JAAR CURRICULUM EN ONDERWIJS WETENSCHAPPELIJKE .rtf by tongxiamy

VIEWS: 2 PAGES: 82

									NIEUWENHUYSEN Paul  BLAD 1
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                                 BLAD 2JAAR            CURRICULUM EN ONDERWIJS                        WETENSCHAPPELIJKE AKTIVITEITEN / ONDERZOEK                             PUBLIKATIES

1971  1ste Kandidatuur natuurkunde.
    Rijksuniversitair Centrum Antwerpen. Juli 1971.

1972  2de Kandidatuur natuurkunde. Onderscheiding.
    Rijksuniversitair Centrum Antwerpen. Juli 1972.

1973  1ste Licentie natuurkunde. Grote onderscheiding.
    Universitaire Instelling Antwerpen. Juni 1973.

1974  2de Licentie natuurkunde. Grootste onderscheiding.               d  Deelname aan de Second Aharon Katzir-Katchalski Conference on       B  J. Clauwaert, P. Nieuwenhuysen and R. De Clerq
    Universitaire Instelling Antwerpen. Juni 1974.                   "Biopolymer Interactions", Session on Ribosomes. Koninklijke          Physical-chemical characterization of ribosomes isolated from dormant
                                             Nederlandse Akademie voor Wetenschappen, te Amsterdam.               embryos and nauplii of Artemia salina.
    Aggregaat Hoger Secundair Onderwijs.                        September 1974.                                Archives Internationales de Physiologie et de Biochimie,
    Universitaire Instelling Antwerpen. Juni 1974.                                                             Vol. 82, p. 972-973 (1974).
                                           b  Poster bijdrage tot de 91th Meeting of the Belgian Biochemical Society.
    Specialisatiebeurs van het I.W.O.N.L. (Brussel).                  U.C.L., Louvain-la-Neuve. 7 december 1974.
    Departement Celbiologie/Biochemie, U.I.A., Prof. Dr. J. Clauwaert.
    Oktober 1974 - september 1975.

1975  Certificat de Biophysique. Grande distinction. Université de l'Etat à Liège.  b  Poster bijdrage tot de 94th Meeting of the Belgian Biochemical Society.  B  P. Nieuwenhuysen, J. Clauwaert and K. Heremans
    Juni 1975.                                     Leuven. Oktober 1975.                             Pressure-induced dissociation of ribosomes isolated from Artemia salina
                                                                                       observed by light scattering.
    Specialisatiebeurs van het I.W.O.N.L. (Brussel).                                                         Archives Internationales de Physiologie et de Biochimie, 83, p. 983-984
    Departement Celbiologie/Biochemie, U.I.A., Prof. Dr. J. Clauwaert.                                                  (1975).
    Oktober 1975 - september 1976.

1976  Lid van de Belgische Vereniging voor Biofysica, vanaf 1976 tot en met     b  Poster bijdrage tot de 1976 Prague Meetings on Macromolecules. Praag.   B  P. Nieuwenhuysen and J. Clauwaert
    1986.                                       Checoslovakia. 12-16 juli 1976.                        Isolation and characterization of Artemia salina ribosomes.
                                                                                     In Abstracts 10th Intern. Congress Biochemistry, Hamburg,
    Specialisatiebeurs van het I.W.O.N.L. (Brussel). Departement          d  Deelname aan NATO Advanced Study Institute on "Photon Correlation          p. 114 (1976).
    Celbiologie/Biochemie, U.I.A., Prof. Dr. J. Clauwaert.               Spectroscopy and Velocimetry". Capri, Italia. 26 juli - 6 augustus 1976.
    Oktober 1976 - september 1977.
                                           d  Deelname aan de Meeting of the British Biophysical Society on the
    Seminaries geven over fotonkorrelatie spektroskopie in de postgraduaat       "Structure and Assembly of Biological Systems". London.
    cursus over "Instrumentele methoden in de scheikunde". Organisatie:        21-22 december 1976.
    Rijksuniversitair Centrum en Universitaire Instelling Antwerpen.
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                         BLAD 3

1977  Assistent. Rijksuniversitair Centrum Antwerpen. Theoretische  d  Deelname aan de Workshop on "Small Angle Scattering of X-Rays and      A  P. Nieuwenhuysen and J. Clauwaert
    Mechanica. Prof. Dr. R. Gevers.                  Neutrons in Biology". Organisatie: European Molecular Biology          Clipping level dependence of the photon count autocorrelation amplitude
    1 oktober 1977 - 31 juni 1978.                   Organization en het Institut Max von Laue - Paul Langevin (Grenoble).        from Gaussian-Lorentzian light.
                                     Villar-de-Lans, France. 20-25 maart 1977.                    Review of Scientific Instruments, 48, pp. 699-700 (1977).
                                                                                Available free of charge from: http://scitation.aip.org/
                                   a  Onderzoek in het Polymer Department, Weizmann Institute of Science,
                                     Rehovot, Israel, in de laboratoria van Prof. Dr. Henryk Eisenberg en    A  P. Nieuwenhuysen and J. Clauwaert
                                     Dr. Zvi Kam.                                  Analysis of exponential clipped photon autocorrelation spectra.
                                     Studie van Artemia ribosomen met laser-lichtverstrooiing. April 1977.      Journal of Polymer Science: Polym. Symp., 61, pp. 163-168 (1977).

                                   b  Lezing op de bijeenkomst over Intensiteitsfluktuatie-spektroskopie,     B  P. Nieuwenhuysen, J. Clauwaert and E. De Herdt
                                     georganiseerd door Dr. H.F. Fijnaut, aan de Rijksuniversiteit Utrecht.     Physical-chemical characterization of biopolymers, isolated from Artemia
                                     Juni 1977.                                     salina.
                                                                             In Special Publication no. 2 of the European Mariculture Society on
                                   b  Lezing bij 3rd Annual Meeting on Ribosomes, met als titel "High pressure      "Fundamental and Applied Research on the Brine Shrimp Artemia
                                     light scattering studies of Artemia salina ribosomes and polysomes.", bij      salina (L.) in Belgium", E. Jaspers, Ed., pp. 49-51 (1977).
                                     I.C.P., Université Catholique de Louvain, Louvain-en-Woluwe.
                                     6 juni 1977.                                B  P. Nieuwenhuysen
                                                                             Density gradient sedimentation velocity of solvated macromolecules.
                                                                               (Theoretical considerations about the buoyancy factor).
                                                                             In Abstracts of the Joint Meeting of the Belgian, Dutch and German
                                                                               Biophysics Societies. Liège. 10-A10 (1977).

                                                                           B  F. Ceuterick, K. Heremans, H. Desmedt, P. Nieuwenhuysen and
                                                                               J. Clauwaert
                                                                             Photon correlation spectroscopy on phase transitions of dipalmitoyl
                                                                               lecithin vesicles.
                                                                             In Abstracts of the Joint Meeting of the Belgian, Dutch and German
                                                                               Biophysics Societies, Liège, 12-C1, (1977).
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                                BLAD 4

1978  Navorser. Departement Celbiologie / Biochemie. Laboratoria van       d  Deelname aan de Workshop on "Modern Techniques in Centrifugation",     B  P. Nieuwenhuysen and H. Slegers
    Prof. Dr. J. Clauwaert. Universitaire Instelling Antwerpen, 2610 Wilrijk.    georganiseerd door Dr. D. Rickwood. University of Essex, in Colchester,    Isopycnic centrifugation of eukaryotic ribosomes in sucrose density
    1 juli - 5 oktober 1978.                            United Kingdom. 12-17 september 1977.                        gradients.
                                                                                   In International Symposium on Biomolecular Structure, Conformation,
    Navorser. Laboratoria van Prof. Dr. S. Pattyn.               b  Twee poster bijdragen tot de Joint Meeting of the Belgian, Dutch and        Function and Evolution, Madras, Abstract 174, p. 107-108 (1978).
    Instituut voor Tropische Geneeskunde en Hygiëne. Nationalestraat,        German Biophysics Societies, aan de Université de l'Etat à Liège.
    2000 Antwerpen.                                 27 september 1977.                             B  P. Nieuwenhuysen
    Oktober 1978 - 3 januari 1980.                                                                 Density gradient sedimentation velocity of solvated macromolecules:
    Onderwerpen:                                b  Lezing en 2 poster bijdragen tot het "International Symposium on          theoretical considerations about the buoyancy factor.
    -   Hoogspannings-elektronen-mikroskopie van biologische strukturen.     Biomolecular Structure, Conformation, Function and Evolution". +        In International Symposium on Biomolecular Structure, Conformation,
    -   Elektronenmicroscopie voor detectie en karakterizering van        Deelname aan de "Winter School on Current Trends in Biomolecular          Function and Evolution, Madras, Abstract 175, p. 108-109 (1978).
       virussen.                                 Structure".
    -   Afzondering en fysico-chemische karakterizering van Arbovirussen.     Organisatie-initiatief: Department of Physics (Crystallography and     A  P. Nieuwenhuysen and J. Clauwaert
    Onderzoek gedeeltelijk in het                          Biophysics) of the University of Madras. Madras, India. 4-16 januari      Photon correlation spectroscopy of MS2-virus.
    -   Departement Celbiologie / Biochemie,                   1978.                                     Biopolymers, 17, p. 2039-2040 (1978).
       en het
    -   Laboratorium voor Elektronenmicroscopie van het Departement      b  Poster bijdrage tot de 104th Meeting of the Belgian Biochemical Society.  B  P. Nieuwenhuysen, K. Heremans and J. Clauwaert
       Geneeskunde, Universitaire Instelling Antwerpen              Instituut voor Molekulaire Biologie, Sint-Genesius Rode. 18 februari      High-pressure light scattering study of Artemia salina ribosomes and
                                            1978.                                       polysomes.
                                                                                   Archives Internationales de Physiologie et de Biochimie, 86, p. 443-444
                                          b  Voordracht bij de Meeting on Dynamic Light Scattering, georganiseerd        (1978).
                                            door Prof. Dr. J. Blok. Vrije Universiteit Amsterdam. 7 juni 1978.
                                                                                 A  P. Nieuwenhuysen and H. Slegers
                                          b  Poster bijdrage tot de 12th Meeting of the Federation of European       Purification of eukaryotic ribosomes by isopycnic centrifugation in
                                            Biochemical Societies (FEBS). Dresden, D.D.R. 2-8 juli 1978.            sucrose.
                                                                                   Analytical Biochemistry, 89, p. 472-480 (1978).

                                                                                 A  P. Nieuwenhuysen, E. De Herdt and J. Clauwaert
                                                                                   Ribonucleic acid and protein content of eukaryotic ribosomes
                                                                                     isolated from Artemia salina.
                                                                                   Analytical Biochemistry, 88, p. 532-538 (1978).

                                                                                 B  P. Nieuwenhuysen, F. Rijsheuvels, W.A. Jacob and H. Slegers
                                                                                   Regular, rodlike structures in Artemia salina: isolation and electron
                                                                                     microscopy.
                                                                                   In Abstr. 12th FEBS Congress, Dresden, GDR (1978).

                                                                                 B  P. Nieuwenhuysen and J. Clauwaert
                                                                                   In Abstr. 12th FEBS Congress, Dresden, GDR (Invited lecture) (1978).

                                                                                 B  P. Nieuwenhuysen and J. Clauwaert
                                                                                   Photon-count autocorrelation spectroscopy: data analysis in the case of
                                                                                     monoexponential spectra.
                                                                                   In Abstracts 6th. Intern. Biophysics Congress, Kyoto, Japan, p. 418
                                                                                     (1978).

                                                                                 B  P. Nieuwenhuysen, J. Clauwaert, P. Dhaese and M. Van Montagu
                                                                                   Physical characterization of the RNA phages PRRI and PP7.
                                                                                   In Abstracts 6th Intern. Biophysics Congress, Kyoto, Japan, p. 350
                                                                                     (1978).

                                                                                 A  P. Nieuwenhuysen
                                                                                   Photon-count autocorrelation spectroscopy. Data analysis in the
                                                                                     case of monoexponential spectra.
                                                                                   Macromolecules, 11, p. 832-834 (1978).
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                                BLAD 5

                                                                                 A  P. Nieuwenhuysen and J. Clauwaert
                                                                                   Physical properties of Artemia salina ribosomes.
                                                                                   Biochemistry, 17, p. 4260-4265 (1978).

                                                                                 X  P. Nieuwenhuysen
                                                                                   Isolation and physical-chemical characterization of Artemia salina
                                                                                      ribosomes.
                                                                                   Doctoraatsthesis, Universitaire Instelling Antwerpen, 194 p. (1978).
                                                                                      University Microfilms International, London, 80-70023.

1979  Doctoraat in de Wetenschappen. Grootste onderscheiding. Universitaire    b  Poster bijdrage tot de Annual Meeting of the Belgian Biophysics Society.  A  P. Nieuwenhuysen
    Instelling Antwerpen. Promotor: Prof. Dr. J. Clauwaert. 8 maart 1979.      Universitaire Instelling Antwerpen. 1 juni 1979.                Density-gradient-sedimentation velocity of solvated
    Titel van de verhandeling: "Isolation and Physical-Chemical                                                    macromolecules: theoretical considerations about the
    Characterization of Ribosomes from Artemia salina."             b  Seminar bij het NATO Advanced Study Institute "Lasers in Biology and        buoyancy factor.
    Bijstelling: "De fasetransitie van synthetische fosfolipide-vesicles moet    Medicine", Camaiore, Lucca, Italia.                      Biopolymers, Vol. 18, p. 277-284 (1979).
    niet gepaard gaan met drastische veranderingen in hun buitenste       b  + Lezing aan het Laboratorio di Studio Proprieta Fisische Biomolecole e
    afmetingen."                                  Cellule, Università di Pisa, Italia.                    A  P. Nieuwenhuysen
                                            19-31 augustus 1979.                              Determination of small differences in buoyant density of
                                                                                     macromolecules by analytical density gradient equilibrium
                                          d  Deelname aan de Europhysics Conference "Lasers in Photomedicine          centrifugation.
                                            and Photobiology" (sponsored by the Quantum Electronics Division of      Journal of Biochemical and Biophysical Methods, Vol. 1, p. 3-8
                                            the European Physical Society). Firenze. Italia. 3-6 september 1979.        (1979).

                                                                                 A  F. Ceuterick, K. Heremans, H. Desmedt, P. Nieuwenhuysen and
                                                                                     J. Clauwaert
                                                                                   Dynamic light scattering measurements on the phase transitions of
                                                                                     phospholipid vesicles.
                                                                                   Chemical Physics Letters, Vol. 62, p. 341-343 (1979).

                                                                                 B  P. Nieuwenhuysen, J. Clauwaert and T. Aerts
                                                                                   Physico-chemical characterization of the large ribosomal subunit from
                                                                                     Artemia salina.
                                                                                   In Abstr. 11th Intern. Congress Biochemistry, Toronto, Canada O2-2-H51
                                                                                     (1979).

                                                                                 B  P. Nieuwenhuysen and J. Clauwaert
                                                                                   Physico-chemical studies of ribosomal particles from Artemia salina.
                                                                                   In Abstracts of the Intern. Symposium on the Brine Shrimp Artemia
                                                                                     salina, Corpus Christi, Texas, p. 94-95 (1979).

                                                                                 A  P. Nieuwenhuysen, F. Rijsheuvels, H. Slegers and W. Jacob
                                                                                   Regular, rodlike structures in Artemia salina.
                                                                                   Biochimica et Biophysica Acta, Vol. 562, p. 547-551 (1979).

                                                                                 B  A. El Mekki, P. Nieuwenhuysen, G. van der Groen and S. Pattyn
                                                                                   Bangui, Bobaya, Zinga, Trinity, Kowanyama and Strain AN Y 1444 virus:
                                                                                      electron microscopy, physico-chemical characterization and
                                                                                      classification.
                                                                                   Arch. Intern. Physiol. Biochim., Vol. 87, p. 1006-1007 (1979).
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                             BLAD 6

1980  Aangesteld navorser. Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk        b  Poster bijdrage tot de Annual Meeting of the Belgian Biophysics Society.  A  P. Nieuwenhuysen, K. Heremans and J. Clauwaert
    Onderzoek.(NFWO)                               Vrije Universiteit Brussel. 30 mei 1980.                    High-pressure light scattering study of ribosomes and polysomes
    Departement Celbiologie/Biochemie. Universitaire Instelling Antwerpen.                                             from Artemia salina.
    Onderzoek: Afzondering en fysico-chemische karakterizering van      b  Medeorganisatie en poster bijdrage: Meeting on Laser Light Scattering     Biochimica et Biophysica Acta, Vol. 606, p. 292-303 (1980).
    ribosomale deeltjes van verscheidene eukaryoten.               Spectroscopy. Universitaire Instelling Antwerpen. 13 juni 1980.
    4 januari 1980 - 4 januari 1982.                                                            B  P. Nieuwenhuysen and J. Clauwaert
                                        d  Bezoeken aan laboratoria in de Verenigde Staten; 12 juli - 1 augustus     Physical-chemical characterization of cytoplasmic ribosomal particles
                                          1980:                                        isolated from Artemia.
                                          -  Department of Biochemistry, Public Health Research Institute of the    In The Brine Shrimp Artemia. Vol.2. Physiology, Biochemistry, Molecular
                                            City of New York, in New York;                         Biology. (Proceedings of the International Conference, Corpus
                                          -  Department of Physics, New York City College, in New York;           Christi, Texas, 1979) (G. Persoone, P. Sorgeloos, O. Roels and E.
                                          -  Department of Biochemistry, Roche Institute of Molecular Biology, in      Jaspers, Eds.), Universa Press, Wetteren, Belgium, 664 p. (1980)
                                            Nutley, New Jersey.                               p. 491-544.

                                        b  Poster bijdrage tot het NATO Advanced Study Institute on "Scattering    B  P. Nieuwenhuysen and J. Clauwaert
                                          techniques applied to supramolecular and non-equilibrium systems."       Physical studies of ribosomal subunits from the eukaryote Artemia.
                                          Wellesley College, Wellesley, Massachusetts, U.S.A.              Studia Biophysica, 79, p. 115-117 (1980).
                                        d  + bezoek aan het laboratorium voor laser-lichtverstrooiing van
                                          Prof. Dr. S.H. Chen, M.I.T. 3-15 augustus 1980.              B  A. El Mekki, P. Nieuwenhuysen, G. van der Groen and S.R. Pattyn
                                                                                  Physico-chemical characterization of some ungrouped viruses.
                                        d  Bezoek aan de laboratoria van Prof. Dr. R. Zimmerman en Dr. L. Giri,      Arch. Intern. Physiol. Biochem. 88, BP 15 (1980).
                                          Department of Biochemistry, en aan de laboratoria voor laser-
                                          lichtverstrooiing van Dr. Langley en Dr. N. Ford, Department of Physics,  B  P. Nieuwenhuysen and J. Clauwaert
                                          University of Massachusetts. 18-20 augustus 1980.               Light scattering studies of Artemia ribosomal particles.
                                                                                  In 2nd Chemical Congress of the North-American Continent, Las Vegas,
                                        b  Poster bijdrage tot de Joint Meeting of the Belgian, German, and Dutch       August 1980, Abstr. COLL 91.
                                          Societies for Biophysics. Aachen, D.B.R. 3 oktober 1980.
                                                                                B  P. Nieuwenhuysen, F. De Voeght and J. Clauwaert
                                                                                  The molecular weight of Artemia ribosomes, as determined from their
                                                                                    refractive index increment and light scattering intensity.
                                                                                  Biophysics of Structure and Mechanism, 6, (Suppl.) p. 49 (1980).
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                              BLAD 7

1981  1ste laureaat van de Reisbeurzenwedstrijd 1979 van het Ministerie van  d  Bezoek aan de laboratoria van                       A  P. Nieuwenhuysen, F. De Voeght and J. Clauwaert
    Nederlandse Cultuur en Opvoeding, Dienst van Universitair Onderwijs.    -  Prof. Dr. P. Cammarano en Dr. P. Londei, Istituto di Biologia       The molecular weight of Artemia ribosomes, as determined from
    12 februari 1981.                                Generale, Policlinico Umberto I, Università di Roma,             their refractive index increment and light scattering intensity.
                                          -  Dr. M. Belli, Laboratorio della Radiazioni, Istituto Superiore di     Biochemical Journal, Vol. 197, p. 689-693 (1981).
    Okkasioneel medewerker aan het Chemisch Weekblad, van de            Sanità,                                    + Available free of charge from:
    Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging. 1981-1983.            Roma, Italia. 25-30 april 1981.                        http://www.pubmedcentral.gov/articlerender.fcgi?artid=1163182

                                        b  Seminar bij het NATO Advanced Study Institute / FEBS Advanced       B  P. Nieuwenhuysen and J. Clauwaert
                                          Course No. 78 "Current Methods in Structural Molecular Biology".       Photon-correlation spectroscopy of centrifuged solutions. Application to
                                          Maratea, Italia. 3-16 mei 1981.                          Artemia ribosomal subunits.
                                                                                 In Scattering Techniques Applied to Supramolecular and Non-Equilibrium
                                        b  Poster bijdrage tot de Annual General Meeting of the Belgian Biophysics      Systems (S.H. Chen, B. Chu and R. Nossal, Eds.), Plenum Press,
                                          Society.                                      New York, p. 845-851 (1981).
                                          Katholieke Universiteit Leuven. 5 juni 1981.
                                                                               A  P. Nieuwenhuysen and J. Clauwaert
                                        b  Voordracht bij de Meeting on Dynamic Light Scattering.            Physicochemical properties of ribosomal particles from the
                                          Gorlaeus Laboratoria, Universiteit van Leiden.                  eukaryote Artemia.
                                                                                 Journal of Biological Chemistry, 256, p. 9626-9633 (1981).
                                        b  Twee poster bijdragen tot de VII International Biophysics Congress and
                                          III Pan-American Biochemistry Congress. Mexico City.           B  P. Nieuwenhuysen, J. Clauwaert and J.-J. Curgy
                                          23-28 augustus 1981.                             Ribosomes of Tetrahymena and Artemia: differences in their size, mass
                                                                                   and solvation.
                                        d  Seventh EMBO Annual Symposium 1981 on "Ribosome Structure and         In Abstracts of the VII Intern. Biophysics Congress and III Pan-American
                                          Function".                                    Biochemistry Congress, Mexico City, 1981, p. 268.
                                          European Molecular Biology Laboratory (EMBL), in Heidelberg, B.R.D.
                                          28 september - 2 oktober 1981.                      B  K. Donceel, P. Nieuwenhuysen and J. Clauwaert
                                                                                 Sedimentation study of the tertiary structure of RNA from the large
                                                                                   subunits of Artemia ribosomes.
                                                                                 In Abstracts of the VII Intern. Biophysics Congress and III Pan-American
                                                                                   Biochemistry Congress, Mexico City, 1981, p. 268.

                                                                               B  P. Nieuwenhuysen, J. Clauwaert and G. Ledoigt
                                                                                 Cytoplasmic ribosomes of Euglena gracilis: their stability, density, size
                                                                                   and mass.
                                                                                 Arch. Intern. Physiol. Biochim., 89, BP 3-4 (1981).

                                                                               A  A. El Mekki, P. Nieuwenhuysen, G. van der Groen and S.R. Pattyn
                                                                                 Characterization of some ungrouped viruses.
                                                                                 Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene
                                                                                   (London), 75, p. 799-806 (1981).

                                                                               C  P. Nieuwenhuysen
                                                                                 Doordringende kijk op de materie met hoogspanningselektronen-
                                                                                   mikroskopie.
                                                                                 Chemisch Magazine, December 1981, p. 715-716.

                                                                               A  P. Nieuwenhuysen and J. Clauwaert
                                                                                 Quasi-elastic light scattering of Artemia ribosomes sedimented in a
                                                                                   CsCl density gradient.
                                                                                 Journal of Biochemical and Biophysical Methods, 5, p. 279-
                                                                                   286 (1981).
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                              BLAD 8


1982  Navorser. Departement Scheikunde. Universitaire Instelling Antwerpen.    d  Deelname aan de cursus "X-Ray Microanalysis in Biology and Materials   A  P. Nieuwenhuysen and J. Clauwaert
    2610 Wilrijk. Project "Micro-sporenanalyse" geleid door Prof. F. Adams,     Sciences" aan het University of Manchester Institute for Science and     Ribosome purification by isopycnic sedimentation in high density
    R. Gijbels en R. Van Grieken. 4 januari tot 30 november 1982.          Technology (UMIST), georganiseerd door de Royal Microscopical           sucrose gradients.
    Onderzoek: Elemental micro-analysis by electron-beam induced X-ray       Society, England.                               Preparative Biochemistry, 12, p. 229-234 (1982).
    fluorescence (Scanning electron microscopy; x-ray spectrometry; particle    + Bezoek aan de laboratoria voor dynamische laser-lichtverstrooiing van
    analysis; asbestos fibres; composition of metals)                Prof. Dr. T.A. King en medewerkers, Department of Physics, University   A  K. Donceel, P. Nieuwenhuysen and J. Clauwaert
                                            of Manchester, England. 22-25 maart 1982.                   The size and conformation of Artemia brine shrimp ribosomal RNA
    Co-promotor van drie licentie-eindverhandelingen, resp. in de                                                   free in solution.
    scheikunde, biochemie (scheikunde richting celbiologie) ("Hybridisatie   b  Twee poster bijdragen tot de Annual Meeting of the Belgian Biophysics     Biochemical Journal, 205, pp. 495-501 (1982).
    van ribosoom-subeenheden en zuivering van totale ribosomen van         Society, Université de Liège. 4 juni 1982.                    Available free of charge from:
    verschillende eukaryotische organismen"), en natuurkunde. Januari 1982                                              http://www.pubmedcentral.gov/articlerender.fcgi?artid=1158513
    tot juni 1982.                               d  Bezoek aan de laboratoria van Prof. K.R. Spurny en werkbespreking,
                                            Fraunhofer - Institut für Toxikologie und Aerosolforschung,        B  L. Wijns, P. Nieuwenhuysen, S. Muyldermans and J. Clauwaert
    Deelname aan de Cyclus Fernand Nédée (Bedrijfseconomie).            Schmallenberg - Grafschaft, German Federal Republic. 9 juni 1982.       Chromatin polynucleosomal fragments of well defined size: their
    Universitaire Instelling Antwerpen. 2610 Wilrijk. Attest. Juni 1982.                                               homogeneity, number of nucleosomes and solution structure.
                                          d  Bezoek aan Rothamsted Experimental Station, Harpenden, Herts.,        Arch. Int. Physiol. Biochim., 90, BP 10-11 (1982).
    Projectleider. Research and Development Departement. Safinco n.v.        England. 9 september 1982.
    (Vandemoortele). Prins Albertlaan 12, 8700 Izegem. 1 december 1982 -                                           B  K. Donceel, P. Nieuwenhuysen and J. Clauwaert
    30 april 1983.                                                                        Observation of an RNA molecule originating from the RNA of the small
    -  Onderzoek van de struktuur (en deeltjesgroottte-distributie) van soja                                             ribosomal subunit of the brine shrimp Artemia.
      proteïne poeders, gebruik makend van (computer gestuurde)                                                 Arch. Int. Physiol. Biochim., 90, BP 11-12 (1982).
      scanning elektronen mikroskopie.
    -  Onderzoek van de desolventering van hexaan uit zaden na olie-                                             B  M.C. Martinez, P. Nieuwenhuysen, J. Clauwaert and C.M. Cuchillo
      extraktie, met behulp van kwantitatieve gaschromatografie.                                                Determinacion del coefficiente de diffusion de la procarboxypeptidase a
    -  Onderzoek van het lecithine- en ijzergehalte in olie geëxtraheerd uit                                             porcina por laser light scattering.
      geconditioneerde zaden, gebruik makend van plasma-emissie-                                                In Abstracts of the X Congreso de la Sociedad Espanola de Bioquimica,
      spektroskopie.                                                                        Santander, 21-24 September 1982, Number 429.

1983  Navorser. Fysico-chemie van bio-makromolekulen.               b  Drie bijdragen tot de bijeenkomst van de Dynamic Light Scattering     A  M.C. Martinez, P. Nieuwenhuysen, J. Clauwaert and C.M. Cuchillo
    Departement Celbiologie/Biochemie. Universitaire Instelling Antwerpen,     Discussion Group, Katholieke Universiteit Leuven. 24 juni 1983.        Pro-(Carboxypeptidases A) from whole pig pancreas: their mass,
    2610 Wilrijk. 1 mei - 30 juni 1983.                                                                size, shape and solvation.
                                          d  Lesgever in de post- en inter-universitaire cursus "Biofysica" gesteund    Biochemical Journal, 215, pp. 23-27 (1983).
    Lid van het centraal wetenschappelijk personeel, Centrale Bibliotheek,     door het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, aan de         Available free of charge from:
    Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Brussel.             Katholieke Universiteit Leuven.                          http://www.pubmedcentral.gov/articlerender.fcgi?artid=1152359
    Tel. (0)2 / 629 2436. Vanaf 1 juli 1983.                    Onderwerp: "Macromolecules as hydrodynamic particles". September
    -  Wetenschappelijke dienstverlening aan de faculteiten            1983.                                   A  P. Nieuwenhuysen, J. Clauwaert, G. Ledoigt and J.-J. Curgy
      wetenschappen en toegepaste wetenschappen (collectievorming,                                               Structural differences between ribosomes of various eukaryotes:
      onderwerpsontsluiting, instructie in het zoeken naar informatie en   d  Deelname aan Excerpta Medica Training Programme I. Amsterdam.           stability, density, mass, size, and structure in solution of
      documentatie).                               29 augustus 1983.                                 cytoplasmic ribosomes from Tetrahymena, Artemia, and
    -  Hoofd van Informatie- en Documentatie Bureau (online raadpleging                                               Euglena.
      van externe gegevensbestanden, interbibliothecaire bruikleen,     d  Deelname aan DIALOG Information Retrieval Service Online Training       International Journal of Biological Macromolecules, 5, pp. 361-365
      bibliografische referentiedienst, gebruikersoriëntatie.)          Programmes:                                    (1983).
    -  Medewerking aan de bibliotheek-automatisatie.               System Seminar + Business, Management and Economics Seminar.       X
    -  Medewerking aan beheer en beleid.                     Amsterdam. 14-16 september 1983.                       P. Nieuwenhuysen
    -  Medewerking aan bijscholing van personeel.                                                        Physical studies of bio-macromolecules.
                                          d  Deelname aan de VOGIN/COBIDOC-cursus geautomatiseerd literatuur-       Thesis Aggregaat Hoger Onderwijs, Universitaire Instelling Antwerpen
    Verdediging van een proefschrift met als titel: "Physical studies of bio-    onderzoek. Utrecht. 3-4 oktober 1983.                       (1982-'83) 163 + 19 p., University Microfilms, London.
    macromolecules" en 3 bijstellingen. 20 oktober 1983.
    + geven van een openbare les met als titel:                 d  Deelname aan informatiedagen over online-literatuuronderzoek in de
    "Coöperatieve verschijnselen in biologische systemen"              geologie-geofysica. Universiteit van Amsterdam. 1 november 1983.
    24 november 1983.
    Graad van Geaggregeerde voor het Hoger Onderwijs. Faculteit der
    Wetenschappen. Universitaire Instelling Antwerpen.
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                               BLAD 9


1984  Geslaagd voor de vereiste toelatingsexamens (propedeuses         d  Deelname aan de BIOSIS cursus, 16 maart, en aan de Advanced          C  P. Nieuwenhuysen
    bibliotheconomie, bedrijfskunde, en massacommunicatie) voor de inter-    Training Course, 30 april 1984. Koninklijke Nederlandse Academie voor       Gevaarlijke stoffen in ons leefmilieu. door J. Mewis. Een boekrecensie.
    universitaire Speciale Licentie Dokumentatie- en Bibliotheekwetenschap    Wetenschappen. Amsterdam.                             Chemisch Weekblad, 23 februari, 1984, p. 62.
    aan de Universitaire Instelling Antwerpen. Oktober 1984.
                                        b  Voordracht bij het 1984 Symposium of the European Information         A  P. Nieuwenhuysen and F. Adams
    Benoemd door het Bureau van het International Hydrological          Providers Association (EURIPA) "How technology is changing the          Elemental analysis of Himalayan metal statues.
    Programme, UNESCO, Paris, tot Principal Rapporteur for Project 17.1     information industry". Luxembourg. 21-22 maart 1984.               Journal of the Histor. Metall. Society, ISSN 0142-3304, 18, (2), 105-
    "Systèmes d'information scientifique". December 1984.                                                       108 (1984).
                                        d  Deelname aan de Spring Technical Meeting of the European Association
                                          of Information Services (EUSIDIC) on the "Application of           B  P. Nieuwenhuysen
                                          microcomputers. St. Germain-en-Laye, France. 2-3 april 1984.           Gegevensbestanden over water in het milieu.
                                                                                   In Congresboek van het Vierde Vlaams Wetenschappelijk Congres over
                                        d  Deelname aan het Excerpta Medica Training Programme II, bij Elsevier,         Groenvoorziening, "Water voor Groen", Vrije Universiteit Brussel.
                                          in Amsterdam. 5 juni 1984.                              Vereniging voor Groenvoorziening. p. 735-743 (1984).

                                        d  Deelname aan de Télésytèmes-Questel gegevensbank marketing-dag,        B  G. Alewaeters, P. Nieuwenhuysen, M. Meire and S.M. Namenwirth
                                          aan de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen, te          Impact of technology on the central information service of the Free
                                          Amsterdam. 19 juni 1984.                                University of Brussels.
                                                                                   In Lecture notes of the 1984 EURIPA Symposium, Luxembourg.
                                        b  Presentatie van een poster en demonstraties rond het thema
                                          "Gegevensbestanden over water in het milieu", tijdens het 4de         B  K. Donceel, P. Nieuwenhuysen and J. Clauwaert
                                          Wetenschappelijk Congres over Groenvoorziening "Water voor Groen",        Size and conformation of Artemia ribosomal RNAs, free in solution.
                                          aan de Vrije Universiteit Brussel. 29-30 juni 1984.                Archives Internationales de Physiologie et de Biochimie, Vol. 92, No. 2,
                                                                                     p. BP7-8 (1984).
                                        b  Voordracht over "Library user education at the Vrije Universiteit Brussel",
                                          bij de Conferentie van de International Association of Technological     C  P. Nieuwenhuysen
                                          University Libraries (IATUL) over "Library user education in the online      Via computer databanken raadplegen.
                                          age" aan de Technische Universiteit Delft, Nederland.               Industrie Magazine, September 1984, p. 61-63.
                                          30 juli - 2 augustus 1984.
                                                                                 B  P. Nieuwenhuysen
                                        d  Deelname aan de online workshop over de gegevensbestanden             Library user education at the Vrije Universiteit Brussel.
                                          PsychInfo en PsychAlert van de American Psychological Association.        In Programme Abstracts of the IATUL Conference on library user
                                          S.O.V.I.N., Utrecht. 17 september 1984.                        education in the online age, Delft (1984) + In Proceedings of the
                                                                                      IATUL Conference on library user education in the online age, Delft
                                        d  Bezoek aan de 8th International Information Technology and Electronic         (N. Fjällbrant, Ed.) p. 39-48 (1984).
                                          Publishing Exhibition, London. 4-6 december 1984
                                        d  + Deelname aan "Joint seminar on the business databases
                                          ABI/INFORM, Disclosure and Predicasts". London. 7 december 1984.
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                              BLAD 10


1985  Biografie opgenomen in Marquis Who's Who Directory and Database of    d  Deelname aan het DIALOG Online Information Retrieval Seminar:       B  P. Nieuwenhuysen
    Online Information Professionals, vanaf 1985.                 Search Strategy, over DIALOG Version 2. N.C.W.T.D., te Brussel. 8 mei     Online information retrieval in sociology, economics, psychology and
                                           1985.                                       history.
    Lid van de inter-universitaire Stuurgroep van de Speciale Licentie voor                                           In Congresmap bij het congres "De toekomst van de arbeid", aan de
    Documentatie- en Bibliotheekwetenschap als                d  Deelname aan het training seminar over online information retrieval van      Vrije Universiteit te Brussel (14-16/2/1985), 24 p.
    studentenvertegenwoordiger. Academiejaar 1985-'86.              G.CAM (Paris), aan het N.C.W.T.D., te Brussel. 5 juni 1985.
                                                                                X  G. De Jong, A.J. Kuperus, B. van de Lustgraaf, O. Mastenbroek,
                                         d  Deelname aan de presentatie van Delft Hydro database, aan de           P. Nieuwenhuysen, H. van Nieuwkerk, en E. Sieverts
                                           K.N.A.W. te Amsterdam. 23 augustus 1985.                   Vergelijking van programmatuur voor gebruikers van online
                                                                                    informatiesystemen.
                                         d  Deelname aan Company Information Seminar en User Meeting van         Login, Jaargang 9, supplement (1985), 56 p.
                                           Data-Star, te Amsterdam. 23 augustus 1985.
                                                                                B  P. Nieuwenhuysen
                                         d  Deelname aan de Artint Workshop over expert systems in information      Evaluatie van wetenschappelijke tijdschriften via Journal Citation
                                           retrieval, georganiseerd door de C.E.C., te Luxembourg. 13 september        Reports. + Evaluating scientific journals, using Journal Citation
                                           1985.                                       Reports.
                                                                                  In Studiedag Bibliometrie, NFWO - Contactgroep Documentatie- en
                                         d  Deelname aan de studiedag over online informatie over de humaniora,        Bibliotheekwetenschap. Universitaire Instelling Antwerpen.
                                           georganiseerd door de VOGIN, bij de N.O.S., te Hilversum. 24            Nederlandstalige samenvattingen, p. 15-16; English abstracts, p. 29.
                                           september 1985.
                                                                                B  P. Nieuwenhuysen
                                         d  Deelname aan de PHARMA/BIOSIS cursus.                     Systemen van het beheer van informatie en documentatie.
                                           Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen, te Amsterdam.      In 99ste seminarie. Informatie en documentatie in verband met
                                           15 oktober 1985.                                  arbeidsveiligheid en -gezondheid. Georganiseerd door het
                                                                                    Provinciaal Veiligheidscomité van Limburg onder de auspiciën van
                                         d  Deelname aan de cursus over de CA File van Chemical Abstracts           het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid Commisariaat-Generaal
                                           Service. Amsterdam. 31 oktober 1985.                        voor de bevordering van de Arbeid. 25,26,27 november 1985. p. C1-
                                                                                    C32.
                                         d  Deelname aan de algemene vergadering van de VOGIN rond het thema
                                           "Online met een microcomputer". Utrecht. 1 november 1985.

                                         b  Voordracht over "Systemen voor het beheer van informatie en
                                           documentatie" in het kader van het seminarie "Informatie en
                                           documentatie in verband met arbeidsveiligheid en -gezondheid".
                                           Overpelt. 26 november 1985.

                                         d  Bezoek aan de 9th International Information Technology Exhibition.
                                           London. 4-5 december 1985.
                                         d  + Deelname aan het seminar over de online databases van Information
                                           Access Company. London. 6 december 1985.

                                         b  Presentatie van een seminar over "Online information retrieval" in het
                                           kader van het Interuniversity Postgraduate Program in Hydrology aan de
                                           Vrije Universiteit Brussel. 16 december 1985.
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                                 BLAD 11

1986  Consultant bij Datamix N.V., mini-bedrijf gebaseerd op informatie-      d  Deelname aan de "Second International Conference on the Application      B  O. Mastenbroek, E.G. Sieverts, H. Besemer, Ch. L. Citroen,
    diensten, opgericht in het kader van E.T.C. en Vrije Universiteit Brussel,    of Microcomputers in Information, Documentation and Libraries". Baden-        B. van de Lustgraaf, P. Nieuwenhuysen, E.A. Parmentier,
    van 1986 tot en met 1987.                            Baden, D.B.R. 17-21 maart 1986.                            G.G. van Ramhorst
                                                                                     Programmatuur voor het werken met on-line en lokale
    Behalen van het diploma van de Inter-universitaire Speciale Licentie voor  b  Voordracht over de "Evaluatie van wetenschappelijke tijdschriften via         informatiesystemen.
    Documentatie- en Bibliotheekwetenschap. Grote onderscheiding.          Journal Citation Reports" in het kader van de studiedag over           In Online Informatie Konferentie Nederland 1986: voordrachten
    Universitaire Instelling Antwerpen. 4 juli 1986.                 "Bibliometrie", georganiseerd door de inter-universitaire Speciale Licentie      gehouden op 22 en 23 oktober 1986 in de Doelen te Rotterdam.
    Titel van het proefschrift: "Microcomputer software for information and     voor Dokumentatie- en Bibliotheekwetenschap, in samenwerking met het         Den Haag : Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum. p. 116-122.
    documentation work. A critical overview."                    N.F.W.O. Universitaire Instelling Antwerpen. 17 april 1986.
                                                                                   X  H. Besemer, Ch.L. Citroen, B. van de Lustgraaf, O. Mastenbroek,
    Ontvangst van de eerste Dr. Ir. H.C. Molsterprijs (voor een in 1985     d  Deelname aan het training seminar over de Chemical Abstract Registry         P. Nieuwenhuysen, E.A. Parmentier, G.G. van Ramhorst en
    gereed gekomen studie in het vakgebied van de geautomatiseerde          File, georganiseerd door de Royal Society of Chemistry. Amsterdam. 24-        E.G. Sieverts
    informatie en/of documentatie), samen met de zes Nederlandse           25 april 1986.                                  Vergelijking van programmatuur voor gebruikers van on-line
    medeauteurs van het rapport gepubliceerd als supplement van Login,                                                   informatiesystemen - 2e versie
    jaargang 9: "Vergelijking van programmatuur voor gebruikers van online    d  Studiereis georganiseerd door de Vrije Universiteit Brussel en de British     Login, ISSN 0920-0290, jaargang 10 (1986) supplement, 79 p.
    informatiesystemen". 22 oktober 1986.                      Council, naar
                                            - Open University in Milton Keynes,                      B  P. Nieuwenhuysen
    Lesgever aan de Provinciale Leergangen (Brabant) voor Opleiding en        - Charing Cross and Westminster Medical School London,              Promotion of online information retrieval from external databases at a
    Bijscholing (P.L.O.B.), "Online information retrieval in de wetenschappen    - University of London Audio-Visual Centre.                      university.
    en toegepaste wetenschappen", vanaf 1986-'87 tot en met 1990-'91.        1-4 juni 1986.                                  In Abstracts of the IATUL Conference on library user education in the
                                          b                                             online age, Compiégne, July 1986. Bibliothèque de l'Université de
                                            Voordracht met als titel "Publicizing online information retrieval from        Technologie de Compiègne, Compiègne, France.
                                            external databases at a university", bij het congres "User education in the
                                            online age III", georganiseerd door de International Association of      A  P. Nieuwenhuysen
                                            Technological University Libraries (IATUL).                    Microcomputer software for information and documentation work: a
                                            Université de Technologie de Compiègne, France. 7-11 juli 1986.            critical overview.
                                                                                     In Proceedings of the 10th International Online Information Meeting, in
                                          d  Deelname aan de Advanced BIOSIS Course over de publiek online             Londen, 2-4 December 1986. Oxford: Learned Information. p. 317-
                                            toegankelijke database BIOSIS Previews. Koninklijke Akademie voor           322 + Recording on tape in Programme No. 121-86 by Audio-Bass.
                                            Wetenschappen, te Amsterdam. 4 september 1986.                     Ltd., London N20 8HE.

                                          d  Deelname aan de Online Informatie Konferentie Nederland. De Doelen,
                                            Rotterdam. 22 oktober 1986.

                                          b  Poster bijdrage met als titel: "Microcomputer software for information and
                                            documentation work (Telecommunications, Information storage and
                                            retrieval, Word processing). A critical overview." bij de First European
                                            Conference of Medical Libraries. Brussel. 23-24 oktober 1986.

                                          b  Voordracht met als titel "Microcomputer software for communications " bij
                                            de studiemiddag over software voor communicatie met databanken,
                                            georganiseerd door de Belgische Vereniging voor Documentatie.
                                            N.C.W.T.D. / Koninklijke Bibliotheek, Brussel. 20 november 1986.

                                          b  Plenaire voordracht met als titel "Microcomputer software for information
                                            and documentation work: a critical overview." bij de "10th International
                                            Online Information Meeting". London. 2-4 december 1986.

                                          d  Consultancy in verband met de automatisering van de bibliotheek en
                                            documentatie-afdeling, bij het Instituut voor Natuurbehoud, Kiewitdreef 3,
                                            3500 Hasselt. 1986.
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                                  BLAD 12

1987  Lid van de jury bij het doctoraat van Kristin Donceel "Fysico-chemische  d  Deelname aan de DIALOG Sampler. Amsterdam. 3 februari 1987.           B  P. Nieuwenhuysen
    karakterisering van ribosomaal RNA van Artemia.", Departement                                                   Evaluatie van wetenschappelijke tijdschriften via Journal Citation
    Natuurkunde, U.I.A. 10 februari 1987.                   d  Bezoek aan de Optica '87, over CD-ROM. Amsterdam. 15 april 1987.             Reports.
                                                                                     Bibliotheek- & archiefgids, Jg. 63, Nr. 1, p. (8), 21-22 (1987).
    Mede-beoordeling van twee licentie-eindverhandelingen in de Sectie    b  Plenaire voordracht bij de "12th biennial IATUL conference: Interaction
    Communicatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel Juli 1987.    between technological university libraries and industry." met als titel     X  P. Nieuwenhuysen
                                           "Cooperation between a university library and students active as          Informatiecentra in Vlaanderen en Brussel die open staan voor externe
                                           information brokers." Helsinki.                             gebruikers.
                                           + Studiebezoek aan de technische universiteit en de openbare            Antwerpen : Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en
                                           bibliotheek van Tampere. 8-12 juni 1987.                         Documentatiewezen (VVBAD). 24 p. 1987.

                                         d  Consultancy in verband met 4de generatie database management          B  P. Nieuwenhuysen
                                           systems, bij het rekencentrum van het O.C.M.W. Antwerpen              Promouvoir à l' université la recherche en ligne dans les banques de
                                           (contactpersoon Dhr. D. Deckers). 1987.                         données extérieures.
                                                                                     In La formation des utilisateurs á l'ère de la recherche en ligne III. (User
                                         b  '"Invited speaker" over "The general characteristics of a text-retrieval         education in the online age III.) Actes du seminaire IATUL,
                                           system for a documentation department" bij de 1st Workshop over "In-           Compiègne, France. 7-11 Juillet 1986. Publié sous la direction de
                                           house databases: the available software", georganiseerd door GIDIF-           Christinne Pierrey. Bibliothèque de l'Université de Technologie de
                                           RBM (Gruppo Italiano Documentalisti Industria Farmaceutica e Istituti di         Compiègne, Compiègne, France. 1987. p. 107-117.
                                           Ricerca Biomedica), te Milano. 30 juni 1987.
                                                                                   B  P. Nieuwenhuysen
                                         b  Voordracht met als titel "Journal citation measures: taking into account      Online zoeken naar "Preparations" in Chemical Abstracts op
                                           their fluctuations from year to year." bij de "First International Conference      verschillende host-computers.
                                           on Bibliometrics and theoretical Aspects of Information Retrieval." L.U.C.,     Login (ISSN 0920-0290), Jaargang 11, Nummer 2, p. 13 (1987).
                                           Diepenbeek, België. 24-28 augustus 1987.
                                                                                   B  P. Nieuwenhuysen
                                         d  Vergadering over "Scientific and technical water-related information and      Online zoeken in bibliografische gegevensbestanden over biochemie.
                                           documentation" in het kader van het International Hydrological           Login (ISSN 0920-0290), Jaargang 11, Nummer 2, p. 13-16 (1987).
                                           Programme III van UNESCO. Belgrado. 9-11 september 1987.              + Een antwoord op een reactie
                                                                                     Login (ISSN 0920-0290), Jaargang 12, Nummer 1, p. 13-15 (1987).
                                         b  Voordracht met als titel "Text-oriented database management systems"
                                           bij de informatica-markt, georganiseerd door de V.V.B.A.D. aan de U.I.A.    B  P. Nieuwenhuysen
                                           te Wilrijk. 18-19 september 1987.                          GMUtant Search Trainer (A software review)
                                                                                     Login (ISSN 0920-0290), Jaargang 11, Nummer 2, p. 16-17 (1987).
                                         b  Voordracht als "invited participant" over "microcomputers and
                                           documentary information", Workshop / Symposium on "Judicial records       Y  R. Vander Stichele, P. Nieuwenhuysen en L. Hendrickx
                                           and the computer", georganiseerd door de European Science              Niet patiëntgebonden informatiebeheer.
                                           Foundation, Strasbourg. Bordeaux. 7-10 oktober 1987.                In Handboek Artsenpraktijk. 3.5.5. p. 3.5/1 - 3.5/15. Brussel:
                                                                                       CED Samson. April 1987.

                                                                                   X  H. Besemer, Ch. L. Citroen, A. de Jong, B. van de Lustgraaf,
                                                                                       O. Mastenbroek, P. Nieuwenhuysen, E.A. Parmentier,
                                                                                       G.G. van Ramhorst, and E.G. Sieverts
                                                                                     Microcomputer applications for online and local information systems: a
                                                                                       comparison of 30 software packages.
                                                                                     Leiden : VOGIN (Netherlands association of users of online information
                                                                                       systems). Distributed by Johan van Halm and Associates,
                                                                                       P.O.Box 688, 38100 AR Amersfoort, The Netherlands. 107 p. May
                                                                                       1987.

                                                                                   B  P. Nieuwenhuysen
                                                                                     Cooperation between a university library and students active as
                                                                                       information brokers. (Abstract)
                                                                                     Signum (Helsinki), 20, p. 94 (1987).
NIEUWENHUYSEN Paul                                                            BLAD 13

           d  Deelname aan de algemene ledenvergadering van de VOGIN met als  X  H. Besemer, Ch. L. Citroen, B. van de Lustgraaf, O. Mastenbroek,
             thema CD-ROM. IAC. Wageningen, Nederland. 18 november 1987.       P. Nieuwenhuysen, E.A. Parmentier, G.G. van Ramhorst, en
                                                 E.G. Sieverts
                                               Vergelijking van programmatuur voor gebruikers van on-line
                                                 informatiesystemen. Resultaten van een software onderzoek van de
                                                 VOGIN werkgroep Programmatuur, Apparatuur en Datatransmissie
                                                 (PAD). 2e versie - 2de herziene druk.
                                               Leiden : VOGIN, Netherlands association of users of online information
                                                 systems, c/o Bibliotheek Gorleaus Laboratorium, Postbus 9502,
                                                 2300 AA Leiden. 94 p. ISBN 90-72037-02-2. Distributed by PUDOC,
                                                 Wageningen, Nederland. 1987.

                                             C  P. Nieuwenhuysen
                                               Handleiding voor computertoepassingen en gegevensbanken in de
                                                 maatschappijwetenschap (Boekrecensie).
                                               Open (Vaktijdschrift voor bibliothecarissen, literatuuronderzoekers en
                                                 documentalisten), Vol. 19, p. 459-460 (1987).

                                             B  P. Nieuwenhuysen
                                               Journal citation measures: taking into account their fluctuations from year
                                                 to year.
                                               In Abstracts of the First International Conference on Bibliometrics and
                                                 theoretical Aspects of Information Retrieval, L.U.C., Diepenbeek,
                                                 Belgium, August 24-28, 1987. p. 29.

                                             B  P. Nieuwenhuysen
                                               Text-oriented database management systems.
                                               In Abstracts bij de informatica-markt georganiseerd door de V.V.B.A.D.
                                                 aan de U.I.A. te Wilrijk, 18-19 september 1987.

                                             A  P. Nieuwenhuysen
                                               Selection criteria for communications software.
                                               Online Review, Vol. 11, No. 6, p. 363-367 (1987).
                                                 http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1468-
                                                 4527&volume=11&issue=6&PHPSESSID=cu640aeohseke7mf7ip
                                                 ji5ub70
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                               BLAD 14


1988  Lid van de redactieraad van Bibliotheek- & archiefgids, en van de    b  Twee voordrachten, met als titels "Scientific and technical documentary   A  P. Nieuwenhuysen and R. Rousseau
    publicatiereeksen Bibliotheekkunde en Archiefkunde, uitgegeven door de    information in the UNESCO International Hydrological Programme" en       A quick and easy method to estimate the random effect on citation
    Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen     "Microcomputer software for online information and documentation          measures.
    (V.V.B.A.D.), sinds 1988.                          work", op de studiedag "Information systems for water related users,"      Scientometrics, Vol. 13, No. 1-2, p. 45-52 (1988).
    http://www.vvbad.be/                             georganiseerd door de NFWO Contactgroep Hydrologie en door het
                                          Belgisch Nationaal Committee voor het International Hydrological      B  E.G. Sieverts, H.E. Besselink, H. Besemer, en R. Hainebach, B. de Jong,
                                          Programme van UNESCO (BNCIHP).                           O. Mastenbroek, P. Nieuwenhuysen, E.A. Parmentier, G.G van
                                          K.M.I., Brussel. 12 januari 1988.                          Ramhorst, G. Scheepsma, G.C. Vis.
                                                                                  De microcomputer voor beheer van online en lokale informatie.
    Laureaat van de Prijs van de Belgische Vereniging voor Documentatie   d  Besprekingen bij de afdelingen PGI (General Program on Information) en     In Online Informatie Konferentie Nederland 1988: voordrachten
    (B.V.D./A.B.D.) - 1987, op basis van de licentie-eindverhandeling      Water Sciences van UNESCO, over "Scientific and technical water-          gehouden op 23 en 24 februari 1988 in de Doelen te Rotterdam.
    "Microcomputer software for information and documentation work. A      related information and documentation" in het kader van het International      Den Haag : Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum. ISBN 90-
    critical overview." 10 maart 1988.                      Hydrological Programme III van UNESCO. Paris, 18-19 februari 1988.         6252-290-4. p. 29-36.

    Mede-beoordeling van twee licentie-eindverhandelingen in de Sectie    d  Deelname aan de Online Informatie Konferentie Nederland 1988,        B  P. Nieuwenhuysen
    Communicatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel Juli en     georganiseerd door NVB, NBLC, en VOGIN. De Doelen, Rotterdam.          Cooperation between a university library and students active as
    september 1988.                               24 februari 1988.                                  information brokers.
                                                                                  IATUL Quarterly, 2 (1), p. 25-26 (1988).
    Co-promotor van een licentie-eindverhandeling over desktop-publishing,  d  Deelname aan de algemene jaarvergadering van de Belgische
    in de Sectie Communicatiewetenschappen van de Vrije Universiteit       Vereniging voor Documentatie (B.V.D./A.B.D.) 1988 met als thema's      B  P. Nieuwenhuysen
    Brussel, 1988-'89.                              "Document delivery" en "CD-ROM". Brussel. 10 maart 1988.            First international conference on bibliometrics and theoretical aspects of
                                                                                     information retrieval (L.U.C., België, 24-28 augustus 1987). Een
    Promotor van de eindverhandeling Graduaat Bibliotheek- en        d  Deelname aan het Emerging Technologies Seminar, georganiseerd door          persoonlijke indruk van een deelnemer.
    Documentatie-wetenschappen door Hilde Verpoorten "Microcomputers in     INSPEC, Derwent, en Predicasts. Brussel. 20 april 1988.             Bibliotheek- & archiefgids, Jaargang 64, (1) p. 80-81 (1988)
    kleine documentatiecentra: meer dan een toegevoegde waarde zonder
    extra BTW." 1987 tot oktober 1988.                    d  Deelname aan de algemene vergadering van de VOGIN met            B  P. Nieuwenhuysen
                                          voordrachten over "Sociale informatie". Koninklijke Nederlandse         Tekst-georiënteerde database management systems.
    Contract met UNESCO, als wetenschappelijk personeelslid van de Vrije     Akademie voor Wetenschappen. Amsterdam. 22 april 1988.             In Informatie en computer. Bibliotheekkunde, No. 42, p. 35-73.
    Universiteit Brussel, in het kader van het International Hydrological                                               Antwerpen : V.V.B.A.D. (1988).
    Programme III, met het oog op de samenstelling van een document, met   d  Lesgever in de "Bijscholingscursus documentaire informatiesystemen"
    als onderwerp "UNESCO-IHP III 17.1: Elaboration of principles and      1988, georganiseerd door de sectie Wetenschappelijke Bibliotheken van      H. Besemer, H.E. Besselink, R. Hainebach, B. de Jong, O. Mastenbroek,
    guidelines for the establishment of national information centres and     de V.V.B.A.D. in Brussel, over                            P. Nieuwenhuysen, E.A. Parmentier, G.G. van Ramhorst, G.
    systems and their linking with regional and international systems."     - Tekstverwerking. 16 mei 1988.                           Scheepsma, E.G. Sieverts, en G.C. Vis
    Oktober 1988.                                - Information storage and retrieval. 30 mei 1988.                De microcomputer voor beheer van online en lokale informatie. Een
                                          - Communicatie met externe databanken. 6 juni 1988.                 gebruikersgids, gecombineerd met resultaten van een software
                                                                                     onderzoek van de VOGIN werkgroep Programmatuur, Apparatuur
                                        b  Voordracht plus demonstratie bij de studiedag over documentatie in het        en Datatransmissie (PAD).
                                          hoger onderwijs, o.a. over persoonlijke documentatiesystemen voor        's-Gravenhage : VOGIN (Netherlands association of users of online
                                          docenten, en over automatisering van bibliotheken voor                information systems), 1988. ISBN 90-72037-03-0. Distributed by
                                          mediathekarissen, georganiseerd door het NVKHO, UFSIA, Universiteit         PUDOC, Postbus 4, 6700 AA Wageningen, Nederland. 96 p.
                                          Antwerpen. 26 mei 1988.
                                                                                A  P. Nieuwenhuysen
                                        b  Organisatie van het Vlaamse deel van het tweedaagse seminar over        Microcomputer software for online information management: an
                                          didactiek op het gebied van de informatie-technologie toegepast in de        overview.
                                          sector documentaire informatie, plus een voordracht over een "Cursus      The Electronic Library (Oxford), 6 (3) June 1988, p. 160-166.
                                          online information retrieval.", in het kader van SABIDO
                                          (Samenwerkingsverband Bibbliotheek- en Documentatiewezen van de       A  P. Nieuwenhuysen
                                          Nederlandse Taalunie), Amsterdam. 8-9 juni 1988.                Criteria for the evaluation of text storage and retrieval software.
                                                                                  The Electronic Library (Oxford), Vol. 6, No. 3, June 1988, p. 168-172.
                                        b  Voordracht over "Scientific and technical water-related information and
                                          documentation", in het kader van de "biannual meeting of the presidents
                                          of the national committes for the International Hydrological Programme
                                          III", bij UNESCO + bespreking bij UNESCO P.G.I. Paris. 22-24 juni 1988.
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                BLAD 15

           d  Deelname aan de Annual Conference van het Institute of Information    B  P. Nieuwenhuysen
             Scientists (I.S.I.) 1988, met deelname aan de Workshop "Online        1988 Annual Conference of the Institute of Information Scientists (I.I.S.),
             databases", aan de University of Exeter. 5-8 juli 1988.              `Making Connections', Exeter University, 5-8 July 1988: Persoonlijke
                                                      indruk van een deelnemer.
           d  Deelname aan de AGARD Lecture Series No. 160 "Evaluating the         Bibliotheek- & archiefgids, Jaargang 64, (3) p. 276-279 (1988)
             effectiveness of information centres and services" in Luxembourg,
             Groothertogdom Luxemburg. 5-6 september.                   P. Nieuwenhuysen
                                                   An MS-DOS microcomputer system for online information retrieval from
           b  Voordracht bij de International Cologne Computer Conference, met als       external databases.
             titel "A microcomputer system for online information retrieval from     In Abstracts of the Cologne Computer Conference (Center for Historical
             external databases." Universiteit van Keulen. 7-10 september 1988.        Social Research, University of Cologne, and Max Planck Institute for
                                                     History, Gottingen) September 1988, E1.1, 2 p.
           d  Voordracht over "Informatiebanken raadplegen met een microcomputer"
             aan het Koninklijk Atheneum te Deurne. 22 september 1988.          P. Nieuwenhuysen
                                                   A bibliography of text information management software for IBM
           d  Deelname aan het jaarlijks International Essen Library Symposium, over      microcomputers and compatibles.
             CD-ROM. Bibliotheek van de Universiteit van Essen. 26-28 september      The Electronic Library (Oxford), Vol. 6, No. 4, August 1988, p. 264-320.
             1988.
                                                 B  E. Sieverts, O. Mastenbroek, and P. Nieuwenhuysen
           b  Medeorganisator van de studiedag over "Computer-ondersteund-         Information retrieval on a microcomputer; the evaluation of software for
             onderwijs en bibliotheken", in het kader van de Nederlandse Vereniging      personal information systems and for CD-ROM products.
             van Wetenschappelijke Bibliotheken en de Sectie Wetenschappelijke      In Online Information '88. Proceedings of the 12th International Online
             Bibliotheken van de V.V.B.A.D., 26 oktober 1988.                 Information Meeting, London, December 1988. Oxford : Learned
             Voordracht bij die studiedag, met als titel "Computer-ondersteund         Information, 1988. Vol. 2, p. 581-595.
             onderricht in online information retrieval."
                                                 B  P. Nieuwenhuysen
           d  Deelname aan de User Meeting van STN (The Scientific and Technical      An MS-DOS microcomputer system for online information retrieval from
             Information Network), aan het N.C.W.T.D., te Brussel.              external databanks.
             25 november 1988.                              In Online Information '88. Proceedings of the 12th International Online
                                                     Information Meeting, London, December 1988. Oxford : Learned
           b  Voordracht bij de 11th International Online Information Meeting te        Information, 1988. Vol. 2, p. 779-790.
             London, met als titel "An MS-DOS microcomputer system for online
             information retrieval from external databanks." 6-8 december 1988.      P. Nieuwenhuysen (Editor)
                                                   Proceedings of the colloquium on information systems for water-related
           d  Deelname aan DIALOG Training Programme. `Chembrief' en `DIALOG          users. Brussels, 12 January 1988. Technical Documents in
             '88', te Amsterdam. 15-16 december 1988.                     Hydrology.
                                                   Paris : UNESCO, 1988. Available free of charge from the Division of
                                                      Water Sciences, UNESCO, Paris. 74 p.

                                                 B  P. Nieuwenhuysen and F. Provost
                                                   Scientific and technical documentary information in the UNESCO
                                                      International Hydrological Programme.
                                                   In Proceedings of the colloquium on information systems for water-
                                                      related users. Brussels, 12 January 1988. Technical Documents in
                                                      Hydrology. Paris : UNESCO, 1988. p. 15-30.

                                                 B  P. Nieuwenhuysen
                                                   Microcomputer software for online information and documentation work.
                                                   In Proceedings of the colloquium on information systems for water-
                                                      related users. Brussels, 12 January 1988. Technical Documents in
                                                      Hydrology. Paris : UNESCO, 1988. p. 37-47.
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                                 BLAD 16

1989  Mede-beoordeling van twee licentie-eindverhandelingen in de Sectie      d  Uitgenodigd lid van de ESA (External Sponsoring Agencies)          B  P. Nieuwenhuysen
    Communicatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel Augustus       Collaborative Council Temporary Working Group on Communication of        Een MS-DOS microcomputer systeem voor online information retrieval.
    1989.                                      Information bij de "final meeting" georganiseerd aan het International      Cahiers de documentation / Bladen voor Documentatie, ISSN 0007-
                                            Reference Center (IRC) for Community Water Supply and Sanitation in         9804, 1989, No. 1, p. 1-19.
    Lesgever aan de Provinciale Leergangen (Brabant) voor Opleiding en        Den Haag. 11-13 april 1989.
    Bijscholing (P.L.O.B.), "Online information retrieval (algemeen)", vanaf                                           C  P. Nieuwenhuysen
    1989-'90 tot en met 1990-'91.                        b  Voordracht (uitgenodigd) met als titel "Microcomputer applications in      Evaluating the effectiveness of information centres and services: AGARD
                                            information work: an adventurous exploration." bij de internationale         Lecture Series No. 160 (5-6 september 1988, Luxemburg).
    Verantwoordelijke voor 'Online opzoeken van informatie', verplicht vak in    OnlineInfo'89 Meeting, georganiseerd door Learned Information (Oxford)      Bibliotheek- en archiefgids, Jaargang 65, No. 1, p. 137-138 (1989).
    de 1ste licentie Communicatiewetenschap en keuzevak in de Bijzondere       in samenwerking met VOGIN, NBLC, NVB, in de RAI te Amsterdam. 19-
    Licentie Archivistiek van de Vrije Universiteit Brussel (30 contact-uren +    20 april 1989.                                C  P. Nieuwenhuysen
    15 uur practicum per jaar), vanaf academiejaar 1989-'90 tot de                                                  Online opsporen van informatie. (Boekrecensie)
    omvorming naar Bachelor- Master structuur.                  c  Contract met UNESCO, als `Principal Rapporteur' in het kader van het       Bibliotheek- en archiefgids, Jaargang 65, No. 1, p. 148-149 (1989).
                                            International Hydrological Programme Phase III, voor 1989. Mei 1989.
                                                                                   B  P. Nieuwenhuysen
                                          b  Voordracht met als titel "Scientific and technical documentary information    Scientific and technical documentary information in the UNESCO
                                            in the UNESCO International Hydrological Programme" bij de 13th            International Hydrological Programme.
                                            biennual IATUL Conference 1989, met als thema "International co-         Knjiznica, Konferenca IATUL, International cooperation among
                                            operation among technological university libraries" te Ljubljana in          technological university libraries, Ljubljana, Maj 1989, p. 44-46. YU
                                            Joegoslavië, 22-26 mei 1989.                             ISSN 0023-2424.

                                          b  Voordracht (uitgenodigd) met als titel "Computer-systemen voor het      A  P. Nieuwenhuysen
                                            opslaan en terugzoeken van tekst-informatie" bij de studiedag over        Journal citation measures: taking into account their fluctuations
                                            "Archieven en documentatie", georganiseerd door de Sectie Archieven         from year to year.
                                            van de V.V.B.A.D. in het Rijksarchief te Brussel. 9 juni 1989.          Journal of Information Science, Vol. 15, 1989, p. 175-178.

                                          b  Co-organisator en discussiant bij de jaarlijkse studiedag gezamelijk     C  P. Nieuwenhuysen
                                            georganiseerd door de Secties Wetenschappelijke Bibliotheken van de       Computer-based knowledge retrieval. D. Alasdair Kemp. London : Aslib,
                                            V.V.B.A.D. en de N.V.B. aan het Rijksuniversitair Centrum Antwerpen op        1988. 399 p. Boekrecensie.
                                            29 september 1989 met als thema "CD-ROM versus online: alternatief of      Open (Vaktijdschrift voor bibliothecarissen, literatuuronderzoekers en
                                            complementair?"                                   documentalisten), Vol. 21, No. 7-8, juli-augustus 1989, p. 281.

                                          d  Deelname aan de AGARD (Advisory Group for Aerospace Research and       B  P. Nieuwenhuysen
                                            Development) Lecture Series on "Electronic transfer of information and      Microcomputer applications in information and documentation work: an
                                            its impact on aerospace research and development", bij het Belgisch         exploration.
                                            Ministerie voor Defensie te Brussel. 16 oktober 1989.              The Electronic Library (Oxford), Vol. 7, No. 4, August 1989, p. 232-234.

                                          d  Deelname aan het "12th Essen International Symposium", met als thema     Y  J. Clauwaert and P. Nieuwenhuysen
                                            "Developments in microcomputing - Discovering new opportunities for       Physicochemical characterization of ribosomal particles from Artemia.
                                            libraries in the 1990s.", Universitätsbibliothek Essen. 23-           CRC Reviews in Molecular Biology, in press.
                                            26 oktober 1989.
                                                                                   B  P. Nieuwenhuysen
                                          b  Co-organisator en voordracht: First international seminar on           A bibliography of text information management software: 1989 update.
                                            `Water-related information retrieval', in het kader van het UNESCO        The Electronic Library (Oxford), Vol. 7, No. 6, December 1989,
                                            International Hydrological Programme. London. 14-15 december 1989.          p. 405-426.

                                                                                   B  P. Nieuwenhuysen
                                                                                     Computer-ondersteund onderricht in online information retrieval.
                                                                                     In Computer ondersteund onderwijs en de bibliotheek. Lezingen
                                                                                       gehouden tijdens de Nederlands-Vlaamse studiedag te Breda, 26
                                                                                       oktober 1988. Redactie: Marcel van Buijtenen, Richtje Damstra en
                                                                                       Bram Oort. 58 p. Den Haag : Nederlands Bibliotheek en Lektuur
                                                                                       Centrum, 1989. p. 53-57.
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                              BLAD 17


                                                                                X  P. Nieuwenhuysen, Frank Provost, Wim De Mes, and Mirjana Sicevic
                                                                                  Water-related scientific and technical documentary information in the
                                                                                    UNESCO International Hydrological Programme. (UNESCO-IHP
                                                                                    Phase III, 17.1)
                                                                                  UNESCO-IHP Technical Documents. Paris : UNESCO, 1989. 52 p.
                                                                                    Available free of charge from the Division of Water Sciences,
                                                                                    UNESCO, Paris.

                                                                                B  P. Nieuwenhuysen
                                                                                  Computer-systemen voor het opslaan en terugzoeken van
                                                                                     tekstinformatie.
                                                                                  Bibliotheek- en archiefgids, Jaargang 65, No. 3, p. 303-309 (1989).


1990  Lid van de inter-universitaire Stuurgroep van de Speciale Licentie voor  d  Consultancy in verband met het gebruik van WORM in het algemeen en     X  G.C. Vis, Spikman, G., Sieverts, E.G., Scheepsma, G.A.M.,
    Documentatie- en Bibliotheekwetenschap, georganiseerd aan de         Megadoc in het bijzonder voor opslag van medische dossiers in het Jan        Nieuwenhuysen, P., Hofstede, M., Hainebach, R., Haak, Ph.H.,
    Universitaire Instelling Antwerpen (U.I.A.), Wilrijk, vanaf 1990. Later    Palfijn Ziekenhuis te Merksem. januari 1990.                    Figdor, J., Besselink, H.E., Bakker, S., et al.
    veranderd in GAS Documentatie- en Bibliotheekwetenschap plus GGS                                               Microcomputerprogrammatuur voor documentatie en bibliotheek : Een
    Informatie- en Bibliotheekwetenschap.                   b  Voordracht met als titel "Conversie van informatie verkregen uit          software-vergelijking voor conversie, ontsluiting en
                                           gegevensbanken of CD-ROMs naar microcomputer-gegevensbestanden           bibliotheekbeheer.
    "Principal Rapporteur", M.2.1 en M.2.2, "Scientific and technical       beheerd door CDS/ISIS software" bij de Online Informatie Konferentie,     's-Gravenhage : VOGIN, Nederlandse Vereniging van Gebruikers van
    information systems" of the International Hydrological Programme (IHP)    georganiseerd door de NVB, het NBLC, en de VOGIN, in de Doelen te          Online Informatiesystemen (Netherlands association of users of
    Phase IV, 1990-'94. Division of Water Sciences, UNESCO. Paris.        Rotterdam. 20-21 februari 1990.                           online information systems), 1990. ISBN 90-72037-04-9. 176 p.
                                                                                B
    Promotor van een licentie-eindverhandeling in de Sectie Communicatie-   d  Les geven in de bijscholingscursus georganiseerd door de            E. Sieverts, M. Hofstede, R. Hainebach, G.C. Vis, S. Bakker, J. Figdor,
    wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel 1990-'92, over de       Bibliotheekschool Gent, over "Bibliotheek, personal computer,            Ph. H. Haak, P. Nieuwenhuysen, G.A.M. Scheepsma, G. Spikman,
    verspreiding van informatie in instellingen via het lokaal          automatisering", op 24 februari 1990, over tekst-georiënteerde database       L. Veeger, G.C. Vis
    computernetwerk.                               management systems, information storage and retrieval, CDS/ISIS,...      Nieuwe microcomputersoftware voor conversie, opslag en ontsluiting van
                                                                                     gedownloade tekstgerichte informatie.
    Jurylid bij twee licentie-eindverhandelingen in de Sectie Communicatie-  d  Consultancy bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen / Royal Tropical    In Online Informatie Konferentie Nederland, 20-21 februari 1990, de
    wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel 1990-'91.           Institute (KIT), Mauritskade, Information and Documentation Department,       Doelen, Rotterdam, georganiseerd door NVB, NBLC, en VOGIN;
                                           te Amsterdam, en bij het AIDS-CB in verband met de toepassing van het        lezingen. Den Haag : Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum,
    Stichtend lid en Management Board Member van de European           software-pakket CDS/ISIS voor het opslaan en terugzoeken van            1990, 221 p. p. 23-32.
    Community - University Enterprise Training Partnership (UETP)         bibliografische informatie. maart 1990.
    genaamd Techware (Technology for water resources), voor het aspect                                            B  P. Nieuwenhuysen en H. Besemer
    "information retrieval and management" sinds 1990.            d  Deelname aan het First European Library Automation Congress, te        Conversie van informatie verkregen uit gegevensbanken of CD-ROMs
                                           Brussel, 10 mei 1990.                               naar microcomputer-gegevensbestanden beheerd door CDS/ISIS
                                                                                    software.
                                         d  Deelname aan de studieconferentie "Informatiewetenschap in           In Online Informatie Konferentie Nederland, 20-21 februari 1990, de
                                           Nederland", georganiseerd door de Raad van Advies voor               Doelen, Rotterdam, georganiseerd door NVB, NBLC, en VOGIN;
                                           Bibliotheekwezen en Informatieverzorging (RABIN), in de Koninklijke        lezingen. Den Haag : Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum,
                                           Bibliotheek, Den Haag, 17 mei 1990.                        1990, 221 p. p. 39-46.

                                         b  Presentatie van het software-pakket CDS/ISIS ter gelegenheid van de    B  P. Nieuwenhuysen
                                           Bureau Meeting van de Intergovernmental Council van het International     CDS/ISIS: een programma voor het beheer van bibliografische
                                           Hydrological Programme, bij Unesco, in Paris, 13 juni 1990.            informatie.
                                                                                  Open (Vaktijdschrift voor bibliothecarissen, literatuuronderzoekers en
                                         b  Lezingen over "Scientific and technical water-related information in the      documentalisten), Vol. 22, No. 6, Juni 1990, p. 206-208.
                                           Unesco International Hydrological Programme" en over CDS/ISIS, bij het
                                           International Seminar on Water-Related Information Retrieval,
                                           georganiseerd door IRTCUD (International Research and Training
                                           Center on Urban Drainage, Belgrade), YUWAT (Yugoslav water-related
                                           information and documentation center, Belgrade), Internet
                                           (UNDP/Unesco), Unesco - International Hydrological Programme, in
                                           Dubrovnik, 28-29 juni 1990.
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                 BLAD 18

           d  Deelname aan "Standards for the International Exchange of          B  P. Nieuwenhuysen
             Bibliographic Information", georganiseerd door de School of Library,      Opslaan en terugzoeken van gestructureerde tekst-informatie met de
             Archive and Information Studies van University College London (UCL), in       computer: het programma CDS/ISIS.
             London, 10-18 augustus 1990.                          Bibliotheek- & archiefgids, Jaargang 66, No. 1 (1990) p. 49-70.

           b  Voordracht met als titel "Een microcomputer-systeem gebouwd rond      B  P. Nieuwenhuysen
             CDS/ISIS, voor het beheer van bibliografische informatie", bij de        CD-ROM in Vlaanderen en Brussel.
             Informaticamarkt / Forum de l'Information, georganiseerd door de        Bibliotheek- & archiefgids, Jaargang 66, No. 1 (1990) p. 102-111.
             Secctie Wetenschappelijke Bibliotheken van de V.V.B.A.D. in
             samenwerking met de B.V.D./A.B.D., aan de Universitaire Instelling     A  P. Nieuwenhuysen
             Antwerpen (U.I.A.), Wilrijk, 28-29 september 1990.               CD-ROM in Belgium.
                                                     The Electronic Library, Vol. 8, No. 3, June 1990, p. 205-208.
           d  Uiteenzetting over het microcomputer-software pakket CDS/ISIS van
             Unesco voor het beheer van gestructureerde tekst-informatie, bij de     B  P. Nieuwenhuysen
             perskonferentie ter gelegenheid van de opening en de automatisering       A bibliography of text information management software for IBM
             van het documentatiecentrum van de Nationale Vrouwenraad,              microcomputers and compatibles.
             Louizalaan, Brussel, 8 oktober 1990.                      The Electronic Library, Vol. 8, No. 4, August 1990, p. 254-278.

           d  Deelname aan het "13th Essen International Symposium", met als thema    B  P. Nieuwenhuysen, and H. Besemer
             "Information technology and library management", Universitätsbibliothek     Conversion and distribution of bibliographic information for further use on
             Essen. 22-25 oktober 1990.                              microcomputers with database software such as CDS/ISIS.
                                                     International Atomic Energy Agency, Vienna (Austria), 05/1990, 1 page,
           d  Deelname aan de "Assembly of the Intergovernmental Council for the          Document ID: DG19990402040051351; NTIS Order No:
             Unesco General Information Programme" als vertegenwoordiger van de          DE95628866.
             Unesco Division of Water Sciences, Paris, 5-9 november 1990.

           d  Inhoudelijke organisatie van de cursus-cyclus 1990-'91 georganiseerd in
             het kader van de V.V.B.A.D. over automatisering van informatie en
             documentatie.
             Eigen lezingen over
             -  het beheer van gestructureerde tekst-informatie;
             -  conversie van gegevens voor import in een systeem voor het beheer
               van gestructureerde tekst-informatie.

           b  Voordracht (uitgenodigd) over "Productie en verspreiding van CD-ROM
             in België.", bij de 1ste Belgische Konferentie over CD-ROM & Optical
             Storage, Brussel, 28-29 november 1990, georganiseerd door het
             Technologisch Instituut van de K.VIV, Genootschap Elektronica, in
             samenwerking met Studiecentrum Automatische Informatieverwerking

           c  Contract met UNESCO, als wetenschappelijk personeelslid bij de Vrije
             Universiteit Brussel., als `Principal Rapporteur' in het kader van het
             International Hydrological Programme, Phase IV, M.2.1.+M.2.2. in
             verband met 'Scientific and technical water-related information systems',
             voor de periode 1990-'91.

           c  Promotor (subcontractor) van een onderzoeksproject aan de
             Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit Brussel, gefinancierd
             door de European Community, in verband met de computersoftware voor
             een informatiebank in het kader van het E.C. project 'Applied plant
             taxonomy for Central Africa', van december 1990 tot en met april 1991.

           d  Organisatie van de Nederlandstalige vergadering aan de Vrije
             Universiteit Brussel van gebruikers van het computerprogramma
             CDS/ISIS voor het beheer van gestructureerde tekst-informatie,
             12 december 1990, in samenwerking met Frank Provost.
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                                  BLAD 19


1991  Mede-beoordeling van een licentie-eindverhandeling in de Sectie        c  Promotor van een onderzoeksproject als contractor met UNESCO, als      A  P. Nieuwenhuysen
    Communicatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel, juni         wetenschappelijk personeelslid bij de Universiteitsbibliotheek van de      Computerized storage and retrieval of structured text information:
    1991.                                       Vrije Universiteit Brussel, met het oog op de ontwikkeling van            CDS/ISIS Version 2.3.
                                             computersoftware voor de formaat-conversie van gegevens zodat deze        Program (Automated library and information systems), Vol. 25, No.
    Jurylid bij een eindverhandeling in de interuniversitaire Speciale Licentie    automatisch in te voeren zijn in een databank beheerd met het            1, January 1991, pp. 1-18.
    Documentatie- en Bibliotheekwetenschap, 1990-'91, september 1991.         programma CDS/ISIS ontwikkeld en verspreid door UNESCO. In
                                             samenwerking met H. Besemer, PUDOC, Nederland. Januari tot en met      B  P. Nieuwenhuysen
    Deeltijds gastprofessor aan de Universitaire Instelling Antwerpen (U.I.A.),    november 1991.                                  Productie en verspreiding van CD-ROM in België.
    Wilrijk, Speciale Licentie Informatie- en Bibliotheekwetenschap, vanaf                                               In Proceedings van de 1ste Belgische Konferentie over CD-ROM &
    oktober 1991, voor een periode van zes jaar.                 d  Deelname aan de meeting over het Comett project toegewezen aan het          Optical Storage, Brussel, 28-29 november 1990, georganiseerd door
    "Instrumentarium van geautomatiseerde informatiesystemen" 30 uur in        Information Technology Institute van de University of Salford, England,        het Technologisch Instituut van de K.VIV, Genootschap Elektronica,
    deeljaar 1.                                    rond het opstellen van een Management Information System (MIS) voor          in samenwerking met Studiecentrum Automatische
    "Documentaire systemen" 60 uur (in samenwerking met Prof. Dr. L.         het beheer van de gegevens rond academic mobility, in Monton,             Informatieverwerking.
    Egghe en Prof. Dr. W. Vanderpijpen.) gesplitst over deeljaar 1 en 2.       Manchester, England, 15 januari 1991.
    "Documentaire informatiemarkt." 30 uur in deeljaar 2.                                                     C  P. Nieuwenhuysen
                                           d  'Scientific advisor' bij de workshop georganiseerd door de University      Standards for the international exchange of bibliographic information.
                                             Enterprise Training Partnership (UETP) genaamd Techware, over 'Data          (Verslag van deelname aan de bijeenkomst georganiseerd door de
                                             management using CDS/ISIS', aan de Vrije Universiteit Brussel, 4-8          School of Library, Archive and Information Studies van University
                                             februari 1991.                                    College London, 3-18 augustus 1990.)
                                                                                     Bibliotheek- & archiefgids, Jaargang 67, No. 1 (1991) pp. 91-94.
                                           b  Uitgenodigd tot bijdrage aan de 'Round table discussion on
                                             interconnection of systems', bij het congres 'Ten years of library      C  P. Nieuwenhuysen
                                             automation with Dobis/Libis: experiences - confrontations - prospectives',    Information technology and library management. Verslag van het
                                             Perugia, Italia, 27-28 mei 1991.                           International Symposium, Library of Essen University, 22-25 oktober
                                                                                        1990.
                                           d  Deelname aan de studiedag over CD-ROM in netwerken aan de            Bibliotheek- & archiefgids, Jaargang 67, No. 1 (1991), p. 110-115.
                                             Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen te Amsterdam,
                                             georganiseerd door de VOGIN, 5 juni 1991.                  B  P. Nieuwenhuysen
                                                                                     Een microcomputersysteem gebouwd rond CDS/ISIS, voor het beheer
                                             Organisatie in samenwerking met F. Provost van de 2de bijeenkomst van         van bibliografische informatie.
                                             gebruikers van het programma CDS/ISIS, aan de Vrije Universiteit         In Informatie en computer: voordrachten gehouden op de
                                             Brussel, op 12 juni 1991.                               Informaticamarkt / Forum de l'Information, georganiseerd door de
                                                                                        V.V.B.A.D. in samenwerking met de B.V.D./A.B.D., aan de
                                             Consultancy onder de auspiciën van Unesco - General Information            Universitaire Instelling Antwerpen (U.I.A.), Wilrijk, 28-29 september
                                             Programme "Zimbabwe: Planning of a national scientific and              1990. Redactie: Erwin Pairon en Peter Van den Broeck.
                                             technological information and documentation centre." Harare, Zimbabwe,        Bibliotheekkunde, 50, 353 p.,1991, p. 141-148.
                                             27 juli - 11 augustus 1991.
                                                                                   Y  P. Nieuwenhuysen en Robert Vander Stichele
                                           c  Organisator / coördinator van de internationale training course on        Beheer van niet-patiëntgebonden informatie.
                                             'Management of Information in Science and Technology (MIST) with an       In Handboek Artsenpraktijk. Kluwer, Antwerpen (8 mei 1991) 3.5.2,
                                             emphasis on information related to water and the environment'.            p. 110-129.
                                             Approved by the Flemish Interuniversity Council (VLIR). Sponsored by
                                             the Belgian General Administration of Cooperation for Development      B  P. Nieuwenhuysen
                                             (ABOS), by the Unesco International Hydrological Programme (IHP) and       Microcomputer software for the management of bibliographic information,
                                             by the British Council. September tot en met november 1991, aan de          distributed without charge.
                                             Vrije Universiteit Brussel. Medewerkers: P. Vanouplines en F. Provost.      In Abstracts of the 14th biannual IATUL conference at M.I.T., Cambridge,
                                                                                       U.S.A., July 1991.
                                           d  Deelname aan het 14th International Essen Symposium on "Libraries
                                             and electronic publishing: promises and challenges for the 90's",
                                             Universitätsbibliothek Essen, 14-17 oktober 1991.

                                           b  Medeorganisator van het '3rd International Seminar on Management of
                                             Information related to Water and the Environment,' sponsored by the
                                             Unesco International Hydrological Programme (IHP), in het Koninklijk
                                             Museum voor Centraal Afrika, in Tervuren bij Brussel, 14-15 november
                                             1991. In samenwerking met W. de Mes en F. Provost.
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                            BLAD 20

    Voltijds docent aan de Vrije Universiteit Brussel sinds oktober 1991.  b  Voordracht "Unesco and scientific and technical information related to   B  E. De Smet, A. Van der Beken, P. Nieuwenhuysen, P. Vanouplines, J.
                                          water and the environment." bij het '3rd International Seminar on          Janssens, and K. Mombers
                                          Management of Information related to Water and the Environment,'        ACMOBI - ACademic MOBIlity data base.
                                          sponsored by the Unesco International Hydrological Programme (IHP), in     In abstracts of the Seventh World Conference on Co-operative
                                          het Koninklijk Museum voor Centraal Afrika, in Tervuren bij Brussel, 14       Education, Hong Kong Polytechnic, 1991.
                                          november 1991.
                                                                               A  E.G. Sieverts, M. Hofstede, Ph. H. Haak, P. Nieuwenhuysen, G.A.M.
                                        c  Contract met Unesco - International Hydrological Programme voor het        Scheepsma, L. Veeger, and G.C. Vis.
                                          ontwikkelen van software voor het beheer van gegevens i.v.m.          Software for information storage and retrieval tested, evaluated and
                                          wetenschappelijke conferenties e.d., als basis voor de productie van een      compared. Part II - Classical retrieval systems.
                                          de internationale publicatie van een "Water-related activities calendar"    The Electronic Library, Vol. 9, No. 6, p. 301-318 (1991).
                                          door Unesco-IHP.

                                        b  Voordracht met demonstratie over
                                          "Software for the management of structured text information", voor de
                                          Federatie van de Chemische Nijverheid, aan de U.I.A., 16 december
                                          1991.
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                               BLAD 21


1992  Co-ordinator (samen met F. Provost) van de groep van nederlandstalige  c  Ontwikkeling van de Water Calendar als print-out formats bij de       B  P. Nieuwenhuysen
    gebruikers van het programma CDS/ISIS, gedurende 1992, met         CDS/ISIS Event database, bij Unesco-International Hydrological          Vensters op computer-konferenties.
    financiële administratie aan de Vrije Universiteit Brussel         Programme in Paris, France, 20-21 januari 1992.                 In Online Informatie Konferentie Nederland. 10-11 maart 1992, de
                                                                                    Doelen, Rotterdam. Uitgegeven door Nederlands Bibliotheek en
    Mede-beoordeling van vier licentie-eindverhandelingen            Medewerker met Drs. Aureli en Solomon aan de bijdrage tot de             Lectuur Centrum, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging
    Communicatiewetenschap aan de Vrije Universiteit Brussel, 1991-'92.     internationale conferentie over water, georganiseerd door de UNO en         van Bibliothecarissen, Documentalisten en Literatuuronderzoekers
                                          UNESCO in Dublin, Ierland, januari 1992.                       en de Nederlandse Vereniging van Gebruikers van Online
                                                                                    Informatiesystemen. Den Haag. ISBN 90-6252-589-X. p. 107-116.
                                        b  Mede-organisator met F. Provost van lessen over toepassing van het
                                          programma CDS/ISIS aan de Vrije Universiteit Brussel voor externen,     X  J. Figdor, C. Groeneveld, M. Hofstede, P. Nieuwenhuysen, A.
                                          februari 1992.                                    Nieuwland, B. Oude Groeniger, G.A.M. Scheepsma, E.G. Sieverts,
                                                                                     P. Sikova, L. Veeger en L. Wibier
                                        b  Voordracht over "Unesco et l'information et documentation scientifique et    Microcomputerprogrammatuur voor documentatie en bibliotheek. 1992
                                          technique sur l' eau" bij de "Réunion régionale des responsables des         update. Vergelijking van software voor conversie, opslag &
                                          antennes nationales - CIEH, pour le Système Africain d'Information sur        ontsluiting en thesaurusgebruik.
                                          l'Eau et l'Assainissement (SAINEA)", in Ouagadougou, Burkina Faso,        's-Gravenhage : VOGIN, Nederlandse Vereniging van Gebruikers van
                                          West-Afrika, 6-7 februari 1992.                            Online Informatiesystemen (Netherlands association of users of
                                                                                     online information systems), 1992. ISBN 90-72037-07-3. 138 p.
                                        c  Consultancy als Vrije Universiteit Brussel personeelslid, in het kader van
                                          het UNESCO International Hydrological Programme, met betrekking tot     A  F. Provost and P. Nieuwenhuysen
                                          het voorbereiden en indienen van een projectvoorstel aan het United       Overlap of databases related to water supply and sanitation.
                                          Nations Development Programme (UNDP/PNUD) met het oog op het           Scientometrics, Vol. 25, No. 1 (1992) p. 201-209.
                                          oprichten van een nationaal systeem voor de toegang tot
                                          wetenschappelijke en technische informatie over water, bij het "Ministère  X  P. Nieuwenhuysen
                                          des Ressources naturelles, de l' énergie et de l' environnement", in       Zimbabwe. Support for library management and promotion of library
                                          Conakry, Guinea, West-Afrika, van 10 tot en met 14 februari 1992.           services. Planning of a national scientific and technological
                                                                                     information and documentation centre. (Technical report RP/1990-
                                          Deelname aan de European Convention of Library Suppliers and             1991/II.C(i). Prepared for the Government of Zimbabwe. Serial No.
                                          Information Providers (ECLIPS), in het RAI Congrescentrum,              FMR/CII/PGI/92/112)
                                          Amsterdam, 25 februari 1992.                           Paris : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization,
                                                                                     General Information Programme, 1992, 27 p.
                                        b  Voordracht met als titel "Vensters op computer-konferenties" bij de
                                          Online Informatie Konferentie Nederland 1992, in De Doelen, Rotterdam,    X  H. Besemer and P. Nieuwenhuysen
                                          10-11 maart 1992.                                How to use Fangorn. A program for the conversion of databases to ISO-
                                                                                     2709 format.
                                        b  Bijdrage tot de "First Regional Meeting of CDS/ISIS Distributors in       Paris : Unesco General Information Programme. 1992. Printed document
                                          Europe and the Mediterranean Area", georganiseerd door UNESCO -            with diskette.
                                          General Information Programme, in Viareggio, Italia, 16-18 maart 1992.

                                          Promotor bij een onderzoek in samenwerking met Dr. G. Raymaekers,
                                          Environmental Consultant, in het kader van de studie
                                          'Applied Plant Taxonomy for Central Africa'
                                          gesteund door de Commissie van de Europese Gemeenschappen,
                                          als wetenschappelijk personeelslid bij de Universiteitsbibliotheek van de
                                          Vrije Universiteit Brussel, met het oog op de ontwikkeling van
                                          computersoftware met het programma CDS/ISIS ontwikkeld en verspreid
                                          door UNESCO. Medewerker: Drs. P. Vanouplines. 1 april -1 oktober
                                          1992.

                                          Voorzitter bij de 3de bijeenkomst van de groep van Nederlandstalige
                                          gebruikers van het programma CDS/ISIS, aan de Katholieke Universiteit
                                          Brabant (KUB), in Tilburg, Nederland, 13 april 1992.
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                          BLAD 22


                                        Gastdocent over "Datacommunicatie: toepassingen en methoden" in het
                                        kader van
                                        - het vak Rechtsinformatica, de 3de Licentie Rechten aan de
                                        Universitaire Instelling Antwerpen (U.I.A.), Wilrijk, en
                                        - de bijscholing Rechtsinformatica aan de Rijksuniversiteit Gent.
                                        4 mei 1992.

                                        Voorzitter van de sessie over CD-ROM bij de 2nd Belgian CD-ROM &
                                        multimedia conference", georganiseerd door het Technologisch Instituut,
                                        Genootschap Elektronika, van de KVIV (Koninklijke Vlaamse
                                        Ingenieursvereniging), in samenwerking met SAI (Studiecentrum
                                        Automatische Informatieverwerking) en BELAIIM (Belgian and
                                        Luxembourgian Association for Information and Image Management), in
                                        de Hallen te Kortrijk, 17 juni 1992.

                                        Les geven over het gebruik van informatietechnologie en i.h.b. het
                                        programma CDS/ISIS, voor het beheer van bibliografische informatie, in
                                        Mombasa, Kenya, in het kader van het regionale RECOSCIX-WIO
                                        project met het Regional Dispatch Centre aan het Kenyan Marine and
                                        Fisheries Research Institute te Mombasa; project gesteund door VLIR en
                                        ABOS, en UNESCO-IOC, en beheerd vanuit het Limburgs Universitair
                                        Centrum. 10-21 augustus 1992.

                                        Inspectie / consultancy / discussie, in het kader van het RECOSCIX-WIO
                                        project bij het Institute of Marine Sciences, University of Dar Es Salaam,
                                        Zanzibar, Tanzania, 24 augustus 1992.

                                        Consultancy bij het informatiecentrum van het Ministry of Water
    Jurylid bij drie licentie-eindverhandelingen Communicatiewetenschap,   Resources, Dar Es Salam, Tanzania, in het kader van het UNESCO
    Vrije Universiteit Brussel. September 1992.               International Hydrological Programme, 27-28 augustus 1992.

    Aangesteld vanaf oktober 1992 als verantwoordelijke voor het vak     Gastspreker bij "Libraries in the 90's, International Symposium on the    F. Provost, P. Nieuwenhuysen, and W De Mes
    "Communicatiemiddelen deel 2: elektronische informatienetwerken", 30   Latest Development in Technologies of Library Service", aan de National   Information related to water and the environment: online access and CD-
    uur, keuzevak in de Licenties van het Departement Politieke en sociale  Library of China in Beijing (Peking) in China, met een voordracht over      ROM databases.
    Wetenschappen (o.a. Communicatiewetenschap) vanaf 1992, en in de     "Microcomputer software for the management of bibliographic         UNESCO-IHP Technical Documents. Paris : UNESCO. 1992. Available
    Aanvullende Studie Communicatiewetenschap vanaf 1994, U.I.A.       information, which is distributed free of charge". 8-10 september 1992.      free of charge from the Division of Water Sciences, UNESCO, Paris.
                                                                                 133 p.
    Promotor bij een eindverhandeling voor het behalen van de graad van de  Chairman of the session on university libraries, bij het jaarlijks
    interuniversitaire Speciale Licentie in de Informatie- en        International Symposium at Essen University Library, 12-15 oktober
    Bibliotheekwetenschap aan de U.I.A. 1992 - 1994, over een database    1992.
    management systeem met verwijzingen naar educationele audiovisuele
    informatiebronnen.                            Voorzitter bij de 4de bijeenkomst van de nederlandstalige gebruikers van
                                        het programma CDS/ISIS, aan de Universitaire Instelling Antwerpen.
                                        1992
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                           BLAD 231993  Associate editor van LIBRES: Library and Information Science Research.   Deelname aan de International Conference on Hydrology. Towards the     P. Nieuwenhuysen
    International Electronic Journal. ISSN: 1058-6768. Sinds 1993.       21st Century: Research and Operational Needs. Organised by Unesco /    In Tavola rotonda "L'interconnesione dei sistemi"
    http://libres.curtin.edu.au/                        WMO / ICSU, Unesco Headquarters, Paris. Sessions on 'Education,      In Un decennio d automazione bibliotecaria con il Dobis/Libis.
                                         Training and Capacity Building'. 24-25 maart 1993.               Esperienze, confronti, prospettive. Atti del convegno, Perugia 27-28
    Co-ordinator (samen met P. Vanouplines) van de groep van                                                  maggio 1991. Modena, 1993. 210 p. p.204-207.
    nederlandstalige gebruikers van het programma CDS/ISIS, met        Voorzitter van de 5de bijeenkomst van de nederlandstalige gebruikers
    financiële administratie aan de Vrije Universiteit Brussel, vanaf 1993.  van het programma CDS/ISIS in Den Haag, Nederland, 14 april 1993.     P. Nieuwenhuysen
                                                                               Bibliographic information management, using micro-computer software
    Lid van VIIO, de Vereniging Informatie en Internationale Ontwikkeling =  Co-organisator van de studiedag over 'Documentleverantie'            which is available free of charge.
    Association for Information and International Development (zetel te    georganiseerd door de V.V.B.A.D., in samenwerking met de NFWO-       In Library in the 90's: selected papers of the "International symposium on
    Maastricht, Nederland) sinds 1993.                     contactgroep Informatie- en Bibliotheekwetenschap en de Universitaire      the latest development in technologies of library service". Eds.: Sun
                                         Instelling Antwerpen. Voorzitter van het panel-gesprek over "Mythe en      Chengjian and Jiang Bingxin. Beijing : International Academic
    Vertegenwoordiger van de interuniversitaire opleiding in de Informatie-  realiteit van documentleverantie." 11 mei 1993.                 Publishers. 1993. 469 p. p. 209-224.
    en Bibliotheekwetenschap in COCOBI (co-ordinatiecommissie
    opleidingen in bibliotheek- en informatiewetenschap), van 1993 tot 2000.  Bezoek aan het National Demonstration Laboratory for Interactive      P. Nieuwenhuysen
                                         Information Technologies, The Atrium, Madison Building, Library of     On-line lezen en beheren van elektronische post-berichten op computer:
    Promotor van een eindverhandeling voor het behalen van de graad van    Congress, Washington DC, USA. 17 mei 1993.                   ervaring met enkele methodes.
    Licentiaat in de Communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit                                         In Van geautomatiseerd beheer van archieven en bibliotheken naar
    Brussel 1992 tot september 1993.                      Voordracht over "Tools for information management and exchange,         geautomatiseerde informatie. D'une gestion automatisée des
                                         provided by Unesco", bij de Workshop on the development of water        archives et bibliothèques vers une information automatisée. (Clara,
    Deelname voor de Vrije Universiteit Brussel aan het Conspectus       related information systems, georganiseerd door The U.S. National        Kris, en Van Borm, Julien, Eds.) Bibliotheekkunde 51. Antwerpen :
    pilootproject van het Vlaams Overlegorgaan voor Wetenschappelijke     Committee of the International Association of Hydrogeologists,         V.V.B.A.D., 1993. 309 p. p. 177-188.
    Bibliotheken. Juni-september 1993.                     Washington DC, USA. 19-20 mei 1993.
                                                                               P. Nieuwenhuysen
    Mede-beoordelaar / jurylid van twee eindverhandelingen voor het      Deelname aan de biennial Conference of the International Association of  Slides for the course on "Online information retrieval" at the Vrije
    behalen van de graad van Licentiaat in de Communicatiewetenschappen    Technological University Libraries (IATUL), Universitat Hamburg-        Universiteit Brussel
    aan de Vrije Universiteit Brussel September 1993.             Harburg. 19-22 juli 1993.                         Brussel : Vrije Universiteit Brussel Uitgaven, Oktober 1993. 305 p.

    Rapporteur / jurylid bij een eindverhandeling voor het behalen van de   Voordracht met als titel "Online lezen en beheren van elektronische post  E. De Smet and P. Nieuwenhuysen
    graad van de interuniversitaire Speciale Licentie in de Documentatie en  berichten: ervaring met enkele methodes" bij de Informaticamarkt /     Development of an information system to support the Environmental
    Bibliotheekwetenschap aan de U.I.A. September 1993.            Forum de l'Information 1993, georganiseerd door de V.V.B.A.D. en de       Programme for the Danube River Basin. Inception report.
                                         B.V.D./A.B.D., aan de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. 24 september   Paris : Unesco, and Brussels : EC/UNDP. 1993.
    Contract met UNESCO Man and Biosphere Programme + International      1993.
    Hydrological Programme, als promotor aan de UIA, voor het project
    'Development of a prototype information system for the management of    Deelname aan seminars in het kader van State of the Image over
    the "Environmental Programme for the Danube River Basin (EPDRB)" by    hypertext, hypermedia, information storage and retrieval, in het I.C.C.,
    UNDP, EC, ...'. US$ 20,000. Oktober 1993 - januari 1994.          Meir, Antwerpen. 26 september 1993.

                                         Deelname aan het Annual International Symposium at Essen University
                                         Library, met als thema "Resource sharing". 18-21 oktober 1993.

                                         Voorzitter van de 6de bijeenkomst van de Nederlandstalige gebruikers
                                         van het programma CDS/ISIS, bij IPIS, Antwerpen. 4 november 1993.

                                         Presentatie van een voorstel voor de uitbouw van een wetenschappelijk-
                                         technisch informatiecentrum aan de Advisory Board van het Great Man-
                                         Made River project in Libya, bij UNESCO Headquarters in Paris. 24
                                         november 1993.

                                         Voordracht met als titel "Computer-based information and
                                         communication networks as a teaching subject." bij de studiedag over
                                         elektronische informatienetwerken (Belnet, Bitnet, Fidonet, Eunet),
                                         georganiseerd door de B.V.D./A.B.D. aan de Université de Liège, België.
                                         2 december 1993.
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                               BLAD 24


1994  Lid van de Raad van Beheer van de V.V.B.A.D.                Deelname aan het 1ste nationale BELNET User Forum, aan de VUB,       B  P. Nieuwenhuysen
    (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen)    30 maart 1994.                                 Computer-based information and communication networks as a teaching
    van 1994 tot en met 1997.                                                                    subject.
                                          Mede-organisator van de bijscholingscyclus “Navigeren in netwerken”, in     In No spécial: Les réseaux de communication électroniques. Cahiers de
    Lid van de redactieraad van LOGIN, tijdschrift voor interactieve      het kader van de sectie Wetenschappelijke Bibliotheken van de Vlaamse        la Documentation / Bladen voor Documentatie, ISSN 0007-9804.
    informatiesystemen, uitgegeven door Otto Cramwinckel Uitgever,       Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen. 1994-’95.       1994, p. 141-145.
    Amsterdam, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van gebruikers
    van Online Informatiesystemen VOGIN. Van 1994.tot en met 1996.       Voordracht over “Informatieoverdracht binnen interessegroepen via      B  P. Nieuwenhuysen
                                          elektronische post en Usenet news”, bij de Online Informatie Konferenie     Informatieoverdracht binnen interessegroepen via elektronische post en
    Lid van de Belnet Working Group on Information Servers, en van de      Nederland, in de Doelen, Rotterdam, 19 april 1994.                  Usenet news.
    Belnet Working Group on Libraries, vanfa1994 tot…                                                      In Online Informatie Konferentie Nederland, 19-20 april 1994, de Doelen,
                                          Mede-organisator en voorzitter van de 7de bijeenkomst van de             Rotterdam: lezingen. Den Haag : NBLC. ISBN 90 5483 039 5, 1994.
                                          nederlandstalige gebruikers van het programma CDS/ISIS, aan de Vrije         p. 27-33.
                                          Universiteit Brussel, mei 1994.
                                                                                B  P. Nieuwenhuysen en Piet de Keyser
                                          Consultant bij de 1ste "Expert meeting on the information system to       Internet, snelweg in aanleg naar informatie wereldwijd.
    Begeleiding van een outplacement programma van BP Nutrition i.v.m.     support the GEF Environmental Programme for the Danube River          Bibliotheek- & archiefgids, Vol. 70, No. 3, 1994, p. 139-147.
    Internet real time data communication information services, aan de Vrije  Basin", georganiseerd door het United Nations Development Progamme
    Universiteit Brussel (V.U.B.). Januari 1994.                (UNDP), in the Ministry of the Environment, Sofia, Bulgarije, 6-10 mei     E. De Smet and P. Nieuwenhuysen
                                          1994.                                      Development of an information system to support the Environmental
    Consultant voor het UNESCO-General Information Programme (PGI) als                                                Programme for the Danube River Basin. Pilot project. Final report.
    docent van de nationale expert-gebruikers van het programma CDS/ISIS    Trainer en consultant bij de 1ste "Training Workshop on the information     Paris : Unesco and Brussels : EC/UNDP. April 1994.
    voor database management, aan de University of Zimbabwe in Harare,     system to support the GEF Environmental Programme for the Danube
    Zimbabwe, 9-16 januari 1994.                        River Basin", georganiseerd door UNESCO-IHP en UNESCO-MAB, in          van Bergen, T., Figdor, J., Groeneveld, C., Hofstede, M., Jurgens, A., v/d
                                          Bled, Slovenia, 31 mei - 5 juni 1994.                        Laan, H, van Lerop, P., Lobbestael, G., Magrijn, H., de Man, H.,
    Organisator / coördinator van de 2nd internationale training course on                                              Nieuwenhuysen, P., Nieuwland, A., Oude Groeniger, Sieverts, E.G.,
    'Management of Information in Science and Technology (MIST 2) with an    Voordracht met als titel “Development of slides about information          Sikova, P., Smulders, H., Veeger, L., de Zwart, B., Zwerver, M.
    emphasis on information related to water and the environment'.       retrieval, using a presentation software package.” bij het 17th         Microcomputerprogrammatuur voor documentatie en bibliotheek. 1994
    Approved by the Flemish Interuniversity Council (VLIR). Sponsored by    International Essen Symposium. Information superhighway: the role of         update. (Vergelijking van software voor opslag & ontsluiting van
    the Belgian General Administration of Cooperation for Development      librarians, information scientists, and intermediaries. Essen University       tekstuele en grafische informatie en voor thesaurusgebruik.)
    (ABOS), by the Unesco International Hydrological Programme (IHP), en    Library, 24-27 oktober 1994.                          's-Gravenhage : VOGIN (Nederlandse Vereniging van Gebruikers van
    de British Council. Maart tot en met juni 1994, aan de Vrije Universiteit                                            Online Informatiesystemen), 1994. ISBN 90-72037-08-1. 204 p.
    Brussel. Medewerkers: G. Woedstadt en P. Vanouplines.            Deelname aan de studiedag over onderwerpsontsluiting , georganiseerd
                                          door de Sectie Wetenschappelijke Bibliotheken van de Vlaamse          P. Nieuwenhuysen
                                          Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen, in de       Online information retrieval. (Slides and bibliography.) Voor cursussen
                                          UFSIA, Universiteit Antwerpen, Antwerpen. 8 november 1995.             aan de Vrije Universiteit Brussel
                                                                                  Brussel : Vrije Universiteit Brussel. Uitgaven. Oktober, en 2de druk in
                                          Besprekingen bij UNDP en ISEP-CEDAR in Wenen, in het kader van het         December, 1994. 3 delen: 140 + 240 + 114 p.
                                          GEF Environmental Programme for the Danube River Basin,
                                          10 november 1994 +                             B  P. Nieuwenhuysen
                                          “Facilitator” bij de “Expert meeting on the information system to support    The Internet and special librarians: use, training and the future. Sharyl J.
                                          the GEF Environmental Programme for the Danube River Basin,             Ladner and Hope N. Tillman. Washington, DC: Special Libraries
                                          georganiseerd door UNESCO-IHP en UNESCO-MAB in the Castle of            Association, 1993. (Book review)
                                          Slovenice of the Slovak Academy of Sciences, bij Bratislava, Slovakia,     Journal of Information Networking, Vol. 1, No. 3, p. 240-241.
                                          11-12 november 1994.
                                                                                A  P. Vanouplines and P. Nieuwenhuysen
                                          Deelname aan het congres “Wij geven kennis”, over                Online information sources about comets: from concealed information to
                                          informatienetwerken, georganiseerd door Surfnet, in de RAI, Amsterdam,       the Shoemaker-Levy 9 boom.
                                          Nederland, 22-23 november 1994.                         In Online Information 94 Proceedings of the 18th International Online
                                                                                    Information Meeting, London, December 1994. Edited by David I.
                                                                                    Raitt and Ben Jeapes. Oxford : Learned Information. Proceedings.
                                                                                    1994. p. 611-627.
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                              BLAD 25


1995  Promotor van een eindverhandeling met het oog op het behalen van de    Voorzitter van de 9de bijeenkomst van de nederlandstalige gebruikers    B  P. Nieuwenhuysen
    graad van de Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studie (GGS)      van het programma CDS/ISIS, aan de Universiteit van Nijmegen,          Tools for information management and exchange, provided by Unesco.
    Informatie- en Bibliotheekwetenchap aan de U.I.A., over het publiek    3 februari 1995.                                In Development of water-related information systems. Proceedings from
    aanbieden van online toegang tot informatie via het Internet, van 1994                                            the International Workshop held in Washington DC, USA, May 19-
    tot juni 1995.                              Les geven in de Postacademische opleiding Journalistiek, aan de U.I.A.,       20, 1993, sponsored by International Association of
                                         Universiteit Antwerpen, over hedendaagse computergebaseerde             Hydrogeologists, UNESCO International Hydrological Programme,
    Stagebegeleiding van een Spaanse universitair, in samenwerking met    methoden voor het opsporen van informatie, 8 februari 1995.             United States Geological Survey, in cooperation with American
    Techware, rond het gebruik van elektronische post; juli 1995.                                                 Institute of Hydrology.
                                         Deelname aan de vergadering van de University Enterprise Training          Edited by P. Patrick Leahy, Thomas H. Yorke, Joseph S.
    Begeleiding en beoordeling van een eindwerk voor het behalen van de    Partnership (UETP) genaamd Techware (Technology for water              Rosenshein. Paris : UNESCO, 1995. 238 p. p. 81-90.
    graad van Gediplomeerde in de Aanvullende Studie (GAS) in de       resources) over Telenetworking, aan de Universita di Firenze, Italia, 19-      + Contribution to Work Group Recommendations.
    Communicatiewetenschap aan de U.I.A., over het vergelijkend evalueren   21 februari 1995.
    van globale index-systemen voor de ontsluiting van informatie online                                         B  P. Nieuwenhuysen
    toegankelijk via het Internet, t.e.m. september 1995.           Deelname aan de presentaties van de Technische Universiteit Delft over     Development of slides about information retrieval, using a presentation
                                         documentleverantie, aan de U.I.A., 23 maart 1995.                  software package.
    Medebeoordelaar van eindverhandelingen voor het behalen van de                                              In Information superhighway: the role of librarians, information scientists,
    graad van Licentiaat in de Communicatiewetenschappen aan de Vrije     Deelname aan de 3rd International World Wide Web Conference,             and intermediaries. 17th International Essen Symposium. 24 - 27
    Universiteit Brussel, september 1995.                   Darmstadt, 11-13 april 1995.                             October 1994. Festschrift in honor of Frederick Wilfrid Lancaster.
                                                                                   Edited by Ahmed H. Helal and Joachim W. Weiss. Essen :
    Jaarlijks les geven: “Documentaire systemen en wetenschappelijke     Voordracht met als titel “Teaching text information storage and retrieval      Publications of the Essen University Library, 1995. p. 325-336.
    rapporteringstechnieken” 1ste semester, Interuniversitaire        and CDS/ISIS using slides with a presentation software package”,
    Gespecialiseerde Studie Literatuurwetenschap, verankerd aan de K.U.L.,  presented at the First International CDS/ISIS Congress. CDS-ISIS ten    B  P. Nieuwenhuysen
    vanaf academiejaar 1995-1996.                       years mini-micro version. Congress sponsored by Unesco. Bogota,         Internet World's On Internet 94: An international guide tot electronic
                                         Colombia, 22-26 mei, 1995.                              journals, newsletters, texts, discussion lists, and other resources on
    Biografie aanvaard voor publicatie in het Europees Biografisch                                                 the Internet. Westport, London : Mecklermedia, 1994. Abbott, Tony
    Woordenboek / European Biographical Directory, uitgegeven door      Voorzitter van het nationaal congres over Internet “De tijd van           (Editor).(Book review)
    b.v.b.a. R.H. Neirynck, Brugge, Belgium.                 experimenteren is voorbij! Belang, rol en praktische toepassingen voor     The New Review of Information Networking, Vol. 1, 1995, p. 228-229.
                                         het Belgische bedrijfsleven.” Georganiseerd door Euroforum, in de
    Biografie aanvaard voor publicatie in Who’s Who in the World, 13th    Business Faculty te Brussel, 14-15 juni 1995.                  P. Nieuwenhuysen
    Edition, uitgegeven door Marquis Who’s Who, USA.                                                     Documentaire informatiemarkt 1995. (Slides en bibliografie). Voor de
                                         Reviewer / referee voor “papers submitted for presentation at the          cursus in de studie leidend tot de wettelijke graad van
    Biografie aanvaard voor publicatie in Who’s Who in the European      International Online Information Conference, in London, December 1995,       Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studie in Informatie- en
    Information World 1995, TFPL, Ltd., London, England.           organised by Learned Information, and for publication in the            bibliotheekwetenschap, interuniversitair ingericht aan de
                                         proceedings.” In juli 1995.                             Universitaire Instelling Antwerpen.
    Externe promotor van een eindwerk tot het behalen van het diploma                                               Deel 1: Inleiding, databases en CD-ROM. 84 p.
    licentiaat in de produktontwikkeling, over toegang tot de         Deelname aan de annual IFLA General Conference, als afgevaardigde          Deel 2: Netwerk-gebaseerde informatie. 292 p.
    informatiesnelweg, Leisure information navigation kit (LINK), bij de   van de V.V.B.A.D., in Istanbul, Turkije, 20-26 augustus 1995.            Deel 3: Documentleverantie. 26 p.
    Hogeschool Antwerpen, Departement Productontwikkeling, vanaf juni                                             Brussel : Vrije Universiteit Brussel. Uitgaven. Februari 1995. 3 delen.
    1995 tot juni 1996.                            Deelname aan het 2de nationale User Forum van BELNET, aan de ULB,
                                         13 september 1995.                             B  P. Nieuwenhuysen
    Organiser / co-ordinator / director van de Third International Training                                          Public access to online information sources free of charge from the
    Course on                                 Voorzitter van de 10de bijeenkomst van de nederlandstalige gebruikers        library.
    'Management of Information in Science and Technology (MIST 3) with an   van het programma CDS/ISIS, aan de U.I.A., Universiteit Antwerpen,       In Proceedings of the workshop on information kiosks, prior to the 3rd
    emphasis on information related to water and the environment'.      28 september 1995.                                  International World Wide Web Conference, University of Darmstadt,
    Approved by the Flemish Interuniversity Council (VLIR).                                                    1995. Made available online at http:
    Sponsored by the Belgian General Administration of Cooperation for    Chairman tijdens de laatste halve dag van het 18th International Essen        //www.inf.ethz.ch/department/IS/ea/kiosks/WWW95/proceed.html
    Development (ABOS/BACD), and by the Unesco International         Symposium, on Electronic documents and information: from preservation
    Hydrological Programme (IHP).                       to access, in de Essen University Library, 23-26 oktober 1995.       B  P. Nieuwenhuysen
    December 1995 tot en met maart 1996.                                                           Gouden Gidsen voor het Internet. (Boekenrecensie)
    Medewerkers: P. Vanouplines en R. Carpentier.                                                       Bibliotheek- & archiefgids, Vol. 71, 1995, No. 1, p. 49.
    Meer informatie: http://www.vub.ac.be/BIBLIO/itp/
    Review published in Window (Western Indian Ocean Waters), Vol. 7,                                           B  P. Nieuwenhuysen
    No. 3, December 1996, p. 9-10.                                                              3rd International World Wide Web Conference, Darmstadt, 11-13 april
                                                                                   1995. Een persoonlijke visie door een deelnemer.
                                                                                 Bibliotheek- & archiefgids, Vol. 71, 1995, No. 3, p. 152.
NIEUWENHUYSEN Paul                                                           BLAD 26


           Voordracht op uitnodiging met als titel                 P. Nieuwenhuysen
           “Interessegroepen in de computernetwerken, anno 1995”,         First International CDS/ISIS Congress, May 22-26, 1995, Bogota,
           op de studiedag “Postduif of @ (apestaart). De effecten van       Colombia. A very brief report.
           discussielijsten van Internet op wetenschappelijke informatie-     Distributed in the moderated electronic mail group about CDS-ISIS, June
           uitwisseling.”                                1995
           bij de Hogeschool BDI in Den Haag, Nederland, op 9 november 1995.      + In Information Development, 1995
                                                 + translated to Breve resconto del I Congresso internazionale su
           Consultancy bij het project Environmental Programme for the Danube      CDS/ISIS a Bogota, Archivi & Computer, Italia, No. 2, 1995.
           River Basin, van het United Nations Development Progamme (UNDP) in      + In The Electronic Library, 1995
           verband met Internet access to the Danube Information System. In       + online available from gopher://gopher.bib.wau.nl/0Conf0003
           Bratislava en Wenen, 30 november - 2 december 1995.
                                               P. Nieuwenhuysen
           Deelname aan de Hyperlib Closing Meeting/Conference: Open access to   IFLA ‘95 (Istanbul, Turkije). Een persoonlijke verslag.
           library resources, aan de U.I.A., Universiteit Antwerpen, 13 december  Bibliotheek- & archiefgids, Vol. 71, 1995, No. 4, p. 214-215.
           1995.
                                               P. Nieuwenhuysen
                                               Online opzoeking van documentaire informatie. (1ste Licentie
                                                 Communicatiewetenschap en Gespecialiseerde Studie
                                                 Archiefwetenschap, Vrije Universiteit Brussel)
                                               Brussel : Vrije Universiteit Brussel. Uitgaven. Oktober 1995. 42 p.

                                               P. Nieuwenhuysen
                                               Documentaire systemen en wetenschappelijke rapporteringstechnieken.
                                                 (Interuniversitaire Gespecialiseerde Studie Literatuurwetenschap,
                                                 Vrije Universiteit Brussel)
                                               Brussel : Vrije Universiteit Brussel. Uitgaven. Oktober 1995. 32 p.

                                               P. Nieuwenhuysen
                                               Information retrieval: slides and bibliography.
                                                 (1ste Licentie Communicatiewetenschap en Gespecialiseerde
                                                 Studie Archiefwetenschap + Interuniversitaire Gespecialiseerde
                                                 Studie Literatuurwetenschap, Vrije Universiteit Brussel)
                                               Brussel : Vrije Universiteit Brussel Uitgaven. November 1995. In 2 parts.
                                                 238 + 469 p.

                                               P. Nieuwenhuysen
                                               Instrumentarium voor geautomatiseerde informatiesystemen.
                                                 (Interuniversitaire Aanvullende Studie Documentatie- en
                                                 Bibliotheekwetenschap, U.I.A.)
                                               Brussel : Vrije Universiteit Brussel Uitgaven. Oktober 1995. 29 p.
                                               +
                                               P. Nieuwenhuysen
                                               Instrumentarium voor geautomatiseerde informatiesystemen.
                                                 (Interuniversitaire Aanvullende Studie Documentatie- en
                                                 Bibliotheekwetenschap, U.I.A.) Slides and bibliography.
                                               Brussel : Vrije Universiteit Brussel Uitgaven. Oktober 1995. 2 delen: 154
                                                 p. + 134 p.

                                               P. Nieuwenhuysen
                                               Snelheid van Internet-communicatie met een pc: enige ervaring met
                                                 Windows 3.1 winsocket TCP/IP programmatuur.
                                               Login, 1995, No. 4, p. 60-62.

                                               P. Vanouplines and P. Nieuwenhuysen
                                               Online information sources about astronomy: the Chiron case.
                                               In Online Information 95: Proceedings of the 19th International
                                                 Online Information Meeting, London, December 1995. Edited by
                                                 David I. Raitt and Ben Jeapes. Oxford : Learned Information. p.
                                                 311-325.
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                             BLAD 27


1996  Verantwoordelijk voor cursus Management Informatics, Partim 15u, in     Voorzitter van de 11de bijeenkomst van de nederlandstalige gebruikers   P. Nieuwenhuysen
    het Specialised Study programme (GGS) MBA-MIS (Master Business       van het programma CDS/ISIS, in Instituut Clingendaal, Den Haag,      Contribution to: “First person. Skills for the future. Will a different kind of
    Administration - Management Information Systems), Faculteit         13 mei 1996.                                  person be needed to staff the information service of the future?”
    Economische, sociale en politieke wetenschappen (ESP), Vrije                                                Edited by Susan Mendelsohn.
    Universiteit Brussel, , vanaf academiejaar 1995-’96 als tijdelijk project  Reviewer/referee voor “papers submitted for presentation at the      Information World Review, ISSN 0950-9879, No. 112, March 1996, p. 28.
    ingericht met subsidie van de EU tot 1999.                 International Online Information Conference, in London, December 1996,
                                          organised by Learned Information, and for publication in the        P. Nieuwenhuysen
    Les geven in de Post-academische opleiding Journalistiek, aan de U.I.A.,  proceedings.” Juli 1996.                          Online opzoeking van documentaire informatie. 1996.
    over hedendaagse computer-gebaseerde methoden voor het opsporen                                              (1ste Licentie Communicatiewetenschap en Gespecialiseerde
    van informatie, 15 februari en 12 maart 1996.                Voordracht over “Providing public access to information on the Internet“    Studie Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer, Vrije
                                          bij het 19th International Essen Symposium, in de Essen University       Universiteit Brussel)
    Stage-supervisor van een student in het kader van de interuniversitaire   Library, 23-26 september 1996.                       Brussel : Vrije Universiteit Brussel Uitgaven. Oktober 1996.
    Aanvullende Studie Documentatie- en Bibliotheekwetenschap, mei-juni
    1996.                                    Uitgenodigd tot bijdrage aan “Facilitating Access to Agricultural and   P. Nieuwenhuysen
                                          Natural Resources Information in the Developing World: What Role for    Documentaire systemen en wetenschappelijke rapporteringstechnieken.
    Medebeoordelaar van een eindverhandeling voor het behalen van de      European Cooperation? - An Expert Consultation”, bij ECDPM           1996. (Interuniversitaire Gespecialiseerde Studie
    graad van Licentiaat in de Communicatiewetenschappen aan de Vrije      (European Centre for Development Policy Management), in Maastricht,      Literatuurwetenschap)
    Universiteit Brussel, mei 1996.                       Nederland. 10-11 oktober 1996.                       Brussel : Vrije Universiteit Brussel Uitgaven. Oktober 1996.
                                          Report by Ballantyne and Cullen, in Policy Management Brief, ISSN
    Medebeoordelaar van een eindverhandeling bij de Interuniversitaire     0929-967X, No. 6, February 1997, 4 p.                   P. Nieuwenhuysen
    Gespecialiseerde Studie Informatie- en bibliotheekwetenschap aan de                                          Information retrieval: slides and bibliography. 1996.
    U.I.A., juni 1996.                             Deelname aan het symposium over                         (voor 1ste Licentie Communicatiewetenschap, en Gespecialiseerde
                                          “De informatiesnelweg: technisch, ethisch en maatschappelijk”,         Studie Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer +
                              th
    Biografie gepubliceerd in Men of Achievement, 17 edition, International   georganiseerd door de Koninklijke Academie voor Wetenschappen,         Interuniversitaire Gespecialiseerde Studie Literatuurwetenschap +
    Biographical Centre, Cambridge, England.                  Letteren en Schone Kunsten van België, en door het Comité van de        MBA - Management Information Systems, Vrije Universiteit Brussel)
                                          Academie voor Wetenschappen en Techniek (CAWET), in het Paleis der     Brussel : Vrije Universiteit Brussel Uitgaven. Oktober 1996.
    Medebeoordelaar van vier eindverhandelingen voor het behalen van de     Academiën te Brussel, op 29 november 1997.
    graad van Licentiaat in de Communicatiewetenschappen aan de Vrije                                           P. Nieuwenhuysen
    Universiteit Brussel, september 1996.                    Voorzitter van de 12de bijeenkomst van de nederlandstalige gebruikers   Documentaire informatiemarkt 1996. Slides and bibliography.
                                          van het programma CDS/ISIS, bij IPIS, in Antwerpen, 10 december        (Interuniversitaire Gespecialiseerde Studie Informatie- en
    Medebeoordelaar van een eindverhandeling bij het Interuniversity      1996.                                     Bibliotheekwetenschap, U.I.A.) 4 delen.
    Programme in Water Resources Engineering, aan de Vrije Universiteit                                          Brussel : Vrije Universiteit Brussel. Uitgaven. Oktober 1996.
    Brussel, september 1996.                          Uiteenzetting over de evolutie van computer-gebaseerde informatie voor
                                          een delegatie uit het Nationaal Centrum voor Wetenschappelijke en     P. Vanouplines and P. Nieuwenhuysen
                                          Technische Infomatie van de Volksrepubliek China, aan de U.I.A.,      Highly interactive WWW services: a new type of information
                                          11 december 1996.                               sources.
                                                                               In Online Information 96: Proceedings of the 20th International
                                                                                 Online Information Meeting, London, December 1996. Edited by
    Lid van de jury van de Ger Schmook prijs van de Vlaamse Vereniging                                             David I. Raitt and Ben Jeapes. Oxford : Learned Information. p.
    voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen, V.V.B.A.D.,                                               367-377 + op CD-ROM.
    september-november 1996.
                                                                               P. Nieuwenhuysen
                                                                               Internet- en intranet-communicatie via een PC in een LAN. (Ervaring met
                                                                                  combinaties van Ethernet PC Cards, Windows versies, en TCP/IP
                                                                                  software.)
                                                                               Login, 1996, No. 4, p. 59-62, 66.

                                                                               H. Besemer en Paul Nieuwenhuysen
                                                                               CDS/ISIS.
                                                                               In E.G. Sieverts, …, P. Nieuwenhuysen, et al. (VOGIN projectgroep
                                                                                  Programmatuurvergelijking). Text retrieval software: een vergelijking
                                                                                  van bijna 50 retrieval-programma’s. Den Haag : VOGIN
                                                                                  (Nederlandse Vereniging van Gebruikers van Online
                                                                                  Informatiesystemen; Netherlands association of users of online
                                                                                  information systems), 1996. ISBN 90-72037-12. 384 p.
NIEUWENHUYSEN Paul                       BLAD 28


           P. Nieuwenhuysen
           Microsoft Word.
           In E.G. Sieverts, …, P. Nieuwenhuysen, et al. (VOGIN projectgroep
             Programmatuurvergelijking). Text retrieval software: een vergelijking
             van bijna 50 retrieval-programma’s. Den Haag : VOGIN
             (Nederlandse Vereniging van Gebruikers van Online
             Informatiesystemen; Netherlands association of users of online
             information systems), 1996. ISBN 90-72037-12. 384 p.
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                             BLAD 29


1997  Promotor van een eindverhandeling met het oog op het behalen van de     Lid van de Resonantiegroep van het Elektron project van de V.O.W.B.,    H. Besemer and P. Nieuwenhuysen
    graad van de Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studie (GGS)        gesteund door de Vlaamse Gemeenschap.                    Import of data from outside CDS/ISIS databases: the Fangorn
    Informatie- en Bibliotheekwetenchap aan de U.I.A., over het aanbieden                                             experience.
    van eigen, lokale informatie door wetenschappelijke bibliotheken via     Deelname aan de studiedag                          In Proceedings of the First International CDS/ISIS Congress, Bogota,
    World-Wide Web, vanaf 1995 tot februari 1997.                “Surfing inside the Web: de onzichtbare kant van het Web”,            Colombia, May 22-26, 1995. Distributed by electronic mail on
                                          georganiseerd door de V.V.B.A.D. en de interuniversitaire voortgezette      request by the conference organizers.
    Lid van doctoraatsleescommissie en doctoraatsjury, Informatie- en      academische opleidingen Informatie- en bibliotheekwetenschap, aan de
    bibliotheekwetenschap, Dept. Politieke en Sociale Wetenschappen,       U.I.A., 17 januari 1997.                          P. Nieuwenhuysen
    U.I.A., met een proefschrift over “Design of a Geo-information                                              Teaching text information storage and retrieval and CDS/ISIS using
    Documentary System for Iran”, van 1994 tot 7 maart 1997.           Besprekingen bij de Division of Water Sciences, UNESCO Headquarters,       slides with a presentation software package.
                                          in Paris, over samenwerking met Vrije Universiteit Brussel, 13 maart    In Proceedings of the First International CDS/ISIS Congress, Bogota,
    Lid van de redactieraad van het nieuw tijdschrift Informatie Professional,  1997.                                      Colombia, May 22-26, 1995. Distributed by electronic mail on
    maandblad voor informatiespecialisten, uitgegeven door Otto         +                                        request by the conference organizers.
    Cramwinckel, Amsterdam, ISSN 1385-5328, waarin opgenomen           Deelname aan de vergadering van Europese nationale verdelers en
    -- Open, vaktijdschrift voor bibliothecarissen, literatuuronderzoekers en  user-group co-ordinatoren van de CDS/ISIS programmatuur ontwikkeld     P. Nieuwenhuysen and P. Vanouplines
    documentalisten, en                             door UNESCO, georganiseerd door AFUCI, bij UNESCO Headquarters       Providing public access to information on the Internet.
    -- Login, tijdschrift voor gebruikers van on-line, interactieve       in Paris, 14 maart 1997.                          In Towards a worldwide library: a ten year forecast. Proceedings of the
    informatiesystemen,                                                                      19th Annual International Essen Symposium, September 1996.
    vanaf januari 1997. http://www.informatieprofessional.nl/          Deelname aan het internationaal symposium                    Edited by Ahmed H. Helal and Joachim W. Weiss. Essen : Essen
                                          “The workstation is the library: The information workstation as interface    University Library. 1997, p. 262-275.
    Les geven in de Post-academische opleiding Journalistiek, aan de U.I.A.,   to the digital library.” Organised by UKOLN on behalf of the British
    over hedendaagse computer-gebaseerde methoden voor het opsporen       Library Research & Innovation Centre, at the RSA Conference Centre     E. De Smet and P. Nieuwenhuysen
    van informatie en over Internet, 31 januari, 4 februari 1997.        with demonstrations at the Learning Resources Centre of South Bank     The DANIS database system: integrating bibliographic and factual
                                          University, in London. 24-25 maart 1997.                    information using CDS/ISIS software and the Common
    Promotor van een onderzoeksproject “Internet starter kit”, extern                                              Communication Format.
    gefinancierd door de Diensten van de Eerste Minister,            Lid van de werkgroep in het kader van VOGIN (Nederlandse Vereniging     Journal of Information Science, Vol. 23, No. 4, 1997, pp. 327-337.
    Federale Diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele      van Gebruikers van Online Informatiesystemen; Netherlands association
    aangelegenheden, Programma Informatie Maatschappij: nieuwe          of users of online information systems) om collectief onderzoek te     E. De Smet en P. Nieuwenhuysen
    diensten op BELNET (1,5 miljoen frank). Van december 1996 tot        verrichten over Internet Retrieval Tools, o.l.v. Wouter Mettrop, van het  DANIS: een informatiesysteem voor milieubeheer in de Donaulanden.
    december 1997.                                Centrum voor Wiskunde en Informatica, Amsterdam, sinds 1997.        Bibliotheek- & archiefgids, Vol. 73, No. 2, 1997, pp. 59-64.
                                          Meer informatie online op http://www.cwi.nl/~wouter/search-tools/IRT/
    Medebeoordelaar van 4 eindverhandelingen Communicatiewetenschap                                             P. Nieuwenhuysen
    aan de VUB, mei 1997.                            Voordracht over “Internet-gebaseerde wetenschappelijke en          Internet en intranet gebruik met een PC: ervaring met combinaties van
                                          professionele communicatie”, bij de studiedag over Internet voor het       ethernet PC Cards, Windows versies, en TCP/IP software.
    Medeorganisator van de bijscholingscursus "Navigatie in           beheer van bibliotheken, georganiseerd door de V.V.B.A.D., UFSIA, te    Cahiers de Documentation / Bladen voor Documentatie, ISSN 0007-
    informatienetwerken" van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-,      Antwerpen. 28 mei 1997.                             9804, 50ste jaar, No. 2, mei 1997, pp. 52-59.
    Archief- en Documentatiewezen, februari-juni 1997.
                                          Voordracht over                               P. Nieuwenhuysen and P. Vanouplines
    Co-ordinator / woordvoerder / rapporteur / promotor voor de activiteiten   “New document+program hybrids in the Internet and their impact on      International training courses on retrieval and management of
    in verband met ”Strengthening of the Sokoine National Agricultural      information transfer in science and technology’,                 information in science and technology.
    Library”, 1 van de 7 sub-projecten van het overkoepelende VLIR / ABOS-    met P. Vanouplines als co-auteur, bij de annual conference of the      Information Development, Vol. 13, No. 1, March 1997, pp. 23-26.
    BADC project in het kader van de institutionele universitaire        International Association of Technological University Libraries (IATUL),
    samenwerking (IUS) ontwikkelingssamenwerking met Sokoine University     University of Technology, Trondheim, Norway. 30 juni - 4 juli 1997.     P. Nieuwenhuysen
    in Tanzania (3-6? van de 20-25? miljoen Belgische frank), vanaf mei                                           Internet and intranet use with a PC: effects of network adapter PC
    1997.                                    Voordracht getiteld “Van document ofwel programma, naar document         Cards, Windows versions, and TCP/IP software packages.
                                          of(?) programma” over nieuwe vormen van informatieoverdracht in het     Online & CD-ROM Review: The International Journal of Online,
    Lid van het Bureau van de VUB Adviesraad voor                Internet, met P. Vanouplines als medeauteur, tijdens Informatie 97,       Optical & Networked Information, Vol. 21, No. 2, April 1997, pp.
    Ontwikkelingssamenwerking (VUBAROS) vanaf juni 1997 tot 2001; vanaf     conferentie met tentoonstelling en demonstraties, georganiseerd door de     83-90.
    2001 lid van het Bureau Ontwikkelingssamenwerking (BOW) wat in de      V.V.B.A.D. in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, 17-18 september
    plaats is gekomen van VUBAROS en wat adviseert aan de VUB          1997.                                    P. Nieuwenhuysen and P. Vanouplines
    Onderzoeksraad (OZR, VUB Research Council).                                                       Guest editorial: Libraries and the World-Wide Web.
                                          Presentatie van een poster over                       The Electronic Library, Vol. 15, No. 2, April 1997, pp. 79-83.
    Medebeoordelaar/jurylid van 5 eindverhandelingen Licentiaat         "How to provide pubic access to Internet information from public access
    Communicatiewetenschap aan de VUB, september 1997.              workstations?"                               P. Nieuwenhuysen.
                                          op de internationale conferentie WebNet 97, World Conference of the     Hoe publieke toegang bieden tot Internetinformatie?
    Verslaggever (medebeoordelaar) voor een eindverhandeling Licentiaat in    WWW, Internet and Intranet, georganiseerd door de AACE - Association    Bibliotheek- & archiefgids, Vol. 73, No. 3, 1997, pp. 92-101.
    de Bestuurswetenschappen, U.I.A., september 1997.              for the Advancement of Computing in Education, in Toronto, Canada,
                                          31 oktober – 5 november 1997.                        P. Nieuwenhuysen
    Verslaggever (medebeoordelaar) voor een eindverhandeling                                                 “The workstation is the library”: rapport over een internationaal
    Gediplomeerde in de interuniversitaire Gespecialiseerde Studie                                                symposium. Londen, 24-25 maart 1997.
    Informatie- en Bibliotheekwetenschap, U.I.A., september 1997.                                              Bibliotheek- & archiefgids, Vol. 73, No. 3, 1997, pp. 119-121.
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                             BLAD 30


    Benoemd tot deeltijds gastprofessor aan de Universitaire Instelling                                           J. Tegenbos, and P. Nieuwenhuysen
    Antwerpen (U.I.A.), Wilrijk, vanaf oktober 1997, voor een periode van zes                                        My kingdom for an agent? Evaluation of Autonomy, an intelligent
    jaar.                                                                             search agent for the Internet.
    "Instrumentarium van geautomatiseerde informatiesystemen" 30 uur;                                            Online & CD-ROM Review (The International Journal of Online,
    verplicht vak in de interuniversitaire Aanvullende Studie Documentatie-                                            Optical & Networked Information), Vol. 21, No. 3, June 1997, pp.
    en Bibliotheekwetenschap, waarvan de lessen doorgaan om de twee                                                139-148.
    jaar, en keuzevak als een interdepartementeel brugvak in de
    lerarenopleiding, Universitaire Instelling Antwerpen (U.I.A.).                                              P. Nieuwenhuysen and P. Vanouplines
                                                                                New types of services in the Internet, and their impact on information
    Benoemd tot deeltijds gastprofessor aan de Universitaire Instelling                                              transfer in science and technology.
    Antwerpen (U.I.A.), Wilrijk, vanaf oktober 1997, voor een periode van zes                                        In Proceedings of the 1997 annual IATUL (International Association of
    jaar.                                                                             Technological University Libraries).Conference on "Scholarly
    "Documentaire informatiemarkt." 30 uur, verplicht vak in de                                                  Communication in Focus", hosted by The Norwegian University of
    interuniversitaire Gespecialiseerde Studie Informatie- en          Voordracht over het project Belnet Internet Starter Kit = BISK          Science and Technology NTNU, in Trondheim, Norway; available
    Bibliotheekwetenschap waarvan de lessen doorgaan om de twee jaar,      op de studiedag georganiseerd door de Belnet Werkgroepen en de          online from the official IATUL WWW site at
    en keuzevak als een interdepartementeel brugvak in de lerarenopleiding,   B.V.D./A.B.D., aan de ULB, 14 november 1997.                   http://iatul.org/conference/proceedings/vol07/ + on CD-ROM with
    Universitaire Instelling Antwerpen (U.I.A.).                                                         files in Microsoft Word 6.0 format, edited by IATUL, 1997.

    Jaarlijks les geven over "Online opzoekingen van documentaire                                              P. Nieuwenhuysen
    informatie" in het GAS programma Beleids- en Bedrijfsinformatica,                                            Information retrieval: slides and bibliography. 1997.
    Faculteit Economische, sociale en politieke wetenschappen (ESP), Vrije                                            (voor 1ste Licentie Communicatiewetenschap, en Gespecialiseerde
    Universiteit Brussel 30+15u, in normaal dagprogramma en in het                                                Studie Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer
    bijzonder begeleidingsprogramma 's avonds, vanaf academiejaar 1997-     Lid van de programmacommissie van het jaarlijks congres over           + Interuniversitaire Gespecialiseerde Studie Literatuurwetenschap
    1998 tot en met academiejaar 2001-2002, waarna een radicaal andere     Informatiewetenschap georganiseerd door STINFON, dit jaar aan de         + MBA - Management Information Systems +
    inhoud wordt gegeven aan het studieprogramma.                Technische Universiteit Eindhoven, november 1997.                 GGS Specialised study programme in Ecological Marine
                                          http: //wwwis.win.tue.nl/infwet97/                        Management, Vrije Universiteit Brussel)
    Verantwoordelijke voor de preliminary course in "Computer use" van het                                          Brussel : V.U.B. Uitgaven. Oktober 1997. In 3 parts.
    interuniversitair GGS studieprogramma Master in Environmental Marine
    Management (ECOMAMA), Faculteit Wetenschappen, Vrije Universiteit                                            P. Nieuwenhuysen
    Brussel, vanaf oktober 1997.                                                               Instrumentarium voor geautomatiseerde informatiesystemen 1997.
                                                                                   Slides en bibliografie.
    Jaarlijks les geven over "Information: retrieval, management and      Voordracht in het kader van "Net strategies and trends" over "Strategies     (verplicht vak voor de Interuniversitaire Aanvullende Studie
    presentation", 15+15u, in het 1ste jaar van het 2 jaar durend        for libraries", bij Internet Librarian '97 conferentie, georganiseerd door    Bibliotheek- en Documentatiewetenschap, en keuzevak voor de
    interuniversitair GGS studieprogramma Master in Environmental Marine    Information Today, Inc., in Monterey, California, 17-19 november 1997.      interdisciplinaire lerarenopleiding, Universitaire Instelling Antwerpen)
    Management (ECOMAMA), Faculteit Wetenschappen, Vrije Universiteit                                            Brussel : Vrije Universiteit Brussel Uitgaven. Oktober 1997. 387 pp.
    Brussel, vanaf oktober 1997.
                                                                                P. Nieuwenhuysen en P. Vanouplines
    Biografie opgenomen in 11th edition (1997) of the European Biographical                                         Document+program hybrids in the Internet, and their impact on
    Directory, Neyrinck Publishers, Bruggge, Belgium.                                                       information transfer. (A presentation with slides).
                                          Voordracht (uitgenodigd door de organisatoren) in de Nederlandstalige    In Proceedings van Informatie 97. Antwerpen : V.V.B.A.D. 1997. CD-
                                          sessie van de Online Information 97, the 21st International Online        ROM en online bij http://www.ua.ac.be/WGLIB/VVBAD/I97voor.html
                                          Information Meeting, London, 8 december 1997, over
                                          "Mengvormen tussen document en programmatuur op het Internet en       P. Nieuwenhuysen
                                          hun impact op de informatiestromen."                     How to provide public access to Internet information on public access
                                          + deelname aan de conference en bezoek aan de tentoonstelling, 9-10        workstations?
                                          december 1997.                                In Proceedings of the AACE WebNet 97 World Conference on the
                                                                                   WWW, Internet, & Intranet; Toronto, Ontario, Canada; November 1-
                                                                                   5, 1997; organised by the Association for the Advancement of
                                                                                   Computing in Education; 1083 p. Edited by Suave Lobinski and Ivan
                                                                                   Tomek; printed as well as on CD-ROM in Adobe's Portable
                                                                                   Document Format; p. 684.
                                                                                   + in the Abstracts book on p. 38.

                                                                                P. Nieuwenhuysen and P. Vanouplines
                                                                                Net strategies and trends: strategies for libraries.
                                                                                In Internet Librarian '97, Proceedings of the First Internet Librarian
                                                                                   Conference, Monterey Conference Center & Doubletree Hotel,
                                                                                   Monterey, California, November 17-19, 1997. Information Today
                                                                                   Inc., Medford, NJ, 1997. 147 p. ISBN: 1-57387-049-8. pp. 76-93.
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                 BLAD 31


1998  Lid van het nieuw Beheerscommittee Bibliotheek van de Vrije     Planning met de School for Information Science van de       P. Nieuwenhuysen
    Universiteit Brussel (adviesorgaan van de Raad van Bestuur)     University of Dar Es Salaam, in Tanzania, van toekomstige     Online Information 97: bedenkingen van een informatie-
    sinds 1998, afwisselend met 2 andere leden van het Zelfstandig   activiteiten in het kader van de Institutionele Universitaire     intermediair aan een universiteit, naar aanleiding van de
    Academisch personeel binnen de Universiteitsbibliotheek.      Samenwerking van de VlIR en ABOS/BADC met de University        21st International Online Information Meeting. (London,
                                      of Dar Es Salaam, op 16-17 februari 1998.               9-11 december 1997).
    Lid van de "Resonantiegroep" in het Elektron proefproject rond                                     Bibliotheek- & archiefgids, Vol. 74, 1998, No. 1, pp. 38-39.
    de evolutie naar digitale bibliotheken in Vlaanderen, 1998.     Planning met de Sokoine National Agricultural Library aan de
                                      Sokoine University of Agriculture in Morogoro, Tanzania, van    P. Nieuwenhuysen
    "Internet toepassen": lessen geven voor leraren middelbaar     toekomstige activiteiten in het kader van de Institutionele    Internet toepassen. (2 slides / pag.).
    onderwijs, georganiseerd door het Interfacultair Departement    Universitaire Samenwerking van de VlIR en ABOS/BADC met      Brussel : Vrije Universiteit Brussel, Interfacultair Departement
    voor Lerarenopleiding (IDLO) van de Vrije Universiteit Brussel,   Sokoine University, als leider/woordvoerder/co-ordinator van dit    voor Lerarenopleiding (IDLO), 1998. 108 pp.
    februari en maart 1998.                       project, 19-20 februari 1998.
                                                                       F. Vanderseypen, P. Nieuwenhuysen, P. Vanouplines
    Organiser / co-ordinator / director van de International Training  Bezoek aan de Open University of Tanzania, met het oog op     Belnet Internet Starter Kit. [online]
    Programme KNOW-HOW, "Knowledge organisation in water-        eventuele toekomstige samenwerking in het kader van de       Available from: http://starterkit.belnet.be/ in 1998.
    related sciences: hydrology, oceanography, water-resources     Institutionele Universitaire Samenwerking van de VlIR en      +
    management."                            ABOS/BADC, 21 februari 1998.                    F. Vanderseypen, P. Nieuwenhuysen, P. Vanouplines
    Approved by the Flemish Interuniversity Council (VLIR).                                        Belnet Internet Starter Kit. Version/Versie 1.0. [CD-ROM]
    Sponsored by the Belgian General Administration of         Voordracht (uitgenodigd door de organisatoren) met als titel    Brussel : Diensten van de Eerste Minister; Wetenschappelijke,
    Cooperation for Development (ABOS/BACD), later replaced by     "Internet en databases: Bedenkingen van een informatie-        technische en culturele aangelegenheden, 2/1998.
    DGIS and DGOS, and by the Unesco International Hydrological     intermediair- en informatiegebruiker", bij de studiedag
    Programme (IHP).                          Databases & Internet: integratie en toepassingen, georganiserd   P. Nieuwenhuysen
    Georganiseerd aan de Vrije Universiteit Brussel           door het Technologisch Instituut van de Koninklijke Vlaamse    Internet en databases: Bedenkingen van een informatie-
    Medewerker: P. Vanouplines.                     Ingenieursvereniging, in Antwerpen, 3 maart 1998.           intermediair en informatiegebruiker. (2 slides / pag.). 31 pp.
    Lessen geven en evalueren van practica over "Information                                        In Syllabus voor de studiedag Databases & Internet: integratie
    retrieval" in het kader van het International Training Programme  Voordracht (uitgenodigd door de organisatoren NVB-LI en        en toepassingen. Antwerpen : Technologisch Instituut van
    KNOW-HOW.                              VOGIN) over Internet zoekinstrumenten, op de kennissessie       de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging. Maart 1998.
    januari-maart 1998. Meer informatie online             over "Internet search engines", in congrescenturm Papendal,
    http://www.vub.ac.be/BIBLIO/itp/                  Arnhem, Nederland, 8 april 1998.                  P. Nieuwenhuysen and P. Vanouplines
                                                                       Document+program hybrids in the Internet and their impact
    Promotor van een eindverhandeling over "Wegwijzers naar       Voordracht over “International training courses in Belgium about    on information transfer.
    gratis informatie op het WWW," in het kader van de         information related to water and the environment” bij de      Online & CDROM Review (The International Journal of
    interuniversitaire GGS Informatie- en bibliotheekwetenschap     Seventh Biennial Meeting of European Association of Aquatic      Online, Optical & Networked Information), Vol. 22, 1998,
    aan de U.I.A., van januari 1997 tot 1998.              Sciences Libraries and Information Centres (EURASLIC), in het     No. 2, pp. 55-72.
                                      National Centre for Marine Research, Athens, Greece, 6-8 mei
    Medebeoordelaar van een eindverhandeling over "Logische       1998.                               P. Nieuwenhuysen en P. Vanouplines
    zoekmogelijkheden van zoekmachines op het World-Wide                                          Internationale trainingscursussen over het opsporen en beheren
    Web" in het kader van de interuniversitaire GGS Informatie- en   Deelname aan de Alcatel Internet-workshop voor             van informatie in wetenschap en technologie.
    bibliotheekwetenschap aan de U.I.A., juni 1998.           Internetprofessionals, in de Alcatel-Bell-hoofdzetel te      Bibliotheek- & archiefgids, Vol. 74, 1998, No. 2, pp. 53-58.
                                      Antwerpen, 13 juni 1998.
    Les geven over "Computer-gebaseerde informatiebronnen" in                                       P. Nieuwenhuysen
    de Postacademische Opleiding "Initiatie Journalistiek", aan de   Uitgenodigd tot bijdrage van een tutorial over "Hybrid Internet  Information retrieval: slides and bibliography. 1998.
    U.I.A., 31 juli 1998.                        sources and information transfer" bij de Sixth European        (voor 1ste Licentie Communicatiewetenschap, en
                                      Conference of Medical and Health Libraries (EAHIL), in Utrecht,    Gespecialiseerde Studie Archivistiek en Hedendaags
    Medebeoordelaar van een eindverhandeling GGS MBA-MIS,        Nederland, 23 juni 1998.                        Documentbeheer, en GAS Beleids- en Bedrijfsinformatica
    Faculteit ESP aan de Vrije Universiteit Brussel, augustus 1998.                                      + Interuniversitaire Gespecialiseerde Studie
                                      Deelname aan Nuffic's International Expert Meeting           Literatuurwetenschap
    Promotor van een eindverhandeling over WWW sites van        "North-South Collaboration in Higher Education: the Potential of    + MBA - Management Information Systems
    bibliotheken in het kader van de interuniversitaire GGS       ICT.", Institute of Social Studies, in Den Haag, Nederland,      + GGS Specialised study programme in Ecological Marine
    Informatie- en bibliotheekwetenschap aan de U.I.A. 1998.      24 juni 1998.                             Management, Vrije Universiteit Brussel)
                                      Verslag daarover aan de VLIR Werkgroep               Brussel : Vrije Universiteit Brussel Uitgaven. September 1998.
                                      Ontwikkelingssamenwerking.
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                BLAD 32


    Beoordelaar van 4 praktijkverhandelingen bij de GAS        Deelname aan de Internet Librarian '98 conferentie in Monterey,  P. Nieuwenhuysen
    Documentatie- en Bibliotheekwetenschap, Universitaire       California, U.S.A., eerste week van november 1998,        Documentaire informatiemarkt 1998. Slides and bibliography.
    Instelling Antwerpen (U.I.A.), september 1998.           uitgenodigd als Member of the Editorial Board van The         (Interuniversitaire Gespecialiseerde Studie Informatie- en
                                     Electronic Library.                          Bibliotheekwetenschap, U.I.A.)
    Medebeoordelaar van 3 eindverhandelingen                                               Antwerpen : U.I.A., Universiteit Antwerpen, september 1998.
    Communicatiewetenschap aan de Vrije Universiteit Brussel,     Lid van de Programmacommissie van de jaarlijkse Conferentie
    september 1998.                          Informatiewetenschap, en voorzitter van 2 sessies, op       F. Vanderseypen, P. Nieuwenhuysen, P. Vanouplines
                                     11 december 1998, aan de Universitaire Instelling Antwerpen    Over de Belnet Internet Starter Kit.
    Jaarlijks les geven over "Scientific reporting and didactics", 4  (U.I.A.).                             Bibliotheek- & archiefgids, Vol. 74, 1998, No. 4, pp. 150-153.
    study points, partim “Presentation methods”, compulsory, in het
    2de jaar van het 2 jaar durend interuniversitair GGS        Bezoek aan de Online Information 1998 exhibition in Olympia    P. Nieuwenhuysen and P. Vanouplines
    studieprogramma Master in Environmental Marine Management     Hall, London +                          International training courses in Belgium about information
    (ECOMAMA), Faculteit Wetenschappen, Vrije Universiteit       Deelname aan de vergadering van de Editorial Board van het      related to water and the environment.
    Brussel, vanaf academiejaar 1998-1999 tot en met 2006-2007.    tijdschrift The Electronic Library, in London, december 1998.   In EURASLIC '98. People and technology: Sharing knowledge
    Volledig verantwoordelijk voor dit opleidingsonderdeel aan 3                                       and shaping the future of aquatic information in Europe.
    study points vanaf academiejaar 2007-2008, compulsory,                                          Proceedings of the 7th Biennial Meeting of the European
    Master in Environmental Marine Management (ECOMAMA) en                                          Association of Aquatic Sciences Libraries and Information
    Master Biology, Faculteit Wetenschappen, Vrije Universiteit                                       Centres (EURASLIC) 6-8 May 1998, National Centre for
    Brussel.                                                                 Marine Research, Athina, Greece. Edited by E. Charou, J.
                                                                        Baron, & D. Kazepis, 262 pp. p. 135-143.
    Foto gebruikt op de cover van het tijdschriftnummer Informatie
    Professional, ISSN 1385-5328, Vol. 2, 1998, No. 5. Gedrukt +                                     P. Nieuwenhuysen
    op CD-ROM 1e t/m 3e jaargang 1997-1999 in PDF. Amsterdam                                       Geen column. (Over informatievervuiling)
    : Otto Cramwinckel Uitgever, 2000.                                                  Informatie Professional, ISSN 1385-5328, (Vakblad voor
                                                                        informatiewerkers), november 1998, pp. 10-11. Gedrukt +
    Jaarlijks les geven over "Data and information networks", 30u,                                      op CD-ROM 1e t/m 3e jaargang 1997-1999 in PDF, Otto
    in 1 van de 3 optie-studierichtingen in het 2de jaar van het 2                                      Cramwinckel Uitgever, 2000.
    jaar durend interuniversitair GGS studieprogramma Master in
    Environmental Marine Management (ECOMAMA), Faculteit                                         P. Nieuwenhuysen
    Wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel, vanaf academiejaar                                    The role of the information professional in the 'Knowledge
    1998-1999 tot en met academiejaar 2001-2002. Daarna is het                                        Economy' (interview)
    studieprogramma veranderd en is dit omgevormd tot een                                        The Electronic Library, Vol. 16, No. 6, December 1998, p. 375.
    compulsory course.
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                 BLAD 33


1999  Co-promotor met Marc Verpoorten (Hoofdbiliothecaris), Gerrit     Deelname aan de reeks voordrachten over "Parawetenschap"     E. Buelinckx en P. Nieuwenhuysen
    Alewaeters (systeembibliothecaris), en Patrick Vanouplines,     aan de Vrije Universiteit Brussel, februari-maart 1999.      Documenten verspreiden zowel via druk als via www. Uitkijken
    van de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit Brussel,                                     naar XML.
    van een onderzoeksproject gesubsidieerd door het ITW, rond      Voordracht in samenwerking met E. Buelinckx, over         Informatie Professional, ISSN 1385-5328, (Vakblad voor
    de evolutie naar de digitale multimediabibliotheek, genaamd     "Creating documents for print and WWW, using common PC        informatiewerkers), Vol. 3, No. 1, Januari 1999, pp. 24-26.
    CROCODIL = "Cross-platform co-operation towards the digital     software: pitfalls and expectations"                 Gedrukt + op CD-ROM 1e t/m 3e jaargang 1997-1999 in
    library" gedurende 1 jaar, in samenwerking met de Belgische     op het internationaal congres Internet Librarian International    PDF, Otto Cramwinckel Uitgever, 2000. Available free of
    afdeling van de multinationale bedrijven GEAC en Swets. 1999.    1999, in Olympia Hall, London, 29-31 maart 1999.           charge from: http://igitur-archive.library.uu.nl/DARLIN/2005-
                                                                         0523-200357/Buelinckx%26Nieuwenhuysen%2001.99.pdf
    Lid van de Nascholingsraad van het Interfacultair Departement    Les geven over "Internet applications" aan de studenten en
    voor Lerarenopleiding (IDLO) van de Vrije Universiteit Brussel.   professoren van de School of Information Science, University of  P. Nieuwenhuysen
                                      Dar Es Salaam, Tanzania, 2 weken in april-mei 1999.        Librarians embrace the Internet in Monterey. Report about the
    Lessen geven voor leraren middelbaar onderwijs over                                            Internet Librarian 1998 conference in Monterey, California.
    "Informatie opsporen via Internet", georganiseerd door het      Bespreking van vooruitgang en planning van de samenwerking    The Electronic Library, 1999, Vol. 17, No. 1, p. 39.
    Interfacultair Departement voor Lerarenopleiding (IDLO) van de    met de Sokoine National Library for Agriculture, in Morogoro,
    Vrije Universiteit Brussel, 2 en 23 februari 1999.          Tanzania, mei 1999.                        P. Nieuwenhuysen
                                                                       Information retrieval using the Internet: slides and bibliography.
    Les geven voor leraren middelbaar onderwijs over                                              1999 ( 2 slides / pag.).
    "Internet en WWW: recente evolutie", georganiseerd door het                                      Brussel : Vrije Universiteit Brussel, Interfacultair Departement
    Interfacultair Departement voor Lerarenopleiding (IDLO) van de                                       voor Lerarenopleiding (IDLO), 1999.
    Vrije Universiteit Brussel, 3 maart 1999.
                                                                       P. Nieuwenhuysen
    Beoordeling als referee voor de VLIR van intentiebrieven met                                      Internet and WWW: recent evolution: slides and bibliography.
    projectvoorstellen voor eigen initiatieven in de universitaire                                       ( 2 slides / pag.).
    ontwikkelingssamenwerking met ABOS/BADC als mogelijke                                         Brussel : Vrije Universiteit Brussel, Interfacultair Departement
    sponsor. April 1999.                                                            voor Lerarenopleiding (IDLO), 1999.

    Met Egbert De Smet van UA-IBW co-promotor van een project                                       P. Nieuwenhuysen and E. Buelinckx
    gesubsidieerd door de Vlaamse regering, Departement                                          Creating documents for print and WWW, using common PC
    Onderwijs, in het kader van de innovatieprojecten in het hoger                                       software: pitfalls and expectations.
    onderwijs, met als titel "Een WWW-gebaseerd instructiepakket                                      In Internet Librarian & Libtech International 99. The International
    voor de cursisten 'Instrumentarium voor documentaire                                            Internet Conference and exhibition for Librarians and
    informatiesystemen' en 'Documentaire informatemarkt' in de                                         Information Managers. London, UK, 29-31 March 1999.
    interuniversitaire GAS Documentatie- en                                                   Proceedings. Medford, New Jersey : Information Today,
    Bibliotheekwetenschap en de GGS Informatie- en                                               1999, 144 p. pp. 79-89; a more recent and more detailed
    bibliotheekwetenschap. 1999-...                                                       version also available online from the WWW site of
                                                                          Information Today at
                                                                          http://www.infotoday.com/ili99/nieuwenhuysen/

                                                                       W. Mettrop and P. Nieuwenhuysen
                                                                       Some empirical research on the performance of Internet search
                                                                         engines.
                                                                       In Digital Libraries: Interdisciplinary Concepts, Challenges and
                                                                         Opportunities. Proceedings of CoLIS 3, the Third
                                                                         International Conference in Library and Information
                                                                         Science, Inter-University Centre Dubrovnik, edited by:
                                                                         Tatjana Aparac, Tefko Saracevic, Peter Ingwersen and
                                                                         Pertti Vakkari, Zagreb, Lokve, Croatia : Benja Publishing,
                                                                         pp. 329-333.
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                               BLAD 34


    Bevordering van voltijds Hoofddocent tot voltijds Hoogleraar   Voordracht bij de annual conference van de International      P. Nieuwenhuysen
    aan de Vrije Universiteit Brussel, vanaf 1 juni 1999.      Association of Technological University Libraries (IATUL), in de  Information literacy courses at graduate and postgraduate level:
                                    Technical University of Crete in Chania, Kreta, Griekenland, 17-    some experiments and some experience.
    Les geven bij het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid  21 mei 1999, met als titel:                    In Proceedings of the 1999 annual IATUL (International
    (OFO), in Brussel, aan inspecteurs financiën, over        “Information literacy courses at graduate and postgraduate       Association of Technological University Libraries).
    toepassingen van Internet, 2, 3, 9, 10 juni 1999.        level: some experiments and some experience.”             Conference, on The Future of Libraries in Human
                                                                        Communication, hosted by the Technical University of
    Medebeoordelaar van 2 eindverhandelingen GGS MBA-MIS,      Voordracht over "Internet search tools in 1999" bij de         Crete, in Chania, Greece, 17-21 May, 1999; available online
    Faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen    tweejaarlijkse conferentie Informatie 99, georganizeerd door de    (abstract in HTML format and full text in HTML as well as in
    aan de Vrije Universiteit Brussel Augustus 1999.         V.V.B.A.D., in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, september    Portable Document Format) from the official IATUL WWW
                                    1999.                                 site at http://iatul.org/conference/proceedings/vol09/
    Medebeoordelaar van een eindverhandeling
    Communicatiewetenschap aan de Vrije Universiteit Brussel     Lid van de werkgroep ter voorbereiding van de IP-Lezing 1999,   P. Nieuwenhuysen
    September 1999.                         het eerste congres georganizeerd door Informatie Professional,   Internet search tools in 1999.
                                    met als thema "Information retrieval", in het Hilton Hotel in   In Informatie 99. (Proceedings van de tweejaarlijkse
    Promotor van een eindverhandeling in de interuniversitaire    Amsterdam, Nederland, 7 oktober 1999.                  conferentie.) [CD-ROM], Antwerpen : V.V.B.A.D., 1999.
    gespecialiseerde studie GGS Informatie- en
    bibliotheekwetenschap aan de U.I.A., over het publiceren via   Presentation about "Information-related courses in a new      P. Nieuwenhuysen
    Internet vanuit een wetenschappelijke instituut van eigen    international study programme in ecological marine         Online opzoeking van documentaire informatie: "slides" en
    onderzoeksresultaten. September 1999.              management" at the 25th Anniversary Celebration and Annual       bibliography. 1999.
                                    Conference of the International Association of Aquatic and       (voor 1ste Licentie Communicatiewetenschap, en
    Met Prof. Georges Eisendrath van EDUCO (woordvoerder) en     Marine Science Libraries and Information Centers: IAMSLIC 99:     Gespecialiseerde Studie Archivistiek en Hedendaags
    andere collega's co-promotor van een project rond        "Recasting the Nets" hosted by the Oceanographic Institute and     Documentbeheer, en GAS Beleids- en Bedrijfsinformatica
    onderwijsinnovatie, gefinancierd door de Vrije Universiteit   the Marine Biological Laboratory in Woods Hole, USA,          + Interuniversitaire Gespecialiseerde Studie
    Brussel, vanaf oktober 1999.                   October 16-22, 1999.                          Literatuurwetenschap, Vrije Universiteit Brussel)
                                                                      Brussel : V.U.B. Uitgaven. September 1999. 857 pp.
    Deelname aan 3rd Internet International Art/Photo Contest    Uitgenodigd spreker over "Terminologische aspecten van text
    georganiseerd door Netcentury,Inc., Yokohama, Japan, met 2    retrieval", op de studiedag rond het thema “Interdisciplinaire   P. Nieuwenhuysen
    foto's toegelaten tot online tentoonstelling vanaf december   aspecten van corpusgebruik”, aan de Universiteit van        Instrumentarium voor geautomatiseerde informatiesystemen.
    1999, via http://www.netstars.com/artcon/index-e.html      Amsterdam, georganizeerd door de Stichting Tekstcorpora en       1999-2000.
    http://www.eart.ne.jp/iiapc/iiapc_work_detail.asp?WorkID=169&l  Database in de Humaniora (STDH), en de Vereniging voor         (verplicht vak voor de Interuniversitaire Aanvullende Studie
    ang=e                              Nederlandstalige Terminologie (NL-TERM), 29 oktober 1999.       Bibliotheek- en Documentatiewetenschap, en keuzevak
    http://www.eart.ne.jp/iiapc/iiapc_work_detail.asp?WorkID=170&l  Presentatie beschikbaar online via                   voor de interdisciplinaire lerarenopleiding, Universitaire
    ang=e                              http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/        Instelling Antwerpen)
                                                                      Brussel : V.U.B. Uitgaven. September 1999. 552 pp.
    Lid van het “Training committee” van IAMSLIC, 1999.
                                                                      Medewerking als lid van de VOGIN werkgroep IRT aan het
                                                                        onderzoek gerapporteerd door Mettrop, Wouter en van der
                                                                        Laan, Hans
                                                                      WWW-zoekmachines onderzocht: naast incompetent zelfs
                                                                        onbetrouwbaar.
                                                                      Informatie Professional, ISSN 1385-5328, Vol. 3, november
                                                                        1999, pp. 18-23.

                                                                      P. Nieuwenhuysen
                                                                      Information: retrieval, management and presentation. 1999-
                                                                        2000. (a compulsory course in the 1st year of the inter-
                                                                        university Master study programme in Ecological Marine
                                                                        Management, Vrije Universiteit Brussel)
                                                                      Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel, 1999.
                                                                        710 pp. recto-verso.
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                  BLAD 35


2000  Lessen geven voor leraren middelbaar onderwijs over         Member of the Editorial Advisory Board of The Electronic      P. Nieuwenhuysen
    "Informatie opsporen via Internet", georganiseerd door het     Library, The International Journal for the Application of      Scientific reporting. Module on: computer-supported
    Interfacultair Departement voor Lerarenopleiding (IDLO) van de   Technology in Information Environments, ISSN 0264-0473,         presentations. 1999-2000.
    Vrije Universiteit Brussel, 15 en 22 februari 2000.         published by Learned Information, Oxford, and since 2000 by       (a module of a required course in the 2nd year of the inter-
                                      MCB University Press, later renamed to Emerald, 2000-2002.       university Master study programme in Ecological Marine
    "External expertise partner" of the Ocean Data and Information   http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewContainer.do?contai      Management, Vrije Universiteit Brussel)
    Network for Africa - Second Phase, Project ODINAFRICA-II,      nerType=JOURNAL&containerId=11331                  Brussel : V.U.B. Uitgaven, January 2000. 20 pp.
    organized by The Intergovernmental Oceanographic
    Commission of UNESCO and supported by the Government of       Lid van de adviescommissie van de mediatheek van het        P. Nieuwenhuysen
    Flanders, vanaf mei 2000. http://www.odinafrica.net/        Vlaams Instituut voor de Zee, vzw. (VLIZ), vanaf 2000.       Data and information networks 1999-2000.
                                      http://www.vliz.be/                           (a course in the 2nd year of the inter-university Master
    Tentoonstelling van 2 maal 2 grote kleurenfoto's bij de                                           study programme in Ecological Marine Management, Vrije
    vijfjaarlijkse kunsttentoonstelling, georganiseerd door de V.U.B.  Beoordeling als referee voor de VLIR van intentiebrieven met      Universiteit Brussel)
    Dienst voor Kultuur, dit jaar genaamd "30 jaar V.U.B.", in     projectvoorstellen voor eigen initiatieven in de universitaire   Brussel : V.U.B. Uitgaven. January 2000. 178 pp.
    Gebouw M (Rectoraat), Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2,   ontwikkelingssamenwerking met ABOS/BADC als sponsor;.
    Brussel. 5 mei tot 5 juni 2000.                   februari-maart 2000.                        P. Nieuwenhuysen
                                                                        Wie zoekt die vindt (misschien...)
    Initiatiefnemer en lesgever op de studiedag met als titel      Voordracht samen met W. Mettrop en H. Smulders, met als titel    Informatie Professional, ISSN 1385-5328, januari 2000, p. 10.
    "Internet en WWW voor het opsporen van wetenschappelijke      "Internet search engines: fluctuations in their performance", bij
    informatie" in het kader van de VUB Zomeruniversiteit, van     Internet Librarian International 2000, georganiseerd door      P. Nieuwenhuysen
    Brussel Cultuurhoofdstad 2000, en van IPAVUB. 30 augustus      Information Today, in Olympia, London, England, maart 2000.     De naald in het web. (Column)
    2000.                                                                  Informatie Professional, ISSN 1385-5328, februari 2000.
                                      Voordracht samen met W. Mettrop, uitgenodigd door de
    Beoordelaar van 2 praktijkverhandelingen bij de GAS         organisatoren, met als titel "Internet search engines zijn niet   W. Mettrop, P. Nieuwenhuysen and H. Smulders
    Documentatie- en Bibliotheekwetenschap, Universitaire        altijd even betrouwbaar", bij de Online Conferentie Nederland,   Internet search engines: fluctuations in their performance.
    Instelling Antwerpen (U.I.A.) September 1998.            OCN 2000, in de Doelen, Rotterdam, Nederland, 4 april 2000.     In Internet Librarian & Libtech International 2000. The
                                                                          International Internet Conference and Exhibition for
    Medebeoordelaar/rapporteur van een Master thesis in het kader    Voordracht samen met D. Matovelo, met als titel "Co-operation      Librarians and Information Managers. London, UK, March
    van de inter-university Master of Science study programme in    between Belgian universities and the Sokoine National          2000. Proceedings. Medford, New Jersey : Information
    Ecological Marine Management, Vrije Universiteit Brussel      Agricultural Library in Tanzania", bij de 14th Standing         Today, 2000. 10 pp.
    September 2000.                           Conference of Eastern, Central and Southern African
                                      Librarians, SCECSAL 2000, in Windhoek, Namibia, 11-15 april     W. Mettrop, P. Nieuwenhuysen
    Promotor bij de eindverhandeling in de interuniversitaire      2000.                                Internet search engines zijn niet altijd even betrouwbaar.
    gespecialiseerde studie GGS Informatie- en             Lid van panel over library web sites, bij de 14th Standing     In Proceedings van de Online Conferentie Nederland, OCN
    bibliotheekwetenschap aan de U.I.A. over "De integratie van     Conference of Eastern, Central and Southern African           2000, in de Doelen, Rotterdam, Nederland, 4 april 2000.
    elektronische tijdschriften in de/een hybride bibliotheek" 1999 -  Librarians, SCECSAL 2000, in Windhoek, Namibia, 11-15 april       [online] http://www.oikn.nl/lezingen2.html (niet meer online
    september 2000, door S. Renard. (Speciale vermelding voor de    2000. Abstract online:                         sinds 2001)
    kwaliteit toegekend in het kader van de Prijs van de        http://www.geocities.com/scecsal/index.html
    B.V.D./A.B.D. Belgische Vereniging voor Documentatie)                                          P. Nieuwenhuysen, E. De Smet, and D. Matovelo
                                      Participation as external expertise partner to the Planning     Co-operation between Belgian universities and the Sokoine
    Herclassificatie van de boeken informatica van de Vrije       Workshop of the Ocean Data and Information Network for Africa      National Library for Agriculture in Tanzania.
    Universiteit Brussel in oude UDC klassen onder 681.3 volgens    - Second Phase, Project ODINAFRICA-II, organized by The       In Information 2000: a vision for the SCECSAL region (Papers
    nieuwe UDC klassen onder 004.                    Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO           presented at the 14th Standing Conference of Eastern,
                                      and supported by the Government of Flanders, in Dakar,          Central and Southern African Librarians: SCECSAL 2000).
                                      Senegal, 2-4 mei 2000. http://www.odinafrica.net/            Edited by Justin Chisenga, Agnes Chitambo, and Fred
                                                                          Onyango, published by the Namibian Information Workers
                                                                          Association, Windhoek, April 2000, 254 pages, pp. 115-123.
                                                                          + Abstract online:
                                                                          http://www.geocities.com/scecsal/index.html
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                BLAD 36


                                    Voordracht in samenwerking met Wouter Mettrop, over "The      P. Nieuwenhuysen
                                    reliability of Internet search engines - Fluctuations in document  Information-related courses in a new international study
                                    accessibility " bij de 21st annual National Online Meeting 2000,     programme in ecological marine management.
                                    in New York City, Hilton Hotel, organised by Information Today   In IAMSLIC 99: "Recasting the Nets". Proceedings of the
                                    Inc., 16-18 mei 2000.                          Annual Conference of the International Association of
                                    +                                    Aquatic and Marine Science Libraries and Information
                                    Deelname aan vergadering van de Editorial Board van The         Centers. 25th Anniversary Celebration and Annual
                                    Electronic Library, New York Hilton, 18 mei 2000.            Conference held 16-22 October 1999 at Woods Hole,
                                                                         Massachusetts, U.S.A.
                                    Bijdrage aan een voordracht en lid van een panel over library      Editors: James W. Markham and Andrea L. Duda.
                                    automation systems en metadata, bij de Fourth European          Published by IAMSLIC, Ford Pierce, Florida, 2000.
                                    Conference on Research and Advanced Technology for Digital        pp. 266-268.
                                    Libraries, ECDL2000, in Lissabon/Lisboa, Portugal,
                                    18-20 september 2000.                        W. Mettrop and P. Nieuwenhuysen
                                                                      The reliability of Internet search engines: Fluctuations in
                                    Voordracht bij de workshop met als titel                document accessibility.
                                    "Bibliotheken en informatiestromen als componenten in        In Proceedings of the 21st annual National Online Meeting, May
                                    ontwikkelingsprojecten" georganizeerd door de V.V.B.A.D. aan      16-18, 2000, New York Hilton, edited by Martha Williams,
                                    de K.U.L., Leuven, 3 oktober 2000.                   University of Illinois, and published by Information Today,
                                                                        Inc., Medford, NJ, USA, pp. 271-280. The PowerPoint
                                    Voordracht met als titel "Developing learning materials         slides used at the presentation have been published online
                                    efficiently for web access as well as for printing and for       by Information Today, Inc., Medford, NJ, USA at http:
                                    projection in a classroom."                       //www.infotoday.com/nom2000/presentations/default.htm
    Solotentoonstelling getiteld "Athene zonder mensen", in ViaVia  bij de internationale conferentie WEBNET 2000 in San Antonio,
    (grootste café/restaurant met als thema "reizen" van       Texas, USA. 1-4 november 2000.                   G. Alewaeters, S. Gilen, P. Nieuwenhuysen, S. Renard, and
    Vlaanderen), 1ste verdieping, Wolstraat 43, B-2000 Antwerpen,                                      M. Verpoorten
    met 16 grote afdrukken van kleurenfoto's gemaakt in Athene,                                     Implementing electronic journals in the library and making
    Griekenland, en met 2 print-outs van computerbewerkte                                          them available to the end-user: an integrated approach.
    beelden, van 23 december 2000 tot en met 17 januari 2001.                                      In Research and advanced technology for digital libraries.
                                                                        4th European Conference, ECDL 2000, Lisbon,
    Promotor van een eindverhandeling in de interuniversitaire                                        September 2000, Proceedings, Edited by Jose Borbinha
    gespecialiseerde studie GGS Informatie- en                                                and Thomas Baker, Lecture Notes in Computer
    bibliotheekwetenschap aan de U.I.A., over de toepasbaarheid                                       Science, Vol. 1923, Springer-Verlag, 2000. pp. 506-509.
    en evaluatie van beschikbare boek-databases. 1999-september                                       Abstract available online from http:
    2001.                                                                  //link.springer.de/link/service/series /0558 /bibs /1923
                                                                        /19230506.htm
                                                                        http://www.springerlink.com/content/p3vhkn1ngxkchpq
                                                                        k/

                                                                      P. Nieuwenhuysen
                                                                      Documentaire informatiemarkt 2000. (Interuniversitaire
                                                                        Gespecialiseerde Studie Informatie- en
                                                                        Bibliotheekwetenschap, U.A.-U.I.A.)
                                                                      Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel (V.U.B.)
                                                                        Oktober 2000. 578 pp.

                                                                      P. Nieuwenhuysen
                                                                      Online opzoeking van documentaire informatie. 2000.
                                                                      Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel, Oktober
                                                                        2000. in 2 delen: Deel 1: 361 pp. + Deel 2: 499 pp.
NIEUWENHUYSEN Paul                     BLAD 37


           P. Nieuwenhuysen
           Information literacy courses for university students:
             Some experiments and some experience.
           Campus Wide Information Systems, Vol. 17, No. 5 (2000)
             pp. 167-173. DOI: 10.1108/10650740010360539

           P. Nieuwenhuysen
           Developing learning materials efficiently for web access as well
             as for printing and for projection in a classroom.
           In Proceedings of WebNet 2000 - World Conference on the
             WWW and Internet, organised by the international
             Association for the Advancement of Computing in
             Education (http://www.aace.org) in San Antonio, Texas;
             October 30 – November 4, Abstracts, Edited by Gordon
             Davies and Charles Owen, 2000, short abstract in printed
             version on p. 59, + long abstract on CD-ROM.
             Abstract and slides used to support the presentation also
             available online from http: //www.vub.ac.be/BIBLIO
             /nieuwenhuysen /presentations /2000webnet /index.html

           P. Nieuwenhuysen
           Scientific reporting: 1 module of 2, on "presentations". 2000-
             2001.
             (a module of a compulsory course in the 2nd year of the
             inter-university Master study programme in Ecological
             Marine Management, Vrije Universiteit Brussel)
           Brussel : V.U.B. Uitgaven. December 2000. 29 pp.

           P. Nieuwenhuysen
           Data and information networks 2000-2001.
             (a course in the 2nd year of the inter-university GGS Master
             study programme in Ecological Marine Management, Vrije
             Universiteit Brussel)
           Brussel : V.U.B. Uitgaven. December 2000. 167 pp.
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                 BLAD 38


2001  Vanaf 2001 lid van het Bureau Ontwikkelingssamenwerking      Voorbereiding (met een internationaal committee) van training    P. Nieuwenhuysen
    (BOW) wat in de plaats is gekomen van het Bureau van de VUB    courses in information management in het kader van UNESCO-      Conference report: WebNet 2000 – World Conference on the
    Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (VUBAROS) en      IOC-IODE-ODINAFRICA, bij de US National Oceanographic          WWW and Internet (San Antonio, Texas, USA)
    wat adviseert aan de VUB Onderzoeksraad (OZR, VUB         and Athmospheric Administration NOAA, in Miami, Florida,       The Electronic Library, Vol. 19, No. 1, 2001, pp. 54.
    Research Council) tot 2003.                    19-23 maart 2001.
                                                                       P. Nieuwenhuysen
    Lid van het bestuur van de sectie “Wetenschappelijke       Voordracht met S. Renard over “Integration of e-journals in     An International Training Programme: STIMULATE: Scientific
    documentaire informatie” van de Vlaamse Vereniging voor      the/a hybrid library” bij Internet Librarian International 2001 in    and Technological Information Management in Universities
    Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen sinds 2001, na    Olympia, London, England, UK, 26-28 maart 2001.             and Libraries -- an Active Training Environment. [online]
    verandering van de statuten van de vereniging en van de naam   Slides available online from:                    D-Lib Magazine, ISSN-1082 9873,Vol. 7, No. 2, February 2001,
    van de sectie.                          http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/         available from http://www.dlib.org/

                                     Gastcollege Informatica over Internet search engines, aan de     G. Alewaeters, S. Gilen, P. Nieuwenhuysen, S. Renard, and
                                     Hogeschool Den Haag, in Den Haag, Nederland, 26 april 2001.        M. Verpoorten
                                                                       Integration of e-journals in the/a hybrid library.
                                     Deelname aan de IUS/IUC Inter-university Cooperation Partner     In Internet Librarian International 2001: Collected presentations
                                     Council, georganiseerd door VLIR, in het Congressenpaleis te       of the Third Internet Librarian International Conference,
                                     Brussel, België, 7-8 mei 2001.                      London, UK, 26-28 March 2001. Medford : Information
                                                                          Today. 187 p. 2001. pp. 1-10.
                                     Lezing over “Vinden van informatie via Internet en WWW” voor       The slide show used with the actual presentation is
                                     dokters specialisten in de pediatrie / kindergeneeskunde in        available online from http: //www.infotoday.com /ili2001
                                     Grimbergen, georganiseerd door de afdeling pediatrie van de        /presentations /renard /strenardpnieuwen.htm
    Solo-tentoonstelling van 9 grote kleurenfoto’s “Antwerpen     Vrije Universiteit Brussel, 8 mei 2001.
    abstract” in cultureel platform Buster, Kaasrui 1 bij de Grote  Slides available online from:                    S. Renard en P. Nieuwenhuysen
    Markt, B-2000 Antwerpen, van 9 tot en met 27 juni 2001.      http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/       Het wetenschappelijk elektronisch tijdschrift(artikel): een nieuwe
    cfr.                                                                    uitdaging voor de bibliotheek.
    http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/photos/belgium/     Presentatie van een workshop over “Online access information     Bibliotheek- & archiefgids, Vol. 77, 2001, No. 2, pp. 12-17.
                                     sources and services” bij de overlappende internationale
    Solo-tentoonstelling getiteld “Kreta zonder mensen” met grote   conferenties “Information technology and journalism” en       K. Liebaers en P. Nieuwenhuysen
    afdrukken van kleurenfoto's in ViaVia (grootste café/restaurant  “Libraries in the Digital Age – LIDA 2001” in het Interuniversity  Self-publishing in de wetenschap en de visie van Europa.
    met als thema "reizen" van Vlaanderen), 1ste verdieping,     Centre in Dubrovnik, Kroatie, 22-26 mei 2001.            Informatie Professional, ISSN 1385-5328, 2001, Vol. 5, No. 6,
    Wolstraat 43, B-2000 Antwerpen, van 30 September - 27       http://knjiga.pedos.hr/lida/                       pp. 32-35.
    October 2001.                           Slides available online from:                      + Available free of charge from: http://igitur-
    cfr.                               http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/         archive.library.uu.nl/DARLIN/2005-0606-
    http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/photos/greece/                                          200203/LiebaersIP062001.pdf
                                     Bijdrage over "Computer file formats" in een Training Workshop
    Deelname aan het Vrije Universiteit Brussel Laptop-project in   als invited lecturer voor het SAP project in Afrika, Katholieke   W. Mettrop and P. Nieuwenhuysen
    het kader van onderwijsvernieuwing, sinds academiejaar 2001-   Universiteit Nijmegen, Nederland, mei 2001.             Internet search engines – Fluctuations in document
    2002, met lessen in het nieuwe laptop-lokaal.           Slides available online from:                      accessibility.
                                     http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/       J. Documentation, September 2001, Vol. 57, No. 5,
    Organisatie / promotor-woordvoerder van een International                                         pp. 623-651.
    Training Programme, genaamd “STIMULATE: Scientific and      Lezing over "Internet search tools in 2001" bij de Informatie      + Available from: http://www.vub.ac.be/BIBLIO
    Technological Information Management in Universities and     2001 conferentie in de reeks van tweejaarlijkse "Informatie"       /nieuwenhuysen/presentations/
    Libraries -- an Active Training Environment”, met steun van    conferenties georganiseerd door de V.V.B.A.D., in de
    DGIS / VLIR, in samenwerking met de hoofdbiliothecaris van    Koninklijke Bibliotheek in Brusssel, september 2001.         S. Renard en P. Nieuwenhuysen
    K.U.L., Prof. R. Dekeyser, en met de voorzitter van de      Slides available online from:                    Dynamisch referentielinken tussen wetenschappelijke
    Interuniversitaire Stuurgroep postuniversitaire          http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/         informatiebronnen.
    studieprogramma’s Informatie- en bibliotheekwetenschap,                                        Informatie Professional, ISSN 1385-5328, 2001, 5, No. 9,
    Prof. L. Simons, vanaf oktober tot en met december 2001. Meer                                       pp. 30-35.
    informatie hierover: http://www.vub.ac.be/BIBLIO/itp/                                           + Available free of charge from: http://igitur-
                                                                         archive.library.uu.nl/DARLIN/2005-0606-
                                                                         200355/RenardIP092001.pdf
                                                                         http://igitur-archive.library.uu.nl/DARLIN/2005-0606-
                                                                         200355/UUindex.html
NIEUWENHUYSEN Paul                                                     BLAD 39


           Bijdragen over informatie en informatietechnologie (hardware,  P. Nieuwenhuysen
           software, file formats, scanning, databases, information     Internet search tools in 2001. [online]
           retrieval…) van 29 oktober tot en met 6 november 2001 bij de   In Proceedings van Informatie 2001 conferentie georganiseerd
           1st Training Workshop on Marine Information Management in      door V.V.B.A.D. Antwerpen : V.V.B.A.D., 2001. Available
           het kader van UNESCO-IOC-IODE-ODINAFRICA, in Cape          from http://www.vvbad.be/informatie2001.html
           Town, Republic of South Africa. http://www.odinafrica.net/
           http://ioc.unesco.org/oceanteacher/information/Course1/index.h  P. Nieuwenhuysen
           tm                                Online opzoeking van documentaire informatie. 2001.
           http://www.oceanteacher.org/                   Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel, Oktober
                                             2001.
           Voordracht over “Information management in ODINAFRICA”, bij
           de 2nd Annual Review and Planning Workshop of UNESCO-      P. Nieuwenhuysen
           IOC-IODE-ODINAFRICA in Nairobi, Kenya. 13-19 november      Information concepts. Information technology. Knowledge
           2001, uitgenodigd door UNESCO-IOC.                  organisation.
           http://www.odinafrica.net/                      In Ocean Teacher Information Management Training
                                             Manual, published by UNESCO-IOC-IODE [online]
                                           Available from:
                                             http://ioc.unesco.org/oceanteacher/information/Course1/ind
                                             ex.htm since December 2001.
                                             http://www.oceanteacher.org/

                                           P. Nieuwenhuysen
                                           Instrumentarium voor geautomatiseerde informatiesystemen.
                                             2001-2002
                                             (verplicht vak voor de Interuniversitaire Aanvullende Studie
                                             Bibliotheek- en Documentatiewetenschap, en keuzevak
                                             voor de interdisciplinaire lerarenopleiding, Universitaire
                                             Instelling Antwerpen)
                                           Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel, November
                                             2001. 668 pp.

                                           P. Nieuwenhuysen
                                           Scientific reporting. Module 1 of 2 on “presentations”. 2001-
                                             2002.
                                             (a module of a required course in the 2nd year of the inter-
                                             university Master study programme in Ecological Marine
                                             Management, Vrije Universiteit Brussel)
                                           Brussel : V.U.B. Uitgaven. December 2001. 54 pp.

                                           P. Nieuwenhuysen
                                           Information: retrieval, management and presentation. 2001-
                                             2002. (a compulsory course in the 1st year of the inter-
                                             university Master study programme in Ecological Marine
                                             Management, Vrije Universiteit Brussel)
                                           Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel, 575 pp.

                                           P. Nieuwenhuysen
                                           De Bologna-akkoorden vanuit de Belgische invalshoek.
                                           Informatie Professional, ISSN 1385-5328, december 2001, pp.
                                             26-29.
                                             + Available free of charge from: http://igitur-
                                             archive.library.uu.nl/DARLIN/2005-0606-
                                             200300/NieuwenhuysenIP122001.pdf
                                             http://igitur-archive.library.uu.nl/DARLIN/2005-0606-
                                             200300/UUindex.html
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                  BLAD 40


2002  Les geven voor leraren middelbaar onderwijs over          Twee voordrachten over “Information access through Internet     P. Nieuwenhuysen
    "Internet en WWW voor het opsporen van informatie",         and the WWW” in het Exhibition Theatre, bij Internet Librarian   Internet and WWW for information retrieval. ( 2 slides / pag.).
    georganiseerd door het Interfacultair Departement voor       International 2002, The International Internet Conference and    Brussel : Vrije Universiteit Brussel, Interfacultair Departement
    Lerarenopleiding (IDLO) van de Vrije Universiteit Brussel,     Exhibition for Librarians and Information Managers, Olympia,      voor Lerarenopleiding (IDLO), 2002.
    21 januari 2002.                          London, UK, 18-20 March 2002. Slides beschikbaar via
                                      http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/      P. Nieuwenhuysen
    Lid van de nieuwe VLIR-UOS “Expertengroep                                                Information access through Internet and the WWW.
    Bibliotheeksamenwerking” sinds 2002.                Voordracht over “Informatie vinden via Internet en het WWW in    In Internet Librarian International 2002, The International
                                      2002 voor kinderartsen” in het Onze Lievevrouwziekenhuis,        Internet Conference and Exhibition for Librarians and
    Representative from Belgium in the European Chapter of the     Mechelen, België, 27 maart 2002.                     Information Managers, Olympia, London, UK, 18-20 March
    American Society for Information Science and Technology,                                           2002. Medford : Information Today Inc. 215 p. 2002.
    2002-2005.                             Deelname aan het European Library Automation Group (ELAG)        pp. 158-164.
                                      26th Library Systems Seminar, in Rome, Italië, 17-19 April
    Lessen geven over “Presentation of scientific information” in het  2002, met o.a. actieve deelname aan workshop met als titel:     P. Nieuwenhuysen
    kader van de doctoraatsopleiding (DOCOP) aan de Vrije        “Portals: is there a role for libraries?” zie online:        Presentation of scientific information. 2001-2002. (in the
    Universiteit Brussel, 6 maal 3 contacturen, april-juni 2002. Meer  http://www.elag.org/ en http://www.ifnet.it/elag2002/          framework of the Vrije Universiteit Brussel doctoral studies
    informatie hierover:                                                            program)
    http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/courses/docop-      Bijdragen over Internet, WWW, online information sources and    Brussel : Vrije Universiteit Brussel Uitgaven, april 2002. 64 pp.
    presentation/                            services, electronic mail, bij de 2nd Training Workshop on
                                      Marine Information Management of the project UNESCO-IOC-      P. Nieuwenhuysen
    Beoordelaar van vier praktijkverhandelingen geschreven in het    IODE-ODINAFRICA, in Tunis, Tunesië, 29 April –10 May 2002.     Informatie vinden.
    kader de GAS Documentatie- en Bibliotheekwetenschap aan de     http://ioc.unesco.org/oceanteacher/information/index.htm      Bibliotheek- & archiefgids, Vol. 78, 2002, No. 2, pp. 41-50.
    U.I.A., juni 2002.                         http://www.oceanteacher.org/                      + Available from: http://www.vub.ac.be/BIBLIO
                                                                          /nieuwenhuysen/presentations/
    Medebeoordelaar van een eindverhandeling Handelsingenieur,     Workshop-leader over “Online access to information sources
    Vrije Universiteit Brussel, juni 2002.               through Internet and the WWW” bij de conferentie “Libraries in   P. Nieuwenhuysen
                                      the digital age” (LIDA) 2002, in het Interuniversity Centre of   Over ‘desintermediëring’. (column).
    Medebeoordelaar van een eindverhandeling Licentiaat         Croatia, in Dubrovnik, Croatia, 21-26 mei 2002, georganiseerd    Informatie Professional, ISSN 1385-5328, jaargang 6, mei
    Toegepaste Economische Wetenschappen, Vrije Universiteit      door: University in Osijek, Croatia; Rutgers University, USA;      2002, p. 17.
    Brussel, juni 2002.                         Royal School of Library and Information Science, Denmark;
                                      University of Tampere, Finland. http://knjiga.pedos.hr/lida/    P. Nieuwenhuysen
    Luchtfoto van de Kilimanjaro in Tanzania werd gebruikt als                                       Workshop: presentations live and through the WWW.
    coverfoto voor een muziek-CD uitgebracht door de Kilimanjaro    Representative from Belgium in the European Chapter of the     In “Managing resources in a sea of change.” Proceedings of the
    Band, juni 2002.                          American Society for Information Science and Technology,        27th Annual Conference of the International Association of
                                      sinds 2002.                               Aquatic and Marine Science Libraries and Information
    Tentoonstelling van 7 kleurenfoto’s gemaakt in Frankrijk, Italië,                                      centres (IAMSLIC) and the 9th Conference of the European
    Griekenland, Portugal in het kader van de groepstentoonstelling   Besprekingen van de lopende samenwerking met Sokoine          Association of Aquatic Sciences Libraries and Information
    “Zuiders temperament” in de kunstgallerie Capella Arte Falco,    National Agricultural Library (SNAL) bij de Sokoine University of    centres (EURASLIC), held 14-19 October, 2001, in Brest,
    Falconrui, 2000 Antwerpen, 16 juni 2002.              Agriculture (SUA), in Morogoro, Tanzania, 1-7 juni 2002, met      France. Editors: James W. Markham, David J. Hyett and
                                      o.a.                                  Andrea L. Duda. Fort Pierce, Florida : IAMSLIC, 2002.
    Tentoonstelling van 9 kleurenfoto’s gemaakt in het kader van de   deelname aan de Joint Steering Committee Meeting van de         360 pp. p. 7.
    groepstentoonstelling op de open dag in de kunstgallerie      VLIR-International University Cooperation met Sokoine
    Capella Arte Falco, Falconrui, 2000 Antwerpen, 4 augustus      University of Agriculture, 3 juni 2002.               J. Haspeslagh and P. Nieuwenhuysen
    2002.                                Deelname aan workshop over Project Cycle Management         Mapping marine science in Belgium: recent marine information
                                      (PCM), georganiseerd door VLIR, in SUA, Morogoro, Tanzania,       access and integration developments.
    Commissaris / medebeoordelaar van drie eindverhandelingen      4-5 juni 2002.                           In “Managing resources in a sea of change.” Proceedings of the
    Licentiaat Communicatiewetenschap, Vrije Universiteit Brussel,                                       27th Annual Conference of the International Association of
    september 2002.                                                               Aquatic and Marine Science Libraries and Information
                                                                          centres (IAMSLIC) and the 9th Conference of the European
    Commissaris / medebeoordelaar van een eindverhandeling                                           Association of Aquatic Sciences Libraries and Information
    Licentiaat Toegepaste Economische Wetenschappen, Vrije                                           centres (EURASLIC), held 14-19 October, 2001, at Brest,
    Universiteit Brussel, september 2002.                                                    France. Editors: James W. Markham, David J. Hyett and
                                                                          Andrea L. Duda. Fort Pierce, Florida : IAMSLIC, 2002.
    Commissaris / medebeoordelaar van een eindverhandeling                                           360 pp. pp. 241-252.
    Handelsingenieur, Vrije Universiteit Brussel, september 2002.
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                BLAD 41


    Organisatie / promotor-woordvoerder van een International    Voordracht over “De bibliothecaris als organisator van digitale    P. Nieuwenhuysen
    Training Programme, genaamd “STIMULATE 2: Scientific and    informatie"                              Information seeking in the electronic environment.
    Technological Information Management in Universities and    aan de Universiteit Antwerpen, UFSIA, ter gelegenheid van de       In Ocean Teacher Information Management Training
    Libraries - an Active Training Environment”, met steun van   studiedag georganiseerd door de VVBAD, met als titel "Welke        Manual, published by UNESCO-IOC-IODE [online]
    DGIS / VLIR, in samenwerking met de hoofdbiliothecaris van   toekomst voor de wetenschappelijke bibliotheken en          Available from:
    K.U.L., Prof. R. Dekeyser, en met de voorzitter van de     documentatiecentra?!", gevolgd door een workshop gebaseerd        http://ioc.unesco.org/oceanteacher/information/Course2/ind
    Interuniversitaire Stuurgroep postuniversitaire         op de lezing, op 26 september 2002.                    ex.htm
    studieprogramma’s Informatie- en bibliotheekwetenschap,     De presentatie is online beschikbaar via                  since June 2002.
    Prof. L. Simons, vanaf oktober tot en met december 2002. Meer  http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/200        http://www.oceanteacher.org/
    informatie hierover: http://www.vub.ac.be/BIBLIO/itp/      2vvbad-ufsia/
    +                                Een verslag is gepubliceerd in Bibliotheek- & Archiefgids, Vol.    P. Nieuwenhuysen
    Les geven over “Presentation of information, supported by    78 (2002) No. 6, pp. 27-31.                      Scientific reporting and didactics. Module 1 of 2 on
    slides” in het kader van STIMULATE 2, november-december                                          “presentation of scientific information”. 2002-2003.
    2002.                              Deelname aan het International symposium                 (a module of a compulsory course in the 2nd year of the
                                    “Science & engineering libraries for the 21st century”, K.U.L.,      inter-university Master study programme in Ecological
    Jaarlijks les geven: compulsory course "Recent Internet     Leuven, Belgium, 2 oktober 2002.                     Marine Management, Vrije Universiteit Brussel)
    development for information management", 30u, in het 2de jaar                                     Brussel : Vrije Universiteit Brussel. Uitgaven, Oktober 2002.
    van het 2 jaar durend interuniversitair GGS studieprogramma   Deelname aan “The Virtual Library, an international and
    Master in Environmental Marine Management (ECOMAMA),      interdisciplinary conference about virtuality and digitalisation in  P. Nieuwenhuysen
    Faculteit Wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel, vanaf   the context of libraries and archives”, georganiseerd door      Online opzoeking van documentaire informatie 2002-2003.
    academiejaar 2002-2003..                    CICEB (consortium of the European National Culture Institutes     Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel, Oktober
    Na de curriculumhervorming naar meer optionele         in Belgium), in het Goethe Institut, Brussel, 16 oktober 2002.      2002, 458 pp.
    opleidingsonderdelen: optioneel opleidingsonderdeel vanaf
    academiejaar 2008-2009, 3 studiepunten.             Deelname aan het First University Foundation Ethical Forum:      P. Nieuwenhuysen
                                    “Free access to truth? Scientific publication in the Internet era.”  Documentaire informatiemarkt 2002. (Interuniversitaire
            ste
    Winnaar van de 1 prijs van de fotowedstrijd “Antwerpen     Universitaire Stichting, Brussel, 21 oktober 2002.            Gespecialiseerde Studie Informatie- en
    Havenstad” georganiseerd door het magazine Out toNight / Out                                       Bibliotheekwetenschap, U.I.A., U.A.)
    in Antwerp in samenwerking met Pentax, september 2002.     Voordracht over “Marine Information Management in           Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel, Oktober
    Kleurenfoto gepubliceerd in Out in Antwerp, Winter 2002, op   ODINAFRICA” en deelname als invited expert aan de Third          2002, 703 pp.
    25000 exemplaren.                        Annual Review and Planning Workshop of UNESCO-IOC-
                                    ODINAFRICA II, in Limbe, Cameroon, 11-14 november 2002.        P. Nieuwenhuysen
    Fragment van foto gemaakt in Senegal is gebruikt als                                         Presentation of information supported by slides. (A part of the
    omslagfoto voor het boek “In the shadow of Kirinyaga”,     Deelname aan de Third annual Dutch-Belgian information          STIMULATE 2 VLIR International Training Program).
    uitgegeven door TSAR Publications, Toronto, Canada,       retrieval workshop (DIR 2002), georganiseerd o.a. door The      Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel, Oktober
    http://www.tsarbooks.com/, najaar 2002.             Dutch Research School for Information and Knowledge            2002, 48 pp.
                                    Systems (SIKS), aan de K.U.L., Heverlee, 6 december 2002.
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                 BLAD 42


2003  Biografie opgenomen in Wie is wie in Vlaanderen 2003-2005    Deelname aan het international congres over “Open access to     P. Nieuwenhuysen
    Biografische encyclopedie. Hove : Lexicom.            scientific and technical information: state of the art and future  Information: retrieval, management and presentation. 2002-
    http://www.wieiswie.be/                     trends”, georganiseerd door het Ministère délégué a la          2003. (a compulsory course in the 1st year of the inter-
                                    Recherche et aux Nouvelles Technologies, INSER, CNRS-          university Master study programme in Ecological Marine
    Promotor van een eindverhandeling interuniversitaire       INIST, ICSTI, CODATA, in Paris, France, 23-24 januari 2003.       Management, Vrije Universiteit Brussel)
    Gespecialiseerde Studie Informatie- en bibliotheekwetenschap,                                     Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel, Februari
    over “Integratie van bibliotheekdiensten in een elektronische  Voordracht met discussie over “Websites of libraries” in het       2003, 436 pp.
    leeromgeving, Universitaire Instelling Antwerpen, Universiteit  kader van de “VLIR Workshop on library development
    Antwerpen, januari tot en met september 2003.          problems: identifying solutions by co-operation” KUL, Leuven,    P. Nieuwenhuysen
                                    12-19 februari 2003.                         Recent Internet development for information management.
    Les geven voor leraren middelbaar onderwijs over                                             2002-2003. (a compulsory course in the 2nd year of the
    "Internet en WWW voor het opsporen van informatie",       Referee voor de beoordeling van de intentiebrieven in het kader     inter-university Master study program in Ecological Marine
    georganiseerd door het Interfacultair Departement voor      van het Eigen Initiatieven Programme 2004 van de VLIR          Management, Vrije Universiteit Brussel)
    Lerarenopleiding (IDLO) van de Vrije Universiteit Brussel,    afdeling Ontwikkelingssamenwerking, februari 2003.          Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel, Februari
    20 januari 2003.                                                             2003.
                                    Invited member of the “CSA European Library Council”, vanaf
    Organisatie / promotor-woordvoerder van een International    februari 2003 tot opheffing van deze expertengroep in 2008 na    P. Nieuwenhuysen
    Training Programme, genaamd “STIMULATE 3: Scientific and     de merger van het bedrijf CSA met Proquest.             Websites for libraries. (61 slides)
    Technological Information Management in Universities and                                       In Proceedings of the VLIR workshop on library development
    Libraries - an Active Training Environment, version 3”, met   Reviewer/referee bij de aanvraag van een subsidie voor een        problems: identifying solutions by co-operation.” KUL,
    steun van DGOS (het vroegere DGIS) via VLIR, in         wetenschappelijk onderzoeksproject aan de Council of Physical      Leuven, 12-19 February 2003. Leuven : KUL and VLIR, CD-
    samenwerking met de hoofdbiliothecaris van K.U.L., Prof. R.   Sciences of the Netherlands Organization for Scientific         ROM. Also online available from:
    Dekeyser, en met de voorzitter van de Interuniversitaire     Research (NWO), Nederland, maart 2003.                  http://www.bib.kuleuven.ac.be/vlir/cdrom/index.html
    Stuurgroep postuniversitaire studieprogramma’s Informatie- en
    bibliotheekwetenschap, Prof. L. Simons, vanaf mei tot en met   Voorbereiding van de 3rd Training Workshop en van de 4th       M. Somers and P. Nieuwenhuysen
    juli 2003. Meer informatie hierover:               Review Meeting of the UNESCO-IOC-IODE-ODINAFRICA           Finding bibliographic information about books on the WWW: an
    http://www.vub.ac.be/BIBLIO/itp/                 project, UNESCO headquarters, Paris, France, 8 maart 2003.        evaluation of available sources.
    +                                                                   In Proceedings of Internet Librarian International 2003, The
    Les geven over “Presentation of information, supported by    Gastprofessor Master studies                       International Internet Conference and Exhibition for
    slides” in het kader van STIMULATE 3, 2003.           in Shanxi Teachers’ University in Linfen, in de provincie Shanxi,    Librarians and Information Managers, Birmingham UK, 25-
                                    Centraal China, en                            27 March 2003, published by Information Today printed,
                                    in Zhejiang Wanli University, “the most beautiful university of     pp. 298-302.
                                    China”, in Ningbo in de provincie Zhejiang, Oost-China,
                                    met als thema’s: “Information retrieval” en “How to present     P. Nieuwenhuysen
                                    scientific information?” 11-20 maart 2003. Slides beschikbaar    Online access to information sources through Internet and the
                                    via                                   WWW: You mean Google?”
                                    http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/       Abstract of Workshop B, published in “Libraries in the digital
                                                                         age” (LIDA) May 25-30, 2003, in het Interuniversity Center,
                                    Lezing met Maike Somers over “Finding bibliographic           in Dubrovnik, en op het eiland Mljet, Croatia, georganiseerd
                                    information about books on the WWW: an evaluation of           door: University J.J. Stossmayer in Osijek, Croatia, en door
                                    available sources”, bij Internet Librarian International 2003, The    Rutgers University, New Jersey, USA.
                                    International Internet Conference and Exhibition for Librarians
                                    and Information Managers, Birmingham UK, 25-27 maart 2003.      P. Nieuwenhuysen
                                    Slides beschikbaar via                        IP en IP en IP: De Informatie professional in het spanningsveld
                                    http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/200       tussen het Internet Protocol en Intellectual Property.
                                    3-03-ili-birmingham--book-databases--                  (column)
                                    somers+nieuwenhuysen/index.html                   Informatie Professional, ISSN 1385-5328, 7, No. 6, juni 2003,
                                                                         p. 13.
                                    Deelname aan de workshop over informatie- en
                                    communicatietechnology en online leren, georganiseerd door
                                    VLIR-UOS, aan de Universiteit Gent, 9 april 2003.
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                  BLAD 43


    Contract met UNESCO-IOC als academisch personeelslid van      Als lid van de UNESCO-IOC-IODE OceanTeacher – Steering        P. Nieuwenhuysen
    de VUB voor de follow-up evaluatie van de deelnemers aan de    Group uitgenodigd door UNESCO tot deelname aan de          How to provide access to information through the Internet and
    1st en 2nd ODINAFRICA training workshop on information       vergadering van de Steering Group in het Southampton           the WWW? [online]
    management en voor het leveren van bijdragen aan de third     Oceanography Centre, University of Southampton, England,       Available from the WWW site of the Regional Environmental
    workshop on information management, in the framework of      28 april tot en met 1 mei 2003.                     Center, Budapest, Hungary:
    UNESCO-IOC-IODE-ODINAFRICA, 2003. (4000 euro)                                                http://www.rec.org/REC/Programs/REReP/InformationSyste
    http://www.odinafrica.net/                     Leiding van een discussion-workshop en rapporteur over          ms/PDF/Nieuwenhuysen.pps
                                     “E-learning and libraries” bij de bi-annual conference of the
    Medebeoordelaar/jurylid van 2 eindverhandelingen Licentiaat    European Association of Aquatic Sciences Libraries and        P. Nieuwenhuysen
    Communicatiewetenschap aan de VUB, september 2003.         Information Centres (EURASLIC), Universitat Kiel, Duitsland,     E-learning and libraries. (EURASLIC discussion session)
                                     7-9 mei 2003. http://www.euraslic.org/                In Proceedings of the 10th Biennial Meeting of the European
    Medebeoordelaar/jurylid van een eindverhandeling                                              Association of Aquatic Sciences Libraries and Information
    Handelsingenieur aan de VUB, september 2003.            Workshop-leader over “Online access to information sources        Centres (EURASLIC), Institut fuer Meereskunde, Kiel,
                                     through Internet and the WWW: You mean Google?” bij de          Germany, 7-9 May 2003, 176 pp, Varna : STENO
    Contract met UNESCO-IOC als academisch personeelslid van      jaarlijkse conferentie “Libraries in the digital age” (LIDA) 2003,    Publishing House, 2003, pp. 89-90.
    de VUB voor de praktische organisatie in parallel van de third   met als thema’s WWW and information retrieval & WWW and
    training workshop on information management en van de third    libraries, in het Interuniversity Center, in Dubrovnik, en op het  P. Nieuwenhuysen
    training workshop on data management in the framework of      eiland Mljet, Croatia, 25-30 mei 2003, georganiseerd door:      Finding information. [online]
    UNESCO-IOC-IODE-ODINAFRICA, aan de VUB in Brussel,         University J.J. Stossmayer in Osijek, Croatia, en door Rutgers    In Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), The
    Belgium, 1-5 september 2003. (> 20 000 euro)            University, New Jersey, USA. http://knjiga.pedos.hr/lida/        largest Online Encyclopedia – An integrated Virtual
    http://www.odinafrica.net/                                                         Library, a source of knowledge for sustainable
                                     Seminar over “Finding scientific information through the Internet    development and global security to lead to fulfilment of
    Deeltijds gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen (U.A.),   in 2003” gepresenteerd voor onderzoekers in the International      human needs through simultaneous socio-economic
    vanaf oktober 2003 voor een periode van twee jaar, verlenging   Center for Theoretical Physics, ICTP, in Trieste-Grignano, Italia,    and technological progress and conservation of the
    van de aanstelling aan de U.I.A. gedurende de zes voorbije     3 juni 2003. http://www.ictp.trieste.it/                 Earth’s natural system. Eolss Publishers, Oxford, UK.
    jaren, "Instrumentarium van geautomatiseerde                                                Available from: http://www.eolss.net/E2-23-toc.aspx
    informatiesystemen" 30 contacturen, 5 studiepunten; verplicht   Leider van een training workshop over “How to provide access       2003.
    vak in de interuniversitaire Aanvullende Studie Documentatie-   to information through the Internet and the WWW?”
    en Bibliotheekwetenschap, waarvan de lessen doorgaan om de     +                                  P. Nieuwenhuysen
    twee jaar, en keuzevak als een interdepartementeel brugvak in   Invited keynote lecture, over “Tools and skills of today’s and    Making information available. [online]
    de lerarenopleiding.                        tomorrow’s information manager”                   In Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), The
                                     beide activiteiten in het Park Hotel Moskwa, Sofia, Bulgaria,      largest Online Encyclopedia – An integrated Virtual
    Deeltijds gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen (U.A.),   19-20 juni 2003, in het kader van Wrap-up Workshop on          Library, a source of knowledge for sustainable
    vanaf oktober 2003, voor een periode van twee jaar, verlenging   Development of National Environmental Information Systems, in      development and global security to lead to fulfilment of
    van de aanstelling aan de U.I.A. gedurende de zes voorbije     The Regional Environmental Reconstruction Programme for         human needs through simultaneous socio-economic
    jaren, "Documentaire informatiemarkt." 30 contacturen, 5      South Eastern Europe (RERep), georganiseerd door het           and technological progress and conservation of the
    studiepunten, verplicht vak in de interuniversitaire        Regional Environmental Center, an organisation based in         Earth’s natural system. Eolss Publishers, Oxford, UK.
    Gespecialiseerde Studie Informatie- en Bibliotheekwetenschap    Budapest, Hungary.                            Available from: http://www.eolss.net/E2-23-toc.aspx
    waarvan de lessen doorgaan om de twee jaar, en keuzevak als    http://www.rec.org/REC/Programs/REReP/InformationSystems/        2003.
    een interdepartementeel brugvak in de lerarenopleiding.      Default.html
                                     +                                  P. Nieuwenhuysen
    Solotentoonstelling van een 20-tal kleurenfoto’s (30x45 cm) op   Follow-up evaluation of acquired skills by training workshop     International training programs organised in Belgium on
    witte of zwarte achtergrond met als titel "Portes de France" van  participants, augustus 2003.                       scientific and technological information.
    2 oktober 2003 tot en met maart 2004, iedere werkdag van 10                                       In Information Literacy in Europe: a first insight into the state of
    tot 18 uur in het Tandheelkundig Instituut Akademisch       Reviewer/referee voor bijdragen voorgesteld aan de 7th World       the art of Information Literacy in the European Union, edited
    Ziekenhuis-VUB, Laarbeeklaan 103, 1090 Jette bij Brussel,     Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics,        by Carla Basili, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma
    georganiseerd door Dienst Cultuur Vrije Universiteit Brussel.   SCI 2003 in Orlando, Florida, USA, zoals vermeld in de          2003, 315 pp., pp. 25-38. This book is described at
                                     proceedings printed and on CD-ROM. juli 2003.               http://www.ceris.cnr.it/Basili/EnIL/Publicationspage.html
                                     http://www.iiisci.org/sci2003/

                                     Les geven over “Internet security”, “Information retrieval”, en
                                     “Presentation skills” bij de third training workshop in the
                                     framework of UNESCO-IOC-IODE-ODINAFRICA in Brussel,
                                     Belgium, 1-5 september 2003. http://www.odinafrica.net/
NIEUWENHUYSEN Paul                                                      BLAD 44


           Invited participant bij de Third workshop op 8 en 9 september,   P. Nieuwenhuysen
           en bij het Review seminar and exhibition op 10 september      Informatie vinden via Internet en WWW in 2003. (meer dan 200
           2003, on the IOC-UNESCO / Flanders Ocean Data and           slides) [online]
           Information Network for Africa (ODINAFRICA) project, bij the    In Proceedings van de tweejaarlijkse conferentie INFORMATIE,
           Government of Flanders, Europees Congrescentrum,            georganiseerd door de V.V.B.A.D. in Brussel,
           Markiezengebouw, Brussel.                       18-19 september 2003. Available from:
                                              http://www.vvbad.be/informatie2003.html and from
           Voordracht over “Informatie vinden via Internet en WWW in       http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/
           2003”
           bij de tweejaarlijkse conferentie Informatie 2003, georganiseerd  P. Nieuwenhuysen
           door VVBAD in Brussel, 18-19 september 2003.            Instrumentarium voor geautomatiseerde informatiesystemen.
           http://www.vvbad.be/informatie2003.html                2003
                                              (verplicht vak voor de Interuniversitaire Aanvullende Studie
           Deelname als lid van de redactie van het tijdschrift IP aan de     Bibliotheek- en Documentatiewetenschap, en keuzevak
           jaarlijkse IP-lezing, met als thema rol en beheer van         voor de interdisciplinaire lerarenopleiding, Universiteit
           informatiecentra in deze economisch zwakke periode, in de       Antwerpen) in 2 volumes
           Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Amsterdam,        Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel, September
           Nederland, 2 oktober 2003.                       2003. 428 + 379 pp.

           Lid van de programmacommissie (medebeoordeling van         P. Nieuwenhuysen
           ingezonden papers) bij de Conferentie Informatiewetenschap     Online opzoeking van documentaire informatie 2003-2004.
           2003, georganiseerd door de Vereniging Werkgemeenschap       Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel, Oktober
           Informatiewetenschap, aan de Technische Universiteit          2003.
           Eindhoven, 20 november 2003
           http://wwwis.win.tue.nl/infwet03/pc.html              P. Nieuwenhuysen
                                            Scientific reporting and didactics. Module 1 of 2 on
           Voordracht over “Bibliotheken als aanbieders van digitale       “presentation of scientific information”. 2003-2004.
           informatie” in het kader van de studiedag “Radicaal digitaal?!”    (a module of a compulsory course in the 2nd year of the
           georganiseerd door de sectie Openbare Bibliotheken van de       inter-university Master study program in Ecological Marine
           V.V.B.A.D., in Brussel, 14 november 2003.               Management, Vrije Universiteit Brussel)
                                            Brussel : Vrije Universiteit Brussel. Uitgaven, Oktober 2003.
           Extern beoordelaar voor de Development co-operation Prize
           2003 of the Belgian Government, gecoordineerd door het       P. Nieuwenhuysen
           Koninklijk Museum voor Midden-Afrika van Tervuren, december    International Training Programs in Brussels related to scientific
           2003 - januari 2004.                          information and ICT.
                                            Full-text paper printed in Proceedings of the Second Open
           Reviewer voor artikels submitted to Journal of Systemics,       Round Table on Developing countries access to scientific
           Cybernetics and Informatics                      knowledge: quantifying the digital divide. Editors: Hilda A.
           http://www.iiisci.org/journal/sci/JournalReviewers.asp?var=      Cerdeira and Enrique Canessa, Trieste : Abdus Salam
           sinds 2003.                              International Center for Theoretical Physics, October 2003,
                                              135 pp., ISBN 92-95003-22-5, pp. 35-38.
           Voordracht (invited paper) over International Training Programs    + Full-text paper and slides used to support the live
           in Brussels related to scientific information and ICT.         presentation [online] Available from: http:
           aan het International Center for Theoretical Physics, ICTP, in     //www.ejds.org/meeting2003/ictp/programme/index.html
           Trieste-Grignano, Italia http://www.ictp.trieste.it/          http:
           tijdens een international workshop Second Open Round Table       //www.ejds.org/meeting2003/
           on Developing countries access to scientific information:       ictp/papers/Nieuwenhuysen.pdf
           quantifying the digital divide
           http://www.ejds.org/meeting2003/
           23-24 oktober 2003.
NIEUWENHUYSEN Paul                                                     BLAD 45


           Tutorial presentation van 4 uur over Finding information through  P. Nieuwenhuysen
           the Internet and WWW in 2003,                   Theorie van databanken en zoekmachines.
           bij de IADIS International Conference WWW/Internet 2003,      In Proceedings van de studiedag over “Technisch-
           ICIW2003, in Carvoeiro, Algarve, Portugal,               wetenschappelijke databanken: onmisbare instrumenten
           http://www.iadis.org/icwi2003/                     voor de ingenieur van de 21ste eeuw.” Georganiseerd door
           6-8 november 2003.                           het Technologisch Instituut, Informatietechnologie en
                                              Toegepaste Wiskunde – ITW, van de Koninklijke Vlaamse
           Voordracht over “Theorie van databanken en zoekmachines” bij      Ingenieursvereniging (TI-KVIV), http://www.ti.kviv.be/ aan
           de studiedag over “Technisch-wetenschappelijke databanken:       de KUL, Campus te Heverlee, Leuven, 27 november 2003,
           onmisbare instrumenten voor de ingenieur van de 21ste eeuw.”      18 pp.
           Georganiseerd door het Technologisch Instituut,
           Informatietechnologie en Toegepaste Wiskunde – ITW, van de
           Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (TI-KVIV),
           http://www.ti.kviv.be aan de KUL, Campus te Heverlee, Leuven,
           27 november 2003.

           Deelname (by invitation only) aan The role of Science in the
           information society, a Summit Event at the World Summit on the
           Information Society, CERN, Geneva, 8-9 december 2003.
           http://cern.ch/rsis/
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                  BLAD 46


2004  Interview met Paul Nieuwenhuysen verwerkt in het artikel     Deelname (by invitation only) als vertegenwoordiger uit        P. Nieuwenhuysen
    De informatiehuishouding van de informatiewerker,         Vlaanderen aan de werkvergadering van ENIL, European         Finding information through the Internet and the WWW: a
    gepubliceerd in Informatie Professional, ISSN 1385-5328, maart  Network on Information Literacy, bij Consiglio Nazionale delle      tutorial.
    2004, jrg. 8, nr. 3, pp. 18-21.                  Ricerche, in Roma, Italia, 29-30 januari 2004.            In proceedings of the International Conference on Digital
                                                                          Libraries 2004: knowledge creation, preservation, access,
    Begeleider en beoordelaar van een stage in het kader van de    Lid van het programmacommittee                      and management, ICDL 2004, in Habitat Centre, New Delhi,
    opleiding GAS Documentatie- en bibliotheekwetenschap       + lid van het review committee                      India, 24-27 February 2004, Tutorials, 360 pp. New Delhi :
    georganiseerd aan de Universiteit Antwerpen, met als       + presentatie van een tutorial over                    TERI, The Energy and Resources Institute, 2004, pp. 1-12.
    onderwerp de toegankelijkheid van biblliotheekdiensten van de   ”Finding information through Internet and the WWW”            ISBN 81-7993-028-9
    Vrije Universiteit Brussel voor personen met een handicap,    + presentatie van een invited paper
    november 2003 – juni 2004.                    ”Challenges in the evolution from classical over hybrid to digital  P. Nieuwenhuysen
                                     libraries.”                              Challenges in the evolution from classical over hybrid to digital
    Promotor van eindverhandeling in het kader van de         + chairperson bij een sessie over information retrieval,         libraries. (Invited paper)
    interuniversitaire GGS Informatie- en bibliotheekwetenschap,   bij de grootste conferentie over digitale bibliotheken tot nu toe,  In proceedings of the International Conference on Digital
    over evaluatie bij studenten van hun niveau van “information   de International Conference on Digital Libraries, ICDL 2004        Libraries 2004: knowledge creation, preservation, access,
    literacy”, 2003-…                         georganiseerd door TERI, in Habitat Centre, New Delhi, India,       and management, ICDL 2004, in Habitat Centre, New Delhi,
                                     24-27 februari 2004. cfr.                         India, 24-27 February 2004, Volume 1, 517 pp. New Delhi :
    Les geven in de VUB-doctoraatsbegeleiding over          http://www.teriin.org/events/icdl/icdl2004rprt.htm            TERI, The Energy and Resources Institute, 2004,
    Information retrieval for scientists, op 11, 18, 25 mei 2004.   Slides die de presentatie ondersteunden beschikbaar via          pp. 13-20. ISBN 81-7993-029-7.
                                     http://static.teriin.org/events/icdl/icdl2004/presentation/day2/pn.    + in International Conference on Digital Libraries.
    Les geven in de VUB-doctoraatsbegeleiding over          ppt                                    New Delhi : TERI, The Energy and Resources Institute,
    Pictures on computers for scientists, op 12 mei 2004, en over                                        2006. [CD-ROM]
    Afbeeldingen op computer voor wetenschappers, op 19 mei      Presentatie met Maike Somers van een poster over
    2004.                               “Mijn boeken. Waar vind ik boeken voor mij?”             P. Nieuwenhuysen
                                     bij de Online Informatie Conferentie Nederland, RAI,         Information: retrieval, management and presentation. 2003-
    Commissaris / medebeoordelaar van een eindverhandeling      Amsterdam, 6-7 april 2004.                        2004. (a compulsory course in the 1st year of the inter-
    GAS Documentatie- en Bibliotheekwetenschap, Universiteit                                          university Master study program in Ecological Marine
    Antwerpen, getiteld “Naar een open source aanpak van       Deelname aan de workshop in het kader van het geplande          Management, Vrije Universiteit Brussel)
    cursusmateriaal?”, juni 2004.                   project UNESCO-IODE-ODIMEX aan de University of the          Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel, Februari
                                     Western Cape, in Cape Town, Bellville, South Africa, 19-23 april     2004, 493 pp.
                                     2004.
                                                                        P. Nieuwenhuysen
                                     Invited participant to the annual meeting of the CSA European     Recent Internet development for information management.
                                     Library Council, in Hotel Lutetia, Paris, France, 29 april 2004.     2003-2004 (a compulsory course in the 2nd year of the
                                                                          inter-university Master study program in Ecological Marine
                                     Reviewer/referee voor bijdragen voorgesteld aan de World         Management, Vrije Universiteit Brussel)
                                     Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics:      Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel, Februari
                                     SCI 2004, in juli 2004, in Orlando, Florida, USA, zoals vermeld      2004. 216 pp.
                                     in de proceedings printed and on CD-ROM.
                                                                        M. Somers and P. Nieuwenhuysen
    Persoonlijke WWW site opgenomen in de bekende Google Web     Reviewer/referee voor bijdragen voorgesteld aan de          Finding bibliographic information about books on the
    Directory in de sectie                      International Conference on Computing, Communications and         WWW: an evaluation of available sources.
    http://directory.google.co.ls/Top/Regional/Europe/Belgium/Socie  Control Technologies: CCCT'04, in Austin, Texas, USA,         Online Information Review, ISSN 1468-4527, Vol. 28, No. 1,
    ty_and_Culture/Personal_Pages/ naast slechts ongeveer 60     augustus 2004, zoals vermeld in de proceedings printed and on       2004, pp. 33-42.
    andere, volgens de “Google PageRank order” (die gebaseerd is   CD-ROM.                                  DOI 10.1108/14684520410522439
    op het aantal ontvangen WWW-hyperlinks) op positie 1, 2 of 3
    variërend door de tijd van juli 2004 tot 2009.          Finale, plenaire voordracht over “Science and technology       P. Nieuwenhuysen en E. De Smet
                                     libraries in evolution: adaptation and synergy for survival and    Zelfevaluatierapport van het interuniversitair VLIR International
    Digitale fotoprojectie in Galerie Arte Falco, Falconrui,     success” bij de 25th annual conference of the International        Training Program STIMULATE.
    2000 Antwerpen, 1 augustus 2004.                 Association of Technological University Libraries (IATUL),      Rapport gemaakt op vraag van VLIR-UOS, in het kader van de
                                     http://www.iatul.org/ in Cracow University of Technology,         evaluatie van STIMULATE 1, 2, 3, en 4. Mei 2004. 28 pp.
    Beoordelaar van twee praktijkverhandelingen in het kader van   Krakow, Polen, 31 mei – 3 juni 2004.
    de GAS Documentatie- en bibliotheekwetenschap, aan de
    Universiteit Antwerpen, september 2004.
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                 BLAD 47


    Promotor van een eindverhandeling in het kader van de       Project in het kader van de VUB Universiteitsbibliotheek in     M. Welmers en P. Nieuwenhuysen
    interuniversitaire GGS Informatie- en bibliotheekwetenschap,   samenwerking met Erasmus Hogeschool: toegankelijk maken       Het controleren van de toegankelijkheid van websites.
    Universiteit Antwerpen, met als titel               van databases op CD-ROM met een terminal server, 2003-       Informatie Professional, ISSN 1385-5328, 2004, Jaargang 8,
    “Informatievisualisatie en webdatabanken:             2004.                                  No. 7/8, pp. 21-23.
    toepassing van richtlijnen voor visuele design door landelijke                                      + Available free of charge from: http://igitur-
    cultuurdatabanken”, september 2004.                Fee contract met UNESCO-IOC voor bijdragen tot het           archive.library.uu.nl/DARLIN/2005-0526-
                                     internationaal project ODIMeX (Integrated Expert and Training      202139/UUindex.html
    Deelname aan de cursus “Werken met het teleleerplatform      System for Oceanographic Data and Information Management)
    PointCarre” bij het Onderwijs Service Centrum van de VUB, op   en in het bijzonder voor bijdragen in de rol van          P. Nieuwenhuysen
    22 september 2004.                        Chief Editor for the 2 modules Information Management        Integratie van toegang tot klassieke en computer-gebaseerde
                                     Principles and Oceanographic/Marine Information Management,       documenten. [online]
    Vanaf academiejaar 1989-1990 tot en met academiejaar 2003-    within the WWW learning system named “OceanTeacher”,        In proceedings van het congres Focus op collecties en
    2004 verantwoordelijke voor het opleidingsonderdeel 'Online    voor 5000 euro, september-december 2004.                bestanden” georganiseerd door de VVBAD aan de
    opzoeken van informatie', in de 1ste licentie ttenschap in de   http://ioc.unesco.org/oceanteacher/                   Universiteit Antwerpen, Campus Middelheim. Available free
    Faculteit Letteren en Wijsbegeerte en keuzevak in de       http://www.oceanteacher.org/                      of charge from: http: //www.vvbad.be/03_activiteiten
    Bijzondere Licentie Archiveringstechnieken van de Vrije                                          /Focus_2004/NieuwenhuysenPaul.pdf
    Universiteit Brussel (26 contacturen + 15 uur practicum in 1ste  Centrale voordracht over “Integratie van toegang tot klassieke
    semester, 4 studiepunten), ook in het bijzonder          en computer-gebaseerde documenten”, bij het tweejaarlijkse,     W. Mettrop, P. Nieuwenhuysen and H. Smulders
    begeleidingsprogramma ’s avonds.                 tweedaagse congres “Focus op collecties en bestanden”        Clustering of search engine results by Google.
    Naar aanleiding van de curriculumhervorming naar het       georganiseerd door de VVBAD aan de Universiteit Antwerpen,     In the Collected presentations, Internet Librarian International
    Bachelor-Master (BaMa) systeem is dit vervangen vanaf       Campus Middelheim, 23 september 2004.                  2004, The International Internet Conference for Librarians
    academiejaar 2004-2005 door een opleidingsonderdeel in het    http://www.vvbad.be/03_activiteiten/Focus_2004/Nieuwenhuyse       and Information Professionals, on Access, architecture &
    1ste semester van het vierde jaar (Mater-jaar) van de opleiding  nPaul.pdf                                action: strategies for the new digital world, 11-12 October
    Communicatiewetenschap, in de Faculteit Letteren en                                            2004, in the Millenium Gloucester Hotel, London, UK,
    Wijsbegeerte, genaamd “Voortgezette onderzoeksmethoden en     Voordracht samen met Wouter Mettrop over “Clustering of         published by Information Today printed, pp. 112-121.
    opzoekingstechnieken” (6 studiepunten) partim “– online      search engine results by Google” bij de jaarlijkse conferentie      ISBN 1-57387-227-X
    opzoeken van wetenschappelijke informatie” (13 contacturen).   Internet Librarian International 2004, The International Internet    The slides used to support the presentation have been
    tot en met academiejaar 2007-2008 tot aan de grondige       Conference for Librarians and Information Professionals, on       published online:
    curriculumwijziging in 2008.                   Access, architecture & action: strategies for the new digital      http://www.internet-librarian.com/Presentations.shtml
                                     world, georganiseerd door Information Today Inc.,
    Deelname aan de cursus over de toepassingen van student-     11-12 October 2004, in the Millenium Gloucester Hotel, London,   P. Nieuwenhuysen
    portfolio’s in onderwijs, bij het Onderwijs Service Centrum van  UK.                                 Science and technology libraries in evolution: adaptation and
    de VUB, op 6 oktober 2004.                                                         synergy for survival and success.
                                     Besprekingen van de lopende samenwerking met Sokoine        In IATUL Proceedings Vol. 14 (New Series) 2004. Abstracts,
                                     National Agricultural Library (SNAL) bij de Sokoine University of    Full Texts and PowerPoint Presentations of Papers given at
                                     Agriculture (SUA), in Morogoro, Tanzania, en bijdrage aan de       the 25th Annual Conference of the International Association
                                     Joint Steering Committee Meeting van de VLIR-International        of Technological University Libraries held by The Library of
                                     University Cooperation met Sokoine University of Agriculture,      Cracow University of Technology, May 30 - June 3, 2004,
                                     oktober 2004.                              Kraków, Poland
                                                                         "Library Management in Changing Environment".
                                                                         Abstract + full text in the form of a PDF file, 8 pp. + slides
                                                                         prepared to support the presentation in Microsoft
                                                                         Powerpoint PPS file format. On CD-ROM. Also available
                                                                         online from
                                                                         http://www.iatul.org/conferences/pastconferences/2004conf
                                                                         erences.asp
                                                                         + from
                                                                         http://vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                  BLAD 48


    Organisatie / promotor-woordvoerder van een International      Twee bijdragen tot de annual conference of ASIS&T, the        P. Nieuwenhuysen
    Training Programme, genaamd “STIMULATE 4: Scientific and      American Society for Information Science and Technology, in     Documentaire informatiemarkt 2004-2005. (Interuniversitaire
    Technological Information Management in Universities and      Providence, RI, USA, 14-17 november 2004,                Gespecialiseerde Studie Informatie- en
    Libraries - an Active Training Environment, version 4”, met     http://www.asist.org/ :                         Bibliotheekwetenschap, Universiteit Antwerpen)
    steun van DGOS (het vroegere DGIS) via VLIR, in           1. Contribution to a panel entitled “Building Digital Libraries   Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel, september
    samenwerking met de hoofdbiliothecaris van K.U.L.,         through Collaboration Within and Between Nations”, that was     2004, 2 delen: 327 + 412 pp.
    Prof. R. Dekeyser, en met de voorzitter van de Interuniversitaire  submitted/proposed and that has been accepted by the
    Stuurgroep postuniversitaire studieprogramma’s Informatie- en    Program Committee after peer review.                 P. Nieuwenhuysen
    bibliotheekwetenschap, Prof. L. Simons, vanaf oktober tot en    +                                  Scientific reporting and didactics. Module 1 of 2 on
    met december 2004. Meer informatie hierover:            2. Contribution to a panel entitled “Digital Library Education and    “presentation of scientific information”. 2004-2005.
    http://www.vub.ac.be/BIBLIO/itp/stimulate4/             Training”                                (a module of a compulsory course in the 2nd year of the
    +                                  that was submitted/proposed with other contributors and that       inter-university Master study program in Ecological Marine
    Les geven over “Presentation of information” in het kader van    has been accepted by the Program Committee after peer          Management, Vrije Universiteit Brussel)
    STIMULATE 4, oktober-december 2004.                 review.                               Brussel : Vrije Universiteit Brussel. Uitgaven, Oktober 2004.

                                                                        P. Nieuwenhuysen
                                                                        Presentation of information supported by slides. (A part of the
                                                                          STIMULATE 4 VLIR International Training Program on
                                                                          “information”).
                                                                        Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel, 2004,
                                                                          97 pp.

                                                                        P. Nieuwenhuysen
                                                                        Voortgezette onderzoeksmethoden en opzoekingstechnieken:
                                                                          Partim: Online opzoeken van wetenschappelijke informatie
                                                                          2004-2005. (2de licentie Communicatiewetenschap)
                                                                        Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel, Oktober
                                                                          2004. 353 pp.
NIEUWENHUYSEN Paul                    BLAD 49


           D. Barreau, S.G. Braun, L.M. Quiroga, P. Nieuwenhuysen,
             I. Hsieh-Yee, J. Mostafa, J. Pommerantz
           Digital library education and training.
           In: Proceedings of the 67th Annual Meeting of the American
             Society for Information Science and Technology (ASIS&T),
             Managing and enhancing information: cultures and
             conflicts, November 12-17, 2004, Providence, RI, USA.
             Published for ASIS&T by Information Today, Medford, NJ.
             p. 557. DOI: 10.1002/meet1450410172
             Slides created to support the presentation available online
             from:
             http://vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/

           Ching-chih Chen, P. Nieuwenhuysen, A. Pavani, S. Allard
           Building digital libraries through collaboration within and
             between nations.
           In: Proceedings of the 67th Annual Meeting of the American
             Society for Information Science and Technology (ASIS&T),
             Managing and enhancing information: cultures and
             conflicts, November 12-17, 2004, Providence, RI, USA.
             Published for ASIS&T by Information Today, Medford, NJ.
             pp. 562-563. Also available from
             DOI: 10.1002/meet1450410176
             and from Wiley Interscience:
             http://www3.interscience.wiley.com/cgi-
             bin/abstract/112091838/
             Slides created to support the presentation available online
             from:
             http://vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                  BLAD 50


2005                                    Lid van expert-forum ter afsluiting van de jaarlijkse studiedag   J. Verhoeven, P. Nieuwenhuysen, E. Sieverts, J. Van Dijk, en
                                      “IP Lezing” georganiseerd door Informatie Professional, met       A. ter Woerds
                                      deze keer als thema “Taxonomieën” en met meer dan 300        Taxonomieën: hype hebben we niet nodig. (rapport over de
                                      deelnemers, in het Hilton Hotel, Amsterdam, Nederland,          IP-Lezing 2004.)
                                      20 januari 2005.                           Informatie Professional, ISSN 1385-5328, Jaargang 9,
                                                                          februari 2005, pp. 16-19, 38.
                                      “Invited speaker” bij de International Conference on Information
                                      Management in a Knowledge Society, ICIM 2005, in Grand        P. Nieuwenhuysen
                                      Hyatt Hotel, Mumbai (ex-Bombay), India, 21-24 February 2005,     Information: retrieval, management and presentation. 2004-
                                      organized by the Indian Association of Special Libraries and       2005. (a compulsory course in the 1st year of the inter-
                                      Information Centres IASLIC and an international programme        university Master study program in Ecological Marine
                                      committee:                                Management, Vrije Universiteit Brussel)
                                      -Tutorial presentation on “Developing hybrid libraries”.       Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel. Februari
                                      -Chairing a half-day session on “Knowledge Management”.         2005, 472 pp.
                                      -Paper presented on “Teaching and learning about libraries and
                                      information: some experiments and some experience.”         P. Nieuwenhuysen
                                      -Invited member of the concluding panel on “Information       Recent Internet development for information management.
                                      Management in a Knowledge Society”                    2004-2005 (a compulsory course in the 2nd year of the
                                                                          inter-university Master study program in Ecological Marine
                                      Leading a 1-day workshop on “Information architecture”, at the      Management, Vrije Universiteit Brussel)
                                      the School of Library Science of SNDT Women’s University in     Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel. Februari
                                      Mumbai (ex-Bombay) for information managers, India,           2005. 232 pp.
                                      26 februari 2005.
                                      Slides available online from:                    P. Nieuwenhuysen
                                      http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/       Developing hybrid libraries.
                                                                        In Proceedings of the International Conference on Information
                                      Finding scholarly information through the Internet and the        Management in a Knowledge Society, ICIM 2005,
                                      WWW.                                   organized by the Indian Association of Special Libraries and
                                      Presentatie van een seminar bij het meest gereputeerde          Information Centres IASLIC, in Grand Hyatt Hotel, Mumbai
                                      centrum voor Library and Information Science van India, deel       (ex-Bombay), India, 21-25 February 2005. Tutorials
                                      van het Indian Statistical Institute, Bangalore, 28 februari 2005.    distributed on CD-R.
    Organisatie / promotor-woordvoerder van een International      Slides available online from:                      Also available online from:
    Training Programme, genaamd “STIMULATE 5: Scientific and      http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/         http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/
    Technological Information Management in Universities and
    Libraries - an Active Training Environment, version 5”, met     Developing hybrid libraries                     P. Nieuwenhuysen
    steun van DGOS (het vroegere DGIS) via VLIR, in           Invited speaker aan de University of Bangalore, Bangalore,      Teaching and learning about libraries and information: some
    samenwerking met de hoofdbiliothecaris van K.U.L.,         India, 1 maart 2005.                           experiments and some experience.
    Prof. R. Dekeyser, en met de voorzitter van de Interuniversitaire  Slides available online from:                    In Proceedings of the International Conference on Information
    Stuurgroep postuniversitaire studieprogramma’s Informatie- en    http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/         Management in a Knowledge Society, ICIM 2005, in Grand
    bibliotheekwetenschap, Prof. L. Simons, vanaf juni tot en met                                        Hyatt Hotel, Mumbai (ex-Bombay), India, 21-25 February
    augustus 2005.                           Invited participant at the annual meeting of the CSA European      2005. 2 Volumes. Editors: D. Kamalavijayan et al.,
    Toegekend bedrag aan VUB = 45839 euro.               Library Council, this year in Barcelona, Espana, 25-26 april       New Delhi : Allied Publishers, 2005. ISBN 81-7764-770-9.
    Meer informatie hierover:                      2005.                                  Volume 1, pp. 80-88.
    http://www.vub.ac.be/BIBLIO/itp/stimulate5/                                                 Also published on CD-R.
    +                                                                      Also available online from:
    Les geven over “Presentation of scientific information” in het                                        http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/
    kader van STIMULATE 5, juni tot en met augustus 2005.
    +                                                                    P. Nieuwenhuysen
    Verslag aan VLIR.                                                            Presentation of information supported by slides. (A part of the
                                                                          STIMULATE 5 VLIR International Training Program).
                                                                        Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel, 2005.
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                 BLAD 51


    Lid van de promotiecommissie ingesteld door het college voor    Presentatie van een halve dag tutorial/workshop over        P. Nieuwenhuysen
    promoties bij de Universiteit van Amsterdam, Nederland.      Open Access Secondary Sources for Better Access to Scientific    Open access secondary sources for better access to scientific
    Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor  Information, at the biennnial conference of European          information.
    aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) verdedigd in de Aula    Association of Aquatic Sciences Libraries and Information      A tutorial workshop presented at the biennial conference of the
    der Universiteit, 7 juni 2005. Titel: “Van gedrukte naar      Centres (EURASLIC), http://www.euraslic.org/ this year in Split,    European Association of Aquatic Sciences Libraries and
    elektronische tijdschriften: gevolgen voor publicatiemodellen en  Croatia, 3-7 mei 2005.                         Information Centres (EURASLIC), in Split, Croatia, May
    evaluatiemethoden.” ISBN 90 5629 384 2.              http://nippur.irb.hr/euraslic/programme2.html              2005. Abstract and link to the slides available from:
                                                                         http://nippur.irb.hr/euraslic/programme2.html , 2005, and in
                                     Lezing met als titel                          “Open waters – Open sources”, Proceedings of the 11the
                                     “A new role of libraries and information centers: integrating      biennial Conference of EURASLIC, Split, Croatia, May
                                     access to distributed electronic publications”             2005, Editors; Sofija Konjevic and Marina Mayer, Ruder
                                     slides created to support the live presentation available from     Boskovic Institute, Zagreb, Croatia, 2006.
                                     http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/        ISBN 953-6690-60-8.
                                     en voorzitter van de sessie over “Specialised publications”,      pp. 127-128.
                                     bij de 9th ICCC International Conference on Electronic
    Promotor van een eindverhandeling Gespecialiseerde Studie     Publishing, ELPUB9, dit jaar georganiseerd aan de KULeuven,     P. Nieuwenhuysen, G. Alewaeters and S. Renard
    Informatie- en Bibliotheekwetenschap met als titel         met als thema “From Author to Reader: Challenges for the      A new role of libraries and information centers: integrating
    “Informatievaardigheden: een studieprogramma”, door Wim Van    Digital Content Chain”, 8-10 juni 2005.                 access to distributed electronic publications.
    Isterdael, Universiteit Antwerpen, februari-september 2005.                                      In From Author to Reader: Challenges for the Digital
                                     Member of the International Board of Reviewers of the InSITE      Content Chain, Proceedings of the 9th ICCC
    Medebeoordelaar van een eindverhandeling Gespecialiseerde     Conference: Informing Science + Information Technology         International Conference on Electronic Publishing,
    Studie Informatie- en Bibliotheekwetenschap over “Sociaal-     Education Joint Conference, Arizona, USA, June 2005.          ELPUB9, Leuven, June 8-10 2005. Editors: Milena
    constructivisme en onderwijsbibliotheken: gevallenstudie van                                        Dobreva and Jan Engelen. Leuven : Peeters Publishing,
    undergraduate libraries in de Verenigde Staten”, aan de      Bijdrage aan een DELPHI onderzoek, zoals vermeld in de “List      2005, ISBN: 90-429-1645-1. 344 pp., pp. 13-18.
    Universiteit Antwerpen, september 2005.              of experts” in de publicatie door Blazej Feret en Marzena      + Available free of charge from: http://elpub.scix.net/cgi-
                                     Marcinek “The future of the academic library abd the academic      bin/works/Show?209elpub2005
                                     librarian, A DELPHI study reloaded.” In the Proceedings of the
                                     IATUL 2005 conference [online] available from            P. Nieuwenhuysen
                                     http://www.iatul.org/                        Instrumentarium voor geautomatiseerde informatiesystemen.
                                                                         2005
                                     Reviewer/referee voor bijdragen voorgesteld aan de World        (verplicht opleidingsonderdeel voor de Interuniversitaire
                                     Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics:       Aanvullende Studie Bibliotheek- en
                                     WMSCI 2005, georganiseerd door het International Institute of      Documentatiewetenschap, Universiteit Antwerpen) in 2
    Twee tutorial presentations van een halve dag over “Some      Informatics and Systemics, 10-13 juli 2005, in Orlando, Florida,    volumes
    fundamental aspects of information retrieval” voor een delegatie  USA, zoals vermeld in de proceedings printed and on CD-ROM.     Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel, September
    vanuit de municipal archives van Shanghai, China, in Brussel.   http://www.iiisci.org/sci2005/website/default.asp            2005.
    September 2005. Organised by IIVO.
    Slides available from:                       Reviewer/referee voor bijdragen voorgesteld aan de 3rd       P. Nieuwenhuysen
    http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/200    International Conference on Computing, Communications and      Scientific reporting and didactics. Module 1 of 2 on
    5-09-iivo-brussel-archiving/                    Control Technologies, CCCT ‘05, July 24-27, 2005, in Austin,      “presentation of scientific information”. 2005-2006.
                                     Texas, USA, zoals vermeld in de proceedings printed and on       (a module of a compulsory course in the 2nd year of the
                                     CD-ROM.                                 inter-university Master study program in Ecological Marine
                                     http://www.iiisconfer.org/ccct05/website/default.asp          Management, Vrije Universiteit Brussel)
                                                                       Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel, Oktober
                                     Information technology and information sources.             2005.
                                     Bijdragen tot een international training program in het kader van
                                     het project UNESCO-IOC-IODE-ODINAFRICA = Ocean Data         P. Nieuwenhuysen
                                     and Information Network for Africa                 Voortgezette onderzoeksmethoden en opzoekingstechnieken:
                                     http://www.odinafrica.net/                       Partim: Online opzoeken van wetenschappelijke informatie
                                     Phase III, Work package 3: Data and information management,       2005-2006. (2de licentie Communicatiewetenschap)
                                     bij het UNESCO-IOC-IODE Project Office in Oostende/Ostend,     Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel, November
                                     Belgium. 16 August - 1 September 2005.                 2005.
                                     Slides available from
                                     http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/
NIEUWENHUYSEN Paul                                                       BLAD 52


           Internet en WWW search tools in 2005.
           Voordracht bij de tweejaarlijkse tweedaagse conferentie
           Informatie 2005, georganiseerd door VVBAD
           http://www.vvbad.be/ in Brussel, 22 september 2005.
           Slides beschikbaar via
           http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/200
           5-09-vvbad-informatie2005/

           Hoe wetenschappelijke informatie opsporen aan de VUB anno
           2005? Lezing op de studienamiddag voor wetenschappelijke
           onderzoekers en “science managers”, over de evolutie van
           wetenschappelijke communicatie, 3 oktober 2005, aan de Vrije
           Universiteit Brussel (VUB) in Brussel.
           Slides beschikbaar via
           http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/200
           5-10-03-vub-informatie/

           Lezing met als titel “Open access study materials for better      P. Nieuwenhuysen, P. Pissierssens, L. Pikula, and M. Brown
           information management: developing OceanTeacher” bij de 31st      Open access study materials for better information
           annual conference of IAMSLIC, the International Association of       management: developing OceanTeacher.
           Aquatic and Marine Science Libraries and Information Centers,     In Abstracts of the 31st annual conference of IAMSLIC, the
           http://www.iamslic.org/ bij de United Nations - FAO in           International Association of Aquatic and Marine Science
           Roma/Rome, Italia/Italy. 10-14 October 2005.                Libraries and Information Centers, 10-14 October 2005.
           Slides beschikbaar via                           Roma : FAO.
           http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/10-        + Available online free of charge from:
           10-iamslic-roma/                              http://www.nefsc.noaa.gov/nefsclibrary/2005iamslic/2005ab
                                                stracts.pdf
           “The bridge from classical to digital: developing hybrid libraries”.
           Half-day tutorial gepresenteerd bij de IADIS international annual
           conference on WWW/Internet 2005, ICWI2005 in
           Lisboa/Lissabon, in Portogallo/Portugal. 19-22 October 2005.
           http://www.iadis.org/icwi2005/tutorials.asp
           Slides beschikbaar via
           http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/200
           5-10-21-iadis-lisboa-tutorial/

           Half-day training workshop leader over “Online information
           sources” in het kader van het project UNESCO-IOC-IODE-
           ODINCARSA = Ocean Data and Information Network for the
           Carribean and South America bij het UNESCO-IOC-IODE
           Project Office in Oostende.
           November 2005.
           http://ioc3.unesco.org/odincarsa/contents.php?id=134
           Slides beschikbaar via
           http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/200
           5-11-odincarsa-ostend/
NIEUWENHUYSEN Paul                                 BLAD 53


           Debat met Prof. Dr. Ad Lagendijk, fysicus, en 120
           belangstellenden, over enkele stellingen rond het thema “Er
           gebeurt nooit iets in de bibliotheek!” uitgenodigd door de
           organisator InfoManagement, Amsterdam, in het kader van het
           jaarlijkse congres van de NVB (Nederlandse vereniging voor
           beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-, informatie-, en
           kennissector) http://www.nvbonline.nl/
           in het congrescentrum De Reehorst in Ede-Wageningen,
           Nederland, 24 november 2005.

           Invited member of the Program Committee (reviewer of papers
           submitted) of the
           8th International Conference on Asian Digital Libraries,
           ICADL2005,
           http://www.icadl.org/2005/pc.htm
           Theme: Implementing Strategies and Sharing Experiences
           December 2005, Bangkok, Thailand.
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                BLAD 54


2006  Seminaries aangeboden over “Information retrieval for       Presentation at UNESCO-IOC-IODE meeting of IODE Officers     P. Nieuwenhuysen
    scientists” aan doctorandi en academisch personeel van de     and the Steering Group for OceanTeacher, at the IODE Project   Information: retrieval, management and presentation. 2005-
    VUB, in het kader van de VUB doctoraatsbegeleiding. Meer     Office in Oostende/Ostend, Belgium, “Open access study        2006. (a compulsory course in the 1st year of the inter-
    concreet                             materials about information management in OceanTeacher”.       university Master study program in Ecological Marine
    “Information retrieval from databases” 16 januari 2006      Slides beschikbaar via                        Management, Vrije Universiteit Brussel)
    “Online information sources” 23 januari 2006           http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/200    Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel. Februari
    “The obscure WWW” 30 januari 2006                 6-02-iode-ostend-nieuwenhuysen.pps                  2006.
    Slides beschikbaar via                      8-10 February 2006:
    http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/courses/retrieval/                                    P. Nieuwenhuysen
                                     Bijdragen tot de UNESCO-IOC-IODE-ODINCINDIO            Recent Internet development for information management.
    Eervolle vermelding en afdruk van foto gemaakt in Mumbai,     international training workshop met deelnemers uit marine       2005-2006 (a compulsory course in the 2nd year of the
    India, in het gedrukte, maandelijkse tijdschrift FOCUS      informatiecentra aan de Indische Oceaan, in het UNESCO-IOC-      inter-university Master study program in Ecological Marine
    Maandblad voor Fotografie en Imaging, in het kader van het    IODE Project Office in Oostende/Ostend, Belgium, 14-16, 21-24     Management, Vrije Universiteit Brussel)
    thema “Bewust bewogen”, februari 2006.              februari 2006, over                        Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel. Februari
    http://www.focusmedia.nl/start.htm                Computer technology                          2006.
                                     Computer software
    Lid van EAHIL, The European Association for Health        Compact Discs                           P. Nieuwenhuysen
    Information and Libraries is an active professional association  Computer networks, data communication and the Internet      Presentations on information management, converted to PDF
    uniting and motivating librarians and information officers    World-Wide Web = WWW                         files, entitled
    working in medical and health science libraries in Europe.    Information literacy                         Computer technology
    EAHIL encourages professional development, improves        About "Information"                          Computer software
    cooperation and enables exchanges of experience amongst its    The information industry and the information market\         Disks
    members. The association counts about 400 members from 25     Databases and computerised information retrieval           Compact Discs
    European countries. Sinds 2006.                  Knowledge organisation: classifications and thesaurus systems     Computer networks, data communication and the Internet
    http://www.eahil.net/                       Online access information sources and services            World-Wide Web = WWW
                                     http://www.iode.org/odincindio/management/courses/TC_mim_f      Information literacy
    Bijdrage tot Maritiem Montmartre voor het Havenhuis,       eb06.html                               About "Information"
    Willemdok, Antwerpen met foto’s in kleur rond het thema      Slides beschikbaar via                        The information industry and the information market\
    Maritiem Antwerpen, op 29 april 2006.               http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/200      Databases and computerised information retrieval
                                     6-02-odincindio-ostend/                        Knowledge organisation: classifications and thesaurus
                                                                        systems
                                     Bijdragen tot de UNESCO-IOC-IODE iinternational training       Online access information sources and services
                                     workshop met deelnemers uit marine information centres in     In Marine Information Management Training Course for
                                     Eastern Europe, in the UNESCO-IOC-IODE Project Office in       ODINCINDIO. 2006-2. IOC Project Office for IODE, Ostend,
                                     Oostende/Ostend, Belgium, over                    Belgium. CD-ROM, 2006.
                                     Databases and computerised information retrieval.           + Available free of charge from
                                     Online access information sources and services.            http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/
                                     March 2006.                              2006-02-odincindio-ostend/
                                     Slides beschikbaar via
                                     http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/200
                                     6-03-eastern-europe-ostend/

                                     Reviewer/referee voor bijdragen voorgesteld aan de World
                                     Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics:
                                     WMSCI 2006, georganiseerd door het International Institute of
                                     Informatics and Systemics, juli 2006, in Orlando, Florida, USA,
                                     zoals vermeld in de proceedings printed and on CD-ROM.
                                     http://www.iiisci.org/
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                BLAD 55


                                     Bijdrage aan de planning meeting on information management,     P. Nieuwenhuysen, P. Pissierssens, L. Pikula, and
                                     in het UNESCO-IOC-IODE Project Office in Oostende, 25 april       M. Brown
                                     2006, in het kader van het UNESCO-IOC-IODE-ODINAFRICA        Open access study materials for better information
                                     international seminar 23-26 april 2006.                 management: developing OceanTeacher.
                                     http://ioc.unesco.org/odinafrica/                  In the Proceedings of the 31st annual conference of, the
                                     http://www.odinafrica.net/                       International Association of Aquatic and Marine
                                                                         Science Libraries and Information Centers (IAMSLIC),
                                     Afsluitende conclusie-voordracht op uitnodiging van de         10-14 October, 2005. FAO, Rome, Italy. Editors: K.L.
                                     organisatoren, tot de studiedag over onderwerpsontsluiting in      Anderson and C. Thiery. Published by IAMSLIC, Fort
                                     wetenschappelijke bibliotheken, georganiseerd door afdeling       Pierce, Florida, USA, 2006. IAMSLIC Conference Series
                                     Wetenschappelijke Bibliotheken van de NVB (Nederlandse         ISSN 8755-6332. 321 pp., pp. 3-14
                                     vereniging voor beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-,         + Available free of charge from the document
                                     informatie-, en kennissector), in de Koninklijke Bibliotheek, Den    repository:
                                     Haag, Nederland.                            https://darchive.mblwhoilibrary.org/handle/1912/1318
                                     27 april 2006.                             http://hdl.handle.net/1912/1318
                                     http://www.nvbonline.nl/nvbnieuwsbrief/zoom.php?id=223         and from:
                                     http://www.nvbonline.nl/index.php?id=1767                http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentati
                                     Slides beschikbaar via                         ons/
                                     http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/200
                                     6-04-nvb-den-haag/                         P. Nieuwenhuysen
                                     http://www.nvbonline.nl/index.php?id=1767              Information retrieval systems in scientific and technological
                                     http://www.nvbonline.nl/images/159/WB20060427(PaulNieuwen        libraries: from monolith to puzzle and beyond.
                                     huysen)2.pps                            In Abstracts of the 27th annual conference of IATUL, the
                                                                         International Association of Technological University
                                     Uitgenodigd tot deelname aan de ‘annual meeting of the         Libraries, “Embedding libraries in learning and research”,
                                     ‘CSA European Library Council’, in Golden Gate Hotel          Faculdade de Engenharia, Universidade do Porto, Portugal,
                                     conference center, Praha/Prague, Czech Republic, 15-16 mei       May 22 to 26, 2006, p. 39.
    Beoordelaar van drie praktijkverhandelingen in het kader van de  2006. http://www.csa.com/                        + Available free of charge online from:
    interuniversitaire Aanvullende Studie Documentatie- en                                          http://paginas.fe.up.pt/~iatu2006/Session%207_4.doc
    Bibliotheekwetenschap, aan de Universiteit Antwerpen, juni    Voordracht met als titel                        or from
    2006, over                            “Information retrieval systems in scientific and technological     http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/
    - Technieken voor de kwaliteitsverhoging van bibliografische   libraries: from monolith to puzzle and beyond.”             2006-05-iatul-porto/abstract.doc
    records                              bij de 27th annual conference of the International Association of
    - Publiek ontsluiten van het Argos-productiebestand door     Technological University Libraries (IATUL), http://www.iatul.org/  P. Nieuwenhuysen
    middel van streaming                       in Faculty of Engineering, the University of Porto, in Porto,    Presentation of information in a scientific environment. (A part
    - Mediatheekinstructie in het digitaal informatietijdperk     Portugal. http://paginas.fe.up.pt/~iatu2006/index.html         of the VLIR International Training Program STIMULATE 6).
                                     22-25 May 2006.                           Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel, 2006..
                                     Slides beschikbaar via                         114 pp.
                                     http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/200
                                     6-05-iatul-porto/2006-05-iatul-porto-nieuwenhuysen-slides.pps    P. Nieuwenhuysen
                                                                       Documentaire informatiemarkt 2006-2007. (Interuniversitaire
                                     Invited member of the Program Committee (reviewer of papers       Gespecialiseerde Studie Informatie- en
                                     submitted) of the                            Bibliotheekwetenschap, Universiteit Antwerpen)
                                     9th International Conference on Asian Digital Libraries,      Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel, 2006,
                                     ICADL2006, Kyoto, Japan                         300 pp.
                                     http://www.icadl.org/
    Beoordelaar van een praktijkverhandeling in het kader van de   April-November 2006.
    interuniversitaire Aanvullende Studie Documentatie- en
    Bibliotheekwetenschap, aan de Universiteit Antwerpen,
    september 2006, over
    de publiekscatalogus van de Hoofdstedelijke Openbare
    Bibliotheek in Brussel.
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                    BLAD 56


    Solotentoonstelling met 12 kleurenfoto’s in verband met graffiti,    Presentatie van een tutorial met als titel             P. Nieuwenhuysen
    met als titel “Graffoto” in cultureel platform Buster, Kaasrui 1, bij  “Finding scholarly information through the Internet and the     Scientific reporting and didactics. 2006-2007.
    de Grote Markt in 2000 Antwerpen. September 2006.            WWW: state of the art and hopes for the future”             (compulsory course in the 2nd year of the inter-university
                                        bij de annual International conference WWW/Internet ICWI        Master study program in Ecological Marine Management,
                                        2006, georganiseerd door IADIS, dit jaar in Universidad de       Vrije Universiteit Brussel)
                                        Murcia, Murcia city, Murcia region, Espana/Spain. 5-8 October    Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel. Oktober
                                        2006.                                  2006.
                                        http://www.iadis.org/icwi2006/tutorial.asp
                                        Abstract en slides beschikbaar via                 P. Nieuwenhuysen
                                        http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/      Voortgezette onderzoeksmethoden en opzoekingstechnieken:
                                                                            Partim: Online opzoeken van wetenschappelijke informatie
                                                                            2006-2007. (4de jaar Communicatiewetenschap)
                                                                          Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel, 2006.

                                        Lezing door Wouter Mettrop, Paul Nieuwenhuysen en Hanneke      Wouter Mettrop, Paul Nieuwenhuysen and Hanneke Smulders
                                        Smulders, “Coping with copies on the Web: Investigating       Coping with copies on the Web: Investigating deduplication by
                                        deduplication by major search engines” bij de annual           major search engines.
                                        conference Internet Librarian International, in London, UK, 16-   In the proceedings of the de annual conference Internet
                                        17 October 2006, organized by Information Today, Inc., New        Librarian International, in London, UK, 16-17 October 2006,
                                        Jersey, USA                               Collected presentations. ILI 2006. New Jersey, USA :
                                                                            Information Today, Inc. 2006. ISBN: 1-57387-298-9. pp.
                                                                            114-127.
                                                                            + Available free of charge from:
                                                                            http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/

                                        Lezing met als titel “How Google Web Search copes with very     Wouter Mettrop, Paul Nieuwenhuysen, Hanneke Smulders
                                        similar documents.”                         How Google Web Search copes with very similar documents.
                                        bij Current research in information sciences and technologies:   In Current research in information sciences and technologies:
                                        Multidisciplinary approaches to global information systems. First    Multidisciplinary approaches to global information systems.
                                        International Conference on Multidisciplinary Information        Proceedings of the first International Conference on
                                        Sciences and Technologies, InSciT2006, Mérida's Conference       Multidisciplinary Information Sciences and Technologies,
                                        Hall, Mérida, Spain 25-28 October 2006.                 InSciT2006, Mérida's Conference Hall, Mérida, Spain 25-28
                                                                            October 2006, Vincente P. Guerrero-Bote (editor).
                                                                            Instituto Abierto del Conocimiento = Open Institute of
                                                                            Knowledge. 2006. ISBN-13 978-84-611-3103-7. pp. 59-63.
                                                                            + Available free of charge from:
                                                                            http://www.instac.es/inscit2006/ Accepted papers, in PDF
                                        Presentatie met poster bij de Online Conferentie Nederland       format.
                                        2006 in de RAI, Amsterdam, Nederland. 7-8 november 2006.        + Available free of charge from:
                                        http://www.ocn2006.nl/                         http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/

                                                                          Nieuwenhuysen, Paul
                                        Lezing: Internationale ontwikkeling van een digitale bibliotheek  Internationale ontwikkeling van een digitale bibliotheek in “open
                                        in “open access” over informatiebeheer,                 access” over informatiebeheer
                                        bij de Online Conferentie Nederland 2006 in de RAI,         2006 Document type: Conference lecture. Full text available
                                        Amsterdam, Nederland. 7-8 november 2006.                free of charge from: http://igitur-
                                        http://www.ocn2006.nl/                         archive.library.uu.nl/DARLIN/2007-0615-
                                        met de appreciatie van het publiek = UITSTEKEND, volgens        200807/UUindex.html
                                        http://www.digihouse.nl/ocn2006/index.php?option=com_conten
                                        t&task=view&id=30&Itemid=34
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                               BLAD 57
    Organisatie / promotor-woordvoerder van een International    Member of the reviewer / program committee of the
    Training Programme, genaamd                   international conference Informing Science + Information
    Scientific and Technological Information Management in      Technology Education - Joint Conference InSITE, June 22-25,
    Universities and Libraries - an Active Training Environment,   2007.
    version 6 = STIMULATE6”, met steun van DGOS (het vroegere    http://InSITE.nu
    DGIS) via VLIR, met een interuniversitaire stuurgroep waarin   http://2007.informingscience.org/program_committee.php
    afgevaardigden van de Universiteit Antwerpen, KULeuven en
    Vrije Universiteit Brussel. Meer informatie hierover:      Besprekingen als project co-ordinator met de local project
    http://www.vub.ac.be/BIBLIO/itp/stimulate6/           coordinator van de lopende samenwerking met Sokoine
    +                                National Agricultural Library (SNAL) bij de Sokoine University of
    Les geven over “Presentation of scientific information” in het  Agriculture (SUA), in Morogoro, Tanzania,
    kader van STIMULATE6.                      + bijdrage aan de Joint Steering Committee Meeting van de
    Oktober-november-december 2006.                 VLIR-International University Cooperation met Sokoine
    +                                University of Agriculture. November 2006.
    Activiteitenverslag en financieel verslag aan VLIR / DGOS,
    maart 2007.                           Invited member of the International Program Committee,       P. Nieuwenhuysen
                                    invited presentation of a half-day tutorial,            Finding scholarly information through the Internet and the
                                    invited speaker,                             WWW.
                                    invited chairperson of the session on open archives initiatives   In International Conference on Digital Libraries: Information
                                    and institutional repositories,                     management for global access. New Delhi, 5-8 December
                                    invited keynote speaker in the closing ceremonial session,        2006. Tutorials. New Delhi : TERI, The Energy and
                                    Second International Conference on Digital Libraries = ICDL       Resources Institute, 2006. ISBN 81-7993-102-1.
                                    2006,                                  + Also published in
                                    in Habitat World, New Delhi, India.                   International Conference on Digital Libraries.
                                    http://www.teriin.org/events/icdl/index.htm               New Delhi : TERI, The Energy and Resources Institute,
                                    http://static.teriin.org/events/icdl/introduction.htm          2006 [CD-ROM]
                                    5-8 December 2006.                            + Available from:
                                                                         http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/

                                                                      P. Nieuwenhuysen
                                                                      Digital library of open access learning materials about
                                                                         information management in OceanTeacher.
                                                                      In International Conference on Digital Libraries: Information
                                                                         management for global access. New Delhi, 5-8 December
                                                                         2006. Conference papers. New Delhi : TERI, The Energy
                                                                         and Resources Institute, 2006. ISBN 81-7993-102-1.
                                                                         pp. 63-78.
                                                                         + Also published in
                                                                         International Conference on Digital Libraries.
                                                                         New Delhi : TERI, The Energy and Resources Institute,
                                                                         2006 [CD-ROM]
                                                                         + Available from:
                                                                         http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/

                                                                      P. Nieuwenhuysen
                                                                      Dure databases doorduwen. (Informatievaardigheden)
                                                                      Informatie Professional, ISSN 1385-5328, december 2006,
                                                                        pp. 22-24.
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                  BLAD 58


2007  Promotor van onderzoek met het oog op een eindverhandeling      Lecture with Wouter Mettrop about “Very similar items lost in   P. Nieuwenhuysen
    bij de interuniversitaire Gespecialiserde Studie in de Informatie-  the Web: An investigation of deduplication by Google Web     Information: retrieval, management and presentation. 2006-
    en Bibliotheekwetenschap aan de Universiteit Antwerpen, over     search and other search engines” at the bi-annual conference     2007. (a compulsory course in the 1st year of the inter-
    de online publiekscatalogus in openbare bibliotheken. 2007      Information Online, in the Sydney Convention Centre, Australia,    university Master study program in Ecological Marine
                                      30 January – 1 February 2007.                     Management, Vrije Universiteit Brussel)
    Promotor van onderzoek met het oog op een eindverhandeling      http://www.information-online.com.au/               Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel. Februari
    bij de interuniversitaire Gespecialiseerde Studie in de                                          2007.
    Informatie- en Bibliotheekwetenschap aan de Universiteit       Invited member of the International Program Committee for the
    Antwerpen, over studiematerialen en een elektronische        International Conference on Semantic Web and Digital       P. Nieuwenhuysen
    leeromgeving rond informatiebemiddeling voor de openbare       Libraries, February 21-23, 2007, in Bangalore, India, organized  Recent Internet development for information management.
    bibliotheken. 2007.                         by the Documentation Research and Training Centre (DRTC),       2006-2007 (a compulsory course in the 2nd year of the
                                      Indian Statistical Institute (ISI), Bangalore, India.         inter-university Master study program in Ecological Marine
    Organisatie / promotor-woordvoerder van een International      http://drtc.isibang.ac.in/icsd/committees.html            Management, Vrije Universiteit Brussel)
    Training Programme, genaamd                                                      Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel. Februari
    Scientific and Technological Information Management in        Uitgenodigd tot deelname aan de ‘annual meeting of the        2007.
    Universities and Libraries - an Active Training Environment,     CSA European Library Council’, in Tivoli Hotel, Lisboa,
    version 7 = STIMULATE7”, mei-juni-juli 2007,             Portugal, 14-15 mei 2007. http://www.csa.com/           Wouter Mettrop, Paul Nieuwenhuysen and Hanneke Smulders
    met steun van DGOS (het vroegere DGIS) via VLIR, met een                                        Very similar items lost in the Web: An investigation of
    interuniversitaire stuurgroep waarin afgevaardigden van de      Invited member of the Program Committee (reviewer of papers      deduplication by Google Web search and other search
    Universiteit Antwerpen, KULeuven en Vrije Universiteit Brussel.   submitted) of the                           engines.
    Meer informatie hierover:                      10th International Conference on Asian Digital Libraries,     In the proceedings of the bi-annual conference Information
    http://www.vub.ac.be/BIBLIO/itp/stimulate7/             ICADL2007, 10-13 December 2007, Hanoi, Vietnam             Online, in the Sydney Convention Centre, Australia,
    +                                  http://icadl2007.vista.gov.vn/                     30 January – 1 February 2007, supported by the Australian
    Les geven over “Presentation of Information in a scientific     February-November 2007.                        Library and Information Association.
    environment” in het kader van het VLIR International Training                                        http://www.information-online.com.au/
    Program STIMULATE7, aan de Vrije UniversiteitBrussel, mei-      Member of the reviewer committee of the                Available free of charge from http://www.information-
    juni-juli 2007.                           Computer Science & IT Education Conference (C S I T Ed         online.com.au/docs/Presentations/pauln.pdf
    +                                  2007) November 16-18, 2007,                      +
    Activiteitenverslag en financieel verslag aan VLIR / DGOS,      The Republic of Mauritius (Indian Ocean).               http://repos.project.cwi.nl:8080/nl/repository_db/all_publicati
    februari 2008.                            Hosted by the University of Technology Mauritius            ons/11494/
                                      http://csited.org/index.htm                      +
    Incorporatie van de bibliotheekcollectie Hydrologie in de      March-November 2007                          http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/
    Universiteitsbibliotheek, Vrije Universiteit Brussel; toekennen
    van classificatiecodes en vormtrefwoorden en accentwoorden      Reviewer / referee voor bijdragen voorgesteld aan de World    P. Nieuwenhuysen
    aan elk boek; juni-september 2007.                  Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics:    4. Bronnen > 4.1. Overzicht van documentaire bronnen > 4.1.2
                                      WMSCI 2007, georganiseerd door het International Institute of     Digitale bronnen.
    Foto van muur met venster in de zon gemaakt in de Vaucluse gekozen  Informatics and Systemics, juli 2007, in Orlando, Florida, USA,  In Wegwijzer voor bibliotheken en informatiecentra. Brussel :
    voor de zomerkaart 2007 door wijnhandel De Heerlyckheid.       zoals vermeld in de proceedings printed and on CD-ROM.        Politea, in samenwerking met VVBAD, Losbladig 2005- -.
                                      http://www.iiis-cyber.org/wmsci2007/reviewers.asp           Marc Storms, hoofdredacteur. Aanvulling van 2007. 26 pp.
    Incorporatie van de bibliotheekcollectie Quantumoptica in de
    Universiteitsbibliotheek, Vrije Universiteit Brussel. Toekennen                                    P. Nieuwenhuysen
    van classificatiecodes en vormtrefwoorden en accentwoorden                                       5. Diensten > 5.1. Terbeschikkingstelling > 5.1.2. Virtuele
    aan elk boek; juli-september 2007.                                                     terbeschikkingsstelling.
                                                                       In Wegwijzer voor bibliotheken en informatiecentra. Brussel :
                                                                         Politea, in samenwerking met VVBAD. Losbladig. 2005 -
                                                                         Marc Storms, hoofdredacteur. Aanvulling van 2007. 11 pp.

                                                                       P. Nieuwenhuysen
                                                                       Presentation of information in a scientific environment. (A part
                                                                         of the VLIR International Training Program STIMULATE 7).
                                                                       Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel, 2007.
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                             BLAD 59


    Bijdrage aan de evaluatie van de FUST projecten binnen het  Audit / assessment / evaluation van de universiteitsbibliotheek  P. Nieuwenhuysen
    UNESCO Science Program van de voorbije 5 jaren, Vlaamse   van ADEKUS = de Anton de Kom Universiteit van Suriname in     Instrumentarium voor geautomatiseerde informatiesystemen.
    Overheid / Flanders Authority,                Paramaribo, in het kader van VLIR-UOS = VLIR-IUC.           2007-2008.
    Dept. Economie, Wetenschap en Innovatie /          29 May – 5 June 2007                          (verplicht opleidingsonderdeel voor de Interuniversitaire
    Economy, Science and Innovation Department ,         +                                   Aanvullende Studie Bibliotheek- en
    Brussel., 2 juli 2007.                    Voordracht voor professoren en andere personeelsleden bij       Documentatiewetenschap, Universiteit Antwerpen).
                                  ADEKUS, over Digital scientific Information.            Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel, September
                                  4 June 2007.                              2007. 305 pp.
                                  slides in 1 PDF file. Available from:
                                  http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/      P. Nieuwenhuysen
                                                                    Information retrieval systems in scientific and
                                  Audit / assessment / evaluation van de universiteitsbibliotheek    technological libraries: from monolith to puzzle and
                                  van de University Eduardo Mondlane (UEM), in Maputo,          beyond.
                                  Mozambique,, in het kader van VLIR-UOS = VLIR-IUC.         in IATUL Proceeding (New Series) Vol. 16, 2006. Abstracts,
                                  21-28 June 2008                            fulltext documents and PowerPoint presentations of
                                  +                                   papers given at the 27th annual IATUL conference, the
                                  Voordracht voor professoren en andere personeelsleden bij       International Association of Technological University
                                  UEM, over Finding scientific Information through the Internet     Libraries, “Embedding libraries in learning and
                                  and the WWW in 2007.                          research”, Faculdade de Engenharia = Faculty of
                                  27 June 2007.                             Engineering, Universidade do Porto = University of
                                  slides in 1 PDF file. Available from:                 Porto, Portugal, May 22 to 25, 2006, on DVD. 16 pp. if
                                  http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/        printed
                                                                      also available online from
                                  Voordracht met als titel “Internet search tools in 2007” bij de    http://arts.fe.up.pt/use/extra/iatul_v16/authors6.html
                                  tweejaarlijkse, tweedaagse conferentie Informatie 2007,
                                  georganiseerd door VVBAD http://www.vvbad.be/           P. Nieuwenhuysen and M. Goovaerts
                                  in de Universiteit Gent.                      VLIR-IUC assessment of the facilities for access to scientific
                                  13-14 September 2007.                         information, ADEKUS = Anton de Kom Universiteit van
                                                                      Suriname, May 29 - June 5, 2007.
                                  Deelname aan European Conference and Forum of CAS         Report of assessment mission for VLIR-IUC, Brussels, Belgium.
                                  (Chemical Abstracts Service) celebrating 100 years of CAS, by     5 pp. + appendices
                                  invitation only, in the Hyatt Hotel, Berlin, Germany.
                                  16-18 September 2007.                       P. Nieuwenhuysen and R. Baccarne
                                                                    VLIR-IUC assessment of the facilities for access to scientific
                                  Invited lecture, getiteld “Google et alii: Internet searching in    information, University, Maputo, Mozambique. June 2007.
                                  2007”, bij de 19th annual meeting of Elisad = European       Report of assessment mission for VLIR-IUC, Brussels, Belgium.
                                  association of libraries & Information services on alcohol and     11 pp. + appendices
                                  other drugs,
                                  met als thema “Addictions information in the Google era:      P. Nieuwenhuysen
                                  dealing with challenges”,                     Internet search tools in 2007. [online]
                                  dit jaar bij VAD = Vereniging voor Alcohol- en andere       In proceedings van de tweejaarlijkse conferentie Informatie
                                  Drugproblemen, in Brussel.                       2007, georganiseerd door VVBAD, in de Universiteit Gent.
                                  21 September 2007.                           13-14 September 2007.
                                  slides in 1 PDF file. Available from:                 270 slides in PDF file. Available from:
                                  http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/        http://www.vvbad.be/node/1787
                                                                      and from
                                                                      http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/
                                                                    Een verslag hierover is beschikbaar via
                                                                      http://www.vvbad.be/node/3119
NIEUWENHUYSEN Paul                                                      BLAD 60
                                            P. Nieuwenhuysen
                                            Scientific reporting and didactics. 2007-2008.
                                              (compulsory course in the 2nd year of the inter-university
                                              Master study program in Ecological Marine Management,
                                              Vrije Universiteit Brussel)
                                            Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel. Oktober
                                              2007. 142 pp.
           Tutorial presentation “Running through the labyrinth OR
           Efficient access to scientific information through the WWW in   P. Nieuwenhuysen
           2007”                               Voortgezette onderzoeksmethoden en opzoekingstechnieken:
           bij de IADIS International Conference WWW / Internet = ICWI      Partim: Online opzoeken van wetenschappelijke informatie
           2007, organized by IADIS = the International Asociation for      2007-2008. (4de jaar Communicatiewetenschap)
           Development of the Information Society, in Universitade de    Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel, 2007,
           Tras-os-Montes e Alto Douro, in Vila Real, Portugal.         414 pp.
           5-8 October 2007.
                                            P. Nieuwenhuysen
                                            12. Information retrieval systems in scientific and technological
                                              libraries: from monolith to puzzle and beyond.
                                            In Festschrift Michales Tzekakes, Athens, 2007,
                                              ISBN 978-960-89958-0-2. http://www.eebep.gr/
                                              pp. 244-270.
           Plenary lecture entitled “A holistic strategy for the further
           development of academic libraries” at ICOL2007 = International  P. Nieuwenhuysen
           Conference on Libraries 2007 “Emerging trends”,          Running through the labyrinth OR Efficient access to scientific
           organized by Universiti Sains Malaysia Libraries, in the Gurney    information through the WWW in 2007.
           Hotel, Pulau Pinang (Penang), Malaysia, 31 October –       Abstract of the Conference tutorial, in Proceedings of the IADIS
           2 November 2007.                           International Conference WWW / Internet = ICWI 2007,
                                              Vila Real, Portugal, organized by IADIS = the International
           Tutorial presentations at the ODINECET workshop held at        Asociation for Development of the Information Society,
           UNESCO-IOC-IODE in Ostend, Belgium, 19- 23 November          October 5-8, 2007. Edited by Pedro Isaias, Miguel Baptista
           2007, about                              Nunes and Joao Barroso.
           “Graphics on computers” 7 hours                    ISBN 987-972-8924-44-7. Volume 1, p. xviii + Volume 2, p.
           “Assessing the impact of scientific journals” 1 hour         xx. Also published on CD-ROM.
                                              + slides in 1 PDF file. Available from:
           Member of the Program Committee of the                http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/
           Informing Science + Information Technology Education - Joint
           Conference, INSITE2008, in Varna, Bulgaria, June 22-25, 2008,   P. Nieuwenhuysen
           http://2008.informingscience.org/program_committee.php      A holistic strategy for the further development of academic
                                              libraries.
           Reviewer / referee voor bijdragen voorgesteld aan de World    In: Proceedings of ICOL2007 = International Conference on
           Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics:       Libraries 2007 “Emerging trends”,
           WMSCI 2008, georganiseerd door het International Institute of     organized by Universiti Sains Malaysia Libraries, in the
           Informatics and Systemics, juli 2008, in Orlando, Florida, USA,    Gurney Hotel, Pulau Pinang (Penang), Malaysia, 31
           zoals vermeld in de proceedings printed and on CD-ROM.         October – 2 November 2007. Printed 3 pp. and PDF file on
           http://www.sciiis.org/wmsci2008/                    CD-ROM.
                                              also available from
                                              http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                  BLAD 61
2008  Academic team member for the project Capacity Building –       Deelname aan ‘Meeting of the Joint Steering Committee” of the   P. Nieuwenhuysen
    Library, in the VLIR-IUC Partner Program with the University     VLIR-IUC program with Sokoine University of Agriculture =     Information: retrieval, management and presentation. 2007-
    Eduardo Mondlane, Maputo, Mozambique. 2008-…             SUA’, in Morogoro, Tanzania, 4 februari 2008.             2008. (a compulsory course in the 1st year of the inter-
                                      Deelname aan Closing Event van 10 jaar VLIR-IUC program        university Master study program in Ecological Marine
    Editorial Board member of the new                  with Sokoine University of Agriculture = SUA, in Morogoro,       Management, Vrije Universiteit Brussel)
    “World Digital Libraries: an international journal”.         Tanzania, 4-5 februari 2008, met voordracht getiteld        Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel. Februari
    http://www.iospress.nl/journal/world-digital-libraries/       “The University and its role in dissemination of information: a    2008, 427 pp.
    http://bookstore.teriin.org/journal_inside.php?material_id=477&   library perspective.”
    qty=1                                door de auteurs                          P. Nieuwenhuysen
    Since 2008.                             Dulle, F.W., Nieuwenhuysen, P., Chailla, A.M., and De Smet, E.   Recent Internet development for information management.
                                                                          2007-2008 (a compulsory course in the 2nd year of the
    Opname van de collectie boeken van de VUB bibliotheek        Deelname aan IUC Policy Workshop, 10 years VLIR-UOS,          inter-university Master study program in Ecological Marine
    aardrijkskunde in de Universiteitsbibliotheek: toekennen van     10-13 March 2008, Bedford Hotel, Brussel.               Management, Vrije Universiteit Brussel)
    classificatiecodes en accentwoorden aan elk boek. Vanaf juni                                      Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel. Februari
    2008 tot mei 2009.                                                             2008. 243 pp.

    Seminars over “Information retrieval for scientists” in the     Invited lecture: “Running through the labyrinth: OR Efficient   P. Nieuwenhuysen
    framework of the "doctoraatsbegeleiding" = PhD program        information retrieval through the WWW, in 2008,          Running through the labyrinth OR Efficient information retrieval
    at Vrije Universiteit Brussel, June 2008,              +                                   through the WWW, in 2008.
    3 sessions of 3 hours on 3 different day.              Chairperson of the session on Digital Libraries and Knowledge   In Conference Papers, International Conference on Information
    (Evaluated by participants on average as very good.)         Management.                              and Knowledge Management
                                      at the International Conference on Information and Knowledge      = ICIKM 2008 in Kathmandu, Nepal, 27-29 March 2008,
    Digitale foto gemaakt van een houten beschilderd masker uit     Management = ICIKM 2008 in Kathmandu, Nepal, 27-29 March        organized by HealthNet Nepal and T. University Central
    Afrika is gebruikt op de cover van het boek             2008, organized by HealthNet Nepal and T. University Central      Library, Nepal, 434 pp., pp. 421-434.
    “Eradiquer les dieux”                        Library, Nepal.                            Also available free of charge from:
    de JC Sitzia - Le Blond,                                                          http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/
    http://editions-passe-murailles.net/
    2008                                 Presentation by P. Nieuwenhuysen                  P. Nieuwenhuysen and J. Nieuwenhuysen
    ISBN 978-2-9532824-0-5                        “Physical architecture and information architecture, NOT.”     Physical architecture and information architecture, NOT.
                                      at the international interdisciplinary conference Analogous    In Conference reader of the international interdisciplinary
    VLIR-UOS-IUC Project with Sokoine National Agricultural       Spaces, Architecture and the space of information, intellect and    conference Analogous Spaces, Architecture and the space
    Library, lead by Paul Nieuwenhuysen, has been evaluated       action, organized by the Department Architecture and urban       of information, intellect and action, organized by the
    positively ; cfr. Final Evaluation of the IUC partnership with IUC  planning and Universiteitsbibliotheek, Universiteit Gent,       Department Architecture and urban planning and
    Programme Institutional University Cooperation Sokoine        Belgium,                                Universiteitsbiblioteek, Universiteit Gent, Belgium, May 15-
    University of Agriculture (SUA), Tanzania, by Sinclair H.Mantell   May 15-16, 2008 in MSK, Gent.                     16, 2008 in MSK, Gent. On CD-ROM, PDF file summary pp.
    & Okwach Abagi, published by VLIR-UOS, May 2008, and                                            221-223, poster p. 224..
    available free of charge from                                                        http://www.analogousspaces.com/
    http://www.vliruos.be/downloads/IUS_evaluation_report_SUA.p                                         Also available free of charge from
    df                                  Missie naar University Eduardo Mondlane = UEM, Maputo,         http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/
                                      Mozambique, als Academic Team Member for the project
                                      Capacity Building – Library, in the VLIR-IUC Partner Program    P. Nieuwenhuysen
                                      with UEM.                             Scientific reporting and didactics. 2008-2009.
                                      24-31 augustus 2008                          (compulsory course in the 2nd year of the inter-university
                                      + resource person during workshop at UEM on access to         Master study program in Ecological Marine Management,
                                      electronic journals for librarians in Maputo, 26 August 2008      and in the 2nd year of the Master study program Biology,
                                      + lecture at UEM on web search engines for printed books, 27      Vrije Universiteit Brussel).
                                      August 2008, slides available from                 Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel. September
                                      http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/        2008. 156 pp.
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                BLAD 62


    2 kleurenfoto’s geselecteerd door jury en gedrukt in de                                        P. Nieuwenhuysen
    jaarkalender 2009 met als thema “sustainable development”,                                      Presentation of information in a scientific environment. (A part
    uitgegeven door EBSCO op 7000 exemplaren.                                                 of the VLIR International Training Program STIMULATE 8).
    "Fishes as food in Paramaribo, Suriname” en                                              Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel, 2008.
    “Water in Patan, Nepal”                                                          53 pp.

    Organisatie / promotor-woordvoerder van een International     Lecture on “Internet federated search engines for bookseller    P. Nieuwenhuysen
    Training Programme, genaamd                    databases: a comparative evaluation”                Internet federated search engines for bookseller
    Scientific and Technological Information Management in       +                                    databases: a comparative evaluation.
    Universities and Libraries - an Active Training Environment,    Chairperson of a session on Web 2.0 and Library 2.0        In Intelligence, Innovation and Library Services,
    version 8 = STIMULATE8”, oktober-november-december 2008,      at the Fourth Shanghai International Library Forum = SILF2008      Proceedings of the Fourth Shanghai International
    met steun van DGOS via VLIR, met een interuniversitaire      about “Intelligence, Innovation and Library Services”, at the      Library Forum = SILF2008 = Shanghai Library,
    stuurgroep waarin afgevaardigden van de Universiteit        Shanghai Library, co-hosted by the Shanghai Society for         Shanghai, China, October 20-22, 2008. Shanghai
    Antwerpen, KULeuven en Vrije Universiteit Brussel. Meer      Scientific and Technical Information, in Shanghai, China,        Scientific and Technological Literature Publishing
    informatie hierover: http://www.vub.ac.be/BIBLIO/itp/stimulate8/  October 20-22, 2008.                          House, 2008. 371 pp.
    +                                 http://www.libnet.sh.cn/silf2008/english/english.htm          ISBN 978-7-5439-3671-3 http://www.sstlp.com , pp. 340-
    Les geven over “Presentation of Information in a scientific                                        348.
    environment” in het kader van het VLIR International Training   Tutorial presentations of 7 hours on “Efficient information
    Program STIMULATE8, aan de Vrije Universiteit Brussel,       retrieval from the WWW” in the framework of the ODINECET      P. Nieuwenhuysen
    oktober-november-december 2008.                  training course at UNESCO-IOC-IODE in Ostend, Belgium, 3-4     1. Terreinverkenning > 1.4. Het concept informatie.
    +                                 November 2008.                           In Wegwijzer voor bibliotheken en informatiecentra. Brussel :
    Activiteitenverslag en financieel verslag aan VLIR / DGOS,     Slides available from                         Politea, in samenwerking met VVBAD. Losbladig. Vanaf
    maart 2009.                            http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/        2005. Aflevering 7, 2008. 8 pp.

                                     Two invited plenary papers presented at the 1st International
                                     conference on Digital Libraries and Information Management in
                                     a Knowledge Society, organized by the Kenya Library
                                     Association in Egerton University, Njoro / Nakuru, Kenya, 25-28
                                     November 2008.
                                     Efficient information retrieval through the WWW:
                                     1. Public access information services.
                                     2. Institutional information services.
                                     Texts distributed as part of the conference proceedings on CD-
                                     ROM.
                                     Slides and text published in 2011 as book chapter available free
                                     of charge online from
                                     http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/
                                     +
                                     invited member of the closing discussion forum.
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                               BLAD 63


2009  Tentoonstelling van 8 drieluiken 50x40 cm met kleurenfoto’s    Author of a workshop of 90 minutes “How to stimulate and     P. Nieuwenhuysen
    met als thema “Doorzicht” in de Pandgang van de          guide young information users and professionals?” at the 17th  Presentation of information in a scientific environment. (A part
    Campusbibliotheek Arenberg van de KULeuven, in Heverlee bij    annual European BOBCATSSS conference, with the theme:        of the VLIR international study program STIMIUC.)
    Leuven, van 3 februari tot en met 3 maart 2009,          “Challenges for the New Information Professional”, 28-30     Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel, 2009. 56
    samen met grafisch werk van Luc De Leye.             January 2009 at the university of Porto, Oporto, Portugal.      pp.
    Picture Windows, Window Pictures.
    http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/photos/2009-      Lecture by Abdelhamid Boujdad Mkadem and Paul          Abdelhamid Boujdad-Mkadem and P. Nieuwenhuysen
    doorzicht-heverlee/2009-doorzicht-exhibition           Nieuwenhuysen on                         Digitisation of manuscripts in Morocco: a historical research
                                     “Digitisation of manuscripts in Morocco: a historical research    issue.
    Organisatie / promotor-woordvoerder van een VLIR IUC Cross    issue.”                             Full text in Proceedings of the 17th annual BOBCATSSS
    cutting initiative: Scientific and Technological Information   at the 17th annual European BOBCATSSS conference, with the      conference, with the theme: “Challenges for the New
    Management Training Course for IUC = STIMIUC, januari-      theme: “Challenges for the New Information Professional”, 28-     Information Professional”, 28-30 January 2009 at the
    februari-maart 2009,                       30 January 2009 at the university of Porto, Oporto, Portugal.     university of Porto, Oporto, Portugal, on CD-ROM, PDF file,
    met steun van DGOS via VLIR (budget = 68000 Euro + kosten                                        5 pp.
    van visa en internationale vluchten) met een interuniversitaire  Member of the Program Committee of the International         + available free of charge from:
    stuurgroep waarin afgevaardigden van de Universiteit       Conference on Qualitative and Quantitative Methods in         http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/
    Antwerpen, KULeuven en Vrije Universiteit Brussel.        Libraries = QQML2009 in Chania, Crete, Greece, 26-29 May       + available free of charge from:conference WWW site and
    Meer informatie hierover:                     2009, since October 2008. http://www.isast.org/home.html       repository
    http://www.vub.ac.be/BIBLIO/itp/stimiuc/                                                http://eprints.rclis.org/15918/
    +                                 Member of the Program Committee                    + abstract printed in book of abstracts p. 25.
    Leiden van een workshop over “How to upgrade Information     of the
    literacy in a university?” in het kader van VLIR STMIUC      Informing Science + Information Technology Education - Joint   P. Nieuwenhuysen
    Slides available from                       Conference, INSITE2009, in Macon, Georgia, USA, June 2009    How to stimulate and guide young information users and
    http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/     http://2009.informingscience.org/program_committee.php        professionals? Abstract.
    +                                 with Certificate of Appreciation from the organizers.      In Proceedings of the 17th annual BOBCATSSS conference,
    Les geven over “Presentation of Information in a scientific                                      with the theme: “Challenges for the New Information
    environment” in het kader van VLIR STMIUC, aan de Vrije      Tutorial presentation of 190 minutes                 Professional”, 28-30 January 2009 at the university of
    Universiteit Brussel, januari-februari-maart 2009.        “Information retrieval in a world of scattered information      Porto, Oporto, Portugal, on CD-ROM, PDF file, 1 p.
                                     sources.”                              + printed in book of abstracts p. 63,
    Medewerking aan strategisch plan van de              at the annual International Conferences e-society 2009 and      + available free of charge from:
    Universiteitsbibliotheek in het kader van het strategisch plan  Information Systems 2009, organized by IADIS = the          http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/
    voor de Vrije Universiteit Brussel, januari-april 2009.      International Association for Development of the Information
                                     Society, 25-29 February 2009 in Barcelona, Spain.        P. Nieuwenhuysen
                                     Slides available from                      Conference tutorial: Information retrieval in a world of scattered
                                     http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/       information sources. Abstract
                                                                     in Proceedings of the annual International Conference e-society
                                                                       2009, organized by IADIS = the International Association for
                                                                       Development of the Information Society, 25-29 February
                                                                       2009 in Barcelona, Spain, Edited by Piet Kommers and
                                                                       Pedro Isaias, IADIS ISBN: 978-972-8924-78-2, on CD-
                                                                       ROM, in PDF file p. xix,
                                                                       http://www.iadis.org/
                                                                       + slides prepared to support the presentation available free
                                                                       of charge from:
                                                                       http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                  BLAD 64


                                       Lezing / seminar van 1 uur                    P. Nieuwenhuysen
                                       “How can libraries support access to information sources on the  Information: retrieval, management and presentation. 2008-
                                       Internet?”                              2009. (a compulsory course in the 1st year of the inter-
                                       in de universiteit van Pinar del Rio in Cuba, 10 maart 2009      university Master study program in Ecological Marine
                                       +                                   Management, Vrije Universiteit Brussel)
                                       besprekingen met afdelingen informatiebeheer en internationale  Brussel : Dienst Uitgaven, Vrije Universiteit Brussel. Februari
                                       relaties.                               2009. 523 pp.
                                       Slides available from
                                       http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/     Murray Brown, Paul Nieuwenhuysen, Linda Pikula
                                                                        OceanTeacher and Training Activities
                                       Lezingen en workshop in het kader van VLIR-IUC co-operation    Report for INTERGOVERNMENTAL OCEANOGRAPHIC
                                       program met de universiteit in Santa Clara = UCLV, in Cuba en    COMMISSION (of UNESCO), Twentieth Session of the IOC
                                       van 50ste verjaardag van de universiteitsbibliotheek:        Committee on International Oceanographic Data and
                                                                         Information Exchange (IODE-XX), paper 16, Beijing, China,
                                       1.  Lezing / seminar van 3 uur                   4-8 May 2009, available online from:
                                         “Herramientes gratuitas disponibles para acceder a       http://ioc-
                                         informacion cientifica a traves de Internet y la WWW      unesco.org/index.php?option=com_oe&task=viewDocumen
                                         =                                tRecord&docID=3269
                                         Tools available free of charge to discover scientific      and from
                                         information through the Internet and the WWW”          http://www.iode.org/index.php?option=com_oe&task=viewD
                                         12 maart 2009.                         ocumentRecord&docID=3269
                                         Slides available from                      and from OceanDocs, e-repository of ocean publications
                                         http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentation     http://iodeweb1.vliz.be/odin/handle/1834/3008?mode=full
                                         s/

                                       2.  Lezing / seminar van 3 uur
                                         “How can libraries provide efficient access to information
                                         sources on the Internet?”
                                         13 maart 2009.
                                         Slides available from
    Geselecteerd door jury en tentoonstelling van een drieluik 3 x       http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentation
    50x40 cm met kleurenfoto’s in het kader van het Liefhebber         s/
    Kunstenfestival 2009 op de groepstentoonstelling van
    beeldende kunst, in Zirkstraat 36, 2000 Antwerpen,          3.  Lezing / seminar / workshop van 3 uur
    georganiseerd door de Stad Antwerpen met steun van de           “How to upgrade information literacy in a university?”
    Vlaamse Overheid, van 25 april tot en met 3 mei 2009.           14 maart 2009
    Vernissage op 24 april 2009.                        Slides available from
                                         http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentation
                                         s/

    1ste prijs fotowedstrijd bij de fototentoonstelling “Ingebeeld” met  Lezing / seminar / workshop van 3 uur
    als thema “Uit vriendschap” = thema van de erfgoeddag         “How to upgrade information literacy?”
    Vlaanderen 2009, in Ontmoetingscentrum Den Tip, Van Den        georganiseerd door de bibliotheek van het ministerie voor
    Hautelei 79, Deurne, Antwerpen, van 25 april tot 29 mei 2009,     visserij in het kader van UNESCO-IOC-IODE-ODINCARSA en
    in het kader van het Liefhebber Kunstenfestival 2009         door het Departement Communicatie en
    georganiseerd door de Stad Antwerpen, met steun van de        Informatiewetenschappen van de Universiteit van Havana, voor
    Vlaamse Overheid. 3 zwart-wit foto’s en 1 kleurenfoto         informatie-experts uit de regio, in Havana, Cuba,
    geselecteerd door de jury voor de tentoonstelling, gedrukt op     17 maart 2009
    40x30 cm. Vernissage op 25 april 2009.                Slides available from
                                       http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                 BLAD 65
    Organisatie / promotor-woordvoerder / rekeninghouder van een    Reviewer / referee voor bijdragen voorgesteld aan de World     P. Nieuwenhuysen
    International Training Programme, genaamd             Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics:     Efficient information retrieval through the WWW:
    Scientific and Technological Information Management in       WMSCI 2009, georganiseerd door het International Institute of      1. Public access information services.
    Universities and Libraries - an Active Training Environment,    Informatics and Systemics, July 2009, in Orlando, Florida, USA,     2. Institutional information services.
    version 9 = STIMULATE9”, mei-juni-juli 2009,            zoals vermeld in de proceedings printed and on CD-ROM.       Submitted for publication in printed proceedings of the 1st
    met steun van DGOS via VLIR, met een interuniversitaire      http://www.iiis2009.org/wmsci/                     International conference on Digital Libraries and Information
    stuurgroep waarin afgevaardigden van de Universiteit                                            Management in a Knowledge Society, organized by the
    Antwerpen, KULeuven en Vrije Universiteit Brussel. Meer      Invited keynote lecture, bij de studiedag over “Federated search    Kenya Library Association in Egerton University, in Njoro /
    informatie hierover: http://www.vub.ac.be/BIBLIO/itp/stimulate9/  engines”                                Nakuru, Kenya, 25-28 November 2008.
    +                                 georganiseerd door de Sectie Schoolbibliotheken van de
    Les geven over “Presentation of information in a scientific    VVBAD, in de Erasmushogeschool, campus Dansaertstraat 70,
    environment” in het kader van het VLIR International Training   1000 Brussel. 5 mei 2009.
    Program STIMULATE9, aan de Vrije Universiteit Brussel, mei-    http://www.vvbad.be/node/4446
    juni-juli 2009.                          Slides prepared to support the presentation available from
    +                                 http://www.slideshare.net/VVBAD/2009-05-vvbad-brussel-
    Activiteitenverslag en financieel verslag aan VLIR / DGOS,     nieuwenhuysen
    maart 2010.                            and from
                                     http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/
    Academic team member for the project Capacity Building, in the
    VLIR-IUC Partner Program with university in Molina, Lima,     Lid van het Scientific Program Committee bij de voorbereiding
    Peru, since 2009.                         van de annual conference 2009 organised by the International
                                     Association of Technological University Libraries (IATUL), in
    Deelname aan informatiesessie “Herbruikbare leermaterialen     Leuven, 1-4 juni 2009.
    en open source (vrije) software” bij Onderwijsvernieuwing en    http://wbib.kuleuven.be/iatul2009/?page=Committees
    OnderwijsServiceCentrum (OSC) van de Vrije Universiteit      +
    Brussel, 23 april 2009.                      Chairperson / moderator at IATUL conference June 1, 2009.

    Deelname aan informatiesessie “Evalueren van groepswerk:      Deelname aan IP Lezing met als thema “Integriteit 2.0”,
    peer- en self-assessment” bij Onderwijsvernieuwing en       georganiseerd door Informatie Professional, in Hilton Hotel,
    OnderwijsServiceCentrum (OSC) van de Vrije Universiteit      Amsterdam, 11 juni 2009, als lid van de redactie van IP.
    Brussel, 14 mei 2009.
                                     Tutorial presentations in the framework of the OceanTeacher
    Foto van metalen stoeltje in de zon gemaakt in Barjac gekozen   Academy training course at UNESCO-IOC-IODE in Ostend,
    voor de zomerkaart 2009 door wijnhandel De Heerlyckheid.      Belgium, on Development of institutional WWW sites, 16-19
                                     June 2009.
    Solotentoonstelling van pigment kleurenprints gebaseerd op     +
    foto’s, onder de noemer “Vensters volgens ROGGBIV” in De      Tutorial presentations in the framework of the OceanTeacher
    Heerlyckheid, Pretoriastraat 28, 2600 Antwerpen (=Zurenborg),   Academy training course at UNESCO-IOC-IODE in Ostend,
    vanaf 3 juli tot einde augustus 2009. Vernissage op        Belgium, on Development of marine information WWW sites 22-
    donderdagavond 2 juli 2009.                    26 June 2009.
                                     http://www.iode.org/index.php?option=com_oe&task=viewEvent
    Promotor van een voorstel tot organisatie van een International  Record&eventID=438
    Training Programme, genaamd                    Slides available from
    Scientific and Technological Information Management in       http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/
    Universities and Libraries - an Active Training Environment,
    version 10 = STIMULATE10”, oktober-november-december
    2010, geselecteerd door VLIR voor financiering met een budget
    van 64000 Euro plus vluchten en beurzen voor deelnemers.
    http://www.vub.ac.be/BIBLIO/itp/
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                 BLAD 66


    Promotor van Masterproef Ecological Marine Management in de   Reviewer / referee voor bijdragen voorgesteld aan de 13th
    Faculteit Wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel, “Further  World Multiconference on Systemics, Cybernetics and
    Development of Contents and Features of the OceanTeacher     Informatics: WMSCI 2009, georganiseerd door het International
    IODE Program of the IOC of UNESCO, towards Marine        Institute of Informatics and Systemics, juli 2009, in Orlando,
    Biodiversity Data Management” door Antonios Stamoulis.      Florida, USA, zoals vermeld in de proceedings printed and on
    September 2008 – September 2009.                 CD-ROM.
    Slides available from                      http://www.sciiis.org/
    http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/     +
                                    International Symposium on Academic Globalization: AG 2009,
    Pigment kleurendruk op satin photo paper van een foto getiteld  georganiseerd door het International Institute of Informatics and
    “Light-Center-Kathmandu” in het kader van de kunstwedstrijd   Systemics, juli 2009, in Orlando, Florida, USA, zoals vermeld in
    rond wetenschap en solidariteit, dit jaar met als thema     de proceedings printed and on CD-ROM.
    “energie”, georganiseerd door Solidariteitsfonds voor Oxfam en  http://www.sciiis.org/
    het tijdschrift EOS,                       +
        geselecteerd met 21 andere werken uit alle        Reviewer / referee voor bijdragen voorgesteld aan The 7th
         inzendingen met tentoonstelling in het Atomium in   International Conference on Computing, Communications and
         Brussel, augustus-september 2009, en van 2 tot en   Control Technologies: CCCT 2009, georganiseerd door het
         met 7 oktober in de Centrale in Gent, en tot 24    International Institute of Informatics and Systemics, juli 2009, in
         oktober in ViaVia in Antwerpen            Orlando, Florida, USA, zoals vermeld in de proceedings printed
         http://www.kunstopdeagenda.be             and on CD-ROM.
        gepubliceerd in het tijdschrift EOS en geselecteerd   http://www.sciiis.org/
         met 7 andere werken als alternatieve omslag voor de
         Solidariteitsagenda                  Co-author of lecture by Abdelhamid Boujdad M’Kadem
         http://www.solidariteitsfonds.be/eigencover.pdf    “Digitisation of manuscripts in Morocco: a historical research
                                    issue” in the Digitisation panel of the
                                    Fifth international Islamic Manuscripts conference,
                                    at Christ’s College, University of Cambridge, UK,
                                    24-26 July 2009.
                                    http://www.islamicmanuscript.org/conferences/FifthIslamicManu
                                    scriptConference.html

                                    Lezing “A UNESCO agency offers professional development        P. Nieuwenhuysen and P. Pissierssens
                                    across geographic and generational boundaries”            A UNESCO agency offers professional development across
                                    bij de Eight World Conference on Continuing Professional         geographic and generational boundaries.
                                    Development and Workplace Learning for the Library and        In “Strategies for Regenerating the Library and Information
                                    Information Professions”                         Professions”,
                                    = satellite conference of the annual World Libraries Congress of     the Eight World Conference on Continuing Professional
                                    the International Federation of Library Associations and         Development and Workplace Learning for the Library
                                    Institutions, IFLA, “Moving In, Moving Up, and Moving On:         and Information Professions”
                                    Strategies for Regenerating the Library and Information          18-20 August 2009, University of Bologna, Italy.
                                    Professions”, organized by the Continuing Professional          Edited by Jana Varlejs and Graham Walton. IFLA
                                    Development and Workplace Learning Section with the New          Publications 139.
                                    Professionals Special Interest Group of IFLA,               München : KG Saur, 2009, ISBN 3598220448, 415 pp., pp.
                                    in the University of Bologna, Italy - August 18-20, 2009.         317-327.
                                    http://www.ifla.org/en/cpdwl
                                    Slides available from                         Abdelhamid Boujdad-Mkadem and P. Nieuwenhuysen
                                    http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/       Numérisation des collections de manuscrits anciens au Maroc:
                                                                         Défis et perspectives. [online]
                                    Lezing met Abdelhamid Boujdad M’Kadem                 In Proceedings of the World Library and Information Congress
                                    “Numerisation des collections de manuscrits anciens au Maroc:       75th IFLA General Conference and Council, 23-27 August
                                    Defis et perspectives.” Bij het annual IFLA World Libraries        2009, Milan, Italy. PDF file, 7 pp.
                                    Congress, in Milano, Italia, 23-27 August 2009.              Available from
                                                                         http://www.ifla.org/annual-conference/ifla75/index.htm
                                                                         http://www.ifla.org/files/hq/papers/ifla75/191-boujdad-fr.pdf
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                 BLAD 67


    Deelname aan Beeld en Geluid Infodag over licenties voor        Formal mentor bij de sessie                   P. Nieuwenhuysen
    toegang tot databanken, georganiseerd door SURFdiensten        Librarians on the Cat Walk: Communicating for Advocacy to    Zoveel informatie, zo weinig tijd. [online]
    Nederland, in Radisson Park Lane Hotel, Antwepen, 7          Influence Policy and Practice, in the framework of the annual  In proceedings van de tweedaagse conferentie Informatie,
    september 2009.                            IFLA World Libraries Congress, 23-27 August 2009, in Milano =    georganiseerd door VVBAD, dit jaar als “Informatie aan
                                       Milan, Italia.                            zee” in in Casino-Kursaal, Oostende, 10-11 september
    2 digitale foto’s met als titel “Profiel in Penang” en “Sunset in   http://www.ifla.org/en/cpdwl                     2009:
    Rovinj” uit geselecteerd door de jury tot de beste 30 uit       http://www.ifla.org/node/1651                    Slides available as PDF file from
    honderden inzendingen in oktober 2009 en als dusdanig                                            http://www.slideshare.net/VVBAD/zoveel-informatie-zo-
    getoond in november 2009 op http://www.thomascook.be/         Lezing “Zo veel informatie, zo weinig tijd”             weinig-tijd
                                       bij de tweejaarlijkse, tweedaagse conferentie Informatie,      http://www.vvbad.be/node/4766
    Teaching in English in the framework of the doctoral schools of    georganiseerd door VVBAD, dit jaar als “Informatie aan zee” in    http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/
    Vrije Universiteit Brussel on “Information retrieval for scientists”  Casino-Kursaal, Oostende, 10-11 september 2009.           Lecture in Dutch / Nederlands, as mp3 podcast available
    4 x 3 hours, November 2009.                      http://www.vvbad.be/node/4766                    free of charge from
    http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/courses/retrieval/r                                        http://vvbad.podbean.com/mf/web/eifp/20090910_Nieuwen
    etrieval-2009.html                           Tutorial presentations in the framework of the OceanTeacher     huysen_Paul_podcast.mp3
                                       Academy training course at UNESCO-IOC-IODE in Ostend,
    Laureaat van de EBSCO 2010 photo contest met 3             Belgium, on Digital assets management: Module about       P. Nieuwenhuysen
    kleurenfoto’s geselecteerd door jury en gedrukt in de         Pictures on computers, October 2-7, 2009.            Scientific reporting and didactics. 2009-2010.
    jaarkalender 2010, uitgegeven door EBSCO op 7000            http://www.iode.org/index.php?option=com_oe&task=viewEvent      (compulsory course in the 2nd year of the inter-university
    exemplaren:                              Record&eventID=456                          Master study program in Ecological Marine Management,
    “Girl in Maputo” "Profile in Penang” “Parasol in Tongli”        Slides available from                        and in the 2nd year of the Master study program Biology,
    http://www2.ebsco.com/                         http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/       Vrije Universiteit Brussel).
                                                                        Available free of charge from
    Reviewer of a paper submitted for publication in the scientific    Invited member of the Advisory Committee for the Conference     http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/courses/
    journal Environment, Development and Sustainability.          +
    http://www.editorialmanager.com/envi/                 invited lecture “Information access through information
                                       technology”
    Digitale foto met als titel “Girl in Maputo” in november 2009     at the "International Conference on Millennium Development
    geselecteerd door de jury uit honderden inzendingen tot de       Goals: Role of Information and Communication Technologies",
    beste 30 en als zodanig getoond in december 2009 op          December 27-29, 2009, R M K Engineering College, in
    http://www.thomascook.be/community/fotowedstrijden/fotoweds      Kavaraipettai near Chennai (ex-Madras), India.
    trijd-nikon-thomascook-november.aspx                  http://www.rmkec.ac.in/mdg/index.html
                                       Slides available from
    Member of the advisory board of the new journal            http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/
    “BHU Management Review - A journal of Contemporary
    Management Research"(ISBN 81-85305-33-1), since
    December 2009.
NIEUWENHUYSEN Paul  BLAD 68
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                 BLAD 69


2010  Digitale foto met als titel “Kuala Lumpur Hindu” in december   Invited keynote lecture, bij de studiedag over “Federated search
    2009 geselecteerd door de jury uit honderden inzendingen tot   engines & link resolvers”
    de beste 30 en als zodanig getoond in januari 2010 op       georganiseerd door de Sectie Schoolbibliotheken van de
    http://www.thomascook.be/community/fotowedstrijden/        VVBAD, in de Erasmushogeschool, campus Dansaertstraat 70,
                                     1000 Brussel. 22 januari 2010.
    Geselecteerd door VLIR-UOS als lid van het Comité         Slides prepared to support the presentation available from
    Accompagnement - Université de Burundi = UB.           http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/
    = de Begeleidingscommissie voor het opzetten van een       and from http://www.vvbad.be/node/5028
    samenwerkingsprogramma met de Université de Burundi,
    sinds januari 2010.                        Lecture about “Printed books and the WWW” presented at the     P. Nieuwenhuysen
                                     annual BOBCATSSS international conference on library and      Printed books and the WWW.
    Lid van de Vrije Universiteit Brussel - Taskforce Duurzaamheid,  information science, in 2010 hosted by the Universita degli    In the proceedings of the annual BOBCATSSS international
    sinds de oprichting in 2010                    Studi di Parma, Italia/Italy, 25-27 January 2010.            conference on library and information science, in 2010
    http://crosstalks.vub.ac.be/duurzaamheid/about.html        Slides available from                          hosted by the Universita degli Studi di Parma, Italia/Italy,
                                     http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/        25-27 January 2010. Available online free of charge from:
                                                                         http://dspace-unipr.cilea.it/handle/1889/1273 or
                                                                         http://hdl.handle.net/1889/1273 PDF file, 9 pp.

                                     Invited tutorial contribution                   P. Nieuwenhuysen
                                     “So many digital libraries, so little time: a tutorial”      So many digital libraries, so little time: a tutorial.
                                     22 February 2010, Indira Gandhi National Open University      Slides submitted for publication in the proceedings of the tutorial
                                     (IGNOU), New Delhi, India                       presentations preceding the International Conference on
                                     +                                   Digital Libraries ICDL 2010 in New Delhi, India, February
                                     Invited member of the program committee = reviewer of         2010.
                                     proposed contributed papers
                                     +                                 P. Nieuwenhuysen
                                     invited paper                           So many digital libraries, so little time.
                                     “So many digital libraries, so little time”            In International Conference on Digital Libraries, 2010:
                                     +                                    ICDL 2010, Shaping the Information Paradigm,
                                     invited member of the Award Committee to select 3 best papers      New Delhi, 23-26 February 2010. Preconference
                                     presented (Indian, Asian, International)                proceedings. Conference papers, published by Delhi :
                                     Third International Conference on Digital Libraries = ICDL 2010,    TERI, The Energy and Resources Institute,
                                     organised by TERI, in Habitat World, New Delhi, India.         http://www.teriin.org/
                                     http://www.teriin.org/events/icdl/index.htm              and the Indira Gandhi National Open University, 2010, 2
                                     23-25 February 2010.                          volumes, 1349 pages. pp. 56-71.

                                     Paper “Information retrieval via WWW image searching: a      P. Nieuwenhuysen
                                     reality check “                          Information retrieval via WWW image searching: a reality check.
                                     presented at the International Conference on Information      In the proceedings of the 2010 International Conference on
                                     Retrieval and Knowledge Management, CAMP’10 on the theme        Information Retrieval and Knowledge Management,
                                     “Exploring the Invisible World” at the Shah Alam Convention       CAMP’10 “Exploring the Invisible World”, at the Shah Alam
                                     Centre, near Kuala Lumpur in Malaysia, 16-18 March 2010,        Convention Centre, near Kuala Lumpur in Malaysia, 16-18
                                     hosted by the Universiti Technologi MARA and supported by        March 2010, hosted by the Universiti Technologi MARA and
                                     the IEEE Computer Society. http://fskm.uitm.edu.my/camp10/       supported by the IEEE Computer Society. Included in the
                                     Slides available from                          IEEE Xplore database, IEEE Cat. No. CFP0833E-PRT or
                                     http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/        IEEE Cat. No. CFP 10821-PRT, ISBN 978-1-4244-5651-2
                                                                         as printed on title page, edited by Zainah Abu Bakar et al.,
                                                                         2010, pp. 73-78.
                                                                         + available online from
                                                                         http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=546
                                                                         6942
                                                                         +
                                                                         available online free of charge from
                                                                         http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                BLAD 70


                                     Tutorial presentations in the framework of the OceanTeacher    Wouter Rommens, Murray Brown, Greg Reed, Linda Pikula,
                                     Academy - Marine Information Management training course at       Paul Nieuwenhuysen, Peter Pissierssens
                                     UNESCO-IOC-IODE in Ostend, Belgium, on “Preservation and     The OceanTeacher Academy: training in support of marine data
                                     archiving of digital media” March 2010.                and information management worldwide.
                                     Module about “Still images on computers”,             In INTERNATIONAL MARINE DATA AND INFORMATION
                                     http://www.iode.org/index.php?option=com_oe&task=viewEvent       SYSTEMS CONFERENCE = IMDIS 2010, 29-31 March
                                     Record&eventID=459                           2010, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris France,
                                     Slides available from                         Book of Abstracts, Editors: Michèle Fichaut, Vanessa
    Geselecteerd door jury en tentoonstelling van een drieluik 3 x   http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/        Tosello, Id = 76 - 4. Education in ocean science – Oral
    50x40 cm met kleurenfoto’s in het kader van het Liefhebber     http://classroom.oceanteacher.org/mod/resource/view.php?id=1      presentations. p. 209. Printed; also available online free of
    Kunstenfestival 2009 op de groepstentoonstelling van        482                                  charge as PDF file from: http://imdis2010.seadatanet.org/
    beeldende kunst, in Zirkstraat 36, 2000 Antwerpen,                                            and from
    georganiseerd door de Stad Antwerpen met steun van de       Tutorial presentations in the framework of the OceanTeacher      http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/
    Vlaamse Overheid, van 24 april tot en met 2 mei 2010.       Academy - Marine Information Management training course at
    Vernissage op 23 april 2010.                    UNESCO-IOC-IODE in Ostend, Belgium, on “Literature and
                                     databases of the marine sciences” April 2010, Modules about
    Teaching on “Information retrieval for researchers” for PhD    “Information sources on the WWW”,
    students/researchers, Vrije Universiteit Brussel, 5 sesions of 3  Video recordings available from
    hours, April-May 2010. http://www.vub.ac.be/phd/english/      http://vimeo.com/11265225 = part 1
    http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/courses/         http://vimeo.com/11260177 - part 2
                                     “Citations in scientific communication.”
                                     Video recordings available from
                                     http://vimeo.com/11289872 = part 1
                                     http://vimeo.com/11290072 = part 2                Peter Pissierssens, W. Rommens, M. Brown, G. Reed, L.
                                     “Effective search strategies for marine information”         Pikula, P. Nieuwenhuysen
                                     http://www.iode.org/index.php?option=com_oe&task=viewEvent    OceanTeacher: a versatile tool for ocean data and information
                                     Record&eventID=578                          management training.
                                     Video recordings available from                  In Book of abstracts available free of charge from:
                                     http://vimeo.com/album/216208                     http://www.ioc50.ru/Abstracts_IOC_50_years.pdf
                                     Slides available from                         pp. 96-97
                                     http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/       +
                                                                        in proceedings of the International Conference
                                     Presentation by “Peter Pissierssens, W. Rommens, M. Brown,      50 Years of Education and Awareness Raising for Shaping
                                        G. Reed, L. Pikula, P. Nieuwenhuysen               the Future of the Oceans and Coasts: Sharing lessons
                                     “OceanTeacher: a versatile tool for ocean data and information    learned and proposing long-term projections. 27-30 April
                                        management training.”                      2010 in Saint Petersburg, Russia. Organized by the
    Member of the Editorial Advisory Board of new Journal of      at the International Conference                    Russian State Hydrometeorological University.Saint
    Emerging Trends in Computing and Information Sciences,         50 Years of Education and Awareness Raising for Shaping     Petersburg, 2010, PDF file, 604 pp. pp. 282-283, available
    ISSN 2079-8407                             the Future of the Oceans and Coasts: Sharing lessons       online free of charge from:
    an International refereed research publishing journal with a      learned and proposing long-term projections. 27—30 April     http://biblio.iode.org/handle/1/2076
    focused aim of promoting and publishing original high quality      2010 in Saint Petersburg, Russia.
    research dealing with theoretical and scientific aspects in all     http://www.ioc50.ru/about/
    disciplines of Computing and Information Sciences.
    http://cisjournal.org/Editorial_board.aspx             Invited member of the International Scientific Committee of the
    since May 2010.                          2nd International Conference on Qualitative and Quantitative
                                     Methods in Libraries = QQML2010 in Chania, Crete, Greece,
                                     25-28 May 2010.
                                     http://www.isast.org/organizationcommittees.html
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                               BLAD 71


                                    Lecture: research paper:                      P. Nieuwenhuysen
                                    “Accessing information about a book or finding copies of a book   Accessing information about a book or finding copies of a book
                                    for sale via the Internet”                       for sale via the Internet.
                                    Slides available from                        In “Emerging Trends and Technologies and Changing
                                    http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/        Dimensions of Libraries and Information Services”, the
                                    +                                    printed proceedings of the 2nd International Symposium
                                    chairperson on a session of lectures                  ETTLIS, Jaypee University of Technology = JUIT, in
                                    +                                    Waknaghat, Himachal Pradesh, India, June 3-5, 2010.
                                    invited member of discussion panel                   Editors: Sanjay Kataria, John Paul Anbu K, and Shri Ram.
                                    2nd International Symposium on “Emerging Trends and           Delhi : KBD Publications, 2010, ISBN 9788190799904,
                                    Technologies in Libraries and information Services” = ETTLIS      773 pp., pp. 615-620.
                                    2010, Jaypee University of Technology = JUIT, in Waknaghat,
                                    Himachal Pradesh, India, June 3-5, 2010.
                                    http://www.jiit.ac.in/jiit/ETTLIS/home.html
                                    http://ettlis2010.ning.com/

                                    Paper presented at                         P. Nieuwenhuysen
                                    Informing Science + Information Technology Education - Joint    WWW image searching delivers high precision and no
                                    Conference, INSITE2010, at Faculty of Engineering, University      misinformation: reality or ideal?
                                    of Cassino, in Cassino, Lazio, Italia/Italy, 21-24 June 2010    Issues in Informing Science and Information Technology,
                                    http://2010.informingscience.org/                    Vol. 7, pp. 109-131. ISSN: On-line 1547-5867; CD 1547-
                                    http://conf.informingscience.org/openconf.php              5859; Print 1547-5840, peer reviewed journal, available
                                    Slides available from                          online free of charge from
                                    http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/        http://iisit.org/Vol7/IISITv7p109-
                                    +                                    131Nieuwenhuysen770.pdf
                                    Member of the “Board of editorial review”                and from
                                    with Certificate of Appreciation from the organizers          http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentati
                                    http://2010.informingscience.org/thanks.html              ons/

                                    Invited member of the Programme Committee for the
    Deelname aan de “Lambermontmartre” kunstmarkt in open      International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries =
    lucht, met gedrukte fotografiek, Antwerpen, laatste zondag van  ICADL, hosted by Queensland University, Brisbane, Australia,
    juli 2010. http://www.lambermontmartre.tk/            21-25 June 2010.
                                    http://www.icadl2010.org/committee.php
    Tentoonstelling van gedrukte foto’s op uitnodiging bij Sacrée-  http://www.springerlink.com/content/978-3-642-13653-
    Gare, kunstenmanifestaties voor het Centraal Station van     5#section=717732&page=7&locus=39                  P. Nieuwenhuysen
    Antwerpen elk weekend van augustus 2010, op zondag 8 en 15    http://www.easychair.org/conferences/?conf=icadl2010        4. Bronnen > 4.1. Overzicht van documentaire bronnen > 4.1.2
    augustus 2010.                                                              Digitale bronnen. (update en uitbreiding van de versie
                                    Reviewer / referee voor bijdragen voorgesteld aan de 14th        gepubliceerd in 2007)
    Member of the Editorial Advisory Board of new online open    World Multiconference on Systemics, Cybernetics and         In Wegwijzer voor bibliotheken en informatiecentra. Brussel :
    access international research publishing “ARPN Journal of    Informatics: WMSCI 2010, en                       Politea, in samenwerking met VVBAD, Losbladig. Vanaf
    Systems and Software (AJSS)”                   3rd Symposium on Academic Globalization: AG 2010,            2005. Aanvulling van 2010.
    http://scientific-journals.org/index.php/journal         georganiseerd door het International Institute of Informatics and
    since September 2010.                      Systemics, June-July 2010, in Orlando, Florida, USA, zoals
                                    vermeld in de proceedings printed and on CD-ROM.
    Teaching on “How to make good scientific slides and a good    http://www.iiis2010.org/wmsci/reviewers/Reviewers.asp?vc=1
    scientific poster?” for PhD students/researchers, Vrije
    Universiteit Brussel, 5 sessions of 3 hours, in September-
    October 2010.
    http://www.vub.ac.be/phd/english/
    http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/courses/
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                               BLAD 72


                                    Lecture accepted after peer review ” Libraries in the age of the  P. Nieuwenhuysen
                                    Internet: NO to obsolescence and YES to synergy” research      Libraries in the age of the Internet: NO to obsolescence and
                                    paper, in the session on cloud computing and libraries,         YES to synergy (research paper, in the session on cloud
                                    at the Fifth Shanghai (Hangzhou) International Library Forum =     computing and libraries)
                                    SILF2010 with the theme “City life and library service” hosted by  In The Proceedings of the Fifth Shanghai (Hangzhou)
                                    the Hangzhou library in Hangzhou, China, 24-27 August 2010,       International Library Forum = SILF2010 with the theme
                                    http://www.libnet.sh.cn/silf2010/english/index.htm           “City life and library service”
                                                                        hosted by the Hangzhou library in Hangzhou, China, 24-27
    Organisatie / promotor-woordvoerder / rekeninghouder van een                                      August 2010,
    International Training Programme, genaamd                                                http://www.libnet.sh.cn/silf2010/english/index.htm
    Scientific and Technological Information Management in                                         Shanghai Scientific and Technological Literature Publishing
    Universities and Libraries - an Active Training Environment,  Participation to Digital Cultural Heritage Network (ERANET DC-     House, http://www.sstlp.com/
    version 10 = STIMULATE10”, oktober-november-december      NET) Internationale Conference on "e-Infrastructures for        2010,
    2010,,                             Cultural Heritage". 29 October 2010, Koninklijke Bibliotheek,      ISBN 978-7-5439-4415-2, 518 pp., pp. 452-463,
    met steun van DGOS via VLIR, met een interuniversitaire     Brussel.                                available online free of charge from
    stuurgroep waarin afgevaardigden van de Universiteit      http://www.dc-net.be/en/Programme.html                 http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/
    Antwerpen, KULeuven en Vrije Universiteit Brussel. Meer
    informatie hierover:                                                        Abdelhamid Boujdad M’kadem and P. Nieuwenhuysen
    http://www.vub.ac.be/BIBLIO/itp/stimulate10/          Poster presentation on “University libraries and WWW image     Digital access to cultural heritage material: case of the
    +                                search” at the 5th Scholarly Communication Seminar: « Find it,     Moroccan manuscripts.
    Les geven over “Presentation of information in a scientific   Get it, Use it, Store it », organized by UNICA = Network of     Collection Building, ISSN 0160 4953, Vol. 29 Iss: 4, pp.137 –
    environment” in het kader van het VLIR International Training  Universities from the Capitals of Europe, in Universidade Nova     141. (2010) Research paper, DOI:
    Program STIMULATE10, aan de Vrije Universiteit Brussel,.    de Lisboa, Portugal, 7-9 November 2010.                 10.1108/01604951011088862 (Permanent URL) Emerald
    +                                http://www.unica-network.eu/event/5th-unica-scholarly-         Group Publishing Limited. http://www.emeraldinsight.com/
    Activiteitenverslag en financieel verslag aan VLIR / DGOS,   communication-seminar-%E2%80%9Cfind-it-get-it-use-it-store-       10.1108/01604951011088862
    februari 2011.                         it%E2%80%9D
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                BLAD 73


2011  Accesit Award to the picture “Passeig de Gracia”, made in       Invited presentation of a paper:                 P. Nieuwenhuysen
    Barcelona, in the 5th edition of the Eurostars Hotels         ‘Relax sir. Take a seat’:                    ‘Relax sir. Take a seat’: or How to improve information
    photography awards = V Premio Eurostars Hotels de           or How to improve information discovery.               discovery. (Invited paper)
    Fotografia,                              +                                In Conference Papers - International Conference on Digital
    http://blog.eurostarshotels.com/las-25-miradas-mas-personales     invited member of the Program Committee               Library Management (ICDLM).
    The photo is included in the itinerant exhibition of 25 photos that  http://www.teriin.org/events/icdlm/committees.php#3         Extending benefits of modern technology to public,
    visits Eurostars Hotels in 2011.                   +                                  academic, and special libraries,
                                       invited member of the Poster Award Committee             11-13 January 2011, in Science City, Kolkata, India,
                                       at ICDLM = the International Conference on Digital Library      edited by Debal C. Kar et alii,
                                       Management, at Kolkata=Calcutta Science City Auditorium,       published by TERI = The Energy and Resources Institute,
                                       India, 11-13 January 2011.                      Delhi, and the Raja Rammohun Roy Library Foundation
                                       The theme of the conference is 'Extending Benefits of Modern     (central Autonomous Organization under the Ministry of
                                       Technology to Public, Academic, and Special Libraries'.       Culture, Govt. of India),
                                       The conference aims to provide an international forum for      ISBN 978-81-7993-413-5,
                                       sharing advanced thoughts and experiences focusing on digital    printed 516 pp, pp. 277-293
                                       libraries and its management. All public libraries, special     + on CD-ROM
                                       libraries, and academic libraries are expected to gain and
                                       exchange knowledge, skills, and expertise from this event.    P. Nieuwenhuysen
                                       http://www.teriin.org/events/icdlm/               Running through the labyrinth: Efficient information retroieval
                                       Slides available from                        through the WWW in 2008.
                                       http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/     In Digital libraries and information management in the
                                                                         knowledge society: Opportunities and challenges. Edited by
                                       Participation to the 1st UNICA meeting on development aid      Constantine M. Nyamboga and Raymond W. Ongus.
                                       cooperation with developing countries, 27 January 2011,       Nairobi : Kenya Library Association Publications & Goethe-
                                       Universitaire Stichting, Brussel, Belgium.              Institut, 2011. ISBN 9966-7238-2-X. pp. 1-19.

                                       Reviewer / referee voor bijdragen voorgesteld aan the SPRING
                                       and SUMMER 9th International Conference on Computing,
                                       Communications and Control Technologies: CCCT 2011, zoals
                                       vermeld in de proceedings printed and on CD-ROM.
                                       http://www.iiis2011.org/ccct/reviewers.asp

                                       Invited contribution                       P. Nieuwenhuysen
                                       “How to improve information discovery: a tutorial workshop”.   Improving information discovery.
                                       +                                In Proceedings of the International Conference on Digital
                                       invited member of the program committee               Libraries & Knowledge Organization (ICDK 2011)
                                       http://www.mdi.ac.in/icdk/Committtees.html              14-16 February 2011, in Management Development
                                       International Conference on Digital Libraries & Knowledge      Institute (MDI), Gurgaon, India,
                                       Organization = ICDK 2011, in Management Development         edited by Antony Jose, Devika P. Madalli, and ARD Prasad,
                                       Institute (MDI) in Gurgaon, near Delhi, India,            published by MDI, PDF file of 14 pages, on CD-ROM.
                                       jointly organized by Management Development             http://www.mdi.ac.in/icdk/Home.html
                                       Institute (MDI) and Indian Association for Special Libraries &
                                       Information Centres (IASLIC) February 14-16, 2011.
                                       http://www.mdi.ac.in/icdk/Home.html
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                 BLAD 74


    Kleurenfoto “Berlin Blau” 40x50 cm, geselecteerd door jury voor  Presentation accepted after peer review, “Improving information   P. Nieuwenhuysen
    tentoonstelling bij Liefhebber, Divers Pluimage          discovery: a tutorial”, at the annual international conferences on  Improving information discovery: a tutorial”
    groepstentoonstelling van beeldende kunst in 2000 Antwerpen,   E-society and Mobile learning, organized by IADIS          In Proceedings of the annual international conference E-society,
    georganiseerd door de Stad Antwerpen met steun van de       (International Association for the Development of the          organized by IADIS (International Association for the
    Vlaamse Overheid, in april 2011. Vernissage 22 april 2011.    Information Society) in Avila, Castilla y Leon, Spain, 10-13       Development of the Information Society) in Avila, Castilla y
                                     March 2011.                               Leon, Spain, 10-13 March 2011. Edited by Piet Kommers
    Bijdragen met gedrukte fotografiek aan              http://www.iadis.org/what.asp                      and Pedro Isaías. 1 PDF file on CD-ROM, ISBN: 978-972-
    Lambermontmartre/MUSEE kunstmarkt in open lucht,         http://www.iadisportal.org/conferences                  8939-46-5. Abstract on pp. xxiii-xxiv
    Antwerpen, georganizeerd door vzw galerie Mekanik en het     http://www.esociety-conf.org/                      http://www.iadis.org/what.asp
    District Antwerpen, laatste zondag van juli, augustus en     http://www.esociety-conf.org/2011/tutorial.asp              http://www.iadisportal.org/conferences
    september 2011. http://www.lambermontmartre.tk/                                              http://www.esociety-conf.org/
                                     Member of the “Board of Editorial Review” of the international      http://www.esociety-conf.org/2011/tutorial.asp
                                     conference Informing Science + Information Technology
                                     Education - Joint Conference InSITE, June 2011 in Novi Sad,
                                     with a certification of appreciation by the organizers
                                     http://2011.informingscience.org/thanks.html

                                     Lecture on “African art perception through WWW image         P. Nieuwenhuysen
                                     searching”, at the triennial international symposium of the Arts   African art perception through WWW image searching.
                                     Council of the African Studies Association = ACASA, on the      In Abstracts of the Triennial International Symposium of the Arts
                                     theme “Africa and Its Diasporas in the Market Place - Cultural      Council of the African Studies Association = ACASA, at
                                     Resources and the Global Economy” at UCLA = University of         UCLA = University of California - Los Angeles campus,
                                     California - Los Angeles campus, USA, 23-27 March 2011.          USA, 23-27 March 2011. Available free of charge from:
                                     http://www.acasaonline.org/conf_triennial.htm               http://www.acasaonline.org/triennial/ABSTRACTS.PDF
                                     http://www.acasaonline.org/conf_next.htm
                                     http://www.acasaonline.org/triennial/ABSTRACTS.PDF

                                     Invited contribution to the 2nd Session of the UNESCO-IOC-
                                     IODE Steering Group for OceanTeacher, in Miami, Florida,
                                     USA, 11-15 April 2011.
                                     Report available free of charge from                 P. Nieuwenhuysen
                                     http://www.iode.org/index.php?option=com_oe&task=viewDocu      Toekomst van hogechool- en universiteitsbibliotheek: Realiteit
                                     mentRecord&docID=7439                          versus wensdromen in Vlaanderen.
                                                                       Informatie Professional, ISSN 1385-5328, 2011-06, pp. 24-25.
                                     Invited member of the International Scientific Committee of the
                                     3rd International Conference on Qualitative and Quantitative
                                     Methods in Libraries = QQML2011, National Hellenic Research
                                     Foundation, Athens, Greece, 24-27 May 2011.
                                     http://www.isast.org/organizationcommittees.html

                                     Invited lectures on “The evolution of information discovery and   P. Nieuwenhuysen
                                     consequences for libraries” at the 2011 Conference of the      Information Discovery and consequences for Libraries.
                                     Kenya Library Association, in Mombasa, Kenya, May 25-27,       Maktaba: Journal of the Kenya Library Association, ISSN 0253-
                                     2011. http://www.klas.or.ke/                       5971, Vol. 1, No. 1, 2011, pp. 23-37.
                                     The slides prepared to support the lectures are available from
                                     http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                               BLAD 75


    Chairperson of the Expert Group on libraries and information in  Lecture (accepted after peer review)                P. Nieuwenhuysen
    the framework of VLIR-UOS, the Flemish inter-university      “An International Training Program in Library and Information   An International Training Program in Library and Information
    council’s section on university development cooperation, since  Science: Looking Backward and Forward” at the 4th Asia-         Science: Looking Backward and Forward
    2011-10.                             Pacific Conference on Library & Information Education and     In the proceedings of the 4th Asia-Pacific Conference on Library
                                     Practice = ALIEP: Issues, Challenges and Opportunities, 22-24      & Information Education and Practice: Issues, Challenges
    Organization as team member of the VLIR-UOS-IUC co-        June 2011, held at the Pullman Putrajaya Lakeside, in          and Opportunities, 22-24 June 2011, held at the Pullman
    operation program with Universidade Eduardo Mondlane =      Putrajaya, Malaysia. Organized by the Faculty of Information      Putrajaya Lakeside, in Putrajaya, Malaysia. Organized by
    UEM in Maputo, Mozambique, with KIT = Koninklijk Instituut    Management, Universiti Teknologi MARA.                 the Faculty of Information Management, Universiti
    voor de Tropen, in Amsterdam, of a training workshop on free   Slides used to support the presentation available free of charge    Teknologi MARA. Editors: Fuziah Mohd Nadzar, Mohd
    and open source library automation software named. ABCD,     from                                  Sharif Mohd Saad, Szarina Abdullah. Shah Alam, Selangor,
    November 2011.                          http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/        Malaysia. 2011. ISBN 978-983-3286-01-0. Printed 647 pp.
                                                                         pp. 9-16.
    Teaching about How to make a scientific presentation and     Lecture on “Information discovery in a scholarly environment”,     Also available online free of charge from
    poster, in the framework of the Doctoral Schools at Vrije     Department of Library and Information Science,             http://fim.uitm.edu.my/a-liep2011/
    Universiteit Brussel, 4 sessions of 3 hours, November 2011.    Srinakharinwirot University, 114, Sukhumvit Road 23, Bangkok,      http://eprints.ptar.uitm.edu.my/3448/
    www.vub.ac.be/phd/english/DoctoralSchools.htm           Thailand, 2011-06-27
    Details available from                      http://www.swu.ac.th/en/                      P. Nieuwenhuysen
    www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/courses/            http://www.topuniversities.com/institution/srinakharinwirot-    Conference tutorial: Organizing postgraduate international
                                     university                               training programs on information management.
                                                                      Abstract in Proceedings of the IADIS International Conference
                                     Chairperson of session on Library management systems at the      on International Higher Education =IHE 2011, 8-10
                                     bi-annual conference “Informatie” organized by VVBAD, in        December 2011, in East China Normal University = ECNU,
                                     Kursaal van Oostende, Belgium, 15-16 September 2011.          Shanghai, China, Edited by Heling Huai, Piet Kommers, Ji-
                                     http://www.vvbad.be/InformatieaanZee                  ping Zhang and Pedro Isaías, Associate Editor: Luís
                                                                        Rodrigues, ISBN: 978-972-8939-56-4, on CD-ROM, pp. xv-
                                     Invited member of the Programme Committee for the           xvi. Preprint available free of charge from
                                     International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries =      http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/
                                     ICADL2011, hosted by Tsinghua University in Beijing, China,
                                     October 24-27, 2011.                        P. Nieuwenhuysen
                                     http://www.icadl2011.org/                     An International Training Program in Library and
                                     https://www.easychair.org/conferences/?conf=icadl2011         Information Science: Looking Backward and Forward
                                                                      Education for Information, ISSN0167-8329 (Print), 1875-
                                     Invited contribution of 8 hours on digitization to the         8649 (Online) Volume 28, Number 2-4 / 2010/2011, pp.
                                     OceanTeacher Academy Training Course in the area of Marine       279-290, DOI 10.3233/EFI-2010-0909
                                     Information Management: on Data Curation for Information        http://www.iospress.nl/journal/education-for-
                                     Professionals and in-depth Digitization Practicum, at UNESCO-     information/
                                     IODE project office in Oostende, Belgium, 26-30 October 2011.     Preprint available free of charge from
                                     http://www.iode.org/                          http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentati
                                     Slides used to support the presentation available free of charge    ons/
                                     from                                Article selected as one of the 17 Featured Articles in the
                                     http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/        February 2012 issue.of the current awareness service
                                                                        http://www.informedlibrarian.com/ that links to the
                                     Invited lecture on “Trends in information discovery and        tables of contents of more than 300 journals.
                                     consequences for marine information centers” at the UNESCO-
                                     IOC-IODE-ODINAFRICA Scientific Symposium - Contribution of
                                     Ocean Data and Information to Sustainable Development Areas
                                     in Africa, 30 November - 2 December 2011, in Saly-Mbour,
                                     Senegal.
                                     http://www.iode.org/index.php?option=com_oe&task=viewEvent
                                     Record&eventID=793
                                     Slides used to support the presentation available free of charge
                                     from
                                     http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/
NIEUWENHUYSEN Paul                                  BLAD 76


           Tutorial workshop presented at the IADIS International
           Conference on International Higher Education =IHE 2011, 8-10
           December 2011, in East China Normal University = ECNU,
           Shanghai, China.
           + Chairperson for the session on Technologies for spreading
           learning around the world.
           http://www.ihe-conf.org/
           http://www.ihe-conf.org/Final_Program_IHE_2011.pdf
           http://www.ihe-conf.org/tutorial.asp
           Abstract and slides used to support the presentation available
           free of charge from
           http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                 BLAD 77


2012  Team member in the International Institutional Co-operation   Member of the “International Board of Editorial Reviewers” of     P. Nieuwenhuysen
    with the University of Burundi, supported by VLIR-UOS, in the  the annual international conference Informing Science +        Improving information discovery.
    project on developing ”The New Technologies of Information   Information Technology Education - Joint Conference InSITE in     In Digital Libraries and Knowledge Organization,
    and Communication (NTIC) and the Library”, since 2012.     Montreal, Canada, June 22-27, 2012. Received “Certificate of       edited by Antony Jose, published by Macmillan Publishers
    http://www.vliruos.be/downloads/CUI_UB_PP_Final_26_04_20    Appreciation”.                              India, Advanced Research Series, 2012, ISBN 978-935-
    11.doc                             http://2012.informingscience.org/index.php                059-076-8, pp. 449-459. Preprint is available free of charge
                                    http://www.informingscience.us/icarus/conferences/insite2012       from
    Co-promotor of the interuniversity International Training    /thanks                                  http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/
    Program named Lib@Web, October-November-December
    2012, approved and sponsored by VLIR-UOS and DGOS.       Examiner of a dissertation submitted to fulfill the requirement for
    http://www.vub.ac.be/BIBLIO/itp/                the degree of Doctor of Philosophy, Faculty of Science and
    http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.LIB@WEB            Technology, Queensland University of Technology, Brisbane,
    http://www.vliruos.be/index.php?language=NL&navid=489&dire   Australia, January 2012.
    ct_to=Internationale_trainingsprogrammas_ITP          http://www.qut.edu.au/study/phds-and-research-degrees

    Lezing van 2 uur bij Kunstwetenschappen, Vrije Universiteit   Workshop / presentatie “Informatie vinden via Internet” in het
    Brussel, over de creatie van posters in een wetenschappelijke  kader van VUB-UPV = Uitstraling, permanente vorming, in
    context. 2012-04-16. Slides gratis beschikbaar via       Brussel, 2012-02-06.
    http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/    http://www.vub.ac.be/UPV/                       P. Nieuwenhuysen
                                    Slides gratis beschikbaar via                     Improving information discovery in digital libraries.
                                    http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/       World Digital Libraries: An International Journal, Vol. 4, Issue 2,
                                                                         2012, pp. 137-151. http://www.iospress.nl/journal/world-
                                    Presentation (accepted after peer review) by Abdelhamid          digital-libraries/
                                    Boujdad Mkadem and Paul Nieuwenhuysen, entitled “Digital         http://bookstore.teriin.org/journal_inside.php?material_id=4
                                    libraries of cultural contents and integration in the university     77&qty=1
                                    open access repository” at the 6th International Technology,
                                    Education and Development Conference) INTED2012
                                    organised by IATED, in Valencia, Spain, 5-7 March 2012.
                                    http://www.iated.org/concrete2/technical_program.php?event_id
                                    =12

                                    Presentation (accepted after peer review) “Information        P. Nieuwenhuysen
                                    Discovery on the Internet: a tutorial”, at the annual international  Information Discovery on the Internet: a tutorial.
                                    conferences E-society2012 and the collocated events Mobile      Abstract in Proceedings of the IADIS International Conference
                                    Learning 2012 and Information Systems 2012, organized by         esociety2012 ) in Berlin, Germany, 10 - 13 March 2012,
                                    IADIS (International Association for the Development of the        Proceedings, Edited by: Piet Kommers and Pedro Isaías,
                                    Information Society) in Berlin, Germany, 10 - 13 March 2012.       IADIS Press, 2012, pp. xxi-xxii, ISBN: 978-972-8939-67-0,
                                    http://www.iadis.org/what.asp                       printed and as PDF file on CD-ROM.
                                    http://www.iadisportal.org/conferences                  . Preprint is available free of charge from
                                    http://www.esociety-conf.org/tutorial.asp                 http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/
                                    Abstract and slides used to support the presentation available
                                    free of charge from
                                    http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/presentations/
NIEUWENHUYSEN Paul                                                      BLAD 78


           Active participation to the 10th International Bielefeld      Abdelhamid Boujdad M’kadem and P. Nieuwenhuysen
           Conference “Shaping future INFO-Structures: Feeding Data,     Cultural heritage education in developing countries.
           Designing Information Services and Building ICT-Infrastructure   Accepted for publication in the proceedings of the Ireland
           for a Digital Native’s World” in Bielefeld, Germany, 24-26 April    International Conference on Education (IICE-2012) in
           2012.                                 Dublin, Ireland. http://www.iicedu.org/

           Lecture (accepted after peer review) on “Information discovery   P. Nieuwenhuysen
           through WWW image searching: a quantitative assessment” at     Information discovery through WWW image searching: a
           the 4th International Conference on Qualitative and Quantitative    quantitative assessment.
           Methods in Libraries = QQML2012, in Limerick, Ireland, May     In Book of Abstracts, 4th Qualitative and Quantitative Methods
           22-25, 2012.                              in Libraries International Conference = QQML 2012, in
                                              Limerick, Ireland, May 22-25, 2012, Editor: Anthi Katsirikou,
           Reviewer / referee voor bijdragen voorgesteld aan the The 16th     264 pp., pp. 126-127.
           World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics And
           Informatics: WMSCI 2012.
           http://www.iiis.org/iiis/PeerReviewing.asp.

           Planned: Lecture (accepted after peer review) on “International
           co-operation towards the development of technology in
           university libraries”, at the annual conference of the
           International Association of Technological University Libraries
           (IATUL), “Library Strategies for New Generation Users”, in
           Nanyang Technological University (NTU), in Singapore, 4-7
           June 2012.
           http://conference.ntu.edu.sg/iatul2012/Pages/home.aspx
           http://conference.ntu.edu.sg/iatul2012/Pages/Programme.aspx

           Planned: Leader of a Workshop on Digital Libraries: Information
           Discovery, Department of Library and Information Science,
           Srinakharinwirot University, 114, Sukhumvit Road 23, Bangkok,
           Thailand,
           June 11-12, 2012
           http://www.swu.ac.th/en/
           http://www.topuniversities.com/institution/srinakharinwirot-
           university

           Planned: Invited lecture
           “International Training Programs in Information Science:
           experience gained and ideas for the future”
           + chair of a session
           at the International Conference on Trends in Knowledge and
           Information Dynamics, ICTK 2012, hosted by the
           Documentation Research and Training Centre (DRTC), part of
           the Indian Statistical Institute (ISI), in Bangalore=Bengaluru,
           Karnataka, India, 10-13 July 2012., at NIMHANS Convention
           Centre, Bangalore.
           http://drtc.isibang.ac.in/ictk/
NIEUWENHUYSEN Paul                                   BLAD 79


           Planned: Lecture (accepted after peer review)
           “Print and electronic - working in harmony: Finding information
           about a printed book title on the Internet”
           at the Sixth biennial Shanghai International Library Forum =
           SILF2012, organized by the Shanghai Library, in Shanghai,
           China, 17-19 July 2012.
           http://www.libnet.sh.cn/silf2012/english/index.htm

           Invited member of the International Advisory Committee for the
           3rd International Conference on Emerging Trends and
           Technologies for Libraries and Information Services, =
           ETTLIS2012, at Jaypee University of Engineering and
           Technology = JUET,
           26-27 October 2012 in Raghogarh, Guna, MP= Madhya
           Pradesh, India.
           http://jiit.ac.in/jiit/ettlis2012/index.php/home
           http://jiit.ac.in/jiit/ETTLIS2012/index.php/committees

           Invited member of the Programme Committee for he
           International Conference on Interactive Mobile and Computer
           Aided Learning = IMCL2012, Princess Sumaya University for
           Technology, in Amman, Jordan, 6-8 November 2012
           http://www.imcl-conference.org/

           Invited member of the Programme Committee for the
           International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries =
           ICADL2012, “The Outreach of Digital Libraries: a Globalized
           Resource Network “, November 12-15, 2012 in Taipei, Taiwan
           http://www.icadl2012.org/ProgramCommittee.html
           http://www.easychair.org/conferences/?conf=icadl2012

           Gepland: Workshop / presentatie/ lezing “Informatie vinden via
           Internet” in het kader van VUB-UPV = Uitstraling , permanente
           vorming, in Kortrijk, 2012-12-11
           http://www.vub.ac.be/UPV/
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                                 BLAD 80


    Hoogleraar (voltijds) aan de Vrije Universiteit Brussel.      "External expertise partner" of the Ocean Data and Information  Hoger vermelde publicaties werden volgens the Web of Science
                                      Network for Africa, Project ODINAFRICA, organized by The       - Citation Report tot juni 2008 al meer dan 221 x geciteerd
    Co-ordinator Vrije Universiteit Brussel Universiteitsbibliotheek  Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO         in internationale publicaties, en leiden tot een Hirsch index
                                     and supported by the Government of Flanders, vanaf mei 2000.     number van 8 of 9.
    Faculteiten Wetenschappen en Ingenieurswetenschappen sinds     http://www.odinafrica.net/                    The Hirsch index is based on the distribution of citations
    1985.                                                                   received by a given researcher's publications. Hirsch writes:
    Medebeheer van de Universiteitsbibliotheek van de Vrije       Lid van het bestuur van de sectie “Wetenschappelijke         “A scientist has index h if h of his Np papers have at least h
    Universiteit Brussel als lid van het Beheerscollege met collega   documentaire informatie” van de Vlaamse Vereniging voor        citations each, and the other (Np - h) papers have at most h
    lid van het ZAP en met de hoofdbibliothecaris / directeur van de  Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen = VVBAD.         citations each.”
    universiteitsbibliotheek, sinds 2007.                                                 In other words, a scholar with an index of h has published h
                                      Lid van het Beheerscommittee Bibliotheek van de Vrije         papers each of which has been cited by others at least h
    Jaarlijks les geven: compulsory course on "Information:       Universiteit Brussel (adviesorgaan van de Raad van Bestuur),     times. Thus, the h-index reflects both the number of
    retrieval, management and presentation", in het 2de semester    afwisselend met ander lid van het Zelfstandig Academisch       publications and the number of citations per publication.
    van het 1ste jaar van het interuniversitair studieprogramma     Personeel binnen de Universiteitsbibliotheek.             The index is designed to improve upon simpler measures
    Master in Environmental Marine Management (ECOMAMA),                                           such as the total number of citations or publications. The
    Faculteit Wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel, vanaf     Lid van de redactieraad van Bibliotheek- & archiefgids, sinds     index works properly only for comparing scientists working
    oktober 1997.                            2011 genaamd META, en van de publicatiereeksen            in the same field; citation conventions differ widely among
                                      Bibliotheekkunde en Archiefkunde, uitgegeven door de         different fields.
    Jaarlijks les geven: compulsory course "Scientific reporting and  Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en
    didactics", 4 study points, in het 1ste semester van het 2de jaar  Documentatiewezen (V.V.B.A.D.), sinds 1988.
    van het interuniversitair studieprogramma Master in
    Environmental Marine Management (ECOMAMA), Faculteit        Associate editor van LIBRES: Library and Information Science
    Wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel, vanaf academiejaar    Research. International electronic Journal. ISSN:1058-6768.
    1998-1999.                             Sinds 1993. http://libres.curtin.edu.au/
    Vanaf academiejaar 2007-2008 ook opleidingsonderdeel van 3
    study points voor alle studenten Master in de Biologie, Vrije    Lid van de redactieraad van het tijdschrift Informatie
    Universiteit Brussel.                        Professional, ISSN 1385-5328, maandblad voor
                                      informatiespecialisten, uitgegeven door Otto Cramwinckel,
    Jaarlijks les geven: course "Recent Internet development for    Amsterdam, waarin opgenomen
    information management", 3 study points, in het 2de semester    -- Open, vaktijdschrift voor bibliothecarissen,
    van het 2de jaar van het 2 jaar durend interuniversitair      literatuuronderzoekers en documentalisten, en
    studieprogramma Master in Environmental Marine Management      -- Login, tijdschrift voor gebruikers van on-line, interactieve
    (ECOMAMA), Faculteit Wetenschappen, Vrije Universiteit       informatiesystemen,
    Brussel, vanaf academiejaar 2001-2002.               vanaf januari 1997. http://www.informatieprofessional.nl/

                                      Reviewer voor artikels submitted to Journal of Systemics,
                                      Cybernetics and Informatics, sinds 2003
                                      http://www.iiisci.org/journal/sci/JournalReviewers.asp?var=

                                      Editorial Board member of the new
                                      “World Digital Libraries: an international journal”.
                                      http://www.iospress.nl/journal/world-digital-libraries/
                                      http://bookstore.teriin.org/journal_inside.php?material_id=477&
                                      qty=1
                                      Since 2008.

                                      Member of the advisory board of the new journal
                                      “BHU Management Review - A journal of Contemporary
                                      Management Research"(ISBN 81-85305-33-1). Since 2009.

                                      Member of the Editorial Advisory Board of new Journal of
                                      Emerging Trends in Computing and Information Sciences,
                                      ISSN 2079-8407
                                      an International refereed research publishing journal with a
                                      focused aim of promoting and publishing original high quality
                                      research dealing with theoretical and scientific aspects in all
                                      disciplines of Computing and Information Sciences.
                                      http://cisjournal.org/Editorial_board.aspx
NIEUWENHUYSEN Paul                                    BLAD 81


           Lid van de formele VLIR-UOS “Expertengroep
           Bibliotheeksamenwerking” sinds 2002. http://www.vliruos.be/
           Voorzitter sinds 2012.

           Editor “Information Management” for OceanTeacher: a training
           system for ocean data and information management.
           [continuously updated].
           Paris, France: Intergovernmental Oceanographic Commission.
           Available from:
           http://www.oceanteacher.org/
           sinds 2004.

           Onderzoek in de informatie-, documentatie- en
           bibliotheekwetenschap, vooral i.v.m. toepassingen van
           informatie- en communicatietechnologie in de hedendaagse
           academische bibliotheek.
           Meer specifiek:
           -- evaluatie van Internet-gebaseerde secundiare
           informatiebonnen met als doel publicatie hierover en selectie
           voor opname in de WWW-site van de Universiteitsbibliotheek
           -- evaluatie en implementering van hard- en software voor
           toegang door publiek tot informatie die beschikbaar is op
           CD-ROM en via Internet
           -- onderzoek en ontwikkeling i.v.m. web-technieken, als steun
           bij de verdere ontwikkeling van de WWW-site van de VUB
           Universiteitsbibliotheek, als portal naar informatiebronnen die
           toegankelijk zijn via Internet
           -- evaluatie en ontwikkeling van e-learning technieken en
           methodes
           -- onderzoek van de overdraagbaarheid van hedendaagse
           methods en technieken in de informatie- en bibliotheeksector
           naar bibliotheken in ontwikkelingslanden

           Begeleider / promotor officieel aan de Vrije Universiteit Brussel
           van een deeltijdse navorser met onderzoek rond toepassingen
           van informatie en communicatietechnologie, met het oog op
           een doctoraat in de Communicatiewetenschappen.
NIEUWENHUYSEN Paul                                                                 BLAD 82

Referenties

Adams, Freddy      Ex-Rector                       Universiteit Antwerpen                    Antwerpen
Alewaeters, Gerrit    Ex Prof. - VUBIS Library system manager        Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Brussel     Brussel
Aureli, Alice      Programme specialist                  Unesco, Division of Water Sciences              Paris
Boeckx, Theo       Ex-Directeur Centrale Bibliotheek           Universiteit Antwerpen                    Antwerpen
Burgelman, Jean Claude  Prof., deeltijds hoogleraar              Communicatiewetenschappen, Vrije Universiteit Brussel    Brussel
Clauwaert, Julius    Ex-Prof.                        Universiteit Antwerpen                    Antwerpen
De Bra, Paul       Prof.computer science                 Technische Universiteit Eindhoven + Universiteit Antwerpen  Eindhoven, Nederland
De Smet, Egbert     Prof. deeltijds                    Universiteit Antwerpen                    Antwerpen
Despontin, Marc     Prof.stistics etc…                   Bedrijfsinformatica, Vrije Universiteit Brussel       Brussel
Egghe, Leo        Hoofdbibliothecaris; Prof.               Universiteit Hasselt (en Universiteit Antwerpen)       Diepenbeek
Finsy          Prof.physical chemistry                Wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel          Brussel
Groenevelt, Chris    Lid van de Adviesraad van Informatie Professional                                  Nederland
Helal, Ahmed       Ex chief librarian                   University of Essen, Germany                 Essen, Germany
Hopkinson, Alan     Systems librarian                   Middlesex University                     London
Koninckx, Christian   Prof.                         Universiteitsbibliotheek, Vrije Universiteit Brussel     Brussel
Namenwirth, S. Micha   Ex-Hoofdbibliothecaris; Prof.             Universiteitsbibliotheek, Vrije Universiteit Brussel     Brussel
Philips, Richard     Library system manager                 Universiteit Antwerpen                    Antwerpen
Pissiersens, Peter    Director                        Intergovernmental Oceanographic Commission, Unesco      Paris
Polk, Philip       Ex-Prof.                        Fac. Wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel        Brussel
Raitt, David       Editor of the journal The Electronic Library
Sieverts, Erik      Professor Information science             Universiteitsbibliotheek Utrecht               Utrecht
Simons, Ludo       Ex-Hoofdbibliothecaris Ufsia en Universiteit      Universiteit Antwerpen; KUL                 Antwerpen
             Antwerpen
Slegers, Herman     Ex-Prof. Molecular biology and biophysics       Universiteit Antwerpen                    Antwerpen
Van der Beken, André   Ex-Prof.-Gewoon hoogleraar               Hydrologie, Vrije Universiteit Brussel            Brussel
Vanderpijpen, Willy   Ex Prof. Information science, Universiteit Antwerpen  Koninklijke Bibliotheek                   Brussel
Verhoog         International Hydrological Programme          Unesco, Division of Water Sciences              Paris

								
To top