Chemical Engineering: Engineer Atau Technologist by jatropos

VIEWS: 28 PAGES: 1

Perbezaan Mudah Antara Engineer dan Engineering Technologist

More Info
									             Chemical Engineering: Engineer atau Technologist?Persoalan ini telah dibangkitkan lagi di US dan Canada pada tahun 1980, tetapi sejak kebelakangan ini
saya sering terdengar persoalan ini dan salah konsep mengenai Chemical Engineering.

Engineer atau Jurutera adalah seseorang yang mengaplikasikan kejuruteran ke dalam design dengan
mengambil kira dari sudut ekonomi dan keselamatan. Dari sudut pendidikan pula, engineer lebih kepada
teori dan matematik dan perlu mengambil peperiksaan Professional Engineer’s.

Engineering Technologist atau Technologist pula adalah seseorang yang focus kepada pembangungan
dan perlaksanaan teknologi, sedia ada. Pendidikan technologist juga lebih tertumpu kepada aplikasi
kejuruteraan yang dipakai (hands-on) dari segi math dan teori berbanding teori kejuruteraan yang
dibelajar oleh jurutera.

Perbezaan yang mudah di sini adalah engineer adalah orang yang mereka bentuk sesuatu equipment
dan meningkatkan lagi pretasi sesuatu equipment manakala technologist ialah orang yang terlibat untuk
percubaan, pembinaan dan operasi sesuatu equipment atau lebih senang lagi engineer adalah orang
yang merangka pelan manakalan technologist adalah orang yang memastikan pelan itu berjalan lancar.

Ianya satu perkara mudah untuk membandingkan engineer dan technologist, iaitu dengan melihat
pendidikan yang diambil. Jika ianya Chemical Engineering (CEng), orang itu adalah Engineer jika ianya
Chemical Engineering Technology (CTech), orang ita adalah technologist.

Lecturer saya ada memberitahu bahawa engineer boleh memohon untuk gelaran IR (Ingénieur) daripada
Board Of Engineers sebagai tanda anda adalah seorang jurutera yang berpengalaman tetapi technologist
tidak boleh. Apa yang pasti, sesiapa yang belajar chemical engineering adalah Chemist (ahli kimia).(Bagi saya, ianya cuma gelaran sahaja jika anda tidak mempunyai kemahiran tidak guna juga tetapi selagi
anda masih di dalam bidang kejuruteraan (Engineer atau Technologist), Cuma tukar profil facebook dan
twitter anda kepada IR, dan semua orang anggap anda adalah engineer).


Abu Ali merupakan seorang penulis bebas yang mempunyai pengalaman dalam alam sekitar. Kunjungi
alamsekitar.my di http://alamsekitar.my untuk lebih tips dan informasi mengenai alam sekitar.

								
To top