Nord-Amerika by 9m8BFuO

VIEWS: 54 PAGES: 3

									Nord-Amerika
Verdensdelen Nord-Amerika er omgitt av hav på alle kanter. Bare en smal landstripe binder verdensdelen
til Sør-Amerika. I vest ligger Stillehavet, i nord ligger Nordishavet, og i øst ligger Atlanterhavet.

De 3 store landene i Nord-Amerika er: USA, Canada og Mexico.

De andre landene er mindre både i areal og i folketall. På kartet kan du se at de ligger på den smale
landstripen vi kaller Mellom-Amerika, eller på øyene i Det karibiske havet. Øyene regnes til Nord-
Amerika og kalles for Vestindia eller De karibiske øyer.

Vest i Nord-Amerika ligger det store fjellkjeder. Den mest kjente er Rocky Mountains.

I ly av fjellene ligger store gressletter, som i denne verdensdelen blir kalt prærie. Før vokste det
mannshøyt gress her, og store flokker med bisonokser beitet i området. I dag beiter okser og kuer på
prærien, og bønder dyrker korn her.

Nord i verdensdelen vokser det store skoger. Lengst nord er det tundra og for kaldt til at trær kan vokse.

I Nord-Amerika finner vi dramatisk natur og smilende natur. Svært mange av dem som lever i Nord-
Amerika, er etterkommere etter innvandrere fra Europa og andre verdensdeler.

Visste du at
  Latin-Amerika er navn på landene i Sør-, Mellom- og Nord-Amerika hvor språket er spansk eller
  portugisisk.
  Urbefolkningen i Amerika ble kalt indianere fordi Columbus trodde han hadde kommet til India.
  Hvert år blåser det orkaner i Det karibiske havet.
  I Panama er det gravd en kanal tvers gjennom Mellom-Amerika.

Det er store temperaturforskjeller i verdensdelen. Om vinteren kan det bli mer enn 40 kuldegrader i nord,
mens folk på øyene og i Florida i USA kan sole seg og bade. Eskimoene må bore hull i isen for å fiske,
mens fiskerne på øyene aldri ser havet islagt.

Den vestlige delen av verdensdelen er et urolig område på jorda der det ofte er jordskjelv. Riktig kraftige
jordskjelv er sjeldne.
I 1906 ble mesteparten av byen San Francisco ødelagt, og ca. 700 mennesker døde. Men mange steder er
utsatt for kraftige jordskjelv i verdensdelen.
Det kraftigste jordskjelvet i Nord-Amerika kom i 1964 i Alaska. I 1985 ble Mexico City rammet av et
jordskjelv som tok livet av ca. 9000 mennesker og gjorde 100 00 hjemløse.

Folk i Nord-Amerika
For bare 500-600 år siden var Nord-Amerika en tynt befolket verdensdel med forskjellige
indianerstammer. Indianerne levde på prærien, i fjellene, i skogene og i regnskogen i Mellom-Amerika.
Mayaindianerne som holdt til der, drev jordbruk, lagde flotte bygninger, og de hadde sitt eget
skriftspråk.
I dag er de fleste av dem som bor i Nord-Amerika, av europeisk slekt. De første europeerne som kom til
Nord-Amerika, var antakelig vikinger. I staten Minnesota i USA står det en statue av Leiv Eiriksson.
Statuen er reist der fordi mange nordmenn slo seg ned i Minnesota etter å ha innvandret til USA. Flere
hundre tusen nordmenn reiste til USA på slutten av 1800-tallet og på begynnelsen av 1900-tallet.

Helt siden Columbus kom til Amerika i 1492 på sin leting etter sjøveien til India, har folk fra Europa
innvandret til Nord-Amerika. Mange afrikanere ble ført til Nord-Amerika som slaver. Deres
etterkommere lever i dag både på øyene, i USA og i Canada. Mange asiater har flyttet til Nord-Amerika
for å finne arbeid. Den siste store innvandringsbølgen var vietnamesere som flyktet fra Vietnamkrigen på
1970-tallet.
USA
USA er et av de største landene i verden. Det grenser til Canada i nord og til Mexico og Mexicogolfen i
sør. I øst grenser USA til Atlanterhavet og i vest til Stillehavet.

Vi finner alle slags landskaper og nesten alle værtyper i USA. Den store fjellkjeden Rocky Mountains
strekker seg fra nord til sør i den vestlige delen av Nord-Amerika. I øst er det også fjell, men Appalachian
Mountains er lavere og rundere. Mellom fjellene ligger det enorme sletteområder som en gang var dekket
med præriegress. I dag er disse slettene blant verdens rikeste jordbruksområder. Gjennom dette
sletteområdet flyter den enorme elva Mississippi.

USA har enorme naturressurser: Kull, jernmalm, gull, sølv, sink og bly kan graves ut av fjellene.
I flere av statene, Texas og Alaska, er det stor utvinning av olje.
Landet har store skogområder, og ikke minst har det fruktbar jord.

Det flate Midtvesten er det største og mest kjente jordbruksområdet. På store gårder eller farmer dyrkes
det hvete, soya, havre og mais.
Enorme flokker med storfe gir stor produksjon av kjøtt, melk, ost og smør.
Til tross for den store jordbruksproduksjonen arbeider bare 3 % i råvarenæringer. Jordbruket i USA er
mekanisert, store maskiner gjør mye av arbeidet.

USA er kjent for sine bilfabrikker. Landet var det første som masseproduserte biler på samlebånd.
Den første av disse bilfabrikkene produserte merket T-Ford. Også i dag betyr industriproduksjonen mye
for USA. Mer enn 10 millioner biler produseres hvert år.

USA er en forbundsstat som består av 50 delstater. De mest kjente er: California, New York, Florida og
Washington.

USA regnes av mange som nummer én innen underholdning. Walt Disney, som skapte Donald Duck og
Mikke Mus, er fra USA. I Orlando i Florida ligger en diger fornøyelsespark som heter Disneyworld, en av
de største i verden. Der kan barn og voksne møte tegneseriefigurene og bli underholdt i flere dager.
Disneys figurer og filmer er spredt rundt i hele verden.

 Fakta om Nord-Amerika
 Areal:     24,2 millioner km2          Antall land:      23 (selvstendige)
 Folketall:   509 millioner             Største land (areal): Canada 10 millioner km2
 Største innsjø: Lake Superior            Største land (folketall): USA 307 millioner
 Lengste elv: Mississippi-Missouri 6020 km      Største by:       New York 21,5 millioner
 Høyeste fjell: Mount McKinley 6194 moh.


 Fakta om USA
 Areal:     9 372 000 km2             Temperatur: Washington januar + 2 0C
 Lengste elv: Mississippi                           juli  + 26 0C
 Høyeste fjell: Mount McKinley (Alaska)              Los Angeles januar + 13 0C
 Største innsjø: Lake Michigan                        juli  + 22 0C
 Folketall 2009: ca. 307 millioner          Store byer: New York, Los Angeles, Chicago
 Innbyggere pr. km2: 31 mennesker           Årsnedbør: Washington 1074 mm
 Hovedstad: Washington                      Los Angeles 381 mm
 Myntenhet: Dollar


Land etter areal:       Russland, Canada, Kina, USA
Land etter folketall:     Kina (1.3 milliarder), India (1.1 milliarder), USA (307 millioner)

								
To top