Docstoc

Osiguranje lica

Document Sample
Osiguranje lica Powered By Docstoc
					Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Osiguranje lica". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko
500 reči izdvojenih iz rada.

Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da
bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U
tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.

Ako tekst koji se nalazi ispod nije čitljiv (sadrži kukice, znakove pitanja ili nečitljive karaktere), molimo
Vas, prijavite to ovde.

Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA
RUKOVODECE KADROVE

SEMINARSKI RAD

IZ PREDMETA: PRAVO OSIGURANJA

NA TEMU: OSIGURANJE LICA

DIFERENCIJALNI

br.ind D 201-09

SADRŽAJ

UVOD 3

1. OSIGURANJE LICA 4

2. OSIGURANJE ŽIVOTA 4

2.1 Osiguranje zivota s obzirom na rizik obuhvacen osiguranjem 5

2.2 Osiguranje zivota prama nacinu zakljucivanja ugovora 7

2.3 Podela osiguranja prema nacinu isplate osiguravajuce sume 8

2.4 Podela osiguranja prema broju osiguranjih lica 8

2.5 Podela sa obzirom na promenjljivost osiguranih suma i premija 8

3.RIZICI ISLUCENI IZ OSIGURANJA 9

4. PRAVA IZ MATEMATICKE REZERVE 10

5. OSIGURANJE ŽIVOTA U KORIST TREĆIH LICA 11

5.1 Odredjivanje korisnika 11

5.2 Opazanje korisnika 12

5.3 Pravni polozaj korisnika 12

6. ZAKLJUĆAK 14
LITERATURA 15

UVOD

Životno osiguranje je mogućnost da čovek osigura svoj život i budućnost svojih najbližih, i ne samo to,
nego i mogućnost ulaganja u ličnu budućnost, kao i štednju. Osiguranje života pruža pokriće za slučaj
prirodne smrti, tj. smrti zbog bolesti i za nesrećni slučaj koji za posledicu ima smrt. Ono što je najvažnije -
osiguranje života po isteku trajanja pokriva isplatu za doživljenje. Osiguranik dobija zagarantovanu
osiguranu sumu zajedno sa pripadajućom dobiti. Po isteku trajanja osiguranja, ugovarač može da
odabere način isplate naknade. Korisnik uplatom premije osiguranja života stiče pravo na pripadajući
udeo u dobiti koje Društvo ostvaruje. Isplata je moguća odjednom ili putem mesečne, tromesečne,
polugodišnje ili godišnje rente.

Životno osiguranje može da se iskoristi i kao vid štednje kojim može da se finansira školovanje dece ili
kao pokriće kredita kod banke. To znači da životno osiguranje ima i funkciju dodatnog prihoda uz penziju.

Propisi koji su doneti u oblasti osiguranja omogućili osiguravajućim kućama da rade mnogo bolje, a
klijentima je pružena apsolutna pravna zaštita. Prilike u Srbiji su se znatno popravile, osiguvarajuće kuće
u datim okolnostima moraju biti zadovoljni uslovima u kojima rade, a možemo čak reći da su u nekim
segmentima rezultati bolji nego u osiguravajućim društvima u državama u okruženju Pošto današnji
dinamičan stil života nosi i veću neizvesnost, raste svest o potrebi da se ljudi osiguraju, pa se to i dešava
čim im prilike to dozvole. No, mnogi su i dalje često skloni da misle da je osiguranje „skupo“ i da nisu u
mogućnosti da izdvajaju tolika sredstva. Pre svega, kod izbora programa osiguranja života treba sagledati
sopstvene potrebe i prema njima opredeliti vrstu životnog osiguranja. U skladu sa tim, izbor programa
osiguranja života, uz poznata pokrića (doživljenje isteka ugovora, smrt usled bolesti i smrt kao posledica
nesrećnog slučaja), može obuhvatati i rizike teških bolesti. Bitno je napomenuti da, zbog izrazito
individualnog karaktera osiguranja života, na određivanje mogućih uslova i pokrića po polisi osiguranja
utiču razni faktori: pol ugovarača osiguranja, njegovo pristupno starosno doba, psihofizičko stanje zdravlja
i slično.

... --------------------OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
           PREUZETI NA SAJTU.---------------------
                    www.maturskiradovi.net
              MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:
                  maturskiradovi.net@gmail.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:7/17/2012
language:
pages:2