Docstoc

450_1

Document Sample
450_1 Powered By Docstoc
					 WATER QUALITY CONTROL
   IN FISH CULTURE
(ENVIRONMENTAL CRITERIA
  FOR AQUACULTURE)

  Yrd. Doç. Dr. Hakan TÜRKER
   Art & Science Faculty
   Department of Biology
       The importance of water

►  Why is water important?
►  When scientists search for life in other parts of our solar
  system, they begin by looking for water. Why? Water (in
  its liquid state) is essential to life as we know it. Your body
  is about 60 % water.
►  The reactions that sustain life need liquid water to work.
►  Liquid water is also used to transport molecules where
  they need to go, inside and outside of cells.
         Why water supports life
► Water has many properties that help sustain life. Three of the most important
 properties are:
► 1. Water is a good solvent.
   A solvent is a substance that is capable of dissolving another substance.
   Water dissolves just about anything. In fact, it’s such a good solvent that
   water rarely exists as pure water. When water has one or more substances
   dissolved in it, we call it a solution. Even the water that comes out of your
   faucet is a solution. All of the water in your body has dissolved substances
   in it. Many reactions in living systems occur in solutions.
► 2. Water exists as a liquid at a large range of temperatures.
   Pure water freezes at 0°C and boils at 100°C. Add salt and you can lower
   the freezing temperature. Some salty solutions have freezing points below
   –10°C. Increase the pressure and the boiling temperature is raised.
► 3. Water has a high specific heat.
   Specific heat is the amount of heat needed to raise one mL of water by
   1°C. Water has one of the highest specific heats of any substance known.
   This means that it takes a lot of energy to raise the temperature of water
   even a few degrees. This high specific heat helps stabilize the
   temperatures in living systems.
            Properties of water

►  Universal solvent
►  Unique density-temperature
  relationship
►  High specific heat
►  High viscosity
►  High surface tension
►  Water is called the "universal solvent" because it
  dissolves more substances than any other liquid.
►  This means that wherever water goes, either through the
  ground or through our bodies, it takes along valuable
  chemicals, minerals, and nutrients.
►  Water is the only natural substance that is found in all
  three states -- liquid, solid (ice), and gas (steam) -- at
  the temperatures normally found on Earth.
►  Earth's water is constantly interacting, changing and in
  movement.
►  The maximum density of water (1.0 g/ml) occurs at
  3.98°C.
►  Molecular expansion and decreasing density occur at
  progressively increasing rates both above and below 4°C.
►  The density difference between water at a given
  temperature and 1°C lower increases markedly at
  temperatures above and below 4°C.
►  Water has a high specific heat index.
►  This means that water can absorb a lot of heat before it
  begins to get hot.
►  The high specific heat index of water helps regulate the
  rate at which air changes temperature, which is why the
  temperature change between seasons is gradual rather
  than sudden.
►  The diagram below describes the various exchanges of
  heat involved with 1 gram of water.
►  Water viscosity is far greater than the viscosity of air and is
  inversely proportional to temperature.
►  Aquatic organisms have adapted to the more buoyant
  aquatic environment and to the resistance water imposed
  on locomotion; their distribution is often influenced by
  thermally induced stratification of water masses of differing
  density and viscosity.
►  Water has a very high surface tension.
►  In other words, water is sticky and elastic, and tends to
  clump together in drops rather than spread out in a thin
  film.
►  Surface tension is responsible for capillary action, which
  allows water (and its dissolved substances) to move
  through the roots of plants and through the tiny blood
  vessels in our bodies.
         Earth’s water

►  Oceans;
   Cover 70% earth’s surface
   Keep 97% of the earth’s water volume
►  Lakes and streams;
   Cover 1% earth’s surface
   Keep <1% of the earth’s water volume
►  Estimate of total global water distribution:
  ~1,400,000,000 km3

    Source: Gleick, P. H., 1996: Water resources. In Encyclopedia of Climate and Weather, ed. by S.
    H. Schneider, Oxford University Press, New York, vol. 2, pp.817-823.
► 50-90% of the weight of living organisms is made up of water. Blood in
 animals and sap in plants is mostly water.
► The adult human body is composed of approximately 55 to 60% water--the
 brain is composed of 70% water, as is skin, blood is 82% water, and the lungs
 are nearly 90%t water.
► The world average rainfall is 860 mm.
► You can survive about a month without food, but only 5-7 days without water.
► It is possible to drink water today that was here in the dinosaur age.
► The average urban home of 4.6 people uses 640 litres of water per day.
► A dripping tap can waste as much as 60 litres per day or 1 800 litres per
 month.
► A leaking toilet can waste up to 100 000 litres of water per year, enough to
 take three full baths every day.
► It takes about 2.5 litres of water to cook pasta and about 5 litres to clean the
 pot.
► The average bath holds between 150 and 200 litres of water when filled to the
 brim.
► A toilet is the biggest user of indoor water. On average, it uses 11 litres of
 water when flushed.
  ÜLKEMİZDEKİ TATLI SU KAYNAKLARI
►  Türkiye’de dağlarda bulunan küçük göllerle birlikte 120’den
  fazla doğal göl bulunmaktadır.


►  En büyük ve en derin göl olan Van Gölü’nün alanı 3 712
  km2 dir. İkinci büyük göl, İç Anadolu'daki Tuz Gölü'dür.
  Alanı ise 1 500 km2 dir.


►  Türkiye'de göllerin toplandığı başlıca dört bölge vardır:
  Göller Yöresi (Eğirdir, Burdur, Beyşehir ve Acıgöl), Güney
  Marmara (Sapanca, İznik, Ulubat, Kuş Gölleri), Van Gölü ve
  çevresi, Tuz Gölü ve çevresi.
►  Doğal göller dışında Türkiye’de 555 kadar baraj gölü
  bulunmaktadır. Bunlardan en büyüğü Atatürk Barajı 817
  km2 dir.


►  Türkiye göllerinin yanısıra akarsuları açısından da zengin bir
  ülkedir. Kaynakları Türkiye topraklarında olan birçok akarsu
  değişik denizlere dökülür. En uzunu Kızılırmak 1 355 km
  dir.
►  Türkiye su zengini bir ülke değildir. Kişi başına düşen yıllık
  su miktarına göre ülkemiz su azlığı yaşayan bir ülke
  konumundadır.


►  Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 1 500 m3
  civarındadır.
►  Türkiye’nin Su Kaynaklari Potansiyeli
    Yıllık ortalama yağış : 643 mm/m 2
        The world average rainfall is 860 mm.
    Türkiye’nin yüzölçümü : 780 000 km 2
    Yıllık yağış miktarı : 501 milyar m 3
    Buharlaşma : 274 milyar m 3
    Yeraltına sızma : 41 milyar m 3
►  Yüzey Suyu
    Yıllık yüzey akışı : 186 milyar m 3
    Kullanılabilir yüzey suyu : 98 milyar m 3
►  Yer altısuyu
    Yıllık çekilebilir su miktarı : 14 milyar m 3
    Toplam Kullanılabilir Su (net): 112 milyar m 3
   WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) -Türkiye
         verilerine göre;

►  Türkiye de son 40 yılda
  yaklaşık 1 milyon 300 bin
  hektar sulak alan (yaklaşık 3
  Van Gölü büyüklüğü) yok
  oldu.
►  Türkiye de son 20 yılda kişi
  başına düşen su miktarı 4000
  m3 den 1500 m3 e düştü.
UNESCO’nun hazırladığı “Dünya Su Gelişme Raporu”
          na göre;

►  Ülkemiz su potansiyeli bakımından
  dünyada 45. sırada yer alıyor.
►  Dünyada su zengini ülkelerde kişi başına
  düşen su miktarı ortalama 10.000 m3
  üzerinde iken Türkiye’de bu rakam
  >1.500 m3.
►  Beyşehir Gölü adeta yok olma sürecinde,
  Tuz Gölü 35 yılda yarı yarıya küçüldü.
►  Dünya su rezervinin tahmini konusunda yapılan güncel çalışmalardan
  IHP-IV UNESCO projesinde dünyadaki 2 bin 500 adet hidroloji
  istasyonuna ait veriler kullanılarak, dünyadaki su potansiyeli bölge
  bölge hesaplandı. Bu çalışmaya göre, dünya yenilenebilir su rezervi,
  yıllık yaklaşık 42 trilyon 750 milyar metreküp (m3) düzeyinde
  bulunuyor.

  IHP-IV UNESCO projesine göre, dünyadaki aşırı nüfus artışı nedeniyle
  kişi başına düşen su miktarı azaldı.

  2,3 milyar kişi sağlıklı suya hasret ve yılda 7 milyon kişi su ile ilgili
  hastalıklardan ölüyor. Ayrıca, 800 milyon kişi gıda yetersizliği ile karşı
  karşıya ve en önemlisi de dünyadaki akarsuların yaklaşık yarısı ciddi
  boyutta kirlenmiş durumda.

  2025 yılı itibariyle dünya nüfusunun üçte ikisi (5 milyar kişi) su sıkıntısı
  yaşayacak, bunun 1 milyardan fazlası açlıkla karşı karşıya kalacak.
►  Dünya genelinde 1 milyar 400 milyon kişinin temiz içme suyundan mahrum olduğu
  günümüzde dakikada 15 kişi sağlıksız su tüketimi sonucu hayatını kaybediyor.

  16-22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM), tarafından
  düzenlenen çeşitli etkinliklerle dünya genelinde günden güne artan su krizine dikkat
  çekiliyor.

  BM verilerine göre, dünyada 1 milyar 400 milyon kişi temiz içilebilir sudan mahrum.
  Yine dünya nüfusunun yüzde 40'ına denk gelen 2 milyar 600 milyon kişi de
  arıtılmamış sağlık açısından sakıncalı suyu tüketmek zorunda.

  Sağlık şartlarına uygun olmayan suların neden olduğu kolera, ishal ve tifo gibi
  hastalıklardan da sadece 1dakikada 15 kişi hayatını kaybediyor. Bir diğer ifadeyle
  yılda yaklaşık 8 milyon kişi sudan kaynaklanan hastalıklar sonucu ölüyor.

  Dünyadaki su krizine çareler arayan BM'nin Milenyum Kalkınma Hedeflerine
  ulaşılması için her yıl bu alanda 30 milyar dolarlık bir yatırım şart. Dünya Su
  Konseyi, 2015' kadar yıllık 30 milyar dolarlık yatırımla da ancak temiz içilebilir su
  bulamayanların yarısının sağlıklı suya kavuşabileceğini bildirdi.
►  Dünya nüfusunun artmasına bağlı olarak 20. yüzyılda su tüketimi tam 6 kat arttı.
  1950'de kişi başına düşen su tüketim miktarı 16 bin 800 metreküp iken bu miktar
  2000'de 7 bin 300 metreküpe düştü. Dünya nüfusunun 8 milyarı bulmasının
  beklendiği 2025'te ise kişi başına su tüketiminin yaklaşık 4 bin 800 metreküpe
  düşeceği tahmin ediliyor.

  Günlük su tüketimi Afrika kıtasında kişi başına 10-20 litre arasında değişirken
  Avrupalıların kişi başına günlük su tüketim miktarı 200 litre, Kuzey Amerika ve
  Japonya'da ise tam 350 litre.

  Suların kullanımı konusunda şimdiden bir çok bölgedeki ülkeler arasında tansiyon
  yükselmiş durumda. ABD'den Ortadoğu'ya, Güney Asya'ya kadar geniş bir alanda
  küresel ısınmaya da bağlı olarak susuz ülkelerin sayısı artıyor. Uzmanlar, su krizinin
  muhtemel "su savaşlarına" neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

  BM'nin raporunda su krizinin, su kaynaklarının yetersizliğinden ziyade suyun kötü
  kullanımından kaynaklandığı da belirtiliyor.

  BM Dünya Su Konseyi, su ile ilgili alanlarda yatırım yapılmasıyla yılda 1.5 milyondan
  fazla kişinin kurtarılabileceğini belirtiyor.
►  1. Oxygen: A gas upon which most life depends. Water contains dissolved
  oxygen. The amount of oxygen has a direct relationship between the size and
  number of animals found in a body of water.
►  2. Phytoplankton: Microscopic free-floating green plants. These small plants
  form the beginning of an aquatic food chain. Additionally, phytoplankton take
  in sunlight, convert the sunlight into food and release oxygen into the water to
  be used by another life. This process is called photosynthesis.
►  3. Zooplankton: Microscopic free-floating animals. These small animals eat
  phytoplankton and, in turn, are eaten by larger animals along the aquatic food
  chain.
►  4. Fish: A vertebrate (animal with a spine) that lives in water. Healthy bodies
  of water have different kinds and sizes of fish.
►  5. Bottom Life: Animals that live on the bottom of a healthy body of water.
  Bottom life includes worms, snails, crayfish, mussels, clams and insect larvae.
►  6. Sediment: Mud, Sand, or Gravel which has settled to the bottom of a body
  of water. A healthy body of water has sediment that is free of chemical
  pollution that settle to the bottom and are harmful to fish and bottom life.
      An Introduction to Water Quality
        in Freshwater Aquaculture


►  Water quality determines not only how well fish will grow
  in an aquaculture operation, but whether or not they
  survive.
►  Fish influence water quality through processes like
  nitrogen metabolism and respiration.
►  Knowledge of testing procedures and interpretation of
  results are important to the fish farmer.
►  Some water quality factors are dissolved oxygen,
  temperature, ammonia, pH, alkalinity, hardness and
  clarity.
►  What may be toxic and cause mortalities in one
  situation, can be harmless in another.
►  The importance of each factor, the determination
  method and frequency of monitoring depends on the
  type and rearing intensity of the production system.
►  Each water quality factor interacts with and influences
  other parameters, sometimes in complex ways.
►  Water Quality Variables
►  Temperature
   All biological and chemical processes in an
   aquaculture operation are influenced by temperature.
   Fish adjust their body temperature and metabolic rate
   by moving into cooler or warmer water.
   Each species has a preferred or optimum temperature
   range where it grows best.
   At temperatures above or below optimum, fish
   growth is reduced.
   Mortalities may occur at extreme temperatures.
►  Dissolved Oxygen
   The minimum dissolved oxygen (DO) level that fish can
   safely tolerate depends on temperature and to a certain
   extent the species.
   Volubility of  oxygen  increases  as  temperature
   decreases.
   In ponds, DO can change dramatically over a 24 hour
   period.
   During the day oxygen is produced by photosynthesis.
   During the night and day oxygen is consumed by
   respiration.
   Typically, oxygen levels are lowest just before dawn and
   highest in the late afternoon.
 DO in a culture system must be maintained above levels
 considered stressful to fish.
 Warmwater fish (species that grow best at
 temperatures above 26.5°C) can tolerate lower DO
 concentrations than coldwater fish (species that grow
 best at temperatures below 15.5°C).
 As a rule of thumb, DO should be maintained above 3.0
 ppm (or mg/L) and 5.0 ppm for warm and coldwater
 fish, respectively.
►  Nitrogenous Wastes
   Most fish and freshwater invertebrates excrete ammonia
   as their principle nitrogenous waste.
   Analytical methods are   used  to  determine  total
   ammonia-nitrogen (TAN).
   The proportion of TAN that exists in ionized (NH4) and
   un-ionized form (NH3) varies with pH and temperature.
   As pH and temperature increase, the amount of TAN in
   the toxic un-ionized form increases.
 Fish continuously exposed to more than 0.02 ppm of
 the un-ionized form may exhibit reduced growth and
 increased susceptibility to disease.
 When fish are cultured intensively and fed protein-rich
 feeds they can produce high concentrations of ammonia
 in the water.
 Concentrations of 0.5 ppm have reduced growth and
 adversely affected fish.
►  pH
   The concentration of bases and acids in the water
   determines its pH.
   A low pH is acidic and a high pH is basic; a pH of 7 is
   neutral.
   Fish survive and grow best in waters with a pH between
   6-9.
   If pH readings are outside this range, fish growth is
   reduced.
   At values below 4.5 or above 10, mortalities occur.
   In well-buffered ponds (with alkalinity over 50-100
   ppm), pH typically fluctuates one or two units daily.
 In the morning, carbon dioxide levels are high and pH is
 low as a result of respiration during the night.
 After sunrise, algae and other green plants produce
 carbohydrates and oxygen from carbon dioxide and
 water by photosynthesis.
 As carbon dioxide is removed from the water, its pH
 increases.
 The lowest pH of the day is typically associated with the
 lowest level of dissolved oxygen.
 The highest pH of the day is typically associated with
 the highest level of dissolved oxygen.
►  Alkalinity
   The buffering capacity of culture water, expressed as
   ppm calcium carbonate, is its alkalinity.
   Alkalinity is a measurement of carbonate      and
   bicarbonate ions dissolved in the water.
   As the amount of carbon dioxide fluctuates, the pH of
   water changes.
   The magnitude of this shift is determined by the water’s
   buffering capacity or its ability to absorb acids and/or
   bases.
 Photosynthetic activity in a poorly buffered pond can
 cause pH to increase.
 In a pond with higher alkalinity, the pH shift is reduced.
 A suitable range of alkalinity is 20 to 300 ppm.
 Alkalinity in excess of 300 ppm does not adversely
 affect fish, but it does interfere with action of certain
 commonly used chemicals (e.g., copper sulfate).
 Alkalinity can be increased by adding agricultural
 limestone to ponds or sodium bicarbonate to
 recirculating systems.
►  Hardness
   Calcium and magnesium ions determines hardness.
   Test procedures usually determine both ions as “total
   hardness,” expressed as ppm calcium carbonate.
   In most waters the concentrations of alkalinity and
   hardness are similar, but they can differ as alkalinity
   measures negative ions (carbonate, bicabonate) and
   hardness measures positive ions (calcium, magnesium).
   If hardness is deficient, these species do not grow well.
   Hardness should be above 50 ppm; low hardness can
   be adjusted by the addition of lime or calcium chloride.
►  Carbon Dioxide
   Only when using groundwater, transporting fish at high
   densities, or in recirculating systems are carbon dioxide
   problems likely to develop.
   At high concentrations, carbon dioxide causes fish to
   lose equilibrium, become disoriented and possibly die.
   Careful planning, aeration or oxygenation, and buffering
   of water will keep carbon dioxide at acceptable levels
   when large numbers of fish are hauled extended
   distances or cultured in recirculating systems.
►  Salinity
   The total concentration of all ions in the water is its
   salinity.
   Freshwater fish exhibit a range in salinity tolerance.
   Many commercially important species (e.g., channel
   catfish, largemouth bass, tilapia) survive and grow well
   in slightly salty water.
   After they smelt, salmon and trout can tolerate salt
   water.
   Salinity not only affects osmoregulation it also
   influences the concentration of un-ionized ammonia.
   During the planning stage of an aquaculture operation,
   salinity should be measured and the water’s
   appropriateness determined.
►  Chlorine
   To control bacteria, municipal water supplies are
   typically treated with chlorine at 1.0 ppm.
   If municipal waters are used to culture fish, residual
   chlorine must be removed by aeration, with chemicals
   such as sodium thiosulfate, or filtration through
   activated charcoal.
   Chlorine levels as low as 0.02 ppm can stress fish.
►  Hydrogen Sulfide
   Ponds with oxygen-poor bottoms and accumulated
   organic material can release hydrogen sulfide when
   seined or disturbed.
   Substratum beneath heavily fed cages/net pens can
   accumulate wastes (e.g., uneaten food, feces) and
   produce hydrogen sulfide gas if oxygen becomes
   deficient.
   Hydrogen sulfide gas has a rotten egg odor and is
   extremely toxic to fish.
►  Water Clarity
   In pond and cage culture, water clarity can affect fish.
   If fish that prefer turbid waters (e.g., bullhead, catfish,
   walleye) are cultured in relatively clear water they will
   experience stress; survival and growth will be adversely
   affected.
   Accumulation of suspended solids and discoloration of
   culture water occur in recirculating systems which can
   irritate fish and precipitate disease.
   Some suspended and dissolved materials can cause off-
   flavor in fish.
   Filtration and flocculent can be used to remove solids
   and reduce discoloration.
►  Monitoring Methods
   A variety of methods are available to monitor water
   quality.
   In pond, cage, and low intensity culture, the high
   precision of sophisticated analytical methods is not
   needed to make informed management decisions.
   However, intensive culture in recirculating and reuse
   systems requires frequent and sophisticated monitoring.
   If fish are maintained at high densities, then
   temperature, dissolved oxygen, ammonia, nitrite, and
   pH should be monitored daily or more frequently.
 Water clarity, alkalinity, and hardness can be measured
 less frequently, perhaps one or two times per week, as
 they do not fluctuate as rapidly.
 Salinity and chlorine should be determined when a
 potential water source is first examined so corrective
 measures may be incorporated into the production
 system during the design or planning stage.
 Carbon dioxide should be measured when first using a
 new groundwater source and routinely in recirculating
 systems.
 When hydrogen sulfide and carbon dioxide problems are
 likely, systems should be monitored closely and the
 means to correct problems should be readily available.
 At lower stocking densities, water quality parameters
 can be monitored less frequently or not at all.
 Regardless of the frequency, monitoring should be
 conducted at a standard time and depth where fish are
 located.
 Time of measurement and observed values should be
 recorded; good record keeping is essential to successful
 aquaculture.
 In pond and cage culture it is preferable to monitor
 dissolved oxygen early in the morning, when conditions
 stressful to fish are most likely to occur (e.g., low
 oxygen).
 Conversely, temperature and pH in ponds are best
 measured during the late afternoon.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:7/25/2012
language:English
pages:55