiska resurser och deras nyttjande C14        1  4
Högskolan i Skövde  HS-13011  Biovetenskapliga fallstudier A               1  5
Högskolan i Skövde  HS-93011  Biovetenskapliga fallstudier A               14  29
Högskolan i Skövde  HS-18604  Biståndsteknik del 2 A                   1  2
Högskolan i Skövde  HS-98604  Biståndsteknik del 2 A                   17  21
Högskolan i Skövde  HS-95340  Butikens administration B                 4  18
Högskolan i Skövde  HS-95341  Butikens administration B                 6  20
Högskolan i Skövde  HS-95342  Butikens administration B                 7  15
Högskolan i Skövde  HS-95317  Butikens ekonomi II A                   7  35
Högskolan i Skövde  HS-95318  Butikens ekonomi II A                   12  24
Högskolan i Skövde  HS-95319  Butikens ekonomi II A                   2  17
Högskolan i Skövde  HS-95320  Butikens ekonomi II A                   0  28
Högskolan i Skövde  HS-95321  Butikens marknadsföring II A                27  35
Högskolan i Skövde  HS-95322  Butikens marknadsföring II A                11  24
Högskolan i Skövde  HS-95323  Butikens marknadsföring II A                15  17
Högskolan i Skövde  HS-95324  Butikens marknadsföring II A                28  28
Högskolan i Skövde  HS-18909  Cancerbiologi A17                     10  46
Högskolan i Skövde  HS-18302  Databassystem A                      4  14
Högskolan i Skövde  HS-98302  Databassystem A                      25  70
Högskolan i Skövde  HS-17538  Datakommunikation II B                   1  3
Högskolan i Skövde  HS-97538  Datakommunikation II B                   8  10
Högskolan i Skövde  HS-97634  Datapedagogik VI / Vetenskapligt förhållningssätt B    2  4
Högskolan i Skövde  HS-97635  Datapedagogik VII/ B-uppsats B07              0  4
Högskolan i Skövde  HS-16506  Dataspel och pedagogik A                  5  11
Högskolan i Skövde  HS-17708  Datoranvändning - introduktion A              15  57
Högskolan i Skövde  HS-17539  Datorgrafik - implementation och algoritmer B       0  3
Högskolan i Skövde  HS-97539  Datorgrafik - implementation och algoritmer B       11  25
Högskolan i Skövde  HS-15435  Datorstödda metoder för ekonomisk analys B18        0  1
Högskolan i Skövde  HS-95435  Datorstödda metoder för ekonomisk analys B18        11  13
Högskolan i Skövde  HS-18632  Datorstött maskinkonstruktionsprojekt B          1  2
Högskolan i Skövde  HS-98632  Datorstött maskinkonstruktionsprojekt B          3  6
Högskolan i Skövde  HS-93015  Den friska människans biologi A              10  27
Högskolan i Skövde  HS-93016  Den friska människans biologi A              7  36
Högskolan i Skövde  HS-93017  Den friska människans biologi A              3  20
Högskolan i Skövde  HS-14332  Den åldrande kroppen C20                  1  4
Högskolan i Skövde  HS-97008  Designkunskap del 2 A                   14  16
Högskolan i Skövde  HS-14271  Det goda åldrandet B29                   0  4
Högskolan i Skövde  HS-94271  Det goda åldrandet B29                   0  2
Högskolan i Skövde  HS-18712  Digital bildbehandling A                  8  22
Högskolan i Skövde  HS-98713  Digital ljuddesign A                    1  10
Högskolan i Skövde  HS-98718  Digital produktion av rörliga bilder A           2  4
Högskolan i Skövde  HS-17902  Digital teknik A                      0  3
Högskolan i Skövde  HS-97902  Digital teknik A                      6  10
Högskolan i Skövde  HS-98004  Digitala kulturer A                    31  89
Högskolan i Skövde  HS-16507  Digitalt instruktionsmaterial och pedagogik A      1  7
Högskolan i Skövde  HS-97556  Distribuerad nätverksdesign C              7  18
Högskolan i Skövde  HS-17557  Distribuerade system C                 1  3
Högskolan i Skövde  HS-97557  Distribuerade system C                 7  8
Högskolan i Skövde  HS-98714  Dramaturgi A11                     6  41
Högskolan i Skövde  HS-18507  e-Logistik och e-Business, A-nivå            23  83
Högskolan i Skövde  HS-18505  Ekonomiska informationssystem A             0  9
Högskolan i Skövde  HS-98505  Ekonomiska informationssystem A             4  18
Högskolan i Skövde  HS-15343  Ekonomistyrning B                    8  14
Högskolan i Skövde  HS-95343  Ekonomistyrning B                    35  43
Högskolan i Skövde  HS-18506  Elektroniska affärer - teori och tillämpning A     8  20
Högskolan i Skövde  HS-13075  Endokrinologi, Avancerad nivå              0  2
Högskolan i Skövde  HS-93075  Endokrinologi, Avancerad nivå              1  2
Högskolan i Skövde  HS-18605  Energiteknik A                     1  9
Högskolan i Skövde  HS-98605  Energiteknik A                     9  17
Högskolan i Skövde  HS-11110  Engelska A1                       11  20
Högskolan i Skövde  HS-11133  Engelska B1                       7  9
Högskolan i Skövde  HS-11153  Engelska C1                       11  12
Högskolan i Skövde  HS-11111  Engelska för akademisk rapportskrivning A        0  6
Högskolan i Skövde  HS-91112  Engelska för biståndsingenjörer A            4  15
Högskolan i Skövde  HS-91171  Engelska, akademiskt skrivande, Avancerad nivå     1  4
Högskolan i Skövde  HS-11134  Engelska, fackspråk I B2                3  3
Högskolan i Skövde  HS-91134  Engelska, fackspråk I B2                16  17
Högskolan i Skövde  HS-91152  Engelska, fackspråk II: examensarbete C22        2  2
Högskolan i Skövde  HS-11118  Engelska, textkurs A12, 7.5p              6  26
Högskolan i Skövde  HS-11115  Engelska/muntlig presentationsteknik A         1  11
Högskolan i Skövde  HS-11193  Engelska/praktisk engelska X              2  6
Högskolan i Skövde  HS-11117  Engelska/Teknisk engelska A               0  7
Högskolan i Skövde  HS-91117  Engelska/Teknisk engelska A               1  11
Högskolan i Skövde  HS-98103  Entreprenörskap - villkor och särprägel A        4  26
Högskolan i Skövde  HS-98104  Entreprenörskap - villkor och särprägel A        3  20
Högskolan i Skövde  HS-98105  Entreprenörskap - villkor och särprägel A        6  36
Högskolan i Skövde  HS-98133  Entreprenörskap och projektledning B          0  8
Högskolan i Skövde  HS-14133  Epidemiologi B51                    2  9
Högskolan i Skövde  HS-11305  Europa och EU A11                    2  5
Högskolan i Skövde  HS-13204  Evolution A35                      1  5
Högskolan i Skövde  HS-93204  Evolution A35                      1  25
Högskolan i Skövde  HS-17153  Examensarbete i automatiseringsteknik C         1  2
Högskolan i Skövde  HS-97153  Examensarbete i automatiseringsteknik C         7  8
Högskolan i Skövde  HS-97174  Examensarbete i automatiseringsteknik, Avancerad nivå  1  1
Högskolan i Skövde  HS-17352  Examensarbete i bioinformatik C             0  1
Högskolan i Skövde  HS-97373  Examensarbete i bioinformatik, Avancerad nivå      0  1
Högskolan i Skövde  HS-93053  Examensarbete i biomedicin C10             4  4
Högskolan i Skövde  HS-93054  Examensarbete i biomedicin C15             3  3
Högskolan i Skövde  HS-93076  Examensarbete i biomedicin, Avancerad nivå       9  10
Högskolan i Skövde  HS-95344  Examensarbete i butiksledning B             4  18
Högskolan i Skövde  HS-95345  Examensarbete i butiksledning B             5  20
Högskolan i Skövde  HS-95346  Examensarbete i butiksledning B             4  15
Högskolan i Skövde  HS-17558  Examensarbete i datalogi C               3  5
Högskolan i Skövde  HS-17559  Examensarbete i datalogi C                8  14
Högskolan i Skövde  HS-97559  Examensarbete i datalogi C                13  13
Högskolan i Skövde  HS-97651  Examensarbete i datapedagogik C             10  11
Högskolan i Skövde  HS-17753  Examensarbete i datavetenskap C             1  5
Högskolan i Skövde  HS-97776  Examensarbete i datavetenskap, Avancerad nivå      6  6
Högskolan i Skövde  HS-13256  Examensarbete i ekologi C21               1  2
Högskolan i Skövde  HS-93256  Examensarbete i ekologi C21               3  5
Högskolan i Skövde  HS-13274  Examensarbete i ekologi, Avancerad nivå         1  1
Högskolan i Skövde  HS-11252  Examensarbete i filmvetenskap C1             1  2
Högskolan i Skövde  HS-95455  Examensarbete i finansiell ekonomi C15          7  10
Högskolan i Skövde  HS-95477  Examensarbete i finansiell ekonomi, Avancerad nivå    1  1
Högskolan i Skövde  HS-14158  Examensarbete i folkhälsovetenskap C           2  5
Högskolan i Skövde  HS-15356  Examensarbete i företagsekonomi C            2  4
Högskolan i Skövde  HS-95356  Examensarbete i företagsekonomi C            9  10
Högskolan i Skövde  HS-15357  Examensarbete i företagsekonomi C15           1  1
Högskolan i Skövde  HS-15358  Examensarbete i företagsekonomi C15           4  5
Högskolan i Skövde  HS-95357  Examensarbete i företagsekonomi C15           7  8
Högskolan i Skövde  HS-95358  Examensarbete i företagsekonomi C15           14  18
Högskolan i Skövde  HS-15371  Examensarbete i företagsekonomi, Avancerad nivå     3  3
Högskolan i Skövde  HS-98051  Examensarbete i hypermedievetenskap C          5  14
Högskolan i Skövde  HS-18152  Examensarbete i industriell ekonomi C          1  2
Högskolan i Skövde  HS-98152  Examensarbete i industriell ekonomi C          14  19
Högskolan i Skövde  HS-18254  Examensarbete i industriell ledning och organisation C  5  6
Högskolan i Skövde  HS-98254  Examensarbete i industriell ledning och organisation C  15  16
Högskolan i Skövde  HS-98255  Examensarbete i industriell ledning och organisation C  2  14
Högskolan i Skövde  HS-18356  Examensarbete i informationssystemutveckling C      2  5
Högskolan i Skövde  HS-98355  Examensarbete i informationssystemutveckling C      6  9
Högskolan i Skövde  HS-97052  Examensarbete i integrerad produktutveckling C      8  9
Högskolan i Skövde  HS-18454  Examensarbete i kognitionsvetenskap C          2  2
Högskolan i Skövde  HS-18455  Examensarbete i kognitionsvetenskap C          3  9
Högskolan i Skövde  HS-98454  Examensarbete i kognitionsvetenskap C          4  4
Högskolan i Skövde  HS-98455  Examensarbete i kognitionsvetenskap C          2  2
Högskolan i Skövde  HS-18472  Examensarbete i kognitionsvetenskap, Avancerad nivå   3  4
Högskolan i Skövde  HS-11851  Examensarbete i litteraturvetenskap C12         3  3
Högskolan i Skövde  HS-98553  Examensarbete i logistik C                1  2
Högskolan i Skövde  HS-98654  Examensarbete i maskinteknik - inriktning bistånd C   7  7
Högskolan i Skövde  HS-98653  Examensarbete i maskinteknik C              6  7
Högskolan i Skövde  HS-98753  Examensarbete i medier: dataspelsutveckling C      37  38
Högskolan i Skövde  HS-98972  Examensarbete i molekylärbiologi, Avancerad nivå     5  6
Högskolan i Skövde  HS-91038  Examensarbete i musik- och ljudproduktion B       18  22
Högskolan i Skövde  HS-95457  Examensarbete i nationalekonomi C15           5  5
Högskolan i Skövde  HS-15458  Examensarbete i nationalekonomi C17           1  1
Högskolan i Skövde  HS-15479  Examensarbete i nationalekonomi, Avancerad nivå     0  1
Högskolan i Skövde  HS-95480  Examensarbete i nationalekonomi, Avancerad nivå     1  1
Högskolan i Skövde  HS-94303  Examensarbete i omvårdnad C12              4  38
Högskolan i Skövde  HS-94304  Examensarbete i omvårdnad C12              8  35
Högskolan i Skövde  HS-94305  Examensarbete i omvårdnad C12              9  32
Högskolan i Skövde  HS-94306  Examensarbete i omvårdnad C12              0  2
Högskolan i Skövde  HS-15653  Examensarbete i socialpsykologi C            3  4
Högskolan i Skövde  HS-15674  Examensarbete i socialpsykologi, Avancerad nivå           5  5
Högskolan i Skövde  HS-92353  Examensarbete i teoretisk filosofi C21               4  4
Högskolan i Skövde  HS-13077  Experimentdesign, Avancerad nivå                  0  1
Högskolan i Skövde  HS-13078  Experimentdesign, Avancerad nivå                  0  1
Högskolan i Skövde  HS-93077  Experimentdesign, Avancerad nivå                  0  1
Högskolan i Skövde  HS-93013  Farmakologi A31                           12  88
Högskolan i Skövde  HS-14366  Fenomenografi i omvårdnadsforskning, Avancerad nivå         1  2
Högskolan i Skövde  HS-12335  Filosofins historia B                        0  1
Högskolan i Skövde  HS-92335  Filosofins historia B                        0  2
Högskolan i Skövde  HS-15436  Finansiell ekonomi II B16                      3  10
Högskolan i Skövde  HS-95436  Finansiell ekonomi II B16                      0  10
Högskolan i Skövde  HS-15481  Finansiell riskhantering, Avancerad nivå              1  1
Högskolan i Skövde  HS-13632  Flervariabelanalys B                        0  8
Högskolan i Skövde  HS-93632  Flervariabelanalys B                        0  7
Högskolan i Skövde  HS-17154  Flexibla tillverkningssystem C, 7.5p                2  5
Högskolan i Skövde  HS-97154  Flexibla tillverkningssystem C, 7.5p                1  6
Högskolan i Skövde  HS-14114  Folkhälsovetenskap I A11                      5  38
Högskolan i Skövde  HS-94114  Folkhälsovetenskap I A11                      10  24
Högskolan i Skövde  HS-94115  Folkhälsovetenskap I A11                      1  61
Högskolan i Skövde  HS-15616  Forskningsmetodik I A                        2  9
Högskolan i Skövde  HS-95616  Forskningsmetodik I A                        34  68
Högskolan i Skövde  HS-17777  Forskningsmetodik, Avancerad nivå                  0  2
Högskolan i Skövde  HS-16508  Forskningstekniker inom pedagogiskt arbete A41           1  3
Högskolan i Skövde  HS-96508  Forskningstekniker inom pedagogiskt arbete A41           1  9
Högskolan i Skövde  HS-93393  Fysik A, behörighetsgivande kurs,                  13  22
Högskolan i Skövde  HS-13307  Fysik för ingenjörer I A18                     1  2
Högskolan i Skövde  HS-13308  Fysik för ingenjörer II A19                     0  1
Högskolan i Skövde  HS-13309  Fysik för ingenjörer V A22                     0  1
Högskolan i Skövde  HS-13310  Fysik för ingenjörer VI A23                     0  1
Högskolan i Skövde  HS-93083  Fysiologi, patofysiologi och medicinsk diagnostik, Avancerad nivå  4  6
Högskolan i Skövde  HS-13205  Fältbiologi för lärare, orienteringskurs A             4  6
Högskolan i Skövde  HS-95325  Företagsekonomi för kreativa industrier A              4  24
Högskolan i Skövde  HS-95326  Företagsledning i butik I A                     0  35
Högskolan i Skövde  HS-95327  Företagsledning i butik I A                     0  24
Högskolan i Skövde  HS-95328  Företagsledning i butik I A                     0  17
Högskolan i Skövde  HS-95329  Företagsledning i butik I A                     0  28
Högskolan i Skövde  HS-94381  Förlossningskonst, Avancerad nivå                  21  22
Högskolan i Skövde  HS-14272  Förskrivning av förbrukningsartiklar vid inkontinens B11      5  9
Högskolan i Skövde  HS-93079  Förskrivningsrätt för vissa läkemedel, Avancerad nivå        46  48
Högskolan i Skövde  HS-16116  Förvaltningsrätt A01                        2  12
Högskolan i Skövde  HS-18435  Förändrade medvetandetillstånd B                  4  8
Högskolan i Skövde  HS-98435  Förändrade medvetandetillstånd B                  11  26
Högskolan i Skövde  HS-18932  Genreglering B11                          0  4
Högskolan i Skövde  HS-98932  Genreglering B11                          1  4
Högskolan i Skövde  HS-13806  Geografiska databaser och kartografi A               1  3
Högskolan i Skövde  HS-93806  Geografiska databaser och kartografi A               2  16
Högskolan i Skövde  HS-13852  GIS i praktiken C15                         0  2
Högskolan i Skövde  HS-93852  GIS i praktiken C15                         2  5
Högskolan i Skövde  HS-13807  GPS och datainsamling i fält A20                  2  3
Högskolan i Skövde  HS-98719  Grafisk kommunikation A11                 2  50
Högskolan i Skövde  HS-15617  Grundkurs i socialpsykologi A               15  67
Högskolan i Skövde  HS-95617  Grundkurs i socialpsykologi A               8  21
Högskolan i Skövde  HS-95618  Grundkurs i socialpsykologi A               2  25
Högskolan i Skövde  HS-95619  Grundkurs i socialpsykologi A               5  34
Högskolan i Skövde  HS-17102  Grundläggande flödessimulering A              2  10
Högskolan i Skövde  HS-97102  Grundläggande flödessimulering A              1  1
Högskolan i Skövde  HS-18633  Grundläggande hållfasthetslära B              2  7
Högskolan i Skövde  HS-98633  Grundläggande hållfasthetslära B              26  36
Högskolan i Skövde  HS-18606  Grundläggande mekanik A                  2  5
Högskolan i Skövde  HS-98606  Grundläggande mekanik A                  1  73
Högskolan i Skövde  HS-15403  Grundläggande mikroekonomi och internationell handel A11  7  14
Högskolan i Skövde  HS-95403  Grundläggande mikroekonomi och internationell handel A11  41  49
Högskolan i Skövde  HS-18404  Grundläggande neurovetenskap A12              6  18
Högskolan i Skövde  HS-98404  Grundläggande neurovetenskap A12              21  39
Högskolan i Skövde  HS-15620  Gruppsykologi A                      11  55
Högskolan i Skövde  HS-14274  Gynekologisk och perinatal omvårdnad B20          3  8
Högskolan i Skövde  HS-94274  Gynekologisk och perinatal omvårdnad B20          10  24
Högskolan i Skövde  HS-14275  Handledning av studenter i kliniska studier B11      21  26
Högskolan i Skövde  HS-94275  Handledning av studenter i kliniska studier B11      0  1
Högskolan i Skövde  HS-14323  Handledning i yrkesmässig växt C              2  4
Högskolan i Skövde  HS-13038  Human anatomi och fysiologi I B17             2  12
Högskolan i Skövde  HS-93038  Human anatomi och fysiologi I B17             1  9
Högskolan i Skövde  HS-13039  Human anatomi och fysiologi II B16             0  13
Högskolan i Skövde  HS-93039  Human anatomi och fysiologi II B16             0  9
Högskolan i Skövde  HS-13040  Humangenetik I B22                     0  3
Högskolan i Skövde  HS-93040  Humangenetik I B22                     4  8
Högskolan i Skövde  HS-98739  Hypermedialt projekt B                   1  10
Högskolan i Skövde  HS-98252  Hypermedievetenskap - teori och metod C          0  14
Högskolan i Skövde  HS-98053  Hypermedievetenskap - specialstudium C           9  14
Högskolan i Skövde  HS-98033  Hypermedievetenskap - temakurs B              9  12
Högskolan i Skövde  HS-98034  Hypermedievetenskap - uppsatsskrivande B          1  12
Högskolan i Skövde  HS-13234  Hållbar utveckling B                    1  6
Högskolan i Skövde  HS-93234  Hållbar utveckling B                    2  12
Högskolan i Skövde  HS-96544  Hållbar utveckling i didaktiskt perspektiv B        51  72
Högskolan i Skövde  HS-96545  Hållbar utveckling i didaktiskt perspektiv B        20  31
Högskolan i Skövde  HS-14116  Hälsa och ohälsa inom olika kulturer A15          3  28
Högskolan i Skövde  HS-94116  Hälsa och ohälsa inom olika kulturer A15          0  2
Högskolan i Skövde  HS-17607  IKT och kommunikationshandikapp II A            19  28
Högskolan i Skövde  HS-13257  Indikator- och signalarter C                0  1
Högskolan i Skövde  HS-93257  Indikator- och signalarter C                2  4
Högskolan i Skövde  HS-18106  Industriell ekonomi A                   3  19
Högskolan i Skövde  HS-98106  Industriell ekonomi A                   4  28
Högskolan i Skövde  HS-15347  Industriell marknadsföring B32               1  6
Högskolan i Skövde  HS-95347  Industriell marknadsföring B32               7  18
Högskolan i Skövde  HS-15359  Industriell marknadsföring C31               1  4
Högskolan i Skövde  HS-95359  Industriell marknadsföring C31               1  7
Högskolan i Skövde  HS-98357  Informationssystem - forskning och utveckling C      1  14
Högskolan i Skövde  HS-98336  Informationssystem - programvaruprojekt B         2  3
Högskolan i Skövde  HS-19232  Informationssystem inom vårdområdet B11          0  2
Högskolan i Skövde  HS-99232  Informationssystem inom vårdområdet B11          0  3
Högskolan i Skövde  HS-17709  Informationssäkerhet - teknik, brott och lagar A     3  13
Högskolan i Skövde  HS-91036  Inspelningsteknik II B                  4  25
Högskolan i Skövde  HS-13012  Integrativ fysiologi A43                 1  4
Högskolan i Skövde  HS-93012  Integrativ fysiologi A43                 6  18
Högskolan i Skövde  HS-18436  Interaktion, design och användbarhet II B         0  4
Högskolan i Skövde  HS-98436  Interaktion, design och användbarhet II B         3  20
Högskolan i Skövde  HS-11306  Interkulturella och interspråkliga relationer I A11    0  5
Högskolan i Skövde  HS-11307  Interkulturella och interspråkliga relationer II A12   1  1
Högskolan i Skövde  HS-97512  Introduktion till ljudprogrammering A           2  4
Högskolan i Skövde  HS-18510  Introduktion till Lean Philosophy och Loss Deployment A  1  4
Högskolan i Skövde  HS-17009  Introduktion till modellverkstad A            0  5
Högskolan i Skövde  HS-14210  Introduktion till omvårdnadsvetenskap A01         0  2
Högskolan i Skövde  HS-19103  Introduktion till statistikverktyg - SPSS A        1  4
Högskolan i Skövde  HS-12302  Introduktionskurs till teoretisk filosofi A11       2  8
Högskolan i Skövde  HS-97541  IT-säkerhet - teknikaspekter B              1  3
Högskolan i Skövde  HS-96110  Juridik i butik I A                    0  35
Högskolan i Skövde  HS-96111  Juridik i butik I A                    0  24
Högskolan i Skövde  HS-96112  Juridik i butik I A                    0  17
Högskolan i Skövde  HS-96113  Juridik i butik I A                    0  28
Högskolan i Skövde  HS-16114  Juridisk introduktionskurs A               37  158
Högskolan i Skövde  HS-16117  Juridisk metod A                     4  12
Högskolan i Skövde  HS-16118  Juridisk metod A                     4  38
Högskolan i Skövde  HS-16115  Juridisk översiktskurs A                 17  60
Högskolan i Skövde  HS-96115  Juridisk översiktskurs A                 0  8
Högskolan i Skövde  HS-94211  Klinisk allmän omvårdnad A14               1  66
Högskolan i Skövde  HS-94212  Klinisk allmän omvårdnad A14               1  33
Högskolan i Skövde  HS-94276  Klinisk omvårdnad vid sviktande hälsa I B11        28  30
Högskolan i Skövde  HS-94277  Klinisk omvårdnad vid sviktande hälsa I B11        9  50
Högskolan i Skövde  HS-94278  Klinisk omvårdnad vid sviktande hälsa I B11        0  24
Högskolan i Skövde  HS-94279  Klinisk omvårdnad vid sviktande hälsa II B14       29  40
Högskolan i Skövde  HS-94280  Klinisk omvårdnad vid sviktande hälsa II B14       2  20
Högskolan i Skövde  HS-94281  Klinisk omvårdnad vid sviktande hälsa II B14       1  24
Högskolan i Skövde  HS-94367  Klinisk pediatrisk omvårdnad, Avancerad nivå       17  18
Högskolan i Skövde  HS-94159  Kliniska studier inom barn- och skolhälsovård C11     46  51
Högskolan i Skövde  HS-94163  Kliniska studier inom barn- och skolhälsovård C11     5  25
Högskolan i Skövde  HS-94324  Kliniskt tillämpad omvårdnad C13             5  30
Högskolan i Skövde  HS-94325  Kliniskt tillämpad omvårdnad C13             5  34
Högskolan i Skövde  HS-94326  Kliniskt tillämpad omvårdnad C13             2  38
Högskolan i Skövde  HS-94327  Kliniskt tillämpad omvårdnad C13             1  7
Högskolan i Skövde  HS-18405  Kognitionsvetenskap - kognitiva förmågor A        2  34
Högskolan i Skövde  HS-98405  Kognitionsvetenskap - kognitiva förmågor A        0  19
Högskolan i Skövde  HS-18456  Kognitionsvetenskap - kvantitativa metoder C       0  2
Högskolan i Skövde  HS-98456  Kognitionsvetenskap - kvantitativa metoder C       16  25
Högskolan i Skövde  HS-96548  Kommunikation och konflikthantering B           0  18
Högskolan i Skövde  HS-15621  Kommunikation och samtalsmetodik A            13  57
Högskolan i Skövde  HS-15622  Kommunikation och samtalsmetodik A            2  28
Högskolan i Skövde  HS-95623  Kommunikation och samtalsmetodik A            0  26
Högskolan i Skövde  HS-95624  Kommunikation och samtalsmetodik A           1  20
Högskolan i Skövde  HS-95625  Kommunikation och samtalsmetodik A           1  36
Högskolan i Skövde  HS-95640  Kommunikation och samtalsmetodik A           30  65
Högskolan i Skövde  HS-93618  Kompletterande kurs i matematik för omvårdnad A     0  5
Högskolan i Skövde  HS-15330  Konsumentmarknadsföring med konsumentbeteendefokus A  2  9
Högskolan i Skövde  HS-16138  Kontraktsrätt I B                    7  21
Högskolan i Skövde  HS-96138  Kontraktsrätt I B                    4  16
Högskolan i Skövde  HS-18910  Kriminalteknik i praktiken A              12  28
Högskolan i Skövde  HS-16139  Kriminologi II B                    8  30
Högskolan i Skövde  HS-15626  Kris- och katastrofpsykologi A05            18  90
Högskolan i Skövde  HS-95626  Kris- och katastrofpsykologi A05            0  4
Högskolan i Skövde  HS-18717  Kroki och tredimensionell form II A           3  14
Högskolan i Skövde  HS-96542  Kulturmöte - kulturkonflikt B03             5  74
Högskolan i Skövde  HS-96543  Kulturmöte - kulturkonflikt B03             2  30
Högskolan i Skövde  HS-18531  Kvantitativa metoder inom logistik B          1  3
Högskolan i Skövde  HS-98531  Kvantitativa metoder inom logistik B          8  16
Högskolan i Skövde  HS-94382  Kvinno- och mödrahälsovård, Avancerad nivå       1  22
Högskolan i Skövde  HS-96549  Ledarskap och lärande B                 4  15
Högskolan i Skövde  HS-94113  Ledning och organisation inom hälso- och sjukvård A13  0  24
Högskolan i Skövde  HS-94117  Ledning och organisation inom hälso- och sjukvård A13  0  28
Högskolan i Skövde  HS-94118  Ledning och organisation inom hälso- och sjukvård A13  0  20
Högskolan i Skövde  HS-14289  Lindrat lidande i klinisk kontext B           0  1
Högskolan i Skövde  HS-11833  Litteraturvetenskap: Modern litteratur: 1800-2000 B11  11  22
Högskolan i Skövde  HS-11834  Litteraturvetenskap: Modern litteratur: 1800-2000 B11  2  3
Högskolan i Skövde  HS-11809  Litteraturvetenskaplig introduktionskurs A11      30  85
Högskolan i Skövde  HS-11835  Litteraturvetenskaplig tema- och uppsatskurs B12    0  3
Högskolan i Skövde  HS-11004  Livemusikprojekt 1 A                  1  3
Högskolan i Skövde  HS-11009  Livemusikprojekt 2 A                  0  10
Högskolan i Skövde  HS-98715  Ljudberättande A                    0  3
Högskolan i Skövde  HS-96550  Lärande och undervisning B               43  121
Högskolan i Skövde  HS-15437  Makroekonomi: teori och politik B12           2  4
Högskolan i Skövde  HS-95437  Makroekonomi: teori och politik B12           1  12
Högskolan i Skövde  HS-15348  Marknadsföring B                    2  15
Högskolan i Skövde  HS-95348  Marknadsföring B                    4  60
Högskolan i Skövde  HS-17513  Maskinnära programmering A               1  4
Högskolan i Skövde  HS-97513  Maskinnära programmering A               1  35
Högskolan i Skövde  HS-14126  Mat som näring för våra äldre A             5  21
Högskolan i Skövde  HS-93693  Matematik C, behörighetsgivande kurs,          7  23
Högskolan i Skövde  HS-93694  Matematik D, behörighetsgivande kurs,          2  23
Högskolan i Skövde  HS-13619  Matematik för ekonomer A78               0  3
Högskolan i Skövde  HS-13620  Matematik S1 A77                    2  13
Högskolan i Skövde  HS-96509  Matematik, natur och teknik för tidiga åldrar A25    77  79
Högskolan i Skövde  HS-93621  Matematikdidaktik A                   15  17
Högskolan i Skövde  HS-13622  Matematisk analys A                   5  22
Högskolan i Skövde  HS-93622  Matematisk analys A                   8  68
Högskolan i Skövde  HS-13623  Matematisk översiktskurs A81              0  4
Högskolan i Skövde  HS-93623  Matematisk översiktskurs A81              0  16
Högskolan i Skövde  HS-13311  Materialfysik A13                    1  7
Högskolan i Skövde  HS-98737  Medieprojekt B                     1  10
Högskolan i Skövde  HS-12336  Medvetandefilosofi B                      1  6
Högskolan i Skövde  HS-92336  Medvetandefilosofi B                      3  25
Högskolan i Skövde  HS-11308  Medvetandet och hjärnan A                   26  138
Högskolan i Skövde  HS-97033  Mekatronik B15                         5  24
Högskolan i Skövde  HS-94119  Metoder för hälsofrämjande arbete I A             21  35
Högskolan i Skövde  HS-94120  Metoder för hälsofrämjande arbete I A             13  27
Högskolan i Skövde  HS-94121  Metoder för hälsofrämjande arbete I A             14  20
Högskolan i Skövde  HS-18911  Mikrobiologi 1 A13                       8  16
Högskolan i Skövde  HS-98914  Mikrobiologi 1 A13                       2  3
Högskolan i Skövde  HS-93014  Mikrobiologi och hygien A12                  44  98
Högskolan i Skövde  HS-15635  Moderna socialpsykologiska perspektiv B            2  23
Högskolan i Skövde  HS-95635  Moderna socialpsykologiska perspektiv B            15  58
Högskolan i Skövde  HS-98003  Modernitetens teknologier A                  0  4
Högskolan i Skövde  HS-18956  Molekylär mikrobiologi C19                   0  3
Högskolan i Skövde  HS-98956  Molekylär mikrobiologi C19                   2  8
Högskolan i Skövde  HS-18912  Molekylärbiologiska modeller A31                1  12
Högskolan i Skövde  HS-91039  Musikindustrin - affärsrelationer B              1  19
Högskolan i Skövde  HS-91006  Musikinstrument II A                      2  25
Högskolan i Skövde  HS-91007  Musikinstrument IV A                      3  19
Högskolan i Skövde  HS-18437  Människa-datorinteraktion - användbarhet B           0  1
Högskolan i Skövde  HS-98437  Människa-datorinteraktion - användbarhet B           0  9
Högskolan i Skövde  HS-13808  Naturkatastrofer och klimatförändringar A18          1  18
Högskolan i Skövde  HS-93902  Naturvetenskap för lärare II A21                21  21
Högskolan i Skövde  HS-18406  Neuroetik A                          0  7
Högskolan i Skövde  HS-98406  Neuroetik A                          5  16
Högskolan i Skövde  HS-17514  Objektorienterad programmering A                0  7
Högskolan i Skövde  HS-97514  Objektorienterad programmering A                4  13
Högskolan i Skövde  HS-14368  Omvårdnad med inriktning mot vuxna och äldre, Avancerad nivå  13  25
Högskolan i Skövde  HS-94282  Omvårdnad vid sviktande hälsa I B11              8  45
Högskolan i Skövde  HS-94283  Omvårdnad vid sviktande hälsa I B11              3  28
Högskolan i Skövde  HS-94284  Omvårdnad vid sviktande hälsa I B11              1  24
Högskolan i Skövde  HS-94285  Omvårdnad vid sviktande hälsa II B13              21  25
Högskolan i Skövde  HS-94286  Omvårdnad vid sviktande hälsa II B13              1  55
Högskolan i Skövde  HS-14369  Omvårdnadsforskning, Avancerad nivå              2  3
Högskolan i Skövde  HS-14329  Omvårdnadsforskningens teori och metod II C11         3  8
Högskolan i Skövde  HS-94328  Omvårdnadsforskningens teori och metod II C11         43  64
Högskolan i Skövde  HS-94329  Omvårdnadsforskningens teori och metod II C11         0  33
Högskolan i Skövde  HS-14287  Omvårdnadsperspektiv vid livets slutskede B14         4  6
Högskolan i Skövde  HS-94287  Omvårdnadsperspektiv vid livets slutskede B14         1  5
Högskolan i Skövde  HS-14214  Omvårdnadsteoretiska grunder A03                0  2
Högskolan i Skövde  HS-15482  Options and Futures, Avancerad nivå              0  5
Högskolan i Skövde  HS-18203  Organisation A03                        2  7
Högskolan i Skövde  HS-98203  Organisation A03                        4  4
Högskolan i Skövde  HS-15349  Organisation och ledarskap B                  3  12
Högskolan i Skövde  HS-95349  Organisation och ledarskap B                  2  59
Högskolan i Skövde  HS-15627  Organisation och ledarskap I A                 3  12
Högskolan i Skövde  HS-95627  Organisation och ledarskap I A                 30  66
Högskolan i Skövde  HS-95641  Organisation och ledarskap I A                 1  59
Högskolan i Skövde  HS-15654  Organisation och ledarskap III C                2  5
Högskolan i Skövde  HS-95654  Organisation och ledarskap III C                0  2
Högskolan i Skövde  HS-93042  Patofysiologi, diagnostik och behandling B51          78  94
Högskolan i Skövde  HS-94392  Pediatrisk omvårdnad, Avancerad nivå              20  26
Högskolan i Skövde  HS-12356  Personlig identitet C18                    0  2
Högskolan i Skövde  HS-92356  Personlig identitet C18                    0  3
Högskolan i Skövde  HS-11008  Populärmusik - komposition 1 A                 1  5
Högskolan i Skövde  HS-91008  Populärmusik - komposition 1 A                 0  5
Högskolan i Skövde  HS-11010  Populärmusik - komposition 2 A                 0  10
Högskolan i Skövde  HS-91037  Praktisk musikkunskap II B                   1  25
Högskolan i Skövde  HS-14331  Prehospital omvårdnad - ambulansteknik C            9  14
Högskolan i Skövde  HS-15628  Presentation och argumentation A09               1  20
Högskolan i Skövde  HS-17515  Procedurell programmering A                  2  3
Högskolan i Skövde  HS-97515  Procedurell programmering A                  1  10
Högskolan i Skövde  HS-17516  Procedurell programmering i Perl A               1  2
Högskolan i Skövde  HS-97516  Procedurell programmering i Perl A               0  35
Högskolan i Skövde  HS-18508  Produktionslogistik I A                    6  15
Högskolan i Skövde  HS-18509  Produktionslogistik I A                    21  90
Högskolan i Skövde  HS-98508  Produktionslogistik I A                    5  38
Högskolan i Skövde  HS-18534  Produktionslogistik II B                    0  8
Högskolan i Skövde  HS-98534  Produktionslogistik II B                    1  17
Högskolan i Skövde  HS-17034  Produktmodellkonstruktion B19                 1  2
Högskolan i Skövde  HS-97034  Produktmodellkonstruktion B19                 2  20
Högskolan i Skövde  HS-97517  Programmering - en orientering i datorstödd problemlösning A  2  44
Högskolan i Skövde  HS-97522  Programmering - en orientering i datorstödd problemlösning A  5  15
Högskolan i Skövde  HS-99032  Programvaruutveckling - spelutveckling B            4  70
Högskolan i Skövde  HS-98337  Programvaruutveckling B                    0  4
Högskolan i Skövde  HS-18338  Projekt i informationssystemutveckling B            0  2
Högskolan i Skövde  HS-98339  Projekt i informationssystemutveckling B            4  13
Högskolan i Skövde  HS-98438  Projekt i kognitionsvetenskap B                2  12
Högskolan i Skövde  HS-98535  Projekt i logistik B                      1  6
Högskolan i Skövde  HS-95438  Projekt i nationalekonomi B13                 0  1
Högskolan i Skövde  HS-17518  Projekt i programmering A                   0  4
Högskolan i Skövde  HS-97518  Projekt i programmering A                   3  10
Högskolan i Skövde  HS-97519  Projekt i spelprogrammering A                 11  27
Högskolan i Skövde  HS-97705  Projekt i spelutveckling - design A11             12  41
Högskolan i Skövde  HS-98736  Projekt i spelutveckling - design B11             29  31
Högskolan i Skövde  HS-98720  Projekt i spelutveckling - grafik A11             15  42
Högskolan i Skövde  HS-98738  Projekt i spelutveckling - grafik B11             28  33
Högskolan i Skövde  HS-98716  Projekt i spelutveckling - ljud A11              0  3
Högskolan i Skövde  HS-97540  Projekt i spelutveckling - programmering B           9  18
Högskolan i Skövde  HS-97542  Projekt i systemadministration B                0  5
Högskolan i Skövde  HS-93080  Projektarbete i biomedicin, Avancerad nivå           1  1
Högskolan i Skövde  HS-93081  Projektarbete i biomedicin, Avancerad nivå           0  1
Högskolan i Skövde  HS-13259  Projektarbete i ekologi C16                  0  1
Högskolan i Skövde  HS-98635  Projektarbete i teknik B                    3  4
Högskolan i Skövde  HS-15629  Projektledning - grundkurs A                  3  22
Högskolan i Skövde  HS-95629  Projektledning - grundkurs A                  3  67
Högskolan i Skövde  HS-18204  Projektledning med inriktning mot planering A         2  10
Högskolan i Skövde  HS-98204  Projektledning med inriktning mot planering A         5  9
Högskolan i Skövde  HS-15636  Projektledning med inriktning mot planering i praktiken B  2  7
Högskolan i Skövde  HS-95636  Projektledning med inriktning mot planering i praktiken B  1  68
Högskolan i Skövde  HS-14134  Psykisk hälsa och ohälsa i samhället B           2  14
Högskolan i Skövde  HS-94134  Psykisk hälsa och ohälsa i samhället B           1  16
Högskolan i Skövde  HS-17560  Realtidssystem C                      0  1
Högskolan i Skövde  HS-97560  Realtidssystem C                      0  7
Högskolan i Skövde  HS-18957  Rekombinant DNA-teknik C11                 1  3
Högskolan i Skövde  HS-98957  Rekombinant DNA-teknik C11                 0  3
Högskolan i Skövde  HS-93624  Repetitionskurs i matematik för vårdpersonal A       0  30
Högskolan i Skövde  HS-15637  Samhällsvetenskaplig metod II B08              12  14
Högskolan i Skövde  HS-95637  Samhällsvetenskaplig metod II B08              35  58
Högskolan i Skövde  HS-15655  Samhällsvetenskaplig metod III C08             0  13
Högskolan i Skövde  HS-95655  Samhällsvetenskaplig metod III C08             4  58
Högskolan i Skövde  HS-13702  Sannolikhetslära A83                    0  4
Högskolan i Skövde  HS-93702  Sannolikhetslära A83                    0  9
Högskolan i Skövde  HS-18439  Seminarium i neurala teorier om medvetandet B11       0  1
Högskolan i Skövde  HS-98439  Seminarium i neurala teorier om medvetandet B11       0  17
Högskolan i Skövde  HS-93082  Sjukdom och funktionshinder hos skolbarn, Avancerad nivå  45  55
Högskolan i Skövde  HS-14161  Skolbarns hälsa genom rörelse C               3  13
Högskolan i Skövde  HS-94161  Skolbarns hälsa genom rörelse C               7  14
Högskolan i Skövde  HS-94162  Skolhälsovård C14                      11  20
Högskolan i Skövde  HS-12004  Skriva A12                         0  7
Högskolan i Skövde  HS-15656  Socialpsykologi i arbetslivet C               2  4
Högskolan i Skövde  HS-95656  Socialpsykologi i arbetslivet C               49  53
Högskolan i Skövde  HS-15630  Socialpsykologi och hälsa A06                13  59
Högskolan i Skövde  HS-15638  Socialpsykologiska klassiker B13              0  14
Högskolan i Skövde  HS-95638  Socialpsykologiska klassiker B13              2  58
Högskolan i Skövde  HS-95639  Socialpsykologiska undersökningsmetoder A          29  67
Högskolan i Skövde  HS-11701  Sociolingvistik A17                     2  8
Högskolan i Skövde  HS-12153  Spanska / Examensarbete C23                 1  1
Högskolan i Skövde  HS-92153  Spanska / Examensarbete C23                 1  2
Högskolan i Skövde  HS-12147  Spanska / Fackspråksfärdighet - ekonomi B21         1  2
Högskolan i Skövde  HS-92147  Spanska / Fackspråksfärdighet - ekonomi B21         9  11
Högskolan i Skövde  HS-12149  Spanska / Interkulturellt beteende och språkfärdighet B22  0  2
Högskolan i Skövde  HS-92149  Spanska / Interkulturellt beteende och språkfärdighet B22  0  11
Högskolan i Skövde  HS-12104  Spanska / Kommunikativ spanska A01             5  12
Högskolan i Skövde  HS-12105  Spanska / Kommunikativ spanska A02             2  8
Högskolan i Skövde  HS-92105  Spanska / Kommunikativ spanska A02             2  6
Högskolan i Skövde  HS-12150  Spanska / Litteraturhistoria och text B13          1  4
Högskolan i Skövde  HS-92150  Spanska / Litteraturhistoria och text B13          5  6
Högskolan i Skövde  HS-12121  Spanska / Länderkunskap B23                 0  2
Högskolan i Skövde  HS-92121  Spanska / Länderkunskap B23                 0  13
Högskolan i Skövde  HS-12107  Spanska / Muntlig språkfärdighet A12            5  15
Högskolan i Skövde  HS-12122  Spanska / Projektarbete utomlands B31            0  1
Högskolan i Skövde  HS-92122  Spanska / Projektarbete utomlands B31            0  1
Högskolan i Skövde  HS-12123  Spanska / Skriftlig språkfärdighet B11           2  5
Högskolan i Skövde  HS-92123  Spanska / Skriftlig språkfärdighet B11           1  6
Högskolan i Skövde  HS-12124  Spanska / Språkvetenskap och språkfärdighet B12       0  5
Högskolan i Skövde  HS-92124  Spanska / Språkvetenskap och språkfärdighet B12       0  4
Högskolan i Skövde  HS-12125  Spanska / Uppsats B14                  0  3
Högskolan i Skövde  HS-92125  Spanska / Uppsats B14                  0  6
Högskolan i Skövde  HS-12526  Spanska / Uppsats B24                  1  2
Högskolan i Skövde  HS-92526  Spanska / Uppsats B24                  0  11
Högskolan i Skövde  HS-12154  Spanska / Uppsats C13                  1  1
Högskolan i Skövde  HS-92154  Spanska / Uppsats C13                  3  4
Högskolan i Skövde  HS-97733  Spelanalys II B                     8  67
Högskolan i Skövde  HS-15804  Statistik A81                      2  14
Högskolan i Skövde  HS-95804  Statistik A81                      2  51
Högskolan i Skövde  HS-15805  Statistisk inferens A85                 1  9
Högskolan i Skövde  HS-95805  Statistisk inferens A85                 0  19
Högskolan i Skövde  HS-15931  Statsvetenskap B1                    6  7
Högskolan i Skövde  HS-97134  Styr- och reglerteknik B                3  10
Högskolan i Skövde  HS-11204  Svensk filmhistoria A                  2  8
Högskolan i Skövde  HS-11205  Svensk filmhistoria A                  2  5
Högskolan i Skövde  HS-12232  Svenska språket B1                   6  7
Högskolan i Skövde  HS-93625  Tal och mönster A                    4  22
Högskolan i Skövde  HS-12005  Tala A01                        3  12
Högskolan i Skövde  HS-16534  Teknik och samhälle B                  0  1
Högskolan i Skövde  HS-96534  Teknik och samhälle B                  2  4
Högskolan i Skövde  HS-12337  Teoretisk filosofi B2                  2  3
Högskolan i Skövde  HS-12357  Teoretisk filosofi C15                 0  1
Högskolan i Skövde  HS-92357  Teoretisk filosofi C15                 0  3
Högskolan i Skövde  HS-12358  Teoretisk filosofi C17                 0  1
Högskolan i Skövde  HS-92358  Teoretisk filosofi C17                 0  2
Högskolan i Skövde  HS-18607  Tillverkningsteknik A                  1  9
Högskolan i Skövde  HS-98607  Tillverkningsteknik A                  1  40
Högskolan i Skövde  HS-95350  Trender inom svensk detaljhandel B           10  18
Högskolan i Skövde  HS-95391  Trender inom svensk detaljhandel B           9  20
Högskolan i Skövde  HS-95392  Trender inom svensk detaljhandel B           4  15
Högskolan i Skövde  HS-12453  Tyska / Examensarbete C23                0  1
Högskolan i Skövde  HS-12403  Tyska / Kommunikativ tyska A01             2  5
Högskolan i Skövde  HS-12405  Tyska / Kommunikativ tyska A02             0  1
Högskolan i Skövde  HS-12437  Tyska / Projektarbete utomlands B31           1  1
Högskolan i Skövde  HS-12404  Tyska / Skriftlig och muntlig affärskommunikation A21  4  7
Högskolan i Skövde  HS-92438  Tyska / Språksystem och språkfärdighet B15       0  1
Högskolan i Skövde  HS-12439  Tyska, Ekonomiskt fackspråk och områdesstudier B25   0  1
Högskolan i Skövde  HS-92439  Tyska, Ekonomiskt fackspråk och områdesstudier B25   1  1
Högskolan i Skövde  HS-15806  Undersökningsmetodik A82                0  7
Högskolan i Skövde  HS-95806  Undersökningsmetodik A82                2  45
Högskolan i Skövde  HS-98134  Uppsats i Industriell ekonomi: Informationssystem B   0  7
Högskolan i Skövde  HS-14370  Utveckling av omvårdnadskunskap, Avancerad nivå     0  3
Högskolan i Skövde  HS-15672  Utvärderings- och utredningsmetodik, Avancerad nivå   4  11
Högskolan i Skövde  HS-13206  Vattenkvalitet - avlopp A                0  3
Högskolan i Skövde  HS-94122  Verksamhetsförlagda studier inom folkhälsoarbete A12  27  30
Högskolan i Skövde  HS-94123  Verksamhetsförlagda studier inom folkhälsoarbete A12  1  29
Högskolan i Skövde  HS-94124  Verksamhetsförlagda studier inom folkhälsoarbete A12  0  39
Högskolan i Skövde  HS-15360  Vetenskaplig metod C                  0  17
Högskolan i Skövde  HS-12338  Vetenskapsfilosofi B                  0  8
Högskolan i Skövde    HS-92338  Vetenskapsfilosofi B                          1  25
Högskolan i Skövde    HS-13810  Vingeografi II A21                           0  2
Högskolan i Skövde    HS-13312  Vågrörelselära A14                           0  7
Högskolan i Skövde    HS-99206  Vårdinformatik A                            1  39
Högskolan i Skövde    HS-99208  Vårdinformatik A                            2  63
Högskolan i Skövde    HS-15673  Vårdinstitutioners socialpsykologi, Avancerad nivå           4  9
Högskolan i Skövde    HS-14288  Vårdrelationer B                            1  5
Högskolan i Skövde    HS-94288  Vårdrelationer B                            0  2
Högskolan i Skövde    HS-13809  Västgötabergens geologi och landformer A19               3  5
Högskolan i Skövde    HS-98913  Växtfysiologi A25                           0  12
Högskolan i Skövde    HS-17731  Webbutveckling - databasgränssnitt B                  3  10
Högskolan i Skövde    HS-17706  Webbutveckling - webbplatsdesign A                   6  21
Högskolan i Skövde    HS-17707  Webbutveckling - webbplatsdesign A                   2  11
Högskolan i Skövde    HS-97707  Webbutveckling - webbplatsdesign A                   0  6
Högskolan i Skövde    HS-97732  Webbutveckling - XML API B                       1  12
Högskolan i Skövde    HS-97521  Windows-administration A                        16  38
Högskolan i Skövde    HS-14125  Äldres hälsa och miljö A                        5  17
Högskolan Kristianstad  HKR-45025  Administration av datasystem och lokala nätverk            6  10
Högskolan Kristianstad  HKR-48175  Akutsjukvård                              25  48
Högskolan Kristianstad  HKR-44134  Algebra II                               1  1
Högskolan Kristianstad  HKR-48045  Alkohol-, narkotika- och tobaksprevention II              4  16
Högskolan Kristianstad  HKR-43712  Allmänna utbildningsområdet (41-60)                  9  9
Högskolan Kristianstad  HKR-44010  Alplandskapets ekosystem och geologi                  16  27
Högskolan Kristianstad  HKR-42081  Appalacherna - geografi, geologi, kultur och historia         0  14
Högskolan Kristianstad  HKR-44011  Arachnologi                              4  7
Högskolan Kristianstad  HKR-44135  Aritmetik för lärare                          2  3
Högskolan Kristianstad  HKR-44001  Astrobiologi                              3  22
Högskolan Kristianstad  HKR-44002  Astrobiologi                              2  3
Högskolan Kristianstad  HKR-44003  Astrobiologi                              1  2
Högskolan Kristianstad  HKR-44004  Astrologi och astronomi ur ett kulturhistoriskt perspektiv       2  28
Högskolan Kristianstad  HKR-45201  ASP.NET programmering med C#                      14  34
Högskolan Kristianstad  HKR-45202  ASP.NET programmering med C#                      8  27
Högskolan Kristianstad  HKR-42224  Att arbeta med flerspråkiga barn i förskola och skola         9  33
Högskolan Kristianstad  HKR-42225  Att bedöma elevers skriftliga arbeten                 6  15
Högskolan Kristianstad  HKR-41189  Att handleda studenter på grundnivå                  3  5
Högskolan Kristianstad  HKR-41190  Att möta människor I                          19  77
Högskolan Kristianstad  HKR-42226  Att skriva på nätet (1-30)                       21  83
Högskolan Kristianstad  HKR-41191  Att utveckla miljöer för lärande i förskolan              5  11
Högskolan Kristianstad  HKR-48176  Att vårda personer med demens                     2  33
Högskolan Kristianstad  HKR-48024  Basmedicin I                              37  69
Högskolan Kristianstad  HKR-44000  Bastermin till Biomedicinsk analytikerprogrammet            4  13
Högskolan Kristianstad  HKR-41706  Bemötande och kommunikation ur ett socialpsykologiskt perspektiv    7  46
Högskolan Kristianstad  HKR-46105  Beskattningsrätt II                          9  15
Högskolan Kristianstad  HKR-44096  Beslutsstöd och Business Intelligence - datorstödd verksamhetsanalys  1  5
Högskolan Kristianstad  HKR-44097  Beslutsstöd och Business Intelligence - datorstödd verksamhetsanalys  12  26
Högskolan Kristianstad  HKR-42008  Bild - en ämnesfördjupning i 3-dimensionellt arbete          12  31
Högskolan Kristianstad  HKR-42009  Bild - en ämnesfördjupning i måleri                  15  32
Högskolan Kristianstad  HKR-44012  Biologi II                               2  2
Högskolan Kristianstad  HKR-44116  Byarnas, städernas och godsens landskap                0  2
Högskolan Kristianstad  HKR-45125  CAD II                                0  5
Högskolan Kristianstad  HKR-45126  CAD II                                3  12
Högskolan Kristianstad  HKR-45123  CAD med ritteknik                           4  19
Högskolan Kristianstad  HKR-45124  CAD med ritteknik                           8  26
Högskolan Kristianstad  HKR-44013  Cell- och molekylärbiologisk fördjupningskurs för lärare       0  1
Högskolan Kristianstad  HKR-44136  Chans, risk och dataanalys                      5  6
Högskolan Kristianstad  HKR-44137  Chans, risk och dataanalys                      0  1
Högskolan Kristianstad  HKR-46061  Corporate Strategy                          35  283
Högskolan Kristianstad  HKR-45034  Databas grund och programvaruutveckling                8  35
Högskolan Kristianstad  HKR-45026  Datakommunikation och nät                       0  1
Högskolan Kristianstad  HKR-45006  Datorstödd produktion                         0  1
Högskolan Kristianstad  HKR-45007  Datorstödd produktion                         0  2
Högskolan Kristianstad  HKR-42082  De karibiska buckanjärerna - en förmodern gaykulturs historia     13  32
Högskolan Kristianstad  HKR-48177  Demenssjukdomar                            29  58
Högskolan Kristianstad  HKR-46062  Den ideella föreningens ekonomi och juridik              7  19
Högskolan Kristianstad  HKR-44098  Design för systemintegration - introduktion till XML och ontologier  0  9
Högskolan Kristianstad  HKR-41192  Distansöverbryggande pedagogik                    6  8
Högskolan Kristianstad  HKR-44151  Ecological Sanitation                         1  1
Högskolan Kristianstad  HKR-46027  Elektronisk handel (E-handel)                     7  44
Högskolan Kristianstad  HKR-42040  Engelska I                              13  59
Högskolan Kristianstad  HKR-42041  Engelska I                              7  37
Högskolan Kristianstad  HKR-42042  Engelska IV                              8  58
Högskolan Kristianstad  HKR-44152  Enskilda VA-anläggningar                       0  1
Högskolan Kristianstad  HKR-46063  Environment of International Business                 2  6
Högskolan Kristianstad  HKR-46106  European Community Law                        1  73
Högskolan Kristianstad  HKR-44014  Evolutionär medicin                          5  32
Högskolan Kristianstad  HKR-45035  Examensarbete Datalogi                        3  9
Högskolan Kristianstad  HKR-45028  Examensarbete Digital kommunikationsdesign              2  6
Högskolan Kristianstad  HKR-46064  Examensarbete i företagsekonomi, kandidat               2  7
Högskolan Kristianstad  HKR-46078  Examensarbete i handelsrätt                      1  1
Högskolan Kristianstad  HKR-45095  Examensarbete Industriell ekonomi                   2  2
Högskolan Kristianstad  HKR-45235  Examensarbete Teknik                         0  2
Högskolan Kristianstad  HKR-45236  Examensarbete Teknik                         4  14
Högskolan Kristianstad  HKR-45237  Examensarbete Teknik                         0  2
Högskolan Kristianstad  HKR-41193  Examination, fusk och bedömning                    2  3
Högskolan Kristianstad  HKR-48178  Farmakologi och sjukdomslära med förskrivningsrätt          12  14
Högskolan Kristianstad  HKR-45128  FEM i praktiken                            12  22
Högskolan Kristianstad  HKR-46065  Finansiell bedömning och budgetering                 0  3
Högskolan Kristianstad  HKR-44138  Flervariabelanalys                          0  1
Högskolan Kristianstad  HKR-44005  Från Big Bang till stjärnors död                   10  45
Högskolan Kristianstad  HKR-44055  Fysikens grunder I                          6  13
Högskolan Kristianstad  HKR-44056  Fysikens grunder II                          0  5
Högskolan Kristianstad  HKR-46066  Företagsstyrning                           0  5
Högskolan Kristianstad  HKR-42083  Förintelsen                              12  28
Högskolan Kristianstad  HKR-42084  Försvenskningen av Skåne - en omdiskuterad historia          4  32
Högskolan Kristianstad  HKR-42074  Geografi I                              3  14
Högskolan Kristianstad  HKR-42075  Geografi III                             2  2
Högskolan Kristianstad  HKR-44139  Geometri för lärare                          0  2
Högskolan Kristianstad  HKR-48179  Geriatrisk omvårdnad - funktionsnedsättning och omvårdnadsbehov    2  4
Högskolan Kristianstad  HKR-48046  Global hälsa                                29  233
Högskolan Kristianstad  HKR-44076  Grafisk design I                              169  469
Högskolan Kristianstad  HKR-44077  Grafisk design II                              23  197
Högskolan Kristianstad  HKR-46079  Handelsrätt I                                10  22
Högskolan Kristianstad  HKR-46080  Handelsrätt II                               7   13
Högskolan Kristianstad  HKR-48180  Handledarutbildning för studenthandledare i verksamhetsförlagd utbildning  10  26
Högskolan Kristianstad  HKR-48181  Handledarutbildning för studenthandledare i verksamhetsförlagd utbildning  9   11
Högskolan Kristianstad  HKR-41161  Hem- och konsumentkunskap I                         1   7
Högskolan Kristianstad  HKR-41162  Hem- och konsumentkunskap I                         32  39
Högskolan Kristianstad  HKR-42085  Historia (1-15)                               1   2
Högskolan Kristianstad  HKR-42086  Historia I                                 11  38
Högskolan Kristianstad  HKR-42087  Historia IV                                 3   3
Högskolan Kristianstad  HKR-46067  Human Resource Management                          59  401
Högskolan Kristianstad  HKR-44243  Hållbar utveckling: Människa och biosfär utifrån olika perspektiv      0   9
Högskolan Kristianstad  HKR-45092  Hållfasthetslära                              2   2
Högskolan Kristianstad  HKR-48047  Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser                   8   27
Högskolan Kristianstad  HKR-42093  Idrott och hälsa för barn och yngre elever I                2   3
Högskolan Kristianstad  HKR-42094  Idrott och hälsa för barn och yngre elever II                3   5
Högskolan Kristianstad  HKR-41194  IKT-pedagogik                                2   4
Högskolan Kristianstad  HKR-44099  Informatik I                                10  32
Högskolan Kristianstad  HKR-44100  Informatik II                                1   2
Högskolan Kristianstad  HKR-45140  Inledande matematik, inriktning data                    0   3
Högskolan Kristianstad  HKR-45710  Inledande matematik, inriktning data                    2   4
Högskolan Kristianstad  HKR-48048  Integrativa forskningsmetoder                        2   8
Högskolan Kristianstad  HKR-48049  Integrative Health Sciences: Disability and Society             6   33
Högskolan Kristianstad  HKR-48050  Integrerad hälsovetenskap: litteraturstudie                 0   7
Högskolan Kristianstad  HKR-44238  Interaktiva medier I                            3   39
Högskolan Kristianstad  HKR-44239  Interaktiva medier II                            3   12
Högskolan Kristianstad  HKR-42150  Intercultural Communication                         8   267
Högskolan Kristianstad  HKR-46068  International Business and Multinational Enterprises            2   9
Högskolan Kristianstad  HKR-46069  Internationell redovisning och revision                   3   7
Högskolan Kristianstad  HKR-41120  Internationellt och globalt PA-arbete                    4   7
Högskolan Kristianstad  HKR-41121  Internationellt och globalt PA-arbete                    10  13
Högskolan Kristianstad  HKR-44240  Internetpublicering och webbdesign                     14  70
Högskolan Kristianstad  HKR-42088  Introduktion till Martin Luthers liv och teologi              1   14
Högskolan Kristianstad  HKR-44015  Introduktionskurs i biologi                         0   1
Högskolan Kristianstad  HKR-44059  Introduktionskurs i fysik                          1   2
Högskolan Kristianstad  HKR-44108  Introduktionskurs i kemi                          1   4
Högskolan Kristianstad  HKR-44141  Introduktionskurs i matematik I                       0   3
Högskolan Kristianstad  HKR-44142  Introduktionskurs i matematik II                      1   4
Högskolan Kristianstad  HKR-46031  IT för företagande                             0   6
Högskolan Kristianstad  HKR-44109  Kemi I                                   3   7
Högskolan Kristianstad  HKR-44110  Kemins grunder                               1   5
Högskolan Kristianstad  HKR-44111  Kemins grunder                               0   2
Högskolan Kristianstad  HKR-46070  Koncernredovisning                             0   8
Högskolan Kristianstad  HKR-41038  Konflikter och mobbning II                         12  19
Högskolan Kristianstad  HKR-45129  Konstruktion med projekt                          1   6
Högskolan Kristianstad  HKR-42227  Kreativt skrivande                             64  163
Högskolan Kristianstad  HKR-42228  Kreativt skrivande                             32  135
Högskolan Kristianstad  HKR-41114  Kriminologi II                                   9   32
Högskolan Kristianstad  HKR-48182  Kristeorier och krisbistånd                             11  19
Högskolan Kristianstad  HKR-45115  Kvalitetsteknik - Sex sigma projekt                         1   7
Högskolan Kristianstad  HKR-44112  Laborationer och säkerhet i kemi i grundskolan och gymnasieskolan          3   4
Högskolan Kristianstad  HKR-41701  Learning study - att analysera och utveckla elevers lärande I            4   7
Högskolan Kristianstad  HKR-41702  Learning study - att analysera och utveckla elevers lärande II           1   4
Högskolan Kristianstad  HKR-41195  Ledarskap och vuxnas lärande                            1   9
Högskolan Kristianstad  HKR-42119  Litteratur för yngre barn                              0   4
Högskolan Kristianstad  HKR-45159  Ljudlandskap                                    0   3
Högskolan Kristianstad  HKR-45160  Ljudprogrammering                                  0   1
Högskolan Kristianstad  HKR-44143  Lärande och undervisning i matematik I                       1   5
Högskolan Kristianstad  HKR-44144  Lärande och undervisning i matematik I                       0   1
Högskolan Kristianstad  HKR-41039  Lärarens roll i barns tal-, läs- och skrivutveckling                11  27
Högskolan Kristianstad  HKR-46071  Magisterseminarium i Internationell redovisning och revision och Företagsstyrning  1   3
Högskolan Kristianstad  HKR-46072  Marketing in International Business                         5   20
Högskolan Kristianstad  HKR-48051  Massage och hälsa                                  27  72
Högskolan Kristianstad  HKR-41163  Mat, näring och hälsa I                               17  51
Högskolan Kristianstad  HKR-44145  Matematik för barn i åldern 4-8 år                         1   2
Högskolan Kristianstad  HKR-44146  Matematik för elever i särskilda utbildningsbehov                  1   5
Högskolan Kristianstad  HKR-44147  Matematik för elever i åldern 6-12 år                        3   7
Högskolan Kristianstad  HKR-41164  Matlagning med inriktning mot gastronomi                      18  37
Högskolan Kristianstad  HKR-41016  Mikrobiologi med inriktning mot livsmedel och livsmedelshygien           2   9
Högskolan Kristianstad  HKR-41017  Mikrobiologi med inriktning mot livsmedel och livsmedelshygien           7   17
Högskolan Kristianstad  HKR-42089  Militärhistoria (22,5-30 hp)                            3   15
Högskolan Kristianstad  HKR-44165  Människa-datorinteraktion I                             6   20
Högskolan Kristianstad  HKR-46166  Nationalekonomi, makroekonomi                            3   16
Högskolan Kristianstad  HKR-46167  Nationalekonomi, makroekonomi                            0   7
Högskolan Kristianstad  HKR-46168  Nationalekonomi, makroekonomi, distans                       27  93
Högskolan Kristianstad  HKR-44169  Naturvetenskap och teknik för arbete med barn upp till 8 år             0   5
Högskolan Kristianstad  HKR-41205  Neuropsykiatri och kriminalitet                           169  365
Högskolan Kristianstad  HKR-45036  Objektorienterad programmering                           1   16
Högskolan Kristianstad  HKR-48183  Omvårdnadsforskningens teori och metod III                     32  42
Högskolan Kristianstad  HKR-48188  Oral hälsa med inriktning mot organisation och ledarskap              0   1
Högskolan Kristianstad  HKR-41122  Organisation, organisering och ledarskap                      26  45
Högskolan Kristianstad  HKR-44103  Organisationsteori och projektledning                        8   82
Högskolan Kristianstad  HKR-44113  Organisk kemi och biomolekyler                           1   5
Högskolan Kristianstad  HKR-41196  Pedagogik I                                     8   44
Högskolan Kristianstad  HKR-41703  Pedagogik med estetisk inriktning                          7   20
Högskolan Kristianstad  HKR-41708  Pedagogisk mångfald utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv            7   22
Högskolan Kristianstad  HKR-44700  Processtyrning                                   0   1
Högskolan Kristianstad  HKR-45133  Produktionsekonomi och underhållsteknik                       0   1
Högskolan Kristianstad  HKR-44204  Programvarudesign                                  4   15
Högskolan Kristianstad  HKR-45200  Programvaruutveckling                                0   7
Högskolan Kristianstad  HKR-41206  Psykologi II                                    13  22
Högskolan Kristianstad  HKR-41207  Psykologi IV                                    7   10
Högskolan Kristianstad  HKR-41208  Psykologi, introduktions- och breddningskurs                    1   13
Högskolan Kristianstad  HKR-48052  Public Health, Health Care and Social Welfare in Sweden               0   200
Högskolan Kristianstad  HKR-48053  Public Health, Health Care and Social Welfare in Sweden               10  205
Högskolan Kristianstad  HKR-46709  Redovisning och revision i offentlig sektor                     5   7
Högskolan Kristianstad  HKR-46073  Redovisningsteori                           1  9
Högskolan Kristianstad  HKR-42211  Religionsvetenskap I                          13  36
Högskolan Kristianstad  HKR-42212  Religionsvetenskap II                         5  7
Högskolan Kristianstad  HKR-42213  Religionsvetenskap III                         8  13
Högskolan Kristianstad  HKR-44153  River Management and Restoration                    0  2
Högskolan Kristianstad  HKR-44170  Rymden, vädret och landskapet                     5  14
Högskolan Kristianstad  HKR-44171  Rymden, vädret och landskapet                     0  2
Högskolan Kristianstad  HKR-44172  Rymden, vädret och landskapet                     4  8
Högskolan Kristianstad  HKR-41209  Samtals- och intervjuteknik                      32  79
Högskolan Kristianstad  HKR-41217  Skolutveckling och ledarskap med inriktning mot specialpedagogik    4  5
Högskolan Kristianstad  HKR-42229  Skrivande i praktiken I                        10  87
Högskolan Kristianstad  HKR-48214  Socialrätt II                             21  31
Högskolan Kristianstad  HKR-41215  Sociologi I                              17  73
Högskolan Kristianstad  HKR-41216  Sociologi IV                              2  5
Högskolan Kristianstad  HKR-41218  Specialpedagogik med inriktning mot autism I              46  84
Högskolan Kristianstad  HKR-41219  Specialpedagogik med inriktning mot autism II             12  27
Högskolan Kristianstad  HKR-41220  Specialpedagogik med inriktning mot utvecklingsstörning I       18  26
Högskolan Kristianstad  HKR-41221  Specialpedagogik med inriktning mot utvecklingsstörning II       5  13
Högskolan Kristianstad  HKR-41711  Specialpedagogik med inriktning mot utvecklingsstörning II       13  17
Högskolan Kristianstad  HKR-44104  Spelteori, argumentationsteknik, förhandlingsteknik och beslutsteori  4  12
Högskolan Kristianstad  HKR-42230  Språket och litteraturen - redskap för lärande             0  2
Högskolan Kristianstad  HKR-46222  Statistik II                              2  4
Högskolan Kristianstad  HKR-42223  Statsvetenskap I                            8  25
Högskolan Kristianstad  HKR-42234  Svenska som andraspråk - teori och praktik               31  53
Högskolan Kristianstad  HKR-42233  Svenska som andraspråk- Metoder och tillämpning (15-22,5 hp)      21  28
Högskolan Kristianstad  HKR-42231  Svenska: Litteratur- och språkvetenskap I               5  23
Högskolan Kristianstad  HKR-42090  Sweden Past and Present                        0  63
Högskolan Kristianstad  HKR-42232  Swedish for International Students 1                  0  2
Högskolan Kristianstad  HKR-44149  Tillämpad matematik                          0  3
Högskolan Kristianstad  HKR-45033  Trådlös kommunikation                         4  8
Högskolan Kristianstad  HKR-41197  Undervisning och lärande på högskolenivå                7  14
Högskolan Kristianstad  HKR-41707  Ungdomskulturer i skola och samhälle                  21  100
Högskolan Kristianstad  HKR-44173  Upptäck i naturen - att lära om växter och djur            6  11
Högskolan Kristianstad  HKR-44174  Upptäck i naturen - att lära om växter och djur            1  12
Högskolan Kristianstad  HKR-44155  Urban Waters Management                        0  1
Högskolan Kristianstad  HKR-42244  Utevistelse och friluftsliv, didaktisk inrikting            9  24
Högskolan Kristianstad  HKR-41704  Utforskandets pedagogik med barn i förskolan och förskoleklassen    0  4
Högskolan Kristianstad  HKR-41198  Utomhuspedagogik med matematiska ögon I                5  22
Högskolan Kristianstad  HKR-41705  Utomhuspedagogik med matematiska ögon II                11  15
Högskolan Kristianstad  HKR-41210  Utvecklingspsykologi med familjen och skolan i fokus          6  39
Högskolan Kristianstad  HKR-44157  Vattenreningsteknik I                         1  3
Högskolan Kristianstad  HKR-44158  Vattenreningsteknik II                         0  2
Högskolan Kristianstad  HKR-44156  VA-teknik II                              0  1
Högskolan Kristianstad  HKR-48184  Vetenskaplig teori och metod                      11  17
Högskolan Kristianstad  HKR-41199  Vuxnas lärande i teori och praktik                   3  9
Högskolan Kristianstad  HKR-44060  Vågrörelselära, akustik och optik                   2  9
Högskolan Kristianstad  HKR-48185  Vård av personer med diabetes                     24  43
Högskolan Kristianstad  HKR-44019  Växtfysiologi                             0  1
Högskolan Kristianstad  HKR-44020  Växtfysiologi                             1  2
Högskolan Kristianstad  HKR-44242  Webbdesign II                    2  18
Högskolan Kristianstad  HKR-44241  Webbdesign och grafisk design I           31  97
Högskolan Kristianstad  HKR-42044  Young People´s Literature for teachers of English  2  28
Högskolan Kristianstad  HKR-44021  Zoofysiologi                    1  3
Högskolan Kristianstad  HKR-44022  Zoofysiologi                    2  6
Högskolan Kristianstad  HKR-44023  Zoomorfologi och systematisk zoologi        0  3
Högskolan Kristianstad  HKR-42091  Östasiens historia under andra värlskriget     3  25
Högskolan Kristianstad  HKR-48054  Övervikt bland barn och ungdomar          8  29
Högskolan på Gotland   HG-N0815  Aktuell ekonomisk politik              5  40
Högskolan på Gotland   HG-N1735  Algoritmer och datastrukturer            2  13
Högskolan på Gotland   HG-N0121  Arkeologi, fortsättningskurs (B)          5  8
Högskolan på Gotland   HG-50109  Arkeologi, fördjupningskurs (D)           3  6
Högskolan på Gotland   HG-N0131  Arkeoosteologi                   5  23
Högskolan på Gotland   HG-N1743  ASP.NET och PHP                   8  35
Högskolan på Gotland   HG-N0339  Att gestalta det förflutna             7  29
Högskolan på Gotland   HG-50331  Att skapa sin historia               0  1
Högskolan på Gotland   HG-N0325  Att skapa sin historia               0  6
Högskolan på Gotland   HG-50513  Att vilseleda och att bli vilseledd         0  5
Högskolan på Gotland   HG-50333  Botare                       3  9
Högskolan på Gotland   HG-N0329  Botare                       5  35
Högskolan på Gotland   HG-10213  Byggnadsarkeologi                  6  10
Högskolan på Gotland   HG-N1739  C# för javaprogrammerare              3  13
Högskolan på Gotland   HG-N1727  Datakommunikation för programmerare         2  17
Högskolan på Gotland   HG-N1745  Datasäkerhet                    0  19
Högskolan på Gotland   HG-N0245  Den moderna stadens födelse             17  54
Högskolan på Gotland   HG-N1741  Distribuerade system med EJB            2  8
Högskolan på Gotland   HG-E1301  Effective communication in English         9  50
Högskolan på Gotland   HG-21011  Ekonomisk familjerätt                4  18
Högskolan på Gotland   HG-E1229  Energy and Sustainability              17  113
Högskolan på Gotland   HG-N0807  Entreprenörskap och företagande inom turism     5  38
Högskolan på Gotland   HG-N0137  Etnoarkeologi                    4  14
Högskolan på Gotland   HG-N0337  Etnologi, fördjupningskurs (D)           10  11
Högskolan på Gotland   HG-N0327  Etnologisk uppsats                 1  3
Högskolan på Gotland   HG-N0323  Etnologiska källor och metoder           0  2
Högskolan på Gotland   HG-E0811  EU and the Common Market Law            8  69
Högskolan på Gotland   HG-N0811  EU/EG-rätt, EU och den gemensamma marknaden     15  38
Högskolan på Gotland   HG-50743  Film- och manusanalys                1  3
Högskolan på Gotland   HG-50753  Filmens gestaltningskomponenter           1  5
Högskolan på Gotland   HG-20111  Företagsekonomi, grundkurs             7  20
Högskolan på Gotland   HG-N0817  Förvaltningsekonomi                 30  65
Högskolan på Gotland   HG-N1031  Förändringsledarskap                29  76
Högskolan på Gotland   HG-N0421  GIS I - för samhällsvetare och humanister      8  20
Högskolan på Gotland   HG-N0423  GIS II - för samhällsvetare och humanister     0  11
Högskolan på Gotland   HG-10209  Gotländska interiörer och möbler          15  20
Högskolan på Gotland   HG-N0235  Gravplundring, antikviteter och etik        8  27
Högskolan på Gotland   HG-21007  Handelsrätt I                    5  16
Högskolan på Gotland   HG-210A7  Handelsrätt I                    7  13
Högskolan på Gotland   HG-50511  Historia, fortsättningskurs (B)           2  3
Högskolan på Gotland   HG-N0511  Historia, fortsättningskurs (B)           18  26
Högskolan på Gotland  HG-50505  Historia, fördjupningskurs (D)          0  1
Högskolan på Gotland  HG-N0519  Historia, fördjupningskurs (D)          4  10
Högskolan på Gotland  HG-N0307  Historicering, estetik och makt         2  17
Högskolan på Gotland  HG-N1027  Hållbar turism                  2  27
Högskolan på Gotland  HG-20311  Hälsa och livsstil                9  21
Högskolan på Gotland  HG-50325  Hälsa och normalitet               3  9
Högskolan på Gotland  HG-N0333  Hälsa och normalitet               7  72
Högskolan på Gotland  HG-N1519  Idéhistoria B                  6  9
Högskolan på Gotland  HG-N1521  Idéhistoria B                  6  14
Högskolan på Gotland  HG-50755  Integrerad 3D-grafik och digital film      2  2
Högskolan på Gotland  HG-N1007  Integrerade ledningssystem            2  13
Högskolan på Gotland  HG-N1751  IT-säkerhet                   10  43
Högskolan på Gotland  HG-21003  Juridisk översiktskurs              17  34
Högskolan på Gotland  HG-210A5  Juridisk översiktskurs              5  28
Högskolan på Gotland  HG-N1311  Karnevalen och det karnevalska          1  10
Högskolan på Gotland  HG-50741  Konstnärlig gestaltning i konvergerande medier  1  14
Högskolan på Gotland  HG-N0209  Konstvetenskap, forsättningskurs (B)       19  26
Högskolan på Gotland  HG-N0231  Konstvetenskap, fördjupningskurs (D)       8  13
Högskolan på Gotland  HG-50329  Kulturanalys                   0  3
Högskolan på Gotland  HG-N0321  Kulturanalys                   0  3
Högskolan på Gotland  HG-20703  Kulturarvsturism                 0  1
Högskolan på Gotland  HG-N1017  Kvalitets- och verksamhetsutveckling       19  74
Högskolan på Gotland  HG-N1021  Kvalitetsledning med ISO 9001          9  33
Högskolan på Gotland  HG-N1019  Kvalitetssäkring vid livsmedelshantering     5  19
Högskolan på Gotland  HG-N1025  Ledarskap och organisation            19  95
Högskolan på Gotland  HG-N1023  Ledarskap på individ- och gruppnivå       76  223
Högskolan på Gotland  HG-50117  Magisteruppsats i arkeologi           0  2
Högskolan på Gotland  HG-50757  Marknaden                    0  1
Högskolan på Gotland  HG-N0805  Marknadsföring på Internet för turistföretag   10  46
Högskolan på Gotland  HG-N1601  Matematikens historia              5  15
Högskolan på Gotland  HG-50215  Medeltida konst och arkitektur på Gotland    3  13
Högskolan på Gotland  HG-10211  Moderna tider och Design             7  54
Högskolan på Gotland  HG-N0341  Muntligt berättande i teori och praktik     27  40
Högskolan på Gotland  HG-N0233  Mänsklighetens sista dagar. Bilder av kriget   2  17
Högskolan på Gotland  HG-N0809  Nätbaserad juridisk översiktskurs        92  275
Högskolan på Gotland  HG-N1749  Objektorienterad analys och design        1  6
Högskolan på Gotland  HG-60335  Operativsystem och parallella processer     0  1
Högskolan på Gotland  HG-N1737  Operativsystem och parallella processer     1  7
Högskolan på Gotland  HG-N0135  Orienteringskurs i arkeologi           14  46
Högskolan på Gotland  HG-N0425  Orienteringskurs i samhällsgeografi       3  14
Högskolan på Gotland  HG-51201  Osteologi, fördjupningskurs (D)         2  4
Högskolan på Gotland  HG-N0803  Principles of Marketing             17  70
Högskolan på Gotland  HG-E1227  Renewable Energy Systems             2  43
Högskolan på Gotland  HG-N1301  Renässansen (A)                 9  26
Högskolan på Gotland  HG-N1303  Renässansen (A)                 8  20
Högskolan på Gotland  HG-N1305  Renässansen (B)                 1  5
Högskolan på Gotland  HG-N1329  Renässansen (B)                 0  2
Högskolan på Gotland  HG-N1337  Renässansen i östersjöområdet          1  12
Högskolan på Gotland  HG-N1309  Renässansens kulturhistoria- en introduktion   4  20
Högskolan på Gotland  HG-N1321  Renässansens scen                                   4  11
Högskolan på Gotland  HG-N0427  Samhällsgeografi (B)                                 8  12
Högskolan på Gotland  HG-N0429  Samhällsgeografi (D)                                 3  5
Högskolan på Gotland  HG-N0433  Samhällsgeografi (D)                                 1  1
Högskolan på Gotland  HG-N1029  Servicekvalitet inom turism                              1  22
Högskolan på Gotland  HG-N1731  Servlets och JSP                                   4  17
Högskolan på Gotland  HG-N1011  Sex Sigma och kvalitetsutveckling för hållbar utveckling               11  38
Högskolan på Gotland  HG-N0215  Skönhetens mask                                    22  68
Högskolan på Gotland  HG-50515  Tecknade serier som historisk källa                          0  4
Högskolan på Gotland  HG-N0523  Tecknade serier som historisk källa                          10  32
Högskolan på Gotland  HG-E0127  The Viking Society - General Course                          11  64
Högskolan på Gotland  HG-N0813  Turismvetenskap                                    8  40
Högskolan på Gotland  HG-N1005  Verksamhetsutveckling                                 11  52
Högskolan på Gotland  HG-N0129  Vetenskapsteori för arkeologer                            1  6
Högskolan på Gotland  HG-E1219  Vindkraft Grundkurs                                  4  58
Högskolan på Gotland  HG-F1219  Vindkraft Grundkurs                                  1  20
Högskolan på Gotland  HG-N1219  Vindkraft Grundkurs                                  12  32
Högskolan på Gotland  HG-N1213  Vindkraft: Offshore                                  4  22
Högskolan på Gotland  HG-N1207  Vindkraft: Planering                                 10  20
Högskolan på Gotland  HG-N1211  Vindkraft: Projektering                                2  12
Högskolan på Gotland  HG-N1223  Vindkraft: Teknik                                   4  12
Högskolan på Gotland  HG-E1221  Windpower Energy                                   3  28
Högskolan Väst     HV-37577  Arbete och arbetets förändring, D-nivå                        0  5
Högskolan Väst     HV-33827  Arbets- och organisationspsykologi, B-nivå                      10  19
Högskolan Väst     HV-37826  Arbetsintegrerat e-lärande, D-nivå                          0  1
Högskolan Väst     HV-11660  Arbetsledning, A-nivå                                 27  67
Högskolan Väst     HV-39124  Arbetslivets pedagogik med inrikting mot handledning, B-nivå             0  10
Högskolan Väst     HV-10184  Arbetsrätt, A-nivå                                  5  29
Högskolan Väst     HV-14123  Arbetsrätt, A-nivå                                  37  77
Högskolan Väst     HV-14565  Barn- och ungdomspsykologi, A-nivå                          21  74
Högskolan Väst     HV-30329  Barns och ungdomars hälsa / ohälsa, 6-18 år - Kliniskt / tillämpade studier, B-nivå  29  47
Högskolan Väst     HV-13768  Barns skriftspråksutveckling II, A-nivå                        22  45
Högskolan Väst     HV-19910  Basmatematik, A-nivå                                 3  9
Högskolan Väst     HV-18690  Beskattningsrätt I, A-nivå                              13  36
Högskolan Väst     HV-39256  Beskattningsrätt II, B-nivå                              5  7
Högskolan Väst     HV-18297  Bild och form för lärare, A-nivå                           14  32
Högskolan Väst     HV-15880  CAD II, A-nivå                                    4  5
Högskolan Väst     HV-10031  COBOL-programmering, A-nivå                              3  15
Högskolan Väst     HV-16553  De yngsta barnen i förskolan, A-nivå                         23  38
Högskolan Väst     HV-14694  Didaktisk engelska med inriktning mot yngre åldrar (F-6), A-nivå           9  19
Högskolan Väst     HV-12128  Didaktisk matematik, A-nivå                              23  35
Högskolan Väst     HV-12768  Digital videoproduktion, A-nivå                            4  27
Högskolan Väst     HV-32453  Digitala distributionsformer, B-nivå                         0  6
Högskolan Väst     HV-31330  Engelska, B-nivå                                   17  29
Högskolan Väst     HV-35624  Engelska, B-nivå                                   7  10
Högskolan Väst     HV-37427  Examensarbete, Kulturvetenskap, D-nivå                        1  1
Högskolan Väst     HV-35015  Examensarbete, pedagogik, D-nivå                           1  3
Högskolan Väst     HV-31441  Fattigdom och utanförskap i det senmoderna samhället, D-nivå             2  5
Högskolan Väst     HV-31398  Forskningsteori och metod för e-tjänster i nätverkssamhället, D-nivå         1  1
Högskolan Väst  HV-10030  Förvaltningsrätt för yrkesverksamma, A-nivå           4  12
Högskolan Väst  HV-11520  Förvaltningsrätt för yrkesverksamma, A-nivå           16  16
Högskolan Väst  HV-12873  Förvaltningsrätt för yrkesverksamma, A-nivå           8  14
Högskolan Väst  HV-14103  Förvaltningsrätt för yrkesverksamma, A-nivå           1  3
Högskolan Väst  HV-14707  Förvaltningsrätt för yrkesverksamma, A-nivå           2  5
Högskolan Väst  HV-15479  Förvaltningsrätt för yrkesverksamma, A-nivå           5  7
Högskolan Väst  HV-16588  Förvaltningsrätt för yrkesverksamma, A-nivå           3  6
Högskolan Väst  HV-16901  Förvaltningsrätt för yrkesverksamma, A-nivå           2  2
Högskolan Väst  HV-16934  Förvaltningsrätt för yrkesverksamma, A-nivå           7  13
Högskolan Väst  HV-16997  Förvaltningsrätt för yrkesverksamma, A-nivå           0  1
Högskolan Väst  HV-18691  Förvaltningsrätt för yrkesverksamma, A-nivå           2  5
Högskolan Väst  HV-18831  Förvaltningsrätt för yrkesverksamma, A-nivå           3  3
Högskolan Väst  HV-19521  Förvaltningsrätt för yrkesverksamma, A-nivå           2  4
Högskolan Väst  HV-18642  Föräldraskap i världen, A-nivå                  10  48
Högskolan Väst  HV-95002  Grafisk design för Internet, A-nivå               8  32
Högskolan Väst  HV-12757  Handelsrätt I, Kontrakts- och associationsrätt, A-nivå      1  9
Högskolan Väst  HV-39423  Handelsrätt II, Kredit- och obeståndsrätt, B-nivå        8  16
Högskolan Väst  HV-38832  Handledning av studenter, B-nivå                 19  40
Högskolan Väst  HV-31095  Handledning i socialt arbete, B-nivå               1  2
Högskolan Väst  HV-31997  Handledning i socialt arbete, B-nivå               2  2
Högskolan Väst  HV-35993  Handledning i socialt arbete, B-nivå               2  2
Högskolan Väst  HV-31370  Hjärtsvikt och hypertoni II, B-nivå               14  36
Högskolan Väst  HV-34128  Hälsa på arbetsplatsen, B-nivå                  8  34
Högskolan Väst  HV-16982  Hälsa, stress och stresshantering I - hälsopsykologi, A-nivå   15  64
Högskolan Väst  HV-18412  Hälsa, stress och stresshantering II - hälsopsykologi, A-nivå  17  24
Högskolan Väst  HV-18416  Hälsoarbete ur ett internationellt perspektiv, A-nivå      2  16
Högskolan Väst  HV-12193  Information, layout och publicering, A-nivå           7  17
Högskolan Väst  HV-10114  Informationsstrukturer och XML, A-nivå              2  23
Högskolan Väst  HV-37726  Interkulturella studier: Litteratur, film och kultur, A-nivå   0  1
Högskolan Väst  HV-19632  Interkulturella studier: Ursprungsbefolkningar, A-nivå      0  1
Högskolan Väst  HV-14918  Interkulturellt entreprenörskap för hållbar utveckling, A-nivå  1  8
Högskolan Väst  HV-11778  International Strategic Management, A-nivå            0  4
Högskolan Väst  HV-15547  Introduktion till kommunikationsvetenskap, A-nivå        0  6
Högskolan Väst  HV-18448  Introduktion till kommunikationsvetenskap, A-nivå        18  89
Högskolan Väst  HV-19012  Introduktion till kommunikationsvetenskap, A-nivå        0  7
Högskolan Väst  HV-19768  Introduktion till kommunikationsvetenskap, A-nivå        0  4
Högskolan Väst  HV-12646  IT-rätt, A-nivå                         10  58
Högskolan Väst  HV-12797  IT-rätt, A-nivå                         1  5
Högskolan Väst  HV-12908  IT-rätt, A-nivå                         0  1
Högskolan Väst  HV-16916  IT-rätt, A-nivå                         1  3
Högskolan Väst  HV-10804  Juridisk översiktskurs, A-nivå                  5  14
Högskolan Väst  HV-15465  Juridisk översiktskurs, A-nivå                  8  22
Högskolan Väst  HV-15498  Juridisk översiktskurs, A-nivå                  3  5
Högskolan Väst  HV-15576  Juridisk översiktskurs, A-nivå                  1  7
Högskolan Väst  HV-16059  Juridisk översiktskurs, A-nivå                  3  9
Högskolan Väst  HV-16197  Juridisk översiktskurs, A-nivå                  4  13
Högskolan Väst  HV-17645  Juridisk översiktskurs, A-nivå                  0  3
Högskolan Väst  HV-18044  Juridisk översiktskurs, A-nivå                  1  8
Högskolan Väst  HV-18164  Juridisk översiktskurs, A-nivå                  18  37
Högskolan Väst  HV-18768  Juridisk översiktskurs, A-nivå                           11  25
Högskolan Väst  HV-19104  Juridisk översiktskurs, A-nivå                           10  28
Högskolan Väst  HV-19177  Juridisk översiktskurs, A-nivå                           4  15
Högskolan Väst  HV-19267  Juridisk översiktskurs, A-nivå                           58  197
Högskolan Väst  HV-36769  Konsten att leva, B-nivå                              8  13
Högskolan Väst  HV-15965  Kulturella perspektiv på hälsa och sjukdom II, A-nivå               1  6
Högskolan Väst  HV-13751  Kulturvetenskap, A-nivå                              2  16
Högskolan Väst  HV-11677  Kvalitetsutveckling I, A-nivå                           7  11
Högskolan Väst  HV-13063  Kvalitetsutveckling I, A-nivå                           1  7
Högskolan Väst  HV-13436  Kvalitetsutveckling I, A-nivå                           0  1
Högskolan Väst  HV-13809  Kvalitetsutveckling I, A-nivå                           6  14
Högskolan Väst  HV-15925  Kvalitetsutveckling I, A-nivå                           0  9
Högskolan Väst  HV-16472  Kvalitetsutveckling I, A-nivå                           2  5
Högskolan Väst  HV-16809  Kvalitetsutveckling I, A-nivå                           0  1
Högskolan Väst  HV-17259  Kvalitetsutveckling I, A-nivå                           0  1
Högskolan Väst  HV-17617  Kvalitetsutveckling I, A-nivå                           0  1
Högskolan Väst  HV-19555  Kvalitetsutveckling I, A-nivå                           1  4
Högskolan Väst  HV-36699  Kön och etnicitet, B-nivå                             7  17
Högskolan Väst  HV-31857  Leda och utveckla omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde, D-nivå  1  2
Högskolan Väst  HV-33065  Ledarskap och organisation i socialt arbete, B-nivå                10  13
Högskolan Väst  HV-15104  Ledning och organisering av hälso- och sjukvård, A-nivå              63  81
Högskolan Väst  HV-11177  Litteraturvetenskap, A-nivå                            3  9
Högskolan Väst  HV-10194  Logistik II, A-nivå                                1  2
Högskolan Väst  HV-11553  Logistik II, A-nivå                                2  3
Högskolan Väst  HV-11863  Logistik II, A-nivå                                3  4
Högskolan Väst  HV-12115  Logistik II, A-nivå                                17  20
Högskolan Väst  HV-13604  Logistik II, A-nivå                                3  4
Högskolan Väst  HV-14088  Logistik II, A-nivå                                7  8
Högskolan Väst  HV-14642  Logistik II, A-nivå                                2  3
Högskolan Väst  HV-14690  Logistik II, A-nivå                                0  1
Högskolan Väst  HV-15082  Logistik II, A-nivå                                7  8
Högskolan Väst  HV-18125  Logistik II, A-nivå                                2  2
Högskolan Väst  HV-95004  Logistik II, A-nivå                                1  2
Högskolan Väst  HV-10618  Matematik med MATLAB, A-nivå                            1  7
Högskolan Väst  HV-12333  Matematiken från Fibonacci till Gauss, A-nivå                   6  11
Högskolan Väst  HV-13780  Matematisk statistik, A-nivå                            3  4
Högskolan Väst  HV-30250  Medicinsk vetenskap, Akutsjukvård, B-nivå                     53  85
Högskolan Väst  HV-35053  Medicinsk vetenskap, Farmakologi I, B-nivå                     12  36
Högskolan Väst  HV-16705  Medieproduktionens juridik, A-nivå                         1  3
Högskolan Väst  HV-15768  Mediernas publik, A-nivå                              2  14
Högskolan Väst  HV-19504  Mediernas publik, A-nivå                              0  2
Högskolan Väst  HV-11536  Människa - datorinteraktion, A-nivå                        1  13
Högskolan Väst  HV-32681  Nationalism och rasism, B-nivå                           7  20
Högskolan Väst  HV-11409  Numerisk analys, B-nivå                              0  2
Högskolan Väst  HV-19297  Näringslära, A-nivå                                9  47
Högskolan Väst  HV-31179  Objektorienterad programmering med Java, B-nivå                  2  5
Högskolan Väst  HV-38208  Objektorienterad programmering med Visual Basic, B-nivå              3  9
Högskolan Väst  HV-31001  Omvårdnad och behandling vid astma, B-nivå                     13  47
Högskolan Väst  HV-30941  Omvårdnad - självständigt arbete, C-nivå                      1  4
Högskolan Väst  HV-36505  Omvårdnad - självständigt arbete, D-nivå                        3  4
Högskolan Väst  HV-36087  Omvårdnad av sjuka barn, B-nivå                             10  55
Högskolan Väst  HV-35768  Omvårdnad: Patientnära forskning - forskningsfront II, C-nivå              1  2
Högskolan Väst  HV-36243  Omvårdnad: Patientnära forskning/forskningsfront inom omvårdnad, B-nivå         0  1
Högskolan Väst  HV-31476  Omvårdnad: Utveckling av omvårdnad, B-nivå                       0  3
Högskolan Väst  HV-35037  Omvårdnad: Vetenskaplig metod, C-nivå                          3  5
Högskolan Väst  HV-35143  Organisation och ledarskap, B-nivå                           0  3
Högskolan Väst  HV-35197  Palliativ medicin, B-nivå                                5  24
Högskolan Väst  HV-37188  Palliativ vård med fokus på organisation och kultur, B-nivå               0  9
Högskolan Väst  HV-36432  Pedagogik, C-nivå                                    7  9
Högskolan Väst  HV-15293  Pedagogiska gruppmetoder, A-nivå                            3  6
Högskolan Väst  HV-39388  Pedagogiska metoder i psykiatriskt vårdarbete, C-nivå                  19  20
Högskolan Väst  HV-10532  Personalekonomi I, A-nivå                                1  21
Högskolan Väst  HV-10852  Personalekonomi I, A-nivå                                3  9
Högskolan Väst  HV-12112  Personalekonomi I, A-nivå                                4  7
Högskolan Väst  HV-13910  Personalekonomi I, A-nivå                                2  3
Högskolan Väst  HV-13918  Personalekonomi I, A-nivå                                13  24
Högskolan Väst  HV-14163  Personalekonomi I, A-nivå                                4  5
Högskolan Väst  HV-15929  Personalekonomi I, A-nivå                                17  36
Högskolan Väst  HV-16712  Personalekonomi I, A-nivå                                4  5
Högskolan Väst  HV-18038  Personalekonomi I, A-nivå                                16  36
Högskolan Väst  HV-18062  Personalekonomi I, A-nivå                                9  16
Högskolan Väst  HV-18350  Personalekonomi I, A-nivå                                3  6
Högskolan Väst  HV-18031  Personalekonomi II, A-nivå                               6  12
Högskolan Väst  HV-33077  Projektarbete - arbetsintegrerat lärande, C-nivå                    7  15
Högskolan Väst  HV-11597  Psykisk ohälsa - etnicitet, A-nivå                           1  12
Högskolan Väst  HV-14798  Psykologi, A-nivå                                    9  27
Högskolan Väst  HV-16145  Psykologi, A-nivå                                    13  56
Högskolan Väst  HV-32886  Psykologi, B-nivå                                    18  36
Högskolan Väst  HV-30345  Psykologi, D-nivå                                    1  5
Högskolan Väst  HV-32612  Psykologi, D-nivå                                    3  5
Högskolan Väst  HV-34596  Riskbedömning och beslutsfattande i operationella miljöer, B-nivå            12  14
Högskolan Väst  HV-17931  Samtal i vården, A-nivå                                 1  18
Högskolan Väst  HV-17270  Socialt arbete med individer och grupper i utsatta livssituationer, A-nivå       24  71
Högskolan Väst  HV-30855  Sociologi, B-nivå                                    15  25
Högskolan Väst  HV-36786  Specialistsjuksköterskans ansvarsområde med inriktning mot Folkhälsa II, D-nivå     1  1
Högskolan Väst  HV-38771  Specialistsjuksköterskans ansvarsområde med inriktning mot Geriatrisk vård II, D-nivå  2  3
Högskolan Väst  HV-11068  Specialpedagogiskt arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd, A-nivå     25  33
Högskolan Väst  HV-11427  Specialpedagogiskt arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd, A-nivå     5  9
Högskolan Väst  HV-13101  Specialpedagogiskt arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd, A-nivå     25  34
Högskolan Väst  HV-13452  Specialpedagogiskt arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd, A-nivå     7  10
Högskolan Väst  HV-13664  Specialpedagogiskt arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd, A-nivå     10  16
Högskolan Väst  HV-13868  Specialpedagogiskt arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd, A-nivå     6  9
Högskolan Väst  HV-13880  Specialpedagogiskt arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd, A-nivå     13  18
Högskolan Väst  HV-14267  Specialpedagogiskt arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd, A-nivå     15  18
Högskolan Väst  HV-14299  Specialpedagogiskt arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd, A-nivå     1  1
Högskolan Väst  HV-14300  Specialpedagogiskt arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd, A-nivå     8  11
Högskolan Väst  HV-15726  Specialpedagogiskt arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd, A-nivå     1  1
Högskolan Väst  HV-15846  Specialpedagogiskt arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd, A-nivå     0  2
Högskolan Väst     HV-17891  Specialpedagogiskt arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd, A-nivå  3   3
Högskolan Väst     HV-17996  Specialpedagogiskt arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd, A-nivå  18  25
Högskolan Väst     HV-18653  Specialpedagogiskt arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd, A-nivå  5   10
Högskolan Väst     HV-19283  Specialpedagogiskt arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd, A-nivå  1   1
Högskolan Väst     HV-19856  Strukturerad programmering med C/C++, A-nivå                   5   18
Högskolan Väst     HV-30146  Svenska, B-nivå                                 1   4
Högskolan Väst     HV-39524  Säkerhetsarkitekturer och informationssäkerhet, C-nivå              1   1
Högskolan Väst     HV-14953  Säkra din dator och ditt nätverk, A-nivå                     2   5
Högskolan Väst     HV-11235  Tonår, identitet och kultur, A-nivå                       5   23
Högskolan Väst     HV-10225  UNIX med flera operativsystem, A-nivå                      7   18
Högskolan Väst     HV-19023  Vektorgrafik och animation, A-nivå                        7   33
Högskolan Väst     HV-12819  Video- och filmprojekt, A-nivå                          2   7
Högskolan Väst     HV-30548  Vård och behandling vid långvarig smärta, B-nivå                 9   51
Högskolan Väst     HV-13130  Webbproduktion med grafiska verktyg, A-nivå                   1   8
Högskolan Väst     HV-31394  Webbprogrammering, B-nivå                            8   23
Karlstads universitet  KAU-50852  Academic English                                 2   18
Karlstads universitet  KAU-50968  Affärssystem I                                  6   13
Karlstads universitet  KAU-51611  Affärssystem I: Analysmodeller                          5   9
Karlstads universitet  KAU-51612  Affärssystem II: Utvecklingsmodeller                       0   9
Karlstads universitet  KAU-51565  Akutmedicin                                   19  40
Karlstads universitet  KAU-51099  Algebra A                                    1   5
Karlstads universitet  KAU-50911  Allmän relativitetsteori                             2   2
Karlstads universitet  KAU-50837  Analog elektronik II                               1   1
Karlstads universitet  KAU-51101  Analys B1                                    2   4
Karlstads universitet  KAU-51102  Analys B2                                    0   2
Karlstads universitet  KAU-51103  Analys EA1                                    2   6
Karlstads universitet  KAU-51104  Analys EA2                                    5   9
Karlstads universitet  KAU-51105  Analys EA2                                    1   3
Karlstads universitet  KAU-50788  Anatomi och fysiologi                              3   14
Karlstads universitet  KAU-50970  Anskaffning av IT-system                             3   13
Karlstads universitet  KAU-51643  Anskaffning av IT-system                             0   1
Karlstads universitet  KAU-51252  Arbetslivets pedagogik I                             13  45
Karlstads universitet  KAU-51274  Arbetsrätt                                    25  89
Karlstads universitet  KAU-51275  Arbetsrätt B - internt komparativ rätt                      52  65
Karlstads universitet  KAU-51276  Arbetsrätt B - jämställdhet och arbetsmiljö                   6   68
Karlstads universitet  KAU-50758  Arbetsvetenskap C                                32  34
Karlstads universitet  KAU-51661  Arbetsvetenskap D med uppsats                          1   1
Karlstads universitet  KAU-50760  Arbetsvetenskap personalinriktning                        111  113
Karlstads universitet  KAU-50761  Arbetsvetenskap, uppsats                             2   3
Karlstads universitet  KAU-51360  Aspects of Sweden                                1   1
Karlstads universitet  KAU-50934  Astrobiologi - de kosmiska förutsättningarna för liv               9   20
Karlstads universitet  KAU-50762  Att arbeta i projekt och nätverk                         11  25
Karlstads universitet  KAU-51571  Att vara lärare för särskolans elever                      29  42
Karlstads universitet  KAU-50816  Avancerad programmering i C++                          2   7
Karlstads universitet  KAU-51324  Barn och ungdomskultur. Identitet och motstånd                  5   37
Karlstads universitet  KAU-51068  Barn- och ungdomslitteratur som livstolkning                   0   6
Karlstads universitet  KAU-51069  Barn- och ungdomslitteratur som livstolkning                   5   29
Karlstads universitet  KAU-51066  Barn- och ungdomslitteratur: ett fönster mot världen               1   8
Karlstads universitet  KAU-51067  Barn- och ungdomslitteratur: ett fönster mot världen               3   26
Karlstads universitet  KAU-51277  Beskattningsrätt 3                          0  4
Karlstads universitet  KAU-51278  Beskattningsrätt I                          35  62
Karlstads universitet  KAU-51279  Beskattningsrätt II                          2  13
Karlstads universitet  KAU-51050  Bildberättande: Serieteckning, illustration och visualiserade idéer  17  29
Karlstads universitet  KAU-50765  Biologi / Biologididaktik projektarbete                2  2
Karlstads universitet  KAU-50766  Biologi / Biologididaktik projektarbete                0  1
Karlstads universitet  KAU-50780  Biologi II                              5  7
Karlstads universitet  KAU-50767  Biologi/Biologididaktik projektarbete                 2  2
Karlstads universitet  KAU-51567  Biologisk mångfald och hållbar utveckling               1  3
Karlstads universitet  KAU-50797  Biomedicinsk laboratorievetenskap                   18  19
Karlstads universitet  KAU-50798  Biomedicinsk laboratorievetenskap, examensarbete           1  18
Karlstads universitet  KAU-51016  Bioteknik                               1  9
Karlstads universitet  KAU-51017  Bioteknik: praktisk nuklein syra- och proteinbiokemi         10  13
Karlstads universitet  KAU-50768  Botanik: systematik och morfologi                   0  2
Karlstads universitet  KAU-50769  Botanik: systematik och morfologi                   8  20
Karlstads universitet  KAU-50805  Byggnadsmekanik                            0  1
Karlstads universitet  KAU-50806  Byggproduktion I                           11  30
Karlstads universitet  KAU-50807  Byggteknik och byggfysik                       0  2
Karlstads universitet  KAU-50808  Byggteknikens grunder                         59  69
Karlstads universitet  KAU-50801  Cell- och molekylärbiologiska metoder                 4  11
Karlstads universitet  KAU-50770  Cellbiologi: eukaryoter                        1  1
Karlstads universitet  KAU-50771  Cellbiologi: eukaryoter                        3  16
Karlstads universitet  KAU-51280  Civilrätt och fastighetsrätt                     14  62
Karlstads universitet  KAU-50813  Dans med barn och unga                        7  17
Karlstads universitet  KAU-50817  Databasteknik                             1  2
Karlstads universitet  KAU-50818  Datakommunikation I                          0  1
Karlstads universitet  KAU-50975  Datakunskap och IKT: Databaser                    0  1
Karlstads universitet  KAU-50976  Datakunskap och IKT: Databaser                    5  7
Karlstads universitet  KAU-50978  Datakunskap och IKT: Gränssnittsprogrammering med Visual Basic    1  1
Karlstads universitet  KAU-50979  Datakunskap och IKT: Gränssnittsprogrammering med Visual Basic    2  8
Karlstads universitet  KAU-50982  Datasäkerhet                             2  12
Karlstads universitet  KAU-50822  Datavetenskap - Masteruppsats                     3  4
Karlstads universitet  KAU-51253  Datorn som verktyg i pedagogiska miljöer               26  29
Karlstads universitet  KAU-51083  Datorstödd konstruktion II                      8  18
Karlstads universitet  KAU-51084  Datorstödd produktion                         7  16
Karlstads universitet  KAU-50820  Datorsystemteknik                           0  4
Karlstads universitet  KAU-51373  De yngsta barnens kommunikation med omvärlden             3  9
Karlstads universitet  KAU-51135  Deformation och brott                         7  7
Karlstads universitet  KAU-50958  Den klassiska grekiska antikens filosofi               2  12
Karlstads universitet  KAU-51646  Den textskapande människan                      1  4
Karlstads universitet  KAU-51647  Den textskapande människan                      0  3
Karlstads universitet  KAU-50983  Designmönster, Java och UML                      1  12
Karlstads universitet  KAU-51085  Designverktyg                             2  8
Karlstads universitet  KAU-51043  Diabetes                               51  68
Karlstads universitet  KAU-51107  Diskret matematik                           1  4
Karlstads universitet  KAU-50814  Drama och berättande som pedagogiska verktyg             9  14
Karlstads universitet  KAU-50772  Ekologi: organismer och ekosystem                   0  2
Karlstads universitet  KAU-50773  Ekologi: organismer och ekosystem                   4  14
Karlstads universitet  KAU-50774  Ekologisk zoofysiologi                        4  7
Karlstads universitet  KAU-51191  Ekonometri                           0  7
Karlstads universitet  KAU-51349  Ekonometri                           1  1
Karlstads universitet  KAU-51350  Ekonometri                           0  1
Karlstads universitet  KAU-50947  Ekonomisk historia                       1  6
Karlstads universitet  KAU-51181  Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi                 1  7
Karlstads universitet  KAU-51182  Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi                 5  8
Karlstads universitet  KAU-51163  Ekosofi, kultur och miljö                    3  9
Karlstads universitet  KAU-50912  Elektromagnetisk fältteori                   0  1
Karlstads universitet  KAU-51579  Elektronikkonstruktion med VHDL                 2  4
Karlstads universitet  KAU-50913  Ellära och kretsar                       0  3
Karlstads universitet  KAU-51108  En matematisk resa genom tiderna                0  3
Karlstads universitet  KAU-51156  Energieffektivisering                      15  46
Karlstads universitet  KAU-50856  Engelska för ekonomer II                    7  23
Karlstads universitet  KAU-50857  Engelska för tekniker                      6  24
Karlstads universitet  KAU-50858  Engelska för tekniker II                    9  18
Karlstads universitet  KAU-50859  Engelska för undervisning av yngre barn, skolår 1-6       10  12
Karlstads universitet  KAU-50860  Engelska för undervisning av yngre barn, skolår 1-6       24  42
Karlstads universitet  KAU-50853  Engelska I                           16  49
Karlstads universitet  KAU-50869  Engelska I, vidareutbildning för lärare             24  39
Karlstads universitet  KAU-50854  Engelska II                           13  21
Karlstads universitet  KAU-50855  Engelska III                          4  8
Karlstads universitet  KAU-50866  Engelska III, lärarinriktad kurs                19  22
Karlstads universitet  KAU-50861  Engelska IV, litteraturvetenskaplig inriktning         1  1
Karlstads universitet  KAU-50862  Engelska IV, litteraturvetenskaplig inriktning         1  3
Karlstads universitet  KAU-50867  Engelska IV, språkvetenskaplig inriktning            2  2
Karlstads universitet  KAU-50868  Engelska IV, språkvetenskaplig inriktning            1  2
Karlstads universitet  KAU-50870  English for Practical and Professional Purposes         10  45
Karlstads universitet  KAU-51177  Ensemblespel - Folkmusik II                   0  2
Karlstads universitet  KAU-51178  Ensemblespel - klassisk musik II                5  5
Karlstads universitet  KAU-51179  Ensemblespel - Pop-, rock- och jazz samt annan gehörsmusik II  5  10
Karlstads universitet  KAU-51086  Ergonomi för produktutvecklare                 1  13
Karlstads universitet  KAU-51361  Essay Writing in Politics                    0  1
Karlstads universitet  KAU-50954  Etik, moral och människosyn                   11  38
Karlstads universitet  KAU-51362  Europakunskap                          6  42
Karlstads universitet  KAU-51167  European Environmental Politics and Ecophysiology        0  2
Karlstads universitet  KAU-50959  Europeisk idé- och kulturhistorisk miljö            8  18
Karlstads universitet  KAU-50775  Evolutionsbiologi med människan som utgångspunkt        2  5
Karlstads universitet  KAU-50790  Examensarbete                          3  11
Karlstads universitet  KAU-50809  Examensarbete                          12  23
Karlstads universitet  KAU-50821  Examensarbete                          6  9
Karlstads universitet  KAU-51036  Examensarbete                          1  1
Karlstads universitet  KAU-51087  Examensarbete                          10  21
Karlstads universitet  KAU-51088  Examensarbete                          2  2
Karlstads universitet  KAU-51168  Examensarbete                          8  12
Karlstads universitet  KAU-51415  Examensarbete                          4  13
Karlstads universitet  KAU-51582  Examensarbete energi och miljöteknik              2  4
Karlstads universitet  KAU-50984  Examensarbete i industriell projektledning           0  4
Karlstads universitet  KAU-51089  Examensarbete II                        13  14
Karlstads universitet  KAU-51090  Examensarbete III                        2  3
Karlstads universitet  KAU-51157  Examensarbete, energi och miljöteknik     6   6
Karlstads universitet  KAU-51139  Examensarbete, materialteknik         3   3
Karlstads universitet  KAU-50887  Externredovisning               56  82
Karlstads universitet  KAU-51019  Farmaceutisk analytisk kemi          0   8
Karlstads universitet  KAU-51020  Farmaceutisk fysikalisk kemi          2   6
Karlstads universitet  KAU-51021  Farmaceutisk organisk kemi           0   8
Karlstads universitet  KAU-50888  Fastighetsekonomiska bedömningar        30  34
Karlstads universitet  KAU-50873  Filmvetenskap I                9   27
Karlstads universitet  KAU-50874  Filmvetenskap II                10  11
Karlstads universitet  KAU-50875  Filmvetenskap IV                3   4
Karlstads universitet  KAU-50889  Finansiell analys               33  50
Karlstads universitet  KAU-50890  Finansiella bedömningar II           4   63
Karlstads universitet  KAU-50926  Funktionella material             1   2
Karlstads universitet  KAU-50916  Fysik                     2   2
Karlstads universitet  KAU-50878  Förebyggande och hälsofrämjande fältarbete   2   12
Karlstads universitet  KAU-50891  Företagsekonomi                37  71
Karlstads universitet  KAU-50893  Företagsekonomi                111  132
Karlstads universitet  KAU-50895  Företagsekonomi - kandidatuppsats       20  108
Karlstads universitet  KAU-50894  Företagsekonomi - Kandidatuppsats       2   32
Karlstads universitet  KAU-50896  Företagsekonomi - Magisteruppsats       37  80
Karlstads universitet  KAU-50897  Företagsekonomins grunder           3   28
Karlstads universitet  KAU-51192  Företagsvärdering               3   9
Karlstads universitet  KAU-51193  Företagsvärdering               0   3
Karlstads universitet  KAU-50791  Galenisk farmaci                4   7
Karlstads universitet  KAU-50936  Genus och etnicitet              5   28
Karlstads universitet  KAU-50937  Genusvetenskap                 15  46
Karlstads universitet  KAU-50938  Genusvetenskap                 8   14
Karlstads universitet  KAU-50939  Genusvetenskap                 1   2
Karlstads universitet  KAU-50940  Genusvetenskap I                1   10
Karlstads universitet  KAU-50941  Genusvetenskap II               1   3
Karlstads universitet  KAU-51199  Geodesi                    3   27
Karlstads universitet  KAU-51200  Geodesi för GIS                1   1
Karlstads universitet  KAU-50944  Geografi                    2   4
Karlstads universitet  KAU-50810  Geokonstruktion                8   27
Karlstads universitet  KAU-51201  Geovetenskap                  4   5
Karlstads universitet  KAU-51202  GIS I                     2   5
Karlstads universitet  KAU-51591  GIS IV                     1   1
Karlstads universitet  KAU-51203  GIS VI                     3   7
Karlstads universitet  KAU-51143  Grafisk form och foto             11  44
Karlstads universitet  KAU-51384  Grammatik och fonologi             12  17
Karlstads universitet  KAU-51132  Grundkurs i polymera material och kompositer  2   19
Karlstads universitet  KAU-51110  Grundläggande analys              0   4
Karlstads universitet  KAU-50929  Grundläggande matematisk fysik         0   2
Karlstads universitet  KAU-50986  Grundläggande programmering          1   6
Karlstads universitet  KAU-51644  Grundläggande programmering          0   2
Karlstads universitet  KAU-51575  Grupp- och socialpsykologi, nätbaserad     59  220
Karlstads universitet  KAU-51282  Handelsrätt I                 8   42
Karlstads universitet  KAU-51283  Handelsrätt II                 6   26
Karlstads universitet  KAU-51284  Handelsrätt III                3   12
Karlstads universitet  KAU-51285  Handelsrättslig översiktskurs                         26  57
Karlstads universitet  KAU-51311  Handledningsutbildning för praktikhandledare                  6  6
Karlstads universitet  KAU-50948  Historia                                    2  8
Karlstads universitet  KAU-50949  Historia                                    5  6
Karlstads universitet  KAU-50951  Historia, teori och metod II                          3  8
Karlstads universitet  KAU-50952  Historia, uppsats                               2  5
Karlstads universitet  KAU-51645  Historiebruk. Internationella perspektiv på historiebeskrivning och lärande.  2  4
Karlstads universitet  KAU-51654  Hur hantera en klimatförändring? Politik, teknik och livsstil         1  1
Karlstads universitet  KAU-51655  Hur hantera en klimatförändring? Politik, teknik och livsstil         0  8
Karlstads universitet  KAU-51169  Hållbar utveckling och medborgarskap                      4  12
Karlstads universitet  KAU-51091  Hållfasthetslära II                              0  2
Karlstads universitet  KAU-51233  Hälsa och omsorg med familjeperspektiv                     4  14
Karlstads universitet  KAU-51416  Hälsa och omsorg med familjeperspektiv                     0  1
Karlstads universitet  KAU-51056  Hälsans geografi                                0  10
Karlstads universitet  KAU-50879  Hälsoetik                                   1  12
Karlstads universitet  KAU-51615  Hälsofrämjande arbete, coaching och friskvård.                 9  25
Karlstads universitet  KAU-50963  Hälsopedagogik                                 5  17
Karlstads universitet  KAU-51261  Hälsopsykologi                                 51  80
Karlstads universitet  KAU-50955  Idéhistoria I                                 12  42
Karlstads universitet  KAU-50956  Idéhistoria II                                 5  9
Karlstads universitet  KAU-50957  Idéhistoria IV                                 1  2
Karlstads universitet  KAU-51262  Idrottspsykologi - mentala träningsmodeller                  12  57
Karlstads universitet  KAU-50965  Idrottsvetenskap                                19  29
Karlstads universitet  KAU-50966  Idrottsvetenskap                                2  6
Karlstads universitet  KAU-50900  Industriell marknadsföring                           3  15
Karlstads universitet  KAU-51194  Industriell organisation och konkurrensstrategi                0  18
Karlstads universitet  KAU-50988  Informatik - kandidatuppsats                          4  4
Karlstads universitet  KAU-50989  Informatik - kandidatuppsats                          1  3
Karlstads universitet  KAU-51008  Informatik - Magisteruppsats                          1  2
Karlstads universitet  KAU-50987  Informatik A                                  7  14
Karlstads universitet  KAU-50990  Informatik för ekonomer                            3  13
Karlstads universitet  KAU-51641  Informationssystem och IT                           1  5
Karlstads universitet  KAU-51111  Inledande matematik                              0  7
Karlstads universitet  KAU-51385  Innehåll, arbetssätt och bedömning                       6  20
Karlstads universitet  KAU-51158  Innemiljö                                   1  5
Karlstads universitet  KAU-51159  Installationsteknik                              1  2
Karlstads universitet  KAU-51221  Integrativa hälsometoder - massage                       14  27
Karlstads universitet  KAU-51563  Integrativa hälsometoder - taktil massage                   8  24
Karlstads universitet  KAU-51011  Intercultural Communication                          2  7
Karlstads universitet  KAU-51012  Interkultur                                  8  33
Karlstads universitet  KAU-51013  Interkultur i arbetslivet                           4  8
Karlstads universitet  KAU-50901  International Marketing                            4  13
Karlstads universitet  KAU-51363  International Politics                             0  1
Karlstads universitet  KAU-51183  Internationell makroekonomi                          3  9
Karlstads universitet  KAU-51364  Internationell politik                             23  92
Karlstads universitet  KAU-51656  Internationella miljöfrågor:INDIEN                       7  12
Karlstads universitet  KAU-51264  Introduktion till psykologi                          47  137
Karlstads universitet  KAU-51263  Introduktion till psykologi, nätbaserad                    12  51
Karlstads universitet  KAU-51351  Introduktion till SPSS                             3  27
Karlstads universitet  KAU-51144  Journalistik                               188  471
Karlstads universitet  KAU-51286  Juridisk översiktskurs                          24  91
Karlstads universitet  KAU-51417  Juridisk översiktskurs                          1   4
Karlstads universitet  KAU-51418  Juridisk översiktskurs                          5   14
Karlstads universitet  KAU-51419  Juridisk översiktskurs                          2   2
Karlstads universitet  KAU-51420  Juridisk översiktskurs                          0   1
Karlstads universitet  KAU-51423  Juridisk översiktskurs                          0   1
Karlstads universitet  KAU-51424  Juridisk översiktskurs                          6   7
Karlstads universitet  KAU-51365  Jämförande politik och förvaltning                    8   48
Karlstads universitet  KAU-51204  Kartografi II                               3   7
Karlstads universitet  KAU-51024  Kemi                                   2   2
Karlstads universitet  KAU-51027  Kemi-kemididaktik                             0   1
Karlstads universitet  KAU-51025  Kemi, examensarbete                            1   2
Karlstads universitet  KAU-51026  Kemi, projektarbete                            0   1
Karlstads universitet  KAU-51038  Kemisk massa II                              1   2
Karlstads universitet  KAU-51028  Kemometri med processanalytisk kemi                    0   2
Karlstads universitet  KAU-51029  Kemometri med processanalytisk kemi                    2   4
Karlstads universitet  KAU-51568  Klimatförändringars konsekvenser och samhällets sårbarhet.        4   7
Karlstads universitet  KAU-51569  Klimatförändringars konsekvenser och samhällets sårbarhet.        5   19
Karlstads universitet  KAU-50792  Klinisk kemi                               0   16
Karlstads universitet  KAU-51216  Klinisk omvårdnad III - valbart vårdområde                17  28
Karlstads universitet  KAU-51112  Kodningsteori                               1   2
Karlstads universitet  KAU-51265  Kognitiv psykologi och dess innebörd                   9   61
Karlstads universitet  KAU-51053  Konst och design II                            4   12
Karlstads universitet  KAU-51051  Konst- och bildvetenskap II                        10  13
Karlstads universitet  KAU-51052  Konst- och bildvetenskap IV                        2   4
Karlstads universitet  KAU-51205  Konvertering av Geografisk data i FME                   5   15
Karlstads universitet  KAU-51223  Kost och hälsa                              16  68
Karlstads universitet  KAU-51092  Kreativ idéutveckling - drömförverkligande och entreprenörskap för alla  0   3
Karlstads universitet  KAU-51115  Kreativ matematik på distans för lärare i grundskolans tidigare år    88  127
Karlstads universitet  KAU-51114  Kreativ Matematik, grundskolans senare år                 37  54
Karlstads universitet  KAU-51070  Kring en text - Gösta Berlings saga. Litteraturvetenskap         2   6
Karlstads universitet  KAU-51266  Krispsykologi                               29  88
Karlstads universitet  KAU-51576  Krispsykologi, nätbaserad                         84  314
Karlstads universitet  KAU-51057  Kulturgeografi                              6   16
Karlstads universitet  KAU-51058  Kulturgeografi                              16  22
Karlstads universitet  KAU-51059  Kulturgeografi III                            2   3
Karlstads universitet  KAU-51060  Kulturgeografi IV                             3   3
Karlstads universitet  KAU-50880  Kvalitativa metoder med dess kunskapsteori                0   1
Karlstads universitet  KAU-51093  Kvalitetsteknik                              2   21
Karlstads universitet  KAU-51234  Kvalitetsutveckling och förbättringsarbete i vården            11  27
Karlstads universitet  KAU-50921  Kvantfysik I                               3   5
Karlstads universitet  KAU-50922  Kvantfältteori                              0   1
Karlstads universitet  KAU-50881  Kvantitativa metoder med dess kunskapsteori                0   1
Karlstads universitet  KAU-51030  Kvantkemi                                 1   2
Karlstads universitet  KAU-51614  Leda, lära, instruera                           4   14
Karlstads universitet  KAU-50943  Ledarskap, organisation och kön                      14  47
Karlstads universitet  KAU-51386  Leka - språka - lära                           0   4
Karlstads universitet  KAU-51116  Linjär algebra                              1   9
Karlstads universitet  KAU-51117  Linjär algebra                      11  15
Karlstads universitet  KAU-51071  Litteraturvetenskap                   13  17
Karlstads universitet  KAU-51074  Litteraturvetenskap                   8  11
Karlstads universitet  KAU-51598  Litteraturvetenskap                   4  20
Karlstads universitet  KAU-51599  Litteraturvetenskap                   19  55
Karlstads universitet  KAU-51080  Ljudsättare I                      1  9
Karlstads universitet  KAU-51082  Ljudsättare II                      8  8
Karlstads universitet  KAU-51631  Läraren, yrkesrollen och samhällsuppdraget        1  1
Karlstads universitet  KAU-50953  Lärarens uppdrag                     97  100
Karlstads universitet  KAU-51621  Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet      1  4
Karlstads universitet  KAU-51622  Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet      0  1
Karlstads universitet  KAU-51623  Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet      0  1
Karlstads universitet  KAU-51624  Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet      0  1
Karlstads universitet  KAU-51626  Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet      1  1
Karlstads universitet  KAU-51628  Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet      0  1
Karlstads universitet  KAU-51184  Makroekonomi                       7  23
Karlstads universitet  KAU-50902  Marknadsanalys                      2  8
Karlstads universitet  KAU-51094  Marknadsföring av examensprojekt             0  2
Karlstads universitet  KAU-50903  Marknadsföring II                    18  33
Karlstads universitet  KAU-51288  Marknadsrätt med exporträtt               1  20
Karlstads universitet  KAU-51095  Maskindiagnostik & underhåll               2  19
Karlstads universitet  KAU-51061  Mat, Makt och Geografi                  0  3
Karlstads universitet  KAU-51118  Matematik                        3  6
Karlstads universitet  KAU-51119  Matematik                        4  4
Karlstads universitet  KAU-51120  Matematik                        1  2
Karlstads universitet  KAU-51123  Matematik för ingenjörer I                0  1
Karlstads universitet  KAU-51124  Matematik för ingenjörer II               2  4
Karlstads universitet  KAU-51125  Matematik för ingenjörer III               2  3
Karlstads universitet  KAU-51348  Matematisk statistik                   0  4
Karlstads universitet  KAU-51160  Matlagning enligt värmeteknikens principer, en smaksak  1  4
Karlstads universitet  KAU-51145  Media, Culture and Technology              0  4
Karlstads universitet  KAU-51562  Medicinens och omvårdnadens etik             7  15
Karlstads universitet  KAU-50793  Medicinsk mikrobiologi                  0  4
Karlstads universitet  KAU-51146  Medie- och kommunikationsvetenskap II          8  12
Karlstads universitet  KAU-51147  Medie- och kommunikationsvetenskap III          24  24
Karlstads universitet  KAU-51148  Mediepraktik I+II                    10  27
Karlstads universitet  KAU-51149  Mediepraktik I+II                    6  15
Karlstads universitet  KAU-51150  Medierna och framtiden                  2  25
Karlstads universitet  KAU-50923  Mekanik                         1  2
Karlstads universitet  KAU-51574  Mekanik                         0  3
Karlstads universitet  KAU-50924  Mekanik II                        1  2
Karlstads universitet  KAU-50842  Mekatronik M1                      0  17
Karlstads universitet  KAU-51134  Metaller och polymerer i konstruktionstillämpningar   0  4
Karlstads universitet  KAU-51170  Metod och praktik i miljö och folkhälsa         2  2
Karlstads universitet  KAU-50882  Metoder i folkhälso- och miljövetenskap samt hälsoetik  7  9
Karlstads universitet  KAU-50803  Metoder inom klinisk kemi - instrumentell analys     0  13
Karlstads universitet  KAU-50804  Metoder inom morfologisk cellbiologi och hematologi   0  14
Karlstads universitet  KAU-51185  Mikroekonomi                       9  21
Karlstads universitet  KAU-51171  Miljö och utveckling                   0  2
Karlstads universitet  KAU-51657  Miljö, tillväxt och livskvalitet                  0   7
Karlstads universitet  KAU-51172  Miljöförvaltning och miljöpolitik                 0   6
Karlstads universitet  KAU-51165  Miljökommunikation offentlig sektor                3   17
Karlstads universitet  KAU-51173  Miljökonsekvensbeskrivning                     10  49
Karlstads universitet  KAU-51166  Miljövetenskap                           2   2
Karlstads universitet  KAU-50824  Mobile and Wireless Systems                    7   10
Karlstads universitet  KAU-50991  Modeller och experimentella metoder i multimediautveckling     0   2
Karlstads universitet  KAU-50992  Modellering av informationssystem                 0   1
Karlstads universitet  KAU-51332  Modern spanskspråkig skönlitteratur                1   2
Karlstads universitet  KAU-50794  Morfologisk cellbiologi och hematologi               13  18
Karlstads universitet  KAU-51333  Muntlig språkfärdighet                       1   6
Karlstads universitet  KAU-51295  Människan inför livsfrågorna                    5   15
Karlstads universitet  KAU-51566  Människan och skogen.                       1   5
Karlstads universitet  KAU-51267  Människans kommunikation                      10  78
Karlstads universitet  KAU-50927  Nanovetenskap II                          1   2
Karlstads universitet  KAU-51186  Nationalekonomi                          149  172
Karlstads universitet  KAU-51187  Nationalekonomi - Kandidatuppsats                 2   13
Karlstads universitet  KAU-51188  Nationalekonomi - Magisteruppsats                 1   6
Karlstads universitet  KAU-51590  Nationalekonomi för fastighetsekonomer               35  55
Karlstads universitet  KAU-51190  Nationalekonomi, mikroekonomi                   30  99
Karlstads universitet  KAU-51189  Nationalekonomi, Matematikprogrammet                15  16
Karlstads universitet  KAU-51211  Naturvetenskaplig bastermin                    0   1
Karlstads universitet  KAU-51212  Naturvetenskaplig bastermin                    5   6
Karlstads universitet  KAU-50778  Naturvårdsbiologi                         4   9
Karlstads universitet  KAU-51174  Nordic Nature, Politics and Ecophilosophy, Project         0   1
Karlstads universitet  KAU-51128  Numeriska metoder                         0   6
Karlstads universitet  KAU-50995  Objektorienterad modellering                    0   6
Karlstads universitet  KAU-50826  Objektorienterad programmering med Java              1   13
Karlstads universitet  KAU-50994  Objektorienterad systemdesign                   0   2
Karlstads universitet  KAU-51289  Offentligrätt B                          3   21
Karlstads universitet  KAU-51584  Omvårdnad                             27  79
Karlstads universitet  KAU-51228  Omvårdnadsforskningens teori och metod III, vetenskapligt arbete  3   3
Karlstads universitet  KAU-51229  Omvårdnadsforskningens teori och metod V, vetenskapligt arbete   7   12
Karlstads universitet  KAU-51231  Omvårdnadsteorier, diagnostik och dokumentation          0   4
Karlstads universitet  KAU-50763  Operativt personalarbete                      16  37
Karlstads universitet  KAU-51244  Oral hälsa - teoretiska grunder                  1   2
Karlstads universitet  KAU-51242  Oral hälsa inriktning folkhälsoarbete               1   2
Karlstads universitet  KAU-51246  Oral hälsa med fokus på barn                    28  52
Karlstads universitet  KAU-51243  Oral hälsa med fokus på ungdomar och unga vuxna          19  35
Karlstads universitet  KAU-51241  Oral hälsa, examensarbete                     22  22
Karlstads universitet  KAU-51240  Oral Health in an International Perspective            1   3
Karlstads universitet  KAU-50905  Organisera och leda                        8   21
Karlstads universitet  KAU-51032  Organisk kemi                           0   1
Karlstads universitet  KAU-51209  Orienteringskurs i GIS                       5   22
Karlstads universitet  KAU-50779  Orkidéer i teori och praktik                    4   5
Karlstads universitet  KAU-51232  Palliativ vård                           15  41
Karlstads universitet  KAU-51039  Pappersteknik II                          0   3
Karlstads universitet  KAU-51075  Passioner i litteraturen. Litteraturvetenskap           2   10
Karlstads universitet  KAU-50795  Patofysiologi                           0   4
Karlstads universitet  KAU-51260  Pedagogik, allmän inriktning II                    3  6
Karlstads universitet  KAU-50828  Performance Modellling and Simulation                 0  5
Karlstads universitet  KAU-51175  Perspektiv på vetenskapen                       0  1
Karlstads universitet  KAU-51195  Portföjlval                              4  10
Karlstads universitet  KAU-51196  Portföjlval                              0  2
Karlstads universitet  KAU-50906  Praktikfall i marknadsföring och organisation             0  18
Karlstads universitet  KAU-50829  Praktisk datorkunskap                         8  28
Karlstads universitet  KAU-51097  Produktionsteknik                           1  17
Karlstads universitet  KAU-50831  Programspråk                             2  3
Karlstads universitet  KAU-50996  Programutveckling                           0  7
Karlstads universitet  KAU-50832  Programutvecklingsmetodik                       1  2
Karlstads universitet  KAU-50931  Projektarbete i fysik                         0  2
Karlstads universitet  KAU-51137  Projektarbete kring simulering och modellering            0  7
Karlstads universitet  KAU-50997  Projektledaren i olika branscher och miljöer             0  5
Karlstads universitet  KAU-50999  Projektledning                            45  81
Karlstads universitet  KAU-51002  Projektledning - generell projektledningsmetodik           14  58
Karlstads universitet  KAU-51005  Projektledning - individ och grupp                  32  87
Karlstads universitet  KAU-51006  Projektledning - ledarskap                      7  54
Karlstads universitet  KAU-51004  Projektledning i genomförandefasen                  0  5
Karlstads universitet  KAU-51585  Projektledning i IT-projekt                      0  7
Karlstads universitet  KAU-51586  Projektledning i IT-projekt                      0  1
Karlstads universitet  KAU-51268  Psykologi                               16  35
Karlstads universitet  KAU-51269  Psykologins forskningsfält                      12  13
Karlstads universitet  KAU-51197  Public Finance                            1  22
Karlstads universitet  KAU-51062  Rasismens geografier                         0  4
Karlstads universitet  KAU-50960  Rasismens idéhistoria II                       0  5
Karlstads universitet  KAU-50907  Redovisning                              5  61
Karlstads universitet  KAU-50908  Redovisning för information och styrning               19  60
Karlstads universitet  KAU-50909  Redovisning och samhälle                       10  56
Karlstads universitet  KAU-50848  Reglerteknik                             1  3
Karlstads universitet  KAU-51296  Religionsvetenskap med inriktning tro- och livsåskådningar      6  7
Karlstads universitet  KAU-51297  Religionsvetenskap med inriktning Religionsdidaktik          1  3
Karlstads universitet  KAU-51298  Religionsvetenskap med inriktning tros- och livsåskådningsvetenskap  3  3
Karlstads universitet  KAU-51299  Religionsvetenskaplig baskurs II                   5  10
Karlstads universitet  KAU-51162  Reningsteknik                             0  1
Karlstads universitet  KAU-51387  Retorik                                11  39
Karlstads universitet  KAU-51388  Retorik                                6  16
Karlstads universitet  KAU-51290  Rättsvetenskap C                           11  17
Karlstads universitet  KAU-51291  Rättsvetenskap D                           8  13
Karlstads universitet  KAU-51620  Rörlig bild som vetenskapligt instrument och retoriskt verktyg    1  2
Karlstads universitet  KAU-51613  Samhällskunskap                            18  20
Karlstads universitet  KAU-51617  Second World War: Memory and History                 1  1
Karlstads universitet  KAU-50910  Service Management and Marketing                   6  18
Karlstads universitet  KAU-51138  Simulering och modellering                      1  9
Karlstads universitet  KAU-51063  Sinnenas geografier                          0  6
Karlstads universitet  KAU-51054  Skissteknik I                             7  19
Karlstads universitet  KAU-51055  Skissteknik II                            4  8
Karlstads universitet  KAU-51334  Skriftlig språkfärdighet                       6  9
Karlstads universitet  KAU-51225  Smärta som fenomen                          10  38
Karlstads universitet  KAU-51319  Socialpedagogik                             15  50
Karlstads universitet  KAU-51326  Socialpsykologi I - Identitet och mänskliga möten            36  102
Karlstads universitet  KAU-51327  Socialpsykologi II - Kommunikation och emotioner. Tillämpningsprojekt  1  57
Karlstads universitet  KAU-51328  Socialpsykologi II - Kommunikation och emotioner. Tillämpningsprojekt  6  15
Karlstads universitet  KAU-51329  Sociologi I                               14  84
Karlstads universitet  KAU-51330  Sociologi II                              12  26
Karlstads universitet  KAU-51331  Sociologi III                              5  11
Karlstads universitet  KAU-51335  Spanska II                               8  16
Karlstads universitet  KAU-51337  Spanska IV                               2  3
Karlstads universitet  KAU-51339  Spanska språk och kultur                        3  11
Karlstads universitet  KAU-51338  Spanska, kvalifikationskurs                       32  56
Karlstads universitet  KAU-51340  Spanskamerika, kultur och samhällsförhållanden             1  3
Karlstads universitet  KAU-51342  Specialpedagogik I                           73  154
Karlstads universitet  KAU-51343  Specialpedagogik II                           18  24
Karlstads universitet  KAU-51344  Specialpedagogik med inriktning mot grav språkstörning         10  21
Karlstads universitet  KAU-51346  Specialpedagogiska perspektiv                      50  52
Karlstads universitet  KAU-51581  Specialpedagogiska perspektiv                      1  2
Karlstads universitet  KAU-51322  Spetskompetens i mångkulturalitet                    3  11
Karlstads universitet  KAU-51389  Språk och text                             1  11
Karlstads universitet  KAU-51347  Språkstörning ur ett specialpedagogiskt perspektiv I          25  35
Karlstads universitet  KAU-51064  Stadens rum och dess invånare                      2  7
Karlstads universitet  KAU-51354  Statistik                                33  107
Karlstads universitet  KAU-51355  Statistik                                3  10
Karlstads universitet  KAU-51356  Statistik                                3  25
Karlstads universitet  KAU-51357  Statistik                                4  20
Karlstads universitet  KAU-51359  Statistik - Kandidatuppsats                       0  1
Karlstads universitet  KAU-51358  Statistik, uppsatsarbete                        1  2
Karlstads universitet  KAU-51352  Statistisk teori                            1  3
Karlstads universitet  KAU-51366  Statsvetenskap I                            21  46
Karlstads universitet  KAU-51367  Statsvetenskap II                            20  26
Karlstads universitet  KAU-51368  Statsvetenskap III                           16  21
Karlstads universitet  KAU-51369  Statsvetenskap IV                            16  19
Karlstads universitet  KAU-50764  Strategiskt personalarbete                       2  25
Karlstads universitet  KAU-50930  Strängteori                               0  2
Karlstads universitet  KAU-51630  Styrning av och styrning i skola.                    1  6
Karlstads universitet  KAU-50849  Styrteknik                               2  3
Karlstads universitet  KAU-50811  Stålkonstruktion                            13  29
Karlstads universitet  KAU-51076  Svenska för blivande lärare                       2  2
Karlstads universitet  KAU-51375  Svenska för blivande lärare                       2  6
Karlstads universitet  KAU-51376  Svenska för blivande lärare                       1  1
Karlstads universitet  KAU-51381  Svenska med litteratur- och språkdidaktisk inriktning          1  4
Karlstads universitet  KAU-51077  Svenska med litteraturvetenskaplig inriktning              1  2
Karlstads universitet  KAU-51380  Svenska med språkvetenskaplig inriktning                1  4
Karlstads universitet  KAU-51382  Svenska med ämnesdidaktisk inriktning                  1  3
Karlstads universitet  KAU-51391  Svenska som främmande språk i tal och skrift              3  8
Karlstads universitet  KAU-51390  Svenska som främmande språk I                      4  8
Karlstads universitet  KAU-51392  Svenska som främmande språk II                     0  3
Karlstads universitet  KAU-51393  Svenska som främmande språk III                     4  10
Karlstads universitet  KAU-51660  Svenska, lärarinriktad kurs med litteraturvetenskaplig inriktning    3  4
Karlstads universitet    KAU-51383  Svenskämnet, dess villkor och förutsättningar        5  6
Karlstads universitet    KAU-51210  Sveriges geologi och ändliga naturresurser          1  4
Karlstads universitet    KAU-51372  Swedish and Comparative Politics               0  1
Karlstads universitet    KAU-51564  Sår och sårbehandling                    22  39
Karlstads universitet    KAU-50815  Teater som pedagogiskt verktyg                2  6
Karlstads universitet    KAU-51035  Termodynamik                         0  2
Karlstads universitet    KAU-50872  Text, Media, and Culture                   0  8
Karlstads universitet    KAU-51616  The Moving Image in the Expanded Field of Audiovisuality   0  1
Karlstads universitet    KAU-51140  Tillverkningsteknik                     3  7
Karlstads universitet    KAU-50796  Tillämpad apoteksfarmaci                   11  13
Karlstads universitet    KAU-51414  Tillämpad apoteksfarmaci                   4  12
Karlstads universitet    KAU-51040  Tissueprodukters egenskaper och framställningsmetoder    1  1
Karlstads universitet    KAU-51247  Tobakspreventiva strategier                 1  10
Karlstads universitet    KAU-50834  Topics in Computer Networking                0  4
Karlstads universitet    KAU-50835  Topics in Computer Security                 0  4
Karlstads universitet    KAU-51272  Transpersonell psykologi                   6  39
Karlstads universitet    KAU-50851  Trådlös kommunikation                    1  3
Karlstads universitet    KAU-51395  Turismens historia                      1  5
Karlstads universitet    KAU-51396  Turismkunskap II                       14  21
Karlstads universitet    KAU-51397  Turismkunskap IV                       1  3
Karlstads universitet    KAU-51398  Turismkunskap V                       8  14
Karlstads universitet    KAU-51394  Tvåspråkig utveckling                    15  24
Karlstads universitet    KAU-51353  Undersökningsmetodik                     0  2
Karlstads universitet    KAU-51273  Utvecklingspsykologi                     6  42
Karlstads universitet    KAU-51176  Vad är ett miljöproblem?                   2  11
Karlstads universitet    KAU-51642  Verksamhet och IT                      0  2
Karlstads universitet    KAU-51270  Vetenskaplig tillämpning inom psykologins forskningsfält   9  11
Karlstads universitet    KAU-51271  Vetenskaplig tillämpning inom psykologins forskningsfält   3  6
Karlstads universitet    KAU-51010  Vetenskapsteori och forskning i projektmiljöer        3  4
Karlstads universitet    KAU-51236  Vetenskapsteori och forskningsmetoder            4  5
Karlstads universitet    KAU-51098  Visualisering av examensarbete                0  1
Karlstads universitet    KAU-50785  Växtbiologi                         3  3
Karlstads universitet    KAU-51153  Webbredaktörens arbete                    9  20
Karlstads universitet    KAU-51300  World Religions                       0  4
Karlstads universitet    KAU-50935  Ytfysik                           0  2
Karlstads universitet    KAU-50786  Zoologi: anatomi och fysiologi                1  3
Karlstads universitet    KAU-50787  Zoologi: anatomi och fysiologi                10  42
Karolinska institutet    KI-62050  Arbetsterapi, metod 2                    11  17
Karolinska institutet    KI-62003  Att möta och arbeta med sorg                 43  87
Karolinska institutet    KI-32002  Farmakologi                         59  200
Karolinska institutet    KI-62014  Farmakologi och sjukdomslära                 19  36
Karolinska institutet    KI-12021  Fysiologi /C                         4  7
Karolinska institutet    KI-12022  Fysiologi, examensarbete /D                 4  8
Karolinska institutet    KI-62052  Medicinsk audiologi                     17  20
Karolinska institutet    KI-62005  Sjukgymnastik med inriktning mot neurologisk sjukdom/skada  73  156
Karolinska institutet    KI-62007  Suicidprevention - teori och praktik             16  29
Karolinska institutet    KI-62001  Äldres hälsa                         25  58
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29509  Administration av relationsdatabaser, grundkurs       6  26
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29708  Allmän kemi för icke kemister                3  12
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29518  Analys av datalager för SQL-server                       8  25
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21528  Använda digitala lärobjekt                           0  1
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21503  Applikationsutveckling för 3G telefoner                     2  8
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21700  Arkitektur som terapeutisk miljö III: Estetik som läkande process        3  5
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21902  Arkitektur som terapeutisk miljö IV: Estetik som läkande process, fördjupning  0  1
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21509  Att utveckla applikationer för GNU/Linux med C#                 0  10
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21706  Byggnaders energianvändning 2, - beräkning och deklaration           40  44
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21505  C-programmering med C++, grundkurs                       12  29
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29512  Databasadministration för SQL-servrar                      12  41
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29303  Datakommunikation II, trådlöst                         12  20
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21516  Datormusik                                   1  6
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21526  Design av relationsdatabaser och användning av XML               1  10
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29514  Design och optimering av SQL för relationsdatabaser               4  35
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21508  Designmönster                                  7  13
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21724  Digital videoproduktion                             7  12
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29301  Digitalteknik                                  2  6
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21539  Effektiv programutveckling med C# och .Net                   3  11
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21702  Ekoteknik                                    0  1
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21523  En svensk microprocessor                            0  3
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21530  Enterprise Architecture för applikationer med .NET               3  6
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29701  EU:s ramdirektiv för vatten                           2  4
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21709  Fastighetsvärdering                               8  59
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21716  Filosofi med teknikinriktning A                         1  10
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21717  Filosofi med teknikinriktning B                         2  9
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21901  Fördjupningsprojekt i restaurering II                      4  7
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21720  God och dålig vetenskap                             0  4
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29700  Grundvattenskydd och hälsa                           2  5
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21100  Industridesign                                 3  24
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29715  Informationssökning för naturvetare och ingenjörer               0  3
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29726  Inledande modern fysik                             1  8
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29727  Inledande modern fysik                             1  2
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29724  Inledande relativitetsteori                           1  8
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29725  Inledande relativitetsteori                           4  8
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29502  Internetprogrammering III                            5  16
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29503  Internetprogrammering IV                            0  10
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21525  Introduktion till datasäkerhet                         0  10
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29505  Introduktion till stordatorer                          4  21
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21533  IT-Management                                  1  5
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21538  IT-Management I                                 1  7
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21532  IT-plattform: Strategi, arkitekutur och design                 0  1
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29307  IT-säkerhet II: undersökningar                         28  33
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21502  Java, grundkurs                                 4  23
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29711  Kemi för yrkesverksamma                             2  5
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29712  Kemi för yrkesverksamma                             2  4
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21707  Kemifrågor med betydelse för byggandet                     8  14
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29713  Kemiteknik för yrkesverksamma                          2  6
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29714  Kemiteknik för yrkesverksamma                          4  5
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21730  Klimathot och klimatstrategier i dagens och morgondagens värld         10  31
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21500  Kognitionsvetenskap                               0  5
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21514  Konstruktion av webbsidor, grundkurs              8  29
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21501  Känslobaserad interaktion                    0  8
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29728  Laser med tillämpningar                     0  5
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29729  Laser med tillämpningar                     0  1
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21104  Leadership for Operational Development             5  23
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21103  Ledarskap och personlig utveckling               11  49
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21708  Life Cycle Assessment                      0  6
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29506  Linux, grundkurs                        13  60
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21300  Ljusarmaturdesign                        2  20
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21102  Logistikens rättsliga omvärld                  3  4
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29717  Maintenance Management                     5  32
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21711  Management                           7  20
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21721  Maskinnära programmering och datorarkitektur          2  11
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21522  Medicinsk elektronikdesign                   1  9
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21520  Medicinska givare, utveckling och design            0  9
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29300  Mikrodatorteknik                        4  9
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21704  Miljöbedömning av planer och program -teori och praktik     1  6
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21701  Miljöbedömning med GIS - verktyg för rumslig dimensioner    2  5
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21703  Miljökonsekvensbeskrivning - teori och praktik         6  12
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29719  Miljömodellering: kemiska och fysiska processer         3  16
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29720  Miljömodellering: kemiska och fysiska processer         6  20
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29718  Miljöskyddsteknik                        11  23
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29302  Mobil systemarkitektur i Symbian                7  16
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21536  Mobila affärer                         0  8
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21535  Model-driven Development of Components             4  7
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21534  Modeller och språk för objekt- och webbdatabaser        0  1
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29507  Modellering av relationsdatabaser                4  13
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29500  Modern PLC-programmering                    5  11
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21515  Multimedia för webben                      0  23
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21513  Mätning och testning av programvara               2  5
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21517  Nätverkssäkerhet                        5  17
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21504  Objektorienterad programmering med C# och .NET         2  16
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21511  Objektorienterad programmering med C#. NET, fortsättningskurs  15  26
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21507  Objektorienterad programmering med C++             6  14
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21510  Objektorienterad programmering med Java, fortsättningskurs   6  8
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21722  Objektorienterad programmering, analys och design, Java     1  5
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21531  Organisation, IT-system och management             0  5
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21713  Portfolio Management and Real Estate Finance          0  7
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29304  Programmering av mobila tjänster med J2ME            3  15
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21512  Programmering för Web med Java                 3  7
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29704  Programmeringsteknik, webbkurs                 6  25
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29705  Programmeringsteknik, webbkurs                 1  7
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29706  Programmeringsteknik, webbkurs                 1  7
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29501  Programutveckling C#                      10  43
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21723  Programutvecklingsteknik med -NET Framework           1  9
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29100  Project Analysis                        13  37
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21537  Projekt och maktspel                      2  11
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29517  Rapporthantering för SQL-servrar                0  11
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21712  Real Estate Market Analysis and Development           2  8
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21714  Real Estate Valuation                         2  6
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21710  Redovisning för fastighetsföretag                   1  10
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29716  Responsive Manufacturing I                      6  25
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29702  Risker i tekniska system                       0  12
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29703  Risker i tekniska system                       2  10
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29513  Server-Side-programmering för SQL-servrar               11  25
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21529  Skapa digitala lärobjekt - projekt                  0  1
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21527  Skapa digitala lärresurser                      0  1
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21726  Skärande bearbetning för produktionstekniker, fortsättningskurs    0  1
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29305  Software Engineering                         6  20
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29721  Spårfordons dynamik                          2  3
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29515  SQL och procedurspråk för relationsdatabaser             3  22
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21900  Svensk restaureringshistoria                     3  8
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21727  Svetsteknologi, högre kurs, modul 1                  12  13
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21728  Svetsteknologi, högre kurs, modul 2                  0  11
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21729  Svetsteknologi, högre kurs, modul 3                  0  12
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21524  Systemteori                              0  1
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21506  Systemutveckling med MSF                       1  3
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21715  Teknik och etik                            1  4
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21521  Tillämpad digitalteknik med PIC-processor               3  7
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29504  UNIX, grundkurs                            5  30
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21903  Urbanmorfologiska undersökningar                   2  5
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29707  Utveckling av webbtillämpningar med Enterprise Java          5  17
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21705  Vatten och avloppsfrågor i omvandlingsområden             0  3
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29709  Vattenkemi                              2  10
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29710  Vattenkemi, avancerad nivå                      3  9
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21718  Vetenskapsfilosofi A                         0  1
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21719  Vetenskapsfilosofi B                         2  29
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-21101  Vårdlogistik-projekt                         0  2
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29722  Webbaserad grundkurs i finansiell matematik              4  10
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29723  Webbaserad grundkurs i finansiell matematik              7  16
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29306  Webbserverprogrammering med Java                   6  12
Kungl. Tekniska högskolan  KTH-29508  XML i relationsdatabaser                       10  31
Linköpings universitet   LIU-8903B  Allmän forskningsmetodik I , grundnivå                21  31
Linköpings universitet   LIU-4505B  Användbarhetsorienterad systemutveckling, fördjupningskurs      1  3
Linköpings universitet   LIU-4100C  Arbetslivets etik, grundkurs                     12  57
Linköpings universitet   LIU-4231B  Associationsrätt, grundkurs                      35  56
Linköpings universitet   LIU-2770C  Att leda lärprocesser                         12  57
Linköpings universitet   LIU-2752A  Barns bildspråkliga utveckling 2                   8  16
Linköpings universitet   LIU-4480C  Barnteaterns uttryckssätt, grundkurs                 17  35
Linköpings universitet   LIU-4330D  Berlin und die Berliner Republik – Wege zum neuen Deutschland     11  19
Linköpings universitet   LIU-4050C  Berättelser och berättande, grundkurs, 15.0p             5  37
Linköpings universitet   LIU-4100B  Beteendevetenskaplig grundkurs                    87  243
Linköpings universitet   LIU-4020C  Bioetik                                4  19
Linköpings universitet   LIU-4002A  Biogeochemical barriers                        0  1
Linköpings universitet   LIU-4124B  Biologisk psykologi I, Neuropsykologi - fortsättningskurs       5  32
Linköpings universitet   LIU-4124C  Biologisk psykologi II, Arv, miljö och beteende - fortsättningskurs  0  20
Linköpings universitet   LIU-2750D  Bruksspel på piano eller gitarr i teori och praktik 1         34  68
Linköpings universitet   LIU-4600B  Children´s Rights and Participation                  5  44
Linköpings universitet  LIU-4050A  Comparative Political Economy of Innovation                     8  39
Linköpings universitet  LIU-1810C  Dammar och våtmarker som pedagogiska verktyg för lärare               4  8
Linköpings universitet  LIU-4470F  Dekorera i trä och metall - färg, yta och mönster, grundkurs            5  19
Linköpings universitet  LIU-2480A  Det interkulturella samhället - fokus och perspektiv via dramakommunikation, 1-10  4  18
Linköpings universitet  LIU-4050B  Det professionella samtalet, i vård, omsorg och socialt arbete, grundkurs      24  105
Linköpings universitet  LIU-1843C  Diskret matematik                                  17  41
Linköpings universitet  LIU-6810D  Djurens beteende                                  79  218
Linköpings universitet  LIU-6810C  Djurens kommunikation II                              37  130
Linköpings universitet  LIU-4211B  Ekonomi och styrning i offentlig verksamhet, grundkurs               22  75
Linköpings universitet  LIU-4201D  Ekonomisk analys av sport - klubbar, ligor, utövare och publik I, grundkurs     9  35
Linköpings universitet  LIU-4202C  Ekonomisk brottslighet, grundkurs                          10  69
Linköpings universitet  LIU-4201B  Ekonomisk doktrinhistoria, grundkurs                        2  10
Linköpings universitet  LIU-1807A  Energy trading                                   1  4
Linköpings universitet  LIU-4310B  Engelska 1, grundkurs                                50  124
Linköpings universitet  LIU-4313B  Engelska 2, fortsättningskurs                            21  34
Linköpings universitet  LIU-4315B  Engelska 3, fördjupningskurs                            9  14
Linköpings universitet  LIU-4317B  Engelska 4, avancerad kurs                             6  11
Linköpings universitet  LIU-8904B  Entreprenörskap                                   9  18
Linköpings universitet  LIU-4213C  Environmental Law and Economics, Secondary level                  8  101
Linköpings universitet  LIU-4430C  Etik 1, grundkurs                                  6  61
Linköpings universitet  LIU-4659C  European Integration 1                               0  2
Linköpings universitet  LIU-4650C  Europeisk politisk integration , grundkurs                     5  20
Linköpings universitet  LIU-4231C  EU/EG-rätt, grundkurs                                14  53
Linköpings universitet  LIU-4907A  Examensarbete inom socialt arbete, avancerad kurs                  4  6
Linköpings universitet  LIU-4907D  Examensarbete inom socialt arbete, avancerad kurs, 30.0p              4  6
Linköpings universitet  LIU-8900B  Farmakologi, grundnivå                               11  32
Linköpings universitet  LIU-4660E  Feministiska klassiker, grundkurs                          3  24
Linköpings universitet  LIU-4440G  Filosofisk klassiker / Descartes. grundkurs                     4  17
Linköpings universitet  LIU-1810B  Flora och fauna i ett klimat i förändring                      6  47
Linköpings universitet  LIU-2770D  Folkbildning och globalisering                           7  22
Linköpings universitet  LIU-4470C  Formgivning 1, grundkurs                              4  27
Linköpings universitet  LIU-4472A  Formgivning 2, grundkurs                              7  13
Linköpings universitet  LIU-2730A  Forntida hantverksteknik och upplevelsebaserat lärande               2  14
Linköpings universitet  LIU-4320E  Français: Venez étudier et parler de la France d' aujourd'hui            15  31
Linköpings universitet  LIU-4320D  Fransk grammatik och text, grundkurs                        6  31
Linköpings universitet  LIU-4323B  Franska 2, fortsättningskurs                            8  13
Linköpings universitet  LIU-4327B  Franska 4, avancerad kurs                              3  5
Linköpings universitet  LIU-4329A  Franska, nybörjarkurs, del 2, grundkurs                       3  10
Linköpings universitet  LIU-2770A  Friluftspedagogik för vuxna                             5  17
Linköpings universitet  LIU-4540C  Funktionshinder och webbaserat lärande, fördjupningskurs              1  4
Linköpings universitet  LIU-2750E  Fysisk aktivitet och hälsa                             29  81
Linköpings universitet  LIU-4470E  Föremålsvård - textil och papper, grundkurs                     6  11
Linköpings universitet  LIU-4213B  Företagsekonomi 2, fortsättningskurs                        66  86
Linköpings universitet  LIU-4215C  Företagsekonomi 3 mot marknadsföring, fördjupningskurs               5  13
Linköpings universitet  LIU-4215D  Företagsekonomi 3 mot redovisning, fördjupningskurs                 19  24
Linköpings universitet  LIU-4215B  Företagsekonomi 3 mot strategi och styrning, fördjupningskurs            9  20
Linköpings universitet  LIU-4050D  Gender, Technology & Science                            1  22
Linköpings universitet  LIU-4202A  Genus och ekonomi, grundkurs                            2  29
Linköpings universitet  LIU-2713A  Genus och genusmedveten undervisning i förskola, grundskola och gymnasium      9  31
Linköpings universitet  LIU-4430G  Genus och religion, avancerad nivå                               1   2
Linköpings universitet  LIU-4430B  Genus och religion, grundkurs                                 6   47
Linköpings universitet  LIU-4660B  Genusvetenskap, grundkurs                                   21  114
Linköpings universitet  LIU-4620C  Geografi avancerad kurs                                    1   1
Linköpings universitet  LIU-4620B  Geografi, fortsättningskurs                                  9   11
Linköpings universitet  LIU-4620A  Geografi, grundkurs                                      11  44
Linköpings universitet  LIU-1503D  Geografiska informationssystem                                 4   14
Linköpings universitet  LIU-4310A  Ghosts and the Gothics                                     24  44
Linköpings universitet  LIU-4002E  GIS and the Environment                                    3   14
Linköpings universitet  LIU-1501A  Grundläggande datasäkerhet                                   8   22
Linköpings universitet  LIU-4113D  Grundläggande forskningsmetodik, fortsättningskurs                       12  22
Linköpings universitet  LIU-4220A  Grundläggande nationalekonomi                                 14  59
Linköpings universitet  LIU-2713B  Grupprocesser med fokus på ledarskap                              20  72
Linköpings universitet  LIU-4231A  Handelsrätt, grundkurs                                     18  59
Linköpings universitet  LIU-4230B  Handelsrättslig översiktskurs, grundkurs                            46  124
Linköpings universitet  LIU-4101B  Handikappvetenskap II, fortsättningskurs                            0   6
Linköpings universitet  LIU-4908A  Health and Illness in Humanities and Social Sciences II: Recent Development          5   19
Linköpings universitet  LIU-4660C  Heder, Genus och Omvärld, grundkurs                              17  64
Linköpings universitet  LIU-4420A  Historia 1, grundkurs                                     34  110
Linköpings universitet  LIU-6811B  Hoten mot Sveriges biologiska mångfald                             11  57
Linköpings universitet  LIU-6813B  Hundens beteendebiologi 2 - fortsättningskurs                         129  181
Linköpings universitet  LIU-4908B  Hälsa, sjukdom och vardagsliv, fördjupningskurs                        7   24
Linköpings universitet  LIU-8977C  Hälsofrämjande förhållningssätt, avancerad nivå                        6   28
Linköpings universitet  LIU-4540F  Hälsofrämjande organisationer, grundkurs, 30.0p                        35  116
Linköpings universitet  LIU-4233C  Högre kurs i företagsbeskattning, fortsättningskurs                      11  20
Linköpings universitet  LIU-4420C  Idéhistoria 1, grundkurs                                    13  38
Linköpings universitet  LIU-4420D  Idéhistoria 1:1: Vetenskap, idédebatt och samhälle 1950-2000, grundkurs            3   10
Linköpings universitet  LIU-4420E  Idéhistoria 1:4: Medier, idéer och vetenskap, grundkurs                    1   3
Linköpings universitet  LIU-8905B  Immunologi II, grundnivå                                    8   17
Linköpings universitet  LIU-4001D  Information Retrieval and "New New Media"                           4   25
Linköpings universitet  LIU-4540D  Information, kunskap och vetenskap, fördjupningskurs                      4   21
Linköpings universitet  LIU-4540A  Informationskompetens - utmaningar och möjligheter i en föränderlig värld, fortsättningskurs  1   5
Linköpings universitet  LIU-4540G  Informationskompetens i praktik och teori, grundkurs, 7.5p                   1   22
Linköpings universitet  LIU-4540H  Informationskompetens och lärande, grundkurs                          3   17
Linköpings universitet  LIU-8907D  Inkontinens och inkontinensvård, avancerad nivå                        17  23
Linköpings universitet  LIU-8905C  Integrativ smärta, grundnivå                                  6   26
Linköpings universitet  LIU-4310C  International Business English                                 46  82
Linköpings universitet  LIU-4480A  International Course in Drama Communication A                         11  54
Linköpings universitet  LIU-4480B  International Course in Drama Communication B                         2   43
Linköpings universitet  LIU-4233B  Internationell beskattningsrätt, fortsättningskurs                       4   18
Linköpings universitet  LIU-2714A  Introduktion till specialpedagogik, del 1                           36  66
Linköpings universitet  LIU-4907C  Juridik i socialt arbete                                    8   18
Linköpings universitet  LIU-4907B  Juridik i socialt arbete, 30.0p                                9   23
Linköpings universitet  LIU-8907E  Katastrofmedicin, avancerad nivå                                67  84
Linköpings universitet  LIU-4123C  Klinisk Psykologi, fortsättningskurs                              65  124
Linköpings universitet  LIU-4201E  Kommunen som politisk arena, grundkurs                             4   12
Linköpings universitet  LIU-4113F  Kommunikation i arbetsgrupper, fortsättningskurs                        13  63
Linköpings universitet  LIU-4040A  Kommunikation mellan människor, grundkurs                           16  134
Linköpings universitet  LIU-4470A  Konstruktion och uttryck i trä, grundkurs                           9   15
Linköpings universitet  LIU-4410A  Konstvetenskap 1, grundkurs                                      17  47
Linköpings universitet  LIU-4410B  Konstvetenskap 2, fortsättningskurs                                  18  20
Linköpings universitet  LIU-4320F  Kultur och samhälle i Latinamerika                                   1  6
Linköpings universitet  LIU-4620E  Kulturgeografi, grundkurs                                       5  22
Linköpings universitet  LIU-4113E  Ledarskap i förändring, fortsättningskurs                               16  62
Linköpings universitet  LIU-4201C  Ledarskap och förändringsarbete, fördjupningskurs                           2  11
Linköpings universitet  LIU-1841A  Linjär algebra, 8.0p                                          11  34
Linköpings universitet  LIU-4460A  Litteraturvetenskap 2, fortsättningskurs                                8  16
Linköpings universitet  LIU-4460B  Litteraturvetenskap 4, avancerad kurs                                 1  2
Linköpings universitet  LIU-1530C  Ljudteknik för musikproduktion                                     1  24
Linköpings universitet  LIU-8908D  Läkemedel i psykiatrisk behandling, avancerad nivå                           5  11
Linköpings universitet  LIU-2770B  Lärande och hållbar utveckling                                     0  20
Linköpings universitet  LIU-2713C  Läsningens o skrivningens didaktik, del 2. Möjligheter och hinder i läs- o skrivutvecklingen      15  23
Linköpings universitet  LIU-4147A  Magisterkurs i socialt arbete                                     9  11
Linköpings universitet  LIU-4020B  Mat och kultur, grundkurs                                       0  17
Linköpings universitet  LIU-4020A  Mat och Samhälle, grundkurs                                      1  17
Linköpings universitet  LIU-4420B  Medicinhistoria, grundkurs                                       8  20
Linköpings universitet  LIU-8907B  Medicinsk Mikrobiologi, Immunologi och Sjukvårdshygien, avancerad nivå                 12  18
Linköpings universitet  LIU-1803E  Medicinteknisk säkerhet                                        9  13
Linköpings universitet  LIU-4407A  Medier, kommunikation och offentlighet                                 0  21
Linköpings universitet  LIU-4409A  Medier, kommunikation och samtidskultur                                7  36
Linköpings universitet  LIU-4221D  Mercados y riesgos financieros: Latinoamérica, 7,5 ECTS Credits Financial Markets and Risks: Latin A  16  135
Linköpings universitet  LIU-6823B  Miljö och fysik                                            7  23
Linköpings universitet  LIU-4330A  Modern tysk litteratur, grundkurs                                   5  14
Linköpings universitet  LIU-2710A  Motorik, lek och lärande                                        10  53
Linköpings universitet  LIU-2750B  Musikmetodik - grunderna för musikundervisning                             9  20
Linköpings universitet  LIU-1530D  Musikproduktion i studio                                        5  28
Linköpings universitet  LIU-1530B  Musikproduktion på datorn                                       11  33
Linköpings universitet  LIU-4440H  Muslimer i Europa, grundkurs                                      4  15
Linköpings universitet  LIU-4440F  Människans plats på jorden i socialantropologiska perspektiv, grundkurs                8  32
Linköpings universitet  LIU-8978C  Mät- och utvärderingsmetodik, avancerad nivå                              1  8
Linköpings universitet  LIU-8901B  Mötet med personer med demenssjukdomar, grundnivå                           10  31
Linköpings universitet  LIU-4220B  Nationalekonomi 1, grundkurs                                      50  136
Linköpings universitet  LIU-4223B  Nationalekonomi 2, fortsättningskurs                                  25  31
Linköpings universitet  LIU-4225B  Nationalekonomi 3, fördjupningskurs                                  10  13
Linköpings universitet  LIU-4227B  Nationalekonomi 4, avancerad kurs                                   4  4
Linköpings universitet  LIU-4400A  Nordic Culture                                             2  28
Linköpings universitet  LIU-4540B  Omvärldsanalys ur ett informationsvetenskapligt perspektiv, grundkurs                 2  17
Linköpings universitet  LIU-4350A  ORD-kurs 2. Ortnamn, runor, dialekter. Runor                              6  12
Linköpings universitet  LIU-4110B  Pedagogik grundkurs, 30.0p                                       34  70
Linköpings universitet  LIU-4113A  Pedagogik, fortsättningskurs                                      10  30
Linköpings universitet  LIU-4110A  Pedagogik, grundkurs (helfart)                                     30  114
Linköpings universitet  LIU-1505E  Pragmatisk programmering                                        5  9
Linköpings universitet  LIU-1815B  Praktisk etologi för lärare                                      6  15
Linköpings universitet  LIU-1503C  Produkt- och organisationsutveckling genom Deltagande Design                      1  4
Linköpings universitet  LIU-4123B  Psykologi 2, fortsättningskurs                                     54  95
Linköpings universitet  LIU-4125B  Psykologi 3, fördjupningskurs                                     9  18
Linköpings universitet  LIU-4127B  Psykologi 4, avancerad nivå                                      9  21
Linköpings universitet  LIU-90306  Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med inriktning systemisk familjeterapi, avancerad nivå, 90.0p    37  53
Linköpings universitet  LIU-2760A  Påbyggnadsutbildning i specialpedagogik: Fördjupningsarbete                 9  13
Linköpings universitet  LIU-4430F  Religion och politik, grundkurs                               1  25
Linköpings universitet  LIU-4430D  Religionsvetenskap – Nytestamentlig grekiska, grundkurs                   0  1
Linköpings universitet  LIU-4430A  Religionsvetenskap, grundkurs A                               9  41
Linköpings universitet  LIU-4350B  Retorik - att skriva, grundkurs                               3  29
Linköpings universitet  LIU-4350C  Retorik - verktyg för retorisk analys, grundkurs                       1  11
Linköpings universitet  LIU-1392B  Rysk påbyggnadskurs i språk, kultur och statskick                      4  7
Linköpings universitet  LIU-1600B  Ryssland och Europa                                     0  13
Linköpings universitet  LIU-2752B  Rörlig bild - filmarbete i skolan 2                             4  11
Linköpings universitet  LIU-4540E  Samhällskommunikation - medborgaren i informationssamhället, grundkurs            4  25
Linköpings universitet  LIU-8978B  Sjukdomsprevention, avancerad nivå                              2  21
Linköpings universitet  LIU-8935D  Sjukgymnastik inriktning Ortopedisk manuell terapi, avancerad nivå              32  117
Linköpings universitet  LIU-8935E  Sjukgymnastik/Rörelselära inriktning mot Mekanisk Diagnostik och Terapi, avancerad nviå   68  173
Linköpings universitet  LIU-4470B  Skapande arbete med ull, grundkurs                              10  25
Linköpings universitet  LIU-2737A  Slöjd - trä och metall. Fördjupningsstudier, produkt- och uppsatsarbete.           1  1
Linköpings universitet  LIU-2737B  Slöjd - textil. Fördjupningsstudier, produkt- och uppsatsarbete.               1  2
Linköpings universitet  LIU-4124D  Social kognition I: Hur vi tänker om oss själva som sociala varelser, fortsättningskurs   7  59
Linköpings universitet  LIU-4124E  Social kognition II: Tänkande och beteende i sociala och fysiska miljöer, fördjupningskurs  0  21
Linköpings universitet  LIU-4050E  Social Perspective on Technological Risk                           1  13
Linköpings universitet  LIU-4440B  Socialantropologi 1, grundkurs                                23  73
Linköpings universitet  LIU-4140B  Sociologi 1, grundkurs                                    20  122
Linköpings universitet  LIU-4340A  Spansk kultur, grundkurs                                   1  11
Linköpings universitet  LIU-4343B  Spanska 2, fortsättningskurs                                 9  13
Linköpings universitet  LIU-4347B  Spanska 4, avancerad kurs                                  0  1
Linköpings universitet  LIU-4349A  Spanska nybörjarkurs, del 2                                 5  14
Linköpings universitet  LIU-4515C  Språkteknologi                                        2  6
Linköpings universitet  LIU-4650B  Statsvetenskap 1, grundkurs                                 27  110
Linköpings universitet  LIU-4653B  Statsvetenskap 2, fortsättningskurs                             8  15
Linköpings universitet  LIU-4655B  Statsvetenskap 3, fördjupningskurs                              10  14
Linköpings universitet  LIU-4657B  Statsvetenskap 4, avancerad kurs                               12  20
Linköpings universitet  LIU-1217B  Strategisk ekonomistyrning                                  1  4
Linköpings universitet  LIU-4002C  Sustainable Development in the Global Context                        4  18
Linköpings universitet  LIU-4350D  Svenska språket 1, grundkurs                                 17  45
Linköpings universitet  LIU-4353B  Svenska språket 2, fortsättningskurs                             11  15
Linköpings universitet  LIU-4355B  Svenska språket 3, fördjupningskurs                             4  4
Linköpings universitet  LIU-4357B  Svenska språket 4, avancerad kurs                              2  2
Linköpings universitet  LIU-4602A  Sweden and the Swedes                                    4  45
Linköpings universitet  LIU-2480B  Swedish Cultural Impressions - Aesthetical Expressions B                   2  28
Linköpings universitet  LIU-4600A  Swedish Society                                       1  30
Linköpings universitet  LIU-8904E  Symtomlindring i palliativ vård, grundnivå                          6  17
Linköpings universitet  LIU-4050F  Technopolitics                                        0  19
Linköpings universitet  LIU-4440C  Teoretisk filosofi 1, grundkurs                               19  63
Linköpings universitet  LIU-4472B  Textil formgivning 2, grundkurs                               12  14
Linköpings universitet  LIU-4002B  The Biogas Process                                      5  8
Linköpings universitet  LIU-4330C  Tyska 1, kvartsfart, grundkurs, 30.0p                            3  15
Linköpings universitet  LIU-4333B  Tyska 2, fortsättningskurs                                  6  7
Linköpings universitet  LIU-4335B  Tyska 3, fördjupningskurs                                  1  2
Linköpings universitet  LIU-4337B  Tyska 4, avancerad kurs                                   0  1
Linköpings universitet  LIU-4330B  Tyska i tal och skrift                                    8  21
Linköpings universitet    LIU-8933B  Undersökning och behandling av yrsel och balansrubbningar, grundnivå    20  66
Linköpings universitet    LIU-4113B  Utbildning och lärande i arbetslivet: Arbetslivets pedagogik I (nätkurs)  29  74
Linköpings universitet    LIU-2700B  Utomhuspedagogik med estetisk inriktning                  13  38
Linköpings universitet    LIU-2700A  Utomhuspedagogik med inriktning mot friluftsliv och lärande        20  47
Linköpings universitet    LIU-2700C  Utomhuspedagogik med inriktning mot hälsa och lärande           10  43
Linköpings universitet    LIU-2700D  Utomhuspedagogik, inriktning mot språk och landskap            8  26
Linköpings universitet    LIU-4470D  Utställningskunskap, grundkurs                       11  37
Linköpings universitet    LIU-4410C  Visuell kultur, grundkurs                         11  20
Linköpings universitet    LIU-2772A  Vuxnas lärande, fortsättningskurs                     1  4
Linköpings universitet    LIU-4660D  Våld, kön och makt, grundkurs                       21  89
Linköpings universitet    LIU-1213E  Värdering och finansiering av entreprenöriell verksamhet          10  26
Linköpings universitet    LIU-4440D  Världen och Europa, grundkurs                       6  29
Linköpings universitet    LIU-4505C  Webbprogrammering och databaser, fördjupningskurs             17  64
Linköpings universitet    LIU-4500B  Webbpublicering: Teknik, design, kommunikation, grundkurs         60  157
Luleå tekniska universitet  LTU-37600  Academic and Business Writing                       2  22
Luleå tekniska universitet  LTU-46108  Affärsstrategi                               8  119
Luleå tekniska universitet  LTU-35978  Affärsutveckling                              0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-45077  Akustik och produktutveckling                       0  2
Luleå tekniska universitet  LTU-49129  Algoritmer                                 10  33
Luleå tekniska universitet  LTU-49356  Allmän flygteknik                             8  15
Luleå tekniska universitet  LTU-75791  Allmän rättslära med rättshistoria och rättsfilosofi            16  29
Luleå tekniska universitet  LTU-55328  Arbetsmiljö och stress                           67  268
Luleå tekniska universitet  LTU-35024  Arbetsmiljöledning                             3  8
Luleå tekniska universitet  LTU-55776  Arbetsrätt                                 23  36
Luleå tekniska universitet  LTU-75307  Arbetsterapi C: Inriktad mot arbetsrehabilitering             4  11
Luleå tekniska universitet  LTU-35352  Arbetsterapi C:3 Examensarbete                       2  3
Luleå tekniska universitet  LTU-75314  Arbetsterapi D: Examensarbete                       1  2
Luleå tekniska universitet  LTU-55013  Arbetsvetenskap och personaladministration                 36  45
Luleå tekniska universitet  LTU-59615  ArcGIS                                   9  27
Luleå tekniska universitet  LTU-59619  ArcIMS                                   2  12
Luleå tekniska universitet  LTU-57560  Argumentationsanalys och logik                       0  3
Luleå tekniska universitet  LTU-39725  Arkitekturhistoria                             4  12
Luleå tekniska universitet  LTU-36811  Astrobiologi                                1  4
Luleå tekniska universitet  LTU-49344  Astrofysik och kosmologi                          1  5
Luleå tekniska universitet  LTU-56575  Att arbeta stödjande med barn och unga i socioemotionella svårigheter   6  19
Luleå tekniska universitet  LTU-45079  Audioteknik och akustik                          0  4
Luleå tekniska universitet  LTU-49449  Automatisering                               2  19
Luleå tekniska universitet  LTU-45054  Avancerad 3-D modellering och prototypframställning            1  10
Luleå tekniska universitet  LTU-45045  Avancerad 3D-visualisering                         2  16
Luleå tekniska universitet  LTU-39466  Avancerad bearbetning och CyberLab                     1  6
Luleå tekniska universitet  LTU-49428  Avancerad datorstödd konstruktion                     20  43
Luleå tekniska universitet  LTU-39379  Avancerad experimentell teknik                       4  10
Luleå tekniska universitet  LTU-39714  Avfallsteknik                               2  2
Luleå tekniska universitet  LTU-49183  Avionik                                  4  11
Luleå tekniska universitet  LTU-47277  Barnen i naturen                              3  10
Luleå tekniska universitet  LTU-39804  Bergbyggnadsteknik II                           5  7
Luleå tekniska universitet  LTU-49755  Bergmaskinteknik                              1  2
Luleå tekniska universitet  LTU-49805  Bergmaterialteknologi                           1  2
Luleå tekniska universitet  LTU-39809  Bergmekanikens grunder II                         0  3
Luleå tekniska universitet  LTU-47911  Beräkningsteori                       0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-39354  Beräkningsverktyg                      8  20
Luleå tekniska universitet  LTU-65778  Beskattningsrätt                       17  48
Luleå tekniska universitet  LTU-39794  Beställarnas kostnads- och kvalitetsstyrning         5  16
Luleå tekniska universitet  LTU-49788  Betongkonstruktioner                     3  17
Luleå tekniska universitet  LTU-39782  Betongteknik                         0  4
Luleå tekniska universitet  LTU-57598  Bild i skolan                        5  14
Luleå tekniska universitet  LTU-46824  Bildbehandling och fjärranalys                0  22
Luleå tekniska universitet  LTU-49402  Bilens system 1                       0  8
Luleå tekniska universitet  LTU-49146  Bilens system 2                       1  17
Luleå tekniska universitet  LTU-49332  Biofysik                           1  19
Luleå tekniska universitet  LTU-45143  Boendetillfredställelse                   1  5
Luleå tekniska universitet  LTU-49429  Brottmekanik och utmattning                 2  18
Luleå tekniska universitet  LTU-39789  Bygg- och anläggningsproduktion               9  27
Luleå tekniska universitet  LTU-49696  Bygglogistik och inköp                    10  40
Luleå tekniska universitet  LTU-49727  Byggnadsmekanik I                      5  13
Luleå tekniska universitet  LTU-69617  C# och Windowsbaserad applikationsutveckling         6  20
Luleå tekniska universitet  LTU-55000  Coaching                           30  83
Luleå tekniska universitet  LTU-46206  Corporate Finance                      0  4
Luleå tekniska universitet  LTU-55712  Corporate Social Responsibility, CSR             32  84
Luleå tekniska universitet  LTU-35972  D:2 Data och systemvetenskap, examensarbete D        1  1
Luleå tekniska universitet  LTU-35974  Data och systemvetenskap, examensarbete C/D         2  3
Luleå tekniska universitet  LTU-35947  Data- och systemvetenskap, examensarbete C          1  1
Luleå tekniska universitet  LTU-35948  Data- och systemvetenskap, examensarbete C          0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-55726  Databaser I                         6  34
Luleå tekniska universitet  LTU-35929  Databaser II                         0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-65727  Databaser II                         5  12
Luleå tekniska universitet  LTU-59611  Databaser, en introduktion                  8  31
Luleå tekniska universitet  LTU-55704  Datakommunikation i informationssystem            4  29
Luleå tekniska universitet  LTU-37913  Datoralgebra med Maple                    1  2
Luleå tekniska universitet  LTU-39165  Datorgrafik och virtuella miljöer              4  18
Luleå tekniska universitet  LTU-49103  Datorkommunikation                      18  104
Luleå tekniska universitet  LTU-56910  Datornätverk och applikationer                1  9
Luleå tekniska universitet  LTU-35049  Datorstödd industriell design                5  23
Luleå tekniska universitet  LTU-39395  Datorstödd konstruktion                   7  21
Luleå tekniska universitet  LTU-46239  Demokrati och hållbarhet                   5  24
Luleå tekniska universitet  LTU-59603  Design för alla - tillgänglighet i inomhusmiljöer/byggande  1  13
Luleå tekniska universitet  LTU-39645  Design, arkitektur och lärande                0  2
Luleå tekniska universitet  LTU-37330  Designer för hållbar processteknik              5  10
Luleå tekniska universitet  LTU-35047  Designmetodik                        5  15
Luleå tekniska universitet  LTU-48630  Digital ljudteknik 2                     0  8
Luleå tekniska universitet  LTU-38565  Digital postproduktion                    3  8
Luleå tekniska universitet  LTU-58120  Digitalfoto 1                        33  84
Luleå tekniska universitet  LTU-49115  Digitalteknik                        1  6
Luleå tekniska universitet  LTU-39808  Dimensionering av bergkonstruktioner             0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-48637  Direktmixning multikanal 5.1                 0  11
Luleå tekniska universitet  LTU-35041  Distribuerat beslutsfattande och kulturmöten         1  3
Luleå tekniska universitet  LTU-57608  Drama och teater i skolans värld               4  15
Luleå tekniska universitet  LTU-79604  Drift och underhåll - Hydropower               6  28
Luleå tekniska universitet  LTU-39387  Drivhus I                        1  1
Luleå tekniska universitet  LTU-39389  Drivhus III                       0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-46832  Dynamik för rymdfärder                  2  14
Luleå tekniska universitet  LTU-49427  Dynamik i mekaniska system                1  8
Luleå tekniska universitet  LTU-47248  Effekter av miljöförstörande verksamhet         0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-36158  Effektivt förändringsarbete i företag          0  7
Luleå tekniska universitet  LTU-55896  Effektivt ledarskap                   35  92
Luleå tekniska universitet  LTU-55888  Effektivt projektarbete för ingenjörer          1  4
Luleå tekniska universitet  LTU-46055  EG-miljörätt                       8  22
Luleå tekniska universitet  LTU-37244  Ekologi och miljökunskap                 0  4
Luleå tekniska universitet  LTU-36201  Ekonomistyrning                     6  13
Luleå tekniska universitet  LTU-39156  Elektronikkonstruktion                  4  28
Luleå tekniska universitet  LTU-46801  Elektronikkonstruktion med VHDL             5  24
Luleå tekniska universitet  LTU-39151  EMC-teknologi                      0  3
Luleå tekniska universitet  LTU-39371  Energiteknik, huvudkurs                 5  6
Luleå tekniska universitet  LTU-37596  Engelska 1 för lärare                  2  5
Luleå tekniska universitet  LTU-57530  Engelska A                        11  27
Luleå tekniska universitet  LTU-57553  Engelska A, Modern engelsk litteratur          24  70
Luleå tekniska universitet  LTU-57552  Engelska A, Språkstudier                 19  63
Luleå tekniska universitet  LTU-37601  Engelska AI                       0  7
Luleå tekniska universitet  LTU-47602  Engelska AII                       0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-77539  Engelska D                        1  1
Luleå tekniska universitet  LTU-37612  Engelska i tal och skrift för utbytesstudenter 1     0  10
Luleå tekniska universitet  LTU-37614  Engelska i tal och skrift för utbytesstudenter 2     0  6
Luleå tekniska universitet  LTU-47603  English for Professional Purposes            3  16
Luleå tekniska universitet  LTU-36028  Entreprenadjuridik                    7  13
Luleå tekniska universitet  LTU-48608  Entreprenörskap för medie- och upplevelseindustrin    10  22
Luleå tekniska universitet  LTU-35066  Ergonomisk design                    3  7
Luleå tekniska universitet  LTU-35037  Ergonomisk produktion                  4  13
Luleå tekniska universitet  LTU-38563  Estetisk träning - tvådimensionell gestaltning      5  13
Luleå tekniska universitet  LTU-57562  Etik                           1  8
Luleå tekniska universitet  LTU-67563  Etik II                         0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-75313  Evidensbaserad praxis                  13  20
Luleå tekniska universitet  LTU-36286  Examensarbete e-handel civiling             2  47
Luleå tekniska universitet  LTU-36180  Examensarbete FEK - Strategi och Management, magister  0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-46154  Examensarbete FEK- Strategi och management, kandidat   1  3
Luleå tekniska universitet  LTU-46092  Examensarbete FEK-marknadsföring, kandidat        1  1
Luleå tekniska universitet  LTU-46093  Examensarbete FEK-marknadsföring, kandidat        4  14
Luleå tekniska universitet  LTU-46243  Examensarbete historia, magister             4  69
Luleå tekniska universitet  LTU-45920  Examensarbete informationssäkerhet, magister       0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-46104  Examensarbete internationell företagsekonomi, kandidat  31  326
Luleå tekniska universitet  LTU-36114  Examensarbete I FEK - internationell fek         0  56
Luleå tekniska universitet  LTU-46115  Examensarbete I FEK - internationell fek         16  256
Luleå tekniska universitet  LTU-36207  Examensarbete I FEK - Redovisning och styrning      0  5
Luleå tekniska universitet  LTU-75855  Examensarbete nationalekonomi, kandidat         11  162
Luleå tekniska universitet  LTU-75857  Examensarbete nationalekonomi, magister         7  125
Luleå tekniska universitet  LTU-75897  Examensarbete rättsvetenskap, kandidat          6  25
Luleå tekniska universitet  LTU-75802  Examensarbete statsvetenskap, magister          2  5
Luleå tekniska universitet  LTU-45183  Examensarbete Sociologi CD                1  2
Luleå tekniska universitet  LTU-36110  Examensarbete T-marknadsföring, civ.ing             12  237
Luleå tekniska universitet  LTU-36083  Examensarbete T-marknadsföringsinriktning, kandidat       2  88
Luleå tekniska universitet  LTU-46083  Examensarbete T-marknadsföringsinriktning, kandidat       0  60
Luleå tekniska universitet  LTU-36172  Examensarbete, industriell organisation             0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-36075  Examensarbete, kvalitetsteknik                 1  1
Luleå tekniska universitet  LTU-46076  Examensarbete, Miljö- och Kvalitetsmanagement          1  7
Luleå tekniska universitet  LTU-45160  Examensarbete, Psykologi C                   1  13
Luleå tekniska universitet  LTU-45162  Examensarbete, Psykologi CD                   1  1
Luleå tekniska universitet  LTU-45161  Examensarbete, Psykologi D                   0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-36202  Examensarbete, redovisning och styrning, civ. ing.       0  6
Luleå tekniska universitet  LTU-45178  Examensarbete, Sociologi C                   1  8
Luleå tekniska universitet  LTU-45182  Examensarbete, Sociologi D                   1  1
Luleå tekniska universitet  LTU-39351  Experimentella metoder                     2  8
Luleå tekniska universitet  LTU-65795  Familjerätt                           7  23
Luleå tekniska universitet  LTU-49364  Fasta tillståndets fysik                    0  6
Luleå tekniska universitet  LTU-79301  Fiberkompositers mekanik                    1  7
Luleå tekniska universitet  LTU-57515  Filmvetenskap AII                        3  9
Luleå tekniska universitet  LTU-77610  Filosofi 3                           3  3
Luleå tekniska universitet  LTU-57567  Filosofi A                           7  18
Luleå tekniska universitet  LTU-67568  Filosofi B                           5  5
Luleå tekniska universitet  LTU-57558  Filosofins historia                       1  5
Luleå tekniska universitet  LTU-57556  Filosofiska frågor                       0  2
Luleå tekniska universitet  LTU-55718  Finansiell ekonomi, introduktion                3  19
Luleå tekniska universitet  LTU-57501  Finska A II för nybörjare                    4  6
Luleå tekniska universitet  LTU-57728  Finska A, Språkstudier                     8  24
Luleå tekniska universitet  LTU-39357  Flygmotorteknik                         1  3
Luleå tekniska universitet  LTU-49405  Flygplanshållfasthet                      0  4
Luleå tekniska universitet  LTU-49757  Flygtillförlitlighet och underhållsteknik            4  12
Luleå tekniska universitet  LTU-39126  Formella språk och beräkningsteori               0  30
Luleå tekniska universitet  LTU-35052  Formgivning                           4  20
Luleå tekniska universitet  LTU-46176  Forskningsinriktning strategi och management          2  67
Luleå tekniska universitet  LTU-57807  Fraktaler och kaos                       0  3
Luleå tekniska universitet  LTU-57808  Fraktaler och kaos                       2  5
Luleå tekniska universitet  LTU-55009  Framtidens intelligenta teknik - Kognitionsvetenskap      7  25
Luleå tekniska universitet  LTU-75153  Framtidens intelligenta teknik -Cyborgs och Humanoida robotar  1  3
Luleå tekniska universitet  LTU-75155  Framtidens intelligenta teknik -Cyborgs och Humanoida robotar  1  3
Luleå tekniska universitet  LTU-55011  Framtidens intelligenta teknik- Hjärnan och neurala nätverk   7  17
Luleå tekniska universitet  LTU-37609  Franska för nybörjare 2                     1  1
Luleå tekniska universitet  LTU-56913  Fritidsvetenskap A                       20  37
Luleå tekniska universitet  LTU-56917  Fritidsvetenskap A                       14  50
Luleå tekniska universitet  LTU-66931  Fritidsvetenskap B                       3  4
Luleå tekniska universitet  LTU-76926  Fritidsvetenskap C                       4  4
Luleå tekniska universitet  LTU-76921  Fritidsvetenskap D                       0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-49646  Från idé till Oskar - Moderna media och lärande         1  1
Luleå tekniska universitet  LTU-45061  Funktion, form och gestaltning                 4  15
Luleå tekniska universitet  LTU-37288  Fysikaliska separationsmetoder                 3  23
Luleå tekniska universitet  LTU-49378  Förbränningsmotorteknik                     6  16
Luleå tekniska universitet  LTU-55710  Företaget och miljökraven                    17  56
Luleå tekniska universitet  LTU-36191  Företagsanalys                         0  3
Luleå tekniska universitet  LTU-65746  Företagsanalys                                             2  4
Luleå tekniska universitet  LTU-46190  Företagsekonomi CII, examensarbete ekonomistyrningsinriktning                     0  5
Luleå tekniska universitet  LTU-46031  Förhandling                                              8  27
Luleå tekniska universitet  LTU-55781  Förhandling                                              17  42
Luleå tekniska universitet  LTU-46067  Försöksplanering                                            3  21
Luleå tekniska universitet  LTU-75844  Försöksplanering                                            4  7
Luleå tekniska universitet  LTU-57551  Genus och kön i skönlitteraturen                                    2  10
Luleå tekniska universitet  LTU-69625  Geografisk analys                                           1  7
Luleå tekniska universitet  LTU-69623  Geografisk databasteknik                                        1  16
Luleå tekniska universitet  LTU-59607  Geografisk informationsteknik                                     7  21
Luleå tekniska universitet  LTU-59630  Geografiska positioneringssystem                                    1  11
Luleå tekniska universitet  LTU-47282  Geohydrologi                                              0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-57210  Geologi                                                4  8
Luleå tekniska universitet  LTU-47298  Geologi och fasta tillståndets kemi                                  2  6
Luleå tekniska universitet  LTU-47300  Geologi och hydrologi                                         1  6
Luleå tekniska universitet  LTU-39767  Geomekanik                                               5  13
Luleå tekniska universitet  LTU-37892  Geometri                                                0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-49798  Geoteknologi                                              1  19
Luleå tekniska universitet  LTU-47299  Geovetenskap, introduktionskurs                                    0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-37321  GIS, CAD och bildbehandling                                      1  4
Luleå tekniska universitet  LTU-39741  Globala transporter                                          0  3
Luleå tekniska universitet  LTU-45098  Grafisk formgivning                                          12  57
Luleå tekniska universitet  LTU-58127  Grafisk formgivning, fortsättning                                   13  19
Luleå tekniska universitet  LTU-35057  Grundkurs i animering                                         6  45
Luleå tekniska universitet  LTU-36188  Grundkurs i projekt- och industriell ekonomi                              2  5
Luleå tekniska universitet  LTU-46187  Grundkurs i projekt- och industriell ekonomi                              2  12
Luleå tekniska universitet  LTU-46183  Grundkurs industriell ekonomi                                     3  22
Luleå tekniska universitet  LTU-56906  Grundkurs IT                                              10  56
Luleå tekniska universitet  LTU-56969  Grundkurs IT                                              15  35
Luleå tekniska universitet  LTU-57825  Grundläggande lärande i matematik 1 med inriktning mot verksamhet i förskoleklass till och med skolå  13  19
Luleå tekniska universitet  LTU-57826  Grundläggande lärande i matematik 2 med inriktning mot verksamhet i grundskolan till och med skolår  0  6
Luleå tekniska universitet  LTU-57526  Grundläggande läs- och skrivinlärning 1                                12  15
Luleå tekniska universitet  LTU-49179  Grundläggande reglerteknik                                       0  5
Luleå tekniska universitet  LTU-39777  Grundläggningsteknik                                          1  2
Luleå tekniska universitet  LTU-39778  Grundläggningsteknik                                          5  8
Luleå tekniska universitet  LTU-55015  Grupp och lagarbete                                          4  61
Luleå tekniska universitet  LTU-65760  Handelsrätt I                                             6  17
Luleå tekniska universitet  LTU-45992  Historia - Baskurs för Lärare                                     0  2
Luleå tekniska universitet  LTU-65831  Historia B                                               11  14
Luleå tekniska universitet  LTU-75833  Historia D                                               7  10
Luleå tekniska universitet  LTU-36000  Historia D:I                                              4  73
Luleå tekniska universitet  LTU-36159  Human Resource Management                                       1  8
Luleå tekniska universitet  LTU-39349  Hydromekanik                                              0  6
Luleå tekniska universitet  LTU-37335  Hydrometallurgi                                            5  5
Luleå tekniska universitet  LTU-57201  Hållbar utveckling                                           2  11
Luleå tekniska universitet  LTU-46601  Hållbar utveckling i pedagogisk verksamhet                               0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-46603  Hållbar utveckling i pedagogisk verksamhet                               0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-39398  Hållfasthetslära A                                           1  7
Luleå tekniska universitet  LTU-47336  Högtemperaturmaterial                                         3  14
Luleå tekniska universitet  LTU-47329  Högtemperaturprocesser                              0  4
Luleå tekniska universitet  LTU-56045  I skuggan av Stalin och Hitler. Norrbotten och Sverige under andra världskriget  1  5
Luleå tekniska universitet  LTU-35145  Idehistoria                                    2  7
Luleå tekniska universitet  LTU-59629  Implementation av geografiska informationssystem                 0  12
Luleå tekniska universitet  LTU-36169  Implementering av strategiska beslut                       10  11
Luleå tekniska universitet  LTU-37343  Industriell katalys                                2  3
Luleå tekniska universitet  LTU-36085  Industriell marknadsföring                            3  28
Luleå tekniska universitet  LTU-36094  Industriell marknadsföring                            5  75
Luleå tekniska universitet  LTU-36107  Industriell Marknadsföring                            2  56
Luleå tekniska universitet  LTU-36146  Industriell organisation II                            2  62
Luleå tekniska universitet  LTU-49367  Industriella energiprocesser                           1  8
Luleå tekniska universitet  LTU-35022  Industriplanering                                 1  3
Luleå tekniska universitet  LTU-36009  Informatik, examensarbete C                            1  2
Luleå tekniska universitet  LTU-75004  Information- och kommunicationsteknologi som verktyg i socialt arbete       0  2
Luleå tekniska universitet  LTU-49392  Ingenjörskonst                                  2  4
Luleå tekniska universitet  LTU-65837  Inköp                                       1  13
Luleå tekniska universitet  LTU-55748  Inledande extern redovisning                           6  24
Luleå tekniska universitet  LTU-56939  Inledande programmering i Java                          16  50
Luleå tekniska universitet  LTU-48633  Inspelningsteknik IV                               11  12
Luleå tekniska universitet  LTU-36241  Institutionell förändring                             0  18
Luleå tekniska universitet  LTU-46156  Integrationskurs Företagsekonomi                         0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-65892  Integrationskurs Företagsekonomi                         0  4
Luleå tekniska universitet  LTU-49162  Integrerade kretsar                                5  23
Luleå tekniska universitet  LTU-36087  Internationell affärsmiljö                            34  255
Luleå tekniska universitet  LTU-36105  Internationell affärsmiljö                            0  44
Luleå tekniska universitet  LTU-46105  Internationell affärsmiljö                            3  63
Luleå tekniska universitet  LTU-65851  Internationell affärsmiljö                            1  52
Luleå tekniska universitet  LTU-48592  Internationell journalistik                            5  21
Luleå tekniska universitet  LTU-36086  Internationell marknadsföring                           3  86
Luleå tekniska universitet  LTU-36095  Internationell marknadsföring                           2  42
Luleå tekniska universitet  LTU-36096  Internationell marknadsföring                           4  48
Luleå tekniska universitet  LTU-36103  Internationell marknadsföring                           68  388
Luleå tekniska universitet  LTU-36057  Internationell rätt                                12  30
Luleå tekniska universitet  LTU-55702  Internet webbdesign med CMS                            20  86
Luleå tekniska universitet  LTU-65733  Internetprogrammering                               9  39
Luleå tekniska universitet  LTU-47856  Introduktion till finansmatematik                         0  4
Luleå tekniska universitet  LTU-56574  Introduktion till fritidsvetenskap 1                       1  24
Luleå tekniska universitet  LTU-39728  Introduktion till FEM                               2  8
Luleå tekniska universitet  LTU-38362  Introduktion till instrument                           0  3
Luleå tekniska universitet  LTU-38216  Introduktion till instrument J/R                         1  3
Luleå tekniska universitet  LTU-55714  Introduktion till Lean                              30  79
Luleå tekniska universitet  LTU-38550  Introduktion till musikteori                           1  1
Luleå tekniska universitet  LTU-59609  Introduktion till programmering och C#                      12  41
Luleå tekniska universitet  LTU-36821  Introduktion till rymdteknik med projekt                     5  10
Luleå tekniska universitet  LTU-36184  Investering och finansiering                           1  4
Luleå tekniska universitet  LTU-57550  Irländsk litteratur och kultur                          0  20
Luleå tekniska universitet  LTU-36612  IT i pedagogisk verksamhet                            1  2
Luleå tekniska universitet  LTU-46011  IT-design från ett systemperspektiv                        1  1
Luleå tekniska universitet  LTU-65742  IT-design från ett systemperspektiv                        2  12
Luleå tekniska universitet  LTU-55744  IT-projekt                            8  36
Luleå tekniska universitet  LTU-37643  Japanska 1                            12  21
Luleå tekniska universitet  LTU-47646  Japanska 2                            0  14
Luleå tekniska universitet  LTU-37250  Jordens klimat                          0  7
Luleå tekniska universitet  LTU-38590  Journalistiskt skrivande                     10  28
Luleå tekniska universitet  LTU-38609  Juridik för producenter                     0  2
Luleå tekniska universitet  LTU-36029  Juridisk översiktskurs för teknologer I             1  14
Luleå tekniska universitet  LTU-46030  Juridisk översiktskurs för teknologer II             0  5
Luleå tekniska universitet  LTU-55773  Juridisk översiktskurs I                     45  79
Luleå tekniska universitet  LTU-36051  Juridisk översiktskurs II                    2  9
Luleå tekniska universitet  LTU-49644  Järnvägsplanering                        0  5
Luleå tekniska universitet  LTU-59621  Kartografisk visualisering                    2  13
Luleå tekniska universitet  LTU-37238  Kemi och miljö                          0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-47338  Kemisk teknologi med miljöteknik                 8  28
Luleå tekniska universitet  LTU-37236  Kemiska principer                        36  49
Luleå tekniska universitet  LTU-55723  Knowledge Management                       15  90
Luleå tekniska universitet  LTU-55724  Knowledge Management                       27  228
Luleå tekniska universitet  LTU-75300  Kognitiv beteendeterapi för sjukgymnaster            13  36
Luleå tekniska universitet  LTU-46166  Kommersialisering av turismprodukter               0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-46116  Kommunikation, personlig försäljning och förhandling       5  80
Luleå tekniska universitet  LTU-39131  Kompilatorteknik                         3  46
Luleå tekniska universitet  LTU-48512  Komposition A                          1  1
Luleå tekniska universitet  LTU-39463  Kompositmaterial                         1  8
Luleå tekniska universitet  LTU-39760  Konceptuell design                        1  2
Luleå tekniska universitet  LTU-66519  Konflikthantering i skolan                    5  11
Luleå tekniska universitet  LTU-35058  Konstnärlig träning                       8  40
Luleå tekniska universitet  LTU-35043  Konstnärlig träning II                      6  28
Luleå tekniska universitet  LTU-46813  Kosmologi                            1  2
Luleå tekniska universitet  LTU-39433  Kreativ konceptframtagning                    8  28
Luleå tekniska universitet  LTU-58143  Kreativt arbete med Photoshop A                 9  45
Luleå tekniska universitet  LTU-75002  Krisbiografi och integration: Barn och ungdomars vuxenblivande  0  4
Luleå tekniska universitet  LTU-55315  Kroppsmedvetande i praktik och teori               12  58
Luleå tekniska universitet  LTU-36586  Kultur, estetik och lärande                   49  622
Luleå tekniska universitet  LTU-65340  Kvalitatativ forskning inom hälsovetenskap            43  63
Luleå tekniska universitet  LTU-36071  Kvalitetsteknik                         0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-65843  Kvalitetsutveckling, fortsättning                15  34
Luleå tekniska universitet  LTU-55840  Kvalitetsutveckling, grundkurs                  17  60
Luleå tekniska universitet  LTU-55841  Kvalitetsutveckling, grundkurs                  5  29
Luleå tekniska universitet  LTU-65752  Kvalitetsutveckling, grundkurs                  6  74
Luleå tekniska universitet  LTU-39330  Kvantfysik för nyfikna                      1  11
Luleå tekniska universitet  LTU-39453  Laserbearbetning                         1  7
Luleå tekniska universitet  LTU-55007  Ledarskapets psykologi                      8  41
Luleå tekniska universitet  LTU-46177  Ledning av teknologi och innovation               0  51
Luleå tekniska universitet  LTU-57577  Litteratur, film och genus                    2  22
Luleå tekniska universitet  LTU-38668  Ljusteknik                            1  7
Luleå tekniska universitet  LTU-36246  Logistik 1                            18  32
Luleå tekniska universitet  LTU-46246  Logistik 1                            6  27
Luleå tekniska universitet  LTU-56246  Logistik 1                            10  29
Luleå tekniska universitet  LTU-39657  Lokalisering av vindkraft                    1  5
Luleå tekniska universitet  LTU-45027  Lokalutformning                                  6  27
Luleå tekniska universitet  LTU-46599  Lärande för hållbar utveckling                          0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-46600  Lärande för hållbar utveckling                          1  1
Luleå tekniska universitet  LTU-36088  Management integration                              20  42
Luleå tekniska universitet  LTU-36059  Mark och miljörätt                                2  7
Luleå tekniska universitet  LTU-36099  Marknadsföring av tjänster                            0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-46084  Marknadsföring, grundkurs                             2  30
Luleå tekniska universitet  LTU-55908  Marknadsföring, grundkurs                             4  20
Luleå tekniska universitet  LTU-38612  Marknadsföring, radioproduktion                          2  12
Luleå tekniska universitet  LTU-39399  Maskinkomponenter                                 5  7
Luleå tekniska universitet  LTU-49399  Maskinkomponenter                                 0  3
Luleå tekniska universitet  LTU-67821  Matematik B                                    5  6
Luleå tekniska universitet  LTU-37902  Matematisk statistik                               12  18
Luleå tekniska universitet  LTU-47902  Matematisk statistik                               18  69
Luleå tekniska universitet  LTU-39455  Materialmodeller                                 0  3
Luleå tekniska universitet  LTU-49456  Materialtekniska Analysmetoder                          1  5
Luleå tekniska universitet  LTU-49442  Materialval och Ekodesign                             4  13
Luleå tekniska universitet  LTU-45391  Medicinsk vetenskap A:1, Anatomi och fysiologi                  1  19
Luleå tekniska universitet  LTU-35392  Medicinsk vetenskap A:2, Mikrobiologi och hygien                 0  2
Luleå tekniska universitet  LTU-45409  Medicinsk vetenskap Anatomi och Fysiologi inriktning radiologi          0  3
Luleå tekniska universitet  LTU-55482  Medicinsk vetenskap Psykiatri                           35  39
Luleå tekniska universitet  LTU-35396  Medicinsk vetenskap Psykiatri, Geriatrik, Neurologi, Rehabilitering        1  3
Luleå tekniska universitet  LTU-35399  Medicinsk vetenskap, allmän farmakologi, näringsfysiologi och läkemedelsräkning  0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-35411  Medicinsk vetenskap: Sjukdomslära inriktning radiologi              0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-39191  Mediekodning                                   2  7
Luleå tekniska universitet  LTU-55783  Medling                                      10  40
Luleå tekniska universitet  LTU-65789  Medling II                                    9  13
Luleå tekniska universitet  LTU-39324  Mekanik II                                    4  4
Luleå tekniska universitet  LTU-39373  Mekanikens tillämpningar                             3  10
Luleå tekniska universitet  LTU-39723  Mekanisk och biologisk avfallsbehandling                     0  7
Luleå tekniska universitet  LTU-49159  Mekatronik                                    1  10
Luleå tekniska universitet  LTU-55798  Mellanösternkunskap                                1  9
Luleå tekniska universitet  LTU-55799  Mellanösternkunskap                                7  46
Luleå tekniska universitet  LTU-39435  Metallbearbetning och formgivning, grundkurs                   1  2
Luleå tekniska universitet  LTU-39441  Metalliska och Polymera material, grundkurs                    3  24
Luleå tekniska universitet  LTU-56912  Microprocessorprojekt                               0  5
Luleå tekniska universitet  LTU-65849  Miljö- och kvalitetsrevision                           17  46
Luleå tekniska universitet  LTU-55881  Miljöekonomi                                   2  6
Luleå tekniska universitet  LTU-55882  Miljöekonomi                                   4  19
Luleå tekniska universitet  LTU-36001  Miljöhistoria                                   2  12
Luleå tekniska universitet  LTU-47239  Miljökemi                                     13  53
Luleå tekniska universitet  LTU-49823  Miljökunskap och hållbar utveckling                        2  17
Luleå tekniska universitet  LTU-55845  Miljöledning                                   15  66
Luleå tekniska universitet  LTU-75756  Miljöledningssystem                                3  31
Luleå tekniska universitet  LTU-47249  Miljöövervakning                                 1  1
Luleå tekniska universitet  LTU-48647  Mixing 5.1 A                                   3  6
Luleå tekniska universitet  LTU-35046  Modellbyggnad och presentationsteknik                       4  15
Luleå tekniska universitet  LTU-55750  Modeller för intern styrning                           3  15
Luleå tekniska universitet  LTU-57724  Modern finska skönlitteratur                           0  2
Luleå tekniska universitet  LTU-35134  Motivationspsykologi                     0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-37919  Multivariat dataanalys                    0  2
Luleå tekniska universitet  LTU-47037  Multivariat statistik                     0  2
Luleå tekniska universitet  LTU-68124  Musicerande B                         0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-38621  Musikproduktion                        9  12
Luleå tekniska universitet  LTU-38635  Musikproduktion                        1  3
Luleå tekniska universitet  LTU-68125  Musikskapande B - lärande om och genom musik         0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-48659  Musikvideoproduktion                     6  11
Luleå tekniska universitet  LTU-45127  Människa-Maskin-System 1                   1  12
Luleå tekniska universitet  LTU-35128  Människa-Maskin-System 2                   2  6
Luleå tekniska universitet  LTU-45130  Människa-Maskin-System 3                   0  3
Luleå tekniska universitet  LTU-35115  Människa-Maskin-System 5                   1  4
Luleå tekniska universitet  LTU-75323  Människans rörelseförmåga under åldrandet           9  30
Luleå tekniska universitet  LTU-35048  Människor och grupper i utsatta situationer          2  9
Luleå tekniska universitet  LTU-49459  Nanomaterial                         0  5
Luleå tekniska universitet  LTU-65864  Nationalekonomi B, Ekonometri                 2  48
Luleå tekniska universitet  LTU-65863  Nationalekonomi B, Makroteori                 0  35
Luleå tekniska universitet  LTU-65869  Nationalekonomi B, Marknadsanalys               1  47
Luleå tekniska universitet  LTU-55874  Nationalekonomi A, Makroteori                 2  11
Luleå tekniska universitet  LTU-55875  Nationalekonomi A, Makroteori                 4  5
Luleå tekniska universitet  LTU-55867  Nationalekonomi A, Mikroteori                 2  12
Luleå tekniska universitet  LTU-55877  Nationalekonomi A, Tillämpad makroekonomi           0  7
Luleå tekniska universitet  LTU-55878  Nationalekonomi A, Tillämpad makroekonomi           1  6
Luleå tekniska universitet  LTU-55872  Nationalekonomi A, Tillämpad mikroekonomi           0  8
Luleå tekniska universitet  LTU-65861  Nationalekonomi B, Tillämpad matematik för Nationalekonomer  2  34
Luleå tekniska universitet  LTU-75880  Nationalekonomi, Makroekonomi I                3  36
Luleå tekniska universitet  LTU-75858  Nationalekonomi, Resursfördelningsteori I           1  27
Luleå tekniska universitet  LTU-47251  Naturgeografi                         1  4
Luleå tekniska universitet  LTU-57206  Naturkatastrofer - orsaker och verkningar           3  5
Luleå tekniska universitet  LTU-57207  Naturkatastrofer - orsaker och verkningar           4  15
Luleå tekniska universitet  LTU-49736  Naturkatastrofer - Vatten                   1  8
Luleå tekniska universitet  LTU-37606  Negotiations in English                    1  19
Luleå tekniska universitet  LTU-49149  Neuronnät                           1  11
Luleå tekniska universitet  LTU-65813  Norra Europas historia                    0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-37918  Numerisk lösning av partiella differentialekvationer     2  8
Luleå tekniska universitet  LTU-48618  Ny teknik                           1  5
Luleå tekniska universitet  LTU-48651  Nyhetspublicering i nya medier                1  11
Luleå tekniska universitet  LTU-39172  Närvaroproduktion på distans                 0  6
Luleå tekniska universitet  LTU-55706  Nätbaserade och distribuerade samarbetsmiljöer        0  7
Luleå tekniska universitet  LTU-35931  Objektorienterad analys och design              0  2
Luleå tekniska universitet  LTU-65728  Objektorienterad analys och design              4  15
Luleå tekniska universitet  LTU-49181  Objektorienterad modellering och simulering          1  3
Luleå tekniska universitet  LTU-56941  Objektorienterad programmering i Java             10  19
Luleå tekniska universitet  LTU-39113  Objektorienterad programmering och design           5  7
Luleå tekniska universitet  LTU-45933  Objektorienterad programutveckling              0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-65729  Objektorienterad programutveckling              0  11
Luleå tekniska universitet  LTU-48664  OB-produktion                         1  10
Luleå tekniska universitet  LTU-65777  Offentlig rätt                        7  21
Luleå tekniska universitet  LTU-65345  Omsorg om människor med demens                1  9
Luleå tekniska universitet  LTU-65344  Omsorg om människor med utvecklingsstörning          3  12
Luleå tekniska universitet  LTU-35415  Omvårdnad A:1, Filosofi och etik               0  9
Luleå tekniska universitet  LTU-35416  Omvårdnad A:2 Hälsa                      2  9
Luleå tekniska universitet  LTU-45419  Omvårdnad B, Hälsa och lidande i sjukdom           2  2
Luleå tekniska universitet  LTU-65331  Omvårdnad B:3 Omvårdnadshandlingar              6  9
Luleå tekniska universitet  LTU-65332  Omvårdnad B:4 Uppsats                     0  8
Luleå tekniska universitet  LTU-75333  Omvårdnad C                          30  36
Luleå tekniska universitet  LTU-35423  Omvårdnad C, Examensarbete                  3  6
Luleå tekniska universitet  LTU-45437  Omvårdnad C, Ledarskap och organisation            0  2
Luleå tekniska universitet  LTU-35421  Omvårdnad C:1 Fördjupning i omvårdnad, Att leva med sjukdom  1  1
Luleå tekniska universitet  LTU-35422  Omvårdnad C:2, Vetenskapliga metoder             0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-48610  Omvärldsanalys, trender och timing              5  13
Luleå tekniska universitet  LTU-37231  Oorganisk kemi                        1  2
Luleå tekniska universitet  LTU-75753  Operativ kvalitetsledning                   13  35
Luleå tekniska universitet  LTU-46809  Optik- och radarbaserad observationsteknik          2  7
Luleå tekniska universitet  LTU-36152  Organisationsteorins grunder                 7  22
Luleå tekniska universitet  LTU-55895  Organisationsteorins grunder                 1  10
Luleå tekniska universitet  LTU-37222  Organisk kemi                         4  7
Luleå tekniska universitet  LTU-37853  Partiella differentialekvationer               0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-48629  PA-teknik                           0  2
Luleå tekniska universitet  LTU-38648  PA-teknik II, B                        0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-37297  Petrologi                           0  10
Luleå tekniska universitet  LTU-69100  PIC, Mikrokontroller i inbyggda system            20  40
Luleå tekniska universitet  LTU-49663  Planeringsmetoder                       0  11
Luleå tekniska universitet  LTU-55834  Politik och policy i den Europeiska Unionen          1  6
Luleå tekniska universitet  LTU-55835  Politik och policy i den Europeiska Unionen          4  52
Luleå tekniska universitet  LTU-79300  Polymerteknik - Tillverkning och Egenskaper          2  12
Luleå tekniska universitet  LTU-37605  Presentations in English                   0  12
Luleå tekniska universitet  LTU-47292  Processanalys                         6  15
Luleå tekniska universitet  LTU-39448  Produktion- och tillverkningsteknik A             2  14
Luleå tekniska universitet  LTU-49448  Produktion- och tillverkningsteknik A             2  13
Luleå tekniska universitet  LTU-35023  Produktions- och arbetsorganisation              3  13
Luleå tekniska universitet  LTU-49446  Produktionsledning                      1  43
Luleå tekniska universitet  LTU-38599  Produktionsmetodik - eget projekt               2  4
Luleå tekniska universitet  LTU-48599  Produktionsmetodik - eget projekt               0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-38601  Produktionsmetodik - verksamhetsförlagd            14  17
Luleå tekniska universitet  LTU-48601  Produktionsmetodik - verksamhetsförlagd            5  11
Luleå tekniska universitet  LTU-39817  Produktionsplanering vid bergbyggande             0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-35036  Produktionssystem                       7  11
Luleå tekniska universitet  LTU-39451  Produktionsteknisk projektkurs C               1  2
Luleå tekniska universitet  LTU-35065  Produktutformning                       16  17
Luleå tekniska universitet  LTU-48660  Programledarrollen                      4  16
Luleå tekniska universitet  LTU-39121  Projekt i datalogi                      4  36
Luleå tekniska universitet  LTU-39122  Projekt i Digital Syntes                   0  20
Luleå tekniska universitet  LTU-39160  Projekt i inbyggda system                   5  16
Luleå tekniska universitet  LTU-39171  Projekt i medieteknik                     0  9
Luleå tekniska universitet  LTU-39152  Projekt i mekatronik                     1  1
Luleå tekniska universitet  LTU-39124  Projekt i programvaruteknik                  10  33
Luleå tekniska universitet  LTU-39192  Projekt i Signaler och System                 3  9
Luleå tekniska universitet  LTU-45917  Projekt i verksamhet                    0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-56908  Projekt som arbetsform                   19  86
Luleå tekniska universitet  LTU-49450  Projektkurs B                        4  15
Luleå tekniska universitet  LTU-39417  Projektkurs C                        15  26
Luleå tekniska universitet  LTU-39380  Projektkurs Flygteknik                   0  3
Luleå tekniska universitet  LTU-49734  Projektkurs i brandteknik                  25  25
Luleå tekniska universitet  LTU-35086  Projektkurs I i ljuddesign                 0  2
Luleå tekniska universitet  LTU-35082  Projektkurs I i ljudteknik och akustik           1  3
Luleå tekniska universitet  LTU-35084  Projektkurs II i ljudteknik och akustik           0  3
Luleå tekniska universitet  LTU-56943  Projektkurs sågverksprocessen                0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-36073  Projektkurs, Kvalitetsutveckling och industriell logistik  13  17
Luleå tekniska universitet  LTU-38602  Projektmetodik inom medie- och upplevelseproduktion     0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-48602  Projektmetodik inom medie- och upplevelseproduktion     1  3
Luleå tekniska universitet  LTU-35149  Psykologi B                         3  5
Luleå tekniska universitet  LTU-35159  Psykologi C                         10  14
Luleå tekniska universitet  LTU-35150  Psykologi i arbetslivet                   4  25
Luleå tekniska universitet  LTU-45131  Psykosocial arbetsmiljö - stresshantering          3  23
Luleå tekniska universitet  LTU-39104  Realtidssystem                       6  66
Luleå tekniska universitet  LTU-36198  Redovisningsteori och speciella redovisningsproblem     3  14
Luleå tekniska universitet  LTU-37842  Reell analys II                       0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-56532  Reggio Emiliainspirerat lärande 2              12  13
Luleå tekniska universitet  LTU-45176  Rehabilitering                       2  6
Luleå tekniska universitet  LTU-75301  Rehabilitering efter stroke - aktuella perspektiv      16  27
Luleå tekniska universitet  LTU-39333  Relativitetsteori                      5  14
Luleå tekniska universitet  LTU-56538  Religion A                         12  22
Luleå tekniska universitet  LTU-76540  Religion fördjupning                    10  11
Luleå tekniska universitet  LTU-38658  Reportage-/dokumentärproduktion               6  22
Luleå tekniska universitet  LTU-57544  Retorik AI                         6  23
Luleå tekniska universitet  LTU-57548  Retorik AII                         2  4
Luleå tekniska universitet  LTU-57513  Retorik för kvinnor                     9  30
Luleå tekniska universitet  LTU-35074  Riskanalys och förebyggande åtgärder            0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-39157  Robotik                           0  5
Luleå tekniska universitet  LTU-35088  Rums- och byggnadsakustik                  9  13
Luleå tekniska universitet  LTU-36802  Rymdelektronik                       3  20
Luleå tekniska universitet  LTU-36826  Rymdfarkosters fysiska omgivning              3  17
Luleå tekniska universitet  LTU-49458  Rymdmaterial                        0  8
Luleå tekniska universitet  LTU-36817  Rymdteknik                         0  4
Luleå tekniska universitet  LTU-46817  Rymdteknik                         1  6
Luleå tekniska universitet  LTU-36816  Rymdteknikprojekt I                     0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-75322  Rörelseförmåga, rörelsebeteende och hälsa          3  29
Luleå tekniska universitet  LTU-55787  Samerätt                          17  22
Luleå tekniska universitet  LTU-49742  Samhällets planering                    14  25
Luleå tekniska universitet  LTU-36227  Samhällskunskap - Baskurs för Lärare            0  2
Luleå tekniska universitet  LTU-75907  Samhällskunskap C - Uppsats                 0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-75902  Samhällskunskap D - uppsats                 2  3
Luleå tekniska universitet  LTU-45102  Samhällsvetenskaplig metod                 1  4
Luleå tekniska universitet  LTU-45104  Samhällsvetenskaplig metod II                0  2
Luleå tekniska universitet  LTU-36825  Satellitteknik 3                      3  4
Luleå tekniska universitet  LTU-47656  Scandinavian Literature                   1  8
Luleå tekniska universitet  LTU-SDE40  Senare del Arbetsterapeut                    1  1
Luleå tekniska universitet  LTU-SDE39  Senare del Arena media, musik och teknik             1  1
Luleå tekniska universitet  LTU-SDE02  Senare del civ ing Maskinteknik                 3  4
Luleå tekniska universitet  LTU-SDE06  Senare del civ.ing Arkitektur                  1  2
Luleå tekniska universitet  LTU-SDE01  Senare del civ.ing Datateknik                  1  1
Luleå tekniska universitet  LTU-SDE05  Senare del civ.ing Industriell Ekonomi              3  7
Luleå tekniska universitet  LTU-SDE18  Senare del civ.ing Naturresursteknik               1  1
Luleå tekniska universitet  LTU-SDE08  Senare del civ.ing Teknisk design                3  5
Luleå tekniska universitet  LTU-SDE10  Senare del civ.ing Teknisk fysik                 2  2
Luleå tekniska universitet  LTU-SDE04  Senare del civ.ing Väg och vattenbyggnad             6  6
Luleå tekniska universitet  LTU-SDE20  Senare del Ekonomprogrammet, Luleå                16  16
Luleå tekniska universitet  LTU-SDE45  Senare del Lärarutbildning                    11  13
Luleå tekniska universitet  LTU-SDE46  Senare del Lärarutbildning distans                3  5
Luleå tekniska universitet  LTU-SDE33  Senare del Medie- och kommunikationsvet, produktion       1  1
Luleå tekniska universitet  LTU-SDE24  Senare del Psykologi                       2  3
Luleå tekniska universitet  LTU-SDE43  Senare del Sjuksköterskeprogrammet                3  5
Luleå tekniska universitet  LTU-SDE23  Senare del Sociologi                       2  2
Luleå tekniska universitet  LTU-SDE27  Senare del Systemvetenskap                    1  1
Luleå tekniska universitet  LTU-57509  Sexualitet, kropp och kön                    3  5
Luleå tekniska universitet  LTU-49816  Simuleringsmetoder                        0  4
Luleå tekniska universitet  LTU-35461  Sjukgymnastik C:1 Idrottsmedicin                 3  14
Luleå tekniska universitet  LTU-35463  Sjukgymnastik C:1 Klinisk utbildning               1  6
Luleå tekniska universitet  LTU-35462  Sjukgymnastik C:1 Ortopedisk manuell terapi           0  20
Luleå tekniska universitet  LTU-35460  Sjukgymnastik C:1 Smärta och smärtbehandling           1  19
Luleå tekniska universitet  LTU-35458  Sjukgymnastik C:2 Examensarbete                 0  2
Luleå tekniska universitet  LTU-75326  Sjukgymnastik D:3 Examensarbete                 4  15
Luleå tekniska universitet  LTU-57607  Skapande i bild och form                     5  16
Luleå tekniska universitet  LTU-65304  Skolhälsovård                          8  29
Luleå tekniska universitet  LTU-39667  Snö och is                            4  22
Luleå tekniska universitet  LTU-56523  Snö, is, kyla                          2  11
Luleå tekniska universitet  LTU-45044  Socialpolitik och samhällsekonomi                1  6
Luleå tekniska universitet  LTU-65343  Socialpsykiatri                         4  19
Luleå tekniska universitet  LTU-75001  Socialt arbete inriktat mot människor med funktionsnedsättning  0  2
Luleå tekniska universitet  LTU-75003  Socialt arbete med inriktning mot missbruk och kriminialitet   13  19
Luleå tekniska universitet  LTU-35168  Sociologi B                           4  5
Luleå tekniska universitet  LTU-35177  Sociologi C                           8  11
Luleå tekniska universitet  LTU-49658  Solenergisystem                         1  17
Luleå tekniska universitet  LTU-46812  Solens fysik                           1  2
Luleå tekniska universitet  LTU-37636  Spanska för nybörjare 1                     11  27
Luleå tekniska universitet  LTU-36610  Specialpedagogik och konflikthantering              18  32
Luleå tekniska universitet  LTU-56507  Specialpedagogiska perspektiv på funktionshinder II       3  6
Luleå tekniska universitet  LTU-56509  Specialpedagogiska verktyg för alternativ kommunikation     6  12
Luleå tekniska universitet  LTU-56505  Specialpedagogiskt perspektiv på språkutveckling II       10  13
Luleå tekniska universitet  LTU-46048  Speciell fastighetsrätt                     0  8
Luleå tekniska universitet  LTU-56932  Speldesign                            32  156
Luleå tekniska universitet  LTU-57576  Språk och kön                          0  22
Luleå tekniska universitet  LTU-49735  Stadens omgivningseffekter                    0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-57823  Statistik A1                           3  5
Luleå tekniska universitet  LTU-55709  Statistiska kvalitetsverktyg, grundkurs             8  15
Luleå tekniska universitet  LTU-55810  Statsvetenskap A, Internationell politik            17  106
Luleå tekniska universitet  LTU-55808  Statsvetenskap A, Jämförande politik              13  68
Luleå tekniska universitet  LTU-65898  Statsvetenskap B, Att bygga kunskap - Metod          3  4
Luleå tekniska universitet  LTU-65812  Statsvetenskap B, Politikens dagsfrågor            0  5
Luleå tekniska universitet  LTU-65811  Statsvetenskap B, Politisk teori                0  6
Luleå tekniska universitet  LTU-65899  Statsvetenskap B, Projektarbete                0  5
Luleå tekniska universitet  LTU-75905  Statsvetenskap D, Demokrati och hållbarhet           3  24
Luleå tekniska universitet  LTU-36238  Statsvetenskap D, Examensinriktad litteraturstudie       0  4
Luleå tekniska universitet  LTU-75903  Statsvetenskap D, Institutionell teori och samhällsförändrin  1  23
Luleå tekniska universitet  LTU-38636  Stereoinspelning                        0  2
Luleå tekniska universitet  LTU-36285  Strategies for e-Business                   2  19
Luleå tekniska universitet  LTU-36288  Strategies for e-Business                   3  45
Luleå tekniska universitet  LTU-65890  Strategisk analys                       1  7
Luleå tekniska universitet  LTU-37296  Strukturgeologi                        1  2
Luleå tekniska universitet  LTU-39375  Strömningsmaskiner                       1  2
Luleå tekniska universitet  LTU-39796  Stålkonstruktioner                       5  11
Luleå tekniska universitet  LTU-87581  Svenska för nybörjare AI:1a                  6  66
Luleå tekniska universitet  LTU-87594  Svenska för nybörjare AI:1b                  1  52
Luleå tekniska universitet  LTU-87585  Svenska för nybörjare AI:2, fortsättningskurs         0  37
Luleå tekniska universitet  LTU-87586  Svenska för nybörjare AI:2, fortsättningskurs         0  22
Luleå tekniska universitet  LTU-87587  Svenska för nybörjare AII:1, påbyggnadskurs          0  30
Luleå tekniska universitet  LTU-87588  Svenska för nybörjare AII:1, påbyggnadskurs          0  23
Luleå tekniska universitet  LTU-87589  Svenska för nybörjare AII:2, avancerad             0  35
Luleå tekniska universitet  LTU-87593  Svenska fördjupningskurs på mellannivå             2  2
Luleå tekniska universitet  LTU-87591  Svenska på avancerad nivå                   3  3
Luleå tekniska universitet  LTU-39338  Sverige i rymden                        0  4
Luleå tekniska universitet  LTU-35030  Systematisk design                       8  9
Luleå tekniska universitet  LTU-56944  Sågverksteknik                         7  15
Luleå tekniska universitet  LTU-65306  Sår och sårbehandling av långsamt läkande sår         15  22
Luleå tekniska universitet  LTU-75740  Säkra E-tjänster I                       10  45
Luleå tekniska universitet  LTU-45075  Teknik ,estetik och genus                   0  2
Luleå tekniska universitet  LTU-45999  Teknik och samhälle                      0  2
Luleå tekniska universitet  LTU-55797  Teknikhistoria                         4  11
Luleå tekniska universitet  LTU-35076  Teknisk akustik                        1  3
Luleå tekniska universitet  LTU-36803  Telekommunikationsteknik                    0  8
Luleå tekniska universitet  LTU-67518  Televisionen - västvärldens viktigaste värdegrundare      0  2
Luleå tekniska universitet  LTU-39432  Teori och metodik för teknisk produktutveckling        0  4
Luleå tekniska universitet  LTU-39372  Termiska turbomaskiner och ångpannor              1  9
Luleå tekniska universitet  LTU-39350  Termodynamik och värmetransport                8  15
Luleå tekniska universitet  LTU-47599  The global school - ett internationaliseringsprojekt      0  6
Luleå tekniska universitet  LTU-49797  Tillämpad bergmekanik                     0  4
Luleå tekniska universitet  LTU-39701  Tillämpad FEM                         0  3
Luleå tekniska universitet  LTU-38691  Tillämpad kommunikationsteori                 2  6
Luleå tekniska universitet  LTU-67811  Tillämpad matematik                      1  3
Luleå tekniska universitet  LTU-67812  Tillämpad matematik                      0  3
Luleå tekniska universitet  LTU-67815  Tillämpad matematik fortsättningskurs             0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-49353  Tillämpad modellering och simulering              8  59
Luleå tekniska universitet  LTU-49745  Tillämpad operationsanalys                   2  36
Luleå tekniska universitet  LTU-45169  Tillämpad sociologi                      1  6
Luleå tekniska universitet  LTU-39650  Trafik för en attraktiv stad                 3  6
Luleå tekniska universitet  LTU-39424  Tribologi                          4  11
Luleå tekniska universitet  LTU-49127  Trådlösa mobila nätverk                   10  50
Luleå tekniska universitet  LTU-36966  Trådlösa och mobila nätverk                 0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-38662  TV-scenografi                        3  10
Luleå tekniska universitet  LTU-57511  Tysk grammatik och ordkunskap i samverkan          5  17
Luleå tekniska universitet  LTU-57541  Tyska - Deutsch aktiv                    3  7
Luleå tekniska universitet  LTU-37637  Tyska för nybörjare 1                    4  22
Luleå tekniska universitet  LTU-55883  U-landskunskap                        6  23
Luleå tekniska universitet  LTU-56511  Ungdomars identitet och samhörighet             0  10
Luleå tekniska universitet  LTU-45138  Universell design                      0  5
Luleå tekniska universitet  LTU-49339  Universum för nyfikna                    2  14
Luleå tekniska universitet  LTU-49761  Urban design                         4  10
Luleå tekniska universitet  LTU-39764  Urbanmorfologi                        4  11
Luleå tekniska universitet  LTU-56514  Utbildning för lärare i VFU                 10  10
Luleå tekniska universitet  LTU-49744  Uthålliga transportsystem                  1  5
Luleå tekniska universitet  LTU-75014  Utredningssociologi                     2  2
Luleå tekniska universitet  LTU-35081  Utvärdering av audioprodukters ljudkvalitet         0  4
Luleå tekniska universitet  LTU-39822  VA-system och Hydraulik                   5  12
Luleå tekniska universitet  LTU-69613  VB.NET och Windowsbaserad applikationsutv. en introduktion  1  9
Luleå tekniska universitet  LTU-55720  Verksamhetsbaserad IT                    6  22
Luleå tekniska universitet  LTU-75818  Verksamhetsförlagda studier I                1  1
Luleå tekniska universitet  LTU-75758  Verksamhetsledning                      1  10
Luleå tekniska universitet  LTU-36003  Verksamhetsutveckling med hjälp av IT            0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-55735  Verksamhetsutveckling med hjälp av IT            2  11
Luleå tekniska universitet  LTU-36550  Vetande i praktiken- forskning och utv.arbete i lärande   1  1
Luleå tekniska universitet  LTU-35144  Vetenskaplig baskurs                     1  2
Luleå tekniska universitet  LTU-35983  Vetenskaplig teori och metod I                2  16
Luleå tekniska universitet  LTU-45987  Vetenskaplig teori och metod II               0  7
Luleå tekniska universitet  LTU-35171  Vetenskapsteori för sociologer                0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-38657  Videoproduktion, kompletteringskurs             5  7
Luleå tekniska universitet  LTU-49173  Virtuella miljöer (fortsättningskurs)            0  20
Luleå tekniska universitet  LTU-39123  VLSI-design                         3  14
Luleå tekniska universitet  LTU-49360  Vågor, plasmor och antenner                 2  23
Luleå tekniska universitet  LTU-65336  Vård och omvårdnad av akut sjuka/skadade barn        15  37
Luleå tekniska universitet  LTU-39665  Väg och järnvägsprojektering med datorstöd          1  5
Luleå tekniska universitet  LTU-49774  Vägar och järnvägar                     0  7
Luleå tekniska universitet  LTU-37309  Värdering av smycken och ädelsten              8  9
Luleå tekniska universitet  LTU-39352  Värme- och ventilationsteknik                0  7
Luleå tekniska universitet  LTU-45975  Web Design Applications                   0  1
Luleå tekniska universitet  LTU-69627  Web mapping                         0  2
Luleå tekniska universitet  LTU-48566  Webbdesign 1                         0  20
Luleå tekniska universitet  LTU-56935  Webbutveckling I - Introduktion               11  41
Luleå tekniska universitet  LTU-57042  Webbutveckling I - Introduktion               7  31
Luleå tekniska universitet  LTU-57053  Webbutveckling I - Introduktion               4  26
Luleå tekniska universitet  LTU-56937  Webbutveckling II - Skriptspråk               2  12
Luleå tekniska universitet  LTU-57054  Webbutveckling II - Skriptspråk               1  20
Luleå tekniska universitet  LTU-39457  Ytor                             5  6
Luleå tekniska universitet  LTU-46197  Årsredovisning i aktiebolag                 5  17
Luleå tekniska universitet  LTU-65305  Ätande och nutrition                           12  22
Lunds universitet      LU-56162  Algoritmer i geografisk informationsbehandling              0  3
Lunds universitet      LU-63011  Allmän förmögenhetsrätt                          7  41
Lunds universitet      LU-70021  Antikens kultur och samhällsliv: Etruskerna                4  31
Lunds universitet      LU-70001  Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs                10  23
Lunds universitet      LU-74481  Arabiska: Examensarbete för kandidatexamen                7  8
Lunds universitet      LU-74462  Arabiska: Modern arabisk skönlitteratur                  0  4
Lunds universitet      LU-74451  Arabiska: Modern arabisk skönlitteratur i översättning          4  12
Lunds universitet      LU-74471  Arabiska: Teori- och metodkurs                      0  8
Lunds universitet      LU-74432  Arabiska: Tidningstext II                         0  4
Lunds universitet      LU-67011  Arbetsterapi: Aktivitetsvetenskap i hälsofrämjande arbete         2  5
Lunds universitet      LU-67021  Arbetsterapi: Magisteruppsats                       1  2
Lunds universitet      LU-67001  Arbetsterapi: Skapande aktiviteter inriktning bild            4  10
Lunds universitet      LU-70281  Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för magisterexamen     19  21
Lunds universitet      LU-70201  Arkeologi: Grundkurs                           3  13
Lunds universitet      LU-70241  Arkeologi: Introduktionskurs                       31  87
Lunds universitet      LU-70411  Arkivvetenskap: Fysiska och digitala arkiv                12  50
Lunds universitet      LU-73321  Art History: Modern Design in Scandinavia                 8  54
Lunds universitet      LU-50032  Astronomi: Astronomi och astrofysik                    0  1
Lunds universitet      LU-50062  Astronomi: Examensarbete för kandidatexamen                4  5
Lunds universitet      LU-50112  Astronomi: Examensarbete för masterexamen                 2  16
Lunds universitet      LU-50052  Astronomi: Galaxer och kosmologi                     4  9
Lunds universitet      LU-50002  Astronomi: Introduktionskurs                       3  21
Lunds universitet      LU-50012  Astronomi: Introduktionskurs                       5  26
Lunds universitet      LU-50072  Astronomi: Laboratorieastrofysik                     1  7
Lunds universitet      LU-50102  Astronomi: Observationsteknik och instrumentering             0  8
Lunds universitet      LU-50092  Astronomi: Statistiska och numeriska verktyg i astrofysiken II      2  6
Lunds universitet      LU-50042  Astronomi: Stjärnatmosfärer                        0  5
Lunds universitet      LU-50082  Astronomi: Tillämpad optik                        1  7
Lunds universitet      LU-50022  Astronomi: Universums utmaningar - orienteringskurs i modern astronomi  10  37
Lunds universitet      LU-63921  Behovsanalys för kompetensutveckling - teori, metod och praktik      6  24
Lunds universitet      LU-52991  Berggrundsgeologi: Biosfärens utveckling, paleoekologi och paleontologi  4  10
Lunds universitet      LU-52981  Berggrundsgeologi: Petrologiska och malmbildande processer        2  7
Lunds universitet      LU-59001  Bibl- o infovet: Fysiska och digitala bibliotek              10  25
Lunds universitet      LU-59021  Bibl- o infovet: Kvalificerad webbhantering                7  16
Lunds universitet      LU-50501  Biologi: Akvatisk ekologi                         7  12
Lunds universitet      LU-50511  Biologi: Antibiotika - biologi och kemi                  1  25
Lunds universitet      LU-50521  Biologi: Bevarandebiologi                         22  34
Lunds universitet      LU-50542  Biologi: Biologisk miljöövervakning                    2  29
Lunds universitet      LU-50301  Biologi: Cellbiologi                           17  62
Lunds universitet      LU-50551  Biologi: Cellulär och molekylär immunologi                11  78
Lunds universitet      LU-50312  Biologi: Ekologi                             26  80
Lunds universitet      LU-50561  Biologi: Ekologi - fördjupningskurs                    7  31
Lunds universitet      LU-50571  Biologi: Ekotoxikologi                          20  33
Lunds universitet      LU-50432  Biologi: Examensarbete - kandidatexamen                  2  9
Lunds universitet      LU-50822  Biologi: Examensarbete - magisterexamen                  1  1
Lunds universitet      LU-50802  Biologi: Examensarbete - masterexamen                   2  5
Lunds universitet      LU-50812  Biologi: Examensarbete - masterexamen                   1  1
Lunds universitet      LU-50581  Biologi: Farmakologi                           7  70
Lunds universitet  LU-50461  Biologi: Faunistik                                0  3
Lunds universitet  LU-50591  Biologi: Flodrestaurering i Europa                        2  13
Lunds universitet  LU-50471  Biologi: Floristik                                1  4
Lunds universitet  LU-50601  Biologi: Fytomedicin                               2  16
Lunds universitet  LU-50321  Biologi: Genetik och mikrobiologi                         4  28
Lunds universitet  LU-50332  Biologi: Humanbiologi                               2  28
Lunds universitet  LU-50341  Biologi: Humanfysiologi                              21  31
Lunds universitet  LU-50611  Biologi: Högre växters systematik                         2  9
Lunds universitet  LU-50621  Biologi: Immunologi                                17  59
Lunds universitet  LU-50631  Biologi: Information och kommunikation                      3  23
Lunds universitet  LU-50641  Biologi: Kemisk ekologi                              0  4
Lunds universitet  LU-50651  Biologi: Limnologi och vattenvård                         14  32
Lunds universitet  LU-50352  Biologi: Marin fysiologi                             1  28
Lunds universitet  LU-50661  Biologi: Marin miljöövervakning                          12  54
Lunds universitet  LU-50691  Biologi: Molekylär evolution och djurens utveckling                2  10
Lunds universitet  LU-50681  Biologi: Molekylärbiologisk metodik                        22  61
Lunds universitet  LU-50701  Biologi: Näringsfysiologi                             5  50
Lunds universitet  LU-50381  Biologi: Oceanografi                               14  49
Lunds universitet  LU-50711  Biologi: Ornitologi                                4  11
Lunds universitet  LU-50722  Biologi: Praktik                                 2  7
Lunds universitet  LU-50732  Biologi: Praktik                                 1  7
Lunds universitet  LU-50392  Biologi: Projekt - praktik                            0  1
Lunds universitet  LU-50402  Biologi: Projekt - praktik                            0  1
Lunds universitet  LU-50742  Biologi: Tillämpad ekotoxikologi                         0  12
Lunds universitet  LU-50751  Biologi: Toxikologi                                22  62
Lunds universitet  LU-50761  Biologi: Vetenskapsteori och statistik                      5  23
Lunds universitet  LU-50781  Biologi: Växtekologi                               11  13
Lunds universitet  LU-50791  Biologi: Växters evolution och diversitet                     0  7
Lunds universitet  LU-67401  Biomedicinsk laboratorievetenskap, projektarbete                 7  7
Lunds universitet  LU-67571  Biostatistik och epidemiologi                           8  22
Lunds universitet  LU-70502  Bokhistoria: Fortsättningskurs                          5  8
Lunds universitet  LU-70521  Bokhistoria: Läsningens historia                         3  13
Lunds universitet  LU-70531  Bokhistoria: Materiell kultur                           2  19
Lunds universitet  LU-70511  Bokhistoria: Tryckkultur och samhällsförändring                  0  11
Lunds universitet  LU-60871  Business Administration: Business Policy                     2  25
Lunds universitet  LU-60911  Business Administration: Corporate Culture                    0  34
Lunds universitet  LU-60931  Business Administration: Corporate Entrepreneurship and Growth          4  48
Lunds universitet  LU-60891  Business Administration: International Business and Multinational Enterprises   2  50
Lunds universitet  LU-70011  Classical Archaeology and Ancient History: Ancient Egypt - Land of the Pharaohs  6  49
Lunds universitet  LU-78032  Communication: Cross-Cultural Communication and Media               4  26
Lunds universitet  LU-59411  Critical Feminist Perspectives in Social Theory                  12  30
Lunds universitet  LU-75612  Danska: Fortsättningskurs                             6  12
Lunds universitet  LU-75601  Danska: Grundkurs                                 38  115
Lunds universitet  LU-52062  Datalogi: Artificiell intelligens                         4  10
Lunds universitet  LU-52002  Datalogi: Automater och reguljära uttryck                     10  23
Lunds universitet  LU-52172  Datalogi: Avancerade renderingsmetoder                      2  3
Lunds universitet  LU-52132  Datalogi: Beräkningsbarhet                            1  9
Lunds universitet  LU-52142  Datalogi: Beräkningsbiologi                            0  2
Lunds universitet  LU-52052  Datalogi: C++-programmering                            3  20
Lunds universitet  LU-52182  Datalogi: Constraint-programmering                                   0  4
Lunds universitet  LU-52022  Datalogi: Datorteknik                                         2  25
Lunds universitet  LU-52122  Datalogi: Geometriska algoritmer                                    3  5
Lunds universitet  LU-52082  Datalogi: Kompilatorteknik                                       1  5
Lunds universitet  LU-52012  Datalogi: Objektorienterad modellering                                 4  24
Lunds universitet  LU-52072  Datalogi: Operativsystem                                        2  17
Lunds universitet  LU-52152  Datalogi: Randomiserade algoritmer                                   2  6
Lunds universitet  LU-52162  Datalogi: Spelmotorteknologi                                      0  4
Lunds universitet  LU-52032  Datalogi: Webbprogrammering                                      10  42
Lunds universitet  LU-52042  Datavetenskap: C-programmering                                     0  8
Lunds universitet  LU-52092  Datavetenskap: Examensarbete för kandidatexamen                            3  8
Lunds universitet  LU-52102  Datavetenskap: Examensarbete för magisterexamen                            1  1
Lunds universitet  LU-52192  Datavetenskap: Examensarbete för masterexamen                             0  4
Lunds universitet  LU-52202  Datavetenskap: Examensarbete för masterexamen                             2  3
Lunds universitet  LU-78141  Design for Sustainability                                       2  19
Lunds universitet  LU-65401  Det sociala arbetets handledningsmetodik                                9  11
Lunds universitet  LU-55701  Djurskydd                                               22  30
Lunds universitet  LU-60141  Economic Change, Labour Market and the Population                           1  19
Lunds universitet  LU-60201  Economic History: Consequenses of Demographic Change                          0  3
Lunds universitet  LU-60111  Economic History: Europe in the World Economy                             4  28
Lunds universitet  LU-60131  Economic History: European Integration                                 1  23
Lunds universitet  LU-60181  Economic History: Institutions, Economic Growth and Equity                       0  4
Lunds universitet  LU-60171  Economic History: Methods of Data Collection                              1  2
Lunds universitet  LU-60101  Economic History: Swedish Economic Development                             1  13
Lunds universitet  LU-60121  Economic History: The Break with the Old Order                             0  7
Lunds universitet  LU-60091  Economic History: The Global Economy                                  26  128
Lunds universitet  LU-60191  Economic History: The Global Economy and Long-term Economic Growth                   0  5
Lunds universitet  LU-60061  Ekonomisk historia för ekonomer                                    71  356
Lunds universitet  LU-60081  Ekonomisk historia: Från kolonialism till globalisering - utvecklingens villkor i historiskt perspek  5  36
Lunds universitet  LU-60041  Ekonomisk historia: Företagande och finanskriser                            5  50
Lunds universitet  LU-60001  Ekonomisk historia: Grundkurs                                     24  186
Lunds universitet  LU-60071  Ekonomisk historia: Individ, familj, samhälle                             0  28
Lunds universitet  LU-60051  Ekonomisk historia: Jordbrukssamhällets omvandling - befolkning och ekonomi              1  10
Lunds universitet  LU-60161  Ekonomisk historia: Kandidatuppsats                                  0  2
Lunds universitet  LU-60151  Ekonomisk historia: Teori och metod                                  1  4
Lunds universitet  LU-60031  Ekonomisk historia: U-länderna och den globala obalansen - framsteg och fattigdom           4  51
Lunds universitet  LU-60021  Ekonomisk historia: Underutveckling i den globala ekonomin                       3  28
Lunds universitet  LU-60011  Ekonomisk historia: Världens ekonomiska historia                            13  62
Lunds universitet  LU-75621  Elementär danska 1                                           17  86
Lunds universitet  LU-75631  Elementär danska 1                                           66  162
Lunds universitet  LU-75641  Elementär danska 2                                           0  16
Lunds universitet  LU-75651  Elementär danska 2                                           2  48
Lunds universitet  LU-74612  Engelska: Fortsättningskurs                                      63  110
Lunds universitet  LU-74631  Engelska: Grammatik och översättning                                  77  269
Lunds universitet  LU-74601  Engelska: Grundkurs                                          86  345
Lunds universitet  LU-74622  Engelska: Kandidatkurs                                         26  41
Lunds universitet  LU-59101  Entreprenörskap och innovation i olika kontexter                            3  16
Lunds universitet  LU-70631  Ethnology: Becoming European - Contemporary Perspectives                        1  15
Lunds universitet  LU-70612  Etnologi: Kulturanalys med etnologisk inriktning - fortsättningskurs                  5  12
Lunds universitet  LU-70601  Etnologi: Kulturanalys med etnologisk inriktning - grundkurs   16  70
Lunds universitet  LU-70622  Etnologi: Kulturanalys med etnologisk inriktning - kandidatkurs  1   2
Lunds universitet  LU-70641  Etnologi: Ritualer, föreställningar och muntligt berättande    13  47
Lunds universitet  LU-70261  Experimentell arkeologi: Från antik teknik till Polhem      18  29
Lunds universitet  LU-71951  Filmen och folkhemmet                       14  51
Lunds universitet  LU-70701  Filmvetenskap: Fortsättningskurs                 43  52
Lunds universitet  LU-70712  Filmvetenskap: Kandidatkurs                    3   7
Lunds universitet  LU-73941  Filosofi: Vetenskaplig orientering                11  44
Lunds universitet  LU-75461  Fonetik: Svenskans fonetiska geografi               1   20
Lunds universitet  LU-60402  Forskningspolitik: Vetenskap och teknik i samhället        1   8
Lunds universitet  LU-60421  Forskningspolitik: Vetenskap och teknik i samhället        1   5
Lunds universitet  LU-74712  Franska: Fortsättningskurs                    28  49
Lunds universitet  LU-74722  Franska: Fördjupningskurs                     3   5
Lunds universitet  LU-74701  Franska: Grundkurs                        37  165
Lunds universitet  LU-74732  Franska: Kandidatkurs                       6   9
Lunds universitet  LU-74741  Franska: Nybörjarkurs II                     30  82
Lunds universitet  LU-66301  Freds- och konfliktvetenskap: Grundkurs              56  322
Lunds universitet  LU-66322  Freds- och konfliktvetenskap: Kandidatkurs            14  29
Lunds universitet  LU-67141  Funktionell genomik                        2   33
Lunds universitet  LU-52511  Fysik 1: Allmän fysik                       11  28
Lunds universitet  LU-52522  Fysik 2: Naturvetenskapliga tankeverktyg             5   7
Lunds universitet  LU-52532  Fysik 3: Modern fysik                       23  51
Lunds universitet  LU-52582  Fysik: Atom- och molekylfysik                   0   5
Lunds universitet  LU-52772  Fysik: Elektronstrukturen hos fasta ämnen och ytor        0   6
Lunds universitet  LU-52592  Fysik: Examensarbete - kandidatexamen               5   13
Lunds universitet  LU-52602  Fysik: Examensarbete - kandidatexamen               5   11
Lunds universitet  LU-52792  Fysik: Examensarbete - masterexamen I               2   2
Lunds universitet  LU-52722  Fysik: Experimentell biofysik                   2   9
Lunds universitet  LU-52752  Fysik: Fasta tillståndets teori                  0   3
Lunds universitet  LU-52732  Fysik: Fysiken för låg-dimensionella system            1   3
Lunds universitet  LU-52552  Fysik: Introduktion till kvantmekanik               0   4
Lunds universitet  LU-52762  Fysik: Komplex ekonomi                      1   1
Lunds universitet  LU-52562  Fysik: Kvantmekanik och beräkningar                5   6
Lunds universitet  LU-52572  Fysik: Kärnfysik                         1   4
Lunds universitet  LU-52782  Fysik: Laserbaserad förbränningsdiagnostik            1   2
Lunds universitet  LU-52702  Fysik: Ljus-materia växelverkan                  1   4
Lunds universitet  LU-52712  Fysik: Medicinsk optik                      1   6
Lunds universitet  LU-52543  Fysik: Miljöfysik                         19  22
Lunds universitet  LU-52662  Fysik: Modern experimentell partikelfysik             0   9
Lunds universitet  LU-52652  Fysik: Modern subatomär fysik                   1   6
Lunds universitet  LU-52692  Fysik: Spektroskopi och materiens kvantmekaniska struktur     0   1
Lunds universitet  LU-52672  Fysik: Tillämpad subatomär fysik                 1   5
Lunds universitet  LU-52682  Fysik: Ytors fysik och kemi                    1   4
Lunds universitet  LU-67101  Fysiologi                             26  32
Lunds universitet  LU-60811  Företagsekonomi (31-60 hp)                    236  331
Lunds universitet  LU-60901  Företagsekonomi: Business Intelligence and Security        2   32
Lunds universitet  LU-60921  Företagsekonomi: Business-to-Business Marketing          9   42
Lunds universitet  LU-60881  Företagsekonomi: Entreprenörskap och företagsetablering      7   59
Lunds universitet  LU-60941  Företagsekonomi: Examensarbete kandidatnivå            18  292
Lunds universitet  LU-60961  Företagsekonomi: Examensarbete magisternivå,             32  231
Lunds universitet  LU-60801  Företagsekonomi: Grundkurs i företagsekonomi             329  765
Lunds universitet  LU-60861  Företagsekonomi: Kandidatkurs i finansiering             91  160
Lunds universitet  LU-60831  Företagsekonomi: Kandidatkurs i marknadsföring            51  105
Lunds universitet  LU-60851  Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning             83  129
Lunds universitet  LU-60951  Företagsekonomi: Magisterkurs                    182  268
Lunds universitet  LU-60841  Företagsekonomi: Organisation och ledarskap             33  82
Lunds universitet  LU-60821  Företagsekonomi: Strategi och styrsystem               79  156
Lunds universitet  LU-59152  Författarskolan: Skönlitteratur - Fortsättningskurs         20  23
Lunds universitet  LU-59162  Författarskolan: Skönlitteratur - Masterkurs             15  15
Lunds universitet  LU-73451  Förlags- och bokmarknadskunskap                   46  57
Lunds universitet  LU-63541  Gender, Social Change and Modernity in Sweden/Scandinavia      3   21
Lunds universitet  LU-63551  Genusvetenskap: Examensarbete för masterexamen            0   1
Lunds universitet  LU-63561  Genusvetenskap: Examensarbete för masterexamen            0   4
Lunds universitet  LU-63511  Genusvetenskap: Fortsättningskurs                  37  48
Lunds universitet  LU-63531  Genusvetenskap: Genus, jämställdhet och samhälle           12  85
Lunds universitet  LU-63501  Genusvetenskap: Grundkurs                      40  167
Lunds universitet  LU-63573  Genusvetenskap: Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv  1   3
Lunds universitet  LU-63521  Genusvetenskap: Kandidatkurs                     29  35
Lunds universitet  LU-63622  Geografi: Examensarbete för magisterexamen              0   1
Lunds universitet  LU-63601  Geografi: Grundkurs                         11  37
Lunds universitet  LU-56022  Geografiska informationssystem - avancerad kurs           3   6
Lunds universitet  LU-56032  Geografiska informationssystem - avancerad kurs           7   15
Lunds universitet  LU-56002  Geografiska informationssystem - en introduktion           4   38
Lunds universitet  LU-56012  Geografiska informationssystem - en introduktion           28  65
Lunds universitet  LU-52962  Geologi: Examensarbete 1                       1   2
Lunds universitet  LU-52952  Geologi: Examensarbete för kandidatexamen              1   7
Lunds universitet  LU-53012  Geologi: Examensarbete för magisterexamen              1   1
Lunds universitet  LU-52921  Geologi: Geofysisk undersökningsmetodik               5   10
Lunds universitet  LU-52971  Geologi: Hydrogeologi                        30  42
Lunds universitet  LU-52902  Geologi: Klimatologi och geomorfologi                4   6
Lunds universitet  LU-52912  Geologi: Litosfären                         1   5
Lunds universitet  LU-52931  Geologi: Riskklassificering av förorenad mark            6   29
Lunds universitet  LU-52941  Geologi: Skånes geologi - en inblick i jordens och livets historia  9   32
Lunds universitet  LU-53401  Geovetenskap: Orienteringskurs                    5   24
Lunds universitet  LU-56542  GIS: Algoritmteori i GIS                       0   10
Lunds universitet  LU-56552  GIS: Algoritmteori i GIS                       0   5
Lunds universitet  LU-56562  GIS: Algoritmteori i GIS                       0   5
Lunds universitet  LU-56572  GIS: Digital fjärranalys och GIS                   2   8
Lunds universitet  LU-56582  GIS: Digital fjärranalys och GIS                   5   22
Lunds universitet  LU-56592  GIS: Digital fjärranalys och GIS                   1   10
Lunds universitet  LU-56782  GIS: Forskningsmetodik                        0   18
Lunds universitet  LU-56792  GIS: Forskningsmetodik                        0   5
Lunds universitet  LU-56802  GIS: Forskningsmetodik                        1   3
Lunds universitet  LU-56512  GIS: Geografiska databaser                      3   22
Lunds universitet  LU-56522  GIS: Geografiska databaser                      0   7
Lunds universitet  LU-56532  GIS: Geografiska databaser                      1   4
Lunds universitet  LU-56322  GIS: Geografiska informationssystem - avancerad kurs         7   44
Lunds universitet  LU-56332  GIS: Geografiska informationssystem - avancerad kurs         5   28
Lunds universitet  LU-56302  GIS: Geografiska informationssystem - en introduktion   19  99
Lunds universitet  LU-56312  GIS: Geografiska informationssystem - en introduktion   23  74
Lunds universitet  LU-56752  GIS: Geografiska informationssystem och fysisk planering  0  22
Lunds universitet  LU-56762  GIS: Geografiska informationssystem och fysisk planering  2  9
Lunds universitet  LU-56772  GIS: Geografiska informationssystem och fysisk planering  1  6
Lunds universitet  LU-56722  GIS: GIS för resursplanering                0  20
Lunds universitet  LU-56732  GIS: GIS för resursplanering                0  8
Lunds universitet  LU-56742  GIS: GIS för resursplanering                0  6
Lunds universitet  LU-56422  GIS: GIS i hälsostudier                  1  13
Lunds universitet  LU-56432  GIS: GIS i hälsostudier                  2  7
Lunds universitet  LU-56442  GIS: GIS i hälsostudier                  0  3
Lunds universitet  LU-56662  GIS: GIS och biodiversitet                 0  13
Lunds universitet  LU-56672  GIS: GIS och biodiversitet                 0  7
Lunds universitet  LU-56682  GIS: GIS och biodiversitet                 1  7
Lunds universitet  LU-56362  GIS: GIS och geostatistik                 1  16
Lunds universitet  LU-56372  GIS: GIS och geostatistik                 0  3
Lunds universitet  LU-56382  GIS: GIS och geostatistik                 0  3
Lunds universitet  LU-56692  GIS: GIS och miljöplanering                4  26
Lunds universitet  LU-56702  GIS: GIS och miljöplanering                2  19
Lunds universitet  LU-56712  GIS: GIS och miljöplanering                0  2
Lunds universitet  LU-56392  GIS: GIS och statistisk analys               0  12
Lunds universitet  LU-56402  GIS: GIS och statistisk analys               1  7
Lunds universitet  LU-56412  GIS: GIS och statistisk analys               0  2
Lunds universitet  LU-56632  GIS: Införandeprocesser och organisatoriska aspekter    1  24
Lunds universitet  LU-56642  GIS: Införandeprocesser och organisatoriska aspekter    1  3
Lunds universitet  LU-56652  GIS: Införandeprocesser och organisatoriska aspekter    1  3
Lunds universitet  LU-56602  GIS: Internet-GIS                     0  18
Lunds universitet  LU-56612  GIS: Internet-GIS                     0  7
Lunds universitet  LU-56622  GIS: Internet-GIS                     0  2
Lunds universitet  LU-56482  GIS: Samhällsvetenskapliga tillämpningar          0  10
Lunds universitet  LU-56492  GIS: Samhällsvetenskapliga tillämpningar          0  6
Lunds universitet  LU-56502  GIS: Samhällsvetenskapliga tillämpningar          0  4
Lunds universitet  LU-56342  GIS: Tillämpad hantering av geografisk data        6  23
Lunds universitet  LU-56352  GIS: Tillämpad hantering av geografisk data        1  15
Lunds universitet  LU-56452  GIS: Öppen källkod inom GIS                1  13
Lunds universitet  LU-56462  GIS: Öppen källkod inom GIS                0  3
Lunds universitet  LU-56472  GIS: Öppen källkod inom GIS                0  5
Lunds universitet  LU-56152  GIS/Fjärranalys för distribuerad miljömodellering     0  4
Lunds universitet  LU-74801  Grekiska: Kandidatkurs                   1  4
Lunds universitet  LU-74811  Grekland genom tiderna                   10  36
Lunds universitet  LU-61222  Handelsrätt: Arbetsrätt I                 37  178
Lunds universitet  LU-61311  Handelsrätt: Arbetsrätten i tillämpning          5  44
Lunds universitet  LU-61262  Handelsrätt: Beskattningsrätt I              25  109
Lunds universitet  LU-61242  Handelsrätt: Företagsjuridik                24  73
Lunds universitet  LU-61252  Handelsrätt: Företagsjuridik                3  50
Lunds universitet  LU-61362  Handelsrätt: Handelsrättslig specialkurs          11  18
Lunds universitet  LU-61272  Handelsrätt: Internationell handelsrätt          19  48
Lunds universitet  LU-61301  Handelsrätt: Internationell och komparativ arbetsrätt   31  49
Lunds universitet  LU-61202  Handelsrätt: Juridisk översiktskurs            55  268
Lunds universitet  LU-61212  Handelsrätt: Juridisk översiktskurs                             28  232
Lunds universitet  LU-61332  Handelsrätt: Kandidatkurs - handel och marknad                       12  18
Lunds universitet  LU-61322  Handelsrätt: Kandidatuppsats - handelsrätt                         3  6
Lunds universitet  LU-61342  Handelsrätt: Kandidatuppsats - skatterätt                          1  2
Lunds universitet  LU-61292  Handelsrätt: Konkurrensrätt med marknadsrätt                        5  34
Lunds universitet  LU-61351  Handelsrätt: Redovisningsrätt                                1  14
Lunds universitet  LU-61282  Handelsrätt: Revisorsjuridik                                18  56
Lunds universitet  LU-61232  Handelsrättslig grundkurs                                  25  164
Lunds universitet  LU-71912  Historia: Fortsättningskurs                                 27  51
Lunds universitet  LU-71901  Historia: Grundkurs                                     46  258
Lunds universitet  LU-71931  Historia: Internationell samtidshistoria                          17  90
Lunds universitet  LU-71942  Historia: Kandidatkurs                                   25  46
Lunds universitet  LU-72002  Historia: Magisterkurs                                   15  25
Lunds universitet  LU-71921  Historia: Socialhistoria - arbetarklassen och arbetarrörelsen i Sverige           1  20
Lunds universitet  LU-59421  Historical Aspects of Development                              10  31
Lunds universitet  LU-70271  Historisk arkeologi: Globala utblickar                           1  12
Lunds universitet  LU-72601  Historisk arkeologi: Grundkurs                               9  29
Lunds universitet  LU-72701  Historisk osteologi: Grundkurs                               18  30
Lunds universitet  LU-71991  Historiska studier: Historiografisk kurs                          1  2
Lunds universitet  LU-71981  Historiska studier: Påbyggnadskurs                             0  3
Lunds universitet  LU-73071  History of Ideas: Modernism and Postmodernism in the History of Ideas of the 20th Century  8  41
Lunds universitet  LU-71971  History of the Holocaust                                  4  47
Lunds universitet  LU-72861  Human Ecology: Global Environmental Justice - Web course                  14  72
Lunds universitet  LU-72901  Humanekologi: Ekologisk Ekonomi                               0  5
Lunds universitet  LU-72841  Humanekologi: Icke-industriella försörjningssätt                      0  13
Lunds universitet  LU-72891  Humanekologi: Miljö- och utvecklingssociologi                        1  2
Lunds universitet  LU-72812  Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling - fortsättningskurs               11  15
Lunds universitet  LU-72801  Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling - grundkurs                   17  56
Lunds universitet  LU-72911  Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling - kandidatkurs                  1  1
Lunds universitet  LU-72871  Humanekologi: Miljöantropologi                               2  3
Lunds universitet  LU-72881  Humanekologi: Miljöhistoria                                 0  1
Lunds universitet  LU-72831  Humanekologi: Människans plats i ekosystemen                        1  14
Lunds universitet  LU-72821  Humanekologi: Naturuppfattningar i tid och rum                       1  13
Lunds universitet  LU-72851  Humanekologi: Världssystemets politiska ekologi                       1  16
Lunds universitet  LU-78121  Hållbart företagande                                    4  29
Lunds universitet  LU-73012  Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs                         8  19
Lunds universitet  LU-73041  Idé- och lärdomshistoria: Från Columbus till Che                      6  36
Lunds universitet  LU-73031  Idé- och lärdomshistoria: Global kultur - en introduktion                  6  41
Lunds universitet  LU-73001  Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs                             49  159
Lunds universitet  LU-73061  Idé- och lärdomshistoria: Humanismens slut - från Nietzsche till Kittler          6  41
Lunds universitet  LU-73022  Idé- och lärdomshistoria: Kandidatkurs                           1  2
Lunds universitet  LU-73051  Idé- och lärdomshistoria: Sexualitetens idéhistoria                     5  58
Lunds universitet  LU-67621  Idrottsmedicin och rehabilitering vid idrotts- och motionsskador              9  52
Lunds universitet  LU-61701  Informatik: Beslutsstödsystem                                1  19
Lunds universitet  LU-61731  Informatik: Distribuerade system                              11  28
Lunds universitet  LU-61631  Informatik: Fortsättningskurs                                34  37
Lunds universitet  LU-61601  Informatik: Grundkurs 1-15 hp                                6  44
Lunds universitet  LU-61611  Informatik: Grundkurs 1-30 hp                                25  60
Lunds universitet  LU-61741  Informatik: Informationsteknologi och globalisering                     2  26
Lunds universitet  LU-61641  Informatik: Introduktion till interaktionsdesign               3   15
Lunds universitet  LU-61621  Informatik: Introduktion till programmering med Java             6   17
Lunds universitet  LU-61671  Informatik: IT och affärsutveckling                      6   41
Lunds universitet  LU-61681  Informatik: Kandidatkurs                           35  39
Lunds universitet  LU-61751  Informatik: Magisterkurs                           18  24
Lunds universitet  LU-61711  Informatik: Människa-dator-interaktion - analys                14  35
Lunds universitet  LU-61721  Informatik: Människa-dator-interaktion - design                1   33
Lunds universitet  LU-61651  Informatik: Organisation, verksamhet och IT                  5   25
Lunds universitet  LU-61691  Informatik: Strategisk ledning och informationssystem             4   19
Lunds universitet  LU-61661  Informatik: Verksamhet och IS                         126  131
Lunds universitet  LU-67131  Integrativ fysiologi                             10  42
Lunds universitet  LU-73441  Intermedia Studies: The Aesthetics of Popular Culture             5   33
Lunds universitet  LU-73412  Intermediala studier: Fortsättningskurs                    9   16
Lunds universitet  LU-73401  Intermediala studier: Grundkurs                        20  85
Lunds universitet  LU-73422  Intermediala studier: Kandidatkurs                      1   2
Lunds universitet  LU-73431  Intermediala studier: Reklamens retorik i moderna media            7   61
Lunds universitet  LU-63031  Internetbaserad juridisk introduktionskurs                  158  474
Lunds universitet  LU-78101  Introduction to Environmental Strategy                    6   16
Lunds universitet  LU-76881  Introduction to the Middle East                        3   39
Lunds universitet  LU-77022  Islamologi: Levande islam - ideal och praktik                 3   37
Lunds universitet  LU-77012  Islamologi: Teologi, makt och genus - islam ur ett idéhistoriskt perspektiv  2   31
Lunds universitet  LU-77002  Islamologi:Fortsättningskurs                         6   11
Lunds universitet  LU-75012  Italienska: Fortsättningskurs                         6   12
Lunds universitet  LU-75001  Italienska: Grundkurs                             13  62
Lunds universitet  LU-75022  Italienska: Kandidatkurs                           5   10
Lunds universitet  LU-75031  Italienska: Nybörjarkurs I - nätbaserad distanskurs              127  356
Lunds universitet  LU-75041  Italienska: Nybörjarkurs II                          28  56
Lunds universitet  LU-75111  Japanska: Fördjupningskurs                          15  18
Lunds universitet  LU-75121  Japanska: Magisterkurs                            5   6
Lunds universitet  LU-75101  Japanska: Nybörjarkurs 2                           34  41
Lunds universitet  LU-77112  Judaistik: Bibelns sjuttio ansikten                      4   25
Lunds universitet  LU-77102  Judaistik: Fortsättningskurs                         3   4
Lunds universitet  LU-77122  Judaistik: Judisk mystik                           6   39
Lunds universitet  LU-63051  Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess           85  249
Lunds universitet  LU-63041  Juridik: Nätburen kurs i boenderätt                      22  96
Lunds universitet  LU-63021  Juridisk introduktionskurs                          74  412
Lunds universitet  LU-54001  Kemi: Allmän och analytisk kemi                        66  92
Lunds universitet  LU-54071  Kemi: Analytisk kemi                             14  26
Lunds universitet  LU-54291  Kemi: Analytisk kemi - fördjupningskurs                    4   18
Lunds universitet  LU-54281  Kemi: Biokemi - fördjupningskurs                       7   49
Lunds universitet  LU-54021  Kemi: Biokemi - grundkurs                           4   62
Lunds universitet  LU-54061  Kemi: Biokemisk metodik                            15  44
Lunds universitet  LU-54051  Kemi: Cellens kemi                              6   39
Lunds universitet  LU-54311  Kemi: Elektroanalytisk kemi                          0   3
Lunds universitet  LU-54182  Kemi: Examensarbete - analytisk kemi                     0   1
Lunds universitet  LU-54192  Kemi: Examensarbete - analytisk kemi                     1   4
Lunds universitet  LU-54402  Kemi: Examensarbete - analytisk kemi                     1   2
Lunds universitet  LU-54142  Kemi: Examensarbete - biokemi                         1   4
Lunds universitet  LU-54152  Kemi: Examensarbete - biokemi                         0   3
Lunds universitet  LU-54382  Kemi: Examensarbete - biokemi                          0   1
Lunds universitet  LU-54202  Kemi: Examensarbete - fysikalisk kemi                      1   1
Lunds universitet  LU-54412  Kemi: Examensarbete - fysikalisk kemi                      2   2
Lunds universitet  LU-54242  Kemi: Examensarbete - kemisk fysik                       1   1
Lunds universitet  LU-54162  Kemi: Examensarbete - molekylär biofysik                    0   1
Lunds universitet  LU-54132  Kemi: Examensarbete - oorganisk kemi                      0   1
Lunds universitet  LU-54102  Kemi: Examensarbete - organisk kemi                       1   1
Lunds universitet  LU-54112  Kemi: Examensarbete - organisk kemi                       0   4
Lunds universitet  LU-54362  Kemi: Examensarbete - organisk kemi                       1   2
Lunds universitet  LU-54091  Kemi: Fysikalisk kemi                              1   10
Lunds universitet  LU-54041  Kemi: Fysikalisk kemi - grundkurs                        3   18
Lunds universitet  LU-54321  Kemi: Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning             2   6
Lunds universitet  LU-54271  Kemi: Metallorganisk kemi                            1   13
Lunds universitet  LU-54351  Kemi: Molekylär kvantmekanik                          1   6
Lunds universitet  LU-54011  Kemi: Oorganisk kemi - grundkurs                        9   99
Lunds universitet  LU-54261  Kemi: Organisk kemi - fördjupningskurs                     18  21
Lunds universitet  LU-54031  Kemi: Organisk kemi - grundkurs                         7   63
Lunds universitet  LU-54331  Kemi: Spridningsmetoder                             0   3
Lunds universitet  LU-54341  Kemi: Statistisk termodynamik                          0   3
Lunds universitet  LU-54081  Kemi: Yt- och kolloidkemi                            6   15
Lunds universitet  LU-75231  Kinesiska: Fortsättningskurs - nätkurs                     16  24
Lunds universitet  LU-75201  Kinesiska: Fördjupningskurs                           7   12
Lunds universitet  LU-75241  Kinesiska: Fördjupningskurs - nätkurs                      14  22
Lunds universitet  LU-75251  Kinesiska: Magisterkurs                             4   6
Lunds universitet  LU-75211  Kinesiska: Nybörjarkurs 1- nätkurs                       127  280
Lunds universitet  LU-75221  Kinesiska: Nybörjarkurs 2 - nätkurs                       41  59
Lunds universitet  LU-67161  Klinisk mikrobiologi och klinisk immunologi                   5   41
Lunds universitet  LU-60411  Knowledge Management                              8   20
Lunds universitet  LU-60431  Knowledge Management                              6   22
Lunds universitet  LU-78012  Kommunikation och retorik                            17  104
Lunds universitet  LU-78052  Kommunikation: Kommunikation och kritiskt tänkande               10  48
Lunds universitet  LU-78002  Kommunikation: Kommunikationspsykologi                     14  99
Lunds universitet  LU-78041  Kommunikation: Konsten att berätta en historia                 6   39
Lunds universitet  LU-78021  Kommunikation: Visuell kommunikation - psykologi och tillämpning        9   49
Lunds universitet  LU-74422  Kommunikativ arabiska II                            4   33
Lunds universitet  LU-74442  Kommunikativ arabiska IV                            1   3
Lunds universitet  LU-73312  Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs              48  70
Lunds universitet  LU-73301  Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets arkitektur - designhistoria  54  165
Lunds universitet  LU-73461  Kulturadministration                              18  43
Lunds universitet  LU-67581  Kvalitativa forskningsmetoder 1                         20  33
Lunds universitet  LU-53001  Kvartärgeologi: Kvartär klimat- och glaciationshistoria             0   5
Lunds universitet  LU-74751  L'union européenne                               8   61
Lunds universitet  LU-67171  Laboratoriemedicinsk diagnostik                         1   33
Lunds universitet  LU-73081  Las Humanidades en la era de la globalización                  2   5
Lunds universitet  LU-75301  Latin: Kandidatkurs                               1   3
Lunds universitet  LU-70221  Life and Death of Medieval People in Northern Europe              4   44
Lunds universitet  LU-75412  Lingvistik: Fortsättningskurs                          6   9
Lunds universitet  LU-75502  Lingvistik: Grammatik                              3   3
Lunds universitet  LU-75401  Lingvistik: Grundkurs                              16  58
Lunds universitet  LU-75471  Lingvistik: Läs- och skrivutveckling och läs- och skrivsvårigheter                   9  25
Lunds universitet  LU-75512  Lingvistik: Prosodi                                          1  1
Lunds universitet  LU-75492  Lingvistik: Rösten och talet                                      0  3
Lunds universitet  LU-75522  Lingvistik: Semantik och pragmatik                                   1  5
Lunds universitet  LU-75431  Lingvistik: Språkets struktur och funktion                               3  23
Lunds universitet  LU-75481  Lingvistik: Språkets struktur och funktion - nätkurs                          12  74
Lunds universitet  LU-75451  Lingvistik: Språkinlärning hos barn och vuxna                             0  7
Lunds universitet  LU-75421  Lingvistik: Talkommunikation - fonetikens grunder                           2  9
Lunds universitet  LU-75441  Lingvistik: Världens språk                                       4  13
Lunds universitet  LU-73521  Litteraturvetenskap och litteraturförmedling: Fortsättningskurs                    3  7
Lunds universitet  LU-73542  Litteraturvetenskap och Teatervetenskap: Kandidatkurs                         23  28
Lunds universitet  LU-73551  Litteraturvetenskap: Att förstå lyrik - nätkurs                            12  108
Lunds universitet  LU-73511  Litteraturvetenskap: Fortsättningskurs                                 32  48
Lunds universitet  LU-73501  Litteraturvetenskap: Grundkurs                                     66  225
Lunds universitet  LU-73571  Litteraturvetenskap: Teatervetenskap - fortsättningskurs                        9  13
Lunds universitet  LU-78202  Mat, måltid och hälsa                                         14  46
Lunds universitet  LU-55011  Matematik 1 alfa                                            17  44
Lunds universitet  LU-55031  Matematik 1 beta                                            5  23
Lunds universitet  LU-55021  Matematik för naturvetare 1                                      10  26
Lunds universitet  LU-55071  Matematik: Diskret matematik                                      2  20
Lunds universitet  LU-55051  Matematik: Flervariabelanalys                                     16  27
Lunds universitet  LU-55061  Matematik: Fourieranalys                                        0  12
Lunds universitet  LU-55101  Matematik: Integrationsteori                                      1  3
Lunds universitet  LU-55041  Matematik: Linjär algebra                                       7  30
Lunds universitet  LU-55081  Matematik: Ordinära differentialekvationer                               1  3
Lunds universitet  LU-55091  Matematik: Talteori                                          0  1
Lunds universitet  LU-55312  Matematisk statistik: Biodata - insamling, analys, teori                        0  31
Lunds universitet  LU-55302  Matematisk statistik: Biostatistisk grundkurs                             4  37
Lunds universitet  LU-55422  Matematisk statistik: Examensarbete - magisterexamen                          1  2
Lunds universitet  LU-55392  Matematisk statistik: Finansiell statistik                               1  5
Lunds univer