Filiere Arts Appliques by v8F6UR

VIEWS: 0 PAGES: 3

									        ‫مسلك الفنون التطبيقية‬
      ‫‪ARTS APPLIQUES‬‬

  ‫‪Niveaux‬‬             ‫المستويـــات‬
          ‫السنة السنة‬
          ‫األولى الثانية‬


           ‫‪ème‬‬   ‫‪ère‬‬
          ‫2‬   ‫1‬
          ‫‪année année‬‬
          ‫‪BAC‬‬  ‫‪BAC‬‬                  ‫المـــواد‬
  ‫‪Matières‬‬
   ‫‪Arabe‬‬      ‫2‬    ‫2‬               ‫اللغة العربية‬
  ‫‪Français‬‬     ‫4‬    ‫4‬           ‫اللغة األجنبية األولى‬

  ‫‪2ème langue‬‬    ‫3‬    ‫3‬           ‫اللغة األجنبية الثانية‬
  ‫‪étrangère‬‬
  ‫‪Philosophie‬‬    ‫2‬    ‫2‬                 ‫الفلسفة‬
  ‫‪Education‬‬     ‫1‬    ‫2‬            ‫التربية اإلسالمية‬
‫‪islamique‬‬
  ‫/‪Histoire‬‬    ‫-‬    ‫-‬            ‫التاريخ والجغرافيا‬

  ‫‪Géographie‬‬
  ‫‪Education‬‬     ‫2‬    ‫2‬              ‫التربية البدنية‬
  ‫‪physique‬‬
 ‫‪Mathématiques‬‬    ‫2‬    ‫2‬                ‫الرياضيات‬
 ‫‪Informatique et‬‬   ‫3‬    ‫2‬       ‫المعلوميات واألنفوغرافيا‬
  ‫‪infographie‬‬
  ‫‪Dessin et‬‬    ‫-‬    ‫4‬       ‫الرسم والتعبير التشكيلي‬
  ‫‪expression‬‬
  ‫‪plastique‬‬
‫‪Culture plastique‬‬     ‫2‬    ‫3‬           ‫الثقافة التشكيلية‬
‫‪et histoire de l'art‬‬
                                ‫وتاريخ الفن‬
‫‪Arts graphiques‬‬      ‫-‬    ‫4‬             ‫فنون الغرافيك‬
   ‫‪Volume‬‬        ‫-‬    ‫4‬                   ‫الحجم‬
  ‫‪Design de‬‬       ‫6‬    ‫-‬          ‫فن تصميم التواصل‬
‫‪communication et‬‬
 ‫‪de Multimedia‬‬                     ‫والوسائط المتعددة‬


  ‫‪Design‬‬         ‫3‬    ‫-‬          ‫فن تصميم المحيط‬
‫‪d’environnement‬‬

‫‪Design du produit‬‬     ‫3‬    ‫-‬          ‫فن تصميم المنتوج‬  ‫‪TOTAL‬‬        ‫33‬     ‫43‬            ‫المجمـــوع‬        ‫التطبيقية شعبة الفنون‬
            ‫المترشحون الرسميون‬
          ‫السنة الختامية‬
   ‫اإلمتحان الوطني الموحد‬    ‫المراقبة المستمرة‬    ‫المواد‬
  ‫المعامالت‬      ‫المدد‬      ‫المعامالت‬
                      ‫2‬       ‫الرياضيات‬
                             ‫اللغة األجنبية‬
                      ‫4‬
                               ‫األولى‬
                      ‫2‬      ‫التربية اإلسالمية‬
                      ‫2‬       ‫اللغة العربية‬
                             ‫اللغة األجنبية‬
    ‫2‬        ‫2س‬         ‫2‬
                               ‫الثانية‬
    ‫2‬        ‫2س‬         ‫2‬        ‫الفلسفة‬
                              ‫فن تصميم‬
    ‫8‬        ‫4س‬         ‫8‬
                              ‫التواصل‬
                    ‫المتعددة والوسائط‬
‫5‬      ‫4س‬       ‫5‬     ‫فن تصميم المحيط‬
                      ‫فن تصميم‬
‫5‬      ‫4س‬       ‫5‬
                       ‫المنتوج‬
                      ‫المعلوميات‬
               ‫4‬
                     ‫واألنفوغرافيا‬
                     ‫الثقافة التشكيلية‬
               ‫4‬
                      ‫وتاريخ الفن‬
               ‫4‬      ‫التربية البدنية‬
                      ‫المواظبلة‬
               ‫1‬
                      ‫والسلوك‬


       ‫المترشحون األحرار‬
  ‫اإلمتحان الوطني الموحد‬
                    ‫المواد‬
‫المعامالت‬      ‫المدد‬
                   ‫الرياضيات‬
                 ‫اللغة األجنبية األولى‬
                 ‫التربية اإلسالمية‬
                   ‫اللغة العربية‬
                   ‫المعلوميات‬
                  ‫واألنفوغرافيا‬
                  ‫الثقافة التشكيلية‬
                   ‫وتاريخ الفن‬
  ‫2‬         ‫2س‬     ‫اللغة األجنبية الثانية‬
  ‫2‬         ‫2س‬        ‫الفلسفة‬
                 ‫فن تصميم التواصل‬
  ‫8‬         ‫4س‬
                 ‫المتعددة والوسائط‬
  ‫5‬         ‫4س‬     ‫فن تصميم المحيط‬
  ‫5‬         ‫4س‬     ‫فن تصميم المنتوج‬
                  ‫البدنية التربية‬

								
To top