Nytt fra Dansk Samfund i Oslo 2006 1XX by 1hMu46

VIEWS: 13 PAGES: 2

									Styret i Dansk SamfundNytt     fra Dansk Samfund i Oslo -- Nr 1.2006
valgt på årsmøte 19.04.05         "Guide til det danske høyfjellet" af Roger Pihl
Leder:
Else Larsen, Sigurdsvei 16,                  Torsdag 9.febr kl 1900
1473 Lørenskog, 6790 7536
                 invitere de danske forninger i Oslo til en koselig kveld i By og Bygdelagsforbundets
Nestleder:                       lokaler, Bennechesgate 2, 0169 Oslo.
Hans Chr Iversen,
Stavveien 11, 2010 Strømmen,    På oversiden av Bislett stadion, vi anbefaler å komme litt tidlig, det er ikke den
6384 2359 / 9077 7772 -          enkleste plass å finne parkering, men alle har klart det til nå :-)
hans.chr.iversen@vesta.no
Sekretær:
Birgith Sørensen, Skårer     Er du godt kjent på de danske høyfjelle? Nei, ikke vi heller, derfor har vi engasjert
Terrasse 18,           journalisten og forfatteren Roger Pihl som har skrevet hele 3 bøker om våre
1473 Lørenskog, 4824 8795,
kabsoer@online.no        kjære små topper. Han sier selv: "Det var ingen vej udenom. Det måtte en trilogi
                 til. Indføringen i den danske fjeldverdenen var ikke fuldført med bare to bøger. Det
Kasserer
Janne Iversen, 2010 Strømmen,  nye tredje bind koncentrerer sig mest om seværdige, men ganske ukendte
6384 2359            højdepunkter i dansk geografi som Rold Bavnehøj eller Vissenbjerg, sammen med
aljabr@online.no
                 berømtheder som Rebild Bakker og Skamlingsbanken. Sjællands højdepunkter er
Revisor:
                 kommet med og nogle ganske pudsige forbindelser mellem Norge og Danmark
Lise Dall, Sundbakken 10, 1367  bliver afsløret. Hvilken sammenhæng er der for eksempel mellem en norsk admiral
Snarøya, 6112 1673
                 og Lammefjordskartofler? Svaret får du i bind 3. Mer info får du på
ldall@hotmail.com
                 http://www.ydingskovhoj.dk/
Kontrollutvalg:
Paul Justesen,          Fri entre, kaffe og hjemmebakst! Evt spørsmål. ring Birgith 4824 8795. Men det er
Herregårdsveien 22, 1168 Oslo,  helt ok at du ringer og sier at du kommer, vi må jo bake!!
2287 2180
paul.justesen@no.abb.com

Jonna Sørensen, 6992 1311,
4760 1413            Og i mars måned går vi ned i vannkanten, for
  Kontingentkrav 2006!
   Sendes ut i disse dage
  Ønsker du å bli medlem?
     ta kontakt


   Adresse til DS:
   Dansk Samfund v/
 Else Larsen, Sigurdsvei 16,
   1473 Lørenskog.                Onsdag 29. mars 2006 kl. 19.00:
      e-post:        invitere de danske forninger i Oslo igjen til en spesiel og koselig kveld
 post@dansksamfund.info     Advokat og kunstkender Øivind Horn vil causere over emnet: "Kunst og liv i
                 Skagen" - Det foregår i kirkestuen ved Frogner kirke i Bygdøy alle og er et
                 arrangement i samarbejde med Den danske forening og Dansk samfund i Oslo.
                 Entre incl. kaffe/te kr. 30.00.
                 Adresen er: Frogner kirke, Bygdøy allé 36, 0207 Oslo.
                 Du kommer ditt med: Buss 30, 31, 32 til Frogner kirke. Trikk 12 til Elisenberg,
                 buss 20 til Odins gt
vi minner også om


          Dansk gudstjeneste i Oslo
                SØNDAG DEN 2.apil kl 1700
              i SLOTTSKAPELLET, Drammensveien 1
               Prædikant, Holmens provst Ejgil Bank Olesen
                      Ved orgelet:
                Slottsorganist Haakon Omejer Sørlie

                Efter gudstjenesten serveres der kaffe/te i
          Slottsparken Appartement, Wergelandsveien 5. Kuvertpris kr. 50,-
Og husk tirsdag 25.04.kl. 1900 er det
årsmøtetid og
§ 6 Årsmøte  -- sier ……… ”
   Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av april måned.
   Årsmøtet innkalles med minst 6 ukers skriftlig varsel.
   Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 1.februar.
   Fullstendig sakliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet
   Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.
   Årsmøtet er beslutningsdyktig dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst
   tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøte ikke er beslutningsdyktig skal det innkalles til
   årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning
   kan ikke skje ved fullmakt. ”
       … ny websted, kommer på ”luften” 01.02.2006

								
To top