20 Biotechnologie

Document Sample
20 Biotechnologie Powered By Docstoc
					20. BIOTECHNOLOGIE

 Technieken & toepassingen
        DEFINITIE
• Biotechnologie: bios, technologie
 - Klassieke biotechnologie
 - Moderne biotechnologie
   ▫ onderzoeken van levensprocessen in
   organismen en deze desgewenst
   gebruiken, aanpassen voor toepassingen in
   geneeskunde, landbouw, forensisch
   onderzoek, …
   ▫ genomics, transcriptomics, proteomics
Genetisch wijzigen van organismen

 Biotechnologische toepassingen

 Biotechnologische technieken

   Biotechnologisch debat
     NATUURLIJKE
    GENOVERDRACHT
• 1 streng DNA
• plasmiden
     NATUURLIJKE
    GENOVERDRACHT
BACTERIE NAAR PLANT
• Ti-plasmide (tumorinducerend plasmide)
    NATUURLIJKE
   GENOVERDRACHT
BACTERIE NAAR PLANT
    NATUURLIJKE
   GENOVERDRACHT
BACTERIE NAAR BACTERIE
        NATUURLIJKE
       GENOVERDRACHT
BACTERIE NAAR BACTERIE
conjugatie
      NATUURLIJKE
     GENOVERDRACHT
VIRUS NAAR BACTERIE
- nucleïnezuur: DNA of RNA
- eiwitmantel
- envelop: vetten +
 glycoproteïnen
- obligaat parasiet
      NATUURLIJKE
     GENOVERDRACHT
VIRUS NAAR BACTERIE
- bacteriofaag
- kop + staartstuk
 NATUURLIJKE
GENOVERDRACHT
      NATUURLIJKE
     GENOVERDRACHT
BACTERIE NAAR BACTERIE VIA VIRUS
Transductie: DNA-overdracht van een bacterie op
 een andere bacterie via een faag
      NATUURLIJKE
     GENOVERDRACHT
VIRUS NAAR DIER
- DNA-virus         - RNA-virus
 ▫ herpesvirus        ▫ polio
 ▫ papovavirus        ▫ mazelen
 ▫ adenovirus en rhinovirus  ▫ griep
 ▫ hepatitis B-virus     ▫ hondsdolheid
                ▫ Ebola-virus
      NATUURLIJKE
     GENOVERDRACHT
VIRUS NAAR DIER
- retrovirus
 RNA-virus met DNA-polymerase
  transcriptie van RNA in DNA = copy-DNA
 (cDNA)
  reversetranscriptase ~ retrovirus
       NATUURLIJKE
      GENOVERDRACHT
1. retrovirus dringt cel
   binnen
2. envelop versmelt met
   plasmamembraan +
   eiwitmantel lost op
3. reversetranscriptie
4.- 5. cDNA  in DNA cel
6.- 7. wordt omgezet naar
   RNA + translatie
8. nieuwe virussen verlaten
   cel
     KUNSTMATIGE
     GENOVERDRACHT
BACTERIE NAAR BACTERIE
- Restrictie-enzymen: verbreken bindingen ter
 hoogte van welbepaalde nucleotidensequenties
- Het geknipte fragment heeft 2 uiteinden die
 enkelstrengig zijn = sticky ends
 KUNSTMATIGE
GENOVERDRACHT
      KUNSTMATIGE
     GENOVERDRACHT
BACTERIE NAAR BACTERIE
- 1973: Cohen en Boyer  m.b.v. restrictie-
 enzymen vreemd gen in bacterie binnenbrengen
- Plasmide met tetracycline-resistentie + plasmide
 met penicilline-resistentie + restrictie-enzym +
 DNA-ligase  nieuwe plasmide resistent tegen
 beide antibiotica
- Recombinant DNA: DNA ontstaan door DNA van
 diverse herkomst bij elkaar te brengen
 KUNSTMATIGE
GENOVERDRACHT
      KUNSTMATIGE
     GENOVERDRACHT
BACTERIE NAAR BACTERIE
- Genetic engineering = DNA-technologie =
 gentechnologie = recombinant DNA-technologie
 = genmanipulatie = genetische manipulatie =
 genetische modificatie
  gericht wijzigen van genetische informatie in
 een organisme = genetisch gemodificeerde
 organismen (GGO’s) of transgene organismen
Genetisch wijzigen van organismen

 Biotechnologische toepassingen

 Biotechnologische technieken

   Biotechnologisch debat
     KUNSTMATIGE
     GENOVERDRACHT
GENEESKUNDIGE TOEPASSINGEN
• Productie van geneesmiddelen
 – Insuline
 – Groeihormoon
 – EPO
• Productie van vaccins
• Gentherapie
• Stamceltherapie
      KUNSTMATIGE
     GENOVERDRACHT
GENEESKUNDIGE TOEPASSINGEN
Insuline
- 1921: zuivering en isolatie
- Isolatie uit pancreas koeien en varkens
- Nu: insuline aanmaak in GGO’s (bacteriën,
 gisten)  biotech-insuline
       KUNSTMATIGE
      GENOVERDRACHT
1. gen voor α-keten en gen voor β-keten
   m.b.v. restrictie-enzymen geïsoleerd
2. elk gen in afzonderlijk plasmide, ge-
   koppeld aan gen voor galactosidase
   (lactose  glucose + galactose)
3.- 4. lactose is enige voedselbron 
   bacteriën vermeerderen + aanmaak
   galactosidase-insuline complex
5. complex isoleren en zuiveren
6. galactosidase-deel wordt verwijderd
   α-keten en β-keten aan elkaar gezet
      KUNSTMATIGE
      GENOVERDRACHT
GENEESKUNDIGE TOEPASSINGEN
EPO (erythropoïetine)
- Productie van EPO door nieren
- Stimuleert aanmaak rode bloedcellen
- EPO-concentraties in bloed heel laag 
 bloedtransfusies met extra rbc  tijdelijk effect +
 risico besmetting met virussen (hiv)
- Genetisch gewijzigde ovariumcellen van
 Chinese hamster  voldoende en biologisch
 actief EPO
 KUNSTMATIGE
GENOVERDRACHT
      KUNSTMATIGE
      GENOVERDRACHT
GENEESKUNDIGE TOEPASSINGEN
Productie van vaccins
- Klassiek vaccin: injectie van verzwakte
 ziekteverwekkers  productie van antilichamen
- Gentechnologisch vaccin: gen dat code voor
 eiwitten op buitenkant virussen bevat inbrengen
 in onschadelijk virus  wordt in dierlijke cellen
 vermeerderd  onschadelijk virusmengsel 
 productie van antilichamen
      KUNSTMATIGE
     GENOVERDRACHT
GENEESKUNDIGE TOEPASSINGEN
Gentherapie
- Foutieve gen vervangen door een goed werkend
 gen
- In lichaamscellen waarbij foutieve gen en ziekte
 wordt hersteld in patiënt zelf = therapeutisch
 effect of genotypisch geneesmiddel
- Ingebrachte gen = juiste versie van fout gen of
 nieuw gen dat corrigerend werkt
      KUNSTMATIGE
     GENOVERDRACHT
GENEESKUNDIGE TOEPASSINGEN
Gentherapie
- CIDS: congenitaal immuniteitsdeficiëntie-
 syndroom  defect in gen voor enzym ADA
 (adenosinedeaminase)
- ADA  geen productie witte bloedcellen
- Beenmergcellen van patiënt + correcte versie
 van ADA-gen
 KUNSTMATIGE
GENOVERDRACHT
      KUNSTMATIGE
     GENOVERDRACHT
LANDBOUWKUNDIGE TOEPASSINGEN
- Vroeger: generaties lang kruisingen van planten
  gewenste + ongewenste eigenschappen!
- Nu: gewenste eigenschappen worden gericht in
 gewas gebracht door genetische transformatie
- 1985: Van Montagu & Schell  1e transgene
 planten
- Kleurverandering, insectresistenie, herbicide-
 tolerantie, langere houdbaarheid, grotere en
 meerdere vruchten,…
      KUNSTMATIGE
     GENOVERDRACHT
LANDBOUWKUNDIGE TOEPASSINGEN
• Insectresistente planten
• Planten bestand tegen onkruidverdelger
• Planten met specifieke kwaliteiten:
  – Flavr Savr-tomaten
  – blauw katoen
  – golden rice
  – aardappelen met meer zetmeel
  – soja en koolzaad die gezondere vetten maken
  – productie van vaccins
      KUNSTMATIGE
     GENOVERDRACHT
LANDBOUWKUNDIGE TOEPASSINGEN
Transgene planten die zelf insecticide aanmaken
- Gen dat voor Bacillus thuringiensis-toxine (Bt-
 toxine) codeert overbrengen naar plant
       KUNSTMATIGE
      GENOVERDRACHT
1. gen voor Bt-toxine wordt gekloond in colibacil
2. door recombinant-
  DNA-technologie
  plasmide
  samenstellen
3. plasmide inbrengen
  in agrobacterie
4. agrobacterie
  infecteert protoplasten
5. bacterie draagt T-DNA over aan tabaksplant
6. plantencellen worden opgekweekt
7. volwassen tabaksplant brengt gen tot expressie
      KUNSTMATIGE
     GENOVERDRACHT
LANDBOUWKUNDIGE TOEPASSINGEN
Transgene planten die resistent zijn tegen onkruid-
 verdelgers
- Soja, tabak, maïs,… herbicidetolerantiegen
 tegen Roundup
- Voordelen: verminderd gebruik van herbiciden,
 kostenbesparend
- Nadelen: contaminatie van niet-gewijzigde
 planten, onzekerheid over gezondheid,…
     KUNSTMATIGE
     GENOVERDRACHT
FORENSISCH ONDERZOEK
• DNA-fingerprint
 – Aanleg en beheer van genenbanken met
  daderprofielen
• Vaderschapstest (fig. p.73)
 – VNTR
 – Verschillende regio’s testen
Genetisch wijzigen van organismen

 Biotechnologische toepassingen

 Biotechnologische technieken

   Biotechnologisch debat
       TECHNIEKEN
KLONEN
- Natuurlijk klonen
 ▫ bacteriën
 ▫ eeneiige tweelingen
- Reproductief klonen
 ▫ gebruik van celkern van gedifferentieerde cellen
- Therapeutisch klonen
 ▫ gebruik van stamcellen om cellen en weefsels te
 maken die gebruikt worden om mensen te
 genezen
TECHNIEKEN
      TECHNIEKEN
Therapeutisch klonen
- brandwondencentra: huidcellen
- kweken van hele organen, ruggenmerg, been en
 kraakbeen
- embryonale stamcellen  spiercel, niercel,
 levercel,…
       TECHNIEKEN
AGAROSE-GEL-ELEKTROFERESE
- DNA-fragmenten van verschillende lengtes van
 elkaar scheiden
- Elektroforesetank: gel +
 bufferoplossing + DNA
- Elektrische spanning 
 DNA-fragmenten
 migreren
 (korte sneller dan lange)
  bandenpatroon
TECHNIEKEN
       TECHNIEKEN
PCR
- Onderzoek: kleine hoeveelheden DNA
- Vroeger: (tot 1987) fragmenten in plasmide van
 bacterie  bacterie vermeerdert  voldoende DNA
- Nu: (vanaf 1987) PCR of polymerase chain reaction
- Stukjes DNA synthetiseren op basis van een DNA-
 staal
- 2 primers + kunstmatige nucleotiden
TECHNIEKEN
TECHNIEKEN
       TECHNIEKEN
DNA-SEQUENTIE ANALYSE
- Basenvolgorde in DNA-fragment bepalen
- 1 primer + kunstmatige nucleotiden +
 fluorescerende kunstmatige nucleotiden (
 stoppen de ketenverlenging)
- Agaraso-gel + laser: fluorescentiesignaal wordt
 gelezen en omgezet in DNA-sequentie
TECHNIEKEN
TECHNIEKEN
       TECHNIEKEN
RFLP
- Restrictie fragment lengtepolymorfisme
- Gebruik van restrictie-enzymen om DNA in
 stukjes te knippen  deze stukjes verschillen
 van persoon tot persoon in lengte  zo kan men
 ook ziektes opsporen
- Sikkelcel: Mst II knipt in de volgorde CCTNAGG
 (N is gelijk welke base)
 normale allel: ACTCCTGAGGAG
 sikkelcelallel: ACTCCTGTGGAG
TECHNIEKEN
Genetisch wijzigen van organismen

 Biotechnologische toepassingen

 Biotechnologische technieken

   Biotechnologisch debat
BIOTECHNOLOGISCH DEBAT
1. GGO’s
  - voordelen
           DEBAT
  - nadelen
2. Stamceltherapie
  - voordelen
           DEBAT
  - nadelen

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:152
posted:7/25/2012
language:
pages:52