PEMBENTANGAN TOPIK 3 by amranaris

VIEWS: 53 PAGES: 32

									 WAJ 3107: Seni dalam
  Pendidikan
 TOPIK 3 : IRAMA,
WARNA DAN RUANG
  Nama pensyarah : Encik Amran Bin Aris
       Disediakan oleh :
    Siti Norhidayah Binti Azmee
    Che Nor Afizah Binti Che Zain.
     Unsur Seni


-Irama  -  Ruang -Warna
       KONSEP IRAMA
• Irama – elemen berulang mengikut rentak yang
 menghasilkan pergerakan
• Irama merupakan elemen yang terdapat dalam
 seni muzik.
• Irama dapat dinyatakan sebagai rentak yang
 berlaku secara berulang.
• Sesuatu irama itu boleh dinikmati sewaktu kita
 mendengar muzik.
• Irama yang menarik dalam sesuatu muzik akan
 mempengaruhi seseorang untuk mendengar muzik
 tersebut berulang kali.
• Dalam kehidupan kita seharian, kita semestinya akan
 menemui pelbagai irama.
• Sebagai contoh bunyi tapak kaki, bunyi degupan
 jantung, bunyi titisan air di sinki dan sebagainya.
• Semua ini merupakan irama yang wujud disekeliling
 kita tanpa kita sedari dan kebanyakan ianya berlaku
 setiap masa.
                 ulangan objek yang menimbulkan pergerakan
• Dalam pendidikan seni, irama digambarkan
 sebagai sesuatu susunan corak yang berulang
 dan susunan sekata yang mewujudkan
 pergerakan.
     KEPENTINGAN IRAMA KEPADA
        KANAK-KANAK
• Kanak-kanak akan mula memahami sesuatu kemahiran yang
 berbentuk irama melalui aktiviti seperti melompat, bergerak
 ke kiri dan ke kanan, menari, melukis corak dan sebagainya.
• Sebenarnya irama dapat meransang minda kanak-kanak
 untuk memberikan tumpuan apa yang sedang dilakukan.
• Tanpa kehadiran muzik, sudah semestinya sesuatu aktiviti
 itu menjadi hambar dan murid akan merasa cepat bosan.
• Selain itu, kehadiran Irama dalam aktiviti yang
 dilakukan secara tidak langsung menarik minat
 kanak-kanak untuk menyertai sesuatu aktviti dengan
 lebih seronok dan bersemangat.
• Kanak-kanak akan merasa lebih seronok melakukan
 aktviti seperti melompat sambil mengikut irama
 muzik.
• Menjadikan pelajar banyak melakukan
 pergerakan dan secara tidak langsung,
 elemen yang ketiga dipenuhi.
• Elemen-elemen seni dalam pengajaran ini
 menjadi satu hubung kait yang kukuh dalam
 menjadikan pengajaran lebih efektif dan
 kreatif.
• Kanak-kanak akan menjadi lebih terdorong untuk
 memahami sesuatu perkara secara seronok.
• Kesimpulannya, guru perlu mengambil langkah dalam
 memanipulasikan elemen seni dalam pengajaran
 supaya pengajaran mereka akan menjadi lebih
 berkesan.
CONTOH GAMBAR IRAMA
   arca pergerakan/irama
       KONSEP RUANG
• Kawasan kosong di sekeliling sesuatu objek, jarak di
 antara dua objek, ataupun rongga yang terdapat
 dalam sesuatu objek.
• Ruang juga wujud dalam gambar bersifat 2 Demensi.
• Ruang ini hanya dapat dilihat atau dirasa
 kewujudannya.
     JENIS-JENIS RUANG
• Jenis-jenis ruang terbahagi kepada 2 :

 a. ruang nyata / fizikal
 b. ruang Ilusi / tampak
    Ruang nyata atau fizikal
• Ruang nyata
 -merupakan ruang yang terdapat di persekitaran
 * ruang terbuka - kawasan lapang / luas
 * ruang tertutup - kawasan sempit / terhad
     RUANG TERBUKA      RUANG TERTUTUP
         Ruang Ilusi
• Ruang ilusi
 -merupakan ruang yang dihasilkan dalam karya seni
 visual seperti lukisan, catan dan rekaan grafik.
             Berpandukan grid perspektif
          KONSEP WARNA
• Warna adalah tindak balas cahaya ke atas permukaan atau objek di dalam
 sekeliling.

•  Tuhan telah menjadikan alam ini penuh dengan warna warni yang boleh
  dinikmati oleh manusia.

• Manusia boleh membina imej dirinya dengan penampilan warna yang
 tepat dan sebuai mengikit situasi tertentu.

•  3 Roda warna adalah gambaran visual warna ditetapkan mengikut
  hubungan warna antara watu sama lain.

•  Bermula dengan posisi roda warna, warna asas mempunyai jarak yang
  sama daripada satu sama lain, kemudian tercipta warna sekunder dan
  tertier.

• Istilah-istilah ini merujuk kepada kumpulan atau jenis warna.
Roda Warna
       JENIS-JENIS WARNA
• Warna Asas
             1.Warna asas atau warna primer merupakan
                  warna dasar sesebuah warna
               2. Warna-warna yang tidak boleh dibuat
              daripada campuran warna lain tetapi boleh
               menghasilkan warna kedua dan ketiga
                 3. Mempunyai kuasa yang hebat
             4. Digunakan dalam penghasilan seni seperti
                poster, bendera, logo, lencana dan
Warna asas- merah, biru          sebagainya
   dan kuning
• Warna Sekunder

                 1. Juga dipanggil warna kedua
                2. Warna sekunder dicipta daripada
                  campuran dua warna asas.
                Warna sekunder = warna asas + warna
                         asas
              3. Warna sekunder ialah jingga, ungu dan
                        hijau
                   a. Jingga = merah + kuning
                    b. ungu = merah + biru
 warna sekunder - jingga,        c. hijau = kuning + biru
   ungu dan hijau
• Warna Tertier

            1. Dicipta daripada campuran warna asas
            dan warna sekunder di sebelahnya dalam
                     roda warna
              warna tertier = warna asas + warna
                     sekunder
              2. Warna tertier terdiri daripada
                 a. biru ungu = biru + ungu
                 b. biru hijau = biru + hijau
               c. kuning jingga = kuning + jingga
               d. kuning hijau = kuning + hijau
 Warna-warna tertier     e. merah jingga = merah + jingga
                f. merah ungu = merah + ungu
         NILAI WARNA
• Terang –
 campur putih
• Gelap –
 campur hitam
      WARNA KROMA
• Mencampurkan warna dengan penggenapnya.
• Menggambarkan kesan yang agak pudar yang
 sesuai untuk perasaan sunyi, sedih dan
 nostalgia dalam catan.
• Ada 3 peringkat; cerah, sederhana, pudar
      GUBAHAN WARNA
• Warna harmoni-
 bersebelahan
• Penggenap –
 bertentangan
Suhu warna
• Warna sejuk
• Warna panas
            SUHU WARNA          *
          -
-Warna yang mempunyai kesan cahaya   -Warna yang mempunyai kesan cahaya
       yang rendah               yang tinggi
-Warna yang berupaya memberi kesan   - Warna yang berupaya memberi kesan
 redup, tenang dan damai serta sejuk       terang dan garang
     mata memandang.        - Contoh warna : kuning, merah dan
  -Contoh : biru,hijau dan unggu           oren.

   Warna sejuk               Warna panas
    PERANAN WARNA DALAM
    KEHIDUPAN SEHARIAN
• Warna boleh mempengaruhi emosi contohnya, bila
 memakai baju lembut atau garang atau terang.
• Warna dapat melambangkan peribadi dan tingkah
 laku seseorang.
• Warna boleh memberi motivasi dan semangat kepada
 kita.
• Warna memberi ketenangan dalam kehidupan.
• Warna boleh menceriakan suasana sekeliling.
SEKIAN, TERIMA KASIH.

								
To top