Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

pendidikan islan

VIEWS: 3 PAGES: 25

 • pg 1
									    PENDIDIKAN ISLAM
      PIK2102W
    DPLI-SR SEJARAH
       AQIDAH
“LANGKAH –LANGKAH PENCEGAHAN
  DAN PENGUKUHAN AQIDAH
     DISEDIAKAN OLEH :
    NORMA BINTI IBRAHIM
   RAIDAH BINTI ABDUL HAMID
      MAKNA AQIDAH
   Sesungguhnya ‘aqidah dan keimanan’
  adalah “kepercayaan yang meresap ke
  dalam hati, dengan penuh keyakinan,
  tidak bercampur syak dan ragu, serta
  memberi pengaruh kepada pandangan
  hidup, tingkah laku dan perbuatan sehari-
  hari.”
  Akidah dari segi bahasa bererti simpulan iman
  ataupun pegangan yang kuat atau satu
  keyakinan yang menjadi pegangan yang kuat

  Akidah dari sudut istilah ialah kepercayaan
  yang pasti dan keputusan yang muktamat tidak
  bercampur dengan syak atau keraguan pada
  seseorang yang berakidah sama ada akidah
  yang betul atau sebaliknya
 Akidah Islam ialah :
 Kepercayaan dan keyakinan terhadap Allah
 serta beriman dengan nama-namaNya dan
 segala sifat-sifatNya juga beriman dengan
 adanya malaikat, kitab-kitab, para Rasul, Hari
 Akhirat dan beriman dengan taqdir Allah sama
 ada baik atau buruk termasuk juga segala apa
 yang datang dari Allah.
 Seterusnya patuh dan taat pada segala ajaran
 dan petunjuknya. Oleh itu, akidah Islam ialah
 keimanan dan keyakinan terhadap Allah dan
 RasulNya serta apa yang dibawa oleh Rasul
 dan dilaksanakan dalam kehidupan
  RAMUAN KEPADA ‘AQIDAH MANTAP

  Tahap terbaik adalah tahap “yakin yang
  teguh”, tidak dapat digugat oleh apa jua
  faktor, menjadi kukuh kerana taat dan
  runtuh kerana maksiat. Iman yang teguh
  mesti dibaja dan disuburkan dengan ilmu
  yang berguna (al-’ilm al-nafi’), iman yang
  benar (al-iman al-sadiq),’ibadah yang ikhlas
  (al-’ibadah al-khalisah), peribadi yang
  mantap (al-khuluq al-qawim) akan
  melahirkan “buah” yang lumayan.
   LANGKAH- LANGKAH
PENCEGAHAN DAN PENGUKUHAN
     AQIDAH
  LANGKAH PENCEGAHAN PENYELEWENGAN
         AQIDAH
  Antara langkah-langkah mudah yang boleh diamalkan
  untuk memelihara akidah dari terpesong ialah:
  Mempelajari asas aqidah berdasarkan pada al-Quran
  dan As-Sunnah
  Belajar daripada guru yang diiktiraf keilmuan dalam
  bidang akidah
  Membina ketahanan akidah dengan memperbanyakkan
  doa
  Menjauhkan diri daripada orang yang mengamalkan
  ajaran sesat
  Menunaikan perintah Allah dan meninggalkan segala
  larangannya..
  Mendekatkan diri dengan program-program keagamaan
      LANGKAH PENGUKUHAN AQIDAH
1.  Istiqamah dalam beriman dan beribadah :
  Istiqamah bermaksud; “berdiri teguh di atas jalan Islam dalam segenap
   ruang kehidupan sama ada dari sudut aqidah dan pegangan, amalan,
   pandangan hidup, perjuangan dan sebagainya iaitu tidak berganjak
   sedikitpun dari jalan tersebut walaupun terdapat pelbagai godaan dan
   rintangan.”

  Berkata al-Qadhi ‘Iyadh rhm; ‘Hadis ini antara ungkapan yang ringkas dan
   padat. Dari Rasulullah s.a.w.. Sesungguhnya orang-orang yang berkata;
   “Tuhan kami adalah Allah dan kemudian mereka beristiqamah di mana
   mereka tidak berpaling dari tauhid dan berterusan pula mereka beriltizam
   menta’ati Allah S.W.T. hinggalah mereka menemui kematian di atas iman
   dan istiqamah tersebut”
  Jadi Istiqamah menurut Qadhi ‘Iyadh ini ialah; tetap teguh di atas landasan
   tauhid dan mentaati Allah hingga menemui ajal. (Syarah Soheh Muslim,
   Imam an-Nawawi, juz. 2, kitab al-Iman)
2. IKHLAS DALAM SEGALA URUSAN

 Ikhlas bermaksud setiap kata-kata, perbuatan,
 dan amalan adalah kerana Allah s.w.t, lillahi
 taala.
 Abu Zar r.a berkata. Ada seseorang bertanya
 kepada Rasulullah s.a.w :
 "Bagaimanakah tentang seseorang yang
 berbuat kebajikan, lalu ada orang memujinya,
 sedangkan niatnya ikhlas kerana Allah?”.
 Baginda menjawab: “itu adalah kegembiraan
 awal yang diberikan kepada seorang
 Mukmin"(riwayat Muslim)
3. BINCANGKAN ISLAM MELALUI PENGAJARAN
  MODEN
  Ilmu Islam adalah pembuka kepada ilmu-ilmu lain.
  Menyampaikan bidang ilmu yang diajar bersama dengan ilmu
  aqidah Islam. Al-Quran dijadikan sumber rujukan utama kerana
  di dalamnya mengandungi fakta-fakta saintifik yang tidak ada
  dalam kitab suci yang lain. Melalui penggunaan kaedah
  pengajaran moden yang digunapakai pada zaman ini, ilmu
  aqidah dapat disampaikan secara langsung dan pendekatan
  saintifik terhadap Al-Quran akan lebih menarik minat pelajar
  untuk mengkajinya.

  Selain ilmu sains, Al-Quran juga harus menjadi sumber rujukan
  utama bagi bidang-bidang sosial lain seperti perundangan,
  ekonomi dan sistem bermasyarakat.
4. MENANAMKAN AQIDAH DALAM DIRI ANAK-
  ANAK
  Menurut Drs. H. Syahrin Nasution, sejak anak itu
  pandai bercakap (lebih kurang umur dua tahun), ibu
  bapa sudah boleh mengajar mereka mengucapkan
  kalimah-kalimah seperti berikut:
   a) Bismillah - sebelum makan, minum dan membuat
   kerja-kerja lain.
   b) Alhamdulillah - selesai makan atau minum.
   c) Astagfirullah - ketika terlanjur membuat kesalahan.
   d) Allahu Akhbar - ketika melihat peristiwa
   mengkagumkan.
   e) InsyaAllah - ketika berjanji dengan orang lain.
   f) Subhanallah - ketika melihat keindahan alam.
5. MENYEMAI KEFAHAMAN AQIDAH SECARA
TIDAK LANGSUNG.
  Ibu bapa perlu mendidik dan mengasuh anak-
  anak dengan membuat perkaitan antara aktiviti
  harian dengan ilmu aqidah:

  a) setiap kali makan bersama tanamkan dalam
  jiwa anak-anak bahawa rezeki yang ada adalah
  pemberian Allah s.w.t.,
  b) apabila melihat bencana yang berlaku di luar
  negara di kaca televisyen, ceritakan bahawa azab
  Allah s.w.t. di akhirat nanti lebih berat,
  c) semasa memakai kasut, ajarkan supaya
  memulakan dengan kaki kanan kerana mengikut
  sunnah Nabi.
6. IKHLAS MEMPERBANYAKKAN AMALAN
  SUNNAT
  Bagi mengukuhkan akidah, banyak langkah yang boleh
  kita lakukan antaranya:

  Melakukan banyak perkara sunat seperti membaca Al
  Quran, solat tahajud dan bersedekah. Aktiviti sebegini,
  menenang dan mententeramkan jiwa dan hati. Keadaan
  ini akan menggalakkan diri kita untuk menambahkan
  amalan-amalan sunat dan dalam masa yang sama akan
  dapat mengukuhkan aqidah. Walaupun perkara ini
  bukan mudah untuk dilakukan, tapi dengan melakukan
  dengan permulaan yang sedikit dan melakukannya
  setiap hari adalah antara cara yang terbaik
  mengukuhkan aqidah.
7. SENTIASA MEMOHON KEAMPUNAN

  Sentiasa memohon keampunan kepada Allah SWT juga
  boleh mengukuhkan akidah seseorang. Dalam
  kehidaupan harian kita, kita tidak pasti sama ada kita
  melakukan dosa atau tidak.

  Contohnya, dalam melakukan amalan seperti Solat,
  belum tentu kita khusyuk sepenuhnya. Jadi ini boleh
  mendatangkan dosa atau sekurang-kurangnya akan
  mengurangkan pahala. Jadi langkah yang terbaik
  adalah dengan sentiasa memohon keampunan kepada
  Allah SWT. Sedangkan nabi junjungan besar kita, Nabi
  Muhammad SAW yang maksum dari melakukan dosa
  sentiasa memohon keamunan, inikan kita yang tidak
  terlepas dari melakukan dosa.
8. MEMPERBANYAKKAN ILMU PENGETAHUAN
  DUNIAWI DAN AKHIRAT
  Selain itu, kita mestilah sentiasa mendalami
  pengetahuan dan ilmu keagamaan agar pengaruh-
  pengaruh dari luar tidak dapat mempengaruhi kita.
  Dalam suasana dunia yang semakin canggih, kita tidak
  terlepas daripada menerima pelbagai pengaruh sama
  ada baik atau buruk. Kenyataannya sekarang, ramai
  manusia yang bertambah cerdik, bijak dan pandai
  sehinggakan kepintaran mereka itu digunakan untuk
  membuatkan diri mereka terkenal.
  Ada segelintir manusia yang terlalu pandai menganggap
  mereka sebagai tuhan, rasul dan utusan-utusan tuhan.
  Dengan mendalami pengetahuan agama, kita mampu
  menepis kenyataan ini agar tidak terpengaruh dan
  dalam masa sama akan meningkatkan kepercayaan
  serta keimanan kepada Allah SWT.
CIRI-CIRI KEPIMPINAN SEORANG PENDIDIK
 UNTUK MENCEGAH PENYELEWENGAN
        AKIDAH.
1. Hubungan dengan Allah s.w.t.
  Pendidik hendaklah mempunyai hubungan yang erat
  dengan Allah s.w.t. Keadaan ini dapat memberi
  keyakinan yang kukuh kepada pendidik dan guru dalam
  menghadapi rintangan dalam kehidupan.

  Dalam mendidik dan mengajar orang yang mempunyai
  pelbagai karenah, tingkah laku, tabiat, latar belakang
  dan sebagainya, seorang pendidik mesti bersabar dan
  tenang.

  Orang berilmu, mahir dalam ilmu agama dan beramal
  serta dekat hubungannya dengan Allah adalah seorang
  yang mampu mendidik manusia ke arah jalan yang
  benar.
2.MENGAWAL HAWA NAFSU.

  Pendidik perlu membaiki dirinya sendiri dan mengawal hawa
  nafsunya. Pendakwah perlu membaiki dirinya terlebih dahulu.
  Contohnya, seorang pendakwah ingin membaiki seseorang
  daripada sifat bakhil.

  Perkara yang penting bagi para pendidik Islam ialah
  mendalami dirinya sendiri dan seterusnya mengubati atau
  membaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam dirinya.

  Hanya dengan cara itu pendidik dapat menjadi contoh yang
  baik kepada orang lain dan sekaligus menyebabkan orang lain
  mematuhi apa yang disampaikan oleh pendidik.
3. KEYAKINAN KEPADA DIRI SENDIRI DAN
MENDAPAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT.
  Pendidik hendaklah meyakini dirinya sendiri, agamanya dan segala
  prinsip yang didakwahkannya.

  Pendidik perlu menjadi seorang manusia yang berhemah tinggi,
  mengasihani, menjaga hati orang lain, masyhur dengan kelakuan
  mengikut al-Quran dan al-sunnah serta beramal dengan kedua-
  duanya.

  Pendidik juga perlu mahir dalam ilmu usul tauhid serta mengetahui
  dalil dan hujah, menjadi sebagai doktor yang bijak mengubati
  penyakit jiwa manusia dan mampu menjadi penawarnya.

  Dengan ilmu dan kemahiran yang ada pada diri pendidik, dia dapat
  dipercayai oleh masyarakat ketika menyampai ajaran Allah dan
  RasulNya serta masyarakat tidak terseleweng daripada ajaran sesat.
4. MENCINTAI DAKWAH DAN SEMANGAT
BERKORBAN UNTUK MELAKSANAKAN DAKWAH.

  Sifat ini adalah antara sifat yang patut dimiliki
  oleh seorang pendidik. Ia menunjukkan
  kecintaan pendakwah terhadap tugasnya
  tanpa berbelah bagi.

  Dakwah merupakan jalan yang benar dan ia
  tidak akan meninggalkan dakwah tersebut
  dengan begitu sahaja.
5. LUHUR DAN DIHORMATI.
  Untuk menyampaikan ilmu agama dengan berkesan pendidik
  perlu memiliki sifat yang luhur dan tidak mudah terpengaruh
  dengan orang lain. Dengan sifat sedemikian. beliau akan
  sentiasa dihormati.

  Seorang bangsa Arab pernah bertanya kepada seorang lelaki
  penduduk Basrah tentang ketua mereka. Lelaki itu menjawab,
  ‘Hassan al-Basri’. Lelaki Arab itu bertanya lagi, ‘Bagaimana dia
  mengetuai kamu semua?’ Lelaki itu menjawab, ‘Manusia
  berhajatkan ilmunya, tetapi dia tidak mengingini balasan (wang)
  daripada mereka’.

  Ini menunjukkan pendidik tidak boleh mendahulukan kehendak
  atau kemahuan dirinya sendiri serta bersifat mementingkan diri
  sendiri.
6. SABAR DAN TABAH MENGHADAPI
  KESUSAHAN.
  Banyak halangan dan masalah yang perlu dihadapi seperti
  musuh-musuh Allah yang bertujuan menjauhkan mereka
  daripada Allah.

  Allah s.w.t. menguji kesabaran dan ketabahan para pendidik
  dengan memberi kesusahan dan ujian ketika ia
  melaksanakan tugasnya. Ujian tersebut adalah untuk
  membuktikan keikhlasan pendidik terhadap Allah s.w.t. dan
  membersihkan dirinya daripada perkara syubhah (buruk).

  Nabi Nuh a.s. contohnya, tinggal bersama-sama dengan
  kaumnya lebih kurang 950 tahun, menyeru kaumnya ke
  jalan Allah tetapi mereka menutup telinga dan menyelubungi
  diri mereka dengan pakaian supaya mereka tidak
  mendengar dakwah yang disampaikan. Mereka tetap degil.
7. TAWADHU’.

  Tawadhu’ merupakan salah satu akhlak mulia yang perlu dimiliki
  oleh setiap pendakwah.

  Sifat tawadhu’ adalah lawan bagi sifat takbur. Maksiat pertama
  yang berlaku selepas Allah mencipta nabi Adam ialah sifat takbur
  yang menyebabkan iblis telah dihalau dari syurga Allah.

  Tawadhu’ adalah sifat rendah diri dan berkasih sayang terhadap
  sesama muslim. Sifat ini dapat membantu pendakwah
  menyatupadukan umat Islam dan menyuburkan perasaan kasih
  sayang.

  Segala tutur kata, perlakuan dan sifat-sifat mahmudah yang
  terpancar daripada pendakwah akan membuatkan ia disenangi
  dan menjadi contoh yang baik. Apabila pendakwah disenangi
  oleh orang lain, maka dakwahnya akan mudah diterima dan
  berkesan.
8. PENYANTUN
  Pendakwah selalu bertemu dengan manusia yang mempunyai
  pelbagai perangai dan ragam yang berbeza. Pendakwah yang
  memiliki sifat penyantun akan berhadapan dengan manusia
  sebegini dengan hati yang terbuka dan berinteraksi dengan
  setiap orang dengan cara yang berkesan dan bermanfaat.

  Seseorang pendakwah itu perlu bersopan-santun apabila
  berhadapan dengan kejahilan orang yang jahil. Seseorang yang
  memiliki sifat ini tidak menggunakan kezaliman apabila
  mempertahan haknya.

  Modal pendakwah ialah modal agama, pendidikan yang betul
  dan kebijaksanaan, rasa tanggungjawab untuk mengetahui
  tabiat manusia, masyarakat dan alam sekitar serta mempunyai
  kesungguhan meneroka disiplin ilmu sesuai aktiviti dakwahnya.

  Pendakwah amar makruf dan nahi munkar mesti bersikap
  sederhana, bersikap mencegah bukannya menghukum dan
  berupaya bercakap dalam bahasa yang sesuai.
           RENUNGAN…
“Semoga kita bersama-sama berusaha menjadi hamba yang
 ikhlas kepada Allah dalam setiap amalan yang dilakukan.
 Ingatlah, setinggi mana pun kedudukan kita, sebanyak
 mana harta yang kita ada dan semulia mana kita di sisi
manusia, kita hakikatnya hanyalah hamba yang lemah dan
  tidak berdaya. Moga keikhlasan menjadi asbab untuk
          meraih redha ALLAH,
           Wallahua'lam.”
        SEKIAN WASSALAM………

								
To top