Borang EIO 2012

					    PERCUMA                                     BORANG EIO 1/2011
                   PERMOHONAN JAWATAN
                         GAMBAR
              PERINGATAN KEPADA PEMOHON-PEMOHON

1. Satu salinan borang sahaja yang dikehendaki dimajukan. Permohonan lebih daripada satu jawatan hendaklah
  dibuat dalam borang yang berasingan bagi tiap-tiap jawatan. Satu salinan tiap-tiap atau lain-lain surat akuan
  hendaklah disertakan sebagai tanda pemohon mempunyai kelayakan yang di kehendaki.

2. Pemohon-pemohon yang terpilih untuk ditemuduga mestilah membawa bersama-sama mereka sijil-sijil atau
  lain-lain surat akuan yang asal apabila menghadiri temuduga.

3. Tuntutan perbelanjaan atau lain-lain perbelanjaan berkaitan dengan permohonan atau
  temuduga ini tidak akan dilayan oleh TSSB.

4. Sekiranya pemohon tiada menerima jawapan dalam tempoh tiga (3) bulan, sila anggap permohonan tidak
  berjaya. Hanya pemohon yang berjaya dimaklumkan.

 Permohonan Bagi Jawatan :
                     1.  BUTIR-BUTIR PERIBADI
 Nama Penuh:
 (Huruf Besar)
 Alamat Sekarang:
                                        No. Telefon:
 Tarikh Lahir:           Tempat Lahir:                Umur:

 Jantina:        Bujang/Beristeri/Bersuami/Balu/Duda:          Bilangan Anak:
 Bangsa:                        Agama:
 Warganegara:                      No. Sijil Kerakyatan:
 No. Kad Pengenalan: (Lama):               (Baru):

 No KWSP:              No. Cukai             No. PERKESO:
                   Pendapatan:
 Nama Bapa/Penjaga:                   Pekerjaan Bapa/
                            Penjaga:
 Alamat Bapa/Penjaga:
                                             2. PENGAJIAN
                                     (a) Maklumat-Maklumat Mengenai Sekolah Yang Dihadiri
SIJIL                              UPSR          PMR          SPM/SPMV             STPM
TAHUN
PANGKAT
NAMA
SEKOLAH
                               MATA          MATA            MATA            MATA
                                     GRED           GRED            GRED           GRED
                              PELAJARAN       PELAJARAN         PELAJARAN         PELAJARAN
 MATA PELAJARAN YANG DIAMBIL
   KETERANGAN MENGENAI
                                    (b) Maklumat-Maklumat Mengenai Kolej/ Universiti Yang Dihadiri

DIPLOMA/IJAZAH                                 DIPLOMA                     IJAZAH

BIDANG
CGPA
NAMAIPTA/IPTS
                                  MATA                   MATA
                                              GRED                      GRED
           KETERANGAN MENGENAI MATA PELAJARAN
                                 PELAJARAN                 PELAJARAN
                 YANG DIAMBIL
                      3. PENGALAMAN
           Sebutkan Butir-Butir Jawatan Atau Pekerjaan Dahulu dan Sekarang

                                        Gaji Pokok     Tarikh
JAWATAN     Ringkasan Tugas-Tugas      Nama & Alamat Majikan
                                         Sebulan
                                               Dari    Hingga
                  4. REKOD LATIHAN/KURSUS
               Sebutkan Butir-Butir Latihan Yang Telah Diikuti
   Nama Kursus           Dari      Hingga          Anjuran         Keputusan
                    5. MENAIP/KOMPUTER

     Kederasan Menaip: ………………………………… p.s.m

     Kemahiran Komputer (Nyatakan) :

     1. ………………………………………
     2. ………………………………………
     3. ………………………………………
     5. ……………………………………...
     …………………………………………
     6. ………………………………………
                         6. PERAKUAN DIRI

                 1. Nama : ………………………………………………………………………………
                  Alamat : ………………………………………………………………………………..
Sebutkan nama 2 orang selain        ………………………………………………………………………………..
daripada saudara mara atau     Pekerjaan : …………………………………… No. Telefon : ………………………
majikan yang dahulu benar-
benar mengenali tuan/puan dan
yang akan memberi perakuan    2. Nama : ………………………………………………………………………………
mengenai diri tuan/puan.      Alamat : ………………………………………………………………………………..
                      ………………………………………………………………………………..
                  Pekerjaan : …………………………………… No. Telefon : ………………………

                          7. PENGAKUAN

      Saya Mengaku Bahawa :

      1       Saya tidak ada halangan sekiranya pihak TSSB berhubung dengan Majikan
             saya sekarang atau yang terdahulu untuk mendapatkan maklumat-maklumat
             lanjut mengenai diri saya.

      2       Bahawa maklumat-maklumat dan keterangan-keterangan yang telah saya
             berikan dalam borang ini adalah betul dan benar sepanjang pengetahuan
             saya. Sekiranya saya ditawarkan jawatan dan kemudiannya TSSB
             mendapati keterangan yang telah saya berikan adalah palsu, maka TSSB
             berhak menamatkan perkhidmatan saya.

      Tandatangan Pemohon :       ………………………………………………………

      Nama Pemohon :           ……………………………………………………….

      Tarikh :              ……………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
          UNTUK KEGUNAAN PEJABAT                Tarikh Permohonan Diterima : ……………………………………..

                Keputusan Permohonan : Berjaya / Gagal Untuk Ditemuduga

                Tarikh Temuduga : …………………………………………………...

                Keputusan Temuduga : Berjaya / Gagal

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: Borang, Tesdec, 2012
Stats:
views:70
posted:7/26/2012
language:Malay
pages:4
Description: Berikut Ialah Borang Untuk Jawatan Kosong