LEVs artikler 1952 2002 by bjF33N

VIEWS: 960 PAGES: 326

									ID   Årstal  Nummer  Side  Titel
8132  1952   1    1   Til den danske offentlighed
8133  1952   1    3   De evnesvages ven
8134  1952   1    5   Udkast til love og vedtægter for "Kellers Minde"
8135  1952   1    7   Barnet der aldrig blev voksent
8136  1952   1    10   Guds smil
8137  1952   1    11   En resolution
8138  1952   1    13   Til et mongolbarns far og mor
8139  1952   2    1   En udstrakt hånd
8140  1952   2    2   Det første landsmøde
8141  1952   2    10   Landsmødets resolution
8142  1952   2    11   Samarbejde endelig indledt!
8143  1952   2    12   Love for "Kellers Minde"
8144  1952   3    1   Forsvar for de åndssvage
8145  1952   3    7   Aldrig give op
8146  1952   3    9   De vundne resultater
8147  1952   3    11   Landsforeningen og ministeren
8148  1952   3    12   Lovgivningen vedrørende de evnesvage
8149  1952   3    13   Til et mongolbarns far og mor
8150  1952   4    1   Mål og midler
8151  1952   4    3   Et besøg på Livø
8152  1952   4    7   Åndssvageforsorgens skolevæsen
8153  1952   4    10   Bør dansk åndssvageforsorg ændres?
8154  1952   4    13   Til et mongolbarns far og mor
8155  1952   5    1   En norsk gæst
8156  1952   5    2   Et brev
8157  1952   5    4   Børn og dukker
8158  1952   5    6   Et besøg i Holland
8159  1952   5    9   Problemet sommerlejr
8160  1952   5    10   Studiekreds
8161  1952   5    11   Et brændende spørgsmål
8162  1952   5    13   Til et mongolbarns far og mor
8163  1952   5    14   Helle og verden
8076  1953   1    1   Uvildigt ankenævn foreslået i folketinget
8077  1953   1    3   Om åndssvaghedens årsagsforhold
8078  1953   1    9   De såkaldte åndssvakes kår i Norge
8079  1953   1    13   Vellykket forældremøde på "Rødbygård"
8080  1953   1    15   Portræt af en uopdragelig
8081  1953   1    16   Vigtig besked til forældre med hjemmeboende evnesvage
8082  1953   1    17   Et forsøg, vi vil gentage
8083  1953   1    20   Til et mongolbarns far og mor
8084  1953   2    2   Landsmødet
8085  1953   2    8   Landsmødet
8086  1953   2    13   Første virksomhed til beskæftigelse af evnesvage
8087  1953   2    14   Love for Kellers Minde
8088  1953   2    17   Skolen på Ingemannsvej
8089  1953   2    21   Kan evnesvaghed forebygges
8090  1953   3    1   Konfirmation på Vodskov
8091  1953   3    2   Skoleproblemer
8092  1953   3    7   Skoleafslutning på Brejning
8093  1953   3    8   Hvad kan forsorgen gøre for de åndssvage?
8094  1953   3    10   "De evnesvage" i radioen
8095  1953  3  12  Børnehaver - fritidshjem
8096  1953  3  14  Undgå standsning af bladet
8097  1953  3  15  Til et mongolbarns far og mor
8098  1953  3  22  Der indgås et kompromis
8099  1953  4  1  Store gaver til "Kellers Minde"
8100  1953  4  2  Hvad kan forsorgen gøre for de voksne patienter?
8101  1953  4  10  Hvordan er loven ved tvangsindlæggelser?
8102  1953  4  11  Evnesvages formue og arv + svar
            Østifternes åndssvageforsorg ansætter specielt uddannet
8103  1953  4  13  børnepsykiater og børnelæge
8104  1953  4  14  "Andersvænges venners generalforsamling og forældremøde
8105  1953  4  15  "Vore børns stemme"
8106  1953  4  16  Forældrekredsens besøg på Ebberødgård
8107  1953  4  17  I sommer og blæst
8108  1953  4  19  Orientering vedrørende evnesvaghedens problemer
8109  1953  5  1  Kellers Minde
8110  1953  5  2  Arbejdsterapien
8111  1953  5  12  Eksternatskolerne - deres muligheder og problemer
            Hvor stort er behovet for børnehaver, skoler oplærings- og
8112  1953  5  16  beskæftigelseshjem?
8113  1953  5  18  Doktordisputats om mongolisme
8114  1953  5  21  Orientering vedr. evnesvaghedens lægelige problemer
8115  1953  6  1  En afsked og en velkomst
8116  1953  6  2  Skal mit barn på anstalt?
8117  1953  6  3  Johan Keller
8118  1953  6  7  Lidt om de spastiske børn
8119  1953  6  10  Så kom Horsens med
8120  1953  6  11  En stor tanke
8121  1953  7  1  Alt på sin rette plads
8122  1953  7  2  Skal mit barn på anstalt?
8123  1953  7  12  Vil gerne være snedker, men bliver aldrig andet end landarbejder
8124  1953  8  1  Forlad os for vor skyld
8125  1953  8  2  Nu hælder året
8126  1953  8  3  Vor nye folder
8127  1953  8  5  Leg og alvor
8128  1953  8  8  En bog der har bud til alle forældre
8129  1953  8  9  Hjælpeskolen
8130  1953  8  10  Orientering vedr. evnesvaghedens lægelige problemer
8131  1953  8  14  Indholdsfortegnelse
8023  1954  1  2  Af et brev til en børnelæge
8024  1954  1  5  Første juletræsfest for hjemmeboende evnesvage
8025  1954  1  7  Forældremøde på Rødbygård
8026  1954  1  9  Peters jul
8027  1954  1  10  Min søns historie
8028  1954  2  17  "Bakkebö"
8029  1954  2  26  Rundbordssamtalen om forsorgens fremtid
8030  1954  2  29  "Min søns historie"
8031  1954  3  33  Landsmødet i Aalborg
8032  1954  3  36  Generalforsamlingen
8033  1954  3  38  Forhandling på Ebberødgård
8034  1954  3  40  Min søns historie
             Hvad gør forsorgen for de evnesvage? Og er denne forsorg
8035  1954  4   49  tidsvarende?
8036  1954  4   55  Dr. Karl König's foredrag d. 23. februar 1954
8037  1954  4   59  Eksternatskolen i Vejle har 5 års jubilæum
8038  1954  4   62  Problemer i forholdet mellem forældre og læge
8039  1954  4   63  Omsorg og forsorg
8040  1954  5   65  Socialministeren nedsætter udvalg
8041  1954  5   68  Har De også et gavebarn?
8042  1954  5   69  Arbejdet i Kolding
8043  1954  5   71  Vore børn
8044  1954  5   73  "Min søns historie"
8045  1954  6   81  Aktuelle forsorgsproblemer
8046  1954  6   84  Evnesvaghedens årsagsforhold
8047  1954  6   89  Dr. Med. Jakob Øster om forholdet mellem læge og forældre
8048  1954  6   91  Vore børn
8049  1954  6   92  "Min søns historie"
8055  1954  9   121  Eksternatbørn i lejrskole
8056  1954  9   126  Sommerlejr for hjemmeboende
8057  1954  9   127  Om intelligens og konstans
8058  1954  9   129  Studiekredse i København
8059  1954  9   130  Glimt fra Finlands forsorg
8060  1954  9   134  Evnesvaghedens dogmer
8061  1954  9   136  Vore børn
8062  1954  9   137  "Min søns historie"
8063  1954  10  145  Kan ordet åndssvag afskaffes?
8064  1954  10  148  Fulltrefferen Bakkebö
8065  1954  10  154  Vore børn
8066  1954  10  156  "Min søns historie"
8067  1954  11  161  Pionerarbejde i Kolding
8068  1954  11  164  Eksternatskolen i Århus fylder 10 år
8069  1954  11  169  Vore børn
8070  1954  11  170  "Min søns historie"
8071  1954  12  177  Den tungeste sorgs hospitaler
8072  1954  12  179  En udnævnelse og et tilbageblik
8073  1954  12  181  Hobbyrummet på Gl. Bakkehus
8074  1954  12  186  Vore børn
8075  1954  12  188  "Min søns historie"
8050  1954  7/8  97  Evnesvaghedens dogmer
8051  1954  7/8  100  Nordiska kongressen för sinnesslövård
8052  1954  7/8  106  Forældredag på Ebberødgård
8053  1954  7/8  107  Vore børn
8054  1954  7/8  108  "Min søns historie"
7978  1955  1   1   De, som blev glemt
7979  1955  1   3   I denne søde juletid
7980  1955  1   9   Til socialministeren
7981  1955  1   14  Generalforsamling i Horsens
7982  1955  2   17  "Et eksperiment"
7983  1955  2   19  Skolen på Ingemannsvej
7984  1955  2   20  Julen på Ebberødgård
7985  1955  2   21  Vore børn
7986  1955  2   23  "Min søns historie"
7987  1955  3  33  Nogle orienterende bemærkninger om dansk sterilisationslovgivning
7988  1955  3  37  Specielt for ikke-regnskabskyndige
7989  1955  3  41  Fastelavnsfest på Karens Minde
7990  1955  3  42  Klubaftenen i februar blev en stor succes
7991  1955  3  43  Atter en børnehave
7992  1955  3  44  En ejendommelig sag
7993  1955  3  45  Der arbejdes for en eksternatskole i Herning
7994  1955  4  49  Svagtbegavede læsehæmmede børn
7995  1955  4  59  Lægen, der ikke kunne kurere paven
7996  1955  4  62  Vore børn
7997  1955  5  66  Sterilisation
7998  1955  5  67  Andersvænge
7999  1955  5  86  Lidt om forsorgen i almindelighed
8000  1955  6  90  Fyrretyve år med de evnesvage
8001  1955  6  95  Internatskolens placering
8002  1955  6  101  "Villa Marjatta"
8003  1955  6  102  Helle og Bo
8004  1955  7  105  Fra spejdertroppen på skolehjemmet i Vodskov
8005  1955  7  112  Ekstemporalspil i Landsforeningen
8006  1955  7  114  Børnehaver og beskæftigelseshjem
8007  1955  7  116  Hvad gør forsorgen for de hjemmeboende?
8008  1955  7  118  Hvad er rytmik?
8009  1955  7  119  Sommerlejr for børn fra Kolding
8010  1955  8  122  Lad os lære hinanden at kende
8011  1955  8  129  Mærkedagen
8012  1955  8  130  Bazar
8013  1955  8  133  Vore børn
8014  1955  9  146  Et besøg hos lillebror
8015  1955  9  148  Forsorgens 100 års jubilæum
8016  1955  9  149  Gl. Bakkehus og Ø.A.'s andre skoler
8017  1955  9  169  Åndssvagelovens revision
8018  1955  9  170  Karens Minde
8019  1955  10  173  Erkendelse
8020  1955  10  174  Årsberetning
8021  1955  10  180  Delegeretmøde og generalforsamling
8022  1955  10  181  Landsmøde i Fredericia
7936  1956  1  1   De stærke og de svage
7937  1956  1  3   Forsorgens 100 års jubilæum
7938  1956  1  10  Julefester
7939  1956  1  14  Så gik der et år
7940  1956  2  17  Hvor tidligt bør evnesvage behandles og undervises?
7941  1956  2  21  Har vi råd til at være skikkelige?
7942  1956  2  27  Ekstemporalspil
7943  1956  3  33  Forsorgen overtager forældrenes børnehave i Kolding
7944  1956  3  34  Børnehaven på Hvidovrevej
7945  1956  3  35  Opdragelse og oplæring af mongolide børn
7946  1956  3  40  Ekstemporalspil
7947  1956  3  41  Historien om et evnesvagt barn
7948  1956  4  50  Erhvervsvejledning
7949  1956  4  59  Historien om et evnesvagt barn
7950  1956  5  65  Fra forskoleklassen på Gamle Bakkehus
7951  1956  5   71  Forstander Erik Floris in memoriam
7952  1956  5   72  Til et mongolbarns moder
7953  1956  5   75  Til et spastisk barns forældre
7956  1956  7   106  Bazar til fordel for feriehjemmet
             Om adgang til sygeforsikring og til invalide- og aldersrente for
7957  1956  7   107  åndssvage, der ikke varigt er undergivet anstaltpleje
7958  1956  8   115  Børnehaven på Hvidovrevej
7959  1956  8   123  Brev til radioen
7960  1956  8   125  Sommerlejr ved Lillebælt
7961  1956  8   126  Vellykket møde i Haderslev
7962  1956  8   129  Fra Århuskredsen
7963  1956  8   130  Små rejseminder
7964  1956  9   134  Basaren
7965  1956  9   135  Nogle principielle betragtninger over arv-milieu problemet
7966  1956  9   141  Spastikerhjemmet "Kildehøj"
7967  1956  10  149  Røde hunde og evnesvaghed
7968  1956  10  152  Kan åndssvakhet forebygges?
7969  1956  10  154  Den engelske landsforening for evnesvage
7970  1956  10  160  Rødbygaardkredsen
7971  1956  10  162  Lokalkredsen for Vejle amt
7972  1956  11  166  Årsberetning
7973  1956  11  174  Generalforsamlingen
7974  1956  11  178  Feriehjemmet
7975  1956  11  179  Små forglemmigejer i Odense
7976  1956  11  180  Ny børnehave i Valdemarsgade, København
7977  1956  11  181  "Tante"-spørgsmålet er stadigt aktuelt
7954  1956  Sær  82  Et læserbrev
7955  1956  Sær  85  Åndssvageanstalten i Ribe
             Består der en uforstående holdning over for de evnesvage og deres
7834  1957  1   1   problemer?
7835  1957  1   5   Sådan kan der hjælpes
7836  1957  1   6   Julegudstjenesten i Jesuskirken
7837  1957  1   7   Julefester
7838  1957  1   8   Julefester Kolding
7839  1957  1   10  Forældremøde i Tønder
7840  1957  1   11  Regnskab for mærkedagen 5. Okt. 1956
7841  1957  1   12  Planer om adskillige nye eksternatskoler for åndssvage
7842  1957  1   13  Udskrivningssager
7843  1957  1   14  Fordeling af illustrerede blade, tøjrester m.m. til vore institutioner
7844  1957  1   15  Hvad gør De med Deres brugte frimærker?
7845  1957  1   16  Biblioteket
7846  1957  2   17  Anker Kirkeby in Memoriam
7847  1957  2   18  Mongolismens gåde i søgelyset
7848  1957  2   24  Husholdningsskoler
7849  1957  2   25  Nu må der ske noget
7850  1957  2   28  Hjælp til de handicappede
7851  1957  2   31  Basarens overskud
7852  1957  2   32  Biblioteket
7853  1957  3   33  Den eksisterende forsorg
7854  1957  3   34  Ud fra anstalten ind i arbejdet
7855  1957  3   36  Lillemosegård
7856  1957  3   37  Hovedbestyrelsesmøde
7857  1957  3  38  Problemer ved åndssvagelovens revision
7858  1957  3  40  Invalider og evnesvaghed
7859  1957  3  42  Lidt om en engelsk anstalt
7860  1957  3  43  Tønder amtskreds
7861  1957  3  48  Biblioteket
7862  1957  4  49  Gudstjeneste for evnesvage
7863  1957  4  52  Lidt om beskæftigelse af børn
7864  1957  4  55  Indvielse af Nørrehusskolen i Viborg
7865  1957  4  56  Nyt fra Karens Minde
7866  1957  4  57  Ny direktrice på Karens Minde
7867  1957  4  58  Århuskredsen overrækker fjernsynsapparat til Kroghsgades skole
7868  1957  4  59  Pottemagerens bånd
7869  1957  4  63  Landsforeningen Evnesvages Vel. Kellers Minde
7870  1957  4  64  Biblioteket
7871  1957  5  65  Politi på skolerne
7872  1957  5  67  Helle - dybt åndssvag - men alligevel
7873  1957  5  69  Til læserne
7874  1957  5  70  Vore børn - og menigmand
7875  1957  5  73  Sol, sommer og sopning
7876  1957  5  74  Smøleri med bevilling til Skives eksternatskole
7877  1957  5  75  Tak for en klubaften
7878  1957  5  76  Forældremøde og generalforsamling på Andersvænge
7879  1957  5  77  Bruger De Deres klaver?
7880  1957  5  78  Boldspil og leg
7881  1957  5  79  Landsforeningen Evnesvages Vel, Kellers Minde.
7882  1957  5  80  Biblioteket
7894  1957  8  105  Hvem betaler for åndssvageforsorgen?
7895  1957  8  106  Hjemme eller på anstalt?
7896  1957  8  107  Forglemmigejer i oktober
7897  1957  8  108  Børn i sommerlejr
7898  1957  8  109  Pastor Tolstrup's tale ved sønnens begravelse
7899  1957  8  112  Kredsen omkring hjemmeboende i Østifternes område
7900  1957  8  113  Væk med de overdrevne forældreambitioner
7901  1957  8  115  Sportspladserne
7902  1957  8  116  Præstø-Sorø amtskreds dannet
7903  1957  8  117  Engelsk tidsskrift om evnesvage
7904  1957  8  118  Barnet, der aldrig bliver voksen
7905  1957  8  119  Landsforeningen Evnesvages Vel. Kellers Minde
7906  1957  8  120  Biblioteket
7907  1957  9  121  Den 4. Oktober sælges Forglemmigejen
7908  1957  9  122  Hus i en dejlig have til børnene i Kolding
7909  1957  9  125  Kan en evnesvag blive spejder?
7910  1957  9  128  Lokalkredsen for Vejle amts sommerlejr
7911  1957  9  129  Et glimt af engelsk forsorg
7912  1957  9  130  Granbohus
7913  1957  9  131  Så begynder rytmikken igen
7914  1957  9  132  Forældredag på Ebberødgård
7915  1957  9  134  Barnet, der aldrig bliver voksent
7916  1957  9  138  Tidsskriftet "Folkevirke" om de evnesvages problemer
7917  1957  9  139  Vil hellere bryde sammen end hjælpes
7918  1957  9  144  Hvad er åndssvaghed og hvad kan der gøres?
7919  1957  9  145  Ny børnehave i et finnehus i Kolding
7920  1957  9   146  Mere om "Kløverarbejdet"
7921  1957  9   148  Forældremøde på Vodskov
7922  1957  9   149  Karens Mindekredsen
7923  1957  9   150  De kom og søgte varme blot i en berøring
7924  1957  10  154  Skolehjemsproblemer
7925  1957  10  164  Et brev fra en ung pige, der i sommer har passet evnesvage børn
7926  1957  10  166  Forældredag og generalforsamling på Karens Minde
7927  1957  10  167  Kredsen for hjemmeboende i Holbæk amt
7928  1957  10  168  Juleindsamling. Generalforsamling
7929  1957  10  171  Lokalkredsen for Vejle amt
7930  1957  10  174  Betænkning fra Åndssvageudvalget
7931  1957  10  175  De glemte
7932  1957  10  176  Landsforeningens årsberetning
7933  1957  10  183  Foreningens landsmøde i Århus
7934  1957  10  185  Overlæge Østers foredrag ved årsmødet
7935  1957  10  192  En gribende oplevelse
7883  1957  6/7  81  Et vagtskifte
7884  1957  6/7  82  En henvendelse til socialministeren
7885  1957  6/7  83  Forsorg og vore børn
7886  1957  6/7  85  12.000 kr., der kan gøres godt for
7887  1957  6/7  86  Møde i Næstved den 4. Maj 1957
7888  1957  6/7  92  Skolen i Laurids Skovsgade Haderslev
7889  1957  6/7  93  Filmforestilling i Toftegårdbio
7890  1957  6/7  98  Oplæring af hjemmeboende børn
7891  1957  6/7  101  Aldrig give op
7892  1957  6/7  103  Næste blad
7893  1957  6/7  104  Biblioteket
7713  1958  1   2   Lovgivning uden tvangsregler?
7714  1958  1   5   Prøv med kærlighedens stærke arm
7715  1958  1   10  Sanatorierne
7716  1958  1   11  Farvel til overlæge Wildenskov
7717  1958  1   12  Fra kredsene
7718  1958  1   13  Fra kredsene
7719  1958  1   14  Fra kredsene. Århuskredsens juletræsfest.
7720  1958  1   15  Fra forsorgen
7721  1958  1   16  Beskæftigelse af asylpatienter
7722  1958  1   19  Tilskud til landsforeningen
7723  1958  1   20  Landsforeningen Evnesvages Vel
7724  1958  2   22  Lidt om debilskolen
7725  1958  2   25  Åndssvaghed og åndssvagforsorg
7726  1958  2   27  Børnehaven i Valdemarsgade
7727  1958  2   32  Fra kredsene
7728  1958  2   33  Fra kredsene
7729  1958  2   34  Fra kredsene
7730  1958  2   35  Møder
7731  1958  2   36  Ansøgning om skattenedsættelse
7732  1958  3   38  Ungdoms- og aftenskoler
7733  1958  3   40  Biblioteket
7734  1958  3   41  Evnesvage børn i normal-børnehave
7735  1958  3   43  Modviljen mod forsorgen
7736  1958  3   44  Det privilegium at være menneske
7737  1958  3   46  Klaver efterlyses
7738  1958  3  47  Fra kredsene
7739  1958  3  48  Fra kredsene
7740  1958  3  49  Fra forsorgen
7741  1958  3  50  Møder
7742  1958  3  51  Hovedbestyrelsesmøde
7743  1958  3  52  Rytmik. "Granbohus"
7744  1958  4  58  Pressen og vore patienter
7745  1958  4  61  En politimands kommentar
7746  1958  4  63  Fra kredsene
7747  1958  4  64  Det lille liv
7748  1958  4  66  Fra kredsene
7749  1958  4  67  Fra kredsene
7750  1958  4  68  Fra læserne
7751  1958  4  69  Fra forsorgen
7752  1958  4  70  Børnene i Goddelau - et flygtningeproblem
7753  1958  5  74  Den medmenneskelige gerning
7754  1958  5  80  Biblioteket
7755  1958  5  81  Behandlingen af børn med Cerebral Parese
7756  1958  5  86  Hjem eller anstalt?
7757  1958  5  87  Fra kredsene
7758  1958  5  89  Fra kredsene
7759  1958  5  90  Fra forsorgen
7760  1958  5  91  Planlagte byggearbejder indenfor den jydsk-fynske forsorg
7761  1958  6  94  Om lussingerne på G. Bakkehus
7762  1958  6  97  3 pædagoger forlader Gl. Bakkehus
7763  1958  6  98  Vores lille Jesper
7764  1958  6  106  Hvad ved vi om mongolbarnet?
7765  1958  6  110  Trist eksempel
7766  1958  6  111  Uvished vedr. Granbohus
7767  1958  6  112  Fra kredsene
7768  1958  6  114  Fra kredsene
7769  1958  6  115  Fra forsorgen
7770  1958  6  116  Planlagte byggearbejder indenfor den jydsk-fynske forsorg
7771  1958  6  119  Jeg behøver ikke at spille for publikum
7772  1958  6  123  Vi går en have
7773  1958  7  126  Evnesvages forældre
7774  1958  7  133  Fra kredsene
7775  1958  7  135  Biblioteket
7776  1958  7  136  Om lussingerne på Gl. Bakkehus
7777  1958  7  137  Besøg i Audebo
7778  1958  7  138  Indvielse af Andersvænges feriehus
7779  1958  7  139  Forglemmigejen
7780  1958  8  141  Offentligt møde. Landsmøde
7781  1958  8  142  Intelligenssnobberi, menneskeværd og pseudo-debilitet
7782  1958  8  149  "Forsorgsskræk" og realiteter
7783  1958  8  154  Først glæde - siden kundskaber
7784  1958  8  156  Indvielse af "Granbohus"
7785  1958  8  157  Fra kredsene
7786  1958  8  158  Fra forsorgen
7787  1958  8  159  Møder: Klubaften. Præstø-Sorø amtskreds. Ebberødgård-kredsen.
7788  1958  9  161  Offentligt møde
7789  1958  9  162  Professor Christian Kellers 100-års dag
7790  1958  9  165  Biblioteket
7791  1958  9  166  "De værgeløse og ulykkelige"
7792  1958  9  168  Brug for brugte klaverer
7793  1958  9  169  Moderne epilepsi-behandling
7794  1958  9  174  Fra kredsene
7795  1958  9  175  Fra kredsene
7796  1958  9  176  Fra kredsene
             Møder: Lokalkredsen for Vejle amt. København, Klubaften. Viborg-
7797  1958  9  177  Thisted amtskreds.
7798  1958  9  178  Eksternatskole-indvielse i Skive
7799  1958  9  179  Præsentation af Svendborg-skolen
7800  1958  9  180  Det skjulte folk
7801  1958  9  181  Driftsregnskab for tiden 1. Sept. 1957 - 31. Aug. 1958
7802  1958  9  183  Fra forsorgen
7803  1958  9  184  Forsinkelsen
7804  1958  10  186  Åndssvageudvalgets betænkning
7805  1958  10  192  Informationsmøder i Ribe
7806  1958  10  193  Fra forsorgen
7807  1958  10  194  Tilbageblik efter 10 års arbejde
7808  1958  10  200  Indvielsen af Granbohus
7809  1958  10  202  Vandretur på Bornholm
7810  1958  10  204  Fra kredsene
7811  1958  10  205  Fra kredsene
7812  1958  10  207  Fra kredsene: Julebazar på Ebberødgård. Besøg i Vodskov.
7813  1958  10  208  Fra kredsene
7814  1958  11  210  En stor skuffelse
7815  1958  11  211  Udvalgsflertallets argumentation
7816  1958  11  214  Forældremøde på Bjerregaard Jerslev skolen
7817  1958  11  215  Et år med støt fremgang
7818  1958  11  221  Foreningens landsmøde i Odense
7819  1958  11  222  Skatteproblemer
7820  1958  11  223  Næste nummer
7821  1958  11  224  Fra kredsene
7822  1958  11  225  Fra kredsene
7823  1958  11  226  Fra kredsene
7824  1958  11  227  Fra kredsene
7825  1958  11  228  Jeg glæder mig i denne tid…
7826  1958  11  233  Aftenskoleundervisning med succes
7827  1958  11  234  Socialministerens tale ved landsmødet
7828  1958  11  241  Julefester. Gudstjeneste
7829  1958  11  242  Fra Helles lille verden
7830  1958  11  246  Bidragsliste
7831  1958  11  247  Åndssvageloven i folketinget
7832  1958  11  249  Den tunge beslutning
7833  1958  11  251  Fra forsorgen
7551  1959  1  2   Folketingets 1. behandling af åndssvageloven
7552  1959  1  32  Forslag til Lov om foreningen for åndssvage
7553  1959  1  36  Fra kredsene
7554  1959  1  38  Fra kredsene
7555  1959  1  39  Fra kredsene: Forældremøde i Tønder. Skatteproblemer
7556  1959  1  40  Landsforeningen Evnesvages Vel for Kellers Minde
7557  1959  2  42  De unges beskæftigelse
7558  1959  2  43  Møde med folketingsudvalget
7559  1959  2  44  Fra forsorgen
7560  1959  2  45  Åndssvageforsorgens styreform
7561  1959  2  49  December-nr. efterlyses
7562  1959  2  50  Diskussion omkring debilskolen
7563  1959  2  51  En kommentar fra Vodskov
7564  1959  2  53  Biografforestillinger i Toftegaards Bio
7565  1959  2  54  Ih, hvor er det morsomt
7566  1959  2  57  Overtagelse af Silkeborg Sanatorium
7567  1959  2  58  Fraktion 2's bemærkninger
7568  1959  2  60  Tak fra overlæge Wad
7569  1959  2  61  Fra kredsene
7570  1959  2  62  Fra kredsene
7571  1959  2  63  Fra kredsene
7572  1959  2  64  Fra kredsene
7573  1959  2  65  Møder
7574  1959  2  66  Hvem kan lægge puslespillet?
7575  1959  2  68  Landsforeningen for Evnesvages Vel, Kellers Minde
7576  1959  3  70  En redegørelse for familieplejen
7577  1959  3  75  Diskussion omkring debilskolen
7578  1959  3  80  Indvielse af Vindbyvold
7579  1959  3  82  Bidragsbestemmelser
7580  1959  3  83  Et engelsk forsøg med succes
7581  1959  3  85  Fra kredsene
7582  1959  3  88  Fra kredsene
7583  1959  3  89  Møder: Vejle amtskreds.
7584  1959  3  90  Ny film. Puslevinderne
7585  1959  3  91  Regnskab for mærkedagen 3. Oktober 1958
7586  1959  3  92  Landsforeningen Evnesvages Vel - Kellers Minde
7587  1959  4  94  Ved Nanna Andersens død
7588  1959  4  95  Debilskolens tilhørsforhold
7589  1959  4  96  Nyt fra "Ebberødgård"
7590  1959  4  97  Een bestyrelse
7591  1959  4  98  Hun giver glemte børn en chance
7592  1959  4  100  Biblioteket
7593  1959  4  102  Ny ferielejr-institution
7594  1959  4  103  En redegørelse for familieplejen
7595  1959  4  108  Forsorgen for voksne åndssvage
7596  1959  4  111  Møde om åndssvagesagen i Norge
7597  1959  4  112  Spørgsmål og svar
7598  1959  4  113  "Tante"-ordningen
7599  1959  4  114  Fra kredsene
7600  1959  4  115  Fra kredsene Holbæk amtskreds. Sommerlejr.
7601  1959  4  116  Møder
7602  1959  5  118  Særlige beskæftigelsesvilkår
7603  1959  5  121  De store piger som legesøstre
7604  1959  5  123  Spørgsmål og svar
7605  1959  5  124  Eksamen uden nerver
7606  1959  5  130  Patienters formue
7607  1959  5  131  Den ændrede lov
7608  1959  5  132  Vi citerer
7609  1959  5  133  Møder: Vejle amtskreds
7610  1959  5  134  Fra kredsene
7611  1959  5  135  Vi har fået en have
7612  1959  5  136  Bladet
7613  1959  6  138  Et uafklaret problem
7614  1959  6  139  Nyt i bladet
7615  1959  6  140  Tante-ordningen
7616  1959  6  141  Beskæftigelsesterapiens betydning
7617  1959  6  148  Det er synd for barnet
7618  1959  6  150  Indvielse i Århus
7619  1959  6  151  Børn i en drømmeverden
7620  1959  6  153  Mere om debilskolen
7621  1959  6  156  Musik skal der til
7622  1959  6  158  Det store behov for forskning
7623  1959  6  159  "Forglemmigejen"
7624  1959  6  160  Nordisk åndssvagekongres
7625  1959  6  161  Samfundets stedbørn - sindssyge børn
7626  1959  6  164  Den nye lov
7627  1959  6  169  Vi citerer
7628  1959  6  170  Børn i en drømmeverden (fra side 152)
7629  1959  6  171  Biblioteket
7630  1959  6  173  Fra forsorgen
7631  1959  6  174  Så bygger vi
7632  1959  6  180  Fra kredsene
7633  1959  6  181  10 års jubilæum i Randers
7634  1959  6  182  Forældremøde på Vodskov
7635  1959  7  186  Velkomst til kongressen
7636  1959  7  187  Den nye chef for åndssvageforsorgen
7637  1959  7  188  Intelligensdefekte børn og deres forældre
7638  1959  7  193  Forglemmigejen
7639  1959  7  194  Børnehaven for evnesvage i Kolding
7640  1959  7  195  Skolemodenhed og undervisning af åndssvage
7641  1959  7  200  På lejrskole
7642  1959  7  202  En "glemt" sygdom?
7643  1959  7  205  Mongolisme og kromosomer
7644  1959  7  209  Vi citerer
7645  1959  7  210  På eksternatskole
7646  1959  7  211  Sommerlejren 1959
7647  1959  7  212  Fra kredsene
7648  1959  7  213  Biblioteket
7649  1959  7  214  Fra kredsene
7650  1959  7  215  Behov for hjemmekonsulenter
7651  1959  8  217  Offentligt møde
7652  1959  8  218  Åndssvagekongressen
7653  1959  8  219  Den 2. Oktober "Forglemmigej-dagen"
7654  1959  8  220  Sindslidelsernes udbredelse
7655  1959  8  224  Med evnesvage på sommerferie
7656  1959  8  226  Behov for en bedre uddannelse
7657  1959  8  229  Biblioteket
7658  1959  8  231  Begravelseshjælp
7659  1959  8  232  I samarbejdets tegn
7660  1959  8  237  Behov for hjemmekonsulenter
7661  1959  8  240  Nordiske gæster på Granbohus
7662 1959   8  241 Når vi mest er mennesker
            Fra kredsene: Lokalkredsenes formænd. Arbejdsudvalg.
7663  1959  8  248 Århuskredsens generalforsamling.
7664  1959  8  250 Frisk luft og sundhed
7665  1959  8  251 Møder
7666  1959  8  252 Båndoptagelser og film
7667  1959  9  253 Offentligt møde
7668  1959  9  254 Et engelsk tidsskrift
7669  1959  9  256 Når vi mest er mennesker
            Hovedbestyrelsens forslag til vedtægter for Landsforeningen
7670 1959   9  258 Evnesvages Vel
            Hovedbestyrelsens forslag til vedtægter for kredsforeninger under
7671  1959  9  261 Landsforeningen Evnesvages Vel
7672  1959  9  263 Møder
7673  1959  9  264 Fra kredsene
7674  1959  9  265 Fra kredsene
7675  1959  9  266 Forsorgsbestyrelsens medlemmer
7676  1959  9  267 Driftsregnskab
7677  1959  10  270 Diskussion på Roskilde Højskole
7678  1959  10  271 En evnesvags egen beretning
7679  1959  10  272 Villa "KAMPEN"
7680  1959  10  276 Tale- og læsevanskeligheder hos åndssvage
7681  1959  10  287 Norsk terapeuts tankevækkende indlæg
7682  1959  10  288 Mongolbørn på hjælpeskole
7683  1959  10  289 Fra kredsene
7684  1959  10  290 Fra kredsene
7685  1959  10  291 Fra kredsene
7686  1959  10  292 Fra kredsene
7687  1959  10  293 Fra kredsene
7688  1959  10  294 Møder
7689  1959  10  295 Biblioteket
7690  1959  10  296 Skoleforedrag i Århus
7691  1959  11  298 Efter den nye lov
7692  1959  11  299 Grethe Heltbergs digt
7693  1959  11  300 Forventninger til den kommende udvikling
7694  1959  11  306 Beskæftigelse op mod jul
7695  1959  11  310 Landsretsdom afviste tvangsforsorg
7696  1959  11  311 Den nye lov: et udgangspunkt
7697  1959  11  320 Dagspressens kommentar til forslaget
7698  1959  11  321 Bogen om Sif
7699  1959  11  322 Nåleøjet
7700  1959  11  327 Den kirkelige betjening
7701  1959  11  329 De tog en opgave op - og hjalp andre
7702  1959  11  346 Forældredag på "Resenlund"
7703  1959  11  347 Livø-internatets fremtid
7704  1959  11  348 Presse-kritik af Bomholt
7705  1959  11  349 Skatteproblemer
7706  1959  11  350 Fra forsorgen
7707  1959  11  351 En misforståelse
7708  1959  11  352 Fra kredsene
7709  1959  11  353 Fra kredsene
7710  1959  11  354 Biblioteket
7711  1959  11  355  Vi Citerer
7712  1959  11  358  Indholdsfortegnelse, årgang 1959
7441  1960  1  2   Bjarne-sagen
7442  1960  1  3   Foreningens landsmøde i København
7443  1960  1  8   Tale- og læsevanskeligheder hos åndssvage
7444  1960  1  17  En tak
7445  1960  1  18  Fra kredsene - lokalkredsenes formænd
7446  1960  1  19  Fra kredsene
7447  1960  1  20  Møder
7448  1960  2  22  Biblioteket
7449  1960  2  23  Bestyrelsesmedlem ønsker direktorat
7450  1960  2  24  Et vellykket eksperiment
7451  1960  2  29  Rapport fra en studierejse
7452  1960  2  36  Fra kredsene
7453  1960  2  37  Fra kredsene
7454  1960  2  38  Fra kredsene
7455  1960  2  40  Fra forsorgen
7456  1960  3  42  Biblioteket
7457  1960  3  43  Foregangsland
7458  1960  3  44  Rapport fra en studierejse
7459  1960  3  51  Helle - ikke som de andre
7460  1960  3  53  Møder
             Fra kredsene: Lokalkredsenes formænd. Arbejdsudvalg. Katten af
7461  1960  3  54  tønden
7462  1960  3  55  Regnskab for mærkedagen 2. Okt. 1959
7463  1960  4  57  Offentligt møde
7464  1960  4  58  Biblioteket
7465  1960  4  59  Forældrevejledning
7466  1960  4  60  Forsorgsproblemer til debat
7467  1960  4  66  Rapport fra en studierejse
7468  1960  4  73  Tilsynsrådene
             Fra kredsene: Lokalkredsenes formænd. Arbejdsudvalg.
7469  1960  4  74  Forældremøde i Tønder.
7470  1960  4  75  Tak for frimærker
7471  1960  4  76  Forældrevejledning
7472  1960  5  77  Offentlige møder København og Århus
7473  1960  5  78  Utålmodighed
7474  1960  5  79  Rapport fra England
7475  1960  5  89  "Ikke som os andre"
7476  1960  5  92  Møder
7477  1960  6  94  "Skidte" idéer
7478  1960  6  95  Eksterne forsorgs-perspektiver
7479  1960  6  97  Vi citerer
7480  1960  6  98  Åndssvage som skotøjsarbejdere - i Holland
7481  1960  6  99  Hvornår kommer Danmark med?
7482  1960  6  100  Beretning fra Ringkøbing Amtskreds
7483  1960  6  101  Paven velsigner forældreforening
7484  1960  6  102  "Evnesvages Vel"
7485  1960  6  103  Fra kredsene: Lokalkredsenes formænd
7486  1960  6  104  Arvebiologisk forskning og evnesvaghed
7487  1960  6  109  Et pædagogisk initiativ - fine resultater
7488  1960  6  113  Tålmodigheden på prøve
7489  1960  6  115  Beskæftigelse af børnene
7490  1960  6  121  Om evnesvækkelse
7491  1960  6  124  Disputats om spastisk lammede
7492  1960  7  126  Forglemmigejdagen
7493  1960  7  127  Tre hovedveje for at skaffe midler
7494  1960  7  132  Vi undervurderer de åndssvage
7495  1960  7  137  Gaver kan fradrages
7496  1960  7  138  Om evnesvækkelse
7497  1960  7  140  Fra kredsene
7498  1960  7  141  Århuskredsen modtager gave på 10.000 kroner
7499  1960  7  142  Møder
7500  1960  7  143  Europæisk Liga dannet
7501  1960  7  144  Vejledning for indsamlere
7502  1960  8  146  Biblioteket
7503  1960  8  147  Ønskelig forebyggelse
7504  1960  8  148  Planlægning på trods af utålmodighed
7505  1960  8  152  Statsministeren om Evnesvages Vel
7506  1960  8  153  Cell Barnes Hospital
7507  1960  8  156  Spørgsmål, svar og kommentar
7508  1960  8  158  Åndssvaghed og sindslidelser
7509  1960  8  160  Behovet for værkstedspladser
7510  1960  8  162  Fra kredsene
7511  1960  8  163  Fra kredsene: F. O. E. om Ebberødgård
7512  1960  8  164  Møder: F. o. E. Forældrekredsen om Ebberødgård
7513  1960  9  165  Offentligt møde
7514  1960  9  166  Frygt eller tillid
7515  1960  9  167  To henvendelser til sundhedsstyrelsen
7516  1960  9  168  Billetrabat til Silkeborg
7517  1960  9  170  Cell Barnes Hospital
7518  1960  9  172  Musikglæde på "Marjatta"
7519  1960  9  174  Intelligensdefekter og socialhjælp
7520  1960  9  182  Gamle sanatorier en dårlig løsning
7521  1960  9  183  Bazar og lodseddelsalg i Århus
7522  1960  9  184  Generalforsamling i Ribe
7523  1960  10  186  Biblioteket
7524  1960  10  187  Uheldig udtalelse
7525  1960  10  188  Kommentar til en betænkning
7526  1960  10  193  Åndssvaghed og sindslidelser
7527  1960  10  196  En mors indsats
7528  1960  10  197  En tak
7529  1960  10  198  Båndoptagelser og Film
7530  1960  10  199  Fra læserne
7531  1960  10  200  Fra læserne
7532  1960  10  201  Fra kredsene
7533  1960  10  202  Fra kredsene
7534  1960  10  203  Fra kredsene
7535  1960  10  204  Fra kredsene
7536  1960  10  205  Fra kredsene
7537  1960  10  206  Driftsregnskab
7538  1960  10  208  Uheldig udtalelse (fortsat fra side 187)
7539  1960  11  210  Biblioteket
7540  1960  11  211  Om "Sarkofager"
7541  1960  11  212  Et godt arbejdsår
7542  1960  11  217  Glimt fra en studierejse
7543  1960  11  219  Indvielsesfest på "Klintholm"
7544  1960  11  220  Undervisning og beskæftigelse af evnesvage
7545  1960  11  224  Gaver til Århus-kredsen
7546  1960  11  225  Tidligere modsætninger på retur
7547  1960  11  226  Møder
7548  1960  11  227  Fra kredsene
7549  1960  11  228  Bidragsliste 1. September 1959 til 31. August 1960
7550  1960  11  231  Gudstjeneste i København
7318  1961  1  2   Biblioteket
7319  1961  1  3   Meninger efterlyses
7320  1961  1  4   Undervisning og beskæftigelse af evnesvage
7321  1961  1  10  Åndssvaghed og sindslidelser
7322  1961  1  12  Møder
7323  1961  1  13  Fra kredsene
7324  1961  1  14  Fra kredsene
7325  1961  1  15  Fra kredsene
7326  1961  1  16  Vi citerer: "Funktionærbladet" skriver
7327  1961  2  18  Biblioteket
7328  1961  2  19  Møder
7329  1961  2  20  Oplæring og beskæftigelse
7330  1961  2  23  Meget mere end en skole
7331  1961  2  25  Arbejdet på Granbohus
7332  1961  2  27  Forældreproblemer og forældrevejledning
7333  1961  2  29  Åndssvaghed og sindslidelser
7334  1961  2  31  Om sterilisation
7335  1961  2  32  Båndoptagelser og film
7336  1961  3  34  Granbohus
7337  1961  3  35  Repræsentantskabsmødet 26. februar 1961
7338  1961  3  37  Nødråd fra forsorgscenter I
7339  1961  3  38  Forslag til uddannelsesreform
7340  1961  3  46  Tidsskriftet Psykisk utviklingshæmning
7341  1961  3  47  Fra læserne
7342  1961  3  48  Møder: Klubaften-København.
7343  1961  4  50  Tilsynsrådene
7344  1961  4  51  Ny bog om evnesvage børns problemer
7345  1961  4  53  Eksternatskolen i Rønne i gang
7346  1961  4  54  Interessant dokumentarfilm
7347  1961  4  55  Hvorfor skete det?
7348  1961  4  56  Indvielse af eksternatskole i Silkeborg
7349  1961  4  57  Sindslidendes Vel
7350  1961  4  59  Den pædagogiske forsknings betydning
7351  1961  4  61  Fra forsorgen
7352  1961  4  62  Husmoderferie. Kennedy om forskningsopgaver. Redaktionelt.
7353  1961  4  63  Fra kredsene: Lokalkredsenes formænd. Feriehjemmet i Aistrup.
7354  1961  4  64  Biblioteket
7355  1961  5  66  Lægernes viden
7356  1961  5  67  Fond til forskning af åndssvaghed
7357  1961  5  71  Den pædagogiske forsknings betydning
7358  1961  5  75  Folkeskolens specialundervisning
7359  1961  5  77  Fra læserne
7360  1961  5  79  Fra læserne: Forkert opfattet.
7361  1961  5  80  Regnskab for mærkedagen den 1. September 1960
7362  1961  6  82  Nej til forebyggelse
7363  1961  6  83  Hvad vil vi opnå med vort arbejde
7364  1961  6  90  Indvielse af Ajstruplund
7365  1961  6  92  Uheldig lov?
7366  1961  6  93  De åndssvage - set med præstens øjne
7367  1961  6  95  Debat på "Andersvænge"
7368  1961  6  96  Fra forsorgen
7369  1961  6  97  Forebyggelse af visse former for åndssvaghed
7370  1961  6  101  Fra forsorgen
7371  1961  6  102  Fra kredsene
7372  1961  6  103  Fra kredsene: Gevinster
7373  1961  6  104  Biblioteket
7374  1961  7  105  Forglemmigejdagen 1961
7375  1961  7  106  Den odiøse klang

7376 1961   7  107 Fremtrædende personligheders varme støtte til "Forglemmigej-dagen"
           Den første europæiske kongres om åndssvaghed arrangeret af DEN
7377 1961   7  114 EUROPÆISKE LIGA
           Fremtrædende personligheders varme støtte til "Forglemmigej-dagen
7378  1961  7  116 (fortsat fra side 113)
7379  1961  7  118 I pagt med kristen tradition. Staten gør meget, men…
7380  1961  7  120 Forsorgs-centrenes ledere
7381  1961  7  121 Tilsynsrådene
7382  1961  7  122 Den Europæiske Liga
7383  1961  7  123 Århuskredsen
7384  1961  7  124 Vejledning for indsamlere
7385  1961  8  126 Lommepenge og arbejdsducører
7386  1961  8  127 Bazar
7387  1961  8  128 Fritidshjems-arbejdets betydning
7388  1961  8  132 Arbejdsglæde - livsglæde!
7389  1961  8  134 Set med præstens øjne
7390  1961  8  136 Feriehjem på Sjælland
7391  1961  8  137 Med hjertet fuldt af glæder og oplevelser
7392  1961  8  138 Ingen medicin kurerer mongolisme
7393  1961  8  140 Resultatet af dansk behandlingsforsøg
7394  1961  8  141 Replikker fra en radio-reportage
7395  1961  8  144 Mørkt punkt
7396  1961  8  146 Efterlysning. Fra kredsene. Fyns Stifts Kreds
7397  1961  8  147 Fra kredsene: Kredsen om hjemmeboende
7398  1961  8  148 Biblioteket
7399  1961  9  149 Offentligt møde
7400  1961  9  150 Den nye skole
7401  1961  9  151 Ny film
7402  1961  9  152 Et forsøg med hjemmevejledning
7403  1961  9  153 Hvad hjemmevejlederen har som opgave
7404  1961  9  155 Imbecile børn
7405  1961  9  161 Musik som børnenes hobby
7406  1961  9  165 Fra kredsene
7407  1961  9  166 Foredrag og generalforsamling på Karens Minde
7408  1961  9  167 Vi gentager
7409  1961  9  168  Fra læserne
7410  1961  9  169  Driftsregnskab
7411  1961  9  172  Biblioteket
7412  1961  10  174  Tilsynsværgens problem
7413  1961  10  175  Årsberetning
7414  1961  10  184  Imbecile børn, II
7415  1961  10  188  USA-undersøgelse
7416  1961  10  189  Forebyggelse af visse former for åndssvaghed
7417  1961  10  192  "Vand i hovedet" ikke længere håbløs tilstand
7418  1961  10  193  Fra kredsene
7419  1961  10  194  Fra kredsene
7420  1961  10  195  Fra kredsene: Vodskov generalforsamling
7421  1961  10  196  Biblioteket
7422  1961  11  198  Til sundhedsstyrelsen
7423  1961  11  199  Koldingfjord husholdningsskole
7424  1961  11  200  De seneste års kongresser
7425  1961  11  202  En frugtbar udvikling
7426  1961  11  210  Mere om Phenylketornuri
7427  1961  11  211  Kongressen i London
7428  1961  11  214  "La deres liv bli regnet med"
7429  1961  11  215  Julekort
7430  1961  11  216  Repræsentantskabsmødet
7431  1961  11  217  Juletid - Juleglæde
7432  1961  11  218  Om leg og legetøj
7433  1961  11  226  Erindringsliste - Legetøj, Hobby, Musikinstrumenter
7434  1961  11  228  Fra kredsene
7435  1961  11  229  Kontorlukning
7436  1961  11  230  Børneparkering i Silkeborg
7437  1961  11  231  Møder: Julefest-Århus. Julefest-København
7438  1961  11  234  Indholdsfortegnelse, årgang 1961
7439  1961  11  235  Fra London-kongressen
7440  1961  11  236  Biblioteket
7208  1962  1  2   Velkommen
7209  1962  1  3   Det psykostiske barn
7210  1962  1  10  De sindssyge børn
7211  1962  1  15  "De ensamma" af Karen Junker
7212  1962  1  16  Hjerterum - husrum
7213  1962  1  17  Kongressen i London
7214  1962  1  20  Biblioteket
7215  1962  1  21  Åndssvageforsorgens centralnævn
7216  1962  1  23  Viborg-Thisted generalforsamling
7217  1962  1  24  Møder
7218  1962  2  26  Forskning
7219  1962  2  27  Fondet til forskning af åndssvaghed
7220  1962  2  29  35 skoler
7221  1962  2  30  Social tryghed det centrale
7222  1962  2  37  Studierejse
7223  1962  2  38  Forebyggelse af visse former for åndssvaghed
7224  1962  2  39  Nye retningslinier for forsorgsarbejdet for hjemmeboende
7225  1962  2  40  Planer og ventelister
7226  1962  2  41  Pigekostskole. Julegudstjenesten
7227  1962  2  42  "Er alumnerne på anstalten inddraget under åndssvageforsorg?"
            Fra kredsene: Lokalkredsenes formænd, Løgumgårdkredsen -
7228  1962  2  43  generalforsamling
7229  1962  2  44  Biblioteket
7230  1962  3  46  Lønvilkår
7231  1962  3  47  Et forsøg med imbecile børn
7232  1962  3  49  Beskæftigelsesskole i Århus
7233  1962  3  50  Hvor fremmedfrygten nedbrydes
7234  1962  3  53  Plejepersonalets lønmæssige bund-placering
7235  1962  3  56  Nattevagt hos Helle
7236  1962  3  59  Ferielejren "Aistruplund"
7237  1962  3  60  Sterilisationsproblemer
7238  1962  4  62  Phenylketonuri
7239  1962  4  63  Spejderarbejde med debile
7240  1962  4  69  Til medarbejdere ved særforsorgsinstitutioner
7241  1962  4  70  Læserbrev
7242  1962  4  75  Feriehjemmet "Gudmindruplyng"
7243  1962  4  76  Møder
7244  1962  5  78  Forskning
7245  1962  5  79  "Åndssvag", "Evnesvag" eller hvad?
7246  1962  5  81  Leg med blyant og farver
7247  1962  5  89  Lidt nyt fra center IX
7248  1962  5  90  Åndssvageforsorgen i fremtiden
7249  1962  5  106  Kirkelig betjening ved Andersvænge
7250  1962  5  107  Karens Minde
7251  1962  5  108  Regnskab for mærkedagen 1961
7252  1962  6  110  Betalingsregler
7253  1962  6  112  Film og båndoptagelser
7254  1962  6  113  Åndssvageforsorgen i fremtiden
7255  1962  6  120  En vej til bedre forståelse
7256  1962  6  122  Ribecentrets byggeplaner
7257  1962  6  127  Fra kredsene
7258  1962  6  128  Gudmindruplyng. Mange penge…
7259  1962  7  130  En bitter lære
7260  1962  7  131  Et byggefond
7261  1962  7  134  Socialministeriet meddeler
7262  1962  7  135  Husk Forglemmigej-dagen
7263  1962  7  137  Nyt Guldborgsund-initiativ
7264  1962  7  139  Sprogø
7265  1962  7  140  Forældre-problemer til debat
7266  1962  7  144  Til socialministeren
7267  1962  7  145  Indtryk fra "Ajstruplund"
7268  1962  7  148  De psykotiske børn
7269  1962  7  152  Gudrunsminde Lyng
7270  1962  7  153  Psykologisk testning
7271  1962  7  158  Tilbage til samfundet
7272  1962  7  159  Fra kredsene
7273  1962  7  160  En henstilling til regering og folketing
7274  1962  8  162  Forebyggelse
7275  1962  8  163  De handicappede og samfundet
7276  1962  8  176  Møder
7277  1962  8  177  Tosse Marie - en barndomserindring
7278  1962  8  183  Psykologisk testning
7279  1962  8  186  Barnet, der ikke kendte til svig
7280  1962  8  188  Biblioteket
7281  1962  9  190  Til diskussion
7282  1962  9  191  Tilsynsrådenes arbejde
7283  1962  9  194  "De ensamma"
7284  1962  9  200  Arbejdsvilkår, som burde undersøges
7285  1962  9  203  Fra kredsene
7286  1962  9  204  Boserupskovlejren
7287  1962  9  205  Offentligt møde
7288  1962  9  206  "Fyrregården"

7289 1962   9  207 Møder: F. o. E. Generalforsamling. Klubaften. Præstø-Sorø amtskreds

7290  1962  9  208  Offentligt møde. F. o. E. Mortensaftenspil, Familietur til "Fyrregården"
7291  1962  10  210  Unødvendig uro
7292  1962  10  211  Den internationale liga
7293  1962  10  216  Debat
7294  1962  10  219  Debat
7295  1962  10  221  Debat
7296  1962  10  224  Debat
7297  1962  10  227  Debat
7298  1962  10  228  Aistruplund
7299  1962  10  229  Arbejds-optræning af åndssvage i Tyskland
7300  1962  10  232  "De ensamma"
7301  1962  10  237  Fra kredsene
7302  1962  10  238  Fra kredsene
7303  1962  10  239  Fra kredsene: Fyns Stiftskreds
7304  1962  10  240  Uudnyttet
7305  1962  10  241  Driftsregnskab
7306  1962  10  244  Biblioteket
7307  1962  11  246  Grotesk
7308  1962  11  247  Formandsskifte
7309  1962  11  248  Årsberetning
7310  1962  11  254  Det åndssvage barns prognose
7311  1962  11  258  Debat
7312  1962  11  262  Debat
7313  1962  11  265  Debat
7314  1962  11  268  Den rige ensomhed
7315  1962  11  274  Fra kredsene
7316  1962  11  275  Fra kredsene: Vejle Amtskreds
7317  1962  11  276  Tak
7089  1963  1  2   Intet under
7090  1963  1  3   Møder
7091  1963  1  4   Nye bøger
7092  1963  1  10  Det evnesvage barn i hjemmet
7093  1963  1  23  Giv forsorgen redskaberne
7094  1963  1  27  Forældrekredsen om hjemmeboende evnesvage
7095  1963  1  29  Fra kredsene
7096  1963  1  30  Fra kredsene
7097  1963  1  31  Fra kredsene
7098  1963  1  32  Forskningsfondet
7099  1963  2  34  Syltetid
7100  1963  2  35  Brev fra en mor
7101  1963  2  36  Debat
7102  1963  2  38  Debat
7103  1963  2  39  Debat
7104  1963  2  40  Debat
7105  1963  2  45  På sporet
7106  1963  2  46  Det evnesvage barn i hjemmet
7107  1963  2  55  Møder
7108  1963  2  57  Intet liv er meningsløst
7109  1963  3  62  Konfrontation
7110  1963  3  63  De åndssvage og samfundet
7111  1963  3  74  Brev fra overlæge Jørgen Lenstrup
7112  1963  3  78  Resultater og forventninger
7113  1963  3  93  Arbejdet tilfredsstiller enhver - også den åndssvage
7114  1963  3  99  Fra kredsene
7115  1963  4  102  Studehandel
7116  1963  4  103  Til socialministeren
7117  1963  4  105  Et eksperiment
7118  1963  4  109  Kommende kongresser
7119  1963  4  110  En tak
7120  1963  4  111  "Fyrregaarden"
7121  1963  4  113  Vedr. børnehjælpsdagen. To bøger. Lodseddel
7122  1963  4  115  Vejle amtskreds. Et læserbrev
7123  1963  4  116  Biblioteket
7124  1963  5  118  Brejning
7125  1963  5  119  En gevinst
7126  1963  5  120  Nye bøger
7127  1963  5  123  En mors fortælling
7128  1963  5  127  Forebyggelse af åndssvaghed
7129  1963  5  130  Debat
7130  1963  5  137  Terapi eller opbevaring
7131  1963  5  142  Ny ungdomsklub
7132  1963  5  144  Massive tåbeligheder
7133  1963  6  146  Afstumpethed
7134  1963  6  147  Værgemål for de værgeløse?
7135  1963  6  150  Åndssvageskolens mål og midler
7136  1963  6  153  Lærer Henning Lindberg, Brejning
7137  1963  6  156  Undervisningsleder Niels Albertsen
7138  1963  6  159  Ingen føler ansvar
7139  1963  6  160  Regnskab for mærkedagen 1962
7140  1963  7  162  Vodskov-fallit
7141  1963  7  163  Politisk pop
7142  1963  7  164  Kongres i Bryssel
7143  1963  7  165  Samfundets og landsforeningens opgaver
7144  1963  7  181  Høreundersøgelser af åndssvage børn
7145  1963  7  183  Campingplads "Forglemmigej"
7146  1963  7  184  Debat
7147  1963  7  187  Amerikansk initiativ
7148  1963  7  189  Værge-reglerne
7149  1963  7  190  Debat
7150  1963  8  194  Konsekvenserne
7151  1963  8  195  Kongressen
7152  1963  8  196  Landsforeningen Evnesvages Vel
7153  1963  8  197  Behandling af tilpasningsvanskelige skolebørn
7154  1963  8  204  Debat
7155  1963  8  207  N. E. Bank-Mikkelsen
7156  1963  8  210  "Ruth"
7157  1963  8  211  Høreundersøgelse af åndssvage børn
7158  1963  8  213  Værge-reglerne
7159  1963  8  214  Gæst hos Oslos Støttelag
7160  1963  8  215  Beboeraktion
7161  1963  8  216  Debat
7162  1963  8  219  Adfærdstræning - mål og midler
7163  1963  8  224  Pressen skrev
7164  1963  8  225  Pressen skrev
7165  1963  8  233  En ny uddannelse, der giver indhold
7166  1963  8  240  F. o. E.
7167  1963  8  241  Store eller små institutioner?
7168  1963  8  248  Møder
7169  1963  8  249  Højskole-eksperiment med åndssvage
7170  1963  8  256  Havnen rundt
7171  1963  9  258  Biblioteket
7172  1963  9  259  Marjatta
7173  1963  9  261  Ti års pædagogisk arbejde på Marjatta
7174  1963  9  289  3000 truer med deres opsigelse
7175  1963  9  290  Sommerlejre
7176  1963  9  291  Udstilling af formingsarbejder. Julekort.
7177  1963  9  292  Forældrekredsen om Karens Minde, Klubaftn
7178  1963  10  294  Værge-ordning
7179  1963  10  295  Kollektiv bebyggelse
7180  1963  10  296  Afskediget efter debat-indlæg
7181  1963  10  297  Uro om Vodskov
7182  1963  10  298  En TV-reportage kommenteret i dagspressen
7183  1963  10  300  Brejning, Værkstedsskoler
7184  1963  10  301  Debat
7185  1963  10  303  Møder
7186  1963  10  304  Fra kredsene
7187  1963  10  305  Fra kredsene: F. o. E.
7188  1963  10  306  Driftskregnskab for tiden 1. Sept. 1962 - 31. Aug. 1963
7189  1963  10  307  Status pr. 31. August 1963
7190  1963  11  310  Kennedy
7191  1963  11  311  Et resultatrigt arbejdsår
7192  1963  11  317  2 pølser m. brød en hverdagsskildring
7193  1963  11  320  Månetroppen
7194  1963  11  321  Forskning m.h.t. forebyggelse og behandling
7195  1963  11  332  Slutning
7196  1963  11  339  En svømmetime vi vil mindes
7197  1963  11  341  Diskriminering. Film og båndoptagelser
7198  1963  11  342  Debat
7199  1963  11  344  Fra kredsene
7200  1963  11  345  Fra kredsene
7201  1963  11  346  Fra kredsene
7202  1963  11  347  Fra kredsene
7203  1963  11  348  Karens Minde - Forældremøde
7204  1963  11  350  Nye bøger
7205  1963  11  352  Repræsentantskabsmødet
7206  1963  11  353  Marjatta-bazaren
7207  1963  11  356  Biblioteket
6967  1964  1  2   Alabama
6968  1964  1  3   Esther Tuxen død
6969  1964  1  4   Indvielse af Vejlsøhus
6970  1964  1  5   Uansvarlig agitation imod institutionsanbringelse
6971  1964  1  8   Tysklands-tur med Brejning-patienter
6972  1964  1  9   Plejemor H. Buch
6973  1964  1  12  Debat
6974  1964  1  13  Forgæves villa-jagt
6975  1964  1  14  Ribe-Tønderkredsen
6976  1964  1  15  Præstø-Sorø amtskreds
6977  1964  1  16  Møder
6978  1964  2  18  Konflikt-trussel
6979  1964  2  19  4 år under den nye åndssvageforsorg
6980  1964  2  26  Sådan går dagen
6981  1964  2  30  Møder
6982  1964  2  31  Fra kredsene
6983  1964  2  32  Biblioteket
6984  1964  3  36  Oversigt over fremskridt og behov
6985  1964  3  41  Fornuften sejrede
6986  1964  3  42  Debat
6987  1964  3  47  Åndssvages ægteskab og sterilisation
6988  1964  3  55  Forkælelse i skolen
6989  1964  3  56  Fremskridt for pensionats-tanken
6990  1964  3  57  Udlænger med hobbyrum og værksteder
6991  1964  3  58  Bedre kontakt
6992  1964  3  59  Mirakel-kur? Villakøb. Møder: Klubaften - København. Vejlekredsen
6993  1964  3  60  Oprettelse af Randerskreds
6994  1964  3  61  Fastelavnsfest på Karens Minde
6995  1964  3  62  Manglende nattesøvn
6996  1964  3  63  Indvielse i Køge
6997  1964  3  64  Biblioteket
6998  1964  4  66  NU har alle chancen
6999  1964  4  67  Det første mødre-kursus
7000  1964  4  70  Debat
7001  1964  4  71  Debat
7002  1964  4  74  Lillemosegård-forsøgets resultater
7003  1964  4  80  Debat
7004  1964  4  84  Overinspektør Karl Grunewald
7005  1964  4  86  Erfaringer med en ungdomsklub
7006  1964  4  88  Vores Jesper
7007  1964  4  94  Kontingentet. Konfirmation.
7008  1964  4  95  Fra kredsene
7009  1964  4  96  Biblioteket
7010  1964  5  98  Arbejdsvilkår
7011  1964  5  99  En undersøgelse
7012  1964  5  100  Erhvervsundersøgelse
7013  1964  5  112  Private plejeanbringelser
7014  1964  5  113  Hvad kan jeg gøre for mit barn?
7015  1964  5  114  Debat
7016  1964  5  123  Hvad føler forældrene?
7017  1964  5  124  Ebberødgård-børnene
7018  1964  5  125  Værdifuld bog
7019  1964  5  126  Fra kredsene: Lokalkredsenes formænd
7020  1964  5  127  Social brevkasse
7021  1964  5  128  Biblioteket
7022  1964  6  130  Camping "Forglemmigej"
7023  1964  6  131  F. o. E., Fremskridt på Fyn, Indvielser
7024  1964  6  132  Hvad kan jeg gøre for mit barn?
7025  1964  6  139  Debat
7026  1964  6  140  Social brevkasse
7027  1964  6  141  Behov for efterundersøgelse
7028  1964  6  143  Fru J. Sletterhage, død den 3. April 1964
7029  1964  6  144  Regnskab for mærkedagen 1963
7030  1964  7  146  Hjælp de evnesvage
7031  1964  7  147  Et million-projekt tager form
7032  1964  7  149  International kongres om legetøj for handicappede børn
7033  1964  7  150  Debat
7034  1964  7  153  Rapport fra samtalekredsen
7035  1964  7  154  Ferieophold i Norge. Ny børnehave
7036  1964  7  155  Voksen-pædagogik i åndssvageforsorgen
7037  1964  7  165  Indvielse på Aistruplund
7038  1964  7  166  En tak
7039  1964  7  167  Medau succes
7040  1964  7  168  Ny skole
7041  1964  8  170  Tilpasning
7042  1964  8  171  Det vigtigste er en plan for fremtiden
7043  1964  8  172  Plejeanbringelse af åndssvage børn
7044  1964  8  182  Åndssvage arbejdskammerater
7045  1964  8  184  International organisation stiftet i København
7046  1964  9  186  Tilsynsrådene
7047  1964  9  187  Forslag til uddannelsesreform
7048  1964  9  200  Vi og vore
7049  1964  9  202  Vi og vore
7050  1964  9  203  Vi og vore
7051  1964  9  204  Vi og vore
7052  1964  9  205  Offentligt møde. Repræsentantskabsmøde
7053  1964  9  206  Åndssvage arbejdskammerater
             Møder: Klubaften-København. Generalforsamling-København.
7054  1964  9  215  Århuskredsen. F. o. E. Generalforsamling
7055  1964  9  216  Biblioteket
7062  1964  10  0   Driftsregnskab
7056  1964  10  218  Sterilisation
7057  1964  10  219  Stiftelsen Ebberødgård sommerlejr
7058  1964  10  220  Sterilisationsudvalgets argumentation
7059  1964  10  224  Social-psykiatrisk vurdering af sterilisationsproblemet
7060  1964  10  231  En kommentar
7061  1964  10  232  Offentlig møde. Repræsentantskabsmøde
7063  1964  10  234  Montage-skolerne
7064  1964  10  235  Efterundersøgelse af steriliserede
7065  1964  10  237  Sterilisations-betænkningen anmeldt af forsorgsmedarbejder
7066  1964  10  246  Fra kredsene - Lokalkredsenes formænd
7067  1964  10  247  Film og båndoptagelser
7068  1964  10  248  Biblioteket
7069  1964  11  250  Samarbejde
7070  1964  11  251  Plejeafdelingerne
7071  1964  11  252  Milepæl i forsorgens historie
7072  1964  11  254  Debat
7073  1964  11  258  Debat
7074  1964  11  260  Klub i Aalborg
7075  1964  11  261  Det går støt fremad
7076  1964  11  269  Forskning og mirakelkure
7077  1964  11  270  Engelholdt vandt
7078  1964  11  272  Vi og vore
7079  1964  11  276  Vi og vore
7080  1964  11  277  Ægteskab og børn
7081  1964  11  278  Social brevkasse
7082  1964  11  279  N. E. Bank Mikkelsen
7083  1964  11  285  Erhvervsplacering gennem evneundersøgelse
7084  1964  11  290  Festaften for at rejse aflastningshjem
7085  1964  11  291  F. o. F.
7086  1964  11  292  Århus: Foredrag. København: Juletræsfest.
7087  1964  11  293  Feriehjemmet Fyrregården
7088  1964  11  294  Indholdsfortegnelse, årgang 1964
6787  1965  1  2   På blindspor
6788  1965  1  3   Diskrimination
6789  1965  1  4   Sterilisationsproblemet og de åndssvage
6790  1965  1  8   Et svar
6791  1965  1  11  En tak
6792  1965  1  12  Debat
6793  1965  1  15  Debat
6794  1965  1  23  Fra læserne
6795  1965  1  24  Møder
6796  1965  1  25  Fagbevægelsen og de åndssvage
6797  1965  1  32  Svigtende samarbejde
6798  1965  1  33  Karens Minde-kredsen
6799  1965  1  34  Nye bøger
6800  1965  1  36  Kredsforeningernes beretninger for 1963/64
6801  1965  1  38  Præstø-Sorø amtskreds, Stege
6802  1965  1  40  Viborg-Thisted kreds
6803  1965  1  42  Fyns Stifts kreds
6804  1965  1  43  Ebberødgård-kreds
6805  1965  1  44  Hjørring kreds
6806  1965  1  45  Ribe-Tønder kreds
6807  1965  1  46  Randers kredsen
6808  1965  1  47  Marjatta
6809  1965  2  50  Plejetilladelse
6810  1965  2  51  Mødet i Studenterforeningen
6811  1965  2  52  Mere om sterilisation
6812  1965  2  54  Presions-faren ringere end tidligere
6813  1965  2  55  Vitamin-overdocering
6814  1965  2  56  Eksternatskolens stempel
6815  1965  2  58  Rationalisering, samarbejdsudvalg - eller nedfrysning af idéer?
6816  1965  2  59  Holbæk Husholdningsskole
6817  1965  2  60  Debat
6818  1965  2  63  Alderdomshjem
6819  1965  2  64  Behandling af hjemmeboende åndssvage
6820  1965  2  70  En forfejlet kritik
6821  1965  2  72  Samarbejdets fødselsveer
6822  1965  2  74  Sigrid Undset-skolen
6823  1965  2  75  Mongolbarnet og samfundet
6824  1965  2  81  Et hul i lovgivningen?
6825  1965  2  85  Fra kredsene
6826  1965  2  86  Præstø-Sorø amt, Generalforsamling
6827  1965  2  87  Juletræsfest i Estvad
6828  1965  2  88  Møder
6829  1965  3  90  De sløve i forsorgen
6830  1965  3  91  TV-reportage
6831  1965  3  92  Om socialiseringsvanskeligheder
6832  1965  3  104  Det frugtbare samarbejde
6833  1965  3  107  Oplærings-problemer i åndssvageforsorgen
6834  1965  3  112  Guds smil
6835  1965  3  114  Debat
6836  1965  3  116  Debat
6837  1965  3  117  Debat
6838  1965  3  118  Debat
6839  1965  3  120  Oplærings-problemer
6840  1965  3  121  Behov for åbenhed og samarbejde
6841  1965  3  122  Åndssvageforsorg - Spastikerforsorg
6842  1965  3  126  Debat
6843  1965  3  131  Møder
6844  1965  3  132  Ebberødgård
6845  1965  3  133  Fra kredsene, Lokalkredsenes formænd
6846  1965  3  134  Fastelavnsfest, København.
6847  1965  3  135  Film og båndoptagelser
6848  1965  3  136  Biblioteket
6849  1965  4  138  En henstilling
6850  1965  4  139  En beretning om fremskridt
6851  1965  4  147  Skandaløse pladsforhold
6852  1965  4  151  Møder
6853  1965  4  152  Nye bøger
6854  1965  4  153  Nye bøger
6855  1965  4  155  Indlæg fra en MOR
6856  1965  4  156  Forsorgens svar
6857  1965  4  157  Kongres-beretning
6858  1965  4  158  Pensionats-indvielse i København
6859  1965  4  160  Ajstruplund, Århuskredsen
6860  1965  5  162  Mongoldrab?
6861  1965  5  163  Åndssvages behandling - set fra psykologens side
6862  1965  5  166  Debat
6863  1965  5  168  Debat
6864  1965  5  170  Debat
6865  1965  5  171  Møder
6866  1965  5  172  Befolkningens mening
6867  1965  5  175  Fra kredsene
6868  1965  5  176  Ungdomsklubben i København. Off. Møde København
6869  1965  6  178  God sommer
6870  1965  6  179  Arv og milieu - og respekt for mennesket
6871  1965  6  186  Vi og vore
6872  1965  6  187  Vi og vore
6873  1965  6  188  Institutionernes overbelægning
6874  1965  6  189  Arveproblemer
6875  1965  6  191  Nye bøger
6876  1965  6  192  Fra kredsene: Lokalkredsenes formænd
6877  1965  6  193  Forældrekredsen om Ebberødgård
6878  1965  6  194  Børnehjælpsdagen 1965
6879  1965  6  195  Samtalekredse
6880  1965  6  196  Biblioteket
6881  1965  7  198  Sex-kriminalitet
6882  1965  7  199  Nedskåret nybygningsprogram
6883  1965  7  200  Forglem-mig-ej-dagen vor ærefulde pligt
6884  1965  7  201  De vældige opgaver. Spare-katastrofen
6885  1965  7  202  Hånd i hånd med løste opgaver
6886  1965  7  203  Under erhvervelse og/eller projektering.
6887  1965  7  204  Utrolig forstplletjed
6888  1965  7  205  BT. Må skaffes
6889  1965  7  206  "Operation pensionat"
6890  1965  7  207  Gymnastikundervisningen
6891  1965  7  208  Kriminelle under åndssvageforsorgen
6892  1965  7  211  Spørgsmål til socialministeren
6893  1965  7  212  Ikke åndssvages anbringelse under forsorg
6894  1965  7  213  Hjem i Rødvig
6895  1965  7  214  Vi og vore
6896  1965  7  216  Udendørs aktivitet
6897  1965  7  218  Dagliglivet på interne institutioner
6898  1965  7  227  Grupperapporter
6899  1965  7  231  Lokalkredsenes formænd
6900  1965  7  232  Biblioteket
6901  1965  8  234  Aktivitet
6902  1965  8  235  Skal åndssvagebetegnelsen omsider forlades?
6903  1965  8  237  Retten til ægteskab
6904  1965  8  239  De evnesvage
6905  1965  8  240  Børn og seksualforbrydelser
6906  1965  8  249  Beskæftigelse og "arbejdshold"
6907  1965  8  251  Et forsøg med mongolide børn
6908  1965  8  253  Lokalkredsenes formænd
6909  1965  8  254  Vejle amtskreds
6910  1965  8  255  Landsforeningen Evnesvages Vel
6911  1965  8  256  Film og båndoptagelser
6912  1965  9  258  Et nyt samle-begreb
6913  1965  9  259  OBS! OBS! OBS!
6914  1965  9  260  Børn og seksualforbrydelser
6915  1965  9  265  Endnu nogle skridt frem
6916  1965  9  267  Sagt og skrevet
6917  1965  9  268  Sagt og skrevet
6918  1965  9  269  Psykologisk testning af åndssvage
6919  1965  9  272  Kennedy-hjemmet på vej
6920  1965  9  273  Sædelighedsforbrydelser
6921  1965  9  274  Vi og vore
6922  1965  9  276  Behov for støtte-organisation?
6923  1965  9  280  Nej til "psykisk udviklingshæmmet"
6924  1965  9  281  Sanse-træning af intelligenshæmmede
6925  1965  9  285  Modnes til at klare sig i samfundet
6926  1965  9  288  Skole-eksperimenter
6927  1965  9  289  Forskningscenter i Herning
             Møder: København, Klubaften. Vejle, Generalforsamling. Karens
             Minde, Generalforsamling. Holbæk, Generalforsamling. F. O. E.
6928  1965  9  290  Foredrag. København, Offentligt møde.
6929  1965  9  291  Forældrekredsen for Aalborg Amt
6930  1965  9  292  Biblioteket
6931  1965  10  293  Evnesvages Vel
6932  1965  10  295  Årsberetningen
6933  1965  10  300  Møder
6934  1965  10  301  Regnskab

6935  1965  10  315  En gave. Basar på Ebberødgård. Julemarked. Kongres. Nye lokaler.
6936  1965  10  316  Biblioteket
6937  1965  11  318  Livs-oplevelse
6938  1965  11  319  Landsforeningens årsmøde
6939  1965  11  321  Kredsforeningernes arbejde
6940  1965  11  325  Kredsforeningernes arbejde
6941  1965  11  326  Kredsforeningernes arbejde
6942  1965  11  327  Kredsforeningernes arbejde
6943  1965  11  329  Hjørring kreds
6944  1965  11  330  Karens Minde
6945  1965  11  331  Kredsen om hjemmeboende center II
6946  1965  11  333  Præstø-Sorø kreds
6947  1965  11  335  Aalborg kreds
6948  1965  11  336  Århus kreds
6949  1965  11  338  Sønderborg kreds
6950  1965  11  339  Horsens kreds
6951  1965  11  340  1200 "forviste" medborgere
6952  1965  11  343  Sagt og skrevet
6953  1965  11  344  Børnehavens arbejde
6954  1965  11  349  Ny personale-skole
6955  1965  11  350  Debat
6956  1965  11  351  Debat
6957  1965  11  352  Debat
6958  1965  11  353  Debat
6959  1965  11  355  Studenten
6960  1965  11  364  Julegudstjeneste
6961  1965  11  365  Baronesse Lise Gyldenkrone
6962  1965  11  366  Værkstedsbeskæftigelse og oplæring
6963  1965  11  375  Fra kredsene
6964  1965  11  376  Kredsen om hjemmeboende
6965  1965  11  377  Vejle Amtskreds. Ebberødgård.
6966  1965  11  378  Københavns juletræsfest. Københavns klubaftner. Vejle Amtskreds
6587  1966  1  2   "Social" politik
6588  1966  1  3   Uforståeligt, Rationalisering, F. o. E.
6589  1966  1  4   Der er lang vej igen
6590  1966  1  7   1/4 million kroner til forskning
6591  1966  1  8   Sagt og skrevet
6592  1966  1  9   Sagt og skrevet
6593  1966  1  10  2000 pensionatpladser
6594  1966  1  11  Værkstedsbeskæftigelse og oplæring
6595  1966  1  20  Baronesse Lise Gyldenkrone in memoriam
6596  1966  1  21  Materiel-forsøg på eksternat-skole
6597  1966  1  22  Møder
6598  1966  1  23  Spejderne i Århus
6599  1966  1  24  Biblioteket
6600  1966  2  26  Desillusion
6601  1966  2  27  Kontoret. Nyt pensionat. Ny eksternatskole
6602  1966  2  28  Tilpasning til arbejdsmarkedet
6603  1966  2  30  Dimissionshøjtidelighed på Lillemosegaard
6604  1966  2  34  Sagt og skrevet
6605  1966  2  35  Sagt og skrevet
6606  1966  2  36  De svagt begavedes kriminalitet
6607  1966  2  44  Vi og vore
6608  1966  2  46  Børnehospitalet i Vangede
6609  1966  2  48  Kontakt-møder på Lillemosegaard
6610  1966  2  49  Studierejse til Sovjetunionen
6611  1966  2  50  Mens planerne bremses
6612  1966  2  52  Fra læser til læser
6613  1966  2  53  Fra læser til læser
6614  1966  2  54  Drømmeringen
6615  1966  2  57  Debat
6616  1966  2  58  Brev fra en omsorgs-elev
6617  1966  2  59  Forsorgschefens kommentar
6618  1966  2  60  Besøgt
6619  1966  2  62  Film og båndoptagelser
6620  1966  2  63  Lokalkredsenes formænd
6621  1966  2  64  Biblioteket
6622  1966  3  66  De venter endnu
6623  1966  3  67  Til Folketinget
6624  1966  3  68  Status for åndssvageforsorgen
6625  1966  3  81  En asocial politik går for vidt
6626  1966  3  82  Socialministerens kommentar
6627  1966  3  83  Skærer i hjertet
6628  1966  3  85  Radikal ungdom protesterer
6629  1966  3  86  De stærke og de svage
6630  1966  3  87  Åndssvageforsorgen ikke spurgt
6631  1966  3  88  Er intet helligt?
6632  1966  3  89  Motion og udendørs beskæftigelse
6633  1966  3  92  Uheldigt med statsforsorg uden konkurrence?
6634  1966  3  95  Erfaringer fra en børnehave
6635  1966  3  106  Debat
6636  1966  3  108  Hjemmevejledning for børn og forældre
6637  1966  3  110  Børn på venteliste
6638  1966  3  111  Fra kredsene
6639  1966  3  112  Møder
6640  1966  4  114  Valgrets-fratagelse?
6641  1966  4  115  En dejlig søndag
6642  1966  4  116  Hjemmevejledning for børn og forældre
6643  1966  4  123  Ny forældrekreds
6644  1966  4  124  Fra læser til læser
6645  1966  4  126  Socialpolitisk debat
6646  1966  4  128  Burde åndssvage berøves valgretten?
6647  1966  4  132  Brev fra en gammel plejer
6648  1966  4  134  Lokalkredsenes formænd
6649  1966  4  135  F. o. E., Ålborg, Fastelavn på Ribelund
6650  1966  4  136  Lorry festen
6651  1966  5  138  Fire affærer
6652  1966  5  139  Tabte generationer
6653  1966  5  141  Værgemål for de værgeløse?
6654  1966  5  147  Vist var han en tyveknægt
6655  1966  5  151  Forholdene på "Ribelund"
6656  1966  5  153  Båndoptagelser
6657  1966  5  154  Socialpolitisk debat
6658  1966  5  156  Lokalkredsenes formænd
6659  1966  5  157  Forældrekredsen for Aalborg Amt
6660  1966  5  158  Forældrekredsen om Ebberødgård
6661  1966  5  159  Fra læser til læser
6662  1966  5  160  Biblioteket
6663  1966  6  163  Ægteskabs-forberedelse fremfor ægteskabs-forbud
6664  1966  6  176  Debat
6665  1966  6  179  God uddannelse, stort ansvar - dårlig løn
6666  1966  6  181  Gymnastik- og svømmeundervisningen
6667  1966  6  182  De svagest udvikledes tilstand og muligheder
6668  1966  6  192  Litteraturhenvisninger
6669  1966  6  193  Legeværelse, legetøj og beskæftigelse
6670  1966  6  196  Hvor er vi dygtige
6671  1966  6  198  Dronningebesøg
6672  1966  6  199  Fra læser til læser
6673  1966  6  200  Konfirmation på Lillemosegård
6674  1966  6  201  Sagt og skrevet
6675  1966  6  202  Ny undersøgelse
6676  1966  6  203  Politiundersøgelse
6677  1966  6  204  En festlig Aalborg-aften
6678  1966  7  206  Kun papir-tigre
6679  1966  7  207  Møder
6680  1966  7  208  Centralisering af forældrekredsenes arbejde
6681  1966  7  213  A propos et foredragsmanuskript
6682  1966  7  216  En velorganiseret kontakt-ordning
6683  1966  7  220  Behov for værger
6684  1966  7  221  Forældrekredsens kommentar
6685  1966  7  222  Evnesvages familielykke
6686  1966  7  223  "Aktuelt" skriver
6687  1966  7  224  Tilsynsværgen
6688  1966  7  225  Kredsforeningernes formænd
6689  1966  7  226  2000 åndssvage mangler en værge
6690  1966  7  227  Forsorgscentrets initiativ
6691  1966  7  228  Vi og vore
6692  1966  7  229  Vi og vore
6693  1966  7  230  Vi og vore
6694  1966  7  231  Rationaliseret velfærd
6695  1966  7  236  Om ligeberettigelse for åndssvage
6696  1966  7  239  Sagt og skrevet
6697  1966  7  240  Sagt og skrevet
6698  1966  7  241  Sagt og skrevet
6699  1966  7  242  Debat
6700  1966  7  245  Debat
6701  1966  7  246  Debat
6702  1966  7  248  Film og båndoptagelser. Kirkekoncert
6703  1966  7  249  Ny Sovjet-rejse
6704  1966  7  250  Baronesse Lise Gyldenkrones mindelegat
6705  1966  7  251  Tilsynsrådene
6706  1966  7  252  Biblioteket
6707  1966  8  254  Værgeproblemer
6708  1966  8  255  En skelsættende begivenhed
6709  1966  8  259  Vær dig selv bekendt
6710  1966  8  262  Debat
6711  1966  8  264  Det nye, dynamiske syn på åndssvaghed
6712  1966  8  272  Forsorgsstyrelsen
6713  1966  8  273  Vi og vore
6714  1966  8  274  Ligeberettigelse for de hæmmede
6715  1966  8  276  Fælles skade - fælles trøst
6716  1966  8  277  Tilsynsrådene
6717  1966  8  278  MIKE og dukken
6718  1966  8  281  Aflastningshjem for voksne
6719  1966  8  282  Kredsforeningernes formænd
6720  1966  8  283  Møder
6721  1966  8  284  Biblioteket
6722  1966  9  286  Initiativ efterlyses
6723  1966  9  288  Sagt af andre
6724  1966  9  290  Svensk forslag til lov om psykisk udviklingshæmmede
6725  1966  9  298  De indespærredes frigørelse
6726  1966  9  299  Fordømmelse af sparepolitikken
6727  1966  9  300  Ansættelse af juridisk konsulent
6728  1966  9  301  Forfejlet velfærd?,,
6729  1966  9  306  Social brevkasse
6730  1966  9  307  Kredsforeningernes formænd
6731  1966  9  308  Forældrekredsen om Ebberødgaard
6732  1966  9  309  Kredsen om hjemmeboende evnesvage, København
6733  1966  9  310  Evnesvages Vel. Møder: Klubaften-København. Århus. F. o. E.
6734  1966  9  312  Biblioteket
6735  1966  10  313  Repræsentantskabsmødet
6736  1966  10  314  Tilsynsrådene
6737  1966  10  315  Andre mener
6738  1966  10  316  Affærerne
6739  1966  10  318  Norsk-dansk udvekslingsrejse
6740  1966  10  320  Erfaringer med det svagest udviklede
6741  1966  10  329  Nu er det snart jul igen
6742  1966  10  330  Fra læser til læser
6743  1966  10  331  Klagesager og deres baggrund
6744  1966  10  337  Facts om mongolide
6745 1966   10  338 Kredsforeningernes formænd
6746 1966   10  339 F. o. E. - Tur til Rødby
            Møder: København, Klubaften. København, Off. Møde. København,
6747  1966  10  340 Juletræsfest. Karens Minde, Julefester
6748  1966  11  342 Nye nedskæringer
6749  1966  11  343 Landsforeningens årsberetning
6750  1966  11  344 Gaver
6751  1966  11  345 Mærkedag og mærkedagsindtægt
6752  1966  11  346 Men hvad bruger landsforeningen sine indtægter til?
6753  1966  11  347 Samarbejde med Statens Åndssvageforsorg
6754  1966  11  348 "Operation pensionat" må gennemføres
6755  1966  11  349 Landsforeningens byggearbejder indtil dato:
6756  1966  11  351 Igangværende anskaffelser
6757  1966  11  352 Medlemskab og omorganisation
6758  1966  11  353 Rationalisering af samarbejdet i kredsforeningerne
6759  1966  11  354 Gymnastik- og svømmeundervisningen
6760  1966  11  355 Ligeberettigelse - indlæringsrace - at leve i nuet
6761  1966  11  357 Plejerske øvede vold
6762  1966  11  358 Den internationale liga
6763  1966  11  359 "Den elektroniske" truer åndssvageforsorgen
6764  1966  11  361 Kennedy-instituttet
6765  1966  11  362 Rapport fra studierejse til England
6766  1966  11  379 Når ægteskab forbydes
6767  1966  11  382 Forsøger ny linje
6768  1966  11  383 Værgemål og værgens opgaver
6769  1966  11  387 Beretninger fra kredsforeningerne
6770  1966  11  391 Kredsen om Karens Minde
6771  1966  11  393 Forældrekredsen om hjemmeboende under Center II
6772  1966  11  394 Forældrekredsen om Ebberødgaard
6773  1966  11  395 Horsens kredsen
6774  1966  11  396 Vi og vore
6775  1966  11  398 Vejle kredsen
6776  1966  11  399 Sønderborg kredsen
6777  1966  11  400 Aalborg kredsen
6778  1966  11  402 Hjørring kredsen
6779  1966  11  403 Guldborgsund kredsen
6780  1966  11  404 Fyns kredsen
6781  1966  11  405 Præstø-Sorø kredsen
6782  1966  11  406 Viborg-Thisted kredsen
6783  1966  11  407 Ringkjøbing kredsen
6784  1966  11  408 Aarhus kredsen
6785  1966  11  411 Randers kredsen
6786  1966  11  412 Møder
6386  1967  1  1  Godt nytår
6387  1967  1  2  Helsidefoto af 6-årig mongolpige
6388  1967  1  3  Repræsentantskabsmødet
6389  1967  1  4  Debat
6390  1967  1  7  Debat
6391  1967  1  9  Debat
6392  1967  1  12 Debat
6393  1967  1  14 Hvorfor skal de være ensomhedens fanger
6394  1967  1  17 - og lægens vurdering
6395  1967  1  18  Brev fra Bodil Koch
6396  1967  1  19  Penge til spændende forskning
6397  1967  1  20  Andre mener
6398  1967  1  21  De må ikke gifte sig
6399  1967  1  24  Studie-stipendier
6400  1967  1  25  Initiativet taget
6401  1967  1  26  Fra kredsene
6402  1967  1  27  Fra kredsene
6403  1967  1  28  Møder
6404  1967  1  29  Kredsforeningernes formænd
6405  1967  1  30  Biblioteket
6406  1967  1  32  Film og båndoptagelser
6407  1967  1  33  Tilsynsrådene
6408  1967  1  34  Driftsregnskab
6409  1967  1  36  Status
6410  1967  1  38  Status
6411  1967  1  40  DKIs nye sygehus
6412  1967  2  1  Redaktørens kommentar
6413  1967  2  3  Landsforeningens kommentar til sterilisations-forslaget
6414  1967  2  6  Debat
6415  1967  2  15  Kriminaliteten hos åndssvage undersøges
6416  1967  2  16  Den sjofle skærm
6417  1967  2  19  Nordiska förbundet
6418  1967  2  20  Vorherres egen underholdningsbranche
6419  1967  2  26  Møder
6420  1967  2  27  Hverdag med det åndssvage barn
6421  1967  2  34  Fra læserne
6422  1967  2  35  Fra kredsene
6423  1967  2  36  Fra kredsene
6424  1967  2  37  Fra kredsene

6425  1967  2  38  Fra kredsene: Kredsen om hjemmeboendes beskæftigelse, Slagelse.
6426  1967  2  39  Biblioteket
6427  1967  2  40  Biblioteket
6428  1967  2  41  Vi og vore
6429  1967  2  42  Vi og vore
6430  1967  2  43  Vi og vore
6431  1967  3  1  Redaktørens kommentar
6432  1967  3  3  Forsorgsudøvelsen og den åndssvages seksualitet
6433  1967  3  10  Skal vi acceptere eller lukke øjnene?
6434  1967  3  14  Den åndssvages ret til selv at bestemme
6435  1967  3  19  Møder
6436  1967  3  20  En helt urimelig lovgivning
6437  1967  3  22  Væk med ægteskabslovens § 10
6438  1967  3  24  "Bør" intelligenshandicappede have et seksualliv?
6439  1967  3  26  En udstilling alle bør se
6440  1967  3  28  Gaveboden på landsforeningens adresse
6441  1967  3  30  Udsyn over dansk åndssvageforsorg
6442  1967  3  39  Dobbelt børnetilskud til handicappedes forældre
6443  1967  3  42  Forsorgscenter i Næstved
6444  1967  3  43  Første centerkreds en realitet
6445  1967  3  44  Andre mener
6446  1967  3  46  Fra læserne
6447  1967  3  47  Fra kredsene
6448  1967  3  48  Fra kredsene
6449  1967  3  49  Fra kredsene
6450  1967  3  50  Biblioteket
6451  1967  3  51  Bibliotektet
6452  1967  3  52  Efterlysning
6453  1967  4  1  Redaktørens kommentar
6454  1967  4  3  Det går fremad - men ikke hurtigt nok
6455  1967  4  13  Film om behandling af åndssvage børn
6456  1967  4  14  Musisk skole - hvad er det?
6457  1967  4  22  Åndssvageforsorgens "porno"-debat
6458  1967  4  24  Indvielsen af landsforeningens gavebod
6459  1967  4  25  Tilsynsrådenes funktion
6460  1967  4  27  Omsorgs-stillinger blokeret
6461  1967  4  29  Campingpladsen "Forglemmigej"
6462  1967  4  30  Den enkle og ægte trang
6463  1967  4  31  Møder
6464  1967  4  32  Præst nægter at konfirmere
6465  1967  4  33  Fra læserne
6466  1967  4  34  Fra kredsene
6467  1967  4  35  Fra kredsene
6468  1967  4  37  Fra kredsene
            Fra kredsene. Klubaften - København. HUSK landsforeningens
6469  1967  4  38  gavebod.
6470  1967  4  39  Faglitteratur, tidsskrifter etc.
6471  1967  4  40  Kredsforeningens formænd
6472  1967  5  1  Redaktørens kommentar
6473  1967  5  3  Nordisk kongres
6474  1967  5  4  Landsforeningen før, nu og i fremtiden
6475  1967  5  8  Uro om uddannelsen
6476  1967  5  9  Folketingets ordførere om åndssvageforsorgens udbygning
6477  1967  5  20  Pensionatet i Ringe
6478  1967  5  22  Om virkelighed og utopi i dansk åndssvageforsorg
6479  1967  5  30  Porno, sex og moral
6480  1967  5  38  Forventninger - og realiteter
6481  1967  5  41  Hvorfor er det så svært?
6482  1967  5  42  Lærestol i oligofreniforskning
6483  1967  5  43  En inspirerende TV-reportage
6484  1967  5  44  Andre mener
6485  1967  5  45  Andre mener
6486  1967  5  47  Møder: Foredrag og diskussioner
6487  1967  5  48  Den åndssvages søskende
6488  1967  5  52  Fra læserne
6489  1967  5  53  Musikalsk virksomhed og musikterapi
6490  1967  5  54  Fra kredsene
6491  1967  5  55  Fra kredsene
6492  1967  5  56  Tilsynsrådene
6493  1967  6  1  Redaktørens kommentar
6494  1967  6  2  Større forståelse for de evnesvages arbejder
6495  1967  6  3  Forglem-mig-ej-dagen 1967
6496  1967  6  9  Kennedy-instituttet indviet
6497  1967  6  11  En mors beretning om sorg og glæde
6498  1967  6  14  Forsorgs-tilbageholdelse og ægteskab
6499  1967  6  16  Erfaringer fra høreundersøgelsen
6500  1967  6  21  Resultater fra høreundersøgelsen
6501  1967  6  25  Erfaringer med weekend børnehave
6502  1967  6  27  En forældre-kommentar
6503  1967  6  29  Fra læserne
6504  1967  6  31  Spørgsmål til socialministeren
6505  1967  6  34  Fra kredsene
6506  1967  6  35  Fra kredsene
6507  1967  6  36  Film og båndoptagelser

6508  1967  7  1  Landsforeningen arrangerer udstilling af varer fremstillet af evnesvage
6509  1967  7  2  Neurose-symptomer, behandling og seksual-debat
6510  1967  7  7  Vore værksteder er kommet for at blive
6511  1967  7  9  Hvor børn fandt sig til rette - et pionerarbejde
6512  1967  7  11  Fri os for samlebånds-robotter
6513  1967  7  15  En realistisk forældre-holdning
6514  1967  7  18  Øster Mølle - atter en grøn skole indviet½
6515  1967  7  20  Straffen for at være anderledes
6516  1967  7  24  Forældreorientering
6517  1967  7  25  Dagpleje-gruppe - initiativ til efterfølgelse
6518  1967  7  26  Andre mener - en dundertale
6519  1967  7  27  Fra kredsene
6520  1967  7  28  Fra kredsene
6521  1967  7  29  Tilsynsrådene
6522  1967  7  31  Kredsforeningernes formænd
6523  1967  8  1  Hvor langt rækker forældre-myndigheden?
6524  1967  8  3  Det nye fynske forsøgscenter
6525  1967  8  5  Peters lille verden
            Nogle betragtninger over seksuelle forhold for psykisk
6526  1967  8  8  udviklingshæmmede
6527  1967  8  23  Erstatnings-ansvar og forsikrings-behov
6528  1967  8  25  Forældreorientering
6529  1967  8  27  Fra "Skibstedposten" - elevavis fra Skibstedskolen
6530  1967  8  28  Har psykiaterne svigtet?
6531  1967  8  29  Superrellipsen brugt i symbol
6532  1967  8  30  Fritids- og aftenundervisning
6533  1967  8  31  Elektronisk databehandling som hjælpemiddel
6534  1967  8  38  Fra kredsene
6535  1967  8  39  Fra kredsene
6536  1967  8  40  Cirkusrevyen 1967 på Karens Minde
6537  1967  9  1  Rapport fra kongressen i Stockholm
6538  1967  9  5  Repræsentantskabsmødet 1967
6539  1967  9  7  Portræt af Iben
6540  1967  9  9  Det åndssvage barn og dets fremtid
6541  1967  9  20  Hubert H. Humphrey og Vicky
6542  1967  9  25  En udstilling med succes
6543  1967  9  28  Sterilisationslovens gennemførelse i Folketinget
6544  1967  9  40  Man tog et barn ved hånden
6545  1967  9  44  Fra kredsene
6546  1967  9  45  Fra kredsene
6547  1967  9  46  Fra kredsene
6548  1967  9  47  Tilsynsrådene
6549  1967  9  48  Faglitteratur, tidsskrifter etc.
6550  1967  10  1  Fortrinsret til lejligheder
6551  1967  10  3  Irene fra nul til …
6552  1967  10  8  Forskning og fremskridt
6553  1967  10  19  Alverdens (gode?) undskyldninger
6554  1967  10  20  Engelske landsbysamfund for intelligens-handicappede
6555  1967  10  24  Et ideelt ferie- og aflastningshjem
6556  1967  10  26  Centerkreds I
6557  1967  10  27  Fra kredsene
6558  1967  10  28  Fra kredsene
6559  1967  10  29  Møder: Forældredag på Ebberødgård, Off. Møde, København.
6560  1967  10  30  Tilsynsrådene
6561  1967  10  31  Biblioteket:
6562  1967  10  32  Film og båndoptagelser
6563  1967  11  3  Et godt arbejdsår for landsforeningen
6564  1967  11  5  Aandssvageforsorgens tandpleje kritiseres
6565  1967  11  7  For umenneskeligt
6566  1967  11  9  Umenneskelig behandling af aandssvage
6567  1967  11  11  Samfundet svigter de åndssvage
6568  1967  11  13  Handelsmanden
6569  1967  11  15  Hverdagen med mit åndssvage barn
6570  1967  11  20  Fra læserne
6571  1967  11  21  Erfaringer fra en 2-kønnet institution
6572  1967  11  25  Fortsat overbelægning og tragiske ventelister
6573  1967  11  27  Ni kvinder blev ansat som fabriksarbejdere
6574  1967  11  29  Lærer at læse gennem leg
6575  1967  11  31  Et initiativ i Center V
6576  1967  11  35  Hæderspris for indsats til fordel for evnesvage
6577  1967  11  36  Det mener jeg
6578  1967  11  37  Rosemary F. Dybwads internationale prisuddeling
6579  1967  11  39  Baronesse Lise Gyldenkrones mindelegat
6580  1967  11  42  Fra kredsene
6581  1967  11  43  Fra kredsene
6582  1967  11  44  Fra kredsene
6583  1967  11  45  Fra kredsene
6584  1967  11  46  Fra kredsene
6585  1967  11  47  Kredsforeningernes formænd
6586  1967  11  48  Møder
6195  1968  1  1  I hver barnesjæl på jord

6196  1968  1  4  Oplysning, mere oplysning eller hvad en skattebillet også kan bruges til
6197  1968  1  7  Uheldigt med dom til forsorg?
6198  1968  1  9  Kontakt mellem forældre og forsorg
6199  1968  1  12  Tilbud om prævention
6200  1968  1  15  De internationale organisationer i udvikling
6201  1968  1  25  Plejeren - sygehjælper eller pædagog
6202  1968  1  32  Fra læserne
6203  1968  1  34  Digt af El Forman
6204  1968  1  35  Fra kredsene
6205  1968  1  37  Møder
6206  1968  1  38  Regnskab
6207  1968  2  1  Hvad mener læserne?
6208  1968  2  2  Tandbehandling af åndssvage
6209  1968  2  10  Om at "være i midten"
6210  1968  2  14  Festaften i Lorry
6211  1968  2  15  Akutte indlæggelser på en åndssvageinstitution
6212  1968  2  22  Udsalg
6213  1968  2  23  Forsorgens popularisering
6214  1968  2  24  Ikke som de andre
6215  1968  2  26  Fra læserne
6216  1968  2  28  Fra læserne
6217  1968  2  29  Fra kredsene
6218  1968  2  30  Fra kredsene
6219  1968  2  31  Møder
6220  1968  2  32  Film og båndoptagelser
6221  1968  3  1  Forsorg og offentlighed
6222  1968  3  9  Pressens betydning for fremskridtet
6223  1968  3  16  Tanker om en afrevet knap
6224  1968  3  18  En appel fra forældre til blinde børn
6225  1968  3  21  En vue over forsorgens udvikling og problemer
6226  1968  3  36  Hvad skal der blive af Hanne?
6227  1968  3  40  Spørgsmål til overvejelse
6228  1968  3  41  Fra læserne
6229  1968  3  42  Fra læserne
6230  1968  3  43  Fra læserne
6231  1968  3  44  Fra læserne. Almune
6232  1968  3  45  Fra kredsene
6233  1968  3  47  Fastelavnsfest
6234  1968  3  48  Centerkreds I København
6235  1968  4  1  Redaktørens kommentar
6236  1968  4  3  Holdningen over for afvigere
6237  1968  4  5  Endnu på forsøgsstadiet - mere industri
6238  1968  4  10  Fastelavnsfesten
6239  1968  4  11  2 skitser om solskinsøjeblikke
6240  1968  4  14  Danske erfaringer med forskning inden for åndssvageforsorgen
6241  1968  4  29  1+1=ægteskab
6242  1968  4  30  Hvad tænker hun på?
6243  1968  4  32  Samarbejde og klima på arbejdspladsen
6244  1968  4  39  Hvad med fremtiden for vort dårlige barn?
6245  1968  4  43  Andre mener
6246  1968  4  45  Fra læserne
6247  1968  4  46  Fra læserne
6248  1968  4  47  Et godt tilbud til kredsene
6249  1968  4  48  Fra kredsene
6250  1968  4  49  Fra kredsene
6251  1968  4  51  Fra kredsene
6252  1968  4  52  Møder
6253  1968  4  53  Møder
6254  1968  4  55  Kredsforeningens formænd
6255  1968  4  56  Film og båndoptagelser
6256  1968  5  1  Problemer omkring de gamle åndssvage
6257  1968  5  11  Flere og flere "gemte" sager
6258  1968  5  13  Om at "Spise sukker med ske"
6259  1968  5  15  Evnesvagekollegium i Løgstør
6260  1968  5  17  Skal vi have en H-Kampagne?
6261  1968  5  23  Brochure til pårørende til evnesvage
6262  1968  5  24  Sang: Hør, hvor lærken atter svinger
6263  1968  5  26  Forsøg med Weekend-pasning
6264  1968  5  29  Personer under åndssvageforsorg i de nordiske lande
6265  1968  5  39  Centerkreds II - ekstraordinær generalforsamling
6266  1968  5  40  Tilsynsrådene
6267  1968  6  1  Forslag til ny ægteskabslov
6268  1968  6  2  Stigende antal åndssvage
6269  1968  6  3  Den beskyttede afdelling på Grundfos indviet
6270  1968  6  6  Om at cykle
6271  1968  6  8  Et indlæg - og et svar
6272  1968  6  10  En pioner-gerning for medmennesker
6273  1968  6  14  Revision af ægteskabsloven
6274  1968  6  16  Litteraturliste
6275  1968  6  24  Hvad er det da, I vil?
6276  1968  6  26  Trastadgård i Nordnorge
6277  1968  6  30  Forsorgscenter på Amager
6278  1968  6  31  Andre mener
6279  1968  6  32  Andre mener
6280  1968  6  34  Fra læserne
6281  1968  6  35  Kreds- og Centerkredsformænd
6282  1968  6  36  Fra kredsene
6283  1968  6  37  Fra kredsene
6284  1968  6  38  Fra kredsene
6285  1968  6  39  Fra kredsene
6286  1968  6  40  Møder
6287  1968  7  1  Forglem-mig-ej-dagen fredag d. 31. August
6288  1968  7  4  Skibstedposten
6289  1968  7  5  Ude af takt med tiden
6290  1968  7  7  Om at være royalist - og om at misforstå sit salmevers
6291  1968  7  10  Fagligt orienteringsmøde på Andersvænge
6292  1968  7  16  Debat
6293  1968  7  18  Mennesker og sager
6294  1968  7  20  Elefanten
6295  1968  7  22  Tag ud og se nyt
6296  1968  7  24  Ansøgning om refertilisering nu unødvendig
6297  1968  7  26  Fra kredsene
6298  1968  7  28  Fra læserne
6299  1968  7  29  Fra læserne
6300  1968  7  30  Tilsynsrådene
6301  1968  7  31  Faglitteratur, tidsskrifter etc.
6302  1968  7  32  Film
6303  1968  8  1  Fritidssamfundet udfordrer åndssvageforsorgen
6304  1968  8  6  Forebyggelse gennem tandbørstning
6305  1968  8  8  Håndsrækning, der bliver straffemiddel
6306  1968  8  9  Modtagne legat-midler
6307  1968  8  10  Import af forsorgsidéer
6308  1968  8  19  Om de åndssvages stemmeret
6309  1968  8  20  Jovel kan de være med
6310  1968  8  22  Hansemand
6311  1968  8  32  Behov for sociale "mellemteknikere"?
6312  1968  8  36  Fra læserne: Tak til Granbohus, Tak for ferien.
6313  1968  8  38  Karens Minde
6314  1968  8  39  Møder
6315  1968  8  40  Møder
6316  1968  9  1  Oplæg til debat
6317  1968  9  3  Socialrådgivernes arbejdsvilkår
6318  1968  9  6  Indsats for "Forglem-mig-ej"-dagen
6319  1968  9  8  Er forsorgschefen gået for vidt?
6320  1968  9  11  Ida er blevet 2 år
6321  1968  9  18  Ny forretningsfører
6322  1968  9  19  Fra skolegård til "El-Dorado"
6323  1968  9  21  Værkstedsbeskæftigelse af åndssvage
            Den åndssvages muligheder uden for den egentlige
6324  1968  9  24  samlebåndsindustri
6325  1968  9  28  Fra idiot-stadium til særskole-elev
6326  1968  9  34  Lær dem at forstå det
6327  1968  9  35  Forelæsninger i oligofreni
6328  1968  9  36  Detalje i normaliseringsbestræbelserne
6329  1968  9  37  Brejning-sagens efterspil
6330  1968  9  42  Fra kredsene
6331  1968  9  43  Karens Minde Sejltur med "Slusen"
6332  1968  9  44  Center V
6333  1968  9  45  Center V
6334  1968  9  46  Møder Centerkreds I Samtalekredse
6335  1968  9  47  Center III - Generalforsamling
6336  1968  9  48  Center VII: Hjemmeboende Slagelse.
6337  1968  10  1  Bistandsydelse - som ikke slår til
6338  1968  10  3  En tak til mærkesalgsdeltagerne
6339  1968  10  4  Et engelsk undervisningsforsøg
6340  1968  10  9  Den produktive værkstedsbeskæftigelse
6341  1968  10  13  Unge åndssvage som "tanter"?
6342  1968  10  14  Landsforeningens kontor meddeler
6343  1968  10  15  Gruppe-konklusioner om beskæftigelse
6344  1968  10  19  Karens Minde i nye klæder
6345  1968  10  22  Om at være alene hjemme
6346  1968  10  26  Brug for privat initiativ i åndssvageforsorgen?
6347  1968  10  32  En højst besynderlig historie
6348  1968  10  34  En lille snak om jule-forberedelse
6349  1968  10  38  Nærmere samarbejde mellem værksted og forældre
6350  1968  10  43  Det havde jeg ikke ventet
6351  1968  10  45  Fra læserne
6352  1968  10  46  Fra kredsene
6353  1968  10  47  Center III
6354  1968  10  48  Fædre-kursus i Vodskov
6355  1968  10  49  En hilsen fra Granbohus
6356  1968  10  50  Centerkreds V
6357  1968  10  51  Udflugt fra Ebberødgård
6358  1968  10  53  Vi laver en byggelegeplads
6359  1968  10  54  Møder - etc.
6360  1968  10  55  Århus: Juletræsfest.
6361  1968  10  56  "Marjatta", "Hjem for udviklingshæmmede børn"
6362  1968  11  1  10 år efter åndssvageloven - forholdene er stadig uanstændige
6363  1968  11  8  Week-end-pasning i center III
6364  1968  11  9  Materialecenter og forskning
6365  1968  11  12  Centerkredsformænd
6366  1968  11  13  Vi har accepteret, men alligevel…
6367  1968  11  16  Indtryk fra internationale ligas kongres
6368  1968  11  23  Forebyggelse gennem tandbørstning
6369  1968  11  24  Velfortjent tak
6370  1968  11  25  Ikke en mirakelkur
6371  1968  11  29  Om at have et åndssvagt barn i hjemmet
6372  1968  11  30  Fra læserne
6373  1968  11  35  Fra kredsene
6374  1968  11  36  Kolding Dagplejehjem
6375  1968  11  37  Aalborg
6376  1968  11  38  Møde i Rønne
6377  1968  11  39  Karens Minde Afdeling M
6378  1968  11  40  Underholdning på Karens Minde
6379  1968  11  41  Kollegium i Hjørring.
6380  1968  11  42  Centerkreds V
6381  1968  11  43  Centerkreds VII: Hjemmeboende Slagelse
6382  1968  11  44  Center VIII Fynskredsen
6383  1968  11  45  Møder
6384  1968  11  46  Tilsynsrådene
6385  1968  11  48  Film og Båndoptagelser
6005  1969  1  1  Sociale roller og trivsel
6006  1969  1  7  Psykotiske børns vel
6007  1969  1  8  Regulativer eller selvstændighed
6008  1969  1  11  En kommentar fra Funktionærforbundet
            Erklæring om almindelige og særlige rettigheder for psykisk
6009  1969  1  15  udviklingshæmmede
6010  1969  1  17  Vedr. debatten om åndssvages stemmeret
6011  1969  1  18  Mit psykotiske barn
6012  1969  1  21  Om undervisning af svagt begavede
6013  1969  1  31  Vedr. den nye tjenestemandslov
6014  1969  1  33  Fra læserne
6015  1969  1  35  Kryds og tværs-idé
6016  1969  1  36  Fra kredsene
6017  1969  1  37  Fra kredsene
6018  1969  1  38  Centerkreds II
6019  1969  1  39  Møder
6020  1969  1  40  Babysitting for handicappede i Nordjylland
6021  1969  2  1  Åbent brev til socialministeren
6022  1969  2  4  Debat
6023  1969  2  5  Debat
6024  1969  2  7  Om at begynde på erhvervspraktik
6025  1969  2  11  Centerkredsformænd
6026  1969  2  12  Kursus om Mental Retardation i USA
6027  1969  2  14  Rapport om en studierejse til Stockholm
6028  1969  2  22  Rådhushallen i Odense:
6029  1969  2  23  Fra læserne
6030  1969  2  24  Fra kredsene
6031  1969  2  25  Fra kredsene
6032  1969  2  26  Fra kredsene: Kredsen om Center V
6033  1969  2  27  Sønderborg-kredsens december måned
6034  1969  2  28  Møder: Københavnerklubben, Klubaften.
6035  1969  2  29  Efterlysning
6036  1969  2  30  Tilsynsrådene
6037  1969  2  32  Film og bånd
6038  1969  3  1  Åndssvageforsorgens "årsberetning"
6039  1969  3  18  Brev til Jesper
6040  1969  3  22  Svar til et forældrepar
6041  1969  3  23  Om et værkstedsbesøg
6042  1969  3  29  Undersøgelse på Ebberødgård
6043  1969  3  30  Centerkredsformænd
6044  1969  3  31  Debat
6045  1969  3  32  Skattefrihed
6046  1969  3  33  Farlig fremsendelsesmåde for en dejlig gave
6047  1969  3  34  Rapport om en studierejse til Stockholm
6048  1969  3  41  Fra læserne: Hvad forsorgschefen dog siger
6049  1969  3  42  Repræsentantskabsmøde
6050  1969  3  43  Fra kredsene
6051  1969  3  44  Centerkreds VI
6052  1969  3  46  Center III Horsens: Valg af forældreudvalg
6053  1969  3  47  Center III
6054  1969  3  48  Center V - Personaleuddannelse
6055  1969  4  1  Erfaringer fra samarbejdet med forældre og pårørende
6056  1969  4  7  Næsten al indlæring er operant conditioning
6057  1969  4  17  Skaf flere medlemmer
6058  1969  4  18  Centerkredsformænd
6059  1969  4  20  Debat
6060  1969  4  22  Debat
6061  1969  4  24  To undersøgelser
6062  1969  4  26  Ensartethed af offentlig skiltning
6063  1969  4  28  Rapport om en studierejse til Stockholm
6064  1969  4  35  Biblioteket
6065  1969  4  36  Faglitteratur, tidsskrifter etc.
6066  1969  4  37  Centerkreds III
6067  1969  4  38  Sønderborg-kredsen
6068  1969  4  39  Møder, København: Klubaften
6069  1969  4  40  Film/Bånd
6070  1969  5  1  Repræsentantskabsmødet 1969
6071  1969  5  4  Arbejdskonference på Ebberødgård
6072  1969  5  5  Landsforeningens årsberetning
6073  1969  5  24  Nyt forretningsudvalg
6074  1969  5  25  Bilag til årsberetning
6075  1969  5  30  Landsforeningens regnskab
6076  1969  5  59  Mærkedagsregnskab 1968
6077  1969  5  60  Debat om kvotaordningen
6078  1969  5  63  Debat
6079  1969  5  64  Fra læserne
6080  1969  5  65  Fra kredsene
6081  1969  5  66  Fra kredsene - Samtalekreds i Tørring
6082  1969  5  68  Forældremøde på Bornholm
6083  1969  5  69  Møder
6084  1969  5  70  Tilsynsrådene
6085  1969  5  71  Biblioteket
6086  1969  5  72  Centerkredsformænd
6087  1969  6  1  Taber vi målet af syne
6088  1969  6  5  Et system under anklage
6089  1969  6  6  Rapport og en studierejse til Stockholm
6090  1969  6  16  Betænkelige tilstande
6091  1969  6  25  Intelligens og andre menneskelige egenskaber
6092  1969  6  29  Nye senge på depotet - ikke plads andre steder
6093  1969  6  32  Forsorgens indstilling gør det ikke lettere
6094  1969  6  35  Den lille forskel.. kollegium eller pensionat
6095  1969  6  38  2/3 af eksternatskole-eleverne har opnået fuld normalisering
6096  1969  6  45  Fra læserne
6097  1969  6  47  Fra læserne
6098  1969  6  49  Fra læserne
6099  1969  6  51  Fra kredsene
6100  1969  6  52  Centerkreds III Horsens afd.
6101  1969  6  54  Centerkreds III
6102  1969  6  55  Centerkreds III
6103  1969  6  56  Oplysning: Villa Marjatta
6104  1969  7  1  Utrolig tankeløshed
6105  1969  7  2  Program for kirkekoncerten
6106  1969  7  3  Er omkostningerne for høje?
6107  1969  7  7  Praktisk samarbejde mellem forældre og forsorg
6108  1969  7  14  Debat
6109  1969  7  16  Debat
6110  1969  7  17  Ringsted kommune skænker grund til børnehave
6111  1969  7  18  Et forsøg med spisetræning
6112  1969  7  22  Forglem-mig-ej-dagen
6113  1969  7  28  Samfundet, socialpolitikken og de åndssvage
6114  1969  7  41  Fra læserne
6115  1969  7  42  Fra læserne
6116  1969  7  43  Fra kredsene
6117  1969  7  44  Forglem-mig-ej-dagen
6118  1969  7  45  Bedre kontakt i FCI
6119  1969  7  46  Centerkreds III
6120  1969  7  47  Centerkreds III
6121  1969  7  48  Møder: Socialpædagogik i 70erne
6122  1969  8  1  Apropos et system under anklage
6123  1969  8  3  Ida, sommeren 1969
6124  1969  8  11  Om tankeløshed og nærtagenhed
6125  1969  8  15  Forældresamarbejde - ansvar og rettigheder
6126  1969  8  27  Debat
6127  1969  8  32  Sådan startede det
6128  1969  8  37  Fra kredsene
6129  1969  8  38  Fra kredsene
6130  1969  8  39  Centerkreds I
6131  1969  8  40  Møder
6132  1969  9  1  Kirkekoncerten i Vigerslev Kirke
6133  1969  9  3  Tilfredshed over alt?
6134  1969  9  4  Vi græmmes
6135  1969  9  5  Landsforeningen er ikke medarrangør
6136  1969  9  6  Vedrørende undervisningspligten
6137  1969  9  9  Pædagogisk dag i Hald
6138  1969  9  14  Debat
6139  1969  9  21  Træningslejligheder - led i normaliseringen
6140  1969  9  27  En 10-årsdag
6141  1969  9  28  Etablering af ægteskabshuse
6142  1969  9  30  På Fyn vil man gerne tale med jer om de åndssvages problemer
6143  1969  9  33  Boganmeldelse
6144  1969  9  35  Fra læserne
6145  1969  9  36  Fra kredsene. Mærkedagen er overstået
6146  1969  9  38  Centerkreds V
6147  1969  9  39  Centerkreds V
6148  1969  9  40  Centerkreds I
6149  1969  9  41  Møder
6150  1969  9  42  Centerkreds VII Vestsjælland
6151  1969  9  43  Kommentar fra bladudvalget om demokrati og opsigelse
6152  1969  9  44  Landsforeningen får standset diskriminerende scener i engelsk film
6153  1969  10  1  Karens Mindes Hollandsrejse
6154  1969  10  8  Rejsegilde på Spaniensgade-kollegiet
6155  1969  10  9  Landsforeningen til møde med socialministeren
6156  1969  10  11  Det handicappede barn
6157  1969  10  22  "Åbent-hus-aftner" i Nyborg
6158  1969  10  28  Debat
6159  1969  10  29  Fra læserne
6160  1969  10  30  Internationalt symposium om værgemål
6161  1969  10  34  Protest mod en afskedigelse
6162  1969  10  37  Svar til Tage V. Petersen
6163  1969  10  38  Centerkredsformænd
6164  1969  10  39  Fra kredsene
6165  1969  10  40  Møder
6166  1969  11  1  Tak fra redaktionen
6167  1969  11  2  Reorganisering af medlemsbladet og redaktørskifte
6168  1969  11  12  Hvad vil 70'erne bringe
6169  1969  11  17  Medbestemmelse!!!
6170  1969  11  18  Om at hente "Billedbladet"
6171  1969  11  22  Organisering af en mærkedag
6172  1969  11  25  En rystende og stor teaterbegivenhed
6173  1969  11  28  Jeg græmmes
6174  1969  11  32  Lone og Tom
6175  1969  11  33  Sociale roller og trivsel
6176  1969  11  38  Debat
6177  1969  11  43  Debat
6178  1969  11  44  Debat: Nu må det være nok.
6179  1969  11  45  Tak for hjælpen på Forglem-mig-ej-dagen 1969
6180  1969  11  46  Fra læserne
6181  1969  11  47  Fra kredsene
6182  1969  11  49  Centerkreds VII (Vestsjælland)
6183  1969  11  51  Rønne - Forældremøde
6184  1969  11  52  Møde på Andersvænge
6185  1969  11  53  Centerkreds VIII
6186  1969  11  54  Centerkreds VIII
6187  1969  11  55  Centerkreds VIII
6188  1969  11  56  Center V
6189  1969  11  58  Horsens Folkeblad 30. Oktober 1969
6190  1969  11  59  Center V
6191  1969  11  60  Forældremøde på D. III, Andersvænge
6192  1969  11  61  Møder
6193  1969  11  62  Aarhus Juletræsfest
6194  1969  11  63  Landsforeningens gavebod nedlægges
5771  1970  1  1  Tiden ikke moden til en decentralisering af åndssvageforsorgen
            Status 1969 over det pædagogiske arbejde i forsorgscentret for
5772  1970  1  2  København m. v. afdelingen for børn
5773  1970  1  7  Udtalelse
5774  1970  1  8  Trækningsliste
5775  1970  1  9  Klippe- og hyggeaften
5776  1970  1  12  Det mener jeg
5777  1970  1  13  Det mener jeg
5778  1970  1  14  Resolution
5779  1970  1  16  Rejsehjælp, kostpenge og hjælp til beklædning
5780  1970  1  18  Klip fra pressen
5781  1970  1  19  Klip fra pressen
5782  1970  1  20  Centerkreds I
5783  1970  1  23  Centerkreds III
5784  1970  1  25  Centerkreds VI
5785  1970  1  28  Centerkreds IX
5786  1970  1  30  Julekoncert og julespil på "Marjatta"
5787  1970  1  31  Juletræsfest
5788  1970  1  32  Værkstedsdag på Ebberødgård
5789  1970  2  1  Tilsynsrådene må ikke stækkes
5790  1970  2  2  Det er tilladt at være åndssvag
5791  1970  2  4  Omsorgsassistent fik førsteprisen på 2500 kr.
            Hvilke krav stiller behandlingen af de dybest åndssvage til Deres
5792  1970  2  6  fagområde
5793  1970  2  18  Fritidsundervisningen inden for Statens Åndssvageforsorg
5794  1970  2  20  Mærkedagen 1969 gav rekordoverskud
5795  1970  2  23  Nu må der ske noget med skolerne i Vemmelev og Hemmeshøj
5796  1970  2  24  Om at træde i andres cirkler
5797  1970  2  27  Samarbejde mellem forsorg og forældre
5798  1970  2  33  Landsforeningens byggeaktiviteter
5799  1970  2  34  Fra propagandaudvalget
5800  1970  2  35  Klip fra pressen
5801  1970  2  36  Det mener jeg
5802  1970  2  37  Det mener jeg
5803  1970  2  38  Det mener jeg
5804  1970  2  39  Det mener jeg
5805  1970  2  40  Det mener jeg
5806  1970  2  41  Det mener jeg
5807  1970  2  42  Det mener jeg
5808  1970  2  44  Det mener jeg
5809  1970  2  47  Centerkreds I
5810  1970  2  48  Centerkreds I
5811  1970  2  50  Centerkreds I
5812  1970  2  51  Centerkreds III
5813  1970  2  52  Centerkreds III
5814  1970  2  54  Centerkreds V
5815  1970  2  55  Centerkreds I Klubaften, Basar på Bornholm
5816  1970  2  56  Repræsentantskabsmøde 1970
5817  1970  3  1  Eksisterer Nyborg-ånden kun i Nyborg?
            Hvilke krav stiller behandlingen af de dybest åndssvage til Deres
5818 1970   3  2  fagområde
            Åbent brev til socialministeren om skolerene i Hemmeshøj og
5819  1970  3  9  Vemmelev
5820  1970  3  11  Vi snobber for intelligens og lefler for de "normale"
5821  1970  3  13  Kromosomforandringer som årsagen til åndssvaghed
5822  1970  3  15  Erfaringer om forældremøder
            Forskning, træningsprogrammer og personaleuddannelse i
5823  1970  3  18  omsorgsarbejdet
5824  1970  3  20  Hvordan hjælper vi vore børn med at erkende deres handicap?
5825  1970  3  21  Det mener jeg
5826  1970  3  22  Det mener jeg
5827  1970  3  23  Det mener jeg
5828  1970  3  24  Centerkreds I
5829  1970  3  26  Centerkreds I
5830  1970  3  27  Centerkreds I
5831  1970  3  28  Centerkreds II
5832  1970  3  29  Centerkreds III
5833  1970  3  30  Centerkreds III - Samtaleaftenerne i Vejle sluttet, Grindsted
5834  1970  3  31  Centerkreds VI
5835  1970  3  33  Centerkreds VI - Træningsskolen Christianssæde, Rødbygaard.
5836  1970  3  39  Centerkreds IX
5837  1970  3  40  SIDSTE NYT (modtaget 12. Marts)
5838  1970  4  1  Resolution
5839  1970  4  2  Repræsentantskabsmøde 1970
5840  1970  4  20  Evnesvages Vel nr. 4
5841  1970  4  22  Centerkreds I - Forårsfest på Skovagerskolen
5842  1970  5  1  Sikkerhed og tillid fremfor alt
5843  1970  5  2  Hædersgæsten
5844  1970  5  3  Et planlægningsforslag fra Undervisningslederkollegiet
5845  1970  5  9  De kriminelle under åndssvageforsorg
            Hvilke krav stiller behandllingen af de dybest åndssvage til Deres
5846  1970  5  10  fagområde
5847  1970  5  18  Om at lege i gården
5848  1970  5  20  Forsorgen på Grønland
5849  1970  5  25  Et børnehavebesøg
5850  1970  5  26  Åndssvageforsorgens lærerforening
5851  1970  5  28  Det mener jeg
5852  1970  5  29  Det mener jeg
5853  1970  5  30  Det mener jeg
5854  1970  5  31  Det mener jeg
5855  1970  5  32  Gave til dronningen
5856  1970  5  33  Repræsentantskabsmødet 1970
5857  1970  5  34  Repræsentantskabsmødet 1970
5858  1970  5  35  Repræsentantskabsmødet 1970
5859  1970  5  36  Natbørnehaver og weekend-børnehaver
5860  1970  5  37  Centerkreds I
5861  1970  5  38  Centerkreds I
5862  1970  5  40  Centerkreds I
5863  1970  5  41  Centerkreds I , Klubaften - København, Klubaften - København
5864  1970  5  42  Centerkreds III
5865  1970  5  43  Centerkreds III - Møde i Grindsted
            Centerkreds V, Samtalemødet på beskæftigelsesværkstedet i
5866  1970  5  44  Frederikshavn
5867  1970  5  45  Centerkreds V, Samtalemøde Skydepavillonen i Aalborg
5868  1970  5  46  Centerkreds X
5869  1970  5  47  Centerkreds X
5870  1970  5  48  Centerkreds XI
5895  1970  8  1  Forglem-mig-ej-dagen 1970
5896  1970  8  2  Kan Wibroesvej ændre vor opfattelse?
5897  1970  8  6  En mærkedag i forsorgens historie
5898  1970  8  9  Vi har ikke brug for ligegyldighed - men hjælp
            Nordisk symposium i Norge om fysisk optræning for åndssvage 19.-24.
5899 1970   8  10  April
            "Har man lov til at være åndssvag?" blev der spurgt i en
5900  1970  8  12  radioudsendelse
5901  1970  8  13  Gør CP-forskningen fremskridt?
5902  1970  8  15  Det mener jeg
5903  1970  8  17  Det mener jeg
5904  1970  8  18  Det mener jeg
5905  1970  8  19  700 års jubilæum skaffer E.V. byggegrund
5906  1970  8  20  Centerkreds III
5907  1970  8  21  Centerkreds III
5908  1970  8  22  Centerkreds III, Udvalg nedsat omkring træningsskolen i Horsens
5909  1970  8  23  Centerkreds X
5910  1970  9  1  Velkommen til H. C. Seierup
5911  1970  9  3  Svigter Forglem-mig-ej-dagen os - eller vi den?
5912  1970  9  5  En tak til mærkedagsdeltagerne
5913  1970  9  7  Personaleloftet
5914  1970  9  9  Åndssvages ægteskaber
5915  1970  9  14  Disse mine børn
5916  1970  9  15  Riksförbundet FUB's ungdomskonference i Malmø
5917  1970  9  17  Et inspirerende sommerophold i Danmark
5918  1970  9  20  En idé til efterfølgelse
5919  1970  9  21  Forsorg i focus
5920  1970  9  23  Opskrift på en udstillings-succes
5921  1970  9  25  Forsorg i focus
5922  1970  9  26  Lejrskole i udlandet
5923  1970  9  36  Det mener jeg
5924  1970  9  37  Det mener jeg
5925  1970  9  39  Centerkreds I, Klubaftener i København.
5926  1970  9  40  Centerkreds V, En tak fra afd. C's leder på Vodskov
5927  1970  10  1  Skandaløse forhold omkring de vejledende råd
5928  1970  10  3  Den internationale formands tiltrædelsestale
5929  1970  10  5  Institutionsghettoer
5930  1970  10  8  Er træningsskoler farlige i sin nuværende form?
5931  1970  10  13  Da landsforeningen fik 100.000,00 kr.
5932  1970  10  15  Suit the action to the word, and the word to the action
5933  1970  10  16  Konference mellem forældre og forsorgsfolk om samarbejde
5934  1970  10  17  Forældrerelationer
5935  1970  10  18  Det mener jeg
5936  1970  10  20  Det mener jeg
5937  1970  10  21  Boganmeldelse
5938  1970  10  23  Nye udfordringer i organisationer af forældreforeningerne
5939  1970  10  24  Centerkreds I
5940  1970  10  25  Centerkreds I
5941  1970  10  28  Centerkreds II
5942  1970  10  32  Centerkreds III
5943  1970  10  33  Centerkreds IV
5944  1970  10  34  Centerkreds VII
5945  1970  10  35  Centerkreds VIII
5946  1970  10  38  Centerkreds I: Generalforsamling
5947  1970  10  39  Centerkreds III: Generalforsamling
5948  1970  10  40  Centerkreds VIII: Møder
5949  1970  11  1  Brev til socialministeren
5950  1970  11  3  Svar fra socialministeren
5951  1970  11  4  Træningsinstitutter - et forslag
5952  1970  11  6  Hvorfor spurgte radioavisen ikke landsforeningen?
5953  1970  11  7  Ida - 4 år
5954  1970  11  11  Ej blot til lyst
5955  1970  11  13  Nye udfordringer i organisationen af forældreforeningerne
5956  1970  11  15  Centerkreds XI ønsker tilsynsråd
            Varmeproblemer på de grønne skoler fortsætter. Kan først forventes
5957  1970  11  16  endeligt løst i 1971
5958  1970  11  17  Funktionærbladet får et redaktionssekretariat
5959  1970  11  18  Det mener jeg
5960  1970  11  20  Det mener jeg
5961  1970  11  21  En tak til skoleleder Svend Tolbod
5962  1970  11  22  Til socialstyrelsen!
5963  1970  11  24  Postvæsenet beklager forsinkelse
5964  1970  11  25  Gyldne løfter - men skal vi stole på dem?
5965  1970  11  26  Centerkreds I
5966  1970  11  27  Centerkreds II - Åbent hus på Ebberødgård
5967  1970  11  28  Centerkreds III
5968  1970  11  29  Centerkreds IV: Generalforsamling i Aabenraa
5969  1970  11  30  Centerkreds X
            Centerkreds I: Generalforsamlig, Klubaften i København, Juletræsfest,
5970  1970  11  31  Udstilling på Lillemosegård
5971  1970  11  32  Centerkreds III: Vejle
5972  1970  12  1  Hvorfor skabes der ikke klarhed om træningsskolerne?
5973  1970  12  2  Brev til Socialstyrelsen, Åndssvageforsorgen
5974  1970  12  4  Svar fra Socialstyrelsen, Åndssvageforsorgen
5975  1970  12  5  Spastisk lammede
5976  1970  12  6  Samarbejde mellem forældre og personale
5977  1970  12  7  Noget om forældreindflydelse
5978  1970  12  9  Betragtninger fra min rullestol
5979  1970  12  11  E.V.'s konference i Fredericia
5980  1970  12  12  Det centralt vejledende råd endeligt nedsat
5981  1970  12  13  Dansk Åndssvageforsorg hjælper Malta
5982  1970  12  17  Nyt i næste nummer
             Omsorgsstuderendes landsråd kræver forældrerepræsentation ved
5983  1970  12  18  behandlingsmøder
5984  1970  12  19  E.V. repræsenteret ved seminar i Tyskland
5985  1970  12  20  Vil De have indbundet Evnesvages Vel
5986  1970  12  21  Ændringer i den svenske forældreforening
5987  1970  12  22  Det mener jeg
5988  1970  12  23  Det mener jeg
5989  1970  12  24  Det mener jeg
5990  1970  12  25  Det mener jeg
5991  1970  12  27  Centerkreds I
5992  1970  12  30  Centerkreds I
5993  1970  12  31  Centerkreds I
5994  1970  12  32  Centerkreds I
5995  1970  12  33  Centerkreds I - Huskeliste for første del af sæsonen 1971
5996  1970  12  34  Centerkreds III
5997  1970  12  35  Centerkreds III
5998  1970  12  36  Centerkreds III, Spejderarbejde blandt handicappede
5999  1970  12  38  Centerkreds V
6000  1970  12  39  Centerkreds V. Skibsted-skolen på udflugt.
6001  1970  12  42  Centerkreds VIII
6002  1970  12  44  Centerkreds VIII, Juletræsfest. Forældredag på Åruplund
6003  1970  12  46  Centerkreds XI - Julefest i Århus
6004  1970  12  47  Find nissen med julegaven i hånden
5871  1970  6/7  1  Landsforeningens protester var nytteløse
             Åndssvages ligestilling med andre skal sikres - ikke blot formelt, men
5872  1970  6/7  2  også reelt
5873  1970  6/7  5  K.A.B.s 50-års jubilæum
5874  1970  6/7  6  Ingen hold i anklager mod Alb. Christensen
5875  1970  6/7  7  Udlandet
5876  1970  6/7  9  Ændringerne i Åndssvageloven
5877  1970  6/7  10  En charmerende gæst fra USA
5878  1970  6/7  13  Det mener jeg
5879  1970  6/7  14  Det mener jeg
5880  1970  6/7  15  Det mener jeg
5881  1970  6/7  17  Biler uden omsætningsafgift må ikke benyttes til privatkørsel
5882  1970  6/7  19  Landsforeningens prisopgave 1970
5883  1970  6/7  20  Den svenske forældreforening FUB's landsmøde
5884  1970  6/7  23  Boganmeldelser
5885  1970  6/7  24  Boganmeldelser
5886  1970  6/7  26  Børn, der er anderledes
5887  1970  6/7  28  Giv dem lov at leve
5888  1970  6/7  32  Centerkreds I
5889  1970  6/7  33  Centerkreds I, Vindernumre fra Skovagerskolens forårsfest
5890  1970  6/7  34  Centerkreds III
5891  1970  6/7  35  Centerkreds IV Aabenraaafdelingen
5892  1970  6/7  36  Centerkreds VI
5893  1970  6/7  38  Centerkreds VI
5894  1970  6/7  40  Centerkreds X
5554  1971  1   1  Ved årsskiftet
5555  1971  1   2  "Et nytårsønske"
5556  1971  1   4  Der har aldrig eksisteret noget "Træningsskoleudvalg"
5557  1971  1   7  Forstander Poul Thomsen slutter
5558 1971   1  8  Åbent hus - forældremøde - på Lillemosegård
            Kontorchef Jørgen Smith fortsætter som landsforeningens
5559  1971  1  9  byggetekniske rådgiver
5560  1971  1  10  Møde for E. V.'s repræsentanter i de vejledende råd
5561  1971  1  11  75.000kr. Til landsforeningen
5562  1971  1  12  Det mener jeg
5563  1971  1  13  Det mener jeg
5564  1971  1  14  Det mener jeg

5565  1971  1  15  Noget om forældreindflydelse eller om en uheldig opstilling af 2 artikler
5566  1971  1  18  Vær opmærksom på DSB's 65-billet
5567  1971  1  19  Vi har brug for medlemmer
5568  1971  1  21  Storslået gavetilsagn fra Randers kommune
5569  1971  1  22  Spaniensgade-kollegiet indviet
5570  1971  1  23  Evnesvages Vel ønsker træningsskole i Aalborg
5571  1971  1  25  Centerkreds I
5572  1971  1  28  Centerkreds I
5573  1971  1  29  Nyt fra Bornholm
5574  1971  1  30  Centerkreds I, "Skolen på Sveasvej" i Rønne
5575  1971  1  31  Centerkreds II
            Centerkreds III - Juletræsfest, Nyt fra Herman Bangs trop, Horsens,
5576  1971  1  32  Nyt fra Grindsted
5577  1971  1  34  Centerkreds V - Jule- og fødselsdagsfest i Frederikshavn
5578  1971  1  37  Centerkreds X
5579  1971  1  38  Centerkreds I
5580  1971  2  1  3 love med betydning
5581  1971  2  2  Ingen grundlag for kritik mod Alb. Christensen
5582  1971  2  3  FRITIDEN - vor udfordring
5583  1971  2  12  Leveringen af Evnesvages Vel
5584  1971  2  14  Ny lov giver os ret til at se åndssvageforsorgen i kortene
5585  1971  2  16  Lov om husmoderafløsning og hjemmehjælp
5586  1971  2  17  En lov med store muligheder bør udnyttes
5587  1971  2  19  Det mener jeg
5588  1971  2  20  Det mener jeg
5589  1971  2  21  Gode interesser
5590  1971  2  22  Det mener jeg
5591  1971  2  23  Indbinding af Evnesvages Vel
5592  1971  2  24  - tavshed er guld, køb en kost og undgå stenkast
5593  1971  2  25  Forbudt at bede om hjælp?
5594  1971  2  27  Stor succes for vor julespøg
5595  1971  2  29  Værkstedsleder som 1. pris vinder
5596  1971  2  32  Et barns skolegang - som en mor oplevede den
5597  1971  2  36  Poul Thomsens afsked
5598  1971  2  37  C. I København
5599  1971  2  38  C. III Sydøstjylland - Møde med kontorchef I. C. Petersen
5600  1971  2  39  C. V Nordjylland
5601  1971  2  40  C. IX Sydøstsjælland - Feriehuse i Karrebæksminde
5602  1971  3  1  Stadig forældreprotest mod bonus
5603  1971  3  2  Oplysninger om et spørgeskema
            Hvordan vil De løse fritidsproblemerne for åndssvageforsorgens
5604 1971   3  3  klienter
5605 1971   3  14  Åndssvageforsorgens familiepleje
            Åbent brev til Personaleforbundets formand Viggo Marker - og et svar
5606 1971   3  17  fra samme
5607 1971   3  20  S.Å's overlægekollegie ønsker endnu en personalehøjskole.
            I Holland lægger man stærkt vægt på svømmetræning for psykisk
5608  1971  3  21  handicappede.
5609  1971  3  22  Blandt de 10 fingre er der både lange og korte
5610  1971  3  24  Det mener jeg
5611  1971  3  25  Det mener jeg
5612  1971  3  26  Det mener jeg
5613  1971  3  27  Det mener jeg
5614  1971  3  28  Et barns skolegang - som en mor oplevede den
5615  1971  3  30  C. I København
5616  1971  3  31  C. I København
5617  1971  3  32  C. I København
            C. II Nordsjælland - Møde, Udstillingen "Der bor mennesker på
5618  1971  3  34  Ebberødgård"
5619  1971  3  36  C. V Nordjylland
5620  1971  4  1  Repræsentantskabsmøde 1971
5621  1971  4  2  Repræsentantskabsmøde 1971
5622  1971  4  18  Kursus om Mental Retardation i USA i sommeren 1971
5623  1971  4  19  Evnesvages Vel nr. 4
5624  1971  4  20  Børnehjælpsdagen 1971

5625  1971  4  21  C. I København - Klubaften
5626  1971  5  1  Skrivelse til socialministeren
5627  1971  5  3  Resolution, Efterskrift
5628  1971  5  5  Fritidsproblemer - et samfundsproblem
5629  1971  5  21  Kort fortalt
5630  1971  5  22  Hvad betyder N F P U?
5631  1971  5  25  Landsforeningens repræsentantskabsmøde 1971
5632  1971  5  29  Undervisning kontra ventelister
5633  1971  5  31  Ansøgning om forskning
5634  1971  5  32  Gamle Bakkehus in memoriam
5635  1971  5  37  Det mener jeg
5636  1971  5  39  Det mener jeg
5637  1971  5  40  Det mener jeg - Opfordring til forsorgschefen
5638  1971  5  41  C. I København
5639  1971  5  42  C. II Nordsjælland
5640  1971  5  43  C. II Nordsjælland
5641  1971  5  45  C. III Sydøstjylland - Vinterens næstsidste møde i Vejle
5642  1971  5  46  C. V Nordjylland - Forældremøde i Skagen
5643  1971  5  47  C. X Midtjylland - Vinteraktivitet på Mors med stor succes
5664  1971  8  1  Forglem-mig-ej-dagen 1971
5665  1971  8  2  Blokering - fordel i stedet for straf
5666  1971  8  3  Penge er ikke alt, men…
5667  1971  8  7  Festlige dage på Andersvænge
5668  1971  8  8  Interview med indenrigsministeriets udskrivningschef
5669  1971  8  11  Det mener jeg
5670  1971  8  12  Det mener jeg
5671  1971  8  13  Det mener jeg
5672  1971  8  14  Det mener jeg
5673  1971  8  15  Det mener jeg
5674  1971  8  16  Bogen om Jesper
5675  1971  8  17  Landsforeningens prisopgave 1971
5676  1971  8  18  Forglem-mig-ej-mærket
5677  1971  8  19  Mærkedagsledere
5678  1971  8  20  Når det regner på formanden
5679  1971  8  21  Der kom 6 røde sedler
5680  1971  8  22  Defekt kunst
5681  1971  8  23  "Blokering" af 37 projekter - og en protest til socialministeren
5682  1971  8  25  Landsforeningen tager afstand
5683  1971  8  27  Fra Libanon
            C. I København: Nyt fra Lillemosegård-udvalget, Efterlysning, Klubaften
5684  1971  8  29  - København, Huskeliste over klubaftener
5685  1971  8  30  C. X Midtjylland - Sommerfest i Estvad
5686  1971  9  1  Kan vi stole på de gyldne valgløfter?
5687  1971  9  2  Tændernes dannelse
5688  1971  9  6  Betænkning fra TS-udvalget allerede i år
5689  1971  9  7  Skolehjem og ledelse
5690  1971  9  9  Skolehjem og ledelse - konflikt eller samarbejde.
5691  1971  9  11  "Skolehjem og ledelse"
5692  1971  9  12  Vi blev 378 medlemmer flere
5693  1971  9  14  En utraditionel måde
5694  1971  9  17  Hjertelig tak til alle medvirkende
5695  1971  9  18  Det mener jeg
5696  1971  9  20  Det mener jeg
5697  1971  9  21  Oplysning for forældre til et mongolbarn
5698  1971  9  25  Idé-spalte
5699  1971  9  26  Det kan lade sig gøre at få husmoderafløser
5700  1971  9  27  Kort fortalt
5701  1971  9  29  C. I København, Klubaften København
5702  1971  9  30  På ferietur til Gardasøen
5703  1971  9  32  Landsforeningens prisopgave 1971
5704  1971  10  1  Samarbejde mellem forsorg og forældre er nu "lovfæstet"
5705  1971  10  2  Idéspalte
5706  1971  10  3  Undervisningsleder Holger Rasmussen in memoriam
5707  1971  10  4  Rejsegilde på Skejby-kollegiet ved Århus
            Landsforeningen får foræret ejendom i Odense, skal benyttes til
5708  1971  10  7  spændende nyskabelse
5709  1971  10  8  Hvor var vore stormtropper?
5710  1971  10  9  Det mener jeg
5711  1971  10  11  Det mener jeg
5712  1971  10  12  Hvad er pædagogik?
5713  1971  10  19  Idræt for åndssvage
5714  1971  10  21  Skolehjem og ledelse
5715  1971  10  22  XIV nordiske kongres om psykisk udviklingshæmning
            Ægteskaber, hvor den ene eller begge parter har været optaget i
5716 1971   10  24  åndssvageforsorgen
            C. I København, Klubaften - København. En fin og levende start på
5717 1971   10  28  sæsonen 1971/72
5718 1971   10  29  C. I København, Klubaften København, Generalforsamling
            C. IV Sønderjylland, Møde i Haderslev - C. V Nordjylland,
            generalforsamling - C. VI Lolland-Falster, Landsformanden kommer til
5719 1971   10  30  generalforsamlingen
5720 1971   10  31  C. IX Sydøstsjælland, Forældredag omkring Evensølund stiftelse
5721 1971   10  32  Landsforeningens prisopgave 191
5722 1971   11  1  Brev til statsminister J. O. Krag
            Professor, dr.jur. Ole Espersens responsum om undervisning af visse
5723  1971  11  2  grupper åndssvage
5724  1971  11  4  Skolehjem og ledelse
5725  1971  11  5  Udtalelse
5726  1971  11  6  Nu skal vi alle have en EV-plankalender
5727  1971  11  8  Ændring i socialstyrelsens organisation
5728  1971  11  12  Forslag til biblioteksmæssigt samarbejde
5729  1971  11  14  6.000 kr. på én dag
5730  1971  11  15  Har De købt Deres julegaver - til?
5731  1971  11  17  Idé-spalte
5732  1971  11  19  Landsforeningens nyeste initiativ - værelsesudlejning
5733  1971  11  22  Udtalelse fra Omsorgsforeningens landsmøde
5734  1971  11  23  Anmeldelse
5735  1971  11  24  Anmeldelse
5736  1971  11  25  Det mener jeg
5737  1971  11  27  C. I København
5738  1971  11  30  C. I København
5739  1971  11  31  C. II Nordsjælland
5740  1971  11  32  C. II Nordsjælland, Hyggeaften på "Birkeskolen"
5741  1971  11  33  C. V Nordjylland
5742  1971  11  34  C. VI Lolland-Falster
5743  1971  11  36  C. VII Vestsjælland
            C. VIII Fyn Generalforsamling, C. XI Århus og Randers amter, Julefest
5744  1971  11  38  i Århus
5745  1971  12  1  Ved årsskiftet
5746  1971  12  3  Landsforeningens arbejde og fremtiden for de åndssvage
5747  1971  12  9  Anmeldelse
5748  1971  12  10  Jeg er bange for psykiatere
5749  1971  12  14  Har De bestilt en EV plankalender
5750  1971  12  15  Åndssvages sexualproblemer
5751  1971  12  19  Vil De have indbundet Evnesvages Vel?
5752  1971  12  20  Landsforeningen støtter lærerforeningens forslag om skolesamråd
5753  1971  12  25  Julekonkurrence for børn
5754  1971  12  28  Hvem vil med til verdenskongres i Montreal
5755  1971  12  29  Højskole
            Beskrivelse af socialrådgivernes arbejde i forbiendelse med
5756 1971   12  30  dagplejeordninger for åndssvage børn

5757  1971  12  35  Ung pige slår i bordet for minister og skaffer penge til de åndssvage
5758  1971  12  37  Cirkulærebeskrivelse nr. 27 kan rekvireres på kontoret
5759  1971  12  38  Idéspalte
5760  1971  12  40  Idéspalte
5761  1971  12  41  Idéspalte, Sikkerhedssele til børn
5762  1971  12  42  Tilskud til forskning inden for Socialstyrelsen, Åndssvageforsorgen
5763  1971  12  44  C. I København
5764  1971  12  45  C. II Nordsjælland
5765  1971  12  46  C. III Sydøstjylland, Møder i Vejle
5766  1971  12  48  C. V Nordjylland, Første samrådsmøde på afd. X
5767  1971  12  51  C. IX Sydøstsjælland
5768  1971  12  52  C. XI Århus og Randers amter
5769  1971  12  53  C. XI Århus og Randers amter
5770  1971  12  54  Julefest - Århus lokalafdeling
5644  1971  6/7  1  Hurra for skammens gade
5645  1971  6/7  2  Om at bruge statens midler
             Deklaration om almindelige og særlige rettigheder for de psykisk
5646 1971   6/7  3  udviklingshæmmede
5647 1971   6/7  5  Socialreform og åndssvageforsorg
5648 1971   6/7  8  Bogen om Jesper
             Hvordan vil De løse fritidsproblemerne for åndssvageforsorgens
5649  1971  6/7  12  klienter?
5650  1971  6/7  13  Det mener jeg
5651  1971  6/7  14  Landsforeningens smukkeste byggeri indviet
5652  1971  6/7  17  Om at købe fodtøj
5653  1971  6/7  19  Åbent brev til socialstyrelsen
5654  1971  6/7  20  Spændende nyskabelse af forældremøder
5655  1971  6/7  24  Klip fra pressen
5656  1971  6/7  25  Åndssvages adgang til at indgå ægteskab
5657  1971  6/7  26  Debilskolen i Sønderborg prøvested for y undervisning
5658  1971  6/7  27  Boganmeldelse
5659  1971  6/7  29  Boganmeldelse
5660  1971  6/7  32  C. I København
5661  1971  6/7  33  C. I København
5662  1971  6/7  34  C. IV Sønderjylland
5663  1971  6/7  35  C.V Nordjylland
5363  1972  1   1  Hvor finder vi bagmændene?
5364  1972  1   2  Forglem-mig-ej-dagen 1971 gav rekordoverskud
             Uddeling af legatportioner fra baronesse Lise Gyldenkrone's
5365  1972  1   4  mindelegat
5366  1972  1   6  Rotary Foundation's fellowships til lærere for handicappede
5367  1972  1   7  Symposium om samarbejde mellem forældre, klienter og forsorg
5368  1972  1   11  Forsøg på dannelse af ny forældreforening for handicappede
5369  1972  1   12  Dansk Handicap Idræts Forbund er nu stiftet
5370  1972  1   13  Idræt for åndssvage
5371  1972  1   15  Første nybyggede børnehave for åndssvage står klar
5372  1972  1   17  Ida fyldte fem i år
5373  1972  1   23  16 børn valgte juletræer blandt flere tusinder
5374  1972  1   24  På ny midler fra Frantz Hofmanns mindelegat
             C. I København - Klubaften i ungdomsklubben, Julefest i
5375 1972   1   25  ungdomsklubben, Tak til Strøbyhus Klintebo
5376 1972   1   28  C. II Nordsjælland
5377 1972   1   29  C. III Sydøstjylland
             C. VI Lolland-Falster, Forældremøde på Syltholmsskolen d. 14. Nov.
5378  1972  1   30  1971
5379  1972  1   32  Vil De have indbundet Evnesvages Vel?
5380  1972  2   1  Vi tror ikke på jer
5381  1972  2   2  Anmeldelse
             Jesuskirkens julegudstjeneste for de evnesvage - en uforglemmelig
5382  1972  2   4  oplevelse
5383  1972  2   7  Børnehaven i Ringsted var ikke den første
5384  1972  2   8  Minister forsøger at snakke uden om
5385  1972  2   9  Skån os for disse individuelle chok
5386  1972  2  10  Jeg er bange for Evnesvages Vel
5387  1972  2  11  Landsforeningen bygger aflastningshjem til 26
5388  1972  2  13  Smerte, medmenneskelighed, rigdom
5389  1972  2  18  Er De medlem af den rigtige centerkreds?
5390  1972  2  19  Regulativ
5391  1972  2  20  Det mener jeg
5392  1972  2  21  Det mener jeg
5393  1972  2  22  Socialministeren i proteststorm
5394  1972  2  24  Åndssvag? - Evnesvag? - Psykisk udviklingshæmmet?
5395  1972  2  25  C. I København
5396  1972  2  27  C. I København
5397  1972  2  30  C. II Nordsjælland
5398  1972  2  31  C. V Nordjylland, Bestyrelsesmøde den 10. Januar 1972
5399  1972  2  32  C. VIII Fyn
5400  1972  3  1  Åndssvageforsorgens Årsberetning
5401  1972  3  2  Åndssvageforsorgens Årsberetning for 1971
5402  1972  3  12  Vindere i julekonkurrencen
5403  1972  3  14  Fra almisse til service
5404  1972  3  16  Obs! Er der behov?
            Vi må interessere os lige så meget for livet uden for forsorgen som
5405 1972   3  17  inden for
5406 1972   3  21  Færøerne har fået egen landsforening til evnesvages vel
            Svar til Nadja Mac på hendes artikel om "Åndssvages
5407  1972  3  23  sexualproblemer"
5408  1972  3  27  Forældrene tog deres åndssvage børn med til ministeren
5409  1972  3  28  Kursus om Retardation i USA sommeren 1972
5410  1972  3  29  Repræsentantskabsmøde 1972 i Aalborg
5411  1972  3  30  Personalegruppen protesterer
5412  1972  3  32  Det mener jeg
5413  1972  3  33  Det mener jeg
5414  1972  3  34  Det mener jeg
5415  1972  3  35  Det mener jeg
5416  1972  3  36  Landsforeningen skriver til folketingets sociale udvalg
5417  1972  3  37  C. I København
5418  1972  3  38  C. I København
5419  1972  3  39  C. II Nordsjælland
5420  1972  3  40  C. II Nordsjælland
            C. II Nordsjælland - Forældredeltagelse i behandlingsmøder,
5421 1972   3  41  Konklusion
5422 1972   3  42  C. VI Lolland-Falster, Hvem skaffer flest medlemmer
5423 1972   4  1  Landsforeningens årsberetning 1971
            C. I København, Sæsonens sidste klubaften. Klubaftenen den 20.
5424  1972  4  15  Marts.
5425  1972  4  16  C. III Sydøstjylland
5426  1972  4  17  C. IV Sønderjylland - Overlæge Margaretha Mikkelsen i Tønder
5427  1972  4  18  C. VIII Fyn, Tak til anonym giver
5428  1972  4  19  C. X Viborg amt m. v.
5429  1972  4  20  Tag på skovtur til Ebberødgård
5430  1972  5  1  Repræsentantskabsmødet 1972
5431  1972  5  3  Hvad skete der på repræsentantskabsmødet 1972
5432  1972  5  6  Præmieuddeling i landsforeningens prisopgave 1971
            Hvordan kan man støtte en familie, som har sit svært handicappede
5433 1972   5  8  barn i hjemmet
5434 1972   5  18  Unge evnesvage har afholdt maleriudstilling i København
5435 1972   5  21  Eventyret om Feriehjemmet i Estvad
            Landsforeningen ønsker ændringer i forslag til lov om den sociale
5436  1972  5  24  ankestyrelse
5437  1972  5  27  Rapport
5438  1972  5  32  Undersøgelse
5439  1972  5  33  En takketale, som ikke blev holdt
5440  1972  5  35  Et åndssvageforsorgens PR-udvalg
5441  1972  5  37  Personaleforbundets beskæftigelseskonference
5442  1972  5  40  Nordisk stævne for læsepædagoger
5443  1972  5  42  Det mener jeg
5444  1972  5  43  Det mener jeg
5445  1972  5  44  Det mener jeg
5446  1972  5  45  Det mener jeg - Er der behov for et "aflastningshjem" i Nordjylland?
5447  1972  5  46  Kollektivboliger i Løgstør og pensionat i Ikast
5448  1972  5  49  Kurser om EF for åndssvageforsorgens klienter
5449  1972  5  52  C. I København
5450  1972  5  53  C. V Nordjylland
5451  1972  5  54  C. VIII Fyn
5452  1972  5  56  C. IX Sydøstsjælland
5469  1972  8  1  Forglem-mig-ej-dagen 1972
5470  1972  8  3  Mærkedagsledere
5471  1972  8  4  Landsforeningens prisogave 1971
5472  1972  8  15  Anmeldelse
5473  1972  8  16  Viggo Marker 60 år
5474  1972  8  20  Yderligere beskatning på sygdomsbekæmpelsen
5475  1972  8  21  - til dig, lille Lars
5476  1972  8  22  Legetøjsudlån for åndssvage børn
5477  1972  8  24  Forældreindflydelsen på Åndssvageforsorgens skoler
5478  1972  8  28  C. I København - Klubaften, Huskeliste

5479  1972  8  29  C. III Sydøstjylland - Tak til Legoland, "Siden sidst" fra Horsens afd.
5480  1972  8  30  C. VIII Fyn - Hanne skal flyttes
5481  1972  8  31  C. IX Sydøstsjælland - Et initiativ til efterfølgelse
5482  1972  9  1  Store forventninger - magert resultat
5483  1972  9  2  Evnesvages Vel og EF
5484  1972  9  3  Forglem-mig-ej-dagen
5485  1972  9  7  Landsforeningen arver 25.000 kt.
5486  1972  9  8  Go' idé: Forældre-camping-weekend!
5487  1972  9  10  "Skyld" - et debatstykke, opført af teatergruppen BANDEN
5488  1972  9  11  Politikere ser på Andersvænge
5489  1972  9  12  Til socialministeriet
5490  1972  9  13  Studier af institutioner for udviklingshæmmede i Finland
5491  1972  9  15  Det mener jeg
5492  1972  9  16  Det mener jeg
5493  1972  9  17  500 børn på ferie med ASF - Dansk Folkehjælp
5494  1972  9  18  Sikkerhed under kørsel
5495  1972  9  19  Politisk underkendelse af åndssvage børns ret til at blive undervist
5496  1972  9  20  Anmeldelser
5497  1972  9  21  Anmeldelser
5498  1972  9  22  Mere om fritidslovens muligheder
5499  1972  9  24  Åndssvage på Færøerne
5500  1972  9  28  C. I København
5501  1972  9  29  C. I København
            C. II Nordsjælland - Ordinær generalforsamling, Vi ser for lidt til
5502 1972   9  30  hinanden i centerkreds II
            C. V Nordjylland - Generalforsamling - Møder Skagen, Hjørring,
5503  1972  9  31  Aalborg
5504  1972  10  1  Tak for indsatsen på "Forglem-mig-ej-dagen" 1972
5505  1972  10  2  Mundhygiejne
5506  1972  10  10  Bedre børnehaveservice
5507  1972  10  14  Indføringskursus
5508  1972  10  16  Vi nærmer os 10.000 medlemmer
5509  1972  10  17  "Skyld"
5510  1972  10  19  Klassekvotienten endnu engang
5511  1972  10  23  Har landsforeningen en holdning til ventelisterne?
            Første internationale konference om lovgivning vedrørende
5512  1972  10  25  handicappede afholdt i Rom
5513  1972  10  32  C. I København
5514  1972  10  34  C. I København
5515  1972  10  36  C. I København
5516  1972  10  37  C. II Nordsjælland - Generalforsamling
5517  1972  10  38  C. V Nordjylland - Generalforsamling, Møder: Skagen, Hjørring
            C. VII Vestsjælland: Sommerfest på Andeersvænge lørdag den 19.
5518  1972  10  39  August.
5519  1972  11  1  Glæd dig til EV's julenummer
5520  1972  11  2  Bedre børnehaveservice
5521  1972  11  8  Vi besøger handelsgartner Johannes Oby Nielsen i Fredensborg
5522  1972  11  12  Radioudsendelse om undervisning af åndssvage børn
5523  1972  11  13  Det mener jeg
5524  1972  11  14  Det mener jeg
5525  1972  11  15  Det mener jeg
5526  1972  11  18  C. I København
5527  1972  11  19  C. I København
5528  1972  11  21  C. I København
5529  1972  11  23  C. II Nordsjælland
5530  1972  11  25  C. VII Vestsjælland
5531  1972  11  26  C. VIII Fyn
5532  1972  12  1  Syd mod de rette
5533  1972  12  3  Formandens ønskeseddel
5534  1972  12  5  Andersvænge midtpunkt i trivselsundersøgelse
5535  1972  12  6  Var det show eller seriøst?
5536  1972  12  7  Tekniske hjælpemidler for handicappede
5537  1972  12  8  Hvem tegner landsforeningens nye plakat???
5538  1972  12  10  Landsforeningen vil hjælpe grønlandske forældre
5539  1972  12  11  Lyngå-kollegiet i Skejby indviet
5540  1972  12  12  Ingen julegudstjeneste i Jesuskirken
5541  1972  12  13  De svage i ånden
5542  1972  12  14  Børnenes Julekonkurrence
5543  1972  12  18  Landsforeningens prisopgave 1972
5544  1972  12  19  Teateraften med debat
5545  1972  12  21  Det mener jeg
5546  1972  12  22  EV-plankalenderen 1973 er på trapperne
5547  1972  12  23  C. I København
5548  1972  12  24  C. III Sydøstjylland
5549  1972  12  25  C. III Sydøstjylland
5550  1972  12  26  C. V Nordjylland - Feriegården i Søttrup
5551  1972  12  27  C. XI Århus og Randers amter
5552  1972  12  28  C. XI Århus og Randers amter
5553  1972  12  29  Glædelig jul og godt nytår
5453  1972  6/7  1  Kollegiet i Odense er indviet
5454  1972  6/7  4  Forældre skriver til socialstyrelsen om boligforhold
5455  1972  6/7  5  Landsforeningens prisopgave 1971
5456  1972  6/7  12  E.V. protesterer mod lægejournalernes udformning
5457  1972  6/7  13  Fritidslovensl muligheder
5458  1972  6/7  14  Om at være bange for psykiatere
             Udslusning af den overbeskyttede minoritet af svagtbegavede, der
5459 1972   6/7  17  kaldes åndssvage, til et velfærdssamfund
             Er der behov for større kontaktmulighed mellem handicappede og
5460  1972  6/7  20  raske børn og unge?
5461  1972  6/7  21  Det mener jeg - Svar til Gunnar Jønsson
5462  1972  6/7  23  Forældreindflydelsen på Åndssvageforsorgens skoler
5463  1972  6/7  26  Bliver samtalekredse også en succes i CenterkredsII?
5464  1972  6/7  27  C. I København
5465  1972  6/7  29  C. II Nordsjælland
5466  1972  6/7  30  C. III Sydøstjylland - Orientering om cirkulære 27
5467  1972  6/7  31  C. VIII Fyn
5468  1972  6/7  32  C. X Viborg afdeling
5166  1973  1   1  Ida - 6 år
5167  1973  1   6  Ægteskabslovens § 5
5168  1973  1   7  Åndssvages ægteskabsansøgninger
5169  1973  1   14  Det mener jeg
5170  1973  1   16  Det mener jeg
5171  1973  1   17  Vil De have indbundet "Evnesvages Vel?"
5172  1973  1   18  Handicap
5173  1973  1   19  Landsforeningens prisopgave 1972
             En drøm blev til virkelighed - eller hvordan vi fik et svømmebassin til
5174  1973  1   20  vore børn
5175  1973  1   22  Står De i den rigtige centerkreds?
5176  1973  1   23  De åndssvage er berettiget til at leve som vi andre
5177  1973  1   26  Hvem skal vinde de flotte præmier?
5178  1973  1   27  Anmeldelser
5179  1973  1   28  Anmeldelser
5180  1973  1   30  Klip fra pressen
5181  1973  1   32  C. I København
5182  1973  1   37  C. I København
5183  1973  1   39  C. I København
5184  1973  1   40  C. I København - Legeteket i Spaniensgade indviet
5185  1973  1   41  C. III Sydøstjylland - Nyt medlem i vejledende råd
5186  1973  1   42  C. V Nordjylland - Fest.
5187  1973  1   44  C. VII Vestsjælland - Julemødet på Andersvænge
5188  1973  1   45  C. IX Sydøstsjælland
5189  1973  1   46  C. IX Sydøstsjælland
5190  1973  1   47  C. X Viborg amt m. v.
5191  1973  1  48  C. XI Århus og Randers amter
5192  1973  2  1  Prolog ved festen i Lorry
5193  1973  2  2  Fest i Lorry gav 13.417 kr.
5194  1973  2  3  Socialreformen og åndssvageforsorgens decentralisering
5195  1973  2  11  Juleshow gav penge til E. V.
5196  1973  2  12  Indlæg fra Lis Møller om kritik af TV-udsendelser
5197  1973  2  14  En mand fra Lillemosegård
5198  1973  2  15  Fremtiden for handicappede grønlænderbørn
5199  1973  2  17  Forsorgsydelsen har social slagside
5200  1973  2  20  Vil De have indbundet Evnesvages Vel?
5201  1973  2  21  Landsforeningens prisopgave 1972
5202  1973  2  22  Anmeldelser
5203  1973  2  23  Anmeldelser
5204  1973  2  24  C. I København
5205  1973  2  26  C. I København
5206  1973  2  27  C. II Nordsjælland
5207  1973  2  28  C. V Nordjylland
5208  1973  2  29  C. V Nordjylland
5209  1973  2  30  C. VI Lolland-Falster, Nyt fra C. VI
5210  1973  2  31  C. VIII Fyn - Møder på Fyn
5211  1973  2  32  C. X Viborg amt
5212  1973  3  1  Så nåede vi endelig det eftertragtede mål - den halve million
5213  1973  3  3  Regnskab for Landsforeningen Evnesvages Vel's mærkesalgsdag
5214  1973  3  4  En blokade, der må ophæves omgående
5215  1973  3  5  Socialreformen og åndssvageforsorgens decentralisering
5216  1973  3  9  Det mener jeg
5217  1973  3  10  Det mener jeg
5218  1973  3  11  Socialreformkommissionens 2. Betænkning
5219  1973  3  22  Vinderne i E. V.'s julekonkurrence 1972
5220  1973  3  24  Anmeldelser - Forkert pris opgivet
5221  1973  3  25  C. I København - Legeplads
5222  1973  3  27  C. III Sydøstjylland
5223  1973  3  28  C. V Nordjylland
5224  1973  3  29  C. V Nordjylland
5225  1973  3  30  C. VI Lolland-Falster
5226  1973  3  32  C. X Viborg amt m. v.
5227  1973  4  1  Handicap-dag i Legoland
5228  1973  4  2  Åndssvageforsorgen udvides på Færøerne
5229  1973  4  5  "Normalt" liv for åndssvage: Er det noget at hige efter?
5230  1973  4  7  Det mener jeg
5231  1973  4  8  Det mener jeg
5232  1973  4  10  Det mener jeg
5233  1973  4  11  Det mener jeg
5234  1973  4  12  Det mener jeg
5235  1973  4  13  Det mener jeg
5236  1973  4  14  Åben lejr - et nyt eksperiment
5237  1973  4  16  Klip fra pressen
5238  1973  4  17  Filmen om åndssvage Sara
5239  1973  4  18  Landsforeningen har ikke hindret nogen undersøgelse
5240  1973  4  19  Kursus om behandling af åndssvage i USA sommeren 1973
5241  1973  4  20  C. I København
5242  1973  4  23  C. I København
5243 1973   4  24  C. I København
5244 1973   4  25  C. II Nordsjælland
5245 1973   4  27  C. III Sydøstjylland
            C. IV Sønderjylland, Møde med dr. Margareta Mikkelsen,
5246  1973  4  28  Fastelavnsfest i Aalborg
5247  1973  4  29  C. VII Vestsjælland
5248  1973  4  30  C. IX Sydøstsjælland - Ængstelse for "Evensølund"'s fremtid
5249  1973  4  31  Fin udstilling af klientarbejder
5250  1973  4  32  Børnehjælpsdagen i København
5251  1973  5  1  Evnesvages Vel protesterer imod byggestoppet
5252  1973  5  2  10-årig pige vandt førsteprisen
5253  1973  5  4  Kan De hjælpe handicappede med deres tøjproblemer
5254  1973  5  5  Alb. Christensen ridder af Dannebrog
5255  1973  5  6  Personaleforbundets ferieblokade ophævet
5256  1973  5  7  Socialreformkommissionens 2. Betænkning
5257  1973  5  14  F-dag den 31. August
5258  1973  5  15  En "Aften"
5259  1973  5  17  Det mener jeg
5260  1973  5  19  John F. Kennedy instituttet 1967-1972
            Second International Seminar on Special Education and Rehabilitation
5261  1973  5  24  of the Mentally Retarded
5262  1973  5  25  C. I København
5263  1973  5  27  C. I København
5264  1973  5  28  C. II Nordsjælland
5265  1973  5  29  C. II Nordsjælland - Til vikingespil i Frederikssund
5266  1973  5  31  C. XI Århus og Randers amter
5284  1973  8  1  Ny grov diskrimination af de åndssvage
5285  1973  8  2  Vi har køberne - vi mangler sælgerne
5286  1973  8  3  Focus på samarbejde
5287  1973  8  6  Russiske ministre på besøg i Nyborg
5288  1973  8  8  På 11 træningsskoler overtrædes bygningsvedtægterne
5289  1973  8  12  Påklædningens psykologiske indflydelse
            Publications of the INTERNATIONAL LEAGUE OF SOCIETIES FOR
            THE MENTALLY HANDICAPPED Rue Forestiére, 12 - B 1050
5290 1973   8  18  Bruxelles (Belgium)
5291 1973   8  19  Oplæg til debat om behandlingsmøder
5292 1973   8  24  C. II Nordsjælland
            C. II Nordsjælland - Weekend-ophold på Ungdomsgården i Kikhavn.
            Tilbud til forældre med en hjemmeboende voksen søn/datter, Focus på
5293  1973  8  25  samarbejde.
5294  1973  8  27  C. VIII Fyn
5295  1973  9  1  Sådan ophæver man en blokade, og vi græmmes
5296  1973  9  2  Landsforeningen protesterer
5297  1973  9  3  Gave på 20.000 kr. til pensionat
5298  1973  9  4  Forglem-mig-ej-dagen den 31. August 1973
5299  1973  9  8  Vi nåede ikke at blive 10.000
5300  1973  9  10  Ægteskabsforberedende hjælpeforanstaltninger over for åndssvage
5301  1973  9  18  Nordjylland hjælper Grønland
5302  1973  9  20  Det mener jeg
5303  1973  9  21  Det mener jeg
5304  1973  9  22  Det mener jeg
5305  1973  9  23  Det mener jeg
5306  1973  9  24  Ingen prisopgave
5307  1973  9  25  Accepter vore børn som de er
5308  1973  9  26  Anmeldelser
5309  1973  9  27  Anmeldelser
5310  1973  9  29  Statsbibliotekets tidsskriftlæsekredse
5311  1973  9  30  Kursus i omsorgslære for forældre
5312  1973  9  32  C. I København
5313  1973  9  33  C. III Sydøstjylland - Besøg på Jydsk Dunkefabrik
5314  1973  9  34  C. V Nordjylland
5315  1973  9  35  C. VI Lolland-Falster
5316  1973  10  1  Landsforeningen deler ikke statsministerens glæde
5317  1973  10  3  Det mener jeg
5318  1973  10  4  Det mener jeg
5319  1973  10  6  Behandling af børn
5320  1973  10  10  Man kan godt blæse med mel i munden
5321  1973  10  11  1 hurraråb=kr. 1.217,00
5322  1973  10  13  Centerkredsenes generalforsamlinger 1973

5323  1973  10  14  De åndssvages problemer må kendes - hjælp og solidaritet fremmes
5324  1973  10  17  Næstved-projektet
5325  1973  10  20  C. I København
5326  1973  10  21  C. I København
5327  1973  10  22  C. II Nordsjælland
            C. V Nordjylland, Kommende arrangementer, Frederikshavn, Hjørring,
5328  1973  10  23  Brønderslev, Generalforsamling, Julefesten
5329  1973  10  24  C. IX Sydøstsjælland
5330  1973  11  1  Institutionen på Amager en god idé
5331  1973  11  3  Landsforeningen har protesteret mod påtænkte besparelser
5332  1973  11  4  Så kom vore nye POSTKORT
5333  1973  11  7  Derfor aktion
5334  1973  11  9  Det mener jeg
5335  1973  11  11  Det mener jeg
5336  1973  11  12  Det mener jeg
5337  1973  11  14  Mærkesalget gav 45.000 kr. mere i år
5338  1973  11  16  Næsten 300 børn kom på sommerlejr i 1973
5339  1973  11  17  Anmeldelser
5340  1973  11  19  Differentiering af forsorgens værksteder
5341  1973  11  23  Rosemary F. Dubwad International Awards
5342  1973  11  25  C. I København
5343  1973  11  27  C. II Nordsjælland
5344  1973  11  29  Køb årets julegaver på Ebberødgårds værksteder
            Har forældrene kontakt med samrådene, Udflugt på afdeling M
5345  1973  11  31  Ebberødgård
5346  1973  11  32  C. V. Nordjylland - Julefesten, C. VIII Fyn, Hyggeaften i Aasum
5347  1973  12  1  Møde med socialminister Eva Gredal
5348  1973  12  6  Ny flot gestus af Irma
5349  1973  12  7  Hovedbestyrelsesmøde i november
5350  1973  12  9  Det mener jeg
5351  1973  12  10  Til mine unge venner
5352  1973  12  14  Behandlingsmøder - et arbejdsredskab
5353  1973  12  19  Fik De bestilt postkort - ellers skal De skynde Dem!
5354  1973  12  20  Sådan kan en erstatning også bruges
5355  1973  12  21  Af og til er vi så trætte…
5356  1973  12  23  Sådan ophæver man en blokade - og vi græmmes
5357  1973  12  25  Svar til Viggo Marker
5358  1973  12  27  C. I København
5359  1973  12  28  C. III Sydøstjylland
5360  1973  12  29  C. V Nordjylland - Sallingfest
5361  1973  12  31  C. X Viborg amt
5362  1973  12  32  C. XI Århus og Randers amter
5267  1973  6/7  1  De er ude efter vore tilskud
5268  1973  6/7  3  F-dag
5269  1973  6/7  4  Mærkedagsledere
5270  1973  6/7  5  Årsmøder i Norge
5271  1973  6/7  8  Hjælpearbejdet i Skandinavien
5272  1973  6/7  10  Handicap-idræt i Horsens
5273  1973  6/7  11  Åndssvageforsorgen må med i planlægningen NU
5274  1973  6/7  13  Anmeldelser
5275  1973  6/7  14  Anmeldelser
5276  1973  6/7  15  Rapporter fra to lejrskoleophold
5277  1973  6/7  17  Det mener jeg
5278  1973  6/7  18  Kæmpesucces i Legoland
5279  1973  6/7  19  John F. Kennedy instituttet 1967-1972
5280  1973  6/7  23  C. I København
5281  1973  6/7  24  C. I København
5282  1973  6/7  27  C. III Sydøstjylland
5283  1973  6/7  28  C. VII Vestsjælland
4972  1974  1   1  Ida 7 år
4973  1974  1   6  Valgløfte vi må holde partierne fast på
4974  1974  1   11  Det mener jeg
4975  1974  1   12  Klip fra pressen Berlingske Tidende 1.1.74
4976  1974  1   13  Repræsentantskabsmøde 1974
4977  1974  1   14  Forældrestøtteordning i C. XI
4978  1974  1   16  Baron Oscar Gyldenkrone død
4979  1974  1   17  C. I - København
4980  1974  1   20  C. I - København
4981  1974  1   21  C. I - København
4982  1974  1   23  C. I - København - Forældreaften i pensionatet Blegdamsvej 10
4983  1974  1   28  C. II Nordsjælland
             C. IV Sønderjylland - Generalforsamling lørdag den 10. November på
4984  1974  1   29  Ribelund
4985  1974  1   30  C. IX Sydøstsjælland
4986  1974  1   31  C. IX Sydøstsjælland
4987  1974  1   32  C. XI Århus og Randers amter
4988  1974  1   34  Forældrekredsen Sølund
4989  1974  1   35  Møde i Aalborg - De handicappede og massemedierne
4990  1974  1   36  Ønsker De at fastholde Deres synspunkter så skriv til E. V.
4991  1974  2   1  E. V. kræver større bevillinger hos den nye socialminister
4992  1974  2   5  - vi har endnu nogle postkort på lager
4993  1974  2   6  Vil De have indbundet Evnesvages Vel?
4994  1974  2   7  Om kritik, ressourcer og selvransagelse
4995  1974  2   10  Nettoindtægten ved Forglem-mig-ej-dagen 1973 over ½ million
4996  1974  2   12  Uddrag af skolelederforeningens formandsberetning
4997  1974  2   17  Der ofres alt for lidt på forskning
4998  1974  2  19  Spareplan med pædagogisk gevinst
4999  1974  2  21  Nisserne på Spinkelberg
5000  1974  2  23  Det mener jeg
5001  1974  2  25  Det mener jeg
5002  1974  2  26  C. I København
5003  1974  2  28  C. II Nordsjælland
5004  1974  2  29  C. IV Sønderjylland
5005  1974  2  30  C. IV Sønderjylland
5006  1974  2  31  C. VIII Fyn - Åndssvageforsorgen, Juletræsfest i C. VIII
5007  1974  3  1  Modarbejder Socialstyrelsen Landsforeningens forslag?
5008  1974  3  2  Fremragende omsorg for blinde evnesvage
5009  1974  3  5  De evnesvage er stadig et diskrimineret folkefærd
5010  1974  3  6  Rettelse til E. V. nr. 2/74
5011  1974  3  7  Stillingsopslag
5012  1974  3  8  Georg Jedde tildelt fornem litteraturpris
5013  1974  3  9  Erfaringer fra behandlingsmøder
5014  1974  3  12  Det sku' være så godt, og så blev det faktisk skidt
5015  1974  3  13  Udklip fra dagspressen 15/2 74
5016  1974  3  14  Doris næstekunst
            C. I København - Klubaften, København - Karens Minde protesterer
5017  1974  3  17  mod nedskæringer
5018  1974  3  18  Årsager til forebyggelse af åndssvaghed
5019  1974  3  19  Centerkreds II får to svenske venskabsbyer
5020  1974  3  20  E.V.s formand Albert Christensen, Socialleder, fru G. Sejersen
5021  1974  3  21  C. VII Vestsjælland
            C. IX Sydøstsjælland, Feriehuse i Karrebæksminde, Møde med
5022  1974  3  22  politikere
5023  1974  3  23  C. X Viborg amt m. v.
5024  1974  3  24  C. XI Århus og Randers amter
5025  1974  4  1  Næse til Socialministeriet - men hjælper det?
5026  1974  4  2  Vinderne i E.V.'s julekonkurrence
5027  1974  4  3  Repræsentantskabsmøde 1974
5028  1974  4  4  Jens tegninger
5029  1974  4  23  Kommentar til beretningen om Jens' tegninger
5030  1974  4  24  2 ekstraordinære hovedbestyrelsesmøder
5031  1974  4  25  Anmeldelse
5032  1974  4  26  Mette - Sådan har vi indrettet os med Mette - en forældreberetning
5033  1974  4  28  Åndssvages sexualproblemer
5034  1974  4  32  Det mener jeg
5035  1974  4  33  Det mener jeg
5036  1974  4  34  C. I København
5037  1974  4  35  C. III Sydøstjylland
5038  1974  4  37  C. VII Vestsjælland - Er vi gode advokater for vore børn?
5039  1974  4  38  C. VIII Fyn, Svar på protestskrivelse
5040  1974  4  39  Legat
5041  1974  4  40  C. XI Århus og Randers amter
5042  1974  5  1  Ny hovedbestyrelse
            Beretning om arbejdet i Landsforeningen Evnesvages Vel i tiden foråret
5043  1974  5  3  1972 - foråret 1974
5044  1974  5  22  Det mener jeg
5045  1974  5  23  F-dag
5046  1974  5  24  Betragtninger efter et møde med politikere
5047  1974  5  28  Fra kredsene
5048  1974  5  30  C. I København
5049  1974  5  31  C. II Nordsjælland
5050  1974  5  32  C. VII Vestsjælland - Landsformanden kommer til C. VII
5076  1974  8  1  Fredag den 30. August
5077  1974  8  3  Mærkedagsledere
5078  1974  8  4  Aflaster hjem med evnesvage børn ved frivilligt arbejde
5079  1974  8  7  Boganmeldelse
5080  1974  8  9  Da repræsentantskabet sagde nej til en koordinator
5081  1974  8  11  Indlæg II: Kære Elisabeth Ryhl!
5082  1974  8  12  Indlæg III: Repræsentantskabs nej til koordinatoren
5083  1974  8  13  Indlæg IV
5084  1974  8  14  En beretning om en bror
5085  1974  8  19  Sjælden udmærkelse til Richard Sterner, Sverige
5086  1974  8  20  Hvad er en sommerlejr?
5087  1974  8  21  Grønlandsudvalget
5088  1974  8  22  C. I København:
            C. II Nordsjælland - Midsommerfest i Børnebyen, Oprettelse af samråd
5089  1974  8  23  på Feriehjemmet Granbohus
5090  1974  8  24  C. VII Vestsjælland
5091  1974  9  1  En jubilæumsfest, der gav landsforeningen 20.000 kr.
5092  1974  9  2  Fornem hæderspris til Alb. Christensen
5093  1974  9  3  Da repræsentantskabet sagde nej til en koordinator
5094  1974  9  4  Indlæg VI
5095  1974  9  6  Fortegnelse over tidsskrifter
5096  1974  9  7  Det mener jeg
5097  1974  9  8  Vore åndssvage børn og deres søskende
5098  1974  9  10  Konference
5099  1974  9  13  Boganmeldelse
5100  1974  9  14  Boganmeldelse
5101  1974  9  15  Et lille nummer af E. V.
5102  1974  9  16  C. I København
5103  1974  9  17  Klubaften - København, En af årets store oplevelser
5104  1974  9  18  Efterårsprogram - C V Hjørring-Brønderslev
            C. V Nordjylland - Løgstør, Aalborg, Generalforsamling C. V, Bent
5105  1974  9  19  Ørbæk Nielsen in memoriam
5106  1974  9  20  Generalforsamling Centerkreds IV
5107  1974  10  1  Forventninger til Bistandsloven
5108  1974  10  4  Det mener jeg
5109  1974  10  6  Det mener jeg
5110  1974  10  7  Fritidsundervisning via fritidsloven
5111  1974  10  9  Centerkredsenes generalforsamlinger 1974
5112  1974  10  10  Hvad burde forsorgen være?
5113  1974  10  13  Hvad er "Grønlands-udvalget"?
5114  1974  10  15  Skolehjemmet Kaassassuk i Ruds-Vedby
5115  1974  10  17  "Det er skolerne, der gør folk Åndssvage"
5116  1974  10  18  Fra propagandaudvalget
5117  1974  10  20  Betragtninger omkring åndssvageforsorgens fremtid
5118  1974  10  24  Klip fra pressen
5119  1974  10  25  Et forstenet system
5120  1974  10  28  C. I København
5121  1974  10  29  C. I København - Sløve padder
5122 1974   10  30  C. II Nordsjælland - Behandlingsmøder, et arbejdsredskab
             C. III Nordjylland - Generalforsamling - Så mødes vi atter i Horsens
5123 1974   10  31  afd., C. IV Sønderjylland - Generalforsamling
             C. IX Sydøstsjælland - Orienteringsmøde med forsorgschefen samt
5124  1974  10  32  generalforsamling
5125  1974  11  1  Fra optimisme til pessimisme
5126  1974  11  2  To resolutioner til myndighederne
5127  1974  11  5  Brug EV kortene til julehilsener
5128  1974  11  6  Aflastningshjemmet i Slagelse bliver en realitet
5129  1974  11  7  Åndssvageforsorgens perspektiver nu - og i fremtiden
5130  1974  11  11  40 timers arbejdsuge
5131  1974  11  13  Vi nåede 10.000 medlemmer, men stadig er vi for få
5132  1974  11  14  Det mener jeg
             Den svenske forældreforening er chokeret over udviklingen i dansk
5133 1974   11  15  åndssvageforsorg
             Evnesvages Vel er blevet medlem af De Samvirkende
5134  1974  11  17  Invalideorganisationer
5135  1974  11  18  Cirkulæreskrivelse nr. 3 af 11/7 1967 vedrørende tilskud
5136  1974  11  20  Vores åndssvage børn og deres søskende
5137  1974  11  32  Debataften om åndssvages seksualproblemer
5138  1974  11  34  Fra propagandaudvalget
5139  1974  11  35  Der kom et girokort - og der kom en dame
5140  1974  11  36  Udviklingstendenser i institutionsbehandling
5141  1974  11  37  Nyt fra Grønlandsudvalget
5142  1974  11  41  Fra kredsene
5143  1974  11  42  Fra kredsene
5144  1974  11  43  C. I København
             C. I København - Klub Jydeholms decemberprogram, Fester og film på
5145 1974   11  44  Lillemosegård, Udstilling på Lillemosegård.
5146 1974   11  45  C. V Nordjylland
5147 1974   11  46  C. VII Vestsjælland

5148  1974  11  47  C. VII Vestsjælland - Julemøde på Andersvænge, I Tivoli en majdag
5149  1974  11  48  C. XI Århus og Randers amter
5150  1974  12  1  Det er ikke populært at være åndssvag
5151  1974  12  8  Samråd
5152  1974  12  11  Der skal spares
5153  1974  12  12  En tak til en gammel kæmpe
5154  1974  12  14  Hjælp os at hjælpe
5155  1974  12  16  Til mine unge venner
5156  1974  12  21  Juletanker 1974
5157  1974  12  22  Det mener jeg
5158  1974  12  23  Klip fra pressen
5159  1974  12  24  Vil du på kursus? - det er et tilbud til dig
5160  1974  12  27  Boganmeldelse
5161  1974  12  28  Kom i god tid med meddelelser
5162  1974  12  29  C. I København
5163  1974  12  30  C. I København
5164  1974  12  31  C. II Nordsjælland, Familiefest på G. I på Ebberødgård
5165  1974  12  32  C. XI Århus og Randers amter
5051  1974  6/7  1  Repræsentantskabsmødet 1974
5052  1974  6/7  5  Udtalelser om repræsentantskabsmødet
5053  1974  6/7  6  Udtalelser om repræsentantskabsmødet
5054  1974  6/7  10  Tanker efter et repræsentantskabsmøde
5055  1974  6/7  12  1. Hovedbestyrelsesmøde 1974/76
5056  1974  6/7  13  1. Hovedbestyrelsesmøde 1974/76 - Diverse sager
             Redegørelse til offentligheden om nedskæringerne i
5057  1974  6/7  15  Åndssvageforsorgen
5058  1974  6/7  16  Fagpressen protesterer imod porto-diskrimination
5059  1974  6/7  17  F-dag den 30. August
5060  1974  6/7  18  Om perspektiver og tendenser inden for åndssvageforsorgen
5061  1974  6/7  25  Ikke længere spørgsmål om intelligens
5062  1974  6/7  27  Hvor skal de handicappede bo?
5063  1974  6/7  30  Birgit - en forældreberetning
5064  1974  6/7  32  Vejledning på et tidligt tidspunkt
5065  1974  6/7  34  Tanker om Ebberødgård
5066  1974  6/7  37  Det mener jeg
5067  1974  6/7  39  Krav om bedre oplysning
5068  1974  6/7  40  Anmeldelser - AB-skalaen

5069  1974  6/7  41  Anmeldelser - Nordisk tidsskrift for specialpædagogik (NST) nr. 2 1974
5070  1974  6/7  43  Fra kredsene C. I København
5071  1974  6/7  44  C. I København - Børnehjælpsdagen den 16. Maj 1974.
5072  1974  6/7  45  C. II Nordsjælland
5073  1974  6/7  46  C. III Sydøstjylland
5074  1974  6/7  47  C. VII Vestsjælland
5075  1974  6/7  48  Nye medlemmer
4791  1975  1   1  Ida - 1974
4792  1975  1   6  Det mener jeg

4793  1975  1   8  En anden form for kommunikation imellem forældregruppe og afdeling
4794  1975  1   12  - vil De have indbundet Evnesvages Vel?
4795  1975  1   13  Fra kredsene
4796  1975  1   14  Vemodig afsked med pensionatet, Blegdamsvej
4797  1975  1   15  C. II Nordsjælland
4798  1975  1   16  C. II Nordsjælland
             C. IV - Sønderjylland, Generalforsamling på "Ribelund" d. 26. Oktober
4799  1975  1   18  1974
4800  1975  1   20  C. IX . Sydøstsjælland
4801  1975  1   22  C. XI Århus og Randers amter
4802  1975  2   1  Særdeles vigtigt!
             Medlemsmøder i de enkelte centerkredse i forbindelse med
4803  1975  2   3  arbejdskonference 25.-26. April 1975
4804  1975  2   4  Det er ofte så lidt, der skal til, for at hjælpe åndssvage
4805  1975  2   6  Klip fra pressen
4806  1975  2   7  Næstved-institutionen klar til indflytning, men står tom
4807  1975  2   9  Frivillig forældrestøtte kan praktiseres
4808  1975  2   12  Boganmeldelse

4809  1975  2   14  Undervisning og behandling af psykisk udviklingshæmmede i Grønland
4810  1975  2   18  Spørgsmål til socialministeren
4811  1975  2   21  Tanker omkring integration og decentralisering
4812  1975  2   25  Hvad skal vi lave til middag i dag?
4813  1975  2   30  Åndssvageforsorgen er udviklingsmæssigt længst tilbage
4814  1975  2  32  Står De i den rigtige centerkreds?
4815  1975  2  33  Hvad kan vi låne på folkebiblioteket?
4816  1975  2  37  C. I København
4817  1975  2  38  Advarsel til medlemmerne i C. I og C. II
4818  1975  2  39  Startvanskeligheder?
4819  1975  2  40  C.I København Klubaften København, Erindringsliste
4820  1975  2  43  C. V Nordjylland, Aalborg, Hjørring, Skagen, Frederikshavn
4821  1975  2  47  C. X - Viborg amt m. v.
4822  1975  2  48  Centerkreds IV (Ribe og Sønderjyllands amter)
4823  1975  3  1  Den XV Nordiske Kongres om Psykisk Udviklingshæmning
4824  1975  3  3  Blinderegisteret
4825  1975  3  7  Resolution
            Indtryk fra socialstyrelsens møde med det centralt vejledende råd og
4826  1975  3  8  de lokale vejledende råd
4827  1975  3  11  Døves meddelelsesmulighed - døves hjælpemidler
4828  1975  3  13  Lidt om begreberne decentralisering og integration
4829  1975  3  16  Det mener jeg
4830  1975  3  19  Før arbejdskonferencen i E. V.
4831  1975  3  21  Lokale ressourceudvalg
4832  1975  3  24  C. I København
4833  1975  3  25  C. I København - Børnehavepædagog efterlyses
            C. III Sydøstjylland - Godt nyt om forskning og forebyggelse af
4834 1975   3  27  åndssvaghed
4835 1975   3  28  C. V Nordjylland: Forårsprogram Aalborg, Hjørring, Skagen

4836 1975   3  29  C. VII Vestsjælland, Forårsmøde på Andersvænge, Forældrekursus
            Udstilling-Bazar, C.IX Sydøstsjælland, Det vedledende råd i
4837  1975  3  30  Storstrømsamtet, Feriehuse i Karrebæksminde
4838  1975  3  32  Står De i den rigtige amtskreds
4839  1975  4  1  Eva Gredal socialminister igen
4840  1975  4  2  Om træningsskolernes ferier
4841  1975  4  3  Om ankeregler
4842  1975  4  6  Kriminelle åndssvage
4843  1975  4  7  Tidsubestemt
4844  1975  4  8  Handicapdag i Legoland
4845  1975  4  9  Status for ressourceudvalget
4846  1975  4  13  Det her er godt - det må gentages - fædrene skal også med
4847  1975  4  15  Det mener jeg
4848  1975  4  16  Det mener jeg
4849  1975  4  18  Fra kredsene C. I København
4850  1975  4  19  Fra kredsene C. I København
4851  1975  4  20  C. II Nordsjælland
4852  1975  4  21  C. II Nordsjælland, Til Propagandaudvalget i C. II
4853  1975  4  22  C. X Viborg amt m.v.
4854  1975  4  24  C. XI Århus og Randers amter
4855  1975  5  1  Vendelbo-kollegiet i Frederikshavn
4856  1975  5  7  Verdenskongres i Irland
4857  1975  5  8  En forældreberetning
            Fritidsvaner og aktivitetsmuligheder for unge under
4858 1975   5  9  åndssvageforsorgen
4859 1975   5  13  Propagandaudvalget
4860 1975   5  15  N.F.P.U.s symposium i Vedstena
4861  1975  5  20  Handicamp 75
4862  1975  5  23  Er et samråd arbejdsdygtigt?
4863  1975  5  26  Handicapundervisning i den grønlandske skole
4864  1975  5  27  Boganmeldelse
4865  1975  5  28  Boganmeldelse
4866  1975  5  29  C. I København, Børnehjælpsdagen 1975
4867  1975  5  31  C. VII Vestsjælland, En dag på Andersvænge
4868  1975  5  32  Møder og arrangementer
4883  1975  8  1  FORGLEMMIGEJ-DAG
4884  1975  8  3  Mærkedagsledere 1975
4885  1975  8  4  Forglem-mig-ej-mærket
4886  1975  8  5  Brev til socialministeren om Irlandsvej
4887  1975  8  7  Bistandsloven
4888  1975  8  14  Det mener jeg
4889  1975  8  15  Det mener jeg
4890  1975  8  16  Forældreberetninger
4891  1975  8  19  Et møde med amtspolitikerne
4892  1975  8  20  Boganmeldelse
4893  1975  8  22  Hvor "sikre tabere" får en chance
4894  1975  8  28  Andersvængeprojektet - et transatlantisk eksperimenr
4895  1975  8  31  Hjemmevejledere har vedtaget denne stillingsbeskrivelse
4896  1975  8  32  De 13 bud
4897  1975  8  33  Fra kredsene C. I København
            C II Nordsjælland - Glædeligt nyt fra Ebberødgård, Nyt serviceområde
4898  1975  8  34  på Ebberødgård
4899  1975  8  35  C. III Sydøstjylland
4900  1975  8  36  C. VIII Vestsjælland
4901  1975  8  38  C. VIII Vestsjælland - Om forældrekursus
4902  1975  8  39  Mødearrangementer
4903  1975  9  1  Alb. Christensen 70 år
4904  1975  9  3  Forventninger til bistandsloven
4905  1975  9  6  Forglem-mig-ej-dagen den 29. August
4906  1975  9  7  Boganmeldelse
4907  1975  9  9  Diagnoseskema
4908  1975  9  10  Spærrebom eller udfordring
4909  1975  9  13  Det mener jeg
4910  1975  9  14  Det mener jeg
4911  1975  9  15  Det mener jeg
4912  1975  9  16  Et forældresynspunkt på prævention
4913  1975  9  19  Rosemary F. Dybwad International Awards
4914  1975  9  21  Fra kredsene
4915  1975  9  23  Fra kredsene
4916  1975  9  24  Århus og Randers amter
4917  1975  10  1  Hvorfor hører vi aldrig landsforeningen
4918  1975  10  2  Socialstyrelsen og bistandsloven
4919  1975  10  5  Vist kan det nytte
4920  1975  10  10  En vurdering
4921  1975  10  12  En 70 års fødselsdag, der "gav pote"
4922  1975  10  13  Noget godt ud af det gamle, så længe vi ikke har råd til nyt overalt
            Om afdelingsundervisning og behandling af svagtfungerende børn på
4923 1975   10  16  Ebberødgård
4924 1975   10  21  Vores forslag opfattes altid som kritik
4925  1975  10  25  Ingen stilles ringere fra 1. April næste år
4926  1975  10  26  For første gang nedgang i medlemstallet
4927  1975  10  27  Det mener jeg
4928  1975  10  28  Det mener jeg
4929  1975  10  29  Det mener jeg
4930  1975  10  30  Centerkredsenes generalforsamlinger 1975
4931  1975  10  32  C I København - Generalforsamling

4932 1975   10  34  C. I København - Fester og film på Lillemosegård
4933 1975   10  35  C. V - Nordjylland
4934 1975   10  36  C. VI Lolland-Falster - Generalforsamling
             C. VII Vestsjælland - Til H. C. Andersens fødeby, Fin forældreaften i
4935  1975  10  37  Kalundborg
4936  1975  10  38  C. IX Sydøstsjælland
4937  1975  10  39  C. X Viborg amt m. v.
4938  1975  10  40  C. XI Århus og Randers amter
4939  1975  11  1  Diskriminering - fiksering
4940  1975  11  2  Handicappedes transportproblemer
4941  1975  11  3  En rejse til Frankrig
4942  1975  11  10  Så kom vore nye mærkater
4943  1975  11  11  Aflastning ved kommunal hjemmehjælp
4944  1975  11  13  Staten fralægger sig ikke ethvert ansvar
4945  1975  11  16  Boganmeldelse
4946  1975  11  18  Værkstedsudstilling
4947  1975  11  19  Från institutionsvård til öppen vård
4948  1975  11  25  Fra kredsene
4949  1975  11  26  C. I København
4950  1975  11  27  C. I København
4951  1975  11  28  C. I København
4952  1975  11  29  C. III Sydøstjylland
4953  1975  11  30  C. VII Vestsjælland
4954  1975  11  31  C. X Viborg amt m. v.
4955  1975  11  32  C. XI Århus og Randers amter
4956  1975  12  1  Et spil, der kan blive skæbnesvangert for de åndssvage
4957  1975  12  2  Godt nytår
4958  1975  12  3  Et besøg på Rose Kennedyinstituttet i New York
4959  1975  12  6  En testamentisk gave med perspektiv i
4960  1975  12  7  Dublin-kongressen 1975
4961  1975  12  9  Mærkaterne blev en kæmpesucces
4962  1975  12  10  Lidt om hjælp til selvhjælp
4963  1975  12  12  Om psykotiske børn
4964  1975  12  18  Det mener jeg
4965  1975  12  20  Referat af propagandaudvalgsmøde
             C. I København - Klubaftener i København, Stor klubaften den 17.
4966  1975  12  22  November
4967  1975  12  23  C. III Sydøstjylland - En undersøgelse og studiekredsen
4968  1975  12  25  C. IV Sønderjylland
4969  1975  12  27  C. V Nordjylland - Helen Hansen i Nordjylland
4970  1975  12  29  C. X Viborg amt m. v.
4971  1975  12  30  C. XI Århus og Randers amter
4869  1975  6/7  1  Børnehjælpsdagen 1975 i København
4870  1975  6/7  5  Tak
4871  1975  6/7  7  En "skæg"-idé, der gav penge E. V.
4872  1975  6/7  8  Et lysglimt
4873  1975  6/7  11  F-dag den 29, August
4874  1975  6/7  12  Åndssvageforsorgens klienter i selvstændig bolig
4875  1975  6/7  16  Sociallederkollegiets boligoptællinger 1. Januar 1975
4876  1975  6/7  22  Verdenskongres i Irland
4877  1975  6/7  24  Rettelse
4878  1975  6/7  25  Fra kredsene
4879  1975  6/7  27  C. I København - Forældremøde på Karens Minde
4880  1975  6/7  28  C. III Sydøstjylland
4881  1975  6/7  29  C. V Nordjylland
4882  1975  6/7  30  C. X Viborg amt m. v.
4622  1976  3   1  Evnesvages Vel står fast på, at Irlandsvej opføres
4623  1976  3   4  En lille solstrålehistorie
4624  1976  3   5  Nu kan intet stoppe det
4625  1976  3   6  Rettelse til "Hvad laver de i centerkredsene"
4626  1976  3   7  Møde i propagandaudvalget 9. Januar 1976
4627  1976  3   8  Uge - og weekendophold på Langeland
4628  1976  3   9  Et paradis for børn
4629  1976  3   10  Legeteket
4630  1976  3   11  Psykotiske børn
4631  1976  3   12  C. I - København - Karens Mindekredsen 25 år
4632  1976  3   13  C. V - Nordjylland
4633  1976  3   14  Mor, hvornår må jeg selv bestemme?
4634  1976  3   15  C. VII - Vestsjælland - Julemøde på Andersvænge
4635  1976  3   16  C. VIII - Fyn, Juletræsfest
4636  1976  3   17  C. X - Viborg amt m. v.
4637  1976  3   18  C. X - Viborg amt m. v. - Fastelavnsfest
4638  1976  3   23  Vigtig meddelelse til vore medlemmer
4639  1976  3   24  Repræsentantskabsmøde 1976
4640  1976  4   1  Albert. Christensen æresmedlem af nordisk organisation
4641  1976  4   2  Om Irlandsvej - for sidste gang forhåbentlig
4642  1976  4   3  B-dagen den 1. April 1976
4643  1976  4   4  Hvad laver de i centerkredsene?
4644  1976  4   8  Meddelelser fra det lokale vejledende råd
4645  1976  4   9  Indbydelse til spejderlejr
             Regnskab over Landsforeningen Evnesvages Vel's mærkesalg
4646  1976  4   10  (Forglemmigejdag) 29. August 1975
4647  1976  4   11  Min mening
4648  1976  4   13  Svar til Inger Lise Petersen
4649  1976  4   15  Psykotiske patienter under åndssvageforsorgen
4650  1976  4   16  Ungdomsredaktion og åndssvageforsorg
4651  1976  4   17  Blade af en formands dagbog
4652  1976  4   19  1.000 kr. til legeteket i centerkreds I
             Der er store problemer ved at sende åndssvage grønlændere til
4653  1976  4   20  Danmark
4654  1976  4   23  Historien om "Havnehus"
4655  1976  4   25  C. I København
4656  1976  4   26  C. II - Nordsjælland
4657  1976  4   28  C. III Sydøstjylland - Planlagte medlemsmøder i Horsens afd. C.III
4658  1976  4   29  Udstilling - Bazar
4659  1976  4   31  Campingpladsen "Forglemmigej"
4660  1976  5  1  Beretning til repræsentantskabet
4661  1976  5  22  Poststrejken drillede os
4662  1976  5  23  Hvad laver de i centerkreds II
4663  1976  5  25  En enklere vej til bistand
4664  1976  5  26  Hvorfor startede man en forældreforening på Karens Minde?
4665  1976  5  28  Min mening
4666  1976  5  29  Legoland
4667  1976  5  30  Campingpladsen "Forglemmigej"
            C. I - København, To ypperlige kunstnere på scenen i ungdomshuset
4668  1976  5  31  den 22. Marts
4669  1976  5  32  Ebberødgård
4670  1976  5  33  Debatdag på Ebberødgård den 13. Marts 1976
4671  1976  5  36  Hvorfor svigter I?
4672  1976  5  37  C. V - Nordjylland
4673  1976  5  38  C. VII Vestsjælland, Møde om alternative boformer
4674  1976  5  39  C. IX Sydøstsjælland
4675  1976  5  40  C. XI Århus og Randers amter
4698  1976  8  1  Mærkedagen
4699  1976  8  2  Mærkedagsledere 1976
4700  1976  8  3  Hvad laver de i centerkreds VII
4701  1976  8  9  Afmægtig livscyklus
            Tanker og meninger vedr. kursus i omsorgslære - social interaktion -
4702  1976  8  10  afholdt på Ribelund
4703  1976  8  13  En hilsen til forældreforeningen "Javni" på Færøerne
4704  1976  8  14  Frk. Asta Petersens legat
4705  1976  8  15  Min mening
4706  1976  8  19  I den lille have i Pile Allé
4707  1976  8  20  Nyt initiativ omkring samrådene
4708  1976  8  21  C. I - København
4709  1976  8  22  C. II - Nordsjælland
4710  1976  8  23  C. III - Sydøstjylland, Skoleleder Poul G. Kjeldstrup in memoriam
4711  1976  8  24  C. IV - Sønderjylland - Åbent hus i Børnebo.
4712  1976  8  28  C. VIII - Fyn
4713  1976  8  29  C. IX - Sydøstsjælland - Til medlemmerne i Centerkreds IX
            C. X - Viborg amt m. v. - Nyt fra Center X Repræsentantskabsmødet i
4714  1976  8  30  Skive
4715  1976  8  31  C. X - Viborg amt m. v.
4716  1976  9  1  Et grundlag er nu lagt for udlægning af særforsorgen
4717  1976  9  3  Vedrørende medlemsbladet
4718  1976  9  4  Hjertelig tak til Legoland
4719  1976  9  5  Kendte personer som positivspillere
4720  1976  9  6  Hvad laver de i centerkreds IX
4721  1976  9  10  Statsbibliotekets tidsskriftlæsekredse
4722  1976  9  11  Indtryk fra San Salvador, El Salvador, C. A.
4723  1976  9  13  Min mening
4724  1976  9  14  Campingpladsen "Forglemmigej"
4725  1976  9  15  Nyt fra Grønlands udvalget
4726  1976  9  16  Uge- og weekendophold på Langeland
4727  1976  9  18  Står De i den rigtige centerkreds?
4728  1976  9  19  Omsorgselev som praktikant i et hjemmemiljø
4729  1976  9  20  Kommentar fra kulissen
            C. II - Nordsjælland, Forældremøde på Granbohus, C. V. Nordjylland -
4730  1976  9  21  Hjørring-afdelingens program for efteråret 1976-77
4731  1976  9  22  Er det lykken at blive "udsluset" af åndssvageforsorgen?
4732  1976  9  23  Vigtig meddelelse til vore medlemmer
4733  1976  9  24  C. VIII Vestsjælland - Lodtrækningen ved sommerfesten
4734  1976  10  1  Ekstra Bladet tør, hvor andre tier
4735  1976  10  2  Hvad laver de i centerkreds X
4736  1976  10  5  Boganmeldelse
4737  1976  10  6  Et brev til Kirsten - men også til forældre
4738  1976  10  8  Min mening
4739  1976  10  10  Kære Rita Naabye
4740  1976  10  11  Kommentar fra kulissen
4741  1976  10  12  Campingpladsen "Forglemmigej"
4742  1976  10  13  Fra kredsene - C. I København
4743  1976  10  14  Velkommen
4744  1976  10  15  C. II - Nordsjælland
4745  1976  10  16  C. V - Nordjylland
            C. V - Nordjylland, Kursus om tidlig stimulering, Lis Hammild i
4746  1976  10  17  ressourceudvalget
4747  1976  10  18  Stiftende generalforsamling i C. VI og IX
4748  1976  10  19  At være psykotisk
4749  1976  10  20  C. IX Sydøstsjælland, Fællesgeneralforsamling for C. IX og VI
4750  1976  10  22  "Højloftegård" i Thisted
4751  1976  10  23  C. XI - Århus og Randers amter
4752  1976  11  1  Jo hurtigere man kan slippe ud af statens favntag des bedre
4753  1976  11  2  Nuværende båsesystem og normaliseringstanken
4754  1976  11  3  Er det et rigtigt tidspunkt?
4755  1976  11  4  Er det nye rigtigt og godt?
4756  1976  11  5  Fællesnordisk indsats for psykisk udviklingshæmmede
4757  1976  11  6  Liv og glade dage i Tivoli i forbindelse med E.V.'s tombola
4758  1976  11  8  Min mening
4759  1976  11  9  Min mening
4760  1976  11  10  Beskyttede værksteder
4761  1976  11  13  Gaveregn over landsforeningen
4762  1976  11  15  Centerkredsenes generalforsamlinger 1976
4763  1976  11  16  Rosemary F. Dybwad International Awards
4764  1976  11  18  Medlemsblad får social brevkasse
4765  1976  11  19  Kommentar fra kulissen
4766  1976  11  20  Vigtig meddelelse til vore medlemmer
4767  1976  11  21  Fra kredsene
4768  1976  11  22  C. I København Torsdagsaftener på Lillemosegård
4769  1976  11  23  C. IV - Sønderjylland - Generalforsamling i centerkreds IV
4770  1976  11  24  Idrætsdag på Gunderuplund
4771  1976  11  25  C. VI - Lolland-Falster, Generalforsamling i centerkreds VI og IX

            C. VIII - Fyn, Generalforsamling i centerkreds VIII, Nye undervisnings-
4772  1976  11  26  og behandlingsformer, Spillefilm på kollegiet i Odense
4773  1976  11  27  C. X - Viborg amt m. v.
4774  1976  11  29  Hvem har ansvar for vore åndssvage?
4775  1976  11  31  C. XI Århus og Randers amter
4776  1976  11  32  Står De i den rigtige centerkreds?
4777  1976  12  1  Repræsentantskabsmødet 1976 i Skive
             Hilsen fra den færøske forældreforening Javni til landsforeningen på
4778  1976  12  11  mødet
4779  1976  12  13  Storträff IV d. 9.-10. Oktober i Jakobstad, Finland
4780  1976  12  14  En människa som du
4781  1976  12  16  Fornem amerikansk pris til norsk generalsekretær
4782  1976  12  17  Hvad laver de i centerkreds XI
4783  1976  12  28  Den sociale brevkasse
4784  1976  12  29  25 år
4785  1976  12  30  Fra kredsene
4786  1976  12  31  C. V. Nordjylland
4787  1976  12  32  C. VII - Vestsjælland
4788  1976  12  33  C. X - Viborg amt m. v.
4789  1976  12  34  C. XI - Århus og Randers amter
4790  1976  12  35  C. XI - Århus og Randers amter
4592  1976  1/2  1  Hvad laver de i centerkredsene
4593  1976  1/2  2  Oplysningsudvalget
4594  1976  1/2  3  Fritidsudvalget, Mærkedagsudvalget, Samtalekredsudvalget
4595  1976  1/2  4  Det koordinerende udvalg
4596  1976  1/2  5  Hvad laver de i afdelingen på Bornholm
4597  1976  1/2  6  Postyrelsens vegne
4598  1976  1/2  7  Læge Christen Michélsen, Aalborg død
4599  1976  1/2  8  Repræsentantskabsmøde 1976
4600  1976  1/2  9  Sygesikringen og de privatpraktiserende talepædagoger
4601  1976  1/2  12  Forældreaften på Granbohus d. 10. Dec. 1975
4602  1976  1/2  14  Handicappede kan også blive spejdere
             Kursus for uddannede medhjælpere og forældre til åndssvage afholdt
4603  1976  1/2  15  på Færøerne
4604  1976  1/2  16  Mit barn er åndssvagt - hvad nu?
4605  1976  1/2  17  Min mening
4606  1976  1/2  18  Boganmeldelse
4607  1976  1/2  19  - vil De have indbundet Evnesvages Vel
4608  1976  1/2  20  Handicamp 76
4609  1976  1/2  21  Handicamp 75
4610  1976  1/2  23  C. I - København
4611  1976  1/2  24  C. I - København
4612  1976  1/2  25  C. I - København
4613  1976  1/2  26  C. II - Nordsjælland
             C. II - Nordsjælland, Debatdag på Ebberødgård, Julesammenkomst på
4614  1976  1/2  28  Følstrup
4615  1976  1/2  31  C. VI - Lolland-Falster
4616  1976  1/2  34  C. VII - Vestsjælland
4617  1976  1/2  35  C. VII - Vestsjælland
4618  1976  1/2  37  C. IX Sydøstsjælland
4619  1976  1/2  38  C. X . Viborg amt m. v.
4620  1976  1/2  39  C. XI - Århus og Randers amter
4621  1976  1/2  40  Uge- og weekendophold på Langeland
4676  1976  6/7  1  Den nye hovedbestyrelse
4677  1976  6/7  2  Hvad laver de i centerkreds V
4678  1976  6/7  9  Hvad laver de i centerkreds IV
4679  1976  6/7  10  Hjortebro Værkstedets Forældrekreds, Haderslev
4680  1976  6/7  11  Tønder-afdelingen
4681  1976  6/7  12  ASF-Dansk Folkehjælps sommerlejre
4682  1976  6/7  13  F-dag den 27. August
4683  1976  6/7  14  Lukkede afdelinger på Ebberødgård
4684  1976  6/7  16  En forældrerepræsentants syn på samrådet om Granbohus
4685  1976  6/7  18  Ikke et bittert indlæg
4686  1976  6/7  19  Min mening
4687  1976  6/7  20  Min mening
4688  1976  6/7  21  Uge- og weekendophold på Langeland
4689  1976  6/7  22  Vigtig meddelelser til vore medlemmer
4690  1976  6/7  23  Fra kredsene

4691  1976  6/7  24  Fra kredsene
4692  1976  6/7  25  Omsorgsklubben 1972
4693  1976  6/7  26  En tur til Gilbjerghus i Gilleleje
4694  1976  6/7  27  C. IX Sydøstsjælland - Alle medlemmer i Centerkreds IX
4695  1976  6/7  29  Står De i den rigtige centerkreds?

4696  1976  6/7  30  C. XI Århus og Randers amter - Hjemkaldelse af indsamlingsbøsser
4697  1976  6/7  31  Fredag 27. August
4416  1977  1   1  Hvad sker der i forbindelse med landsforeningens 25-års jubilæum
4417  1977  1   3  Beretning og ønsker fra kontaktfolkene
4418  1977  1   5  Hvad sker der i de enkelte centerkredse?
4419  1977  1   6  Hvad sker der i de enkelte centerkredse?
4420  1977  1   7  Hvad sker der i de enkelte centerkredse?
4421  1977  1   8  Reception på landsforeningens kontor
4422  1977  1   9  Lorry-fest i anledning af 25-års jubilæet
4423  1977  1   10  Tandplejen for de åndssvage - en samfundsforpligtigelse
4424  1977  1   13  Min mening
4425  1977  1   14  Min mening
4426  1977  1   15  Skolehjemmet Brøndbyøstervej 166 gør status
4427  1977  1   20  Godt nytår
4428  1977  1   21  Brevkasse
4429  1977  1   22  Udlægning af Åndssvageforsorgen
4430  1977  1   26  Nordisk møde i Stockholm 6.-7. November 1976
4431  1977  1   27  Medlemstallet steg igen
4432  1977  1   28  Campingpladsen "Forglemmigej"
4433  1977  1   29  Ny pjece fra socialstyrelsen
4434  1977  1   30  Står De i den rigtige centerkreds?
4435  1977  1   31  Kommentar fra kulissen
4436  1977  1   32  C. I - København
4437  1977  1   33  Generalforsamling i Bornholm lokalafdeling
4438  1977  1   34  En hilsen og tak til Arild Bordum og Brødegaard
4439  1977  1   35  Samtale for forældre/pårørende til voksne åndssvage
4440  1977  1   36  Forældredag om udlægning på Lillemosegård
4441  1977  1   38  Klubaften - København
4442  1977  1   41  C. III - Sydøstjylland
4443  1977  1   42  C. V. - Nordjylland
4444  1977  1   45  C. V. - Nordjylland
4445  1977  1   46  C. V. - Nordjylland
4446  1977  1   47  C. VI. - Lolland-Falster
4447  1977  1   51  C. VII - Vestsjælland
4448  1977  1   52  C. VII - Vestsjælland - Forældrekursus 1976.
4449  1977  1   53  C. VIII Fyn
4450  1977  2  1  En hilsen fra socialminister Eva Gredal
4451  1977  2  3  En hilsen fra styrelseschef H. C. Seierrup
4452  1977  2  5  Nordiske jubilæumshilsener til landsforeningen
4453  1977  2  10  Hvordan opstår en forældreforening
4454  1977  2  29  Landsforeningen har kun haft 3 formænd i de første 25 år
            Lov nr. 192 af 5. Juni om forsorgen for åndssvage og andre særlig
4455  1977  2  37  svagt begavede
4456  1977  2  42  Nogle af landsforeningens ejendomme
4457  1977  2  44  Landsforeningens virksomhed
4458  1977  2  48  Landsforeningens oplysningsarbejde
4459  1977  2  53  Forskning om åndssvaghed
4460  1977  2  54  Internationale forbindelser
4461  1977  2  56  Nordisk samarbejde
4462  1977  2  57  Jubilæumssamtale med landsformanden
4476  1977  3  0  Regnskab for tiden 1. August 1975 - 31. Juli 1976
4463  1977  3  1  Et jubilæum, der gav genlyd landet over
4464  1977  3  2  Brevkasse
4465  1977  3  3  En debatbog om Irlandsvej - og debatten om den
            En lille hilsen til Landsforeningen EVNESVAGES VEL på 25 års dagen
4466  1977  3  6  den 20. Januar 1977
4467  1977  3  7  Min mening
4468  1977  3  8  En festum jubilæumshilsen fra centerkreds II
4469  1977  3  9  Vigtig meddelelse til vore medlemmer
4470  1977  3  10  Glimt fra receptionen 17. Januar på kontoret
4471  1977  3  12  - vil De have indbundet Evnesvages Vel?
4472  1977  3  13  Kommentar fra kulissen
4473  1977  3  14  En tak til Mejeriernes Iskremfabrik - Eventyr Is
4474  1977  3  15  C. I - København m.v.
4475  1977  3  16  C. II - Nordsjælland
4477  1977  3  17  C. III - Vejle amt m.v.
4478  1977  3  18  C. IV - Ribe og Sønderjyll. Amter
4479  1977  3  20  Sønderjyllands amt
4480  1977  3  21  C. V - Nordjyllands amt
4481  1977  3  22  C. VII - Vestsjællands amt - Andersvængeudvalgets julefest
4482  1977  3  23  C. XI - Århus amt
4483  1977  3  27  C. XI - Århus amt
4484  1977  3  28  C. XI - Århus amt - Legatuddeling
4485  1977  3  29  Sommerlejr på Ajstruplund 1977
4486  1977  4  1  Mere om jubilæet i januar
4487  1977  4  13  Indvielse af Lionslund
4488  1977  4  15  Særfrimærke og Heerup plakat
4489  1977  4  16  Hovedbestyrelsesmøde 12. Februar 1977
4490  1977  4  18  Fra jubilæumsreceptionen på Evnesvages Vel's kontor
4491  1977  4  20  Forglem-mig-ej dagen 1976 satte ny rekord
4492  1977  4  22  ASF-Dansk Folkehjælps ferielejre 1977 for åndssvage børn
4493  1977  4  23  Min mening
4494  1977  4  25  Kommentar fra kulissen
4495  1977  4  26  Fra kredsene
4496  1977  5  1  Vi skal ned på gulvet
4497  1977  5  3  Mærkedagsudvalget
4498  1977  5  4  Gi oss lov og vi kan
            Tanker omkring selvstændiggørelse af forsorgens boenheder d.v.s. af
4499  1977  5  5  de enkelte afdelinger på en centralinstitution
4500  1977  5  7  En hilsen til min åndssvage ven
4501  1977  5  8  Jubilæumsbyggefond
4502  1977  5  10  Min mening
4503  1977  5  12  Pigerne bag stemmerne
4504  1977  5  13  Kommentar fra kulissen
4505  1977  5  14  Fra kredsene
            Henvendelse fra Landsforeningen Evnesvages Vel til regeringen og
4514  1977  8  1  folketing
4515  1977  8  4  Apropos
4516  1977  8  10  Vidste De at
4517  1977  8  11  Samtale med en pioner
4518  1977  8  18  Boganmeldelse
4519  1977  8  20  Forglem-mig-ej-dagen 1977 - mærkedagsledere
4520  1977  8  21  Min mening
4521  1977  8  27  Brevkasse
4522  1977  8  28  Behandlingsmøder -
4523  1977  8  31  Kommentar fra kulissen
4524  1977  8  32  Fra kredsene
4525  1977  9  1  Præsentation af landsforeningens ny sekretariatschef
4526  1977  9  2  Rabatrejser
4527  1977  9  4  17 års grænsen - en myte
4528  1977  9  9  Dødsfald: Knud Skytte Knudsen
4529  1977  9  10  Vidste De at
4530  1977  9  11  Skidt med den hårde fødsel, når resultatet blev tvillinger
4531  1977  9  16  Apropos
4532  1977  9  18  Brevkasse
4533  1977  9  20  Rapport om psykotiske småbørn på "Birkehjem" i centerkreds V
4534  1977  9  27  Socialstyrelsens hjælpemiddelinformation
4535  1977  9  28  Uddrag af hovedbestyrelsesmøde den 30. April 1977
4536  1977  9  32  Kommentar fra kulissen
4537  1977  9  33  Fra kredsene
4538  1977  10  1  Alternative boformer
4539  1977  10  8  Uddrag af hovedbestyrelsesmøde den 25. Juni 1977
4540  1977  10  11  Vidste De at
4541  1977  10  12  Brevkasse
4542  1977  10  13  Apropos
4543  1977  10  17  Indvielse af Pindstrupcentret, Ryomgård
4544  1977  10  19  Kommentar fra kulissen
4545  1977  10  20  Fra kredsene
4546  1977  10  21  Fra kredsene
4547  1977  10  22  C. V. - Nordjyllands amt
4548  1977  10  23  C. VI - Storstrøms amt - Familiedag, Lolland-Falster
4549  1977  10  24  C. VIII - Fyns amt - Generalforsamling Fynskredsen
4550  1977  10  25  Landsforeningens centerkredsformænd
            Åndssvageforsorgen i dag - set på baggrund af strejken på
4551  1977  11  1  Ebberødgård
4552  1977  11  4  Alternative boformer
4553  1977  11  8  En kraftig sommerferiedag
4554  1977  11  10  Udslusning
4555  1977  11  12  Socialministeriet
4556  1977  11  13  Førskolebørn i Nordjylland
4557  1977  11  23  Vidste De at
4558  1977  11  24  Apropos
4559  1977  11  26  Apropos
4560  1977  11  28  Min mening
4561  1977  11  29  Kommentar fra kulissen
4562  1977  11  30  Noget om billigrejser
4563  1977  11  32  Centerkredsenes generalforsamlinger 1977
4564  1977  11  33  Fra kredsene
4565  1977  11  34  C II - Nordsjælland
4566  1977  11  35  C II - Nordsjælland
4567  1977  11  37  C. III Vejle amt m. v.

4568 1977   11  38  C. C - Nordjyllands amt - Aalborg - Hjørring - Forsorgens pensionater
             C. VII - Vestsjællands amt - Rettelser, Generalforsamling, Vedr.
             sommerfest på Andersvænge, Oversigt over vinterens
4569 1977   11  40  mødearrangementer
4570 1977   11  41  C. VIII - Fyns amt
4571 1977   11  42  C. VIII - Fyns amt - "Det er lovligt at være anderledes
             C.X - Viborg amt m. v - Evnesvages Vels Thisted afd.s vinterprogram
4572  1977  11  43  1977/78, Fra Center X.
4573  1977  12  1  Arbejdskonference 1977
4574  1977  12  3  Tvangsmidler i behandlingsarbejdet ved særforsorgen
4575  1977  12  8  Apropos
4576  1977  12  10  Mærkater
4577  1977  12  11  Aflastning
4578  1977  12  14  Vidste De at
4579  1977  12  15  Kommentar fra kulissen
4580  1977  12  16  Fra kredsene
             C. I København m. v. Livlig og hyggelig klubaften den 24. Oktober i
             Brønshusum Ungdomsklub, Hyggeaften på væveriet Svanevej 24 den
4581  1977  12  18  25. Oktober
4582  1977  12  19  C. II - Nordsjælland - Ebberødgård, værkstedsdag
4583  1977  12  20  C. IV - Ribe og Sønderjyll. Amter
4584  1977  12  22  C. V - Nordjyllands amt
4585  1977  12  25  C. VII - Vestsjællands amt
4586  1977  12  26  C. VII - Vestsjællands amt
4587  1977  12  27  C. VIII - Fyns amt
4588  1977  12  28  C. VIII - Fyns amt
4589  1977  12  29  C. X - Viborg amt
4590  1977  12  30  Generalforsamling i Ringkøbing amt
4591  1977  12  31  C. XI - Århus amt
4506  1977  6/7  1  Brevkasse
4507  1977  6/7  8  Hvad sker der med vore børn, når vi dør, og hvad siger loven
4508  1977  6/7  9  Det ku' have været så godt
4509  1977  6/7  11  Mærkater
4510  1977  6/7  12  Vidste De at
4511  1977  6/7  13  Apropos
4512  1977  6/7  18  Boganmeldelse
4513  1977  6/7  20  Fra kredsene
4267  1978  1   1  Aflastning
4268  1978  1   11  Magtanvendelse i særforsorgens institutioner
4269  1978  1  14  Min mening
4270  1978  1  17  Alternative boformer
4271  1978  1  22  Handicappede familier - liv i håbløshed
4272  1978  1  27  Førskolebørn i Nordjylland
4273  1978  1  29  Pensionistkort til institutionsboende
4274  1978  1  30  Brevkasse
4275  1978  1  31  Apropos
4276  1978  1  35  Fra kredsene
4277  1978  1  36  Fra kredsene
4278  1978  1  38  C. V - Nordjyllands amt
4279  1978  1  39  C. V - Nordjyllands amt
4280  1978  1  40  C. VI. Storstrøms amt
4281  1978  1  41  C. VII Vestsjællands amt
4282  1978  1  42  C. VII Vestsjællands amt
4283  1978  1  44  C. VII Vestsjællands amt, C. VIII Fyns amt
4284  1978  1  47  C. X - Viborg amt m.v.
4285  1978  1  49  C. X - Viborg amt m.v.
4286  1978  1  50  C. X - Viborg amt m.v.
4287  1978  1  51  C. XI - Århus amt
4288  1978  1  52  C. XI - Århus amt
4289  1978  1  53  Noget om billigrejser
4290  1978  1  55  Mærkater
4291  1978  1  56  Skaf et nyt medlem til landsforeningen!
4292  1978  1  57  Landsforeningens centerkreds formænd
4293  1978  2  1  Arbejdskonference 1977
4294  1978  2  18  Aflastning
4295  1978  2  21  De nye pensionater i Vorup og Skanderborg
4296  1978  2  24  Til vore læsere
4297  1978  2  25  Apropos
4298  1978  2  26  Apropos
4299  1978  2  28  5-dages-hjem
4300  1978  2  29  5-dages-hjem
4301  1978  2  30  Kommentar fra kulissen
4302  1978  2  31  Fra kredsene
4303  1978  2  32  Fra kredsene
4304  1978  2  33  Fra kredsene
4305  1978  2  34  Fra kredsene
4306  1978  2  35  C. VI - Storstrøms amt
4307  1978  2  36  C. VIII - Fyns amt

4308  1978  2  37  C. VIII - Fyns amt
4309  1978  2  38  C. X. - Viborg amt m. v.
4310  1978  2  39  C. XI - Århus amt
4311  1978  2  40  C. XI - Århus amt
4312  1978  2  43  Vigtig meddelelse til vore medlemmer
4313  1978  2  44  Åbningstider på landsforeningens kontor
4314  1978  3  1  Høring i Folketeatret
4315  1978  3  4  Noter om udlægningslovene
4316  1978  3  9  Tegnekonkurrence for børn
4317  1978  3  10  Aflastning
4318  1978  3  13  Magtanvendelse i særforsorgen
4319  1978  3  16  Repræsentantskabsmøde
4320  1978  3  17  Uddrag af hovedbestyrelsesmøde
4321  1978  3  18  Sammenslutningen
4322  1978  3  20  Vidste De at
4323  1978  3  22  Apropos
4324  1978  3  23  Fra kredsene
4325  1978  4  1  Alternative boformer
4326  1978  4  11  Aflastning
4327  1978  4  12  Brevkasse
4328  1978  4  13  Kommentar fra kulissen
4329  1978  4  14  Min mening
4330  1978  4  15  Internationalt børneår
4331  1978  4  18  Gave fra L. F. Foghts Fond
4332  1978  4  21  Åndssvageforsorgens centerskoler
4333  1978  4  22  Taler vi forbi hverandre
4334  1978  4  23  Noget om at være åndssvag
4335  1978  4  25  Fra kredsene
4336  1978  5  1  Beretning
4337  1978  5  26  Om udlægning af forsorgens skoler
4338  1978  5  30  Udflytningsproblemer
4339  1978  5  31  Årets handicapdag i Legoland
4340  1978  5  32  7. Verdenskongres om åndssvaghed
4341  1978  5  34  Kirsten - et psykotisk barn
4342  1978  5  37  Kommentar fra kulissen
4343  1978  5  38  Frk. Asta Petersens legat
4344  1978  5  39  Bent Borup Svendsen
4345  1978  5  40  Fra kredsene
4346  1978  5  41  Fra kredsene
4347  1978  5  42  Fra kredsene
4348  1978  5  43  Fra kredsene
4349  1978  5  46  C. XI - Århus amt
4350  1978  5  48  Den handicapvenlige lejr "Fjordblik" Kahr v/Ørsted
4365  1978  8  1  Forglem-mig-ej-dagen
4366  1978  8  2  Mærkedagsledere
4367  1978  8  3  4 dage i Jette Pettersons liv
4368  1978  8  7  T-huset
4369  1978  8  9  Vedr. Marianne
4370  1978  8  12  Forældreforening på Grønland
4371  1978  8  13  Min mening
4372  1978  8  14  Dommeren har talt
4373  1978  8  19  Særforsorgens udlægning
4374  1978  8  25  D. S. I. og handicapgrupperne
4375  1978  8  26  Grupperejser
4376  1978  8  27  Fra kredsene
4377  1978  9  1  Evnesvages Vel og forbrugerindflydelse
4378  1978  9  4  Udviklingen muliggør endnu mere normalisering
4379  1978  9  13  Forslaget om udlægningsloven
4380  1978  9  19  Min mening
4381  1978  9  20  Kommentar fra kulissen
4382  1978  9  21  Fra kredsene
4383  1978  9  27  Indmeldelseskupon
4384  1978  10  1  Regeringsændringen
4385  1978  10  5  Om tvangsmidler
4386  1978  10  6  Tvangsforanstaltninger
4387  1978  10  10  Handicappede børns vilkår
4388  1978  10  12  Apropos
4389  1978  10  13  Præmieoverrækkelse
4390  1978  10  16  Sådan skrev aviserne
4391  1978  10  18  Sådan skrev landsforeningen
4392  1978  10  20  Min lillebror Frank
4393  1978  10  22  Fra kredsene
4394  1978  10  31  Bernhard Tastesens svar
4395  1978  11  1  Ny sekretariatschef
4396  1978  11  2  En torsdag på Amager
4397  1978  11  5  Ved rejsegildet
4398  1978  11  7  Annelise Duponts undersøgelse
4399  1978  11  10  Uddrag af hovedbestyrelsesmøde
4400  1978  11  14  Kriseramte familier
4401  1978  11  18  Blokhus-sagen
4402  1978  11  19  Indvielse
4403  1978  11  21  Min mening
4404  1978  11  22  Kommentar fra kulissen
4405  1978  11  23  Boganmeldelse
4406  1978  11  24  Vidste De, at
4407  1978  11  25  Generalforsamlinger 1978
4408  1978  11  26  Fra kredsene
4409  1978  11  31  Indmeldelsesblanket
             Undersøgelse vedrørende de tidsmæssige, økonomiske og psykiske
             belastninger forbundet med at have et dybt åndssvagt, hjemmeboende
4410  1978  12  1  barn mellem 6 og 14 år
4411  1978  12  11  Tabel I - Eksempel på belastningssymptom
4412  1978  12  12  Tabel II - 39 børns placering i daginstitutioner
4413  1978  12  13  Tabel IV - Søskendes forhold. 39 familiers svar i procent
4414  1978  12  14  Tabel VI - Løbende udgifter pr. måned
4415  1978  12  15  Tabel VIII
4351  1978  6/7  1  Repræsentantskabsmøde 1978
4352  1978  6/7  9  Om udlægningen af åndssvageforsorgen
4353  1978  6/7  11  Nordisk samarbejde
4354  1978  6/7  13  Tidlig intervention - tidlig stimulation
4355  1978  6/7  17  Apropos
4356  1978  6/7  20  Min mening
4357  1978  6/7  21  Uddrag af hovedbestyrelsesmøde den 29. April 1978
4358  1978  6/7  22  Fra kredsene
4359  1978  6/7  23  Fra kredsene
4360  1978  6/7  24  C. V. Nordjylland - Hus i Hals
4361  1978  6/7  25  C. VI Storstrøms amt - Amatørgruppen fra Næstved
4362  1978  6/7  26  C. VI Storstrøms amt - Boligsituationen
4363  1978  6/7  27  C. VI Storstrøms amt - Forældrediskussion
4364  1978  6/7  28  Kontaktannonce
4129  1979  1   1  Så begynder vi nedtællingen
4130  1979  1   2  Om et år?
4131  1979  1   4  Bemærkninger til ombudsmandens rapport af 13. Oktober 1978
4132  1979  1   9  Information I
4133  1979  1   11  Arvemæssige undersøgelsers praktiske betydning
4134  1979  1   15  Ang. Kirsten og Ole
4135  1979  1  18  Kommentar fra kulissen
4136  1979  1  19  Verdenskongressen i Wien
4137  1979  1  30  Det internationale børneår 1979
4138  1979  1  32  Vidste du at…
4139  1979  1  33  Læserbrev
4140  1979  1  34  Maskinskriver søges
            Debatudstilling om "SUKA" Specialundervisning i Københavns Amt) i
4141  1979  1  35  Helligåndshuset Valkendorfsgade ved Strøget
4142  1979  1  36  C. III Vejle amt m.v.
4143  1979  1  37  C. IV - Ribe og Sønderjyllands amter
4144  1979  1  38  C. V - Nordjyllands amt
4145  1979  1  39  C. V. - Nordjyllands amt
4146  1979  1  40  C. V. - Nordjyllands amt
4147  1979  1  41  C. VI. - Storstrøms amt
4148  1979  1  42  C. VI - Storstrøms amt
4149  1979  1  43  C. VI - Storstrøms amt
4150  1979  1  44  C. VIII - Vestsjællands amt
4151  1979  1  45  C. VIII - Fyns amt
4152  1979  1  47  C. VIII - Fyns amt
4153  1979  1  48  C. VIII - Fyns amt
4154  1979  1  49  Landsforeningens centerkreds formænd
4155  1979  2  1  Åbent brev
4156  1979  2  3  Forhåbninger og forventninger
4157  1979  2  6  Så nær det normale
4158  1979  2  8  Vidste De at
4159  1979  2  9  Helen Allison skolen for autistiske børn
4160  1979  2  12  Jeg hedder Mads
4161  1979  2  14  Kommentar fra kulissen
4162  1979  2  15  Min mening
4163  1979  2  16  Gunar Florin død
4164  1979  2  17  Nytårsaften på Slusen
4165  1979  2  18  Fra kredsene
4166  1979  2  27  Postkort - mærkater
4167  1979  3  1  Mens vi venter
4168  1979  3  3  Forslag til nye vedtægter
4169  1979  3  8  Forslag, standardvedtægter
4170  1979  3  11  Rendbjerghjemmet
4171  1979  3  13  Højskoletanker
4172  1979  3  15  Min mening
4173  1979  3  18  Irlandsvej lige nu
4174  1979  3  20  Fra kredsene
4175  1979  3  31  Tilmeldingsblanket
4176  1979  4  1  Nedtælling nr. 8
4177  1979  4  6  Idræt for handicappede
4178  1979  4  9  Fritidsaktiviteter
4179  1979  4  14  Ordensdekoration til formanden
4180  1979  4  16  Mød Pia og Birthe på aflastning
4181  1979  4  18  Min mening
4182  1979  4  21  Vidste De at…
4183  1979  4  22  En åndssvags behov er også dine
4184  1979  4  27  Kommentar fra kulissen
4185  1979  4  29  Juridisk brevkasse
4186  1979  4  30  Fra kredsene
4187  1979  4  40  Regnskab - Forglem-mig-ej-dagen
4188  1979  5  1  Nedtælling nr. 7
4189  1979  5  4  Handicap-dag i Legoland
4190  1979  5  5  Særforsorgens udlægning
4191  1979  5  12  Et ungdomsskoletilbud
4192  1979  5  24  Vidste De at…
4193  1979  5  25  Tekniske hjælpemidler
4194  1979  5  26  Fotoalbum
4195  1979  5  27  Nordisk kongres, Island
4196  1979  5  34  Konsulentordning
4197  1979  5  38  Fra kredsene
4198  1979  5  46  Min mening
4215  1979  8  2  Mærkedagsledere
4216  1979  8  3  Nedtælling nr. 5
4217  1979  8  6  Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
4218  1979  8  14  Brev til min søn
4219  1979  8  20  En dag på en afdeling
4220  1979  8  23  Apropos
4221  1979  8  26  Vort fotoalbum
4222  1979  8  27  Vi har klippet
4223  1979  8  28  Kursus
4224  1979  8  30  Fra kredsene
4225  1979  9  1  Nedtælling nr. 4
4226  1979  9  3  Betragtninger over udlægning
4227  1979  9  5  Vort fotoalbum
4228  1979  9  6  EDB-registre
4229  1979  9  7  Trængsel i værkstedshusene
4230  1979  9  9  Nordisk samrådskonference
4231  1979  9  11  Vidste De at
4232  1979  9  13  Samarbejdets valgmuligheder
4233  1979  9  21  Norsk landsmøde
4234  1979  9  23  Fra kredsene
4235  1979  9  30  Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
4236  1979  10  1  Brev til socialministeren
4237  1979  10  2  Nedtælling nr. 3
4238  1979  10  4  Et forsøg
4239  1979  10  6  Fritiden
4240  1979  10  9  En dag
4241  1979  10  13  Apropos
4242  1979  10  15  Nordisk Samarbejdsråd
4243  1979  10  18  Vort fotoalbum
4244  1979  10  20  Vi har klippet
4245  1979  10  22  Tak Island
4246  1979  10  39  Fra kredsene
4247  1979  11  1  Nedtælling nr. 2
4248  1979  11  5  Ekstraordinært møde
4249  1979  11  16  Hvad D.S.I.
4250  1979  11  19  Den udviklingshæmmedes integrering
4251  1979  11  23  Apropos
4252  1979  11  24  Debat i Sverige
4253  1979  11  27  Sommerdage med Jette
4254  1979  11  29  Min mening
4255  1979  11  31  Bådflygtninge og åndssvage
4256  1979  11  32  Vort fotoalbum
4257  1979  11  38  Fra kredsene
4258  1979  12  1  Ny socialminister
4259  1979  12  5  Vi har klippet
4260  1979  12  7  Statsministerens svar
4261  1979  12  8  I glemmebogen
4262  1979  12  10  Efterskrift
4263  1979  12  12  Gæstespalten
4264  1979  12  14  Sporene skræmmer
4265  1979  12  16  Julekort
4266  1979  12  24  Fra kredsene
4199  1979  6/7  1  Nedtælling nr. 6
4200  1979  6/7  3  Kritik og svar
4201  1979  6/7  8  Journaler - en varm kartoffel
4202  1979  6/7  9  Kongres i Wien
4203  1979  6/7  12  Oprettelse af klubber
4204  1979  6/7  16  Tysk - dansk sammenlægning
4205  1979  6/7  18  Særforsorgens udlægning
4206  1979  6/7  22  Hvordan lever vi op…
4207  1979  6/7  25  Rapport
4208  1979  6/7  26  Kommentar fra kulissen
4209  1979  6/7  27  Min mening
4210  1979  6/7  30  Rapport: Behov for aflastning
4211  1979  6/7  34  Vidste De, at…
4212  1979  6/7  35  Et idéoplæg
4213  1979  6/7  37  Udlægningen
4214  1979  6/7  40  Fra kredsene
3992  1980  1   1  Nedtælling nr. 0
3993  1980  1   5  Referat
3994  1980  1   6  Overvægt
3995  1980  1   8  Gæstespalten
3996  1980  1   10  Repæsentantskabsmødet (2. Halvdel)
3997  1980  1   16  Børneåret
3998  1980  1   20  Mærkesalgsresultater
3999  1980  1   23  Min mening
4000  1980  1   24  Fra kredsene
4001  1980  2   1  Ribelunds børneafdelinger
4002  1980  2   2  Personaleflugt
4003  1980  2   3  Forskningsundersøgelse
4004  1980  2   8  Vægttab
4005  1980  2   10  Danmark er nr. 5
4006  1980  2   12  Gæstespalten
4007  1980  2   14  Landet rundt
4008  1980  2   17  Min mening
4009  1980  2   20  Hjælpemidler til ældre og handicappede
4010  1980  2   24  Tekniske hjælpemidler
4011  1980  2   25  Fra kredsene
4012  1980  3   2  Vejledning nr. 1
4013  1980  3   5  Socialministeren på kollegiebesøg
4014  1980  3   8  Åndssvage mødre og deres børn
4015  1980  3  18  Gæstespalten
4016  1980  3  20  Klub VI to år
4017  1980  3  21  "En dag på-i-hos"
4018  1980  3  23  Spansk besøg
4021  1980  3  25  Fra kredsene
4019  1980  3  27  Min mening
4020  1980  3  32  Landet rundt
4022  1980  4  1  Tilsynsråd
4023  1980  4  2  Beretning
4024  1980  4  20  Fritidarheimid i Skrivaragotu
4025  1980  4  25  Handicapdag
4026  1980  4  26  En dag på-i-hos
4027  1980  4  31  Novellekonkurrence
4028  1980  4  32  Gæstespalten
4029  1980  4  35  Mærkedagsregnskab
4030  1980  4  36  Min mening
4031  1980  4  40  Socialstyrelsens cirkulærebeskrivelser
4032  1980  4  45  Fra kredsene
4033  1980  5  1  Arbejdsnedlæggelser
4034  1980  5  3  Tillykke
4035  1980  5  6  Gæstespalten
4036  1980  5  8  De kan meget mere, end vi selv tror
4037  1980  5  13  En dag på-i-hos
4038  1980  5  15  Vidste De at
4039  1980  5  16  De skjulte deres viden
4040  1980  5  19  Egen campingplads
4041  1980  5  21  Det centrale Handicapråd
4042  1980  5  23  I skole
4043  1980  5  24  Fra kredsene
4044  1980  6  1  Svar fra Amtsrådsforeningen
4045  1980  6  2  Tvangsreglerne forsvandt
4046  1980  6  5  Sammendrag
4047  1980  6  6  Minikursus
4048  1980  6  7  Kursusmøde
4049  1980  6  9  Gæstespalten
4050  1980  6  10  Ny sekretariatschef
4051  1980  6  13  Nordisk samarbejdsråd
4052  1980  6  15  Sommerhus for handicappede
4053  1980  6  16  Integration
4054  1980  6  19  Fra kredsene
4067  1980  9  1  Arbejdsnedlæggelser
4068  1980  9  4  Hvorfor? - Fordi!
4069  1980  9  6  Umyndiggørelse/administration af umyndiggjortes midler
4070  1980  9  9  Mongolbørn - bør der fødes?
4071  1980  9  12  Undervejs til handicappedes ligestilling
4072  1980  9  14  Vidste De at…
4073  1980  9  15  Boganmeldelse
4074  1980  9  20  Vores lørdagsklub
4075  1980  9  23  Vi har klippet
4076  1980  9  26  Min mening
4077  1980  9  28  NFPU-symposier
4078  1980  9  30  Gæstespalten
4079  1980  9  33  Fra kredsene
4080  1980  10  1  75 år
4081  1980  10  2  Arbejdsnedlæggelse på Svaneparken
4082  1980  10  5  Reception
4083  1980  10  6  "Matroserne"
4084  1980  10  7  Statens konsulentvirksomhed for psykisk udviklingshæmmede
4085  1980  10  10  Lidt om ferietur til Gardasøen sommer 1980
4086  1980  10  14  Hånden i huen
4087  1980  10  17  Vidste De at
4088  1980  10  18  Studietur til England
4089  1980  10  21  Novelle-konkurrence
4090  1980  10  22  Generalforsamlinger
4091  1980  10  24  Min mening
4092  1980  10  26  Vi har klippet
4093  1980  10  28  Boganmeldelse
4094  1980  10  30  Gæstespalten
4095  1980  10  34  Fra kredsene
4096  1980  11  1  Kære sofavælger
4097  1980  11  2  "De 13 bud"
4098  1980  11  3  Helles rejselegat
4099  1980  11  6  Det er ganske vist
            For "klog" til at være "åndssvag" - og for "dum" til at være såkaldt
4100  1980  11  12  "normal"
4101  1980  11  19  Bravo - Lone
4102  1980  11  21  Ang. Tom
4103  1980  11  22  Fortsat beretning fra studietur til England
4104  1980  11  24  Musik skal der til
4105  1980  11  26  Møde i Amtsrådsforeningen
4106  1980  11  28  Dav do!
4107  1980  11  29  Den første frugt af særforsorgens udlægning
4108  1980  11  30  Vi har klippet
4109  1980  11  33  Min mening
4110  1980  11  38  Gæstespalten
4111  1980  11  40  Generalforsamlinger
4112  1980  11  42  Fra kredsene
4113  1980  12  1  Social retfærdighed
4114  1980  12  3  Øjenklinikken for multihandicappede
4115  1980  12  7  Kan nogen huske TV-filmen om Bunny?
4116  1980  12  12  80'ernes boliger
4117  1980  12  14  Gensyn med Ida
4118  1980  12  16  Opkrævning af kontingent
4119  1980  12  17  Reception den 17/10
            Den Internationale Liga for Foreninger til gavn for psykisk
4120  1980  12  18  udviklingshæmmede
4121  1980  12  22  Vidste De at
4122  1980  12  23  Boganmeldelse
4123  1980  12  25  Min mening
4124  1980  12  30  Vidste De at
4125  1980  12  31  Julekort + Mærkater
4126  1980  12  32  Gæstespalten
4127  1980  12  35  En eller anden der er anderledes
4128  1980  12  36  Fra kredsene
4055  1980  7/8  1  Mærkedagen 1980
4056  1980  7/8  3  Til Amtsrådsforeningen
4057  1980  7/8  4  Gæstespalten
4058  1980  7/8  7  Ankeadgang
4059  1980  7/8  8  Bomuligheder
4060  1980  7/8  11  Færøerne 1980
4061  1980  7/8  16  Minikursus
4062  1980  7/8  17  Præsentation af hovedbestyrelsen
4063  1980  7/8  20  En dag på-i-hos
4064  1980  7/8  23  Referat af repræsentantskabsmødet
4065  1980  7/8  32  Et indlæg
4066  1980  7/8  35  Fra kredsene
3828  1981  1   1  "Tom-sagen"
3829  1981  1   2  Et år efter særforsorgens udlægning
3830  1981  1   6  Sundbyvang
3831  1981  1   8  NFPU Symposium om Prenatal Diagnostik - etisk debat
3832  1981  1   9  Nordisk Samarbejdsråd - Ålandsøerne
3833  1981  1   11  De handicappedes hus
3834  1981  1   12  Min mening
3835  1981  1   17  Gæstespalten v/p-club
             Fra kredsene, herunder referat fra samtlige
3836  1981  1   20  amtskredsgeneralforsamlinger
3837  1981  2   1  Brev til socialminister Ritt Bjerregård
3838  1981  2   2  Et år efter Særforsorgens udlægning
3839  1981  2   5  Nye bestyrelsesmedlemmer
3840  1981  2   6  Han hed Jimmy Hansen
3841  1981  2   14  Referat fra mødet med Åndssvageforsorgens Personaleforbund
3842  1981  2   16  Specialundervisning SUKA
3843  1981  2   20  P, dr- Robert Domans besøg på Vangedehuse
3844  1981  2   23  Helles rejselegat
3845  1981  2   24  Taletræning med Jesper
3846  1981  2   25  Vidste de at
3847  1981  2   26  Merudgifter - BL § 48
3848  1981  2   27  Kendte bo-former
3849  1981  2   30  Vi har klippet
3850  1981  2   38  Min mening
3851  1981  2   44  Gæstespalten
3852  1981  2   45  Fra kredsene
3853  1981  3   1  Aflastning
3854  1981  3   10  Aflastning kom for sent
3855  1981  3   12  Mit handicappede barn
3856  1981  3   13  Et år efter Særforsorgens udlægning
3857  1981  3   18  Vi skrev:
3858  1981  3   19  - og ministeren svarede
3859  1981  3   20  Mindeord om Poul Thomsen
3860  1981  3   21  NFPU symposium
3861  1981  3   22  Brev fra socialministeren
3862  1981  3   24  Spørgsmål til ministrene
3863  1981  3   26  Nyt om bøger
3864  1981  3   28  Min mening
3865  1981  3   31  Årets Handicap-dag i Legoland
3866  1981  3   32  Gæstespalten v/ Landsforeningen mod Børnelammelse
3867  1981  3  35  Fra kredsene
3868  1981  4  1  Kære kommune, kære amt
3869  1981  4  2  Et år efter særforsorgens udlægning
3870  1981  4  6  Hvem er vi? Hvad arbejder vi med?
3871  1981  4  10  Statens konsulentvirksomhed
3872  1981  4  12  Hvem bestemmer?
3873  1981  4  14  Kære Albert Christensen
3874  1981  4  15  Vidste De at
3875  1981  4  16  Hvad, sover voksne?
3876  1981  4  21  Lad miniskoler for handicappede blomstre og gro i hele Danmark
3877  1981  4  24  Min lillesøster
3878  1981  4  26  "Wenn man eine reise tut, dann kann man was erzählen!"
3879  1981  4  28  Min mening
3880  1981  4  32  Symposier
3881  1981  4  34  Gæstespalten v/De Samvirkende Invalideorganisationer
3882  1981  4  40  Fra kredsene
3883  1981  5  1  Tillykke Javni
3884  1981  5  2  Et år efter Særforsorgens udlægning
3885  1981  5  5  Handicapsvømning
3886  1981  5  6  Indvielse af aflastningshjemmet i Årre
3887  1981  5  8  Mer' om aflastning
3888  1981  5  10  Orientering - Bistandslovens § 58
3889  1981  5  12  Cirkulærebeskrivelse
3890  1981  5  14  En udflytning
3891  1981  5  18  Nye boligformer - nye tanker - nytænkning
3892  1981  5  20  Det handicappede barn er forældrenes barn
3893  1981  5  24  Love me tender
3894  1981  5  28  Omkring Jørgen
3895  1981  5  31  Mesterlig debatfilm om åndssvages problematik
3896  1981  5  32  Nyt om bøger v/ Hanne og Hubert, forældre
3897  1981  5  34  Min mening
3898  1981  5  38  Gæstespalten
3899  1981  5  42  Fra kredsene
3900  1981  6  1  "Tilsyn og råd udefra nødvendigt og ikke udtryk for mistillid"
3901  1981  6  4  Tom-sagen
3902  1981  6  5  Et år efter Særforsorgens udlægning
3903  1981  6  8  "Med Ritt på hjemmebane"
3904  1981  6  14  Planlægning og brugere
3905  1981  6  18  Tegnekonkurrence
3906  1981  6  20  Bibliotek, bøger og psykisk udviklingshæmmede
3907  1981  6  27  Vidste De at
3908  1981  6  28  Afslutning på vinterens klubaftener
3909  1981  6  30  Mulighed for aflastning/undervisning i industriferien 81
3910  1981  6  34  Resultatopgørelse og Balance
3911  1981  6  38  Vi har klippet
3912  1981  6  40  Fra kredsene
3913  1981  7  1  At bo - en menneskeret
3914  1981  7  2  Mærkedagsleder
3915  1981  7  3  For-glem-mig-ej
3916  1981  7  4  Et år efter Særforsorgens udlægning v/Fyns amtskreds
3917  1981  7  9  Tegnekonkurrence for børn
3918  1981  7  10  Fritidsforanstaltninger
3919  1981  7  12  Spørgsmål/svar v/Landsforeningen Evnesvages Vel og Ritt Bjerregård
3920  1981  7  16  Javni 10 år
3921  1981  7  17  Den handicappede som borger i vort samfund
3922  1981  7  24  Dagens Esbjerg "Dagens Danmark"
3923  1981  7  27  De 10 ligestillings-bud
3924  1981  7  28  Lovinformation
3925  1981  7  30  Marjatta-hjemmet i Tappernøje
3926  1981  7  34  NFPU-symposium
3927  1981  7  36  Undervejs mod det normale
3928  1981  7  38  Gæstespalten
3929  1981  7  46  Maj 1981
3930  1981  7  48  Forsøgsprojekt på Behandlingscentret
3931  1981  7  50  Fra kredsene
3932  1981  8  1  Irlandsvej "et prestigebyggeri"
3933  1981  8  2  Mærkedagsledere
3934  1981  8  3  For-glem-mig-ej
3935  1981  8  4  Et år efter Særforsorgens udlægning v/Frederiksborg amt
3936  1981  8  8  Brev til socialministeren
3937  1981  8  13  Regler for åndssvage lovovertrædere
3938  1981  8  17  Vidste De at
3939  1981  8  18  Nu også en "Esbjerg-sag" i Aalborg
3940  1981  8  20  Jeg er blevet endnu mere i tvivl om, hvem der er svag i ånden
3941  1981  8  22  Special olympiade i Belgien
3942  1981  8  27  Jeg er træt
3943  1981  8  28  En udflytning
3944  1981  8  30  Nyt om bøger v./ H. Kallehauge
3945  1981  8  32  Min mening
3946  1981  8  34  NFPU-symposium
3947  1981  8  36  Gæstespalten
3948  1981  8  42  Fra kredsene
3964  1981  11  1  Nye stridsmænd
3965  1981  11  2  Generalforsamlinger
3966  1981  11  4  Landet rundt v/Vestsjællands amtskreds
3967  1981  11  6  Hvad gør vi for at aktivere/beskæftige de handicappede
3968  1981  11  9  Hæderspris v/Ilse Mikkelsen
3969  1981  11  10  FUB 25 år
3970  1981  11  15  DSI ungdomskursus
3971  1981  11  16  N. F. P. U. symposium
3972  1981  11  20  Rejsegilde på de nye huse
3973  1981  11  26  Apropos stimulering af børn med Down's syndrom
3974  1981  11  29  Nyt om bøger
3975  1981  11  30  Hvem vandt?
3976  1981  11  33  Vidste De at
3977  1981  11  34  Det lykkedes
3978  1981  11  38  Min mening
3979  1981  11  42  Fra kredsene
3980  1981  12  1  Velkommen
3981  1981  12  3  Fortid - nutid - fremtid
3982  1981  12  9  Socialforskningsinstituttets aflastningsundersøgelse
3983  1981  12  14  N. F. P. U. symposium
3984  1981  12  20  Små boenheder - aflastning
3985  1981  12   22  Legetek
3986  1981  12   26  Apropos Handicapåret
3987  1981  12   30  Ny plade om Åndssvageforsorgen
3988  1981  12   32  Nyt om bøger v/Jean-Marie Soulié
3989  1981  12   34  Min mening
3990  1981  12   39  Vi har klippet v/Niels Højland
3991  1981  12   40  Fra kredsene
3949  1981  9/10  1  Tilsynsråd
3950  1981  9/10  2  Generalforsamlinger
3951  1981  9/10  4  Prænatal diagnostik
3952  1981  9/10  7  Tilbud for gravide
3953  1981  9/10  10  Referat fra møde med Socialpædagogernes Landsforbund
3954  1981  9/10  13  Fritidsforanstaltninger
3955  1981  9/10  14  Særforsorgen har behov for en kort uddannelse
3956  1981  9/10  16  Nyt fra konsulenttjenesten
3957  1981  9/10  20  Lidt om hjælpemidler
3958  1981  9/10  22  Ændring af medicintilskudsordningen
3959  1981  9/10  23  Kronologisk register 1980
3960  1981  9/10  27  Førstegangs mærkesælger
3961  1981  9/10  28  Sommerferieaflastning
3962  1981  9/10  35  Vi har klippet
3963  1981  9/10  43  Fra kredsene
3585  1982  1   1  Hvor og hvordan?
3586  1982  1   2  Velkommen - Må arbejdskonferencen bringe nye ideer
             Ved særforsorgens udlægning lovede vi politikere mere, end vil kunne
3587  1982  1   5  holde - af uvidenhed, men viljen er til stede
3588  1982  1   7  Ingen generelle patentløsninger
8164  1982  1   9  De 10 ligestillingsbud
3589  1982  1   10  Hvordan ser en amtskommune på alternative løsninger?
3590  1982  1   13  Flere aktiviteter på boligområdet - medlemmerne strømmer til
             De psykisk udviklingshæmmede kan ikke tillade sig at være
3591 1982   1   16  handicappede efter kl. 16
3592 1982   1   17  Hvilke krav bør vi stille til en normaliseret bolig?
3593 1982   1   18  Små selvstændige boenheder på institutionen
             Voksne psykisk udviklingshæmmede, der bor hos forældrene, skal
3594 1982   1   20  sikres ret til at flytte hjemmefra, uanset graden af handicap

3595  1982  1   23  Det er i byggeprogrammet brugeren skal gøre sin indflydelse gældende
3596  1982  1   27  Gruppearbejde
3597  1982  1   28  Centralinstitution
3598  1982  1   29  Børneinstitution
3599  1982  1   30  Børnehjem, Familiepleje
3600  1982  1   31  Vokseninstitution, Pensionater, kollegier m.v.
             Særlige plejehjem, Botræning, Beboer/pårørendeindflydelse, Plejehjem
3601  1982  1   32  for ældre
3602  1982  1   33  Selvstændige boliger, Hjemmevejledere
3603  1982  1   34  Nærhedsprincippet, Børn i hjemmet, Voksne i hjemmet
3604  1982  1   35  Sammendrag
3606  1982  1   38  Når voksne psykisk udviklingshæmmede flytter
3607  1982  1   39  Handicapegnet byggeri
3608  1982  1   41  Litteraturliste fra rapporten
            Resolution om "Handicappedes bolig- og transportforhold" vedtaget på
3609  1982  1  42  konference arrangeret af EF 3.-5. juni 1981
3611  1982  1  44  "Best Boy" - Oscar vinder i 1980
3613  1982  1  46  Amtskredsformænd
3614  1982  1  47  Mødekalender
3616  1982  2  1  Ton rent flag om Sundbyvang
3617  1982  2  4  Ny socialminister
3618  1982  2  5  Brev fra ny socialminister
3619  1982  2  6  Årets sparemand
3620  1982  2  8  Bolig-konference i Bruxelles
            Europæisk konference vedr. boliger og bo-miljø for voksne personer
3621  1982  2  10  med mentalt handicap
3622  1982  2  12  Vidste du at
3623  1982  2  13  Min mening
3624  1982  2  15  Pindstrup Centret
3625  1982  2  16  SM sociale meddelelser
3626  1982  2  17  Rigtig amtskreds?
3627  1982  2  18  Fra kredsene
3628  1982  2  19  Fra kredsene
3629  1982  2  20  Fra kredsene
3630  1982  2  21  Fra kredsene
3631  1982  2  22  Fra kredsene
3632  1982  2  24  Fra kredsene
3633  1982  2  25  Fra kredsene
3634  1982  2  26  Fra kredsene
3635  1982  2  27  Fra kredsene
3636  1982  2  29  Fra kredsene
3637  1982  2  31  Fra kredsene
3638  1982  2  32  Ekstraordinær generalforsamling, Leg og idræt - Odense
3639  1982  2  33  Fra kredsene
3640  1982  2  35  Fra kredsene
3641  1982  2  36  Fra kredsene
3642  1982  2  37  Fra kredsene
3643  1982  2  39  Fra kredsene
3644  1982  2  40  Fra kredsene
3645  1982  2  41  Københavns amtskreds
3646  1982  2  42  Københavns kommune
3647  1982  2  44  Frederiksberg kommune
3648  1982  2  46  Bornholms amtskreds
3649  1982  2  47  Bornholms amtskreds
3650  1982  2  48  På en kapitalkonto i Amagerbanken
3651  1982  3  1  Unge kriminelle på "vore" institutioner?!
3652  1982  3  4  "Normal"-børnehave contra specialbørnehave eller……
3653  1982  3  7  Handicapdag i Legoland
3654  1982  3  8  Aflastning og behov
3655  1982  3  11  Aflastning
3656  1982  3  12  Det er logisk, at forældre har brug for aflastning
3657  1982  3  14  NFPU-symposium
3658  1982  3  19  Planlagte NFPU symposier i 1982
3659  1982  3  20  Seminar om samarbejde
3660  1982  3  21  NFPU-seminar
3661  1982  3  22  Hilsen fra Sydamerika
3662  1982  3  23  Lad os alle mødes i Nairobi, Kenya
3663  1982  3  25  Vend bladet!
3664  1982  3  26  Vidste De at…
3665  1982  3  27  SM-sociale meddelelser, Merudgifter
3666  1982  3  28  Min mening
3667  1982  3  29  Min mening
3668  1982  3  30  Min mening
3669  1982  3  31  Statens konsulentvirksomhed for psykisk udviklingshæmmede
3670  1982  3  33  Kronologisk register 1981
3671  1982  3  38  Fra kredsene
3672  1982  3  39  Fra kredsene
3673  1982  3  40  Fra kredsene
3674  1982  3  41  Fra kredsene
3675  1982  3  42  Fra kredsene
3676  1982  3  43  Fra kredsene
3677  1982  3  44  Fra kredsene
3678  1982  3  45  Fra kredsene
3680  1982  3  46  Fra kredsene
3679  1982  3  46  Fra kredsene
3681  1982  3  47  Annoncer i Evnesvages Vel

3682  1982  3  48  På en kapitalkonto i Amagerbanken kan De få høj rente uden opsigelse
3683  1982  3  49  Landsforeningens formål er
3684  1982  4  2  Leder: Viften af muligheder
3685  1982  4  3  Bo-, arbejds- og fritidssituationen
3686  1982  4  6  Aflastning - opsøgende tilbud
3687  1982  4  10  Umyndiggørelse
3688  1982  4  13  Bestyrelse af midler
3689  1982  4  15  Handicapdag i Tivoli
3690  1982  4  16  Dom for samfundstjeneste
3691  1982  4  18  Lovinformation
3692  1982  4  20  Hjælpemidler
3693  1982  4  22  Gangbesværet
3694  1982  4  24  LEV-kursus
3695  1982  4  27  Handicapdag i Legoland
3696  1982  4  28  Nyt fra Norden
3697  1982  4  34  Vi har klippet
3698  1982  4  37  Min mening
3699  1982  4  40  Fra kredsene
3700  1982  5  1  Leder
3701  1982  5  2  Registrering og tavshedspligt. Fra DSI's konference
3702  1982  5  7  Symposium i Finland
3703  1982  5  11  Glimt fra repræsentantskabsmødet
3704  1982  5  16  Biblioteksbetjening af læsesvage
3705  1982  5  20  Vi har klippet
3706  1982  5  21  Ny forening i Silkeborg
3707  1982  5  22  Landsforeningens nyeste brochurer og pjecer
3708  1982  5  28  Min mening
3709  1982  5  30  Forglem-mig-ej-dagen den 27. August
3710  1982  5  32  Aflastning som redskab
3711  1982  5  36  Pjece om pausegymnastik
3712  1982  5  37  Fra kredsene
3728  1982  8  1  Leder: Brandkatastrofen
3729  1982  8  2  Vi har klippet
3730  1982  8  6  Skoldningsulykker
3731  1982  8  10  Flagdag på Klostervej
3732  1982  8  12  En dag på flyvesædet
3733  1982  8  14  Godt samtaleklima i Fyns amt
3734  1982  8  16  NFPU-Seminar om boligplanlægning
3735  1982  8  19  NFPU-symposium sept. 1981
3736  1982  8  20  NFPU-Symposier
3737  1982  8  22  Lovforslag om renteskatteordning for fonds
3738  1982  8  23  Renteskat - en trussel
3739  1982  8  24  Forglem-mig-ej-dag
3740  1982  8  25  Mærkedagsledere
3741  1982  8  26  En "sort plet" i dansk lovgivning
3742  1982  8  29  Min mening
3743  1982  8  30  Aflastning og behov, svar til Svend Taanquist
3744  1982  8  33  Handicapdag i Tivoli - dato ændret
3745  1982  8  35  Fra kredsene
3746  1982  9  1  Sidste blad?
3747  1982  9  2  Høringen i Viborg
3748  1982  9  4  Døgninstitutioner: 1980
3749  1982  9  8  Viften af bomuligheder
3750  1982  9  15  Lobotomi
3751  1982  9  16  Nødvendig med planlægning
3752  1982  9  19  Holdninger til åndssvage
3753  1982  9  20  Hjælp til ændringer
3754  1982  9  24  Nordisk Samarbejdsråd
3755  1982  9  31  Vi har klippet
3756  1982  9  32  Behandlingsmøde
3757  1982  9  38  Min mening
3758  1982  9  41  Fra kredsene
3759  1982  10  1  En hverdag som andres
3760  1982  10  4  Fond skænker E.V. 50.000
3761  1982  10  6  Udflytningen fra Ribelund
3762  1982  10  9  Et job for de unge og stærke
3763  1982  10  12  Hvad gør E.V. for Grønland?
3764  1982  10  14  Samfundstjeneste
3765  1982  10  17  Åndssvage nægtes saftevand
3766  1982  10  19  Daghjemmet i Helsinge
3767  1982  10  29  Verden af lyd og musik
3768  1982  10  36  Min mening
3769  1982  10  40  Fra kredsene
3770  1982  11  1  En hverdag som andres
3771  1982  11  2  Film
3772  1982  11  3  En usædvanlig film for alle - med eller uden fordomme
3773  1982  11  4  SDS støtter filmen
3774  1982  11  5  20 år i formandsstolen
3775  1982  11  8  Fy for pokker!
3776  1982  11  10  Åbent brev til Hovedbestyrelsen i Evnesvages Vel
3777  1982  11  11  Statens konsulentvirksomhed for psykisk udviklingshæmmede
3778  1982  11  12  Målsætningen er udflytning fra institutionerne
3779  1982  11  13  Tab i vægt med Helse
3780  1982  11  14  Sådan én skal da ikke på charterrejse vel!
3781  1982  11  18  Åndssvage lovovertrædere
3782  1982  11  19  Udvalg eller ej
3783  1982  11  20  Om at blive forældre til et psykisk udviklingshæmmet barn
3784  1982  11  21  Boganmeldelser
3785  1982  11  22  Nu er det snart jul
3786  1982  11  23  Julekort, mærkater
3787  1982  11  24  Glimt fra film-premieren
3788  1982  11  26  Politikens kronik søndag 10. Oktober 1982
3789  1982  11  31  Åbent brev
3790  1982  11  33  Tør Evnesvages Vel bede om indlæg i denne debat?
3791  1982  11  34  Min mening
3792  1982  11  35  Min mening
3793  1982  11  37  Min mening
3794  1982  11  38  Min mening
3795  1982  11  39  Fra kredsene
3796  1982  11  40  Fra kredsene
3797  1982  11  41  Fra kredsene
3798  1982  11  42  Fra kredsene
3799  1982  11  43  Vestsjællands amtskreds
3800  1982  11  44  Vestsjællands amtskreds
3801  1982  11  45  Fra kredsene
            Københavns kommune, Frederiksberg kommune, Bornholms
3802 1982   11  46  amtskreds
3803 1982   11  47  Handicappede skal ikke hjælpes af staten

3804 1982   11  48  På en kapitalkonto i Amagerbanken kan De få høj rente uden opsigelse
3805 1982   11  49  Landsforeningens formål er:, Indmeldelseskupon
3806 1982   12  1  12 års udvalgsarbejde!
            Landsforeningen Evnesvages Vels hjertelige og taknemmelige
3807  1982  12  2  afskedsfarvel til forsorgschef N.E. Bank-Mikkelsen - og dog??? !!!
3808  1982  12  5  Åndssvage lovovertrædere
3809  1982  12  12  Bedre bomuligheder for psykisk udviklingshæmmede
3810  1982  12  16  Årets mærkesalg 1982
3811  1982  12  17  Et initiativ - der voksede
3812  1982  12  21  Min mening
3813  1982  12  22  Min mening
3814  1982  12  23  Landsforeningen Evnesvages Vel

3815  1982  12  27  Beslutningsreferat af Repræsentantskabsmøde den 17.-18. April 1982
3816  1982  12  30  Doman-behandling af handicappede børn
3817  1982  12  33  Tomas er ikke glemt
3818  1982  12  36  Julekonkurrence for børn
3819  1982  12  38  Fra kredsene
3820  1982  12  39  Ringkøbing amtskreds, Vejle amtskreds
3821  1982  12  40  Vejle amtskreds, Juletræsfest i Kolding
3822  1982  12  41  Ribe amtskreds
3824  1982  12  42  Frederiksborg amtskreds
3823  1982  12  42  Sønderjyllands amtskreds
3825  1982  12  44  Frederiksborg amtskreds
3826  1982  12  45  Roskilde amtskreds
             SUKA nytårsfest 1983, Københavns kommune, Frederiksberg
3827  1982  12  47  kommune, Bornholms amtskreds
3713  1982  6/7  1  Leder: Kan man det?
3714  1982  6/7  2  Ny socialminister: Bent Rold Andersen
3715  1982  6/7  3  Justitsminister Ole Espersen svarer landsforeningen
3716  1982  6/7  4  DSI havde foretræde for folketingets socialudvalg
3717  1982  6/7  5  Litteraturinformation fra ALA 1982
3718  1982  6/7  6  Tvillinge-skoler
3719  1982  6/7  8  Bofællesskaber
3720  1982  6/7  12  Tegn til tale
3721  1982  6/7  20  Vore klienter med i sikkerhedsarbejdet
3722  1982  6/7  25  Åndssvage er misbrugt i kampen for flere job
3723  1982  6/7  26  Livet om hjørnet
3724  1982  6/7  29  To år efter udlægningen af særforsorgen
3725  1982  6/7  34  Tak til LEGOLAND
3726  1982  6/7  35  NFPU-Symposium
3727  1982  6/7  42  Fra kredsene
3457  1983  1   0  Vedtægter
3451  1983  1   2  FU på Bornholm
3452  1983  1   13  Sadl om
3453  1983  1   14  Boform 7
3454  1983  1   16  Svenskerne viser nye veje
3455  1983  1   17  ALA og LEV
3456  1983  1   22  Boganmeldelse
3458  1983  1   24  Prolog til BM
3459  1983  1   30  Debat
3460  1983  1   32  Min mening
3461  1983  1   35  Fra kredsene
3462  1983  2   2  Generalforsamlinger
3463  1983  2   10  Lægebetjening
3464  1983  2   13  Om status og roller
3465  1983  2   20  Konsulenterne har ordet
             Nordisk samarbejde om forstandshandicappedes behov for
3466  1983  2   22  hjælpemidler
3467  1983  2   24  Hjælpemiddeltips
3468  1983  2   36  Min mening
3469  1983  2   37  Fra kredsene
3470  1983  3   3  Signalord
3471  1983  3   7  Ja eller nej
3472  1983  3   13  Lægebetjening
3473  1983  3   17  Konsulenterne har ordet
3474  1983  3   20  Det kan betale sig
3475  1983  3   22  Register
3476  1983  3   28  Socialpædagogisk konsulent
3477  1983  3   31  Aflastning
3478  1983  3   33  Siden sidst
3479  1983  3   36  Alternative bofællesskaber
3480  1983  3   40  Hjælpemiddeltips
3481  1983  3   41  Min mening
3482  1983  3   45  Fra kredsene
3483  1983  4   2  Siden sidst
3484  1983  4   3  Specialundervisning for voksne
3485  1983  4  7  Hvad med undervisning for voksne fremover?
3486  1983  4  9  "Hjem til riget"-filosofien
3487  1983  4  12  Sterilisation
3488  1983  4  14  Et bofællesskab som andre - eller?
3489  1983  4  16  Forsikring
3490  1983  4  19  Åmosen
3491  1983  4  24  Øget privatindsats
3492  1983  4  25  Hjælpemiddeltips
3493  1983  4  26  Lægebetjening
3494  1983  4  28  Konsulenterne har ordet
3495  1983  4  32  Nordisk Samarbejdsråd i Norge
3496  1983  4  35  NFPU's kongres i Stavanger
3497  1983  4  38  667
3498  1983  4  40  Fra kredsene
3499  1983  5  2  Ond eller spareiver
3500  1983  5  5  Palle Simonsen svarer
3501  1983  5  6  En mærkelig fornemmelse
3502  1983  5  8  Siden sidst
3503  1983  5  10  Arbejdstidsregler
3504  1983  5  11  Vagtskifte
3505  1983  5  12  Forældre- og personaleindflydelse
3506  1983  5  15  Religiøse dogmer
3507  1983  5  19  Hjælpemiddeltips
3508  1983  5  22  Alle vi gamle mødre
3509  1983  5  24  Boganmeldelse
3510  1983  5  28  Vi har klippet
3511  1983  5  32  Min mening
3512  1983  5  35  Fra kredsene
3513  1983  6  2  Aktivitet - Beskæftigelse - Udvikling
3514  1983  6  5  Fritid - spejder
3515  1983  6  6  Fritid - idræt
3516  1983  6  8  "Fritidslæsning"
3517  1983  6  11  "Om at bo alene - fritid"
3518  1983  6  12  En aftenskole bli'r til
3519  1983  6  14  Højskolen i Odense
3520  1983  6  16  Boinstitution i Esbjerg
3521  1983  6  21  Jambo Wananchi
3522  1983  6  25  Psykisk udviklingshæmmede og retten til seksualliv
3523  1983  6  28  Hjælpemiddeltips
3524  1983  6  30  Det er for lyst, hr. minister
3525  1983  6  32  Siden sidst
3526  1983  6  35  Min mening
3527  1983  6  39  Fra kredsene
3544  1983  9  1  På fredag er det Forglem-mig-ej-mærkedag
3545  1983  9  3  Landsmødet
3546  1983  9  5  Indtryk fra et landsmøde
3547  1983  9  7  Bedre sent end aldrig
3548  1983  9  8  Vi har bygget køkken af bambus
3549  1983  9  10  John Møller - 50 år
3550  1983  9  12  Siden sidst
3551  1983  9  14  Organisationernes rolle at skaffe service og ikke yde dem
3552  1983  9  18  Hjælpemiddeltips
3553  1983  9   24  NFPU symposium
3554  1983  9   26  Dine egne sider
3555  1983  9   30  Cykeltur Sjælland Rundt
3556  1983  9   35  Min mening
3557  1983  9   40  Regnskab
3558  1983  9   47  Fra kredsene
3559  1983  10  2  Forglem-mig-ej dagen
3560  1983  10  12  Siden sidst
3561  1983  10  14  NFPU symposium
3562  1983  10  15  NPFU kongres i Stavanger
3563  1983  10  18  Indtryk fra den XVII kongres om psykisk udviklingshæmmede
3564  1983  10  19  "Boligerne" på Munkholmvej i Nakskov 1½ år efter udflytningen
3565  1983  10  23  Dine egne sider
             Hvem vil/kan hjælpe med litteratur om gamle psykisk
3566  1983  10  26  udviklingshæmmede
3567  1983  10  30  Hjælpemiddeltips
3568  1983  10  34  Vi har klippet
3569  1983  10  36  Min mening
3570  1983  10  39  Fra kredsene
3571  1983  11  2  Siden sidst
3572  1983  11  4  Forsøg efter BL § 138 b
3573  1983  11  6  Lis Møller i memoria
3574  1983  11  8  Aflastningshjem i Århus Amt
3575  1983  11  11  Lad de grønne skoler blomstre
3576  1983  11  18  Handicap og regnvejr - Fritiden
3577  1983  11  21  Behøver en familie at blive handicappet
3578  1983  11  25  Ret til passende bolig
3579  1983  11  29  Dine egne sider
3580  1983  11  30  Hjælpemiddeltips
3581  1983  11  35  Regeringen vil droppe socialindkomsten
3582  1983  11  36  Vi har klippet
3583  1983  11  42  Boganmeldelse
3584  1983  11  44  Fra kredsene
3528  1983  7/8  2  Åbent brev til Statsministeren
3529  1983  7/8  3  Svaret
3530  1983  7/8  5  Bertel Haarders reaktion
3531  1983  7/8  6  Nyt "Forglem-mig-ej"-mærke
3532  1983  7/8  9  Siden sidst
3533  1983  7/8  10  22 huller
3534  1983  7/8  14  Indvielse af dagcenter
3535  1983  7/8  16  SOS forældre
3536  1983  7/8  21  Specialskolerne
3537  1983  7/8  22  Glade beboere
3538  1983  7/8  24  Klub Vi
3539  1983  7/8  25  Indvielse af Ørstedshjemmet
3540  1983  7/8  27  Det skrøbelige
3541  1983  7/8  30  NFPU
3542  1983  7/8  33  Min mening
3543  1983  7/8  36  Fra kredsene
3245  1984  1   3  Leder
3246  1984  1   4  Siden sidst
3247  1984  1   6  Antal medlemmer
3248  1984  1  7  Mærkesalgsresultatet 1983
3249  1984  1  8  Fakta og flyvske tanker
3250  1984  1  10  Nej, lad satelitklasserne blomstre
3251  1984  1  16  Boganmeldelse
3252  1984  1  19  Oh - de mange strenge
3253  1984  1  20  Vi efterlyser en sundhedspolitik
3254  1984  1  22  Jeg vidste ikke
3255  1984  1  23  Hjælpemiddeltips
3256  1984  1  24  Det går fremad
3257  1984  1  27  Køb gaver hos LEV
3258  1984  1  28  Vi har klippet
3259  1984  1  29  Nu går det stærkt i Nordjylland
3260  1984  1  33  Amtskredsgeneralforsamlinger
3261  1984  1  34  Fra kredsene
3262  1984  2  3  Generalforsamlinger
3263  1984  2  4  Siden sidst
3264  1984  2  5  Repræsentantskabsmøde
3265  1984  2  6  Annonce (vi har klippet)
3266  1984  2  7  Derfor skal de integreres

3267 1984   2  10  Det er ikke "forbeholdt" socialdemokraterne at føde handicappede børn

3268 1984   2  12  Vedr.: Nedlægning af større institutioner, integrering i normalsamfundet
3269 1984   2  13  Socialminister Palle Simonsen svarer
3270 1984   2  14  En mors sidste bøn for sin 13-årige udviklingshæmmede søn
            Kan forældre til psykisk udviklingshæmmede børn testere på børnenes
3271  1984  2  15  vegne?
3272  1984  2  18  En glemt gruppe
3273  1984  2  21  Kaj Munk Kollegiet
3274  1984  2  24  Det er OGSÅ undervisning
3275  1984  2  28  BIXEN - et projekt
3276  1984  2  30  Lejr i Norge
3277  1984  2  36  Når man er 18 år, skal man selv bestemme, eller?
3278  1984  2  38  Hilsen fra Peru
3279  1984  2  39  De heldige vindere af vor julekryds
3280  1984  2  40  Pindstrup Centret
3281  1984  2  44  Fra kredsene
3282  1984  3  3  Siden sidst
3283  1984  3  5  Grønlandsrapporten
3284  1984  3  6  Grønland foran?
3285  1984  3  10  Man må undres!
3286  1984  3  11  Valgkampen er forbi
3287  1984  3  12  Nu sker der også noget med Svaneparken
3288  1984  3  16  § 48 - §58
3289  1984  3  18  Træningslejr - hvad er det?
3290  1984  3  19  Evnesvages Vel's skole i fuld gang
3291  1984  3  22  Tegn et fadderskab
3292  1984  3  24  Go'e bøger, mor
3293  1984  3  27  Det handler om de grønne skolers mulighed for at overleve
3294  1984  3  33  Besøg i Esbjerg - en kontakt mellem to amtskredsbestyrelser
3295  1984  3  34  Socialministeriets bekendtgørelse nr. 437
3296  1984  3  36  Ny forstander på Dana
3297  1984  3  38  Ulandsarbejde i det vestjyske
3298  1984  3  40  Min mening
3299  1984  3  41  Fra kredsene
3300  1984  4  3  Siden sidst
            Tidlig indsats hjælper handicappede spædbørn og småbørn til en
3301  1984  4  4  bedre tilværelse
3302  1984  4  9  Mit barn er åndssvag - hvad nu?
3303  1984  4  13  Informationsteknologi og specialundervisning
3304  1984  4  21  Vi ønsker tvillingeskolen
3305  1984  4  23  Specialskolen på Annebergvej i Aalborg har overlevet sig selv
3306  1984  4  25  Register 1983
3307  1984  4  32  Handicapdag i Legoland
            6 lejligheder i Struer til psykisk udviklingshæmmede, der hermed sikres
3308  1984  4  33  en mere normal tilværelse
3309  1984  4  34  25-års jubilæum på Vindbyvold
3310  1984  4  36  Boform 7
3311  1984  4  38  Vidste De at
3312  1984  4  42  30.000 lodsedler solgt på Bornholm
3313  1984  4  43  Er der mere mellem himmel og jord?
3314  1984  4  46  Uddrag af Handicapmagasinets informationsbrev
3315  1984  4  48  Boganmeldelse
3316  1984  4  49  Fra kredsene
3317  1984  5  3  Til efterretning
3318  1984  5  4  Siden sidst
3319  1984  5  7  Livet er ikke det værste man har og om lidt er kaffen klar!
3320  1984  5  14  Vedr.: Administration af lov 301
3321  1984  5  16  Lad og se på hvor trykker skoen mest
3322  1984  5  20  17. Nordiske kongres om specialundervisning
3323  1984  5  22  Nordisk samarbejde
3324  1984  5  26  Nu gælder det boliger
3325  1984  5  29  Repræsentantskabsmøde i LEV i Randers
3326  1984  5  37  Visitation over amtsgrænser
3327  1984  5  38  Hjælpemidler til meget handicappede kræver nytænkning
3328  1984  5  42  "Et evnesvagt projekt"
3329  1984  5  49  Aktivitetsuge på Strøbyhus, Åkirkeby
3330  1984  5  52  Boganmeldelser
3331  1984  5  54  Handicapdag i Legoland
3332  1984  5  55  Handicapdag i Fårup Sommerland
3333  1984  5  56  Min mening
3334  1984  5  57  Fra kredsene
3349  1984  8  2  Forglem-mig-ej
3350  1984  8  3  Leder: Bofællesskaber - mærkedag
3351  1984  8  4  Målet er 1 million kroner
3352  1984  8  6  Siden sidst
3353  1984  8  8  DSI's sundhedspolitiske konference
3354  1984  8  12  2 glade prismodtagere
3355  1984  8  16  Hvordan kommer vi videre med boliger til alle
3356  1984  8  19  Tanker ved en specialbørnehaves nedlæggelse
3357  1984  8  22  Specialundervisning for voksne
3358  1984  8  24  De handicappedes fritidsbeskæftigelse
3359  1984  8  26  Sommerferieaflastning
3360  1984  8  28  FADL - Har De behov for en håndsrækning
3361  1984  8  31  Første § 7-plans pensionat indvies i Århus Amt
3362  1984  8  34  Skal der være 5-6-7-8-10-12 beboere i de nye boenheder?
3363  1984  8  35  En ganske almindelig dag
3364  1984  8  38  Smertegrænsen
3365  1984  8  40  Kommende internationale konferencer
3366  1984  8  41  Plastisk kirurgi
3367  1984  8  42  Min mening
3368  1984  8  47  Tivoli inviterer
3369  1984  8  48  Fra kredsene
3370  1984  9  2  Siden sidst
3371  1984  9  3  Ny socialminister
3372  1984  9  4  Glimt fra præsentationen af årets Forglem-mig-ej
3373  1984  9  10  Repræsentantskabsmødet
3374  1984  9  22  Resultatopgørelse
3375  1984  9  27  Vedtægter - gemmesider
3376  1984  9  39  Skolerådsvalg - kommer det mig ved?
3377  1984  9  40  Første skoledag på Morsøskolen
3378  1984  9  42  Specialskolernes Landsidrætsstævne
3379  1984  9  47  Register
3380  1984  9  48  Rapport om lægebetjening
3381  1984  9  49  Celleterapi er kvaksalveri
3382  1984  9  52  Invalidebiler
3383  1984  9  53  Nyt fra Bangladesh
3384  1984  9  55  Tegn et fadderskab
3385  1984  9  56  Fra kredsene
3386  1984  10  2  Siden sidst
3387  1984  10  4  Elsebeth Kock-Petersen's "programerklæring"
3388  1984  10  6  Vi går til filmpremiere
3389  1984  10  16  Bistandsloven
3390  1984  10  22  Åbent brev til Socialminister Elsebeth Koch-Petersen
3391  1984  10  23  Forretningsudvalget smøger igen ærmerne op
            Udvalget om effektivisering af det sociale ankesystem har afgivet
3392  1984  10  26  betænkning
3393  1984  10  28  Musikkens magt over sind og krop
3394  1984  10  31  Hold da ferie - ikke med handicappede
3395  1984  10  32  Nogen tog sig en fridag
3396  1984  10  34  Vidste De at
3397  1984  10  35  Mini-festival på Pensionatet i Svogerslev
3398  1984  10  38  Er De forvirret?
3399  1984  10  40  Kommende konferencer
3400  1984  10  41  Boganmeldelse
3401  1984  10  42  Hjælpemiddeltips
3402  1984  10  44  Evnesvages Vel med i samarbejde om fritidsundervisning
3403  1984  10  45  Fra kredsene
3404  1984  11  2  Siden sidst
3405  1984  11  4  Tidlig indsats giver mulighed for bedre tilværelse
3406  1984  11  5  Vi anser forældre som de vigtigste samarbejdspartnere
            Kan familiepleje bruges som aflastningstilbud til familier med psykisk
3407  1984  11  8  udviklingshæmmede børn?
3408  1984  11  10  Hele familien inviteres til fest - næsten
3409  1984  11  11  Unge med handicap
3410  1984  11  14  Ranum Uddannelsescenter
3411  1984  11  17  Lyder det ikke spændende?
3412  1984  11  19  Lejrskole på Limfjorden
3413  1984  11  22  Lad os huske også Evnesvages Vel's mærkedag
3414  1984  11  24  Nyt fra E.V.'s skole i Bangladesh
3415  1984  11  29  Udvalg - Kommissorier - Arbejdsopgaver
3416  1984  11  35  Høstfest på Svaneparken
3417  1984  11  37  Få selvtillid - dyrk idræt
3418  1984  11  38  Pennevenneklub i Evnesvages Vel?
3419  1984  11  41  Det ser sort ud på Færøerne
3420  1984  11  42  NFPU-symposium
3421  1984  11  44  Min mening
3422  1984  11  47  Fra kredsene
3423  1984  12  2  Siden sidst

3424  1984  12  4  Aktivering og stimulering af stærkt psykisk udviklingshæmmede voksne
3425  1984  12  11  Nye pædagogiske arbejdstekster
3426  1984  12  13  Nye støttemuligheder for nye ideer
3427  1984  12  14  El-kørestol til svært multihandicappede
3428  1984  12  16  Arveloven - retshjælp - fri proces
3429  1984  12  18  En beskrivelse af et nyttehaveprojekt
3430  1984  12  20  Vores søn er lykkelig for den endelige frigørelse fra os
3431  1984  12  22  Landsforeningens kurser rammer plet
3432  1984  12  32  Verdenssituationen
3433  1984  12  36  Antal medlemmer
3434  1984  12  37  Mærkedagsresultater
3435  1984  12  38  Slottet i Gudhjem
3436  1984  12  40  Konsulenterne har ordet
3437  1984  12  42  Boganmeldelse
3438  1984  12  46  Min mening
3439  1984  12  49  Fra kredsene
3335  1984  6/7  1  Løft røret
3336  1984  6/7  2  Siden sidst
3337  1984  6/7  4  Til repræsentantskabsmøde i Randers
3338  1984  6/7  15  Alfred Dams artikel
3339  1984  6/7  16  Specialundervisning
3340  1984  6/7  18  Indvielse af Storebæltskolen
3341  1984  6/7  20  Selvskadende adfærd
3342  1984  6/7  23  Orientering fra Idrætsudvalget
3343  1984  6/7  24  Ps. u.'s ret til egen bolig
3344  1984  6/7  26  Informationsteknologi
3345  1984  6/7  27  Hjjælpemiddeltips
3346  1984  6/7  28  Åbent hus på Klostervej
3347  1984  6/7  29  Store kontra små boenheder
3348  1984  6/7  31  Fra kredsene
3034  1985  1   2  Glædelig jul
3035  1985  1   3  En stor familie?
3036  1985  1   4  Tegnekonkurrence
3037  1985  1   5  Jeg kan mere, end du tror
3038  1985  1   6  Er det dig, der bestemmer?
3039  1985  1   8  Vi kan også komme på idrætshøjskole
3040  1985  1   12  Amtsidrætsstævne på Morsøskolen
3041  1985  1   14  Hvad laver I i fritiden?
3042  1985  1  16  Musik skal der til
3043  1985  1  17  Folkedans
3044  1985  1  18  Spiller du teater?
3045  1985  1  20  Til festuge på Lyngåskolen
3046  1985  1  21  Det er også undervisning
3047  1985  1  22  Bixen - Vi har vores egen forretning
3048  1985  1  23  Flytte i bofællesskab
3049  1985  1  43  En sang om vore krav
3050  1985  1  44  Mathildebo
3051  1985  1  46  Vi flytter i vores eget hus
3052  1985  1  48  Med flodbåd på Hollands kanaler
3053  1985  1  51  Kom og vær med hos KFUK-spejderne
3054  1985  1  52  Så er det tid til tandeftersyn
3055  1985  1  54  Mongofestival
3056  1985  1  55  Fra kredsene
3057  1985  2  3  1980-85 - leder
3058  1985  2  4  5 år efter
3059  1985  2  5  Amtskommunerne er vel ikke det værste, man har, men…
3060  1985  2  6  § 7-planerne - Status for hele landet
3061  1985  2  35  Psykisk udviklingshæmmede elever i folkeskolen
3062  1985  2  37  Ændring af Bistandslovens § 68
3063  1985  2  38  Alt for nemt for embedsmænd og politikere at køre rundt med os?
3064  1985  2  42  Hjælpemiddeltips
3065  1985  2  46  Dine egne sider
3066  1985  2  47  En forening fødes
3067  1985  2  48  Min mening
3068  1985  2  49  Farvel og tak - Goddag og velkommen
3069  1985  2  50  Generalforsamlinger og dagsorden
3070  1985  2  52  Fra kredsene
3071  1985  3  2  Forældreindflydelsen skal ikke svækkes
3072  1985  3  3  Cirkulære 667
3073  1985  3  5  Umyndiggørelse og værgemål
3074  1985  3  8  Ergoterapi på Vangedehuse
3075  1985  3  12  Projekt i Struer får betydning for hele amtet
3076  1985  3  14  Familiepleje, bofællesskab, kontaktcenter, varmestue
3077  1985  3  16  Nyt beskyttet værksted i Storstrøms Amt
3078  1985  3  19  Kridthuset
3079  1985  3  21  Kunder i Bixen
3080  1985  3  22  Dine egne sider
3081  1985  3  23  Dine egne sider
3082  1985  3  24  Dine egne sider
3083  1985  3  26  Dine egne sider
3084  1985  3  28  Dine egne sider
3085  1985  3  29  Gemmesider
3086  1985  3  37  Nyt pensionat på Sofiendalsvej i Ålborg
3087  1985  3  42  Hjælpemiddeltips
            Mikronyt: Mikrodatamatbaseret undervisning af de svagest fungerende
3088  1985  3  44  børn
3089  1985  3  48  Kompenserende specialundervisning
3090  1985  3  49  Boganmeldelse
3091  1985  3  51  Fra kredsene
3092  1985  4  2  Nekrolog - Herman Hunger er død
3093 1985   4  3  Vi kan IKKE acceptere, at cirkulære 666 nu er sat ud af kraft
3094 1985   4  8  Hjælpemiddeltips
            Den almene lægebetjening på døgninstitution efter den nye
3095  1985  4  14  overenskomst
3096  1985  4  16  Specialundervisning for voksne - svar fra undervisningsministeren
3097  1985  4  18  Bofællesskab på Åboulevarden
3098  1985  4  24  Bofællesskab - unge vil selv
3099  1985  4  28  Strøtanker om "Teknikkerne"
3100  1985  4  29  Gemmesider - Register 1984
3101  1985  4  37  Næst efter jernbanedriften
3102  1985  4  42  Hanstedholm - et eksperiment
3103  1985  4  46  Dine egne sider
3104  1985  4  48  Dine egne sider
3105  1985  4  49  Dine egne sider
3106  1985  4  50  Dine egne sider
3107  1985  4  51  Dine egne sider
3108  1985  4  54  "Svar til en mor"
3109  1985  4  56  Min mening
3110  1985  4  58  Fra kredsene
3111  1985  5  2  Forældreråd og behandlingsmøder som hidtil
3112  1985  5  3  Betaling for medhjælp i bofællesskaber efter BL § 68
3113  1985  5  4  Voksenaflastning i Ribe Amt - En model tager form
3114  1985  5  8  Hvordan skaffe penge ti at oprette bofællesskab!
            Lægelig, sygeplejemæssig og tandlægebetjening af psykisk
3115 1985   5  9  udviklingshæmmede
3116 1985   5  12  Læger, tag jer sammen
3117 1985   5  14  Frambu Helsecenter - et vendepunkt
            Den væsentligste faktor i et menneskes udvikling, socialeduelighed og
            personlige status er dets evne til og mulighed for kommunikation med
3118 1985   5  18  andre mennesker
3119 1985   5  20  Specialskolen - en epoke?
            De psykisk udviklingshæmmede unge og det almindelige
3120  1985  5  23  uddannelsestilbud på Erhvervsskolerne
3121  1985  5  27  Hvad er Maribo Højskole?
3122  1985  5  30  Udviklingshæmmedes medindflydelse og delagtighed
3123  1985  5  32  Dine egne sider
3124  1985  5  35  Mungo Punk
            Det var hårdt at sove i Bruxelles, men så kørte vi til Paris - der var en
3125  1985  5  40  seng!
3126  1985  5  46  Aktiv-dagskolen i Slagelse
3127  1985  5  48  Roser til Århus amt - og til det amtslige brugerråd
3128  1985  5  49  SIVUS-metoden som pædagogisk arbejdsmodel
3129  1985  5  52  Hva' me' bondegårdsferie?
3130  1985  5  53  Hjælpemiddeltips
3131  1985  5  54  Boganmeldelse
3132  1985  5  57  Fra kredsene
3154  1985  8  2  Evnesvages Vel - Forglem-mig-ej og konkurrence
3155  1985  8  3  Mærkedagskoordinatorer 1985
3156  1985  8  4  Mærkedag/familiedag
3157  1985  8  6  Sælgerkonkurrence
3158  1985  8  7  Blå - grøn - rød om LEVs girokort
3159  1985  8  8  Svar fra Danmark - og
3160  1985  8  9  LEVs brev til Indenrigsministeren
3161  1985  8  10  Undervisningsministeren om tilskud til forsøg
3162  1985  8  11  At være anderledes i et fattigt land
3163  1985  8  14  Hvad er egentlig Statens konsulentvirksomhed
3164  1985  8  16  Duerne i Birkerød
3165  1985  8  18  En solstrålehistorie
3166  1985  8  19  Folketingsdebat om handicappedes vilkår
3167  1985  8  20  19. Juni på Bornholm
3168  1985  8  22  Til lykke Gunhild
3169  1985  8  24  Handicapstævne - en stor succes
3170  1985  8  25  Forglem-mig-ej - fremad march
3171  1985  8  26  Europæiske sportslege - Madrid 1985
3172  1985  8  28  Dine egne sider
3173  1985  8  30  Ligaen - Evnesvages Vel's vindue mod den store verden
3174  1985  8  33  Invitation til Hamborg
3175  1985  8  34  Forskning om udviklingshæmmede
3176  1985  8  36  NFPU symposium
3177  1985  8  37  Forsorg og hospital'85
3178  1985  8  38  Odin Teater på turné
3179  1985  8  40  Hvordan kan du hjælpe psykisk udviklingshæmmede?
3180  1985  8  41  Min mening
3181  1985  8  42  Fra kredsene
            Undervisningsministeriet har i brev af 1. Oktober 1985 godkendt Maribo
3205  1985  11  2  Højskole som folkehøjskole
3206  1985  11  4  Sælgerkonkurrence
3207  1985  11  10  Så mange er vi
3208  1985  11  11  Helles rejselegat
3209  1985  11  12  Er kaffekopperne ved at komme på bordet?
3210  1985  11  16  Om at høre til
3211  1985  11  18  "Man" flytter da hjemmefra - ik'?
3212  1985  11  21  Tværfagligt seminar om emnet "Forældrerådgivning"
3213  1985  11  22  Et barn med handicap lærer dig om grænser
            Hvorledes forholder det sig med psykisk handicappedes retssikkerhed i
3214 1985   11  26  det kommunale system
3215 1985   11  28  Landet rundt på en forglem-mig-ej dag
3216 1985   11  30  Dine egne sider
            Planer om stort nordisk idrætsstævne samt landsdækkende
3217  1985  11  35  hockeyturnering
3218  1985  11  36  De Europæiske sportslege 6.-15. Juni 1985 i Madrid
3219  1985  11  40  Fod- og håndkoordination
3220  1985  11  41  Regnskab
3221  1985  11  44  Nordiske møder i København
3222  1985  11  47  Vidste De at
3223  1985  11  48  Pindstrup Centret
3224  1985  11  49  En hverdag som andres
3225  1985  11  51  Fra kredsene
3226  1985  12  2  Mærkedag 85
3227  1985  12  3  Åbent brev til Statsministeren
3228  1985  12  4  Helles Rejselegat
3229  1985  12  5  Forældrerådgivningsseminar på Bornholm
3230  1985  12  10  Behandling uden straf
3231  1985  12  17  El-kørestolsprojekt på Vangedehuse
3232  1985  12   20  Statens specialkonsulenter bør være ombudsmænd
3233  1985  12   22  Kongres i Hamborg om normalisering
3234  1985  12   26  Bliv NFPU-medlem
3235  1985  12   29  Dine egne sider
3236  1985  12   30  Dine egne sider
3237  1985  12   31  Dine egne sider
3238  1985  12   35  Dine egne sider
3239  1985  12   36  Handicapidrætskonsulent Kirsten Elers Koch har ordet
3240  1985  12   39  Bangladesh-skolen kan kun overleve ved DIN hjælp
3241  1985  12   40  Lisbet Schlüter's julehilsen
3242  1985  12   41  Min mening
3243  1985  12   44  Boganmeldelse
3244  1985  12   47  Fra kredsene
3133  1985  6/7  1  Hvornår var det nu det var?
3134  1985  6/7  3  Specialskolen - dens fordele og ulemper
3135  1985  6/7  5  Erfaringer fra en centerklasse
3136  1985  6/7  9  Personlighedsudvikling hos unge psykisk udviklingshæmmede
3137  1985  6/7  12  Jamen skoler og nævn var jo underrettet
3138  1985  6/7  13  Er det tavse flertal tilfreds, eller har de bare opgivet at protestere?
3139  1985  6/7  14  Nu ved de det
             "Idræt uden grænser" - videofilmen om specialskolernes
3140  1985  6/7  16  landsidrætsstævne
3141  1985  6/7  17  Roser til Socialministeren
3142  1985  6/7  20  Et nyt liv til en forsømt gruppe
3143  1985  6/7  22  Nu kan handicappede børn også tegne ulykkesforsikring
3144  1985  6/7  24  Hjælpemiddeltips - Nordisk samarbejde
3145  1985  6/7  26  Boganmeldelse
3146  1985  6/7  28  Optagelse i Fortsættelsessygekassen
3147  1985  6/7  29  Gemmesider
3148  1985  6/7  37  Dine egne sider
3149  1985  6/7  42  Sammenhold gør stærk
3150  1985  6/7  44  Landsmøde i Esbjerg
3151  1985  6/7  48  Jamen, Anna, det tager jo 100 år
3152  1985  6/7  51  Min mening
3153  1985  6/7  52  Fra kredsene
3182  1985  9/10  2  Forglem-mig-ej præsentation
3183  1985  9/10  7  Albert Christensen fylder 80 år
3184  1985  9/10  8  Tværfagligt seminar med emnet "Forældrerådgivning"
3185  1985  9/10  9  Århus Amtskreds' forældrestøtte-program
3186  1985  9/10  13  Til landsmøde i Evnesvages Vel
3187  1985  9/10  16  Min vigtigste viden
3188  1985  9/10  18  Søskendetræf
             Handlemuligheder i det daglige arbejde omkring svært
3189  1985  9/10  20  udviklingshæmmede med selvdestruktivitet
3190  1985  9/10  22  Bangladesh kan kun overleve ved DIN hjælp
3191  1985  9/10  23  Åbent brev til skatteminister Isi Foighel
3192  1985  9/10  24  Dansk Hjælpemiddel Institut som selvejende institution
3193  1985  9/10  26  Social vejviser
3194  1985  9/10  28  Dine egne sider
3195  1985  9/10  31  Dine egne sider
3196  1985  9/10  32  Dine egne sider
3197  1985  9/10  34  Dine egne sider
3198  1985  9/10  36  Dine egne sider
3199  1985  9/10  37  Storstrøms amtskreds har købt en andelsbolig i Bårse ved Præstø
3200  1985  9/10  38  Handicapvenlige badeforhold på Bornholm
3201  1985  9/10  40  Hjælpemidler til psykisk udviklingshæmmede
3202  1985  9/10  41  Konference om "Handicapinfortik & Brugerkrav"
3203  1985  9/10  42  Informationsbrevet
3204  1985  9/10  43  Fra kredsene
2856  1986  1   2  Svar fra Statsministeren
2857  1986  1   3  Åbent brev til Statsministeren
2858  1986  1   4  Vi har klippet - om julepakken
2859  1986  1   6  Sparepsykotisk poesi
2860  1986  1   7  Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 1986
2861  1986  1   8  På Samsø var
             Psykisk udviklingshæmmede skal også som alle andre have mulighed
2862  1986  1   16  for at gå i deres egen friskole
2863  1986  1   17  Vi eksisterer, men
2864  1986  1   18  "Opsvinget har bidt sig fast!" eller "Nye tider"
2865  1986  1   21  Handicapinformation 86
2866  1986  1   22  Påbud eller tilbud?
2867  1986  1   24  Afskedsmiddag på Klostervej i Odense
2868  1986  1   26  Vore voksne børns retssikkerhed
2869  1986  1   28  Dine egne sider
2870  1986  1   33  Dine egne sider
2871  1986  1   34  Dine egne sider
2872  1986  1   36  Dine egne sider
2873  1986  1   39  Gamle forældre hjælper nye forældre
2874  1986  1   42  På Højskole - 4 dage i Maribo
2875  1986  1   46  NFPU-symposier
2876  1986  1   49  Boganmeldelse
2877  1986  1   51  Invitation til Amtskredsgeneralforsamling
2878  1986  1   52  Fra kredsene
2879  1986  2   3  Tradition for fint samarbejde
2880  1986  2   5  Vi efterlyser nye idéer
2881  1986  2   6  Velkommen til Bornholm
2882  1986  2   8  Vi bliver ikke overmennesker
2883  1986  2   12  Jeg føler mig som en brik
2884  1986  2   18  Love tolkes ikke altid til børnenes fordel
2885  1986  2   22  Man har en mistanke - man får et svar
2886  1986  2   28  Kun 3 typer mennesker træner
2887  1986  2   31  Om forældrestøttetjeneste
2888  1986  2   36  Konkurrence - Dine egne sider

2889  1986  2   38  Tidlig stimulering har skærpet sundhedsplejerskernes opmærksomhed
2890  1986  2   42  Gruppearbejde
2891  1986  2   46  Dette seminar får stor betydning
2892  1986  2   49  Tak til Bornholm's amtskredsbestyrelse
2893  1986  2   50  Arne Kofoed afsluttede med gaver
2894  1986  2   52  Hvad fik deltagerne med hjem?
2895  1986  2   62  Intet er så godt, at det ikke kan blive bedre
2896  1986  2   66  Fra kredsene
2897  1986  3   3  Socialministerskifte
2898  1986  3   4  Peer Linnet død
2899  1986  3  6  Idrætslinie for psykisk udviklingshæmmede på IHR i Ranum
2900  1986  3  11  Ligesom i et hjem
2901  1986  3  14  Filmen om Pernille
2902  1986  3  20  Meget positiv udvikling i små boenheder
2903  1986  3  24  Ikke nogensinde
2904  1986  3  27  Kronologisk register 1985
2905  1986  3  38  Dine egne sider
2906  1986  3  39  Dine egne sider
2907  1986  3  42  Dine egne sider
2908  1986  3  44  Dine egne sider
2909  1986  3  45  Dine egne sider
2910  1986  3  46  Dine egne sider
2911  1986  3  47  Prisliste
2912  1986  3  48  Handicapinformation 86
2913  1986  3  50  Min mening
2914  1986  3  54  Der er krise inni meg
2915  1986  3  55  Fra kredsene
2916  1986  4  2  Kære forældre!
2917  1986  4  3  Det vi sagde, vi gerne vill - det vi gør, og det lykkes
            En utrolig positiv oplevelse at være på Maribo Højskole sammen med
2918 1986   4  6  psykisk udviklingshæmmede
            Isefjordsskolens fremtidige tilbud til elever med generelle
2919 1986   4  8  indlæringsvanskeligheder iflg. Lov 301
2920 1986   4  12  Fritidshuset ved Kelstrup Strand

2921  1986  4  14  Tanker og idéer omkring fritid eller fritidsområdets udvikling 1986-90
2922  1986  4  17  Om selvskadende adfærd hos psykisk udviklingshæmmede
2923  1986  4  23  REHA-85
2924  1986  4  24  Et liv som psykisk udviklingshæmmet i et underudviklet land
2925  1986  4  26  Konsulenterne har ordet
2926  1986  4  28  Idéudveksling er også institutionsudvikling!
2927  1986  4  29  Dine egne sider
2928  1986  4  30  Dine egne sider
2929  1986  4  31  Dine egne sider
2930  1986  4  32  Dine egne sider
2931  1986  4  33  Dine egne sider
2932  1986  4  34  Dine egne sider
2933  1986  4  35  Røde stjerner og Krucifikser
2934  1986  4  42  Min mening
2935  1986  4  44  Boganmeldelse
2936  1986  4  46  Fra kredsene
2937  1986  5  2  Igen et godt repræsentantskabsmøde
2938  1986  5  11  Hovedbestyrelsens beretning
2939  1986  5  23  Konsulentvirksomhedens beretning
2940  1986  5  29  Gemmesider
2941  1986  5  38  Samarbejde om bofællesskaber på Mors
2942  1986  5  40  HURRA - § 68 bofællesskab til Løgstør
            Hvordan kan hjemmehjælpere dygtiggøre sig til at arbejde i § 68-
2943  1986  5  42  bofællesskaber for handicappede over hele landet
2944  1986  5  43  Det nytter at have en stærk forældrekreds
2945  1986  5  44  Motionsarrangement
2946  1986  5  46  Jeg glæder mig
2947  1986  5  52  Dine egne sider
2948  1986  5  55  Fra kredsene
2965  1986  8  2  Kære datter
2966  1986  8  4  Handicapidrætskonsulent Kirsten Elers Koch har ordet
2967  1986  8  8  Transportproblemer med idrætsaktiviteter i fritiden
2968  1986  8  10  Kriminelle åndssvage
2969  1986  8  17  Hvad er D.S.I.?
2970  1986  8  19  Hjælpmiddeltips
2971  1986  8  24  Brevkassen
2972  1986  8  26  Hvad er et godt liv?
2973  1986  8  27  Socialarbejdernes fællesudvalgs konference i København
2974  1986  8  28  Hvad er dit syge barn værd?
            De professionelle: om uddannelsen af personale, der skal bistå
2975 1986   8  29  personer med psykisk handicap
2976 1986   8  32  Dine egne sider
            Resumé over undersøgelse om selvskadende adfærd blandt beboerne
2977  1986  8  43  på en døgninstitution for psykisk handicappede
2978  1986  8  46  Så er hun der igen med saksen
2979  1986  8  48  Vi har klippet
2980  1986  8  51  Min mening
2981  1986  8  52  60 år
2982  1986  8  53  Boganmeldelser
2983  1986  8  57  Fra kredsene
            Landsmødet - Evnesvages Vel og undrvisningen Mini-status over
2984  1986  9  2  perioden fra 1984-1986
2985  1986  9  6  Et idégrundlag skal skabes!
2986  1986  9  8  Startskuddet til konferencen og studiekredsarbejdet
2987  1986  9  15  Første emnegruppes (tidlig indsats) konklusioner
2988  1986  9  18  Anden emnegruppes (børneskolen) konklusioner
2989  1986  9  21  Tredje emnegruppes (voksenundervisningen)konklusion
2990  1986  9  24  Fjerde emnegruppes (deltidsundervisning) konklusioner:
2991  1986  9  27  Oplæg til arbejds- og principprogram-diskussion
2992  1986  9  29  Hvis vi nogensinde skal gøre os håb om at få en skole for alle
2993  1986  9  30  Landsforeningen har skrevet til
2994  1986  9  31  Landsmødet i glimt
2995  1986  9  36  Musik med multihandicappede
2996  1986  9  38  Den fremtidige skolepolitik! - i en skole for alle
            Det er nu, vi stopper debatten om § 19,1 og 19,2 en gold administrativ
2997  1986  9  40  barriere bør væk
2998  1986  9  43  Kommunikation - gennem Tegn Til Tale
2999  1986  9  46  Boganmeldelse
3000  1986  9  50  Dine egne sider
3001  1986  9  54  Målet er nået
3002  1986  9  56  Informationsbrevet - august 1986
3003  1986  9  59  Fra kredsene
3010  1986  10  0  Gemmesider
3004  1986  10  3  Nye boliger til Psykisk udviklingshæmmede i Århus Amt
3005  1986  10  7  "Klostervej" på ny i søgelyset
3006  1986  10  10  Vi er på vej - et institutionstilbud i forandring

3007 1986   10  14  Arbejdskonference om "hjælpemidler til psykisk udviklingshæmmede"
3008 1986   10  20  Hjælpemidler er andet end isenkram
3009 1986   10  23  Er det rimeligt, at jeg er med til at vælge mit barns skole?
3011 1986   10  27  Kartoffelkuren
3012 1986   10  28  En epoke i et liv er slut, og en ny er begyndt
             Hvad er Marjatta? - Hvem er Rudolf Steiner? - Hvad laver de voksne
3013  1986  10  29  elever?- Hvordan finansieres Marjatta?
3014  1986  10  35  Min mening
3015  1986  10  38  Klar besked i et enkelt sprog!
3016  1986  10  40  NFPU symposium
3017  1986  10  42  Fra kredsene
3018  1986  11  2  Bruttoindtægt ved mærkesalget
3019  1986  11  3  En ny forglem-mig-ej så dagens lys
3020  1986  11  11  Tak er kun et fattigt ord
3021  1986  11  15  Kongres i Rio
3022  1986  11  19  Sammen kan vi gøre det
3023  1986  11  22  Resultatopgørelse i 1985
3024  1986  11  25  Køb julekort og julemærker hos LEV
3025  1986  11  26  Man hører alt for ofte
3026  1986  11  30  Den bedste hjælp er stadig et andet menneske
3027  1986  11  34  Udskyder lovændring om specialskoler
3028  1986  11  37  Familiedag på Bornholm
3029  1986  11  41  Liv og glade dage
3030  1986  11  46  Indvielser - Brovst - Brønderslev - Terndrup
3031  1986  11  50  Indvielse - Løgstør
3032  1986  11  52  Min mening
3033  1986  11  56  Fra kredsene
8165  1986  12  2  Mærkedagen på Frederiksbergsk vis
8166  1986  12  4  Ældre psykisk udviklingshæmmede - en glemt gruppe
8167  1986  12  12  Familiepleje - en særlig form for omsorg
8168  1986  12  14  Kommunikationshjælpemidler
8169  1986  12  21  Forældrefunktioner ved et barns integrering
8170  1986  12  23  På vej mod et net af forældrestøtter
8171  1986  12  29  Kunden i bunden
8172  1986  12  37  Maribo Højskole
8173  1986  12  38  Stille revolution i USA - Rejseindtryk for Helles rejselegat
8174  1986  12  46  Spejderhøjskolen - også for psykisk udviklingshæmmede
8175  1986  12  50  Klub 85 - en klub også for psykisk udviklingshæmmede
8176  1986  12  52  En søndag på Amager
8177  1986  12  55  Dine egne sider
8178  1986  12  56  Dine egne sider
8179  1986  12  59  Dine egne sider
8180  1986  12  62  Vi har klippet
2949  1986  6/7  3  Præmier i massevis
2950  1986  6/7  4  Handicapinformation 86
2951  1986  6/7  10  Vedr. administration og magtanvendelsescirkulæret
2952  1986  6/7  11  10 års jubilæum i Østerled 26, Åkirkeby, Bornholm
2953  1986  6/7  13  Jeg er meget imponeret over arbejdet på Bornholm
2954  1986  6/7  18  Indvielse af Albo i Bjerringbro
2955  1986  6/7  20  Fra institutionsforsorg til social og pædagogisk områdeindsats
2956  1986  6/7  24  Vi tør se åndssvage ud
             Det er vigtigt, at vi ikke glemmer historien i vor begejstring over de nye
2957 1986   6/7  26  muligheder
2958 1986   6/7  29  Formænd - og næstformænd på kursus
2959  1986  6/7  35  Vidste De at
2960  1986  6/7  35  Dine egne sider
2961  1986  6/7  44  Boganmeldelser
2962  1986  6/7  47  Kursus for hjælpere og instruktørere i idræt
2963  1986  6/7  48  Ældre psykisk udviklingshæmmede - en glemt gruppe?
2964  1986  6/7  49  Fra kredsene
2658  1987  1   3  Forord
2659  1987  1   4  Lægens tidlige information
2660  1987  1   7  Fra hjemmevejlederens arbejdsmark
2661  1987  1   10  Tidlig indsats - forældrenes allervigtigste opgave
2662  1987  1   12  Vejledning af fremmedsprogede familier
2663  1987  1   14  Omsorgssvigt - og det modsatte
2664  1987  1   16  Hjem og institution
2665  1987  1   18  Udvikling og samarbejde
2666  1987  1   22  Forældreindflydelse på institution
2667  1987  1   24  Midtersider (er hæftet separat og kan tages ud)
2668  1987  1   25  Søskende - på godt og ondt
2669  1987  1   28  Forældre og lokalpolitikerne
2670  1987  1   30  Om forældreforeninger
2671  1987  1   32  Abnormbegrebet
2672  1987  1   39  Jubilæumsår
2673  1987  1   40  Amtskreds - årsmøder med generalforsamlinger
2674  1987  1   42  Fra kredsene
2675  1987  2   2  Årsmøde med generalforsamling
2676  1987  2   3  LEVs arbejdskonference vedrørende beskæftigelse
2677  1987  2   4  Beskæftigelse af psykisk udviklingshæmmede
             Socialministeren og folketingets socialudvalg møder
2678  1987  2   8  handicaporganisationerne
2679  1987  2   11  Solborgs bog blev den første bog udgivet på forlaget LEV
2680  1987  2   14  Forglem-mig-ej - 1986
2681  1987  2   17  Indvielsen af det nye beskyttede værksted "Bøgecentret"
2682  1987  2   20  Vi mødes selvfølgelig i København
2683  1987  2   23  Til lykke Ringkøbing Amtskreds
2684  1987  2   24  10 år - af amtskredsformand Sv. O. Nielsen
2685  1987  2   26  Revalidering til erhvervslivet eller nærmiljøet?
2686  1987  2   29  "Tre Birke"
2687  1987  2   32  Pensionat Blomstervænget
2688  1987  2   34  Aktivitetscentret
2689  1987  2   35  Hvad er det der foregår på værkstedet Me-tri?
2690  1987  2   36  Tjørringhus
2691  1987  2   38  Daghjemmet "Virkelyst"
2692  1987  2   40  Nørholm Kollegiet
2693  1987  2   41  Kære lillesøster
2694  1987  2   43  Kellers Gård og Troldehuset
2695  1987  2   45  Bofællesskaber i Sæby kommune
2696  1987  2   48  Ved indvielsen af bofællesskabet Kastanievej 7
2697  1987  2   49  Åbent bofællesskab i Løgstør - SÅDAN
2698  1987  2   52  Fra kredsene
2699  1987  3   2  Vores mongolbørn
2700  1987  3   3  Hej - I er ikke helt alene i verden
2701  1987  3   5  "En nødløsning"
2702  1987  3   8  Prader - Willi syndrom
2703  1987  3  12  Boganmeldelse - Kære vejleder
2704  1987  3  13  Rett Syndrom
2705  1987  3  16  Om småbørn med handicap
2706  1987  3  18  Integration på mere end en måde
2707  1987  3  22  Ligusterfacisme
2708  1987  3  24  Projekt - Nord
2709  1987  3  26  Institution med bofællesskab
2710  1987  3  28  Juletræf 1986 i Vinding ved Vejle
2711  1987  3  31  Dine egne sider
2712  1987  3  32  Dine egne sider
2713  1987  3  34  Dine egne sider
2714  1987  3  38  Dine egne sider
2715  1987  3  39  Dømt til anbringelse i institution
2716  1987  3  42  Fritid og integration
2717  1987  3  46  Ældre bør også tilbydes bofællesskab i stedet for plejehjem
2718  1987  3  48  Boganmeldelse
2719  1987  3  50  Karen Grunewald
2720  1987  3  56  Fra kredsene
2721  1987  4  2  Avisoverskrifter vedr. Solborgs bog
2722  1987  4  4  Flere psykisk handicappede kunne bo blandt os andre
2723  1987  4  7  Kontante erstatninger er ikke nok for de fejlanbragte
2724  1987  4  8  Friskoler for Psykisk/fysisk handicappede børn
2725  1987  4  9  Udvidelse af friskoleloven?
2726  1987  4  10  Lettere at få handicappede i privatskole
2727  1987  4  12  Der skal være et tilbud til alle
2728  1987  4  16  Det kreative værksted
2729  1987  4  18  Invielse af aflastningscenter i Munksholmvej 34, Nakskov
2730  1987  4  21  Kan mongoler få børn?
2731  1987  4  22  Kulturkonference for psykisk udviklingshæmmede
2732  1987  4  24  Forglem-mig-ej-1987
2733  1987  4  25  Dine egne sider
2734  1987  4  26  Dine egne sider
2735  1987  4  27  Dine egne sider
2736  1987  4  30  Dine egne sider
2737  1987  4  31  Dine egne sider
2738  1987  4  32  Dine egne sider
2739  1987  4  36  Dine egne sider
2740  1987  4  38  Dine egne sider
2741  1987  4  40  Dine egne sider
2742  1987  4  42  Tilbageblik og fremtidssyn
2743  1987  4  52  Fra kredsene
2744  1987  5  3  Registrering
2745  1987  5  4  Aflastningshjemmet i Varde påbegyndt
2746  1987  5  6  Månedens solstrålehistorie
2747  1987  5  7  Danmark uden specielle love
2748  1987  5  10  Sjovere handicap sex i sigte
2749  1987  5  15  Seminar om familieplanlægning
2750  1987  5  16  Efteruddannelse af lægerne
2751  1987  5  18  Åse fik nyt liv, da hun flyttede hjemmefra
2752  1987  5  22  Bedre trafikforhold for handicappede
2753  1987  5  23  Fra boenhed til bo og naboskab, Korintvej 4, Næstved
2754  1987  5  28  Dine egne sider
2755  1987  5  31  Stiftende møde for Interesseforeningen
2756  1987  5  32  Onsdagsarrangementer i Østergade 54, Rønne
2757  1987  5  35  Ny kursustype på IHR
2758  1987  5  36  En glemt gruppe
2759  1987  5  38  Kontante erstatninger er ikke nok for de fejlanbragte
2760  1987  5  40  Handicapinformation'87 i Bella Centret
2761  1987  5  41  Min mening
2762  1987  5  47  Fra kredsene
2781  1987  8  2  En pioner fylder 70
2782  1987  8  5  Social- og pædagogisk udviklingsarbejde
2783  1987  8  10  En skole for alle
2784  1987  8  12  Opsplitning af boenheder
            Tilliden til forsikringsselskaber bliver mindre og mindre, især blandt
2785  1987  8  16  ældre og handicappede
2786  1987  8  18  Søskendetræf på Færøerne
2787  1987  8  22  Hjælp - hjælperne er på vej
2788  1987  8  27  Gemmesider
2789  1987  8  39  Beretning om en konfirmation
2790  1987  8  42  God vilje slår ikke længer til
2791  1987  8  44  10 års lokalarbejde i Næstved
2792  1987  8  48  De "unge vilde"
2793  1987  8  50  Fra kredsene
2794  1987  9  4  Forglem - mig - ej - dagen '87
2795  1987  9  6  Albert Christensen
2796  1987  9  14  Inspirerende symposium i Budapest
2797  1987  9  16  Helles Rejselegat
2798  1987  9  17  Nyt fra arbejdsgruppen om LEVs forældrerådgivning
2799  1987  9  29  Nyt fra LEVs forskningsudvalg
2800  1987  9  34  Nyt fra LEVs teknologiudvalg
2801  1987  9  38  Amtsrådsforeningens forglem-mig-ej-dag
2802  1987  9  42  Min mening
2803  1987  9  48  Fra kredsene
2804  1987  9  58  Vidste du at
2805  1987  10  4  Medicinsk teknologi og handicappede
2806  1987  10  14  Helles Rejselegat
2807  1987  10  15  Tanker om, hvad der skete i M-huset
2808  1987  10  21  Gemmesider:
2809  1987  10  53  Dine egne sider
2810  1987  10  58  Nyt fra kredsene
2811  1987  10  67  Nyt fra LEVs idrætsudvalg
2812  1987  10  68  Send et lydbånd
            Poul Bundgaard udtrækker 250 vindere af LEVs
2813  1987  11  4  mærkedagskonkurrence
2814  1987  11  11  Bruttoindtægt ved LEVs mærkesalg
2815  1987  11  12  Nyt fra LEVs Hovedbestyrelse
2816  1987  11  14  Vidste du at
2817  1987  11  15  Nyt fra LEVs kursusudvalg
2818  1987  11  16  Nyt fra LEVs teknologiudvalg
2819  1987  11  23  Før aborten den blev fri
2820  1987  11  24  Hvordan er synet?
2821  1987  11  28  - Det skete også "Op-til-valget-møde"
2822  1987  11  31  LEVs skole i Bangladesh
2823  1987  11  35  Resultatopgørelse 1986
2824  1987  11  39  Et besøg på gårdprojektet Lærkely ved Tønder
2825  1987  11  44  Nyt fra Helle's rejselegat
2826  1987  11  57  Min mening
2827  1987  11  60  Nyt fra kredsene
2828  1987  11  69  Nyt fra LEVs idrætsudvalg
2829  1987  11  70  Boganmeldelse
2763  1987  6/7  2  Mærkedagskoordinatorer 1987
2764  1987  6/7  3  Så krydser vi igen fingre
2765  1987  6/7  4  Her er de så
2766  1987  6/7  10  Nyt hovedbestyrelsesmedlem
2767  1987  6/7  11  Vi vil selv bestemme over vores eget liv
2768  1987  6/7  14  Hvorfor må jeg ikke komme med på bådferie i Sverige
2769  1987  6/7  17  En god nyhed til de langvarigt syge
2770  1987  6/7  18  Redegørelse vedr. bofællesskaberne i Københavns kommune
2771  1987  6/7  21  Én skole for alle
2772  1987  6/7  25  Handicapridning ved Fjordhøj i Brejning
2773  1987  6/7  28  Forældredag på IHR
2774  1987  6/7  29  Gemmesider:
2775  1987  6/7  37  Musikfestival 1987 i Slagelse
2776  1987  6/7  40  Dine egne sider
2777  1987  6/7  42  Fra barn til voksen
2778  1987  6/7  44  Boganmeldelser
2779  1987  6/7  50  Handicapinformation '87 i Bella Centret
2780  1987  6/7  53  Fra kredsene
2830  1987  Sær  5  35 år i LEV - LEV i 35 år
2831  1987  Sær  7  35 år i LEV - LEV i 35 år
2832  1987  Sær  11  1. Del, 1952-1977
2833  1987  Sær  13  1. Del, 1952-1977
2834  1987  Sær  27  1. Del 1952-1977
2835  1987  Sær  32  1. Del 1952-1977
2836  1987  Sær  33  1. Del 1952-1977
2837  1987  Sær  34  1. Del 1952-1977
2838  1987  Sær  38  1. Del 1952-1977
2839  1987  Sær  40  1. Del 1952-1977
2840  1987  Sær  45  1. Del 1952-1977
2841  1987  Sær  50  1. Del 1952-1977
2842  1987  Sær  53  2. Del 1977-1987
2843  1987  Sær  58  2. Del 1977-1987
2844  1987  Sær  62  2. Del 1977-1987
2845  1987  Sær  68  2. Del 1977-1987
2846  1987  Sær  72  2. Del 1977-1987
2847  1987  Sær  74  2. Del 1977-1987
2848  1987  Sær  76  2. Del 1977-1987
2849  1987  Sær  77  2. Del 1977-1987
2850  1987  Sær  78  2. Del 1977-1987
2851  1987  Sær  83  2. Del 1977-1987
2852  1987  Sær  86  2. Del 1977-1987
2853  1987  Sær  87  2. Del 1977-1987
2854  1987  Sær  90  2. Del 1977-1987
2855  1987  Sær  93  2. Del 1977-1987
2540  1988  1   4  Helsefonden giver 300.000 kr. til LEVs forældrerådgivning
2541  1988  1  5  Vi ved stadig ikke, hvad der forårsager Downs Syndrom
2542  1988  1  8  Mongolfostre kan afsløres af ultralyd
2543  1988  1  11  Aldrig mere institution
2544  1988  1  21  Gemmesider
2545  1988  1  54  Dine egne sider
2546  1988  1  58  Nyt fra kredsene
2547  1988  1  69  Handicap og idræt
2548  1988  2  4  Landsformandens jubilæum
2549  1988  2  8  LEVs mærkedag '88
2550  1988  2  9  Handicappedes ferierejser
2551  1988  2  10  Vold på institutionerne
2552  1988  2  12  Fragilt X syndrom
2553  1988  2  16  Støt jeres børn i at leve "deres" liv
2554  1988  2  23  Fritidshuse ved Kelstrup Strand
2555  1988  2  34  Dine egne sider
2556  1988  2  53  Fritidsområdet i rivende udvikling
2557  1988  2  61  Fra kredsene
2558  1988  3  4  Kulturkonferencer
2559  1988  3  6  Udviklingen sker, når man er villig til at tage et ansvar
2560  1988  3  9  Vi er mange, som har et medansvar
2561  1988  3  12  Normaliseringen holdes stadig indenfor visse snævre grænser
2562  1988  3  14  Nej tak til "funktionsniveauspecialiserede institutioner
            Landsforeningens arbejdskonference om beskæftigelse, holdt den 2.-3.
2563 1988   3  16  Maj 1987

2564  1988  3  48  Nordisk minibogmesse og konferencebøger for udviklingshæmmede
2565  1988  3  56  Mærkedagskoordinatorerne lader op i Vejle
2566  1988  3  58  Nyt fra kredsene
2567  1988  4  4  John Møllers tale til "høvdingen"
2568  1988  4  10  Kulturkonferencen 1987: Vi er - som vi er
2569  1988  4  16  Kulturkonferencen 1988: "Kultur der dur"
2570  1988  4  18  Dine egne sider
2571  1988  4  24  Lotto-penge til Handicap-organisationer
2572  1988  4  26  Forældrerådgivning på Fyn
2573  1988  4  28  Registrering
2574  1988  4  32  Tak for LEV 1-88
2575  1988  4  34  Hollandstur - en anden måde at integrere på
2576  1988  4  47  Nyt fra kredsene
2577  1988  5  4  Indflydelse
2578  1988  5  5  LEVs repræsentantskabsmøde i Aabenraa
            Landsformand Albert Christensens velkomst til
2579  1988  5  6  repræsentantskabsmødet
2580  1988  5  11  Amtskredsformand Inger Albinus velkomst til Sønderjylland
2581  1988  5  15  Lad - os - mødes i "Awtenklubben"
2582  1988  5  17  Gemmesider
2583  1988  5  49  Aktivitetshuset i Toftlund
2584  1988  5  55  Værestedet, et samlingssted i Skanderborg
2585  1988  5  60  Fra kredsene
2586  1988  6  4  En solstrålehistorie
2587  1988  6  7  Aase Olesen, ny socialminister
2588  1988  6  9  Gammel nok
2589  1988  6  12  Multihandicappet fik et bedre liv med el-kørestol
2590  1988  6  14  Det nytter noget
2591  1988  6  16  På kursus i LEV
2592  1988  6  17  Oversigt over kommende kurser
2593  1988  6  19  Ny teknologi i handicappolitisk perspektiv
            Et tilbud til psykoseramtes behandlere og pårørende samt andre
2594  1988  6  24  interesserede
2595  1988  6  26  Hovsa-syndromet
2596  1988  6  29  Gemmesider
2597  1988  6  38  Mere lig end ulig
2598  1988  6  40  "Vi er ikke som de andre"
2599  1988  6  46  Fra kredsene
2610  1988  9  4  Årsregnskab 87
2611  1988  9  15  Kultur-konference 1988
2612  1988  9  59  IHR-Ranum - et højskolelignenede tilbud
2613  1988  9  60  Vil du på højskole i Rold?
2614  1988  9  61  Tag på højskole - lære for livet
2615  1988  9  63  Brevkasse
2616  1988  9  71  Fra kredsene
2617  1988  10  4  Hold tungen lige i munden
2618  1988  10  6  "Brejning" nedlægges
2619  1988  10  8  Danmarksmesterskabet i hockey 1988
2620  1988  10  12  Et glædeligt budskab
2621  1988  10  19  Dagcentret Solhjem
2622  1988  10  20  Hjerneskader hos børn
2623  1988  10  23  Seksualiteten - over alle bjerge?
2624  1988  10  24  Sex og samliv - lister vi stadig på kattepoter
2625  1988  10  26  Sex og handicap
2626  1988  10  28  Kultur der dur - I Åkirkeby
2627  1988  10  35  Kronologisk register 1987
2628  1988  10  60  Fra kredsene
2629  1988  10  78  Klubtræf
2630  1988  11  4  Igen et flot mærkesalgsresultat
2631  1988  11  5  Hurra - vi vandt
2632  1988  11  8  Gennemførelsesudvalg skal sikre en skole for alle
2633  1988  11  10  Landsforeningens kulturpris 1988
2634  1988  11  12  4 nye bofællesskaber starter i år i Esbjerg
2635  1988  11  16  Et samfund for alle
2636  1988  11  21  Bofællesskaber
2637  1988  11  24  Skydning er en populær idrætsgren
2638  1988  11  32  Nicolai's liv er hans hjælpemidler
2639  1988  11  35  Oplevelser og indtryk fra Maribo Højskole
2640  1988  11  43  Boganmeldelser
2641  1988  11  58  Fra kredsene
2657  1988  12  0  Gemmesider
2642  1988  12  5  Temanummer om boliger
2643  1988  12  7  Temanummer om boliger
2644  1988  12  10  Temanummer om boliger
2645  1988  12  13  Temanummer om boliger
2646  1988  12  17  Temanummer om boliger
2647  1988  12  18  Temanummer om boliger
2648  1988  12  19  Temanummer om boliger
2649  1988  12  39  Temanummer om boliger
2650  1988  12  45  Temanummer om boliger
2651  1988  12  51  Temanummer om boliger
2652  1988  12  55  Temanummer om boliger
2653  1988  12  58  Temanummer om boliger
2654  1988  12  59  Temanummer om boliger
2655  1988  12  60  Temanummer om boliger
2656  1988  12  61  Nyt fra kredsene
2600  1988  7/8  4  Glimt fra præsentationen af årets forglem-mig-ej
2601  1988  7/8  13  Hjælp os at hjælpe
2602  1988  7/8  14  Udbygget samarbejde med LEV, til gavn for de svageste grupper
2603  1988  7/8  19  Inger - født døv og svagtsynet
2604  1988  7/8  22  Forældrerådgivning
2605  1988  7/8  39  Nye dumheder fra regeringen og KL
2606  1988  7/8  40  Den rigtige bog til rigtige mennesker
2607  1988  7/8  48  Landsstævne i Ranum
2608  1988  7/8  52  Faldskærmsudspring på IHR i Ranum
2609  1988  7/8  62  Fra kredsene
2380  1989  1   4  Kultur der du'r - på tur
2381  1989  1   6  Kursus om Prader-Willi Syndrom
2382  1989  1   10  Forældre med handicappede børn
2383  1989  1   14  Legeteket - hvad kan det tilbyde barnet med handicap
2384  1989  1   18  Plads til børn og unge
2385  1989  1   22  Udvidelse af aflastningstilbud
2386  1989  1   25  Besøg i Købmandsgaarden
2387  1989  1   34  En helt almindelig pige - eller hvad
2388  1989  1   37  Retinitis Pigmentosas og forstandshandicap
2389  1989  1   50  Hvordan ligger det med kærlighed i dag?
2390  1989  1   52  Handicappede på job i Brugs
2391  1989  1   65  Fra kredsene
2392  1989  2   4  Diskussioner og beslutninger fra Repræsentantskabsmødet 1988
2393  1989  2   14  Åbent brev til socialministeren
2394  1989  2   17  Møde med socialministeren
2395  1989  2   18  Ca. 1600 mennesker er flyttet i bofællesskab
2396  1989  2   20  Handicappede børn kan også tegne ulykkesforsikring
2397  1989  2   21  Gemmesider
2398  1989  2   40  LEV fik 400.000 kr. fra FDB
2399  1989  2   62  Nu går vi i gang igen
2400  1989  2   66  Fra kredsene
2401  1989  3   4  LEVs forældrerådgivningskonference i Vejle Amt
2402  1989  3   7  På vej mod Sovjet
2403  1989  3   13  Arbejdskonference i Skive nov. 1988
2404  1989  3   17  Hjælp udviklingshæmmede til et godt liv
2405  1989  3   26  Svensk advarsel mod Doman-metoden
2406  1989  3   30  Tumle - fumlere og alternativ behandling
2407  1989  3   33  Rett syndrom i dag
2408  1989  3   40  85 færinger besøgte Danmark
2409  1989  3   48  Landsudvalget for skoleidræt
2410  1989  3   50  Der ligger nu et kulturhus i Rønne
2411  1989  3   58  "Det handler om mål!" - IHR i Ranum
2412  1989  3   67  Fra kredsene
2413  1989  4   4  Tak til Helles Rejselegat
2414  1989  4   10  "Nu må der gøres noget ved Sikringsafsnittet"
2415  1989  4  14  Anders And Handicap Idræts Turnering
2416  1989  4  17  Down's syndrom og hørelidelser
2417  1989  4  20  Erfaringer om et bofællesskab
2418  1989  4  26  LEV bedre
2419  1989  4  31  Kommune, amt og brugere i tæt samarbejde
2420  1989  4  33  Gemmesider
2421  1989  4  50  Der var engang - fra Morsø Skolen
2422  1989  4  54  Konsulenterne har ordet
2423  1989  4  57  "Madam blå" og de "blå digte"
2424  1989  4  67  Fra kredsene
2425  1989  5  4  Et godt liv
2426  1989  5  6  Velkommen til landsmøde
2427  1989  5  7  Held og lykke
2428  1989  5  8  For glem mig ej
2429  1989  5  10  Livskvalitet for det enkelte menneske er meget højt
2430  1989  5  12  Skolekonsulent for idræt- og handicapidræt
2431  1989  5  18  - for at snakke sammen
2432  1989  5  24  Glade for livet
2433  1989  5  32  Mærkedagskoordinatormøde
2434  1989  5  35  Gemmesider
2435  1989  5  46  Liste over amtskredsformænd
2436  1989  5  47  Rør ved computeren
2437  1989  5  48  God ide - om LEV-kurser
2438  1989  5  49  Hvordan får man et hjælpemiddel?
2439  1989  5  63  Har du talt med andre i dag? - om LEVs kunstudstilling
2440  1989  5  64  Sexualitet og handicap
2441  1989  5  70  Nyt fra kredsene
2442  1989  6  4  DM i Hockey
2443  1989  6  7  "Vold som udtryksform"

2444  1989  6  10  Socialministeren ønsker bred debat om udlægningsforslagene i Lotz III
2445  1989  6  17  Bofællesskab giver fællesskab og selvstændighed
2446  1989  6  21  Bo- og naboskab i Holeby
2447  1989  6  30  Siden sidst - korte nyheder fra LEV
2448  1989  6  33  Et samfund for alle
2449  1989  6  36  KFUM-spejderne starter handicappatrulje
2450  1989  6  37  Gemmesider - midtersiderne
2451  1989  6  45  Kørestolsskole i Rørbæk
2452  1989  6  52  SEX/AIDS
2453  1989  6  57  Tribunen 89
2454  1989  6  70  Nyt fra kredsene
2455  1989  7  9  Temanummer fra LEVs landsmøde
2456  1989  7  10  Temanummer fra LEVs landsmøde
2457  1989  7  12  Temanummer fra LEVs landsmøde
2458  1989  7  21  Temanummer fra LEVs landsmøde
2459  1989  7  28  Temanummer fra LEVs landsmøde
2460  1989  7  73  Temanummer fra LEVs landsmøde
2461  1989  7  74  Temanummer fra LEVs landsmøde
2462  1989  7  84  Nyt fra kredsene
2463  1989  8  5  Pia en solstråle
2464  1989  8  7  3. Kulturkonference "At være sammen"
2465  1989  8  8  Karlslunde-Christiansborg Slotsplads
2466  1989  8  15  Københavns Rådhusplads
2467  1989  8  23  Landet rundt - vandreudstilling
2468  1989  8  26  Nørrebro's Teater
2469  1989  8  32  Annoncer
2470  1989  8  50  Tusindfryd
2471  1989  8  52  Kr. 40.000 til LEV
2472  1989  8  55  Trillebør til Fyn
2473  1989  8  58  Et stolt øjeblik
2474  1989  8  60  Overrækkelse af kulturpris
2475  1989  8  62  Friskolen kan også
2476  1989  8  67  Nyt fra kredsene
2477  1989  9  4  A- og B-hold?
2478  1989  9  10  Handicappede med titlen HELIOS
2479  1989  9  14  En dansk kunstner i Paris
2480  1989  9  18  Landsidrætsstævne
2481  1989  9  22  Formidlingsenheden - et nyt tilbud
2482  1989  9  26  Musik- og teaterfestival 89
2483  1989  9  33  Stadig flere klubber dukker op
2484  1989  9  37  6 år med forældrekursus
2485  1989  9  42  Landsforeningen Evnesvages Vel's regnskab
2486  1989  9  46  Boganmeldelse
2487  1989  9  50  Boganmeldelse
2488  1989  9  55  Om Sivus-pædagogikken og Nordjyllands amt
2489  1989  9  58  Nyt fra kredsene
2490  1989  10  4  Glimt fra årets mærkedagspræsentation
2491  1989  10  10  Tandplejen i en udflytningstid
2492  1989  10  29  Gang i firserne!
2493  1989  10  34  SUM-programmerne og 20 regionale formidlingsenheder
2494  1989  10  38  Nyt fra Grønland
2495  1989  10  41  Helles Rejselegat
2496  1989  10  42  Helles Rejselegat
2497  1989  10  44  Boganmeldelse
2498  1989  10  46  Boganmeldelse
2499  1989  10  50  Nyt fra kredsene.
2500  1989  10  70  Har dit barn det godt i skolen
2501  1989  11  4  Igen Forglem-mig-ej dag
2502  1989  11  9  Livskvalitet og kommunikation
2503  1989  11  12  Indbydelse til konference om:
2504  1989  11  14  Mig og min lillebror
2505  1989  11  22  Grøn Gruppe i Grindsted - byen med det go i!
2506  1989  11  26  Synliggørelse
2507  1989  11  31  Vores tur til den internationale festival i Holland
2508  1989  11  33  Selvstændighed
2509  1989  11  40  Tusindfryd lever stadig i bedste velgående
2510  1989  11  46  Nyt fra kredsene
2511  1989  12  4  Formanden har ordet
2512  1989  12  5  Fra oldtiden til det 17. Århundrede
2513  1989  12  6  Naturfolks sindssygdomsbegreb
2514  1989  12  7  Den græske lægekunst
2515  1989  12  8  Hippocrates, lægekunstens fader
2516  1989  12  10  Tiden efter Hippocrates
2517  1989  12  11  Romerriget
2518  1989  12  14  Tidlige middelalder
2519  1989  12  17  Bedre lægelig forståelse
2520  1989  12  18  1700-1800 tallet
2521  1989  12  21  Det 19. og 20. Århundrede
2522  1989  12  23  Det 19. og 20. Århundrede
2523  1989  12  24  Udviklingen i Danmark
2524  1989  12  31  Intelligenstestning
2525  1989  12  34  Lærebøger
2526  1989  12  35  Børnepsykiatrien og åndssvage
2527  1989  12  38  Behandling
2528  1989  12  39  Vanskelig rekruttering - den onde cirkel
2529  1989  12  41  Forskningsresultater på det lægelige behandlingsområde
2530  1989  12  43  Lægens betydning for den psykisk handicappede fra 1952-89
2531  1989  12  44  Snyd ikke dig selv for historien - køb
2532  1989  12  45  Åndssvageforsorgens læger
2533  1989  12  46  Den nyere lægevidenskabelige udvikling
2534  1989  12  47  Forskningens udvikling
2535  1989  12  50  Situationen nu
2536  1989  12  51  Fremtidsønsker og bekymringer
2537  1989  12  54  Personliste
2538  1989  12  55  Litteraturliste
2539  1989  12  59  Flyttemeddelelse
2183  1990  1  5  Snoezelen, en anden måde at være sammen på
            Undervisningsministeriets og kulturministeriets konference om
2184  1990  1  12  uddannelse og handicap 89
2185  1990  1  16  For-sikring - også for mig?
2186  1990  1  20  Åbent hus arrangement på sociale inst. I Nordjyllands amt
2187  1990  1  26  Om at flytte hjemmefra
2188  1990  1  30  Vi vil ikke kaldes åndssvage
2189  1990  1  37  Kronologisk register 1989
2190  1990  1  50  Gode bøger du bør købe
2191  1990  1  55  Nyt fra kredsene
2192  1990  2  4  NFPU går forrest
2193  1990  2  10  Bedre og bedre år for år
2194  1990  2  12  Frit valg eller social kontrol
2195  1990  2  21  Vi vandt
2196  1990  2  22  Nakkehvirvelsøjlen ved Downs Syndrom
2197  1990  2  24  Udviklingshæmmede mødre
2198  1990  2  30  Sterilisation af udviklingshæmmede
2199  1990  2  35  Staveplade-problemer
2200  1990  2  42  "Bedre sent end aldrig"
2201  1990  2  52  Vold som udtryksform
2202  1990  2  54  Helles Rejselegat
2203  1990  2  58  Det er blevet sjovt at være forældre
2204  1990  2  64  Nyt fra kredsene
2212  1990  3  0  Midtersider - lige til at hive ud
2205  1990  3  4  Daghøjskolen - Kunstholdets parisertur
2206  1990  3  9  Ferie + kursus = Feriekursus
2207  1990  3  14  Familie-træningslejr - hvad er det?
2208  1990  3  18  Dine egne sider
2209  1990  3  26  Nærsamfundet for alle
2210  1990  3  30  Mr. Pedersens sofa
2211  1990  3  33  Gemmesider:
2213  1990  3  46  Sociale ydelser
2214  1990  3  50  Friluftsliv - En telttur med pakheste
2215  1990  3  58  Nyt fra kredsene
2216  1990  4  4  Dine egne sider
2217  1990  4  7  Dine egne sider
2218  1990  4  9  Dine egne sider
2219  1990  4  10  Dine egne sider
2220  1990  4  14  Dine egne sider
2221  1990  4  21  Dine egne sider
2222  1990  4  22  Dine egne sider
2223  1990  4  23  Forældrekursus
2224  1990  4  26  Udviklingshæmmede kræver medbestemmelse
2225  1990  4  28  SIVUS-konference
2226  1990  4  30  Projekt udflytning i Viborg
2227  1990  4  39  Samarbejde - nye muligheder
2228  1990  4  42  Go'e idéer - Hjælpemiddeltips
2229  1990  4  44  Boganmeldelse
2230  1990  4  52  Fra kredsene
2231  1990  5  6  Dine egne sider
2232  1990  5  8  Dine egne sider

2233  1990  5  9  Det centrale Handicapråd må forstærke og udbygge sin virksomhed
2234  1990  5  10  DSI har valgt ny formand
2235  1990  5  12  Afsked med formanden for DSI
2236  1990  5  14  Social orientering
2237  1990  5  22  Siden sidst - korte nyheder
2238  1990  5  24  Har den sociale velfærdsmodel overlevet sig selv?
2239  1990  5  30  Det nordiske samarbejde er vor livseleksir
2240  1990  5  34  At gå eller ikke at gå
2241  1990  5  38  Hvilke forventninger har I til jeres daginstitution?
2242  1990  5  40  Hvad er en sikret institution?
2243  1990  5  48  Sex - en del af livet
2244  1990  5  52  Hvis vi ikke gør noget
2245  1990  5  55  Kæreste, følelser og seksualitet
2246  1990  5  58  Sex-undersøgelse i Århus
2247  1990  5  73  Fra kredsene
2248  1990  6  5  Velkommen til Bornholm
2249  1990  6  6  Velkommen til Bornholm
2250  1990  6  7  På Bornholm har vi visionerne med
2251  1990  6  12  Hvordan bliver vi mange
2252  1990  6  13  I år er forglem mig ej'en fra Bornholm
2253  1990  6  14  "Det flyvende tæppe"
2254  1990  6  16  En eks-formands betragtninger
2255  1990  6  21  Glæde og stolthed
2256  1990  6  22  Kommunikation og samvær
2257  1990  6  24  "Butikken"
2258  1990  6  25  En lille historie om Mia
2259  1990  6  26  Forsøg på nordisk lejr
2260  1990  6  27  Kjeld Udsen er død
2261  1990  6  28  Videofilm om specialundervisning/handicapundervisning
2262  1990  6  30  Rosemary - 80 år
2263  1990  6  34  Dine egne sider
2264  1990  6  37  Dine egne sider
2265  1990  6  38  Dine egne sider
2266  1990  6  39  Nu også regionale udvalg
2267  1990  6  41  Gemmesider
2268  1990  6  49  10 år med Statens konsulentvirksomhed
2269  1990  6  54  Hovedbestyrelsens beretning
2270  1990  6  73  Nyt fra kredsene
2271  1990  7  4  Repræsentantskabsmøde
2272  1990  7  11  Korte nyheder
2273  1990  7  14  Dine egne sider
2274  1990  7  16  Dine egne sider
2275  1990  7  21  Ny formand for de sociale udvalg
2276  1990  7  22  Kulturkonferencen 1990
2277  1990  7  26  Hallo - Hallo
2278  1990  7  28  Kommunikationsprojektet
2279  1990  7  30  Igen en vellykket LEV-konference
2280  1990  7  34  "Det skønneste land er fyns"
2281  1990  7  37  Nyt spændende fælleskommunalt projekt søger forstander
2282  1990  7  40  Den udviklingshæmmede patient
2283  1990  7  44  En kage bliver til
2284  1990  7  47  "Svinedrengen"
2285  1990  7  50  Prader Willi Syndrom - hvad er det?
2286  1990  7  52  Vidste du at…
2287  1990  7  54  Nyt fra kredsene
2303  1990  8  0  Dine egne sider
2288  1990  8  4  Den første nordiske lejr for udviklingshæmmede
2289  1990  8  10  Televæsenet og dets minister er off-side
2290  1990  8  12  Siden sidst - korte nyheder
2291  1990  8  15  "Forglem-mig-ej"-mærket 1990
2292  1990  8  16  Et godt liv for Bo
2293  1990  8  21  Om kommunikation i vores familie
2294  1990  8  24  Kommunikation - en hjælp til selvhjælp
2295  1990  8  26  4. Bofællesskab i Løgstør
2296  1990  8  30  Små og mindre kendte handicapgrupper
2297  1990  8  34  NFPU kongres 1991
2298  1990  8  37  Mangfoldighed og forskellighed
2299  1990  8  41  Dine egne sider
2300  1990  8  42  Dine egne sider
2301  1990  8  44  Dine egne sider
2302  1990  8  46  Dine egne sider
2304  1990  8  48  Netværk for kulturarbejdere
2305  1990  8  49  Det centrale Handicapråd
2306  1990  8  58  DSB handicapservice
2307  1990  8  63  Nyt fra kredsene
2308  1990  9  4  Veloplagte festivaldeltagere til fødselsdag
2309  1990  9  9  Sig undskyld! - er vi politiske i LEV?
2310  1990  9  10  Finansloven på førtidspension
2311  1990  9  11  Fostervandsprøve kan ikke forhindre handicap
2312  1990  9  12  Umuligt valg
2313  1990  9  14  Så nær det optimale
2314  1990  9  21  Kulturkonference 1990
2315  1990  9  22  Kulturkonference 1990
2316  1990  9  23  Kulturkonference 1990
2317  1990  9  26  Kulturkonference 1990
2318  1990  9  28  Kulturkonference 1990
2319  1990  9  30  Kulturkonference 1990
2320  1990  9  34  Dine egne sider
2321  1990  9  35  Dine egne sider
2322  1990  9  37  Handikokken - Kogebog som lydbånd og tegneserie
2323  1990  9  41  Morten - også en efterskoleelev
2324  1990  9  49  Forskning og fornyelse
2325  1990  9  54  På Samsø var en…Palle
2326  1990  9  58  Hyppige infektioner ved Downs syndrom?
2327  1990  9  59  Nyt fra kredsene
2328  1990  10  4  "Tak - mange tak - hjertelig tak"
2329  1990  10  6  Mindeord
2330  1990  10  8  Niels Erik Bank Mikkelsen blev en levende legende på sit felt
2331  1990  10  10  LEVs landsformand 85 år
            Skal det fremover være primærkommunerne, der skal bevilge og
2332  1990  10  13  finansiere førtidspensionerne?
2333  1990  10  14  Handicappede skal ikke stilles ringere - tværtimod
2334  1990  10  16  Etik på herrens mark
2335  1990  10  21  Debat - indtryk & udtryk
2336  1990  10  24  SUM-programmet
2337  1990  10  30  Nyt aflastningssted
2338  1990  10  34  Mig og min mor
2339  1990  10  37  Dine egne sider
2340  1990  10  39  Dine egne sider
2341  1990  10  43  Landsforeningen Evnesvages Vel's regnskab
2342  1990  10  46  NFPU kongres og symposium
2343  1990  10  51  Nyt fra kredsene
2344  1990  11  4  På tærsklen til 90'erne
2345  1990  11  5  ILSMH's kongres og generalforsamling i Paris
            Seminar i Paris om ny teknologi som hjælpemiddel for
2346  1990  11  24  udviklingshæmmede
2347  1990  11  26  Forskning i Norden
2348  1990  11  30  "Man kan forandre verden, ved at forandre sit syn på verden"
2349  1990  11  31  NFPU's 6. Symposium i serien
2350  1990  11  34  Besøg fra Rumænien
2351  1990  11  37  Debat - indtryk & udtryk
2352  1990  11  41  Dine egne sider
2353  1990  11  42  Dine egne sider
2354  1990  11  44  Dine egne sider
2355  1990  11  46  Dine egne sider
2356  1990  11  48  Dine egne sider
2357  1990  11  49  Se det blev et kursus
2358  1990  11  51  Er en sådan undersøgelse etisk forsvarlig?
2359  1990  11  54  Utraditionelle tanker kan virkeliggøres
2360  1990  11  58  I samråd med forældrene
2361  1990  11  61  Bognyt
2362  1990  11  63  Nyt fra kredsene
2363  1990  11  84  Hvad beskæftiger LEV sig med?
2364  1990  12  4  Med fire unger på LEV-kursus
2365  1990  12  7  Høje idealer for en anderledes folkeskole
2366  1990  12  13  Autistiske småbørn i Storstrøms amt
2367  1990  12  21  Ulighed og manglende saglighed når du søger førtidspension
2368  1990  12  24  At være deltager i et LL-symposium på Nordisk plan
2369  1990  12  30  Er der brug for alle?
2370  1990  12  34  Efterlysning
2371  1990  12  35  Tidsskriftnyt: Kirkens Undervisning
2372  1990  12  37  Debat - indtryk & udtryk
2373  1990  12  40  Dine egne sider
2374  1990  12  41  Dine egne sider
2375  1990  12  49  En kæreste søges
2376  1990  12  50  Stor indvielsesfest
2377  1990  12  54  Julekort fra Det kreative værksted og Lions Club
2378  1990  12  55  Nyt fra kredsene
2379  1990  12  84  Hvad beskæftiger LEV sig med?
1964  1991  1  4  Forældre er begejstrede
1965  1991  1  11  Skiftedag i Socialministeriet
1966  1991  1  12  Ny struktur i Socialministeriet
1967  1991  1  14  Det centrale Handicapråd skal bruges
1968  1991  1  21  Dine egne sider
1969  1991  1  22  Dine egne sider
1970  1991  1  23  Dine egne sider
1971  1991  1  25  "Vår rätt att bestämma"
1972  1991  1  30  Cornelia de Langes syndrom
1973  1991  1  34  UG med kryds og slange
1974  1991  1  37  Debat - indtryk & udtryk
1975  1991  1  41  Gemmesider
1976  1991  1  49  Temadag om psykisk handicappede som forældre
1978  1991  1  50  "Lærerne og forældre i integrationsprocessen"
1977  1991  1  54  Helsingør Teknologi Værksted
1979  1991  1  61  I øvrigt mener jeg
1980  1991  1  65  Nyt fra kredsene
1981  1991  2  4  Tusindfryd - et totalsted i udvikling
1982  1991  2  10  FUB's forskningsdage i Stockholm
1983  1991  2  22  Hvornår flyttede DU hjemmefra?
1984  1991  2  24  Arbejdet med elevrådet
1985  1991  2  26  Udvikling af kommunikationshjælpemidler
            Undervisningsministeriet og kulturministeriets konference om
            handicappedes undervisning og uddannelse her i tilknytning til det
1986  1991  2  30  internationale læseår
1987  1991  2  34  Hørelsen hos udviklingshæmmede i Københavns Kommune
1988  1991  2  37  Hvorfor nu al den snak om kultur?
1989  1991  2  41  Gemmesider
1990  1991  2  49  Gemmesider
1991  1991  2  54  Dine egne sider
1992  1991  2  55  Dine egne sider
1993  1991  2  58  I øvrigt mener jeg
1994  1991  2  62  Der kom et brev
1995  1991  2  64  Debat - indtryk og udtryk
1996  1991  2  67  Kære Birger Perlt
1997  1991  2  73  Boganmeldelse:
1998  1991  2  75  Nyt fra kredsene bl.a.
1999  1991  2  77  Støtte- og vennekredsen ved "Enghuset"
2000  1991  2  80  Fritid - Familiedag
2001  1991  2  83  Forårsfest i Bornholm amtskreds
2002  1991  3  4  Brugernes eget værested
2003  1991  3  9  Vidste du at…
2004  1991  3  10  LEV orienterer…
2005  1991  3  12  Når man ikke kan kravle, før man kan gå
2006  1991  3  16  Fysioterapi til piger med Rett syndrom
2007  1991  3  21  Anmeldelse
2008  1991  3  22  LEV holder landsmøde i Vejle 5.-6- maj 1991
2009  1991  3  23  Temasider - gemmesider
2010  1991  3  67  Sommerhus/fritidscenter/feriekoloni udlejes
2011  1991  3  73  Debat - indtryk og udtryk
2012  1991  3  76  I øvrigt mener jeg
2013  1991  3  77  Videonyt
2014  1991  3  78  Nyt fra kredsene
2015  1991  3  84  Hvad beskæftiger LEV sig med?
2016  1991  4  4  Reportagen fra
2017  1991  4  7  LEVs redaktionsudvalg
2018  1991  4  8  Bognyt
2019  1991  4  13  Temadag
2020  1991  4  14  Åbent brev til alle Folketingets partier
2021  1991  4  16  Ung og handicappet - hvad så?
2022  1991  4  21  Brev fra Rumænien
2023  1991  4  27  En solstrålehistorie for Michael Toldsted
2024  1991  4  30  Tips om tænder
2025  1991  4  34  Bliss en kommunikationsform for ikke-talende
2026  1991  4  37  Det har tit været svært at have et handicappet barn
2027  1991  4  43  Dine egne sider
2028  1991  4  44  Dine egne sider
2029  1991  4  46  Dine egne sider
2030  1991  4  47  Dine egne sider
2031  1991  4  48  Det er let nok at sidde på seminariet og bygge luftkasteller
2032  1991  4  52  "Va' me' kulturen?"
2033  1991  4  54  Brug af datamater i undervisningen
            Lejrskole - Sommerhus - Feriekoloni - Feriebyer -
2034  1991  4  58  Overnatningsmuligheder
2035  1991  4  61  Vi kan mere, end vi magter
2036  1991  4  64  PAS PÅ!
2037  1991  4  65  Indtryk & udtryk
2038  1991  4  73  Har du aldrig hørt om AIDS?
2039  1991  4  76  Rektorforsamlingen for socialpædagogiske seminarier
2040  1991  4  78  Nyt fra kredsene
2041  1991  5  4  Velkommen til Horsens
2042  1991  5  5  En smuk og god ramme om mødet
2043  1991  5  6  Forglem mig ej
2044  1991  5  7  Velkommen til LEV-landsmøde
2045  1991  5  9  Tak til Lise Gyldenkrone og andre pionerer
            Hvordan kan man støtte en familie, der har sit svært handicappede
2046 1991   5  13  barn i hjemmet
2047 1991   5  15  Aflastning - for hvis skyld?
2048 1991   5  16  Min lillebror
            Tilbud om aflastning til udviklingshæmmede børn og unge i alderen 0-
2049  1991  5  18  18 år i Nordjyllands amt's regi
2050  1991  5  22  For Morten er aflastning = ferie
2051  1991  5  23  Hvordan oplever vi aflastning?
2052  1991  5  25  Aflastning for handicappede i Randersområdet
            Aflastning for vidtgående fysiske/psykiske Handicappede i Ringkjøbing
2053  1991  5  26  Amtskommune
2054  1991  5  28  Aflastning - hvem har brug for det?
2055  1991  5  29  Aflastningstilbud - et vigtigt element
2056  1991  5  32  Aflastningstilbud i København
2057  1991  5  34  Pasning i eget hjem
2058  1991  5  38  Vi løb mod ladeporten, så næsen var flad
            Aflastningstilbud for voksne psykisk handicappede i Københavns
2059 1991   5  41  Kommune
2060 1991   5  42  Aflastning for handicappede børn i Københavns Kommune
            Vedrørende aflastningstilbud for fysisk/psykisk handicappede børn og
2061  1991  5  43  børn og unge på Bornholm
2062  1991  5  45  Tiden har arbejdet for os
2063  1991  5  48  Fritidarheimid i Skrivaragöta
2064  1991  5  51  Indtryk og udtryk
2065  1991  5  54  "Et andet udgangspunkt efterlyses"
2066  1991  5  55  I øvrigt mener jeg
2067  1991  5  58  Dine egne sider
2068  1991  5  59  Dine egne sider
2069  1991  5  65  Café Amalie
2070  1991  5  69  Lige som alle andre - Sommerhøjskole
2071  1991  5  70  Bognyt
2072  1991  5  71  Arbejdskonference - Tanker efter konference
2073  1991  5  84  Nyt fra kredsene
2074  1991  6  4  Årets forglem-mig-ej præsenteret på landsmødet i Horsens
2075  1991  6  5  Utraditionelt samarbejde i Nordatlanten
2076  1991  6  12  Maxitelefon
2077  1991  6  16  Brugerne er nu med til at lave kulturkonference
2078  1991  6  17  Kulturkonferencen under forandring?
2079  1991  6  20  Lev vel! - på landet
2080  1991  6  26  Bofællesskaber - alternativ eller udvidelse
2081  1991  6  30  Computerteknologi og specialundervisning
2082  1991  6  33  Grin og franske gulerodstoppe
2083  1991  6  36  Fyn var fin
2084  1991  6  39  Hjælp vore børn i Bangladesh
2085  1991  6  40  Massage til udviklingshæmmede
2086  1991  6  42  Indtryk og udtryk
2087  1991  6  45  I øvrigt mener jeg
2088  1991  6  47  Nyt fra kredsene
            Kursustilbud til familier, hvor den ene eller begge forældre er
2089  1991  7  4  udviklingshæmmede
2090  1991  7  9  Rapport vedrørende bofællesskaber
2091  1991  7  10  Brev fra LEV til Dansk Røde Kors og omvendt
2092  1991  7  12  Førtidspensionssagen
2093  1991  7  16  Specialundervisning
2094  1991  7  18  VM i Ridning
2095  1991  7  22  Ridning som terapi, fritidsundervisning og sport
2096  1991  7  25  Om autisme
2097  1991  7  27  Gratis hjemmehjælp
2098  1991  7  28  Vidste du at…
2099  1991  7  29  Indtryk og udtryk
2100  1991  7  32  I øvrigt mener jeg
2101  1991  7  37  Midtersider - gemmesider
2102  1991  7  49  Når nøden er størst
2103  1991  7  52  "Otterupgården"
2104  1991  7  53  Drømmebarnet
2105  1991  7  54  Kulturtærskler
2106  1991  7  56  Nyt fra kredsene
2107  1991  8  4  Seminar for forældre og pædagoger
2108  1991  8  5  Forglem-mig-ej 1991
2109  1991  8  7  Eksklusivt modeshow
2110  1991  8  11  Endelig lykkedes det! Forsøg med pension
2111  1991  8  22  Hvor langt er vi nået?
            Det Internationale Forbund af Foreninger for Personer med Mentalt
2112  1991  8  26  Handicap
2113  1991  8  28  Værdier og valg
2114  1991  8  33  Om elevbestemmelse og elevrepræsentation i skolebestyrelsen
2115  1991  8  37  Gemmesider
2116  1991  8  54  Kære lillebror - kære svoger
2117  1991  8  56  Folkeoplysningsudvalgene
2118  1991  8  59  Dine egne sider
2119  1991  8  63  Indtryk & udtryk
2120  1991  8  67  Om støtte - kære Birger
2121  1991  8  74  Nyt fra kredsene
2122  1991  8  81  LEV orienterer
2123  1991  8  82  NFPU Symposium
2124  1991  9  4  Landsmødet'91
2125  1991  9  63  Indtryk & Udtryk af Birger Perit
2126  1991  9  66  6 SUM-konferencer om projekter for mennesker med handicap
2127  1991  9  68  Nyt fra kredsene
2128  1991  9  83  NFPU konference
2129  1991  10  4  Morsø Musik og Teaterfestival 91
2130  1991  10  9  "The americans with disabities act of 1990"
2131  1991  10  14  Europa er over os
2132  1991  10  21  Grækenland indklaget for FN's menneskeretskommission
2133  1991  10  22  Jamen, hvad mener de selv
2134  1991  10  26  Mod ny opfattelse
2135  1991  10  30  Dine egne sider
2136  1991  10  34  Dine egne sider
2137  1991  10  37  Dine egne sider
2138  1991  10  41  Gemmesider
2139  1991  10  49  Dine egne sider
2140  1991  10  52  Dine egne sider
            Voksne udviklingshæmmede afvikler idrætsuge for
2141  1991  10  54  udviklingshæmmede børn
2142  1991  10  58  Erfaringer fra SUM-programmet
2143  1991  10  64  Indtryk og udtryk
2144  1991  10  67  Formaliseret brugerindflydelse
2145  1991  10  73  Bognyt
2146  1991  10  74  Bognyt
2147  1991  10  77  Nyt fra kredsene
2148  1991  11  4  Set og sket
2149  1991  11  9  Hurtigtarbejdende socialkommission
            Forsøg med udbetaling af pension på § 112-indyiyuyionrt - Af
2150  1991  11  10  Amtsrådsforeningen i Danmark
2151  1991  11  12  Pænatal diagnosetik i Danmark i 20 år
2152  1991  11  21  Jeg var fejlanbragt
2153  1991  11  24  Rosengården
2154  1991  11  26  Kålorm spiser jordbær
2155  1991  11  30  7 års erfaring med integration i Aalborg
2156  1991  11  37  Personalets holdning giver grobund for god trivsel
2157  1991  11  39  Dine egne sider
2158  1991  11  48  LEVs Resultatopgørelse
2159  1991  11  52  Indtryk & udtryk
2160  1991  11  58  I øvrigt mener jeg
2161  1991  11  59  I øvrigt mener jeg
2162  1991  11  63  I øvrigt mener jeg
2163  1991  11  64  Kærlighed og handicap
2164  1991  11  66  Nyt fra kredsene
2165  1991  12  6  Dine egne sider
2166  1991  12  10  Mindeord over Bent Elkjær Hansen
2167  1991  12  12  "Retssikkerhed et relativt begreb"
2168  1991  12  21  På kunstmalerskole i Belgien
2169  1991  12  24  Konference om fremmedsprogede udviklingshæmmede
2170  1991  12  26  Computer til handicap
            Fremtiden for Dansk Teknologicenter for Handicappede (DATCH) er
2171  1991  12  27  sikret
2172  1991  12  30  Enkeltintegration - og fremtiden
2173  1991  12  39  Årets oplevelse for børn og personale på Holberghus
2174  1991  12  43  MIDTERSIDER - lige til at tage ud
            Projekter om kommunikation 7 års erfaring med integration, handicap
2175  1991  12  47  og teknologi
2176  1991  12  54  USA studerer Danmark
2177  1991  12  58  I øvrigt mener jeg
2178  1991  12  61  I øvrigt mener jeg
2179  1991  12  64  I øvrigt mener jeg
2180  1991  12  66  I øvrigt mener jeg
2181  1991  12  67  Bog-nyt
2182  1991  12  73  Nyt fra kredsene
1692  1992  1  5  N.F.P.U. 19. Nordiske kongres
1693  1992  1  11  Langt mere er muligt, end man tror
1694  1992  1  35  Nærsamfundet for alle
1695  1992  1  41  Fra totalinstitution til hjem
1696  1992  1  43  MIDTERSIDER - lige til at tage ud
1697  1992  1  47  MIDTERSIDER - lige til at tage ud
1698  1992  1  48  Har udviklingshæmmede rettigheder?
1699  1992  1  52  Tilbud til udviklingshæmmede
1700  1992  1  59  LEVs Teknologiudvalg
1701  1992  1  61  Vejledning til Sundhedsstyrelsen
1702  1992  1  64  Cornelia de Lange's syndrom
1703  1992  1  67  I øvrigt mener jeg
1704  1992  1  75  Nyt fra kredsene
1705  1992  1  84  Dine egne sider
1706  1992  1  85  Vedtægter for U.L.F.
1707  1992  1  86  De heldige vindere fra konkurrencen i
1708  1992  2  4  Se - det regner i firkanter
1709  1992  2  10  Dine egne sider
1710  1992  2  12  Dine egne sider
1711  1992  2  13  Dine egne sider
1712  1992  2  14  Dine egne sider
1713  1992  2  15  Dine egne sider
1714  1992  2  16  Dine egne sider
1715  1992  2  21  Dine egne sider
1716  1992  2  22  Vigtigt at sikre en fortsat social udvikling
1717  1992  2  23  Børn og unge med Downs syndrom
1718  1992  2  26  Gangbesværede børn
1719  1992  2  30  Forsøg med ny betalingsmåde
1720  1992  2  34  Kommunikationsprogrammet SNAK
1721  1992  2  37  Gemmesider
1722  1992  2  54  Gemmesider
1723  1992  2  58  Gemmesider
1724  1992  2  61  Gemmesider
1725  1992  2  64  Udviklingshæmmede og sexualitet
1726  1992  2  67  I øvrigt mener jeg
1727  1992  2  73  I øvrigt mener jeg
1728  1992  2  75  Angående repræsentantskabsmødet i Aalborg
1729  1992  2  76  Integreret familie/aflastningsinstitution
1730  1992  2  77  I en generalforsamlingstid
1731  1992  2  80  Nyt fra kredsene
1732  1992  2  84  Sidst - men ikke mindst
1733  1992  3  4  Sommerferiekurser
1734  1992  3  6  LEVs repræsentantskabsmøde i Aalborg
1735  1992  3  9  Anbring dette barn på institution…."
1736  1992  3  13  Udlægning af 19.2-undervisning
1737  1992  3  21  Dine egne sider
1738  1992  3  22  Dine egne sider
1739  1992  3  23  Dine egne sider
1740  1992  3  24  Dine egne sider
1741  1992  3  26  Dine egne sider
1742  1992  3  27  Dine egne sider
1743  1992  3  28  Dine egne sider
1744  1992  3  30  En dag med problemer
1745  1992  3  34  "Palle alene i verden"
1746  1992  3  37  Et "hændeligt" uheld
1747  1992  3  41  Hej - jeg hedder Sigurd
1748  1992  3  42  Arbejd for mennesker med psykisk utviklingshemning
1749  1992  3  47  Grupper af forældre til børn, unge og voksne med Down syndrom
1750  1992  3  48  Digtsamling:
1751  1992  3  49  Japan vil lære af Danmark
1752  1992  3  50  Hvornår stopper dette vanvid?
1753  1992  3  54  Europa er fortsat over os
1754  1992  3  58  I ØVRIGT MENER JEG
1755  1992  3  61  Årsberetning fra Det Etiske Råd
1756  1992  3  62  Nyt fra kredsene
1757  1992  3  82  Ny video - Set og anmeldt af Jørn Foss
1758  1992  3  84  Sidst - men ikke mindst
1759  1992  3  86  "Av, mit barn er handicappet"
1760  1992  4  4  Historien om bofællesskabet
1761  1992  4  10  Bistands- og plejetillæg
1762  1992  4  12  Fjordager Fritidscenter
1763  1992  4  14  Tak til Helles Rejselegat
1764  1992  4  21  Den stille decentralisering
1765  1992  4  22  Handi-Cup med fodbold DM
1766  1992  4  24  Dine egne sider
1767  1992  4  25  Dine egne sider
1768  1992  4  26  Nye muligheder i Danmarks Akvarium
1769  1992  4  28  Rumænien kalder
1770  1992  4  30  Udviklingshæmmede kunstnere i Europa
1771  1992  4  34  Små handicapgrupper
1772  1992  4  38  Eksport af handicapkvalitet
1773  1992  4  40  I øvrigt mener jeg
1774  1992  4  47  I øvrigt mener jeg
1775  1992  4  48  I øvrigt mener jeg
1776  1992  4  50  Bognyt
1777  1992  4  54  Bognyt
1778  1992  4  58  Bognyt
1780  1992  4  61  Nordjyllands Amtskreds
1779  1992  4  61  Nyt fra kredsene
1781  1992  4  62  Viborg Amtskreds
1782  1992  4  63  Århus Amtskreds
1783  1992  4  64  Århus Amtskreds
1784  1992  4  66  Ribe Amtskreds
1785  1992  4  68  Fyns Amtskreds
1786  1992  4  73  Fyns Amtskreds
1787  1992  4  74  Vestsjællands Amtskreds
1788  1992  4  75  Storstrøms Amtskreds
1789  1992  4  76  Storstrøms Amtskreds
1790  1992  4  77  Storstrøms Amtskreds
1791  1992  4  78  Københavns Kommunekreds
1792  1992  4  82  Bornholms Amtskreds
1793  1992  5  4  I S.Å.-nyt kunne man i 1964 læse om
1794  1992  5  6  John F. Kennedy Instituttet fejrer
1795  1992  5  9  Mutation, der foresager Fragilt X-syndorm
1796  1992  5  11  Samtlige PKU mutationer skal kortlægges
1797  1992  5  15  Kromosomlaboratoriet er hovedcenter
1798  1992  5  22  John F. Kennedy Instituttet
1799  1992  5  24  LEVs boligundersøgelse 1991
1800  1992  5  27  Handicap og uddannelse 1991
            Det skal være svært at blive lukket ud af klassen og umuligt at blive
1801  1992  5  35  lukket ud af skolen
1802  1992  5  44  HNR
1803  1992  5  48  Handicappede og EF
1804  1992  5  55  Nyt fra kredsene
1805  1992  6  4  Repræsentantskabsmøde i Aalborg
1806  1992  6  23  I øvrigt mener jeg
1807  1992  6  25  At skabe hjem til de svageste
1808  1992  6  30  Samarbejde LEV og forsorgen for 25 år siden
1809  1992  6  37  Tættere på lokalsamfundene
1810  1992  6  43  Limfjordsskolen skaber forbindelse
1811  1992  6  47  På tur til Færøerne
1812  1992  6  48  "Købmandsgården"
            Forsøg på at skabe en mere decentraliseret skolestruktur for
1813  1992  6  58  udviklingshæmmede
1814  1992  6  64  Helbred og sammenhæng i den store kommune
1815  1992  6  73  Nordjyllands Amtskreds
1816  1992  6  82  ALFO prisen 1992
1817  1992  6  84  Sidst men ikke mindst
1818  1992  7  4  Dine egne sider
1819  1992  7  5  Dine egne sider
1820  1992  7  6  Dine egne sider
1821  1992  7  8  Dine egne sider
1822  1992  7  9  Dine egne sider
1823  1992  7  10  DSI-Ungdom
1824  1992  7  11  Aktiv Festival Løgstør
1825  1992  7  12  Ud og se med DSB
1826  1992  7  13  Årsberetning fra Øjenklinikkens 25 års jubilæum
1827  1992  7  21  Nærsynethed hos udviklingshæmmede
1828  1992  7  24  Spændende arbejdsplads
1829  1992  7  26  Derfor beskyttet værksted på Grundfos i Bjerringbro
1830  1992  7  28  Vidste du at
1831  1992  7  30  Nyt fra Hjælpemiddelinstituttet
1832  1992  7  34  "Projekt 12" i Århus
1833  1992  7  37  Nyt fra LEVs teknologiudvalg
            Oversigt over sekretariater og revaliderings- og pensionsnævn og de
1834  1992  7  40  sociale ankenævn
1835  1992  7  41  Gemmesider
1836  1992  7  49  I øvrigt mener jeg
1837  1992  7  52  Bognyt
1838  1992  7  54  Ny bog om 3 sjældne handicap
1839  1992  7  58  NYT VIDEOBÅND
1840  1992  7  61  Usædvanlige mennesker lyser op
1841  1992  7  65  Nyt fra kredsene
1842  1992  7  84  Sidst - men ikke mindst
1843  1992  8  4  Forglem-mig-ej 1992 den 28. August
1844  1992  8  5  SUKA specialundervisning for voksne
1845  1992  8  7  Nordisk kunst af psykisk udviklingshæmmede
1846  1992  8  10  Et udviklingsprojekt i Rumænien
1847  1992  8  20  Samarbejde i Norden og EF
1848  1992  8  34  Rejsesygeforsikring og kronisk syge
1849  1992  8  35  Udviklingshæmmedes livskvalitet i hverdagen
1850  1992  8  36  Om at flytte hjemmefra
1851  1992  8  39  Usædvanlige mennesker lyser op
1852  1992  8  43  Dine egne sider
1853  1992  8  44  Dine egne sider
1854  1992  8  46  Dine egne sider
1855  1992  8  48  Dine egne sider
1856  1992  8  50  Dine egne sider
1857  1992  8  51  Arbejdsmarkedsforhold for handicappede
1858  1992  8  54  "Jeg er mig"
1859  1992  8  57  Grupper af forældre til børn, unge og voksne med Downs syndrom
1860  1992  8  58  I øvrigt mener jeg
1861  1992  8  60  Bognyt
1862  1992  8  61  Bognyt
1863  1992  8  62  Bognyt
1864  1992  8  63  Nyt fra kredsene
1865  1992  8  78  Sidst - men ikke mindst
1866  1992  9  4  Fra Bornholm til Nordjylland
1867  1992  9  5  140.000 Yen til Niels Erik Bank Mikkelsens Mindefond
1868  1992  9  6  Det kan lade sig gøre
1869  1992  9  10  Dine egne sider
1870  1992  9  13  Dine egne sider
1871  1992  9  14  Dine egne sider
1872  1992  9  16  Dine egne sider
1873  1992  9  22  Rettigheder for dem der ikke selv går på barrikaderne
1874  1992  9  23  "Vi er som vi er"
1875  1992  9  24  Formidlingskonference:
1876  1992  9  26  Hvad sputnikken førte med sig
1877  1992  9  30  I øvrigt mener jeg
1878  1992  9  34  I øvrigt mener jeg
1879  1992  9  37  I øvrigt mener jeg
1880  1992  9  38  I øvrigt mener jeg
1881  1992  9  39  I øvrigt mener jeg
1882  1992  9  40  I øvrigt mener jeg
1883  1992  9  47  Landskonference Fritidskonference på Ribe Vandrerhjem
1884  1992  9  48  Bognyt
1885  1992  9  50  Bognyt
1886  1992  9  54  Nyt tidsskrift
1887  1992  9  58  Nye film:
1888  1992  9  61  Nyt fra kredsene
1889  1992  9  84  Sidst - men ikke mindst
1890  1992  10  4  Nordisk Kunstudstilling
1891  1992  10  10  Olympiade i Madrid
1892  1992  10  14  Dine egne sider
1893  1992  10  16  Dine egne sider
1894  1992  10  22  Der flyttes stadig grænser
1895  1992  10  26  International hæder til dansk designer
1896  1992  10  28  2 x 10 i LEV
1897  1992  10  30  Større indflydelse i Det centrale Handicapråd
1898  1992  10  34  Handicaprådet ønsker folketingsbeslutning om ligebehandling
1899  1992  10  37  Psykisk handicappede borgeres seksualitet
1900  1992  10  38  Mosaik
1901  1992  10  39  Vold er afmagt
1902  1992  10  42  Ny nordisk forening for forskning i udviklingshæmning
1903  1992  10  47  Om sterilisation af udviklingshæmmede
1904  1992  10  55  Vi vandt
1905  1992  10  58  Indtryk fra Rudolf Steiner skole i Skotland
1906  1992  10  61  I øvrigt mener jeg
1907  1992  10  62  Ny videofilm
1908  1992  10  64  Bog-nyt
1909  1992  10  66  Bog-nyt
1910  1992  10  68  I øvrigt mener jeg
1911  1992  10  73  I øvrigt mener jeg
1912  1992  10  75  Nyt fra kredsene
1913  1992  10  84  Sidst - men ikke mindst
1914  1992  11  4  Forældre, Forening, Forsorg
1915  1992  11  7  Dine egne sider
1916  1992  11  8  Dine egne sider
1917  1992  11  10  Dine egne sider
1918  1992  11  11  Skovgården
1919  1992  11  14  Seksualitet er en del af livet
1920  1992  11  21  Nyt fra LEVs teknologiudvalg
1921  1992  11  22  Drømmen om en normal hud
1922  1992  11  23  Åbent brev til pædagoger m.fl.
1923  1992  11  25  VI HAR KLIPPET
1924  1992  11  33  Gemmesider
1925  1992  11  61  I øvrigt mener jeg
1926  1992  11  62  Forældreforening?
1927  1992  11  63  SÅDAN
1928  1992  11  64  Bog-nyt
1929  1992  11  66  Nyt fra kredsene
1930  1992  11  74  Nyt fra kredsene
1931  1992  11  76  Nyt fra kredsene
1932  1992  11  77  Nyt fra kredsene
1933  1992  11  79  Nyt fra Kredsene
1934  1992  12  4  De sværeste tilfælde skal tilgodeses
1935  1992  12  8  Tvangssterilisation er en uværdig
1936  1992  12  11  Nordisk model vil overleve EF
1937  1992  12  21  Sjældne handicap - korte beskrivelser
1938  1992  12  24  Tanker og holdninger fra SL's kongres
1939  1992  12  26  Ekkohøj, Viborg indviet
1940  1992  12  28  Bud på overordnet politik for aflastning
1941  1992  12  30  Ville du sige nej til en ny start?
1942  1992  12  31  LEVs medarbejder Leo Georg Jensen død
1943  1992  12  34  Aktiv ferie for udviklingshæmmede
1944  1992  12  35  I år køber du dine JULEKORT hos LEV
1945  1992  12  37  Dine egne sider
1946  1992  12  38  Dine egne sider
1947  1992  12  40  En tur vi aldrig glemmer
1948  1992  12  47  Europæisk festival i Frankrig
1949  1992  12  50  I øvrigt mener jeg
1950  1992  12  54  Sexualvejlederuddannelsen
1951  1992  12  58  Fra modspiller til medspiller
1952  1992  12  61  Brugerindflydelse
1953  1992  12  65  Viadukt - Et helt nyt blad
1954  1992  12  66  Nyt fra kredsene
1955  1992  12  81  Ove John Nielsen 70 år
1956  1992  12  84  Sidst, men ikke mindst
1957  1992  13  4  Rosemary Dybwad
1958  1992  13  6  Igen en drøngod kulturkonference
1959  1992  13  43  Retten til at bestemme
1960  1992  13  46  Deltagelse, medbestemmelse, selvhjælp
1961  1992  13  47  At være stjerne i sit eget liv
1962  1992  13  51  Usædvanlige mennesker lyser op
1963  1992  13  72  Manden bag Handicap Tour de Bornholm
1388  1993  1  4  25 år med Kennedy Instituttet
1389  1993  1  6  Siden sidst
1390  1993  1  8  Arne Kofoed 60 år
1391  1993  1  10  Masser af visioner -
1392  1993  1  14  Ny undersøgelse af § 68 bofællesskaber
1393  1993  1  21  Handicaprådgiver i "Sund By Projekt"
1395  1993  1  22  Pas på! nu kommer Møllecirkus
1396  1993  1  23  Krudtuglebanden
1397  1993  1  24  Grifklubben
1398  1993  1  25  Helles Rejselegat
1399  1993  1  26  Sexolog
1400  1993  1  30  En rejserapport fra Boston.
1401  1993  1  37  Gemmesider
1402  1993  1  43  Usædvanlige mennesker lyser op
1404  1993  1  54  Om at tage hånd om hverdagen
1405  1993  1  55  Børn - ikke børn
1406  1993  1  58  Resultatopgørelse og balance for LEV
1407  1993  1  62  Nyt fra kredsene
1408  1993  1  83  BOGNYT
1409  1993  1  85  Sidst - men ikke mindst
1410  1993  1  86  Vedtægter vedr. generalforsamlinger
1412  1993  2  4  Ø-lejr for udviklingshæmmede
1413  1993  2  5  Lejrskolen "Lille Birkebo"
1414  1993  2  6  Helles Rejselegat
1415  1993  2  7  IHR - Klubtræf
1416  1993  2  8  Weekendkurser
1417  1993  2  9  Blomstrende forsøg voksede til hverdag
1418  1993  2  14  Om Bliss-symboler
1419  1993  2  21  Nu også videreuddannelse på Fakse Vandrehjem
1420  1993  2  24  Massageskaber forhøjet livskvalitet
1421  1993  2  27  Skandaløs dom helt til tops
1422  1993  2  28  Familier med udviklingshæmmede forældre
1423  1993  2  30  Tilskud til krisehjælp
1424  1993  2  34  LEV-udvalgsformænd til træf
1425  1993  2  35  Kommunikation - sådan!
1426  1993  2  37  Rett Syndrom i Danmark
1427  1993  2  40  Referat fra NFPUs symposium
1428  1993  2  43  Usædvanlige mennesker lyser op
1429  1993  2  47  Aktiv ferie for udviklingshæmmede
1430  1993  2  48  Efterlysning -
1431  1993  2  49  I øvrigt mener jeg:
1432  1993  2  50  I øvrigt mener jeg:
1433  1993  2  51  I øvrigt mener jeg
1434  1993  2  54  I øvrigt mener jeg
1435  1993  2  55  I øvrigt mener jeg
1436  1993  2  58  I øvrigt mener jeg
1437  1993  2  61  Bognyt
1438  1993  2  66  Nyt fra kredsene
1439  1993  2  84  Sidst - men ikke mindst
1440  1993  3  4  Kunst på meget højt niveau
1441  1993  3  7  For tidlig ældning og Alzheimers sygdom ved Downs Syndrom
1442  1993  3  14  LEV en aktiv og inspirerende medspiller
1443  1993  3  16  Dine egne sider
1444  1993  3  21  Folkedans - weekendtræf - kontaktannonce
1445  1993  3  22  Sjællands Festivalen 1993
1446  1993  3  23  Nyt - Nyt - Nyt
1447  1993  3  24  Forsikring af handicappede
1448  1993  3  26  BOGNYT: 3 artikelsamlinger udgivet af LEV
1449  1993  3  28  Down syndrom
1450  1993  3  30  En stor dreng
1451  1993  3  31  Sisyfosbreve
1452  1993  3  34  Normalisering i søgelyset
1453  1993  3  35  Vinterlegene blev igen en snesikker
1454  1993  3  40  Brugerne har ordet - Vinterlege 1993
1455  1993  3  43  GEMMESIDER
1456  1993  3  47  Usædvanlige mennesker lyser op
1457  1993  3  51  I øvrigt mener jeg:
1458  1993  3  54  For et værdigt liv
1459  1993  3  58  Efterlysning: Aflastning
1460  1993  3  61  Uddrag af rapport fra Formidlingskonference
1461  1993  3  84  Sidst - men ikke mindst
1462  1993  3  86  Familier med udviklingshæmmede forældre
1463  1993  4  4  Dine egne sider:
1464  1993  4  10  Dine egne sider
1465  1993  4  12  Tommy Seebach Band er hovednavn på Hånd i Hue
1466  1993  4  14  Handicap-dag i Fårup Sommerland
1467  1993  4  15  Ud og se…
1468  1993  4  16  Ledsagerordning til mennesker med fysisk/psykisk handicap
1469  1993  4  21  Insiders maleriudstillingen
1470  1993  4  24  Nye handicappede børn
1471  1993  4  26  Nyt fra Idrætsudvalget
1472  1993  4  28  Kultur i Specialundervisningen
1473  1993  4  30  "Jeg har en kæreste - og hvad så…."
1474  1993  4  34  Hvor skal voksne med Prader-Willi syndrom bo?
1475  1993  4  37  Alle mennesker er ligeværdige
1476  1993  4  47  Nyt fra Forskningsudvalget
1477  1993  4  52  I øvrigt mener jeg:
1478  1993  4  54  Et skridt i den rigtige retning
1479  1993  4  58  Særlig service
1480  1993  4  61  Indtryk fra høringskonference i Norge
1481  1993  4  64  Brugerindflydelse og ny etik
1482  1993  4  73  Nyt fra kredsene
1483  1993  4  81  Arne Kofoeds 60 års fødselsdag
1484  1993  5  6  Turen går til Roskilde
1485  1993  5  7  Velkommen til landsmøde, hvor DU er i centrum
1486  1993  5  8  Landsmøde 1993
1487  1993  5  9  Vores handicappede barn
1488  1993  5  12  Mød et barn med handicap og ikke et handicappet barn
1489  1993  5  14  Koordinerende/samordnet indsats
1490  1993  5  21  Citat fra Sisyfosbrev
1491  1993  5  24  LIV - et lille mirakel
1492  1993  5  28  Cerebral Parese
1493  1993  5  47  Dine egne sider
1494  1993  5  48  BOG-NYT
1495  1993  5  50  Oversigt over grupper af forældre
1496  1993  5  54  Nyt fra internationalt udvalg:
1497  1993  5  58  Vidste du at…
1498  1993  5  61  I øvrigt mener jeg
1499  1993  5  62  I øvrigt mener jeg
1500  1993  5  63  Europa, det er også os
1501  1993  5  73  Nyt fra kredsene
1502  1993  5  74  Nyt fra kredsene
1503  1993  5  75  Vidste du at…
1504  1993  5  76  Kan man løbe fra problemerne?
1505  1993  5  81  Godt brøl't løve
1506  1993  6  4  Glimt fra landsmødet
1507  1993  6  9  Vær med til en medlemsengageret debat
1508  1993  6  13  Nyt fra Idrætsudvalget
1509  1993  6  21  "Skole for alle" i Bandon
1510  1993  6  26  Nyt fra DCH
1511  1993  6  30  Familiesamarbejde
1512  1993  6  34  Nyt fra Internationalt udvalg
1513  1993  6  37  Gemmesider:
1514  1993  6  54  Udviklingshæmmede og pubertet
1515  1993  6  61  Dine egne sider
1516  1993  6  64  I øvrigt mener jeg
1517  1993  6  65  I øvrigt mener jeg
1518  1993  6  67  I øvrigt mener jeg
1519  1993  6  73  Usædvanlige mennesker lyser op
1520  1993  6  77  BOG-NYT:
1521  1993  6  79  Nyt fra kredsene
1522  1993  7  4  LEVs landsformand døde 23/7-93
1523  1993  7  12  Dine egne sider:
1524  1993  7  13  Dine egne sider
1525  1993  7  16  Dine egne sider
1526  1993  7  18  Dine egne sider
1527  1993  7  20  Dine egne sider
1528  1993  7  21  Forglemmigej dag
1529  1993  7  22  En gensidig læreproces
1530  1993  7  26  En rose til Statens Indkøb
1531  1993  7  30  Vidste du at…
1532  1993  7  31  Seminar om Umyndiggørelse
1533  1993  7  33  Nyt center for ligebehandling af handicappede
1534  1993  7  39  Oplæg til debatten om sundhed
1535  1993  7  43  HITmesse'93 afholdes i Fredericia
1536  1993  7  44  Nordisk Forening for Handicapsexologi
1537  1993  7  45  Usædvanlige mennesker lyser op
1538  1993  7  50  Nyt fra Socialministeriet
1539  1993  7  51  Nyt udspil om forsikringer
1540  1993  7  54  Det Europæiske Handicapforum
1541  1993  7  57  Vi har klippet ud fra "Diabetes"
1542  1993  7  59  I øvrigt mener jeg
1543  1993  7  60  Nyt fra kredsene
1544  1993  8  4  Navnefest
1545  1993  8  9  Ja - sådan noget sker stadig
1546  1993  8  12  Temadag - LEVs undervisningspolitik
1547  1993  8  14  Fest i vand
1548  1993  8  21  Held og lotto til handicaporganisationerne
1549  1993  8  23  Usædvanlige mennesker lyser op
1550  1993  8  27  Dine egne sider
1551  1993  8  34  Kunstnere på besøg hos kulturministeren
1552  1993  8  37  John Møller - en dynamisk LEV'er 60 år
1553  1993  8  43  Vær med til en medlemsarrangeret debat i LEV
1554  1993  8  47  Konference på Island
1555  1993  8  48  Kender du et godt sted - Hjulmarked
1556  1993  8  49  Kultur i udviklingshæmmedes hverdag?
1557  1993  8  51  Kunstudstilling
1558  1993  8  52  Pindstrup Centret indbyder til weekend-kursus
1559  1993  8  54  Sex - en del af livet
1560  1993  8  58  Brugerbestyrelser med reel indflydelse
1561  1993  8  61  Opløsning af institutionerne
1562  1993  8  63  I øvrigt mener jeg
1563  1993  8  66  I øvrigt mener jeg
1564  1993  8  67  Nyt fra kredsene
1565  1993  8  83  Watcha - I love you
1566  1993  8  84  Sidst - men ikke mindst
1567  1993  9  4  Nyt fra Grønland
1568  1993  9  7  Udviklingshæmmede børn med høretab
1569  1993  9  9  Skal barnet i specialskole - normalskole?
1570  1993  9  12  Folkeskolen for alle
1571  1993  9  14  Dine egne sider
1572  1993  9  21  Observation og kommunikation er lig
1573  1993  9  24  Skal "åndssvage" have børn?
1574  1993  9  30  Udviklingshæmmede forældre
1575  1993  9  34  Udviklinghæmmede udfordrer folkekirken
1576  1993  9  37  Erhvervspraktik - en mulighed for ALLE

1577  1993  9  38  Et nordisk bidrag demokratisk opbygning af handicapforsorg i Litauen
1578  1993  9  43  Gemmesider
1579  1993  9  48  Lejrskole i Norge
1580  1993  9  50  Lejrskole til Lalandia
1581  1993  9  61  Vær med til den medengagerede debat
1582  1993  9  73  Nyt fra kredsene
1583  1993  9  84  Sidst - men ikke mindst
1584  1993  10  4  2 dejlige dage i Sørvåg på Færøerne
1585  1993  10  9  Alle kan forsikres
1586  1993  10  12  DSIs medlemsorganisationer
1587  1993  10  14  Fragilt X syndrom
1588  1993  10  22  Nyt fra Idrætsudvalget:
1589  1993  10  28  Dansk Handicap Idræts-Forbunds amtskonsulenter
1590  1993  10  30  Den internationale Handicapdag
1591  1993  10  31  Kære pædagoger, forældre og pårørende
1592  1993  10  34  EUR'ABLE
1593  1993  10  37  Vidste du at…
1594  1993  10  38  "Det handler om livskvalitet!"
1595  1993  10  43  Usædvanlige mennesker lyser op
1596  1993  10  47  Et sags- og familiearbejde
1597  1993  10  54  I øvrigt mener jeg
1598  1993  10  58  I øvrigt mener jeg
1599  1993  10  61  Tour de Bornholm 93
1600  1993  10  65  Bognyt
1601  1993  10  66  Bognyt
1602  1993  10  67  Bognyt
1603  1993  10  68  Bognyt
1604  1993  10  73  Bognyt
1605  1993  10  74  Dine egne sider
1606  1993  10  76  Dine egne sider
1607  1993  10  77  "Skift så"
1608  1993  10  78  Nyt fra kredsene
1609  1993  10  84  Sidst - min ikke mindst
1610  1993  11  4  Landsmødet 1994
1611  1993  11  5  Vi er ikke Verdensmestre men…
1612  1993  11  6  Godt samarbejde med brugerne
1613  1993  11  8  LEV sætter ikke punktum
1614  1993  11  10  Citater fra Lone Hertz' bog om krisehjælp
1615  1993  11  12  Citater fra Leif Petersens indlæg
1616  1993  11  13  Citater fra Bente Maribo
1617  1993  11  14  Citater fra Anna Jørgensen
1618  1993  11  21  Niels Chr. Vigsø om
1619  1993  11  24  Lotte Georg om "Integration" (Citat)
1620  1993  11  27  Rapport fra Landsmødet
1621  1993  11  42  Indtryk fra Landsmødet
1622  1993  11  55  Bognyt

1623  1993  11  58  Også svært handicappede kan undervises i et almindelig skolemiljø
1624  1993  11  61  Hjælpemiddeltips
1625  1993  11  62  Hjælpemiddeltips
1626  1993  11  64  Vellykket høring om den nye myndighedslov
1627  1993  11  68  Vidste du det?
1628  1993  11  78  Nyt fra kredsene
1629  1993  11  84  Sidst - men ikke mindst
1630  1993  12  4  "Vi får se"
1631  1993  12  8  Pensionsudbetaling for alle i hus
1632  1993  12  12  Åbent brev til Justitsministeriet
1633  1993  12  16  Ibs minder fra anstalten i Vodskov
1634  1993  12  20  Resultat af lodtrækningen
1635  1993  12  25  "De ubevidste billeder"
1636  1993  12  28  Livsbilleder fra et anderledes liv
1637  1993  12  29  Retssikkerhed og psykisk udviklingshæmmede
1638  1993  12  32  Fælles kreativitet
1639  1993  12  36  Samlepunkt
1640  1993  12  43  Ny videofilm: Tusindfryd - et værested
1641  1993  12  44  Dine egne sider
1642  1993  12  46  Dine egne sider
1643  1993  12  48  Dine egne sider
1644  1993  12  52  Bognyt
1645  1993  12  53  Materiale om brugerindflydelse
1646  1993  12  56  LEV - Resultatopgørelse for 1992
1647  1993  12  60  I øvrigt
1648  1993  12  63  Nyt fra kredsene
1649  1993  12  75  Hej med jer
1147  1994  1  4  Portræt af en formand
1148  1994  1  25  Dine egne sider:
1149  1994  1  29  Kulturkonference 93
1150  1994  1  61  Dine egne sider
1151  1994  1  64  Bognyt
1152  1994  1  66  Aktivitetskalender
1153  1994  1  68  Nyt fra kredsene
1154  1994  1  81  Euro Handicap'94 i Aalborg
1155  1994  1  83  Vi kan bruges til noget!
1156  1994  2  4  "Hvad med en tur til Estland??"
1157  1994  2  12  Sig undskyld! - er vi politiske i LEV?
1158  1994  2  13  Farvel - og tak!
1159  1994  2  16  Fastspændt politik
1160  1994  2  21  LEV nyhedsbrev
1161  1994  2  22  Kontaktpersoner til LEV-gruppe
1162  1994  2  24  Det er svært at leve op til krav, der aldrig blev stillet
1163  1994  2  28  Er centralinstitutionerne ved at genopstå?
1164  1994  2  32  Dine egne sider
1165  1994  2  34  Stolthed over os selv
1166  1994  2  36  Udbetaling af pension
1167  1994  2  39  Midtersider/gemmesider
1168  1994  2  47  Er du eller din institution medlem af
1169  1994  2  48  Blissgrundkursus på Hornstrupcentret
1171  1994  2  52  Dagbog om langsom at miste sit barn
1172  1994  2  56  Lid/Til lid/Selv til lig,
1173  1994  2  57  Nyt fra kredsene
1174  1994  2  72  Ejegodcentrets kunstgruppe besøger
1175  1994  2  78  Indbydelse til handicapdag i Legoland Parken
1176  1994  3  4  Idrætsdag OK!
1177  1994  3  7  Idræts-træf på Muldbjergskolen
1178  1994  3  8  Sct. Nicolais udflugt til
1179  1994  3  10  Om at flytte hjemmefra, rive sig løs
1180  1994  3  21  Kejserlige påskeæg
1181  1994  3  22  Medbestemmelse - indflydelse og ansvar
1182  1994  3  24  Dine egne sider:
1183  1994  3  26  Dine egne sider
1184  1994  3  27  Dine egne sider
1185  1994  3  32  Dansk Handicap Forbund inviterer til
1186  1994  3  36  Studiedag på Religionspædagogisk Center
1187  1994  3  37  Midtersider - gemmesider
1188  1994  3  53  Vedr. "Livsbilleder fra et anderledes liv"
1189  1994  3  56  Bognyt:
1190  1994  3  57  Bognyt
1191  1994  3  60  Hjertebånd og professionalisme - hånd
1192  1994  4  4  Gratis adgangskort til messen
1193  1994  4  5  Socialminister Yvonne Herløv Andersen
1194  1994  4  6  Stillingsannonce: Vicedirektør
1195  1994  4  7  En fiksering løses
1196  1994  4  8  Gjesing Fritidsskole
1197  1994  4  12  En ferie med indhold
1198  1994  4  21  DSI
1199  1994  4  30  Min anbefaling af legepladen
1200  1994  4  31  Indbydelse til temadag om
1201  1994  4  34  Bognyt:
1202  1994  4  35  Bognyt:
1203  1994  4  41  Retssikkerhed og psykisk udviklingshæmmede
1204  1994  4  42  Dine egne sider
1205  1994  4  47  HUSK:
1206  1994  4  48  Nu har ULF. fået eget kontor
1207  1994  4  49  Sjællands Festivalen
1209  1994  4  50  Oplevelser fra en svær tid
1210  1994  4  52  Efterlysning om Hallervorden Spatz Syndrom
1211  1994  4  54  Debatten om trosspørgsmålet
1212  1994  4  55  Nyt fra kredsene
1213  1994  4  84  Sidst, men ikke mindst
1214  1994  5  4  "Brobyggerne"
1215  1994  5  6  Ser frem til fortsat godt samarbejde med LEV
1216  1994  5  8  Velkommen til Storstrøms Amt
1217  1994  5  9  Velkommen til Nykøbing-Falster
1218  1994  5  10  Hvad sker i LEV, Storstrøms Amt
1219  1994  5  12  Storstrøms Amtskreds bestyrelse
1220  1994  5  16  Dette er historien om en idé
1221  1994  5  21  Javni sender en hilsen
1222  1994  5  22  Mærkedag
1223  1994  5  23  Årets Forglem-mig-ej kunstner Stig Weye
1224  1994  5  24  Vi har brug for hinanden
1225  1994  5  28  Humørfonden
1226  1994  5  30  Om at flytte brikker
1227  1994  5  34  Kofoedsminde
1228  1994  5  38  En solstråle historie
1229  1994  5  41  Der var engang
1230  1994  5  47  Verdens sidste paradis, en helvedes forgård
1231  1994  5  54  Rejsesygesikring for handicappede
1233  1994  6  4  Fra Repræsentantskabsmødet
1234  1994  6  13  Danske billeder
1235  1994  6  21  Massage
1236  1994  6  24  Vedrørende efterskoler
1237  1994  6  26  LEV går til filmen
1238  1994  6  28  Hjælpemiddelnyt:
            Nyt videncenter for børn og unge med multihandicap uden verbalt
1239  1994  6  30  sprog
1240  1994  6  34  Nye videncentre
1241  1994  6  37  Dine egne sider
1242  1994  6  40  Euro Handicap 94
1243  1994  6  44  Hammer Bakker Band
1244  1994  6  46  Turen går til Luxembourg
1245  1994  6  48  BOGNYT
1246  1994  6  50  Nyt fra Fragilt X Syndrom

1247 1994   6  54  Regeringen forbereder indsatsen for de svagest stillede børn og unge
1248  1994  6  58  Let tilgængelig ajourført viden om sjældne handicap
1249  1994  6  61  ULF - Udviklingshæmmedes Landsforbund informerer
1250  1994  6  63  Nyt fra kredsene
1251  1994  7  4  Havmåge og åndelig føde
1252  1994  7  7  Vi har været på kursus
1253  1994  7  8  Pjece om sociale hjælpemuligheder
1254  1994  7  10  Værdigt liv med Autisme
1255  1994  7  14  Set i bakspejlet - bofællesskab
1256  1994  7  17  Ny forening for sjældne handicap
1257  1994  7  18  Dine egne sider
1258  1994  7  20  Kend dine "sociale rettigheder"
1259  1994  7  21  Handicappede - personlig ferie
1260  1994  7  22  Tak til Helles Rejselegat
1261  1994  7  24  Arbejds- og/eller botilbud på
1262  1994  7  25  Vil du ud og se med DSB?
1263  1994  7  26  ULF - Udviklingshæmmedes Landsforbund informerer
1264  1994  7  27  Etik-konference
1265  1994  7  30  Kunstskoler for udviklingshæmmede
1266  1994  7  34  Bognyt:
1267  1994  7  35  Kvalitetsspil til sociale institutioner
1268  1994  7  37  Midtersider - gemmesider
1269  1994  7  54  Status ved 10 års jubilæum Halliwick
1270  1994  7  58  Hjælpemiddelnyt
1271  1994  7  61  Rett-syndrom
1272  1994  7  64  Sansemarked - at nyde, at opleve
1273  1994  7  68  Tuberøs sclerose
1274  1994  7  69  Tag med LEV og DSB Rejsebureau
1275  1994  7  70  Bognyt
1276  1994  7  72  Skrøbelig kontakt
1277  1994  7  74  Nyt fra kredsene
1278  1994  7  86  Højskolekursus for udviklingshæmmede
1279  1994  8  4  Hvem er hvem i LEVs sekretariat
1280  1994  8  11  Vicedirektør i landsorganisatonen LEV
1281  1994  8  12  Dine egne sider
1282  1994  8  13  Her er vi - det er os, der sætter labels på dit blad
1283  1994  8  14  Oppe i Norge til Vinterlege for udviklingshæmmede
1284  1994  8  15  Højskolen Elverhøj tilbyder nu efteruddannelseskurser
1285  1994  8  16  Køb LEVs Forglemmigej med et smil
1286  1994  8  18  ULF - Udviklingshæmmede Landsforbund informerer
1287  1994  8  23  Temadag og pensionsudbetalinger på §112 institutioner
1288  1994  8  30  Nye vedtægter
1289  1994  8  33  Midtersider - gemmesider
1290  1994  8  58  Feriekursus:
1291  1994  8  62  Nyt girokort?
1292  1994  8  63  Det kulturelle hjørne
1293  1994  8  66  Nyt fra kredsene
1294  1994  8  84  Tour de Bornholm
1295  1994  8  85  Aktiv Festival
1296  1994  9  4  Hvem er hvem i LEVs hovedbestyrelse
1297  1994  9  12  Ny vejledning om Prænatal Genetisk rådgivning og undersøgelse
1298  1994  9  16  Invitation til konference:
            Fremtidens Organisering for Klubber med Udviklingshæmmede
1299  1994  9  17  Sportsudøvere
1300  1994  9  18  Dine egne sider
1301  1994  9  19  Husk SUKAs program er kommet
1302  1994  9  20  Besøg i Luxembourg
1303  1994  9  24  Stort folkedanserstævne
1304  1994  9  26  Frihed til at vælge
1305  1994  9  30  Bedsteforældrekursus
1306  1994  9  34  Når netværket omkring udviklingshæmmede styrkes
1307  1994  9  37  Førtidspensionsreformen - De nye bestemmelser
1308  1994  9  47  "Vold som udtryksform"
1309  1994  9  48  Vi kan nedbryde barrierer ved at tale sammen
1310  1994  9  54  Hinsides normalisering på vej mod et samfund for alle
1311  1994  9  58  Bognyt:
1312  1994  9  61  Ældre udviklingshæmmede
1313  1994  9  68  I øvrigt mener jeg
1314  1994  9  69  Forsikring af handicappede
1315  1994  9  71  Værgemål
1316  1994  9  72  Nyt fra kredsene
1317  1994  9  84  Tag med LEV og DSB til Indien
1318  1994  10  4  Tour de Bornholm
1319  1994  10  12  Dansk Handicapidræts Forbund informerer
1320  1994  10  16  Idræt for livet
1321  1994  10  19  Dine egne sider
1322  1994  10  20  Kontaktannoncer
1323  1994  10  21  En avis for læsesvage
1324  1994  10  22  Nyhederne på video i stedet for papir
1325  1994  10  24  Vi vil - og vi kan
1326  1994  10  26  Udviklingshæmmet "søskende" i familien
1327  1994  10  28  Udviklingshæmmede lovovertrædere
1328  1994  10  30  Småbørn med handicap - kan de snakke
1329  1994  10  34  Pædagogisk massage - kender du det?
1330  1994  10  37  Turen går til Island
1331  1994  10  48  Nordjysk Down-gruppetræf i sommerhus
1332  1994  10  50  Bognyt:
1333  1994  10  54  Nyt fra kredsene
1334  1994  10  81  NPFU kongres
1335  1994  10  84  Usædvanlige mennesker lyser op
1336  1994  11  4  Faktisk mangler man ord for det
1337  1994  11  9  Formanden har ordet
            Samspil mellem forældre og professionelle fremmer barnets udvikling i
1338  1994  11  12  skolen
1339  1994  11  16  Den nye folkeskolelov
1340  1994  11  20  Højskolekurser for udviklingshæmmede
1341  1994  11  22  Farligt forsøg med førtidspensioner
1342  1994  11  28  Teammøde:
1343  1994  11  30  Hvorfor er udviklingshæmmede hæmmet i udvikling?
1344  1994  11  34  Nakkehvirvelsøjlen ved Downs Syndrom
1345  1994  11  37  Dine egne sider
1346  1994  11  40  God ferie
1347  1994  11  41  En solstrålehistorie fra Højskolen Elverhøj
1348  1994  11  47  Jul i Hornstrup Kirkeby
1349  1994  11  50  Ejegod drog til Jylland
1350  1994  11  55  Et livs historie
1351  1994  11  58  DSIs internationale konferencer
1352  1994  11  61  Indbydelse til Nordisk konference
1353  1994  11  62  En go' recept
1354  1994  11  64  BOGNYT:
1355  1994  11  66  Vold som udtryksform
1356  1994  11  67  Nyt fra kredsene
1357  1994  11  82  Handicap Idræts Festival '94
1358  1994  11  84  Usædvanlige mennesker lyser op
1359  1994  11  86  Køb dine julegaver hos LEV
1360  1994  12  4  Med LEV i Letland
1361  1994  12  8  "De fire årstider"
1362  1994  12  12  Dagen i dag er din
1363  1994  12  13  Formanden har ordet
1364  1994  12  16  19. nordiske kongres om specialundervisning
1365  1994  12  20  Uddrag af FN "Standard Rules"
1366  1994  12  22  Dokument om inklusiv undervisning
1367  1994  12  23  Dine egne sider
1368  1994  12  24  Kontaktannoncer
1369  1994  12  26  ULF informerer
1370  1994  12  30  ULF informerer
1371  1994  12  34  Kære Vibeke
1372  1994  12  37  Vidste du at:
1373  1994  12  38  Handicaporganisationerne i u-landene
1374  1994  12  42  Pædagogisk massage
1375  1994  12  47  Kunst & Arbejde
1379  1994  12  47  I ØVRIGT MENER JEG
1376  1994  12  50  Forglem-mig-ej marchen i Ribe Amt
1377  1994  12  54  Behandlermøder en narresut?
1378  1994  12  58  VIDSTE DU AT….
1380  1994  12  61  Køb dine julegaver hos LEV
1381  1994  12  62  Kultur- og vaneanalyse - et anderledes projekt
1382  1994  12  65  Vidste du at:
1383  1994  12  66  Landsforeningen LEV
1384  1994  12  70  Nyt fra kredsene
1385  1994  12  81  Glædelig jul til alle fra Færøerne
1386  1994  12  82  Bog- og filmnyt
1387  1994  12  84  Usædvanlige mennesker lyser op
994  1995  1  4  Livskvalitet for personer med multihandicap
995  1995  1  7  Ny service:
996  1995  1  8  Fritidsdelen i livet vokser
997  1995  1  13  Lodtrækning blandt sælgere af Forglem-mig-ej-mærket 1994
998  1995  1  17  Dine egne sider
999  1995  1  18  Rigtige skuespillere
1000  1995  1  20  Kontaktannoncer
1001  1995  1  22  Folkedansetræf for udviklingshæmmede
1002  1995  1  23  Sammen kan vi udrette mere
1003  1995  1  26  Brugersynspunkter set gennem forældreøjne
1004  1995  1  33  Pædagogisk massage
1005  1995  1  35  Du er ikke alene…
1006  1995  1  44  Pensionsreform - hvordan - hvorfor
1007  1995  1  47  Nyt fra kredsene
1008  1995  1  73  Faktisk mangler man ord for det
1009  1995  1  75  Nordisk konference
1010  1995  1  76  Usædvanlige mennesker lyser op
1011  1995  1  78  Brug din konsulent
1012  1995  1  80  Formanden har ordet
1013  1995  2  4  Kulturkonference for udviklingshæmmede
1014  1995  2  14  Formanden har ordet
1015  1995  2  17  Gratis juridisk rådgivning
1016  1995  2  18  100.000 kr. skal sikre, at standardreglerne bliver kendt
1017  1995  2  20  Skabt til at blive brugt
1018  1995  2  23  Standardregler på dansk
1019  1995  2  24  Betaling for aflastning
1020  1995  2  26  Skolen må ikke virke hæmmende
1021  1995  2  29  Hvorfor fødes der stadig mange børn med Down's Syndrom
1022  1995  2  33  Odysseus utrolige oplevelser
1023  1995  2  35  Livskvalitet for multihandicappede
1024  1995  2  40  Mærkedagsresultat 1994
1025  1995  2  44  Idræt er også fritid, fritid er også for dig
1026  1995  2  48  Undervisning/uddannelse indenfor autismeområdet
1027  1995  2  50  Amtskredsenes generalforsamlinger
1028  1995  2  53  Dine egne sider
1029  1995  2  58  Gymnastikstævne i Otterup
1030  1995  2  59  Vinderliste "Årets julenisse"
1031  1995  2  60  Handikokken
1032  1995  2  63  Nyt fra kredsene
1033  1995  2  76  Usædvanlige mennesker lyser op
1034  1995  3  4  Formanden har ordet
1035  1995  3  5  Udviklingshæmmede bliver også ældre
1036  1995  3  6  Den gode alderdom
1037  1995  3  8  Det kan nytte!!!
1038  1995  3  14  Nu gør jeg kun det, jeg har lyst til
1039  1995  3  17  Vidste du at…
1040  1995  3  18  Hvem bor på Bramsnæsvig
1041  1995  3  22  Udviklingshæmmede bliver også ældre
1042  1995  3  25  Dine egne sider
1043  1995  3  31  Projekt om udviklingshæmmede voksne med synshandicap
1044  1995  3  33  Udviklingshæmmede på Esbjerg Højskole
1045  1995  3  39  Kronologisk register 1994
1046  1995  3  51  Landsmødet - Hvad er meningen?
1047  1995  3  52  LEV sætter igen dagsordenen:
1048  1995  3  53  Hvem har ansvaret for LIVSKVALITET?
1049  1995  3  63  Årets for-glem-mig-ej kunstner
1050  1995  3  69  Ny pjece
1051  1995  3  70  Amtskredsenes generalforsamlinger
1052  1995  3  72  Nyt fra kredsene
1053  1995  3  86  BOG-NYT
1054  1995  4  4  "Nu kan jeg med lukkede øjne"
1055  1995  4  11  Mere indflydelse for en øget livskvalitet
1056  1995  4  21  Udviklingshæmmede på TV
1057  1995  4  25  Helles Rejselegat
1058  1995  4  26  Delhi-erklæringen
1059  1995  4  28  Flot pris til dansk film
1060  1995  4  30  NFPU Kongres på Åland
1061  1995  4  34  Ferietur til Bornholm
1062  1995  4  37  Dine egne sider
1063  1995  4  39  Højskolen Elverhøj
1064  1995  4  41  Sjællands Festivalen
1065  1995  4  43  Vi har været til etik
1066  1995  4  45  Er alle mennesker lige gode?
1067  1995  4  50  Hold da helt ferie
1068  1995  4  54  LEVs feriekurser i Gedser/Vigsø
1069  1995  4  56  Nyt center hilses velkommen
1070  1995  4  58  Helgen med kaninører
1071  1995  4  63  Ny forening for sjældent handicap
1072  1995  4  72  Usædvanlige mennesker lyser op
1073  1995  4  74  Nyt fra kredsene
1074  1995  5  4  Et år med Mathias - et barn med Downs Syndrom
1076  1995  5  10  Det Centrale Handicapråd
1075  1995  5  11  Formanden har ordet
1077  1995  5  13  Specialbørnehavernes Landskonference
1078  1995  5  17  Kan det nytte?
1079  1995  5  18  Dine egne sider
1080  1995  5  20  Udviklingshæmmede på Esbjerg Højskole
1081  1995  5  22  Sidste nyt fra ULF
1082  1995  5  24  NGO?
1083  1995  5  26  Temasider
1084  1995  5  59  Kom godt fra start
1085  1995  5  62  Seksualvejlederuddannelsen i Nordjyllands Amt
1086  1995  5  64  Nyt fra kredsene
1087  1995  5  75  Husk at betale dit kontingent til LEV
1088  1995  5  76  Usædvanlige mennesker lyser op
1089  1995  6  4  Nyeste forskning vedrørende Downs Syndrom
1090  1995  6  8  Værdifuld idræt
1091  1995  6  10  Idræt i et andet perspektiv
1092  1995  6  13  Det er dansk - det er effektivt
1093  1995  6  19  Lissencephali
1094  1995  6  20  Skolebestyrelsesmedlemmer udveksler idéer
1095  1995  6  23  Landsforeningen Rett Syndrom
1096  1995  6  25  Oplevelser ved borgermøde
1097  1995  6  29  Winnie 3 år
1098  1995  6  30  Resumé fra Temadag om synsproblemer
1099  1995  6  33  Midtersider gemmesider
1100  1995  6  50  På vej mod nye tider
1101  1995  6  55  Nyt videobånd
1102  1995  6  61  Efterlysning: Sælgere/købere
1103  1995  6  63  Familiekursus på Pindstrup Centret
1104  1995  6  67  Dine egne sider
1105  1995  6  70  Handicap Tour de Bornholm
1106  1995  6  73  Nyt fra kredsene
1107  1995  6  76  Usædvanlige mennesker lyser op
1108  1995  6  78  Gratis plakat
1109  1995  7  4  Landsmødet 1995
1110  1995  7  66  Dine egne sider
            Tre nye nordiske rapporter om livskvalitet og nye livsformer for
1111  1995  7  70  udviklingshæmmede
1112  1995  7  73  Konference: Kirken og udviklingshæmmede
1113  1995  7  76  Usædvanlige mennesker lyser op
1114  1995  7  78  Nyt fra kredsene
1115  1995  8  4  NFPU Kongres på Åland
1116  1995  8  10  Det nordiske samarbejde
1117  1995  8  15  SIVUS
1118  1995  8  17  Hej LEV
1119  1995  8  19  Brevkassen:
1120  1995  8  22  Sygeforsikringen Danmark
1121  1995  8  26  Forskningsministeren åbner HIT messe 95
1122  1995  8  29  Jeg må godt!!!!
1124  1995  8  30  25 år med aflastning
1123  1995  8  33  Kampen mod kiloene
1125  1995  8  40  Dine egne sider
1126  1995  8  44  Dine egne sider
1127  1995  8  47  Dine egne sider
1128  1995  8  48  Tips, idéer og hjælpemidler
1129  1995  8  50  Vidste du at…
1130  1995  8  55  I øvrigt mener jeg
1131  1995  8  58  Nyt fra kredsene
1132  1995  9  4  Ju-hu! Jeg har fået lov til at hjælpe mor
1133  1995  9  6  Mine tanker omkring Poul
1134  1995  9  10  Kristelig Handicapforening åbner nyt bofællesskab
1135  1995  9  13  Medstifter af Landsforeningen LEV fylder 90 år
1136  1995  9  14  Å-huset - et "Prader-Willi hus"
1137  1995  9  19  Hjælpetræneruddannelsen en succes
1138  1995  9  30  Brevkassen
1139  1995  9  35  Vi har klippet
1140  1995  9  44  Epilepsi
1141  1995  9  50  I øvrigt mener jeg
1142  1995  9  53  Dine egne sider
1143  1995  9  58  Du skal da med til Vinterlege
1144  1995  9  61  Nu gør mine sko slet ikke ondt mere
1145  1995  9  69  Igen en 1+ års jubilar i LEVs sekretariat
1146  1995  9  70  Nyt fra kredsene
844  1996  1  4  En udfordring for livet
845  1996  1  6  Vi skal skabe bruger-profiler
846  1996  1  8  Angelman syndrom
847  1996  1  10  Nyt fra Statens Konsulentvirksomhed
848  1996  1  12  Center for Ligebehandling af Handicappede
849  1996  1  14  Mennesker lyser op
850  1996  1  17  Et guldnet papir har set dagens lys
851  1996  1  19  Videncenter for udviklingshæmmede
852  1996  1  20  Nyt fra kredsene
853  1996  1  23  Smith-Lemli-Optiz syndrom
854  1996  1  24  Skolen i marken
855  1996  1  27  Vidste du at…
856  1996  1  29  Nær og fjern
857  1996  1  31  I øvrigt mener jeg
858  1996  1  32  Højskole for udviklingshæmmede
859  1996  1  34  Boganmeldelser
860  1996  1  39  Aktivitetskalender
861  1996  1  41  Hvorfor smiler de? Hvem er de?
862  1996  1  42  Dine egne sider
863  1996  1  44  Ejegodscentrets fodboldhold til DM i Ranum
864  1996  2  4  Kommunikation i vores familie
865  1996  2  7  Nyt fra Statens Konsulentvirksomhed
866  1996  2  8  Forsorg & Hospital'96
867  1996  2  10  Melodi Grand Prix - for brugerbands
868  1996  2  12  Ældreråd og klageråd
869  1996  2  14  Frit skolevalg
870  1996  2  15  Usædvanlige mennesker lyser op
871  1996  2  18  Dine egne sider
872  1996  2  19  Kontaktannoncer
873  1996  2  21  Folkedanstræf
874  1996  2  22  Specialdesignet forsikringsløsning
875  1996  2  27  Nær og fjern
876  1996  2  30  Årets lillesøster
877  1996  2  31  Fornem bogudgivelse
878  1996  2  33  DSI's oplysningsforbund
879  1996  2  34  Sammen kan vi mere
880  1996  2  37  Tour de Bornholm
881  1996  2  38  Statens konsulentvirksomhed for Udviklingshæmmede
882  1996  2  39  Nyt fra kredsene
883  1996  2  40  Titlen på
884  1996  2  42  Dine egne sider
885  1996  3  4  En usikker fremtid…
886  1996  3  10  Folkeskolen og den vidtgående specialundervisning
887  1996  3  12  Sociale meddelelser
888  1996  3  14  Nyt fra Statens Konsulentvirksomhed
889  1996  3  17  Handicapprojekt på Roskilde Festival'96
890  1996  3  18  Usædvanlige mennesker lyser op
891  1996  3  19  LEV og Codan i unikt forsikringssamarbejde
892  1996  3  31  Bogomtaler
893  1996  3  34  Dine egne sider
894  1996  3  38  Nyt fra kredsene

895  1996  3  39  Vellykket NFPU-symposium om "Udviklingshæmmede lovovertrædere"
896  1996  4  4  Sturge-Weber syndrom
897  1996  4  6  Lovstof og sociale meddelelser
898  1996  4  8  Projekt om udviklingshæmmede blinde og svagsynede voksne
899  1996  4  11  Optiske hjælpemidler
900  1996  4  12  Nyt fra DSI
901  1996  4  17  Nyt fra Statens Konsulentvirksomhed
902  1996  4  19  Psykisk udviklingshæmmede lovovertrædere
903  1996  4  20  Dine egne sider
904  1996  4  31  Præsentation at LEVs nye forsikringskonsulent
905  1996  4  32  Præsentation af LEVs nye informationsmedarbejder
906  1996  4  34  Boganmeldelse af "Status på Gården"
907  1996  4  35  Teknologi til mennesker med særlige behov
908  1996  4  37  "Østergade 54" -
909  1996  4  38  Nyt fra kredsene
910  1996  4  41  Usædvanlige mennesker lyser op
911  1996  4  42  LEV-pensionat fejrede 23 års fødselsdag
912  1996  4  44  Ejegod på mytologisk vestkysttogt
913  1996  5  4  Mennesker der lyser op
914  1996  5  7  Det kan nås endnu -
915  1996  5  8  Billeder, der lyser op
916  1996  5  10  LEV-hændelsesforsikring kan føre til fast arbejde
917  1996  5  13  Er jeres barn forsikret?
918  1996  5  14  Savnet center for forskning i hjælpemidler
919  1996  5  15  Smith-Magenis syndrom
920  1996  5  17  Nyt fra Statens Konsulentvirksomhed
921  1996  5  19  Dine egne sider
922  1996  5  23  Lovstof og sociale meddelelser
923  1996  5  26  Nyt fra kredsene
924  1996  5  31  Konfirmationsforberedelse for udviklingshæmmede
925  1996  5  34  I øvrigt mener jeg
929  1996  5  37  Vi skal ikke overføre alt fra vores system
926  1996  5  37  Lidt mindre udvikling - tak!
927  1996  5  39  Udviklingshæmmede og ældreforsorg - år 2000
928  1996  5  41  Usædvanlige mennesker lyser op
930  1996  5  44  Rundt i sommerlandet
931  1996  5  46  To årsmøder -
932  1996  6  4  Lidt har også ret, men…
933  1996  6  6  Kulturkonferencen 1996
934  1996  6  10  Dine egne sider
935  1996  6  11  Velkommen til LEV Frederiksberg
936  1996  6  13  Køb bøger i LEV til gammel pris
937  1996  6  14  Wolf-Hirschhorn syndrom
938  1996  6  17  Pengene er dine
939  1996  6  19  Sex-tjenester kan blive en rigtig dyr fornøjelse
940  1996  6  20  Nyt fra Statens Konsulentvirksomhed
941  1996  6  23  Nyt fra DSI
942  1996  6  29  Ansvar og forsikringsdækning
943  1996  6  31  Boganmeldelser
944  1996  6  32  Information om Danmarks største sundhedsmesse
945  1996  6  34  Blissymboler
946  1996  6  37  Lovstof og sociale meddelelser
947  1996  6  41  Usædvanlige mennesker lyser op
948  1996  6  42  Handicapdag på falckstationerne
949  1996  6  43  Nyt fra kredsene
950  1996  7  4  Det var på Frederiksberg
951  1996  7  13  En familie i økonomiske vanskeligheder
952  1996  7  14  Så tog vi cyklerne frem.
953  1996  7  17  Albanien på godt og ondt
954  1996  7  20  ULF på festival
955  1996  7  23  Principprogram for landsforeningen LEV
956  1996  7  28  Lovstof og Sociale meddelelser
957  1996  7  34  LEV + Center for Små Handicapgrupper=Synenergieffekt
958  1996  7  38  Bog nyt
959  1996  7  39  MENCAP fylder 50 år
960  1996  7  41  Usædvanlige mennesker lyser op
961  1996  7  42  Vil du hjælpe udviklingshæmmede i Litauen
962  1996  7  44  Indskoling i Centerklasserne på Brændekjærskolen
963  1996  7  46  Landet rundt.
964  1996  8  4  Hvis min søn var en blændende fodboldspiller
965  1996  8  6  Forandringer er det normale - stilstand det unormale
966  1996  8  8  Årets købevideo og Kulturby 1996
967  1996  8  10  Sociale kooperativer
968  1996  8  14  Oles syv kvadratmeter
969  1996  8  18  Retten til at være ung
970  1996  8  34  Dine egne sider
971  1996  8  38  LEVs årsregnskab 1995
972  1996  8  41  Handicapboliger i Frederiksborg Amt
973  1996  8  43  Nyt fra Statens Konsulentvirksomhed
974  1996  8  44  Præsentation af ny bog
975  1996  8  45  Læs i næste nummer af LEV
976  1996  9  4  Familier med udviklingshæmmede forældre
977  1996  9  7  Tvangssterilisering hører fortiden til
978  1996  9  8  Lyngåkollegiet vælger LEV-forsikring
979  1996  9  10  Lene brækkede benet - modtog check på 15.000 kr.
980  1996  9  14  I takt med tonerne - en anderledes duet
981  1996  9  17  Når udviklingshæmmede bliver gamle
982  1996  9  19  Min sidste vilje
983  1996  9  23  Rubenstein-Taybi syndrom
984  1996  9  24  Dine egne sider
985  1996  9  26  Nyt fra ULF
986  1996  9  28  Tænder og tandplejeproblemer
987  1996  9  34  Boganmeldelse
988  1996  9  35  Nyt fra Statens Konsulentvirksomhed
989  1996  9  37  I øvrigt mener jeg
993  1996  9  41  Lodtrækning blandt sælgere
990  1996  9  41  Hvorfor er vores kæphest Petö-metoden?
991  1996  9  44  Værested på Frederiksberg
992  1996  9  45  FUB 40 år
668  1997  1  4  Kirken og udviklingshæmmede
669  1997  1  8  Tak til Helles Rejselegat 1996
670  1997  1  10  En god ven fylder 25 år
           Bør ATP forhøjes med frivillige bidrag eller skal man vælge privat
671  1997  1  13  pension?
672  1997  1  14  Til bords med kulturen
           Vanskeligheder ved pensionsudbetalingen set med en
673  1997  1  17  brugerrepræsentants øjne
674  1997  1  20  Fremtidens boliger
           Vedtægter for Landsforeningen LEV samt standardvedtægter for
675  1997  1  21  amtskredsene under Landsforeningen LEV
676  1997  1  29  Udtyndning, regionalisering - og magtbrynde
677  1997  1  30  Spise og taletræning - en opgave for tandlægen?
678  1997  1  34  Nyt fra ULF
679  1997  1  38  Landet rundt:
680  1997  1  44  Næste nummer af Lev
681  1997  1  45  Anmeldelser
682  1997  1  48  Boganmeldelse:
683  1997  2  4  Nødvendig integration -
684  1997  2  7  Perisylvian syndrom
685  1997  2  8  LEV går over til PBS
686  1997  2  10  Søg dit amt om fritagelse for servicebetaling
687  1997  2  13  Ny lov om værgemål
688  1997  2  17  Faglig og kulturel udveksling
689  1997  2  21  Et utroligt givende nordisk samarbejde
690  1997  2  27  LEV siger tillykke
691  1997  2  30  Håndsrækning til Litauen
692  1997  2  35  Den nye værgemålslov - hvordan bliver den?
693  1997  2  37  Ny videofilm om udviklingshæmmede voksne med synshandicap
694  1997  2  38  Nyhedsbrev om Forskning i Udvikllingshæmning
695  1997  2  39  Forandring forpligter - også for ULF
696  1997  2  41  Helles Rejselegat
697  1997  2  42  Retssikkerhed
698  1997  2  43  Nyt informationsmateriale fra Videncenter for epilepsi
699  1997  2  44  Landet rundt:
700  1997  2  48  Puh, hvor vi knokler - men vi nyder det
701  1997  3  4  VUBUF=
702  1997  3  6  Projekt:
703  1997  3  8  Et amt med hjertet på rette sted
704  1997  3  10  Williams syndrom
705  1997  3  13  HjerneÅret 1997
706  1997  3  15  LEV i hjernens år
707  1997  3  17  Hvorfor tænke på ALDERSPENSION nu?
708  1997  3  18  Flot resultat af LEVs Landsmøde om mulithandicappede
709  1997  3  21  Fagre nye verden
710  1997  3  23  Landet rundt
711  1997  3  27  Er der håb for fremtiden - det tror vi stadig
712  1997  3  30  Sociale meddelelser
713  1997  3  34  Vinterlege 1997
714  1997  3  38  Hjælp min mus er væk
715  1997  3  41  Fornem Europæisk tillidspost til LEVs direktør
716  1997  3  42  I øvrigt mener jeg:
717  1997  3  44  Vi lærer af hinanden
718  1997  3  45  Dukker med Downs Syndrom
719  1997  3  46  Mennesker med handicap
720  1997  3  48  Tag med LEV til Forsorg og Hospital
721  1997  4  4  Jeg kan mere end I tror!!
722  1997  4  6  LEV "tegner" fremtidens boligbyggeri for udviklingshæmmede
723  1997  4  8  Bardet-Biedl syndrom
724  1997  4  10  Bangladesh
725  1997  4  15  Polsk hædersbevisning til Ringkjøbing Amt.
726  1997  4  17  Nyt fra Statens konsulentvirksomhed:
727  1997  4  19  Boganmeldelse:
728  1997  4  21  Dine egne sider
729  1997  4  23  Nyt fra ULF
730  1997  4  26  Så indbyder vi igen til Morsø Musik- og Teaterfestival
731  1997  4  27  Aktiv ferie
732  1997  4  30  I øvrigt mener jeg:
733  1997  4  34  Europe Here We come!!!!
734  1997  4  35  En håndsrækning til udviklingshæmmede i Litauen
735  1997  4  36  Sociale meddelelser
736  1997  4  38  Landet rundt:
737  1997  4  44  Folk og røvere
738  1997  5  4  Farvestrålende udstilling i Helligåndskirken
739  1997  5  7  Tema: En arbejdsplads i Danmark
740  1997  5  21  Gemmesider
741  1997  5  29  Reklamefinansieret handicapstøtte -
742  1997  5  32  Pensionsopsparing for udviklingshæmmede, jf. LEV-bladet nr. 3
743  1997  5  34  Cri du chat syndrom
744  1997  5  35  Vandtastisk!!!
745  1997  5  37  Dine egne sider:
746  1997  5  38  Forstandergruppens Årsmøde 1997
747  1997  5  41  Forståelig lærebog om syn og pædagogik
748  1997  5  42  Projektet om udviklingshæmmede voksne
749  1997  5  44  Landet rundt:
750  1997  5  46  Nyt fra ULF
751  1997  6  4  Sådan! Endelig! Hurra!
752  1997  6  10  Lowe syndrom
753  1997  6  11  LEV flytter
754  1997  6  13  Retssikkerhed for alle
755  1997  6  14  Nye bøger - nye film:
756  1997  6  19  Sociale meddelelser
757  1997  6  23  Lovstof og sociale meddelelser
758  1997  6  24  Dine egne sider:
759  1997  6  27  Nyt fra ULF:
760  1997  6  28  22 uddannede seksualvejledere i Nordjyllands Amt
761  1997  6  29  Nyt fra Statens Konsulentvirksomhed:
762  1997  6  31  I øvrigt mener jeg
763  1997  6  32  Ny formand for JAVNI
764  1997  6  34  TTT - Ting Tager Tid
765  1997  6  35  Når bare kassen stemmer
766  1997  6  37  Adresseliste over DOWN-grupper i Danmark
767  1997  6  38  Studietur til Holland
768  1997  6  41  Initiativpris
769  1997  6  42  Hvad kommer folkeoplysning mig ved?
770  1997  6  44  "Vi kan" danserne
771  1997  6  46  August 97 - Hvordan går det?
772  1997  7  4  Har pligt til at have respekt for den enkelte og dennes rettigheder
773  1997  7  5  FN's standardregler
774  1997  7  7  Udvalget om psykisk handicappedes retssikkerhed
775  1997  7  10  Retssikkerhed for alle - og vi mener det
           Den 1. Januar 1997 blev myndighedsloven fra 1922 afløst af
776  1997  7  13  værgemålsloven
777  1997  7  14  To kvinder og en mand deler værelse
778  1997  7  17  Udviklingshæmmede lovovertræderes retssikkerhed
779  1997  7  19  Institution arver
           Hvordan stiller serviceloven de udviklingshæmmede
780  1997  7  20  døgninstitutionsbeboere?
781  1997  7  23  Handicap & IT, HITmesse
782  1997  7  24  Bøger, pjecer, video og kort…
783  1997  7  27  Tidsubestemte domme mere til skade end gavn
784  1997  7  28  Når retten til rettigheder bliver en kamp
785  1997  7  31  Hjerneskadede småbørn i hjerneåret
786  1997  7  34  En arbejdsplads i Danmark
787  1997  7  37  Mennesker med handicap
788  1997  7  38  Standardregler er desværre ikke juridisk bindende
789  1997  7  42  Brugerindflydelse - fup og fakta
790  1997  7  45  Sejr for handicaporganisationerne
791  1997  8  4  Landsmøde
792  1997  8  7  LEVs landsmødeavis 1997
793  1997  8  24  LEVs mærkedag i sus og dus
794  1997  8  27  Landsforeningen støtter initiativ i Nordjylland med 30.000 kr.
795  1997  8  28  Studierejse til Sydtyrol
796  1997  8  31  I øvrigt mener jeg
797  1997  8  34  Regnskov på Taxvej!
798  1997  8  37  Nyt fra Statens Konsulentvirksomhed:
799  1997  8  38  Måske ku' vi!
800  1997  8  41  Tuberøs sklerose
801  1997  8  42  LEVs årsregnskab 1996
802  1997  8  45  Nyt fra kredsene:
803  1997  9  4  LEV nu i Handicaporganisationernes Hus
804  1997  9  6  Nyt fra DSI
805  1997  9  8  Cornelia de Lange syndrom
806  1997  9  10  Skovsgård Hotel
807  1997  9  13  Videncenter
808  1997  9  15  Louise Tørklædet
809  1997  9  17  Special Olympics -
810  1997  9  19  Ven/kæreste søges
811  1997  9  20  Landet rundt
812  1997  9  23  Uddannelse er vejen til integration og ligestilling
813  1997  9  24  Hvordan sikrer vi, at der bygges handicapegnet?
814  1997  9  27  Kvalitetsudvikling gennem brugerindflydelse
815  1997  9  29  Det kan man ikke snakke om
816  1997  9  32  I øvrigt mener jeg:
817  1997  9  34  På sporet af nye oplevelser
818  1997  9  37  Europæisk handicapkonference
819  1997  9  38  ILSMH, Inclusion International
820  1997  9  41  Landet rundt - nyt fra kredsene
821  1997  9  44  Stærk kaffe
822  1997  9  45  Kunst og handicap
823  1997  9  46  Bog nyt/Video nyt:
824  1997  10  0  Temanummer om boliger
825  1997  10  4  "Der er stadig enorme problemer på boligmarkedet"
826  1997  10  10  Sådan sagde de så…
827  1997  10  17  Er din bolig forsikret rigtigt?
828  1997  10  19  Træerne vokser ikke ind i himlen - Ribe Amt
829  1997  10  20  En bolig i trygge rammer
830  1997  10  21  LEV-sang
831  1997  10  23  Boligsituationen i Frederiksborg Amt
832  1997  10  24  Bofællesskab - hvordan starter man?
833  1997  10  27  Aftale om personaledækning
834  1997  10  28  Frederiksbergkredsens holdninger til boligområdet.
835  1997  10  29  Jeg er flyttet hjemmefra
836  1997  10  32  Københavns Amt ombygger og nybygger for kvart milliard
837  1997  10  35  Ikast bygger boliger til udviklingshæmmede
838  1997  10  37  Nyt fra statens konsulentvirksomhed
839  1997  10  38  Man kan ikke savne noget man aldrig har haft - eller kan man?
840  1997  10  41  Lodtrækning blandt sælgere af forglem-mig-ej-mærket 1997
841  1997  10  42  Dine egne sider
842  1997  10  44  Tusindfryd - ny film på DR
843  1997  10  46  LEVs familiekursus
506  1998  1  4  Nyt fra LEVs Rådgivningstjeneste
507  1998  1  6  Aktivitetslejr for synshandicappede
508  1998  1  11  LEVs Familiekursus kommunikation i vores familie
509  1998  1  12  Coffin-Siris syndrom
510  1998  1  13  Regards From Latvia
511  1998  1  15  Midtfjord cup 1997
512  1998  1  19  Sterilisation - eller hvad?
            En måde til at fremme samarbejdet mellem pædagoger,
513  1998  1  21  forældre/pårørende
514  1998  1  22  Alle værgemål bør ses efter i sømmene
515  1998  1  23  Midtersider: Indhold 1997
516  1998  1  27  Tema: En arbejdsplads i Danmark
517  1998  1  31  Amtskredsenes generalforsamlinger 1998
518  1998  1  32  Indkaldelse af ansøgninger til Helles Rejselegat 1998
519  1998  1  33  Helles Rejselegat
520  1998  1  34  Tak til Helles Rejselegat
521  1998  1  36  Nyt fra LEV/Codan Forsikring
522  1998  1  39  Interview
523  1998  1  40  Nyt fra Statens konsulentvirksomhed
524  1998  1  43  Kort og godt om Landsforeningen LEV
525  1998  1  45  I øvrigt mener jeg
526  1998  1  46  Læs i næste nummer
527  1998  2  4  Vi har valgt 031197 Christopher
528  1998  2  7  Småbørnsfamilierne i VUBUF
529  1998  2  11  Der er sket meget med Mette og Steffen
530  1998  2  14  Lesch-Nyham syndrom
531  1998  2  15  Sex - en del af livet - i en kuffert
532  1998  2  16  Småbørnsrådgivning i Århus Amt
533  1998  2  19  Nyt fra LEV/Codan Forsikring
534  1998  2  20  Dine egne sider
            Nydannet landsforening for Kunstskoler for Udviklingshæmmede i
535  1998  2  23  Danmark
536  1998  2  24  Et værelse med udsigt
537  1998  2  27  Fritid og kultur
538  1998  2  29  Skolevalg for udviklingshæmmede børn
539  1998  2  30  I øvrigt mener jeg
540  1998  2  31  Den livslange opgave
541  1998  2  33  Nye bøger - Nye videofilm
542  1998  2  40  I øvrigt mener jeg
543  1998  2  41  Nyt fra kredsen
544  1998  2  44  Sommerhuse og ferielejre
545  1998  2  45  Kirken og Udviklingshæmmede
546  1998  3  5  Godt nyt om job og handicap
547  1998  3  6  Vred på systemet
548  1998  3  10  Ingen Tabere - kun vindere
549  1998  3  14  Langer-Giedion syndrom
550  1998  3  17  Som at vinde i lotteriet
           Hyppigheden af psykiske lidelser og svære følelsesmæssige problemer
551  1998  3  21  er høj blandt udviklingshæmmede
552  1998  3  24  Nu fire bøger med stærke personlige skildringer fra LEVs forlag
553  1998  3  27  Nyt fra Statens konsulentvirksomhed
554  1998  3  28  Bogens dag
555  1998  3  30  Dine egne sider
556  1998  3  35  I øvrigt mener jeg
557  1998  3  37  Fra nær og fjern
558  1998  3  38  Noah
559  1998  3  41  Handicappede har svært ved at komme til valgurnerne
560  1998  3  42  Nyt fra LEV/Codan forsikring
561  1998  3  45  Læs i LEV nr. 4/98
562  1998  4  4  LEV Familiekursus
563  1998  4  8  Coffin-Lowry syndrom
564  1998  4  11  11Q - Jacobsen syndrom
565  1998  4  12  Nick's Diagnose Lokalredaktørtræf
566  1998  4  13  LEV OG AKB indledt spændende samarbejde om bofællesskaber
567  1998  4  15  En arbejdsplads i Danmark
568  1998  4  17  Nyt fra nær og fjern
569  1998  4  19  Første indkaldelse til LEVs Repræsentantskabsmøde
570  1998  4  20  Gemme sider
571  1998  4  29  Dine egne sider
572  1998  4  31  Skrab en forglemmigej den 28. August
573  1998  4  33  Nyt fra Statens Konsulentvirksomhed
           Får voksne udviklingshæmmede med fysiske handicap tilstrækkelig
574  1998  4  36  behandling?
575  1998  4  39  En dejlig weekend på Pindstrup Centret
576  1998  4  40  Tusindfryd, stedet hvor andet end blomsterne gror
577  1998  4  43  Indvielse af nye lokaler til Center Vest
578  1998  4  45  Glimt fra forstandernes årsmøde 1998
579  1998  5  4  Bistandsloven afskaffes
580  1998  5  7  Den nye servicelov
581  1998  5  10  Sotos syndrom
582  1998  5  13  Mindeord om Nadja
583  1998  5  14  Nyt fra LEV/Codan forsikring
584  1998  5  17  Lovstof og sociale meddelelser
585  1998  5  20  Vildmarksgruppen
586  1998  5  22  www.LEV.dk
587  1998  5  24  Dine egne sider
588  1998  5  27  Så er den her
589  1998  5  28  Nyt fra ULF
590  1998  5  30  Dine egne sider
591  1998  5  34  Særlovgivning lever videre
592  1998  5  35  Landet rundt
593  1998  5  41  Nye bøger
594  1998  5  43  Bøger, Pjecer, Video og kort…
595  1998  6  4  LEVs Landsindsamling får saltvandsindsprøjtning
596  1998  6  6  Årets kunstværk
597  1998  6  7  Nyt fra LEV
598  1998  6  8  LEV på Christiansborg
599  1998  6  11  Nyt fra LEV/Codan Forsikring
600  1998  6  12  Dine egne sider
601  1998  6  14  Cohen syndrom
602  1998  6  17  Hjerneforeningerne Vært ved stor høring
603  1998  6  21  Udviklingshæmning og psykiske lidelser
604  1998  6  23  OPLEV Verden - Mærk forandringerne
605  1998  6  26  Liv og glade dage
606  1998  6  29  Idræt for udviklingshæmmede
607  1998  6  31  Kursus på Folkekirkens Pædagogiske institut
608  1998  6  35  Kort nyt
609  1998  6  36  DSI Nyt
610  1998  6  39  Nyt fra amternes specialrådgivning
611  1998  6  41  Farvel med et smil
612  1998  6  43  Lovstof og sociale meddelelser
613  1998  6  44  Landet rundt
614  1998  7  5  LEVS Repræsentantskabsmøde 1998
615  1998  7  11  Ledsagerordningen i den nye servicelov
616  1998  7  14  Fragilt-X syndrom
617  1998  7  17  Tomas og hesten
618  1998  7  18  Nyt fra LEV/Codan Forsikring
619  1998  7  21  Morsø musik og teaterfestival fejrer 10-års jubilæum
620  1998  7  24  OPLEVs kursusoversigt for efteråret 98
621  1998  7  27  Tour de Bornholm
           Større vægt på rådgivning af gravide resume af det etiske råds
622  1998  7  31  holdninger
623  1998  7  32  I øvrigt mener jeg
624  1998  7  35  Nødhjælpsfond
625  1998  7  38  Dine egne sider
626  1998  7  41  Landet rundt
627  1998  7  43  Nye bøger
628  1998  8  4  Levs Børneterapeuter
629  1998  8  6  Serviceloven
630  1998  8  9  Servicelovens §28
631  1998  8  10  Morten Rotne Leffers
632  1998  8  11  Nyt fra LEV/Codan
633  1998  8  13  Partners in Action
634  1998  8  16  Vi var stolte - jo det kan nytte
635  1998  8  19  Leonardo
636  1998  8  20  Forældres oplevelser i KUBI team
637  1998  8  23  Nyt fra ULF
638  1998  8  24  Kulturkonference 1998
639  1998  8  25  ULF nyt og usædvanlige mennesker lyser op
640  1998  8  27  Ønskebarnet Christopher fylder 1 år
641  1998  8  29  Drømmetur til Island, med musikgruppen Pop og Kompagni
642  1998  8  33  Nyt fra amternes specialrådgivning
           Socialpædagogernes Landsforbund viser billeder af det
643  1998  8  37  socialpædagogiske arbejde
644  1998  8  38  Landet rundt
645  1998  8  43  Hvad vil det egentlig sige at være udviklingshæmmet
646  1998  8  44  Fed Grand Prix 98
647  1998  9  4  Nyt fra LEV
648  1998  9  5  Nyt fra amternes specialrådgivning
649  1998  9  6  Vidste du at..
650  1998  9  7  Demokrati gælder også dig
651  1998  9  9  Nyt fra ULF og LEV
652  1998  9  10  Mediepædagogik, demokrati og ytringsfrihed
653  1998  9  13  Nyt fra ULF
654  1998  9  14  DiGeorge syndrom
655  1998  9  17  Lodtrækning blandt sælgere af forglem-mig-ej-mærke
656  1998  9  18  Anderledes
657  1998  9  21  Nyt fra LEV/Codan
658  1998  9  22  Højskole for alle
659  1998  9  24  Årsregnskab for 1997
660  1998  9  26  Grøn Næring
661  1998  9  29  Hvad er en I-lejr
662  1998  9  30  Fra nær og fjern
663  1998  9  33  SM - sociale meddelelser
664  1998  9  34  Sommerhuse og ferielejre
665  1998  9  37  Landet rundt
666  1998  9  41  Nye bøger
667  1998  9  42  Amternes specialrådgivning for udviklingshæmmede
326  1999  1  4  Grænsen er nået
327  1999  1  7  Kontingentopkrævning via PBS
328  1999  1  9  Glædelig afgørelse
329  1999  1  10  Fra regler til handling
330  1999  1  13  Stormflod og nød i Bangladesh
331  1999  1  14  Japan - en oplevelse for livet
332  1999  1  20  To fluer med et smæk
333  1999  1  22  Mindeord
334  1999  1  24  LEV indhold 1998
335  1999  1  27  LEV og Autisme. Forsikret og hvad så?
336  1999  1  29  Amtskredsenes generalforsamlinger 1999
337  1999  1  32  LEV i Bangladesh
338  1999  1  35  Bogomtaler og rejser
339  1999  1  37  Udvikling af LEVs amtskredsservice
340  1999  1  40  Pædagoguddannelsen
341  1999  1  42  LEV har fået 2 nye konsulenter
342  1999  1  43  Dine egne sider
343  1999  1  45  Helles Rejselegat 1999
344  1999  2  4  Årets kunstner hyldet ved festlighed i Birkerød
345  1999  2  7  Daginstitution på Frederiksberg indviet den 5. Februar
346  1999  2  8  Tast: www.lev.dk - Enter
347  1999  2  14  Nyt fra LEV/CODAN
348  1999  2  15  Pension
349  1999  2  16  Demokrati for alle: Demokratikursus i Odense
350  1999  2  18  ULF i EU
351  1999  2  19  EU og udviklingshæmmede
352  1999  2  21  Nyt projekt i LEV
353  1999  2  22  DSI-Præsentation
354  1999  2  23  DSI-oplysningsforbund
355  1999  2  24  Værkstedsskolen i Odense
356  1999  2  27  Kursus for forældre og søskende til handicappede
357  1999  2  29  Nyt fra ULF
358  1999  2  31  Amternes specialrådgivning for udviklingshæmmede
359  1999  2  33  Nyt fra amternes specialrådgivning
360  1999  2  37  Højskoletanker fra Maribo Højskole
361  1999  2  38  Kirkens rolle
362  1999  2  39  Helles Rejselegat
363  1999  2  40  Bøger, T-shirt, kort og andet
364  1999  2  43  Handicappede på Roskilde Festival'99
365  1999  3  4  Hvordan modtager kirken udviklingshæmmede og deres familie?
366  1999  3  6  Tanker om Folkekirken og udviklingshæmmede
367  1999  3  9  Kompetencegivende uddannelse for udviklingshæmmede
368  1999  3  15  Nyt fra Børneterapeuterne
369  1999  3  16  www.VFB.dk
370  1999  3  18  4 timer fulde af angst
371  1999  3  21  Amtskredsbestyrelsernes sammensætning 1999
372  1999  3  29  Støtte til bil - reglerne kuglegraves
373  1999  3  30  Prader-Willi syndrom
374  1999  3  33  Medlemsforeningerne i LEV
375  1999  3  37  Nyt fra LEV/CODAN-Forsikring
376  1999  3  38  Handicap betyder ikke nej
377  1999  3  41  Dine egne sider
378  1999  4  3  Derfor har vi lavet et temanummer
379  1999  4  4  Det er nu det gælder
380  1999  4  5  Retten til at vide
381  1999  4  6  Selvfølgelig vil vi stemme
382  1999  4  7  Et møde med en god gammel ven
383  1999  4  9  Det er stort
384  1999  4  10  Præsentation af spidskandidaterne til Europaparlamentet
385  1999  4  16  DSI i Europa hedder EDF
386  1999  4  19  En helt almindelig dag
387  1999  4  24  Det handler om at træffe valg
388  1999  4  31  Stærk dansk deltagelse
389  1999  4  33  Danmark har en kommissær
390  1999  4  39  En fælles stemme i Europa
391  1999  5  4  Tabt arbejdsfortjeneste, mistet dagpengeret
392  1999  5  5  LEVs landsmøde 1999
393  1999  5  6  Udviklingshæmmede med Autisme
394  1999  5  7  Frygten er der altid
395  1999  5  9  Der mangler meget i, at alle mennesker med autisme er fundet
396  1999  5  11  "Gud skænke os kraft og tålmodighed til at stå denne prøvelse ud"
397  1999  5  15  Bølgerne gik højt, men sikkert er det: De vinder
398  1999  5  16  Rett Syndrom
399  1999  5  19  Kender du Oligos
400  1999  5  23  Joh! - det nytter
401  1999  5  24  Søholm
402  1999  5  27  Nyt fra Det Centrale Handicapråd
403  1999  5  28  Ledsagerordningen - Hvordan er det gået?
404  1999  5  31  Latvia - here we come
405  1999  5  32  Når systemet svigter…
406  1999  5  35  Luksusferie med sikkerhedsnet
407  1999  5  37  Højskolen et spændende mødested i sommerferien
408  1999  5  38  Dine egne sider
409  1999  5  42  Hjælpemiddel tips
410  1999  5  43  Nye videofilm
411  1999  5  45  Husk Forglemmigej dagen den 27. August
412  1999  6  4  Vær med til at gøre en forskel
413  1999  6  5  LEV gav årets litografi til dronning Ingrid
414  1999  6  7  Nyt fra ULF
415  1999  6  10  ULF - Rejs og vær glad
416  1999  6  11  Sommersmil
417  1999  6  12  Audioguides taget i brug
418  1999  6  14  Topmøde i Paris
419  1999  6  17  Diagonistisk pause i 20 år
420  1999  6  18  6 udviklingshæmmede udstillede i Los Angeles
421  1999  6  21  Nyt fra LEV/CODAN Forsikring
           Udviklingshæmmede giver gæster på Landbrugs- og Naturcentret i
422  1999  6  23  Sølager en større oplevelse
423  1999  6  27  Nyt fra DSI
424  1999  6  28  Specialrådgivning til debat
425  1999  6  29  Etiske regler for Handicaporganisationer
426  1999  6  30  Ledsagerordning på indenrigsflyvning
427  1999  6  32  Lov om Social Service
428  1999  6  33  Amternes Specialrådgivning
429  1999  6  35  Oligos informationsprogrammet ikke uden fejl
430  1999  6  36  Læs bl.a. i næste nummer af LEV-Bladet
431  1999  6  38  Botilbud og social udvikling
432  1999  6  39  Kommunikation det kan nytte
433  1999  6  41  SM - Sociale Meddelelser
434  1999  6  44  Videncenter om Epilepsi
435  1999  6  45  Kosttilskud og Down Syndrom
436  1999  7  4  Mennesket
437  1999  7  5  Program for landsmødet 1999
438  1999  7  6  Undervisning og uddannelse for alle
439  1999  7  9  Fokus på Specialundervisning
440  1999  7  10  Uddannelse
441  1999  7  13  Specialundervisning for voksne
442  1999  7  14  Historien gentager sig
443  1999  7  17  Årets Forglemmigej-pris til Journalist Else Petersen
444  1999  7  18  Rejsegilde i Frederikssund
445  1999  7  21  Den amtslige specialrådgivning i Frederiksborg
446  1999  7  24  Et højskolelignende ungdomstilbud
447  1999  7  27  Oplæg til boliganvisning i Frederiksborg Amt
           Når andre ser frem til en festlig nytårstid ser vi kun frem til, at det er
448  1999  7  30  overstået
449  1999  7  33  Konfliktløsning
450  1999  7  34  LEVs miniprojekt i Zimbabwe.
451  1999  7  37  Handicapmesse i Bellacentret
452  1999  7  39  Tag med til Tour de Bornholm
453  1999  7  40  Glade sommerdage, Voerså 1999
454  1999  7  43  På højskole i Løgumkloster
455  1999  8  5  Landsmøde 1999
456  1999  8  15  I anledning af landsmødet
457  1999  8  16  Fra ord til virkelighed
458  1999  8  19  Landsmødet on-line
459  1999  8  21  Og det sagde de så…
460  1999  8  29  Et cykelløb uden skandaler
461  1999  8  33  For 8. Gang
462  1999  8  35  Ingen udviklingshæmmede tilmeldt til et godt tilbud
463  1999  8  37  Sociale hjælpemuligheder
464  1999  8  39  Specialkonsulent søges
465  1999  8  41  Nyt fra LEV/CODAN - nye bøger
466  1999  8  43  Nyt fra ULF
467  1999  8  44  Kursus for forældre og søskende
468  1999  8  45  Læs bl.a. i LEV nr. 9
469  1999  9  4  Christopher fylder 2 år
470  1999  9  7  www.csh.dk
471  1999  9  8  Pindstrup Centret
472  1999  9  11  Europamesterskaberne
473  1999  9  12  LEVs ældste kollegium
474  1999  9  14  Birkehuset
475  1999  9  17  Specialgudstjenester og udviklingshæmmede
476  1999  9  18  Er Gud intellektuel?
477  1999  9  21  Med Lene og Kim på tour
478  1999  9  24  ULF på skolebænken
479  1999  9  28  Rettelse - uha-da-da
480  1999  9  29  Støttekoncert i Rønne Musikhus
481  1999  9  30  Medier, pædagogik og ytringsret for alle
482  1999  9  37  Læs i LEV nr. 10
483  1999  9  38  Specialkonsulent bliver hoteldirektør
484  1999  9  39  En dreng og hans computer
485  1999  9  41  Adgang til kulturen
486  1999  9  42  Årsregnskab 1998
487  1999  9  45  Sommerlejr i Danmarks nordvestligste hjørne
488  1999  10  4  Amtskredsenes generalforsamlinger år 2000
489  1999  10  5  Ministre vil sikre handicappedes ligestilling
490  1999  10  7  Serviceloven - søskende - svømmehal - skattejagt
491  1999  10  10  En e-mail løb ind
492  1999  10  11  I dag har Sofie kravlet 1.230 m!
493  1999  10  15  Jeg har lært at sætte min lid til Gud
494  1999  10  19  Billedsprog kan læses af alle
495  1999  10  20  Hvem vil lege med mig?
496  1999  10  23  Midtersiderne - Nyt liv
497  1999  10  27  Nyt fra LEV/CODAN
498  1999  10  30  Helles Rejselegat 2000
499  1999  10  32  Sådan gøres hjemmesider tilgængelige - også for handicappede
500  1999  10  35  SM - Sociale Meddelelser
501  1999  10  36  Nordjyllands Amtskreds investerer millioner
502  1999  10  37  Millenium-Modeshow
503  1999  10  41  Årgang 2000/2001. Vil du med i Aalborg teater?
504  1999  10  42  Gen for Rett syndrom opdaget
505  1999  10  45  Tag med LEV til nordisk møde på Færøerne
140  2000  1  4  Nyt fra LEV/CODAN Forsikring
141  2000  1  5  LEV køber markant ejendom på Djursland
142  2000  1  7  Magtanvendelse og omsorgspligt
143  2000  1  9  LEV udgiver temaavis om handicap
144  2000  1  11  Boligydelse til pensionister
145  2000  1  12  LEVs indvandrerprojekt
146  2000  1  15  Ny lys og lækker bolig på Hotel Skagen Strand
147  2000  1  18  Stor succes med åbent hus i Frederiksborg Amt
148  2000  1  20  Socialministeriets redegørelse
149  2000  1  23  Slettestrand
150  2000  1  27  Europæisk møde om Euroen
151  2000  1  29  SM-Sociale afgørelser
152  2000  1  30  Det kreative værksted
153  2000  1  33  Nye bøger/pjecer
154  2000  1  34  Lounsgården
155  2000  1  38  Ung dame med Downs Syndrom tog kørekort
156  2000  1  41  Amtskredsenes generalforsamlinger
157  2000  1  42  Nytår 2000
158  2000  2  4  Nyt fra LEV/CODAN Forsikring
159  2000  2  5  Vor dronning 90 år
160  2000  2  7  Socialministeriet rakte hånden frem
161  2000  2  13  Nyt fra ULF
162  2000  2  14  Uganda - Afrikas fattige perle
163  2000  2  16  Masser af briller - hvordan er det gået?
164  2000  2  17  Downs Syndrom og stofskiftesygdomme
165  2000  2  19  Nextjob
166  2000  2  21  Pris for tilgængeligt webdesign
167  2000  2  23  Oversigt over LEV 1999
168  2000  2  27  Flot - fejende - festligt
169  2000  2  31  Gammel kærlighed ruster ikke
170  2000  2  32  E'et i LEV bør stå for ekstraordinær kultur
171  2000  2  35  De "glemtes" liste
172  2000  2  36  Nyt fra amternes specialrådgivning
173  2000  2  39  Vold som kommunikationsmiddel
174  2000  2  41  Undervisningsmateriale om handicap
175  2000  2  43  WWW.hjerneaktivitet.dk
176  2000  3  4  Flot farvel efter 10 år som DSI-formand
177  2000  3  7  Konference om Tuberøs Sclerose
178  2000  3  8  LEVs børneterapeutordning
179  2000  3  9  Temadage om serviceloven
180  2000  3  11  Fremtidens højskole er en højskole for alle
181  2000  3  12  Louvre 2000
182  2000  3  14  Bemærkelsesværdig kirkekunst i Store Fuglede
183  2000  3  16  Dramafestival i Års
184  2000  3  19  Nye vinde i Enclusion Europe
185  2000  3  21  Gemmesider
186  2000  3  29  Specialbørnehavernes udstilling
187  2000  3  31  Ø-havet i bakkerne
188  2000  3  35  Nye tilskudsregler til medicin
189  2000  3  36  En almindelig dag for en ualmindelig familie
190  2000  3  39  Varme ved Slettestrand på kolde vinterdage
191  2000  3  43  Nye konsulenter i LEV
192  2000  3  44  Rideterapi en spændende træningsform
193  2000  3  48  LEV har udgivet 8 nye pjecer
194  2000  4  4  Målrettede informationsmaterialer
195  2000  4  5  Indkaldelse til LEVs Repræsentantskabsmøde
196  2000  4  7  Djurslands Folkehøjskole
197  2000  4  8  Brekao
198  2000  4  11  Tvangssterilisation og Grindsted Kommune
199  2000  4  13  Stadig udvikling i NSR
200  2000  4  14  Fællesskab og fremtid
201  2000  4  15  Jørgen Buttenschøns sidste arbejdsdag
202  2000  4  17  Nyt fra LEV/CODAN
203  2000  4  18  Kirken og udviklingshæmmede
204  2000  4  23  Gemmesider
205  2000  4  27  Nye bøger
206  2000  4  32  Dine egne sider
207  2000  4  35  Nyt fra ULF
208  2000  4  37  Dine egne sider
209  2000  4  38  Brugerindflydelse år 2000
210  2000  4  39  Dine egne sider
211  2000  4  41  Nyt fra amternes specialrådgivning
212  2000  4  43  SM-sociale meddelelser
           Mindeord over Ole Danelby, LEVs Repræsentantskabsmøde,
213  2000  5  4  udviklingshæmmede med epilepsi
214  2000  5  6  Løbeprojekt for voksne mennesker med Autisme
215  2000  5  9  Udviklingshæmmede med Downs Syndrom
216  2000  5  13  Udviklingshæmmede med psykiske lidelser
217  2000  5  14  Ungdomsuddannelserne
218  2000  5  16  Omsorg og magtanvendelse
219  2000  5  19  Frivillig boliginformation i Frederiksborg Amt
220  2000  5  21  Tema - Aflastning
221  2000  5  29  Tak til ULF
222  2000  5  31  I lyst og nød
223  2000  5  33  Ny seksualvejledning til kamp mod sextabu
224  2000  5  34  Sex - en del af livet
225  2000  5  37  Nyt liv i LEVs web
226  2000  5  38  Det unge rum
227  2000  5  41  Dine egne sider
228  2000  5  45  Violas bog
229  2000  6  4  Ja eller nej til euroen
230  2000  6  5  Om igen Danmark!
231  2000  6  7  Hvad er en Euro
232  2000  6  8  Alt at vinde - stem ja!
233  2000  6  11  Keld, Hilda og Stanley på visit i LEV
234  2000  6  14  Naja og Niels stemmer Nej fordi
235  2000  6  15  Jane og Jan stemmer Ja fordi
236  2000  6  17  Jeg håber, du sætter dit kryds ved Ja
237  2000  6  18  Den Europæ… - Hvad for noget i Frankfurt?
238  2000  6  21  Vi siger Ja til fordelene
239  2000  6  22  Stemmeslugeren Freddy Blak besvarer Eurospørgsmål
240  2000  6  24  Det handler om at træffe valg
241  2000  6  27  Vi elsker Danmark - derfor stemmer vi Ja
242  2000  6  31  Stem Nej til Ømuen
243  2000  6  32  Frankfurt skal ikke bestemme
244  2000  6  33  EU-Leksikon
245  2000  6  37  Vi skal selv bestemme over kronen - stem Nej!
246  2000  6  38  Stem Nej: Vi skal holde fast i kronen
247  2000  6  39  Et udadvendt Nej
248  2000  6  41  Indmeldelseskuponer
249  2000  6  43  Målet er fred og frihed - sig Ja
250  2000  6  45  Ja til kronen - Nej til Unionen
251  2000  6  47  Nej til Eurobank
252  2000  7  4  Fornyelsen skal komme indefra
253  2000  7  7  Brobyggerne
254  2000  7  11  Udviklingshæmmede med Downs Syndrom
255  2000  7  13  OL i Sidney
256  2000  7  14  Udviklingshæmmede med Autisme
257  2000  7  17  Kirken og udviklingshæmmede
258  2000  7  19  Hurra! Vi vandt kighostesagen!
259  2000  7  21  Tema - Syn - Tema
260  2000  7  29  Nyt fra ULF
261  2000  7  31  Nyt fra Handi-Forsikring
262  2000  7  32  Suppe, steg og is
263  2000  7  33  Landsforeningen Rett Syndrom
264  2000  7  35  Ja eller Nej
265  2000  7  36  Nyt fra amternes specialrådgivning
266  2000  7  37  Det Eventyrlige Bibliotek
267  2000  7  39  Reception
268  2000  7  40  SM-Sociale meddelelser
269  2000  7  43  I øvrigt mener jeg
           Åbent brev til Hovedbestyrelsen - Forretningsudvalget -
270  2000  7  45  Landsforeningen LEV
271  2000  8  5  Repræsentantskabsmøde 2000
272  2000  8  11  Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2001
273  2000  8  12  Kaptajnen slipper roret - IT-eksperten tager over
274  2000  8  17  John Møller modtager Socialforsorgsprisen
275  2000  8  21  En epoke er slut - "Fru LEV fra Danmark takker af
276  2000  8  22  Nyt fra Handi Forsikring.
277  2000  8  23  Fritidshuse og ferielejre
278  2000  8  26  Skønt også som kørestolsbruger at kaste sten i vandet
279  2000  8  27  Endelig Bornholm
280  2000  8  29  Tour De Bornholm 1999
281  2000  8  33  Vi fik bronze
282  2000  8  35  Nyt fra Færøerne
283  2000  8  39  Nyt fra amternes specialrådgivning
284  2000  8  41  Udviklingshæmmede med Downs Syndrom
285  2000  8  42  Hundredvis af glemte udviklingshæmmede i år 2000
286  2000  8  43  LEV nr. 6/2000
287  2000  8  46  Sig det med musik
288  2000  9  5  LEV-bladet skal have ny redaktør
289  2000  9  6  Grand Prix - for handicapbands
290  2000  9  11  Nyt fra LEVs Rådgivningstjeneste
291  2000  9  12  Kirken og udviklingshæmmede
292  2000  9  17  Landsdækkende foreninger tilsluttet LEV
293  2000  9  21  Fakse Vandrehjem
294  2000  9  23  Dine egne sider
295  2000  9  27  LEV feriehuse
296  2000  9  29  Er jeg nu et frit menneske?

297  2000  9  30  Skuffende dansk præstation på generalforsamlingen i Verdensstyret
298  2000  9  31  Fælles Fremtid - Fornyede muligheder i Inclusion Europe.
299  2000  9  33  Omsorg og magtanvendelse set fra en praktikers synsvinkel
300  2000  9  34  Det kommunale selvstyre og handicappedes retssikkerhed
301  2000  9  37  Ensomhed blandt udviklingshæmmede
302  2000  9  38  Vejen gennem en mørk tunnel
303  2000  9  41  Nyt fra Handi Forsikring
304  2000  9  42  Nye bøger: Job med vold
305  2000  9  44  Julegaver fra LEVs forlag
306  2000  10  5  En pige med Rett Syndrom på Færøerne
307  2000  10  7  Kobberbryllup den 16. Oktober 2000
308  2000  10  9  I øvrigt mener jeg
309  2000  10  11  Tilgængelighed
310  2000  10  12  Udviklingshæmmedes kunst
311  2000  10  15  Amtskredsenes generalforsamlinger år 2001
312  2000  10  17  Christopher fylder 3 år
313  2000  10  18  Den dag Ida blev fru Kristensen
314  2000  10  21  Nyt fra ULF
315  2000  10  22  International Forskning
316  2000  10  23  Landsdækkende foreninger tilknyttet LEV
317  2000  10  26  Sjældne handicap
318  2000  10  27  Udviklingshæmmede med Autisme
319  2000  10  28  Nyt fra Handi-Forsikring
320  2000  10  32  Nyt fra amternes specialrådgivning
321  2000  10  33  SM-sociale meddelelser
322  2000  10  34  Med Nexøhuset i Karlskrona
323  2000  10  37  Besøg i LEV
324  2000  10  40  Helles Rejselegat 2001
325  2000  10  42  LEVs årsregnskab 1999
1   2001  1  5  Fortælling om Michael
2   2001  1  7  Arne Kofoed hædret
3   2001  1  9  I øvrigt mener jeg
4   2001  1  11  Åben debat på nettet
5   2001  1  12  Tor Solar Poll - 1 år og 8 måneder
6   2001  1  15  Landsdækkende foreninger tilsluttet LEV
7   2001  1  17  Udviklingshæmmede med autisme
8   2001  1  18  LEVs nye forretningsudvalg på plads
9   2001  1  21  Amtskredsenes generalforsamlinger år 2001
10  2001  1  22  LEVs landsindsamling 2001
11  2001  1  23  Gemmesider - Indhold 2000
12  2001  1  27  Nyt fra HANDI Forsikring
13  2001  1  29  Det gode liv - er også afhængigt af god økonomi
14  2001  1  30  Nyt fra LEVs Rådgivningstjeneste
15  2001  1  33  Kort nyt: Fornem pris fra Femmes d'Europe
16  2001  1  34  Mediepædagogik
17  2001  1  37  Kirken og udviklingshæmmede
18  2001  1  42  Solsikken - en verden af i går
19  2001  1  45  Musik - musik - musik
20  2001  2  4  Landsbyfællesskab i Ølsted
21  2001  2  7  I øvrigt mener jeg
22  2001  2  11  Kort nyt
23  2001  2  13  Skole og uddannelse
24  2001  2  14  Nyt fra LEVs rådgivningstjeneste
25  2001  2  17  Landsdækkende foreninger tilsluttet LEV
26  2001  2  18  Tilgængelighed
27  2001  2  21  Støtte til etniske minoritetsfamilier
28  2001  2  23  Betaling for serviceydelser
29  2001  2  27  Nyt fra HANDI Forsikring
30  2001  2  28  Nyt fra Amternes Specialrådgivning
31  2001  2  32  Bøger
33  2001  2  35  Kort nyt
34  2001  2  36  Støt LEV
35  2001  2  38  Tour de Bornholm
36  2001  2  41  Udviklingshæmmede i Europa
37  2001  2  43  Musik - Musik - Musik
38  2001  3  4  Retssikkerhed
39  2001  3  7  Nyt fra Ringkøbing
40  2001  3  8  WWW
41  2001  3  11  Undervisning
42  2001  3  14  Få indflydelse i skolen
43  2001  3  16  Indstik
44  2001  3  33  Børnefamiliemappen
45  2001  3  35  LEV støtter livsbekræftende bog
47  2001  3  38  Ny forening
48  2001  3  41  Afskedsreception
49  2001  3  43  Nyt fra LEV
51  2001  3  45  Marte Meo
52  2001  4  4  Ud på arbejdspladsen
55  2001  4  9  Udviklingshjælp
56  2001  4  10  Ny rapport
57  2001  4  12  En pris til en ildsjæl
60  2001  4  17  Uvildig konsulent på handicapområdet
61  2001  4  18  Specialundervisning
62  2001  4  21  Landsdækkende foreninger tilsluttet LEV
63  2001  4  22  Job og ungdomskultur
64  2001  4  25  Debat
67  2001  4  30  Synspunkt
68  2001  4  32  Pædagog-fri ferie 2001
69  2001  4  35  Boganmeldelse
70  2001  4  36  Nyt fra amternes specialrådgivning
71  2001  4  39  Læserne skriver
72  2001  4  40  Brugerstyring
73  2001  4  45  Douche Point
74  2001  5  4  Sådan kan man også bo
75  2001  5  6  Sociale afgørelser
77  2001  5  7  Sagsforløb
78  2001  5  9  Nyt fra LEVs rådgivning
79  2001  5  10  Landsdækkende forening tilsluttet LEV
81  2001  5  15  Kort Nyt
82  2001  5  16  Specialundervisning i Viborg
84  2001  5  21  Livshistorier
86  2001  5  29  Nye bøger
88  2001  5  31  Nyt fra amternes specialrådgivning
89  2001  5  37  Debat
93  2001  5  42  U-landsarbejde
95  2001  6  4  Servicebetaling
96  2001  6  7  Internet
97  2001  6  8  Film-anmeldelse
98  2001  6  11  Ud af arbejdsmarkedet
99   2001  6   12  Sprog
100  2001  6   15  Kurser
101  2001  6   16  Undervisning
102  2001  6   18  U-landsarbejde
103  2001  6   24  Familiekursus
104  2001  6   28  Moderne teknologi
105  2001  6   31  Nyt fra Handiforsikringen
106  2001  6   32  Kort nyt
107  2001  6   35  Debat
108  2001  6   36  Integration af mennesker med handicap
109  2001  6   38  LEVs landsindsamling 2001
110  2001  6   40  Nekrolog
112  2001  6   42  Årsregnskab 2000
113  2001  7   4  Alkohol
114  2001  7   7  Forsikring
115  2001  7   8  Bofællesskab
116  2001  7   12  Bolig
117  2001  7   16  Grand Prix for handicappede
118  2001  7   18  Sociale afgørelser
119  2001  7   22  Serviceloven
121  2001  7   29  Kort nyt
123  2001  7   30  Begejstring
124  2001  7   40  U-landsarbejde
126  2001  7   44  Nyt fra amternes specialrådgivning
129  2001  8   4  Idræt
130  2001  8   8  Landsmøde i LEV 2001
131  2001  8   14  Art Aparte
132  2001  8   18  Ulandsarbejde
133  2001  8   23  Feriehus og ferielejre
134  2001  8   27  Nextjob
135  2001  8   30  Nye bøger
136  2001  8   35  Lovstof
137  2001  8   37  Ansøgning om støtte
138  2001  8   40  Debataften
139  2001  8   40  Kort nyt
127  2001  Sær  3  Forældrenes grublerier
128  2001  Sær  4  Politikerne halter bagefter
1650  2002  1   4  Børn og Foto
1651  2002  1   8  Minoritetsfamilier med børn og unge med handicap
1652  2002  1   12  Hurra
1653  2002  1   15  Kommunal slendrian
1654  2002  1   16  Tandhygiejne
1655  2002  1   20  Udviklingshæmmede og religion
1656  2002  1   23  Indhold 2001
1657  2002  1   27  Sociale afgørelser
1658  2002  1   29  Kurser
1659  2002  1   30  Tourette syndrom
1660  2002  1   31  Nye bøger
1661  2002  1   34  Boganmeldelse
1662  2002  1   38  Nyt fra amternes specialrådgivning
1663  2002  1   41  Helles rejselegat 2002
1664  2002  1   43  Debat
1665  2002  1  44  Kort nyt
1666  2002  2  4  Kost
1667  2002  2  7  Madlavning i Amtslige boformer
1668  2002  2  9  Psykiatrisk betjening af udviklingshæmmede
1669  2002  2  11  Jubilæumsarrangementer
1670  2002  2  14  Forventningens glæde
1671  2002  2  17  Ferie
1672  2002  2  22  Fest, fødselsdag og fernisering
1673  2002  2  25  Filmanmeldelse
1674  2002  2  26  Massage
1675  2002  2  33  Kinesisk handicappede underholder
1676  2002  2  34  Handicapråd
1677  2002  2  37  Hip hip hurra
1678  2002  2  38  KNUS
1679  2002  2  41  Nye bøger
1680  2002  2  43  Debat
1681  2002  2  44  Kulturfestival
1682  2002  3  4  Dating-service for udviklingshæmmede
1683  2002  3  8  LEV klar med nyt kursusmateriale
1684  2002  3  10  Sofie kan gå
1685  2002  3  17  Adresse oversigt: Forretningsudvalg og Hovedbestyrelse
1686  2002  3  33  Højskole for alle
1687  2002  3  37  Debat
1688  2002  3  38  Anmeldelse
1689  2002  3  41  Kort nyt
1690  2002  3  43  Nyt fra Amternes socialrådgivning
1691  2002  3  45  En god dag
3440  2002  4  4  Brugerbetaling
3441  2002  4  8  Pædagogik
3442  2002  4  14  Udviklingshæmmede kan selv
3443  2002  4  19  Pensionsopsparing
3444  2002  4  20  Kosovo
3445  2002  4  23  Alternativ behandling
3446  2002  4  30  Integration
3447  2002  4  32  U-landsprojekt
3448  2002  4  35  Nye bøger
3449  2002  4  37  Debat
3450  2002  4  44  Feriehus
8181  2002  5  4  Udviklingshæmmede som forældre
8182  2002  5  10  Sundt er sjovt
8183  2002  5  13  Nyt fra rådgivningen
8184  2002  5  14  Omsorg og magt
8185  2002  5  16  Handicap
8186  2002  5  23  Idræt
8187  2002  5  33  Nyt fra Amternes specialrådgivning
8188  2002  5  34  Religion
8189  2002  5  37  Nye bøger
8190  2002  5  38  Debat
8191  2002  5  43  En kæmper er gået bort
8192  2002  5  44  Kunst
8193  2002  6  4  Repræsentantskabsmøde
8194  2002  6  11  Specialskole
8195  2002  6  15  Uvildige konsulenter
8196  2002  6  17  Dating
8197  2002  6  20  Undervisning
8198  2002  6  23  Kort nyt
8199  2002  6  24  Outsider art
8200  2002  6  30  Etnisk Minoritetsprojekt
8201  2002  6  33  Nye pjecer
8202  2002  6  37  Landsindsamling
8203  2002  6  38  Debat
8204  2002  6  39  Seksuelle overgreb
8205  2002  6  43  LEVs årsregnskab for 2001
8206  2002  7  4  Indflydelse
8207  2002  7  8  Seksualitet
8208  2002  7  20  Spørg brevkassen
8209  2002  7  23  Bangladesh
8210  2002  7  26  Epilepsi
8211  2002  7  29  Sindslidelser
8212  2002  7  31  Kronik
8213  2002  7  38  Anmeldelser
8214  2002  7  40  Nyt fra rådgivningen
8215  2002  7  43  Handi-Forsikring
8216  2002  7  44  Undersøgelse i Vejle
8217  2002  7  46  Levs landslotteri
8218  2002  8  4  Pensionsreform
8219  2002  8  8  Uddannelse
8220  2002  8  10  Synshandicap
8221  2002  8  16  Spørg brevkassen
8222  2002  8  18  Skolejubilæum
8223  2002  8  23  Kort nyt
8224  2002  8  27  Grace Hunov
8225  2002  8  31  Rådgivning
8226  2002  8  37  Helles Rejselegat 2003
8227  2002  8  42  Handicapåret 2003
Forklarende tekst
Hele husets kælebarn.
af amtskonsulent Svend Guts
Overlæge O. B. Munch
Overlægen indbyder til Ribe.
Om evnesvagheden og dens årsager.
Beretning for året 1952.
Uddrag af Ungdomskommissionens betænkning 1952.
En verdensbevægelse.
Hjemmeboende kontra anstaltsanbragte.Orientering vedr. evnesvaghedens lægelige problemer.
Jul på "Andersvænge"
Årsberetning 1953.
Folketingsdebat om de evnesvage.
Nordvest-jysk forældrekreds oprettet.
Nordjylland savner eksternatskoler.
Et læserbrev.
"Min søns historie"SterilisationEn pædagogs syn på den kombinerede anstalt.
Lokalkredsen for Vejle amt afholdt generalforsamling.
Mærkedag.De svage.
Karens Mindekredsen.Hvem er Rosendahl?


Hvad er min ret?Et nytårsønske. Nogle betragtninger i forbindelse med åndssvageforsorgens revision. Problemer ved åndssvagelovens revision
Julefester: Horsens.
Århusafdelingen. København.
Forældremødet 4. December på skolen på Ingemannsvej.
Klubaften i januar. Granbohus.
Landsforeningen Evnesvages Vel Kellers Minde.
Landsforeningen Evnesvages Vel - Kellers Minde.
"De 3 små mænds rejse til solen"
De glemtes verden.
Klubaften. Pottemagerens hånd.
Sådan er børn - heldigvis.
Nord-vestjysk kreds ændrer navn.


Klubaften. Tønder amtskreds. Møde i Jyderup.
Så lægger vi ud i Præstø-Sorø amtskreds.Fordelingen af de 12.000 kr. fra Forglemmigejdagen 1956. Forældrekredsen om Vodskov.
Kredsen for hjemmeboende evnesvage i Holbæk amt.
Foreningen for Sorø og Præstø amter.
Møde i Jyderup den 21. Maj 1957.
Hvor skal feriekolonien ligge?
Lokalkredsenes formænd. Arbejdsudvalg. Ribe-kredsens generalforsamling. Møde i Holbæk.
Julebal på "Karens Minde". Forældremøde på Andersvænge.
Møder: Holbæk amt. København. "Andersvænge".
"De glemte". Kontingentet.
Lokalkredsenes formænd. Arbejdsudvalg. Lokalkredsen for Vejle amt. Skolernes julebal.
Juleaften på Ebberødgård. Gudstjenesten i Jesuskirken.
En lidt for optimistisk film?
Holbæk amt. København - Fastelavnsfest. Tønderkredsen. Vejle amt.
Fra forsorgen.
Lokalkredsenes formænd. Arbejdsudvalg. Løgumgård-kredsens generalforsamling. Filmaften i Nykøbing S. Andersvænge.
Usædvanligt møde i Vejle. Fastelavnsfest på Karens Minde.

Lykkelige Timothy.

Børnehave for evnesvage - psykologisk set.


Lokalkredsenes formænd. Arbejdsudvalg. Forældremøde i Tønder. Aktivitet i Præstø-Sorø amtskredsen.

Foredrag og film i Jyderup. Holbæk amt.
Foredrags- og filmaften i Aalborg. Møde i Fredericia. Ungdomsklubben har moret sig.
Møder: København, Tønder. Brugte frimærker.
Møder: Odense. Klubaften i København.
Lokalkredsenes formænd. Arbejdsudvalg. Film og foredrag i Viborg.
Forældremøde i Tønder. "Barnet du gav os" i Århus. Århus-kredsens sommerlejr.
Lokalkredsenes formænd. Arbejdsudvalg. Offentligt møde i Odense.
Filmforestilling i Toftegårds bio.Ferieophold for spastikere.

Lokalkredsenes formænd. Arbejdsudvalg. Tak til Århus arbejdersamaritter. Ferielejre for evnesvage - en god idé.

Møder: Forældrekredsen om Vodskov. Forældrekredsen om de hjemmeboende. Fra forsorgen.
Lokalkredsenes formænd. Arbejdsudvalg. Mere om Svampedam-lejren. Rytmik. Ferielejr for evnesvage i Holbæk amt.
Møder: Holbæk. København: Generalforsamling - hjemmeboende.
Den 3. Oktober:Forglem-mig-ej.
Landsmøde
Lokalkredsenes formænd. Arbejdsudvalg. Århuskredsen holder bazar. Holbæk amt, kredsen om hjemmeboende.
Offentligt møde i Skive. Andersvængekredsen.
Generalforsamling i Præstø-Sorø amtskreds. Mødet i Aalborg.

Skolepsykolog efterlyser støtte-organisation.
Lokalkredsenes formænd. Arbejdsudvalg. Forældrekredsen om de hjemmeboende.
Ebberødgård-kredsen. Forældredag og generalforsamling på Karens Minde.
Møder: Forældrekredsen om Ebberødgård.
Forældrekredsen om de hjemmeboende. Pladserne på Granbohus.
Grethe Heltbergs digt.
Lokalkredsenes formænd. Arbejdsudvalg. Besøget på Vodskov. Generalforsamling i Vejle amtskreds.
Ungdomsklubben flytter. F. o. E. Nyt! Viborg-Thisted amtskreds generalforsamling.
Møde om eksternatskole i Thisted.
Tønder kredsen. Århuskredsen fik 12.000 kr. ind. Møde i Løgstør.
Indholdsfortegnelse, årgang 1958.


Lokalkredsenes formænd. Arbejdsudvalg. Forældremøde på Rødbygård. Julefest på Karens Minde.
Biografforestilling.
Møder: Offentligt møde, København. Holbæk amtskreds. Ungdomsklubben.
Biblioteket.
Lokalkredsenes formænd. Arbejdsudvalg. Generalforsamling i Horsens.
F. o. E.-nyt!
Eksempel til efterfølgelse. Julefesten i Horsens.
Vejle amtskreds. Julegudstjenesten i Jesuskirken. Hjælp til tandbehandling. Retten til medicinhjælp.
Klubaften-København, Holbæk amts kreds, F. o. E., Silkeborg, Tønder, Regler vedrørende optagelse på "Granbohus".
Til forældrene.
Tak for december-nummer. Forældrerådgivning.

Lokalkredsenes formænd. Arbejdsudvalg. Foredrag i Skive Rotaryklub.
Løgumgård-kredsen. Møde i Silkeborg.
Camping - eller folkeferie?
Fra forsorgen.
Lokalkredsenes formænd. Arbejdsudvalg. Fastelavnsfest på "Karens Minde". Ringkøbing amtskreds.
Et godt ferietilbud.
Ringkøbing amtskreds - Skjern - Herning - Holstebro. Karensminde Kredsen. Ungdomsklubben.
Et konkret tilfælde.
Offentlige møder. Overlæge Wildenskov død.
Biblioteket.
Arbejdsudvalg. Vejle amtskreds. Andersvængekredsen. Fra forsorgen.
(fortsættes side 179)
Lokalkredsenes formænd. Arbejdsudvalg. Møde i Grindsted. Film og foredrag.

Fra forsorgen. Indvielse i "Resenlund".

God plan møder vanskeligehder.


Pusleri-vinderne.
Fra forsorgen.


Lokalkredsenes formænd. Arbejdsudvalg. Forældrekredsen om Ebberødgaard.

Midsommerfest. Modernisering på Ebberødgaard. Tønder kredsen.
Baggrunden for forlaget - pædagogisk, psykologisk betragtet.
Landsmøde.
Sommerlejren i "Svampedam".

F. o. E., Forældrekredsen om de hjemmeboende - København. Klubaften-København. Lærestol i oligofreni?
Klubaften - København. Forældrekredsen - København.
Lokalkredsenes formænd. Arbejdsudvalg. Andersvængekredsen.
Rådgivning i Århus. Medborgerhøjskolen Risskov.
Eksternatskoleelever i usædvanlige omgivelser.

Bazar på Ebberødgård.
Lokalkredsenes formænd. Arbejdsudvalg. Generalforsamling på "Vindbyvold"
Vodskovkredsens Generalforsamling. Generalforsamling i Horsens.
Generalforsamling i Tønder. Generalforsamling i Skive.
Generalforsamling i Vejle. Holbæk Amts Kreds.
Karens Minde Kredsens generalforsamling.
F. o. E. - Andespil. Forældrekredsen - København. Klubaften - København. Møde i Odense.

Møde i Odense.
Burde hedde dagskoler.
Forsorgscentrene.
Lokalkredsenes formænd. Arbejdsudvalg. Generalforsamling på Løgumgård. Forældrekredsens generalforsamling, København
Fyns Stiftskreds dannet. Julegudstjeneste i Jyderup. Gudstjeneste i København.
Kontorlukning. Bidragsliste 1. Sept. 1958 til 31. Aug. 1959.
Ribekredsens generalforsamling. Generalforsamling i Vejle amtskreds.
Julefest på Karens Minde.
København-Klubaften. Biografforestilling i Toftegårds Bio.


(Fortsættes side 28)

Lokalkredsenes formænd. Arbejdsudvalg. Julegudstjeneste i Jyderup.
Julegudstjeneste i København. Julefest på Resenlund.
Forældredag i Haderslev. Generalforsamling i Haderslev.
Møder: København-fastelavnsfest. København-foredrag om intelligensprøver. København, forældremøder.


(fortsættes på side 60

Klubaften-København. Forældreaften i Jyderup.

En tak.(fortsættes på bagsiden)
fortsættes på side 72)Møder: Klubaften-København. Fra forsorgen.
Årets sommerlejre. Haven og huset. Børneparkering i Herning.
Båndoptagelser og film. Fra læserne: Vi har modtaget følgende.

(fortsættes side 92)


København, Majfest-klubaften. Offentligt møde i København.
Der holdes sommerferie.
Generalforsamling i Tønder. Forældremøde i Vodskov.
(fortsættes på side 110)
Kredsarbejdet. Hvor mandfolk mødes.

Anbefalede udtalelser.
Århus, generalforsamling.
Båndoptagelser og film.
Lokalkredsenes formænd. Århuskredsens generalforsamling.
Møder: Landsmødet, Holbæk amts kreds. København-Generalforsamling.
Billet-rabat. Nyopdaget sygdom.Møder: København - Klubaften.
Forglemmigejdagen 1960. Andersvængekredsen.
Generalforsamling i Ribe.
Husk mødet i Silkeborg den 20. November.
Møder: F. o. E., Julefest i København, Rundbordskonference - København. Klubaften - København.
Seler eller "Sarkofager". Om almisser.
Fremtidsplaner
Lokalkredsenes formænd. Karens Minde - Generalforsamling.
Præstø-Sorø amtskreds.
Viborg-Thisted amtskreds.
Forældremøde på Karens Minde.
Kredsforeningen for hjemmeboende. Ny forretningsfører.
Fortsat fra side 216)

Kontorlukning.

Forskningsudvalg.

Julefest-København. Århuskredsens julefest. Om "Sarkofager".
Lokalkredsenes formænd. Generalforsamling i Vodskov.

Indholdsfortegnelse, årgang 1960
København-Klubaften.
Lokalkredsenes formænd. Julefest på Karens Minde. Fyns stiftskreds.
Forældrekredsen om Løgumgaard.
Julefesten i København.


København-fastelavnsfest. København-foredrag. F. o. E. - Andespil. Kredsen for hjemmeboende.
Granbohus. Mange gaver til Vodskov og Mariager.


Filmene.

Hos frisøren.
Granbohus. Gave fra radioens ønskekoncerter.
Har De brug for en husassistent?
Båndoptagelser og film.
Møder: Århus-foredrag. Holbæk-kredsen. København-Klubaften. Vejle amtskreds.
Åbent brev.
En tak. På lempelige vilkår. Møder: Andersvænge.
Alvorlige mangler.
Lokalkredsenes formænd. København - afdansningsbal. Møde på Andersvænge.
Møder: Århus - Sct. Hansfest.
Må anbefale af hele sit hjerte. Oplysningsarbejdets betydning. Gør det med det samme.
Set med præstens øjne.Generalforsamling København. Fyens Stifts kreds. Båndoptagelser og film.
Forglemmigejdagen.

Privatskoles initiativ.
Møder: Repræsentantskabsmødet. Generalforsamling, København. Klubaften, København. Fyns Stifts Kreds.
Lokalkredsenes formænd. Århus-kredsen.
Møder: Klubaften-København. Holbæk Amtskreds. F. o. E.
Stadig stedbørn.
Driftskregnskab for tiden 1. Sept. 1960 - 31. Aug. 1961.
Ny børnehave. Nyt fritidshjem.
Lokalkredsenes formænd. De hjemmeboende, generalforsamling. Andersvængekredsen. Fyns Stifts Kreds.
Bazaren. Generalforsamling i Vejle amt.
Møder: København-Klubaften. Lodtrækning. Båndoptagelser og film.


Grethe Heltbergs digt.
Lokalkredsenes formænd. Fyns Stifts Kreds. Præstø-Sorø amtskreds.
Julegudstjeneste i København. Fra læserne: En tak og et spørgsmål.

Bidragsydere i året.
Kontingentet.
København-Klubaften, Forskningscenter, Lokalkredsenes formænd.
Film og båndoptagelser.
Møder: Klubaften - fastelavnsfest. Vejle amtskreds.Granbohus.
Huset på Aurikelvej. Ferieophold. Møder - Kredsen om de hjemmeboende.Evnesvag - åndssvag.

Klubaften. Forsidebilledet. Fyns Stifts Kreds. Børnehjælpsdagen. Granbohus.
Fra kredsene: Lokalkredsenes formænd. Århuskredsens feriehjem "Aistruplund". Ribe-Tønderkredsen.
Film og båndoptagelser.
Lokalkredsenes formænd. Vejle amtskreds. Fyns Stifts Kreds.
Forsorgen appellerer sag.

Afslag og ventelister.
Lokalkredsenes formænd. En tur på Bakken.
Møder, Film og båndoptagelser.


Århus-Generalforsamling. Klubaften. De hjemmeboende - Generalforsamling.
Lokalkredsenes formænd. Kredsen om de hjemmeboende.
På havnerundfart.

Postkort.

Aase Skovløkke. Vandreudstilling.
Talelærer Harry Døssing.
Børnehaveleder Nadja Kabacznik.
Ass. Overlæge Axel H. Arnfred.
Skoledirektør N. P. Andersen, Esbjerg.
Peder Nørgård.Lokalkredsenes formænd. Århus generalforsamling.
F. o. E.

Kredsen om hjemmeboende - julefest. Kredsen om hjemmeboende - klubaften.Møder: Århusafdelingens juletræ. Julefest - København.


Ragna Jensen.
Peder Nørgård.
Psykoterapeut Tage V. Petersen.

Lokalkredsenes formænd. Præstø-Sorø Amtskreds. Løgumgård-kredsen.
Repræsentantskabsmødet.
Film og båndoptagelser.
Intet under.
Møder: København-Klubaften. Holbæk-Generalforsamling.
Det åndssvage barn.Lokalkredsenes formænd. Vejle amtskreds. Fyns Stifts Kreds.
Andersvængekredsen.
Karens Minde kredsen.
Lærerinde Ragnhild Jørgensen.
Jytte Hald.
Nellie Olsen.
Overlæge Ole Bentzen.


Kredsen om de hjemmeboende klubaften. Fredericia-Foredrag. Århus-Offentligt møde. Kredsen om hjemmeboende. Lodsedde
Lokalkredsenes formænd. Præstø-Sorø amtskreds. Vejle amtskreds.
Film og båndoptagelser.

Fra kredsene: lokalkredsene formænd. Fyns Stifts Kreds.
Møder: Klubaften. Vejle amtskreds.


Vejle Amtskreds.
Det svigtede barn.


Overlæge Gullach Petersen. Overlæge G. Wad.
Film og båndoptagelser.


De umælende.
International kongres.Undervisningsleder Th. Vitness.


Peder Nørgård.
S. Thomsen-Frost.
Kristian Albertsen.

B.T., Overlæge Wad til Aalborg Stiftstidende.
En skamplet på velfærds-staten.

Børnehospitalet.
Film og båndoptagelser.
Møder.
Repræsentantskabsmødet, medau-gymnastik, samtalekredse.Vi citerer. Julepakker efterlyses. Julekort. Gave til Ajstruplund.F. o. E., Vejle amtskreds, Karens Minde - Pakkefest. København - Julefest. København-Klubaften.
Lokalkredsenes formænd, Karens Minde.
Fra læserne: Popularisering.
Årsberetning (fortsat fra side 316)


Poul Thomsen.
Lokalkredsenes formænd. Præst-Sorø amtskreds.
Fyns Stiftskreds-generalforsamling. Vejle amt.
Århus: Generalforsamling.
Løgumgårdkredsen-Generalforsamling. Viborg-Thisted Generalforsamling.
Afvigeren og de andre.
Indvielse i Ribe, Medau-gymnastik.
Møder, Indholdsfortegnelse 1963


Mindeord af forsorgschef N. E. Bank-Mikkelsen.
Kristian Albertsen.
Karens Minde.
Andervængekredsen.
Begejstring og taknemmelighed.
F. o. E. - Fødevarespil. Klubaften - København. Fastelavnsfest - København.København, Klubaften-Fastelavnsfest. Vejle amtskreds.
Lokalkredsenes formænd. Vejle amtskreds.Tage V. Petersen.
Landsindsamling.
Fra kredsene: Lokalkredsenes formænd.
Fastelavnsfest i Ålborg. Vejle amtskreds.
Film og båndoptagelser.
Folketingsmand Wilhelm Dupont.
Redaktør Kurt Sørensen.

Værkstedsleder Ejnar Nielsen.Møder: F. o. E., Ajstruplund, Film og båndoptagelser.
Lokalkredsenes formænd. Vejle amtskreds.
Ragna Jensen.Vejle amtskreds. Ungdomspension i Esbjerg? Mærkedagen.
Kennedy-prisen. Møder: Forældrekreds om hjemmeboende under center II. Granbohus.


Sommerhus for familie med evnesvagt barn.

F. Behrendt.
Spørgsmål, Svar. Plejepersonalets løn-forhold.

Film og båndoptagelser.
georgjedde.
Velkommen. Annelise.
En bådfart.
Så smukt kan det siges. Forældrekursus.
Børnenes dag. Havefest.Lokalkredsenes formænd.

Indstik
En forklaring efterlyses.
Århus - generalforsamling.
Tilsynsrådene.


Repræsentantskabsmødet 1964.

Lærer Finne Svanlund.
Overlæge Aksel Olsen.
Et dejligt job. Om at klippe.
Da brandbilen rykkede ud.
Løgumgårdkredsen.
Samtalekredsen. Fyrregården.
Hvad gør åndssvageforsorgen.

Fra kredsene: Lokalkredsenes formænd.
København - Generalforsamling. Møder: Århus - Juletræsfest.
København - Klubaften. København: Offentligt møde. Film og båndoptagelser.
Overgartner Viggo Marker.
Tage V. Petersen.
Fyrregården.
Få det bedre!

Aalborg Amtskreds.Hjemmeboende center II.
Karens Mindekredsen.

Festaften i Lorry.

Mødet i Studenterforeningen. Evnesvages Vel. Doktordisputats.
Ebberødgårds venner, DKI's ventetid slut.

El-tog til Ebberødgaard.
Lokalkredsenes formænd. Andersvængekredsen.
Tønder-Ribe-kredsen.
Vejle amtskreds.
F. o. E., Nykøbing Sj - foredrag, Slagelse - foredrag, København - Ungdomsklubben, Vejle Amtskreds.

Nimtofte-villa i brug. Ebberødgaards venner. Pensionats-hjem. Børnehave i Kolding. Kennedy-indsamlingen.
Kjeld Skovgaard Petersen.
J. Kjeldsen.
Ib Schultz, Rikard Nielsen.
georgjedde.Tage V. Petersen.
Offentligt møde, København. Ungdomsklubben København.
Når forældre sætter sig imod.
Vejle Amtskreds, foredrag.
Festaftenen i "Lorry". Fyns Stifts Kreds - Foredrag.
København-Offentligt møde. Forældrekredsen om Ebberødgård. Holbæk kredsen. Forældrekredsen om Ebberødgård.
Drømmerejsen.
La' Bamse være.


Check på¨50.000, Film og båndoptagelser.

Svømmeundervisning. Tombola på Rådhuspladsen. Sommertilbud.


Undervisningsleder B. Møhl-Hansen.
Cand. Psyk. Louise Højlund Raasted.
Overlæge G. Wad.
F. o. E. Rundvisning. F. o. E. Forældredag. Vejle - udflugt.

Lokalkredsenes formænd.
Ungdomsklubben i København. Off. møde - København. Social brevkasse.


Hvad med forældrene?
Mongolbørn. Urimeligt.


Hereditær galaktosæmi.
Vejle - foredrag.
F. o. F. Vil De være med!! Svømmeundervisning.
Ajstruplund. Arv og familien - og respekt for mennesket (fortsat fra side 185)Nyt på Ebberødgaard.


Allerede løste opgaver.

Arbejdet må ikke gå i stå.


Svømmeundervisning.Møder. København: Generalforsamling.
Brev fra Færøerne. Problemer og glæder.
Det svenske forslag.
Ebberødgård. Ajstruplund.
Møder: Generalforsamling. F. O. E. - foredrag. København - Generalforsamling. København - Klubaften.
Regnskab for "Forglem-mig-ej.dagen" den 28. August 1964.


Repræsentantskabsmødet.


Vor egen diskriminering. En bedre betegnelse.
Institution eller hjem? Succes i Gravsholt.
Nyt fra Karens Minde. "Ribelund" på lejr.

Fru Elisabeth Mørch. Skoleleder A. Juul, Rønne:Møder: Repræsentantskabsmødet. Generalforsamling.


Fra kredsene: Lokalkredsenes formænd.
Film.

Repræsentantskabsmødet. Emne: Den evnesvage på arbejdsmarkedet.
Vejle kreds.
Andersvænge kreds. Ebberødgaard kredsen.
Fynskredsen.Viborg-Thisted kreds.


Guldborgsund kreds
Christianssæde kredsen.

"Åndssvag" duer ikke. Måske som vi andre?


Forstanderinde Grethe Bencke. Karen Jepsen.
Grethe og Carl Erik Meilbøg.
Gerda Sigh.
Tage V. Petersen.
En novelle af Thorkild Jensen.
En vigtig dom. Fyn-centret. 30.000 hjemme. Kennedy-bog. Kontoret. Pensionatet i Hasseris. Ejendoms-køb.
Julemarked.

Lokalkredsenes formænd. Prøstø-Sorø kredsen.
Hald Ege.
Løgumgård kredsen. Møder: Vejle Amtskreds. F. O. E. - Foredrag. Århus juletræsfest.
Indholdsfortegnelse, årgang 1965.
Det ser træls ud. Tidligere utænkeligt. En normal tilværelse.
Overraskende resultater. Hjem eller institution? Stop for fremskridt.
Festaften i Lorry.


Møder: København - Klubaften.


Om naboskab. Tre ting at leve på.
Trange forhold. Forsorgs-skole tom.
Løber koldt ned ad ryggen.
Hvad med forældrene? Ny ungdomsklub.
En skitse af Peer Linnet.
Tilsynsrådene.
F. o. E.
Nedskæringer må afvises.

Radikale kræver redegørelse.
De åndssvage protesterer jo ikke.
Fra kredsene: Vejle Amtskreds.
F. o. E. Forældremøder. F. o. E. Gode nyheder.
Film, Tilsynsrådene.
Åndssvage-begrebet.


HVAD MED FORÆLDRENE?Guldborgsund-kredsen.

Møder: Holbæk, Forældrekredsen om Ebberødgaard.
Grethe Philip.
Andersvænge kreds.

Vejle Amtskreds.
Hvad med forældrene?


georgjedde.
Vi har forskellige problemer.
F.o.E. - Skovture.
5,5 millioner skåret væk. Lægen forudsiger.
Tragiske forhold.
Kan ikke undskyldes.
Internationalt arbejde. Film.

Dronning Ingrid protektrice for landsforeningen.
Kredsen om Christianssæde.


Tur til Harzen.
På koloni.
Tak for tryghed.


Frygtindgydende normalt.
Undersøgelse af kriminelle. Første strejke. Forsorgstrykkeri i Nakskov.
Dårlige værger.
Hilmer Hansen.
Birgit Borch Jørgensen: Til Jensenius, Jensenius og Bordums indlæg i nr. 6 vil jeg gerne knytte et par bemærkninger.
Rikard Nielsen.
Granbohus.
Personalehøjskolen. Tak for en konference.
Arild Bordum. Olaf Munck.

Vejle amtskreds.
Turen med "Slusen".
Præstø-Sorø.
Karens Minde. Klubaften København. Vejle Amtskreds. Hjemmeboende-København. Vejle amtskreds. Hjemmeboende Københ


Hvordan går det til?Ved en fejltagelse. "Marjattas"s julemarked.Karens Minde-kredsen.
F.o. E.
Forældrekredsen for Aalborg amt, Hovedtræk af årets arbejde.
Skældsord. Initiativ efterlyses.
F. o. E.

Forældrekredsen om Ebberødgaard.
Evnesvages Vel.
Hendes Majestæt Dronningen protektrice.


Den åndssvage og litteraturen.Forglem-mig-ej-servicestationer landet over.
Film og gavebod.
Værgemålsopgaver.
Børnepension.
Mødrelejr i Vodskov.
Overlæge G. Wad.
Plejefader Søren Jørgensen.
Viggo Marker.
Redaktørens svar.
På og omkring Middelfart.
Hvordan bevise, at man er forelsket?


Præstø-Sorø kredsen, Præstø-Sorø kredsen, Løgumgårdkredsen.
På juleudstilling, Tre julefester en succes.
Ekstraordinær generalforsamling. Klubaften. Forældrekredsen om Ebberødgård. Ny skole.

Romaner, fortællinger etc., Faglitteratur, tidsskrifter etc.

Gevinster. Lotteriet, Marjatta, Holte.
Ny lov om sterilisation.

Forældreindlæg om forsorgsæffærerne.


Gavebod.

"Fastelavnsfest". Kredsen om Hjemmeboende i Center 2.

Godt nytår.
Horsenskredsen. Randers - julefest.
Juletræ, Juletræsfest.
Julegudstjeneste, Buster Klubben på Østerbro, Klubaften, Slagelse-samtalekredse.

Kredsforeningernes formænd.
Romaner, fortællinger etc.
Faglitteratur og tidsskrifter etc.
Juleaften på institution.
Mallorca tur-retur!
Fest i Hjørring.
Første skridt gjort.København-Klubaften. Forældrekredsen om Ebberødgaard. Kredsen om hjemmeboende Center II.
Fordommen.
En anstændighedslov? De glemte.
Fastelavnsfest.
Nørresundby-Julefest i børnehaven. København-Fastelavnsfest. Kredsen om skolen på Christianssæde.
Aalborg - Generalforsamling. Kredsforeningernes formænd.
Romaner, fortællinger etc.
Faglitteratur, tidsskrifter etc.Granbohus.

Menings-grundlag efterlyses.
Klubaften. Fyns-kredsen.

Andre mener:Porno fra Andersvænge?
Slagelse - generalforsamling.
Amatørteater på Ebberødgård. Afdelingsmøde på Karens Minde.
Centerkreds V.

Bibliotek: Romaner, fortællinger etc.
Evnesvage og sømmelighed.
Ledende artikel i Information 19. April: Verdens bedste.
Symaskiner og gamle gryder søges.

Åndssvageforsorgens "porno"-debat- Spørgsmål og forslag.

Hjemmeboende i Center II. Konfirmationsfest i Vodskov.
Besøg i Vodskov. Centerkreds I. København - Klubaften. Påskefest på Ebberødgård.

Skriv til os.
Evnesvages Vel har bedt skoleleder M. Bang Hansen fortælle om Weekend børnehaven på Sigrid Undset skolen i Kalundborg

Om at være medlem.

Konfirmation i Brejning.
Festdag i Vodskov.
Film. Båndoptagelser. Forældrevejledning i Center II. Rettelse.
Centerkreds I - Karens Minde.
Horsenskredsen på udflugt. Jubilæums- og fødselsdagsfest.
Biblioteket: Romaner, fortællinger etc.
Har vi brug for samtalekredse?
Svigter landsforeningen? Ferien næste år. Fra kredsene: Uden om Tre Kroner.
Sankt Hans fest på Karens Minde. Kolonihaverne på Karens Minde.
Møder.
Fra Centerkreds I.
"Forglem-mig-ej" dagen på Bornholm. Vejle amtskreds. På sommerlejr i Havnsø.
København: Klubsæsonen starter.
Biblioteket, Romaner, fortællinger m. v.
Centerkreds I: Generalforsamling. F.o.E. Generalforsamling.
Horsenskredsen.
Gavespil. Klubaften i København.
Klubaften, København. Juletræsfest, København.
Biblioteket: Romaner, fortællinger etc.
Faglitteratur, tidsskrifter etc.
Finsk indsigelse.
Må vi bare blive fri. Skamplet på USA.


Viborg - Generalforsamling.
Foredragsaften i København.
Præstø-Sorø amtskreds.
Centrerkreds I Afd. Karens Minde.
Klubaften - København, Forældredag på Vodskov.

Tilsynsrådene.
Forsvar for forældrene.

Juletræsfest-København, Børnefilm-København, Bornholm.
Ungdomsklubben - København, Klubaften - København, Klubaften - København, Ekstraordinær generalforsamling Ebberødgår
Mere om forældrene. Intet forsvar for forældrene.
Til Ingelise Sørensen
Indvielse af beskæftigelsesværksted i Løgstør, Indvielse af børnehave i Hjørring d. t. December 1967.
Indvielse på Wiibroesvej, Samtalekreds.
Foredrag i Center 2.
Respekt for de levende.
Tak. Forglemmigej-salget.
Tænk Dem om. Og dermed basta!
Fra kredsene: Samtalekredse - Vejle, Samtalekreds Center V.
Fastelavnsfest-forældredag og -møde.
Møder: Samtalekreds - Center V, Klubaften - København, Generalforsamling.
Indbydelse fra Marjatta-Hjemmene, Center II - Ebberødgård.
De åndssvages stemmeseddel, Åndssvaghed og stemmeret.
Alumne.
Nyborg-mødet.

Forældreaften på Skibstedskolen, Forældreaften på Elsagerskolen: Foredrag ved overlæge J. Øster, Randers.
Hyggeaften på "Strøbyhus"
Fastelavnsfest i Gravsholt, Forældreaften på Møllehusskolen.
Klubaften.
Besøg på Koldingfjordskolen, Generalforsamling, Ringkøbing-Horsens-Vejle. Børnehjælpsdagen. Gudstjeneste - Karens Minde
Centerkreds VII: Ekstraordinær generalforsamling.
Skovbrynskollegiet i Skjern taget i brug.
Liv og død. Betryggende.
Faldende skranker.
Forældre - vær gode gæster. Ønsker for vort barn.

Center V - Forretningsudvalgsmøde. Center V - Afslutning på samtalekredse.
Center V - Bestyrelsesmøde.
Center V - Samtalekredsen. Offentligt møde Frederikshavn. Vejle Amtskreds.
Center III - Stiftende generalforsamling.
Vi skal ikke gøre grin med demokratiet.
Centerkreds IX(tidl. Præstø-Sorø)
Litteraturliste.
Ebberødgårds værksteder.
Biblioteket: Romaner, fortællinger etc.

Båndoptager.
Fra kredsene: Stiftende generalforsamling i Centerkreds VI.

Center V - Samtalemøder.
Klubaften-København. Forsorgscenter I. Center VII: Hjemmeboende Slagelse. Centerkreds VII.
Til indvielse på Karens Minde.
Center V: Generalforsamling.
Samtalekreds starter. En dag ved Saltum strand.
Beskæftigelseskursus i Odense.
Centerkreds I: Generalforsamling. København. Klubaften. Centerkreds II. Generalforsamling.
Center III: Samtalekredse i Grindsted. Center V: Aflysning. Center VII.
Centerkreds VIII: Generalforsamling. Odense: Samtalekredse. Århuskredsen: ordinær generalforsamling.
Giv de unge et livs-indhold, skriver Gerda Holm, som mener, de unge lettere åndssvage forsømmes.

På beskæftigelses-konferencen arrangeret af Åndssvageforsorgens Personaleforbund.
Vi vil gerne hjælpe. Sådan ser det ud i Brejning.
Afdelingsmøde på Andersvænge.

Julemusik fra "Marjatta". "Marjatta" udsender grammofonplade nr. 2.
Centerkreds I, København. Klubaften.
Bestyrelsesmøde. Forældreaften på Hx, Ebberødgård.


Juletræsfest. København: Adventgudstjeneste, Aftenskole, Klubaften, Juletræsfest, Lillemosegård: Udstilling.
Karens Minde: Nissefest. Vejle: Samtalekredse. Ebberødgård: Udstilling.
Fredericia: Foredrag, Centerkreds II: Generalforsamling. Centerkreds IV: Afholder generalforsamling.
Referat af det offentlige møde den 26. November i København.

Mere positivt forskningsklima inden for pædagogikken er nødvendigt.


Kongressen fandt sted i Jerusalem i dagene 20.-27. Oktober og havde samleg 1400 deltagere.


Ligaen og Israel.

Velgørende.
Lokalafdeling i Thisted. Kolding: Røde Kors.
Festlig indvielse af Karolinelund.
Samtalemøde den 6. Nov.


Karens Minde Funktionærforeningen.
Generalforsamling i center III.
Centerkreds VI.
Centerkreds VII: Generalforsamling onsdag den 20. November i kantinen på Andersvænge, Slagelse.

Kolding: Samtalekredse, Centerkreds II, Møde i Vejle. Center III: Juletræsfesten i Kolding.
Biblioteket: Romaner, fortællinger etc. Faglitteratur, tidsskrifter etc.Hvad kan vi lære om arbejds-ledelse af Brejning-dagen skriver forsorgschef N. E. Bank Mikkelsen i "S.Å.-nyt"
Eva Getlev fortæller om sit psykotiske barn, Bessie, med hvem betydelige fremskridt er sket.


Vedr. generalforsamling i Centerkreds VII.

Andersvænge Forældremøde d. 1. Dec.
København: Juletræsfesten. Karens Minde: Julefest.
Generalforsamling
Københavnsklubben: Huskeliste. Centerkreds II.

Fra et forældrepar, Cecilie og Chr. Iversen, der er skuffet over regeringen.
Birthe Söderhamn, Den urimelige kvotaordning.
Gunnar Graae.
Evnesvages ve og vel.
Hvad forsorgschefen dog siger…
Center III.
Center III Sydøstjylland m. v.
Centerkreds X, Midtjylland Julegudstjeneste.
Herning: Jule- og nytårsfest.
Basar på Bornholm. Center V: Samtalekreds i Hjørring… i Aalborg. Fynskredsen: Høringsaften.

Biblioteker.
Kvotaordningen og Grønland.Møder: København: Klubaften. Herning. Repræsentantskabsmøde.

Fynskredsen.
Møde vedr. oprettelse af børnehave eller daghjem for handicappede.
Center III: Samtalekredse.
Spejdertrop i Horsens.
Forældrearbejdet omkring Rødbygård.Børnehjælpsdagen København.
Ebberødgård-sagen, Rita Naabye.
Bente Sommer. Helen Hansen.Romaner, fortællinger etc. Forældrevejledning.

Kolding, Samtalekredse, Centerkreds III, Basaren i Rønne.

Andersvænge. Centerkreds VIII: Sorø amt. Ebberødgård. Ebberødgårdudvalget.
Film og Båndoptagelser.
Fra Birthe Söderholm har vi modtaget dette indlæg vedrørende Ebberødgård-sagen.
Repræsentantskabsmødet.
Horsens venter på beskyttet værksted.
Center VII.
Centerkreds III Vejle-området.
Møder: Centerkreds III Fredericia-, Kolding- og Vejleområderne. Center VII: Århus.

Faglitteratur, tidsskrifter etc.
Hvem, hvor og hvordan?
Far, far du skal i børnehaven i aften.
Tak til Andersvænge, En "ødelagt" pinseferie.
Afdelingsmøder på Karens Minde, Vodskov-møde.
Første tur med Herman Bangs trop.
Centerkreds på Grindsted.
Forældremøde på Andersvænge.
A propos "Betænkelige tilstande". Kommentar af Elisabeth Ryhl.
Målsætningsdebat Forældrerepræsentation Kurser Ris og Ros.
Marjattas strålende opvisning.
Tak til "D. 2"
Centerkreds X,' Midtjylland m. v. - Sommerstævne.


Horsens afd., Skovtur. Centerkreds III Horsens afd.
Koordinerende møde. Centerkreds III Kolding, Fredericia, Vejle.
Ungdomsklubben København.
og "De pårørendes hvidbog" Hvor længe skal vi finde os i det???


Referat af møde på Andersvænge.


Centerkreds VII.
"Stensagerskolen" i Viby J.
Karens Minde.
Centerkreds I: Aftenskole. Centerkreds V: Samtalekredsmøder. Hjørring. Frederikshavn. Ålborg.
Lad os rette henvendelse ti landsformanden.
Fortsat drøftelse af Nyborg-mødets emne: Forældre-relationer.
"Handicaplære".
Demokrati? Helen Hansen, Demokrati? S. M.
Centerkreds V: Samtalekredsmøde 17. Sept. 1969.
Møde med stedvalgte folketingsmænd. Herman Bangs Trop på landet.
Andersvænge.
Meddelelse angående samtalekredse, Nyt fra Karens Minde, København Klubaften.
København: Klubaften. Centerkreds III: Ordinær generalforsamling på KFUM. Centerkreds II: Behandlingsmuligheder. Lillemos
Centerkreds III Vejle-området. Generalforsamling. Centerkreds II. Centerkreds X: Midtjylland m. v.
Fra Poul Fatum og Jørgen Hviids bog "Handicaplære"


Demokrati.
Klubaften i København. Vejle-området. Centerkreds III Horsens afd.
Centerkreds I: Generalforsamling. København, Klubaften. Lis Møller kommer til Vejle. Centerkreds XI.


Fra det udsendte skrift i anledning af den nye åndssvageforsorgs 10-års jubilæum.
Udtalelse fra de omsorgsstuderendes landskonference.


"En dag med Joe"Svar til Ove Christensen og Birthe Söderhamn.
Ifølge den "grønne oversigt", udgave okt. 1969.
International kongres.

Censur, Censur, Svar til Helen Hansen.
Møde med de fynske folketingsmedlemmer.Generalforsamling.
Et besøg i en guldalderklub.
Nykøbing Mors Forældremøde.
Forældremødet d. 6. Nov.
Hellere forhandle end demonstrere.


Fynskredsens juletræsfest, Fynskredsen: Centerkreds VIII. Center III: Juletræsfest. København: Klubaftener.
Forældrene har ikke trukket deres klager tilbage. Hvorfor skulle Erik Gilbert sendes ud i kulden?
En nytårshilsen til medlemmerne.


MØDE Klubaften, Brug ikke åndssvag som skældsord (B.T.), Undersøgelse af åndssvages ægteskaber (Fyens Tidende)
Ny børnehave på Bellahøj (Brønshøj-Husum Avis), Generalforsamling for den nye socialstyrelse udpeges snart (Information)
Generalforsamling.
Generalforsamling.
Generalforsamling.
Generalforsamling.

Spejderbal i C. III.
Odd Fellow i samarbejde med landsforeningen, Landsforeningen bygger pensionat og aflastningshjem i Ikast.
Klip fra pressen: Licitation over Ebberødgårds børneby.
Undervisningsleder til Rødbygård konstitueres, Hvem er normal?, Forsorgspensionat i rejsehøjde.
21 år og midtjyde.
Forældredeltagelse ved behandlingsmøder.
Hvad sker der med forslag til S. Å.?
Svar til Birthe Søderhamn. Hvorfor skulle hr. Gilbert ud i kulden.
Mere om Erik Gilbert. Svensk pige ønsker brevveksling.
Tager landsforeningen hensyn til ungdomsklubber?, Kan det være meningen?
Indlæg fra fru Rita Naabye.
Svar til fru Rita Naabye.
Forældremøde på skolen på Sveasvej.
Klubliv - klubaften i Brønshøj-Husum ungdomsklub.
Forældre-familiefest.
Juletræ i Horsens.
Besøg på Bygholmskolen.
Teateraften, Jule- og nytårsfest for evnesvage i Sindal-Hallen.
Centerkreds V - Samtalekredse, Centerkreds XI - Århus afdeling.2. Prisvinderen i landsforeningens prisopgave 1969, speciallæge i børnepsykiatri, overlæge H. Arnfred's besvarelse.
Hvordan ser befolkningen på de åndssvage - og hvad skal vi gøre.
Svar til fru Rita Naabye, Kommentar til fru Rita Naabyes indlæg i E.V. februar 1970.
Svar til fru Rita Naabye.
Teateraften i Rønne, Fastelavnsfest i Brønshøj-Husum ungdomshus.
Klubaften, Udvalgsmøde på forældredag på Karens Minde.
Tøndeslagning og forældredag på Karens Minde.
Trivsel på arbejdspladsen.
Forældrebesøg på træningsskolen i Horsens.
Centerkreds IV: Pakkefest på værkstedet Søndervang.
Kr. 31.500,- til byggefond. Bestyrelsesmøde i center VI afholdt 4/2 70 på Kaj Munk Kollegiet i Maribo.
Centerkreds VII - Spørgeaften.
Medlemsmøder.
Feriehuse i Karrebæksminde, Ajstruplund, Meddelelse om næste nummer.


Ny skole for voksne klienter.
Centerkreds II, Møde på Ebberødgård.

Prædiken ved konfirmationen i Vodskov Kirke palmesøndag 1970.
Kommentar til den nye åndssvagelov.
Nyborg ånd og skandaleaffærer i pressen, man må erkende sin situation.
Kommentar til resolution.
Svar til hr. Ejner Nielsen.
Selv rotter påvirkes af venlighed.

Beretninger og regnskab enstemmigt vedtaget - Alb. Christensen genvalgt med akklamation - lovudvalg nedsat.
Tilskuddet til centerkredse forhøjet med 2 kr., Nye udvalg og ny prisopgave.
Nej til 75.000 kr. til propaganda, Valgene.

"Generalforsamling" i forældrekredsen om børnehospitalet i Vangede.
Resolution til statsministeren og socialministeren.
Basar i Rønne, Wulff Feldman i "Vangede".
Centerkreds III, Valg til lokalafdelingen.
Sidste samtalemøde i Horsens.
Centerkreds V. "Vodskovmødet".

Forældremøde på Møllehusskolen i Frederikshavn 19/3.
Centerkreds VII, Samarbejde.
Møderække på Mors.
Dagplejeordning på Mors.
Møde: Forsorgschefen taler på "Sødisbakke"

Pensionatet på Wibroesvej i Aalborg kan give stof til eftertanke.
Herom har det svenske CP-nytt spurgt docent Bo Hellström, der svarede således på de enkelte spørgsmål.
Tilfredshed med åndssvageforsorgens fremtidige administration, Flere indlæg i polemikken fru Rostock/fru Naabye.
Evnesvage holdt ude.
Biler uden omsætningsafgift.
Storartet personale-initiativ på Ebberødgård.
Koordinerende møde på Peterholmsskolen.
Forældre- og familiefester på Peterholmsskolen. Den årlige aftentur i Horsens-afdeling en succes.
Centerkreds VIII Fælles klubfest på Fyn med 378 deltagere.
Sommerstævne på feriehjemmet i Estvad.

Manglen på mærkesælgere bliver mere og mere alvorlig.
Sjællands-Tidende, "Så stik mig da ét, men sig det ikke til nogen!"
Ægteparret Ruth og Don Freedman, Massachusetts, USA skriver rapport til E.V. om deres 2 måneders studie.


ASF-Dansk Folkehjælp arrangerer ferielejre for åndssvage børn.

En beretning om Skovagerskolens lejrskoleophold ved Gardasøen fra den 20. Til den 28. Maj 1970.
At være åndssvag - en menneskeret.
Biler uden omsætningsafgift til familier med åndssvage børn.
Centerkreds II - Vinterens møderække indledes. Med sorg i sinde.
Centerkreds VI - En tak til Hans Krog, Rødbygård.

På generalforsamlingen i den internationale liga blev mrs. Yvonne Posternak valgt til ny formand.
I sidste nummer af SÅ-nyt har forsorgschef N. E. Bank-Mikkelsen skrevet nedenstående artikel.
Vi VIL have svar fra statsministeren og socialministeren.
Boganmeldelse: BOGEN OM LUDVIG BECK.
Psykisk udviklingshæmning, En artikelserie redigeret af Mogens Hansen.
Foredrag holdt på den internationale liga's generalforsamling i Haag.
Stor interesse for samtalekredse.
Jubel over hele linien.
Et vellykket personaleinitiativ på Ebberødgård. En succes-lørdag d. 5. Sept.
Mærkedag i Horsens afd., Nyt fra Horsens afd.
Forældredag på Ribelund.
Forældre- og familiefest på Brunhøjskolen.
Festlig legedag på Nyborg stadion.
Centerkreds II: Foredrag. Generalforsamling. Centerkreds III: Vinterens møderække i Vejle.
Centerkreds V: Møder Skagen, Hjørring, Aalborg, Generalforsamling. Centerkreds VII: Generalforsamling.
Centerkreds X: Generalforsamling.
Der skal ikke lyde nogen tak.
Kan vi for fremtiden regne med landsforeningens støtte?
Nyt fra Karens Minde, 23 fra Karens Minde på Spaniens-tur.
Centerkreds III: Første arrangement i Horsens.
Forældreudvalg på træningsskolen i Horsens. En solstrålehistorie.
Centerkreds VII: Bal på Svinninge Hotel. Centerkreds IX: Bestyrelsesmøde fredag d. 16. Dec. 1970.
Igen en mærkedag - forældredag på pav. 15 på Hald Ege.

Centerkreds II: Åbent hus på Ebberødgård. Generalforsamling.
Centerkreds V: Møde - Skagen. Centerkreds VI: Generalforsamling. Centerkreds VII: Møde og generalforsamling.
Hvordan skabe forståelse for de åndssvage ude i livet?
Skal de åndssvage bære "etikette"? 2 forældreindlæg om armbind el. lign. Til åndssvage børn.
Efterskrift.
Indlæg fra fru Helen Hansen. Svar til fru Helen Hansen.
Samarbejde mellem forældre og forsorg.
Hyggeaften i pensionatet, Blegdamsvej 10.
Humør for alle pengene i ungdomsklubben.
Klubaften - Ungdomsklubben.
Centerkreds III: Generalforsamling.
Møde med folketingsmedlem Lis Møller.
Dr. Nordbæk i Vejle, Nyt fra Kolding.
Centerkreds IV: Åbenrå-afdelingen. Centerkreds V: Bestyrelsesmøde 9.11. 1970
Forældremøde i Thisted d. 6.11.70 kl. 19,30. Forældremøde i Frederikshavn.
Centerkreds VII: Generalforsamling.
Generalforsamling.
Centerkreds IX: Medlemsmøde og generalforsamling.
Repræsentantskabsmøde 1971.
Tværtimod viser dommerundersøgelse, at landsforeningens formand kun arbejdede i forsorgens interesse.


Barbara Froelicher, der er forældrekoordinator i Connectiout, holdt foredrag på Lillemosegård for forældre og personale.
Grønland igen.
Svar til fru Else Rostock.
Man må erkende sin situation.
Direktoratet for revalidering og forsorg indskærper reglerne.


Træningsprogrammer for udviklingshæmmede.
Aktivering af utvecklingshämmada. 226 sider.


Vellykket forårsfest på Skovagerskolen lørdag den 9. Maj.
Centerkreds II, Hvordan virker samarbejdet?
Møderække sluttet i Kolding, Tilmelding til sommerudflugten.
Centerkreds VI, Forældremøde på Rødbygård.
3 forældremøder ved Grønsundskolen.
Skolen ved Guldborgsund.
Filmaften i Holstebro.
Krav om medlemskab gøres til borgerligt ombud og forslag om ændringer i retningslinierne for rådenes virksomhed.

Åndssvage er mennesker, ikke zoologiske fænomener, Et læserindlæg om "Etikette eller ej?"
Sådan skaber vi forståelse for de åndssvage?
Nok en solstrålehistorie.

Noget om forældremedindflydelse.
Klubaften København, Generalforsamling 26. Nov. 1970 på Lillemosegård.
Nyt fra Bornholm. Forældremøde for beskæftigelsesværkstedet i Åkirkeby.
Forældresammenkomst på pensionat i Åkirkeby, Hyggeaften på "Strøbyhus" i Åkirkeby.
Centerkreds II, Ordinær generalforsamling.
Med piber og trommer, Fællesmøde på Ebberødgård.

Centerkreds V, Møde på kostskolen om samarbejde.
Centerkreds VI, Generalforsamling lørdag d. 21. November 1971.
Generalforsamlingen d. 14. November 1970.
Forældreaften på væveriet.Nyt fra E. V.Afsky for "Et nytårsønske"
Etikette eller ej.
Sådan forsøger vi at skabe forståelse for de åndssvage.
Til undervisningslederen på Rødbygård.
Hyggelig og uformel prisuddeling i Fredericia.


Basar i Rønne, Fastlavnsfest i Ungdomsklubben, Åbent hus - forældremøde.
C. IV Sønderjylland, Ny forældreforening.
Julefest i Aalborg, Jule- og nytårsfest i Sindalhallen, Psykotiske Børns Vel, Kredsens Samtaleaftener, Skagen og Frederikshav
C. X Midtjylland, Julebal på Vejlsøhus.2. Præmien på kr. 2.000 i landsforeningens prisopgave 1970 blev vundet af et team på 4 socialrådgivere.
"Etikette eller ej"?
"Etikette eller ej"?
Nej til "Armbind", I anledning af artikel af fru A. Hass: Et barns skolegang.
Hvem vil læse det?, Svar til fru Frie.

Klubaften, Fastelavnsfest, Fastelavnsfest i børnehave på Bornholm, Karens Minde udvalget.
En uforglemmelig oplevelse.
Forældremøde på træningsskolen Mose Allé den 2. Februar 1971.

C. IV Sønderjylland - Forårsprogram for Kolding og omegn. Pakkefest.
Forældremøde i børnehave på Konvalvej.

Landsforeningens beretning.


Finder sted torsdag den 13. Maj.
C. II Nordsjælland - Til forældre omkring skoler, børnehaver og institutioner, C. IV Sønderjylland - Møde med undervisningsinsp
C. IX Sydøstsjælland - Undervisning af vore sværest handicappede.

Socialstyrelsen tager form.


Nordiska Förbundet Psykisk Utvecklingshämning.
Kommentar til fru Rostock's inspirerende indlæg i december nummeret.
Hvem skal undervise?
C. I København - Forældredag på Karens Minde.
Nyetableret forældreudvalg afholder karneval, Forårsstemning - og Freddy Fræk.
"Åbent hus" på Ebberødgård. Mærkedag og mærkesalg.
Forældremøde på afd. D. på Ebberødgård.
C. V Nordjylland - Ændring i det lokalt vejledende råd. Dannelse af samråd på "Birkehjem".
C IX Sydøstsjælland, Fjernsyn og journalister var ikke til stede.
C. XI Århus og Randers amter - Møde på Sødisbakke.


Fredag den 27. August er det årets mærkedag.

Militærnægtere kan hjælpe åndssvageforsorgen med det, samfundet ikke har råd til.
Mere om Køsters Allé i Randers.
Svar til overlæge Jakob Øster.
Målsætning efterlyses.
Åbent brev til overlæge Kabelmann-Jensen, Rødbygård.
Blokering af byggearbejde, Svar til fru Møller Jensen.
C. II Nordsjælland, Nyt fra forældreudvalget om Ebberødgård.
C. XI Århus og Randers amter: Centerkredsmøde i Randers.
I anledning af undervisningsleder Halvor Egekvist's artikel udtaler foreningen af skolehjemsforstandere ved S. Å. Følgende:


En kæmpeindsats giver håb om fremgang i mærkesalget.
Da kontorchefen satte kikkerten for det blinde øje.
Det er at rutte med skatteyderenes penge, Til forældre.
C. V Nordjylland - Til forældrekredsen om afd. F, Forsorgscentret, Vodskov, Løgstørturen.
Et hold unge fra Holbæk har været ved Gardasøen og her er Johns dagbog fra turen.
Staten sparer på anlægsudgifterne.
Protest mod artikel, Mere om Køsters Allé.
Nu afdøde undervisningsinspektør Holger Rasmussen, S.Å., holdt dette foredrag ved den XIV nordiske kongres.
Overlæge Inge Krogh, Forsorgcenter for Fyns amt, har foretaget en statistisk undersøgelse over alle ægtepar.


C. II Nordsjælland: Generalforsamling. C. III Sydøstjylland - Generalforsamling, Møderække i 1971/72 i Vejle.


C.VII Vestsjælland, Idrætsdag på Brunhøjskolen.
C. X Midtjylland, Generalforsamling. C. XI Århus og Randers amter - Centerkredsmøde. Generalforsamling i Århus afdeling.
fra mødet den 19. Oktober 1971 i Tværfagligt samarbejdsudvalg ved Socialstyrelsen, Åndssvageforsorgen.
Noget for noget, "Åndens og håndens intelligens"


Thea Bank Jensen: TEXTIL-LEG.
Jakob Øster: DET ÅNDSSVAGE BARN.
Omsorgspersonale i centerledelsen.
"Åndssvageforsorgen i 70-erne"
Forældreaften i Lyongade, Klubaften - København, Juletræsfest, Trylleri og hokuspokus i Brønshøj-Husum ungdomshus.
Generalforsamling i Forældreudvalget om Ebberødgård.
C. IV Sønderjylland, Generalforsamling.
Forældretur til Løgstør, Afskedsfest på Vodskov, Udflugt til "Klitten", Forældremøde i Skagen.
Lejrskole (erhvervsorienteringstur) 19/8-26/8 1971 for afgangsklassen på Skolen på Skansen.
Sommerfest på Andersvænge, Forældremøde på Andersvænge.

Klientcentreret forsorg.

Uddrag af referat ved foredrag holdt af landsforeningens formand, Alb. Christensen på generalforsamlingen i centerkreds VI.
Jørgen Hviid & Grethe Nielsen DE ANDRES HANDICAP
Kan "Idé-spalten" opfylde behovet?, Svar til F. Lemming, Undervisning.
Norsk plastic-kælk, Lånte børnehavens legeplads, Pasning af hjemmeboende åndssvage.
Internationalt symposium i København.
C. I København - Juletræsfest - København, Huskeliste for 1972, Forældreaften Væveriet, Borups Allé 150.
Hygge - stemning - og H. W. Christensen med sin guitar.
Referat af forældremøde på afdeling D. Ebberødgård.
C. V Nordjylland, Generalforsamlingeen den 24. November.
C. VI Lolland-Falster, Referat af generalforsamlingen.
Generalforsamling C. IX.
Ordinært centerkredsmøde.
Udtalelse fra C. XI.
Styrelseschef H. C. Seieruos foredrag på landsforeningens repræsentantskabsmøde.
En hjertevarm bog som har bud til alle.


Oplysninger fra en forældregruppe, som har udsendt et spørgeskema."Fagcenteret" møder for forældre og pårørende på Lillemosegård.
Kommentar i Morgenavisen Jyllandsposten den 28. April: Kætteri og kedsommelighed.

Eleverne skal lære social tilpasning.
Britta Holle: "Normale og retarderede børns motoriske udvikling"
Ragnhild Jørgensen: "Læse-lotto".
Generalforsamling for forældrene på børnehospitalet i Vangede 20. April 1971.
Børnehjælpsdagen 13. Maj 1971.
Ny forældrekreds.
Filmaften i Frederikshavn.
C. II Nordsjælland, Centerkreds II afholdt sin ordinære generalforsamling på Værkstedet i Farum.
Der sker noget ved forældremøderne på Ebberødgård.
Generalforsamlingen på ungdomsgården i Grindsted, Festaften på Petersholmskolen.

C. X Viborg amt m. v., Generalforsamlingen d. 13. Nov. 1971.


Èn gang åndssvag - altid åndssvag?
Svar til Nadja Mac, Protest mod Nadja Macs foredrag angående åndssvages sexualproblemer.
Til alle forældre.


Klubaften i ungdomsklubben, Generalforsamling den 25. November 1971.
Klub Jydeholmen - Aftenklubben har fået nye lokaler, Jydeholmen 15. Indvielse den 18. Januar 1972.
Værkstedsdage på Ebberødgård - eller hvordan en succes næsten kan blive for stor.
C. VI Lolland-Falster, Julefest.
Referat af generalforsamling.
Anmeldelse, Jørgen Hviid og Grethe Nielsen "DE ANDRES HANDICAP" Diasserie med lydbånd og teksthæfte kr. 140,00.
Det mener jeg: Åndssvag? Evnesvag? Psykisk udviklingshæmmet?
De beskyttede og sparekniven.
Vi går på aftenskole på Bygmarkskolen.
Angående militærnægtere i forsorgen.
Accept af blandede afdelinger bør være en selvfølge.

Sv. Aage Olsen død, Forældredag på Karens Minde, Karens Minde Udvalget.
Fastelavnsfest på Strøbyhus, Fastelavnsfest til ug. Brønshøj-Husum ungdomsklub mandag d. 21. Febr.
Forældremøde på afdeling T 2.
Referat af møde d. 5. Febr. I "Grå Sal" på Ebberødgård, Konklusion.

C. III Sydøstjylland - En god hjælp fra skoleleder Kjeldstrup, C. V Nordjylland - Hjertelig tak.
C. VII Vestsjælland - Forældremøde på Andersvænge, C. XI Århus og Randers amter, Sommerlejr på "Ajstruplund", Offentligt m


C. II Nordsjælland - Forårsfest på Ebberødgård. C. III Sydøstjylland - Sæsonen sluttet i Vejle.
Vintersæsonen i Horsens afdeling.
C. V Nordjylland - Forsinket nytårsfest, C. VI Lolland-Falster, Endnu en ny børnehave.
C. X Viborg amt m. v. Generalforsamling på Mors den 27. Marts 1972, Thisted afdeling, Lemvig afdeling.
Ajstruplund, Vigtig meddelelse til vore medlemmer.
"Efterlysning" Legetøj til Legetek.
En flyttedag, der gav landsforeningen et femcifret beløb.
Til forældre og pårørende.
Angår ægteskab mellem åndssvage, Åndssvages seksualliv.
Diskussion om sex-problemet.
100.000,- kr. til Evnesvages Vel.


Klubaften-København, Børnehjælpsdagen, Referat af forældremøde "generalforsamling" på Lillemosegård
Samtalemøde 19. April på Skydepavillonen.
En tur til Mallorca med afgangsklassen på Christianslundskolen.
Campingpladsen "Forglemmigej".Hanne & Erik Larsen: Dav, skal vi snakke sammen?
C. II Nordsjælland: En idé til efterfølgelse. En bøn til Ebberødgårds forældre og pårørende.

C. VII Vestsjælland: Forældrekursus.

C. X Viborg amt m. v., En dag i eventyrets land.
Kommentar til årsberetning.
Åndssvages sexualliv.Leif Lunn: Daginstitutioner Pris: kr. 64,40 incl. Moms, Munksgaards Forlag.
Jørgen Kjærulff: Registreringsmateriale.
Forældredag på Lillemosegård, Generalforsamling, Stor beat-koncert ved Rebæk Sø, Klub Jydeholm.
Møder 1972/73.

C. III Sydøstjylland: Møder i Vejle inden jul, C. IV Sønderjylland: Sommerhus i Harzen.

C. IX Sydøstsjælland: Foredragsrække i børnehaven Birkegården.
Vort barn bliver voksen - hvad så?
Karens Minde - dagbogsblade fra Hollandsrejse.
Klubaften, Møder m. v. 1972/73.
C. III Sydøstjylland: Generalforsamling. C. IV Sønderjylland: Generalforsamling, Nye hjem til vore klienter.
C. VII Vestsjælland: Generalforsamling.

C. IX Sydøstsjælland: Debatstykket "Skyld", C. X Viborg amt m.v.: Centerkredsgeneralforsamling. C. XI Århus og Randers amt

Spørgeskema.

Det mener jeg: Protest mod forsorgschefens artikel i SÅ-nyt.
Sikkerhed under kørslen.
Uddyb cirkulære nr. 27.
Placering af klienter på kommende nye værksteder.
Kommende møder, Nyt fra Bornholm.
Legeteket i Spaniensgade åbner nu, Juletræsfest i ungdomsklubben, En lovende start i Brønshøj-Husum ungdomsklub.
En skæg aften i Ungdomsklubben i Brønshøj, Forældreaften. Paulmanns Væverier, Borups Allé 150.
Generalforsamling i forældreudvalget om Ebberødgård.
 Julemøde på Andersvænge, Et farvel til sommeren.
Fynskredsen.
siger formanden for Evnesvages Vel, lrs. Albert Christensen - og mener: på politikerne.
Der er nedsat et "Grønlands-udvalg"
Stor hyldest til Rik. Nielsen ved indvielsen


Til mine mange nye venner.


Til centerkredsene vedr. Dansk Handicap Idræt, Landsforeningen arver.
Kommende arrangementer i C. I, Klubaften - København, Huskeliste for første del af sæsonen 1973, Gllimt fra Lillemosegård.
Generalforsamlingen i C. III.
Nyt fra Horsens afdeling, Nyt fra Vejle, Kolding afdeling, C. IV Sønderjylland - Sommerfesten på Ribelunds børneafdeling.
C. X Viborg amt m.v.: Juletræsfest i Viborg. C.XI Århus og Randers amter: Århus lokalafdeling, Juletræ i Århus lokalafdeling, O
Han måtte gå.


En spændende opgave skal stå sin prøve uden støtte fra socialstyrelsen.
Anmeldelse. Hvorfor skal vi være ens?


Samtalekredse, En stor oplevelse.
Forældredag på Ebberødgård Kristi Himmelfartsdag.
C. VIII Fyn: Samarbejdet forældre - forsorg, Medlemskontakten udbygges.
C. X Viborg amt m. v.: Skive afdeling, generalforsamling. Thisted afdeling, generalforsamling.
C. XI Århus og Randers amter: Centerkredsmøde.Jeg vil kæmpe for dem. Pengemangel - uvidenhed eller mangel på vilje?
Var det"show eller seriøst?, Svar til Marianne Hansen.
Anmeldelser: Legetræning for børn med handicap.
Ny bogserie for socialpædagoger.
Hjælpemidler til handicappede og ældre.

Kommende møder, Klubaften - København, Legeplads, Generalforsamling den 21. November 1972.
En stor aften, en stor oplevelse.
En succes, der er ved at blive for stor.
C. II Nordsjælland, Ordinær generalforsamling i C. II Nordsjælland.
C. IV Sønderjylland Generalforsamling C. IV, C. V Nordjylland - Generalforsamlingen.
C. VII Vestsjælland Generalforsamling i C. VII.
C. III Fyn, Generalforsamlingen i C. III torsdag d. 30. Nov. 1972.
Generalforsamling og medlemsmøde.
Beretning fra det lokalt vejledende råd.
Nyt medlem i vejledende råd, Et svømmebassin bliver til, Generalforsamlingen.
Beat-koncert i Hasselager.
Hjerneskadede børn, Bogen om skolebarnet.
Autistiske børn, Iagttagelse af børn A + B.
Klubaften København, 2.000 kr. til "glemte" klienter, Forældre- og familieaften i pensionatet Blegdamsvej 10.
Vellykket juletræsfest i ungdomsklubben i Brønshøj.
Generalforsamlingen den 30. November 1972.
Julefest i Løgstør, Dødsfald.
Centerkreds V's forårsprogram.
C. VIII Fyn, Svigter kontakten til vore medlemmer?
C. IX Sydøstsjælland - Feriehuse i Karrebæksminde, C. X Viborg amt m.v. Protestskrivelse til socialministeren vedrørende bes
Angående træningsskole i Holstebro, Angående Ringkøbing amt.
Svar til Else og Ebbe Eriksen.


C. I København - Klubaften, Fastelavnsfest, Møde i C. I, Generalforsamling i Karens Minde.

Møde med socialministeren, Kursus i mødeteknik m.m., Bestyrelsen i C. III.
Tak for dejlige fester i C. V
Gaver til skolen, Skagen vil forbedre handicappedes forhold, Centerkreds V's forårsprogram.
Referat af generalforsamling den 25. Nov. 1972 på hotel "Hvide Hus" i Maribo.
Kommentar til referat, Generalforsamling i Thisted afdelingen.Endnu engang om TV-udsendelsen, Svar til fru Lis Møller, Det gode og det dårlige.
Hvem har ansvaret?
Forsorgsydelsen har social slagside, Helle Christiansens indlæg.
Birthe Söderhamns kommentar til Helle Christiansens indlæg.
Det var resultat af et resultat, Vi læser med glæde om Ida.
Jeg føler mig som en dårlig mor, når jeg læser om Ida.Grove beskyldninger uden grundlag.

Nyt fra Bornholm.
Trylleri - Trylleri.
Broget forsamling på "Strøbyhus"
Åbent hus på Ebberødgår, Forældredag på Ebberødgård, Glade dage i Spanien.
Nyt fra Horsens afd.

C. VIII Vestsjælland, Kursus i Mødeteknik.
Samrådsmøde på afd. D 2 Andersvænge den 10. Februar.
C. X Viborg amt m. v. Udstilling af åndssvages kunst i Thisted, Udstilling i Nykøbing M.
Premiere i Aalborg og derefter på rundtur i Nordjylland.
Ingen grund til dårlig samvittighed.Tak fra forældrerådet, Kursus i spisetræning, Vellykket påskeudflugt.
Festlig sæsonafslutning, Slut på sæsonen i "Klub Jydeholmen"
Må vi så få en kantine på Ebberødgård!!
C. III Sydøstjylland - Nyt fra Horsens afdeling, C. VIII Fyn - Fik vi så kontakt med medlemmerne?
Forældrekreds dannet på "Sølund"
Vi efterlyser mærkesælgere i centerkreds II, Sker der nogensinde noget i centerkreds II?


C. VII Vestsjælland, Forældrekursus på Andersvænge.
Mærkedag 1973, Tak for bidrag til kollegiet.
Var Daniel åndssvag.
Debatstykket "Skyld"
Underskriftindsamlinger til statsministeren.
Svar til Inger og Willy Petersen.
Landsforeningen indstiller sin prisopgave.

En gang åndssvag - altid åndssvag, De åndssvages jantelov.
Det synshæmmede barn.


Vinterens møder 1973/74, Klubaften - København, Fritidsbeskæftigelse for børn, Hvad er et "legetek"?
C. V Nordjylland - Efterårsprogram for C. V: Skagen, Frederikshavn, Hjørring.
Haderslev, Aalborg, Generalforsamling, Julefesten, Åndssvage børn morede sig i Tivoliland.
Feriefest på skolehjemmet i Stubbekøbing.

Kan vi være det bekendt?
Jo, vi kan være det bekendt.
Huskeliste for klubaftener, Klubaften i København, Efter en mærkedag.
Udflugt fra Karens Minde, Sommerlejren i Korinth 20.-31- August 1973.
Generalforsamling, C. III Sydøstjylland - Sæsonen 1973/74 i Vejlekredsen, Generalforsamling. C. IV Sønderjylland - Generalfor

C. VII Vestsjælland - Generalforsamling, C. VIII Fyn . Generalforsamling.
Johannes Thorsen in memoriam, Familiefest i C. IX.
Staus for en begynder.
Mange ting kunne ændres.
Hør her, det her, det er en rigtig historie.


Noget om at lære begreber.


Klubaften-København, Jueltræsfest, Åbent hus i Svenskelejren.
Referat af generalforsamlingen den 5. Oktober 1973.
Forældremøde på afdeling B Ebberødgård.

C. III Sydøstjylland, Glædelige begivenheder i Horsens, Fødselsdag 20 år.
C. IX Sydøstsjælland - Forældremøde i børnehaven på Nellikevej i Næstved. Århus og Randers amter, Århus afdeling afholderÅndssvageforsorgen nedskæres.
Lidt hygge- og julesnak op under jul.
Svar til "Hør her! Det er en rigtig historie" og til "Evnesvages Vel": "Sådan ophæver man en blokade"

Huskeliste for klubaftener, Hygge-aften på væveriet, Borups Allé.
Generalforsamling, Julefest - Kolding, Besøg på Nordhøj.
C. VII Vestsjælland, Lidt solskin på en decemberdag. C. VIII Fyn, Jule og nytårsfest. Generalforsamlingen den 13.11.1973.
Generalforsamling.
Århus afdeling afholder Juletræ.
En gang åndssvag - altid åndssvag.
Sangbog med stor skrift.

Nu må jeg have luft.


Orientering fra centerkredsbestyrelsen og det lokalt vejledende råd den 23. Maj.
Børnehjælpsdagen - alle tiders succes.
Samarbejde mellem forsorg og forældre.
Aflastning.


Sparebestræbelser eller hvad?
Afdeling for åndssvage i hvert amt i landet, Vinderliste fra Marjatta's julelotteri.Huskeliste for klubaftener, Generalforsamling den 29. November 1973.
9-årige Sascha - en strålende oplevelse.
Julemarked på Lillemosegård.
C. II Nordsjælland - Ordinær generalforsamling den 29. November 1973.
Rekordfremmøde til generalforsamling.

C. V Nordjylland - Generalforsamlingen.
Medlemsmøde og generalforsamling.
Julestue på Evensølund.
Centerkredsmøde.

Står De i den rigtige centerkreds?
Irritation over beretningerne om Ida.
Svar til Birte Lynghøj.
Klubaften København - Huskeliste - Nyt fra Bornholm - Atter et pletskud - Med dans og klingende spil.
Apropos spareforanstaltningerne.
Året 1973 er gået - hvad fik vi så ud af dette?
Forhandling om handicap-center.
C. IX Sydøstsjælland, Tanker og ønsker i centerkreds IX ved nytår 1974.
En stilling som leder og organisator af forældrerådgivning.
C. II Nordsjælland, Vil vil gerne have kontakt med vore medlemmer
Fokus på Centerkreds II.
Møde med dr. Med Margaretha Mikkelsen, Invitation til bankospil.
Skuespillerinden Lone Hertz, Læge Poul Ingerslev.
Forældreaften om dårlige rygge, Aflastningshjemmet "Feriegården".

C. X Viborg amt m.v. - Mindeord om smedemester Thomas Lausten, Estvad.
Det åndssvage barn kan styrke familien, Nyt samlingspunkt.
Sommerlejr i Ajstruplund, Hvor skal de handicappede bo? Sommerlejr Ajstruplund, E.V., Århus afd.
Honorarspørgsmålet stadigvæk uløst.
Der kom 500 kr.
Står De i den rigtige centerkreds?Helsingørseminaret, Seminarrapport


Et nødråb om hjælp, Mere om lille Ida.
Svar til Lita og Bo Frydenberg.
Årsmøde, Orientering fra centerkredsen, Generalforsamling på Karens Minde.
Åndssvage børn bør bo hjemme.
C. VIII Fyn, Mødesucces i C. VIII.

C. IX Sydøstsjælland - Til forældre og pårørende til klienter.
Legat til Århus-forældre.
Evnesvages Vel nr. 6/7 1974.


Om brevene til Ulla Bonde, Svar fra Ulla Bonde.
C. I København - Klubaften København, Tanker om vejledning på et tidligt tidspunkt, Da vi fik Anne.
En munter aften med Bjørn Tidmand.
Focus på C. II, En tak til afdelingslederne på Ebberødgård, Forældredag på Ebberødgård.
C. VIII Fyn Grundlovsfest på Østruplund, C. X Viborg amt m.v. 10 års dygtigt og vellykket forsorgsarbejde.En specialpædagogisk model, Finn Svanlund.
Indlæg I: Drømmen om en koordinator.


Forældrerådgivning.
Glade dage ved Slettestrand.

C. VII Vestsjælland, Forældrekursus 1974.
Aftenkursus i ADL-træning efteråret 1974, Kursus for forældre til psykisk udviklingshæmmede børn.


Indlæg V: Koordinatorordning - Repræsentantskabet købte sig fri.
Jeg forstår ikke et suk.

Der kræves normal åbningstid i forsorgens børnehaver.

om biblioteksrelevant materiale for voksne med læse/sprogvanskeligheder på LO-skolen i Helsingør.
Når hørelsen svigter.
Birgit er blind.
Vigtig meddelelse til vore medlemmer.
Nyt fra C. I, Fritidsbeskæftigelse 1974-75, Offentligt møde
C. V Nordjylland, Tak til centerkreds V


C. XI Århus og Randers amter: Mallorca-rejse.
Står De i den rigtige centerkreds?

Et par stilfærdige bemærkninger.
Svar til fru Rita Naabye.
Generalforsamling, Klubaftener - København, Forglem-mig-ej-dagen med helt nye indslag.
C. II Nordsjælland, Generalforsamling, Apropos behandlingsmøder
C. VII Vestsjælland, Generalforsamling - C. VIII Fyn Generalforsamling.

C. X Viborg amt, Generalforsamling - C. XI Århus og Randers amter, Centerkredsmøde, Generalforsamling i Århus afd.
C. I København - Fra Bornholm "Sådan føler vi det", Nyt fra Karens Minde
C. I København - Klubaften København, Juletræsfest, En lovende sæsonstart i klubben Brønshøj/Husum ungdomshus.
Klub Jydeholmen, Vellykket weekendtur.

C. II Nordsjælland - Udstilling og værkstedsdag på Ebberødgård.
Efterårsprogrammer for Hjørring/Brønderslev, Løgstør, Aalborg, weekendens samlingssted.
De åndssvages rettigheder i samfundet.

C. IX Sydøstsjælland - Aflastning, Et godt privat tilbud.
NYT-NYT-NYT fra Århus lokalafdeling, Århus byråd etablerer og driver institution for åndssvage.


Kommunalreformen.


Min barndom jul - årets julekonkurrence.

Umyndiggørelse eller ej!, Svar til fru Else Rostock, Hvad burde forsorgen være?
Pladsmangel på de beskyttede værksteder.

Trivselsundersøgelse ved forsorgens skoler.

Forældreaften i Væveriet Borups Allé 150.
Omsorgsklubben af 1972, Klubaftener - København.
C. III Sydøstjylland - Kolding afd., C. VIII Fyn - Juletræsfest, C. X Viborg amt m. v. - Løst og fast fra C. X.
NYT-NYT-NYT fra Århus lokalafdeling.

Tanker efter et repræsentantskabsmøde.
Svar til K. O. Kobber Larsen, Da repræsentantskabet sagde nej til en koordinator - eller da centerkredsene fik 5.000 kr.


Pressemøde d. 30. April 1974.
Hold op med at diskutere fru Ulla Bondos handlinger.Fra kredsene, C. I København: Fællesmøde for samrådsmedlemmer på Lillemosegård.
Indlæg vedr. ovennævnte samrådsmøde.
C.II Nordsjælland: Efterårsfst - Bazar.
Familiefest på afd. G.
Siden sidst i Horsens.
"Sådan har vi det"


Tanker i en overgangstid.


Marjatta, Hjemmet for udviklingshæmmede børn.
C. I København: Møde i C.1, Klubaften - København, En dejlig julefest i klubben Brønshøj/Husum ungdomshus.

C. II - Generalforsamling.
Vedr.: Behandlingsmøder

C. VII - Vestsjælland, Generalforsamling.
Generalforsamlingen.
Centerkredsmøde, Årsberetningen.
Medlemsmøder i samtlige landsforeningens centerkredse om foreningens indsats i de kommende år.

Medlemsmøderne afholdes således.

Eva Gredal: Der er meget, jeg vil nå, måske går jeg ind i Åndssvageforsorgen.
Centerkreds IX protesterer skarpt mod spil af værdier.
Udbytterigt orienteringsmøde om forældrestøtte i Århus.
Godt tøj til handicappede og ældre.
Lokalafdeling Bornholm, Børnehjem. Teaterforestilling på Lillemosegård, Legeteket i Spaniensgade.
Fællesmøde: "Hvad burde forsorgen være?"
Forældrevejledning.
C. II Nordsjælland, Møde om forældrevejledning. C.V-Nordjylland, Formandens beretning på generalforsamlingen den 5. Nove
C. VI Lolland-Falster, Referat af generalforsamling lørdag den 23. November 1974.
Om et weekendkursus.
Centerkreds VII(Vestsjællands amt), Centerkreds X (Viborg amt m. v.), Centerkreds XI (Århus amt)


Nordiske handicap-tandlæger har sendt resolution til regering og folketing om bedre tandpleje for handicappede.
Hvor skal E. V. sætte sine kræfter ind.


Klubaften - København, Forældredag på Karens Minde, Nyt om legeteket.
C. II Nordsjælland: Kæmpe bankospil, Husk fællesmødet den 3. April.

C. V Nordjylland: Til medlemmerne i C. V.
C. VI Lolland-Falster: Det lokalt vejledende Råd for Storstrøms Amt samt Færøerne.

C. VIII Fyn, Åbent hus på Klostervejkollegiet.

C. XI Århus og Randers amter, Marta og Marius Petersens legat, Sommerlejr på Ajstruplund, Medlemsmøder i C. XI
Ønsker, der bristede.
Forældretanker om integration.
LILLEBROR - Børnehjælpsdagens store tombola, "Op og ned med kulturen" blev en stor succes for morsingboerne.
Forældredag på Lillemosegård, Generalforsamling på Karens Minde.
Forældremøde på Sp. I.
C. X Viborg amt m.v. - Et alt for stort område.
"Det tavse mindretal" i den gamle skole i Vandborg.
Pensionat for evnesvage er klar til brug om et år.
Referat af møder den 14. Marts 1975 og den 18. April 1975.
Åndssvage børn.
Fod i hose, udgivet af Personalehøjskolen.
C. II Nordsjælland - Generalforsamling på Ebberødgård, C. V. Nordjylland - Hvorfor lave distriktsskoler?
C. VIII Fyn, Revideret bestyrelsesliste pr. april 1975.
Nyordning fra august-nummeret.
Fredag den 29. August.
Kritik af en pjece.
Hvad kan vi gøre?
Set udefra.

Det åndssvage barn 0-15 år.
Personale og klienter på vævekursus i Historisk arkæologisk Forsøgscenter i Lejre.

C. III Sydøstjylland - Grindsted kommune tyvstarter på bistandsloven.
Vinterens gang i Horsens.
Generalforsamling i Andersvængeudvalget, Panelmøde på Andersvæge den 31. Maj
C. XI Århus og Randers amter - Legat i Århus kommune


Tryghed og trivsel.

Registreringsmateriale.


Om lørdagsbørnehave, Glem ikke den åndssvage
Hvad kan vi gøre?
Raske og evnesvage.


C. I København - Klubaftener i København starter igen, C. II Nordsjælland - Generalforsamling-Ebberødgårdudvalget.
C. IV Sønderjylland - Generalforsamling, C VII Vestsjælland - Kun minimalt beløb til administration - Foredragsrække
Generalforsamling i Århus afdeling, Centerkredsmøde, Møder & arrangementer: September 1975, Oktober 1975.af deltagelse i den XV nordiske kongres om psykisk udviklingshæmning i Århus den 5.-7. August 1975.
Nedslående at høre.
Udtalelse fra lærerrådet på Strandhøjskolen i Nyborg, Der findes information til skolebrug.
Hvorfor skal vi være ens?

Omsorgsklubben af 1972, Tryllekunstneren Daneslo i Klub Jydeholm.

C. II Nordsjælland: Generalforsamling, Debatdag på Ebberødgård. C. III Sydøstjylland - Generalforsamling. C. IV Sønderjylland
Generalforsamling.
C. VII Vestsjælland - Generalforsamling, Sommerfest på Andersvænge

C. VIII Fyn - Generalforsamling.
Generalforsamling, Møde på Frihedsvejens skole d. 26. August 1975 kl. 19.30.
Generalforsamling, Fra Center X.
Centerkredsmøde.Kun 2 kr. for et ark med 30 mærker.


Mit barn er åndssvagt - hvad nu?


C. I København, Juletræsfest, Udstilling, Om overgang fra barn til voksentilværelse.
Ferie- og aflastningshjemmet Strandholm, Rødvig.
Enestående musikalsk show i klubben Frederikssundsvej 157-159, Brønshøj.
En festlig indvielse af det nye væveri Svanevej 24.
På mærkerne i Horsens.
Julemøde på Andersvænge, Mallorca-lejrskole 1975.
En mening fra Center X eller tanker hen ad vejen.
Juletræsfest i Århus lokalafdeling.
C. II Nordsjælland - NB. Debatdagen: Mor, hvornår må jeg selv bestemme?, C. III Sydøstjylland: Juletræsfest i Kolding-kredsen

Generalforsamling på Ribelund d. 1. November 1975.
C. VIII Fyn - Generalforsamlingen.
Nyt fra C. C
Marius og Martha Petersens legat, Så lykkedes det igen.

Der mangler refusionsordning ved fritidsundervisning.
Står De i den rigtige centerkreds?
C. I København - 70 år, Det koordinerende udvalg. Hvem og hvorfor? Orientering fra forældreudvalget ved Lillemosegård.
C. II Nordsjælland - Familiedag på G. 1. på Ebberødgård.
Paneldiskussion om den politiske målsætning.
Udviklingen løbet fra Aalborg-skoleprojekt.
Nyt fra Centerkreds X.
Protokol af mødet d. 14. November 1975.Hvad laver de i centerkredsene?
Offentligt møde, Klubaften København, C II Nordsjælland - Debatdag på Ebberødgård, C. IV Sønderjylland - Aflastningshjem å
Aflysning af juletræsfester, Festaften i C. V., Juletræsfest på SÅ-værkstedet i Frederikshavn.
Program for temaaften.
Aflastningshjemmet Rendbjerg.
Fest for de unge med pårørende samt medlemmer., Centerkreds V.
Nyt fra Centerkreds X.
C. XI Århus og Randers amter, Centerkredsmødet for Århus amt.
Står De i den rigtige centerkreds?
Hvad laver de i centerkreds III (Vejle amt m.v.)?
Bestyrelsens sammensætning.


Landsforeningen beder om tjenesteundersøgelse.
Hvad har SF foreslået og hvorfor.
Svar til Tom Malmquist.
Hr. Suhr 7100 Vejle.


20.000 kr. til vore byggeformål i Jylland.


Uge- og weekendophold på Langeland.
Lillebror-Børnehjælpsdagens store tombola, Et fastelavnsgilde med succes.
Hvordan kan vi hjælpe hinanden?
C. V Nordjylland - Efterlysning, Står De i den rigtige centerkreds?
C. X - Viborg amt m. v. Nyt fra center X.
"Babysitning", Fastelavnsfest i Estvadlejren.
Til orientering for medlemmerne af Evnesvage Vel, Kommentar fra bestyrelsen for Centerkreds XI til indlæg fra ForældrekredseC. II Nordsjælland, Legetek - fritidsklub.
Udstilling og værkstedsdag finder sted på Ebberødgård.

C. IV Sønderjylland - Aflastningshjemmet Rendbjerg.
Strålende fest på skydepavillonen, Stor buket for evnesvagefest.
C. VIII Fyn Nye lokalrepræsentanter, C. IX Sydøstsjælland, Familiedag den 22. Maj 1976.
Alle medlemmer i centerkreds IX, Børnelejr for debile børn igen i 1976.
Handicapdag i Legoland.
"Hvad burde Evnesvages Vel være?"


Mødekalender for C. I 1976/77, Forglem-mig-ej-dag fredag den 27. August . Fritidsbeskæftigelse, En stor festdag.
Centerkreds II Nordsjælland OBS! OBS! OBS!, Familiefest på G. 1.
C. IV - Sønderjylland, Landsformanden taler ved offentligt møde i Åbenrå, Rendbjerghjemmet indviet.
C. VII - Vestsjælland, Møde om psykotiske børn, Forårsmøde i Andersvængeudvalget.
Bustur til Legoland, Åbent hus på kollegiet på Klostervej, Odense.
Vindernumrene i C. IX's bortlodning.

Bank-Mikkelsen i Holstebro.
Centerkredsbestyrelsesmøde den 19. Maj 1976.Spænding om overskuddet på årets Forglem-Mig-Ej-Dag.Usikre på fremtiden.
Legeteket, Forældremøde på Granbohus.

C. VIII Vestsjælland - Sommerferie på Andersvænge.
C. XI Århus og Randers amter, Generalforsamling i Århus afdeling.
- blot det ikke gælder Ekstra Bladet selv.

Mit barn er åndssvagt, En bogliste fra biblioteket.

Om lukning af eksterne børnehaver.
Evnesvag pige


Klubaften-København, Debatoplæg til fremtidig voksenundervisning.
Forældredag på Lillemosegård.
Fokus på udslusningen.
Efterårsprogram 1976-77. Hvordan behandler vi vore åndssvage, et kursus i Aalborg.

C. VI Lolland-Falster - Afsluttende generalforsamling i C. VI, Sammenslutning af centerkredsene VI og IX.
C. VIII-Vestsjælland - Hvad sker der, når mit barn bliver myndig? - Generalforsamling.

C. X Viborg amt m. v., Årets pris i Skiv til Axel Houmøller, Nyt fra Centerkreds X, Familiefest på Strandhøj.

Centerkredsmøde, Generalforsamling, Kursus i værgemål.

Finansiering.
Er der bred opbakning?
Hvad laver de i centerkreds XI.


Er der gået politik i behandlingen af vore åndssvage?
Utraditionelt samarbejdsforsøg.
Nye kontingenttakster pr. 1. Januar 1977.

Legeteket.
C. I - København, Generalforsamling i centerkreds I, Klubaften København, Juletræsfest København
C. II - Nordsjælland, Generalforsamling i centerkreds II, Udstilling af metalsløjd og moderne kunst. C. III Sydøstjylland - Genera
C. V - Nordjylland, Generalforsamling i centerkreds V, Efterårsprogram 1977, Fotoudstilling om voksne åndssvage.
Alternative boformer.
C. VII - Vestsjælland, Generalforsamling i centerkreds VII, Til øvrige interesserede.


C. IX Sydøstsjælland - Generalforsamling i centerkreds VI og IX, C. X - Viborg amt m.v. Generalforsamling i centerkreds X, År
Fra center X.

Generalforsamling i centerkreds XI, Endnu et vellykket week-endkursus for psykisk hæmmede Rapport fra Estvad-lejren den 1
Undervisningstelefoner.
C. I København - Mødekalender for C I 1976/77, Juletræsfest i København, Udstilling, Glædeligt gensyn med DAN og BAXEN.
Efterårsprogram 1977, En Costa Brava-tur.
Afholdt og kommende møder i C. VII.
Fra center X.
Juletræsfest i Århus lokalafdeling, Generalforsamling i Århus lokalafdeling.
Julemøde på Andersvænge, Sætternissen på spil, Campingpladsen "Forglemmigej".
Hvad laver de i centerkreds I København m. v.
Byggeudvalget, Børnehjælpsudvalget.
Legeteksudvalget.

Centerkreds i lokalafdeling Bornholm.
Irlandsvej-projektet, Det er min mening.
Forbud mod handicap.

Marjatta.

Klubaften, København - Åbent hus - Strålende julefest med Wandy, og ih hvor vi "julede".
En rigtig julefest med Nisse-dans og Nisse-sang.
Julestemning og julehygge i klub Jydeholm.
Generalforsamling den 27. Nov. 1975.

C. V - Nordjylland - Generalforsamling i C. V.
Generalforsamlingen d. 22. Nov. 1975.
Generalforsamling d. 25. Nov. 1975 på Korsevadskolen, Ringsted.
Møde om bistandsloven.
Generalforsamling i Rønnede d. 22. Nov. 1975.
Nytårsbrev.
Sommerlejren på Ajstruplund 1976, Centerkredsmødet for Århus Amt.Sønderborg-kredsen.
Børnehaven i Stenderup.
Aabenraa-kredsen.
"Cirkus Åndssvag" igen.
Hvorfor kan forældre ikke tegne en fritidsulykkesforsikring for et mongolbarn?

Campingpladsen "Forglemmigej".
Nyt fra Karens Minde.

En festlig afslutning i klubben - Brønshøj/Husum ungdomshus, En vellykket, hyggelig og interessant aften den 27. April i forsorg
Legetek-sommerferie.

C. X Viborg amt m. v. - Nyt fra center x.
Sommerbolig til leje.

Legat.
Hjælp til med at skaffe sælgere på Forglem-mig-ej-dagen.


Centerkreds I (København), Centerkreds II (Nordsjælland), Centerkreds III (Vejle amt m. v.)
Centerkreds IV (Sønderjylland), Centerkreds V (Nordjylland), Centerkreds VII (Vestsjællands amt)
Centerkreds VIII (Fyns amt), Centerkreds X (Viborg amt m. v.)
Udstilling på Københavns Rådhus.
10.000 kr. fra statsministeren.

Et brev til Bitten Oldin fra Kirstens mor!
Tanker om et forældremøde.
Det pædagogiske arbejde.

Evnesvages Vel opretter brevkasse.


Centerkreds IV (Sønderjylland) stadigvæk førende med tilgang.

"Det bevægelseshæmmede barn"


Generalforsamling 24. november.
Vigtig meddelelse angående møde i Centerkreds I.

Dødsfald, Legeteket.

En forældreaften med succes, Mødekalender for C I 1976/77, C II Nordsjælland - Generalforsamling i centerkreds II
Generalforsamling. Fredericia afd.
Generalforsamlingen.
Nytårsfest, Efterårsprogram 1976/77.
Generalforsamling.
Generalforsamling.
Generalforsamling.
C. VIII Fyn Generalforsamling
Juletræsfest.
Tag den ring og lad den vandre!
Indstik

Svar.Kom ud af busken James!, Grupper i kommunerne der varetager de handicappedes interesser SE HER.
Mødekalender for C I 1976/77, Vellykket juletræsfest i Brønshøj-Husum ungdomshus den 20. December 1976.
Familiefest på afdeling Q, Møde om søskenderelation.
Møllebakkeskolen i Horsens, Året der gik - Fredericia lokalafdeling.
Generalforsamling i C. IV.
Aflastningshjemmet Rendbjerg.
Mindeord over Thomas Hjermitslev, Program for året 1977
C. VIII - Fyns amt Juletræsfest i C.VIII, C.X - Viborg amt m.v. Fra center X.
Ordinært centerkredsmøde i centerkreds XI.
Fra Randers lokalafdeling.
Campingpladsen "Forglemmigej".
Regnskab for Forglem-mig-ej dagen.
Landsmøde i Norge.
og om deres betydning for klienter på lukkede afdelinger.
1) Pensionat og kollegielejlighed.
C. I - København m. v. Klubaften-København, Huskeliste, offentligt møde, mødekalender for C 1 1977-78, Køb af mærkater, S
Kontaktfamilier søges, C. II Nordsjælland - Generalforsamling, C. III Vejle amt m. v. Fredericia lokalafdeling.
Hjørring - Foredrag, Hvad er et pensionat?
C. VII - Vestsjællands amt, Lodtrækning. Foredrag: Epilepsi og åndssvaghed.
C. XI - Århus amt, Generalforsamling, Olav søger plejeforældre.Kollegium med forstanderpar, Kollegiet - blev deres hjem.


Cirkulærebeskrivelse om fritidsforanstaltninger for åndssvage børn, der går i skole.
"Ringetæpper".
"Pensionist-rejser", Apropos aflastning (Evnesvages Vel nr. 8/77)
17 års grænsen - camoufleret nedskæring.
Ringe interesse for forældrearbejdet.
Til vore læsere.


C. I - København m. v. Generalforsamling, Mødekalender for C 1, Køb af mærkater, 25 års jubilæum, Bankospil
Generalforsamling.
Strejken på Ebberødgård.
Fredericia lokalafdeling, C. IV Ribe og Sønderjyll. Amter - Generalforsamling.

C. VI - Storstrøms amt, Ordinær generalforsamling i Centerkreds VI, Skolen med det smukke navn "Rosenhøj"


C. VIII - Fyns amt, Generalforsamling.
Nyt fra bestyrelsen.
C. X. Viborg amt m. v. - Generalforsamling.

C. XI - Århus amt - Repræsentantskabsmøde.
C. I - København m. v. - Juletræsfest, Huskeliste, Mødekalender for C 1, Køb af mærkater, Om kristen holdning over for åndss


C. II - Nordsjælland, Ebberødgård Værkstedsdag, Til medlemmerne samt andre interesserede, C. III Vejle amt m. v. Fredericia

Generalforsamling Rendbjerg, Referat fra Ribekredsen i C IV's generalforsamling 9/9 1977.
Mærkater - julemærker, Aalborg, Hjørring, Bistandsloven, Bestyrelsesberetning ved generalforsamlingen restaurant Skydepavi
Oversigt over vinterens mødearrangementer, Julemøde på Andersvænge, Udstilling af klientarbejder.
Hvilke problemer er der om aflastning og beskæftigelse?, Stor interesse for epilepsien, Vigtigt at børn får udfordringer.
"Har de handicappede noget at gi'", Julefesten, Nyt fra bestyrelsen.
Julebazar på kollegiet i Odense, Nyt fra bestyrelsen.
Evnesvages Vels Thisted afd.s vinterprogram 1977/78, Beretning fra et centerkredsmøde, Til medlemmerne i Ringkøbing amt.

Juletræsfest.

Et godt tilbud til alle åndssvage voksne.
Menneskelighed og varme omkring en isoleret gruppe.


Kommentar fra kulissen.
Vidste De at…

C. I - København m.v., C. II Nordsjælland.
Centerkreds II's generalforsamling den 9. November 1977 i Roskilde.
Personaleforbundets Vodskov afdeling fejrede sit 60 års jubilæum.
Fest-fest-fest, Sommerhus, Arrangementer i centerkreds V.
Generalforsamling i centerkreds VI.
Oversigt over vinterens mødearrangementer, Alternative boformer for voksne psykisk handicappede.
Møde om søskenderelationer, Generalforsamling den 17.11.77 på Brunhøjskolen, Holbæk.
Bestyrelse 1977-78, Fyns amt: Centerkreds VIII (Fynskredsen): Kredsbestyrelsens beretning ved formanden Ivar Brems.
Ordinær generalforsamling i centerkreds X lørdag den 12. November 1977.
Ny centerkreds.
Evnesvages Vels Thisted afd.s vinterprogram 1977/78.
Aarhus kommune viste både vilje og vej.
At være værge, Kursus for mødre - fædre og personale, OBS!
Hjem til jul.
" - mens græsset gror, dør hesten…"
Aflastning, korttidshjem, gæstehjem, eller - ?

Behandlingsmøder skal holdes for alle forsorgens klienter.

C. I - København m. v.: Mødekalender for C1, Nyt aflastningshjem, Til DSI's medlemsorganisationer i København/Frederiksber
C. I. - København - Luciaoptoget den 19. Dec., C. II Nordsjælland - Fortæl, når der sker noget godt i din afdeling, Forældredag
C. IV - Ribe og Sønderjyll. Amter: Nu åbner legeteket for evnesvage børn i Sønderjylland.
C. V. Nordjyllands amt Arrangementer i centerkreds V:, Fest - fest - fest.
C. VII - Vestsjællands amt.
Julebasar på Klostervej 18 i Odense.
De samvirkende Invalideorganisationers lokalafdeling i Fyns amt, Julefest den 28.12.77, Referat fra medlemsmøde i centerkre
Industriværkstedet, Peder Skramsvej 19, Odense
Evnesvages Vels Thisted afd.s vinterprogram 1977/78.
Kursus for mødre, fædre og personale.
Centerkreds XI's ordinære repræsentantskabsmøde.
Ferietilbud til evnesvage børn.
C. I. København m. v. - Hallo, hallo!!!
Igen en succesaften i Brønshøj-Husum ungdomshus d. 13. Marts, Børnehjælpsdagen 1978.
Vil De sælge lillebrorlodder?, C II Nordsjælland - fælles skovtur, C. V. - Nordjyllands amt - Aalborg, Hjørring.
Fårup sommerland, aflastning i Nordjylland.
Specialundervisning, week-endkurser, sommerhøjskole, Lidt om Sp.O.F.
Tabel III Gennemsnitlig tid brugt på barnets pasning, pleje og beskæftigelse fordelt på ugens dage, opgjort i minutter.
Tabel V 39 familiers svar på spørgsmål om de nævnte belastninger forårsaget af det handicappede familiemedlem.
Tabel VII Gennemsnitlig månedlig udgift fordelt efter udgiftsart og antal familier.
Eksempler på éngangsudgifter - gennemsnitlig pr. familie - for nogle udgiftsarter på grund af barnet.
C. I. København m.v. - Om en god idé. Der ikke kunne føres ud i virkeligheden, Brønshøj-Husum Ungdomshus.
C. III Vejle amt m.v. Konfirmation.
C. VI Storstrøms amt - Familiefester, Kære forældre.
C. VII Vestsjællands amt - Hvordan virker bistandsloven på vore handicappede?

C. VIII Fyns amt - Nye medlemmer, Mærkedagen 1978, Til vore læsere.
der findes en teateroversigt for bevægelseshæmmede, Kære Mette Møller Jensen, Kære Mette Møller Jensen.
Svar til "kun en mor" også en mor, Svar til "kun" en mor Lone Bell.
Mødekalender for C. I. København, Generalforsamling for C.I. København m.v.

C.II Nordsjælland - Følg med i vore forhandlinger!, Referat af generalforsamling d. 16. November 1978 på Kulsvierskolen.
Fredericia lokalafdeling, Skaf et nyt medlem.
Ribe amt, Beretning for tiden 20. Februar 1978 til 9. November 1978.
Generalforsamlingen.
Satelitklasser, Centerkreds V's program for sæsonen 1978/79, Hjørring.
Aalborg, Invitation til juletræsfest, Nytårsfest 16. Februar 1979.
Vi forsøger at hjælpe som har det svært i udflytningsfasen.
Et tilbageblik.
Et tilbageblik.
Bemærk, Planer om legeteker i Vestsjællands amt.
Generalforsamling 1978.
Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen
Høstfesten på Klostervej, C. X. Viborg amt m.v. - Program for vinterens foredrag i Evnesvages Vel, Thisted lokalafdeling.
Apropos.
Tilmeldingsblanket.
Kommentar fra kulissen.
Nedtælling nr. 2.
Den sociale brevkasse.
Badminton for alle.
Temanummer om boliger for psykisk udviklingshæmmede - Forkortede indlæg fra LEVs arbejdskonference om bomuligheder f
Af Landsforemand Albert Christensen

Af Jens P. Fisker, amtsborgmester, Fyns amt
Af Holger Kallehauge, formand for boligudvalget for bevægelseshæmmede

Af forvaltningschef Alfred Dam, Storstrøms amtskommune
Af Sune Sunesen, forældrerepræsentant og medlem af Landsforeningens bygningsudvalg

Af Else Christensen, Hjemmevejleder i Viborg Amtskommune

Af Dan Spanggård, socialcenterchef i Nordjyllands amtskommune

Af forældrerådgiver Ia Linander, FUB, Sverige

Af Erik Ejlers, arkitekt
Rapport udarbejdet af fhv. boligminister, arkitekt m.a.a. Ove Hove, København.
Lit
Bolig og social service, Andre boligformer, Fjernelse af barrierer. Transport-service for handicappede.
Anmeldelse af filmen, der får Danmarkspremiere sidst i januar først i februar.
Behandlingscentret Sundbyvang er nu på rette spor.
Familielejre, Familiekurser, Teltlejre, Svømmekurser, Weekend-kurser.


Nordjyllands amtskreds, største amtskreds i Landsforeningen Evnesvages Vel.
Frederikshavn får ny socialinstitution.
Viborg amtskreds, Referat fra Evnesvages Vel's generalforsamling, Viborg amtskreds d. 7. Nov. 1981 på Pinen Kro.
Feriehjemmet Estvadlejren, mærkater 3 kr. stykket.
Århus Amtskreds, Værkstedsbesøg i Århus.
Generalforsamling, Ringkøbring amtskreds.
Vejle amtskreds, Generalforsamling 1981.
Mødeplan for Vejle Amtskreds Evnesvages Vel - 1982, Smedemester Niels Hansen og hustru Johanne, f. Frederiksens legat.
Ribe Amtskreds, generalforsamling d. 3. Nov. 1981.
Sønderjyllands amtskreds, Referat af generalforsamlingen onsdag d. 25. November 1981 på Folkehjem i Åbenrå.
Fyns Amtskreds, Referat af generalforsamlingen den 3. Nov. 1981

Vestsjællands amtskreds, Referat af generalforsamlingen afholdt på "Ungdomsgården", Ringsted den 18/11-1981.
Frederiksborg amtskreds, Referat af generalforsamlingen lørdag d. 21. November 1981.
Udstilling, At leve er en menneskeret.
Roskilde amtskreds, Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 17. November 1981 på ITC-værkstedet, Køge.
Roskilde amtskreds kære forældre og pårørende, Storstrøms amtskreds, Beretning og referat fra amtskredsens generalforsam
Fra en generalforsamling på Islingeskolen i Vordingborg.
Generalforsamlingen den 24. November 1981.
Referat fra generalforsamligen 25. November 1981 på Sundbyvang.
Referat af generalforsamlingen.
Udskrift af referat fra amtskredsens generalforsamling på Grønne Missionshotel lørdag 21. Nov. 1981 kl. 14.00.
Vedr.: NFPU Symposium -afdelingernes selvstændiggørelse.
Åbent brev til Aase Danbo, Kastrup.
Åbent svar til Svend Jensen D. S. I.


Nordjyllands amtskreds.
Nordjyllands amtskreds, Viborg amtskreds.
Århus amtskreds, Ringkøbing amtskreds.
Ringkøbing Amt investerer 82 mill. kr. i små institutioner.
Vejle amtskreds.
Arv - værgeforhold, Sønderjyllands amtskreds, Fyns amtskreds.
Vestsjællands amtskreds, Frederiksborg amtskreds, Roskilde amtskreds, Storstrøms amtskreds.
Københavns amtskreds, møder-møder-møder, fra mødet 3. Febr. Med filmen "Ganske normalt"
Bornholms amtskreds, Bred opbakning bag handicapåret.
Københavns amtskreds vedr. Møllehøj, Københavns kommune, Frederiksberg kommune
Evnesvages Vel begynder igen at bygge.
Anders Odsbjerg introducerede herefter "sin" film.

Tak.


Vedr. aflastning i hjemmet ved hjemmehjælp.
Vidste du at…, Julegaven, Næste blad.
Sport, dans, sang, musik, aftenskole?

Udvikling af barnesprog, Er du forelsket?Debatten der aldrig kommer.
Kære Lone Hertz!

Tak for en dejlig dag i Tivoli, Mærkedagen.
Ægteskab og pletrensning.
Jeg har et mongolbarn - hvad skal jeg gøre?
Hvad skal vi dog svare?
Nordjyllands amtskreds: Julehygge på Gunderuplund, Højskolen i Nordjylland, Pensionatet Elsagervej 44, Nytårsfest i Hjørring,
Århus amtskreds: Juletræsfest.
Vejle Amtskreds: Mødeplan for Vejle Amtskreds.
Ribe amtskreds, Sønderjyllands amtskreds, Fyns amtskreds, Nu kommer der noget GAMMELT
Sommerfest på Andersvænge, Husk filmaften, Julemøde på Andersvænge, Hverdagstanker.
Forældrekursusudvalget.
Frederiksborg amtskreds, Roskilde amtskreds, Storstrøms amtskreds, Københavns amtskreds.

Forglem-mig-ej-dagen 1982, Jagten er gået ind på medlem nr. 200, Vejen til viden og velvære.
Bornholms Amts Brugerudvalg.
Skal vi have mere diktatur i socialforvaltningerne?
Integration, Nu er "Best Boy" på plakaten i København.
Resultatopgørelse for tiden 1. Aug. 1980 - 31. Juli 1981, samt balance pr. 1. August 1981.
Nordjyllands amtskreds Nytårsfest i Hjørring Nytårsfest i Aalborg Sæt X, Viborg amtskreds juletræsfest, Århus amtskreds juletr
Mødeplan for Vejle Amtskreds.
Ribe amtskreds, Møde med Ribe amts social- og sundhedsforvaltning.
Aflastning for voksne, Pubertets- og seksualproblemer hos vore unge åndssvage".
Det var bare lige sagen.
Fyns amtskreds, Vestsjællands amtskreds, Frederiksborg amtskreds.
Referat af møde om undervisning af psykisk udviklingshæmmede og unge, Laredo.
Som katten går om den varme grød, Storstrøms amtskreds, Københavns amtskreds: I klemme i systemet og hvad så?
Handicapdag i Tivoli?


Indstik
Åbent brev til Det konservative Folkeparti.
Liste over mærkedagsledere.
Hurra - Hurra - Hurra.

Vil du på træningslejr?
Lisas dagbog fra Østrig.
En teateroplevelse med La Luna.
Indendørs hockey i DHIF.
Legoland - Fårup Sommerland.
Hvad gør vi med vore børns og unges sexuelle følelser og behov?
Aktiviteter på Samsø.
Fastelavnsfest i Kolding.
Motions-landskamp.
Danske sportsfolk til Madrid.
Det er Danmark.
Vi ses i Århus.
Østergade 54 på kanotur.
Årets julenissekonkurrence.
En bog man kan lære meget af - Af Bank Mikkelsen.

Adresseliste for Amtskredsene.
Redegørelse i folketinget om handicappedes forhold.

Kors - hvor vi morede os.
Hvem spillede på lirekassen.
14 år - og hvad så?
Med Ingrid og Erik på sommerkursus.
Badges med Forglem-mig-ej mærke.
Beboerrådet fra Østergade 54 i Rønne har "ordet"
Svar til M.S.
Glade elever fra Kolding.
Til jule-jule-jule-julefest på Fyn."Når veiene skilles"
Legoland.
Ferietur til Italien.
Brev fra Noomi fra Sandemandsgården.
Min forlovelse.
Vil du på idrætskursus?
Træningslejr: Hvad er det?
Internationalt Handicapcenter i Ranum.
Legoland.
Bornholm-Bornholm-Bornholm - Hej med dig!
Cirkus på Morsøskolen.
Vi hygger os på Maribo Højskole.
Hvis din nabo ikke kan læse.
Adresseliste for amtskredsbestyrelsen.
Vil du vinde T-shirts, Første spadestik, Cirkus på Morsøskolen.

Digt af Anny Thim
Hjertelig tillykke, Hvad bruges en kæreste til?, Vil du vinde T-shirts med forglem-mig-ej-motiv?, Halkidiki - sommeren 1985.
Hjælp til et rimeligt funktionsniveau.
Haves: Tilbud om et godt samarbejde. Ønskes: Helhedstilbud i vore børns hverdag.
Undervisning i udnyttelse af samfundets tilbud.
Flere tilbud må komme af sig selv.
i en skole for alle!
Landsforeningens vedtægter - Indstik
Af Ejvind Wilms
Af forvaltningschef Alfred Dam
Af Hans Wrenne
Af tale-hørepædagog Carl Anker Christiansen
Af Mogens Blicher Andersen
Af Frank Ulmer Jørgensen
Af Gugu Kristoffersen

Af forstander Henning Jahn
Af bestyrelsesformand Chr. Kragh


SUKA var på Tysklandstur
Nyhedsbrev fra IHR
Med handicappede på lejr i Trehøje
Trafik & Handicap - En idékonkurrence
Konkurrence, 3 forrygende dage, Fred og ro - dejligt kun at bo tre sammen, De ka' bar' det der, do
Københavns kommunekreds bestyrelse.
Solborgs bog.


Inspiration til reformer.
Hej - jeg hedder Karin, Hej - jeg hedder Jonas.
Kulturkonference.
En flot start for IHR - det nye handicapidrætscenter i Ranum.
Handicapdag i Legoland.Anmeldt af ergoterapeut Karen Ryggaard, Socialstyrelsen
Sølund musik - Festival.
10 ugers lejr for handicappede børn og unge.
Hold da op, hvor er vi blevet voksne, efter vi er flyttet.
Hvordan er det at bo i eget hjem, i stedet for på institution?
Vi vil selv bestemme, hvor vi skal bo - og med hvem.
Klubaften med skidenæg.
Anders And handicap idrætsturnering
Handicapdag i Fårup Sommerland og Legoland.
Træningslejr: Hvad er det?
Musik og teater festival i Ballerup.
Kronologisk register 1986.
25 år som landsformand i LEV.
Hvad sker der i M-Huset???
Herlig fest i Ribe.
Mærkedag'87.


Fra LEVs kulturkonference.italienske forbilleder.


Adresseliste over amtskredsbestyrelser.

Kulturkonference - pressekonference.
Forord v/Niels Erik Bank-Mikkelsen.
Indledende bemærkninger.
Hvordan opstår en forældreforening.
Henvendelse til offentligheden.
Landsforeningen af 30. November 1953.
Åndssvageudvalget af 30. April 1954.
Lov af 5. Juni 1959.
Hvad har vi nået
Ønskerne i 1977.
Landsforeningens virksomhed.
Landsforeningens oplysningsarbejde.
1970: S. Å. Nedlægges - SOS opstår.
Udlægning af særforsorgen.
Udviklingen efter 1980.
Boligforhold.
Undervisning.
Arbejde og beskæftigelse.
Fritid.
Frivillighed - tvang.
Konsulentvirksomheden, Registrering.
Internationalt - herunder nordisk samarbejde.
Oplysningsvirksomhed.
Forældrerådgivning.
Medlemsbladet LEV.
Afslutning.
Tak - mange tak - hjertelig tak.
Børn med Down's syndrom (mongolisme) *).
Sommerferie på Fyn 1987.
Stor - stor oplevelse at være på verdens første kulturkonference.
Adresseliste for amtskredsene.
Vedtægter - Indstik
Forord.
Indledende bemærkninger.
Hvem hjælper mig?
Bofællesskaber - en ny måde at bo på.
Boligens indretning og placering.
Tidsplan.
Checkliste.
Hvor kan min bolig placeres?
Krav til tilværelsen.
Bolig, fritid og arbejde.
Eksempel - Hørning kommune.
Eksempel - Holbæk kommune.
Eksempel - Bramsnæs kommune.
Litteratur.
Amtskredsformænd.
LEV er brugernes organisation.

- Kulturkonferencen 89.
Program og invitation til LEVs konference "Et godt liv!"

Sex vejledningen.
Kronologisk register 1988.
Handicappedes erhvervsmuligheder.

Amtskredsbestyrelsernes sammensætning.
Der er perspektiver i denne konference.
Vigtigt at udviklingshæmmede selv formulerer krav.
Hvordan får handicappede et godt liv?
Historisk udvikling - og en fremtid med perspektiv.
Workshop 1-11.
Godt, at vi har LEV!
Hvad sagde så deltagerne?

Lillesøsters farvel.
Lige rettigheder for alle borgere.
At have en handicappet bror/søster.
Hvor langt er Grønland kommet?
Alle tiders tur til Norge.
En ferieoplevelse.
På pension.
§ 19.2 elevers integration.
"Psykisk udviklingshæmmedes ret til udvikling - et liv med livskvalitet".
Højmiddelalderen.


Indledning. Tidlige lægelige fremskridt.
Udforskning af årsagsforholdene.Familiepleje.
De fattige institutioner.
Det nye syn på handicappede.


"35 år i LEV - LEV i 35 år"

Tværfagligt samarbejde.
LEVs nyeste pjece "Om sociale hjælpemuligheder til handicappede og deres forældre" - IndstikSpecialskolernes landsidrætsstævne.
NFPU kongres på Færøerne.
Social orientering.Musik- og Teaterfestival i Jelling.
Sams-ø-lejr.
Lige som alle andre - på Holstebro Højskole.
Musik-Teater festival på Mors.
International Musik-Dans og Teater festival i Vejle.
Familiekursus på IHR i Ranum.
Fængende handicaphistorie.

Tak til Helles Rejselegat.
Et nyt blad udkommet.
Hvem bor der?
"Østersøens Perle"
På vej til verdensudstilling i Paris.
Konkurrence.
Tur til Costa Del Sol.

Amtskredsbestyrelsens sammensætning.Repræsentantskabsmøde på Bornholm i Billeder.

Helles Rejselegat.
Mød "Kong Fjols".

igen en bragende succes.

"Jeg siger lyde og gør tegn"
beskrivelse af et projekt fra idé til teater.Jeg blev tvangssteriliseret.
Feriekursus i Blokhus, maj 1990.
Det rigtige svar.
Idrætsstævne for psykisk handicappede i Ranum.
Sønderjyder i Nordjylland.
Else blev året SUKA/HSU - kunstner.
En stor oplevelse at være vært for kulturkonferencen.
Hvem er vi???
Vi er alle eksperter på vores eget liv - brugen af teater ved kulturkonferencen 1990.
Set fra baglinien.
Vi var trætte, da vi rejste hjem.
Endnu et skridt.
Vinterlege for udviklingshæmmede fra Danmark.
God ferie med tilskud fra Helles Rejselegat.
En god og aktiv sommerferie.
Sneferie i Norge for handicappede.
"En skole for alle"


Mindeord Solborg Ruth Kristensen.
Vil du danse folkedans???
Konkurrence
Uofficielt Danmarksmesterskab i fodbold.
Gode råd om sundhed.
Fra "anstaltens" første tid.
Julerebus.
Handicapidrætscentrets kursusprogram for 1991.
Hallo - er der nogen hjemme?
Bofællesskab (§ 68) søger beboer.
Den gyldne trillebør kom til Ribe amt.
NFPU-symposium på Ålands-øerne.Brangstrup Højskole.


HH-Teknologisk Brugergruppe.
Kronologisk register 1990.
De heldige vindere blandt mærkedagssælgere.
Vil du ud og se med DSB?
Jeg bruger cykelhjelm - gør du?
Etik i fokus.Er du syg?
Ris og Ros, Handicap-dag i Fårup Sommerland.
Fastelavnsfest.
Umyndiggørelse - hvorfor? Hvorfor ikke?

Af Diana Paarmann og Birgitte Hedemann.
Koordineret indsats for svært handicappede småbørn Af Bente Lassen.

§-68 bofællesskaber, Så nær det optimale, eller Et liv på den enkeltes betingelser.
Musik- og Teaterfestival i Vordingborg.

Låst inde i en krop, der ikke vil lystre.
Umyndiggørelse.
Af Anne Grethe Clausen.
Af Karin og John Svensson.
En uge på Ranum Idrætshøjskole.
Musik & Teater Festival på Mors.
Træningslejr + Indbydelse.
Helles Rejselegat.

Af LEVs kulturudvalg.
- en anderledes børnesikkerhedskampagne.
Stensagergården, et aflastningshjem set fra forældreside.
Hånd i hue festival.
Samsølejr, Idrætslejre, Familiekurser.
Amtskredsbestyrelsernes sammensætning 1991-92.


Reaktioner hos forældre, der får et handicappet barn.
Årsberetning for Statens konsulentvirksomhed for udviklingshandicap.
Af Ernst Kristoffersen.
Af Diana Paarmann
Otterupgårdens Gøglerseminar.
Vinterlege for udviklingshæmmede.
Mor/barn-hold - Specialundervisning for voksne.
Ta' på højskolen i Krummerup.
Der var ingen, der bød os op til dans.
Bryllup for to beboere på Danhøj.
Kontaktsvage unge.
"Da skyggerne lærte at danse"
Vores egen konference af Svend Pedersen, Kontaktannoncer, Glæde ved folkedans, Ledig lejlighed, Jule-konkurrence.


Stor undren.
- en idé til ny lovgivning.
Staveplader hvorfor?
Usædvanlige mennesker lyser op.Hvor blev de handicappede af i "stavepladesagen"?
En forfejlet undersøgelse.
Udtalelse om Københavns Amts Stavepladeundersøgelse.
Ingen grund til bekymring.
Handicapbogen.

"Nærsamfundet for alle" i Torshavn d. 26.-29. Maj på Færøerne Af Lisbeth Jensen.Usædvanlige mennesker lyser op.
NFPU kassettebåndet - Hvad er det for et?


Workshop for lærere/behandlere.
Kursus i Grenå 26. og 27. Oktober 1991.
Udviklingshæmmedes Landsforbund.
LEV nr. 11'91.
Vinterlege for udviklingshæmmede.
IHR i Ranum.
Handicap Tour de Bornholm.
Sølund Musik-Festival 92
Årsfest på Limfjordsskolen.
Kontaktannoncer.
Vil du ud og se med DSB???
Helles Rejselegat.
Kronologisk register 1991.
Sværest handicappede uden socialt netværk.
Nyt fra Norge Af Gugu Kristoffersen.
Undersøgelse af amtskommunens service på skole- og socialområdet af Per Okkels.

Det vil være uetisk at stoppe brugen af staveplader.
"Kommunikationsforskrækkelse" - eller hva'? - stavepladerne og hvad deraf følger.
Indbydelse til handicapdag i Legoland Parken.
Kulturkonference på Bornholm den 1.-4.- september.
Handicap Tour de Bornholm - Cykelløb for handicappede.
Alle gode gange 3 Af Grit Berthelsen.
Musikfestival 1992 i Slagelse.
Handicapdag i Fårup Sommerland søndag den 31. Maj 1992.
En bogliste til dem, der "næsten ikke kan lære at læse"
Idéhæftet "Visst kan vi arbejde"

Regnbuebarnet - om at blive far til et mongolbarn - Af Søren Mortensen.Selektiv fosterdiagnostik misbruges.
Kontaktannoncer.
Handicapidræt Højskole, Hanne H. Rasmussens legat.- nyt indsatsområde i 1980'erne, Af Terkel Andersen.

Vi er ulykkelige over, at vore unge er nedvurderet og latterliggjort.
Statens Vagthund.
Integration - Forældreindflydelse.
Anmeldelse af "integrationsundersøgelsen I-III"
Handicappolitik.
"Snoezelen - også en måde at mødes på"

Hånd i Hue Band til Hånd i Hue Festival d. 19/5 1992.
Forårsfest den 14. Maj.
Generalforsamling.
Juleballet i Århus blev holdt med fuld musik trods alt.
Mindeord.
I kan stadigvæk nå det.
Aflastning på Fyn kulegraves.
Konferencen på Klarskovgård nov. 91.
Generalforsamling.
Handicapidræt, indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.
Ny fritidsklub. Nordisk Motionslandskamp. Rødbygård nedlagt som organisation.
Holdningsdebat.
Invielse på det nye Dagscenter.
John. F. Kennedy-mindeindsamlingen.
25 års jubilæum.


Internationalt projekt vedrørende oprindelsen af mongolismen.
Vores nordiske råd, Af Holger Kallehauge.
en mulighed for et sammenhængende liv, Af Carl Christensen.
Husk mærkedagen den 28. August.
Hygge i Sommerlandet. Højskolen Elverhøj.
Kontaktannoncer.
Tour de Bornholm.
Morsø Musik- og Teaterfestival.
"Handicap og arbejde"hvad kan/skal vi gøre.
Adresseliste over amtskredsbestyrelsen.

Uvante ord om kropsterapi og psyke.

Total kommunikation "tegn til tale".
Indmeldelseskupon.Efterårsprogram 1992.
Af Kirsten Uldall.

Det er her, det sneer. Vinterlege 1993 for udviklingshæmmede.
Får du tilbud om kursus på dit beskyttede værksted.
Kursus for Elevråd, Kontaktlærere og Skolebestyrelsesmedlemmer ved Specialskoler i Danmark.
Kulturkonference 1.-4. September 1992.
Medtagning og forsendelse af Tandemcykler.
Forældreforening/interesseorganisation.
Handicaphistorie 1992.
Idrætsanlæg for alle - en håndbog.
Aktiveringssystemer.
"U.L.F. Kursus 1992"
Det er her det sner.
Højskolen Elverhøj.
Kontaktannoncer.


Familier med udviklingshæmmede forældre.

Til alle de uforstående.
En gang romantisk pladder-humanisme.
Hjemmeboende unge og voksne - hvad nu?
Integrations- og normaliseringstanker.
Etisk/uetisk.
Systemet.Nordisk Utveckling.
Skulle dette barn være født.
Og dansen går - Et teaterstykke om de usædvanlige. Dejlig tur til Tyskland.
Kontaktannoncer.
Holstebro Højskole.
En frustrerende oplevelse.
En ny tilværelse.
Jørgen Buttenschøn: Sexologi.
Lone Hertz: Sprogløs kærlighed.
Eventyr om motivers forlis.
Forældre eller…Kunne du tænke dig at komme på højskole?
Højskolen Elverhøj.
Grand prix 1993 - for brugerbands!!!
En højskole med specialundervisning for voksne.

Valg af telefoner.

der arbejder med Rett-syndrom.
Cystisk Fibrose - hvad er det?
Vedtægter for LEV - Landsforeningen Evnesvages Vel og Standardvedtægter for amtskredsene i LEV, Landsforeningen Evnes
Fra Daghøjskolen på Lyngåskolen skrev man til DR.


Forældre - Forening - Forsorg
Nordjylland: Indbydelse, julefest, Etisk debat, JakoBole Teatret, nytårsfest.
Århus: Julebal -Vinder i mærkedagslodtrækningen.
Vejle: Juletræsfest.
København: Tak til Mårberg, Julemarked.
Frederiksberg: "Café Rosen" Seminar for nye forældre på Frederiksberg.
Hekserejser.

Folkedans weekendtræf.
Kontaktannoncer.
Køb rapporten hos LEV.
nu skal de blot føres ud i livet.
Pleje af for tidligt fødte børn.
Kronologisk register 1992.


Nu er jeg vågnet op, nu skal I vågne op.


Når det sjældne er noget særligt.på Årø i Lillebælt.

Kontaktannonce.
Oversigt over Pindstrup aktiviteter 1993.
Sweet sweet Mongolia.
Tøv nu lidt, Nina.
Anledningen til dette indlæg er uvidenhed.
Hvorfor?
Jeg synes….
En dag.
Sisyfosbreve - 3 artikelsamlinger - Barnet vi fått.
siger socialminister Karen Jespersen.
Busfestival 93.


Vil du på højskole?
VÆR MED til en medlemsengagerende debat i LEV.

Tak fra en mor til fem modige pædagoger, der klagede over forholdene i F-huset.
Aktivfestival 93
Morsø Musik- og Teaterfestival.


Vilkår for tildeling af ledsagerkort.

afdækker nye sider hos udviklingshæmmede, af Egon Lønne.
Nye handicapforældre, Af Claus Rosengaard.
Fair Game gælder ikke handicappede.
Hvad kan det bruges til?LEV samler forskerne.
Særforsorg - igen?
Kontaktannoncer. Gøglerdag.
Jakob - bliver aldrig professionel fodboldspiller.
Til børn og unge med Downs Syndrom.
Verden rundt.
Job søges.
"Særforsorg igen?"
Bliss.

Er du træt og udkørt - så tag en kop Medova the…
ROSA dagskolen - skole på en anden måde.Læs et fyldestgørende referat fra landsmødet i kommende numre af LEV.
Amtskredsbestyrelsernes sammensætning 1993-94.
Eller mangel på samme.
Først forståelse - så samarbejde.
Lægebetjening til de institutionsboende fysisk/psykisk udviklingshæmmede.
Artiklen "Brugerindflydelse og ny etik".
Den Norske reformen for utviklingshemmede.

Downs Syndrom.


Højskolen Elverhøj.
"Vi kan godt" (og vi har gjort det).
Spændende dage i Aalborg.
Kulturkonferencens egen pressegruppe.
Kursus i handidans.
Bognyt: Lasses drøm.
Snoezelvandland -En sansemæssig, social, kulturel og kropslig oplevelse.


Bl.a. kontaktannoncer.
- også for udviklingshæmmede.


Ud fra kommunen og tilbage igen.
Mål og rammestyring.
Temadag - LEVs undervisningspolitik.
- også for handicappede.
med klasse A1 på Maglebjergskolen.
Fodbold er for alle - også udviklingshæmmede af Michael Møllegaard Nielsen.Den første europæiske konference om mennesker med handicap af Susanne Andersen.
Klageregler.
En udviklingshæmmet familie med et normalt barn.
Det sikre valg.
Når alting bliver anderledes.

Jakob.
Guldbogstaver.
Telehjælpmidler.
Udviklingshæmmede og seksualitet.
Valg af kontakt.
Kontaktannoncer.
Klubtræf i Randers.
Lettere folkedanse for enhver 2.
Formidling af muligheder/rettigheder (citat).

Småbørn og småbørnsforældre.

Synskonskap och handikapp.


Anjas aktivitetsplade og "sandkasse"
Aktivitetscenter & legestativ til montering direkte på kørestol.

- en film om sjældne handicap.


Dansk Litausk føljeton.
En dagforanstaltning for udviklingshæmmede med børn af Henny Madsen.

Kontaktannoncer.
Vil du ud og se med DSB?
IHR i Ranum er måske lige noget for dig.
"Politik er at blande sig"
Af Annemette From.
Hvem er han egentlig den Arne Kofoed?
Ka' man du det? Af Flemming Westh.
Først forståelse - så samarbejde.
Rejseoplevelser fra 3. Internationale People First konference i Toronto, Canada Af Lisbeth Jensen.
Da de åndssvage blev farlige.
Oversigt over møder, som amtskredsene arrangerer - eller er medarrangør af - og som er redaktionen bekendt.


Af Musikværkstedet, Gram.Historien om en fiksering af Arne Kofoed.
Børn, unge og voksne med Down Syndrom.
Forældre til børn, unge og voksne til børn med Down Syndrom.


Kontaktannoncer.


Temadage - Kursus A.
ISAAC-DANMARK?


Nicolai - hvad gør vi nu?
i Them svømmehal.
Af Inge Malmer.


Weekendtur til Bornholm.
Kontaktannoncer.
Forskellige kurser m.v.
fag- og brugermesse i Vejle.

Kronologisk register 1993.

Handicappede børns sociale rettigheder.
Afvigelser fra hvad? De psykiske udviklingshæmmede og samfundet.

"Forsorg & hospital '94"
Ser frem til et aktivt samarbejde med LEV.
LEV gratulerer en ung og sprælsk 60-årig.

Tegnsprog og Tegnkommunikation.
"Tidlig indlæring trin for trin"
"En stor dreng"

Kontaktannoncer.
Handicapdag i Legoland og Fårup Sommerland og Sams-ø-lejr.
Tillykke til Inge Bresson.
Af Diana i Puntabyrgi.
Afprøvning af HANDYNETKontaktannoncer.
"Et samfund for alle" Af Svend O. Nielsen.
Kongelig Musikleverandør.

Historien om et køleskab.
- vi er Jonas på 2år, bedstefar og bedstemor.
Kontaktannoncer
(Se også side 88)


Den Forsømte Sjæl.

Amtskredsbestyrelsernes sammensætning 1994-95.

Nyhed for parkeringssyndere.Verdenskongres.
Snoezelen som redskab til et bedre liv.
Vedtægter for Landsforeningen LEV og Standardvedtægter for amtskredsene
Kommunikation i vores familie.
Vold som udtryksform - en pædagogisk udfordring.
Projekt FOKUS.
Kontaktannoncer.
Praktiske oplysninger.


Den sidste original i dansk socialpolitik?

Hvor jeg dog savner udviklingskonsulent Birger Perlts inspirerende indslag i LEV-bladet.
Vinterlege for udviklingshæmmede.
Dansk teori om autisme vil ændre vores forståelse af bevidsthed og intelligens.

"Livskvalitet - ett gott liv tilsammans"

Filmpremiere.
Nu skal medlemmerne høres.
De kommunikationshæmmede og os andre.


Kontaktannoncer.
Udviklingshæmmede med psykiske lidelser.
Ønsker du at bo på institution?Julekonkurrence.

"Må jeg sige noget"
Hvad er ULF?

Videnskab og tidsånd.LEV - det brugervenlige blad, der strækker sig udover Danmark.


Du nu kan købe: Gave som ide.


Det centrale Handicapråds beretning.
Resultatopgørelse for 93.
Gratis rådgivning fra 1995.
- også når man er udviklingshæmmet.

Eventyr for eventyrer - det er Hekserejser.
Af Mary Tøpholm.

Af Hanne Bistrup.
Af Ove John Nielsen
- en film om udviklingshæmmede og seksualitet.
Udviklingshæmmede lovovertrædere.
Har du brug for hjælp eller rådgivning kan du ringe til Helle Larsen på LEVs rådgivningstjeneste på tlf. 80 38 08 88.
Af Socialminister Karen Jespersen.
Af John Møller.

Af Jørgen Karmark.
Af Birgit Nedergaard.
Af Margareta Mikkelsen.Af Dan R. Schimmell.


Kontaktannoncer.


Kogebog som lydbånd.
Livskvalitet for multihandicappede.


Penge og livskvalitet.


Søndag er træls.
Filmpremiere.


- Hanne H. Rasmussens Legat.
om rettigheder og behov hos udviklingshæmmede og deres familier.
Kontaktannoncer.
- tilbud til dig.Forældre til børn med det sjældne handicap Sotos Syndrom, har netop danne en forening i Danmark.


Af Charlotte Roesdahl. Hvis du ønsker kontakt med en af LEVs Down Grupper kan du kontakte LEVs sekretariat og få oplyst n
Offentliggør sin årsberetning 1994.Kontaktannoncer.Retten til et usædvanligt liv - om erfaringer og nye tendenser i arbejdet med udviklingshæmmede gamle.
og vær med i feltet af nye idrætsinstruktører.
Ang. Placering af Aktivitetscenter for handicappede medborgere Af Hans Pedersen.
Et mongolbarns dagligdag - Af Lis Stougaard.

Amtskredsbestyrelsernes sammensætning 1995-96.

Total kommunikation/tegn til tale - Af Malene Riise.


Kontaktannoncer.
Mads' konfirmation.
Down Syndrom og briller.
Kontaktannoncer
ULF informerer
"Fest i vandet"

En ny pjece udgivet.
Down Syndrom og briller.
Fra magasinet "Ud & Se".
Af Lene Sahlholdt.

Kontaktannoncer.
Pernille er født med en stor hævelse i højre side af ansigtet.
LeVs aktiviteter i Kulturby 96.
Om udlægning til amter og decentralisering til kommuner.
LEVs Forglem-mig-ej mærkedagskoordinatorer smiler.

Den 7. Oktober 1995 blev det afgjort, hvem der var Danmarks tre bedste fodboldhold i grupperne A, B og C.
LeVs feriekurser er opbygget, så de indeholder en blanding af ferieaktiviteter og undervisning i relevante emner.
Der var bred enighed om, at et nye forum - en tænketank - skal sikre, at konferencens tanker og ideer kommer til at blomstre.Teatergruppen på daghøjskolen - Limfjordskolen i Løgstør har haft besøg af Lone Hertz.

- Men vi har respekt for børnene, og det vil være respektløst at nedlægge specialskolerne og sende børnene ud til nederlagene
På det seneste har der været en række debatindlæg i fagdagspressen, i TV samt radio, hvor Århus Amtskommune i samarbejd

I moderen voksede der et voldsomt raseri op mod ham, der havde mishandlet hendes datter, men også en stor hjælpeløshed o
I januar måned holdt NFPU - og Nordisk forbund for Psykisk Udviklingshæmning et symposium om "Udviklingshæmmede lovo
Chris var i sine første levemåneder et meget stille og nemt barn.
"De sociale konsekvenser ved epilepsi", side 6 "Pasning af handicappede børn", side 7."Konsulentvirksomheden modtager en del henvendelser vedr. lønkompensation for tabt arbejdsfortjeneste i.h.t. §48"
Fra afholdshotel til helhedstilbud.
Reportage fra det nyligt overståede Kulturby 96-arrangement.
LEVs forglem mig ej dag 1996.

Jan Krog Andersen har fået arbejde hos automobilforhandler Kim Ejlertsen i København."Det drejer sig om aflastning"
"Diskrimination af handicappede"
- Rejsebrev fra Japan.
Færøerne og Litauen.
"I 1982 blev kimen lagt til LEVs store projekt i Bangladesh".
"Fremtiden skal skabes gennem uddannelse og arbejde - også for udviklingshæmmede"
"Kontaktannoncer", side 10.
"Modspiller eller medspiller?" side 20, "Boligændringer - skal aftalen være skriftlig?", side 21."LEV med på Sundhed-Skønhed-Velvære i Forum".Vold som udtryksform.

I dagene 14.-15. September holdt Landsforeningen LEV repræsentantskabsmøde i Falkoner Centret.
fordi moderen, efter anbefaling fra kommunen modtog tabt arbejdsfortjeneste i.h.t. Bistandslovens §48, 1.

Hvad ved Du om Albanien?Eller på almindeligt dansk: Samarbejdet mellem LEV og Center for Små Handicapgrupper har haft en meget positiv effekt.
Hej!! Vi er 6 elever, der går i 1.-3- klasse på Brændkjærskolen i Kolding.
Holgers far "søger mage". Besøgsven søges! Computeren - også til leg og kommunikation.
Jennifer oplever, at forældre alt for ofte fokuserer på det negative i at have et handicappet barn. Hun peger her på nogle af de p
Direktør i LEV, John Møller, er en travl mand. Han er også en hurtig tænker, og har et godt overblik og god social forståelse.Tro, håb og kærlighed - UTV - Forståeligt tv for udviklingshæmmede.
Højskolegruppen på Turne, Kontaktannoncer.

Socialudvalgsformanden i Frederiksborg Amt Conny Dideriksen(S) gør sig til talsmand for et forældet og nedværdigende menn
"Flyttedag".
"Forældrenes bog - om børn og unge".
Lene har gået og cyklet denne tur masser af gange før, og alt var som det plejede - lige indtil hun trådte ud foran en bil og blev
Kontaktannoncer.


"Jeg vil være et menneske"
"Tabt arbejdsfortjeneste og dagpengeretten".

af Forglem-mig-ej-mærket 1996.


For 40 år siden dannedes FUB - en forening som havde til mål at afskaffe sig selv.
"Hvem skal bestemme, hvor jeg køber mit tøj?"
- Husmøde sikrer medindflydelse, - Vi kan forsikre, - Kortfilmsfestival i Horsens, - Åbent brev til amtsrådets medlemmer


Kirstens Bog - sådan var det dengang.
eller blot en praktisk løsning.
Nu skal værger sikre, at "den svage" har glæde af sine penge.
Gigantisk julefest i Bella Centret, Hold ferie - i sommerhus, Vilbjerg Open-Handi-Cup, Søskende, En dum drøm som brast.

Værested for Usædvanlige Børn og Unge og deres Familier.
Undersøgelse af børn med Down Syndrom og deres forældre.
Oppe på mærkerne.
- For saglighedens skyld., - Ret til arbejde., - Om igen Arne Kofoed., - Nattevagt i bofællesskab.

- nu også i Danmark.
Hjælp efter §48.
De fattige i ånden.
Kontaktannoncer. Ansættelsesudvalget.


Aktiv ferie på Fejø og Femø, - Diakonforbundets Handicaplejre 1997.
Usædvanlige mennesker kræver usædvanlige løsninger, - Misforstået fortolkning.- 1 stk. LEV kradser tak!, Boligbyggeri iværksat., Københavns Kommunekreds har taget afsked med 2 pionerer!, Centerklasse
- DAVS, - Der stilles krav, - Hvem ka' - Bilka, - Vi tjener selv vores penge.
Amtskredsenes sammensætning fra marts 1997.
Det kan vist ikke være rigtigt!Kontaktannoncer. LEV som lydbånd.- Orientering om forsikringsdækning, modeshow/modesjov, Javni - vor færøske søsterorganisation.
"Idræt for mennesker med multihandicap - hvem sagde begrænsninger", Den 8. Dag, SUS, Boformer.


Kontaktannoncer.
Aktivitetskalender 1997. Efterlysning.

Hjælp efter bistandslovens § 56.

Hvor der er vilje er der vej - næsten.
- men der er lys forude!New Zealand og Bali.

Melodi Grand Prix.
Fedt - og så får vi penge for det.
Retten er sat og velkommen til Aalborg.- "Det er ikke et handicap at være handicappet spejder i Danske Spejderkorps, Må vi blive fri

Tabt arbejdsfortjeneste og dagpengeretten - endnu engang.- Vellykket Handicapmarch i Vestskoven., - Forglem-mig-ej march i Ribe amt, Skolevalg for udviklingshæmmede børn

Roser og tidsler. Traktaten og handicappede.De kan. Hvem kan? Vi-kan.
Nu eller aldrig.
Boligforholdene i Københavns Amt endnu engang!
Unikt samarbejde bag video og lærebog.


Konferencedeltagerne har ordet.
- Sønderjyllands amt.
Indhold i bofællesskab - Viborg Amt.- Ringkøbing Amt.
Om patientrettigheder.
med Hildur Staksá fra Torshavn.
Testamente.031198 Christopher blev IKKE valgt fra.

Om enkeltintegrerede udviklingshæmmede.
LEV har været i Bangladesh.En ny film om 4 udviklingshæmmede børn og deres forældre.
Fleksjob.

En sej kamp med en lykkelig udgang - om Andreas skolestart i centerklasse.

Den nye institution i den vestlige del af Roskilde by.
Tabt arbejdsfortjeneste - skal den søges/ændres/fortsættes eller bortfalde?Hvor er mit bagland? Finnur Helmsdal ansat i Javni.
Hvordan går det med Noah?En god oplevelse for børn og forældre.

- Danner europæiske netværk.… en af dagene min dreng.

Amtskredsbestyrelsernes sammensætning.


Konsulentvirksomhedens fremtid.
igen en ny pjece fra LEV.

Kronhjortene.


Nyt fra ULF på CD.
Markering af N.E. Bank-Mikkelsen.
- Samt udviklingshæmning, retssikkerhed og etik.
Med kursusoversigt.


Udviklingshæmmede og Kirke.


Den nye sociallovgivning.


Petõ-metoden - hvordan kan den overføres til Danmark?
Pinsepakken og pensionsopsparing til et liv som folkepensionist.
LEV ulykkesforsikring i Codan.
LEV i Afrika.
Kommuner og amters forpligtigelser til at udarbejde handleplaner.
Merudgifter ved forsørgelse af handicappet barn i hjemmet.


Verdenskongres i Inclusion International i Haag.

- et stort EU projekt om udviklingshæmmede.
Socialpædagogisk bistand efter Servicelovens §73.
Læserbrev.
Pengeinstitutternes betalingsservice.
Vigtig afgørelse om ledsagerordning.
Status fem år efter FN vedtog standardregler om lige muligheder for handicappede.

27 forventningsfulde og velforberedte teatertrupdeltagere på opvisningstur i Japan.

Tiden efter Morten Leffers.
Oversigt over artikler i LEV 1998.


Tæt på en verdenssensation.
Indkaldelse af ansøgninger.
Offentliggørelsen af årets kunstværk fandt sted den 28. Januar.

Lev er gået på nettet.

Opsparing til et liv som folkepensionist. Orientering om økonomien i pensionsopsparingen.
To dage i midten blev der diskuteret demokrati.

Lige ret er ikke det samme som lige muligheder.
Hvordan skabes kontakt til etnisk minoritetsforældre til børn med udviklingshæmning.

Der tilbydes for lidt handicapundervisning i Danmark.
- en lille skole i et trygt miljø.
Uddrag af Biskop Søren Lodberg Hvas' oplæg til Nordisk konference.
Seminar på Silkeborg Teknisk Skole.

Find masser af viden om bevægelseshandicap.
Læserbrev.

Nyt om serviceloven fra 1997. Nyt fra DSI og LEV
Jan Enggard og Jytte Helgegaard informerer om Prader Willi syndrom.
Præstentation af de p.t. 11 medlemsforeninger i LEV.

LEV udstiller i Bella Centret.
Festival, cykeltur, højskole, sommerland, feriehus m.m.

Af formanden for ULF Lisbeth Jensen.
Af LEVs formand Arne Kofoed.
Et besøg hos Bakspejlet på Frederiksberg.
Roderick Skinner, god gammel ven af LEV.
Et besøg i Bruxelles.
Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Centrum Demokraterne, Socialistisk Folkeparti

Besøg hos Francois Kirschen.
Tegneserie af Lars Ole Nejsgaard.
Et besøg på EA's kontor.
Birgit Kirkebæk har med velvillig assistance fra LEV, fået adgang til arkiver efter N.E. Bank-Mikkelsen.
Skal man være almindelig begavet for at være eliteidrætsudøver?
Rett syndrom forekommer kun hos piger.
- Et informationsprogram om psykisk udviklingshæmning.
LEVs Bangladesh projekt.
Et enestående bo- og arbejdstilbud for personer med lyst til landbrug.
Kriminelle udviklingshæmmede stadig i knibe.


- og et menneske lider.
Forglemmigej-dag.
En kulturkonference med pust fra det store Europa.


Handicaptilgængelighed på Nationalmusset.Hændelsesforsikring.


Der er koldt på Christiansborg denne sommer.Gennemgang af enkelte paragraffer.
Velkommen til Landsmøde 1999.

Sammendrag fra Undervisningsministeriet.

Kommentar af Jan Braskhøj, Lene Ladefoged og Ulla Jæger.

Af ledende skolepsykolog Ole Hansen.

Nyt bofællesskab for 5 unge i Frederiksborg Amt.

Besøg på Skovbrynet i Frederiksborg Amt.Af specialkonsulent Bente Lassen.

Referat af messen i april.En skildring i tekst og billeder.
Frederiksborg amtskreds gav slips og tørklæder til alle.
Udviklingshæmmedes uddannelsessituation.
Kig forbi på LEVs webside www.LEV.dk
Landsmødeindtryk.
Tout de Bornholm uden dopingskandaler.
Tour de Bornholm.
Læserbrev.
Rådgivning.

Afhandling om Rett syndrom.
Redaktionel medarbejder søges.


Vi har valgt Christopher.
Det sjældne er kommet på nettet.
Et aktivt center.
Svømning for handicappede.
Skovbrynskollegiet i Skjern.
Et bofællesskab fra LEV.
Kirken kontra udviklingshæmmede.


En uge i et klasselokale i Odense.


Medieseminar på Roskilde Amtsgård.

Farvel til Jørgen Karsmark, specialkonsulent i LEV.

Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen offentliggør "Handlingsplan for handicappedes adgang til kulturen".

KFUM-spejdere på sommerlejr.

6 år efter FN's standardregler blev vedtaget.
Rapport fra LEVs familiekursus.

Første afsnit om 4-årige Sofies liv.
Uddrag af Lone Hertz's tale ved arrangement i LEV Nordjylland.

Om småbørn med DAMP-lignende adfærd.
En etnografisk undersøgelse af livet som forældre til et multihandicappet barn.
HANDI forsikrings dækningssummer og priser i år 2000.

Konference i DGI-byen den 10. November arrangeret af Forskningsministeriet.


Se de flotte billeder.
Idrætsskolen for udviklingshæmmede.
Til forældre og andre interesserede i Rett Syndrom.
Læs i LEV 1/2000.

LEV har købt Råmosegård.
Socialministeriet har udsendt en ny bekendtgørelse.

Nyt fra LEVs rådgivningstjeneste.

LEV medlemstilbud.
LEVs seneste bofællesskab i Frederiksborg Amt står nu færdig.
Frivilligparagraffen.
Bofællesskab og feriecenter.
Gitte Christensen har været en tur i Wien.

Fejrer de første 10 år.

Opholdssted for udviklingshæmmede.
Beate Christin Røhmen bag bilrattet.
Tid og sted.
Sikke en fest.

LEVs protektor fylder rundt.
Reportage fra LEVs konference om minoritetsforældre.

UPALED - på besøg hos LEVs fattige søsterorganisation.


Et projekt om retten til kompetenceerhvervelse.


Årets LEV-fest i Videbækhallen.


Et teaterstykke.Artikel i LEV om Sofie startede en mindre revolution.
John Møller takker af, blandt gæsterne sås indenrigsminister Karen Jespersen.

Information.


Eleverne på Kunstskole i København har succes.
Stejlhøjhus v. Kalundborg udstiller deres kunst.
Teater, æstetik og pædagogik.

Amtskredsbestyrelsernes sammensætning.
Dagligdagsskildringer udformet af børn.
Text-erindring.

Når koordineringen skal diskuteres.
Vandet er 28 grader.

Kom og gør erfaring i Fredericia Messecenter.

Kan bestilles gratis på LEVs sekretariat.
30.9-1.10. På Scanticon Comwell, Middelfart.
Den første bestyrelse valgt - og i arbejdstøjet.
Gennem to uger har en skoleklasse på Færøerne arbejdet med emnet udviklingshæmning.
Debatten raser.

- men ingen ny forening.
Andrea er blevet konfirmeret. Thomas er årets konfirmand.
Konference om udviklingshæmmedes og handicappedes seksualitet.


Med ULF til Kos.
Den helt almindelige politiker.

Hjælp til Rumænien.
Klubtilbud til større børn og unge.Pavillonen, et dagtilbud for voksne mennesker med autisme.
Da Louise skulle have fjernet polypper, Sprogdag.
Psykiateren og pædagogen behøver hinanden.
FUU i Sønderjylland.
Socialministeriets temadage om Servicelovens nye regler om omsorg og magtanvendelse.

Kommunerne kan ikke skaffe aflastningspladser. Aflastning reddede familien. 114 børn venter i Århus. Lev skuffede over Århus
"Sløjfen" sender ULF en hilsen.
På en institution i Fyns Amt spiller prostituerede og intime samtaler en stor rolle for beboernes livskvalitet.
En ny seksualvejledning ligger klar i Socialministeriet.
Alle har ret til sex. Udviklingshæmmede og sterilisation.
Af Lisbeth Jensen, formand for Udviklingshæmmedes Landsforbund, ULF.
Af Arne Kofoed.

Af statsminister Poul Nyrup Rasmussen, Socialdemokratiet.Af økonomiminister Marianne Jelved, Det Radikale Venstre.
Af Johnny Kold, næstformand i ULF.
Det Konservative Folkeparti.


Af Mimi Jakobsen, CentrumDemokraterne.
Af Holger K. Nielsen, formand for SF og medlem af Folketinget.
Af Lissie Thording, Junibevægelsen.

Af Ole Krarup - Folkebevægelsen mod EU.
Af Kristian Thulesen Dahl, EU-ordfører for Dansk Folkeparti.
Kristeligt Folkeparti.

Venstre.

Af Keld Albrechtsen, EU-ordfører fra Enhedslisten.
På koncertturne i Letland.
Har du et barn med downs syndrom?

Dét vil jeg.
Impulser til Kirken.

Videncenter for Synshandicap.
Pædagog-fri ferie igen til næste år!!!
Hændelsesforsikring. Boforsikring og indeksregulering. Nyt fra Civildirektoratet.

Ny pjece.
Samtaler om Euroen.
Aktiv Socialpolitik - Forrevalidering og Revalidering.


Læs Ankestyrelsens principafgørelser om Ledsagerordningen.
Debatten raser stadig. Man kan ikke fratage nogen mennesker retten til at få børn.


De 125 delegerede valgte ny landsformand.

Et velbesøgt reception, hvor gæster væltede ind fra nær og fjern for at sige farvel og tak og goddag og velkommen.
LEVs direktør, John Møller, modtog ved en prisoverrækkelse N. E. Bank Mikkelsens Socialforsorgspris.
Efter 12 år i Inclusion Internationals verdensstyre måtte Lis Hammild sige farvel.


I forbifarten traf vi en lille flok feriegæster i Slettestrand.Kursus for udviklingshæmmede.
Hjælpemiddel eller forbrugsgode?
Godt jeg ikke sprang den side over.Lis Hammild har siden april 1979 været pennefører på LEV-bladet, men alting får en ende, og hun har nu valgt at stoppe.

Ledsagerordningen! Arbejdspladsvurdering.
Gudstjeneste for udviklingshæmmede. Nordisk konference om kirken og udviklingshæmmede. Sådan er kapitalismen.
Landsforeningen for Kunstskoler for udviklingshæmmede. Danske Døvblindefødtes Forening. HBUD.

Spirebandet: Vi er på vej, Karneval på Nordhøj i Kolding holdes hvert år en stor fest. Mennesker bag spejl.
Sommerdage i Hals.
- Servicelovens regler om magtanvendelse.
Handicapcenter reddet på målstregen.
To kunstbøger og en julebazar.

Så er der igen gået et år, siden vi berettede om Christopher.
Ida blev gift med sin udkårne Erik.

Familier, hvor forældrene er udviklingshæmmede.
Familie-Forum. Landsforeningen Downs Syndrom.
10 år med CSH.
Stiftende generalforsamling for ny landsforening.
Nu cykler Jimmy igen. Dækningssummer og priser til næste år.
Hjælp til anskaffelse af anden bolig.


Viola Tingleff har været i Hvidovre.


Da Kamonkoli Forældre i det sydøstlige Uganda startede var der kun 3 medlemmer.


Besøg LEVs nye diskussionsforum på nettet.
Tor er navnet på en af de største nordiske aser. Solar er et japansk navn, der betyder himmel.
Landsforeningen Rett Syndrom.

LEV holdt den 20. januar ekstraordinært repræsentantskabsmøde på Hotel Nyborg Strand.
LEV fik medhold i sag om tvangsflytning af et bofællesskab. Ledsagerordning til udviklingshæmmet kvinde med sindslidelse.

Alle mennesker har (ret til) en historie.
Goddaw præsten.


Kims mor fortæller her, hvorfor familien valgte skole og bosted, som bygger på Rudolf Steiners principper.


Skolerådsvalg i sigte
Pårørende og pædagoger mødes om omsorg og magt
Cri du Chat Foreningen
LEV og handicaptilgængeligheden
Oplysning og rådgivning skal medvirke til at give etniske minoritetsfamilier med handicappede børn og unge samme mulighede
LEV hilser Amtsrådsforeningens rapport om betaling for serviceydelser
Ændrede regler om personligt tillæg
Handicap og sociale konstruktioner af det anderledes "Vi vil vinde". Variationer over liv.

LEV indgår partnerskabsaftale med investeringsforeningen Banco Tiden er endnu ikke løbet fra Forglemmigej-dagenRetssikkerhed står for fald. En skræmmende dom. Vi kan ikke lide at blive voldtaget
Udviklingsråd nedsat i Ringkøbing
LEVs web har fået ny opbygning
Alle har ret til uddannelse. Kvalitet i specialundervisning
Skolen for livet
Forretningsudvalg og hovedbestyrelse, kredsbestyrelser, landsdækkende foreninger tilsluttet LEV
Ny pjece skal hjælpe forældre
Mit handicappede barn - en livsudfordring. Forfattertræf i LEV.
LUMA er en realitet
Mr En skole for alle bliver mr KVIS
Ny bladsmører. Ny organisationskonsulent
I legens land
Med kurs mod erhverslivet. Noget at stå op til. Et rigtigt job.
LEV I Zimbabwe
Fokus på skolebørnene
Æres pris for livskvalitet. En rigtig ven der altid. Om at sætte aftryk.
Konsulenter med styrke
Barnets stemme som pejlemærke
Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom
Fri fra skole og hvad så?
Mere debat ønskes. Åbent brev til Folketinget. Vold på arbejdspladsen.
Udviklingshæmmede har også ret til et seksualliv
Fornyende, festlig, foranderligt
Idrætsglæde er livsglæde
Konsulentordning under forandring
Sjælden kromosomafvigelse
En stjernevasker
Stor interesse for Grand Prix for handicappede
Levefællesskab med hjerterum
Betaling for kost. Nedskæring af dagtilbud.
Når skaden er sket
LEVs rådgivning styrkes
På besøg hos Oliver. Den danske CDG-Forening.

Ny struktur i Viborg Amt. Højt til loftet i Flade.
Vi har alle en livshistorie. Alle vil vide noget om livshistorier.
Den helt uundværlige. En vejviser til børn med Downs Syndrom.
Førtidspensionsreformen punkt for punkt
Mens vi venter - på at blive hørt. En kommentar til formandens ord. Svar til Jonna Kjeldsen. Hvad gør vi med vores voksne bar
Vi kan gøre en forskel. LEVs muligheder under DSI-hatten.
Handicapskat på vej ud
LEVs web har fået nyt ansigt
Kilden - et eventyr af udviklingshæmmede
Kampagne for de svage
Jannes historie
Kend din landsforening
Nye veje i specialundervisningen
Min datter bliver drillet
Fem dage med drøn på
Digitale billeder som kommunikation
Konkurrence

Udviklingshæmmede svigtes


En stor humanist er gået bort. De holdbare sandheder.

Misbrug uden behandling
Afrevet hånd syet på igen
Livsglædens hus
Boliginformation - fra ide til virkelighed
Ti vindere af årets Grand Prix
Ankeafgørelser om magtanvendelse
Tøvende skridt på toppede brosten. Hvordan er det gået med medindflydelsen.
Et skridt nærmere et nyt fællesskab. Rejsegilde i Løgstør.
En anderledes andagt
Morgenstjerne dagcentret i Hanne. Giften der medførte handicap.
Hvordan man indretter en bolig.
Kvalitet i børneidrætten.
Landsforeningen LEVs levende landsmøde. Landsmøde for nybegyndere. Pædagog som landsformand.
Censorer på hårdt arbejde.
Fattige forældre i Dhakas slum har ressourcer. Marys nye liv.

Job til alle. Fra pudseklud til gaffeltruck.
Glimrende bog om udviklingshæmmede og seksualitet.
Serviceloven - information på internettet.
Forkerte afgørelser kan koste dyrt.
Debat og provokationer om beskæftigelser og fritid.

Bertel Haarder.
Keld Holm.
Når børn kommunikerer i foto.
Minoritetsfamilier har også krav på hjælp. Personlig kontakt til etniske minoriteter.
Modig og stærk.
Gult kort til Tårnby Kommune for dårlig rådgivning.
Tandpleje hos udviklingshæmmede.
Religion - det sidste store tabu.

Betænkelig afgørelse om ledsagerordning.
Kurser på skinner.
Personer med tourette klarer sig godt.
Livsværdier og ny faglighed.
Palmegrene til Birthe Kirkebæk.
18 år, og hvad så?

Anstændigheden, der forsvandt. Hvor lærer de unge at drikke?
Sundt og sjovt.
Amtsrådsforeningen bøjer sig i kostsagen.
Bornholm viser vejen for sindslidende.
Invitation til kæmpe familiefest.
Smukke Helene og supermodellerne.
En anderledes ferie.
LEV skaber liv.
Tudefest.
Ma-uri massage til børn med udviklingshæmning.
My dream - et handicapshow.
Mindre indflydelse på lokalt plan.
80 år - og "still going strong"
Kultur over alle grænser.
Glemte udviklingshæmmede.
Hvor lærte Jacob at drikke.
Aktivfestival vælter Videbæk.
Find kæresten på nettet.
Kursus inspiration til arbejdspladsen.
Miraklet i København.
LEVs Forretningsudvalg, LEVs Hovedbestyrelse, LEVs kredsbestyrelser, Landsdækkende foreninger tilsluttet LEV.
Råmosen byder velkommen.
Vær aktiv og bekæmp social udstødelse.
De glemte - ensomme udviklingshæmmede.
Kunstskole i Køge og Roskilde. Nye bestyrelsesformænd. Tegn til tale i kirke.
Værgemål.
Og det var LEEEEEV…
Stor usikkerhed om egenbetaling.
Ny måde at beskrive børn. Vi får øje på så meget mere.
Computerreparatør fra en anden verden.
Sådan skal der spares op.
Et land i forandring.
Hjerneskadede kan hjælpes med zoneterapi. Danske erfaringer.
Besøgsvenner som brobyggere.
Spejdere støtter udviklingshæmmede i Uganda.
Et anderledes barn. Fra rejseleder til stifinder.
Lovbestemt omsorgssvigt.
LEVs perle i Lillebælt
Gode forældre trods udviklingshæmning. Debatbog under lup. Udviklingshæmmede som forældre - erfaringer. En udsat gruppe
Succes for sundhedsprojekt.
Hjælp til forældre med udeboende børn. Fyns Amt opkrævede ulovlig vandafgift.
Usikkerhed om tvangsregler. Endelig klarhed over klagesystemet.
Vær med i handicapår 2003
Idræt er ikke kun for sjov. Kennedyerne styrer idrætten. Danmarks rød-hvide drenge. Skøjteløb fik sproget frem hos Heidi.
De individuelle kørselsordninger.
Kristen tro til udviklingshæmmede.
Grundloven på læs let. Dansk handicappolitik på engelsk.
Hvor blev Ofelia af? Aflysning af Hamlet. Tal dog ordentligt.
Tak til alle i LEV
Gådefulde malerier.
Racehygiejne i Danmark. Repmøde hvert 4. År? Rummeligt arbejdsmarked og misbrug
København får ny skole for udviklingshæmmede. Pres politikerne, det nytter.
Nye konsulenter på handicapområdet.
Knuus og kram via internettet.
En skole for alle.
Biblioteket er også for handicappede. Støtte til Ofelia fra Tyskland. To-sprogede bisiddere.
Danmarks første museum for aparte kunst. Fra Randers til Louvre.
Netværk, svømning og tolkebistrand.
Ny udgivelse om blindepædagogik. Work it out.
Præmier til LEVs sælgere vedrørende "Forglemmigejdagen" fredag den 30. August 2002.
Ros til HC, Råmosegården og højskolen.
Retten til at sige NEJ. Et nødvendigt redskab.

Dialog ikke konfrontation
Sex-hjælp med spørgekort. På besøg i lysthuset
Sikring af arv. Kan jeg få en anden sagsbehandler?
Drengen der ikke ville tilbage til sin landsby.
Et helt nyt barn. Ketogan kost til børn med epilepsi.
Udredning af psykiske lidelser.
Handicap ingen hindring.
Udviklingshæmmede i arbejde.
Bilstøtte til dreng med afvigende adfærd.
Handi Forsikring er populær.
Udviklingshæmmede i Vejle spørges om fremtiden.
Fedt at være kendt.
Ny pensionsreform med fleksjob som mål.
Kompetencegivende uddannelser til udviklingshæmmede.
Sæt fokus på synet. Fra synsnervesvind til grå stær.
Ny eller gammel pensionslov. Forældre uenige om værgespørgsmål.
Besværligt? Det er, hvorfor vi er her!
Udviklingshæmmede bag disken. Folkedansertræf. Kæreste-kursus. Borgmesterpris til Roskilde Amtskreds.
Omsorg med en hård hånd.
Hvis sagen går i hårdknude.
På jeep-safari i Tyrkiet.
En ønskeseddel til Handicapåret 2003.

								
To top