Senarai Laporan Tahunan Badan Kerajaan 2006 by a48nB0

VIEWS: 122 PAGES: 35

									                                      BAHAGIAN RUJUKAN
          SENARAI LAPORAN TAHUNAN
     JABATAN KERAJAAN/BADAN BERKANUN MALAYSIA


                                                 BIL
BIL       SUMBER               JUDUL BAHAN
                                                NASKHAH
   AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD
1.                        Laporan Tahunan 2003               1
         (ASN)
2.          “              Laporan Tahunan 2004               1

3.    ARKIB NEGARA MALAYSIA         Laporan Tahunan 2004               2
   BADAN PENCEGAH RASUAH MALAYSIA  Laporan Tahunan BPR Malaysia 1992             3
4.
          (BPR)          BPR Dua Puluh Lima Tahun
5.          “           Laporan Tahunan BPR Malaysia 1994           1

6.          “           Laporan Tahunan BPR Malaysia 1995           2

7.          “           Laporan Tahunan BPR Malaysia 1996           1

8.          “           Laporan Tahunan BPR Malaysia 1998           1

9.          “           Laporan Tahunan BPR Malaysia 1999           1

10.         “           Laporan Tahunan BPR Malaysia 2001           1

11.         “           Laporan Tahunan BPR Malaysia 2002           1
     BANK INDUSTRI & TEKNOLOGI
12.                       Laporan Tahunan 2003               1
       MALAYSIA BERHAD
13.         “              Laporan Tahunan 2004               1
      BANK NEGARA MALAYSIA
14.                      Laporan Tahunan BNM 1987              2
          (BNM)
15.         “             Laporan Tahunan BNM 1988              1

16.         “             Laporan Tahunan BNM 1989              1

17.         “             Laporan Tahunan BNM 1990              1

18.         “             Laporan Tahunan BNM 1991              1

19.         “             Laporan Tahunan BNM 1992              1

20.         “             Laporan Tahunan BNM 1994              1

21.         “             Laporan Tahunan BNM 1995              1

22.         “             Laporan Tahunan BNM 1996              1
                             SENARAI TERKINI SEHINGGA 17/01/2007
                    1
                                      BAHAGIAN RUJUKAN
          SENARAI LAPORAN TAHUNAN
     JABATAN KERAJAAN/BADAN BERKANUN MALAYSIA


                                                 BIL
BIL       SUMBER              JUDUL BAHAN
                                                NASKHAH
     BANK NEGARA MALAYSIA
23.                     Laporan Tahunan BNM 2002               1
         (BNM)
24.         “            Laporan Tahunan BNM 2003               2

25.         “            Laporan Tahunan BNM 2004               1

26.         “              Annual Report 2004                1

27.         “            Laporan Tahunan BNM 2005               1

28.         “              Annual Report 2005                1
29.                  32nd Annual Report Of The Director General
          “                                       1
                         Of Insurance 1994
                    33nd Annual Report Of The Director General
30.         “                                       1
                         Of Insurance 1995
                    Laporan Tahunan Ke 31 Ketua Pengarah
31.         “                                       2
                          Insurans 1993
32.         “           Laporan Tahunan Insurans 2002             1
                    Laporan Tahunan Ketua Pengarah Takaful
33.         “                                       1
                            1995
                    Laporan Tahunan Ketua Pengarah Takaful
34.         “                                       1
                            2002
      BANK PEMBANGUNAN &
35.                      Laporan Tahunan 2001                1
       INFASTRUKTUR
36.         “             Laporan Tahunan 2003                1

37.         “             Laporan Tahunan 2004                1

   BIRO PENGADUAN AWAM, JABATAN
38.                       Laporan Tahunan 1991               1
       PERDANA MENTERI

39.         “             Laporan Tahunan 2003                1


40.         “             Laporan Tahunan 2004                1


41.   BANK PERTANIAN MALAYSIA        Laporan Tahunan 2004                1


42.  DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA (DBP)     Laporan Tahunan DBP 1994               1
                             SENARAI TERKINI SEHINGGA 17/01/2007
                    2
                                      BAHAGIAN RUJUKAN
          SENARAI LAPORAN TAHUNAN
     JABATAN KERAJAAN/BADAN BERKANUN MALAYSIA


                                                 BIL
BIL       SUMBER               JUDUL BAHAN
                                                NASKHAH

43.  DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA (DBP)      Laporan Tahunan DBP 1997              1


44.         “             Laporan Tahunan DBP 1998              1


45.         “             Laporan Tahunan DBP 1999              1


46.         “             Laporan Tahunan DBP 2002              1


47.         “             Laporan Tahunan DBP 2003              1

   DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR
48.                      Laporan Tahunan DBKL 1996              1
         (DBKL)

49.         “            Laporan Tahunan DBKL 1997              1


50.         “            Laporan Tahunan DBKL 1998              1


   INSTITUT DIPLOMASI DAN HUBUNGAN
51.                        Annual Reports 2000               2
        LUAR NEGARA

52.         “              Annual Reports 2001               1


53.         “              Annual Reports 2002               1


54.   INSTITUT JANTUNG NEGARA        Laporan Tahunan IJN 1998              1


55.         “             Laporan Tahunan IJN 1999              1

    INSTITUT PERGURUAN BAHASA-
56.    BAHASA ANTARABANGSA       Impressions IPBA Vol 1 – 2000-2001           1
      KUALA LUMPUR (IPBA)

57.         “              Laporan Tahunan 2002               1
                             SENARAI TERKINI SEHINGGA 17/01/2007
                    3
                                    BAHAGIAN RUJUKAN
          SENARAI LAPORAN TAHUNAN
     JABATAN KERAJAAN/BADAN BERKANUN MALAYSIA


                                               BIL
BIL       SUMBER             JUDUL BAHAN
                                              NASKHAH
    INSTITUT PERGURUAN BAHASA-
58.    BAHASA ANTARABANGSA        Laporan Tahunan 2003               1
      KUALA LUMPUR (IPBA)

59.         “            Laporan Tahunan 2004               1


60.         “            Laporan Tahunan 2005               2

      INSTITUT PENYELIDIKAN
61.                     Laporan Tahunan FRIM 1988             1
    PERHUTANAN MALAYSIA (FRIM)


62.         “           Laporan Tahunan FRIM 1989             1


63.         “           Laporan Tahunan FRIM 1993             1


64.         “           Laporan Tahunan FRIM 1995             1


65.         “           Laporan Tahunan FRIM 1996             1


66.         “           Laporan Tahunan FRIM 2001             1


67.         “           Laporan Tahunan FRIM 2002             1


   INSTITUT PENYELIDIKAN TEKNOLOGI
68.                      Laporan Tahunan 1996               1
       NUKLEAR MALAYSIA

69.         “            Laporan Tahunan 1997               1


70.         “            Laporan Tahunan 1998               1


71.         “            Laporan Tahunan 1999               1


72.         “            Laporan Tahunan 2000               1
                           SENARAI TERKINI SEHINGGA 17/01/2007
                    4
                                      BAHAGIAN RUJUKAN
          SENARAI LAPORAN TAHUNAN
     JABATAN KERAJAAN/BADAN BERKANUN MALAYSIA


                                                 BIL
BIL       SUMBER               JUDUL BAHAN
                                                NASKHAH
   INSTITUT PENYELIDIKAN TEKNOLOGI
73.                       Laporan Tahunan 2003               1
       NUKLEAR MALAYSIA
    INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA
                       Laporan Tahunan INTAN 1994              1
74.        (INTAN)
75.         “            Laporan Tahunan INTAN 2001              1

76.         “            Laporan Tahunan INTAN 2003              2
   INSTITUTE FOR MEDICAL RESEARCH
77.                        Annual Report 1993               1
          (IMR)
78.         “              Laporan Tahunan 1994               1

79.         “               Annual Report 1995               1

80.         “               Annual Report 1996               1
                        Laporan Ketua Audit Negara
                     Mengenai Penyata Akaun Awam Serta
81.  JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA                                1
                    Aktiviti Kementerian, Jabatan Dan Agensi
                      Kerajaan Persekutuan Tahun 1994
                        Laporan Ketua Audit Negara
                     Mengenai Penyata Akaun Awam Serta
82.         “                                       1
                    Aktiviti Kementerian, Jabatan Dan Agensi
                      Kerajaan Persekutuan Tahun 1995
                        Laporan Ketua Audit Negara
                     Mengenai Penyata Akaun Awam Serta
83.         “                                       1
                    Aktiviti Kementerian, Jabatan Dan Agensi
                      Kerajaan Persekutuan Tahun 1997
                        Laporan Ketua Audit Negara
                     Mengenai Penyata Akaun Awam Serta
84.         “         Aktiviti Kementerian, Jabatan Dan Agensi
                                                  1
                      Kerajaan Persekutuan Tahun 1998
                        Laporan Ketua Audit Negara
           “          Mengenai Penyata Akaun Awam Serta
85.
                    Aktiviti Kementerian, Jabatan Dan Agensi
                                                  1
                      Kerajaan Persekutuan Tahun 1999
                        Laporan Ketua Audit Negara
                     Mengenai Penyata Akaun Awam Serta
86.         “         Aktiviti Kementerian, Jabatan Dan Agensi          2
                             Kerajaan
                         Persekutuan Tahun 2000
                        Laporan Ketua Audit Negara
                     Mengenai Penyata Akaun Awam Serta
87.         “         Aktiviti Kementerian, Jabatan Dan Agensai
                                                  1
                      Kerajaan Persekutuan Tahun 2001                             SENARAI TERKINI SEHINGGA 17/01/2007
                    5
                                     BAHAGIAN RUJUKAN
          SENARAI LAPORAN TAHUNAN
      JABATAN KERAJAAN/BADAN BERKANUN MALAYSIA


                                                BIL
BIL       SUMBER              JUDUL BAHAN
                                               NASKHAH
                       Laporan Ketua Audit Negara
                    Mengenai Penyata Akaun Awam Serta
88.  JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA                               1
                    Aktiviti Kementerian, Jabatan Dan Agensi
                     Kerajaan Persekutuan Tahun 2002
89.         “           Laporan Aktiviti Tahunan 2005            1

90.         “             Laporan Tahunan 2004               1
                       Laporan Ketua Audit Negara
91.         “                                      1
                       (Negeri Johor Tahun 1994)
                       Laporan Ketua Audit Negara
92.         “                                      1
                       (Negeri Johor Tahun 1995)
                       Laporan Ketua Audit Negara
93.         “                                      1
                       (Negeri Johor Tahun 1997)
                       Laporan Ketua Audit Negara
94.         “                                      1
                       (Negeri Johor Tahun 1999)
                       Laporan Ketua Audit Negara
95.         “                                      1
                       (Negeri Johor Tahun 2000)
                       Laporan Ketua Audit Negara
96.         “                                      1
                       (Negeri Kedah Tahun 1994)
                       Laporan Ketua Audit Negara
97.         “                                      1
                       (Negeri Kedah Tahun 1996)
                       Laporan Ketua Audit Negara
98.         “            (Negeri Kedah Tahun 1997)
                                                 1
                       Laporan Ketua Audit Negara
99.         “            (Negeri Kedah Tahun 1999)
                                                 1
                       Laporan Ketua Audit Negara
100.         “            (Negeri Kedah Tahun 2000)
                                                 1
                       Laporan Ketua Audit Negara
101.         “            (Negeri Kedah Tahun 2001)
                                                 1
                       Laporan Ketua Audit Negara
102.         “            (Negeri Kedah Tahun 2002)
                                                 1
                       Laporan Ketua Audit Negara
103.         “           (Negeri Kelantan Tahun 1999)
                                                 1
                       Laporan Ketua Audit Negara
104.         “                                      1
                      (Negeri Kelantan Tahun 2000)
                       Laporan Ketua Audit Negara
105.         “           (Negeri Kelantan Tahun 2001)
                                                 1
                       Laporan Ketua Audit Negara
106.         “           (Negeri Kelantan Tahun 2002)
                                                 1
                       Laporan Ketua Audit Negara
107.         “            (Negeri Melaka Tahun 1993)
                                                 1
                       Laporan Ketua Audit Negara
108.         “            (Negeri Melaka Tahun 1999)
                                                 1
                       Laporan Ketua Audit Negara
109.         “            (Negeri Melaka Tahun 2000)
                                                 1


                            SENARAI TERKINI SEHINGGA 17/01/2007
                    6
                                     BAHAGIAN RUJUKAN
          SENARAI LAPORAN TAHUNAN
      JABATAN KERAJAAN/BADAN BERKANUN MALAYSIA


                                                BIL
BIL       SUMBER              JUDUL BAHAN
                                               NASKHAH
                       Laporan Ketua Audit Negara
110.  JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA
                       (Negeri Melaka Tahun 2001)
                                                 1
                       Laporan Ketua Audit Negara
111.         “            (Negeri Melaka Tahun 2002)
                                                 1
                       Laporan Ketua Audit Negara
112.         “            (Negeri Sembilan Tahun 1999)
                                                 1
                       Laporan Ketua Audit Negara
113.         “                                      1
                       (Negeri Sembilan Tahun 2000)
                       Laporan Ketua Audit Negara
114.         “            (Negeri Pahang Tahun 1993)
                                                 1
                       Laporan Ketua Audit Negara
115.         “            (Negeri Pahang Tahun 1996)
                                                 1
                       Laporan Ketua Audit Negara
116.         “                                      1
                       (Negeri Pahang Tahun 1997)
                       Laporan Ketua Audit Negara
117.         “                                      1
                       (Negeri Pahang Tahun 1999)
                       Laporan Ketua Audit Negara
118.         “                                      1
                        (Negeri Perak Tahun 1993)
                       Laporan Ketua Audit Negara
119.         “                                      1
                        (Negeri Perak Tahun 1993)
                       Laporan Ketua Audit Negara
120.         “                                      1
                        (Negeri Perak Tahun 1997)
                       Laporan Ketua Audit Negara
121.         “                                      1
                        (Negeri Perak Tahun 1998)
                       Laporan Ketua Audit Negara
122.         “                                      1
                        (Negeri Perak Tahun 1999)
                       Laporan Ketua Audit Negara
123.         “                                      1
                        (Negeri Perak Tahun 2000
                       Laporan Ketua Audit Negara:
124.         “                                      1
                        (Negeri Perak Tahun 2002)
                       Laporan Ketua Audit Negara:
125.         “                                      2
                        (Negeri Perak Tahun 2003)
                       Laporan Ketua Audit Negara
126.         “                                      1
                        (Negeri Perlis Tahun 1994)
                       Laporan Ketua Audit Negara
127.         “                                      1
                        (Negeri Perlis Tahun 1996)
                       Laporan Ketua Audit Negara
128.         “                                      1
                        (Negeri Perlis Tahun 2001)
                       Laporan Ketua Audit Negara
129.         “           (Negeri Pulau Pinang Tahun 1993)
                                                 1
                       Laporan Ketua Audit Negara
130.         “                                      1
                      (Negeri Pulau Pinang Tahun 1994)
                       Laporan Ketua Audit Negara
131.         “                                      1
                      (Negeri Pulau Pinang Tahun 1995)
                       Laporan Ketua Audit Negara
132.         “                                      1
                      (Negeri Pulau Pinang Tahun 1996)


                            SENARAI TERKINI SEHINGGA 17/01/2007
                    7
                                       BAHAGIAN RUJUKAN
          SENARAI LAPORAN TAHUNAN
      JABATAN KERAJAAN/BADAN BERKANUN MALAYSIA


                                                  BIL
BIL       SUMBER               JUDUL BAHAN
                                                 NASKHAH
                        Laporan Ketua Audit Negara
133.  JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA                                1
                       (Negeri Pulau Pinang Tahun 1997)
                        Laporan Ketua Audit Negara
134.         “                                       1
                       (Negeri Pulau Pinang Tahun 1998)
                        Laporan Ketua Audit Negara
135.         “                                       1
                       (Negeri Pulau Pinang Tahun 1999)
                        Laporan Ketua Audit Negara
136.         “                                       1
                       (Negeri Pulau Pinang Tahun 2000)
                        Laporan Ketua Audit Negara
137.         “                                       1
                         (Negeri Sabah Tahun 1993)
                        Laporan Ketua Audit Negara
138.         “                                       1
                         (Negeri Sabah Tahun 1994)
                        Laporan Ketua Audit Negara
139.         “                                       1
                         (Negeri Sabah Tahun 1995)
                        Laporan Ketua Audit Negara
140.         “                                       1
                         (Negeri Sabah Tahun 1996)
                        Laporan Ketua Audit Negara
141.         “                                       1
                         (Negeri Sabah Tahun 1997)
                        Laporan Ketua Audit Negara
142.         “                                       1
                         (Negeri Sabah Tahun 1998)
                        Laporan Ketua Audit Negara
143.                                                1
                         (Negeri Sabah Tahun 1999)
                        Laporan Ketua Audit Negara
144.         “                                       1
                         (Negeri Sabah Tahun 2000)
                        Laporan Ketua Audit Negara
145.         “                                       1
                       (Negeri Terengganu Tahun 1999)
                        Laporan Ketua Audit Negara
146.         “                                       1
                       (Negeri Terengganu Tahun 2000)
                        Laporan Ketua Audit Negara
147.         “                                       1
                       (Negeri Terengganu Tahun 2001)
                        Laporan Ketua Audit Negara
148.         “                                       1
                       (Negeri Terengganu Tahun 2002)
                        Laporan Ketua Audit Negara
149.         “                                       1
                       (Negeri Terengganu Tahun 2004)
      JABATAN ALAM SEKITAR
                    Laporan Keadaan Kualiti Alam Sekeliling
150.  (KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI                                1
                      Peringkat Negeri-Negeri 1988
     DAN ALAM SEKITAR MALAYSIA)
                      Malaysia Environmental Quality Report
151.         “                                       1
                              1988
152.                    Laporan Alam Sekitar Malaysia 1988            1
           “
                      Malaysia Environmental Quality Report
153.         “                                       1
                              1989
                      Malaysia Environmental Quality Report
154.                                                1
           “                   1990                              SENARAI TERKINI SEHINGGA 17/01/2007
                    8
                                       BAHAGIAN RUJUKAN
          SENARAI LAPORAN TAHUNAN
      JABATAN KERAJAAN/BADAN BERKANUN MALAYSIA


                                                  BIL
BIL        SUMBER               JUDUL BAHAN
                                                 NASKHAH
      JABATAN ALAM SEKITAR
                      Malaysia Environmental Quality Report
155.  (KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI                                1
                              1993
     DAN ALAM SEKITAR MALAYSIA
                      Malaysia Environmental Quality Report
156.         “                                       1
                              1994
                      Malaysia Environmental Quality Report
157.         “
                              1995
                                                   1

158.         “           Laporan Alam Sekitar Malaysia 1995            1
                      Malaysia Environmental Quality Report
159.         “                                       2
                              1996
160.         “           Laporan Alam Sekitar Malaysia 1996            1
                      Malaysia Environmental Quality Report
161.         “                   1997
                                                   1

162.         “           Laporan Alam Sekitar Malaysia 1997            2
                      Malaysia Environmental Quality Report
163.         “                   1998
                                                   1
                      Malaysia Environmental Quality Report
164.         “                   1999
                                                   1
                      Malaysia Environmental Quality Report
165.         “                   2000
                                                   1

166.         “           Laporan Tahunan Alam Sekitar 2000            1

167.         “           Laporan Tahunan Alam Sekitar 2003            2

168.         “           Laporan Tahunan Alam Sekitar 2004            1
                      Kecemerlangan 20 Tahun Pengurusan
169.         “           Alam Sekitar Di Malaysia (1975-1995)
                                                   1

170.  JABATAN BEKALAN AIR TERENGGANU       Laporan Tahunan 1996               2

171.         “              Laporan Tahunan 1997               1

172.   JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA        Laporan Tahunan 1998                1

173.         “              Laporan Tahunan 2000                1

174.         “              Laporan Tahunan 2002                1

175.         “              Laporan Tahunan 2004                2

176.  JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA       Laporan Tahunan 2001                1
                              SENARAI TERKINI SEHINGGA 17/01/2007
                    9
                                      BAHAGIAN RUJUKAN
          SENARAI LAPORAN TAHUNAN
      JABATAN KERAJAAN/BADAN BERKANUN MALAYSIA


                                                 BIL
BIL        SUMBER              JUDUL BAHAN
                                                NASKHAH
177.  JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA      Laporan Tahunan 2002               1
    JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT
178.
         MALAYSIA
                         Laporan Tahunan 1995               1

179.         “              Laporan Tahunan 1996               1

180.         “              Laporan Tahunan 1997               1

181.         "              Laporan Tahunan 1998               1
    JABATAN PEMBANGUNAN KOPERASI
182.                       Laporan Tahunan 1994               1
         MALAYSIA
183.         “              Laporan Tahunan 1996               1
    JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
184.                       Laporan Tahunan 1991               1
         MALAYSIA
185.         “              Laporan Tahunan 1992               1

186.         “              Laporan Tahunan 1999               1

187.         “              Laporan Tahunan 2000               2

188.         “            Laporan Dwi Tahunan 2002/2003            1
    JABATAN PENGANGKUTAN JALAN
189.                      Laporan Tahunan JPJ 1996              1
         MALAYSIA
190.         “            Laporan Tahunan JPJ 1997/98             1

191.         “             Laporan Tahunan JPJ 1999              1
      JABATAN PENILAIAN DAN
192.                       Laporan Tahunan 1994               1
      PERKHIDMATAN HARTA
193.         “              Laporan Tahunan 1995               1

194.         “              Laporan Tahunan 2002               2

195.   JABATAN PENJARA MALAYSIA        Laporan Tahunan 1993               1
                    Akaun Keluaran Dan Perbelanjaan Negara
196.  JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA                                1
                      Suku Tahunan Suku Kedua 1999
                    Akaun Keluaran Dan Perbelanjaan Negara
197.         “                                      1
                      Suku Tahunan Suku Ketiga 1999
                    Akaun Keluaran Dan Perbelanjaan Negara
198.         “                                      1
                     Suku Tahunan Suku Keempat 1999
                    Akaun Keluaran Dan Perbelanjaan Negara
199.         “                                      1
                      Suku Tahunan Suku Kedua 2000


                             SENARAI TERKINI SEHINGGA 17/01/2007
                    10
                                    BAHAGIAN RUJUKAN
          SENARAI LAPORAN TAHUNAN
     JABATAN KERAJAAN/BADAN BERKANUN MALAYSIA


                                               BIL
BIL       SUMBER             JUDUL BAHAN
                                              NASKHAH
                   Akaun Keluaran Dan Perbelanjaan Negara
200.  JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA                              1
                    Suku Tahunan Suku Pertama 2001
                   Akaun Keluaran Dan Perbelanjaan Negara
201.        “                                     1
                     Suku Tahunan Suku Ketiga 2001
                   Akaun Keluaran Dan Perbelanjaan Negara
202.        “                                     1
                    Suku Tahunan Suku Keempat 2001
                   Akaun Keluaran Dan Perbelanjaan Negara
203.        “                                     1
                    Suku Tahunan Suku Keempat 2002
                   Akaun Keluaran Dan Perbelanjaan Negara
204.        “                                     1
                    Suku Tahunan Suku Pertama 2003
                   Akaun Keluaran Dan Perbelanjaan Negara
205.        “                                     1
                     Suku Tahunan Suku Kedua 2003
                   Akaun Keluaran Dan Perbelanjaan Negara
206.        “                                     1
                     Suku Tahunan Suku Ketiga 2003
                   Akaun Keluaran Dan Perbelanjaan Negara
207.        “                                     1
                    Suku Tahunan Suku Keempat 2003
                   Akaun Keluaran Dan Perbelanjaan Negara
208.        “                                     1
                    Suku Tahunan Suku Pertama 2004
                   Akaun Keluaran Dan Perbelanjaan Negara
209.        “                                     1
                     Suku Tahunan Suku Kedua 2004
                   Akaun Keluaran Dan Perbelanjaan Negara
210         “                                     1
                     Suku Tahunan Suku Ketiga 2004
                   Akaun Keluaran Dan Perbelanjaan Negara
211.        “                                     1
                    Suku Tahunan Suku Keempat 2004
                   Akaun Keluaran Dan Perbelanjaan Negara
212.        “                                     1
                    Suku Tahunan Suku Pertama 2005
                   Akaun Keluaran Dan Perbelanjaan Negara
213.        “                                     1
                     Suku Tahunan Suku Kedua 2005
                   Akaun Keluaran Dan Perbelanjaan Negara
214.        “                                     1
                     Suku Tahunan Suku Ketiga 2005
                   Akaun Keluaran Dan Perbelanjaan Negara
215.        “                                     1
                    Suku Tahunan Suku Keempat 2005
                   Akaun Keluaran Dan Perbelanjaan Negara
216.        “                                     1
                    Suku Tahunan Suku Pertama 2006
                   Akaun Keluaran Dan Perbelanjaan Negara
217.        “
                     Suku Tahunan Suku Kedua 2006             1
                   Akaun Keluaran Dan Perbelanjaan Negara
218.        “                                     1
                     Suku Tahunan Suku Ketiga 2006
                   Akaun Keluaran Dan Perbelanjaan Negara
219.        “                                     1
                       Tahunan 1987-2000
                   Akaun Keluaran Dan Perbelanjaan Negara
220.        “                                     1
                       Tahunan 1987-2002
                   Akaun Keluaran Dan Perbelanjaan Negara
221.        “                                     1
                       Tahunan 1987-2003
                   Akaun Keluaran Dan Perbelanjaan Negara
222.        “                                     1
                       Tahunan 1987-2004


                           SENARAI TERKINI SEHINGGA 17/01/2007
                   11
                                    BAHAGIAN RUJUKAN
          SENARAI LAPORAN TAHUNAN
     JABATAN KERAJAAN/BADAN BERKANUN MALAYSIA


                                               BIL
BIL       SUMBER              JUDUL BAHAN
                                              NASKHAH
                   Akaun Keluaran Dan Perbelanjaan Negara
223.  JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA                               1
                       Tahunan 1987-2005
224.        “         Perangkaan Akaun Negara – 1991-1993           1

225.        “         Perangkaan Akaun Negara – 1992-1994           1

226.        “         Perangkaan Akaun Negara – 1993-1995           1

227.        “         Perangkaan Akaun Negara – 1994-1996           1

228.        “         Perangkaan Akaun Negara – 1995-1997           1
                   Banci Ekonomi : Teknologi Maklumat Dan
229.        “                                     2
                         Komunikasi 2001
                   Banci Perkhidmatan Pengangkutan Dan
230.        “                                     1
                        Komunikasi 2004
                    Perangkaan Perkhidmatan Teknologi
231.                                              1
          “          Maklumat Dan Komunikasi 2002
                    Perangkaan Perkhidmatan Teknologi
232.        “                                     1
                     Maklumat Dan Komunikasi 2003
                    Perangkaan Perkhidmatan Teknologi
233.        “                                     1
                     Maklumat Dan Komunikasi 2004
                    Perangkaan Perkhidmatan Teknologi
234.        “                                     2
                     Maklumat Dan Komunikasi 2005
                    Banci Ekonomi : Pengangkutan Dan
235.        “                                     1
                         Komunikasi 2001
                   Banci Penduduk Dan Perumahan Malaysia
                    2000: Taburan Penduduk Mengikut
236.        “                                     1
                   Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan Dan
                           Mukim
                   Banci Penduduk Dan Perumahan Malaysia
237.        “                                     1
                    2000 : Laporan Kiraan Permulaan
                   Banci Penduduk Dan Perumahan Malaysia
238.        “         2000 : Laporan Kiraan Permulaan Bagi           1
                    Kawasan Bandar Dan Luar Bandar
                   Banci Penduduk Dan Perumahan Malaysia
239.        “         1991 : Laporan Kiraan Permulaan Bagi           1
                    Kawasan Bandar Dan Luar Bandar
                   Banci Penduduk Dan Perumahan Malaysia
240.        “                                     1
                   1991 : Laporan Kiraan Permulaan Mukim
                   Banci Penduduk Dan Perumahan Malaysia
241.        “                                     1
                    2000 : Migrasi Dalaman Di Malaysia
242.        “           Banci Perdagangan Edaran 2002            2
                           SENARAI TERKINI SEHINGGA 17/01/2007
                   12
                                    BAHAGIAN RUJUKAN
          SENARAI LAPORAN TAHUNAN
     JABATAN KERAJAAN/BADAN BERKANUN MALAYSIA


                                               BIL
BIL       SUMBER             JUDUL BAHAN
                                              NASKHAH
243.  JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA    Banci Industri Pembuatan 2001            1
                    Banci Industri Perkhidmatan Terpilih
244.        “                                     1
                            1994
                    Banci Industri Perkhidmatan Terpilih
245.        “                                     1
                            1997
                    Banci Industri Perkhidmatan Terpilih
246.        “                                     2
                            1999
                    Banci Industri Perkhidmatan Terpilih
247.        “                                     2
                            2003
                    Banci Industri Perkhidmatan Terpilih
248.        “                                     2
                            2004
                   Banci Pertubuhan-Pertubuhan Profesional
249.        “                                     1
                     Dan Institusi Sektor Swasta 1992
                   Banci Pertubuhan-Pertubuhan Profesional
250.        “                                     2
                     Dan Institusi Sektor Swasta 1994
                   Banci Pertubuhan-Pertubuhan Profesional
251.        “                                     1
                     Dan Institusi Sektor Swasta 1997
                   Banci Pertubuhan-Pertubuhan Profesional
252.        “                                     2
                     Dan Institusi Sektor Swasta 2000
                   Banci Pertubuhan-Pertubuhan Profesional
253.        “                                     1
                     Dan Institusi Sektor Swasta 2003
                   Banci Pertubuhan-Pertubuhan Profesional
254.        “                                     2
                     Dan Institusi Sektor Swasta 2004
                     Banci Industri Perlombongan Dan
255.        “                                     1
                     Penggalian Batu Tahunan 1996
                   Banci Industri Penggalian Perlombongan
256.        “                                     1
                         Tahunan 1998
                   Banci Industri Penggalian Batu Tahunan
257.        “                                     1
                            1999
                   Banci Industri Penggalian Perlombongan
258.        “                                     1
                         Tahunan 2000
                     Banci Industri Perlombongan Dan
259.        “                                     1
                     Pengkuarian Batu Tahunan 2001
                    Banci Perkhidmatan Kesihatan (Sektor
260.        “                                     2
                          Swasta) 2003
                    Banci Perkhidmatan Kesihatan (Sektor
261.        “                                     1
                          Swasta) 2004
262.        “        Bank Data Negeri/Daerah Malaysia 1993           1

263.        “        Bank Data Negeri/Daerah Malaysia 1994           1

264.        “        Bank Data Negeri/Daerah Malaysia 1997           1

265.        “        Bank Data Negeri/Daerah Malaysia 1998           1


                           SENARAI TERKINI SEHINGGA 17/01/2007
                   13
                                     BAHAGIAN RUJUKAN
          SENARAI LAPORAN TAHUNAN
     JABATAN KERAJAAN/BADAN BERKANUN MALAYSIA


                                                BIL
BIL       SUMBER              JUDUL BAHAN
                                               NASKHAH
266.  JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA  Bank Data Negeri/Daerah Malaysia 1999           1

267.        “        Bank Data Negeri/Daerah Malaysia 2000           1

268.        “        Bank Data Negeri/Daerah Malaysia 2001           1

269.        “        Bank Data Negeri/Daerah Malaysia 2002           1

270.        “        Bank Data Negeri/Daerah Malaysia 2003           1

271.        “        Bank Data Negeri/Daerah Malaysia 2004           1

272.        “        Bank Data Negeri/Daerah Malaysia 2005           1

273.        “        Buletin Perangkaan Sosial Malaysia 1987          1

274.        “        Buletin Perangkaan Sosial Malaysia 1990          1

275.        “        Buletin Perangkaan Sosial Malaysia 1992          1

276.        “        Buletin Perangkaan Sosial Malaysia 1993          1

277.        “        Buletin Perangkaan Sosial Malaysia 1994          1

278.        “        Buletin Perangkaan Sosial Malaysia 1996          1

279.        “        Buletin Perangkaan Sosial Malaysia 1997          1

280.        “        Buletin Perangkaan Sosial Malaysia 1998          1

281.        “        Buletin Perangkaan Sosial Malaysia 1999          1

282.        “        Buletin Perangkaan Sosial Malaysia 2000          1

283.        “        Buletin Perangkaan Sosial Malaysia 2001          1

284.        “        Buletin Perangkaan Sosial Malaysia 2002          1

285.        “        Buletin Perangkaan Sosial Malaysia 2003          1

286.        “        Buletin Perangkaan Sosial Malaysia 2004          1

287.        “        Buletin Perangkaan Sosial Malaysia 2005          1
                     Buku Maklumat Perangkaan Getah
288.        “                                      1
                         Malaysia 1992


                            SENARAI TERKINI SEHINGGA 17/01/2007
                   14
                                    BAHAGIAN RUJUKAN
          SENARAI LAPORAN TAHUNAN
     JABATAN KERAJAAN/BADAN BERKANUN MALAYSIA


                                               BIL
BIL       SUMBER             JUDUL BAHAN
                                              NASKHAH
289.  JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA  Kompendium Perangkaan Malaysia 2003           1

290.        “        Kompendium Perangkaan Malaysia 2004           1

291.        “        Kompendium Perangkaan Malaysia 2005           1
                   Buku Maklumat Perangkaan Kelapa Sawit,
292.        “                                     1
                    Koko, Kelapa Dan Teh Malaysia 1996
                    Laporan Penyiasatan Migrasi Malaysia
293.        “                                     1
                          1992/1993
                    Laporan Penyiasatan Migrasi Malaysia
294.        “                                     1
                           1995
                    Laporan Penyiasatan Migrasi Malaysia
295.        “                                     1
                           1996
                    Laporan Penyiasatan Migrasi Malaysia
296.        “                                     1
                           1997
                    Laporan Penyiasatan Migrasi Malaysia
297.        “                                     1
                           1998
                    Laporan Penyiasatan Migrasi Malaysia
298.        “                                     1
                           1999
                    Laporan Penyiasatan Migrasi Malaysia
299.        “                                     1
                           2000
                    Laporan Penyiasatan Migrasi Malaysia
300.        “                                     1
                           2001
                    Laporan Penyiasatan Migrasi Malaysia
301.        “                                     1
                           2002
                    Laporan Penyiasatan Migrasi Malaysia
302.        “                                     1
                           2003
                    Laporan Penyiasatan Perbelanjaan Isi
303.        “                                     1
                      Rumah Malaysia 1993/94
                    Laporan Penyiasatan Perbelanjaan Isi
304.        “                                     1
                      Rumah Malaysia 1998/99
                    Laporan Penyiasatan Tenaga Buruh
305.        “                                     1
                       Malaysia 1992 - 1993
                    Laporan Penyiasatan Tenaga Buruh
306.        “                                     1
                         Malaysia 1996
                    Laporan Penyiasatan Tenaga Buruh
307.        “                                     1
                         Malaysia 1997
                    Laporan Penyiasatan Tenaga Buruh
308.        “                                     1
                         Malaysia 1998
                    Laporan Penyiasatan Tenaga Buruh
309.        “                                     1
                         Malaysia 1999
                    Laporan Penyiasatan Tenaga Buruh
310.        “                                     1
                         Malaysia 2000
                    Laporan Penyiasatan Tenaga Buruh
311.        “                                     1
                         Malaysia 2001


                           SENARAI TERKINI SEHINGGA 17/01/2007
                   15
                                    BAHAGIAN RUJUKAN
          SENARAI LAPORAN TAHUNAN
     JABATAN KERAJAAN/BADAN BERKANUN MALAYSIA


                                               BIL
BIL       SUMBER              JUDUL BAHAN
                                              NASKHAH
                    Laporan Penyiasatan Tenaga Buruh
312.  JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA                               1
                         Malaysia 2002
                    Laporan Penyiasatan Tenaga Buruh
313.        “                                     1
                         Malaysia 2003
                    Laporan Penyiasatan Tenaga Buruh
314.        “                                     1
                         Malaysia 2004
                     Penyiasatan Perdagangan Borong,
315.        “        Perdagangan Runcit Dan Katering Malaysia         2
                            1993
                     Penyiasatan Perdagangan Borong,
316.        “          Perdagangan Runcit Suku Tahunan            1
                         Pertama 2002
                     Penyiasatan Perdagangan Borong,
317.        “        Perdagangan Runcit Suku Tahunan Kedua           1
                            2002
                     Penyiasatan Perdagangan Borong,
318.        “        Perdagangan Runcit Suku Tahunan Ketiga          1
                            2002
                     Penyiasatan Perdagangan Borong,
319.        “          Perdagangan Runcit Suku Tahunan            1
                         Pertama 2003
                     Penyiasatan Perdagangan Borong,
320.        “        Perdagangan Runcit Suku Tahunan Kedua           1
                            2003
                     Penyiasatan Perdagangan Borong,
321.        “        Perdagangan Runcit Suku Tahunan Ketiga          1
                            2003
                     Penyiasatan Perdagangan Borong,
322.        “          Perdagangan Runcit Suku Tahunan            1
                         Keempat 2003
                     Penyiasatan Perdagangan Borong,
323.        “          Perdagangan Runcit Suku Tahunan            1
                         Pertama 2004
                     Penyiasatan Perdagangan Borong,
324.        “        Perdagangan Runcit Suku Tahunan Ketiga          1
                            2004
                     Penyiasatan Perdagangan Borong,
325.        “          Perdagangan Runcit Suku Tahunan            1
                         Keempat 2004
                   Penyiasatan Perdagangan Edaran Suku
326.        “                                     2
                      Tahunan (Suku Kedua) 2006

                   Perangkaan Penting Malaysia (Keluaran
327.        “                                     1
                        Khas) 1991- 1993
                           SENARAI TERKINI SEHINGGA 17/01/2007
                   16
                                     BAHAGIAN RUJUKAN
          SENARAI LAPORAN TAHUNAN
     JABATAN KERAJAAN/BADAN BERKANUN MALAYSIA


                                                BIL
BIL       SUMBER               JUDUL BAHAN
                                               NASKHAH
                      Laporan Perangkaan Alam Sekitar
328.  JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA                                1
                          Malaysia 2001

                      Laporan Perangkaan Alam Sekitar
329.        “                                      1
                          Malaysia 1998

                      Laporan Perangkaan Alam Sekitar
330.        “                                      1
                          Malaysia 1999

                      Laporan Perangkaan Alam Sekitar
331.        “                                      2
                          Malaysia 2001

                      Laporan Perangkaan Alam Sekitar
332.        “                                      1
                          Malaysia 2002

                      Laporan Perangkaan Alam Sekitar
333.        “                                      1
                          Malaysia 2003
                    Framework For The Development Of
334.        “        Environment Statistics (FDES) In Malaysia          1
                            1998
                     Jadual Hayat Ringkas Semenanjung
335.        “                                      1
                         Malaysia 1991 - 1995

                   Profil Orang Asli Di Semenanjung Malaysia
336.        “                                      1
                             1997

                    Warga Tua Dan Penuaan Penduduk Di
337.        “                                      1
                         Malaysia 1998

                     Perangkaan Perdagangan Luar Negeri
338.        “                                      1
                        Bulanan (Oktober 2005)

                     Perangkaan Perdagangan Luar Negeri
339.        “                                      1
                        Bulanan (November 2005)

                     Perangkaan Perdagangan Luar Negeri
340.        “                                      1
                        Bulanan (Januari 2006)

                     Perangkaan Perdagangan Luar Negeri
341.        “                                      1
                        Bulanan (Februari 2006)

                     Perangkaan Perdagangan Luar Negeri
342.        “                                      1
                         Bulanan (Mac 2006)
                            SENARAI TERKINI SEHINGGA 17/01/2007
                   17
                                     BAHAGIAN RUJUKAN
          SENARAI LAPORAN TAHUNAN
     JABATAN KERAJAAN/BADAN BERKANUN MALAYSIA


                                                BIL
BIL       SUMBER               JUDUL BAHAN
                                               NASKHAH
                     Perangkaan Perdagangan Luar Negeri
343.  JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA                                1
                      (Jadual-Jadual & Ringkasan 2003)

                     Perangkaan Perdagangan Luar Negeri
344.        “                                      1
                      (Jadual-Jadual & Ringkasan 2004)


345.        “           Buku Tahunan Perangkaan 2004             1

                   Perangkaan Petroleum & Gas Asli 2002 &
346.        “                                      1
                           2003

                    Buletin Perangkaan Bulanan Malaysia
347.        “                                      1
                          (Januari 2005)

                    Buletin Perangkaan Bulanan Malaysia
348.        “                                      1
                         (Februari 2005)

                   Buletin Perangkaan Bulanan Malaysia (Mei
349.        “                                      1
                           2005)

                   Buletin Perangkaan Bulanan Malaysia (Jun
350.        “                                      1
                           2005)

                    Buletin Perangkaan Bulanan Malaysia
351.        “                                      1
                         (September 2005)

                    Buletin Perangkaan Bulanan Malaysia
352.        “                                      1
                         (Oktober 2005)

                      Banci Perkhidmatan Pendidikan
353.        “                                      1
                        (Sektor Swasta) 2004

                   Laporan Tahunan Biro Pengaduan Awam
354.   JABATAN PERDANA MENTERI                                 1
                           1991

                   Laporan Tahunan Biro Pengaduan Awam
355.        “                                      1
                           2003

                   Laporan Tahunan Biro Pengaduan Awam
356.        “                                      1
                           2004

     JABATAN PERHUBUNGAN
357.                      Laporan Tahunan 2005               1
     PERUSAHAAN MALAYSIA
                            SENARAI TERKINI SEHINGGA 17/01/2007
                   18
                                      BAHAGIAN RUJUKAN
          SENARAI LAPORAN TAHUNAN
      JABATAN KERAJAAN/BADAN BERKANUN MALAYSIA


                                                 BIL
BIL        SUMBER              JUDUL BAHAN
                                                NASKHAH
      JABATAN PERHUTANAN
358.                      Laporan Tahunan 2000               1
      SEMENANJUNG MALAYSIA

359.         “             Laporan Tahunan 2001               1


360.         “             Laporan Tahunan 2003               1


361.         “             Laporan Tahunan 2004               1

                     Perangkaan Perhutanan Semenanjung
362.         “                                      1
                          Malaysia 2000

                     Perangkaan Perhutanan Semenanjung
363.         “                                      1
                          Malaysia 2001

     JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
364.                  Laporan Tahunan 1995 (Bahagian Latihan)          2
         MALAYSIA


365.         “         Laporan Tahunan 1996 (Bahagian Latihan)          2


    JABATAN PERKHIDMATAN KAJICUACA
366.                      Laporan Tahunan 1998               2
         MALAYSIA

367.         “             Laporan Tahunan 1999               2


368.         “             Laporan Tahunan 2000               2


369.         “             Laporan Tahunan 2001               2


370.         “             Laporan Tahunan 2002               2


371.         “             Laporan Tahunan 2003               2


372.         “             Laporan Tahunan 2004               1
                             SENARAI TERKINI SEHINGGA 17/01/2007
                    19
                                      BAHAGIAN RUJUKAN
          SENARAI LAPORAN TAHUNAN
      JABATAN KERAJAAN/BADAN BERKANUN MALAYSIA


                                                 BIL
BIL        SUMBER              JUDUL BAHAN
                                                NASKHAH
    JABATAN PERLINDUNGAN HIDUPAN
373.    LIAR DAN TAMAN NEGARA      Laporan Tahunan PERHILITAN 1999            1
      SEMENANJUNG MALAYSIA

374.         “           Laporan Tahunan PERHILITAN 2000            1


375.         “           Laporan Tahunan PERHILITAN 2001            2


376.         “           Laporan Tahunan PERHILITAN 2002            2


377.         “           Laporan Tahunan PERHILITAN 2003            1


378.         “         Laporan Tahunan Taman Negara 1993             1


379.         “         Laporan Tahunan Taman Negara 1996             1


380.         “         Laporan Tahunan Taman Negara 1998             1


381.  JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN
                         Laporan Tahunan 2005               1
       INTEGRASI NASIONAL
    JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN
382.   PEMBANGUNAN MASYARAKAT         Laporan Tahunan 1996               1
         MALAYSIA
383.         “              Laporan Tahunan 1998               1

384.         “              Laporan Tahunan 2001               1

385.         “              Laporan Tahunan 2002               1

386.         “              Laporan Tahunan 2004               1
    JABATAN PERTANIAN SEMENANJUNG  Laporan Penyiasatan Pengeluaran     Padi
387.                                               1
         MALAYSIA          (Musim Utama 1993/1994)
                    Laporan Penyiasatan Pengeluaran     Padi
388.         “                                      2
                       (Musim Utama 1995/1996)
                    Laporan Penyiasatan Pengeluaran     Padi
389.         “                                      1
                       (Musim Utama 1997/1998
                    Laporan Penyiasatan Pengeluaran     Padi
390.         “                                      1
                       (Musim Utama 1998/1999)


                             SENARAI TERKINI SEHINGGA 17/01/2007
                    20
                                     BAHAGIAN RUJUKAN
          SENARAI LAPORAN TAHUNAN
      JABATAN KERAJAAN/BADAN BERKANUN MALAYSIA


                                                BIL
BIL        SUMBER             JUDUL BAHAN
                                               NASKHAH
    JABATAN PERTANIAN SEMENANJUNG  Laporan Penyiasatan Pengeluaran Padi
391.                                               1
         MALAYSIA          (Musim Utama 1999/2000)
                    Laporan Penyiasatan Pengeluaran Padi
392.         “                                      1
                          (Luar Musim 1994)
                    Laporan Penyiasatan Pengeluaran Padi
393.         “                                      1
                          (Luar Musim 1997)
                    Laporan Penyiasatan Pengeluaran Padi
394.         “                                      1
                         (Luar Musim 1998)
                    Data Siri Masa Keluasan Tanaman Kontan
395.         “                                      1
                     Semenanjung Malaysia 1999-1999
                    Perangkaan Keluasan Tanaman Buah-
                                                 1
396.         “         Buahan Utama Semenanjung Malaysia
                             1994
397.         “           Perangkaan Padi Malaysia 1994            1

398.         “           Perangkaan Padi Malaysia 1998            1

399.         “           Perangkaan Padi Malaysia 1999            1

400.         “           Perangkaan Padi Malaysia 2000            1
                    Data Siri Masa- Keluasan Tanaman Kontan
401.         “                                      1
                      Semenanjung Malaysia 1990-1999
                     Laporan Penyiasatan Pengeluaran Padi
402.         “                                      1
                        Musim Utama 2003/2004
      JABATAN TENAGA RAKYAT
403.                      Laporan Tahunan 2002               1
    (KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA)
      JABATAN TENAGA KERJA
404.    SEMENANJUNG MALAYSIA        Laporan Tahunan 2004               2
    (KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA)
405.   JABATAN STANDARD MALAYSIA       Laporan Tahunan 2002               2

406.         “             Laporan Tahunan 2003               1

407.         “             Laporan Tahunan 2004               1

409.         “             Laporan Tahunan 2005               1
     JABATAN UKUR DAN PEMETAAN
410.                      Laporan Tahunan 2000               1
         MALAYSIA
411.         “             Laporan Tahunan 2001               1

412.         “             Laporan Tahunan 2002               1

413.         “           Laporan Tahunan JUPEM 2002              1


                            SENARAI TERKINI SEHINGGA 17/01/2007
                    21
                                    BAHAGIAN RUJUKAN
          SENARAI LAPORAN TAHUNAN
     JABATAN KERAJAAN/BADAN BERKANUN MALAYSIA


                                               BIL
BIL       SUMBER             JUDUL BAHAN
                                              NASKHAH
    JABATAN UKUR DAN PEMETAAN
414.                   Laporan Tahunan JUPEM 2003             2
         MALAYSIA
    JEMAAH PEMASARAN LADA HITAM
415.                     Laporan Tahunan 1994               1
         MALAYSIA
416.        “            Laporan Tahunan 1995               1

417.        “            Laporan Tahunan 1996               2

418.        “            Laporan Tahunan 1997               1

419.        “            Laporan Tahunan 1998               1

420.        “            Laporan Tahunan 1999               1

421.        “            Laporan Tahunan 2001               1

422.        “            Laporan Tahunan 2002               1

423.        “            Laporan Tahunan 2003               1
     JABATAN TENAGA KERJA
424.                     Laporab Tahunan 2005               2
     SEMENANJUNG MALAYSIA
425.    JOHOR CORPORATION         Laporan Tahunan 1998               1

426.        “            Laporan Tahunan 2001               1

427.        “            Laporan Tahunan 2003               1

428.   KASTAM DIRAJA MALAYSIA       Laporan Tahunan 2001               1

429.        “            Laporan Tahunan 2002               1
    KEMENTERIAN KEBUDAYAAN,
430.  KESENIAN DAN PELANCONGAN       Laporan Tahunan 1993               1
        MALAYSIA
431.        “            Laporan Tahunan 1995               1

432.        “            Laporan Tahunan 1996               1

433.        “            Laporan Tahunan 1997               1

434.        “            Laporan Tahunan 1998               2

435.        “            Laporan Tahunan 1999               2
                           SENARAI TERKINI SEHINGGA 17/01/2007
                   22
                                      BAHAGIAN RUJUKAN
          SENARAI LAPORAN TAHUNAN
      JABATAN KERAJAAN/BADAN BERKANUN MALAYSIA


                                                 BIL
BIL        SUMBER              JUDUL BAHAN
                                                NASKHAH
     KEMENTERIAN KEBUDAYAAN,
436.   KESENIAN DAN PELANCONGAN        Laporan Tahunan 2000               3
         MALAYSIA
437.         ”             Laporan Tahunan 2001               1
                     Laporan Tahunan Statistik Pelacongan
438.         “                                      1
                            1995
                     Laporan Tahunan Statistik Pelancongan
439.         “                                      1
                            1997
440.    KEMENTERIAN KERJARAYA        Laporan Tahunan 2002               2

441.         “             Laporan Tahunan 2003               2

442.  KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA       Annual Report 1980               1

443.         “              Annual Report 1981               1

444.         “              Annual Report 1982               1

445.         “             Annual Report 1983/84               1

446.         “              Annual Report 1988               1

447.         “              Annual Report 1992               1

448.  KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA       Annual Report 1993               1

449.         “              Annual Report 1995               1

450.         “              Annual Report 1996               1

451.         “              Annual Report 1997               1

452.         “              Annual Report 1998               1

453.         “              Annual Report 1999               2

454.         “              Annual Report 2000               1

455.         “              Annual Report 2001               1

456.         “              Annual Report 2002               1

457.         “             Laporan Tahunan 2003               1
                             SENARAI TERKINI SEHINGGA 17/01/2007
                    23
                                       BAHAGIAN RUJUKAN
           SENARAI LAPORAN TAHUNAN
      JABATAN KERAJAAN/BADAN BERKANUN MALAYSIA


                                                  BIL
BIL        SUMBER                JUDUL BAHAN
                                                 NASKHAH
458.  KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA         Annual Report 2003               1

459.         “               Laporan Tahunan 2004               1

460.         “                Annual Report 2004               1

461.         “                Annual Report 2005               1
                     Laporan Dwi Tahunan Hospital Selayang
462.         “                                       1
                           2001 & 2002
                     Malaysian Economy Quarterly Update
463.  KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA                                 2
                            June 2006
     KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
464.                        Laporan Tahunan 1997               1
         USAHAWAN
465.         “               Laporan Tahunan 1998               1

466.         “               Laporan Tahunan 1999               1

467.         “               Laporan Tahunan 2000               1

468.         “               Laporan Tahunan 2001               1
     KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
469.                        Laporan Tahunan 2002               1
         USAHAWAN
470.         “               Laporan Tahunan 2003               1

471.  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA       Laporan Tahunan 1995               1

472.         “         Perangkaan Pendidikan Di Malaysia 1986           1

473.         “         Perangkaan Pendidikan Di Malaysia 1987           5

474.         “         Perangkaan Pendidikan Di Malaysia 1989           2

475.         “               Laporan Tahunan 1995               1

476.         “               Laporan Tahunan 1998               2

477.         “               Laporan Tahunan 2001               2

478.         “               Laporan Tahunan 2002               1

479.         “               Laporan Tahunan 2003               1
                       Laporan Tahunan Bahagian Teknologi
480.         “                                       1
                            Pendidikan 2001


                              SENARAI TERKINI SEHINGGA 17/01/2007
                     24
                                       BAHAGIAN RUJUKAN
           SENARAI LAPORAN TAHUNAN
      JABATAN KERAJAAN/BADAN BERKANUN MALAYSIA


                                                  BIL
BIL        SUMBER               JUDUL BAHAN
                                                 NASKHAH
                      Laporan Tahunan Bahagian Teknologi
481.  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA                                1
                          Pendidikan 2002
                     Laporan Tahunan Pusat Perkembangan
482.         “                                       1
                        Kurikulum 2002/2003/2004
    KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM
483.                        Laporan Tahunan 1995               1
    NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA
484.         “              Laporan Tahunan 1996               1

485.         “              Laporan Tahunan 1997               1

486.         “              Laporan Tahunan 1998               1

487.         “              Laporan Tahunan 1999               1
    KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM
488.                        Laporan Tahunan 2000               2
    NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA
489.         “              Laporan Tahunan 2001               1

490.         “              Laporan Tahunan 2002               1

491.         “            Laporan Dwi Tahunan 2000 - 2001            1

492.         “              Laporan Tahunan 2003               1
     KEMENTERIAN PENGANGKUTAN
493.                   Statistik Pengangkutan Malaysia 2000            1
         MALAYSIA
494.         “          Statistik Pengangkutan Malaysia 2001            1

495.         “          Statistik Pengangkutan Malaysia 2002            1
                        Statistik Pengangkutan Malaysia
496.         “                                       1
                              2003-2004
     KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN
497.                      Laporan Tahunan 1994/95/96              3
       KERAJAAN TEMPATAN
498.         “             Laporan Tahunan 1997/1998              1

499.         “              Laporan Tahunan 1999               1

500.         “              Laporan Tahunan 2003               1
    KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI
     DAN ALAM SEKITAR MALAYSIA/
501.                         Annual Report 1989               1
    KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN
        ALAM SEKITAR
502.         “              Laporan Tahunan 1994               1                              SENARAI TERKINI SEHINGGA 17/01/2007
                     25
                                       BAHAGIAN RUJUKAN
           SENARAI LAPORAN TAHUNAN
      JABATAN KERAJAAN/BADAN BERKANUN MALAYSIA


                                                  BIL
BIL        SUMBER               JUDUL BAHAN
                                                 NASKHAH
    KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI
     DAN ALAM SEKITAR MALAYSIA/
503.                       Laporan Tahunan 1996               2
    KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN
        ALAM SEKITAR
504.         “              Laporan Tahunan 1997               1

505.         “              Laporan Tahunan 1998               1

506.         “              Laporan Tahunan 2001               3

507.         “              Laporan Tahunan 2002               1

508.         “              Laporan Tahunan 2003               2

509.         “              Laporan Tahunan 2004               1
                       Malaysian Science and Technology
510.         “                                       1
                          Indicators 2004 Report
511.  KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA        Laporan Tahunan 1998               1

512.         “              Laporan Tahunan 2001               1

513.         “              Laporan Tahunan 2002               1

514.         “              Laporan Tahunan 2003               1

515.         “              Laporan Tahunan 2004               1
      KEMENTERIAN TANAH DAN
516.                       Laporan Tahunan 2001               1
      PEMBANGUNAN KOPERASI
517.         “              Laporan Tahunan 2003               1
    KEMENTERIAN TENAGA, KOMUNIKASI
518.                       Laporan Tahunan 2001               1
     DAN MULTIMEDIA MALAYSIA
     KEMENTERIAN TENAGA AIR DAN
519.                       Laporan Tahunan 2004               2
      KOMUNIKASI MALAYSIA
520.         “              Laporan Tahunan 2002               1
    KOLEJ UNIVERSITI KEJURUTERAAN &
521.                       Laporan Tahunan 2005               1
       TEKNOLOGI MALAYSIA
522.  KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA     Laporan Tahunan KWSP 2001              1

523.         “            Laporan Tahunan KWSP 2002              1

524.         “            Laporan Tahunan KWSP 2003              1                              SENARAI TERKINI SEHINGGA 17/01/2007
                     26
                                     BAHAGIAN RUJUKAN
           SENARAI LAPORAN TAHUNAN
      JABATAN KERAJAAN/BADAN BERKANUN MALAYSIA


                                                BIL
BIL        SUMBER             JUDUL BAHAN
                                               NASKHAH
525.  KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA    Laporan Tahunan KWSP 2004              1

526.         “            Laporan Tahunan KWSP 2005              1

527.   LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI     Laporan Tahunan LHDN 1995              1

528.         “            Laporan Tahunan LHDN 1996              1

529.         “            Laporan Tahunan LHDN 1997              1

530.         “            Laporan Tahunan LHDN 1998              1

531.         “            Laporan Tahunan LHDN 1999              1

532.         “            Laporan Tahunan LHDN 2000              1

533.         “            Laporan Tahunan LHDN 2001              1

534.         “            Laporan Tahunan LHDN 2002              1

535.         “            Laporan Tahunan LHDN 2003              1

536.         “            Laporan Tahunan LHDN 2004              1
     LEMBAGA KEMAJUAN TANAH
537.                     Laporan Tahunan FELDA 1997             1
      PERSEKUTUAN (FELDA)
538.         “             Laporan Tahunan 1998               1

539.         “             Laporan Tahunan 1999               1

540.         “             Laporan Tahunan 2000               1

541.    LEMBAGA KOKO MALAYSIA        Laporan Tahunan 1993               4

542.         “            Laporan Tahunan FELDA 1998             1

543.         “            Laporan Tahunan FELDA 1999             1

544.         “            Laporan Tahunan FELDA 2000             1

545.  LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA      Laporan Tahunan 2004               1
     LEMBAGA PENDAFTARAN DAN
    PERLESENAN MINYAK KELAPA SAWIT
546.                     Laporan Tahunan PORLA 1995             1
    KEMENTERIAN PERUSAHAAN UTAMA
         MALAYSIA


                            SENARAI TERKINI SEHINGGA 17/01/2007
                    27
                                     BAHAGIAN RUJUKAN
           SENARAI LAPORAN TAHUNAN
      JABATAN KERAJAAN/BADAN BERKANUN MALAYSIA


                                                BIL
BIL        SUMBER             JUDUL BAHAN
                                               NASKHAH
     LEMBAGA PENDAFTARAN DAN
    PERLESENAN MINYAK KELAPA SAWIT
547.                     Laporan Tahunan PORLA 2001             1
    KEMENTERIAN PERUSAHAAN UTAMA
         MALAYSIA
    LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN
548.   PERSEKUTUAN KEMENTERIAN      Laporan Tahunan FAMA 1997              1
     PERTANIAN MALAYSIA (FAMA)

549.         “           Laporan Tahunan FAMA 1998              2

550.         “           Laporan Tahunan FAMA 1999              2

551.         “           Laporan Tahunan FAMA 2000              2

552.         “           Laporan Tahunan FAMA 2001              2

553.         “           Laporan Tahunan FAMA 2002              2

554.         “             Laporan Tahunan 2003               2
      LEMBAGA PENDUDUK DAN      Laporan Kajian Penduduk Daerah
555.                                               1
    PEMBANGUNAN KELUARGA ( LPPKN)     Semenanjung Malaysia 1992
                    Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan
556.         “                                     1
                            1996
557.         “             Annual Report 1996               1

558.         “             Laporan Tahunan 1997               1
                    Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan           1
559.         “
                            1999
                    Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan
560.         “                                     1
                            2000
                    Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan
561.         “                                     1
                            2001
562.         “             Laporan Tahunan 2003               1
    LEMBAGA PERLESENAN TENAGA ATOM
563.                      Laporan Tahunan 1999               1
          (AELB)
564.         “             Laporan Tahunan 2000               1

565.         “             Laporan Tahunan 2002               1

566.         “             Laporan Tahunan 2003               2

567.  LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG       Laporan Tahunan 1997               2


                            SENARAI TERKINI SEHINGGA 17/01/2007
                    28
                                    BAHAGIAN RUJUKAN
          SENARAI LAPORAN TAHUNAN
      JABATAN KERAJAAN/BADAN BERKANUN MALAYSIA


                                               BIL
BIL        SUMBER            JUDUL BAHAN
                                              NASKHAH
568.  LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG      Laporan Tahunan 1998               2

569.         “            Laporan Tahunan 1999               2

570.         “            Laporan Tahunan 2000               2
    MAJLIS KEBANGSAAN BAGI ORANG
571.                     Laporan Tahunan 2005               l
        BUTA MALAYSIA
     MAJLIS PENYELIDIKAN DAN
572.                     Laporan Tahunan 1995               1
       KEMAJUAN SAINS
573.         “            Laporan Tahunan 1996               2

574.         “            Laporan Tahunan 1999               1

575.         “            Laporan Tahunan 2002               1

576.         “            Laporan Tahunan 2003               1

577.         “            Laporan Tahunan 2004               2

    MALAYSIA CENTRE FOR REMOTE
578.                     Laporan Tahunan 2004               1
       SENSING (MACRES)
579.  MALAYSIAN CHAMBER OF MINES      Year Book 2003/2004               1

580.         “            Year Book 2004/2005               1

581.         “            Annual Report 2004               1

582.  MARITIME INSTITUTE OF MALAYSIA     Annual Report 1997               1

583.         “            Annual Report 2002               1

584.  PUSAT PUNGUTAN ZAKAI - MAIWIP     Laporan Tahunan 2003               2

585.         “            Annual Report 2004               1

586.         “            Annual Report 2005               1
    PADIBERAS NASIONAL BERHAD
587.                     Laporan Tahunan 1996               1
         (BERNAS)
588.         “            Laporan Tahunan 1997               1

589.         “            Laporan Tahunan 1998               1

590.         “            Laporan Tahunan 1999               1


                           SENARAI TERKINI SEHINGGA 17/01/2007
                    29
                                     BAHAGIAN RUJUKAN
          SENARAI LAPORAN TAHUNAN
      JABATAN KERAJAAN/BADAN BERKANUN MALAYSIA


                                                BIL
BIL       SUMBER              JUDUL BAHAN
                                               NASKHAH
     PADIBERAS NASIONAL BERHAD
591.                      Laporan Tahunan 2003               1
         (BERNAS)
592.         “              Annual Report 2000               1

593.         “              Annual Report 2001               1
     PERBADANAN BEKALAN AIR
594.                       Annual Report 2005               1
        PULAU PINANG
     PERBADANAN HARTA INTELEK
595.                      Laporan Tahunan 2003               1
         MALAYSIA
596.         “             Laporan Tahunan 2004               1
     PERBADANAN KEMAJUAN FILEM
597.                      Laporan Tahunan 2000               1
       NASIONAL MALAYSIA
    PERBADANAN KEMAJUAN IKTISAD
598.                        Profil Korporat                1
       NEGERI KELANTAN
    PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM
599.                      Laporan Tahunan 1972               1
         SELANGOR
600.         “             Laporan Tahunan 1973               1

601.         “             Laporan Tahunan 1974               1

602.         “             Laporan Tahunan 1975               1

603.         “             Laporan Tahunan 1976               1

604.         “             Laporan Tahunan 1977               1

605.         “             Laporan Tahunan 1978               1

606.         “             Laporan Tahunan 1979               1

607.         “             Laporan Tahunan 1980               1
                      Cemerlang 30 Tahun (1997-2001)
608.         “                                      1
                          Keluaran Khas
609.         “             Laporan Tahunan 1982               1

610.         “             Laporan Tahunan 1983               1

611.         “             Laporan Tahunan 1984               1

612.         “             Laporan Tahunan 1985               1

613.         “             Laporan Tahunan 1986               1                            SENARAI TERKINI SEHINGGA 17/01/2007
                   30
                                     BAHAGIAN RUJUKAN
          SENARAI LAPORAN TAHUNAN
      JABATAN KERAJAAN/BADAN BERKANUN MALAYSIA


                                                BIL
BIL        SUMBER             JUDUL BAHAN
                                               NASKHAH
    PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM
614.                     Laporan Tahunan 1987               1
         SELANGOR
615.         “            Laporan Tahunan 1988               1

616.         “            Laporan Tahunan 1989               1

617.         “            Laporan Tahunan 1990               1

618.         “            Laporan Tahunan 1996               1

619.         “            Laporan Tahunan 1997               1

620.         “            Laporan Tahunan 1998               1

621.         “            Laporan Tahunan 1999               1

622.         “            Laporan Tahunan 2003               1

623.         “            Laporan Tahunan 2004               1

624.         “            Laporan Tahunan 2005               1

625.  PERBADANAN PRODUKTIVITI NEGARA     Productivity Report 2003             1

626.         “            Laporan Produktiviti 2003             1

627.         “            Productivity Report 2004             1

628.         “            Laporan Produktiviti 2004             1

629.         “            Laporan Tahunan 2005               2

630.  PERMODALAN NASIONAL BERHAD      Laporan Tahunan 2001               2

631.         “            Laporan Tahunan 2002               2

632.         “            Laporan Tahunan 2003               1

633.         “            Laporan Tahunan 2004               1

634.         “            Laporan Tahunan 2005               2

635.  PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA      Laporan Tahunan 1994               1

636.         “            Laporan Tahunan 1997               1                            SENARAI TERKINI SEHINGGA 17/01/2007
                    31
                                      BAHAGIAN RUJUKAN
          SENARAI LAPORAN TAHUNAN
      JABATAN KERAJAAN/BADAN BERKANUN MALAYSIA


                                                 BIL
BIL       SUMBER               JUDUL BAHAN
                                                NASKHAH
637.  PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA        Laporan Tahunan 1999               1

638.         “              Laporan Tahunan 2000               1

639.         “              Laporan Tahunan 2001               1

640.         “              Laporan Tahunan 2002               1
                      Laporan Bulan Membaca Kebangsaan
641.         “                                       1
                             2003
                       Maklumat Mengenai Perpusatakaan
642.         “                                       1
                           Negara Malaysia
643.  PERPUSTAKAAN NEGERI SABAH        Laporan Jubli Perak 1997             1
    PERSATUAN BANK-BANK DALAM
644.                       Laporan Tahunan 2004               1
         MALAYSIA
    PETROLIAM NASIONAL BERHAD
645.                        Annual Report 2004               2
        (PETRONAS)
646.         “               Annual Report 2006               2

647.    POLIS DIRAJA MALAYSIA         Laporan Tahunan 1998               1

648.         “              Laporan Tahunan 1999               2

649.         “              Laporan Tahunan 2000               1

650.                       Laporan Tahunan 2001               1
           “
651.                       Laporan Tahunan 2003               1
           “
652.        SIRIM             Laporan Tahunan 2003               1
    SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA
653.                        Annual Report 2001               1
      MALAYSIA (SUHAKAM)
654.         “              Laporan Tahunan 2003               1
                        Komunikasi dan Multimedia
    SURUHANJAYA KOMUNIKASI DAN
655.                       Fakta and Aneka Terpilih             1
      MULTIMEDIA MALAYSIA
                             Q1 2003
                        Komunikasi dan Multimedia
656.         “              Fakta and Aneka Terpilih             1
                            Q2 2003
                        Komunikasi dan Multimedia
657.         “              Fakta and Aneka Terpilih             1
                             Q3 2003                             SENARAI TERKINI SEHINGGA 17/01/2007
                    32
                                     BAHAGIAN RUJUKAN
         SENARAI LAPORAN TAHUNAN
     JABATAN KERAJAAN/BADAN BERKANUN MALAYSIA


                                                BIL
BIL       SUMBER             JUDUL BAHAN
                                               NASKHAH
                      Komunikasi dan Multimedia
    SURUHANJAYA KOMUNIKASI DAN
658.                    Fakta and Aneka Terpilih              1
     MULTIMEDIA MALAYSIA
                          Q4 2003
                      Komunikasi dan Multimedia
659.        “            Fakta and Aneka Terpilih              1
                          Q1 2004
                      Komunikasi dan Multimedia
660.        “            Fakta and Aneka Terpilih              1
                          Q2 2004
                      Komunikasi dan Multimedia
661.        “            Fakta and Aneka Terpilih              1
                          Q3 2004
                      Komunikasi dan Multimedia
662.        “            Fakta and Aneka Terpilih              1
                          Q4 2004
                      Komunikasi dan Multimedia
663.        “            Fakta and Aneka Terpilih              1
                          Q1 2005
                      Komunikasi dan Multimedia
664.        “            Fakta and Aneka Terpilih              1
                          Q2 2005
                      Komunikasi dan Multimedia
665.        “            Fakta and Aneka Terpilih              1
                          Q3 2005
                      Komunikasi dan Multimedia
666.        “            Fakta and Aneka Terpilih              1
                          Q4 2005
                      Komunikasi dan Multimedia
667.        “            Fakta and Aneka Terpilih              1
                          Q1 2006
668.        “         Industry Performance Report 1999-2001           2

669.        “           Industry Performance Report 2002            1

670.        “           Industry Performance Report 2003            2

671.        “           Industry Performance Report 2004            2

672.        “           Industry Performance Report 2005            2
                  Framework for Industry Development 2002-
673.        “                                      1
                           2006
                  Featuring the Household Use of the Internet
674.        “                                      1
                          Survey 2005
675.        “         Featuring the Hand Phone Users Survey           2                            SENARAI TERKINI SEHINGGA 17/01/2007
                  33
                                     BAHAGIAN RUJUKAN
         SENARAI LAPORAN TAHUNAN
     JABATAN KERAJAAN/BADAN BERKANUN MALAYSIA


                                                BIL
BIL       SUMBER              JUDUL BAHAN
                                               NASKHAH
    SURUHANJAYA KOMUNIKASI DAN
676.                       Anti -Spam Toolkit               1
     MULTIMEDIA MALAYSIA
677.        “           Market & Financial Review 1Q 2006           1

678.        “           Market & Financial Review 1H 2006           2

679.        “             Laporan Tahunan 2004               1

680.        “             Laporan Tahunan 2005               2
    SURUHANJAYA PILIHANRAYA
681.                     Laporan Tahunan 1995               1
        MALAYSIA
                     Laporan Pilihan Raya Umum Dewan
682.        “                                      1
                      Undangan Negeri Sabah 1999
683.   SURUHANJAYA SEKURITI         Annual Report 1995               1

684.        “              Annual Report 1996               1

685.        “             Laporan Tahunan 1996               1
                  Securities Commision Business Plan 1998-
686.        “                                      2
                           2000
687.        “              Annual Report 1999               1

688.        “             Laporan Tahunan 1999               1

689.        “              Annual Report 2000               1

690.        “             Laporan Tahunan 2000               1

691.        “              Annual Report 2001               1

692.        “             Laporan Tahunan 2001               1

693.        “              Annual Report 2002               1

694.        “             Laporan Tahunan 2002               1

695.        “              Annual Report 2003               1

696.        “             Laporan Tahunan 2003               1

697.        “              Annual Report 2004               1

698.        “              Annual Report 2005               1                            SENARAI TERKINI SEHINGGA 17/01/2007
                  34
                                    BAHAGIAN RUJUKAN
          SENARAI LAPORAN TAHUNAN
     JABATAN KERAJAAN/BADAN BERKANUN MALAYSIA


                                               BIL
BIL       SUMBER             JUDUL BAHAN
                                              NASKHAH
699.    SURUHANJAYA SEKURITI        Laporan Tahunan 2005               1
    UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN
     PERANCANGAN PENGURUSAN
700.  MALAYSIA, JABATAN PERDANA       Laporan Tahunan 1996               1
         MENTERI
         (MAMPU)
701.         “            Laporan Tahunan 1997               2

702.         “            Laporan Tahunan 1999               1

703.         “            Laporan Tahunan 2000               1

704.         “            Laporan Tahunan 2001               1

705.         “            Laporan Tahunan 2002               1

706.   UNIVERSITI MALAYSIA SABAH      Laporan Tahunan 2000               1

707.         “            Laporan Tahunan 2001               1

708.  UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK      Laporan Tahunan 1995               1

709.  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA     Laporan Tahunan 2000               1

710.         “            Laporan Tahunan 2003               1

711.         “            Laporan Tahunan 2004               1

712.   UNIVERSITI UTARA MALAYSIA     Laporan Tahunan 2003-2004             1

713.         “            Laporan Tahunan 2005               1
    YAYASAN KEBAJIKAN NEGARA
714.                     Laporan Tahunan 2004               1
        MALAYSIA
                           SENARAI TERKINI SEHINGGA 17/01/2007
                    35

								
To top