hva hvorfor

Document Sample
hva hvorfor Powered By Docstoc
					 Design for alle – hva og hvorfor
En innledende oversikt
med vekt på produktdesign.
    Innhold


Hva
 Definisjoner og bakgrunn
 Kort tilbakeblikk
 Tilgjengelighet

Hvorfor
 Demografi og økt kompleksitet
 Holdningsendringer
 En stor kjøpesterk brukergruppe
  Hva                        Tilbakeblikk - definisjon1991:

” Universell utforming er utforming av
produkter og omgivelser på en slik måte
at de kan brukes av alle mennesker,
i så stor utstrekning som mulig, uten
behov for tilpasning og spesiell utforming.”
(Ronald L. Mace. The Center for Universal Design, USA.)


Inkludere, ikke ekskludere
               OMRÅDER
    MÅL                       DESIGNTILTAK
            Bygninger, utearealer,
Mestre hverdagen                  Øke brukskvaliteten
            varer, tjenester,      gjennom designprosess
                          med brukermedvirkning
            IKT-løsninger


Likestilling
Ikke-diskriminering
              Universell       Oppdage og forstå behov
                          Spesifisering av krav og
Like muligheter       utforming        kriterier fra brukerne,
                          konteksten og oppgavene
                          Utvikle retningslinjer og
   Likeverd
                          sjekklister
               STRATEGI
   Selvbestemmelse                Testing og evaluering med
            Lovverk og bestemmelser   brukere underveis i
   Aktiv deltakelse
                          prosessen
   Personlig og    Offentlig handlingsplan
   sosialt ansvar   Utvikle fysiske og
            organisatoriske løsninger
Hva              Design for alle -
               kjært barn …
Universal Design, USA

Universell utforming, Norge

Inclusive design, England

Design for alle
 Danmark, Finland, ND

Transgenerational design

Accessible design
Hva     Universell utforming
Målet med universell utforming er god tilgjenglighet på alle områder. I
 så stor utstrekning som mulig bør tilgjengelighet oppnås gjennom
 hovedløsningen, uten behov for tilpasning, særløsninger eller
 tilleggsløsninger.
 Hva         Inclusive designInclusive design is “The design of mainstream products
  and/or services that are accessible to, and usable by, as
  many people as reasonably possible … without the need
  for special adaptation or specialised design.”

(British Standards Institute, 2005)
Hva                   Tilbakeblikk –
                     lovgivning og prinsipper
1990
The Americans with Disabilities Act (ADA)

1997
7 prinsipper for universell utforming:
  1. Like muligheter for bruk
  2. Fleksibel i bruk
  3. Enkel og intuitiv i bruk
  4. Forståelig informasjon
  5. Toleranse for feil
  6. Lav fysisk anstrengelse
  7. Størrelse og plass for tilgang og bruk
Hva          Gap – modellen
                  Ref.: Deltasenteret


            Yteevne
                 Samfunnets krav
Funksjonshemning (gap)


Personforutsetninger
Hva          Gap – modellen
                  Ref.: Deltasenteret


            Yteevne
                 Samfunnets krav
Funksjonshemning (gap)


Personforutsetninger
  Behandling
  Opplæring
Hva          Gap – modellen
                  Ref.: Deltasenteret


            Yteevne   Universell utforming
                   Tilrettelegging
                   Hjelp og bistand

                 Samfunnets krav
Funksjonshemning (gap)


Personforutsetninger
  Behandling
  Opplæring
Hva          Gap – modellen
                  Ref.: Deltasenteret


            Yteevne   Universell utforming
                   Tilrettelegging
                   Hjelp og bistand

                 Samfunnets krav
Funksjonshemning (gap)


Personforutsetninger
                  Eliminert gap
  Behandling
  Opplæring
Hva     Funksjonsevne er situasjonsbetinget
                       Ref.: Deltasenteret
 I telefonen opplever ikke blinde funksjonshemming Ved avislesing opplever ikke døve funksjonshemming Ved radiolytting opplever ikke dyslektikere funksjonshemming Ved PC-arbeid opplever ikke rullestolbrukere funksjonshemming
     Hva   Brukerpyramiden

      Svake
              Personlig assistanse
                Hjelpeteknologi
Brukernes evner
                  Trenger tilpassing


                    Universell
                    utforming
                          De som kan
                          bruke alt
   Gode
              Ref. Knut Nordby 2003
Hva             3 grunnleggende egenskaper


Sansing
  Sansing via
  syn, hørsel, hudens sanser…


Kognitiv kapasitet
  Forstå og tolke informasjon, den
  intellektuelle kapasitet. Kommunikasjon.


Motorikk
  Evne til bevegelse og betjening via
  muskelstyrke og koordinering
Hva       Nedsatt funksjonsevne – fra et
        arkitekturperespektiv

Bevegelsesevne (bevegelseshemmede)

Evne til å orientere seg (orienteringshemmet)

Toleranse overfor stoffer i miljøet (miljøhemmet)
Hva                    Utopi ?
Ingen produkter passer til alle

For stor variasjon i funksjonsevne og
  brukssituasjon

Produktet gjøres tilgjengelig for en så
  stor brukergruppe som mulig
  innenfor kommersielle rammer
Hva       Fysisk og kognitiv tilgjengelighetFysisk tilgjengelighet
 Adkomst
 Fremme selvstendig bruk
 Fleksibilitet og valgmuligheterKognitiv tilgjengelighet
 Sanser
 Lett å forstå, lære og huske
 Hva                 Globalt engasjement
                   på designområdetEra 05. World Design Congress 2005:
  Design for All i Oslo


The 2nd International Conference for Universal:
  Design in Kyoto, 2006


Include 2007: Designing with people -
  International conference on inclusive design:
  Royal College of Art, London, April 2007
  Hva                 Forskning og utvikling

EUs 6. rammeprogram: e-Inclusion, e-Accessibility
  DIADEM ” Delivering Inclusive Access for
  Disabled or Elderly Members of the community”

To doktorgradsstipendiater
  NTNU og AHO

ITFunk - brukerforum i NFR
  IKT-baserte produkter og tjenester

SHdir, Deltasenteret
  Handlingsplan
  Tilgjengelige nettsteder
  Automater for alle!

Norsk Designråd
  Nyskapingsprogrammet
  Innovasjon for Alle
  Hvorfor              Stor ny brukergruppeFlere over 50 år enn under
  i EU i 2020.
  Alder reduserer funksjonsevnen

En økende, kravstor og ressurssterk
 gruppe. Stort markedspotensiale
Hvorfor  Periodevis nedsatt funksjonsevne
Hvorfor      Unngå å ekskludere
          brukere med vanlige behov


Barn under 16 år  20 %
Eldre over 65 år  15 %
Funksjonshemmede  10%
Venstrehendte    8%
Fargeblinde     7%
Fremmedspråklige  5%
Dyslektikere
Allergikere
Hvorfor  Samfunnsøkonomi
           Ref.: Deltasenteret

Dyrt
      Personlig assistanse

        Individuelle hjelpemidler


          Tilrettelegging for grupper


            Universell utforming


Billig
Hvorfor     Resultatet av
         selvbetjeningssamfunnet
 kompleksitet
 tilpassing        Produkters
              kompleksitet
høy

             Økende gap i
             brukervennlighet


             Brukerens tilpassing
lav

         tid
Hvorfor         Behov for økt tilgjengelighet
            på IKT-området

 Bedre navigering og gjenbesøk:


 50 % tap av det potensielle
  salget fra et nettsted når folk
  ikke finner det de trenger.


 40 % tap på gjenbesøk av
  brukere som et resultat av
  negative erfaringer ved det
  første besøket.
Hvorfor          Brukssituasjonen krever
              multimodale grensesnitt

 Syn
                  Hånd og fingerferdighet
  Dårlig lys
                   Heldekkende drakter
  Små skjermer og liten tekst
                   Grove hansker
  Øyne er opptatt
                   Fremkomstmidler som rister
  Når det er mørkt
  Vi har glemt våre lesebriller
                  Kognisjon
                   Distraherte
 Hørsel
                   I panikk
  I støyende omgivelser
                   Alkoholpåvirkede

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:7/14/2012
language:
pages:27