plan kalendar

Document Sample
plan kalendar Powered By Docstoc
					   Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Відділ комунікативних заходів та виставково - ярмаркової діяльності
               Київ 2012
                               2

                             План-календар
               проведення міжнародних виставково-ярмаркових заходів на 2012 рік
                   в країнах – основних торговельних партнерах України


                          Перелік країн

                                      стор.1.  Австралiя…………………………………………………………………………………………..5
2.  Республiка Австрія………………………………………………………………………………..6
3.  Азербайджанська Республiка……………………………………………………………………11
4.  Алжирська Народна Демократична Республiка………………………………………………..15
5.  Аргентинська Республiка…………………………………………………………………….......18
6.  Королiвство Бельгiя…………………………………………………………………………........21
7.  Республiка Бiлорусь………………………………………………………………………………23
8.  Республiка Болгарiя…………………………………………………………………………… ...53
9.  Боснія і Герцеговина…………………………………………………………………………... ...55
10.  Федеративна Республiка Бразилiя…………………………………………………………….... 56
11.  Соцiалiстична Республiка В'єтнам……………………………………………………………... 88
12.  Сполучене Королiвство Великобританiї i Пiвнiчної Iрландiї…………………………………89
13.  Республiка Вiрменiя……………………………………………………………………………...92
14.  Гвінейська Республіка……………………………………………………………………………95
15.  Голандія…………………………………………………………………………………………...96
16.  Грецька Республiка……………………………………………………………………………...103
17.  Грузiя……………………………………………………………………………………………..109
18.  Королiвство Данiя…………………………………………………………………………….....113
19.  Естонська Республiка…………………………………………………………………………....116
20.  Федеративна Демократична Республiка Ефiопiя……………………………………………...119
                          3
21.  Арабська Республiка Єгипет…………………………………………………………………...120
22.  Держава Iзраїль………………………………………………………………………………….122
23.  Республiка Iндiя…………………………………………………………………………………125
24.  Республiка Iндонезiя……………………………………………………………………………128
25.  Республiка Iрак………………………………………………………………………………….132
26.  Iсламська Республiка Iран………………………………………………………………….......136
27.  Iрландiя…………………………………………………………………………………………..140
28.  Королiвство Iспанiя……………………………………………………………………………..141
29.  Iталiйська Республiка…………………………………………………………………………...151
30.  Хашимiтське Королiвство Йорданiя………………………………………………………...…161
31.  Республiка Казахстан…………………………………………………………………………...163
32.  Канада ………………………………………………………………………………………...…174
33.  Республіка Кенія……………………………………………………………………………...…188
34.  Китайська Народна Республiка………………………………………………………………...195
35.  Республіка Кіпр………………………………………………………………………………….206
36.  Республiка Корея………………………………………………………………………………..207
37.  Республiка Куба…………………………………………………………………………………210
38.  Держава Кувейт…………………………………………………………………………………210
39.  Латвiйська Республiка…………………………………………………………………………..213
40.  Литовська Республiка…………………………………………………………………………...218
41.  Ліванська Республіка……………………………………………………………………………221
42.  Республiка Македонiя…………………………………………………………………………...222
43.  Малайзія………………………………………………………………………………………….223
44.  Королiвство Марокко………………………………………...…………………………………225
45.  Мексиканськi Сполученi Штати……………………………………………………………….226
46.  Республiка Молдова……………………………………………………………………….........229
47.  Федеративна Республiка Нiгерiя……………………………………………………………….236
48.  Королiвство Нiдерланди………………………………………………………………………..237
49.  Федеративна Республiка Нiмеччина…………………………………………………………...244
50.  Королiвство Норвегiя………………………………………………………………………...…286
51.  Об'єднанi Арабськi Емiрати…………………………………………………………………….287
                            4
52.  Iсламська Республiка Пакистан…………………………………………………………...........299
53.  Республiка Перу…………………………………………………………………………………301
54.  Пiвденно-Африканська Республiка (ПАР)…………………………………………………….303
55.  Республiка Польща……………………………………………………………………………...304
56.  Португальська Республiка………………………………………………………………...........307
57.  Росiйська Федерацiя…………………………………………………………………………….313
58.  Румунiя…………………………………………………………………………………………..323
59.  Королівство Саудівська Аравія………………………………………………………………...330
60.  Республіка Сербія……………………………………………………………………………….332
61.  Сирійська Арабська Республіка………………………………………………………………..336
62.  Республiка Сiнгапур…………………………………………………………………………….340
63.  Словацька Республiка…………………………………………………………………………...343
64.  Республiка Словенiя…………………………………………………………………………….348
65.  Сполучені Штати Америки……………………………………………………………………..349
66.  Королiвство Таїланд…………………………………………………………………………….368
67.  Туніська Республіка……………………………………………………………………………..370
68.  Турецька Республiка…………………………………………………………………………….372
69.  Туркменістан…………………………………………………………………………………….392
70.  Угорська Республiка…………………………………………………………………………….394
71.  Республiка Узбекистан………………………………………………………………………….395
72.  Фiнляндська Республiка………………………………………………………………………...401
73.  Французька Республiка…………………………………………………………………………403
74.  Республiка Хорватiя…………………………………………………………………………….407
75.  Чеська Республiка……………………………………………………………………….............408
76.  Королiвство Швецiя…………………………………………………………………………….425
77.  Швейцарська Конфедерацiя……………………………………………………………………426
78.  Японія……………………………………………………………………………………………428
                                    5

Австралiя


Місто проведення  Назва виставкового     Термінпроведення   Організатор виставкового заходу     Спеціалізація
виставкового заходу заходу           виставкового заходу                      виставковогозаходу

Мельбурн      Asia Pacific Incentives &  лютий         «Reed Exhibitions – Australia»      Організація конференцій,
(штат Вікторія)   Meetings Expo                   (Locked Bag 4500 CHATSWOOD        зустрічей, виставок, ділових
          (АТР Стимули і Зустрічі              NewSouth Wales 2067, Australia      поїздок, презентацій товарів.
          Експо)                      Tower 2, 475 Victoria Avenue Chatswood  Налагодження контактів з
                                   NSW 2067 New South Wales 2067,      представниками понад 3 тис.
                                   Australia
                                                        міжнародних постачальників і
                                   контактна особа: Sally De Swart,
                                                        покупців, 850 експонентів з 50
                                   тел.: 612 9422 2569,
                                   sally.deswart@reedexhibitions.com.au,  країн світу
                                   http://www.aime.com.au)Перт        Australian Oil & Gas               «Diversified Exhibitions Australia»   Нафтогазова промисловість,
(штат Західна    Expo & Conference                 (424 St Kilda Road MELBOURNE       технології розвідки і
Австралія)     (Австралійська                  Victoria 3004, Australia         виробництва, переробка газу,
          нафтогазова виставка і              контактна особа: Bill Hare,       трубопроводи, морські послуги,
                        -“-
          конференція)                   тел.: 613 9261 4500,           інжиніринг, проектування та
                                   bhare@divexhibitions.com.au,       будівництво
                                   http://www.aogexpo.com.au/)

Макай        Queensland Mining &     липень        «Reed Exhibitions – Australia»      Комунікації, комп’ютери та п/з,
(штат Квінсленд)  Engineering Exhibition              (Locked Bag 4500 CHATSWOOD New      компресори, будівельне
          (Квінслендська                  South Wales 2067, Australia       обладнання,електрообладнання,
          видобувна і                    Tower 2, 475 Victoria Avenue Chatswood  інженернітехнології,вимірювальні
          машинобудівна торгова               NSW 2067 New South Wales 2067,      прилади, лабораторне
                                   Australia
          виставка)                                         обладнання, обробка матеріалів,
                                   контактна особа: Warren Queenan,
                                   тел.: 612 9422 2563,           переробки мінеральної сировини,
                                   warren.queenan@reedexhibitions.com.au)  гірничодобувна промисловість,
                                                        управління технологічними
                                                        процесами
                                   6
Місто проведення  Назва виставкового     Термін проведення   Організатор виставкового заходу     Спеціалізація
виставкового заходу заходу           виставкового заходу                      виставковогозаходу

Перт         Australian Gas      -“-          «Diversified Exhibitions Australia»   Галузь ЗПГ (LNG), переробка
(штат Західна    Technology Exhibition &             (424 St Kilda Road MELBOURNE       газу, будівництво та експлуатація
Австралія)      Conference                   Victoria 3004, Australia         об’єктів ЗПГ, пов’язаних
           (Австралійська газова              контактна особа: Bill Hare,       трубопроводів та експортних
           виставка і конференція)             тел.: 613 9261 4500,           терміналів
                                   bhare@divexhibitions.com.au,
                                   http://www.aogexpo.com.au/)


Калгурлі       GME Goldfields Mining   жовтень- листопад   «Reed Exhibitions – Australia»      Обладнання, технології та
(штат Західна    Expo 2012                    (Locked Bag 4500 CHATSWOOD New      послуги видобувної
Австралія)      (Видобувна торгова               South Wales 2067, Australia       промисловості
           виставка)                    Tower 2, 475 Victoria Avenue Chatswood
                                   NSW 2067 New South Wales 2067,
                                   Australia
                                   контактна особа: Warren Queenan,
                                   тел.: 612 9422 2563,
                                   warren.queenan@reedexhibitions.com.au)Республіка Австрія


м. Відень      Vienna Autoshow      cічень        Reed Messe Wien GmbH           Автомобілебудування
           Віденське авто шоу               Messeplatz 1, Postfach 277
                                   A-1021 Wien
                                   Tel: +43 (0)1 727 20-0
                                   Fax: +43 (0)1 727 20-443
                                   Email: info@messe.at www.messe.at
                                 7
Місто проведення   Назва виставкового  Термін проведення   Організатор виставкового заходу    Спеціалізація виставкового
виставкового заходу  заходу        виставкового заходу                     заходу

           Ferien-Messe Wien
-“-                     -“-          -“-                  Туризм
           Ферієн-мессе Відень

           Aquatherm Vienna                                  Опалення, акліматизація,
                      -“-          -“-
-“-          Акватерм Відень                                  сантехнікам. Зальцбург     CASA (Texbo)                                    Житло, інтер’єр, меблі
           КАСА (Тексбо)                Reed Messe Salzburg GmbH
                                 Am Messezentrum 6, Postfach 285
                                 A-5021 Salzburg
                      -“-
                                 Tel: +43 (0)662 4477-0
                                 Fax: +43 (0)662 4477-161
                                 Email: info@reedexpo.at www.messe.at
           Ferien-Messe Linz
м. Лінц                                                 Туризм
           Ферієн-мессе Лінц   -“-          -“-


                                                     Будівництво і житло,
           Bauen+Wohnen     лютий
м. Зальцбург                                               енергоощадні технології
           Salzburg
           Будівництво і житло
           Зальцбург

                                 -“-
                                  8
Місто проведення   Назва виставкового   Термін проведення   Організатор виставкового заходу    Спеціалізація виставкового
виставкового заходу  заходу         виставкового заходу                     заходу


м. Відень       BAUEN & ENERGIE                Reed Messe Wien GmbH          Екологічне будівництво,
           WIEN                     Messeplatz 1, Postfach 277       реставрування будівель,
           Бауен Енергі Він               A-1021 Wien              енергозбереження
                       -“-
                                  Tel: +43 (0)1 727 20-0
                                  Fax: +43 (0)1 727 20-443
                                  Email: info@messe.at www.messe.at
м. Зальцбург     Hohe Jagd & Fischerei                                Полювання, рибальство
                                  Reed Messe Salzburg GmbH
           Полювання,                  Am Messezentrum 6, Postfach 285
           рибальство                  A-5021 Salzburg
                       -“-          Tel: +43 (0)662 4477-0
                                  Fax: +43 (0)662 4477-161
                                  Email: info@reedexpo.at www.messe.at


                                  Reed Messe Salzburg GmbH
           absolut allrad                                    Автомобілі-позадорожники і
                                  Am Messezentrum 6, Postfach 285
           Абсолют Альрад                                    всюдиходи
                                  A-5021 Salzburg
-“-                                 Tel: +43 (0)662 4477-0
                       -“-
                                  Fax: +43 (0)662 4477-4809
                                  info@reedexpo.at
                                  www.messe.at


м. Відень       Wohnen & Interieur-   березень       Reed Messe Wien GmbH          Житло та інтер’єр
           Messe                     Messeplatz 1, Postfach 277
           Житло та інтер’єр               A-1021 Wien
                                  Tel: +43 (0)1 727 20-0
                                  Fax: +43 (0)1 727 20-443
                                  Email: info@messe.at www.messe.at
                                 9
           Назва виставкового  Термін проведення
Місто проведення                                            Спеціалізація виставкового
           заходу        виставкового заходу  Організатор виставкового заходу
виставкового заходу                                           заходу

м. Зальцбург     Austropharm     квітень        Reed Messe Salzburg GmbH        Фармацевтика
           Австрофарм                 Am Messezentrum 6, Postfach 285
                                 A-5021 Salzburg
                                 Tel: +43 (0)662 4477-0
                                 Fax: +43 (0)662 4477-161
                                 Email: info@reedexpo.at www.messe.at
м. Відень       REAL VIENNA                Reed Messe Wien GmbH          Нерухомість та інвестиції з
                      травень
                                 Messeplatz 1, Postfach 277       акцентом на Центральну та
           Ріел Віенна                A-1021 Wien              Східну Європу
                                 Tel: +43 (0)1 727 20-0
                                 Fax: +43 (0)1 727 20-4709
                                 info@messe.at www.messe.at

           Futura        вересень       Reed Messe Salzburg GmbH        Побутова техніка, розважальна
м. Зальцбург
           Футура                   Am Messezentrum 6, Postfach 285    електроніка та телекомунікація
                                 A-5021 Salzburg
                                 Tel: +43 (0)662 4477-0
                                 Fax: +43 (0)662 4477-4809
                                 info@reedexpo.at www.messe.at

                                                    Сучасне мистецтво з акцентом
                                 Reed Messe Wien GmbH
                                                    на Центральну та Східну Європу
м. Відень       VIENNAFAIR                 Messeplatz 1, Postfach 277
           Віеннафер                 A-1021 Wien
                                 Tel: +43 (0)1 727 20-0
                      -“-          Fax: +43 (0)1 727 20-4709
                                 info@messe.at , www.messe.at
                                 10
Місто проведення   Назва виставкового
                      Термін проведення                     Спеціалізація виставкового
виставкового заходу  заходу                   Організатор виставкового заходу
                      виставкового заходу                    заходу

                                                   Промисловість
                                 Reed Messe Wien GmbH
           VIENNA-TEC
                                 Messeplatz 1, Postfach 277
           Вєннатек
                                 A-1021 Wien
-“-                     -“-          Tel: +43 (0)1 727 20-0
                                 Fax: +43 (0)1 727 20-443
                                 info@messe.at www.messe.at


                                 www.messe.atesseplatz
-“-          ENERGY-TEC      жовтень                          Електротехніка
                                 info@messe.at m
           Енерджі-тек

-“-
           IE / INDUSTRIE    -“-          Reed Messe Wien GmbH        Промислова електроніка
           ELEKTRONIK                 Messeplatz 1, Postfach 277
           ІЕ / Промисловість             A-1021 Wien
           Електроніка                 Tel: +43 (0)1 727 20-0
                                 Fax: +43 (0)1 727 20-443
                                 Email: info@messe.at www.messe.at
-“-
           INTERTOOL       -“-          -“-                 Виробнича техніка
           Інтертул

-“-          MESSTECHNIK      -“-          -“-                 Вимірювальна техніка
           Месстехнік

           SCHWEISSEN / JOIN-
-“-                     -“-          -“-                 Зварювальна техніка
           EX
           Швайсен / Джойн-екс

           AUTOMATION      грудень                          Промислова автоматизація
-“-          AUSTRIA                   -“-
           Автомаціон Австрія
                                     11
Азербайджанська Республiка

Місто проведення   Назва виставкового
                          Термін проведення                      Спеціалізація виставкового
виставкового заходу  заходу                       Організатор виставкового заходу
                          виставкового заходу                     заходу
м.Баку,        BANKING AND FINANCE     березень        Iteca Caspian LLC           Банківська та фінансова
Баку-Експоцентр    7-а Каспійська                   Baku, AZ 1110, Azerbaijan, 63     діяльність
           Міжнародна конференція і              Ac.H.Aliyev str.
           виставка «Банки і фінанси»             www.iteca.az
                                     м.Баку, вул.Ю.Везірова, 49
                                     тел/факс: (+99412) 449 40 98, E-mail:
                                     ukrtem.az@azdata.net

-“-          AUTOSHOW           -“-          -“-                 Автомобілі
           8-а Азербайджанська
           «Міжнародна автомобільна
           виставка»


-“-          AVTOPARTS          -“-          -“-                 Автомобілі
           5-а Азербайджанська
           Міжнародна виставка
           «Запчастини, аксесуари та
           сервісне обслуговування»


-“-          AITF             квітень        -“-                 Туризм та подорожі
           11-а Азербайджанська
           Міжнародна
           виставка«Туризм та
           подорожі»
                                     12
Місто проведення   Назва виставкового
                          Термін проведення                    Спеціалізація виставкового
виставкового заходу  заходу                       Організатор виставкового заходу
                          виставкового заходу                   заходу
-“-          HOREX            -“-          -“-                Готелі, ресторани,супермаркети
           6-а Кавказська Міжнародна
           виставка
           «Все для готелю, ресторану
           та супермаркету»

-“-          WEST АZERBAIJAN       -“-          -“-                Інфраструктура регіону
           INFRASTRUCTURE
           4-а Регіональна виставка
           «Інфраструктура західного
           Азербайджану»

-“-          WORLDFOOD          травень        -“-                Харчова промисловість
           АZERBAIJAN
           18-а Азербайджанська
           Міжнародна виставка
           «Харчова промисловість»

-“-          AGRIHORT АZERBAIJAN     -“-          -“-                Сільське господарство
           6-а Азербайджанська
           Міжнародна виставка
           «Сільське господарство»

-“-          PLASTEX CASPIAN       -“-          -“-                Посуд з пластмас та каучуку
           2-а Каспійська Міжнародна
           виставка
           «Пластмаси і каучуку»

-“-          UPACK CASPIAN        -“-          -“-                Упаковка, тара для харчової
           Каспійська Міжнародна                                 промисловості
           виставка «Упаковка, Тара,
           Етикетка і поліграфія»

-“-          CASPIAN OIL AND GAS     червень        -“-                Нафта і газ, нафтопереробка і
           19-а Міжнародна виставка                               нафтохімія Каспію
           «Нафта і газ,
           нафтопереробка і
           нафтохімія Каспію»
                                    13
Місто проведення   Назва виставкового
                         Термін проведення                    Спеціалізація виставкового
виставкового заходу  заходу                       Організатор виставкового заходу
                         виставкового заходу                   заходу
-“-          CASPIAN POWER        -“-          -“-                Енергетичне обладнання та
           2-а Каспійська Міжнародна                              енергопостачання
           виставка
           «Енергетика та
           альтернативна енергія»


-“-          CASPIAN OIL AND GAS     -“-          -“-                Нафта і газ, нафтопереробка і
                                                      нафтохімія
           19-а Міжнародна
           Конференція
           «Нафта і газ,
           нафтопереробка і
           нафтохімія Каспію»


-“-          TRANSCASPIAN        -“-          -“-                Транспорт, транзит та логістика

           11-а Ювілейна Міжнародна
           виставка
           «Транспорт, транзит та
           логістика»

-“-          ROAD and TRAFFIC      -“-          -“-                Дорожня техніка та транспорт

           2-а Каспійська Міжнародна
           виставка
           «Дорожня інфраструктура
           та транспорт»

-“-          BIHE            вересень        -“-                Охорона здоров’я
           18-а Азербайджанська
           Міжнародна виставка
           «Охорона здоров’я»
                                     14
Місто проведення   Назва виставкового
                          Термін проведення                    Спеціалізація виставкового
виставкового заходу  заходу                        Організатор виставкового заходу
                          виставкового заходу                   заходу
-“-          STOMATOLOGY          -“-          -“-                Стоматологія
           AZERBAIJAN
           7-а Азербайджанська
           Міжнародна виставка
           «Стоматологія»

-“-          BEAUTY AZERBAIJAN       -“-          -“-                Красота та естетична медицина
           6-а Азербайджанська
           Міжнародна виставка
           «Красота та естетична
           медицина»

-“-          EDUCATION AND         жовтень        -“-                Освіта і кар’єра
           CAREER
           6-а Азербайджанська
           Міжнародна виставка
           «Освіта і кар’єра»

-“-          BAKUBUILD           -“-          -“-                Технології та обладнання для
           18-а Азербайджанська                                  будівництва
           Міжнародна виставка
           «Будівництво»

-“-          AGUATHERM BAKU      -“-            -“-                Технології та обладнання для
           4-а Міжнародна виставка                                вентиляції, водопостачання,
           «Опалення,                                       кондиціювання
           Вентиляція,Кондиціювання,
           Водопостачання,
           Сантехніка,
           Відновлювальна енергія»


-“-          CASPIAN MEBELEXPO10-     -“-          -“-                Меблі, інтер’єр та дизайн
           а Ювілейна Каспійська
           Міжнародна виставка
           «Меблі, інтер’єр та дизайн»
                                    15
           Назва виставкового     Термін проведення
Місто проведення                                              Спеціалізація виставкового
           заходу           виставкового заходу  Організатор виставкового заходу
виставкового заходу                                             заходу
-“-          CASPIANREALTY        -“-          -“-                Нерухомість
           Каспійська Міжнародна
           виставка
           «Нерухомість»


-“-          CIPS            -“-          -“-                Охорона, безпека та засоби
           5-а Ювілейна Каспійська                                допомоги
           Міжнародна виставка
           «Охорона, безпека та
           засоби допомоги»


-“-          BAKUTEL           листопад        -“-                Телекомунікації та інформаційні
           18-а Азербайджанська                                 технології.
           Міжнародна виставка і
           Конференція
           «Телекомунікації та
           інформаційні технології»Алжирська Народна Демократична Республіка

м.Алжир        Hassi Messaoud Industries  січень-лютий      SAFEX               Присвячена усім секторам
           Хасі Мессауд Індастріз               „Palais des expositions”, Pins   промисловості, нафті, газу
                                     Maritimes, Alger, 16000, Algérie
                                     contact@safex-algerie.com
                                     +21321210123/30
                                     +21321210630 / 21210540
                                     www.safex-algerie.com
                                       16
Місто проведення    Назва виставкового
                            Термін проведення                      Спеціалізація виставкового
виставкового заходу   заходу                        Організатор виставкового заходу
                            виставкового заходу                     заходу
                                       -“-
-“-           6 Salon International de    лютий-березень                       Електрообладнання,
            l'Electrotechnique, de                                   електротехніка, домашня
            l'Automation Industrielle et                                електроніка, освітлення
            de l'Energie
            6-та міжнародна виставка
            електротехніки,
            промислової автоматики,
            електроенергетики
                                       -“-
-“-           Salon International des    березень                          Медичне, лікувальне та
            Equipements Hospitaliers et                                лабораторне обладнання
            Médicaux (SIEHM)
            Міжнародна виставка
            медичного та лікувального
            обладнання

                                       -“-
-“-           Salon Automation Industries  -“-                             Виготовлення автоматичних
                                                          приладів, промислова
            Виставка промисловості
                                                          автоматика
            автоматизації
                                       Petroleum Industry Communication
М. Хасі Месауд (Hassi  2 Salon International Hassi  -“-                             Обладнання та послуги для
                                       Tel. + 213 550 46 88 98
Messaoud)        Messaoud Fournisseurs de                                  нафтової та газодобувної
                                       Fax. + 213 21 90 11 84
            Produits et Services                                    промисловості
                                       expo@ expo-hassi-messaoud.com
            2-га Міжнародна виставка
                                       www.expo-hassi-messaoud.com
            Хасі Месауд
            постачальників товарів та
            послуг
                            -“-
м.Алжир         Salon du Générique (SAFEX/              SAFEX                Медикаменти
            ALGENCY)                       „Palais des expositions”, Pins
                                       Maritimes, Alger, 16000, Algérie
            Виставка медикаментів
                                       contact@safex-algerie.com
            (SAFEX/ ALGENCY)                   +21321210123/30
                                       +21321210630 / 21210540 www.safex-
                                       algerie.com
                                    17
Місто проведення   Назва виставкового
                         Термін проведення                    Спеціалізація виставкового
виставкового заходу  заходу                       Організатор виставкового заходу
                         виставкового заходу                   заходу
                         -“-          -“-
-“-          Salon International de                                Автомобілі
           l’Automobile AUTOEXPO
           Міжнародна виставка
           автомобілів
           «Автоекспо»

                                     -“-
-“-          Salon International     квітень                         Продукти харчування, сільсько-
           «Djazagro»                                      господарська техніка
           Міжнародна виставка
           «Джазагро»

                                     -“-
-“-          Salon International de   -“-                           Комп’ютерна техніка,
           l’Informatique , de la                                оргтехніка, мобільні телефони,
           Bureautique et de la                                 прилади зв’язку
           Communication (SICOM –
           Safex/Mira )
           Міжнародна виставка
           інформаційних технологій,
           оргтехніки, та зв’язку
           (SICOM – Safex/Mira )

                                     -“-
-“-          45 Foire Internationale   червень                         Продукти харчування, легка
           d’Alger                                       промисловсть; будівельна,
           45-та Міжнародна виставка                              хімічна, фармацевтична,
                                                      енергетична сфери;будівельні
                                                      матеріали; постачання і
                                                      виробництво інформаційних,
                                                      безпекових систем; міжнародні
                                                      перевезення, банківські послуги
                                       18
Аргетинська Республіка


Місто проведення     Назва виставкового заходу     Термін проведення   Організатор виставкового заходу     Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                    виставкового заходу                      заходу

Buenos Aires, Centro   Exposición de la Moda y las    лютий         Промислова палата виробників      Шкіряна промисловість
Costa Salguero      Manufacturas de Cuero.                  шкіри Аргентини
             (CEMCA 69)                        Argentina, Buenos Aires, Bernardo de
             Виставка моди та виробів зі               Irigoyen 972, p.5,
             шкіри                          www.expocemca.com.ar

-“-           XI Exposición Internacional de  березень        Палата виробників та імпортерів     Сувенірна продукція
             Fabricantes e Importadores de              сувенірної продукції Аргентини
             Regalos y Afines – CAFIRA                Buenos Aires, Hs Eventos, Doblas
             OTOÑO.                          1753. Tel. (+54-11) 4924-4191. e-
             ХІ Міжнародна виставка                  mail: info@hseventos.com.ar,
             виробників та імпортерів                 www.hseventos.com.ar,
             сувенірної продукції
Buenos Aires,      24ª Exposición Internacional de  -“-          Expocentro La Rural Comité      Сувенірна продукція
Expocentro La Rural   Decoración, Textil, Regalos y              Ejecutivo, Av. La Plata 213, p.3, Of.
             Utilidades.                       “A”.
             24ª Міжнародна виставка                 e-mail:
             художнього оформлення,                  comiteejecutivo@presentesonline.com,
             текстильних виробів, та                 www.presentesonline.com
             сувенірної продукції

Buenos Aires, Centro   14ª Exposición Internacional de  -“-          Асоціація виробників та продавців    Мисливство та рибальство
Costa Salguero      Caza, Pesca, Cuchillería,                товарів для мисливства та рибної
             Indumentaria y Accesorios –               ловлі
             EXPO AICACYP                       Buenos Aires, Moreno 1420, tel. (+54-
             14ª Міжнародна виставка                 11) 4384-7900, e-mail:
             мисливства, холодної зброї,               info@aicacyp.com.ar,
             одягу та причетної продукції.              www.expoaicacyp.com.ar
                                          19
Місто проведення      Назва виставкового заходу     Термін проведення     Організатор виставкового заходу      Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                      виставкового заходу                         заходу

Buenos Aires,       VI EXPOAGRO,            -“-            Agea S.A., Av. Corrientes 1302, p.5,   Сільське господарство
Expocentro La Rural    VI ЕКСПОАГРО                         Buenos Aires, e-mail:
                                            info@expoagro.com.ar,
                                            www.expoagro.com.ar

Чилі, Сантьяго,      Міжнародний авіакосмічний     березень - квітень    FIDAE,                  Авіакосмічна промисловість
Aeropuerto Internacional  салон FIDAE - 2012                      P.O. BOX 2176, Correo Central,
Arturo Merino Benítez,                                 Santiago, Chile
Pudahuel                                        тел.: +56 2 8739750
                                            факс: +56 2 8739780

Чилі, Сантьяго, Espacio  Expomin 2012            квітень          FISA S.A., Moneda 1160/Piso        Видобувна промисловість
Riesco, Av. El Salto    Міжнародна виставка з                    1111111 Santiago, Chile
5000, Huechuraba      видобувної промисловості                   Teл.: +56 (0)2 5307000
                                            факс: +56 (0)2 5307272
                                            e-mail: info@fisa.cl www.fisa.cl

Buenos Aires,       VIII Exposición Internacional   -“-            La Rural S.A.,              Конярство
Expocentro La Rural    Equina y de la Industria Hípica.               Juncal 4431, Buenos Aires, tel. (+54-
              VIII Міжнародна виставка                   11) 4777-5500, e-mail:
              конярства.                          info@larural.com.ar,
                                            www.nuestroscaballos.com.ar

-“-            38ª Feria Internacional del    -“-            Fundación El-Libro            Книжки та видавництво
              Libro de Buenos Aires;                    Hipólito Irigoyen 1628, p.5, Buenos
              38ª Міжнародна виставка                   Aires, tel. (+54-11) 4370-0600, e-mail:
              книги Буенос-Айрес                      fundacion@el-libro.org.ar, www.el-
                                            libro.org.ar

Аргентина, Буенос-     EXPO COMEX 2012          травень          http://www.expotrade.com.ar/       Послуги та обладнання для
Айрес,           Міжнародна виставка послуг                  E-mail: info@expotrade.com.ar       експортної діяльності
La Rural Predio Ferial   та обладнання для експортної
              діяльності
                                      20
Місто проведення    Назва виставкового заходу     Термін проведення   Організатор виставкового заходу      Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                   виставкового заходу                       заходу

Buenos Aires, Centro  XVIII Salón Internacional de   -“-          Hs. Eventos, Doblas 1753, Buenos     Підприємницька діяльність
Costa Salguero     Franquicias, Licencias,                 Aires, tel. (+54-11) 4924-4191, e-mail:
            Emprendimientos y Negocios.               info@hseventos.com.ar,
            XVIII Міжнародний салон                 www.hseventos.com.ar
            підприємництва

-“-          II Exposición Internacional de  -“-          Hovard Eventos, 26 de Mayo 654,      Медицина
            Tecnología y Medicina Estética              Buenos Aires, tel. (+54-11) 4313-
            – MEET,                         5702, www.hovardeventos.com
            ІІ Міжнародна виставка
            медичних технологій та
            пластичної хірургії

Buenos Aires,     10ª Exposición Internacional de  травень-червень    EFCA S.A., Exposiciones y Ferias de    Будівництво та оселя
Expocentro La Rural  la Construcción y la Vivienda              la Construcción Argentina, Av. Santa
            10ª Міжнародна виставка з                Fe 1752, p.6, Of. “A”.
            будівництва та оселі                   Tel. (+54-11) 4810-0949,
                                        www.batev.com.ar

Buenos Aires, Centro  5ª Feria Internacional de la   -“-          Cámara Argentina de la Máquina      Інструменти та верстато-
Costa Salguero     Máquinas Herramienta, Bienes               Herramienta y Tecnologías para la     будування
            de capital y Servicios para la              Producción, Av. Julio A. Roca 516,
            producción.                       p.3, Buenos Aires, tel. (+54-11) 4343-
            5ª Міжнародна виставка                  1493, www.fimaqh.com
            інструментів,
            машинобудування, засобів
            виробництва та виробничого
            обслуговування
                                     21
Місто проведення   Назва виставкового заходу    Термін проведення   Організатор виставкового заходу    Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                  виставкового заходу                     заходу

San Juan, Centro de  IV Exposición Internacional de  червень        Panorama Minero, Viamonte 2146,    Важке машинобудування,
Exposición      Grandes Equipos, Maquinaria               p.5, Of. “A”, Buenos Aires.      гірнича промисловість
           Insumos, Repuestos y Servicios             tel. (+54-11) 4952-6097,
           Para la Industria Minera.                www.panoramaminero.com.ar
           IV Міжнародна виставка
           важкого машинобудування,
           обслуговування, приладів та
           інструментів для гірничої
           промисловості
           (з проведенням симпозіуму)

Buenos Aires,     XIV Exposición Internacional   -“-          Аргентинська палата виробників    Хімічна промисловість,
Expocentro La Rural  de Plásticos – ARGENPLAS.                полійтелену та пластмас,       виробництво пластмас й
           XIV Міжнародна виставка                 Salguero1939/41, Buenos Aires, tel.  полійтелену
           виробництва полійтелену та               (+54-11) 4821-9603,
           пластмас                        www.argenplas.com.arКоролiвство Бельгiя

Брюссель       “Motor Show”           січень         Brussels Exhibition Centre      Автомобілі
                                       Place de Belgique
                                       B-1020 Bruxelles
                                       Belgium

Антверпен       “Bouw & Reno 2012”        -“-          Artexis SA/NV             Архітектура та дизайн
                                       Rue St. Lambert 135, Sint
           “Конструкція та інновація                Lambertusstraat BE-1200
           2012”                          Bruxelles – 1040 (Belgium)


Гент         “POLYCLOSE 2012”         -“-          Limaco N.V.              Вікна, двері та сонце-захисні
                                       Maaltebruggestraat 300, Gent – 9000  системи
                                       (Belgium)
                                    22
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                    заходу

-“-          “Intersolution Expo 2012”   -“-          FLANDERS EXPO N.V.         Технології сонячних
           “Міжнародні винаходи                 Maaltekouter 1,          енергосистем
           2012”                         Gent – 9051 (Belgium)

-“-          “Trouw Gent 2012”       -“-          -“-                Весільні товари
           “Весільний ярмарок Гента
           2012”

Хасельт        “Bouwinnovatie 2012”      -“-          Bouwinnovatie vzw         Будівництво
           “Інновація будівництва 2012”             Maastrichtersteenweg 254,
                                      Hasselt – 3500 (Belgium)

Гент         “IFEST 2012”          лютий         FLANDERS EXPO N.V.         Технології з охорони
           “ІФЕСТ 2012”                     Maaltekouter 1,          навколишнього середовища
                                      Gent – 9051 (Belgium)Брюссель       “Infosecurity.be”       березень        VNU Exhibitions Europe       Безпека інформаційних
           “Інформаційна безпека”                P.O. Box 8800,           технологій та інформаційних
                                      Utrecht – 3503 (Netherlands The)  мереж. безпека інформ.
                                                        даних, запам’ятовувальні
                                                        пристрої, електронна
                                                        комерція, безпека
                                                        інформаційних мереж

-“-          “Infosecurity Belgium 2012”  -“-          Brussels Exhibition Centre     Безпека інформації, мережі та
                                      Place de Belgique         зв’язок.
                                      B-1020 Bruxelles
                                      Belgium

-“-          “Visual communication 2012”  травень        EasyFairs SA/NV          Візуальні комунікаційні
           “Візуальні комунікації 2012”             Rue aint Lambert, 135,       технології
                                      Brussels – 1200 (Belgium)
                                   23
Місто проведення    Назва виставкового заходу  Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                виставкового заходу                   заходу

Кортрейк        “XPO 2012”         -“-          KORTRIJK XPO           Протипожежне обладнання,
            “Експо 2012”                    Doorniksesteenweg 216,      технології, транспорт та
                                     Kortrijk – 8500 (Belgium)     мобільні пости,
                                                      протипожежне, медичне
                                                      обладнання
Брюссель        “Indigo Bruxelles 2012”   вересень        Brussels Exhibition Centre    Текстильні вироби
                                     Place de Belgique
                                     B-1020 Bruxelles
                                     Belgium
-“-          “ECL 2012”         -“-          -“-                Сектори електрики, зв’язок,
                                                      освітлення

-“-          “Post Expo”         -“-          -“-                Новітні технічні винаходи та
                                                      послуги в галузі поштових та
                                                      логістичних послуг

-“-          “Fedoba Expo”        -“-          Brussels Kart Expo,        Кондитерські вироби
                                     Gossetlaan 11, Groot-Bijgaarden
                                     Brussels, Belgium

-“-          “Megavino 2012”       жовтень        Brussels Exhibition Centre    Виноробство
                                     Place de Belgique
                                     B-1020 Bruxelles
                                     Belgium

Республіка Білорусь


г. Минск,       МИР КНИГ.          щотижнево       ПК ООО "Макбел"          Книги, підручники,
ул. Я.Купалы, 27,   Специализированная                 293 09 31             інформаційні носії,
пав. Б        выставка-ярмарка                                   канцтовари, ігри
                                   24
Місто проведення
           Назва виставкового заходу   Термін проведення                    Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                            Організатор виставкового заходу
                          виставкового заходу                   заходу
г. Минск,       ЯНВАРСКИЙ БАЗАР.       січень         РУП "НВЦ "БелЭкспо"        Споживчі товари вітчизняного
ул. Я.Купалы, 27   Республиканская выставка-              286 78 54             виробництва
           ярмарка

-“-          БЕЛОРУССКИЙ КИРМАШ.      -“-          РУП "НВЦ "БелЭкспо"        Споживчі товари вітчизняного
           Республиканская выставка-              334 01 54             виробництва
           ярмарка

г. Слуцк,       СЛУЦКI КIРМАШ.        -“-          Минское отделение БелТПП     Споживчі товари вітчизняного
ул. Большая Горка,1  5-я универсальная выставка-             280 04 73             виробництва
           ярмарка

г. Мозырь,      ФЕВРАЛЬСКИЙ КИРМАШ.      лютий         Гомельское отделение       Галантерейні вироби, одяг,
ул. Советская, 33   Универсальная выставка-               БелТПП              сувенірна продукція,
           ярмарка                       8 0232 74 03 90          косметика, парфюмерія,
                                                       біжутерія, продукти
                                                       бджільництва

г. Борисов,      БАРЫСАУСКI КIРМАШ.      -“-          Минское отделение БелТПП     Споживчі товари вітчизняного
пр. Революции, 49   7-я универсальная выставка-             280 04 73             виробництва
           ярмарка
г. Гомель,      СТРОИМ ДОМ.          -“-          Гомельское отделение       Будівництво
ул. Ланге, 17     6-я специализированная                БелТПП
           строительная выставка                8 0232 74 03 90
                                   25
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                   заходу

г. Солигорск,     СОЛИГОРСКАЯ ПАЛИТРА.     -“-          Минское отделение БелТПП     Споживчі товари вітчизняного
ул. Козлова, 41    6-я универсальная выставка-             280 04 73             виробництва
           ярмарка

г. Могилев,      ДОМ. ДАЧА. ДИЗАЙН.      -“-          Могилевское отделение БелТПП   Будівництво і ремонт,
пр. Пушкина, 7    2-я специализированная                8 0222 22 04 90,         архітектурні розробки,
           строительная выставка                27 35 92             ландшафтний дизайн, нові
                                                       технології в будівництві,
                                                       опалювальне устаткування,
                                                       будівельні суміші, послуги
                                                       будівельних організацій

г. Минск,       ОБРАЗОВАНИЕ И         -“-          УП "Экспофорум"          Вищі і професійніші учбові
Старовиленский тр-  КАРЬЕРА.                       314 34 39,            заклади. Додаткова освіта.
т, 41         10-я специализированная               314 34 30             Центри перепідготовки
           выставка


г. Рогачев,      СОЛНЦЕ В ФЕВРАЛЕ.       -“-          Гомельское отделение       Продукція виробничо-
ул. Луночарского,   4-я универсальная выставка-             БелТПП              технічного призначення,
12          ярмарка                       8 0232 74 03-90          товари легкої промисловості,
                                                       продукти харчування


г. Минск,       ОБУВЬ. КОЖА.         -“-          ООО "Эксполист"          Чоловіче, жіноче і дитяче взуття,
ул. Я. Купалы, 27   АКСЕССУАРЫ.                     290 80 37,            домашнє взуття і взуття для
           4-я международная                  290 80 42             відпочинку, спортивне взуття,
           специализированная                                   гумове і валяне взуття,
           выставка                                        спеціальне і ортопедичне взуття
                                    26
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                   заходу

-“-          XIX МИНСКАЯ          -“-          Министерство информации,     Видавництва, книжкова
           МЕЖДУНАРОДНАЯ                     ОАО "Белкнига",          торгівля, періодичні видання,
           КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА-                   ПК ООО "Макбел"          листівки і інші види
           ЯРМАРКА.                       334 65 29             друкарської продукції,
           Почетный гость - Венесуэла                               канцтовари, поліграфічна
                                                       продукція і послуги, іграшки,
                                                       інформаційні технології

г. Минск,       КАНЦЕЛЯРСКОЕ ДЕЛО.       -“-          РУП "НВЦ "БелЭкспо"        Канцелярське приладдя і
ул. Я. Купалы, 27   8-я международная                   334 65 29             супутні товари
           специализированная выставка-
           ярмарка

г. Минск,       АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН.     -“-          ЧУП "Белинтерэкспо",       Архітектура,реставрація,
пр. Победителей, 4  1-я международная                   Союз архитекторов,        дизайн
           специализированная выставка              Союз дизайнеров,
                                      Минобразования
                                      290 72 51

-“-          БЕЛОРУССКИЙ ДОМ-2012.     -“-          ВК "Асунта"            Проекти будинків, котеджів,
           ФАСАД. КРОВЛЯ.                    237 21 68             лазень, обробні і будівельні
           ИЗОЛЯЦИЯ. ОКНА. ДВЕРИ.                                 матеріали, покрівельні
           РОЛЛЕТЫ. ЛЕСТНИЦЫ.                                   матеріали, системи опалювання,
           36-й международный форум                                вентиляції, сантехніка,
           ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН.                                   залізобетонні вироби, забори і
           5-я специализированная                                 обгороджування, послуги з
           выставка                                        ландшафтного проектування,
                                                       посадочний матеріал, предмети
                                                       інтер'єру
                                  27
Місто проведення   Назва виставкового заходу  Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                виставкового заходу                   заходу

г. Минск,       ОПТИКА.           -“-          ООО "Эксполист"          Оптика
ул. Я. Купалы, 27,  3-я международная                 290 80 37,
павильон В      специальная выставка                290 80 42

г. Минск,       МЕБЕЛЬ - 2012.       -“-          Министерство торговли,      Меблі,дизайн інтер’єру
ул. Я. Купалы, 27   19-я международная                 концерн "Беллесбумпром",
           специализированная                 РУП "НВЦ "БелЭкспо"
           выставка-ярмарка                  334 03 42

г.Минск,       БЕЛЛЕГМАШ-2012.       -“-          ЗАО "МинскЭкспо"         Лека промисловість
ул.Даумана, 23    18-я международная                 226 90 84
           специализированная выставка
           ХИМЧИСТКА И ПРАЧЕЧНАЯ
           - 2012.
           12-я международная
           специализированная выставка
           ЧИСТОТА И ГИГИЕНА-2012.
           9-я международная
           специализированная выставка

г. Минск,       МИР ДЕТСТВА.        -“-          РУП "НВЦ "БелЭкспо"        Дитячі товари, одяг, іграшки,
ул. Я. Купалы, 27   8-я международная                 334 58 16             навчальні і розвиваючі
           специализированная выставка                             посібники. Товари і послуги
                                                      для дітей і підлітків, дитяче
                                                      харчування, засоби і
                                                      устаткування для догляду за
                                                      дітьми

г. Новополоцк,    СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ.       -“-          Витебский областной центр     Проектування, будівні
ул. Молодежная, 94 б 6-я специализированная               маркетинга, Новополоцкий     технології, сучасні будівні
           строительная выставка                горисполком            конструкції,інженерні
                                     8 0212 47 45 35          комунікації,меблі
                                    28
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                   заходу

г. Мозырь,      ВСЕ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ.      -“-          Гомельское отделение       Будівництво і облаштування
ул. Советская, 34   Универсальная выставка-                БелТПП              будинку, дизайн інтер'єру,
           ярмарка                        8 0232 74 03 90          обробні матеріали, меблі,
                                                       світильники, побутова техніка,
                                                       охорона, квіти, садова техніка і
                                                       інвентар, фітодізайн,
                                                       ландшафтні роботи.

г. Молодечно,     МАЛАДЗЕЧАНСКАЯ         -“-          Минское отделение БелТПП     Споживчі товари вітчизняного
Центральная      СКАРБНIЦА.                      280 04 73             виробництва
площадь, 4      7-я универсальная выставка-
           ярмарка

г. Светлогорск,    ВЕСЕННЯЯ ФАНТАЗИЯ.       -“-          Гомельское отделение       Товари легкої промисловості,
ул. 50 лет Октября,  5-я универсальная выставка-              БелТПП              продукти харчування, товари
19          ярмарка                        8 0232 74 03 90          для будинку і сім'ї, товари
                                                       народного вжитку.

г. Бобруйск, ул.   БОБРУЙСКАЯ ВЕСНА.       -“-          Могилевское отделение БелТПП   Товари народного споживання
Ульяновская, 35/31  6-я универсальная выставка-              8 0222 22 04 90,
           ярмарка                        27 35 92
г. Минск,       ЛУЧШИЙ ПОДАРОК.        березень        РУП "НВЦ "БелЭкспо"        Сувенірна продукція та
ул. Я. Купалы, 27   8-я международная                   334 67 58             подарунки
           специализированная выставка-
           ярмарка
                                   29
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                   заходу

г. Брест,       МОДА. КРАСОТА. ЗДОРОВЬЕ. - “ -            УП "Брестское отделение      Продукти харчування, одяг,
ул. Московская, 151  6-я международная выставка-             БелТПП", Брестский облисполком,  взуття, текстиль, галантерея,
           ярмарка                       ГУ "Брестский областной центр   косметика, сувеніри, квіти,
                                      гигиены и эпидемиологии"     подарунки, медичні, вироби,
                                      8 0162 21 78 85          література, товари для гігієни і
                                                       санітарії, послуги салонів
                                                       краси

г. Минск,       МОЛОЧНЫЙ КРАЙ.        -“-          РУП "НВЦ "БелЭкспо"        Готова продукція, харчові
ул. Я.Купалы, 27   2-я международная                  334 00 42             інгрідієнти і закваски;
           специализированная выставка                              технології виробництва,
                                                       зберігання і реалізації
                                                       молочної продукції; санітарна
                                                       обробка, виробниче і
                                                       торгівельне устаткування;
                                                       транспортування

г.Минск,       АВТОМАТИЗАЦИЯ.        -“-          ЗАО "МинскЭкспо"         Системи і технології
ул.Даумана, 23    ЭЛЕКТРОНИКА.                     226 90 84             автоматизаціївиробництва.
           15-я международная                                   Енергозберігаючі технології в
           специализированная выставка                              промисловості і побутовому
           ЭЛЕКТРОТЕХ. СВЕТ.                                   освітленні
           12-я международная
           специализированная выставка

г. Минск,       КОТТЕДЖ. ЛАНДШАФТ.      -“-          ВК "Асунта"            Проекти котеджів і дачних
пр. Победителей, 4  СЕМЕНА. ЦВЕТЫ.                    237 21 68             будиночків, будівельні і
           7-я международная                                   обробні матеріали, дерев'яні
           специализированная выставка                              зруби будинків, лазень,
           ДЕРЕВЯННОЕ                                       альтанок. Садове
           ДОМОСТРОЕНИЕ.                                     господарство, ландшафтний
           10-специализированная                                 дизайн Проекти лазень, саун,
           выставка                                        басейнів
           БАНЯ.
           6-я специализированная
           выставка
                                    30
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                   заходу

г. Минск,       ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО.      -“-          РУП "НВЦ "БелЭкспо"        Товари для мисливства та
ул. Я. Купалы, 27   ВЕСНА.                        334 24 13             рибалки
           12-я международная
           специализированная выставка

г. Минск,      Форум для профессионалов    -“-          УП "Экспофорум"          Устаткування і технології для
пр. Победителей, 111 "HoReCa & RetailTechnologies"             314 34 31,            підприємств швидкого
           БИСТРО. МАГАЗИН.                    314 34 30             живлення, барів, ресторанів,
           РЕСТОРАН.                                        магазинів. Продукти
           21-я международная выставка                               харчування. Устаткування і
           ПИВО. ВИНА И НАПИТКИ.                                  технології для пивоварної,
           21-я международная выставка                               виноробницької і
           ЧАЙ. КОФЕ.                                        лікероводочной галузі.
           Специализированный салон                                 Національні, марочні і
                                                       сувенірні вина і напої


г. Минск,       АТОМЭКСПО - 2012.       -“-           ЗАО "Техника и коммуникации",   Проектування і будівництво
пр. Победителей,   4-я международная                   Минэнерго, НАН Беларуси,     АЕС,атомне
20/2         специализированная выставка и             Минприроды,            машинобудування, прилади і
           конференция                      Минстройархитектуры, БНТУ,    устаткування для споруди
                                      ОАО "Атомэкспо"          АЕС. Ядерна і радіаційна
                                      306 06 06             безпека, охорона довкілля

г. Минск,       АВТОТЕХЭКСПО.         -“-          РУП "НВЦ "БелЭкспо"        Автотранспорт, запчастини,
ул. Я. Купалы, 27   8-я международная                   284 91 40             автомобільні аксесуари,
           специализированная выставка.                              устаткування, автосервіс

-“-          СТРОЙЭКСПО-2012.        -“-          РУП "НВЦ "БелЭкспо"        Будівельні матеріали,
           15-я международная                  334 03 34             технології і устаткування для
           специализированная выставка                               будівництва
                                    31
Місто проведення   Назва виставкового заходу    Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                  виставкового заходу                   заходу

г.Минск,       ЗДРАВООХРАНЕНИЕ         -“-          ЗАО "Техника и коммуникации",   Лікувальне, діагностичне і
пр.Победителей, 20/2 БЕЛАРУСИ - 2012.                    Министерство здравоохранения   стоматологічне устаткування,
           19-я международная                   306 06 06             медикаменти, дієтичні
           специализированная выставка                                продукти, лікувальні трави.

г.Минск,       БЕЛТЕКСЛЕГПРОМ. ВЕСНА.     квітень        Минторг,             Взуття, текстиль, одяг,
ул. Я. Купалы, 27   30-я международная                   Концерн "Беллегпром",       фурнітура, кожгалантерея,
           специализированная выставка -             РУП "НВЦ "БелЭкспо"        домашній текстиль.
           ярмарка по продаже товаров               334 65 29             Устаткування і машини для
           легкой и текстильной                                   текстильної, шкіряної і
           промышленности                                      взуттєвої промисловості

г.Гомель,       ЗДОРОВЬЕ, СИЛА, КРАСОТА. - “ -             Гомельское отделение       Товари і послуги для
ул. Юбилейная, 52   9-я межрегиональная выставка-             БелТПП              здорового способу життя
           ярмарка товаров и услуг для              8-0232-74-03-90
           здорового образа жизни

г.Солигорск,     СОЛИГОРСКАЯ ПАЛИТРА.      -“-          Минское отделение БелТПП     Споживчі товари вітчизняного
ул. Козлова, 41    7-я универсальная выставка-              280 04 73             виробництва
           ярмарка

г.Могилев,      МАГIЛЕУСКI КIРМАШ.        -“-          Могилевское отделение БелТПП   Торвари народного
ул. 30 лет Победы,1а 5-я универсальная выставка-               8 0222 22 04 90, 27 35 92     споживання
           ярмарка

г.Светлогорск,    ДОМ. САД. ОГОРОД.        -“-          Гомельское отделение       Будівництво і облаштування
ул. 50 лет Октября,19 Универсальная выставка-                БелТПП              будинку, дизайн інтер'єру,
           ярмарка                        8 0232 74 03 90          обробні матеріали, меблі,
                                                        світильники, побутова техніка,
                                                        охорона, квіти, насіння і
                                                        газонна трава, садова техніка і
                                                        інвентар, фітодізайн,
                                                        ландшафтні роботи.
                                   32
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                   заходу

г. Слуцк,      СЛУЦКI КIРМАШ.         -“-          Минское отделение БелТПП     Споживчі товари вітчизняного
ул. Большая Горка, 1 6-я универсальная выставка-              280 04 73             виробництва
           ярмарка

г. Витебск,      ДОМ И САД.          -“-          Витебский областной центр     Будівництво і облаштування
пл. Свободы,     6-я специализированная                маркетинга, Витебский       будинку, дизайн інтер'єру,
выставочный      выставка-ярмарка                   горисполком            обробні матеріали, меблі,
павильон                                  8 0212 47 45 35          світильники, побутова техніка,
                                                       охорона, квіти, насіння і
                                                       газонна трава, садова техніка і
                                                       інвентар, фітодізайн,
                                                       ландшафтні роботи

г. Минск,       ЗЕЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ.        -“-          ВК "Асунта"            Проекти котеджів і дачних
пр. Победителей, 4  ДАЧА. САД. ОГОРОД.                  237 21 68             будиночків, садове
           32-я универсальная выставка                              господарство, ландшафтний
                                                       дизайн, тепличне
                                                       устаткування, квіти, насіння,
                                                       саджанці

г. Минск,       СМИ В БЕЛАРУСИ.        -“-          Министерство информации,     Періодичні видання, видавничі
ул. Я. Купалы,27   10-я специализированная               ОП "Дом прессы",         системи, поліграфічна
           выставка                       РУП "НВЦ "БелЭкспо"        продукція і послуги
                                      287 19 00

г. Минск,      ПРОДМАШ.ХОЛОД.УПАК-     -“-           ЗАО "МинскЭкспо"         Устаткування і технології для
пр. Победителей,20/2 2012.                         226 90 84             харчової промисловості.
           Международная                                      Промислова вентиляція.
           специализированная выставка.                              Упаковка і маркіровка
           ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ-2012.                                 продуктів харчування.
           Международная                                      Продукти харчування, напої,
           специализированная выставка                               устаткування для харчової
                                                       промисловості
                                    33
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                   заходу

г. Минск,       МАШИНОСТРОЕНИЕ-2012.      -“-          -“-                Продукція машиностроленія,
пр. Победителей,   4-я международная                                    промислове устаткування,
20/2         специализированная выставка.                              виробничі технології
           СВАРКА И РЕЗКА - 2012.                                 істанки.Оборудование,прибор
           11-я международная                                   ы, матеріали, промисловості.
           специализированная выставка.                              Методи захисту від корозії,
           ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ.                                   полімерні і лакофарбні
           ПОКРЫТИЯ.                                        покриття. Устаткування і
           Международный                                      технології. Прилади контролю
           специализированный салон.

г. Брест,       «БРЕСТ - СОДРУЖЕСТВО -     -“-          РУП "НВЦ "БелЭкспо",       Товари народного вжитку,
ул. Московская, 151  2012»                         Брестский облисполком       харчова промисловість,
           14-я международная                  334 26 78             продукція виробничо-
           многоотраслевая выставка-                                технічного призначення
           ярмарка

г. Минск,       КОММУНАЛЬНОЕ          -“-          ВК "Асунта"            Проекти, технології, машин і
пр. Победителей, 4  ХОЗЯЙСТВО. ЕВРОРЕМОНТ.                237 21 68             механізмів для різних галузей
           КВАРТИРА, КОТТЕДЖ-2012.                                 міського господарства.
           ЭКСПОКАМЕНЬ И                                      Системи опалювання і
           КЕРАМИКА. ОТОПЛЕНИЕ.                                  вентиляції. Побутові послуги
           ВОДОСНАБЖЕНИЕ.                                     для населення. Архітектура і
           САНТЕХНИКА.                                       благоустрій міста.Будівельні
           КОНДИЦИОНЕРЫ.                                      матеріали для євроремонту,
           ОЗЕЛЕНЕНИЕ И                                      системи опалювання,
           БЛАГОУСТРОЙСТВО.                                    сантехнічне устаткування,
           ЦВЕТЫ. СТРОИТЕЛЬНОЕ                                   меблі, дизайн, інтер'єр.
           ОБОРУДОВАНИЕ И                                     Коттеджноє будівництво.Все
           ТЕХНИКА. БЕТОНЭКСПО.                                  для озеленення і благоустрою
           13-й международный форум-
           конгресс современных
           технологий в городском
           благоустройстве и
           строительстве
                                   34
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                   заходу

г. Минск,       ОТДЫХ - 2012.         -“-          РУП "НВЦ "БелЭкспо"        Подорожі (сезонний
ул. Я. Купалы, 27   15-я международная ярмарка              334 11 92             відпочинок, бізнес тури,
           туристических услуг                                  дитячий відпочинок, круїзи);
                                                       екскурсійні програми,
                                                       транспортні послуги;
                                                       спортивний і ігровий інвентар,
                                                       страхування, готельний сервіс

-“-          НЕДВИЖИМОСТЬ.         -“-          РУП "НВЦ "БелЭкспо"        Ріелторські послуги, оренда і
           4-я международная                  334 65 29             купівля комерційної і
           специализированная выставка                              житлової нерухомості,
                                                       іпотечне кредитування,
                                                       послуги забудівників,
                                                       інвестиційні програми і
                                                       приватні інвестиції в
                                                       нерухомість

г.Минск,       БЕЛОРУССКАЯ        -“-             ЗАО "МинскЭкспо"         Віконні і профільні системи,
пр.Победителей, 20/2 СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ -                 226 90 84             двері і замки, аллюмінієвиє і
           2012.                                          сталеві конструкції, ворота і
           13-я международная                                   автоматика, штучний і
           специализированная                                   натуральний камінь, фарби і
           выставка.                                        покриття, будівельні матеріали
           МОНОЛИТ.                                        і устаткування, заміський
           СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.                                  будинок, інтер'єр, обробні
           Международный                                      матеріали і
           специализированный салон.                                дизайн.Архітектурні розробки.
           ПРОМПЛАСТБЕЛ.                                      Ландшафтний дизайн.
           Международный                                      Економічний будинок.
           специализированный салон.                                Підйомно-транспортне
                                                       устаткування, опалубка,
                                                       устаткування будівельного
                                                       майданчика.Устаткування і
                                                       матеріали для пластмасової і
                                                       гумової промисловості
                                   35
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                   заходу

г. Минск,      ВОДА И ТЕПЛО.         -“-          УП "Экспофорум"          Технології, устаткування,
пр. Победителей, 111 14-я международная выставка              314 34 38,            матеріали для видобутку води,
                                      314 34 30             водопідготовки,
                                                       водовідведення і очищення
                                                       стоків. Насоси, труби,
                                                       арматура. Системи
                                                       опалювання, тепло- і
                                                       енергозбереження. Конгрес
                                                       "Вода - 2012". Салони
                                                       "Опалювання", "Насоси і
                                                       басейни", "Кондиціонування і
                                                       вентиляція"

г.Минск,       ЦВЕТЫ. СЕМЕНА. САД.      -“-          ЗАО "МинскЭкспо"         Квіти, насіння, добрива.
ул.Даумана, 23    ОГОРОД.                       226 90 84             Стекло і кераміка, фітодізайн,
           12-я международная                                   басейни, водоймища, садова
           специализированная выставка                              техніка. Товари для тварин і
                                                       птиць

г. Минск,       TIBO` 2012.         -“-           ЗАО "Техника и коммуникации",   Засоби телекомунікації,
пр. Победителей,   18-я международная                  Министерство связи и       зв'язок, інформатика, апаратні
20/2         специализированная выставка             информатизации, Министерство   засоби, програмне
                                      промышленности, Министерство   забезпечення, банківські
                                      образования, Министерство     системи, системи
                                      информации, ГКНТ,         автоматизації, офісне
                                      НАН Беларуси           устаткування, системи
                                      306 06 06             безпеки. Інтегральні
                                                       мікросхеми, друкарські плати,
                                                       промислова електроніка.
                                                       Сучасні інформаційно-
                                                       комунікаційні технології для
                                                       управління домашнім
                                                       господарством, дистанційного
                                                       вчення, творчості і розваги
                                    36
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                   заходу

г. Минск,       СВАДЕБНЫЙ САЛОН - 2012.    -“-          РУП "НВЦ "БелЭкспо"        Весілля і корпоративні вечори
ул. Я. Купалы, 27   11-я международная                  237 87 38
           специализированная выставка-
           ярмарка

г. Брест,       ТУРИЗМ. ЛЕТО-2012.       -“-          УП "Брестское отделение      Туристичні послуги, спортивне
ул. Московская, 151  4-я международная                   БелТПП",             дозвілля, агроекотурізм,
           специализированная выставка-             Брестский облисполком       оздоровлення і санітарно-
           ярмарка                        8 0162 21 78 85          курортне лікування, круїзи і
                                                       бізнес-тури

г. Минск,       МЕБЕЛЬНЫЙ ФОРУМ        травень         УП "Экспофорум"          Меблі для житлових
пр. Победителей,   МИНСКИЙ МЕБЕЛЬНЫЙ                   314 34 33,            приміщень. Ексклюзивні
20/2         САЛОН.                        314 34 30             меблі. Проектування і дизайн
           18-я международная выставка                               меблів. Декоративні елементи
           МЕБЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.                                  інтер'єру і супутні товари.
           9-я специализированная                                 Матеріали і машини для
           выставка                                        виробництва меблів.
           КУХНЯ И ВАННАЯ.                                     Комплектуючі для меблів.
           10-й международный                                   Фурнітура, оббивні матеріали.
           специализированный салон.                                Професійний
           ДОМОТЕХ.                                        електроінструмент.
           10-й специализированный салон                              Лакофарбні матеріали, клеї.
           ОФИСКОМФОРТ.                                      Меблі для кухні і ванної
           6-й специализированный салон                              кімнати, супутні вироби для
                                                       облаштування кухні і ванни
                                                       Великогабаритна,
                                                       мелкогабарітная і вбудовувана
                                                       побутова техніка
                                   37
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                   заходу

г. Орша,       ОРШАНСКИЕ ТРАДИЦИИ.      -“-          Витебское отделение БелТПП,    Споживчі товари вітчизняного
ул. Советская,2    Региональная универсальная              Оршанский горисполком       і іноземного виробництва
           выставка-ярмарка                   8 0212 36 24 13

г. Минск,       БЕЛОРУССКИЙ КИРМАШ.      -“-          РУП "НВЦ "БелЭкспо"        Споживчі товари вітчизняного
ул. Я.Купалы, 27   Республиканская выставка-              334 01 54             виробництва
           ярмарка

г. Бобруйск, ул.   ВСТРЕЧАЕМ ЛЕТО.        -“-          Могилевское отделение БелТПП   Товари народного вжитку
Ульяновская, 35/31  1-я универсальная выставка-             8 0222 22 04 90,
           ярмарка                       27 35 92

г. Минск,       ДЕЛОВАЯ ИНИЦИАТИВА-      -“-          ЧУП "Белинтерэкспо",       Промислове виробництво,
пр. Победителей, 4  2012.                        Союз предпринимателей,      продукти харчування,
           Специализированная выставка             Минэкономики           готельний бізнес
                                      290 72 51

г. Минск,       ХИМИЯ. НЕФТЬ И ГАЗ.      -“-          ЗАО "Техника и коммуникации",   Технології, устаткування,
пр. Победителей,   14-я международная                  УП "Экспофорум",         сировина і продукція хімічної
20/2         специализированная выставка             Концерн "Белнефтехим"       промисловості, нафтогазове
                                      306 06 06,            устаткування, нафтопродуктів
                                      314 34 35,            і газу
                                      314 34 30

-“-          БЕЛОРУССКИЙ          -“-          УП "Экспофорум"          Енергоефективні і
           ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ -                 314 34 35,            ресурсозберігаючі технології,
           2012. Крупнейший смотр новых             314 34 30             будівництві. Продукція
           ресурсосберегающих и                                  машинобудування і
           энергоэффективных технологий.                             приладобудування.
           БЕЛПРОМЭНЕРГО.                                     Інформаційні технології в
           14-я международная                                   промисловості і енергетиці.
           специализированная выставка                              Салон "Наука для
                                                       промисловості і енергетики".
                                                       Салон "Зварка і різання в
                                                       промисловості і енергетиці"
                                   38
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                   заходу

г. Гомель,      ВЕСНА В ГОМЕЛЕ.        -“-          Гомельское отделение       Продукція виробничо-
ул. Юбилейная, 50   13-я международная                  БелТПП              технічного призначення,
           универсальная выставка-               8 0232 74 03 90          товарів народного вжитку,
           ярмарка                                        продуктів харчування,
                                                       продукції для будинку і сім'ї

г. Минск,       ЯРМАРКА НАРОДНЫХ       -“-          ООО "Эксполист"          Ткацтво, кераміка, розпис,
ул. Я. Купалы, 27   ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ                 290 80 37,            вишивка, рукоділля, макраме,
           "МЛЫН".                       290 80 42             батік, кружевоплетеніє,
           4-я международная                                   бісероплетеніє, різьблення по
           специализированная ярмарка                               дереву, вироби з берести,
                                                       плетіння з лози, мозаїка і
                                                       вітражи, художнє кування,
                                                       литво і чеканкка, флористика,
                                                       фітодізайн, ікебана, гобелени,
                                                       прикраси з самоцвітів,
                                                       біжутерія, художні вироби з
                                                       хутра і шкіри, ськрапбукинг,
                                                       бондарювання, декупаж

г. Гомель,      ГОМЕЛЬПРОМЭКСПО.       -“-          Гомельское отделение       Промисловість Гомелської
ул. Косарева     3-я международная                  БелТПП              області і Республіки Білорусь.
           специализированная выставка             8 0232 74 03 90


г. Минск,       ЛЕСДРЕВТЕХ - 2012.      -“-          РУП "НВЦ "БелЭкспо"        Техніка і технології для
ул. Я.Купалы, 27   13-я международная                  334 01 31             ведення лісового господарства,
           специализированная выставка                              лісозаготівлі і деревообробки;
                                                       устаткування і технології для
                                                       переробки деревних відходів в
                                                       енергетичних цілях; дерев'яне
                                                       житлове будівництво,
                                                       продукція деревообробки
                                   39
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                   заходу

г. Барановичи,    БАРАНОВИЧСКАЯ ВЕСНА.     -“-          Барановичский филиал       Товари народного вжитку,
Ледовый дворец    5-я международная                  УП "Брестсткое отделение     продукція виробничо-
           универсальная выставка-               БелТПП", Барановичский      технічного призначення
           ярмарка                       горисполком
                                      8 0162 21 78 85

г. Минск,       БЕЛОРУССКАЯ          червень        ЗАО "МинскЭкспо"         Агротехніка і ветеринарія.
пр. Победителей,   АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ                   226 90 84             Тваринництво. Машини,
20/2,         НЕДЕЛЯ.                                        устаткування і технології для
ОАО          БЕЛАГРО-2012.                                     виробництва і переробки
"Гастелловское"    22-я международная                                   сільськогосподарської
           специализированная выставка                              продукції

г. Мозырь,      ПАЛЕССКАЯ СКАРБНIЦА.     -“-          Гомельское отделение       Легка промисловість
ул. Советская, 35   7-я универсальная выставка-             БелТПП
           ярмарка                       8-0232-74-03-90

г. Минск,       БЕЛОРУССКИЙ КИРМАШ.      -“-          РУП "НВЦ "БелЭкспо"        Споживчі товари вітчизняного
ул. Я.Купалы, 27   Республиканская выставка-              334 01 54             виробництва.
           ярмарка

г. Борисов,      БАРЫСАУСКI КIРМАШ.      -“-          Минское отделение БелТПП     Споживчі товари вітчизняного
пр-т Революции, 49  8-я универсальная выставка-             280 04 73             виробництва
           ярмарка

г. Минск,       ЧЕЛОВЕК И БЕЗОПАСНОСТЬ. - “ -            УП "Экспофорум",         Засоби захисту життя і
ул. Я.Купалы, 27   5-я международная                  РУП "НВЦ "БелЭкспо"        здоров'я людей, охорона їх
           специализированная выставка             314 34 35,            житла і майна, забезпечення
                                      314 34 30,            безпечних умов на
                                      250 25 86             виробництві, в дорозі, на
                                                       відпочинку
                                   40
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                   заходу

г. Новополоцк,    НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ.       -“-          Витебское отделение БелТПП    Споживчі товари вітчизняного і
ул. Молодежная, д.  Международная универсальная             (0212) 362413           іноземного виробництва
94 б         выставка-ярмарка

г. Витебск,      СЛАВЯНСКИЙ          липень         -“-                Вітчизняні споживчі товари
пр. Строителей, 23  КАЛЕЙДОСКОП.
           Международная универсальная
           выставка-ярмарка

г. Витебск,      МАЛЫЙ БИЗНЕС В         -“-          Витебский областной центр     Товари народного споживання
выставочный      ФЕСТИВАЛЬНОМ ВИТЕБСКЕ.                маркетинга, Витебский
павильон у центра   12-я республиканская выставка-            облисполком
ремесел и искусств  ярмарка                       8 0212 47 45 35
"Задвинье"
г. Гомель,      ЛЕТНИЙ ЦЕНОПАД.        -“-          Гомельское отделение       Товари легкої промисловості,
ул. Ланге, 17     Универсальная выставка-               БелТПП              продукти харчування, товари
           ярмарка                       8 0232 74 03 90          для будинку і сім'ї, товари
                                                       народного вжитку

г. Минск,       ОБУВЬ. КОЖА.         серпень        ООО "Эксполист"          Чоловіче, жіноче і дитяче
ул. Я. Купалы, 27   АКСЕССУАРЫ.                     290 80 37,            взуття, домашнє взуття і
           5-я международная                  290 80 42             взуття для відпочинку,
           специализированная выставка                              спортивне взуття, гумове і
                                                       валяне взуття, спеціальне і
                                                       ортопедичне взуття

г. Бобруйск, ул.   МЕДОВЫЙ СПАС.         -“-          Могилевское отделение БелТПП   Продукція з меду
Ульяновская, 35/31  1-я специализированная                8 0222 22 04 90,
           выставка-ярмарка                   27 35 92
                                    41
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                   заходу

г. Солигорск,     СОЛИГОРСКАЯ ПАЛИТРА.      -“-          Минское отделение БелТПП     Споживчі товари вітчизняного
ул. Козлова, 41    8-я универсальная выставка-              280 04 73             виробництва
           ярмарка

г. Жлобин,      ЖЛОБIНСКI КIРМАШ.       -“-          Гомельское отделение       Продукція виробничо-
ул. К.Маркса, 3/1   6-я универсальная выставка-              БелТПП              технічного призначення,
           ярмарка                        8 0232 74 03 90          товари легкої промисловості,
                                                       продукти харчування

г. Минск,       НАШИМ ДЕТЯМ.          -“-          РУП "НВЦ "БелЭкспо"        Товари для майбутніх і
ул. Я. Купалы, 27   6–я международная                   334 58 16             годуючих матерів, товари і
           специализированная выставка-             334 65 29             послуги для дітей медичного
           ярмарка                                         призначення, одяг і взуття для
           ЗДРАВСТВУЙ ШКОЛА.                                    дітей і підлітків, товари для
           13-я международная                                   здоров'я і фізичного розвитку
           специализированная выставка-                              дітей, дитяче харчування,
           ярмарка                                         повчальні і розвиваючі
                                                       іграшки і ігри, меблі для дітей,
                                                       студії дитячої творчості і
                                                       спортивні секції. Товари
                                                       шкільного асортименту
                                                       вітчизняного і іноземного
                                                       виробництва

г. Минск,       ДЕТСКИЙ МИР.          -“-          ВК "Асунта"            Дитячий одяг, взуття, шкільна
пр. Победителей, 4  1-я международная                   237 21 68             форма, спортивний одяг,
           специализированная выставка-                              сумки, рюкзаки, портфелі,
           ярмарка                                         канцтовари, дитяча література

г. Минск,       БУДПРАГРЭС-2012.        вересень        ЗАО "МинскЭкспо"         Устаткування, технології,
пр. Победителей,   20-я международная                  226 90 84             інструмент і матеріали для
20/2         специализированная выставка                               будівництва
                                   42
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                   заходу

-“-          ДЕРЕВООБРАБОТКА - 2012.    -“-          ЗАО "МинскЭкспо"         Виробництво, переробка і
           19-я международная                  226 90 84             транспортування лісу.
           специализированная выставка                              Устаткування і технології для
           БИОЭНЕРГЕТИКА.                                     меблевої і деревообробної
           Международный                                     галузі. Устаткування для
           специализированный салон                                нейтралізації, утилізації і
                                                       регенерації відходів.
                                                       Устаткування і технології для
                                                       виробництва деревного палива.
                                                       Енергетичне устаткування -
                                                       казани, газогенератори,
                                                       системи опалювання

г. Минск       УПАКОВКА И СКЛАД       -“-          УП "Экспофорум",         Сировина, устаткування,
           Специализированный форум               НВЦ "БелЭкспо"          пакувальні машини, дизайн і
           МИР УПАКОВКИ.                                     конструювання, логістика.
           13-я международная выставка                              Витратні матеріали, технології
           СОВРЕМЕННАЯ ЭТИКЕТКА.                                 друку, етікеточная продукція
           10-й международный                                   для всіх галузей
           специализированный салон                                промисловості. Технології і
           ПОЛИМЕРЫ И СТЕКЛО В                                  устаткування, сировина і
           УПАКОВКЕ.                                       допоміжні матеріали.Сучасні
           10-й международный                                   концепції складської
           специализированный салон                                логістики, складська
           СКЛАДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ.                                 автоматизовані системи
           5-й международный                                   управління складом і
           специализированный салон                                розподільним центром,
                                                       устаткування для внутрішньої
                                                       логістики організацій, штріф-
                                                       кодування і маркіровка, rfid-
                                                       технології
                                   43
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                   заходу

г. Брест,       СОДЕЙСТВИЕ ЗДОРОВОМУ     -“-          УП "Брестское отделение      Оздоровчі продукти
ул. Московская, 151  ОБРАЗУ ЖИЗНИ.                    БелТПП", Брестсткий        харчування, одяг, взуття,
           8-я международная выставка-             облисполком,           текстиль, галантерея,
           ярмарка                       ГУ "Брестский областной центр   косметика, сувеніри, вироби
                                      гигиены, эпидемиологии и     медичного призначення,
                                      общественного здоровья"      спеціалізована література,
                                      8 0162 21 78 85          товари для гігієни і санітарії,
                                                       вітамінні комплекси, послуги
                                                       спортивних установ

г. Бобруйск, ул.   ЛИСТОПАД.           -“-          Могилевское отделение БелТПП   Товари народного вжитку
Ульяновская, 35/31  6-я универсальная выставка-             8 0222 22 04 90,
           ярмарка                       27 35 92

г. Минск,       ИНТЕРСТИЛЬ` 2012.       -“-          ЗАО "Техника и коммуникации",   Парфюмерно-косметичні
пр. Победителей,   12-я международная                  Министерство торговли,      засоби, перукарське
20/2         специализированная выставка             Ассоциация парикмахеров и     устаткування і аксесуари,
                                      косметологов           салони
                                      306 06 06

г. Минск,       МИР МЕТАЛЛА-2012.       -“-          РУП "НВЦ "БелЭкспо"        Сировина, технології і
ул. Я. Купалы, 27   5-я международная                  334 24 13             устаткування для
           специализированная выставка                              металургійних виробництв.
                                                       Ливарне виробництво. Чорні
                                                       метали. Кольорові метали і
                                                       порошкові технології

-“-          ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО.     -“-          -“-                Товари для охоти та рибалки
           ОСЕНЬ - 2012
           13-я международная
           специализированная выставка
                                  44
Місто проведення   Назва виставкового заходу  Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                виставкового заходу                   заходу

г. Минск,       САЖЕНЦЫ. ЦВЕТЫ.       -“-          ВК "Асунта"            Агропродукція
пр. Победителей, 4  ЛАНДШАФТ.                     237 21 68
           3-я специализированная
           выставка-ярмарка

г. Минск,       ХЛЕБНОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ - “ -            ИЧУП "Хлебпром-Медиа",      Технології і устаткування для
ул. Я. Купалы,27   ДЕЛО.                       КУП "Минскхлебпром",       хлібопекарської, кондитерської
           6-я специализированная               РУП "НВЦ "БелЭкспо",       і макаронної галузей харчової
           выставка                      Минсельхозпрод,          промисловості. Сировина,
                                     Белкоопсоюз           харчові інгредієнти і добавки.
                                     284 91 40             Хлібобулочні, кондитерські,
                                                      макаронні, круп'яні вироби.
                                                      Упаковка, інструменти,
                                                      спецодяг

г. Рогачев,      РОГАЧЕВ-СОДРУЖЕСТВО-    -“-          Гомельское отделение       Продукція виробничо-
ул. Набережная, 78  2012.                       БелТПП              технічного призначення,
           4-я региональная выставка             8 0232 74 03 90          товари легкої промисловості,
                                                      продукти харчування

г. Минск,       МОЛОДЕЖНЫЙ       -“-             ЧУП "Белинтерэкспо",       Інновації в науці, сільському
пр. Победителей,   ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ.                НАН Беларуси,           господарстві, транспорті,
20/2         1-я специализированная               Минобразования,          будівництві і ін. галузях
           выставка                      ГКНТ, БРСМ            економіки. Соціальні і
                                     290 72 51             політичні молодіжні ініціативи
                                                      і проекти
                                   45
Місто проведення    Назва виставкового заходу  Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                   заходу

г. Светлогорск,    СВЕТЛОГОРСКАЯ МОЗАИКА. - “ -            Гомельское отделение       Легка промисловість
ул. 50 лет Октября,  9-я универсальная выставка-             БелТПП
19           ярмарка                       8-0232-74-03-90
г. Слуцк,       СЛУЦКI КIРМАШ.        -“-          Минское отделение БелТПП     Споживчі товари вітчизняного
ул. Большая Горка, 1  7-я универсальная выставка-             280 04 73             виробництва
            ярмарка
            САД И ОГОРОД - 2012.     -“-          Гомельское отделение       Квіти, насіння і газонна трава,
г. Мозырь,       Специализированнная выставка-            БелТПП              садова техніка і інвентар,
ул. Советская, 36   ярмарка                       8 01591 2 15 23          фітодізайн, ландшафтні роботи

г. Минск,       ОСЕННИЙ КИРМАШ.       -“-          РУП "НВЦ "БелЭкспо"        Споживчі товари вітчизняного
ул. Я.Купалы, 27    Республиканская выставка-              334 01 54             виробництва
            ярмарка

г. Гродно       ЕВРОРЕГИОН - НЕМАН -     -“-          НВЦ «БелЭкспо»,          Продукція всіх галузей
            2012.                        Гродненский облисполком      народного господарства
            14-я международная                 334 45 37
            многоотраслевая
            выставка-ярмарка

г. Полоцк       ДРЕВНИЙ ГОРОД        -“-          Витебское отделение БелТПП,    Споживчі товари вітчизняного
            СЕГОДНЯ.                      Полоцкий горисполком       виробництва
            Региональная универсальная             8 0212 36 30 52
            выставка-ярмарка
                                    46
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                   заходу

г. Брест,       ВАШ ДОМ-2012.         жовтень        НВЦ «БелЭкспо»,          Сучасні технології
ул. Московская, 151  4-я международная                   Брестский облисполком      конструювання і проектування
           специализированная выставка-             334 26 78             в будівництві, ландшафтний
           ярмарка                                         дизайн, благоустрій і
                                                       озеленення території,
                                                       будівельні і обробні матеріали,
                                                       устаткування і інструменти,
                                                       меблі, предмети інтер'єру,
                                                       техніка для будинкуг. Минск,       САЖЕНЦЫ. ЦВЕТЫ.        -“-          ВК "Асунта"            Агропродукція
пр. Победителей, 4  ЛАНДШАФТ.                       237 21 68
           4-я специализированная
           выставка-ярмарка
г. Могилев, ул. 30  ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ.         -“-          Могилевское отделение БелТПП   Товари народного споживання
лет Победы, 1а    2-я универсальная выставка-              8 0222 22 04 90,
           ярмарка                        27 35 92

г. Молодечно,     МАЛАДЗЕЧАНСКАЯ         -“-          Минское отделение БелТПП     Споживчі товари вітчизняного
Центральная      СКАРБНIЦА.                      280 04 73             виробництва
площадь, 4      8-я универсальная выставка-
           ярмарка

г. Минск,       БЕЛТЕКСЛЕГПРОМ. ОСЕНЬ     -“-          Министерство торговли,      Взуття, текстиль, одяг,
ул. Я. Купалы, 27   31-я международная                  концерн "Беллегпром",       фурнітура, кожгалантерея,
           специализированная выставка-             РУП "НВЦ "БелЭкспо"        домашній текстиль.
           ярмарка по продаже товаров              334 00 56             Устаткування і машини для
           лёгкой и текстильной                                  текстильної, взуттєвої
           промышленности                                     промисловості
                                   47
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                   заходу

г. Минск       ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА - - “ -            ЗАО "Техника и коммуникации",   Транспортні послуги
пр. Победителей,   2012.                        Минтранс, БАМАП
20/2         6-я международная                  306 06 06
           специализированная выставка.
           ОБОРУДОВАНИЕ И
           ИНФОРМАЦИОННЫЕ
           ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
           ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ.
           1-я международная
           специализированная выставка

г. Пинск,       ПИНТА (ПИНСКИЕ ТОРГИ)     -“-          Пинский филиал          Товари народного вжитку,
Дом культуры     6-я международная                  УП "Брестское отделение      продукція виробничо-
           универсальная выставка-               БелТПП", Пинский горисполком   технічного призначення
           ярмарка                       8 0162 21 78 85

г. Минск,       ЭНЕРГЕТИКА, ЭКОЛОГИЯ,     -“-          ЗАО "Техника и коммуникации",   Технології та устаткування для
пр. Победителей,   ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ,                  Министерство енергетики      виробництва і розподілу
20/2         АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ`2012.                306 06 06             електричної і теплової енергії,
           17-я международная                                   енергозбереження, екологічно
           специализированная выставка                              чисті технології,
           ЭКСПОСВЕТ` 2012.                                    електротехнічне устаткування і
           8-я международная                                   компоненти, системи
           специализация выставка                                 автоматизації. Світлове
                                                       устаткування.Технології і
           ВОДНЫЕ И ВОЗДУШНЫЕ                                   устаткування для водо- і
           ТЕХНОЛОГИИ` 2012.                                   повітропостачання
           7-я международная
           специализированная выставка
                                    48
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                   заходу

-“-          АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ        -“-          ЧУП "Белинтерэкспо",       Аерокосмічна галузь
           ФОРУМ-2012.                      НАН Беларуси,
           1-я международная                   ГКНТ, Минпром,
           специализированная выставка.             ГВПК
                                      290 72 51

г. Минск,       СТРОЙЭКСПО. ОСЕНЬ - 2012. - “ -            РУП "НВЦ "БелЭкспо"        Будівництво
ул. Я. Купалы, 27   9-я международная                   334 42 42
           специализированная выставка
г. Минск,                     -“-            ЗАО "МинскЭкспо"         Медицина
пр. Победителей,   МЕДИЦИНА - 2012.                   226 90 84
20/2         20-я международная
           специализированная выставка


г. Минск,       КОЖА И МЕХ.          -“-          ООО "Эксполист"          Одяг з шкіри і хутра, одяг з
ул. Я. Купалы, 27,  3-я международная                   290 80 37,            текстиля з узліссям з хутра.
павильон В      специализированная выставка-             290 80 42             Чоловіче і жіноче взуття.
           ярмарка                                         Аксесуари (сумки, гаманці,
                                                       ремені, портмоне). Головні
                                                       убори

г. Минск,       ТУРБИЗНЕС.          -“-           Минспорта и туризма,       Туризм, страхування,
ул. Я. Купалы, 27   19-я международная туристская             РУП "НВЦ "БелЭкспо"        транспорті послуги
           выставка                       334 11 92

г. Гомель,      БИЗНЕС В РЕГИОНАХ.       -“-          Гомельское отделение       Продукція, товари і послуги
ул. Ланге, 17     9-я международная                   БелТПП              підприємств малого і
           универсальная выставка-                8-0232-74-03-90          середнього бізнесу,
           ярмарка                                         індивідуальних підприємців
                                     49
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення     Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                     заходу

г. Минск,       АВТОБЕЛСЕРВИС.        жовтень - листопад    ЗАО "МинскЭкспо"         Транспорт, автосервіс,
пр. Победителей,   БЕЛТРАНССЕРВИС - 2012.                 226 90 84             запчастини, аксесуари. Дорога.
20/2         16-я международная                                    АЗС. Безпека. Міське
           специализированная выставка                                господарство і дорожнє
           БЕЛКОММУНТЕХ - 2012.                                   будівництво. Спеціалізовані
           9-я международная                                     машини і устаткування
           специализированная выставка
г. Минск,       КУЛЬТБЫТХОЗТОВАРЫ.      -“-            Министерство торговли,      Товари культурно-побутового і
ул. Я. Купалы, 27   16-я международная                   РУП "НВЦ "БелЭкспо"        господарського призначення
           специализированная оптовая               334 59 98
           выставка-ярмарка

г. Минск,       СТОМАТОЛОГИЯ БЕЛАРУСИ` листопад             ЗАО "Техника и коммуникации",   Устаткування, інструменти,
пр. Победителей,   2012.                          Минздрав, Белорусская       матеріали, технології в
20/2         8-я международная                    Ассоциация Стоматологов      стоматології
           специализированная выставка и              306 06 06
           конференция

г. Борисов,      БАРЫСАУСКI КIРМАШ.      -“-            Минское отделение БелТПП     Споживчі товари вітчизняного
пр-т Революции, 49  9-я универсальная выставка-               280 04 73             виробництва
           ярмарка
г. Витебск,      МОЙ ДОМ.           -“-            Витебский областной центр     Проектування, будівельні
парк им. Фрунзе, 1  13-я межрегиональная                  маркетинга            технології, будівельна техніка
           строительная выставка                  8 0212 47 45 35          і інструменти, інженерні
                                                        комунікації,, благоустрій
                                                        територій, деревообробка
                                   50
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                   заходу

г. Минск       БАНК. СТРАХОВАНИЕ.      -“-          УП "Экспофорум"          Банківські послуги, страхові
           ЛИЗИНГ.                       314 34 30,            послуги, лізинг
           7-я специализированная                314 34 39
           выставка

г. Минск,       УМНЫЕ ДЕНЬГИ.         -“-          ЧУП "Белинтерэкспо"        Брокерінг, консалтинг,
пр. Победителей, 4  1-я специализированная                290 72 51             ділінговиє центри
           выставка

г. Солигорск,     СОЛИГОРСКАЯ ПАЛИТРА.     -“-          Минское отделение БелТПП     Споживчі товари вітчизняного
ул. Козлова, 41    9-я универсальная выставка-             280 04 73             виробництва
           ярмарка

г. Минск,       ОСЕННИЙ КИРМАШ.        -“-          РУП "НВЦ "БелЭкспо"        Товари народного вжитку;товари
ул. Я.Купалы, 27   Республиканская выставка-              334 01 54             легкої і текстильної
           ярмарка                                        промисловості;продукти
                                                       харчування;одяг і взуття;
                                                       сувенірна продукція, біжутерія;
                                                       парфюмерія і косметика.г. Минск,       БЕЛОРУССКИЙ ДОМ - 2012    -“-          ВК "Асунта"            Проекти будинків, котеджів,
пр. Победителей, 4  ОТ ДИЗАЙНА ДО ОТДЕЛКИ.                237 21 67             послуги з будівництва і
           37-й международный форум                                ремонту, будівельні і обробні
           жилья и строительства                                 матеріали.Системи
           ОТОПЛЕНИЕ.                                       опалювання і газопостачання,
           ВОДОСНАБЖЕНИЕ.                                     прилади обліку газу, води і
           САНТЕХНИКА.                                      тепло, системи
           КОНДИЦИОНЕРЫ.                                     водопостачання, вентиляції і
           18-я специализированная                                кондиціонування, очисне
           выставка                                        устаткування
           ТРУБОТЕХ-2012.
           5-я специализированная
           выставка
                                    51
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                   заходу

г. Минск,       АПТЕКА.            -“-          ООО "Эксполист"          Фармацевтика
ул. Я. Купалы, 27   2-я международная                   290 80 37,
           специализированная                  290 80 42
           фармацевтическая выставка

г. Витебск,      ВИТЕБЩИНА ЗА ЗДОРОВЫЙ     -“-          Витебское отделение БелТПП    Споживчі товари вітчизняного
пр. Строителей, 23  ОБРАЗ ЖИЗНИ.                     8 0212 36 24 13          виробництва, консультації
           Международная                                      фахівців медичих установ
           специализированная выставка-
           ярмарка

г. Минск,       ПРОДЭКСПО - 2012.       -“-          Министерство торговли,      Продукти харчування,
ул. Я. Купалы, 27   18-я международная оптовая              НВЦ «БелЭкспо»          кондитерські і хлібобулочні
           выставка-ярмарка                   334 00 42             вироби, фрукти, овочі, дитяче і
                                                       дієтичне харчування, спиртні
                                                       напої, пиво, безалкогольні
                                                       напої, морепродукти

г.Минск,       ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА      -“-          УП "Экспофорум"          Програмне забезпечення для
Старовиленский тр-т, И УЧЕБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.                 314 34 39,            освітніх послуг, комп'ютерна
41          4-я международная                   314 34 30             техніка і устаткування для
           специализированная выставка                               учбових класів, розвиваюча
                                                       література і ігри

г.Минск        ЖИЛАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ      -“-          УП "Экспофорум",         Житлова та комерційна
           НЕДВИЖИМОСТЬ.                     РУП "НВЦ "БелЭкспо"        нерухомість
           3-я международная                   314 34 39,
           специализированная выставка.             314 34 30,
                                      334 65 29
                                   52
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                   заходу

г. Витебск      КАЛЯДНАЯ СКАРБНIЦА.      грудень        Витебское отделение БелТПП    Споживчі товари вітчизняного
           Региональная универсальная              8 0212 36 30 52          виробництва
           выставка-ярмарка

г. Минск,       ЯРМАРКА НАРОДНЫХ       -“-          ООО "Эксполист"          Ткацтво, кераміка, розпис,
ул. Я. Купалы, 27   ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ                 290 80 37,            вишивка, рукоділля,
           "МЛЫН".                       290 80 42             різьблення по дереву, вироби з
           4-я международная                                   берести, мозаїка і вітражи,
           специализированная ярмарка                               художні вироби з хутра і
                                                       шкіри,декупаж

-“-          Сувениры и подарки к Новому  -“-          УП "Экспофорум",         Сувеніри та подарунки до
           году и Рождеству.                  РУП "НВЦ "БелЭкспо"        Нового року
                                      314 34 33,
                                      314 34 30,
                                      334 67 58

г. Слуцк,      СЛУЦКI КIРМАШ.         -“-          Минское отделение БелТПП     Споживчі товари вітчизняного
ул. Большая Горка, 1 8-я универсальная выставка-              280 04 73             виробництва
           ярмарка


г. Могилев, ул. 30  НОВОГОДНЯЯ МОЗАИКА.      -“-          Могилевское отделение БелТПП   Товари народного споживання
лет Победы, 1а    Универсальная выставка-               8 0222 22 04 90,
           ярмарка                       27 35 92

г. Гомель,      НОВОГОДНИЙ          -“-          Гомельское отделение       Сувеніри,подарунки
ул. Ланге, 17     КАЛЕЙДОСКОП.                     БелТПП
           7-я выставка-ярмарка                 8 0232 74 03 90
           потребительских товаров

г. Бобруйск, ул.   КАЛЯДНЫ ГАСЦIНЕЦ.       -“-          Могилевское отделение БелТПП   Товари народного споживання
Ульяновская, 35/31  2-я универсальная выставка-             8 0222 22 04 90,
           ярмарка                       27 35 92
                                      53
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення      Організатор виставкового заходу   Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                       заходу

г. Минск,       НОВОГОДНЯЯ           -“-             ВК "Асунта"             Сувеніри, новорічні прикраси,
пр. Победителей, 4  РАСПРОДАЖА.                        237 21 68              дитячі іграшки, декор,
           Подарки. Игрушки. Меха.                                    аксесуари, вироби з хутра і
           2-я специализированная                                     шкіри
           выставка.


Республіка Болгарія


м.Софія        Защита и сигурност -2012   лютий, березень       Болгарська Торговельно-      Охорона та безпека
            (Охорона та безпека - 2012)                Промислова Палата (БТПП),
                                         Республіка Болгарія, 1058
                                         София, ул. Искар 9
                                         Тел.: (+359 2) 811 74 00, 987 26
                                         31
                                         Факс: (+359 2) 987 32 09
                                         E-mail: bcci@bcci.bg
                                         Інтер ЕкспоЦентр

Національний Будинок МЕБЕЛ ПРОЛЕТ (Меблі та     точна дата наразі не    -“-                Меблі
Культури,      супутні товари)         визначена
м.Софія

-“-          ИНТЕРТЕКСТИЛ ПРОЛЕТ      -“-             -“-                Мода, текстильні вироби та
            (Інтертекстиль та супутні                                  аксесуари
            товари)

-“-          ПРОИЗВЕДЕНО В         -“-             -“-                Товари переробно-харчової,
            БЪЛГАРИЯ                                           фармацевтичної,
            (Вироблено в Болгарії)                                    сільськогосподарської та
                                                          легкої промисловості
                                   54
Місто проведення   Назва виставкового заходу  Термін проведення    Організатор виставкового заходу   Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                виставкового заходу                     заходу

Міжнародний      АГРА (АГРА)         березень        Международен панаир Пловдив,    Сількогосподарська продукція
Виставковий Центр,                            Республіка Болгарія,
м.Пловдів                                 Пловдив 4003
                                     бул. "Цар Борис III Обединител"
                                     37
                                     Тел.: (+359 32) 902 242, 902 243,
                                     Факс: (+359 32) 902 432
                                     Е-mail:fairinfo@fair.bg

-“-          ВИНАРИЯ - 2012       -“-           -“-                 Виноградарство та
           (Вінарія)                                        виноробство


-“-          Фудтех           -“-           -“-                 Продукти харчування,
           (Фудтекс)                                        пакування, харчові технології


-“-          ХОРЕКА ПЛОВДИВ       -“-           -“-                 Обладнання для готелів,
           (Хорека Пловдів)                                    ресторанів, кафетеріїв та
                                                       торговельних об’єктів

-“-          ХЕМУС            травень, червень    -“-                 Озброєння і військова техніка
           (Хемус)


-“-          МЕЖДУНАРОДЕН        вересень        -“-                 Машинобудування
           ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР
           (Міжнародна технічна
           виставка)

-“-          МЕДИКУС, ДЕНТО,       жовтень         -“-                 Стоматологічні та
           ГАЛЕНИЯ                                         фармацевтичні товари
           (Медікус, Денто,Галенія)
                                    55
Боснія і Герцеговина

Місто проведення    Назва виставкового    Термін проведення   Організатор виставкового заходу      Спеціалізація виставкового
виставкового заходу  заходу          виставкового заходу                       заходу

м. Сараєво       Sarajevo Business Forum  квітень        “Bosna Bank International”, Bosna i    Енергетика, будівництво,
            2012                      Herzegovina, Sarajevo 71000, BBI Centar,  інфраструктура,
            Сараєвський бізнес -              Trg djece Sarajeva br.1,          деревообробна галузь,
            форум 2012                   “Bosna Bank International”, Bosna i    сільське господарство,
                                    Herzegovina, Sarajevo 71000, BBI Centar,  фінансові послуги, освіта,
                                    Trg djece Sarajevгa br.1,         туризм
                                    тел.: + 387 (33)
                                    275 16info@sarajevobusinessforum.comвеб-
                                    сайт:wwwрр.sarajevobusinessforum

м. Тузла        Međunarodni sajam:    червень        “Tuzla Fair Ltd.”, Bosna i Herzegovina,  Електроенергетика,
            Energija, industrija,              Tuzla 75000, Titova 36           Відновлювальна енергетика;
            rudarstvo, Tuzla, 5-8 .             тел./факс: +387 (35) 360 999, 360 998ел.  Енергоефективність;
            juni/lipanj 2012                пошта: tuzlanski.sajam@bih.net.ba     Вугілля; системи безпеки і
            Міжнародна                   веб-сайт: www.tuzlanskisajam.ba      захисту у шахтах;
            виставка:Енергія,                                     Газ інафта:обладнання для
            індустрія,                                         переробки/зберігання і
            гірничовидобувна справа                                  транспортування газу та
            у м. Тузла                                         нафти, нафтодеривати

м. Зеніца       19.Generalni BH Sajam   жовтень        “Poslovni Sistem RMK d.d.”,        Гірничовидобувної галузь;
            2012/                      Bosna i Herzegovina, Zenica 72000,     автомобілебудівельна галузь;
            19 th General B&H Fair             Kučukovići 2                телекомунікації;
            Zeps 2012                    тел.: +387(0) 32 247-770, 774       комп’ютерна індустрія;
            ЗЕПС: 19-а Міжнародна              факс: +387(0) 32 247-773          деревообробна галузь;
            виставка у м.Зеніца               ел.пошта: info@zeps.com          вироби хімічної
                                    веб-сайт: www.zeps.com           промисловості; видавнича
                                                         справа; харчова
                                                         промисловість і сільське
                                                         господарство; спорт,
                                                         рекреація і туризм; банківські
                                                         та фінансові продукти;
                                                         безпекове обладнання;
                                                         роздрібна торгівля
                                     56
Місто проведення    Назва виставкового     Термін проведення   Організатор виставкового заходу      Спеціалізація виставкового
виставкового заходу  заходу           виставкового заходу                       заходу

-“-          9. Međunarodni sajam    -“-          “Poslovni Sistem RMK d.d.”,        Металургія та суміжні галузі
            metala ZEPS Intermetal              Bosna i Herzegovina, Zenica 72000,     – видобування сировини для
            2012/                       Kučukovići 2                виробництва металу;
            9th International Metal              тел.: +387(0) 32 247-770, 774       гірничовидобувне
            Fair ZEPS Intermetal 2012             факс: +387(0) 32 247-773          обладнання; засоби
            ЗЕПС Інтерметал: 9-а               ел.пошта: info@zeps.com          індивідуального захисту;
            Міжнародна                    веб-сайт: www.zeps.com           транспортне і
            металургійна виставка                                    вантажопідйомне
                                                          обладнання; інформаційні
                                                          технології; консалтингові
                                                          послуги; транспортні послуги
                                                          та логістика; спеціалізована
                                                          літератураФедеративна Республіка Бразилія


м.Ріо-де-Жанейро   19ª Feira de Negócios da   січень                              Одяг, чоловіча та жіноча
                                     "Metro Quadrado Montagens e Promoções Ltda."
(штат Ріо-де-     Moda                        Адреса: Rua Evandro Lins e Silva, 840 -gr. мода, аксесуари
Жанейро)       19-й Ярмарок моди                  804 - Edificio Office Tower - Barra da
           www.fashionbusiness.com.br             Tijuca - Rio de Janeira - RJ
                                     Тел.: +55 (21) 3799-0300
                                     Факс: +55 (21) 3799-0300
                                     Ел. пошта: bruna@escalaeventos.com.br
                                     Веб-сайт: www.escalaeventos.com.br
                                      57
Місто проведення    Назва виставкового       Термін проведення   Організатор виставкового заходу      Спеціалізація
виставкового заходу  заходу             виставкового заходу                        виставкового заходу

м.Сан-Паулу,      2ª Feira Internacional de   -“-          "São Paulo Feiras Comerciais Ltda."    Чоловічий, жіночий та
(штат Сан-Паулу)    Negócios para a Indústria de             Адреса: Rua Padre João Manuel, 923, 6º   дитячій одяг, пляжна та
            Moda, Confecções e                  andar - Cerqueira César - São Paulo - SP  спортивна мода, нижня
            Acessórios                      Тел.: +55 (11) 3897-6199          білизна, аксесуари та
            2-й Міжнародний ярмарок                Факс: +55 (11) 3897-6191          біжутерія
            бізнесу та виробництва в               Ел. пошта: daniele@hospitalar.com.br
            сфері моди, одягу та                 Веб-сайт: www.hospitalar.com
            аксесуарів
            www.saopaulopretaporter.co
            m

-“-          39ª Feira Internacional de   -“-          "Couromoda Feiras Comerciais Ltda."    Взуття, спортивні та
            Calçados, Artigos Esportivos             Адреса: Rua Padre João Manuel, 923 - 6º  шкіряні вироби, біжутерія,
            e Artefatos de Couro                 Andar - Cerqueira César          сировина, обладнання та
            39-й Міжнародний ярмарок               Cidade: São Paulo – SP           технології виготовлення
            взуття, спортивних та                 CEP: 01411001               взуття
            шкіряних виробів                   Тел.: +55 (11) 3897-6100
            www.couromoda.com                   Факс: +55 (11) 3897-6161
                                       Ел. пошта:
                                       couromoda@couromoda.com.br,
                                       daniele@couromoda.com.br
                                       Веб-сайт: www.couromoda.com

м.Натал        17ª Feira Internacional de   -“-          "V & J Turismo e Eventos Ltda."      Ремісництво, художній
(штат Ріо-Гранде-ду-  Artesanato                      Адреса: Rua Jundiaí, 644 - A - Tirol    промисел, вироби з
Норте)         17-й Міжнародний ярмарок               Cidade: Natal – RN             деревини, кераміки та
            художнього промислу                  CEP: 59020120               срібла, меблі, одяг, взуття
            www.espacialeventos.com.br              Тел.: +55 (84) 3221-3200
                                       Факс: +55 (84) 3221-3200
                                       Ел. пошта:
                                       eventos1@espacialeventos.com.br
                                       Веб-сайт: www.espacialeventos.com.br
                                     58
Місто проведення   Назва виставкового      Термін проведення   Організатор виставкового заходу      Спеціалізація
виставкового заходу  заходу            виставкового заходу                        виставкового заходу

м.Сан-Паулу,     15ª Feira Internacional de  -“-          "Associação Paulista de Cirurgiões     Охорона здоров’я, продукти
(штат Сан-Паулу)   Odontologia de São Paulo              Dentista"                 та обладнання для
           15-й Міжнародний ярмарок              Адреса: Rua Voluntários da Pátria, 547 –  стоматології, наукові
           Сан-Паулу з стоматології              Santana - São Paulo – SP          розробки
           www.ciosp.com.br                  Тел.: +55 (11) 2223-2300
                                     Факс: +55 (11) 2221-3810
                                     Ел. пошта:
                                     comercial1.decofe@apcdcentral.com.br
                                     Веб-сайт: www.apcd.org.br

м.Сантос       9ª ART MUNDI - Feira     лютий         "Diretriz Feiras e Eventos Ltda."     Ремісництво, художній
(штат Сан-Паулу)   Mundial de Artesanato                Адреса: Rua Grã Nicco, 113, Bloco 4 - 4º  промисел, одяг, декоративні
           9-й Світовий ярмарок                andar - Mossunguê / Ecoville        вироби
           художнього промислу АРТ               Cidade: Curitiba - PR
           МУНДІ                        CEP: 81.200-200
           www.artmundisp.com.br                Тел: +55 (41) 3075-1100
                                     Факс: +55 (41) 3075-1100
                                     Ел. пошта: diretriz@diretriz.com.br
                                     Веб-сайт: www.diretriz.com.br

м.Каскавель      23ª Feira Show Rural     -“-          "Coopavel Cooperativa Agroindustrial"   Сільське господарство,
(штат Парана)     Coopavel Cooperativa                Адреса: BR 277, Km 577 - Centralito    тваринництво, рибництво,
           Agroindustrial                   Cidade: Cascavel - PR           с/г техніка та обладнання,
                                     CEP: 85818560               насіння, охорона
           23-й Ярмарок-шоу                  Тел.: +55 (45) 3225-6885          навколишнього середовища
           агропромислового                  Факс: +55 (45) 3225-6885
           кооперативу Коопавель                Ел. пошта: showrural@coopavel.com.br
           www.showrural.com.br                Веб-сайт: www.showrural.com.br

м.Віторія       33ª Feira Internacional do  -“-          "Milanez & Milaneze S/S Ltda."       Цивільне будівництво та
(штат Еспіріту-    Mármore e Granito                  Адреса: Av. José Rato, 1.117,       архітектура, мармур, граніт,
Сантос)        33-й Міжнародний ярмарок              Bairro de Fátima - Serra - ES       обладнання для обробки
           мармуру та граніту                 Тел.: +55 (27) 3434-0600          каменю
           www.milanezmilaneze.com.b              Факс: +55 (27) 3434-0601
           r                          Ел. пошта:
                                     milaneze@milanezmilaneze.com.br
                                     Веб-сайт: www.milanezmilaneze.com.br
                                      59
Місто проведення    Назва виставкового       Термін проведення   Організатор виставкового заходу       Спеціалізація
виставкового заходу  заходу             виставкового заходу                        виставкового заходу

м.Сан-Паулу,      10ª Feira Brasileira das    лютий         "Associação Brasileira das Indústrias de  Меблі та деревина, декор та
(штат Сан-Паулу)    Indústrias de Móveis de Alta             Móveis de Alta Decoração"          освітлення
            Decoração                       Адреса: Rua Geraldo Flausino Gomes, 42
            10-й Бразильський ярмарок               Conj 61 - Cidade Monções - São Paulo - SP
            меблів та декору                   Тел./факс: +55 (11) 5505-1214
            www.abimad.com.br                   Ел. пошта: abimad@abimad.com.br
                                       Веб-сайт: www.abimad.com.br

-“-          15ª Salão Internacional de   лютий - березень    "Laço Ltda."                Художній промисел, дизайн,
            Decoração, Artesanato e                Адреса: Rua Presidente Prudente, 252 -   побутові товари, подарунки,
            Design                        Parque Empresarial Anhanguera        посуд
            15-й Міжнародний салон                Cidade: Cajamar - SP
            декоративних виробів,                 CEP: 07.760-000
            художнього промислу й                 Тел.: +55 (11) 4446-7700
            дизайну                        Факс: +55 (11) 4446-6116
            www.feiradad.com.br                  Ел. пошта: mauro@laco.com.br
                                       Веб-сайт: www.laco.com

м.Умуарама       38ª Exposição Agropecuária,  березень        "Sociedade Rural de Umuarama"        Сільське господарство,
(штат Парана)     Industrial e Comercial de               Адреса: Parque de Exposições Dario     тваринництво, с/г техніка та
            Umuarama                       Pimenta Nóbrega Rod. PR 323, Km 304 -    обладнання та
            38-а Виставка                     C.P.499 - Umuarama - PR           автотранспорт
            агропромислового                   Тел.: +55 (44) 3621-9500
            комплексу                       Факс: +55 (44) 3621-9509
            Умуарамиwww.expoumuara                Ел. пошта:
            ma.com.br                       financeiro@srumuarama.com.br
                                       Веб-сайт: www.expoumuarama.com.br

м.Нао-Ме-Токе     13ª Feira Internacional do   -“-          "Cotrijal Cooperativa Agropecuária e    Аграрний бізнес, агрохімія,
(штат Ріо-Гранде-ду-  Agronegócio                      Industrial"                 міндобрива, обладнання та
Сул)          13-й Міжнародний ярмарок               Адреса: Rua Julio Graeff número 01 –    машини для сільського
            аграрного бізнесу                   Centro - Não-Me-Toque – RS         господарства
            www.expodireto.cotrijal.com.             Тел.: +55 (54) 3332-2500
            br                          Факс: +55 (54) 3332-2525
                                       Ел. пошта: cotrijal@cotrijal.com.br
                                       Веб-сайт: www.cotrijal.com.br
                                      60
Місто проведення   Назва виставкового       Термін проведення   Організатор виставкового заходу      Спеціалізація
виставкового заходу  заходу             виставкового заходу                        виставкового заходу

м.Аракатуба      9ª Feira de Negócios do Setor  -“-          "Safra Eventos Ltda."           Технології та обладнання
(штат Сан-Паулу)   de Energia                       Адреса: Rua Senador Assis Chateaubriand,  для виробництва біопалива
           9-й Підприємницький                  573 - Alto da Saudade, Araçatuba - SP
           ярмарок енергетичного                 CEP: 16.020-230
           сектору                        Тел.: +55 (18) 3624-9655
           www.feicana.com.br                   Факс: +55 (18) 3624-9655
                                       Ел.пошта:
                                       safraeventos@safraeventos.com.br
                                       Веб-сайт: www.safraeventos.com.br


м.Сан-Паулу,     10ª Feira Internacional de   -“-          "Associação Nacional dos Fabricantes de  Цивільне будівництво та
(штат Сан-Паулу)   Revestimentos                     Cerâmica para Revestimentos –       архітектура, облицювання,
           10-й Міжнародний ярмарок                ANFACER"                  кераміка, мармур, граніт
           облицювання                      Адреса: Avenida Paulista, 453 - Conjunto
           www.exporevestir.com.br                71 - Cerqueira César
                                       Cidade: São Paulo - SP
                                       CEP: 01311-907
                                       Тел.: +55 (11) 3289-7555
                                       Факс: +55 (11) 3287-9624
                                       Ел. пошта: info@anfacer.org.br
                                       Веб-сайт: www.anfacer.org.br


-“-          9ª Feira Internacional de    -“-          "Agrocentro Empreendimentos e       Сільське господарство,
           Caprinos e Ovinos                   Participações Ltda."            ветеринарія, міндобрива,
           9-й Міжнародний ярмарок                Адреса: Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 -  засоби захисту рослин,
           із козівництва та вівчарства              Água Funda, São Paulo - SP         насіння, с/г техніка
           www.feinco.com.br                   CEP: 04329-900
                                       Тел.: +55 (11) 5067-6770
                                       Факс: +55 (11) 5058-9400
                                       Ел. пошта: agrocentro@agrocentro.com.br
                                       Веб-сайт: www.agrocentro.com.br
                                     61
Місто проведення    Назва виставкового      Термін проведення   Організатор виставкового заходу       Спеціалізація
виставкового заходу  заходу            виставкового заходу                        виставкового заходу

-“-          8ª Feira Internacional da  -“-          "Reed Exhibitions Alcântara Machado     Упаковка, графічний дизайн,
            Embalagem                      S/A."                    папір та друкарські
            8-й Міжнародний ярмарок               Адреса: Rua Bela Cintra, 1200, 7° andar -  технології, обладнання для
            упаковки                      Cerqueira César, São Paulo - SP       упаковки
            www.semanainternacional.co             CEP: 01415-001
            m.br                        Тел.: +55 (11) 3060-5000
                                      Факс: +55 (11) 3060-4946
                                      Ел. пошта: info@reedalcantara.com.br
                                      Веб-сайт: www.reedalcantara.com.br

-“-          21ª Feira Internacional de  -“-          "Reed Exhibitions Alcântara Machado     Графічний дизайн, паперова
            Papel e Indústria Gráfica              S/A."                    упаковка, обладнання та
            21-й Міжнародний ярмарок              Адреса: Rua Bela Cintra, 1200, 7° andar -  фарби для друкарської
            паперу та друкарської                Cerqueira César, São Paulo - SP       справи
            справи                       CEP: 01415-001
            www.semanainternacional.co             Тел.: +55 (11) 3060-5000
            m.br                        Факс: +55 (11) 3060-4946
                                      Ел. пошта: info@reedalcantara.com.br
                                      Веб-сайт: www.reedalcantara.com.br

м.Ново-Гамбурго    36ª Feira Internacional de  -“-          "Fenac S/A Feiras e Empreendimentos     Шкіра та взуття, хімічні
(штат Ріо-Гранде-ду-  Couros, Produtos Químicos,             Turísticos"                 продукти, компоненти,
Сул)          Componentes, Máquinas e               Адреса: Rua Araxá, 505 – Ideal - Novo    машини та обладнання для
            Equipamentos para Calçados             Hamburgo - RS                взуття
            36-1 Міжнародний ярмарок              Тел.: +55 (51) 3584-7200
            шкіри, хімічних продуктів,             Факс: +55 (51) 3584-7201
            компонентів, машин та                Ел. пошта: marketing@fenac.com.br
            обладнання для взуття                Веб-сайт: www.fenac.com.br
            www.fimec.com.br
                                      62
Місто проведення    Назва виставкового      Термін проведення   Організатор виставкового заходу       Спеціалізація
виставкового заходу  заходу            виставкового заходу                         виставкового заходу

м.Сан-Паулу,      6º Feira Internacional de   -“-          "NuernbergMesse Brasil - Feiras e      Цивільне будівництво та
(штат Сан-Паулу)    Produtos e Acessórios para              Congressos Ltda."              архітектура, обладнання для
            Cozinha e Banheiro                  Адреса: Rua Verbo Divino, 1547 - Chácara   кухонь та ванних кімнат
            6-й Міжнародний ярмарок               Santo Antônio
            продуктів та приладів для              Cidade: São Paulo - SP
            кухонь та ванних кімнат               CEP: 04719-002
            www.kitchenbathexpo.com.br              Тел.: +55 (11) 3205-5000
                                      Факс: +55 (11) 32055072
                                      Ел. пошта: nmbmarketing@nm-
                                      brasil.com.br
                                      Веб-сайт: www.nm-brasil.com.br

м.Ріо-Гранде      Feira da Indústria Oceânica  -“-          "Estima Consultoria em Mercados Ltda."    Суднобудування, системи
(штат Ріо-Гранде-ду-  Ярмарок океанічного                 Адреса: Rua General Neto 1140, Sala 202 -  навігації, морської та
Сул)          промислу                       Centro - Pelotas – RS            портової підтримки,
            www.polonavalrs.com.br                Тел.: +55 (53) 3025-6323           обладнання для будівництва
                                      Факс: +55 (53) 30253585           суден
                                      Ел. пошта: contact@ei-log.com
                                      Веб-сайт: www.ei-log.com

м.Жойнвіль       6ª Feira Ferramentaria +   -“-          "Euro Feiras e Negócios Ltda."        Металургія, інструменти та
(штат Санта-      Modelação + Usinagem                 Адреса: Av. Getúlio Vargas, 500, Sala 12 -  обладнання для металургії та
Катаріна)       6-й Ярмарок інструментів,              Anita Garibaldi - Joinville – SC       виплавки
            моделювання та виплавки               Тел./факс: +55 (47) 3028-0002
            www.eurofeiras.com.br                Ел. пошта: claudia@eurofeiras.com.br
                                      Веб-сайт: www.eurofeiras.com.br

м.Сан-Паулу,      11ª Feira Internacional de  -“-          "São Paulo Feiras Comerciais Ltda."     Продукти та технології для
(штат Сан-Паулу)    Beleza, Cabelos e Estética              Адреса: Rua Padre João Manuel, 923 - 6º   салонів краси та перукарень
            11-й Міжнародний ярмарок               andar - Cerqueira César, São Paulo - SP
            краси, волосся та естетики              CEP: 01411-001
            www.hairbrasil.com                  Тел.: +55 (11) 3063-2911
                                      Факс: +55 (11) 3897-6191
                                      Ел. пошта: daniele@hairbrasil.com.br
                                      Веб-сайт: www.hairbasil.com
                                       63
Місто проведення    Назва виставкового        Термін проведення   Організатор виставкового заходу       Спеціалізація
виставкового заходу  заходу              виставкового заходу                         виставкового заходу

м.Бенто-Госалвес    18ª Feira de Móveis       -“-          "Sindicato das Indústrias do Mobiliário de  Меблі, технології обробки
(штат Ріо-Гранде-ду-  18-й Ярмарок меблів                   Bento Gonçalves - SINDMÓVEIS         деревини та обладнання для
Сул)          www.movelsul.com.br                   Адреса: Rua 13 de Maio, 229 - 2º Andar –   виготовлення меблів
                                        Centro - Bento Gonçalves – RS
                                        Тел.: +55 (54) 2102-6800
                                        Факс: +55 (54) 2102-6802
                                        Ел. пошта:
                                        sindmoveis@sindmoveis.com.br
                                        Веб-сайт: www.sindmoveis.com.br

м.Сан-Паулу,      20ª Salão Internacional da    -“-          "Reed Exhibitions Alcântara MachadoS/A."   Цивільне будівництво та
(штат Сан-Паулу)    Construção                       Адреса: Rua Bela Cintra, 1200, 7° andar -  архітектура
            20-й Міжнародний салон                 Cerqueira César, São Paulo - SP
            будівельної галузі                   CEP: 01415-001
            www.feicon.com.br                    Тел.: +55 (11) 3060-5000
                                        Факс: +55 (11) 3060-4946
                                        Ел. пошта: info@reedalcantara.com.br
                                        Веб-сайт: www.reedalcantara.com.br

-“-          11ª Feira da Indústria Latino-  квітень        "Gessulli Agribusiness"           Аграрний бізнес,
            Americana de Aves e Suínos               Адреса: Av. Antônio Gazzola, 1001, 8º    обладнання, харчування
                                        andar - Jd Corazza, Itu - SP         тварин, пакувальне та
            11-й Ярмарок птахівництва                CEP: 13301-916                лабораторне обладнання,
            та свинарства Латинської                Тел.: +55 (11) 2118-3133           генетика в тваринництві
            Америки                         Факс: +55 (11) 2118-3100
            www.avesui.com                     Ел. пошта: avesui@gessulli.com.br
                                        Веб-сайт: www.gessulli.com.br

м.Сан-Паулу,      2º Ponto de Encontro       -“-          "RCN Feiras e Eventos Ltda."         Цивільне будівництво та
(штат Сан-Паулу)    Internacional de Tecnologia               Адреса: Rua Voluntários das Pátria, 2525   архітектура, виробництво та
            em Pavimentação e                    Sl 94/95 – Santana - São Paulo - SP     використання асфальту,
            Infraestrutura Viária e                 Тел.: +55 (11) 2925-3430           цементу та інших дорожніх
            Rodoviária                       Факс: +55 (11) 2925-3430           матеріалів, машини та
            2-а Міжнародна зустріч з                Ел. пошта: info@quartierfeiras.com.br    обладнання, системи
            технологій дорожного                  Веб-сайт: www.quartierfeiras.com.br     безпеки дорожнього руху
            покриття та інфраструктури
            www.brazilroadexpo.com.br
                                      64
Місто проведення   Назва виставкового       Термін проведення   Організатор виставкового заходу       Спеціалізація
виставкового заходу  заходу             виставкового заходу                        виставкового заходу

м.Лондріна      52ª Exposição Agropecuária e  -“-          "Sociedade Rural do Paraná – SRP"      Сільське господарство,
(штат Парана)     Industrial de Londrina                Адреса: Avenida Tiradentes nº. 6.275 -   тваринництво, с/г техніка та
           52-а Сільськогосподарська               Parque Governador Ney Braga, Londrina -   обладнання, ветеринарія
           та тваринницька виставка               PR
           м.Лондріна                      CEP: 86072-000
           www.srp.com.br                    Тел.: +55 (43) 3378-2000
                                      Факс: +55 (43) 3378-2030
                                      Ел. пошта: srp@srp.com.br
                                      Веб-сайт: www.srp.com.br

м.Сан-Паулу,     18ª Feira e Congresso de    -“-          "UBM Brazil Feiras e Eventos Ltda."     Транспорт (авіа, ж/д,
(штат Сан-Паулу)   Transporte de Carga,                 Адреса: Alameda Tocantins, 75 - sala 1401  автомобільний, морський) та
           Logística e Comércio                 – Alphaville, Barueri - SP         логістика, аеропорти, порти
           Internacional                     CEP: 06455-020               та транспортна
           18-й Ярмарок та конгрес з               Тел.: +55 (11) 4689-1935          інфраструктура
           транспорту, вантажів,                 Факс: +55 (11) 4689-1926
           логістики та зовнішньої                Ел. пошта: enunes@ubmbrazil.com.br
           торгівлі                       Веб-сайт: www.ubmbrazil.com.br
           www.intermodal.com.br

м.Ріо-де-Жанейро   Feira Internacional de     -“-          "Clarion Greenfield Exibições e Feiras   Національна та громадська
(штат Ріо-де-     Segurança Pública e Privada              Ltda."                   безпека, зброя, системи
Жанейро)       Міжнародний ярмарок                  Адреса: Al Santos, 2441 - 9º andar -    індивідуального захисту,
           громадської та приватної               Cerqueira Cesar - São Paulo – SP      засобі та обладнання для
           безпеки                        Тел./ факс: +55 (11) 3893-1300       контролю та моніторингу.
           www.laadsecurity.com                 Ел. пошта: info@expoembala.com.br

м.Сан-Паулу,     6ª Feira e Congresso da    -“-          "Aranda Eventos e Congressos Ltda."     Обладнання та сировина для
(штат Сан-Паулу)   Indústria de Transformação              Адреса: Al. Olga, 315 - Barra Funda,    переробки пластику,
           de Plástico                      São Paulo - SP               утилізація відходів та
           6-й Ярмарок та конгрес з               CEP: 01155-900               розробка продуктів
           переробки пластику                  Тел.: +55 (11) 3824-5300
           www.arandanet.com.br                 Факс: +55 (11) 3826-5599
                                      Ел. пошта: eventos@arandanet.com.br
                                      Веб-сайт: www.arandanet.com.br
                                      65
Місто проведення   Назва виставкового       Термін проведення   Організатор виставкового заходу       Спеціалізація
виставкового заходу  заходу             виставкового заходу                         виставкового заходу

-“-          3ª Feira Internacional de   -“-          "Reed Exhibitions Alcântara Machado     Запчастини, обладнання та
           Peças, Equipamentos e                 S/A."                    послуги для важкого та
           Serviços para Veículos                Адреса: Rua Bela Cintra, 1200, 7° andar -  комерційного
           Pesados & Comerciais                 Cerqueira César, São Paulo - SP       автотранспорту
           3-й Міжнародний ярмарок                CEP: 01415-001
           запчастин, обладнання та               Тел.: +55 (11) 3060-5000
           послуг для важкого та                 Факс: +55 (11) 3060-4946
           комерційного                     Ел. пошта: info@reedalcantara.com.br
           автотранспорту                    Веб-сайт: www.reedalcantara.com.br
           www.automecpesados.com.br

-“-          10ª Feira Internacional da   -“-          "Francal Feiras e Empreendimentos Ltda."   Шини для легкових,
           Indústria de Pneus                  Адреса: Av. Zakinarchi, 500 - Torre 3 - 1º  вантажних та
           10-й Міжнародний ярмарок               Andar - Vila Guilherme, São Paulo - SP    спеціалізованих автомобілів,
           з виробництва шин                   CEP: 02029-000                вантажні системи, колеса та
           www.pneushow.com.br                  Тел.: +55 (11) 2226-3100           шини для с/г,
                                      Факс: +55 (11) 2226-3200           обслуговування та системи
                                      Ел. пошта: regina@francal.com.br       контролю
                                      Веб-сайт: www.francal.com.br

-“-          10ª Feira Internacional de   -“-          -“-                     Готові вироби з гуми та
           Tecnologia, Máquinas e                                       сировина, технологія,
           Artefatos de Borracha                                       обладнання та автоматизація
           10-й Міжнародний ярмарок                                      виробничих процесів
           технологій, машин та
           виробів з гуми
           www.expobor.com.br

м.Блуменау      Texfair Fashion - Feira    -“-          "Sindicato das Indústrias de Fiação,     Текстильна промисловість,
(штат Санта-     Internacional do Vestuário -             Tecelagem e do Vestuário de Blumenau –    одяг
Катаріна)       2011                         SINTEX"
           Міжнародний ярмарок                  Адреса: Rua Alwin Schrader, 89 – Centro,
           одягу "Тексфейр фешн -                Blumenau - SC
           2011"                         CEP: 89015-000
           www.texfair.com.br                  Тел./факс: +55 (47) 3326-9662
                                      Ел. пошта: felipe@sintex.org.br
                                      Веб-сайт: www.sintex.org.br
                                       66
Місто проведення   Назва виставкового        Термін проведення   Організатор виставкового заходу       Спеціалізація
виставкового заходу  заходу              виставкового заходу                         виставкового заходу

м.Жойнвіль      5ª Feira de Eletroeletrônica +  -“-          "Euro Feiras e Negócios Ltda."        Електричні, електронні та
(штат Санта-     Energia + Automação                   Адреса: Av. Getúlio Vargas, 500, Sala 12 -  механічні системи,
Катаріна)       Industrial                       Anita Garibaldi - Joinville – SC       автоматизація промислових
           5-й Ярмарок                       Тел./факс: +55 (47) 3028-0002        процесів, системи
           електроелектроніки,                   Ел. пошта: claudia@eurofeiras.com.br     вимірювальні, контрольні та
           енергетики та автоматизації               Веб-сайт: www.eurofeiras.com.br       електророзподільні
           промислових процесів                                         пристрої, електрогенератори
           www.eurofeiras.com.br                                        та трансформатори,
                                                              гідрогенератори

м.Сан-Паулу,     2ª Exposição Internacional do  -“-          "Reed Exhibitions Alcântara Machado     Широкий асортимент
(штат Сан-Паулу)   Alumínio                        S/A."                    продукції з алюмінію
           2-а Міжнародна виставка                 Адреса: Rua Bela Cintra, 1200, 7° andar -
           алюмінію                        Cerqueira César, São Paulo - SP
           www.expoaluminio.com.br                 CEP: 01415-001
                                       Тел.: +55 (11) 3060-5000
                                       Факс: +55 (11) 3060-4946
                                       Ел. пошта: info@reedalcantara.com.br
                                       Веб-сайт: www.reedalcantara.com.br

-“-          7ª Feira e Conferência      -“-          -“-                     Системи електронного
           Internacional de Segurança                                      захисту, моніторингу та
           Eletrônica                                              доступу, громадська безпека,
           7-й Міжнародний ярмарок                                       обладнання для біометрії,
           та конференція з                                           засоби зв’язку та
           електронної безпеки                                         спеціалізований
           www.iscexpo.com.br                                          автотранспорт

-“-          2ª Latin American Airport    -“-          "Sator Soluções em Eventos Ltda."      Транспорт та логістика,
           Infrastructure Seminar &                Адреса: Av. Brigadeiro Faria Lima, 628 CJ  системи контролю
           Exhibition                       13 – Pinheiros - São Paulo – SP       авіаційного руху, зв’язку,
           2-й Латиноамериканський                 Тел./факс: +55 (11) 3032-5633        навігації, метеорології,
           семінар та виставка                   Ел. пошта: luciane@sators.com.br       наземна підтримка та
           аеропортової                      Веб-сайт: www.sators.com.br         системи безпеки
           інфраструктури
           www.airportinfraexpo.com.br
                                      67
Місто проведення    Назва виставкового      Термін проведення   Організатор виставкового заходу       Спеціалізація
виставкового заходу  заходу            виставкового заходу                        виставкового заходу

-“-          16º Salão Internacional do  -“-          "Exponor Brasil Feiras e Eventos Ltda."   Виноробство
            Vinho                        Адреса: Rua Dr. Plínio Barreto, 285 - 2°
            16-й Міжнародний салон                andar - Bela Vista -  São Paulo - SP
            вина                         Тел.: +55 (11) 3141-9444
            www.expovinis.com.br                 Факс: +55 (11) 3141-9445
                                      Ел. пошта: exponor@exponor.com.br
                                      Веб-сайт: www.exponor.com.br


-“-          6ª Feira Internacional de   -“-          "Reed Exhibitions Alcântara Machado     Засоби захисту,
            Segurança Urbana                   S/A."                    застосування броні,
            6-й Міжнародний ярмарок               Адреса: Rua Bela Cintra, 1200, 7° andar -  підготовка, технології та
            міської безпеки                   Cerqueira César, São Paulo - SP       обладнання для
            www.intersecurityexpo.com.b             CEP: 01415-001               протипожежної безпеки
            r                          Тел.: +55 (11) 3060-5000
                                      Факс: +55 (11) 3060-4946
                                      Ел. пошта: info@reedalcantara.com.br
                                      Веб-сайт: www.reedalcantara.com.br

м.Бенто-Госалвес    5ª Feira Internacional de   -“-          "Fundação PROAMB"              Охорона навколишнього
(штат Ріо-Гранде-ду-  Tecnologia para o Meio                Адреса: Rua São Paulo, 505 – Borgo -    середовища та очисні
Сул)          Ambiente                       Bento Gonçalves – RS            системи, обладнання та
            5-й Міжнародний ярмарок               Тел.: +55 (54) 3055-4338          послуги
            технологій для                    Факс: +55 (54) 3055-4338
            навколишнього середовища               Ел. пошта: eventos@proamb.com.br
            www.fiema.com.br                   Веб-сайт: www.proamb.com.br

м.Сан-Паулу,      Feira Internacional de    -“-          "Clarion Greenfield Exibições e Feiras   Технології упаковки та
(штат Сан-Паулу)    Embalagens e Processos                Ltda."                   друку, зберігання,
            Міжнародний ярмарок з                Адреса: Al Santos, 2441 - 9º andar -    транспортна логістика,
            технологій упаковки                 Cerqueira Cesar - São Paulo - SP      обладнання та програмне
            www.expoembala.com.br                Тел./ факс: +55 (11) 3893-1300       забезпечення для пакування
                                      Ел. пошта: info@expoembala.com.br
                                     68
Місто проведення   Назва виставкового      Термін проведення   Організатор виставкового заходу       Спеціалізація
виставкового заходу  заходу            виставкового заходу                        виставкового заходу

-“-          13ª Feira Internacional da  -“-          "Reed Exhibitions Alcântara Machado     Цивільне будівництво та
           Indústria da Iluminação               S/A."                    архітектура, освітлення
           13-й Міжнародний ярмарок               Адреса: Rua Bela Cintra, 1200, 7° andar -  громадських місць, побутове
           освітлення                      Cerqueira César, São Paulo - SP       та промислове освітлення
           www.salaoduasrodas.com.br              CEP: 01415-001
                                      Тел.: +55 (11) 3060-5000
                                      Факс: +55 (11) 3060-4946
                                      Ел. пошта: info@reedalcantara.com.br
                                      Веб-сайт: www.reedalcantara.com.br

м.Ріберао-Прету    19ª Feira Internacional da  квітень - травень   -“-                     Сільське господарство,
(штат Сан-Паулу)   Tecnologia Agrícola em Ação                                   літаки,мінеральні добрива,
           19-й Міжнародний ярмарок                                     засоби захисту рослин,
           аграрних технологій в дії                                    ветпрепарати
           www.agrishow.com.br
м.Сан-Паулу,     28º Congresso de Gestão e   травень        "Associação Paulista de Supermercados –   Гуртова торгівля, споживчі
(штат Сан-Паулу)   Feira Internacional de                APAS"                    товари, продукція харчової
           Negócios em Supermercados              Адреса: Rua Pio XI, Nº 1.200 - Alto da   промисловості, обладнання
           28-й Міжнародний ярмарок               Lapa - São Paulo - SP            для торгівлі, системи
           та Конгрес з індустрії                Тел.: +55 (11) 3647-5000          автоматизації, упаковка,
           супермаркетів                    Факс: +55 (11) 3647-5017          холодильне обладнанн
           www.feiraapas.com.br                 Ел. пошта: carina@promovisao.com.br
                                      Веб-сайт: www.apas.com.br

-“-          4ª Feira Internacional de   -“-          "Cipa Ltda."                Транспорт та логістика,
           Tecnologia Viária e                 Адреса: Rua Correia de Lemos, 158-C -    системи спостереження за
           Equipamentos para Rodovias              Chácara Inglesa, São Paulo - SP       рухом, системи
           4-ий Міжнародний ярмарок               CEP: 04140-000               автоматичного пропуску та
           технологій та обладнання               Тел.: +55 (11) 5585-4355          контролю транспорту
           для автомобільних доріг               Факс: +55 (11) 5585-4359
           www.feiratraffic.com.br               Ел. пошта: cipa@cipanet.com.br
                                      Веб-сайт: www.cipanet.com.br
                                       69
Місто проведення   Назва виставкового        Термін проведення   Організатор виставкового заходу     Спеціалізація
виставкового заходу  заходу              виставкового заходу                      виставкового заходу

-“-          8ª Feira Internacional de    -“-          -“-                   Засоби безпеки, зброя, набої,
           Armas, Munições, Cutelaria e                                  ножі та знаряддя, броньовані
           Acessórios                                           автомобілі
           8-й Міжнародний ярмарок
           зброї, набоїв, ножів та
           знаряддя
           www.cipanet.com.br

-“-          15ª Feira Internacional de    -“-          "Cipa Ltda."              Безпека, системи
           Segurança                        Адреса: Rua Correia de Lemos, 158-C -  спостереження, обладнання
           15-й Міжнародний ярмарок                Chácara Inglesa, São Paulo - SP     та технології
           безпеки                         CEP: 04140-000
           www.exposec.tmp.br                   Тел.: +55 (11) 5585-4355
                                       Факс: +55 (11) 5585-4359
                                       Ел. пошта: cipa@cipanet.com.br
                                       Веб-сайт: www.cipanet.com.br

м.Гойанія       3ª Feira de Tecnologias para a  -“-          "FCEM - Feiras, Congressos e      Обладнання та технології
(штат Гойас)     Indústria Têxtile                    Empreendimentos Ltda."         для текстильної
           3ª Feira da Serigrafia e                Адреса: Rua São Benedito, 662 - Bom   промисловості
           Tecidos para a Indústria                Jesus, Porto Alegre - RS
           Têxtil                         CEP: 91420-530
           3-й Ярмарок технологій для               Тел.: +55 (51) 3338-0800
           текстильної промисловості                Факс: +55 (51) 3338-0800
           та 3-й Ярмарок                     Ел. пошта: fcem@fcem.com.br
                                       Веб-сайт: www.fcem.com.br
           трафаретного друку та
           тканин для текстильної
           промисловості
           www.feiratecnotextil.com.br
                                      70
Місто проведення   Назва виставкового       Термін проведення   Організатор виставкового заходу      Спеціалізація
виставкового заходу  заходу             виставкового заходу                        виставкового заходу

м.Марінга       40ª Exposição Agropecuária,  -“-          "Sociedade Rural de Maringá"        Аграрний бізнес, с/г техніка
(штат Парана)     Industrial e Comercial de               Адреса: Av. Colombo, 2.186 - Vila     та обладнання,
           Maringá                        Morangueira, Maringá - PR         тваринництво, ветеринарія
           40-а Виставка сільського               CEP: 87045-000
           господарства,                     Тел.: +55 (44) 3261-1700
           промисловості та торгівлі в              Факс: +55 (44) 3261-1712
           м.Марінга                       Ел. пошта: srm@srm.org.br
           www.srm.org.br                    Веб-сайт: www.srm.org.br

м.Бразиліа      5ª Feira de Tecnologia e    -“-          "Cooperativa Agropecuária da Região do   Аграрний бізнес,
(Федеральний округ)  Negócios - Agrobrasília 2011             Distrito Federal – COOPADF"        с/г техніка та обладнання
           5-й Ярмарок технологій та               Адреса: BR 251, Km 07 PAD-DF –
           бізнесу - Агробразиліа 2011              Paranoá, Brasília - DF
           www.agrobrasilia.com.br                CEP: 70351-970
                                      Тел.: +55 (61) 3339-6500
                                      Факс: +55 (61) 3339-6559
                                      Ел. пошта:
                                      agrobrasilia@agrobrasilia.com.br
                                      Веб-сайт: www.agrobrasilia.com.br

м.Сан-Паулу,     10ª Feira Internacional de   -“-          "NuernbergMesse Brasil - Feiras e     Цивільне будівництво та
(штат Сан-Паулу)   Tecnologia de Design em                Congressos Ltda."             архітектура, використання
           Vidro                         Адреса: Rua Verbo Divino, 1547 - Chácara  скла у будівництві та
           10-й Міжнародний ярмарок               Santo Antônio, São Paulo – SP       промисловості
           технологій та дизайну скла              CEP: 04719-002
           www.glassexpo.com.br                 Тел.: +55 (11) 3205-5000
                                      Факс: +55 (11) 3205-5072
                                      Ел. пошта: nmbmarketing@nm-
                                      brasil.com.br
                                      Веб-сайт: www.nm-brasil.com.br
                                     71
Місто проведення   Назва виставкового      Термін проведення   Організатор виставкового заходу       Спеціалізація
виставкового заходу  заходу            виставкового заходу                        виставкового заходу

-“-          19ª Feira Internacional de  -“-          "São Paulo Feiras Comerciais Ltda."     Охорона здоров’я, продукти,
           Produtos, Equipamentos,               Адреса: Rua Padre João Manuel, 923, 6º   обладнання, послуги та
           Serviços e Tecnologia para             andar - Cerqueira César - São Paulo - SP  технології для шпиталів,
           Hospitais, Laboratórios,              Тел.: +55 (11) 3897-6199          лабораторій, аптек, клінік та
           Farmácias, Clínicas e                Факс: +55 (11) 3897-6191          консультаційних кабінетів
           Consultórios                    Ел. пошта: daniele@hospitalar.com.br
           19-й Міжнародний ярмарок              Веб-сайт: www.hospitalar.com
           продуктів, обладнання,
           послуг та технологій для
           шпиталів, лабораторій,
           аптек, клінік та
           консультаційних кабінетів
           www.hospitalar.com

-“-          29ª Feira Internacional da  -“-          "Reed Exhibitions Alcântara Machado     Металургія, автоматизація
           Mecânica                      S/A."                    промислових процесів,
           29-й Міжнародний ярмарок              Адреса: Rua Bela Cintra, 1200, 7° andar -  гідравлічне та механічне
           механіки                      Cerqueira César, São Paulo - SP       обладнання
           www.mecanica.com.br                 CEP: 01415-001
                                     Тел.: +55 (11) 3060-5000
                                     Факс: +55 (11) 3060-4946
                                     Ел. пошта: info@reedalcantara.com.br
                                     Веб-сайт: www.reedalcantara.com.br


м.Ресіфе       2ª Feira de Hotelaria e   -“-          "Equipotel Feiras, Edições e Promoções   Готельне господарство,
(штат Пернамбуко)   Gastronomia da América               Ltda."                   індустрія харчування
           Latina                       Адреса: Rua Afonso Celso, 797 - Vila
           2-й Латиноамериканський               Mariana, São Paulo - SP
           ярмарок готельного                 CEP: 04119-060
           господарства та індустрії              Тел.: +55 (11) 5574-5166
           харчування                     Факс: +55 (11) 5549-5043
           www.equipotel.com.br                Ел. пошта: faleconosco@equipotel.com.br
                                     Веб-сайт: www.equipotel.com.br
                                     72
Місто проведення   Назва виставкового      Термін проведення   Організатор виставкового заходу      Спеціалізація
виставкового заходу  заходу            виставкового заходу                        виставкового заходу

м.Сан-Паулу,     15ª Feira Internacional de  -“-          "Exponor Brasil Feiras e Eventos Ltda."  Технології, продукти та
(штат Сан-Паулу)   Aeronáutica                                           послуги для авіації та ВПС,
                                      Адреса: Rua Dr. Plínio Barreto, 285 - 2°  оборонні технології,
           15-й Міжнародний ярмарок               andar - Bela Vista -  São Paulo - SP   аеропортова інфраструктура,
           аеронавтики                     Тел.: +55 (11) 3141-9444          вантажні авіаперевезення,
           www.expoaerobrasil.com.br              Факс: +55 (11) 3141-9445          авіація для сільського
                                      Ел. пошта: exponor@exponor.com.br     господарства
                                      Веб-сайт: www.exponor.com.br

-“-          17ª Exposição Internacional  -“-          "NuernbergMesse Brasil - Feiras e     Краса та естетика, сировина,
           de Tecnologia para a                 Congressos Ltda."             хімпрепарати, пакування,
           Indústria Cosmética                 Адреса: Rua Verbo Divino, 1547 - Chácara  обладнання та механізми,
           17-а Міжнародна виставка               Santo Antônio, São Paulo – SP       контроль якості, готова
           технологій для косметичної              CEP: 04719-002               продукція
           індустрії                      Тел.: +55 (11) 3205-5000
           www.fcecosmetique.com.br               Факс: +55 (11) 3205-5072
                                      Ел. пошта: nmbmarketing@nm-
                                      brasil.com.br
                                      Веб-сайт: www.nm-brasil.com.br

-“-          17ª Exposição Internacional  -“-          -“-                    Охорона здоров’я,
           de Tecnologia para a                                      обладнання та технології для
           Indústria Farmacêutica                                     фармацевтичної
           17-а Міжнародна виставка                                    промисловості
           технологій для
           фармацевтичної
           промисловості
           www.fcepharma.com.br
                                     73
Місто проведення    Назва виставкового      Термін проведення   Організатор виставкового заходу      Спеціалізація
виставкового заходу  заходу            виставкового заходу                        виставкового заходу

м.Сальвадор,      2ª Feira de Educação     червень        "Feiras Delfim Marketing e Congressos   Освіта та захист
(штат Байіа)      Ambiental                      Ltda."                   навколишнього середовища
            2-й Ярмарок освіти у сфері             Адреса: Rua Artur de Azevedo Machado,
            навколишнього середовища              317 - Costa Azul, Salvador – BA
            www.ecobahiaambiental.com              CEP: 41760-000
            .br                         Тел.: +55 (71) 3014-2054
                                      Факс: +55 (71) 3014-2056
                                      Ел. пошта:
                                      delfim@multifeirascongressos.com.br
                                      Веб-сайт:
                                      www.multifeirascongressos.com.br

м.Натал        9ª Feira Internacional de  -“-          "Associação Brasileira de Criadores de   Аквакультура, морожена
(штат Ріо-Гранде-ду-  Aquicultura                     Camarão – ABCC"              риба та креветки, розведення
Норче)         9-й Міжнародний ярмарок               Адреса: Rua dos Caicos, 1865 - Dix Sept  та раціон риб, обладнання та
            аквакультур                     Rosado - Natal – RN            технології
            www.fenacam.com.br                 Тел.: +55 (84) 3231-6291
                                      Факс: +55 (84) 3231-9786
                                      Ел. пошта: abccam@abccam.com.br
                                      Веб-сайт: www.abccam.com.br

м.Сан-Паулу,      18ª Feira Internacional da  -“-          "Agrocentro Empreendimentos e       Аграрний бізнес, харчування
(штат Сан-Паулу)    Cadeia Produtiva da Carne              Participações Ltda."            тварин, ветеринарія,
            18-й Міжнародний ярмарок              Адреса: Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 -  мінеральні добрива, засоби
            тваринництва та                   Água Funda, São Paulo - SP         захисту, насіння, обладнання
            м’ясопереробної                   CEP: 04329-900               для переробки та зберігання
            промисловості                    Тел.: +55 (11) 5067-6770          м’ясних продуктів
            www.feicorte.com.br                 Факс: +55 (11) 5058-9400
                                      Ел. пошта: agrocentro@agrocentro.com.br
                                      Веб-сайт: www.agrocentro.com.br
                                       74
Місто проведення    Назва виставкового        Термін проведення   Організатор виставкового заходу       Спеціалізація
виставкового заходу  заходу              виставкового заходу                         виставкового заходу

-“-          28ª Feira Internacional de    -“-          "BTS Feiras, Eventos e Editora Ltda."    Упаковка, графічний дизайн,
            Embalagens, Processos e                 Адреса: Av. Dr Chucri Vaidan, 80, 2º     папір та друкарські
            Logística para as Indústrias              andar, bloco C - Blooklin Paulista - São   технології, обладнання для
            de Alimentos e Bebidas                 Paulo – SP                  упаковки
            28-й Міжнародний ярмарок                Тел.: +55 (11) 3598-7800
            упаковки, процесів та                  Факс: +55 (11) 3598-7801
            логістики для харчової                 Ел. пошта: falecom@btsmedia.biz
            промисловості                      Веб-сайт: www.btsmedia.biz
                                        www.fispaltecnologia.com.br

м.Моссоро       16ª Feira Internacional da    -“-          "Comitê Executivo de Fruticultura do Rio   Аграрний бізнес, фрукти,
(штат Ріо-Гранде-ду-  Fruticultura Tropical Irrigada             Grande do Norte"               технології вирощування,
Норче)         16-й Міжнародний ярмарок                Адреса: Rod. BR 110 Km 47 - Costa e     зовнішня торгівля
            тропічних фруктів                    Silva -Mossoró – RN
            www.expofruit.com.br                  Тел.: +55 (84) 3312-6939
                                        Факс: +55 (84) 3312-4633
                                        Ел. пошта: lauracoex@mikrocenter.com.br
                                        Веб-сайт: www.expofruit.com.br

м.Сан-Паулу,      21ª Feira Internacional de    -“-          "BTS Feiras, Eventos e Editora Ltda."    Гуртова та роздрібна
(штат Сан-Паулу)    Negócios de Franquias                  Адреса: Av. Dr Chucri Vaidan, 80, 2º     торгівля, заклади
            21-й Міжнародний ярмарок                andar, bloco C - Blooklin Paulista - São   харчування, туризм,
            франшиз                         Paulo – SP                  професійне навчання
            www.abfexpo.com.br                   Тел.: +55 (11) 3598-7800
                                        Факс: +55 (11) 3598-7801
                                        Ел. пошта: falecom@btsmedia.biz
                                        Веб-сайт: www.btsmedia.biz

м.Ріо-де-Жанейро    9ª Feira de Turismo       -“-          "Metro Quadrado Montagens e Promoções    Туризм
(штат Ріо-де-     Receptivo da América Latina               Ltda."
Жанейро)        9-й Латиноамериканський                 Адреса: Rua Evandro Lins e Silva, 840 -gr.
            туристичний ярмарок                   804 - Edificio Office Tower - Barra da
            www.brite2012.com.br                  Tijuca - Rio de Janeira - RJ
                                        Тел.: +55 (21) 3799-0300
                                        Факс: +55 (21) 3799-0300
                                        Ел. пошта:
                                        bruna@escalaeventos.com.br
                                        Веб-сайт:    www.escalaeventos.com.br
                                     75
Місто проведення   Назва виставкового      Термін проведення   Організатор виставкового заходу        Спеціалізація
виставкового заходу  заходу            виставкового заходу                         виставкового заходу

м.Бело-Орізонте    9ª Feira Nacional de Beleza  -“-          "Morato & Lima Ltda."             Краса та естетика, сировина,
(штат Мінас-Жерайс)  9-а Національна виставка               Адреса: R: Espirito santo, 466 - Sala: 1105  косметичні продукти,
           краси                        – Centro - Belo Horizonte - MG        обладнання для салонів
           www.professionalfair.com.br             Тел.: +55 (311) 32739083           краси
                                      Факс: +55 (31) 32739159
                                      Ел. пошта:
                                      moratolima@moratolima.com.br
                                      Веб-сайт: www.professionalfair.com.br
м.Пірасікаба     10ª Simpósio Internacional e -“-          "MVM Promoção de Eventos Ltda."        Виробництво цукру та
(штат Сан-Паулу)   Mostra de Tecnologia da               Адреса: Rua Samuel Neves, 1601 -Bairro    біоетанолу, технології та
           Agroindústria Sucroalcooleira            dos Alemães - Piracicaba - SP         обладнання
           10-й Міжнародний                   Тел./факс: +55 (19) 9288-5435
           симпозіум та демонстрація              Ел. пошта: mvm.eventos@uol.com.br
           аграрних технологій
           цукрової галузі
           www.simtec.com.br

м.Оламбра       19ª Exposição Técnica de   -“-          "Promoções e Eventos RBB Ltda."        Аграрний бізнес, засоби
(штат Сан-Паулу)   Horticultura, Cultivo                Адреса: R. Solidagos, 391 - Morada das    захисту рослин, міндобрива,
           Protegido e Culturas                 Flores, Holambra - SP             насіння, парникові
           Intensivas                      CEP: 13825-000                технології, пакування
           19-а Технічна виставка                Тел.: +55 (19) 3802-4196
           садівництва, захищеного та              Факс: +55 (19) 3802-4196
           інтенсивного вирощення                Ел. пошта: vendas@rbbeventos.com.br
           культур                       Веб-сайт: www.rbbeventos.com.br
           www.hortitec.com.br
                                     76
Місто проведення   Назва виставкового      Термін проведення   Організатор виставкового заходу       Спеціалізація
виставкового заходу  заходу            виставкового заходу                         виставкового заходу

м.Сан-Паулу, (штат  Medical Design &       -“-          "UBM Brazil Feiras e Eventos Ltda."     Охорона здоров’я, дизайн та
Сан-Паулу)      Manufacturing Fair                 Адреса: Alameda Tocantins, 75 - sala 1401  виробництво медобладнання
           Ярмарка дизайну та                 – Alphaville, Barueri - SP
           виробництва                     CEP: 06455-020
           медобладнання
           www.mdmbrazil.com.br                Тел.: +55 (11) 4689-1935
                                     Факс: +55 (11) 4689-1926
                                     Ел. пошта: enunes@ubmbrazil.com.br
                                     Веб-сайт: www.ubmbrazil.com.br

-“-          28ª Feira Internacional de  -“-          "BTS Feiras, Eventos e Editora Ltda."    Харчування та напої,
           Produtos e Serviços para a             Адреса: Av. Dr Chucri Vaidan, 80, 2º     обладнання та знаряддя для
           Alimentação Fora do Lar               andar, bloco C - Blooklin Paulista - São   професійних кухонь, барів та
           28-й Міжнародний ярмарок              Paulo – SP                  ресторанів
           продуктів та послуг для               Тел.: +55 (11) 3598-7800
           закладів громадського                Факс: +55 (11) 3598-7801
           харчування                     Ел. пошта: falecom@btsmedia.biz
                                     Веб-сайт: www.btsmedia.biz
                                     www.fispalfoodservice.com.br

-“-          8ª Feira Internacional de  липень         "Francal Feiras e Empreendimentos Ltda."   Органічні продукти
           Produtos Orgânicos e                Адреса: Av. Zakinarchi, 500 - Torre 3 - 1º  (рослинництво та
           Agroecologia                    Andar - Vila Guilherme, São Paulo - SP    тваринництво), напої,
           8-й Міжнародний ярмарок               CEP: 02029-000                хлібопекарська галузь
           агроекології та органічних             Тел.: +55 (11) 2226-3100
           продуктів                      Факс: +55 (11) 2226-3200
           www.biobrazilfair.com.br              Ел. пошта: regina@francal.com.br
                                     Веб-сайт: www.francal.com.br

м.Холамбра,      21ª Enflor e Garden Fair   -“-          "RBB Feiras e Eventos Ltda."         Технології та матеріали для
(штат Сан-Паулу)   21-й квітковий та                  Адреса: Rua Solidagos, 391 Sala 2 -     квіткового та ландшафтного
           ландшафтний ярмарок                 Morada das Flores, Holambra – SP       бізнесу
           www.rbbeventos.com.br                CEP: 13825-000
                                     Тел.: +55 (19) 3802-4196
                                     Факс: +55 (19) 3802-4196
                                     Ел. пошта: rbb@rbbeventos.com.br
                                     Веб-сайт: www.rbbeventos.com.br
                                      77
Місто проведення   Назва виставкового       Термін проведення   Організатор виставкового заходу      Спеціалізація
виставкового заходу  заходу             виставкового заходу                        виставкового заходу

м.Сан-Паулу,     19ª Feira Internacional de   -“-          "Auction Comercial Promotora Ltda."    Харчова промисловість,
(штат Сан-Паулу)   Panificação, Confeitaria e do             Адреса: Rua Frei Caneca, 91 - 9º andar –  машини, обладнання та
           Varejo Independente de                 Consolação - São Paulo - SP        пакування для
           Alimentos                       Тел.: +55 (11) 3159-4223          хлібопекарської та
           19-й Міжнародний ярмарок                Факс: +55 (11) 3159-4223          кондитерської галузі
           хлібопекарської та                   Ел. пошта: cilene@sevenbr.com.br
           кондитерської продукції                Веб-сайт: www.sevenbr.com.br
           www.fipan.com.br

-“-          22ª Feira Internacional de   -“-          "BTS Feiras, Eventos e Editora Ltda."   Обладнання та технології
           Máquinas, Equipamentos,                Адреса: Av. Dr Chucri Vaidan, 80, 2º    для друкарства.
           Produtos e Serviços para                andar, bloco C - Blooklin Paulista - São
           Serigrafia                       Paulo – SP
           22-й Міжнародний ярмарок
           машин, обладнання,                   Тел.: +55 (11) 3598-7800
           продуктів та послуг для                Факс: +55 (11) 3598-7801
           друку                         Ел. пошта: falecom@btsmedia.biz
           www.serigrafiasign.com.br               Веб-сайт: www.btsmedia.biz

м.Масейо       6ª Feira Internacional de    -“-          "Lucena Produções Eventos e Serviços    Ремісництво, художній
(штат Алагоас)    Artesanato e Cultura                  Ltda."                   промисел, одяг, декоративні
           6-й Міжнародний ярмарок                Адреса: Rua Quintino Bocaiuva 7 sala C -  вироби
           ремісництва та культури                Ponta da Terra - Maceió – AL
           www.lucenaeventos.com.br                Тел./факс: +55 (82) 3035-2000
                                       Ел. пошта:
                                       comercial@lucenaeventos.com.br
                                       Веб-сайт: www.lucenaeventos.com.br

м.Сан-Паулу, (штат  5ª Feira Internacional de    -“-          "BTS Feiras, Eventos e Editora Ltda."   Деревина та меблі,
Сан-Паулу)      Fornecedores da Indústria               Адреса: Av. Dr Chucri Vaidan, 80, 2º    Технології та обладнання,
           Madeira e Móveis                    andar, bloco C - Blooklin Paulista - São  сировина
           5-й Міжнародний ярмарок                Paulo – SP
           постачальників для                   Тел.: +55 (11) 3598-7800
           древообробної та меблевої               Факс: +55 (11) 3598-7801
           промисловості                     Ел. пошта: falecom@btsmedia.biz
           www.feiraformobile.com.br               Веб-сайт: www.btsmedia.biz
                                        78
Місто проведення    Назва виставкового        Термін проведення   Організатор виставкового заходу       Спеціалізація
виставкового заходу   заходу              виставкового заходу                        виставкового заходу

м.Порто-Алегре     19ª Feira Brasileira da      -“-          "EFEP - Empresa de Feiras e         Пневматика, гідравліка,
(штат Ріо-Гранде-ду-  Mecânica e Automação                   Empreendimentos Promocionais Ltda."     робототехніка,
Сул)          Industrial                        Адреса: Rua Marcelo Gama, 230 - São     автоматизація виробництва,
            19-а Бразильська виставка                João, Porto Alegre - RS           штампування, механічна
            механіки та промислової                 Тел.: +55 (51) 3357-3131          обробка, зварювання
            автоматизації                      Факс: +55 (51) 3337-3131
            www.febramec.com.br                   Ел. пошта: secretaria@febramec.com.br
                                         Веб-сайт: www.febramec.com.br

м.Мінас-Жерайс     14ª Feira Internacional da    серпень        "Reed Exhibitions Alcântara Machado     Виробництво, передача і
(штат Мінас-Жерайс)   Indústria Elétrica e Eletrônica             S/A."                    розподіл електроенергії,
            - Minas Gerais                      Адреса: Rua Bela Cintra, 1200, 7° andar -  промислове устаткування,
            14-а Міжнародна виставка                 Cerqueira César, São Paulo - SP       електрообладнання,
            електричної промисловості                CEP: 01415-001               електричні та електронні
            та електроніки Мінас-                  Тел.: +55 (11) 3060-5000          компоненти
            Жерайс                          Факс: +55 (11) 3060-4946
            www.fiiee.com.br                     Ел. пошта: info@reedalcantara.com.br
                                         Веб-сайт: www.reedalcantara.com.br


м.Сан-Паулу       20ª Feira Internacional de    -“-          "Reed Exhibitions Alcântara Machado     Фото- і відеотехніка,
(штат Сан-Паулу)    Imagem                          S/A."                    цифровий друк, література,
            20-й Міжнародний                     Адреса: Rua Bela Cintra, 1200, 7° andar -  програмне забезпечення,
            фотоярмарок                       Cerqueira César, São Paulo - SP       веб-дизайн
            www.photoimagebrazil.com.                CEP: 01415-001
            br                            Тел.: +55 (11) 3060-5000
                                         Факс: +55 (11) 3060-4946
                                         Ел. пошта: info@reedalcantara.com.br
                                         Веб-сайт: www.reedalcantara.com.br

м.Блюменау       13ª Feira Brasileira para a    -“-          "FCEM - Feiras, Congressos e        Обладнання та матеріали для
(штат Санта-Катаріна)  Indústria Têxtil                     Empreendimentos Ltda."           текстильної галузі
            13-а Бразильська виставка                Адреса: Rua São Benedito, 662 - Bom
            текстильної промисловості                Jesus, Porto Alegre - RS
            www.febratex.com.br                   Тел.: +55 (51) 3338-0800
                                         Факс: +55 (51) 3338-0800
                                         Ел. пошта: fcem@fcem.com.br
                                         Веб-сайт: www.fcem.com.br
                                     79
Місто проведення   Назва виставкового      Термін проведення   Організатор виставкового заходу       Спеціалізація
виставкового заходу  заходу            виставкового заходу                        виставкового заходу

м.Сан-Паулу      5o Evento Internacional de  -“-          "UBM Brazil Feiras e Eventos Ltda."     Активні інгредієнти,капсули
(штат Сан-Паулу)   Ingredientes Farmacêuticos              Адреса: Alameda Tocantins, 75 - sala 1401  і покриття, барвники, хімічні
           5-й Міжнародний                   - Alphaville, Barueri - SP         аналізи, емульгатори,
           фармацевтичний захід                 Тел.: +55 (11) 4689-1935          ферменти
           www.cphi-sa.com.br                  Факс: +55 (11) 4689-1926
                                      Ел. пошта: sbarreto@ubmbrazil.com.br
                                      Веб-сайт: www.ubmbrazil.com.br

м.Кашоейро-де-    34ª Feira Internacional do  -“-          "Milanez & Milaneze S/S Ltda."       Цивільне будівництво та
Ітаперімім      Mármore e Granito                  Адреса: Av. José Rato, 1.117 - Bairro de  архітектура, мармур, граніт
 (штат Еспіріту-   34-й Міжнародний ярмарок               Fátima, Serra - ES
Сантос)        мармуру та граніту                  CEP: 29160-790
           www.cachoeirostonefair.com.             Тел.: +55 (27) 3434-0600
           br                          Факс: +55 (27) 3434-0601
                                      Ел. пошта:
                                      milaneze@milanezmilaneze.com.br
                                      Веб-сайт: www.milanezmilaneze.com.br

м.Сан-Паулу      8ª Feira Internacional de   вересень        "Beauty Fair Eventos e Promoções Ltda."   Індустрія краси, обладнання,
(штат Сан-Паулу)   Cosméticos e Beleza                 Адреса: Av. Paulista, 491 - Conjunto 82 -  косметика
           8-ий Міжнародний ярмарок               Bela Vista, São Paulo - SP
           краси та косметіки                  CEP: 01311-000
           www.beautyfair.com.br                Тел.: +55 (11) 3373-4633
                                      Факс: +55 (11) 3263-0052
                                      Ел. пошта:
                                      comunicacao@beautyfair.com.br
                                      Веб-сайт: www.beautyfair.com.br

-“-          50ª Feira de Hotelaria e   -“-          "Equipotel Feiras, Edições e Promoções   Готельне господарство,
           Gastronomia da América                Ltda."                   індустрія харчування
           Latina                        Адреса: Rua Afonso Celso, 797 - Vila
           50-й Латиноамериканський               Mariana, São Paulo - SP
           ярмарок готельного                  Тел.: +55 (11) 5574-5166
           господарства і гастрономії              Факс: +55 (11) 5549-5043
           www.equipotel.com.br                 Ел. пошта: faleconosco@equipotel.com.br
                                      Веб-сайт: www.equipotel.com.br
                                       80
Місто проведення    Назва виставкового       Термін проведення   Організатор виставкового заходу        Спеціалізація
виставкового заходу   заходу             виставкового заходу                         виставкового заходу

-“-           16ª Exposição e Congresso de  -“-          "UBM Brazil Feiras e Eventos Ltda."      Інгредієнти для харчової
            Ingredientes Alimentícios               Адреса: Alameda Tocantins, 75 - sala 1401   промисловості, приправи,
            16-а Виставка і Конгрес                - Alphaville, Barueri - SP          добавки, полуфабрикати
            виробників харчових                  Тел.: +55 (11) 4689-1935
            інгредієнтів                     Факс: +55 (11) 4689-1926
            www.fi-events.com.br                 Ел. пошта: sbarreto@ubmbrazil.com.br
                                       Веб-сайт: www.ubmbrazil.com.br

м.Жойнвіль       8ª Feira e Congresso      -“-          "Messe Brasil Feiras e Promoções Ltda."    Ливарне виробництво,
(штат Санта-Катаріна)  Internacional de Tecnologia              Адреса: Rua Araranguá - 77 - América,     кування, сталь, алюміній,
            em Fundição, Siderurgia,               Joinville - SC                послуги
            Forjaria, Alumínio &                 Тел.: +55 (47) 3451 3000
            Serviços                       Факс: +55 (47) 3451 3001
            8-а Міжнародна виставка                Ел. пошта: feiras@messebrasil.com.br
            технологій ливарного                 Веб-сайт: www.messebrasil.com.br
            виробництва, кування
            www.feiras.messebrasil.com.
            br/metalurgia/


м.Сан-Паулу       29ª Feira Internacional da   -“-          "Francal Feiras e Empreendimentos Ltda."   Акустичні музичні
(штат Сан-Паулу)    Música, Instrumentos                 Адреса: Av. Zaki Narchi, 500 - Torre 3 - 1º  інструменти, електроніка,
            Musicais, Áudio, Iluminação              Andar - Vila Guilherme, São Paulo - SP    аудіо- обладнання,
            e Acessórios                     Тел.: +55 (11) 2226-3100           професійний звук, світло,
            29-й Міжнародний                   Факс: +55 (11) 2226-3200           аксесуари
            музичний ярмарок                   Ел. пошта: regina@francal.com.br
            www.expomusic.com.br                 Веб-сайт: www.francal.com.br

-“-           29ª Feira Internacional de   -“-          "THS Feiras e Exposições Ltda."        Машини та садовий
            Paisagismo, Jardinagem,                Адреса: Rua Funchal, 538, conjunto124 -    інструмент, садові меблі,
            Lazer e Floricultura                 Vila Olímpia, São Paulo - SP         фонтани, вази, декоративні
            29-а Міжнародна виставка               Тел.: +55 (11) 3845-0828           предмети і аксесуари,
            ландшафтного дизайну,                 Факс: +55 (11) 3845-3763           освітлення
            садівництва і квітів                 Ел. пошта: fiaflora@uol.com.br
            www.expogarden.com.br                 Веб-сайт: www.expogarden.com.br
                                     81
Місто проведення   Назва виставкового      Термін проведення   Організатор виставкового заходу        Спеціалізація
виставкового заходу  заходу            виставкового заходу                         виставкового заходу

-“-          2ª Feira Internacional dos  -“-          "Reed Exhibitions Alcântara Machado      Машини та обладнання для
           Fornecedores da Indústria              S/A."                     технологічної лінії газу,
           Química e Petroquímica                Адреса: Rua Bela Cintra, 1200, 7° andar -   рідин, пилу, фітинги,
           2-а Міжнародна виставка               Cerqueira César, São Paulo - SP        клапани, насоси, труби,
           постачальників обладнання              CEP: 01415-001                випробувальне та
           для хімічної та                   Тел.: +55 (11) 3060-5000           лабораторне обладнання
           нафтохімічної галузі                 Факс: +55 (11) 3060-4946
           www.quimica-                     Ел. пошта: info@reedalcantara.com.br
           petroquimica.com.br                 Веб-сайт: www.reedalcantara.com.br

м.Пінйаіс       19ª Feira Sul Brasileira da  -“-          "Diretriz Feiras e Eventos Ltda."       Насоси, компресори,
(штат Парана)     Indústria Metal-Mecânica               Адреса: Rua Grã Nicco, 113, Bloco 4 - 4º   арматура, котли,
           19-а Південно-бразильська              andar - Mossunguê / Ecoville, Curitiba - PR  печі,компоненти
           виставка металообробної               Тел.: +55 (41) 3075-1100           механічного устаткування,
           галузі                        Факс: +55 (41) 3075-1100           різання і
           www.expomac.com.br                  Ел. пошта: diretriz@diretriz.com.br      формування,абразивні
                                      Веб-сайт: www.diretriz.com.br         матеріали,живопис,
                                                             поліграфія

м.Сан-Паулу      27ª Feira de Intralogística  жовтень        "IMAM Feiras e Comércio Ltda."        Внутрішня логістика,
(штат Сан-Паулу)   27-а Виставка внутрішньої              Адреса: Rua Loefgreen, 1400 - Vila      упаковка, транспортування і
           логістики                      Mariana, São Paulo - SP            зберігання матеріалів,
           www.feiramovimat.com.br               Тел.: +55 (11) 5575-1400           інформаційні технології та
                                      Факс: +55 (11) 5575-3444           послуги
                                      Ел. пошта: eliane.oliveira@imam.com.br
                                      Веб-сайт: www.imam.com.br

-“-          19ª Feira Internacional de  -“-          "Cipa FM Publicações e Eventos Ltda."     Обладнання для
           Segurança e Proteção                 Адреса: Rua Correia de Lemos, 158 -      індивідуального та
           19-й Міжнародний ярмарок               Térreo, 1,2,3, e 4 andares - Chácara     колективного захисту,
           з питань оборони та                 Inglesa, São Paulo - SP            сигналізації, контролю
           безпеки                       Тел.: +55 (11) 5585-4355           доступу
           www.cipanet.com.br                  Факс: +55 (11) 5585-4359
                                      Ел. пошта: cipa@cipanet.com.br
                                      Веб-сайт: www.cipanet.com.br
                                      82
Місто проведення    Назва виставкового      Термін проведення   Організатор виставкового заходу       Спеціалізація
виставкового заходу  заходу            виставкового заходу                         виставкового заходу

м.Курітіба       16ª Feira de Móveis do    -“-          "Diretriz Feiras e Eventos Ltda."      Меблі
(штат Парана)     Paraná                        Адреса: Rua Grã Nicco, 113, Bloco 4 - 4º
            16-а Виставка меблів                 andar - Mossunguê / Ecoville, Curitiba - PR
            Парани                        Тел.: +55 (41) 3075-1100
            www.diretriz.com.br                 Факс: +55 (41) 3075-1100
                                      Ел. пошта: diretriz@diretriz.com.br
                                      Веб-сайт: www.diretriz.com.br

м.Ріо-де-Жанейро    14ª Exposição do Setor de   -“-          "Provisuale Participações Ltda"       Мережі, 4G, LTE,
(штат Ріо-де-     Telecomunicações e                  Адреса: Rua João Bettega, 101 - Conj. 81 -  Інформатика,
Жанейро)        Tecnologia da Informação               Portão, Curitiba - PR            телекомунікації та
            14-а Виставка                    Тел.: +55 (41) 3314-3200           інформаційні технології
            телекомунікацій та                  Ел. пошта: marketing@provisuale.com.
            інформаційних технологій               Веб-сайт: www.futurecom.com.br
            www.futurecom.com.br

м.Пелотас (штат Ріо-  86ª Exposição Feira      -“-          "Associação Rural de Pelotas - ARPEL"    Сільськогосподарська
Гранде-ду-Сул)     Agropecuária, Indústria e              Адреса: Av. Fernando Osório, 1.754 - Três  техніка та інвентар,
            Comércio de Pelotas                 Vendas, Pelotas - RS             транспортні засоби, м'ясна і
            86-а Виставка-ярмарок                Тел.: +55 (532) 3223-0594          молочна худоба, коні, вівці,
            сільського господарства,               Факс: +55 (532) 3223-0224          домашня птиця
            промисловості і торгівлі               Ел. пошта: arpel@terra.com.br
            Pelotas                       Веб-сайт:
            www.associacaoruraldepelota             www.associacaoruraldepelotas.com.br
            s.com.br

м.Сан-Паулу      45° Congresso e Exposição   -“-          "Reed Exhibitions Alcântara MachadoS/A."   Графічне мистецтво, папір,
(штат Сан-Паулу)    Internacional de Celulose e             Адреса: Rua Bela Cintra, 1200, 7° andar -  пакувальний папір, книги,
            Papel                        Cerqueira César, São Paulo - SP       навчальні та освітні
            45-й Конгрес та                   CEP: 01415-001                програми
            Міжнародна виставка                 Тел.: +55 (11) 3060-5000
            целюлози та паперу                  Факс: +55 (11) 3060-4946
            www.abtcp2012.org.br                 Ел. пошта: info@reedalcantara.com.br
                                      Веб-сайт: www.reedalcantara.com.br
                                      83
Місто проведення    Назва виставкового      Термін проведення   Організатор виставкового заходу        Спеціалізація
виставкового заходу  заходу            виставкового заходу                          виставкового заходу

м. Толедо       12ª Exposição do       -“-          "Sociedade Rural de Toledo - SR"        Транспортні засоби,
(штат Парана)     Agronegócio de Toledo                Адреса: Rua Minas Gerais, s/nº - Jardim    машини,
            12-а Виставка агробізнесу              Porto Alegre, Toledo - PR           сільськогосподарський
            Толедо                        Тел.: +55 (35) 3278-5252            інвентар, експозиція тварин,
            www.srtoledo.com.br                 Факс: +55 (35) 3278-5252            кіз, овець, свиней, коней,
                                      Ел. пошта:                   ВРХ, молочної худоби,
                                      sociedaderuraltoledo@terra.com.br       риби, дрібних тварин
                                      Веб-сайт: www.srt.org.br

м.Сан-Паулу (штат   24ª Exposição de Produtos e  -“-          "Goal Promoções e Feiras Ltda."        Продукти і послуги для
Сан-Паулу)       Serviços para Festas de 15              Адреса: Rua Fernando Leite Mendes, 61 -    весіль, свят, корпоративних
            anos, Bodas e Festas                 GR. 201 - Centro Profissional - Recreio dos  заходів та вечірок, фуршетів
            Corporativas                     Bandeirantes, Rio de Janeiro - RJ
            24-а Виставка товарів та               Тел.: +55 (21) 2437-9595
            послуг для влаштування                Факс: +55 (21) 2437-9595
            свят, весіль та                   Ел. пошта:
            корпоративних заходів                faleconosco@exponoivas.com.br
            www.exponoivas.com.br                Веб-сайт: www.exponoivas.com.br


м.Іжуі         3ª Exposição Nacional de   -“-          "Associação Comercial e Industrial de Ijuí -  Квіти орхідеї, субстрати,
(штат Ріо-Гранде-ду-  Híbridos de Orquídeas                ACI"                      поживні речовини та інших
Сул)          3-я Національна виставка               Адреса: Rua Albino Brendler, 864 - Assis    продукти, пов'язані з
            гібридів орхідей                   Brasil, Ijuí - RS               вирощуванням орхідей
            www.expoijuifenadi.com.br              Тел.: +55 (55) 3332-9950
                                      Факс: +55 (55) 3332-9525
                                      Ел. пошта: secretaria@aciijui.com.br
                                      Веб-сайт: www.aciijui.com.br
                                       84
Місто проведення    Назва виставкового       Термін проведення   Організатор виставкового заходу         Спеціалізація
виставкового заходу  заходу             виставкового заходу                          виставкового заходу

-“-          Exposição-Feira Industrial e  -“-          -“-                       Промисловість і торгівля,
            Comercial de Ijuí e 26ª Festa                                     меблі, декор, аксесуари,
            Nacional das Culturas                                         одяг, вироби кустарного
            Diversificadas                                             промислу. Сільське
            Виставка-ярмарок                                            господарство, молочне
            промисловості і комерції                                        тваринництво, дрібні
            Іжуі та 26-й Національний                                       тварини,сільськогосподарськ
            фестиваль різних культур                                        а техніка та інвентар,
            www.expoijuifenadi.com.br                                       худоба, коні, вівці.
                                                               Культура: танці,
                                                               гастрономія, дозвілля

м.Сан-Паулу      15ª Exposição de Produtos e   -“-          "Cipa FM Publicações e Eventos Ltda."      Металеві каркаси,
(штат Сан-Паулу)    Equipamentos para                   Адреса: Rua Correia de Lemos, 158 -       алюмінієві профілі, ПВХ-
            Serralheria                      Térreo, 1,2,3, e 4 andares - Chácara Inglesa,  профілі, профілі та листів із
            15-а Виставка товарів та                São Paulo - SP                 заліза, дерев'яні конструкції.
            устаткування для                    Тел.: +55 (11) 5585-4355
            металообробної галузі                 Факс: +55 (11) 5585-4359
            www.cipanet.com.br                   Ел. пошта: cipa@cipanet.com.br
                                       Веб-сайт: www.cipanet.com.br

-“-          27ª Salão Internacional do   -“-          "Reed Exhibitions Alcântara Machado       Транспортні засоби, звук,
            Automóvel                       S/A."                      антени та аксесуари, шини
            27-й Міжнародний                    Адреса: Rua Bela Cintra, 1200, 7° andar -    та колеса, аксесуари, паливо,
            автосалон                       Cerqueira César, São Paulo - SP         мастильні матеріали,
            www.salaodoautomovel.com.               Тел.: +55 (11) 3060-5000            добавки, воски та миючі
            br                           Факс: +55 (11) 3060-4946            засоби
                                       Ел. пошта: info@reedalcantara.com.br
                                       Веб-сайт: www.reedalcantara.com.br

м.Порту-Алегре     2ª Exposição de Arquitetura e  -“-          "Sul Eventos Feiras Profissionais Ltda"     Архітектура, дизайн та
(штат Ріо-Гранде-ду-  Design em Ambientes                  Адреса: Rua Miguel Tostes, 823 - Rio      оздоблення
Сул)          2-а Виставка архітектури та              Branco, Porto Alegre - RS
            дизайну довкілля                    Тел.: +55 (51) 3225-0011
                                       Факс: +55 (51) 3225-0011
                                       Ел. пошта: marly@suleventos.com
                                       Веб-сайт: www.suleventos.com.br
                                      85
Місто проведення   Назва виставкового       Термін проведення   Організатор виставкового заходу       Спеціалізація
виставкового заходу  заходу             виставкового заходу                         виставкового заходу

-“-          2ª Feira de Acabamentos para  -“-          -“-                     Тенденції та дизайнерські
           Construção                                             рішення в архітектурі,
           2-а Виставка оздоблень для                                     обробка і покриття
           будівництва
           www.suleventos.com.br

м.Ріо-де-Жанейро   40ª Feira das Américas     -“-          "Reed Exhibitions Alcântara Machado S/A.   Туристичний бізнес
(штат Ріо-де-     40-й                         Адреса: Rua Bela Cintra, 1200, 7° andar -
Жанейро)       Загальноамериканський                 Cerqueira César, São Paulo - SP
           ярмарок                        Тел.: +55 (11) 3060-5000
                                      Факс: +55 (11) 3060-4946
                                      Ел. пошта: info@reedalcantara.com.br
                                      Веб-сайт: www.reedalcantara.com.br
                                      www.feiradasamericas.com.br

м.Олінда       18ª Feira da Indústria     -“-          "Sindicato das Indústrias Metalúrgicas,   Обладнання, комплектуючі,
(штат Пернамбуку)   Mecânica, Metalúrgica e de              Mecânicas e de Material Elétrico do Estado  інструменти, пластмаси
           Material Elétrico de                 de Pernambuco - SIMMEPE"
           Pernambuco                      Адреса: Rua Viscondessa do Livramento,
           18-а Виставка механічної               130 - Derby, Recife - PE
           промисловості, металургії               Тел.: +55 (51) 3312-1200
           та електричних матеріалів               Факс: +55 (51) 3312-1216
           Пернамбуку                      Ел. пошта:
                                      mecanicanordeste@simmepe.org.br
                                      Веб-сайт: www.mecanicanordeste.org.br
                                      www.mecanicanordeste.org.br

м.Сан-Паулу,     3ª Feira do Empreendedor - -“-            "SEBRAE/SP - Serviço de Apoio às Micro    Бізнес-консалтинг,
(штат Сан-Паулу)   São Paulo                       e Pequenas Empresas de São Paulo"      технологічні рішення та
           3-й Підприємницький                  Адреса: Rua Vergueiro, 1117 - Paraiso, São  інвестиційні послуги
           ярмарок                        Paulo - SP
           www.feiradoempreendedorsp.              Тел.: +55 (11) 3177-4746
           com.br                        Факс: +55 (11) 3177-4779
                                      Ел. пошта: pamelap@sebraesp.com.br
                                      Веб-сайт: www.sebraesp.com.br
                                     86
Місто проведення   Назва виставкового      Термін проведення   Організатор виставкового заходу       Спеціалізація
виставкового заходу  заходу            виставкового заходу                         виставкового заходу

м.Белем,       15ª Exposição Internacional  листопад        "Temple Eventos Ltda"            Обладнання та продукція
(штат Пара)      de Mineração e Congresso de             Адреса: Av. Conselheiro Furtado, 2865 -   для технологій видобутку
           Mineração da Amazônia                salas 203 a 205
           15-а Міжнародна                   Cremação
           гірничодобувна виставка та              Belém - PА
           3-й гірничодобувний                 Тел.: +55 (11) 5053-7400
           Конгресс Амазонії                  Факс: +55 (11) 5053-7400
           www.exposibram.org.br                Ел. пошта: dalva@temple.com.br
                                      Веб-сайт: www.templeeventos.com.br

м.Сан-Паулу      16ª Exposição e Congresso   -“-          "ISA Distrito 4 - Associação Sul-Americana  Переробна галузь,
(штат Сан-Паулу)   Internacional de Automação,             de Automação"                енергетика, інформаційні
           Sistemas e Instrumentação              Адреса: Av. Ibirapuera, 2120 - 16ª andar,  технології, санітарія,
           16-а Міжнародна виставка і              conjunto 164                 охорона навколишнього
           Конгрес з автоматики,                Ibirapuera, São Paulo - SP          середовища, управління
           інструментального                  Тел.: +55 (11) 5053-7400           бізнесом, дослідження і
           обладнання та систем                 Факс: +55 (11) 5053-7400           технології
           www.brazilautomation.com.b              Ел. пошта: info@isadistrito4.org
           r                          Веб-сайт: www.isadistrito4.org

-“-          14ª Feira Internacional de  -“-          "Ambiente Press Produções SS Ltda"      Консультації і надання
           Meio Ambiente Industrial e              Адреса: Rua Padre Manuel Campello, 241    соціальних та екологічних
           Sustentabilidade                   Vila Inácio, São Paulo - SP         послуг, обладнання,
           14-й Міжнародний ярмарок               Тел.: +55 (11) 3917-2878           екологічно чисті технології,
           промислової екології та               Факс: +55 (11) 3917-2878           екологічні лабораторії
           сталого розвитку                   Ел. пошта: rmai@rmai.com.br         хімічного аналізу, ринок
           www.fimai.com.br                   Веб-сайт: www.ambientepress.com.br      вуглецевих квот
                                       87
Місто проведення   Назва виставкового        Термін проведення   Організатор виставкового заходу        Спеціалізація
виставкового заходу  заходу              виставкового заходу                         виставкового заходу

м.Ріо-де-Жанейро   12ª Feira Internacional da    -“-          "Fagga Promoção de Eventos S/А"        Кераміка, фарби, лаки, клей,
(штат Ріо-де-     Construção                       Адреса: Rua Conde de Irajá, 260 - 1º andar  устаткування, озеленення,
Жанейро)       12-й Міжнародний                    Botafogo, Rio de Janeiro - RJ         важка техніка, мармурові та
           будівельний ярмарок                   Тел.: +55 (21) 3035-3100           гранітні підлоги і стелі,
           www.feiraconstruir.com.br                Факс: +55 (21) 3035-3101           труби та фітинги
                                       Ел. пошта: comunicacao@glbr.com.br
                                       Веб-сайт: www.fagga.com.br

м.Лондріна,      5ª Feira Nacional e       -“-          "Red Comunicações e Eventos Ltda. "      Живопис, ювелірні вироби,
(штат Парана)     Internacional Mãos & Arte                Адреса: Rua montese, 163 sala 302 Jardim   прикраси,одяг ручної
           5-й Національний та                   Higienópolis, Londrina - PR          роботи, килими, ковдри,
           міжнародний художній                  Тел.: +55 (43) 3361-6366           ароматизатори
           ярмарок                         Факс: +55 (43) 3361-6366
           www.redproducoes.com.br                 Ел. пошта:
                                       comercial@redproducoes.com.br Веб-сайт:
                                       www.redproducoes.com.br

м.Сальвадор      10ª Feira Brasil Petróleo, Gás  -“-          "Feiras Delfim Marketing e Congressos     Нафта та газ, крани, сталеві
(штат Баїя)      & Biocombustível                    Ltda"                     листи, труби, нержавіюча
           10-й Ярмарок нафти, газу та               Адреса: Rua Artur de Azevedo Machado,     сталь, обладнання,
           біопалива                        317                      логістика, технічне
           www.feirabrasilpetroleogas.c              Costa Azul, Salvador - BA           обслуговування котелень
           om.br                          Тел.: +55 (71) 3014-2054
                                       Факс: +55 (71) 3014-2056
                                       Ел. пошта:
                                       delfim@multifeirascongressos.com.br
                                       Веб-сайт:
                                       www.multifeirascongressos.com.br

м.Сан-Паулу      40ª Feira Internacional do    -“-          "Interfeiras Eventos Ltda."         Одяг, взуття, меблі, декор,
(штат Сан-Паулу)   Setor Infanto Juvenil / Teen /             Адреса: Rua Domingos Fasolari, 166      туалетні приналежності,
           Bebê                          Casa Verde, São Paulo - SP          обладнання для магазинів
           40-а Міжнародна                     Тел.: +55 (11) 3966-3022
           промислова виставка для                 Факс: +55 (11) 3966-3022
           дітей та молоді                     Ел. пошта: atendimento@fit016.com.br
           www.fit016.com.br                    Веб-сайт: www.fit016.com.br
                                    88
Соціалістична Республіка В'єтнам


Місто проведення  Назва виставкового      Термін проведення   Організатор виставкового заходу       Спеціалізація виставкового
виставкового заходу заходу            виставкового заходу                        заходу

м. Ханой      -Mining Vietnam 2012     березень       Компанія „VCCI Exhibition Service      Видобування та експлуатація
          В‘єтнамська виставка                Co.,Ltd.”                  корисних копалин
          гірничої промисловості               № 171 Vo Thi Sau St. Dist.3 Ho Chi Minh
          2012                        City, Vietnam
                                    Tel:+84.8.932.0177,932.6339
                                    Fax:+84.8.932.5789
                                    Email: media@vietchamexpo.com
                                    http://www.miningvietnam.com

м. Хошимін     -Propak Vietnam and     -“-          Компанія „VCCI Exhibition Service      Пластик та резиниа,
          Plastics&Rubber Vietnam              Co.,Ltd.”                  обладнання для переробки та
          2012                        № 171 Vo Thi Sau St. Dist.3 Ho Chi Minh   пакування продукції
          -В‘єтнамська виставка               City, Vietnam
          продукції з пластику та              Tel: +84.8.932.0177, 932.6339
          резини 2012                    Fax: +84.8.932.5789
                                    Email: media@vietchamexpo.com
                                    http://www.besallworld.com/ppkv/2012/en/in
                                    dex.asp

-“-         - ILDEX VIETNAM 2012     -“-          Компанія „Minh Vi Exhibition &        Сільське господарство
          (The fourth International             Advertisement Services Co. Ltd”
          Livestock, Dairy, Meat               Mekong Tower, 235-241 Cong Hoa Str., Tan
          processing and Aquaculture             Binh District, HCMC, Vietnam
          Expo)                       Tel: 84.8.38427755
          - 4-та міжнародна виставка             Fax: 84.8.62936024
          м‘ясо-молочної                   Website: www.ildex.com.vn
          промисловості та                  E-mail: thao.ndp@ildex.com.vn
          сільського господарства
                                      89
Місто проведення  Назва виставкового        Термін проведення   Організатор виставкового заходу      Спеціалізація виставкового
виставкового заходу заходу              виставкового заходу                       заходу

-“-          - the 14th Int'l shoes &  липень         Компанія „VCCI Exhibition Service     Обладнання та продукція
            leather Exhibition-Vietnam             Co.,Ltd.”                 шкіряно-взуттєвої
            - 14-та міжнародна виставка             № 171 Vo Thi Sau St. Dist.3 Ho Chi Minh  промисловості
            шкіри і взуття                   City, Vietnam
                                      Tel: +84.8.932.0177, 932.6339
                                      Fax: +84.8.932.5789
                                      Email: media@vietchamexpo.com
Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії


Виставковий центр    «London International Boat  січень           National Boat Shows Ltd       Човни, катери, яхти, двигуни
"ExCeL" Лондон,     Show 2012» (Лондонська                 Marine House, Thorpe Lea Road,    та устаткування
Велика Британія     міжнародна виставка                   Egham, Surrey TW20 8BF
 One Western Gateway  човнів)                         Tel 01784 473377
Royal Victoria Dock                               Fax 01784 439678
London, E16 1XL                                 info@boatshows.co.uk

Виставковий центр    «BETT 2012» (БЕТТ-      -“-            Tel +44 (0) 20 7728 3550       Освіта
«Olympia»,       2012)                          Fax +44 (0) 20 7728 5037
Лондон, Велика                                 sam.stevens@emap.com
Британія, W14 8UX

Виставковий центр    European Amusement and    -“-            Swab Events             Комп’ютерні ігри та дозвілля
"ExCeL" Лондон,     Gaming International Expo                karencooke@eagexpo.com
Велика Британія     (Європейська виставка                  15a Wellington House Leyton Green
One Western Gateway   виробників комп’ютерних                 Harpenden, Herts, AL5 1BQ
Royal Victoria Dock   ігор)                          Fax 01582 764529
London, E16 1XL                                 Tel 01582 767254
                                     90
Місто проведення    Назва виставкового     Термін проведення     Організатор виставкового заходу   Спеціалізація виставкового
виставкового заходу  заходу           виставкового заходу                      заходу

«Earls Court»     Business Travel &      лютий           Business Travel Show        Корпоративний туризм
Warwick Road      Meetings Show                     sales@businesstravelshow.com
SW5 9TA, Лондон    (Виставка для компаній,                Tel. +44 (0)20 7970 6561
Велика Британія    що надають послуги у
            сфері корпоративного
            туризму)

м.Фарнборо,      Southern Electronics 2012  -“-            Email: philv@etes.co.uk       Електроніка, технології у
(Farnborough) Велика  (Виставка виробників                  Tel 01784 880890          промисловості
Британія        електроніки)

Виставковий центр   "Ecobuild-2012"       березень          «International Business Events   Архітектура, дизайн,
"ExCeL" Лондон,     (Екобилд 2012)                    Limited»              екологічно чисте будівництво
Велика Британія                                UBM Built Environment Ludgate
One Western Gateway                              House 245 Blackfriars Road London
Royal Victoria Dock                              SE1 9UY
London, E16 1XL                                Tel +44 (0) 207 560 4458
                                       Fax +44 (0) 207 560 4470 E-
                                       email: info@ibeltd.com

«Earls Court»     The London Book Fair    квітень          «Reed Exhibitions»         Книги
Warwick Road      2012» (Лондонська                   Tel: + 44 20 8271 2124
SW5 9TA, Лондон,    книжкова виставка)
Велика Британія

«Earls Court»     «Internet World-2012»    -“-            «UBM»                Інтернет технології та
Warwick Road      (Світ Інтернету)                    +44 (0) 20 7921 8308        Інтернет бізнес
SW5 9TA, Лондон,                               Email: michael.hodge@ubm.com
Велика Британія

Виставковий центр   «LIWF 2012»         травень          «Brintex»              Алкогольна продукція
"ExCeL" Лондон,    (Лондонська міжнародна                 32 Vauxhall Bridge Road
Великобританія     винна конференція)                   London, SW1V 2SS
One Western Gateway                              Tel: +44 (0) 20 7973 6401
Royal Victoria Dock                              Fax: +44 (0) 20 7233 5054
London, E16 1XL                                Email: wine@hgluk.com
                                       91
Місто проведення     Назва виставкового      Термін проведення     Організатор виставкового заходу    Спеціалізація виставкового
виставкового заходу    заходу            виставкового заходу                       заходу

Radisson Mayfair Hotel,  4th African Gas-LNG     -“-            Global Pacific & Partners       Проблематика постачання
London, UK        (Четверта виставка з                  Suite 7                африканського газу
             проблематики постачання                 4 Montpelier Street
             африканського газу, у т.ч.               Knightsbridge
             LNG)                          London, SW7 1EE
                                         United Kingdom
                                         Tel + 44 77 3945 7769
                                         Email:duncan@glopac-partners.com

Royal Highland Center,  Royal Highland Show (на   червень          The Royal Highland and Agricultural Сільське господарство,
Інглістон, Единбург,   українську та інші мови                 Society of Scotland, Royal Highland насамперед тваринництво
Сполучене         традиційно не                      Center, Ingliston, Edinburgh, EH28
Королівство Великої    перекладається)                     8NB
Британії та Північної                               Fax:01313335236
Ірландії                                     Email: info@rhass.org.uk

м.Фарнборо        «Farnborough International  липень           Farnborough International Ltd     Авіашоу
(Farnborough)       Airshow»                        ShowCentre, ETPS Road, Farnborough,
Велика Британія      (Міжнародне авіашоу                   Hampshire, GU14 6FD. UK.
             Фарнборо)                        Tel +44(0)1252 532800
                                         Fax +44(0)1252 376015

м.Абердін,        Offshore Europe 2012 -    вересень          «Reed Exhibitions»          Проблематика видобутку та
Велика Британія      European Oil & Gas                   Tel: + 44 20 8271 2134        постачання нафти та газу.
             Conference & Exhibition                 Fax: + 44 20 8910 7823
             (Європейська виставка                  Email: rxinfo@reedexpo.co.uk
             нафти та газу)

Виставковий центр     Defence & Security      -“-            Defence & Security Equipment     Проблематика виробництва
"ExCeL" Лондон,      Equipment International                 International             зброї та системи захисту
Велика Британія                                  Tel: +44 (0) 20 7069 6070
One Western Gateway
Royal Victoria Dock
London, E16 1XL
                                    92
Місто проведення   Назва виставкового     Термін проведення      Організатор виставкового заходу    Спеціалізація виставкового
виставкового заходу  заходу           виставкового заходу                        заходу

«Olympia»,      «LONDON FOOTWEAR      -“-             «Reed Exhibitions»           Взуття та шкіра
Hammersmith Road   & LEATHERGOODS                     Tel: + 44 20 8271 2134
Лондон, Велика    EXHIBITION»                      Fax: + 44 20 8910 7823
Британія W14 8UX   (Лондонська виставка                  Email: rxinfo@reedexpo.co.uk
           взуття та шкіри)

Виставковий центр   GasTech 2012        жовтень           GasTech,                Технології видобутку газу
"ExCeL" Лондон,    (Виставка технологій                  Northcliffe House, 2 Derry Street,
Велика Британія    видобутку газу)                    London, W8
One Western Gateway                             info@gastech.co.uk
Royal Victoria Dock                             Tel +44 (0) 203 180 6576

Виставковий центр   «World Fruit & Vegetable  листопад          «Green World Exhibitions Ltd»     Фрукти та овочі
"ExCeL" Лондон,    Show»                         40 Kildale Grove, Hartlepool. TS25
Велика Британія    (Міжнародне шоу фруктів                2AB United Kingdom
One Western Gateway  та овочів)                       Tel ++44 (0)1429 864466
Royal Victoria Dock                             Email: info@wfvexpo.com
London, E16 1XL

Виставковий центр   «World Travel Market    -“-             «WTM»                 Туризм
"ExCeL" Лондон,    2012» (Світовий                    +44 (0) 20 8271 2171
Велика Британія    туристичний ярмарок)                  +44 (0) 20 8334 0740
One Western Gateway                             Email: wtm.helpline@reedexpo.co.ukht
Royal Victoria Dock                             tp://www.wtmlondon.com/
London, E16 1XL


Республіка Вірменія

м.Єреван       "EXPO BEAUTY"       березень          Спортивно-концертний комплекс ім.    Косметика
                                      К.Демирчяна
                                      LOGOS EXPO Center
                                      (Республика Армения, Ереван, ул.
                                      Киевяна 16
                                      E-mail: expo@expo.am)
                                      LOGOS EXPO Center – www.exspo.am
                                   93
Місто проведення    Назва виставкового   Термін проведення     Організатор виставкового заходу       Спеціалізація виставкового
виставкового заходу  заходу         виставкового заходу                          заходу

-“-          "Здравохранение и    -“-            Міністерство охорони здоров’я РВ,      Ліки, лікарські засоби,
            Фармация EXPO 2012"                LOGOS EXPO Center              медичне обладнання
                                     LOGOS EXPO Center – www.exspo.am,
                                     (тел.: +374 10, 23 57 75, 22 98 13, 22 98
                                     14, 22 98 16; факс: +374 10 22 98 15);
                                     LOGOS EXPO Center –
                                     www.exspo.am, (тел.: +374 10, 23 57
                                     75, 22 98 13, 22 98 14, 22 98 16; факс:
                                     +374 10 22 98 15);
                                     ТОВ «Пром-Експо» -
                                     www.promexpo.am

-“-          «Строительство и    -“-            ТОВ «Пром-Експо»              Будматеріали, інструменти,
            интерьер»                     (Республика Армения, 0010, Ереван,     обладнання
                                     Ханджян ул., 11 дом
                                     (община: Кентрон)
                                     ТОВ «Пром-Експо» -
                                     www.promexpo.am ,
                                     (тел.: +374 93 23 48 89 (моб.)

-“-          " КАВКАЗ Строительство  квітень          СПП РВ                   Будматеріали, інструменти,
           и                          (Republic of Armenia 0018, Yerevan,     обладнання, нові технології,
            Ремонт EXPO"                   Tigran Metsi Ave., Building 20/2, 2nd    дизайнерські ідеї в сфері
                                     Floor,                   будівництва
                                     e-mail: umba@arminco.com ,
                                     umba@info.am),
                                     LOGOS EXPO Center
                                     LOGOS EXPO Center – www.exspo.am,
                                     (тел.: +374 10, 23 57 75, 22 98 13, 22 98
                                     14, 22 98 16; факс: +374 10 22 98 15);

-“-          "Мир детсва"      червень          LOGOS EXPO Center              Дитячі іграшки
                                     LOGOS EXPO Center – www.exspo.am,
                                     (тел.: +374 10, 23 57 75, 22 98 13, 22 98
                                     14, 22 98 16; факс: +374 10 22 98 15)
                                 94
Місто проведення   Назва виставкового  Термін проведення     Організатор виставкового заходу       Спеціалізація виставкового
виставкового заходу  заходу        виставкового заходу                          заходу

-“-          ПАНАРМЕНИАН     жовтень          ТПП                     1.Промисловість
           ЭКСПО 2012                   (11 Khanjyan Str. ,Yerevan, 0010,      2.Інформаційні технології
           IV ВСЕАРМЯНСКАЯ                 Republic of Armenia,            3.Сільське господарство та
           ВЫСТАВКА                    E-mail:armcci@arminco.com),         харчова промисловість
           ВСЕАРМЯНСКИЙ                  Міністерство діаспори РВ,          4.Будівництво та інтер’єр
           ЭКОНОМИЧЕСКИЙ                  Головний оператор: ТОВ «Пром-        5.Освіта
           ФОРУМ                      Експо»                   6.Охорона здоров’я
                                   ТОВ «Пром-Експо» -             7.Видавництво
                                   www.promexpo.am ,              8.Меблі та побутова техніка
                                   (тел.: +374 93 23 48 89 (моб.),       9.Ювелірні вироби та
                                   +374 95 23 48 89 (моб.),          обробка діамантів
                                                         10.Туризм


-“-          Digitec Expo 2012  -“-            Союз компаній інформаційних         Інформаційні технології,
                                   технологій (Республика Армения, 0001,    досягнення та технологічні
                                   Ереван, Налбандян ул., 29 дом, кв.36    новинки в сфері високих
                                   (община: Кентрон)              технологій
                                   LOGOS EXPO Center – www.exspo.am,
                                   (тел.: +374 10, 23 57 75, 22 98 13, 22 98
                                   14, 22 98 16; факс: +374 10 22 98 15);
                                   ТОВ «Пром-Експо» -
                                   www.promexpo.am ,
                                    (тел.: +374 93 23 48 89 (моб.),
                                   +374 95 23 48 89 (моб.),
                                    +374 99 23 48 89 (моб.) ,
                                    +374 94 09 89 19 (моб.),
                                   +374 94 09 89 59 (моб.),
                                    +374 10 52 46 48);
                                   ТПП РВ - http://www.armcci.am,
                                   (тел.: +374 10 56 01 84, 56 01 96)
                                   СПП РВ - http://www.umba.info.am,
                                    (тel: +374 10 54 0715, 54 07 16,54 0717)
                                      95
Місто проведення     Назва виставкового    Термін проведення      Організатор виставкового заходу       Спеціалізація виставкового
виставкового заходу   заходу          виставкового заходу                           заходу

м.Єреван         „АрмПродЕкспо”      листопад           Міністерство сільського господарства,    Продукти харчування
Виставковий зал                                 МЗС, ТПП РВ, мерія м.Єреван,
Будинку Уряду РВ                                ЗАТ „Центр розвитку агро бізнесу”
                                        (Республика Армения, 0012, Ереван, ул.
                                        Вагарш Вагаршян, 12)
                                        LOGOS EXPO Center – www.exspo.am,
                                        (тел.: +374 10, 23 57 75, 22 98 13, 22 98
                                        14, 22 98 16; факс: +374 10 22 98 15);
                                        ТОВ «Пром-Експо» -
                                        www.promexpo.am ,
                                         (тел.: +374 93 23 48 89 (моб.),
                                        +374 95 23 48 89 (моб.)
Гвінейська Республіка

Республіка Кот-д’Івуар  Міжнародна виставка     березень         Веб-сайт організатора            Обладання для ГЕС
             довкілля Абіджан                    http://www.envirexpo.ci/


Гвінейська Республіка  ХІ Міжнародний ярмарок    березень – квітень    Веб-сайт організатора -           Сільськогосподарська техніка
             Конакрі (FIC)                     www.ciepex.com


Республіка Сенегал    ХХІ Міжнародний ярмарок   грудень          Веб-сайт організатора            Енергетичне обладнання
             Дакар (FIDAK)                     http://cicesfidak.com/
                                    96
Голандія

Місто проведення   Назва виставкового     Термін проведення     Організатор виставкового заходу      Спеціалізація виставкового
виставкового заходу  заходу           виставкового заходу                         заходу

м.Амстердам      Horecava          січень           Amsterdam Rai               Готельний бізнес та сфера
«Amsterdam Rai    Міжнародна виставка                  Europaplein 22, 1078 GZ, Amsterdam,    громадського харчування.
Convention Center»  готельного бізнесу та                 The Netherlands
           сфери громадського                  Tel:+(31)-(20)-5491212
           харчування                      Fax:+(31)-(20)-6464469/5491889

м.Утрехт       Dutch Tourism Expo     -“-            V. N. U. Exhibitions Europe BV 6,     Послуги туристичних агенцій
Jaarbeurs Utrecht   Голландська туристична                Jaarbeursplein, NL-3521 AL, Utrecht,   країн Бенілюксу, продукцію
           виставка                       The Netherlands              для відпочинку та туризму
                                      Tel:+(31)-(30)-2952700
                                      Fax:+(31)-(30)-2952809


м.Амстердам      The Euro Trophex Show   -“-            The Hill Media Group           Обладнання для вишивки,
«Amsterdam Rai                               Marash House, 2-5 Brook Street, Tring,  лазерного гравіювання,
Convention Center»                             Hertfordshire, Hp23 5ed, East       штампування, виробництва
                                      Hertfordshire, United Kingdom       сувенірної продукції,
                                      Tel:+(+44)-(2)-826826           обладнання для нанесення
                                                           зображень по технології
                                                           «аквапринт»

м.Ейндховен      International Artist and  -“-            Beurzen Adviesbureau           Продукція виробників
           Event Exhibition                   Graadt Van Roggenweg 328 Blok D4v,    обладнання у сфері
           Міжнародна виставка                  Utrecht, The Netherlands         розважального бізнесу,
           обладнання для                    Tel:+(31)-(30)-2982293          виробництва та реалізації
           розважального бізнесу                 Fax:+(31)-(30)-2982111          музичного обладнання тощо.

м.Роттердам      CUE            -“-            Association for Stage Technology     Обладнання для театрів:
Rotterdam Ahoy    Міжнародна виставка                  Contact Person:              меблі, підлоги, сцени,
           товарів для театрів                  Mr. Enrico Daamen             платформи, театральний
                                      Tel: +31-252-360136            текстиль, електричні
                                      Funenpark 1, Amsterdam,1018,AK,The    компоненти, сталеві
                                      Netherlands, Rotterdam, The Netherlands  театральні конструкцій та
                                      Tel: 31-20-6161238            проекційні екрани
                                    97
Місто проведення   Назва виставкового     Термін проведення     Організатор виставкового заходу      Спеціалізація виставкового
виставкового заходу  заходу           виставкового заходу                         заходу

м.Горінхем      Technische Industriele   -“-            Evenementenhal Gorinchem         Обладнання для переробки
           Vakbeurs                        Contact Person:              пластику, обробки та
                                       Mr. Leoni Blokhuis            переробки металів
                                       Tel: +31-183-680680
                                       Franklinweg 2, 4207 Hz Gorinchem,
                                       Franklin, The Netherlands
                                       Tel:+(+31)-(183)-680680


м.Амстердам      Modefabriek         -“-            Modefabriek                Одяг, трикотаж, шкіряні
«Amsterdam Rai    Міжнародна виставка                  Johannes Verhulststraat 192, Amsterdam,  вироби, хутро, весільний
Convention Center»  легкої промисловості.                 The Netherlands              одяг, спецодяг, аксесуари та
                                       Tel:+(31)-(20)-4421960          ювелірні вироби
                                       Fax:+(31)-(20)-4421961
м.Утрехт       Webwinkel Vakdagen     -“-            Organisatie Groep Zuid bv (OGZ)      Організація електронної
Jaarbeurs Utrecht   Міжнародна виставка                  Nuenenseweg 167, Geldrop, The       торгівлі, розробки
           засобів он-лайн торгівлі.               Netherlands                програмного забезпечення ,
                                       Tel:+(+31)-(040)-2808400         дизайну веб-сайтів,
                                                            маркетингу, хостингу. Також
                                                            буде презентовано нові он-
                                                            лайн платіжні системи

м.Масстрихт      BBB Maastricht       січень - лютий       MECC Maastricht              Широкий спектр продуктів і
MECC Maastricht                               Forum No. 100, Nl-6229, Gv Maastricht,  напоїв для готелів, ресторанів
           Міжнародна виставка                  Postbus 1630, Maastricht, The       та барів,менеджмент
           готельно-ресторанної                  Netherlands                ресторанного та готельного
           справи та сфери                    Tel:+(31)-(43)-3838383          бізнесу
           громадського харчування

м.Амстердам      Integrated Systems Europe  -“-            InfoComm International          Аудіо та проекційне
«Amsterdam Rai    Міжнародна виставка                  11242 Waples Mill Road, Suite, Fairfax,  обладнання, HDTV,
Convention Center»  систем комунікацій.                  United States Of America         обладнання для конференц-
                                       Tel:+(1)-(703)-2737200          зв'язку, бездротові системи
                                       Fax:+(1)-(703)-2788082          передачі інформації, системи
                                                            спостереження та безпеки
                                   98
Місто проведення   Назва виставкового    Термін проведення     Організатор виставкового заходу    Спеціалізація виставкового
виставкового заходу  заходу          виставкового заходу                        заходу

м.Утрехт       VSK            лютий           V. N. U. Exhibitions Europe BV     Опалювальне обладнання,
Jaarbeurs Utrecht   Міжнародна виставка                 6, Jaarbeursplein, NL-3521 AL, Rv   санітарна техніка, системи
           опалювальних систем та                Utrecht, The Netherlands        клімат-контролю, технології
           енергозберігаючих                  Tel:+(31)-(30)-2952700         охолодження, машини та
           технологій.                     Fax:+(31)-(30)-2952809         інструменти, освітлювальне
                                                         обладнання, енергозберігаючі
                                                         технології

м.Люварден      Boat Holland       -“-            WTC Expo Leeuwarden          Човни та яхти, матеріали для
Leeuwarden World   Міжнародна виставка                 Heliconweg 52, Leeuwarden, The     суднобудування, ремонту і
Trade Center Expo   малого суднобудування                Netherlands              технічного обслуговування
                                      Tel:+(31)-(58)-2941500         плавзасобів, причепи та
                                                         підйомники, берегове та
                                                         аварійно-рятувальне
                                                         обладнання

м.Амстердам      Huishoudbeurs       -“-            Amsterdam Rai             Конструкторські та проектні
           Виставка предметів                  Europaplein 22, nl 1078 gz, P.O. Box  бюро, виробників всього
«Amsterdam Rai    домашнього інтер'єру та               77777, Amsterdam, The Netherlands   спектру товарів для
Convention Center»  побутової техніки                  Tel:+(31)-(20)-5491212         будівельних робіт
                                      Fax:+(31)-(20)-6464469/5491889
-“-          Air Traffic Control    березень          United Business Media plc       Аеронавігаційне обладнання
           Exhibition                      Tel: +44-20-79218149          та обладнання для аеропортів
           Міжнародна виставка                 Ludgate House, 245 Blackfriars Road,
           аеронавігаційного                  London, United Kingdom
           обладнання                      Tel:+(44)-(20)-79215067
                                     99
Місто проведення    Назва виставкового     Термін проведення     Організатор виставкового заходу    Спеціалізація виставкового
виставкового заходу   заходу           виставкового заходу                       заходу

м.Утрехт        Techni-Show 2012      -“-            VNU Exhibitions Europe        Промислове виробництво,
Royal Dutch Jaarbeurs  Виставка-ярмарок                   P.O. Box 8800             обробка та переробка металів,
Exhibition &      технологій промислового                3503 RV Utrecht            обладнання та інструментів.
Convention Centre    виробництва                      Tel: +31-30-2952700          Системи автоматизації
                                       Fax: +31-30-2952701          виробництва, обробки
                                                          металів, пневматичне та
                                                          вакуумне обладнання,
                                                          устаткування для обробки
                                                          деревини та інструменти для
                                                          його обслуговування

м.Роттердам       StocExpo Europe 2012    -“-            StocExpo Ltd.             Продукти і послуги з
Ahoy Rotterdam                                Marshall House, 124 Middleton Road,  будівництва, інжинірингу,
                                       Morden                пожежної охорони, складське
                                       Surrey SM4 6RW            обладнання
                                       Tel: +44-20-86487078 · Fax: +44-20-
                                       86874130

м.Утрехт        ESEF 2012         -“-            VNU Exhibitions Europe        Технологія металообробки,
Royal Dutch Jaarbeurs  Європейська виставка                 P.O. Box 8800             технології обробки пластика і
Exhibition &      субпідряду та інженерних               3503 RV Utrecht            гуми, обслуговування
Convention Centr    робіт.                        Fon: +31-30-2952700          контрольно-вимірювального
                                       Fax: +31-30-2952701          обладнання та засобів
                                       http://www.vnuexhibitions.com     високоточної механіки,
                                       info@vnuexhibitions.com        ремонт і монтаж обладнання,
                                                          постачання програмного
                                                          забезпечення
                                     100
Місто проведення    Назва виставкового     Термін проведення    Організатор виставкового заходу    Спеціалізація виставкового
виставкового заходу   заходу           виставкового заходу                      заходу

м.Роттердам       World Biofuels Market   -“-           Green Power Conferences        Технології виробництва та
Beurs-World Trade    Міжнародна виставка                Contact Person:            ефективного використання
Center         технологій з виробництва              Mr. Stephan Groves          біопалива
            біопалива                     Tel: +44-20-70990600
                                      Send Online Enquiry
                                      Southbank House, Black Prince Road,
                                      Vauxhall, London, United Kingdom
                                      Tel:+((44))-(20)-33554203

м.Амстердам       Bio-Europe Spring 2012   -“-           EBD Group Inc.            Промислове обладнання,
«Amsterdam Rai     Конференція та виставка              2032 Corte del Nogal, Suite 120    інструменти та високоточне
Convention Center»   біотехнологій                   Carlsbad, CA 92011          устаткування, орієнтоване на
                                      Fon: +1-760-9300500 · Fax: +1-760-  використання біопалива
                                      9300520
                                      http://www.ebdgroup.com
                                      Imethley@ebdgroup.com

м.Утрехт        Zorg & ICT 2012      -“-           VNU Exhibitions            Прикладне використання
Royal Dutch Jaarbeurs  Виставка інформаційних               Jaarbeursplein 6           інформаційних технологій і
Exhibition &      технологій                     3521 AL Utrecht            засобів комунікації в
Convention Centre                             Tel: +31 (0) 30 295 2700       лікувальних закладах;
                                      Fax: +31 (0) 30 295 2701       сучасне обладнання з
                                      http://www.vnuexhibitions.com     збереження та передачі
                                                         даних, менеджменту
                                                         медичних установ,
                                                         запропонують послуги з
                                                         підвищення кваліфікації
                                                         персоналу; сучасні методи
                                                         обліку в аптечному
                                                         господарстві та автоматизації
                                                         обліку історій хвороб в
                                                         лікувальних закладах
                                       101
Місто проведення    Назва виставкового       Термін проведення    Організатор виставкового заходу      Спеціалізація виставкового
виставкового заходу   заходу             виставкового заходу                        заходу

м.Амстердам       International Trade Fair for  -“-           Amsterdam RAI               Технології будівництва
«Amsterdam Rai     Infrastructure, Management               Postbus 77777               залізничних мостів і тунелів,
Convention Center»   and Parking                      1070 MS Amsterdam             світловідбиваючі конструкції
            Міжнародна виставка                  Fon: +31-20-549-1212           та огорожі для автошляхів,
            дорожньої                       Fax: +31-20-549-1843           засоби зниження аварійності,
            інфраструктури,                    http://www.rai.nl             системи безпеки та зв'язку,
            управління дорожнім                  mail@rai.nl                обладнання для
            рухом та паркуванням                                       пожежогасіння, паркомати,
                                                             системи доступу і в'їзду на
                                                             паркінги

м.Маастрих       LENTEBEURS Spring Fair     квітень         MECC Maastrichts Expositie & Congres   Товари для облаштування
MECC Maastricht     2012                          Centrum                  будинку й саду, технології
Exhibition & Congress  Весняна торгова ярмарок                Postbus 1630               будівництва
Centre         товарів народного                   6201 BP Maastricht
            споживання                       Fon: +31-43-38383-83 · Fax: +31-43-
                                        38383-00
                                        http://www.mecc.nl
                                        exhibition@mecc.nl

м.Амстердам       TERTS - The European      -“-           Amsterdam RAI               Важкі комерційних
«Amsterdam Rai     Road Transport Show 2012                Postbus 77777               автомобілів та спеціальниі
Convention Center»   Виставка комерційних                  1070 MS Amsterdam             транспортні засоби /
            автомобілів                      Fon: +31-20-549-1212 · Fax: +31-20-549-  обладнання
                                        1843
                                        http://www.rai.nl
                                        mail@rai.nl

м.Амстердам       NWR BOUW RAI 2012       -“-           Amsterdam RAI               Архітектура,
«Amsterdam Rai     Виставка-ярмарок                    Postbus 77777               містопланування,
Convention Center»   житлового будівництва                 1070 MS Amsterdam             менеджмент нерухомості та
                                        Fon: +31-20-549-1212           муніципальних служб /
                                        Fax: +31-20-549-1843           комунального господарства
                                        http://www.rai.nl
                                        mail@rai.nl
                                    102
Місто проведення   Назва виставкового     Термін проведення    Організатор виставкового заходу     Спеціалізація виставкового
виставкового заходу  заходу           виставкового заходу                       заходу

м.Утрехт       Overheid & ICT 2012     -“-           VNU Exhibitions             Безпека в державному
Jaarbeurs Complex   Міжнародна виставка                 Jaarbeursplein 6            секторі; спеціальний зв’язок;
           інформаційних                    3521 AL Utrecht             безпека банківського сектору
           технологій та безпеки                Tel: +31 (0) 30 295 2700
                                     Fax: +31 (0) 30 295 2701
                                     http://www.vnuexhibitions.com
                                     info@vnuexhibitions.com
Горинхем       Construction & Shipping   травень         Evenementenhal Gorinchem        Водний
Evenementenhal    Industry 2012                    Franklinweg 2              транспорт,суднобудування,
Gorinchem       Виставка судноплавства               4207 HZ Gorinchem            портове обладнання
                                     Fon: +31-183-6806-80 · Fax: +31-183-
                                     6806-00
                                     http://www.evenementenhalgorinchem.nl
                                     info@evenementenhalgorinchem.nl

м.Амстердам      ISSA/Interclean 2012    -“-           Amsterdam RAI              Хімікати для промислової
«Amsterdam Rai                              Postbus 77777              чистки та дезінфекції.
Convention Center»                            1070 MS Amsterdam            Сертифікація небезпечних
                                     Fon: +31-20-549-1212          хімікатів та технології з
                                     Fax: +31-20-549-1843          розробки хімікатів для
                                     http://www.rai.nl            промислового використання
                                     mail@rai.nl

м.Амстердам      Cinema Expo International  червень         Nielsen Business Media         Кінематограф та обладнання
«Amsterdam Rai    2012                        770 Broadway              для кіностудій
Convention Center»  Міжнародна виставка                 New York, NY 10003-9595
           кіноіндустрії                    Fon: +1-646-6544500
                                     http://www.nielsenbusinessmedia.com
                                     bmcomm@nielsen.com
                                        103
Місто проведення      Назва виставкового      Термін проведення    Організатор виставкового заходу     Спеціалізація виставкового
виставкового заходу     заходу            виставкового заходу                       заходу

Хертогенбош         Surface Vakbeurs 2012     жовтень         Libma Beurzen & Evenementen       Очищення і підготовка
Brabanthallen        Європейська виставка                 Graafsebaan 133             поверхонь; термічна і
              технологій обробки                  5248 Rosmalen              термохімічна обробка
              поверхонь                       http://www.libema.nl          поверхонь;нанесення
                                         beurzenevenementen@libema.nl      гальванічних покриттів;
                                                             лакування та емалювання;
                                                             контрольно-вимірювальна й
                                                             випробувальна апаратура;
                                                             охорона навколишнього
                                                             середовища

м.Роттерадм         Leisure & Sport totaal 2012  листопад        Ahoy" Rotterdam nv           Устаткування для
Ahoy Rotterdam       Виставка товарів для                 Ahoy-weg 10               будівництва та
              спорту і будівництва                 3084 BA Rotterdam            обслуговування стадіонів,
              спортивних об’єктів                  +31-10-2933300             спортивних центрів, басейнів
                                         http://www.ahoy.nl

Грецька Республіка


Thessaloniki        FURNIDEC BUSINESS        січень          HELEXPO Tel.: (+30) 2310 291161   Меблі
International Exhibition                               Fax: (+30) 2310 291554 E-mail:
Centre, Thessaloniki                                 furnidec@helexpo.gr URL:
Address: 154 Egnatia                                 www.helexpo.gr
Street, Thessaloniki, 546
36, Greece

EXPO ATHENS         FEMMINA PRET-A-PORTER      -“-            FASHION NEWS S.A. Tel.: (+30) 210  Легка промисловість
Exhibition Centre, Attiki                               8661541 Fax: (+30) 210 8618243 E-
Odos, Exit 14,                                    mail: info@fashionnews.gr
Anthousa, Greece
                                     104
Місто проведення      Назва виставкового заходу  Термін проведення    Організатор виставкового заходу     Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                   виставкового заходу                       заходу

Thessaloniki        AGROTICA          лютий          HELEXPO Tel.: (+30) 2310 291101     Сільськогосподарська техніки
International Exhibition                            Fax: (+30) 2310 291551 E-mail:     та технічних приладів
Centre, Thessaloniki                              agrotica@helexpo.gr URL:
Address: 154 Egnatia                              www.helexpo.gr
Street, Thessaloniki, 546
36, Greece

EXPO ATHENS         HO.RE.CA.          -“-           FORUM S.A. Tel.: (+30) 210 5242100   Сфера обслуговування
Exhibition Centre, Attiki                            Fax: (+30) 210 5246581 E-mail:     (Готелі, ресторани, кафе)
Odos, Exit 14,                                 info@forumsa.gr URL:
Anthousa, Greece                                www.forumsa.gr

Thessaloniki        ENERGY TECH         -“-           HELEXPO Tel.: (+30) 2310 291548     Відновлювані джерел енергії
International Exhibition                            Fax: (+30) 2310 291553 E-mail:     та виробників енергоприладів
Centre, Thessaloniki                              energy@helexpo.gr URL:
Address: 154 Egnatia                              www.helexpo.gr
Street, Thessaloniki, 546
36, Greece-“-             MARMINSTONE         -“-           HELEXPO Tel.: (+30) 2310 291273     Буд.матеріали,постачальників
                                        Fax: (+30) 2310 291658 E-mail:     мармуру, каміння, мінералів а
                                        marmin@helexpo.gr URL:         також устаткування для
                                        www.helexpo.gr             будівничих цілей

-“-             INFACOMA          лютий          HELEXPO Tel.: (+30) 2310 291273     Будівельне устаткування для
                                        Fax: (+30) 2310 291658 E-mail:     земляних робіт
                                        infacoma@helexpo.gr URL:
                                        www.helexpo.gr

Athens Metropolitan     PROMEX           -“-           3EK Organization of Exhibitions     Маркетинг та організація
Expo, Athens                                  Tel.:(+30) 210 8056205 Fax: (+30) 210
International Airport                              8056209 E-mail: info3ek@otenet.gr
"Eleftherios Venizelos",                            URL: www.3ek.com.gr/promex
19019 Spata
                                     105
Місто проведення      Назва виставкового заходу  Термін проведення    Організатор виставкового заходу     Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                  виставкового заходу                       заходу

-“-            PLASTICA          -“-           3EK Organization of Exhibitions     Товари з пластику та
                                        Tel.:(+30) 210 8056205 Fax: (+30) 210  полімерів
                                        8056209 E-mail: info3ek@otenet.gr
                                        URL: www.3ek.com.gr/plastica

-“-            SYSKEVASIA         -“-           3EK Organization of Exhibitions     Пакувальні матеріали,
                                        Tel.:(+30) 210 8056205 Fax: (+30) 210  прилади,обладнання для
                                        8056209 E-mail: info3ek@otenet.gr    копіювання та роботи з
                                        URL: www.3ek.com.gr/syskevasia     бумагою

-“-            CLIMATHERM         березень        PROJECT Ltd. Tel.: (+30) 210      Технології в енергетиці та
                                        9315073 Fax: (+30) 210 9356110 E-    джерела відновлювана
                                        mail: info@climatherm.gr URL:      енергетика
                                        www.climatherm.gr

MEC-Mediterranean     OIKODOMI 2012        -“-           INTERGUIDE Tel.: (+30) 210       Будівельні матеріали та
Exhibition Centre,                               2281525 Fax: (+30) 210 2283205     обладнання
Lavriou Ave. 301,                               URL: www.interguide.gr
19002 Paiania

HELEXPO PALACE –      PROPERTY          -“-           HELEXPO Tel.: (+30) 210 3212822     Нерухомість
Attica Exhibition &                              Fax: (+30) 210 3211383 E-mail:
Conference Centre                               property@helexpo.gr URL:
Address: 39 Kifissias                             www.helexpo.gr
Ave., 15123, Maroussi,
Greece

Athens Metropolitan    IFDEX 2012         -“-           MACK BROOKS HELLAS Tel.: (+30) Продукти харчування, напої
Expo, Athens                                  211 1069350 Fax: (+30) 211 1069351 та обладнання
International Airport                             E-mail: ifdex@mackbrookshellas.gr
"Eleftherios Venizelos",                            URL: www.mackbrookshellas.gr
19019 Spata
                                     106
Місто проведення      Назва виставкового заходу  Термін проведення    Організатор виставкового заходу    Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                   виставкового заходу                      заходу

Thessaloniki        ARTOZYMA          -“-           HELEXPO Tel.: (+30) 2310 291201    Кондитерські вироби
International Exhibition                            Fax: (+30) 2310 291551 E-mail:
Centre, Thessaloniki                              artozyma@helexpo.gr URL:
Address: 154 Egnatia                              www.helexpo.gr
Street, Thessaloniki, 546
36, Greece

Athens Metropolitan     DOMICATEC          -“-           T Expo S.A. Tel.: (+30) 210 6800470  Будівельні матеріали,
Expo, Athens                                  Fax: (+30) 210 6800476 E-mail:    устаткування, інсталяційні
International Airport                              public_relations@technoekdotiki.gr  системи для домогосподарств
"Eleftherios Venizelos",                            URL: www.domicatec.gr
19019 Spata

-“-             METEC            -“-           T Expo S.A. Tel.: (+30) 210 6800470  Будівельне обладнання
                                        Fax: (+30) 210 6800476 E-mail:
                                        public_relations@technoekdotiki.gr
                                        URL: www.me-tec.gr

EXPO ATHENS         ECOTEC           -“-           T Expo S.A. Tel.: (+30) 210 6800470  Фотовольтичні системі та
Exhibition Centre, Attiki                            Fax: (+30) 210 6800476 E-mail:    системи направлені на
Odos, Exit 14,                                 public_relations@technoekdotiki.gr  збереження навколишнього
Anthousa, Greece                                URL: www.ecotec-exhibition.gr     середовища

Athens Metropolitan     MED WOOD          -“-           MED Expo Tel.:(+30) 210 2930706    Обладнання для виробництва
Expo, Athens                                  Fax: (+30) 210 2139968 E-mail:    меблів
International Airport                              info@medwood.gr URL:
"Eleftherios Venizelos",                            www.medwood.gr
19019 Spata

Thessaloniki        MEDIC EXPO         -“-           COMPASSexpo Ltd. Tel.: (+30) 210   Медицина
International Exhibition                            7568888 Fax: (+30) 210 7568889 E-
Centre, Thessaloniki                              mail: info@medicexpo.gr URL:
Address: 154 Egnatia                              www.medicexpo.gr
Street, Thessaloniki, 546
36, Greece
                                        107
Місто проведення      Назва виставкового заходу     Термін проведення    Організатор виставкового заходу     Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                     виставкового заходу                       заходу

Exhibition and Auction   37th FUR FAIR           травень         Kastorian Fur Association Tel.: (+30)  Хутро
Fur Centre, Kastoria,                                24670 22353 Fax: (+30) 24670 28271
Greece                                        E-mail: akf@otenet.gr URL:
                                           www.furfair.gr
м. Салоніки        POSIDONIA2012           червень         HELEXPO S.A.               Судноплавні компанії,
Metropolitan Expo                                  Т: +302104283608             судноверфей, виробників
                                                               морського обладнання та
                                                               інших підприємств морської
                                                               галузі

Athens Metropolitan    POSIDONIA             -“-           Posidonia Exhibitions S.A. Tel.: (+30)  Суднобудівна сфера
Expo, Athens                                     210 4283608 Fax: (+30) 210 4283610
International Airport                                E-mail: posidonia@posidonia-
"Eleftherios Venizelos",                               events.com URL: www.posidonia-
19019 Spata                                     events.com


м. Салоніки        Thessaloniki International Fair  вересень        HELEXPO S.A.               Інновації та винаходи
Thessaloniki        (TIF)                           Т: +302310291101             «Innovation and Inventions»,
International Exhibition                               Ф: +302310291551             будівництво «DOMISIS»,
Center of HELEXPO                                                       сільське господарство «Farma
                                                               Pet», високі технології та ігри
                                                               «HIGHTECH E-Gaming IT»,
                                                               меблі «Moda Casa»,
                                                               енергетика та навколишнє
                                                               середовище«ENERGYLAND»,
                                                               діти та розваги «KID&FUN»

м. Салоніки        AGROTICA             жовтень         HELEXPO S.A.               Сільськогосподарська техніка
Thessaloniki                                     Т: +302310291101             та технічні прилади
International Exhibition                               Ф: +302310291551
Center of HELEXPO

м. Паіанія         Fetec               -“-           Technoekdotiki S.A.           Промислове устаткування
M.E.C. - Mediteranian                                Т: +302106800470
Exibition Center                                   Ф: +302106800476
                                       108
Місто проведення      Назва виставкового заходу  Термін проведення      Організатор виставкового заходу    Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                  виставкового заходу                        заходу

Athens Metropolitan    LOGISTICS          жовтень           T Expo S.A. Tel.: (+30) 210 6800470  Логістика
Expo, Athens                                    Fax: (+30) 210 6800476 E-mail:
International Airport                                public_relations@technoekdotiki.gr
"Eleftherios Venizelos",                              URL: www.apothiki-metafores.gr
19019 Spata

-“-            FETEC            -“-             T Expo S.A. Tel.: (+30) 210 6800470  Промислове обладнання
                                          Fax: (+30) 210 6800476 E-mail:
                                          public_relations@technoekdotiki.gr
                                          URL: www.fetec.gr

Athens Metropolitan    ELECTROTEC & LIGHTING    -“-             T Expo S.A. Tel.: (+30) 210 6800470  Електроприлади,
Expo, Athens        LOUNGE                          Fax: (+30) 210 6800476 E-mail:    телекомунікація, системи
International Airport                                public_relations@technoekdotiki.gr  безпеки та контролю.
"Eleftherios Venizelos",                              URL: www.electrotec.gr
19019 Spata

м. Салоніки        PHILOXENIA         листопад           HELEXPO S.A.             Туризм
Thessaloniki                                    Т: +302310291101
International Exhibition                              Ф: +302310291551
Center of HELEXPO
-“-            Furnidec          точна дата наразі не     HELEXPO S.A.             Меблі
                            визначена          Т: +302310291101
                                          Ф: +302310291551
                                    109
Грузія


Місто проведення   Назва виставкового заходу    Термін проведення   Організатор виставкового заходу    Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                  виставкового заходу                     заходу

м. Тбілісі      Georgian Education Fair     лютий         Expo Georgia Co.           Освіта
           2012                          пр. Церетелі, 118
           2 Міжнародна виставка                 Тбілісі, 0119, Грузія
           початкова.середня та вища               Тел: +995 32 2341100
           освіта,навчання за                   Факс:+995 32 2351100
                                       E-mail: expo@expogeorgia.ge;
           кордоном,студентські
                                       www.expogeorgia.ge
           послуги
м. Тбілісі      GEW-Georgian Education     березень        -“-                  Освіта
           Week 2012
           2 Міжнародна виставка
           початкова, середня та вища
           освіта, навчання за кордоном,
           студентські послуги-“-          GIOGIE-2012           -“-          ITE Group PLC             Енергетика та нафтогазова
           11 Грузинська міжнародна                105 Salusbury Road          сфера
           конференція «Нафта,                  London NW6 6RG UK
           енергетика і газ»                   Тел: +44 020 7596 5000
                                       Факс: +44 020 7596 5111
                                       E-mail: enquiry@ite-exhibitions.com
                                       www.ite-exhibitions.com
                                       Iteca Kavkasia, Тбілісі, Грузія
                                       Тел: +995 32 223780
                                       Факс:+995 32 22250847
                                       E-mail: office@iteca.ge
                                       www.caspianworld.com
                                    110
Місто проведення   Назва виставкового заходу    Термін проведення   Організатор виставкового заходу   Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                  виставкового заходу                     заходу

м. Батумі       Batumi Expo 2012        квітень                           Місцевий та регіональний
                                                         туризм

м. Тбілісі      ElcomCaucasus          -“-          Expo Georgia Co.           Електротехнічне обладнання,
           11 Міжнародна виставка                 пр. Церетелі, 118          інформаційні та
           енергетики, електротехніки,              Тбілісі, 0119, Грузія        комунікаційні технології
           інформаційних технології і               Тел: +995 32 2341100
           комунікації                      Факс:+995 32 2351100
                                       E-mail: expo@expogeorgia.ge;
                                       www.expogeorgia.ge

-“-          GeoPoligraphy & Advertising5  -“-          -“-                 Поліграфічна та рекламна
           Грузинська міжнародна                                    продукція
           виставка поліграфії і реклами


-“-          СTF 2012 - Caucasus Tourism   -“-          -“-                 Туризм
           Fair

           14 Міжнародний
           туристичний ярмарок країн
           Шовкового шляху
м.Батумі       Виставка «Експо-Батумі-     -“-          Міністерство фінансів та економіки  -“-
           2012»                         Автономної Республіки Аджарії.
                                       Ministry of Finance and Economy of
                                       Autonomous Republic of Ajara
                                       119 Komakhidze str. 6018 Batumi,
                                       Georgia

м. Тбілісі      Indian National Exhibition   -“-          -“-                 Національна виставка Індії
                                   111
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу   Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                     заходу

-“-          Caucasus Build         травень        Expo Georgia Co.           Будівництво та архітектура
           17 Міжнародна                     пр. Церетелі, 118
           спеціалізована виставка                Тбілісі, 0119, Грузія
           будівництва, реставрації,               Тел: +995 32 2341100
           архітектури, дизайну і                E-mail: expo@expogeorgia.ge;
           реконструкції                     www.expogeorgia.ge

-“-          Book Fair           -“-          -“-                 Книговидавництво,поліграфія
           Міжнародна книжкова
           ярмарок

-“-          winExpo Georgia 2012      червень        -“-                 Вино і алкогольна продукція
           5 Міжнародна виставка вина і
           алкогольних виробів

-“-          Caucasus Healthcare      -“-          -“-                 Медичне та косметологічне
           12 Міжнародна                                       обладнання
           спеціалізована виставка
           медичного устаткування,
           лабораторного обладнання
           для стоматології,
           фармацевтики, оптики,
           обладнання для лікарень і
           косметології

-“-          Tbilisi Beauty 2012      -“-          -“-                 Товари косметологічного та
           7 Міжнародна виставка                                   медичного призначення
           товарів косметичного і
           медичного призначення


м.Батумі       «Міжнародна будівельна     жовтень        Міністерство фінансів та економіки  Будівництво
           ярмарка Батумі 2012»                 Автономної Республіки Аджарії.
                                      Ministry of Finance and Economy of
                                      Autonomous Republic of Ajara
                                      119 Komakhidze str. 6018 Batumi,
                                      Georgia
                                   112
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу   Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                     заходу

м. Тбілісі      BDE-Business Development   -“-          Expo Georgia Co.           Бізнес
           Exhibition питання                  пр. Церетелі, 118
           розвитку бізнесу                   Тбілісі, 0119, Грузія
                                      Тел: +995 32 2341100
                                      E-mail: expo@expogeorgia.ge;
                                      www.expogeorgia.ge
-“-          Tbilisi International Auto  -“-          -“-                 Автомобілі, автозапчастини
           Show 8 Міжнародний                                    та автокосметика
           спеціалізований ярмарок
           автомобілів,автомобільного
           бізнесу,продажу запасних
           частин і автокосметики

-“-          ElcomCaucasus 12       -“-          -“-                 Електротехнічне
           Міжнародна виставка                                    обладнання,інформаційні та
           енергетики,електротехніки,                                комунікаційні технології
           інформаційних технологій і
           комунікацій

м.Батумі       3-а Міжнародна виставка    -“-          Міністерство фінансів та економіки  Продукція та технології АПК
           сільськогосподарської                Автономної Республіки Аджарії.
           продукції та аграрних                Ministry of Finance and Economy of
           технологій                      Autonomous Republic of Ajara
                                      119 Komakhidze str. 6018 Batumi,
                                      Georgia

-“-          «Міжнародний фестиваль    -“-          -“-                 Цитруси
           цитрусів 2012»


м . Тбілісі      Agro+Food+Drink+Tech Expo   -“-          Expo Georgia Co.           Продукція АПК, обладнання
           Georgia                       пр. Церетелі, 118          для харчової промисловості
           12 Міжнародна виставка                Тбілісі, 0119, Грузія
           сільськогосподарських і               Тел: +995 32 2341100
           харчових продуктів, напоїв,             Факс:+995 32 2351100
           обробки і упаковки харчових             E-mail: expo@expogeorgia.ge;
           продуктів                      www.expogeorgia.ge
                                    113
Місто проведення   Назва виставкового заходу    Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                  виставкового заходу                   заходу

м. Тбілісі      International Furniture Salon  грудень        -“-                Меблі, інтер’єр та дизайн
           4 Міжнародна виставка
           інтер’єру, меблів і дизайну


Королівство Данія


м .Хернінг       FOODEXPO 2012          січень         Address: Vardevej 1, DK      Харчове обладнання, системи
            («Фудекспо 2012»)                   City: Herning           збереження, холодильне
                                       Country: Denmark         обладнання, пакувальні
                                       Telephone: +(45)-(99)-269926   машини, пакувальні
                                       Fax: +(45)-(99)-269900      матеріали, напої, харчові
                                                        продукти, оброблені та
                                                        заморожені харчові продукти,
                                                        харчові масла і упаковка
                                                        харчових продуктів, продукти
                                                        здорового харчування та
                                                        продукти з рослинної
                                                        сировини, обладнання для
                                                        молочної промисловості,
                                                        харчові інгредієнти, молочні
                                                        продукти і послуги, харчовоі
                                                        біотехнології та нутрицевтика
м.Копенгаген      Both the Bella (Bade I Bella)  лютий         Address: Center Boulevard 5    Яхти та катери, обладнання
            2012                          City: Copenhagen         для човнів
            «Бот зе Белла (Бейд і Белла)              Country: Denmark
            2012»                         Telephone : +(45)-(3)-2528811
                                       Fax: +(45)-(5)-19636
                                   114
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу     Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                       заходу

м.Хернінг       Ferie for Alle         -“-          Address: Vardevej 1, DK         Туриститчні послуги,дорожні
           «Відпустка для усіх»                 City: Herning              приналежності та
                                      Country: Denmark             устаткування
                                      Telephone: +(45)-(99)-269926       кемпінгу,велосипедів,трекінгу
                                      Fax: +(45)-(99)-269900

-“-          Beauty Forum Swiss 2012    березень        Address: Zinggentorstrasse 1a 6006    Декоративна косметика,
           «Бюті форум Свісс 2012»                City: Luzern               обладнання для соляріїв
                                      Country: Switzerland           салонів краси та
                                      Telephone: +41 (0)41 417 07 70      спеціалізованих магазинів
                                      Fax: +41 (0)41 417 07 71


м.Копенгаген     DIA Annual EuroMeeting - “ -             Drug Information Association       Біофармацевтична
           2012                         Address: 800 Enterprise Road, Suit 200  промисловість, організація
           «ДІА щорічна зустріч в                City: Horsham Township          контрактних служб,
           Європі 2012»                     Country: United States Of America    представники регулюючих
                                      Telephone:+(1)-(215)-4426184       органів, міністерства охорони
                                                           здоров'я


м. Копенгаген     European Wind Energy      квітень        European Wind Energy Association     Вітрові турбіни, компоненти
           Conference & Exhibition 2012             Address: Rue d'Arlon 63-65        та обладнання, виробники
           «Конференція та виставка з              City: Brussels              вимірювальної техніки,
           питань вітрової енергетики»              Country: Belgium             інженерні бюро,
                                      Telephone: +(32)-(2)-5461940       консультанти, компанії
                                      Fax: +(32)-(2)-5461944          оператори, представники
                                                           органів влади, банків та
                                                           страхових компаній
                                  115
Місто проведення   Назва виставкового заходу  Термін проведення   Організатор виставкового заходу     Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                виставкового заходу                       заходу

-“-          Health & Rehab 2012     травень        The Danish Rehabilitation Group     Охорона здоров'я та
           «Здоров'я та реабілітація             Address: Strandgade 36, 1 DK       реабілітація, які
           2012»                       City: Copenhagen             представлять власну
                                     Country: Denmark             продукцію в області
                                     Telephone: +(45)-(32)-542425       допоміжних технологій для
                                     Fax: +(42)-(32)-572429          лікування, навчання, ігор і
                                                         відпочинку і пристрої для
                                                         мобільності та транспорту
-“-          Turbo Expo 2012       червень        International Gas Turbine Institute   Газові, вітряні і парові
           «Турбо Експо 2012»                 Address: 5775-C, Glenridge Drive     турбіни
                                     City: Atlanta
                                     Country: United States Of America
                                     Telephone: +(1)-(404)-8470072
                                     Fax: +(1)-(404)-8432517

м. Хернінг      Foodpharmatech 2012     листопад        Messecenter Herning           Упаковка та інгредієнти для
           «ФудФарматех 2012»                 Address: Vardevej 1, DK         харчової і фармацевтичної
                                     City: Herning              промисловості.; сфера
                                     Country: Denmark             громадського харчування
                                     Telephone: +(45)-(99)-269926
                                     Fax: +(45)-(99)-269900

м. Копенгаген     Setech Expo and Seminar   -“-          AR Media International Ab        Системи
           Denmark 2012                    Address: Sweden Hagersten 12630     відеоспостереження,
           «Сетех Експо і семінар               Hagersten Vastberga Alle 32, 1st Floor  обладнання для сигналізації
           Данія 2012»                    City: Copenhagen             та іншого обладнання, що
                                     Country: Denmark             відноситься до галузі
                                     Telephone: 46-8-55630680
                                                         безпеки

м.Оденсе       VandTek 2012        -“-          Messecenter Herning           Водопостачання
           «ВандТек 2012»                   Address: Vardevej 1, DK
                                     City: HerningCountry: Denmark
                                     Telephone: +(45)-(99)-269926
                                     Fax: +(45)-(99)-269900
                                     116
Місто проведення     Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу    Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                   виставкового заходу                      заходу

м. Хернінг        Agromek 2012          -“-          -“-                  Міні-трактори для саду,
             «Агромек 2012»                                        пластифікаторів,
                                                           газонокосарок, обладнання
                                                           садового інвентарю, навісів,
                                                           ваз для рослин і квіткових
                                                           композицій, компостів і
                                                           добрив
Естонська Республіка


Тарту,Естонія     „Інтелект 2012” (Intellektika  лютий          AS Tartu Näitused           Загальна середня освіта, вища
            2012)                          Kreutzwaldi 60, 51014 Tartu Eesti   освіта й дослідження,
                                        тел.: +372 742 17 93          навчання дорослих,
                                        факс:+372 742 25            зайнятість, професія, кар’єра,
                                        е-mail: maria@tartunaitused.ee     вивчення матеріалу й книг
                                        www.tartunaitused.eeТаллінн, Естонія    «Турест 2012»          -“-           Організатор: Estonian Association of  Нові туристичні маршрути,
            (Tourest 2012)                     Travel Agents             пакети відпочинку, поїздки,
                                        Керівник проекту: Helle Kärdi     розважальні програми
                                        Telephone: +372 631 3013
                                        Fax: +372 631 3622
                                        e-mail: info@etfl.ee
                                        Eesti Näituste AS
                                        28 Pirita tee,10127 Tallinn Eesti
                                        www.fair.ee
                                      117
Місто проведення   Назва виставкового заходу    Термін проведення      Організатор виставкового заходу   Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                  виставкового заходу                       заходу

-“-          “Естонський міжнародний     березень          Eesti Näituste AS          Яхти, катамарани, катери,
           морський ярмарок 2012”                   28 Pirita tee,10127 Tallinn Eesti  двигуни, морське та
           (Mere- ja vaba aja mess 2012)                Керівник проекту: Kristo Herzmann  допоміжне обладнання,
                                         Telefon: +372 5837 4124       навігація та системи
                                         Faks: +372 613 7447         комунікації, морська безпека,
                                         e-mail: kristo@meremess.ee     портове обладнання, понтонні
                                         www.fair.ee             мости, морський туризм,
                                         Помічник: Kadri Puri        рибальство
                                         Telephone: +372 6137 436
                                         Fax: +372 6137 447
                                         e-mail: kadri@fair.ee

Тарту, Естонія    “Туризм 2012”          -“-             AS Tartu Näitused          Туризм, хобі
           (Tourism 2012)                       Kreutzwaldi 60, 51014 Tartu Eesti
                                         е-mail: anders@tartunaitused.ee
                                         тел.: +372 742 17 93
                                         7 421 662
                                         факс: +372 742 25
                                         www.tartunaitused.ee

-“-          „Мототекзотика 2012”      -“-             -“-                 Мотоцикли, човни, трейлери
           (Motoexotika 2012)

-“-          Демонстація лісотехніки     квітень           -“-                 Техніка для лісового
           2012 (Metsatehnika                                       господарства.
           Demonstratsioon 2012)

Таллінн, Естонія   „Естонський будівельник     -“-             Eesti Näituste AS          Архітектура, проектування,
           2012”                            28 Pirita tee,10127 Tallinn Eesti  загальні та спеціальні
           (Eesti ehitab 2011)                     Керівник проекту: Epp Sultsmann   будівельні роботи, будівельні
                                         тeл.: +372 613 7335         матеріали, обладнання для
                                         факс: +372 613 7437         виробництва будівельних
                                         e-mail: epp@fair.ee         матеріалів та проведення
                                         www.fair.ee             робіт, будівельні машини та
                                                           механізми
                                    118
Місто проведення   Назва виставкового заходу  Термін проведення      Організатор виставкового заходу   Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                виставкового заходу                       заходу

Тарту, Естонія    „Сільськогосподарчий,    -“-             AS Tartu Näitused          Сільське господарство
           садівничий та продуктовий                Kreutzwaldi 60, 51014 Tartu Eesti
           ярмарок 2012”                      тел.: +372 50 42 575
           (Maamess 2012)                     факс:+372 742 25
                                       е-mail: margus@tartunaitused.ee
                                       www.tartunaitused.ee

Таллінн, Естонія   “Садівництво 2012”     -“-             Eesti Näituste AS          Садівництво та овочівництво
           (Aiandus 2012)                     28 Pirita tee,10127 Tallinn Eesti
                                       Керівник проекту: Keete Puri
                                       тел.: +372 613 7449
                                       факс: +372 613 7437
                                       e-mail: keete@fair.ee
                                       www.fair.ee

-“-          “Інтер’єр 2012”       -“-             Eesti Näituste AS          Меблі для віталень, залів,
           (Interjöör 2012)                    28 Pirita tee,10127 Tallinn Eesti  їдалень, почивалень, офісів,
                                       тел.: +372 613 7337         дитячих кімнат, ванни та
                                       факс: +372 613 7447         кабіни для душу, сауни,
                                       е-mail: reet@fair.ee        басейни, дзеркала, двері та
                                       www.fair.ee             вікна, шпалери, покриття для
                                                         підлоги, світильники

Тарту, Естонія    „Ярмарок краси 2012”    травень           AS Tartu Näitused          Краса, мода, дозвілля, дім,
           (Ilumess 2012)                     Kreutzwaldi 60, 51014 Tartu Eesti  сім’я
                                       тел.: +372 7 421 662
                                       факс: +372 742 25 38
                                       е-mail: ere@tartunaitused.ee
                                       www.tartunaitused.ee

-“-          „Виставка садівництва та  -“-             AS Tartu Näitused          Квіти, садівництво,
           квітів 2012”                      Kreutzwaldi 60, 51014 Tartu Eesti  озеленення
           (Aia-ja Lillemess 2012)                 тел.: +72 7 421 662
                                       факс:+372 742 25
                                       е-mail: ere@tartunaitused.ee
                                       www.tartunaitused.ee
                                     119
Місто проведення   Назва виставкового заходу  Термін проведення      Організатор виставкового заходу   Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                виставкового заходу                       заходу

-“-          „Автосалон 2012”       вересень          -“-                 Автомобілі
           (Motoshow 2012)

-“-          „Тартуський будівельний   жовтень           -“-                 Будівельні матеріали,
           ярмарок 2012”                                        обладнання для виробництва
           (Ehitusmess 2012)                                      будівельних матеріалів та
                                                          проведення робіт, будівельні
                                                          машини та механізми

-“-          „Інструменти 2012”      -“-             AS Tartu Näitused          Індустріальне обладнання,
           (Tool 2012)                       Kreutzwaldi 60, 51014 Tartu Eesti  прилади та автомати, ріжучі
                                        тел.: +372 50 42 575        інструменти, зварювальне
                                        факс:+372 742 25          обладнання та матеріали,
                                        е-mail: margus@tartunaitused.ee   вантажно-розвантажне
                                        www.tartunaitused.ee        обладнання, технічне
                                                          обслуговування, техніка
                                                          безпеки

-“-          «Довкілля 2012»       листопад          AS Tartu Näitused          Інформація, техніка та
           «Keskkonnamess                      Kreutzwaldi 60, 51014 Tartu Eesti  обладнання у галузі охорони
           ELUKVALITEET 2012»                    тел.: +372 7 421 662        довкілля
                                        факс:+372 742 25
                                        е-mail: ere@tartunaitused.ee
                                        www.tartunaitused.ee


Федеративна Демократична Республіка Ефіопія


Аддис-Абеба      Щорічна Міжнародна     січень           ТПП ФДРЕ              Багатофункціональна
            виставка
            (The International Trade
            Fair)
                                       120
Арабська Республіка Єгипет


Місто проведення   Назва виставкового        Термін проведення    Організатор виставкового заходу      Спеціалізація виставкового
виставкового заходу  заходу              виставкового заходу                        заходу

Каїр, (CICC)     The 44th Cairo International   січень - лютий     General Egyptian Book Organization     Книги та поліграфічна
           Book Fair (CIBF) –                    т.: +202-2577 5228             продукція
           44-й Каїрський                      ф.: +202- 2578 9316
           міжнародний книжковий                   info@ciarobookfair.org
           ярмарок.                         Cairo International Conference Center
                                        (CICC) Адреса: El-Nasr Road, Nasr City,
                                        Cairo, Egypt
                                        Т. +202 226 333 22

-“-          The 10th Fair for Mills, Pasta,  лютий          International Group For Organizing     Обладнання для пекарень,
           Rice Mills, Bakery, Pastry &               Exhibitions                кондитерських, пакувальні
           Packing machines "MEB"                  Tel: +202 2342 3619            машини. Макаронні вироби,
           10-та Виставка обладнання                 Fax: +202 2342 0459            рис
           для обробки зерна, рису,                 WWW.IGMFAIRS.COM
           кондитерського та                     e-mail: meb@igmfairs.com
           пакувального устаткування.

-“-          The 45th Cairo International   березень        Egypt Expo & Convention Authority     Універсальна
           Fair (CIF) – 45-та Каїрська                (EECA)
           міжнародна виставка.                   Tel.: +202 2260 7856/2607860
                                        Fax: +202 2260 7848
                                        www.cairofair.com
                                        info@cairofair.com

-“-          13th International Fair for    квітень         ACG - ITF                 Ткацьке та в'язальне
           Spinning and Weaving                   41, Street No. 269, New Maadi, Cairo,   обладнання, станки для
           Machines ITCE 13–                     Egypt                   фарбування, вишивання.
           13-а Міжнародна виставка                 Tel:+(202)-2753-8401            Хімічні волокна, текстиль,
           ткацького та прядильного                 Fax:+(202)-2753 8323           етикетки
           обладнання.                        Mr. Wael El-Kady
                                       121
Місто проведення   Назва виставкового        Термін проведення    Організатор виставкового заходу      Спеціалізація виставкового
виставкового заходу  заходу              виставкового заходу                        заходу

-“-          12th International Medical    травень         Green LAND for Organizing Int’l      Медичне обладнання та
           Exhibition & Conference                 Exhibitions & Conferences.         устаткування для лікарень,
           “EGYMEDICA” –                      Ramses Square, Ramses Tower (A) –     лабораторій, радіологічних
           13-а Міжнародна медична                 Flour.11, app 1, Cairo, Egypt       центрів.
           виставка та конференція.                 Tel/f.: +202 2577-4537, 2578-4581, 2577-  Техніка для
                                        6579                    офтальмологічних і
                                        Hot Line: +2010/3648329          стоматологічних клінік
                                        www.egimedica.com
                                        egimedica@egimedica.com

-“-          7th International Exhibition &  -“-           “Egypt International Fair”         Обладнання, устаткування та
           Conference for Oil and Gas                т.: (+202) 2405 – 1818,          технології у сфері
           Industry “Intergas – VIІ”                2405 1919, 2401 3875            геологорозвідки, буріння та
                                        ф.: (+202) 2401 – 3475           видобування нафти і газу
           7-a Міжнародна
                                        Е-пошта: intergas@intergasegypt.com
           конференція-виставка у
                                        Веб-сторінка: www.intergasegypt.com
           сфері нафти і газу “Intergas –
           VIІ”.
           AUTOMECH AKHBAR EL        червень         ITF                    Легкові та вантажні
           YOM 2012 (AUTOMAC)                    Tel: +202 3572 1048            автомобілі, автобуси,
           The International African                Fax: +202 3572 1232            мотоцикли та запчастини до
           Arabian Exhibition for                  Mohsen Gazy                них. Обладнання для СТО
           vehicles, buses, motorcar,                www.acg-itf.com
           workshops, services station               info@ACE_ITF.com
           equipment automobile spare
           parts, accessories and feeding
           industries -
-“-
           Міжнародна Африкансько-
           Арабська виставка
           автомобілів та мототехніки,
           аксесуарів та обладнання
           для СТО.
                                        122
Місто проведення     Назва виставкового       Термін проведення    Організатор виставкового заходу       Спеціалізація виставкового
виставкового заходу    заходу             виставкового заходу                         заходу

-“-            Interbuild Exhibition for   -“-           Arab Group for Development         Будівельні технології та
             Building & Construction –               t.:+202 3305 0898 - 33037257        устаткування, обладнання
             Міжнародна будівельна                 ф.:+202 3304 6007              для виробництва будівельних
             виставка                        http://www.agd-exhibitions.net       матеріалів
                                         E-mail :info@agd-exhibitions.net

-“-            SAHARA the 25th        жовтень         Оргкомітет: Expo Co.            Продукти харчування,
             International Exhibition for              347 Sudan Street, Sahafeyeen, Giza, Egypt  сільсько-господарська
             Agriculture and food for                т. (+202) 3346 4216 / 3344 7980       техніка, добрива,
             Africa and the Middle East -              ф.: (+202) 3347 1155            агротехнології
             “Сахара” 25-а Міжнародна                E-Mail: info@saharaexpo.com
             виставка сільського                  Website: www.saharaexpo.com
             господарства та                    Cairo International Conference Centre
             продовольства для Африки                (CICC), Cairo, Egypt
             та Близького Сходу.
Держава Ізраїль


м.Тель Авів        ISRANALYTICA 2012       січень         Bio Forum Applied Knowledge Center     Аналітична хімія
(David                                      5 Golda Meir st., Weizmann Science
Intercontinental Hotel)                             Park,Ness Ziona
                                         Israel

м.Тель Авів        IMTM 2012           лютий          ORTRA Ltd.                 Туристичний бізнес
(Ізраїльський центр    (18 Щорічна міжнародна                 1 Nirim Street, P.O. Box 9352
торгових виставок та   туристична виставка)                  Tel Aviv, Israel 61092,
зібрань - Israeli Trade                             Israel
Fairs & Convention
Center)
                                     123
Місто проведення     Назва виставкового    Термін проведення    Організатор виставкового заходу    Спеціалізація виставкового
виставкового заходу    заходу          виставкового заходу                      заходу

-“-            MEDAX 2012        -“-           II Stier Group Ltd           Електронно-медичні
             (19 міжнародна виставка              Stier Group House,           технології та обладнання,
             медичних технологій та              12 Tversky St.,            діагностика, фармацевтика,
             обладнання)                    Tel Aviv 67210,            клінічна логістика,
                                      Israel                 фізіотерапевтичні,
                                                          ортопедичні та
                                                          реабілітаційні технології,
                                                          невідкладна допомога,
                                                          спортивна і альтернативна
                                                          медицина, медичний
                                                          туризм

-“-            AgroMashov 2012      березень        MASHOV LTD,              Дослідження, розвиток,
                                      118 Hachaluts St., Beer-Sheva 84207,  виробництво, маркетинг та
             (22 Щорічна міжнародна              Israel                 продаж
             виставка)                                        сільськогосподарської
                                                          продукції та технологій

-“-            Hi-Tech Technologies   -“-           Technologies Group           Деталі, електронні
             Exhibition 2012                  27 Maskit st. P.O.BOX 2065 Herzliya  пристрої, субконтрактні
                                      46120, Israel             послуги для електронної
                                                          індустрії Ізраїлю

м.Тель Авів        Nano 2012         -“-           Kenes Exhibitions           Новітні технології,
(David                                   P.O.Box 56, Ben-Gurion Airport     провідні наукові
Intercontinental Hotel)                           70100, Israel             дослідження і досягнення у
                                                          сфері нанотехнологій
                                                          (енергетика, біологія,
                                                          медицина)

-“-            Agritech Israel 2012   травень         -“-                  Сільськогосподарські
             (18 Міжнародна                                      технології
             сільськогосподарська
             технологічна виставка)
                                     124
Місто проведення     Назва виставкового    Термін проведення    Організатор виставкового заходу    Спеціалізація виставкового
виставкового заходу    заходу          виставкового заходу                      заходу

м.Тель Авів        ILSI Biomed Israel 2012  -“-           -“-                  Медична апаратура і
(David                                                       обладнання, ліки, генна
Intercontinental Hotel)                                              терапія, вакцинація, нано
                                                          біотехнології та
                                                          біоелектроніка,
                                                          біопродукція медичного
                                                          призначення

м.Тель Авів        CleanTech 2012      липень         MASHOV LTD,              Новітні розробки у сфері
(Ізраїльський центр    (16 Щорічній                   118 Hachaluts St., Beer-Sheva 84207,  чистих технологій,
торгових виставок та   міжнародний саміт та               Israel                 альтернативна енергетика,
зібрань - Israeli Trade  виставка у сфері                                     водні технології,
Fairs & Convention    екологічно чистих                                    індустріальні та
Center)          технологій)                                       муніципальні рішення у
                                                          сфері екологічно чистої
                                                          енергетики, рециклінг,
                                                          «зелене будівництво»

-“-            RAX            червень         II Stier Group Ltd           Автоматизований,
             (22 Міжнародна торгова              Stier Group House,           комп’ютеризований
             виставка з електронного              12 Tversky St.,            контроль, індустріальні
             інжинірингу,                   Tel Aviv 67210,            комп’ютеризовані системи
             автоматизації,                  Israel                 контролю безпеки,
             вимірювальних приборів)                                 пневматичні електронні
                                                          системи, вимірювальні
                                                          пристрої, двигуни,
                                                          генератори, батареї
                                 125
Республiка Iндiя


Місто проведення   Назва виставкового  Термін проведення    Організатор виставкового заходу       Спеціалізація виставкового
виставкового заходу  заходу        виставкового заходу                         заходу

м. Бангалор      IMTEX - 2012     січень         IMTMA (Indian Machine Tool         Металоріжучі верстати
                                  Manufactuers Association) 10th Mile,
                                  Tumkur Road Bangalore India
                                  +91-80-66246600 +91-80-66246661

м. Калькутта     IME - 2012      -“-           Tafcon Projects (India) PVT. Ltd.      Гірнича справа та обладнання
                                  C-60, Nizamuddin East New Delhi -
                                  110017
                                  India +91 11 4352141 +91 11 2435 5215
                                  MGMI (Mining, Geological &
                                  Metrological Institute of India) GN-38/4,
                                  Sector V
                                  Salt Lake Kolkata - 700 091 India
                                  +91 33 23573482 +91 33 2357 3482

м. Мумбай       Elecrama       -“-           IEEMA (Indian Electrical & Electronics   Електротехнічне обладнання і
           (Елекрама) -2012               Manufacturers' Association)         технології енергопостачання
                                  501, Kakad Chambers 132, Dr. Annie
                                  Besant. Road. Worli, Mumbai 400018
                                  India
                                  +91 22-2493 0532 +91 22-2493 2705

м. Делі        Plastindia      лютий          Plastindia Foundation            Пластикова промисловість
           (Пластіндіа)-2012              401,Landmark B, Suren Road
                                  Off Andheri Kurla Road Andheri (East),
                                  Mumbai, 400093 India
                                  +91-22-26832911 +91-22- 26845861
                                  ITPO (India Trade Promotion
                                  Organisation)
                                  Pragati Maidan New Delhi - 110001 India
                                  +91 11 23371725 +91 11 23378464
                                    126
Місто проведення   Назва виставкового     Термін проведення    Організатор виставкового заходу     Спеціалізація виставкового
виставкового заходу  заходу           виставкового заходу                       заходу

-“-          Energy Tech        -“-           ITPO (India Trade Promotion       Альтернативна енергетика
           (Енерджи Тек) - 2012                Organisation)
                                     Pragati Maidan New Delhi - 110001
                                     +91 11 23371725 +91 11 23378464

-“-          Defexpo India       -“-           Defence exhibition organisation,     Системи озброєння та
           (Дефекспо Індіа) - 2012              Defence Pavilion, Pragati Maidan,    безпеки
                                     New Delhi 110001

м. Мумбай       Shipping & Marine World  -“-           Chemtech Foundation           Суднобудівельні та морські
           Expo                        26, Maker Chambers VI, Nariman Point   технології
           (Шиппінг енд марін ворлд              Mumbai - 400 021 India
           експо) - 2012                   +91 (0)22 - 287 4758 +91 (0)22 - 287
                                     0525

-“-          Ocean TEX         -“-           Chemtech Foundation           Офшорні технології
           (Оушн Текс) -2012                 26, Maker Chambers VI, Nariman Point
                                     Mumbai - 400 021 India
                                     +91 (0)22 - 287 4758 +91 (0)22 - 287
                                     0525

м.Хайдерабад     INDIASOFT -2012      березень        Міністерство торгівлі та промисловості  Аутсорсінг
(штат Андхра -                              та Міністерство зв’язку та
Прадеш)                                 інформаційних технологій Індії
                                     www.indiasoft.org

м. Делі        Exporail India       квітень         Mack-Brooks Exhibitions Ltd       Залізничне обладнання,
           (Експорейл Індіа) - 2012              Mack Brooks Group Romeland House     технології та послуги
                                     St Albans Herts AL3 4ET UK
                                     +44 (0)1727 814400 +44 (0)1727 814401
                                     Inter Ads - Brooks Exhibitions (India)
                                     Pvt. Ltd Plot No 859, Phase-V Udyog
                                     Vihar
                                     Gurgaon-122 016 Haryana India
                                     +91 124 475 1600 +91 124 475 1601
                                     127
Місто проведення   Назва виставкового      Термін проведення    Організатор виставкового заходу     Спеціалізація виставкового
виставкового заходу  заходу            виставкового заходу                       заходу

м. Мумбай       Surface Transport      -“-           Confederation Of Indian Industry,    Будівництво стійкої
           (Серфес Транспорт) -2012               Mumbai                  інфраструктури наземного
                                      105, Kakad Chambers, 132, Dr Annie    транспорту
                                      Besant Road Worli, Mumbai, India
                                      +(91)-(22)-24931790
                                      +(91)-(22)-24939463/24945831

-“-          Diemould India        -“-           TAGMA (Tool & Gauge Manufacturers    Обладнання для
           (Дімоулд Індіа) (DM) -2012              Association of India)          промисловості литва
                                      A-33, NandJyot Industrial Estate Safed
                                      Pool, A.K. Road 400 072

м. Делі        Automation Asia       липень         TRIUNE EXHIBITORS PVT. LTD.       Автоматизація
           (Отомейшн Ейша) - 2012                #25, 3rd Floor, 8th Main Road,
                                      Vasanthnagar
                                      Bangalore India - 560 052
                                      91-80-22352770 / 91-80-22352772

-“-          Amtex            -“-           TRIUNE EXHIBITORS PVT. LTD.       Верстатобудування
           (Амтекс) - 2012                   #25, 3rd Floor, 8th Main Road,
                                      Vasanthnagar
                                      Bangalore India - 560 052
                                      91-80-22352770/ 91-80-22352772

м. Мумбай       Metallurgy India       жовтень - листопад   Messe Dusseldorf North America      Обладнання, технології та
           (Металорджи Індіа) - 2012              150 North Michigan Avenue        продукції металургійної
                                      Suite 2920 Chicago, IL 60601 USA     промисловості
                                      +1 (312) 781-5180 +1 (312) 781-5188

-“-          Schweissen & Schneiden    -“-           Messe Essen GmbH             Зварювальне та металоріжуче
           (Швайссен унт Шнайден) -               Postfach 10 01 65 D-45001 Essen     обладнання та технології
           2012                         Germany
                                      +49 (0) 201 724 40 +49 (0)201 724 4248
                                      128
Місто проведення    Назва виставкового       Термін проведення    Організатор виставкового заходу      Спеціалізація виставкового
виставкового заходу  заходу             виставкового заходу                        заходу

-“-          Tube India International    -“-           Cidex Trade Fairs Pvt. Ltd.        Трубна промисловість
            (Тьюб Індіа Інтернешнл) -               1, Commercial Complex
            2012                          2nd Floor, Pocket H & J, Sarita Vihar,
                                       New Delhi - 110 076 India
                                       +91 11 2697 1056 +91 11 2697 1746

-“-          Metallurgy India        -“-           Messe Dusseldorf North America      Обладнання, технології та
            (Металорджи Індіа) - 2012               150 North Michigan Avenue Suite 2920   продукції металургійної
                                       Chicago, IL 60601 USA           промисловості
                                       +1 (312) 781-5180 +1 (312) 781-5188
Республіка Індонезія


м.Бандунг       Bandung Garment and      березень        KRISTA EXHIBITIONS PT.Kristamedia     Технічне обладнання для
            Textile Expo 2012                   Pratama                  техкстилього виробництва
            Міжнародна виставка                  (адміністративний центр провінції
                                       Західна Ява-м.Бандунг)

м.Бандунг       Bandung TextPrint Expo     -“-           KRISTA EXHIBITIONS PT.Kristamedia     Технічне обладнання для
            2012                          Pratama                  текстилього виробництва
            Міжнародна виставка                  (адміністративний центр провінції
                                       Західна Ява-м.Бандунг)

м.Джакарта       “The Indonesia International  -“-           „PT. GEM INDONESIA”            Будівельний
            Heavy Duty Vehicle and                 Perkantoran Mutiara Taman Palem, Block  автотранспорт, важке
            Equipment Exhibition”                 C5 /19                  промислове обладнання
            Міжнародна виставка                  Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Jakarta
            важкої колісної техніки та               Barat, 11730, Indonesia
            обладнання Індонезії                  Tel: +62-21-5435 8118
                                       Fax: +62-21-5435 8119
                                       Email: info@gem-indonesia.net
                                      129
Місто проведення   Назва виставкового       Термін проведення    Організатор виставкового заходу      Спеціалізація виставкового
виставкового заходу  заходу             виставкового заходу                        заходу

-“-          “INDO POWER 2012”       квітень         Conference & Exhibition Management    Електроенергетика,
           The 2nd international                 Services Ltd.               відновлювані джерела
           Exhibition on Power                  Jalan Blandongan No.28dg., Jakarta    енергії, лінії передачі
           Generation & Transmission,               11220. Indonesia             струму
           PV Power, Energy &                   Tel: +62-21-6345861,
           Renewable Energy                    6345862, 6334581
                                       Fax: +62-21-6340140, 6342113
                                       Е-mail: contact@indo-power.com,
                                       cems@cemsonline.com
                                       www.cems-global.com

-“-          “Indonesia Oil & Gas Expo”   -“-           „PT Fireworks Indonesia”         Енергетика
           (IGEX) 2012                      Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok I
           Нафтогазова Експо                   No 47,
           Індонезії 2012                     Jl Letjen Suprapto, Cempaka Putih
                                       Jakarta 10640, Indonesia
                                       Tel: (+62-21) 4290-0030
                                       Fax: (+62-21) 4290-0191
                                       Email: info@asiafireworks.com

-“-          “Indonesia International    травень         «Pt. Gem Indonesia»            Авіаційний, залізничний,
           Maritime Exhibition”                  Perkantoran Mutiara Taman Palem, Block  морський транспорт
           Міжнародна                       C5 /19 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road,
           Морська виставка Індонезії               Jakarta Barat, Jakarta, Indonesia
                                       +(62)-(21)-54358118

-“-          “The Indonesia International  -“-           „PT. Global Expo Management”( GEM     Харчова промисловість
           Palm Oil, Machinery and                Indonesia )
           Technology Exhibition &                Perkantoran Mutiara Taman Palem, Block
           Conference”                      C5 /19
           Міжнародна виставка-                  Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Jakarta
           конференція з олійно-                 Barat, 11730, Indonesia
           жирової промисловості та                Tel: +62-21-5435 8118
           технологій Індонезії                  Fax: +62-21-5435 8119
                                       E-mail : info@gem-indonesia.net
                                      130
Місто проведення   Назва виставкового       Термін проведення    Організатор виставкового заходу       Спеціалізація виставкового
виставкового заходу  заходу             виставкового заходу                         заходу

-“-          “IT Indo Comm 2012”      -“-           ECMI Indonesia               Цифрові медіа,
           The 5th International                 Mr Indra Putra               інформаційні технології та
           Exhibition and Conference on              Ph.: +62 21 - 7818 954           комунікація
           Communications,                    Fax.: +62 21 - 7884 1726
           Digital Media and                   Email: info@ictindonesia.com
           Information
           Technology for Indonesia


-“-          „INDOMEDICARE EXPO       -“-           KRISTAMEDIA PRATAMA             Медицина традиційна/
           2012”                         Krista Exhibitions             нетрадиційна,
           The 5th International                 Jl. Blandogan no.28 D/G - Jakarta 11220 -  фармацевтика, медичне
           Exhibition on Medical,                 Indonesia                  обладнання, та послуги
           Pharmaceutical                     Tel: +62-21. 6345861, 6345862, 6334851,
           Product Dental & Hospital               6345002
           Equipments, Medicine,                 Fax: +62-21. 634 0140, 634 2113
           Herbal Medicine                    E-mail: info@kristamedia.com
           Health Care, Supplies &                www.indomedicare.com
           Services.

-“-          “IT Indo Comm 2012”      -“-           ECMI Indonesia               Цифрові медіа,
           The 5th International                 Mr Indra Putra               інформаційні технології та
           Exhibition and                     Ph.: +62 21 - 7818 954           комунікація
           Conference on                     Fax.: +62 21 - 7884 1726
           Communications,                    Email: info@ictindonesia.com
           Digital Media and
           Information
           Technology for Indonesia
                                      131
Місто проведення   Назва виставкового       Термін проведення    Організатор виставкового заходу       Спеціалізація виставкового
виставкового заходу  заходу             виставкового заходу                         заходу

-“-          „INDOMEDICARE EXPO       -“-           KRISTAMEDIA PRATAMA             Медицина традиційна/
           2012”                          Krista Exhibitions             нетрадиційна,
           The 5th International                  Jl. Blandogan no.28 D/G - Jakarta 11220 -  фармацевтика, медичне
           Exhibition on Medical,                 Indonesia                  обладнання, та послуги
           Pharmaceutical                     Tel: +62-21. 6345861, 6345862, 6334851,
           Product Dental & Hospital                6345002
           Equipments, Medicine,                  Fax: +62-21. 634 0140, 634 2113
           Herbal Medicine                     E-mail: info@kristamedia.com
           Health Care, Supplies &                 www.indomedicare.com
           Services.
           The 5th Indonesia’s No. 1   листопад         Indonesian Department of Defence;      Системи озброєнь,
           Official Tri Service Defence               PT. Napindo Media Ashatama         транспортні засоби, засоби
           Event - INDO DEFENCE                  PT. Napindo Media Ashatama         зв'язку, обчислювальна
           2012 Expo & Forum                    Jl. Kelapa Sawit XIV Blok M1 No. 10     техніка та інформаційні
                                       Kompleks Billy & Moon, Pondok Kelapa    технології, військова
                                       Jakarta 13450, Indonesia          безпека, забезпечення
-“-
                                       Tel: 62-21 8650962, 8644756, 8644785    цивільної безпеки
                                       Fax: 62-21 865 0963
                                       E-mail: info@indodefence.com
                                       http://www.indodefence.com/


-“-          “Jakarta International Expo”  точна дата наразі не   „PT. Jakarta International Expo” Gedung   Багатопрофільна
           (JIExpo)            визначена        Pusat Niaga Lt.
           Міжнародна Джакарта                   1 Arena PRJ Kemayoran Jakarta 10620
           Експо                          Indonesia
                                       +62 (21) 266 45 000/131
                                       +62 (21) 657 000 10
                                       http://www.jiexpo.co.id/
                                     132

Республіка Ірак


Місто проведення   Назва виставкового заходу     Термін проведення   Організатор виставкового заходу      Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                   виставкового заходу                       заходу

м. Басра       Third International Basrah     лютий         Elanexpo                  Будівництво, ремонт,
           Building And Construction                http://www.basrahexpo.com         реконструкція житлових і
           Exhibition                        м. Ербіль                 промислових об’єктів,
                                        +964 770 368 24 14             будівельне обладнання,
                                        der979@gmail.com              продукція машинобудування
                                        м. Багдад                 для будівельної галузі
                                        +964 780 104 02 06
                                        baghdad@basrahexpo.com

-“-          Third International Agriculture,  -“-          Elanexpo                  Продукція для
           Food and Food Technologies                http://www.basrahexpo.com         агропромислового
           Exhibition                        м. Ербіль                 комплексу,
                                        +964 770 368 24 14             сільськогосподарська
                                        der979@gmail.com              продукція
                                        м. Багдад
                                        +964 780 104 02 06
                                        baghdad@basrahexpo.com

-“-          SECOND BASRA            -“-          Expotim International Fair Organisation,  Енергетика, очистка води,
           INTERNATIONAL                      Inc.                    Будівництво, ремонт,
           EXHIBITION                        http://www.buildingiraq.org        реконструкція житлових,
           WATER&WASTE WATER,                    buildingiraq2012@gmail.com         промислових і господарських
           ELECTRICITY&                                            об’єктів, будівельне
           RENEWABLE ENERGY,                                          обладнання, продукція
           BUILDING& ROAD                                           машинобудування для
           CONSTRUCTION                                            відповідних галузей
                                   133
Місто проведення    Назва виставкового заходу  Термін проведення   Організатор виставкового заходу      Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                       заходу

м. Ербіль (Іракський  Third Erbil Autoshow     березень       Erbil International Fairground       Автомобільна промисловість
Курдистан)                                 Sami Abdulrahman Park
                                      Erbil
                                      Iraq
                                      +964 66 255 44 55
                                      +964 66 255 44 33
                                      http://www.erbilfair.com
                                      info@erbilfair.com
                                      Expotim International Fair Organisation,
                                      Inc.
                                      http://www.buildingiraq.org
                                      buildingiraq2012@gmail.com\

м. Сулейманія      Second International     -“-          Elanexpo                  Будівництво, ремонт,
(Іракський Курдистан)  Sulaymaniyah Building And             http://www.sulaymaniahexpo.com       реконструкція житлових і
            Construction Exhibition              м. Ербіль                 промислових об’єктів,
                                      +964 770 368 24 14             будівельне обладнання,
                                      der979@gmail.com              продукція машинобудування
                                      м. Багдад                 для будівельної галузі
                                      +964 780 104 02 06
                                      baghdad@basrahexpo.com

-“-           Second International     -“-          -“-                    Агропромисловий комплекс,
            Sulaymaniyah Agriculture,                                   сільськогосподарська
            Food and Food Technologies                                  продукція та продукція її
            Exhibition                                          переробки
                                   134
Місто проведення    Назва виставкового заходу  Термін проведення   Організатор виставкового заходу      Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                       заходу

м. Ербіль        Third Erbil Machinex    квітень        Erbil International Fairground       Продукція автомобільної
(Іракський Курдистан)                           Sami Abdulrahman Park           промисловості
                                     Erbil
                                     Iraq
                                     +964 66 255 44 55
                                     +964 66 255 44 33
                                     http://www.erbilfair.com
                                     info@erbilfair.com
                                     Expotim International Fair Organisation,
                                     Inc.
                                     http://www.buildingiraq.org
                                     buildingiraq2012@gmail.com


м. Багдад        Building IRAQ        травень        Expotim International Fair Organisation,  Будівництво, ремонт,
                                     Inc.                    реконструкція житлових і
                                     http://www.buildingiraq.org        промислових об’єктів,
                                     buildingiraq2012@gmail.com         будівельне обладнання,
                                                           продукція машинобудування
                                                           для будівельної галузі-“-           IRAQ INTERNATIONAL     червень        -“-                    Будівництво, ремонт,
            BUILDING AND                                         реконструкція житлових і
            CONSTRUCTION                                         промислових об’єктів,
            EXHIBITION                                          будівельне обладнання,
                                                           продукція машинобудування
                                                           для будівельної галузі
                                     135
Місто проведення    Назва виставкового заходу    Термін проведення   Організатор виставкового заходу      Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                   виставкового заходу                       заходу

м. Ербіль        Fifth International Trade    вересень       Erbil International Fairground      Будівництво, ремонт,
(Іракський Курдистан)  Exhibition for Construction              Sami Abdulrahman Park           реконструкція житлових і
            Technology, Building Materials             Erbil Iraq                промислових об’єктів,
            and Equipment                     +964 66 255 44 55             будівельне обладнання,
                                        +964 66 255 44 33             продукція машинобудування
                                        http://www.erbilfair.com         для будівельної галузі
                                        info@erbilfair.com
                                        International Fairs and Promotion (IFP)
                                        Hazmieh, Off Jisr El Basha, Near SNA
                                        P.O.Box. 55576 Beirut
                                        Lebanon
                                        +961 5 959 111
                                        +961 5 959 888
                                        http://www.ifpexpo.com
                                        info@ifpexpo.com
                                        IFP Iraq
                                        Al Mashraq Str. Villa#2
                                        Hadiab,Ankawa
                                        Erbil Iraq
                                        +964 66 2567634
                                        +964 66 2252048
                                        http://www.ifpiraq.com/
                                        info@ifpiraq.com


м. Багдад        The 39 th session of       листопада       Bahdad International Fairground      Будівництво, ремонт,
            Baghdad International Fair               +964 0791 1907646             реконструкція житлових і
                                        http://www.fairs.mot.gov.iq/       промислових об’єктів,
                                        iraqifpiraq@gamail.com          будівельне обладнання,
                                                             продукція машинобудування
                                                             для будівельної галузі Увесь
                                                             спектр продукції для
                                                             агропромислового комплексу
                                      136
Ісламська Республіка Іран

Місто проведення    Назва виставкового заходу     Термін проведення   Організатор виставкового заходу     Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                    виставкового заходу                      заходу

Тебріз         The 2nd Agricultural        січень        MANI TADBIR SAZEH            Обладнання та технології для
            Technology, Gardenings,                 88552907,                переробки сільськогоспо-
            Irrigation fertilizers &                 88705956, 88552876           дарської промисловості,
            machinery Specialized                  www.mtadbir.com             садівництва, меліорації та
            Exhibition                                            іригації
            Друга спеціалізована
            виставка
            сільськогосподарських
            технологій, садівництва та
            іригації


Тегеран        The 1st International Exhibition  -“-          Simatin Management Service Company   Технології та обладнання для
            of Wast Management,                   88939854-88938470            переробки індустріальних
            Recyсling, Biomass & Biogas.               www.simatin.ir             відходів.
            Перша міжнародна виставка                                    Виробництво біомаси та
            індустрії переробки відходів,                                  біогазу
            біомаси та біогазу)


-“-          The 1st Specialized Exhibition   -“-          88739101-88739254            Технології та обладнання для
            of Gold Silver, Jewellery                www.jmeu.ir               ювелірної галузі
            Wristwatch & Related Industry
            Перша спеціалізована
            виставка ювелірних виробів
-“-          The 2nd International       -“-          Iran Chamber of Commerce,Industries &  Технології та обладнання для
            Exhibition & Convention of                Mines                  перспективних напрямків
            Renewable Energy                     88830064-65-8882515           енергетики, поновлювальних
            Друга міжнародна виставка з               www.iccim.ir              джерел енергії
            поновлюваних джерел енергії
                                     137
Місто проведення   Назва виставкового заходу     Термін проведення   Організатор виставкового заходу     Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                   виставкового заходу                      заходу

-“-          The 3rd Exhibition of       -“-          Asia Pasargad Co .           Технології та обладнання для
           Bitumen,Asphalt,Insulation &               22768596-22768576-22546815       будівництва доріг, сучасні
           Related Machineries                   www.ampex.ir              матеріали в сфері
           Третя виставка матеріалів                                    будівництва доріг
           дорожнього покриття та
           гідроізоляції
-“-          The 4th International       -“-          Avin Afraz Co.             Промислове будівництво,
           Exhibitionof Construction,                22020248 - 22018598           сучасні матеріали та
           Mass Production &                    www.avinafraz.com            технології пром. будівництва.
           Industrialization Building and                                  Проекти інвестування
           Investment Opportunities in the
           Property
           Четверта міжнародна
           виставка промислового
           будівництва та інвестицій
-“-          The 3rd Door, Window And      -“-          Tehran International Trading &     Продукція та технології
           Related Industries International             Exhibition Corporation         житлового та промислового
           Exhibition                        (T.I.T.E.X)               будівництва, оздоблювання
           Третя міжнародна виставка                22247479 , 81              житлових будинків, профілі
           вікон, дверей та профілів                www.dowintech.com            двері, вікна.

-“-          The 7th International       -“-          Persian exhibition and conferance    Торгівля та торгове
           Goods,services & Chain Stores              industry co               обладнання,
           Equipments Exhibition                  88692121-88692570-88692571-88693150   Торгові технології,
           Сьома міжнародна виставка                www.airportshow.ir           облаштування торгових
           товарів, послуг та роздрібної                                  об’єктів
           торгівлі

-“-          The 3rd International Halal    лютий         Iran Chamber of Commerce,Industries &  Технології та обладнання для
           Exhibition & Convention                 Mines                  халяльного виготовлення
           Третя міжнародна виставка                88830064-65-8882515           продукції, збереження та
           продуктів харчування хал яль               www.iccim.ir              транспортування
                                     138
Місто проведення   Назва виставкового заходу     Термін проведення   Організатор виставкового заходу     Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                   виставкового заходу                      заходу

-“-          Iran Oil Show 2012     квітень           Iran Ministry of Petroleum       Нафтогазова видобувна та
           17-а Міжнародна нафтогазова               (+9821)88945014; 66153277;       нафтогазова переробна
           та нафтохімічна виставка                 www.nioc.org              промисловість ,нафтохімія

-“-          19th International Exhibition of  травень        Iran Chamber of Commerce,Industries &  Сільське господарство,
           Agriculture and Food Industry              Mines                  добрива, продукти
           Products, Technology &                  88830064-65-8882515           харчування та напої.
           Equipment                        www.iccim.ir              Виготовлення продукції,
                                                            збереження та
           19-та Міжнародна виставка                                    транспортування.
           продуктів, технологій,                                      Готельний та ресторанний
           обладнання для харчової та                                    бізнес
           сільськогосподарчої
           промисловості

-“-          IRANHEALF 2012           -“-          Iran Ministry of Health & Medical    Охорона здоров’я, медичне
           14-а Міжнародна медична та                Education                обладнання, медичні
           фармацевтична виставка                                      технології

-“-          FIIF 2012             -“-          Iran Ministry of Affairs and Finance  Фінансова справа,
           6-а Міжнародна                      www.mefa.gov.ir             інвестування, банки та
           спеціалізована виставка                                     страхування
           фінансів та інвестицій.

-“-          8th International Exhibition of  червень        Iran Chamber of Commerce,Industries &  Виробництво та обладнання
           Rubber & Plastics                    Mines                  виробів з пластмаси, гуми,
           8-ма Міжнародна виставка                 88830064-65-8882515           каучуку
           гумових та пластикових                  www.iccim.ir
           виробів
                                     139
Місто проведення   Назва виставкового заходу     Термін проведення   Організатор виставкового заходу     Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                   виставкового заходу                      заходу

-“-          10th International Exhibition of  липень        Iran Chamber of Commerce,Industries &  Будівельна промисловість,
           Stone & Coal Technology and               Mines                  обробка природного каміння,
           Machinery                        88830064-65-8882515           технології керамічних
           10-та Міжнародна виставка                www.iccim.ir              виробів, гірнича
           обладнання, технологій та                                    промисловістдорожно-
           матеріалів для будівельної                                    будівельні технології
           промисловості , обробки
           каміння, гірничої та вугільної
           промисловості.

-“-          Tehran International Industry   вересень       -“-                   Машинобудівна
           Exhibition                                            промисловість,
           12-а Міжнародна промислова                                    металообробка та
           виставка                                             станкобудування, прилади
                                                            автоматизації, обладнання
                                                            для нафтохімії

-“-          IranConMin 2012          жовтень        Tehran Permanent Fairgrounds      Гірничовидобувна
           10-а Міжнародна виставка                                     Промисловість.Будівна
           гірничовидобувної                                        промисловість, технології та
           промисловості та будівництва                                   обладнання

-“-          IRAN TELECOM 2012         листопад       Tehran International Fairgrounds    Інформаційні технології,
           12-а Міжнародна виставка                                     зв'язок, телекомунікації
           комунікацій
                                    140
Ірландія

Місто проведення    Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу     Спеціалізація
виставкового заходу                 виставкового заходу                      виставкового заходу

Дублін        Hospitality Expo        лютий         SDL Exhibitions Limited         Подорожі та туризм
           („Гостинність експо”                 Contact Person:
                                      Ms. Sean Lemass
                                      Tel: +353-1-4055547
                                      Send Online Enquiry:   18, Main
                                      Street Rathfarnham, Dublin, Ireland
                                      Tel:+(353)-(1)-4900600
                                      Fax:+(353)-(1)-4908934

-“-          Road Expo-Ireland       березень       Faversham House Group          Будівництво
           („Дороги експо – Ірландія”)             LimitedFaversham House, 232a
                                      Addington Road, South, Surrey, United
                                      Kingdom
                                      Tel:+(44)-(20)-86517100
                                      Fax:+(44)-(20)-86517117

-“-          “2012 Furniture & Home     -“-          Irish Services Ltd           Меблі, домашні аксесуари
           Accessories Fair”                  13, Rock Hill, Blackrock, Co. Dublin,
           „2012 Меблі та домашні                Ireland
           аксесуари”                      Tel:+353 (0) 1 2888821
                                      Fax: +353 (0) 1 2883127
                                      www.irishfurniturefair.com
                                      Facebook:
                                      www.facebook.com/IrishFurnitureHomeGift
                                      Tweet: @FurnFairIRL

-“-          “Building, Renovation & Retrofit жовтень       Irish Services Ltd           Будівництво
           Show”                        13 Rock Hill, Blackrock, Co. Dublin
           „Будівництво, відновлення та             Tel: 00353 (0) 1 288 8821
           ретрофіт”                      Fax: 00353 (0) 1 288 3127
                                      www.exhibitionsireland.com
                                      Віктор Данне (Mr. Victor Dunne, тел.
                                      +353 1 288 8821,
                                      victor@exhibitionsireland.com
                                  141

Королівство Іспанія


 Місто проведення   Назва виставкового заходу  Термін проведення   Організатор виставкового заходу       Спеціалізація
виставкового заходу                виставкового заходу                         виставковогозаходу

Мадрид        FITUR – 2012        січень        Виставковий центр "IFEMA"           Туроператори;
                                    Feria de Madrid 28042 Madrid España      туристичні агентства;
           Міжнародна туристична               ТЕЛ.: (+34) 91 722 30 00           транспортні компанії;
           виставка-ярмарок                 ФАКС: (+34) 91 722 58 01           готелі
                                    e-mail: infoifema@ifema.es
                                    З питань виставкової діяльності:
                                    ТЕЛ.: (+34) 91 722 50 74
                                    ФАКС: (+34) 91 722 57 89
                                    e-mail: dsferiales@ifema.es
                                    e-mail: convenciones@ifema.es
                                    www.ifema.es
                                    http://www.ifema.es/ferias/fitur/default.ht
                                    ml

Сарагоса       "FIREFOR          -“-          Виставковий центр м. Сарагоси         Машини та устаткування;
           MEDITERRANEAM"                  (Centro de Congresos de la Feria de      транспорт. засоби для
                                    Zaragoza)                   перевезення людей і
           Міжнародна виставка                Ctra. A-2, km 311 · 50012 ZARAGOZA      продуктів харчування;
           технічних засобів для               ТЕЛ.: (+34) 696 941 524            потенціал лісової біомаси;
                                    ФАКС: (+34) 976 476 242            лабораторне устаткування;
                                    e-mail: сondinter@telefonica.net       сучасні інженерні проекти
Мадрид        SIMM            лютий         Виставковий центр "IFEMA"           Жіночий одяг;
           Міжнародний салон моди              Feria de Madrid 28042 Madrid España      чоловічий одяг;
                                    ТЕЛ.: (+34) 91 722 30 00           білизна;модні аксесуари;
                                    ФАКС: (+34) 91 722 58 01           одяг з хутра та шкіри
                                    e-mail: infoifema@ifema.es
                                    З питань виставкової діяльності:
                                    ТЕЛ.: (+34) 91 722 50 74
                                    ФАКС: (+34) 91 722 57 89
                                    e-mail: dsferiales@ifema.es
                                    e-mail: convenciones@ifema.es
                                    www.ifema.es
                                    142
Місто проведення   Назва виставкового заходу    Термін проведення   Організатор виставкового заходу    Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                  виставкового заходу                     заходу

-“-          BISUTEXМіжнародна        -“-          Виставковий центр "IFEMA" (м.     Біжутерія та аксесуари
           виставка біжутерії та                 Мадрид)
           аксесуарів                      Feria de Madrid 28042 Madrid España
                                      ТЕЛ.: (+34) 91 722 30 00
                                      ФАКС: (+34) 91 722 58 01
                                      e-mail: infoifema@ifema.es
                                      З питань виставкової діяльності:
                                      ТЕЛ.: (+34) 91 722 50 74
                                      ФАКС: (+34) 91 722 57 89
                                      e-mail: dsferiales@ifema.es
                                      e-mail: convenciones@ifema.es
                                      www.ifema.es

-“-          IBERJOYA            -“-          Виставковий центр "IFEMA" (м.     Ювелірні прикраси; вироби із
                                      Мадрид)                срібла;годинники; супутні
           Міжнародна виставка                  Feria de Madrid 28042 Madrid España  товари
           ювелірних прикрас, виробів із             ТЕЛ.: (+34) 91 722 30 00
           срібла, годинників та                 ФАКС: (+34) 91 722 58 01
           супутніх товарів                   e-mail: infoifema@ifema.es
                                      З питань виставкової діяльності:
                                      ТЕЛ.: (+34) 91 722 50 74
                                      ФАКС: (+34) 91 722 57 89
                                      e-mail: dsferiales@ifema.es
                                      e-mail: convenciones@ifema.es
                                      www.ifema.es

-“-          INTERGIFT            -“-          Виставковий центр "IFEMA" (м.     Дизайн;коштовності;
                                      Мадрид)                декоративні вироби;
           Міжнародна виставка-                 Feria de Madrid 28042 Madrid España  подарунки;срібло;порцеляна;
           ярмарок подарунків                  ТЕЛ.: (+34) 91 722 30 00       флористика
                                      ФАКС: (+34) 91 722 58 01
                                      e-mail: infoifema@ifema.es
                                      З питань виставкової діяльності:
                                      ТЕЛ.: (+34) 91 722 50 74
                                      ФАКС: (+34) 91 722 57 89
                                      e-mail: dsferiales@ifema.es
                                      e-mail: convenciones@ifema.es
                                      www.ifema.es
                                   143
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу      Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                       заходу

Валенсія       CEVISAMA            -“-                               Мармур; граніт;
           Міжнародна виставка                                      шифер; вапняк;
           кераміки та оздоблювальних                                   піщаник;черепиця;
           матеріалів, обладнання для              Виставковий центр м. Валенсія       плитка; каміни;
           ванн CEVISAMA                    (Feria Valencia)             оздоблювальні матеріали;
           Міжнародна виставка                 Avda. de las Ferias s/n          обробка каменю;
           кераміки та                     46035 VALENCIA              клеї та речовини для хімічної
                                      ТЕЛ.: (+34) 96 386 11 00         обробки каменю;
           оздоблювальних                    ФАКС: (+34) 96 363 61 11
           матеріалів, обладнання для                                   машини та устаткування для
                                      (+34) 96 364 40 64            виробництва і
           ванних кімнат і кухонь,               e-mail: feriavalencia@feriavalencia.com  транспортування;
           сантехнічного обладнання,              http://cevisama.feriavalencia.com     машини для видобутку
           емалей их кімнат і кухонь,                                   каменю в кар'єрах
           сантехнічного обладнання,
           емалей
Сарагоса       FIMA AGRÍCOLA         -“-          Виставковий центр м. Сарагоси       Машини, трактори, інша
           Міжнародна виставка                 (Centro de Congresos de la Feria de    техніка для с/г
           сільськогосподарськ.                 Zaragoza)
           машинобудування                   Ctra. A-2, km 311 · 50012 ZARAGOZA
                                      ТЕЛ.: (+34) 976 764 700
                                      ФАКС: (+34) 976 330 649
                                      e-mail: info@feriazaragoza.com
                                      www.feriazaragoza.com
                                      info@feriazaragoza.com
                                      www.fima-agricola.es

Мадрид        RESTAACIÓN MODERNA       -“-          Виставковий центр "IFEMA"         Сучасні методи
                                      Feria de Madrid 28042 Madrid España    реставраційних робіт
           Міжнародна виставка-                 ТЕЛ.: (+34) 91 722 30 00
           ярмарок реставраційних робіт             ФАКС: (+34) 91 722 58 01
                                      e-mail: infoifema@ifema.es
                                      З питань виставкової діяльності:
                                      ТЕЛ.: (+34) 91 722 50 74
                                      ФАКС: (+34) 91 722 57 89
                                      e-mail: dsferiales@ifema.es
                                      e-mail: convenciones@ifema.es
                                      www.ifema.es
                                  144
Місто проведення   Назва виставкового заходу  Термін проведення   Організатор виставкового заходу      Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                виставкового заходу                       заходу

Мадрид        EXPO RECLAM         -“-          Виставковий центр "IFEMA"         Маркетинг;реклама; PR;
           Міжнародна виставка                (м. Мадрид)                сувеніри; подарунки
           промоутерських та рекламних            Feria de Madrid 28042 Madrid España
           подару                      Організатор: Reed Exhibitions Iberia,
            RESTAURACIÓN                   S.A.
                                    Diputación, 119
           MODERNA
                                    08015 Barcelona
           Міжнародна виставка-               ТЕЛ.: +34 93 452 07 22 / 93 452 18 03
           ярмарок реставраційних              ФАКС: +34 93 567 96 85
           робіт нків                    e-mail: exporeclam@reediberia.com
                                    www.exporeclam.es
                                    http://www.ifema.es/feriasnoifema/expore
                                    clam.html

Барселона       STIB 2012          -“-          “Palau de Congressos de Catalunya”     Виробництво та продаж
           20ª Міжнародна виставка              (м. Барселона)              текстилю
           текстильних виробів                Av. Diagonal, 661-671 Barcelona
                                    ТЕЛ.: +34 935 171 215
                                    e-mail: secretaria@stib.net

Мадрид        AULA            -“-          Виставковий центр "IFEMA"         Освітні програми;
           Міжнародна виставка                (м. Мадрид)                навчальні матеріали;
           навчання та освітніх               Feria de Madrid 28042 Madrid, España    сучасні методики навчання
           пропозицій                    ТЕЛ.: (+34) 91 722 30 00
                                    ФАКС: (+34) 91 722 58 01
                                    e-mail: infoifema@ifema.es
                                    З питань виставкової діяльності:
                                    ТЕЛ.: (+34) 91 722 50 74
                                    ФАКС: (+34) 91 722 57 89
                                    e-mail: dsferiales@ifema.es
                                    e-mail: convenciones@ifema.es
                                    www.ifema.es
                                    http://www.ifema.es/web/ferias/aula/defa
                                    ult.html
                                   145
Місто проведення   Назва виставкового заходу  Термін проведення   Організатор виставкового заходу    Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                виставкового заходу                     заходу

Барселона       MOBILE WORLD         лютий - березень   Міжнародний виставковий центр “Fira  Мобільний та
           CONGRESS – 2012                  de Barcelona”             мультимедійний зв'язок;
           Міжнародний конгрес з               Av. Reina Mª Cristina s/n       мобільні радіостанції;
           питань телекомунікаційного             08004 Barcelona            Інтернет
           зв’язку                      ТЕЛ.: +34 902 233 200.
                                     ФАКС: +34 93 233 21 98.
                                     e-mail: info@firabcn.es
                                     www.firabcn.es
                                     GSM Association
                                     71 High Holborn
                                     WC1V 6EA London, Great Britain
                                     Tel: +44 (0)20 77592300
                                     Fax: +44 (0)20 77592301
                                     webmaster@gsm.org
                                     www.mobileworldcongress.com

Сарагоса       SMAGUA            березень       Виставковий центр м. Сарагоси     Устаткування та проекти для
           Міжнародна виставка з               (Centro de Congresos de la Feria de  поліпшення якості води і
           питань якості води та               Zaragoza)               навколишнього середовища
           навколишнього середовища              Ctra. A-2, km 311 · 50012 ZARAGOZA
                                     ТЕЛ.: (+34) 976 764 700
                                     ФАКС: (+34) 976 330 649
                                     e-mail: info@feriazaragoza.com
                                     www.feriazaragoza.es/smagua.aspx

Барселона       PACKAGING          -“-          CCIB Convention Centre International  Новітні технології
           INNOVATIONS                    Rambla Prim 1-17            пакувальних матеріалів
           Міжнародна виставка                08019 Barcelona, España
           пакувальної індустрії               Tel: +34 (0)93230 1000
                                     Fax: +34 (0)93230 1001
                                     iberia@easyfairs.com
                                     www.easyfairs.com
                                     Easy Fairs Head Office - Brussels
                                     Rue Saint-Lambert 135
                                     CH-1200 Brussels, Belgium
                                     Tel: +32 (0)2 7401070
                                     Fax: +32 (0)2 7401075
                                     europe@easyfairs.com
                                    146
Місто проведення   Назва виставкового заходу    Термін проведення   Організатор виставкового заходу    Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                  виставкового заходу                     заходу

-“-          "Alimentaria 2012"        -“-          Міжнародний виставковий центр “Fira  Продукти харчування,
           Міжнародна виставка                  de Barcelona” (м. Барселона)     напої
           продуктів харчування та                Diputación, 119 - 08015 Barcelona
           напоїв                         ТЕЛ.: +34 934521800
                                       ФАКС: +34 934521801
                                       e-mail: info@firabcn.es
                                       comercial@alimentaria.com
                                       www.firabcn.es

Мадрид        "IMEX-2012"           квітень                           Діяльність малих і середніх
           10-та щорічна виставка з                Palacio de Congresos, Madrid:     підприємств з метою
           міжнародного бізнесу та                Виставковий центр "IFEMA" (м.     започаткування/розширення
           інвестицій, продуктів і послуг             Мадрид)                бізнесу на світових ринках
           для підвищення                     Feria de Madrid 28042 Madrid España
           конкурентоспроможності                 ТЕЛ.: (+34) 91 722 30 00
           малого та середнього                  ФАКС: (+34) 91 722 58 01
           підприємництва                     e-mail: infoifema@ifema.es


Мадрид        LOGITRANS            -“-          Виставковий центр "IFEMA"       Інфраструктура,послуги,
           Міжнародна виставка                   (м. Мадрид)             технології, пов'язані з
           транспорту і логістики                 Feria de Madrid 28042 Madrid España  логістикою
                                       Організатор:
                                       Planner Reed
                                       Plaza del Marqués de Salamanca 9
                                       28006 Madrid, España
                                       Tel: +34 (0)91 5774797
                                       Fax: +34 (0)91 5774790
                                       comercial@gplanner.com
                                       www.gplanner.com
                                  147
Місто проведення   Назва виставкового заходу  Термін проведення   Організатор виставкового заходу     Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                виставкового заходу                      заходу

-“-          CONSTRUTEC 2012       травень        Виставковий центр "IFEMA"        Вікна та засклення фасадів
           Міжнародна виставка                (м. Мадрид)               "VETECO" і натурального
           будівництва                    Feria de Madrid 28042 Madrid España   каменю "PIEDRA"
                                     ТЕЛ.: (+34) 91 722 30 00
                                     ФАКС: (+34) 91 722 58 01
                                     e-mail: infoifema@ifema.es
                                     З питань виставкової діяльності:
                                     ТЕЛ.: (+34) 91 722 50 74
                                     ФАКС: (+34) 91 722 57 89
                                     e-mail: dsferiales@ifema.es
                                     e-mail: comercial@isgconstrutec.es
                                     construtec@ifema.es
                                     www.ifema.es
                                     www.ifema.es/web/ferias/madridnovias/d
                                     efault.html
Барселона       "BTA 2012"          -“-          Міжнародний виставковий центр      Устаткування для обробки
           Міжнародна виставка                “Fira de Barcelona” (м. Барселона)    м'яса, технології
           технологій продовольства              Av. Reina Mª Cristina s/n        продовольства, інгредієнти та
                                     08004 Barcelona             харчові добавки
                                     ТЕЛ.: +34 902 233 200
                                     ФАКС: +34 93 233 21 98
                                     e-mail: info@firabcn.es
                                     bta@alimentaria.com
                                     www.bta-bcn.com
                                     www.firabcn.es

-“-          HISPACK           -“-          Міжнародний виставковий центр “Fira   Устаткування і технології
           Міжнародна виставка                de Barcelona” (м. Барселона)       виготовлення пакувальних
           пакувальних матеріалів для             Av. Reina Mª Cristina s/n        матеріалів для харчової
           харчової промисловості               08004 Barcelona             промисловості та
                                     ТЕЛ.: +34 902 233 200.          фармацевтики
                                     ФАКС: +34 93 233 21 98.
                                     e-mail: info@firabcn.es
                                     www.firabcn.es
                                     hispanic@firabcn.es
                                     www.hispack.com
                                    148
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу       Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                        заходу

Малага        EUROAL            -“-          Палац конгресів та виставок "Palacio de   Туристичні пропозиції країн
           Міжнародна виставка                 Congresos y Exposiciones de         Латинської Америки та
           туризму, мистецтва і                Torremolinos"                Європи;компанії з організації
           культури                      Málaga – España               дозвілля;туристичні
                                     ТЕЛ.: +34 952 379 203 / 120         маршрути; музеї i театри
                                     e-mail: euroal@palacio-congresos.com
                                     www.palacio-congresos.com

Мадрид        GENERA            -“-          Виставковий центр "IFEMA" (м.        Сонячна енергія;біомаса;
           Міжнародна виставка з                Мадрид)                   енергія вітру;гідроенергія;
           енергетики та навколишнього             Feria de Madrid 28042 Madrid España     відходи;вугілля;газ;
           середовища                     ТЕЛ.: (+34) 91 722 30 00           інші види енергії
                                     ФАКС: (+34) 91 722 58 01
                                     e-mail: infoifema@ifema.es
                                     З питань виставкової діяльності:
                                     ТЕЛ.: (+34) 91 722 50 74
                                     ФАКС: (+34) 91 722 57 89
                                     e-mail: dsferiales@ifema.es
                                     e-mail: convenciones@ifema.es
                                     www.ifema.es
                                     http://www.ifema.es/ferias/genera/default.
                                     html

Більбао                                                        Виробниче устаткування та
           BIEM VIME           травень – червень   Feria Internacional de Bilbao,
                                                            обладнання; верстати;
           27ª Міжнародна виставка               BILBAO EXHIBITION CENTRE, S.A.
                                                            інструменти;безпека праці;
           металевих виробів,                 Ronda de Azkue 1
                                                            з'єднувачі;обладнання для
                                     48902 Ansio-Barakaldo
           інструментів та обладнання                                    магазинів
                                     ТЕЛ.: + 34 94 4285400
           27ª Міжнародна виставка
                                     ФАКС: + 34 94 4424222
           металевих виробів,
                                     e-mail: bec@bec.eu
           інструментів та обладнання
                                     bec@bilbaoexhibitioncentre.com
                                     http://www.bilbaoexhibitioncentre.com
                                    149
Місто проведення   Назва виставкового заходу    Термін проведення   Організатор виставкового заходу     Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                  виставкового заходу                      заходу

Барселона       SIL - 2012           червень        Міжнародний виставковий центр “Fira   Промислові транспортні
                                      de Barcelona” (м. Барселона) Av.     засоби;зберігання та технічне
           Міжнародна спеціалізована               Reina Mª Cristina s/n          обслуговування;
           виставка логістики та                 08004 Barcelona ТЕЛ.: +34 902 233 200.  дистрибуція; е-логістика;
           обслуговування                    ФАКС: +34 93 233 21 98.         залізничний транспорт
                                      e-mail: info@firabcn.es
                                      www.firabcn.es
                                      http://www.silbcn.com/
                                      Організатор: Meeting y Salones, S.A.U.
                                      Calle 60, nº19, Sector A
                                      08040 Barcelona, España
                                      Tel: +34 (0)93 2638150 Fax: +34 (0)93
                                      2638128
                                      sil@el-consorci.com www.silbcn.com

Мадрид        BISUTEX             вересень       Виставковий центр "IFEMA"        Біжутерія та аксесуари
           Міжнародна виставка                  (м. Мадрид)
           біжутерії та аксесуарів                Feria de Madrid 28042 Madrid España
                                      ТЕЛ.: (+34) 91 722 30 00
                                      ФАКС: (+34) 91 722 58 01
                                      e-mail: infoifema@ifema.es
                                      З питань виставкової діяльності:
                                      ТЕЛ.: (+34) 91 722 50 74
                                      ФАКС: (+34) 91 722 57 89
                                      e-mail: dsferiales@ifema.es
                                      e-mail: convenciones@ifema.es
                                      www.ifema.es

-“-          IBERJOYA            -“-          -“–                   Ювелірні прикраси, вироби із
                                                           срібла, годинники та супутні
           Міжнародна виставка                                      товари
           ювелірних прикрас, виробів із
           срібла, годинників та
           супутніх товарів
                                  150
Місто проведення   Назва виставкового заходу  Термін проведення   Організатор виставкового заходу      Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                виставкового заходу                       заходу

-“-          INTERGIFT          -“-          -“-                    Дизайн; коштовності;
                                                         декоративні вироби;
           Міжнародна виставка-                                    подарунки;срібло;порцеляна;
           ярмарок подарунків                                     флористика

Барселона       CARAVANING         жовтень        Міжнародний виставковий центр “Fira    Пересувні (мобільні)
           Міжнародний салон                 de Barcelona” (м. Барселона)       будинки, котеджі,
           організації подорожей і              Av. Reina Mª Cristina s/n         все для організації
           дозвілля                     08004 Barcelona              спортивного дозвілля та
                                    ТЕЛ.: +34 902 233 200.          відпочинку
                                    ФАКС: +34 93 233 21 98.
                                    e-mail: eperezm@firabcn.es
                                    www.firabcn.es
                                    www.saloncaravaning.com

Мадрид        FIAA MADRID         листопад       Виставковий центр "IFEMA" (м.       Автобуси, автомобілі,
           Міжнародна виставка                Мадрид)                  автомобільна техніка
           автобусів, автомобілів та             Feria de Madrid, Av. del Partenón 28042  (виставка лише для
           автомобільної техніки               Madrid España               відвідувачів-професіоналів)
                                    ТЕЛ.: (+34) 91 722 30 00
                                    ФАКС: (+34) 91 722 58 01
                                    e-mail: infoifema@ifema.es
                                    З питань виставкової діяльності:
                                    ТЕЛ.: (+34) 91 722 50 74
                                    ФАКС: (+34) 91 722 57 89
                                    e-mail: fiaa@ifema.es
                                    e-mail: convenciones@ifema.es
                                    www.ifema.es
                                      151
Iталiйська Республiка

Місто проведення  Назва виставкового        Термін проведення    Організатор виставкового заходу   Спеціалізація виставкового
виставкового заходу заходу              виставкового заходу                     заходу

м.Віченца        T-Gold            січень         Via dell’Oreficeria, 16       Обладнання для ювелірної
                                       36100, Vicenza (VI)         промисловості
                                       Tel: (+39) 0444/969111
                                       Fax: (+39) 0444/969000
                                       Email: info@vicenzafiera.it
                                       http://www.vicenzafiera.it

м.Мілан         Promotion Trade Exhibition  -“-           Piazzale Accursio, 14        Корпоративна та рекламна
                                       20156, Milano (MI)         продукції
                                       Tel: (+39) 02/392061
                                       Fax: (+39) 02/39257050
                                       Email: info@ops.it
                                       http://www.ops.it

м.Ріміні        Sigep            -“-           Via Emilia, 155           Кондитерські вироби
                                       47900, Rimini (RN)
                                       Tel: (+39) 0541/744111
                                       Fax: (+39) 0541/744200
                                       Email: fierarimini@riminifiera.it
                                       http://www.riminifiera.it

м.Больцано       KlimaHouse          -“-           P.zza Fiera, 1           Енергоефективність та стале
                                       39100, Bolzano (BZ)         будівництво
                                       Tel: (+39) 0471/516000
                                       Fax: (+39) 0471/516111
                                       Email: info@fierabolzano.it
                                       http://www.fierabolzano.it
                                    152
Місто проведення  Назва виставкового      Термін проведення    Організатор виставкового заходу   Спеціалізація виставкового
виставкового заходу заходу            виставкового заходу                     заходу

м.Мілан       Macef primavera       -“-           Via Varesina, 76           Домашня архітектура і дизайн
                                     20156, Milano (MI)          інтер’єрів
                                     Tel: (+39) 02/485501
                                     Fax: (+39) 02/48004423
                                     Email: info@fmi.it
                                     http://www.fmi.it

м.Парма       Salone del Mobile di Parma  січень - лютий     Via San Martino, 2          Меблі
                                     51016, Montecatini Terme (PT)
                                     Tel: (+39) 0572/910474
                                     Fax: (+39) 0572/911228
                                     Email: fiere@orgacom.it
                                     http://www.orgacom.it
м. Рим       Automechanika        лютий          V. Portuense, 1645 - 1647      Обладнання для автомобілів і
                                     00148, Roma             постачальників автомобільних
                                     Tel: (+39) 06/65074200        послуг
                                     Fax: (+39) 06/65074471
                                     Email: commerciale@fieradiroma.it
                                     http://www.fieradiroma.it

м.Верона      Fiera Agricola        -“-           Viale del Lavoro, 8         Сільське господарство
                                     37135, Verona
                                     Tel: (+39) 045 8298111
                                     Fax: (+39) 045 8298288
                                     Email: info@veronafiere.it
                                     http://www.veronafiere.it
м.Порденоне     Samumetal          -“-           V.le Treviso, 1           Обладнання для металообробки
                                     33170, Pordenone (PN)
                                     Tel: (+39) 0434/232111
                                     Fax: (+39) 0434/570415
                                     Email: infofiere@fierapordenone.it
                                     http://www.fierapordenone.it
                                153
Місто проведення  Назва виставкового  Термін проведення    Організатор виставкового заходу   Спеціалізація виставкового
виставкового заходу заходу        виставкового заходу                     заходу

м.Рим        Sat Expo       -“-           V. Portuense, 1645 - 1647      Телекоммунікації та цифрові
                                 00148, Roma             технології
                                 Tel: (+39) 06/65074200
                                 Fax: (+39) 06/65074471
                                 Email: commerciale@fieradiroma.it
                                 http://www.fieradiroma.it

м.Мілан       Bit         -“-           Piazzale Giulio Cesare       Міжнародна біржа туризму
                                 20145, Milano
                                 Tel: (+39) 02/49971
                                 Fax: (+39) 02/49977379
                                 Email: fieramilano@fieramilano.it
                                 http://www.fieramilano.com

м.Верона      Progetto Fuoco    -“-           Viale del Lavoro, 8         Устаткування для виробництва
                                 37135, Verona            тепла від спалювання деревини.
                                 Tel: (+39) 045 8298111       Поновлювальні джерела енергії
                                 Fax: (+39) 045 8298288
                                 Email: info@veronafiere.it
                                 http://www.veronafiere.it

м.Мілан       Ipack - Ima     лютий - березень    Piazzale Giulio Cesare       Технології, програма та інновації
                                 20145, Milano            для виробництва напоїв,
                                 Tel: (+39) 02/49971         переробки продуктів,
                                 Fax: (+39) 02/49977379       промислового пакування та
                                 Email: fieramilano@fieramilano.it  логістики
                                 http://www.fieramilano.com
                                  154
Місто проведення  Назва виставкового    Термін проведення    Організатор виставкового заходу   Спеціалізація виставкового
виставкового заходу заходу          виставкового заходу                     заходу

м.Барі       Costruire Edil Levante  березень        Lungomare Starita, 13        Машини та устаткування для
                                   70123, Bari             будівництва та знесення будівель
                                   Tel: (+39) 080/5366325
                                   Fax: (+39) 080/5366480
                                   Email: messaggi@fieradellevante.it
                                   http://www.fieradellevante.it

м.Турин       Expocasa - Expovivere  -“-           Via Nizza, 294            Меблі та дизайн інтер’єрів
                                   10126, Torino
                                   Tel: (+39) 011/6644111
                                   Fax: (+39) 011/6646642
                                   Email: info@lingottofiere.it
                                   http://www.lingottofiere.it

м.Верона      Elettroexpo       -“-           Viale del Lavoro, 8         Електроніка та комп’ютерне
                                   37135, Verona            обладнання
                                   Tel: (+39) 045 8298111
                                   Fax: (+39) 045 8298288
                                   Email: info@veronafiere.it
                                   http://www.veronafiere.it

м.Мілан       Mifur          -“-           Piazzale Giulio Cesare        Шкіра та хутро
                                   20145, Milano
                                   Tel: (+39) 02/49971
                                   Fax: (+39) 02/49977379
                                   Email: fieramilano@fieramilano.it
                                   http://www.fieramilano.com
                                155
Місто проведення  Назва виставкового  Термін проведення    Організатор виставкового заходу   Спеціалізація виставкового
виставкового заходу заходу        виставкового заходу                     заходу

м.Парма       Cibus        -“-           Via Fortunato Rizzi, 67/a      Продукти харчування
                                 43031, Parma
                                 Tel: (+39) 0521/9961
                                 Fax: (+39) 0521/996270
                                 Email: info@fiereparma.it
                                 URL: http://www.fiereparma.it

м.Мілан       Mido         -“-           Piazzale Giulio Cesare       Оптика, оптометрія та
                                 20145, Milano            офтальмологія
                                 Tel: (+39) 02/49971
                                 Fax: (+39) 02/49977379
                                 Email: fieramilano@fieramilano.it
                                 http://www.fieramilano.com
м.Верона      Enolitech      -“-           Viale del Lavoro, 8         Виноградарство та виноробство
                                 37135, Verona
                                 Tel: (+39) 045 8298111
                                 Fax: (+39) 045 8298288
                                 Email: info@veronafiere.it
                                 http://www.veronafiere.it

м.Мілан       Mostra Convegno   -“-           Piazzale Giulio Cesare       Системи опалення,
          Expocomfort                 20145, Milano            кондиціювання,прокладання
                                 Tel: (+39) 02/49971         водопровідних труб, очищення
                                 Fax: (+39) 02/49977379       води
                                 Email: fieramilano@fieramilano.it
                                 http://www.fieramilano.com
                                   156
Місто проведення  Назва виставкового     Термін проведення    Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу заходу           виставкового заходу                    заходу

м.Турин       Expoferroviaria       -“-           Via Nizza, 294          Залізнична індустрія
                                    10126, Torino
                                    Tel: (+39) 011/6644111
                                    Fax: (+39) 011/6646642
                                    Email: info@lingottofiere.it
                                     http://www.lingottofiere.it

м.Верона      METEF-Foundeq        квітень         Viale del Lavoro, 8        Технології кольорових металів
                                    37135, Verona
                                    Tel: (+39) 045 8298111
                                    Fax: (+39) 045 8298288
                                    Email: info@veronafiere.it
                                    http://www.veronafiere.it

м.Турин       Affidabilità e tecnologia  -“-           Via Nizza, 294          Інноваційні технології в
                                    10126, Torino           автомобільної, аерокосмічної,
                                    Tel: (+39) 011/6644111      морської та залізничної
                                    Fax: (+39) 011/6646642      промисловості
                                    Email: info@lingottofiere.it
                                     http://www.lingottofiere.it
м.Брешья      Foundeq           -“-           V. Brescia, 129 - Montichiari   Ливарне виробництво
                                    25018, Brescia
                                    Tel: (+39) 030/961148
                                    Fax: (+39) 030/9961966
                                    Email: info@centrofiera.it
                                    http://www.centrofiera.it
                                157
Місто проведення  Назва виставкового  Термін проведення    Організатор виставкового заходу   Спеціалізація виставкового
виставкового заходу заходу        виставкового заходу                     заходу

м.Ріміні      Technodomus      -“-           Via Emilia, 155           Технології для обробки деревини
                                 47900, Rimini            та будівництва
                                 Tel: (+39) 0541/744111
                                 Fax: (+39) 0541/744200
                                 Email: fierarimini@riminifiera.it
                                 http://www.riminifiera.it

м.Мілан       Fluidtrans Compomac  -“-           Piazzale Giulio Cesare       Електроніка і автоматика
                                 20145, Milano
                                 Tel: (+39) 02/49971
                                 Fax: (+39) 02/49977379
                                 Email: fieramilano@fieramilano.it
                                 http://www.fieramilano.com

-“-         Bias         травень         -“-                 Приладобудування,
                                                   автоматизація, мікроелектроніка

-“-         Xylexpo        -“-           -“-                 Деревообробна промисловость


-“-         Plast         -“-           -“-                 Пластмаса та гумотехнічна
                                                   промисловость

м.Болонья      Lamiera        -“-           Viale della Fiera, 20        Машини та обладнання для
                                 40128, Bologna           обробки листового металу, труб,
                                 Tel: (+39) 051/282111        секцій, дроту, прес-форм,
                                 Fax: (+39) 051/282332        зварювання
                                 Email: dir.gen@bolognafiere.it
                                 http://www.bolognafiere.it
                                 158
Місто проведення  Назва виставкового   Термін проведення    Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу заходу         виставкового заходу                    заходу

м.Верона      SolarExpo        -“-           Viale del Lavoro, 8        Джерела енергії
                                  37135, Verona
                                  Tel: (+39) 045 8298111
                                  Fax: (+39) 045 8298288
                                  Email: info@veronafiere.it
                                   http://www.veronafiere.it

м.Неаполь      MediEl & MediLuce    -“-           Piazzale Vincenzo Tecchio, 52   Електротехніка, електроніка,
                                  80125, Napoli           освітлення та безпека
                                  Tel: (+39) 081/7258000
                                  Fax: (+39) 081/7258009
                                  Email: info@mostradoltremare.it
                                  http://www.mostradoltremare.it

м.Болонья      Exposanità       -“-           Viale della Fiera, 20       Охорона здоров’я
                                  40128, Bologna
                                  Tel: (+39) 051/282111
                                  Fax: (+39) 051/282332
                                  Email: dir.gen@bolognafiere.it
                                  http://www.bolognafiere.it

м.Парма       SPS IPC DRIVES ITALIA  -“-           Via Fortunato Rizzi, 67/a     Технології для промислової
                                  43031, Parma           автоматизації, систем та
                                  Tel: (+39) 0521/9961       устаткування
                                  Fax: (+39) 0521/996270
                                  Email: info@fiereparma.it
                                   http://www.fiereparma.it
                                   159
Місто проведення  Назва виставкового     Термін проведення    Організатор виставкового заходу   Спеціалізація виставкового
виставкового заходу заходу           виставкового заходу                     заходу

м.Марина ді     Carrara Marmotec      -“-           V.le G. Galilei, 133        Мармур: технології та дизайн
Каррара                                 54033, Marina di Carrara
                                    Tel: (+39) 0585/787963
                                    Fax: (+39) 0585/787602
                                    Email: info@carrarafiere.com
                                     http://www.carrarafiere.com

м.Мілан       EIRE - Expo Italia Real   -“-           Piazzale Giulio Cesare       Нерухомість і франчайзинг
          Estate                       20145, Milano
                                    Tel: (+39) 02/49971
                                    Fax: (+39) 02/49977379
                                    Email: fieramilano@fieramilano.it
                                    http://www.fieramilano.com

м.Рим        Eolica Expo Mediterranean  вересень        V. Portuense, 1645 - 1647      Технології виробництва вітряної
                                    00148, Roma             енергії
                                    Tel: (+39) 06/65074200
                                    Fax: (+39) 06/65074471
                                    Email: comunicazione@fieraroma.it
                                     http://www.fieradiroma.it

м.Мілан       MICAM SHOEVENT       -“-             ANCI SERVIZI S.r.l.       Взуття
                                      Viale Monte Rosa 21 20149
                                      MILANO
                                      Tel: +39.02 438291
                                      Fax: +39.02 43829233
                                      www.micamonline.com
                                      segreteria@micamonline.com

м.Болонья      Cersaie           -“-           Viale della Fiera, 20        Кераміка
                                    40128, Bologna
                                    Tel: (+39) 051/282111
                                    Fax: (+39) 051/282332
                                    Email: dir.gen@bolognafiere.it
                                160
Місто проведення  Назва виставкового  Термін проведення    Організатор виставкового заходу   Спеціалізація виставкового
виставкового заходу заходу        виставкового заходу                     заходу

м.Верона      Marmomacc      -“-           Viale del Lavoro, 8         Обладнання та технологія
                                 37135, Verona            обробки мармуру та каміння
                                 Tel: (+39) 045 8298111
                                 Fax: (+39) 045 8298288
                                 Email: info@veronafiere.it
                                 http://www.veronafiere.it

м.Мілан       Edilteck       -“-           Piazzale Giulio Cesare       Будівельні технології
                                 20145, Milano
                                 Tel: (+39) 02/49971
                                 Fax: (+39) 02/49977379
                                 Email: fieramilano@fieramilano.it
                                 http://www.fieramilano.com

м.Болонья      Saie         жовтень         Viale della Fiera, 20        Будівництво
                                 40128, Bologna
                                 Tel: (+39) 051/282111
                                 Fax: (+39) 051/282332
                                 Email: dir.gen@bolognafiere.it
                                 http://www.bolognafiere.it

м.Болонья      Saienergia      -“-           -“-                 Джерела енергії і технологій
                                                   низького споживання енергії

м.Чезена      MacFrut       -“-           V. Dismano, 3845 - Pievesestina   Обладнання, технології і послуги
                                 47522, Cesena            для виробництва, упаковки,
                                 Tel: (+39) 0547/317435       маркетингу та транспортування
                                 Fax: (+39) 0547/318431       фруктів і овочів
                                 Email: info@cesenafiera.com
                                 URL: http://www.cesenafiera.com
                                     161
Місто проведення  Назва виставкового       Термін проведення    Організатор виставкового заходу    Спеціалізація виставкового
виставкового заходу заходу             виставкового заходу                      заходу

м.Болонья      Simac              -“-           Viale della Fiera, 20         Обладнання та технології для
                                      40128, Bologna             взуттєвої та шкіряної
                                      Tel: (+39) 051/282111         промисловості
                                      Fax: (+39) 051/282332
                                      Email: dir.gen@bolognafiere.it
                                      http://www.bolognafiere.it

м.Мілан       Smau              -“-           Piazzale Giulio Cesare         Інформаційні та комунікаційні
                                      20145, Milano             технології
                                      Tel: (+39) 02/49971
                                      Fax: (+39) 02/49977379
                                      Email: fieramilano@fieramilano.it
                                      http://www.fieramilano.com


Хашимітське Королівство Йорданія


м. Амман       6th International       квітень           The Technical Consultancy Center  Сільське господарство,
           Agricultural Exhibition                  (P.O.Box 950647 Amman 11195    культивування
           “Sawsana”                         Jordan; тел. 962 6 5533386     сільськогосподарських рослин,
                                        факс 962 6 5519938         медичні та ароматичні рослини,
                                        e-mail: info@tc-center.com,    насіння, зрошувальні системи,
                                        expos@tc-center.com,        добрива
                                        fairs@tc-center.com,
                                        international@tc-center.com
                                        http://www.tc-
                                        center.com/exhibition1.htm

-“-         International Exhibition for  -“-             -“-                Тваринництво, птахівництво,
           Veterinary, Poultry and                                    корм для тварин, ветеринарні
           Feed “Vetrana”                                        ліки та вакцини, технічне
                                                          обладнання для тваринництва
                                     162
Місто проведення   Назва виставкового      Термін проведення      Організатор виставкового       Спеціалізація виставкового
виставкового заходу  заходу            виставкового заходу     заходу                заходу

-“-          6th International Food    -“-             -“-                 Продукти харчування,
           Exhibition “Iris”                                       обладнання для харчової
                                                           промисловості, транспортування
                                                           та зберігання продуктів

-“-          Jordan International     травень           Sharqiyat Events (P.O.Box 950634   Видобуток газу і нафту,
           Energy, Mining, Oil,                   Amman 11195 Jordan          енергетичне обладнання і
           Gas Exhibition &                     тел. 962 6 5512810/1         технології
           Conference Jonergy-2011                  факс 962 6 5519733
                                        e-mail: info@Jonergy.com
                                        http://www.jonergy.com)

м. Амман       Jordan International Mining  травень           Sharqiyat Events (P.O.Box 950634   Видобуток корисних копалин,
           Expo Jominex-2011                     Amman 11195 Jordan          обладнання, технології
                                        тел. 962 6 5512810/1
                                        факс 962 6 5519733
                                        e-mail: info@Jominex.com
                                        http://www.jominex.com-“-          9th International Machines  червень           Golden Gate for Exhibitions     Машинобудування,
           and Electro-Mechanical                  (P.O.Box 340 Amman 11941       електроприлади, промислове
           Exhibition                        Jordan                енергетичне обладнання, системи
                                        тел. 962 6 5658501          автоматизації
                                        факс 962 6 5650085
                                        e-mail: goldgate@go.com.jo,
                                        info@jordan-fairs.com
                                        www.jordan-
                                        fairs.com/index.php?page_type=fair
                                        s&fair=3
                                      163
Місто проведення    Назва виставкового      Термін проведення      Організатор виставкового        Спеціалізація виставкового
виставкового заходу   заходу            виставкового заходу     заходу                 заходу

-“-           4th Fair and Forum for    вересень          -“-                  Будівництво, архітектура, дизайн
            Construction, Architecture
            and Decoration
            Шоста міжнародна       жовтень           Міжнародний автомобільний       Сільське господарство
            виставка з питань                    виставковий центр
-“-           будівництва та                      Корпорація з організації виставок
            політехніки                       «Світові шедеври»
                                         +96265664867

Республіка Казахстан


м. Алмати        KazRealty -         березень          Компанія Iteca спільно з        Інвестування, інформація про
(вул. Тімірязева, 42,  Казахстанская                      міжнародними партнерами: ITE      сучасні методи збереження
Виставковий комплекс  Международная выставка                  Group Plc (Великобританія),      капіталу та управління
«Атакент»)       «Недвижимость и                     GIMA (ФРН), EUF A.S.          фінансами. Юридичні
            Инвестиции»;                       (Туреччина) та Invernizzi       консультацій з питань купівлі та
            KazRealty – казахстанська                International Sales S.r.l. (Італія).  продажу нерухомості в
            міжнародна виставка                   (Казахстан, Алматы, ул.        Казахстані і за кордоном
            «Нерухомість і                      Тимирязева,42, 2-й этаж
            інвестиції».                       Індекс : 050057
                                         Тел. : +7 727 2583434
                                         Факс : +7 727 2583444
                                         www.iteca.kz
                                         E-mail : contact@iteca.kz)
                                     164
Місто проведення   Назва виставкового      Термін проведення      Організатор виставкового      Спеціалізація виставкового
виставкового заходу  заходу            виставкового заходу     заходу               заходу
-“-          2-я Казахстанская       -“-             ITECA (ITE Central ASIA) та     Охорона, безпека, засоби
           международная выставка                  Атакент-Экспо (Казахстан,      порятунку, ІТ безпека,
           «AIPS 2012 – охрана,                   Алматы, ул. Тимирязева,42, 2-й   протипожежний захист, зброя та
           безопасность, средства                  этаж                засоби самооборони
           спасения и                        Індекс : 050057
           противопожарная                      Тел. : +7 727 2583434
           защита»;                         Факс : +7 727 2583444
           2-а Казахстанська                     www.iteca.kz
           міжнародна виставка                    E-mail : contact@iteca.kz).
           «AIPS 2012 – охорона,
           безпека, засоби порятунку
           та протипожежний
           захист».
-“-          9-я Казахстанская       -“-             Компанія Iteca (ITE Central ASIA)  Сировина та обладнання для
           международная выставка                  (Казахстан, Алматы, ул.       хімічної та нафтохімічної
           "Химическая                        Тимирязева,42, 2-й этаж       промисловості, нафтопереробка
           промышленность";                     Індекс : 050057           і нафтохімія, хімічні волокна і
           9-а казахстанська                     Тел. : +7 727 2583434        нитки, композиційні матеріали,
           міжнародна виставка                    Факс : +7 727 2583444        склопластики
           «хімічна промисловість».                 www.iteca.kz
                                        E-mail : contact@iteca.kz).
-“-          Plastex Central Asia 2012 -  -“-             -“-                 Техніка та обладнання для
           5-я международная                                       виробництва та переробки
           специализированная                                      пластмас і каучуку, переробне
           выставка "Сырье,                                       обладнання, обладнання для
           оборудование и                                        первинної обробки матеріалів та
           технологии для                                        утилізації, екструдери та
           производства и                                        екструзійні установки,
           переработки пластмасс и                                    екструзійні лінії, установки для
           каучуков";                                          лиття, преси, машини для
           Plastex Central Asia 2012 –                                  видувного формування, машини
           5-а міжнародна                                        для лиття під тиском,
           спеціалізована виставка                                    термопластавтомати і
           «сировина, обладнання, і                                   оснащення
           технології для
           виробництва й переробки
           пластмас і каучуків».
                                   165
Місто проведення   Назва виставкового    Термін проведення      Організатор виставкового     Спеціалізація виставкового
виставкового заходу  заходу          виставкового заходу     заходу              заходу

Алмати        KAZBUILD SPRING      -“-             MBK “Iteca”,           Будівництво
                                      м.Алмати,
                                      вул.Тимирязева 42,
                                      тел.+7 7272 583434,
                                      факс.: +77272583444,
                                      E-mail:contact@iteca.kz
                                      www.iteca.kz

-“-          Win Tec Expo Kazakhstan  -“-             -“-                Вікна, двері та фасади

-“-          CHEMIE          -“-             -“-                Хімічна промисловість та
                                                       нафтохімія

-“-          Plastex Central Asia   -“-             -“-                Сировина, обладнання та
                                                       технології для виробництва і
                                                       переробки пластмас та каучуку

-“-          KAZREALTY         -“-             -“-                Нерухомість та інвестиції

Астана        AgriTek Astana      -“-             “TNT Productions, Inc”, Алмати,  Сільське господарство
                                      тел.: +7 7272 501999,
                                      факс.:+7 7272 505511,
                                       E-mail:kazakhstan@tntexpo.com

-“-          ПРОМБУДІНДУСТРІЯ –    -“-             МВК “Атакент -Експо”, Алмати,   Будівельна і промислова
           Астана                        тел: +77272 751357, факс.:    індустрія
                                      +77272 582959,
                                      e-mail: office@exhibitions.kz

-“-          KazAtomExpo        -“-             MBK “Iteca”,           Атомна енергетика та
                                      м.Алмати,             промисловість
                                      вул.Тимирязева 42,
                                      тел.+7 7272 583434,
                                      факс.: +77272583444,
                                      E-mail:contact@iteca.kz
                                      www.iteca.kz
                                    166
Місто проведення   Назва виставкового     Термін проведення      Організатор виставкового    Спеціалізація виставкового
виставкового заходу  заходу           виставкового заходу     заходу             заходу

-“-          Power Lighting Astana   -“-             -“-               Енергетика та освітлення
           2011

-“-          EcoTech Astana 2011    -“-             -“-               Екотехнології та екопослуги для
                                                       промисловості

-“-          Поліграфія, реклама,    квітень           ТОВ “Fair Expo” – Астана,    Сучасна видавницька індустрія,
           канцелярія                       вул.Сейфуліна 31, офіс 105,   мистецтво, реклама і дизайн
                                       тел.+77172 542677, 542680
                                       e-mail: fairexpo_svz@mail.ru

Атирау        ATYRAU Oil & Gas      -“-             MBK “Iteca”,м.Алмати,      Устаткування та технології
                                       вул.Тимирязева 42,       видобутку нафти і газу
                                       тел.+7 7272 583434,
                                       факс.: +77272583444,
                                       E-mail:contact@iteca.kz
                                       www.iteca.kz

Астана        Індустрія Моди та Краси  -“-             ТОВ “Fair Expo” – Астана,    Легка промисловість, косметика,
                                       вул.Сейфуліна 31, офіс 105,   товари для здоров’я
                                       тел.+77172 542677, 542680
                                       e-mail: fairexpo_svz@mail.ru

Алмати        Школа, ВНЗ, Кар’єра,    -“-             МВК “Атакент -Експо”, Алмати,  Працевлаштування, технічні
           Інфотех, Освітянський                 тел: +77272 751357,       засоби навчання, література
           туризм, Ділова та учбова                факс.: +77272 582959,e-mail:
           література                       office@exhibitions.kz
                                   167
Місто проведення   Назва виставкового    Термін проведення      Організатор виставкового     Спеціалізація виставкового
виставкового заходу  заходу          виставкового заходу     заходу              заходу

-“-          KAZAKHSTAN FOOD      -“-             Казахстанський центр ділового  Харчова та переробна
           MARKET 2012                      співробітництва “Атакент”,    промисловість
           («AgroTech - 2012»)                  павільйон 9
           Традиційні Чотирнадцяті                Спілка товаровиробників
           Казахстанські                     харчової та переробної
           Міжнародні Виставки                  промисловості Казахстану.
                                      тел.+7727386272,
                                      +77273974637,
                                      +77273976500,
                                      +77273976274
                                      email:spppk@spppk.kz
                                      info@spppk/kz
                                      expo@spppk/kz
                                      Контактна особа - Балтиєв Заур

-“-          AUTOWORLD-ASTANA     -“-             MBK “Iteca”,           Автомобілі, комерційний
                                      м.Алмати,            транспорт, сервісне обладнання і
                                      вул.Тимирязева 42,        технології
                                      тел.+7 7272 583434,
                                      факс.: +77272583444,
                                      E-mail:contact@iteca.kz
                                      www.iteca.kz

-“-          KITF           -“-             -“-               Туризм та подорожі

-“-          HOREX           -“-             -“-               Готелі, ресторани, супермаркети

-“-          CleanExpo Central Asia  -“-             -“-               Миючі засоби, обладнання для
                                                       хімчисток та пралень,
                                                       прибиральне обладнання
                                     168
Місто проведення    Назва виставкового     Термін проведення      Організатор виставкового     Спеціалізація виставкового
виставкового заходу   заходу           виставкового заходу     заходу              заходу

-“-           FoodExpo Kazakhstan    -“-             “TNT Productions, Inc”, Алмати,  Харчова промисловість,
            FoodTek Kazakhstan                   тел.: +7 7272 501999,       пакувальна промисловість,
            PackTek Kazakhstan                   факс.:+7 7272 505511,       сільське господарство
            AgriTek Almaty                     E-mail:kazakhstan@tntexpo.com

Астана         InterFood Astana      -“-             MBK “Iteca”,           Харчова промисловість
                                        м.Алмати,
                                        вул.Тимирязева 42,
                                        тел.+7 7272 583434,
                                        факс.: +77272583444,
                                        E-mail:contact@iteca.kz
                                        www.iteca.kz

м. Алмати        KITF 2012 - 12-я      -“-             Компанія Iteca (ITE Central    Розвиток туризму в Казахстані.
(вул. Тімірязева, 42,  Казахстанская                     ASIA),              Найкрупніший туристичний
Виставковий комплекс  международная                     (Казахстан, Алматы, ул.      форум Центральної Азії
«Атакент»)       туристская выставка;                  Тимирязева,42, 2-й этаж
            12-а казахстанська                   Індекс : 050057
            міжнародна туристична                 Тел. : +7 727 2583434
            виставка.                       Факс : +7 727 2583444
                                        www.iteca.kz
                                        E-mail : contact@iteca.kz).

Астана         ASTANA BUILD        -“-             -“-                Будівництво та інтер’єр,
                                                         опалення і вентиляція, вікна,
                                                         двері, фасади, кераміка та
                                                         каміння, шляхове обладнання

Алмати         Енергетика, Інструмент,  -“-             МВК “Атакент -Експо”, Алмати,   Промислова енергетика, атомна
            Промислова                       тел: +77272 751357, факс.:    енергетика, котельне
            автоматизація,                     +77272 582959,e-mail:       обладнання,машинобудування,
            Машинобудування і                   office@exhibitions.kz       насоси, арматура
            металообробка, Насоси та
            компресори,
            Світлотехніка і кабелі
                                  169
Місто проведення    Назва виставкового  Термін проведення      Організатор виставкового     Спеціалізація виставкового
виставкового заходу   заходу        виставкового заходу     заходу              заходу

Астана         ОХОТА         -“-             ТОВ “Fair Expo” – Астана,     Обладнання, спорядження та
                                     вул.Сейфуліна 31, офіс 105,    екіпірування для мисливства та
                                     тел.+77172 542677, 542680     риболовлі
                                     e-mail: fairexpo_svz@mail.ru

Алмати         КІТЕЛ         -“-             MBK “Iteca”,           Телекомунікації і комп’ютерні
            Software Showcase                 м.Алмати,             технології, програмне
            TRBK                       вул.Тимирязева 42,        забезпечення і автоматизація,
            BankTech                     тел.+7 7272 583434,        банківські технології та
                                     факс.: +77272583444,       обладнання, телерадіомовлення
                                     E-mail:contact@iteca.kz      та широкополосні
                                     www.iteca.kz           мережі зв’язку

Астана         Oil&Gas Kazakhstan  -“-             “TNT Productions, Inc”, Алмати,  Соціальна відпові-дальність
                                     тел.: +7 7272 501999,       надроко-ристувачів еконо-
                                     факс.:+7 7272 505511, E-     мічному та екологічному
                                     mail:kazakhstan@tntexpo.com    розвитку нафтогазових ресурсів
                                                      РКм. Алмати        KIHE 2012       -“-            Компанія Iteca (ITE Central    Лікарські засоби, дилери і
(вул. Тімірязева, 42,  19-я Казахстанская                ASIA),              дистриб'ютори медичного
Виставковий комплекс  Международная Выставка              (Казахстан, Алматы, ул.      обладнання, офтальмології,
«Атакент»)       "Здравоохранение";                Тимирязева,42, 2-й этаж      ендоскопічного обладнання,
            19-а Казахстанська                Індекс : 050057          реабілітації, фізіотерапії, СПА
            міжнародна виставка                Тел. : +7 727 2583434
            «Охорона здоров’я».                Факс : +7 727 2583444
                                     www.iteca.kz
                                     E-mail : contact@iteca.kz)
                                    170
Місто проведення   Назва виставкового     Термін проведення      Організатор виставкового     Спеціалізація виставкового
виставкового заходу  заходу           виставкового заходу     заходу              заходу

-“-          KITEL 2012 - 19-я      -“-             -“-                Телекомунікації, мобільні
           Центрально-Азиатская                                   технології, інтернет, кабельні
           международная                                       технології, супутникові
           конференция и Showcase                                  технології, широкосмугові
           "Телекоммуникации и                                    мережі зв'язку, цифровий
           Информационные                                      конвент, комп'ютерні та
           Технологии";                                       інформаційні технології,
           KITEL 2012 – 19-а                                     монітори та телевізори,
           Центрально-Азіатська                                   інформаційна безпека,
           міжнародна конференція і                                 програмне забезпечення,
           Showcase                                         цифрові пристрої, офісні
           «телекомунікації і                                    технології, витратні матеріали,
           інформаційні технології».                                 банківські технології,
                                                        обладнання та послуги, освіта

Алмати        Меблі та Інтер’єр      червень           МВК “Атакент -Експо”, Алмати,   Меблі, фурнітура,
           Архітектура і Дизайн                  тел: +77272 751357, факс.:    оброблювальні матеріали,
           Ліс і Деревообробка                   +77272 582959,e-mail:       світлове обладнання
           ЕхпоСвітло                       office@exhibitions.kz

Караганда       Mining Week Kazakhstan   -“-             “TNT Productions, Inc”, Алмати,  Технології та устаткування для
                                       тел.: +7 7272 501999,       гірничо-металургійного
                                       факс.:+7 7272 505511, E-     комплексу та раціонального
                                       mail:kazakhstan@tntexpo.com    використання надр


Астана        ТУЛПАР– ЕКСПО        -“-             ТОВ “Fair Expo” – Астана,     Конярство, конярська амуніція
                                       вул.Сейфуліна 31, офіс 105,
                                       тел.+77172 542677, 542680
                                       e-mail: fairexpo_svz@mail.ru

-“-          BuildExpo Kazakhstan    липень           “TNT Productions, Inc”, Алмати,  Будівельні матеріали, технології
                                       тел.: +7 7272 501999,       та послуги
                                       факс.:+7 7272 505511, E-
                                       mail:kazakhstan@tntexpo.com
                                    171
Місто проведення   Назва виставкового     Термін проведення      Організатор виставкового    Спеціалізація виставкового
виставкового заходу  заходу           виставкового заходу     заходу             заходу

-“-          Безпека. Сигналізація.   серпень           ТОВ “Fair Expo” – Астана,    Охоронні системи сигналізації та
           Охорона.                        вул.Сейфуліна 31, офіс 105,   відеоспостереження, зброя і
                                       тел.+77172 542677, 542680    оснащення, протипожежний
                                       e-mail: fairexpo_svz@mail.ru  захист

Алмати        KAZBUILD          вересень          MBK “Iteca”,          Будівництво
                                       м.Алмати,
                                       вул.Тимирязева 42,
                                       тел.+7 7272 583434,
                                       факс.: +77272583444,
                                       E-mail:contact@iteca.kz
                                       www.iteca.kz

-“-          Aqua-Therm Almaty     -“-             -“-               Опалення та вентиляція,
                                                       кондиціонування,
                                                       водопостачання, сантехніка
Астана        Astana Zdorovie      -“-             -“-               Охорона здоров’я

Астана        ASTANA HOME STYLE     -“-             -“-               Побутова техніка, меблі та
                                                       інтер’єр

Алмати        MiningWorld Cеntral Asia  -“-             -“-               Гірнича справа, видобуток та
                                                       збагачення руд та мінералів

-“-          Kazcomak          -“-             -“-               Розробка кар’єрів,
                                                       під”ємнетранспортне
                                                       обладнання, будів-ництво
                                                       промислових об’єктів і доріг

-“-          KazMet           -“-             -“-               Металургія, металообробка
                                                       машинобудування

Алмати        Транзит-ТрансКазахстан   -“-             МВК “Атакент -Експо”, Алмати,  Транспорт і логістика
                                       тел: +77272 751357, факс.:
                                       +77272 582959,e-mail:
                                       office@exhibitions.kz
                                   172
Місто проведення   Назва виставкового    Термін проведення      Організатор виставкового    Спеціалізація виставкового
виставкового заходу  заходу          виставкового заходу     заходу             заходу

-“-          КAZINTERBEAUTY      -“-             -“-               Косметика, парфумерія

Астана        Astana Leisure      -“-             MBK “Iteca”,          Відпочинок
                                      м.Алмати,
                                      вул.Тимирязева 42,
                                      тел.+7 7272 583434,
                                      факс.: +77272583444,
                                      E-mail:contact@iteca.kz
                                      www.iteca.kz

Алмати        KIOGE           жовтень           MBK “Iteca”,          Нафта і газ
                                      м.Алмати,
                                      вул.Тимирязева 42,
                                       тел.+7 7272 583434,
                                      факс.: +77272583444,
                                       E-mail:contact@iteca.kz
                                      www.iteca.kz

-“-          “КAZAKHSTAN        -“-             Бізнес-центр”Almaty Towers”   Харчова промисловість
           INTERNATIONAL Halal                  тел:+7 701 226 31 55
           Expo 2012“ та “KazFOOD                www.expodamu.kz
           2012“
Астана        Індустрія Моди та Краси  -“-             ТОВ “Fair Expo” – Астана,    Легка промисловість, косметика,
                                      вул.Сейфуліна 31, офіс 105,   товари для здоров’я
                                      тел.+77172 542677, 542680
                                      e-mail: fairexpo_svz@mail.ru

Алмати        Ready to Wear       -“-             “TNT Productions, Inc”,     Готовий одяг, устаткування,
           Kistma                        тел.: +7 7272 501999,      технології та
           KаzShoes                       факс.:+7 7272 505511, E-    аксесуари для виробництва
                                      mail:kazakhstan@tntexpo.com   одягу, взуття

-“-          АВТОШОУ          -“-             МВК “Атакент -Експо”, Алмати,  Автомобілі, аксесуари,
           АВТОСЕРВІС                      тел: +77272 751357, факс.:   запчастини, спецтехніка
           АВТОЗАПЧАСТИНИ                    +77272 582959,e-mail:
           СПЕЦТЕХНІКА                      office@exhibitions.kz
                                  173
Місто проведення   Назва виставкового   Термін проведення      Організатор виставкового    Спеціалізація виставкового
виставкового заходу  заходу         виставкового заходу     заходу             заходу

Астана        ЖКГ - ЕКСПО       -“-             ТОВ “Fair Expo” – Астана,   Житлово-комунальне
                                     вул.ейфуліна 31, офіс 105,   господарство, нові технології у
                                     тел.+77172 542677, 542680   будівельної індустрії
                                     e-mail: fairexpo_svz@mail.ru

-“-          КАЗАВТОДОР       -“-             -“-              Обладнання, будівництво і
                                                     сервісна індустрія дорожнього
                                                     комплексу

-“-          АГРОПРОДЕКСПО      листопад          МВК “Атакент -Експо”, Алмати, Сільгосптехніка,продукти
                                     тел: +77272 751357, факс.: харчування
                                     +77272       582959,e-mail:
                                     office@exhibitions.kz

Алмати        World Food Kazakhstan  -“-             MBK “Iteca”,          Харчова промисловість
                                     м.Алмати,
                                     вул.Тимирязева 42,
                                     тел.+7 7272 583434,
                                     факс.: +77272583444,
                                     E-mail:contact@iteca.kz
                                     www.iteca.kz

-“-          KazUpack        -“-             -“-              Упакування, тара, етикетка

-“-          AGRICA         -“-             -“-              Сільське господарство
           AgroWorld Kazakhstan

-“-          EcoTech         -“-             -“-              Екотехнології та екопослуги для
                                                     промисловості та
                                                     муніципального господарства
                                    174
Місто проведення   Назва виставкового     Термін проведення      Організатор виставкового      Спеціалізація виставкового
виставкового заходу  заходу           виставкового заходу     заходу               заходу

-“-          Power Kazakhstan      -“-             MBK “Iteca”,            Енергетика та освітлення
                                       м.Алмати,вул.Тимирязева 42,
                                       тел.+7 7272 583434,
                                       факс.: +77272583444,
                                       E-mail:contact@iteca.kz
                                       www.iteca.kz

-“-          Real Estate Expo      -“-             “TNT Productions, Inc”, Алмати,   Нерухомість
                                       тел.: +7 7272 501999,
                                       факс.:+7 7272 505511, E-
                                       mail:kazakhstan@tntexpo.com

Актобе        ПРОМІНДУСТРІЯ       -“-             МВК “Атакент -Експо”, Алмати,    Видобувна і переробна
                                       тел: +77272 751357, факс.:     промисловість, промислове.
                                       +77272 582959,e-mail:        цивільне та шляхове
                                       office@exhibitions.kz        будівництво, будматеріали.Канада


Монреаль       Salon International de   січень           CCAM (Corporation des         Автомобілі
           L'automobile de Montreal/               Concessionnaires d'Automobiles de
           Montreal International Auto              Montréal)
           Show                          2335 Guénette
           Міжнародна автомобільна                Ville St-Laurent
           виставка м.Монреаль                  Canada
                                     175
Місто проведення   Назва виставкового      Термін проведення      Організатор виставкового заходу     Спеціалізація
виставкового заходу  заходу            виставкового заходу                         виставкового заходу

Торонто        Toronto International Boat  -“-             CBSI (Canadian Boat Shows Inc.)     Човни
           Show/ Міжнародна                     Toronto
           виставка човнів                     Canada
           м.Торонто                        http://www.canadianboatshows.com/

-“-          Interior Design       -“-             Interior Design Show, MMPI       Дизайн інтер’єру
           Show/Home Design                     10 Alcorn Avenue, Suite 100
           Show/Виставка дизайну                  Toronto ON M4V 3A9
           інтер’єру                        Canada

Монреаль       Hri - Salon Hôtel      -“-             AFHR (Association des fournisseurs   Обладнання, аксесуарів та
           Restaurant Institution/                 d'hôtels et restaurants)        продукції постачальників
           Виставка-салон для                    9300, boul. Henri-Bourassa Ouest    їжі та напоїв для готелів і
           ресторанів та Готельного                 Bureau #230               ресторанів
           бізнесу                         Saint-Laurent, Québec
                                        H4S 1L5

-“-          Semaine de Mode de      лютий            Festival mode et design de Montréal   Презентація колекцій більш
           Montréal                         Montréal                ніж 80 дизайнерів
           2012/Монреальський                    Canada                 канадської провінції Квебек
           тиждень моди                       http://www.sensationmode.com/site_en.  та з різних країн світу
                                        html

Калгарі        Calgary Spring Home &    -“-             Marketplace Events, LLC         Декор та дизайн інтер’єру
           Garden/Виставка декору                  31300 Solon Rd., Suite 3        дому та саду
           дому та саду м.Калгарі                  Solon, OH 44139
                                        USA

Ванкувер       Vancouver International   -“-             NMMA (National Marine          Човни
           Boat Show/ Міжнародна                  Manufacturers Association)
           виставка човнів                     200 East Randolph Drive Suite 5100
           м.Ванкувер                        Chicago, IL 60601
                                        USA - United States of America
                                        CBSI (Canadian Boat Shows Inc.)
                                        Toronto Canada
                                        http://www.canadianboatshows.com/
                                     176
Місто проведення    Назва виставкового      Термін проведення      Організатор виставкового заходу    Спеціалізація
виставкового заходу  заходу            виставкового заходу                        виставкового заходу

Галіфакс        Halifax International Boat  -“-             Master Promotions Ltd.         Човни
            Show/ Міжнародна                     P.O. Box 565, 48 Broad Street
            виставка човнів                     Saint John, New Brunswick
            м.Галіфакс                        E2L 3Z8
                                        Canada

точна дата наразі не  IFAI (Industrial Fabrics   -“-             IFAI (Industrial Fabrics Association  Тканини
визначена       Association International)                International)
            Canada Expo/ Виставка                  1801 County Road B W.
            тканин Міжнародної                    Roseville, MN 55113
            асоціації промислових                  USA - United States of America
            тканин
Торонто        Metro Home Show –      -“-             Marketplace Events, LLC        Сучасний дизайн інтер’єру
            Toronto/Виставка                     31300 Solon Rd., Suite 3        дому
            сучасного дизайну                    Solon, OH 44139
            інтер’єру та декору дому                 USA - United States of America

Едмонтон        Alberta Gift         -“-             CGTA (Canadian Gift & Tableware    Сувенірна продукція
            Show/Виставка сувенірної                 Association)
            продукції провінції                   42 Voyager Court South
            Альберта                         Toronto, Ontario
                                        M9W 5M7
                                        Canada

Монреаль        Montreal City and Suburb   -“-             ExpoPromotion Inc.           Дизайн будинків
            Home Show                        9, boul. Montcalm Nord
            2012/Виставка дизайну                  bureau 401
            будинків міста та околиць                Candiac (Québec) J5R 3L5
            м.Монреаль 2012                     Canada

Монктон        Fish Canada/Workboat     -“-             Master Promotions Ltd.         Продукція промислового
            Canada/ Виставка                     P.O. Box 565, 48 Broad Street     рибальства
            продукції промислового                  Saint John, New Brunswick
            рибальства                        E2L 3Z8
                                        Canada
                                    177
Місто проведення   Назва виставкового     Термін проведення      Організатор виставкового заходу  Спеціалізація
виставкового заходу  заходу           виставкового заходу                      виставкового заходу

Торонто        Canadian International   -“-             -“-                Сільськогосподарське
           Farm Show/Канадська                                   обладнання
           міжнародна виставка
           сільськогосподарського
           обладнання


Ванкувер       Buildex          -“-             Media Edge Communications Inc.  Нерухомість
           Vancouver/Західдля                   5255 Yonge Street Suite 1000
           власників нерухомості,                 Toronto, Ontario M2N 6P4
           будинків та інших споруд                Canada

Монктон        Atlantic Motorcycle &   -“-             Master Promotions Ltd.      Мотоцикли та квадроцикли
           ATV Show/Атлантична                  P.O. Box 565, 48 Broad Street
           виставка мотоциклів та                 Saint John, New Brunswick
           квадроциклів                      E2L 3Z8
                                       Canada

Монреаль       Montreal Cottage and    -“-             ExpoPromotion Inc.        Дизайн котеджів та
           Country Homes                     9, boul. Montcalm Nord      приватних будинків
           Show/Виставка дизайну                 bureau 401
           котеджів та приватних                 Candiac (Québec) J5R 3L5
           будинків м.Монреаль                  Canada


Ванкувер       B.C. Home & Garden Show - “ -             Marketplace Events, LLC      Декор дому та саду
           2012/Виставка декору                  31300 Solon Rd., Suite 3
           дому та саду провінції                 Solon, OH 44139
           Британська Колумбія                  USA - United States of America
           2012
Шарлоттетаун     Міжнародна виставка   -“-              Master Promotions Ltd.      Технології виробництва
           технологій виробництва                 P.O. Box 565, 48 Broad Street   продукції з картоплі
           продукції з картоплі                  Saint John, New Brunswick
                                       E2L 3Z8 Canada
                                     178
Місто проведення   Назва виставкового      Термін проведення      Організатор виставкового заходу  Спеціалізація
виставкового заходу  заходу            виставкового заходу                      виставкового заходу

Ванкувер       Biopartnering North     -“-             Technology Vision Group LLC    Біотехнології,
           America                         5200 Soquel Avenue, Suite 202   фармацевтика та
           2012/Північноамерикансь                 Santa Cruz, CA 95062 USA     інвестиційна діяльність
           ка конференція для                    USA - United States of America
           керівників бізнесу у сфері
           біотехнологій,
           фармацевтичної
           промисловості та
           інвестиційної діяльності


Монреаль       CONFOO.CA          лютий - березень      Conférence PHP Québec       Інтернет технології та
           2012/Конференція з                    501 delmar suite 6        програмне забезпечення
           Інтернет технологій та                  Pointe Claire
           програмного                       Québec, H9R 4A7
           забезпечення                       Canada

Квебек        SALON DES TEQ        березень          Réseau Environnement       Технології з охорони
           2012/Виставка технологій                 911 rue Jean-Talon Est      довкілля
           з охорони довкілля                    Bureau 220
                                        Montréal (Québec) H2R 1V5
                                        Canada

Торонто        CMW - Canadian        -“-             SME (Society of Manufacturing   Промислові товари та
           Manufacturing                      Engineers)            виробничі послуги
           Week/Канадський                     One SME Drive
           промисловий тиждень –                  Dearborn, MI 48121-0930
           найпотужніша виставка                  USA - United States of America
           канадських промислових
           товарів та виробничих
           послуг
Монреаль       Montreal Gift Show      -“-             CGTA (Canadian Gift & Tableware  Сувенірна продукція
           2012/Міжнародна                     Association)
           виставка сувенірної                   42 Voyager Court South
           продукції м.Монреаль                   Toronto, Ontario M9W 5M7 Canada
                                      179
Місто проведення   Назва виставкового       Термін проведення      Організатор виставкового заходу     Спеціалізація
виставкового заходу  заходу             виставкового заходу                         виставкового заходу

-“-          Salon des vins et spiritueux  -“-             AQAVBS (Association Québecoise des    Вина та горілчані вироби
           de Montréal                        Agences de Vins, Bières et Spiritueux)
           2012/Виставка вин та                    CP 48877
           горілчаних виробів                     Outremont, QC H2V 4V3
           м.Монреаль                         Canada

Монктон        Moncton Boat Show       -“-             Master Promotions Ltd.          Човни
           2012/Виставка човнів                    P.O. Box 565, 48 Broad Street
           м.Монктон                         Saint John, New Brunswick
                                         E2L 3Z8
                                         Canada

-“-          Moncton RV           -“-             -“-                   Автокемпери
           Show/Виставка
           автокемперів


Абботсфорд      BС Boat & Sportsmen's     -“-             Master Promotions Ltd.          Човни та спортивний
           Show/Виставка човнів та                  P.O. Box 565, 48 Broad Street      інвентар
           спортивного інвентарю                   Saint John, New Brunswick
           провінції Британська                    E2L 3Z8
           Колумбія                          Canada

Торонто        PDAC (Prospectors and     -“-             PDAC (Prospectors and Developers     Інвестиції у видобувну
           Developers Association of                 Association of Canada)          промисловість
           Canada)                          135 King Street East
           Convention/Конференція з                  Toronto, Ontario
           питань інвестицій у                    M5C 1G6
           видобувну промисловість                  Canada


Шарлоттентаун     PEI Provincial Home      -“-             Master Promotions Ltd.          Дизайн інтер’єру приватних
           Show/Виставка дизайну                   P.O. Box 565, 48 Broad Street      будинків
           інтер’єру приватних                    Saint John, New Brunswick
           будинків                          E2L 3Z8 Canada
                                     180
Місто проведення   Назва виставкового      Термін проведення      Організатор виставкового заходу     Спеціалізація
виставкового заходу  заходу            виставкового заходу                         виставкового заходу

Абботсфорд      BC Log Home, Timber     -“-             -“-                   Дизайн інтер’єру приватних
           Frame & Country Living                                      будинків та котеджів
           Show/Виставки дизайну
           інтер’єру приватних
           будинків та котеджів


Ванкувер       Globe 2012/Глобус 2012 -   -“-             Globe Foundation of Canada        Захист довкілля,
           Міжнародна конференція                  World Trade Centre            енергоефективність та
           для керівників бізнесу у                 Suite 578 - 999 Canada Place       енергозбереження
           сфері захисту довкілля,                 Vancouver, BC
           енергоефективності та                  V6C 3E1
           енергозбереження                     Canada


Сеінт Джон      Atlantic National Home    -“-             Master Promotions Ltd.          Дизайн приватних будинків
           Show/Атлантична                     P.O. Box 565, 48 Broad Street      та котеджів
           національна виставка                   Saint John, New Brunswick
           дизайну приватних                    E2L 3Z8
           будинків та котеджів                   Canada
           провінції Нью Брунсвік


Монреаль       SIBC - Salon international  -“-             Corporation des entrepreneurs généraux  Будівництво та
           du bâtiment et de la                   du Québec                проектування
           construction                       6800 boul. Pie IX
           2012/Міжнародна                     Montréal (Québec) H1X 2C8
           спеціалізована виставка-                 Canada
           ярмарок у сфері
           будівництва та
           проектування
                                    181
Місто проведення   Назва виставкового     Термін проведення      Організатор виставкового заходу  Спеціалізація
виставкового заходу  заходу           виставкового заходу                      виставкового заходу

Едмонтон       Edmonton Home and     -“-             Marketplace Events, LLC      Декор дому та саду
           Garden Show/ Виставка                 31300 Solon Rd., Suite 3
           декору дому та саду                  Solon, OH 44139
           м.Едмонтон                       USA - United States of America


Монктон        Atlantic Heavy Equipment  -“-             Master Promotions Ltd.       Важке обладнання для
           Show/Атлантична                    P.O. Box 565, 48 Broad Street   будівництва
           виставка важкого                    Saint John, New Brunswick
           обладнання для сектору                 E2L 3Z8
           будівництва                      Canada


Едмонтон       Northlands Farm And    -“-             Northlands             Сільськогосподарське
           Ranch Show/Виставка                  P.O. Box 1480           обладнання
           сільськогосподарського                 Edmonton, AB
           обладнання                       T5J 2N5
                                       Canada

Фредеріктон      Fredericton Home      березень - квітень     Master Promotions Ltd.       Дизайн інтер’єру приватних
           Show/Виставка дизайну                 P.O. Box 565, 48 Broad Street   будинків та котеджів
           інтер’єру приватних                  Saint John, New Brunswick
           будинків та котеджів                  E2L 3Z8
           м.Фредеріктон                     Canada

Монреаль       EXPO Grands Travaux    квітень           -“-                Важке будівельне
           2012/Виставка важкого                                   обладнання
           будівельного обладнання

-“-          Aeromart Montreal     -“-             abe (advanced business events)   Аерокосмічна галузь
           2012/Міжнародна зустріч                35/37, rue des Abondances
           експертів та                      92513 Boulogne Billancourt Cedex
           представників                     France
           аерокосмічної галузі
                                    182
Місто проведення    Назва виставкового    Термін проведення      Організатор виставкового заходу     Спеціалізація
виставкового заходу  заходу          виставкового заходу                         виставкового заходу

Монреаль        NAFFEM          квітень - травень      Conseil canadien de la fourrure - Fur  Хутряні вироби
            2012/Північноамерикансь                Council of Canada
            ка виставка модних                  1435, rue Saint-Alexandre bureau 1270
            хутряних виробів                   Montréal, (Québec), H3A 2G4
                                       Canada

точна дата наразі не  Photonics North     травень           1. Réseau photonique du Québec     Оптика, лазери, біомедична
визначена       2012/Виставка оптики,                 1111, rue Lapierre, Local        оптика, оптико-електронні
            лазерів, біомедичної                 1.845.1, B.P. 128            Компоненти та технології
            оптики, оптико-                    LaSalle, Montréal            формування зображень
            електронних компонентів                Québec H8N 2J4
            та технологій формування               Canada
            зображень                       2. SPIE (International Society for
                                       Optical Engineering)
                                       PO Box 10
                                       1000 20th St.
                                       Bellingham
                                       WA 98225-6705
                                       USA - United States of America

Монреаль        The Clothing Show     -“-             The Clothing Show            Одяг
            2012/Виставка одягу                  687 Windermere Ave.
            понад 300 дизайнерів з                Toronto, ON M6S 3M2, Canada
            різних частин провінції
            Онтаріо


точна дата наразі не  CIM 2012/Конференція-   -“-             CIM (Canadian Institute of Mining,   Гірнича промисловість
визначена       виставка гірничої                   Metallurgy and Petroleum)
            промисловості                     Bureau 855
                                       3400 boul. de Maisonneuve O.
                                       Montréal, QC H3Z 3B8
                                       Canada
                                    183
Місто проведення   Назва виставкового     Термін проведення      Організатор виставкового заходу  Спеціалізація
виставкового заходу  заходу           виставкового заходу                      виставкового заходу

Монктон        MEET - Mechanical      -“-             Master Promotions Ltd.      Механічні, електричні та
           Electrical Electronic                  P.O. Box 565, 48 Broad Street   електронні технології
           Technology 2012/Виставка                Saint John, New Brunswick
           механічних, електричних                 E2L 3Z8
           та електронних                     Canada
           технологій
Монреаль       SET Canada         -“-             1. Comexposium          Обладнання для
           2012/Виставка                      Immeuble le Wilson        розподілення продовольчих
           обладнання для                     70, avenue du Général-de-Gaulle  товарів
           розподілення                      92058 Paris-La Défense
           продовольчих товарів                  France
           Канади                         2. SIAL + SET Montréal
                                       300, rue Léo-Pariseau
                                       bureau 1100
                                       C.P. 159
                                       Place du Parc
                                       Montréal, Québec, H2X 4A4
                                       Canada

Монреаль       SIAL Canada 2012/      -“-             -“-                Продовольчі товари, напої,
           Міжнародна виставка                                    вина та горілчані вироби
           продовольчих товарів,
           напоїв, вин та горілчаних
           виробів для
           Північноамериканської
           галузі розподілення
           продовольчих товарів
Калгарі        Global Petroleum Show    червень           dmg :: events           Нафтогазова сфера
           2012/Міжнародна                     3 Stamford Landing
           виставка-конференція з                 Suite 400
           видобутку нафти                     46 Southfield Avenue
                                       Stamford, CT 06902
                                       USA - United States of America
                                    184
Місто проведення   Назва виставкового     Термін проведення      Організатор виставкового заходу  Спеціалізація
виставкового заходу  заходу           виставкового заходу                      виставкового заходу

Калгарі        Global Petroleum Career   -“-             -“-                Управління персоналом в
           Expo 2012/Міжнародна                                    енергетичній галузі
           виставка присвячена
           підготовці та набору
           персоналу для
           міжнародної енергетичної
           сфери


Сеінт Джон      Atlantic Canada Petroleum  -“-             dmg :: events           Нафтогазова сфера
           Show 2012/Атлантична                  3 Stamford Landing
           міжнародна конференція                 Suite 400
           з питань видобутку нафти                46 Southfield Avenue
                                       Stamford, CT 06902
                                       USA - United States of America

Регіна        Western Canada Farm     -“-             Western Canada Farm Progress    Сільськогосподарське та
           Show 2012/Західно-                   Regina, Saskatchewan        тваринницьке обладнання,
           канадська спеціалізована                Canada               хімічні добрива
           виставка
           сільськогосподарського
           та тваринницького
           обладнання, хімічних
           добрив та фермерської
           продукції


Калгарі        Canadian Aviation      липень           CBAA (Canadian Business Aviation  Літаки
           Association Convention                 Association)
           2012/Конференція                    55 Metclafe
           Канадської асоціації                  Ottawa, ON K1P 6L7
           авіації                         Canada
                                    185
Місто проведення   Назва виставкового     Термін проведення      Організатор виставкового заходу     Спеціалізація
виставкового заходу  заходу           виставкового заходу                         виставкового заходу

-“-          Oil Sands and Heavy Oil   -“-             PennWell Conferences & Exhibitions   Технології видобутку нафти
           Technologies Conference                 1421 S. Sheridan Road
           and Exhibition                     Tulsa, Oklahoma 74112
           2012/Конфереція-                    USA - United States of America
           виставка, присвячена
           технологіям видобутку
           нафти з нафтоносних
           пісків та іншим
           технологіям видобутку
           нафти


Торонто        Jewellery World Expo    серпень           1. Reed Exhibitions Canada       Ювелірні вироби
           2012/Міжнародна                     505 Consumers Road
           виставка ювелірних                   Suite 901
           виробів                         Toronto, Ontario
                                       M2J 4V8
                                       Canada
                                       2. Reed Exhibitions Companies
                                       Gateway House
                                       28 The Quadrant
                                       Richmond, Surrey
                                       TW9 1DN
                                       UK - United Kingdom

Квебек        Plein Art Québec      -“-             1. Plein Art Québec           Ремісничі вироби з
           2012/Виставка-ярмарок                  29, rue Notre-Dame, 1er étage      кераміки, скла, текстилю,
           ремісничих виробів з                  Place Royale              прикрас
           кераміки, скла, текстилю,                Québec G1K 4E9
           прикрас тощо                      Canada
                                       2. CMAQ (Conseil des métiers d'art du
                                       Québec)
                                       350, rue Saint-Paul Est
                                       bureau 400
                                       Montréal H2Y 1H2
                                       Canada
                                   186
Місто проведення   Назва виставкового    Термін проведення      Організатор виставкового заходу  Спеціалізація
виставкового заходу  заходу          виставкового заходу                      виставкового заходу

Фредеріктон      FREX - Fredericton    вересень          Fredericton Exhibition Ltd.    Сільськогосподарська
           Exhibition                      361 Smythe Street         продукція
           2012/Найбільша                    P.O. Box 235, Stn. "A"
           сільськогосподарська                 Fredericton, NB
           виставка атлантичних                 E3B 4Y9
           територій Канади                   Canada
наразі не визначена  Oil Sands Trade Show &  -“-             1. dmg :: events         Технології видобутку нафти
           Conference                      3 Stamford Landing        з нафтоносних пісків
           2012/Найбільша у світі                Suite 400
           експертна конференція-                46 Southfield Avenue
           виставка з видобутку                 Stamford, CT 06902
           нафти з нафтоносних                 USA - United States of America
           пісків                        2. dmg :: events
                                      3 Stamford Landing
                                      Suite 400
                                      46 Southfield Avenue
                                      Stamford, CT 06902
                                      USA - United States of America

Сеінт Реймонд     Demo International    -“-             Master Promotions Ltd.      Технології деревообробки
           2012/Виставка                    P.O. Box 565, 48 Broad Street   та вироби з дерева
           найпрогресивніших                  Saint John, New Brunswick
           технологій,                     E2L 3Z8
           найсучаснішого                    Canada
           обладнання, товарів і
           послуг, що охоплюють всі
           аспекти лісової
           промисловості
                                    187
Місто проведення    Назва виставкового     Термін проведення      Організатор виставкового заходу  Спеціалізація
виставкового заходу  заходу           виставкового заходу                      виставкового заходу

Калгарі        International Pipeline   -“-             1. dmg :: events         Нафтогазотранспортна
            Expos 2012/Міжнародна                 3 Stamford Landing        галузь
            виставка-конференція з                 Suite 400
            нафто- та газопроводів                 46 Southfield Avenue
                                       Stamford, CT 06902
                                       USA - United States of America
                                       2. dmg :: events
                                       3 Stamford Landing
                                       Suite 400
                                       46 Southfield Avenue
                                       Stamford, CT 06902
                                       USA - United States of America

Торонто        Weld Expo Canada      жовтень           SME (Society of Manufacturing   Зварювальне обладнання та
            2012/Канадська виставка                Engineers)            устаткування
            зварювального                     One SME Drive
            обладнання, устаткування                Dearborn, MI 48121-0930
            та послуг                       USA - United States of America


точна дата наразі не  SIBO 2012/Виставка     -“-             Hall-Erickson, Inc.        Промислова деревообробка
визначена       промислової                      98 East Chicago Ave.
            деревообробки провінції                Westmont, IL 60559
            Квебек                         USA - United States of America

Торонто        Print World        листопад          North Island Publishing Ltd.   Друкарське обладнання
            2012/Міжнародна                    8-1606 Sedlescomb Dr.
            спеціалізована виставка                Mississauga ON L4X 1M6
            найсучаснішого                     Canada
            друкарського обладнання
                                     188
Республіка Кенія

Місто проведення       Назва виставкового     Термін проведення    Організатор виставкового заходу      Спеціалізація
виставкового заходу     заходу           виставкового заходу                        виставкового заходу

Республіка Кенія,    «Banking & Mobile Money»    березень       Aitec Exhibition And Trade Fair Organisers  Інформаційні технології,
місто Найробі,      COMESA- 2012                     Cambridgeshire, United Kingdom        обладнання та програмне
Міжнародний       «Банкінг та мобільні гроші»             т.441480880774                забезпечення для
конференційний центр ім.                           ф.441480880765                електронного банкінгу,
Джомо Кеніятта                                                       Інтернет-банкінгу,
www.kicc.co.ke                                                       домашнього банкінгу,
т.25420247277                                                       мобільного банкінгу; бази
ф.25420310223                                                       даних, інтелектуальний
                                                              аналіз даних, інтернет,
                                                              мультимедіа

Республіка Кенія,      «Kenya International    -“-          Studycentral Limited             Міжнародна освіта,
місто Найробі,        Education Fair 2012»               Shrewsbury,                 розробники та постачаль-
Виставковий зал торгово-   Міжнародна освітня                United Kingdom                ники програмного забез-
розважального центру     виставка-конференція               т.441743355580                печення навчального
«Sarit Centre»                                ф.441686626669                процесу, у тому числі IT,
                                                              страхування студентів,
                                                              фінансів навчальних
                                                              закладів; Електронне та
                                                              дистанційне навчання
                                                              фахівців; консультанти з
                                                              підбору персоналу

Республіка Кенія, Найробі,  «Hortec»          -“-          Event & Conference Organisers Limited    Торгова виставка для
Міжнародний         Trade Expo                    Nairobi, Kenya,               постачальників і покупців
конференційний центр ім.   Садівництво і квіти               т.254722512107                продукції
Джомо Кеніятта        www.eco.co.ke/hortec.php                                   садівництва.
www.kicc.co.ke                                                       Вирощування, зберігання,
т.25420247277                                                       транспортування, продаж
ф.25420310223                                                       зелених рослин, у тому
                                                              числі зрізаних квітів
                                      189
Місто проведення       Назва виставкового      Термін проведення   Організатор виставкового заходу     Спеціалізація
виставкового заходу     заходу            виставкового заходу                      виставкового заходу

-“-             «Health Medica 2012»     -“-          Bluehouse & Associates Consultants   Медична техніка, у т.ч.
               Виставка з охорони                 т.254202252063             фармацевтична, витратні
               здоров’я                                          одноразові матеріали,
                                                             діагностичні набори,
                                                             реагенти для аналізів;
                                                             лабораторне обладнання,
                                                             хірургічні інструменти,
                                                             засоби особистої гігієни;
                                                             одяг та білизна; харчові та
                                                             дієтичні продукти
                                                             лікувального процесу

Республіка Кенія, Найробі,  «International Flower Trade  -“-          H.P.P.Worldwide Trade Exhibitions and  Зрізані квіти, горшкові
Parklands          EXPO 2012»                     Conference Organisers.         рослини, рослини на
Виставковий зал       Міжнародна торгова                 Amsterdam, Holland           відкритому грунті, квіткові
Oshwal Centre,        виставка квітів                   www.hppexhibitions.com         цибулини і насіння
www.oshwalnairobi.org                              т.31206622482              газонних трав; Холодні та
т.254203742030                                  ф.31206752326              морозильні камери,
т.254203744670                                                      кондиціонери; системи
ф.254203742003                                                      автоматичного управління
                                                             та підтримання
                                                             температури

Республіка Кенія,      «SME fair 2012»        квітень        Maple Management EA Limited       Розширення прав і
місто Найробі,        інша назва                     Kirichwa Road, Hurlighum.        можливостей для існую-
Міжнародний         «Small & Medium                   Nairobi,Kenya,             чого МСБ, започатку-вання
конференційний центр ім.   Enterprises Fair 2012»               254208048985              власного бізнесу,
Джомо Кеніятта        Ярмарок і конференція                254208048986              підприємства,виробництва
www.kicc.co.ke        малого і середнього                 254202662117              Питання: інститути мікро
т.25420247277        бізнесу.                      maplekenya.com             фінансування; банки з
ф.25420310223                                                      кредитування МСБ; НУО
                                                             та урядові інститути, які
                                                             фінансують МСБ;
                                                             Консалтингові компанії,
                                                             які допомагають МСБ
                                                             розвиватися й успішно
                                                             працювати
                                      190
Місто проведення      Назва виставкового       Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація
виставкового заходу    заходу             виставкового заходу                   виставкового заходу

Республіка Кенія,     «East Africa Telecoms     -“-          Informa Telecoms & Media     Постачання мобільних
місто Найробі,       Conference and Exhibition              London, UK            стільникових телефонів, та
виставковий зал готелю   2012»                        т.442070175506          їх після продажне
«Safari Park Hotel»    Міжнародна виставка-                 ф.442070174747          обслуговування; надання
                                                         мобільного контенту
www.safaripark-hotel.com  конференція з телекому-               т.442070175533          провайдерами та
т.254203633000       нікаційних технологій                ф.442070174783          операторами мобільного
ф.254203633919                                                  зв'язку. Зв’язок між
                                                         банками та відділеннями
                                                         банків. Автоматизація
                                                         процесів. Програмне
                                                         забезпечення. Виробники
                                                         та дистриб'ютори
                                                         телекомунікаційного
                                                         обладнання. Апарати
                                                         дистанційних платежів

Республіка Кенія,     «Kenya International      травень        ExpoGroup             Меблі та речі для дому,
місто Найробі,       Interiors, Furniture &                Monarch Office Tower,       навчальних та медичних
Міжнародний        Lighting Trade Exhibition»              Dubai,              закладів, готелів, кухні;
конференційний центр ім.  Міжнародна торгова                  UAE                лампи, люстри, інше
              виставка інтер’єру, меблів і
Джомо Кеніятта       освітлення.                     971504730490           освітлення; ванни, двері,
www.kicc.co.ke                                 971443721421           ворота, фарби, декор,
т.25420247277                                  expogr.com            підлога
ф.25420310223
                                 191
Місто проведення   Назва виставкового    Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація
виставкового заходу  заходу          виставкового заходу                   виставкового заходу

-“-          «Kenya BuildExpo»     -“-          ExpoGroup             Будівництво, архітектурні,
           Міжнародна будівельна              Monarch Office Tower,       інженерні проекти та
           виставка                    Dubai,UAE             консультації, електричні та
                                   971504730490           механічні системи, інтер'єр
                                   971443721421           та декорації, забезпечення
                                   expogr.com            водогінними системами,
                                                    екосистеми, системи
                                                    вентиляції та
                                                    кондиціонування, скло,
                                                    метал, дерево, мармур,
                                                    камінь, ванни, кераміка,
                                                    проектування та створення
                                                    садів та парків

-“-          «IndusMach Kenya»     -“-          ExpoGroup             Будівельні машини й
           Міжнародна виставка               Monarch Office Tower,       устаткування; підйомно-
           промислової продукції,             Dubai, UAE            транспортне обладнання і
           обладнання і машин               971504730490           конвеєри; транспортні
                                   971443721421           машини; обладнання для
                                   expogr.com            гірських розробок;
                                                    заводи для виробництва
                                                    будівельних матеріалів,
                                                    блоків, цегли

-“-          «Securexpo Kenya 2012»  -“-          ExpoGroup             Пристрої обмеження та
           Виставка систем безпеки             Monarch Office Tower,       контролю за доступом,
                                   Dubai, UAE            систем контролю,
                                   т.971504730490          біометричні технології,
                                   ф.971443721421          системи управління
                                   expogr.com            будівлями, планування,
                                                    охоронне відео
                                                    спостереження, контроль за
                                                    системами зв'язку, безпека
                                                    документів, детекторі
                                                    металів, вибухових
                                                    пристроїв, речовин та рідин
                                  192
Місто проведення   Назва виставкового     Термін проведення   Організатор виставкового заходу       Спеціалізація
виставкового заходу  заходу           виставкового заходу                        виставкового заходу

-“-          «Autoexpo Kenya»      -“-          ExpoGroup                  Автомобілі, мотоцикли,
           Міжнародна автомобільна              Monarch Office Tower,            запасні частини,
           виставка                     Dubai, UAE                  автомобільні диски та
                                    971504730490                 покришки, обладнання для
                                    971443721421                 СТО, інструмент, авто
                                    expogr.com                  звук, шумоізоляція

-“-          «Africa Export And Import  червень        Exhibition and Events Organizers Limited   Будівельні матеріали і
           Fair 2012»                     Nairobi, Kenya,               технології для
           ІмЕкс Африка 2012                 т.254202043016               будівництва, обладнання,
                                    т.254202688098 ф.254203872217        та інструменти; продукти
                                     info@exhibitionevents.com          харчування, напої;
                                                           споживчі побутові товари;
                                                           автозапчастини;
                                                           міжнародний транспорт і
                                                           логістика; пластмаса та
                                                           упаковка

-“-          «Broadcast & Film Africa  липень        Aitec Exhibition And Trade Fair Organisers  Обладнання для радіо і
           2012»                       Cambridgeshire, England           телевізійної трансляції,
           Теле-трансляція і                 т.441480880774                обладнання для аудіо та
           телебачення Африки - 2012             ф.441480880765                відео студій, обладнання
                                                           для прийому наземного,
                                                           кабельного та
                                                           супутникового
                                                           телебачення, аудіо та відео
                                                           телекомунікація, аудіо та
                                                           відео в Інтернеті, відео-
                                                           проектори, обладнання для
                                                           професійний звукових і
                                                           світлових шоу
                                    193
Місто проведення   Назва виставкового       Термін проведення   Організатор виставкового заходу   Спеціалізація
виставкового заходу  заходу             виставкового заходу                    виставкового заходу

-“-          «Kenya Homes Expo»       жовтень        Kenya Homes Expo Magazine      Товари для житла, а також
           «Кенія Будинок-Експо»                 Westlands,              розбірних модульних
                                      Nairobi, Kenya,           будинків
                                      т.254202309074
                                      т.254204447444
                                      ф.254204449452
                                      info@homeskenya.com
                                      Головний організатор Журнал «Kenya
                                      Homes Expo»

-“-          «Electrical Expo East Africa»  листопад       Bluehouse & Associates Consultants  Технології і послуги в
           Міжнародна виставка                  т.254202252063            електроенергетиці, у тому
           електричного обладнання                                  числі виробництво,
                                                         передача, установка і
                                                         споживання електроенергії
                                                         з гідро-, біо-, сонячної,
                                                         вітрової, та інших джерел

-“-          «Focus Africa – Kenya»     -“-          Arabian Exposition.         Побутові витратні
           Міжнародна виставка                  Al Mamzar, Deira, Dubai,UAE     матеріали: освітлення,
           торгівлі                       т.971508718037            сантехніка, поточний
           «Фокус Африка»                                       ремонт, засоби гігієни та
                                                         підтримання чистоти,
                                                         побутова хімія, вироби з
                                                         пластмаси, скла та
                                                         деревини для дому

-“-          «MedExpo»            -“-          ExpoGroup              Показ новітніх технологій
           Міжнародна медична                  Monarch Office Tower,        у сфері охорони здоров'я,
           виставка                       Dubai,UAE              виставка лікарських
                                      971504730490             препаратів, обладнання
                                      971443721421             медичних закладів,
                                      expogr.com              лабораторій
                                    194
Місто проведення   Назва виставкового        Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація
виставкового заходу  заходу              виставкового заходу                   виставкового заходу

-“-          «FoodAgro Africa Kenya»     -“-          ExpoGroup             Продукти харчування і
           Міжнародна виставка                  Monarch Office Tower,       сільськогосподарська
           продуктів харчування                  Dubai,UAE             продукція. Організація і
                                       971504730490           забезпечення готелів і
                                       971443721421           місць громадського
                                       expogr.com            харчування. Інвентар і
                                                        обладнання для торгівлі


-“-          «Kenya International Plastics,  -“-          ExpoGroup             Поліграфія, пакувальні
           Printing & Packaging EXPO»               Monarch Office Tower,       матеріали, компоненти,
           Інша назва                       Dubai,UAE             фольга; картон та
           «PPP EXPO Kenya 2012»                 971504730490           гофрокартон; обладнання
           Міжнародна торгова                   971443721421           для упаковки продуктів
           виставка                        expogr.com            харчування і виробництва
           пластмаси поліграфії і                                  упаковки; етикетки, друк
           упаковки                                         на упаковці, логістика;
                                                        машини для наповнювання
                                                        та пакування

-“-          «Kenya International Trade    -“-          ExpoGroup             Засоби просування
           EXPO»- KITE                      Monarch Office Tower, Dubai,UAE  експорт-зорієнтованої
           виставка міжнародної                  971504730490           продукції, реклама на
           торгівлі                        971443721421           радіо, телебаченні,
                                       expogr.com            вулицях, телемаркетинг,
                                                        Інтернет акції, шляхи
                                                        просування

-“-          «ITELEXPO» Africa Kenya     -“-          ExpoGroup             IT- технології,послуги в
           Міжнародна виставка                  Monarch Office Tower,       галузі телебачення,
           IT-технологій,                     Dubai,              електрозв'язку та
           електроніки,                      UAE                інформаційних технологій
           телекомунікаційної і                  971504730490
           супутникової продукції                 971443721421
                                       expogr.com
                                  195
Місто проведення    Назва виставкового     Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація
виставкового заходу  заходу           виставкового заходу                   виставкового заходу

-“-          «Kenya Building &      грудень        Innovation Exhibitions Organizer  Виробники систем безпеки
            Construction 2012»                 Dubai, UAE            та контролю доступу в т.ч.
            Міжнародна будівельна               т. 97142828664          за смарт-картами, системи
            виставка                      ф. 97142828638          ідентифікації, відео-
                                                      спостереження; метало- та
                                                      газо- детектори, виявлення
                                                      пожежі; аварійно-
                                                      рятувальне обладнання;
                                                      Вікна, двері, сантехніка,
                                                      покриття для підлоги,
                                                      інтер'єр, освітлення,
                                                      вироби з мармуру та
                                                      граніту

-“-          «Kenya Building Materials  -“-          Turkel Fair Organization      Будівельні машини,
            Exhibition»                    Istanbul, Turkey          системи та інструмент,
            Міжнародна виставка                т.902122842300           підйомно-транспортне
            будівельних машин і                т.902122500639           обладнання і буд.
            обладнання                    ф.902122830074           конвеєри;
                                     ф.902122516717           машини та системи для
                                     ф.902122830076           виробництва асфальту,
                                                      бетону і ЗБВ; заводи та
                                                      устаткування для
                                                      виробництва будівельних
                                                      матеріалів, блоків, цеглиКитайська Народна Республіка

Гуанчжоу       LED China 2012 - 10-а    лютий         UBM Asia Ltd.           Електроніка,
           Китайська міжнародна                                 електроенергетика,
           виставка світлодіодних                                світлодіоди (LED), освітлення,
           технологій                                      оптика, лазерні технології,
                                                      фотоніка
                                   196
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу       Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                        заходу

Пекін         Clean Energy Expo China 2012  -“-          н/д.                    Енергетика, електроніка,
           3-я міжнародна виставка                                     електроенергетика,
           екологічно чистих джерел                                     сонячна енергетика,
           енергії                                             біоенергетика

-“-          ISPO Beijing 2012 - 8-а    -“-          н/д.                    Текстильна, відпочинок,
           міжнародна виставка                                       спорт, одяг, мода,
           спортивних и модних товарів                                   косметологія, парфумерія,
           відомих марок                                          фітнес

Шанхай        International Security     -“-          Reed Exhibitions (China) Ldt.        Безпека
           Conference and Exhibition              No.1 -3, Xinynan South Road,
           China                        Chaoyang District
           Китайська міжнародна                 100027 Beijing, China
           конференція та виставка з              Tel: +86 (0)10 59339000
           питань безпеки                    Fax: +86 (0)10 59339333
                                      Reedexpo@163.com
                                      www.reedexpo.com

Пекін         ISH China 2012 - 10-а     березень       Messe Frankfurt (H.K.).           Кондиціонування,підігрів,
           Китайська міжнародна                                       вентиляція
           виставка теплового,
           сантехнічного, кліматичного
           обладнання та
           енергозберігаючих
           технологій

Гуанчжоу       Sino-Pack 2012 – 19-а     -“-          Adsale Exhibition Services та група China  Пакування, поліграфія
           виставка пакувальних машин              Foreign Trade Centre.
           та матеріалів.

Шанхай        IEexpo 2012 - 6-а міжнародна  -“-          Messe München та Shanghai ZM        Екологія та захист
           виставка водних ресурсів,              International Exhibition Co.        навколишнього середовища,
           збирання та обробки стічних                                   водні ресурси
           вод і природних
           енергоресурсів
                                      197
Місто проведення   Назва виставкового заходу      Термін проведення   Організатор виставкового заходу      Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                    виставкового заходу                       заходу

-“-          ABACE 2012 – азіатська       -“-          Національна асоціація ділової авіації   Авіація та обладнання для
           виставка та конференція                  (NBAA) та Азійська асоціація ділової   аеропортів
           бізнес-авіації                      авіації (AsBAA).

м.Куньшань      CIE 2012 – Перша китайська     -“-          Китайська Міжнародна торговельна     Експортна продукція
(провінція Цзянсу)  міжнародна виставка –                   палата,Адміністрація провінції
           ярмарок імпортної продукції                Цзянсу,Китайський комітет зі сприяння
                                        розвитку міжнародної торгівлі провінції
                                        Цзянсу.Адміністрації міст Сучжоу та
                                        Куньшань.

м.Шеньчжень      SIMM 2012 - 13-а міжнародна     -“-          Комітет економіки та торгівлі та     Пластмаси, резина, каучук,
           виставка машинобудівних                  Асоціація машинобудівельників       машинобудування ливарна
           технологій і металообробної                Шеньчженю.                промисловість
           промисловості

Шанхай        FIC 2012 - Китайська        -“-          Китайська асоціація харчових добавок та  Продукти харчування та напої
           міжнародна виставка                    інгредієнтів (CFAIA).
           харчових інгредієнтів и
           добавок

Сямень        International exhibition of stone  -“-          Xiamen Jinhongxin Exhibition Co., Ltd.  Вироби з каменю та
(провінція Фуцзянь)  and stone processing                   198# Huizhan Road, Siming District    каменеобробка
           Міжнародна виставка каменю                Xiamen, China
           та технологій каменеобробки                Tel: +86 (0)592 5959616
                                        Fax: +86 (0)592 5959618
                                        info@stonefair.org.cn
                                        www.stonefair.org.cn

Шанхай        International Trade Fair for    -“-          Munich Trade Fairs (Shanghai) Co. Ltd.  Технології водопостачання,
           Water, sewage, waste, recycling              438 Pudian Road, Pudong New Area     очищення стічних вод,
           and renewable energy                   200122 Shanghai, China          переробки та відновлювальної
           Міжнародний ярмарок                    Tel: +86 (0)21 50580707          енергії
           технологій водопостачання,                Fax: +86 (0)21 50583337
           очищення стічних вод та                  info@mmi-shanghai.com
           відновлювальної енергії                  www.mmi-shanghai.com
                                   198
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу        Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                         заходу

-“-          International Trade Fair and  -“-          Messe München GmbH              Лазери та фотоніки
           Conference for Photonics               Messegelände
           Міжнародний ярмарок та                81823 Munich, Germany
           конференція фотоніки                 Tel: +49 (0)89 94920720
                                      Fax: +49 (0)89 9499720729
                                      newsline@messe-muenchen.de
                                      www.messe-muenchen.de

-“-          Domotex asia Chinafloor    -“-          Hannover Milano Fairs Shanghai Ltd.      Напільне покриття
           Shanghai                       301 B&Q Pudong Office Tower 393
           Домотекс азія Шанхай                 Yinxiao Road, Pudong
                                      201204 Shanghai, China
                                      Tel: +86 (0)21 50456700
                                      Fax: +86 (0)21 50459355
                                      fapa@hmf-china.com
                                      www.hfchina.com

Лангфанг       AGMET 2012 – 2-а        квітень        Landesmesse Stuttgart GmbH та China      Сільське господарство,
           міжнародна виставка                 Agricultural Mechanization Association. (за  добрива, садівництво, квіти,
           сільськогосподарської                сприяння Мінсільгоспу КНР).          овочі, машинобудування,
           механізації та технологій.                                     двигуни, агрегати, автосервіс

Шанхай        China Glass 2012 – 23-я    -“-          Керамічна спілка Китаю            Стекло
           міжнародна виставка                 (ChineseCeramicSociety).
           індустрії стекла.                  Співорганізатори: Китайська асоціація
                                      стеклової промисловості (China National
                                      Association for Glass Industry) та
                                      китайська Асоціація архітектурного та
                                      промислового стекла (Chinese
                                      Architectural and Industrial Glass
                                      Association).
                                    199
Місто проведення   Назва виставкового заходу    Термін проведення   Організатор виставкового заходу       Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                  виставкового заходу                        заходу

-“-          EXPO BUILD CHINA 2012–     -“-          Shanghai Expobuild International      Будівництво,стекло, природне
           20-а міжнародна виставка               Exhibition Co., Ltd.            каміння, кераміка, дизайн та
           будівництва.                                           оформлення інтер’єрів
                                                            готельний та ресторанний
                                                            бізнес

-“-          Heli China + SIBAS 2012 – 2-а  -“-          Shanghai Association for Science &     Авіація та обладнання для
           міжнародна авіаційна                 Technology та Shanghai Society of      аеропортів
           виставка Шанхая.                   Aeronautics, World Events Agency.

-“-          CHINA REFRIGERATION       -“-          н/д.                    Торгівельне обладнання,
           2012 - 23-я міжнародна                                      кондиціювання, підігрів,
           виставка технологій                                        вентиляція
           охолодження, підігріву,
           вентиляції та кондиціювання
           / заморозки, упаковки та
           зберігання харчових
           продуктів

-“-          CHINAPLAS 2012 - 26-а      -“-          Adsale Exhibition Services Ltd., Рада КНР  Хімія, пластмаси, резина,
           міжнародна виставка                  у справах легкої промисловості;       каучук
           пластмас та резинотехнічної              Китайська асоціація з переробки
           промисловості                     пластиків та виробництва каучуку.

Пекін         Auto China 2012 – 12-й     -“-          н/д.                    Автомобільна промисловість
           Міжнародний Пекінський
           автосалон.
                                   200
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу      Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                       заходу

Шанхай        Expo Build China Shanghai   -“-          Shanghai UBM Sinoexpo International    Будівництво
           Китай Шанхай Будекспо                Exhibition Co Ltd
                                      10 Fl. Xian Dai Mansion, 218 Xiang Yang
                                      Road
                                      200031 Shanghai, China
                                      Tel: + 86 (0)21 64371178
                                      Fax: + 86 (0)21 64370982
                                      info@cmpsinoexpo.com
                                      www.ubmsinoexpo.com
-“-          Chinaplas Shanghai       -“-          Adsale Group                Пластмаси та гума
                                      6th Floor, 321 Java Road, North Point
           Шанхай Китайпласт                  Hong Kong, China
                                      Tel: +86 (8)52 28118897
                                      Fax: +86 (8)52 25165024
                                      ebusiness@adsale.com.hk
                                      www.adsale.com.hk

-“-          SNEC PV Power Expo       травень        SNEC Org.                 Продукція фотоелектроніки
           Shanghai                       1525 Zhongshan Road
           Шанхай Експо                     200235 Shanghai, China
           фолоелектроніки                   Tel: +86 (0)21 64281523
                                      Fax: +86 (0)21 64642653
                                      alywang@snec.org.cn
                                      www.snec.org.cn

м.Сіань        2-й міжнародний ярмарок    -“-          CFA ,CONSULTEC ,The People`s        Продукти харчування та напої
(провінція Шансі)   продуктів харчування та               Municipal Government of Xi`an , Ministry
           напоїв                        of Commerce Circulation Industry
           China Expo and International             Promotion Center
           Food and Beverage
                                   201
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу     Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                      заходу

-“-          BAKERY CHINA 2012       -“-          GHM (Gesellschaft für Handwerksmessen  Випічка та кондитерські
           Випічка Китай 2012                 mbH)                  вироби
                                     Willy-Brandt-Allee 1
                                     81829 München Germany
                                     +49 (089) 9 49 55-115
                                     +49 (089) 9 49 55-239
                                     Web Site http://www.ghm.de/
                                     E-mail messe@ghm.de

Пекін         METAL + METALLURGY      -“-          CFA (Китайська асоціація ливарників) и Сварка, різка, проволока,
           CHINA 2012 - міжнародна               MC-CCPIT (металургійна рада з розвитку канати, кабелі, чорна та
           виставка металургійної та              зовнішньої торгівлі.          цвітна металургія, ливарна та
           металообробної                                       листопрокатна промисловість
           промисловості.

Шанхай        Bakery China 2012 - 15-а   -“-          GHM и IMAG.               Харчові продукти та напої
           міжнародна китайська
           виставка хлібопекарної та
           кондитерської сфери.

-“-          IBCTF 2012 - міжнародна    -“-          н/д                   Будівництво
           виставка будівництва.

-“-          Metro China Expo 2012 - 7-а  -“-          Комітет міського рельсового транзитного Залізнична сфера
           міжнародна виставка метро              транспорту Китайської асоціації
           та міського рельсового               транспортних комунікацій, Китайська
           транспорту.                     міжнародна корпорація з енергетичного
                                     консалтінгу, Intex Shanghai Co Ltd..

-“-          SIAL China 2012 - 13-а    -“-          Exposium Company.            Упаковка, поліграфія, харчові
           китайська міжнародна                                    продукти та напої.
           виставка харчових продуктів
           та спеціального обладнання.
                                     202
Місто проведення   Назва виставкового заходу     Термін проведення   Організатор виставкового заходу     Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                   виставкового заходу                      заходу

-“-          ProPak China 2012 - 18-а     липень        н/д.                   Упаковка, поліграфія,
           міжнародна виставка                                       продукти харчування та напої
           упаковки и друкування.
-“-          14th Shanghai International    -“-          Donnor Exhibition Group         Інструменти,устаткування,
           Machine Tool Fair                    Official Website:            металургія
           (EASTPO 2012)                      http://en.eastpo.net/
           14а Шанхайська міжнародна                E-Mail: intlsales@eastpo.net
           ярмарок інструментів та
           обладнання (Істпро-2012)

Гуанчжоу       GZHMME 2012 - 13-а        червень        JULANG EXHIBITION CO., LTD        Труби та трубопроводи,
           китайська міжнародна                                       проволока, канати, кабелі,
           виставка металів та                                       чорна та цвітна металургія
           металургії.

Шанхай        Beijing Essen Welding &      -“-          Китайська спілка інженерів-механіків   Зварювання, різка
           Cutting 2012 – 17-а                   (CMES), Інститут зварювання CMES,
           Міжнародна Пекінська                  Асоціація зварювальників Китаю (CWA)
           виставка зварювання та різки.              та Messe Essen GmbH за підтримки
                                       Китайської машинобудівної федерації.

Гуанчжоу       Metro 2012 - 14-а міжнародна   -“-          Китайська корпорація метро        Мости, інфраструктура,
           виставка метро, легкого и                будівельників (China Metro Engineering  залізнична сфера
           швидкісного залізничного                Consultant Corporation).
           транспорту.

Шанхай        Тransport logistic China 2012 -  -“-          н/д.                   Транспорт та логістика
           5-а Міжнародна
           спеціалізована виставка
           логістики та транспорту.
                                   203
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу      Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                       заходу

-“-          ALUMINIUM CHINA 2012 –    -“-          Reed Exhibitions Deutschland. За     Металургія цвітна, композити,
           7-а спеціалізована виставка             підтримки China Non-ferrous Metals    алюміній
           виробництва напівфабрикатів             Industry Association та Beijing Aintake
           та готових виробів з                Investment Consulting.
           алюмінію.

Гуанчжоу       GILE 2012 - 17-а Міжнародна  -“-          н/д.                   Електроніка та
           виставка технологій                                      електроенергетика, прилади,
           освітлювання.                                         сенсори, контрольне
                                                          обладнання та автоматика

Шанхай        ITMA Asia + CITME 2011 – 3-  -“-          CEMATEX, CTMA, Рада текстильної      Технічний текстиль,
           я міжнародна виставка                промисловості, CCPIT (CCPIT-Tex),     машинобудування
           текстильного                    Китайська корпорація виставкових
           машинобудування.                  центрів (CIEC), Японська Асоціація
                                     машин для текстильної промисловості
                                     (JTMA).

Гуанчжоу       GZHMME 2012 - 13-а      -“-          JULANG EXHIBITION CO., LTD        Труби та трубопроводи,
           китайська міжнародна                                     проволока, канати, кабелі,
           виставка металів та                                      чорна та цвітна металургія
           металургії.

Шанхай        Transport logistic China   -“-          Messe München GmbH            Транспорт та логістика
           Shanghai                      Messegelände
                                     81823 Munich, Germany
           Китай Шанхай транспорт та              Tel: +49 (0)89 94920720
           логістика                      Fax: +49 (0)89 9499720729
                                     newsline@messe-muenchen.de
                                     www.messe-muenchen.de
                                   204
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу       Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                        заходу

-“-          Composites China Shanghai   -“-          Reed Exhibitions Deutschland GmbH      Композитні матеріали
                                      Völklinger Str. 4
           Шанхайська виставка                 40219 Dusseldorf, Germany
           композитів                      Tel: +49 (0)211 901910
                                      Fax: +49 (0)211 90191123
                                      info@reedexpo.de
                                      www.reedexpo.de
Пекін         COS+H 2012 - 6-а міжнародна вересень         н/д.                     Охорона праці, безпека,
           виставка засобів техніки                                     захист
           безпеки та охорони праці.

Шанхай        CITEXPO 2012 – 10-а      -“-          Компанія Reliable International Exhibition  Шини, автомобільна
           міжнародна виставка                 Services.                  промисловість
           промисловості шин,
           аксесуарів, обладнання та
           технологій для їх
           виробництва.

Пекін         CBB 2012 (China Brew &     -“-          Beijing Zhongqing Heli Machinery       Упаковка, поліграфія, продукт
           China Beverage) – 10-а                Equipment Co., Ltd и Messe München      харчування та напої
           міжнародна виставка                 GmbH (MMG).
           обладнання та технологій
           пивоваріння та виробництва
           напоїв.

Шанхай        Wire & Tube China 2012 – 5-а  -“-          Шанхайський НДІ кабельної          Труби та трубопроводи,
           міжнародна виставка труб та             промисловості, Металургійна рада       проволока, канати, кабелі
           проволоки.                      CCPIT и Messe Düsseldorf China Ltd.

-“-          ICIF China 2012 - 11-     -“-          Китайський Комітет сприяння         Шини, хімія, сільське
           міжнародна виставка хімічної             міжнародній торгівлі (CCPIT).        господарство, добрива,
           промисловості КНР.                                        пластмаси, резина, каучук
                                    205
Місто проведення   Назва виставкового заходу    Термін проведення   Організатор виставкового заходу    Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                  виставкового заходу                     заходу

-“-          MEDTEC China 2012 -       -“-          UBM Canon.              Медицина, фармацевтика
           Виставка-конференція з
           медичної техніки.

Пекін         EP China/ Electrical China   -“-          Низка найбільших компаній       Енергетика, електроніка,
           2012 – 14-а міжнародна                енергетичної сфери КНР.        електроенергетика
           виставка и конференція
           електроенергетичного
           обладнання та технологій.

Сямень        16th China International Fair  -“-          Liaison Department of CIFIT      Інвестиційні проекти
           for Investment & Trade                Organizing Committee
           16й Китайський міжнародний              Add: 8-10/F, Bldg.Zhenye,No.108,
           ярмарок інвестицій та                 North Hubin Rd, Xiamen,China.361012
           торгівлі                       Postal Code: 361012
                                      Tel: +86-592-2669826 2669831
                                      Fax: +86-592-2669830
                                      E-mail: cifit@chinafair.org.cn

Чжухай        AIRSHOW CHINA 2012 - 9-й    листопад       Народний Уряд м.Чжухай.        Оборона, озброєння, космічна
           Міжнародний авіа космічний                                 сфера, авіація, обладнання для
           салон та виставка обладнання                                аеропортів
           для аеропортів International
           Airport Exhibition.

Шанхай        Bauma China 2012 – 6-а     -“-          Messe München та американська     Будівництво, природне
           міжнародна виставка                  Асоціація виробників обладнання    каміння, кераміка, мости,
           будівельних машин,                  (AEM).                інфраструктура,
           обладнання для виробництва                                 кондиціонування, підігрів,
           будівельних матеріалів,                                   вентиляція, дороги та
           транспорту і обладнання                                   будівництво доріг, дизайн,
           будівельної сфери.                                     інтер’єр, гідравліка
                                   206
Місто проведення    Назва виставкового заходу  Термін проведення   Організатор виставкового заходу     Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового заходу                      заходу

-“-           Bauma China Shanghai    -“-          Munich Trade Fairs (Shanghai) Co. Ltd.  Обладнання для
                                     438 Pudian Road, Pudong New Area     будівництва
                                     200122 Shanghai, China
                                     Tel: +86 (0)21 50580707
                                     Fax: +86 (0)21 50583337
                                     info@mmi-shanghai.com
                                     www.mmi-shanghai.comРеспубліка Кіпр

м.Нікосія       “Gift Show Exhibition”    січень         Державне відомство з питань       Сувенірна продукція
           («Виставка сувенірів»)                виставкової діяльності Кіпру
                                      (Кіпрський виставковий центр)
-“-          International Exhibition   -“-          -“-                   Обладнання та продукція
           “HOREXPO CYPRUS”                                       для ресторанного бізнесу
                                                          та сфери розваг

-“-          “MOTORSHOW CYPRUS       лютий         -“-                   Класичні та спортивні
           2012”                                            автомобілі, супутня
                                                          продукця та сервіс

-“-          “19 th INTERNATIONAL     -“-          -“-                   Освіта
           EDUCATION FAIR” («19-а
           Міжнародна освітня
           виставка»)
м.Нікосія       "EAST MEETS WEST 2012"    вересень        Кіпрське головування в         Інновації у підприємництві
           Міжнародний конгрес та                Європейському Союзі
           виставка" Зближення Сходу
           та Заходу і співпраця у
           сферах інновацій та
           підприємництва "
                                 207

Республіка Корея

Місто проведення  Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу      Спеціалізація
виставкового заходу                виставкового заходу                       виставкового заходу

м. Сеул       Automotion World       квітень        Automation World 2012 Secretariat     Автоматизовані системи
          (Світ автоматики)                  Coex, World Trade Center, 159
                                    Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul
                                    135-731, Korea
                                    TEL.: 82 2 6000 1053/8492
                                    FAX: 82 2 6000 1033
                                    E-MAIL: automationworld@coex.co.kr
                                    http://automationworld.co.kr/index.html
                                    ?TPL=en_01_02.tpl
                                    Виставковий центр СОЕХ

-“-         Seoul Int`l Photo & Imaging  -“-          Coex, World Trade Center, 159       Фотообладнання
          Industry Show                    Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul
          (Сеульська міжнародна                135-731, Korea
          фотовиставка)                    TEL.: 82 2 6000 8133/1068
                                    FAX: 82 2 6000 1309
                                    E-MAIL: photoshow@coex.co.kr


-“-         World IT Show         травень        COEX                   Електроніка, засоби зв’язку,
          (Світ ІТ)                      Tel : 02-6000-1101/1055          програмне забезпечення
                                    Fax : 02-6000-1309
                                    E-mail : jyoung@coex.co.kr
                                    donhan@coex.co.kr
                                    http://www.worlditshow.co.kr/eng/cont
                                    actus/contactus_01.php
                                     208
Місто проведення  Назва виставкового заходу     Термін проведення     Організатор виставкового заходу   Спеціалізація
виставкового заходу                  виставкового заходу                      виставкового заходу

м. Йосу       Міжнародна виставка ЕХРО-2012   травень – серпень     -“-                 В EXPO-2012 братимуть
          "Живий океан і узбережжя".                                    участь більш як 105 країн
                                                           світу та 9 міжнародних
                                                           організацій
м. Сеул       “IMPORT GOODS FAIR 2012”     червень          Корейська асоціація         Торговельно – економічне
          (IGF 2012)                         імпортерів(КОIMA)          співробітництво
                                        www.igf.co.kr

м. Сеул       International High-Tech Defense  вересень         Виставковий центр СОЕХ        Військова техніка та
          Industry Fair (IDIF)                    TEL.: (02) 6000-1068         обладнання
          (Міжнародна виставка                    FAX: (02) 6000-1309
          високотехнологічного                    e-mail : idik@coex.co.kr
          військового обладнання)                   Coex, World Trade Center Samseong-
                                        dong, Gangnam-Gu, Seoul 135-731,
                                        Korea B2EXPO
                                        TEL.: (02) 6000-2800
                                        FAX: (02) 6000-2805
                                        e-mail : idif@idif.kr
                                        Coex 419 Samseong-dong, Gangnam-
                                        Gu, Seoul 135-731, Korea
                                        http://idif.kr/sub/sub_1_2_e.html


м. Чонджу      Міжнародна спеціалізована     жовтень          Сайт організатора виставкового    Ферменти для
          виставка “Jeonju International               заходу http://iffe.or.kr       приготування та зберігання
          Fermented Food Expo 2012"                  Виставковий центр СОЕХ        їжі
          (IFFE)
                                   209
Місто проведення  Назва виставкового заходу    Термін проведення   Організатор виставкового заходу     Спеціалізація
виставкового заходу                 виставкового заходу                      виставкового заходу

м. Сеул       Food Week            листопад       Coex, World Trade Center, 159      Продукція харчової
          (Міжнародна харчова виставка)             Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul    промисловості, відповідне
                                      135-731, Korea             обладнання, послуги
                                      TEL.: 82 2 6000 1067
                                      FAX: 82 2 6000 1309
                                      E-MAIL: koreafoodexpo@coex.co.kr
                                      http://koreafoodexpo.com/index.html?T
                                      PL=en_01_02.tpl

-“-         Korea Int’l Sign & Design Show  -“-          Coex, World Trade Center, 159      Дизайн, освітлення,
          (KOSIGN)                        Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul    відповідне обладнання
          Корейська міжнародна виставка             135-731, Korea
          дизайну)                        TEL.: 82 2 6000 8004
                                      FAX: 82 2 6000 8177
                                      E-MAIL: hsyoung@coex.co.kr
                                      http://kosignshow.co.kr/index.html?TP
                                      L=en_intr02.tpl

-“-         LED/OLED Application &      -“-          Coex                  Освітлювальна техніка,
          Technology Show                    TEL.: 82 2 6000 8123          матеріали
          (Виставка освітлювального               FAX: 82 2 6000 1309
          обладнання LED/OLED)                  E-MAIL: led@coex.co.kr
                                      Coex, World Trade Center, 159
                                      Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul
                                      135-731, Korea
                                      EXPORUM
                                      TEL.: 82 2 2051 3322
                                      FAX: 82 2 2051 3326
                                      E-MAIL: info@ledshow.kr
                                    210
Куба

Місто проведення   Назва виставкового    Термін проведення       Організатор виставкового заходу         Спеціалізація
виставкового заходу  заходу          виставкового заходу                              виставкового заходу

м.Гавана       FIHAV-2012        листопад           акціонерне товариство           -  - гірничодобувне
Expocuba       30-а Міжнародна                    “PALCO”                     устаткування
           Гаванська виставка-                  www.cpalco.com                 -металургія та
           ярмарок                        www.feriahavana.com               металообробка
                                                            -  автомобілебудування
                                                               - енергетика,
                                                               електротехніка, кабелі
                                                            -  сільськогосподарська
                                                               техніка
                                                               - двигуни, насоси,
                                                               компресори
                                                            -  суднобудування
                                                               - електроніка
                                                            -  шини, автозапчастини
                                                               - медицина, оптика
                                                            -  авіаційна галузь
                                                               - засоби зв’язку
                                                            -  машинобудування
                                                               - харчова промисловість
                                                            -  нафтовидобувне
                                                               устаткування
                                                               - товари народного
                                                               споживання
                                                            -  холодильне обладнання
                                                               - туризм
                                                            -  комплектуючі та
                                                               запчастини
                                                            -

Держава Кувейт

Ель-Кувейт      Кувейтська міжнародна     грудень.2011.- січень  “Kuwait International Fair K.S.C.”, тел.    Товари для дому
           виставка Home Expo” („Товари              (965) 25387100 дод.115, факс (965)
           для дому”)                       25393872, E-mail : info@kif.net,
                                       www.kif.net
                                      211
Місто проведення   Назва виставкового заходу    Термін проведення     Організатор виставкового заходу      Спеціалізація
виставкового заходу                  виставкового заходу                         виставкового заходу

Ель-Кувейт      Kuwait Insulation Conference   січень          “Promedia”, E-mail :            Ізоляційні матеріали
           and Exhibition, Конференція та               info@promediakw.com,
           виставка „Ізоляційні                    www.promediakw.com
           матеріали”

-“-          Кувейтська міжнародна      січень - лютий      “Kuwait International Fair K.S.C.”, тел.  Спеціальна техніка та
           виставка                          (965) 25387100 дод.115, факс (965)     обладнання, послуги
           “InfoConnect”(„Інформація та                25393872, E-mail : info@kif.net,
           зв’язок”)                         www.kif.net

-“-          The Second Kuwait Cement &    лютий           “Promedia”, E-mail :            Цемент та бетон
           Concrete Conference and                  info@promediakw.com,
           Exhibition, Друга Конференція               www.promediakw.com
           та виставка „Цемент та бетон ”

-“-          Кувейтська міжнародна      -“-            “Kuwait International Fair K.S.C.”, тел.  Човни та катери,
           виставка “Kuwait International               (965) 25387100 дод.115, факс (965)     обладнання для нихз
           Boat Show”(„Кувейтська                   25393872, E-mail : info@kif.net,
           міжнародна виставка катерів та               www.kif.net
           човнів ”)

-“-          Весняна споживча виставка    лютий - -березень     “Kuwait International Fair K.S.C.”, тел.  Товари широкого вжитку
                                         (965) 25387100 дод.115, факс (965)
                                         25393872, E-mail : info@kif.net,
                                         www.kif.net

-“-          Кувейтська міжнародна      лютий           “Kuwait International Fair K.S.C.”, тел.  Освітні установи, навчальні
           виставка “EDUCARE”(„Освіта                 (965) 25387100 дод.115, факс (965)     курси
           та підготовка”)                      25393872, E-mail : info@kif.net,
                                         www.kif.net

-“-          Кувейтська міжнародна      березень         -“-                    Парфуми, косметика
           виставка “Kuwait International
           Parfumes and Cosmetics
           Exhibition”(„Парфуми та
           косметика”)
                                       212
Місто проведення   Назва виставкового заходу     Термін проведення     Організатор виставкового заходу      Спеціалізація
виставкового заходу                   виставкового заходу                          виставкового заходу

-“-          Specialized Watches Exhibition,  -“-            -“-                    Годинники
           Спеціалізована виставка
           годинників

-“-          Real Estate and Investment     квітень          -“-                    Об’єкти нерухомості та
           Exhibition, Виставка об’єктів                                      інвестиції в нерухомість
           нерухомості та інвестицій

-“-          The Second Kuwait Metro &     -“-            “Promedia”, E-mail :            Будівництво метрополітену
           Rail Conference and Exhibition,                info@promediakw.com,            та залізниці в Кувейті
           Друга кувейтська конференція                 www.promediakw.com
           та виставка „Метрополітен та
           залізниця ”

-“-          Kuwait Industries Exhibition,   квітень - травень     “Kuwait International Fair K.S.C.”, тел.  Промисловість Кувейту
           Виставка промисловості                    (965) 25387100 дод.115, факс (965)
           Кувейту                            25393872, E-mail : info@kif.net,
                                          www.kif.net

-“-          The Second Kuwait Quality     квітень          “Promedia”, E-mail :            Управління якістю
           Summit, Другий кувейтський                  info@promediakw.com,
           саміт„Управління якістю ”                   www.promediakw.com

-“-          Кувейтська міжнародна       травень          “Kuwait International Fair K.S.C.”, тел.  Туризм та подорожі
           виставка Travel World Expo                  (965) 25387100 дод.115, факс (965)
           („Туризм та подорожі ”)                    25393872, E-mail : info@kif.net,
                                          www.kif.net

-“-          Kuwait International Trade Fair,  травень - червень     -“-                    Товари широкого вжитку
           Кувейтська міжнародний
           торговельний ярмарок

-“-          School Stationary & Clothing    серпень - вересень     -“-                    Товари для школи
           Exhibition, Шкільні прилади та
           шкільна форма
                                     213
Місто проведення    Назва виставкового заходу    Термін проведення   Організатор виставкового заходу   Спеціалізація
виставкового заходу                   виставкового заходу                     виставкового заходу

-“-           Automobile   &  Accessories - “ -          -“-                 Автомобілі та
            Exhibition,  Автомобілі  та                               автоаксесуари
            аксесуари

-“-           Building and Construction    -“-          -“-                 Будівництво та будівельні
            Exhibition, Будівництво                                   товари


Латвійська Республіка

м.Рига         19. starptautiskā tūrisma    лютий         Ķīpsalas iela 8, Rīga, LV-01048,   Туризм
Міжнародний       izstāde-gadatirgus "Balttour              Latvijawww.bt1.lv
виставковий центр на  2012"                         Ilona Ansone
Кіпсалі         19-а міжнародна виставка-               Izstāžu projekta vadītāja
            ярмарок туризму "Balttour               Tālr.: 67065033
            2012"                         GSM: 27888181
                                        Fakss: 67067540
                                        E-pasts: ilona.ansone@balttour.lv


-“-           18. starptautiskā izglītības  березень        Ķīpsalas iela 8, Rīga,        Освіта
            izstāde “Skola 2012”                  LV-1048, Latvija
            18-а міжнародна виставка                Projekta vadītājs:
            освіти “Школа 2012”                  Valts Jirgensons
                                        Tālr.: +371 67065023;
                                        +371 67065000
                                        Mob. Tālr.: +371 29268883
                                        Fakss: +371 67065035; +371 67065001
                                        e-pasts: skola@bt1.lv

-“-           26. starptautiskā būvniecības  -“-          Ķīpsalas iela 8, Rīga, LV-1048    Будівельна індустрія
            industrijas izstāde “Māja I              Tālr.: +371 67065000 / 67065006
            2012”                         E-pasts: maja@bt1.lv
            26-а міжнародна виставка                http://www.bt1.lv
            будівельної індустрії
            “Будинок I 2012”
                                        214
Місто проведення   Назва виставкового заходу      Термін проведення   Організатор виставкового заходу      Спеціалізація
виставкового заходу                    виставкового заходу                       виставкового заходу

-“-          19. starptautiskā aktīvās atpūtas  березень - квітень   Ķīpsalas iela 8, Rīga, LV-        Товари для туризму,
           un sporta izstāde                     1048www.bt1.lv              активного відпочинку,
           19-я международная выставка                Mārtiņš Refbergs             спорта
           активного отдыха и спорта                 ATPŪTA UN SPORTS projekta vadītājs
                                         Tālr. +371 67065029, 29232263
                                         Fakss +371 67065027
                                         e-pasts: mailto:martins.refbergs@bt1.lv

-“-          17. starptautiskā tekstila,     квітень        Ķīpsalas iela 8, Rīga,          Текстиль, одяг, шкіряні
           apģērbu, ādas izstrādājumu un               LV-1048, Latvija             вироби, виробниче
           ražošanas iekārtu izstāde                 Projekta vadītāja:            обладнання
           "Intertextil Balticum 2012"                Ilze Avota
           17-а міжнародна виставка                  Tālr.: (+371) 67065037
           текстилю, одягу, шкіряних                 GSM: (+371) 29355607
           виробів, виробничого                    Fakss: (+371) 67065035
           обладнання ''Intertextil                  E-pasts: ilze.avota@bt1.lv
           Balticum 2012''

-“-          10. starptautiskā          -“-          Ķīpsalas iela 8, Rīga,          Техніка та технології для
           lauksaimnieciskās ražošanas un               LV-1048, Latvija             сільського господарства
           infrastruktūras izstāde                  www.bt1.lv/agro
           10-а міжнародна виставка                  Jānis Āboliņš,
           сільськогосподарського                   "RIGAAGRO" projekta vadītājs
           виробництва та                       Tālr.: (+371) 67065010
           інфраструктури                       GSM: (+371) 26405850
           «RIGA AGRO 2012»                      Fakss: (+371) 67065010
                                         E-pasts: janis.abolins@bt1.lv;
                                         rigaagro@inbox.lv

-“-          16. starptautiskā dārza un     -“-          Biroja adrese:              Ландшафтна архітектура,
           floristikas izstāde                    Ķīpsalas iela 8, Rīga,          озеленіння та благоустрій
           16-а міжнародна виставка                  LV-1048, Latvija
           саду і флористики                     Ingrīda Nežborte
                                         "Dārzs. Flora 2011" projekta vadītāja
                                         Tālr.: (+371) 67065005
                                         Fakss: (+371) 67067551 / 67065001
                                         E-pasts: darzs.flora@bt1.lv
                                         http://www.bt1.lv/df
                                    215
Місто проведення   Назва виставкового заходу    Термін проведення   Організатор виставкового заходу       Спеціалізація
виставкового заходу                  виставкового заходу                        виставкового заходу

-“-          12. starptautiskā        -“-          Ķīpsalas iela 8, Rīga,            Лісове господарство, лісова
           mežsaimniecības un koksnes               LV-1048, Latvija               та лісорозробна техніка
           produktu izstāde-forums                www.bt1.lv/mk Jānis Āboliņš,
           12-а міжнародна виставка-               "Mežs un Koks" projekta vadītājs
           форум лісового господарства              Tālr.: (+371) 67065010
           та продуктів деревини                 GSM: (+371) 26405850
                                       Fakss: (+371) 67065010
                                       E-pasts: janis.abolins@bt1.lv;
                                       mezsunkoks@inbox.lv

-“-          6. nacionālās specializētās   травень        Ķīpsalas iela 8–151, LV-1048, Latvija    Медичні технології та
           medicīnas izstādes “Medbaltica             Tālr.: +371 67065000             обладнання
           2012”                         Fakss: +371 67065001
           6-а національна                    Projekta vadītāji:
           спеціалізована виставка                Agris Reihmanis
           “Medbaltica 2012”                   Tālr.: (+371) 67065028
                                       Fakss: (+371) 67065027
                                       GSM: (+371) 29460020
                                       E-pasts: agris.reihmanis@bt1.lv


-“-          Starptautiskā bērnu preču un   -“-          Aiva Borska                 Дитячий одяг, взуття,
           pakalpojumu izstāde                  Projekta vadītāja              іграшки, харчування, меблі,
           Міжнародна виставка товарів              Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT  товари для дітей
           та послуг для дітей                  1
                                       Ķīpsalas 8, Rīga, LV-1048
                                       Tālr. +371 67065025
                                       GSM: +371 26356087
                                       Fakss: +371 67065024
                                       e-pasts: aiva.borska@bt1.lv
                                     216
Місто проведення   Назва виставкового заходу     Термін проведення   Організатор виставкового заходу     Спеціалізація
виставкового заходу                   виставкового заходу                      виставкового заходу

-“-          17. starptautiskā pārtikas,    вересень       Ķīpsalas iela 8–151, LV-1048, Latvija  Продукти харчування.
           dzērienu, pārtikas pārstrādes,             Projekta vadītājs:           Алкогольні та безалкогольні
           tehnoloģiju, iepakojuma,                Rolands Nežborts            напої. Технології та
           sabiedriskās ēdināšanas,                Tālr.: 67067550             продукти громадського
           viesnīcu un veikalu aprīkojuma             Fakss: (371) 67067551          харчування. Обладнання та
           un servisa izstādeStarptautiski             E-pasts: rolands.nezborts@bt1.lv    сировина для харчової
           pārtikas produktu konkursi                                   переробки. Пакувальне
           Starptautiski pavāru un                                     обладнання та упаковка
           konditoru konkursiStarptautisks
           bārmeņu konkurssStarptautisks
           baristu konkurss
           “Riga Food 2012”
           17-а міжнародна виставка
           продовольства, напоїв,
           харчової переробки,
           технологій, пакування,
           громадського харчування,
           магазинного та готельного
           обладнання те сервісу “Riga
           Food 2012”

-“-          8. starptautiskā enerģētikas,   жовтень        Ķīpsalas iela 8-153, Rīga,       Відновлювані
           energoefektivitātes,                  LV – 1048, Latvija           енергоресурси, технології їх
           infrastruktūras un vides                Agris Reihmanis             отримання
           tehnoloģiju izstāde                   Projekta vadītājs
           8-а Міжнародна виставка                 Tālr.: (+371) 67065028
           енергетики,                       GSM: (+371) 29460020
           енергоефективності та                  Fakss: (+371) 67065027
           технологій середовища                  E-pasts: agris.reihmanis@bt1.lv
                                      217
Місто проведення   Назва виставкового заходу    Термін проведення   Організатор виставкового заходу       Спеціалізація
виставкового заходу                  виставкового заходу                         виставкового заходу

-“-          Starptautiskā mēbeļu un     листопад        Ķīpsalas iela 8–151, LV-1048, Latvija    Меблі для громадських та
           interjera izstāde                    Andris Pencis                житлових приміщень.
           Міжнародна виставка меблів               Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrības   Меблева фарнітура і деталі
           та інтер’єру                      BT 1
                                       Projektu grupas direktors,
                                       projekta „Baltic Furniture” vadītājs
                                       Tālr.: +371 67065014,
                                       GSM: +371 26111180,
                                       fakss: +371 67065013
                                       E-pasts: andris.pencis@balticfurniture.net


-“-          8. Baltijas apvienotais     -“-          Ķīpsalas iela 8               Лікувальна та професійна
           skaistumkopšanas                    Rīga, LV-1048, Latvija            косметика, косметика
           projektsStarptautiska izstāde,             Tālr.: (+371) 67065025; 67065000       широкого застосування
           forums, festivāls, konkursi,              Fakss: (+371) 67065024; 67065001
           konferences, meistarklases,               E-pasts: kristine.cernavska@bt1.lv
           semināri, paraugdemonstrējumi
           8-й Балтійський об’єднаний
           косметичний проект.
           Міжнародна виставка, форум,
           фестиваль, конкурси,
           конференції, мастер-класи,
           семінари, показові виступи

-“-          Starptautiskā mašīnbūves,    листопад - грудень   Ķīpsalas iela 8               Металообробне обладнання
           metālapstrādes, automatizācijas,            Rīga, LV-1048, Latvija            та станки, послуги
           elektronikas, elektrotehnikas,             Projekta vadītājs:              металообробки
           instrumentu un jauno                  Kardijs Broks
           tehnoloģiju izstāde                   Tālr.: +371 67065059
           Міжнародна виставка                   GSM: +371 29498989
           матеріалів та технологій                Fakss: + 371 67937838
           промислового виробництва,                e-pasts: kardijs.broks@bt1.lv
           машинобудування,
           металообробки,
           автоматизації, електроніки,
           електротехніки та
           інструментів
                                     218
Місто проведення    Назва виставкового заходу    Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація
виставкового заходу                   виставкового заходу                   виставкового заходу

-“-          Starptautiskā kokapstrādes    -“-          Ķīpsalas iela 8          Лісопильне обладнання,
            iekārtu un instrumentu izstāde             Rīga, LV-1048, Latvija      деревообробне обладнання
            Міжнародна виставка та                 Projekta vadītājs:        та станки
            професійний контактний                 Kardijs Broks
            форум забезпечення                   Tālr.: +371 67065059
            меблевого виробництва                 GSM: +371 29498989
                                       Fakss: + 371 67937838
                                       e-pasts: kardijs.broks@bt1.lv
Литовська Республіка

Вільнюс,        MOKYMASIS, STUDIJOS,       лютий         LITEXPO,              Професійний розвиток,
виставковий центр   KARJERA                        Міністерство освіти та       студії, освіта дорослих
«Літекспо»       ОСВІТА, НАВЧАННЯ,                   науки ЛР
            КАР’ЄРА                        e-mail: studies@litexpo.lt
                                       www.litexpo.lt

-“-          VILNIAUS KNYGU MUGE       -“-          LITEXPO,              Книги
            ВІЛЬНЮСЬКИЙ                      Асоціація видавників Литви,
            КНИЖКОВИЙ ЯРМАРОК                   Міжнародний центр культурних
                                       програм
                                       e-mail: bookfair@litexpo.lt
                                       www.litexpo.lt

-“-          PELENE              -“-          LITEXPO              Косметика, парфуми,
            ПОПЕЛЮШКА                       е-mail: pelene@litexpo.lt     обладнання для салонів
                                       www.litexpo.lt           краси і перукарень

-“-          BALDAI              -“-          LITEXPO              Меблі різного призначення
            МЕБЛІ                         Асоціація Лієтувос медієна     і дизайну у виробництві
                                       е-mail: baldai@litexpo.lt     меблів
                                       www.litexpo.lt
                                  219
Місто проведення   Назва виставкового заходу  Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація
виставкового заходу                виставкового заходу                   виставкового заходу

-“-          RESTA            -“-          LITEXPO              Будівництво і ремонт
           РЕСТА                       е-mail: resta@litexpo.lt
                                    www.litexpo.lt
-“-          GREEN DECO         квітень        LITEXPO              Проектування, благоустрою
           ГРІН ДЕКО                     е-mail: resta@litexpo.lt      та догляд за навколишнім
                                    www.litexpo.lt           середовищем

-“-          AGROBALT          травень        LITEXPO              Сільське господарство,
           АГРОБАЛТ                     www.litexpo.lt           харчова промисловість та
                                                      упаковка

-“-          TRANSBALTICA        -“-          LITEXPO              Транспорт, логістика,
           ТРАНСБАЛТІКА                   е-mail: j.masiuliene@litexpo.lt  інтелектуальні транспортні
                                    www.litexpo.lt           системи

-“-          BALTTECHNIKA        -“-          LITEXPO              Наукові інновації та високі
           БАЛТТЕХНІКА                    е-mail: balttechnika@litexpo.lt  технології, промислове
                                    www.litexpo.lt           обладнання та техніка,
                                                      електротехніка,
                                                      вимірювальне обладнання
                                                      та системи

-“-          GREENSHOW          вересень       LITEXPO              Екологічні продукти та
           ГРІНШОУ                      е-mail: info.greenshow@gmail.com  охорона навколишнього
                                    www.greenshow.lt          середовища
                                    www.litexpo.lt


-“-          MIESTAS,          жовтень        LITEXPO              Проекти розвитку та
           NEKILNOJAMASIS TURTAS               е-mail: city@litexpo.lt      модернізації міст, нерухоме
           МІСТО, НЕРУХОМІСТЬ                www.litexpo.lt           майно, його проектування,
                                                      будівництво, реалізація,
                                                      інвестиції
                                  220
Місто проведення   Назва виставкового заходу  Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація
виставкового заходу                виставкового заходу                   виставкового заходу

-“-          VILNIUS INVEST       -“-          LITEXPO              Можливості інвестицій,
           ВІЛЬНЮС ІНВЕСТ.                  е-mail: city@litexpo.lt      ринок цінних паперів,
           ІНВЕСТИЦІЙНИЙ                   www.litexpo.lt          послуги страхування,
           ЯРМАРОК                                       юридичні та податкові
                                                     послуги, фінанси
                                                     підприємств

-“-          BALTIJOS TEKSTILE IR    -“-          LITEXPO              Текстилю та одягу,
           ODA                        е-mail: info@latia.lt       сировини, інновацій
           БАЛТІЙСЬКИЙ ТЕКСТИЛЬ І              www.baltictextile.eu
           ШКІРА                       www.litexpo.lt

-“-          BALTSHOP.BALTHOTEL.     листопад       LITEXPO              Гастрономія, обладнання
           BALTGASTRO                    е-mail: baltgastro@litexpo.lt   для магазинів, готелів та
           БАЛТШОП.БАЛТХОТЕЛ.                www.litexpo.lt          ресторанів
           БАЛГАСТРО

-“-          BAF             -“-          LITEXPO              Харчові продукти та напої
           БАФ                        е-mail: baf@litexpo.lt
                                    www.litexpo.lt

-“-          VAIKU SALIS         -“-          LITEXPO              Дитячий одяг, взуття,
           КРАЇНА ДІТЕЙ                   е-mail: babyland@litexpo.lt    іграшоки, меблі для дитячої
                                    www.litexpo.lt          кімнати, предмети догляду
                                                     за немовлятами

-“-          JUSU NAMAI         грудень        LITEXPO              Аксесуари інтер’єру,
           ВАШ ДІМ                      е-mail: home@litexpo.lt      побуту, освітлення
                                    www.litexpo.lt

-“-          ZIEMOS PUOKSTE       -“-          LITEXPO              Флористика
           ЗИМОВИЙ БУКЕТ                   е-mail: svente@litexpo.lt
                                    www.litexpo.lt
                                     221
Ліванська Республіка


Місто проведення    Назва виставкового заходу  Термін проведення    Організатор виставкового заходу      Спеціалізація
виставкового заходу                виставкового заходу                        виставкового заходу

Бейрут         Horeca-2012         березень        Hospitality Services            Готельне обладнання,
                                      Tel: +9611-480-081             продукти харчування,
                                      Fax: +9611-482-876             напої
                                      E-mail: info@hospitalityservices.com.lb
                                      Website: www.horecashow.com
                                      www.hospitalityservices.com.lb

-“-          Beirut Boat         травень         IFP (International Fairs and Promotions)  Яхти, човни
            (Бейрутський човен)                 Tel: +9615-959-111
                                      Fax: +9615-959-888
                                      E-mail:pamela.karam@ifpexpo.com
                                      Website: www.ifpexpo.com

-“-          The Garden Show       -“-           Hospitality Services            Обладнання для
            (Садівництво)                    Tel: +9611-480-081             садівництва, квіти
                                      Fax: +9611-482-876
                                      E-mail: info@hospitalityservices.com.lb
                                      Website: www.horecashow.com
                                      www.hospitalityservices.com.lb

-“-          Project Lebanon       червень         IFP (International Fairs and Promotions)  Будівельне обладнання,
            (Ліванський проект)                 Tel: +9615-959-111             будматеріали
                                      Fax: +9615-959-888
                                      E-mail:
                                      pamela.karam@ifpexpo.com
                                      Website: www.ifpexpo.com
                                    222
Республіка Македонія


Місто проведення    Назва виставкового заходу  Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація
виставкового заходу                виставкового заходу                   виставкового заходу

Скоп’є         Градежништво        березень        Скопски саем, 1130, Скопје,    Будівництво, будівельні
            Будівництво                    Македонија, Беласица, 2,     матеріали, будівельна
                                     Тел:+389 2 3218388        механізація
                                     Факс:+389 2 3218375
                                     info@eragrupa.mk
                                     www.eragrupa.mk

-“-          Мебел            березень - квітень   -“-                Меблі, техніка для дому та
            Меблі                                        офісу, матеріали та
                                                      обладнання для меблевої
                                                      галузі

-“-          Саем на книга        квітень        -“-                Книги
            Книжкова виставка

-“-          Денови на образование и   -“-          -“-                Навчальні заклади
            кариера

            Дні освіти та кар’єри

-“-          Туризам           -“-          -“-                Туристичні послуги
            Туризм

-“-          Info@tel          травень        -“-                Телекомунікації та
                                                      інформаційні технології

-“-          Транспорт и логистика    червень        -“-                Транспортні засоби та
            Транспорт та логістика                                обладнання логістичних
                                                      центрів

-“-          Технома           жовтень        -“-                Металургія, електроніка,
            Технома                                       енергетика, будівництво
                                   223
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу    Спеціалізація
виставкового заходу                 виставкового заходу                     виставкового заходу

-“-          Меѓународен сајем за широка  листопад       -“-                  Продукти харчування, напої,
           потрошувачка                                        товари широкого вжитку,
           Міжнародна виставка товарів                                тютюн
           широкого вжитку

-“-          Финекспо           -“-          -“-                  Фінанси, ділове
           Фінекспо                                          співробітництво,
                                                         економічний розвитокМалайзія

MALAYSIA       PUTRA WORLD TRADE       лютий         PROTEMP EXHIBITIONS SDN BHD      Високі технології
TECHNOLOGY EXPO    CENTRE, Kuala Lumpur                38-3, (2ND FLOOR) JALAN PJU 5/9,
2012                                   DATARAN SUNWAY, KOTA
                                     DAMANSARA
                                     PETALING
                                     JAYA, 47810 MALAYSIA
                                     Tel: 6-03-61406666
                                     Fax: 6-03-61408833
                                     E-mail: normi@protemp.com.my
                                     Website: http://www.protempgroup.com

OFFSHORE ASIA 2012  KUALA LUMPUR         -“-          PENNWELL CORPORATION          Видобування та переробка
           CONVENTION CENTRE,                 THE WATER TOWER, GUNPOWDER       газу та нафтопродуктів
           Kuala Lumpur                    MILL,
                                     POWDERMILL LANE
                                     WALTHAMABBEY,ESSEX
                                     EN9 1BN UNITED KINGDOM
                                     Tel: 44-1992-656675
                                     Fax: 44-1992-656700
                                     E-mail: simonp@pennwell.com
                                     Website: http://www.pennwell.com
                                  224
Місто проведення   Назва виставкового заходу  Термін проведення   Організатор виставкового заходу     Спеціалізація
виставкового заходу                виставкового заходу                      виставкового заходу

EXPORT FURNITURE   MALAYSIA AGRO        березень       MALAYSIA FURNITURE           Меблі
EXHIBITION 2012    EXPOSITION PARK,                 ENTREPRENEUR ASSOCIATION
INTERNATIONAL     SERDANG                      109-2, WISMA MFEA, JALAN USJ
FURNITURE TRADE                             21/10
FAIR                                  UEP SUBANG JAYA, SELANGOR
                                    KUALA LUMPUR,
                                    47630 MALAYSIA
                                    Tel: 006-03-80232905
                                    Fax: 006-03-80232904
                                    E-mail: info@efe.net.my
                                    Website: http://www.efe.net.my

DEFENCE SERVICES   PUTRA WORLD TRADE      квітень        DSA EXHIBITION & CONFERENCE       Військові технології та
ASIA - DSA 2012    CENTRE (PWTC), Kuala               SDN BHD                 озброєння
DEFENCE AND      Lumpur                      SUITE 1401, 14TH FLOOR PLAZA
HOMELAND                                PERMATA
SECURITY                                JALAN KAMPAR, OFF JALAN TUN
EXHIBITION                               RAZAK
                                    KUALA LUMPUR,
                                    50400 MALAYSIA
                                    Tel: 60-3-40410311
                                    Fax: 60-3-40437241
                                    E-mail: enquiry@dsaexhibition.com
                                    Website: http://www.dsaexhibition.com

ITEX 2012       KUALA LUMPUR        травень        MALAYSIAN INVENTION AND         Високі технології
23RD         CONVENTION CENTRE,                DESIGN SOCIETY (MINDS)
INTERNATIONAL     Kuala Lumpur                   C3A 10, 4TH FLOOR, BLOCK C
INVENTION,                               DAMANSARA INTAN, NO. 1 JALAN
INNOVATION &                              SS20/27
TECHNOLOGY                               PETALING JAYA,
EXHIBITION                               47400 MALAYSIA
                                    Tel: 6-03-71182062
                                    Fax: 6-03-71182063
                                    E-mail: tso@minds.org.my
                                    Website: http://www.minds.org.my
                                    225
Місто проведення     Назва виставкового заходу  Термін проведення   Організатор виставкового заходу      Спеціалізація
виставкового заходу                  виставкового заходу                       виставкового заходу

WORLD GAS         KUALA LUMPUR        червень        WGC 2012                 Видобування та переробка
CONFERENCE 2012      CONVENTION CENTRE,                LEVEL 20, TOWER 1, ETIQA TWINS      газу та нафтопродуктів
International Oil & Gas  Kuala Lumpur                   11, JALAN PINANG
Conference and                               KUALA LUMPUR,
Exhibition                                 50450 MALAYSIA
                                      Tel: 03-2171-3578
                                      Fax: 03-2171-3535
                                      E-mail: azmir@wgc2012.com
                                      Website: http://www.wgc2012.com


Королівство Марокко


Королівство Марокко, м.   «MEDICAL EXPO»      січень        Rue Tiznit, Face à la Mosquée Hassan II  Фармакологія, підготовка
Касабланка          медицина                    Casablanca - 20000 - Maroc        медичного персоналу,
                                      тел: (212)522 201157 факс: (212)522    медичне обладнання
                                      264949
                                      foire@ofec.ma
                                      www.ofec.ma

Королівство Марокко,     «Salon Halieutis»    лютий         Bd Mohammed V - Immeuble         Рибальство, риболовецькі
м. Агадір                                  IGUENOUANE - 1er Etage          судна, аквакультура,
               Міжнародний салон з              BP 1054 - AGADIR             переробка морепродуктів
               морського рибальства              Tél : +212 (0) 528 823 299 / 98
                                      +212 (0) 661 219 446
                                      www.salon-halieutis.com

Королівство Марокко,     «Le Salon AEROEXPO    квітень        62, Bd d'Anfa, angle Av.Moulay Youssef.  Військова та цивільна
м.Маракеш          Marrakech»                   CP: 20020 Casablanca - MAROC       авіапромисловість,
               Міжнародний                  Tél. : (212) 522 47 06 00         аерокосмічна галузь
               аерокосмічний салон м.             Fax : (212) 522 47 06 01
               Маракеш                    flehenaff@iecgroup.org
                                      w.aeroexpo-morocco.com
                                     226
Місто проведення      Назва виставкового      Термін проведення   Організатор виставкового заходу      Спеціалізація
виставкового заходу    заходу            виставкового заходу                       виставкового заходу

Королівство Марокко, м.  SIAM « Salon International  -“-          SIAM- Ecole d’Horticulture- Jnan Ben   Сільськогосподарська
Мекнес           de L’Agriculture au                Halima-                  техніка, продукція;
              Maroc »                      50 000 Meknes - Maroc           обладнання
              Марокканський                   тел: (212)535 460300 факс: (212)535
              міжнародний                    460304
              сільськогосподарський               contact@salon-agriculture.ma
              салон                       ww.salon-agriculture.ma

Королівство Марокко, м.  «Forum de l’etudiant»    -“-          Rue Tiznit, Face à la Mosquée Hassan II  Навчальні заклади
Касабланка         освітній форум                   Casablanca - 20000 - Maroc
                                       тел: (212)522 201157 факс: (212)522
                                       264949
                                       foire@ofec.ma
                                       www.ofec.ma

-“-            «Le Salon International du  листопад       -“-                    Будівельні компанії,
              Batiment»                                          будівельні матеріали
              Міжнародний салон з
              будівництва


Мексиканські Сполучені Штати

м.Монтеррей        Міжнародна виставка     лютий         Giprex Mexico, SA CV           Технології упаковки
Адреса:          “Expo Empaque 2012”                Tzenzontles No. 560, Col. San Jemo
Cintermex         («Expo Упаковка»)                 64030 Monterrey, Mexico
Ave. Fundidora 501 col.                            Tel: +52 (0)81 83478560
Obrera                                    Fax: +52 (0)81 83462597
 64010 Monterrey, Mexico                           mauricio.palomares@giprex.com
Контакти:                                   www.giprex.com
Tel: +52 (8)3 83696969
Fax: +52 (8)3 83696911
jurgen.oliver@giprex.com
www.expoempaque.net
                                227
м.Мехісо           Міжнародна виставка   травень   PMA Precision Metalforming Ass.     Машини, обладнання та
Адреса:           ”Metalform”             6363 Oak Tree Blvd.           технології для виробництва
Centro Banamex                           44131-2500 IIndependence,       металевих виробів
Av. Conscripto 311 Col.                     Missouri,EE.UU.
Lomas de Sotelo                          Tel: +1 (2)16 9018800
5268-2000 Mexico Ciudad,                     Fax: +1 (2)16 9019190
Mexico                              ppirogowicz@pma.org
Контакти:                            www.pma.org
Tel: +52 (0)55 55454488
Fax: +52 (0)55 55450947108
metexhib@pma.org
www.metalform.com

м.Мехіко           Міжнародна виставка   червень   Grupo Fidalex              Логістика вантажних
Адреса:           “Expo Carga”             Paseo de la Reforma #199. Piso 11    перевезень усіма видами
World Trade Center      (вантажні перевезення)        06500 Mexico Ciudad, Mexico       транспорту
Montecito 38, Col. Nápoles                    Tel: +52 (5)5 54425760
03810 Mexico Ciudad,                       nfo@gfidalex.com
Mexico                              www.gfidalex.com
Контакти:
Tel: +52 (5)5 4499008
Fax: +52 (5)5 4499028
ventas@expo-carga.com
www.expo-carga.com

м.Мехіко           Міжнародна виставка   -“-     PMMI                  Складські технології,
Адреса:           «Expo Pack Mexico»          4350 North Fairfax Drive Suite 600   упаковка
Centro Banamex                           VA 22203 Arlington, Virginia, EE.UU.
Av. Conscripto 311 Col.                      Tel: +1 (7)03 2438555
Lomas de Sotelo                          Fax: +1 (7)03 2438556
5268-2000 Mexico Ciudad,                     expo@pmmi.org
Mexico                               www.pmmi.org
Контакти:
Tel: +52 (0)55 55454488
Fax: +52 (0)55 55450947108
LThompson@pmmi.org
www.expopack.com.mx\
                                   228
Місто проведення       Назва виставкового   Термін проведення   Організатор виставкового заходу     Спеціалізація
виставкового заходу     заходу         виставкового заходу                      виставкового заходу

-“-              Міжнародна виставка  липень         Messe Frankfurt Mexico S. de RL de CV  Автомобілебудування
               «РААСЕ Automeсkanika»             Leibnitz # 162 Col. Nueva Anzures
                                      11590 Mexico Ciudad, Mexico
                                      Tel: +52 (0)55 55454488
                                      Fax: +52 (0)55 55450947
                                      info@mexico.messefrankfurt.com
                                      www.messefrankfurt.com.mx

м.Гвадалахара        Міжнародна виставка   вересень       Giprex Mexico, SA CV           Виробництво пластичних
Адреса:           “Expo Plasticos 2012”             Tzenzontles No. 560, Col. San Jemo    мас та виробів з них
Guadalajara Exhibition                           64030 Monterrey, Mexico
Center                                   Tel: +52 (0)81 83478560
Av. Mariano Otero No. 1499                         Fax: +52 (0)81 83462597
44550 Guadalajara, Mexico                         mauricio.palomares@giprex.com
Контакти                                  www.giprex.com
Tel: +52 (3)3 33433000
Fax: +52 (3)3 33433030
jurgen.oliver@giprex.com
www.expoplasticos.com.mx

м.Гвадалахара        Міжнародна виставка   жовтень        VNU Exhibitions Europe         Тваринництво та переробка
Адреса:           “VIV Mexico 2012”               Jaarbeursplein 6            м’яса
Guadalajara Exhibition                           3521 Utrecht, Países Bajos
Center                                   Tel: +31 (0)30 2952700
Av. Mariano Otero No. 1499                         Fax: +31 (0)30 2952701
44550 Guadalajara, Mexico                          info@vnuexhibitions.com
Контакти:                                  www.vnuexhibitions.com
Tel: +52 (3)3 33433000
Fax: +52 (3)3 33433030
figap-
vivamericalatina@vnuexhibi
tions.com
www.vivamericalatina.nl
                                      229
Республіка Молдова

Місто проведення   Назва виставкового заходу    Термін проведення   Організатор виставкового заходу   Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                  виставкового                        заходу
                            заходу
Міжнародний      MOLDAGROTECH          лютий         Centrul International de Expozitii  1.Сільськогосподарська
виставковий центр   (primăvară)                      "MOLDEXPO"              техніка
«MOLDEXPO»       Expoziţie Internaţională               MD-2008, Republica Moldova, or.   2.Системи водопостачання і
            Specializată de maşini,                Chisinau, str. Ghioceilor, 1     зрошення в сільському
            echipamente şi tehnologii                                 господарстві
            pentru complexul                                      3.Обладнання для переробки,
            agroindustrial ediţia a XXIIa                               фасування
           (МОЛДАГРОТЕХ (Весна)                                    4.Обладнання для харчової
           22-а Міжнародна                                       промисловості
           спеціалізована виставка                                   5.Технології та матеріали:
           машин, обладнання і                                     добрива
           технологій для                                       6.Технологічне обладнання.
           агропромислового                                      7.Комбікормове обладнання
           комплексу)                                         8.Теплогенератори.
                                                         9.Промислові котли і
                                                         устаткування для котельних
                                                         10.Насіння, квіти, лікарські
                                                         рослини, саджанці плодових і
                                                         декоративних рослин
                                                         11.Садово-городній інвентар
                                                         12.Теплиці, парники, плівка
                                                         для теплиць
                                                         13.Технології інтенсивного
                                                         вирощування
                                                         сільськогосподарських
                                                         культур
                                                         14.Корми, добавки, премікси
                                                         15.Транспортна тара і
                                                         упаковка
                                                         16.Фінансування та
                                                         страхування в сільському
                                                         господарстві.
                                     230
Місто проведення   Назва виставкового заходу    Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                  виставкового                      заходу
                           заходу
-“-          BEAUTY             березень       -“-                1.Парфумерія і косметика
           Expoziţie Internaţională                                2.Нігтьовий сервіс
           Specializată de cosmetice,                               3.Салон і центри краси
           parfumerie şi echipamente                                4.Центри фітнесу
           pentru saloanele de                                   5.Перукарні
           frumuseţe,                                       6.Сировина.
           ediţia a XV-a (BEAUTY
           15-а, Міжнародна
           спеціалізована виставка
           парфумерії, косметики та
           обладнання для салонів
           краси)

-“-          MOLDENERGY           -“-          -“-                1.Електроенергетика.
           Expoziţie Internaţională                                теплоенергетика
           Specializată de tehnologii de                              2.Джерела безперебійного
           conservare a energiei,                                 живлення
           instalaţii termice şi de                                3.Енергозберігаючі технології
           alimentare cu gaze,                                   4.Відновлювані джерела
           echipamente de condiţionare                               енергії
           a aerului, ediţia a XVI-a.                               5.Трансформатори,
           (MOLDENERGY XVI                                     електрощитове обладнання,
           Міжнародна спеціалізована                                6.Кабельно-провідникова
           виставка                                        продукція
           енергозберігаючих                                    7.Системи вентиляції та
           технологій, систем                                   кондиціонування повітря
           опалення, газопостачання,                                8.Опалювальні системи
           кондиціювання повітря).                                 9.Cистеми газопостачання
                                                       10.Ізоляційні матеріали
                                                       11.Контрольно-вимірювальна
                                                       апаратура
                                                       12.Лічильники води та тепла
                                                       13.Світлотехніка
                                                       14.Екологічно чисті технології
                                                       15.Наукові дослідження та
                                                       розробки в енергетиці
                                      231
Місто проведення   Назва виставкового заходу    Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                  виставкового                      заходу
                            заходу
-“-          TOURISM. LEISURE.        квітень        -“-                Туризм
           HOTELS
           Expoziţie internaţională
           specializată de turism,
           agrement, industrie hotelieră,
           editia a XVII-a (TOURISM.
           LEISURE. HOTELS
           XVII Міжнародна
           спеціалізована виставка
           туризму, відпочинку і
           готельного господарства)

-“-          Expoziţie Internaţională    травень        -“-                1.М'ясо, м'ясопродукти, м'ясні
           Specializată de echipamente şi                              консерви.
           tehnologii pentru industria                               2.Молочна продукція, сири.
           alimentară şi de prelucrare,                               3.Борошномельна та круп'яна
           ediţia a XІХ-a “FOOD                                   продукція.
           TECHNOLOGY”                                       4.Хлібобулочна продукція та
            (XІХ-а Міжнародна                                    5.Кондитерські вироби, цукор,
            спеціалізована виставка                                 мед
            устаткування і технологій для                              6.Риба і морепродукти
            харчової та переробної                                 7.Консервовані продукти,
            промисловості “FOOD                                   соуси, кетчупи, приправи,
            TECHNOLOGY”)                                      прянощі, спеції
                                                        8.Чай, кава, какао
                                                        9.Напівфабрикати,
                                                        заморожена продукція.
                                                        10.Соки, води, алкогольні та
                                                        безалкогольні напої
                                                        11.Сухі сніданки, сухофрукти,
                                                        горіхи
                                                        12.Гастрономія, делікатеси,
                                                        продукти преміум-класу,
                                                        готові блюда
                                                        13. Дитяче та дієтичне
                                                        харчування.
                                       232
Місто проведення   Назва виставкового заходу     Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                   виставкового                      заходу
                             заходу
-“-          Expoziţie Internaţională      -“-          -“-                1.Машини та обладнання для
           Specializată de ambalaje,                                 виробництва тари та упаковки
           materiale, tehnologii şi utilaje                              2. Пакувальні машини
           pentru producerea acestora,                                3. Сировина і напівфабрикати
           ediţia a XVIІ-a “PACKAGING.                                для виробництва тари та
           DEPOT”                                           упаковки
           (XVІ-а Міжнародна                                     4. Пакувальні вироби
           спеціалізована виставка тари                                5. Етикеточна продукція.
           та упаковки, матеріалів і                                 6. Підйомно-транспортне
           обладнання для їх                                     обладнання.
           виробництва “PACKAGING.                                  7.Контрольно-касові машини і
           DEPOT”)                                          вагове обладнання
                                                         8. Склад: Техніка й
                                                         устаткування для складу.
                                                         Складські послуги.
                                                         Прибиральне обладнання.
                                                         Складська нерухомість

-“-          Expoziţie Internaţională      -“-          -“-                Продукти харчування
           Specializată de produse
           alimentare şi materii prime
           pentru producerea acestora,
           ediţia a XІХ-a (XІх-а
           Міжнародна спеціалізована
           виставка продовольчих
           товарів і сировини для їх
           виробництва
           “FOOD & DRINKS”
                                       233
Місто проведення   Назва виставкового заходу      Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                    виставкового                      заходу
                             заходу
-“-                            -“-          -“-                1.Товари народного
            Forumul întreprinderilor mici şi
                                                         споживання
            mijlocii, ediţia a XIІ-a “Forum
                                                         2.Продукти харчування та
            of Small and Medium
                                                         напої
            Enterprisеs”
                                                         3.Технології, обладнання та
           XIІ-й Форум підприємств
                                                         матеріали для галузей
           малого та середнього бізнесу
                                                         економіки
           та сфери послуu для них
                                                         4.Неурядові організації
           “Forum of Small and Medium
                                                         5. Міжнародні програми та
           Enterprisеs”
                                                         проекти підтримки малого та
                                                         середнього бізнесу
                                                         6.Бізнес для бізнесу: послуги
                                                         консалтингові, юридичні,
                                                         аудиторські, фінансові,
                                                         страхові, транспортні,
                                                         рекламні, підготовка кадрів
                                                         7.Рекламно-сувенірна
                                                         продукція
                                                         8.Товариства інвалідів:
                                                         послуги і товари, вироблені
                                                         людьми з обмеженими
                                                         можливостями
                                                         9.Вироби народних майстрів

-“-          Expoziţie Internaţională   вересень          -“-                1.Фармацевтика
           Specializată de echipamente                                 2.Медичне обладнання
           medicale, preparate                                     3.Стоматологія
           farmaceutice şi stomatologie,                                4.Інформаційні технології в
           ediţia a XVIIІ-a                                      медицині
           “MoldMEDIZIN &
           MoldDENT”
           XVІIІ-а Міжнародна
           спеціалізована виставка
           медичного обладнання,
           медикаментів та стоматології
           “MoldMEDIZIN & MoldDENT”
                                    234
Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                 виставкового                      заходу
                          заходу
-“-          Expoziţie Internaţională   -“-          -“-                1.Безпека: громадська,
           Specializată de tehnologii,                              інформаційна, економічна,
           mijloace de protecţie şi                               банків, інкасації, транспортна,
           securitate, ediţia a XІІ-a                              екологічна, радіаційна.
           “SECURITY”                                      2.Інтегровані системи
           (XІІ-а Міжнародна                                   безпеки: оповіщення,
           спеціалізована виставка                                охоронної та пожежної
           технологій, засобів охорони                              сигналізації, обмеження
           та безпеки “SECURITY”)                                доступу, протиугінні,
                                                      пошукові та інсталяційні,
                                                      відеоконтроль.
                                                      3.Засоби: зв'язку, навігації та
                                                      контролю, індивідуального
                                                      захисту, аварійно-рятувальні,
                                                      першої медичної допомоги,
                                                      транспортні спеціальні.
                                                      4.Обладнання:
                                                      криміналістичне,
                                                      протипожежний, біометричне,
                                                      відеоспостереження.
                                                      Детектори автентичності.
                                                      5.Інженерно-технічні
                                                      пристрої: пломбувальні,
                                                      догляду та контролю, захисту
                                                      периметра, пристрої зв'язку
                                                      кабельні та бездротові,
                                                      навігації і радіоконтролю;
                                                      6.Спорядження: спецодяг,
                                                      камуфляж, уніформа.
                                                      7.Послуги: юридичні,
                                                      консультаційні, охоронні,
                                                      детективні.
                                                       8.Страхування в сфері
                                                      безпеки.
                                                      9.Спеціалізована література.
                                        235
Місто проведення    Назва виставкового заходу      Термін проведення   Організатор виставкового заходу  Спеціалізація виставкового
виставкового заходу                     виставкового                      заходу
                              заходу
-“-                             -“-          -“-                1.Меблі для житлових
            Expoziţie Internaţională
                                                          приміщень
            Specializată de mobilă, utilaje,
                                                          2.Офісні меблі
            scule, materiale şi accesorii
                                                          3.Комплектуючі, фурнітура,
            pentru fabricarea mobilei, ediţia
                                                          матеріали для виробництва
            a ІХ-a “FURNITURE”
                                                          меблів, тканини для меблів,
           (ІХ-а Міжнародна
                                                          матраци; дизайн-ательє
           спеціалізована виставка
                                                          4.Інструменти і верстати для
           меблевої продукції,
                                                          виробництва меблів
           устаткування, інструментів,
                                                          5.Програмне забезпечення для
           матеріалів і фурнітури для
                                                          професійного виробництва
           виробництва меблів
                                                          меблів
           “FURNITURE”)

-“-          Expoziţie Internaţională       жовтень        -“-                Реклама.PR-технології
           Specializată de produse şi
           servicii publicitare, tehnologii în
           relaţiile cu publicul, ediţia a
           XIV-a “RECLAMA &
           DESIGN”
            XIV-а Міжнародна
            спеціалізована виставка
            рекламної продукції, PR-
            технологій та послуг
            “RECLAMA & DESIGN”
                                   236

Федеративна Республіка Нігерія


Місто проведення   Назва виставкового заходу   Термін проведення   Організатор виставкового заходу   Спеціалізація
виставкового заходу                 виставкового заходу                    виставкового заходу

Абуджа        Nigeria Oil and Gas 2012    лютий         “CWC Group”             Розвідка, видобуток та
готель Транскорп   Нафта і газ Нігерії 2012               Regent House, Oyster Wharf, 16-18  переробка нафти та газу.
Гілтон                                   Lombard Road, London,SW11 3RB, UK

Абуджа        Power Generation & Steel    березень       “West Africa Exhibitions and    Електроенергетика,
Міжнародний      Production Exhibition and              Conferences”            металургія
конференц-центр    Conference                      - 3 Guildford Road,
           Виробництво електроенергії              Dockland,
           та продукції металургії.               London E6, 5QS.
           Виставка та конференція               - 27, Iwowari Avanue,
                                      Trans Amadi Ind. Layout,
                                      Port Harcourt.
                                      - 15 Joy Estate, (by NUT) off
                                      Umaru Yaradua Expressway,
                                      Lugbe, Abuja.

Лагос         Nigeria Infrastructure 2012  -“-          “CWC Group”             Будівництво, комунальна
готель Еко      Інфраструктура Нігерії 2012             Regent House, Oyster Wharf, 16-18  інфраструктура
                                      Lombard Road, London,SW11 3RB, UK

Абуджа        Water Africa and West Africa  травень        “Ace Events Management”       Водні ресурси, житлове
Міжнародний      Building & Construction               1140 Morrison Drive, Suite 216   будівництво і міський
конференц-центр    Exhibition and Seminars               Ottawa, ON             розвиток
           Водні ресурси Африки та               K2H 8S9
           будівництво в Західній
           Африці 2012