WYKAZ UTWOR脫W S艁OWNYCH_ MUZYCZNYCH_ S艁OWNO .pdf by yan198555

VIEWS: 201 PAGES: 2

									Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, działając w imieniu twórców, których utwory chroni, apeluje do organizatorów imprez
o rzetelne, dokładne i czytelne wypełnianie WYKAZÓW UTWORÓW SŁOWNYCH, MUZYCZNYCH, SŁOWNO-
MUZYCZNYCH I CHOREOGRAFICZNYCH. Wykazy stanowią podstawę do obliczenia naleŜności dla twórców z ty-
tułu wykorzystanych utworów. Pomijanie w wykazie wykorzystanych utworów stanowi naruszenie prawa twórców. Or-                 Raport nr      .................................................
ganizatorzy swoim podpisem potwierdzają rzetelność danych wyszczególnionych w wykazach.
                                                                        Wpływ zł       .................................................
        WYKAZ UTWORÓW SŁOWNYCH, MUZYCZNYCH,
       SŁOWNO-MUZYCZNYCH I CHOREOGRAFICZNYCH                                              Nr przelewu     .................................................
          wykonanych podczas koncertu, imprezy
                                                                        Inspektorat nr .................................................

Nazwa koncertu        ............................................................................................................   Nr umowy       .................................................

Data koncertu         ............................................................................................................

Miejsce koncertu       ............................................................................................................
                                                                        podpis i pieczątka
                                                                        inspektora ZAiKS               WYPEŁNIA ZAiKS
Organizator koncertu     ............................................................................................................

UWAGA: Wypełnić naleŜy pismem drukowanym lub na maszynie.

                                                Nazwisko i imię                  Nazwisko i imię autora tekstu
 L.p.           Tytuł utworu
                                                kompozytora                 (choreografii, opracowania, tłumaczenia)

   1. We will rock you                         Brian May                             Brian May
                                     Freddie Mercury, John Deacon,                   Freddie Mercury, John Deacon,
   2. You don’t fool me
                                     Brian May, Roger Taylor                      Brian May, Roger Taylor
                                     Freddie Mercury, John Deacon,                   Freddie Mercury, John Deacon,
   3. I want it all
                                     Brian May, Roger Taylor                      Brian May, Roger Taylor
                                     Brian May, Frank Musker, Elizabeth                 Brian May, Frank Musker, Elizabeth
   4. Too much love will kill you
                                     Lamers                               Lamers
                                     Freddie Mercury, Brian May,                    Freddie Mercury, Brian May,
   5. Under pressure
                                     John Deacon, David Bowie                      John Deacon, David Bowie
                                     Freddie Mercury, John Deacon,                   Freddie Mercury, John Deacon,
   6. Breakthru
                                     Brian May, Roger Taylor                      Brian May, Roger Taylor
   7. A kind of magic                          Roger Taylor                            Roger Taylor

   8. We are the champions                       Freddie Mercury                          Freddie Mercury

   9. Living on my own                         Freddie Mercury                          Freddie Mercury

  10. These are the days of our lives                  Roger Taylor                            Roger Taylor

  11. I want to break free                       John Deacon                            John Deacon

  12. Another one bites the dust                    John Deacon                            John Deacon

  13. Bohemian rhapsody                         Freddie Mercury                          Freddie Mercury
                                     Freddie Mercury, John Deacon,                   Freddie Mercury, John Deacon,
  14. Who wants to live forever
                                     Brian May, Roger Taylor                      Brian May, Roger Taylor
  15. Crazy lttle thing called love                   Freddie Mercury                          Freddie Mercury

  16. Radio GaGa                            Roger Taylor                            Roger Taylor

  17. Don’t stop me now                         Freddie Mercury                          Freddie Mercury
                                     Freddie Mercury, John Deacon,                   Freddie Mercury, John Deacon,
  18. The show must go on
                                     Brian May, Roger Taylor                      Brian May, Roger Taylor
                                     Freddie Mercury, Brian May,                    Freddie Mercury, John Deacon,
  19. One vision
                                     Roger Taylor, John Deacon                     Brian May, Roger Taylor
                                     Freddie Mercury, John Deacon,                   Freddie Mercury, John Deacon,
  20. Innuendo
                                     Brian May, Roger Taylor                      Brian May, Roger Taylor
  21. Friends will be friends                      Freddie Mercury, John Deacon                    Freddie Mercury, John Deacon

  22.

  23.
 24.

Jest to przykładowy set koncertowy, repertuar zespołu jest bowiem znacznie szerszy i dopaso-
wywany indywidualnie do charakteru danej imprezy. Ponad to, program zespołu jest cały czas
sukcesywnie powiększany o kolejne przeboje QUEEN.

								
To top