Docstoc

Phong thủy nhà bếp

Document Sample
Phong thủy nhà bếp Powered By Docstoc
					Phong thủy nhà bếp

Trong phong thủy, nhà bế p đạ i diện cho chấ t dinh dưỡng và sự thị nh
vượng của toàn bộ ngôi nhà. Chúng ta cầ n thiế t kế và trang trí nhà bếp để
có sự ả nh hưởng tốt nhất đế n sức khỏe của gia đình bạ n. Dưới đây là một
số gợi ý nhỏ giúp bạ n sắ p xếp những vậ t dụng trong nhà bế p của mình.
Bàn ăn:

Cách chọn bàn ăn: theo phong cách truyề n thống, người ta thường sử dụng
bàn hình tròn, biể u thị sự sum họp. Ngoài ra, bàn có thể là hình vuông, hình
chữ nhật hoặ c elip. Nhưng tránh bàn ăn có góc nhọn, nhiề u cạ nh hoặ c hình
bình hành. Bàn ăn nên đặ t ở chỗ khuấ t, không nên đặ t gầ n cửa ra vào. Bàn
ăn cũng không nên đặ t đối diệ n với bàn thờ tổ tiên hay thờ thầ n. Vì diệ n
tích hẹ p phả i đặ t như vậy thì nên đặ t bàn ăn ra xa một chút và lùi ra hai
bên, tránh trường hợp bàn ăn và bàn thờ ở trên một đường thẳ ng.

Đặ t bếp

Theo thuậ t phong thủy không nên đặ t bế p nấ u ăn dựa vào tường nhà bếp,
bế p nhìn thẳ ng ra cửa chính hay phía sau bế p là cửa sổ vì gió sẽ thổi vào
bế p từ những cửa này, đặ c biệ t không nên đặ t bế p nấ u ở cạ nh cửa sổ có
mặ t trời phía tây chiế u vào vì nế u bạn đun bằ ng bế p dầu hay ga gió không
chỉ thổi tắt bế p mà mùi dầ u, ga còn gây độc hạ i cho người. Nế u bạ n đun
bằ ng bế p than củi, lúc gió thổi lửa liế m ra 4 phía có khi còn gây ra hỏa
hoạ n. Ngoài ra, không nên đặ t bế p ở gầ n phòng ngủ vì bế p nóng bức, hơi
dầ u mỡ, người hít phả i nhiề u hơi này sẽ có hạ i cho sức khỏe.

Tránh đặt bế p nấ u ăn kẹ p giữa hai vật dung mang theo nước như máy giặ t,
tủ lạ nh, bồn chậ u rửa bát vì thuỷ kị hoả . Nhà bế p là nơi rấ t quan trọng
trong một gia đình do đó bạ n nên đặ t ít đồ để tạ o không khí thoáng. Bạn
cũng nên đặ t quạ t thông gió hoặ c máy hút mùi khói dầ u để làm sạch không
khí sau khi nấ u ăn. Hơn nữa, phòng bế p cầ n có đủ ánh sáng, do vậy bạ n nên
lắ p đèn tuýp hoặ c đèn chùm là tốt nhấ t.Bồn rửa bát:

Như đã nói ở trên, chúng ta không nên để bồn rửa bát quá gầ n bế p nấ u ăn
nhưng cùng không nên đặ t bồn rửa ở phía đối diệ n với bế p vì sẽ gây nhiề u
điề u bấ t tiệ n cho người nấ u. Do vậ y, có thể đặt bồn rửa ở khoả ng cách vừa
phả i trên bệ cao tương ứng.Tủ lạ nh:

Ngày xưa, ông cha ta chưa có tủ lạ nh nên trong các tài liệ u về phong thủy
của người xưa để lạ i chưa đề cậ p tới vấ n đề này. Nhưng theo quan điểm
được nhiề u người đồng tình nhấ t về cách đặt tủ lạ nh là nên đặ t nó ở
hướng lành (Bắ c, Đông Nam), vì tủ lạ nh là loạ i máy móc vậ n hành liên tục
24h/ngày. Nế u như đặ t ở hướng dữ sẽ làm chấ n động đế n các sao dữ, và
kích động nó gây rối.

thiet bi nha bep | Bep | may hut bui | chau rua | voi rua | lo nuong | lo vi song | may
rua bat | may say bat | tu lanh | may giat

				
DOCUMENT INFO
Description: Theo thuật phong thủy không nên đặt bếp nấu ăn dựa vào tường nhà bếp, bếp nhìn thẳng ra cửa chính hay phía sau bếp là cửa sổ vì gió sẽ thổi vào bếp từ những cửa này, đặc biệt không nên đặt bếp nấu ở cạnh cửa sổ có mặt trời phía tây chiếu vào vì nếu bạn đun bằng bếp dầu hay ga gió không chỉ thổi tắt bếp mà mùi dầu, ga còn gây độc hại cho người.