Prospect Business Intelligence by LYTBhyq

VIEWS: 0 PAGES: 5

									    Hvilken informasjon trenger virksomheten fra
           personalavdeling

  •  Faste rapporter ansatteområdet

     – Strategiske måltall (bemanning, bemanningssammensetning og kvalitet)
      (styre og ledelse)

     – Taktiske måltall (bemanning og kostnader) (ledelse og mellomledere)

     – Operative måltall (kapasitet, fravær, sykefravær og overtid) (mellomledere)

  •  Analyser og avviksrapporter som understøtter utvikling av
    ansatteområdet

     – Planlegging

     – Gjennomføring av tiltak

     – Periodisk rapporteringas DAL PersonalStøtteSystem     Infotool Norge AS     Business Intelligence Partner AS
      Planlegging og oppfølging ansatteområdet
     Ledelse og mellomledere:            Controller og Personalfunksjon:
        Rapporter                      Analyser
                  Bemanning- og turnover
    Aktuelle           Kostnader og overtid
                       Fravær
    rapport-
                        HMS
   områder
                     Kompetanse
               Ressursbruk, fordelt på prosesser


as DAL PersonalStøtteSystem     Infotool Norge AS     Business Intelligence Partner AS
   For hvert rapportområde er det definert indikatorer basert
    på data i VIVALDI. Kan bryte ned på organisasjon,
            stillingsstruktur etc.
as DAL PersonalStøtteSystem  Infotool Norge AS  Business Intelligence Partner AS
   Data trekkes ut fra VIVALDI og danner grunnlag
       for informasjon i rapportløsning
as DAL PersonalStøtteSystem  Infotool Norge AS  Business Intelligence Partner AS
     Eksempel strategisk rapport
as DAL PersonalStøtteSystem  Infotool Norge AS  Business Intelligence Partner AS

								
To top