7 sinif proje ve performans g�revi konulari

Document Sample
7 sinif proje ve performans g�revi konulari Powered By Docstoc
					    7. SINIF İNGİLİZCE DERSİ PROJE VE PERFORMANS GÖREVİ KONULARI


    1.  “would like” konusunu araştırma, konuyla ilgili diyaloglar hazırlayıp poster olarak
      sunma. (Oluşturulan posteri, fotoğraf, karikatür, çizim vb. görsel araçlarla
      zenginleştirmelisiniz)
    2. “As … as, the same as…, different from..” hakkında bir poster hazırlama. (Oluşturulan
      posteri , fotoğraf, karikatür, çizim vb. görsel araçlarla zenginleştirmelisiniz.)
    3. “Reflexive pronuns” hakkında bir poster hazırlama. (Oluşturulan posteri , fotoğraf,
      karikatür, çizim vb. görsel araçlarla zenginleştirmelisiniz.)
    4. “Quantifiers” (miktar belirteçleri)(many,much,some,any, a little, a few, a lot of)
      konusunda poster hazırlama. (Oluşturulan poster, fotoğraf, karikatür, çizim vb. görsel
      araçlarla zenginleştirmelisiniz)
    5. “Tag questions” anlatan bir poster ya makale hazırlama. (Oluşturulan posteri ya da
      makaleyi fotoğraf, karikatür, çizim vb. görsel araçlarla zenginleştirmelisiniz )
    6. Writing an important , interesting or amusing experience
    7. Preparing a dictionary of jobs with pictures
    8. Description of yourself
    9. Describing family members using adjectives.
    10. Telling your summer holiday.
    11. Where and how can you shop in Antalya?
    12. Reading a story and summarizing it
    13. Writing a letter to your penfriend
    14. Telling about a historical place in Antalya
    15. What do you do in your spare time?


               GENEL DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Başlık                : 5 puan
İçerik ve düzen           : 40 puan
Dilbilgisinin doğru kullanımı    : 25 puan
Kaynak kullanımı ve/veya yaratıcılık : 20 puan
Ödevin zamanında teslim edilmesi   : 10 puan
NOT: Proje görevleri; 1. dönem için, 01-05 Ekim 2007 tarihleri arasında verilecek, 31 Aralık 2007-04
Ocak 2008 tarihleri arasında teslim alınacaktır; 2 .dönem için, 18-22 Şubat 2008 tarihleri arasında
verilecek, 20-23 Mayıs 2008 tarihleri arasında teslim alınacaktır. Performans görevleri, öğrencinin isteği
doğrultusunda, öğrencinin sınıf içi etkinliklere katılımı da göz önünde bulundurularak verilebilir, ve
öğretmen tarafından önceden belirlenen tarihte teslim alınır. Proje ve performans görevleri zamanında
teslim edilmezse, teslim süresi bitiminde, proje ve/veya performans görevini teslim etmeyen öğrenciler
okul idaresine yazılı olarak bildirilecektir. İdarenin mazereti uygun gördüğü hallerde proje ve/veya
performans görevi öğretmen tarafından belirlenen süre içerisinde teslim alınacaktır; idarenin mazereti
uygun görmediği hallerde ise, proje ve/veya performans görevi teslim alınmayacak ama dönem not
ortalamasına eklenecektir.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:560
posted:7/18/2012
language:
pages:1