4. SINIF MADDEYI TANIYALIM

Document Sample
4. SINIF MADDEYI TANIYALIM Powered By Docstoc
					2. Ünite: Maddeyi Tanıyalım
Kazanım: Maddeleri beş duyu organı ile fark edilen özellikleri ile niteler ve sınıflandırır. Bilimin önemini kavrar.
Atatürk’ün akıl ve bilimle sorunlara nasıl yaklaştığını açıklar. Mıknatıslar tarafından çekilen ve çekilmeyen maddeleri
ayırt eder. Bu maddeleri sınıflandırır.
Süre: 3 ders
  Etkinliklerinizi yaparken her grup üyesi araştırma, sözlü ve yazılı anlatım çalışmalarına katılacaktır.
                    Maddeler özelliklerine göre nitelendirilir:
                     Görülebilir ve hissedilebilir özellikler.
                     Ölçülebilir özellikler.

        MADDELERİN GÖRÜLEBİLİR, HİSSEDİLEBİLİR ÖZELLİKLERİ
  Terimler: madde
                  Merhaba arkadaşlar!
                  Bu ünitede maddeleri sınıflandıracak, maddenin hâllerini ve ölçülebilir
                  özelliklerini tanıyacaksınız. Maddenin değişimini ve değişime neden olan
                  etkileri inceleyeceksiniz. Karışımları ve karışımları ayırmak için kullanılabilecek
                  yöntemleri kavrayacaksınız.


    Şimdi sizden etrafına bakmanızı istiyorum. Çevremizde çok sayıda birbirinden
    farklı ………………. ve …………………….. varlık vardır. Bunların hepsinin ortak
    özelliği boşlukta ………. kaplamalarıdır. O halde, beş duyu organımızdan biri veya
    bir kaçı ile varlığını hissettiğimiz, boşlukta yer kaplayan ve kütlesi olan nesnelere
    ……………………. denir. Beş duyu organımızın neler olduğunu hatırlayalım mı?
 ………………          ………..…..       …………….       …………….         …………

     Aşağıdaki etkinliği yaparken her grup arkadaşınız bir yanıt yazsın lütfen arkadaşlar.


  Gözlerinizi kapatıp      Pencereden baktığınızda    Gözlerinizi kapatarak      Tadarak
  dokunarak tanıdığınız     gördüğünüz beş        sesini duyabileceğiniz     algılayabileceğimiz
  beş maddeyi yazınız.     maddeyi yazınız.       beş maddeyi yazınız.      maddeler : ………………..…
  1  ………………….………        1  ………………….………        1  ………………….………         ……………………………………
  2  ……………………..….       2  ……………………..….       2  ……………………..….        ………………………………
  3  ……………………….…        3  ……………………….…        3  ……………………….…         Koklayarak
                                                algılayabileceğimiz
  4  ……………………….…        4  ……………………….…        4  ……………………….…         maddeler : ……………….....
  5  ……………………….…        5  ……………………….…        5  ……………………….…         ……………………………………

                   Elbette Uzun Kuruk.

                                   Sorunu yanıtlarsam bana kemik verir misin
   Bilmediğimiz maddeleri tatmak ve                sahip?
   koklamak doğru değildir. Çünkü
   bu tür davranışlar sağlığımıza
   zarar verebilir. Neden?                     Çünkü yediğimiz ya da kokladığımız maddeler
                                   zehirli olabilir ve ölebiliriz.
Bak Uzun Kuyruk, kullandığımız eşyalar değişik                      Benimle top oynar
maddelerin işlenmesiyle elde edilmektedir. Örneğin                    mısınız?
yüzük, altının işlenmesiyle elde edilir. Bu eşyaları
tanımlarken ya da özelliklerini belirtirken duyu                       Hayır Uzun Kuyruk,
organlarımızdan yararlanırız. Şimdi senden öğrenci                      konumuzla ilgili soru
arkadaşlarımıza bir soru sormanı istiyorum.                         sormanı istiyorum.


  Peki sahip.  Sınıfınızda kullandığınız bir eşyanın görülebilir ve hissedilebilir özelliklerini
  arkadaşlarınızla tartışarak belirleyip yazınız.
  ……………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………...


    CAM                                               DUVAR
…………………………….                                          Opaktır.
Çünkü ışığı geçirir.                                      ………………………………
Dışarıyı görebiliriz.                                      ………………………………
  KIRILGANDIR
Çünkü ………..…………
…………………….………                                            Sağlamdır.
……………………………                                           ………………………………
                                                ………………………………


 …………………………….                                           Pürüzlüdür.
Çünkü elimizi                                          ………………………………
sürdüğümüzde kayar.                                       ………………………………  KOLTUK                                              PARKE
 YUMUŞAKTIR                                          ……………………………..
………………....…………                                         Çünkü üzerinde
…………………….………                                          gezdiğimiz halde
………………………….…                                          çökmez ve esnemez.
…………………………….


…………………………….
renklidir.          Biber ……………….…       Bisküvi ………………………..       Şeker ………………………..
   ESNEKTİR
……………………….……
………………………….…        Kolonya kokuludur.
………………………….…        Burnumuza kokusu gelir.     Limon …………………………..
…………………………….


            Uzun Kuyruk ve ben şimdi sizden aşağıdaki soruları grup arkadaşlarınızla birlikte
            yanıtlamanızı istiyoruz.
            Maddelerin beş duyumuzla fark edilen özelliklerini yazınız.
            …………………………………………………………………………………………………………………
            ………………………………………………………………………………………………………………..
            Cam, tahta ve halının özelliklerini yazınız.
            …………………………………………………………………………………………………………………
            …………………………………………………………………………………………………………………
            Bilmediğiniz maddeleri koklamak ve tatmak ne gibi sonuçlar doğurabilir?
            ………………………………………………………………………………………………………………….
                   ÇEVREMİZDE SAYISIZ MADDE VAR

  Terimler: malzeme, cisim, eşya, alet


   Bir gün Sahip ve Uzun Kuyruk çimende otururken düşünmeye başladılar. Çevremizde ne kadar çok varlık var!
   Bitkiler, hayvanlar, insanlar, her sabah doğan güneş, yıldızlar, taş, toprak, hava, su, buz, masa, kalem, silgi…
 Bunları görebiliyoruz. Göremediklerimizi hissedebiliyoruz. Daha da önemlisi bunların hepsi boşlukta yer kaplıyor.
 O zaman bunlar birer maddedir. Bazılarının belli şekli var, bazılarının ise yok. Hepsinin birbirine benzer ve
 birbirinden farklı olan çeşitli özellikleri var, niteleyebildiğimiz ve ölçebildiğimiz.


  Hımmm bu kadar bilgiden sonra
  yine benden soru sormamı
                                             Haklısın Uzun Kuyruk, fakat yine
  isteyeceksin galiba Sahip. 
                                             oyun oynar mısınız diye sormandan
                                             korkuyorum. 
                                             Haydi bakalım bu akıllı çocuklara
  Araştırma ödevlerinizden                               sorunu yönelt.
  yararlanarak aşağıdaki noktalı
  yerleri doldurun. Sayfayı ilk kontrole
  götüren grup öğretmeninden
  ödülünü alacak. 

               MADDELERİN HİSSEDİLEBİLİR NİTELİKLERİ
                                 MADDELERİN
                             HİSSEDİLEBİLİR ÖZELLİKLERİ            parlak             .
                                    .              .
            mat
                                                             .
                    .
                                  .              .
       .


             .                     .                  .

. Aşağıdaki terimleri örnekteki gibi açıklayın.
                                       Dokunarak belirleyebileceğimiz özellikler
                                       Sert           Yumuşak
      Görerek belirleyebileceğimiz özellikler           ……………………….. …………..………...........
      Saydam             Opak             …………………….…. ……………...……….....
  ……………………….... …………..……..…......                   Örnek:…………………..…….. Örnek:………..………….……
  ………………………… …………….………...                           Düz       Pürüzlü
  Örnek:…………………..…….. Örnek:………..……………….                ……………………… ……………………..……
     Parlak        Mat                   ……………………… ………………………..….
  …………………………………. ………………………….....                    Örnek:…………………………. Örnek:………………………….
  …………………………………. …………………………..…                        Esnek      Berk
  Örnek:………………………. Örnek:…………………..…..                 ……………………….. ……………………..…..
                                    ……………………….. ………………………....
                                    Örnek:………………………… Örnek:……………………..……
    Tadına bakarak belirleyebileceğimiz özellikler
                                       Kırılgan     Sağlam
     Acı              Tatlı
  ……………………….. …………..…………......                     ……………………….. ……………………..…..
  …………………….…. ………………………...                       ……………………….. ……………………...….
                                    Örnek:…………………………. Örnek:……………………..…..
  Örnek:…………………..…….. Örnek:………..…………….….
     Ekşi         Tuzlu
  …………………………………. ……………………………...                       Koklayarak belirleyebileceğimiz özellikler
                                       Kokulu         Kokusuz
  …………………………………. ………………………………
                                    ………………………. …………………………
                                    Örnek:………………………… Örnek:……………………………
. Verilen maddelerin özelliklerini işaretleyiniz.

   MADDELER
                       Su geçirir
                                                                 Mıknatıs
         Saydam
                                                            Kırılgan
                                                                       Pürüzlü
               Sağlam
                                   Parlak
                                                     Esnek
                                                                  çeker
                                                Berk
                             Sert
                                           Mat
  Karton
  Tebeşir
  Hava
  Kalem
  Duvar
  Çekiç
  Balon
  İğne
  Tahta

                    MADDE – CİSİM – MALZEME – EŞYA

                     SAĞLAM           SERT                     MALZEME
                                           YUMUŞAK                      MAT
                             EŞYA                     KATI

                     CİSİM            SIVI       MADDE         SAYDAM        PARLAK               Şimdi grubunuzla birlikte yukarıdaki sıranın özelliklerini düşünün. Sonra yuvarlaklar
               içinden sıraya ait olan özellikleri kırmızı kalemle boyayın.
               Sonra belirlediğiniz özelliklere göre sırayı niteleyen bir metin yazın.   …………………………………………………………………………………………………………………
   …………………………………………………………………………………………………………………
   …………………………………………………………………………………………………………………
   …………………………………………………………………………………………………………………                    Sincap kardeş, maddeler kullanma yerine ve amacına göre farklı şekilde
                    isimlendirilir. Cisim, malzeme, eşya ve alet maddenin aldığı isimlerdir.  ağaç               odun                   tahta, kereste              masa, sandalye
 Canlı maddedir.     Cansız maddedir.           Kesilip şekillendiği için cisimdir.        Şekil verildiği için cisimdir.
                                 Başka ürünlerin yapımında             Belirli bir amaç için kullanıl-
                                 kullanılacağı için malzemedir.          dığından eşyadır.
                      MADDE

       CİSİM       MALZEME         EŞYA         ALET           Bütün bu açıklamalardan sonra malzeme, cisim, eşya ve alet terimlerinin
           ne anlama geldiğini yazar mısınız?
CİSİM : ………………………………………………………………………………………………………...
Örnek : …………………………………………………………………………………………………………

MALZEME : ……………………………………………………………………………….................................
Örnek : …………………………………………………………………………………………………………

EŞYA : ………………………………………………………………………..………………………………...
Örnek : …………………………………………………………………………………………………………

ALET : ………………………………………………………………………..………………………………...
Örnek : …………………………………………………………………………………………………………                   Hey bizi unuttunuz! Biz de maddeyiz. Biz de cisimiz. Duruma
                   göre eşyayız aynı zamanda. Terzi pantolonu yaparken bizi
                   kullandı. Bizler birer aletiz.
 Gördüğünüz gibi sevgili çocuklar nesneleri kesin çizgilerle sınırlandırmak mümkün
 değildir. Örneğin tahta, ağaç kütüğünün şekillendirilmiş halidir. Yani cisimdir. Ama
 aynı zamanda masa yapılırken masanın malzemesidir.


   NESNE      MADDE      CİSİM     MALZEME       EŞYA       ALET
Tornavida                                         
Bisküvi
Kitap
Sandalye
Bıçak
Çivi
Matkap
Bardak
Bilezik
Çekiç
Bilgisayar
Buz
Telefon
Zeytinyağı

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1106
posted:7/17/2012
language:Turkish
pages:5