Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Slajd 1 - Pentor.ppt by liningnvp

VIEWS: 47 PAGES: 29

									1
Wskaźniki satysfakcji klientów
Przegląd i rekomendacje
          Warszawa, marzec 2010
                             Agenda


 Indeksy Satysfakcji Klientów (Customer Satisfaction Index - CSI)
 Wskaźnik Orędownictwa Netto (Net Promotor Score – NPS)
 TRI*M Index
                        Indeksy Satysfakcji Klientów
                        (Customer Satisfaction Index - CSI)


 Klasyczne badania CSI dają odpowiedź na pytania:
  jakie są oczekiwania Klienta co do produktu/usługi? – identyfikacja czynników

  które z tych oczekiwań mają największą wartość dla Klienta? – określenie ważności
 czynników
  w jakim stopniu nasz produkt/usługa spełnia te oczekiwania? – oceny szczegółowe
 poziomu obsługi
  w jakim stopniu konkurencja spełnia te oczekiwania?

  w które elementy należy inwestować i rozwijać, a które są przeinwestowane? -

CSI (Customer Satisfaction Index)
   podczas badania ankietowani określają wagę poszczególnych aspektów
   działalności produktu/usługi/instytucji
   oceniają swój stopień zadowolenia z różnych aspektów
   (np. w skali od 1 do 5 punktów)
Wskaźnik CSI = suma dla wszystkich pytań (waga pytania * ocena zadowolenia)
          Modele badań satysfakcji klientów

Model amerykański             Wizerunek             Oczekiwania                   Lojalność
                      Wartość/    Satysfakcja
                       cena       (ECSI)
               Jakość/
                                     Reklamacje
             funkcjonalność   Model europejski
          Model skandynawski
      Indeksy satysfakcji klienta - CSI

 Bank S       87,6

 Bank X       80,3

 Bank A       74,3

 Bank B       63,8

 Bank C       63,3

 Bank D       62,1

Benchmark branży   71,9
                       CSI – Składowe
           Wizerunek
Oczekiwania      S    82,0
S   76,1      A    74,3
E   73,9      E    72,5
A   64,7      C    64,3
D   62,9      D    63,9       Lojalność
C   60,1      B    62,7       S   91,5
B   51,8                   E   80,4
                         A   73,4
                         C   66,2
                         D   65,2
                         B   63,8
                 CSI
               S    87,6
    Cena/wartość      m    80,3
    E   88,5      A    74,3
    S   82,6      D    63,8
    D   67,0
    A   63,2      C    63,3
    C   60,0      B    62,1
    B   46,5
             Funkcjonalność
             S      89,3
             A      75,2
             D      73,6
             C      71,2
             B      68,3
             E      67,8
                              CSI – Przykładowe wyniki
 Na poziomie modelu widzimy jedynie wartość wskaźnika syntetycznego z tego obszaru. W
 rzeczywistości jest on składową ocen wielu aspektów, które dodatkowo możemy uszeregować
 wg siły ich wpływu ogólne zadowolenie z tego obszaru (które możemy interpretować jako
 ważność danego aspektu)
                    czytelność oferty

               zakres, atrakcyjność oferty

              sprawność załatwiania spraw

             dopasowanie oferty do potrzeb

                 oznakowanie z zewnątrz
Funkcjonalność
              dostępność usług i produktów
Bank S   89,3
            organizacja pracy obsługi klientów

                     wystrój wnętrz

                reakcja na uwagi klientów

               kompetencje pracowników

                       lokalizacja

            uprzejmość, pomoc pracowników
                                               CSI – Analizy ćwiartkowe
Ważność danego obszaru razem z satysfakcją tworzą dwa wymiary, w których analizowane
mogą być poszczególne aspekty obsługi klienta. Wynik takiej analizy może zostać
zaprezentowany w postaci analizy ćwiartkowej.

                      Poprawić jakość obsługi                           Utrzymać
                      w pierwszej kolejności                          poziom obsługi
   Co jest ważne dla naszego klienta?
                             X - czas oczekiwania na obsługę
                                                 X - dostępność

                                X - szybkość transakcji
                                                    X - uprzejmość konsultantów
                            X - forma przedstawienia oferty       X - kompetencje doradców
                      Poprawić jakość obsługi                   Możliwość realokacji środków
                      w ostatniej kolejności                    na ważniejsze dziedziny
                                         Ocena przez klientów
                                  CSI – Wartości


                           Badanie   prowadzone    na
                           amerykańskich   konsumentach
                           dotyczy satysfakcji z produktów i
                           usług na niemal wszystkich
                           ważniejszych rynkach.


                           Badaniem objętych jest ponad 40
                           rynków i ponad 200 kluczowych
                           przedsiębiorstw.
Często podnoszoną wadą modelu CSI jest niewielka zmienność wartości indeksu. Najgorzej
oceniany sektor, tj. administracja publiczna, może się pochwalić wskaźnikiem satysfakcji na
poziomie 68,5 – a zatem niewiele dzieli najlepiej i najgorzej ocenianych.
      Wskaźnik Orędownictwa Netto
NPS – Net Promotor Score
                             NPS – Net Promotor Score

     Model NPS: Net Promotor Score jest obecnie coraz częściej
     wykorzystywanym narzędziem ze względu na swoje dwie głownie zalety
         wartość diagnostyczną: skłonność do rekomendacji jest jednym z
        najbardziej syntetycznych wskaźników ogólnej satysfakcji
         uniwersalny charakter, umożliwiający dokonywanie porównań w ramach
        globalnych korporacji
     W ramach modelu NPS wyróżniane są 3 następujące kategorie
     klientów:
        Krytycy/destruktorzy: skłonność do polecanie: 0 – 6
        Pasywni: skłonność do polecanie: 7 – 8
        Promotorzy/orędownicy: skłonność do polecanie: 9 – 10


 Na ile prawdopodobne jest to, że polecił(a)by Pan(i) usługi … swojemu przyjacielowi lub znajomemu?                 KRYTYCY            PASYWNI   PROMOTORZY

     Zupełnie                                     Bardzo
NIEprawdopodobne  0  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  prawdopodobne
                                   NPS – Net Promotor Score
    W ramach modelu NPS zadawane są także eksploracyjne pytania otwarte,
    diagnozujące motywy stojące za udzielonymi odpowiedziami:


     Na ile prawdopodobne jest to, że polecił(a)by Pan(i) usługi … swojemu przyjacielowi lub
                        znajomemu?     Zupełnie                                              Bardzo
NIEprawdopodobne  0   1    2    3    4    5   6    7    8    9    10  prawdopodobne
      1. Jakie czynniki wpłynęły na Pana(i) ocenę?                   1. Co bank/ ubezpieczyciel
                                                 powinien zrobić, żeby
    2. Co bank/ ubezpieczyciel mógłby zrobić, aby był(a)                   utrzymać Pana(i) ocenę?
      Pan(i) w większym stopniu skłonny(a) polecić jej
               usługi?                               2. Co jeszcze bank/
                                                  ubezpieczyciel mógłby
                                                 zmienić lub usprawnić?


                        1. Co bank/ ubezpieczyciel musiałby zmienić, by otrzymać
                                  od Pana(i) wynik 10?
                         2. Co jeszcze bank/ ubezpieczyciel mógłby zmienić lub
                                    usprawnić?
                         NPS – Wartości
             eBay
Największe amerykańskie przedsiębiorstwa osiągają Net Promoter
Score na poziomie 50-80%: Harley-Davidson (81%), Amazon.com
(73%), eBay (71%), Apple (66%) czy Dell (50%). Według badań F.
Reichhelda w firmach Ameryki Północnej średnia wartość NPS wynosi
16%, w Europie natomiast waha się od 6% w przypadku przemysłu
motoryzacyjnego do -48% dla branży telekomunikacyjnej.
                                              Wybrane gwiazdy NPS
                     USAA                           81%
                     HomeBanc*                         81%
                     Harley-Davidson                      81%
                     Costco                          79%
                     Amazon.com                        73%
                     Chick-fil-A*                       72%
                     eBay                           71%
                     Vanguard                         70%
                     SAS                            66%
                     Apple                           66%
                     Intuit (Turbo Tax)                    58%
                     Cisco                           57%
                     FedEx                           56%
                     Southwest Airlines                    51%
                     American Express                     50%
                     Commerce Bank                       50%
                     Dell                           50%
                     Adobe                           48%
                     Electronic Arts                      48%
* Wszystkie statystyki dotyczące NPS wynikają z badań przeprowadzonych przez firmy Bain lub Satmetrix, z wyjątkiem Intuit, Chick-fil-A i HomeBanc.
 W przypadku tych firm wykorzystaliśmy dane przez nie dostarczone. Były to dane zbierane w rozsądny, choć nie w pełni równoważny sposób. Źródło:
 Reichheld Fred, Decydujące pytanie, 2009
                                          BADANIE LOJALNOŚCI
                                 O prostych i tych bardziej wyrafinowanych metodach     NPS - Net Promoter Score jest             PYTANIE - „Na ile prawdopodobne
     narzędziem badającym poziom              jest, że polecił(a)by Pan(i) usługi …
       satysfakcji konsumenta.               innej osobie?” dzieli badanych na
       Stworzone zostało przez                     trzy grupy:
      specjalistów od marketingu
                                       KRYTYKÓW,
     lojalnościowego jako alternatywa
     dla tradycyjnych metod pomiaru.                  OBOJĘTNYCH,
                                      PROMOTORÓW
      22%              33%                    45%
                PROMOTORZY      OBOJĘTNI    KRYTYCY


              *Wskaźnik NPS = %promotorów - %krytyków = 23%
* Na podstawie danych częściowych Audyt Bankowości Detalicznej – I kwartał 2010
N=1128
Stakeholder Management
TRI*M Customer Retention - Basic
                                        TRI*M
  TRI*M - narzędzie badań satysfakcji stosowane na całym świecie, od wielu lat.
  TRI*M - baza zawiera 17 000 projektów zrealizowanych na różnych rynkach,
  TRI*M - 20% projektów stanowią badania na rynkach finansowych.
  Argentina                             Norway
  Australia                             Panama
  Belgium                              Philippines
  Bosnia-Herzegovina                         Poland
  Brazil                               Portugal
  Bulgaria                              Romania
  Canada                               Russia
  Chile                               Saudi Arabia
  China (+Hong Kong)                         Serbia
  Costa Rica                             Singapore
  Cypres                               Slovakia
  Czech Republic                           South Africa
  Denmark                              South Korea
  Egypt                               Spain
  El Salvador                            Sri Lanka
  Estonia                              Sweden
  Finland         Ireland      Lithuania       Taiwan
  France          Israel       Luxembourg       Thailand
  Germany         Italy       Macedonia       The Netherlands
  Greece          Japan       Malaysia        Turkey
  Guatemala        Kazakhstan     Mauritius       Ukraine
  Honduras         Kosovo       Mexico         United Arab Emirates
  Hungary         Kuwait       Morocco        United Kingdom
  India          Latvia       New Zealand      USA
  Indonesia        Lebanon      Nicaragua       Vietnam
                 TRI*M – satysfakcja jako proces                Pomiar
 Monitoring                     Measuring


Implementacja zmian
               TRI*M            Analiza / raportowanie
       Plan działania       Przełożenie wyników na
                     biznesowe działania               Managing
                 TRI*M – wskaźnik satysfakcji
 Podstawowy wskaźnik satysfakcji klientów - TRI*M Index
 Cztery wskaźniki cząstkowe
 Baza benchmarków z pomiarów przeprowadzonych na danym
 rynku w ciągu ostatnich trzech lat

.
  Ocena ogólna                 Powtórzony
                         Likelihood to
                          zakup
                         Repurchase
             90


              70  Indeks
              50
                TRI*M
             30            Przewaga
  Rekomendacja                 Competitive
                         konkurencyjna
                         Advantage
              TRI*M Kwestionariusz bazowy


1   Ogólna ocena usług   2 Rekomendowanie
  Doskonała         Na pewno
  Bardzo dobra        Prawdopodobnie tak

  Dobra           Być może

  Przeciętna         Prawdopodobnie nie

  Słaba           Na pewno nie
3 Powtórzenie zakupu     4 Przewaga konkurencyjna
  Na pewno          Zdecydowanie lepszy
  Prawdopodobnie tak     Lepszy
  Być może          Nieco lepszy
  Prawdopodobnie nie     Nieznacznie
  Na pewno nie        Taki sam jak inne
                        TRI*M – wskaźniki i benchmarki


90

                                 Banki internetowe

           69                 72
                    66                       75
Wartość Indeksu
                                           54
                                              Ogół klientów
                                              ubankowionych

                                           46

                                  Tradycyjny bank
10
          Świat       Europa      Niemcy          Polska 2010
         N=850 000     N=730 000     N=400 000               Pomiary z lat 2006-09
                  TRI*M – TYPOLOGIA KLIENTÓW       Najemnicy            Apostołowie
       Średnia lub wysoka       Wysoka satysfakcja i
       satysfakcja, niska       lojalność
       lojalność
Satysfakcja


                           pozytywny
           poszukują i       marketing szeptany
       podążają za
       korzystniejszymi
       ofertami, promocjami      Zakładnicy
                       Średnia lub niska
                       satysfakcja, wysoka
                       lojalność
       Terroryści             przywiązani do
       Niska satysfakcja i lojalność  dostawcy umową lub
          negatywny marketing    technologią
       szeptany

                   Lojalność
                                          TRI*M
W oparciu o wyniki własnego badania na próbie 1000 Polaków
otrzymaliśmy następującą typologie klientów:
                                      TRI*M Index 54
                    Satisfaction
                                         Market
                           Apostles         Resistance
                            32%            Ratio
              Mercenaries                      35% x 10
               22%
                                 Loyalty     32% x 3
                        Hostages
                         11%

             Terrorists                        3.6
               35%
Base 685 (weighted 645)
                                                 TRI*M
            Typologia klientów banków internetowych

                                            TRI*M Index 75
                       Satisfaction
                                Apostles            Market
                                 58%             Resistance
                                                Ratio
                 Mercenaries                         25% x 10
                   14%
                                       Loyalty     58% x 3

                               Hostages
                 Terrorists          3%
                                                 1.4
                  25%
Base 40 (weighted 32)                          Ogół ubankowionych TRI*M Index 54
                          TRI*M – wskaźnik oporu rynku
    Satisfaction

                        Udział
            Apostles
            50%         terrorystów          15%
Mercenaries                   x 10    Współczynnik  x 10    150
  25%
        Hostages      Loyalty
                             = oporu rynku      =     =1
         10%             Udział            50%    150
 Terrorists
  15%                   Apostołów            x3
                        x3
                           Uogólnienia i wnioski
 Każda z przedstawionych metod badań satysfakcji klientów ma swoje zalety i
mankamenty. Największą zaletą wszystkich jest to, że przy użyciu jednej wartości
określają poziom satysfakcji klientów
 Metoda CSI jest spośród nich najbardziej rozbudowana i wieloaspektowa, albowiem
skupia się na śledzeniu zależności miedzy oceną różnych aspektów obsługi klienta a
jego satysfakcją.
 Metoda NPS jest wyjątkowo prosta i dzięki swej prostocie łatwa w zastosowaniu i
interpretacji
 TRI*M koncentruje się na benchmarkach i porównaniach, a zarazem wyraziście
klasyfikuje klientów
 Do ciągłego monitoringu zadowolenia zdecydowanie bardziej nadaje się NPS i TRI*M
z racji ograniczonej i wystandaryzowanej liczby pytań kwestionariuszowych; ankiety
CSI są rozbudowane i dopuszczają dowolną liczbę pytań wskaźnikowych, w zależności
przyjętych założeń ideowych dla poszczególnych składowych
 NPS i TRI*M dysponują jednolicie opracowywaną światową bazę benchmarków tzn.
zawsze z udziałem tych samych pytań wskaźnikowych
 NPS i TRI*M są badaniami mniej kosztownymi, aniżeli CSI z racji ograniczonej
zawartości kwestionariuszy pytań.
Wszystkie metody badania satysfakcji są stosowane w bankach krajowych.
                                 Rekomendacje
 Optymalna metoda: zarówno NPS jak i TRI*M.
 Realizacja w postaci regularnego monitoringu na reprezentatywnych próbach
ludności kraju, pomiary 2 razy w miesiącu, co najmniej 1000 klientów banku, kwartalna
kumulacja zbiorów i wyników.
 Minimalna liczba ocen dla poszczególnych banków w kwartale N > 50.
 Raporty – kwartalne, półroczne i roczne.
 Zawartość raportu – wskaźniki dla bankowości detalicznej
 indeks dla danego banku
 benchmark ogólnokrajowy
 benchmarki przekrojowe, np.:    NPS                Model CSI
    banki duże, średnie, spółdzielcze
    banki uniwersalne vs. specjalistyczne
    banki tradycyjne vs. internetowe
    dla makroregionów
    międzynarodowe


 Możliwość  realizacji: od zaraz.
31

								
To top