Docstoc

psikologi

Document Sample
psikologi Powered By Docstoc
					ALAT BERFIKIR

Alat-alat berfikir membantu kita menggunakan minda dengan lebih bijak dan berkesan. Pemikiran kita menjadi lebih tersusun,luas, jelas dan kita tidak
terburu-buru melakukan sesuatu.

Di sini dikemukakan empat alat yang boleh digunakan untuk meningkatkan ketrampilan berfikir iaitu:


      SOALAN DAN PENYOALAN
      PETA MINDA
      PENGURUSAN GRAFIK
      CoRT

Alat-alat berfikir ialah instrumen yang boleh membantu kita membuat pengurusan lisan , mengurus pemikiran secara visual dan terkawal.
SOALAN DAN PENYOALAN

      Soalan mengikut aras taksonomi Bloom
   Soalan bertumpu dan bercapah
   Lingkaran soalan

PETA MINDA

     Definisi
Panduan membina peta minda
Contoh

PENGURUSAN GRAFIK


      Definisi
      Jenis-jenis

CoRT
Soalan dan Penyoalan
Soalan penyoalan membantu kita berfikir secara mendalam dan meluas,sebagai guru, pengetahuan mengenai soalan dan penyoalan membolehkan kita
membentuk soalan dan menggunakannya secara berkesan dalam situasi pengajaran dan pembelajaran.Soalan yang baik harus mengambil kira semua aspek
iaitu aras , skop dan fokus
Soalan mengikut aras taksonomi Bloom
Pengetahuan
Analisis
Aplikasi
Kefahaman
Penilaian
Sintesis
Aras Tinggi
Aras Rendah
Soalan bertumpu dan bercapah

Soalan boleh dikategerikan kepada jenis bertumpu dan bercapah
Soalan Bertumpu                         Soalan bercapah
Aras rendah                             Aras tinggiJawapan atau respon terhad                      Jawapan atau respon luasBerbentuk tertutup                          Berbentuk terbukaSesusi menguji daya ingatan                     Sesuai menguji penaakulan dan penafsiranLebih bersifat objektif                       Lebih bersifat subjektif
Lingkaran soalan
Soalan jenis ini mula diperkenalkan oleh Christenbury dan Kelly (1983) dan telah diperkenalkan di Malaysia oleh William W. Wilen pada 1994.
Lingkaran soalan memberi tumpuan kepada tiga skop khusus iaitu Perkara(P), Individu(I) dan Luar Individu(LI) , kombinasi tiga skop ini akan
menjanakan lebih soalan yang boleh meningkatkan kemahiran berfikir

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:7/11/2012
language:Malay
pages:3