DOGA OKULLARI AB PRJ NEW by PKGLpkTb

VIEWS: 7 PAGES: 35

									ÖZEL DOĞA OKULLARI
AVRUPA BİRLİĞİ PROJE
 KOORDİNATÖRLÜĞÜ
       T.C BAŞBAKANLIK
          DPT


     TÜRK ULUSAL AJANSI
   AB Eğitim ve Gençlik Programları
      Merkezi Başkanlığı
HAYAT BOYU       GENÇLİK
ÖĞRENME
HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI
  ALTINDAKİ PROGRAMLAR

 COMENIUS
 LEONARDO DA VINCI
ERASMUS
GRUNDTVIG
TRANSVERSAL KEY ACTIVITIES 1.2.3.
"Okul Eğitimi" alanında Avrupa ülkeleriyle
işbirliği yapmak suretiyle eğitimde kaliteyi
artırmak ve kültürel diyalogu sağlayarak dil
öğrenimini teşvik etmektir. Bu program,

Okul Öncesi Eğitim
İlköğretim
Ortaöğretim

alanlarını kapsamaktadır
Hayatboyu Öğrenme’nin genelinde
olduğu gibi Comenius programında
da başvurunun yapıldığı mercii
açısından iki tip faaliyet vardır:

Merkezi (Centralised) ve
Ülke Merkezli (Decentralized).
Merkezi Faaliyetler: Başvuru, seçim ve
sözleşmelerle ilgili süreç Komisyon
(Brüksel) tarafından yürütülür.
Genel kural olarak projeye dahil ortaklardan
biri koordinatör olarak görev yapar ve
Komisyona karşı projeden sorumludur.
  “Ülke Merkezli Faaliyetler Ulusal Ajanslar tarafından
            yürütülür”.

HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI (LLP)
GENCLIK PROGRAMI ( YOUTH IN ACTION)
 Ulusal Ajansların Görevleri;

• Başvuru, seçim ve sözleşmelerle ilgili
 süreçlerin yürütülmesi
 Bireysel hareketlilik faaliyetlerinin
 (öğretmenler ve öğrenciler için) bireysel
 olarak başvuruları veya kişilerin bulunduğu
 okul/kurum aracılığıyla yapılacak proje
 başvurularının kabul edilmesi ve mali destek
 sağlanmasıyla ilgili sorumlulukları yerine
 getirmek görevleri arasındadır.
Yaşam Boyu Öğrenme Programı;
Comenius Okul Ortaklığı
Okul Öncesi,
İlköğretim
Lise yaş grupları ile gerçekleşen 2 yıllık
proje çalışmalarını kapsamaktadır.
AB Tarafından yürütülen ulusal ajansların
sorumluluğundaki Ülke Merkezli
programlardan birisidir.
Comenius Programı Lizbon Deklarasyonu
çerçevesinde Eğitim ve öğretim alanında
bir Avrupa İşbirliği Alanı kurarak, 2013
yılına kadar “Bilgi Avrupa'sını” oluşturmayı
hedeflemektedir.
Bu programın temel amacı, “Okul Eğitimi”
alanında Avrupa ülkeleriyle işbirliği yapmak
suretiyle eğitimde kaliteyi arttırarak
kültürel diyaloğu sağlamak ve
dil öğrenimini teşvik etmektir.
Program bunun yanında;
•Okul ortaklıkları boyutu ile, Avrupa’daki okullar
arasında ortaklaşa işbirliği aktivitelerini teşvik ederek
de eğitimde Avrupa boyutunu geliştirmeyi,
•Avrupa’da bulunan eğitim kaynaklarına uluslararası
ulaşım sağlamayı,
•Öğrenciler arasındaki eşitliği sağlamayı ve olanakları
desteklemeyi,
•Sınırları ortadan kaldırarak bilgi alışverişine fırsat
yaratmayı,
•Öğrenci değişimini ve işbirliği içinde çalışmayı,
•Avrupa ülkeleri arasında eğitim alanında kaliteyi
arttırmayı ve kültürler arasında iletişim
sağlayabilmek için ortak dili geliştirmeyi de
amaçlamaktadır.
         Comenius 2010 Avrupa Öncelikleri
Priority 1: The development of approaches to teaching and learning that
support the acquisition by all students of ‘transversal’ key competences
• increase student motivation and make learning more attractive, particularly for
migrants and for those at a socio-economic disadvantage;
• strengthen students' acquisition of learning skills;
strengthen links between school education and the world of work and/or civil
society;
• strengthen intercultural education and its contribution to social integration.
Priority 2: Improving reading literacy and other basic skills
Priority 3: Language learning and linguistic diversity
early language learning;
developing and disseminating
taught foreign languages;
content and language integrated
testing language skills.
Priority 4: Development of digital learning environments for the
acquisition of key competences
Priority 5: Reducing early school leaving
Priority 6: School development and leadership
    ANA KAZANIMLAR (KEY
   COMPETENCES) NELERDİR?
1. Communication in the mother tongue;
• Anadilinde iletişim
2. Communication in foreign languages;
• Yabancı dilde iletişim
3. Mathematical competence and basic
competences in science and technology;
• Bilim ve teknolojide matematiksel ve temel
 kazanımlar
4. Digital competence;
• Dijital kazanım
5. Learning to learn;
• Öğrenmeyi öğrenme
6. Social and civic competences;
• Sosyal ve sivil kazanımlar
7. Sense of initiative and entrepreneurship;
• İnsiyatif alma ve girişimcilik bilinci
 8. Cultural awareness and expression
Kültürel farkındalık ve dışa vurum
COMENIUS 1 Proje Türleri
Comenius Okul Projeleri
Comenius Dil Projeleri
Comenius Okul Gelişim Projeleri

Comenius Okul Projeleri

ÖZELLİKLERİ
Amaç: Eğitimde Avrupa boyutunu geliştirmek ve
güçlendirmek
Format: biri AB üyesi en az 3 ülkeden, en az 3 okul,
en fazla 2 yıl
Alan: Ortak okulların ilgi alanlarına giren herhangi bir
konu (çevre, sağlık, tarih, sanat…)
COMENIUS 1 MALİ DESTEĞİ
Standart Bütçe: 6000 - 23000 Euro arası
Çeşitli proje giderleri (Dil hazırlığı, ofis tedarikleri, çeviri,
iletişim...)

 COMENIUS PARTNERSHIPS 2009 : NATIONAL LUMPSUM AMOUNTS

  Country of       Comenius multilateral        Comenius bilateral
 participating
 organisation


         COM-  COM-8M   COM-12M    COM-24M  COM-12B   COM-24B
          4M

  TR –     6.000  9.500    13.000    23.000  13.000    23.000
  Türkiye
AB PROJELERİNE GİDEN İLK ADIM OLAN VE
DOĞA OKULLARI OLARAK HER SINIF İÇİN BİR
PROJE ORTAKLIĞI HEDEFLEDİĞİMİZ
eTwinning ’DEN BAHSETMEK İSTİYORUM.

ÇÜNKÜ eTwinning HEM ULUSLAR ARASI PROJE
HAZIRLAMAYI ÖĞRETEN HEM DE FONLU
COMENIUS VE YOUTH PROJELERİNDE HİBE
ALABİLMEK İÇİN OLMAZ OLMAZ KOŞUL OLAN
YABANCI ORTAK-OKUL BULMAYI SAĞLAYAN
ÖNEMLİ BİR PROGRAMDIR.
eTwinning Nedir?

eTwinning; (Avrupa Okul Ortaklıkları Eşleştirme
Projesi) okulların ortaklık kurmalarını ve
herhangi bir alanda ortak projeler başlatmalarını
kolaylaştırmak için destek, fikir ve araç sağlar.
eTwinning okullara:
Merkezi Destek Hizmeti (CSS) üzerinden Avrupa
düzeyinde ve
Ulusal Destek Hizmetleri (NSS) üzerinden ulusal
düzeyde yardımcı olur.
eTwinning’den:
 okullar (genel, mesleki ve teknik eğitim
sağlayan kurumlar – okul öncesi eğitim,
ilköğretim ve ortaöğretim okulları)
 herhangi bir branştaki öğretmenler,
 müdürler,
 kütüphaneciler ve
 diğer okul personelleri yararlanabilir.
Okullarımız proje yapmadıkları zaman için bile
ortak olmak için http://www.etwinning.net ’e
kayıtlarını yaptırmalıdırlar. Kayıt olan
kurumlarımız‘eşalanı’ (twinspace)
adında bir platformda projeler hakkında:
paylaşımda bulunabilir, sorular sorabilir,
deneyimlerini paylaşabilirler.
Aynı şekilde projelerin yapıldığı okullardaki
öğrencilerde birer şifre alarak diğer proje
ortakları okullardaki öğrencilerle paylaşımda
bulunabilirler.
Okullarımız yaptıkları projelerle: Ulusal ve Avrupa
Kalite Etiketleri alabilirler.
Bu kalite etiketleri hem bir teşvik edici hem de ileride
yapılabilecek projeler için bir referanstır.
           Ülkemizde Okul Türlerine Göre
          2009 Çok Taraflı Okul Ortaklıkları            İlköğretim            Anadolu Lisesi
              Okulu
                                   Genel Lise
  Mes. Tek. Eğt.
    Mer.


 Anad. Güz.
  San.Lis
                                  Meslek Lisesi
           Uyg. Ok. İ.E.M
Sosyal Bilimler
  Lisesi        Ç.Prog.Lis.       Okul Öncesi
                  Fen Lisesi
 Özel Eğitim ve Anad. Öğrt. Lis.        İlköğretim
  Reh. Mer.                  Bölge Okulu
         İ.H.L
  Ülkemizde Branşlara Göre
2009 Çok Taraflı Okul Ortaklıkları
                   27
COMENIUS 2 : HİZMET İÇİ EĞİTİM DESTEĞİ
1-6 hafta sürelidir
Seyahat+Kurs Ücreti+İaşe/İbate giderleri

- Öğretmenler (Okul öncesi ve mesleki eğitim öğretmenleri
dahil),
- Okul müdürleri, eğitim yöneticileri, okul müfettişleri,
danışmanlar,
- Toplumsal dışlanma tehlikesindeki çocuklarla çalışan
personel, rehber, danışman ve sosyal hizmet uzmanları,
- Kültürler arası eğitimle ilgili ya da göçmen işçilerin,
gezginlerin ve meslek gezginlerinin çocuklarıyla çalışan
personel,
-Özel eğitim gereksinimleri olan öğrencilerle çalışan
personel.
Comenius/Dil Asistanlığı
- Yabancı dil bölümlerinde okuyan öğretmen adayları,
- İlköğretimde yabancı dil öğretmeni olarak görev
yapan öğretmenler,
-Başka bir branş dersini yabancı dilde öğreten
öğretmenlere yöneliktir.
Amaç:
İlgili öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının mesleki
becerilerini geliştirmek amacıyla o dilin konuşulduğu
bir Avrupa ülkesindeki okula 3 – 8 ay süreyle misafir
öğretmen olarak gitmesidir.
Mali Destek:
Yol Masrafı
Ev Kirası
Geçim Masrafı ödenir.
Ortalama aylık 1000 Euro
AB GENÇLİK PROGRAMI

Okullarımızda 13 yaş ve üstü öğrencilerimizin kurdukları
kulüp yada gençlik STK’larının yararlandığı bu programda
beş yılda 33 ulusal ajansın bulunduğu “Program Ülkeleri”
arasında geldiğimiz yer:

1. Almanya 9,6 m. €
2. Fransa 8,2 m. €
3. İngiltere 7,5 m. €
4. Türkiye 7,1 m. €
5. Polonya 7 m. €
6. İtalya 6,7 m. €

2003-2008 arası 81 ilde 20.000 genç toplam 1.749 adet proje ile toplam
18.731.368 € hibe kullandı.
Sağlanan İmkanlar
AB üyesi ülkeler olduğu gibi Kafkas ülkeleriyle de
ortak proje yapabilme imkanı sağlayan bu programa
yılda 5 defa başvuruda bulunabilir.
Mali destekler ise:
Harcama Çeşidi           Gençlik Programının Katkısı
 Yolculuk masrafları         %70’i

 Ön Hazırlık ziyareti        Yolculuk masraflarının % 100’ü +
                  35 € harcırah / gün / kişi /
 Etkinliklerin ve katılımcıların   Ülke başına 350 €
hazırlanması
 Etkinlik Masrafları         700 € (2 taraflı ve 3 taraflı projeler
                  için) ya da 1500 € (4 ya da daha fazla
                  ortaklı projeler için) + 16 € sabit oran/
                  katılımcı/ gün
 İstisnai masraflar (aşı ve vize   % 100’e kadar
masrafları vb.)
   Proje İçeriği             Başvuru Tarihleri

1.
   “Youth in Action”           1 Şubat: 1 Mayıs ile 30 Eylül arası
                      1 Nisan: 1 Temmuz ile 30 Kasım arası
                      1 Haziran: 1 Eylül ile 31 Ocak arası
                      1 Eylül: 1 Aralık ile 30 Nisan arası
                      1 Kasım: 1 Şubat ile 31 Temmuz
2.
   Comenius, Grundtvig: In-service    15 Ocak 2010
    Training              30 Nisan 2010
                      15 Eylül 2010
3.
   Comenius Assistantships host schools  29 Ocak 2010
4.
   Comenius, Partnerships; Comenius: 19 Şubat 2010
    Comenius Regio Partnerships;
5.
   Comenius,Multilateral projects     26 Şubat2010 TMBA,NLC
6.
   Transversal Programme         31 Şubat 2010 UNNALAB
 Ortak Bulma Siteleri
http://myeurope.eun.org/myeurope/myeuropeschools/co
mmunicate.cfm
http://comenius.eun.org/ww/en/pub/comenius/pforum.cfm
http://www.globalgateway.org.uk/
http://www.eun.org/ww/en/pub/comenius/pforum.cfm
http://partbase.eupro.se/frameuk.htm
http://www.europeanschoolnet.org/eun_org_pforum
http://www.eurodesk.org/edesk/Supportcentre.
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/community/partn
er_search.cfm
http://www2.britishcouncil.org/socrates-what-is-
socrates.htm
http://www.isoc.siu.no/isocii.nsf/partner
• http://eschoolnet1.eun.org/ww/en/pub/eschoolnet/meetshare
 /partnerfindingforum.cfm
• http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/search.cfm
• http://futurum2005.eun.org/ww/en/pub/futurum2005/contact/
 partner_forum.cfm
• http://www.nacell.org.uk/networking/schools_links.htm
• http://www.siu.no/socpart.nsf/search
• http://www.destineducation.ca/directory/studya_e.htm
• http://www.aede.eu
• http://www.wotw.org.uk/partner/searchfr.html
• http://www.norfolkesinet.org.uk/pages/viewpage.asp?uniqid
• http://vs.eun.org/ww/en/pub/virtual school/oliympics/about/
 partner finding forum.cfm
İlginiz için teşekkür ederiz.

Pelin Gerçeker
Zuhal Yılmaz Doğan

pelin.gerceker@dogakoleji.com
zuhal.dogan@dogakoleji.com

								
To top