Woord vooraf - Get as DOC

Document Sample
Woord vooraf - Get as DOC Powered By Docstoc
					Woord vooraf
Eerst en vooral zou ik alle mensen van het claimsteam willen bedanken die er mee voor
gezorgd hebben dat mijn stage bij Nike CSC in Laakdal een succes is geworden. Ze hebben
mij zeer goed ontvangen zodat ik mij er direct thuis voelde en door de ontspannen werksfeer
ging ik elke dag met plezier werken.

Dan zou ik Peter Dierckx en Lydie Verheyen van het claimsteam extra willen bedanken voor
de hulp die zij gegeven hebben bij het maken van mijn stageverslag. Ook mijn
stagebegeleider, Kurt Van Donink en mijn teamlead, Ann Willems, zou ik willen bedanken
voor de nodige steun en feedback en voor de kans die zij mij gegeven hebben om op deze
afdeling mijn stage te lopen.

Ten slotte wil ik ook mijn begeleider van de Katholieke Hogeschool Kempen, Brigitte Van
Opstal, bedanken voor de praktische hulp met mijn portfolio.
Samenvatting
Mijn portfolio bestaat uit 4 delen: de opdrachten van het 2de jaar Logistiek Management, de
opdrachten van het 3de jaar Logistiek Management, het stageverslag van Nike en een
algemeen besluit.

Tijdens het 2de jaar hebben we voor 4 onderwijsactiviteiten een opdracht moeten maken:
zeevervoer, Frans, goederen- en transportverzekering en logistiek management. Voor
logistiek management heb ik aan de hand van 8 vragen een verslag gemaakt van het bezoek
aan de Logistica beurs in Utrecht. Bij zeevervoer moesten we per 2 een zeehaven bespreken,
samen met Patricia Cuyvers heb ik de haven van Genua besproken. Voor goederen- en
transportverzekering hebben we ook in groepen van 4-5 personen een vergelijking gedaan
tussen het CMR-verdrag en de CMR- polis. De opdracht van Frans was om in groepen van 5-
6 personen een samenvatting, een vergelijking met België, een evaluatie en presentatie te
maken van een seminarie gegeven door de Franse gastdocent Antoine Bureth van de
universiteit van Mulhouse.

In het 3de jaar hebben we voor materials handling en Logistiek special topics een opdracht
moeten maken en iedereen heeft een website mogen maken met daarop de digitale versie van
het portfolio. Voor materials handling moesten we in groepjes een presentatie en een paper
van een bepaald thema maken. Samen met Patricia Cuyvers heb ik papier en karton besproken
en voorgesteld aan de klas.De opdracht van logistiek was om aan de hand van een aantal
vragen een verslag te maken van een seminarie rond beveiliging in het vrachtvervoer tijdens
de logistieke studiedag georganiseerd door een samenwerking tussen Vlaamse Hogescholen
Logistiek Management.

Het verslag van mijn stage bij Nike CSC in Laakdal bestaat uit een korte voorstelling van
Nike, een beschrijving van het werk dat ik er gedaan heb met de relatie tussen de stage en de
opleidingsonderdelen en een besluit van de stage.

Ten slotte is er nog een algemeen besluit van het hele portfolio.
Inhoudstafel
Woord vooraf

Samenvatting

Inhoudstafel

Lijst van afbeeldingen

Lijst met afkortingen

Inleiding

1.Opdrachten 2003-2004 ................................................................................................ 8
1.1 Logistiek management ............................................................................................. 8
1.1.1 Inhoud.................................................................................................................... 8
1.1.2 Wijze van aanpak .................................................................................................. 9
1.1.3 Persoonlijke bevindingen/conclusies ................................................................... 9
1.2 Zeevervoer ................................................................................................................ 9
1.2.1 Inhoud.................................................................................................................... 9
1.2.2 Wijze van aanpak .................................................................................................. 9
1.2.3 Persoonlijke bevindingen/conclusies .................................................................... 9
1.3 Goederen- en transportverzekering .......................................................................... 10
1.3.1 Inhoud.................................................................................................................... 10
1.3.2 Wijze van aanpak .................................................................................................. 10
1.3.3 Persoonlijke bevindingen/conclusies .................................................................... 10
1.4 Frans ......................................................................................................................... 10
1.4.1 Inhoud.................................................................................................................... 10
1.4.2 Wijze van aanpak .................................................................................................. 11
1.4.3 Persoonlijke bevindingen/conclusies .................................................................... 11

2. Opdrachten 2004-2005 ............................................................................................... 12
2.1 Materials handling .................................................................................................... 12
2.1.1 Inhoud.................................................................................................................... 12
2.1.2 Wijze van aanpak .................................................................................................. 12
2.1.3 Persoonlijke bevindingen/conclusies .................................................................... 12
2.2 Logistiek: special topics ........................................................................................... 12
2.2.1 Inhoud.................................................................................................................... 12
2.2.2 Wijze van aanpak .................................................................................................. 13
2.2.3 Persoonlijke bevindingen/conclusies .................................................................... 13
2.3 Digitaal portfolio ...................................................................................................... 13
2.3.1 Inhoud.................................................................................................................... 13
2.3.2 Wijze van aanpak .................................................................................................. 14
2.3.3 Persoonlijke bevindingen/conclusies .................................................................... 14
3. Stageverslag ............................................................................................................... 15
3.1 Voorstelling Nike ..................................................................................................... 15
3.1.1 Geschiedenis.......................................................................................................... 15
3.1.2 Nike Inc ................................................................................................................. 15
3.1.3 EMEA (Europe, Middle East and Africa) ............................................................. 17
3.1.4 Customer Service Center Laakdal ......................................................................... 17
3.1.5 Transportation Claims Laakdal ............................................................................. 18
3.2 Activiteiten ............................................................................................................... 19
3.2.1 Systemen ............................................................................................................... 19
3.2.1.1 Inleiding ............................................................................................................. 19
3.2.1.2 SAP..................................................................................................................... 19
3.2.1.3 AS400 ................................................................................................................. 20
3.2.1.4 STAR .................................................................................................................. 20
3.2.1.5 CCT .................................................................................................................... 20
3.2.2 Processen ............................................................................................................... 21
3.2.2.1 Inbound claims process ...................................................................................... 21
3.2.2.1.1 Inleiding .......................................................................................................... 21
3.2.2.1.2 Inline producten............................................................................................... 21
3.2.2.1.3 Direct shipping ................................................................................................ 24
3.2.2.2 DHL Shipments process ..................................................................................... 25
3.2.2.2.1 Inleiding .......................................................................................................... 25
3.2.2.2.2 Query Management Hilversum ....................................................................... 25
3.2.2.2.3 Claimsteam Laakdal ........................................................................................ 26
3.2.2.2.4 Carrier.............................................................................................................. 27
3.2.2.3 DHL Returns process ......................................................................................... 28
3.2.2.3.1 Inleiding .......................................................................................................... 28
3.2.2.3.2 Query Management Hilversum ....................................................................... 29
3.2.2.3.3 Claimsteam Laakdal ........................................................................................ 29
3.2.2.3.4 Carrier.............................................................................................................. 30
3.2.2.4 Theft procedure .................................................................................................. 31
3.2.3 Link met opleidingsonderdelen ............................................................................. 33
3.2.3.1 CMR-wetgeving ................................................................................................. 33
3.3 Besluit....................................................................................................................... 34

Bijlagen

Algemeen besluit

Literatuurlijst
Lijst van afbeeldingen
Afbeelding 1 Nike CSC Laakdal
Afbeelding 2 Geopende query in Customer Care Tool
Afbeelding 3 Overzicht van items in SAP
Afbeelding 4 POD van DHL
Afbeelding 5 Credit memo request in SAP
Afbeelding 6 STARprint met ontbrekend carton
Afbeelding 7 Claimform
Afbeelding 8 Pick up report van DHL
Afbeelding 9 Tasklist Claimsteam
Afbeelding 10 AS400 met expected en actual quantity

Lijst van tabellen
Tabel 1 Omzet per regio
Tabel 2 Omzet per productsoort
Lijst met afkortingen
CCT: Customer Care Tool
CMR: Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route
CSC: Customer Service Center
DRS: Direct Shipping
EHQ: European Headquarters
EMEA: Europe, Middle East and Africa
IMF: Internationaal Monetair Fonds
Inc.: Incorporated
NLO: Nike Liaison Office
POD: Proof Of Delivery
PNC: Preliminary Notice of Claims
PUR: Pick Up Report
QM: Query Management
RSO: Returns Shipment Order
SDR: Special Drawing Rights
STAR: Shipment Tracking And Tracing
WMS: Warehouse Management System
Inleiding
Het doel van het portfolio is om nieuwe vaardigheden of competenties te verwerven of beter
te ontwikkelen. Het beheersen van de vakkennis en de vakvaardigheden alleen is niet meer
voldoende, men moet tegenwoordig ook goed kunnen communiceren, samenwerken,
problemen oplossen, … .

Het portfolio geeft een overzicht van alle opdrachten die ik tijdens het 2de en 3de jaar Logistiek
Management gemaakt heb. De onderwijsactiviteiten waar we een opdracht bij gemaakt
hebben zijn zeevervoer, Frans, goederen- en transportverzekering en een bezoek aan de
Logistica beurs in het 2de jaar en materials handling, een seminarie over beveiliging in het
vrachtvervoer en het ontwerpen van een website in het 3de jaar. Het zijn allemaal kleinere
opdrachten die het mogelijk maakten om verschillende domeinen van logistiek te benaderen.
In deze gedrukte en ingekorte versie van mijn portfolio staat een beknopte weergave van de
inhoud, de wijze van aanpak en een conclusie van elke opdracht. De volledige uitwerking van
alle opdrachten vindt u op de digitale versie van het portfolio op de cd-rom en op de website:
docweb.khk.be.

Het verslag van mijn stage op de afdeling Transportation Claims bij Nike CSC in Laakdal
staat ook in dit portfolio. Eerst heb ik Nike voorgesteld met de geschiedenis, de structuur en
organisatie, bedrijfscijfers en Nike CSC in Laakdal. Vervolgens heb ik de verschillende
systemen en processen waar ik mee gewerkt heb op de Transportation Claims besproken. Ten
slotte is er een besluit van mijn ervaringen tijdens de stageperiode. In de bijlage zit mijn
logboek met alle activiteiten die ik tijdens mijn stage gedaan heb en met de competenties die
ik verworven of verder ontwikkeld heb. Vanuit dit logboek heb ik het stageverslag
geschreven. Alle activiteiten die in het logboek voorkomen, staan dieper uitgewerkt in het
stageverslag.
1.Opdrachten 2003-2004

1.1 Logistiek management

1.1.1 Inhoud
De opdracht was om de volgende vragenlijst op te lossen tijdens de Logistica beurs in
Utrecht. Vraag 7 is de belangrijkste en is het meest uitgewerkt.

1) Vraag aan minstens twee aanbieders van mobiel intern transportmaterieel welke de
belangrijkste vernieuwingen zijn in het aangeboden assortiment.
Maak een kort verslag en verzamel documentatie.

2) Statisch opslagmaterieel: welke prijs per palletplaats moet ik berekenen/budgetteren bij
aankoop van een palletstelling.

3) Voor welke types goederen is continu-transportmaterieel het best geschikt? Wie zijn de
grote klanten van dit materieel (welke soort industrie, als men geen namen wilt noemen).

4) Geïntegreerde transport- en opslagsystemen: wie zijn de grote afnemers van dit materieel
(welke soort industrie, als men geen namen wilt noemen).

5) Automatische identificatiesystemen: probeer de werking te begrijpen. Leg het systeem uit
aan de hand van een folder.

6) Distributiebedrijven en opslaghoudende bedrijven: waar zijn ze gevestigd en waarom
kozen ze die plaats?

7) Logistieke organisaties en instellingen: welke (logistieke) beroepsorganisaties zijn in
Nederland en België actief? Telkens een korte omschrijving.

Ik heb België ingedeeld in transport, logistiek en expediteurs. Voor transport zijn
FEBETRA (Federatie van Belgische Transporteurs), SAV (Koninklijke Beroepsorganisatie
van de Vlaamse Goederentransport Ondernemers en Logistieke Dienstverleners), IWT
(Internationaal Wegtransport) en BITO (Belgisch Instituut der Transportorganisatoren)
besproken. De volgende logistieke organisaties zijn dieper uitgewerkt: VIL (Vlaams Instituut
voor de Logistiek), OTM (Belgische Multimodale Verladersorganisatie), VIB
(Vereniging voor Inkoop en Bedrijfslogistiek) en PICS Belgium (Belgian Society for
Integrates Logistics Management). CEB (Confederatie der Expediteurs van België) is
beschreven als organisatie voor de expediteurs. Voor Nederland heb ik VLM (Vereniging
Logistiek Management), EVO (Eigen Vervoerders Organisatie), VELA (Vereniging van
Logistieke Adviseurs), NDL (Nederland Distributieland) en NEVI (Nederlandse Vereniging
voor Inkoopmanagement). omschreven. Ten slotte heb ik de internationale organisaties ELA
(European Logistics Association) en CLM (Council of Logistics Management) besproken.

8) IT: ERP, WMS, SCM: verzamel minstens twee folders van aanbieders van deze software
en/of oplossingen. Stel de belangrijkste verschillen vast tussen de twee.                                             8
1.1.2 Wijze van aanpak
We hebben vooraf een bundel met een omschrijving van de beursactiviteiten en de vragenlijst
gekregen. Tijdens het beursbezoek konden we dan door vragen te stellen aan de standhouders
onze vragenlijst afwerken. Op de beurs waren er ook voldoende mogelijkheden om
informatiemateriaal te verzamelen. Achteraf heb ik aan de hand van de verzamelde
antwoorden en brochures een schriftelijk verslag gemaakt van het beursbezoek.


1.1.3 Persoonlijke bevindingen/conclusies
Het doel was om de aangeboden producten en diensten van de beurs te leren kennen en dat is
zeker gelukt. Door met de standhouders te spreken, kom je alles veel sneller te weten dan als
je alles uit informatiebrochures moet halen en kun je nog extra vragen bijstellen over dingen
die je niet terugvindt in de folders.1.2 Zeevervoer

1.2.1 Inhoud
De zeehaven van Genua bespreken aan de hand van een 4-tal punten: ontstaan en
geschiedenis, geografische ligging en economisch belang, cijfers en statistieken en actualiteit.

In ontstaan en geschiedenis staat het hele verhaal van de haven vanaf zijn ontstaan in de 12de
eeuw tot nu. Vervolgens is de geografische ligging van Genua in Italië en de ligging van de
haven in de stad beschreven. Dan zijn alle container terminals, general cargo terminals, droge
bulk terminals, vloeibare bulk terminals, petroleumterminals en passagiersterminals
gedetailleerd met hun technische gegevens en hun trafiek besproken. Daarna staan er
verschillende tabellen over diverse aspecten van de haven zoals het aantal schepen, trafiek per
ton, per land en per soort goederen enz. Ten slotte is er nog een beetje actualiteit over Genua.


1.2.2 Wijze van aanpak
De opdracht was een groepswerk per 2. Ik heb dit samen met Patricia Cuyvers gemaakt. Zij
heeft de geschiedenis en de actualiteit gedaan en ik heb de geografische ligging en
economisch belang en de cijfers en statistieken gemaakt.


1.2.3 Persoonlijke bevindingen/conclusies
Tijdens de lessen wordt er altijd over de Belgische havens en dan vooral over de haven van
Antwerpen gesproken. Daarom was het wel eens interessant om een buitenlandse haven wat
grondiger te leren kennen en zo eens te kunnen vergelijken met de Belgische havens.
                                               9
1.3 Goederen- en transportverzekering

1.3.1 Inhoud
De opdracht bestaat uit 2 delen: een vergelijking tussen het CMR-verdrag en de CMR- polis
en praktijkvoorbeelden. De vergelijking geeft de verschillen en overeenkomsten aan tussen de
artikels van het CMR-verdrag waar de aansprakelijkheden van de wegvervoerder besproken
worden en de CMR-polis waar de verzekering van deze aansprakelijkheden behandeld wordt.
Er wordt nagegaan welke aansprakelijkheden op de vervoerder rusten en op welke manier
hiervoor bij de CMR-polis dekking geboden wordt. De praktijkvoorbeelden zijn korte
oefeningen waar we moeten aangeven of er voor die bepaalde situatie dekking geboden wordt
door de CMR-polis en voor hoeveel.


1.3.2 Wijze van aanpak
Het was een groepsopdracht met 5 personen. De vergelijking hebben we op basis van het
aantal artikels van de CMR-polis verdeeld. De praktijkvoorbeelden hebben we samen
opgelost.


1.3.3 Persoonlijke bevindingen/conclusies
Deze opdracht had als doel een link te leggen tussen het vak wegvervoer en het vak goederen-
en transportverzekering. Het is altijd goed om relaties tussen verschillende vakken te kunnen
leggen. Dat geeft een beter zicht op het groter geheel.1.4 Frans

1.4.1 Inhoud
Een verslag over de presentatie “L’offre de transport en France” door de gastdocent Antoine
Bureth van de universiteit van Mulhouse. Het verslag bestaat uit een samenvatting, een
vergelijking met België, een evaluatie en een presentatie.

De samenvatting begint met de dominantie van het wegvervoer en de troeven en nadelen van
Frankrijk i.v.m. transport. Vervolgens worden de verschillende vervoersmodi met hun
typische kenmerken in Frankrijk besproken. Vertrekkende van de samenvatting is er een
vergelijking met de vervoersmodi in België gemaakt. In de evaluatie staat welke toegevoegde
waarde de presentatie heeft gegeven aan onze opleiding, wat er goed of minder goed was en
waarom. Ten slotte moest er een presentatie gemaakt worden van de inhoud en de eventuele
verschillen en overeenkomsten i.v.m. transport tussen België en Frankrijk
                                             10
1.4.2 Wijze van aanpak
Dit verslag hebben we met 5 personen gemaakt, Yf Mannaerts, Bart Van Ginkel, Stijn
Vanderhoydonck, Stef Van Rooy en ikzelf.

Yf, Stijn en ik hebben de samenvatting en de vergelijking gemaakt. We hebben het zo
verdeeld dat ieder de vervoersmodus die hij van Frankrijk samenvatte ook diezelfde
vervoersmodus vergeleek met België. Bart en Stef hebben de evaluatie geschreven en de
presentatie in elkaar gestoken en voor de klas gebracht.


1.4.3 Persoonlijke bevindingen/conclusies
De presentatie van Antoine Bureth was niet alleen interessant om zijn inhoud maar omdat het
in het Frans was ook zeer nuttig om de taal beter te leren begrijpen. Tijdens het maken van het
verslag leer je bovendien een grote logistieke woordenschat.
                                              11
2. Opdrachten 2004-2005

2.1 Materials handling

2.1.1 Inhoud
De opdracht bestaat uit 2 delen: een paper en een presentatie van 15 minuten voor de klas
over papier en karton. De presentatie en de paper zijn hetzelfde opgebouwd. Eerst is er de
beschrijving van het productieproces van papier en karton. Vervolgens is golfkarton
uitgebreid besproken als link met de logistiek. Het productieproces is uitgelegd, de
verschillende soorten, de voordelen en de producten die gebruikt worden voor transport,
opslag en verpakking, Ten slotte is er nog een uitleg over recyclage.


2.1.2 Wijze van aanpak
Patricia en ik hebben het werk verdeeld. Zij heeft recyclage en de producten van golfkarton
gemaakt en voorgesteld. Ik heb de productieprocessen van papier, karton en golfkarton en de
verschillende soorten en de voordelen ervan gedaan en uitgelegd voor de klas.


2.1.3 Persoonlijke bevindingen/conclusies
Het was eigenlijk wel eens interessant om te weten hoe papier en karton gemaakt werd en
voor wat het allemaal gebruikt wordt. Het presenteren is een goede oefening om voor een
groep te spreken. Zo wordt je het een beetje gewoon. Later in het bedrijfsleven zal je dat nog
moeten doen tijdens vergaderingen. Ik heb het tijdens mijn stage ook moeten doen tijdens de
teammeetings.2.2 Logistiek: special topics

2.2.1 Inhoud
We hebben op de logistieke studiedag in Antwerpen het seminarie “Beveiliging in het
vrachtvervoer” bijgewoond. Hier kregen we een praktijkgerichte uiteenzetting van de
maatregelen tot beveiliging in het vrachtvervoer die bij de verschillende vervoersmodi
genomen kunnen worden. Aan de hand van de volgende vragen hebben we een verslag
gemaakt.

-Welke professionele logistieke instellingen hebben hun medewerking verleend aan het
invullen van deze studiedag? Korte omschrijving.
Hier heb ik OTM (Belgische Multimodale Verladersorganisatie), FOD Mobiliteit en Vervoer,
BITO (Belgisch Instituut der Transportorganisatoren) en ALFAPORT ANTWERPEN kort
omschreven.
                                              12
- Geef een opsomming van de maatregelen die in beide vervoersmodi actueel zijn in de
beveiliging van het vrachtvervoer.
Voor luchtvracht heb ik het systeem van nationale kwaliteitscontrole en het systeem van
externe internationale kwaliteitscontrole door de EU-commissie besproken.
Voor zeevracht heb ik volgende maatregelen kort uitgelegd: Container Security Initiative
(CSI), de 24-uurs regel, Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT), Public
Health Security and Bio terrorism Preparedness and Response Act of 2002 (Bio terrorism
Act), ISPS-Code en Europese Verordening 725/2004 ter verbetering van de beveiliging van
schepen en havenfaciliteiten, Voorstel van een Europese Richtlijn betreffende de verhoging
van de veiligheid van havens en het EU Consultatiedocument m.b.t. de beveiliging van de
ganse transportketen

- Wat is de impact van deze maatregelen op de werking van de logistieke dienstverleners in de
praktijk.
Hier staat beschreven wat de gevolgen zijn van de maatregelen voor de logistieke
dienstverleners en de haven van Antwerpen.

- Verdere evolutie - persoonlijke mening?
Nieuwe maatregelen voor de toekomst en mijn persoonlijke mening.


2.2.2 Wijze van aanpak
We kregen vooraf de vragenlijst en de hand-outs van de presentaties. Zo konden we gericht
luisteren en notities nemen. Achteraf heb ik mijn notities en de hand-outs samengebracht in 1
verslag.


2.2.3 Persoonlijke bevindingen/conclusies
Het seminarie was interessant en leerrijk omdat de beveiling in het vrachtvervoer zeer actueel
is. De sprekers waren ook allemaal mensen die in het vak zaten en dus ook over de praktijk
konden spreken en niet enkel de theorie van de maatregelen opsomden.2.3 Digitaal portfolio

2.3.1 Inhoud

Het digitaal portfolio is een website met alle volledige opdrachten van het 2de en 3de jaar en
het stageverslag. Daarnaast staan er mijn persoonlijke gegevens, mijn vaardigheden, de
reflectie over de 2 jaar Logistiek Management en de zelfreflectie aan de hand van het
Belbinmodel en mijn nevenactiviteiten.
                                              13
2.3.2 Wijze van aanpak
We hebben een korte introductie gekregen over het maken van een website. Daarna heb ik op
basis van een algemeen sjabloon dat we kregen van de docent mijn website opgebouwd.


2.3.3 Persoonlijke bevindingen/conclusies
Het is niet zo gemakkelijk om zo maar aan een website te beginnen maar dankzij de goede
begeleiding was het eenmaal je de basisprincipes kende niet zo moeilijk meer. De website is
wel een goed middel om alle opdrachten en nog wat extra informatie over jezelf samen te
brengen. Je kan de website door de layout ook wat persoonlijker maken.
                                            14
3. Stageverslag
3.1 Voorstelling Nike

3.1.1 Geschiedenis
In 1962 contacteert Phil Knight, een Amerikaanse atleet, de Japanse sportschoenenproducent
Onitsuka Tiger en overtuigt hen van de grote mogelijkheden voor hun producten in de V.S.
Hij doet zich voor als een directeur van een bedrijf en verzint de naam “Blue Ribbon Sports”,
de voorloper van Nike. Zo verwerft hij de invoerrechten van de Japanse schoenen. De eerste
levering van 200 paar “Tiger”schoenen komt aan in de V.S. in december 1962.

Phil Knights atletiekcoach, Bill Bowerman, stapt in een nieuwe onderneming in 1964, ze
investeren elk $ 500. Phil Knight verkoopt de sportschoenen op lokale atletiekwedstrijden
terwijl Bill Bowerman nieuwe schoenen ontwerpt. Blue Ribbon Sports is de exclusieve
importeur en verkoper van de Onitsuka Tiger loopschoenen. De omzet bedraagt $ 8.000.

Jef Johnson, hun eerste werknemer, opent in 1966 de eerste winkel in Santa Monica,
Californië. In 1971 beginnen ze met het produceren van hun eigen schoenen. Er komt een
nieuwe naam en een logo. Jeff Johnson bedenkt de naam Nike, de Griekse gevleugelde godin
van de overwinning. Het logo, de Swoosh genoemd, wordt door een studente grafisch
ontwerp bedacht voor $ 35.

In 1972 bedraagt de omzet $ 1.95 miljoen en werken er 45 mensen voor Nike. Vanaf nu gaat
het snel en groeit Nike voortdurend. Nike verkoopt zijn eerste schoenen in Europa in 1978. In
1979 heeft Nike een marktaandeel van 50 % en start met een eigen kledinglijn. In 1983
bestaat de kledinglijn uit 200 verschillende ontwerpen en heeft een omzet van $ 70 miljoen,
dit is 10 % van de totale omzet. Het nieuwe hoofdkantoor in Beaverton, Oregon, een complex
van 16 gebouwen dat 570.000 m2 beslaat, werd in 1990 geopend.


3.1.2 Nike Inc
De hoofdactiviteit van Nike is het ontwerpen, ontwikkelen en marketing van sportartikelen.
Nike is wereldleider in de verkoop van sportartikelen en heeft winkels in meer dan 200
landen. Het ontwerpen en ontwikkelen van de artikelen gebeurt nog steeds in het
hoofdkwartier, de productie gebeurt bijna volledig buiten de V.S. in meer dan 800
onafhankelijke contractfabrieken. De meeste van die fabrieken bevinden zich in Azië, in o.a.
Vietnam en Indonesië.

In de V.S. verkoopt Nike aan ongeveer 28.000 kleinhandelaars, buiten de V.S. verkoopt Nike
zijn producten in 120 landen via kleinhandelaars, onafhankelijke verdelers,
licentiehouders,dochtermaatschappijen en filialen. Nike verkoopt aan meer dan 23.000
kleinhandelaar uitgezonderd de onafhankelijke verdelers en licentiehouders.
                                             15
Wereldwijd heeft Nike ongeveer 24.000 werknemers. Maar er werken ook nog zo’n 650.000
mensen in de fabrieken die een contract hebben om de Nike artikelen te vervaardigen. De
totale omzet van het fiscaal jaar 2004 bedroeg $ 12,253 miljard, dit is een stijging van bijna
15 % t.o.v. fiscaal jaar 2003. De omzet van de sportschoenen bedroeg $ 6,569 miljard, van
kleding $ 3,545 miljard, van uitrustingen (o.a. ballen, sportbrillen, …) $ 751 miljoen en van
overige $ 1,386 miljard. Wereldwijd bedraagt de omzet van de sportschoenenmarkt $ 60
miljard en van de kleding- en textielmarkt $ 900 miljard.
Nike is ingedeeld volgens 4 regio’s: US Region, EMEA, Americas en Asia Pacific.
    - US Region: V.S. heeft $ 4,793 miljard omzet, dit is 39 % van de wereldwijde
            omzet, en telt 11.970 werknemers
    - EMEA:     Europe, Middle East, Africa. Wordt verder besproken in 3.1.3
    - Asia Pacific: Japan, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea en Zuid-Oost Azië. Deze
            regio is goed voor een omzet van $ 1,613 miljard, dit is 13 % van de
            wereldwijde omzet, en heeft 3.282 werknemers.
    - Americas: Noord- en Zuid-Amerika zonder de V.S. Slechts $ 624 miljoen
            omzet, 5 % van wereldwijde omzet en 1.076 werknemers.

Nike heeft nog dochterondernemingen die goed zijn voor een omzet van $ 1,386 miljard en
1.888 mensen tewerk stellen.


          Fiscaal jaar 04   Fiscaal jaar 03   Fiscaal jaar 02
US Region      4.791,7       4.658,4       4.669,6
EMEA        3.834,4       3.241,7       2.696,5
Asia Pacific    1.613,4       1.349,2       1.134,9
Americas      624,8        527,0        568,1
Overige       1.386,8       920,7        823,9
Totaal       12.253,1       10.697,0      9.893,0
Tabel 1 Omzet per regio


          Fiscaal jaar 04   Fiscaal jaar 03   Fiscaal jaar 02
Sportschoenen    6.569,9       5.983,4       5.676,6
Kleding       3.545,4       3.130,0       2.801,3
Uitrusting     750,0        662,9        591,2
Overige       1.386,8       920,7        823,9
Totaal       12.253,1       10.697,0      9.893,0

Tabel 2 Omzet per productsoort
                                              16
3.1.3 EMEA (Europe, Middle East and Africa)
Nike heeft in de EMEA-zone kantoren in 23 landen: België, Denemarken, Duitsland, Finland,
Frankrijk, Hongarije, Israël, Italië, Kroatië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen,
Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zweden,
Zwitserland, Zuid-Afrika.

In 1980 werd het eerste Europese hoofdkwartier geopend. Het huidige EMEA hoofdkwartier
werd in 1999 geopend in Hilversum, Nederland. Hier werken bijna 1.500 werknemers. De
distributie voor EMEA is sinds 1994 gecentraliseerd in het Customer Service Center (CSC) in
Laakdal, België.

EMEA heeft met $ 3,834 miljard na de V.S. de grootste omzet, 31 % van de wereldwijde
omzet en heeft in totaal 6.075 werknemers. 31 EMEA werknemers werken in het Nike
hoofdkwartier in Oregon.


3.1.4 Customer Service Center Laakdal
In september 1994 werd het Nike Customer Service Center in Laakdal officieel geopend. Het
is een complex van $ 138 miljoen met voetbal-, volleybal, basketbal-, tennis- en
squashpleinen, een looppiste, een sporthal en een fitnessruimte. Er is ook een winkel waar de
werknemers uitsluitend Nike artikelen kunnen kopen. Vanaf 1995 worden de sportwinkels
van de EMEA-zone van hieruit bevoorraad met sportkleding, een jaar later ging ook de
distributie van sportschoenen van start.

Nike verkoos een distributiecentrum in België omwille van de centrale ligging in Europa.
Laakdal werd gekozen door de aanwezigheid van de E313 snelweg en het Albertkanaal. Door
meer dan 90% van het inkomend vrachtverkeer via het Albertkanaal aan te voeren, wordt het
vrachtverkeer in onze omgeving aanzienlijk ontlast. De centrale ligging en de vlotte
bereikbaarheid maken snelle leveringen van de artikelen mogelijk.

Door de enorme groei van Nike moest het CSC in 1996 dringend uitgebreid worden. Vanaf
mei 1999 zijn de nieuwe gebouwen operationeel en is de opslag-en verwerkingscapaciteit
bijna verdrievoudigd. Dankzij de inzet van gemiddeld 1.200 werknemers wordt een optimale
service aan de klanten verzekerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van geavanceerde
technieken. Het magazijn met meer dan 70.000 opslaglocaties ontvangt, behandelt en
verzendt de juiste producten op het juiste tijdstip naar meer dan 20.000 Nike klanten, dit zijn
sportwinkels en door Nike gesponsorde atleten en teams. Het CSC regelt eveneens de
douaneformaliteiten en alle andere administratie om de artikelen tot bij de afnemers te
krijgen.
                                              17
Afbeelding 1 Nike CSC Laakdal

De windmolens staan er in werkelijkheid nog niet maar het is een project waar Nike in de
toekomst in wil investeren. Het “Windmillproject” zou enkele honderden gezinnen van
groene energie moeten voorzien.


3.1.5 Transportation Claims Laakdal
Het claimsteam in Nike CSC Laakdal zorgt ervoor dat er van de carriers geclaimd wordt als
die er niet in slagen de juiste producten op de juiste plaats op het juiste moment en in
onbeschadigde toestand te bezorgen. Een beschadigde of verloren levering veroorzaakt niet
alleen een ongemakkelijkheid en irritatie bij de klant, ze is ook nadelig voor de toekomstige
verkoopscijfers van Nike. Het zorgt ook voor extra werk en kosten voor zowel de carrier als
Nike. Daarom is het van belang dat de problemen bij verloren of beschadigde goederen zo
snel mogelijk worden opgelost. Om zo efficiënt mogelijk te werken worden alle partijen
aangemoedigd om het standaard claimsproces te volgen.

Het claimsteam is verantwoordelijk voor het claimen van de shipments en returns van de hele
EMEA-zone die door de carriers niet tot een goed einde worden gebracht. Returns zijn de
goederen die door de klant geweigerd of teruggegeven worden en door DHL terug naar Nike
CSC Laakdal moeten worden gebracht. De claims van diefstallen die gebeuren onderweg
tussen Nike CSC Laakdal en de klant in de EMEA-zone worden ook behandeld door het
claimsteam in Laakdal. Voor de shipments werkt Nike met de volgende carriers: DHL, UPS,
TNT, Leggett, Rynart, Schenker, Goth en Maersk, de returns worden enkel door DHL
teruggebracht.

Het claimsproces van de verschillende carriers verloopt voor een groot deel hetzelfde. Enkel
de procedure om een POD (Proof Of Delivery) aan te vragen verschilt van carrier tot carrier.
In het claimsteam behandelt ieder lid de claims van een of meerdere carriers.                                             18
3.2 Activiteiten

3.2.1 Systemen

3.2.1.1 Inleiding

SAP is het algemeen besturingssysteem van Nike dat over de ganse wereld gebruikt wordt. In
SAP wordt de volledige registratie, het toewijzen, plannen en processen van de orders
gedaan. Het processen van de orders, evenals alle andere warehouse activiteiten vanaf het
ontvangen van de goederen in Nike CSC Laakdal tot het uitsturen ervan gebeurd ook in
AS400. Na het uitsturen van de goederen naar de klant kan men via STAR (Shipment
Tracking And Reporting) de zendingen tracken. Alles wat de carrier met de zending doet kan
opgevolgd worden. De CCT (Customer Care Tool) maakt het mogelijk om de klachten van de
klant als de goederen niet of niet goed zijn aangekomen, goed op te volgen. Via de CCT
worden de klachten verwerkt en gebeuren er ook factuurcorrecties.


3.2.1.2 SAP

SAP wordt zowel bij Shipments als Returns gebruikt. Bij Shipments kan men in SAP bij
Credit Memo Request gaan zien voor welke en hoeveel items de klant gecrediteerd werd. Bij
AFS Fast entry vindt men bij Material de product code die men vervolgens in STAR kan
gebruiken om uit te zoeken in welk carton de goederen waarvoor een credit gegeven is, zitten.
De datum in SAP is belangrijk voor de Returns. Deze datum moet in de CCT als shipdate
ingegeven worden als er een return kan geclaimd worden. Verder kan men ook bij Status
Overview zien hoeveel en welke goederen teruggekomen zijn.
Afbeelding 2 Overzicht van items in SAP
                                             19
3.2.1.3 AS400

AS400 is het Warehouse Management System (WMS) waar heel het warehouse van Nike
CSC op draait. Alles dat binnenkomt en buiten gaat wordt hierin gepland en geregistreed.
AS400 wordt gebruikt bij Returns DHL. Er is een versie voor Apparel en een voor Footwear.
Aan de hand van een RSO-nummer kan men zien hoeveel cartons er verwacht worden en
hoeveel er ook daadwerkelijk ontvangen zijn. Men kan ook de inhoud van de cartons zien, het
aantal items met hun product code en de maten. Als men nog verder gaat, bekomt men het
gewicht en de afmetingen. Het gewicht is belangrijk voor de berekening van het bedrag dat
men kan claimen.


3.2.1.4 STAR

STAR bestaat uit 4 delen: General, Carton, Styles en Delivery. General geeft wat algemene
informatie over de levering zoals de carrier, de shipdate, het totale aantal cartons, units en
gewicht, de klantnaam en het adres van de bestemmeling. Onder Carton zitten de cartons met
hun gewicht, inhoud, aantal units en ID-nummer. Bij Styles staan alle maten en styles van de
goederen die in de cartons van de levering zitten, je kan er ook terugvinden welke styles zich
in welke cartons bevinden. Delivery laat zien wat er met de levering gebeurd is, welke cartons
Nike gescand heeft bij vertrek, welke cartons de carrier gescand heeft bij het ontladen en
verladen, welke cartons bij de klant aankomen en welke eventueel terugkomen. Al de
informatie van STAR is gebaseerd op de paklijst van de levering.


3.2.1.5 CCT

In CCT staan een aantal tasklists met queries die door QM in Hilversum gelogd worden en
vervolgens naar het claimsteam in Laakdal verzonden worden. In de queries staat vooral
informatie over de klant: waarom hij de goederen niet wil en hoeveel hij terugstuurt. In het
dossier van de query staat de factuur, eventueel een POD met opmerkingen en handtekening
van de klant en eventueel e-mails tussen de carrier en Nike die al over de betreffende query
verzonden zijn.

                              Als vaststaat dat er mag geclaimd
                              worden, moet de query verder
                              ingevuld worden met o.a. het
                              aantal units en cartons, shipdate,
                              SDR-waarde (Special Drawing
                              Rights), liability type, claim type,
                              reason code en de aanduiding dat
                              de claim valid is. Een afgewerkte
                              query wordt terug naar QM in
                              Hilversum verzonden.Afbeelding 3 Geopende query in Customer Care Tool                                               20
3.2.2 Processen

3.2.2.1 Inbound claimsproces

3.2.2.1.1 Inleiding

Inbound is het traject van de factories naar Nike CSC Laakdal, dit zijn de inline producten of
het traject van de factories rechtstreeks naar de klanten, dit is Direct Shipping (DRS). Inbound
gebeurt door weg-, zee- en luchtvervoer. Het wegvervoer wordt gedaan door Schenker die een
local carrier is. Zee- en luchtvervoer gebeurt door global carriers die in alle regio’s het
vervoer doen voor Nike. De rederijen NYK, Maersk Sealand, Hanjin Shipping en APL zijn de
global carriers voor het zeevervoer. Voor het luchtvervoer zorgen de airfreight forwarders
OIA, Eagle en BAX.

Bij wegvervoer zijn het local claims die op CMR-basis behandeld worden door het
claimsteam in Laakdal. De claims bij zee- en luchtvervoer zijn de global carrier claims die in
Beaverton (World Headquarters (WHQ) van Nike) behandeld worden omdat de contracten
daar zijn afgesproken. Hier wordt de claims template value geclaimd. Om deze waarde te
berekenen heeft men de style, de wholesalewaarde, het gewicht, het aantal units van de
zending en het aantal verloren units nodig. Met een formule die o.a. rekening houdt met de
bruto- en nettoprijs wordt dan de claims template value berekent. Deze waarde ligt ongeveer
20 % lager dan de wholesalewaarde maar is beduidend hoger dan de CMR-waarde.

De inbound claims worden als volgt onderverdeeld:
  - Too small to file: Als het totale claimbedrag lager is dan $ 200 word er niet geclaimd.
  - Shortage:Volle carton(s) of product is missing.
       Pilferage: cartons arriveren beschadigd/gescheurd met units missing
       vergeleken met de packlist.
       Concealed shortage: cartons arriveren intact, maar met units missing
       vergeleken met de packlist.
  - Damaged cartons: Torn/ripped: boven-, zij- of onderkant beschadigd of retaped.
            Crushed: zijkant of hoek van een carton is gedeukt of een volledig
            carton is beschadigd.
            Punctured: een gat gemaakt in het carton.
            Tape not intact: er is geknoeid met de fabriekstape: gescheurd, gelost
            of andere tape gebruikt.


3.2.2.1.2 Inline producten

Voor apparel print de Inbound Received Carton applicatie een Carton Discrepancy Report af.
Dit rapport geeft de tekorten weer in het aantal ontvangen units. Voor footwear wordt een
Claim Report Receiving overhandigd aan het claimsteam door de Receiving Department van
Nike CSC Laakdal.
                                               21
Daarna moet men aan de hand van SAP bepalen of de waarde van de verloren goederen hoger
is dan $ 200 of niet. In SAP wordt de wholesale value weergegeven per unit. Om het totaal
bedrag te bekomen, dient men deze value nog te vermenigvuldigen met het aantal missing
units. Als dat bedrag de $ 200 niet overschrijdt, dient er niet geclaimd te worden voor een
global carrier claim.

Indien de waarde van de goederen $ 200 is of hoger gaat men wel claimen maar eerst moet er
bepaald worden wie verantwoordelijk is voor het verlies van de goederen. In SAP kan men
via de shipment number bij de load indicator zien wie de container geladen heeft. Er zijn 2
mogelijkheden: C = consolidation load en F = factory load. Consolidation load wil zeggen dat
een derde partij, voor Nike is dat APL logistics en Maersk Logistics, de producten van Nike
verzameld om in containers te laden. Zij brengen de containers naar de haven van het
desbetreffende land en regelen de documenten en het vervoer naar de haven van Antwerpen.
Van daaruit worden de containers naar Nike CSC Laakdal gebracht. Bij hun aankomst wordt
de zegelnummer van de container in SAP vergeleken met de zegelnummer van de container.
Indien de zegelnummer verkeerd is, stuurt de Security een e-mail naar het claimsteam. Zij
controleren of de zegelnummer op de container toch juist is en dat Security niet de juiste
zegelnummers heeft doorgekregen van de planning. Als de zegelnummer echt verkeerd is,
contacteert het claimsteam de carrier die dan toestemming geeft om de containers te openen
en te lossen.

Volgende regels worden gehanteerd voor verliezen van cartons:
   - Als het zegelnummer OK is en de loadindicator is C, dan wordt de claim gefiled naar
   de consolidator vanuit Beaverton. Het claimsteam in Laakdal verstuurt de claim enkel
   naar WHQ.
   - Als het zegelnummer OK is en de loadindicator is F, dan is er geen claim. Dit is een
   factory issue en factory’s worden niet geclaimed. Bij extreem hoge tekorten gaat men
   wel onderzoeken hoe dit is kunnen gebeuren en eventueel zulke issues aankaarten met
   de Nike Liaison Offices (NLO’s), dit zijn kantoren in Azië die de documenten
   behandelen voor de verzendingen, of de factory managers.
   - Als het zegelnummer niet klopt, gaat men ook steeds claimen tegenover carrier maar
   de carrier wordt wel op voorhand op de hoogte gebracht van de seal discrepancy.

Voor beschadigingen geldt dat bij waterschade altijd geclaimd wordt tegenover de ocean
carrier. De natte cartons worden naar het Quality Department gebracht om gecontroleerd te
worden. Hier wordt er een graad van beschadiging aan de cartons toegekend. Er zijn 3 graden:
    - A-grade: de inhoud van het carton is nog verkoopbaar tegen de volledige prijs na
    reboxing.
    - B-grade: de inhoud van het carton is nog verkoopbaar maar alleen tegen een korting.
    - C-grade: de inhoud van het carton is niet meer verkoopbaar door de beschadiging.

Er moet eerst bepaald worden hoeveel stuks “B” of “C” grades zijn. Bij natte of beschadigde
cartons wordt er een vast bedrag gehanteerd van $ 18 voor het reboxen van cartons.
                                             22
Een carton wordt beschouwd als volledig missing als het aantal expected units 50 is en het
aantal units received 0 is. Er bestaat echter een kans dat cartons misrouted zijn en op een
reject lane binnen Apparel Operations van Nike CSC Laakdal terecht is gekomen. De
containers moeten afgesloten worden in het systeem om de goederen ter beschikking van de
planning te stellen. Het kan zijn dat men na die afsluiting nog cartons terugvindt die
misrouted zijn. Deze cartons worden dan bijgeboekt in het systeem met bepaalde codes. Om
deze bijgeboekte cartons op te sporen gaat men de querynaam ingeven in AS/400. Vervolgens
krijgt men een lijst met alle bijboekingen binnen Apparel Operations zodat men kan nagaan of
het verloren carton van het Carton Discrepancy Report hier tussenstaat of niet. Als het carton
hier tussen staat, is er geen claim. Indien het carton hier niet tussenstaat moet men nagaan wie
er verantwoordelijk is. Bij footwear wacht men lang genoeg om de containers af te sluiten.

Indien een carton niet volledig is, moet het aantal units missing geadjust worden. Er zijn
verschillende soorten adjustments:
    Code 10: Verkeerde color/size: wordt gebruikt als carton beschadigd is, de info van
    het carton niet gelijk is aan de info van het systeem maar het aantal units wel klopt.
    Code 15: A/B-grade adjustement: wordt ook gebruikt als carton beschadigd is, de info
    van het carton niet gelijk is aan de info van het systeem maar het aantal units wel
    klopt.
    Code 16: Unexpected: wordt gebruikt als er goederen bijzitten die niet aangekondigd
    waren.
    Code 30: Carton beschadigd/open: wordt gebruikt als de carton beschadigd is maar
    niet moet reboxed worden en aantal units niet klopt
    Code 35: Carton niet beschadigd: wordt gebruikt als de carton niet beschadigd is maar
    het aantal units niet klopt.
    Code 40: Reboxen units tekort: wordt gebruikt als de carton beschadigd is en moet
    reboxed worden maar het aantal units niet klopt.
    Code 45: Reboxen geen units tekort: wordt gebruikt als de carton beschadigd is en
    moet reboxed worden maar het aantal units wel klopt.

De codes 30, 40 en 45 leiden tot een claim. Code 35 is een factory issue en deze worden niet
geclaimd. In AS/400 kan men per carton zien welke adjustment code gegeven is. Aan de hand
hiervan gaat men moeten bepalen wie verantwoordelijk is voor de tekorten in de cartons.

Nadat alle voorgaande beschreven procedures overlopen zijn, gaan men over tot het opstellen
van een claim. Eerst gaat men een Preliminary Notice of Claims (PNC) opstellen in de Risk
Console tool. Dit is een berichtgeving naar de carrier en naar het Claims Department in
Beaverton dat er een onregelmatigheid, dit kunnen tekorten of beschadigingen zijn,
opgetreden is voor een bepaald shipment bij een global carrier claim. Indien het een
consolidation claim is gaat men de PNC enkel naar het Claims Department in Beaverton
sturen. Zij zullen de verdere claim verzorgen naar de consolidator toe.
                                               23
Als de PNC opgemaakt en verstuurd is, gaat men een Claim Loss Report opmaken. Dit
rapport omvat alle detailgegevens van de schadepartij en is enkel en alleen bestemd voor het
Claims Department Beaverton. Deze detailgegevens gaat men in 2 delen invullen in de Risk
Console tool. In het 1ste deel komen de gegevens betreffende het transport: de vessel name of
vluchtnummer voor luchtvracht, de bill date, de collect freight kosten en het gewicht van de
zending. In het 2de deel wordt alle informatie van het product dat beschadigd of verloren is
ingegeven samen met de wholesale prijs en de invoerrechten die opgezocht worden in CIMS,
dit is een douaneapplicatie voor het opzoeken van documenten en data zoals invoerrechten.
Het claims loss report wordt ook afgeprint en opgeslagen.

Alle data, de PNC en Claim loss report, wordt via de Risk Console tool naar Beaverton
gestuurd. Tevens dienen per claim ook de desbetreffende shipment documenten en CMR’s
meegestuurd te worden. Als dit allemaal gebeurd is, wordt er in de Risk Console tool de status
“completed” aan toegevoegd. Dit wil zeggen dat voor het claimsteam in Laakdal het werk
gedaan is en het Beaverton Claims Department dit verder gaat oppakken voor het berekenen
van de claim en de verdere afhandeling met de carrier of consolidator. Maandelijks wordt er
een rapport naar Laakdal gestuurd met alles wat er per maand geclaimd en betaald is.


3.2.2.1.3 Direct shipping

Bij DRS gaan de goederen rechtstreeks naar de klant zonder langs Nike CSC Laakdal te
passeren. De containers komen bij DRS aan op de deconsolidation facility. Hier worden de
containers uitgesplitst en naar de verschillende klanten verstuurd. De deconsolidator Maersk
Logistics bedient vanuit Duffel vele klanten van Nike in Europa. Als tijdens of na het lossen
tekorten of schade opgemerkt worden zodat de goederen niet meer in goede conditie naar de
klant kunnen, moeten beide deconsolidators een Claim Loss Report invullen en het
claimsteam in Laakdal verwittigen binnen de 48 uur na ontvangst van de goederen.

Er kunnen zich een aantal scenario’s voordoen: waterschade aan de cartons, zegel van de
container is wel of niet in orde. Bij waterschade worden de natte cartons opzijgezet en het
claimsteam in Laakdal en de carrier worden hierover verwittigd via een e-mail met foto’s als
bewijs. Als er veel natte of beschadigde cartons zijn, zal de carrier de deconsolidator en het
claimsteam informeren als een marine surveyor de cartons met waterschade komt
onderzoeken. In het geval dat de cartons te slecht zijn om nog te verkopen, worden ze
teruggebracht naar Laakdal waar hun toestand beoordeeld zal worden en ze een graad van
beschadiging krijgen.

Als de zegel op de container niet meer intact is maar er is toch een tekort dan zal de
deconsolidator een Claim Loss Report en een POD naar het claimsteam sturen. Nadat het
claimsteam deze documenten heeft, kan er een claim geënterd worden tegen de carrier.

Als de zegel op de container nog intact is en er een tekort is dan zal de deconsolidator ook een
Claim Loss Report en een POD naar het claimsteam sturen. Nadat het claimsteam deze
documenten heeft, kan er een claim geënterd worden tegen de consolidator.
                                               24
3.2.2.2 DHL Shipments proces

3.2.2.2.1 Inleiding

DHL Shipments komen tot stand als de klant bij de controle van de levering een tekort of
schade opmerkt. De klant kan ook helemaal geen levering ontvangen hebben omdat DHL de
goederen op een verkeerd adres heeft afgeleverd.


3.2.2.2.2 Query Management Hilversum

De klant maakt een opmerking op de POD en contacteert QM EHQ (European Headquarters)
als hij een beschadigde of een onvolledige levering heeft ontvangen. QM logt dan een query
in de CCT en contacteert DHL. DHL zendt dan de POD naar QM die op zijn beurt de query
naar de tasklist van het claimsteam in Laakdal stuurt.
Afbeelding 4 POD van DHL
                                            25
3.2.2.2.3 Claimsteam Laakdal

Het claimsteam onderzoekt wie verantwoordelijk is voor het tekort of de schade. Als Nike
verantwoordelijk is omdat ze de levering niet volledig geladen of verpakt hebben dan kan
                         DHL niet geclaimd worden en wordt de
                         query    gesloten.    Als   DHL
                         verantwoordelijk is dan moet er in SAP
                         gekeken worden of er een credit nota is
                         opgemaakt. Is er geen credit gegeven aan
                         de klant dan is het een ongeldige claim.
                         Als er wel een credit gegeven is, moet er
                         in STAR naar de shipdate gekeken
                         worden, die mag niet ouder zijn dan 1
                         jaar anders is het een ongeldige claim
                         omdat volgens de CMR-wetgeving de
                         vordering verjaart na 1 jaar.

Afbeelding 5 Credit memo request in SAP

Om te mogen claimen moet er een POD aan de query hangen. Als dit niet het geval is, moet
die aangevraagd worden via een log op de excel sheet POD request die gedeeld wordt met
DHL. DHL zendt dan de POD met de opmerkingen van de klant of bevestigt dat er een tekort
of schade is zodat er geclaimd kan worden. Als DHL na 30 dagen geen POD gegeven heeft
mag er geclaimd worden. Indien DHL de POD wel stuurt maar op de POD staan geen
opmerkingen van de klant dan moet de hoeveelheid op de POD met de hoeveelheid in STAR
vergeleken worden. Komt die hoeveelheid overeen is het een ongeldige claim, is de
hoeveelheid niet gelijk is het wel een geldige claim.

Het claimsteam gaat bij een geldige
claim een claimdossier aanmaken. In
STAR maakt men een Print Screen
van de carton(s) met hun inhoud en
gewicht die ontbreekt of beschadigd
is. De factuur en de POD moeten
ook in het dossier komen. In de CCT
vult men de velden, o.a. aantal
cartons en units, de carrier en de
munteenheid van de query in en
maakt men een claimform waarin de
CMR-waarde berekend wordt, dit is
het bedrag dat geclaimd wordt van
de carrier.
                   Afbeelding 6 STARprint met ontbrekend carton
                                            26
                         In de claimform, die ook aan het
                         claimdossier wordt toegevoegd, vult men
                         o.a. de query- en paklijstnummer, de
                         klantnaam en afleveradres, die men uit
                         STAR haalt, in. Om de CMR-waarde te
                         berekenen vult men het aantal en het
                         gewicht  van  de  ontbrekende  of
                         beschadigde goederen in. Zo bekomt men
                         een  totaal  gewicht  dat  wordt
                         vermenigvuldigd met 8.33, dit is de
                         maximale    schadevergoeding   per
                         ontbrekende kg en met de SDR- waarde
                         van het Internationaal Monetair Fonds
                         (IMF).
Afbeelding 7 Claimform

Als er alleen enkele items van een carton beschadigd of missing zijn dan kan men niet het
gewicht van het hele carton gebruiken en moet het gewicht van die items in AS400 opgezocht
worden. In dit geval moet ook een Print Screen van AS400 met het gewicht in het
claimdossier komen.

De query wordt met het volledige claimsdossier elektronisch teruggezonden in de CCT naar
QM. In de CCT moet men in de query zelf ook een aantal velden invullen, o.a. claim en query
type, reason code, liability type en CMR-waarde, voordat de query verstuurd wordt. De 4
documenten van het claimsdossier worden ook in de bijlage gezet van een e-mail die naar de
carrier wordt gestuurd waarin de carrier in gebreke wordt gesteld voor het verlies van de
goederen. Als laatste wordt voor elke query de CMR-waarde die geclaimd is in een
confirmation sheet gezet dat wordt doorgegeven aan Foreign Trade. Zij gaan deze bedragen
gebruiken bij de ontvangst van de kwijting van de carrier.


3.2.2.2.3 Carrier

De carrier ontvangt de e-mail met het claimsdossier en kan ofwel de claim aanvaarden ofwel
afwijzen. Als hij de claim aanvaardt moet hij binnen de 60 dagen na ontvangst van de claim
een kwijting geven. De uitstaande schuld van Nike t.o.v DHL wordt verminderd met het
bedrag van de claim. De claim wordt dan afgesloten. Als de carrier de claim afwijst, moet hij
de claim terugzenden naar Laakdal binnen de 30 dagen na ontvangst van de claim met de
reden van de weigering. Nike kan dan de weigering aanvaarden als er onterecht geclaimd
werd of niet aanvaarden en de claim terug naar de carrier sturen met de nodige commentaar.


                                             27
3.2.2.3 DHL Returns proces

3.2.2.3.1 Inleiding

Met Returns DHL bedoelt men reverse logistics. Onder reverse logistics zitten niet alleen de
returns maar ook refusals. Returns DHL kunnen op 2 manieren ontstaan. De eerste
mogelijkheid is wanneer DHL bij de klant goederen levert en die klant de levering aanvaardt.
Als de klant na enkele dagen de goederen toch niet wilt en een aantal cartons wilt terugsturen
naar Laakdal, komt DHL deze goederen terug oppikken.

De tweede mogelijkheid die leidt tot een returns proces is wanneer een andere carrier dan
DHL de goederen levert maar waarbij de klant de goederen direct weigert. De weigering kan
om verschillende redenen gebeuren: een te late of te vroege levering, een onvolledige
levering, levering van de verkeerde goederen, levering van goederen in slechte staat of
betalingsmoeilijkheden van de klant. DHL gaat de goederen oppikken en ze komen in hun
return network. DHL is de enige carrier die goederen van bij de klant terugbrengt naar
Laakdal.

Als DHL echter zelf de levering doet bij de klant en die direct weigert, blijven de goederen in
het bezit van DHL en is er sprake van een refusals proces. De redenen van weigering zijn
dezelfde als bij returns.

Returns proces

Als de klant enkele dagen na levering een aantal cartons wil terugsturen dan moet hij Nike
EHQ in Hilversum contacteren. QM EHQ creeërt een RSO-nummer, deelt dit mee aan DHL
en logt de query in CCT. DHL gaat vervolgens de RSO oppikken bij de klant en geeft een
proof of pick up aan de klant als bewijs dat hij de goederen heeft teruggestuurd. Dit bewijs is
belangrijk als de klant later wordt gecrediteerd. De info van de pick up komt in de PUR (Pick
                                 Up Report). DHL heeft 30
                                 dagen na pick up om de
                                 goederen te retourneren naar
                                 Laakdal via de DHL hub in
                                 Grimbergen.     Als   de
                                 goederen in deze hub
                                 aankomen zendt DHL een
                                 Pre-alert naar de Returns
                                 Department in Laakdal voor
                                 de levering van de RSO’s.
                                 De     Pre-alert   wordt
                                 geupdated door de Returns
                                 Department als de returns
                                 trailer in Laakdal is gelost.

Afbeelding 8 Pick up report van DHL
                                                28
Refusals proces

De klant weigert de levering te aanvaarden omwille van een van de vernoemde redenen. DHL
contacteert Nike EHQ in Hilversum en brengt de goederen naar hun depot van het betreffende
land. QM EHQ creeërt een RSO-nummer, deelt dit mee aan DHL zodat de goederen kunnen
vertrekken naar Laakdal en logt de query in CCT. Vervolgens is het refusal proces hetzelfde
als het returns proces. De info van de pick up komt in de PUR, DHL heeft 30 dagen na de
weigering om goederen terug te brengen, DHL zendt Pre-alert en Pre-alert wordt geupdated
na lossing van de trailer.


3.2.2.3.2 Query Management Hilversum

QM EHQ controleert aan de hand van SAP zowel voor returns als refusals of de goederen
binnen de 30 dagen terug in Laakdal zijn en dat er geen cartons tekort zijn. Als de goederen
binnen de 30 dagen en volledig ontvangen zijn dan volgt er geen claim en wordt de query
gearchiveerd door QM. Er volgt wel een claim als de goederen binnen de 30 dagen maar niet
volledig toekomen of als Laakdal de goederen niet binnen de 30 dagen ontvangt. QM zendt
dan de query als een file claim naar het claimsteam in Laakdal.


3.2.2.3.3 Claimsteam Laakdal

De queries die QM zendt
naar Laakdal komen terecht
in de tasklist van het
claimsteam. Hier gaat men,
met behulp van een Brio
rapport, de match maken
tussen de PUR en de Pre-
alert. Als de match 0 is, zijn
alle         goederen
binnengekomen en wordt de
query   als  no  claim
teruggestuurd naar EHQ. Als
er wel een verschil is tussen
het aantal cartons opgepikt
volgens de PUR en het
aantal ontvangen in Laakdal  Afbeelding 9 Tasklist Claimsteam
volgens de Pre-alert gaat men
dit verschil claimen.

Voor elke query die geclaimd kan worden, maakt men een claimdossier dat in de CCT aan de
query wordt gehangen. In dit dossier zit een kopie van de regels van het PUR en de Pre-alert
van de betreffende RSO als bewijs dat er een verschil is in aantal cartons.
                                             29
                                 In AS400 kan men met de
                                 RSO-nummer het verschil
                                 zien tussen de expected
                                 quantity en de actual
                                 quantity. Zo weet men
                                 hoeveel items er van elk
                                 goed tekort zijn en vindt
                                 men de product code die
                                 nodig is om het gewicht te
                                 bepalen. Hier wordt een
                                 Print Screen van genomen
Afbeelding 10 AS400 met expected en actual quantity

Vervolgens moet men het gewicht bepalen van de ontbrekende goederen aan de hand van de
product code. Dit gebeurt door de code in te geven in AS400 en het gewicht van de grootste
maat te nemen. Ook hier neemt men een Print Screen voor in het claimdossier. Ten slotte
maakt men een claimform, dat ook in het claimdossier komt, waarin de CMR-waarde
berekend wordt, dit is het bedrag dat geclaimd wordt van de carrier. In de claimform vult men
o.a. de query-, paklijst- en RSO-nummer, de klantnaam en afleveradres, die men uit STAR
haalt, in. Om de CMR-waarde te berekenen vult men het aantal en het gewicht van de
ontbrekende goederen in. Zo bekomt men een totaal gewicht dat wordt vermenigvuldigd met
8.33, dit is de maximale schadevergoeding per ontbrekende kg en met de SDR-waarde van het
IMF.

De query wordt met het volledige claimdossier elektronisch teruggezonden in de CCT naar
QM. In de CCT moet men in de query zelf ook een aantal velden invullen, o.a. claim en query
type, reason code, liability type en CMR-waarde, voordat de query verstuurd wordt. De 4
documenten van het claimsdossier worden ook in de bijlage gezet van een e-mail die naar de
carrier wordt gestuurd waarin de carrier in gebreke wordt gesteld voor het verlies van de
goederen. Als laatste wordt voor elke query de CMR-waarde die geclaimd is in een
confirmation sheet gezet dat wordt doorgegeven aan Foreign Trade. Zij gaan deze bedragen
gebruiken bij de ontvangst van de kwijting van de carrier.


3.2.2.3.4 Carrier

De carrier ontvangt de e-mail met het claimdossier en kan ofwel de claim aanvaarden ofwel
weigeren. Als hij de claim aanvaardt moet hij binnen de 60 dagen na ontvangst van de claim
een kwijting geven. De uitstaande schuld van Nike t.o.v DHL wordt verminderd met het
bedrag van de claim. De claim wordt dan afgesloten. Als de carrier de claim weigert, moet hij
de claim terugzenden naar Laakdal binnen de 30 dagen na ontvangst van de claim met de
reden van de weigering. Nike kan dan de weigering aanvaarden als er onterecht geclaimd
werd of niet aanvaarden en de claim terug naar de carrier sturen met de nodige commentaar.


                                             30
3.2.2.4 Theft procedure

In geval van een diefstal moet de carrier binnen de 24 uur volgende partijen verwittigen: Risk
Management (RM) via telefoon en e-mail, Transportation Specialist via e-mail, Vendor &
Network (V&N) leadership via e-mail als er meer dan 50 cartons gestolen zijn en het
claimsteam in Laakdal via e-mail. Het RM gaat dan een Investigation Report voorbereiden.
De Security Specialist van RM start een onderzoek en informeert de Brand Protection Group,
die moeten de verkoop op de zwarte markt tegengaan. RM moet bovendien een surveyor, dit
is een externe persoon van een verzekeringsmaatschappij, aanduiden als er voor meer dan $
100.000 gestolen is. Het claimsteam zal deze waarde berekenen.

                      De werkdag nadat het claimsteam op de hoogte is
                      gebracht, gaat men de diefstal een uniek
                      claimnummer geven en ingeven in de theftsheet
                      zodat de status kan opgevolgd worden. Het
                      claimsteam gaat ook een Notice of loss sturen naar
                      de carrier die het ondertekend zal terugsturen
                      binnen de 24 uur.

                      Binnen de 5 dagen na de diefstal moet de carrier
                      de volgende documenten aan het claimsteam
                      gegeven hebben: kopie van de CMR/Waybill,
                      paklijst van de gestolen goederen, kopie van het
                      politierapport, investigation report en de
                      cartonnummers van de gestolen goederen. Als het
                      claimsteam deze documenten niet heeft ontvangen
                      binnen de 5 dagen wordt de zaak doorgespeeld
                      naar V&N die er bij de carrier op zal aandringen.Afbeelding 11 Notice of loss

Het claimsteam zendt alle informatie naar QM met de vraag om een claim te enteren in CCT
binnen de 5 dagen. De uitzondering is wanneer het gaat om Direct Shipments (DRS) waarvan
de klant nog niet gefactureerd is. Deze claims zal het claimsteam zelf enteren. Het claimsteam
zal de informatie ook naar de Transportation Specialist en V&N leadership sturen als er meer
dan 50 cartons gestolen zijn. Indien de diefstal hoger is dan $ 100.000 moet ook AIG, de
verzekeraar van Nike, verwittigd worden. De zaak zal doorgespeeld worden naar de director
van QM als de queries niet binnen de 5 dagen zijn geënterd. Nadat het onderzoek is
afgelopen, zal RM er voor zorgen dat het claimsteam en V&N binnen de 14 dagen weten dat
er tegen CMR- of wholesalewaarde zal geclaimd worden. Als het om wholesalewaarde gaat,
kan RM een externe advocaat aanwijzen.
                                              31
Het claimsteam heeft nog een aantal verplichtingen die liefst binnen de 10 dagen na de
dieftstal moeten afgehandeld zijn. Men moet binnen de 2 weken na het enteren van de query
en de beslissing over CMR- of wholesalewaarde de claim indienen. Hiervoor moet het
claimsteam een claimsdossier met een claimform, de commercial invoice, een STARprint en
een kopie van het proces-verbaal aanmaken. Op het claimform wordt de bestemmeling, het
gewicht en de waarde van de gestolen goederen vermeld. De commercial invoice dient om de
waarde te kunnen aantonen dit is vooral belangrijk naar de verzekeringsmaatschappij toe. De
STARprint geeft het gewicht en de inhoud weer. Het kopie van de proces-verbaal kan ook
vervangen worden door een ander officieel rapport dat aantoont dat er een incident geweest is.
Er moet een Notice of claim aangemaakt worden en naar de carrier gestuurd worden. De
Transportation Specialist, carrier en RM moeten op de hoogte worden gebracht van de
informatie van de Notice of claim. Aan RM wordt door de claimsspecialist de totale CMR- of
wholesalewaarde doorgegeven. Ten slotte moet men ook een claimsletter per aangetekende
brief en per fax verzenden als er tegen wholesalewaarde geclaimd wordt. De carrier moet dan
binnen de 48 uur een ondertekende kopie terugsturen als bewijs van ontvangst.

Nadat de claim gemaakt is, heeft de carrier 30 dagen om te reageren. Als de carrier aanvaardt,
moet hij binnen de 60 dagen na claimdatum betalen. Gebeurt dit niet dan wordt de zaak
doorgespeeld naar V&N. Indien de carrier de claim afwijst, heeft het claimsteam 2 weken om
de afwijzing te onderzoeken. Het claimsteam stelt een credit nota voor aan V&N. Indien zij de
creditnota goedkeuren, wordt deze naar de carrier gestuurd en moet die binnen de 60 dagen na
claimdatum betalen. Als V&N de credit nota afwijzen, zullen RM en V&N moeten beslissen
of er een rechtzaak van komt of niet.
                                              32
3.2.3 Link met opleidingsonderdelen

3.2.3.1 CMR-wetgeving

Het claimen van de Shipments en de Returns gebeurt op basis van de CMR-wetgeving. Het
bedrag dat Nike gaat claimen van de carriers is berekend volgens de regels van het CMR-
verdrag. Deze schadevergoeding is beperkt tot 8.33 rekeneenheden per ontbrekende kg
brutogewicht. De rekeneenheden worden vermenigvuldigd met de Special Drawing Right
van het Internationaal Monetair Fonds . De SDR-waarde schommelt elke dag maar om
praktische redenen wordt er bij het claimen een gemiddelde gebruikt dat om de 2 maanden
berekend wordt. Bij de Returns worden de goederen als verloren beschouwd en kunnen ze dus
geclaimd worden als ze, overeenkomstig de CMR-wetgeving, na 30 dagen niet zijn
teruggekomen naar Nike CSC Laakdal. Bij de Shipments moet er ook rekening mee gehouden
worden dat een vordering van een vervoer dat aan het CMR-verdrag onderworpen is, verjaart
na 1 jaar. Daarom moeten alle claims een jaar na de shipdate afgehandeld worden anders moet
men ze afdoen als ongeldige claim.
                                            33
3.3 Besluit
Mijn stage op de Transportation Claims van Nike CSC in Laakdal vind ik zeer geslaagd. De
eerste dagen was het wel wat moeilijk omdat er vele nieuwe dingen op me afkwamen en ik
met alle systemen moest leren werken maar eenmaal ik dat onder de knie had, is het verder
heel goed verlopen. Ik werd direct mee in de groep opgenomen en ik ben regelmatig buiten de
uren met de rest van het claimsteam gaan eten of gaan sporten. De werksfeer was er dus ook
goed, er wordt wel doorgewerkt maar er is toch een losse en ontspannen sfeer. Kortom het
was een ideale plek om mijn stage te lopen. Het is zo goed meegevallen dat ik een contract
van 3 maanden gekregen heb.

Uiteraard is mijn stage een belangrijke en leerrijke periode geweest. Zo’n ervaring is echt wel
een goede voorbereiding voor je in het echte bedrijfsleven stapt. Ik had al wel heel wat
werkervaring met vakantiewerk maar een stage in een bedrijf in de logistieke sector is toch
nog iets anders.

Tijdens mijn stage op de transportation claims heb ik ondervonden dat er heel wat mis kan
gaan tijdens het vervoer van de sportartikelen. Toen ik bij het claimsteam ben begonnen,
stonden er meer dan 2000 queries open die veroorzaakt zijn door goederen die tijdens het
transport verloren of beschadigd zijn geraakt. Het claimsteam zorgt er dus voor dat Nike toch
nog een aanzienlijk bedrag kan recupereren.
                                              34
BIJLAGEN
Logboek

                      Logboek stageperiode Logistiek Management
Student:   Robin Van de Put            Bedrijfsadres:   Nikelaan 1, 2430 Laakdal
Telefoon   014/54.91.85              Contact bedrijf:
E-mail    robin.van.de.put@edu.khk.be      Telefoon      013/61.64.53
GSM     0478/51.05.52             Fax        013/61.63.00
Zie toelichting onderaan logboek                    kurt.donink@nike.com
                          E-mail contactpersoon:
Datum    Korte beschrijving dagtaak                                Competentieaspecten
ma(14/03)  Kennismaking met collega's en computersystemen SAP, Star en Customer Care for Livelink.  Sociabiliteit, aanpassingsvermogen
di (15/03)  Leren werken met SAP, Star en Live. Teammeeting.                     Leervermogen
wo(16/03)  Zelfstandig werken met SAP, Star en Live. Later samen overlopen.             Leervermogen
do(17/03)  Confirmation sheet opmaken voor TNT en Legget. Nieuwe Excel file: Claims Duitsland voor  Leervermogen
       UPS maken. Invoice van TNT met claims diefstal controleren en verzenden.
vr(18/03)  Claims UPS afhandelen. Claim dossier leren opstellen.                   Leervermogen
za(19/03
zo(20/03)
ma(21/03) Gesprek met Kurt. Claims UPS afhandelen. Tracer leren starten.                Leervermogen
di(22/03) Teammeeting. Claims UPS afhandelen.                             Luisteren, mondeling communiceren
wo(23/03) Claims UPS afhandelen.
do(24/03) Claims UPS afhandelen. Teammeeting invalid codes.
vr(25/03) Queries enteren Rynart. Invoices controleren en verzenden.                  Leervermogen
za(26/03)
zo(27/03)
ma(28/03)
di(29/03) Claims UPS afhandelen. Teammeeting.                             Luisteren, mondeling communiceren
wo(30/03) Claims TNT afhandelen.
do(31/03) Claims TNT afhandelen. Gesprek met Kurt over stageverslag.
vr(01/04) Returns DHL afhandelen.                                   Leervermogen
za(02/04)
zo(03/04)
ma(04/04) Returns DHL afhandelen.
di(05/04) Returns DHL afhandelen. Teammeeting en verslag van teammeeting maken.            Luisteren, mondeling en schriftelijk communiceren
wo(06/04) Returns DHL afhandelen.
do(07/04) Returns DHL afhandelen.
vr(08/04) Returns DHL afhandelen.
za(09/04)
zo(10/04)
ma(11/04) Returns DHL afhandelen. Invoices scannen en verzenden.                    Leervermogen
di(12/04) Returns DHL afhandelen. Teammeeting. Persoonlijke mailbox installeren.            Luisteren, mondeling communiceren
wo(13/04) Returns DHL afhandelen.
do(14/04) Returns DHL afhandelen. Queries DHL enteren.                         Leervermogen
vr(15/04) Returns DHL afhandelen.
za(16/04)
zo(17/04)
ma(18/04) Returns DHL afhandelen.
di(19/04) Returns DHL afhandelen. Teammeeting                             Luisteren, mondeling communiceren
wo(20/04) Returns DHL afhandelen.
do(21/04) Returns DHL afhandelen.
vr(22/04) Returns DHL afhandelen.
za(23/04)
zo(24/04)
ma(25/04) Returns DHL afhandelen. Claims theft DHL afhandelen.                     Leervermogen
di(26/04) Claims theft DHL afhandelen. Teammeeting                           Luisteren, mondeling communiceren
wo(27/04) Returns DHL afhandelen. Claims theft DHL afhandelen. Claims invoice confirmation maken.
do(28/04) Returns DHL afhandelen. Claims theft DHL afhandelen.
vr(29/04) Returns DHL afhandelen.
za(30/04)
zo(01/05)
ma(02/05) Returns DHL afhandelen.                                   Luisteren, mondeling communiceren
di(03/05) Returns DHL afhandelen. Teammeeting.
wo(04/05) Stageverslag.
do(05/05)
vr(06/05)
za(07/05)
zo(08/05,)
ma(09/05) Returns DHL afhandelen. Nike Internet Acces Request Form for CSC Employees lezen.
di(10/05) Theft DHL 7-5. Queries onderzoeken op geldigheid. Teammeeting.                Leervermogen, luisteren, mondeling communiceren
wo(11/045) Shipments DHL afhandelen.                                  Leervermogen
do(12/05) Returns en shipments DHL afhandelen. Time-out meeting.
vr(13/05) Returns en shipments DHL afhandelen.
za(14/05)
zo(15/05)
ma(16/05)
di(17/05)  Shipments DHL afhandelen.                                     Luisteren, mondeling communiceren
wo(18/05)  Shipments DHL afhandelen.  Teammeeting.
do(19/05)  Shipments DHL afhandelen.
vr(20/05)  Returns en shipments DHL afhandelen.
za(21/05)
zo(22/05)
ma(23/05)  Returns DHL afhandelen.
di(24/05)  Returns DHL afhandelen. Teammeeting en verslag van teammeeting maken.               Luisteren, mondeling en schriftelijk communiceren
wo(25/05)  Returns DHL afhandelen.
do(26/05)  Returns en shipments DHL afhandelen.
vr(27/05)  Returns DHL afhandelen.
za(28/05)
zo(29/05)
ma(30/05)  Returns DHL afhandelen.
di(31/05)  Returns en shipments DHL afhandelen. Teammeeting.                         Luisteren, mondeling communiceren
wo(01/06)  Shipments DHL afhandelen. Stageverslag.
do(02/06)  Returns en shipments DHL afhandelen. Stageverslag.
vr(03/06)  Shipments DHL afhandelen. Stageverslag. Afsluitend gesprek
za(04/06)
zo(05/06)


Toelichting
* Vul aan in de eerste kolom met de conrete datum
* Probeer op het einde van iedere dag een korte samenvatting te maken van de uitgevoerde activiteiten.
* Probeer ook telkens aan te geven welke competneties aan bod zijn gekomen. Hiervoor kan je refereren aan de doelstellingen van de stage.
Deze elementen vind je ook in de beschrijving van de stageopdracht.
* Bespreek problemen asap met de stagebegeleider
Algemeen besluit
Het portfolio geeft een overzicht van alle opdrachten die ik gemaakt heb gedurende mijn
studies Logistiek Management. Doordat het portfolio gaat over taken i.v.m zeevervoer, Frans,
goederen- en transportverzekering, logistiek management, materials handling en logistiek:
special topics ben ik met een groot aantal aspecten van de logistieke sector bezig geweest.
Dankzij de spreiding van de opdrachten over de 2 jaren had ik altijd genoeg tijd om alles
grondig en volledig te maken.

De stageperiode verliep rustiger omdat er enkel nog een stageverslag moest gemaakt worden
en niet meer een groot eindwerk. Hierdoor kon ik me meer op mijn stage concentreren zonder
de extra stress dat een eindwerk toch veroorzaakt. Ik heb dus de kans gehad om zo veel
mogelijk uit mijn stage te halen.

Het portfolio geeft de kans om vakoverschrijdend te werken en ook andere elementen dan de
loutere leerstof aan te raken. Tijdens de 2 jaar die ik met de verschillende opdrachten ben
bezig geweest en tijdens de stage heb ik heel wat competenties verworven of verder
ontwikkeld. Met de groepswerken heb ik beter leren plannen en organiseren en het werk aan
de juiste personen delegeren.

Bij Nike was er wekelijks een teammeeting waar luisteren en mondeling en schriftelijk
communiceren belangrijk is. Tijdens de eerste weken heb ik bijna alleen geluisterd maar
daarna heb ik ook zelf meer moeten zeggen en enkele keren het verslag van de meeting
moeten maken. Gedurende mijn stageperiode heb ik met verschillende processen gewerkt die
ik elke keer moest leren en waardoor ik me moest aanpassen aan de nieuwe taken en
verantwoordelijkheden.
Literatuurlijst
http://www.febetra.be
http://www.sav.be
http://www.iwt-itr.be
http://www.bito-ibot.be
http://www.vil.be
http://www.otmbe.org
http://www.bevib.be
http://www.picsbelgium.be
http://www.conexbe.be
http://www.vlmnet.nl
http://www.evo.nl
http://www.vela.nl
http://www.ndl.nl
http://www.nevi.nl
http://www.clm1.org
http://www.elalog.org
http://www.fostplus.be
http://www.indaver.be
http://www.mudropak.nl
http://www.eltete.com
http://www.kartonnage-verpakkingen-storopack.be
http://www.verpakkingswijzer.be
http://www.golfkarton.org
http://www.papierinfo.nl
http://members.home.nl/wprins/Golfkarton
http://mobilit.fgov.be
http://www.alfaportantwerpen.be
http://www.porto.genova.it
http://www.nikebiz.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:53
posted:7/18/2012
language:Dutch
pages:39