Docstoc

Uptime Gegaranderd

Document Sample
Uptime Gegaranderd Powered By Docstoc
					uptime
GeGArAnDeerD

u rekent erop dat uw servers dag en nacht op volle
toeren draaien. u verwacht dat uw data permanent
beschikbaar is, wat er ook gebeurt. antwerp DC
garandeert maximale uptime. ons hele datacenter is
erop ingericht:
a lti j D o n l i ne              alti j D sn e l D atave rke e r
We	zijn	24	uur	per	dag,	elke	dag,	bezig	met	  U	geniet	altijd	van	de	snelst	mogelijke	
het	online	houden	van	uw	servers:.       verbinding	naar	uw	servers:
•	 Geen seconde stroomverlies	–		        •	 keuze van provider–		
  Antwerp	DC	gebruikt	verschillende	       De	keuzevrijheid	aan	providers	is	het	
  UPS-eenheden	(uninterruptible	power	      grootst	bij	Antwerp	DC.	U	kiest	tussen	
  supply).	Die	garanderen	dat	de	switch	     acht	aanbieders:	Belgacom,	Telenet,	Colt	
  tussen	de	stroomnetten	rimpelloos	       technologie,	Syntigo,	Eurofiber,	Mobistar,	
  gebeurt	–	zonder	ook	maar	één	seconde	     Fluxys	en	Verixi.
  panne.	Daarvoor	gebruiken	we	rijen	     •	 Gescheiden verbindingen –		
  batterijen	en	dieselgeneratoren.        Uw	servers	aansluiten	op	twee	
•	 stabiele hoogspanning	–	            glasvezelverbindingen?	Geen	probleem.	U	
  Antwerp	DC	is	aangesloten	op	een	        kunt	zelfs	kiezen	voor	netwerken	die	meer	
  hoogspanningscabine	op	de	uiterst	       dan	20	kilometer	uit	elkaar	liggen.
  stabiele	ring	van	de	Antwerpse	haven.
•	 Flexibele capaciteit	–	Elk	server	rack	
  krijgt	standaard	twee	aansluitingen	van	
  32	Ampère.	Hoger	is	perfect	mogelijk	om	    u W garan ti e s
  aan	uw	high-density	noden	te	voldoen.	
                         •	 tier iii –	Antwerp	DC	voldoet	
•	 redudante koeling	–	Elk	rack	geniet	       aan	alle	eisen	voor	het	Tier	III	
  van	een	redudante	koelingsinfrastructuur.	    getuigschrift.
  Die	houdt	de	temperatuur	en	
  vochtigheid	in	uw	serverruimte	altijd	op	   •	 strenge slA	–	We	garanderen	
  het	ideale	peil..	                snelle	tussenkomsten	en	minimale	
                           hersteltijden.
                         •	 isO 27001	–	Uw	kwaliteitsgarantie	
                           voor	de	betrouwbaarheid	van	onze	
                           procedures.
Contact us at
info@antwerpdc.be
Sales +32(0)3 369 369 0
Fax +32(0)3 369 369 2
Web www.antwerpdc.be


AN TW ER P DC i S R EA Dy T o S E R v E y ou !

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:10
posted:7/23/2012
language:Dutch
pages:1