orientacija na nebu by rUcc8oa7

VIEWS: 71 PAGES: 19

									    Astronomsko društvo Vega
 Orientacija na nebu
Predstavitev za Repatice in komete


    Gregor Vertačnik
   Ljubljana, november 2010
          Kazalo

  Vpliv geografske lege na vrtenje neba
  Ekliptika – kraljestvo planetov, Sonca in
  Lune
  Vrtljiva zvezdna karta
  Kotna razdalja in roke
  Iskanje objektov s prostimi očmi
  Glavni vzorci na nebu …
  Iskanje objektov z daljnogledom in
  teleskopom
  Vpliv geografske lege na vrtenje neba

 s površja Zemlje v jasni noči opazimo vrtenje neba
 posledica vrtenja Zemlje v prostoru, ki ga
 “napenjajo” zvezde
 velik vpliv opazovališča:
    os vrtenja na nebesnem tečaju (blizu Severnice)
    delež vidnega neba od 50 % (tečaj) do 100 % (ekvator)
    cirkumpolarni objekti
    “hitrost” vzhajanja/zahajanja objektov
            EKVATOR        TEČAJ

Navidezna pot Sonca na nebu ob
solsiticijih. Vir slik:
http://en.wikipedia.org/wiki/Solstice
                    50° severno
Ekliptika – kraljestvo planetov, Sonca in Lune

 večja telesa v Osončju se nahajajo v bližini
 ekliptike - ravnini na kateri leži Zemljina tirnica
 ekliptika poteka skozi 13! zodiakalnih ozvezdij in je
 nagnjena za 23° glede na nebesni ekvator
 (Zemljina os!)
 planete, Sonce in Luno vedno iščemo v bližini
 ekliptike (nagib njihovih ravnin kroženja glede na
 našo 1°-7°)
 zgoščena ravnina kroženja omogoča relativno
 veliko število bližnjih konjunkcij in mrkov
Shema ekliptike in
nebesnega
ekvatorja – vmesni
kot je posledica
nagnjenosti
Zemljine osi na os
kroženja okoli
Sonca. Vir:
http://en.wikipedia.
org/wiki/Ecliptic
       Vrtljiva zvezdna karta

 nepogrešljiv pripomoček
 astronomov (začetnikov)
 zvezdna karta je
 prilagojena glede na
 geografsko širino (npr.
 46° severno)
 nastavimo dan in uro →
 videz neba
 vaja dela mojstra
 uporabni pri pripravi na
 opazovanje
 na karti NI “premičnih”
 objektov (razen Sonca)
             Vrtlijva zvezdna karta. Vir:
             http://www.kvarkadabra.net/index.html?/vesolje/animacije/karta.htm
      Kotna razdalja in roke

  kotna razdalja merilo za medsebojno
  oddaljenost objektov na nebu
  kombinacija iztegnjene roke in mižanja na
  eno oko je zelo uporabna (boljši bi bil
  seveda kakšen sekstant …)
  rahlo subjektivna, a praktična mera
Navidezna velikost dlani in prstov pri iztegnjeni roki. Vir:
http://lyra.colorado.edu/sbo/astroinfo/coords/coordinates.html
      Iskanje objektov s prostimi očmi

  prvi korak pri iskanju nebesnega
  objekta je določitev njegove
  vidnosti (ali je objekt nad ali pod
  obzorjem) z vrtljivo zvezdno karto
  drugi korak je groba določitev
  azimuta in višinskega kota
  pri neizrazitih objektih (npr. M31,
  Orionova meglica) poiščemo
  ozvezdje, v katerem se objekt
  nahaja
  zvezdno karto zavrtimo tako, da se
  sklada z orientacijo na nebu
  objekt poiščemo s pomočjo vzorca   Primer iskanje objekta (M31) s pomočjo ozvezdij. Vir:
  svetlejših zvezd v okolici objekta  http://www2.arnes.si/~gljsentvid10/se_aob.html
        Glavni vzorci na nebu …

Pot do Severnice prek
vsem znanega Velikega
voza. Severnica z
magnitudo 2,0 še zdaleč ni
najsvetlejša zvezda.
Vidnost: vse leto. Podlaga
karte je iz astronomskega
programa Stellarium.
Tipično jesensko nebo, visoko na nebu: Kasiopeja, Andromeda, Perzej.
Podlaga karte je iz astronomskega programa Stellarium.
Zimski
šesterokotnik.
Vidnost: jeseni
zjutraj, pozimi vso
noč, spomladi
zvečer. Podlaga
karte je iz
astronomskega
programa Stellarium.
Na pomladnem nebu kraljujejo ozvezdja
Lev, Devica in Volar. Podlaga karte je iz
astronomskega programa Stellarium.
Poletni trikotnik
z Rimsko cesto.
Vidnost: skoraj
vse leto, najbolje
poleti. Podlaga
karte je iz
astronomskega
programa
Stellarium.
     Iskanje objektov z daljnogledom in
           teleskopom
  slika v zornem polju teleskopa:
    zrcalna pri refraktorjih (leva in desna
    zamenjani)
    prezrcaljena čez točko pri reflektorjih
    (zamenjani leva in desna ter zgoraj in
    spodaj)
  pri pogledu skozi teleskop ali daljnogled
  nikoli ne zajamemo niti majhnega
  ozvezdja → orientacija možna zgolj z
  zvezdno karto
  premer zornega polja (α) je odvisen od
  navideznega zornega polja okularja (β) in
  povečave (P), približna formula je
  takšna:
          α=β/P
Prikaz 100x povečave – razlika med
prostim očesom in teleskopom.
Podlaga slik vzeta iz astronomskega
program Stellarium.
  do želenega objekta lahko
  pridemo s pomočjo
  namišljenih likov med
  zvezdami (pri tem moramo
  najprej ugotoviti
  orientacijo polja, da se
  sklada z zvezdno karto)
  pri teleskopih z
  ekvatorialno nastavitvijo
  lahko objekte iščemo tudi
  s pomočjo ekvatorialnih
  koordinat (ena od osi
  teleskopa se premika po
  rektascenziji, druga po   Primer dveh načinov iskanje planetarne
  deklinaciji)        meglice M57. Podlaga za sliko je vzeta iz
                astronomskega programa Stellarium.
        Viri in literatura

  Bojan Kambič. Raziskujmo ozvezdja z
  daljnogledom 10x50.
  http://brahms.phy.vanderbilt.edu/a103/info/
  angdist.shtml
  http://lyra.colorado.edu/sbo/astroinfo/coord
  s/coordinates.html
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ecliptic
  http://en.wikipedia.org/wiki/Inclination
  Stellarium, http://www.stellarium.org/

								
To top