Docstoc

Changing the Culture of Care Planning - PowerPoint

Document Sample
Changing the Culture of Care Planning - PowerPoint Powered By Docstoc
					Individuele Versorgingsplanne
 Fokus op die persoon en nie die siekte nie
 Neem alle persoonlikheidsaspekte van die mens in ag
 Fokus op die sosiale aspekte wat die persoon be-oefen
 het

 Verlig die druk op Verpleegroetines as fokus meer op
 Versorging is – goeie versorging verhoed swak
 verpleging!
Changing the Culture of Care
Planning
 Medical Model         Community Model
  Staff know you by        Staff have personal
  diagnosis            relationship with
  Staff write care plan
                   resident and family
  based on what they        Resident, family, and
  think is best for your      staff develop care plan
  diagnosis            that reflects what
  Interventions are
                   resident desires for
  based on standards        him/herself
  of practice per         Unique interventions
  diagnosis            which meet the needs
                   of that resident
Changing the Culture of Care
Planning
 Medical Model           Community Model
  Care plan written in the       Care plan written in first
  third person             person “I” format
  Care plan attempts to        Care plan identifies
  fit resident into facility      resident’s lifelong routine
  routine               and how to continue it in
  Nursing assistants not
                     the nursing home
  part of               Nursing assistants very and
  interdisciplinary team        present at each care plan
  Care plan scheduled at
                     conference
  facility convenience         Care conference scheduled
                     at resident and family
                     convenience
Assesserings Modelle
  Inwoner Persoonlike Data in eerste persoon terme:
           (Sosiale Data)
     Wie is die mens wat hier kom woon?
    Wat is persoon se voorkeure en afkeure?
        Gewoontes, stokperdjies?
 Lewenspatroon (staan laat op/slaap graag vroeg saans)


        (Sien voorbeeld in nota’s)
Mini Nutritional Assessment
 Evalueer Inwoner se risiko vir wanvoeding, wat risiko
 verhoog vir (onder andere):
  Val
  Infeksie
  Druksere of vel ulkusse
  Dehidrasie/disoriëntasie
  Inkontinensie
Val Risiko Assessering:
                    HENDRICH II Val Risiko Model
  Risiko Faktor                                      Risiko punt

  Verwarring/disorientasie                                 4      _____
  Depressie                                        2      _____
  Veranderde eliminasie status                               1      _____
  Lighoofdigheid/vertigo                                  1      _____
  Geslag (manlik)                                     1      _____
  Enige toegediende, voorgeskryfde anti-konvulsante/epileptieks              2      _____
    Carbamazepine, divalproex sodium, ethotoin, ethosuximide, felbamate, fosphenytoin, gabapentin, lamotrigine,
     mephenytoin, methsuximide, phenobarbitol, phenytoin, primidone, topiramate, trimethadione, valproic acid)
  Enige toegediende, voorgeskryfde benzodiazepines                     2      _____
    Alprazolam, buspirone, cholrdiazepoxide, clonazepam, clorazepate dipotassium, diazepam, flrazepam,
     halazepam, lorazepam, midazolam, oxazepam, temazepam, triazolam)
  ‘Get up & go’ toets bv staan op uit stoel (kies slegs een opsie):
    Staan in een beweging op                               0
    Druk om op te staan, suksesvol met eerste probeerslag                1
    Verskeie pogings om op te staan tot suksesvol                    2
    Onmoontlik om op te staan sonder hulp                        3      _____

  TOTAAL: ___________
  Meer as 5 dui op ‘n hoë risiko
BRADEN Skaal om drukseer-risikos
te voorspel
 Sensoriese waarnemings vermoë
 Vel se blootstelling aan vogtigheid
 Fisiese Aktiwiteit
 Beweeglikheid
 Voedingstatus
 Wrywing en skeur
Urinêre Inkontinensie
Voorgestelde vrae:

 Verloor u ooit beheer oor u urinering? Gebeur dit ooit dat daar urine
  lek?
  Kan u vir my vertel van enige probleme wat u het met u blaas?
  Kan u vir my vertel van enige probleme wat u het om u urine te beheer
  (die water terug te hou)?
  Hoe gereeld lek daar urine as u dit nie beplan nie?
  Wanneer lek daar urine as u dit nie beplan nie?
    As u hoes, nies, lag of iets oplig?
    As u haastig oppad is toilet toe?
 Hoe gereeld gebruik u ‘n doekie, ‘n doek of enige vorm van beskerming
 vir u onderklere?
 Gebruik u enige ander tipe beskerming teen die lek van urine?
 Ondervind u reeds vir ‘n geruime tyd probleme met u blaas?
Depressie:
 Orientasie
 Registrasie
 Aandag en reken
 Onthou en herroep
 Taalvaardigheid

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:7/16/2012
language:
pages:9