Prekršaji iz zakona o komunalnoj policiji - seminarski by Daliborr

VIEWS: 5 PAGES: 2

									Prekršaji iz zakona o komunalnoj policiji
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 36 | Nivo: Visoka škola unitrašnjih poslova, Banja Luka

SADRŽAJ
PREKRŠAJ IZ ZAKONA O KOMUNALNOJ POLICIJI
UVOD............................................................................................................ 2
PREKRŠAJI IZ ZAKONA O KOMUNALNOJ POLICIJI.......................... 3
Nadzor i ovlašćenja komunalne policije………………………………. 3
ODLUKE KOJE KORISTI ODIJELJENJE KOMUNALNE POLICIJE GRADA BANJA
LUKA…………………………………………………………….. 6
3.1. Odluka o komunalnom redu……………………………………………6
Odluka o određivanju radnog vremena ugostiteljskim objektima na području grada Banja
Luka..................................................................................... 13
Oodluka o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku,
zanatsku i uslužnu djelatnost................................ 14
Odluka o zaštiti i držanju životinja.......................................................... 16
3.5.Odluka o javnom oglašavanju na području grada Banja Luka................ 18
Odluka o grobljima i pogrebnoj djelatnosti............................................. 20
Oodluka o organizaciji i radu higijeničarske službe................................ 22
Oodluka o načinu i uslovima prekopavanja javnih površina na području grada Banja
Luka............................................................................................... 23
3.9.Odluka o javnom prevozu lica i stvari na području grada Banja Luka.. 25
3.10.Odluka o seoskim vodovodima.............................................................. 27
3.11.Odluka o vrelovodnoj mreži.................................................................. 28
3.12.Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama..................................... 30
3.13.Odluka o bezbjednosti saobraćaja na putevima grada Banja Luka........ 33
3.14.Odluka o isticanju naziva firme............................................................. 35
4. ZAKLJUČAK.................................................................................................. 36
5. LITERATURA................................................................................................ 37
UVOD
Komunalna policija je organ gradske odnosno opštinske uprave.Unutrašnju organizaciju Komunalne
policije utvrđuje načelnik opštine Pravilnikom o organizaciji opštinske uprave. Komunalnom policijom
rukovodi načelnik koji istovremeno obavlja poslove komunalnog policajca.
Nadzor nad radom Policije vrši ministarstvo nadležno za komunalne djelatnosti. Protiv rješenja i zaključka
o dozvoli izvršenja Komunalne policije, može se izjaviti žalba, a ista ne odlaže izvršenje rješenja. Žalba se
podnosi načelniku opštine u roku od osam dana od dana prijema rješenja
Nadležnosti komunalne policije su: provođenje upravnog postupka, izrada rješenja i preduzimanje
propisanih mjera u skaladu sa Zakonom i drugim opštim aktima, izrada izvještaja i informacija za potrebe
gradonačelnika i Skupštine grada, administrativno – tehnički poslovi, obezbjeđenje statističkih i drugih
podataka za potrebe Odsjeka za razvoj i međunarodnu saradnju.
Nadležnosti i ovlašćenja komunalne policije proizilaze iz Zakona o Komunalnoj policiji (Službeni glasnik
RS; broj 85/03). Zatim iz odluka skupština grada, odnosno opštine iz komunalnih i drugih oblasti.
U daljem toku seminarskog rada koristili smo se odlukama skupštine grada Banja Luka:

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
PREUZETI NA SAJTU. ----------

www.maturskiradovi.net
MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:   maturskiradovi.net@gmail.com

								
To top