Chris van der Westhuizen - CV - DOC

Document Sample
Chris van der Westhuizen - CV - DOC Powered By Docstoc
					           Chris van der Westhuizen
                 Inligtingstegnologie
            Bestuurshoof / Ontwikkelaar / Insrukteur

                   CONTACT DETAILS
          P.O. Box 12092        Email: chris@getafix.co.za
           Brandhof          http://www.getafix.co.za/cv
          Bloemfontein          Tel: +27 (0)51 4463359
            9324           Cell: +27 (0)82 8506552Graag stel ek myself bekend en beskikbaar vir die genoemde vakature. Ek het ‘n uitgebreide
kennisveld in Inligtingstegnologie en verwante rekenaar harde en sagteware ontwerp. My
professionele kwalifikaies en daaropvolgende werkbare ondervinding strook met al U behoeftes vir
‘n suksessvolle kandidaat. (Verwys na aangehegte CV)

Met ‘n Elektriese Ingeneurswese kwalifikasie, gekombineerd met digitale stelsels, het ek voorbrand
gedoen vir my ware passie. In daaropvolgende jare het ek ‘n internasionale beurs aanvaar aan die
Oracle University in Amerika waar ek my vaardighede opgeknap het as ‘n internasionaal
gesertifiseerde Oracle databasis Professionele Ontwikkelaar. Ek het formele kwalifikasies as ‘n
gesertifiseerde Microsoft Professioneel en het verskeie diverse databasis programmatuur ervaring.
Hierdie belangstelling in Sagteware en databasisontwerp, het ek aktief benut in my
werksondervinding (Sien Symington & De Kok, NID – Nasionale IT Bestuurshoof en verskeie
kliënte verwysings (Eienaar: Getafix IT Solutions in my CV). Huidig is ek handeldrywend as eienaar
en ontwikkelaar van Getafix IT Solutions waaruit ek al my vaardighede aan korporatiewe kliënte
beskikbaar stel; van interaktiewe Webblad-ontwerp tot gedetaileerde databasis ontwerp en
instanthouding op alle IT verwante gebiede.

Ek het aktiewe werkbare vaardighede in ‘n verskeidenheid van sagteware stelsels/programmatuur:
SQL databasis stelsels, Windows 2003 Server, Linux, MS Access 2003-2007, Oracle, Clintrial, SAS
and Delphi, ASP.Net (Sien CV) Hierdie passie vir tegnologie kring uit na hardeware en Netwerk
omgewings in korporatiewe stelsels (waar my Elektries/Elektroniese ingeneurs agtergrond baie
handig te pas kom). My eerste betrekking by Steward Scott Raadgewende Ing. was as Junior
Ingeneur, spesialiserend juis in Inligtingsstelsels, Netwerk opstelling en onderhoubaarheid. Reeds in
1998 het ek blootstelling gekry aan Projekbestuur, Personeel verhoudinge en Kwaliteits Kontrole
Protocol. Hierdie waardevolle kennis het gelei tot groter projekte en ondernemings (Sien CV)

Uit my aard lewer ek graag ‘n uitmuntende kliënt gefokusde diens en deel my vaardighede dan ook in
opleiding en ontwikkeling (Sien SA Training, CTI, Motheo FET College en ander in CV) Ek het in
noue samewerking met Mr Francois Horn (Huidige IT Bestuuder van Symington De Kok) ‘n
kombinasie databasis verslagstelsel ontwikkel met die uittrek van data vanuit verskeie
databasisse: Pastel/Pervasive/SQL/Access/Excel/Dbase. Veelvuldige Databasis gekombineerde
integrasie is defnitief nie ‘n nuwe prinsiep vir my nie. Ek is ook in noue betrokkenheid met Mr Gert
du Toit (Eienaar van WSI Global in Bloemfontein) in ontwikkeling van hulle stelsels.
Vind aangeheg my CV vir gedetaileerde uiteensetting van my ondervinding en vaardighede. Ek glo
dat ons van wedersydse waarde kan wees tot die uitbouing van uitnemendheid in dienslewering en
korporatiewe verslaggewing.

‘n Opgedateerde CV is ook beskikbaar by www.getafix.biz/cv en sal af en toe soos benodig
opgedateer word. Dekbriewe, CV en Afskrifte van Sertifikate is daar beskikbaar.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:7/11/2012
language:
pages:2